1GKS2BKC0JR1…

Gmc

Yukon

1GKS2BKC0JR172522 | 1GKS2BKC0JR102924; 1GKS2BKC0JR194942; 1GKS2BKC0JR169104 | 1GKS2BKC0JR134062 | 1GKS2BKC0JR152139; 1GKS2BKC0JR190163 | 1GKS2BKC0JR139147 | 1GKS2BKC0JR189286 | 1GKS2BKC0JR124485 | 1GKS2BKC0JR170088 | 1GKS2BKC0JR109243 | 1GKS2BKC0JR177462 | 1GKS2BKC0JR125202

1GKS2BKC0JR170544 | 1GKS2BKC0JR114751 | 1GKS2BKC0JR169765; 1GKS2BKC0JR112692; 1GKS2BKC0JR199364 | 1GKS2BKC0JR124437; 1GKS2BKC0JR175663 | 1GKS2BKC0JR188977; 1GKS2BKC0JR138659 | 1GKS2BKC0JR143425 | 1GKS2BKC0JR149242 | 1GKS2BKC0JR160340; 1GKS2BKC0JR142842 | 1GKS2BKC0JR160449 | 1GKS2BKC0JR100302 | 1GKS2BKC0JR130142 | 1GKS2BKC0JR147068; 1GKS2BKC0JR163156 | 1GKS2BKC0JR157888 | 1GKS2BKC0JR163304; 1GKS2BKC0JR149547 | 1GKS2BKC0JR177445; 1GKS2BKC0JR194780 | 1GKS2BKC0JR191555 | 1GKS2BKC0JR133297 | 1GKS2BKC0JR153632 | 1GKS2BKC0JR115284 | 1GKS2BKC0JR194438 | 1GKS2BKC0JR132540 | 1GKS2BKC0JR118167 | 1GKS2BKC0JR145742 | 1GKS2BKC0JR187327 | 1GKS2BKC0JR197825; 1GKS2BKC0JR181933; 1GKS2BKC0JR166395 | 1GKS2BKC0JR177994; 1GKS2BKC0JR158765 | 1GKS2BKC0JR138676 | 1GKS2BKC0JR105211; 1GKS2BKC0JR153534 | 1GKS2BKC0JR140685; 1GKS2BKC0JR130626 | 1GKS2BKC0JR137642

1GKS2BKC0JR105936 | 1GKS2BKC0JR131808 | 1GKS2BKC0JR104480

1GKS2BKC0JR112367; 1GKS2BKC0JR108643 | 1GKS2BKC0JR120579; 1GKS2BKC0JR180958 | 1GKS2BKC0JR183780; 1GKS2BKC0JR167885

1GKS2BKC0JR184072; 1GKS2BKC0JR113048; 1GKS2BKC0JR107363; 1GKS2BKC0JR142274 | 1GKS2BKC0JR146227 | 1GKS2BKC0JR157566 | 1GKS2BKC0JR190065 | 1GKS2BKC0JR169913; 1GKS2BKC0JR113017 | 1GKS2BKC0JR156725 | 1GKS2BKC0JR106617 | 1GKS2BKC0JR102986 | 1GKS2BKC0JR102292 | 1GKS2BKC0JR196044; 1GKS2BKC0JR165120 | 1GKS2BKC0JR148530; 1GKS2BKC0JR126334

1GKS2BKC0JR163108; 1GKS2BKC0JR146566

1GKS2BKC0JR152853 | 1GKS2BKC0JR184850; 1GKS2BKC0JR186694 | 1GKS2BKC0JR131856 | 1GKS2BKC0JR128620 | 1GKS2BKC0JR177512; 1GKS2BKC0JR128276 | 1GKS2BKC0JR199929 | 1GKS2BKC0JR137110 | 1GKS2BKC0JR144364 | 1GKS2BKC0JR194388 | 1GKS2BKC0JR158748

1GKS2BKC0JR108920 | 1GKS2BKC0JR108500

1GKS2BKC0JR130464 | 1GKS2BKC0JR122168 | 1GKS2BKC0JR111123 | 1GKS2BKC0JR134014 | 1GKS2BKC0JR156966; 1GKS2BKC0JR142730 | 1GKS2BKC0JR112269 | 1GKS2BKC0JR101319; 1GKS2BKC0JR100333 | 1GKS2BKC0JR137334; 1GKS2BKC0JR130352 | 1GKS2BKC0JR160953; 1GKS2BKC0JR115320; 1GKS2BKC0JR137267 | 1GKS2BKC0JR157339; 1GKS2BKC0JR185819; 1GKS2BKC0JR169281; 1GKS2BKC0JR192155 | 1GKS2BKC0JR116760; 1GKS2BKC0JR176375 | 1GKS2BKC0JR164081 | 1GKS2BKC0JR143666; 1GKS2BKC0JR171967

1GKS2BKC0JR137009; 1GKS2BKC0JR176263 | 1GKS2BKC0JR177591; 1GKS2BKC0JR193242; 1GKS2BKC0JR119853 | 1GKS2BKC0JR121022

1GKS2BKC0JR125586 | 1GKS2BKC0JR199476 | 1GKS2BKC0JR119092; 1GKS2BKC0JR136460; 1GKS2BKC0JR109064; 1GKS2BKC0JR126009; 1GKS2BKC0JR170379; 1GKS2BKC0JR199865

1GKS2BKC0JR170267 | 1GKS2BKC0JR152786 | 1GKS2BKC0JR168244; 1GKS2BKC0JR104172

1GKS2BKC0JR122025; 1GKS2BKC0JR155820 | 1GKS2BKC0JR121408 | 1GKS2BKC0JR146096; 1GKS2BKC0JR171774 | 1GKS2BKC0JR182564; 1GKS2BKC0JR184461; 1GKS2BKC0JR117441 | 1GKS2BKC0JR128472; 1GKS2BKC0JR197419; 1GKS2BKC0JR107346 | 1GKS2BKC0JR145689

1GKS2BKC0JR162444; 1GKS2BKC0JR144929; 1GKS2BKC0JR118430

1GKS2BKC0JR100770 | 1GKS2BKC0JR113437; 1GKS2BKC0JR166994 | 1GKS2BKC0JR100414; 1GKS2BKC0JR159933 | 1GKS2BKC0JR181026 | 1GKS2BKC0JR167420; 1GKS2BKC0JR119755 | 1GKS2BKC0JR103085

1GKS2BKC0JR101899 | 1GKS2BKC0JR149774; 1GKS2BKC0JR110120 | 1GKS2BKC0JR101305 | 1GKS2BKC0JR188669 | 1GKS2BKC0JR116158 | 1GKS2BKC0JR131274 | 1GKS2BKC0JR194309 | 1GKS2BKC0JR116161 | 1GKS2BKC0JR181396 | 1GKS2BKC0JR157180 | 1GKS2BKC0JR151850 | 1GKS2BKC0JR160693 | 1GKS2BKC0JR164128; 1GKS2BKC0JR184170 | 1GKS2BKC0JR189014; 1GKS2BKC0JR106990 | 1GKS2BKC0JR186775; 1GKS2BKC0JR128360 | 1GKS2BKC0JR106892 | 1GKS2BKC0JR137480; 1GKS2BKC0JR136278; 1GKS2BKC0JR114605 | 1GKS2BKC0JR130416 | 1GKS2BKC0JR121361 | 1GKS2BKC0JR150049 | 1GKS2BKC0JR187604; 1GKS2BKC0JR166185; 1GKS2BKC0JR198814 | 1GKS2BKC0JR138645

1GKS2BKC0JR185092 | 1GKS2BKC0JR195279; 1GKS2BKC0JR121621 | 1GKS2BKC0JR161830

1GKS2BKC0JR168924; 1GKS2BKC0JR114345 | 1GKS2BKC0JR124700; 1GKS2BKC0JR193029 | 1GKS2BKC0JR116371; 1GKS2BKC0JR159589; 1GKS2BKC0JR125894; 1GKS2BKC0JR175596; 1GKS2BKC0JR196691 | 1GKS2BKC0JR144798 | 1GKS2BKC0JR199039; 1GKS2BKC0JR138516 | 1GKS2BKC0JR149645

1GKS2BKC0JR153579; 1GKS2BKC0JR182158; 1GKS2BKC0JR172052; 1GKS2BKC0JR135776 | 1GKS2BKC0JR108075 | 1GKS2BKC0JR192785; 1GKS2BKC0JR145997; 1GKS2BKC0JR177316

1GKS2BKC0JR170303 | 1GKS2BKC0JR106052; 1GKS2BKC0JR140847 | 1GKS2BKC0JR128021; 1GKS2BKC0JR123501 | 1GKS2BKC0JR114152; 1GKS2BKC0JR104737; 1GKS2BKC0JR133283 | 1GKS2BKC0JR175386; 1GKS2BKC0JR166607 | 1GKS2BKC0JR110554; 1GKS2BKC0JR174397 | 1GKS2BKC0JR112658; 1GKS2BKC0JR162038 | 1GKS2BKC0JR191815 | 1GKS2BKC0JR102373; 1GKS2BKC0JR189109 | 1GKS2BKC0JR171435; 1GKS2BKC0JR154201 | 1GKS2BKC0JR102339; 1GKS2BKC0JR130822 | 1GKS2BKC0JR154957; 1GKS2BKC0JR104382 | 1GKS2BKC0JR179907; 1GKS2BKC0JR184492; 1GKS2BKC0JR124860; 1GKS2BKC0JR169944 | 1GKS2BKC0JR149130; 1GKS2BKC0JR155994 | 1GKS2BKC0JR169006 | 1GKS2BKC0JR166381; 1GKS2BKC0JR107184 | 1GKS2BKC0JR107685 | 1GKS2BKC0JR139763 | 1GKS2BKC0JR179423 | 1GKS2BKC0JR137012 | 1GKS2BKC0JR186114; 1GKS2BKC0JR189434

1GKS2BKC0JR174366; 1GKS2BKC0JR187859 | 1GKS2BKC0JR131212 | 1GKS2BKC0JR101398 | 1GKS2BKC0JR175548; 1GKS2BKC0JR143182 | 1GKS2BKC0JR185657 | 1GKS2BKC0JR197436 | 1GKS2BKC0JR102342; 1GKS2BKC0JR195184 | 1GKS2BKC0JR108593; 1GKS2BKC0JR188591 | 1GKS2BKC0JR133770 | 1GKS2BKC0JR102549 | 1GKS2BKC0JR113485; 1GKS2BKC0JR115477 | 1GKS2BKC0JR173217; 1GKS2BKC0JR147104 | 1GKS2BKC0JR118380

1GKS2BKC0JR115401; 1GKS2BKC0JR162881 | 1GKS2BKC0JR134661

1GKS2BKC0JR123918 | 1GKS2BKC0JR168597 | 1GKS2BKC0JR143764 | 1GKS2BKC0JR185027 | 1GKS2BKC0JR131873 | 1GKS2BKC0JR137270 | 1GKS2BKC0JR141139 | 1GKS2BKC0JR199462 | 1GKS2BKC0JR180622 | 1GKS2BKC0JR164291; 1GKS2BKC0JR172603

1GKS2BKC0JR106164; 1GKS2BKC0JR163125 | 1GKS2BKC0JR103667 | 1GKS2BKC0JR156787 | 1GKS2BKC0JR179633; 1GKS2BKC0JR131131; 1GKS2BKC0JR196903; 1GKS2BKC0JR128729; 1GKS2BKC0JR173122 | 1GKS2BKC0JR136717 | 1GKS2BKC0JR197498 | 1GKS2BKC0JR175811; 1GKS2BKC0JR137463

1GKS2BKC0JR167160; 1GKS2BKC0JR172066

1GKS2BKC0JR192088 | 1GKS2BKC0JR165733 | 1GKS2BKC0JR168826 | 1GKS2BKC0JR105631; 1GKS2BKC0JR172231 | 1GKS2BKC0JR166932 | 1GKS2BKC0JR158667; 1GKS2BKC0JR128116; 1GKS2BKC0JR128083 | 1GKS2BKC0JR120064; 1GKS2BKC0JR142307 | 1GKS2BKC0JR113289 | 1GKS2BKC0JR143327; 1GKS2BKC0JR185674 | 1GKS2BKC0JR173928 | 1GKS2BKC0JR180751

1GKS2BKC0JR150987 | 1GKS2BKC0JR187442; 1GKS2BKC0JR153730; 1GKS2BKC0JR151170 | 1GKS2BKC0JR172939 | 1GKS2BKC0JR180457; 1GKS2BKC0JR183844; 1GKS2BKC0JR143652 | 1GKS2BKC0JR116029; 1GKS2BKC0JR112370; 1GKS2BKC0JR173895 | 1GKS2BKC0JR159527; 1GKS2BKC0JR193497 | 1GKS2BKC0JR141481 | 1GKS2BKC0JR194469 | 1GKS2BKC0JR193113 | 1GKS2BKC0JR181639 | 1GKS2BKC0JR117715; 1GKS2BKC0JR191426 | 1GKS2BKC0JR125569; 1GKS2BKC0JR190728 | 1GKS2BKC0JR175694 | 1GKS2BKC0JR119500 | 1GKS2BKC0JR118511 | 1GKS2BKC0JR123871 | 1GKS2BKC0JR123790; 1GKS2BKC0JR150696 | 1GKS2BKC0JR190499; 1GKS2BKC0JR153842

1GKS2BKC0JR184654; 1GKS2BKC0JR119366 | 1GKS2BKC0JR121635 | 1GKS2BKC0JR190972; 1GKS2BKC0JR136359 | 1GKS2BKC0JR174447 | 1GKS2BKC0JR123658 | 1GKS2BKC0JR101563; 1GKS2BKC0JR173881 | 1GKS2BKC0JR126463; 1GKS2BKC0JR167630; 1GKS2BKC0JR143411 | 1GKS2BKC0JR130996 | 1GKS2BKC0JR185125 | 1GKS2BKC0JR186209; 1GKS2BKC0JR166347 | 1GKS2BKC0JR161312

1GKS2BKC0JR181723 | 1GKS2BKC0JR116774 | 1GKS2BKC0JR118802 | 1GKS2BKC0JR130741 | 1GKS2BKC0JR122316; 1GKS2BKC0JR156269; 1GKS2BKC0JR193449 | 1GKS2BKC0JR106701; 1GKS2BKC0JR138936 | 1GKS2BKC0JR167529 | 1GKS2BKC0JR158040; 1GKS2BKC0JR101255; 1GKS2BKC0JR177624 | 1GKS2BKC0JR103121; 1GKS2BKC0JR160872; 1GKS2BKC0JR153016

1GKS2BKC0JR197338

1GKS2BKC0JR176361 | 1GKS2BKC0JR167658; 1GKS2BKC0JR148656; 1GKS2BKC0JR198506 | 1GKS2BKC0JR180748 | 1GKS2BKC0JR171192 | 1GKS2BKC0JR117830 | 1GKS2BKC0JR140878 | 1GKS2BKC0JR137589; 1GKS2BKC0JR136314 | 1GKS2BKC0JR108609 | 1GKS2BKC0JR100140 | 1GKS2BKC0JR130206; 1GKS2BKC0JR110604 | 1GKS2BKC0JR189689; 1GKS2BKC0JR150441 | 1GKS2BKC0JR106391 | 1GKS2BKC0JR177333

1GKS2BKC0JR111896 | 1GKS2BKC0JR110831 | 1GKS2BKC0JR189272; 1GKS2BKC0JR191037 | 1GKS2BKC0JR131341; 1GKS2BKC0JR118461 | 1GKS2BKC0JR144848; 1GKS2BKC0JR105967; 1GKS2BKC0JR128228; 1GKS2BKC0JR194827; 1GKS2BKC0JR111008 | 1GKS2BKC0JR195802 | 1GKS2BKC0JR123949 | 1GKS2BKC0JR125166 | 1GKS2BKC0JR144980; 1GKS2BKC0JR122199 | 1GKS2BKC0JR135518 | 1GKS2BKC0JR185772 | 1GKS2BKC0JR120033 | 1GKS2BKC0JR167305; 1GKS2BKC0JR174156 | 1GKS2BKC0JR138161 | 1GKS2BKC0JR118184; 1GKS2BKC0JR147183 | 1GKS2BKC0JR127144; 1GKS2BKC0JR178661; 1GKS2BKC0JR170768 | 1GKS2BKC0JR113390

1GKS2BKC0JR157714; 1GKS2BKC0JR184069; 1GKS2BKC0JR155896 | 1GKS2BKC0JR142632 | 1GKS2BKC0JR135289

1GKS2BKC0JR154490; 1GKS2BKC0JR160600; 1GKS2BKC0JR172570; 1GKS2BKC0JR192110 | 1GKS2BKC0JR195735

1GKS2BKC0JR165280 | 1GKS2BKC0JR168938

1GKS2BKC0JR114569 | 1GKS2BKC0JR197484 | 1GKS2BKC0JR109727

1GKS2BKC0JR130934 | 1GKS2BKC0JR120369 | 1GKS2BKC0JR139178

1GKS2BKC0JR193838 | 1GKS2BKC0JR112675 | 1GKS2BKC0JR101157; 1GKS2BKC0JR155493 | 1GKS2BKC0JR112434; 1GKS2BKC0JR138032 | 1GKS2BKC0JR118721 | 1GKS2BKC0JR165005 | 1GKS2BKC0JR160743 | 1GKS2BKC0JR189448 | 1GKS2BKC0JR172780 | 1GKS2BKC0JR154120 | 1GKS2BKC0JR154330 | 1GKS2BKC0JR134255 | 1GKS2BKC0JR139374 | 1GKS2BKC0JR140282 | 1GKS2BKC0JR125958 | 1GKS2BKC0JR183987

1GKS2BKC0JR111638; 1GKS2BKC0JR181365 | 1GKS2BKC0JR115690 | 1GKS2BKC0JR134420 | 1GKS2BKC0JR161584 | 1GKS2BKC0JR154439 | 1GKS2BKC0JR138273 | 1GKS2BKC0JR145840 | 1GKS2BKC0JR161309; 1GKS2BKC0JR134353 | 1GKS2BKC0JR122073 | 1GKS2BKC0JR140833 | 1GKS2BKC0JR113762 | 1GKS2BKC0JR126365 | 1GKS2BKC0JR101479 | 1GKS2BKC0JR130707 | 1GKS2BKC0JR194245; 1GKS2BKC0JR186761; 1GKS2BKC0JR147698 | 1GKS2BKC0JR105502; 1GKS2BKC0JR172729 | 1GKS2BKC0JR131176 | 1GKS2BKC0JR138435; 1GKS2BKC0JR101403; 1GKS2BKC0JR182077; 1GKS2BKC0JR107816; 1GKS2BKC0JR117391 | 1GKS2BKC0JR149015; 1GKS2BKC0JR179227; 1GKS2BKC0JR186713 | 1GKS2BKC0JR103474 | 1GKS2BKC0JR164484 | 1GKS2BKC0JR150231 | 1GKS2BKC0JR167367; 1GKS2BKC0JR109369 | 1GKS2BKC0JR145675; 1GKS2BKC0JR107010 | 1GKS2BKC0JR185335; 1GKS2BKC0JR164422 | 1GKS2BKC0JR118315; 1GKS2BKC0JR168860 | 1GKS2BKC0JR139911 | 1GKS2BKC0JR151864 | 1GKS2BKC0JR176148

1GKS2BKC0JR195296 | 1GKS2BKC0JR198425; 1GKS2BKC0JR149659 | 1GKS2BKC0JR140346; 1GKS2BKC0JR149810

1GKS2BKC0JR186078 | 1GKS2BKC0JR182855 | 1GKS2BKC0JR109016 | 1GKS2BKC0JR195055; 1GKS2BKC0JR151475; 1GKS2BKC0JR102003 | 1GKS2BKC0JR182550 | 1GKS2BKC0JR156773 | 1GKS2BKC0JR132893 | 1GKS2BKC0JR198893

1GKS2BKC0JR187960

1GKS2BKC0JR107220 | 1GKS2BKC0JR101353 | 1GKS2BKC0JR146650; 1GKS2BKC0JR148513; 1GKS2BKC0JR122607 | 1GKS2BKC0JR148298 | 1GKS2BKC0JR185917; 1GKS2BKC0JR155011 | 1GKS2BKC0JR183620 | 1GKS2BKC0JR143554; 1GKS2BKC0JR173993 | 1GKS2BKC0JR137026; 1GKS2BKC0JR119254 | 1GKS2BKC0JR114863

1GKS2BKC0JR185531; 1GKS2BKC0JR138080; 1GKS2BKC0JR185576 | 1GKS2BKC0JR106536 | 1GKS2BKC0JR159799 | 1GKS2BKC0JR182693 | 1GKS2BKC0JR131758 | 1GKS2BKC0JR133882 | 1GKS2BKC0JR128889

1GKS2BKC0JR116418; 1GKS2BKC0JR152514 | 1GKS2BKC0JR119075; 1GKS2BKC0JR104317 | 1GKS2BKC0JR124471 | 1GKS2BKC0JR179955; 1GKS2BKC0JR108769 | 1GKS2BKC0JR169443

1GKS2BKC0JR159608 | 1GKS2BKC0JR185769; 1GKS2BKC0JR112336 | 1GKS2BKC0JR178644 | 1GKS2BKC0JR122364; 1GKS2BKC0JR117469 | 1GKS2BKC0JR179311; 1GKS2BKC0JR149872 | 1GKS2BKC0JR159270 | 1GKS2BKC0JR195945 | 1GKS2BKC0JR181222; 1GKS2BKC0JR135048; 1GKS2BKC0JR178630 | 1GKS2BKC0JR146499 | 1GKS2BKC0JR111672; 1GKS2BKC0JR186467 | 1GKS2BKC0JR118783 | 1GKS2BKC0JR159186; 1GKS2BKC0JR152481 | 1GKS2BKC0JR121599; 1GKS2BKC0JR104964; 1GKS2BKC0JR190891 | 1GKS2BKC0JR131954

1GKS2BKC0JR133588

1GKS2BKC0JR190535 | 1GKS2BKC0JR185822 | 1GKS2BKC0JR158071; 1GKS2BKC0JR101286 | 1GKS2BKC0JR158541; 1GKS2BKC0JR137432 | 1GKS2BKC0JR163061 | 1GKS2BKC0JR163237 | 1GKS2BKC0JR132246; 1GKS2BKC0JR114085 | 1GKS2BKC0JR110005 | 1GKS2BKC0JR129539 | 1GKS2BKC0JR120114; 1GKS2BKC0JR112546 | 1GKS2BKC0JR192074 | 1GKS2BKC0JR106861; 1GKS2BKC0JR151315; 1GKS2BKC0JR124311 | 1GKS2BKC0JR187943 | 1GKS2BKC0JR106830; 1GKS2BKC0JR123367; 1GKS2BKC0JR132960 | 1GKS2BKC0JR164498 | 1GKS2BKC0JR190342 | 1GKS2BKC0JR103846 | 1GKS2BKC0JR159172 | 1GKS2BKC0JR138502 | 1GKS2BKC0JR178613 | 1GKS2BKC0JR140119; 1GKS2BKC0JR119545; 1GKS2BKC0JR117147 | 1GKS2BKC0JR145868; 1GKS2BKC0JR162430 | 1GKS2BKC0JR179034 | 1GKS2BKC0JR181107; 1GKS2BKC0JR163870; 1GKS2BKC0JR125751; 1GKS2BKC0JR184945 | 1GKS2BKC0JR192656; 1GKS2BKC0JR172133; 1GKS2BKC0JR158362; 1GKS2BKC0JR185433; 1GKS2BKC0JR198313 | 1GKS2BKC0JR177963; 1GKS2BKC0JR104754; 1GKS2BKC0JR106505

1GKS2BKC0JR187540; 1GKS2BKC0JR115527 | 1GKS2BKC0JR184881 | 1GKS2BKC0JR144333; 1GKS2BKC0JR117438; 1GKS2BKC0JR102809; 1GKS2BKC0JR111736 | 1GKS2BKC0JR126351 | 1GKS2BKC0JR194553 | 1GKS2BKC0JR116449; 1GKS2BKC0JR180510 | 1GKS2BKC0JR170883 | 1GKS2BKC0JR133543 | 1GKS2BKC0JR134885 | 1GKS2BKC0JR180412 | 1GKS2BKC0JR121277 | 1GKS2BKC0JR129301 | 1GKS2BKC0JR169295; 1GKS2BKC0JR129928 | 1GKS2BKC0JR175436; 1GKS2BKC0JR153646 | 1GKS2BKC0JR177641 | 1GKS2BKC0JR164274; 1GKS2BKC0JR169412 | 1GKS2BKC0JR178871 | 1GKS2BKC0JR117519 | 1GKS2BKC0JR176697 | 1GKS2BKC0JR137530 | 1GKS2BKC0JR133316 | 1GKS2BKC0JR165358 | 1GKS2BKC0JR198344; 1GKS2BKC0JR114782 | 1GKS2BKC0JR152254 | 1GKS2BKC0JR144266 | 1GKS2BKC0JR164419; 1GKS2BKC0JR106228 | 1GKS2BKC0JR158829 | 1GKS2BKC0JR171807; 1GKS2BKC0JR143005; 1GKS2BKC0JR159530

1GKS2BKC0JR111333 | 1GKS2BKC0JR115544; 1GKS2BKC0JR177476 | 1GKS2BKC0JR107170 | 1GKS2BKC0JR178398; 1GKS2BKC0JR105189

1GKS2BKC0JR169782 | 1GKS2BKC0JR164064 | 1GKS2BKC0JR188560 | 1GKS2BKC0JR162363; 1GKS2BKC0JR104219; 1GKS2BKC0JR199963 | 1GKS2BKC0JR191295; 1GKS2BKC0JR100526 | 1GKS2BKC0JR110067 | 1GKS2BKC0JR104933 | 1GKS2BKC0JR192687; 1GKS2BKC0JR118038 | 1GKS2BKC0JR142503; 1GKS2BKC0JR105435 | 1GKS2BKC0JR159611 | 1GKS2BKC0JR165263 | 1GKS2BKC0JR170334; 1GKS2BKC0JR175730 | 1GKS2BKC0JR107475; 1GKS2BKC0JR146468 | 1GKS2BKC0JR165375; 1GKS2BKC0JR120680 | 1GKS2BKC0JR193127 | 1GKS2BKC0JR130299

1GKS2BKC0JR124986

1GKS2BKC0JR100297 | 1GKS2BKC0JR169958 | 1GKS2BKC0JR153467 | 1GKS2BKC0JR134319 | 1GKS2BKC0JR137351 | 1GKS2BKC0JR115785 | 1GKS2BKC0JR149435; 1GKS2BKC0JR187411 | 1GKS2BKC0JR184685; 1GKS2BKC0JR141254; 1GKS2BKC0JR135311; 1GKS2BKC0JR168504 | 1GKS2BKC0JR110666 | 1GKS2BKC0JR186582 | 1GKS2BKC0JR100543 | 1GKS2BKC0JR120274 | 1GKS2BKC0JR118718 | 1GKS2BKC0JR175405 | 1GKS2BKC0JR177669; 1GKS2BKC0JR191751; 1GKS2BKC0JR176604 | 1GKS2BKC0JR143599 | 1GKS2BKC0JR123370 | 1GKS2BKC0JR168891 | 1GKS2BKC0JR171158

1GKS2BKC0JR191054 | 1GKS2BKC0JR161665 | 1GKS2BKC0JR142338; 1GKS2BKC0JR195069; 1GKS2BKC0JR191197 | 1GKS2BKC0JR154778 | 1GKS2BKC0JR167708; 1GKS2BKC0JR179471 | 1GKS2BKC0JR163321 | 1GKS2BKC0JR148933 | 1GKS2BKC0JR107542 | 1GKS2BKC0JR139701 | 1GKS2BKC0JR119299 | 1GKS2BKC0JR184928 | 1GKS2BKC0JR150858; 1GKS2BKC0JR165781 | 1GKS2BKC0JR159284 | 1GKS2BKC0JR121697; 1GKS2BKC0JR172357; 1GKS2BKC0JR124633; 1GKS2BKC0JR100591 | 1GKS2BKC0JR158863 | 1GKS2BKC0JR167191 | 1GKS2BKC0JR143201 | 1GKS2BKC0JR191216 | 1GKS2BKC0JR139617 | 1GKS2BKC0JR121974 | 1GKS2BKC0JR103765 | 1GKS2BKC0JR117536 | 1GKS2BKC0JR103555; 1GKS2BKC0JR137043; 1GKS2BKC0JR148799 | 1GKS2BKC0JR102115; 1GKS2BKC0JR116189; 1GKS2BKC0JR141495

1GKS2BKC0JR140430 | 1GKS2BKC0JR130478; 1GKS2BKC0JR188431; 1GKS2BKC0JR131940; 1GKS2BKC0JR140881 | 1GKS2BKC0JR103572

1GKS2BKC0JR190504 | 1GKS2BKC0JR194018; 1GKS2BKC0JR121828 | 1GKS2BKC0JR196674 | 1GKS2BKC0JR196271 | 1GKS2BKC0JR141383 | 1GKS2BKC0JR119884; 1GKS2BKC0JR190079 | 1GKS2BKC0JR183696; 1GKS2BKC0JR179924 | 1GKS2BKC0JR168146 | 1GKS2BKC0JR161228; 1GKS2BKC0JR197582

1GKS2BKC0JR174450 | 1GKS2BKC0JR117732 | 1GKS2BKC0JR129802 | 1GKS2BKC0JR176683 | 1GKS2BKC0JR140024; 1GKS2BKC0JR111395 | 1GKS2BKC0JR180975; 1GKS2BKC0JR117701 | 1GKS2BKC0JR174321

1GKS2BKC0JR162668 | 1GKS2BKC0JR122722 | 1GKS2BKC0JR194861; 1GKS2BKC0JR190938 | 1GKS2BKC0JR195413 | 1GKS2BKC0JR180443 | 1GKS2BKC0JR169653 | 1GKS2BKC0JR170706; 1GKS2BKC0JR106603 | 1GKS2BKC0JR176490 | 1GKS2BKC0JR161505; 1GKS2BKC0JR164100; 1GKS2BKC0JR142369; 1GKS2BKC0JR159771 | 1GKS2BKC0JR177381 | 1GKS2BKC0JR137303 | 1GKS2BKC0JR123627

1GKS2BKC0JR169894 | 1GKS2BKC0JR138970 | 1GKS2BKC0JR113079; 1GKS2BKC0JR152948 | 1GKS2BKC0JR187537 | 1GKS2BKC0JR148995 | 1GKS2BKC0JR156854 | 1GKS2BKC0JR117309; 1GKS2BKC0JR116113

1GKS2BKC0JR163948 | 1GKS2BKC0JR165277; 1GKS2BKC0JR138256

1GKS2BKC0JR115267; 1GKS2BKC0JR188820 | 1GKS2BKC0JR132733 | 1GKS2BKC0JR196383 | 1GKS2BKC0JR150861; 1GKS2BKC0JR142355 | 1GKS2BKC0JR123594 | 1GKS2BKC0JR116659 | 1GKS2BKC0JR151492 | 1GKS2BKC0JR180524; 1GKS2BKC0JR187862; 1GKS2BKC0JR147653; 1GKS2BKC0JR133414

1GKS2BKC0JR163612 | 1GKS2BKC0JR121456; 1GKS2BKC0JR180779 | 1GKS2BKC0JR103376 | 1GKS2BKC0JR144378 | 1GKS2BKC0JR138063 | 1GKS2BKC0JR118850 | 1GKS2BKC0JR127466 | 1GKS2BKC0JR173377

1GKS2BKC0JR110277

1GKS2BKC0JR104270; 1GKS2BKC0JR130836

1GKS2BKC0JR125264

1GKS2BKC0JR190521 | 1GKS2BKC0JR108545 | 1GKS2BKC0JR103734 | 1GKS2BKC0JR143232; 1GKS2BKC0JR199557 | 1GKS2BKC0JR191538

1GKS2BKC0JR108724 | 1GKS2BKC0JR145238 | 1GKS2BKC0JR159446 | 1GKS2BKC0JR136913 | 1GKS2BKC0JR150066; 1GKS2BKC0JR107038 | 1GKS2BKC0JR115950 | 1GKS2BKC0JR166977 | 1GKS2BKC0JR171466 | 1GKS2BKC0JR140332 | 1GKS2BKC0JR154750; 1GKS2BKC0JR178255; 1GKS2BKC0JR147510; 1GKS2BKC0JR108268 | 1GKS2BKC0JR140220; 1GKS2BKC0JR106486

1GKS2BKC0JR145255 | 1GKS2BKC0JR129783

1GKS2BKC0JR141268 | 1GKS2BKC0JR197064 | 1GKS2BKC0JR175646 | 1GKS2BKC0JR176294 | 1GKS2BKC0JR153243 | 1GKS2BKC0JR125653 | 1GKS2BKC0JR178689; 1GKS2BKC0JR187053; 1GKS2BKC0JR106441; 1GKS2BKC0JR166283 | 1GKS2BKC0JR117861 | 1GKS2BKC0JR161763; 1GKS2BKC0JR126818

1GKS2BKC0JR178854 | 1GKS2BKC0JR124616 | 1GKS2BKC0JR161651; 1GKS2BKC0JR169507 | 1GKS2BKC0JR114054 | 1GKS2BKC0JR164520 | 1GKS2BKC0JR147314; 1GKS2BKC0JR191670 | 1GKS2BKC0JR155414; 1GKS2BKC0JR124518; 1GKS2BKC0JR108707

1GKS2BKC0JR119867; 1GKS2BKC0JR143893; 1GKS2BKC0JR119268; 1GKS2BKC0JR162508 | 1GKS2BKC0JR176313 | 1GKS2BKC0JR154523 | 1GKS2BKC0JR145563 | 1GKS2BKC0JR111784 | 1GKS2BKC0JR164310; 1GKS2BKC0JR199509; 1GKS2BKC0JR128763 | 1GKS2BKC0JR119027; 1GKS2BKC0JR117133 | 1GKS2BKC0JR139388 | 1GKS2BKC0JR158880 | 1GKS2BKC0JR150939 | 1GKS2BKC0JR171029 | 1GKS2BKC0JR193693 | 1GKS2BKC0JR179616 | 1GKS2BKC0JR198991 | 1GKS2BKC0JR144509

1GKS2BKC0JR173783 | 1GKS2BKC0JR126950 | 1GKS2BKC0JR190468 | 1GKS2BKC0JR184105; 1GKS2BKC0JR115902 | 1GKS2BKC0JR122851 | 1GKS2BKC0JR124597; 1GKS2BKC0JR186632; 1GKS2BKC0JR142260

1GKS2BKC0JR119593 | 1GKS2BKC0JR148222 | 1GKS2BKC0JR127256 | 1GKS2BKC0JR143246 | 1GKS2BKC0JR106231 | 1GKS2BKC0JR116581 | 1GKS2BKC0JR156000 | 1GKS2BKC0JR129637 | 1GKS2BKC0JR188025 | 1GKS2BKC0JR192494; 1GKS2BKC0JR139116; 1GKS2BKC0JR116502 | 1GKS2BKC0JR134983 | 1GKS2BKC0JR180555 | 1GKS2BKC0JR153744 | 1GKS2BKC0JR116404 | 1GKS2BKC0JR195606; 1GKS2BKC0JR124406 | 1GKS2BKC0JR152951 | 1GKS2BKC0JR143943; 1GKS2BKC0JR126320 | 1GKS2BKC0JR109923 | 1GKS2BKC0JR111591; 1GKS2BKC0JR176912

1GKS2BKC0JR100171 | 1GKS2BKC0JR171080; 1GKS2BKC0JR164095 | 1GKS2BKC0JR100381 | 1GKS2BKC0JR117004 | 1GKS2BKC0JR149256; 1GKS2BKC0JR148186; 1GKS2BKC0JR185416; 1GKS2BKC0JR183455; 1GKS2BKC0JR157907 | 1GKS2BKC0JR133722 | 1GKS2BKC0JR191927 | 1GKS2BKC0JR146048 | 1GKS2BKC0JR157535; 1GKS2BKC0JR133607 | 1GKS2BKC0JR112613 | 1GKS2BKC0JR127807; 1GKS2BKC0JR176876; 1GKS2BKC0JR166090 | 1GKS2BKC0JR158782; 1GKS2BKC0JR115513 | 1GKS2BKC0JR136264 | 1GKS2BKC0JR146535 | 1GKS2BKC0JR125572 | 1GKS2BKC0JR187845 | 1GKS2BKC0JR181558 | 1GKS2BKC0JR147488 | 1GKS2BKC0JR158894 | 1GKS2BKC0JR173668; 1GKS2BKC0JR121151 | 1GKS2BKC0JR132361; 1GKS2BKC0JR109288; 1GKS2BKC0JR117097; 1GKS2BKC0JR157826; 1GKS2BKC0JR111669 | 1GKS2BKC0JR138922 | 1GKS2BKC0JR169460; 1GKS2BKC0JR158698; 1GKS2BKC0JR112496; 1GKS2BKC0JR127192 | 1GKS2BKC0JR149208 | 1GKS2BKC0JR113311 | 1GKS2BKC0JR196206 | 1GKS2BKC0JR136510; 1GKS2BKC0JR165778; 1GKS2BKC0JR139908 | 1GKS2BKC0JR194259 | 1GKS2BKC0JR176215 | 1GKS2BKC0JR149385; 1GKS2BKC0JR117911 | 1GKS2BKC0JR162590; 1GKS2BKC0JR175601 | 1GKS2BKC0JR145157 | 1GKS2BKC0JR155199 | 1GKS2BKC0JR136412 | 1GKS2BKC0JR160435; 1GKS2BKC0JR125670 | 1GKS2BKC0JR100784 | 1GKS2BKC0JR116015 | 1GKS2BKC0JR178742 | 1GKS2BKC0JR146714; 1GKS2BKC0JR124941; 1GKS2BKC0JR181432; 1GKS2BKC0JR164808; 1GKS2BKC0JR128259 | 1GKS2BKC0JR190826 | 1GKS2BKC0JR118749 | 1GKS2BKC0JR187697 | 1GKS2BKC0JR193936 | 1GKS2BKC0JR107928 | 1GKS2BKC0JR197081; 1GKS2BKC0JR106438; 1GKS2BKC0JR187702 | 1GKS2BKC0JR192706 | 1GKS2BKC0JR154098; 1GKS2BKC0JR126964 | 1GKS2BKC0JR129136 | 1GKS2BKC0JR162475 | 1GKS2BKC0JR178756 | 1GKS2BKC0JR101868; 1GKS2BKC0JR119674; 1GKS2BKC0JR116273 | 1GKS2BKC0JR188297 | 1GKS2BKC0JR162198; 1GKS2BKC0JR189756; 1GKS2BKC0JR128651 | 1GKS2BKC0JR191202 | 1GKS2BKC0JR175310 | 1GKS2BKC0JR148155; 1GKS2BKC0JR101952 | 1GKS2BKC0JR198912; 1GKS2BKC0JR190597 | 1GKS2BKC0JR130433; 1GKS2BKC0JR182323 | 1GKS2BKC0JR108884; 1GKS2BKC0JR183424; 1GKS2BKC0JR176540 | 1GKS2BKC0JR108416; 1GKS2BKC0JR189773 | 1GKS2BKC0JR109209 | 1GKS2BKC0JR151248; 1GKS2BKC0JR150018 | 1GKS2BKC0JR127760; 1GKS2BKC0JR141691 | 1GKS2BKC0JR110490

1GKS2BKC0JR175551 | 1GKS2BKC0JR136071 | 1GKS2BKC0JR140864 | 1GKS2BKC0JR128617 | 1GKS2BKC0JR182502 | 1GKS2BKC0JR114670; 1GKS2BKC0JR123644; 1GKS2BKC0JR129962 | 1GKS2BKC0JR197534 | 1GKS2BKC0JR137687; 1GKS2BKC0JR188946; 1GKS2BKC0JR122641 | 1GKS2BKC0JR143862; 1GKS2BKC0JR151282; 1GKS2BKC0JR182225 | 1GKS2BKC0JR164016 | 1GKS2BKC0JR135812 | 1GKS2BKC0JR182175; 1GKS2BKC0JR179213 | 1GKS2BKC0JR147801 | 1GKS2BKC0JR121117; 1GKS2BKC0JR164162; 1GKS2BKC0JR138449; 1GKS2BKC0JR149757

1GKS2BKC0JR139424 | 1GKS2BKC0JR198795; 1GKS2BKC0JR150374 | 1GKS2BKC0JR103796 | 1GKS2BKC0JR152304 | 1GKS2BKC0JR157549; 1GKS2BKC0JR132652; 1GKS2BKC0JR181883; 1GKS2BKC0JR128391 | 1GKS2BKC0JR121201 | 1GKS2BKC0JR186873 | 1GKS2BKC0JR150147; 1GKS2BKC0JR156112 | 1GKS2BKC0JR160029 | 1GKS2BKC0JR100039; 1GKS2BKC0JR137401 | 1GKS2BKC0JR101160 | 1GKS2BKC0JR107640

1GKS2BKC0JR135809 | 1GKS2BKC0JR114703; 1GKS2BKC0JR197856 | 1GKS2BKC0JR151847 | 1GKS2BKC0JR186260; 1GKS2BKC0JR189384 | 1GKS2BKC0JR144915 | 1GKS2BKC0JR114684 | 1GKS2BKC0JR133445 | 1GKS2BKC0JR153100; 1GKS2BKC0JR194004 | 1GKS2BKC0JR171144; 1GKS2BKC0JR196299 | 1GKS2BKC0JR184007

1GKS2BKC0JR149077 | 1GKS2BKC0JR134840 | 1GKS2BKC0JR166428 | 1GKS2BKC0JR128018

1GKS2BKC0JR152366 | 1GKS2BKC0JR116080 | 1GKS2BKC0JR117794

1GKS2BKC0JR181463 | 1GKS2BKC0JR102289 | 1GKS2BKC0JR147877 | 1GKS2BKC0JR180832 | 1GKS2BKC0JR125801 | 1GKS2BKC0JR150911 | 1GKS2BKC0JR189370 | 1GKS2BKC0JR151945; 1GKS2BKC0JR181687; 1GKS2BKC0JR171094; 1GKS2BKC0JR134434 | 1GKS2BKC0JR195265; 1GKS2BKC0JR104849 | 1GKS2BKC0JR165456 | 1GKS2BKC0JR157101; 1GKS2BKC0JR171810; 1GKS2BKC0JR161889; 1GKS2BKC0JR178515 | 1GKS2BKC0JR176022 | 1GKS2BKC0JR143988 | 1GKS2BKC0JR172567

1GKS2BKC0JR133087 | 1GKS2BKC0JR164629 | 1GKS2BKC0JR136877 | 1GKS2BKC0JR128553 | 1GKS2BKC0JR105399

1GKS2BKC0JR177655 | 1GKS2BKC0JR139195 | 1GKS2BKC0JR176795 | 1GKS2BKC0JR183410 | 1GKS2BKC0JR198375

1GKS2BKC0JR159124

1GKS2BKC0JR187618

1GKS2BKC0JR143067; 1GKS2BKC0JR129041; 1GKS2BKC0JR149404 | 1GKS2BKC0JR166400; 1GKS2BKC0JR130657 | 1GKS2BKC0JR168325 | 1GKS2BKC0JR109078 | 1GKS2BKC0JR171645 | 1GKS2BKC0JR109842; 1GKS2BKC0JR110179; 1GKS2BKC0JR104401; 1GKS2BKC0JR174044 | 1GKS2BKC0JR104186 | 1GKS2BKC0JR181897 | 1GKS2BKC0JR185528 | 1GKS2BKC0JR161374; 1GKS2BKC0JR128231

1GKS2BKC0JR162248 | 1GKS2BKC0JR140914 | 1GKS2BKC0JR137771 | 1GKS2BKC0JR137379 | 1GKS2BKC0JR104902 | 1GKS2BKC0JR112949 | 1GKS2BKC0JR182192 | 1GKS2BKC0JR166798 | 1GKS2BKC0JR110778 | 1GKS2BKC0JR169488; 1GKS2BKC0JR182516; 1GKS2BKC0JR190924 | 1GKS2BKC0JR188249 | 1GKS2BKC0JR190812 | 1GKS2BKC0JR194049 | 1GKS2BKC0JR187280; 1GKS2BKC0JR106732 | 1GKS2BKC0JR112157

1GKS2BKC0JR182354 | 1GKS2BKC0JR199199 | 1GKS2BKC0JR131033 | 1GKS2BKC0JR191460 | 1GKS2BKC0JR129590; 1GKS2BKC0JR141206; 1GKS2BKC0JR170821; 1GKS2BKC0JR198697 | 1GKS2BKC0JR152335; 1GKS2BKC0JR111428 | 1GKS2BKC0JR135986; 1GKS2BKC0JR121893 | 1GKS2BKC0JR179843; 1GKS2BKC0JR174576; 1GKS2BKC0JR164646 | 1GKS2BKC0JR162847 | 1GKS2BKC0JR155767; 1GKS2BKC0JR105239; 1GKS2BKC0JR103457 | 1GKS2BKC0JR186503 | 1GKS2BKC0JR160807 | 1GKS2BKC0JR149502 | 1GKS2BKC0JR169149 | 1GKS2BKC0JR122865; 1GKS2BKC0JR132229 | 1GKS2BKC0JR112093 | 1GKS2BKC0JR101739 | 1GKS2BKC0JR140458 | 1GKS2BKC0JR146390; 1GKS2BKC0JR164369 | 1GKS2BKC0JR193824 | 1GKS2BKC0JR122185; 1GKS2BKC0JR165506 | 1GKS2BKC0JR141478; 1GKS2BKC0JR155512 | 1GKS2BKC0JR133641 | 1GKS2BKC0JR110411 | 1GKS2BKC0JR102244

1GKS2BKC0JR168308; 1GKS2BKC0JR127869

1GKS2BKC0JR157793 | 1GKS2BKC0JR154277; 1GKS2BKC0JR170964 | 1GKS2BKC0JR168910

1GKS2BKC0JR139326 | 1GKS2BKC0JR103023 | 1GKS2BKC0JR121702 | 1GKS2BKC0JR101658 | 1GKS2BKC0JR150245; 1GKS2BKC0JR151721 | 1GKS2BKC0JR153713; 1GKS2BKC0JR165604; 1GKS2BKC0JR193371; 1GKS2BKC0JR198716

1GKS2BKC0JR172598 | 1GKS2BKC0JR158815 | 1GKS2BKC0JR161522 | 1GKS2BKC0JR176781; 1GKS2BKC0JR191331; 1GKS2BKC0JR137852 | 1GKS2BKC0JR126737

1GKS2BKC0JR139939 | 1GKS2BKC0JR193287; 1GKS2BKC0JR117763 | 1GKS2BKC0JR191121 | 1GKS2BKC0JR119951; 1GKS2BKC0JR112448 | 1GKS2BKC0JR163819 | 1GKS2BKC0JR134238 | 1GKS2BKC0JR160970; 1GKS2BKC0JR119903 | 1GKS2BKC0JR184993; 1GKS2BKC0JR199672 | 1GKS2BKC0JR128990; 1GKS2BKC0JR182497; 1GKS2BKC0JR175999; 1GKS2BKC0JR159267; 1GKS2BKC0JR165201 | 1GKS2BKC0JR135082 | 1GKS2BKC0JR178319 | 1GKS2BKC0JR197677; 1GKS2BKC0JR181186 | 1GKS2BKC0JR199817

1GKS2BKC0JR126205 | 1GKS2BKC0JR173718; 1GKS2BKC0JR127595; 1GKS2BKC0JR176005 | 1GKS2BKC0JR106259 | 1GKS2BKC0JR138113; 1GKS2BKC0JR196030 | 1GKS2BKC0JR189868 | 1GKS2BKC0JR121053

1GKS2BKC0JR181060 | 1GKS2BKC0JR132005 | 1GKS2BKC0JR145496 | 1GKS2BKC0JR154571 | 1GKS2BKC0JR159513 | 1GKS2BKC0JR172620; 1GKS2BKC0JR171547 | 1GKS2BKC0JR129296; 1GKS2BKC0JR199848 | 1GKS2BKC0JR162704 | 1GKS2BKC0JR162864; 1GKS2BKC0JR193953; 1GKS2BKC0JR178434 | 1GKS2BKC0JR169135; 1GKS2BKC0JR112983 | 1GKS2BKC0JR105628 | 1GKS2BKC0JR182645 | 1GKS2BKC0JR194312 | 1GKS2BKC0JR103250 | 1GKS2BKC0JR129508

1GKS2BKC0JR106424 | 1GKS2BKC0JR150830

1GKS2BKC0JR151749 | 1GKS2BKC0JR178532 | 1GKS2BKC0JR191720 | 1GKS2BKC0JR148690; 1GKS2BKC0JR101336 | 1GKS2BKC0JR147037 | 1GKS2BKC0JR190454 | 1GKS2BKC0JR199543 | 1GKS2BKC0JR112255 | 1GKS2BKC0JR125538 | 1GKS2BKC0JR152142; 1GKS2BKC0JR136233 | 1GKS2BKC0JR167157 | 1GKS2BKC0JR121733 | 1GKS2BKC0JR162850 | 1GKS2BKC0JR130044; 1GKS2BKC0JR170480 | 1GKS2BKC0JR137639

1GKS2BKC0JR170222 | 1GKS2BKC0JR117424; 1GKS2BKC0JR184878 | 1GKS2BKC0JR169166 | 1GKS2BKC0JR196643 | 1GKS2BKC0JR192902 | 1GKS2BKC0JR121182 | 1GKS2BKC0JR153789; 1GKS2BKC0JR123837 | 1GKS2BKC0JR193533; 1GKS2BKC0JR136099 | 1GKS2BKC0JR170804; 1GKS2BKC0JR187439 | 1GKS2BKC0JR131517 | 1GKS2BKC0JR164338 | 1GKS2BKC0JR167269; 1GKS2BKC0JR125846; 1GKS2BKC0JR169023; 1GKS2BKC0JR168423; 1GKS2BKC0JR154800; 1GKS2BKC0JR113597 | 1GKS2BKC0JR136720 | 1GKS2BKC0JR197212 | 1GKS2BKC0JR142923 | 1GKS2BKC0JR162640 | 1GKS2BKC0JR128925 | 1GKS2BKC0JR173086; 1GKS2BKC0JR151914 | 1GKS2BKC0JR176909 | 1GKS2BKC0JR197520; 1GKS2BKC0JR181978; 1GKS2BKC0JR176814 | 1GKS2BKC0JR184931; 1GKS2BKC0JR149953 | 1GKS2BKC0JR138290; 1GKS2BKC0JR189479; 1GKS2BKC0JR168888 | 1GKS2BKC0JR187585 | 1GKS2BKC0JR163349 | 1GKS2BKC0JR118346; 1GKS2BKC0JR139813; 1GKS2BKC0JR174111 | 1GKS2BKC0JR142937; 1GKS2BKC0JR147667 | 1GKS2BKC0JR196688 | 1GKS2BKC0JR153436 | 1GKS2BKC0JR112031 | 1GKS2BKC0JR125295; 1GKS2BKC0JR127046; 1GKS2BKC0JR178305; 1GKS2BKC0JR178627 | 1GKS2BKC0JR107301 | 1GKS2BKC0JR185643; 1GKS2BKC0JR110540; 1GKS2BKC0JR190969 | 1GKS2BKC0JR141948; 1GKS2BKC0JR153680

1GKS2BKC0JR105953 | 1GKS2BKC0JR146860 | 1GKS2BKC0JR123305 | 1GKS2BKC0JR167112; 1GKS2BKC0JR147328 | 1GKS2BKC0JR120856 | 1GKS2BKC0JR126883 | 1GKS2BKC0JR183150 | 1GKS2BKC0JR167952 | 1GKS2BKC0JR156062; 1GKS2BKC0JR178594 | 1GKS2BKC0JR122560; 1GKS2BKC0JR180037; 1GKS2BKC0JR183231 | 1GKS2BKC0JR146812; 1GKS2BKC0JR155395 | 1GKS2BKC0JR186064 | 1GKS2BKC0JR123062 | 1GKS2BKC0JR174500 | 1GKS2BKC0JR107167; 1GKS2BKC0JR177896; 1GKS2BKC0JR127628 | 1GKS2BKC0JR177686; 1GKS2BKC0JR174934 | 1GKS2BKC0JR194987; 1GKS2BKC0JR125815 | 1GKS2BKC0JR160337; 1GKS2BKC0JR155316 | 1GKS2BKC0JR167997 | 1GKS2BKC0JR194164; 1GKS2BKC0JR177168; 1GKS2BKC0JR181852; 1GKS2BKC0JR140721 | 1GKS2BKC0JR165571; 1GKS2BKC0JR108299 | 1GKS2BKC0JR132571 | 1GKS2BKC0JR165702 | 1GKS2BKC0JR106343 | 1GKS2BKC0JR120050; 1GKS2BKC0JR107766 | 1GKS2BKC0JR178269 | 1GKS2BKC0JR183018; 1GKS2BKC0JR178160; 1GKS2BKC0JR176537 | 1GKS2BKC0JR129900; 1GKS2BKC0JR116936 | 1GKS2BKC0JR192821; 1GKS2BKC0JR145384

1GKS2BKC0JR132442; 1GKS2BKC0JR193743 | 1GKS2BKC0JR120422 | 1GKS2BKC0JR136443 | 1GKS2BKC0JR148561 | 1GKS2BKC0JR170835 | 1GKS2BKC0JR155641 | 1GKS2BKC0JR133638 | 1GKS2BKC0JR138841

1GKS2BKC0JR113423; 1GKS2BKC0JR161827; 1GKS2BKC0JR136409 | 1GKS2BKC0JR178966 | 1GKS2BKC0JR168387; 1GKS2BKC0JR144185; 1GKS2BKC0JR110098; 1GKS2BKC0JR105595 | 1GKS2BKC0JR164601; 1GKS2BKC0JR118069 | 1GKS2BKC0JR116497; 1GKS2BKC0JR190860 | 1GKS2BKC0JR117116 | 1GKS2BKC0JR117844; 1GKS2BKC0JR145515 | 1GKS2BKC0JR119836 | 1GKS2BKC0JR101580 | 1GKS2BKC0JR199087; 1GKS2BKC0JR197503 | 1GKS2BKC0JR102163; 1GKS2BKC0JR194665 | 1GKS2BKC0JR150777

1GKS2BKC0JR143487; 1GKS2BKC0JR199445; 1GKS2BKC0JR188736 | 1GKS2BKC0JR187957 | 1GKS2BKC0JR158930; 1GKS2BKC0JR183892 | 1GKS2BKC0JR189658 | 1GKS2BKC0JR109212

1GKS2BKC0JR150181 | 1GKS2BKC0JR168681

1GKS2BKC0JR142534; 1GKS2BKC0JR183729 | 1GKS2BKC0JR104544 | 1GKS2BKC0JR151539 | 1GKS2BKC0JR147684; 1GKS2BKC0JR182838 | 1GKS2BKC0JR187800

1GKS2BKC0JR146602; 1GKS2BKC0JR129699 | 1GKS2BKC0JR185707; 1GKS2BKC0JR113504 | 1GKS2BKC0JR189336 | 1GKS2BKC0JR175923 | 1GKS2BKC0JR179177; 1GKS2BKC0JR183570; 1GKS2BKC0JR115365 | 1GKS2BKC0JR127547; 1GKS2BKC0JR107234 | 1GKS2BKC0JR191362; 1GKS2BKC0JR150584 | 1GKS2BKC0JR131646; 1GKS2BKC0JR181009; 1GKS2BKC0JR166042 | 1GKS2BKC0JR191765; 1GKS2BKC0JR186016 | 1GKS2BKC0JR102857; 1GKS2BKC0JR128892 | 1GKS2BKC0JR175825 | 1GKS2BKC0JR144705 | 1GKS2BKC0JR106620; 1GKS2BKC0JR150536; 1GKS2BKC0JR154456 | 1GKS2BKC0JR161438; 1GKS2BKC0JR130027 | 1GKS2BKC0JR140153 | 1GKS2BKC0JR154425; 1GKS2BKC0JR175226 | 1GKS2BKC0JR168647

1GKS2BKC0JR137477 | 1GKS2BKC0JR111297 | 1GKS2BKC0JR183133

1GKS2BKC0JR118654; 1GKS2BKC0JR156563; 1GKS2BKC0JR113874 | 1GKS2BKC0JR164663; 1GKS2BKC0JR146020 | 1GKS2BKC0JR192978; 1GKS2BKC0JR169930; 1GKS2BKC0JR117262 | 1GKS2BKC0JR164971; 1GKS2BKC0JR178210 | 1GKS2BKC0JR148429

1GKS2BKC0JR162539 | 1GKS2BKC0JR108786; 1GKS2BKC0JR119819 | 1GKS2BKC0JR120694 | 1GKS2BKC0JR120193 | 1GKS2BKC0JR155817; 1GKS2BKC0JR145272; 1GKS2BKC0JR174142 | 1GKS2BKC0JR163495 | 1GKS2BKC0JR132165 | 1GKS2BKC0JR156093 | 1GKS2BKC0JR132702; 1GKS2BKC0JR141030

1GKS2BKC0JR120646; 1GKS2BKC0JR111655; 1GKS2BKC0JR102017 | 1GKS2BKC0JR147748 | 1GKS2BKC0JR168857 | 1GKS2BKC0JR143618 | 1GKS2BKC0JR173346; 1GKS2BKC0JR187134 | 1GKS2BKC0JR135132 | 1GKS2BKC0JR159687; 1GKS2BKC0JR117388; 1GKS2BKC0JR134076; 1GKS2BKC0JR177848 | 1GKS2BKC0JR165327 | 1GKS2BKC0JR137253; 1GKS2BKC0JR111865; 1GKS2BKC0JR141240 | 1GKS2BKC0JR115172; 1GKS2BKC0JR160077 | 1GKS2BKC0JR175050

1GKS2BKC0JR135552 | 1GKS2BKC0JR149726 | 1GKS2BKC0JR160015 | 1GKS2BKC0JR130559; 1GKS2BKC0JR171113; 1GKS2BKC0JR172018; 1GKS2BKC0JR102440 | 1GKS2BKC0JR155123

1GKS2BKC0JR136135 | 1GKS2BKC0JR159754

1GKS2BKC0JR175209; 1GKS2BKC0JR132828

1GKS2BKC0JR185982; 1GKS2BKC0JR173220 | 1GKS2BKC0JR172777; 1GKS2BKC0JR191541 | 1GKS2BKC0JR161990 | 1GKS2BKC0JR158426 | 1GKS2BKC0JR140184 | 1GKS2BKC0JR148091 | 1GKS2BKC0JR106746; 1GKS2BKC0JR134997 | 1GKS2BKC0JR178420; 1GKS2BKC0JR124678 | 1GKS2BKC0JR100817 | 1GKS2BKC0JR110070 | 1GKS2BKC0JR127810 | 1GKS2BKC0JR163352 | 1GKS2BKC0JR122543 | 1GKS2BKC0JR146177

1GKS2BKC0JR187487 | 1GKS2BKC0JR198196

1GKS2BKC0JR196478 | 1GKS2BKC0JR198800; 1GKS2BKC0JR172214; 1GKS2BKC0JR127323 | 1GKS2BKC0JR183102 | 1GKS2BKC0JR157616

1GKS2BKC0JR148320; 1GKS2BKC0JR108674 | 1GKS2BKC0JR154795 | 1GKS2BKC0JR134515 | 1GKS2BKC0JR116824

1GKS2BKC0JR102454; 1GKS2BKC0JR160368

1GKS2BKC0JR101174 | 1GKS2BKC0JR169331 | 1GKS2BKC0JR141772; 1GKS2BKC0JR100509; 1GKS2BKC0JR143795 | 1GKS2BKC0JR137186 | 1GKS2BKC0JR178546; 1GKS2BKC0JR197193 | 1GKS2BKC0JR132926 | 1GKS2BKC0JR136345 | 1GKS2BKC0JR185514 | 1GKS2BKC0JR190373 | 1GKS2BKC0JR137382; 1GKS2BKC0JR116967; 1GKS2BKC0JR106021; 1GKS2BKC0JR178840 | 1GKS2BKC0JR177865 | 1GKS2BKC0JR180314 | 1GKS2BKC0JR170141 | 1GKS2BKC0JR180734 | 1GKS2BKC0JR103197 | 1GKS2BKC0JR132506 | 1GKS2BKC0JR155784; 1GKS2BKC0JR144607 | 1GKS2BKC0JR134398; 1GKS2BKC0JR110795 | 1GKS2BKC0JR143344; 1GKS2BKC0JR110344 | 1GKS2BKC0JR116788 | 1GKS2BKC0JR173640 | 1GKS2BKC0JR189482 | 1GKS2BKC0JR161276 | 1GKS2BKC0JR181866; 1GKS2BKC0JR104494 | 1GKS2BKC0JR135678 | 1GKS2BKC0JR187392 | 1GKS2BKC0JR133980 | 1GKS2BKC0JR197047 | 1GKS2BKC0JR174707 | 1GKS2BKC0JR167627 | 1GKS2BKC0JR187344 | 1GKS2BKC0JR110280 | 1GKS2BKC0JR133512

1GKS2BKC0JR166137 | 1GKS2BKC0JR163559 | 1GKS2BKC0JR109985 | 1GKS2BKC0JR165117 | 1GKS2BKC0JR151329; 1GKS2BKC0JR147958 | 1GKS2BKC0JR160757 | 1GKS2BKC0JR190275; 1GKS2BKC0JR194682

1GKS2BKC0JR101577 | 1GKS2BKC0JR124261 | 1GKS2BKC0JR135423

1GKS2BKC0JR160905 | 1GKS2BKC0JR145160; 1GKS2BKC0JR121067 | 1GKS2BKC0JR197629 | 1GKS2BKC0JR100428; 1GKS2BKC0JR198943 | 1GKS2BKC0JR148673; 1GKS2BKC0JR136541; 1GKS2BKC0JR195654; 1GKS2BKC0JR123496 | 1GKS2BKC0JR188641 | 1GKS2BKC0JR199770 | 1GKS2BKC0JR180653; 1GKS2BKC0JR130450 | 1GKS2BKC0JR196884; 1GKS2BKC0JR198635; 1GKS2BKC0JR135681; 1GKS2BKC0JR180636

1GKS2BKC0JR122090; 1GKS2BKC0JR145854 | 1GKS2BKC0JR184153 | 1GKS2BKC0JR193564 | 1GKS2BKC0JR138693; 1GKS2BKC0JR178272 | 1GKS2BKC0JR194794; 1GKS2BKC0JR118234 | 1GKS2BKC0JR130528 | 1GKS2BKC0JR136247 | 1GKS2BKC0JR193595 | 1GKS2BKC0JR186629 | 1GKS2BKC0JR163545 | 1GKS2BKC0JR102776; 1GKS2BKC0JR137933 | 1GKS2BKC0JR187506 | 1GKS2BKC0JR154327; 1GKS2BKC0JR153520 | 1GKS2BKC0JR170642 | 1GKS2BKC0JR109758; 1GKS2BKC0JR149239 | 1GKS2BKC0JR138094 | 1GKS2BKC0JR147586 | 1GKS2BKC0JR107735 | 1GKS2BKC0JR177347; 1GKS2BKC0JR107654

1GKS2BKC0JR121506 | 1GKS2BKC0JR155476 | 1GKS2BKC0JR154246 | 1GKS2BKC0JR116144 | 1GKS2BKC0JR196447 | 1GKS2BKC0JR147961

1GKS2BKC0JR144381; 1GKS2BKC0JR162153 | 1GKS2BKC0JR158717 | 1GKS2BKC0JR138225 | 1GKS2BKC0JR113468 | 1GKS2BKC0JR119738 | 1GKS2BKC0JR199574 | 1GKS2BKC0JR148351 | 1GKS2BKC0JR192317; 1GKS2BKC0JR115141 | 1GKS2BKC0JR178563 | 1GKS2BKC0JR116614 | 1GKS2BKC0JR167773 | 1GKS2BKC0JR169796

1GKS2BKC0JR145028 | 1GKS2BKC0JR198019; 1GKS2BKC0JR104429; 1GKS2BKC0JR127029 | 1GKS2BKC0JR162878 | 1GKS2BKC0JR164985 | 1GKS2BKC0JR180071; 1GKS2BKC0JR104561; 1GKS2BKC0JR146440; 1GKS2BKC0JR160595

1GKS2BKC0JR186744 | 1GKS2BKC0JR120615; 1GKS2BKC0JR162282 | 1GKS2BKC0JR124647 | 1GKS2BKC0JR128102; 1GKS2BKC0JR164890 | 1GKS2BKC0JR164503 | 1GKS2BKC0JR101482 | 1GKS2BKC0JR114510; 1GKS2BKC0JR154599; 1GKS2BKC0JR176134 | 1GKS2BKC0JR149905; 1GKS2BKC0JR151458 | 1GKS2BKC0JR173508 | 1GKS2BKC0JR156904 | 1GKS2BKC0JR162220; 1GKS2BKC0JR151900 | 1GKS2BKC0JR146034 | 1GKS2BKC0JR131596 | 1GKS2BKC0JR142713 | 1GKS2BKC0JR145112 | 1GKS2BKC0JR105578 | 1GKS2BKC0JR174870 | 1GKS2BKC0JR111400 | 1GKS2BKC0JR142694 | 1GKS2BKC0JR157194; 1GKS2BKC0JR186176; 1GKS2BKC0JR147085 | 1GKS2BKC0JR168227 | 1GKS2BKC0JR112854 | 1GKS2BKC0JR109792; 1GKS2BKC0JR198120; 1GKS2BKC0JR188414 | 1GKS2BKC0JR125054 | 1GKS2BKC0JR148737 | 1GKS2BKC0JR171337 | 1GKS2BKC0JR134790; 1GKS2BKC0JR162993 | 1GKS2BKC0JR145000 | 1GKS2BKC0JR191278

1GKS2BKC0JR150424 | 1GKS2BKC0JR142789 | 1GKS2BKC0JR173329 | 1GKS2BKC0JR188221; 1GKS2BKC0JR118086; 1GKS2BKC0JR180362 | 1GKS2BKC0JR151735 | 1GKS2BKC0JR136782 | 1GKS2BKC0JR161262

1GKS2BKC0JR134725 | 1GKS2BKC0JR199431 | 1GKS2BKC0JR117200 | 1GKS2BKC0JR132134; 1GKS2BKC0JR105886 | 1GKS2BKC0JR159561 | 1GKS2BKC0JR190986 | 1GKS2BKC0JR134448 | 1GKS2BKC0JR199137 | 1GKS2BKC0JR193967 | 1GKS2BKC0JR156594 | 1GKS2BKC0JR173119; 1GKS2BKC0JR165487 | 1GKS2BKC0JR164226 | 1GKS2BKC0JR117374; 1GKS2BKC0JR170785 | 1GKS2BKC0JR183181 | 1GKS2BKC0JR105161 | 1GKS2BKC0JR188932; 1GKS2BKC0JR109744; 1GKS2BKC0JR145644 | 1GKS2BKC0JR173394 | 1GKS2BKC0JR173489; 1GKS2BKC0JR119528

1GKS2BKC0JR172021 | 1GKS2BKC0JR125524 | 1GKS2BKC0JR182953 | 1GKS2BKC0JR101787; 1GKS2BKC0JR124227

1GKS2BKC0JR149290; 1GKS2BKC0JR197548 | 1GKS2BKC0JR180426

1GKS2BKC0JR199283; 1GKS2BKC0JR164355 | 1GKS2BKC0JR164758 | 1GKS2BKC0JR129069 | 1GKS2BKC0JR192205 | 1GKS2BKC0JR131288; 1GKS2BKC0JR159303; 1GKS2BKC0JR156840 | 1GKS2BKC0JR182161 | 1GKS2BKC0JR132232 | 1GKS2BKC0JR108657 | 1GKS2BKC0JR163089

1GKS2BKC0JR123563

1GKS2BKC0JR105483 | 1GKS2BKC0JR118542 | 1GKS2BKC0JR144168 | 1GKS2BKC0JR147815 | 1GKS2BKC0JR120002 | 1GKS2BKC0JR163836 | 1GKS2BKC0JR187666 | 1GKS2BKC0JR161469 | 1GKS2BKC0JR115754; 1GKS2BKC0JR181799 | 1GKS2BKC0JR112823 | 1GKS2BKC0JR163805 | 1GKS2BKC0JR195041 | 1GKS2BKC0JR153372; 1GKS2BKC0JR121019 | 1GKS2BKC0JR108982 | 1GKS2BKC0JR164906; 1GKS2BKC0JR135003 | 1GKS2BKC0JR186792; 1GKS2BKC0JR179003 | 1GKS2BKC0JR164730 | 1GKS2BKC0JR121120; 1GKS2BKC0JR146681 | 1GKS2BKC0JR182452; 1GKS2BKC0JR173203; 1GKS2BKC0JR183732 | 1GKS2BKC0JR195508 | 1GKS2BKC0JR178143

1GKS2BKC0JR193550 | 1GKS2BKC0JR175131 | 1GKS2BKC0JR166459 | 1GKS2BKC0JR186971; 1GKS2BKC0JR104253; 1GKS2BKC0JR188851

1GKS2BKC0JR132084; 1GKS2BKC0JR166574 | 1GKS2BKC0JR101434 | 1GKS2BKC0JR132912 | 1GKS2BKC0JR142940 | 1GKS2BKC0JR106553; 1GKS2BKC0JR110246 | 1GKS2BKC0JR111140; 1GKS2BKC0JR128164

1GKS2BKC0JR162587; 1GKS2BKC0JR163674 | 1GKS2BKC0JR113339

1GKS2BKC0JR153940 | 1GKS2BKC0JR137754 | 1GKS2BKC0JR101773; 1GKS2BKC0JR110814 | 1GKS2BKC0JR145434 | 1GKS2BKC0JR133705; 1GKS2BKC0JR141335

1GKS2BKC0JR147622; 1GKS2BKC0JR187165; 1GKS2BKC0JR156398; 1GKS2BKC0JR105760 | 1GKS2BKC0JR175744; 1GKS2BKC0JR134367 | 1GKS2BKC0JR134529; 1GKS2BKC0JR194505 | 1GKS2BKC0JR107489; 1GKS2BKC0JR175520; 1GKS2BKC0JR130898 | 1GKS2BKC0JR154912 | 1GKS2BKC0JR142226; 1GKS2BKC0JR193337; 1GKS2BKC0JR149189; 1GKS2BKC0JR129881 | 1GKS2BKC0JR151119; 1GKS2BKC0JR189515; 1GKS2BKC0JR163769 | 1GKS2BKC0JR108626; 1GKS2BKC0JR168972 | 1GKS2BKC0JR142906 | 1GKS2BKC0JR122493 | 1GKS2BKC0JR111350 | 1GKS2BKC0JR140766 | 1GKS2BKC0JR146289 | 1GKS2BKC0JR160113 | 1GKS2BKC0JR178921; 1GKS2BKC0JR172858 | 1GKS2BKC0JR165621 | 1GKS2BKC0JR107704; 1GKS2BKC0JR109226 | 1GKS2BKC0JR147023; 1GKS2BKC0JR118637; 1GKS2BKC0JR109100

1GKS2BKC0JR157583

1GKS2BKC0JR147734 | 1GKS2BKC0JR149578; 1GKS2BKC0JR130805; 1GKS2BKC0JR182600 | 1GKS2BKC0JR133848; 1GKS2BKC0JR106780 | 1GKS2BKC0JR123689 | 1GKS2BKC0JR100719 | 1GKS2BKC0JR103362 | 1GKS2BKC0JR119190 | 1GKS2BKC0JR187683 | 1GKS2BKC0JR135079 | 1GKS2BKC0JR127886 | 1GKS2BKC0JR186128 | 1GKS2BKC0JR194228; 1GKS2BKC0JR158099 | 1GKS2BKC0JR163058; 1GKS2BKC0JR189997 | 1GKS2BKC0JR125099 | 1GKS2BKC0JR171340 | 1GKS2BKC0JR100154; 1GKS2BKC0JR154392; 1GKS2BKC0JR144994 | 1GKS2BKC0JR109601

1GKS2BKC0JR147250 | 1GKS2BKC0JR161097 | 1GKS2BKC0JR158958 | 1GKS2BKC0JR168437

1GKS2BKC0JR189532; 1GKS2BKC0JR127564; 1GKS2BKC0JR134658; 1GKS2BKC0JR128441; 1GKS2BKC0JR156806; 1GKS2BKC0JR140086

1GKS2BKC0JR105063 | 1GKS2BKC0JR113275 | 1GKS2BKC0JR100607 | 1GKS2BKC0JR196948 | 1GKS2BKC0JR175842; 1GKS2BKC0JR189160 | 1GKS2BKC0JR125457

1GKS2BKC0JR196853

1GKS2BKC0JR192091; 1GKS2BKC0JR145207 | 1GKS2BKC0JR105029 | 1GKS2BKC0JR127130 | 1GKS2BKC0JR181592; 1GKS2BKC0JR114880

1GKS2BKC0JR168163

1GKS2BKC0JR153548 | 1GKS2BKC0JR127189; 1GKS2BKC0JR162895 | 1GKS2BKC0JR188459 | 1GKS2BKC0JR193810; 1GKS2BKC0JR166770 | 1GKS2BKC0JR108576 | 1GKS2BKC0JR131484; 1GKS2BKC0JR114099

1GKS2BKC0JR196822 | 1GKS2BKC0JR154232 | 1GKS2BKC0JR155719; 1GKS2BKC0JR178188; 1GKS2BKC0JR151606 | 1GKS2BKC0JR112109 | 1GKS2BKC0JR179731; 1GKS2BKC0JR149709; 1GKS2BKC0JR192141 | 1GKS2BKC0JR191393 | 1GKS2BKC0JR123708; 1GKS2BKC0JR194178 | 1GKS2BKC0JR148088

1GKS2BKC0JR117178 | 1GKS2BKC0JR164324 | 1GKS2BKC0JR150472; 1GKS2BKC0JR126169; 1GKS2BKC0JR101594 | 1GKS2BKC0JR156403; 1GKS2BKC0JR198117 | 1GKS2BKC0JR103443 | 1GKS2BKC0JR105323 | 1GKS2BKC0JR118847; 1GKS2BKC0JR133820 | 1GKS2BKC0JR112465; 1GKS2BKC0JR122509; 1GKS2BKC0JR139519 | 1GKS2BKC0JR115432 | 1GKS2BKC0JR127337; 1GKS2BKC0JR155882 | 1GKS2BKC0JR182385 | 1GKS2BKC0JR145837; 1GKS2BKC0JR177929 | 1GKS2BKC0JR106293; 1GKS2BKC0JR155851 | 1GKS2BKC0JR147278 | 1GKS2BKC0JR109145 | 1GKS2BKC0JR176750 | 1GKS2BKC0JR121148 | 1GKS2BKC0JR103037 | 1GKS2BKC0JR145577

1GKS2BKC0JR134935 | 1GKS2BKC0JR105130 | 1GKS2BKC0JR164565 | 1GKS2BKC0JR144557 | 1GKS2BKC0JR168101 | 1GKS2BKC0JR191099 | 1GKS2BKC0JR111770; 1GKS2BKC0JR173816 | 1GKS2BKC0JR144512; 1GKS2BKC0JR181575 | 1GKS2BKC0JR112028 | 1GKS2BKC0JR110568

1GKS2BKC0JR185979 | 1GKS2BKC0JR122137 | 1GKS2BKC0JR122431 | 1GKS2BKC0JR196920; 1GKS2BKC0JR168468 | 1GKS2BKC0JR111820 | 1GKS2BKC0JR121800; 1GKS2BKC0JR173413; 1GKS2BKC0JR103992

1GKS2BKC0JR174139; 1GKS2BKC0JR138399; 1GKS2BKC0JR173704 | 1GKS2BKC0JR194973 | 1GKS2BKC0JR142064; 1GKS2BKC0JR144543 | 1GKS2BKC0JR154702; 1GKS2BKC0JR141593 | 1GKS2BKC0JR182886; 1GKS2BKC0JR147247 | 1GKS2BKC0JR134403 | 1GKS2BKC0JR109680 | 1GKS2BKC0JR183214 | 1GKS2BKC0JR137396 | 1GKS2BKC0JR123093 | 1GKS2BKC0JR148124 | 1GKS2BKC0JR161729; 1GKS2BKC0JR102597 | 1GKS2BKC0JR160516; 1GKS2BKC0JR146373 | 1GKS2BKC0JR199428; 1GKS2BKC0JR192852; 1GKS2BKC0JR153825 | 1GKS2BKC0JR111011 | 1GKS2BKC0JR186811; 1GKS2BKC0JR105810 | 1GKS2BKC0JR123479; 1GKS2BKC0JR121814; 1GKS2BKC0JR118962 | 1GKS2BKC0JR161343 | 1GKS2BKC0JR170396 | 1GKS2BKC0JR169801

1GKS2BKC0JR147507; 1GKS2BKC0JR123319 | 1GKS2BKC0JR178823 | 1GKS2BKC0JR152772 | 1GKS2BKC0JR192298

1GKS2BKC0JR160614 | 1GKS2BKC0JR157521 | 1GKS2BKC0JR192530; 1GKS2BKC0JR131520 | 1GKS2BKC0JR138953; 1GKS2BKC0JR150407; 1GKS2BKC0JR198392

1GKS2BKC0JR165196 | 1GKS2BKC0JR134918 | 1GKS2BKC0JR183746 | 1GKS2BKC0JR185321; 1GKS2BKC0JR147362 | 1GKS2BKC0JR167949 | 1GKS2BKC0JR116791 | 1GKS2BKC0JR163660 | 1GKS2BKC0JR100557 | 1GKS2BKC0JR138242 | 1GKS2BKC0JR134711 | 1GKS2BKC0JR173721

1GKS2BKC0JR194407

1GKS2BKC0JR124387; 1GKS2BKC0JR156241

1GKS2BKC0JR102020 | 1GKS2BKC0JR189577; 1GKS2BKC0JR135504; 1GKS2BKC0JR115222; 1GKS2BKC0JR149628; 1GKS2BKC0JR129654; 1GKS2BKC0JR193158; 1GKS2BKC0JR134689; 1GKS2BKC0JR107492; 1GKS2BKC0JR129279 | 1GKS2BKC0JR182967 | 1GKS2BKC0JR125863; 1GKS2BKC0JR101465 | 1GKS2BKC0JR178224; 1GKS2BKC0JR177431 | 1GKS2BKC0JR125409 | 1GKS2BKC0JR145093 | 1GKS2BKC0JR186954 | 1GKS2BKC0JR168017 | 1GKS2BKC0JR134028 | 1GKS2BKC0JR162007 | 1GKS2BKC0JR199378 | 1GKS2BKC0JR105144; 1GKS2BKC0JR130643 | 1GKS2BKC0JR194360; 1GKS2BKC0JR147913 | 1GKS2BKC0JR134692 | 1GKS2BKC0JR104334 | 1GKS2BKC0JR170575 | 1GKS2BKC0JR128648; 1GKS2BKC0JR191233 | 1GKS2BKC0JR133719; 1GKS2BKC0JR150083 | 1GKS2BKC0JR119058 | 1GKS2BKC0JR162606 | 1GKS2BKC0JR149533 | 1GKS2BKC0JR192382 | 1GKS2BKC0JR140699

1GKS2BKC0JR182578; 1GKS2BKC0JR105581 | 1GKS2BKC0JR198750 | 1GKS2BKC0JR141609 | 1GKS2BKC0JR169376 | 1GKS2BKC0JR130514; 1GKS2BKC0JR145062 | 1GKS2BKC0JR199736; 1GKS2BKC0JR117603 | 1GKS2BKC0JR113714; 1GKS2BKC0JR127032; 1GKS2BKC0JR140279

1GKS2BKC0JR125393 | 1GKS2BKC0JR119223; 1GKS2BKC0JR161360 | 1GKS2BKC0JR145045 | 1GKS2BKC0JR174433 | 1GKS2BKC0JR153193

1GKS2BKC0JR189644; 1GKS2BKC0JR193483

1GKS2BKC0JR116919; 1GKS2BKC0JR185142 | 1GKS2BKC0JR179891 | 1GKS2BKC0JR122445 | 1GKS2BKC0JR165151 | 1GKS2BKC0JR151573; 1GKS2BKC0JR136880 | 1GKS2BKC0JR167241 | 1GKS2BKC0JR109047; 1GKS2BKC0JR172830 | 1GKS2BKC0JR174206 | 1GKS2BKC0JR188638 | 1GKS2BKC0JR180328; 1GKS2BKC0JR184248; 1GKS2BKC0JR107864

1GKS2BKC0JR162136 | 1GKS2BKC0JR171614; 1GKS2BKC0JR108691; 1GKS2BKC0JR156028; 1GKS2BKC0JR181141 | 1GKS2BKC0JR109467 | 1GKS2BKC0JR109615 | 1GKS2BKC0JR129153 | 1GKS2BKC0JR141612 | 1GKS2BKC0JR100056 | 1GKS2BKC0JR102065

1GKS2BKC0JR133462 | 1GKS2BKC0JR113096 | 1GKS2BKC0JR153212 | 1GKS2BKC0JR103717 | 1GKS2BKC0JR114359 | 1GKS2BKC0JR186100 | 1GKS2BKC0JR180197; 1GKS2BKC0JR158605 | 1GKS2BKC0JR155347 | 1GKS2BKC0JR104169 | 1GKS2BKC0JR149581; 1GKS2BKC0JR193368 | 1GKS2BKC0JR116645 | 1GKS2BKC0JR120758; 1GKS2BKC0JR178451; 1GKS2BKC0JR113745 | 1GKS2BKC0JR190714 | 1GKS2BKC0JR194522 | 1GKS2BKC0JR146471 | 1GKS2BKC0JR146843; 1GKS2BKC0JR192981 | 1GKS2BKC0JR114958; 1GKS2BKC0JR112143; 1GKS2BKC0JR117858 | 1GKS2BKC0JR167787 | 1GKS2BKC0JR163626; 1GKS2BKC0JR137737 | 1GKS2BKC0JR147989 | 1GKS2BKC0JR121795 | 1GKS2BKC0JR101448 | 1GKS2BKC0JR101045 | 1GKS2BKC0JR122915 | 1GKS2BKC0JR132988 | 1GKS2BKC0JR177266 | 1GKS2BKC0JR134952; 1GKS2BKC0JR132313 | 1GKS2BKC0JR197792 | 1GKS2BKC0JR188543; 1GKS2BKC0JR152545 | 1GKS2BKC0JR177574; 1GKS2BKC0JR111946 | 1GKS2BKC0JR119514; 1GKS2BKC0JR173153 | 1GKS2BKC0JR165022; 1GKS2BKC0JR196108

1GKS2BKC0JR139181 | 1GKS2BKC0JR123238 | 1GKS2BKC0JR143781; 1GKS2BKC0JR196917 | 1GKS2BKC0JR196268 | 1GKS2BKC0JR174318 | 1GKS2BKC0JR106035 | 1GKS2BKC0JR161164 | 1GKS2BKC0JR113373 | 1GKS2BKC0JR156711 | 1GKS2BKC0JR104852 | 1GKS2BKC0JR149712

1GKS2BKC0JR143974 | 1GKS2BKC0JR174867; 1GKS2BKC0JR198005; 1GKS2BKC0JR107931 | 1GKS2BKC0JR149516 | 1GKS2BKC0JR162671; 1GKS2BKC0JR125152

1GKS2BKC0JR128293 | 1GKS2BKC0JR118153; 1GKS2BKC0JR161214 | 1GKS2BKC0JR134899; 1GKS2BKC0JR121666 | 1GKS2BKC0JR174383 | 1GKS2BKC0JR175338 | 1GKS2BKC0JR127743 | 1GKS2BKC0JR120596 | 1GKS2BKC0JR165912 | 1GKS2BKC0JR184038; 1GKS2BKC0JR133073 | 1GKS2BKC0JR103006; 1GKS2BKC0JR136846; 1GKS2BKC0JR178322; 1GKS2BKC0JR119769 | 1GKS2BKC0JR141075 | 1GKS2BKC0JR193547; 1GKS2BKC0JR195721; 1GKS2BKC0JR194021 | 1GKS2BKC0JR175307 | 1GKS2BKC0JR130383 | 1GKS2BKC0JR137561; 1GKS2BKC0JR176828

1GKS2BKC0JR125040; 1GKS2BKC0JR161455; 1GKS2BKC0JR172696; 1GKS2BKC0JR125037; 1GKS2BKC0JR173749 | 1GKS2BKC0JR120467 | 1GKS2BKC0JR159625 | 1GKS2BKC0JR176764; 1GKS2BKC0JR147460

1GKS2BKC0JR181124 | 1GKS2BKC0JR156417; 1GKS2BKC0JR101630; 1GKS2BKC0JR174089

1GKS2BKC0JR123546 | 1GKS2BKC0JR187067 | 1GKS2BKC0JR196481 | 1GKS2BKC0JR168390 | 1GKS2BKC0JR148494; 1GKS2BKC0JR181043 | 1GKS2BKC0JR185870 | 1GKS2BKC0JR145708 | 1GKS2BKC0JR186596 | 1GKS2BKC0JR192608

1GKS2BKC0JR111137; 1GKS2BKC0JR135180 | 1GKS2BKC0JR101871 | 1GKS2BKC0JR136507 | 1GKS2BKC0JR124258 | 1GKS2BKC0JR177459; 1GKS2BKC0JR188235; 1GKS2BKC0JR102468 | 1GKS2BKC0JR143960; 1GKS2BKC0JR193886; 1GKS2BKC0JR150634; 1GKS2BKC0JR131145 | 1GKS2BKC0JR157292 | 1GKS2BKC0JR139472 | 1GKS2BKC0JR160936 | 1GKS2BKC0JR199820 | 1GKS2BKC0JR107587; 1GKS2BKC0JR185836; 1GKS2BKC0JR104835 | 1GKS2BKC0JR186274 | 1GKS2BKC0JR152965 | 1GKS2BKC0JR179115 | 1GKS2BKC0JR163562 | 1GKS2BKC0JR114488; 1GKS2BKC0JR187313 | 1GKS2BKC0JR135230 | 1GKS2BKC0JR122672 | 1GKS2BKC0JR161293; 1GKS2BKC0JR186355 | 1GKS2BKC0JR166316 | 1GKS2BKC0JR189062 | 1GKS2BKC0JR188493; 1GKS2BKC0JR181382

1GKS2BKC0JR148253 | 1GKS2BKC0JR116712 | 1GKS2BKC0JR191510 | 1GKS2BKC0JR130349; 1GKS2BKC0JR194956; 1GKS2BKC0JR174559 | 1GKS2BKC0JR143523; 1GKS2BKC0JR153405; 1GKS2BKC0JR106911; 1GKS2BKC0JR185562 | 1GKS2BKC0JR161942; 1GKS2BKC0JR115169 | 1GKS2BKC0JR199638 | 1GKS2BKC0JR123532; 1GKS2BKC0JR125961 | 1GKS2BKC0JR174481 | 1GKS2BKC0JR140573; 1GKS2BKC0JR175775 | 1GKS2BKC0JR199980 | 1GKS2BKC0JR167014 | 1GKS2BKC0JR141674; 1GKS2BKC0JR160208 | 1GKS2BKC0JR124907 | 1GKS2BKC0JR126902 | 1GKS2BKC0JR112594 | 1GKS2BKC0JR160919 | 1GKS2BKC0JR159656; 1GKS2BKC0JR148303; 1GKS2BKC0JR114832; 1GKS2BKC0JR135292; 1GKS2BKC0JR187070

1GKS2BKC0JR183908; 1GKS2BKC0JR101014; 1GKS2BKC0JR192057 | 1GKS2BKC0JR100347; 1GKS2BKC0JR144395; 1GKS2BKC0JR104995 | 1GKS2BKC0JR135244 | 1GKS2BKC0JR167286 | 1GKS2BKC0JR130576 | 1GKS2BKC0JR149080; 1GKS2BKC0JR117083 | 1GKS2BKC0JR189949

1GKS2BKC0JR169555 | 1GKS2BKC0JR101689 | 1GKS2BKC0JR190387 | 1GKS2BKC0JR196397 | 1GKS2BKC0JR193404; 1GKS2BKC0JR175789 | 1GKS2BKC0JR168079 | 1GKS2BKC0JR168292 | 1GKS2BKC0JR183777 | 1GKS2BKC0JR124115 | 1GKS2BKC0JR111512 | 1GKS2BKC0JR112899 | 1GKS2BKC0JR150178 | 1GKS2BKC0JR108089 | 1GKS2BKC0JR158586; 1GKS2BKC0JR157633; 1GKS2BKC0JR129511 | 1GKS2BKC0JR141027 | 1GKS2BKC0JR117522 | 1GKS2BKC0JR149127 | 1GKS2BKC0JR109310 | 1GKS2BKC0JR110134 | 1GKS2BKC0JR106889 | 1GKS2BKC0JR184587 | 1GKS2BKC0JR188722; 1GKS2BKC0JR198733 | 1GKS2BKC0JR151816 | 1GKS2BKC0JR158104 | 1GKS2BKC0JR193774 | 1GKS2BKC0JR173458 | 1GKS2BKC0JR162072; 1GKS2BKC0JR154408; 1GKS2BKC0JR163478 | 1GKS2BKC0JR138192 | 1GKS2BKC0JR102499; 1GKS2BKC0JR156532; 1GKS2BKC0JR125765; 1GKS2BKC0JR174352 | 1GKS2BKC0JR175517 | 1GKS2BKC0JR190874; 1GKS2BKC0JR159429 | 1GKS2BKC0JR150195 | 1GKS2BKC0JR185304 | 1GKS2BKC0JR153324 | 1GKS2BKC0JR114815

1GKS2BKC0JR105998 | 1GKS2BKC0JR158555; 1GKS2BKC0JR141996

1GKS2BKC0JR103135 | 1GKS2BKC0JR122459 | 1GKS2BKC0JR131548

1GKS2BKC0JR158197; 1GKS2BKC0JR165926 | 1GKS2BKC0JR117634 | 1GKS2BKC0JR144803; 1GKS2BKC0JR182340; 1GKS2BKC0JR196805; 1GKS2BKC0JR110439; 1GKS2BKC0JR100252 | 1GKS2BKC0JR158507; 1GKS2BKC0JR199123; 1GKS2BKC0JR179602 | 1GKS2BKC0JR116628

1GKS2BKC0JR109856 | 1GKS2BKC0JR170124 | 1GKS2BKC0JR129525 | 1GKS2BKC0JR116726; 1GKS2BKC0JR194746 | 1GKS2BKC0JR144493 | 1GKS2BKC0JR190647; 1GKS2BKC0JR116337 | 1GKS2BKC0JR197887; 1GKS2BKC0JR173296 | 1GKS2BKC0JR118489

1GKS2BKC0JR138015 | 1GKS2BKC0JR186453 | 1GKS2BKC0JR134854 | 1GKS2BKC0JR153047; 1GKS2BKC0JR175470 | 1GKS2BKC0JR166882 | 1GKS2BKC0JR132120 | 1GKS2BKC0JR122350; 1GKS2BKC0JR111641 | 1GKS2BKC0JR187117; 1GKS2BKC0JR152447; 1GKS2BKC0JR150648; 1GKS2BKC0JR181253; 1GKS2BKC0JR125278; 1GKS2BKC0JR186436; 1GKS2BKC0JR122347

1GKS2BKC0JR172410 | 1GKS2BKC0JR152061; 1GKS2BKC0JR113566; 1GKS2BKC0JR128584 | 1GKS2BKC0JR120324 | 1GKS2BKC0JR172861; 1GKS2BKC0JR177915 | 1GKS2BKC0JR167109 | 1GKS2BKC0JR116466 | 1GKS2BKC0JR177543 | 1GKS2BKC0JR157177 | 1GKS2BKC0JR156305 | 1GKS2BKC0JR163772; 1GKS2BKC0JR114197 | 1GKS2BKC0JR152383; 1GKS2BKC0JR194651 | 1GKS2BKC0JR130951 | 1GKS2BKC0JR112451 | 1GKS2BKC0JR113616 | 1GKS2BKC0JR117777 | 1GKS2BKC0JR154344; 1GKS2BKC0JR137138 | 1GKS2BKC0JR191992 | 1GKS2BKC0JR166865 | 1GKS2BKC0JR133879 | 1GKS2BKC0JR135633 | 1GKS2BKC0JR199297 | 1GKS2BKC0JR145479; 1GKS2BKC0JR122638 | 1GKS2BKC0JR186548 | 1GKS2BKC0JR146325; 1GKS2BKC0JR103040 | 1GKS2BKC0JR112238; 1GKS2BKC0JR102616; 1GKS2BKC0JR131226

1GKS2BKC0JR148074

1GKS2BKC0JR113194 | 1GKS2BKC0JR158653 | 1GKS2BKC0JR100672 | 1GKS2BKC0JR138497 | 1GKS2BKC0JR154828 | 1GKS2BKC0JR133266 | 1GKS2BKC0JR143277

1GKS2BKC0JR152870 | 1GKS2BKC0JR198456 | 1GKS2BKC0JR188381; 1GKS2BKC0JR117021 | 1GKS2BKC0JR136023; 1GKS2BKC0JR167823 | 1GKS2BKC0JR169975 | 1GKS2BKC0JR139861 | 1GKS2BKC0JR192818 | 1GKS2BKC0JR165053; 1GKS2BKC0JR186999 | 1GKS2BKC0JR116175; 1GKS2BKC0JR151430 | 1GKS2BKC0JR153257 | 1GKS2BKC0JR144106 | 1GKS2BKC0JR179809 | 1GKS2BKC0JR109517; 1GKS2BKC0JR147717 | 1GKS2BKC0JR131713 | 1GKS2BKC0JR157289 | 1GKS2BKC0JR162489; 1GKS2BKC0JR124244 | 1GKS2BKC0JR134627 | 1GKS2BKC0JR150746

1GKS2BKC0JR107069 | 1GKS2BKC0JR156515 | 1GKS2BKC0JR167711 | 1GKS2BKC0JR118606 | 1GKS2BKC0JR166462

1GKS2BKC0JR135227; 1GKS2BKC0JR110957 | 1GKS2BKC0JR136491 | 1GKS2BKC0JR109677; 1GKS2BKC0JR193502 | 1GKS2BKC0JR139780 | 1GKS2BKC0JR109484 | 1GKS2BKC0JR137690; 1GKS2BKC0JR163867 | 1GKS2BKC0JR119433 | 1GKS2BKC0JR129556

1GKS2BKC0JR186341; 1GKS2BKC0JR163531 | 1GKS2BKC0JR124955 | 1GKS2BKC0JR152495 | 1GKS2BKC0JR102843 | 1GKS2BKC0JR152884 | 1GKS2BKC0JR187456 | 1GKS2BKC0JR105001; 1GKS2BKC0JR160161; 1GKS2BKC0JR124891 | 1GKS2BKC0JR156207 | 1GKS2BKC0JR148723 | 1GKS2BKC0JR132425; 1GKS2BKC0JR120551 | 1GKS2BKC0JR189417 | 1GKS2BKC0JR123109; 1GKS2BKC0JR128150 | 1GKS2BKC0JR193841 | 1GKS2BKC0JR195752 | 1GKS2BKC0JR109341 | 1GKS2BKC0JR177879 | 1GKS2BKC0JR132375 | 1GKS2BKC0JR111624 | 1GKS2BKC0JR130030

1GKS2BKC0JR196464 | 1GKS2BKC0JR131355

1GKS2BKC0JR119609; 1GKS2BKC0JR198862 | 1GKS2BKC0JR146051 | 1GKS2BKC0JR185867 | 1GKS2BKC0JR199266 | 1GKS2BKC0JR119464; 1GKS2BKC0JR123224 | 1GKS2BKC0JR164923 | 1GKS2BKC0JR194200 | 1GKS2BKC0JR123420 | 1GKS2BKC0JR193225; 1GKS2BKC0JR192592; 1GKS2BKC0JR159091; 1GKS2BKC0JR185478 | 1GKS2BKC0JR164372 | 1GKS2BKC0JR103989 | 1GKS2BKC0JR140217; 1GKS2BKC0JR159222; 1GKS2BKC0JR148642 | 1GKS2BKC0JR103751; 1GKS2BKC0JR175582 | 1GKS2BKC0JR171273 | 1GKS2BKC0JR175243; 1GKS2BKC0JR100705

1GKS2BKC0JR147216 | 1GKS2BKC0JR131386 | 1GKS2BKC0JR166171 | 1GKS2BKC0JR176845 | 1GKS2BKC0JR172990

1GKS2BKC0JR198649 | 1GKS2BKC0JR100882 | 1GKS2BKC0JR146180; 1GKS2BKC0JR196514; 1GKS2BKC0JR103068 | 1GKS2BKC0JR142985; 1GKS2BKC0JR145594 | 1GKS2BKC0JR129458 | 1GKS2BKC0JR182273 | 1GKS2BKC0JR160631; 1GKS2BKC0JR152013; 1GKS2BKC0JR134160 | 1GKS2BKC0JR172083; 1GKS2BKC0JR159009; 1GKS2BKC0JR125975 | 1GKS2BKC0JR159365; 1GKS2BKC0JR146731 | 1GKS2BKC0JR146826; 1GKS2BKC0JR133476 | 1GKS2BKC0JR198473 | 1GKS2BKC0JR117780 | 1GKS2BKC0JR140315 | 1GKS2BKC0JR174853 | 1GKS2BKC0JR179387; 1GKS2BKC0JR147426 | 1GKS2BKC0JR169720 | 1GKS2BKC0JR131789; 1GKS2BKC0JR157874; 1GKS2BKC0JR107881

1GKS2BKC0JR190115 | 1GKS2BKC0JR199011 | 1GKS2BKC0JR155381

1GKS2BKC0JR198747 | 1GKS2BKC0JR107380 | 1GKS2BKC0JR195380

1GKS2BKC0JR179504 | 1GKS2BKC0JR178806 | 1GKS2BKC0JR157454; 1GKS2BKC0JR134921 | 1GKS2BKC0JR187473 | 1GKS2BKC0JR134093; 1GKS2BKC0JR130013; 1GKS2BKC0JR128794 | 1GKS2BKC0JR146695; 1GKS2BKC0JR167238; 1GKS2BKC0JR172472 | 1GKS2BKC0JR103586; 1GKS2BKC0JR156367 | 1GKS2BKC0JR183536 | 1GKS2BKC0JR128181 | 1GKS2BKC0JR195458; 1GKS2BKC0JR191023 | 1GKS2BKC0JR188767; 1GKS2BKC0JR115236; 1GKS2BKC0JR103104

1GKS2BKC0JR132358 | 1GKS2BKC0JR139777 | 1GKS2BKC0JR144008; 1GKS2BKC0JR139889; 1GKS2BKC0JR167076

1GKS2BKC0JR157311 | 1GKS2BKC0JR187795 | 1GKS2BKC0JR174254 | 1GKS2BKC0JR164811 | 1GKS2BKC0JR171371 | 1GKS2BKC0JR182662; 1GKS2BKC0JR159544

1GKS2BKC0JR154148 | 1GKS2BKC0JR150794 | 1GKS2BKC0JR198988 | 1GKS2BKC0JR152187 | 1GKS2BKC0JR161536 | 1GKS2BKC0JR195699

1GKS2BKC0JR189742; 1GKS2BKC0JR143571 | 1GKS2BKC0JR161858 | 1GKS2BKC0JR184766 | 1GKS2BKC0JR158538 | 1GKS2BKC0JR187098 | 1GKS2BKC0JR122610 | 1GKS2BKC0JR123417 | 1GKS2BKC0JR120923; 1GKS2BKC0JR191653 | 1GKS2BKC0JR142100; 1GKS2BKC0JR189871; 1GKS2BKC0JR108173 | 1GKS2BKC0JR176831

1GKS2BKC0JR101370 | 1GKS2BKC0JR116578 | 1GKS2BKC0JR161133 | 1GKS2BKC0JR143215

1GKS2BKC0JR111235; 1GKS2BKC0JR117942 | 1GKS2BKC0JR192477; 1GKS2BKC0JR158135; 1GKS2BKC0JR156921; 1GKS2BKC0JR182080; 1GKS2BKC0JR128522; 1GKS2BKC0JR122767 | 1GKS2BKC0JR132327; 1GKS2BKC0JR156224 | 1GKS2BKC0JR182774; 1GKS2BKC0JR180569 | 1GKS2BKC0JR182595; 1GKS2BKC0JR135325 | 1GKS2BKC0JR144297 | 1GKS2BKC0JR123711; 1GKS2BKC0JR155039; 1GKS2BKC0JR143957 | 1GKS2BKC0JR114412; 1GKS2BKC0JR132909; 1GKS2BKC0JR144123 | 1GKS2BKC0JR110215; 1GKS2BKC0JR161696 | 1GKS2BKC0JR155462; 1GKS2BKC0JR107671 | 1GKS2BKC0JR105550

1GKS2BKC0JR112739 | 1GKS2BKC0JR128178 | 1GKS2BKC0JR137320; 1GKS2BKC0JR199767 | 1GKS2BKC0JR172424 | 1GKS2BKC0JR160371 | 1GKS2BKC0JR125488 | 1GKS2BKC0JR169393; 1GKS2BKC0JR196707 | 1GKS2BKC0JR144932 | 1GKS2BKC0JR195220 | 1GKS2BKC0JR178787; 1GKS2BKC0JR121442 | 1GKS2BKC0JR167675; 1GKS2BKC0JR160483 | 1GKS2BKC0JR127368 | 1GKS2BKC0JR144042; 1GKS2BKC0JR197923; 1GKS2BKC0JR170043; 1GKS2BKC0JR167790

1GKS2BKC0JR151461; 1GKS2BKC0JR190731 | 1GKS2BKC0JR101417 | 1GKS2BKC0JR194696; 1GKS2BKC0JR141741

1GKS2BKC0JR147703 | 1GKS2BKC0JR112661; 1GKS2BKC0JR133610 | 1GKS2BKC0JR185626; 1GKS2BKC0JR170950 | 1GKS2BKC0JR140329 | 1GKS2BKC0JR192611 | 1GKS2BKC0JR123661 | 1GKS2BKC0JR181916; 1GKS2BKC0JR143683; 1GKS2BKC0JR192026

1GKS2BKC0JR192673; 1GKS2BKC0JR160239 | 1GKS2BKC0JR102972; 1GKS2BKC0JR160726; 1GKS2BKC0JR144641; 1GKS2BKC0JR197386 | 1GKS2BKC0JR137849; 1GKS2BKC0JR128987 | 1GKS2BKC0JR104320; 1GKS2BKC0JR149340 | 1GKS2BKC0JR121943; 1GKS2BKC0JR135096 | 1GKS2BKC0JR177610 | 1GKS2BKC0JR150701; 1GKS2BKC0JR135972; 1GKS2BKC0JR194133 | 1GKS2BKC0JR147751 | 1GKS2BKC0JR114829; 1GKS2BKC0JR158152 | 1GKS2BKC0JR121683 | 1GKS2BKC0JR146938 | 1GKS2BKC0JR135258 | 1GKS2BKC0JR143733 | 1GKS2BKC0JR186386; 1GKS2BKC0JR177140 | 1GKS2BKC0JR178403; 1GKS2BKC0JR124096 | 1GKS2BKC0JR153095; 1GKS2BKC0JR166218; 1GKS2BKC0JR121909; 1GKS2BKC0JR193189; 1GKS2BKC0JR162914; 1GKS2BKC0JR111753; 1GKS2BKC0JR115575 | 1GKS2BKC0JR134305 | 1GKS2BKC0JR153159 | 1GKS2BKC0JR126284 | 1GKS2BKC0JR141853; 1GKS2BKC0JR109470 | 1GKS2BKC0JR143473; 1GKS2BKC0JR156501; 1GKS2BKC0JR132862; 1GKS2BKC0JR180488 | 1GKS2BKC0JR189353 | 1GKS2BKC0JR126804 | 1GKS2BKC0JR128343 | 1GKS2BKC0JR156255 | 1GKS2BKC0JR100915 | 1GKS2BKC0JR127497 | 1GKS2BKC0JR182208; 1GKS2BKC0JR127418; 1GKS2BKC0JR103510 | 1GKS2BKC0JR191006 | 1GKS2BKC0JR193466; 1GKS2BKC0JR122882 | 1GKS2BKC0JR103281; 1GKS2BKC0JR100199 | 1GKS2BKC0JR191913 | 1GKS2BKC0JR173315 | 1GKS2BKC0JR141061 | 1GKS2BKC0JR109632 | 1GKS2BKC0JR190051 | 1GKS2BKC0JR109128; 1GKS2BKC0JR177025 | 1GKS2BKC0JR142145 | 1GKS2BKC0JR161245

1GKS2BKC0JR142890

1GKS2BKC0JR126690; 1GKS2BKC0JR121523 | 1GKS2BKC0JR121134 | 1GKS2BKC0JR143361 | 1GKS2BKC0JR142467 | 1GKS2BKC0JR199932 | 1GKS2BKC0JR169040 | 1GKS2BKC0JR173105

1GKS2BKC0JR167725

1GKS2BKC0JR106133 | 1GKS2BKC0JR138872 | 1GKS2BKC0JR171449; 1GKS2BKC0JR109971 | 1GKS2BKC0JR183553 | 1GKS2BKC0JR156952 | 1GKS2BKC0JR147636 | 1GKS2BKC0JR140976 | 1GKS2BKC0JR123515 | 1GKS2BKC0JR122462 | 1GKS2BKC0JR119142; 1GKS2BKC0JR115897 | 1GKS2BKC0JR147782 | 1GKS2BKC0JR181155 | 1GKS2BKC0JR168440; 1GKS2BKC0JR182015; 1GKS2BKC0JR120436; 1GKS2BKC0JR138919 | 1GKS2BKC0JR179163; 1GKS2BKC0JR179826; 1GKS2BKC0JR149029 | 1GKS2BKC0JR127063 | 1GKS2BKC0JR129878; 1GKS2BKC0JR181608 | 1GKS2BKC0JR111509; 1GKS2BKC0JR137723 | 1GKS2BKC0JR142615; 1GKS2BKC0JR183701 | 1GKS2BKC0JR198831; 1GKS2BKC0JR131730 | 1GKS2BKC0JR157051 | 1GKS2BKC0JR115186 | 1GKS2BKC0JR118041; 1GKS2BKC0JR168583; 1GKS2BKC0JR120789 | 1GKS2BKC0JR126575 | 1GKS2BKC0JR102101; 1GKS2BKC0JR132974 | 1GKS2BKC0JR196304 | 1GKS2BKC0JR187005; 1GKS2BKC0JR185271 | 1GKS2BKC0JR112188 | 1GKS2BKC0JR175078 | 1GKS2BKC0JR102129 | 1GKS2BKC0JR102311; 1GKS2BKC0JR191829 | 1GKS2BKC0JR172908 | 1GKS2BKC0JR165974 | 1GKS2BKC0JR151394; 1GKS2BKC0JR154540

1GKS2BKC0JR191443; 1GKS2BKC0JR185075; 1GKS2BKC0JR103409 | 1GKS2BKC0JR177493; 1GKS2BKC0JR175677; 1GKS2BKC0JR155879 | 1GKS2BKC0JR134675 | 1GKS2BKC0JR196738; 1GKS2BKC0JR173024 | 1GKS2BKC0JR105452; 1GKS2BKC0JR103832; 1GKS2BKC0JR173332

1GKS2BKC0JR137592 | 1GKS2BKC0JR172097 | 1GKS2BKC0JR150522 | 1GKS2BKC0JR184198 | 1GKS2BKC0JR182788; 1GKS2BKC0JR105242

1GKS2BKC0JR188378 | 1GKS2BKC0JR136166; 1GKS2BKC0JR187571

1GKS2BKC0JR181219

1GKS2BKC0JR111719; 1GKS2BKC0JR113499; 1GKS2BKC0JR143649 | 1GKS2BKC0JR122963 | 1GKS2BKC0JR122171

1GKS2BKC0JR198215; 1GKS2BKC0JR164209 | 1GKS2BKC0JR103930 | 1GKS2BKC0JR151296 | 1GKS2BKC0JR123899 | 1GKS2BKC0JR184119 | 1GKS2BKC0JR138760 | 1GKS2BKC0JR181091 | 1GKS2BKC0JR158992 | 1GKS2BKC0JR176618 | 1GKS2BKC0JR129671; 1GKS2BKC0JR162699 | 1GKS2BKC0JR163416

1GKS2BKC0JR140511 | 1GKS2BKC0JR102891; 1GKS2BKC0JR168986 | 1GKS2BKC0JR192897 | 1GKS2BKC0JR183309 | 1GKS2BKC0JR115110 | 1GKS2BKC0JR125491; 1GKS2BKC0JR185058 | 1GKS2BKC0JR139665 | 1GKS2BKC0JR144302

1GKS2BKC0JR161472; 1GKS2BKC0JR118752 | 1GKS2BKC0JR176859 | 1GKS2BKC0JR163397; 1GKS2BKC0JR105354; 1GKS2BKC0JR111901 | 1GKS2BKC0JR184122; 1GKS2BKC0JR144025 | 1GKS2BKC0JR136622 | 1GKS2BKC0JR165408 | 1GKS2BKC0JR192429; 1GKS2BKC0JR173900 | 1GKS2BKC0JR129542; 1GKS2BKC0JR159415 | 1GKS2BKC0JR190776 | 1GKS2BKC0JR191894 | 1GKS2BKC0JR168048 | 1GKS2BKC0JR106665 | 1GKS2BKC0JR148558

1GKS2BKC0JR129945; 1GKS2BKC0JR136555; 1GKS2BKC0JR172911 | 1GKS2BKC0JR121926; 1GKS2BKC0JR136202 | 1GKS2BKC0JR140525; 1GKS2BKC0JR198103 | 1GKS2BKC0JR191491; 1GKS2BKC0JR183925; 1GKS2BKC0JR109808; 1GKS2BKC0JR141223

1GKS2BKC0JR136765 | 1GKS2BKC0JR155915 | 1GKS2BKC0JR199669; 1GKS2BKC0JR179454 | 1GKS2BKC0JR142050

1GKS2BKC0JR187120; 1GKS2BKC0JR148978 | 1GKS2BKC0JR178093; 1GKS2BKC0JR174691 | 1GKS2BKC0JR115446; 1GKS2BKC0JR102731 | 1GKS2BKC0JR140816

1GKS2BKC0JR119061; 1GKS2BKC0JR199090; 1GKS2BKC0JR186257; 1GKS2BKC0JR128827 | 1GKS2BKC0JR119089 | 1GKS2BKC0JR107251; 1GKS2BKC0JR199588 | 1GKS2BKC0JR189787; 1GKS2BKC0JR133509 | 1GKS2BKC0JR116662; 1GKS2BKC0JR177364 | 1GKS2BKC0JR140590 | 1GKS2BKC0JR161181 | 1GKS2BKC0JR134370; 1GKS2BKC0JR170611; 1GKS2BKC0JR140671

1GKS2BKC0JR137088 | 1GKS2BKC0JR141982; 1GKS2BKC0JR161424 | 1GKS2BKC0JR191412; 1GKS2BKC0JR109355; 1GKS2BKC0JR122946 | 1GKS2BKC0JR184542; 1GKS2BKC0JR182936 | 1GKS2BKC0JR184458 | 1GKS2BKC0JR153341 | 1GKS2BKC0JR115124; 1GKS2BKC0JR153565 | 1GKS2BKC0JR118444 | 1GKS2BKC0JR194813; 1GKS2BKC0JR184346; 1GKS2BKC0JR116192 | 1GKS2BKC0JR141044 | 1GKS2BKC0JR192124; 1GKS2BKC0JR166803 | 1GKS2BKC0JR129413

1GKS2BKC0JR165568; 1GKS2BKC0JR106097; 1GKS2BKC0JR109968

1GKS2BKC0JR146969 | 1GKS2BKC0JR172715 | 1GKS2BKC0JR132456; 1GKS2BKC0JR148527 | 1GKS2BKC0JR180913 | 1GKS2BKC0JR165019 | 1GKS2BKC0JR103152; 1GKS2BKC0JR116905; 1GKS2BKC0JR141089; 1GKS2BKC0JR180393; 1GKS2BKC0JR168129; 1GKS2BKC0JR195427 | 1GKS2BKC0JR114104 | 1GKS2BKC0JR148687 | 1GKS2BKC0JR165666 | 1GKS2BKC0JR183178 | 1GKS2BKC0JR187828 | 1GKS2BKC0JR118573 | 1GKS2BKC0JR185786 | 1GKS2BKC0JR124969; 1GKS2BKC0JR179180 | 1GKS2BKC0JR149600; 1GKS2BKC0JR162167 | 1GKS2BKC0JR149094 | 1GKS2BKC0JR181947 | 1GKS2BKC0JR177073 | 1GKS2BKC0JR177977

1GKS2BKC0JR189630 | 1GKS2BKC0JR105418 | 1GKS2BKC0JR174464 | 1GKS2BKC0JR170477; 1GKS2BKC0JR168485 | 1GKS2BKC0JR117276; 1GKS2BKC0JR119352; 1GKS2BKC0JR188252 | 1GKS2BKC0JR138533 | 1GKS2BKC0JR188882 | 1GKS2BKC0JR109551 | 1GKS2BKC0JR174917; 1GKS2BKC0JR161908 | 1GKS2BKC0JR195847 | 1GKS2BKC0JR100042; 1GKS2BKC0JR193578; 1GKS2BKC0JR129606; 1GKS2BKC0JR101692 | 1GKS2BKC0JR125927; 1GKS2BKC0JR112286 | 1GKS2BKC0JR120291 | 1GKS2BKC0JR162217 | 1GKS2BKC0JR134823; 1GKS2BKC0JR159463 | 1GKS2BKC0JR128682 | 1GKS2BKC0JR113227; 1GKS2BKC0JR191345; 1GKS2BKC0JR193905 | 1GKS2BKC0JR172309; 1GKS2BKC0JR190762 | 1GKS2BKC0JR173606 | 1GKS2BKC0JR112806; 1GKS2BKC0JR136295 | 1GKS2BKC0JR178918 | 1GKS2BKC0JR117049 | 1GKS2BKC0JR169877 | 1GKS2BKC0JR110571 | 1GKS2BKC0JR168650 | 1GKS2BKC0JR190809; 1GKS2BKC0JR191961 | 1GKS2BKC0JR135826; 1GKS2BKC0JR145949; 1GKS2BKC0JR159673; 1GKS2BKC0JR195623 | 1GKS2BKC0JR137057; 1GKS2BKC0JR132408 | 1GKS2BKC0JR124048; 1GKS2BKC0JR126527 | 1GKS2BKC0JR125023

1GKS2BKC0JR191183; 1GKS2BKC0JR110599; 1GKS2BKC0JR110053 | 1GKS2BKC0JR169118 | 1GKS2BKC0JR170771; 1GKS2BKC0JR108111 | 1GKS2BKC0JR133817; 1GKS2BKC0JR183522; 1GKS2BKC0JR127208 | 1GKS2BKC0JR180376 | 1GKS2BKC0JR119531; 1GKS2BKC0JR121280; 1GKS2BKC0JR181706 | 1GKS2BKC0JR100865 | 1GKS2BKC0JR167336 | 1GKS2BKC0JR110473; 1GKS2BKC0JR179101 | 1GKS2BKC0JR188154; 1GKS2BKC0JR105693 | 1GKS2BKC0JR167062; 1GKS2BKC0JR192995 | 1GKS2BKC0JR128147; 1GKS2BKC0JR159480 | 1GKS2BKC0JR117987; 1GKS2BKC0JR156014; 1GKS2BKC0JR104673 | 1GKS2BKC0JR139259 | 1GKS2BKC0JR171287 | 1GKS2BKC0JR145241 | 1GKS2BKC0JR162296; 1GKS2BKC0JR115334 | 1GKS2BKC0JR166915 | 1GKS2BKC0JR176571 | 1GKS2BKC0JR110828; 1GKS2BKC0JR129170

1GKS2BKC0JR195198 | 1GKS2BKC0JR122039 | 1GKS2BKC0JR114801; 1GKS2BKC0JR129850; 1GKS2BKC0JR100493; 1GKS2BKC0JR174609; 1GKS2BKC0JR112062 | 1GKS2BKC0JR129492 | 1GKS2BKC0JR171564 | 1GKS2BKC0JR145465 | 1GKS2BKC0JR198134 | 1GKS2BKC0JR105046; 1GKS2BKC0JR191734; 1GKS2BKC0JR125667; 1GKS2BKC0JR119870 | 1GKS2BKC0JR107086 | 1GKS2BKC0JR134904; 1GKS2BKC0JR176554 | 1GKS2BKC0JR190633 | 1GKS2BKC0JR131372 | 1GKS2BKC0JR160063

1GKS2BKC0JR167594

1GKS2BKC0JR157471; 1GKS2BKC0JR114720 | 1GKS2BKC0JR136734; 1GKS2BKC0JR158023 | 1GKS2BKC0JR158703; 1GKS2BKC0JR179518 | 1GKS2BKC0JR147345; 1GKS2BKC0JR166509; 1GKS2BKC0JR155669; 1GKS2BKC0JR137074 | 1GKS2BKC0JR184525; 1GKS2BKC0JR123451; 1GKS2BKC0JR166610; 1GKS2BKC0JR162766; 1GKS2BKC0JR109890 | 1GKS2BKC0JR157423 | 1GKS2BKC0JR115821; 1GKS2BKC0JR107833 | 1GKS2BKC0JR193645 | 1GKS2BKC0JR124759 | 1GKS2BKC0JR172813

1GKS2BKC0JR120954; 1GKS2BKC0JR156109 | 1GKS2BKC0JR191846 | 1GKS2BKC0JR105080; 1GKS2BKC0JR153081; 1GKS2BKC0JR150813 | 1GKS2BKC0JR163996

1GKS2BKC0JR134496; 1GKS2BKC0JR164257 | 1GKS2BKC0JR154487 | 1GKS2BKC0JR193094

1GKS2BKC0JR103331; 1GKS2BKC0JR129203

1GKS2BKC0JR154697 | 1GKS2BKC0JR123126 | 1GKS2BKC0JR105712 | 1GKS2BKC0JR156689; 1GKS2BKC0JR152318 | 1GKS2BKC0JR165067 | 1GKS2BKC0JR190244 | 1GKS2BKC0JR109002; 1GKS2BKC0JR167515; 1GKS2BKC0JR160967 | 1GKS2BKC0JR159074; 1GKS2BKC0JR133221 | 1GKS2BKC0JR197310 | 1GKS2BKC0JR185299 | 1GKS2BKC0JR132148

1GKS2BKC0JR184251; 1GKS2BKC0JR117746 | 1GKS2BKC0JR116077; 1GKS2BKC0JR190339 | 1GKS2BKC0JR137317 | 1GKS2BKC0JR197758 | 1GKS2BKC0JR144445; 1GKS2BKC0JR191703; 1GKS2BKC0JR182628 | 1GKS2BKC0JR114071; 1GKS2BKC0JR153260; 1GKS2BKC0JR184427 | 1GKS2BKC0JR165344 | 1GKS2BKC0JR120310 | 1GKS2BKC0JR187229 | 1GKS2BKC0JR120100 | 1GKS2BKC0JR182760 | 1GKS2BKC0JR189921

1GKS2BKC0JR197100; 1GKS2BKC0JR175940 | 1GKS2BKC0JR125944 | 1GKS2BKC0JR120226; 1GKS2BKC0JR143313; 1GKS2BKC0JR141237 | 1GKS2BKC0JR184847; 1GKS2BKC0JR155736 | 1GKS2BKC0JR166039 | 1GKS2BKC0JR108948 | 1GKS2BKC0JR160094; 1GKS2BKC0JR190213; 1GKS2BKC0JR107797 | 1GKS2BKC0JR127516; 1GKS2BKC0JR133669 | 1GKS2BKC0JR155252; 1GKS2BKC0JR176425; 1GKS2BKC0JR159026 | 1GKS2BKC0JR150603; 1GKS2BKC0JR136586 | 1GKS2BKC0JR111915 | 1GKS2BKC0JR102406 | 1GKS2BKC0JR182239 | 1GKS2BKC0JR121232; 1GKS2BKC0JR103488 | 1GKS2BKC0JR139505 | 1GKS2BKC0JR183519 | 1GKS2BKC0JR100400 | 1GKS2BKC0JR187277; 1GKS2BKC0JR185755 | 1GKS2BKC0JR169619 | 1GKS2BKC0JR153002 | 1GKS2BKC0JR129766 | 1GKS2BKC0JR177056

1GKS2BKC0JR105113 | 1GKS2BKC0JR174836 | 1GKS2BKC0JR198280; 1GKS2BKC0JR189188; 1GKS2BKC0JR165098 | 1GKS2BKC0JR187263; 1GKS2BKC0JR182919; 1GKS2BKC0JR108304; 1GKS2BKC0JR113843; 1GKS2BKC0JR184086; 1GKS2BKC0JR145319

1GKS2BKC0JR199719 | 1GKS2BKC0JR124504

1GKS2BKC0JR189241 | 1GKS2BKC0JR153582 | 1GKS2BKC0JR168759; 1GKS2BKC0JR192799 | 1GKS2BKC0JR155185; 1GKS2BKC0JR111980; 1GKS2BKC0JR118699; 1GKS2BKC0JR147121; 1GKS2BKC0JR132523; 1GKS2BKC0JR132277 | 1GKS2BKC0JR154943; 1GKS2BKC0JR120940; 1GKS2BKC0JR184301

1GKS2BKC0JR189613 | 1GKS2BKC0JR178045 | 1GKS2BKC0JR120341 | 1GKS2BKC0JR103684 | 1GKS2BKC0JR147538 | 1GKS2BKC0JR100185 | 1GKS2BKC0JR150312; 1GKS2BKC0JR102969

1GKS2BKC0JR159138; 1GKS2BKC0JR166378 | 1GKS2BKC0JR159401 | 1GKS2BKC0JR102048; 1GKS2BKC0JR167045 | 1GKS2BKC0JR114491 | 1GKS2BKC0JR154280; 1GKS2BKC0JR198599 | 1GKS2BKC0JR196433 | 1GKS2BKC0JR113308 | 1GKS2BKC0JR163643 | 1GKS2BKC0JR199333 | 1GKS2BKC0JR172259; 1GKS2BKC0JR128309 | 1GKS2BKC0JR170110

1GKS2BKC0JR111607 | 1GKS2BKC0JR113826 | 1GKS2BKC0JR106309; 1GKS2BKC0JR135468

1GKS2BKC0JR177980; 1GKS2BKC0JR186615; 1GKS2BKC0JR127631 | 1GKS2BKC0JR156479 | 1GKS2BKC0JR194343; 1GKS2BKC0JR115303; 1GKS2BKC0JR112871; 1GKS2BKC0JR198540 | 1GKS2BKC0JR188980

1GKS2BKC0JR133560 | 1GKS2BKC0JR167899; 1GKS2BKC0JR146356 | 1GKS2BKC0JR165618; 1GKS2BKC0JR172763 | 1GKS2BKC0JR103524 | 1GKS2BKC0JR190681; 1GKS2BKC0JR182533 | 1GKS2BKC0JR171127; 1GKS2BKC0JR167319; 1GKS2BKC0JR177137 | 1GKS2BKC0JR107668; 1GKS2BKC0JR104012; 1GKS2BKC0JR118900 | 1GKS2BKC0JR124440 | 1GKS2BKC0JR183875 | 1GKS2BKC0JR138628 | 1GKS2BKC0JR179339 | 1GKS2BKC0JR158927

1GKS2BKC0JR110229 | 1GKS2BKC0JR136636

1GKS2BKC0JR173539 | 1GKS2BKC0JR169071 | 1GKS2BKC0JR104091; 1GKS2BKC0JR121215 | 1GKS2BKC0JR135373 | 1GKS2BKC0JR184962 | 1GKS2BKC0JR151895 | 1GKS2BKC0JR167546; 1GKS2BKC0JR153596 | 1GKS2BKC0JR123434 | 1GKS2BKC0JR102096; 1GKS2BKC0JR104740 | 1GKS2BKC0JR184511 | 1GKS2BKC0JR184914 | 1GKS2BKC0JR165747 | 1GKS2BKC0JR141190 | 1GKS2BKC0JR148916; 1GKS2BKC0JR164775 | 1GKS2BKC0JR157857 | 1GKS2BKC0JR193760 | 1GKS2BKC0JR157955; 1GKS2BKC0JR112322; 1GKS2BKC0JR166087; 1GKS2BKC0JR174027 | 1GKS2BKC0JR119304 | 1GKS2BKC0JR184900 | 1GKS2BKC0JR142727 | 1GKS2BKC0JR189675; 1GKS2BKC0JR105919 | 1GKS2BKC0JR141464; 1GKS2BKC0JR101496; 1GKS2BKC0JR106715; 1GKS2BKC0JR111560 | 1GKS2BKC0JR170690 | 1GKS2BKC0JR152738 | 1GKS2BKC0JR149676; 1GKS2BKC0JR136605 | 1GKS2BKC0JR113583; 1GKS2BKC0JR102583 | 1GKS2BKC0JR196352 | 1GKS2BKC0JR119805 | 1GKS2BKC0JR189790; 1GKS2BKC0JR162976

1GKS2BKC0JR190390 | 1GKS2BKC0JR162105 | 1GKS2BKC0JR170205 | 1GKS2BKC0JR133171 | 1GKS2BKC0JR115415; 1GKS2BKC0JR116483 | 1GKS2BKC0JR116855 | 1GKS2BKC0JR135793 | 1GKS2BKC0JR181818; 1GKS2BKC0JR155235; 1GKS2BKC0JR109825 | 1GKS2BKC0JR164341 | 1GKS2BKC0JR131467

1GKS2BKC0JR114040 | 1GKS2BKC0JR146874 | 1GKS2BKC0JR109372 | 1GKS2BKC0JR132067; 1GKS2BKC0JR104950 | 1GKS2BKC0JR151752 | 1GKS2BKC0JR132991 | 1GKS2BKC0JR166879; 1GKS2BKC0JR174819 | 1GKS2BKC0JR159690; 1GKS2BKC0JR106973; 1GKS2BKC0JR137222 | 1GKS2BKC0JR162962 | 1GKS2BKC0JR145451 | 1GKS2BKC0JR127287; 1GKS2BKC0JR163755

1GKS2BKC0JR135874; 1GKS2BKC0JR172200; 1GKS2BKC0JR126544; 1GKS2BKC0JR131663; 1GKS2BKC0JR108092 | 1GKS2BKC0JR139312 | 1GKS2BKC0JR154909 | 1GKS2BKC0JR186887 | 1GKS2BKC0JR100106; 1GKS2BKC0JR163027; 1GKS2BKC0JR100588 | 1GKS2BKC0JR140394 | 1GKS2BKC0JR133137 | 1GKS2BKC0JR195914 | 1GKS2BKC0JR197162; 1GKS2BKC0JR168549 | 1GKS2BKC0JR110747; 1GKS2BKC0JR107105 | 1GKS2BKC0JR171838; 1GKS2BKC0JR178837 | 1GKS2BKC0JR110313 | 1GKS2BKC0JR136751 | 1GKS2BKC0JR127581 | 1GKS2BKC0JR163075 | 1GKS2BKC0JR154926 | 1GKS2BKC0JR123241 | 1GKS2BKC0JR111266 | 1GKS2BKC0JR105855 | 1GKS2BKC0JR191149; 1GKS2BKC0JR133350; 1GKS2BKC0JR155106; 1GKS2BKC0JR175484 | 1GKS2BKC0JR148544 | 1GKS2BKC0JR165330 | 1GKS2BKC0JR144770 | 1GKS2BKC0JR159981

1GKS2BKC0JR137298 | 1GKS2BKC0JR104611; 1GKS2BKC0JR131095 | 1GKS2BKC0JR131159 | 1GKS2BKC0JR169748; 1GKS2BKC0JR126768 | 1GKS2BKC0JR170866; 1GKS2BKC0JR166011; 1GKS2BKC0JR105385 | 1GKS2BKC0JR141397 | 1GKS2BKC0JR131047 | 1GKS2BKC0JR103720 | 1GKS2BKC0JR190258; 1GKS2BKC0JR181057 | 1GKS2BKC0JR161620 | 1GKS2BKC0JR192415; 1GKS2BKC0JR169233 | 1GKS2BKC0JR113888 | 1GKS2BKC0JR127421 | 1GKS2BKC0JR179910; 1GKS2BKC0JR122932 | 1GKS2BKC0JR181074 | 1GKS2BKC0JR124065 | 1GKS2BKC0JR168535 | 1GKS2BKC0JR199008 | 1GKS2BKC0JR168177 | 1GKS2BKC0JR106651; 1GKS2BKC0JR139486 | 1GKS2BKC0JR179440 | 1GKS2BKC0JR156319 | 1GKS2BKC0JR127788 | 1GKS2BKC0JR142596; 1GKS2BKC0JR142548; 1GKS2BKC0JR170754

1GKS2BKC0JR115561 | 1GKS2BKC0JR120176 | 1GKS2BKC0JR167384; 1GKS2BKC0JR135406; 1GKS2BKC0JR175629 | 1GKS2BKC0JR110943 | 1GKS2BKC0JR182418

1GKS2BKC0JR170009; 1GKS2BKC0JR129444; 1GKS2BKC0JR115155 | 1GKS2BKC0JR148897 | 1GKS2BKC0JR152836 | 1GKS2BKC0JR150679 | 1GKS2BKC0JR113003 | 1GKS2BKC0JR182063 | 1GKS2BKC0JR113552 | 1GKS2BKC0JR166493; 1GKS2BKC0JR197842

1GKS2BKC0JR191166 | 1GKS2BKC0JR197517; 1GKS2BKC0JR148205; 1GKS2BKC0JR197601; 1GKS2BKC0JR126799; 1GKS2BKC0JR115706; 1GKS2BKC0JR171659 | 1GKS2BKC0JR152903

1GKS2BKC0JR153517 | 1GKS2BKC0JR146129 | 1GKS2BKC0JR154389 | 1GKS2BKC0JR136572; 1GKS2BKC0JR177154 | 1GKS2BKC0JR115351

1GKS2BKC0JR152707; 1GKS2BKC0JR100123 | 1GKS2BKC0JR109257 | 1GKS2BKC0JR157776 | 1GKS2BKC0JR147376 | 1GKS2BKC0JR106147 | 1GKS2BKC0JR131744; 1GKS2BKC0JR150763 | 1GKS2BKC0JR114118; 1GKS2BKC0JR154179; 1GKS2BKC0JR101143 | 1GKS2BKC0JR162685 | 1GKS2BKC0JR113180 | 1GKS2BKC0JR153226; 1GKS2BKC0JR173248; 1GKS2BKC0JR172116 | 1GKS2BKC0JR135700; 1GKS2BKC0JR119173; 1GKS2BKC0JR189692; 1GKS2BKC0JR172553; 1GKS2BKC0JR198277

1GKS2BKC0JR145031; 1GKS2BKC0JR173556; 1GKS2BKC0JR116595 | 1GKS2BKC0JR158281; 1GKS2BKC0JR193323; 1GKS2BKC0JR185089 | 1GKS2BKC0JR175968 | 1GKS2BKC0JR145661; 1GKS2BKC0JR158636; 1GKS2BKC0JR199185 | 1GKS2BKC0JR198442 | 1GKS2BKC0JR173864; 1GKS2BKC0JR167272

1GKS2BKC0JR138211 | 1GKS2BKC0JR115849 | 1GKS2BKC0JR194231

1GKS2BKC0JR131937 | 1GKS2BKC0JR186839 | 1GKS2BKC0JR138838; 1GKS2BKC0JR102700; 1GKS2BKC0JR126852 | 1GKS2BKC0JR100087

1GKS2BKC0JR180474 | 1GKS2BKC0JR184668 | 1GKS2BKC0JR129363 | 1GKS2BKC0JR190132 | 1GKS2BKC0JR195329 | 1GKS2BKC0JR131792 | 1GKS2BKC0JR198828 | 1GKS2BKC0JR161441; 1GKS2BKC0JR115589; 1GKS2BKC0JR151931; 1GKS2BKC0JR173931; 1GKS2BKC0JR168194 | 1GKS2BKC0JR152285 | 1GKS2BKC0JR127824; 1GKS2BKC0JR159382 | 1GKS2BKC0JR112420

1GKS2BKC0JR118301 | 1GKS2BKC0JR105564 | 1GKS2BKC0JR148981; 1GKS2BKC0JR193208 | 1GKS2BKC0JR130075

1GKS2BKC0JR110036; 1GKS2BKC0JR111686; 1GKS2BKC0JR146910

1GKS2BKC0JR173461 | 1GKS2BKC0JR168342; 1GKS2BKC0JR140380 | 1GKS2BKC0JR181401 | 1GKS2BKC0JR159897 | 1GKS2BKC0JR196142; 1GKS2BKC0JR193175

1GKS2BKC0JR184024; 1GKS2BKC0JR167983

1GKS2BKC0JR137740 | 1GKS2BKC0JR102051 | 1GKS2BKC0JR142159 | 1GKS2BKC0JR167255 | 1GKS2BKC0JR182841 | 1GKS2BKC0JR103393; 1GKS2BKC0JR109579 | 1GKS2BKC0JR147796; 1GKS2BKC0JR107153 | 1GKS2BKC0JR106312 | 1GKS2BKC0JR153758

1GKS2BKC0JR162735; 1GKS2BKC0JR153873

1GKS2BKC0JR103264; 1GKS2BKC0JR188395 | 1GKS2BKC0JR107458; 1GKS2BKC0JR139553

1GKS2BKC0JR153050; 1GKS2BKC0JR153906; 1GKS2BKC0JR199171 | 1GKS2BKC0JR196982 | 1GKS2BKC0JR142288 | 1GKS2BKC0JR150844 | 1GKS2BKC0JR137768; 1GKS2BKC0JR112725; 1GKS2BKC0JR117164 | 1GKS2BKC0JR157809

1GKS2BKC0JR128469 | 1GKS2BKC0JR187909; 1GKS2BKC0JR137429 | 1GKS2BKC0JR118265; 1GKS2BKC0JR116841 | 1GKS2BKC0JR181205 | 1GKS2BKC0JR142629; 1GKS2BKC0JR173363; 1GKS2BKC0JR112398; 1GKS2BKC0JR112045; 1GKS2BKC0JR139715

1GKS2BKC0JR178014 | 1GKS2BKC0JR166199; 1GKS2BKC0JR129721 | 1GKS2BKC0JR196500 | 1GKS2BKC0JR135714; 1GKS2BKC0JR115138 | 1GKS2BKC0JR141187; 1GKS2BKC0JR182449; 1GKS2BKC0JR185495 | 1GKS2BKC0JR129024 | 1GKS2BKC0JR150889; 1GKS2BKC0JR131694

1GKS2BKC0JR187912 | 1GKS2BKC0JR190180; 1GKS2BKC0JR166235; 1GKS2BKC0JR119397; 1GKS2BKC0JR175288 | 1GKS2BKC0JR135566; 1GKS2BKC0JR189854 | 1GKS2BKC0JR198148 | 1GKS2BKC0JR146678 | 1GKS2BKC0JR105466 | 1GKS2BKC0JR137575; 1GKS2BKC0JR130402; 1GKS2BKC0JR145773 | 1GKS2BKC0JR131100; 1GKS2BKC0JR181172; 1GKS2BKC0JR163223 | 1GKS2BKC0JR139150 | 1GKS2BKC0JR126480 | 1GKS2BKC0JR198781 | 1GKS2BKC0JR171712; 1GKS2BKC0JR192334; 1GKS2BKC0JR187022; 1GKS2BKC0JR150827; 1GKS2BKC0JR164078 | 1GKS2BKC0JR121263; 1GKS2BKC0JR115995 | 1GKS2BKC0JR119688; 1GKS2BKC0JR134143; 1GKS2BKC0JR189143 | 1GKS2BKC0JR116600; 1GKS2BKC0JR162721 | 1GKS2BKC0JR140041 | 1GKS2BKC0JR104351; 1GKS2BKC0JR140654; 1GKS2BKC0JR143330 | 1GKS2BKC0JR126592; 1GKS2BKC0JR197727 | 1GKS2BKC0JR161178 | 1GKS2BKC0JR145126 | 1GKS2BKC0JR176098 | 1GKS2BKC0JR134336; 1GKS2BKC0JR140718 | 1GKS2BKC0JR168521 | 1GKS2BKC0JR151962 | 1GKS2BKC0JR161486; 1GKS2BKC0JR100932 | 1GKS2BKC0JR149693 | 1GKS2BKC0JR148379 | 1GKS2BKC0JR131887; 1GKS2BKC0JR120484 | 1GKS2BKC0JR198294 | 1GKS2BKC0JR188784; 1GKS2BKC0JR111543 | 1GKS2BKC0JR166364 | 1GKS2BKC0JR138709 | 1GKS2BKC0JR139536 | 1GKS2BKC0JR166851 | 1GKS2BKC0JR184802 | 1GKS2BKC0JR118332; 1GKS2BKC0JR128701 | 1GKS2BKC0JR173623 | 1GKS2BKC0JR147894; 1GKS2BKC0JR196061 | 1GKS2BKC0JR171256; 1GKS2BKC0JR190843 | 1GKS2BKC0JR194472 | 1GKS2BKC0JR110408 | 1GKS2BKC0JR185352 | 1GKS2BKC0JR182869 | 1GKS2BKC0JR126561

1GKS2BKC0JR108531 | 1GKS2BKC0JR136863; 1GKS2BKC0JR128567 | 1GKS2BKC0JR158295; 1GKS2BKC0JR191250 | 1GKS2BKC0JR182824; 1GKS2BKC0JR125989 | 1GKS2BKC0JR117360 | 1GKS2BKC0JR169474 | 1GKS2BKC0JR155770 | 1GKS2BKC0JR117259; 1GKS2BKC0JR104608; 1GKS2BKC0JR130268 | 1GKS2BKC0JR115205 | 1GKS2BKC0JR134241 | 1GKS2BKC0JR110103 | 1GKS2BKC0JR186405; 1GKS2BKC0JR177302 | 1GKS2BKC0JR184279; 1GKS2BKC0JR126107 | 1GKS2BKC0JR157406

1GKS2BKC0JR100512 | 1GKS2BKC0JR165764 | 1GKS2BKC0JR131615 | 1GKS2BKC0JR137124 | 1GKS2BKC0JR132957 | 1GKS2BKC0JR136197 | 1GKS2BKC0JR114216 | 1GKS2BKC0JR172035; 1GKS2BKC0JR163903

1GKS2BKC0JR149886 | 1GKS2BKC0JR102812 | 1GKS2BKC0JR139875 | 1GKS2BKC0JR180409; 1GKS2BKC0JR193211 | 1GKS2BKC0JR169846; 1GKS2BKC0JR110327 | 1GKS2BKC0JR130187; 1GKS2BKC0JR106634 | 1GKS2BKC0JR135910; 1GKS2BKC0JR158796 | 1GKS2BKC0JR198179 | 1GKS2BKC0JR159494 | 1GKS2BKC0JR133736 | 1GKS2BKC0JR186422 | 1GKS2BKC0JR161021; 1GKS2BKC0JR128956 | 1GKS2BKC0JR111431 | 1GKS2BKC0JR138029 | 1GKS2BKC0JR152612; 1GKS2BKC0JR194777; 1GKS2BKC0JR181138; 1GKS2BKC0JR116564 | 1GKS2BKC0JR111364 | 1GKS2BKC0JR161116 | 1GKS2BKC0JR193919 | 1GKS2BKC0JR181284; 1GKS2BKC0JR162928 | 1GKS2BKC0JR161892 | 1GKS2BKC0JR173847 | 1GKS2BKC0JR184377; 1GKS2BKC0JR138810 | 1GKS2BKC0JR181110; 1GKS2BKC0JR103295 | 1GKS2BKC0JR119321; 1GKS2BKC0JR184380; 1GKS2BKC0JR126303

1GKS2BKC0JR196996 | 1GKS2BKC0JR134594; 1GKS2BKC0JR172438; 1GKS2BKC0JR195704; 1GKS2BKC0JR155140 | 1GKS2BKC0JR143098; 1GKS2BKC0JR101238 | 1GKS2BKC0JR145322 | 1GKS2BKC0JR199347 | 1GKS2BKC0JR189837 | 1GKS2BKC0JR102325 | 1GKS2BKC0JR116709 | 1GKS2BKC0JR123692 | 1GKS2BKC0JR168633 | 1GKS2BKC0JR130061 | 1GKS2BKC0JR139083 | 1GKS2BKC0JR145076; 1GKS2BKC0JR189269 | 1GKS2BKC0JR179079 | 1GKS2BKC0JR143084; 1GKS2BKC0JR150200 | 1GKS2BKC0JR188588 | 1GKS2BKC0JR134000 | 1GKS2BKC0JR173427; 1GKS2BKC0JR115317 | 1GKS2BKC0JR107637 | 1GKS2BKC0JR144820 | 1GKS2BKC0JR196139 | 1GKS2BKC0JR159060 | 1GKS2BKC0JR126219 | 1GKS2BKC0JR162783; 1GKS2BKC0JR113034; 1GKS2BKC0JR131307; 1GKS2BKC0JR189580 | 1GKS2BKC0JR169961 | 1GKS2BKC0JR150228 | 1GKS2BKC0JR169183 | 1GKS2BKC0JR169054; 1GKS2BKC0JR183648 | 1GKS2BKC0JR131193 | 1GKS2BKC0JR124521; 1GKS2BKC0JR137902; 1GKS2BKC0JR124714; 1GKS2BKC0JR173475 | 1GKS2BKC0JR131002 | 1GKS2BKC0JR154988 | 1GKS2BKC0JR115060 | 1GKS2BKC0JR199851 | 1GKS2BKC0JR188400 | 1GKS2BKC0JR147765; 1GKS2BKC0JR154585 | 1GKS2BKC0JR122977 | 1GKS2BKC0JR111963 | 1GKS2BKC0JR195993; 1GKS2BKC0JR188204; 1GKS2BKC0JR148480; 1GKS2BKC0JR104107; 1GKS2BKC0JR189496; 1GKS2BKC0JR173265 | 1GKS2BKC0JR179762 | 1GKS2BKC0JR117990; 1GKS2BKC0JR109534

1GKS2BKC0JR122056; 1GKS2BKC0JR158412; 1GKS2BKC0JR111879 | 1GKS2BKC0JR187232; 1GKS2BKC0JR142470 | 1GKS2BKC0JR155171; 1GKS2BKC0JR170558 | 1GKS2BKC0JR130366 | 1GKS2BKC0JR169121; 1GKS2BKC0JR198229 | 1GKS2BKC0JR182189 | 1GKS2BKC0JR170253 | 1GKS2BKC0JR196125 | 1GKS2BKC0JR162069

1GKS2BKC0JR135308 | 1GKS2BKC0JR181429; 1GKS2BKC0JR156658 | 1GKS2BKC0JR124874; 1GKS2BKC0JR138712 | 1GKS2BKC0JR168230 | 1GKS2BKC0JR188610 | 1GKS2BKC0JR153453; 1GKS2BKC0JR100431; 1GKS2BKC0JR163738; 1GKS2BKC0JR112904; 1GKS2BKC0JR153176 | 1GKS2BKC0JR192916 | 1GKS2BKC0JR114572 | 1GKS2BKC0JR149192 | 1GKS2BKC0JR165649; 1GKS2BKC0JR184234; 1GKS2BKC0JR197114; 1GKS2BKC0JR198957 | 1GKS2BKC0JR171872 | 1GKS2BKC0JR183245; 1GKS2BKC0JR108514

1GKS2BKC0JR135762 | 1GKS2BKC0JR130920; 1GKS2BKC0JR137995 | 1GKS2BKC0JR135731 | 1GKS2BKC0JR156451 | 1GKS2BKC0JR105659; 1GKS2BKC0JR144672; 1GKS2BKC0JR190566; 1GKS2BKC0JR174299; 1GKS2BKC0JR129010 | 1GKS2BKC0JR180118 | 1GKS2BKC0JR106357

1GKS2BKC0JR190048 | 1GKS2BKC0JR134966; 1GKS2BKC0JR141710; 1GKS2BKC0JR123613 | 1GKS2BKC0JR104043; 1GKS2BKC0JR131825; 1GKS2BKC0JR107265; 1GKS2BKC0JR187988; 1GKS2BKC0JR129427 | 1GKS2BKC0JR151668 | 1GKS2BKC0JR193063; 1GKS2BKC0JR120498 | 1GKS2BKC0JR162086 | 1GKS2BKC0JR140069 | 1GKS2BKC0JR127385 | 1GKS2BKC0JR138340 | 1GKS2BKC0JR113941 | 1GKS2BKC0JR103149

1GKS2BKC0JR125474 | 1GKS2BKC0JR154506 | 1GKS2BKC0JR169636 | 1GKS2BKC0JR163111 | 1GKS2BKC0JR174187 | 1GKS2BKC0JR152626; 1GKS2BKC0JR115642 | 1GKS2BKC0JR141433; 1GKS2BKC0JR162959 | 1GKS2BKC0JR105192

1GKS2BKC0JR130867; 1GKS2BKC0JR188073 | 1GKS2BKC0JR183939

1GKS2BKC0JR156644 | 1GKS2BKC0JR160791 | 1GKS2BKC0JR180815 | 1GKS2BKC0JR185156 | 1GKS2BKC0JR193872; 1GKS2BKC0JR180295 | 1GKS2BKC0JR109274; 1GKS2BKC0JR123322; 1GKS2BKC0JR180894; 1GKS2BKC0JR164548 | 1GKS2BKC0JR111462 | 1GKS2BKC0JR181477; 1GKS2BKC0JR185030 | 1GKS2BKC0JR140413 | 1GKS2BKC0JR198554 | 1GKS2BKC0JR128939; 1GKS2BKC0JR117939 | 1GKS2BKC0JR101367; 1GKS2BKC0JR158314; 1GKS2BKC0JR107007; 1GKS2BKC0JR147152 | 1GKS2BKC0JR114135 | 1GKS2BKC0JR175808; 1GKS2BKC0JR190910 | 1GKS2BKC0JR166073; 1GKS2BKC0JR112885 | 1GKS2BKC0JR148611; 1GKS2BKC0JR151217 | 1GKS2BKC0JR197999 | 1GKS2BKC0JR188199 | 1GKS2BKC0JR142677; 1GKS2BKC0JR136829; 1GKS2BKC0JR155400 | 1GKS2BKC0JR189191 | 1GKS2BKC0JR104625; 1GKS2BKC0JR143490; 1GKS2BKC0JR139603

1GKS2BKC0JR135583 | 1GKS2BKC0JR178238 | 1GKS2BKC0JR133784 | 1GKS2BKC0JR129380 | 1GKS2BKC0JR160824; 1GKS2BKC0JR188915

1GKS2BKC0JR179549; 1GKS2BKC0JR139018 | 1GKS2BKC0JR113292 | 1GKS2BKC0JR157342 | 1GKS2BKC0JR168678; 1GKS2BKC0JR120761 | 1GKS2BKC0JR142758 | 1GKS2BKC0JR195217; 1GKS2BKC0JR157048 | 1GKS2BKC0JR156577 | 1GKS2BKC0JR113549 | 1GKS2BKC0JR171581; 1GKS2BKC0JR143697 | 1GKS2BKC0JR154862 | 1GKS2BKC0JR177090 | 1GKS2BKC0JR198764; 1GKS2BKC0JR197095 | 1GKS2BKC0JR175212 | 1GKS2BKC0JR176120 | 1GKS2BKC0JR107850 | 1GKS2BKC0JR102647 | 1GKS2BKC0JR129346 | 1GKS2BKC0JR187926 | 1GKS2BKC0JR177252 | 1GKS2BKC0JR152979 | 1GKS2BKC0JR188879 | 1GKS2BKC0JR123000

1GKS2BKC0JR173735; 1GKS2BKC0JR188302; 1GKS2BKC0JR118623; 1GKS2BKC0JR160810; 1GKS2BKC0JR194181 | 1GKS2BKC0JR151136; 1GKS2BKC0JR158085; 1GKS2BKC0JR157258 | 1GKS2BKC0JR135115 | 1GKS2BKC0JR102874 | 1GKS2BKC0JR126155 | 1GKS2BKC0JR112174 | 1GKS2BKC0JR195301 | 1GKS2BKC0JR121649; 1GKS2BKC0JR117956; 1GKS2BKC0JR186226; 1GKS2BKC0JR113051 | 1GKS2BKC0JR126141; 1GKS2BKC0JR103491 | 1GKS2BKC0JR146423; 1GKS2BKC0JR119402 | 1GKS2BKC0JR153114 | 1GKS2BKC0JR181527 | 1GKS2BKC0JR118427 | 1GKS2BKC0JR148575 | 1GKS2BKC0JR176165; 1GKS2BKC0JR151346 | 1GKS2BKC0JR108433 | 1GKS2BKC0JR101028 | 1GKS2BKC0JR138631 | 1GKS2BKC0JR188347 | 1GKS2BKC0JR131601; 1GKS2BKC0JR158345

1GKS2BKC0JR126821 | 1GKS2BKC0JR123868 | 1GKS2BKC0JR119741; 1GKS2BKC0JR154814; 1GKS2BKC0JR156899 | 1GKS2BKC0JR193516 | 1GKS2BKC0JR190518; 1GKS2BKC0JR136832; 1GKS2BKC0JR103894

1GKS2BKC0JR154859

1GKS2BKC0JR173802 | 1GKS2BKC0JR162542 | 1GKS2BKC0JR126656 | 1GKS2BKC0JR169264 | 1GKS2BKC0JR164968 | 1GKS2BKC0JR177851 | 1GKS2BKC0JR195976 | 1GKS2BKC0JR194102 | 1GKS2BKC0JR108917 | 1GKS2BKC0JR187652 | 1GKS2BKC0JR123403; 1GKS2BKC0JR195492 | 1GKS2BKC0JR117312; 1GKS2BKC0JR124180; 1GKS2BKC0JR176957 | 1GKS2BKC0JR162332; 1GKS2BKC0JR135163; 1GKS2BKC0JR116211 | 1GKS2BKC0JR106472

1GKS2BKC0JR158622; 1GKS2BKC0JR136958 | 1GKS2BKC0JR153064 | 1GKS2BKC0JR198246 | 1GKS2BKC0JR122235; 1GKS2BKC0JR128942 | 1GKS2BKC0JR165845 | 1GKS2BKC0JR177185 | 1GKS2BKC0JR122686 | 1GKS2BKC0JR171757; 1GKS2BKC0JR129167 | 1GKS2BKC0JR120842; 1GKS2BKC0JR179308 | 1GKS2BKC0JR162931 | 1GKS2BKC0JR109520 | 1GKS2BKC0JR180281 | 1GKS2BKC0JR143750; 1GKS2BKC0JR129105; 1GKS2BKC0JR125877 | 1GKS2BKC0JR187358 | 1GKS2BKC0JR184444; 1GKS2BKC0JR153629; 1GKS2BKC0JR101756 | 1GKS2BKC0JR152593 | 1GKS2BKC0JR127175; 1GKS2BKC0JR109906; 1GKS2BKC0JR120162 | 1GKS2BKC0JR188087 | 1GKS2BKC0JR141562 | 1GKS2BKC0JR142954 | 1GKS2BKC0JR138743 | 1GKS2BKC0JR181821 | 1GKS2BKC0JR135521; 1GKS2BKC0JR141867; 1GKS2BKC0JR172648; 1GKS2BKC0JR179342; 1GKS2BKC0JR116421; 1GKS2BKC0JR106214; 1GKS2BKC0JR175534 | 1GKS2BKC0JR147491 | 1GKS2BKC0JR190017 | 1GKS2BKC0JR134451 | 1GKS2BKC0JR155963 | 1GKS2BKC0JR168762 | 1GKS2BKC0JR101885; 1GKS2BKC0JR152898; 1GKS2BKC0JR150133 | 1GKS2BKC0JR170978

1GKS2BKC0JR176926 | 1GKS2BKC0JR105368; 1GKS2BKC0JR129086; 1GKS2BKC0JR181270 | 1GKS2BKC0JR150956 | 1GKS2BKC0JR167644 | 1GKS2BKC0JR178353 | 1GKS2BKC0JR199249 | 1GKS2BKC0JR163934; 1GKS2BKC0JR110019 | 1GKS2BKC0JR162119; 1GKS2BKC0JR197016; 1GKS2BKC0JR180507; 1GKS2BKC0JR127340

1GKS2BKC0JR122252; 1GKS2BKC0JR124809; 1GKS2BKC0JR120968 | 1GKS2BKC0JR141643

1GKS2BKC0JR179728; 1GKS2BKC0JR112868; 1GKS2BKC0JR153131 | 1GKS2BKC0JR155607 | 1GKS2BKC0JR164436 | 1GKS2BKC0JR132117 | 1GKS2BKC0JR188705 | 1GKS2BKC0JR155073 | 1GKS2BKC0JR157387; 1GKS2BKC0JR118525; 1GKS2BKC0JR140542; 1GKS2BKC0JR115804 | 1GKS2BKC0JR138144; 1GKS2BKC0JR129623 | 1GKS2BKC0JR159575 | 1GKS2BKC0JR104477 | 1GKS2BKC0JR117570 | 1GKS2BKC0JR131114; 1GKS2BKC0JR170186 | 1GKS2BKC0JR109114 | 1GKS2BKC0JR199879; 1GKS2BKC0JR133378 | 1GKS2BKC0JR195881 | 1GKS2BKC0JR123160

1GKS2BKC0JR141528 | 1GKS2BKC0JR120663; 1GKS2BKC0JR108142; 1GKS2BKC0JR141836 | 1GKS2BKC0JR109291; 1GKS2BKC0JR106777; 1GKS2BKC0JR194679; 1GKS2BKC0JR126124 | 1GKS2BKC0JR145353 | 1GKS2BKC0JR149273

1GKS2BKC0JR186758 | 1GKS2BKC0JR163707 | 1GKS2BKC0JR102227 | 1GKS2BKC0JR170365 | 1GKS2BKC0JR187246 | 1GKS2BKC0JR180541 | 1GKS2BKC0JR175565; 1GKS2BKC0JR118329 | 1GKS2BKC0JR154666 | 1GKS2BKC0JR129749 | 1GKS2BKC0JR149001; 1GKS2BKC0JR151203 | 1GKS2BKC0JR134482; 1GKS2BKC0JR199610

1GKS2BKC0JR179812; 1GKS2BKC0JR186937 | 1GKS2BKC0JR154618

1GKS2BKC0JR136040 | 1GKS2BKC0JR148463 | 1GKS2BKC0JR124910; 1GKS2BKC0JR197372 | 1GKS2BKC0JR155624; 1GKS2BKC0JR121554 | 1GKS2BKC0JR187747 | 1GKS2BKC0JR141108 | 1GKS2BKC0JR177784 | 1GKS2BKC0JR126754; 1GKS2BKC0JR187635 | 1GKS2BKC0JR126642; 1GKS2BKC0JR164727 | 1GKS2BKC0JR132215

1GKS2BKC0JR119562; 1GKS2BKC0JR135275 | 1GKS2BKC0JR127791 | 1GKS2BKC0JR167742; 1GKS2BKC0JR191328 | 1GKS2BKC0JR115270 | 1GKS2BKC0JR103958; 1GKS2BKC0JR105127 | 1GKS2BKC0JR141626; 1GKS2BKC0JR142419

1GKS2BKC0JR139794 | 1GKS2BKC0JR156210; 1GKS2BKC0JR183004; 1GKS2BKC0JR148740 | 1GKS2BKC0JR120128 | 1GKS2BKC0JR128732 | 1GKS2BKC0JR109940 | 1GKS2BKC0JR120131 | 1GKS2BKC0JR199459 | 1GKS2BKC0JR141514 | 1GKS2BKC0JR149452

1GKS2BKC0JR100977 | 1GKS2BKC0JR189904; 1GKS2BKC0JR119559; 1GKS2BKC0JR187893 | 1GKS2BKC0JR197937 | 1GKS2BKC0JR111994 | 1GKS2BKC0JR168700 | 1GKS2BKC0JR174478; 1GKS2BKC0JR120243 | 1GKS2BKC0JR113891 | 1GKS2BKC0JR144283; 1GKS2BKC0JR150259 | 1GKS2BKC0JR172844 | 1GKS2BKC0JR182726; 1GKS2BKC0JR185187 | 1GKS2BKC0JR129752 | 1GKS2BKC0JR165862; 1GKS2BKC0JR161567; 1GKS2BKC0JR107430; 1GKS2BKC0JR135356; 1GKS2BKC0JR177235 | 1GKS2BKC0JR184573 | 1GKS2BKC0JR172987 | 1GKS2BKC0JR124924 | 1GKS2BKC0JR180698; 1GKS2BKC0JR127077 | 1GKS2BKC0JR144350 | 1GKS2BKC0JR118671 | 1GKS2BKC0JR110442; 1GKS2BKC0JR171130 | 1GKS2BKC0JR116225; 1GKS2BKC0JR116032 | 1GKS2BKC0JR155932

1GKS2BKC0JR154960; 1GKS2BKC0JR135535; 1GKS2BKC0JR104155; 1GKS2BKC0JR157972 | 1GKS2BKC0JR131291 | 1GKS2BKC0JR148057 | 1GKS2BKC0JR107511 | 1GKS2BKC0JR145790; 1GKS2BKC0JR101109 | 1GKS2BKC0JR142436 | 1GKS2BKC0JR169734; 1GKS2BKC0JR110375 | 1GKS2BKC0JR140850 | 1GKS2BKC0JR180605 | 1GKS2BKC0JR115723; 1GKS2BKC0JR182743 | 1GKS2BKC0JR152299 | 1GKS2BKC0JR170057; 1GKS2BKC0JR139634 | 1GKS2BKC0JR115298

1GKS2BKC0JR194911 | 1GKS2BKC0JR180877 | 1GKS2BKC0JR175906; 1GKS2BKC0JR171161; 1GKS2BKC0JR130240 | 1GKS2BKC0JR183469 | 1GKS2BKC0JR156272 | 1GKS2BKC0JR174996

1GKS2BKC0JR132473 | 1GKS2BKC0JR180765; 1GKS2BKC0JR108660; 1GKS2BKC0JR100980

1GKS2BKC0JR152108 | 1GKS2BKC0JR179857; 1GKS2BKC0JR159835 | 1GKS2BKC0JR155168 | 1GKS2BKC0JR163691 | 1GKS2BKC0JR140735 | 1GKS2BKC0JR140623; 1GKS2BKC0JR146311; 1GKS2BKC0JR177526 | 1GKS2BKC0JR198778 | 1GKS2BKC0JR170298 | 1GKS2BKC0JR113440; 1GKS2BKC0JR102230 | 1GKS2BKC0JR140122 | 1GKS2BKC0JR119030; 1GKS2BKC0JR162265 | 1GKS2BKC0JR152559 | 1GKS2BKC0JR166669 | 1GKS2BKC0JR181169 | 1GKS2BKC0JR142761; 1GKS2BKC0JR114541

1GKS2BKC0JR127774 | 1GKS2BKC0JR107041 | 1GKS2BKC0JR169278 | 1GKS2BKC0JR161844; 1GKS2BKC0JR157163 | 1GKS2BKC0JR141285 | 1GKS2BKC0JR131923 | 1GKS2BKC0JR192964; 1GKS2BKC0JR127936

1GKS2BKC0JR164582 | 1GKS2BKC0JR160547; 1GKS2BKC0JR117973 | 1GKS2BKC0JR127970 | 1GKS2BKC0JR159141 | 1GKS2BKC0JR170849 | 1GKS2BKC0JR181320 | 1GKS2BKC0JR191572 | 1GKS2BKC0JR195511 | 1GKS2BKC0JR128388 | 1GKS2BKC0JR145532; 1GKS2BKC0JR130755 | 1GKS2BKC0JR155705 | 1GKS2BKC0JR145501; 1GKS2BKC0JR153145 | 1GKS2BKC0JR192253; 1GKS2BKC0JR103507 | 1GKS2BKC0JR175890 | 1GKS2BKC0JR153422; 1GKS2BKC0JR154196 | 1GKS2BKC0JR120775 | 1GKS2BKC0JR111218

1GKS2BKC0JR104706; 1GKS2BKC0JR137107 | 1GKS2BKC0JR115463; 1GKS2BKC0JR144686 | 1GKS2BKC0JR107525; 1GKS2BKC0JR114992; 1GKS2BKC0JR156045; 1GKS2BKC0JR156370 | 1GKS2BKC0JR142324 | 1GKS2BKC0JR156448; 1GKS2BKC0JR101661; 1GKS2BKC0JR106729 | 1GKS2BKC0JR198439 | 1GKS2BKC0JR165960; 1GKS2BKC0JR174240 | 1GKS2BKC0JR184735 | 1GKS2BKC0JR142128 | 1GKS2BKC0JR144901 | 1GKS2BKC0JR187831; 1GKS2BKC0JR175727 | 1GKS2BKC0JR130495 | 1GKS2BKC0JR175839 | 1GKS2BKC0JR192138 | 1GKS2BKC0JR196111 | 1GKS2BKC0JR107296 | 1GKS2BKC0JR167577; 1GKS2BKC0JR159950 | 1GKS2BKC0JR198151 | 1GKS2BKC0JR157373 | 1GKS2BKC0JR105175 | 1GKS2BKC0JR120677 | 1GKS2BKC0JR165425 | 1GKS2BKC0JR158118 | 1GKS2BKC0JR135891; 1GKS2BKC0JR146941 | 1GKS2BKC0JR168311

1GKS2BKC0JR140783 | 1GKS2BKC0JR128200; 1GKS2BKC0JR104981; 1GKS2BKC0JR101997 | 1GKS2BKC0JR140038 | 1GKS2BKC0JR196335 | 1GKS2BKC0JR132599; 1GKS2BKC0JR114183 | 1GKS2BKC0JR173833 | 1GKS2BKC0JR180572; 1GKS2BKC0JR107413 | 1GKS2BKC0JR150892 | 1GKS2BKC0JR153663 | 1GKS2BKC0JR131257 | 1GKS2BKC0JR124938; 1GKS2BKC0JR140007 | 1GKS2BKC0JR102308 | 1GKS2BKC0JR176988 | 1GKS2BKC0JR157485; 1GKS2BKC0JR119447 | 1GKS2BKC0JR120727 | 1GKS2BKC0JR133493 | 1GKS2BKC0JR117018 | 1GKS2BKC0JR114894; 1GKS2BKC0JR122669 | 1GKS2BKC0JR191930; 1GKS2BKC0JR163464; 1GKS2BKC0JR130612 | 1GKS2BKC0JR176117; 1GKS2BKC0JR172469; 1GKS2BKC0JR185383; 1GKS2BKC0JR110652; 1GKS2BKC0JR158846 | 1GKS2BKC0JR104057 | 1GKS2BKC0JR188672 | 1GKS2BKC0JR181334 | 1GKS2BKC0JR189529

1GKS2BKC0JR104768 | 1GKS2BKC0JR131534; 1GKS2BKC0JR123465 | 1GKS2BKC0JR108206; 1GKS2BKC0JR110358; 1GKS2BKC0JR128214 | 1GKS2BKC0JR155672 | 1GKS2BKC0JR171404; 1GKS2BKC0JR162315 | 1GKS2BKC0JR154537 | 1GKS2BKC0JR133333 | 1GKS2BKC0JR196559; 1GKS2BKC0JR138385; 1GKS2BKC0JR186369; 1GKS2BKC0JR146339 | 1GKS2BKC0JR100624

1GKS2BKC0JR150553

1GKS2BKC0JR104026; 1GKS2BKC0JR110084; 1GKS2BKC0JR149371 | 1GKS2BKC0JR180586 | 1GKS2BKC0JR184699 | 1GKS2BKC0JR110733; 1GKS2BKC0JR150150; 1GKS2BKC0JR155431 | 1GKS2BKC0JR115382; 1GKS2BKC0JR117357 | 1GKS2BKC0JR168132 | 1GKS2BKC0JR182984 | 1GKS2BKC0JR186372 | 1GKS2BKC0JR126981 | 1GKS2BKC0JR105516; 1GKS2BKC0JR183956 | 1GKS2BKC0JR185044; 1GKS2BKC0JR132537 | 1GKS2BKC0JR135647 | 1GKS2BKC0JR162055 | 1GKS2BKC0JR135051 | 1GKS2BKC0JR198974 | 1GKS2BKC0JR138905 | 1GKS2BKC0JR124728 | 1GKS2BKC0JR162122 | 1GKS2BKC0JR165991; 1GKS2BKC0JR101949

1GKS2BKC0JR188770 | 1GKS2BKC0JR140606; 1GKS2BKC0JR102356; 1GKS2BKC0JR161780

1GKS2BKC0JR175193; 1GKS2BKC0JR174545 | 1GKS2BKC0JR161231; 1GKS2BKC0JR195637; 1GKS2BKC0JR128424; 1GKS2BKC0JR100378 | 1GKS2BKC0JR122106; 1GKS2BKC0JR145210 | 1GKS2BKC0JR182709 | 1GKS2BKC0JR128858 | 1GKS2BKC0JR192270 | 1GKS2BKC0JR109498 | 1GKS2BKC0JR188428 | 1GKS2BKC0JR161598 | 1GKS2BKC0JR157969; 1GKS2BKC0JR173136 | 1GKS2BKC0JR193791 | 1GKS2BKC0JR165232; 1GKS2BKC0JR112014 | 1GKS2BKC0JR160838 | 1GKS2BKC0JR179437; 1GKS2BKC0JR132568 | 1GKS2BKC0JR186050 | 1GKS2BKC0JR189823; 1GKS2BKC0JR117472; 1GKS2BKC0JR148401

1GKS2BKC0JR197808 | 1GKS2BKC0JR123952 | 1GKS2BKC0JR183343 | 1GKS2BKC0JR130397 | 1GKS2BKC0JR192365 | 1GKS2BKC0JR163383 | 1GKS2BKC0JR199381 | 1GKS2BKC0JR127435 | 1GKS2BKC0JR103782; 1GKS2BKC0JR102471 | 1GKS2BKC0JR151086; 1GKS2BKC0JR199414; 1GKS2BKC0JR115379; 1GKS2BKC0JR103961 | 1GKS2BKC0JR139164 | 1GKS2BKC0JR125006 | 1GKS2BKC0JR107427 | 1GKS2BKC0JR104236; 1GKS2BKC0JR154621; 1GKS2BKC0JR186131 | 1GKS2BKC0JR111249 | 1GKS2BKC0JR104771 | 1GKS2BKC0JR185920 | 1GKS2BKC0JR137947 | 1GKS2BKC0JR154635

1GKS2BKC0JR100638 | 1GKS2BKC0JR114295 | 1GKS2BKC0JR115981; 1GKS2BKC0JR172486 | 1GKS2BKC0JR110750; 1GKS2BKC0JR129248

1GKS2BKC0JR189045 | 1GKS2BKC0JR182712 | 1GKS2BKC0JR103877 | 1GKS2BKC0JR164002 | 1GKS2BKC0JR108397; 1GKS2BKC0JR126401 | 1GKS2BKC0JR124762 | 1GKS2BKC0JR127290 | 1GKS2BKC0JR173167 | 1GKS2BKC0JR140704 | 1GKS2BKC0JR128455 | 1GKS2BKC0JR139990 | 1GKS2BKC0JR131968 | 1GKS2BKC0JR185545; 1GKS2BKC0JR105791 | 1GKS2BKC0JR132621; 1GKS2BKC0JR136779 | 1GKS2BKC0JR199221 | 1GKS2BKC0JR111722

1GKS2BKC0JR107783; 1GKS2BKC0JR105225 | 1GKS2BKC0JR166820; 1GKS2BKC0JR182032; 1GKS2BKC0JR142114 | 1GKS2BKC0JR154442; 1GKS2BKC0JR164825; 1GKS2BKC0JR179664 | 1GKS2BKC0JR143635; 1GKS2BKC0JR100901 | 1GKS2BKC0JR139276; 1GKS2BKC0JR175324 | 1GKS2BKC0JR192561 | 1GKS2BKC0JR164307 | 1GKS2BKC0JR167966 | 1GKS2BKC0JR106374 | 1GKS2BKC0JR128696; 1GKS2BKC0JR176456 | 1GKS2BKC0JR131498 | 1GKS2BKC0JR122896 | 1GKS2BKC0JR191779; 1GKS2BKC0JR127712

1GKS2BKC0JR158409; 1GKS2BKC0JR156837 | 1GKS2BKC0JR198618; 1GKS2BKC0JR173511; 1GKS2BKC0JR185061 | 1GKS2BKC0JR143389

1GKS2BKC0JR145966 | 1GKS2BKC0JR191152 | 1GKS2BKC0JR185934; 1GKS2BKC0JR198683

1GKS2BKC0JR114622

1GKS2BKC0JR136961; 1GKS2BKC0JR180796 | 1GKS2BKC0JR178157 | 1GKS2BKC0JR182144; 1GKS2BKC0JR122266 | 1GKS2BKC0JR176960

1GKS2BKC0JR118895 | 1GKS2BKC0JR135759 | 1GKS2BKC0JR172956 | 1GKS2BKC0JR179714; 1GKS2BKC0JR135843 | 1GKS2BKC0JR154019; 1GKS2BKC0JR105905 | 1GKS2BKC0JR160189

1GKS2BKC0JR124812; 1GKS2BKC0JR118640 | 1GKS2BKC0JR144039 | 1GKS2BKC0JR170513; 1GKS2BKC0JR126043; 1GKS2BKC0JR183021; 1GKS2BKC0JR168969 | 1GKS2BKC0JR109338 | 1GKS2BKC0JR147927 | 1GKS2BKC0JR123904 | 1GKS2BKC0JR131999; 1GKS2BKC0JR142095 | 1GKS2BKC0JR135342 | 1GKS2BKC0JR146292 | 1GKS2BKC0JR134868 | 1GKS2BKC0JR116385; 1GKS2BKC0JR198490; 1GKS2BKC0JR129704 | 1GKS2BKC0JR178711 | 1GKS2BKC0JR197839; 1GKS2BKC0JR167904 | 1GKS2BKC0JR131727; 1GKS2BKC0JR106925 | 1GKS2BKC0JR177770; 1GKS2BKC0JR169541 | 1GKS2BKC0JR189076 | 1GKS2BKC0JR118248; 1GKS2BKC0JR106584 | 1GKS2BKC0JR144056 | 1GKS2BKC0JR142243; 1GKS2BKC0JR124339; 1GKS2BKC0JR177428 | 1GKS2BKC0JR191880; 1GKS2BKC0JR182256; 1GKS2BKC0JR135728 | 1GKS2BKC0JR105077 | 1GKS2BKC0JR106908 | 1GKS2BKC0JR168728 | 1GKS2BKC0JR126222; 1GKS2BKC0JR154473 | 1GKS2BKC0JR118198 | 1GKS2BKC0JR123336 | 1GKS2BKC0JR179941 | 1GKS2BKC0JR185853 | 1GKS2BKC0JR181950

1GKS2BKC0JR183049; 1GKS2BKC0JR198876; 1GKS2BKC0JR110991; 1GKS2BKC0JR173198 | 1GKS2BKC0JR111042 | 1GKS2BKC0JR106262 | 1GKS2BKC0JR138547; 1GKS2BKC0JR195525 | 1GKS2BKC0JR186095 | 1GKS2BKC0JR176702; 1GKS2BKC0JR150505; 1GKS2BKC0JR150102; 1GKS2BKC0JR124325

1GKS2BKC0JR170415 | 1GKS2BKC0JR190082 | 1GKS2BKC0JR142999; 1GKS2BKC0JR140668; 1GKS2BKC0JR147359; 1GKS2BKC0JR165294

1GKS2BKC0JR160502; 1GKS2BKC0JR154103; 1GKS2BKC0JR114233 | 1GKS2BKC0JR191832 | 1GKS2BKC0JR120548 | 1GKS2BKC0JR170608; 1GKS2BKC0JR151153; 1GKS2BKC0JR170592 | 1GKS2BKC0JR183665 | 1GKS2BKC0JR127662 | 1GKS2BKC0JR169717; 1GKS2BKC0JR114426 | 1GKS2BKC0JR114653 | 1GKS2BKC0JR171743; 1GKS2BKC0JR183990 | 1GKS2BKC0JR194567 | 1GKS2BKC0JR124888 | 1GKS2BKC0JR116130 | 1GKS2BKC0JR112210 | 1GKS2BKC0JR172228; 1GKS2BKC0JR193421; 1GKS2BKC0JR191801 | 1GKS2BKC0JR146261; 1GKS2BKC0JR186159 | 1GKS2BKC0JR111932; 1GKS2BKC0JR142873; 1GKS2BKC0JR163206 | 1GKS2BKC0JR155574; 1GKS2BKC0JR101272; 1GKS2BKC0JR103975; 1GKS2BKC0JR124101 | 1GKS2BKC0JR146079 | 1GKS2BKC0JR112191 | 1GKS2BKC0JR110926

1GKS2BKC0JR145756 | 1GKS2BKC0JR127905 | 1GKS2BKC0JR146745 | 1GKS2BKC0JR187778; 1GKS2BKC0JR139956; 1GKS2BKC0JR186081 | 1GKS2BKC0JR178482 | 1GKS2BKC0JR167174 | 1GKS2BKC0JR164873; 1GKS2BKC0JR192849; 1GKS2BKC0JR187361 | 1GKS2BKC0JR144588; 1GKS2BKC0JR153890; 1GKS2BKC0JR154554 | 1GKS2BKC0JR190356 | 1GKS2BKC0JR131632; 1GKS2BKC0JR150214 | 1GKS2BKC0JR176621; 1GKS2BKC0JR185612 | 1GKS2BKC0JR179874 | 1GKS2BKC0JR125068 | 1GKS2BKC0JR108450 | 1GKS2BKC0JR123188 | 1GKS2BKC0JR127404 | 1GKS2BKC0JR154294; 1GKS2BKC0JR149287 | 1GKS2BKC0JR198361; 1GKS2BKC0JR177946 | 1GKS2BKC0JR157325; 1GKS2BKC0JR146583 | 1GKS2BKC0JR143926 | 1GKS2BKC0JR100848; 1GKS2BKC0JR105273 | 1GKS2BKC0JR176974; 1GKS2BKC0JR192219; 1GKS2BKC0JR163514

1GKS2BKC0JR175128; 1GKS2BKC0JR173766; 1GKS2BKC0JR187554; 1GKS2BKC0JR124356 | 1GKS2BKC0JR100168; 1GKS2BKC0JR165585 | 1GKS2BKC0JR151587 | 1GKS2BKC0JR152173 | 1GKS2BKC0JR168454 | 1GKS2BKC0JR150732; 1GKS2BKC0JR112689; 1GKS2BKC0JR151265; 1GKS2BKC0JR170656; 1GKS2BKC0JR129220 | 1GKS2BKC0JR109419; 1GKS2BKC0JR150052 | 1GKS2BKC0JR176277

1GKS2BKC0JR133946 | 1GKS2BKC0JR127953 | 1GKS2BKC0JR137284 | 1GKS2BKC0JR153369 | 1GKS2BKC0JR149838 | 1GKS2BKC0JR128536

1GKS2BKC0JR132439

1GKS2BKC0JR195587 | 1GKS2BKC0JR117875; 1GKS2BKC0JR189711; 1GKS2BKC0JR121179

1GKS2BKC0JR100137 | 1GKS2BKC0JR135650 | 1GKS2BKC0JR195962; 1GKS2BKC0JR108240

1GKS2BKC0JR195895 | 1GKS2BKC0JR118413 | 1GKS2BKC0JR112482

1GKS2BKC0JR129217

1GKS2BKC0JR103636 | 1GKS2BKC0JR179096 | 1GKS2BKC0JR107993; 1GKS2BKC0JR179986 | 1GKS2BKC0JR172391; 1GKS2BKC0JR172150; 1GKS2BKC0JR147393 | 1GKS2BKC0JR156126; 1GKS2BKC0JR109730; 1GKS2BKC0JR108996 | 1GKS2BKC0JR188929 | 1GKS2BKC0JR113230 | 1GKS2BKC0JR104284 | 1GKS2BKC0JR100767 | 1GKS2BKC0JR125782 | 1GKS2BKC0JR158572; 1GKS2BKC0JR127001 | 1GKS2BKC0JR197761 | 1GKS2BKC0JR112319; 1GKS2BKC0JR183066 | 1GKS2BKC0JR182581 | 1GKS2BKC0JR124650 | 1GKS2BKC0JR148009 | 1GKS2BKC0JR100073 | 1GKS2BKC0JR178529; 1GKS2BKC0JR191636

1GKS2BKC0JR195122 | 1GKS2BKC0JR130321; 1GKS2BKC0JR126947 | 1GKS2BKC0JR142002; 1GKS2BKC0JR140377 | 1GKS2BKC0JR181589 | 1GKS2BKC0JR106827; 1GKS2BKC0JR161794

1GKS2BKC0JR147541; 1GKS2BKC0JR188798 | 1GKS2BKC0JR186842; 1GKS2BKC0JR117729; 1GKS2BKC0JR150357 | 1GKS2BKC0JR121618

1GKS2BKC0JR196626; 1GKS2BKC0JR126740; 1GKS2BKC0JR131310; 1GKS2BKC0JR112529 | 1GKS2BKC0JR140055 | 1GKS2BKC0JR184136 | 1GKS2BKC0JR188624 | 1GKS2BKC0JR168793; 1GKS2BKC0JR113910 | 1GKS2BKC0JR110022; 1GKS2BKC0JR112787 | 1GKS2BKC0JR169572 | 1GKS2BKC0JR119318

1GKS2BKC0JR121750; 1GKS2BKC0JR166722; 1GKS2BKC0JR129914; 1GKS2BKC0JR198084 | 1GKS2BKC0JR145529; 1GKS2BKC0JR165943 | 1GKS2BKC0JR195816; 1GKS2BKC0JR135499 | 1GKS2BKC0JR198702 | 1GKS2BKC0JR145918 | 1GKS2BKC0JR181303 | 1GKS2BKC0JR147569; 1GKS2BKC0JR154764 | 1GKS2BKC0JR158037; 1GKS2BKC0JR165554 | 1GKS2BKC0JR115687 | 1GKS2BKC0JR108447; 1GKS2BKC0JR137673 | 1GKS2BKC0JR186789; 1GKS2BKC0JR145806 | 1GKS2BKC0JR130089; 1GKS2BKC0JR130108 | 1GKS2BKC0JR153677 | 1GKS2BKC0JR132554; 1GKS2BKC0JR183682 | 1GKS2BKC0JR170138

1GKS2BKC0JR194892 | 1GKS2BKC0JR127757

1GKS2BKC0JR195671 | 1GKS2BKC0JR130271 | 1GKS2BKC0JR154652 | 1GKS2BKC0JR179048; 1GKS2BKC0JR174884; 1GKS2BKC0JR112126 | 1GKS2BKC0JR123353 | 1GKS2BKC0JR177283 | 1GKS2BKC0JR117181; 1GKS2BKC0JR128052 | 1GKS2BKC0JR180233; 1GKS2BKC0JR128813 | 1GKS2BKC0JR169815

1GKS2BKC0JR185173 | 1GKS2BKC0JR101806; 1GKS2BKC0JR143876; 1GKS2BKC0JR127502; 1GKS2BKC0JR151010 | 1GKS2BKC0JR162234 | 1GKS2BKC0JR119349; 1GKS2BKC0JR170236 | 1GKS2BKC0JR144154 | 1GKS2BKC0JR175498; 1GKS2BKC0JR190888; 1GKS2BKC0JR181561 | 1GKS2BKC0JR158619 | 1GKS2BKC0JR109999 | 1GKS2BKC0JR174951 | 1GKS2BKC0JR199655 | 1GKS2BKC0JR166686 | 1GKS2BKC0JR120985; 1GKS2BKC0JR167739; 1GKS2BKC0JR104592; 1GKS2BKC0JR133381 | 1GKS2BKC0JR154411; 1GKS2BKC0JR199526; 1GKS2BKC0JR177588; 1GKS2BKC0JR103071 | 1GKS2BKC0JR145191; 1GKS2BKC0JR116533 | 1GKS2BKC0JR122218 | 1GKS2BKC0JR187716 | 1GKS2BKC0JR199073; 1GKS2BKC0JR109453; 1GKS2BKC0JR119013; 1GKS2BKC0JR129198; 1GKS2BKC0JR150486 | 1GKS2BKC0JR186498 | 1GKS2BKC0JR124776; 1GKS2BKC0JR194147; 1GKS2BKC0JR136250 | 1GKS2BKC0JR107377 | 1GKS2BKC0JR153839 | 1GKS2BKC0JR186193; 1GKS2BKC0JR169216 | 1GKS2BKC0JR175176 | 1GKS2BKC0JR199316 | 1GKS2BKC0JR195086; 1GKS2BKC0JR160306 | 1GKS2BKC0JR112384

1GKS2BKC0JR101207 | 1GKS2BKC0JR156546 | 1GKS2BKC0JR197355; 1GKS2BKC0JR109873 | 1GKS2BKC0JR142386; 1GKS2BKC0JR113633 | 1GKS2BKC0JR119657

1GKS2BKC0JR140136 | 1GKS2BKC0JR153307; 1GKS2BKC0JR136426

1GKS2BKC0JR173654 | 1GKS2BKC0JR134479 | 1GKS2BKC0JR117813 | 1GKS2BKC0JR187814 | 1GKS2BKC0JR170947 | 1GKS2BKC0JR180670 | 1GKS2BKC0JR170852; 1GKS2BKC0JR125880 | 1GKS2BKC0JR136894 | 1GKS2BKC0JR104821 | 1GKS2BKC0JR159916; 1GKS2BKC0JR167417 | 1GKS2BKC0JR138967 | 1GKS2BKC0JR113955

1GKS2BKC0JR153078 | 1GKS2BKC0JR163609 | 1GKS2BKC0JR158989; 1GKS2BKC0JR194889; 1GKS2BKC0JR161648 | 1GKS2BKC0JR125233 | 1GKS2BKC0JR182970

1GKS2BKC0JR122087 | 1GKS2BKC0JR193709 | 1GKS2BKC0JR174724; 1GKS2BKC0JR160256 | 1GKS2BKC0JR146308; 1GKS2BKC0JR135941; 1GKS2BKC0JR143702; 1GKS2BKC0JR196951; 1GKS2BKC0JR102681 | 1GKS2BKC0JR191958; 1GKS2BKC0JR147880 | 1GKS2BKC0JR137978; 1GKS2BKC0JR117326; 1GKS2BKC0JR109436 | 1GKS2BKC0JR170012 | 1GKS2BKC0JR192396 | 1GKS2BKC0JR139309; 1GKS2BKC0JR161987; 1GKS2BKC0JR149595 | 1GKS2BKC0JR183357 | 1GKS2BKC0JR179650 | 1GKS2BKC0JR130979 | 1GKS2BKC0JR189966 | 1GKS2BKC0JR144736 | 1GKS2BKC0JR129119 | 1GKS2BKC0JR125118; 1GKS2BKC0JR139407 | 1GKS2BKC0JR134708 | 1GKS2BKC0JR197128

1GKS2BKC0JR111834 | 1GKS2BKC0JR136569 | 1GKS2BKC0JR156627; 1GKS2BKC0JR149788; 1GKS2BKC0JR150309 | 1GKS2BKC0JR139598 | 1GKS2BKC0JR191376; 1GKS2BKC0JR180345 | 1GKS2BKC0JR182791 | 1GKS2BKC0JR163898 | 1GKS2BKC0JR144414 | 1GKS2BKC0JR113695; 1GKS2BKC0JR135065

1GKS2BKC0JR181317 | 1GKS2BKC0JR134384; 1GKS2BKC0JR124423; 1GKS2BKC0JR132263 | 1GKS2BKC0JR119710 | 1GKS2BKC0JR103880 | 1GKS2BKC0JR119450 | 1GKS2BKC0JR172455 | 1GKS2BKC0JR178191 | 1GKS2BKC0JR140203 | 1GKS2BKC0JR144977 | 1GKS2BKC0JR189918 | 1GKS2BKC0JR132683 | 1GKS2BKC0JR117486 | 1GKS2BKC0JR160774 | 1GKS2BKC0JR193001; 1GKS2BKC0JR147863 | 1GKS2BKC0JR167000; 1GKS2BKC0JR111347 | 1GKS2BKC0JR178028; 1GKS2BKC0JR140296 | 1GKS2BKC0JR158202 | 1GKS2BKC0JR171578 | 1GKS2BKC0JR139410; 1GKS2BKC0JR188137; 1GKS2BKC0JR157678; 1GKS2BKC0JR104267 | 1GKS2BKC0JR138189 | 1GKS2BKC0JR178899; 1GKS2BKC0JR183195 | 1GKS2BKC0JR139570 | 1GKS2BKC0JR164047 | 1GKS2BKC0JR151069 | 1GKS2BKC0JR152769; 1GKS2BKC0JR144476 | 1GKS2BKC0JR127113; 1GKS2BKC0JR160662 | 1GKS2BKC0JR118377 | 1GKS2BKC0JR113177; 1GKS2BKC0JR175792 | 1GKS2BKC0JR158684; 1GKS2BKC0JR145398 | 1GKS2BKC0JR189840; 1GKS2BKC0JR159995 | 1GKS2BKC0JR114507; 1GKS2BKC0JR189210 | 1GKS2BKC0JR142971 | 1GKS2BKC0JR112790; 1GKS2BKC0JR191605 | 1GKS2BKC0JR132814; 1GKS2BKC0JR157082 | 1GKS2BKC0JR122901 | 1GKS2BKC0JR133302 | 1GKS2BKC0JR192933; 1GKS2BKC0JR117343 | 1GKS2BKC0JR187375

1GKS2BKC0JR190311; 1GKS2BKC0JR134174; 1GKS2BKC0JR110196 | 1GKS2BKC0JR142162; 1GKS2BKC0JR187151 | 1GKS2BKC0JR163447; 1GKS2BKC0JR157597 | 1GKS2BKC0JR127242; 1GKS2BKC0JR168471 | 1GKS2BKC0JR186047; 1GKS2BKC0JR123269 | 1GKS2BKC0JR124017 | 1GKS2BKC0JR173914 | 1GKS2BKC0JR135146; 1GKS2BKC0JR173959; 1GKS2BKC0JR140170; 1GKS2BKC0JR174660

1GKS2BKC0JR165876 | 1GKS2BKC0JR129007 | 1GKS2BKC0JR160676

1GKS2BKC0JR127533; 1GKS2BKC0JR165229 | 1GKS2BKC0JR166025 | 1GKS2BKC0JR165392 | 1GKS2BKC0JR130545 | 1GKS2BKC0JR187568; 1GKS2BKC0JR175145 | 1GKS2BKC0JR135616 | 1GKS2BKC0JR124342; 1GKS2BKC0JR159219; 1GKS2BKC0JR163593 | 1GKS2BKC0JR121375 | 1GKS2BKC0JR118668

1GKS2BKC0JR196187 | 1GKS2BKC0JR169703 | 1GKS2BKC0JR142663 | 1GKS2BKC0JR175887 | 1GKS2BKC0JR135017 | 1GKS2BKC0JR188333; 1GKS2BKC0JR190955; 1GKS2BKC0JR152190 | 1GKS2BKC0JR138998; 1GKS2BKC0JR176411

1GKS2BKC0JR121392

1GKS2BKC0JR131565; 1GKS2BKC0JR113406 | 1GKS2BKC0JR179776 | 1GKS2BKC0JR166736 | 1GKS2BKC0JR118735; 1GKS2BKC0JR182337 | 1GKS2BKC0JR163528; 1GKS2BKC0JR116743 | 1GKS2BKC0JR106942; 1GKS2BKC0JR197470 | 1GKS2BKC0JR171225; 1GKS2BKC0JR190695 | 1GKS2BKC0JR175971 | 1GKS2BKC0JR121196 | 1GKS2BKC0JR160709 | 1GKS2BKC0JR122803 | 1GKS2BKC0JR120145; 1GKS2BKC0JR170091; 1GKS2BKC0JR160287 | 1GKS2BKC0JR198022; 1GKS2BKC0JR183200 | 1GKS2BKC0JR197405

1GKS2BKC0JR189952; 1GKS2BKC0JR133557; 1GKS2BKC0JR100025 | 1GKS2BKC0JR163254; 1GKS2BKC0JR193130 | 1GKS2BKC0JR182113 | 1GKS2BKC0JR122011 | 1GKS2BKC0JR195346; 1GKS2BKC0JR143831; 1GKS2BKC0JR195377 | 1GKS2BKC0JR133929 | 1GKS2BKC0JR116676 | 1GKS2BKC0JR102793; 1GKS2BKC0JR166414; 1GKS2BKC0JR140072; 1GKS2BKC0JR191524 | 1GKS2BKC0JR158457; 1GKS2BKC0JR119111 | 1GKS2BKC0JR193788; 1GKS2BKC0JR144719 | 1GKS2BKC0JR137981 | 1GKS2BKC0JR108738 | 1GKS2BKC0JR135177; 1GKS2BKC0JR156756; 1GKS2BKC0JR105340 | 1GKS2BKC0JR157650

1GKS2BKC0JR109422 | 1GKS2BKC0JR181088 | 1GKS2BKC0JR179759; 1GKS2BKC0JR143019; 1GKS2BKC0JR116886; 1GKS2BKC0JR125555 | 1GKS2BKC0JR155655

1GKS2BKC0JR100669 | 1GKS2BKC0JR195489 | 1GKS2BKC0JR174514 | 1GKS2BKC0JR134272; 1GKS2BKC0JR137804 | 1GKS2BKC0JR104303; 1GKS2BKC0JR118914; 1GKS2BKC0JR115348 | 1GKS2BKC0JR119948; 1GKS2BKC0JR131081; 1GKS2BKC0JR117617; 1GKS2BKC0JR111204; 1GKS2BKC0JR114796 | 1GKS2BKC0JR112756

1GKS2BKC0JR116631 | 1GKS2BKC0JR124003 | 1GKS2BKC0JR171211 | 1GKS2BKC0JR161813; 1GKS2BKC0JR197632; 1GKS2BKC0JR112627 | 1GKS2BKC0JR125717; 1GKS2BKC0JR132831 | 1GKS2BKC0JR112630; 1GKS2BKC0JR169779 | 1GKS2BKC0JR183441; 1GKS2BKC0JR169927; 1GKS2BKC0JR155686 | 1GKS2BKC0JR161195 | 1GKS2BKC0JR107539 | 1GKS2BKC0JR120419 | 1GKS2BKC0JR152657 | 1GKS2BKC0JR124079; 1GKS2BKC0JR120582 | 1GKS2BKC0JR191622 | 1GKS2BKC0JR190759 | 1GKS2BKC0JR123157; 1GKS2BKC0JR138127 | 1GKS2BKC0JR123823 | 1GKS2BKC0JR146776; 1GKS2BKC0JR155378; 1GKS2BKC0JR117150; 1GKS2BKC0JR137365 | 1GKS2BKC0JR113115 | 1GKS2BKC0JR154649 | 1GKS2BKC0JR147202 | 1GKS2BKC0JR104897 | 1GKS2BKC0JR120405; 1GKS2BKC0JR170625 | 1GKS2BKC0JR138337; 1GKS2BKC0JR141769; 1GKS2BKC0JR109095 | 1GKS2BKC0JR162279 | 1GKS2BKC0JR176019 | 1GKS2BKC0JR108755 | 1GKS2BKC0JR103863 | 1GKS2BKC0JR193080 | 1GKS2BKC0JR190096 | 1GKS2BKC0JR109131 | 1GKS2BKC0JR181902 | 1GKS2BKC0JR108562; 1GKS2BKC0JR157003; 1GKS2BKC0JR125362 | 1GKS2BKC0JR168941 | 1GKS2BKC0JR183276 | 1GKS2BKC0JR152688 | 1GKS2BKC0JR114717 | 1GKS2BKC0JR115608; 1GKS2BKC0JR159723; 1GKS2BKC0JR195394; 1GKS2BKC0JR199624 | 1GKS2BKC0JR182368 | 1GKS2BKC0JR176523 | 1GKS2BKC0JR199896 | 1GKS2BKC0JR177882; 1GKS2BKC0JR146888 | 1GKS2BKC0JR129329 | 1GKS2BKC0JR165439 | 1GKS2BKC0JR169684 | 1GKS2BKC0JR155543 | 1GKS2BKC0JR199395; 1GKS2BKC0JR193144 | 1GKS2BKC0JR100851 | 1GKS2BKC0JR166543 | 1GKS2BKC0JR132344; 1GKS2BKC0JR164193 | 1GKS2BKC0JR170284 | 1GKS2BKC0JR173038; 1GKS2BKC0JR196657 | 1GKS2BKC0JR159592 | 1GKS2BKC0JR181835 | 1GKS2BKC0JR149368 | 1GKS2BKC0JR186534; 1GKS2BKC0JR135020 | 1GKS2BKC0JR159804; 1GKS2BKC0JR194116; 1GKS2BKC0JR122476; 1GKS2BKC0JR152674; 1GKS2BKC0JR161035 | 1GKS2BKC0JR114779

1GKS2BKC0JR187196 | 1GKS2BKC0JR186808 | 1GKS2BKC0JR106388; 1GKS2BKC0JR180149; 1GKS2BKC0JR164694; 1GKS2BKC0JR183097 | 1GKS2BKC0JR151072 | 1GKS2BKC0JR116354 | 1GKS2BKC0JR156661

1GKS2BKC0JR158166; 1GKS2BKC0JR168907 | 1GKS2BKC0JR148012 | 1GKS2BKC0JR169247; 1GKS2BKC0JR194066; 1GKS2BKC0JR136524; 1GKS2BKC0JR108934; 1GKS2BKC0JR194701

1GKS2BKC0JR114121; 1GKS2BKC0JR178658 | 1GKS2BKC0JR122557 | 1GKS2BKC0JR123076; 1GKS2BKC0JR193032

1GKS2BKC0JR133798 | 1GKS2BKC0JR198487; 1GKS2BKC0JR120453 | 1GKS2BKC0JR161388; 1GKS2BKC0JR133347 | 1GKS2BKC0JR184816 | 1GKS2BKC0JR192575 | 1GKS2BKC0JR132490; 1GKS2BKC0JR151167 | 1GKS2BKC0JR144722; 1GKS2BKC0JR134112 | 1GKS2BKC0JR175422; 1GKS2BKC0JR123997 | 1GKS2BKC0JR157017; 1GKS2BKC0JR184833; 1GKS2BKC0JR140489; 1GKS2BKC0JR111378; 1GKS2BKC0JR167465; 1GKS2BKC0JR138483; 1GKS2BKC0JR143022; 1GKS2BKC0JR181804; 1GKS2BKC0JR144896

1GKS2BKC0JR120999 | 1GKS2BKC0JR166154; 1GKS2BKC0JR105824 | 1GKS2BKC0JR177218 | 1GKS2BKC0JR184489; 1GKS2BKC0JR156868 | 1GKS2BKC0JR107914 | 1GKS2BKC0JR162492 | 1GKS2BKC0JR119660

1GKS2BKC0JR143991; 1GKS2BKC0JR173041 | 1GKS2BKC0JR115026 | 1GKS2BKC0JR191264 | 1GKS2BKC0JR184721 | 1GKS2BKC0JR109307 | 1GKS2BKC0JR122770 | 1GKS2BKC0JR172651 | 1GKS2BKC0JR193354 | 1GKS2BKC0JR131128 | 1GKS2BKC0JR161326; 1GKS2BKC0JR138774 | 1GKS2BKC0JR170818 | 1GKS2BKC0JR166056; 1GKS2BKC0JR190423 | 1GKS2BKC0JR134465 | 1GKS2BKC0JR127483; 1GKS2BKC0JR128603 | 1GKS2BKC0JR176649; 1GKS2BKC0JR178367 | 1GKS2BKC0JR193046 | 1GKS2BKC0JR170446; 1GKS2BKC0JR140587 | 1GKS2BKC0JR102146 | 1GKS2BKC0JR178174 | 1GKS2BKC0JR179292 | 1GKS2BKC0JR140962 | 1GKS2BKC0JR166753 | 1GKS2BKC0JR157891 | 1GKS2BKC0JR192544 | 1GKS2BKC0JR108495 | 1GKS2BKC0JR175873; 1GKS2BKC0JR193340 | 1GKS2BKC0JR171015 | 1GKS2BKC0JR117066; 1GKS2BKC0JR120288

1GKS2BKC0JR116239; 1GKS2BKC0JR132750 | 1GKS2BKC0JR102423; 1GKS2BKC0JR142565 | 1GKS2BKC0JR148026 | 1GKS2BKC0JR147720 | 1GKS2BKC0JR156059

1GKS2BKC0JR161617 | 1GKS2BKC0JR182757 | 1GKS2BKC0JR185254; 1GKS2BKC0JR146857; 1GKS2BKC0JR142081; 1GKS2BKC0JR181530 | 1GKS2BKC0JR126091 | 1GKS2BKC0JR139858 | 1GKS2BKC0JR194052 | 1GKS2BKC0JR163335 | 1GKS2BKC0JR197176 | 1GKS2BKC0JR150276 | 1GKS2BKC0JR120971; 1GKS2BKC0JR134580; 1GKS2BKC0JR191877; 1GKS2BKC0JR120016

1GKS2BKC0JR126494 | 1GKS2BKC0JR184041 | 1GKS2BKC0JR195542; 1GKS2BKC0JR150116; 1GKS2BKC0JR158720 | 1GKS2BKC0JR147409 | 1GKS2BKC0JR110506; 1GKS2BKC0JR137494 | 1GKS2BKC0JR197906 | 1GKS2BKC0JR117102 | 1GKS2BKC0JR143604; 1GKS2BKC0JR145286; 1GKS2BKC0JR169538; 1GKS2BKC0JR111221; 1GKS2BKC0JR196934; 1GKS2BKC0JR188994 | 1GKS2BKC0JR117584 | 1GKS2BKC0JR168115

1GKS2BKC0JR118976; 1GKS2BKC0JR122381 | 1GKS2BKC0JR146437 | 1GKS2BKC0JR160127 | 1GKS2BKC0JR160323 | 1GKS2BKC0JR173976 | 1GKS2BKC0JR140895 | 1GKS2BKC0JR167840; 1GKS2BKC0JR112224

1GKS2BKC0JR107556 | 1GKS2BKC0JR165800 | 1GKS2BKC0JR156420 | 1GKS2BKC0JR139293 | 1GKS2BKC0JR133090 | 1GKS2BKC0JR186890; 1GKS2BKC0JR111283; 1GKS2BKC0JR105869; 1GKS2BKC0JR172374 | 1GKS2BKC0JR156336; 1GKS2BKC0JR196321; 1GKS2BKC0JR110148 | 1GKS2BKC0JR103300; 1GKS2BKC0JR184797; 1GKS2BKC0JR194858; 1GKS2BKC0JR179468; 1GKS2BKC0JR100476 | 1GKS2BKC0JR192043 | 1GKS2BKC0JR127161 | 1GKS2BKC0JR142291 | 1GKS2BKC0JR172827

1GKS2BKC0JR182306 | 1GKS2BKC0JR111798 | 1GKS2BKC0JR155350; 1GKS2BKC0JR165313; 1GKS2BKC0JR188364 | 1GKS2BKC0JR192186 | 1GKS2BKC0JR176053 | 1GKS2BKC0JR134613; 1GKS2BKC0JR165540; 1GKS2BKC0JR131324 | 1GKS2BKC0JR116869 | 1GKS2BKC0JR174979 | 1GKS2BKC0JR195783 | 1GKS2BKC0JR139892 | 1GKS2BKC0JR172407 | 1GKS2BKC0JR143117 | 1GKS2BKC0JR184976

1GKS2BKC0JR122008 | 1GKS2BKC0JR108481; 1GKS2BKC0JR123935 | 1GKS2BKC0JR140167

1GKS2BKC0JR153923

1GKS2BKC0JR151220 | 1GKS2BKC0JR102485 | 1GKS2BKC0JR175095; 1GKS2BKC0JR123773 | 1GKS2BKC0JR140640 | 1GKS2BKC0JR163822

1GKS2BKC0JR113325; 1GKS2BKC0JR172973; 1GKS2BKC0JR123529; 1GKS2BKC0JR159379 | 1GKS2BKC0JR150469 | 1GKS2BKC0JR180104 | 1GKS2BKC0JR155008 | 1GKS2BKC0JR143621 | 1GKS2BKC0JR169586

1GKS2BKC0JR118203; 1GKS2BKC0JR117052 | 1GKS2BKC0JR100722 | 1GKS2BKC0JR145109 | 1GKS2BKC0JR188848 | 1GKS2BKC0JR121103 | 1GKS2BKC0JR174237 | 1GKS2BKC0JR115883 | 1GKS2BKC0JR149970 | 1GKS2BKC0JR112773; 1GKS2BKC0JR171290 | 1GKS2BKC0JR112305; 1GKS2BKC0JR128679; 1GKS2BKC0JR173170; 1GKS2BKC0JR125510 | 1GKS2BKC0JR175100 | 1GKS2BKC0JR104883 | 1GKS2BKC0JR134773; 1GKS2BKC0JR144834

1GKS2BKC0JR104589 | 1GKS2BKC0JR191118 | 1GKS2BKC0JR130092; 1GKS2BKC0JR102633 | 1GKS2BKC0JR142968 | 1GKS2BKC0JR188171 | 1GKS2BKC0JR170527 | 1GKS2BKC0JR182872; 1GKS2BKC0JR144347 | 1GKS2BKC0JR160578

1GKS2BKC0JR178370

1GKS2BKC0JR118251 | 1GKS2BKC0JR122400 | 1GKS2BKC0JR199705 | 1GKS2BKC0JR174982

1GKS2BKC0JR120825 | 1GKS2BKC0JR194214; 1GKS2BKC0JR134742 | 1GKS2BKC0JR114006; 1GKS2BKC0JR148365 | 1GKS2BKC0JR103247; 1GKS2BKC0JR154215 | 1GKS2BKC0JR122624 | 1GKS2BKC0JR162749 | 1GKS2BKC0JR197307 | 1GKS2BKC0JR186551 | 1GKS2BKC0JR142484; 1GKS2BKC0JR176473; 1GKS2BKC0JR177753

1GKS2BKC0JR181625 | 1GKS2BKC0JR126186 | 1GKS2BKC0JR185366; 1GKS2BKC0JR188803; 1GKS2BKC0JR192771 | 1GKS2BKC0JR145658; 1GKS2BKC0JR138788 | 1GKS2BKC0JR159883 | 1GKS2BKC0JR133395 | 1GKS2BKC0JR120209 | 1GKS2BKC0JR176487; 1GKS2BKC0JR155459; 1GKS2BKC0JR117410; 1GKS2BKC0JR197971 | 1GKS2BKC0JR108125 | 1GKS2BKC0JR158832; 1GKS2BKC0JR126673 | 1GKS2BKC0JR106326 | 1GKS2BKC0JR197663; 1GKS2BKC0JR140900 | 1GKS2BKC0JR112935 | 1GKS2BKC0JR155610 | 1GKS2BKC0JR196710 | 1GKS2BKC0JR134532

1GKS2BKC0JR144591; 1GKS2BKC0JR196870; 1GKS2BKC0JR136538 | 1GKS2BKC0JR126396 | 1GKS2BKC0JR159964

1GKS2BKC0JR171841

1GKS2BKC0JR112921; 1GKS2BKC0JR144400; 1GKS2BKC0JR191796 | 1GKS2BKC0JR132716; 1GKS2BKC0JR196173; 1GKS2BKC0JR188574; 1GKS2BKC0JR110649 | 1GKS2BKC0JR167921 | 1GKS2BKC0JR142551 | 1GKS2BKC0JR188719; 1GKS2BKC0JR136619; 1GKS2BKC0JR163724 | 1GKS2BKC0JR192446; 1GKS2BKC0JR178708 | 1GKS2BKC0JR196741; 1GKS2BKC0JR124681; 1GKS2BKC0JR184315 | 1GKS2BKC0JR177414 | 1GKS2BKC0JR111414 | 1GKS2BKC0JR148852; 1GKS2BKC0JR127239; 1GKS2BKC0JR177011 | 1GKS2BKC0JR146924 | 1GKS2BKC0JR126866; 1GKS2BKC0JR172519 | 1GKS2BKC0JR189983; 1GKS2BKC0JR133123 | 1GKS2BKC0JR101921 | 1GKS2BKC0JR157812 | 1GKS2BKC0JR119996; 1GKS2BKC0JR121229 | 1GKS2BKC0JR147135 | 1GKS2BKC0JR114300 | 1GKS2BKC0JR168955 | 1GKS2BKC0JR174593 | 1GKS2BKC0JR130058 | 1GKS2BKC0JR192169; 1GKS2BKC0JR197579; 1GKS2BKC0JR158491 | 1GKS2BKC0JR137625 | 1GKS2BKC0JR161682 | 1GKS2BKC0JR185285 | 1GKS2BKC0JR185190 | 1GKS2BKC0JR164405 | 1GKS2BKC0JR101059

1GKS2BKC0JR193581; 1GKS2BKC0JR118833 | 1GKS2BKC0JR149323 | 1GKS2BKC0JR182287; 1GKS2BKC0JR149161; 1GKS2BKC0JR168874; 1GKS2BKC0JR169197; 1GKS2BKC0JR191457; 1GKS2BKC0JR136300; 1GKS2BKC0JR125796; 1GKS2BKC0JR183973; 1GKS2BKC0JR197940 | 1GKS2BKC0JR138371; 1GKS2BKC0JR108139 | 1GKS2BKC0JR111526 | 1GKS2BKC0JR113258; 1GKS2BKC0JR117665 | 1GKS2BKC0JR171001; 1GKS2BKC0JR140475 | 1GKS2BKC0JR139696 | 1GKS2BKC0JR180944; 1GKS2BKC0JR198327 | 1GKS2BKC0JR104124; 1GKS2BKC0JR186470 | 1GKS2BKC0JR156157 | 1GKS2BKC0JR137950; 1GKS2BKC0JR101966; 1GKS2BKC0JR184895 | 1GKS2BKC0JR113518 | 1GKS2BKC0JR112997; 1GKS2BKC0JR173945

1GKS2BKC0JR132781 | 1GKS2BKC0JR158149 | 1GKS2BKC0JR155333 | 1GKS2BKC0JR165246 | 1GKS2BKC0JR145952

1GKS2BKC0JR104656

1GKS2BKC0JR134210; 1GKS2BKC0JR120713 | 1GKS2BKC0JR154229 | 1GKS2BKC0JR127645; 1GKS2BKC0JR119416

1GKS2BKC0JR195170; 1GKS2BKC0JR198845 | 1GKS2BKC0JR187750; 1GKS2BKC0JR139262 | 1GKS2BKC0JR146616; 1GKS2BKC0JR139682; 1GKS2BKC0JR156188 | 1GKS2BKC0JR188509 | 1GKS2BKC0JR104558; 1GKS2BKC0JR177378; 1GKS2BKC0JR121036 | 1GKS2BKC0JR146728; 1GKS2BKC0JR118816 | 1GKS2BKC0JR170429; 1GKS2BKC0JR175632 | 1GKS2BKC0JR199512 | 1GKS2BKC0JR127225; 1GKS2BKC0JR149791 | 1GKS2BKC0JR137415 | 1GKS2BKC0JR162833 | 1GKS2BKC0JR120839

1GKS2BKC0JR172942 | 1GKS2BKC0JR158331; 1GKS2BKC0JR161553 | 1GKS2BKC0JR177509 | 1GKS2BKC0JR130688 | 1GKS2BKC0JR116001 | 1GKS2BKC0JR149225 | 1GKS2BKC0JR167224 | 1GKS2BKC0JR124664 | 1GKS2BKC0JR180247 | 1GKS2BKC0JR107895 | 1GKS2BKC0JR185013 | 1GKS2BKC0JR189093 | 1GKS2BKC0JR183679 | 1GKS2BKC0JR159740 | 1GKS2BKC0JR106116; 1GKS2BKC0JR146194 | 1GKS2BKC0JR196545; 1GKS2BKC0JR159432 | 1GKS2BKC0JR185996 | 1GKS2BKC0JR194990

1GKS2BKC0JR116435 | 1GKS2BKC0JR119643 | 1GKS2BKC0JR126110 | 1GKS2BKC0JR134837 | 1GKS2BKC0JR173055; 1GKS2BKC0JR194729 | 1GKS2BKC0JR102132 | 1GKS2BKC0JR134546 | 1GKS2BKC0JR136152; 1GKS2BKC0JR176778; 1GKS2BKC0JR196156; 1GKS2BKC0JR152576; 1GKS2BKC0JR106682; 1GKS2BKC0JR190793; 1GKS2BKC0JR128438 | 1GKS2BKC0JR158913; 1GKS2BKC0JR141156; 1GKS2BKC0JR162301; 1GKS2BKC0JR165389 | 1GKS2BKC0JR199722; 1GKS2BKC0JR178109 | 1GKS2BKC0JR126267; 1GKS2BKC0JR108951 | 1GKS2BKC0JR121389 | 1GKS2BKC0JR124745; 1GKS2BKC0JR152027 | 1GKS2BKC0JR158328 | 1GKS2BKC0JR158488; 1GKS2BKC0JR186212; 1GKS2BKC0JR139620; 1GKS2BKC0JR176893 | 1GKS2BKC0JR156238; 1GKS2BKC0JR164856 | 1GKS2BKC0JR153615 | 1GKS2BKC0JR186520; 1GKS2BKC0JR153808 | 1GKS2BKC0JR192222; 1GKS2BKC0JR135390 | 1GKS2BKC0JR152271; 1GKS2BKC0JR196402 | 1GKS2BKC0JR171077 | 1GKS2BKC0JR143358; 1GKS2BKC0JR103426; 1GKS2BKC0JR154831 | 1GKS2BKC0JR143408 | 1GKS2BKC0JR113535 | 1GKS2BKC0JR151993; 1GKS2BKC0JR123210 | 1GKS2BKC0JR110392; 1GKS2BKC0JR137091 | 1GKS2BKC0JR197694; 1GKS2BKC0JR192883; 1GKS2BKC0JR199686 | 1GKS2BKC0JR148348; 1GKS2BKC0JR157504 | 1GKS2BKC0JR118590

1GKS2BKC0JR178501 | 1GKS2BKC0JR199302; 1GKS2BKC0JR119979 | 1GKS2BKC0JR134207 | 1GKS2BKC0JR183438; 1GKS2BKC0JR111302

1GKS2BKC0JR142520 | 1GKS2BKC0JR104916 | 1GKS2BKC0JR167031 | 1GKS2BKC0JR119125

1GKS2BKC0JR140993 | 1GKS2BKC0JR162170 | 1GKS2BKC0JR137219 | 1GKS2BKC0JR158247 | 1GKS2BKC0JR124843 | 1GKS2BKC0JR146518 | 1GKS2BKC0JR123045 | 1GKS2BKC0JR118072 | 1GKS2BKC0JR122283 | 1GKS2BKC0JR110716 | 1GKS2BKC0JR183388 | 1GKS2BKC0JR108710 | 1GKS2BKC0JR148236 | 1GKS2BKC0JR101241 | 1GKS2BKC0JR196593 | 1GKS2BKC0JR111252 | 1GKS2BKC0JR152819 | 1GKS2BKC0JR189028 | 1GKS2BKC0JR161777 | 1GKS2BKC0JR135261 | 1GKS2BKC0JR142579; 1GKS2BKC0JR148866 | 1GKS2BKC0JR163402; 1GKS2BKC0JR182466 | 1GKS2BKC0JR161603; 1GKS2BKC0JR102275 | 1GKS2BKC0JR111381; 1GKS2BKC0JR113731 | 1GKS2BKC0JR157308; 1GKS2BKC0JR194035; 1GKS2BKC0JR185660 | 1GKS2BKC0JR199641 | 1GKS2BKC0JR151427; 1GKS2BKC0JR190261 | 1GKS2BKC0JR104074; 1GKS2BKC0JR133185 | 1GKS2BKC0JR137513 | 1GKS2BKC0JR129055 | 1GKS2BKC0JR121344 | 1GKS2BKC0JR159785 | 1GKS2BKC0JR184413 | 1GKS2BKC0JR145871; 1GKS2BKC0JR160497; 1GKS2BKC0JR173069; 1GKS2BKC0JR154022 | 1GKS2BKC0JR197467; 1GKS2BKC0JR172875; 1GKS2BKC0JR176280; 1GKS2BKC0JR102261; 1GKS2BKC0JR133767 | 1GKS2BKC0JR168275; 1GKS2BKC0JR109324

1GKS2BKC0JR164596 | 1GKS2BKC0JR130674 | 1GKS2BKC0JR152206

1GKS2BKC0JR100459 | 1GKS2BKC0JR172343 | 1GKS2BKC0JR107752 | 1GKS2BKC0JR156580; 1GKS2BKC0JR115219 | 1GKS2BKC0JR110151

1GKS2BKC0JR168051; 1GKS2BKC0JR109775 | 1GKS2BKC0JR114619; 1GKS2BKC0JR170172 | 1GKS2BKC0JR118587 | 1GKS2BKC0JR184394 | 1GKS2BKC0JR174125 | 1GKS2BKC0JR148317 | 1GKS2BKC0JR125622 | 1GKS2BKC0JR123191 | 1GKS2BKC0JR198537 | 1GKS2BKC0JR128746; 1GKS2BKC0JR181513

1GKS2BKC0JR100994 | 1GKS2BKC0JR158524 | 1GKS2BKC0JR170530 | 1GKS2BKC0JR150326 | 1GKS2BKC0JR105533; 1GKS2BKC0JR152044 | 1GKS2BKC0JR178479; 1GKS2BKC0JR150343 | 1GKS2BKC0JR162329 | 1GKS2BKC0JR160354 | 1GKS2BKC0JR171855 | 1GKS2BKC0JR125829 | 1GKS2BKC0JR125359 | 1GKS2BKC0JR168096 | 1GKS2BKC0JR158510 | 1GKS2BKC0JR130562; 1GKS2BKC0JR188476 | 1GKS2BKC0JR114457 | 1GKS2BKC0JR166560 | 1GKS2BKC0JR195153

1GKS2BKC0JR155056 | 1GKS2BKC0JR162427 | 1GKS2BKC0JR190146

1GKS2BKC0JR120937

1GKS2BKC0JR193385 | 1GKS2BKC0JR130660 | 1GKS2BKC0JR161911; 1GKS2BKC0JR124793 | 1GKS2BKC0JR152710 | 1GKS2BKC0JR197050 | 1GKS2BKC0JR159768 | 1GKS2BKC0JR182676; 1GKS2BKC0JR188350 | 1GKS2BKC0JR123739; 1GKS2BKC0JR196979; 1GKS2BKC0JR146017 | 1GKS2BKC0JR176747 | 1GKS2BKC0JR122591 | 1GKS2BKC0JR145417

1GKS2BKC0JR194584 | 1GKS2BKC0JR186940 | 1GKS2BKC0JR140637 | 1GKS2BKC0JR147670; 1GKS2BKC0JR158569; 1GKS2BKC0JR114037 | 1GKS2BKC0JR151508; 1GKS2BKC0JR182483 | 1GKS2BKC0JR177722 | 1GKS2BKC0JR161634 | 1GKS2BKC0JR146504; 1GKS2BKC0JR150570 | 1GKS2BKC0JR126172 | 1GKS2BKC0JR122980 | 1GKS2BKC0JR121859 | 1GKS2BKC0JR134871 | 1GKS2BKC0JR134126

1GKS2BKC0JR132179 | 1GKS2BKC0JR161701 | 1GKS2BKC0JR183360 | 1GKS2BKC0JR142601 | 1GKS2BKC0JR159334 | 1GKS2BKC0JR180278 | 1GKS2BKC0JR191300 | 1GKS2BKC0JR179373 | 1GKS2BKC0JR182290 | 1GKS2BKC0JR158264 | 1GKS2BKC0JR121411

1GKS2BKC0JR141951; 1GKS2BKC0JR110523 | 1GKS2BKC0JR131839; 1GKS2BKC0JR171984 | 1GKS2BKC0JR172004 | 1GKS2BKC0JR162413

1GKS2BKC0JR117553 | 1GKS2BKC0JR139469; 1GKS2BKC0JR125281 | 1GKS2BKC0JR176179

1GKS2BKC0JR192060 | 1GKS2BKC0JR122204

1GKS2BKC0JR131050; 1GKS2BKC0JR122249 | 1GKS2BKC0JR173444; 1GKS2BKC0JR160421 | 1GKS2BKC0JR107461; 1GKS2BKC0JR194648 | 1GKS2BKC0JR112417; 1GKS2BKC0JR107573; 1GKS2BKC0JR110683

1GKS2BKC0JR165165 | 1GKS2BKC0JR105287 | 1GKS2BKC0JR192107 | 1GKS2BKC0JR149984; 1GKS2BKC0JR162797; 1GKS2BKC0JR112952 | 1GKS2BKC0JR192866

1GKS2BKC0JR102759 | 1GKS2BKC0JR190485 | 1GKS2BKC0JR130139 | 1GKS2BKC0JR175047

1GKS2BKC0JR146065; 1GKS2BKC0JR139729 | 1GKS2BKC0JR128407 | 1GKS2BKC0JR139827; 1GKS2BKC0JR102194 | 1GKS2BKC0JR162511; 1GKS2BKC0JR120887 | 1GKS2BKC0JR153128; 1GKS2BKC0JR157647; 1GKS2BKC0JR164114 | 1GKS2BKC0JR135339 | 1GKS2BKC0JR100946 | 1GKS2BKC0JR179888 | 1GKS2BKC0JR159253; 1GKS2BKC0JR163030 | 1GKS2BKC0JR170320; 1GKS2BKC0JR145420 | 1GKS2BKC0JR173637 | 1GKS2BKC0JR111106

1GKS2BKC0JR166204 | 1GKS2BKC0JR183794 | 1GKS2BKC0JR122929 | 1GKS2BKC0JR149354 | 1GKS2BKC0JR179499 | 1GKS2BKC0JR120890 | 1GKS2BKC0JR159639; 1GKS2BKC0JR119237

1GKS2BKC0JR164517 | 1GKS2BKC0JR175680 | 1GKS2BKC0JR108058 | 1GKS2BKC0JR166008 | 1GKS2BKC0JR164792 | 1GKS2BKC0JR179678; 1GKS2BKC0JR164551 | 1GKS2BKC0JR116399 | 1GKS2BKC0JR127855 | 1GKS2BKC0JR195203 | 1GKS2BKC0JR138757 | 1GKS2BKC0JR138791; 1GKS2BKC0JR141660 | 1GKS2BKC0JR190003 | 1GKS2BKC0JR115530; 1GKS2BKC0JR169345 | 1GKS2BKC0JR164677 | 1GKS2BKC0JR105645; 1GKS2BKC0JR194519; 1GKS2BKC0JR144526 | 1GKS2BKC0JR118024 | 1GKS2BKC0JR103703; 1GKS2BKC0JR102678; 1GKS2BKC0JR140556; 1GKS2BKC0JR163190

1GKS2BKC0JR144235 | 1GKS2BKC0JR163285 | 1GKS2BKC0JR131677 | 1GKS2BKC0JR125992; 1GKS2BKC0JR170074; 1GKS2BKC0JR179566 | 1GKS2BKC0JR125085 | 1GKS2BKC0JR135907 | 1GKS2BKC0JR103278 | 1GKS2BKC0JR147149 | 1GKS2BKC0JR184184 | 1GKS2BKC0JR150410 | 1GKS2BKC0JR179681; 1GKS2BKC0JR116872 | 1GKS2BKC0JR118945 | 1GKS2BKC0JR100395 | 1GKS2BKC0JR171676; 1GKS2BKC0JR161147; 1GKS2BKC0JR129573; 1GKS2BKC0JR155087; 1GKS2BKC0JR101515; 1GKS2BKC0JR101837; 1GKS2BKC0JR108903 | 1GKS2BKC0JR153811; 1GKS2BKC0JR114989 | 1GKS2BKC0JR101675 | 1GKS2BKC0JR100090; 1GKS2BKC0JR172794 | 1GKS2BKC0JR170169 | 1GKS2BKC0JR109713; 1GKS2BKC0JR195475 | 1GKS2BKC0JR172679 | 1GKS2BKC0JR126611 | 1GKS2BKC0JR168518; 1GKS2BKC0JR107508; 1GKS2BKC0JR122512 | 1GKS2BKC0JR146907 | 1GKS2BKC0JR108853; 1GKS2BKC0JR167398 | 1GKS2BKC0JR192768; 1GKS2BKC0JR176585 | 1GKS2BKC0JR137835 | 1GKS2BKC0JR184640; 1GKS2BKC0JR141092 | 1GKS2BKC0JR171628; 1GKS2BKC0JR186338 | 1GKS2BKC0JR114247 | 1GKS2BKC0JR185318 | 1GKS2BKC0JR113681 | 1GKS2BKC0JR144316; 1GKS2BKC0JR120520; 1GKS2BKC0JR129234 | 1GKS2BKC0JR181771 | 1GKS2BKC0JR179129 | 1GKS2BKC0JR103913 | 1GKS2BKC0JR120873 | 1GKS2BKC0JR103183; 1GKS2BKC0JR125197; 1GKS2BKC0JR184606 | 1GKS2BKC0JR193399 | 1GKS2BKC0JR155283 | 1GKS2BKC0JR127080 | 1GKS2BKC0JR127841 | 1GKS2BKC0JR152089 | 1GKS2BKC0JR196660 | 1GKS2BKC0JR151797; 1GKS2BKC0JR125720 | 1GKS2BKC0JR129847 | 1GKS2BKC0JR178580; 1GKS2BKC0JR120095 | 1GKS2BKC0JR181480 | 1GKS2BKC0JR114149; 1GKS2BKC0JR137446; 1GKS2BKC0JR157499; 1GKS2BKC0JR156031; 1GKS2BKC0JR185349

1GKS2BKC0JR155154 | 1GKS2BKC0JR136698; 1GKS2BKC0JR186517; 1GKS2BKC0JR185903 | 1GKS2BKC0JR103698; 1GKS2BKC0JR140945 | 1GKS2BKC0JR160385 | 1GKS2BKC0JR143263

1GKS2BKC0JR177817; 1GKS2BKC0JR118928 | 1GKS2BKC0JR153999

1GKS2BKC0JR126074 | 1GKS2BKC0JR150035; 1GKS2BKC0JR141559; 1GKS2BKC0JR188039 | 1GKS2BKC0JR120338; 1GKS2BKC0JR198571; 1GKS2BKC0JR106150 | 1GKS2BKC0JR198604 | 1GKS2BKC0JR195573; 1GKS2BKC0JR157924; 1GKS2BKC0JR126687; 1GKS2BKC0JR123384; 1GKS2BKC0JR113129 | 1GKS2BKC0JR160869 | 1GKS2BKC0JR145627; 1GKS2BKC0JR125507; 1GKS2BKC0JR195072

1GKS2BKC0JR140010 | 1GKS2BKC0JR158751 | 1GKS2BKC0JR161052; 1GKS2BKC0JR167756 | 1GKS2BKC0JR125930; 1GKS2BKC0JR132182 | 1GKS2BKC0JR139035 | 1GKS2BKC0JR191748

1GKS2BKC0JR127872 | 1GKS2BKC0JR172441 | 1GKS2BKC0JR134644 | 1GKS2BKC0JR197775 | 1GKS2BKC0JR117696

1GKS2BKC0JR120629 | 1GKS2BKC0JR105788 | 1GKS2BKC0JR147006 | 1GKS2BKC0JR147166; 1GKS2BKC0JR185805; 1GKS2BKC0JR180717 | 1GKS2BKC0JR124454 | 1GKS2BKC0JR133042; 1GKS2BKC0JR108187; 1GKS2BKC0JR148382

1GKS2BKC0JR124390 | 1GKS2BKC0JR161391 | 1GKS2BKC0JR123448; 1GKS2BKC0JR167059; 1GKS2BKC0JR192723; 1GKS2BKC0JR101093; 1GKS2BKC0JR136328

1GKS2BKC0JR172682; 1GKS2BKC0JR173573; 1GKS2BKC0JR180720 | 1GKS2BKC0JR195590; 1GKS2BKC0JR160841; 1GKS2BKC0JR144249; 1GKS2BKC0JR121716 | 1GKS2BKC0JR197369; 1GKS2BKC0JR122395; 1GKS2BKC0JR160144; 1GKS2BKC0JR174058; 1GKS2BKC0JR102728

1GKS2BKC0JR111767; 1GKS2BKC0JR114748 | 1GKS2BKC0JR103202; 1GKS2BKC0JR199140 | 1GKS2BKC0JR141304 | 1GKS2BKC0JR133168

1GKS2BKC0JR156692 | 1GKS2BKC0JR157602; 1GKS2BKC0JR136653; 1GKS2BKC0JR150438; 1GKS2BKC0JR166817; 1GKS2BKC0JR180183 | 1GKS2BKC0JR153968; 1GKS2BKC0JR151301 | 1GKS2BKC0JR182922 | 1GKS2BKC0JR146633 | 1GKS2BKC0JR132747 | 1GKS2BKC0JR197145 | 1GKS2BKC0JR173380 | 1GKS2BKC0JR128875 | 1GKS2BKC0JR169989 | 1GKS2BKC0JR148141; 1GKS2BKC0JR124163 | 1GKS2BKC0JR130254; 1GKS2BKC0JR130125 | 1GKS2BKC0JR147832; 1GKS2BKC0JR164159 | 1GKS2BKC0JR167210; 1GKS2BKC0JR134188 | 1GKS2BKC0JR194598 | 1GKS2BKC0JR194410 | 1GKS2BKC0JR177719 | 1GKS2BKC0JR169202 | 1GKS2BKC0JR161925 | 1GKS2BKC0JR109033 | 1GKS2BKC0JR106200; 1GKS2BKC0JR199994; 1GKS2BKC0JR179275 | 1GKS2BKC0JR113700; 1GKS2BKC0JR117455 | 1GKS2BKC0JR123966; 1GKS2BKC0JR199607 | 1GKS2BKC0JR143375; 1GKS2BKC0JR192558 | 1GKS2BKC0JR115494; 1GKS2BKC0JR147197

1GKS2BKC0JR164954; 1GKS2BKC0JR161939 | 1GKS2BKC0JR147829 | 1GKS2BKC0JR109405

1GKS2BKC0JR191782; 1GKS2BKC0JR172889 | 1GKS2BKC0JR164467; 1GKS2BKC0JR148785 | 1GKS2BKC0JR134224 | 1GKS2BKC0JR140105 | 1GKS2BKC0JR197680 | 1GKS2BKC0JR173590; 1GKS2BKC0JR174612 | 1GKS2BKC0JR129332; 1GKS2BKC0JR181446 | 1GKS2BKC0JR122378; 1GKS2BKC0JR166252; 1GKS2BKC0JR149449; 1GKS2BKC0JR123255; 1GKS2BKC0JR141688 | 1GKS2BKC0JR127127 | 1GKS2BKC0JR107718 | 1GKS2BKC0JR161519 | 1GKS2BKC0JR143179 | 1GKS2BKC0JR150875 | 1GKS2BKC0JR122834 | 1GKS2BKC0JR113776 | 1GKS2BKC0JR170981 | 1GKS2BKC0JR161150

1GKS2BKC0JR171631 | 1GKS2BKC0JR162184; 1GKS2BKC0JR196609; 1GKS2BKC0JR137785; 1GKS2BKC0JR175954; 1GKS2BKC0JR167126; 1GKS2BKC0JR132635 | 1GKS2BKC0JR110263 | 1GKS2BKC0JR191104; 1GKS2BKC0JR197288 | 1GKS2BKC0JR100204 | 1GKS2BKC0JR197002 | 1GKS2BKC0JR184590 | 1GKS2BKC0JR178692 | 1GKS2BKC0JR198330; 1GKS2BKC0JR122123 | 1GKS2BKC0JR191488 | 1GKS2BKC0JR179244 | 1GKS2BKC0JR195797 | 1GKS2BKC0JR146955; 1GKS2BKC0JR130710; 1GKS2BKC0JR187425 | 1GKS2BKC0JR146342 | 1GKS2BKC0JR147457 | 1GKS2BKC0JR101854 | 1GKS2BKC0JR169751; 1GKS2BKC0JR117293 | 1GKS2BKC0JR175713 | 1GKS2BKC0JR123983

1GKS2BKC0JR197954; 1GKS2BKC0JR101840 | 1GKS2BKC0JR188140 | 1GKS2BKC0JR109596; 1GKS2BKC0JR184055 | 1GKS2BKC0JR125104 | 1GKS2BKC0JR112353; 1GKS2BKC0JR133686

1GKS2BKC0JR170589; 1GKS2BKC0JR148219 | 1GKS2BKC0JR132800

1GKS2BKC0JR178949; 1GKS2BKC0JR158216 | 1GKS2BKC0JR126625 | 1GKS2BKC0JR183505; 1GKS2BKC0JR139438 | 1GKS2BKC0JR174688; 1GKS2BKC0JR155753 | 1GKS2BKC0JR192642 | 1GKS2BKC0JR165828 | 1GKS2BKC0JR147295; 1GKS2BKC0JR185724 | 1GKS2BKC0JR108366 | 1GKS2BKC0JR157020 | 1GKS2BKC0JR145899; 1GKS2BKC0JR188512

1GKS2BKC0JR183374 | 1GKS2BKC0JR151685

1GKS2BKC0JR164937

1GKS2BKC0JR154991 | 1GKS2BKC0JR189398; 1GKS2BKC0JR140749; 1GKS2BKC0JR174948 | 1GKS2BKC0JR196058; 1GKS2BKC0JR106875; 1GKS2BKC0JR141979 | 1GKS2BKC0JR184332; 1GKS2BKC0JR101935; 1GKS2BKC0JR196528; 1GKS2BKC0JR192804 | 1GKS2BKC0JR193922 | 1GKS2BKC0JR101000; 1GKS2BKC0JR119481; 1GKS2BKC0JR168213 | 1GKS2BKC0JR106939; 1GKS2BKC0JR105497 | 1GKS2BKC0JR112160

1GKS2BKC0JR169829 | 1GKS2BKC0JR135597

1GKS2BKC0JR183228; 1GKS2BKC0JR158944

1GKS2BKC0JR197209 | 1GKS2BKC0JR102860 | 1GKS2BKC0JR140461 | 1GKS2BKC0JR136488 | 1GKS2BKC0JR129394 | 1GKS2BKC0JR152075 | 1GKS2BKC0JR139679 | 1GKS2BKC0JR110425 | 1GKS2BKC0JR131453 | 1GKS2BKC0JR176067

1GKS2BKC0JR111459; 1GKS2BKC0JR172245 | 1GKS2BKC0JR101613 | 1GKS2BKC0JR194150; 1GKS2BKC0JR187649 | 1GKS2BKC0JR154067

1GKS2BKC0JR186680 | 1GKS2BKC0JR100574 | 1GKS2BKC0JR124289 | 1GKS2BKC0JR195766 | 1GKS2BKC0JR189238 | 1GKS2BKC0JR156885 | 1GKS2BKC0JR132036 | 1GKS2BKC0JR190129 | 1GKS2BKC0JR187523 | 1GKS2BKC0JR134577 | 1GKS2BKC0JR145224; 1GKS2BKC0JR178286; 1GKS2BKC0JR167871

1GKS2BKC0JR162525; 1GKS2BKC0JR164842; 1GKS2BKC0JR198585 | 1GKS2BKC0JR153985 | 1GKS2BKC0JR172276; 1GKS2BKC0JR137544; 1GKS2BKC0JR125913 | 1GKS2BKC0JR167854; 1GKS2BKC0JR118685; 1GKS2BKC0JR104513 | 1GKS2BKC0JR109646; 1GKS2BKC0JR189319; 1GKS2BKC0JR126382; 1GKS2BKC0JR141657; 1GKS2BKC0JR129475

1GKS2BKC0JR136992

1GKS2BKC0JR131582; 1GKS2BKC0JR152867 | 1GKS2BKC0JR196027 | 1GKS2BKC0JR175114; 1GKS2BKC0JR194908; 1GKS2BKC0JR157843; 1GKS2BKC0JR109629; 1GKS2BKC0JR186324 | 1GKS2BKC0JR115625 | 1GKS2BKC0JR199946; 1GKS2BKC0JR172892; 1GKS2BKC0JR149564 | 1GKS2BKC0JR199218 | 1GKS2BKC0JR140797

1GKS2BKC0JR183567; 1GKS2BKC0JR149760 | 1GKS2BKC0JR165957 | 1GKS2BKC0JR135745; 1GKS2BKC0JR121571 | 1GKS2BKC0JR169622 | 1GKS2BKC0JR108772; 1GKS2BKC0JR121912; 1GKS2BKC0JR199798; 1GKS2BKC0JR139360 | 1GKS2BKC0JR177042 | 1GKS2BKC0JR110330 | 1GKS2BKC0JR141349

1GKS2BKC0JR103670; 1GKS2BKC0JR126589 | 1GKS2BKC0JR152609 | 1GKS2BKC0JR187179 | 1GKS2BKC0JR105256 | 1GKS2BKC0JR182211 | 1GKS2BKC0JR139987 | 1GKS2BKC0JR190552 | 1GKS2BKC0JR154683 | 1GKS2BKC0JR195010 | 1GKS2BKC0JR160452 | 1GKS2BKC0JR180250; 1GKS2BKC0JR144204 | 1GKS2BKC0JR156496

1GKS2BKC0JR165134 | 1GKS2BKC0JR185688 | 1GKS2BKC0JR149855; 1GKS2BKC0JR179406 | 1GKS2BKC0JR104446 | 1GKS2BKC0JR106696

1GKS2BKC0JR129489 | 1GKS2BKC0JR134322 | 1GKS2BKC0JR196867 | 1GKS2BKC0JR159107 | 1GKS2BKC0JR137558; 1GKS2BKC0JR133039; 1GKS2BKC0JR117228

1GKS2BKC0JR170561; 1GKS2BKC0JR197811

1GKS2BKC0JR186243; 1GKS2BKC0JR106519

1GKS2BKC0JR182998 | 1GKS2BKC0JR148835; 1GKS2BKC0JR132845 | 1GKS2BKC0JR133011 | 1GKS2BKC0JR103328 | 1GKS2BKC0JR155929; 1GKS2BKC0JR183813 | 1GKS2BKC0JR149483 | 1GKS2BKC0JR119478; 1GKS2BKC0JR167918; 1GKS2BKC0JR194715; 1GKS2BKC0JR181379 | 1GKS2BKC0JR141965

1GKS2BKC0JR155025

1GKS2BKC0JR149550; 1GKS2BKC0JR196349 | 1GKS2BKC0JR139441 | 1GKS2BKC0JR189112 | 1GKS2BKC0JR185237 | 1GKS2BKC0JR174335 | 1GKS2BKC0JR155848; 1GKS2BKC0JR129122; 1GKS2BKC0JR180801 | 1GKS2BKC0JR183858; 1GKS2BKC0JR163187 | 1GKS2BKC0JR110859

1GKS2BKC0JR100316 | 1GKS2BKC0JR133459 | 1GKS2BKC0JR180880; 1GKS2BKC0JR111039 | 1GKS2BKC0JR109811; 1GKS2BKC0JR110845

1GKS2BKC0JR181690 | 1GKS2BKC0JR149936 | 1GKS2BKC0JR176408 | 1GKS2BKC0JR125247 | 1GKS2BKC0JR127838 | 1GKS2BKC0JR155980

1GKS2BKC0JR179647 | 1GKS2BKC0JR150780; 1GKS2BKC0JR135888; 1GKS2BKC0JR180829 | 1GKS2BKC0JR178076 | 1GKS2BKC0JR112966; 1GKS2BKC0JR198411 | 1GKS2BKC0JR176389 | 1GKS2BKC0JR150021; 1GKS2BKC0JR165909; 1GKS2BKC0JR114409; 1GKS2BKC0JR169524 | 1GKS2BKC0JR161083 | 1GKS2BKC0JR130738 | 1GKS2BKC0JR148415 | 1GKS2BKC0JR158393 | 1GKS2BKC0JR199154 | 1GKS2BKC0JR125250; 1GKS2BKC0JR115639 | 1GKS2BKC0JR181298 | 1GKS2BKC0JR179700; 1GKS2BKC0JR159866 | 1GKS2BKC0JR181673 | 1GKS2BKC0JR151766 | 1GKS2BKC0JR148110 | 1GKS2BKC0JR153355 | 1GKS2BKC0JR121747 | 1GKS2BKC0JR127211 | 1GKS2BKC0JR104978; 1GKS2BKC0JR146762 | 1GKS2BKC0JR161018; 1GKS2BKC0JR132103; 1GKS2BKC0JR174531; 1GKS2BKC0JR163366

1GKS2BKC0JR156871; 1GKS2BKC0JR139228; 1GKS2BKC0JR119612 | 1GKS2BKC0JR198182; 1GKS2BKC0JR123921 | 1GKS2BKC0JR129668 | 1GKS2BKC0JR105726 | 1GKS2BKC0JR169362; 1GKS2BKC0JR110974 | 1GKS2BKC0JR167692; 1GKS2BKC0JR167322

1GKS2BKC0JR143585 | 1GKS2BKC0JR109503 | 1GKS2BKC0JR128973 | 1GKS2BKC0JR110201; 1GKS2BKC0JR194195; 1GKS2BKC0JR104432 | 1GKS2BKC0JR136054; 1GKS2BKC0JR191281 | 1GKS2BKC0JR197257 | 1GKS2BKC0JR152156; 1GKS2BKC0JR101790; 1GKS2BKC0JR115088 | 1GKS2BKC0JR143036 | 1GKS2BKC0JR141805; 1GKS2BKC0JR118878; 1GKS2BKC0JR155722 | 1GKS2BKC0JR116998

1GKS2BKC0JR170799

1GKS2BKC0JR157860; 1GKS2BKC0JR132943; 1GKS2BKC0JR167143 | 1GKS2BKC0JR145174 | 1GKS2BKC0JR113342

1GKS2BKC0JR168664; 1GKS2BKC0JR121070 | 1GKS2BKC0JR175937 | 1GKS2BKC0JR100686; 1GKS2BKC0JR146700; 1GKS2BKC0JR114443 | 1GKS2BKC0JR129038 | 1GKS2BKC0JR135695 | 1GKS2BKC0JR121988 | 1GKS2BKC0JR153775 | 1GKS2BKC0JR138208 | 1GKS2BKC0JR169863 | 1GKS2BKC0JR109548 | 1GKS2BKC0JR133252 | 1GKS2BKC0JR155090; 1GKS2BKC0JR185951 | 1GKS2BKC0JR147040

1GKS2BKC0JR172701 | 1GKS2BKC0JR144655; 1GKS2BKC0JR126706 | 1GKS2BKC0JR112515 | 1GKS2BKC0JR197131; 1GKS2BKC0JR192012 | 1GKS2BKC0JR166591 | 1GKS2BKC0JR195136; 1GKS2BKC0JR130190 | 1GKS2BKC0JR108688 | 1GKS2BKC0JR174223; 1GKS2BKC0JR113020 | 1GKS2BKC0JR195430 | 1GKS2BKC0JR114667; 1GKS2BKC0JR105371 | 1GKS2BKC0JR102034 | 1GKS2BKC0JR169426 | 1GKS2BKC0JR104060; 1GKS2BKC0JR107749 | 1GKS2BKC0JR164176 | 1GKS2BKC0JR132859 | 1GKS2BKC0JR195931; 1GKS2BKC0JR116970; 1GKS2BKC0JR160046

1GKS2BKC0JR129251; 1GKS2BKC0JR169068; 1GKS2BKC0JR160628 | 1GKS2BKC0JR191247 | 1GKS2BKC0JR177400 | 1GKS2BKC0JR117567 | 1GKS2BKC0JR182001 | 1GKS2BKC0JR101112; 1GKS2BKC0JR106598 | 1GKS2BKC0JR111977; 1GKS2BKC0JR166638; 1GKS2BKC0JR144610 | 1GKS2BKC0JR113812 | 1GKS2BKC0JR119982

1GKS2BKC0JR191863; 1GKS2BKC0JR166641 | 1GKS2BKC0JR113728; 1GKS2BKC0JR123885; 1GKS2BKC0JR164050 | 1GKS2BKC0JR195315 | 1GKS2BKC0JR102941 | 1GKS2BKC0JR137818 | 1GKS2BKC0JR127015 | 1GKS2BKC0JR120808 | 1GKS2BKC0JR138466; 1GKS2BKC0JR116287; 1GKS2BKC0JR137897

1GKS2BKC0JR102180

1GKS2BKC0JR123482; 1GKS2BKC0JR133834 | 1GKS2BKC0JR127273 | 1GKS2BKC0JR141755; 1GKS2BKC0JR188834 | 1GKS2BKC0JR160032; 1GKS2BKC0JR118766

1GKS2BKC0JR102907; 1GKS2BKC0JR174416 | 1GKS2BKC0JR122817 | 1GKS2BKC0JR153338 | 1GKS2BKC0JR138287; 1GKS2BKC0JR174741

1GKS2BKC0JR168714; 1GKS2BKC0JR191569 | 1GKS2BKC0JR126057 | 1GKS2BKC0JR153792 | 1GKS2BKC0JR174903 | 1GKS2BKC0JR134787 | 1GKS2BKC0JR100929 | 1GKS2BKC0JR122414 | 1GKS2BKC0JR108044 | 1GKS2BKC0JR111087 | 1GKS2BKC0JR157440 | 1GKS2BKC0JR142792 | 1GKS2BKC0JR160645 | 1GKS2BKC0JR189725 | 1GKS2BKC0JR145336

1GKS2BKC0JR144882 | 1GKS2BKC0JR141934

1GKS2BKC0JR165795; 1GKS2BKC0JR157664 | 1GKS2BKC0JR195007; 1GKS2BKC0JR124857; 1GKS2BKC0JR107802 | 1GKS2BKC0JR105421 | 1GKS2BKC0JR131436 | 1GKS2BKC0JR162010 | 1GKS2BKC0JR189255; 1GKS2BKC0JR120792 | 1GKS2BKC0JR190437 | 1GKS2BKC0JR164470 | 1GKS2BKC0JR197551 | 1GKS2BKC0JR161746; 1GKS2BKC0JR192172; 1GKS2BKC0JR150715 | 1GKS2BKC0JR105208 | 1GKS2BKC0JR183942 | 1GKS2BKC0JR144767; 1GKS2BKC0JR180023; 1GKS2BKC0JR178062; 1GKS2BKC0JR112711

1GKS2BKC0JR167353 | 1GKS2BKC0JR147071 | 1GKS2BKC0JR118296; 1GKS2BKC0JR108027; 1GKS2BKC0JR122154 | 1GKS2BKC0JR105838 | 1GKS2BKC0JR158233 | 1GKS2BKC0JR189627

1GKS2BKC0JR113924 | 1GKS2BKC0JR190034 | 1GKS2BKC0JR195461; 1GKS2BKC0JR142257; 1GKS2BKC0JR136930 | 1GKS2BKC0JR139214; 1GKS2BKC0JR146163

1GKS2BKC0JR124468 | 1GKS2BKC0JR144560 | 1GKS2BKC0JR127967 | 1GKS2BKC0JR163884; 1GKS2BKC0JR164453; 1GKS2BKC0JR118007 | 1GKS2BKC0JR125734 | 1GKS2BKC0JR174710; 1GKS2BKC0JR160466; 1GKS2BKC0JR193984 | 1GKS2BKC0JR178126 | 1GKS2BKC0JR187876 | 1GKS2BKC0JR106763; 1GKS2BKC0JR182046 | 1GKS2BKC0JR170639 | 1GKS2BKC0JR141299; 1GKS2BKC0JR179535; 1GKS2BKC0JR151038; 1GKS2BKC0JR185268; 1GKS2BKC0JR124731; 1GKS2BKC0JR168020; 1GKS2BKC0JR158460; 1GKS2BKC0JR121991; 1GKS2BKC0JR189367 | 1GKS2BKC0JR170382

1GKS2BKC0JR175579; 1GKS2BKC0JR104639 | 1GKS2BKC0JR125605 | 1GKS2BKC0JR111882 | 1GKS2BKC0JR116757; 1GKS2BKC0JR112532 | 1GKS2BKC0JR132389 | 1GKS2BKC0JR169409 | 1GKS2BKC0JR129640; 1GKS2BKC0JR188218; 1GKS2BKC0JR179972 | 1GKS2BKC0JR158006 | 1GKS2BKC0JR113678; 1GKS2BKC0JR176862

1GKS2BKC0JR162251; 1GKS2BKC0JR148608 | 1GKS2BKC0JR139648 | 1GKS2BKC0JR135440; 1GKS2BKC0JR174075; 1GKS2BKC0JR120632 | 1GKS2BKC0JR175761

1GKS2BKC0JR146793 | 1GKS2BKC0JR188042; 1GKS2BKC0JR179485 | 1GKS2BKC0JR142498 | 1GKS2BKC0JR115396; 1GKS2BKC0JR102955; 1GKS2BKC0JR172584 | 1GKS2BKC0JR146115; 1GKS2BKC0JR146132 | 1GKS2BKC0JR192639; 1GKS2BKC0JR180300; 1GKS2BKC0JR149421; 1GKS2BKC0JR136376 | 1GKS2BKC0JR163741; 1GKS2BKC0JR175257 | 1GKS2BKC0JR130724; 1GKS2BKC0JR186307 | 1GKS2BKC0JR192236 | 1GKS2BKC0JR151105 | 1GKS2BKC0JR176599 | 1GKS2BKC0JR167093 | 1GKS2BKC0JR114264; 1GKS2BKC0JR108271 | 1GKS2BKC0JR163450 | 1GKS2BKC0JR132294 | 1GKS2BKC0JR191989 | 1GKS2BKC0JR164260; 1GKS2BKC0JR115480 | 1GKS2BKC0JR173234; 1GKS2BKC0JR179230 | 1GKS2BKC0JR161410 | 1GKS2BKC0JR142078; 1GKS2BKC0JR188011

1GKS2BKC0JR114331; 1GKS2BKC0JR159298; 1GKS2BKC0JR196089 | 1GKS2BKC0JR117679; 1GKS2BKC0JR136149 | 1GKS2BKC0JR145935; 1GKS2BKC0JR153484 | 1GKS2BKC0JR199025 | 1GKS2BKC0JR126916 | 1GKS2BKC0JR175503 | 1GKS2BKC0JR119271; 1GKS2BKC0JR115429 | 1GKS2BKC0JR163013 | 1GKS2BKC0JR180359; 1GKS2BKC0JR139925 | 1GKS2BKC0JR145014 | 1GKS2BKC0JR121098; 1GKS2BKC0JR133400 | 1GKS2BKC0JR163979

1GKS2BKC0JR185111 | 1GKS2BKC0JR131243

1GKS2BKC0JR167837; 1GKS2BKC0JR163173 | 1GKS2BKC0JR135969

1GKS2BKC0JR125619; 1GKS2BKC0JR166526 | 1GKS2BKC0JR186646 | 1GKS2BKC0JR144462; 1GKS2BKC0JR112577 | 1GKS2BKC0JR100879 | 1GKS2BKC0JR121585 | 1GKS2BKC0JR159902 | 1GKS2BKC0JR193662; 1GKS2BKC0JR115253 | 1GKS2BKC0JR108898; 1GKS2BKC0JR106956; 1GKS2BKC0JR199977 | 1GKS2BKC0JR146244 | 1GKS2BKC0JR133672 | 1GKS2BKC0JR188896

1GKS2BKC0JR176246 | 1GKS2BKC0JR102258 | 1GKS2BKC0JR148284; 1GKS2BKC0JR132604; 1GKS2BKC0JR125149; 1GKS2BKC0JR107606 | 1GKS2BKC0JR137799; 1GKS2BKC0JR142825 | 1GKS2BKC0JR128035 | 1GKS2BKC0JR159947; 1GKS2BKC0JR138421 | 1GKS2BKC0JR151959; 1GKS2BKC0JR118279 | 1GKS2BKC0JR176344; 1GKS2BKC0JR190406; 1GKS2BKC0JR108352 | 1GKS2BKC0JR150004 | 1GKS2BKC0JR111929 | 1GKS2BKC0JR171886; 1GKS2BKC0JR176439 | 1GKS2BKC0JR152531 | 1GKS2BKC0JR100753 | 1GKS2BKC0JR131761 | 1GKS2BKC0JR160712 | 1GKS2BKC0JR115074 | 1GKS2BKC0JR147944 | 1GKS2BKC0JR117651 | 1GKS2BKC0JR187490 | 1GKS2BKC0JR103801 | 1GKS2BKC0JR179325 | 1GKS2BKC0JR172049 | 1GKS2BKC0JR179261 | 1GKS2BKC0JR106987 | 1GKS2BKC0JR189451; 1GKS2BKC0JR119495 | 1GKS2BKC0JR168339; 1GKS2BKC0JR128195; 1GKS2BKC0JR134109 | 1GKS2BKC0JR182127 | 1GKS2BKC0JR190678; 1GKS2BKC0JR107315 | 1GKS2BKC0JR135938 | 1GKS2BKC0JR159057 | 1GKS2BKC0JR159236; 1GKS2BKC0JR192754 | 1GKS2BKC0JR156675 | 1GKS2BKC0JR143747; 1GKS2BKC0JR175355; 1GKS2BKC0JR191717; 1GKS2BKC0JR142341; 1GKS2BKC0JR195718 | 1GKS2BKC0JR152934 | 1GKS2BKC0JR171399 | 1GKS2BKC0JR168695 | 1GKS2BKC0JR150164 | 1GKS2BKC0JR141318 | 1GKS2BKC0JR111476; 1GKS2BKC0JR146597; 1GKS2BKC0JR113101 | 1GKS2BKC0JR171662 | 1GKS2BKC0JR132876 | 1GKS2BKC0JR192625; 1GKS2BKC0JR173525; 1GKS2BKC0JR197730 | 1GKS2BKC0JR142209 | 1GKS2BKC0JR133851 | 1GKS2BKC0JR137155 | 1GKS2BKC0JR173184; 1GKS2BKC0JR102650; 1GKS2BKC0JR118170 | 1GKS2BKC0JR143456; 1GKS2BKC0JR107976 | 1GKS2BKC0JR196285 | 1GKS2BKC0JR154084 | 1GKS2BKC0JR104205 | 1GKS2BKC0JR152240 | 1GKS2BKC0JR152478; 1GKS2BKC0JR199591; 1GKS2BKC0JR155834 | 1GKS2BKC0JR104141 | 1GKS2BKC0JR178935 | 1GKS2BKC0JR194844 | 1GKS2BKC0JR119917 | 1GKS2BKC0JR194391; 1GKS2BKC0JR128519 | 1GKS2BKC0JR121294; 1GKS2BKC0JR165697 | 1GKS2BKC0JR125328; 1GKS2BKC0JR195234 | 1GKS2BKC0JR122848 | 1GKS2BKC0JR164680 | 1GKS2BKC0JR152349

1GKS2BKC0JR110909; 1GKS2BKC0JR167482; 1GKS2BKC0JR169152

1GKS2BKC0JR113132; 1GKS2BKC0JR141884 | 1GKS2BKC0JR104530; 1GKS2BKC0JR194083; 1GKS2BKC0JR113065 | 1GKS2BKC0JR102664 | 1GKS2BKC0JR115043 | 1GKS2BKC0JR102762 | 1GKS2BKC0JR177557 | 1GKS2BKC0JR141402 | 1GKS2BKC0JR101501 | 1GKS2BKC0JR138726 | 1GKS2BKC0JR119383 | 1GKS2BKC0JR118881 | 1GKS2BKC0JR190020; 1GKS2BKC0JR128634 | 1GKS2BKC0JR172178; 1GKS2BKC0JR161407; 1GKS2BKC0JR197341 | 1GKS2BKC0JR146101 | 1GKS2BKC0JR176201; 1GKS2BKC0JR173542; 1GKS2BKC0JR154313 | 1GKS2BKC0JR173282

1GKS2BKC0JR145482 | 1GKS2BKC0JR179258 | 1GKS2BKC0JR148477

1GKS2BKC0JR148947; 1GKS2BKC0JR159205; 1GKS2BKC0JR167188 | 1GKS2BKC0JR152030 | 1GKS2BKC0JR105807 | 1GKS2BKC0JR153209 | 1GKS2BKC0JR126026 | 1GKS2BKC0JR148592; 1GKS2BKC0JR191068; 1GKS2BKC0JR155588 | 1GKS2BKC0JR101983 | 1GKS2BKC0JR107329; 1GKS2BKC0JR171046 | 1GKS2BKC0JR198053 | 1GKS2BKC0JR166848 | 1GKS2BKC0JR167806 | 1GKS2BKC0JR141450 | 1GKS2BKC0JR131422 | 1GKS2BKC0JR134157 | 1GKS2BKC0JR172925; 1GKS2BKC0JR106083; 1GKS2BKC0JR150729 | 1GKS2BKC0JR156790 | 1GKS2BKC0JR150990; 1GKS2BKC0JR185223 | 1GKS2BKC0JR177395 | 1GKS2BKC0JR149158 | 1GKS2BKC0JR109887

1GKS2BKC0JR137172 | 1GKS2BKC0JR157518 | 1GKS2BKC0JR196237 | 1GKS2BKC0JR197985 | 1GKS2BKC0JR175856 | 1GKS2BKC0JR189501 | 1GKS2BKC0JR143294; 1GKS2BKC0JR191698 | 1GKS2BKC0JR139343 | 1GKS2BKC0JR190664 | 1GKS2BKC0JR135955; 1GKS2BKC0JR193290 | 1GKS2BKC0JR101420 | 1GKS2BKC0JR172388 | 1GKS2BKC0JR175274; 1GKS2BKC0JR174643; 1GKS2BKC0JR132280 | 1GKS2BKC0JR192267

1GKS2BKC0JR110389 | 1GKS2BKC0JR140539 | 1GKS2BKC0JR110232; 1GKS2BKC0JR193726; 1GKS2BKC0JR110912 | 1GKS2BKC0JR190745; 1GKS2BKC0JR178577 | 1GKS2BKC0JR168406 | 1GKS2BKC0JR132098 | 1GKS2BKC0JR111445; 1GKS2BKC0JR160788; 1GKS2BKC0JR111199 | 1GKS2BKC0JR111056 | 1GKS2BKC0JR160581 | 1GKS2BKC0JR143909; 1GKS2BKC0JR158670 | 1GKS2BKC0JR131209; 1GKS2BKC0JR102602 | 1GKS2BKC0JR158877 | 1GKS2BKC0JR106455 | 1GKS2BKC0JR191359; 1GKS2BKC0JR107699; 1GKS2BKC0JR104723 | 1GKS2BKC0JR124826 | 1GKS2BKC0JR125684 | 1GKS2BKC0JR185108 | 1GKS2BKC0JR185710 | 1GKS2BKC0JR157356; 1GKS2BKC0JR149922 | 1GKS2BKC0JR167689; 1GKS2BKC0JR198523 | 1GKS2BKC0JR186033; 1GKS2BKC0JR157261 | 1GKS2BKC0JR139245 | 1GKS2BKC0JR101451 | 1GKS2BKC0JR144669 | 1GKS2BKC0JR138614 | 1GKS2BKC0JR116693

1GKS2BKC0JR103233; 1GKS2BKC0JR198568 | 1GKS2BKC0JR187103 | 1GKS2BKC0JR163657

1GKS2BKC0JR113938 | 1GKS2BKC0JR181494; 1GKS2BKC0JR198070; 1GKS2BKC0JR186856 | 1GKS2BKC0JR118010

1GKS2BKC0JR168082 | 1GKS2BKC0JR166929 | 1GKS2BKC0JR104785; 1GKS2BKC0JR182029 | 1GKS2BKC0JR138662 | 1GKS2BKC0JR126379; 1GKS2BKC0JR106245

1GKS2BKC0JR152920 | 1GKS2BKC0JR181740 | 1GKS2BKC0JR104396; 1GKS2BKC0JR158443; 1GKS2BKC0JR178885 | 1GKS2BKC0JR133915 | 1GKS2BKC0JR165490 | 1GKS2BKC0JR136037 | 1GKS2BKC0JR195038; 1GKS2BKC0JR104575; 1GKS2BKC0JR127578 | 1GKS2BKC0JR118931; 1GKS2BKC0JR108528; 1GKS2BKC0JR152996 | 1GKS2BKC0JR141903; 1GKS2BKC0JR119786; 1GKS2BKC0JR182614

1GKS2BKC0JR118556 | 1GKS2BKC0JR129587 | 1GKS2BKC0JR110456; 1GKS2BKC0JR100221

1GKS2BKC0JR168812

1GKS2BKC0JR144879; 1GKS2BKC0JR187974 | 1GKS2BKC0JR133865 | 1GKS2BKC0JR149824; 1GKS2BKC0JR165988 | 1GKS2BKC0JR183147; 1GKS2BKC0JR105970 | 1GKS2BKC0JR195363 | 1GKS2BKC0JR115611; 1GKS2BKC0JR176327 | 1GKS2BKC0JR199901 | 1GKS2BKC0JR119187; 1GKS2BKC0JR171306; 1GKS2BKC0JR171726 | 1GKS2BKC0JR105872 | 1GKS2BKC0JR146647; 1GKS2BKC0JR174271; 1GKS2BKC0JR157230

1GKS2BKC0JR165215 | 1GKS2BKC0JR124275; 1GKS2BKC0JR180684 | 1GKS2BKC0JR152917 | 1GKS2BKC0JR159849 | 1GKS2BKC0JR132666 | 1GKS2BKC0JR168602 | 1GKS2BKC0JR101224 | 1GKS2BKC0JR117892 | 1GKS2BKC0JR168373 | 1GKS2BKC0JR104379 | 1GKS2BKC0JR153498; 1GKS2BKC0JR173797

1GKS2BKC0JR166672; 1GKS2BKC0JR117598; 1GKS2BKC0JR145983; 1GKS2BKC0JR121781 | 1GKS2BKC0JR175162; 1GKS2BKC0JR179938; 1GKS2BKC0JR136703 | 1GKS2BKC0JR123059 | 1GKS2BKC0JR142775; 1GKS2BKC0JR130500 | 1GKS2BKC0JR135857 | 1GKS2BKC0JR138323 | 1GKS2BKC0JR190440 | 1GKS2BKC0JR129430; 1GKS2BKC0JR111848; 1GKS2BKC0JR105743; 1GKS2BKC0JR183584 | 1GKS2BKC0JR118993; 1GKS2BKC0JR171323; 1GKS2BKC0JR163318 | 1GKS2BKC0JR183598 | 1GKS2BKC0JR161861 | 1GKS2BKC0JR181768 | 1GKS2BKC0JR187215; 1GKS2BKC0JR185593; 1GKS2BKC0JR154005 | 1GKS2BKC0JR191667; 1GKS2BKC0JR132330 | 1GKS2BKC0JR149399 | 1GKS2BKC0JR186906 | 1GKS2BKC0JR135549 | 1GKS2BKC0JR136085

1GKS2BKC0JR110764 | 1GKS2BKC0JR146552 | 1GKS2BKC0JR102213 | 1GKS2BKC0JR146809; 1GKS2BKC0JR169605 | 1GKS2BKC0JR104866 | 1GKS2BKC0JR178904 | 1GKS2BKC0JR193712 | 1GKS2BKC0JR155302; 1GKS2BKC0JR172181; 1GKS2BKC0JR106407; 1GKS2BKC0JR161875; 1GKS2BKC0JR194326; 1GKS2BKC0JR116340 | 1GKS2BKC0JR129718 | 1GKS2BKC0JR126253 | 1GKS2BKC0JR121540; 1GKS2BKC0JR131369 | 1GKS2BKC0JR121165 | 1GKS2BKC0JR122574

1GKS2BKC0JR148043 | 1GKS2BKC0JR120355

1GKS2BKC0JR196318 | 1GKS2BKC0JR163786 | 1GKS2BKC0JR149967 | 1GKS2BKC0JR193676 | 1GKS2BKC0JR170687; 1GKS2BKC0JR120534 | 1GKS2BKC0JR163500; 1GKS2BKC0JR101322; 1GKS2BKC0JR164615 | 1GKS2BKC0JR170897; 1GKS2BKC0JR171998; 1GKS2BKC0JR107055; 1GKS2BKC0JR149998; 1GKS2BKC0JR180491; 1GKS2BKC0JR188753; 1GKS2BKC0JR173010 | 1GKS2BKC0JR178384; 1GKS2BKC0JR144087 | 1GKS2BKC0JR159348 | 1GKS2BKC0JR130481 | 1GKS2BKC0JR114765 | 1GKS2BKC0JR147054; 1GKS2BKC0JR174626 | 1GKS2BKC0JR125183 | 1GKS2BKC0JR143392 | 1GKS2BKC0JR158779 | 1GKS2BKC0JR172326

1GKS2BKC0JR184296 | 1GKS2BKC0JR169037; 1GKS2BKC0JR155946; 1GKS2BKC0JR130156 | 1GKS2BKC0JR128326; 1GKS2BKC0JR167613; 1GKS2BKC0JR122140; 1GKS2BKC0JR100008 | 1GKS2BKC0JR196531; 1GKS2BKC0JR138869 | 1GKS2BKC0JR174769; 1GKS2BKC0JR156613 | 1GKS2BKC0JR114913; 1GKS2BKC0JR124051; 1GKS2BKC0JR103622 | 1GKS2BKC0JR126477; 1GKS2BKC0JR158734; 1GKS2BKC0JR156191 | 1GKS2BKC0JR121246 | 1GKS2BKC0JR188056 | 1GKS2BKC0JR103054; 1GKS2BKC0JR183164; 1GKS2BKC0JR168843; 1GKS2BKC0JR152660 | 1GKS2BKC0JR144946 | 1GKS2BKC0JR108870; 1GKS2BKC0JR189031 | 1GKS2BKC0JR152724; 1GKS2BKC0JR191135 | 1GKS2BKC0JR177820; 1GKS2BKC0JR196416; 1GKS2BKC0JR128097; 1GKS2BKC0JR151184; 1GKS2BKC0JR185464; 1GKS2BKC0JR156823 | 1GKS2BKC0JR181351 | 1GKS2BKC0JR172360; 1GKS2BKC0JR155560; 1GKS2BKC0JR166431 | 1GKS2BKC0JR167207; 1GKS2BKC0JR187599 | 1GKS2BKC0JR128312; 1GKS2BKC0JR144252 | 1GKS2BKC0JR136183 | 1GKS2BKC0JR142646; 1GKS2BKC0JR183035 | 1GKS2BKC0JR112403; 1GKS2BKC0JR151489 | 1GKS2BKC0JR182421 | 1GKS2BKC0JR127984 | 1GKS2BKC0JR115057; 1GKS2BKC0JR118394 | 1GKS2BKC0JR110537; 1GKS2BKC0JR191474; 1GKS2BKC0JR191085 | 1GKS2BKC0JR116922 | 1GKS2BKC0JR105676 | 1GKS2BKC0JR166476; 1GKS2BKC0JR166123 | 1GKS2BKC0JR105404; 1GKS2BKC0JR171497; 1GKS2BKC0JR130772 | 1GKS2BKC0JR102535; 1GKS2BKC0JR165523 | 1GKS2BKC0JR151279 | 1GKS2BKC0JR195959; 1GKS2BKC0JR158801; 1GKS2BKC0JR175002 | 1GKS2BKC0JR189174 | 1GKS2BKC0JR155901 | 1GKS2BKC0JR123143

1GKS2BKC0JR179132; 1GKS2BKC0JR136667 | 1GKS2BKC0JR113454 | 1GKS2BKC0JR183116; 1GKS2BKC0JR131890 | 1GKS2BKC0JR148172 | 1GKS2BKC0JR120047; 1GKS2BKC0JR199784 | 1GKS2BKC0JR174285 | 1GKS2BKC0JR195685; 1GKS2BKC0JR180331 | 1GKS2BKC0JR139844;
The VIN belongs to a Gmc.
The specific model is a Yukon according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GKS2BKC0JR1.
1GKS2BKC0JR128861; 1GKS2BKC0JR152402

1GKS2BKC0JR116290; 1GKS2BKC0JR130819 | 1GKS2BKC0JR125443 | 1GKS2BKC0JR130531; 1GKS2BKC0JR150682; 1GKS2BKC0JR141125; 1GKS2BKC0JR182399 | 1GKS2BKC0JR147555; 1GKS2BKC0JR196013 | 1GKS2BKC0JR172617 | 1GKS2BKC0JR188655; 1GKS2BKC0JR181012

1GKS2BKC0JR135664 | 1GKS2BKC0JR166512 | 1GKS2BKC0JR154568 | 1GKS2BKC0JR102390

1GKS2BKC0JR141111; 1GKS2BKC0JR155042; 1GKS2BKC0JR151198; 1GKS2BKC0JR135454 | 1GKS2BKC0JR156529

1GKS2BKC0JR114975 | 1GKS2BKC0JR119108; 1GKS2BKC0JR118539 | 1GKS2BKC0JR189207; 1GKS2BKC0JR132697; 1GKS2BKC0JR123028; 1GKS2BKC0JR134501; 1GKS2BKC0JR123112; 1GKS2BKC0JR181785 | 1GKS2BKC0JR123174; 1GKS2BKC0JR181964; 1GKS2BKC0JR192589 | 1GKS2BKC0JR113146; 1GKS2BKC0JR187148

1GKS2BKC0JR137611 | 1GKS2BKC0JR195024 | 1GKS2BKC0JR174304 | 1GKS2BKC0JR164713

1GKS2BKC0JR109663 | 1GKS2BKC0JR183312 | 1GKS2BKC0JR176716 | 1GKS2BKC0JR104799 | 1GKS2BKC0JR184864 | 1GKS2BKC0JR184475 | 1GKS2BKC0JR129072 | 1GKS2BKC0JR104415 | 1GKS2BKC0JR162377; 1GKS2BKC0JR138077 | 1GKS2BKC0JR112563 | 1GKS2BKC0JR180068 | 1GKS2BKC0JR171483 | 1GKS2BKC0JR198036; 1GKS2BKC0JR134045 | 1GKS2BKC0JR123580

1GKS2BKC0JR195444 | 1GKS2BKC0JR105984 | 1GKS2BKC0JR159396 | 1GKS2BKC0JR117889; 1GKS2BKC0JR170673

1GKS2BKC0JR126446 | 1GKS2BKC0JR188106 | 1GKS2BKC0JR112272 | 1GKS2BKC0JR175033 | 1GKS2BKC0JR186677 | 1GKS2BKC0JR196223 | 1GKS2BKC0JR161956; 1GKS2BKC0JR129184; 1GKS2BKC0JR147412 | 1GKS2BKC0JR195668 | 1GKS2BKC0JR164212 | 1GKS2BKC0JR118508; 1GKS2BKC0JR177767; 1GKS2BKC0JR174822 | 1GKS2BKC0JR188316 | 1GKS2BKC0JR114930 | 1GKS2BKC0JR133154; 1GKS2BKC0JR143103; 1GKS2BKC0JR130769; 1GKS2BKC0JR141822; 1GKS2BKC0JR147605 | 1GKS2BKC0JR139097; 1GKS2BKC0JR116094 | 1GKS2BKC0JR168258; 1GKS2BKC0JR176070 | 1GKS2BKC0JR121778; 1GKS2BKC0JR167868 | 1GKS2BKC0JR109761 | 1GKS2BKC0JR130917 | 1GKS2BKC0JR142839

1GKS2BKC0JR180846; 1GKS2BKC0JR185559 | 1GKS2BKC0JR193256 | 1GKS2BKC0JR174013; 1GKS2BKC0JR138001 | 1GKS2BKC0JR184783 | 1GKS2BKC0JR141819 | 1GKS2BKC0JR108819; 1GKS2BKC0JR114846 | 1GKS2BKC0JR119044 | 1GKS2BKC0JR190700 | 1GKS2BKC0JR125460 | 1GKS2BKC0JR144753 | 1GKS2BKC0JR168809 | 1GKS2BKC0JR176330; 1GKS2BKC0JR114734 | 1GKS2BKC0JR120744; 1GKS2BKC0JR149919; 1GKS2BKC0JR118959 | 1GKS2BKC0JR154263; 1GKS2BKC0JR120470 | 1GKS2BKC0JR126415 | 1GKS2BKC0JR148754 | 1GKS2BKC0JR177736 | 1GKS2BKC0JR100445 | 1GKS2BKC0JR132618 | 1GKS2BKC0JR188901 | 1GKS2BKC0JR187084 | 1GKS2BKC0JR167935; 1GKS2BKC0JR160158 | 1GKS2BKC0JR174738 | 1GKS2BKC0JR176084 | 1GKS2BKC0JR180006 | 1GKS2BKC0JR153291 | 1GKS2BKC0JR134286; 1GKS2BKC0JR187182; 1GKS2BKC0JR107217 | 1GKS2BKC0JR150455; 1GKS2BKC0JR183472 | 1GKS2BKC0JR142811 | 1GKS2BKC0JR121537 | 1GKS2BKC0JR154781 | 1GKS2BKC0JR114524; 1GKS2BKC0JR154070; 1GKS2BKC0JR118136 | 1GKS2BKC0JR104642; 1GKS2BKC0JR193614 | 1GKS2BKC0JR176036 | 1GKS2BKC0JR166784; 1GKS2BKC0JR115107

1GKS2BKC0JR166106; 1GKS2BKC0JR185481; 1GKS2BKC0JR153694 | 1GKS2BKC0JR144624; 1GKS2BKC0JR115818; 1GKS2BKC0JR145269 | 1GKS2BKC0JR134417 | 1GKS2BKC0JR178448 | 1GKS2BKC0JR143148 | 1GKS2BKC0JR151590 | 1GKS2BKC0JR129864; 1GKS2BKC0JR129895 | 1GKS2BKC0JR173962 | 1GKS2BKC0JR107248 | 1GKS2BKC0JR160550; 1GKS2BKC0JR111574; 1GKS2BKC0JR143800 | 1GKS2BKC0JR131405; 1GKS2BKC0JR121313; 1GKS2BKC0JR132022 | 1GKS2BKC0JR144011; 1GKS2BKC0JR186419

1GKS2BKC0JR171175 | 1GKS2BKC0JR165070; 1GKS2BKC0JR192284 | 1GKS2BKC0JR151654; 1GKS2BKC0JR171869; 1GKS2BKC0JR172164

1GKS2BKC0JR151637 | 1GKS2BKC0JR108979; 1GKS2BKC0JR133364

1GKS2BKC0JR190289 | 1GKS2BKC0JR165716

1GKS2BKC0JR174898; 1GKS2BKC0JR168356; 1GKS2BKC0JR108061

1GKS2BKC0JR153470 | 1GKS2BKC0JR148768; 1GKS2BKC0JR177087; 1GKS2BKC0JR146230; 1GKS2BKC0JR104348 | 1GKS2BKC0JR189224 | 1GKS2BKC0JR185139; 1GKS2BKC0JR185240 | 1GKS2BKC0JR117827 | 1GKS2BKC0JR182404 | 1GKS2BKC0JR158068; 1GKS2BKC0JR135602 | 1GKS2BKC0JR102387 | 1GKS2BKC0JR183617; 1GKS2BKC0JR107945 | 1GKS2BKC0JR136815; 1GKS2BKC0JR161715; 1GKS2BKC0JR107279; 1GKS2BKC0JR180782; 1GKS2BKC0JR162816; 1GKS2BKC0JR116127 | 1GKS2BKC0JR178000; 1GKS2BKC0JR199168 | 1GKS2BKC0JR105290 | 1GKS2BKC0JR197744 | 1GKS2BKC0JR176182 | 1GKS2BKC0JR143165; 1GKS2BKC0JR191071 | 1GKS2BKC0JR136989; 1GKS2BKC0JR181611 | 1GKS2BKC0JR130691 | 1GKS2BKC0JR139584 | 1GKS2BKC0JR152111; 1GKS2BKC0JR196366; 1GKS2BKC0JR147930 | 1GKS2BKC0JR147300 | 1GKS2BKC0JR104110 | 1GKS2BKC0JR166980 | 1GKS2BKC0JR133526; 1GKS2BKC0JR143778 | 1GKS2BKC0JR141738 | 1GKS2BKC0JR143280 | 1GKS2BKC0JR107198 | 1GKS2BKC0JR136121 | 1GKS2BKC0JR177123 | 1GKS2BKC0JR156482; 1GKS2BKC0JR149497 | 1GKS2BKC0JR113860

1GKS2BKC0JR162203 | 1GKS2BKC0JR186968 | 1GKS2BKC0JR197033 | 1GKS2BKC0JR147779 | 1GKS2BKC0JR143506 | 1GKS2BKC0JR188266 | 1GKS2BKC0JR124535 | 1GKS2BKC0JR112207 | 1GKS2BKC0JR179017; 1GKS2BKC0JR123675 | 1GKS2BKC0JR174402; 1GKS2BKC0JR106679 | 1GKS2BKC0JR145546 | 1GKS2BKC0JR141786 | 1GKS2BKC0JR133803 | 1GKS2BKC0JR103829; 1GKS2BKC0JR157213; 1GKS2BKC0JR131503; 1GKS2BKC0JR142176

1GKS2BKC0JR103460; 1GKS2BKC0JR114328 | 1GKS2BKC0JR164534; 1GKS2BKC0JR186291

1GKS2BKC0JR170401; 1GKS2BKC0JR145143 | 1GKS2BKC0JR121862

1GKS2BKC0JR146454 | 1GKS2BKC0JR194441 | 1GKS2BKC0JR196965; 1GKS2BKC0JR148060 | 1GKS2BKC0JR146213; 1GKS2BKC0JR141531 | 1GKS2BKC0JR170432 | 1GKS2BKC0JR180216

1GKS2BKC0JR183634

1GKS2BKC0JR139455 | 1GKS2BKC0JR121425 | 1GKS2BKC0JR185965 | 1GKS2BKC0JR160659

1GKS2BKC0JR184220 | 1GKS2BKC0JR197646 | 1GKS2BKC0JR131162

1GKS2BKC0JR125314; 1GKS2BKC0JR175467

1GKS2BKC0JR182659 | 1GKS2BKC0JR101711 | 1GKS2BKC0JR163982 | 1GKS2BKC0JR120386; 1GKS2BKC0JR157096; 1GKS2BKC0JR167563; 1GKS2BKC0JR167448 | 1GKS2BKC0JR189563; 1GKS2BKC0JR155865

1GKS2BKC0JR166896 | 1GKS2BKC0JR186727; 1GKS2BKC0JR127600; 1GKS2BKC0JR171922 | 1GKS2BKC0JR182807 | 1GKS2BKC0JR122297 | 1GKS2BKC0JR147992 | 1GKS2BKC0JR119156; 1GKS2BKC0JR108335 | 1GKS2BKC0JR143828 | 1GKS2BKC0JR142422 | 1GKS2BKC0JR101210 | 1GKS2BKC0JR193015 | 1GKS2BKC0JR136796 | 1GKS2BKC0JR178336

1GKS2BKC0JR196724; 1GKS2BKC0JR144140; 1GKS2BKC0JR185447 | 1GKS2BKC0JR157745 | 1GKS2BKC0JR180992

1GKS2BKC0JR169491 | 1GKS2BKC0JR149113 | 1GKS2BKC0JR163433; 1GKS2BKC0JR152982 | 1GKS2BKC0JR159558 | 1GKS2BKC0JR149418 | 1GKS2BKC0JR176151

1GKS2BKC0JR195556 | 1GKS2BKC0JR103815; 1GKS2BKC0JR189885 | 1GKS2BKC0JR148589

1GKS2BKC0JR104298; 1GKS2BKC0JR157132 | 1GKS2BKC0JR191409

1GKS2BKC0JR112076 | 1GKS2BKC0JR146146; 1GKS2BKC0JR106813; 1GKS2BKC0JR173671 | 1GKS2BKC0JR177106; 1GKS2BKC0JR174061 | 1GKS2BKC0JR129282 | 1GKS2BKC0JR178496 | 1GKS2BKC0JR181995 | 1GKS2BKC0JR185397; 1GKS2BKC0JR193192 | 1GKS2BKC0JR132392 | 1GKS2BKC0JR187294 | 1GKS2BKC0JR155526; 1GKS2BKC0JR160922 | 1GKS2BKC0JR132201; 1GKS2BKC0JR146521; 1GKS2BKC0JR176506 | 1GKS2BKC0JR155509; 1GKS2BKC0JR152562

1GKS2BKC0JR141416 | 1GKS2BKC0JR125345 | 1GKS2BKC0JR195640 | 1GKS2BKC0JR153601 | 1GKS2BKC0JR186923; 1GKS2BKC0JR133199 | 1GKS2BKC0JR117407; 1GKS2BKC0JR161049; 1GKS2BKC0JR148883 | 1GKS2BKC0JR174092; 1GKS2BKC0JR187019 | 1GKS2BKC0JR120811; 1GKS2BKC0JR141366 | 1GKS2BKC0JR151122 | 1GKS2BKC0JR132764 | 1GKS2BKC0JR119139 | 1GKS2BKC0JR168003 | 1GKS2BKC0JR125748 | 1GKS2BKC0JR119206 | 1GKS2BKC0JR168180; 1GKS2BKC0JR179390 | 1GKS2BKC0JR124132 | 1GKS2BKC0JR177171; 1GKS2BKC0JR173699 | 1GKS2BKC0JR139973

1GKS2BKC0JR175291 | 1GKS2BKC0JR189935

1GKS2BKC0JR116810 | 1GKS2BKC0JR198232; 1GKS2BKC0JR120212

1GKS2BKC0JR124373 | 1GKS2BKC0JR155266

1GKS2BKC0JR128665 | 1GKS2BKC0JR144963 | 1GKS2BKC0JR177350 | 1GKS2BKC0JR184329 | 1GKS2BKC0JR199350 | 1GKS2BKC0JR181236 | 1GKS2BKC0JR100218; 1GKS2BKC0JR189594 | 1GKS2BKC0JR108867; 1GKS2BKC0JR173752 | 1GKS2BKC0JR108805

1GKS2BKC0JR193970; 1GKS2BKC0JR192950; 1GKS2BKC0JR150262 | 1GKS2BKC0JR114636; 1GKS2BKC0JR170317 | 1GKS2BKC0JR182094

1GKS2BKC0JR184203 | 1GKS2BKC0JR148267 | 1GKS2BKC0JR185948; 1GKS2BKC0JR190230 | 1GKS2BKC0JR157695 | 1GKS2BKC0JR197291 | 1GKS2BKC0JR184637 | 1GKS2BKC0JR158975

1GKS2BKC0JR188168 | 1GKS2BKC0JR197565

1GKS2BKC0JR171533 | 1GKS2BKC0JR121831 | 1GKS2BKC0JR151007 | 1GKS2BKC0JR122879; 1GKS2BKC0JR114944

1GKS2BKC0JR108822; 1GKS2BKC0JR166624

1GKS2BKC0JR158121 | 1GKS2BKC0JR193631 | 1GKS2BKC0JR180166; 1GKS2BKC0JR127399 | 1GKS2BKC0JR183262 | 1GKS2BKC0JR101269 | 1GKS2BKC0JR199204 | 1GKS2BKC0JR194603; 1GKS2BKC0JR115799; 1GKS2BKC0JR182810; 1GKS2BKC0JR137608; 1GKS2BKC0JR168065; 1GKS2BKC0JR156076 | 1GKS2BKC0JR121084

1GKS2BKC0JR104947

1GKS2BKC0JR149046 | 1GKS2BKC0JR131842 | 1GKS2BKC0JR160984 | 1GKS2BKC0JR194732 | 1GKS2BKC0JR113986; 1GKS2BKC0JR147099 | 1GKS2BKC0JR112501

1GKS2BKC0JR147474 | 1GKS2BKC0JR173878; 1GKS2BKC0JR139746 | 1GKS2BKC0JR159043 | 1GKS2BKC0JR150925 | 1GKS2BKC0JR146972

1GKS2BKC0JR180863; 1GKS2BKC0JR138175

1GKS2BKC0JR145370; 1GKS2BKC0JR176800; 1GKS2BKC0JR130609 | 1GKS2BKC0JR176635; 1GKS2BKC0JR155364; 1GKS2BKC0JR154716 | 1GKS2BKC0JR165103; 1GKS2BKC0JR126060; 1GKS2BKC0JR190325 | 1GKS2BKC0JR127922 | 1GKS2BKC0JR159737; 1GKS2BKC0JR100235; 1GKS2BKC0JR139522 | 1GKS2BKC0JR149144; 1GKS2BKC0JR132053; 1GKS2BKC0JR184282; 1GKS2BKC0JR122820; 1GKS2BKC0JR196240 | 1GKS2BKC0JR190907; 1GKS2BKC0JR149211; 1GKS2BKC0JR139200 | 1GKS2BKC0JR151511; 1GKS2BKC0JR183861 | 1GKS2BKC0JR168289 | 1GKS2BKC0JR120517

1GKS2BKC0JR129461 | 1GKS2BKC0JR114698 | 1GKS2BKC0JR164579 | 1GKS2BKC0JR141898; 1GKS2BKC0JR147118

1GKS2BKC0JR171709

1GKS2BKC0JR108965 | 1GKS2BKC0JR137141; 1GKS2BKC0JR107122 | 1GKS2BKC0JR152321 | 1GKS2BKC0JR195167 | 1GKS2BKC0JR157728 | 1GKS2BKC0JR199915 | 1GKS2BKC0JR109582 | 1GKS2BKC0JR113521; 1GKS2BKC0JR163092 | 1GKS2BKC0JR166705 | 1GKS2BKC0JR181267 | 1GKS2BKC0JR171550; 1GKS2BKC0JR119934; 1GKS2BKC0JR136216; 1GKS2BKC0JR162623; 1GKS2BKC0JR174657 | 1GKS2BKC0JR188865 | 1GKS2BKC0JR159155; 1GKS2BKC0JR169880; 1GKS2BKC0JR181754 | 1GKS2BKC0JR114460 | 1GKS2BKC0JR197789 | 1GKS2BKC0JR128374; 1GKS2BKC0JR170219; 1GKS2BKC0JR166946 | 1GKS2BKC0JR139231 | 1GKS2BKC0JR193452 | 1GKS2BKC0JR174349 | 1GKS2BKC0JR184749; 1GKS2BKC0JR157437; 1GKS2BKC0JR176358; 1GKS2BKC0JR154036 | 1GKS2BKC0JR142453; 1GKS2BKC0JR155591 | 1GKS2BKC0JR103216; 1GKS2BKC0JR112708; 1GKS2BKC0JR151363 | 1GKS2BKC0JR166249 | 1GKS2BKC0JR106794; 1GKS2BKC0JR178031 | 1GKS2BKC0JR151413 | 1GKS2BKC0JR170155 | 1GKS2BKC0JR150973; 1GKS2BKC0JR180152; 1GKS2BKC0JR124566; 1GKS2BKC0JR130318 | 1GKS2BKC0JR194097 | 1GKS2BKC0JR103653 | 1GKS2BKC0JR145188; 1GKS2BKC0JR128262; 1GKS2BKC0JR151928 | 1GKS2BKC0JR195833 | 1GKS2BKC0JR169314; 1GKS2BKC0JR137883 | 1GKS2BKC0JR118363; 1GKS2BKC0JR125300 | 1GKS2BKC0JR158474 | 1GKS2BKC0JR155204; 1GKS2BKC0JR102079 | 1GKS2BKC0JR124129; 1GKS2BKC0JR157552; 1GKS2BKC0JR172665 | 1GKS2BKC0JR164839 | 1GKS2BKC0JR104009; 1GKS2BKC0JR107847 | 1GKS2BKC0JR102082 | 1GKS2BKC0JR175159 | 1GKS2BKC0JR199235 | 1GKS2BKC0JR171418 | 1GKS2BKC0JR179583 | 1GKS2BKC0JR121764; 1GKS2BKC0JR105158 | 1GKS2BKC0JR139133 | 1GKS2BKC0JR195850

1GKS2BKC0JR152805 | 1GKS2BKC0JR157759 | 1GKS2BKC0JR171516 | 1GKS2BKC0JR157129 | 1GKS2BKC0JR127693; 1GKS2BKC0JR155221; 1GKS2BKC0JR118122 | 1GKS2BKC0JR134630; 1GKS2BKC0JR106066 | 1GKS2BKC0JR137169 | 1GKS2BKC0JR184167 | 1GKS2BKC0JR169670; 1GKS2BKC0JR133896 | 1GKS2BKC0JR190857; 1GKS2BKC0JR108464 | 1GKS2BKC0JR129931 | 1GKS2BKC0JR138886 | 1GKS2BKC0JR140508 | 1GKS2BKC0JR102504 | 1GKS2BKC0JR139049 | 1GKS2BKC0JR112840 | 1GKS2BKC0JR150598 | 1GKS2BKC0JR170348 | 1GKS2BKC0JR154974; 1GKS2BKC0JR184363; 1GKS2BKC0JR104365; 1GKS2BKC0JR159706 | 1GKS2BKC0JR154733 | 1GKS2BKC0JR156434; 1GKS2BKC0JR122655 | 1GKS2BKC0JR181642 | 1GKS2BKC0JR143814; 1GKS2BKC0JR160998; 1GKS2BKC0JR180040; 1GKS2BKC0JR122333; 1GKS2BKC0JR125412; 1GKS2BKC0JR102566

1GKS2BKC0JR177297

1GKS2BKC0JR151380

1GKS2BKC0JR130884; 1GKS2BKC0JR186825 | 1GKS2BKC0JR147233 | 1GKS2BKC0JR194925 | 1GKS2BKC0JR117620; 1GKS2BKC0JR124602 | 1GKS2BKC0JR189465 | 1GKS2BKC0JR160404 | 1GKS2BKC0JR184752

1GKS2BKC0JR171354 | 1GKS2BKC0JR194570 | 1GKS2BKC0JR171936

1GKS2BKC0JR170270; 1GKS2BKC0JR186162; 1GKS2BKC0JR185609 | 1GKS2BKC0JR183486 | 1GKS2BKC0JR187991 | 1GKS2BKC0JR121487 | 1GKS2BKC0JR157115

1GKS2BKC0JR152741; 1GKS2BKC0JR182547 | 1GKS2BKC0JR180085; 1GKS2BKC0JR162802 | 1GKS2BKC0JR112644; 1GKS2BKC0JR108383 | 1GKS2BKC0JR113356 | 1GKS2BKC0JR151976; 1GKS2BKC0JR194424 | 1GKS2BKC0JR127919; 1GKS2BKC0JR102826; 1GKS2BKC0JR132411 | 1GKS2BKC0JR121439; 1GKS2BKC0JR143196; 1GKS2BKC0JR165361

1GKS2BKC0JR145823; 1GKS2BKC0JR157244 | 1GKS2BKC0JR137964

1GKS2BKC0JR174805; 1GKS2BKC0JR165859 | 1GKS2BKC0JR108402; 1GKS2BKC0JR127676; 1GKS2BKC0JR119335; 1GKS2BKC0JR119707 | 1GKS2BKC0JR164744 | 1GKS2BKC0JR167451; 1GKS2BKC0JR127449 | 1GKS2BKC0JR174674 | 1GKS2BKC0JR176103; 1GKS2BKC0JR197260 | 1GKS2BKC0JR145059; 1GKS2BKC0JR160242 | 1GKS2BKC0JR134756; 1GKS2BKC0JR192690 | 1GKS2BKC0JR119920 | 1GKS2BKC0JR194617 | 1GKS2BKC0JR110361 | 1GKS2BKC0JR138824

1GKS2BKC0JR103569 | 1GKS2BKC0JR159852; 1GKS2BKC0JR175341; 1GKS2BKC0JR130223; 1GKS2BKC0JR130285 | 1GKS2BKC0JR124499; 1GKS2BKC0JR136474 | 1GKS2BKC0JR130593 | 1GKS2BKC0JR184430 | 1GKS2BKC0JR129993 | 1GKS2BKC0JR192303; 1GKS2BKC0JR163710; 1GKS2BKC0JR171189; 1GKS2BKC0JR184010 | 1GKS2BKC0JR150908 | 1GKS2BKC0JR102888; 1GKS2BKC0JR187764 | 1GKS2BKC0JR132649; 1GKS2BKC0JR183259 | 1GKS2BKC0JR150293; 1GKS2BKC0JR188526 | 1GKS2BKC0JR126317 | 1GKS2BKC0JR140251; 1GKS2BKC0JR191684 | 1GKS2BKC0JR154151 | 1GKS2BKC0JR115656 | 1GKS2BKC0JR148639; 1GKS2BKC0JR124020; 1GKS2BKC0JR106195 | 1GKS2BKC0JR130237; 1GKS2BKC0JR123398 | 1GKS2BKC0JR172746 | 1GKS2BKC0JR115012 | 1GKS2BKC0JR109694; 1GKS2BKC0JR177705 | 1GKS2BKC0JR129265 | 1GKS2BKC0JR170351 | 1GKS2BKC0JR111851 | 1GKS2BKC0JR123272; 1GKS2BKC0JR127354; 1GKS2BKC0JR188462 | 1GKS2BKC0JR197968 | 1GKS2BKC0JR119626 | 1GKS2BKC0JR163268; 1GKS2BKC0JR125376 | 1GKS2BKC0JR157227 | 1GKS2BKC0JR131971; 1GKS2BKC0JR124549; 1GKS2BKC0JR127709; 1GKS2BKC0JR106004 | 1GKS2BKC0JR157910

1GKS2BKC0JR128777 | 1GKS2BKC0JR103099; 1GKS2BKC0JR179793 | 1GKS2BKC0JR106858 | 1GKS2BKC0JR110862; 1GKS2BKC0JR117682; 1GKS2BKC0JR146664 | 1GKS2BKC0JR157700 | 1GKS2BKC0JR143568; 1GKS2BKC0JR141321 | 1GKS2BKC0JR150651 | 1GKS2BKC0JR147572 | 1GKS2BKC0JR136006 | 1GKS2BKC0JR156935; 1GKS2BKC0JR113471; 1GKS2BKC0JR147281; 1GKS2BKC0JR190616

1GKS2BKC0JR180930 | 1GKS2BKC0JR112112; 1GKS2BKC0JR169510 | 1GKS2BKC0JR144638; 1GKS2BKC0JR196769 | 1GKS2BKC0JR127094 | 1GKS2BKC0JR113650; 1GKS2BKC0JR108349 | 1GKS2BKC0JR159818

1GKS2BKC0JR173587 | 1GKS2BKC0JR120601 | 1GKS2BKC0JR136975; 1GKS2BKC0JR111025 | 1GKS2BKC0JR142856; 1GKS2BKC0JR193306 | 1GKS2BKC0JR186145 | 1GKS2BKC0JR107623 | 1GKS2BKC0JR190308 | 1GKS2BKC0JR180135; 1GKS2BKC0JR141920 | 1GKS2BKC0JR159978; 1GKS2BKC0JR173007 | 1GKS2BKC0JR104690 | 1GKS2BKC0JR193757 | 1GKS2BKC0JR117214; 1GKS2BKC0JR123840; 1GKS2BKC0JR159821; 1GKS2BKC0JR101062; 1GKS2BKC0JR167479; 1GKS2BKC0JR182130 | 1GKS2BKC0JR183083

1GKS2BKC0JR177199 | 1GKS2BKC0JR189708; 1GKS2BKC0JR128245 | 1GKS2BKC0JR167661 | 1GKS2BKC0JR116368 | 1GKS2BKC0JR129959 | 1GKS2BKC0JR127452; 1GKS2BKC0JR190650 | 1GKS2BKC0JR116838; 1GKS2BKC0JR126348 | 1GKS2BKC0JR155137; 1GKS2BKC0JR111316; 1GKS2BKC0JR168499; 1GKS2BKC0JR101031 | 1GKS2BKC0JR163139 | 1GKS2BKC0JR156997; 1GKS2BKC0JR106648; 1GKS2BKC0JR141352 | 1GKS2BKC0JR126608 | 1GKS2BKC0JR173430 | 1GKS2BKC0JR196836; 1GKS2BKC0JR120503 | 1GKS2BKC0JR115978; 1GKS2BKC0JR191944 | 1GKS2BKC0JR120159 | 1GKS2BKC0JR152058 | 1GKS2BKC0JR158278

1GKS2BKC0JR145367 | 1GKS2BKC0JR153386; 1GKS2BKC0JR180538; 1GKS2BKC0JR153310; 1GKS2BKC0JR105094; 1GKS2BKC0JR193659 | 1GKS2BKC0JR147331 | 1GKS2BKC0JR193435 | 1GKS2BKC0JR112837

1GKS2BKC0JR162637; 1GKS2BKC0JR198201 | 1GKS2BKC0JR148138 | 1GKS2BKC0JR116046 | 1GKS2BKC0JR124177

1GKS2BKC0JR126270 | 1GKS2BKC0JR163044 | 1GKS2BKC0JR198165 | 1GKS2BKC0JR186601; 1GKS2BKC0JR160418; 1GKS2BKC0JR193418; 1GKS2BKC0JR148821 | 1GKS2BKC0JR106570 | 1GKS2BKC0JR156160; 1GKS2BKC0JR125698; 1GKS2BKC0JR130965 | 1GKS2BKC0JR183052; 1GKS2BKC0JR171242 | 1GKS2BKC0JR131419 | 1GKS2BKC0JR174920 | 1GKS2BKC0JR123854; 1GKS2BKC0JR136944 | 1GKS2BKC0JR109937 | 1GKS2BKC0JR176652 | 1GKS2BKC0JR199252 | 1GKS2BKC0JR194939; 1GKS2BKC0JR191619 | 1GKS2BKC0JR134269

1GKS2BKC0JR160192 | 1GKS2BKC0JR193869

1GKS2BKC0JR144817 | 1GKS2BKC0JR152223

1GKS2BKC0JR193807 | 1GKS2BKC0JR138239 | 1GKS2BKC0JR119772

1GKS2BKC0JR165473 | 1GKS2BKC0JR113969; 1GKS2BKC0JR126771 | 1GKS2BKC0JR186663 | 1GKS2BKC0JR156286; 1GKS2BKC0JR134031 | 1GKS2BKC0JR187330 | 1GKS2BKC0JR105032 | 1GKS2BKC0JR199400; 1GKS2BKC0JR136670 | 1GKS2BKC0JR122736

1GKS2BKC0JR175064 | 1GKS2BKC0JR178241 | 1GKS2BKC0JR148902 | 1GKS2BKC0JR180961

1GKS2BKC0JR122526 | 1GKS2BKC0JR163299; 1GKS2BKC0JR155445; 1GKS2BKC0JR162573 | 1GKS2BKC0JR139942 | 1GKS2BKC0JR101126; 1GKS2BKC0JR155428 | 1GKS2BKC0JR106181; 1GKS2BKC0JR104138; 1GKS2BKC0JR136927 | 1GKS2BKC0JR196092 | 1GKS2BKC0JR161357 | 1GKS2BKC0JR182905 | 1GKS2BKC0JR124308 | 1GKS2BKC0JR171595 | 1GKS2BKC0JR136393 | 1GKS2BKC0JR148625

1GKS2BKC0JR195251; 1GKS2BKC0JR189899 | 1GKS2BKC0JR100560; 1GKS2BKC0JR114538 | 1GKS2BKC0JR176666 | 1GKS2BKC0JR159320 | 1GKS2BKC0JR132778 | 1GKS2BKC0JR150942 | 1GKS2BKC0JR108612 | 1GKS2BKC0JR191586 | 1GKS2BKC0JR121568; 1GKS2BKC0JR165036; 1GKS2BKC0JR103345 | 1GKS2BKC0JR176991 | 1GKS2BKC0JR105922; 1GKS2BKC0JR124082; 1GKS2BKC0JR111588 | 1GKS2BKC0JR110165 | 1GKS2BKC0JR159012; 1GKS2BKC0JR125636 | 1GKS2BKC0JR101644 | 1GKS2BKC0JR190101 | 1GKS2BKC0JR136801; 1GKS2BKC0JR109839 | 1GKS2BKC0JR133591; 1GKS2BKC0JR140959 | 1GKS2BKC0JR114362 | 1GKS2BKC0JR196075 | 1GKS2BKC0JR130853; 1GKS2BKC0JR192513 | 1GKS2BKC0JR145904 | 1GKS2BKC0JR119240 | 1GKS2BKC0JR124146 | 1GKS2BKC0JR130982 | 1GKS2BKC0JR155977 | 1GKS2BKC0JR138550; 1GKS2BKC0JR162718 | 1GKS2BKC0JR107590 | 1GKS2BKC0JR106469 | 1GKS2BKC0JR172312; 1GKS2BKC0JR141917 | 1GKS2BKC0JR165893; 1GKS2BKC0JR141058; 1GKS2BKC0JR163240; 1GKS2BKC0JR157390 | 1GKS2BKC0JR174190 | 1GKS2BKC0JR173279; 1GKS2BKC0JR152268 | 1GKS2BKC0JR182435; 1GKS2BKC0JR166333 | 1GKS2BKC0JR166140 | 1GKS2BKC0JR164386 | 1GKS2BKC0JR154375; 1GKS2BKC0JR165750 | 1GKS2BKC0JR160564 | 1GKS2BKC0JR105547 | 1GKS2BKC0JR154361 | 1GKS2BKC0JR177672 | 1GKS2BKC0JR101532; 1GKS2BKC0JR126138 | 1GKS2BKC0JR154053; 1GKS2BKC0JR118475 | 1GKS2BKC0JR157681; 1GKS2BKC0JR118217 | 1GKS2BKC0JR125071; 1GKS2BKC0JR147619 | 1GKS2BKC0JR188123; 1GKS2BKC0JR180989

1GKS2BKC0JR109954 | 1GKS2BKC0JR187389; 1GKS2BKC0JR127726 | 1GKS2BKC0JR156465 | 1GKS2BKC0JR126298 | 1GKS2BKC0JR182371 | 1GKS2BKC0JR177560 | 1GKS2BKC0JR195539 | 1GKS2BKC0JR127998 | 1GKS2BKC0JR154747; 1GKS2BKC0JR148432 | 1GKS2BKC0JR174786; 1GKS2BKC0JR132019 | 1GKS2BKC0JR171600

1GKS2BKC0JR112241 | 1GKS2BKC0JR133753

1GKS2BKC0JR123031 | 1GKS2BKC0JR149614 | 1GKS2BKC0JR143439 | 1GKS2BKC0JR171970 | 1GKS2BKC0JR183293 | 1GKS2BKC0JR147264 | 1GKS2BKC0JR187781; 1GKS2BKC0JR162394 | 1GKS2BKC0JR130304; 1GKS2BKC0JR122428 | 1GKS2BKC0JR156630; 1GKS2BKC0JR142033; 1GKS2BKC0JR153288; 1GKS2BKC0JR100266 | 1GKS2BKC0JR108285 | 1GKS2BKC0JR127158

1GKS2BKC0JR114927 | 1GKS2BKC0JR176568 | 1GKS2BKC0JR138046 | 1GKS2BKC0JR172195; 1GKS2BKC0JR179082 | 1GKS2BKC0JR155557 | 1GKS2BKC0JR114202

1GKS2BKC0JR169250; 1GKS2BKC0JR108108 | 1GKS2BKC0JR181981; 1GKS2BKC0JR118492 | 1GKS2BKC0JR176196 | 1GKS2BKC0JR117925 | 1GKS2BKC0JR140234 | 1GKS2BKC0JR114278 | 1GKS2BKC0JR190471 | 1GKS2BKC0JR155249; 1GKS2BKC0JR152528 | 1GKS2BKC0JR196562 | 1GKS2BKC0JR198389 | 1GKS2BKC0JR179289

1GKS2BKC0JR118864 | 1GKS2BKC0JR130870; 1GKS2BKC0JR134191

1GKS2BKC0JR149175 | 1GKS2BKC0JR143120 | 1GKS2BKC0JR157731 | 1GKS2BKC0JR148107 | 1GKS2BKC0JR169085 | 1GKS2BKC0JR142405; 1GKS2BKC0JR119822 | 1GKS2BKC0JR152464; 1GKS2BKC0JR122221 | 1GKS2BKC0JR120906 | 1GKS2BKC0JR196190 | 1GKS2BKC0JR128830; 1GKS2BKC0JR155803; 1GKS2BKC0JR125216; 1GKS2BKC0JR174755 | 1GKS2BKC0JR113857; 1GKS2BKC0JR180121 | 1GKS2BKC0JR112580 | 1GKS2BKC0JR162041 | 1GKS2BKC0JR128486 | 1GKS2BKC0JR149662; 1GKS2BKC0JR194634; 1GKS2BKC0JR150617 | 1GKS2BKC0JR138130; 1GKS2BKC0JR151699 | 1GKS2BKC0JR106178 | 1GKS2BKC0JR134563; 1GKS2BKC0JR131629 | 1GKS2BKC0JR135194; 1GKS2BKC0JR137236; 1GKS2BKC0JR106102; 1GKS2BKC0JR178059 | 1GKS2BKC0JR175985; 1GKS2BKC0JR177798 | 1GKS2BKC0JR105774 | 1GKS2BKC0JR115740 | 1GKS2BKC0JR148950; 1GKS2BKC0JR166221 | 1GKS2BKC0JR114314 | 1GKS2BKC0JR164131

1GKS2BKC0JR124972 | 1GKS2BKC0JR196495 | 1GKS2BKC0JR112479

1GKS2BKC0JR152416 | 1GKS2BKC0JR188008 | 1GKS2BKC0JR183391

1GKS2BKC0JR145580 | 1GKS2BKC0JR172147 | 1GKS2BKC0JR123207 | 1GKS2BKC0JR185884 | 1GKS2BKC0JR151444 | 1GKS2BKC0JR121327 | 1GKS2BKC0JR140928 | 1GKS2BKC0JR175758 | 1GKS2BKC0JR156949 | 1GKS2BKC0JR133977

1GKS2BKC0JR157938 | 1GKS2BKC0JR126835; 1GKS2BKC0JR115835 | 1GKS2BKC0JR180264 | 1GKS2BKC0JR160130 | 1GKS2BKC0JR101191 | 1GKS2BKC0JR126785

1GKS2BKC0JR170740 | 1GKS2BKC0JR171239; 1GKS2BKC0JR111817; 1GKS2BKC0JR110621 | 1GKS2BKC0JR190194 | 1GKS2BKC0JR194357

1GKS2BKC0JR196772 | 1GKS2BKC0JR121957 | 1GKS2BKC0JR154358; 1GKS2BKC0JR142582 | 1GKS2BKC0JR153761 | 1GKS2BKC0JR148334; 1GKS2BKC0JR143912 | 1GKS2BKC0JR141870 | 1GKS2BKC0JR157275 | 1GKS2BKC0JR156983 | 1GKS2BKC0JR136068 | 1GKS2BKC0JR109162 | 1GKS2BKC0JR153551 | 1GKS2BKC0JR108013 | 1GKS2BKC0JR100963 | 1GKS2BKC0JR136331 | 1GKS2BKC0JR100803

1GKS2BKC0JR148818; 1GKS2BKC0JR180099 | 1GKS2BKC0JR101384 | 1GKS2BKC0JR175419 | 1GKS2BKC0JR110618; 1GKS2BKC0JR114376; 1GKS2BKC0JR141707 | 1GKS2BKC0JR134806 | 1GKS2BKC0JR129685

1GKS2BKC0JR148804; 1GKS2BKC0JR139651 | 1GKS2BKC0JR137527 | 1GKS2BKC0JR114961; 1GKS2BKC0JR142016 | 1GKS2BKC0JR135034; 1GKS2BKC0JR100462 | 1GKS2BKC0JR189305 | 1GKS2BKC0JR187733 | 1GKS2BKC0JR133963; 1GKS2BKC0JR174528; 1GKS2BKC0JR161679 | 1GKS2BKC0JR154876; 1GKS2BKC0JR166963

1GKS2BKC0JR196576; 1GKS2BKC0JR115866; 1GKS2BKC0JR160211 | 1GKS2BKC0JR144574

1GKS2BKC0JR193239; 1GKS2BKC0JR117648; 1GKS2BKC0JR116452 | 1GKS2BKC0JR114877 | 1GKS2BKC0JR128357; 1GKS2BKC0JR102714; 1GKS2BKC0JR193273 | 1GKS2BKC0JR167370 | 1GKS2BKC0JR151251; 1GKS2BKC0JR124695 | 1GKS2BKC0JR115768; 1GKS2BKC0JR186484 | 1GKS2BKC0JR199803 | 1GKS2BKC0JR148706 | 1GKS2BKC0JR100364 | 1GKS2BKC0JR152691; 1GKS2BKC0JR113664 | 1GKS2BKC0JR118055 | 1GKS2BKC0JR154117 | 1GKS2BKC0JR127659; 1GKS2BKC0JR133056; 1GKS2BKC0JR178983 | 1GKS2BKC0JR149807 | 1GKS2BKC0JR166767; 1GKS2BKC0JR128133 | 1GKS2BKC0JR146258 | 1GKS2BKC0JR140248

1GKS2BKC0JR192463 | 1GKS2BKC0JR177221 | 1GKS2BKC0JR109565 | 1GKS2BKC0JR113759 | 1GKS2BKC0JR141545; 1GKS2BKC0JR131551 | 1GKS2BKC0JR107119; 1GKS2BKC0JR106844 | 1GKS2BKC0JR182242 | 1GKS2BKC0JR161259

1GKS2BKC0JR160399 | 1GKS2BKC0JR194374; 1GKS2BKC0JR170107 | 1GKS2BKC0JR140198

1GKS2BKC0JR162346; 1GKS2BKC0JR101823; 1GKS2BKC0JR167580 | 1GKS2BKC0JR151525

1GKS2BKC0JR197422; 1GKS2BKC0JR140444; 1GKS2BKC0JR156384; 1GKS2BKC0JR107721 | 1GKS2BKC0JR140752; 1GKS2BKC0JR190292 | 1GKS2BKC0JR137656 | 1GKS2BKC0JR189420; 1GKS2BKC0JR181544; 1GKS2BKC0JR133140; 1GKS2BKC0JR185450; 1GKS2BKC0JR149869 | 1GKS2BKC0JR103314

1GKS2BKC0JR144171

1GKS2BKC0JR144137 | 1GKS2BKC0JR135101 | 1GKS2BKC0JR108030 | 1GKS2BKC0JR178773 | 1GKS2BKC0JR120081 | 1GKS2BKC0JR129833 | 1GKS2BKC0JR153033 | 1GKS2BKC0JR113647 | 1GKS2BKC0JR188445 | 1GKS2BKC0JR116306 | 1GKS2BKC0JR161004 | 1GKS2BKC0JR117195 | 1GKS2BKC0JR168616 | 1GKS2BKC0JR133106 | 1GKS2BKC0JR117245 | 1GKS2BKC0JR164243; 1GKS2BKC0JR183715 | 1GKS2BKC0JR111610 | 1GKS2BKC0JR143442 | 1GKS2BKC0JR141173 | 1GKS2BKC0JR114166 | 1GKS2BKC0JR178465; 1GKS2BKC0JR193161 | 1GKS2BKC0JR107282; 1GKS2BKC0JR145921 | 1GKS2BKC0JR176392; 1GKS2BKC0JR102695; 1GKS2BKC0JR109386 | 1GKS2BKC0JR177638 | 1GKS2BKC0JR177932; 1GKS2BKC0JR110585; 1GKS2BKC0JR138595; 1GKS2BKC0JR107024; 1GKS2BKC0JR156143; 1GKS2BKC0JR102518; 1GKS2BKC0JR110635; 1GKS2BKC0JR161973; 1GKS2BKC0JR138581 | 1GKS2BKC0JR113082; 1GKS2BKC0JR151377; 1GKS2BKC0JR107394 | 1GKS2BKC0JR107900; 1GKS2BKC0JR152450 | 1GKS2BKC0JR169832

1GKS2BKC0JR116547 | 1GKS2BKC0JR126432 | 1GKS2BKC0JR152397 | 1GKS2BKC0JR133218; 1GKS2BKC0JR168261

1GKS2BKC0JR189000 | 1GKS2BKC0JR116807; 1GKS2BKC0JR109789 | 1GKS2BKC0JR136684; 1GKS2BKC0JR151704 | 1GKS2BKC0JR114393 | 1GKS2BKC0JR170933; 1GKS2BKC0JR159317

1GKS2BKC0JR162380; 1GKS2BKC0JR174030 | 1GKS2BKC0JR164033 | 1GKS2BKC0JR101904; 1GKS2BKC0JR146275 | 1GKS2BKC0JR121473; 1GKS2BKC0JR171788 | 1GKS2BKC0JR115947; 1GKS2BKC0JR159642 | 1GKS2BKC0JR166719 | 1GKS2BKC0JR189403; 1GKS2BKC0JR141576 | 1GKS2BKC0JR115091; 1GKS2BKC0JR178997; 1GKS2BKC0JR161066 | 1GKS2BKC0JR109159 | 1GKS2BKC0JR146549 | 1GKS2BKC0JR178952; 1GKS2BKC0JR137706 | 1GKS2BKC0JR103359 | 1GKS2BKC0JR151783 | 1GKS2BKC0JR158054 | 1GKS2BKC0JR174268 | 1GKS2BKC0JR136748

1GKS2BKC0JR168566 | 1GKS2BKC0JR179597; 1GKS2BKC0JR176442 | 1GKS2BKC0JR192740 | 1GKS2BKC0JR115009 | 1GKS2BKC0JR170463 | 1GKS2BKC0JR128570; 1GKS2BKC0JR153419 | 1GKS2BKC0JR130447 | 1GKS2BKC0JR151623 | 1GKS2BKC0JR124552 | 1GKS2BKC0JR184265 | 1GKS2BKC0JR179065 | 1GKS2BKC0JR134739 | 1GKS2BKC0JR156708 | 1GKS2BKC0JR170737; 1GKS2BKC0JR152125 | 1GKS2BKC0JR104088 | 1GKS2BKC0JR130786; 1GKS2BKC0JR189322 | 1GKS2BKC0JR129976 | 1GKS2BKC0JR149841; 1GKS2BKC0JR183911 | 1GKS2BKC0JR144865 | 1GKS2BKC0JR169457; 1GKS2BKC0JR110800 | 1GKS2BKC0JR137060; 1GKS2BKC0JR103538 | 1GKS2BKC0JR150097 | 1GKS2BKC0JR152822; 1GKS2BKC0JR177249 | 1GKS2BKC0JR197243; 1GKS2BKC0JR178725 | 1GKS2BKC0JR115558; 1GKS2BKC0JR139102; 1GKS2BKC0JR148446 | 1GKS2BKC0JR167028; 1GKS2BKC0JR188686; 1GKS2BKC0JR113163; 1GKS2BKC0JR171791 | 1GKS2BKC0JR175372

1GKS2BKC0JR113244; 1GKS2BKC0JR128049; 1GKS2BKC0JR142193; 1GKS2BKC0JR142310 | 1GKS2BKC0JR150620; 1GKS2BKC0JR124213 | 1GKS2BKC0JR121005 | 1GKS2BKC0JR147443

1GKS2BKC0JR161200; 1GKS2BKC0JR106049 | 1GKS2BKC0JR132795 | 1GKS2BKC0JR183326 | 1GKS2BKC0JR138578 | 1GKS2BKC0JR180619 | 1GKS2BKC0JR181656

1GKS2BKC0JR110960; 1GKS2BKC0JR125331 | 1GKS2BKC0JR136104 | 1GKS2BKC0JR146485 | 1GKS2BKC0JR131260

1GKS2BKC0JR126849; 1GKS2BKC0JR167501; 1GKS2BKC0JR196786; 1GKS2BKC0JR166557; 1GKS2BKC0JR184704 | 1GKS2BKC0JR171824; 1GKS2BKC0JR147846 | 1GKS2BKC0JR125135 | 1GKS2BKC0JR100283 | 1GKS2BKC0JR116984 | 1GKS2BKC0JR138564; 1GKS2BKC0JR130903 | 1GKS2BKC0JR120260; 1GKS2BKC0JR165652 | 1GKS2BKC0JR157986 | 1GKS2BKC0JR108321; 1GKS2BKC0JR123756 | 1GKS2BKC0JR109193; 1GKS2BKC0JR179146

1GKS2BKC0JR132070; 1GKS2BKC0JR133655 | 1GKS2BKC0JR116063 | 1GKS2BKC0JR193077 | 1GKS2BKC0JR180703; 1GKS2BKC0JR124034; 1GKS2BKC0JR116256 | 1GKS2BKC0JR125121 | 1GKS2BKC0JR187036 | 1GKS2BKC0JR118458 | 1GKS2BKC0JR189059; 1GKS2BKC0JR102552 | 1GKS2BKC0JR179745; 1GKS2BKC0JR164887; 1GKS2BKC0JR109260; 1GKS2BKC0JR169099 | 1GKS2BKC0JR139021 | 1GKS2BKC0JR164999 | 1GKS2BKC0JR124194; 1GKS2BKC0JR141271; 1GKS2BKC0JR145787; 1GKS2BKC0JR104804 | 1GKS2BKC0JR170026 | 1GKS2BKC0JR163481 | 1GKS2BKC0JR186985; 1GKS2BKC0JR103748 | 1GKS2BKC0JR171385

1GKS2BKC0JR171905; 1GKS2BKC0JR128598 | 1GKS2BKC0JR108478 | 1GKS2BKC0JR128908 | 1GKS2BKC0JR134949 | 1GKS2BKC0JR128715

1GKS2BKC0JR172102; 1GKS2BKC0JR139391

1GKS2BKC0JR192401 | 1GKS2BKC0JR168776 | 1GKS2BKC0JR113809

1GKS2BKC0JR198263 | 1GKS2BKC0JR165411; 1GKS2BKC0JR160001; 1GKS2BKC0JR178112

1GKS2BKC0JR191507

1GKS2BKC0JR125832; 1GKS2BKC0JR110893 | 1GKS2BKC0JR144199 | 1GKS2BKC0JR156739 | 1GKS2BKC0JR199493

1GKS2BKC0JR100641 | 1GKS2BKC0JR126558 | 1GKS2BKC0JR171421 | 1GKS2BKC0JR150519 | 1GKS2BKC0JR172293; 1GKS2BKC0JR172505; 1GKS2BKC0JR185402 | 1GKS2BKC0JR133932 | 1GKS2BKC0JR176232; 1GKS2BKC0JR121652; 1GKS2BKC0JR129735 | 1GKS2BKC0JR106276 | 1GKS2BKC0JR160273; 1GKS2BKC0JR149466; 1GKS2BKC0JR191314 | 1GKS2BKC0JR121876 | 1GKS2BKC0JR177039 | 1GKS2BKC0JR192009

1GKS2BKC0JR102910 | 1GKS2BKC0JR195928 | 1GKS2BKC0JR143540 | 1GKS2BKC0JR130335 | 1GKS2BKC0JR111557 | 1GKS2BKC0JR126723 | 1GKS2BKC0JR185500; 1GKS2BKC0JR116242; 1GKS2BKC0JR189661 | 1GKS2BKC0JR158183; 1GKS2BKC0JR100011 | 1GKS2BKC0JR141142 | 1GKS2BKC0JR199834

1GKS2BKC0JR104687; 1GKS2BKC0JR112918; 1GKS2BKC0JR111154; 1GKS2BKC0JR140363 | 1GKS2BKC0JR151332 | 1GKS2BKC0JR107136; 1GKS2BKC0JR119691; 1GKS2BKC0JR183603 | 1GKS2BKC0JR125703 | 1GKS2BKC0JR160533; 1GKS2BKC0JR158961; 1GKS2BKC0JR118220; 1GKS2BKC0JR138368 | 1GKS2BKC0JR150665; 1GKS2BKC0JR133624; 1GKS2BKC0JR110876 | 1GKS2BKC0JR174173; 1GKS2BKC0JR195105 | 1GKS2BKC0JR183407; 1GKS2BKC0JR188185 | 1GKS2BKC0JR195332; 1GKS2BKC0JR143859; 1GKS2BKC0JR116953; 1GKS2BKC0JR150360 | 1GKS2BKC0JR156742; 1GKS2BKC0JR174495; 1GKS2BKC0JR122784; 1GKS2BKC0JR148964; 1GKS2BKC0JR135924 | 1GKS2BKC0JR140492 | 1GKS2BKC0JR105306 | 1GKS2BKC0JR140265 | 1GKS2BKC0JR178739; 1GKS2BKC0JR163271 | 1GKS2BKC0JR111090 | 1GKS2BKC0JR123806 | 1GKS2BKC0JR192320; 1GKS2BKC0JR105015 | 1GKS2BKC0JR192432

1GKS2BKC0JR119724 | 1GKS2BKC0JR151881

1GKS2BKC0JR151671 | 1GKS2BKC0JR136457; 1GKS2BKC0JR181849; 1GKS2BKC0JR157941 | 1GKS2BKC0JR189806; 1GKS2BKC0JR120730

1GKS2BKC0JR104222

1GKS2BKC0JR148270

1GKS2BKC0JR146082 | 1GKS2BKC0JR159169; 1GKS2BKC0JR160080 | 1GKS2BKC0JR131338 | 1GKS2BKC0JR112742 | 1GKS2BKC0JR157146 | 1GKS2BKC0JR176733; 1GKS2BKC0JR147975 | 1GKS2BKC0JR192835; 1GKS2BKC0JR180460 | 1GKS2BKC0JR184508 | 1GKS2BKC0JR136362 | 1GKS2BKC0JR132196; 1GKS2BKC0JR157468; 1GKS2BKC0JR107444 | 1GKS2BKC0JR171693 | 1GKS2BKC0JR165537 | 1GKS2BKC0JR138855; 1GKS2BKC0JR110702 | 1GKS2BKC0JR133431 | 1GKS2BKC0JR158300 | 1GKS2BKC0JR143070 | 1GKS2BKC0JR165148; 1GKS2BKC0JR144851; 1GKS2BKC0JR185691

1GKS2BKC0JR131811; 1GKS2BKC0JR190227; 1GKS2BKC0JR146891

1GKS2BKC0JR190602 | 1GKS2BKC0JR188283 | 1GKS2BKC0JR145692 | 1GKS2BKC0JR167403; 1GKS2BKC0JR156918

1GKS2BKC0JR115933 | 1GKS2BKC0JR145725 | 1GKS2BKC0JR133994 | 1GKS2BKC0JR189546 | 1GKS2BKC0JR186565 | 1GKS2BKC0JR172732; 1GKS2BKC0JR161732 | 1GKS2BKC0JR148849 | 1GKS2BKC0JR162900 | 1GKS2BKC0JR101725 | 1GKS2BKC0JR151041 | 1GKS2BKC0JR157034

1GKS2BKC0JR104463 | 1GKS2BKC0JR126897 | 1GKS2BKC0JR194763; 1GKS2BKC0JR100736 | 1GKS2BKC0JR110697 | 1GKS2BKC0JR118105; 1GKS2BKC0JR198408 | 1GKS2BKC0JR146986 | 1GKS2BKC0JR199753; 1GKS2BKC0JR174965 | 1GKS2BKC0JR133901; 1GKS2BKC0JR148396; 1GKS2BKC0JR114068; 1GKS2BKC0JR169667 | 1GKS2BKC0JR194455 | 1GKS2BKC0JR198960 | 1GKS2BKC0JR126530 | 1GKS2BKC0JR137348 | 1GKS2BKC0JR197873

1GKS2BKC0JR135387; 1GKS2BKC0JR145711 | 1GKS2BKC0JR105337; 1GKS2BKC0JR120078; 1GKS2BKC0JR193628 | 1GKS2BKC0JR100820 | 1GKS2BKC0JR155798; 1GKS2BKC0JR195900 | 1GKS2BKC0JR192348 | 1GKS2BKC0JR198926 | 1GKS2BKC0JR116516 | 1GKS2BKC0JR156174 | 1GKS2BKC0JR133428; 1GKS2BKC0JR178207 | 1GKS2BKC0JR144431

1GKS2BKC0JR163688 | 1GKS2BKC0JR179695; 1GKS2BKC0JR145403 | 1GKS2BKC0JR105709 | 1GKS2BKC0JR116208; 1GKS2BKC0JR169359 | 1GKS2BKC0JR162945; 1GKS2BKC0JR106360 | 1GKS2BKC0JR120565; 1GKS2BKC0JR193855 | 1GKS2BKC0JR145305 | 1GKS2BKC0JR184623 | 1GKS2BKC0JR171452; 1GKS2BKC0JR197596 | 1GKS2BKC0JR149631; 1GKS2BKC0JR168552; 1GKS2BKC0JR138600 | 1GKS2BKC0JR155638; 1GKS2BKC0JR187201 | 1GKS2BKC0JR152237 | 1GKS2BKC0JR139357 | 1GKS2BKC0JR189157 | 1GKS2BKC0JR185898 | 1GKS2BKC0JR149337 | 1GKS2BKC0JR142680; 1GKS2BKC0JR146387 | 1GKS2BKC0JR180202 | 1GKS2BKC0JR119285 | 1GKS2BKC0JR192379; 1GKS2BKC0JR124292 | 1GKS2BKC0JR195119; 1GKS2BKC0JR195749

1GKS2BKC0JR111171 | 1GKS2BKC0JR108318 | 1GKS2BKC0JR153856; 1GKS2BKC0JR133204 | 1GKS2BKC0JR163142 | 1GKS2BKC0JR170995 | 1GKS2BKC0JR115737; 1GKS2BKC0JR116550 | 1GKS2BKC0JR101918

1GKS2BKC0JR165179; 1GKS2BKC0JR107959 | 1GKS2BKC0JR108237 | 1GKS2BKC0JR181415; 1GKS2BKC0JR179356 | 1GKS2BKC0JR130948 | 1GKS2BKC0JR194262; 1GKS2BKC0JR196755 | 1GKS2BKC0JR198621; 1GKS2BKC0JR169300; 1GKS2BKC0JR101529 | 1GKS2BKC0JR142808 | 1GKS2BKC0JR142887

1GKS2BKC0JR163853 | 1GKS2BKC0JR105841

1GKS2BKC0JR195248 | 1GKS2BKC0JR122719 | 1GKS2BKC0JR192737 | 1GKS2BKC0JR118797 | 1GKS2BKC0JR105757; 1GKS2BKC0JR181348 | 1GKS2BKC0JR103541

1GKS2BKC0JR149306 | 1GKS2BKC0JR189126 | 1GKS2BKC0JR175016 | 1GKS2BKC0JR159110; 1GKS2BKC0JR197159 | 1GKS2BKC0JR138404 | 1GKS2BKC0JR153503 | 1GKS2BKC0JR188090; 1GKS2BKC0JR167434 | 1GKS2BKC0JR152433; 1GKS2BKC0JR166588 | 1GKS2BKC0JR168034 | 1GKS2BKC0JR122302 | 1GKS2BKC0JR111493 | 1GKS2BKC0JR126012; 1GKS2BKC0JR176943; 1GKS2BKC0JR137866 | 1GKS2BKC0JR172262 | 1GKS2BKC0JR169992 | 1GKS2BKC0JR106567

1GKS2BKC0JR164145 | 1GKS2BKC0JR198358; 1GKS2BKC0JR115964 | 1GKS2BKC0JR143134

1GKS2BKC0JR193600 | 1GKS2BKC0JR115592 | 1GKS2BKC0JR177204 | 1GKS2BKC0JR143229 | 1GKS2BKC0JR129797 | 1GKS2BKC0JR196898

1GKS2BKC0JR122753

1GKS2BKC0JR180927

1GKS2BKC0JR108741 | 1GKS2BKC0JR127371 | 1GKS2BKC0JR196254; 1GKS2BKC0JR145448 | 1GKS2BKC0JR168745 | 1GKS2BKC0JR151718 | 1GKS2BKC0JR103779; 1GKS2BKC0JR103166 | 1GKS2BKC0JR132487 | 1GKS2BKC0JR198909

1GKS2BKC0JR144221 | 1GKS2BKC0JR178417 | 1GKS2BKC0JR113261 | 1GKS2BKC0JR161570; 1GKS2BKC0JR151542 | 1GKS2BKC0JR131680 | 1GKS2BKC0JR128505 | 1GKS2BKC0JR126513; 1GKS2BKC0JR143053 | 1GKS2BKC0JR192527 | 1GKS2BKC0JR173072 | 1GKS2BKC0JR142744; 1GKS2BKC0JR142517 | 1GKS2BKC0JR183889 | 1GKS2BKC0JR113793 | 1GKS2BKC0JR144459 | 1GKS2BKC0JR196450; 1GKS2BKC0JR190549; 1GKS2BKC0JR183830 | 1GKS2BKC0JR150388 | 1GKS2BKC0JR141724; 1GKS2BKC0JR150567 | 1GKS2BKC0JR142047 | 1GKS2BKC0JR122042 | 1GKS2BKC0JR102521

1GKS2BKC0JR163920 | 1GKS2BKC0JR164940; 1GKS2BKC0JR184556; 1GKS2BKC0JR108559 | 1GKS2BKC0JR177008; 1GKS2BKC0JR123577 | 1GKS2BKC0JR100610; 1GKS2BKC0JR143151 | 1GKS2BKC0JR102745 | 1GKS2BKC0JR194875 | 1GKS2BKC0JR190941 | 1GKS2BKC0JR180054 | 1GKS2BKC0JR123286; 1GKS2BKC0JR154182 | 1GKS2BKC0JR174562 | 1GKS2BKC0JR156353 | 1GKS2BKC0JR101708 | 1GKS2BKC0JR105662; 1GKS2BKC0JR159351; 1GKS2BKC0JR124230; 1GKS2BKC0JR171760 | 1GKS2BKC0JR100798 | 1GKS2BKC0JR113387 | 1GKS2BKC0JR147524; 1GKS2BKC0JR126978; 1GKS2BKC0JR197713 | 1GKS2BKC0JR110117 | 1GKS2BKC0JR138452 | 1GKS2BKC0JR187408

1GKS2BKC0JR157762 | 1GKS2BKC0JR108156 | 1GKS2BKC0JR184718 | 1GKS2BKC0JR131579; 1GKS2BKC0JR105614; 1GKS2BKC0JR157079 | 1GKS2BKC0JR124583; 1GKS2BKC0JR181737; 1GKS2BKC0JR126429 | 1GKS2BKC0JR114281; 1GKS2BKC0JR186002 | 1GKS2BKC0JR173850; 1GKS2BKC0JR165635 | 1GKS2BKC0JR165599 | 1GKS2BKC0JR172634 | 1GKS2BKC0JR133249 | 1GKS2BKC0JR135213; 1GKS2BKC0JR139567; 1GKS2BKC0JR151556; 1GKS2BKC0JR125779 | 1GKS2BKC0JR135860 | 1GKS2BKC0JR170723 | 1GKS2BKC0JR162024 | 1GKS2BKC0JR119965; 1GKS2BKC0JR196612 | 1GKS2BKC0JR177834

1GKS2BKC0JR162752; 1GKS2BKC0JR116323 | 1GKS2BKC0JR199042 | 1GKS2BKC0JR186730 | 1GKS2BKC0JR171208 | 1GKS2BKC0JR160855; 1GKS2BKC0JR166297; 1GKS2BKC0JR117035 | 1GKS2BKC0JR140301; 1GKS2BKC0JR152352 | 1GKS2BKC0JR142131 | 1GKS2BKC0JR115673 | 1GKS2BKC0JR111073; 1GKS2BKC0JR153162 | 1GKS2BKC0JR119898 | 1GKS2BKC0JR120257 | 1GKS2BKC0JR143716; 1GKS2BKC0JR125541 | 1GKS2BKC0JR136118; 1GKS2BKC0JR188557; 1GKS2BKC0JR172536 | 1GKS2BKC0JR113972 | 1GKS2BKC0JR197226 | 1GKS2BKC0JR133008 | 1GKS2BKC0JR144784 | 1GKS2BKC0JR151833 | 1GKS2BKC0JR107072; 1GKS2BKC0JR191040

1GKS2BKC0JR177607 | 1GKS2BKC0JR131906; 1GKS2BKC0JR191975; 1GKS2BKC0JR171032; 1GKS2BKC0JR109050; 1GKS2BKC0JR139732 | 1GKS2BKC0JR184671; 1GKS2BKC0JR146406; 1GKS2BKC0JR194620; 1GKS2BKC0JR111803; 1GKS2BKC0JR142372; 1GKS2BKC0JR158250 | 1GKS2BKC0JR160175 | 1GKS2BKC0JR110988; 1GKS2BKC0JR137916 | 1GKS2BKC0JR148771; 1GKS2BKC0JR118704 | 1GKS2BKC0JR145630; 1GKS2BKC0JR199882; 1GKS2BKC0JR156322; 1GKS2BKC0JR138984; 1GKS2BKC0JR165442 | 1GKS2BKC0JR175081; 1GKS2BKC0JR165831; 1GKS2BKC0JR144090

1GKS2BKC0JR100249 | 1GKS2BKC0JR199560 | 1GKS2BKC0JR195864 | 1GKS2BKC0JR101076 | 1GKS2BKC0JR168731; 1GKS2BKC0JR194293 | 1GKS2BKC0JR107878; 1GKS2BKC0JR122588; 1GKS2BKC0JR122798 | 1GKS2BKC0JR148169 | 1GKS2BKC0JR193998; 1GKS2BKC0JR144073 | 1GKS2BKC0JR186310

1GKS2BKC0JR154604; 1GKS2BKC0JR106410; 1GKS2BKC0JR129377 | 1GKS2BKC0JR151055 | 1GKS2BKC0JR139052 | 1GKS2BKC0JR194536 | 1GKS2BKC0JR179969 | 1GKS2BKC0JR144218 | 1GKS2BKC0JR178675 | 1GKS2BKC0JR164789 | 1GKS2BKC0JR105449 | 1GKS2BKC0JR153887 | 1GKS2BKC0JR103927 | 1GKS2BKC0JR137821 | 1GKS2BKC0JR135485 | 1GKS2BKC0JR150391 | 1GKS2BKC0JR173685 | 1GKS2BKC0JR100350 | 1GKS2BKC0JR104818 | 1GKS2BKC0JR137205 | 1GKS2BKC0JR113602 | 1GKS2BKC0JR109081 | 1GKS2BKC0JR153937; 1GKS2BKC0JR149743

1GKS2BKC0JR198666 | 1GKS2BKC0JR112059 | 1GKS2BKC0JR144428; 1GKS2BKC0JR153954 | 1GKS2BKC0JR108836 | 1GKS2BKC0JR132151; 1GKS2BKC0JR100896; 1GKS2BKC0JR169698; 1GKS2BKC0JR197453; 1GKS2BKC0JR138418 | 1GKS2BKC0JR135471 | 1GKS2BKC0JR198067 | 1GKS2BKC0JR197890 | 1GKS2BKC0JR171919; 1GKS2BKC0JR131064 | 1GKS2BKC0JR123787 | 1GKS2BKC0JR198859 | 1GKS2BKC0JR114555 | 1GKS2BKC0JR185206 | 1GKS2BKC0JR107962; 1GKS2BKC0JR103944 | 1GKS2BKC0JR107332 | 1GKS2BKC0JR141447 | 1GKS2BKC0JR154165 | 1GKS2BKC0JR164761 | 1GKS2BKC0JR120307

1GKS2BKC0JR121845 | 1GKS2BKC0JR192947 | 1GKS2BKC0JR127306 | 1GKS2BKC0JR188607; 1GKS2BKC0JR136281 | 1GKS2BKC0JR198652; 1GKS2BKC0JR143845 | 1GKS2BKC0JR115916 | 1GKS2BKC0JR113907; 1GKS2BKC0JR138807 | 1GKS2BKC0JR175453 | 1GKS2BKC0JR175615 | 1GKS2BKC0JR167532; 1GKS2BKC0JR139004 | 1GKS2BKC0JR171368 | 1GKS2BKC0JR128004; 1GKS2BKC0JR179521 | 1GKS2BKC0JR171063 | 1GKS2BKC0JR190177 | 1GKS2BKC0JR151234; 1GKS2BKC0JR163576; 1GKS2BKC0JR179860

1GKS2BKC0JR189739 | 1GKS2BKC0JR119576

1GKS2BKC0JR162556; 1GKS2BKC0JR134059 | 1GKS2BKC0JR188963; 1GKS2BKC0JR162461 | 1GKS2BKC0JR153727; 1GKS2BKC0JR138306

1GKS2BKC0JR121490 | 1GKS2BKC0JR126933 | 1GKS2BKC0JR102938; 1GKS2BKC0JR184959 | 1GKS2BKC0JR178790 | 1GKS2BKC0JR162458 | 1GKS2BKC0JR152643 | 1GKS2BKC0JR170916 | 1GKS2BKC0JR174108 | 1GKS2BKC0JR175260 | 1GKS2BKC0JR151640; 1GKS2BKC0JR114023 | 1GKS2BKC0JR113213; 1GKS2BKC0JR131985 | 1GKS2BKC0JR165182; 1GKS2BKC0JR183651; 1GKS2BKC0JR184539 | 1GKS2BKC0JR131078

1GKS2BKC0JR170902 | 1GKS2BKC0JR103605; 1GKS2BKC0JR185738 | 1GKS2BKC0JR101546; 1GKS2BKC0JR141013 | 1GKS2BKC0JR153274

1GKS2BKC0JR120372 | 1GKS2BKC0JR177803 | 1GKS2BKC0JR165084 | 1GKS2BKC0JR160290; 1GKS2BKC0JR130173; 1GKS2BKC0JR145885; 1GKS2BKC0JR139066 | 1GKS2BKC0JR100655 | 1GKS2BKC0JR128410; 1GKS2BKC0JR114250 | 1GKS2BKC0JR123742

1GKS2BKC0JR160886 | 1GKS2BKC0JR183763 | 1GKS2BKC0JR166302; 1GKS2BKC0JR133574 | 1GKS2BKC0JR166350 | 1GKS2BKC0JR187621; 1GKS2BKC0JR151802 | 1GKS2BKC0JR121604 | 1GKS2BKC0JR182631; 1GKS2BKC0JR108254 | 1GKS2BKC0JR166266 | 1GKS2BKC0JR162654; 1GKS2BKC0JR135129

1GKS2BKC0JR104527; 1GKS2BKC0JR194830; 1GKS2BKC0JR128780 | 1GKS2BKC0JR117908 | 1GKS2BKC0JR138354; 1GKS2BKC0JR140427; 1GKS2BKC0JR131016 | 1GKS2BKC0JR126236 | 1GKS2BKC0JR118282

1GKS2BKC0JR166168; 1GKS2BKC0JR185741 | 1GKS2BKC0JR166655 | 1GKS2BKC0JR158359 | 1GKS2BKC0JR127614; 1GKS2BKC0JR145739; 1GKS2BKC0JR175369 | 1GKS2BKC0JR110294 | 1GKS2BKC0JR178868 | 1GKS2BKC0JR142212; 1GKS2BKC0JR111185 | 1GKS2BKC0JR186579; 1GKS2BKC0JR166901 | 1GKS2BKC0JR197274; 1GKS2BKC0JR163965 | 1GKS2BKC0JR126995 | 1GKS2BKC0JR155218 | 1GKS2BKC0JR103412

1GKS2BKC0JR106018; 1GKS2BKC0JR111168; 1GKS2BKC0JR163917; 1GKS2BKC0JR103619 | 1GKS2BKC0JR154845 | 1GKS2BKC0JR131470 | 1GKS2BKC0JR143537; 1GKS2BKC0JR152092 | 1GKS2BKC0JR123630 | 1GKS2BKC0JR179051 | 1GKS2BKC0JR198098 | 1GKS2BKC0JR192351; 1GKS2BKC0JR188817 | 1GKS2BKC0JR190583 | 1GKS2BKC0JR194486 | 1GKS2BKC0JR167496 | 1GKS2BKC0JR103118 | 1GKS2BKC0JR115771 | 1GKS2BKC0JR121358 | 1GKS2BKC0JR184217 | 1GKS2BKC0JR194276 | 1GKS2BKC0JR149032; 1GKS2BKC0JR102177; 1GKS2BKC0JR159088; 1GKS2BKC0JR133235 | 1GKS2BKC0JR166445; 1GKS2BKC0JR197324 | 1GKS2BKC0JR110182; 1GKS2BKC0JR199106; 1GKS2BKC0JR101627 | 1GKS2BKC0JR186288

1GKS2BKC0JR117505 | 1GKS2BKC0JR164632 | 1GKS2BKC0JR180667 | 1GKS2BKC0JR100834 | 1GKS2BKC0JR128844 | 1GKS2BKC0JR166834 | 1GKS2BKC0JR173251 | 1GKS2BKC0JR127550 | 1GKS2BKC0JR110781 | 1GKS2BKC0JR117231; 1GKS2BKC0JR171502; 1GKS2BKC0JR179194 | 1GKS2BKC0JR158376 | 1GKS2BKC0JR139830 | 1GKS2BKC0JR165814

1GKS2BKC0JR108223 | 1GKS2BKC0JR105600; 1GKS2BKC0JR192480; 1GKS2BKC0JR155297; 1GKS2BKC0JR129816 | 1GKS2BKC0JR197615 | 1GKS2BKC0JR131775 | 1GKS2BKC0JR109176 | 1GKS2BKC0JR123725 | 1GKS2BKC0JR146759 | 1GKS2BKC0JR196819; 1GKS2BKC0JR107203 | 1GKS2BKC0JR121960

1GKS2BKC0JR106522; 1GKS2BKC0JR169328 | 1GKS2BKC0JR138158 | 1GKS2BKC0JR140802; 1GKS2BKC0JR121330; 1GKS2BKC0JR160225 | 1GKS2BKC0JR159477; 1GKS2BKC0JR130111; 1GKS2BKC0JR157065 | 1GKS2BKC0JR183827 | 1GKS2BKC0JR151878; 1GKS2BKC0JR114586; 1GKS2BKC0JR118119 | 1GKS2BKC0JR163951 | 1GKS2BKC0JR135437

1GKS2BKC0JR195282; 1GKS2BKC0JR179552 | 1GKS2BKC0JR125426; 1GKS2BKC0JR161102; 1GKS2BKC0JR126088 | 1GKS2BKC0JR111705; 1GKS2BKC0JR122994 | 1GKS2BKC0JR170494 | 1GKS2BKC0JR179020; 1GKS2BKC0JR132585 | 1GKS2BKC0JR171953 | 1GKS2BKC0JR101188 | 1GKS2BKC0JR114474; 1GKS2BKC0JR176229 | 1GKS2BKC0JR165683 | 1GKS2BKC0JR110487 | 1GKS2BKC0JR177901; 1GKS2BKC0JR154893; 1GKS2BKC0JR122705; 1GKS2BKC0JR173301 | 1GKS2BKC0JR174772 | 1GKS2BKC0JR152755 | 1GKS2BKC0JR199056; 1GKS2BKC0JR152500; 1GKS2BKC0JR151024; 1GKS2BKC0JR145613 | 1GKS2BKC0JR149063 | 1GKS2BKC0JR115852; 1GKS2BKC0JR170060

1GKS2BKC0JR108190 | 1GKS2BKC0JR128911 | 1GKS2BKC0JR169569 | 1GKS2BKC0JR141500; 1GKS2BKC0JR164288 | 1GKS2BKC0JR173492 | 1GKS2BKC0JR102437 | 1GKS2BKC0JR129315

1GKS2BKC0JR195878 | 1GKS2BKC0JR101742 | 1GKS2BKC0JR123014; 1GKS2BKC0JR112000; 1GKS2BKC0JR160760

1GKS2BKC0JR153971

1GKS2BKC0JR128066 | 1GKS2BKC0JR197078; 1GKS2BKC0JR126639 | 1GKS2BKC0JR140931; 1GKS2BKC0JR154134 | 1GKS2BKC0JR146003 | 1GKS2BKC0JR133025 |