1HGCR2F89GA1…

Honda

Accord

1HGCR2F89GA163117 | 1HGCR2F89GA141716; 1HGCR2F89GA103032; 1HGCR2F89GA170648; 1HGCR2F89GA130084; 1HGCR2F89GA163652

1HGCR2F89GA195498

1HGCR2F89GA154319; 1HGCR2F89GA172092; 1HGCR2F89GA126438; 1HGCR2F89GA137696 | 1HGCR2F89GA173954 | 1HGCR2F89GA141974 | 1HGCR2F89GA133924 | 1HGCR2F89GA156555 | 1HGCR2F89GA178538; 1HGCR2F89GA141912 | 1HGCR2F89GA195761; 1HGCR2F89GA184548 | 1HGCR2F89GA158919 | 1HGCR2F89GA179916 | 1HGCR2F89GA143790 | 1HGCR2F89GA189393 | 1HGCR2F89GA145071 | 1HGCR2F89GA113866 | 1HGCR2F89GA187742; 1HGCR2F89GA185831 | 1HGCR2F89GA111891 | 1HGCR2F89GA171167 | 1HGCR2F89GA133499

1HGCR2F89GA173842 | 1HGCR2F89GA182055 | 1HGCR2F89GA181133 | 1HGCR2F89GA154739; 1HGCR2F89GA136385 | 1HGCR2F89GA174523 | 1HGCR2F89GA133681; 1HGCR2F89GA185182; 1HGCR2F89GA184047; 1HGCR2F89GA130036 | 1HGCR2F89GA143160 | 1HGCR2F89GA100244 | 1HGCR2F89GA199325 | 1HGCR2F89GA191290 | 1HGCR2F89GA190205 | 1HGCR2F89GA104939 | 1HGCR2F89GA161335; 1HGCR2F89GA145409 | 1HGCR2F89GA175915; 1HGCR2F89GA142039 | 1HGCR2F89GA102947 | 1HGCR2F89GA162078; 1HGCR2F89GA130618; 1HGCR2F89GA198935

1HGCR2F89GA160850; 1HGCR2F89GA183755

1HGCR2F89GA112894 | 1HGCR2F89GA179088 | 1HGCR2F89GA113480 | 1HGCR2F89GA154238; 1HGCR2F89GA109171 | 1HGCR2F89GA195324 | 1HGCR2F89GA176921 | 1HGCR2F89GA114581 | 1HGCR2F89GA165997; 1HGCR2F89GA102107 | 1HGCR2F89GA131557; 1HGCR2F89GA174618 | 1HGCR2F89GA142414 | 1HGCR2F89GA175610 | 1HGCR2F89GA174392 | 1HGCR2F89GA101345 | 1HGCR2F89GA123698 | 1HGCR2F89GA100146 | 1HGCR2F89GA112717; 1HGCR2F89GA129968; 1HGCR2F89GA149234 | 1HGCR2F89GA123619 | 1HGCR2F89GA187109; 1HGCR2F89GA193363; 1HGCR2F89GA104925 | 1HGCR2F89GA183240; 1HGCR2F89GA167684; 1HGCR2F89GA148133

1HGCR2F89GA183741; 1HGCR2F89GA142557 | 1HGCR2F89GA174201 | 1HGCR2F89GA154269 | 1HGCR2F89GA140470; 1HGCR2F89GA170908 | 1HGCR2F89GA157446 | 1HGCR2F89GA138184 | 1HGCR2F89GA106075 | 1HGCR2F89GA100888 | 1HGCR2F89GA107226; 1HGCR2F89GA107193; 1HGCR2F89GA169502 | 1HGCR2F89GA174926 | 1HGCR2F89GA111700 | 1HGCR2F89GA165062 | 1HGCR2F89GA171802

1HGCR2F89GA195453 | 1HGCR2F89GA138797 | 1HGCR2F89GA185456; 1HGCR2F89GA112247; 1HGCR2F89GA162596

1HGCR2F89GA103001 | 1HGCR2F89GA177776 | 1HGCR2F89GA192763 | 1HGCR2F89GA134524 | 1HGCR2F89GA115553 | 1HGCR2F89GA102284 | 1HGCR2F89GA109056 | 1HGCR2F89GA140338 | 1HGCR2F89GA135429; 1HGCR2F89GA187210 | 1HGCR2F89GA154921; 1HGCR2F89GA167250

1HGCR2F89GA109719 | 1HGCR2F89GA112779 | 1HGCR2F89GA198885; 1HGCR2F89GA197705

1HGCR2F89GA179902; 1HGCR2F89GA165532 | 1HGCR2F89GA127881; 1HGCR2F89GA135124 | 1HGCR2F89GA102009 | 1HGCR2F89GA175008 | 1HGCR2F89GA156197; 1HGCR2F89GA179558; 1HGCR2F89GA199793 | 1HGCR2F89GA111504; 1HGCR2F89GA196425

1HGCR2F89GA136435 | 1HGCR2F89GA197669 | 1HGCR2F89GA196621 | 1HGCR2F89GA150626 | 1HGCR2F89GA159407 | 1HGCR2F89GA166454; 1HGCR2F89GA193394

1HGCR2F89GA106738; 1HGCR2F89GA139593 | 1HGCR2F89GA179401 | 1HGCR2F89GA117108; 1HGCR2F89GA147189 | 1HGCR2F89GA183237 | 1HGCR2F89GA141408 | 1HGCR2F89GA114516; 1HGCR2F89GA147693 | 1HGCR2F89GA198515 | 1HGCR2F89GA192343; 1HGCR2F89GA169760; 1HGCR2F89GA162792 | 1HGCR2F89GA158550

1HGCR2F89GA195565 | 1HGCR2F89GA103130 | 1HGCR2F89GA136287; 1HGCR2F89GA170357; 1HGCR2F89GA189426 | 1HGCR2F89GA156409 | 1HGCR2F89GA109512 | 1HGCR2F89GA187837

1HGCR2F89GA127427; 1HGCR2F89GA148228 | 1HGCR2F89GA189944; 1HGCR2F89GA183366

1HGCR2F89GA139447; 1HGCR2F89GA106612 | 1HGCR2F89GA166650 | 1HGCR2F89GA191449 | 1HGCR2F89GA169144; 1HGCR2F89GA184601 | 1HGCR2F89GA182833 | 1HGCR2F89GA192021 | 1HGCR2F89GA191564 | 1HGCR2F89GA185800; 1HGCR2F89GA171864 | 1HGCR2F89GA148410 | 1HGCR2F89GA173193; 1HGCR2F89GA121031 | 1HGCR2F89GA175400; 1HGCR2F89GA164333; 1HGCR2F89GA188602 | 1HGCR2F89GA135558

1HGCR2F89GA124477; 1HGCR2F89GA102155; 1HGCR2F89GA148259; 1HGCR2F89GA134569 | 1HGCR2F89GA181276; 1HGCR2F89GA160718 | 1HGCR2F89GA187143 | 1HGCR2F89GA162193; 1HGCR2F89GA145779 | 1HGCR2F89GA181200; 1HGCR2F89GA174165 | 1HGCR2F89GA185313 | 1HGCR2F89GA153431 | 1HGCR2F89GA127718 | 1HGCR2F89GA179706 | 1HGCR2F89GA161836 | 1HGCR2F89GA146866 | 1HGCR2F89GA194903

1HGCR2F89GA190107 | 1HGCR2F89GA141229 | 1HGCR2F89GA138668 | 1HGCR2F89GA156944 | 1HGCR2F89GA114628; 1HGCR2F89GA155387; 1HGCR2F89GA129226; 1HGCR2F89GA119358 | 1HGCR2F89GA103838 | 1HGCR2F89GA125886 | 1HGCR2F89GA181410 | 1HGCR2F89GA180631; 1HGCR2F89GA139366

1HGCR2F89GA193153; 1HGCR2F89GA164669; 1HGCR2F89GA140632; 1HGCR2F89GA196957; 1HGCR2F89GA157995 | 1HGCR2F89GA136774 | 1HGCR2F89GA199955 | 1HGCR2F89GA133843 | 1HGCR2F89GA146334 | 1HGCR2F89GA151517

1HGCR2F89GA186123 | 1HGCR2F89GA110515 | 1HGCR2F89GA118937; 1HGCR2F89GA195341; 1HGCR2F89GA153624 | 1HGCR2F89GA151002 | 1HGCR2F89GA100101; 1HGCR2F89GA128612; 1HGCR2F89GA113351 | 1HGCR2F89GA114127 | 1HGCR2F89GA199633 | 1HGCR2F89GA115133 | 1HGCR2F89GA186204; 1HGCR2F89GA190978 | 1HGCR2F89GA170102 | 1HGCR2F89GA191533 | 1HGCR2F89GA158452 | 1HGCR2F89GA191354; 1HGCR2F89GA117237; 1HGCR2F89GA123328 | 1HGCR2F89GA108022 | 1HGCR2F89GA186137; 1HGCR2F89GA185411 | 1HGCR2F89GA109297 | 1HGCR2F89GA107985; 1HGCR2F89GA199082 | 1HGCR2F89GA123300 | 1HGCR2F89GA107369; 1HGCR2F89GA129596 | 1HGCR2F89GA123720; 1HGCR2F89GA125225 | 1HGCR2F89GA191242 | 1HGCR2F89GA168396 | 1HGCR2F89GA161545 | 1HGCR2F89GA189152; 1HGCR2F89GA144048 | 1HGCR2F89GA124933

1HGCR2F89GA176501 | 1HGCR2F89GA156037 | 1HGCR2F89GA189829 | 1HGCR2F89GA122521; 1HGCR2F89GA144597; 1HGCR2F89GA128772 | 1HGCR2F89GA103886 | 1HGCR2F89GA183173; 1HGCR2F89GA139917 | 1HGCR2F89GA103208 | 1HGCR2F89GA116783 | 1HGCR2F89GA154286; 1HGCR2F89GA137049; 1HGCR2F89GA144390 | 1HGCR2F89GA136189 | 1HGCR2F89GA102706 | 1HGCR2F89GA184646; 1HGCR2F89GA147886; 1HGCR2F89GA126746 | 1HGCR2F89GA106433; 1HGCR2F89GA183626 | 1HGCR2F89GA121241 | 1HGCR2F89GA168771 | 1HGCR2F89GA147466 | 1HGCR2F89GA120672 | 1HGCR2F89GA194447

1HGCR2F89GA176370; 1HGCR2F89GA194321 | 1HGCR2F89GA125354; 1HGCR2F89GA114905 | 1HGCR2F89GA148245 | 1HGCR2F89GA196537 | 1HGCR2F89GA151520 | 1HGCR2F89GA148908 | 1HGCR2F89GA124544 | 1HGCR2F89GA164218

1HGCR2F89GA154935; 1HGCR2F89GA162677 | 1HGCR2F89GA104102 | 1HGCR2F89GA131428; 1HGCR2F89GA144745; 1HGCR2F89GA190592 | 1HGCR2F89GA150352

1HGCR2F89GA135236; 1HGCR2F89GA163196; 1HGCR2F89GA171041 | 1HGCR2F89GA173419; 1HGCR2F89GA189832 | 1HGCR2F89GA160525 | 1HGCR2F89GA127394; 1HGCR2F89GA197977; 1HGCR2F89GA198532 | 1HGCR2F89GA185876; 1HGCR2F89GA109204 | 1HGCR2F89GA160623; 1HGCR2F89GA114631 | 1HGCR2F89GA197932; 1HGCR2F89GA173565

1HGCR2F89GA179060 | 1HGCR2F89GA131445 | 1HGCR2F89GA180807 | 1HGCR2F89GA164364 | 1HGCR2F89GA126391 | 1HGCR2F89GA164008; 1HGCR2F89GA181973; 1HGCR2F89GA134748; 1HGCR2F89GA118517 | 1HGCR2F89GA107906 | 1HGCR2F89GA138637; 1HGCR2F89GA196893

1HGCR2F89GA101295 | 1HGCR2F89GA199972; 1HGCR2F89GA104570 | 1HGCR2F89GA185148 | 1HGCR2F89GA111616 | 1HGCR2F89GA140680 | 1HGCR2F89GA157351 | 1HGCR2F89GA198708

1HGCR2F89GA155289 | 1HGCR2F89GA133969; 1HGCR2F89GA147516 | 1HGCR2F89GA143479 | 1HGCR2F89GA124754 | 1HGCR2F89GA146737; 1HGCR2F89GA130604 | 1HGCR2F89GA130442; 1HGCR2F89GA139240; 1HGCR2F89GA180841; 1HGCR2F89GA106822 | 1HGCR2F89GA185179; 1HGCR2F89GA174036 | 1HGCR2F89GA131753 | 1HGCR2F89GA124169 | 1HGCR2F89GA170813 | 1HGCR2F89GA114595 | 1HGCR2F89GA145412 | 1HGCR2F89GA188289

1HGCR2F89GA106058; 1HGCR2F89GA145121; 1HGCR2F89GA141926 | 1HGCR2F89GA108344 | 1HGCR2F89GA103418 | 1HGCR2F89GA169208; 1HGCR2F89GA151291

1HGCR2F89GA130408 | 1HGCR2F89GA160332 | 1HGCR2F89GA122826 | 1HGCR2F89GA138489 | 1HGCR2F89GA141540 | 1HGCR2F89GA169709; 1HGCR2F89GA142137 | 1HGCR2F89GA121675 | 1HGCR2F89GA170441 | 1HGCR2F89GA124852 | 1HGCR2F89GA173825 | 1HGCR2F89GA182573 | 1HGCR2F89GA108277 | 1HGCR2F89GA155714 | 1HGCR2F89GA196909 | 1HGCR2F89GA124771; 1HGCR2F89GA142672 | 1HGCR2F89GA160380 | 1HGCR2F89GA191046 | 1HGCR2F89GA175834 | 1HGCR2F89GA105573 | 1HGCR2F89GA190074 | 1HGCR2F89GA199518 | 1HGCR2F89GA172173 | 1HGCR2F89GA196196 | 1HGCR2F89GA162260 | 1HGCR2F89GA133583; 1HGCR2F89GA102303; 1HGCR2F89GA165417 | 1HGCR2F89GA157821 | 1HGCR2F89GA183514 | 1HGCR2F89GA124110

1HGCR2F89GA128156 | 1HGCR2F89GA128352 | 1HGCR2F89GA190446 | 1HGCR2F89GA102236 | 1HGCR2F89GA141814

1HGCR2F89GA157267 | 1HGCR2F89GA112815 | 1HGCR2F89GA107453 | 1HGCR2F89GA133910 | 1HGCR2F89GA172562 | 1HGCR2F89GA111244 | 1HGCR2F89GA110451; 1HGCR2F89GA128027 | 1HGCR2F89GA112863

1HGCR2F89GA184582 | 1HGCR2F89GA150058 | 1HGCR2F89GA168737 | 1HGCR2F89GA132837; 1HGCR2F89GA123426 | 1HGCR2F89GA180483 | 1HGCR2F89GA181259 | 1HGCR2F89GA170973 | 1HGCR2F89GA191550 | 1HGCR2F89GA195856 | 1HGCR2F89GA199339 | 1HGCR2F89GA117755; 1HGCR2F89GA180385; 1HGCR2F89GA120610; 1HGCR2F89GA157320; 1HGCR2F89GA142851; 1HGCR2F89GA146219 | 1HGCR2F89GA134149 | 1HGCR2F89GA189541 | 1HGCR2F89GA176711

1HGCR2F89GA138959; 1HGCR2F89GA116119 | 1HGCR2F89GA181956 | 1HGCR2F89GA160315 | 1HGCR2F89GA164509 | 1HGCR2F89GA102074 | 1HGCR2F89GA157950 | 1HGCR2F89GA179740 | 1HGCR2F89GA146298 | 1HGCR2F89GA124785 | 1HGCR2F89GA164462 | 1HGCR2F89GA168043; 1HGCR2F89GA160640 | 1HGCR2F89GA165577; 1HGCR2F89GA134359 | 1HGCR2F89GA134717 | 1HGCR2F89GA106996 | 1HGCR2F89GA121871; 1HGCR2F89GA118792 | 1HGCR2F89GA133809 | 1HGCR2F89GA169550 | 1HGCR2F89GA185537 | 1HGCR2F89GA144423 | 1HGCR2F89GA161710 | 1HGCR2F89GA154546 | 1HGCR2F89GA180077 | 1HGCR2F89GA133003 | 1HGCR2F89GA102513 | 1HGCR2F89GA152716 | 1HGCR2F89GA141733; 1HGCR2F89GA120624 | 1HGCR2F89GA183738 | 1HGCR2F89GA108800 | 1HGCR2F89GA127265; 1HGCR2F89GA115276 | 1HGCR2F89GA142347 | 1HGCR2F89GA191337 | 1HGCR2F89GA148598 | 1HGCR2F89GA142400

1HGCR2F89GA108179 | 1HGCR2F89GA196702 | 1HGCR2F89GA194335 | 1HGCR2F89GA113088; 1HGCR2F89GA110398 | 1HGCR2F89GA108540 | 1HGCR2F89GA175350

1HGCR2F89GA105072

1HGCR2F89GA138556 | 1HGCR2F89GA197316 | 1HGCR2F89GA154160 | 1HGCR2F89GA195226 | 1HGCR2F89GA179589

1HGCR2F89GA116671; 1HGCR2F89GA114256; 1HGCR2F89GA128173 | 1HGCR2F89GA180242; 1HGCR2F89GA143336 | 1HGCR2F89GA141165; 1HGCR2F89GA128142 | 1HGCR2F89GA140159 | 1HGCR2F89GA155521 | 1HGCR2F89GA122566; 1HGCR2F89GA144647; 1HGCR2F89GA142090; 1HGCR2F89GA113625; 1HGCR2F89GA134636 | 1HGCR2F89GA177440 | 1HGCR2F89GA115150; 1HGCR2F89GA181228 | 1HGCR2F89GA155101

1HGCR2F89GA161111

1HGCR2F89GA183108; 1HGCR2F89GA115794; 1HGCR2F89GA171055; 1HGCR2F89GA125290 | 1HGCR2F89GA182444 | 1HGCR2F89GA199311 | 1HGCR2F89GA126911 | 1HGCR2F89GA172481 | 1HGCR2F89GA106089; 1HGCR2F89GA118663 | 1HGCR2F89GA172125 | 1HGCR2F89GA112202 | 1HGCR2F89GA173064 | 1HGCR2F89GA186848 | 1HGCR2F89GA119196 | 1HGCR2F89GA167023 | 1HGCR2F89GA154045 | 1HGCR2F89GA165322

1HGCR2F89GA198109 | 1HGCR2F89GA146995

1HGCR2F89GA168012

1HGCR2F89GA152070 | 1HGCR2F89GA157608 | 1HGCR2F89GA103287 | 1HGCR2F89GA105587; 1HGCR2F89GA132577 | 1HGCR2F89GA117707 | 1HGCR2F89GA115570

1HGCR2F89GA108473 | 1HGCR2F89GA177227; 1HGCR2F89GA127377; 1HGCR2F89GA157186 | 1HGCR2F89GA192505; 1HGCR2F89GA189068; 1HGCR2F89GA171265 | 1HGCR2F89GA178197; 1HGCR2F89GA120509; 1HGCR2F89GA151999; 1HGCR2F89GA139738 | 1HGCR2F89GA197378 | 1HGCR2F89GA192195; 1HGCR2F89GA131252; 1HGCR2F89GA177325; 1HGCR2F89GA159715; 1HGCR2F89GA101555 | 1HGCR2F89GA127475 | 1HGCR2F89GA131316; 1HGCR2F89GA180306 | 1HGCR2F89GA135964 | 1HGCR2F89GA155051 | 1HGCR2F89GA130313; 1HGCR2F89GA146740; 1HGCR2F89GA192424 | 1HGCR2F89GA199924 | 1HGCR2F89GA142025 | 1HGCR2F89GA170701; 1HGCR2F89GA175784; 1HGCR2F89GA198014 | 1HGCR2F89GA149993; 1HGCR2F89GA128755; 1HGCR2F89GA117819 | 1HGCR2F89GA128318; 1HGCR2F89GA142185; 1HGCR2F89GA176353; 1HGCR2F89GA178958 | 1HGCR2F89GA188681 | 1HGCR2F89GA123796 | 1HGCR2F89GA109249; 1HGCR2F89GA155244 | 1HGCR2F89GA145569 | 1HGCR2F89GA138041

1HGCR2F89GA144860 | 1HGCR2F89GA186087; 1HGCR2F89GA198806; 1HGCR2F89GA138606 | 1HGCR2F89GA187529 | 1HGCR2F89GA100485 | 1HGCR2F89GA167619; 1HGCR2F89GA135608 | 1HGCR2F89GA155681; 1HGCR2F89GA184792; 1HGCR2F89GA137634; 1HGCR2F89GA162288; 1HGCR2F89GA139965; 1HGCR2F89GA182976; 1HGCR2F89GA164543 | 1HGCR2F89GA160508 | 1HGCR2F89GA125130 | 1HGCR2F89GA110210; 1HGCR2F89GA109025 | 1HGCR2F89GA199891 | 1HGCR2F89GA118985 | 1HGCR2F89GA175803; 1HGCR2F89GA167877 | 1HGCR2F89GA112801

1HGCR2F89GA171007

1HGCR2F89GA169581 | 1HGCR2F89GA183660; 1HGCR2F89GA136239; 1HGCR2F89GA128660

1HGCR2F89GA123555 | 1HGCR2F89GA198174 | 1HGCR2F89GA144972 | 1HGCR2F89GA185781; 1HGCR2F89GA149072; 1HGCR2F89GA133535; 1HGCR2F89GA142834; 1HGCR2F89GA132224; 1HGCR2F89GA159570; 1HGCR2F89GA187434 | 1HGCR2F89GA190060 | 1HGCR2F89GA184503 | 1HGCR2F89GA110272 | 1HGCR2F89GA145894 | 1HGCR2F89GA107033; 1HGCR2F89GA131901 | 1HGCR2F89GA148083

1HGCR2F89GA159701; 1HGCR2F89GA168379 | 1HGCR2F89GA199678; 1HGCR2F89GA171038; 1HGCR2F89GA147676 | 1HGCR2F89GA139495 | 1HGCR2F89GA112183 | 1HGCR2F89GA120932; 1HGCR2F89GA140498; 1HGCR2F89GA182475 | 1HGCR2F89GA172299; 1HGCR2F89GA126309 | 1HGCR2F89GA165899; 1HGCR2F89GA149153; 1HGCR2F89GA157091; 1HGCR2F89GA117948 | 1HGCR2F89GA152652 | 1HGCR2F89GA163988 | 1HGCR2F89GA173808 | 1HGCR2F89GA199020; 1HGCR2F89GA167135 | 1HGCR2F89GA182654; 1HGCR2F89GA182007 | 1HGCR2F89GA167071 | 1HGCR2F89GA120073 | 1HGCR2F89GA196912; 1HGCR2F89GA180158 | 1HGCR2F89GA156989 | 1HGCR2F89GA127654

1HGCR2F89GA193461; 1HGCR2F89GA182332; 1HGCR2F89GA102639 | 1HGCR2F89GA157365 | 1HGCR2F89GA194769; 1HGCR2F89GA106724 | 1HGCR2F89GA165126; 1HGCR2F89GA122888; 1HGCR2F89GA195551 | 1HGCR2F89GA170892

1HGCR2F89GA155437 | 1HGCR2F89GA191063 | 1HGCR2F89GA177471 | 1HGCR2F89GA115584 | 1HGCR2F89GA125869 | 1HGCR2F89GA124611 | 1HGCR2F89GA184260 | 1HGCR2F89GA104486 | 1HGCR2F89GA162467 | 1HGCR2F89GA148388 | 1HGCR2F89GA127332 | 1HGCR2F89GA136483 | 1HGCR2F89GA128447 | 1HGCR2F89GA134507

1HGCR2F89GA180063 | 1HGCR2F89GA170455; 1HGCR2F89GA111230 | 1HGCR2F89GA137469; 1HGCR2F89GA124060 | 1HGCR2F89GA104620; 1HGCR2F89GA115438 | 1HGCR2F89GA196327 | 1HGCR2F89GA192245 | 1HGCR2F89GA188597; 1HGCR2F89GA126875 | 1HGCR2F89GA162386; 1HGCR2F89GA197607 | 1HGCR2F89GA114841 | 1HGCR2F89GA174117 | 1HGCR2F89GA191743 | 1HGCR2F89GA113656 | 1HGCR2F89GA106741

1HGCR2F89GA113530; 1HGCR2F89GA155292 | 1HGCR2F89GA177387; 1HGCR2F89GA155647; 1HGCR2F89GA167538 | 1HGCR2F89GA164946 | 1HGCR2F89GA165904; 1HGCR2F89GA158516; 1HGCR2F89GA195534

1HGCR2F89GA111499; 1HGCR2F89GA125600 | 1HGCR2F89GA181343 | 1HGCR2F89GA168673 | 1HGCR2F89GA194268 | 1HGCR2F89GA127895; 1HGCR2F89GA108828 | 1HGCR2F89GA173050 | 1HGCR2F89GA126827 | 1HGCR2F89GA198482 | 1HGCR2F89GA154997; 1HGCR2F89GA106660; 1HGCR2F89GA193086 | 1HGCR2F89GA191015 | 1HGCR2F89GA193797; 1HGCR2F89GA136726 | 1HGCR2F89GA112250; 1HGCR2F89GA197767 | 1HGCR2F89GA127749 | 1HGCR2F89GA154479; 1HGCR2F89GA108067 | 1HGCR2F89GA105007; 1HGCR2F89GA118565; 1HGCR2F89GA176725; 1HGCR2F89GA145572 | 1HGCR2F89GA175283 | 1HGCR2F89GA130327 | 1HGCR2F89GA178104 | 1HGCR2F89GA112877

1HGCR2F89GA121563 | 1HGCR2F89GA187885 | 1HGCR2F89GA171220 | 1HGCR2F89GA164266 | 1HGCR2F89GA117853 | 1HGCR2F89GA112832 | 1HGCR2F89GA180287; 1HGCR2F89GA174277 | 1HGCR2F89GA132496 | 1HGCR2F89GA105749 | 1HGCR2F89GA118324; 1HGCR2F89GA177986 | 1HGCR2F89GA150724; 1HGCR2F89GA196859 | 1HGCR2F89GA144342 | 1HGCR2F89GA131493; 1HGCR2F89GA197221; 1HGCR2F89GA175817 | 1HGCR2F89GA155163 | 1HGCR2F89GA114872

1HGCR2F89GA144289; 1HGCR2F89GA132109

1HGCR2F89GA165143; 1HGCR2F89GA101457; 1HGCR2F89GA174327 | 1HGCR2F89GA150884; 1HGCR2F89GA127122 | 1HGCR2F89GA164560; 1HGCR2F89GA183075; 1HGCR2F89GA166938; 1HGCR2F89GA173209; 1HGCR2F89GA178751; 1HGCR2F89GA189958; 1HGCR2F89GA172108 | 1HGCR2F89GA179379 | 1HGCR2F89GA136872 | 1HGCR2F89GA159472 | 1HGCR2F89GA133261 | 1HGCR2F89GA118002 | 1HGCR2F89GA148455; 1HGCR2F89GA141666; 1HGCR2F89GA171721 | 1HGCR2F89GA174974 | 1HGCR2F89GA124351; 1HGCR2F89GA109543; 1HGCR2F89GA165739; 1HGCR2F89GA186638 | 1HGCR2F89GA130375 | 1HGCR2F89GA186347

1HGCR2F89GA199292 | 1HGCR2F89GA151033 | 1HGCR2F89GA109218; 1HGCR2F89GA194514 | 1HGCR2F89GA153929 | 1HGCR2F89GA107386; 1HGCR2F89GA183318 | 1HGCR2F89GA138458 | 1HGCR2F89GA186199 | 1HGCR2F89GA140842 | 1HGCR2F89GA140985; 1HGCR2F89GA116248; 1HGCR2F89GA156359 | 1HGCR2F89GA140906 | 1HGCR2F89GA161383 | 1HGCR2F89GA166552 | 1HGCR2F89GA120493

1HGCR2F89GA132403; 1HGCR2F89GA196876 | 1HGCR2F89GA110739; 1HGCR2F89GA142395 | 1HGCR2F89GA161156; 1HGCR2F89GA106027; 1HGCR2F89GA141750

1HGCR2F89GA111762

1HGCR2F89GA178149 | 1HGCR2F89GA198241; 1HGCR2F89GA172397 | 1HGCR2F89GA179656 | 1HGCR2F89GA108439; 1HGCR2F89GA170293; 1HGCR2F89GA113169; 1HGCR2F89GA117514 | 1HGCR2F89GA158239 | 1HGCR2F89GA145930 | 1HGCR2F89GA172819; 1HGCR2F89GA114466; 1HGCR2F89GA115181; 1HGCR2F89GA179382 | 1HGCR2F89GA127458 | 1HGCR2F89GA125970; 1HGCR2F89GA124897 | 1HGCR2F89GA107825; 1HGCR2F89GA130716 | 1HGCR2F89GA145782 | 1HGCR2F89GA110658 | 1HGCR2F89GA151226 | 1HGCR2F89GA171797 | 1HGCR2F89GA135169 | 1HGCR2F89GA129985

1HGCR2F89GA130232; 1HGCR2F89GA148732 | 1HGCR2F89GA146253 | 1HGCR2F89GA134541 | 1HGCR2F89GA112264 | 1HGCR2F89GA152764; 1HGCR2F89GA155731 | 1HGCR2F89GA114709 | 1HGCR2F89GA164123 | 1HGCR2F89GA189880 | 1HGCR2F89GA188244 | 1HGCR2F89GA133793; 1HGCR2F89GA196246 | 1HGCR2F89GA163778 | 1HGCR2F89GA108599

1HGCR2F89GA160217 | 1HGCR2F89GA146074; 1HGCR2F89GA148892 | 1HGCR2F89GA132336 | 1HGCR2F89GA127086; 1HGCR2F89GA143871 | 1HGCR2F89GA102902; 1HGCR2F89GA101393 | 1HGCR2F89GA120056 | 1HGCR2F89GA128237 | 1HGCR2F89GA188664 | 1HGCR2F89GA193377 | 1HGCR2F89GA152215

1HGCR2F89GA129288 | 1HGCR2F89GA179270; 1HGCR2F89GA146527; 1HGCR2F89GA176577 | 1HGCR2F89GA127797 | 1HGCR2F89GA172058; 1HGCR2F89GA180144; 1HGCR2F89GA117609

1HGCR2F89GA154272

1HGCR2F89GA137830 | 1HGCR2F89GA125919 | 1HGCR2F89GA172769; 1HGCR2F89GA120381 | 1HGCR2F89GA157138; 1HGCR2F89GA102270; 1HGCR2F89GA171413; 1HGCR2F89GA135740 | 1HGCR2F89GA169323; 1HGCR2F89GA161173 | 1HGCR2F89GA126259 | 1HGCR2F89GA139691 | 1HGCR2F89GA105217; 1HGCR2F89GA141862 | 1HGCR2F89GA132580 | 1HGCR2F89GA165109; 1HGCR2F89GA145815; 1HGCR2F89GA166096; 1HGCR2F89GA153056 | 1HGCR2F89GA195419 | 1HGCR2F89GA121143; 1HGCR2F89GA113401 | 1HGCR2F89GA189314 | 1HGCR2F89GA141988 | 1HGCR2F89GA185375 | 1HGCR2F89GA173677 | 1HGCR2F89GA149671

1HGCR2F89GA169547; 1HGCR2F89GA193282 | 1HGCR2F89GA157303 | 1HGCR2F89GA110952 | 1HGCR2F89GA157253 | 1HGCR2F89GA199650 | 1HGCR2F89GA108523 | 1HGCR2F89GA188180 | 1HGCR2F89GA143918

1HGCR2F89GA122339; 1HGCR2F89GA125516 | 1HGCR2F89GA188132 | 1HGCR2F89GA134782; 1HGCR2F89GA104875

1HGCR2F89GA134734 | 1HGCR2F89GA166521 | 1HGCR2F89GA152392 | 1HGCR2F89GA162601 | 1HGCR2F89GA145183 | 1HGCR2F89GA186977 | 1HGCR2F89GA100826 | 1HGCR2F89GA115780; 1HGCR2F89GA142204 | 1HGCR2F89GA118954 | 1HGCR2F89GA171539 | 1HGCR2F89GA134460 | 1HGCR2F89GA130991 | 1HGCR2F89GA133390

1HGCR2F89GA183559 | 1HGCR2F89GA107128; 1HGCR2F89GA166616 | 1HGCR2F89GA131039 | 1HGCR2F89GA168107 | 1HGCR2F89GA144809 | 1HGCR2F89GA131459 | 1HGCR2F89GA117786; 1HGCR2F89GA121658 | 1HGCR2F89GA152733 | 1HGCR2F89GA137682

1HGCR2F89GA121403 | 1HGCR2F89GA149282 | 1HGCR2F89GA162307; 1HGCR2F89GA146186; 1HGCR2F89GA155440 | 1HGCR2F89GA197980 | 1HGCR2F89GA192942; 1HGCR2F89GA169001 | 1HGCR2F89GA138055; 1HGCR2F89GA152814 | 1HGCR2F89GA197736 | 1HGCR2F89GA162517

1HGCR2F89GA179074 | 1HGCR2F89GA166129; 1HGCR2F89GA125595 | 1HGCR2F89GA101605 | 1HGCR2F89GA141411 | 1HGCR2F89GA188213; 1HGCR2F89GA122549 | 1HGCR2F89GA194061 | 1HGCR2F89GA162162; 1HGCR2F89GA141179 | 1HGCR2F89GA108036; 1HGCR2F89GA118114; 1HGCR2F89GA118680; 1HGCR2F89GA126763 | 1HGCR2F89GA106805 | 1HGCR2F89GA185232; 1HGCR2F89GA125838 | 1HGCR2F89GA117965; 1HGCR2F89GA177180; 1HGCR2F89GA166261 | 1HGCR2F89GA118775 | 1HGCR2F89GA170603 | 1HGCR2F89GA156099 | 1HGCR2F89GA105766 | 1HGCR2F89GA151470; 1HGCR2F89GA191175 | 1HGCR2F89GA182525; 1HGCR2F89GA159441 | 1HGCR2F89GA144244 | 1HGCR2F89GA111566

1HGCR2F89GA192777 | 1HGCR2F89GA184162 | 1HGCR2F89GA116279 | 1HGCR2F89GA126150

1HGCR2F89GA136659 | 1HGCR2F89GA190561; 1HGCR2F89GA129002 | 1HGCR2F89GA162582

1HGCR2F89GA130943; 1HGCR2F89GA139822; 1HGCR2F89GA198546 | 1HGCR2F89GA139027; 1HGCR2F89GA143854 | 1HGCR2F89GA140047 | 1HGCR2F89GA112054 | 1HGCR2F89GA188583; 1HGCR2F89GA149380; 1HGCR2F89GA122504 | 1HGCR2F89GA188485

1HGCR2F89GA130179 | 1HGCR2F89GA191869 | 1HGCR2F89GA121319 | 1HGCR2F89GA135477

1HGCR2F89GA136273 | 1HGCR2F89GA105332 | 1HGCR2F89GA175770 | 1HGCR2F89GA149623 | 1HGCR2F89GA143773; 1HGCR2F89GA151386 | 1HGCR2F89GA133082 | 1HGCR2F89GA168429; 1HGCR2F89GA187028 | 1HGCR2F89GA174246; 1HGCR2F89GA101975; 1HGCR2F89GA175378; 1HGCR2F89GA151436; 1HGCR2F89GA112622; 1HGCR2F89GA103807 | 1HGCR2F89GA108960; 1HGCR2F89GA141571

1HGCR2F89GA153199; 1HGCR2F89GA184551; 1HGCR2F89GA129176; 1HGCR2F89GA142784 | 1HGCR2F89GA160895 | 1HGCR2F89GA145748; 1HGCR2F89GA139111 | 1HGCR2F89GA121367; 1HGCR2F89GA142221; 1HGCR2F89GA188034 | 1HGCR2F89GA115326; 1HGCR2F89GA176109

1HGCR2F89GA148262

1HGCR2F89GA198787 | 1HGCR2F89GA140663 | 1HGCR2F89GA191208 | 1HGCR2F89GA121739 | 1HGCR2F89GA193038 | 1HGCR2F89GA117822; 1HGCR2F89GA116993; 1HGCR2F89GA131719 | 1HGCR2F89GA153428 | 1HGCR2F89GA149041; 1HGCR2F89GA139500; 1HGCR2F89GA146463 | 1HGCR2F89GA111115 | 1HGCR2F89GA116377 | 1HGCR2F89GA127511 | 1HGCR2F89GA146947 | 1HGCR2F89GA132319; 1HGCR2F89GA148813; 1HGCR2F89GA158631 | 1HGCR2F89GA109235 | 1HGCR2F89GA198577

1HGCR2F89GA111051; 1HGCR2F89GA160458 | 1HGCR2F89GA177129 | 1HGCR2F89GA198160; 1HGCR2F89GA188809; 1HGCR2F89GA122874; 1HGCR2F89GA185795 | 1HGCR2F89GA130148 | 1HGCR2F89GA190768 | 1HGCR2F89GA153977 | 1HGCR2F89GA165238; 1HGCR2F89GA172898 | 1HGCR2F89GA187241; 1HGCR2F89GA162985 | 1HGCR2F89GA129856; 1HGCR2F89GA150772 | 1HGCR2F89GA168804

1HGCR2F89GA111146 | 1HGCR2F89GA110238

1HGCR2F89GA173680; 1HGCR2F89GA128108 | 1HGCR2F89GA159035 | 1HGCR2F89GA159875; 1HGCR2F89GA187062 | 1HGCR2F89GA161030 | 1HGCR2F89GA158791 | 1HGCR2F89GA100728 | 1HGCR2F89GA185277; 1HGCR2F89GA144003

1HGCR2F89GA154675 | 1HGCR2F89GA153459 | 1HGCR2F89GA180502 | 1HGCR2F89GA125208; 1HGCR2F89GA141330; 1HGCR2F89GA134930 | 1HGCR2F89GA146477 | 1HGCR2F89GA183979; 1HGCR2F89GA168608; 1HGCR2F89GA184386; 1HGCR2F89GA185229; 1HGCR2F89GA167541; 1HGCR2F89GA190740 | 1HGCR2F89GA145488 | 1HGCR2F89GA184985 | 1HGCR2F89GA186302 | 1HGCR2F89GA143644 | 1HGCR2F89GA174232; 1HGCR2F89GA170343; 1HGCR2F89GA144339; 1HGCR2F89GA133258 | 1HGCR2F89GA129257 | 1HGCR2F89GA166888; 1HGCR2F89GA154496; 1HGCR2F89GA120638; 1HGCR2F89GA167507 | 1HGCR2F89GA132157 | 1HGCR2F89GA168740 | 1HGCR2F89GA173971 | 1HGCR2F89GA136001; 1HGCR2F89GA169998; 1HGCR2F89GA124589 | 1HGCR2F89GA154305 | 1HGCR2F89GA164087 | 1HGCR2F89GA175347; 1HGCR2F89GA108537; 1HGCR2F89GA179897 | 1HGCR2F89GA163070 | 1HGCR2F89GA119487 | 1HGCR2F89GA130201

1HGCR2F89GA149525

1HGCR2F89GA135060; 1HGCR2F89GA139951; 1HGCR2F89GA122938 | 1HGCR2F89GA130568 | 1HGCR2F89GA145961 | 1HGCR2F89GA161884; 1HGCR2F89GA110403 | 1HGCR2F89GA136676

1HGCR2F89GA189684 | 1HGCR2F89GA172710 | 1HGCR2F89GA178040 | 1HGCR2F89GA195310; 1HGCR2F89GA138024

1HGCR2F89GA121076; 1HGCR2F89GA173727 | 1HGCR2F89GA187546 | 1HGCR2F89GA154143 | 1HGCR2F89GA153378 | 1HGCR2F89GA181522; 1HGCR2F89GA128531; 1HGCR2F89GA108280 | 1HGCR2F89GA182329; 1HGCR2F89GA169015 | 1HGCR2F89GA101538 | 1HGCR2F89GA135804 | 1HGCR2F89GA198403; 1HGCR2F89GA151727 | 1HGCR2F89GA153283 | 1HGCR2F89GA174859 | 1HGCR2F89GA126326; 1HGCR2F89GA146320; 1HGCR2F89GA145443 | 1HGCR2F89GA113463 | 1HGCR2F89GA119263; 1HGCR2F89GA125662; 1HGCR2F89GA129680 | 1HGCR2F89GA151677 | 1HGCR2F89GA142669 | 1HGCR2F89GA134457; 1HGCR2F89GA143157; 1HGCR2F89GA124463 | 1HGCR2F89GA156071; 1HGCR2F89GA117173; 1HGCR2F89GA131607 | 1HGCR2F89GA136029 | 1HGCR2F89GA189698 | 1HGCR2F89GA118162; 1HGCR2F89GA174019 | 1HGCR2F89GA180791 | 1HGCR2F89GA159911; 1HGCR2F89GA188003 | 1HGCR2F89GA168611 | 1HGCR2F89GA148407 | 1HGCR2F89GA162534 | 1HGCR2F89GA151159; 1HGCR2F89GA163702; 1HGCR2F89GA104147 | 1HGCR2F89GA132353; 1HGCR2F89GA149377 | 1HGCR2F89GA188812; 1HGCR2F89GA194674 | 1HGCR2F89GA117741 | 1HGCR2F89GA133874 | 1HGCR2F89GA130263 | 1HGCR2F89GA148021 | 1HGCR2F89GA185568 | 1HGCR2F89GA155325 | 1HGCR2F89GA140050

1HGCR2F89GA173212 | 1HGCR2F89GA110062 | 1HGCR2F89GA168334; 1HGCR2F89GA133020 | 1HGCR2F89GA105900 | 1HGCR2F89GA180838 | 1HGCR2F89GA108232 | 1HGCR2F89GA143708 | 1HGCR2F89GA153445; 1HGCR2F89GA158256; 1HGCR2F89GA125791 | 1HGCR2F89GA106111; 1HGCR2F89GA114550 | 1HGCR2F89GA122793 | 1HGCR2F89GA161528 | 1HGCR2F89GA112023 | 1HGCR2F89GA118422; 1HGCR2F89GA184436; 1HGCR2F89GA124219 | 1HGCR2F89GA178622 | 1HGCR2F89GA158659 | 1HGCR2F89GA119554; 1HGCR2F89GA193914; 1HGCR2F89GA122907 | 1HGCR2F89GA144986 | 1HGCR2F89GA111437; 1HGCR2F89GA112653 | 1HGCR2F89GA159147 | 1HGCR2F89GA140775 | 1HGCR2F89GA114869; 1HGCR2F89GA100678 | 1HGCR2F89GA173260 | 1HGCR2F89GA137536 | 1HGCR2F89GA161772 | 1HGCR2F89GA162968 | 1HGCR2F89GA191712 | 1HGCR2F89GA156443; 1HGCR2F89GA116525; 1HGCR2F89GA105234 | 1HGCR2F89GA178877 | 1HGCR2F89GA169421 | 1HGCR2F89GA107940 | 1HGCR2F89GA190575 | 1HGCR2F89GA118856 | 1HGCR2F89GA147452 | 1HGCR2F89GA187658 | 1HGCR2F89GA153865; 1HGCR2F89GA111857 | 1HGCR2F89GA117481

1HGCR2F89GA192696 | 1HGCR2F89GA107050; 1HGCR2F89GA105377 | 1HGCR2F89GA102219; 1HGCR2F89GA152778

1HGCR2F89GA167202 | 1HGCR2F89GA139125 | 1HGCR2F89GA183674 | 1HGCR2F89GA110434 | 1HGCR2F89GA128075 | 1HGCR2F89GA165790 | 1HGCR2F89GA127380

1HGCR2F89GA192276 | 1HGCR2F89GA102852 | 1HGCR2F89GA148438; 1HGCR2F89GA182038 | 1HGCR2F89GA172383 | 1HGCR2F89GA185862; 1HGCR2F89GA187126 | 1HGCR2F89GA119442; 1HGCR2F89GA170780 | 1HGCR2F89GA137262; 1HGCR2F89GA199714 | 1HGCR2F89GA172139

1HGCR2F89GA149007; 1HGCR2F89GA120199; 1HGCR2F89GA129811 | 1HGCR2F89GA164610 | 1HGCR2F89GA144194

1HGCR2F89GA171993 | 1HGCR2F89GA196652; 1HGCR2F89GA139254; 1HGCR2F89GA107808; 1HGCR2F89GA137407 | 1HGCR2F89GA128514; 1HGCR2F89GA131090

1HGCR2F89GA160461; 1HGCR2F89GA153252 | 1HGCR2F89GA137441 | 1HGCR2F89GA177759 | 1HGCR2F89GA118274 | 1HGCR2F89GA115715; 1HGCR2F89GA177499 | 1HGCR2F89GA163229 | 1HGCR2F89GA123359 | 1HGCR2F89GA183805 | 1HGCR2F89GA140548 | 1HGCR2F89GA195789 | 1HGCR2F89GA111292 | 1HGCR2F89GA162680 | 1HGCR2F89GA152750; 1HGCR2F89GA107467 | 1HGCR2F89GA147970 | 1HGCR2F89GA177454; 1HGCR2F89GA114290 | 1HGCR2F89GA170097 | 1HGCR2F89GA154062; 1HGCR2F89GA194075 | 1HGCR2F89GA166969; 1HGCR2F89GA192827 | 1HGCR2F89GA145958

1HGCR2F89GA199521 | 1HGCR2F89GA173744 | 1HGCR2F89GA121207; 1HGCR2F89GA179642

1HGCR2F89GA163019 | 1HGCR2F89GA192732 | 1HGCR2F89GA115990; 1HGCR2F89GA164557

1HGCR2F89GA166471; 1HGCR2F89GA172576; 1HGCR2F89GA131851 | 1HGCR2F89GA162579

1HGCR2F89GA197722 | 1HGCR2F89GA137066; 1HGCR2F89GA113754 | 1HGCR2F89GA124673 | 1HGCR2F89GA189779 | 1HGCR2F89GA191841 | 1HGCR2F89GA137505; 1HGCR2F89GA189412; 1HGCR2F89GA198286

1HGCR2F89GA149556; 1HGCR2F89GA153574; 1HGCR2F89GA169368; 1HGCR2F89GA160587 | 1HGCR2F89GA152490

1HGCR2F89GA120669 | 1HGCR2F89GA174313 | 1HGCR2F89GA144096 | 1HGCR2F89GA109915; 1HGCR2F89GA167037 | 1HGCR2F89GA125659 | 1HGCR2F89GA168348 | 1HGCR2F89GA112409 | 1HGCR2F89GA116539 | 1HGCR2F89GA153834 | 1HGCR2F89GA151260 | 1HGCR2F89GA125810; 1HGCR2F89GA164655 | 1HGCR2F89GA170794 | 1HGCR2F89GA137391 | 1HGCR2F89GA165966; 1HGCR2F89GA130103 | 1HGCR2F89GA183089 | 1HGCR2F89GA199616 | 1HGCR2F89GA176238

1HGCR2F89GA191824 | 1HGCR2F89GA143269

1HGCR2F89GA197509 | 1HGCR2F89GA193105; 1HGCR2F89GA146303 | 1HGCR2F89GA196943; 1HGCR2F89GA194495; 1HGCR2F89GA114080 | 1HGCR2F89GA159178

1HGCR2F89GA144227 | 1HGCR2F89GA145636; 1HGCR2F89GA167393 | 1HGCR2F89GA164767 | 1HGCR2F89GA119974

1HGCR2F89GA191967; 1HGCR2F89GA153901 | 1HGCR2F89GA176398

1HGCR2F89GA106884; 1HGCR2F89GA131882; 1HGCR2F89GA184923; 1HGCR2F89GA119652 | 1HGCR2F89GA194089; 1HGCR2F89GA154708

1HGCR2F89GA158712 | 1HGCR2F89GA115634; 1HGCR2F89GA107341; 1HGCR2F89GA121725; 1HGCR2F89GA131171 | 1HGCR2F89GA179169 | 1HGCR2F89GA138590; 1HGCR2F89GA124334; 1HGCR2F89GA145992 | 1HGCR2F89GA117044 | 1HGCR2F89GA104911

1HGCR2F89GA113818 | 1HGCR2F89GA192391 | 1HGCR2F89GA143692 | 1HGCR2F89GA129646

1HGCR2F89GA195940; 1HGCR2F89GA190298 | 1HGCR2F89GA126469 | 1HGCR2F89GA115956 | 1HGCR2F89GA175977; 1HGCR2F89GA148987 | 1HGCR2F89GA109848; 1HGCR2F89GA159164; 1HGCR2F89GA168236 | 1HGCR2F89GA159018 | 1HGCR2F89GA137942; 1HGCR2F89GA105525 | 1HGCR2F89GA179544 | 1HGCR2F89GA136600 | 1HGCR2F89GA136967

1HGCR2F89GA167104 | 1HGCR2F89GA123264 | 1HGCR2F89GA168849 | 1HGCR2F89GA172805 | 1HGCR2F89GA141201 | 1HGCR2F89GA140162 | 1HGCR2F89GA175882 | 1HGCR2F89GA195159 | 1HGCR2F89GA170150; 1HGCR2F89GA155986; 1HGCR2F89GA107727; 1HGCR2F89GA139836 | 1HGCR2F89GA125158; 1HGCR2F89GA100454; 1HGCR2F89GA156863; 1HGCR2F89GA116167 | 1HGCR2F89GA184257 | 1HGCR2F89GA133387

1HGCR2F89GA184632 | 1HGCR2F89GA121059 | 1HGCR2F89GA100325

1HGCR2F89GA120316; 1HGCR2F89GA108845 | 1HGCR2F89GA139626; 1HGCR2F89GA110286 | 1HGCR2F89GA192410 | 1HGCR2F89GA101541 | 1HGCR2F89GA162811 | 1HGCR2F89GA111888 | 1HGCR2F89GA191418; 1HGCR2F89GA147063; 1HGCR2F89GA169340 | 1HGCR2F89GA194724; 1HGCR2F89GA156040; 1HGCR2F89GA158399; 1HGCR2F89GA127606; 1HGCR2F89GA126715; 1HGCR2F89GA196697 | 1HGCR2F89GA110689; 1HGCR2F89GA121885; 1HGCR2F89GA189796 | 1HGCR2F89GA100695; 1HGCR2F89GA117254 | 1HGCR2F89GA178863; 1HGCR2F89GA164428; 1HGCR2F89GA119831 | 1HGCR2F89GA138699 | 1HGCR2F89GA186543; 1HGCR2F89GA155843 | 1HGCR2F89GA108781 | 1HGCR2F89GA165871 | 1HGCR2F89GA167197

1HGCR2F89GA159908 | 1HGCR2F89GA113561; 1HGCR2F89GA165224; 1HGCR2F89GA183643; 1HGCR2F89GA128786 | 1HGCR2F89GA128495; 1HGCR2F89GA151274 | 1HGCR2F89GA154207 | 1HGCR2F89GA132238 | 1HGCR2F89GA194416 | 1HGCR2F89GA121918 | 1HGCR2F89GA153106 | 1HGCR2F89GA199146; 1HGCR2F89GA139416; 1HGCR2F89GA115049; 1HGCR2F89GA185635 | 1HGCR2F89GA184064

1HGCR2F89GA170651 | 1HGCR2F89GA133647

1HGCR2F89GA137648 | 1HGCR2F89GA143675 | 1HGCR2F89GA132806 | 1HGCR2F89GA160198 | 1HGCR2F89GA155034; 1HGCR2F89GA186350 | 1HGCR2F89GA100860 | 1HGCR2F89GA163490; 1HGCR2F89GA101782; 1HGCR2F89GA158208; 1HGCR2F89GA171525 | 1HGCR2F89GA189474 | 1HGCR2F89GA192018; 1HGCR2F89GA181889 | 1HGCR2F89GA172626; 1HGCR2F89GA130764; 1HGCR2F89GA116797 | 1HGCR2F89GA199826 | 1HGCR2F89GA121045; 1HGCR2F89GA150559 | 1HGCR2F89GA116363 | 1HGCR2F89GA186252 | 1HGCR2F89GA189247 | 1HGCR2F89GA103693; 1HGCR2F89GA126830 | 1HGCR2F89GA160184

1HGCR2F89GA163277; 1HGCR2F89GA196845; 1HGCR2F89GA111261 | 1HGCR2F89GA189104 | 1HGCR2F89GA117383 | 1HGCR2F89GA187367 | 1HGCR2F89GA111003 | 1HGCR2F89GA100132

1HGCR2F89GA193203 | 1HGCR2F89GA150433 | 1HGCR2F89GA127220

1HGCR2F89GA185733 | 1HGCR2F89GA102141 | 1HGCR2F89GA134927 | 1HGCR2F89GA121630; 1HGCR2F89GA114984; 1HGCR2F89GA179818 | 1HGCR2F89GA196716 | 1HGCR2F89GA164431 | 1HGCR2F89GA159102 | 1HGCR2F89GA149427; 1HGCR2F89GA109266; 1HGCR2F89GA182962 | 1HGCR2F89GA162050 | 1HGCR2F89GA115746; 1HGCR2F89GA149900 | 1HGCR2F89GA177664; 1HGCR2F89GA149699; 1HGCR2F89GA103404 | 1HGCR2F89GA188406 | 1HGCR2F89GA176384; 1HGCR2F89GA166437 | 1HGCR2F89GA147483 | 1HGCR2F89GA102818; 1HGCR2F89GA166423; 1HGCR2F89GA187370 | 1HGCR2F89GA191676 | 1HGCR2F89GA129095 | 1HGCR2F89GA172450 | 1HGCR2F89GA145345 | 1HGCR2F89GA145099 | 1HGCR2F89GA193296; 1HGCR2F89GA123832; 1HGCR2F89GA101572 | 1HGCR2F89GA157379 | 1HGCR2F89GA159343; 1HGCR2F89GA190396; 1HGCR2F89GA115682 | 1HGCR2F89GA194965 | 1HGCR2F89GA118288; 1HGCR2F89GA170911; 1HGCR2F89GA101491 | 1HGCR2F89GA138587 | 1HGCR2F89GA115598 | 1HGCR2F89GA158662 | 1HGCR2F89GA110725 | 1HGCR2F89GA185215 | 1HGCR2F89GA128593

1HGCR2F89GA155678 | 1HGCR2F89GA165353

1HGCR2F89GA120414; 1HGCR2F89GA198689; 1HGCR2F89GA145426 | 1HGCR2F89GA131980 | 1HGCR2F89GA177860

1HGCR2F89GA112040; 1HGCR2F89GA101149; 1HGCR2F89GA163568 | 1HGCR2F89GA166972; 1HGCR2F89GA127525 | 1HGCR2F89GA145653 | 1HGCR2F89GA184324 | 1HGCR2F89GA173467 | 1HGCR2F89GA101216 | 1HGCR2F89GA172836 | 1HGCR2F89GA112328 | 1HGCR2F89GA168852 | 1HGCR2F89GA181732 | 1HGCR2F89GA189006 | 1HGCR2F89GA140565 | 1HGCR2F89GA171024; 1HGCR2F89GA119408 | 1HGCR2F89GA183898 | 1HGCR2F89GA114273 | 1HGCR2F89GA196263 | 1HGCR2F89GA182895 | 1HGCR2F89GA164848 | 1HGCR2F89GA140677 | 1HGCR2F89GA105248 | 1HGCR2F89GA167488

1HGCR2F89GA144437; 1HGCR2F89GA127721 | 1HGCR2F89GA162372 | 1HGCR2F89GA149220 | 1HGCR2F89GA108103 | 1HGCR2F89GA182539 | 1HGCR2F89GA184453 | 1HGCR2F89GA126066 | 1HGCR2F89GA171377 | 1HGCR2F89GA159469 | 1HGCR2F89GA167359 | 1HGCR2F89GA178376; 1HGCR2F89GA116721 | 1HGCR2F89GA118095 | 1HGCR2F89GA171136 | 1HGCR2F89GA103516; 1HGCR2F89GA123930

1HGCR2F89GA153042 | 1HGCR2F89GA146382; 1HGCR2F89GA162937; 1HGCR2F89GA121501 | 1HGCR2F89GA197087 | 1HGCR2F89GA132384 | 1HGCR2F89GA166311; 1HGCR2F89GA156202; 1HGCR2F89GA123569 | 1HGCR2F89GA151484; 1HGCR2F89GA144891 | 1HGCR2F89GA156538; 1HGCR2F89GA109462; 1HGCR2F89GA123443 | 1HGCR2F89GA172691 | 1HGCR2F89GA157222; 1HGCR2F89GA102737 | 1HGCR2F89GA194125 | 1HGCR2F89GA145281 | 1HGCR2F89GA119635 | 1HGCR2F89GA182881 | 1HGCR2F89GA190902 | 1HGCR2F89GA193072

1HGCR2F89GA117528 | 1HGCR2F89GA185165

1HGCR2F89GA142722 | 1HGCR2F89GA126374 | 1HGCR2F89GA106142 | 1HGCR2F89GA157883; 1HGCR2F89GA183111 | 1HGCR2F89GA165479; 1HGCR2F89GA121840 | 1HGCR2F89GA119330; 1HGCR2F89GA164865 | 1HGCR2F89GA180922; 1HGCR2F89GA161867; 1HGCR2F89GA197784; 1HGCR2F89GA121465 | 1HGCR2F89GA108263; 1HGCR2F89GA181827; 1HGCR2F89GA191192 | 1HGCR2F89GA141232; 1HGCR2F89GA112104 | 1HGCR2F89GA115648; 1HGCR2F89GA158936

1HGCR2F89GA190706 | 1HGCR2F89GA187935 | 1HGCR2F89GA122437 | 1HGCR2F89GA136788 | 1HGCR2F89GA171881

1HGCR2F89GA196747 | 1HGCR2F89GA110465; 1HGCR2F89GA111860; 1HGCR2F89GA117996 | 1HGCR2F89GA180239 | 1HGCR2F89GA186249 | 1HGCR2F89GA119862 | 1HGCR2F89GA122356 | 1HGCR2F89GA120929 | 1HGCR2F89GA198319 | 1HGCR2F89GA113821; 1HGCR2F89GA192620; 1HGCR2F89GA192228; 1HGCR2F89GA152439 | 1HGCR2F89GA130490 | 1HGCR2F89GA126407 | 1HGCR2F89GA185859; 1HGCR2F89GA165269; 1HGCR2F89GA103564 | 1HGCR2F89GA112748 | 1HGCR2F89GA118386; 1HGCR2F89GA129601 | 1HGCR2F89GA114662; 1HGCR2F89GA105265; 1HGCR2F89GA101779 | 1HGCR2F89GA111356 | 1HGCR2F89GA151629; 1HGCR2F89GA185506 | 1HGCR2F89GA134538 | 1HGCR2F89GA174831; 1HGCR2F89GA168432; 1HGCR2F89GA150965 | 1HGCR2F89GA197204 | 1HGCR2F89GA151789 | 1HGCR2F89GA190737 | 1HGCR2F89GA104441 | 1HGCR2F89GA150741 | 1HGCR2F89GA126651 | 1HGCR2F89GA189765 | 1HGCR2F89GA145037

1HGCR2F89GA101927 | 1HGCR2F89GA146706 | 1HGCR2F89GA182718; 1HGCR2F89GA137374 | 1HGCR2F89GA117917 | 1HGCR2F89GA118131; 1HGCR2F89GA160024 | 1HGCR2F89GA126133 | 1HGCR2F89GA194819

1HGCR2F89GA187739 | 1HGCR2F89GA149119 | 1HGCR2F89GA134491 | 1HGCR2F89GA197140 | 1HGCR2F89GA173307 | 1HGCR2F89GA186462; 1HGCR2F89GA163411 | 1HGCR2F89GA135334; 1HGCR2F89GA152649; 1HGCR2F89GA164090 | 1HGCR2F89GA140114 | 1HGCR2F89GA159214 | 1HGCR2F89GA125774 | 1HGCR2F89GA181844 | 1HGCR2F89GA191483 | 1HGCR2F89GA143417 | 1HGCR2F89GA160959; 1HGCR2F89GA162209; 1HGCR2F89GA185117; 1HGCR2F89GA111387 | 1HGCR2F89GA164025 | 1HGCR2F89GA186297 | 1HGCR2F89GA172903; 1HGCR2F89GA161433 | 1HGCR2F89GA112393 | 1HGCR2F89GA182735; 1HGCR2F89GA134443

1HGCR2F89GA154949; 1HGCR2F89GA197865; 1HGCR2F89GA104424 | 1HGCR2F89GA175185; 1HGCR2F89GA163974 | 1HGCR2F89GA138492; 1HGCR2F89GA104844; 1HGCR2F89GA159617 | 1HGCR2F89GA102320 | 1HGCR2F89GA132935; 1HGCR2F89GA154644 | 1HGCR2F89GA186719 | 1HGCR2F89GA105038 | 1HGCR2F89GA188342 | 1HGCR2F89GA194920 | 1HGCR2F89GA174876; 1HGCR2F89GA105640 | 1HGCR2F89GA146513; 1HGCR2F89GA110112; 1HGCR2F89GA155485 | 1HGCR2F89GA143255; 1HGCR2F89GA104794

1HGCR2F89GA145507 | 1HGCR2F89GA174814 | 1HGCR2F89GA114242 | 1HGCR2F89GA169743; 1HGCR2F89GA114208; 1HGCR2F89GA186381 | 1HGCR2F89GA137438; 1HGCR2F89GA192438 | 1HGCR2F89GA163537; 1HGCR2F89GA102656 | 1HGCR2F89GA118744; 1HGCR2F89GA187501; 1HGCR2F89GA168365; 1HGCR2F89GA196795; 1HGCR2F89GA149539; 1HGCR2F89GA179866 | 1HGCR2F89GA193749 | 1HGCR2F89GA185697 | 1HGCR2F89GA179821 | 1HGCR2F89GA151212 | 1HGCR2F89GA136998 | 1HGCR2F89GA158290; 1HGCR2F89GA158063 | 1HGCR2F89GA186672; 1HGCR2F89GA174568; 1HGCR2F89GA130828 | 1HGCR2F89GA119649; 1HGCR2F89GA115844

1HGCR2F89GA134202 | 1HGCR2F89GA175137

1HGCR2F89GA117559 | 1HGCR2F89GA130733; 1HGCR2F89GA126343; 1HGCR2F89GA180550 | 1HGCR2F89GA177700 | 1HGCR2F89GA166230

1HGCR2F89GA179771 | 1HGCR2F89GA182279 | 1HGCR2F89GA163716

1HGCR2F89GA128884 | 1HGCR2F89GA179527; 1HGCR2F89GA131462

1HGCR2F89GA116301 | 1HGCR2F89GA105914 | 1HGCR2F89GA163179 | 1HGCR2F89GA164980 | 1HGCR2F89GA196019

1HGCR2F89GA139786 | 1HGCR2F89GA145765; 1HGCR2F89GA182945 | 1HGCR2F89GA118730 | 1HGCR2F89GA163926; 1HGCR2F89GA147449; 1HGCR2F89GA101622 | 1HGCR2F89GA159861; 1HGCR2F89GA164851 | 1HGCR2F89GA198739 | 1HGCR2F89GA162243; 1HGCR2F89GA128769 | 1HGCR2F89GA148729 | 1HGCR2F89GA187756 | 1HGCR2F89GA155454 | 1HGCR2F89GA190415; 1HGCR2F89GA158368; 1HGCR2F89GA162324; 1HGCR2F89GA124205 | 1HGCR2F89GA103869 | 1HGCR2F89GA155079 | 1HGCR2F89GA102933; 1HGCR2F89GA167748; 1HGCR2F89GA181777; 1HGCR2F89GA158211; 1HGCR2F89GA104858; 1HGCR2F89GA110577 | 1HGCR2F89GA198367 | 1HGCR2F89GA103712 | 1HGCR2F89GA137200; 1HGCR2F89GA104052

1HGCR2F89GA160170 | 1HGCR2F89GA100535 | 1HGCR2F89GA125502; 1HGCR2F89GA159097 | 1HGCR2F89GA176997; 1HGCR2F89GA192925; 1HGCR2F89GA188549 | 1HGCR2F89GA187711; 1HGCR2F89GA129193; 1HGCR2F89GA116220; 1HGCR2F89GA128528 | 1HGCR2F89GA166194 | 1HGCR2F89GA197056 | 1HGCR2F89GA118159

1HGCR2F89GA113396 | 1HGCR2F89GA172531 | 1HGCR2F89GA184419 | 1HGCR2F89GA193265; 1HGCR2F89GA175199 | 1HGCR2F89GA195808 | 1HGCR2F89GA194982; 1HGCR2F89GA121353; 1HGCR2F89GA179365; 1HGCR2F89GA169659; 1HGCR2F89GA197008 | 1HGCR2F89GA104049; 1HGCR2F89GA188633

1HGCR2F89GA135611; 1HGCR2F89GA169371; 1HGCR2F89GA141070; 1HGCR2F89GA108778; 1HGCR2F89GA178183; 1HGCR2F89GA181925

1HGCR2F89GA126052 | 1HGCR2F89GA146124 | 1HGCR2F89GA134894 | 1HGCR2F89GA172738 | 1HGCR2F89GA161027 | 1HGCR2F89GA118341 | 1HGCR2F89GA111938

1HGCR2F89GA129484; 1HGCR2F89GA177602 | 1HGCR2F89GA183528 | 1HGCR2F89GA137570 | 1HGCR2F89GA104973; 1HGCR2F89GA189670 | 1HGCR2F89GA177051

1HGCR2F89GA172447 | 1HGCR2F89GA182993 | 1HGCR2F89GA177745; 1HGCR2F89GA100874 | 1HGCR2F89GA138427 | 1HGCR2F89GA150416; 1HGCR2F89GA115259 | 1HGCR2F89GA167524

1HGCR2F89GA126892; 1HGCR2F89GA193167; 1HGCR2F89GA188101 | 1HGCR2F89GA102365 | 1HGCR2F89GA153607; 1HGCR2F89GA193640 | 1HGCR2F89GA133132; 1HGCR2F89GA103936; 1HGCR2F89GA184467; 1HGCR2F89GA171461; 1HGCR2F89GA194738; 1HGCR2F89GA195744 | 1HGCR2F89GA187238; 1HGCR2F89GA140713 | 1HGCR2F89GA179138 | 1HGCR2F89GA103161 | 1HGCR2F89GA186266 | 1HGCR2F89GA140260; 1HGCR2F89GA171329 | 1HGCR2F89GA103242 | 1HGCR2F89GA125550 | 1HGCR2F89GA163201 | 1HGCR2F89GA143191; 1HGCR2F89GA146642; 1HGCR2F89GA190723 | 1HGCR2F89GA179981; 1HGCR2F89GA190835 | 1HGCR2F89GA165014

1HGCR2F89GA126780; 1HGCR2F89GA193685 | 1HGCR2F89GA197459 | 1HGCR2F89GA134913 | 1HGCR2F89GA106755; 1HGCR2F89GA128609; 1HGCR2F89GA188325; 1HGCR2F89GA106965 | 1HGCR2F89GA169273

1HGCR2F89GA143207 | 1HGCR2F89GA101250 | 1HGCR2F89GA110241 | 1HGCR2F89GA130330 | 1HGCR2F89GA136077 | 1HGCR2F89GA127461 | 1HGCR2F89GA183271; 1HGCR2F89GA120784 | 1HGCR2F89GA163098 | 1HGCR2F89GA144051 | 1HGCR2F89GA109607 | 1HGCR2F89GA147046 | 1HGCR2F89GA188731 | 1HGCR2F89GA140727

1HGCR2F89GA132904

1HGCR2F89GA104780; 1HGCR2F89GA117061 | 1HGCR2F89GA198613; 1HGCR2F89GA175705; 1HGCR2F89GA153185

1HGCR2F89GA159603 | 1HGCR2F89GA193900 | 1HGCR2F89GA107159 | 1HGCR2F89GA108859; 1HGCR2F89GA185618 | 1HGCR2F89GA173114 | 1HGCR2F89GA178250 | 1HGCR2F89GA145586; 1HGCR2F89GA141795; 1HGCR2F89GA166681 | 1HGCR2F89GA178460 | 1HGCR2F89GA146964; 1HGCR2F89GA117447 | 1HGCR2F89GA138623 | 1HGCR2F89GA125449 | 1HGCR2F89GA195422 | 1HGCR2F89GA157804 | 1HGCR2F89GA161822 | 1HGCR2F89GA136452; 1HGCR2F89GA102561; 1HGCR2F89GA146317; 1HGCR2F89GA165370 | 1HGCR2F89GA112233; 1HGCR2F89GA122647; 1HGCR2F89GA168074; 1HGCR2F89GA119151

1HGCR2F89GA144521; 1HGCR2F89GA149069 | 1HGCR2F89GA183853; 1HGCR2F89GA172285 | 1HGCR2F89GA130652 | 1HGCR2F89GA156488

1HGCR2F89GA167653 | 1HGCR2F89GA154448 | 1HGCR2F89GA140016

1HGCR2F89GA127590; 1HGCR2F89GA102897 | 1HGCR2F89GA154031 | 1HGCR2F89GA181987

1HGCR2F89GA183092 | 1HGCR2F89GA190642; 1HGCR2F89GA120803; 1HGCR2F89GA187921; 1HGCR2F89GA135138 | 1HGCR2F89GA124320 | 1HGCR2F89GA181388; 1HGCR2F89GA124575; 1HGCR2F89GA184694; 1HGCR2F89GA122065; 1HGCR2F89GA110448 | 1HGCR2F89GA130411 | 1HGCR2F89GA106352; 1HGCR2F89GA161948 | 1HGCR2F89GA142171 | 1HGCR2F89GA166745 | 1HGCR2F89GA198949; 1HGCR2F89GA181455 | 1HGCR2F89GA156524 | 1HGCR2F89GA124978 | 1HGCR2F89GA155664 | 1HGCR2F89GA122325 | 1HGCR2F89GA118999 | 1HGCR2F89GA109588 | 1HGCR2F89GA156586 | 1HGCR2F89GA193881 | 1HGCR2F89GA111275 | 1HGCR2F89GA147080; 1HGCR2F89GA142977 | 1HGCR2F89GA167913; 1HGCR2F89GA135950; 1HGCR2F89GA155695 | 1HGCR2F89GA101894; 1HGCR2F89GA120154 | 1HGCR2F89GA147743 | 1HGCR2F89GA114824 | 1HGCR2F89GA187675

1HGCR2F89GA103709 | 1HGCR2F89GA155065; 1HGCR2F89GA102592 | 1HGCR2F89GA187160 | 1HGCR2F89GA164607; 1HGCR2F89GA100843 | 1HGCR2F89GA152165; 1HGCR2F89GA177597 | 1HGCR2F89GA185571 | 1HGCR2F89GA199745 | 1HGCR2F89GA161450 | 1HGCR2F89GA165708 | 1HGCR2F89GA183335

1HGCR2F89GA164672; 1HGCR2F89GA157799; 1HGCR2F89GA182623; 1HGCR2F89GA145328; 1HGCR2F89GA154501; 1HGCR2F89GA121529 | 1HGCR2F89GA127976 | 1HGCR2F89GA136693 | 1HGCR2F89GA114161 | 1HGCR2F89GA129078; 1HGCR2F89GA180192 | 1HGCR2F89GA169256

1HGCR2F89GA198854; 1HGCR2F89GA107257 | 1HGCR2F89GA179172 | 1HGCR2F89GA106092 | 1HGCR2F89GA145149 | 1HGCR2F89GA171122; 1HGCR2F89GA122244 | 1HGCR2F89GA151534 | 1HGCR2F89GA144082 | 1HGCR2F89GA127203 | 1HGCR2F89GA104245 | 1HGCR2F89GA197929 | 1HGCR2F89GA157110 | 1HGCR2F89GA181195

1HGCR2F89GA167782 | 1HGCR2F89GA198031; 1HGCR2F89GA141845

1HGCR2F89GA107890 | 1HGCR2F89GA194528 | 1HGCR2F89GA106030

1HGCR2F89GA105833 | 1HGCR2F89GA142655; 1HGCR2F89GA122695 | 1HGCR2F89GA168222; 1HGCR2F89GA175848; 1HGCR2F89GA186168 | 1HGCR2F89GA166793; 1HGCR2F89GA158418 | 1HGCR2F89GA138461 | 1HGCR2F89GA143563; 1HGCR2F89GA148102 | 1HGCR2F89GA129677 | 1HGCR2F89GA170505 | 1HGCR2F89GA160721 | 1HGCR2F89GA112667 | 1HGCR2F89GA190463 | 1HGCR2F89GA138122; 1HGCR2F89GA101362; 1HGCR2F89GA117142; 1HGCR2F89GA133180 | 1HGCR2F89GA155602 | 1HGCR2F89GA134300 | 1HGCR2F89GA137679; 1HGCR2F89GA153168 | 1HGCR2F89GA112880 | 1HGCR2F89GA176515 | 1HGCR2F89GA193962; 1HGCR2F89GA127587 | 1HGCR2F89GA175218

1HGCR2F89GA156796; 1HGCR2F89GA110644 | 1HGCR2F89GA120591 | 1HGCR2F89GA188227; 1HGCR2F89GA149265 | 1HGCR2F89GA112944 | 1HGCR2F89GA109851; 1HGCR2F89GA178443 | 1HGCR2F89GA117562 | 1HGCR2F89GA199938 | 1HGCR2F89GA136743 | 1HGCR2F89GA134815 | 1HGCR2F89GA168530; 1HGCR2F89GA123748 | 1HGCR2F89GA177342; 1HGCR2F89GA140307 | 1HGCR2F89GA148181 | 1HGCR2F89GA161996 | 1HGCR2F89GA111907 | 1HGCR2F89GA177390 | 1HGCR2F89GA165272; 1HGCR2F89GA152540

1HGCR2F89GA107680 | 1HGCR2F89GA156782; 1HGCR2F89GA193573; 1HGCR2F89GA137116 | 1HGCR2F89GA100003; 1HGCR2F89GA168947; 1HGCR2F89GA131638 | 1HGCR2F89GA117318 | 1HGCR2F89GA187482 | 1HGCR2F89GA128559 | 1HGCR2F89GA159150; 1HGCR2F89GA183951 | 1HGCR2F89GA174456 | 1HGCR2F89GA139688 | 1HGCR2F89GA160203 | 1HGCR2F89GA106447 | 1HGCR2F89GA167054 | 1HGCR2F89GA131302 | 1HGCR2F89GA169676; 1HGCR2F89GA108764; 1HGCR2F89GA169533 | 1HGCR2F89GA130912 | 1HGCR2F89GA127072 | 1HGCR2F89GA163246 | 1HGCR2F89GA145331 | 1HGCR2F89GA101314 | 1HGCR2F89GA178071; 1HGCR2F89GA122471

1HGCR2F89GA146754

1HGCR2F89GA177244 | 1HGCR2F89GA170147; 1HGCR2F89GA156720

1HGCR2F89GA118145; 1HGCR2F89GA174229 | 1HGCR2F89GA121983 | 1HGCR2F89GA198823 | 1HGCR2F89GA106979; 1HGCR2F89GA131686 | 1HGCR2F89GA120946; 1HGCR2F89GA151078 | 1HGCR2F89GA164378 | 1HGCR2F89GA174070; 1HGCR2F89GA131235 | 1HGCR2F89GA160041; 1HGCR2F89GA109817; 1HGCR2F89GA122860 | 1HGCR2F89GA186607 | 1HGCR2F89GA185103 | 1HGCR2F89GA116315 | 1HGCR2F89GA104956

1HGCR2F89GA197574; 1HGCR2F89GA165076; 1HGCR2F89GA167555 | 1HGCR2F89GA138198 | 1HGCR2F89GA172111

1HGCR2F89GA152327 | 1HGCR2F89GA138217 | 1HGCR2F89GA142624 | 1HGCR2F89GA107310; 1HGCR2F89GA117612; 1HGCR2F89GA119750 | 1HGCR2F89GA189118 | 1HGCR2F89GA143501 | 1HGCR2F89GA137195 | 1HGCR2F89GA111941 | 1HGCR2F89GA164963 | 1HGCR2F89GA150187 | 1HGCR2F89GA131803; 1HGCR2F89GA113091; 1HGCR2F89GA193380 | 1HGCR2F89GA180726 | 1HGCR2F89GA117495 | 1HGCR2F89GA116878; 1HGCR2F89GA140369 | 1HGCR2F89GA152084 | 1HGCR2F89GA198112 | 1HGCR2F89GA109932 | 1HGCR2F89GA132546 | 1HGCR2F89GA195825 | 1HGCR2F89GA155616 | 1HGCR2F89GA174148

1HGCR2F89GA104004 | 1HGCR2F89GA101281 | 1HGCR2F89GA163084; 1HGCR2F89GA131915 | 1HGCR2F89GA192469 | 1HGCR2F89GA171170; 1HGCR2F89GA104150; 1HGCR2F89GA139223; 1HGCR2F89GA167829 | 1HGCR2F89GA140999 | 1HGCR2F89GA122308 | 1HGCR2F89GA129050; 1HGCR2F89GA179267 | 1HGCR2F89GA143742; 1HGCR2F89GA118260 | 1HGCR2F89GA199499; 1HGCR2F89GA104827

1HGCR2F89GA167572

1HGCR2F89GA186820 | 1HGCR2F89GA154773 | 1HGCR2F89GA172741; 1HGCR2F89GA117321 | 1HGCR2F89GA183139; 1HGCR2F89GA183058 | 1HGCR2F89GA171489 | 1HGCR2F89GA137553 | 1HGCR2F89GA108568 | 1HGCR2F89GA176790; 1HGCR2F89GA174425; 1HGCR2F89GA120168 | 1HGCR2F89GA128688 | 1HGCR2F89GA180337 | 1HGCR2F89GA143241 | 1HGCR2F89GA114063 | 1HGCR2F89GA159830; 1HGCR2F89GA126570

1HGCR2F89GA130098 | 1HGCR2F89GA144356 | 1HGCR2F89GA169449; 1HGCR2F89GA131008; 1HGCR2F89GA181231 | 1HGCR2F89GA194156; 1HGCR2F89GA178295 | 1HGCR2F89GA162498 | 1HGCR2F89GA145510 | 1HGCR2F89GA122955 | 1HGCR2F89GA194643 | 1HGCR2F89GA116816; 1HGCR2F89GA163733 | 1HGCR2F89GA124625 | 1HGCR2F89GA163148; 1HGCR2F89GA152604 | 1HGCR2F89GA141506 | 1HGCR2F89GA122941; 1HGCR2F89GA109364 | 1HGCR2F89GA175901 | 1HGCR2F89GA106710; 1HGCR2F89GA156121 | 1HGCR2F89GA108408

1HGCR2F89GA157205 | 1HGCR2F89GA111583 | 1HGCR2F89GA165921 | 1HGCR2F89GA102110 | 1HGCR2F89GA164929 | 1HGCR2F89GA181505 | 1HGCR2F89GA197896; 1HGCR2F89GA164137 | 1HGCR2F89GA104018 | 1HGCR2F89GA102978 | 1HGCR2F89GA132160; 1HGCR2F89GA105850 | 1HGCR2F89GA125418; 1HGCR2F89GA166101; 1HGCR2F89GA172044; 1HGCR2F89GA116654; 1HGCR2F89GA118629; 1HGCR2F89GA163795 | 1HGCR2F89GA192715 | 1HGCR2F89GA198028 | 1HGCR2F89GA153364 | 1HGCR2F89GA143661; 1HGCR2F89GA120445 | 1HGCR2F89GA127198; 1HGCR2F89GA141375 | 1HGCR2F89GA182217; 1HGCR2F89GA146575; 1HGCR2F89GA177504; 1HGCR2F89GA187773

1HGCR2F89GA105475 | 1HGCR2F89GA156457; 1HGCR2F89GA125547; 1HGCR2F89GA102771 | 1HGCR2F89GA192214 | 1HGCR2F89GA133454; 1HGCR2F89GA168723 | 1HGCR2F89GA122597 | 1HGCR2F89GA150898

1HGCR2F89GA100194 | 1HGCR2F89GA166356 | 1HGCR2F89GA183996; 1HGCR2F89GA188423 | 1HGCR2F89GA132191; 1HGCR2F89GA147306; 1HGCR2F89GA159133 | 1HGCR2F89GA140310 | 1HGCR2F89GA148956 | 1HGCR2F89GA143319 | 1HGCR2F89GA181021; 1HGCR2F89GA167796 | 1HGCR2F89GA161819 | 1HGCR2F89GA184369; 1HGCR2F89GA116623 | 1HGCR2F89GA100499 | 1HGCR2F89GA105539 | 1HGCR2F89GA161660 | 1HGCR2F89GA165031

1HGCR2F89GA120915 | 1HGCR2F89GA173761; 1HGCR2F89GA187398 | 1HGCR2F89GA160489 | 1HGCR2F89GA120879 | 1HGCR2F89GA187580; 1HGCR2F89GA102883 | 1HGCR2F89GA195954 | 1HGCR2F89GA120896; 1HGCR2F89GA190530 | 1HGCR2F89GA145068; 1HGCR2F89GA130361 | 1HGCR2F89GA135916; 1HGCR2F89GA180421 | 1HGCR2F89GA102804

1HGCR2F89GA104777; 1HGCR2F89GA147192 | 1HGCR2F89GA174957 | 1HGCR2F89GA189278

1HGCR2F89GA181701 | 1HGCR2F89GA143496; 1HGCR2F89GA186851 | 1HGCR2F89GA165823 | 1HGCR2F89GA117397; 1HGCR2F89GA111535; 1HGCR2F89GA169418 | 1HGCR2F89GA143711 | 1HGCR2F89GA181696 | 1HGCR2F89GA185652 | 1HGCR2F89GA127492 | 1HGCR2F89GA151954 | 1HGCR2F89GA110188; 1HGCR2F89GA199406

1HGCR2F89GA186980; 1HGCR2F89GA129744 | 1HGCR2F89GA109302; 1HGCR2F89GA179530; 1HGCR2F89GA156717 | 1HGCR2F89GA119344 | 1HGCR2F89GA104133; 1HGCR2F89GA156295; 1HGCR2F89GA128836 | 1HGCR2F89GA160542 | 1HGCR2F89GA146088; 1HGCR2F89GA144714 | 1HGCR2F89GA197770 | 1HGCR2F89GA111793 | 1HGCR2F89GA193945 | 1HGCR2F89GA183593 | 1HGCR2F89GA110076 | 1HGCR2F89GA167099 | 1HGCR2F89GA189636 | 1HGCR2F89GA188275

1HGCR2F89GA195601 | 1HGCR2F89GA173906 | 1HGCR2F89GA180757; 1HGCR2F89GA121305; 1HGCR2F89GA171959; 1HGCR2F89GA148911 | 1HGCR2F89GA171542; 1HGCR2F89GA105671 | 1HGCR2F89GA119716 | 1HGCR2F89GA105296 | 1HGCR2F89GA117903 | 1HGCR2F89GA140226 | 1HGCR2F89GA137973 | 1HGCR2F89GA194786

1HGCR2F89GA159293 | 1HGCR2F89GA145555; 1HGCR2F89GA186624

1HGCR2F89GA106528; 1HGCR2F89GA101328 | 1HGCR2F89GA148889 | 1HGCR2F89GA131929 | 1HGCR2F89GA110871; 1HGCR2F89GA105864 | 1HGCR2F89GA188700 | 1HGCR2F89GA102396 | 1HGCR2F89GA166180; 1HGCR2F89GA180032 | 1HGCR2F89GA153719; 1HGCR2F89GA155857 | 1HGCR2F89GA140081 | 1HGCR2F89GA170178 | 1HGCR2F89GA136838 | 1HGCR2F89GA112930 | 1HGCR2F89GA187286 | 1HGCR2F89GA110319 | 1HGCR2F89GA160864 | 1HGCR2F89GA101765 | 1HGCR2F89GA152019; 1HGCR2F89GA133518 | 1HGCR2F89GA193184 | 1HGCR2F89GA148195 | 1HGCR2F89GA156670; 1HGCR2F89GA136208; 1HGCR2F89GA136418 | 1HGCR2F89GA166342; 1HGCR2F89GA174490; 1HGCR2F89GA187319; 1HGCR2F89GA101815 | 1HGCR2F89GA108750; 1HGCR2F89GA191645 | 1HGCR2F89GA137746 | 1HGCR2F89GA111406 | 1HGCR2F89GA116735 | 1HGCR2F89GA147337 | 1HGCR2F89GA111972 | 1HGCR2F89GA185988; 1HGCR2F89GA164901 | 1HGCR2F89GA145264 | 1HGCR2F89GA154367; 1HGCR2F89GA101958 | 1HGCR2F89GA102544 | 1HGCR2F89GA157088 | 1HGCR2F89GA112989 | 1HGCR2F89GA174120 | 1HGCR2F89GA156877; 1HGCR2F89GA159181 | 1HGCR2F89GA135883 | 1HGCR2F89GA167832 | 1HGCR2F89GA130988 | 1HGCR2F89GA159942; 1HGCR2F89GA126729 | 1HGCR2F89GA108716; 1HGCR2F89GA125080 | 1HGCR2F89GA112488 | 1HGCR2F89GA181617 | 1HGCR2F89GA130697 | 1HGCR2F89GA156636; 1HGCR2F89GA193735 | 1HGCR2F89GA151419 | 1HGCR2F89GA129579 | 1HGCR2F89GA199874; 1HGCR2F89GA139402; 1HGCR2F89GA143787; 1HGCR2F89GA161044 | 1HGCR2F89GA112636 | 1HGCR2F89GA199485 | 1HGCR2F89GA197946 | 1HGCR2F89GA162114 | 1HGCR2F89GA183982 | 1HGCR2F89GA199860; 1HGCR2F89GA181939 | 1HGCR2F89GA144163; 1HGCR2F89GA145314; 1HGCR2F89GA176126 | 1HGCR2F89GA163487 | 1HGCR2F89GA125404 | 1HGCR2F89GA123670; 1HGCR2F89GA158080 | 1HGCR2F89GA127783 | 1HGCR2F89GA184758; 1HGCR2F89GA169029 | 1HGCR2F89GA118498 | 1HGCR2F89GA189037; 1HGCR2F89GA190981

1HGCR2F89GA182783 | 1HGCR2F89GA176787 | 1HGCR2F89GA164834 | 1HGCR2F89GA143577

1HGCR2F89GA137035 | 1HGCR2F89GA132658; 1HGCR2F89GA154112 | 1HGCR2F89GA158760; 1HGCR2F89GA171914 | 1HGCR2F89GA150805 | 1HGCR2F89GA117187 | 1HGCR2F89GA126522; 1HGCR2F89GA118940; 1HGCR2F89GA156880 | 1HGCR2F89GA159116 | 1HGCR2F89GA181178 | 1HGCR2F89GA140887; 1HGCR2F89GA151646; 1HGCR2F89GA149914 | 1HGCR2F89GA125905 | 1HGCR2F89GA163442 | 1HGCR2F89GA193475; 1HGCR2F89GA196215; 1HGCR2F89GA155812 | 1HGCR2F89GA184565 | 1HGCR2F89GA128044 | 1HGCR2F89GA135267 | 1HGCR2F89GA146379 | 1HGCR2F89GA164705 | 1HGCR2F89GA176272 | 1HGCR2F89GA185201 | 1HGCR2F89GA150108 | 1HGCR2F89GA173713 | 1HGCR2F89GA115021 | 1HGCR2F89GA164400 | 1HGCR2F89GA177163; 1HGCR2F89GA183948 | 1HGCR2F89GA130845 | 1HGCR2F89GA133566 | 1HGCR2F89GA134040; 1HGCR2F89GA137214 | 1HGCR2F89GA172867 | 1HGCR2F89GA128674

1HGCR2F89GA162484 | 1HGCR2F89GA140212; 1HGCR2F89GA100356 | 1HGCR2F89GA121336; 1HGCR2F89GA119604; 1HGCR2F89GA185764 | 1HGCR2F89GA126004 | 1HGCR2F89GA107730 | 1HGCR2F89GA137665; 1HGCR2F89GA156376 | 1HGCR2F89GA115424

1HGCR2F89GA136791; 1HGCR2F89GA146673 | 1HGCR2F89GA170018; 1HGCR2F89GA164753; 1HGCR2F89GA142283; 1HGCR2F89GA184145 | 1HGCR2F89GA174845 | 1HGCR2F89GA182220 | 1HGCR2F89GA113883 | 1HGCR2F89GA167040 | 1HGCR2F89GA176014 | 1HGCR2F89GA156068; 1HGCR2F89GA139321 | 1HGCR2F89GA149752 | 1HGCR2F89GA101359

1HGCR2F89GA113382; 1HGCR2F89GA113303 | 1HGCR2F89GA166826 | 1HGCR2F89GA101247

1HGCR2F89GA109400 | 1HGCR2F89GA106691 | 1HGCR2F89GA133860

1HGCR2F89GA137410 | 1HGCR2F89GA101877; 1HGCR2F89GA197347; 1HGCR2F89GA183304 | 1HGCR2F89GA113219; 1HGCR2F89GA167989 | 1HGCR2F89GA160539

1HGCR2F89GA159813 | 1HGCR2F89GA151811; 1HGCR2F89GA158337 | 1HGCR2F89GA132885; 1HGCR2F89GA130926; 1HGCR2F89GA190611 | 1HGCR2F89GA192830; 1HGCR2F89GA136564 | 1HGCR2F89GA147242 | 1HGCR2F89GA150528 | 1HGCR2F89GA153963 | 1HGCR2F89GA194318; 1HGCR2F89GA162131; 1HGCR2F89GA133972; 1HGCR2F89GA103662; 1HGCR2F89GA138167 | 1HGCR2F89GA167118 | 1HGCR2F89GA155583; 1HGCR2F89GA150240; 1HGCR2F89GA158886 | 1HGCR2F89GA132630; 1HGCR2F89GA199356 | 1HGCR2F89GA197414; 1HGCR2F89GA138377 | 1HGCR2F89GA145703 | 1HGCR2F89GA101751; 1HGCR2F89GA112412 | 1HGCR2F89GA130358 | 1HGCR2F89GA122910; 1HGCR2F89GA144213 | 1HGCR2F89GA146771 | 1HGCR2F89GA118033; 1HGCR2F89GA154076 | 1HGCR2F89GA145751 | 1HGCR2F89GA149461; 1HGCR2F89GA133986

1HGCR2F89GA193802 | 1HGCR2F89GA173274 | 1HGCR2F89GA133907; 1HGCR2F89GA111843; 1HGCR2F89GA153980 | 1HGCR2F89GA118355 | 1HGCR2F89GA140937; 1HGCR2F89GA132983 | 1HGCR2F89GA175297 | 1HGCR2F89GA195632 | 1HGCR2F89GA119960 | 1HGCR2F89GA171444 | 1HGCR2F89GA190656; 1HGCR2F89GA114578 | 1HGCR2F89GA199177; 1HGCR2F89GA154885 | 1HGCR2F89GA113978; 1HGCR2F89GA184940; 1HGCR2F89GA117156; 1HGCR2F89GA164512; 1HGCR2F89GA195503 | 1HGCR2F89GA142106

1HGCR2F89GA100941 | 1HGCR2F89GA135978 | 1HGCR2F89GA139044 | 1HGCR2F89GA112698; 1HGCR2F89GA142056 | 1HGCR2F89GA131378 | 1HGCR2F89GA121238 | 1HGCR2F89GA171184 | 1HGCR2F89GA190771 | 1HGCR2F89GA114855 | 1HGCR2F89GA105878; 1HGCR2F89GA119859 | 1HGCR2F89GA100518 | 1HGCR2F89GA146981 | 1HGCR2F89GA197445; 1HGCR2F89GA105170 | 1HGCR2F89GA134376; 1HGCR2F89GA163215 | 1HGCR2F89GA109350; 1HGCR2F89GA123149 | 1HGCR2F89GA183142; 1HGCR2F89GA145684 | 1HGCR2F89GA104584; 1HGCR2F89GA143983 | 1HGCR2F89GA193637

1HGCR2F89GA115567 | 1HGCR2F89GA148875 | 1HGCR2F89GA145040; 1HGCR2F89GA123233 | 1HGCR2F89GA108893 | 1HGCR2F89GA136225

1HGCR2F89GA179849 | 1HGCR2F89GA191614

1HGCR2F89GA185263 | 1HGCR2F89GA103449 | 1HGCR2F89GA159388; 1HGCR2F89GA152831 | 1HGCR2F89GA113012 | 1HGCR2F89GA178832; 1HGCR2F89GA186901; 1HGCR2F89GA137651 | 1HGCR2F89GA176157; 1HGCR2F89GA115407 | 1HGCR2F89GA173453; 1HGCR2F89GA156135; 1HGCR2F89GA115536 | 1HGCR2F89GA178023 | 1HGCR2F89GA158077 | 1HGCR2F89GA130540 | 1HGCR2F89GA179964; 1HGCR2F89GA104164 | 1HGCR2F89GA175526

1HGCR2F89GA185098 | 1HGCR2F89GA172822; 1HGCR2F89GA183352 | 1HGCR2F89GA138069

1HGCR2F89GA158192; 1HGCR2F89GA100373; 1HGCR2F89GA112281 | 1HGCR2F89GA109557 | 1HGCR2F89GA173355; 1HGCR2F89GA126455 | 1HGCR2F89GA152313 | 1HGCR2F89GA132465 | 1HGCR2F89GA194979; 1HGCR2F89GA147919 | 1HGCR2F89GA140968 | 1HGCR2F89GA137519; 1HGCR2F89GA116959

1HGCR2F89GA123913 | 1HGCR2F89GA107999

1HGCR2F89GA186588; 1HGCR2F89GA158340; 1HGCR2F89GA170763 | 1HGCR2F89GA123491 | 1HGCR2F89GA196764; 1HGCR2F89GA186235 | 1HGCR2F89GA127668; 1HGCR2F89GA136936 | 1HGCR2F89GA181357 | 1HGCR2F89GA108697 | 1HGCR2F89GA142963; 1HGCR2F89GA176806; 1HGCR2F89GA142140; 1HGCR2F89GA175686 | 1HGCR2F89GA167412; 1HGCR2F89GA189197 | 1HGCR2F89GA141022 | 1HGCR2F89GA158953; 1HGCR2F89GA131249; 1HGCR2F89GA121899 | 1HGCR2F89GA179575 | 1HGCR2F89GA135480; 1HGCR2F89GA109641 | 1HGCR2F89GA167801; 1HGCR2F89GA118257

1HGCR2F89GA188471 | 1HGCR2F89GA112670 | 1HGCR2F89GA142574; 1HGCR2F89GA153333 | 1HGCR2F89GA132031 | 1HGCR2F89GA116105 | 1HGCR2F89GA133308; 1HGCR2F89GA196733 | 1HGCR2F89GA127542 | 1HGCR2F89GA168270; 1HGCR2F89GA195470 | 1HGCR2F89GA139741; 1HGCR2F89GA142588 | 1HGCR2F89GA115164

1HGCR2F89GA171976 | 1HGCR2F89GA132725; 1HGCR2F89GA125841 | 1HGCR2F89GA180161; 1HGCR2F89GA113267 | 1HGCR2F89GA139853 | 1HGCR2F89GA162002

1HGCR2F89GA120025 | 1HGCR2F89GA130831; 1HGCR2F89GA105556 | 1HGCR2F89GA179513; 1HGCR2F89GA180886 | 1HGCR2F89GA185750 | 1HGCR2F89GA147726 | 1HGCR2F89GA149492; 1HGCR2F89GA174344 | 1HGCR2F89GA113995; 1HGCR2F89GA148486 | 1HGCR2F89GA194433 | 1HGCR2F89GA181097 | 1HGCR2F89GA187000 |
The VIN belongs to a Honda.
The specific model is a Accord according to our records.
Learn more about VINs that start with 1HGCR2F89GA1.
1HGCR2F89GA123104 | 1HGCR2F89GA123099 | 1HGCR2F89GA182430 | 1HGCR2F89GA177681; 1HGCR2F89GA141859; 1HGCR2F89GA117867 | 1HGCR2F89GA182766; 1HGCR2F89GA162128 | 1HGCR2F89GA139545 | 1HGCR2F89GA168186; 1HGCR2F89GA112796; 1HGCR2F89GA190138; 1HGCR2F89GA198224 | 1HGCR2F89GA129081; 1HGCR2F89GA198644 | 1HGCR2F89GA155129 | 1HGCR2F89GA107078 | 1HGCR2F89GA101300; 1HGCR2F89GA142753 | 1HGCR2F89GA181049; 1HGCR2F89GA144146; 1HGCR2F89GA185716; 1HGCR2F89GA116573 | 1HGCR2F89GA187627 | 1HGCR2F89GA170732 | 1HGCR2F89GA158046 | 1HGCR2F89GA174134 | 1HGCR2F89GA156023 | 1HGCR2F89GA163831 | 1HGCR2F89GA122535 | 1HGCR2F89GA153316; 1HGCR2F89GA132420 | 1HGCR2F89GA183321

1HGCR2F89GA153820 | 1HGCR2F89GA121093 | 1HGCR2F89GA116976 | 1HGCR2F89GA180130 | 1HGCR2F89GA177826 | 1HGCR2F89GA183562; 1HGCR2F89GA115732 | 1HGCR2F89GA152974; 1HGCR2F89GA163862; 1HGCR2F89GA107954 | 1HGCR2F89GA196635 | 1HGCR2F89GA110157 | 1HGCR2F89GA178684 | 1HGCR2F89GA153302 | 1HGCR2F89GA161979; 1HGCR2F89GA109896; 1HGCR2F89GA142509 | 1HGCR2F89GA137150 | 1HGCR2F89GA180211 | 1HGCR2F89GA133762 | 1HGCR2F89GA197235 | 1HGCR2F89GA174330 | 1HGCR2F89GA133289; 1HGCR2F89GA124723; 1HGCR2F89GA116749

1HGCR2F89GA191886; 1HGCR2F89GA113673 | 1HGCR2F89GA123653 | 1HGCR2F89GA137780 | 1HGCR2F89GA112961 | 1HGCR2F89GA128481 | 1HGCR2F89GA148553; 1HGCR2F89GA198207 | 1HGCR2F89GA156975 | 1HGCR2F89GA123765 | 1HGCR2F89GA184243; 1HGCR2F89GA156085 | 1HGCR2F89GA197963; 1HGCR2F89GA103872 | 1HGCR2F89GA118646 | 1HGCR2F89GA194254; 1HGCR2F89GA185280; 1HGCR2F89GA126682

1HGCR2F89GA179723

1HGCR2F89GA112958 | 1HGCR2F89GA103547 | 1HGCR2F89GA109011 | 1HGCR2F89GA127248 | 1HGCR2F89GA145023 | 1HGCR2F89GA106268 | 1HGCR2F89GA143594 | 1HGCR2F89GA151761 | 1HGCR2F89GA156619; 1HGCR2F89GA133664 | 1HGCR2F89GA140288 | 1HGCR2F89GA123278

1HGCR2F89GA142266 | 1HGCR2F89GA149587 | 1HGCR2F89GA114693 | 1HGCR2F89GA110837 | 1HGCR2F89GA174506; 1HGCR2F89GA101961 | 1HGCR2F89GA137715 | 1HGCR2F89GA136337; 1HGCR2F89GA137276 | 1HGCR2F89GA193699 | 1HGCR2F89GA199079 | 1HGCR2F89GA156152 | 1HGCR2F89GA114337 | 1HGCR2F89GA165336; 1HGCR2F89GA175140; 1HGCR2F89GA189846 | 1HGCR2F89GA179950; 1HGCR2F89GA157284 | 1HGCR2F89GA102740 | 1HGCR2F89GA114533; 1HGCR2F89GA147435

1HGCR2F89GA136502 | 1HGCR2F89GA167961; 1HGCR2F89GA160654 | 1HGCR2F89GA166048 | 1HGCR2F89GA172089 | 1HGCR2F89GA195713

1HGCR2F89GA125029 | 1HGCR2F89GA179429 | 1HGCR2F89GA120901 | 1HGCR2F89GA137598; 1HGCR2F89GA112765 | 1HGCR2F89GA131266; 1HGCR2F89GA107842 | 1HGCR2F89GA176840

1HGCR2F89GA172982 | 1HGCR2F89GA117920; 1HGCR2F89GA133888 | 1HGCR2F89GA162470

1HGCR2F89GA188387 | 1HGCR2F89GA190480 | 1HGCR2F89GA109154 | 1HGCR2F89GA156832 | 1HGCR2F89GA191130 | 1HGCR2F89GA101698 | 1HGCR2F89GA146589 | 1HGCR2F89GA119277 | 1HGCR2F89GA152912 | 1HGCR2F89GA171251

1HGCR2F89GA176918 | 1HGCR2F89GA132689; 1HGCR2F89GA148861

1HGCR2F89GA184906; 1HGCR2F89GA189281 | 1HGCR2F89GA113379 | 1HGCR2F89GA108294 | 1HGCR2F89GA186042; 1HGCR2F89GA123085; 1HGCR2F89GA142378 | 1HGCR2F89GA148391; 1HGCR2F89GA112569 | 1HGCR2F89GA138685 | 1HGCR2F89GA140341 | 1HGCR2F89GA152487

1HGCR2F89GA189099 | 1HGCR2F89GA155552

1HGCR2F89GA178636; 1HGCR2F89GA132272; 1HGCR2F89GA104701 | 1HGCR2F89GA196800 | 1HGCR2F89GA171010 | 1HGCR2F89GA198451; 1HGCR2F89GA111597 | 1HGCR2F89GA191211; 1HGCR2F89GA114614 | 1HGCR2F89GA191368 | 1HGCR2F89GA166955 | 1HGCR2F89GA130537 | 1HGCR2F89GA178006 | 1HGCR2F89GA171346 | 1HGCR2F89GA195369 | 1HGCR2F89GA120817 | 1HGCR2F89GA186722; 1HGCR2F89GA162629 | 1HGCR2F89GA105167 | 1HGCR2F89GA199910; 1HGCR2F89GA103676; 1HGCR2F89GA102995; 1HGCR2F89GA109655 | 1HGCR2F89GA190382; 1HGCR2F89GA192617; 1HGCR2F89GA149511 | 1HGCR2F89GA166907; 1HGCR2F89GA115892; 1HGCR2F89GA110501 | 1HGCR2F89GA196103; 1HGCR2F89GA143739 | 1HGCR2F89GA180127 | 1HGCR2F89GA192682; 1HGCR2F89GA181603 | 1HGCR2F89GA107551 | 1HGCR2F89GA135723; 1HGCR2F89GA134474 | 1HGCR2F89GA193170; 1HGCR2F89GA117464

1HGCR2F89GA178426 | 1HGCR2F89GA176210 | 1HGCR2F89GA120655; 1HGCR2F89GA179804 | 1HGCR2F89GA113849 | 1HGCR2F89GA144292 | 1HGCR2F89GA146091

1HGCR2F89GA117478 | 1HGCR2F89GA116637; 1HGCR2F89GA139870; 1HGCR2F89GA125578 | 1HGCR2F89GA170634 | 1HGCR2F89GA140193 | 1HGCR2F89GA105783; 1HGCR2F89GA196750 | 1HGCR2F89GA112782 | 1HGCR2F89GA156667; 1HGCR2F89GA196778; 1HGCR2F89GA167278 | 1HGCR2F89GA148360 | 1HGCR2F89GA170133; 1HGCR2F89GA177647 | 1HGCR2F89GA171394; 1HGCR2F89GA164915 | 1HGCR2F89GA121935 | 1HGCR2F89GA103225 | 1HGCR2F89GA193508; 1HGCR2F89GA132594; 1HGCR2F89GA118100; 1HGCR2F89GA165420 | 1HGCR2F89GA111311 | 1HGCR2F89GA188969; 1HGCR2F89GA179737; 1HGCR2F89GA165367 | 1HGCR2F89GA109770; 1HGCR2F89GA113527 | 1HGCR2F89GA140582; 1HGCR2F89GA189023

1HGCR2F89GA187076 | 1HGCR2F89GA131431; 1HGCR2F89GA165840; 1HGCR2F89GA155826; 1HGCR2F89GA123751 | 1HGCR2F89GA115004 | 1HGCR2F89GA136550 | 1HGCR2F89GA125533 | 1HGCR2F89GA194352 | 1HGCR2F89GA136354 | 1HGCR2F89GA132062 | 1HGCR2F89GA115066; 1HGCR2F89GA187255

1HGCR2F89GA109431 | 1HGCR2F89GA187403 | 1HGCR2F89GA175963; 1HGCR2F89GA128268 | 1HGCR2F89GA169113; 1HGCR2F89GA143935 | 1HGCR2F89GA185425 | 1HGCR2F89GA180404; 1HGCR2F89GA173629 | 1HGCR2F89GA177373; 1HGCR2F89GA108604; 1HGCR2F89GA167121

1HGCR2F89GA110966

1HGCR2F89GA136211 | 1HGCR2F89GA162923 | 1HGCR2F89GA143921; 1HGCR2F89GA199180 | 1HGCR2F89GA189264 | 1HGCR2F89GA166891; 1HGCR2F89GA183819 | 1HGCR2F89GA125242 | 1HGCR2F89GA102981 | 1HGCR2F89GA199213 | 1HGCR2F89GA180189; 1HGCR2F89GA152425; 1HGCR2F89GA120185

1HGCR2F89GA172027; 1HGCR2F89GA187868

1HGCR2F89GA107274; 1HGCR2F89GA147533

1HGCR2F89GA165983; 1HGCR2F89GA122714 | 1HGCR2F89GA153039; 1HGCR2F89GA118405 | 1HGCR2F89GA151582; 1HGCR2F89GA187479 | 1HGCR2F89GA114418 | 1HGCR2F89GA175252 | 1HGCR2F89GA183870; 1HGCR2F89GA134586 | 1HGCR2F89GA164994 | 1HGCR2F89GA147497 | 1HGCR2F89GA110496 | 1HGCR2F89GA170312 | 1HGCR2F89GA184615 | 1HGCR2F89GA171833; 1HGCR2F89GA125127

1HGCR2F89GA132434 | 1HGCR2F89GA119165; 1HGCR2F89GA116900; 1HGCR2F89GA130571

1HGCR2F89GA185554 | 1HGCR2F89GA116203

1HGCR2F89GA112362 | 1HGCR2F89GA106867 | 1HGCR2F89GA113298 | 1HGCR2F89GA135351 | 1HGCR2F89GA150447 | 1HGCR2F89GA157835 | 1HGCR2F89GA150402; 1HGCR2F89GA106934 | 1HGCR2F89GA168284 | 1HGCR2F89GA133941; 1HGCR2F89GA193587 | 1HGCR2F89GA150707 | 1HGCR2F89GA187854 | 1HGCR2F89GA118582 | 1HGCR2F89GA147175 | 1HGCR2F89GA150190 | 1HGCR2F89GA118971 | 1HGCR2F89GA101703 | 1HGCR2F89GA160931 | 1HGCR2F89GA154353; 1HGCR2F89GA116122 | 1HGCR2F89GA192116 | 1HGCR2F89GA184291 | 1HGCR2F89GA169337 | 1HGCR2F89GA112474; 1HGCR2F89GA171217; 1HGCR2F89GA175011 | 1HGCR2F89GA115245 | 1HGCR2F89GA124902 | 1HGCR2F89GA134880; 1HGCR2F89GA141148

1HGCR2F89GA142882 | 1HGCR2F89GA121384; 1HGCR2F89GA199454 | 1HGCR2F89GA135656 | 1HGCR2F89GA103760 | 1HGCR2F89GA152280 | 1HGCR2F89GA147225 | 1HGCR2F89GA195209 | 1HGCR2F89GA176837

1HGCR2F89GA154711; 1HGCR2F89GA124043 | 1HGCR2F89GA109137 | 1HGCR2F89GA116542; 1HGCR2F89GA139948 | 1HGCR2F89GA124804 | 1HGCR2F89GA190219

1HGCR2F89GA107002 | 1HGCR2F89GA191810; 1HGCR2F89GA158628 | 1HGCR2F89GA183478; 1HGCR2F89GA151288; 1HGCR2F89GA144504; 1HGCR2F89GA175820; 1HGCR2F89GA192262 | 1HGCR2F89GA148049 | 1HGCR2F89GA181858 | 1HGCR2F89GA141523

1HGCR2F89GA149766; 1HGCR2F89GA134314

1HGCR2F89GA124379; 1HGCR2F89GA183481 | 1HGCR2F89GA110109 | 1HGCR2F89GA185408 | 1HGCR2F89GA135818 | 1HGCR2F89GA172688 | 1HGCR2F89GA107422

1HGCR2F89GA154482; 1HGCR2F89GA104908 | 1HGCR2F89GA108425; 1HGCR2F89GA154806; 1HGCR2F89GA166213 | 1HGCR2F89GA126357 | 1HGCR2F89GA138749; 1HGCR2F89GA143630 | 1HGCR2F89GA118050; 1HGCR2F89GA114323

1HGCR2F89GA140534 | 1HGCR2F89GA176689 | 1HGCR2F89GA146222 | 1HGCR2F89GA164302 | 1HGCR2F89GA107436

1HGCR2F89GA193766; 1HGCR2F89GA161917; 1HGCR2F89GA167281

1HGCR2F89GA189085 | 1HGCR2F89GA162808 | 1HGCR2F89GA150013

1HGCR2F89GA158189; 1HGCR2F89GA107839; 1HGCR2F89GA150903; 1HGCR2F89GA176580; 1HGCR2F89GA172755 | 1HGCR2F89GA193752; 1HGCR2F89GA189359 | 1HGCR2F89GA186784 | 1HGCR2F89GA130666; 1HGCR2F89GA146561; 1HGCR2F89GA198871; 1HGCR2F89GA191807 | 1HGCR2F89GA149573; 1HGCR2F89GA157124; 1HGCR2F89GA107212 | 1HGCR2F89GA178801 | 1HGCR2F89GA125175; 1HGCR2F89GA138766 | 1HGCR2F89GA113284 | 1HGCR2F89GA118825 | 1HGCR2F89GA151856 | 1HGCR2F89GA136368; 1HGCR2F89GA188535 | 1HGCR2F89GA180547 | 1HGCR2F89GA135754; 1HGCR2F89GA160606 | 1HGCR2F89GA153140 | 1HGCR2F89GA129999 | 1HGCR2F89GA108974 | 1HGCR2F89GA171735; 1HGCR2F89GA145832; 1HGCR2F89GA197025 | 1HGCR2F89GA148830 | 1HGCR2F89GA108070 | 1HGCR2F89GA140954 | 1HGCR2F89GA182282 | 1HGCR2F89GA183061 | 1HGCR2F89GA105444; 1HGCR2F89GA142638; 1HGCR2F89GA143370; 1HGCR2F89GA102432 | 1HGCR2F89GA166633 | 1HGCR2F89GA174537 | 1HGCR2F89GA165563; 1HGCR2F89GA108358; 1HGCR2F89GA169578; 1HGCR2F89GA121711 | 1HGCR2F89GA109977 | 1HGCR2F89GA169645; 1HGCR2F89GA183349 | 1HGCR2F89GA197610 | 1HGCR2F89GA184727; 1HGCR2F89GA123958; 1HGCR2F89GA188129; 1HGCR2F89GA123247 | 1HGCR2F89GA126844 | 1HGCR2F89GA105685 | 1HGCR2F89GA135382; 1HGCR2F89GA186493 | 1HGCR2F89GA106948

1HGCR2F89GA175025 | 1HGCR2F89GA140095 | 1HGCR2F89GA143420; 1HGCR2F89GA107503; 1HGCR2F89GA173047; 1HGCR2F89GA117240 | 1HGCR2F89GA108182

1HGCR2F89GA122227 | 1HGCR2F89GA101586; 1HGCR2F89GA196991 | 1HGCR2F89GA179785 | 1HGCR2F89GA111809

1HGCR2F89GA135253 | 1HGCR2F89GA192987; 1HGCR2F89GA143546 | 1HGCR2F89GA125693 | 1HGCR2F89GA168124; 1HGCR2F89GA192259; 1HGCR2F89GA141778 | 1HGCR2F89GA116864

1HGCR2F89GA189202 | 1HGCR2F89GA194772; 1HGCR2F89GA131641 | 1HGCR2F89GA177941 | 1HGCR2F89GA135494 | 1HGCR2F89GA152196

1HGCR2F89GA149833 | 1HGCR2F89GA110305 | 1HGCR2F89GA141196; 1HGCR2F89GA195663 | 1HGCR2F89GA116007

1HGCR2F89GA111390 | 1HGCR2F89GA169631 | 1HGCR2F89GA100406; 1HGCR2F89GA190169

1HGCR2F89GA186526 | 1HGCR2F89GA106531 | 1HGCR2F89GA164736 | 1HGCR2F89GA158709; 1HGCR2F89GA142817 | 1HGCR2F89GA126973 | 1HGCR2F89GA131106 | 1HGCR2F89GA190236 | 1HGCR2F89GA108957 | 1HGCR2F89GA110336; 1HGCR2F89GA132823

1HGCR2F89GA142980 | 1HGCR2F89GA180256; 1HGCR2F89GA188759; 1HGCR2F89GA123801; 1HGCR2F89GA174005; 1HGCR2F89GA138671 | 1HGCR2F89GA199342; 1HGCR2F89GA158810 | 1HGCR2F89GA116802 | 1HGCR2F89GA140033 | 1HGCR2F89GA153462; 1HGCR2F89GA129730 | 1HGCR2F89GA118694 | 1HGCR2F89GA178930 | 1HGCR2F89GA191774 | 1HGCR2F89GA168303; 1HGCR2F89GA131204 | 1HGCR2F89GA144924; 1HGCR2F89GA188616 | 1HGCR2F89GA157558

1HGCR2F89GA148603; 1HGCR2F89GA192861; 1HGCR2F89GA197591; 1HGCR2F89GA122115; 1HGCR2F89GA172772 | 1HGCR2F89GA158872 | 1HGCR2F89GA120252; 1HGCR2F89GA148309; 1HGCR2F89GA185828; 1HGCR2F89GA137178

1HGCR2F89GA107694 | 1HGCR2F89GA119229 | 1HGCR2F89GA143997 | 1HGCR2F89GA126262 | 1HGCR2F89GA172643; 1HGCR2F89GA127184 | 1HGCR2F89GA135639; 1HGCR2F89GA148567; 1HGCR2F89GA166325; 1HGCR2F89GA171606 | 1HGCR2F89GA105024 | 1HGCR2F89GA167894 | 1HGCR2F89GA170536 | 1HGCR2F89GA170360 | 1HGCR2F89GA163456 | 1HGCR2F89GA173503; 1HGCR2F89GA107114 | 1HGCR2F89GA143627; 1HGCR2F89GA151257 | 1HGCR2F89GA131977 | 1HGCR2F89GA121966; 1HGCR2F89GA186705 | 1HGCR2F89GA152523 | 1HGCR2F89GA188051; 1HGCR2F89GA168835; 1HGCR2F89GA120364 | 1HGCR2F89GA165174 | 1HGCR2F89GA192200; 1HGCR2F89GA100258; 1HGCR2F89GA172271 | 1HGCR2F89GA183609 | 1HGCR2F89GA160444 | 1HGCR2F89GA143272 | 1HGCR2F89GA166941 | 1HGCR2F89GA128545 | 1HGCR2F89GA104679 | 1HGCR2F89GA164770 | 1HGCR2F89GA127301 | 1HGCR2F89GA126956; 1HGCR2F89GA188177 | 1HGCR2F89GA145989 | 1HGCR2F89GA173405 | 1HGCR2F89GA194884; 1HGCR2F89GA191788 | 1HGCR2F89GA106402 | 1HGCR2F89GA123023; 1HGCR2F89GA169354; 1HGCR2F89GA117075 | 1HGCR2F89GA149458 | 1HGCR2F89GA181438 | 1HGCR2F89GA103595 | 1HGCR2F89GA138802 | 1HGCR2F89GA148293 | 1HGCR2F89GA111079; 1HGCR2F89GA102379

1HGCR2F89GA184811 | 1HGCR2F89GA152098; 1HGCR2F89GA166664 | 1HGCR2F89GA134510 | 1HGCR2F89GA180872 | 1HGCR2F89GA101085; 1HGCR2F89GA123135 | 1HGCR2F89GA125399; 1HGCR2F89GA130165 | 1HGCR2F89GA170164; 1HGCR2F89GA186669

1HGCR2F89GA150870 | 1HGCR2F89GA159634; 1HGCR2F89GA196201 | 1HGCR2F89GA196098; 1HGCR2F89GA110207 | 1HGCR2F89GA144454 | 1HGCR2F89GA177065 | 1HGCR2F89GA146351 | 1HGCR2F89GA195971 | 1HGCR2F89GA178703 | 1HGCR2F89GA157141 | 1HGCR2F89GA182959 | 1HGCR2F89GA194481

1HGCR2F89GA121210; 1HGCR2F89GA126231; 1HGCR2F89GA170245; 1HGCR2F89GA173579; 1HGCR2F89GA134765 | 1HGCR2F89GA134118 | 1HGCR2F89GA119067 | 1HGCR2F89GA110997 | 1HGCR2F89GA164719 | 1HGCR2F89GA122924 | 1HGCR2F89GA121594; 1HGCR2F89GA160783

1HGCR2F89GA185019

1HGCR2F89GA138136

1HGCR2F89GA117366; 1HGCR2F89GA105881 | 1HGCR2F89GA162663 | 1HGCR2F89GA156779; 1HGCR2F89GA182511; 1HGCR2F89GA103046 | 1HGCR2F89GA154742 | 1HGCR2F89GA176319 | 1HGCR2F89GA138640; 1HGCR2F89GA176742 | 1HGCR2F89GA195386; 1HGCR2F89GA155177; 1HGCR2F89GA173128 | 1HGCR2F89GA125807 | 1HGCR2F89GA174067 | 1HGCR2F89GA112507 | 1HGCR2F89GA190379

1HGCR2F89GA148035; 1HGCR2F89GA179477; 1HGCR2F89GA177423 | 1HGCR2F89GA120218 | 1HGCR2F89GA189457 | 1HGCR2F89GA119313

1HGCR2F89GA116329; 1HGCR2F89GA182587 | 1HGCR2F89GA153655 | 1HGCR2F89GA104696 | 1HGCR2F89GA150268; 1HGCR2F89GA191659 | 1HGCR2F89GA118226; 1HGCR2F89GA116010 | 1HGCR2F89GA173078 | 1HGCR2F89GA128657 | 1HGCR2F89GA142154 | 1HGCR2F89GA175154 | 1HGCR2F89GA115911 | 1HGCR2F89GA135897 | 1HGCR2F89GA158600; 1HGCR2F89GA154580 | 1HGCR2F89GA158094 | 1HGCR2F89GA118808 | 1HGCR2F89GA198997 | 1HGCR2F89GA136161 | 1HGCR2F89GA188650 | 1HGCR2F89GA188647; 1HGCR2F89GA121448; 1HGCR2F89GA106240 | 1HGCR2F89GA117433 | 1HGCR2F89GA111213 | 1HGCR2F89GA130439; 1HGCR2F89GA126939; 1HGCR2F89GA117626

1HGCR2F89GA155406; 1HGCR2F89GA187417 | 1HGCR2F89GA135513; 1HGCR2F89GA190673 | 1HGCR2F89GA184274 | 1HGCR2F89GA112913 | 1HGCR2F89GA181116

1HGCR2F89GA106206 | 1HGCR2F89GA170522 | 1HGCR2F89GA113270; 1HGCR2F89GA166874 | 1HGCR2F89GA136953 | 1HGCR2F89GA144759 | 1HGCR2F89GA148343 | 1HGCR2F89GA187806 | 1HGCR2F89GA193993 | 1HGCR2F89GA121580; 1HGCR2F89GA190799 | 1HGCR2F89GA156314 | 1HGCR2F89GA195095

1HGCR2F89GA185943 | 1HGCR2F89GA110613 | 1HGCR2F89GA174862; 1HGCR2F89GA127024; 1HGCR2F89GA152442; 1HGCR2F89GA177888 | 1HGCR2F89GA150853 | 1HGCR2F89GA144177; 1HGCR2F89GA195937; 1HGCR2F89GA125032 | 1HGCR2F89GA158595 | 1HGCR2F89GA174151; 1HGCR2F89GA173369 | 1HGCR2F89GA108554 | 1HGCR2F89GA144938; 1HGCR2F89GA106061 | 1HGCR2F89GA177812

1HGCR2F89GA123362 | 1HGCR2F89GA196232; 1HGCR2F89GA166146 | 1HGCR2F89GA134250 | 1HGCR2F89GA155471; 1HGCR2F89GA135155; 1HGCR2F89GA137052 | 1HGCR2F89GA194593 | 1HGCR2F89GA132286 | 1HGCR2F89GA163599 | 1HGCR2F89GA190124 | 1HGCR2F89GA137620; 1HGCR2F89GA161576 | 1HGCR2F89GA114287 | 1HGCR2F89GA123734

1HGCR2F89GA121479 | 1HGCR2F89GA153851; 1HGCR2F89GA160976 | 1HGCR2F89GA172352; 1HGCR2F89GA159455 | 1HGCR2F89GA159682 | 1HGCR2F89GA193119 | 1HGCR2F89GA106495 | 1HGCR2F89GA110823 | 1HGCR2F89GA167880 | 1HGCR2F89GA171895 | 1HGCR2F89GA105282 | 1HGCR2F89GA167460; 1HGCR2F89GA142235; 1HGCR2F89GA159827 | 1HGCR2F89GA125189 | 1HGCR2F89GA168320

1HGCR2F89GA138928 | 1HGCR2F89GA112006; 1HGCR2F89GA141182; 1HGCR2F89GA186686 | 1HGCR2F89GA124088 | 1HGCR2F89GA100339; 1HGCR2F89GA143434 | 1HGCR2F89GA104178 | 1HGCR2F89GA197364 | 1HGCR2F89GA197123; 1HGCR2F89GA162405 | 1HGCR2F89GA180595; 1HGCR2F89GA165241; 1HGCR2F89GA137925 | 1HGCR2F89GA173100 | 1HGCR2F89GA165448; 1HGCR2F89GA155888; 1HGCR2F89GA172593 | 1HGCR2F89GA193623 | 1HGCR2F89GA183416 | 1HGCR2F89GA139724 | 1HGCR2F89GA114788 | 1HGCR2F89GA147595 | 1HGCR2F89GA176532 | 1HGCR2F89GA190270 | 1HGCR2F89GA174909 | 1HGCR2F89GA166051; 1HGCR2F89GA198322 | 1HGCR2F89GA191421 | 1HGCR2F89GA195730 | 1HGCR2F89GA153476; 1HGCR2F89GA157060 | 1HGCR2F89GA198269 | 1HGCR2F89GA148665 | 1HGCR2F89GA145104

1HGCR2F89GA149749; 1HGCR2F89GA179799; 1HGCR2F89GA196926 | 1HGCR2F89GA129839 | 1HGCR2F89GA130473; 1HGCR2F89GA101748 | 1HGCR2F89GA153817 | 1HGCR2F89GA108926; 1HGCR2F89GA123152 | 1HGCR2F89GA177308; 1HGCR2F89GA111440; 1HGCR2F89GA184405 | 1HGCR2F89GA114404 | 1HGCR2F89GA146950

1HGCR2F89GA156751 | 1HGCR2F89GA190916 | 1HGCR2F89GA115486 | 1HGCR2F89GA139884 | 1HGCR2F89GA186574; 1HGCR2F89GA159505 | 1HGCR2F89GA104293 | 1HGCR2F89GA132028; 1HGCR2F89GA152053 | 1HGCR2F89GA121224 | 1HGCR2F89GA151825 | 1HGCR2F89GA113253; 1HGCR2F89GA149122 | 1HGCR2F89GA184713 | 1HGCR2F89GA166597; 1HGCR2F89GA148715; 1HGCR2F89GA177924 | 1HGCR2F89GA121014 | 1HGCR2F89GA113947; 1HGCR2F89GA128853 | 1HGCR2F89GA147399 | 1HGCR2F89GA186476; 1HGCR2F89GA143806; 1HGCR2F89GA166809

1HGCR2F89GA145846

1HGCR2F89GA193606; 1HGCR2F89GA127069; 1HGCR2F89GA146057 | 1HGCR2F89GA181391 | 1HGCR2F89GA197588; 1HGCR2F89GA191919 | 1HGCR2F89GA105492 | 1HGCR2F89GA176241 | 1HGCR2F89GA174828; 1HGCR2F89GA151565; 1HGCR2F89GA167605

1HGCR2F89GA190687; 1HGCR2F89GA189040 | 1HGCR2F89GA190933 | 1HGCR2F89GA175798; 1HGCR2F89GA180368 | 1HGCR2F89GA170410 | 1HGCR2F89GA186025 | 1HGCR2F89GA132241; 1HGCR2F89GA194271 | 1HGCR2F89GA148780 | 1HGCR2F89GA133244 | 1HGCR2F89GA132644 | 1HGCR2F89GA165465; 1HGCR2F89GA155938 | 1HGCR2F89GA120039 | 1HGCR2F89GA157897; 1HGCR2F89GA189300 | 1HGCR2F89GA136306 | 1HGCR2F89GA180970 | 1HGCR2F89GA198305; 1HGCR2F89GA180001 | 1HGCR2F89GA111065

1HGCR2F89GA127685 | 1HGCR2F89GA118548; 1HGCR2F89GA162548; 1HGCR2F89GA199194 | 1HGCR2F89GA132613; 1HGCR2F89GA160086; 1HGCR2F89GA169189 | 1HGCR2F89GA155809; 1HGCR2F89GA161318 | 1HGCR2F89GA127993 | 1HGCR2F89GA181598; 1HGCR2F89GA103337 | 1HGCR2F89GA166535

1HGCR2F89GA149864 | 1HGCR2F89GA191452; 1HGCR2F89GA182203 | 1HGCR2F89GA163232 | 1HGCR2F89GA170004; 1HGCR2F89GA194187 | 1HGCR2F89GA181018; 1HGCR2F89GA180709 | 1HGCR2F89GA155972 | 1HGCR2F89GA172674

1HGCR2F89GA100809; 1HGCR2F89GA134006

1HGCR2F89GA183447 | 1HGCR2F89GA119070 | 1HGCR2F89GA162789; 1HGCR2F89GA106349; 1HGCR2F89GA105976 | 1HGCR2F89GA189166 | 1HGCR2F89GA114158 | 1HGCR2F89GA189250 | 1HGCR2F89GA113205 | 1HGCR2F89GA158127 | 1HGCR2F89GA129209 | 1HGCR2F89GA113799 | 1HGCR2F89GA132417; 1HGCR2F89GA177552 | 1HGCR2F89GA198398 | 1HGCR2F89GA123474 | 1HGCR2F89GA174733; 1HGCR2F89GA138721 | 1HGCR2F89GA152036; 1HGCR2F89GA121921; 1HGCR2F89GA105704 | 1HGCR2F89GA161142; 1HGCR2F89GA142493; 1HGCR2F89GA165692; 1HGCR2F89GA171671; 1HGCR2F89GA137892; 1HGCR2F89GA186879 | 1HGCR2F89GA185960 | 1HGCR2F89GA173856; 1HGCR2F89GA187112; 1HGCR2F89GA106609; 1HGCR2F89GA193959 | 1HGCR2F89GA130392; 1HGCR2F89GA107971 | 1HGCR2F89GA160735 | 1HGCR2F89GA132367; 1HGCR2F89GA146883; 1HGCR2F89GA129159; 1HGCR2F89GA139819 | 1HGCR2F89GA109834 | 1HGCR2F89GA119988; 1HGCR2F89GA175087; 1HGCR2F89GA150867; 1HGCR2F89GA186090 | 1HGCR2F89GA135317 | 1HGCR2F89GA176322 | 1HGCR2F89GA172528; 1HGCR2F89GA129825; 1HGCR2F89GA107307 | 1HGCR2F89GA144602 | 1HGCR2F89GA134684 | 1HGCR2F89GA158497 | 1HGCR2F89GA160945 | 1HGCR2F89GA155518; 1HGCR2F89GA183934; 1HGCR2F89GA189930 | 1HGCR2F89GA151372; 1HGCR2F89GA100311 | 1HGCR2F89GA143580 | 1HGCR2F89GA177857 | 1HGCR2F89GA128819 | 1HGCR2F89GA122681; 1HGCR2F89GA189071 | 1HGCR2F89GA113589; 1HGCR2F89GA110031 | 1HGCR2F89GA189233 | 1HGCR2F89GA129369 | 1HGCR2F89GA131767 | 1HGCR2F89GA158435; 1HGCR2F89GA150917 | 1HGCR2F89GA142896; 1HGCR2F89GA152621 | 1HGCR2F89GA148164 | 1HGCR2F89GA173484 | 1HGCR2F89GA135222; 1HGCR2F89GA165286; 1HGCR2F89GA133602 | 1HGCR2F89GA175168 | 1HGCR2F89GA195145 | 1HGCR2F89GA114239; 1HGCR2F89GA122972 | 1HGCR2F89GA180533 | 1HGCR2F89GA112121 | 1HGCR2F89GA178782 | 1HGCR2F89GA193198 | 1HGCR2F89GA173937 | 1HGCR2F89GA103385 | 1HGCR2F89GA158838 | 1HGCR2F89GA155342 | 1HGCR2F89GA162887

1HGCR2F89GA142767 | 1HGCR2F89GA161190 | 1HGCR2F89GA134328; 1HGCR2F89GA127508 | 1HGCR2F89GA132322 | 1HGCR2F89GA117769; 1HGCR2F89GA149606; 1HGCR2F89GA136449 | 1HGCR2F89GA127928 | 1HGCR2F89GA152179 | 1HGCR2F89GA103497 | 1HGCR2F89GA122857 | 1HGCR2F89GA160363; 1HGCR2F89GA164798; 1HGCR2F89GA130599 | 1HGCR2F89GA144664 | 1HGCR2F89GA158306; 1HGCR2F89GA129386 | 1HGCR2F89GA121806 | 1HGCR2F89GA130067 | 1HGCR2F89GA119523 | 1HGCR2F89GA198448 | 1HGCR2F89GA180600 | 1HGCR2F89GA104116 | 1HGCR2F89GA177616 | 1HGCR2F89GA173730; 1HGCR2F89GA151940 | 1HGCR2F89GA101944; 1HGCR2F89GA154837 | 1HGCR2F89GA122650 | 1HGCR2F89GA131784 | 1HGCR2F89GA193895; 1HGCR2F89GA104214; 1HGCR2F89GA150786 | 1HGCR2F89GA170925 | 1HGCR2F89GA123538 | 1HGCR2F89GA197803 | 1HGCR2F89GA112555 | 1HGCR2F89GA159763; 1HGCR2F89GA114449 | 1HGCR2F89GA150450

1HGCR2F89GA197820 | 1HGCR2F89GA176045; 1HGCR2F89GA174098 | 1HGCR2F89GA191340 | 1HGCR2F89GA110627; 1HGCR2F89GA194027 | 1HGCR2F89GA120459 | 1HGCR2F89GA185912 | 1HGCR2F89GA124866 | 1HGCR2F89GA116489 | 1HGCR2F89GA143482; 1HGCR2F89GA153249 | 1HGCR2F89GA136290

1HGCR2F89GA153266 | 1HGCR2F89GA131672; 1HGCR2F89GA190544 | 1HGCR2F89GA177535 | 1HGCR2F89GA143658

1HGCR2F89GA198272; 1HGCR2F89GA174361 | 1HGCR2F89GA119845 | 1HGCR2F89GA149976; 1HGCR2F89GA100731 | 1HGCR2F89GA110322 | 1HGCR2F89GA151114 | 1HGCR2F89GA176188 | 1HGCR2F89GA131669; 1HGCR2F89GA186557 | 1HGCR2F89GA189703 | 1HGCR2F89GA165384 | 1HGCR2F89GA160993 | 1HGCR2F89GA163683; 1HGCR2F89GA151307 | 1HGCR2F89GA136757; 1HGCR2F89GA177406; 1HGCR2F89GA106576 | 1HGCR2F89GA188194 | 1HGCR2F89GA189295 | 1HGCR2F89GA141103 | 1HGCR2F89GA178331 | 1HGCR2F89GA184971 | 1HGCR2F89GA169158 | 1HGCR2F89GA193850 | 1HGCR2F89GA190026 | 1HGCR2F89GA195436 | 1HGCR2F89GA140517 | 1HGCR2F89GA194710; 1HGCR2F89GA104083 | 1HGCR2F89GA114774

1HGCR2F89GA126794; 1HGCR2F89GA119909

1HGCR2F89GA132868 | 1HGCR2F89GA193346; 1HGCR2F89GA128349 | 1HGCR2F89GA114547 | 1HGCR2F89GA160265 | 1HGCR2F89GA157561 | 1HGCR2F89GA114211 | 1HGCR2F89GA141781; 1HGCR2F89GA197252; 1HGCR2F89GA106917; 1HGCR2F89GA176403; 1HGCR2F89GA116914

1HGCR2F89GA175123 | 1HGCR2F89GA181570; 1HGCR2F89GA100700; 1HGCR2F89GA135270 | 1HGCR2F89GA157673; 1HGCR2F89GA157690 | 1HGCR2F89GA142333 | 1HGCR2F89GA143367 | 1HGCR2F89GA178927 | 1HGCR2F89GA117125 | 1HGCR2F89GA104519 | 1HGCR2F89GA194240 | 1HGCR2F89GA151985

1HGCR2F89GA158175 | 1HGCR2F89GA152358; 1HGCR2F89GA113415 | 1HGCR2F89GA189586; 1HGCR2F89GA136631 | 1HGCR2F89GA177017 | 1HGCR2F89GA100177; 1HGCR2F89GA151601; 1HGCR2F89GA134796; 1HGCR2F89GA181214 | 1HGCR2F89GA148214 | 1HGCR2F89GA183657 | 1HGCR2F89GA146155; 1HGCR2F89GA190690 | 1HGCR2F89GA141215; 1HGCR2F89GA165255 | 1HGCR2F89GA148651 | 1HGCR2F89GA175655 | 1HGCR2F89GA129016 | 1HGCR2F89GA125953 | 1HGCR2F89GA193931 | 1HGCR2F89GA191905 | 1HGCR2F89GA167345 | 1HGCR2F89GA149167 | 1HGCR2F89GA198661; 1HGCR2F89GA114953 | 1HGCR2F89GA192326 | 1HGCR2F89GA196179 | 1HGCR2F89GA128948 | 1HGCR2F89GA177485; 1HGCR2F89GA120994; 1HGCR2F89GA146656 | 1HGCR2F89GA109008; 1HGCR2F89GA116704 | 1HGCR2F89GA135432; 1HGCR2F89GA188065 | 1HGCR2F89GA137181 | 1HGCR2F89GA127833; 1HGCR2F89GA174893 | 1HGCR2F89GA186946; 1HGCR2F89GA132188; 1HGCR2F89GA125466 | 1HGCR2F89GA138895 | 1HGCR2F89GA171282 | 1HGCR2F89GA135835; 1HGCR2F89GA131185; 1HGCR2F89GA125998 | 1HGCR2F89GA192603 | 1HGCR2F89GA105816 | 1HGCR2F89GA197994; 1HGCR2F89GA157107 | 1HGCR2F89GA199230 | 1HGCR2F89GA121398 | 1HGCR2F89GA163053

1HGCR2F89GA155650 | 1HGCR2F89GA121692 | 1HGCR2F89GA178748 | 1HGCR2F89GA119201

1HGCR2F89GA190012 | 1HGCR2F89GA119182

1HGCR2F89GA121160 | 1HGCR2F89GA169855; 1HGCR2F89GA133955 | 1HGCR2F89GA195887 | 1HGCR2F89GA114385

1HGCR2F89GA129212

1HGCR2F89GA155048; 1HGCR2F89GA150495 | 1HGCR2F89GA176966 | 1HGCR2F89GA140467 | 1HGCR2F89GA182301 | 1HGCR2F89GA103855

1HGCR2F89GA136080 | 1HGCR2F89GA189720 | 1HGCR2F89GA139061; 1HGCR2F89GA171153 | 1HGCR2F89GA171931 | 1HGCR2F89GA120574 | 1HGCR2F89GA180449 | 1HGCR2F89GA198126 | 1HGCR2F89GA141876

1HGCR2F89GA170567 | 1HGCR2F89GA150478; 1HGCR2F89GA111325; 1HGCR2F89GA181553 | 1HGCR2F89GA140002 | 1HGCR2F89GA138783; 1HGCR2F89GA133096

1HGCR2F89GA133695 | 1HGCR2F89GA183125 | 1HGCR2F89GA167720; 1HGCR2F89GA180516; 1HGCR2F89GA176286 | 1HGCR2F89GA188986 | 1HGCR2F89GA114175; 1HGCR2F89GA111633 | 1HGCR2F89GA161741 | 1HGCR2F89GA131543 | 1HGCR2F89GA133230 | 1HGCR2F89GA125984 | 1HGCR2F89GA109736; 1HGCR2F89GA108991; 1HGCR2F89GA153400

1HGCR2F89GA176692; 1HGCR2F89GA140520

1HGCR2F89GA106593; 1HGCR2F89GA155955 | 1HGCR2F89GA176160; 1HGCR2F89GA196392 | 1HGCR2F89GA138430 | 1HGCR2F89GA149685 | 1HGCR2F89GA133745 | 1HGCR2F89GA146558 | 1HGCR2F89GA168060 | 1HGCR2F89GA127539; 1HGCR2F89GA152408; 1HGCR2F89GA148844 | 1HGCR2F89GA116668; 1HGCR2F89GA173338; 1HGCR2F89GA193234 | 1HGCR2F89GA157219 | 1HGCR2F89GA113348; 1HGCR2F89GA117934; 1HGCR2F89GA153235 | 1HGCR2F89GA114483 | 1HGCR2F89GA130585 | 1HGCR2F89GA109039 | 1HGCR2F89GA121742

1HGCR2F89GA198952 | 1HGCR2F89GA170617 | 1HGCR2F89GA122731 | 1HGCR2F89GA195517

1HGCR2F89GA196375 | 1HGCR2F89GA123393

1HGCR2F89GA123667 | 1HGCR2F89GA148570 | 1HGCR2F89GA189507; 1HGCR2F89GA132675; 1HGCR2F89GA148326 | 1HGCR2F89GA152134 | 1HGCR2F89GA146723 | 1HGCR2F89GA163067 | 1HGCR2F89GA161402; 1HGCR2F89GA152554; 1HGCR2F89GA178975

1HGCR2F89GA134121 | 1HGCR2F89GA120428 | 1HGCR2F89GA168415 | 1HGCR2F89GA175316; 1HGCR2F89GA145474 | 1HGCR2F89GA197168 | 1HGCR2F89GA123572; 1HGCR2F89GA171640 | 1HGCR2F89GA157463; 1HGCR2F89GA136399 | 1HGCR2F89GA140405 | 1HGCR2F89GA102253 | 1HGCR2F89GA131347 | 1HGCR2F89GA108098 | 1HGCR2F89GA138931 | 1HGCR2F89GA130814 | 1HGCR2F89GA192486 | 1HGCR2F89GA125614; 1HGCR2F89GA144731 | 1HGCR2F89GA149198; 1HGCR2F89GA119540 | 1HGCR2F89GA103094; 1HGCR2F89GA138248; 1HGCR2F89GA169211 | 1HGCR2F89GA129243; 1HGCR2F89GA178359 | 1HGCR2F89GA122194; 1HGCR2F89GA168298 | 1HGCR2F89GA165658; 1HGCR2F89GA184128; 1HGCR2F89GA192049 | 1HGCR2F89GA176062

1HGCR2F89GA154658 | 1HGCR2F89GA156300; 1HGCR2F89GA130280 | 1HGCR2F89GA182556; 1HGCR2F89GA180810; 1HGCR2F89GA144910; 1HGCR2F89GA110224; 1HGCR2F89GA187899 | 1HGCR2F89GA153722 | 1HGCR2F89GA155146; 1HGCR2F89GA123457 | 1HGCR2F89GA103967; 1HGCR2F89GA152456 | 1HGCR2F89GA144518 | 1HGCR2F89GA157933 | 1HGCR2F89GA162565; 1HGCR2F89GA129789 | 1HGCR2F89GA188230 | 1HGCR2F89GA159391 | 1HGCR2F89GA196974 | 1HGCR2F89GA106674 | 1HGCR2F89GA105931 | 1HGCR2F89GA155759 | 1HGCR2F89GA100972; 1HGCR2F89GA190222; 1HGCR2F89GA136824 | 1HGCR2F89GA182248; 1HGCR2F89GA137486 | 1HGCR2F89GA164350; 1HGCR2F89GA134989 | 1HGCR2F89GA141635; 1HGCR2F89GA127914 | 1HGCR2F89GA171766 | 1HGCR2F89GA152991; 1HGCR2F89GA130456 | 1HGCR2F89GA131123 | 1HGCR2F89GA186221; 1HGCR2F89GA193301 | 1HGCR2F89GA144387 | 1HGCR2F89GA183531 | 1HGCR2F89GA176756 | 1HGCR2F89GA120123 | 1HGCR2F89GA163943 | 1HGCR2F89GA100275 | 1HGCR2F89GA198563 | 1HGCR2F89GA111714; 1HGCR2F89GA104505 | 1HGCR2F89GA167703; 1HGCR2F89GA167846; 1HGCR2F89GA169919

1HGCR2F89GA155082; 1HGCR2F89GA181147 | 1HGCR2F89GA101104; 1HGCR2F89GA145913 | 1HGCR2F89GA183691 | 1HGCR2F89GA140209; 1HGCR2F89GA137357 | 1HGCR2F89GA113446 | 1HGCR2F89GA106299 | 1HGCR2F89GA143465 | 1HGCR2F89GA106187; 1HGCR2F89GA145393; 1HGCR2F89GA143689 | 1HGCR2F89GA110384 | 1HGCR2F89GA176630 | 1HGCR2F89GA163165 | 1HGCR2F89GA119232; 1HGCR2F89GA172559 | 1HGCR2F89GA173288 | 1HGCR2F89GA141151 | 1HGCR2F89GA187823 | 1HGCR2F89GA131848 | 1HGCR2F89GA115701; 1HGCR2F89GA130960; 1HGCR2F89GA146835 | 1HGCR2F89GA121420; 1HGCR2F89GA132398 | 1HGCR2F89GA122499; 1HGCR2F89GA156930; 1HGCR2F89GA160282; 1HGCR2F89GA124236 | 1HGCR2F89GA123216

1HGCR2F89GA175929 | 1HGCR2F89GA127296; 1HGCR2F89GA148150 | 1HGCR2F89GA130117 | 1HGCR2F89GA161786 | 1HGCR2F89GA169032 | 1HGCR2F89GA177082; 1HGCR2F89GA159410; 1HGCR2F89GA125497 | 1HGCR2F89GA172223 | 1HGCR2F89GA101653; 1HGCR2F89GA140792 | 1HGCR2F89GA145944; 1HGCR2F89GA161920 | 1HGCR2F89GA120557; 1HGCR2F89GA114113; 1HGCR2F89GA185067 | 1HGCR2F89GA160685 | 1HGCR2F89GA154059

1HGCR2F89GA130621 | 1HGCR2F89GA161965; 1HGCR2F89GA148469 | 1HGCR2F89GA157513

1HGCR2F89GA194450 | 1HGCR2F89GA147421; 1HGCR2F89GA136242 | 1HGCR2F89GA133597

1HGCR2F89GA194464 | 1HGCR2F89GA199275; 1HGCR2F89GA161125 | 1HGCR2F89GA167958 | 1HGCR2F89GA179124 | 1HGCR2F89GA155891; 1HGCR2F89GA185604 | 1HGCR2F89GA131221 | 1HGCR2F89GA109378; 1HGCR2F89GA158984

1HGCR2F89GA147841 | 1HGCR2F89GA195758 | 1HGCR2F89GA134104; 1HGCR2F89GA199373

1HGCR2F89GA180628; 1HGCR2F89GA124446 | 1HGCR2F89GA185473 | 1HGCR2F89GA118579 | 1HGCR2F89GA154157 | 1HGCR2F89GA142641 | 1HGCR2F89GA188115 | 1HGCR2F89GA169127 | 1HGCR2F89GA100552; 1HGCR2F89GA147113; 1HGCR2F89GA150738 | 1HGCR2F89GA146141

1HGCR2F89GA158113 | 1HGCR2F89GA150755 | 1HGCR2F89GA152781 | 1HGCR2F89GA137004 | 1HGCR2F89GA179494; 1HGCR2F89GA184131 | 1HGCR2F89GA150089 | 1HGCR2F89GA178054

1HGCR2F89GA171637 | 1HGCR2F89GA121126; 1HGCR2F89GA167975; 1HGCR2F89GA130389 | 1HGCR2F89GA184730; 1HGCR2F89GA175607

1HGCR2F89GA103256; 1HGCR2F89GA109767 | 1HGCR2F89GA136046 | 1HGCR2F89GA163814 | 1HGCR2F89GA169564 | 1HGCR2F89GA175381; 1HGCR2F89GA163473 | 1HGCR2F89GA128013; 1HGCR2F89GA101197 | 1HGCR2F89GA196649 | 1HGCR2F89GA161609 | 1HGCR2F89GA151100 | 1HGCR2F89GA182685 | 1HGCR2F89GA142431 | 1HGCR2F89GA121756 | 1HGCR2F89GA168558 | 1HGCR2F89GA139352 | 1HGCR2F89GA153767 | 1HGCR2F89GA119117 | 1HGCR2F89GA158998; 1HGCR2F89GA141327 | 1HGCR2F89GA125239; 1HGCR2F89GA128917 | 1HGCR2F89GA107095; 1HGCR2F89GA156958; 1HGCR2F89GA103631; 1HGCR2F89GA189989; 1HGCR2F89GA162761 | 1HGCR2F89GA182637 | 1HGCR2F89GA142820; 1HGCR2F89GA138038 | 1HGCR2F89GA114998; 1HGCR2F89GA156281 | 1HGCR2F89GA155115; 1HGCR2F89GA149928 | 1HGCR2F89GA100163 | 1HGCR2F89GA177311; 1HGCR2F89GA141389; 1HGCR2F89GA197901; 1HGCR2F89GA161223; 1HGCR2F89GA123166 | 1HGCR2F89GA193489

1HGCR2F89GA184534 | 1HGCR2F89GA160119 | 1HGCR2F89GA121997; 1HGCR2F89GA190477 | 1HGCR2F89GA156233 | 1HGCR2F89GA134278; 1HGCR2F89GA189409; 1HGCR2F89GA125161 | 1HGCR2F89GA104651 | 1HGCR2F89GA178815 | 1HGCR2F89GA126679 | 1HGCR2F89GA189524; 1HGCR2F89GA167149 | 1HGCR2F89GA107761 | 1HGCR2F89GA138962 | 1HGCR2F89GA185120 | 1HGCR2F89GA192293; 1HGCR2F89GA145538; 1HGCR2F89GA123507 | 1HGCR2F89GA160010 | 1HGCR2F89GA192360 | 1HGCR2F89GA135592; 1HGCR2F89GA170956; 1HGCR2F89GA178118 | 1HGCR2F89GA105461 | 1HGCR2F89GA112359 | 1HGCR2F89GA184680 | 1HGCR2F89GA163361; 1HGCR2F89GA182315; 1HGCR2F89GA157639; 1HGCR2F89GA167815 | 1HGCR2F89GA131879 | 1HGCR2F89GA157494 | 1HGCR2F89GA139609 | 1HGCR2F89GA184484 | 1HGCR2F89GA108652 | 1HGCR2F89GA151842; 1HGCR2F89GA190494 | 1HGCR2F89GA106464; 1HGCR2F89GA113110 | 1HGCR2F89GA134720 | 1HGCR2F89GA116850 | 1HGCR2F89GA147502; 1HGCR2F89GA160637; 1HGCR2F89GA147662 | 1HGCR2F89GA118243

1HGCR2F89GA101023 | 1HGCR2F89GA199762; 1HGCR2F89GA179852 | 1HGCR2F89GA145376 | 1HGCR2F89GA134622 | 1HGCR2F89GA197879 | 1HGCR2F89GA100051 | 1HGCR2F89GA111695 | 1HGCR2F89GA123412 | 1HGCR2F89GA104438; 1HGCR2F89GA112071; 1HGCR2F89GA191547 | 1HGCR2F89GA151923 | 1HGCR2F89GA174960; 1HGCR2F89GA198966; 1HGCR2F89GA164039 | 1HGCR2F89GA180015; 1HGCR2F89GA197817 | 1HGCR2F89GA199583 | 1HGCR2F89GA146611 | 1HGCR2F89GA107744; 1HGCR2F89GA179351; 1HGCR2F89GA113804 | 1HGCR2F89GA173999 | 1HGCR2F89GA176885 | 1HGCR2F89GA149721 | 1HGCR2F89GA177762; 1HGCR2F89GA113320 | 1HGCR2F89GA131512

1HGCR2F89GA166485 | 1HGCR2F89GA195064 | 1HGCR2F89GA150030 | 1HGCR2F89GA188437 | 1HGCR2F89GA124947; 1HGCR2F89GA130053 | 1HGCR2F89GA156846 | 1HGCR2F89GA126486; 1HGCR2F89GA103306 | 1HGCR2F89GA120770; 1HGCR2F89GA100924 | 1HGCR2F89GA134345 | 1HGCR2F89GA151873 | 1HGCR2F89GA118811 | 1HGCR2F89GA125936; 1HGCR2F89GA177275 | 1HGCR2F89GA195355; 1HGCR2F89GA171430

1HGCR2F89GA102687; 1HGCR2F89GA144843 | 1HGCR2F89GA174408 | 1HGCR2F89GA125824 | 1HGCR2F89GA194478 | 1HGCR2F89GA159973 | 1HGCR2F89GA162551; 1HGCR2F89GA195792; 1HGCR2F89GA142543; 1HGCR2F89GA174988 | 1HGCR2F89GA110160; 1HGCR2F89GA126424 | 1HGCR2F89GA169595 | 1HGCR2F89GA108862 | 1HGCR2F89GA175736; 1HGCR2F89GA116590 | 1HGCR2F89GA114189; 1HGCR2F89GA157737 | 1HGCR2F89GA107758 | 1HGCR2F89GA116346; 1HGCR2F89GA104942 | 1HGCR2F89GA179091 | 1HGCR2F89GA198580 | 1HGCR2F89GA106514 | 1HGCR2F89GA145135 | 1HGCR2F89GA161982; 1HGCR2F89GA181861 | 1HGCR2F89GA105220; 1HGCR2F89GA127704 | 1HGCR2F89GA164199 | 1HGCR2F89GA110594; 1HGCR2F89GA118890 | 1HGCR2F89GA133728

1HGCR2F89GA198594; 1HGCR2F89GA134247

1HGCR2F89GA195520; 1HGCR2F89GA121482; 1HGCR2F89GA170861 | 1HGCR2F89GA160475 | 1HGCR2F89GA117092; 1HGCR2F89GA129064 | 1HGCR2F89GA163649; 1HGCR2F89GA142560 | 1HGCR2F89GA141344 | 1HGCR2F89GA166258 | 1HGCR2F89GA148472 | 1HGCR2F89GA170875; 1HGCR2F89GA136323 | 1HGCR2F89GA186459; 1HGCR2F89GA109199; 1HGCR2F89GA163022 | 1HGCR2F89GA193444; 1HGCR2F89GA170052

1HGCR2F89GA181262 | 1HGCR2F89GA153218 | 1HGCR2F89GA164185; 1HGCR2F89GA141473 | 1HGCR2F89GA181309 | 1HGCR2F89GA142915 | 1HGCR2F89GA109414; 1HGCR2F89GA159245 | 1HGCR2F89GA190057 | 1HGCR2F89GA183044; 1HGCR2F89GA124592; 1HGCR2F89GA161481 | 1HGCR2F89GA130277 | 1HGCR2F89GA132918; 1HGCR2F89GA199308; 1HGCR2F89GA147144 | 1HGCR2F89GA154336 | 1HGCR2F89GA185814 | 1HGCR2F89GA146897 | 1HGCR2F89GA126603 | 1HGCR2F89GA184579; 1HGCR2F89GA105346 | 1HGCR2F89GA104374 | 1HGCR2F89GA172464 | 1HGCR2F89GA174778; 1HGCR2F89GA174635 | 1HGCR2F89GA154255 | 1HGCR2F89GA194609; 1HGCR2F89GA126147; 1HGCR2F89GA172187; 1HGCR2F89GA116962 | 1HGCR2F89GA113897 | 1HGCR2F89GA181620; 1HGCR2F89GA146530 | 1HGCR2F89GA160492; 1HGCR2F89GA165661

1HGCR2F89GA143112; 1HGCR2F89GA154918

1HGCR2F89GA112376 | 1HGCR2F89GA181665 | 1HGCR2F89GA173940 | 1HGCR2F89GA197686

1HGCR2F89GA164249 | 1HGCR2F89GA146544 | 1HGCR2F89GA171332 | 1HGCR2F89GA108490 | 1HGCR2F89GA182119 | 1HGCR2F89GA124706 | 1HGCR2F89GA133714; 1HGCR2F89GA179219 | 1HGCR2F89GA114659 | 1HGCR2F89GA177034; 1HGCR2F89GA162503 | 1HGCR2F89GA177633 | 1HGCR2F89GA184341; 1HGCR2F89GA197882 | 1HGCR2F89GA121112 | 1HGCR2F89GA150111; 1HGCR2F89GA113558 | 1HGCR2F89GA176434 | 1HGCR2F89GA168995 | 1HGCR2F89GA183187 | 1HGCR2F89GA113575; 1HGCR2F89GA155633; 1HGCR2F89GA155499 | 1HGCR2F89GA160377 | 1HGCR2F89GA134572 | 1HGCR2F89GA164168; 1HGCR2F89GA189782 | 1HGCR2F89GA122454 | 1HGCR2F89GA120378 | 1HGCR2F89GA148939; 1HGCR2F89GA185683; 1HGCR2F89GA146902; 1HGCR2F89GA121661 | 1HGCR2F89GA128304

1HGCR2F89GA137245; 1HGCR2F89GA183268 | 1HGCR2F89GA161092; 1HGCR2F89GA156278 | 1HGCR2F89GA168169 | 1HGCR2F89GA107789; 1HGCR2F89GA175414; 1HGCR2F89GA109395 | 1HGCR2F89GA104195

1HGCR2F89GA139318 | 1HGCR2F89GA106397 | 1HGCR2F89GA166728; 1HGCR2F89GA198191 | 1HGCR2F89GA169385; 1HGCR2F89GA136113 | 1HGCR2F89GA120963; 1HGCR2F89GA141392 | 1HGCR2F89GA148424 | 1HGCR2F89GA140145 | 1HGCR2F89GA156622 | 1HGCR2F89GA114144

1HGCR2F89GA166163 | 1HGCR2F89GA175560 | 1HGCR2F89GA167006 | 1HGCR2F89GA165580; 1HGCR2F89GA160072 | 1HGCR2F89GA153137 | 1HGCR2F89GA116198; 1HGCR2F89GA180208 | 1HGCR2F89GA120882 | 1HGCR2F89GA143868 | 1HGCR2F89GA162775 | 1HGCR2F89GA132840; 1HGCR2F89GA188907; 1HGCR2F89GA161769 | 1HGCR2F89GA132000 | 1HGCR2F89GA105735 | 1HGCR2F89GA171119; 1HGCR2F89GA120834

1HGCR2F89GA160105; 1HGCR2F89GA180175 | 1HGCR2F89GA116234; 1HGCR2F89GA178653; 1HGCR2F89GA175459; 1HGCR2F89GA126889 | 1HGCR2F89GA175946 | 1HGCR2F89GA195078; 1HGCR2F89GA197185 | 1HGCR2F89GA140128 | 1HGCR2F89GA172335 | 1HGCR2F89GA151047 | 1HGCR2F89GA168480 | 1HGCR2F89GA193007 | 1HGCR2F89GA167765; 1HGCR2F89GA133213; 1HGCR2F89GA184842 | 1HGCR2F89GA197395 | 1HGCR2F89GA154899 | 1HGCR2F89GA122079 | 1HGCR2F89GA132790

1HGCR2F89GA175221 | 1HGCR2F89GA141294 | 1HGCR2F89GA104021 | 1HGCR2F89GA114452 | 1HGCR2F89GA102611 | 1HGCR2F89GA180967; 1HGCR2F89GA135026

1HGCR2F89GA105119 | 1HGCR2F89GA153672 | 1HGCR2F89GA113544 | 1HGCR2F89GA177695 | 1HGCR2F89GA113916 | 1HGCR2F89GA150643 | 1HGCR2F89GA152876 | 1HGCR2F89GA182072 | 1HGCR2F89GA140419; 1HGCR2F89GA183027 | 1HGCR2F89GA160671 | 1HGCR2F89GA194626 | 1HGCR2F89GA117111 | 1HGCR2F89GA137326; 1HGCR2F89GA188826 | 1HGCR2F89GA116640; 1HGCR2F89GA185845 | 1HGCR2F89GA191757; 1HGCR2F89GA139903 | 1HGCR2F89GA151355; 1HGCR2F89GA173095; 1HGCR2F89GA103371; 1HGCR2F89GA126195 | 1HGCR2F89GA140890 | 1HGCR2F89GA174599 | 1HGCR2F89GA119361 | 1HGCR2F89GA196988; 1HGCR2F89GA196487; 1HGCR2F89GA159665 | 1HGCR2F89GA100759 | 1HGCR2F89GA163554 | 1HGCR2F89GA153770 | 1HGCR2F89GA139383 | 1HGCR2F89GA166082; 1HGCR2F89GA180998 | 1HGCR2F89GA110532; 1HGCR2F89GA182296 | 1HGCR2F89GA154613 | 1HGCR2F89GA106853

1HGCR2F89GA145247; 1HGCR2F89GA183450; 1HGCR2F89GA193556; 1HGCR2F89GA175509 | 1HGCR2F89GA123197; 1HGCR2F89GA153204 | 1HGCR2F89GA101930 | 1HGCR2F89GA141084; 1HGCR2F89GA152697; 1HGCR2F89GA145877; 1HGCR2F89GA145300

1HGCR2F89GA138251 | 1HGCR2F89GA110885

1HGCR2F89GA179446; 1HGCR2F89GA113592 | 1HGCR2F89GA186591 | 1HGCR2F89GA124916

1HGCR2F89GA119411 | 1HGCR2F89GA125726 | 1HGCR2F89GA156166 | 1HGCR2F89GA157592; 1HGCR2F89GA159567 | 1HGCR2F89GA191225 | 1HGCR2F89GA147810 | 1HGCR2F89GA153087 | 1HGCR2F89GA192374 | 1HGCR2F89GA191466; 1HGCR2F89GA180290; 1HGCR2F89GA181536 | 1HGCR2F89GA149735; 1HGCR2F89GA116766 | 1HGCR2F89GA184887

1HGCR2F89GA115102; 1HGCR2F89GA131624 | 1HGCR2F89GA143451; 1HGCR2F89GA165711 | 1HGCR2F89GA150982; 1HGCR2F89GA185294 | 1HGCR2F89GA131834 | 1HGCR2F89GA166292 | 1HGCR2F89GA180760 | 1HGCR2F89GA140291 | 1HGCR2F89GA168964

1HGCR2F89GA115231; 1HGCR2F89GA107596 | 1HGCR2F89GA197476; 1HGCR2F89GA129694 | 1HGCR2F89GA133731 | 1HGCR2F89GA139433 | 1HGCR2F89GA115617; 1HGCR2F89GA195405 | 1HGCR2F89GA188146; 1HGCR2F89GA189717; 1HGCR2F89GA170116; 1HGCR2F89GA133812 | 1HGCR2F89GA174179; 1HGCR2F89GA114564; 1HGCR2F89GA141800 | 1HGCR2F89GA194688

1HGCR2F89GA165935 | 1HGCR2F89GA153526 | 1HGCR2F89GA150674 | 1HGCR2F89GA174750; 1HGCR2F89GA145667; 1HGCR2F89GA193427 | 1HGCR2F89GA103211; 1HGCR2F89GA198837 | 1HGCR2F89GA163523

1HGCR2F89GA101667 | 1HGCR2F89GA156992

1HGCR2F89GA100227; 1HGCR2F89GA173582

1HGCR2F89GA196666; 1HGCR2F89GA155311 | 1HGCR2F89GA181567 | 1HGCR2F89GA119473 | 1HGCR2F89GA117335; 1HGCR2F89GA131770 | 1HGCR2F89GA129534; 1HGCR2F89GA118677

1HGCR2F89GA197106; 1HGCR2F89GA173159 | 1HGCR2F89GA127119

1HGCR2F89GA189555 | 1HGCR2F89GA159651 | 1HGCR2F89GA131056

1HGCR2F89GA153090 | 1HGCR2F89GA107470 | 1HGCR2F89GA156801; 1HGCR2F89GA197557; 1HGCR2F89GA117951 | 1HGCR2F89GA194397 | 1HGCR2F89GA127363 | 1HGCR2F89GA138072 | 1HGCR2F89GA191628 | 1HGCR2F89GA157740 | 1HGCR2F89GA156605; 1HGCR2F89GA194934; 1HGCR2F89GA121174 | 1HGCR2F89GA173758 | 1HGCR2F89GA177969 | 1HGCR2F89GA113964 | 1HGCR2F89GA171623; 1HGCR2F89GA121837 | 1HGCR2F89GA115813; 1HGCR2F89GA193220; 1HGCR2F89GA182413

1HGCR2F89GA194951 | 1HGCR2F89GA171363 | 1HGCR2F89GA166924 | 1HGCR2F89GA130702; 1HGCR2F89GA122096; 1HGCR2F89GA106450

1HGCR2F89GA132370; 1HGCR2F89GA145216; 1HGCR2F89GA161674; 1HGCR2F89GA103273 | 1HGCR2F89GA106013 | 1HGCR2F89GA168141 | 1HGCR2F89GA198059 | 1HGCR2F89GA141005 | 1HGCR2F89GA131655; 1HGCR2F89GA168625 | 1HGCR2F89GA138105; 1HGCR2F89GA168754 | 1HGCR2F89GA194917 | 1HGCR2F89GA114838; 1HGCR2F89GA199843; 1HGCR2F89GA119490 | 1HGCR2F89GA133521; 1HGCR2F89GA142462; 1HGCR2F89GA159892 | 1HGCR2F89GA100289; 1HGCR2F89GA120283 | 1HGCR2F89GA112491 | 1HGCR2F89GA144678 | 1HGCR2F89GA151632 | 1HGCR2F89GA115083 | 1HGCR2F89GA156734 | 1HGCR2F89GA117416 | 1HGCR2F89GA182198 | 1HGCR2F89GA185909; 1HGCR2F89GA158807; 1HGCR2F89GA122003 | 1HGCR2F89GA102222; 1HGCR2F89GA126360; 1HGCR2F89GA168642; 1HGCR2F89GA195291; 1HGCR2F89GA187420 | 1HGCR2F89GA156961 | 1HGCR2F89GA158581; 1HGCR2F89GA167085 | 1HGCR2F89GA100910 | 1HGCR2F89GA123460; 1HGCR2F89GA143823 | 1HGCR2F89GA147564 | 1HGCR2F89GA183464 | 1HGCR2F89GA148777

1HGCR2F89GA143904

1HGCR2F89GA189216; 1HGCR2F89GA126701 | 1HGCR2F89GA173243

1HGCR2F89GA125581 | 1HGCR2F89GA112510 | 1HGCR2F89GA134829

1HGCR2F89GA132787 | 1HGCR2F89GA128982; 1HGCR2F89GA182797; 1HGCR2F89GA181794; 1HGCR2F89GA132269 | 1HGCR2F89GA163313; 1HGCR2F89GA115987 | 1HGCR2F89GA104648; 1HGCR2F89GA159200 | 1HGCR2F89GA122289 | 1HGCR2F89GA168513 | 1HGCR2F89GA168091 | 1HGCR2F89GA140131 | 1HGCR2F89GA177132 | 1HGCR2F89GA126200 | 1HGCR2F89GA144776; 1HGCR2F89GA126553 | 1HGCR2F89GA129436 | 1HGCR2F89GA100616 | 1HGCR2F89GA140551; 1HGCR2F89GA102642 | 1HGCR2F89GA157480; 1HGCR2F89GA187353; 1HGCR2F89GA167264 | 1HGCR2F89GA133051 | 1HGCR2F89GA181648

1HGCR2F89GA177146; 1HGCR2F89GA179320; 1HGCR2F89GA188373 | 1HGCR2F89GA168155 | 1HGCR2F89GA103435; 1HGCR2F89GA115312 | 1HGCR2F89GA192844 | 1HGCR2F89GA158273 | 1HGCR2F89GA162081; 1HGCR2F89GA110868 | 1HGCR2F89GA104343; 1HGCR2F89GA191189; 1HGCR2F89GA135673 | 1HGCR2F89GA178152; 1HGCR2F89GA163294; 1HGCR2F89GA147807 | 1HGCR2F89GA181360

1HGCR2F89GA104987; 1HGCR2F89GA128903 | 1HGCR2F89GA106285 | 1HGCR2F89GA193542 | 1HGCR2F89GA181066 | 1HGCR2F89GA182377 | 1HGCR2F89GA114032; 1HGCR2F89GA192150 | 1HGCR2F89GA187093 | 1HGCR2F89GA135544 | 1HGCR2F89GA117593 | 1HGCR2F89GA186560; 1HGCR2F89GA143353; 1HGCR2F89GA120333 | 1HGCR2F89GA174375 | 1HGCR2F89GA150836 | 1HGCR2F89GA173176; 1HGCR2F89GA173632 | 1HGCR2F89GA139867; 1HGCR2F89GA153350; 1HGCR2F89GA182086 | 1HGCR2F89GA146852 | 1HGCR2F89GA126097 | 1HGCR2F89GA149959; 1HGCR2F89GA143045; 1HGCR2F89GA162632; 1HGCR2F89GA182489

1HGCR2F89GA175722 | 1HGCR2F89GA132059

1HGCR2F89GA191953 | 1HGCR2F89GA131736 | 1HGCR2F89GA125287 | 1HGCR2F89GA145541 | 1HGCR2F89GA181407; 1HGCR2F89GA162694 | 1HGCR2F89GA161061 | 1HGCR2F89GA108392; 1HGCR2F89GA170231 | 1HGCR2F89GA127878 | 1HGCR2F89GA191595

1HGCR2F89GA161058; 1HGCR2F89GA103998 | 1HGCR2F89GA155924

1HGCR2F89GA119585 | 1HGCR2F89GA121188 | 1HGCR2F89GA170715; 1HGCR2F89GA145457 | 1HGCR2F89GA184226; 1HGCR2F89GA116685 | 1HGCR2F89GA169242; 1HGCR2F89GA107548 | 1HGCR2F89GA187269

1HGCR2F89GA182427 | 1HGCR2F89GA133891; 1HGCR2F89GA152389; 1HGCR2F89GA147855; 1HGCR2F89GA169953; 1HGCR2F89GA159083

1HGCR2F89GA101412 | 1HGCR2F89GA160069 | 1HGCR2F89GA129761; 1HGCR2F89GA175395

1HGCR2F89GA161285 | 1HGCR2F89GA117805 | 1HGCR2F89GA132742 | 1HGCR2F89GA195307 | 1HGCR2F89GA171699 | 1HGCR2F89GA130554 | 1HGCR2F89GA180905 | 1HGCR2F89GA139660 | 1HGCR2F89GA134877 | 1HGCR2F89GA162999; 1HGCR2F89GA146818 | 1HGCR2F89GA134197; 1HGCR2F89GA114354 | 1HGCR2F89GA189801 | 1HGCR2F89GA134488 | 1HGCR2F89GA174487; 1HGCR2F89GA119683; 1HGCR2F89GA150657 | 1HGCR2F89GA143286 | 1HGCR2F89GA153638 | 1HGCR2F89GA110529 | 1HGCR2F89GA129114 | 1HGCR2F89GA196036; 1HGCR2F89GA144874

1HGCR2F89GA178586; 1HGCR2F89GA125967 | 1HGCR2F89GA129565 | 1HGCR2F89GA194285 | 1HGCR2F89GA186445 | 1HGCR2F89GA113687; 1HGCR2F89GA132451; 1HGCR2F89GA174280; 1HGCR2F89GA165191 | 1HGCR2F89GA180094 | 1HGCR2F89GA135348; 1HGCR2F89GA105329

1HGCR2F89GA120736; 1HGCR2F89GA156104; 1HGCR2F89GA171492; 1HGCR2F89GA168561 | 1HGCR2F89GA144907 | 1HGCR2F89GA180788 | 1HGCR2F89GA184081; 1HGCR2F89GA171668 | 1HGCR2F89GA154028 | 1HGCR2F89GA139089

1HGCR2F89GA158547 | 1HGCR2F89GA114015 | 1HGCR2F89GA107355 | 1HGCR2F89GA189510; 1HGCR2F89GA143028 | 1HGCR2F89GA109901 | 1HGCR2F89GA139769 | 1HGCR2F89GA163828; 1HGCR2F89GA174697 | 1HGCR2F89GA155776 | 1HGCR2F89GA105802 | 1HGCR2F89GA138573; 1HGCR2F89GA179107; 1HGCR2F89GA199096 | 1HGCR2F89GA192102; 1HGCR2F89GA120560; 1HGCR2F89GA104035; 1HGCR2F89GA142932 | 1HGCR2F89GA117657; 1HGCR2F89GA198725 | 1HGCR2F89GA191158; 1HGCR2F89GA123281; 1HGCR2F89GA168172 | 1HGCR2F89GA189362; 1HGCR2F89GA113608 | 1HGCR2F89GA134555; 1HGCR2F89GA170620 | 1HGCR2F89GA152344 | 1HGCR2F89GA157026 | 1HGCR2F89GA165837

1HGCR2F89GA111423 | 1HGCR2F89GA195484 | 1HGCR2F89GA167233 | 1HGCR2F89GA157849 | 1HGCR2F89GA131722; 1HGCR2F89GA156569 | 1HGCR2F89GA168253 | 1HGCR2F89GA117884; 1HGCR2F89GA104732 | 1HGCR2F89GA183822

1HGCR2F89GA173162; 1HGCR2F89GA187904

1HGCR2F89GA142736 | 1HGCR2F89GA193248 | 1HGCR2F89GA164414 | 1HGCR2F89GA130523 | 1HGCR2F89GA165742; 1HGCR2F89GA136595 | 1HGCR2F89GA135415 | 1HGCR2F89GA111552 | 1HGCR2F89GA150593; 1HGCR2F89GA118615; 1HGCR2F89GA189815 | 1HGCR2F89GA175672 | 1HGCR2F89GA103466 | 1HGCR2F89GA147001

1HGCR2F89GA150691 | 1HGCR2F89GA157477 | 1HGCR2F89GA119764; 1HGCR2F89GA111101; 1HGCR2F89GA151792 | 1HGCR2F89GA102317; 1HGCR2F89GA184663; 1HGCR2F89GA117674 | 1HGCR2F89GA181634 | 1HGCR2F89GA159553 | 1HGCR2F89GA108649; 1HGCR2F89GA186655 | 1HGCR2F89GA110420 | 1HGCR2F89GA121255; 1HGCR2F89GA164624 | 1HGCR2F89GA143126; 1HGCR2F89GA186994 | 1HGCR2F89GA127573; 1HGCR2F89GA157625 | 1HGCR2F89GA193721 | 1HGCR2F89GA180323 | 1HGCR2F89GA134846 | 1HGCR2F89GA170200; 1HGCR2F89GA110773 | 1HGCR2F89GA125192 | 1HGCR2F89GA139514 | 1HGCR2F89GA108327

1HGCR2F89GA147659

1HGCR2F89GA109820 | 1HGCR2F89GA116038; 1HGCR2F89GA140646; 1HGCR2F89GA177728 | 1HGCR2F89GA122275 | 1HGCR2F89GA110806 | 1HGCR2F89GA170276 | 1HGCR2F89GA125371 | 1HGCR2F89GA117643; 1HGCR2F89GA138086; 1HGCR2F89GA188972; 1HGCR2F89GA199227

1HGCR2F89GA154322; 1HGCR2F89GA122292; 1HGCR2F89GA121451; 1HGCR2F89GA179883; 1HGCR2F89GA129310; 1HGCR2F89GA130344 | 1HGCR2F89GA141621 | 1HGCR2F89GA109087; 1HGCR2F89GA167376; 1HGCR2F89GA165045 | 1HGCR2F89GA148441 | 1HGCR2F89GA188311 | 1HGCR2F89GA115200 | 1HGCR2F89GA189183

1HGCR2F89GA100387 | 1HGCR2F89GA177115; 1HGCR2F89GA138542 | 1HGCR2F89GA113043 | 1HGCR2F89GA187790; 1HGCR2F89GA135057 | 1HGCR2F89GA174473 | 1HGCR2F89GA118047 | 1HGCR2F89GA151663 | 1HGCR2F89GA130294; 1HGCR2F89GA172612; 1HGCR2F89GA124253; 1HGCR2F89GA184789 | 1HGCR2F89GA130862; 1HGCR2F89GA129131 | 1HGCR2F89GA189538 | 1HGCR2F89GA100907 | 1HGCR2F89GA166518 | 1HGCR2F89GA169693 | 1HGCR2F89GA174571; 1HGCR2F89GA179432 | 1HGCR2F89GA149962 | 1HGCR2F89GA149248; 1HGCR2F89GA120705 | 1HGCR2F89GA165434 | 1HGCR2F89GA168317 | 1HGCR2F89GA169922 | 1HGCR2F89GA105055 | 1HGCR2F89GA175204 | 1HGCR2F89GA100650 | 1HGCR2F89GA122700

1HGCR2F89GA148679; 1HGCR2F89GA190334 | 1HGCR2F89GA106335 | 1HGCR2F89GA104598 | 1HGCR2F89GA192956 | 1HGCR2F89GA131283

1HGCR2F89GA197428; 1HGCR2F89GA108375

1HGCR2F89GA103578; 1HGCR2F89GA165160 | 1HGCR2F89GA185053; 1HGCR2F89GA120008; 1HGCR2F89GA101409; 1HGCR2F89GA145829 | 1HGCR2F89GA133048; 1HGCR2F89GA166406 | 1HGCR2F89GA199101

1HGCR2F89GA195968 | 1HGCR2F89GA119294 | 1HGCR2F89GA188938 | 1HGCR2F89GA163327 | 1HGCR2F89GA170830

1HGCR2F89GA124222 | 1HGCR2F89GA141019; 1HGCR2F89GA190091 | 1HGCR2F89GA119022; 1HGCR2F89GA178247 | 1HGCR2F89GA165773; 1HGCR2F89GA100308 | 1HGCR2F89GA153395 | 1HGCR2F89GA156653 | 1HGCR2F89GA124317 | 1HGCR2F89GA126987 | 1HGCR2F89GA105184

1HGCR2F89GA160122 | 1HGCR2F89GA193251 | 1HGCR2F89GA103239 | 1HGCR2F89GA166390 | 1HGCR2F89GA191502; 1HGCR2F89GA107162; 1HGCR2F89GA165207; 1HGCR2F89GA169063; 1HGCR2F89GA175980; 1HGCR2F89GA123345 | 1HGCR2F89GA152473; 1HGCR2F89GA137603; 1HGCR2F89GA128500; 1HGCR2F89GA142770; 1HGCR2F89GA186140 | 1HGCR2F89GA108246 | 1HGCR2F89GA196277; 1HGCR2F89GA188888 | 1HGCR2F89GA153025; 1HGCR2F89GA136466 | 1HGCR2F89GA110045 | 1HGCR2F89GA120820

1HGCR2F89GA101071; 1HGCR2F89GA108120 | 1HGCR2F89GA160394

1HGCR2F89GA135625 | 1HGCR2F89GA185621 | 1HGCR2F89GA171654; 1HGCR2F89GA160847 | 1HGCR2F89GA142168 | 1HGCR2F89GA123040 | 1HGCR2F89GA198756; 1HGCR2F89GA141117

1HGCR2F89GA192908

1HGCR2F89GA159858; 1HGCR2F89GA172190 | 1HGCR2F89GA101863 | 1HGCR2F89GA142428 | 1HGCR2F89GA143014; 1HGCR2F89GA112975; 1HGCR2F89GA119697; 1HGCR2F89GA173386; 1HGCR2F89GA156183

1HGCR2F89GA189572 | 1HGCR2F89GA116752 | 1HGCR2F89GA146690; 1HGCR2F89GA130781 | 1HGCR2F89GA117190 | 1HGCR2F89GA155860 | 1HGCR2F89GA165157; 1HGCR2F89GA127055

1HGCR2F89GA179236; 1HGCR2F89GA156698 | 1HGCR2F89GA179186

1HGCR2F89GA118839 | 1HGCR2F89GA173985 | 1HGCR2F89GA187157 | 1HGCR2F89GA162839 | 1HGCR2F89GA174649 | 1HGCR2F89GA186767 | 1HGCR2F89GA178278; 1HGCR2F89GA162422 | 1HGCR2F89GA187692 | 1HGCR2F89GA136032 | 1HGCR2F89GA192648 | 1HGCR2F89GA173498; 1HGCR2F89GA190186 | 1HGCR2F89GA134779 | 1HGCR2F89GA106562 | 1HGCR2F89GA154689 | 1HGCR2F89GA181990 | 1HGCR2F89GA126634 | 1HGCR2F89GA118338; 1HGCR2F89GA143224 | 1HGCR2F89GA150562; 1HGCR2F89GA193718 | 1HGCR2F89GA189121 | 1HGCR2F89GA120400; 1HGCR2F89GA179611; 1HGCR2F89GA173422; 1HGCR2F89GA138475; 1HGCR2F89GA187014 | 1HGCR2F89GA134653 | 1HGCR2F89GA191662 | 1HGCR2F89GA195842 | 1HGCR2F89GA105699 | 1HGCR2F89GA127959; 1HGCR2F89GA103127; 1HGCR2F89GA106044 | 1HGCR2F89GA161934 | 1HGCR2F89GA169614

1HGCR2F89GA150531 | 1HGCR2F89GA167779

1HGCR2F89GA137455 | 1HGCR2F89GA156765; 1HGCR2F89GA147760; 1HGCR2F89GA144969 | 1HGCR2F89GA181441 | 1HGCR2F89GA181035 | 1HGCR2F89GA176949; 1HGCR2F89GA100390; 1HGCR2F89GA177714; 1HGCR2F89GA123250 | 1HGCR2F89GA117013; 1HGCR2F89GA115665; 1HGCR2F89GA104407; 1HGCR2F89GA163392 | 1HGCR2F89GA129954 | 1HGCR2F89GA142445 | 1HGCR2F89GA185974 | 1HGCR2F89GA118310 | 1HGCR2F89GA185246 | 1HGCR2F89GA137858; 1HGCR2F89GA132854 | 1HGCR2F89GA107338; 1HGCR2F89GA164042 | 1HGCR2F89GA109879 | 1HGCR2F89GA147869 | 1HGCR2F89GA196117 | 1HGCR2F89GA185070; 1HGCR2F89GA108747 | 1HGCR2F89GA144681 | 1HGCR2F89GA181004; 1HGCR2F89GA197073; 1HGCR2F89GA123068; 1HGCR2F89GA122664 | 1HGCR2F89GA195100 | 1HGCR2F89GA135401 | 1HGCR2F89GA184808 | 1HGCR2F89GA192052 | 1HGCR2F89GA107419; 1HGCR2F89GA128030 | 1HGCR2F89GA109994 | 1HGCR2F89GA172917 | 1HGCR2F89GA196862; 1HGCR2F89GA105718 | 1HGCR2F89GA174764; 1HGCR2F89GA140386 | 1HGCR2F89GA180080 | 1HGCR2F89GA180497; 1HGCR2F89GA109526; 1HGCR2F89GA129047 | 1HGCR2F89GA188745

1HGCR2F89GA199776 | 1HGCR2F89GA190348; 1HGCR2F89GA154384

1HGCR2F89GA129419 | 1HGCR2F89GA172495; 1HGCR2F89GA111812 | 1HGCR2F89GA153915; 1HGCR2F89GA133115 | 1HGCR2F89GA198529 | 1HGCR2F89GA148231 | 1HGCR2F89GA167734 | 1HGCR2F89GA100079; 1HGCR2F89GA114757 | 1HGCR2F89GA192133 | 1HGCR2F89GA134863 | 1HGCR2F89GA151887; 1HGCR2F89GA110630; 1HGCR2F89GA131395 | 1HGCR2F89GA145152 | 1HGCR2F89GA194402 | 1HGCR2F89GA118307

1HGCR2F89GA147256 | 1HGCR2F89GA157074 | 1HGCR2F89GA136533; 1HGCR2F89GA190754; 1HGCR2F89GA177566; 1HGCR2F89GA175588 | 1HGCR2F89GA165028 | 1HGCR2F89GA173520

1HGCR2F89GA191872; 1HGCR2F89GA110921 | 1HGCR2F89GA130005 | 1HGCR2F89GA136547; 1HGCR2F89GA120848; 1HGCR2F89GA146480 | 1HGCR2F89GA166566 | 1HGCR2F89GA181519 | 1HGCR2F89GA185487; 1HGCR2F89GA114497 | 1HGCR2F89GA171248; 1HGCR2F89GA162257 | 1HGCR2F89GA131820 | 1HGCR2F89GA176627 | 1HGCR2F89GA115228; 1HGCR2F89GA107016 | 1HGCR2F89GA123894 | 1HGCR2F89GA184498

1HGCR2F89GA142123; 1HGCR2F89GA177230; 1HGCR2F89GA101880; 1HGCR2F89GA175333; 1HGCR2F89GA120641 | 1HGCR2F89GA100082; 1HGCR2F89GA194660 | 1HGCR2F89GA190589

1HGCR2F89GA120350 | 1HGCR2F89GA161366 | 1HGCR2F89GA140940; 1HGCR2F89GA152232 | 1HGCR2F89GA118601; 1HGCR2F89GA166308 | 1HGCR2F89GA123703 | 1HGCR2F89GA199387 | 1HGCR2F89GA176661; 1HGCR2F89GA101202 | 1HGCR2F89GA177003 | 1HGCR2F89GA194691; 1HGCR2F89GA148522; 1HGCR2F89GA112524 | 1HGCR2F89GA173436 | 1HGCR2F89GA111129; 1HGCR2F89GA187997 | 1HGCR2F89GA150335; 1HGCR2F89GA191600; 1HGCR2F89GA144468; 1HGCR2F89GA192679

1HGCR2F89GA109283; 1HGCR2F89GA161299

1HGCR2F89GA169936; 1HGCR2F89GA147628 | 1HGCR2F89GA170424; 1HGCR2F89GA138511 | 1HGCR2F89GA135298 | 1HGCR2F89GA166440 | 1HGCR2F89GA178068; 1HGCR2F89GA167314; 1HGCR2F89GA137889 | 1HGCR2F89GA103810 | 1HGCR2F89GA154093; 1HGCR2F89GA163876 | 1HGCR2F89GA185022 | 1HGCR2F89GA173534 | 1HGCR2F89GA162274 | 1HGCR2F89GA164235; 1HGCR2F89GA135575; 1HGCR2F89GA184839; 1HGCR2F89GA163134; 1HGCR2F89GA120851; 1HGCR2F89GA178894 | 1HGCR2F89GA133549 | 1HGCR2F89GA157155 | 1HGCR2F89GA146348 | 1HGCR2F89GA115696; 1HGCR2F89GA105508 | 1HGCR2F89GA139349 | 1HGCR2F89GA121370; 1HGCR2F89GA135706 | 1HGCR2F89GA177583; 1HGCR2F89GA157396 | 1HGCR2F89GA143384; 1HGCR2F89GA141568 | 1HGCR2F89GA181942; 1HGCR2F89GA103368 | 1HGCR2F89GA186753 | 1HGCR2F89GA111194 | 1HGCR2F89GA163893 | 1HGCR2F89GA126925; 1HGCR2F89GA104522 | 1HGCR2F89GA179396; 1HGCR2F89GA133146 | 1HGCR2F89GA174182; 1HGCR2F89GA171315

1HGCR2F89GA140257 | 1HGCR2F89GA108389 | 1HGCR2F89GA106416 | 1HGCR2F89GA119618 | 1HGCR2F89GA123829 | 1HGCR2F89GA185084; 1HGCR2F89GA159939; 1HGCR2F89GA128643; 1HGCR2F89GA182041 | 1HGCR2F89GA184159; 1HGCR2F89GA161903; 1HGCR2F89GA193816; 1HGCR2F89GA194948 | 1HGCR2F89GA182024; 1HGCR2F89GA107047 | 1HGCR2F89GA139657 | 1HGCR2F89GA120462 | 1HGCR2F89GA178765 | 1HGCR2F89GA112135

1HGCR2F89GA124091 | 1HGCR2F89GA128111; 1HGCR2F89GA149881 | 1HGCR2F89GA135172 | 1HGCR2F89GA139142; 1HGCR2F89GA105394 | 1HGCR2F89GA121109 | 1HGCR2F89GA118789 | 1HGCR2F89GA150156 | 1HGCR2F89GA156250; 1HGCR2F89GA151050 | 1HGCR2F89GA125015 | 1HGCR2F89GA181469; 1HGCR2F89GA183707 | 1HGCR2F89GA180435 | 1HGCR2F89GA128805 | 1HGCR2F89GA167992; 1HGCR2F89GA193413 | 1HGCR2F89GA178992; 1HGCR2F89GA167362 | 1HGCR2F89GA100521 | 1HGCR2F89GA199017; 1HGCR2F89GA121417 | 1HGCR2F89GA157057 | 1HGCR2F89GA146396 | 1HGCR2F89GA136712; 1HGCR2F89GA100180; 1HGCR2F89GA148536 | 1HGCR2F89GA193783 | 1HGCR2F89GA134412 | 1HGCR2F89GA116928 | 1HGCR2F89GA148746 | 1HGCR2F89GA170035; 1HGCR2F89GA168978 | 1HGCR2F89GA177468 | 1HGCR2F89GA104360; 1HGCR2F89GA187532; 1HGCR2F89GA195596; 1HGCR2F89GA167328; 1HGCR2F89GA195680; 1HGCR2F89GA101801 | 1HGCR2F89GA103323; 1HGCR2F89GA121790 | 1HGCR2F89GA134183; 1HGCR2F89GA151713 | 1HGCR2F89GA181729; 1HGCR2F89GA114340; 1HGCR2F89GA122602

1HGCR2F89GA165756; 1HGCR2F89GA123927 | 1HGCR2F89GA191385 | 1HGCR2F89GA140971 | 1HGCR2F89GA191306 | 1HGCR2F89GA119036; 1HGCR2F89GA104830 | 1HGCR2F89GA155261 | 1HGCR2F89GA199468 | 1HGCR2F89GA160427 | 1HGCR2F89GA199888 | 1HGCR2F89GA153736; 1HGCR2F89GA175638 | 1HGCR2F89GA184338; 1HGCR2F89GA105606

1HGCR2F89GA172013

1HGCR2F89GA117271 | 1HGCR2F89GA186011 | 1HGCR2F89GA122728; 1HGCR2F89GA135396; 1HGCR2F89GA109073 | 1HGCR2F89GA144373 | 1HGCR2F89GA157866; 1HGCR2F89GA193136; 1HGCR2F89GA126021; 1HGCR2F89GA191399 | 1HGCR2F89GA107498 | 1HGCR2F89GA166244; 1HGCR2F89GA189927; 1HGCR2F89GA153753 | 1HGCR2F89GA111955 | 1HGCR2F89GA101054 | 1HGCR2F89GA116332 | 1HGCR2F89GA171069; 1HGCR2F89GA144308

1HGCR2F89GA115116 | 1HGCR2F89GA162369 | 1HGCR2F89GA137472; 1HGCR2F89GA196599 | 1HGCR2F89GA161657 | 1HGCR2F89GA162176; 1HGCR2F89GA195985 | 1HGCR2F89GA146401 | 1HGCR2F89GA134233 | 1HGCR2F89GA159360 | 1HGCR2F89GA136760 | 1HGCR2F89GA166177 | 1HGCR2F89GA103452 | 1HGCR2F89GA152103 | 1HGCR2F89GA164722 | 1HGCR2F89GA125435 | 1HGCR2F89GA113107 | 1HGCR2F89GA191001; 1HGCR2F89GA197543; 1HGCR2F89GA174585 | 1HGCR2F89GA183030 | 1HGCR2F89GA181245 | 1HGCR2F89GA184596 | 1HGCR2F89GA137939 | 1HGCR2F89GA188910 | 1HGCR2F89GA133759 | 1HGCR2F89GA143403; 1HGCR2F89GA169788 | 1HGCR2F89GA148505; 1HGCR2F89GA190253; 1HGCR2F89GA180645

1HGCR2F89GA105251; 1HGCR2F89GA155468 | 1HGCR2F89GA123992 | 1HGCR2F89GA165546; 1HGCR2F89GA183724; 1HGCR2F89GA116282; 1HGCR2F89GA194612; 1HGCR2F89GA184775

1HGCR2F89GA169872 | 1HGCR2F89GA168897 | 1HGCR2F89GA187224

1HGCR2F89GA198143; 1HGCR2F89GA165210 | 1HGCR2F89GA140601; 1HGCR2F89GA176479

1HGCR2F89GA121000 | 1HGCR2F89GA103922 | 1HGCR2F89GA168656 | 1HGCR2F89GA131025 | 1HGCR2F89GA162338 | 1HGCR2F89GA141554 | 1HGCR2F89GA152859 | 1HGCR2F89GA178345 | 1HGCR2F89GA132143 | 1HGCR2F89GA114225; 1HGCR2F89GA130019; 1HGCR2F89GA102575

1HGCR2F89GA134166 | 1HGCR2F89GA112166; 1HGCR2F89GA136841 | 1HGCR2F89GA102916 | 1HGCR2F89GA124009 | 1HGCR2F89GA133163; 1HGCR2F89GA112216 | 1HGCR2F89GA198353 | 1HGCR2F89GA137147 | 1HGCR2F89GA142381 | 1HGCR2F89GA170858; 1HGCR2F89GA112619 | 1HGCR2F89GA160346 | 1HGCR2F89GA172853; 1HGCR2F89GA132627 | 1HGCR2F89GA137259 | 1HGCR2F89GA100115

1HGCR2F89GA127900 | 1HGCR2F89GA144888 | 1HGCR2F89GA167670; 1HGCR2F89GA176028; 1HGCR2F89GA148617 | 1HGCR2F89GA160766 | 1HGCR2F89GA133826 | 1HGCR2F89GA164803 | 1HGCR2F89GA105959; 1HGCR2F89GA153381; 1HGCR2F89GA171685 | 1HGCR2F89GA192889; 1HGCR2F89GA178166 | 1HGCR2F89GA113365; 1HGCR2F89GA164574 | 1HGCR2F89GA178619

1HGCR2F89GA118081 | 1HGCR2F89GA156913; 1HGCR2F89GA123331 | 1HGCR2F89GA122518 | 1HGCR2F89GA174747

1HGCR2F89GA176983 | 1HGCR2F89GA161254 | 1HGCR2F89GA117402 | 1HGCR2F89GA131476; 1HGCR2F89GA172061 | 1HGCR2F89GA149332; 1HGCR2F89GA144793 | 1HGCR2F89GA147547; 1HGCR2F89GA188020; 1HGCR2F89GA151808

1HGCR2F89GA195260; 1HGCR2F89GA188891 | 1HGCR2F89GA198773 | 1HGCR2F89GA153560; 1HGCR2F89GA171072 | 1HGCR2F89GA151694; 1HGCR2F89GA166227 | 1HGCR2F89GA154398 | 1HGCR2F89GA126214 | 1HGCR2F89GA128092 | 1HGCR2F89GA129629 | 1HGCR2F89GA149184 | 1HGCR2F89GA126410 | 1HGCR2F89GA122020 | 1HGCR2F89GA116699 | 1HGCR2F89GA130750

1HGCR2F89GA191323 | 1HGCR2F89GA161559 | 1HGCR2F89GA164784; 1HGCR2F89GA151145 | 1HGCR2F89GA186736 | 1HGCR2F89GA179303 | 1HGCR2F89GA152618 | 1HGCR2F89GA105122 | 1HGCR2F89GA199034 | 1HGCR2F89GA111664 | 1HGCR2F89GA195873

1HGCR2F89GA169774 | 1HGCR2F89GA195811 | 1HGCR2F89GA133194 | 1HGCR2F89GA194559 | 1HGCR2F89GA117206; 1HGCR2F89GA182136 | 1HGCR2F89GA137102; 1HGCR2F89GA127010; 1HGCR2F89GA126908 | 1HGCR2F89GA108487 | 1HGCR2F89GA123314 | 1HGCR2F89GA131946; 1HGCR2F89GA124608 | 1HGCR2F89GA134426 | 1HGCR2F89GA104276; 1HGCR2F89GA124849; 1HGCR2F89GA157169; 1HGCR2F89GA199809; 1HGCR2F89GA124074 | 1HGCR2F89GA110370 | 1HGCR2F89GA131865 | 1HGCR2F89GA196229; 1HGCR2F89GA134801 | 1HGCR2F89GA182668; 1HGCR2F89GA157723 | 1HGCR2F89GA127671 | 1HGCR2F89GA142218; 1HGCR2F89GA125676

1HGCR2F89GA150254; 1HGCR2F89GA185599 | 1HGCR2F89GA133342 | 1HGCR2F89GA113429 | 1HGCR2F89GA191970; 1HGCR2F89GA137729 | 1HGCR2F89GA185991 | 1HGCR2F89GA158032; 1HGCR2F89GA153493 | 1HGCR2F89GA163358 | 1HGCR2F89GA147015 | 1HGCR2F89GA118470 | 1HGCR2F89GA121904 | 1HGCR2F89GA144034; 1HGCR2F89GA110935; 1HGCR2F89GA126990; 1HGCR2F89GA159309 | 1HGCR2F89GA142302

1HGCR2F89GA133339 | 1HGCR2F89GA103290 | 1HGCR2F89GA158645; 1HGCR2F89GA136256 | 1HGCR2F89GA143885

1HGCR2F89GA106254 | 1HGCR2F89GA140923 | 1HGCR2F89GA109865 | 1HGCR2F89GA114371 | 1HGCR2F89GA192651; 1HGCR2F89GA188440 | 1HGCR2F89GA148827; 1HGCR2F89GA154403 | 1HGCR2F89GA192701 | 1HGCR2F89GA138864 | 1HGCR2F89GA107372 | 1HGCR2F89GA148052 | 1HGCR2F89GA138332; 1HGCR2F89GA116833; 1HGCR2F89GA178135 | 1HGCR2F89GA123510 | 1HGCR2F89GA182069; 1HGCR2F89GA111521; 1HGCR2F89GA169483; 1HGCR2F89GA139710 | 1HGCR2F89GA128061; 1HGCR2F89GA138993 | 1HGCR2F89GA150075 | 1HGCR2F89GA139481 | 1HGCR2F89GA100566 | 1HGCR2F89GA137875; 1HGCR2F89GA191161; 1HGCR2F89GA131817 | 1HGCR2F89GA120753; 1HGCR2F89GA128707; 1HGCR2F89GA103791

1HGCR2F89GA140856 | 1HGCR2F89GA192231 | 1HGCR2F89GA147645 | 1HGCR2F89GA157432; 1HGCR2F89GA138878; 1HGCR2F89GA122891

1HGCR2F89GA183500 | 1HGCR2F89GA193654 | 1HGCR2F89GA121949 | 1HGCR2F89GA151680; 1HGCR2F89GA182167 | 1HGCR2F89GA177678 | 1HGCR2F89GA170214 | 1HGCR2F89GA171427 | 1HGCR2F89GA185893; 1HGCR2F89GA102690 | 1HGCR2F89GA111289

1HGCR2F89GA164591 | 1HGCR2F89GA158824

1HGCR2F89GA121773 | 1HGCR2F89GA112314 | 1HGCR2F89GA126293 | 1HGCR2F89GA142042; 1HGCR2F89GA190527 | 1HGCR2F89GA139982

1HGCR2F89GA175056; 1HGCR2F89GA117898 | 1HGCR2F89GA134832 | 1HGCR2F89GA110269; 1HGCR2F89GA135981 | 1HGCR2F89GA153011 | 1HGCR2F89GA105797; 1HGCR2F89GA183786; 1HGCR2F89GA139478; 1HGCR2F89GA168110 | 1HGCR2F89GA114645 | 1HGCR2F89GA110840 | 1HGCR2F89GA153784; 1HGCR2F89GA197090 | 1HGCR2F89GA195114; 1HGCR2F89GA163957; 1HGCR2F89GA148374; 1HGCR2F89GA191726 | 1HGCR2F89GA100602; 1HGCR2F89GA169290 | 1HGCR2F89GA166843 | 1HGCR2F89GA152683; 1HGCR2F89GA129520; 1HGCR2F89GA100471 | 1HGCR2F89GA168981; 1HGCR2F89GA162291 | 1HGCR2F89GA171945 | 1HGCR2F89GA196540 | 1HGCR2F89GA126181; 1HGCR2F89GA113933; 1HGCR2F89GA147211; 1HGCR2F89GA190284 | 1HGCR2F89GA101684 | 1HGCR2F89GA144132 | 1HGCR2F89GA153512

1HGCR2F89GA189961 | 1HGCR2F89GA129906 | 1HGCR2F89GA163621; 1HGCR2F89GA140694 | 1HGCR2F89GA182847; 1HGCR2F89GA106903; 1HGCR2F89GA110756; 1HGCR2F89GA125340 | 1HGCR2F89GA134068; 1HGCR2F89GA147287 | 1HGCR2F89GA144065; 1HGCR2F89GA110918 | 1HGCR2F89GA110126; 1HGCR2F89GA177843; 1HGCR2F89GA178913 | 1HGCR2F89GA139187; 1HGCR2F89GA109106; 1HGCR2F89GA124558; 1HGCR2F89GA197915 | 1HGCR2F89GA126116; 1HGCR2F89GA110353; 1HGCR2F89GA113740 | 1HGCR2F89GA186817; 1HGCR2F89GA172951 | 1HGCR2F89GA105315; 1HGCR2F89GA129615 | 1HGCR2F89GA175431 | 1HGCR2F89GA130747 | 1HGCR2F89GA165627; 1HGCR2F89GA169161; 1HGCR2F89GA175090; 1HGCR2F89GA196134 | 1HGCR2F89GA145524 | 1HGCR2F89GA196005 | 1HGCR2F89GA150660 | 1HGCR2F89GA145796; 1HGCR2F89GA192634 | 1HGCR2F89GA127945 | 1HGCR2F89GA110692; 1HGCR2F89GA135561 | 1HGCR2F89GA103984; 1HGCR2F89GA185196 | 1HGCR2F89GA172030; 1HGCR2F89GA168527; 1HGCR2F89GA115441 | 1HGCR2F89GA191435 | 1HGCR2F89GA177521; 1HGCR2F89GA191127; 1HGCR2F89GA141361

1HGCR2F89GA190429 | 1HGCR2F89GA109980 | 1HGCR2F89GA168267 | 1HGCR2F89GA146043 | 1HGCR2F89GA142008 | 1HGCR2F89GA132952; 1HGCR2F89GA101426; 1HGCR2F89GA157768 | 1HGCR2F89GA179978 | 1HGCR2F89GA193928; 1HGCR2F89GA185330 | 1HGCR2F89GA196165; 1HGCR2F89GA192164 | 1HGCR2F89GA105105

1HGCR2F89GA189491 | 1HGCR2F89GA174196

1HGCR2F89GA104262 | 1HGCR2F89GA150688; 1HGCR2F89GA170696

1HGCR2F89GA172318; 1HGCR2F89GA124012 | 1HGCR2F89GA104603

1HGCR2F89GA111471 | 1HGCR2F89GA113317; 1HGCR2F89GA168575 | 1HGCR2F89GA164817; 1HGCR2F89GA145622

1HGCR2F89GA189863 | 1HGCR2F89GA185036 | 1HGCR2F89GA168219 | 1HGCR2F89GA199695 | 1HGCR2F89GA195193; 1HGCR2F89GA144857 | 1HGCR2F89GA197655 | 1HGCR2F89GA119733; 1HGCR2F89GA149329 | 1HGCR2F89GA126178 | 1HGCR2F89GA114421; 1HGCR2F89GA146429 | 1HGCR2F89GA143949; 1HGCR2F89GA182928; 1HGCR2F89GA110949 | 1HGCR2F89GA163439 | 1HGCR2F89GA195582; 1HGCR2F89GA134961; 1HGCR2F89GA172402 | 1HGCR2F89GA130182 | 1HGCR2F89GA126536; 1HGCR2F89GA121191 | 1HGCR2F89GA191578 | 1HGCR2F89GA136614

1HGCR2F89GA158533; 1HGCR2F89GA103399 | 1HGCR2F89GA160038 | 1HGCR2F89GA128478 | 1HGCR2F89GA122017 | 1HGCR2F89GA126617 | 1HGCR2F89GA111177 | 1HGCR2F89GA139304; 1HGCR2F89GA106237 | 1HGCR2F89GA122258 | 1HGCR2F89GA144129 | 1HGCR2F89GA163408 | 1HGCR2F89GA116069; 1HGCR2F89GA141697; 1HGCR2F89GA164588 | 1HGCR2F89GA107145; 1HGCR2F89GA138296 | 1HGCR2F89GA197283; 1HGCR2F89GA114726; 1HGCR2F89GA123586

1HGCR2F89GA156703 | 1HGCR2F89GA150934; 1HGCR2F89GA193430 | 1HGCR2F89GA149654; 1HGCR2F89GA133678 | 1HGCR2F89GA150304 | 1HGCR2F89GA109946; 1HGCR2F89GA117576 | 1HGCR2F89GA132871; 1HGCR2F89GA195016; 1HGCR2F89GA107663; 1HGCR2F89GA157611 | 1HGCR2F89GA188356; 1HGCR2F89GA125712; 1HGCR2F89GA178524 | 1HGCR2F89GA162713 | 1HGCR2F89GA181424 | 1HGCR2F89GA161352; 1HGCR2F89GA103029 | 1HGCR2F89GA100664 | 1HGCR2F89GA196439 | 1HGCR2F89GA105847 | 1HGCR2F89GA100230 | 1HGCR2F89GA176899 | 1HGCR2F89GA160962 | 1HGCR2F89GA164204; 1HGCR2F89GA167667 | 1HGCR2F89GA114922 | 1HGCR2F89GA151467 | 1HGCR2F89GA125421; 1HGCR2F89GA142865 | 1HGCR2F89GA124429 | 1HGCR2F89GA107677 | 1HGCR2F89GA162856; 1HGCR2F89GA182850; 1HGCR2F89GA139206 | 1HGCR2F89GA147208; 1HGCR2F89GA101037; 1HGCR2F89GA166468; 1HGCR2F89GA125452 | 1HGCR2F89GA142249 | 1HGCR2F89GA148312 | 1HGCR2F89GA115620 | 1HGCR2F89GA177048; 1HGCR2F89GA152294 | 1HGCR2F89GA130635 | 1HGCR2F89GA190141

1HGCR2F89GA163330 | 1HGCR2F89GA100213 | 1HGCR2F89GA102401; 1HGCR2F89GA122616 | 1HGCR2F89GA196084 | 1HGCR2F89GA141747; 1HGCR2F89GA182234; 1HGCR2F89GA166695; 1HGCR2F89GA144017 | 1HGCR2F89GA178362 | 1HGCR2F89GA122213 | 1HGCR2F89GA115875; 1HGCR2F89GA139335; 1HGCR2F89GA117500 | 1HGCR2F89GA188776 | 1HGCR2F89GA147368 | 1HGCR2F89GA102964 | 1HGCR2F89GA195162 | 1HGCR2F89GA182900 | 1HGCR2F89GA156006; 1HGCR2F89GA104259; 1HGCR2F89GA160900 | 1HGCR2F89GA134703 | 1HGCR2F89GA178085 | 1HGCR2F89GA177907; 1HGCR2F89GA189345; 1HGCR2F89GA176871 | 1HGCR2F89GA193976; 1HGCR2F89GA107131; 1HGCR2F89GA103788 | 1HGCR2F89GA110580

1HGCR2F89GA172920 | 1HGCR2F89GA133857; 1HGCR2F89GA124401 | 1HGCR2F89GA130120; 1HGCR2F89GA189328 | 1HGCR2F89GA150996 | 1HGCR2F89GA129291 | 1HGCR2F89GA124270 | 1HGCR2F89GA199907 | 1HGCR2F89GA100423 | 1HGCR2F89GA157916 | 1HGCR2F89GA164459; 1HGCR2F89GA152201 | 1HGCR2F89GA119280 | 1HGCR2F89GA138279

1HGCR2F89GA194805 | 1HGCR2F89GA126245; 1HGCR2F89GA124026; 1HGCR2F89GA112345 | 1HGCR2F89GA184355 | 1HGCR2F89GA164283

1HGCR2F89GA173968; 1HGCR2F89GA112295 | 1HGCR2F89GA104410 | 1HGCR2F89GA177339; 1HGCR2F89GA138847 | 1HGCR2F89GA124821; 1HGCR2F89GA172254; 1HGCR2F89GA173470; 1HGCR2F89GA136581 | 1HGCR2F89GA197834; 1HGCR2F89GA155020 | 1HGCR2F89GA170326; 1HGCR2F89GA192598 | 1HGCR2F89GA135690 | 1HGCR2F89GA149136; 1HGCR2F89GA143093 | 1HGCR2F89GA135088; 1HGCR2F89GA199051; 1HGCR2F89GA198711 | 1HGCR2F89GA196473 | 1HGCR2F89GA101524 | 1HGCR2F89GA132711 | 1HGCR2F89GA185442; 1HGCR2F89GA158158 | 1HGCR2F89GA193833 | 1HGCR2F89GA140873 | 1HGCR2F89GA135074 | 1HGCR2F89GA148858 | 1HGCR2F89GA154952 | 1HGCR2F89GA137844 | 1HGCR2F89GA148701; 1HGCR2F89GA149038 | 1HGCR2F89GA138718 | 1HGCR2F89GA103600 | 1HGCR2F89GA196442 | 1HGCR2F89GA186915; 1HGCR2F89GA151548; 1HGCR2F89GA117710 | 1HGCR2F89GA122342; 1HGCR2F89GA151422; 1HGCR2F89GA148794; 1HGCR2F89GA169192; 1HGCR2F89GA165594 | 1HGCR2F89GA190303 | 1HGCR2F89GA190401; 1HGCR2F89GA159536 | 1HGCR2F89GA167569; 1HGCR2F89GA127444 | 1HGCR2F89GA105752; 1HGCR2F89GA115391 | 1HGCR2F89GA192584; 1HGCR2F89GA142476 | 1HGCR2F89GA160251 | 1HGCR2F89GA131932; 1HGCR2F89GA133325 | 1HGCR2F89GA112846 | 1HGCR2F89GA102012 | 1HGCR2F89GA137018; 1HGCR2F89GA141604; 1HGCR2F89GA152151; 1HGCR2F89GA134295 | 1HGCR2F89GA104892 | 1HGCR2F89GA115519 | 1HGCR2F89GA127752; 1HGCR2F89GA149508; 1HGCR2F89GA113737 | 1HGCR2F89GA136984 | 1HGCR2F89GA162310 | 1HGCR2F89GA199941 | 1HGCR2F89GA120266 | 1HGCR2F89GA187661 | 1HGCR2F89GA135320 | 1HGCR2F89GA131963 | 1HGCR2F89GA117738 | 1HGCR2F89GA154529; 1HGCR2F89GA139268; 1HGCR2F89GA136340

1HGCR2F89GA114399; 1HGCR2F89GA137360 | 1HGCR2F89GA105668 | 1HGCR2F89GA166115 | 1HGCR2F89GA125001 | 1HGCR2F89GA122468 | 1HGCR2F89GA152862 | 1HGCR2F89GA115357 | 1HGCR2F89GA147273 | 1HGCR2F89GA181875; 1HGCR2F89GA184176 | 1HGCR2F89GA136175 | 1HGCR2F89GA157978; 1HGCR2F89GA102091; 1HGCR2F89GA119392 | 1HGCR2F89GA196683 | 1HGCR2F89GA139898 | 1HGCR2F89GA167068 | 1HGCR2F89GA176191 | 1HGCR2F89GA123121 | 1HGCR2F89GA171900; 1HGCR2F89GA187322

1HGCR2F89GA197672 | 1HGCR2F89GA108148 | 1HGCR2F89GA193704; 1HGCR2F89GA131560 | 1HGCR2F89GA160928 | 1HGCR2F89GA186106 | 1HGCR2F89GA149637; 1HGCR2F89GA104889 | 1HGCR2F89GA199048 | 1HGCR2F89GA112992; 1HGCR2F89GA125113 | 1HGCR2F89GA186154 | 1HGCR2F89GA123944 | 1HGCR2F89GA167863 | 1HGCR2F89GA145054; 1HGCR2F89GA147838 | 1HGCR2F89GA187871 | 1HGCR2F89GA197493 | 1HGCR2F89GA116895

1HGCR2F89GA141487 | 1HGCR2F89GA108506 | 1HGCR2F89GA135849 | 1HGCR2F89GA138301 | 1HGCR2F89GA103175 | 1HGCR2F89GA111096; 1HGCR2F89GA152005 | 1HGCR2F89GA112331 | 1HGCR2F89GA161870 | 1HGCR2F89GA149847 | 1HGCR2F89GA116170 | 1HGCR2F89GA113950 | 1HGCR2F89GA113172 | 1HGCR2F89GA163909 | 1HGCR2F89GA130957; 1HGCR2F89GA140811 | 1HGCR2F89GA149668 | 1HGCR2F89GA144941 | 1HGCR2F89GA123071 | 1HGCR2F89GA104861 | 1HGCR2F89GA183190 | 1HGCR2F89GA152957; 1HGCR2F89GA109591 | 1HGCR2F89GA102768; 1HGCR2F89GA139531 | 1HGCR2F89GA124950; 1HGCR2F89GA180578 | 1HGCR2F89GA106982 | 1HGCR2F89GA168690; 1HGCR2F89GA192892; 1HGCR2F89GA146446 | 1HGCR2F89GA196490; 1HGCR2F89GA189751; 1HGCR2F89GA104567 | 1HGCR2F89GA102849 | 1HGCR2F89GA180399 | 1HGCR2F89GA167717 | 1HGCR2F89GA124690 | 1HGCR2F89GA165451 | 1HGCR2F89GA192309 | 1HGCR2F89GA102558 | 1HGCR2F89GA181908 | 1HGCR2F89GA188096 | 1HGCR2F89GA136886 | 1HGCR2F89GA114600; 1HGCR2F89GA153008; 1HGCR2F89GA106223 | 1HGCR2F89GA191497 | 1HGCR2F89GA156507; 1HGCR2F89GA157334 | 1HGCR2F89GA162758; 1HGCR2F89GA187613 | 1HGCR2F89GA186039; 1HGCR2F89GA154465; 1HGCR2F89GA153154 | 1HGCR2F89GA155258; 1HGCR2F89GA159519; 1HGCR2F89GA177910; 1HGCR2F89GA159794; 1HGCR2F89GA107100 | 1HGCR2F89GA104617

1HGCR2F89GA107288; 1HGCR2F89GA102429 | 1HGCR2F89GA178880 | 1HGCR2F89GA121322 | 1HGCR2F89GA138525 | 1HGCR2F89GA138234; 1HGCR2F89GA137567

1HGCR2F89GA190513 | 1HGCR2F89GA162615 | 1HGCR2F89GA153946; 1HGCR2F89GA111776 | 1HGCR2F89GA172934 | 1HGCR2F89GA124365; 1HGCR2F89GA173341 | 1HGCR2F89GA128898 | 1HGCR2F89GA134085 | 1HGCR2F89GA156149 | 1HGCR2F89GA135995; 1HGCR2F89GA150576 | 1HGCR2F89GA150061; 1HGCR2F89GA130683; 1HGCR2F89GA106657 | 1HGCR2F89GA178099 | 1HGCR2F89GA191581 | 1HGCR2F89GA141618 | 1HGCR2F89GA193315 | 1HGCR2F89GA124964 | 1HGCR2F89GA152800 | 1HGCR2F89GA160914; 1HGCR2F89GA154420

1HGCR2F89GA116492 | 1HGCR2F89GA190883 | 1HGCR2F89GA139559 | 1HGCR2F89GA101278 | 1HGCR2F89GA154126 | 1HGCR2F89GA169077; 1HGCR2F89GA101376; 1HGCR2F89GA147757 | 1HGCR2F89GA109493 | 1HGCR2F89GA159522 | 1HGCR2F89GA140372 | 1HGCR2F89GA123717

1HGCR2F89GA143143; 1HGCR2F89GA124124; 1HGCR2F89GA125757 | 1HGCR2F89GA107873 | 1HGCR2F89GA118176; 1HGCR2F89GA128190 | 1HGCR2F89GA138704 | 1HGCR2F89GA118078 | 1HGCR2F89GA179141 | 1HGCR2F89GA119005 | 1HGCR2F89GA130974; 1HGCR2F89GA102124

1HGCR2F89GA106898 | 1HGCR2F89GA150349 | 1HGCR2F89GA106108; 1HGCR2F89GA191371 | 1HGCR2F89GA164882 | 1HGCR2F89GA162727

1HGCR2F89GA156412 | 1HGCR2F89GA132692 | 1HGCR2F89GA142364 | 1HGCR2F89GA114502 | 1HGCR2F89GA132739 | 1HGCR2F89GA140453 | 1HGCR2F89GA150514; 1HGCR2F89GA103077; 1HGCR2F89GA158905

1HGCR2F89GA147774; 1HGCR2F89GA142607 | 1HGCR2F89GA196344 | 1HGCR2F89GA146608; 1HGCR2F89GA155728 | 1HGCR2F89GA184307 | 1HGCR2F89GA180614; 1HGCR2F89GA181780 | 1HGCR2F89GA111227; 1HGCR2F89GA141991; 1HGCR2F89GA187451 | 1HGCR2F89GA128397 | 1HGCR2F89GA121708

1HGCR2F89GA173873

1HGCR2F89GA108943 | 1HGCR2F89GA119800; 1HGCR2F89GA116072 | 1HGCR2F89GA133373 | 1HGCR2F89GA185344 | 1HGCR2F89GA169306; 1HGCR2F89GA150951 | 1HGCR2F89GA184873 | 1HGCR2F89GA191631; 1HGCR2F89GA160833; 1HGCR2F89GA134619 | 1HGCR2F89GA158970; 1HGCR2F89GA127346

1HGCR2F89GA172609 | 1HGCR2F89GA197400 | 1HGCR2F89GA165482 | 1HGCR2F89GA141764 | 1HGCR2F89GA190818; 1HGCR2F89GA159326 | 1HGCR2F89GA169838; 1HGCR2F89GA178734; 1HGCR2F89GA149413; 1HGCR2F89GA161951 | 1HGCR2F89GA132563 | 1HGCR2F89GA179155 | 1HGCR2F89GA142011 | 1HGCR2F89GA117724 | 1HGCR2F89GA141263; 1HGCR2F89GA149850 | 1HGCR2F89GA128383 | 1HGCR2F89GA173517 | 1HGCR2F89GA162520; 1HGCR2F89GA128058 | 1HGCR2F89GA164476 | 1HGCR2F89GA187515; 1HGCR2F89GA108165 | 1HGCR2F89GA190849 | 1HGCR2F89GA188728; 1HGCR2F89GA104813 | 1HGCR2F89GA175493 | 1HGCR2F89GA112278 | 1HGCR2F89GA131705 | 1HGCR2F89GA164056; 1HGCR2F89GA178281 | 1HGCR2F89GA167586 | 1HGCR2F89GA172996; 1HGCR2F89GA111180; 1HGCR2F89GA157298; 1HGCR2F89GA182749

1HGCR2F89GA162646 | 1HGCR2F89GA163764 | 1HGCR2F89GA166986; 1HGCR2F89GA136404 | 1HGCR2F89GA159956

1HGCR2F89GA150397; 1HGCR2F89GA193492 | 1HGCR2F89GA151498; 1HGCR2F89GA140758 | 1HGCR2F89GA131333; 1HGCR2F89GA114791 | 1HGCR2F89GA148990

1HGCR2F89GA152585 | 1HGCR2F89GA115908; 1HGCR2F89GA119747 | 1HGCR2F89GA101992 | 1HGCR2F89GA130800; 1HGCR2F89GA178300 | 1HGCR2F89GA115469; 1HGCR2F89GA107923; 1HGCR2F89GA157348; 1HGCR2F89GA180712 | 1HGCR2F89GA114760 | 1HGCR2F89GA149105 | 1HGCR2F89GA132076; 1HGCR2F89GA162842 | 1HGCR2F89GA189992 | 1HGCR2F89GA105069; 1HGCR2F89GA199289 | 1HGCR2F89GA161013 | 1HGCR2F89GA124687 | 1HGCR2F89GA149542 | 1HGCR2F89GA115939 | 1HGCR2F89GA176482; 1HGCR2F89GA197512; 1HGCR2F89GA154174; 1HGCR2F89GA168821

1HGCR2F89GA177356 | 1HGCR2F89GA184422; 1HGCR2F89GA112586 | 1HGCR2F89GA159438; 1HGCR2F89GA151971 | 1HGCR2F89GA100583 | 1HGCR2F89GA132093 | 1HGCR2F89GA174666

1HGCR2F89GA150948; 1HGCR2F89GA150822; 1HGCR2F89GA197333 | 1HGCR2F89GA109090 | 1HGCR2F89GA120011 | 1HGCR2F89GA177549 | 1HGCR2F89GA148925 | 1HGCR2F89GA125922 | 1HGCR2F89GA102754; 1HGCR2F89GA154725; 1HGCR2F89GA187563 | 1HGCR2F89GA187336 | 1HGCR2F89GA101135; 1HGCR2F89GA123118 | 1HGCR2F89GA182458 | 1HGCR2F89GA154630; 1HGCR2F89GA120977 | 1HGCR2F89GA192729 | 1HGCR2F89GA187725 | 1HGCR2F89GA115262 | 1HGCR2F89GA141098 | 1HGCR2F89GA144728 | 1HGCR2F89GA179284

1HGCR2F89GA127279; 1HGCR2F89GA133101; 1HGCR2F89GA158001; 1HGCR2F89GA129758; 1HGCR2F89GA192388 | 1HGCR2F89GA160136; 1HGCR2F89GA198790 | 1HGCR2F89GA142252; 1HGCR2F89GA172514; 1HGCR2F89GA124818; 1HGCR2F89GA100714 | 1HGCR2F89GA174053; 1HGCR2F89GA196358 | 1HGCR2F89GA122583; 1HGCR2F89GA170889

1HGCR2F89GA116086; 1HGCR2F89GA153297 | 1HGCR2F89GA127329 | 1HGCR2F89GA100065; 1HGCR2F89GA152702; 1HGCR2F89GA183397 | 1HGCR2F89GA188082 | 1HGCR2F89GA140730 | 1HGCR2F89GA184050

1HGCR2F89GA138380 | 1HGCR2F89GA115472; 1HGCR2F89GA156829 | 1HGCR2F89GA169869; 1HGCR2F89GA190947; 1HGCR2F89GA159648 | 1HGCR2F89GA145362 | 1HGCR2F89GA112149 | 1HGCR2F89GA159598 | 1HGCR2F89GA191239 | 1HGCR2F89GA168026; 1HGCR2F89GA111258 | 1HGCR2F89GA121028 | 1HGCR2F89GA191838; 1HGCR2F89GA164347 | 1HGCR2F89GA172433 | 1HGCR2F89GA108571 | 1HGCR2F89GA109140; 1HGCR2F89GA165918

1HGCR2F89GA101846; 1HGCR2F89GA187384 | 1HGCR2F89GA195727 | 1HGCR2F89GA159679; 1HGCR2F89GA182380; 1HGCR2F89GA135768; 1HGCR2F89GA153588 | 1HGCR2F89GA148942; 1HGCR2F89GA176143; 1HGCR2F89GA163635 | 1HGCR2F89GA124267; 1HGCR2F89GA130506 | 1HGCR2F89GA174554 | 1HGCR2F89GA146169; 1HGCR2F89GA188499; 1HGCR2F89GA166860; 1HGCR2F89GA162825; 1HGCR2F89GA129467; 1HGCR2F89GA114094; 1HGCR2F89GA152277 | 1HGCR2F89GA158841; 1HGCR2F89GA117139 | 1HGCR2F89GA159584; 1HGCR2F89GA110479 | 1HGCR2F89GA109803 | 1HGCR2F89GA163604; 1HGCR2F89GA134362 | 1HGCR2F89GA140615 | 1HGCR2F89GA120719; 1HGCR2F89GA110854 | 1HGCR2F89GA147967; 1HGCR2F89GA120476; 1HGCR2F89GA187787 | 1HGCR2F89GA195579 | 1HGCR2F89GA133311 | 1HGCR2F89GA143210; 1HGCR2F89GA160816; 1HGCR2F89GA134023 | 1HGCR2F89GA182153; 1HGCR2F89GA190088 | 1HGCR2F89GA169662 | 1HGCR2F89GA123376 | 1HGCR2F89GA178796; 1HGCR2F89GA129274; 1HGCR2F89GA172478; 1HGCR2F89GA111650 | 1HGCR2F89GA105363 | 1HGCR2F89GA176031 | 1HGCR2F89GA141649; 1HGCR2F89GA116945 | 1HGCR2F89GA114368 | 1HGCR2F89GA116606 | 1HGCR2F89GA133177 | 1HGCR2F89GA153171; 1HGCR2F89GA151596; 1HGCR2F89GA170553; 1HGCR2F89GA188048 | 1HGCR2F89GA149315; 1HGCR2F89GA133485; 1HGCR2F89GA106125; 1HGCR2F89GA166020

1HGCR2F89GA111647 | 1HGCR2F89GA135642 | 1HGCR2F89GA124513; 1HGCR2F89GA175865 | 1HGCR2F89GA186834 | 1HGCR2F89GA165854; 1HGCR2F89GA149475 | 1HGCR2F89GA106366 | 1HGCR2F89GA110708 | 1HGCR2F89GA151193; 1HGCR2F89GA108201 | 1HGCR2F89GA178829; 1HGCR2F89GA105198 | 1HGCR2F89GA138413 | 1HGCR2F89GA185747 | 1HGCR2F89GA167152; 1HGCR2F89GA176563

1HGCR2F89GA119506 | 1HGCR2F89GA100955 | 1HGCR2F89GA144115

1HGCR2F89GA112197; 1HGCR2F89GA199597; 1HGCR2F89GA140176; 1HGCR2F89GA117058; 1HGCR2F89GA141652; 1HGCR2F89GA152411 | 1HGCR2F89GA134331 | 1HGCR2F89GA164820 | 1HGCR2F89GA131509 | 1HGCR2F89GA141120 | 1HGCR2F89GA122969 | 1HGCR2F89GA196814 | 1HGCR2F89GA170391; 1HGCR2F89GA141909

1HGCR2F89GA129632; 1HGCR2F89GA160007; 1HGCR2F89GA102950 | 1HGCR2F89GA112829

1HGCR2F89GA182010 | 1HGCR2F89GA198045 | 1HGCR2F89GA194383 | 1HGCR2F89GA135589 | 1HGCR2F89GA163344 | 1HGCR2F89GA120171 | 1HGCR2F89GA141960; 1HGCR2F89GA188678; 1HGCR2F89GA116847; 1HGCR2F89GA185134; 1HGCR2F89GA143837

1HGCR2F89GA160881 | 1HGCR2F89GA126388 | 1HGCR2F89GA103158; 1HGCR2F89GA113138; 1HGCR2F89GA144535; 1HGCR2F89GA192990; 1HGCR2F89GA122633 | 1HGCR2F89GA156264 | 1HGCR2F89GA173002; 1HGCR2F89GA110790 | 1HGCR2F89GA119148 | 1HGCR2F89GA178409 | 1HGCR2F89GA147614 | 1HGCR2F89GA182802 | 1HGCR2F89GA106920; 1HGCR2F89GA199549 | 1HGCR2F89GA147600 | 1HGCR2F89GA190852

1HGCR2F89GA121787 | 1HGCR2F89GA124740 | 1HGCR2F89GA181679 | 1HGCR2F89GA156927 | 1HGCR2F89GA139643 | 1HGCR2F89GA166857 | 1HGCR2F89GA106626; 1HGCR2F89GA166289 | 1HGCR2F89GA124480 | 1HGCR2F89GA102186 | 1HGCR2F89GA126018 | 1HGCR2F89GA186395 | 1HGCR2F89GA136421; 1HGCR2F89GA194755 | 1HGCR2F89GA167300 | 1HGCR2F89GA120431

1HGCR2F89GA150044

1HGCR2F89GA127735 | 1HGCR2F89GA179625 | 1HGCR2F89GA154756 | 1HGCR2F89GA138282 | 1HGCR2F89GA148178; 1HGCR2F89GA180273 | 1HGCR2F89GA175249 | 1HGCR2F89GA104469; 1HGCR2F89GA136130 | 1HGCR2F89GA184937

1HGCR2F89GA182864 | 1HGCR2F89GA180452 | 1HGCR2F89GA185327 | 1HGCR2F89GA142803 | 1HGCR2F89GA112460; 1HGCR2F89GA168866 | 1HGCR2F89GA139772 | 1HGCR2F89GA125077; 1HGCR2F89GA184016 | 1HGCR2F89GA196070 | 1HGCR2F89GA178412 | 1HGCR2F89GA179222 | 1HGCR2F89GA113723 | 1HGCR2F89GA180581 | 1HGCR2F89GA144406 | 1HGCR2F89GA170598 | 1HGCR2F89GA120106; 1HGCR2F89GA183769 | 1HGCR2F89GA169824

1HGCR2F89GA147385; 1HGCR2F89GA108621 | 1HGCR2F89GA182251

1HGCR2F89GA176613; 1HGCR2F89GA112734 | 1HGCR2F89GA102348 | 1HGCR2F89GA135284 | 1HGCR2F89GA199065 | 1HGCR2F89GA103533; 1HGCR2F89GA106786; 1HGCR2F89GA158242 | 1HGCR2F89GA133406; 1HGCR2F89GA187188 | 1HGCR2F89GA106707 | 1HGCR2F89GA159620; 1HGCR2F89GA173775 | 1HGCR2F89GA192567

1HGCR2F89GA171816

1HGCR2F89GA136015; 1HGCR2F89GA109722; 1HGCR2F89GA139576; 1HGCR2F89GA125855 | 1HGCR2F89GA129498 | 1HGCR2F89GA181102; 1HGCR2F89GA156328 | 1HGCR2F89GA129890 | 1HGCR2F89GA180029 | 1HGCR2F89GA181682 | 1HGCR2F89GA175574 | 1HGCR2F89GA105654; 1HGCR2F89GA153610 | 1HGCR2F89GA149802; 1HGCR2F89GA104746 | 1HGCR2F89GA164445 | 1HGCR2F89GA180774 | 1HGCR2F89GA167474 | 1HGCR2F89GA122048 | 1HGCR2F89GA158287

1HGCR2F89GA102172 | 1HGCR2F89GA112572 | 1HGCR2F89GA116380; 1HGCR2F89GA166339 | 1HGCR2F89GA176420 | 1HGCR2F89GA128285; 1HGCR2F89GA123815 | 1HGCR2F89GA144020 | 1HGCR2F89GA127931 | 1HGCR2F89GA177020; 1HGCR2F89GA134281; 1HGCR2F89GA142798 | 1HGCR2F89GA170407 | 1HGCR2F89GA186364 | 1HGCR2F89GA133440 | 1HGCR2F89GA183285 | 1HGCR2F89GA163666; 1HGCR2F89GA121868 | 1HGCR2F89GA154224 | 1HGCR2F89GA176644 | 1HGCR2F89GA104729; 1HGCR2F89GA119098 | 1HGCR2F89GA199681 | 1HGCR2F89GA101569; 1HGCR2F89GA180564

1HGCR2F89GA154563 | 1HGCR2F89GA150500 | 1HGCR2F89GA154868 | 1HGCR2F89GA117979 | 1HGCR2F89GA113639; 1HGCR2F89GA187059; 1HGCR2F89GA151128 | 1HGCR2F89GA182914 | 1HGCR2F89GA163800 | 1HGCR2F89GA115777 | 1HGCR2F89GA149296 | 1HGCR2F89GA175994 | 1HGCR2F89GA171296 | 1HGCR2F89GA125483

1HGCR2F89GA159357; 1HGCR2F89GA154515; 1HGCR2F89GA127637 | 1HGCR2F89GA122406 | 1HGCR2F89GA186896 | 1HGCR2F89GA111468

1HGCR2F89GA104097; 1HGCR2F89GA176773 | 1HGCR2F89GA101989; 1HGCR2F89GA175851; 1HGCR2F89GA128187; 1HGCR2F89GA172979; 1HGCR2F89GA132708; 1HGCR2F89GA101068; 1HGCR2F89GA195274; 1HGCR2F89GA130487

1HGCR2F89GA150206 | 1HGCR2F89GA116153 | 1HGCR2F89GA141957 | 1HGCR2F89GA194870 | 1HGCR2F89GA120865 | 1HGCR2F89GA127251 | 1HGCR2F89GA162100 | 1HGCR2F89GA127315 | 1HGCR2F89GA154451; 1HGCR2F89GA129923 | 1HGCR2F89GA155390 | 1HGCR2F89GA116296

1HGCR2F89GA195033; 1HGCR2F89GA185585 | 1HGCR2F89GA112751 | 1HGCR2F89GA144440 | 1HGCR2F89GA143398

1HGCR2F89GA170777 | 1HGCR2F89GA191791 | 1HGCR2F89GA120798 | 1HGCR2F89GA141036; 1HGCR2F89GA161738; 1HGCR2F89GA191032 | 1HGCR2F89GA162033; 1HGCR2F89GA147709 | 1HGCR2F89GA168544 | 1HGCR2F89GA104357 | 1HGCR2F89GA109123; 1HGCR2F89GA123880 | 1HGCR2F89GA152067 | 1HGCR2F89GA109428; 1HGCR2F89GA192178 | 1HGCR2F89GA180919

1HGCR2F89GA105458; 1HGCR2F89GA194576; 1HGCR2F89GA138816 | 1HGCR2F89GA113981; 1HGCR2F89GA114306; 1HGCR2F89GA184629

1HGCR2F89GA113835; 1HGCR2F89GA190317; 1HGCR2F89GA150545; 1HGCR2F89GA102351 | 1HGCR2F89GA116430; 1HGCR2F89GA178314; 1HGCR2F89GA193069 | 1HGCR2F89GA142610 | 1HGCR2F89GA158757; 1HGCR2F89GA154983; 1HGCR2F89GA163750 | 1HGCR2F89GA120767; 1HGCR2F89GA184968 | 1HGCR2F89GA150920; 1HGCR2F89GA169287 | 1HGCR2F89GA124656 | 1HGCR2F89GA147936

1HGCR2F89GA136810 | 1HGCR2F89GA104553 | 1HGCR2F89GA101474; 1HGCR2F89GA187840; 1HGCR2F89GA102060; 1HGCR2F89GA120980 | 1HGCR2F89GA110482 | 1HGCR2F89GA179480 | 1HGCR2F89GA151551 | 1HGCR2F89GA181584; 1HGCR2F89GA165868 | 1HGCR2F89GA179673; 1HGCR2F89GA157415 | 1HGCR2F89GA145166 | 1HGCR2F89GA120249 | 1HGCR2F89GA196408

1HGCR2F89GA114807 | 1HGCR2F89GA110367 | 1HGCR2F89GA104388 | 1HGCR2F89GA192441 | 1HGCR2F89GA117223; 1HGCR2F89GA137617; 1HGCR2F89GA154904; 1HGCR2F89GA120087 | 1HGCR2F89GA142526; 1HGCR2F89GA137293 | 1HGCR2F89GA145801 | 1HGCR2F89GA158614; 1HGCR2F89GA173601; 1HGCR2F89GA157382; 1HGCR2F89GA141943 | 1HGCR2F89GA119943 | 1HGCR2F89GA146009 | 1HGCR2F89GA164686 | 1HGCR2F89GA148519; 1HGCR2F89GA163960; 1HGCR2F89GA131137; 1HGCR2F89GA173226; 1HGCR2F89GA186641 | 1HGCR2F89GA103063 | 1HGCR2F89GA186509; 1HGCR2F89GA168351 | 1HGCR2F89GA147161 | 1HGCR2F89GA142879 | 1HGCR2F89GA133065; 1HGCR2F89GA198157

1HGCR2F89GA160153 | 1HGCR2F89GA108330 | 1HGCR2F89GA178510 | 1HGCR2F89GA173324; 1HGCR2F89GA189376 | 1HGCR2F89GA196182; 1HGCR2F89GA119781 | 1HGCR2F89GA150383 | 1HGCR2F89GA154210; 1HGCR2F89GA144261 | 1HGCR2F89GA133356

1HGCR2F89GA120297; 1HGCR2F89GA143756 | 1HGCR2F89GA146270 | 1HGCR2F89GA159228 | 1HGCR2F89GA150142 | 1HGCR2F89GA133292 | 1HGCR2F89GA147581; 1HGCR2F89GA120204 | 1HGCR2F89GA190267 | 1HGCR2F89GA108084; 1HGCR2F89GA146415; 1HGCR2F89GA186378 | 1HGCR2F89GA139755 | 1HGCR2F89GA119568 | 1HGCR2F89GA188504 | 1HGCR2F89GA189975

1HGCR2F89GA134054; 1HGCR2F89GA198062 | 1HGCR2F89GA128464; 1HGCR2F89GA163036 | 1HGCR2F89GA109185 | 1HGCR2F89GA192858; 1HGCR2F89GA184193 | 1HGCR2F89GA167443 | 1HGCR2F89GA110675; 1HGCR2F89GA119828 | 1HGCR2F89GA133471; 1HGCR2F89GA182699 | 1HGCR2F89GA180662; 1HGCR2F89GA192035

1HGCR2F89GA156748 | 1HGCR2F89GA116184 | 1HGCR2F89GA114046; 1HGCR2F89GA172416; 1HGCR2F89GA171590 | 1HGCR2F89GA115763; 1HGCR2F89GA184761 | 1HGCR2F89GA118128; 1HGCR2F89GA153882 | 1HGCR2F89GA160413; 1HGCR2F89GA155549; 1HGCR2F89GA168446 | 1HGCR2F89GA163263; 1HGCR2F89GA111082 | 1HGCR2F89GA161500; 1HGCR2F89GA119456 | 1HGCR2F89GA114810 | 1HGCR2F89GA119702; 1HGCR2F89GA155096; 1HGCR2F89GA165529 | 1HGCR2F89GA123524 | 1HGCR2F89GA136158; 1HGCR2F89GA127847; 1HGCR2F89GA183402 | 1HGCR2F89GA115360; 1HGCR2F89GA188941 | 1HGCR2F89GA138752; 1HGCR2F89GA183920 | 1HGCR2F89GA186610 | 1HGCR2F89GA116413; 1HGCR2F89GA195338 | 1HGCR2F89GA130649 | 1HGCR2F89GA178605; 1HGCR2F89GA192746 | 1HGCR2F89GA128450 | 1HGCR2F89GA163103; 1HGCR2F89GA166602 | 1HGCR2F89GA180354; 1HGCR2F89GA112300 | 1HGCR2F89GA132756 | 1HGCR2F89GA134037; 1HGCR2F89GA109333 | 1HGCR2F89GA161724 | 1HGCR2F89GA158922 | 1HGCR2F89GA149010; 1HGCR2F89GA101443 | 1HGCR2F89GA171749 | 1HGCR2F89GA103659 | 1HGCR2F89GA126858; 1HGCR2F89GA177650; 1HGCR2F89GA102463 | 1HGCR2F89GA195923 | 1HGCR2F89GA140100 | 1HGCR2F89GA146687; 1HGCR2F89GA186056; 1HGCR2F89GA156541 | 1HGCR2F89GA154241 | 1HGCR2F89GA140274 | 1HGCR2F89GA164526 | 1HGCR2F89GA133034; 1HGCR2F89GA106559 | 1HGCR2F89GA143059 | 1HGCR2F89GA118520 | 1HGCR2F89GA147791 | 1HGCR2F89GA194707 | 1HGCR2F89GA155700 | 1HGCR2F89GA157429 | 1HGCR2F89GA172948; 1HGCR2F89GA144101 | 1HGCR2F89GA194366 | 1HGCR2F89GA149251; 1HGCR2F89GA119179 | 1HGCR2F89GA155423; 1HGCR2F89GA158743 | 1HGCR2F89GA121515; 1HGCR2F89GA121546; 1HGCR2F89GA137584; 1HGCR2F89GA163375 | 1HGCR2F89GA140436 | 1HGCR2F89GA129338 | 1HGCR2F89GA147354 | 1HGCR2F89GA119912; 1HGCR2F89GA134698

1HGCR2F89GA147922; 1HGCR2F89GA140808 | 1HGCR2F89GA119053 | 1HGCR2F89GA126813; 1HGCR2F89GA127136; 1HGCR2F89GA121952 | 1HGCR2F89GA196053; 1HGCR2F89GA124639; 1HGCR2F89GA139996 | 1HGCR2F89GA169600

1HGCR2F89GA174621 | 1HGCR2F89GA155597 | 1HGCR2F89GA155132 | 1HGCR2F89GA158144; 1HGCR2F89GA192181; 1HGCR2F89GA145278 | 1HGCR2F89GA133776; 1HGCR2F89GA147323 | 1HGCR2F89GA196831 | 1HGCR2F89GA178457 | 1HGCR2F89GA125337; 1HGCR2F89GA146236 | 1HGCR2F89GA159052

1HGCR2F89GA109347 | 1HGCR2F89GA116444 | 1HGCR2F89GA176935 | 1HGCR2F89GA143448; 1HGCR2F89GA135530; 1HGCR2F89GA188521 | 1HGCR2F89GA184954; 1HGCR2F89GA113611; 1HGCR2F89GA195081 | 1HGCR2F89GA198479 | 1HGCR2F89GA190043 | 1HGCR2F89GA138833 | 1HGCR2F89GA144700; 1HGCR2F89GA129713 | 1HGCR2F89GA131140; 1HGCR2F89GA127170 | 1HGCR2F89GA100468; 1HGCR2F89GA123782 | 1HGCR2F89GA151890; 1HGCR2F89GA155180 | 1HGCR2F89GA108876 | 1HGCR2F89GA157043 | 1HGCR2F89GA145491 | 1HGCR2F89GA188017; 1HGCR2F89GA100129 | 1HGCR2F89GA103628

1HGCR2F89GA133468 | 1HGCR2F89GA129307 | 1HGCR2F89GA164316 | 1HGCR2F89GA154000

1HGCR2F89GA163845 | 1HGCR2F89GA130070 | 1HGCR2F89GA107632; 1HGCR2F89GA186803 | 1HGCR2F89GA146799 | 1HGCR2F89GA137231 | 1HGCR2F89GA127640 | 1HGCR2F89GA129792; 1HGCR2F89GA135771 | 1HGCR2F89GA119814 | 1HGCR2F89GA143031 | 1HGCR2F89GA142073 | 1HGCR2F89GA138220 | 1HGCR2F89GA179348; 1HGCR2F89GA169791 | 1HGCR2F89GA168639 | 1HGCR2F89GA184209 | 1HGCR2F89GA186316; 1HGCR2F89GA159066; 1HGCR2F89GA106870 | 1HGCR2F89GA149301; 1HGCR2F89GA154661 | 1HGCR2F89GA157530 | 1HGCR2F89GA159777 | 1HGCR2F89GA139528 | 1HGCR2F89GA103189

1HGCR2F89GA134135; 1HGCR2F89GA104455 | 1HGCR2F89GA132899; 1HGCR2F89GA151081 | 1HGCR2F89GA176529; 1HGCR2F89GA111759 | 1HGCR2F89GA176675 | 1HGCR2F89GA155003

1HGCR2F89GA124768 | 1HGCR2F89GA194190 | 1HGCR2F89GA170584 | 1HGCR2F89GA153509 | 1HGCR2F89GA152795; 1HGCR2F89GA144650 | 1HGCR2F89GA123877 | 1HGCR2F89GA134670 | 1HGCR2F89GA108005; 1HGCR2F89GA119666; 1HGCR2F89GA194349; 1HGCR2F89GA132479 | 1HGCR2F89GA111681 | 1HGCR2F89GA168477 | 1HGCR2F89GA160590 | 1HGCR2F89GA178507 | 1HGCR2F89GA129548 | 1HGCR2F89GA182461 | 1HGCR2F89GA104066; 1HGCR2F89GA162064; 1HGCR2F89GA136905; 1HGCR2F89GA163280

1HGCR2F89GA188695; 1HGCR2F89GA110028

1HGCR2F89GA178720 | 1HGCR2F89GA146978; 1HGCR2F89GA168706 | 1HGCR2F89GA190639; 1HGCR2F89GA108456 | 1HGCR2F89GA171105 | 1HGCR2F89GA166583

1HGCR2F89GA135205 | 1HGCR2F89GA154434; 1HGCR2F89GA188955

1HGCR2F89GA119389; 1HGCR2F89GA199163; 1HGCR2F89GA167698 | 1HGCR2F89GA101832 | 1HGCR2F89GA182590; 1HGCR2F89GA175543 | 1HGCR2F89GA102088 | 1HGCR2F89GA187448; 1HGCR2F89GA179334 | 1HGCR2F89GA131896 | 1HGCR2F89GA176952 | 1HGCR2F89GA129808; 1HGCR2F89GA127038; 1HGCR2F89GA159374; 1HGCR2F89GA141683 | 1HGCR2F89GA117450 | 1HGCR2F89GA107081; 1HGCR2F89GA110059 | 1HGCR2F89GA145880 | 1HGCR2F89GA112099; 1HGCR2F89GA147998; 1HGCR2F89GA103502 | 1HGCR2F89GA102625 | 1HGCR2F89GA149217 | 1HGCR2F89GA158483 | 1HGCR2F89GA153641 | 1HGCR2F89GA176904 | 1HGCR2F89GA133633 | 1HGCR2F89GA187191 | 1HGCR2F89GA138170

1HGCR2F89GA111342

1HGCR2F89GA187465 | 1HGCR2F89GA195002 | 1HGCR2F89GA162890; 1HGCR2F89GA153798

1HGCR2F89GA116136 | 1HGCR2F89GA193055 | 1HGCR2F89GA111132; 1HGCR2F89GA197560 | 1HGCR2F89GA174604 | 1HGCR2F89GA162145 | 1HGCR2F89GA197137 | 1HGCR2F89GA177261 | 1HGCR2F89GA160704 | 1HGCR2F89GA186171 | 1HGCR2F89GA129372 | 1HGCR2F89GA142994; 1HGCR2F89GA148634 | 1HGCR2F89GA154854 | 1HGCR2F89GA163912 | 1HGCR2F89GA185649; 1HGCR2F89GA165952; 1HGCR2F89GA183156 | 1HGCR2F89GA189460 | 1HGCR2F89GA102043 | 1HGCR2F89GA154790; 1HGCR2F89GA115889 | 1HGCR2F89GA106478

1HGCR2F89GA168057 | 1HGCR2F89GA173923 | 1HGCR2F89GA179687 | 1HGCR2F89GA167510 | 1HGCR2F89GA168592 | 1HGCR2F89GA118503; 1HGCR2F89GA115925 | 1HGCR2F89GA176336 | 1HGCR2F89GA197638 | 1HGCR2F89GA169984 | 1HGCR2F89GA157401 | 1HGCR2F89GA145975 | 1HGCR2F89GA118016 | 1HGCR2F89GA173548; 1HGCR2F89GA182170; 1HGCR2F89GA124530 | 1HGCR2F89GA140839 | 1HGCR2F89GA144695 | 1HGCR2F89GA193668 | 1HGCR2F89GA153803 | 1HGCR2F89GA166132; 1HGCR2F89GA152926

1HGCR2F89GA107534; 1HGCR2F89GA195128 | 1HGCR2F89GA122759

1HGCR2F89GA164641; 1HGCR2F89GA136371; 1HGCR2F89GA198000 | 1HGCR2F89GA116931 | 1HGCR2F89GA158449 | 1HGCR2F89GA190155; 1HGCR2F89GA198210; 1HGCR2F89GA140629; 1HGCR2F89GA183223 | 1HGCR2F89GA149878 | 1HGCR2F89GA137813; 1HGCR2F89GA183836 | 1HGCR2F89GA183254 | 1HGCR2F89GA116718 | 1HGCR2F89GA143529 | 1HGCR2F89GA182122; 1HGCR2F89GA181651; 1HGCR2F89GA179253; 1HGCR2F89GA159021; 1HGCR2F89GA188079 | 1HGCR2F89GA149704; 1HGCR2F89GA177213 | 1HGCR2F89GA160878; 1HGCR2F89GA111874 | 1HGCR2F89GA108215 | 1HGCR2F89GA152117 | 1HGCR2F89GA155535

1HGCR2F89GA181312; 1HGCR2F89GA170181 | 1HGCR2F89GA101670 | 1HGCR2F89GA168494 | 1HGCR2F89GA192522 | 1HGCR2F89GA110000 | 1HGCR2F89GA161805 | 1HGCR2F89GA172366; 1HGCR2F89GA195548 | 1HGCR2F89GA177891; 1HGCR2F89GA129324 | 1HGCR2F89GA176207 | 1HGCR2F89GA142512 | 1HGCR2F89GA152571; 1HGCR2F89GA174991 | 1HGCR2F89GA137097 | 1HGCR2F89GA141358 | 1HGCR2F89GA122390 | 1HGCR2F89GA191080 | 1HGCR2F89GA147578; 1HGCR2F89GA175557 | 1HGCR2F89GA140761 | 1HGCR2F89GA174294; 1HGCR2F89GA142087 | 1HGCR2F89GA168950 | 1HGCR2F89GA102415

1HGCR2F89GA146804; 1HGCR2F89GA163506 | 1HGCR2F89GA150612; 1HGCR2F89GA147158; 1HGCR2F89GA124835; 1HGCR2F89GA168088 | 1HGCR2F89GA138735; 1HGCR2F89GA192407 | 1HGCR2F89GA190785 | 1HGCR2F89GA178121; 1HGCR2F89GA124396 | 1HGCR2F89GA158502

1HGCR2F89GA179561 | 1HGCR2F89GA104665; 1HGCR2F89GA165613; 1HGCR2F89GA135107; 1HGCR2F89GA160802 | 1HGCR2F89GA150366; 1HGCR2F89GA173291 | 1HGCR2F89GA110904; 1HGCR2F89GA141831; 1HGCR2F89GA119375 | 1HGCR2F89GA166700 | 1HGCR2F89GA143532

1HGCR2F89GA110014 | 1HGCR2F89GA194030 | 1HGCR2F89GA144955 | 1HGCR2F89GA177972; 1HGCR2F89GA147371; 1HGCR2F89GA150237 | 1HGCR2F89GA161495; 1HGCR2F89GA105413 | 1HGCR2F89GA153591; 1HGCR2F89GA198899; 1HGCR2F89GA199504; 1HGCR2F89GA117027 | 1HGCR2F89GA172304 | 1HGCR2F89GA153686 | 1HGCR2F89GA122051; 1HGCR2F89GA145359 | 1HGCR2F89GA171203; 1HGCR2F89GA138329; 1HGCR2F89GA172724 | 1HGCR2F89GA169239 | 1HGCR2F89GA165059 | 1HGCR2F89GA158788

1HGCR2F89GA161240; 1HGCR2F89GA161853 | 1HGCR2F89GA101488 | 1HGCR2F89GA144325; 1HGCR2F89GA150125 | 1HGCR2F89GA144812 | 1HGCR2F89GA132305; 1HGCR2F89GA163991 | 1HGCR2F89GA135219 | 1HGCR2F89GA107811 | 1HGCR2F89GA118727; 1HGCR2F89GA126648 | 1HGCR2F89GA161089; 1HGCR2F89GA119571; 1HGCR2F89GA140579; 1HGCR2F89GA122177; 1HGCR2F89GA119876; 1HGCR2F89GA109798; 1HGCR2F89GA175896 | 1HGCR2F89GA122163 | 1HGCR2F89GA148276 | 1HGCR2F89GA157947 | 1HGCR2F89GA129341 | 1HGCR2F89GA176059; 1HGCR2F89GA115388

1HGCR2F89GA132255 | 1HGCR2F89GA139108 | 1HGCR2F89GA115830 | 1HGCR2F89GA161397; 1HGCR2F89GA104231

1HGCR2F89GA135866 | 1HGCR2F89GA190365 | 1HGCR2F89GA171752 | 1HGCR2F89GA106321 | 1HGCR2F89GA112927 | 1HGCR2F89GA164140 | 1HGCR2F89GA192147 | 1HGCR2F89GA172884

1HGCR2F89GA150819; 1HGCR2F89GA140484 | 1HGCR2F89GA168933 | 1HGCR2F89GA196067 | 1HGCR2F89GA137522 | 1HGCR2F89GA105721 | 1HGCR2F89GA128125 | 1HGCR2F89GA164932 | 1HGCR2F89GA131400 | 1HGCR2F89GA124107 | 1HGCR2F89GA188339; 1HGCR2F89GA110983 | 1HGCR2F89GA192312; 1HGCR2F89GA188468; 1HGCR2F89GA193511 | 1HGCR2F89GA165725; 1HGCR2F89GA157981 | 1HGCR2F89GA173789 | 1HGCR2F89GA140744 | 1HGCR2F89GA120090; 1HGCR2F89GA176496 | 1HGCR2F89GA184078; 1HGCR2F89GA117772 | 1HGCR2F89GA139237 | 1HGCR2F89GA179608 | 1HGCR2F89GA113785 | 1HGCR2F89GA170519; 1HGCR2F89GA115195 | 1HGCR2F89GA109459 | 1HGCR2F89GA108635; 1HGCR2F89GA167491 | 1HGCR2F89GA155230 | 1HGCR2F89GA102205 | 1HGCR2F89GA125385 | 1HGCR2F89GA149816 | 1HGCR2F89GA135009; 1HGCR2F89GA177731 | 1HGCR2F89GA134975 | 1HGCR2F89GA103483 | 1HGCR2F89GA172268; 1HGCR2F89GA101233 | 1HGCR2F89GA141585 | 1HGCR2F89GA146267 | 1HGCR2F89GA139805 | 1HGCR2F89GA114743 | 1HGCR2F89GA197042; 1HGCR2F89GA159696; 1HGCR2F89GA157785; 1HGCR2F89GA161898 | 1HGCR2F89GA118906

1HGCR2F89GA189135 | 1HGCR2F89GA180676 | 1HGCR2F89GA102480; 1HGCR2F89GA139397 | 1HGCR2F89GA111048 | 1HGCR2F89GA129033 | 1HGCR2F89GA111373 | 1HGCR2F89GA146138 | 1HGCR2F89GA105380; 1HGCR2F89GA165319 | 1HGCR2F89GA156426 | 1HGCR2F89GA105623; 1HGCR2F89GA129937 | 1HGCR2F89GA172142; 1HGCR2F89GA118968 | 1HGCR2F89GA128562; 1HGCR2F89GA104763 | 1HGCR2F89GA199759 | 1HGCR2F89GA109168 | 1HGCR2F89GA136628 | 1HGCR2F89GA137312; 1HGCR2F89GA131199 | 1HGCR2F89GA129873 | 1HGCR2F89GA112426 | 1HGCR2F89GA115455; 1HGCR2F89GA191404 | 1HGCR2F89GA164638 | 1HGCR2F89GA173646 | 1HGCR2F89GA149783 | 1HGCR2F89GA148763

1HGCR2F89GA188454; 1HGCR2F89GA129887 | 1HGCR2F89GA108988

1HGCR2F89GA101460; 1HGCR2F89GA191760 | 1HGCR2F89GA196604 | 1HGCR2F89GA150979; 1HGCR2F89GA174652 | 1HGCR2F89GA117982

1HGCR2F89GA119795 | 1HGCR2F89GA100776; 1HGCR2F89GA138444; 1HGCR2F89GA179835 | 1HGCR2F89GA131218; 1HGCR2F89GA175476; 1HGCR2F89GA180743 | 1HGCR2F89GA133700 | 1HGCR2F89GA171511 | 1HGCR2F89GA195839 | 1HGCR2F89GA126083 | 1HGCR2F89GA130876 | 1HGCR2F89GA152960; 1HGCR2F89GA170990; 1HGCR2F89GA130909; 1HGCR2F89GA162159; 1HGCR2F89GA198384 | 1HGCR2F89GA115178; 1HGCR2F89GA100891 | 1HGCR2F89GA199244; 1HGCR2F89GA162906; 1HGCR2F89GA126696 | 1HGCR2F89GA134751; 1HGCR2F89GA173310

1HGCR2F89GA129775 | 1HGCR2F89GA151016 | 1HGCR2F89GA103757 | 1HGCR2F89GA100017 | 1HGCR2F89GA169712 | 1HGCR2F89GA102821; 1HGCR2F89GA168768 | 1HGCR2F89GA146625 | 1HGCR2F89GA131350 | 1HGCR2F89GA183576 | 1HGCR2F89GA194139 | 1HGCR2F89GA146432 | 1HGCR2F89GA154871 | 1HGCR2F89GA148648 | 1HGCR2F89GA176174 | 1HGCR2F89GA174800; 1HGCR2F89GA160797 | 1HGCR2F89GA161108 | 1HGCR2F89GA107615; 1HGCR2F89GA169905 | 1HGCR2F89GA108618 | 1HGCR2F89GA162971 | 1HGCR2F89GA125788 | 1HGCR2F89GA121532

1HGCR2F89GA110191 | 1HGCR2F89GA146933; 1HGCR2F89GA116587 | 1HGCR2F89GA166275 | 1HGCR2F89GA171301 | 1HGCR2F89GA136807 | 1HGCR2F89GA134944 | 1HGCR2F89GA125211; 1HGCR2F89GA182394 | 1HGCR2F89GA124348; 1HGCR2F89GA144549 | 1HGCR2F89GA199700

1HGCR2F89GA116427; 1HGCR2F89GA167295 | 1HGCR2F89GA154840 | 1HGCR2F89GA135463 | 1HGCR2F89GA160430 | 1HGCR2F89GA172156 | 1HGCR2F89GA146205 | 1HGCR2F89GA115505

1HGCR2F89GA142901 | 1HGCR2F89GA165949 | 1HGCR2F89GA125628 | 1HGCR2F89GA110546; 1HGCR2F89GA187577 | 1HGCR2F89GA102785

1HGCR2F89GA188261 | 1HGCR2F89GA113222 | 1HGCR2F89GA183688

1HGCR2F89GA151503; 1HGCR2F89GA119439; 1HGCR2F89GA161268; 1HGCR2F89GA151579; 1HGCR2F89GA103743; 1HGCR2F89GA123409 | 1HGCR2F89GA173615 | 1HGCR2F89GA107324; 1HGCR2F89GA109445; 1HGCR2F89GA158015 | 1HGCR2F89GA175624 | 1HGCR2F89GA182816 | 1HGCR2F89GA132997 | 1HGCR2F89GA101121

1HGCR2F89GA155745

1HGCR2F89GA118873 | 1HGCR2F89GA144471 | 1HGCR2F89GA111485 | 1HGCR2F89GA143174 | 1HGCR2F89GA170942 | 1HGCR2F89GA199602; 1HGCR2F89GA178328 | 1HGCR2F89GA121269 | 1HGCR2F89GA161271 | 1HGCR2F89GA132014 | 1HGCR2F89GA161531; 1HGCR2F89GA190351 | 1HGCR2F89GA186963 | 1HGCR2F89GA140789

1HGCR2F89GA164154 | 1HGCR2F89GA128254; 1HGCR2F89GA103970; 1HGCR2F89GA102298; 1HGCR2F89GA194853; 1HGCR2F89GA187918 | 1HGCR2F89GA181746

1HGCR2F89GA130859; 1HGCR2F89GA146849 | 1HGCR2F89GA143238 | 1HGCR2F89GA190964 | 1HGCR2F89GA162226 | 1HGCR2F89GA154594 | 1HGCR2F89GA120722 | 1HGCR2F89GA109042 | 1HGCR2F89GA130196; 1HGCR2F89GA105010 | 1HGCR2F89GA129582 | 1HGCR2F89GA168138; 1HGCR2F89GA124642 | 1HGCR2F89GA109669 | 1HGCR2F89GA120543 | 1HGCR2F89GA175428; 1HGCR2F89GA186798 | 1HGCR2F89GA180855 | 1HGCR2F89GA106836 | 1HGCR2F89GA181830 | 1HGCR2F89GA107968 | 1HGCR2F89GA178233 | 1HGCR2F89GA134393; 1HGCR2F89GA154787 | 1HGCR2F89GA155194

1HGCR2F89GA149024 | 1HGCR2F89GA122485 | 1HGCR2F89GA165501; 1HGCR2F89GA169094; 1HGCR2F89GA194531 | 1HGCR2F89GA179768 | 1HGCR2F89GA195257 | 1HGCR2F89GA101796 | 1HGCR2F89GA137164 | 1HGCR2F89GA196781 | 1HGCR2F89GA131042 | 1HGCR2F89GA105279; 1HGCR2F89GA153347 | 1HGCR2F89GA123295; 1HGCR2F89GA123863 | 1HGCR2F89GA171458

1HGCR2F89GA185151; 1HGCR2F89GA153848; 1HGCR2F89GA137083; 1HGCR2F89GA132501; 1HGCR2F89GA134409

1HGCR2F89GA145717 | 1HGCR2F89GA184520

1HGCR2F89GA115410; 1HGCR2F89GA178572 | 1HGCR2F89GA143966; 1HGCR2F89GA145295 | 1HGCR2F89GA149931 | 1HGCR2F89GA152568; 1HGCR2F89GA119957 | 1HGCR2F89GA174084; 1HGCR2F89GA167930 | 1HGCR2F89GA118436

1HGCR2F89GA107243 | 1HGCR2F89GA146916; 1HGCR2F89GA168818; 1HGCR2F89GA124432 | 1HGCR2F89GA102267 | 1HGCR2F89GA175266

1HGCR2F89GA100504; 1HGCR2F89GA177437 | 1HGCR2F89GA154577; 1HGCR2F89GA127234 | 1HGCR2F89GA145202 | 1HGCR2F89GA182606; 1HGCR2F89GA116055 | 1HGCR2F89GA147094 | 1HGCR2F89GA189605 | 1HGCR2F89GA123961 | 1HGCR2F89GA100812; 1HGCR2F89GA162436 | 1HGCR2F89GA153221; 1HGCR2F89GA171475 | 1HGCR2F89GA120302; 1HGCR2F89GA124155 | 1HGCR2F89GA193279 | 1HGCR2F89GA198093; 1HGCR2F89GA191094 | 1HGCR2F89GA124883; 1HGCR2F89GA160556 | 1HGCR2F89GA192780; 1HGCR2F89GA110563 | 1HGCR2F89GA138539 | 1HGCR2F89GA182508 | 1HGCR2F89GA198336

1HGCR2F89GA199003; 1HGCR2F89GA127153 | 1HGCR2F89GA169466 | 1HGCR2F89GA188163; 1HGCR2F89GA175171 | 1HGCR2F89GA112457; 1HGCR2F89GA185361 | 1HGCR2F89GA139030; 1HGCR2F89GA157687 | 1HGCR2F89GA114192 | 1HGCR2F89GA197218 | 1HGCR2F89GA192973; 1HGCR2F89GA173081; 1HGCR2F89GA174411; 1HGCR2F89GA160279 | 1HGCR2F89GA197266; 1HGCR2F89GA143322 | 1HGCR2F89GA112703

1HGCR2F89GA158676 | 1HGCR2F89GA132210 | 1HGCR2F89GA153879; 1HGCR2F89GA122180 | 1HGCR2F89GA169807

1HGCR2F89GA147550 | 1HGCR2F89GA112085; 1HGCR2F89GA198420 | 1HGCR2F89GA109610 | 1HGCR2F89GA179057 | 1HGCR2F89GA183772 | 1HGCR2F89GA149797 | 1HGCR2F89GA159732; 1HGCR2F89GA137956 | 1HGCR2F89GA163182

1HGCR2F89GA105430; 1HGCR2F89GA156460 | 1HGCR2F89GA194013 | 1HGCR2F89GA149346 | 1HGCR2F89GA184212 | 1HGCR2F89GA140503; 1HGCR2F89GA198496 | 1HGCR2F89GA191029 | 1HGCR2F89GA124527; 1HGCR2F89GA171783 | 1HGCR2F89GA142316 | 1HGCR2F89GA141439 | 1HGCR2F89GA147077 | 1HGCR2F89GA131414; 1HGCR2F89GA101166 | 1HGCR2F89GA117688; 1HGCR2F89GA194111 | 1HGCR2F89GA126567; 1HGCR2F89GA168463 | 1HGCR2F89GA105136; 1HGCR2F89GA113902 | 1HGCR2F89GA103774 | 1HGCR2F89GA126049 | 1HGCR2F89GA198434 | 1HGCR2F89GA138203 | 1HGCR2F89GA155762; 1HGCR2F89GA156684; 1HGCR2F89GA169628 | 1HGCR2F89GA128965 | 1HGCR2F89GA108585 | 1HGCR2F89GA181763; 1HGCR2F89GA179298; 1HGCR2F89GA159844 | 1HGCR2F89GA155356 | 1HGCR2F89GA108795 | 1HGCR2F89GA186512

1HGCR2F89GA163859

1HGCR2F89GA125063 | 1HGCR2F89GA169516 | 1HGCR2F89GA135737 | 1HGCR2F89GA148696 | 1HGCR2F89GA162940 | 1HGCR2F89GA107176; 1HGCR2F89GA177518; 1HGCR2F89GA173145 | 1HGCR2F89GA183710 | 1HGCR2F89GA117268 | 1HGCR2F89GA139979 | 1HGCR2F89GA178779; 1HGCR2F89GA175879 | 1HGCR2F89GA188258 | 1HGCR2F89GA190110 | 1HGCR2F89GA173551 | 1HGCR2F89GA183884 | 1HGCR2F89GA155275 | 1HGCR2F89GA129470 | 1HGCR2F89GA175719 | 1HGCR2F89GA149394 | 1HGCR2F89GA144079 | 1HGCR2F89GA178474; 1HGCR2F89GA155373; 1HGCR2F89GA139450

1HGCR2F89GA161688 | 1HGCR2F89GA162355; 1HGCR2F89GA183299; 1HGCR2F89GA175039 | 1HGCR2F89GA121689 | 1HGCR2F89GA139173; 1HGCR2F89GA171704 | 1HGCR2F89GA107209; 1HGCR2F89GA180869 | 1HGCR2F89GA104682 | 1HGCR2F89GA119778 | 1HGCR2F89GA189877; 1HGCR2F89GA103645 | 1HGCR2F89GA104634 | 1HGCR2F89GA133079 | 1HGCR2F89GA191998 | 1HGCR2F89GA171587 | 1HGCR2F89GA174781; 1HGCR2F89GA124382; 1HGCR2F89GA119621 | 1HGCR2F89GA142459 | 1HGCR2F89GA114712; 1HGCR2F89GA174702 | 1HGCR2F89GA171556 | 1HGCR2F89GA127041 | 1HGCR2F89GA100342 | 1HGCR2F89GA116041; 1HGCR2F89GA195467 | 1HGCR2F89GA149363; 1HGCR2F89GA152375; 1HGCR2F89GA111986; 1HGCR2F89GA177177 | 1HGCR2F89GA108702 | 1HGCR2F89GA118209; 1HGCR2F89GA102138

1HGCR2F89GA160749; 1HGCR2F89GA152845; 1HGCR2F89GA188857 | 1HGCR2F89GA186428 | 1HGCR2F89GA189734 | 1HGCR2F89GA123636; 1HGCR2F89GA141490 | 1HGCR2F89GA183867; 1HGCR2F89GA129503; 1HGCR2F89GA190821 | 1HGCR2F89GA195050 | 1HGCR2F89GA147824

1HGCR2F89GA107792; 1HGCR2F89GA107601; 1HGCR2F89GA122387; 1HGCR2F89GA164252 | 1HGCR2F89GA181083; 1HGCR2F89GA190432 | 1HGCR2F89GA161304 | 1HGCR2F89GA151341 | 1HGCR2F89GA128738; 1HGCR2F89GA168205

1HGCR2F89GA188843; 1HGCR2F89GA184825 | 1HGCR2F89GA195131 | 1HGCR2F89GA199664; 1HGCR2F89GA117531 | 1HGCR2F89GA125743 | 1HGCR2F89GA179012 | 1HGCR2F89GA127962 | 1HGCR2F89GA191077 | 1HGCR2F89GA117030; 1HGCR2F89GA136645 | 1HGCR2F89GA127413 | 1HGCR2F89GA138265 | 1HGCR2F89GA126620 | 1HGCR2F89GA110255; 1HGCR2F89GA160573; 1HGCR2F89GA170844; 1HGCR2F89GA159424; 1HGCR2F89GA174215

1HGCR2F89GA160752 | 1HGCR2F89GA100745; 1HGCR2F89GA102589 | 1HGCR2F89GA178670 | 1HGCR2F89GA158371 | 1HGCR2F89GA117089 | 1HGCR2F89GA114919

1HGCR2F89GA138508; 1HGCR2F89GA102530 | 1HGCR2F89GA128996 | 1HGCR2F89GA146639 | 1HGCR2F89GA150609 | 1HGCR2F89GA150299 | 1HGCR2F89GA165787; 1HGCR2F89GA129128; 1HGCR2F89GA180936 | 1HGCR2F89GA180340 | 1HGCR2F89GA165093 | 1HGCR2F89GA132921; 1HGCR2F89GA169175; 1HGCR2F89GA118193 | 1HGCR2F89GA133227 | 1HGCR2F89GA180418 | 1HGCR2F89GA105489 | 1HGCR2F89GA136144 | 1HGCR2F89GA155227; 1HGCR2F89GA141067 | 1HGCR2F89GA195212; 1HGCR2F89GA117691; 1HGCR2F89GA193539; 1HGCR2F89GA145698 | 1HGCR2F89GA173792 | 1HGCR2F89GA130778 | 1HGCR2F89GA145720 | 1HGCR2F89GA177874 | 1HGCR2F89GA171380 | 1HGCR2F89GA143840; 1HGCR2F89GA107517 | 1HGCR2F89GA104715 | 1HGCR2F89GA148973; 1HGCR2F89GA191287 | 1HGCR2F89GA146494 | 1HGCR2F89GA173890 | 1HGCR2F89GA109316 | 1HGCR2F89GA197526; 1HGCR2F89GA134667 | 1HGCR2F89GA143515 | 1HGCR2F89GA137908; 1HGCR2F89GA193041; 1HGCR2F89GA114130 | 1HGCR2F89GA149430 | 1HGCR2F89GA157236 | 1HGCR2F89GA181486 | 1HGCR2F89GA165398 | 1HGCR2F89GA176269

1HGCR2F89GA123037

1HGCR2F89GA113852 | 1HGCR2F89GA126777 | 1HGCR2F89GA122230; 1HGCR2F89GA151968 | 1HGCR2F89GA150027 | 1HGCR2F89GA119215 | 1HGCR2F89GA152263 | 1HGCR2F89GA166003 | 1HGCR2F89GA160220; 1HGCR2F89GA118064 | 1HGCR2F89GA196523 | 1HGCR2F89GA175932 | 1HGCR2F89GA112605 | 1HGCR2F89GA146172

1HGCR2F89GA197011; 1HGCR2F89GA197350; 1HGCR2F89GA188793 | 1HGCR2F89GA139934; 1HGCR2F89GA167183 | 1HGCR2F89GA101619; 1HGCR2F89GA175641; 1HGCR2F89GA133437 | 1HGCR2F89GA198918 | 1HGCR2F89GA171086 | 1HGCR2F89GA161755 | 1HGCR2F89GA191922 | 1HGCR2F89GA169435; 1HGCR2F89GA141456; 1HGCR2F89GA197381 | 1HGCR2F89GA109963; 1HGCR2F89GA173016

1HGCR2F89GA107291 | 1HGCR2F89GA151405 | 1HGCR2F89GA151310; 1HGCR2F89GA110899 | 1HGCR2F89GA158564 | 1HGCR2F89GA113009; 1HGCR2F89GA115861; 1HGCR2F89GA102334 | 1HGCR2F89GA135527 | 1HGCR2F89GA188924 | 1HGCR2F89GA118534; 1HGCR2F89GA177194 | 1HGCR2F89GA128626 | 1HGCR2F89GA174358 | 1HGCR2F89GA157012 | 1HGCR2F89GA113057; 1HGCR2F89GA194173 | 1HGCR2F89GA129405 | 1HGCR2F89GA101099; 1HGCR2F89GA175235; 1HGCR2F89GA184100; 1HGCR2F89GA197719 | 1HGCR2F89GA159195 | 1HGCR2F89GA107582 | 1HGCR2F89GA108313; 1HGCR2F89GA170021; 1HGCR2F89GA181911

1HGCR2F89GA176739; 1HGCR2F89GA127766; 1HGCR2F89GA157172; 1HGCR2F89GA105962; 1HGCR2F89GA113074; 1HGCR2F89GA110711 | 1HGCR2F89GA159987 | 1HGCR2F89GA132207; 1HGCR2F89GA189748

1HGCR2F89GA108442; 1HGCR2F89GA107484; 1HGCR2F89GA150223; 1HGCR2F89GA104536; 1HGCR2F89GA199258; 1HGCR2F89GA107629 | 1HGCR2F89GA124172 | 1HGCR2F89GA151937 | 1HGCR2F89GA118291

1HGCR2F89GA181293 | 1HGCR2F89GA122812; 1HGCR2F89GA161478; 1HGCR2F89GA137794 | 1HGCR2F89GA128920 | 1HGCR2F89GA114001

1HGCR2F89GA185666 | 1HGCR2F89GA152229 | 1HGCR2F89GA137777 | 1HGCR2F89GA174683 | 1HGCR2F89GA145118; 1HGCR2F89GA158354 | 1HGCR2F89GA148097 | 1HGCR2F89GA184890

1HGCR2F89GA154966 | 1HGCR2F89GA139013 | 1HGCR2F89GA102494; 1HGCR2F89GA161139 | 1HGCR2F89GA105086

1HGCR2F89GA139920 | 1HGCR2F89GA135902 | 1HGCR2F89GA170682 | 1HGCR2F89GA162212 | 1HGCR2F89GA157270 | 1HGCR2F89GA194299; 1HGCR2F89GA112684 | 1HGCR2F89GA107646 | 1HGCR2F89GA126505 | 1HGCR2F89GA100440; 1HGCR2F89GA178944; 1HGCR2F89GA147905 | 1HGCR2F89GA114676 | 1HGCR2F89GA158161; 1HGCR2F89GA112068 | 1HGCR2F89GA117304 | 1HGCR2F89GA187708 | 1HGCR2F89GA176546 | 1HGCR2F89GA169399 | 1HGCR2F89GA119893; 1HGCR2F89GA103614; 1HGCR2F89GA195047; 1HGCR2F89GA104990 | 1HGCR2F89GA180984; 1HGCR2F89GA117545; 1HGCR2F89GA115651 | 1HGCR2F89GA167166 | 1HGCR2F89GA101264 | 1HGCR2F89GA195677; 1HGCR2F89GA190804 | 1HGCR2F89GA190897

1HGCR2F89GA170066 | 1HGCR2F89GA123622 | 1HGCR2F89GA176708 | 1HGCR2F89GA122986; 1HGCR2F89GA164011 | 1HGCR2F89GA166387; 1HGCR2F89GA166647; 1HGCR2F89GA155941 | 1HGCR2F89GA172870; 1HGCR2F89GA152246 | 1HGCR2F89GA176594

1HGCR2F89GA156345 | 1HGCR2F89GA136578 | 1HGCR2F89GA147029 | 1HGCR2F89GA124981 | 1HGCR2F89GA198675 | 1HGCR2F89GA178555; 1HGCR2F89GA113513 | 1HGCR2F89GA161562 | 1HGCR2F89GA118551; 1HGCR2F89GA115293 | 1HGCR2F89GA118419 | 1HGCR2F89GA127007; 1HGCR2F89GA136869 | 1HGCR2F89GA150139 | 1HGCR2F89GA105041; 1HGCR2F89GA121286 | 1HGCR2F89GA190866 | 1HGCR2F89GA154109 | 1HGCR2F89GA179947 | 1HGCR2F89GA109252; 1HGCR2F89GA129940; 1HGCR2F89GA125273 | 1HGCR2F89GA190950 | 1HGCR2F89GA180693

1HGCR2F89GA156491 | 1HGCR2F89GA151131; 1HGCR2F89GA130795 | 1HGCR2F89GA128870 | 1HGCR2F89GA142199

1HGCR2F89GA108229; 1HGCR2F89GA101006 | 1HGCR2F89GA196022 | 1HGCR2F89GA122132 | 1HGCR2F89GA127217 | 1HGCR2F89GA107565 | 1HGCR2F89GA158130; 1HGCR2F89GA196960 | 1HGCR2F89GA115097 | 1HGCR2F89GA151064

1HGCR2F89GA186333 | 1HGCR2F89GA162453 | 1HGCR2F89GA186073

1HGCR2F89GA122552; 1HGCR2F89GA113768 | 1HGCR2F89GA122745 | 1HGCR2F89GA178037 | 1HGCR2F89GA198627; 1HGCR2F89GA165496; 1HGCR2F89GA152893 | 1HGCR2F89GA190009; 1HGCR2F89GA114029 | 1HGCR2F89GA112037; 1HGCR2F89GA167247; 1HGCR2F89GA148357 | 1HGCR2F89GA140355; 1HGCR2F89GA137343 | 1HGCR2F89GA107405 | 1HGCR2F89GA136919 | 1HGCR2F89GA131154 | 1HGCR2F89GA141277 | 1HGCR2F89GA194092 | 1HGCR2F89GA138153 | 1HGCR2F89GA116475 | 1HGCR2F89GA101152 | 1HGCR2F89GA127850 | 1HGCR2F89GA106481 | 1HGCR2F89GA132966 | 1HGCR2F89GA189894; 1HGCR2F89GA138010 | 1HGCR2F89GA125306 | 1HGCR2F89GA111910; 1HGCR2F89GA157544

1HGCR2F89GA109929; 1HGCR2F89GA165305; 1HGCR2F89GA129100 | 1HGCR2F89GA197171 | 1HGCR2F89GA123006 | 1HGCR2F89GA167927 | 1HGCR2F89GA128724

1HGCR2F89GA139285; 1HGCR2F89GA181150 | 1HGCR2F89GA132482 | 1HGCR2F89GA170469 | 1HGCR2F89GA168401 | 1HGCR2F89GA131073 | 1HGCR2F89GA105993 | 1HGCR2F89GA199132

1HGCR2F89GA146592 | 1HGCR2F89GA163540 | 1HGCR2F89GA146284; 1HGCR2F89GA170987 | 1HGCR2F89GA170472 | 1HGCR2F89GA172707 | 1HGCR2F89GA182721

1HGCR2F89GA189569; 1HGCR2F89GA180659; 1HGCR2F89GA128223 | 1HGCR2F89GA155793 | 1HGCR2F89GA104391 | 1HGCR2F89GA169757; 1HGCR2F89GA162095 | 1HGCR2F89GA168883 | 1HGCR2F89GA152361 | 1HGCR2F89GA183433 | 1HGCR2F89GA141537; 1HGCR2F89GA129663 | 1HGCR2F89GA143725; 1HGCR2F89GA170228; 1HGCR2F89GA137732; 1HGCR2F89GA188390; 1HGCR2F89GA170262 | 1HGCR2F89GA125709 | 1HGCR2F89GA193525 | 1HGCR2F89GA196280; 1HGCR2F89GA159049; 1HGCR2F89GA185490; 1HGCR2F89GA100647 | 1HGCR2F89GA123684 | 1HGCR2F89GA152537 | 1HGCR2F89GA126312 | 1HGCR2F89GA141425 | 1HGCR2F89GA187949; 1HGCR2F89GA176255; 1HGCR2F89GA132661 | 1HGCR2F89GA156118 | 1HGCR2F89GA147239; 1HGCR2F89GA105153 | 1HGCR2F89GA128240; 1HGCR2F89GA122034

1HGCR2F89GA108151; 1HGCR2F89GA161237

1HGCR2F89GA174943 | 1HGCR2F89GA151744; 1HGCR2F89GA159004 | 1HGCR2F89GA131526 | 1HGCR2F89GA115214 | 1HGCR2F89GA139092 | 1HGCR2F89GA188874 | 1HGCR2F89GA160296; 1HGCR2F89GA162954; 1HGCR2F89GA137133; 1HGCR2F89GA161416; 1HGCR2F89GA184677; 1HGCR2F89GA151839 | 1HGCR2F89GA150271

1HGCR2F89GA164977 | 1HGCR2F89GA159925; 1HGCR2F89GA105928 | 1HGCR2F89GA199423 | 1HGCR2F89GA160301 | 1HGCR2F89GA189443; 1HGCR2F89GA125631 | 1HGCR2F89GA185005; 1HGCR2F89GA154370 | 1HGCR2F89GA139464; 1HGCR2F89GA108134 | 1HGCR2F89GA194500; 1HGCR2F89GA102477 | 1HGCR2F89GA152120 | 1HGCR2F89GA141828 | 1HGCR2F89GA141246; 1HGCR2F89GA118842 | 1HGCR2F89GA113771 | 1HGCR2F89GA161612 | 1HGCR2F89GA134071; 1HGCR2F89GA158421; 1HGCR2F89GA172321; 1HGCR2F89GA176854 | 1HGCR2F89GA198417; 1HGCR2F89GA197199 | 1HGCR2F89GA128139; 1HGCR2F89GA102673 | 1HGCR2F89GA104181; 1HGCR2F89GA117349; 1HGCR2F89GA177101 | 1HGCR2F89GA164395 | 1HGCR2F89GA188292 | 1HGCR2F89GA144616; 1HGCR2F89GA168009

1HGCR2F89GA179043 | 1HGCR2F89GA113236; 1HGCR2F89GA175445 | 1HGCR2F89GA114967; 1HGCR2F89GA127802 | 1HGCR2F89GA132515; 1HGCR2F89GA184114 | 1HGCR2F89GA157754

1HGCR2F89GA184999 | 1HGCR2F89GA171928

1HGCR2F89GA170746 | 1HGCR2F89GA192083 | 1HGCR2F89GA144180 | 1HGCR2F89GA154188 | 1HGCR2F89GA157902; 1HGCR2F89GA173596; 1HGCR2F89GA106769; 1HGCR2F89GA145605 | 1HGCR2F89GA101720; 1HGCR2F89GA121613; 1HGCR2F89GA163747 | 1HGCR2F89GA163425 | 1HGCR2F89GA119537; 1HGCR2F89GA198742 | 1HGCR2F89GA141442 | 1HGCR2F89GA168785 | 1HGCR2F89GA150173 | 1HGCR2F89GA131574 | 1HGCR2F89GA161349; 1HGCR2F89GA194223 | 1HGCR2F89GA168687; 1HGCR2F89GA185389 | 1HGCR2F89GA109560 | 1HGCR2F89GA192472 | 1HGCR2F89GA198904 | 1HGCR2F89GA103919; 1HGCR2F89GA180824; 1HGCR2F89GA152330; 1HGCR2F89GA197798 | 1HGCR2F89GA186400; 1HGCR2F89GA102866; 1HGCR2F89GA181181; 1HGCR2F89GA161593 | 1HGCR2F89GA150481 | 1HGCR2F89GA163389 | 1HGCR2F89GA104309 | 1HGCR2F89GA192875; 1HGCR2F89GA187689 | 1HGCR2F89GA184288

1HGCR2F89GA120607; 1HGCR2F89GA110661 | 1HGCR2F89GA152182 | 1HGCR2F89GA156247; 1HGCR2F89GA150318; 1HGCR2F89GA157706; 1HGCR2F89GA126732; 1HGCR2F89GA144485 | 1HGCR2F89GA119425 | 1HGCR2F89GA156474; 1HGCR2F89GA120140; 1HGCR2F89GA160234; 1HGCR2F89GA143109; 1HGCR2F89GA174912; 1HGCR2F89GA199437 | 1HGCR2F89GA111339; 1HGCR2F89GA129162 | 1HGCR2F89GA112118 | 1HGCR2F89GA124186 | 1HGCR2F89GA113124 | 1HGCR2F89GA137763 | 1HGCR2F89GA170665 | 1HGCR2F89GA127282 | 1HGCR2F89GA109476

1HGCR2F89GA174103 | 1HGCR2F89GA125760 | 1HGCR2F89GA117660; 1HGCR2F89GA191256; 1HGCR2F89GA128433 | 1HGCR2F89GA118467; 1HGCR2F89GA151758; 1HGCR2F89GA115374; 1HGCR2F89GA116251; 1HGCR2F89GA135947 | 1HGCR2F89GA172349 | 1HGCR2F89GA138914 | 1HGCR2F89GA186218 | 1HGCR2F89GA182878 | 1HGCR2F89GA197249; 1HGCR2F89GA154692 | 1HGCR2F89GA113155 | 1HGCR2F89GA165000 | 1HGCR2F89GA174263 | 1HGCR2F89GA189913 | 1HGCR2F89GA185778; 1HGCR2F89GA137990 | 1HGCR2F89GA188762 | 1HGCR2F89GA184095 | 1HGCR2F89GA121644

1HGCR2F89GA187207; 1HGCR2F89GA164171; 1HGCR2F89GA124284 | 1HGCR2F89GA103340 | 1HGCR2F89GA169452 | 1HGCR2F89GA195646; 1HGCR2F89GA103080; 1HGCR2F89GA124995 | 1HGCR2F89GA126665 | 1HGCR2F89GA198255 | 1HGCR2F89GA174540 | 1HGCR2F89GA185439 | 1HGCR2F89GA190608 | 1HGCR2F89GA135186; 1HGCR2F89GA173131; 1HGCR2F89GA194867; 1HGCR2F89GA110417 | 1HGCR2F89GA131994; 1HGCR2F89GA186882 | 1HGCR2F89GA131011 | 1HGCR2F89GA168799; 1HGCR2F89GA145250; 1HGCR2F89GA140324 | 1HGCR2F89GA100549 | 1HGCR2F89GA191936 | 1HGCR2F89GA113642 | 1HGCR2F89GA123202 | 1HGCR2F89GA131591; 1HGCR2F89GA180953 | 1HGCR2F89GA122373; 1HGCR2F89GA116461 | 1HGCR2F89GA125256; 1HGCR2F89GA128271; 1HGCR2F89GA171878; 1HGCR2F89GA156510 | 1HGCR2F89GA100597; 1HGCR2F89GA152506; 1HGCR2F89GA128934 | 1HGCR2F89GA121577 | 1HGCR2F89GA129971 | 1HGCR2F89GA191855

1HGCR2F89GA179110; 1HGCR2F89GA171234 | 1HGCR2F89GA119991 | 1HGCR2F89GA133423; 1HGCR2F89GA137911 | 1HGCR2F89GA127864

1HGCR2F89GA170939 | 1HGCR2F89GA182640; 1HGCR2F89GA198868; 1HGCR2F89GA150285 | 1HGCR2F89GA167331 | 1HGCR2F89GA193878 | 1HGCR2F89GA171718 | 1HGCR2F89GA155339 | 1HGCR2F89GA178698; 1HGCR2F89GA137827

1HGCR2F89GA160668 | 1HGCR2F89GA139190; 1HGCR2F89GA107713 | 1HGCR2F89GA158466 | 1HGCR2F89GA167409 | 1HGCR2F89GA127167 | 1HGCR2F89GA142929 | 1HGCR2F89GA170729 | 1HGCR2F89GA122423 | 1HGCR2F89GA194237; 1HGCR2F89GA131297 | 1HGCR2F89GA155910 | 1HGCR2F89GA184856 | 1HGCR2F89GA125564 | 1HGCR2F89GA159262 | 1HGCR2F89GA118713; 1HGCR2F89GA191273; 1HGCR2F89GA169886; 1HGCR2F89GA101913 | 1HGCR2F89GA162744; 1HGCR2F89GA175302; 1HGCR2F89GA111163 | 1HGCR2F89GA173033

1HGCR2F89GA113060; 1HGCR2F89GA120395 | 1HGCR2F89GA192066; 1HGCR2F89GA168902 | 1HGCR2F89GA136497 | 1HGCR2F89GA134099 | 1HGCR2F89GA192536 | 1HGCR2F89GA100292; 1HGCR2F89GA124561 | 1HGCR2F89GA154014; 1HGCR2F89GA146026; 1HGCR2F89GA115052 | 1HGCR2F89GA118372; 1HGCR2F89GA136094 | 1HGCR2F89GA151176 | 1HGCR2F89GA190558; 1HGCR2F89GA140243; 1HGCR2F89GA194657 | 1HGCR2F89GA169497 | 1HGCR2F89GA136662; 1HGCR2F89GA167216 | 1HGCR2F89GA158869 | 1HGCR2F89GA144566 | 1HGCR2F89GA198188 | 1HGCR2F89GA108666 | 1HGCR2F89GA180466 | 1HGCR2F89GA154417; 1HGCR2F89GA123846 | 1HGCR2F89GA182265; 1HGCR2F89GA160055 | 1HGCR2F89GA184372 | 1HGCR2F89GA182931 | 1HGCR2F89GA169225 | 1HGCR2F89GA196456 | 1HGCR2F89GA121496 | 1HGCR2F89GA198238 | 1HGCR2F89GA164896 | 1HGCR2F89GA181472 | 1HGCR2F89GA158967; 1HGCR2F89GA174439; 1HGCR2F89GA109753 | 1HGCR2F89GA153932 | 1HGCR2F89GA166373; 1HGCR2F89GA158693; 1HGCR2F89GA137388 | 1HGCR2F89GA105542; 1HGCR2F89GA178541; 1HGCR2F89GA185702; 1HGCR2F89GA110143; 1HGCR2F89GA192097; 1HGCR2F89GA166776 | 1HGCR2F89GA117299 | 1HGCR2F89GA183206 | 1HGCR2F89GA160329; 1HGCR2F89GA108814; 1HGCR2F89GA146768; 1HGCR2F89GA122440 | 1HGCR2F89GA149945

1HGCR2F89GA130229; 1HGCR2F89GA111308 | 1HGCR2F89GA182492; 1HGCR2F89GA180371; 1HGCR2F89GA119019 | 1HGCR2F89GA128366 | 1HGCR2F89GA111731

1HGCR2F89GA187644 | 1HGCR2F89GA155566; 1HGCR2F89GA172206 | 1HGCR2F89GA159312 | 1HGCR2F89GA104472 | 1HGCR2F89GA138881; 1HGCR2F89GA164106; 1HGCR2F89GA174795 | 1HGCR2F89GA144552 | 1HGCR2F89GA165403 | 1HGCR2F89GA142591 | 1HGCR2F89GA194108 | 1HGCR2F89GA103581; 1HGCR2F89GA119103 | 1HGCR2F89GA129422; 1HGCR2F89GA103726 | 1HGCR2F89GA134264 | 1HGCR2F89GA110093 | 1HGCR2F89GA135852 | 1HGCR2F89GA196554 | 1HGCR2F89GA130425; 1HGCR2F89GA172500; 1HGCR2F89GA113141; 1HGCR2F89GA155907 | 1HGCR2F89GA199390 | 1HGCR2F89GA171962

1HGCR2F89GA127816 | 1HGCR2F89GA133129 | 1HGCR2F89GA161321 | 1HGCR2F89GA112152 | 1HGCR2F89GA155213 | 1HGCR2F89GA126102 | 1HGCR2F89GA193217

1HGCR2F89GA153557 | 1HGCR2F89GA186283 | 1HGCR2F89GA170049; 1HGCR2F89GA130151 | 1HGCR2F89GA194304; 1HGCR2F89GA138119 | 1HGCR2F89GA155308

1HGCR2F89GA145927; 1HGCR2F89GA152666; 1HGCR2F89GA113026; 1HGCR2F89GA196313; 1HGCR2F89GA196361; 1HGCR2F89GA197297

1HGCR2F89GA113690 | 1HGCR2F89GA131588 | 1HGCR2F89GA191984; 1HGCR2F89GA179690 | 1HGCR2F89GA147127 | 1HGCR2F89GA104228 | 1HGCR2F89GA126942 | 1HGCR2F89GA199969 | 1HGCR2F89GA156572 | 1HGCR2F89GA171850; 1HGCR2F89GA186932 | 1HGCR2F89GA130246 | 1HGCR2F89GA120686 | 1HGCR2F89GA132529 | 1HGCR2F89GA167426; 1HGCR2F89GA171573 | 1HGCR2F89GA128951 | 1HGCR2F89GA116881

1HGCR2F89GA119134 | 1HGCR2F89GA132174 | 1HGCR2F89GA175042 | 1HGCR2F89GA198076 | 1HGCR2F89GA185926

1HGCR2F89GA100986 | 1HGCR2F89GA137987 | 1HGCR2F89GA149170; 1HGCR2F89GA178569 | 1HGCR2F89GA193590; 1HGCR2F89GA137228 | 1HGCR2F89GA103421 | 1HGCR2F89GA141313; 1HGCR2F89GA199731; 1HGCR2F89GA186929; 1HGCR2F89GA195906 | 1HGCR2F89GA176093; 1HGCR2F89GA166731; 1HGCR2F89GA147340

1HGCR2F89GA104326

1HGCR2F89GA196571; 1HGCR2F89GA190995 | 1HGCR2F89GA166079; 1HGCR2F89GA102723; 1HGCR2F89GA157656 | 1HGCR2F89GA127105; 1HGCR2F89GA176000 | 1HGCR2F89GA118758; 1HGCR2F89GA145085 | 1HGCR2F89GA172240 | 1HGCR2F89GA147130 | 1HGCR2F89GA105637; 1HGCR2F89GA165885; 1HGCR2F89GA149279; 1HGCR2F89GA103841 | 1HGCR2F89GA100261 | 1HGCR2F89GA126228 | 1HGCR2F89GA179995 | 1HGCR2F89GA191709 | 1HGCR2F89GA183383

1HGCR2F89GA149640; 1HGCR2F89GA100034 | 1HGCR2F89GA194836; 1HGCR2F89GA183495 | 1HGCR2F89GA164073 | 1HGCR2F89GA172545 | 1HGCR2F89GA111017; 1HGCR2F89GA169046 | 1HGCR2F89GA157642; 1HGCR2F89GA194044; 1HGCR2F89GA121627; 1HGCR2F89GA186185 | 1HGCR2F89GA185523 | 1HGCR2F89GA147404; 1HGCR2F89GA120526; 1HGCR2F89GA145670 | 1HGCR2F89GA152909; 1HGCR2F89GA193671 | 1HGCR2F89GA192553 | 1HGCR2F89GA163585

1HGCR2F89GA173663 | 1HGCR2F89GA106545 | 1HGCR2F89GA197851 | 1HGCR2F89GA170309 | 1HGCR2F89GA176451; 1HGCR2F89GA136970 | 1HGCR2F89GA158404; 1HGCR2F89GA176658 | 1HGCR2F89GA106819; 1HGCR2F89GA165689; 1HGCR2F89GA124141 | 1HGCR2F89GA124303 | 1HGCR2F89GA144826; 1HGCR2F89GA115858 | 1HGCR2F89GA195999 | 1HGCR2F89GA197302; 1HGCR2F89GA183612 | 1HGCR2F89GA117352 | 1HGCR2F89GA140064 | 1HGCR2F89GA118212

1HGCR2F89GA157317 | 1HGCR2F89GA109705 | 1HGCR2F89GA197039; 1HGCR2F89GA132045 | 1HGCR2F89GA146060 | 1HGCR2F89GA100969 | 1HGCR2F89GA199261; 1HGCR2F89GA146821 | 1HGCR2F89GA107579; 1HGCR2F89GA178961; 1HGCR2F89GA124057 | 1HGCR2F89GA150092 | 1HGCR2F89GA151369 | 1HGCR2F89GA169841 | 1HGCR2F89GA162730; 1HGCR2F89GA116024; 1HGCR2F89GA197624; 1HGCR2F89GA192794 | 1HGCR2F89GA199471; 1HGCR2F89GA177289 | 1HGCR2F89GA173257 | 1HGCR2F89GA149590 | 1HGCR2F89GA134605 | 1HGCR2F89GA105203 | 1HGCR2F89GA154627 | 1HGCR2F89GA128402; 1HGCR2F89GA110742 | 1HGCR2F89GA169726 | 1HGCR2F89GA122261; 1HGCR2F89GA108019; 1HGCR2F89GA187630; 1HGCR2F89GA101717; 1HGCR2F89GA135365; 1HGCR2F89GA116511 | 1HGCR2F89GA112538 | 1HGCR2F89GA139271; 1HGCR2F89GA158726 | 1HGCR2F89GA178264 | 1HGCR2F89GA126441 | 1HGCR2F89GA157589

1HGCR2F89GA175512; 1HGCR2F89GA142350 | 1HGCR2F89GA194741; 1HGCR2F89GA162016; 1HGCR2F89GA197431 | 1HGCR2F89GA158578

1HGCR2F89GA184033; 1HGCR2F89GA158855 | 1HGCR2F89GA188308 | 1HGCR2F89GA177793 | 1HGCR2F89GA192004; 1HGCR2F89GA157964 | 1HGCR2F89GA143305 | 1HGCR2F89GA103354; 1HGCR2F89GA176417 | 1HGCR2F89GA149895 | 1HGCR2F89GA100437 | 1HGCR2F89GA188552 | 1HGCR2F89GA114970; 1HGCR2F89GA118887 | 1HGCR2F89GA198501

1HGCR2F89GA113186; 1HGCR2F89GA185392 | 1HGCR2F89GA147631

1HGCR2F89GA141702 | 1HGCR2F89GA155017 | 1HGCR2F89GA170195 | 1HGCR2F89GA143188; 1HGCR2F89GA177079 | 1HGCR2F89GA166065 | 1HGCR2F89GA132112

1HGCR2F89GA199812 | 1HGCR2F89GA141280 | 1HGCR2F89GA100938 | 1HGCR2F89GA151338 | 1HGCR2F89GA133017

1HGCR2F89GA192570; 1HGCR2F89GA159276; 1HGCR2F89GA192911; 1HGCR2F89GA129551; 1HGCR2F89GA196568 | 1HGCR2F89GA103113 | 1HGCR2F89GA149203 | 1HGCR2F89GA119599

1HGCR2F89GA137309; 1HGCR2F89GA164493 | 1HGCR2F89GA187594; 1HGCR2F89GA172657; 1HGCR2F89GA186431; 1HGCR2F89GA105895; 1HGCR2F89GA121062

1HGCR2F89GA146365 | 1HGCR2F89GA136855; 1HGCR2F89GA187031 | 1HGCR2F89GA151243 | 1HGCR2F89GA153705 | 1HGCR2F89GA172786; 1HGCR2F89GA166504 | 1HGCR2F89GA101636 | 1HGCR2F89GA139156 | 1HGCR2F89GA174389; 1HGCR2F89GA187496 | 1HGCR2F89GA178202

1HGCR2F89GA178488; 1HGCR2F89GA161447

1HGCR2F89GA111602; 1HGCR2F89GA143076; 1HGCR2F89GA177809 | 1HGCR2F89GA130022 | 1HGCR2F89GA136709 | 1HGCR2F89GA153669 | 1HGCR2F89GA114077

1HGCR2F89GA136063 | 1HGCR2F89GA178216 | 1HGCR2F89GA107064; 1HGCR2F89GA129727 | 1HGCR2F89GA135687 | 1HGCR2F89GA196389 | 1HGCR2F89GA113477 | 1HGCR2F89GA149489 | 1HGCR2F89GA166910 | 1HGCR2F89GA100857 | 1HGCR2F89GA196330; 1HGCR2F89GA122843; 1HGCR2F89GA129842 | 1HGCR2F89GA102169 | 1HGCR2F89GA120347; 1HGCR2F89GA165675 | 1HGCR2F89GA125368; 1HGCR2F89GA192357; 1HGCR2F89GA178989; 1HGCR2F89GA187966 | 1HGCR2F89GA163618 | 1HGCR2F89GA103550 | 1HGCR2F89GA109221; 1HGCR2F89GA122311 | 1HGCR2F89GA145619; 1HGCR2F89GA149718 | 1HGCR2F89GA185358 | 1HGCR2F89GA128741 | 1HGCR2F89GA189149; 1HGCR2F89GA124737 | 1HGCR2F89GA163151; 1HGCR2F89GA111745; 1HGCR2F89GA195890 | 1HGCR2F89GA192813; 1HGCR2F89GA167636

1HGCR2F89GA179754 | 1HGCR2F89GA106173 | 1HGCR2F89GA199728; 1HGCR2F89GA167751 | 1HGCR2F89GA135091 | 1HGCR2F89GA138007 | 1HGCR2F89GA132949 | 1HGCR2F89GA134216 | 1HGCR2F89GA123975

1HGCR2F89GA120042 | 1HGCR2F89GA193847; 1HGCR2F89GA189331 | 1HGCR2F89GA128321 | 1HGCR2F89GA127623 | 1HGCR2F89GA163781; 1HGCR2F89GA131381 | 1HGCR2F89GA103192 | 1HGCR2F89GA153073 | 1HGCR2F89GA191113 | 1HGCR2F89GA121434 | 1HGCR2F89GA189488 | 1HGCR2F89GA157771

1HGCR2F89GA145460; 1HGCR2F89GA138850

1HGCR2F89GA158225 | 1HGCR2F89GA155969

1HGCR2F89GA101331

1HGCR2F89GA115035

1HGCR2F89GA171508 | 1HGCR2F89GA187045 | 1HGCR2F89GA134992; 1HGCR2F89GA182752 | 1HGCR2F89GA102026; 1HGCR2F89GA193329; 1HGCR2F89GA138363; 1HGCR2F89GA161187 | 1HGCR2F89GA193458; 1HGCR2F89GA100793 | 1HGCR2F89GA162341; 1HGCR2F89GA195694 | 1HGCR2F89GA195243 | 1HGCR2F89GA115679; 1HGCR2F89GA190320 | 1HGCR2F89GA183903; 1HGCR2F89GA152988 | 1HGCR2F89GA182346 | 1HGCR2F89GA109686

1HGCR2F89GA116556; 1HGCR2F89GA166017 | 1HGCR2F89GA100020 | 1HGCR2F89GA175591 | 1HGCR2F89GA144275; 1HGCR2F89GA194206; 1HGCR2F89GA181374; 1HGCR2F89GA195775 | 1HGCR2F89GA191516 | 1HGCR2F89GA190625 | 1HGCR2F89GA121823 | 1HGCR2F89GA182363; 1HGCR2F89GA151209; 1HGCR2F89GA137424 | 1HGCR2F89GA169404 | 1HGCR2F89GA162047 | 1HGCR2F89GA100096; 1HGCR2F89GA188518 | 1HGCR2F89GA132532; 1HGCR2F89GA120137 | 1HGCR2F89GA153123 | 1HGCR2F89GA131610; 1HGCR2F89GA118369

1HGCR2F89GA177258 | 1HGCR2F89GA125323 | 1HGCR2F89GA145233; 1HGCR2F89GA198630; 1HGCR2F89GA169810 | 1HGCR2F89GA183545; 1HGCR2F89GA178667; 1HGCR2F89GA108117 | 1HGCR2F89GA148004 | 1HGCR2F89GA115973 | 1HGCR2F89GA165806 | 1HGCR2F89GA142719 | 1HGCR2F89GA108733 | 1HGCR2F89GA175073; 1HGCR2F89GA105427 | 1HGCR2F89GA159889; 1HGCR2F89GA188566 | 1HGCR2F89GA187983 | 1HGCR2F89GA176448 | 1HGCR2F89GA104200; 1HGCR2F89GA108831; 1HGCR2F89GA166549; 1HGCR2F89GA100762 | 1HGCR2F89GA110787

1HGCR2F89GA177292 | 1HGCR2F89GA172965 | 1HGCR2F89GA120588 | 1HGCR2F89GA160699; 1HGCR2F89GA118484

1HGCR2F89GA135446 | 1HGCR2F89GA127430 | 1HGCR2F89GA106643 | 1HGCR2F89GA193122; 1HGCR2F89GA170679; 1HGCR2F89GA128089 | 1HGCR2F89GA139562; 1HGCR2F89GA152022 | 1HGCR2F89GA194996

1HGCR2F89GA102608 | 1HGCR2F89GA117870; 1HGCR2F89GA135043 | 1HGCR2F89GA145863; 1HGCR2F89GA199440 | 1HGCR2F89GA162419; 1HGCR2F89GA120512; 1HGCR2F89GA153896

1HGCR2F89GA175364; 1HGCR2F89GA168589 | 1HGCR2F89GA148116 | 1HGCR2F89GA147032 | 1HGCR2F89GA106383; 1HGCR2F89GA103905 | 1HGCR2F89GA181052 | 1HGCR2F89GA115603 | 1HGCR2F89GA159746 | 1HGCR2F89GA175669; 1HGCR2F89GA105301 | 1HGCR2F89GA115018; 1HGCR2F89GA124138 | 1HGCR2F89GA101510; 1HGCR2F89GA143000; 1HGCR2F89GA150710 | 1HGCR2F89GA139058 | 1HGCR2F89GA122101 | 1HGCR2F89GA177096 | 1HGCR2F89GA106772; 1HGCR2F89GA163571 | 1HGCR2F89GA108361 | 1HGCR2F89GA159231; 1HGCR2F89GA138394 | 1HGCR2F89GA173372; 1HGCR2F89GA172237; 1HGCR2F89GA166678 | 1HGCR2F89GA146110

1HGCR2F89GA119327; 1HGCR2F89GA122129 | 1HGCR2F89GA166812 | 1HGCR2F89GA138346

1HGCR2F89GA109672 | 1HGCR2F89GA172660 | 1HGCR2F89GA123989 | 1HGCR2F89GA115343; 1HGCR2F89GA103015 | 1HGCR2F89GA176465 | 1HGCR2F89GA196294; 1HGCR2F89GA129453 | 1HGCR2F89GA112443; 1HGCR2F89GA118632

1HGCR2F89GA156331; 1HGCR2F89GA196585; 1HGCR2F89GA136127 | 1HGCR2F89GA159259 | 1HGCR2F89GA147418 | 1HGCR2F89GA114886 | 1HGCR2F89GA109509

1HGCR2F89GA125144; 1HGCR2F89GA197462 | 1HGCR2F89GA126276 | 1HGCR2F89GA107260 | 1HGCR2F89GA128206 | 1HGCR2F89GA164297

1HGCR2F89GA152635; 1HGCR2F89GA174022 | 1HGCR2F89GA154532; 1HGCR2F89GA194562 | 1HGCR2F89GA146012 | 1HGCR2F89GA128416; 1HGCR2F89GA123488

1HGCR2F89GA170083 | 1HGCR2F89GA102799; 1HGCR2F89GA179933 | 1HGCR2F89GA166759 | 1HGCR2F89GA152148 | 1HGCR2F89GA126035; 1HGCR2F89GA131168 | 1HGCR2F89GA114936; 1HGCR2F89GA111454 | 1HGCR2F89GA178393 | 1HGCR2F89GA198921; 1HGCR2F89GA196828; 1HGCR2F89GA158029 | 1HGCR2F89GA128335 | 1HGCR2F89GA124494 | 1HGCR2F89GA156815; 1HGCR2F89GA143952; 1HGCR2F89GA197154 | 1HGCR2F89GA100681 | 1HGCR2F89GA170438; 1HGCR2F89GA128576; 1HGCR2F89GA101734 | 1HGCR2F89GA145734 | 1HGCR2F89GA179009; 1HGCR2F89GA160511; 1HGCR2F89GA179317; 1HGCR2F89GA155504 | 1HGCR2F89GA103824 | 1HGCR2F89GA161464; 1HGCR2F89GA167457 | 1HGCR2F89GA199115 | 1HGCR2F89GA166762 | 1HGCR2F89GA176305 | 1HGCR2F89GA198658 | 1HGCR2F89GA109638 | 1HGCR2F89GA106190 | 1HGCR2F89GA140596 | 1HGCR2F89GA123054 | 1HGCR2F89GA126472 | 1HGCR2F89GA170388 | 1HGCR2F89GA106951; 1HGCR2F89GA144762 | 1HGCR2F89GA128822; 1HGCR2F89GA182542 | 1HGCR2F89GA111678; 1HGCR2F89GA178491; 1HGCR2F89GA189619 | 1HGCR2F89GA151615; 1HGCR2F89GA123183; 1HGCR2F89GA141599 | 1HGCR2F89GA193864; 1HGCR2F89GA169970; 1HGCR2F89GA175462 | 1HGCR2F89GA181892; 1HGCR2F89GA131798; 1HGCR2F89GA106156; 1HGCR2F89GA106318 | 1HGCR2F89GA122146 | 1HGCR2F89GA108683; 1HGCR2F89GA183917 | 1HGCR2F89GA165188 | 1HGCR2F89GA115827; 1HGCR2F89GA195629; 1HGCR2F89GA151095; 1HGCR2F89GA199552

1HGCR2F89GA192665; 1HGCR2F89GA130134

1HGCR2F89GA172075 | 1HGCR2F89GA138900; 1HGCR2F89GA179026 | 1HGCR2F89GA171847 | 1HGCR2F89GA193024; 1HGCR2F89GA159990 | 1HGCR2F89GA139612 | 1HGCR2F89GA179463; 1HGCR2F89GA150769; 1HGCR2F89GA174716 | 1HGCR2F89GA111034

1HGCR2F89GA157527 | 1HGCR2F89GA151162; 1HGCR2F89GA122762; 1HGCR2F89GA161626; 1HGCR2F89GA134958 | 1HGCR2F89GA149055; 1HGCR2F89GA118453 | 1HGCR2F89GA113494 | 1HGCR2F89GA111549 | 1HGCR2F89GA195176; 1HGCR2F89GA135821 | 1HGCR2F89GA156393; 1HGCR2F89GA173839

1HGCR2F89GA140422 | 1HGCR2F89GA132126

1HGCR2F89GA125046; 1HGCR2F89GA108909; 1HGCR2F89GA117285 | 1HGCR2F89GA136516; 1HGCR2F89GA120221; 1HGCR2F89GA125094 | 1HGCR2F89GA149444 | 1HGCR2F89GA192455; 1HGCR2F89GA163697 | 1HGCR2F89GA142297; 1HGCR2F89GA165515 | 1HGCR2F89GA152943 | 1HGCR2F89GA155874 | 1HGCR2F89GA186770; 1HGCR2F89GA168916 | 1HGCR2F89GA152828; 1HGCR2F89GA196411; 1HGCR2F89GA147788; 1HGCR2F89GA137021 | 1HGCR2F89GA103144; 1HGCR2F89GA170570

1HGCR2F89GA111924; 1HGCR2F89GA192939; 1HGCR2F89GA128867 | 1HGCR2F89GA170259; 1HGCR2F89GA112720 | 1HGCR2F89GA161206 | 1HGCR2F89GA121272 | 1HGCR2F89GA150321 | 1HGCR2F89GA127489 | 1HGCR2F89GA117836 | 1HGCR2F89GA182184; 1HGCR2F89GA183965 | 1HGCR2F89GA143613 | 1HGCR2F89GA144230; 1HGCR2F89GA128710; 1HGCR2F89GA128299 | 1HGCR2F89GA130893; 1HGCR2F89GA131087 | 1HGCR2F89GA196151; 1HGCR2F89GA166034; 1HGCR2F89GA146785 | 1HGCR2F89GA184744 | 1HGCR2F89GA198840 | 1HGCR2F89GA156054; 1HGCR2F89GA122678

1HGCR2F89GA176367 | 1HGCR2F89GA128691; 1HGCR2F89GA196618 | 1HGCR2F89GA120235; 1HGCR2F89GA139299; 1HGCR2F89GA129355 | 1HGCR2F89GA150464 | 1HGCR2F89GA183013; 1HGCR2F89GA176868 | 1HGCR2F89GA182704 | 1HGCR2F89GA101507; 1HGCR2F89GA118596 | 1HGCR2F89GA198370

1HGCR2F89GA116394; 1HGCR2F89GA187174 | 1HGCR2F89GA102835 | 1HGCR2F89GA139139 | 1HGCR2F89GA194142 | 1HGCR2F89GA163005 | 1HGCR2F89GA186865 | 1HGCR2F89GA197641; 1HGCR2F89GA199566; 1HGCR2F89GA181164; 1HGCR2F89GA168382 | 1HGCR2F89GA123541; 1HGCR2F89GA106500

1HGCR2F89GA151453

1HGCR2F89GA149086 | 1HGCR2F89GA145197

1HGCR2F89GA136922

1HGCR2F89GA114435 | 1HGCR2F89GA146107; 1HGCR2F89GA127556; 1HGCR2F89GA123605; 1HGCR2F89GA108196; 1HGCR2F89GA113432 | 1HGCR2F89GA151775; 1HGCR2F89GA142686; 1HGCR2F89GA186008 | 1HGCR2F89GA194058 | 1HGCR2F89GA157009 | 1HGCR2F89GA135799 | 1HGCR2F89GA185540 | 1HGCR2F89GA141053; 1HGCR2F89GA182105 | 1HGCR2F89GA196148 | 1HGCR2F89GA141893 | 1HGCR2F89GA199857 | 1HGCR2F89GA148620 | 1HGCR2F89GA115522 | 1HGCR2F89GA176823 | 1HGCR2F89GA153543 | 1HGCR2F89GA144258 | 1HGCR2F89GA102057 | 1HGCR2F89GA177955 | 1HGCR2F89GA166499; 1HGCR2F89GA187272 | 1HGCR2F89GA107856; 1HGCR2F89GA164879 | 1HGCR2F89GA124298; 1HGCR2F89GA128979 | 1HGCR2F89GA187952; 1HGCR2F89GA160167 | 1HGCR2F89GA167622; 1HGCR2F89GA116217; 1HGCR2F89GA152599 | 1HGCR2F89GA127699; 1HGCR2F89GA194545; 1HGCR2F89GA106139 | 1HGCR2F89GA144583 | 1HGCR2F89GA159486 | 1HGCR2F89GA137701

1HGCR2F89GA109784 | 1HGCR2F89GA141134 | 1HGCR2F89GA187305; 1HGCR2F89GA159729; 1HGCR2F89GA158385 | 1HGCR2F89GA125645 | 1HGCR2F89GA108411 | 1HGCR2F89GA157575 | 1HGCR2F89GA135012; 1HGCR2F89GA181326 | 1HGCR2F89GA199986 | 1HGCR2F89GA191693; 1HGCR2F89GA193010

1HGCR2F89GA157818; 1HGCR2F89GA147290 | 1HGCR2F89GA116265 | 1HGCR2F89GA112541; 1HGCR2F89GA171279 | 1HGCR2F89GA126519 | 1HGCR2F89GA126861 | 1HGCR2F89GA161643; 1HGCR2F89GA119084 | 1HGCR2F89GA194898 | 1HGCR2F89GA142705 | 1HGCR2F89GA170827

1HGCR2F89GA103953 | 1HGCR2F89GA184310 | 1HGCR2F89GA129260 | 1HGCR2F89GA130215 | 1HGCR2F89GA174442

1HGCR2F89GA179205; 1HGCR2F89GA115729; 1HGCR2F89GA126584

1HGCR2F89GA121854

1HGCR2F89GA199647; 1HGCR2F89GA175753 | 1HGCR2F89GA158774; 1HGCR2F89GA139674 | 1HGCR2F89GA153414 | 1HGCR2F89GA111518; 1HGCR2F89GA139075 | 1HGCR2F89GA181715 | 1HGCR2F89GA126598; 1HGCR2F89GA198983

1HGCR2F89GA138315 | 1HGCR2F89GA195615 | 1HGCR2F89GA111826 | 1HGCR2F89GA142848 | 1HGCR2F89GA180113; 1HGCR2F89GA144499; 1HGCR2F89GA156216; 1HGCR2F89GA102382; 1HGCR2F89GA181813 | 1HGCR2F89GA156362; 1HGCR2F89GA152747; 1HGCR2F89GA199535 | 1HGCR2F89GA143899 | 1HGCR2F89GA173887; 1HGCR2F89GA137861; 1HGCR2F89GA100633 | 1HGCR2F89GA109381 | 1HGCR2F89GA159780 | 1HGCR2F89GA110174 | 1HGCR2F89GA106271; 1HGCR2F89GA176224 | 1HGCR2F89GA131364 | 1HGCR2F89GA111020; 1HGCR2F89GA101829

1HGCR2F89GA175767

1HGCR2F89GA135785; 1HGCR2F89GA106304; 1HGCR2F89GA102446 | 1HGCR2F89GA171198; 1HGCR2F89GA158323 | 1HGCR2F89GA144311; 1HGCR2F89GA119120; 1HGCR2F89GA108053; 1HGCR2F89GA102527

1HGCR2F89GA161075; 1HGCR2F89GA135379 | 1HGCR2F89GA151730

1HGCR2F89GA176076 | 1HGCR2F89GA140825 | 1HGCR2F89GA119926 | 1HGCR2F89GA109882 | 1HGCR2F89GA144633 | 1HGCR2F89GA191144 | 1HGCR2F89GA189622 | 1HGCR2F89GA189667 | 1HGCR2F89GA115309

1HGCR2F89GA136192 | 1HGCR2F89GA111969

1HGCR2F89GA178717; 1HGCR2F89GA180225 | 1HGCR2F89GA189054; 1HGCR2F89GA165630; 1HGCR2F89GA142946 | 1HGCR2F89GA161691 | 1HGCR2F89GA166714; 1HGCR2F89GA123779 | 1HGCR2F89GA196120; 1HGCR2F89GA135933; 1HGCR2F89GA163120

1HGCR2F89GA197848 | 1HGCR2F89GA118923 | 1HGCR2F89GA126164 | 1HGCR2F89GA147953; 1HGCR2F89GA157852 | 1HGCR2F89GA115942 | 1HGCR2F89GA169130; 1HGCR2F89GA111728 | 1HGCR2F89GA133938; 1HGCR2F89GA178846 | 1HGCR2F89GA170374; 1HGCR2F89GA153994 | 1HGCR2F89GA179415; 1HGCR2F89GA186414; 1HGCR2F89GA134152 | 1HGCR2F89GA151906

1HGCR2F89GA198465; 1HGCR2F89GA160248 | 1HGCR2F89GA132448 | 1HGCR2F89GA106688; 1HGCR2F89GA164381 | 1HGCR2F89GA169967 | 1HGCR2F89GA105511; 1HGCR2F89GA133552 | 1HGCR2F89GA115147; 1HGCR2F89GA107520; 1HGCR2F89GA125872 | 1HGCR2F89GA180046; 1HGCR2F89GA119246 | 1HGCR2F89GA179592 | 1HGCR2F89GA165644 | 1HGCR2F89GA184517 | 1HGCR2F89GA177938 | 1HGCR2F89GA188714 | 1HGCR2F89GA162873; 1HGCR2F89GA108912 | 1HGCR2F89GA105590 | 1HGCR2F89GA135110 | 1HGCR2F89GA133616 | 1HGCR2F89GA167944; 1HGCR2F89GA154823; 1HGCR2F89GA143062 | 1HGCR2F89GA173811 | 1HGCR2F89GA105945; 1HGCR2F89GA175106; 1HGCR2F89GA156894 | 1HGCR2F89GA113334 | 1HGCR2F89GA147872; 1HGCR2F89GA100048 | 1HGCR2F89GA109574 | 1HGCR2F89GA148200; 1HGCR2F89GA196506; 1HGCR2F89GA148682 | 1HGCR2F89GA173694 | 1HGCR2F89GA133504 | 1HGCR2F89GA194822; 1HGCR2F89GA107887 | 1HGCR2F89GA135141 | 1HGCR2F89GA164221 | 1HGCR2F89GA148018

1HGCR2F89GA139707; 1HGCR2F89GA122776 | 1HGCR2F89GA116508; 1HGCR2F89GA122809; 1HGCR2F89GA101183 | 1HGCR2F89GA147712; 1HGCR2F89GA151324 | 1HGCR2F89GA148066 | 1HGCR2F89GA118761; 1HGCR2F89GA113706 | 1HGCR2F89GA184470; 1HGCR2F89GA176112; 1HGCR2F89GA192519 | 1HGCR2F89GA129145 | 1HGCR2F89GA161707 | 1HGCR2F89GA185957 | 1HGCR2F89GA197753 | 1HGCR2F89GA148147 | 1HGCR2F89GA140078 | 1HGCR2F89GA124415 | 1HGCR2F89GA182671 | 1HGCR2F89GA138654; 1HGCR2F89GA133650 | 1HGCR2F89GA145006; 1HGCR2F89GA195372 | 1HGCR2F89GA138976; 1HGCR2F89GA138945 | 1HGCR2F89GA161514; 1HGCR2F89GA170486 | 1HGCR2F89GA107937 | 1HGCR2F89GA101118 | 1HGCR2F89GA104312 | 1HGCR2F89GA133275 | 1HGCR2F89GA189653 | 1HGCR2F89GA122082 | 1HGCR2F89GA193332 | 1HGCR2F89GA124799

1HGCR2F89GA199129 | 1HGCR2F89GA147984; 1HGCR2F89GA184002 | 1HGCR2F89GA116458; 1HGCR2F89GA109624 | 1HGCR2F89GA154191 | 1HGCR2F89GA190172 | 1HGCR2F89GA169080 | 1HGCR2F89GA165112; 1HGCR2F89GA179639 | 1HGCR2F89GA195288; 1HGCR2F89GA198692 | 1HGCR2F89GA129517 | 1HGCR2F89GA188860 | 1HGCR2F89GA121157 | 1HGCR2F89GA101040 | 1HGCR2F89GA132773 | 1HGCR2F89GA148584

1HGCR2F89GA107775; 1HGCR2F89GA135303;