1HGCR2F79DA1…

Honda

Accord

1HGCR2F79DA163119 | 1HGCR2F79DA141718; 1HGCR2F79DA103034; 1HGCR2F79DA170636; 1HGCR2F79DA130072; 1HGCR2F79DA163668

1HGCR2F79DA195486

1HGCR2F79DA154310; 1HGCR2F79DA172080; 1HGCR2F79DA126426; 1HGCR2F79DA137698 | 1HGCR2F79DA173942 | 1HGCR2F79DA141962 | 1HGCR2F79DA133926 | 1HGCR2F79DA156560 | 1HGCR2F79DA178543; 1HGCR2F79DA141914 | 1HGCR2F79DA195763; 1HGCR2F79DA184553 | 1HGCR2F79DA158907 | 1HGCR2F79DA179918 | 1HGCR2F79DA143792 | 1HGCR2F79DA189395 | 1HGCR2F79DA145073 | 1HGCR2F79DA113871 | 1HGCR2F79DA187758; 1HGCR2F79DA185847 | 1HGCR2F79DA111893 | 1HGCR2F79DA171141 | 1HGCR2F79DA133490

1HGCR2F79DA173858 | 1HGCR2F79DA182057 | 1HGCR2F79DA181118 | 1HGCR2F79DA154744; 1HGCR2F79DA136373 | 1HGCR2F79DA174511 | 1HGCR2F79DA133683; 1HGCR2F79DA185198; 1HGCR2F79DA184035; 1HGCR2F79DA130038 | 1HGCR2F79DA143159 | 1HGCR2F79DA100232 | 1HGCR2F79DA199330 | 1HGCR2F79DA191289 | 1HGCR2F79DA190207 | 1HGCR2F79DA104930 | 1HGCR2F79DA161337; 1HGCR2F79DA145400 | 1HGCR2F79DA175920; 1HGCR2F79DA142044 | 1HGCR2F79DA102935 | 1HGCR2F79DA162066; 1HGCR2F79DA130623; 1HGCR2F79DA198940

1HGCR2F79DA160835; 1HGCR2F79DA183757

1HGCR2F79DA112896 | 1HGCR2F79DA179076 | 1HGCR2F79DA113482 | 1HGCR2F79DA154243; 1HGCR2F79DA109173 | 1HGCR2F79DA195326 | 1HGCR2F79DA176937 | 1HGCR2F79DA114566 | 1HGCR2F79DA165999; 1HGCR2F79DA102109 | 1HGCR2F79DA131545; 1HGCR2F79DA174623 | 1HGCR2F79DA142416 | 1HGCR2F79DA175612 | 1HGCR2F79DA174394 | 1HGCR2F79DA101350 | 1HGCR2F79DA123686 | 1HGCR2F79DA100151 | 1HGCR2F79DA112719; 1HGCR2F79DA129956; 1HGCR2F79DA149222 | 1HGCR2F79DA123610 | 1HGCR2F79DA187100; 1HGCR2F79DA193351; 1HGCR2F79DA104927 | 1HGCR2F79DA183225; 1HGCR2F79DA167672; 1HGCR2F79DA148118

1HGCR2F79DA183743; 1HGCR2F79DA142545 | 1HGCR2F79DA174217 | 1HGCR2F79DA154274 | 1HGCR2F79DA140469; 1HGCR2F79DA170894 | 1HGCR2F79DA157451 | 1HGCR2F79DA138169 | 1HGCR2F79DA106063 | 1HGCR2F79DA100876 | 1HGCR2F79DA107228; 1HGCR2F79DA107195; 1HGCR2F79DA169499 | 1HGCR2F79DA174928 | 1HGCR2F79DA111702 | 1HGCR2F79DA165078 | 1HGCR2F79DA171799

1HGCR2F79DA195441 | 1HGCR2F79DA138785 | 1HGCR2F79DA185461; 1HGCR2F79DA112235; 1HGCR2F79DA162603

1HGCR2F79DA103003 | 1HGCR2F79DA177781 | 1HGCR2F79DA192751 | 1HGCR2F79DA134526 | 1HGCR2F79DA115538 | 1HGCR2F79DA102272 | 1HGCR2F79DA109061 | 1HGCR2F79DA140343 | 1HGCR2F79DA135434; 1HGCR2F79DA187212 | 1HGCR2F79DA154937; 1HGCR2F79DA167249

1HGCR2F79DA109710 | 1HGCR2F79DA112784 | 1HGCR2F79DA198887; 1HGCR2F79DA197707

1HGCR2F79DA179904; 1HGCR2F79DA165548 | 1HGCR2F79DA127866; 1HGCR2F79DA135126 | 1HGCR2F79DA102000 | 1HGCR2F79DA175013 | 1HGCR2F79DA156199; 1HGCR2F79DA179546; 1HGCR2F79DA199795 | 1HGCR2F79DA111506; 1HGCR2F79DA196430

1HGCR2F79DA136437 | 1HGCR2F79DA197674 | 1HGCR2F79DA196637 | 1HGCR2F79DA150614 | 1HGCR2F79DA159393 | 1HGCR2F79DA166442; 1HGCR2F79DA193382

1HGCR2F79DA106726; 1HGCR2F79DA139581 | 1HGCR2F79DA179417 | 1HGCR2F79DA117094; 1HGCR2F79DA147177 | 1HGCR2F79DA183211 | 1HGCR2F79DA141413 | 1HGCR2F79DA114504; 1HGCR2F79DA147681 | 1HGCR2F79DA198520 | 1HGCR2F79DA192328; 1HGCR2F79DA169745; 1HGCR2F79DA162794 | 1HGCR2F79DA158535

1HGCR2F79DA195570 | 1HGCR2F79DA103115 | 1HGCR2F79DA136275; 1HGCR2F79DA170331; 1HGCR2F79DA189428 | 1HGCR2F79DA156400 | 1HGCR2F79DA109514 | 1HGCR2F79DA187825

1HGCR2F79DA127401; 1HGCR2F79DA148216 | 1HGCR2F79DA189932; 1HGCR2F79DA183368

1HGCR2F79DA139421; 1HGCR2F79DA106600 | 1HGCR2F79DA166649 | 1HGCR2F79DA191440 | 1HGCR2F79DA169129; 1HGCR2F79DA184617 | 1HGCR2F79DA182818 | 1HGCR2F79DA192023 | 1HGCR2F79DA191549 | 1HGCR2F79DA185802; 1HGCR2F79DA171849 | 1HGCR2F79DA148409 | 1HGCR2F79DA173195; 1HGCR2F79DA121047 | 1HGCR2F79DA175402; 1HGCR2F79DA164321; 1HGCR2F79DA188604 | 1HGCR2F79DA135546

1HGCR2F79DA124479; 1HGCR2F79DA102160; 1HGCR2F79DA148250; 1HGCR2F79DA134574 | 1HGCR2F79DA181278; 1HGCR2F79DA160706 | 1HGCR2F79DA187131 | 1HGCR2F79DA162195; 1HGCR2F79DA145784 | 1HGCR2F79DA181197; 1HGCR2F79DA174170 | 1HGCR2F79DA185301 | 1HGCR2F79DA153447 | 1HGCR2F79DA127706 | 1HGCR2F79DA179708 | 1HGCR2F79DA161824 | 1HGCR2F79DA146871 | 1HGCR2F79DA194886

1HGCR2F79DA190109 | 1HGCR2F79DA141234 | 1HGCR2F79DA138642 | 1HGCR2F79DA156932 | 1HGCR2F79DA114616; 1HGCR2F79DA155389; 1HGCR2F79DA129228; 1HGCR2F79DA119346 | 1HGCR2F79DA103826 | 1HGCR2F79DA125888 | 1HGCR2F79DA181409 | 1HGCR2F79DA180633; 1HGCR2F79DA139368

1HGCR2F79DA193138; 1HGCR2F79DA164674; 1HGCR2F79DA140648; 1HGCR2F79DA196945; 1HGCR2F79DA157997 | 1HGCR2F79DA136759 | 1HGCR2F79DA199960 | 1HGCR2F79DA133831 | 1HGCR2F79DA146336 | 1HGCR2F79DA151519

1HGCR2F79DA186111 | 1HGCR2F79DA110520 | 1HGCR2F79DA118925; 1HGCR2F79DA195357; 1HGCR2F79DA153626 | 1HGCR2F79DA151004 | 1HGCR2F79DA100117; 1HGCR2F79DA128600; 1HGCR2F79DA113367 | 1HGCR2F79DA114101 | 1HGCR2F79DA199621 | 1HGCR2F79DA115118 | 1HGCR2F79DA186206; 1HGCR2F79DA190966 | 1HGCR2F79DA170099 | 1HGCR2F79DA191518 | 1HGCR2F79DA158454 | 1HGCR2F79DA191339; 1HGCR2F79DA117211; 1HGCR2F79DA123333 | 1HGCR2F79DA108024 | 1HGCR2F79DA186125; 1HGCR2F79DA185427 | 1HGCR2F79DA109299 | 1HGCR2F79DA107987; 1HGCR2F79DA199098 | 1HGCR2F79DA123302 | 1HGCR2F79DA107374; 1HGCR2F79DA129603 | 1HGCR2F79DA123722; 1HGCR2F79DA125227 | 1HGCR2F79DA191244 | 1HGCR2F79DA168403 | 1HGCR2F79DA161547 | 1HGCR2F79DA189168; 1HGCR2F79DA144053 | 1HGCR2F79DA124921

1HGCR2F79DA176517 | 1HGCR2F79DA156025 | 1HGCR2F79DA189834 | 1HGCR2F79DA122537; 1HGCR2F79DA144599; 1HGCR2F79DA128774 | 1HGCR2F79DA103888 | 1HGCR2F79DA183161; 1HGCR2F79DA139905 | 1HGCR2F79DA103194 | 1HGCR2F79DA116771 | 1HGCR2F79DA154291; 1HGCR2F79DA137040; 1HGCR2F79DA144392 | 1HGCR2F79DA136177 | 1HGCR2F79DA102708 | 1HGCR2F79DA184651; 1HGCR2F79DA147888; 1HGCR2F79DA126748 | 1HGCR2F79DA106418; 1HGCR2F79DA183614 | 1HGCR2F79DA121257 | 1HGCR2F79DA168773 | 1HGCR2F79DA147468 | 1HGCR2F79DA120688 | 1HGCR2F79DA194421

1HGCR2F79DA176369; 1HGCR2F79DA194323 | 1HGCR2F79DA125339; 1HGCR2F79DA114891 | 1HGCR2F79DA148247 | 1HGCR2F79DA196525 | 1HGCR2F79DA151522 | 1HGCR2F79DA148894 | 1HGCR2F79DA124532 | 1HGCR2F79DA164223

1HGCR2F79DA154940; 1HGCR2F79DA162679 | 1HGCR2F79DA104099 | 1HGCR2F79DA131433; 1HGCR2F79DA144750; 1HGCR2F79DA190594 | 1HGCR2F79DA150354

1HGCR2F79DA135238; 1HGCR2F79DA163203; 1HGCR2F79DA171043 | 1HGCR2F79DA173410; 1HGCR2F79DA189848 | 1HGCR2F79DA160527 | 1HGCR2F79DA127382; 1HGCR2F79DA197979; 1HGCR2F79DA198548 | 1HGCR2F79DA185881; 1HGCR2F79DA109206 | 1HGCR2F79DA160608; 1HGCR2F79DA114633 | 1HGCR2F79DA197948; 1HGCR2F79DA173570

1HGCR2F79DA179059 | 1HGCR2F79DA131450 | 1HGCR2F79DA180793 | 1HGCR2F79DA164352 | 1HGCR2F79DA126376 | 1HGCR2F79DA164013; 1HGCR2F79DA181961; 1HGCR2F79DA134753; 1HGCR2F79DA118519 | 1HGCR2F79DA107908 | 1HGCR2F79DA138611; 1HGCR2F79DA196895

1HGCR2F79DA101297 | 1HGCR2F79DA199988; 1HGCR2F79DA104555 | 1HGCR2F79DA185153 | 1HGCR2F79DA111618 | 1HGCR2F79DA140682 | 1HGCR2F79DA157367 | 1HGCR2F79DA198713

1HGCR2F79DA155280 | 1HGCR2F79DA133974; 1HGCR2F79DA147504 | 1HGCR2F79DA143484 | 1HGCR2F79DA124742 | 1HGCR2F79DA146725; 1HGCR2F79DA130606 | 1HGCR2F79DA130458; 1HGCR2F79DA139225; 1HGCR2F79DA180843; 1HGCR2F79DA106810 | 1HGCR2F79DA185184; 1HGCR2F79DA174038 | 1HGCR2F79DA131741 | 1HGCR2F79DA124174 | 1HGCR2F79DA170796 | 1HGCR2F79DA114583 | 1HGCR2F79DA145414 | 1HGCR2F79DA188280

1HGCR2F79DA106032; 1HGCR2F79DA145137; 1HGCR2F79DA141928 | 1HGCR2F79DA108332 | 1HGCR2F79DA103406 | 1HGCR2F79DA169194; 1HGCR2F79DA151293

1HGCR2F79DA130413 | 1HGCR2F79DA160334 | 1HGCR2F79DA122828 | 1HGCR2F79DA138477 | 1HGCR2F79DA141539 | 1HGCR2F79DA169695; 1HGCR2F79DA142125 | 1HGCR2F79DA121677 | 1HGCR2F79DA170443 | 1HGCR2F79DA124868 | 1HGCR2F79DA173830 | 1HGCR2F79DA182561 | 1HGCR2F79DA108279 | 1HGCR2F79DA155716 | 1HGCR2F79DA196900 | 1HGCR2F79DA124773; 1HGCR2F79DA142688 | 1HGCR2F79DA160379 | 1HGCR2F79DA191048 | 1HGCR2F79DA175836 | 1HGCR2F79DA105561 | 1HGCR2F79DA190062 | 1HGCR2F79DA199523 | 1HGCR2F79DA172161 | 1HGCR2F79DA196203 | 1HGCR2F79DA162259 | 1HGCR2F79DA133585; 1HGCR2F79DA102305; 1HGCR2F79DA165419 | 1HGCR2F79DA157837 | 1HGCR2F79DA183502 | 1HGCR2F79DA124112

1HGCR2F79DA128158 | 1HGCR2F79DA128354 | 1HGCR2F79DA190451 | 1HGCR2F79DA102238 | 1HGCR2F79DA141816

1HGCR2F79DA157255 | 1HGCR2F79DA112820 | 1HGCR2F79DA107441 | 1HGCR2F79DA133912 | 1HGCR2F79DA172564 | 1HGCR2F79DA111232 | 1HGCR2F79DA110467; 1HGCR2F79DA128001 | 1HGCR2F79DA112865

1HGCR2F79DA184598 | 1HGCR2F79DA150032 | 1HGCR2F79DA168725 | 1HGCR2F79DA132825; 1HGCR2F79DA123428 | 1HGCR2F79DA180471 | 1HGCR2F79DA181250 | 1HGCR2F79DA170961 | 1HGCR2F79DA191535 | 1HGCR2F79DA195861 | 1HGCR2F79DA199344 | 1HGCR2F79DA117757; 1HGCR2F79DA180373; 1HGCR2F79DA120612; 1HGCR2F79DA157322; 1HGCR2F79DA142867; 1HGCR2F79DA146210 | 1HGCR2F79DA134154 | 1HGCR2F79DA189557 | 1HGCR2F79DA176727

1HGCR2F79DA138950; 1HGCR2F79DA116107 | 1HGCR2F79DA181958 | 1HGCR2F79DA160317 | 1HGCR2F79DA164500 | 1HGCR2F79DA102062 | 1HGCR2F79DA157949 | 1HGCR2F79DA179739 | 1HGCR2F79DA146286 | 1HGCR2F79DA124787 | 1HGCR2F79DA164478 | 1HGCR2F79DA168031; 1HGCR2F79DA160625 | 1HGCR2F79DA165579; 1HGCR2F79DA134364 | 1HGCR2F79DA134719 | 1HGCR2F79DA106998 | 1HGCR2F79DA121873; 1HGCR2F79DA118794 | 1HGCR2F79DA133800 | 1HGCR2F79DA169535 | 1HGCR2F79DA185525 | 1HGCR2F79DA144411 | 1HGCR2F79DA161709 | 1HGCR2F79DA154551 | 1HGCR2F79DA180065 | 1HGCR2F79DA133005 | 1HGCR2F79DA102501 | 1HGCR2F79DA152718 | 1HGCR2F79DA141721; 1HGCR2F79DA120626 | 1HGCR2F79DA183726 | 1HGCR2F79DA108802 | 1HGCR2F79DA127267; 1HGCR2F79DA115278 | 1HGCR2F79DA142335 | 1HGCR2F79DA191311 | 1HGCR2F79DA148572 | 1HGCR2F79DA142402

1HGCR2F79DA108184 | 1HGCR2F79DA196704 | 1HGCR2F79DA194337 | 1HGCR2F79DA113076; 1HGCR2F79DA110386 | 1HGCR2F79DA108539 | 1HGCR2F79DA175349

1HGCR2F79DA105074

1HGCR2F79DA138558 | 1HGCR2F79DA197318 | 1HGCR2F79DA154159 | 1HGCR2F79DA195228 | 1HGCR2F79DA179580

1HGCR2F79DA116656; 1HGCR2F79DA114258; 1HGCR2F79DA128161 | 1HGCR2F79DA180244; 1HGCR2F79DA143338 | 1HGCR2F79DA141170; 1HGCR2F79DA128144 | 1HGCR2F79DA140164 | 1HGCR2F79DA155537 | 1HGCR2F79DA122571; 1HGCR2F79DA144635; 1HGCR2F79DA142092; 1HGCR2F79DA113630; 1HGCR2F79DA134638 | 1HGCR2F79DA177439 | 1HGCR2F79DA115135; 1HGCR2F79DA181216 | 1HGCR2F79DA155117

1HGCR2F79DA161113

1HGCR2F79DA183094; 1HGCR2F79DA115782; 1HGCR2F79DA171057; 1HGCR2F79DA125289 | 1HGCR2F79DA182429 | 1HGCR2F79DA199327 | 1HGCR2F79DA126913 | 1HGCR2F79DA172466 | 1HGCR2F79DA106077; 1HGCR2F79DA118665 | 1HGCR2F79DA172127 | 1HGCR2F79DA112204 | 1HGCR2F79DA173052 | 1HGCR2F79DA186853 | 1HGCR2F79DA119203 | 1HGCR2F79DA167011 | 1HGCR2F79DA154050 | 1HGCR2F79DA165324

1HGCR2F79DA198100 | 1HGCR2F79DA146997

1HGCR2F79DA168014

1HGCR2F79DA152069 | 1HGCR2F79DA157613 | 1HGCR2F79DA103275 | 1HGCR2F79DA105575; 1HGCR2F79DA132579 | 1HGCR2F79DA117693 | 1HGCR2F79DA115555

1HGCR2F79DA108475 | 1HGCR2F79DA177215; 1HGCR2F79DA127365; 1HGCR2F79DA157191 | 1HGCR2F79DA192491; 1HGCR2F79DA189056; 1HGCR2F79DA171267 | 1HGCR2F79DA178199; 1HGCR2F79DA120500; 1HGCR2F79DA151990; 1HGCR2F79DA139726 | 1HGCR2F79DA197366 | 1HGCR2F79DA192183; 1HGCR2F79DA131268; 1HGCR2F79DA177330; 1HGCR2F79DA159717; 1HGCR2F79DA101560 | 1HGCR2F79DA127463 | 1HGCR2F79DA131318; 1HGCR2F79DA180292 | 1HGCR2F79DA135952 | 1HGCR2F79DA155067 | 1HGCR2F79DA130301; 1HGCR2F79DA146739; 1HGCR2F79DA192412 | 1HGCR2F79DA199926 | 1HGCR2F79DA142030 | 1HGCR2F79DA170703; 1HGCR2F79DA175772; 1HGCR2F79DA198016 | 1HGCR2F79DA149981; 1HGCR2F79DA128757; 1HGCR2F79DA117807 | 1HGCR2F79DA128306; 1HGCR2F79DA142187; 1HGCR2F79DA176341; 1HGCR2F79DA178946 | 1HGCR2F79DA188683 | 1HGCR2F79DA123803 | 1HGCR2F79DA109254; 1HGCR2F79DA155232 | 1HGCR2F79DA145574 | 1HGCR2F79DA138043

1HGCR2F79DA144859 | 1HGCR2F79DA186089; 1HGCR2F79DA198808; 1HGCR2F79DA138592 | 1HGCR2F79DA187534 | 1HGCR2F79DA100487 | 1HGCR2F79DA167610; 1HGCR2F79DA135613 | 1HGCR2F79DA155683; 1HGCR2F79DA184794; 1HGCR2F79DA137622; 1HGCR2F79DA162276; 1HGCR2F79DA139967; 1HGCR2F79DA182978; 1HGCR2F79DA164531 | 1HGCR2F79DA160494 | 1HGCR2F79DA125115 | 1HGCR2F79DA110212; 1HGCR2F79DA109030 | 1HGCR2F79DA199893 | 1HGCR2F79DA118987 | 1HGCR2F79DA175805; 1HGCR2F79DA167879 | 1HGCR2F79DA112817

1HGCR2F79DA170992

1HGCR2F79DA169566 | 1HGCR2F79DA183645; 1HGCR2F79DA136230; 1HGCR2F79DA128645

1HGCR2F79DA123560 | 1HGCR2F79DA198162 | 1HGCR2F79DA144988 | 1HGCR2F79DA185783; 1HGCR2F79DA149074; 1HGCR2F79DA133540; 1HGCR2F79DA142836; 1HGCR2F79DA132226; 1HGCR2F79DA159555; 1HGCR2F79DA187436 | 1HGCR2F79DA190059 | 1HGCR2F79DA184505 | 1HGCR2F79DA110288 | 1HGCR2F79DA145896 | 1HGCR2F79DA107021; 1HGCR2F79DA131917 | 1HGCR2F79DA148071

1HGCR2F79DA159703; 1HGCR2F79DA168384 | 1HGCR2F79DA199666; 1HGCR2F79DA171026; 1HGCR2F79DA147678 | 1HGCR2F79DA139483 | 1HGCR2F79DA112185 | 1HGCR2F79DA120948; 1HGCR2F79DA140486; 1HGCR2F79DA182463 | 1HGCR2F79DA172287; 1HGCR2F79DA126295 | 1HGCR2F79DA165890; 1HGCR2F79DA149138; 1HGCR2F79DA157093; 1HGCR2F79DA117936 | 1HGCR2F79DA152668 | 1HGCR2F79DA163976 | 1HGCR2F79DA173813 | 1HGCR2F79DA199022; 1HGCR2F79DA167140 | 1HGCR2F79DA182639; 1HGCR2F79DA181992 | 1HGCR2F79DA167073 | 1HGCR2F79DA120075 | 1HGCR2F79DA196914; 1HGCR2F79DA180132 | 1HGCR2F79DA156980 | 1HGCR2F79DA127639

1HGCR2F79DA193446; 1HGCR2F79DA182334; 1HGCR2F79DA102644 | 1HGCR2F79DA157370 | 1HGCR2F79DA194760; 1HGCR2F79DA106712 | 1HGCR2F79DA165128; 1HGCR2F79DA122876; 1HGCR2F79DA195567 | 1HGCR2F79DA170880

1HGCR2F79DA155425 | 1HGCR2F79DA191051 | 1HGCR2F79DA177473 | 1HGCR2F79DA115569 | 1HGCR2F79DA125860 | 1HGCR2F79DA124627 | 1HGCR2F79DA184259 | 1HGCR2F79DA104488 | 1HGCR2F79DA162455 | 1HGCR2F79DA148362 | 1HGCR2F79DA127334 | 1HGCR2F79DA136471 | 1HGCR2F79DA128421 | 1HGCR2F79DA134509

1HGCR2F79DA180051 | 1HGCR2F79DA170457; 1HGCR2F79DA111229 | 1HGCR2F79DA137460; 1HGCR2F79DA124059 | 1HGCR2F79DA104619; 1HGCR2F79DA115426 | 1HGCR2F79DA196315 | 1HGCR2F79DA192247 | 1HGCR2F79DA188599; 1HGCR2F79DA126863 | 1HGCR2F79DA162391; 1HGCR2F79DA197609 | 1HGCR2F79DA114843 | 1HGCR2F79DA174119 | 1HGCR2F79DA191728 | 1HGCR2F79DA113661 | 1HGCR2F79DA106743

1HGCR2F79DA113529; 1HGCR2F79DA155294 | 1HGCR2F79DA177389; 1HGCR2F79DA155635; 1HGCR2F79DA167543 | 1HGCR2F79DA164951 | 1HGCR2F79DA165906; 1HGCR2F79DA158504; 1HGCR2F79DA195536

1HGCR2F79DA111490; 1HGCR2F79DA125597 | 1HGCR2F79DA181328 | 1HGCR2F79DA168675 | 1HGCR2F79DA194242 | 1HGCR2F79DA127883; 1HGCR2F79DA108833 | 1HGCR2F79DA173049 | 1HGCR2F79DA126801 | 1HGCR2F79DA198498 | 1HGCR2F79DA154999; 1HGCR2F79DA106645; 1HGCR2F79DA193088 | 1HGCR2F79DA191017 | 1HGCR2F79DA193785; 1HGCR2F79DA136714 | 1HGCR2F79DA112249; 1HGCR2F79DA197755 | 1HGCR2F79DA127740 | 1HGCR2F79DA154484; 1HGCR2F79DA108055 | 1HGCR2F79DA104992; 1HGCR2F79DA118570; 1HGCR2F79DA176730; 1HGCR2F79DA145588 | 1HGCR2F79DA175285 | 1HGCR2F79DA130315 | 1HGCR2F79DA178106 | 1HGCR2F79DA112879

1HGCR2F79DA121565 | 1HGCR2F79DA187887 | 1HGCR2F79DA171219 | 1HGCR2F79DA164271 | 1HGCR2F79DA117838 | 1HGCR2F79DA112848 | 1HGCR2F79DA180275; 1HGCR2F79DA174279 | 1HGCR2F79DA132503 | 1HGCR2F79DA105740 | 1HGCR2F79DA118326; 1HGCR2F79DA177991 | 1HGCR2F79DA150712; 1HGCR2F79DA196864 | 1HGCR2F79DA144358 | 1HGCR2F79DA131495; 1HGCR2F79DA197237; 1HGCR2F79DA175819 | 1HGCR2F79DA155165 | 1HGCR2F79DA114874

1HGCR2F79DA144280; 1HGCR2F79DA132100

1HGCR2F79DA165131; 1HGCR2F79DA101445; 1HGCR2F79DA174315 | 1HGCR2F79DA150869; 1HGCR2F79DA127110 | 1HGCR2F79DA164559; 1HGCR2F79DA183063; 1HGCR2F79DA166943; 1HGCR2F79DA173200; 1HGCR2F79DA178767; 1HGCR2F79DA189946; 1HGCR2F79DA172094 | 1HGCR2F79DA179384 | 1HGCR2F79DA136874 | 1HGCR2F79DA159474 | 1HGCR2F79DA133263 | 1HGCR2F79DA118004 | 1HGCR2F79DA148457; 1HGCR2F79DA141671; 1HGCR2F79DA171723 | 1HGCR2F79DA174962 | 1HGCR2F79DA124367; 1HGCR2F79DA109531; 1HGCR2F79DA165744; 1HGCR2F79DA186643 | 1HGCR2F79DA130377 | 1HGCR2F79DA186335

1HGCR2F79DA199294 | 1HGCR2F79DA151021 | 1HGCR2F79DA109223; 1HGCR2F79DA194502 | 1HGCR2F79DA153934 | 1HGCR2F79DA107391; 1HGCR2F79DA183306 | 1HGCR2F79DA138432 | 1HGCR2F79DA186190 | 1HGCR2F79DA140858 | 1HGCR2F79DA140987; 1HGCR2F79DA116236; 1HGCR2F79DA156364 | 1HGCR2F79DA140908 | 1HGCR2F79DA161371 | 1HGCR2F79DA166568 | 1HGCR2F79DA120495

1HGCR2F79DA132405; 1HGCR2F79DA196881 | 1HGCR2F79DA110744; 1HGCR2F79DA142397 | 1HGCR2F79DA161158; 1HGCR2F79DA106001; 1HGCR2F79DA141749

1HGCR2F79DA111778

1HGCR2F79DA178154 | 1HGCR2F79DA198257; 1HGCR2F79DA172385 | 1HGCR2F79DA179661 | 1HGCR2F79DA108444; 1HGCR2F79DA170281; 1HGCR2F79DA113174; 1HGCR2F79DA117502 | 1HGCR2F79DA158230 | 1HGCR2F79DA145929 | 1HGCR2F79DA172807; 1HGCR2F79DA114468; 1HGCR2F79DA115166; 1HGCR2F79DA179398 | 1HGCR2F79DA127432 | 1HGCR2F79DA125955; 1HGCR2F79DA124899 | 1HGCR2F79DA107830; 1HGCR2F79DA130718 | 1HGCR2F79DA145798 | 1HGCR2F79DA110646 | 1HGCR2F79DA151228 | 1HGCR2F79DA171785 | 1HGCR2F79DA135174 | 1HGCR2F79DA129987

1HGCR2F79DA130248; 1HGCR2F79DA148734 | 1HGCR2F79DA146241 | 1HGCR2F79DA134557 | 1HGCR2F79DA112252 | 1HGCR2F79DA152752; 1HGCR2F79DA155747 | 1HGCR2F79DA114695 | 1HGCR2F79DA164111 | 1HGCR2F79DA189882 | 1HGCR2F79DA188232 | 1HGCR2F79DA133795; 1HGCR2F79DA196251 | 1HGCR2F79DA163766 | 1HGCR2F79DA108590

1HGCR2F79DA160205 | 1HGCR2F79DA146062; 1HGCR2F79DA148880 | 1HGCR2F79DA132338 | 1HGCR2F79DA127088; 1HGCR2F79DA143873 | 1HGCR2F79DA102904; 1HGCR2F79DA101395 | 1HGCR2F79DA120061 | 1HGCR2F79DA128211 | 1HGCR2F79DA188652 | 1HGCR2F79DA193365 | 1HGCR2F79DA152220

1HGCR2F79DA129276 | 1HGCR2F79DA179269; 1HGCR2F79DA146515; 1HGCR2F79DA176579 | 1HGCR2F79DA127785 | 1HGCR2F79DA172032; 1HGCR2F79DA180129; 1HGCR2F79DA117595

1HGCR2F79DA154288

1HGCR2F79DA137815 | 1HGCR2F79DA125907 | 1HGCR2F79DA172760; 1HGCR2F79DA120383 | 1HGCR2F79DA157143; 1HGCR2F79DA102269; 1HGCR2F79DA171396; 1HGCR2F79DA135739 | 1HGCR2F79DA169308; 1HGCR2F79DA161161 | 1HGCR2F79DA126250 | 1HGCR2F79DA139676 | 1HGCR2F79DA105205; 1HGCR2F79DA141878 | 1HGCR2F79DA132582 | 1HGCR2F79DA165100; 1HGCR2F79DA145820; 1HGCR2F79DA166103; 1HGCR2F79DA153061 | 1HGCR2F79DA195410 | 1HGCR2F79DA121131; 1HGCR2F79DA113417 | 1HGCR2F79DA189316 | 1HGCR2F79DA141976 | 1HGCR2F79DA185377 | 1HGCR2F79DA173679 | 1HGCR2F79DA149656

1HGCR2F79DA169521; 1HGCR2F79DA193284 | 1HGCR2F79DA157305 | 1HGCR2F79DA110968 | 1HGCR2F79DA157241 | 1HGCR2F79DA199649 | 1HGCR2F79DA108511 | 1HGCR2F79DA188182 | 1HGCR2F79DA143923

1HGCR2F79DA122344; 1HGCR2F79DA125504 | 1HGCR2F79DA188148 | 1HGCR2F79DA134798; 1HGCR2F79DA104863

1HGCR2F79DA134736 | 1HGCR2F79DA166537 | 1HGCR2F79DA152394 | 1HGCR2F79DA162617 | 1HGCR2F79DA145185 | 1HGCR2F79DA186979 | 1HGCR2F79DA100828 | 1HGCR2F79DA115779; 1HGCR2F79DA142206 | 1HGCR2F79DA118942 | 1HGCR2F79DA171530 | 1HGCR2F79DA134459 | 1HGCR2F79DA130993 | 1HGCR2F79DA133392

1HGCR2F79DA183550 | 1HGCR2F79DA107133; 1HGCR2F79DA166618 | 1HGCR2F79DA131044 | 1HGCR2F79DA168109 | 1HGCR2F79DA144800 | 1HGCR2F79DA131464 | 1HGCR2F79DA117788; 1HGCR2F79DA121646 | 1HGCR2F79DA152721 | 1HGCR2F79DA137684

1HGCR2F79DA121405 | 1HGCR2F79DA149284 | 1HGCR2F79DA162309; 1HGCR2F79DA146191; 1HGCR2F79DA155439 | 1HGCR2F79DA197982 | 1HGCR2F79DA192944; 1HGCR2F79DA169003 | 1HGCR2F79DA138057; 1HGCR2F79DA152816 | 1HGCR2F79DA197738 | 1HGCR2F79DA162519

1HGCR2F79DA179062 | 1HGCR2F79DA166134; 1HGCR2F79DA125583 | 1HGCR2F79DA101607 | 1HGCR2F79DA141427 | 1HGCR2F79DA188201; 1HGCR2F79DA122554 | 1HGCR2F79DA194046 | 1HGCR2F79DA162178; 1HGCR2F79DA141184 | 1HGCR2F79DA108038; 1HGCR2F79DA118116; 1HGCR2F79DA118682; 1HGCR2F79DA126751 | 1HGCR2F79DA106791 | 1HGCR2F79DA185248; 1HGCR2F79DA125826 | 1HGCR2F79DA117967; 1HGCR2F79DA177182; 1HGCR2F79DA166263 | 1HGCR2F79DA118777 | 1HGCR2F79DA170586 | 1HGCR2F79DA156090 | 1HGCR2F79DA105768 | 1HGCR2F79DA151469; 1HGCR2F79DA191163 | 1HGCR2F79DA182527; 1HGCR2F79DA159443 | 1HGCR2F79DA144232 | 1HGCR2F79DA111571

1HGCR2F79DA192765 | 1HGCR2F79DA184178 | 1HGCR2F79DA116270 | 1HGCR2F79DA126135

1HGCR2F79DA136650 | 1HGCR2F79DA190563; 1HGCR2F79DA129004 | 1HGCR2F79DA162598

1HGCR2F79DA130931; 1HGCR2F79DA139810; 1HGCR2F79DA198551 | 1HGCR2F79DA139001; 1HGCR2F79DA143842 | 1HGCR2F79DA140035 | 1HGCR2F79DA112042 | 1HGCR2F79DA188585; 1HGCR2F79DA149379; 1HGCR2F79DA122506 | 1HGCR2F79DA188487

1HGCR2F79DA130184 | 1HGCR2F79DA191860 | 1HGCR2F79DA121310 | 1HGCR2F79DA135479

1HGCR2F79DA136261 | 1HGCR2F79DA105334 | 1HGCR2F79DA175769 | 1HGCR2F79DA149608 | 1HGCR2F79DA143775; 1HGCR2F79DA151391 | 1HGCR2F79DA133098 | 1HGCR2F79DA168434; 1HGCR2F79DA187033 | 1HGCR2F79DA174251; 1HGCR2F79DA101977; 1HGCR2F79DA175366; 1HGCR2F79DA151438; 1HGCR2F79DA112624; 1HGCR2F79DA103793 | 1HGCR2F79DA108959; 1HGCR2F79DA141573

1HGCR2F79DA153190; 1HGCR2F79DA184567; 1HGCR2F79DA129181; 1HGCR2F79DA142772 | 1HGCR2F79DA160883 | 1HGCR2F79DA145753; 1HGCR2F79DA139113 | 1HGCR2F79DA121355; 1HGCR2F79DA142237; 1HGCR2F79DA188036 | 1HGCR2F79DA115314; 1HGCR2F79DA176100

1HGCR2F79DA148264

1HGCR2F79DA198789 | 1HGCR2F79DA140665 | 1HGCR2F79DA191194 | 1HGCR2F79DA121744 | 1HGCR2F79DA193026 | 1HGCR2F79DA117810; 1HGCR2F79DA116981; 1HGCR2F79DA131710 | 1HGCR2F79DA153433 | 1HGCR2F79DA149043; 1HGCR2F79DA139497; 1HGCR2F79DA146465 | 1HGCR2F79DA111120 | 1HGCR2F79DA116365 | 1HGCR2F79DA127513 | 1HGCR2F79DA146935 | 1HGCR2F79DA132310; 1HGCR2F79DA148796; 1HGCR2F79DA158633 | 1HGCR2F79DA109240 | 1HGCR2F79DA198579

1HGCR2F79DA111067; 1HGCR2F79DA160432 | 1HGCR2F79DA177134 | 1HGCR2F79DA198159; 1HGCR2F79DA188800; 1HGCR2F79DA122862; 1HGCR2F79DA185797 | 1HGCR2F79DA130153 | 1HGCR2F79DA190756 | 1HGCR2F79DA153979 | 1HGCR2F79DA165243; 1HGCR2F79DA172872 | 1HGCR2F79DA187257; 1HGCR2F79DA162987 | 1HGCR2F79DA129861; 1HGCR2F79DA150774 | 1HGCR2F79DA168806

1HGCR2F79DA111151 | 1HGCR2F79DA110243

1HGCR2F79DA173682; 1HGCR2F79DA128094 | 1HGCR2F79DA159037 | 1HGCR2F79DA159863; 1HGCR2F79DA187078 | 1HGCR2F79DA161015 | 1HGCR2F79DA158776 | 1HGCR2F79DA100733 | 1HGCR2F79DA185279; 1HGCR2F79DA144005

1HGCR2F79DA154677 | 1HGCR2F79DA153464 | 1HGCR2F79DA180499 | 1HGCR2F79DA125194; 1HGCR2F79DA141329; 1HGCR2F79DA134929 | 1HGCR2F79DA146479 | 1HGCR2F79DA183970; 1HGCR2F79DA168613; 1HGCR2F79DA184391; 1HGCR2F79DA185234; 1HGCR2F79DA167557; 1HGCR2F79DA190739 | 1HGCR2F79DA145476 | 1HGCR2F79DA184987 | 1HGCR2F79DA186304 | 1HGCR2F79DA143632 | 1HGCR2F79DA174248; 1HGCR2F79DA170328; 1HGCR2F79DA144344; 1HGCR2F79DA133246 | 1HGCR2F79DA129245 | 1HGCR2F79DA166876; 1HGCR2F79DA154503; 1HGCR2F79DA120643; 1HGCR2F79DA167509 | 1HGCR2F79DA132145 | 1HGCR2F79DA168739 | 1HGCR2F79DA173973 | 1HGCR2F79DA136003; 1HGCR2F79DA169972; 1HGCR2F79DA124580 | 1HGCR2F79DA154307 | 1HGCR2F79DA164089 | 1HGCR2F79DA175335; 1HGCR2F79DA108525; 1HGCR2F79DA179899 | 1HGCR2F79DA163069 | 1HGCR2F79DA119489 | 1HGCR2F79DA130217

1HGCR2F79DA149527

1HGCR2F79DA135059; 1HGCR2F79DA139953; 1HGCR2F79DA122943 | 1HGCR2F79DA130556 | 1HGCR2F79DA145963 | 1HGCR2F79DA161869; 1HGCR2F79DA110405 | 1HGCR2F79DA136678

1HGCR2F79DA189672 | 1HGCR2F79DA172709 | 1HGCR2F79DA178039 | 1HGCR2F79DA195312; 1HGCR2F79DA138012

1HGCR2F79DA121081; 1HGCR2F79DA173715 | 1HGCR2F79DA187551 | 1HGCR2F79DA154131 | 1HGCR2F79DA153366 | 1HGCR2F79DA181510; 1HGCR2F79DA128533; 1HGCR2F79DA108282 | 1HGCR2F79DA182320; 1HGCR2F79DA169017 | 1HGCR2F79DA101543 | 1HGCR2F79DA135806 | 1HGCR2F79DA198405; 1HGCR2F79DA151715 | 1HGCR2F79DA153285 | 1HGCR2F79DA174864 | 1HGCR2F79DA126314; 1HGCR2F79DA146322; 1HGCR2F79DA145431 | 1HGCR2F79DA113465 | 1HGCR2F79DA119265; 1HGCR2F79DA125664; 1HGCR2F79DA129682 | 1HGCR2F79DA151679 | 1HGCR2F79DA142674 | 1HGCR2F79DA134445; 1HGCR2F79DA143145; 1HGCR2F79DA124465 | 1HGCR2F79DA156073; 1HGCR2F79DA117161; 1HGCR2F79DA131609 | 1HGCR2F79DA136020 | 1HGCR2F79DA189686 | 1HGCR2F79DA118178; 1HGCR2F79DA174010 | 1HGCR2F79DA180776 | 1HGCR2F79DA159913; 1HGCR2F79DA188005 | 1HGCR2F79DA168627 | 1HGCR2F79DA148393 | 1HGCR2F79DA162536 | 1HGCR2F79DA151164; 1HGCR2F79DA163704; 1HGCR2F79DA104121 | 1HGCR2F79DA132341; 1HGCR2F79DA149365 | 1HGCR2F79DA188814; 1HGCR2F79DA194659 | 1HGCR2F79DA117743 | 1HGCR2F79DA133862 | 1HGCR2F79DA130265 | 1HGCR2F79DA148023 | 1HGCR2F79DA185556 | 1HGCR2F79DA155330 | 1HGCR2F79DA140049

1HGCR2F79DA173214 | 1HGCR2F79DA110078 | 1HGCR2F79DA168336; 1HGCR2F79DA133022 | 1HGCR2F79DA105897 | 1HGCR2F79DA180826 | 1HGCR2F79DA108248 | 1HGCR2F79DA143713 | 1HGCR2F79DA153450; 1HGCR2F79DA158258; 1HGCR2F79DA125776 | 1HGCR2F79DA106113; 1HGCR2F79DA114535 | 1HGCR2F79DA122795 | 1HGCR2F79DA161516 | 1HGCR2F79DA112011 | 1HGCR2F79DA118424; 1HGCR2F79DA184438; 1HGCR2F79DA124210 | 1HGCR2F79DA178624 | 1HGCR2F79DA158650 | 1HGCR2F79DA119542; 1HGCR2F79DA193902; 1HGCR2F79DA122909 | 1HGCR2F79DA144991 | 1HGCR2F79DA111425; 1HGCR2F79DA112641 | 1HGCR2F79DA159121 | 1HGCR2F79DA140777 | 1HGCR2F79DA114860; 1HGCR2F79DA100666 | 1HGCR2F79DA173259 | 1HGCR2F79DA137524 | 1HGCR2F79DA161774 | 1HGCR2F79DA162956 | 1HGCR2F79DA191700 | 1HGCR2F79DA156431; 1HGCR2F79DA116527; 1HGCR2F79DA105222 | 1HGCR2F79DA178879 | 1HGCR2F79DA169423 | 1HGCR2F79DA107939 | 1HGCR2F79DA190577 | 1HGCR2F79DA118861 | 1HGCR2F79DA147454 | 1HGCR2F79DA187646 | 1HGCR2F79DA153870; 1HGCR2F79DA111845 | 1HGCR2F79DA117466

1HGCR2F79DA192698 | 1HGCR2F79DA107049; 1HGCR2F79DA105365 | 1HGCR2F79DA102210; 1HGCR2F79DA152766

1HGCR2F79DA167204 | 1HGCR2F79DA139127 | 1HGCR2F79DA183659 | 1HGCR2F79DA110436 | 1HGCR2F79DA128063 | 1HGCR2F79DA165792 | 1HGCR2F79DA127379

1HGCR2F79DA192278 | 1HGCR2F79DA102868 | 1HGCR2F79DA148426; 1HGCR2F79DA182026 | 1HGCR2F79DA172371 | 1HGCR2F79DA185878; 1HGCR2F79DA187128 | 1HGCR2F79DA119458; 1HGCR2F79DA170779 | 1HGCR2F79DA137264; 1HGCR2F79DA199716 | 1HGCR2F79DA172130

1HGCR2F79DA148992; 1HGCR2F79DA120190; 1HGCR2F79DA129827 | 1HGCR2F79DA164612 | 1HGCR2F79DA144196

1HGCR2F79DA171981 | 1HGCR2F79DA196668; 1HGCR2F79DA139239; 1HGCR2F79DA107813; 1HGCR2F79DA137393 | 1HGCR2F79DA128502; 1HGCR2F79DA131092

1HGCR2F79DA160446; 1HGCR2F79DA153268 | 1HGCR2F79DA137443 | 1HGCR2F79DA177764 | 1HGCR2F79DA118262 | 1HGCR2F79DA115717; 1HGCR2F79DA177490 | 1HGCR2F79DA163234 | 1HGCR2F79DA123364 | 1HGCR2F79DA183791 | 1HGCR2F79DA140553 | 1HGCR2F79DA195780 | 1HGCR2F79DA111294 | 1HGCR2F79DA162682 | 1HGCR2F79DA152749; 1HGCR2F79DA107455 | 1HGCR2F79DA147955 | 1HGCR2F79DA177442; 1HGCR2F79DA114289 | 1HGCR2F79DA170085 | 1HGCR2F79DA154078; 1HGCR2F79DA194063 | 1HGCR2F79DA166974; 1HGCR2F79DA192801 | 1HGCR2F79DA145946

1HGCR2F79DA199537 | 1HGCR2F79DA173732 | 1HGCR2F79DA121209; 1HGCR2F79DA179658

1HGCR2F79DA163010 | 1HGCR2F79DA192734 | 1HGCR2F79DA115989; 1HGCR2F79DA164545

1HGCR2F79DA166473; 1HGCR2F79DA172578; 1HGCR2F79DA131867 | 1HGCR2F79DA162584

1HGCR2F79DA197724 | 1HGCR2F79DA137068; 1HGCR2F79DA113742 | 1HGCR2F79DA124675 | 1HGCR2F79DA189784 | 1HGCR2F79DA191843 | 1HGCR2F79DA137491; 1HGCR2F79DA189414; 1HGCR2F79DA198291

1HGCR2F79DA149558; 1HGCR2F79DA153562; 1HGCR2F79DA169342; 1HGCR2F79DA160575 | 1HGCR2F79DA152492

1HGCR2F79DA120674 | 1HGCR2F79DA174301 | 1HGCR2F79DA144103 | 1HGCR2F79DA109920; 1HGCR2F79DA167025 | 1HGCR2F79DA125650 | 1HGCR2F79DA168353 | 1HGCR2F79DA112400 | 1HGCR2F79DA116530 | 1HGCR2F79DA153836 | 1HGCR2F79DA151259 | 1HGCR2F79DA125809; 1HGCR2F79DA164660 | 1HGCR2F79DA170782 | 1HGCR2F79DA137376 | 1HGCR2F79DA165971; 1HGCR2F79DA130105 | 1HGCR2F79DA183077 | 1HGCR2F79DA199618 | 1HGCR2F79DA176243

1HGCR2F79DA191812 | 1HGCR2F79DA143274

1HGCR2F79DA197500 | 1HGCR2F79DA193091; 1HGCR2F79DA146305 | 1HGCR2F79DA196931; 1HGCR2F79DA194483; 1HGCR2F79DA114079 | 1HGCR2F79DA159152

1HGCR2F79DA144215 | 1HGCR2F79DA145638; 1HGCR2F79DA167395 | 1HGCR2F79DA164755 | 1HGCR2F79DA119962

1HGCR2F79DA191941; 1HGCR2F79DA153917 | 1HGCR2F79DA176386

1HGCR2F79DA106869; 1HGCR2F79DA131898; 1HGCR2F79DA184911; 1HGCR2F79DA119668 | 1HGCR2F79DA194077; 1HGCR2F79DA154713

1HGCR2F79DA158700 | 1HGCR2F79DA115622; 1HGCR2F79DA107357; 1HGCR2F79DA121730; 1HGCR2F79DA131173 | 1HGCR2F79DA179174 | 1HGCR2F79DA138589; 1HGCR2F79DA124336; 1HGCR2F79DA145994 | 1HGCR2F79DA117029 | 1HGCR2F79DA104913

1HGCR2F79DA113823 | 1HGCR2F79DA192376 | 1HGCR2F79DA143694 | 1HGCR2F79DA129651

1HGCR2F79DA195939; 1HGCR2F79DA190286 | 1HGCR2F79DA126460 | 1HGCR2F79DA115958 | 1HGCR2F79DA175979; 1HGCR2F79DA148975 | 1HGCR2F79DA109853; 1HGCR2F79DA159149; 1HGCR2F79DA168238 | 1HGCR2F79DA159006 | 1HGCR2F79DA137944; 1HGCR2F79DA105527 | 1HGCR2F79DA179532 | 1HGCR2F79DA136597 | 1HGCR2F79DA136941

1HGCR2F79DA167106 | 1HGCR2F79DA123252 | 1HGCR2F79DA168854 | 1HGCR2F79DA172791 | 1HGCR2F79DA141217 | 1HGCR2F79DA140178 | 1HGCR2F79DA175898 | 1HGCR2F79DA195164 | 1HGCR2F79DA170135; 1HGCR2F79DA155991; 1HGCR2F79DA107715; 1HGCR2F79DA139824 | 1HGCR2F79DA125132; 1HGCR2F79DA100442; 1HGCR2F79DA156865; 1HGCR2F79DA116141 | 1HGCR2F79DA184245 | 1HGCR2F79DA133389

1HGCR2F79DA184648 | 1HGCR2F79DA121064 | 1HGCR2F79DA100330

1HGCR2F79DA120318; 1HGCR2F79DA108850 | 1HGCR2F79DA139614; 1HGCR2F79DA110291 | 1HGCR2F79DA192409 | 1HGCR2F79DA101557 | 1HGCR2F79DA162827 | 1HGCR2F79DA111876 | 1HGCR2F79DA191406; 1HGCR2F79DA147051; 1HGCR2F79DA169325 | 1HGCR2F79DA194712; 1HGCR2F79DA156039; 1HGCR2F79DA158387; 1HGCR2F79DA127592; 1HGCR2F79DA126717; 1HGCR2F79DA196699 | 1HGCR2F79DA110680; 1HGCR2F79DA121887; 1HGCR2F79DA189803 | 1HGCR2F79DA100697; 1HGCR2F79DA117239 | 1HGCR2F79DA178865; 1HGCR2F79DA164433; 1HGCR2F79DA119847 | 1HGCR2F79DA138687 | 1HGCR2F79DA186531; 1HGCR2F79DA155831 | 1HGCR2F79DA108783 | 1HGCR2F79DA165873 | 1HGCR2F79DA167199

1HGCR2F79DA159894 | 1HGCR2F79DA113563; 1HGCR2F79DA165226; 1HGCR2F79DA183628; 1HGCR2F79DA128788 | 1HGCR2F79DA128483; 1HGCR2F79DA151262 | 1HGCR2F79DA154209 | 1HGCR2F79DA132243 | 1HGCR2F79DA194404 | 1HGCR2F79DA121923 | 1HGCR2F79DA153108 | 1HGCR2F79DA199151; 1HGCR2F79DA139404; 1HGCR2F79DA115040; 1HGCR2F79DA185640 | 1HGCR2F79DA184052

1HGCR2F79DA170653 | 1HGCR2F79DA133635

1HGCR2F79DA137636 | 1HGCR2F79DA143677 | 1HGCR2F79DA132808 | 1HGCR2F79DA160172 | 1HGCR2F79DA155036; 1HGCR2F79DA186349 | 1HGCR2F79DA100859 | 1HGCR2F79DA163492; 1HGCR2F79DA101798; 1HGCR2F79DA158194; 1HGCR2F79DA171527 | 1HGCR2F79DA189462 | 1HGCR2F79DA192006; 1HGCR2F79DA181877 | 1HGCR2F79DA172614; 1HGCR2F79DA130752; 1HGCR2F79DA116785 | 1HGCR2F79DA199828 | 1HGCR2F79DA121050; 1HGCR2F79DA150550 | 1HGCR2F79DA116351 | 1HGCR2F79DA186268 | 1HGCR2F79DA189235 | 1HGCR2F79DA103681; 1HGCR2F79DA126815 | 1HGCR2F79DA160169

1HGCR2F79DA163279; 1HGCR2F79DA196850; 1HGCR2F79DA111263 | 1HGCR2F79DA189106 | 1HGCR2F79DA117371 | 1HGCR2F79DA187355 | 1HGCR2F79DA111005 | 1HGCR2F79DA100148

1HGCR2F79DA193186 | 1HGCR2F79DA150418 | 1HGCR2F79DA127219

1HGCR2F79DA185721 | 1HGCR2F79DA102157 | 1HGCR2F79DA134915 | 1HGCR2F79DA121629; 1HGCR2F79DA114969; 1HGCR2F79DA179823 | 1HGCR2F79DA196718 | 1HGCR2F79DA164447 | 1HGCR2F79DA159099 | 1HGCR2F79DA149401; 1HGCR2F79DA109271; 1HGCR2F79DA182964 | 1HGCR2F79DA162049 | 1HGCR2F79DA115748; 1HGCR2F79DA149897 | 1HGCR2F79DA177652; 1HGCR2F79DA149687; 1HGCR2F79DA103390 | 1HGCR2F79DA188408 | 1HGCR2F79DA176372; 1HGCR2F79DA166425 | 1HGCR2F79DA147471 | 1HGCR2F79DA102823; 1HGCR2F79DA166411; 1HGCR2F79DA187369 | 1HGCR2F79DA191678 | 1HGCR2F79DA129097 | 1HGCR2F79DA172435 | 1HGCR2F79DA145350 | 1HGCR2F79DA145090 | 1HGCR2F79DA193298; 1HGCR2F79DA123848; 1HGCR2F79DA101588 | 1HGCR2F79DA157384 | 1HGCR2F79DA159328; 1HGCR2F79DA190403; 1HGCR2F79DA115684 | 1HGCR2F79DA194967 | 1HGCR2F79DA118276; 1HGCR2F79DA170913; 1HGCR2F79DA101493 | 1HGCR2F79DA138575 | 1HGCR2F79DA115572 | 1HGCR2F79DA158664 | 1HGCR2F79DA110730 | 1HGCR2F79DA185220 | 1HGCR2F79DA128581

1HGCR2F79DA155666 | 1HGCR2F79DA165341

1HGCR2F79DA120416; 1HGCR2F79DA198680; 1HGCR2F79DA145428 | 1HGCR2F79DA131982 | 1HGCR2F79DA177859

1HGCR2F79DA112039; 1HGCR2F79DA101154; 1HGCR2F79DA163556 | 1HGCR2F79DA166988; 1HGCR2F79DA127527 | 1HGCR2F79DA145641 | 1HGCR2F79DA184326 | 1HGCR2F79DA173455 | 1HGCR2F79DA101218 | 1HGCR2F79DA172824 | 1HGCR2F79DA112333 | 1HGCR2F79DA168868 | 1HGCR2F79DA181734 | 1HGCR2F79DA189008 | 1HGCR2F79DA140570 | 1HGCR2F79DA171012; 1HGCR2F79DA119413 | 1HGCR2F79DA183872 | 1HGCR2F79DA114261 | 1HGCR2F79DA196265 | 1HGCR2F79DA182883 | 1HGCR2F79DA164853 | 1HGCR2F79DA140679 | 1HGCR2F79DA105236 | 1HGCR2F79DA167476

1HGCR2F79DA144425; 1HGCR2F79DA127723 | 1HGCR2F79DA162388 | 1HGCR2F79DA149219 | 1HGCR2F79DA108105 | 1HGCR2F79DA182530 | 1HGCR2F79DA184441 | 1HGCR2F79DA126068 | 1HGCR2F79DA171365 | 1HGCR2F79DA159460 | 1HGCR2F79DA167364 | 1HGCR2F79DA178381; 1HGCR2F79DA116723 | 1HGCR2F79DA118097 | 1HGCR2F79DA171124 | 1HGCR2F79DA103504; 1HGCR2F79DA123929

1HGCR2F79DA153058 | 1HGCR2F79DA146398; 1HGCR2F79DA162925; 1HGCR2F79DA121517 | 1HGCR2F79DA197089 | 1HGCR2F79DA132372 | 1HGCR2F79DA166327; 1HGCR2F79DA156204; 1HGCR2F79DA123574 | 1HGCR2F79DA151472; 1HGCR2F79DA144893 | 1HGCR2F79DA156543; 1HGCR2F79DA109478; 1HGCR2F79DA123431 | 1HGCR2F79DA172676 | 1HGCR2F79DA157224; 1HGCR2F79DA102725 | 1HGCR2F79DA194127 | 1HGCR2F79DA145283 | 1HGCR2F79DA119640 | 1HGCR2F79DA182866 | 1HGCR2F79DA190904 | 1HGCR2F79DA193074

1HGCR2F79DA117516 | 1HGCR2F79DA185170

1HGCR2F79DA142724 | 1HGCR2F79DA126359 | 1HGCR2F79DA106144 | 1HGCR2F79DA157885; 1HGCR2F79DA183113 | 1HGCR2F79DA165484; 1HGCR2F79DA121839 | 1HGCR2F79DA119329; 1HGCR2F79DA164870 | 1HGCR2F79DA180910; 1HGCR2F79DA161841; 1HGCR2F79DA197772; 1HGCR2F79DA121470 | 1HGCR2F79DA108265; 1HGCR2F79DA181801; 1HGCR2F79DA191180 | 1HGCR2F79DA141248; 1HGCR2F79DA112106 | 1HGCR2F79DA115636; 1HGCR2F79DA158924

1HGCR2F79DA190708 | 1HGCR2F79DA187940 | 1HGCR2F79DA122425 | 1HGCR2F79DA136762 | 1HGCR2F79DA171866

1HGCR2F79DA196735 | 1HGCR2F79DA110470; 1HGCR2F79DA111859; 1HGCR2F79DA117998 | 1HGCR2F79DA180230 | 1HGCR2F79DA186254 | 1HGCR2F79DA119878 | 1HGCR2F79DA122361 | 1HGCR2F79DA120934 | 1HGCR2F79DA198310 | 1HGCR2F79DA113837; 1HGCR2F79DA192619; 1HGCR2F79DA192216; 1HGCR2F79DA152444 | 1HGCR2F79DA130492 | 1HGCR2F79DA126393 | 1HGCR2F79DA185864; 1HGCR2F79DA165274; 1HGCR2F79DA103549 | 1HGCR2F79DA112753 | 1HGCR2F79DA118391; 1HGCR2F79DA129617 | 1HGCR2F79DA114664; 1HGCR2F79DA105267; 1HGCR2F79DA101784 | 1HGCR2F79DA111361 | 1HGCR2F79DA151634; 1HGCR2F79DA185508 | 1HGCR2F79DA134543 | 1HGCR2F79DA174847; 1HGCR2F79DA168448; 1HGCR2F79DA150967 | 1HGCR2F79DA197206 | 1HGCR2F79DA151780 | 1HGCR2F79DA190725 | 1HGCR2F79DA104443 | 1HGCR2F79DA150743 | 1HGCR2F79DA126653 | 1HGCR2F79DA189770 | 1HGCR2F79DA145025

1HGCR2F79DA101915 | 1HGCR2F79DA146708 | 1HGCR2F79DA182706; 1HGCR2F79DA137359 | 1HGCR2F79DA117905 | 1HGCR2F79DA118147; 1HGCR2F79DA160012 | 1HGCR2F79DA126118 | 1HGCR2F79DA194807

1HGCR2F79DA187744 | 1HGCR2F79DA149107 | 1HGCR2F79DA134493 | 1HGCR2F79DA197139 | 1HGCR2F79DA173309 | 1HGCR2F79DA186478; 1HGCR2F79DA163427 | 1HGCR2F79DA135336; 1HGCR2F79DA152654; 1HGCR2F79DA164092 | 1HGCR2F79DA140116 | 1HGCR2F79DA159202 | 1HGCR2F79DA125759 | 1HGCR2F79DA181829 | 1HGCR2F79DA191471 | 1HGCR2F79DA143419 | 1HGCR2F79DA160950; 1HGCR2F79DA162200; 1HGCR2F79DA185119; 1HGCR2F79DA111389 | 1HGCR2F79DA164030 | 1HGCR2F79DA186299 | 1HGCR2F79DA172886; 1HGCR2F79DA161418 | 1HGCR2F79DA112395 | 1HGCR2F79DA182737; 1HGCR2F79DA134431

1HGCR2F79DA154954; 1HGCR2F79DA197870; 1HGCR2F79DA104412 | 1HGCR2F79DA175187; 1HGCR2F79DA163962 | 1HGCR2F79DA138480; 1HGCR2F79DA104829; 1HGCR2F79DA159605 | 1HGCR2F79DA102322 | 1HGCR2F79DA132940; 1HGCR2F79DA154632 | 1HGCR2F79DA186710 | 1HGCR2F79DA105026 | 1HGCR2F79DA188358 | 1HGCR2F79DA194919 | 1HGCR2F79DA174881; 1HGCR2F79DA105625 | 1HGCR2F79DA146501; 1HGCR2F79DA110114; 1HGCR2F79DA155487 | 1HGCR2F79DA143260; 1HGCR2F79DA104782

1HGCR2F79DA145509 | 1HGCR2F79DA174816 | 1HGCR2F79DA114244 | 1HGCR2F79DA169728; 1HGCR2F79DA114194; 1HGCR2F79DA186383 | 1HGCR2F79DA137426; 1HGCR2F79DA192426 | 1HGCR2F79DA163525; 1HGCR2F79DA102661 | 1HGCR2F79DA118732; 1HGCR2F79DA187517; 1HGCR2F79DA168370; 1HGCR2F79DA196797; 1HGCR2F79DA149530; 1HGCR2F79DA179871 | 1HGCR2F79DA193740 | 1HGCR2F79DA185699 | 1HGCR2F79DA179837 | 1HGCR2F79DA151214 | 1HGCR2F79DA136972 | 1HGCR2F79DA158289; 1HGCR2F79DA158051 | 1HGCR2F79DA186688; 1HGCR2F79DA174556; 1HGCR2F79DA130833 | 1HGCR2F79DA119654; 1HGCR2F79DA115829

1HGCR2F79DA134204 | 1HGCR2F79DA175125

1HGCR2F79DA117550 | 1HGCR2F79DA130721; 1HGCR2F79DA126328; 1HGCR2F79DA180535 | 1HGCR2F79DA177702 | 1HGCR2F79DA166229

1HGCR2F79DA179773 | 1HGCR2F79DA182270 | 1HGCR2F79DA163718

1HGCR2F79DA128869 | 1HGCR2F79DA179515; 1HGCR2F79DA131478

1HGCR2F79DA116303 | 1HGCR2F79DA105902 | 1HGCR2F79DA163184 | 1HGCR2F79DA164982 | 1HGCR2F79DA196010

1HGCR2F79DA139788 | 1HGCR2F79DA145770; 1HGCR2F79DA182947 | 1HGCR2F79DA118729 | 1HGCR2F79DA163928; 1HGCR2F79DA147440; 1HGCR2F79DA101624 | 1HGCR2F79DA159846; 1HGCR2F79DA164867 | 1HGCR2F79DA198744 | 1HGCR2F79DA162231; 1HGCR2F79DA128760 | 1HGCR2F79DA148720 | 1HGCR2F79DA187761 | 1HGCR2F79DA155442 | 1HGCR2F79DA190420; 1HGCR2F79DA158342; 1HGCR2F79DA162326; 1HGCR2F79DA124207 | 1HGCR2F79DA103860 | 1HGCR2F79DA155084 | 1HGCR2F79DA102921; 1HGCR2F79DA167753; 1HGCR2F79DA181765; 1HGCR2F79DA158213; 1HGCR2F79DA104832; 1HGCR2F79DA110579 | 1HGCR2F79DA198355 | 1HGCR2F79DA103700 | 1HGCR2F79DA137197; 1HGCR2F79DA104054

1HGCR2F79DA160155 | 1HGCR2F79DA100540 | 1HGCR2F79DA125499; 1HGCR2F79DA159085 | 1HGCR2F79DA176999; 1HGCR2F79DA192927; 1HGCR2F79DA188554 | 1HGCR2F79DA187727; 1HGCR2F79DA129195; 1HGCR2F79DA116219; 1HGCR2F79DA128516 | 1HGCR2F79DA166196 | 1HGCR2F79DA197061 | 1HGCR2F79DA118164

1HGCR2F79DA113403 | 1HGCR2F79DA172533 | 1HGCR2F79DA184410 | 1HGCR2F79DA193267; 1HGCR2F79DA175190 | 1HGCR2F79DA195813 | 1HGCR2F79DA194984; 1HGCR2F79DA121341; 1HGCR2F79DA179370; 1HGCR2F79DA169650; 1HGCR2F79DA197013 | 1HGCR2F79DA104040; 1HGCR2F79DA188621

1HGCR2F79DA135627; 1HGCR2F79DA169356; 1HGCR2F79DA141069; 1HGCR2F79DA108766; 1HGCR2F79DA178185; 1HGCR2F79DA181927

1HGCR2F79DA126054 | 1HGCR2F79DA146126 | 1HGCR2F79DA134896 | 1HGCR2F79DA172726 | 1HGCR2F79DA161001 | 1HGCR2F79DA118357 | 1HGCR2F79DA111943

1HGCR2F79DA129472; 1HGCR2F79DA177604 | 1HGCR2F79DA183516 | 1HGCR2F79DA137555 | 1HGCR2F79DA104961; 1HGCR2F79DA189669 | 1HGCR2F79DA177067

1HGCR2F79DA172421 | 1HGCR2F79DA182981 | 1HGCR2F79DA177750; 1HGCR2F79DA100862 | 1HGCR2F79DA138401 | 1HGCR2F79DA150404; 1HGCR2F79DA115250 | 1HGCR2F79DA167526

1HGCR2F79DA126880; 1HGCR2F79DA193141; 1HGCR2F79DA188117 | 1HGCR2F79DA102370 | 1HGCR2F79DA153609; 1HGCR2F79DA193625 | 1HGCR2F79DA133148; 1HGCR2F79DA103924; 1HGCR2F79DA184455; 1HGCR2F79DA171446; 1HGCR2F79DA194726; 1HGCR2F79DA195732 | 1HGCR2F79DA187243; 1HGCR2F79DA140701 | 1HGCR2F79DA179143 | 1HGCR2F79DA103146 | 1HGCR2F79DA186271 | 1HGCR2F79DA140259; 1HGCR2F79DA171320 | 1HGCR2F79DA103244 | 1HGCR2F79DA125535 | 1HGCR2F79DA163217 | 1HGCR2F79DA143193; 1HGCR2F79DA146658; 1HGCR2F79DA190711 | 1HGCR2F79DA179983; 1HGCR2F79DA190840 | 1HGCR2F79DA165016

1HGCR2F79DA126779; 1HGCR2F79DA193673 | 1HGCR2F79DA197464 | 1HGCR2F79DA134901 | 1HGCR2F79DA106757; 1HGCR2F79DA128595; 1HGCR2F79DA188330; 1HGCR2F79DA106967 | 1HGCR2F79DA169261

1HGCR2F79DA143209 | 1HGCR2F79DA101249 | 1HGCR2F79DA110257 | 1HGCR2F79DA130329 | 1HGCR2F79DA136065 | 1HGCR2F79DA127446 | 1HGCR2F79DA183256; 1HGCR2F79DA120772 | 1HGCR2F79DA163086 | 1HGCR2F79DA144067 | 1HGCR2F79DA109609 | 1HGCR2F79DA147048 | 1HGCR2F79DA188747 | 1HGCR2F79DA140715

1HGCR2F79DA132906

1HGCR2F79DA104779; 1HGCR2F79DA117046 | 1HGCR2F79DA198601; 1HGCR2F79DA175707; 1HGCR2F79DA153187

1HGCR2F79DA159586 | 1HGCR2F79DA193897 | 1HGCR2F79DA107164 | 1HGCR2F79DA108864; 1HGCR2F79DA185623 | 1HGCR2F79DA173116 | 1HGCR2F79DA178249 | 1HGCR2F79DA145591; 1HGCR2F79DA141797; 1HGCR2F79DA166683 | 1HGCR2F79DA178459 | 1HGCR2F79DA146952; 1HGCR2F79DA117421 | 1HGCR2F79DA138608 | 1HGCR2F79DA125440 | 1HGCR2F79DA195424 | 1HGCR2F79DA157806 | 1HGCR2F79DA161810 | 1HGCR2F79DA136454; 1HGCR2F79DA102563; 1HGCR2F79DA146319; 1HGCR2F79DA165369 | 1HGCR2F79DA112221; 1HGCR2F79DA122635; 1HGCR2F79DA168062; 1HGCR2F79DA119167

1HGCR2F79DA144537; 1HGCR2F79DA149060 | 1HGCR2F79DA183838; 1HGCR2F79DA172273 | 1HGCR2F79DA130668 | 1HGCR2F79DA156476

1HGCR2F79DA167641 | 1HGCR2F79DA154453 | 1HGCR2F79DA140018

1HGCR2F79DA127589; 1HGCR2F79DA102899 | 1HGCR2F79DA154047 | 1HGCR2F79DA181975

1HGCR2F79DA183080 | 1HGCR2F79DA190658; 1HGCR2F79DA120805; 1HGCR2F79DA187937; 1HGCR2F79DA135143 | 1HGCR2F79DA124322 | 1HGCR2F79DA181362; 1HGCR2F79DA124577; 1HGCR2F79DA184696; 1HGCR2F79DA122070; 1HGCR2F79DA110453 | 1HGCR2F79DA130427 | 1HGCR2F79DA106354; 1HGCR2F79DA161936 | 1HGCR2F79DA142173 | 1HGCR2F79DA166750 | 1HGCR2F79DA198954; 1HGCR2F79DA181457 | 1HGCR2F79DA156526 | 1HGCR2F79DA124966 | 1HGCR2F79DA155652 | 1HGCR2F79DA122330 | 1HGCR2F79DA118990 | 1HGCR2F79DA109576 | 1HGCR2F79DA156591 | 1HGCR2F79DA193866 | 1HGCR2F79DA111277 | 1HGCR2F79DA147079; 1HGCR2F79DA142979 | 1HGCR2F79DA167901; 1HGCR2F79DA135949; 1HGCR2F79DA155697 | 1HGCR2F79DA101896; 1HGCR2F79DA120142 | 1HGCR2F79DA147728 | 1HGCR2F79DA114812 | 1HGCR2F79DA187677

1HGCR2F79DA103695 | 1HGCR2F79DA155070; 1HGCR2F79DA102594 | 1HGCR2F79DA187159 | 1HGCR2F79DA164609; 1HGCR2F79DA100831 | 1HGCR2F79DA152170; 1HGCR2F79DA177599 | 1HGCR2F79DA185573 | 1HGCR2F79DA199750 | 1HGCR2F79DA161435 | 1HGCR2F79DA165713 | 1HGCR2F79DA183337

1HGCR2F79DA164688; 1HGCR2F79DA157790; 1HGCR2F79DA182608; 1HGCR2F79DA145333; 1HGCR2F79DA154517; 1HGCR2F79DA121534 | 1HGCR2F79DA127978 | 1HGCR2F79DA136681 | 1HGCR2F79DA114146 | 1HGCR2F79DA129066; 1HGCR2F79DA180180 | 1HGCR2F79DA169258

1HGCR2F79DA198842; 1HGCR2F79DA107245 | 1HGCR2F79DA179188 | 1HGCR2F79DA106080 | 1HGCR2F79DA145154 | 1HGCR2F79DA171110; 1HGCR2F79DA122232 | 1HGCR2F79DA151536 | 1HGCR2F79DA144098 | 1HGCR2F79DA127186 | 1HGCR2F79DA104247 | 1HGCR2F79DA197934 | 1HGCR2F79DA157112 | 1HGCR2F79DA181183

1HGCR2F79DA167798 | 1HGCR2F79DA198047; 1HGCR2F79DA141850

1HGCR2F79DA107892 | 1HGCR2F79DA194516 | 1HGCR2F79DA106015

1HGCR2F79DA105818 | 1HGCR2F79DA142660; 1HGCR2F79DA122697 | 1HGCR2F79DA168224; 1HGCR2F79DA175853; 1HGCR2F79DA186156 | 1HGCR2F79DA166795; 1HGCR2F79DA158406 | 1HGCR2F79DA138446 | 1HGCR2F79DA143565; 1HGCR2F79DA148099 | 1HGCR2F79DA129679 | 1HGCR2F79DA170491 | 1HGCR2F79DA160723 | 1HGCR2F79DA112655 | 1HGCR2F79DA190465 | 1HGCR2F79DA138110; 1HGCR2F79DA101378; 1HGCR2F79DA117144; 1HGCR2F79DA133182 | 1HGCR2F79DA155604 | 1HGCR2F79DA134302 | 1HGCR2F79DA137670; 1HGCR2F79DA153156 | 1HGCR2F79DA112882 | 1HGCR2F79DA176520 | 1HGCR2F79DA193964; 1HGCR2F79DA127575 | 1HGCR2F79DA175223

1HGCR2F79DA156803; 1HGCR2F79DA110632 | 1HGCR2F79DA120593 | 1HGCR2F79DA188215; 1HGCR2F79DA149267 | 1HGCR2F79DA112932 | 1HGCR2F79DA109867; 1HGCR2F79DA178431 | 1HGCR2F79DA117564 | 1HGCR2F79DA199943 | 1HGCR2F79DA136728 | 1HGCR2F79DA134820 | 1HGCR2F79DA168529; 1HGCR2F79DA123753 | 1HGCR2F79DA177358; 1HGCR2F79DA140309 | 1HGCR2F79DA148166 | 1HGCR2F79DA161998 | 1HGCR2F79DA111909 | 1HGCR2F79DA177392 | 1HGCR2F79DA165288; 1HGCR2F79DA152539

1HGCR2F79DA107682 | 1HGCR2F79DA156798; 1HGCR2F79DA193561; 1HGCR2F79DA137104 | 1HGCR2F79DA100005; 1HGCR2F79DA168935; 1HGCR2F79DA131643 | 1HGCR2F79DA117306 | 1HGCR2F79DA187498 | 1HGCR2F79DA128550 | 1HGCR2F79DA159135; 1HGCR2F79DA183953 | 1HGCR2F79DA174461 | 1HGCR2F79DA139662 | 1HGCR2F79DA160186 | 1HGCR2F79DA106421 | 1HGCR2F79DA167042 | 1HGCR2F79DA131304 | 1HGCR2F79DA169678; 1HGCR2F79DA108752; 1HGCR2F79DA169518 | 1HGCR2F79DA130914 | 1HGCR2F79DA127074 | 1HGCR2F79DA163251 | 1HGCR2F79DA145347 | 1HGCR2F79DA101316 | 1HGCR2F79DA178073; 1HGCR2F79DA122473

1HGCR2F79DA146742

1HGCR2F79DA177232 | 1HGCR2F79DA170121; 1HGCR2F79DA156722

1HGCR2F79DA118150; 1HGCR2F79DA174234 | 1HGCR2F79DA121985 | 1HGCR2F79DA198811 | 1HGCR2F79DA106970; 1HGCR2F79DA131691 | 1HGCR2F79DA120951; 1HGCR2F79DA151066 | 1HGCR2F79DA164366 | 1HGCR2F79DA174069; 1HGCR2F79DA131240 | 1HGCR2F79DA160043; 1HGCR2F79DA109819; 1HGCR2F79DA122859 | 1HGCR2F79DA186609 | 1HGCR2F79DA185105 | 1HGCR2F79DA116317 | 1HGCR2F79DA104958

1HGCR2F79DA197562; 1HGCR2F79DA165081; 1HGCR2F79DA167560 | 1HGCR2F79DA138172 | 1HGCR2F79DA172113

1HGCR2F79DA152315 | 1HGCR2F79DA138205 | 1HGCR2F79DA142626 | 1HGCR2F79DA107312; 1HGCR2F79DA117600; 1HGCR2F79DA119749 | 1HGCR2F79DA189123 | 1HGCR2F79DA143517 | 1HGCR2F79DA137183 | 1HGCR2F79DA111957 | 1HGCR2F79DA164965 | 1HGCR2F79DA150175 | 1HGCR2F79DA131805; 1HGCR2F79DA113093; 1HGCR2F79DA193379 | 1HGCR2F79DA180714 | 1HGCR2F79DA117483 | 1HGCR2F79DA116852; 1HGCR2F79DA140374 | 1HGCR2F79DA152072 | 1HGCR2F79DA198114 | 1HGCR2F79DA109948 | 1HGCR2F79DA132551 | 1HGCR2F79DA195830 | 1HGCR2F79DA155618 | 1HGCR2F79DA174153

1HGCR2F79DA103986 | 1HGCR2F79DA101283 | 1HGCR2F79DA163072; 1HGCR2F79DA131920 | 1HGCR2F79DA192460 | 1HGCR2F79DA171155; 1HGCR2F79DA104135; 1HGCR2F79DA139208; 1HGCR2F79DA167834 | 1HGCR2F79DA140990 | 1HGCR2F79DA122313 | 1HGCR2F79DA129049; 1HGCR2F79DA179255 | 1HGCR2F79DA143758; 1HGCR2F79DA118259 | 1HGCR2F79DA199490; 1HGCR2F79DA104801

1HGCR2F79DA167588

1HGCR2F79DA186822 | 1HGCR2F79DA154775 | 1HGCR2F79DA172743; 1HGCR2F79DA117323 | 1HGCR2F79DA183130; 1HGCR2F79DA183032 | 1HGCR2F79DA171477 | 1HGCR2F79DA137538 | 1HGCR2F79DA108556 | 1HGCR2F79DA176792; 1HGCR2F79DA174430; 1HGCR2F79DA120156 | 1HGCR2F79DA128662 | 1HGCR2F79DA180311 | 1HGCR2F79DA143257 | 1HGCR2F79DA114051 | 1HGCR2F79DA159815; 1HGCR2F79DA126555

1HGCR2F79DA130086 | 1HGCR2F79DA144361 | 1HGCR2F79DA169440; 1HGCR2F79DA131013; 1HGCR2F79DA181233 | 1HGCR2F79DA194158; 1HGCR2F79DA178297 | 1HGCR2F79DA162486 | 1HGCR2F79DA145512 | 1HGCR2F79DA122960 | 1HGCR2F79DA194628 | 1HGCR2F79DA116804; 1HGCR2F79DA163721 | 1HGCR2F79DA124630 | 1HGCR2F79DA163153; 1HGCR2F79DA152606 | 1HGCR2F79DA141508 | 1HGCR2F79DA122957; 1HGCR2F79DA109352 | 1HGCR2F79DA175917 | 1HGCR2F79DA106709; 1HGCR2F79DA156137 | 1HGCR2F79DA108413

1HGCR2F79DA157207 | 1HGCR2F79DA111585 | 1HGCR2F79DA165937 | 1HGCR2F79DA102112 | 1HGCR2F79DA164934 | 1HGCR2F79DA181491 | 1HGCR2F79DA197903; 1HGCR2F79DA164125 | 1HGCR2F79DA104006 | 1HGCR2F79DA102966 | 1HGCR2F79DA132159; 1HGCR2F79DA105835 | 1HGCR2F79DA125406; 1HGCR2F79DA166117; 1HGCR2F79DA172029; 1HGCR2F79DA116639; 1HGCR2F79DA118634; 1HGCR2F79DA163797 | 1HGCR2F79DA192717 | 1HGCR2F79DA198033 | 1HGCR2F79DA153352 | 1HGCR2F79DA143663; 1HGCR2F79DA120450 | 1HGCR2F79DA127172; 1HGCR2F79DA141377 | 1HGCR2F79DA182205; 1HGCR2F79DA146577; 1HGCR2F79DA177506; 1HGCR2F79DA187775

1HGCR2F79DA105463 | 1HGCR2F79DA156445; 1HGCR2F79DA125521; 1HGCR2F79DA102773 | 1HGCR2F79DA192202 | 1HGCR2F79DA133442; 1HGCR2F79DA168711 | 1HGCR2F79DA122599 | 1HGCR2F79DA150872

1HGCR2F79DA100196 | 1HGCR2F79DA166361 | 1HGCR2F79DA183998; 1HGCR2F79DA188411 | 1HGCR2F79DA132193; 1HGCR2F79DA147292; 1HGCR2F79DA159118 | 1HGCR2F79DA140312 | 1HGCR2F79DA148958 | 1HGCR2F79DA143310 | 1HGCR2F79DA181023; 1HGCR2F79DA167803 | 1HGCR2F79DA161807 | 1HGCR2F79DA184374; 1HGCR2F79DA116608 | 1HGCR2F79DA100490 | 1HGCR2F79DA105530 | 1HGCR2F79DA161645 | 1HGCR2F79DA165047

1HGCR2F79DA120920 | 1HGCR2F79DA173763; 1HGCR2F79DA187386 | 1HGCR2F79DA160477 | 1HGCR2F79DA120884 | 1HGCR2F79DA187582; 1HGCR2F79DA102885 | 1HGCR2F79DA195942 | 1HGCR2F79DA120903; 1HGCR2F79DA190529 | 1HGCR2F79DA145056; 1HGCR2F79DA130363 | 1HGCR2F79DA135918; 1HGCR2F79DA180423 | 1HGCR2F79DA102806

1HGCR2F79DA104765; 1HGCR2F79DA147180 | 1HGCR2F79DA174945 | 1HGCR2F79DA189266

1HGCR2F79DA181703 | 1HGCR2F79DA143503; 1HGCR2F79DA186867 | 1HGCR2F79DA165811 | 1HGCR2F79DA117385; 1HGCR2F79DA111540; 1HGCR2F79DA169406 | 1HGCR2F79DA143727 | 1HGCR2F79DA181698 | 1HGCR2F79DA185668 | 1HGCR2F79DA127480 | 1HGCR2F79DA151942 | 1HGCR2F79DA110176; 1HGCR2F79DA199408

1HGCR2F79DA186982; 1HGCR2F79DA129732 | 1HGCR2F79DA109304; 1HGCR2F79DA179529; 1HGCR2F79DA156719 | 1HGCR2F79DA119332 | 1HGCR2F79DA104118; 1HGCR2F79DA156297; 1HGCR2F79DA128824 | 1HGCR2F79DA160544 | 1HGCR2F79DA146076; 1HGCR2F79DA144716 | 1HGCR2F79DA197769 | 1HGCR2F79DA111795 | 1HGCR2F79DA193947 | 1HGCR2F79DA183581 | 1HGCR2F79DA110081 | 1HGCR2F79DA167090 | 1HGCR2F79DA189638 | 1HGCR2F79DA188277

1HGCR2F79DA195617 | 1HGCR2F79DA173908 | 1HGCR2F79DA180731; 1HGCR2F79DA121307; 1HGCR2F79DA171950; 1HGCR2F79DA148913 | 1HGCR2F79DA171544; 1HGCR2F79DA105656 | 1HGCR2F79DA119718 | 1HGCR2F79DA105298 | 1HGCR2F79DA117886 | 1HGCR2F79DA140228 | 1HGCR2F79DA137961 | 1HGCR2F79DA194788

1HGCR2F79DA159281 | 1HGCR2F79DA145560; 1HGCR2F79DA186626

1HGCR2F79DA106516; 1HGCR2F79DA101333 | 1HGCR2F79DA148877 | 1HGCR2F79DA131934 | 1HGCR2F79DA110873; 1HGCR2F79DA105849 | 1HGCR2F79DA188702 | 1HGCR2F79DA102403 | 1HGCR2F79DA166182; 1HGCR2F79DA180034 | 1HGCR2F79DA153710; 1HGCR2F79DA155845 | 1HGCR2F79DA140083 | 1HGCR2F79DA170152 | 1HGCR2F79DA136826 | 1HGCR2F79DA112929 | 1HGCR2F79DA187291 | 1HGCR2F79DA110310 | 1HGCR2F79DA160849 | 1HGCR2F79DA101770 | 1HGCR2F79DA152010; 1HGCR2F79DA133523 | 1HGCR2F79DA193169 | 1HGCR2F79DA148183 | 1HGCR2F79DA156669; 1HGCR2F79DA136194; 1HGCR2F79DA136406 | 1HGCR2F79DA166358; 1HGCR2F79DA174492; 1HGCR2F79DA187310; 1HGCR2F79DA101820 | 1HGCR2F79DA108749; 1HGCR2F79DA191647 | 1HGCR2F79DA137748 | 1HGCR2F79DA111408 | 1HGCR2F79DA116737 | 1HGCR2F79DA147311 | 1HGCR2F79DA111988 | 1HGCR2F79DA185976; 1HGCR2F79DA164917 | 1HGCR2F79DA145252 | 1HGCR2F79DA154355; 1HGCR2F79DA101946 | 1HGCR2F79DA102532 | 1HGCR2F79DA157076 | 1HGCR2F79DA112980 | 1HGCR2F79DA174122 | 1HGCR2F79DA156879; 1HGCR2F79DA159166 | 1HGCR2F79DA135885 | 1HGCR2F79DA167848 | 1HGCR2F79DA130976 | 1HGCR2F79DA159944; 1HGCR2F79DA126720 | 1HGCR2F79DA108718; 1HGCR2F79DA125079 | 1HGCR2F79DA112476 | 1HGCR2F79DA181605 | 1HGCR2F79DA130699 | 1HGCR2F79DA156638; 1HGCR2F79DA193737 | 1HGCR2F79DA151410 | 1HGCR2F79DA129584 | 1HGCR2F79DA199862; 1HGCR2F79DA139399; 1HGCR2F79DA143789; 1HGCR2F79DA161029 | 1HGCR2F79DA112638 | 1HGCR2F79DA199487 | 1HGCR2F79DA197951 | 1HGCR2F79DA162116 | 1HGCR2F79DA183984 | 1HGCR2F79DA199859; 1HGCR2F79DA181930 | 1HGCR2F79DA144165; 1HGCR2F79DA145316; 1HGCR2F79DA176128 | 1HGCR2F79DA163489 | 1HGCR2F79DA125390 | 1HGCR2F79DA123669; 1HGCR2F79DA158079 | 1HGCR2F79DA127771 | 1HGCR2F79DA184746; 1HGCR2F79DA169020 | 1HGCR2F79DA118486 | 1HGCR2F79DA189025; 1HGCR2F79DA190983

1HGCR2F79DA182771 | 1HGCR2F79DA176789 | 1HGCR2F79DA164836 | 1HGCR2F79DA143579

1HGCR2F79DA137037 | 1HGCR2F79DA132646; 1HGCR2F79DA154114 | 1HGCR2F79DA158745; 1HGCR2F79DA171902 | 1HGCR2F79DA150791 | 1HGCR2F79DA117175 | 1HGCR2F79DA126510; 1HGCR2F79DA118939; 1HGCR2F79DA156882 | 1HGCR2F79DA159104 | 1HGCR2F79DA181152 | 1HGCR2F79DA140889; 1HGCR2F79DA151651; 1HGCR2F79DA149902 | 1HGCR2F79DA125891 | 1HGCR2F79DA163458 | 1HGCR2F79DA193463; 1HGCR2F79DA196220; 1HGCR2F79DA155814 | 1HGCR2F79DA184570 | 1HGCR2F79DA128029 | 1HGCR2F79DA135255 | 1HGCR2F79DA146384 | 1HGCR2F79DA164707 | 1HGCR2F79DA176288 | 1HGCR2F79DA185217 | 1HGCR2F79DA150094 | 1HGCR2F79DA173701 | 1HGCR2F79DA115023 | 1HGCR2F79DA164402 | 1HGCR2F79DA177165; 1HGCR2F79DA183936 | 1HGCR2F79DA130850 | 1HGCR2F79DA133571 | 1HGCR2F79DA134039; 1HGCR2F79DA137202 | 1HGCR2F79DA172841 | 1HGCR2F79DA128659

1HGCR2F79DA162472 | 1HGCR2F79DA140214; 1HGCR2F79DA100361 | 1HGCR2F79DA121338; 1HGCR2F79DA119606; 1HGCR2F79DA185752 | 1HGCR2F79DA125986 | 1HGCR2F79DA107729 | 1HGCR2F79DA137667; 1HGCR2F79DA156381 | 1HGCR2F79DA115412

1HGCR2F79DA136776; 1HGCR2F79DA146675 | 1HGCR2F79DA170006; 1HGCR2F79DA164741; 1HGCR2F79DA142285; 1HGCR2F79DA184150 | 1HGCR2F79DA174850 | 1HGCR2F79DA182219 | 1HGCR2F79DA113885 | 1HGCR2F79DA167039 | 1HGCR2F79DA176016 | 1HGCR2F79DA156056; 1HGCR2F79DA139323 | 1HGCR2F79DA149754 | 1HGCR2F79DA101364

1HGCR2F79DA113398; 1HGCR2F79DA113305 | 1HGCR2F79DA166828 | 1HGCR2F79DA101235

1HGCR2F79DA109402 | 1HGCR2F79DA106676 | 1HGCR2F79DA133859

1HGCR2F79DA137409 | 1HGCR2F79DA101879; 1HGCR2F79DA197335; 1HGCR2F79DA183290 | 1HGCR2F79DA113210; 1HGCR2F79DA167980 | 1HGCR2F79DA160530

1HGCR2F79DA159796 | 1HGCR2F79DA151827; 1HGCR2F79DA158311 | 1HGCR2F79DA132887; 1HGCR2F79DA130928; 1HGCR2F79DA190627 | 1HGCR2F79DA192815; 1HGCR2F79DA136549 | 1HGCR2F79DA147244 | 1HGCR2F79DA150516 | 1HGCR2F79DA153965 | 1HGCR2F79DA194306; 1HGCR2F79DA162147; 1HGCR2F79DA133988; 1HGCR2F79DA103664; 1HGCR2F79DA138141 | 1HGCR2F79DA167123 | 1HGCR2F79DA155585; 1HGCR2F79DA150225; 1HGCR2F79DA158888 | 1HGCR2F79DA132629; 1HGCR2F79DA199361 | 1HGCR2F79DA197416; 1HGCR2F79DA138365 | 1HGCR2F79DA145705 | 1HGCR2F79DA101767; 1HGCR2F79DA112414 | 1HGCR2F79DA130346 | 1HGCR2F79DA122912; 1HGCR2F79DA144201 | 1HGCR2F79DA146773 | 1HGCR2F79DA118021; 1HGCR2F79DA154081 | 1HGCR2F79DA145767 | 1HGCR2F79DA149446; 1HGCR2F79DA133991

1HGCR2F79DA193799 | 1HGCR2F79DA173262 | 1HGCR2F79DA133909; 1HGCR2F79DA111831; 1HGCR2F79DA153982 | 1HGCR2F79DA118360 | 1HGCR2F79DA140925; 1HGCR2F79DA132985 | 1HGCR2F79DA175299 | 1HGCR2F79DA195648 | 1HGCR2F79DA119959 | 1HGCR2F79DA171429 | 1HGCR2F79DA190661; 1HGCR2F79DA114552 | 1HGCR2F79DA199179; 1HGCR2F79DA154887 | 1HGCR2F79DA113966; 1HGCR2F79DA184939; 1HGCR2F79DA117158; 1HGCR2F79DA164514; 1HGCR2F79DA195505 | 1HGCR2F79DA142108

1HGCR2F79DA100957 | 1HGCR2F79DA135966 | 1HGCR2F79DA139029 | 1HGCR2F79DA112686; 1HGCR2F79DA142061 | 1HGCR2F79DA131366 | 1HGCR2F79DA121243 | 1HGCR2F79DA171169 | 1HGCR2F79DA190773 | 1HGCR2F79DA114857 | 1HGCR2F79DA105852; 1HGCR2F79DA119864 | 1HGCR2F79DA100523 | 1HGCR2F79DA146983 | 1HGCR2F79DA197450; 1HGCR2F79DA105155 | 1HGCR2F79DA134381; 1HGCR2F79DA163220 | 1HGCR2F79DA109349; 1HGCR2F79DA123154 | 1HGCR2F79DA183144; 1HGCR2F79DA145672 | 1HGCR2F79DA104569; 1HGCR2F79DA143985 | 1HGCR2F79DA193611

1HGCR2F79DA115541 | 1HGCR2F79DA148863 | 1HGCR2F79DA145039; 1HGCR2F79DA123221 | 1HGCR2F79DA108895 | 1HGCR2F79DA136227

1HGCR2F79DA179854 | 1HGCR2F79DA191602

1HGCR2F79DA185265 | 1HGCR2F79DA103440 | 1HGCR2F79DA159362; 1HGCR2F79DA152847 | 1HGCR2F79DA113014 | 1HGCR2F79DA178848; 1HGCR2F79DA186917; 1HGCR2F79DA137653 | 1HGCR2F79DA176145; 1HGCR2F79DA115393 | 1HGCR2F79DA173441; 1HGCR2F79DA156140; 1HGCR2F79DA115524 | 1HGCR2F79DA178011 | 1HGCR2F79DA158065 | 1HGCR2F79DA130539 | 1HGCR2F79DA179952; 1HGCR2F79DA104149 | 1HGCR2F79DA175528

1HGCR2F79DA185086 | 1HGCR2F79DA172810; 1HGCR2F79DA183354 | 1HGCR2F79DA138060

1HGCR2F79DA158180; 1HGCR2F79DA100375; 1HGCR2F79DA112283 | 1HGCR2F79DA109545 | 1HGCR2F79DA173360; 1HGCR2F79DA126457 | 1HGCR2F79DA152301 | 1HGCR2F79DA132470 | 1HGCR2F79DA194970; 1HGCR2F79DA147907 | 1HGCR2F79DA140956 | 1HGCR2F79DA137507; 1HGCR2F79DA116950

1HGCR2F79DA123901 | 1HGCR2F79DA107990

1HGCR2F79DA186576; 1HGCR2F79DA158325; 1HGCR2F79DA170751 | 1HGCR2F79DA123493 | 1HGCR2F79DA196752; 1HGCR2F79DA186240 | 1HGCR2F79DA127642; 1HGCR2F79DA136924 | 1HGCR2F79DA181331 | 1HGCR2F79DA108699 | 1HGCR2F79DA142965; 1HGCR2F79DA176808; 1HGCR2F79DA142139; 1HGCR2F79DA175691 | 1HGCR2F79DA167414; 1HGCR2F79DA189199 | 1HGCR2F79DA141024 | 1HGCR2F79DA158938; 1HGCR2F79DA131254; 1HGCR2F79DA121890 | 1HGCR2F79DA179577 | 1HGCR2F79DA135482; 1HGCR2F79DA109657 | 1HGCR2F79DA167817; 1HGCR2F79DA118245

1HGCR2F79DA188473 | 1HGCR2F79DA112669 | 1HGCR2F79DA142562; 1HGCR2F79DA153321 | 1HGCR2F79DA132047 | 1HGCR2F79DA116091 | 1HGCR2F79DA133313; 1HGCR2F79DA196721 | 1HGCR2F79DA127544 | 1HGCR2F79DA168269; 1HGCR2F79DA195469 | 1HGCR2F79DA139743; 1HGCR2F79DA142576 | 1HGCR2F79DA115149

1HGCR2F79DA171978 | 1HGCR2F79DA132730; 1HGCR2F79DA125843 | 1HGCR2F79DA180146; 1HGCR2F79DA113255 | 1HGCR2F79DA139838 | 1HGCR2F79DA162004

1HGCR2F79DA120030 | 1HGCR2F79DA130847; 1HGCR2F79DA105558 | 1HGCR2F79DA179501; 1HGCR2F79DA180888 | 1HGCR2F79DA185749 | 1HGCR2F79DA147714 | 1HGCR2F79DA149480; 1HGCR2F79DA174332 | 1HGCR2F79DA113997; 1HGCR2F79DA148488 | 1HGCR2F79DA194418 | 1HGCR2F79DA181085 | 1HGCR2F79DA187002 |
The VIN belongs to a Honda.
The specific model is a Accord according to our records.
Learn more about VINs that start with 1HGCR2F79DA1.
1HGCR2F79DA123106 | 1HGCR2F79DA123090 | 1HGCR2F79DA182415 | 1HGCR2F79DA177683; 1HGCR2F79DA141864; 1HGCR2F79DA117841 | 1HGCR2F79DA182768; 1HGCR2F79DA162133 | 1HGCR2F79DA139547 | 1HGCR2F79DA168191; 1HGCR2F79DA112803; 1HGCR2F79DA190143; 1HGCR2F79DA198226 | 1HGCR2F79DA129083; 1HGCR2F79DA198632 | 1HGCR2F79DA155134 | 1HGCR2F79DA107066 | 1HGCR2F79DA101302; 1HGCR2F79DA142741 | 1HGCR2F79DA181040; 1HGCR2F79DA144151; 1HGCR2F79DA185718; 1HGCR2F79DA116561 | 1HGCR2F79DA187615 | 1HGCR2F79DA170734 | 1HGCR2F79DA158048 | 1HGCR2F79DA174136 | 1HGCR2F79DA156011 | 1HGCR2F79DA163847 | 1HGCR2F79DA122540 | 1HGCR2F79DA153318; 1HGCR2F79DA132422 | 1HGCR2F79DA183323

1HGCR2F79DA153822 | 1HGCR2F79DA121095 | 1HGCR2F79DA116978 | 1HGCR2F79DA180115 | 1HGCR2F79DA177828 | 1HGCR2F79DA183564; 1HGCR2F79DA115734 | 1HGCR2F79DA152962; 1HGCR2F79DA163878; 1HGCR2F79DA107942 | 1HGCR2F79DA196640 | 1HGCR2F79DA110145 | 1HGCR2F79DA178672 | 1HGCR2F79DA153304 | 1HGCR2F79DA161970; 1HGCR2F79DA109903; 1HGCR2F79DA142500 | 1HGCR2F79DA137135 | 1HGCR2F79DA180213 | 1HGCR2F79DA133778 | 1HGCR2F79DA197240 | 1HGCR2F79DA174329 | 1HGCR2F79DA133280; 1HGCR2F79DA124711; 1HGCR2F79DA116740

1HGCR2F79DA191888; 1HGCR2F79DA113675 | 1HGCR2F79DA123641 | 1HGCR2F79DA137779 | 1HGCR2F79DA112963 | 1HGCR2F79DA128466 | 1HGCR2F79DA148538; 1HGCR2F79DA198209 | 1HGCR2F79DA156977 | 1HGCR2F79DA123770 | 1HGCR2F79DA184231; 1HGCR2F79DA156087 | 1HGCR2F79DA197965; 1HGCR2F79DA103874 | 1HGCR2F79DA118651 | 1HGCR2F79DA194239; 1HGCR2F79DA185282; 1HGCR2F79DA126684

1HGCR2F79DA179711

1HGCR2F79DA112946 | 1HGCR2F79DA103521 | 1HGCR2F79DA109027 | 1HGCR2F79DA127236 | 1HGCR2F79DA145011 | 1HGCR2F79DA106242 | 1HGCR2F79DA143596 | 1HGCR2F79DA151763 | 1HGCR2F79DA156610; 1HGCR2F79DA133652 | 1HGCR2F79DA140276 | 1HGCR2F79DA123266

1HGCR2F79DA142271 | 1HGCR2F79DA149575 | 1HGCR2F79DA114681 | 1HGCR2F79DA110825 | 1HGCR2F79DA174508; 1HGCR2F79DA101963 | 1HGCR2F79DA137717 | 1HGCR2F79DA136311; 1HGCR2F79DA137278 | 1HGCR2F79DA193687 | 1HGCR2F79DA199084 | 1HGCR2F79DA156168 | 1HGCR2F79DA114311 | 1HGCR2F79DA165338; 1HGCR2F79DA175139; 1HGCR2F79DA189851 | 1HGCR2F79DA179949; 1HGCR2F79DA157272 | 1HGCR2F79DA102739 | 1HGCR2F79DA114518; 1HGCR2F79DA147437

1HGCR2F79DA136499 | 1HGCR2F79DA167963; 1HGCR2F79DA160639 | 1HGCR2F79DA166053 | 1HGCR2F79DA172077 | 1HGCR2F79DA195701

1HGCR2F79DA125020 | 1HGCR2F79DA179434 | 1HGCR2F79DA120917 | 1HGCR2F79DA137572; 1HGCR2F79DA112770 | 1HGCR2F79DA131271; 1HGCR2F79DA107858 | 1HGCR2F79DA176839

1HGCR2F79DA172984 | 1HGCR2F79DA117919; 1HGCR2F79DA133876 | 1HGCR2F79DA162469

1HGCR2F79DA188389 | 1HGCR2F79DA190482 | 1HGCR2F79DA109142 | 1HGCR2F79DA156848 | 1HGCR2F79DA191115 | 1HGCR2F79DA101686 | 1HGCR2F79DA146580 | 1HGCR2F79DA119279 | 1HGCR2F79DA152914 | 1HGCR2F79DA171253

1HGCR2F79DA176923 | 1HGCR2F79DA132680; 1HGCR2F79DA148846

1HGCR2F79DA184908; 1HGCR2F79DA189283 | 1HGCR2F79DA113384 | 1HGCR2F79DA108296 | 1HGCR2F79DA186058; 1HGCR2F79DA123087; 1HGCR2F79DA142366 | 1HGCR2F79DA148376; 1HGCR2F79DA112574 | 1HGCR2F79DA138673 | 1HGCR2F79DA140357 | 1HGCR2F79DA152489

1HGCR2F79DA189090 | 1HGCR2F79DA155568

1HGCR2F79DA178638; 1HGCR2F79DA132288; 1HGCR2F79DA104703 | 1HGCR2F79DA196802 | 1HGCR2F79DA171009 | 1HGCR2F79DA198467; 1HGCR2F79DA111599 | 1HGCR2F79DA191213; 1HGCR2F79DA114602 | 1HGCR2F79DA191342 | 1HGCR2F79DA166960 | 1HGCR2F79DA130525 | 1HGCR2F79DA178008 | 1HGCR2F79DA171348 | 1HGCR2F79DA195374 | 1HGCR2F79DA120819 | 1HGCR2F79DA186724; 1HGCR2F79DA162634 | 1HGCR2F79DA105141 | 1HGCR2F79DA199912; 1HGCR2F79DA103678; 1HGCR2F79DA102997; 1HGCR2F79DA109660 | 1HGCR2F79DA190398; 1HGCR2F79DA192605; 1HGCR2F79DA149513 | 1HGCR2F79DA166909; 1HGCR2F79DA115880; 1HGCR2F79DA110517 | 1HGCR2F79DA196105; 1HGCR2F79DA143744 | 1HGCR2F79DA180101 | 1HGCR2F79DA192684; 1HGCR2F79DA181586 | 1HGCR2F79DA107567 | 1HGCR2F79DA135711; 1HGCR2F79DA134462 | 1HGCR2F79DA193155; 1HGCR2F79DA117449

1HGCR2F79DA178428 | 1HGCR2F79DA176212 | 1HGCR2F79DA120660; 1HGCR2F79DA179806 | 1HGCR2F79DA113854 | 1HGCR2F79DA144294 | 1HGCR2F79DA146093

1HGCR2F79DA117452 | 1HGCR2F79DA116611; 1HGCR2F79DA139855; 1HGCR2F79DA125552 | 1HGCR2F79DA170622 | 1HGCR2F79DA140195 | 1HGCR2F79DA105771; 1HGCR2F79DA196749 | 1HGCR2F79DA112798 | 1HGCR2F79DA156655; 1HGCR2F79DA196766; 1HGCR2F79DA167266 | 1HGCR2F79DA148345 | 1HGCR2F79DA170118; 1HGCR2F79DA177635 | 1HGCR2F79DA171382; 1HGCR2F79DA164920 | 1HGCR2F79DA121940 | 1HGCR2F79DA103227 | 1HGCR2F79DA193494; 1HGCR2F79DA132596; 1HGCR2F79DA118102; 1HGCR2F79DA165422 | 1HGCR2F79DA111327 | 1HGCR2F79DA188974; 1HGCR2F79DA179725; 1HGCR2F79DA165355 | 1HGCR2F79DA109769; 1HGCR2F79DA113515 | 1HGCR2F79DA140598; 1HGCR2F79DA189011

1HGCR2F79DA187081 | 1HGCR2F79DA131447; 1HGCR2F79DA165839; 1HGCR2F79DA155828; 1HGCR2F79DA123767 | 1HGCR2F79DA114986 | 1HGCR2F79DA136535 | 1HGCR2F79DA125518 | 1HGCR2F79DA194354 | 1HGCR2F79DA136339 | 1HGCR2F79DA132078 | 1HGCR2F79DA115068; 1HGCR2F79DA187260

1HGCR2F79DA109447 | 1HGCR2F79DA187405 | 1HGCR2F79DA175965; 1HGCR2F79DA128242 | 1HGCR2F79DA169096; 1HGCR2F79DA143940 | 1HGCR2F79DA185430 | 1HGCR2F79DA180390; 1HGCR2F79DA173634 | 1HGCR2F79DA177375; 1HGCR2F79DA108606; 1HGCR2F79DA167137

1HGCR2F79DA110971

1HGCR2F79DA136213 | 1HGCR2F79DA162911 | 1HGCR2F79DA143937; 1HGCR2F79DA199182 | 1HGCR2F79DA189252 | 1HGCR2F79DA166893; 1HGCR2F79DA183807 | 1HGCR2F79DA125244 | 1HGCR2F79DA102983 | 1HGCR2F79DA199201 | 1HGCR2F79DA180177; 1HGCR2F79DA152430; 1HGCR2F79DA120187

1HGCR2F79DA172001; 1HGCR2F79DA187856

1HGCR2F79DA107262; 1HGCR2F79DA147518

1HGCR2F79DA165985; 1HGCR2F79DA122716 | 1HGCR2F79DA153044; 1HGCR2F79DA118407 | 1HGCR2F79DA151598; 1HGCR2F79DA187484 | 1HGCR2F79DA114406 | 1HGCR2F79DA175268 | 1HGCR2F79DA183855; 1HGCR2F79DA134591 | 1HGCR2F79DA164996 | 1HGCR2F79DA147485 | 1HGCR2F79DA110503 | 1HGCR2F79DA170300 | 1HGCR2F79DA184620 | 1HGCR2F79DA171818; 1HGCR2F79DA125101

1HGCR2F79DA132436 | 1HGCR2F79DA119170; 1HGCR2F79DA116897; 1HGCR2F79DA130573

1HGCR2F79DA185542 | 1HGCR2F79DA116186

1HGCR2F79DA112378 | 1HGCR2F79DA106841 | 1HGCR2F79DA113286 | 1HGCR2F79DA135367 | 1HGCR2F79DA150421 | 1HGCR2F79DA157840 | 1HGCR2F79DA150399; 1HGCR2F79DA106922 | 1HGCR2F79DA168272 | 1HGCR2F79DA133957; 1HGCR2F79DA193575 | 1HGCR2F79DA150693 | 1HGCR2F79DA187842 | 1HGCR2F79DA118598 | 1HGCR2F79DA147163 | 1HGCR2F79DA150189 | 1HGCR2F79DA118973 | 1HGCR2F79DA101705 | 1HGCR2F79DA160933 | 1HGCR2F79DA154341; 1HGCR2F79DA116110 | 1HGCR2F79DA192104 | 1HGCR2F79DA184293 | 1HGCR2F79DA169311 | 1HGCR2F79DA112462; 1HGCR2F79DA171205; 1HGCR2F79DA175027 | 1HGCR2F79DA115247 | 1HGCR2F79DA124904 | 1HGCR2F79DA134882; 1HGCR2F79DA141153

1HGCR2F79DA142898 | 1HGCR2F79DA121372; 1HGCR2F79DA199442 | 1HGCR2F79DA135661 | 1HGCR2F79DA103745 | 1HGCR2F79DA152282 | 1HGCR2F79DA147227 | 1HGCR2F79DA195200 | 1HGCR2F79DA176825

1HGCR2F79DA154727; 1HGCR2F79DA124031 | 1HGCR2F79DA109125 | 1HGCR2F79DA116544; 1HGCR2F79DA139936 | 1HGCR2F79DA124806 | 1HGCR2F79DA190210

1HGCR2F79DA107004 | 1HGCR2F79DA191809; 1HGCR2F79DA158616 | 1HGCR2F79DA183452; 1HGCR2F79DA151276; 1HGCR2F79DA144506; 1HGCR2F79DA175822; 1HGCR2F79DA192264 | 1HGCR2F79DA148040 | 1HGCR2F79DA181832 | 1HGCR2F79DA141511

1HGCR2F79DA149768; 1HGCR2F79DA134316

1HGCR2F79DA124384; 1HGCR2F79DA183466 | 1HGCR2F79DA110100 | 1HGCR2F79DA185413 | 1HGCR2F79DA135823 | 1HGCR2F79DA172662 | 1HGCR2F79DA107424

1HGCR2F79DA154498; 1HGCR2F79DA104894 | 1HGCR2F79DA108430; 1HGCR2F79DA154808; 1HGCR2F79DA166201 | 1HGCR2F79DA126331 | 1HGCR2F79DA138740; 1HGCR2F79DA143629 | 1HGCR2F79DA118049; 1HGCR2F79DA114308

1HGCR2F79DA140536 | 1HGCR2F79DA176680 | 1HGCR2F79DA146224 | 1HGCR2F79DA164304 | 1HGCR2F79DA107438

1HGCR2F79DA193768; 1HGCR2F79DA161905; 1HGCR2F79DA167283

1HGCR2F79DA189087 | 1HGCR2F79DA162813 | 1HGCR2F79DA149995

1HGCR2F79DA158177; 1HGCR2F79DA107844; 1HGCR2F79DA150886; 1HGCR2F79DA176582; 1HGCR2F79DA172757 | 1HGCR2F79DA193754; 1HGCR2F79DA189364 | 1HGCR2F79DA186772 | 1HGCR2F79DA130671; 1HGCR2F79DA146563; 1HGCR2F79DA198873; 1HGCR2F79DA191793 | 1HGCR2F79DA149561; 1HGCR2F79DA157126; 1HGCR2F79DA107214 | 1HGCR2F79DA178817 | 1HGCR2F79DA125163; 1HGCR2F79DA138768 | 1HGCR2F79DA113272 | 1HGCR2F79DA118830 | 1HGCR2F79DA151861 | 1HGCR2F79DA136342; 1HGCR2F79DA188540 | 1HGCR2F79DA180521 | 1HGCR2F79DA135742; 1HGCR2F79DA160592 | 1HGCR2F79DA153139 | 1HGCR2F79DA129990 | 1HGCR2F79DA108962 | 1HGCR2F79DA171737; 1HGCR2F79DA145848; 1HGCR2F79DA197030 | 1HGCR2F79DA148815 | 1HGCR2F79DA108069 | 1HGCR2F79DA140942 | 1HGCR2F79DA182284 | 1HGCR2F79DA183046 | 1HGCR2F79DA105429; 1HGCR2F79DA142643; 1HGCR2F79DA143369; 1HGCR2F79DA102448 | 1HGCR2F79DA166621 | 1HGCR2F79DA174525 | 1HGCR2F79DA165565; 1HGCR2F79DA108346; 1HGCR2F79DA169552; 1HGCR2F79DA121727 | 1HGCR2F79DA109979 | 1HGCR2F79DA169647; 1HGCR2F79DA183340 | 1HGCR2F79DA197612 | 1HGCR2F79DA184715; 1HGCR2F79DA123946; 1HGCR2F79DA188134; 1HGCR2F79DA123235 | 1HGCR2F79DA126829 | 1HGCR2F79DA105673 | 1HGCR2F79DA135398; 1HGCR2F79DA186495 | 1HGCR2F79DA106936

1HGCR2F79DA175030 | 1HGCR2F79DA140097 | 1HGCR2F79DA143422; 1HGCR2F79DA107505; 1HGCR2F79DA173035; 1HGCR2F79DA117225 | 1HGCR2F79DA108198

1HGCR2F79DA122215 | 1HGCR2F79DA101591; 1HGCR2F79DA196993 | 1HGCR2F79DA179787 | 1HGCR2F79DA111800

1HGCR2F79DA135241 | 1HGCR2F79DA192975; 1HGCR2F79DA143551 | 1HGCR2F79DA125681 | 1HGCR2F79DA168126; 1HGCR2F79DA192250; 1HGCR2F79DA141766 | 1HGCR2F79DA116849

1HGCR2F79DA189204 | 1HGCR2F79DA194774; 1HGCR2F79DA131657 | 1HGCR2F79DA177957 | 1HGCR2F79DA135496 | 1HGCR2F79DA152203

1HGCR2F79DA149818 | 1HGCR2F79DA110307 | 1HGCR2F79DA141203; 1HGCR2F79DA195665 | 1HGCR2F79DA115992

1HGCR2F79DA111392 | 1HGCR2F79DA169633 | 1HGCR2F79DA100408; 1HGCR2F79DA190174

1HGCR2F79DA186528 | 1HGCR2F79DA106533 | 1HGCR2F79DA164738 | 1HGCR2F79DA158695; 1HGCR2F79DA142819 | 1HGCR2F79DA126961 | 1HGCR2F79DA131108 | 1HGCR2F79DA190238 | 1HGCR2F79DA108945 | 1HGCR2F79DA110338; 1HGCR2F79DA132811

1HGCR2F79DA142982 | 1HGCR2F79DA180258; 1HGCR2F79DA188764; 1HGCR2F79DA123817; 1HGCR2F79DA174007; 1HGCR2F79DA138656 | 1HGCR2F79DA199358; 1HGCR2F79DA158809 | 1HGCR2F79DA116799 | 1HGCR2F79DA140021 | 1HGCR2F79DA153478; 1HGCR2F79DA129729 | 1HGCR2F79DA118696 | 1HGCR2F79DA178929 | 1HGCR2F79DA191759 | 1HGCR2F79DA168305; 1HGCR2F79DA131206 | 1HGCR2F79DA144926; 1HGCR2F79DA188618 | 1HGCR2F79DA157546

1HGCR2F79DA148586; 1HGCR2F79DA192846; 1HGCR2F79DA197593; 1HGCR2F79DA122120; 1HGCR2F79DA172774 | 1HGCR2F79DA158874 | 1HGCR2F79DA120268; 1HGCR2F79DA148295; 1HGCR2F79DA185833; 1HGCR2F79DA137152

1HGCR2F79DA107696 | 1HGCR2F79DA119234 | 1HGCR2F79DA143999 | 1HGCR2F79DA126264 | 1HGCR2F79DA172628; 1HGCR2F79DA127169 | 1HGCR2F79DA135644; 1HGCR2F79DA148541; 1HGCR2F79DA166330; 1HGCR2F79DA171592 | 1HGCR2F79DA105012 | 1HGCR2F79DA167896 | 1HGCR2F79DA170524 | 1HGCR2F79DA170345 | 1HGCR2F79DA163461 | 1HGCR2F79DA173505; 1HGCR2F79DA107116 | 1HGCR2F79DA143615; 1HGCR2F79DA151245 | 1HGCR2F79DA131979 | 1HGCR2F79DA121971; 1HGCR2F79DA186707 | 1HGCR2F79DA152511 | 1HGCR2F79DA188067; 1HGCR2F79DA168840; 1HGCR2F79DA120352 | 1HGCR2F79DA165162 | 1HGCR2F79DA192197; 1HGCR2F79DA100246; 1HGCR2F79DA172256 | 1HGCR2F79DA183595 | 1HGCR2F79DA160429 | 1HGCR2F79DA143288 | 1HGCR2F79DA166957 | 1HGCR2F79DA128547 | 1HGCR2F79DA104670 | 1HGCR2F79DA164769 | 1HGCR2F79DA127303 | 1HGCR2F79DA126958; 1HGCR2F79DA188179 | 1HGCR2F79DA145980 | 1HGCR2F79DA173407 | 1HGCR2F79DA194869; 1HGCR2F79DA191762 | 1HGCR2F79DA106399 | 1HGCR2F79DA123011; 1HGCR2F79DA169339; 1HGCR2F79DA117063 | 1HGCR2F79DA149432 | 1HGCR2F79DA181426 | 1HGCR2F79DA103583 | 1HGCR2F79DA138799 | 1HGCR2F79DA148281 | 1HGCR2F79DA111084; 1HGCR2F79DA102384

1HGCR2F79DA184827 | 1HGCR2F79DA152086; 1HGCR2F79DA166652 | 1HGCR2F79DA134512 | 1HGCR2F79DA180874 | 1HGCR2F79DA101087; 1HGCR2F79DA123140 | 1HGCR2F79DA125387; 1HGCR2F79DA130170 | 1HGCR2F79DA170149; 1HGCR2F79DA186674

1HGCR2F79DA150855 | 1HGCR2F79DA159622; 1HGCR2F79DA196217 | 1HGCR2F79DA196086; 1HGCR2F79DA110209 | 1HGCR2F79DA144442 | 1HGCR2F79DA177070 | 1HGCR2F79DA146367 | 1HGCR2F79DA195973 | 1HGCR2F79DA178705 | 1HGCR2F79DA157157 | 1HGCR2F79DA182950 | 1HGCR2F79DA194466

1HGCR2F79DA121212; 1HGCR2F79DA126233; 1HGCR2F79DA170247; 1HGCR2F79DA173584; 1HGCR2F79DA134770 | 1HGCR2F79DA134123 | 1HGCR2F79DA119055 | 1HGCR2F79DA110999 | 1HGCR2F79DA164710 | 1HGCR2F79DA122926 | 1HGCR2F79DA121596; 1HGCR2F79DA160771

1HGCR2F79DA185010

1HGCR2F79DA138124

1HGCR2F79DA117368; 1HGCR2F79DA105866 | 1HGCR2F79DA162665 | 1HGCR2F79DA156784; 1HGCR2F79DA182513; 1HGCR2F79DA103048 | 1HGCR2F79DA154758 | 1HGCR2F79DA176310 | 1HGCR2F79DA138625; 1HGCR2F79DA176758 | 1HGCR2F79DA195391; 1HGCR2F79DA155179; 1HGCR2F79DA173133 | 1HGCR2F79DA125793 | 1HGCR2F79DA174055 | 1HGCR2F79DA112509 | 1HGCR2F79DA190384

1HGCR2F79DA148037; 1HGCR2F79DA179479; 1HGCR2F79DA177411 | 1HGCR2F79DA120223 | 1HGCR2F79DA189445 | 1HGCR2F79DA119301

1HGCR2F79DA116320; 1HGCR2F79DA182575 | 1HGCR2F79DA153660 | 1HGCR2F79DA104698 | 1HGCR2F79DA150242; 1HGCR2F79DA191650 | 1HGCR2F79DA118228; 1HGCR2F79DA116009 | 1HGCR2F79DA173066 | 1HGCR2F79DA128631 | 1HGCR2F79DA142142 | 1HGCR2F79DA175142 | 1HGCR2F79DA115913 | 1HGCR2F79DA135899 | 1HGCR2F79DA158597; 1HGCR2F79DA154582 | 1HGCR2F79DA158082 | 1HGCR2F79DA118813 | 1HGCR2F79DA198999 | 1HGCR2F79DA136146 | 1HGCR2F79DA188649 | 1HGCR2F79DA188635; 1HGCR2F79DA121453; 1HGCR2F79DA106225 | 1HGCR2F79DA117418 | 1HGCR2F79DA111201 | 1HGCR2F79DA130444; 1HGCR2F79DA126930; 1HGCR2F79DA117614

1HGCR2F79DA155408; 1HGCR2F79DA187419 | 1HGCR2F79DA135501; 1HGCR2F79DA190675 | 1HGCR2F79DA184262 | 1HGCR2F79DA112901 | 1HGCR2F79DA181104

1HGCR2F79DA106192 | 1HGCR2F79DA170510 | 1HGCR2F79DA113269; 1HGCR2F79DA166862 | 1HGCR2F79DA136938 | 1HGCR2F79DA144764 | 1HGCR2F79DA148328 | 1HGCR2F79DA187808 | 1HGCR2F79DA193981 | 1HGCR2F79DA121582; 1HGCR2F79DA190790 | 1HGCR2F79DA156316 | 1HGCR2F79DA195097

1HGCR2F79DA185931 | 1HGCR2F79DA110601 | 1HGCR2F79DA174878; 1HGCR2F79DA127012; 1HGCR2F79DA152458; 1HGCR2F79DA177876 | 1HGCR2F79DA150838 | 1HGCR2F79DA144179; 1HGCR2F79DA195925; 1HGCR2F79DA125034 | 1HGCR2F79DA158583 | 1HGCR2F79DA174167; 1HGCR2F79DA173374 | 1HGCR2F79DA108542 | 1HGCR2F79DA144943; 1HGCR2F79DA106046 | 1HGCR2F79DA177814

1HGCR2F79DA123378 | 1HGCR2F79DA196248; 1HGCR2F79DA166151 | 1HGCR2F79DA134249 | 1HGCR2F79DA155473; 1HGCR2F79DA135160; 1HGCR2F79DA137054 | 1HGCR2F79DA194581 | 1HGCR2F79DA132291 | 1HGCR2F79DA163590 | 1HGCR2F79DA190126 | 1HGCR2F79DA137619; 1HGCR2F79DA161578 | 1HGCR2F79DA114275 | 1HGCR2F79DA123736

1HGCR2F79DA121484 | 1HGCR2F79DA153867; 1HGCR2F79DA160978 | 1HGCR2F79DA172354; 1HGCR2F79DA159457 | 1HGCR2F79DA159684 | 1HGCR2F79DA193107 | 1HGCR2F79DA106483 | 1HGCR2F79DA110811 | 1HGCR2F79DA167882 | 1HGCR2F79DA171883 | 1HGCR2F79DA105284 | 1HGCR2F79DA167459; 1HGCR2F79DA142240; 1HGCR2F79DA159801 | 1HGCR2F79DA125177 | 1HGCR2F79DA168322

1HGCR2F79DA138916 | 1HGCR2F79DA112008; 1HGCR2F79DA141198; 1HGCR2F79DA186691 | 1HGCR2F79DA124076 | 1HGCR2F79DA100344; 1HGCR2F79DA143436 | 1HGCR2F79DA104152 | 1HGCR2F79DA197352 | 1HGCR2F79DA197111; 1HGCR2F79DA162407 | 1HGCR2F79DA180583; 1HGCR2F79DA165257; 1HGCR2F79DA137927 | 1HGCR2F79DA173102 | 1HGCR2F79DA165453; 1HGCR2F79DA155876; 1HGCR2F79DA172581 | 1HGCR2F79DA193608 | 1HGCR2F79DA183404 | 1HGCR2F79DA139712 | 1HGCR2F79DA114762 | 1HGCR2F79DA147583 | 1HGCR2F79DA176548 | 1HGCR2F79DA190269 | 1HGCR2F79DA174900 | 1HGCR2F79DA166067; 1HGCR2F79DA198324 | 1HGCR2F79DA191423 | 1HGCR2F79DA195729 | 1HGCR2F79DA153481; 1HGCR2F79DA157059 | 1HGCR2F79DA198274 | 1HGCR2F79DA148667 | 1HGCR2F79DA145106

1HGCR2F79DA149740; 1HGCR2F79DA179790; 1HGCR2F79DA196928 | 1HGCR2F79DA129844 | 1HGCR2F79DA130475; 1HGCR2F79DA101753 | 1HGCR2F79DA153819 | 1HGCR2F79DA108928; 1HGCR2F79DA123168 | 1HGCR2F79DA177313; 1HGCR2F79DA111439; 1HGCR2F79DA184407 | 1HGCR2F79DA114390 | 1HGCR2F79DA146949

1HGCR2F79DA156767 | 1HGCR2F79DA190918 | 1HGCR2F79DA115488 | 1HGCR2F79DA139869 | 1HGCR2F79DA186562; 1HGCR2F79DA159491 | 1HGCR2F79DA104281 | 1HGCR2F79DA132033; 1HGCR2F79DA152041 | 1HGCR2F79DA121226 | 1HGCR2F79DA151830 | 1HGCR2F79DA113241; 1HGCR2F79DA149110 | 1HGCR2F79DA184701 | 1HGCR2F79DA166599; 1HGCR2F79DA148717; 1HGCR2F79DA177926 | 1HGCR2F79DA121016 | 1HGCR2F79DA113935; 1HGCR2F79DA128838 | 1HGCR2F79DA147387 | 1HGCR2F79DA186481; 1HGCR2F79DA143808; 1HGCR2F79DA166800

1HGCR2F79DA145851

1HGCR2F79DA193592; 1HGCR2F79DA127060; 1HGCR2F79DA146045 | 1HGCR2F79DA181376 | 1HGCR2F79DA197576; 1HGCR2F79DA191907 | 1HGCR2F79DA105480 | 1HGCR2F79DA176257 | 1HGCR2F79DA174833; 1HGCR2F79DA151570; 1HGCR2F79DA167607

1HGCR2F79DA190689; 1HGCR2F79DA189039 | 1HGCR2F79DA190921 | 1HGCR2F79DA175786; 1HGCR2F79DA180342 | 1HGCR2F79DA170409 | 1HGCR2F79DA186030 | 1HGCR2F79DA132257; 1HGCR2F79DA194256 | 1HGCR2F79DA148779 | 1HGCR2F79DA133232 | 1HGCR2F79DA132632 | 1HGCR2F79DA165470; 1HGCR2F79DA155943 | 1HGCR2F79DA120044 | 1HGCR2F79DA157899; 1HGCR2F79DA189302 | 1HGCR2F79DA136292 | 1HGCR2F79DA180955 | 1HGCR2F79DA198307; 1HGCR2F79DA180003 | 1HGCR2F79DA111070

1HGCR2F79DA127673 | 1HGCR2F79DA118553; 1HGCR2F79DA162553; 1HGCR2F79DA199196 | 1HGCR2F79DA132601; 1HGCR2F79DA160088; 1HGCR2F79DA169177 | 1HGCR2F79DA155800; 1HGCR2F79DA161306 | 1HGCR2F79DA127981 | 1HGCR2F79DA181572; 1HGCR2F79DA103311 | 1HGCR2F79DA166540

1HGCR2F79DA149849 | 1HGCR2F79DA191454; 1HGCR2F79DA182186 | 1HGCR2F79DA163248 | 1HGCR2F79DA169986; 1HGCR2F79DA194175 | 1HGCR2F79DA181006; 1HGCR2F79DA180695 | 1HGCR2F79DA155988 | 1HGCR2F79DA172659

1HGCR2F79DA100800; 1HGCR2F79DA134008

1HGCR2F79DA183421 | 1HGCR2F79DA119069 | 1HGCR2F79DA162780; 1HGCR2F79DA106340; 1HGCR2F79DA105978 | 1HGCR2F79DA189171 | 1HGCR2F79DA114132 | 1HGCR2F79DA189249 | 1HGCR2F79DA113207 | 1HGCR2F79DA158101 | 1HGCR2F79DA129200 | 1HGCR2F79DA113790 | 1HGCR2F79DA132419; 1HGCR2F79DA177568 | 1HGCR2F79DA198386 | 1HGCR2F79DA123462 | 1HGCR2F79DA174721; 1HGCR2F79DA138723 | 1HGCR2F79DA152038; 1HGCR2F79DA121937; 1HGCR2F79DA105690 | 1HGCR2F79DA161144; 1HGCR2F79DA142495; 1HGCR2F79DA165694; 1HGCR2F79DA171656; 1HGCR2F79DA137880; 1HGCR2F79DA186884 | 1HGCR2F79DA185959 | 1HGCR2F79DA173861; 1HGCR2F79DA187114; 1HGCR2F79DA106595; 1HGCR2F79DA193950 | 1HGCR2F79DA130394; 1HGCR2F79DA107973 | 1HGCR2F79DA160737 | 1HGCR2F79DA132355; 1HGCR2F79DA146885; 1HGCR2F79DA129164; 1HGCR2F79DA139807 | 1HGCR2F79DA109836 | 1HGCR2F79DA119976; 1HGCR2F79DA175089; 1HGCR2F79DA150841; 1HGCR2F79DA186092 | 1HGCR2F79DA135319 | 1HGCR2F79DA176324 | 1HGCR2F79DA172516; 1HGCR2F79DA129830; 1HGCR2F79DA107309 | 1HGCR2F79DA144604 | 1HGCR2F79DA134672 | 1HGCR2F79DA158485 | 1HGCR2F79DA160947 | 1HGCR2F79DA155523; 1HGCR2F79DA183922; 1HGCR2F79DA189929 | 1HGCR2F79DA151388; 1HGCR2F79DA100327 | 1HGCR2F79DA143582 | 1HGCR2F79DA177845 | 1HGCR2F79DA128807 | 1HGCR2F79DA122683; 1HGCR2F79DA189073 | 1HGCR2F79DA113580; 1HGCR2F79DA110047 | 1HGCR2F79DA189221 | 1HGCR2F79DA129374 | 1HGCR2F79DA131755 | 1HGCR2F79DA158437; 1HGCR2F79DA150905 | 1HGCR2F79DA142903; 1HGCR2F79DA152637 | 1HGCR2F79DA148149 | 1HGCR2F79DA173472 | 1HGCR2F79DA135224; 1HGCR2F79DA165291; 1HGCR2F79DA133604 | 1HGCR2F79DA175156 | 1HGCR2F79DA195150 | 1HGCR2F79DA114230; 1HGCR2F79DA122988 | 1HGCR2F79DA180518 | 1HGCR2F79DA112137 | 1HGCR2F79DA178798 | 1HGCR2F79DA193172 | 1HGCR2F79DA173925 | 1HGCR2F79DA103373 | 1HGCR2F79DA158826 | 1HGCR2F79DA155358 | 1HGCR2F79DA162889

1HGCR2F79DA142755 | 1HGCR2F79DA161189 | 1HGCR2F79DA134333; 1HGCR2F79DA127494 | 1HGCR2F79DA132324 | 1HGCR2F79DA117760; 1HGCR2F79DA149592; 1HGCR2F79DA136440 | 1HGCR2F79DA127916 | 1HGCR2F79DA152184 | 1HGCR2F79DA103485 | 1HGCR2F79DA122845 | 1HGCR2F79DA160351; 1HGCR2F79DA164786; 1HGCR2F79DA130590 | 1HGCR2F79DA144652 | 1HGCR2F79DA158292; 1HGCR2F79DA129391 | 1HGCR2F79DA121808 | 1HGCR2F79DA130055 | 1HGCR2F79DA119511 | 1HGCR2F79DA198453 | 1HGCR2F79DA180597 | 1HGCR2F79DA104104 | 1HGCR2F79DA177618 | 1HGCR2F79DA173729; 1HGCR2F79DA151939 | 1HGCR2F79DA101932; 1HGCR2F79DA154825 | 1HGCR2F79DA122649 | 1HGCR2F79DA131772 | 1HGCR2F79DA193883; 1HGCR2F79DA104202; 1HGCR2F79DA150788 | 1HGCR2F79DA170927 | 1HGCR2F79DA123543 | 1HGCR2F79DA197805 | 1HGCR2F79DA112560 | 1HGCR2F79DA159751; 1HGCR2F79DA114440 | 1HGCR2F79DA150435

1HGCR2F79DA197822 | 1HGCR2F79DA176050; 1HGCR2F79DA174086 | 1HGCR2F79DA191325 | 1HGCR2F79DA110615; 1HGCR2F79DA194001 | 1HGCR2F79DA120464 | 1HGCR2F79DA185914 | 1HGCR2F79DA124871 | 1HGCR2F79DA116477 | 1HGCR2F79DA143498; 1HGCR2F79DA153254 | 1HGCR2F79DA136289

1HGCR2F79DA153271 | 1HGCR2F79DA131688; 1HGCR2F79DA190532 | 1HGCR2F79DA177540 | 1HGCR2F79DA143646

1HGCR2F79DA198288; 1HGCR2F79DA174363 | 1HGCR2F79DA119850 | 1HGCR2F79DA149978; 1HGCR2F79DA100747 | 1HGCR2F79DA110324 | 1HGCR2F79DA151116 | 1HGCR2F79DA176176 | 1HGCR2F79DA131674; 1HGCR2F79DA186545 | 1HGCR2F79DA189705 | 1HGCR2F79DA165372 | 1HGCR2F79DA160981 | 1HGCR2F79DA163685; 1HGCR2F79DA151309 | 1HGCR2F79DA136731; 1HGCR2F79DA177408; 1HGCR2F79DA106578 | 1HGCR2F79DA188196 | 1HGCR2F79DA189297 | 1HGCR2F79DA141105 | 1HGCR2F79DA178347 | 1HGCR2F79DA184973 | 1HGCR2F79DA169132 | 1HGCR2F79DA193835 | 1HGCR2F79DA190028 | 1HGCR2F79DA195438 | 1HGCR2F79DA140519 | 1HGCR2F79DA194709; 1HGCR2F79DA104071 | 1HGCR2F79DA114759

1HGCR2F79DA126782; 1HGCR2F79DA119900

1HGCR2F79DA132856 | 1HGCR2F79DA193348; 1HGCR2F79DA128340 | 1HGCR2F79DA114521 | 1HGCR2F79DA160267 | 1HGCR2F79DA157563 | 1HGCR2F79DA114213 | 1HGCR2F79DA141783; 1HGCR2F79DA197268; 1HGCR2F79DA106905; 1HGCR2F79DA176405; 1HGCR2F79DA116902

1HGCR2F79DA175111 | 1HGCR2F79DA181555; 1HGCR2F79DA100702; 1HGCR2F79DA135269 | 1HGCR2F79DA157675; 1HGCR2F79DA157692 | 1HGCR2F79DA142321 | 1HGCR2F79DA143355 | 1HGCR2F79DA178915 | 1HGCR2F79DA117127 | 1HGCR2F79DA104507 | 1HGCR2F79DA194225 | 1HGCR2F79DA151987

1HGCR2F79DA158163 | 1HGCR2F79DA152346; 1HGCR2F79DA113420 | 1HGCR2F79DA189591; 1HGCR2F79DA136633 | 1HGCR2F79DA177019 | 1HGCR2F79DA100179; 1HGCR2F79DA151617; 1HGCR2F79DA134803; 1HGCR2F79DA181202 | 1HGCR2F79DA148202 | 1HGCR2F79DA183631 | 1HGCR2F79DA146160; 1HGCR2F79DA190692 | 1HGCR2F79DA141220; 1HGCR2F79DA165260 | 1HGCR2F79DA148653 | 1HGCR2F79DA175660 | 1HGCR2F79DA129018 | 1HGCR2F79DA125938 | 1HGCR2F79DA193933 | 1HGCR2F79DA191891 | 1HGCR2F79DA167350 | 1HGCR2F79DA149141 | 1HGCR2F79DA198663; 1HGCR2F79DA114938 | 1HGCR2F79DA192314 | 1HGCR2F79DA196184 | 1HGCR2F79DA128936 | 1HGCR2F79DA177487; 1HGCR2F79DA120996; 1HGCR2F79DA146661 | 1HGCR2F79DA109013; 1HGCR2F79DA116690 | 1HGCR2F79DA135448; 1HGCR2F79DA188070 | 1HGCR2F79DA137166 | 1HGCR2F79DA127818; 1HGCR2F79DA174895 | 1HGCR2F79DA186951; 1HGCR2F79DA132176; 1HGCR2F79DA125468 | 1HGCR2F79DA138883 | 1HGCR2F79DA171284 | 1HGCR2F79DA135840; 1HGCR2F79DA131187; 1HGCR2F79DA125972 | 1HGCR2F79DA192586 | 1HGCR2F79DA105804 | 1HGCR2F79DA197996; 1HGCR2F79DA157109 | 1HGCR2F79DA199229 | 1HGCR2F79DA121386 | 1HGCR2F79DA163041

1HGCR2F79DA155649 | 1HGCR2F79DA121694 | 1HGCR2F79DA178753 | 1HGCR2F79DA119217

1HGCR2F79DA190014 | 1HGCR2F79DA119198

1HGCR2F79DA121159 | 1HGCR2F79DA169857; 1HGCR2F79DA133960 | 1HGCR2F79DA195889 | 1HGCR2F79DA114373

1HGCR2F79DA129214

1HGCR2F79DA155053; 1HGCR2F79DA150483 | 1HGCR2F79DA176971 | 1HGCR2F79DA140455 | 1HGCR2F79DA182303 | 1HGCR2F79DA103857

1HGCR2F79DA136079 | 1HGCR2F79DA189722 | 1HGCR2F79DA139046; 1HGCR2F79DA171138 | 1HGCR2F79DA171933 | 1HGCR2F79DA120562 | 1HGCR2F79DA180440 | 1HGCR2F79DA198128 | 1HGCR2F79DA141881

1HGCR2F79DA170541 | 1HGCR2F79DA150452; 1HGCR2F79DA111330; 1HGCR2F79DA181538 | 1HGCR2F79DA140004 | 1HGCR2F79DA138771; 1HGCR2F79DA133103

1HGCR2F79DA133697 | 1HGCR2F79DA183127 | 1HGCR2F79DA167722; 1HGCR2F79DA180504; 1HGCR2F79DA176291 | 1HGCR2F79DA188991 | 1HGCR2F79DA114163; 1HGCR2F79DA111621 | 1HGCR2F79DA161743 | 1HGCR2F79DA131531 | 1HGCR2F79DA133229 | 1HGCR2F79DA125969 | 1HGCR2F79DA109738; 1HGCR2F79DA108993; 1HGCR2F79DA153402

1HGCR2F79DA176694; 1HGCR2F79DA140522

1HGCR2F79DA106581; 1HGCR2F79DA155960 | 1HGCR2F79DA176159; 1HGCR2F79DA196394 | 1HGCR2F79DA138415 | 1HGCR2F79DA149673 | 1HGCR2F79DA133750 | 1HGCR2F79DA146546 | 1HGCR2F79DA168059 | 1HGCR2F79DA127530; 1HGCR2F79DA152413; 1HGCR2F79DA148829 | 1HGCR2F79DA116642; 1HGCR2F79DA173343; 1HGCR2F79DA193222 | 1HGCR2F79DA157210 | 1HGCR2F79DA113353; 1HGCR2F79DA117922; 1HGCR2F79DA153240 | 1HGCR2F79DA114471 | 1HGCR2F79DA130587 | 1HGCR2F79DA109044 | 1HGCR2F79DA121758

1HGCR2F79DA198968 | 1HGCR2F79DA170605 | 1HGCR2F79DA122747 | 1HGCR2F79DA195519

1HGCR2F79DA196377 | 1HGCR2F79DA123395

1HGCR2F79DA123655 | 1HGCR2F79DA148555 | 1HGCR2F79DA189509; 1HGCR2F79DA132677; 1HGCR2F79DA148314 | 1HGCR2F79DA152136 | 1HGCR2F79DA146711 | 1HGCR2F79DA163055 | 1HGCR2F79DA161399; 1HGCR2F79DA152542; 1HGCR2F79DA178977

1HGCR2F79DA134137 | 1HGCR2F79DA120433 | 1HGCR2F79DA168420 | 1HGCR2F79DA175318; 1HGCR2F79DA145462 | 1HGCR2F79DA197156 | 1HGCR2F79DA123588; 1HGCR2F79DA171625 | 1HGCR2F79DA157465; 1HGCR2F79DA136387 | 1HGCR2F79DA140407 | 1HGCR2F79DA102241 | 1HGCR2F79DA131335 | 1HGCR2F79DA108086 | 1HGCR2F79DA138933 | 1HGCR2F79DA130816 | 1HGCR2F79DA192488 | 1HGCR2F79DA125602; 1HGCR2F79DA144747 | 1HGCR2F79DA149172; 1HGCR2F79DA119539 | 1HGCR2F79DA103082; 1HGCR2F79DA138236; 1HGCR2F79DA169213 | 1HGCR2F79DA129231; 1HGCR2F79DA178364 | 1HGCR2F79DA122196; 1HGCR2F79DA168286 | 1HGCR2F79DA165646; 1HGCR2F79DA184133; 1HGCR2F79DA192040 | 1HGCR2F79DA176078

1HGCR2F79DA154646 | 1HGCR2F79DA156302; 1HGCR2F79DA130282 | 1HGCR2F79DA182558; 1HGCR2F79DA180809; 1HGCR2F79DA144912; 1HGCR2F79DA110226; 1HGCR2F79DA187890 | 1HGCR2F79DA153724 | 1HGCR2F79DA155151; 1HGCR2F79DA123445 | 1HGCR2F79DA103941; 1HGCR2F79DA152461 | 1HGCR2F79DA144523 | 1HGCR2F79DA157921 | 1HGCR2F79DA162570; 1HGCR2F79DA129780 | 1HGCR2F79DA188229 | 1HGCR2F79DA159376 | 1HGCR2F79DA196962 | 1HGCR2F79DA106659 | 1HGCR2F79DA105933 | 1HGCR2F79DA155764 | 1HGCR2F79DA100988; 1HGCR2F79DA190224; 1HGCR2F79DA136812 | 1HGCR2F79DA182236; 1HGCR2F79DA137488 | 1HGCR2F79DA164349; 1HGCR2F79DA134980 | 1HGCR2F79DA141640; 1HGCR2F79DA127902 | 1HGCR2F79DA171768 | 1HGCR2F79DA152993; 1HGCR2F79DA130461 | 1HGCR2F79DA131111 | 1HGCR2F79DA186237; 1HGCR2F79DA193303 | 1HGCR2F79DA144389 | 1HGCR2F79DA183533 | 1HGCR2F79DA176761 | 1HGCR2F79DA120111 | 1HGCR2F79DA163931 | 1HGCR2F79DA100277 | 1HGCR2F79DA198565 | 1HGCR2F79DA111716; 1HGCR2F79DA104491 | 1HGCR2F79DA167705; 1HGCR2F79DA167851; 1HGCR2F79DA169907

1HGCR2F79DA155098; 1HGCR2F79DA181121 | 1HGCR2F79DA101106; 1HGCR2F79DA145901 | 1HGCR2F79DA183676 | 1HGCR2F79DA140200; 1HGCR2F79DA137331 | 1HGCR2F79DA113451 | 1HGCR2F79DA106287 | 1HGCR2F79DA143470 | 1HGCR2F79DA106175; 1HGCR2F79DA145395; 1HGCR2F79DA143680 | 1HGCR2F79DA110372 | 1HGCR2F79DA176629 | 1HGCR2F79DA163170 | 1HGCR2F79DA119248; 1HGCR2F79DA172550 | 1HGCR2F79DA173276 | 1HGCR2F79DA141167 | 1HGCR2F79DA187811 | 1HGCR2F79DA131853 | 1HGCR2F79DA115703; 1HGCR2F79DA130959; 1HGCR2F79DA146840 | 1HGCR2F79DA121422; 1HGCR2F79DA132386 | 1HGCR2F79DA122490; 1HGCR2F79DA156929; 1HGCR2F79DA160284; 1HGCR2F79DA124238 | 1HGCR2F79DA123218

1HGCR2F79DA175934 | 1HGCR2F79DA127298; 1HGCR2F79DA148135 | 1HGCR2F79DA130119 | 1HGCR2F79DA161788 | 1HGCR2F79DA169034 | 1HGCR2F79DA177098; 1HGCR2F79DA159409; 1HGCR2F79DA125485 | 1HGCR2F79DA172208 | 1HGCR2F79DA101641; 1HGCR2F79DA140794 | 1HGCR2F79DA145932; 1HGCR2F79DA161919 | 1HGCR2F79DA120545; 1HGCR2F79DA114096; 1HGCR2F79DA185055 | 1HGCR2F79DA160673 | 1HGCR2F79DA154064

1HGCR2F79DA130637 | 1HGCR2F79DA161967; 1HGCR2F79DA148460 | 1HGCR2F79DA157501

1HGCR2F79DA194435 | 1HGCR2F79DA147423; 1HGCR2F79DA136244 | 1HGCR2F79DA133599

1HGCR2F79DA194449 | 1HGCR2F79DA199277; 1HGCR2F79DA161127 | 1HGCR2F79DA167946 | 1HGCR2F79DA179126 | 1HGCR2F79DA155893; 1HGCR2F79DA185606 | 1HGCR2F79DA131237 | 1HGCR2F79DA109366; 1HGCR2F79DA158969

1HGCR2F79DA147843 | 1HGCR2F79DA195746 | 1HGCR2F79DA134106; 1HGCR2F79DA199375

1HGCR2F79DA180616; 1HGCR2F79DA124451 | 1HGCR2F79DA185475 | 1HGCR2F79DA118584 | 1HGCR2F79DA154145 | 1HGCR2F79DA142657 | 1HGCR2F79DA188120 | 1HGCR2F79DA169101 | 1HGCR2F79DA100568; 1HGCR2F79DA147096; 1HGCR2F79DA150726 | 1HGCR2F79DA146157

1HGCR2F79DA158096 | 1HGCR2F79DA150757 | 1HGCR2F79DA152783 | 1HGCR2F79DA136986 | 1HGCR2F79DA179496; 1HGCR2F79DA184147 | 1HGCR2F79DA150077 | 1HGCR2F79DA178042

1HGCR2F79DA171611 | 1HGCR2F79DA121128; 1HGCR2F79DA167977; 1HGCR2F79DA130380 | 1HGCR2F79DA184729; 1HGCR2F79DA175609

1HGCR2F79DA103258; 1HGCR2F79DA109755 | 1HGCR2F79DA136048 | 1HGCR2F79DA163816 | 1HGCR2F79DA169549 | 1HGCR2F79DA175383; 1HGCR2F79DA163475 | 1HGCR2F79DA127995; 1HGCR2F79DA101199 | 1HGCR2F79DA196654 | 1HGCR2F79DA161595 | 1HGCR2F79DA151102 | 1HGCR2F79DA182673 | 1HGCR2F79DA142447 | 1HGCR2F79DA121761 | 1HGCR2F79DA168546 | 1HGCR2F79DA139354 | 1HGCR2F79DA153755 | 1HGCR2F79DA119119 | 1HGCR2F79DA158972; 1HGCR2F79DA141315 | 1HGCR2F79DA125230; 1HGCR2F79DA128905 | 1HGCR2F79DA107097; 1HGCR2F79DA156946; 1HGCR2F79DA103633; 1HGCR2F79DA189980; 1HGCR2F79DA162763 | 1HGCR2F79DA182611 | 1HGCR2F79DA142822; 1HGCR2F79DA138026 | 1HGCR2F79DA114972; 1HGCR2F79DA156283 | 1HGCR2F79DA155120; 1HGCR2F79DA149916 | 1HGCR2F79DA100165 | 1HGCR2F79DA177327; 1HGCR2F79DA141380; 1HGCR2F79DA197917; 1HGCR2F79DA161208; 1HGCR2F79DA123171 | 1HGCR2F79DA193477

1HGCR2F79DA184536 | 1HGCR2F79DA160107 | 1HGCR2F79DA121999; 1HGCR2F79DA190479 | 1HGCR2F79DA156221 | 1HGCR2F79DA134266; 1HGCR2F79DA189400; 1HGCR2F79DA125146 | 1HGCR2F79DA104653 | 1HGCR2F79DA178820 | 1HGCR2F79DA126670 | 1HGCR2F79DA189526; 1HGCR2F79DA167154 | 1HGCR2F79DA107763 | 1HGCR2F79DA138964 | 1HGCR2F79DA185122 | 1HGCR2F79DA192281; 1HGCR2F79DA145543; 1HGCR2F79DA123509 | 1HGCR2F79DA160009 | 1HGCR2F79DA192345 | 1HGCR2F79DA135594; 1HGCR2F79DA170958; 1HGCR2F79DA178123 | 1HGCR2F79DA105446 | 1HGCR2F79DA112364 | 1HGCR2F79DA184682 | 1HGCR2F79DA163363; 1HGCR2F79DA182317; 1HGCR2F79DA157644; 1HGCR2F79DA167820 | 1HGCR2F79DA131884 | 1HGCR2F79DA157496 | 1HGCR2F79DA139595 | 1HGCR2F79DA184472 | 1HGCR2F79DA108668 | 1HGCR2F79DA151858; 1HGCR2F79DA190496 | 1HGCR2F79DA106449; 1HGCR2F79DA113112 | 1HGCR2F79DA134722 | 1HGCR2F79DA116835 | 1HGCR2F79DA147499; 1HGCR2F79DA160611; 1HGCR2F79DA147664 | 1HGCR2F79DA118231

1HGCR2F79DA101011 | 1HGCR2F79DA199778; 1HGCR2F79DA179868 | 1HGCR2F79DA145381 | 1HGCR2F79DA134624 | 1HGCR2F79DA197884 | 1HGCR2F79DA100067 | 1HGCR2F79DA111697 | 1HGCR2F79DA123414 | 1HGCR2F79DA104426; 1HGCR2F79DA112073; 1HGCR2F79DA191521 | 1HGCR2F79DA151911 | 1HGCR2F79DA174959; 1HGCR2F79DA198971; 1HGCR2F79DA164044 | 1HGCR2F79DA180017; 1HGCR2F79DA197819 | 1HGCR2F79DA199585 | 1HGCR2F79DA146627 | 1HGCR2F79DA107732; 1HGCR2F79DA179367; 1HGCR2F79DA113806 | 1HGCR2F79DA173990 | 1HGCR2F79DA176887 | 1HGCR2F79DA149723 | 1HGCR2F79DA177778; 1HGCR2F79DA113322 | 1HGCR2F79DA131514

1HGCR2F79DA166487 | 1HGCR2F79DA195052 | 1HGCR2F79DA150015 | 1HGCR2F79DA188425 | 1HGCR2F79DA124935; 1HGCR2F79DA130041 | 1HGCR2F79DA156851 | 1HGCR2F79DA126488; 1HGCR2F79DA103292 | 1HGCR2F79DA120769; 1HGCR2F79DA100926 | 1HGCR2F79DA134350 | 1HGCR2F79DA151875 | 1HGCR2F79DA118827 | 1HGCR2F79DA125924; 1HGCR2F79DA177277 | 1HGCR2F79DA195360; 1HGCR2F79DA171415

1HGCR2F79DA102689; 1HGCR2F79DA144831 | 1HGCR2F79DA174413 | 1HGCR2F79DA125812 | 1HGCR2F79DA194452 | 1HGCR2F79DA159961 | 1HGCR2F79DA162567; 1HGCR2F79DA195794; 1HGCR2F79DA142531; 1HGCR2F79DA174976 | 1HGCR2F79DA110159; 1HGCR2F79DA126412 | 1HGCR2F79DA169583 | 1HGCR2F79DA108878 | 1HGCR2F79DA175738; 1HGCR2F79DA116589 | 1HGCR2F79DA114177; 1HGCR2F79DA157725 | 1HGCR2F79DA107746 | 1HGCR2F79DA116348; 1HGCR2F79DA104944 | 1HGCR2F79DA179093 | 1HGCR2F79DA198582 | 1HGCR2F79DA106502 | 1HGCR2F79DA145140 | 1HGCR2F79DA161984; 1HGCR2F79DA181846 | 1HGCR2F79DA105219; 1HGCR2F79DA127690 | 1HGCR2F79DA164190 | 1HGCR2F79DA110596; 1HGCR2F79DA118892 | 1HGCR2F79DA133733

1HGCR2F79DA198596; 1HGCR2F79DA134235

1HGCR2F79DA195522; 1HGCR2F79DA121498; 1HGCR2F79DA170846 | 1HGCR2F79DA160463 | 1HGCR2F79DA117080; 1HGCR2F79DA129052 | 1HGCR2F79DA163654; 1HGCR2F79DA142559 | 1HGCR2F79DA141332 | 1HGCR2F79DA166246 | 1HGCR2F79DA148474 | 1HGCR2F79DA170863; 1HGCR2F79DA136308 | 1HGCR2F79DA186464; 1HGCR2F79DA109190; 1HGCR2F79DA163024 | 1HGCR2F79DA193429; 1HGCR2F79DA170054

1HGCR2F79DA181264 | 1HGCR2F79DA153223 | 1HGCR2F79DA164187; 1HGCR2F79DA141475 | 1HGCR2F79DA181295 | 1HGCR2F79DA142920 | 1HGCR2F79DA109416; 1HGCR2F79DA159247 | 1HGCR2F79DA190045 | 1HGCR2F79DA183029; 1HGCR2F79DA124594; 1HGCR2F79DA161466 | 1HGCR2F79DA130279 | 1HGCR2F79DA132923; 1HGCR2F79DA199313; 1HGCR2F79DA147129 | 1HGCR2F79DA154338 | 1HGCR2F79DA185816 | 1HGCR2F79DA146899 | 1HGCR2F79DA126586 | 1HGCR2F79DA184584; 1HGCR2F79DA105348 | 1HGCR2F79DA104359 | 1HGCR2F79DA172449 | 1HGCR2F79DA174766; 1HGCR2F79DA174640 | 1HGCR2F79DA154260 | 1HGCR2F79DA194595; 1HGCR2F79DA126121; 1HGCR2F79DA172175; 1HGCR2F79DA116964 | 1HGCR2F79DA113899 | 1HGCR2F79DA181619; 1HGCR2F79DA146529 | 1HGCR2F79DA160480; 1HGCR2F79DA165663

1HGCR2F79DA143114; 1HGCR2F79DA154923

1HGCR2F79DA112381 | 1HGCR2F79DA181667 | 1HGCR2F79DA173939 | 1HGCR2F79DA197691

1HGCR2F79DA164254 | 1HGCR2F79DA146532 | 1HGCR2F79DA171334 | 1HGCR2F79DA108492 | 1HGCR2F79DA182107 | 1HGCR2F79DA124708 | 1HGCR2F79DA133716; 1HGCR2F79DA179210 | 1HGCR2F79DA114650 | 1HGCR2F79DA177036; 1HGCR2F79DA162505 | 1HGCR2F79DA177621 | 1HGCR2F79DA184357; 1HGCR2F79DA197898 | 1HGCR2F79DA121114 | 1HGCR2F79DA150113; 1HGCR2F79DA113546 | 1HGCR2F79DA176436 | 1HGCR2F79DA168997 | 1HGCR2F79DA183175 | 1HGCR2F79DA113577; 1HGCR2F79DA155621; 1HGCR2F79DA155490 | 1HGCR2F79DA160365 | 1HGCR2F79DA134588 | 1HGCR2F79DA164156; 1HGCR2F79DA189798 | 1HGCR2F79DA122442 | 1HGCR2F79DA120366 | 1HGCR2F79DA148930; 1HGCR2F79DA185685; 1HGCR2F79DA146904; 1HGCR2F79DA121663 | 1HGCR2F79DA128290

1HGCR2F79DA137247; 1HGCR2F79DA183242 | 1HGCR2F79DA161080; 1HGCR2F79DA156266 | 1HGCR2F79DA168174 | 1HGCR2F79DA107780; 1HGCR2F79DA175416; 1HGCR2F79DA109397 | 1HGCR2F79DA104183

1HGCR2F79DA139306 | 1HGCR2F79DA106385 | 1HGCR2F79DA166733; 1HGCR2F79DA198193 | 1HGCR2F79DA169373; 1HGCR2F79DA136096 | 1HGCR2F79DA120965; 1HGCR2F79DA141394 | 1HGCR2F79DA148412 | 1HGCR2F79DA140150 | 1HGCR2F79DA156624 | 1HGCR2F79DA114129

1HGCR2F79DA166165 | 1HGCR2F79DA175559 | 1HGCR2F79DA167008 | 1HGCR2F79DA165582; 1HGCR2F79DA160074 | 1HGCR2F79DA153125 | 1HGCR2F79DA116172; 1HGCR2F79DA180194 | 1HGCR2F79DA120898 | 1HGCR2F79DA143856 | 1HGCR2F79DA162777 | 1HGCR2F79DA132839; 1HGCR2F79DA188909; 1HGCR2F79DA161760 | 1HGCR2F79DA132002 | 1HGCR2F79DA105737 | 1HGCR2F79DA171107; 1HGCR2F79DA120836

1HGCR2F79DA160091; 1HGCR2F79DA180163 | 1HGCR2F79DA116222; 1HGCR2F79DA178641; 1HGCR2F79DA175464; 1HGCR2F79DA126877 | 1HGCR2F79DA175951 | 1HGCR2F79DA195066; 1HGCR2F79DA197187 | 1HGCR2F79DA140133 | 1HGCR2F79DA172337 | 1HGCR2F79DA151035 | 1HGCR2F79DA168482 | 1HGCR2F79DA192992 | 1HGCR2F79DA167770; 1HGCR2F79DA133201; 1HGCR2F79DA184858 | 1HGCR2F79DA197397 | 1HGCR2F79DA154890 | 1HGCR2F79DA122084 | 1HGCR2F79DA132792

1HGCR2F79DA175237 | 1HGCR2F79DA141296 | 1HGCR2F79DA104023 | 1HGCR2F79DA114454 | 1HGCR2F79DA102627 | 1HGCR2F79DA180941; 1HGCR2F79DA135028

1HGCR2F79DA105107 | 1HGCR2F79DA153688 | 1HGCR2F79DA113532 | 1HGCR2F79DA177697 | 1HGCR2F79DA113918 | 1HGCR2F79DA150628 | 1HGCR2F79DA152881 | 1HGCR2F79DA182074 | 1HGCR2F79DA140410; 1HGCR2F79DA183001 | 1HGCR2F79DA160656 | 1HGCR2F79DA194614 | 1HGCR2F79DA117113 | 1HGCR2F79DA137314; 1HGCR2F79DA188828 | 1HGCR2F79DA116625; 1HGCR2F79DA185850 | 1HGCR2F79DA191731; 1HGCR2F79DA139886 | 1HGCR2F79DA151360; 1HGCR2F79DA173097; 1HGCR2F79DA103356; 1HGCR2F79DA126183 | 1HGCR2F79DA140892 | 1HGCR2F79DA174590 | 1HGCR2F79DA119363 | 1HGCR2F79DA196976; 1HGCR2F79DA196489; 1HGCR2F79DA159667 | 1HGCR2F79DA100764 | 1HGCR2F79DA163542 | 1HGCR2F79DA153769 | 1HGCR2F79DA139371 | 1HGCR2F79DA166098; 1HGCR2F79DA180972 | 1HGCR2F79DA110548; 1HGCR2F79DA182298 | 1HGCR2F79DA154601 | 1HGCR2F79DA106838

1HGCR2F79DA145235; 1HGCR2F79DA183435; 1HGCR2F79DA193558; 1HGCR2F79DA175500 | 1HGCR2F79DA123199; 1HGCR2F79DA153206 | 1HGCR2F79DA101929 | 1HGCR2F79DA141072; 1HGCR2F79DA152699; 1HGCR2F79DA145879; 1HGCR2F79DA145302

1HGCR2F79DA138253 | 1HGCR2F79DA110887

1HGCR2F79DA179451; 1HGCR2F79DA113594 | 1HGCR2F79DA186593 | 1HGCR2F79DA124918

1HGCR2F79DA119427 | 1HGCR2F79DA125714 | 1HGCR2F79DA156171 | 1HGCR2F79DA157594; 1HGCR2F79DA159541 | 1HGCR2F79DA191227 | 1HGCR2F79DA147809 | 1HGCR2F79DA153089 | 1HGCR2F79DA192359 | 1HGCR2F79DA191468; 1HGCR2F79DA180289; 1HGCR2F79DA181524 | 1HGCR2F79DA149737; 1HGCR2F79DA116768 | 1HGCR2F79DA184889

1HGCR2F79DA115099; 1HGCR2F79DA131626 | 1HGCR2F79DA143467; 1HGCR2F79DA165727 | 1HGCR2F79DA150984; 1HGCR2F79DA185296 | 1HGCR2F79DA131836 | 1HGCR2F79DA166294 | 1HGCR2F79DA180745 | 1HGCR2F79DA140293 | 1HGCR2F79DA168952

1HGCR2F79DA115233; 1HGCR2F79DA107603 | 1HGCR2F79DA197481; 1HGCR2F79DA129696 | 1HGCR2F79DA133747 | 1HGCR2F79DA139418 | 1HGCR2F79DA115605; 1HGCR2F79DA195407 | 1HGCR2F79DA188151; 1HGCR2F79DA189719; 1HGCR2F79DA170104; 1HGCR2F79DA133814 | 1HGCR2F79DA174184; 1HGCR2F79DA114549; 1HGCR2F79DA141802 | 1HGCR2F79DA194662

1HGCR2F79DA165940 | 1HGCR2F79DA153528 | 1HGCR2F79DA150659 | 1HGCR2F79DA174749; 1HGCR2F79DA145655; 1HGCR2F79DA193401 | 1HGCR2F79DA103213; 1HGCR2F79DA198825 | 1HGCR2F79DA163511

1HGCR2F79DA101655 | 1HGCR2F79DA156994

1HGCR2F79DA100215; 1HGCR2F79DA173598

1HGCR2F79DA196671; 1HGCR2F79DA155327 | 1HGCR2F79DA181541 | 1HGCR2F79DA119475 | 1HGCR2F79DA117337; 1HGCR2F79DA131769 | 1HGCR2F79DA129536; 1HGCR2F79DA118679

1HGCR2F79DA197108; 1HGCR2F79DA173164 | 1HGCR2F79DA127107

1HGCR2F79DA189560 | 1HGCR2F79DA159653 | 1HGCR2F79DA131061

1HGCR2F79DA153092 | 1HGCR2F79DA107469 | 1HGCR2F79DA156817; 1HGCR2F79DA197545; 1HGCR2F79DA117953 | 1HGCR2F79DA194385 | 1HGCR2F79DA127351 | 1HGCR2F79DA138074 | 1HGCR2F79DA191616 | 1HGCR2F79DA157739 | 1HGCR2F79DA156607; 1HGCR2F79DA194922; 1HGCR2F79DA121162 | 1HGCR2F79DA173746 | 1HGCR2F79DA177974 | 1HGCR2F79DA113952 | 1HGCR2F79DA171608; 1HGCR2F79DA121825 | 1HGCR2F79DA115796; 1HGCR2F79DA193219; 1HGCR2F79DA182396

1HGCR2F79DA194953 | 1HGCR2F79DA171351 | 1HGCR2F79DA166926 | 1HGCR2F79DA130704; 1HGCR2F79DA122103; 1HGCR2F79DA106435

1HGCR2F79DA132369; 1HGCR2F79DA145218; 1HGCR2F79DA161659; 1HGCR2F79DA103261 | 1HGCR2F79DA105995 | 1HGCR2F79DA168157 | 1HGCR2F79DA198064 | 1HGCR2F79DA141007 | 1HGCR2F79DA131660; 1HGCR2F79DA168630 | 1HGCR2F79DA138091; 1HGCR2F79DA168742 | 1HGCR2F79DA194905 | 1HGCR2F79DA114826; 1HGCR2F79DA199831; 1HGCR2F79DA119492 | 1HGCR2F79DA133537; 1HGCR2F79DA142478; 1HGCR2F79DA159880 | 1HGCR2F79DA100280; 1HGCR2F79DA120285 | 1HGCR2F79DA112493 | 1HGCR2F79DA144666 | 1HGCR2F79DA151648 | 1HGCR2F79DA115071 | 1HGCR2F79DA156736 | 1HGCR2F79DA117404 | 1HGCR2F79DA182172 | 1HGCR2F79DA185900; 1HGCR2F79DA158793; 1HGCR2F79DA122005 | 1HGCR2F79DA102224; 1HGCR2F79DA126345; 1HGCR2F79DA168658; 1HGCR2F79DA195293; 1HGCR2F79DA187422 | 1HGCR2F79DA156963 | 1HGCR2F79DA158566; 1HGCR2F79DA167087 | 1HGCR2F79DA100912 | 1HGCR2F79DA123459; 1HGCR2F79DA143811 | 1HGCR2F79DA147549 | 1HGCR2F79DA183449 | 1HGCR2F79DA148765

1HGCR2F79DA143906

1HGCR2F79DA189218; 1HGCR2F79DA126703 | 1HGCR2F79DA173231

1HGCR2F79DA125566 | 1HGCR2F79DA112512 | 1HGCR2F79DA134834

1HGCR2F79DA132789 | 1HGCR2F79DA128984; 1HGCR2F79DA182785; 1HGCR2F79DA181782; 1HGCR2F79DA132274 | 1HGCR2F79DA163301; 1HGCR2F79DA115975 | 1HGCR2F79DA104636; 1HGCR2F79DA159197 | 1HGCR2F79DA122280 | 1HGCR2F79DA168501 | 1HGCR2F79DA168093 | 1HGCR2F79DA140147 | 1HGCR2F79DA177148 | 1HGCR2F79DA126197 | 1HGCR2F79DA144781; 1HGCR2F79DA126538 | 1HGCR2F79DA129438 | 1HGCR2F79DA100618 | 1HGCR2F79DA140567; 1HGCR2F79DA102658 | 1HGCR2F79DA157482; 1HGCR2F79DA187341; 1HGCR2F79DA167252 | 1HGCR2F79DA133067 | 1HGCR2F79DA181636

1HGCR2F79DA177151; 1HGCR2F79DA179322; 1HGCR2F79DA188375 | 1HGCR2F79DA168160 | 1HGCR2F79DA103437; 1HGCR2F79DA115300 | 1HGCR2F79DA192829 | 1HGCR2F79DA158261 | 1HGCR2F79DA162083; 1HGCR2F79DA110856 | 1HGCR2F79DA104328; 1HGCR2F79DA191177; 1HGCR2F79DA135675 | 1HGCR2F79DA178168; 1HGCR2F79DA163296; 1HGCR2F79DA147793 | 1HGCR2F79DA181345

1HGCR2F79DA104975; 1HGCR2F79DA128886 | 1HGCR2F79DA106273 | 1HGCR2F79DA193544 | 1HGCR2F79DA181068 | 1HGCR2F79DA182365 | 1HGCR2F79DA114034; 1HGCR2F79DA192135 | 1HGCR2F79DA187095 | 1HGCR2F79DA135532 | 1HGCR2F79DA117581 | 1HGCR2F79DA186559; 1HGCR2F79DA143341; 1HGCR2F79DA120321 | 1HGCR2F79DA174377 | 1HGCR2F79DA150824 | 1HGCR2F79DA173181; 1HGCR2F79DA173648 | 1HGCR2F79DA139841; 1HGCR2F79DA153349; 1HGCR2F79DA182088 | 1HGCR2F79DA146868 | 1HGCR2F79DA126085 | 1HGCR2F79DA149950; 1HGCR2F79DA143050; 1HGCR2F79DA162648; 1HGCR2F79DA182477

1HGCR2F79DA175724 | 1HGCR2F79DA132064

1HGCR2F79DA191938 | 1HGCR2F79DA131738 | 1HGCR2F79DA125275 | 1HGCR2F79DA145557 | 1HGCR2F79DA181393; 1HGCR2F79DA162696 | 1HGCR2F79DA161046 | 1HGCR2F79DA108394; 1HGCR2F79DA170233 | 1HGCR2F79DA127852 | 1HGCR2F79DA191583

1HGCR2F79DA161032; 1HGCR2F79DA103972 | 1HGCR2F79DA155926

1HGCR2F79DA119587 | 1HGCR2F79DA121176 | 1HGCR2F79DA170717; 1HGCR2F79DA145445 | 1HGCR2F79DA184228; 1HGCR2F79DA116673 | 1HGCR2F79DA169244; 1HGCR2F79DA107553 | 1HGCR2F79DA187274

1HGCR2F79DA182401 | 1HGCR2F79DA133893; 1HGCR2F79DA152380; 1HGCR2F79DA147857; 1HGCR2F79DA169938; 1HGCR2F79DA159071

1HGCR2F79DA101414 | 1HGCR2F79DA160060 | 1HGCR2F79DA129763; 1HGCR2F79DA175397

1HGCR2F79DA161273 | 1HGCR2F79DA117791 | 1HGCR2F79DA132758 | 1HGCR2F79DA195309 | 1HGCR2F79DA171687 | 1HGCR2F79DA130542 | 1HGCR2F79DA180891 | 1HGCR2F79DA139645 | 1HGCR2F79DA134879 | 1HGCR2F79DA162990; 1HGCR2F79DA146823 | 1HGCR2F79DA134199; 1HGCR2F79DA114339 | 1HGCR2F79DA189817 | 1HGCR2F79DA134476 | 1HGCR2F79DA174489; 1HGCR2F79DA119685; 1HGCR2F79DA150631 | 1HGCR2F79DA143291 | 1HGCR2F79DA153643 | 1HGCR2F79DA110534 | 1HGCR2F79DA129116 | 1HGCR2F79DA196038; 1HGCR2F79DA144862

1HGCR2F79DA178591; 1HGCR2F79DA125941 | 1HGCR2F79DA129570 | 1HGCR2F79DA194273 | 1HGCR2F79DA186450 | 1HGCR2F79DA113689; 1HGCR2F79DA132467; 1HGCR2F79DA174282; 1HGCR2F79DA165193 | 1HGCR2F79DA180082 | 1HGCR2F79DA135353; 1HGCR2F79DA105320

1HGCR2F79DA120738; 1HGCR2F79DA156106; 1HGCR2F79DA171480; 1HGCR2F79DA168563 | 1HGCR2F79DA144909 | 1HGCR2F79DA180762 | 1HGCR2F79DA184083; 1HGCR2F79DA171642 | 1HGCR2F79DA154033 | 1HGCR2F79DA139077

1HGCR2F79DA158521 | 1HGCR2F79DA114017 | 1HGCR2F79DA107360 | 1HGCR2F79DA189512; 1HGCR2F79DA143033 | 1HGCR2F79DA109917 | 1HGCR2F79DA139760 | 1HGCR2F79DA163833; 1HGCR2F79DA174699 | 1HGCR2F79DA155781 | 1HGCR2F79DA105799 | 1HGCR2F79DA138561; 1HGCR2F79DA179109; 1HGCR2F79DA199103 | 1HGCR2F79DA192099; 1HGCR2F79DA120559; 1HGCR2F79DA104037; 1HGCR2F79DA142948 | 1HGCR2F79DA117631; 1HGCR2F79DA198730 | 1HGCR2F79DA191132; 1HGCR2F79DA123283; 1HGCR2F79DA168188 | 1HGCR2F79DA189378; 1HGCR2F79DA113613 | 1HGCR2F79DA134560; 1HGCR2F79DA170619 | 1HGCR2F79DA152332 | 1HGCR2F79DA157028 | 1HGCR2F79DA165825

1HGCR2F79DA111411 | 1HGCR2F79DA195472 | 1HGCR2F79DA167221 | 1HGCR2F79DA157854 | 1HGCR2F79DA131724; 1HGCR2F79DA156574 | 1HGCR2F79DA168241 | 1HGCR2F79DA117869; 1HGCR2F79DA104734 | 1HGCR2F79DA183810

1HGCR2F79DA173178; 1HGCR2F79DA187906

1HGCR2F79DA142738 | 1HGCR2F79DA193236 | 1HGCR2F79DA164416 | 1HGCR2F79DA130511 | 1HGCR2F79DA165758; 1HGCR2F79DA136583 | 1HGCR2F79DA135420 | 1HGCR2F79DA111568 | 1HGCR2F79DA150581; 1HGCR2F79DA118620; 1HGCR2F79DA189820 | 1HGCR2F79DA175688 | 1HGCR2F79DA103468 | 1HGCR2F79DA147003

1HGCR2F79DA150676 | 1HGCR2F79DA157479 | 1HGCR2F79DA119752; 1HGCR2F79DA111117; 1HGCR2F79DA151794 | 1HGCR2F79DA102319; 1HGCR2F79DA184665; 1HGCR2F79DA117659 | 1HGCR2F79DA181622 | 1HGCR2F79DA159538 | 1HGCR2F79DA108654; 1HGCR2F79DA186660 | 1HGCR2F79DA110422 | 1HGCR2F79DA121260; 1HGCR2F79DA164626 | 1HGCR2F79DA143128; 1HGCR2F79DA186996 | 1HGCR2F79DA127561; 1HGCR2F79DA157630 | 1HGCR2F79DA193723 | 1HGCR2F79DA180308 | 1HGCR2F79DA134851 | 1HGCR2F79DA170197; 1HGCR2F79DA110775 | 1HGCR2F79DA125180 | 1HGCR2F79DA139502 | 1HGCR2F79DA108315

1HGCR2F79DA147650

1HGCR2F79DA109822 | 1HGCR2F79DA116026; 1HGCR2F79DA140651; 1HGCR2F79DA177733 | 1HGCR2F79DA122277 | 1HGCR2F79DA110808 | 1HGCR2F79DA170278 | 1HGCR2F79DA125356 | 1HGCR2F79DA117628; 1HGCR2F79DA138088; 1HGCR2F79DA188988; 1HGCR2F79DA199215

1HGCR2F79DA154324; 1HGCR2F79DA122294; 1HGCR2F79DA121467; 1HGCR2F79DA179885; 1HGCR2F79DA129312; 1HGCR2F79DA130332 | 1HGCR2F79DA141637 | 1HGCR2F79DA109089; 1HGCR2F79DA167381; 1HGCR2F79DA165050 | 1HGCR2F79DA148443 | 1HGCR2F79DA188327 | 1HGCR2F79DA115197 | 1HGCR2F79DA189185

1HGCR2F79DA100389 | 1HGCR2F79DA177120; 1HGCR2F79DA138544 | 1HGCR2F79DA113031 | 1HGCR2F79DA187792; 1HGCR2F79DA135045 | 1HGCR2F79DA174475 | 1HGCR2F79DA118035 | 1HGCR2F79DA151665 | 1HGCR2F79DA130296; 1HGCR2F79DA172600; 1HGCR2F79DA124241; 1HGCR2F79DA184780 | 1HGCR2F79DA130878; 1HGCR2F79DA129147 | 1HGCR2F79DA189543 | 1HGCR2F79DA100909 | 1HGCR2F79DA166523 | 1HGCR2F79DA169681 | 1HGCR2F79DA174573; 1HGCR2F79DA179448 | 1HGCR2F79DA149964 | 1HGCR2F79DA149236; 1HGCR2F79DA120707 | 1HGCR2F79DA165436 | 1HGCR2F79DA168319 | 1HGCR2F79DA169910 | 1HGCR2F79DA105057 | 1HGCR2F79DA175206 | 1HGCR2F79DA100649 | 1HGCR2F79DA122702

1HGCR2F79DA148670; 1HGCR2F79DA190336 | 1HGCR2F79DA106337 | 1HGCR2F79DA104572 | 1HGCR2F79DA192958 | 1HGCR2F79DA131285

1HGCR2F79DA197433; 1HGCR2F79DA108377

1HGCR2F79DA103552; 1HGCR2F79DA165159 | 1HGCR2F79DA185041; 1HGCR2F79DA120013; 1HGCR2F79DA101400; 1HGCR2F79DA145834 | 1HGCR2F79DA133053; 1HGCR2F79DA166408 | 1HGCR2F79DA199117

1HGCR2F79DA195956 | 1HGCR2F79DA119296 | 1HGCR2F79DA188943 | 1HGCR2F79DA163315 | 1HGCR2F79DA170815

1HGCR2F79DA124224 | 1HGCR2F79DA141010; 1HGCR2F79DA190093 | 1HGCR2F79DA119024; 1HGCR2F79DA178235 | 1HGCR2F79DA165775; 1HGCR2F79DA100313 | 1HGCR2F79DA153397 | 1HGCR2F79DA156641 | 1HGCR2F79DA124319 | 1HGCR2F79DA126975 | 1HGCR2F79DA105169

1HGCR2F79DA160110 | 1HGCR2F79DA193253 | 1HGCR2F79DA103230 | 1HGCR2F79DA166392 | 1HGCR2F79DA191499; 1HGCR2F79DA107178; 1HGCR2F79DA165209; 1HGCR2F79DA169051; 1HGCR2F79DA175982; 1HGCR2F79DA123350 | 1HGCR2F79DA152475; 1HGCR2F79DA137586; 1HGCR2F79DA128497; 1HGCR2F79DA142769; 1HGCR2F79DA186139 | 1HGCR2F79DA108251 | 1HGCR2F79DA196279; 1HGCR2F79DA188876 | 1HGCR2F79DA153030; 1HGCR2F79DA136468 | 1HGCR2F79DA110050 | 1HGCR2F79DA120822

1HGCR2F79DA101073; 1HGCR2F79DA108122 | 1HGCR2F79DA160382

1HGCR2F79DA135630 | 1HGCR2F79DA185637 | 1HGCR2F79DA171639; 1HGCR2F79DA160821 | 1HGCR2F79DA142156 | 1HGCR2F79DA123039 | 1HGCR2F79DA198761; 1HGCR2F79DA141119

1HGCR2F79DA192894

1HGCR2F79DA159832; 1HGCR2F79DA172189 | 1HGCR2F79DA101865 | 1HGCR2F79DA142433 | 1HGCR2F79DA143016; 1HGCR2F79DA112977; 1HGCR2F79DA119699; 1HGCR2F79DA173391; 1HGCR2F79DA156185

1HGCR2F79DA189588 | 1HGCR2F79DA116754 | 1HGCR2F79DA146692; 1HGCR2F79DA130783 | 1HGCR2F79DA117189 | 1HGCR2F79DA155859 | 1HGCR2F79DA165145; 1HGCR2F79DA127057

1HGCR2F79DA179238; 1HGCR2F79DA156686 | 1HGCR2F79DA179191

1HGCR2F79DA118844 | 1HGCR2F79DA173987 | 1HGCR2F79DA187145 | 1HGCR2F79DA162844 | 1HGCR2F79DA174654 | 1HGCR2F79DA186755 | 1HGCR2F79DA178266; 1HGCR2F79DA162424 | 1HGCR2F79DA187694 | 1HGCR2F79DA136034 | 1HGCR2F79DA192636 | 1HGCR2F79DA173486; 1HGCR2F79DA190191 | 1HGCR2F79DA134784 | 1HGCR2F79DA106564 | 1HGCR2F79DA154680 | 1HGCR2F79DA181989 | 1HGCR2F79DA126622 | 1HGCR2F79DA118343; 1HGCR2F79DA143226 | 1HGCR2F79DA150564; 1HGCR2F79DA193706 | 1HGCR2F79DA189137 | 1HGCR2F79DA120402; 1HGCR2F79DA179627; 1HGCR2F79DA173424; 1HGCR2F79DA138463; 1HGCR2F79DA187016 | 1HGCR2F79DA134641 | 1HGCR2F79DA191664 | 1HGCR2F79DA195858 | 1HGCR2F79DA105687 | 1HGCR2F79DA127950; 1HGCR2F79DA103101; 1HGCR2F79DA106029 | 1HGCR2F79DA161922 | 1HGCR2F79DA169602

1HGCR2F79DA150533 | 1HGCR2F79DA167784

1HGCR2F79DA137457 | 1HGCR2F79DA156770; 1HGCR2F79DA147745; 1HGCR2F79DA144974 | 1HGCR2F79DA181443 | 1HGCR2F79DA181037 | 1HGCR2F79DA176954; 1HGCR2F79DA100392; 1HGCR2F79DA177716; 1HGCR2F79DA123249 | 1HGCR2F79DA116995; 1HGCR2F79DA115667; 1HGCR2F79DA104393; 1HGCR2F79DA163394 | 1HGCR2F79DA129942 | 1HGCR2F79DA142450 | 1HGCR2F79DA185962 | 1HGCR2F79DA118312 | 1HGCR2F79DA185251 | 1HGCR2F79DA137832; 1HGCR2F79DA132842 | 1HGCR2F79DA107343; 1HGCR2F79DA164058 | 1HGCR2F79DA109884 | 1HGCR2F79DA147860 | 1HGCR2F79DA196119 | 1HGCR2F79DA185069; 1HGCR2F79DA108735 | 1HGCR2F79DA144683 | 1HGCR2F79DA180986; 1HGCR2F79DA197075; 1HGCR2F79DA123056; 1HGCR2F79DA122652 | 1HGCR2F79DA195102 | 1HGCR2F79DA135417 | 1HGCR2F79DA184813 | 1HGCR2F79DA192054 | 1HGCR2F79DA107410; 1HGCR2F79DA128015 | 1HGCR2F79DA109996 | 1HGCR2F79DA172905 | 1HGCR2F79DA196878; 1HGCR2F79DA105706 | 1HGCR2F79DA174752; 1HGCR2F79DA140391 | 1HGCR2F79DA180079 | 1HGCR2F79DA180485; 1HGCR2F79DA109528; 1HGCR2F79DA129035 | 1HGCR2F79DA188750

1HGCR2F79DA199781 | 1HGCR2F79DA190353; 1HGCR2F79DA154372

1HGCR2F79DA129410 | 1HGCR2F79DA172483; 1HGCR2F79DA111814 | 1HGCR2F79DA153920; 1HGCR2F79DA133120 | 1HGCR2F79DA198534 | 1HGCR2F79DA148233 | 1HGCR2F79DA167736 | 1HGCR2F79DA100084; 1HGCR2F79DA114731 | 1HGCR2F79DA192118 | 1HGCR2F79DA134865 | 1HGCR2F79DA151889; 1HGCR2F79DA110629; 1HGCR2F79DA131397 | 1HGCR2F79DA145168 | 1HGCR2F79DA194399 | 1HGCR2F79DA118309

1HGCR2F79DA147258 | 1HGCR2F79DA157062 | 1HGCR2F79DA136518; 1HGCR2F79DA190742; 1HGCR2F79DA177571; 1HGCR2F79DA175576 | 1HGCR2F79DA165033 | 1HGCR2F79DA173522

1HGCR2F79DA191874; 1HGCR2F79DA110937 | 1HGCR2F79DA130007 | 1HGCR2F79DA136521; 1HGCR2F79DA120853; 1HGCR2F79DA146482 | 1HGCR2F79DA166571 | 1HGCR2F79DA181507 | 1HGCR2F79DA185489; 1HGCR2F79DA114485 | 1HGCR2F79DA171236; 1HGCR2F79DA162245 | 1HGCR2F79DA131822 | 1HGCR2F79DA176615 | 1HGCR2F79DA115216; 1HGCR2F79DA107018 | 1HGCR2F79DA123896 | 1HGCR2F79DA184486

1HGCR2F79DA142111; 1HGCR2F79DA177229; 1HGCR2F79DA101882; 1HGCR2F79DA175321; 1HGCR2F79DA120657 | 1HGCR2F79DA100098; 1HGCR2F79DA194645 | 1HGCR2F79DA190580

1HGCR2F79DA120349 | 1HGCR2F79DA161368 | 1HGCR2F79DA140939; 1HGCR2F79DA152248 | 1HGCR2F79DA118617; 1HGCR2F79DA166313 | 1HGCR2F79DA123705 | 1HGCR2F79DA199389 | 1HGCR2F79DA176663; 1HGCR2F79DA101204 | 1HGCR2F79DA177005 | 1HGCR2F79DA194676; 1HGCR2F79DA148510; 1HGCR2F79DA112526 | 1HGCR2F79DA173438 | 1HGCR2F79DA111134; 1HGCR2F79DA187999 | 1HGCR2F79DA150337; 1HGCR2F79DA191597; 1HGCR2F79DA144456; 1HGCR2F79DA192670

1HGCR2F79DA109285; 1HGCR2F79DA161287

1HGCR2F79DA169924; 1HGCR2F79DA147616 | 1HGCR2F79DA170412; 1HGCR2F79DA138513 | 1HGCR2F79DA135286 | 1HGCR2F79DA166439 | 1HGCR2F79DA178056; 1HGCR2F79DA167316; 1HGCR2F79DA137877 | 1HGCR2F79DA103809 | 1HGCR2F79DA154095; 1HGCR2F79DA163881 | 1HGCR2F79DA185024 | 1HGCR2F79DA173536 | 1HGCR2F79DA162262 | 1HGCR2F79DA164240; 1HGCR2F79DA135577; 1HGCR2F79DA184844; 1HGCR2F79DA163136; 1HGCR2F79DA120867; 1HGCR2F79DA178896 | 1HGCR2F79DA133554 | 1HGCR2F79DA157160 | 1HGCR2F79DA146353 | 1HGCR2F79DA115698; 1HGCR2F79DA105494 | 1HGCR2F79DA139340 | 1HGCR2F79DA121369; 1HGCR2F79DA135708 | 1HGCR2F79DA177585; 1HGCR2F79DA157403 | 1HGCR2F79DA143372; 1HGCR2F79DA141556 | 1HGCR2F79DA181944; 1HGCR2F79DA103342 | 1HGCR2F79DA186741 | 1HGCR2F79DA111196 | 1HGCR2F79DA163895 | 1HGCR2F79DA126927; 1HGCR2F79DA104510 | 1HGCR2F79DA179403; 1HGCR2F79DA133151 | 1HGCR2F79DA174198; 1HGCR2F79DA171317

1HGCR2F79DA140245 | 1HGCR2F79DA108380 | 1HGCR2F79DA106404 | 1HGCR2F79DA119623 | 1HGCR2F79DA123834 | 1HGCR2F79DA185072; 1HGCR2F79DA159930; 1HGCR2F79DA128628; 1HGCR2F79DA182043 | 1HGCR2F79DA184164; 1HGCR2F79DA161886; 1HGCR2F79DA193804; 1HGCR2F79DA194936 | 1HGCR2F79DA182012; 1HGCR2F79DA107035 | 1HGCR2F79DA139631 | 1HGCR2F79DA120478 | 1HGCR2F79DA178770 | 1HGCR2F79DA112140

1HGCR2F79DA124093 | 1HGCR2F79DA128113; 1HGCR2F79DA149866 | 1HGCR2F79DA135188 | 1HGCR2F79DA139144; 1HGCR2F79DA105382 | 1HGCR2F79DA121100 | 1HGCR2F79DA118780 | 1HGCR2F79DA150158 | 1HGCR2F79DA156249; 1HGCR2F79DA151049 | 1HGCR2F79DA125017 | 1HGCR2F79DA181460; 1HGCR2F79DA183693 | 1HGCR2F79DA180437 | 1HGCR2F79DA128791 | 1HGCR2F79DA167994; 1HGCR2F79DA193396 | 1HGCR2F79DA178994; 1HGCR2F79DA167378 | 1HGCR2F79DA100537 | 1HGCR2F79DA199019; 1HGCR2F79DA121419 | 1HGCR2F79DA157045 | 1HGCR2F79DA146403 | 1HGCR2F79DA136700; 1HGCR2F79DA100182; 1HGCR2F79DA148524 | 1HGCR2F79DA193771 | 1HGCR2F79DA134414 | 1HGCR2F79DA116916 | 1HGCR2F79DA148748 | 1HGCR2F79DA170037; 1HGCR2F79DA168966 | 1HGCR2F79DA177456 | 1HGCR2F79DA104345; 1HGCR2F79DA187548; 1HGCR2F79DA195603; 1HGCR2F79DA167333; 1HGCR2F79DA195682; 1HGCR2F79DA101817 | 1HGCR2F79DA103308; 1HGCR2F79DA121792 | 1HGCR2F79DA134185; 1HGCR2F79DA151701 | 1HGCR2F79DA181720; 1HGCR2F79DA114325; 1HGCR2F79DA122604

1HGCR2F79DA165761; 1HGCR2F79DA123915 | 1HGCR2F79DA191373 | 1HGCR2F79DA140973 | 1HGCR2F79DA191292 | 1HGCR2F79DA119038; 1HGCR2F79DA104815 | 1HGCR2F79DA155263 | 1HGCR2F79DA199456 | 1HGCR2F79DA160401 | 1HGCR2F79DA199876 | 1HGCR2F79DA153738; 1HGCR2F79DA175643 | 1HGCR2F79DA184343; 1HGCR2F79DA105592

1HGCR2F79DA171995

1HGCR2F79DA117256 | 1HGCR2F79DA186027 | 1HGCR2F79DA122733; 1HGCR2F79DA135403; 1HGCR2F79DA109075 | 1HGCR2F79DA144375 | 1HGCR2F79DA157871; 1HGCR2F79DA193124; 1HGCR2F79DA126023; 1HGCR2F79DA191387 | 1HGCR2F79DA107486 | 1HGCR2F79DA166232; 1HGCR2F79DA189915; 1HGCR2F79DA153741 | 1HGCR2F79DA111960 | 1HGCR2F79DA101042 | 1HGCR2F79DA116334 | 1HGCR2F79DA171060; 1HGCR2F79DA144313

1HGCR2F79DA115104 | 1HGCR2F79DA162374 | 1HGCR2F79DA137474; 1HGCR2F79DA196590 | 1HGCR2F79DA161631 | 1HGCR2F79DA162181; 1HGCR2F79DA195987 | 1HGCR2F79DA146417 | 1HGCR2F79DA134221 | 1HGCR2F79DA159345 | 1HGCR2F79DA136745 | 1HGCR2F79DA166179 | 1HGCR2F79DA103454 | 1HGCR2F79DA152105 | 1HGCR2F79DA164724 | 1HGCR2F79DA125437 | 1HGCR2F79DA113109 | 1HGCR2F79DA191003; 1HGCR2F79DA197531; 1HGCR2F79DA174587 | 1HGCR2F79DA183015 | 1HGCR2F79DA181247 | 1HGCR2F79DA184603 | 1HGCR2F79DA137930 | 1HGCR2F79DA188912 | 1HGCR2F79DA133764 | 1HGCR2F79DA143405; 1HGCR2F79DA169762 | 1HGCR2F79DA148491; 1HGCR2F79DA190241; 1HGCR2F79DA180647

1HGCR2F79DA105253; 1HGCR2F79DA155456 | 1HGCR2F79DA123994 | 1HGCR2F79DA165551; 1HGCR2F79DA183712; 1HGCR2F79DA116284; 1HGCR2F79DA194600; 1HGCR2F79DA184777

1HGCR2F79DA169874 | 1HGCR2F79DA168899 | 1HGCR2F79DA187226

1HGCR2F79DA198131; 1HGCR2F79DA165212 | 1HGCR2F79DA140617; 1HGCR2F79DA176484

1HGCR2F79DA121002 | 1HGCR2F79DA103910 | 1HGCR2F79DA168661 | 1HGCR2F79DA131030 | 1HGCR2F79DA162343 | 1HGCR2F79DA141542 | 1HGCR2F79DA152864 | 1HGCR2F79DA178350 | 1HGCR2F79DA132131 | 1HGCR2F79DA114227; 1HGCR2F79DA130010; 1HGCR2F79DA102577

1HGCR2F79DA134171 | 1HGCR2F79DA112171; 1HGCR2F79DA136843 | 1HGCR2F79DA102918 | 1HGCR2F79DA124000 | 1HGCR2F79DA133165; 1HGCR2F79DA112218 | 1HGCR2F79DA198341 | 1HGCR2F79DA137121 | 1HGCR2F79DA142383 | 1HGCR2F79DA170832; 1HGCR2F79DA112610 | 1HGCR2F79DA160348 | 1HGCR2F79DA172838; 1HGCR2F79DA132615 | 1HGCR2F79DA137250 | 1HGCR2F79DA100120

1HGCR2F79DA127897 | 1HGCR2F79DA144876 | 1HGCR2F79DA167669; 1HGCR2F79DA176033; 1HGCR2F79DA148605 | 1HGCR2F79DA160768 | 1HGCR2F79DA133828 | 1HGCR2F79DA164805 | 1HGCR2F79DA105950; 1HGCR2F79DA153383; 1HGCR2F79DA171673 | 1HGCR2F79DA192877; 1HGCR2F79DA178171 | 1HGCR2F79DA113370; 1HGCR2F79DA164562 | 1HGCR2F79DA178610

1HGCR2F79DA118083 | 1HGCR2F79DA156901; 1HGCR2F79DA123347 | 1HGCR2F79DA122523 | 1HGCR2F79DA174735

1HGCR2F79DA176985 | 1HGCR2F79DA161239 | 1HGCR2F79DA117399 | 1HGCR2F79DA131481; 1HGCR2F79DA172046 | 1HGCR2F79DA149334; 1HGCR2F79DA144795 | 1HGCR2F79DA147521; 1HGCR2F79DA188022; 1HGCR2F79DA151813

1HGCR2F79DA195259; 1HGCR2F79DA188893 | 1HGCR2F79DA198775 | 1HGCR2F79DA153559; 1HGCR2F79DA171074 | 1HGCR2F79DA151696; 1HGCR2F79DA166215 | 1HGCR2F79DA154386 | 1HGCR2F79DA126202 | 1HGCR2F79DA128080 | 1HGCR2F79DA129634 | 1HGCR2F79DA149169 | 1HGCR2F79DA126409 | 1HGCR2F79DA122022 | 1HGCR2F79DA116687 | 1HGCR2F79DA130749

1HGCR2F79DA191308 | 1HGCR2F79DA161550 | 1HGCR2F79DA164772; 1HGCR2F79DA151150 | 1HGCR2F79DA186738 | 1HGCR2F79DA179305 | 1HGCR2F79DA152623 | 1HGCR2F79DA105110 | 1HGCR2F79DA199036 | 1HGCR2F79DA111652 | 1HGCR2F79DA195875

1HGCR2F79DA169759 | 1HGCR2F79DA195827 | 1HGCR2F79DA133196 | 1HGCR2F79DA194550 | 1HGCR2F79DA117192; 1HGCR2F79DA182124 | 1HGCR2F79DA137099; 1HGCR2F79DA127009; 1HGCR2F79DA126894 | 1HGCR2F79DA108489 | 1HGCR2F79DA123316 | 1HGCR2F79DA131951; 1HGCR2F79DA124613 | 1HGCR2F79DA134428 | 1HGCR2F79DA104278; 1HGCR2F79DA124854; 1HGCR2F79DA157174; 1HGCR2F79DA199800; 1HGCR2F79DA124062 | 1HGCR2F79DA110369 | 1HGCR2F79DA131870 | 1HGCR2F79DA196234; 1HGCR2F79DA134817 | 1HGCR2F79DA182642; 1HGCR2F79DA157711 | 1HGCR2F79DA127656 | 1HGCR2F79DA142223; 1HGCR2F79DA125678

1HGCR2F79DA150239; 1HGCR2F79DA185590 | 1HGCR2F79DA133358 | 1HGCR2F79DA113434 | 1HGCR2F79DA191955; 1HGCR2F79DA137720 | 1HGCR2F79DA185993 | 1HGCR2F79DA158034; 1HGCR2F79DA153495 | 1HGCR2F79DA163346 | 1HGCR2F79DA147017 | 1HGCR2F79DA118469 | 1HGCR2F79DA121906 | 1HGCR2F79DA144036; 1HGCR2F79DA110940; 1HGCR2F79DA126989; 1HGCR2F79DA159295 | 1HGCR2F79DA142304

1HGCR2F79DA133344 | 1HGCR2F79DA103289 | 1HGCR2F79DA158647; 1HGCR2F79DA136258 | 1HGCR2F79DA143887

1HGCR2F79DA106239 | 1HGCR2F79DA140911 | 1HGCR2F79DA109870 | 1HGCR2F79DA114356 | 1HGCR2F79DA192653; 1HGCR2F79DA188439 | 1HGCR2F79DA148801; 1HGCR2F79DA154405 | 1HGCR2F79DA192703 | 1HGCR2F79DA138849 | 1HGCR2F79DA107388 | 1HGCR2F79DA148054 | 1HGCR2F79DA138334; 1HGCR2F79DA116818; 1HGCR2F79DA178140 | 1HGCR2F79DA123512 | 1HGCR2F79DA182060; 1HGCR2F79DA111537; 1HGCR2F79DA169471; 1HGCR2F79DA139709 | 1HGCR2F79DA128046; 1HGCR2F79DA138981 | 1HGCR2F79DA150063 | 1HGCR2F79DA139466 | 1HGCR2F79DA100571 | 1HGCR2F79DA137863; 1HGCR2F79DA191146; 1HGCR2F79DA131819 | 1HGCR2F79DA120741; 1HGCR2F79DA128693; 1HGCR2F79DA103776

1HGCR2F79DA140861 | 1HGCR2F79DA192233 | 1HGCR2F79DA147647 | 1HGCR2F79DA157448; 1HGCR2F79DA138852; 1HGCR2F79DA122893

1HGCR2F79DA183497 | 1HGCR2F79DA193639 | 1HGCR2F79DA121954 | 1HGCR2F79DA151682; 1HGCR2F79DA182141 | 1HGCR2F79DA177666 | 1HGCR2F79DA170202 | 1HGCR2F79DA171401 | 1HGCR2F79DA185895; 1HGCR2F79DA102692 | 1HGCR2F79DA111280

1HGCR2F79DA164593 | 1HGCR2F79DA158812

1HGCR2F79DA121775 | 1HGCR2F79DA112316 | 1HGCR2F79DA126281 | 1HGCR2F79DA142058; 1HGCR2F79DA190515 | 1HGCR2F79DA139984

1HGCR2F79DA175061; 1HGCR2F79DA117872 | 1HGCR2F79DA134848 | 1HGCR2F79DA110274; 1HGCR2F79DA135983 | 1HGCR2F79DA153027 | 1HGCR2F79DA105785; 1HGCR2F79DA183788; 1HGCR2F79DA139452; 1HGCR2F79DA168112 | 1HGCR2F79DA114647 | 1HGCR2F79DA110839 | 1HGCR2F79DA153772; 1HGCR2F79DA197092 | 1HGCR2F79DA195116; 1HGCR2F79DA163945; 1HGCR2F79DA148359; 1HGCR2F79DA191714 | 1HGCR2F79DA100604; 1HGCR2F79DA169289 | 1HGCR2F79DA166831 | 1HGCR2F79DA152685; 1HGCR2F79DA129522; 1HGCR2F79DA100473 | 1HGCR2F79DA168983; 1HGCR2F79DA162293 | 1HGCR2F79DA171947 | 1HGCR2F79DA196539 | 1HGCR2F79DA126166; 1HGCR2F79DA113921; 1HGCR2F79DA147213; 1HGCR2F79DA190272 | 1HGCR2F79DA101672 | 1HGCR2F79DA144148 | 1HGCR2F79DA153514

1HGCR2F79DA189963 | 1HGCR2F79DA129908 | 1HGCR2F79DA163637; 1HGCR2F79DA140696 | 1HGCR2F79DA182821; 1HGCR2F79DA106886; 1HGCR2F79DA110761; 1HGCR2F79DA125325 | 1HGCR2F79DA134056; 1HGCR2F79DA147275 | 1HGCR2F79DA144070; 1HGCR2F79DA110923 | 1HGCR2F79DA110128; 1HGCR2F79DA177831; 1HGCR2F79DA178901 | 1HGCR2F79DA139175; 1HGCR2F79DA109108; 1HGCR2F79DA124546; 1HGCR2F79DA197920 | 1HGCR2F79DA126104; 1HGCR2F79DA110341; 1HGCR2F79DA113739 | 1HGCR2F79DA186819; 1HGCR2F79DA172953 | 1HGCR2F79DA105317; 1HGCR2F79DA129620 | 1HGCR2F79DA175447 | 1HGCR2F79DA130735 | 1HGCR2F79DA165615; 1HGCR2F79DA169146; 1HGCR2F79DA175092; 1HGCR2F79DA196136 | 1HGCR2F79DA145526 | 1HGCR2F79DA196007 | 1HGCR2F79DA150645 | 1HGCR2F79DA145803; 1HGCR2F79DA192622 | 1HGCR2F79DA127947 | 1HGCR2F79DA110694; 1HGCR2F79DA135563 | 1HGCR2F79DA103969; 1HGCR2F79DA185203 | 1HGCR2F79DA172015; 1HGCR2F79DA168515; 1HGCR2F79DA115443 | 1HGCR2F79DA191437 | 1HGCR2F79DA177537; 1HGCR2F79DA191101; 1HGCR2F79DA141363

1HGCR2F79DA190434 | 1HGCR2F79DA109982 | 1HGCR2F79DA168255 | 1HGCR2F79DA146031 | 1HGCR2F79DA142013 | 1HGCR2F79DA132968; 1HGCR2F79DA101428; 1HGCR2F79DA157756 | 1HGCR2F79DA179966 | 1HGCR2F79DA193916; 1HGCR2F79DA185329 | 1HGCR2F79DA196170; 1HGCR2F79DA192149 | 1HGCR2F79DA105091

1HGCR2F79DA189493 | 1HGCR2F79DA174203

1HGCR2F79DA104264 | 1HGCR2F79DA150662; 1HGCR2F79DA170698

1HGCR2F79DA172306; 1HGCR2F79DA124014 | 1HGCR2F79DA104586

1HGCR2F79DA111473 | 1HGCR2F79DA113319; 1HGCR2F79DA168577 | 1HGCR2F79DA164819; 1HGCR2F79DA145624

1HGCR2F79DA189865 | 1HGCR2F79DA185038 | 1HGCR2F79DA168210 | 1HGCR2F79DA199697 | 1HGCR2F79DA195195; 1HGCR2F79DA144845 | 1HGCR2F79DA197660 | 1HGCR2F79DA119721; 1HGCR2F79DA149320 | 1HGCR2F79DA126152 | 1HGCR2F79DA114423; 1HGCR2F79DA146434 | 1HGCR2F79DA143954; 1HGCR2F79DA182916; 1HGCR2F79DA110954 | 1HGCR2F79DA163444 | 1HGCR2F79DA195598; 1HGCR2F79DA134963; 1HGCR2F79DA172399 | 1HGCR2F79DA130198 | 1HGCR2F79DA126524; 1HGCR2F79DA121193 | 1HGCR2F79DA191552 | 1HGCR2F79DA136602

1HGCR2F79DA158518; 1HGCR2F79DA103387 | 1HGCR2F79DA160026 | 1HGCR2F79DA128452 | 1HGCR2F79DA122019 | 1HGCR2F79DA126605 | 1HGCR2F79DA111179 | 1HGCR2F79DA139290; 1HGCR2F79DA106211 | 1HGCR2F79DA122246 | 1HGCR2F79DA144134 | 1HGCR2F79DA163413 | 1HGCR2F79DA116060; 1HGCR2F79DA141699; 1HGCR2F79DA164576 | 1HGCR2F79DA107150; 1HGCR2F79DA138298 | 1HGCR2F79DA197285; 1HGCR2F79DA114714; 1HGCR2F79DA123591

1HGCR2F79DA156705 | 1HGCR2F79DA150922; 1HGCR2F79DA193415 | 1HGCR2F79DA149639; 1HGCR2F79DA133666 | 1HGCR2F79DA150290 | 1HGCR2F79DA109951; 1HGCR2F79DA117578 | 1HGCR2F79DA132873; 1HGCR2F79DA195018; 1HGCR2F79DA107665; 1HGCR2F79DA157627 | 1HGCR2F79DA188361; 1HGCR2F79DA125700; 1HGCR2F79DA178526 | 1HGCR2F79DA162701 | 1HGCR2F79DA181412 | 1HGCR2F79DA161354; 1HGCR2F79DA103020 | 1HGCR2F79DA100652 | 1HGCR2F79DA196444 | 1HGCR2F79DA105821 | 1HGCR2F79DA100229 | 1HGCR2F79DA176890 | 1HGCR2F79DA160964 | 1HGCR2F79DA164206; 1HGCR2F79DA167655 | 1HGCR2F79DA114910 | 1HGCR2F79DA151455 | 1HGCR2F79DA125423; 1HGCR2F79DA142870 | 1HGCR2F79DA124434 | 1HGCR2F79DA107679 | 1HGCR2F79DA162861; 1HGCR2F79DA182835; 1HGCR2F79DA139192 | 1HGCR2F79DA147194; 1HGCR2F79DA101025; 1HGCR2F79DA166456; 1HGCR2F79DA125454 | 1HGCR2F79DA142254 | 1HGCR2F79DA148300 | 1HGCR2F79DA115619 | 1HGCR2F79DA177053; 1HGCR2F79DA152296 | 1HGCR2F79DA130640 | 1HGCR2F79DA190157

1HGCR2F79DA163329 | 1HGCR2F79DA100201 | 1HGCR2F79DA102417; 1HGCR2F79DA122618 | 1HGCR2F79DA196072 | 1HGCR2F79DA141735; 1HGCR2F79DA182222; 1HGCR2F79DA166697; 1HGCR2F79DA144019 | 1HGCR2F79DA178378 | 1HGCR2F79DA122201 | 1HGCR2F79DA115863; 1HGCR2F79DA139337; 1HGCR2F79DA117497 | 1HGCR2F79DA188781 | 1HGCR2F79DA147342 | 1HGCR2F79DA102952 | 1HGCR2F79DA195178 | 1HGCR2F79DA182897 | 1HGCR2F79DA156008; 1HGCR2F79DA104250; 1HGCR2F79DA160897 | 1HGCR2F79DA134705 | 1HGCR2F79DA178087 | 1HGCR2F79DA177909; 1HGCR2F79DA189350; 1HGCR2F79DA176873 | 1HGCR2F79DA193978; 1HGCR2F79DA107147; 1HGCR2F79DA103762 | 1HGCR2F79DA110582

1HGCR2F79DA172919 | 1HGCR2F79DA133845; 1HGCR2F79DA124417 | 1HGCR2F79DA130122; 1HGCR2F79DA189333 | 1HGCR2F79DA150998 | 1HGCR2F79DA129293 | 1HGCR2F79DA124269 | 1HGCR2F79DA199909 | 1HGCR2F79DA100411 | 1HGCR2F79DA157918 | 1HGCR2F79DA164464; 1HGCR2F79DA152217 | 1HGCR2F79DA119282 | 1HGCR2F79DA138270

1HGCR2F79DA194791 | 1HGCR2F79DA126247; 1HGCR2F79DA124028; 1HGCR2F79DA112350 | 1HGCR2F79DA184360 | 1HGCR2F79DA164285

1HGCR2F79DA173956; 1HGCR2F79DA112297 | 1HGCR2F79DA104409 | 1HGCR2F79DA177344; 1HGCR2F79DA138821 | 1HGCR2F79DA124837; 1HGCR2F79DA172239; 1HGCR2F79DA173469; 1HGCR2F79DA136566 | 1HGCR2F79DA197836; 1HGCR2F79DA155022 | 1HGCR2F79DA170314; 1HGCR2F79DA192572 | 1HGCR2F79DA135692 | 1HGCR2F79DA149124; 1HGCR2F79DA143095 | 1HGCR2F79DA135076; 1HGCR2F79DA199067; 1HGCR2F79DA198727 | 1HGCR2F79DA196475 | 1HGCR2F79DA101526 | 1HGCR2F79DA132727 | 1HGCR2F79DA185458; 1HGCR2F79DA158132 | 1HGCR2F79DA193818 | 1HGCR2F79DA140875 | 1HGCR2F79DA135062 | 1HGCR2F79DA148832 | 1HGCR2F79DA154968 | 1HGCR2F79DA137829 | 1HGCR2F79DA148703; 1HGCR2F79DA149026 | 1HGCR2F79DA138706 | 1HGCR2F79DA103597 | 1HGCR2F79DA196458 | 1HGCR2F79DA186920; 1HGCR2F79DA151553; 1HGCR2F79DA117709 | 1HGCR2F79DA122358; 1HGCR2F79DA151424; 1HGCR2F79DA148782; 1HGCR2F79DA169180; 1HGCR2F79DA165596 | 1HGCR2F79DA190305 | 1HGCR2F79DA190417; 1HGCR2F79DA159524 | 1HGCR2F79DA167574; 1HGCR2F79DA127429 | 1HGCR2F79DA105754; 1HGCR2F79DA115376 | 1HGCR2F79DA192569; 1HGCR2F79DA142481 | 1HGCR2F79DA160253 | 1HGCR2F79DA131948; 1HGCR2F79DA133330 | 1HGCR2F79DA112851 | 1HGCR2F79DA102014 | 1HGCR2F79DA137006; 1HGCR2F79DA141606; 1HGCR2F79DA152167; 1HGCR2F79DA134297 | 1HGCR2F79DA104880 | 1HGCR2F79DA115507 | 1HGCR2F79DA127754; 1HGCR2F79DA149494; 1HGCR2F79DA113725 | 1HGCR2F79DA136969 | 1HGCR2F79DA162312 | 1HGCR2F79DA199957 | 1HGCR2F79DA120271 | 1HGCR2F79DA187663 | 1HGCR2F79DA135322 | 1HGCR2F79DA131965 | 1HGCR2F79DA117726 | 1HGCR2F79DA154534; 1HGCR2F79DA139242; 1HGCR2F79DA136325

1HGCR2F79DA114387; 1HGCR2F79DA137345 | 1HGCR2F79DA105642 | 1HGCR2F79DA166120 | 1HGCR2F79DA125003 | 1HGCR2F79DA122456 | 1HGCR2F79DA152878 | 1HGCR2F79DA115331 | 1HGCR2F79DA147261 | 1HGCR2F79DA181863; 1HGCR2F79DA184181 | 1HGCR2F79DA136163 | 1HGCR2F79DA157966; 1HGCR2F79DA102093; 1HGCR2F79DA119394 | 1HGCR2F79DA196685 | 1HGCR2F79DA139872 | 1HGCR2F79DA167056 | 1HGCR2F79DA176193 | 1HGCR2F79DA123137 | 1HGCR2F79DA171897; 1HGCR2F79DA187324

1HGCR2F79DA197688 | 1HGCR2F79DA108153 | 1HGCR2F79DA193690; 1HGCR2F79DA131559 | 1HGCR2F79DA160916 | 1HGCR2F79DA186108 | 1HGCR2F79DA149611; 1HGCR2F79DA104877 | 1HGCR2F79DA199053 | 1HGCR2F79DA112994; 1HGCR2F79DA125096 | 1HGCR2F79DA186142 | 1HGCR2F79DA123932 | 1HGCR2F79DA167865 | 1HGCR2F79DA145042; 1HGCR2F79DA147826 | 1HGCR2F79DA187873 | 1HGCR2F79DA197495 | 1HGCR2F79DA116883

1HGCR2F79DA141489 | 1HGCR2F79DA108508 | 1HGCR2F79DA135854 | 1HGCR2F79DA138303 | 1HGCR2F79DA103163 | 1HGCR2F79DA111103; 1HGCR2F79DA152007 | 1HGCR2F79DA112347 | 1HGCR2F79DA161855 | 1HGCR2F79DA149821 | 1HGCR2F79DA116155 | 1HGCR2F79DA113949 | 1HGCR2F79DA113188 | 1HGCR2F79DA163900 | 1HGCR2F79DA130945; 1HGCR2F79DA140827 | 1HGCR2F79DA149642 | 1HGCR2F79DA144957 | 1HGCR2F79DA123073 | 1HGCR2F79DA104846 | 1HGCR2F79DA183189 | 1HGCR2F79DA152945; 1HGCR2F79DA109593 | 1HGCR2F79DA102756; 1HGCR2F79DA139533 | 1HGCR2F79DA124949; 1HGCR2F79DA180552 | 1HGCR2F79DA106984 | 1HGCR2F79DA168692; 1HGCR2F79DA192880; 1HGCR2F79DA146451 | 1HGCR2F79DA196492; 1HGCR2F79DA189767; 1HGCR2F79DA104541 | 1HGCR2F79DA102854 | 1HGCR2F79DA180387 | 1HGCR2F79DA167719 | 1HGCR2F79DA124692 | 1HGCR2F79DA165467 | 1HGCR2F79DA192295 | 1HGCR2F79DA102546 | 1HGCR2F79DA181894 | 1HGCR2F79DA188103 | 1HGCR2F79DA136888 | 1HGCR2F79DA114597; 1HGCR2F79DA153013; 1HGCR2F79DA106208 | 1HGCR2F79DA191485 | 1HGCR2F79DA156509; 1HGCR2F79DA157336 | 1HGCR2F79DA162746; 1HGCR2F79DA187601 | 1HGCR2F79DA186044; 1HGCR2F79DA154470; 1HGCR2F79DA153142 | 1HGCR2F79DA155246; 1HGCR2F79DA159507; 1HGCR2F79DA177912; 1HGCR2F79DA159782; 1HGCR2F79DA107102 | 1HGCR2F79DA104605

1HGCR2F79DA107276; 1HGCR2F79DA102434 | 1HGCR2F79DA178882 | 1HGCR2F79DA121324 | 1HGCR2F79DA138527 | 1HGCR2F79DA138222; 1HGCR2F79DA137541

1HGCR2F79DA190501 | 1HGCR2F79DA162620 | 1HGCR2F79DA153951; 1HGCR2F79DA111781 | 1HGCR2F79DA172922 | 1HGCR2F79DA124370; 1HGCR2F79DA173357 | 1HGCR2F79DA128872 | 1HGCR2F79DA134087 | 1HGCR2F79DA156154 | 1HGCR2F79DA135997; 1HGCR2F79DA150578 | 1HGCR2F79DA150046; 1HGCR2F79DA130685; 1HGCR2F79DA106631 | 1HGCR2F79DA178090 | 1HGCR2F79DA191566 | 1HGCR2F79DA141623 | 1HGCR2F79DA193317 | 1HGCR2F79DA124952 | 1HGCR2F79DA152802 | 1HGCR2F79DA160902; 1HGCR2F79DA154422

1HGCR2F79DA116480 | 1HGCR2F79DA190885 | 1HGCR2F79DA139550 | 1HGCR2F79DA101266 | 1HGCR2F79DA154128 | 1HGCR2F79DA169065; 1HGCR2F79DA101381; 1HGCR2F79DA147731 | 1HGCR2F79DA109495 | 1HGCR2F79DA159510 | 1HGCR2F79DA140388 | 1HGCR2F79DA123719

1HGCR2F79DA143131; 1HGCR2F79DA124126; 1HGCR2F79DA125731 | 1HGCR2F79DA107875 | 1HGCR2F79DA118181; 1HGCR2F79DA128189 | 1HGCR2F79DA138690 | 1HGCR2F79DA118066 | 1HGCR2F79DA179157 | 1HGCR2F79DA119007 | 1HGCR2F79DA130962; 1HGCR2F79DA102126

1HGCR2F79DA106872 | 1HGCR2F79DA150340 | 1HGCR2F79DA106094; 1HGCR2F79DA191356 | 1HGCR2F79DA164898 | 1HGCR2F79DA162715

1HGCR2F79DA156414 | 1HGCR2F79DA132694 | 1HGCR2F79DA142352 | 1HGCR2F79DA114499 | 1HGCR2F79DA132744 | 1HGCR2F79DA140441 | 1HGCR2F79DA150502; 1HGCR2F79DA103065; 1HGCR2F79DA158891

1HGCR2F79DA147759; 1HGCR2F79DA142609 | 1HGCR2F79DA196332 | 1HGCR2F79DA146613; 1HGCR2F79DA155733 | 1HGCR2F79DA184309 | 1HGCR2F79DA180602; 1HGCR2F79DA181779 | 1HGCR2F79DA111215; 1HGCR2F79DA141993; 1HGCR2F79DA187467 | 1HGCR2F79DA128385 | 1HGCR2F79DA121713

1HGCR2F79DA173875

1HGCR2F79DA108931 | 1HGCR2F79DA119802; 1HGCR2F79DA116074 | 1HGCR2F79DA133375 | 1HGCR2F79DA185332 | 1HGCR2F79DA169292; 1HGCR2F79DA150953 | 1HGCR2F79DA184875 | 1HGCR2F79DA191633; 1HGCR2F79DA160818; 1HGCR2F79DA134610 | 1HGCR2F79DA158955; 1HGCR2F79DA127348

1HGCR2F79DA172595 | 1HGCR2F79DA197402 | 1HGCR2F79DA165498 | 1HGCR2F79DA141752 | 1HGCR2F79DA190823; 1HGCR2F79DA159314 | 1HGCR2F79DA169826; 1HGCR2F79DA178736; 1HGCR2F79DA149396; 1HGCR2F79DA161953 | 1HGCR2F79DA132565 | 1HGCR2F79DA179160 | 1HGCR2F79DA142027 | 1HGCR2F79DA117712 | 1HGCR2F79DA141265; 1HGCR2F79DA149835 | 1HGCR2F79DA128371 | 1HGCR2F79DA173519 | 1HGCR2F79DA162522; 1HGCR2F79DA128032 | 1HGCR2F79DA164481 | 1HGCR2F79DA187520; 1HGCR2F79DA108170 | 1HGCR2F79DA190854 | 1HGCR2F79DA188733; 1HGCR2F79DA104796 | 1HGCR2F79DA175495 | 1HGCR2F79DA112266 | 1HGCR2F79DA131707 | 1HGCR2F79DA164061; 1HGCR2F79DA178283 | 1HGCR2F79DA167591 | 1HGCR2F79DA172998; 1HGCR2F79DA111182; 1HGCR2F79DA157286; 1HGCR2F79DA182740

1HGCR2F79DA162651 | 1HGCR2F79DA163752 | 1HGCR2F79DA166991; 1HGCR2F79DA136390 | 1HGCR2F79DA159958

1HGCR2F79DA150385; 1HGCR2F79DA193480 | 1HGCR2F79DA151486; 1HGCR2F79DA140746 | 1HGCR2F79DA131321; 1HGCR2F79DA114776 | 1HGCR2F79DA148989

1HGCR2F79DA152587 | 1HGCR2F79DA115894; 1HGCR2F79DA119735 | 1HGCR2F79DA101994 | 1HGCR2F79DA130802; 1HGCR2F79DA178302 | 1HGCR2F79DA115460; 1HGCR2F79DA107911; 1HGCR2F79DA157353; 1HGCR2F79DA180700 | 1HGCR2F79DA114745 | 1HGCR2F79DA149091 | 1HGCR2F79DA132081; 1HGCR2F79DA162858 | 1HGCR2F79DA189994 | 1HGCR2F79DA105060; 1HGCR2F79DA199280 | 1HGCR2F79DA160995 | 1HGCR2F79DA124689 | 1HGCR2F79DA149544 | 1HGCR2F79DA115930 | 1HGCR2F79DA176498; 1HGCR2F79DA197514; 1HGCR2F79DA154162; 1HGCR2F79DA168837

1HGCR2F79DA177361 | 1HGCR2F79DA184424; 1HGCR2F79DA112591 | 1HGCR2F79DA159426; 1HGCR2F79DA151973 | 1HGCR2F79DA100585 | 1HGCR2F79DA132095 | 1HGCR2F79DA174671

1HGCR2F79DA150936; 1HGCR2F79DA150810; 1HGCR2F79DA197321 | 1HGCR2F79DA109092 | 1HGCR2F79DA120027 | 1HGCR2F79DA177554 | 1HGCR2F79DA148927 | 1HGCR2F79DA125910 | 1HGCR2F79DA102742; 1HGCR2F79DA154730; 1HGCR2F79DA187565 | 1HGCR2F79DA187338 | 1HGCR2F79DA101140; 1HGCR2F79DA123123 | 1HGCR2F79DA182432 | 1HGCR2F79DA154629; 1HGCR2F79DA120979 | 1HGCR2F79DA192720 | 1HGCR2F79DA187730 | 1HGCR2F79DA115264 | 1HGCR2F79DA141086 | 1HGCR2F79DA144733 | 1HGCR2F79DA179272

1HGCR2F79DA127270; 1HGCR2F79DA133117; 1HGCR2F79DA158003; 1HGCR2F79DA129746; 1HGCR2F79DA192362 | 1HGCR2F79DA160124; 1HGCR2F79DA198792 | 1HGCR2F79DA142268; 1HGCR2F79DA172502; 1HGCR2F79DA124823; 1HGCR2F79DA100716 | 1HGCR2F79DA174041; 1HGCR2F79DA196346 | 1HGCR2F79DA122585; 1HGCR2F79DA170877

1HGCR2F79DA116088; 1HGCR2F79DA153299 | 1HGCR2F79DA127320 | 1HGCR2F79DA100070; 1HGCR2F79DA152704; 1HGCR2F79DA183385 | 1HGCR2F79DA188098 | 1HGCR2F79DA140729 | 1HGCR2F79DA184049

1HGCR2F79DA138379 | 1HGCR2F79DA115474; 1HGCR2F79DA156834 | 1HGCR2F79DA169860; 1HGCR2F79DA190935; 1HGCR2F79DA159636 | 1HGCR2F79DA145378 | 1HGCR2F79DA112154 | 1HGCR2F79DA159572 | 1HGCR2F79DA191230 | 1HGCR2F79DA168028; 1HGCR2F79DA111246 | 1HGCR2F79DA121033 | 1HGCR2F79DA191826; 1HGCR2F79DA164335 | 1HGCR2F79DA172418 | 1HGCR2F79DA108573 | 1HGCR2F79DA109139; 1HGCR2F79DA165923

1HGCR2F79DA101851; 1HGCR2F79DA187372 | 1HGCR2F79DA195715 | 1HGCR2F79DA159670; 1HGCR2F79DA182379; 1HGCR2F79DA135756; 1HGCR2F79DA153576 | 1HGCR2F79DA148944; 1HGCR2F79DA176131; 1HGCR2F79DA163640 | 1HGCR2F79DA124255; 1HGCR2F79DA130508 | 1HGCR2F79DA174542 | 1HGCR2F79DA146174; 1HGCR2F79DA188490; 1HGCR2F79DA166859; 1HGCR2F79DA162830; 1HGCR2F79DA129455; 1HGCR2F79DA114082; 1HGCR2F79DA152279 | 1HGCR2F79DA158843; 1HGCR2F79DA117130 | 1HGCR2F79DA159569; 1HGCR2F79DA110484 | 1HGCR2F79DA109805 | 1HGCR2F79DA163606; 1HGCR2F79DA134378 | 1HGCR2F79DA140620 | 1HGCR2F79DA120710; 1HGCR2F79DA110842 | 1HGCR2F79DA147941; 1HGCR2F79DA120481; 1HGCR2F79DA187789 | 1HGCR2F79DA195584 | 1HGCR2F79DA133327 | 1HGCR2F79DA143212; 1HGCR2F79DA160804; 1HGCR2F79DA134011 | 1HGCR2F79DA182138; 1HGCR2F79DA190076 | 1HGCR2F79DA169664 | 1HGCR2F79DA123381 | 1HGCR2F79DA178803; 1HGCR2F79DA129262; 1HGCR2F79DA172452; 1HGCR2F79DA111649 | 1HGCR2F79DA105351 | 1HGCR2F79DA176047 | 1HGCR2F79DA141654; 1HGCR2F79DA116947 | 1HGCR2F79DA114342 | 1HGCR2F79DA116592 | 1HGCR2F79DA133179 | 1HGCR2F79DA153173; 1HGCR2F79DA151603; 1HGCR2F79DA170538; 1HGCR2F79DA188053 | 1HGCR2F79DA149317; 1HGCR2F79DA133487; 1HGCR2F79DA106127; 1HGCR2F79DA166022

1HGCR2F79DA111635 | 1HGCR2F79DA135658 | 1HGCR2F79DA124501; 1HGCR2F79DA175870 | 1HGCR2F79DA186836 | 1HGCR2F79DA165842; 1HGCR2F79DA149463 | 1HGCR2F79DA106368 | 1HGCR2F79DA110713 | 1HGCR2F79DA151195; 1HGCR2F79DA108217 | 1HGCR2F79DA178834; 1HGCR2F79DA105172 | 1HGCR2F79DA138396 | 1HGCR2F79DA185735 | 1HGCR2F79DA167168; 1HGCR2F79DA176565

1HGCR2F79DA119508 | 1HGCR2F79DA100960 | 1HGCR2F79DA144120

1HGCR2F79DA112199; 1HGCR2F79DA199599; 1HGCR2F79DA140181; 1HGCR2F79DA117032; 1HGCR2F79DA141668; 1HGCR2F79DA152427 | 1HGCR2F79DA134347 | 1HGCR2F79DA164822 | 1HGCR2F79DA131500 | 1HGCR2F79DA141122 | 1HGCR2F79DA122974 | 1HGCR2F79DA196816 | 1HGCR2F79DA170376; 1HGCR2F79DA141900

1HGCR2F79DA129648; 1HGCR2F79DA159992; 1HGCR2F79DA102949 | 1HGCR2F79DA112834

1HGCR2F79DA182009 | 1HGCR2F79DA198050 | 1HGCR2F79DA194371 | 1HGCR2F79DA135580 | 1HGCR2F79DA163332 | 1HGCR2F79DA120173 | 1HGCR2F79DA141959; 1HGCR2F79DA188666; 1HGCR2F79DA116821; 1HGCR2F79DA185136; 1HGCR2F79DA143825

1HGCR2F79DA160866 | 1HGCR2F79DA126362 | 1HGCR2F79DA103132; 1HGCR2F79DA113143; 1HGCR2F79DA144540; 1HGCR2F79DA192989; 1HGCR2F79DA122621 | 1HGCR2F79DA156252 | 1HGCR2F79DA173004; 1HGCR2F79DA110792 | 1HGCR2F79DA119153 | 1HGCR2F79DA178400 | 1HGCR2F79DA147602 | 1HGCR2F79DA182799 | 1HGCR2F79DA106919; 1HGCR2F79DA199554 | 1HGCR2F79DA147597 | 1HGCR2F79DA190868

1HGCR2F79DA121789 | 1HGCR2F79DA124739 | 1HGCR2F79DA181670 | 1HGCR2F79DA156915 | 1HGCR2F79DA139628 | 1HGCR2F79DA166845 | 1HGCR2F79DA106614; 1HGCR2F79DA166280 | 1HGCR2F79DA124482 | 1HGCR2F79DA102191 | 1HGCR2F79DA126006 | 1HGCR2F79DA186397 | 1HGCR2F79DA136423; 1HGCR2F79DA194757 | 1HGCR2F79DA167302 | 1HGCR2F79DA120447

1HGCR2F79DA150029

1HGCR2F79DA127737 | 1HGCR2F79DA179630 | 1HGCR2F79DA154761 | 1HGCR2F79DA138284 | 1HGCR2F79DA148152; 1HGCR2F79DA180261 | 1HGCR2F79DA175254 | 1HGCR2F79DA104460; 1HGCR2F79DA136115 | 1HGCR2F79DA184925

1HGCR2F79DA182849 | 1HGCR2F79DA180454 | 1HGCR2F79DA185315 | 1HGCR2F79DA142805 | 1HGCR2F79DA112459; 1HGCR2F79DA168871 | 1HGCR2F79DA139774 | 1HGCR2F79DA125065; 1HGCR2F79DA184018 | 1HGCR2F79DA196069 | 1HGCR2F79DA178414 | 1HGCR2F79DA179224 | 1HGCR2F79DA113711 | 1HGCR2F79DA180566 | 1HGCR2F79DA144408 | 1HGCR2F79DA170572 | 1HGCR2F79DA120108; 1HGCR2F79DA183760 | 1HGCR2F79DA169812

1HGCR2F79DA147373; 1HGCR2F79DA108637 | 1HGCR2F79DA182253

1HGCR2F79DA176601; 1HGCR2F79DA112736 | 1HGCR2F79DA102353 | 1HGCR2F79DA135272 | 1HGCR2F79DA199070 | 1HGCR2F79DA103518; 1HGCR2F79DA106788; 1HGCR2F79DA158244 | 1HGCR2F79DA133408; 1HGCR2F79DA187176 | 1HGCR2F79DA106693 | 1HGCR2F79DA159619; 1HGCR2F79DA173777 | 1HGCR2F79DA192541

1HGCR2F79DA171804

1HGCR2F79DA136017; 1HGCR2F79DA109724; 1HGCR2F79DA139578; 1HGCR2F79DA125857 | 1HGCR2F79DA129486 | 1HGCR2F79DA181099; 1HGCR2F79DA156333 | 1HGCR2F79DA129892 | 1HGCR2F79DA180020 | 1HGCR2F79DA181684 | 1HGCR2F79DA175562 | 1HGCR2F79DA105639; 1HGCR2F79DA153612 | 1HGCR2F79DA149799; 1HGCR2F79DA104748 | 1HGCR2F79DA164450 | 1HGCR2F79DA180759 | 1HGCR2F79DA167462 | 1HGCR2F79DA122053 | 1HGCR2F79DA158275

1HGCR2F79DA102188 | 1HGCR2F79DA112588 | 1HGCR2F79DA116379; 1HGCR2F79DA166344 | 1HGCR2F79DA176422 | 1HGCR2F79DA128273; 1HGCR2F79DA123820 | 1HGCR2F79DA144022 | 1HGCR2F79DA127933 | 1HGCR2F79DA177022; 1HGCR2F79DA134283; 1HGCR2F79DA142786 | 1HGCR2F79DA170393 | 1HGCR2F79DA186352 | 1HGCR2F79DA133439 | 1HGCR2F79DA183273 | 1HGCR2F79DA163671; 1HGCR2F79DA121856 | 1HGCR2F79DA154226 | 1HGCR2F79DA176632 | 1HGCR2F79DA104720; 1HGCR2F79DA119086 | 1HGCR2F79DA199683 | 1HGCR2F79DA101574; 1HGCR2F79DA180549

1HGCR2F79DA154565 | 1HGCR2F79DA150497 | 1HGCR2F79DA154856 | 1HGCR2F79DA117970 | 1HGCR2F79DA113644; 1HGCR2F79DA187064; 1HGCR2F79DA151133 | 1HGCR2F79DA182902 | 1HGCR2F79DA163802 | 1HGCR2F79DA115765 | 1HGCR2F79DA149298 | 1HGCR2F79DA175996 | 1HGCR2F79DA171298 | 1HGCR2F79DA125471

1HGCR2F79DA159331; 1HGCR2F79DA154520; 1HGCR2F79DA127611 | 1HGCR2F79DA122408 | 1HGCR2F79DA186903 | 1HGCR2F79DA111456

1HGCR2F79DA104085; 1HGCR2F79DA176775 | 1HGCR2F79DA101980; 1HGCR2F79DA175867; 1HGCR2F79DA128175; 1HGCR2F79DA172970; 1HGCR2F79DA132713; 1HGCR2F79DA101056; 1HGCR2F79DA195262; 1HGCR2F79DA130489

1HGCR2F79DA150192 | 1HGCR2F79DA116138 | 1HGCR2F79DA141945 | 1HGCR2F79DA194855 | 1HGCR2F79DA120870 | 1HGCR2F79DA127253 | 1HGCR2F79DA162102 | 1HGCR2F79DA127317 | 1HGCR2F79DA154467; 1HGCR2F79DA129911 | 1HGCR2F79DA155392 | 1HGCR2F79DA116298

1HGCR2F79DA195021; 1HGCR2F79DA185587 | 1HGCR2F79DA112767 | 1HGCR2F79DA144439 | 1HGCR2F79DA143386

1HGCR2F79DA170765 | 1HGCR2F79DA191776 | 1HGCR2F79DA120786 | 1HGCR2F79DA141038; 1HGCR2F79DA161726; 1HGCR2F79DA191034 | 1HGCR2F79DA162021; 1HGCR2F79DA147695 | 1HGCR2F79DA168532 | 1HGCR2F79DA104331 | 1HGCR2F79DA109111; 1HGCR2F79DA123882 | 1HGCR2F79DA152055 | 1HGCR2F79DA109433; 1HGCR2F79DA192152 | 1HGCR2F79DA180907

1HGCR2F79DA105432; 1HGCR2F79DA194578; 1HGCR2F79DA138804 | 1HGCR2F79DA113983; 1HGCR2F79DA114292; 1HGCR2F79DA184634

1HGCR2F79DA113840; 1HGCR2F79DA190319; 1HGCR2F79DA150547; 1HGCR2F79DA102367 | 1HGCR2F79DA116415; 1HGCR2F79DA178316; 1HGCR2F79DA193060 | 1HGCR2F79DA142612 | 1HGCR2F79DA158731; 1HGCR2F79DA154985; 1HGCR2F79DA163749 | 1HGCR2F79DA120755; 1HGCR2F79DA184956 | 1HGCR2F79DA150919; 1HGCR2F79DA169275 | 1HGCR2F79DA124661 | 1HGCR2F79DA147924

1HGCR2F79DA136809 | 1HGCR2F79DA104538 | 1HGCR2F79DA101462; 1HGCR2F79DA187839; 1HGCR2F79DA102059; 1HGCR2F79DA120982 | 1HGCR2F79DA110498 | 1HGCR2F79DA179482 | 1HGCR2F79DA151567 | 1HGCR2F79DA181569; 1HGCR2F79DA165856 | 1HGCR2F79DA179675; 1HGCR2F79DA157420 | 1HGCR2F79DA145171 | 1HGCR2F79DA120254 | 1HGCR2F79DA196413

1HGCR2F79DA114793 | 1HGCR2F79DA110355 | 1HGCR2F79DA104362 | 1HGCR2F79DA192443 | 1HGCR2F79DA117208; 1HGCR2F79DA137605; 1HGCR2F79DA154906; 1HGCR2F79DA120089 | 1HGCR2F79DA142528; 1HGCR2F79DA137281 | 1HGCR2F79DA145817 | 1HGCR2F79DA158602; 1HGCR2F79DA173617; 1HGCR2F79DA157398; 1HGCR2F79DA141931 | 1HGCR2F79DA119931 | 1HGCR2F79DA146000 | 1HGCR2F79DA164691 | 1HGCR2F79DA148507; 1HGCR2F79DA163959; 1HGCR2F79DA131125; 1HGCR2F79DA173228; 1HGCR2F79DA186657 | 1HGCR2F79DA103051 | 1HGCR2F79DA186500; 1HGCR2F79DA168367 | 1HGCR2F79DA147146 | 1HGCR2F79DA142884 | 1HGCR2F79DA133070; 1HGCR2F79DA198145

1HGCR2F79DA160138 | 1HGCR2F79DA108329 | 1HGCR2F79DA178512 | 1HGCR2F79DA173326; 1HGCR2F79DA189381 | 1HGCR2F79DA196198; 1HGCR2F79DA119783 | 1HGCR2F79DA150371 | 1HGCR2F79DA154212; 1HGCR2F79DA144263 | 1HGCR2F79DA133361

1HGCR2F79DA120299; 1HGCR2F79DA143761 | 1HGCR2F79DA146269 | 1HGCR2F79DA159216 | 1HGCR2F79DA150144 | 1HGCR2F79DA133294 | 1HGCR2F79DA147566; 1HGCR2F79DA120206 | 1HGCR2F79DA190255 | 1HGCR2F79DA108072; 1HGCR2F79DA146420; 1HGCR2F79DA186366 | 1HGCR2F79DA139757 | 1HGCR2F79DA119556 | 1HGCR2F79DA188506 | 1HGCR2F79DA189977

1HGCR2F79DA134042; 1HGCR2F79DA198078 | 1HGCR2F79DA128449; 1HGCR2F79DA163038 | 1HGCR2F79DA109187 | 1HGCR2F79DA192832; 1HGCR2F79DA184195 | 1HGCR2F79DA167431 | 1HGCR2F79DA110677; 1HGCR2F79DA119833 | 1HGCR2F79DA133473; 1HGCR2F79DA182687 | 1HGCR2F79DA180664; 1HGCR2F79DA192037

1HGCR2F79DA156753 | 1HGCR2F79DA116169 | 1HGCR2F79DA114048; 1HGCR2F79DA172404; 1HGCR2F79DA171589 | 1HGCR2F79DA115751; 1HGCR2F79DA184763 | 1HGCR2F79DA118133; 1HGCR2F79DA153898 | 1HGCR2F79DA160396; 1HGCR2F79DA155554; 1HGCR2F79DA168451 | 1HGCR2F79DA163265; 1HGCR2F79DA111098 | 1HGCR2F79DA161497; 1HGCR2F79DA119461 | 1HGCR2F79DA114809 | 1HGCR2F79DA119704; 1HGCR2F79DA155103; 1HGCR2F79DA165534 | 1HGCR2F79DA123526 | 1HGCR2F79DA136132; 1HGCR2F79DA127821; 1HGCR2F79DA183399 | 1HGCR2F79DA115345; 1HGCR2F79DA188957 | 1HGCR2F79DA138754; 1HGCR2F79DA183919 | 1HGCR2F79DA186612 | 1HGCR2F79DA116396; 1HGCR2F79DA195343 | 1HGCR2F79DA130654 | 1HGCR2F79DA178607; 1HGCR2F79DA192748 | 1HGCR2F79DA128435 | 1HGCR2F79DA163105; 1HGCR2F79DA166604 | 1HGCR2F79DA180339; 1HGCR2F79DA112302 | 1HGCR2F79DA132761 | 1HGCR2F79DA134025; 1HGCR2F79DA109321 | 1HGCR2F79DA161712 | 1HGCR2F79DA158910 | 1HGCR2F79DA149009; 1HGCR2F79DA101431 | 1HGCR2F79DA171740 | 1HGCR2F79DA103650 | 1HGCR2F79DA126832; 1HGCR2F79DA177649; 1HGCR2F79DA102465 | 1HGCR2F79DA195911 | 1HGCR2F79DA140102 | 1HGCR2F79DA146689; 1HGCR2F79DA186061; 1HGCR2F79DA156557 | 1HGCR2F79DA154257 | 1HGCR2F79DA140262 | 1HGCR2F79DA164528 | 1HGCR2F79DA133036; 1HGCR2F79DA106550 | 1HGCR2F79DA143064 | 1HGCR2F79DA118522 | 1HGCR2F79DA147776 | 1HGCR2F79DA194693 | 1HGCR2F79DA155702 | 1HGCR2F79DA157434 | 1HGCR2F79DA172936; 1HGCR2F79DA144117 | 1HGCR2F79DA194368 | 1HGCR2F79DA149253; 1HGCR2F79DA119184 | 1HGCR2F79DA155411; 1HGCR2F79DA158728 | 1HGCR2F79DA121520; 1HGCR2F79DA121551; 1HGCR2F79DA137569; 1HGCR2F79DA163377 | 1HGCR2F79DA140438 | 1HGCR2F79DA129343 | 1HGCR2F79DA147339 | 1HGCR2F79DA119914; 1HGCR2F79DA134686

1HGCR2F79DA147910; 1HGCR2F79DA140813 | 1HGCR2F79DA119041 | 1HGCR2F79DA126796; 1HGCR2F79DA127124; 1HGCR2F79DA121968 | 1HGCR2F79DA196041; 1HGCR2F79DA124644; 1HGCR2F79DA139998 | 1HGCR2F79DA169597

1HGCR2F79DA174637 | 1HGCR2F79DA155599 | 1HGCR2F79DA155148 | 1HGCR2F79DA158129; 1HGCR2F79DA192166; 1HGCR2F79DA145266 | 1HGCR2F79DA133781; 1HGCR2F79DA147308 | 1HGCR2F79DA196847 | 1HGCR2F79DA178445 | 1HGCR2F79DA125311; 1HGCR2F79DA146238 | 1HGCR2F79DA159054

1HGCR2F79DA109335 | 1HGCR2F79DA116429 | 1HGCR2F79DA176940 | 1HGCR2F79DA143453; 1HGCR2F79DA135529; 1HGCR2F79DA188537 | 1HGCR2F79DA184942; 1HGCR2F79DA113627; 1HGCR2F79DA195083 | 1HGCR2F79DA198484 | 1HGCR2F79DA190031 | 1HGCR2F79DA138818 | 1HGCR2F79DA144702; 1HGCR2F79DA129701 | 1HGCR2F79DA131139; 1HGCR2F79DA127155 | 1HGCR2F79DA100456; 1HGCR2F79DA123798 | 1HGCR2F79DA151892; 1HGCR2F79DA155182 | 1HGCR2F79DA108881 | 1HGCR2F79DA157031 | 1HGCR2F79DA145493 | 1HGCR2F79DA188019; 1HGCR2F79DA100134 | 1HGCR2F79DA103616

1HGCR2F79DA133456 | 1HGCR2F79DA129309 | 1HGCR2F79DA164318 | 1HGCR2F79DA154002

1HGCR2F79DA163850 | 1HGCR2F79DA130069 | 1HGCR2F79DA107648; 1HGCR2F79DA186805 | 1HGCR2F79DA146790 | 1HGCR2F79DA137233 | 1HGCR2F79DA127625 | 1HGCR2F79DA129794; 1HGCR2F79DA135773 | 1HGCR2F79DA119816 | 1HGCR2F79DA143047 | 1HGCR2F79DA142075 | 1HGCR2F79DA138219 | 1HGCR2F79DA179353; 1HGCR2F79DA169776 | 1HGCR2F79DA168644 | 1HGCR2F79DA184200 | 1HGCR2F79DA186318; 1HGCR2F79DA159068; 1HGCR2F79DA106855 | 1HGCR2F79DA149303; 1HGCR2F79DA154663 | 1HGCR2F79DA157529 | 1HGCR2F79DA159765 | 1HGCR2F79DA139516 | 1HGCR2F79DA103177

1HGCR2F79DA134140; 1HGCR2F79DA104457 | 1HGCR2F79DA132890; 1HGCR2F79DA151083 | 1HGCR2F79DA176534; 1HGCR2F79DA111764 | 1HGCR2F79DA176677 | 1HGCR2F79DA155005

1HGCR2F79DA124756 | 1HGCR2F79DA194189 | 1HGCR2F79DA170569 | 1HGCR2F79DA153500 | 1HGCR2F79DA152797; 1HGCR2F79DA144649 | 1HGCR2F79DA123879 | 1HGCR2F79DA134669 | 1HGCR2F79DA108007; 1HGCR2F79DA119671; 1HGCR2F79DA194340; 1HGCR2F79DA132484 | 1HGCR2F79DA111683 | 1HGCR2F79DA168479 | 1HGCR2F79DA160589 | 1HGCR2F79DA178509 | 1HGCR2F79DA129553 | 1HGCR2F79DA182446 | 1HGCR2F79DA104068; 1HGCR2F79DA162052; 1HGCR2F79DA136891; 1HGCR2F79DA163282

1HGCR2F79DA188697; 1HGCR2F79DA110033

1HGCR2F79DA178722 | 1HGCR2F79DA146966; 1HGCR2F79DA168708 | 1HGCR2F79DA190644; 1HGCR2F79DA108461 | 1HGCR2F79DA171091 | 1HGCR2F79DA166585

1HGCR2F79DA135207 | 1HGCR2F79DA154436; 1HGCR2F79DA188960

1HGCR2F79DA119380; 1HGCR2F79DA199165; 1HGCR2F79DA167686 | 1HGCR2F79DA101848 | 1HGCR2F79DA182589; 1HGCR2F79DA175531 | 1HGCR2F79DA102076 | 1HGCR2F79DA187453; 1HGCR2F79DA179336 | 1HGCR2F79DA131903 | 1HGCR2F79DA176968 | 1HGCR2F79DA129813; 1HGCR2F79DA127026; 1HGCR2F79DA159359; 1HGCR2F79DA141685 | 1HGCR2F79DA117435 | 1HGCR2F79DA107083; 1HGCR2F79DA110064 | 1HGCR2F79DA145882 | 1HGCR2F79DA112090; 1HGCR2F79DA147972; 1HGCR2F79DA103499 | 1HGCR2F79DA102630 | 1HGCR2F79DA149205 | 1HGCR2F79DA158471 | 1HGCR2F79DA153657 | 1HGCR2F79DA176906 | 1HGCR2F79DA133621 | 1HGCR2F79DA187193 | 1HGCR2F79DA138155

1HGCR2F79DA111358

1HGCR2F79DA187470 | 1HGCR2F79DA195004 | 1HGCR2F79DA162892; 1HGCR2F79DA153786

1HGCR2F79DA116124 | 1HGCR2F79DA193057 | 1HGCR2F79DA111148; 1HGCR2F79DA197559 | 1HGCR2F79DA174606 | 1HGCR2F79DA162150 | 1HGCR2F79DA197125 | 1HGCR2F79DA177263 | 1HGCR2F79DA160690 | 1HGCR2F79DA186173 | 1HGCR2F79DA129388 | 1HGCR2F79DA142996; 1HGCR2F79DA148622 | 1HGCR2F79DA154842 | 1HGCR2F79DA163914 | 1HGCR2F79DA185654; 1HGCR2F79DA165968; 1HGCR2F79DA183158 | 1HGCR2F79DA189459 | 1HGCR2F79DA102031 | 1HGCR2F79DA154792; 1HGCR2F79DA115877 | 1HGCR2F79DA106452

1HGCR2F79DA168045 | 1HGCR2F79DA173911 | 1HGCR2F79DA179689 | 1HGCR2F79DA167512 | 1HGCR2F79DA168594 | 1HGCR2F79DA118505; 1HGCR2F79DA115927 | 1HGCR2F79DA176338 | 1HGCR2F79DA197643 | 1HGCR2F79DA169969 | 1HGCR2F79DA157417 | 1HGCR2F79DA145977 | 1HGCR2F79DA118018 | 1HGCR2F79DA173553; 1HGCR2F79DA182155; 1HGCR2F79DA124529 | 1HGCR2F79DA140844 | 1HGCR2F79DA144697 | 1HGCR2F79DA193642 | 1HGCR2F79DA153805 | 1HGCR2F79DA166148; 1HGCR2F79DA152928

1HGCR2F79DA107536; 1HGCR2F79DA195133 | 1HGCR2F79DA122764

1HGCR2F79DA164657; 1HGCR2F79DA136356; 1HGCR2F79DA198002 | 1HGCR2F79DA116933 | 1HGCR2F79DA158440 | 1HGCR2F79DA190160; 1HGCR2F79DA198212; 1HGCR2F79DA140634; 1HGCR2F79DA183208 | 1HGCR2F79DA149852 | 1HGCR2F79DA137796; 1HGCR2F79DA183824 | 1HGCR2F79DA183239 | 1HGCR2F79DA116706 | 1HGCR2F79DA143534 | 1HGCR2F79DA182110; 1HGCR2F79DA181653; 1HGCR2F79DA179241; 1HGCR2F79DA159023; 1HGCR2F79DA188084 | 1HGCR2F79DA149690; 1HGCR2F79DA177201 | 1HGCR2F79DA160852; 1HGCR2F79DA111862 | 1HGCR2F79DA108220 | 1HGCR2F79DA152119 | 1HGCR2F79DA155540

1HGCR2F79DA181300; 1HGCR2F79DA170166 | 1HGCR2F79DA101669 | 1HGCR2F79DA168496 | 1HGCR2F79DA192510 | 1HGCR2F79DA110002 | 1HGCR2F79DA161791 | 1HGCR2F79DA172368; 1HGCR2F79DA195553 | 1HGCR2F79DA177893; 1HGCR2F79DA129326 | 1HGCR2F79DA176209 | 1HGCR2F79DA142514 | 1HGCR2F79DA152573; 1HGCR2F79DA174993 | 1HGCR2F79DA137085 | 1HGCR2F79DA141346 | 1HGCR2F79DA122392 | 1HGCR2F79DA191079 | 1HGCR2F79DA147552; 1HGCR2F79DA175545 | 1HGCR2F79DA140763 | 1HGCR2F79DA174296; 1HGCR2F79DA142089 | 1HGCR2F79DA168949 | 1HGCR2F79DA102420

1HGCR2F79DA146806; 1HGCR2F79DA163508 | 1HGCR2F79DA150600; 1HGCR2F79DA147132; 1HGCR2F79DA124840; 1HGCR2F79DA168076 | 1HGCR2F79DA138737; 1HGCR2F79DA192393 | 1HGCR2F79DA190787 | 1HGCR2F79DA178137; 1HGCR2F79DA124403 | 1HGCR2F79DA158499

1HGCR2F79DA179563 | 1HGCR2F79DA104667; 1HGCR2F79DA165601; 1HGCR2F79DA135109; 1HGCR2F79DA160799 | 1HGCR2F79DA150368; 1HGCR2F79DA173293 | 1HGCR2F79DA110906; 1HGCR2F79DA141847; 1HGCR2F79DA119377 | 1HGCR2F79DA166702 | 1HGCR2F79DA143548

1HGCR2F79DA110016 | 1HGCR2F79DA194015 | 1HGCR2F79DA144960 | 1HGCR2F79DA177988; 1HGCR2F79DA147356; 1HGCR2F79DA150211 | 1HGCR2F79DA161483; 1HGCR2F79DA105396 | 1HGCR2F79DA153593; 1HGCR2F79DA198890; 1HGCR2F79DA199506; 1HGCR2F79DA117001 | 1HGCR2F79DA172290 | 1HGCR2F79DA153691 | 1HGCR2F79DA122067; 1HGCR2F79DA145364 | 1HGCR2F79DA171186; 1HGCR2F79DA138320; 1HGCR2F79DA172712 | 1HGCR2F79DA169230 | 1HGCR2F79DA165064 | 1HGCR2F79DA158762

1HGCR2F79DA161225; 1HGCR2F79DA161838 | 1HGCR2F79DA101476 | 1HGCR2F79DA144330; 1HGCR2F79DA150127 | 1HGCR2F79DA144814 | 1HGCR2F79DA132307; 1HGCR2F79DA163993 | 1HGCR2F79DA135210 | 1HGCR2F79DA107827 | 1HGCR2F79DA118715; 1HGCR2F79DA126636 | 1HGCR2F79DA161077; 1HGCR2F79DA119573; 1HGCR2F79DA140584; 1HGCR2F79DA122179; 1HGCR2F79DA119881; 1HGCR2F79DA109786; 1HGCR2F79DA175903 | 1HGCR2F79DA122165 | 1HGCR2F79DA148278 | 1HGCR2F79DA157935 | 1HGCR2F79DA129357 | 1HGCR2F79DA176064; 1HGCR2F79DA115362

1HGCR2F79DA132260 | 1HGCR2F79DA139094 | 1HGCR2F79DA115815 | 1HGCR2F79DA161385; 1HGCR2F79DA104233

1HGCR2F79DA135871 | 1HGCR2F79DA190370 | 1HGCR2F79DA171754 | 1HGCR2F79DA106323 | 1HGCR2F79DA112915 | 1HGCR2F79DA164139 | 1HGCR2F79DA192121 | 1HGCR2F79DA172869

1HGCR2F79DA150807; 1HGCR2F79DA140472 | 1HGCR2F79DA168921 | 1HGCR2F79DA196055 | 1HGCR2F79DA137510 | 1HGCR2F79DA105723 | 1HGCR2F79DA128127 | 1HGCR2F79DA164948 | 1HGCR2F79DA131402 | 1HGCR2F79DA124109 | 1HGCR2F79DA188344; 1HGCR2F79DA110985 | 1HGCR2F79DA192300; 1HGCR2F79DA188456; 1HGCR2F79DA193513 | 1HGCR2F79DA165730; 1HGCR2F79DA157983 | 1HGCR2F79DA173780 | 1HGCR2F79DA140732 | 1HGCR2F79DA120092; 1HGCR2F79DA176503 | 1HGCR2F79DA184066; 1HGCR2F79DA117774 | 1HGCR2F79DA139211 | 1HGCR2F79DA179613 | 1HGCR2F79DA113787 | 1HGCR2F79DA170507; 1HGCR2F79DA115183 | 1HGCR2F79DA109464 | 1HGCR2F79DA108640; 1HGCR2F79DA167493 | 1HGCR2F79DA155229 | 1HGCR2F79DA102207 | 1HGCR2F79DA125373 | 1HGCR2F79DA149804 | 1HGCR2F79DA135000; 1HGCR2F79DA177747 | 1HGCR2F79DA134977 | 1HGCR2F79DA103471 | 1HGCR2F79DA172242; 1HGCR2F79DA101221 | 1HGCR2F79DA141587 | 1HGCR2F79DA146255 | 1HGCR2F79DA139791 | 1HGCR2F79DA114728 | 1HGCR2F79DA197058; 1HGCR2F79DA159698; 1HGCR2F79DA157787; 1HGCR2F79DA161872 | 1HGCR2F79DA118908

1HGCR2F79DA189140 | 1HGCR2F79DA180678 | 1HGCR2F79DA102482; 1HGCR2F79DA139385 | 1HGCR2F79DA111053 | 1HGCR2F79DA129021 | 1HGCR2F79DA111375 | 1HGCR2F79DA146143 | 1HGCR2F79DA105379; 1HGCR2F79DA165310 | 1HGCR2F79DA156428 | 1HGCR2F79DA105608; 1HGCR2F79DA129925 | 1HGCR2F79DA172144; 1HGCR2F79DA118956 | 1HGCR2F79DA128564; 1HGCR2F79DA104751 | 1HGCR2F79DA199764 | 1HGCR2F79DA109156 | 1HGCR2F79DA136616 | 1HGCR2F79DA137300; 1HGCR2F79DA131190 | 1HGCR2F79DA129875 | 1HGCR2F79DA112428 | 1HGCR2F79DA115457; 1HGCR2F79DA191390 | 1HGCR2F79DA164643 | 1HGCR2F79DA173651 | 1HGCR2F79DA149771 | 1HGCR2F79DA148751

1HGCR2F79DA188442; 1HGCR2F79DA129889 | 1HGCR2F79DA108976

1HGCR2F79DA101459; 1HGCR2F79DA191745 | 1HGCR2F79DA196606 | 1HGCR2F79DA150970; 1HGCR2F79DA174668 | 1HGCR2F79DA117984

1HGCR2F79DA119797 | 1HGCR2F79DA100781; 1HGCR2F79DA138429; 1HGCR2F79DA179840 | 1HGCR2F79DA131223; 1HGCR2F79DA175481; 1HGCR2F79DA180728 | 1HGCR2F79DA133702 | 1HGCR2F79DA171513 | 1HGCR2F79DA195844 | 1HGCR2F79DA126071 | 1HGCR2F79DA130881 | 1HGCR2F79DA152959; 1HGCR2F79DA170989; 1HGCR2F79DA130900; 1HGCR2F79DA162164; 1HGCR2F79DA198372 | 1HGCR2F79DA115152; 1HGCR2F79DA100893 | 1HGCR2F79DA199232; 1HGCR2F79DA162908; 1HGCR2F79DA126698 | 1HGCR2F79DA134767; 1HGCR2F79DA173312

1HGCR2F79DA129777 | 1HGCR2F79DA151018 | 1HGCR2F79DA103731 | 1HGCR2F79DA100019 | 1HGCR2F79DA169700 | 1HGCR2F79DA102837; 1HGCR2F79DA168756 | 1HGCR2F79DA146630 | 1HGCR2F79DA131349 | 1HGCR2F79DA183578 | 1HGCR2F79DA194130 | 1HGCR2F79DA146448 | 1HGCR2F79DA154873 | 1HGCR2F79DA148636 | 1HGCR2F79DA176162 | 1HGCR2F79DA174802; 1HGCR2F79DA160785 | 1HGCR2F79DA161094 | 1HGCR2F79DA107620; 1HGCR2F79DA169891 | 1HGCR2F79DA108623 | 1HGCR2F79DA162973 | 1HGCR2F79DA125762 | 1HGCR2F79DA121548

1HGCR2F79DA110193 | 1HGCR2F79DA146921; 1HGCR2F79DA116575 | 1HGCR2F79DA166277 | 1HGCR2F79DA171303 | 1HGCR2F79DA136793 | 1HGCR2F79DA134932 | 1HGCR2F79DA125213; 1HGCR2F79DA182382 | 1HGCR2F79DA124353; 1HGCR2F79DA144554 | 1HGCR2F79DA199702

1HGCR2F79DA116401; 1HGCR2F79DA167297 | 1HGCR2F79DA154839 | 1HGCR2F79DA135465 | 1HGCR2F79DA160415 | 1HGCR2F79DA172158 | 1HGCR2F79DA146207 | 1HGCR2F79DA115491

1HGCR2F79DA142917 | 1HGCR2F79DA165954 | 1HGCR2F79DA125616 | 1HGCR2F79DA110551; 1HGCR2F79DA187579 | 1HGCR2F79DA102787

1HGCR2F79DA188263 | 1HGCR2F79DA113224 | 1HGCR2F79DA183662

1HGCR2F79DA151505; 1HGCR2F79DA119444; 1HGCR2F79DA161242; 1HGCR2F79DA151584; 1HGCR2F79DA103728; 1HGCR2F79DA123400 | 1HGCR2F79DA173620 | 1HGCR2F79DA107326; 1HGCR2F79DA109450; 1HGCR2F79DA158017 | 1HGCR2F79DA175626 | 1HGCR2F79DA182804 | 1HGCR2F79DA132999 | 1HGCR2F79DA101137

1HGCR2F79DA155750

1HGCR2F79DA118875 | 1HGCR2F79DA144473 | 1HGCR2F79DA111487 | 1HGCR2F79DA143162 | 1HGCR2F79DA170944 | 1HGCR2F79DA199604; 1HGCR2F79DA178333 | 1HGCR2F79DA121274 | 1HGCR2F79DA161256 | 1HGCR2F79DA132016 | 1HGCR2F79DA161533; 1HGCR2F79DA190367 | 1HGCR2F79DA186965 | 1HGCR2F79DA140780

1HGCR2F79DA164142 | 1HGCR2F79DA128239; 1HGCR2F79DA103955; 1HGCR2F79DA102286; 1HGCR2F79DA194838; 1HGCR2F79DA187923 | 1HGCR2F79DA181748

1HGCR2F79DA130864; 1HGCR2F79DA146854 | 1HGCR2F79DA143243 | 1HGCR2F79DA190952 | 1HGCR2F79DA162228 | 1HGCR2F79DA154596 | 1HGCR2F79DA120724 | 1HGCR2F79DA109058 | 1HGCR2F79DA130203; 1HGCR2F79DA105009 | 1HGCR2F79DA129598 | 1HGCR2F79DA168143; 1HGCR2F79DA124658 | 1HGCR2F79DA109674 | 1HGCR2F79DA120531 | 1HGCR2F79DA175433; 1HGCR2F79DA186786 | 1HGCR2F79DA180857 | 1HGCR2F79DA106824 | 1HGCR2F79DA181815 | 1HGCR2F79DA107956 | 1HGCR2F79DA178221 | 1HGCR2F79DA134395; 1HGCR2F79DA154789 | 1HGCR2F79DA155196

1HGCR2F79DA149012 | 1HGCR2F79DA122487 | 1HGCR2F79DA165517; 1HGCR2F79DA169082; 1HGCR2F79DA194533 | 1HGCR2F79DA179756 | 1HGCR2F79DA195245 | 1HGCR2F79DA101803 | 1HGCR2F79DA137149 | 1HGCR2F79DA196783 | 1HGCR2F79DA131058 | 1HGCR2F79DA105270; 1HGCR2F79DA153335 | 1HGCR2F79DA123297; 1HGCR2F79DA123865 | 1HGCR2F79DA171432

1HGCR2F79DA185167; 1HGCR2F79DA153853; 1HGCR2F79DA137071; 1HGCR2F79DA132517; 1HGCR2F79DA134400

1HGCR2F79DA145719 | 1HGCR2F79DA184522

1HGCR2F79DA115409; 1HGCR2F79DA178588 | 1HGCR2F79DA143971; 1HGCR2F79DA145297 | 1HGCR2F79DA149933 | 1HGCR2F79DA152556; 1HGCR2F79DA119945 | 1HGCR2F79DA174072; 1HGCR2F79DA167929 | 1HGCR2F79DA118438

1HGCR2F79DA107231 | 1HGCR2F79DA146918; 1HGCR2F79DA168823; 1HGCR2F79DA124448 | 1HGCR2F79DA102255 | 1HGCR2F79DA175271

1HGCR2F79DA100506; 1HGCR2F79DA177425 | 1HGCR2F79DA154579; 1HGCR2F79DA127222 | 1HGCR2F79DA145204 | 1HGCR2F79DA182592; 1HGCR2F79DA116057 | 1HGCR2F79DA147082 | 1HGCR2F79DA189607 | 1HGCR2F79DA123963 | 1HGCR2F79DA100814; 1HGCR2F79DA162438 | 1HGCR2F79DA153237; 1HGCR2F79DA171463 | 1HGCR2F79DA120304; 1HGCR2F79DA124160 | 1HGCR2F79DA193270 | 1HGCR2F79DA198095; 1HGCR2F79DA191082 | 1HGCR2F79DA124885; 1HGCR2F79DA160558 | 1HGCR2F79DA192779; 1HGCR2F79DA110565 | 1HGCR2F79DA138530 | 1HGCR2F79DA182494 | 1HGCR2F79DA198338

1HGCR2F79DA199005; 1HGCR2F79DA127138 | 1HGCR2F79DA169468 | 1HGCR2F79DA188165; 1HGCR2F79DA175173 | 1HGCR2F79DA112445; 1HGCR2F79DA185363 | 1HGCR2F79DA139015; 1HGCR2F79DA157689 | 1HGCR2F79DA114180 | 1HGCR2F79DA197223 | 1HGCR2F79DA192961; 1HGCR2F79DA173083; 1HGCR2F79DA174427; 1HGCR2F79DA160270 | 1HGCR2F79DA197271; 1HGCR2F79DA143324 | 1HGCR2F79DA112705

1HGCR2F79DA158678 | 1HGCR2F79DA132212 | 1HGCR2F79DA153884; 1HGCR2F79DA122182 | 1HGCR2F79DA169793

1HGCR2F79DA147535 | 1HGCR2F79DA112087; 1HGCR2F79DA198422 | 1HGCR2F79DA109612 | 1HGCR2F79DA179045 | 1HGCR2F79DA183774 | 1HGCR2F79DA149785 | 1HGCR2F79DA159734; 1HGCR2F79DA137958 | 1HGCR2F79DA163198

1HGCR2F79DA105415; 1HGCR2F79DA156459 | 1HGCR2F79DA193995 | 1HGCR2F79DA149348 | 1HGCR2F79DA184214 | 1HGCR2F79DA140505; 1HGCR2F79DA198503 | 1HGCR2F79DA191020 | 1HGCR2F79DA124515; 1HGCR2F79DA171771 | 1HGCR2F79DA142318 | 1HGCR2F79DA141444 | 1HGCR2F79DA147065 | 1HGCR2F79DA131416; 1HGCR2F79DA101171 | 1HGCR2F79DA117662; 1HGCR2F79DA194113 | 1HGCR2F79DA126541; 1HGCR2F79DA168465 | 1HGCR2F79DA105124; 1HGCR2F79DA113904 | 1HGCR2F79DA103759 | 1HGCR2F79DA126040 | 1HGCR2F79DA198436 | 1HGCR2F79DA138186 | 1HGCR2F79DA155778; 1HGCR2F79DA156672; 1HGCR2F79DA169616 | 1HGCR2F79DA128967 | 1HGCR2F79DA108587 | 1HGCR2F79DA181751; 1HGCR2F79DA179286; 1HGCR2F79DA159829 | 1HGCR2F79DA155361 | 1HGCR2F79DA108797 | 1HGCR2F79DA186514

1HGCR2F79DA163864

1HGCR2F79DA125051 | 1HGCR2F79DA169504 | 1HGCR2F79DA135725 | 1HGCR2F79DA148698 | 1HGCR2F79DA162939 | 1HGCR2F79DA107181; 1HGCR2F79DA177523; 1HGCR2F79DA173150 | 1HGCR2F79DA183709 | 1HGCR2F79DA117242 | 1HGCR2F79DA139970 | 1HGCR2F79DA178784; 1HGCR2F79DA175884 | 1HGCR2F79DA188246 | 1HGCR2F79DA190112 | 1HGCR2F79DA173567 | 1HGCR2F79DA183869 | 1HGCR2F79DA155277 | 1HGCR2F79DA129469 | 1HGCR2F79DA175710 | 1HGCR2F79DA149382 | 1HGCR2F79DA144084 | 1HGCR2F79DA178462; 1HGCR2F79DA155375; 1HGCR2F79DA139435

1HGCR2F79DA161662 | 1HGCR2F79DA162360; 1HGCR2F79DA183287; 1HGCR2F79DA175044 | 1HGCR2F79DA121680 | 1HGCR2F79DA139161; 1HGCR2F79DA171690 | 1HGCR2F79DA107200; 1HGCR2F79DA180860 | 1HGCR2F79DA104684 | 1HGCR2F79DA119766 | 1HGCR2F79DA189879; 1HGCR2F79DA103647 | 1HGCR2F79DA104622 | 1HGCR2F79DA133084 | 1HGCR2F79DA191972 | 1HGCR2F79DA171575 | 1HGCR2F79DA174783; 1HGCR2F79DA124398; 1HGCR2F79DA119637 | 1HGCR2F79DA142464 | 1HGCR2F79DA114700; 1HGCR2F79DA174704 | 1HGCR2F79DA171558 | 1HGCR2F79DA127043 | 1HGCR2F79DA100358 | 1HGCR2F79DA116043; 1HGCR2F79DA195455 | 1HGCR2F79DA149351; 1HGCR2F79DA152377; 1HGCR2F79DA111991; 1HGCR2F79DA177179 | 1HGCR2F79DA108704 | 1HGCR2F79DA118200; 1HGCR2F79DA102143

1HGCR2F79DA160740; 1HGCR2F79DA152850; 1HGCR2F79DA188845 | 1HGCR2F79DA186433 | 1HGCR2F79DA189736 | 1HGCR2F79DA123638; 1HGCR2F79DA141492 | 1HGCR2F79DA183841; 1HGCR2F79DA129505; 1HGCR2F79DA190837 | 1HGCR2F79DA195049 | 1HGCR2F79DA147812

1HGCR2F79DA107794; 1HGCR2F79DA107617; 1HGCR2F79DA122389; 1HGCR2F79DA164268 | 1HGCR2F79DA181071; 1HGCR2F79DA190448 | 1HGCR2F79DA161290 | 1HGCR2F79DA151357 | 1HGCR2F79DA128726; 1HGCR2F79DA168207

1HGCR2F79DA188831; 1HGCR2F79DA184830 | 1HGCR2F79DA195147 | 1HGCR2F79DA199652; 1HGCR2F79DA117533 | 1HGCR2F79DA125728 | 1HGCR2F79DA179014 | 1HGCR2F79DA127964 | 1HGCR2F79DA191065 | 1HGCR2F79DA117015; 1HGCR2F79DA136647 | 1HGCR2F79DA127396 | 1HGCR2F79DA138267 | 1HGCR2F79DA126619 | 1HGCR2F79DA110260; 1HGCR2F79DA160561; 1HGCR2F79DA170829; 1HGCR2F79DA159412; 1HGCR2F79DA174220

1HGCR2F79DA160754 | 1HGCR2F79DA100750; 1HGCR2F79DA102580 | 1HGCR2F79DA178669 | 1HGCR2F79DA158356 | 1HGCR2F79DA117077 | 1HGCR2F79DA114907

1HGCR2F79DA138494; 1HGCR2F79DA102529 | 1HGCR2F79DA128998 | 1HGCR2F79DA146644 | 1HGCR2F79DA150595 | 1HGCR2F79DA150287 | 1HGCR2F79DA165789; 1HGCR2F79DA129133; 1HGCR2F79DA180924 | 1HGCR2F79DA180325 | 1HGCR2F79DA165095 | 1HGCR2F79DA132937; 1HGCR2F79DA169163; 1HGCR2F79DA118195 | 1HGCR2F79DA133215 | 1HGCR2F79DA180406 | 1HGCR2F79DA105477 | 1HGCR2F79DA136129 | 1HGCR2F79DA155215; 1HGCR2F79DA141055 | 1HGCR2F79DA195214; 1HGCR2F79DA117676; 1HGCR2F79DA193530; 1HGCR2F79DA145686 | 1HGCR2F79DA173794 | 1HGCR2F79DA130766 | 1HGCR2F79DA145722 | 1HGCR2F79DA177862 | 1HGCR2F79DA171379 | 1HGCR2F79DA143839; 1HGCR2F79DA107519 | 1HGCR2F79DA104717 | 1HGCR2F79DA148961; 1HGCR2F79DA191275 | 1HGCR2F79DA146496 | 1HGCR2F79DA173892 | 1HGCR2F79DA109318 | 1HGCR2F79DA197528; 1HGCR2F79DA134655 | 1HGCR2F79DA143520 | 1HGCR2F79DA137894; 1HGCR2F79DA193043; 1HGCR2F79DA114115 | 1HGCR2F79DA149415 | 1HGCR2F79DA157238 | 1HGCR2F79DA181488 | 1HGCR2F79DA165386 | 1HGCR2F79DA176274

1HGCR2F79DA123025

1HGCR2F79DA113868 | 1HGCR2F79DA126765 | 1HGCR2F79DA122229; 1HGCR2F79DA151956 | 1HGCR2F79DA150001 | 1HGCR2F79DA119220 | 1HGCR2F79DA152265 | 1HGCR2F79DA166005 | 1HGCR2F79DA160219; 1HGCR2F79DA118052 | 1HGCR2F79DA196511 | 1HGCR2F79DA175948 | 1HGCR2F79DA112607 | 1HGCR2F79DA146188

1HGCR2F79DA197027; 1HGCR2F79DA197349; 1HGCR2F79DA188795 | 1HGCR2F79DA139922; 1HGCR2F79DA167185 | 1HGCR2F79DA101610; 1HGCR2F79DA175657; 1HGCR2F79DA133425 | 1HGCR2F79DA198923 | 1HGCR2F79DA171088 | 1HGCR2F79DA161757 | 1HGCR2F79DA191910 | 1HGCR2F79DA169437; 1HGCR2F79DA141461; 1HGCR2F79DA197383 | 1HGCR2F79DA109965; 1HGCR2F79DA173018

1HGCR2F79DA107293 | 1HGCR2F79DA151407 | 1HGCR2F79DA151312; 1HGCR2F79DA110890 | 1HGCR2F79DA158549 | 1HGCR2F79DA113000; 1HGCR2F79DA115846; 1HGCR2F79DA102336 | 1HGCR2F79DA135515 | 1HGCR2F79DA188926 | 1HGCR2F79DA118536; 1HGCR2F79DA177196 | 1HGCR2F79DA128614 | 1HGCR2F79DA174346 | 1HGCR2F79DA157014 | 1HGCR2F79DA113045; 1HGCR2F79DA194161 | 1HGCR2F79DA129407 | 1HGCR2F79DA101090; 1HGCR2F79DA175240; 1HGCR2F79DA184102; 1HGCR2F79DA197710 | 1HGCR2F79DA159183 | 1HGCR2F79DA107598 | 1HGCR2F79DA108301; 1HGCR2F79DA170023; 1HGCR2F79DA181913

1HGCR2F79DA176744; 1HGCR2F79DA127768; 1HGCR2F79DA157188; 1HGCR2F79DA105964; 1HGCR2F79DA113062; 1HGCR2F79DA110727 | 1HGCR2F79DA159975 | 1HGCR2F79DA132209; 1HGCR2F79DA189753

1HGCR2F79DA108458; 1HGCR2F79DA107472; 1HGCR2F79DA150208; 1HGCR2F79DA104524; 1HGCR2F79DA199246; 1HGCR2F79DA107634 | 1HGCR2F79DA124188 | 1HGCR2F79DA151925 | 1HGCR2F79DA118293

1HGCR2F79DA181281 | 1HGCR2F79DA122814; 1HGCR2F79DA161452; 1HGCR2F79DA137782 | 1HGCR2F79DA128919 | 1HGCR2F79DA114003

1HGCR2F79DA185671 | 1HGCR2F79DA152234 | 1HGCR2F79DA137765 | 1HGCR2F79DA174685 | 1HGCR2F79DA145123; 1HGCR2F79DA158339 | 1HGCR2F79DA148085 | 1HGCR2F79DA184892

1HGCR2F79DA154971 | 1HGCR2F79DA138995 | 1HGCR2F79DA102496; 1HGCR2F79DA161130 | 1HGCR2F79DA105088

1HGCR2F79DA139919 | 1HGCR2F79DA135904 | 1HGCR2F79DA170684 | 1HGCR2F79DA162214 | 1HGCR2F79DA157269 | 1HGCR2F79DA194287; 1HGCR2F79DA112672 | 1HGCR2F79DA107651 | 1HGCR2F79DA126491 | 1HGCR2F79DA100439; 1HGCR2F79DA178932; 1HGCR2F79DA147891 | 1HGCR2F79DA114678 | 1HGCR2F79DA158146; 1HGCR2F79DA112056 | 1HGCR2F79DA117290 | 1HGCR2F79DA187713 | 1HGCR2F79DA176551 | 1HGCR2F79DA169387 | 1HGCR2F79DA119895; 1HGCR2F79DA103602; 1HGCR2F79DA195035; 1HGCR2F79DA104989 | 1HGCR2F79DA180969; 1HGCR2F79DA117547; 1HGCR2F79DA115653 | 1HGCR2F79DA167171 | 1HGCR2F79DA101252 | 1HGCR2F79DA195679; 1HGCR2F79DA190806 | 1HGCR2F79DA190899

1HGCR2F79DA170068 | 1HGCR2F79DA123624 | 1HGCR2F79DA176713 | 1HGCR2F79DA122991; 1HGCR2F79DA164027 | 1HGCR2F79DA166389; 1HGCR2F79DA166635; 1HGCR2F79DA155957 | 1HGCR2F79DA172855; 1HGCR2F79DA152251 | 1HGCR2F79DA176596

1HGCR2F79DA156350 | 1HGCR2F79DA136552 | 1HGCR2F79DA147020 | 1HGCR2F79DA124983 | 1HGCR2F79DA198677 | 1HGCR2F79DA178560; 1HGCR2F79DA113501 | 1HGCR2F79DA161564 | 1HGCR2F79DA118567; 1HGCR2F79DA115281 | 1HGCR2F79DA118410 | 1HGCR2F79DA126992; 1HGCR2F79DA136860 | 1HGCR2F79DA150130 | 1HGCR2F79DA105043; 1HGCR2F79DA121291 | 1HGCR2F79DA190871 | 1HGCR2F79DA154100 | 1HGCR2F79DA179935 | 1HGCR2F79DA109268; 1HGCR2F79DA129939; 1HGCR2F79DA125261 | 1HGCR2F79DA190949 | 1HGCR2F79DA180681

1HGCR2F79DA156493 | 1HGCR2F79DA151147; 1HGCR2F79DA130797 | 1HGCR2F79DA128855 | 1HGCR2F79DA142190

1HGCR2F79DA108234; 1HGCR2F79DA101008 | 1HGCR2F79DA196024 | 1HGCR2F79DA122148 | 1HGCR2F79DA127205 | 1HGCR2F79DA107570 | 1HGCR2F79DA158115; 1HGCR2F79DA196959 | 1HGCR2F79DA115085 | 1HGCR2F79DA151052

1HGCR2F79DA186321 | 1HGCR2F79DA162441 | 1HGCR2F79DA186075

1HGCR2F79DA122568; 1HGCR2F79DA113756 | 1HGCR2F79DA122750 | 1HGCR2F79DA178025 | 1HGCR2F79DA198615; 1HGCR2F79DA165503; 1HGCR2F79DA152895 | 1HGCR2F79DA190000; 1HGCR2F79DA114020 | 1HGCR2F79DA112025; 1HGCR2F79DA167235; 1HGCR2F79DA148331 | 1HGCR2F79DA140360; 1HGCR2F79DA137328 | 1HGCR2F79DA107407 | 1HGCR2F79DA136907 | 1HGCR2F79DA131142 | 1HGCR2F79DA141279 | 1HGCR2F79DA194080 | 1HGCR2F79DA138138 | 1HGCR2F79DA116463 | 1HGCR2F79DA101168 | 1HGCR2F79DA127835 | 1HGCR2F79DA106466 | 1HGCR2F79DA132971 | 1HGCR2F79DA189896; 1HGCR2F79DA138009 | 1HGCR2F79DA125292 | 1HGCR2F79DA111912; 1HGCR2F79DA157532

1HGCR2F79DA109934; 1HGCR2F79DA165307; 1HGCR2F79DA129102 | 1HGCR2F79DA197173 | 1HGCR2F79DA123008 | 1HGCR2F79DA167915 | 1HGCR2F79DA128712

1HGCR2F79DA139273; 1HGCR2F79DA181135 | 1HGCR2F79DA132498 | 1HGCR2F79DA170460 | 1HGCR2F79DA168417 | 1HGCR2F79DA131075 | 1HGCR2F79DA105981 | 1HGCR2F79DA199148

1HGCR2F79DA146594 | 1HGCR2F79DA163539 | 1HGCR2F79DA146272; 1HGCR2F79DA170975 | 1HGCR2F79DA170474 | 1HGCR2F79DA172693 | 1HGCR2F79DA182723

1HGCR2F79DA189574; 1HGCR2F79DA180650; 1HGCR2F79DA128208 | 1HGCR2F79DA155795 | 1HGCR2F79DA104376 | 1HGCR2F79DA169731; 1HGCR2F79DA162097 | 1HGCR2F79DA168885 | 1HGCR2F79DA152363 | 1HGCR2F79DA183418 | 1HGCR2F79DA141525; 1HGCR2F79DA129665 | 1HGCR2F79DA143730; 1HGCR2F79DA170216; 1HGCR2F79DA137734; 1HGCR2F79DA188392; 1HGCR2F79DA170264 | 1HGCR2F79DA125695 | 1HGCR2F79DA193527 | 1HGCR2F79DA196282; 1HGCR2F79DA159040; 1HGCR2F79DA185492; 1HGCR2F79DA100635 | 1HGCR2F79DA123672 | 1HGCR2F79DA152525 | 1HGCR2F79DA126300 | 1HGCR2F79DA141430 | 1HGCR2F79DA187954; 1HGCR2F79DA176260; 1HGCR2F79DA132663 | 1HGCR2F79DA156123 | 1HGCR2F79DA147230; 1HGCR2F79DA105138 | 1HGCR2F79DA128225; 1HGCR2F79DA122036

1HGCR2F79DA108167; 1HGCR2F79DA161211

1HGCR2F79DA174931 | 1HGCR2F79DA151732; 1HGCR2F79DA158986 | 1HGCR2F79DA131528 | 1HGCR2F79DA115202 | 1HGCR2F79DA139080 | 1HGCR2F79DA188862 | 1HGCR2F79DA160298; 1HGCR2F79DA162942; 1HGCR2F79DA137118; 1HGCR2F79DA161404; 1HGCR2F79DA184679; 1HGCR2F79DA151844 | 1HGCR2F79DA150256

1HGCR2F79DA164979 | 1HGCR2F79DA159927; 1HGCR2F79DA105916 | 1HGCR2F79DA199411 | 1HGCR2F79DA160303 | 1HGCR2F79DA189431; 1HGCR2F79DA125633 | 1HGCR2F79DA185007; 1HGCR2F79DA154369 | 1HGCR2F79DA139449; 1HGCR2F79DA108136 | 1HGCR2F79DA194497; 1HGCR2F79DA102479 | 1HGCR2F79DA152122 | 1HGCR2F79DA141833 | 1HGCR2F79DA141251; 1HGCR2F79DA118858 | 1HGCR2F79DA113773 | 1HGCR2F79DA161600 | 1HGCR2F79DA134073; 1HGCR2F79DA158423; 1HGCR2F79DA172323; 1HGCR2F79DA176842 | 1HGCR2F79DA198419; 1HGCR2F79DA197190 | 1HGCR2F79DA128130; 1HGCR2F79DA102675 | 1HGCR2F79DA104166; 1HGCR2F79DA117340; 1HGCR2F79DA177117 | 1HGCR2F79DA164397 | 1HGCR2F79DA188294 | 1HGCR2F79DA144618; 1HGCR2F79DA168000

1HGCR2F79DA179031 | 1HGCR2F79DA113238; 1HGCR2F79DA175450 | 1HGCR2F79DA114941; 1HGCR2F79DA127799 | 1HGCR2F79DA132520; 1HGCR2F79DA184116 | 1HGCR2F79DA157742

1HGCR2F79DA184990 | 1HGCR2F79DA171916

1HGCR2F79DA170748 | 1HGCR2F79DA192071 | 1HGCR2F79DA144182 | 1HGCR2F79DA154176 | 1HGCR2F79DA157904; 1HGCR2F79DA173603; 1HGCR2F79DA106760; 1HGCR2F79DA145607 | 1HGCR2F79DA101722; 1HGCR2F79DA121601; 1HGCR2F79DA163735 | 1HGCR2F79DA163430 | 1HGCR2F79DA119525; 1HGCR2F79DA198758 | 1HGCR2F79DA141458 | 1HGCR2F79DA168787 | 1HGCR2F79DA150161 | 1HGCR2F79DA131562 | 1HGCR2F79DA161340; 1HGCR2F79DA194208 | 1HGCR2F79DA168689; 1HGCR2F79DA185380 | 1HGCR2F79DA109559 | 1HGCR2F79DA192474 | 1HGCR2F79DA198906 | 1HGCR2F79DA103907; 1HGCR2F79DA180812; 1HGCR2F79DA152329; 1HGCR2F79DA197786 | 1HGCR2F79DA186402; 1HGCR2F79DA102871; 1HGCR2F79DA181166; 1HGCR2F79DA161581 | 1HGCR2F79DA150466 | 1HGCR2F79DA163380 | 1HGCR2F79DA104295 | 1HGCR2F79DA192863; 1HGCR2F79DA187680 | 1HGCR2F79DA184276

1HGCR2F79DA120609; 1HGCR2F79DA110663 | 1HGCR2F79DA152198 | 1HGCR2F79DA156235; 1HGCR2F79DA150306; 1HGCR2F79DA157708; 1HGCR2F79DA126734; 1HGCR2F79DA144487 | 1HGCR2F79DA119430 | 1HGCR2F79DA156462; 1HGCR2F79DA120139; 1HGCR2F79DA160222; 1HGCR2F79DA143100; 1HGCR2F79DA174914; 1HGCR2F79DA199425 | 1HGCR2F79DA111344; 1HGCR2F79DA129178 | 1HGCR2F79DA112123 | 1HGCR2F79DA124191 | 1HGCR2F79DA113126 | 1HGCR2F79DA137751 | 1HGCR2F79DA170667 | 1HGCR2F79DA127284 | 1HGCR2F79DA109481

1HGCR2F79DA174105 | 1HGCR2F79DA125745 | 1HGCR2F79DA117645; 1HGCR2F79DA191258; 1HGCR2F79DA128418 | 1HGCR2F79DA118455; 1HGCR2F79DA151746; 1HGCR2F79DA115359; 1HGCR2F79DA116253; 1HGCR2F79DA135935 | 1HGCR2F79DA172340 | 1HGCR2F79DA138902 | 1HGCR2F79DA186223 | 1HGCR2F79DA182852 | 1HGCR2F79DA197254; 1HGCR2F79DA154694 | 1HGCR2F79DA113160 | 1HGCR2F79DA165002 | 1HGCR2F79DA174265 | 1HGCR2F79DA189901 | 1HGCR2F79DA185766; 1HGCR2F79DA137989 | 1HGCR2F79DA188778 | 1HGCR2F79DA184097 | 1HGCR2F79DA121632

1HGCR2F79DA187209; 1HGCR2F79DA164173; 1HGCR2F79DA124272 | 1HGCR2F79DA103325 | 1HGCR2F79DA169454 | 1HGCR2F79DA195651; 1HGCR2F79DA103079; 1HGCR2F79DA124997 | 1HGCR2F79DA126667 | 1HGCR2F79DA198260 | 1HGCR2F79DA174539 | 1HGCR2F79DA185444 | 1HGCR2F79DA190613 | 1HGCR2F79DA135191; 1HGCR2F79DA173147; 1HGCR2F79DA194841; 1HGCR2F79DA110419 | 1HGCR2F79DA131996; 1HGCR2F79DA186898 | 1HGCR2F79DA131027 | 1HGCR2F79DA168790; 1HGCR2F79DA145249; 1HGCR2F79DA140326 | 1HGCR2F79DA100554 | 1HGCR2F79DA191924 | 1HGCR2F79DA113658 | 1HGCR2F79DA123204 | 1HGCR2F79DA131593; 1HGCR2F79DA180938 | 1HGCR2F79DA122375; 1HGCR2F79DA116446 | 1HGCR2F79DA125258; 1HGCR2F79DA128256; 1HGCR2F79DA171852; 1HGCR2F79DA156512 | 1HGCR2F79DA100599; 1HGCR2F79DA152508; 1HGCR2F79DA128922 | 1HGCR2F79DA121579 | 1HGCR2F79DA129973 | 1HGCR2F79DA191857

1HGCR2F79DA179112; 1HGCR2F79DA171222 | 1HGCR2F79DA119993 | 1HGCR2F79DA133411; 1HGCR2F79DA137913 | 1HGCR2F79DA127849

1HGCR2F79DA170930 | 1HGCR2F79DA182625; 1HGCR2F79DA198856; 1HGCR2F79DA150273 | 1HGCR2F79DA167347 | 1HGCR2F79DA193852 | 1HGCR2F79DA171706 | 1HGCR2F79DA155344 | 1HGCR2F79DA178686; 1HGCR2F79DA137801

1HGCR2F79DA160642 | 1HGCR2F79DA139189; 1HGCR2F79DA107701 | 1HGCR2F79DA158468 | 1HGCR2F79DA167400 | 1HGCR2F79DA127141 | 1HGCR2F79DA142934 | 1HGCR2F79DA170720 | 1HGCR2F79DA122411 | 1HGCR2F79DA194211; 1HGCR2F79DA131299 | 1HGCR2F79DA155912 | 1HGCR2F79DA184861 | 1HGCR2F79DA125549 | 1HGCR2F79DA159264 | 1HGCR2F79DA118701; 1HGCR2F79DA191261; 1HGCR2F79DA169888; 1HGCR2F79DA101901 | 1HGCR2F79DA162732; 1HGCR2F79DA175304; 1HGCR2F79DA111165 | 1HGCR2F79DA173021

1HGCR2F79DA113059; 1HGCR2F79DA120397 | 1HGCR2F79DA192068; 1HGCR2F79DA168904 | 1HGCR2F79DA136485 | 1HGCR2F79DA134090 | 1HGCR2F79DA192524 | 1HGCR2F79DA100294; 1HGCR2F79DA124563 | 1HGCR2F79DA154016; 1HGCR2F79DA146028; 1HGCR2F79DA115054 | 1HGCR2F79DA118388; 1HGCR2F79DA136082 | 1HGCR2F79DA151181 | 1HGCR2F79DA190546; 1HGCR2F79DA140231; 1HGCR2F79DA194631 | 1HGCR2F79DA169485 | 1HGCR2F79DA136664; 1HGCR2F79DA167218 | 1HGCR2F79DA158860 | 1HGCR2F79DA144571 | 1HGCR2F79DA198176 | 1HGCR2F79DA108671 | 1HGCR2F79DA180468 | 1HGCR2F79DA154419; 1HGCR2F79DA123851 | 1HGCR2F79DA182267; 1HGCR2F79DA160057 | 1HGCR2F79DA184388 | 1HGCR2F79DA182933 | 1HGCR2F79DA169227 | 1HGCR2F79DA196461 | 1HGCR2F79DA121503 | 1HGCR2F79DA198243 | 1HGCR2F79DA164903 | 1HGCR2F79DA181474 | 1HGCR2F79DA158941; 1HGCR2F79DA174444; 1HGCR2F79DA109741 | 1HGCR2F79DA153948 | 1HGCR2F79DA166375; 1HGCR2F79DA158681; 1HGCR2F79DA137362 | 1HGCR2F79DA105544; 1HGCR2F79DA178557; 1HGCR2F79DA185704; 1HGCR2F79DA110131; 1HGCR2F79DA192085; 1HGCR2F79DA166781 | 1HGCR2F79DA117287 | 1HGCR2F79DA183192 | 1HGCR2F79DA160320; 1HGCR2F79DA108816; 1HGCR2F79DA146756; 1HGCR2F79DA122439 | 1HGCR2F79DA149947

1HGCR2F79DA130234; 1HGCR2F79DA111313 | 1HGCR2F79DA182480; 1HGCR2F79DA180356; 1HGCR2F79DA119010 | 1HGCR2F79DA128368 | 1HGCR2F79DA111747

1HGCR2F79DA187632 | 1HGCR2F79DA155571; 1HGCR2F79DA172192 | 1HGCR2F79DA159300 | 1HGCR2F79DA104474 | 1HGCR2F79DA138866; 1HGCR2F79DA164108; 1HGCR2F79DA174797 | 1HGCR2F79DA144568 | 1HGCR2F79DA165405 | 1HGCR2F79DA142593 | 1HGCR2F79DA194094 | 1HGCR2F79DA103566; 1HGCR2F79DA119105 | 1HGCR2F79DA129424; 1HGCR2F79DA103714 | 1HGCR2F79DA134252 | 1HGCR2F79DA110095 | 1HGCR2F79DA135868 | 1HGCR2F79DA196542 | 1HGCR2F79DA130430; 1HGCR2F79DA172497; 1HGCR2F79DA113157; 1HGCR2F79DA155909 | 1HGCR2F79DA199392 | 1HGCR2F79DA171964

1HGCR2F79DA127804 | 1HGCR2F79DA133134 | 1HGCR2F79DA161323 | 1HGCR2F79DA112168 | 1HGCR2F79DA155201 | 1HGCR2F79DA126099 | 1HGCR2F79DA193205

1HGCR2F79DA153545 | 1HGCR2F79DA186285 | 1HGCR2F79DA170040; 1HGCR2F79DA130167 | 1HGCR2F79DA194290; 1HGCR2F79DA138107 | 1HGCR2F79DA155313

1HGCR2F79DA145915; 1HGCR2F79DA152671; 1HGCR2F79DA113028; 1HGCR2F79DA196301; 1HGCR2F79DA196363; 1HGCR2F79DA197299

1HGCR2F79DA113692 | 1HGCR2F79DA131576 | 1HGCR2F79DA191969; 1HGCR2F79DA179692 | 1HGCR2F79DA147101 | 1HGCR2F79DA104216 | 1HGCR2F79DA126944 | 1HGCR2F79DA199974 | 1HGCR2F79DA156588 | 1HGCR2F79DA171835; 1HGCR2F79DA186948 | 1HGCR2F79DA130251 | 1HGCR2F79DA120691 | 1HGCR2F79DA132534 | 1HGCR2F79DA167428; 1HGCR2F79DA171561 | 1HGCR2F79DA128953 | 1HGCR2F79DA116866

1HGCR2F79DA119136 | 1HGCR2F79DA132162 | 1HGCR2F79DA175058 | 1HGCR2F79DA198081 | 1HGCR2F79DA185928

1HGCR2F79DA100991 | 1HGCR2F79DA137975 | 1HGCR2F79DA149155; 1HGCR2F79DA178574 | 1HGCR2F79DA193589; 1HGCR2F79DA137216 | 1HGCR2F79DA103423 | 1HGCR2F79DA141301; 1HGCR2F79DA199747; 1HGCR2F79DA186934; 1HGCR2F79DA195908 | 1HGCR2F79DA176095; 1HGCR2F79DA166747; 1HGCR2F79DA147325

1HGCR2F79DA104314

1HGCR2F79DA196573; 1HGCR2F79DA190997 | 1HGCR2F79DA166084; 1HGCR2F79DA102711; 1HGCR2F79DA157661 | 1HGCR2F79DA127091; 1HGCR2F79DA176002 | 1HGCR2F79DA118746; 1HGCR2F79DA145087 | 1HGCR2F79DA172225 | 1HGCR2F79DA147115 | 1HGCR2F79DA105611; 1HGCR2F79DA165887; 1HGCR2F79DA149270; 1HGCR2F79DA103843 | 1HGCR2F79DA100263 | 1HGCR2F79DA126216 | 1HGCR2F79DA179997 | 1HGCR2F79DA191695 | 1HGCR2F79DA183371

1HGCR2F79DA149625; 1HGCR2F79DA100036 | 1HGCR2F79DA194824; 1HGCR2F79DA183483 | 1HGCR2F79DA164075 | 1HGCR2F79DA172547 | 1HGCR2F79DA111019; 1HGCR2F79DA169048 | 1HGCR2F79DA157658; 1HGCR2F79DA194029; 1HGCR2F79DA121615; 1HGCR2F79DA186187 | 1HGCR2F79DA185511 | 1HGCR2F79DA147390; 1HGCR2F79DA120528; 1HGCR2F79DA145669 | 1HGCR2F79DA152900; 1HGCR2F79DA193656 | 1HGCR2F79DA192538 | 1HGCR2F79DA163587

1HGCR2F79DA173665 | 1HGCR2F79DA106547 | 1HGCR2F79DA197867 | 1HGCR2F79DA170295 | 1HGCR2F79DA176467; 1HGCR2F79DA136955 | 1HGCR2F79DA158390; 1HGCR2F79DA176646 | 1HGCR2F79DA106807; 1HGCR2F79DA165680; 1HGCR2F79DA124157 | 1HGCR2F79DA124305 | 1HGCR2F79DA144828; 1HGCR2F79DA115832 | 1HGCR2F79DA195990 | 1HGCR2F79DA197304; 1HGCR2F79DA183600 | 1HGCR2F79DA117354 | 1HGCR2F79DA140052 | 1HGCR2F79DA118214

1HGCR2F79DA157319 | 1HGCR2F79DA109707 | 1HGCR2F79DA197044; 1HGCR2F79DA132050 | 1HGCR2F79DA146059 | 1HGCR2F79DA100974 | 1HGCR2F79DA199263; 1HGCR2F79DA146837 | 1HGCR2F79DA107584; 1HGCR2F79DA178963; 1HGCR2F79DA124045 | 1HGCR2F79DA150080 | 1HGCR2F79DA151374 | 1HGCR2F79DA169843 | 1HGCR2F79DA162729; 1HGCR2F79DA116012; 1HGCR2F79DA197626; 1HGCR2F79DA192782 | 1HGCR2F79DA199473; 1HGCR2F79DA177280 | 1HGCR2F79DA173245 | 1HGCR2F79DA149589 | 1HGCR2F79DA134607 | 1HGCR2F79DA105186 | 1HGCR2F79DA154615 | 1HGCR2F79DA128399; 1HGCR2F79DA110758 | 1HGCR2F79DA169714 | 1HGCR2F79DA122263; 1HGCR2F79DA108010; 1HGCR2F79DA187629; 1HGCR2F79DA101719; 1HGCR2F79DA135370; 1HGCR2F79DA116513 | 1HGCR2F79DA112543 | 1HGCR2F79DA139256; 1HGCR2F79DA158714 | 1HGCR2F79DA178252 | 1HGCR2F79DA126443 | 1HGCR2F79DA157580

1HGCR2F79DA175514; 1HGCR2F79DA142349 | 1HGCR2F79DA194743; 1HGCR2F79DA162018; 1HGCR2F79DA197447 | 1HGCR2F79DA158552

1HGCR2F79DA184021; 1HGCR2F79DA158857 | 1HGCR2F79DA188313 | 1HGCR2F79DA177795 | 1HGCR2F79DA191986; 1HGCR2F79DA157952 | 1HGCR2F79DA143307 | 1HGCR2F79DA103339; 1HGCR2F79DA176419 | 1HGCR2F79DA149883 | 1HGCR2F79DA100425 | 1HGCR2F79DA188568 | 1HGCR2F79DA114955; 1HGCR2F79DA118889 | 1HGCR2F79DA198517

1HGCR2F79DA113191; 1HGCR2F79DA185394 | 1HGCR2F79DA147633

1HGCR2F79DA141704 | 1HGCR2F79DA155019 | 1HGCR2F79DA170183 | 1HGCR2F79DA143176; 1HGCR2F79DA177084 | 1HGCR2F79DA166070 | 1HGCR2F79DA132114

1HGCR2F79DA199814 | 1HGCR2F79DA141282 | 1HGCR2F79DA100943 | 1HGCR2F79DA151343 | 1HGCR2F79DA133019

1HGCR2F79DA192555; 1HGCR2F79DA159278; 1HGCR2F79DA192913; 1HGCR2F79DA129567; 1HGCR2F79DA196556 | 1HGCR2F79DA103096 | 1HGCR2F79DA149186 | 1HGCR2F79DA119590

1HGCR2F79DA137295; 1HGCR2F79DA164495 | 1HGCR2F79DA187596; 1HGCR2F79DA172631; 1HGCR2F79DA186447; 1HGCR2F79DA105883; 1HGCR2F79DA121078

1HGCR2F79DA146370 | 1HGCR2F79DA136857; 1HGCR2F79DA187047 | 1HGCR2F79DA151231 | 1HGCR2F79DA153707 | 1HGCR2F79DA172788; 1HGCR2F79DA166506 | 1HGCR2F79DA101638 | 1HGCR2F79DA139158 | 1HGCR2F79DA174380; 1HGCR2F79DA187503 | 1HGCR2F79DA178204

1HGCR2F79DA178476; 1HGCR2F79DA161421

1HGCR2F79DA111604; 1HGCR2F79DA143081; 1HGCR2F79DA177800 | 1HGCR2F79DA130024 | 1HGCR2F79DA136695 | 1HGCR2F79DA153674 | 1HGCR2F79DA114065

1HGCR2F79DA136051 | 1HGCR2F79DA178218 | 1HGCR2F79DA107052; 1HGCR2F79DA129715 | 1HGCR2F79DA135689 | 1HGCR2F79DA196380 | 1HGCR2F79DA113479 | 1HGCR2F79DA149477 | 1HGCR2F79DA166912 | 1HGCR2F79DA100845 | 1HGCR2F79DA196329; 1HGCR2F79DA122831; 1HGCR2F79DA129858 | 1HGCR2F79DA102174 | 1HGCR2F79DA120335; 1HGCR2F79DA165677 | 1HGCR2F79DA125342; 1HGCR2F79DA192331; 1HGCR2F79DA178980; 1HGCR2F79DA187971 | 1HGCR2F79DA163623 | 1HGCR2F79DA103535 | 1HGCR2F79DA109237; 1HGCR2F79DA122327 | 1HGCR2F79DA145610; 1HGCR2F79DA149706 | 1HGCR2F79DA185346 | 1HGCR2F79DA128743 | 1HGCR2F79DA189154; 1HGCR2F79DA124725 | 1HGCR2F79DA163167; 1HGCR2F79DA111750; 1HGCR2F79DA195892 | 1HGCR2F79DA192796; 1HGCR2F79DA167638

1HGCR2F79DA179742 | 1HGCR2F79DA106161 | 1HGCR2F79DA199733; 1HGCR2F79DA167767 | 1HGCR2F79DA135093 | 1HGCR2F79DA137992 | 1HGCR2F79DA132954 | 1HGCR2F79DA134218 | 1HGCR2F79DA123977

1HGCR2F79DA120058 | 1HGCR2F79DA193821; 1HGCR2F79DA189347 | 1HGCR2F79DA128323 | 1HGCR2F79DA127608 | 1HGCR2F79DA163783; 1HGCR2F79DA131383 | 1HGCR2F79DA103180 | 1HGCR2F79DA153075 | 1HGCR2F79DA191096 | 1HGCR2F79DA121436 | 1HGCR2F79DA189476 | 1HGCR2F79DA157773

1HGCR2F79DA145459; 1HGCR2F79DA138835

1HGCR2F79DA158227 | 1HGCR2F79DA155974

1HGCR2F79DA101347

1HGCR2F79DA115037

1HGCR2F79DA171494 | 1HGCR2F79DA187050 | 1HGCR2F79DA134994; 1HGCR2F79DA182754 | 1HGCR2F79DA102028; 1HGCR2F79DA193320; 1HGCR2F79DA138351; 1HGCR2F79DA161175 | 1HGCR2F79DA193432; 1HGCR2F79DA100795 | 1HGCR2F79DA162357; 1HGCR2F79DA195696 | 1HGCR2F79DA195231 | 1HGCR2F79DA115670; 1HGCR2F79DA190322 | 1HGCR2F79DA183886; 1HGCR2F79DA152976 | 1HGCR2F79DA182348 | 1HGCR2F79DA109691

1HGCR2F79DA116558; 1HGCR2F79DA166019 | 1HGCR2F79DA100022 | 1HGCR2F79DA175593 | 1HGCR2F79DA144277; 1HGCR2F79DA194192; 1HGCR2F79DA181359; 1HGCR2F79DA195777 | 1HGCR2F79DA191504 | 1HGCR2F79DA190630 | 1HGCR2F79DA121811 | 1HGCR2F79DA182351; 1HGCR2F79DA151200; 1HGCR2F79DA137412 | 1HGCR2F79DA169390 | 1HGCR2F79DA162035 | 1HGCR2F79DA100103; 1HGCR2F79DA188523 | 1HGCR2F79DA132548; 1HGCR2F79DA120125 | 1HGCR2F79DA153111 | 1HGCR2F79DA131612; 1HGCR2F79DA118374

1HGCR2F79DA177246 | 1HGCR2F79DA125308 | 1HGCR2F79DA145221; 1HGCR2F79DA198629; 1HGCR2F79DA169809 | 1HGCR2F79DA183547; 1HGCR2F79DA178655; 1HGCR2F79DA108119 | 1HGCR2F79DA147986 | 1HGCR2F79DA115961 | 1HGCR2F79DA165808 | 1HGCR2F79DA142710 | 1HGCR2F79DA108721 | 1HGCR2F79DA175075; 1HGCR2F79DA105401 | 1HGCR2F79DA159877; 1HGCR2F79DA188571 | 1HGCR2F79DA187985 | 1HGCR2F79DA176453 | 1HGCR2F79DA104197; 1HGCR2F79DA108847; 1HGCR2F79DA166554; 1HGCR2F79DA100778 | 1HGCR2F79DA110789

1HGCR2F79DA177294 | 1HGCR2F79DA172967 | 1HGCR2F79DA120576 | 1HGCR2F79DA160687; 1HGCR2F79DA118472

1HGCR2F79DA135451 | 1HGCR2F79DA127415 | 1HGCR2F79DA106628 | 1HGCR2F79DA193110; 1HGCR2F79DA170670; 1HGCR2F79DA128077 | 1HGCR2F79DA139564; 1HGCR2F79DA152024 | 1HGCR2F79DA194998

1HGCR2F79DA102613 | 1HGCR2F79DA117855; 1HGCR2F79DA135031 | 1HGCR2F79DA145865; 1HGCR2F79DA199439 | 1HGCR2F79DA162410; 1HGCR2F79DA120514; 1HGCR2F79DA153903

1HGCR2F79DA175352; 1HGCR2F79DA168580 | 1HGCR2F79DA148104 | 1HGCR2F79DA147034 | 1HGCR2F79DA106371; 1HGCR2F79DA103891 | 1HGCR2F79DA181054 | 1HGCR2F79DA115586 | 1HGCR2F79DA159748 | 1HGCR2F79DA175674; 1HGCR2F79DA105303 | 1HGCR2F79DA115006; 1HGCR2F79DA124143 | 1HGCR2F79DA101512; 1HGCR2F79DA143002; 1HGCR2F79DA150709 | 1HGCR2F79DA139032 | 1HGCR2F79DA122117 | 1HGCR2F79DA177103 | 1HGCR2F79DA106774; 1HGCR2F79DA163573 | 1HGCR2F79DA108363 | 1HGCR2F79DA159233; 1HGCR2F79DA138382 | 1HGCR2F79DA173388; 1HGCR2F79DA172211; 1HGCR2F79DA166666 | 1HGCR2F79DA146112

1HGCR2F79DA119315; 1HGCR2F79DA122134 | 1HGCR2F79DA166814 | 1HGCR2F79DA138348

1HGCR2F79DA109688 | 1HGCR2F79DA172645 | 1HGCR2F79DA123980 | 1HGCR2F79DA115328; 1HGCR2F79DA103017 | 1HGCR2F79DA176470 | 1HGCR2F79DA196296; 1HGCR2F79DA129441 | 1HGCR2F79DA112431; 1HGCR2F79DA118648

1HGCR2F79DA156347; 1HGCR2F79DA196587; 1HGCR2F79DA136101 | 1HGCR2F79DA159250 | 1HGCR2F79DA147406 | 1HGCR2F79DA114888 | 1HGCR2F79DA109500

1HGCR2F79DA125129; 1HGCR2F79DA197478 | 1HGCR2F79DA126278 | 1HGCR2F79DA107259 | 1HGCR2F79DA128192 | 1HGCR2F79DA164299

1HGCR2F79DA152640; 1HGCR2F79DA174024 | 1HGCR2F79DA154548; 1HGCR2F79DA194564 | 1HGCR2F79DA146014 | 1HGCR2F79DA128404; 1HGCR2F79DA123476

1HGCR2F79DA170071 | 1HGCR2F79DA102790; 1HGCR2F79DA179921 | 1HGCR2F79DA166764 | 1HGCR2F79DA152153 | 1HGCR2F79DA126037; 1HGCR2F79DA131156 | 1HGCR2F79DA114924; 1HGCR2F79DA111442 | 1HGCR2F79DA178395 | 1HGCR2F79DA198937; 1HGCR2F79DA196833; 1HGCR2F79DA158020 | 1HGCR2F79DA128337 | 1HGCR2F79DA124496 | 1HGCR2F79DA156820; 1HGCR2F79DA143968; 1HGCR2F79DA197142 | 1HGCR2F79DA100683 | 1HGCR2F79DA170426; 1HGCR2F79DA128578; 1HGCR2F79DA101736 | 1HGCR2F79DA145736 | 1HGCR2F79DA179000; 1HGCR2F79DA160513; 1HGCR2F79DA179319; 1HGCR2F79DA155506 | 1HGCR2F79DA103812 | 1HGCR2F79DA161449; 1HGCR2F79DA167445 | 1HGCR2F79DA199120 | 1HGCR2F79DA166778 | 1HGCR2F79DA176307 | 1HGCR2F79DA198646 | 1HGCR2F79DA109643 | 1HGCR2F79DA106189 | 1HGCR2F79DA140603 | 1HGCR2F79DA123042 | 1HGCR2F79DA126474 | 1HGCR2F79DA170362 | 1HGCR2F79DA106953; 1HGCR2F79DA144778 | 1HGCR2F79DA128810; 1HGCR2F79DA182544 | 1HGCR2F79DA111666; 1HGCR2F79DA178493; 1HGCR2F79DA189610 | 1HGCR2F79DA151620; 1HGCR2F79DA123185; 1HGCR2F79DA141590 | 1HGCR2F79DA193849; 1HGCR2F79DA169955; 1HGCR2F79DA175478 | 1HGCR2F79DA181880; 1HGCR2F79DA131786; 1HGCR2F79DA106158; 1HGCR2F79DA106306 | 1HGCR2F79DA122151 | 1HGCR2F79DA108685; 1HGCR2F79DA183905 | 1HGCR2F79DA165176 | 1HGCR2F79DA115801; 1HGCR2F79DA195634; 1HGCR2F79DA151097; 1HGCR2F79DA199568

1HGCR2F79DA192667; 1HGCR2F79DA130136

1HGCR2F79DA172063 | 1HGCR2F79DA138897; 1HGCR2F79DA179028 | 1HGCR2F79DA171821 | 1HGCR2F79DA193012; 1HGCR2F79DA159989 | 1HGCR2F79DA139600 | 1HGCR2F79DA179465; 1HGCR2F79DA150760; 1HGCR2F79DA174718 | 1HGCR2F79DA111036

1HGCR2F79DA157515 | 1HGCR2F79DA151178; 1HGCR2F79DA122778; 1HGCR2F79DA161614; 1HGCR2F79DA134946 | 1HGCR2F79DA149057; 1HGCR2F79DA118441 | 1HGCR2F79DA113496 | 1HGCR2F79DA111554 | 1HGCR2F79DA195181; 1HGCR2F79DA135837 | 1HGCR2F79DA156395; 1HGCR2F79DA173844

1HGCR2F79DA140424 | 1HGCR2F79DA132128

1HGCR2F79DA125048; 1HGCR2F79DA108900; 1HGCR2F79DA117273 | 1HGCR2F79DA136504; 1HGCR2F79DA120237; 1HGCR2F79DA125082 | 1HGCR2F79DA149429 | 1HGCR2F79DA192457; 1HGCR2F79DA163699 | 1HGCR2F79DA142299; 1HGCR2F79DA165520 | 1HGCR2F79DA152931 | 1HGCR2F79DA155862 | 1HGCR2F79DA186769; 1HGCR2F79DA168918 | 1HGCR2F79DA152833; 1HGCR2F79DA196427; 1HGCR2F79DA147762; 1HGCR2F79DA137023 | 1HGCR2F79DA103129; 1HGCR2F79DA170555

1HGCR2F79DA111926; 1HGCR2F79DA192930; 1HGCR2F79DA128841 | 1HGCR2F79DA170250; 1HGCR2F79DA112722 | 1HGCR2F79DA161192 | 1HGCR2F79DA121288 | 1HGCR2F79DA150323 | 1HGCR2F79DA127477 | 1HGCR2F79DA117824 | 1HGCR2F79DA182169; 1HGCR2F79DA183967 | 1HGCR2F79DA143601 | 1HGCR2F79DA144229; 1HGCR2F79DA128709; 1HGCR2F79DA128287 | 1HGCR2F79DA130895; 1HGCR2F79DA131089 | 1HGCR2F79DA196167; 1HGCR2F79DA166036; 1HGCR2F79DA146787 | 1HGCR2F79DA184732 | 1HGCR2F79DA198839 | 1HGCR2F79DA156042; 1HGCR2F79DA122666

1HGCR2F79DA176355 | 1HGCR2F79DA128676; 1HGCR2F79DA196623 | 1HGCR2F79DA120240; 1HGCR2F79DA139287; 1HGCR2F79DA129360 | 1HGCR2F79DA150449 | 1HGCR2F79DA182995; 1HGCR2F79DA176856 | 1HGCR2F79DA182690 | 1HGCR2F79DA101509; 1HGCR2F79DA118603 | 1HGCR2F79DA198369

1HGCR2F79DA116382; 1HGCR2F79DA187162 | 1HGCR2F79DA102840 | 1HGCR2F79DA139130 | 1HGCR2F79DA194144 | 1HGCR2F79DA163007 | 1HGCR2F79DA186870 | 1HGCR2F79DA197657; 1HGCR2F79DA199571; 1HGCR2F79DA181149; 1HGCR2F79DA168398 | 1HGCR2F79DA123557; 1HGCR2F79DA106497

1HGCR2F79DA151441

1HGCR2F79DA149088 | 1HGCR2F79DA145199

1HGCR2F79DA136910

1HGCR2F79DA114437 | 1HGCR2F79DA146109; 1HGCR2F79DA127558; 1HGCR2F79DA123607; 1HGCR2F79DA108203; 1HGCR2F79DA113448 | 1HGCR2F79DA151777; 1HGCR2F79DA142691; 1HGCR2F79DA186013 | 1HGCR2F79DA194032 | 1HGCR2F79DA157000 | 1HGCR2F79DA135790 | 1HGCR2F79DA185539 | 1HGCR2F79DA141041; 1HGCR2F79DA182091 | 1HGCR2F79DA196153 | 1HGCR2F79DA141895 | 1HGCR2F79DA199845 | 1HGCR2F79DA148619 | 1HGCR2F79DA115510 | 1HGCR2F79DA176811 | 1HGCR2F79DA153531 | 1HGCR2F79DA144246 | 1HGCR2F79DA102045 | 1HGCR2F79DA177960 | 1HGCR2F79DA166490; 1HGCR2F79DA187288 | 1HGCR2F79DA107861; 1HGCR2F79DA164884 | 1HGCR2F79DA124286; 1HGCR2F79DA128970 | 1HGCR2F79DA187968; 1HGCR2F79DA160141 | 1HGCR2F79DA167624; 1HGCR2F79DA116205; 1HGCR2F79DA152590 | 1HGCR2F79DA127687; 1HGCR2F79DA194547; 1HGCR2F79DA106130 | 1HGCR2F79DA144585 | 1HGCR2F79DA159488 | 1HGCR2F79DA137703

1HGCR2F79DA109772 | 1HGCR2F79DA141136 | 1HGCR2F79DA187307; 1HGCR2F79DA159720; 1HGCR2F79DA158373 | 1HGCR2F79DA125647 | 1HGCR2F79DA108427 | 1HGCR2F79DA157577 | 1HGCR2F79DA135014; 1HGCR2F79DA181314 | 1HGCR2F79DA199991 | 1HGCR2F79DA191681; 1HGCR2F79DA193009

1HGCR2F79DA157823; 1HGCR2F79DA147289 | 1HGCR2F79DA116267 | 1HGCR2F79DA112557; 1HGCR2F79DA171270 | 1HGCR2F79DA126507 | 1HGCR2F79DA126846 | 1HGCR2F79DA161628; 1HGCR2F79DA119072 | 1HGCR2F79DA194872 | 1HGCR2F79DA142707 | 1HGCR2F79DA170801

1HGCR2F79DA103938 | 1HGCR2F79DA184312 | 1HGCR2F79DA129259 | 1HGCR2F79DA130220 | 1HGCR2F79DA174458

1HGCR2F79DA179207; 1HGCR2F79DA115720; 1HGCR2F79DA126569

1HGCR2F79DA121842

1HGCR2F79DA199635; 1HGCR2F79DA175741 | 1HGCR2F79DA158759; 1HGCR2F79DA139659 | 1HGCR2F79DA153416 | 1HGCR2F79DA111523; 1HGCR2F79DA139063 | 1HGCR2F79DA181717 | 1HGCR2F79DA126572; 1HGCR2F79DA198985

1HGCR2F79DA138317 | 1HGCR2F79DA195620 | 1HGCR2F79DA111828 | 1HGCR2F79DA142853 | 1HGCR2F79DA180096; 1HGCR2F79DA144490; 1HGCR2F79DA156218; 1HGCR2F79DA102398; 1HGCR2F79DA181796 | 1HGCR2F79DA156378; 1HGCR2F79DA152735; 1HGCR2F79DA199540 | 1HGCR2F79DA143890 | 1HGCR2F79DA173889; 1HGCR2F79DA137846; 1HGCR2F79DA100621 | 1HGCR2F79DA109383 | 1HGCR2F79DA159779 | 1HGCR2F79DA110162 | 1HGCR2F79DA106256; 1HGCR2F79DA176226 | 1HGCR2F79DA131352 | 1HGCR2F79DA111022; 1HGCR2F79DA101834

1HGCR2F79DA175755

1HGCR2F79DA135787; 1HGCR2F79DA106290; 1HGCR2F79DA102451 | 1HGCR2F79DA171172; 1HGCR2F79DA158308 | 1HGCR2F79DA144327; 1HGCR2F79DA119122; 1HGCR2F79DA108041; 1HGCR2F79DA102515

1HGCR2F79DA161063; 1HGCR2F79DA135384 | 1HGCR2F79DA151729

1HGCR2F79DA176081 | 1HGCR2F79DA140830 | 1HGCR2F79DA119928 | 1HGCR2F79DA109898 | 1HGCR2F79DA144621 | 1HGCR2F79DA191129 | 1HGCR2F79DA189624 | 1HGCR2F79DA189655 | 1HGCR2F79DA115295

1HGCR2F79DA136180 | 1HGCR2F79DA111974

1HGCR2F79DA178719; 1HGCR2F79DA180227 | 1HGCR2F79DA189042; 1HGCR2F79DA165629; 1HGCR2F79DA142951 | 1HGCR2F79DA161676 | 1HGCR2F79DA166716; 1HGCR2F79DA123784 | 1HGCR2F79DA196122; 1HGCR2F79DA135921; 1HGCR2F79DA163122

1HGCR2F79DA197853 | 1HGCR2F79DA118911 | 1HGCR2F79DA126149 | 1HGCR2F79DA147938; 1HGCR2F79DA157868 | 1HGCR2F79DA115944 | 1HGCR2F79DA169115; 1HGCR2F79DA111733 | 1HGCR2F79DA133943; 1HGCR2F79DA178851 | 1HGCR2F79DA170359; 1HGCR2F79DA153996 | 1HGCR2F79DA179420; 1HGCR2F79DA186416; 1HGCR2F79DA134168 | 1HGCR2F79DA151908

1HGCR2F79DA198470; 1HGCR2F79DA160236 | 1HGCR2F79DA132453 | 1HGCR2F79DA106662; 1HGCR2F79DA164383 | 1HGCR2F79DA169941 | 1HGCR2F79DA105513; 1HGCR2F79DA133568 | 1HGCR2F79DA115121; 1HGCR2F79DA107522; 1HGCR2F79DA125874 | 1HGCR2F79DA180048; 1HGCR2F79DA119251 | 1HGCR2F79DA179594 | 1HGCR2F79DA165632 | 1HGCR2F79DA184519 | 1HGCR2F79DA177943 | 1HGCR2F79DA188716 | 1HGCR2F79DA162875; 1HGCR2F79DA108914 | 1HGCR2F79DA105589 | 1HGCR2F79DA135112 | 1HGCR2F79DA133618 | 1HGCR2F79DA167932; 1HGCR2F79DA154811; 1HGCR2F79DA143078 | 1HGCR2F79DA173827 | 1HGCR2F79DA105947; 1HGCR2F79DA175108; 1HGCR2F79DA156896 | 1HGCR2F79DA113336 | 1HGCR2F79DA147874; 1HGCR2F79DA100053 | 1HGCR2F79DA109562 | 1HGCR2F79DA148197; 1HGCR2F79DA196508; 1HGCR2F79DA148684 | 1HGCR2F79DA173696 | 1HGCR2F79DA133506 | 1HGCR2F79DA194810; 1HGCR2F79DA107889 | 1HGCR2F79DA135157 | 1HGCR2F79DA164237 | 1HGCR2F79DA148006

1HGCR2F79DA139693; 1HGCR2F79DA122781 | 1HGCR2F79DA116494; 1HGCR2F79DA122800; 1HGCR2F79DA101185 | 1HGCR2F79DA147700; 1HGCR2F79DA151326 | 1HGCR2F79DA148068 | 1HGCR2F79DA118763; 1HGCR2F79DA113708 | 1HGCR2F79DA184469; 1HGCR2F79DA176114; 1HGCR2F79DA192507 | 1HGCR2F79DA129150 | 1HGCR2F79DA161693 | 1HGCR2F79DA185945 | 1HGCR2F79DA197741 | 1HGCR2F79DA148121 | 1HGCR2F79DA140066 | 1HGCR2F79DA124420 | 1HGCR2F79DA182656 | 1HGCR2F79DA138639; 1HGCR2F79DA133649 | 1HGCR2F79DA145008; 1HGCR2F79DA195388 | 1HGCR2F79DA138978; 1HGCR2F79DA138947 | 1HGCR2F79DA161502; 1HGCR2F79DA170488 | 1HGCR2F79DA107925 | 1HGCR2F79DA101123 | 1HGCR2F79DA104300 | 1HGCR2F79DA133277 | 1HGCR2F79DA189641 | 1HGCR2F79DA122098 | 1HGCR2F79DA193334 | 1HGCR2F79DA124790

1HGCR2F79DA199134 | 1HGCR2F79DA147969; 1HGCR2F79DA184004 | 1HGCR2F79DA116432; 1HGCR2F79DA109626 | 1HGCR2F79DA154193 | 1HGCR2F79DA190188 | 1HGCR2F79DA169079 | 1HGCR2F79DA165114; 1HGCR2F79DA179644 | 1HGCR2F79DA195276; 1HGCR2F79DA198694 | 1HGCR2F79DA129519 | 1HGCR2F79DA188859 | 1HGCR2F79DA121145 | 1HGCR2F79DA101039 | 1HGCR2F79DA132775 | 1HGCR2F79DA148569

1HGCR2F79DA107777; 1HGCR2F79DA135305;