1GKLVKED1AJ1…

Gmc

Acadia

1GKLVKED1AJ172513 | 1GKLVKED1AJ102929; 1GKLVKED1AJ194947; 1GKLVKED1AJ169109 | 1GKLVKED1AJ134070 | 1GKLVKED1AJ152147; 1GKLVKED1AJ190171 | 1GKLVKED1AJ139124 | 1GKLVKED1AJ189280 | 1GKLVKED1AJ124493 | 1GKLVKED1AJ170079 | 1GKLVKED1AJ109234 | 1GKLVKED1AJ177470 | 1GKLVKED1AJ125207

1GKLVKED1AJ170535 | 1GKLVKED1AJ114742 | 1GKLVKED1AJ169756; 1GKLVKED1AJ112697; 1GKLVKED1AJ199355 | 1GKLVKED1AJ124431; 1GKLVKED1AJ175668 | 1GKLVKED1AJ188971; 1GKLVKED1AJ138667 | 1GKLVKED1AJ143447 | 1GKLVKED1AJ149250 | 1GKLVKED1AJ160331; 1GKLVKED1AJ142850 | 1GKLVKED1AJ160457 | 1GKLVKED1AJ100307 | 1GKLVKED1AJ130150 | 1GKLVKED1AJ147059; 1GKLVKED1AJ163164 | 1GKLVKED1AJ157882 | 1GKLVKED1AJ163309; 1GKLVKED1AJ149538 | 1GKLVKED1AJ177453; 1GKLVKED1AJ194771 | 1GKLVKED1AJ191546 | 1GKLVKED1AJ133291 | 1GKLVKED1AJ153640 | 1GKLVKED1AJ115275 | 1GKLVKED1AJ194415 | 1GKLVKED1AJ132545 | 1GKLVKED1AJ118158 | 1GKLVKED1AJ145750 | 1GKLVKED1AJ187321 | 1GKLVKED1AJ197833; 1GKLVKED1AJ181924; 1GKLVKED1AJ166386 | 1GKLVKED1AJ177999; 1GKLVKED1AJ158756 | 1GKLVKED1AJ138684 | 1GKLVKED1AJ105216; 1GKLVKED1AJ153525 | 1GKLVKED1AJ140676; 1GKLVKED1AJ130620 | 1GKLVKED1AJ137650

1GKLVKED1AJ105930 | 1GKLVKED1AJ131802 | 1GKLVKED1AJ104485

1GKLVKED1AJ112358; 1GKLVKED1AJ108634 | 1GKLVKED1AJ120573; 1GKLVKED1AJ180949 | 1GKLVKED1AJ183771; 1GKLVKED1AJ167876

1GKLVKED1AJ184077; 1GKLVKED1AJ113042; 1GKLVKED1AJ107368; 1GKLVKED1AJ142265 | 1GKLVKED1AJ146221 | 1GKLVKED1AJ157588 | 1GKLVKED1AJ190073 | 1GKLVKED1AJ169904; 1GKLVKED1AJ113011 | 1GKLVKED1AJ156733 | 1GKLVKED1AJ106592 | 1GKLVKED1AJ102994 | 1GKLVKED1AJ102302 | 1GKLVKED1AJ196035; 1GKLVKED1AJ165125 | 1GKLVKED1AJ148521; 1GKLVKED1AJ126325

1GKLVKED1AJ163102; 1GKLVKED1AJ146588

1GKLVKED1AJ152844 | 1GKLVKED1AJ184841; 1GKLVKED1AJ186699 | 1GKLVKED1AJ131864 | 1GKLVKED1AJ128608 | 1GKLVKED1AJ177517; 1GKLVKED1AJ128270 | 1GKLVKED1AJ199937 | 1GKLVKED1AJ137101 | 1GKLVKED1AJ144355 | 1GKLVKED1AJ194365 | 1GKLVKED1AJ158739

1GKLVKED1AJ108911 | 1GKLVKED1AJ108505

1GKLVKED1AJ130455 | 1GKLVKED1AJ122159 | 1GKLVKED1AJ111114 | 1GKLVKED1AJ134019 | 1GKLVKED1AJ156974; 1GKLVKED1AJ142721 | 1GKLVKED1AJ112263 | 1GKLVKED1AJ101313; 1GKLVKED1AJ100324 | 1GKLVKED1AJ137325; 1GKLVKED1AJ130360 | 1GKLVKED1AJ160944; 1GKLVKED1AJ115311; 1GKLVKED1AJ137258 | 1GKLVKED1AJ157350; 1GKLVKED1AJ185813; 1GKLVKED1AJ169272; 1GKLVKED1AJ192146 | 1GKLVKED1AJ116751; 1GKLVKED1AJ176383 | 1GKLVKED1AJ164072 | 1GKLVKED1AJ143688; 1GKLVKED1AJ171958

1GKLVKED1AJ137003; 1GKLVKED1AJ176271 | 1GKLVKED1AJ177582; 1GKLVKED1AJ193250; 1GKLVKED1AJ119844 | 1GKLVKED1AJ121030

1GKLVKED1AJ125580 | 1GKLVKED1AJ199484 | 1GKLVKED1AJ119097; 1GKLVKED1AJ136451; 1GKLVKED1AJ109055; 1GKLVKED1AJ126003; 1GKLVKED1AJ170373; 1GKLVKED1AJ199856

1GKLVKED1AJ170258 | 1GKLVKED1AJ152780 | 1GKLVKED1AJ168249; 1GKLVKED1AJ104177

1GKLVKED1AJ122033; 1GKLVKED1AJ155811 | 1GKLVKED1AJ121416 | 1GKLVKED1AJ146106; 1GKLVKED1AJ171765 | 1GKLVKED1AJ182555; 1GKLVKED1AJ184452; 1GKLVKED1AJ117429 | 1GKLVKED1AJ128463; 1GKLVKED1AJ197413; 1GKLVKED1AJ107354 | 1GKLVKED1AJ145683

1GKLVKED1AJ162435; 1GKLVKED1AJ144937; 1GKLVKED1AJ118421

1GKLVKED1AJ100761 | 1GKLVKED1AJ113431; 1GKLVKED1AJ166999 | 1GKLVKED1AJ100419; 1GKLVKED1AJ159924 | 1GKLVKED1AJ181020 | 1GKLVKED1AJ167411; 1GKLVKED1AJ119746 | 1GKLVKED1AJ103076

1GKLVKED1AJ101893 | 1GKLVKED1AJ149765; 1GKLVKED1AJ110125 | 1GKLVKED1AJ101294 | 1GKLVKED1AJ188663 | 1GKLVKED1AJ116149 | 1GKLVKED1AJ131265 | 1GKLVKED1AJ194298 | 1GKLVKED1AJ116152 | 1GKLVKED1AJ181390 | 1GKLVKED1AJ157199 | 1GKLVKED1AJ151841 | 1GKLVKED1AJ160698 | 1GKLVKED1AJ164122; 1GKLVKED1AJ184161 | 1GKLVKED1AJ189019; 1GKLVKED1AJ106981 | 1GKLVKED1AJ186766; 1GKLVKED1AJ128348 | 1GKLVKED1AJ106883 | 1GKLVKED1AJ137485; 1GKLVKED1AJ136269; 1GKLVKED1AJ114594 | 1GKLVKED1AJ130410 | 1GKLVKED1AJ121366 | 1GKLVKED1AJ150043 | 1GKLVKED1AJ187612; 1GKLVKED1AJ166176; 1GKLVKED1AJ198822 | 1GKLVKED1AJ138653

1GKLVKED1AJ185097 | 1GKLVKED1AJ195273; 1GKLVKED1AJ121643 | 1GKLVKED1AJ161818

1GKLVKED1AJ168929; 1GKLVKED1AJ114353 | 1GKLVKED1AJ124719; 1GKLVKED1AJ193037 | 1GKLVKED1AJ116362; 1GKLVKED1AJ159583; 1GKLVKED1AJ125899; 1GKLVKED1AJ175590; 1GKLVKED1AJ196682 | 1GKLVKED1AJ144789 | 1GKLVKED1AJ199047; 1GKLVKED1AJ138510 | 1GKLVKED1AJ149653

1GKLVKED1AJ153573; 1GKLVKED1AJ182149; 1GKLVKED1AJ172057; 1GKLVKED1AJ135798 | 1GKLVKED1AJ108066 | 1GKLVKED1AJ192776; 1GKLVKED1AJ145991; 1GKLVKED1AJ177310

1GKLVKED1AJ170292 | 1GKLVKED1AJ106057; 1GKLVKED1AJ140838 | 1GKLVKED1AJ128012; 1GKLVKED1AJ123506 | 1GKLVKED1AJ114160; 1GKLVKED1AJ104728; 1GKLVKED1AJ133288 | 1GKLVKED1AJ175380; 1GKLVKED1AJ166596 | 1GKLVKED1AJ110559; 1GKLVKED1AJ174391 | 1GKLVKED1AJ112649; 1GKLVKED1AJ162029 | 1GKLVKED1AJ191823 | 1GKLVKED1AJ102381; 1GKLVKED1AJ189103 | 1GKLVKED1AJ171443; 1GKLVKED1AJ154223 | 1GKLVKED1AJ102350; 1GKLVKED1AJ130827 | 1GKLVKED1AJ154951; 1GKLVKED1AJ104387 | 1GKLVKED1AJ179901; 1GKLVKED1AJ184497; 1GKLVKED1AJ124865; 1GKLVKED1AJ169935 | 1GKLVKED1AJ149121; 1GKLVKED1AJ155999 | 1GKLVKED1AJ169000 | 1GKLVKED1AJ166372; 1GKLVKED1AJ107175 | 1GKLVKED1AJ107676 | 1GKLVKED1AJ139754 | 1GKLVKED1AJ179428 | 1GKLVKED1AJ137017 | 1GKLVKED1AJ186119; 1GKLVKED1AJ189425

1GKLVKED1AJ174374; 1GKLVKED1AJ187870 | 1GKLVKED1AJ131217 | 1GKLVKED1AJ101389 | 1GKLVKED1AJ175539; 1GKLVKED1AJ143190 | 1GKLVKED1AJ185648 | 1GKLVKED1AJ197430 | 1GKLVKED1AJ102364; 1GKLVKED1AJ195175 | 1GKLVKED1AJ108598; 1GKLVKED1AJ188582 | 1GKLVKED1AJ133761 | 1GKLVKED1AJ102560 | 1GKLVKED1AJ113493; 1GKLVKED1AJ115471 | 1GKLVKED1AJ173208; 1GKLVKED1AJ147109 | 1GKLVKED1AJ118385

1GKLVKED1AJ115406; 1GKLVKED1AJ162872 | 1GKLVKED1AJ134652

1GKLVKED1AJ123912 | 1GKLVKED1AJ168607 | 1GKLVKED1AJ143769 | 1GKLVKED1AJ185018 | 1GKLVKED1AJ131878 | 1GKLVKED1AJ137261 | 1GKLVKED1AJ141147 | 1GKLVKED1AJ199470 | 1GKLVKED1AJ180627 | 1GKLVKED1AJ164282; 1GKLVKED1AJ172589

1GKLVKED1AJ106141; 1GKLVKED1AJ163133 | 1GKLVKED1AJ103658 | 1GKLVKED1AJ156781 | 1GKLVKED1AJ179638; 1GKLVKED1AJ131136; 1GKLVKED1AJ196892; 1GKLVKED1AJ128723; 1GKLVKED1AJ173127 | 1GKLVKED1AJ136708 | 1GKLVKED1AJ197489 | 1GKLVKED1AJ175816; 1GKLVKED1AJ137468

1GKLVKED1AJ167151; 1GKLVKED1AJ172060

1GKLVKED1AJ192079 | 1GKLVKED1AJ165738 | 1GKLVKED1AJ168834 | 1GKLVKED1AJ105636; 1GKLVKED1AJ172222 | 1GKLVKED1AJ166940 | 1GKLVKED1AJ158658; 1GKLVKED1AJ128107; 1GKLVKED1AJ128074 | 1GKLVKED1AJ120055; 1GKLVKED1AJ142296 | 1GKLVKED1AJ113297 | 1GKLVKED1AJ143321; 1GKLVKED1AJ185665 | 1GKLVKED1AJ173922 | 1GKLVKED1AJ180742

1GKLVKED1AJ150978 | 1GKLVKED1AJ187464; 1GKLVKED1AJ153721; 1GKLVKED1AJ151161 | 1GKLVKED1AJ172933 | 1GKLVKED1AJ180448; 1GKLVKED1AJ183821; 1GKLVKED1AJ143674 | 1GKLVKED1AJ116037; 1GKLVKED1AJ112361; 1GKLVKED1AJ173886 | 1GKLVKED1AJ159518; 1GKLVKED1AJ193491 | 1GKLVKED1AJ141472 | 1GKLVKED1AJ194446 | 1GKLVKED1AJ193104 | 1GKLVKED1AJ181647 | 1GKLVKED1AJ117706; 1GKLVKED1AJ191420 | 1GKLVKED1AJ125563; 1GKLVKED1AJ190736 | 1GKLVKED1AJ175699 | 1GKLVKED1AJ119505 | 1GKLVKED1AJ118516 | 1GKLVKED1AJ123862 | 1GKLVKED1AJ123795; 1GKLVKED1AJ150687 | 1GKLVKED1AJ190509; 1GKLVKED1AJ153850

1GKLVKED1AJ184645; 1GKLVKED1AJ119374 | 1GKLVKED1AJ121657 | 1GKLVKED1AJ190980; 1GKLVKED1AJ136367 | 1GKLVKED1AJ174438 | 1GKLVKED1AJ123649 | 1GKLVKED1AJ101568; 1GKLVKED1AJ173872 | 1GKLVKED1AJ126468; 1GKLVKED1AJ167621; 1GKLVKED1AJ143433 | 1GKLVKED1AJ130990 | 1GKLVKED1AJ185133 | 1GKLVKED1AJ186203; 1GKLVKED1AJ166338 | 1GKLVKED1AJ161303

1GKLVKED1AJ181714 | 1GKLVKED1AJ116765 | 1GKLVKED1AJ118807 | 1GKLVKED1AJ130732 | 1GKLVKED1AJ122310; 1GKLVKED1AJ156263; 1GKLVKED1AJ193457 | 1GKLVKED1AJ106690; 1GKLVKED1AJ138930 | 1GKLVKED1AJ167537 | 1GKLVKED1AJ158031; 1GKLVKED1AJ101246; 1GKLVKED1AJ177615 | 1GKLVKED1AJ103126; 1GKLVKED1AJ160877; 1GKLVKED1AJ153010

1GKLVKED1AJ197329

1GKLVKED1AJ176366 | 1GKLVKED1AJ167649; 1GKLVKED1AJ148664; 1GKLVKED1AJ198514 | 1GKLVKED1AJ180739 | 1GKLVKED1AJ171197 | 1GKLVKED1AJ117818 | 1GKLVKED1AJ140869 | 1GKLVKED1AJ137583; 1GKLVKED1AJ136319 | 1GKLVKED1AJ108603 | 1GKLVKED1AJ100131 | 1GKLVKED1AJ130200; 1GKLVKED1AJ110612 | 1GKLVKED1AJ189683; 1GKLVKED1AJ150429 | 1GKLVKED1AJ106379 | 1GKLVKED1AJ177324

1GKLVKED1AJ111890 | 1GKLVKED1AJ110853 | 1GKLVKED1AJ189277; 1GKLVKED1AJ191028 | 1GKLVKED1AJ131332; 1GKLVKED1AJ118452 | 1GKLVKED1AJ144839; 1GKLVKED1AJ105958; 1GKLVKED1AJ128219; 1GKLVKED1AJ194804; 1GKLVKED1AJ111002 | 1GKLVKED1AJ195807 | 1GKLVKED1AJ123957 | 1GKLVKED1AJ125174 | 1GKLVKED1AJ144985; 1GKLVKED1AJ122193 | 1GKLVKED1AJ135526 | 1GKLVKED1AJ185777 | 1GKLVKED1AJ120024 | 1GKLVKED1AJ167294; 1GKLVKED1AJ174164 | 1GKLVKED1AJ138152 | 1GKLVKED1AJ118175; 1GKLVKED1AJ147188 | 1GKLVKED1AJ127135; 1GKLVKED1AJ178652; 1GKLVKED1AJ170759 | 1GKLVKED1AJ113400

1GKLVKED1AJ157722; 1GKLVKED1AJ184063; 1GKLVKED1AJ155890 | 1GKLVKED1AJ142640 | 1GKLVKED1AJ135297

1GKLVKED1AJ154500; 1GKLVKED1AJ160605; 1GKLVKED1AJ172558; 1GKLVKED1AJ192101 | 1GKLVKED1AJ195743

1GKLVKED1AJ165299 | 1GKLVKED1AJ168932

1GKLVKED1AJ114563 | 1GKLVKED1AJ197475 | 1GKLVKED1AJ109718

1GKLVKED1AJ130925 | 1GKLVKED1AJ120363 | 1GKLVKED1AJ139155

1GKLVKED1AJ193829 | 1GKLVKED1AJ112666 | 1GKLVKED1AJ101148; 1GKLVKED1AJ155498 | 1GKLVKED1AJ112425; 1GKLVKED1AJ138040 | 1GKLVKED1AJ118726 | 1GKLVKED1AJ165013 | 1GKLVKED1AJ160734 | 1GKLVKED1AJ189439 | 1GKLVKED1AJ172771 | 1GKLVKED1AJ154125 | 1GKLVKED1AJ154335 | 1GKLVKED1AJ134246 | 1GKLVKED1AJ139351 | 1GKLVKED1AJ140287 | 1GKLVKED1AJ125949 | 1GKLVKED1AJ183978

1GKLVKED1AJ111629; 1GKLVKED1AJ181356 | 1GKLVKED1AJ115695 | 1GKLVKED1AJ134411 | 1GKLVKED1AJ161561 | 1GKLVKED1AJ154450 | 1GKLVKED1AJ138278 | 1GKLVKED1AJ145831 | 1GKLVKED1AJ161298; 1GKLVKED1AJ134344 | 1GKLVKED1AJ122078 | 1GKLVKED1AJ140824 | 1GKLVKED1AJ113784 | 1GKLVKED1AJ126356 | 1GKLVKED1AJ101473 | 1GKLVKED1AJ130696 | 1GKLVKED1AJ194236; 1GKLVKED1AJ186752; 1GKLVKED1AJ147689 | 1GKLVKED1AJ105507; 1GKLVKED1AJ172723 | 1GKLVKED1AJ131184 | 1GKLVKED1AJ138443; 1GKLVKED1AJ101392; 1GKLVKED1AJ182071; 1GKLVKED1AJ107810; 1GKLVKED1AJ117379 | 1GKLVKED1AJ149023; 1GKLVKED1AJ179221; 1GKLVKED1AJ186704 | 1GKLVKED1AJ103465 | 1GKLVKED1AJ164475 | 1GKLVKED1AJ150222 | 1GKLVKED1AJ167358; 1GKLVKED1AJ109363 | 1GKLVKED1AJ145666; 1GKLVKED1AJ107001 | 1GKLVKED1AJ185343; 1GKLVKED1AJ164427 | 1GKLVKED1AJ118323; 1GKLVKED1AJ168865 | 1GKLVKED1AJ139902 | 1GKLVKED1AJ151855 | 1GKLVKED1AJ176142

1GKLVKED1AJ195290 | 1GKLVKED1AJ198447; 1GKLVKED1AJ149667 | 1GKLVKED1AJ140354; 1GKLVKED1AJ149801

1GKLVKED1AJ186069 | 1GKLVKED1AJ182846 | 1GKLVKED1AJ109010 | 1GKLVKED1AJ195046; 1GKLVKED1AJ151466; 1GKLVKED1AJ102008 | 1GKLVKED1AJ182541 | 1GKLVKED1AJ156778 | 1GKLVKED1AJ132903 | 1GKLVKED1AJ198903

1GKLVKED1AJ187965

1GKLVKED1AJ107211 | 1GKLVKED1AJ101344 | 1GKLVKED1AJ146655; 1GKLVKED1AJ148504; 1GKLVKED1AJ122596 | 1GKLVKED1AJ148289 | 1GKLVKED1AJ185908; 1GKLVKED1AJ155016 | 1GKLVKED1AJ183608 | 1GKLVKED1AJ143559; 1GKLVKED1AJ173998 | 1GKLVKED1AJ137020; 1GKLVKED1AJ119245 | 1GKLVKED1AJ114868

1GKLVKED1AJ185536; 1GKLVKED1AJ138085; 1GKLVKED1AJ185584 | 1GKLVKED1AJ106527 | 1GKLVKED1AJ159793 | 1GKLVKED1AJ182698 | 1GKLVKED1AJ131749 | 1GKLVKED1AJ133887 | 1GKLVKED1AJ128866

1GKLVKED1AJ116412; 1GKLVKED1AJ152519 | 1GKLVKED1AJ119066; 1GKLVKED1AJ104308 | 1GKLVKED1AJ124476 | 1GKLVKED1AJ179963; 1GKLVKED1AJ108763 | 1GKLVKED1AJ169434

1GKLVKED1AJ159602 | 1GKLVKED1AJ185763; 1GKLVKED1AJ112330 | 1GKLVKED1AJ178635 | 1GKLVKED1AJ122355; 1GKLVKED1AJ117446 | 1GKLVKED1AJ179333; 1GKLVKED1AJ149877 | 1GKLVKED1AJ159261 | 1GKLVKED1AJ195953 | 1GKLVKED1AJ181227; 1GKLVKED1AJ135042; 1GKLVKED1AJ178621 | 1GKLVKED1AJ146509 | 1GKLVKED1AJ111677; 1GKLVKED1AJ186458 | 1GKLVKED1AJ118788 | 1GKLVKED1AJ159180; 1GKLVKED1AJ152472 | 1GKLVKED1AJ121609; 1GKLVKED1AJ104955; 1GKLVKED1AJ190896 | 1GKLVKED1AJ131945

1GKLVKED1AJ133579

1GKLVKED1AJ190557 | 1GKLVKED1AJ185827 | 1GKLVKED1AJ158062; 1GKLVKED1AJ101280 | 1GKLVKED1AJ158532; 1GKLVKED1AJ137440 | 1GKLVKED1AJ163052 | 1GKLVKED1AJ163228 | 1GKLVKED1AJ132268; 1GKLVKED1AJ114076 | 1GKLVKED1AJ110013 | 1GKLVKED1AJ129547 | 1GKLVKED1AJ120119; 1GKLVKED1AJ112554 | 1GKLVKED1AJ192065 | 1GKLVKED1AJ106849; 1GKLVKED1AJ151323; 1GKLVKED1AJ124333 | 1GKLVKED1AJ187948 | 1GKLVKED1AJ106818; 1GKLVKED1AJ123358; 1GKLVKED1AJ132965 | 1GKLVKED1AJ164489 | 1GKLVKED1AJ190364 | 1GKLVKED1AJ103854 | 1GKLVKED1AJ159177 | 1GKLVKED1AJ138507 | 1GKLVKED1AJ178604 | 1GKLVKED1AJ140113; 1GKLVKED1AJ119553; 1GKLVKED1AJ117124 | 1GKLVKED1AJ145859; 1GKLVKED1AJ162421 | 1GKLVKED1AJ179039 | 1GKLVKED1AJ181096; 1GKLVKED1AJ163861; 1GKLVKED1AJ125742; 1GKLVKED1AJ184953 | 1GKLVKED1AJ192664; 1GKLVKED1AJ172110; 1GKLVKED1AJ158370; 1GKLVKED1AJ185424; 1GKLVKED1AJ198318 | 1GKLVKED1AJ177968; 1GKLVKED1AJ104745; 1GKLVKED1AJ106480

1GKLVKED1AJ187545; 1GKLVKED1AJ115518 | 1GKLVKED1AJ184872 | 1GKLVKED1AJ144324; 1GKLVKED1AJ117415; 1GKLVKED1AJ102817; 1GKLVKED1AJ111730 | 1GKLVKED1AJ126342 | 1GKLVKED1AJ194530 | 1GKLVKED1AJ116457; 1GKLVKED1AJ180501 | 1GKLVKED1AJ170888 | 1GKLVKED1AJ133534 | 1GKLVKED1AJ134876 | 1GKLVKED1AJ180417 | 1GKLVKED1AJ121285 | 1GKLVKED1AJ129306 | 1GKLVKED1AJ169286; 1GKLVKED1AJ129922 | 1GKLVKED1AJ175430; 1GKLVKED1AJ153654 | 1GKLVKED1AJ177632 | 1GKLVKED1AJ164265; 1GKLVKED1AJ169417 | 1GKLVKED1AJ178862 | 1GKLVKED1AJ117494 | 1GKLVKED1AJ176707 | 1GKLVKED1AJ137521 | 1GKLVKED1AJ133310 | 1GKLVKED1AJ165352 | 1GKLVKED1AJ198349; 1GKLVKED1AJ114787 | 1GKLVKED1AJ152245 | 1GKLVKED1AJ144274 | 1GKLVKED1AJ164413; 1GKLVKED1AJ106219 | 1GKLVKED1AJ158837 | 1GKLVKED1AJ171796; 1GKLVKED1AJ143013; 1GKLVKED1AJ159521

1GKLVKED1AJ111324 | 1GKLVKED1AJ115535; 1GKLVKED1AJ177484 | 1GKLVKED1AJ107161 | 1GKLVKED1AJ178389; 1GKLVKED1AJ105183

1GKLVKED1AJ169787 | 1GKLVKED1AJ164055 | 1GKLVKED1AJ188551 | 1GKLVKED1AJ162368; 1GKLVKED1AJ104213; 1GKLVKED1AJ199968 | 1GKLVKED1AJ191286; 1GKLVKED1AJ100520 | 1GKLVKED1AJ110061 | 1GKLVKED1AJ104924 | 1GKLVKED1AJ192681; 1GKLVKED1AJ118029 | 1GKLVKED1AJ142492; 1GKLVKED1AJ105443 | 1GKLVKED1AJ159616 | 1GKLVKED1AJ165271 | 1GKLVKED1AJ170325; 1GKLVKED1AJ175721 | 1GKLVKED1AJ107466; 1GKLVKED1AJ146462 | 1GKLVKED1AJ165383; 1GKLVKED1AJ120685 | 1GKLVKED1AJ193118 | 1GKLVKED1AJ130293

1GKLVKED1AJ124994

1GKLVKED1AJ100291 | 1GKLVKED1AJ169949 | 1GKLVKED1AJ153458 | 1GKLVKED1AJ134313 | 1GKLVKED1AJ137342 | 1GKLVKED1AJ115776 | 1GKLVKED1AJ149443; 1GKLVKED1AJ187433 | 1GKLVKED1AJ184676; 1GKLVKED1AJ141245; 1GKLVKED1AJ135333; 1GKLVKED1AJ168512 | 1GKLVKED1AJ110688 | 1GKLVKED1AJ186587 | 1GKLVKED1AJ100534 | 1GKLVKED1AJ120265 | 1GKLVKED1AJ118712 | 1GKLVKED1AJ175394 | 1GKLVKED1AJ177663; 1GKLVKED1AJ191742; 1GKLVKED1AJ176612 | 1GKLVKED1AJ143609 | 1GKLVKED1AJ123361 | 1GKLVKED1AJ168896 | 1GKLVKED1AJ171149

1GKLVKED1AJ191045 | 1GKLVKED1AJ161642 | 1GKLVKED1AJ142329; 1GKLVKED1AJ195063; 1GKLVKED1AJ191191 | 1GKLVKED1AJ154772 | 1GKLVKED1AJ167702; 1GKLVKED1AJ179476 | 1GKLVKED1AJ163326 | 1GKLVKED1AJ148924 | 1GKLVKED1AJ107550 | 1GKLVKED1AJ139690 | 1GKLVKED1AJ119293 | 1GKLVKED1AJ184922 | 1GKLVKED1AJ150835; 1GKLVKED1AJ165786 | 1GKLVKED1AJ159275 | 1GKLVKED1AJ121707; 1GKLVKED1AJ172334; 1GKLVKED1AJ124638; 1GKLVKED1AJ100582 | 1GKLVKED1AJ158868 | 1GKLVKED1AJ167182 | 1GKLVKED1AJ143223 | 1GKLVKED1AJ191210 | 1GKLVKED1AJ139592 | 1GKLVKED1AJ121979 | 1GKLVKED1AJ103756 | 1GKLVKED1AJ117527 | 1GKLVKED1AJ103546; 1GKLVKED1AJ137034; 1GKLVKED1AJ148793 | 1GKLVKED1AJ102137; 1GKLVKED1AJ116183; 1GKLVKED1AJ141486

1GKLVKED1AJ140421 | 1GKLVKED1AJ130469; 1GKLVKED1AJ188436; 1GKLVKED1AJ131931; 1GKLVKED1AJ140872 | 1GKLVKED1AJ103577

1GKLVKED1AJ190512 | 1GKLVKED1AJ194009; 1GKLVKED1AJ121836 | 1GKLVKED1AJ196665 | 1GKLVKED1AJ196262 | 1GKLVKED1AJ141388 | 1GKLVKED1AJ119875; 1GKLVKED1AJ190087 | 1GKLVKED1AJ183687; 1GKLVKED1AJ179929 | 1GKLVKED1AJ168168 | 1GKLVKED1AJ161219; 1GKLVKED1AJ197587

1GKLVKED1AJ174441 | 1GKLVKED1AJ117737 | 1GKLVKED1AJ129807 | 1GKLVKED1AJ176691 | 1GKLVKED1AJ140015; 1GKLVKED1AJ111386 | 1GKLVKED1AJ180966; 1GKLVKED1AJ117690 | 1GKLVKED1AJ174326

1GKLVKED1AJ162659 | 1GKLVKED1AJ122727 | 1GKLVKED1AJ194849; 1GKLVKED1AJ190932 | 1GKLVKED1AJ195404 | 1GKLVKED1AJ180434 | 1GKLVKED1AJ169644 | 1GKLVKED1AJ170700; 1GKLVKED1AJ106589 | 1GKLVKED1AJ176500 | 1GKLVKED1AJ161480; 1GKLVKED1AJ164105; 1GKLVKED1AJ142363; 1GKLVKED1AJ159762 | 1GKLVKED1AJ177372 | 1GKLVKED1AJ137292 | 1GKLVKED1AJ123618

1GKLVKED1AJ169899 | 1GKLVKED1AJ138961 | 1GKLVKED1AJ113087; 1GKLVKED1AJ152939 | 1GKLVKED1AJ187531 | 1GKLVKED1AJ148986 | 1GKLVKED1AJ156845 | 1GKLVKED1AJ117298; 1GKLVKED1AJ116104

1GKLVKED1AJ163939 | 1GKLVKED1AJ165285; 1GKLVKED1AJ138264

1GKLVKED1AJ115258; 1GKLVKED1AJ188811 | 1GKLVKED1AJ132738 | 1GKLVKED1AJ196388 | 1GKLVKED1AJ150849; 1GKLVKED1AJ142346 | 1GKLVKED1AJ123599 | 1GKLVKED1AJ116667 | 1GKLVKED1AJ151497 | 1GKLVKED1AJ180515; 1GKLVKED1AJ187884; 1GKLVKED1AJ147644; 1GKLVKED1AJ133419

1GKLVKED1AJ163617 | 1GKLVKED1AJ121478; 1GKLVKED1AJ180773 | 1GKLVKED1AJ103384 | 1GKLVKED1AJ144369 | 1GKLVKED1AJ138068 | 1GKLVKED1AJ118841 | 1GKLVKED1AJ127474 | 1GKLVKED1AJ173371

1GKLVKED1AJ110285

1GKLVKED1AJ104261; 1GKLVKED1AJ130830

1GKLVKED1AJ125255

1GKLVKED1AJ190543 | 1GKLVKED1AJ108553 | 1GKLVKED1AJ103725 | 1GKLVKED1AJ143254; 1GKLVKED1AJ199548 | 1GKLVKED1AJ191529

1GKLVKED1AJ108715 | 1GKLVKED1AJ145229 | 1GKLVKED1AJ159454 | 1GKLVKED1AJ136904 | 1GKLVKED1AJ150060; 1GKLVKED1AJ107029 | 1GKLVKED1AJ115941 | 1GKLVKED1AJ166971 | 1GKLVKED1AJ171474 | 1GKLVKED1AJ140340 | 1GKLVKED1AJ154755; 1GKLVKED1AJ178246; 1GKLVKED1AJ147501; 1GKLVKED1AJ108259 | 1GKLVKED1AJ140211; 1GKLVKED1AJ106477

1GKLVKED1AJ145246 | 1GKLVKED1AJ129788

1GKLVKED1AJ141259 | 1GKLVKED1AJ197055 | 1GKLVKED1AJ175654 | 1GKLVKED1AJ176304 | 1GKLVKED1AJ153234 | 1GKLVKED1AJ125644 | 1GKLVKED1AJ178683; 1GKLVKED1AJ187058; 1GKLVKED1AJ106429; 1GKLVKED1AJ166288 | 1GKLVKED1AJ117849 | 1GKLVKED1AJ161754; 1GKLVKED1AJ126812

1GKLVKED1AJ178845 | 1GKLVKED1AJ124624 | 1GKLVKED1AJ161639; 1GKLVKED1AJ169496 | 1GKLVKED1AJ114045 | 1GKLVKED1AJ164511 | 1GKLVKED1AJ147319; 1GKLVKED1AJ191661 | 1GKLVKED1AJ155419; 1GKLVKED1AJ124526; 1GKLVKED1AJ108696

1GKLVKED1AJ119858; 1GKLVKED1AJ143903; 1GKLVKED1AJ119259; 1GKLVKED1AJ162502 | 1GKLVKED1AJ176318 | 1GKLVKED1AJ154528 | 1GKLVKED1AJ145568 | 1GKLVKED1AJ111775 | 1GKLVKED1AJ164301; 1GKLVKED1AJ199503; 1GKLVKED1AJ128754 | 1GKLVKED1AJ119018; 1GKLVKED1AJ117110 | 1GKLVKED1AJ139365 | 1GKLVKED1AJ158885 | 1GKLVKED1AJ150933 | 1GKLVKED1AJ171037 | 1GKLVKED1AJ193698 | 1GKLVKED1AJ179624 | 1GKLVKED1AJ198996 | 1GKLVKED1AJ144503

1GKLVKED1AJ173788 | 1GKLVKED1AJ126941 | 1GKLVKED1AJ190462 | 1GKLVKED1AJ184094; 1GKLVKED1AJ115907 | 1GKLVKED1AJ122842 | 1GKLVKED1AJ124607; 1GKLVKED1AJ186640; 1GKLVKED1AJ142251

1GKLVKED1AJ119598 | 1GKLVKED1AJ148227 | 1GKLVKED1AJ127264 | 1GKLVKED1AJ143268 | 1GKLVKED1AJ106222 | 1GKLVKED1AJ116572 | 1GKLVKED1AJ156005 | 1GKLVKED1AJ129628 | 1GKLVKED1AJ188033 | 1GKLVKED1AJ192499; 1GKLVKED1AJ139107; 1GKLVKED1AJ116507 | 1GKLVKED1AJ134988 | 1GKLVKED1AJ180546 | 1GKLVKED1AJ153735 | 1GKLVKED1AJ116409 | 1GKLVKED1AJ195600; 1GKLVKED1AJ124414 | 1GKLVKED1AJ152942 | 1GKLVKED1AJ143948; 1GKLVKED1AJ126311 | 1GKLVKED1AJ109914 | 1GKLVKED1AJ111582; 1GKLVKED1AJ176920

1GKLVKED1AJ100162 | 1GKLVKED1AJ171085; 1GKLVKED1AJ164086 | 1GKLVKED1AJ100372 | 1GKLVKED1AJ116992 | 1GKLVKED1AJ149264; 1GKLVKED1AJ148180; 1GKLVKED1AJ185410; 1GKLVKED1AJ183432; 1GKLVKED1AJ157901 | 1GKLVKED1AJ133727 | 1GKLVKED1AJ191918 | 1GKLVKED1AJ146042 | 1GKLVKED1AJ157557; 1GKLVKED1AJ133596 | 1GKLVKED1AJ112604 | 1GKLVKED1AJ127796; 1GKLVKED1AJ176898; 1GKLVKED1AJ166095 | 1GKLVKED1AJ158787; 1GKLVKED1AJ115504 | 1GKLVKED1AJ136255 | 1GKLVKED1AJ146557 | 1GKLVKED1AJ125577 | 1GKLVKED1AJ187867 | 1GKLVKED1AJ181549 | 1GKLVKED1AJ147479 | 1GKLVKED1AJ158899 | 1GKLVKED1AJ173659; 1GKLVKED1AJ121156 | 1GKLVKED1AJ132366; 1GKLVKED1AJ109279; 1GKLVKED1AJ117088; 1GKLVKED1AJ157834; 1GKLVKED1AJ111663 | 1GKLVKED1AJ138927 | 1GKLVKED1AJ169451; 1GKLVKED1AJ158689; 1GKLVKED1AJ112490; 1GKLVKED1AJ127197 | 1GKLVKED1AJ149202 | 1GKLVKED1AJ113333 | 1GKLVKED1AJ196200 | 1GKLVKED1AJ136501; 1GKLVKED1AJ165772; 1GKLVKED1AJ139897 | 1GKLVKED1AJ194253 | 1GKLVKED1AJ176237 | 1GKLVKED1AJ149376; 1GKLVKED1AJ117902 | 1GKLVKED1AJ162595; 1GKLVKED1AJ175606 | 1GKLVKED1AJ145148 | 1GKLVKED1AJ155193 | 1GKLVKED1AJ136417 | 1GKLVKED1AJ160443; 1GKLVKED1AJ125661 | 1GKLVKED1AJ100775 | 1GKLVKED1AJ116023 | 1GKLVKED1AJ178750 | 1GKLVKED1AJ146722; 1GKLVKED1AJ124946; 1GKLVKED1AJ181440; 1GKLVKED1AJ164802; 1GKLVKED1AJ128253 | 1GKLVKED1AJ190834 | 1GKLVKED1AJ118757 | 1GKLVKED1AJ187707 | 1GKLVKED1AJ193930 | 1GKLVKED1AJ107922 | 1GKLVKED1AJ197072; 1GKLVKED1AJ106415; 1GKLVKED1AJ187710 | 1GKLVKED1AJ192700 | 1GKLVKED1AJ154092; 1GKLVKED1AJ126955 | 1GKLVKED1AJ129130 | 1GKLVKED1AJ162466 | 1GKLVKED1AJ178764 | 1GKLVKED1AJ101859; 1GKLVKED1AJ119665; 1GKLVKED1AJ116278 | 1GKLVKED1AJ188291 | 1GKLVKED1AJ162189; 1GKLVKED1AJ189764; 1GKLVKED1AJ128639 | 1GKLVKED1AJ191207 | 1GKLVKED1AJ175301 | 1GKLVKED1AJ148146; 1GKLVKED1AJ101960 | 1GKLVKED1AJ198920; 1GKLVKED1AJ190607 | 1GKLVKED1AJ130424; 1GKLVKED1AJ182314 | 1GKLVKED1AJ108875; 1GKLVKED1AJ183401; 1GKLVKED1AJ176545 | 1GKLVKED1AJ108410; 1GKLVKED1AJ189778 | 1GKLVKED1AJ109203 | 1GKLVKED1AJ151239; 1GKLVKED1AJ150009 | 1GKLVKED1AJ127751; 1GKLVKED1AJ141682 | 1GKLVKED1AJ110500

1GKLVKED1AJ175542 | 1GKLVKED1AJ136062 | 1GKLVKED1AJ140855 | 1GKLVKED1AJ128592 | 1GKLVKED1AJ182507 | 1GKLVKED1AJ114661; 1GKLVKED1AJ123635; 1GKLVKED1AJ129970 | 1GKLVKED1AJ197525 | 1GKLVKED1AJ137681; 1GKLVKED1AJ188954; 1GKLVKED1AJ122632 | 1GKLVKED1AJ143884; 1GKLVKED1AJ151287; 1GKLVKED1AJ182233 | 1GKLVKED1AJ164010 | 1GKLVKED1AJ135820 | 1GKLVKED1AJ182166; 1GKLVKED1AJ179218 | 1GKLVKED1AJ147806 | 1GKLVKED1AJ121111; 1GKLVKED1AJ164170; 1GKLVKED1AJ138457; 1GKLVKED1AJ149748

1GKLVKED1AJ139401 | 1GKLVKED1AJ198805; 1GKLVKED1AJ150351 | 1GKLVKED1AJ103790 | 1GKLVKED1AJ152309 | 1GKLVKED1AJ157560; 1GKLVKED1AJ132674; 1GKLVKED1AJ181888; 1GKLVKED1AJ128379 | 1GKLVKED1AJ121223 | 1GKLVKED1AJ186878 | 1GKLVKED1AJ150124; 1GKLVKED1AJ156117 | 1GKLVKED1AJ160037 | 1GKLVKED1AJ100047; 1GKLVKED1AJ137406 | 1GKLVKED1AJ101151 | 1GKLVKED1AJ107631

1GKLVKED1AJ135817 | 1GKLVKED1AJ114692; 1GKLVKED1AJ197864 | 1GKLVKED1AJ151838 | 1GKLVKED1AJ186251; 1GKLVKED1AJ189375 | 1GKLVKED1AJ144923 | 1GKLVKED1AJ114675 | 1GKLVKED1AJ133453 | 1GKLVKED1AJ153105; 1GKLVKED1AJ193992 | 1GKLVKED1AJ171135; 1GKLVKED1AJ196293 | 1GKLVKED1AJ183995

1GKLVKED1AJ149071 | 1GKLVKED1AJ134831 | 1GKLVKED1AJ166422 | 1GKLVKED1AJ128009

1GKLVKED1AJ152374 | 1GKLVKED1AJ116085 | 1GKLVKED1AJ117785

1GKLVKED1AJ181468 | 1GKLVKED1AJ102297 | 1GKLVKED1AJ147871 | 1GKLVKED1AJ180840 | 1GKLVKED1AJ125806 | 1GKLVKED1AJ150902 | 1GKLVKED1AJ189361 | 1GKLVKED1AJ151953; 1GKLVKED1AJ181681; 1GKLVKED1AJ171099; 1GKLVKED1AJ134425 | 1GKLVKED1AJ195256; 1GKLVKED1AJ104857 | 1GKLVKED1AJ165478 | 1GKLVKED1AJ157123; 1GKLVKED1AJ171801; 1GKLVKED1AJ161866; 1GKLVKED1AJ178523 | 1GKLVKED1AJ176030 | 1GKLVKED1AJ143982 | 1GKLVKED1AJ172544

1GKLVKED1AJ133081 | 1GKLVKED1AJ164637 | 1GKLVKED1AJ136871 | 1GKLVKED1AJ128530 | 1GKLVKED1AJ105393

1GKLVKED1AJ177646 | 1GKLVKED1AJ139172 | 1GKLVKED1AJ176805 | 1GKLVKED1AJ183396 | 1GKLVKED1AJ198383

1GKLVKED1AJ159115

1GKLVKED1AJ187626

1GKLVKED1AJ143061; 1GKLVKED1AJ129032; 1GKLVKED1AJ149409 | 1GKLVKED1AJ166405; 1GKLVKED1AJ130648 | 1GKLVKED1AJ168347 | 1GKLVKED1AJ109069 | 1GKLVKED1AJ171653 | 1GKLVKED1AJ109850; 1GKLVKED1AJ110187; 1GKLVKED1AJ104406; 1GKLVKED1AJ174035 | 1GKLVKED1AJ104180 | 1GKLVKED1AJ181891 | 1GKLVKED1AJ185522 | 1GKLVKED1AJ161351; 1GKLVKED1AJ128222

1GKLVKED1AJ162239 | 1GKLVKED1AJ140919 | 1GKLVKED1AJ137762 | 1GKLVKED1AJ137373 | 1GKLVKED1AJ104907 | 1GKLVKED1AJ112957 | 1GKLVKED1AJ182197 | 1GKLVKED1AJ166789 | 1GKLVKED1AJ110772 | 1GKLVKED1AJ169479; 1GKLVKED1AJ182510; 1GKLVKED1AJ190929 | 1GKLVKED1AJ188257 | 1GKLVKED1AJ190820 | 1GKLVKED1AJ194043 | 1GKLVKED1AJ187299; 1GKLVKED1AJ106737 | 1GKLVKED1AJ112148

1GKLVKED1AJ182345 | 1GKLVKED1AJ199193 | 1GKLVKED1AJ131024 | 1GKLVKED1AJ191451 | 1GKLVKED1AJ129595; 1GKLVKED1AJ141200; 1GKLVKED1AJ170826; 1GKLVKED1AJ198707 | 1GKLVKED1AJ152343; 1GKLVKED1AJ111422 | 1GKLVKED1AJ135994; 1GKLVKED1AJ121903 | 1GKLVKED1AJ179848; 1GKLVKED1AJ174584; 1GKLVKED1AJ164654 | 1GKLVKED1AJ162838 | 1GKLVKED1AJ155758; 1GKLVKED1AJ105247; 1GKLVKED1AJ103448 | 1GKLVKED1AJ186492 | 1GKLVKED1AJ160796 | 1GKLVKED1AJ149507 | 1GKLVKED1AJ169157 | 1GKLVKED1AJ122856; 1GKLVKED1AJ132240 | 1GKLVKED1AJ112098 | 1GKLVKED1AJ101747 | 1GKLVKED1AJ140449 | 1GKLVKED1AJ146400; 1GKLVKED1AJ164363 | 1GKLVKED1AJ193815 | 1GKLVKED1AJ122176; 1GKLVKED1AJ165514 | 1GKLVKED1AJ141469; 1GKLVKED1AJ155517 | 1GKLVKED1AJ133632 | 1GKLVKED1AJ110433 | 1GKLVKED1AJ102249

1GKLVKED1AJ168316; 1GKLVKED1AJ127863

1GKLVKED1AJ157803 | 1GKLVKED1AJ154285; 1GKLVKED1AJ170955 | 1GKLVKED1AJ168915

1GKLVKED1AJ139317 | 1GKLVKED1AJ103014 | 1GKLVKED1AJ121710 | 1GKLVKED1AJ101649 | 1GKLVKED1AJ150236; 1GKLVKED1AJ151726 | 1GKLVKED1AJ153704; 1GKLVKED1AJ165612; 1GKLVKED1AJ193362; 1GKLVKED1AJ198724

1GKLVKED1AJ172575 | 1GKLVKED1AJ158823 | 1GKLVKED1AJ161513 | 1GKLVKED1AJ176786; 1GKLVKED1AJ191336; 1GKLVKED1AJ137860 | 1GKLVKED1AJ126728

1GKLVKED1AJ139933 | 1GKLVKED1AJ193281; 1GKLVKED1AJ117754 | 1GKLVKED1AJ191126 | 1GKLVKED1AJ119942; 1GKLVKED1AJ112439 | 1GKLVKED1AJ163813 | 1GKLVKED1AJ134229 | 1GKLVKED1AJ160961; 1GKLVKED1AJ119892 | 1GKLVKED1AJ184998; 1GKLVKED1AJ199677 | 1GKLVKED1AJ128981; 1GKLVKED1AJ182491; 1GKLVKED1AJ175993; 1GKLVKED1AJ159258; 1GKLVKED1AJ165223 | 1GKLVKED1AJ135090 | 1GKLVKED1AJ178313 | 1GKLVKED1AJ197671; 1GKLVKED1AJ181180 | 1GKLVKED1AJ199808

1GKLVKED1AJ126194 | 1GKLVKED1AJ173712; 1GKLVKED1AJ127586; 1GKLVKED1AJ176013 | 1GKLVKED1AJ106253 | 1GKLVKED1AJ138104; 1GKLVKED1AJ196021 | 1GKLVKED1AJ189859 | 1GKLVKED1AJ121058

1GKLVKED1AJ181051 | 1GKLVKED1AJ132013 | 1GKLVKED1AJ145490 | 1GKLVKED1AJ154576 | 1GKLVKED1AJ159504 | 1GKLVKED1AJ172608; 1GKLVKED1AJ171538 | 1GKLVKED1AJ129290; 1GKLVKED1AJ199839 | 1GKLVKED1AJ162709 | 1GKLVKED1AJ162855; 1GKLVKED1AJ193944; 1GKLVKED1AJ178425 | 1GKLVKED1AJ169143; 1GKLVKED1AJ112988 | 1GKLVKED1AJ105622 | 1GKLVKED1AJ182653 | 1GKLVKED1AJ194303 | 1GKLVKED1AJ103241 | 1GKLVKED1AJ129502

1GKLVKED1AJ106401 | 1GKLVKED1AJ150818

1GKLVKED1AJ151757 | 1GKLVKED1AJ178540 | 1GKLVKED1AJ191711 | 1GKLVKED1AJ148695; 1GKLVKED1AJ101330 | 1GKLVKED1AJ147028 | 1GKLVKED1AJ190459 | 1GKLVKED1AJ199534 | 1GKLVKED1AJ112246 | 1GKLVKED1AJ125529 | 1GKLVKED1AJ152150; 1GKLVKED1AJ136224 | 1GKLVKED1AJ167148 | 1GKLVKED1AJ121738 | 1GKLVKED1AJ162841 | 1GKLVKED1AJ130035; 1GKLVKED1AJ170485 | 1GKLVKED1AJ137647

1GKLVKED1AJ170227 | 1GKLVKED1AJ117401; 1GKLVKED1AJ184869 | 1GKLVKED1AJ169174 | 1GKLVKED1AJ196634 | 1GKLVKED1AJ192907 | 1GKLVKED1AJ121190 | 1GKLVKED1AJ153783; 1GKLVKED1AJ123828 | 1GKLVKED1AJ193524; 1GKLVKED1AJ136093 | 1GKLVKED1AJ170809; 1GKLVKED1AJ187450 | 1GKLVKED1AJ131508 | 1GKLVKED1AJ164329 | 1GKLVKED1AJ167263; 1GKLVKED1AJ125854; 1GKLVKED1AJ169014; 1GKLVKED1AJ168428; 1GKLVKED1AJ154819; 1GKLVKED1AJ113607 | 1GKLVKED1AJ136711 | 1GKLVKED1AJ197217 | 1GKLVKED1AJ142914 | 1GKLVKED1AJ162631 | 1GKLVKED1AJ128916 | 1GKLVKED1AJ173080; 1GKLVKED1AJ151919 | 1GKLVKED1AJ176917 | 1GKLVKED1AJ197511; 1GKLVKED1AJ181969; 1GKLVKED1AJ176822 | 1GKLVKED1AJ184936; 1GKLVKED1AJ149944 | 1GKLVKED1AJ138295; 1GKLVKED1AJ189473; 1GKLVKED1AJ168882 | 1GKLVKED1AJ187593 | 1GKLVKED1AJ163357 | 1GKLVKED1AJ118354; 1GKLVKED1AJ139799; 1GKLVKED1AJ174116 | 1GKLVKED1AJ142928; 1GKLVKED1AJ147658 | 1GKLVKED1AJ196679 | 1GKLVKED1AJ153430 | 1GKLVKED1AJ112036 | 1GKLVKED1AJ125286; 1GKLVKED1AJ127054; 1GKLVKED1AJ178294; 1GKLVKED1AJ178618 | 1GKLVKED1AJ107306 | 1GKLVKED1AJ185634; 1GKLVKED1AJ110545; 1GKLVKED1AJ190977 | 1GKLVKED1AJ141939; 1GKLVKED1AJ153685

1GKLVKED1AJ105944 | 1GKLVKED1AJ146865 | 1GKLVKED1AJ123294 | 1GKLVKED1AJ167117; 1GKLVKED1AJ147322 | 1GKLVKED1AJ120864 | 1GKLVKED1AJ126888 | 1GKLVKED1AJ183138 | 1GKLVKED1AJ167960 | 1GKLVKED1AJ156070; 1GKLVKED1AJ178599 | 1GKLVKED1AJ122551; 1GKLVKED1AJ180028; 1GKLVKED1AJ183222 | 1GKLVKED1AJ146820; 1GKLVKED1AJ155386 | 1GKLVKED1AJ186055 | 1GKLVKED1AJ123070 | 1GKLVKED1AJ174505 | 1GKLVKED1AJ107158; 1GKLVKED1AJ177890; 1GKLVKED1AJ127622 | 1GKLVKED1AJ177680; 1GKLVKED1AJ174925 | 1GKLVKED1AJ194978; 1GKLVKED1AJ125823 | 1GKLVKED1AJ160328; 1GKLVKED1AJ155310 | 1GKLVKED1AJ167991 | 1GKLVKED1AJ194141; 1GKLVKED1AJ177159; 1GKLVKED1AJ181860; 1GKLVKED1AJ140726 | 1GKLVKED1AJ165576; 1GKLVKED1AJ108293 | 1GKLVKED1AJ132576 | 1GKLVKED1AJ165710 | 1GKLVKED1AJ106320 | 1GKLVKED1AJ120041; 1GKLVKED1AJ107774 | 1GKLVKED1AJ178263 | 1GKLVKED1AJ183009; 1GKLVKED1AJ178151; 1GKLVKED1AJ176531 | 1GKLVKED1AJ129905; 1GKLVKED1AJ116930 | 1GKLVKED1AJ192826; 1GKLVKED1AJ145375

1GKLVKED1AJ132464; 1GKLVKED1AJ193734 | 1GKLVKED1AJ120427 | 1GKLVKED1AJ136434 | 1GKLVKED1AJ148552 | 1GKLVKED1AJ170843 | 1GKLVKED1AJ155632 | 1GKLVKED1AJ133629 | 1GKLVKED1AJ138832

1GKLVKED1AJ113428; 1GKLVKED1AJ161804; 1GKLVKED1AJ136403 | 1GKLVKED1AJ178974 | 1GKLVKED1AJ168395; 1GKLVKED1AJ144176; 1GKLVKED1AJ110092; 1GKLVKED1AJ105586 | 1GKLVKED1AJ164606; 1GKLVKED1AJ118063 | 1GKLVKED1AJ116491; 1GKLVKED1AJ190865 | 1GKLVKED1AJ117107 | 1GKLVKED1AJ117821; 1GKLVKED1AJ145523 | 1GKLVKED1AJ119830 | 1GKLVKED1AJ101585 | 1GKLVKED1AJ199081; 1GKLVKED1AJ197492 | 1GKLVKED1AJ102171; 1GKLVKED1AJ194642 | 1GKLVKED1AJ150768

1GKLVKED1AJ143495; 1GKLVKED1AJ199453; 1GKLVKED1AJ188730 | 1GKLVKED1AJ187951 | 1GKLVKED1AJ158921; 1GKLVKED1AJ183883 | 1GKLVKED1AJ189649 | 1GKLVKED1AJ109217

1GKLVKED1AJ150169 | 1GKLVKED1AJ168686

1GKLVKED1AJ142525; 1GKLVKED1AJ183723 | 1GKLVKED1AJ104535 | 1GKLVKED1AJ151547 | 1GKLVKED1AJ147675; 1GKLVKED1AJ182829 | 1GKLVKED1AJ187819

1GKLVKED1AJ146610; 1GKLVKED1AJ129693 | 1GKLVKED1AJ185696; 1GKLVKED1AJ113512 | 1GKLVKED1AJ189330 | 1GKLVKED1AJ175914 | 1GKLVKED1AJ179185; 1GKLVKED1AJ183558; 1GKLVKED1AJ115356 | 1GKLVKED1AJ127538; 1GKLVKED1AJ107225 | 1GKLVKED1AJ191370; 1GKLVKED1AJ150561 | 1GKLVKED1AJ131654; 1GKLVKED1AJ181003; 1GKLVKED1AJ166050 | 1GKLVKED1AJ191756; 1GKLVKED1AJ186010 | 1GKLVKED1AJ102851; 1GKLVKED1AJ128883 | 1GKLVKED1AJ175833 | 1GKLVKED1AJ144694 | 1GKLVKED1AJ106608; 1GKLVKED1AJ150527; 1GKLVKED1AJ154478 | 1GKLVKED1AJ161415; 1GKLVKED1AJ130018 | 1GKLVKED1AJ140144 | 1GKLVKED1AJ154447; 1GKLVKED1AJ175220 | 1GKLVKED1AJ168641

1GKLVKED1AJ137471 | 1GKLVKED1AJ111291 | 1GKLVKED1AJ183110

1GKLVKED1AJ118645; 1GKLVKED1AJ156568; 1GKLVKED1AJ113879 | 1GKLVKED1AJ164668; 1GKLVKED1AJ146025 | 1GKLVKED1AJ192969; 1GKLVKED1AJ169921; 1GKLVKED1AJ117267 | 1GKLVKED1AJ164962; 1GKLVKED1AJ178201 | 1GKLVKED1AJ148437

1GKLVKED1AJ162547 | 1GKLVKED1AJ108780; 1GKLVKED1AJ119813 | 1GKLVKED1AJ120699 | 1GKLVKED1AJ120198 | 1GKLVKED1AJ155808; 1GKLVKED1AJ145277; 1GKLVKED1AJ174150 | 1GKLVKED1AJ163486 | 1GKLVKED1AJ132173 | 1GKLVKED1AJ156098 | 1GKLVKED1AJ132710; 1GKLVKED1AJ141021

1GKLVKED1AJ120654; 1GKLVKED1AJ111646; 1GKLVKED1AJ102011 | 1GKLVKED1AJ147739 | 1GKLVKED1AJ168851 | 1GKLVKED1AJ143626 | 1GKLVKED1AJ173354; 1GKLVKED1AJ187139 | 1GKLVKED1AJ135154 | 1GKLVKED1AJ159681; 1GKLVKED1AJ117365; 1GKLVKED1AJ134084; 1GKLVKED1AJ177839 | 1GKLVKED1AJ165321 | 1GKLVKED1AJ137244; 1GKLVKED1AJ111856; 1GKLVKED1AJ141231 | 1GKLVKED1AJ115177; 1GKLVKED1AJ160071 | 1GKLVKED1AJ175041

1GKLVKED1AJ135574 | 1GKLVKED1AJ149720 | 1GKLVKED1AJ160023 | 1GKLVKED1AJ130567; 1GKLVKED1AJ171104; 1GKLVKED1AJ172009; 1GKLVKED1AJ102445 | 1GKLVKED1AJ155114

1GKLVKED1AJ136143 | 1GKLVKED1AJ159745

1GKLVKED1AJ175203; 1GKLVKED1AJ132836

1GKLVKED1AJ185987; 1GKLVKED1AJ173211 | 1GKLVKED1AJ172768; 1GKLVKED1AJ191532 | 1GKLVKED1AJ161981 | 1GKLVKED1AJ158420 | 1GKLVKED1AJ140175 | 1GKLVKED1AJ148082 | 1GKLVKED1AJ106740; 1GKLVKED1AJ134991 | 1GKLVKED1AJ178411; 1GKLVKED1AJ124672 | 1GKLVKED1AJ100808 | 1GKLVKED1AJ110075 | 1GKLVKED1AJ127801 | 1GKLVKED1AJ163360 | 1GKLVKED1AJ122534 | 1GKLVKED1AJ146185

1GKLVKED1AJ187495 | 1GKLVKED1AJ198206

1GKLVKED1AJ196469 | 1GKLVKED1AJ198819; 1GKLVKED1AJ172205; 1GKLVKED1AJ127314 | 1GKLVKED1AJ183091 | 1GKLVKED1AJ157624

1GKLVKED1AJ148311; 1GKLVKED1AJ108665 | 1GKLVKED1AJ154805 | 1GKLVKED1AJ134523 | 1GKLVKED1AJ116815

1GKLVKED1AJ102459; 1GKLVKED1AJ160359

1GKLVKED1AJ101165 | 1GKLVKED1AJ169336 | 1GKLVKED1AJ141777; 1GKLVKED1AJ100503; 1GKLVKED1AJ143805 | 1GKLVKED1AJ137180 | 1GKLVKED1AJ178554; 1GKLVKED1AJ197198 | 1GKLVKED1AJ132934 | 1GKLVKED1AJ136353 | 1GKLVKED1AJ185519 | 1GKLVKED1AJ190381 | 1GKLVKED1AJ137387; 1GKLVKED1AJ116958; 1GKLVKED1AJ106012; 1GKLVKED1AJ178831 | 1GKLVKED1AJ177856 | 1GKLVKED1AJ180319 | 1GKLVKED1AJ170132 | 1GKLVKED1AJ180725 | 1GKLVKED1AJ103191 | 1GKLVKED1AJ132514 | 1GKLVKED1AJ155775; 1GKLVKED1AJ144596 | 1GKLVKED1AJ134389; 1GKLVKED1AJ110805 | 1GKLVKED1AJ143349; 1GKLVKED1AJ110349 | 1GKLVKED1AJ116779 | 1GKLVKED1AJ173631 | 1GKLVKED1AJ189487 | 1GKLVKED1AJ161270 | 1GKLVKED1AJ181874; 1GKLVKED1AJ104499 | 1GKLVKED1AJ135672 | 1GKLVKED1AJ187402 | 1GKLVKED1AJ133985 | 1GKLVKED1AJ197038 | 1GKLVKED1AJ174696 | 1GKLVKED1AJ167618 | 1GKLVKED1AJ187349 | 1GKLVKED1AJ110299 | 1GKLVKED1AJ133517

1GKLVKED1AJ166128 | 1GKLVKED1AJ163567 | 1GKLVKED1AJ109976 | 1GKLVKED1AJ165111 | 1GKLVKED1AJ151337; 1GKLVKED1AJ147949 | 1GKLVKED1AJ160748 | 1GKLVKED1AJ190283; 1GKLVKED1AJ194673

1GKLVKED1AJ101571 | 1GKLVKED1AJ124266 | 1GKLVKED1AJ135428

1GKLVKED1AJ160894 | 1GKLVKED1AJ145151; 1GKLVKED1AJ121061 | 1GKLVKED1AJ197637 | 1GKLVKED1AJ100422; 1GKLVKED1AJ198948 | 1GKLVKED1AJ148678; 1GKLVKED1AJ136532; 1GKLVKED1AJ195645; 1GKLVKED1AJ123490 | 1GKLVKED1AJ188632 | 1GKLVKED1AJ199761 | 1GKLVKED1AJ180644; 1GKLVKED1AJ130441 | 1GKLVKED1AJ196875; 1GKLVKED1AJ198657; 1GKLVKED1AJ135686; 1GKLVKED1AJ180630

1GKLVKED1AJ122095; 1GKLVKED1AJ145845 | 1GKLVKED1AJ184144 | 1GKLVKED1AJ193555 | 1GKLVKED1AJ138698; 1GKLVKED1AJ178277 | 1GKLVKED1AJ194785; 1GKLVKED1AJ118225 | 1GKLVKED1AJ130522 | 1GKLVKED1AJ136238 | 1GKLVKED1AJ193586 | 1GKLVKED1AJ186637 | 1GKLVKED1AJ163553 | 1GKLVKED1AJ102798; 1GKLVKED1AJ137924 | 1GKLVKED1AJ187514 | 1GKLVKED1AJ154321; 1GKLVKED1AJ153511 | 1GKLVKED1AJ170650 | 1GKLVKED1AJ109749; 1GKLVKED1AJ149247 | 1GKLVKED1AJ138099 | 1GKLVKED1AJ147580 | 1GKLVKED1AJ107743 | 1GKLVKED1AJ177338; 1GKLVKED1AJ107645

1GKLVKED1AJ121514 | 1GKLVKED1AJ155484 | 1GKLVKED1AJ154268 | 1GKLVKED1AJ116135 | 1GKLVKED1AJ196438 | 1GKLVKED1AJ147952

1GKLVKED1AJ144372; 1GKLVKED1AJ162144 | 1GKLVKED1AJ158708 | 1GKLVKED1AJ138233 | 1GKLVKED1AJ113462 | 1GKLVKED1AJ119729 | 1GKLVKED1AJ199565 | 1GKLVKED1AJ148342 | 1GKLVKED1AJ192308; 1GKLVKED1AJ115132 | 1GKLVKED1AJ178568 | 1GKLVKED1AJ116619 | 1GKLVKED1AJ167778 | 1GKLVKED1AJ169790

1GKLVKED1AJ145022 | 1GKLVKED1AJ198027; 1GKLVKED1AJ104437; 1GKLVKED1AJ127037 | 1GKLVKED1AJ162869 | 1GKLVKED1AJ164976 | 1GKLVKED1AJ180062; 1GKLVKED1AJ104552; 1GKLVKED1AJ146445; 1GKLVKED1AJ160586

1GKLVKED1AJ186735 | 1GKLVKED1AJ120623; 1GKLVKED1AJ162287 | 1GKLVKED1AJ124641 | 1GKLVKED1AJ128091; 1GKLVKED1AJ164895 | 1GKLVKED1AJ164492 | 1GKLVKED1AJ101487 | 1GKLVKED1AJ114501; 1GKLVKED1AJ154609; 1GKLVKED1AJ176139 | 1GKLVKED1AJ149894; 1GKLVKED1AJ151449 | 1GKLVKED1AJ173502 | 1GKLVKED1AJ156909 | 1GKLVKED1AJ162211; 1GKLVKED1AJ151905 | 1GKLVKED1AJ146039 | 1GKLVKED1AJ131590 | 1GKLVKED1AJ142704 | 1GKLVKED1AJ145117 | 1GKLVKED1AJ105569 | 1GKLVKED1AJ174861 | 1GKLVKED1AJ111405 | 1GKLVKED1AJ142699 | 1GKLVKED1AJ157204; 1GKLVKED1AJ186184; 1GKLVKED1AJ147076 | 1GKLVKED1AJ168221 | 1GKLVKED1AJ112845 | 1GKLVKED1AJ109797; 1GKLVKED1AJ198125; 1GKLVKED1AJ188419 | 1GKLVKED1AJ125045 | 1GKLVKED1AJ148728 | 1GKLVKED1AJ171328 | 1GKLVKED1AJ134795; 1GKLVKED1AJ162998 | 1GKLVKED1AJ145005 | 1GKLVKED1AJ191269

1GKLVKED1AJ150401 | 1GKLVKED1AJ142783 | 1GKLVKED1AJ173337 | 1GKLVKED1AJ188226; 1GKLVKED1AJ118080; 1GKLVKED1AJ180370 | 1GKLVKED1AJ151743 | 1GKLVKED1AJ136787 | 1GKLVKED1AJ161267

1GKLVKED1AJ134733 | 1GKLVKED1AJ199436 | 1GKLVKED1AJ117186 | 1GKLVKED1AJ132139; 1GKLVKED1AJ105880 | 1GKLVKED1AJ159552 | 1GKLVKED1AJ190994 | 1GKLVKED1AJ134439 | 1GKLVKED1AJ199128 | 1GKLVKED1AJ193958 | 1GKLVKED1AJ156599 | 1GKLVKED1AJ173113; 1GKLVKED1AJ165495 | 1GKLVKED1AJ164220 | 1GKLVKED1AJ117351; 1GKLVKED1AJ170776 | 1GKLVKED1AJ183169 | 1GKLVKED1AJ105152 | 1GKLVKED1AJ188940; 1GKLVKED1AJ109735; 1GKLVKED1AJ145635 | 1GKLVKED1AJ173399 | 1GKLVKED1AJ173483; 1GKLVKED1AJ119522

1GKLVKED1AJ172012 | 1GKLVKED1AJ125515 | 1GKLVKED1AJ182944 | 1GKLVKED1AJ101781; 1GKLVKED1AJ124221

1GKLVKED1AJ149295; 1GKLVKED1AJ197539 | 1GKLVKED1AJ180420

1GKLVKED1AJ199288; 1GKLVKED1AJ164346 | 1GKLVKED1AJ164749 | 1GKLVKED1AJ129063 | 1GKLVKED1AJ192194 | 1GKLVKED1AJ131279; 1GKLVKED1AJ159292; 1GKLVKED1AJ156831 | 1GKLVKED1AJ182152 | 1GKLVKED1AJ132254 | 1GKLVKED1AJ108648 | 1GKLVKED1AJ163083

1GKLVKED1AJ123568

1GKLVKED1AJ105488 | 1GKLVKED1AJ118550 | 1GKLVKED1AJ144159 | 1GKLVKED1AJ147823 | 1GKLVKED1AJ120007 | 1GKLVKED1AJ163830 | 1GKLVKED1AJ187688 | 1GKLVKED1AJ161446 | 1GKLVKED1AJ115745; 1GKLVKED1AJ181793 | 1GKLVKED1AJ112814 | 1GKLVKED1AJ163794 | 1GKLVKED1AJ195032 | 1GKLVKED1AJ153377; 1GKLVKED1AJ121027 | 1GKLVKED1AJ108987 | 1GKLVKED1AJ164900; 1GKLVKED1AJ135008 | 1GKLVKED1AJ186797; 1GKLVKED1AJ179008 | 1GKLVKED1AJ164721 | 1GKLVKED1AJ121125; 1GKLVKED1AJ146686 | 1GKLVKED1AJ182460; 1GKLVKED1AJ173192; 1GKLVKED1AJ183737 | 1GKLVKED1AJ195502 | 1GKLVKED1AJ178134

1GKLVKED1AJ193541 | 1GKLVKED1AJ175136 | 1GKLVKED1AJ166467 | 1GKLVKED1AJ186962; 1GKLVKED1AJ104244; 1GKLVKED1AJ188842

1GKLVKED1AJ132089; 1GKLVKED1AJ166565 | 1GKLVKED1AJ101425 | 1GKLVKED1AJ132920 | 1GKLVKED1AJ142931 | 1GKLVKED1AJ106530; 1GKLVKED1AJ110268 | 1GKLVKED1AJ111131; 1GKLVKED1AJ128141

1GKLVKED1AJ162581; 1GKLVKED1AJ163665 | 1GKLVKED1AJ113350

1GKLVKED1AJ153931 | 1GKLVKED1AJ137745 | 1GKLVKED1AJ101778; 1GKLVKED1AJ110822 | 1GKLVKED1AJ145425 | 1GKLVKED1AJ133694; 1GKLVKED1AJ141343

1GKLVKED1AJ147627; 1GKLVKED1AJ187173; 1GKLVKED1AJ156389; 1GKLVKED1AJ105751 | 1GKLVKED1AJ175735; 1GKLVKED1AJ134358 | 1GKLVKED1AJ134537; 1GKLVKED1AJ194480 | 1GKLVKED1AJ107483; 1GKLVKED1AJ175511; 1GKLVKED1AJ130889 | 1GKLVKED1AJ154920 | 1GKLVKED1AJ142220; 1GKLVKED1AJ193328; 1GKLVKED1AJ149183; 1GKLVKED1AJ129872 | 1GKLVKED1AJ151113; 1GKLVKED1AJ189523; 1GKLVKED1AJ163763 | 1GKLVKED1AJ108620; 1GKLVKED1AJ168980 | 1GKLVKED1AJ142900 | 1GKLVKED1AJ122498 | 1GKLVKED1AJ111341 | 1GKLVKED1AJ140774 | 1GKLVKED1AJ146297 | 1GKLVKED1AJ160104 | 1GKLVKED1AJ178926; 1GKLVKED1AJ172835 | 1GKLVKED1AJ165643 | 1GKLVKED1AJ107709; 1GKLVKED1AJ109220 | 1GKLVKED1AJ147014; 1GKLVKED1AJ118628; 1GKLVKED1AJ109105

1GKLVKED1AJ157591

1GKLVKED1AJ147725 | 1GKLVKED1AJ149569; 1GKLVKED1AJ130794; 1GKLVKED1AJ182605 | 1GKLVKED1AJ133839; 1GKLVKED1AJ106771 | 1GKLVKED1AJ123683 | 1GKLVKED1AJ100713 | 1GKLVKED1AJ103370 | 1GKLVKED1AJ119195 | 1GKLVKED1AJ187691 | 1GKLVKED1AJ135087 | 1GKLVKED1AJ127880 | 1GKLVKED1AJ186122 | 1GKLVKED1AJ194219; 1GKLVKED1AJ158093 | 1GKLVKED1AJ163049; 1GKLVKED1AJ189991 | 1GKLVKED1AJ125093 | 1GKLVKED1AJ171331 | 1GKLVKED1AJ100145; 1GKLVKED1AJ154402; 1GKLVKED1AJ144999 | 1GKLVKED1AJ109606

1GKLVKED1AJ147241 | 1GKLVKED1AJ161088 | 1GKLVKED1AJ158949 | 1GKLVKED1AJ168431

1GKLVKED1AJ189540; 1GKLVKED1AJ127555; 1GKLVKED1AJ134649; 1GKLVKED1AJ128429; 1GKLVKED1AJ156800; 1GKLVKED1AJ140080

1GKLVKED1AJ105068 | 1GKLVKED1AJ113283 | 1GKLVKED1AJ100596 | 1GKLVKED1AJ196939 | 1GKLVKED1AJ175850; 1GKLVKED1AJ189151 | 1GKLVKED1AJ125448

1GKLVKED1AJ196844

1GKLVKED1AJ192082; 1GKLVKED1AJ145196 | 1GKLVKED1AJ105037 | 1GKLVKED1AJ127121 | 1GKLVKED1AJ181597; 1GKLVKED1AJ114885

1GKLVKED1AJ168171

1GKLVKED1AJ153539 | 1GKLVKED1AJ127183; 1GKLVKED1AJ162886 | 1GKLVKED1AJ188467 | 1GKLVKED1AJ193801; 1GKLVKED1AJ166761 | 1GKLVKED1AJ108584 | 1GKLVKED1AJ131475; 1GKLVKED1AJ114093

1GKLVKED1AJ196827 | 1GKLVKED1AJ154254 | 1GKLVKED1AJ155713; 1GKLVKED1AJ178179; 1GKLVKED1AJ151600 | 1GKLVKED1AJ112103 | 1GKLVKED1AJ179753; 1GKLVKED1AJ149703; 1GKLVKED1AJ192132 | 1GKLVKED1AJ191398 | 1GKLVKED1AJ123702; 1GKLVKED1AJ194155 | 1GKLVKED1AJ148079

1GKLVKED1AJ117155 | 1GKLVKED1AJ164315 | 1GKLVKED1AJ150463; 1GKLVKED1AJ126163; 1GKLVKED1AJ101599 | 1GKLVKED1AJ156392; 1GKLVKED1AJ198111 | 1GKLVKED1AJ103434 | 1GKLVKED1AJ105314 | 1GKLVKED1AJ118838; 1GKLVKED1AJ133811 | 1GKLVKED1AJ112456; 1GKLVKED1AJ122503; 1GKLVKED1AJ139494 | 1GKLVKED1AJ115440 | 1GKLVKED1AJ127328; 1GKLVKED1AJ155887 | 1GKLVKED1AJ182376 | 1GKLVKED1AJ145828; 1GKLVKED1AJ177937 | 1GKLVKED1AJ106284; 1GKLVKED1AJ155842 | 1GKLVKED1AJ147269 | 1GKLVKED1AJ109153 | 1GKLVKED1AJ176755 | 1GKLVKED1AJ121142 | 1GKLVKED1AJ103028 | 1GKLVKED1AJ145571

1GKLVKED1AJ134943 | 1GKLVKED1AJ105121 | 1GKLVKED1AJ164556 | 1GKLVKED1AJ144548 | 1GKLVKED1AJ168123 | 1GKLVKED1AJ191093 | 1GKLVKED1AJ111761; 1GKLVKED1AJ173810 | 1GKLVKED1AJ144517; 1GKLVKED1AJ181566 | 1GKLVKED1AJ112022 | 1GKLVKED1AJ110562

1GKLVKED1AJ185973 | 1GKLVKED1AJ122128 | 1GKLVKED1AJ122436 | 1GKLVKED1AJ196911; 1GKLVKED1AJ168462 | 1GKLVKED1AJ111811 | 1GKLVKED1AJ121819; 1GKLVKED1AJ173404; 1GKLVKED1AJ103997

1GKLVKED1AJ174147; 1GKLVKED1AJ138393; 1GKLVKED1AJ173709 | 1GKLVKED1AJ194964 | 1GKLVKED1AJ142055; 1GKLVKED1AJ144534 | 1GKLVKED1AJ154710; 1GKLVKED1AJ141598 | 1GKLVKED1AJ182880; 1GKLVKED1AJ147238 | 1GKLVKED1AJ134392 | 1GKLVKED1AJ109685 | 1GKLVKED1AJ183205 | 1GKLVKED1AJ137390 | 1GKLVKED1AJ123098 | 1GKLVKED1AJ148115 | 1GKLVKED1AJ161723; 1GKLVKED1AJ102607 | 1GKLVKED1AJ160510; 1GKLVKED1AJ146381 | 1GKLVKED1AJ199422; 1GKLVKED1AJ192860; 1GKLVKED1AJ153833 | 1GKLVKED1AJ111016 | 1GKLVKED1AJ186816; 1GKLVKED1AJ105801 | 1GKLVKED1AJ123473; 1GKLVKED1AJ121822; 1GKLVKED1AJ118970 | 1GKLVKED1AJ161320 | 1GKLVKED1AJ170390 | 1GKLVKED1AJ169806

1GKLVKED1AJ147496; 1GKLVKED1AJ123313 | 1GKLVKED1AJ178814 | 1GKLVKED1AJ152777 | 1GKLVKED1AJ192289

1GKLVKED1AJ160619 | 1GKLVKED1AJ157543 | 1GKLVKED1AJ192521; 1GKLVKED1AJ131511 | 1GKLVKED1AJ138944; 1GKLVKED1AJ150382; 1GKLVKED1AJ198402

1GKLVKED1AJ165206 | 1GKLVKED1AJ134912 | 1GKLVKED1AJ183740 | 1GKLVKED1AJ185326; 1GKLVKED1AJ147370 | 1GKLVKED1AJ167957 | 1GKLVKED1AJ116782 | 1GKLVKED1AJ163651 | 1GKLVKED1AJ100548 | 1GKLVKED1AJ138250 | 1GKLVKED1AJ134716 | 1GKLVKED1AJ173726

1GKLVKED1AJ194382

1GKLVKED1AJ124395; 1GKLVKED1AJ156232

1GKLVKED1AJ102025 | 1GKLVKED1AJ189571; 1GKLVKED1AJ135512; 1GKLVKED1AJ115227; 1GKLVKED1AJ149622; 1GKLVKED1AJ129645; 1GKLVKED1AJ193149; 1GKLVKED1AJ134683; 1GKLVKED1AJ107497; 1GKLVKED1AJ129273 | 1GKLVKED1AJ182958 | 1GKLVKED1AJ125868; 1GKLVKED1AJ101456 | 1GKLVKED1AJ178215; 1GKLVKED1AJ177436 | 1GKLVKED1AJ125403 | 1GKLVKED1AJ145098 | 1GKLVKED1AJ186945 | 1GKLVKED1AJ168011 | 1GKLVKED1AJ134022 | 1GKLVKED1AJ161995 | 1GKLVKED1AJ199369 | 1GKLVKED1AJ105135; 1GKLVKED1AJ130634 | 1GKLVKED1AJ194348; 1GKLVKED1AJ147904 | 1GKLVKED1AJ134697 | 1GKLVKED1AJ104325 | 1GKLVKED1AJ170566 | 1GKLVKED1AJ128625; 1GKLVKED1AJ191224 | 1GKLVKED1AJ133713; 1GKLVKED1AJ150074 | 1GKLVKED1AJ119049 | 1GKLVKED1AJ162600 | 1GKLVKED1AJ149524 | 1GKLVKED1AJ192387 | 1GKLVKED1AJ140693

1GKLVKED1AJ182569; 1GKLVKED1AJ105572 | 1GKLVKED1AJ198755 | 1GKLVKED1AJ141603 | 1GKLVKED1AJ169384 | 1GKLVKED1AJ130519; 1GKLVKED1AJ145070 | 1GKLVKED1AJ199730; 1GKLVKED1AJ117589 | 1GKLVKED1AJ113722; 1GKLVKED1AJ127040; 1GKLVKED1AJ140273

1GKLVKED1AJ125398 | 1GKLVKED1AJ119214; 1GKLVKED1AJ161348 | 1GKLVKED1AJ145053 | 1GKLVKED1AJ174424 | 1GKLVKED1AJ153198

1GKLVKED1AJ189635; 1GKLVKED1AJ193488

1GKLVKED1AJ116913; 1GKLVKED1AJ185150 | 1GKLVKED1AJ179896 | 1GKLVKED1AJ122453 | 1GKLVKED1AJ165156 | 1GKLVKED1AJ151578; 1GKLVKED1AJ136885 | 1GKLVKED1AJ167232 | 1GKLVKED1AJ109038; 1GKLVKED1AJ172818 | 1GKLVKED1AJ174200 | 1GKLVKED1AJ188629 | 1GKLVKED1AJ180322; 1GKLVKED1AJ184239; 1GKLVKED1AJ107855

1GKLVKED1AJ162130 | 1GKLVKED1AJ171619; 1GKLVKED1AJ108682; 1GKLVKED1AJ156022; 1GKLVKED1AJ181132 | 1GKLVKED1AJ109458 | 1GKLVKED1AJ109623 | 1GKLVKED1AJ129144 | 1GKLVKED1AJ141617 | 1GKLVKED1AJ100064 | 1GKLVKED1AJ102073

1GKLVKED1AJ133470 | 1GKLVKED1AJ113106 | 1GKLVKED1AJ153217 | 1GKLVKED1AJ103708 | 1GKLVKED1AJ114367 | 1GKLVKED1AJ186105 | 1GKLVKED1AJ180191; 1GKLVKED1AJ158594 | 1GKLVKED1AJ155338 | 1GKLVKED1AJ104163 | 1GKLVKED1AJ149572; 1GKLVKED1AJ193359 | 1GKLVKED1AJ116653 | 1GKLVKED1AJ120749; 1GKLVKED1AJ178442; 1GKLVKED1AJ113767 | 1GKLVKED1AJ190722 | 1GKLVKED1AJ194513 | 1GKLVKED1AJ146476 | 1GKLVKED1AJ146848; 1GKLVKED1AJ192972 | 1GKLVKED1AJ114949; 1GKLVKED1AJ112134; 1GKLVKED1AJ117835 | 1GKLVKED1AJ167781 | 1GKLVKED1AJ163620; 1GKLVKED1AJ137728 | 1GKLVKED1AJ147983 | 1GKLVKED1AJ121805 | 1GKLVKED1AJ101439 | 1GKLVKED1AJ101053 | 1GKLVKED1AJ122923 | 1GKLVKED1AJ132982 | 1GKLVKED1AJ177274 | 1GKLVKED1AJ134960; 1GKLVKED1AJ132318 | 1GKLVKED1AJ197797 | 1GKLVKED1AJ188534; 1GKLVKED1AJ152553 | 1GKLVKED1AJ177565; 1GKLVKED1AJ111954 | 1GKLVKED1AJ119519; 1GKLVKED1AJ173144 | 1GKLVKED1AJ165030; 1GKLVKED1AJ196102

1GKLVKED1AJ139169 | 1GKLVKED1AJ123229 | 1GKLVKED1AJ143786; 1GKLVKED1AJ196908 | 1GKLVKED1AJ196259 | 1GKLVKED1AJ174312 | 1GKLVKED1AJ106026 | 1GKLVKED1AJ161141 | 1GKLVKED1AJ113381 | 1GKLVKED1AJ156716 | 1GKLVKED1AJ104860 | 1GKLVKED1AJ149717

1GKLVKED1AJ143979 | 1GKLVKED1AJ174858; 1GKLVKED1AJ198013; 1GKLVKED1AJ107936 | 1GKLVKED1AJ149510 | 1GKLVKED1AJ162662; 1GKLVKED1AJ125160

1GKLVKED1AJ128284 | 1GKLVKED1AJ118144; 1GKLVKED1AJ161205 | 1GKLVKED1AJ134893; 1GKLVKED1AJ121688 | 1GKLVKED1AJ174388 | 1GKLVKED1AJ175329 | 1GKLVKED1AJ127734 | 1GKLVKED1AJ120590 | 1GKLVKED1AJ165920 | 1GKLVKED1AJ184029; 1GKLVKED1AJ133078 | 1GKLVKED1AJ103000; 1GKLVKED1AJ136854; 1GKLVKED1AJ178327; 1GKLVKED1AJ119763 | 1GKLVKED1AJ141066 | 1GKLVKED1AJ193538; 1GKLVKED1AJ195726; 1GKLVKED1AJ194012 | 1GKLVKED1AJ175296 | 1GKLVKED1AJ130388 | 1GKLVKED1AJ137552; 1GKLVKED1AJ176836

1GKLVKED1AJ125031; 1GKLVKED1AJ161432; 1GKLVKED1AJ172687; 1GKLVKED1AJ125028; 1GKLVKED1AJ173757 | 1GKLVKED1AJ120458 | 1GKLVKED1AJ159633 | 1GKLVKED1AJ176769; 1GKLVKED1AJ147451

1GKLVKED1AJ181115 | 1GKLVKED1AJ156408; 1GKLVKED1AJ101621; 1GKLVKED1AJ174083

1GKLVKED1AJ123554 | 1GKLVKED1AJ187061 | 1GKLVKED1AJ196472 | 1GKLVKED1AJ168400 | 1GKLVKED1AJ148499; 1GKLVKED1AJ181034 | 1GKLVKED1AJ185861 | 1GKLVKED1AJ145702 | 1GKLVKED1AJ186590 | 1GKLVKED1AJ192602

1GKLVKED1AJ111128; 1GKLVKED1AJ135199 | 1GKLVKED1AJ101862 | 1GKLVKED1AJ136496 | 1GKLVKED1AJ124252 | 1GKLVKED1AJ177467; 1GKLVKED1AJ188243; 1GKLVKED1AJ102462 | 1GKLVKED1AJ143965; 1GKLVKED1AJ193880; 1GKLVKED1AJ150611; 1GKLVKED1AJ131153 | 1GKLVKED1AJ157302 | 1GKLVKED1AJ139463 | 1GKLVKED1AJ160930 | 1GKLVKED1AJ199811 | 1GKLVKED1AJ107581; 1GKLVKED1AJ185830; 1GKLVKED1AJ104843 | 1GKLVKED1AJ186265 | 1GKLVKED1AJ152956 | 1GKLVKED1AJ179137 | 1GKLVKED1AJ163570 | 1GKLVKED1AJ114479; 1GKLVKED1AJ187318 | 1GKLVKED1AJ135235 | 1GKLVKED1AJ122677 | 1GKLVKED1AJ161284; 1GKLVKED1AJ186346 | 1GKLVKED1AJ166310 | 1GKLVKED1AJ189070 | 1GKLVKED1AJ188498; 1GKLVKED1AJ181387

1GKLVKED1AJ148244 | 1GKLVKED1AJ116717 | 1GKLVKED1AJ191501 | 1GKLVKED1AJ130357; 1GKLVKED1AJ194950; 1GKLVKED1AJ174567 | 1GKLVKED1AJ143528; 1GKLVKED1AJ153394; 1GKLVKED1AJ106902; 1GKLVKED1AJ185570 | 1GKLVKED1AJ161947; 1GKLVKED1AJ115163 | 1GKLVKED1AJ199629 | 1GKLVKED1AJ123540; 1GKLVKED1AJ125952 | 1GKLVKED1AJ174472 | 1GKLVKED1AJ140578; 1GKLVKED1AJ175766 | 1GKLVKED1AJ199985 | 1GKLVKED1AJ167019 | 1GKLVKED1AJ141665; 1GKLVKED1AJ160202 | 1GKLVKED1AJ124901 | 1GKLVKED1AJ126907 | 1GKLVKED1AJ112599 | 1GKLVKED1AJ160913 | 1GKLVKED1AJ159664; 1GKLVKED1AJ148292; 1GKLVKED1AJ114840; 1GKLVKED1AJ135302; 1GKLVKED1AJ187075

1GKLVKED1AJ183897; 1GKLVKED1AJ101019; 1GKLVKED1AJ192048 | 1GKLVKED1AJ100338; 1GKLVKED1AJ144386; 1GKLVKED1AJ104986 | 1GKLVKED1AJ135249 | 1GKLVKED1AJ167280 | 1GKLVKED1AJ130584 | 1GKLVKED1AJ149085; 1GKLVKED1AJ117074 | 1GKLVKED1AJ189957

1GKLVKED1AJ169546 | 1GKLVKED1AJ101683 | 1GKLVKED1AJ190395 | 1GKLVKED1AJ196391 | 1GKLVKED1AJ193409; 1GKLVKED1AJ175783 | 1GKLVKED1AJ168087 | 1GKLVKED1AJ168302 | 1GKLVKED1AJ183768 | 1GKLVKED1AJ124137 | 1GKLVKED1AJ111517 | 1GKLVKED1AJ112893 | 1GKLVKED1AJ150155 | 1GKLVKED1AJ108083 | 1GKLVKED1AJ158580; 1GKLVKED1AJ157638; 1GKLVKED1AJ129516 | 1GKLVKED1AJ141018 | 1GKLVKED1AJ117513 | 1GKLVKED1AJ149118 | 1GKLVKED1AJ109301 | 1GKLVKED1AJ110139 | 1GKLVKED1AJ106866 | 1GKLVKED1AJ184581 | 1GKLVKED1AJ188727; 1GKLVKED1AJ198738 | 1GKLVKED1AJ151810 | 1GKLVKED1AJ158109 | 1GKLVKED1AJ193765 | 1GKLVKED1AJ173449 | 1GKLVKED1AJ162077; 1GKLVKED1AJ154416; 1GKLVKED1AJ163469 | 1GKLVKED1AJ138197 | 1GKLVKED1AJ102509; 1GKLVKED1AJ156540; 1GKLVKED1AJ125756; 1GKLVKED1AJ174360 | 1GKLVKED1AJ175508 | 1GKLVKED1AJ190879; 1GKLVKED1AJ159437 | 1GKLVKED1AJ150172 | 1GKLVKED1AJ185309 | 1GKLVKED1AJ153315 | 1GKLVKED1AJ114823

1GKLVKED1AJ105989 | 1GKLVKED1AJ158546; 1GKLVKED1AJ141990

1GKLVKED1AJ103143 | 1GKLVKED1AJ122467 | 1GKLVKED1AJ131539

1GKLVKED1AJ158191; 1GKLVKED1AJ165934 | 1GKLVKED1AJ117611 | 1GKLVKED1AJ144792; 1GKLVKED1AJ182331; 1GKLVKED1AJ196794; 1GKLVKED1AJ110450; 1GKLVKED1AJ100260 | 1GKLVKED1AJ158496; 1GKLVKED1AJ199114; 1GKLVKED1AJ179610 | 1GKLVKED1AJ116622

1GKLVKED1AJ109864 | 1GKLVKED1AJ170115 | 1GKLVKED1AJ129533 | 1GKLVKED1AJ116720; 1GKLVKED1AJ194740 | 1GKLVKED1AJ144498 | 1GKLVKED1AJ190641; 1GKLVKED1AJ116328 | 1GKLVKED1AJ197881; 1GKLVKED1AJ173290 | 1GKLVKED1AJ118483

1GKLVKED1AJ138023 | 1GKLVKED1AJ186444 | 1GKLVKED1AJ134845 | 1GKLVKED1AJ153038; 1GKLVKED1AJ175461 | 1GKLVKED1AJ166887 | 1GKLVKED1AJ132125 | 1GKLVKED1AJ122341; 1GKLVKED1AJ111632 | 1GKLVKED1AJ187111; 1GKLVKED1AJ152438; 1GKLVKED1AJ150625; 1GKLVKED1AJ181244; 1GKLVKED1AJ125269; 1GKLVKED1AJ186430; 1GKLVKED1AJ122338

1GKLVKED1AJ172396 | 1GKLVKED1AJ152052; 1GKLVKED1AJ113588; 1GKLVKED1AJ128561 | 1GKLVKED1AJ120315 | 1GKLVKED1AJ172849; 1GKLVKED1AJ177923 | 1GKLVKED1AJ167103 | 1GKLVKED1AJ116474 | 1GKLVKED1AJ177534 | 1GKLVKED1AJ157185 | 1GKLVKED1AJ156294 | 1GKLVKED1AJ163777; 1GKLVKED1AJ114191 | 1GKLVKED1AJ152388; 1GKLVKED1AJ194639 | 1GKLVKED1AJ130942 | 1GKLVKED1AJ112442 | 1GKLVKED1AJ113624 | 1GKLVKED1AJ117768 | 1GKLVKED1AJ154349; 1GKLVKED1AJ137129 | 1GKLVKED1AJ191997 | 1GKLVKED1AJ166856 | 1GKLVKED1AJ133873 | 1GKLVKED1AJ135638 | 1GKLVKED1AJ199291 | 1GKLVKED1AJ145473; 1GKLVKED1AJ122629 | 1GKLVKED1AJ186539 | 1GKLVKED1AJ146347; 1GKLVKED1AJ103031 | 1GKLVKED1AJ112229; 1GKLVKED1AJ102624; 1GKLVKED1AJ131220

1GKLVKED1AJ148065

1GKLVKED1AJ113204 | 1GKLVKED1AJ158644 | 1GKLVKED1AJ100677 | 1GKLVKED1AJ138491 | 1GKLVKED1AJ154836 | 1GKLVKED1AJ133274 | 1GKLVKED1AJ143285

1GKLVKED1AJ152861 | 1GKLVKED1AJ198478 | 1GKLVKED1AJ188372; 1GKLVKED1AJ117012 | 1GKLVKED1AJ136014; 1GKLVKED1AJ167814 | 1GKLVKED1AJ169966 | 1GKLVKED1AJ139849 | 1GKLVKED1AJ192812 | 1GKLVKED1AJ165058; 1GKLVKED1AJ186993 | 1GKLVKED1AJ116166; 1GKLVKED1AJ151421 | 1GKLVKED1AJ153248 | 1GKLVKED1AJ144100 | 1GKLVKED1AJ179817 | 1GKLVKED1AJ109508; 1GKLVKED1AJ147708 | 1GKLVKED1AJ131704 | 1GKLVKED1AJ157297 | 1GKLVKED1AJ162483; 1GKLVKED1AJ124249 | 1GKLVKED1AJ134618 | 1GKLVKED1AJ150740

1GKLVKED1AJ107063 | 1GKLVKED1AJ156523 | 1GKLVKED1AJ167716 | 1GKLVKED1AJ118600 | 1GKLVKED1AJ166470

1GKLVKED1AJ135221; 1GKLVKED1AJ110951 | 1GKLVKED1AJ136482 | 1GKLVKED1AJ109671; 1GKLVKED1AJ193507 | 1GKLVKED1AJ139771 | 1GKLVKED1AJ109475 | 1GKLVKED1AJ137695; 1GKLVKED1AJ163858 | 1GKLVKED1AJ119424 | 1GKLVKED1AJ129564

1GKLVKED1AJ186332; 1GKLVKED1AJ163536 | 1GKLVKED1AJ124963 | 1GKLVKED1AJ152486 | 1GKLVKED1AJ102848 | 1GKLVKED1AJ152875 | 1GKLVKED1AJ187478 | 1GKLVKED1AJ105006; 1GKLVKED1AJ160152; 1GKLVKED1AJ124896 | 1GKLVKED1AJ156196 | 1GKLVKED1AJ148714 | 1GKLVKED1AJ132447; 1GKLVKED1AJ120542 | 1GKLVKED1AJ189408 | 1GKLVKED1AJ123103; 1GKLVKED1AJ128138 | 1GKLVKED1AJ193832 | 1GKLVKED1AJ195760 | 1GKLVKED1AJ109332 | 1GKLVKED1AJ177873 | 1GKLVKED1AJ132383 | 1GKLVKED1AJ111615 | 1GKLVKED1AJ130021

1GKLVKED1AJ196455 | 1GKLVKED1AJ131346

1GKLVKED1AJ119603; 1GKLVKED1AJ198884 | 1GKLVKED1AJ146056 | 1GKLVKED1AJ185858 | 1GKLVKED1AJ199274 | 1GKLVKED1AJ119455; 1GKLVKED1AJ123215 | 1GKLVKED1AJ164914 | 1GKLVKED1AJ194186 | 1GKLVKED1AJ123411 | 1GKLVKED1AJ193233; 1GKLVKED1AJ192597; 1GKLVKED1AJ159082; 1GKLVKED1AJ185469 | 1GKLVKED1AJ164377 | 1GKLVKED1AJ103983 | 1GKLVKED1AJ140208; 1GKLVKED1AJ159227; 1GKLVKED1AJ148650 | 1GKLVKED1AJ103742; 1GKLVKED1AJ175587 | 1GKLVKED1AJ171278 | 1GKLVKED1AJ175234; 1GKLVKED1AJ100694

1GKLVKED1AJ147210 | 1GKLVKED1AJ131380 | 1GKLVKED1AJ166162 | 1GKLVKED1AJ176867 | 1GKLVKED1AJ172981

1GKLVKED1AJ198660 | 1GKLVKED1AJ100887 | 1GKLVKED1AJ146199; 1GKLVKED1AJ196519; 1GKLVKED1AJ103059 | 1GKLVKED1AJ142976; 1GKLVKED1AJ145599 | 1GKLVKED1AJ129449 | 1GKLVKED1AJ182278 | 1GKLVKED1AJ160636; 1GKLVKED1AJ152004; 1GKLVKED1AJ134151 | 1GKLVKED1AJ172074; 1GKLVKED1AJ159003; 1GKLVKED1AJ125966 | 1GKLVKED1AJ159356; 1GKLVKED1AJ146753 | 1GKLVKED1AJ146834; 1GKLVKED1AJ133484 | 1GKLVKED1AJ198481 | 1GKLVKED1AJ117771 | 1GKLVKED1AJ140323 | 1GKLVKED1AJ174844 | 1GKLVKED1AJ179395; 1GKLVKED1AJ147420 | 1GKLVKED1AJ169711 | 1GKLVKED1AJ131783; 1GKLVKED1AJ157879; 1GKLVKED1AJ107872

1GKLVKED1AJ190137 | 1GKLVKED1AJ199016 | 1GKLVKED1AJ155372

1GKLVKED1AJ198741 | 1GKLVKED1AJ107385 | 1GKLVKED1AJ195385

1GKLVKED1AJ179512 | 1GKLVKED1AJ178800 | 1GKLVKED1AJ157459; 1GKLVKED1AJ134926 | 1GKLVKED1AJ187481 | 1GKLVKED1AJ134098; 1GKLVKED1AJ130004; 1GKLVKED1AJ128785 | 1GKLVKED1AJ146705; 1GKLVKED1AJ167229; 1GKLVKED1AJ172463 | 1GKLVKED1AJ103580; 1GKLVKED1AJ156358 | 1GKLVKED1AJ183527 | 1GKLVKED1AJ128169 | 1GKLVKED1AJ195449; 1GKLVKED1AJ191014 | 1GKLVKED1AJ188758; 1GKLVKED1AJ115230; 1GKLVKED1AJ103109

1GKLVKED1AJ132352 | 1GKLVKED1AJ139768 | 1GKLVKED1AJ144002; 1GKLVKED1AJ139866; 1GKLVKED1AJ167084

1GKLVKED1AJ157333 | 1GKLVKED1AJ187805 | 1GKLVKED1AJ174245 | 1GKLVKED1AJ164816 | 1GKLVKED1AJ171362 | 1GKLVKED1AJ182670; 1GKLVKED1AJ159535

1GKLVKED1AJ154142 | 1GKLVKED1AJ150785 | 1GKLVKED1AJ198982 | 1GKLVKED1AJ152181 | 1GKLVKED1AJ161527 | 1GKLVKED1AJ195693

1GKLVKED1AJ189750; 1GKLVKED1AJ143576 | 1GKLVKED1AJ161835 | 1GKLVKED1AJ184774 | 1GKLVKED1AJ158529 | 1GKLVKED1AJ187092 | 1GKLVKED1AJ122601 | 1GKLVKED1AJ123408 | 1GKLVKED1AJ120914; 1GKLVKED1AJ191644 | 1GKLVKED1AJ142105; 1GKLVKED1AJ189862; 1GKLVKED1AJ108178 | 1GKLVKED1AJ176853

1GKLVKED1AJ101361 | 1GKLVKED1AJ116569 | 1GKLVKED1AJ161110 | 1GKLVKED1AJ143237

1GKLVKED1AJ111243; 1GKLVKED1AJ117947 | 1GKLVKED1AJ192471; 1GKLVKED1AJ158143; 1GKLVKED1AJ156926; 1GKLVKED1AJ182085; 1GKLVKED1AJ128513; 1GKLVKED1AJ122758 | 1GKLVKED1AJ132321; 1GKLVKED1AJ156215 | 1GKLVKED1AJ182765; 1GKLVKED1AJ180563 | 1GKLVKED1AJ182586; 1GKLVKED1AJ135347 | 1GKLVKED1AJ144291 | 1GKLVKED1AJ123716; 1GKLVKED1AJ155047; 1GKLVKED1AJ143951 | 1GKLVKED1AJ114417; 1GKLVKED1AJ132917; 1GKLVKED1AJ144114 | 1GKLVKED1AJ110237; 1GKLVKED1AJ161687 | 1GKLVKED1AJ155470; 1GKLVKED1AJ107662 | 1GKLVKED1AJ105541

1GKLVKED1AJ112747 | 1GKLVKED1AJ128155 | 1GKLVKED1AJ137311; 1GKLVKED1AJ199758 | 1GKLVKED1AJ172401 | 1GKLVKED1AJ160362 | 1GKLVKED1AJ125479 | 1GKLVKED1AJ169398; 1GKLVKED1AJ196696 | 1GKLVKED1AJ144940 | 1GKLVKED1AJ195211 | 1GKLVKED1AJ178781; 1GKLVKED1AJ121464 | 1GKLVKED1AJ167666; 1GKLVKED1AJ160488 | 1GKLVKED1AJ127359 | 1GKLVKED1AJ144050; 1GKLVKED1AJ197914; 1GKLVKED1AJ170034; 1GKLVKED1AJ167795

1GKLVKED1AJ151452; 1GKLVKED1AJ190753 | 1GKLVKED1AJ101408 | 1GKLVKED1AJ194687; 1GKLVKED1AJ141732

1GKLVKED1AJ147692 | 1GKLVKED1AJ112652; 1GKLVKED1AJ133601 | 1GKLVKED1AJ185620; 1GKLVKED1AJ170941 | 1GKLVKED1AJ140337 | 1GKLVKED1AJ192616 | 1GKLVKED1AJ123652 | 1GKLVKED1AJ181910; 1GKLVKED1AJ143691; 1GKLVKED1AJ192020

1GKLVKED1AJ192678; 1GKLVKED1AJ160247 | 1GKLVKED1AJ102980; 1GKLVKED1AJ160720; 1GKLVKED1AJ144632; 1GKLVKED1AJ197380 | 1GKLVKED1AJ137857; 1GKLVKED1AJ128978 | 1GKLVKED1AJ104311; 1GKLVKED1AJ149331 | 1GKLVKED1AJ121948; 1GKLVKED1AJ135106 | 1GKLVKED1AJ177601 | 1GKLVKED1AJ150690; 1GKLVKED1AJ135980; 1GKLVKED1AJ194110 | 1GKLVKED1AJ147742 | 1GKLVKED1AJ114837; 1GKLVKED1AJ158160 | 1GKLVKED1AJ121691 | 1GKLVKED1AJ146932 | 1GKLVKED1AJ135252 | 1GKLVKED1AJ143738 | 1GKLVKED1AJ186380; 1GKLVKED1AJ177131 | 1GKLVKED1AJ178392; 1GKLVKED1AJ124106 | 1GKLVKED1AJ153086; 1GKLVKED1AJ166212; 1GKLVKED1AJ121917; 1GKLVKED1AJ193183; 1GKLVKED1AJ162919; 1GKLVKED1AJ111744; 1GKLVKED1AJ115566 | 1GKLVKED1AJ134294 | 1GKLVKED1AJ153167 | 1GKLVKED1AJ126275 | 1GKLVKED1AJ141844; 1GKLVKED1AJ109461 | 1GKLVKED1AJ143481; 1GKLVKED1AJ156506; 1GKLVKED1AJ132884; 1GKLVKED1AJ180479 | 1GKLVKED1AJ189344 | 1GKLVKED1AJ126809 | 1GKLVKED1AJ128320 | 1GKLVKED1AJ156246 | 1GKLVKED1AJ100923 | 1GKLVKED1AJ127491 | 1GKLVKED1AJ182202; 1GKLVKED1AJ127412; 1GKLVKED1AJ103501 | 1GKLVKED1AJ191000 | 1GKLVKED1AJ193474; 1GKLVKED1AJ122887 | 1GKLVKED1AJ103272; 1GKLVKED1AJ100193 | 1GKLVKED1AJ191904 | 1GKLVKED1AJ173323 | 1GKLVKED1AJ141052 | 1GKLVKED1AJ109640 | 1GKLVKED1AJ190056 | 1GKLVKED1AJ109122; 1GKLVKED1AJ177033 | 1GKLVKED1AJ142153 | 1GKLVKED1AJ161236

1GKLVKED1AJ142895

1GKLVKED1AJ126695; 1GKLVKED1AJ121528 | 1GKLVKED1AJ121139 | 1GKLVKED1AJ143366 | 1GKLVKED1AJ142458 | 1GKLVKED1AJ199940 | 1GKLVKED1AJ169031 | 1GKLVKED1AJ173094

1GKLVKED1AJ167733

1GKLVKED1AJ106110 | 1GKLVKED1AJ138877 | 1GKLVKED1AJ171457; 1GKLVKED1AJ109962 | 1GKLVKED1AJ183530 | 1GKLVKED1AJ156960 | 1GKLVKED1AJ147630 | 1GKLVKED1AJ140984 | 1GKLVKED1AJ123523 | 1GKLVKED1AJ122470 | 1GKLVKED1AJ119150; 1GKLVKED1AJ115891 | 1GKLVKED1AJ147787 | 1GKLVKED1AJ181146 | 1GKLVKED1AJ168445; 1GKLVKED1AJ182023; 1GKLVKED1AJ120430; 1GKLVKED1AJ138913 | 1GKLVKED1AJ179171; 1GKLVKED1AJ179834; 1GKLVKED1AJ149037 | 1GKLVKED1AJ127068 | 1GKLVKED1AJ129869; 1GKLVKED1AJ181602 | 1GKLVKED1AJ111503; 1GKLVKED1AJ137714 | 1GKLVKED1AJ142623; 1GKLVKED1AJ183690 | 1GKLVKED1AJ198853; 1GKLVKED1AJ131721 | 1GKLVKED1AJ157056 | 1GKLVKED1AJ115180 | 1GKLVKED1AJ118032; 1GKLVKED1AJ168591; 1GKLVKED1AJ120783 | 1GKLVKED1AJ126566 | 1GKLVKED1AJ102123; 1GKLVKED1AJ132979 | 1GKLVKED1AJ196309 | 1GKLVKED1AJ187013; 1GKLVKED1AJ185262 | 1GKLVKED1AJ112179 | 1GKLVKED1AJ175069 | 1GKLVKED1AJ102140 | 1GKLVKED1AJ102333; 1GKLVKED1AJ191837 | 1GKLVKED1AJ172897 | 1GKLVKED1AJ165979 | 1GKLVKED1AJ151399; 1GKLVKED1AJ154545

1GKLVKED1AJ191434; 1GKLVKED1AJ185066; 1GKLVKED1AJ103403 | 1GKLVKED1AJ177498; 1GKLVKED1AJ175671; 1GKLVKED1AJ155873 | 1GKLVKED1AJ134666 | 1GKLVKED1AJ196729; 1GKLVKED1AJ173015 | 1GKLVKED1AJ105460; 1GKLVKED1AJ103840; 1GKLVKED1AJ173340

1GKLVKED1AJ137597 | 1GKLVKED1AJ172088 | 1GKLVKED1AJ150513 | 1GKLVKED1AJ184189 | 1GKLVKED1AJ182779; 1GKLVKED1AJ105250

1GKLVKED1AJ188369 | 1GKLVKED1AJ136174; 1GKLVKED1AJ187576

1GKLVKED1AJ181213

1GKLVKED1AJ111713; 1GKLVKED1AJ113509; 1GKLVKED1AJ143660 | 1GKLVKED1AJ122968 | 1GKLVKED1AJ122162

1GKLVKED1AJ198237; 1GKLVKED1AJ164203 | 1GKLVKED1AJ103921 | 1GKLVKED1AJ151290 | 1GKLVKED1AJ123893 | 1GKLVKED1AJ184113 | 1GKLVKED1AJ138751 | 1GKLVKED1AJ181082 | 1GKLVKED1AJ158997 | 1GKLVKED1AJ176626 | 1GKLVKED1AJ129662; 1GKLVKED1AJ162693 | 1GKLVKED1AJ163410

1GKLVKED1AJ140516 | 1GKLVKED1AJ102896; 1GKLVKED1AJ168994 | 1GKLVKED1AJ192891 | 1GKLVKED1AJ183298 | 1GKLVKED1AJ115101 | 1GKLVKED1AJ125482; 1GKLVKED1AJ185049 | 1GKLVKED1AJ139642 | 1GKLVKED1AJ144307

1GKLVKED1AJ161463; 1GKLVKED1AJ118760 | 1GKLVKED1AJ176870 | 1GKLVKED1AJ163391; 1GKLVKED1AJ105345; 1GKLVKED1AJ111906 | 1GKLVKED1AJ184127; 1GKLVKED1AJ144033 | 1GKLVKED1AJ136627 | 1GKLVKED1AJ165416 | 1GKLVKED1AJ192437; 1GKLVKED1AJ173905 | 1GKLVKED1AJ129550; 1GKLVKED1AJ159423 | 1GKLVKED1AJ190798 | 1GKLVKED1AJ191899 | 1GKLVKED1AJ168042 | 1GKLVKED1AJ106642 | 1GKLVKED1AJ148549

1GKLVKED1AJ129953; 1GKLVKED1AJ136546; 1GKLVKED1AJ172902 | 1GKLVKED1AJ121934; 1GKLVKED1AJ136207 | 1GKLVKED1AJ140533; 1GKLVKED1AJ198108 | 1GKLVKED1AJ191482; 1GKLVKED1AJ183916; 1GKLVKED1AJ109802; 1GKLVKED1AJ141214

1GKLVKED1AJ136756 | 1GKLVKED1AJ155923 | 1GKLVKED1AJ199663; 1GKLVKED1AJ179459 | 1GKLVKED1AJ142041

1GKLVKED1AJ187125; 1GKLVKED1AJ148969 | 1GKLVKED1AJ178098; 1GKLVKED1AJ174682 | 1GKLVKED1AJ115454; 1GKLVKED1AJ102753 | 1GKLVKED1AJ140810

1GKLVKED1AJ119052; 1GKLVKED1AJ199095; 1GKLVKED1AJ186248; 1GKLVKED1AJ128804 | 1GKLVKED1AJ119083 | 1GKLVKED1AJ107242; 1GKLVKED1AJ199579 | 1GKLVKED1AJ189781; 1GKLVKED1AJ133503 | 1GKLVKED1AJ116670; 1GKLVKED1AJ177355 | 1GKLVKED1AJ140595 | 1GKLVKED1AJ161169 | 1GKLVKED1AJ134361; 1GKLVKED1AJ170616; 1GKLVKED1AJ140662

1GKLVKED1AJ137079 | 1GKLVKED1AJ141987; 1GKLVKED1AJ161401 | 1GKLVKED1AJ191417; 1GKLVKED1AJ109346; 1GKLVKED1AJ122954 | 1GKLVKED1AJ184550; 1GKLVKED1AJ182930 | 1GKLVKED1AJ184449 | 1GKLVKED1AJ153332 | 1GKLVKED1AJ115115; 1GKLVKED1AJ153556 | 1GKLVKED1AJ118435 | 1GKLVKED1AJ194799; 1GKLVKED1AJ184354; 1GKLVKED1AJ116197 | 1GKLVKED1AJ141035 | 1GKLVKED1AJ192115; 1GKLVKED1AJ166792 | 1GKLVKED1AJ129404

1GKLVKED1AJ165562; 1GKLVKED1AJ106088; 1GKLVKED1AJ109959

1GKLVKED1AJ146977 | 1GKLVKED1AJ172706 | 1GKLVKED1AJ132478; 1GKLVKED1AJ148518 | 1GKLVKED1AJ180904 | 1GKLVKED1AJ165027 | 1GKLVKED1AJ103160; 1GKLVKED1AJ116894; 1GKLVKED1AJ141083; 1GKLVKED1AJ180398; 1GKLVKED1AJ168140; 1GKLVKED1AJ195418 | 1GKLVKED1AJ114109 | 1GKLVKED1AJ148681 | 1GKLVKED1AJ165688 | 1GKLVKED1AJ183155 | 1GKLVKED1AJ187836 | 1GKLVKED1AJ118578 | 1GKLVKED1AJ185780 | 1GKLVKED1AJ124977; 1GKLVKED1AJ179199 | 1GKLVKED1AJ149605; 1GKLVKED1AJ162158 | 1GKLVKED1AJ149099 | 1GKLVKED1AJ181938 | 1GKLVKED1AJ177078 | 1GKLVKED1AJ177971

1GKLVKED1AJ189621 | 1GKLVKED1AJ105412 | 1GKLVKED1AJ174455 | 1GKLVKED1AJ170471; 1GKLVKED1AJ168493 | 1GKLVKED1AJ117270; 1GKLVKED1AJ119360; 1GKLVKED1AJ188260 | 1GKLVKED1AJ138524 | 1GKLVKED1AJ188887 | 1GKLVKED1AJ109542 | 1GKLVKED1AJ174908; 1GKLVKED1AJ161897 | 1GKLVKED1AJ195838 | 1GKLVKED1AJ100050; 1GKLVKED1AJ193569; 1GKLVKED1AJ129600; 1GKLVKED1AJ101697 | 1GKLVKED1AJ125918; 1GKLVKED1AJ112280 | 1GKLVKED1AJ120282 | 1GKLVKED1AJ162208 | 1GKLVKED1AJ134814; 1GKLVKED1AJ159468 | 1GKLVKED1AJ128673 | 1GKLVKED1AJ113221; 1GKLVKED1AJ191353; 1GKLVKED1AJ193894 | 1GKLVKED1AJ172298; 1GKLVKED1AJ190784 | 1GKLVKED1AJ173600 | 1GKLVKED1AJ112800; 1GKLVKED1AJ136286 | 1GKLVKED1AJ178912 | 1GKLVKED1AJ117043 | 1GKLVKED1AJ169871 | 1GKLVKED1AJ110576 | 1GKLVKED1AJ168655 | 1GKLVKED1AJ190817; 1GKLVKED1AJ191952 | 1GKLVKED1AJ135834; 1GKLVKED1AJ145957; 1GKLVKED1AJ159678; 1GKLVKED1AJ195614 | 1GKLVKED1AJ137048; 1GKLVKED1AJ132416 | 1GKLVKED1AJ124042; 1GKLVKED1AJ126518 | 1GKLVKED1AJ125014

1GKLVKED1AJ191188; 1GKLVKED1AJ110609; 1GKLVKED1AJ110058 | 1GKLVKED1AJ169112 | 1GKLVKED1AJ170762; 1GKLVKED1AJ108116 | 1GKLVKED1AJ133808; 1GKLVKED1AJ183513; 1GKLVKED1AJ127202 | 1GKLVKED1AJ180384 | 1GKLVKED1AJ119536; 1GKLVKED1AJ121299; 1GKLVKED1AJ181700 | 1GKLVKED1AJ100856 | 1GKLVKED1AJ167330 | 1GKLVKED1AJ110481; 1GKLVKED1AJ179123 | 1GKLVKED1AJ188145; 1GKLVKED1AJ105698 | 1GKLVKED1AJ167070; 1GKLVKED1AJ192986 | 1GKLVKED1AJ128124; 1GKLVKED1AJ159485 | 1GKLVKED1AJ117978; 1GKLVKED1AJ156019; 1GKLVKED1AJ104678 | 1GKLVKED1AJ139253 | 1GKLVKED1AJ171281 | 1GKLVKED1AJ145232 | 1GKLVKED1AJ162290; 1GKLVKED1AJ115325 | 1GKLVKED1AJ166923 | 1GKLVKED1AJ176576 | 1GKLVKED1AJ110836; 1GKLVKED1AJ129161

1GKLVKED1AJ195189 | 1GKLVKED1AJ122047 | 1GKLVKED1AJ114806; 1GKLVKED1AJ129841; 1GKLVKED1AJ100498; 1GKLVKED1AJ174603; 1GKLVKED1AJ112070 | 1GKLVKED1AJ129497 | 1GKLVKED1AJ171555 | 1GKLVKED1AJ145456 | 1GKLVKED1AJ198139 | 1GKLVKED1AJ105054; 1GKLVKED1AJ191725; 1GKLVKED1AJ125658; 1GKLVKED1AJ119861 | 1GKLVKED1AJ107080 | 1GKLVKED1AJ134909; 1GKLVKED1AJ176559 | 1GKLVKED1AJ190638 | 1GKLVKED1AJ131377 | 1GKLVKED1AJ160068

1GKLVKED1AJ167599

1GKLVKED1AJ157476; 1GKLVKED1AJ114711 | 1GKLVKED1AJ136725; 1GKLVKED1AJ158014 | 1GKLVKED1AJ158692; 1GKLVKED1AJ179526 | 1GKLVKED1AJ147353; 1GKLVKED1AJ166503; 1GKLVKED1AJ155663; 1GKLVKED1AJ137065 | 1GKLVKED1AJ184533; 1GKLVKED1AJ123442; 1GKLVKED1AJ166601; 1GKLVKED1AJ162774; 1GKLVKED1AJ109895 | 1GKLVKED1AJ157428 | 1GKLVKED1AJ115826; 1GKLVKED1AJ107824 | 1GKLVKED1AJ193653 | 1GKLVKED1AJ124770 | 1GKLVKED1AJ172799

1GKLVKED1AJ120945; 1GKLVKED1AJ156103 | 1GKLVKED1AJ191854 | 1GKLVKED1AJ105085; 1GKLVKED1AJ153072; 1GKLVKED1AJ150799 | 1GKLVKED1AJ163990

1GKLVKED1AJ134490; 1GKLVKED1AJ164248 | 1GKLVKED1AJ154495 | 1GKLVKED1AJ193099

1GKLVKED1AJ103336; 1GKLVKED1AJ129192

1GKLVKED1AJ154707 | 1GKLVKED1AJ123120 | 1GKLVKED1AJ105717 | 1GKLVKED1AJ156683; 1GKLVKED1AJ152312 | 1GKLVKED1AJ165061 | 1GKLVKED1AJ190249 | 1GKLVKED1AJ109007; 1GKLVKED1AJ167523; 1GKLVKED1AJ160958 | 1GKLVKED1AJ159065; 1GKLVKED1AJ133226 | 1GKLVKED1AJ197301 | 1GKLVKED1AJ185293 | 1GKLVKED1AJ132142

1GKLVKED1AJ184242; 1GKLVKED1AJ117740 | 1GKLVKED1AJ116071; 1GKLVKED1AJ190350 | 1GKLVKED1AJ137308 | 1GKLVKED1AJ197749 | 1GKLVKED1AJ144453; 1GKLVKED1AJ191692; 1GKLVKED1AJ182622 | 1GKLVKED1AJ114062; 1GKLVKED1AJ153251; 1GKLVKED1AJ184418 | 1GKLVKED1AJ165349 | 1GKLVKED1AJ120301 | 1GKLVKED1AJ187240 | 1GKLVKED1AJ120105 | 1GKLVKED1AJ182751 | 1GKLVKED1AJ189926

1GKLVKED1AJ197105; 1GKLVKED1AJ175931 | 1GKLVKED1AJ125935 | 1GKLVKED1AJ120220; 1GKLVKED1AJ143318; 1GKLVKED1AJ141228 | 1GKLVKED1AJ184838; 1GKLVKED1AJ155730 | 1GKLVKED1AJ166047 | 1GKLVKED1AJ108939 | 1GKLVKED1AJ160099; 1GKLVKED1AJ190218; 1GKLVKED1AJ107791 | 1GKLVKED1AJ127510; 1GKLVKED1AJ133663 | 1GKLVKED1AJ155260; 1GKLVKED1AJ176447; 1GKLVKED1AJ159020 | 1GKLVKED1AJ150589; 1GKLVKED1AJ136580 | 1GKLVKED1AJ111923 | 1GKLVKED1AJ102414 | 1GKLVKED1AJ182247 | 1GKLVKED1AJ121254; 1GKLVKED1AJ103479 | 1GKLVKED1AJ139480 | 1GKLVKED1AJ183494 | 1GKLVKED1AJ100405 | 1GKLVKED1AJ187285; 1GKLVKED1AJ185746 | 1GKLVKED1AJ169613 | 1GKLVKED1AJ153007 | 1GKLVKED1AJ129774 | 1GKLVKED1AJ177064

1GKLVKED1AJ105104 | 1GKLVKED1AJ174830 | 1GKLVKED1AJ198299; 1GKLVKED1AJ189179; 1GKLVKED1AJ165092 | 1GKLVKED1AJ187271; 1GKLVKED1AJ182913; 1GKLVKED1AJ108309; 1GKLVKED1AJ113848; 1GKLVKED1AJ184080; 1GKLVKED1AJ145313

1GKLVKED1AJ199713 | 1GKLVKED1AJ124512

1GKLVKED1AJ189232 | 1GKLVKED1AJ153587 | 1GKLVKED1AJ168770; 1GKLVKED1AJ192793 | 1GKLVKED1AJ155176; 1GKLVKED1AJ111985; 1GKLVKED1AJ118693; 1GKLVKED1AJ147126; 1GKLVKED1AJ132528; 1GKLVKED1AJ132285 | 1GKLVKED1AJ154948; 1GKLVKED1AJ120931; 1GKLVKED1AJ184306

1GKLVKED1AJ189604 | 1GKLVKED1AJ178053 | 1GKLVKED1AJ120332 | 1GKLVKED1AJ103675 | 1GKLVKED1AJ147529 | 1GKLVKED1AJ100176 | 1GKLVKED1AJ150303; 1GKLVKED1AJ102977

1GKLVKED1AJ159129; 1GKLVKED1AJ166369 | 1GKLVKED1AJ159406 | 1GKLVKED1AJ102042; 1GKLVKED1AJ167053 | 1GKLVKED1AJ114482 | 1GKLVKED1AJ154299; 1GKLVKED1AJ198609 | 1GKLVKED1AJ196424 | 1GKLVKED1AJ113316 | 1GKLVKED1AJ163634 | 1GKLVKED1AJ199324 | 1GKLVKED1AJ172253; 1GKLVKED1AJ128298 | 1GKLVKED1AJ170101

1GKLVKED1AJ111596 | 1GKLVKED1AJ113834 | 1GKLVKED1AJ106298; 1GKLVKED1AJ135462

1GKLVKED1AJ177985; 1GKLVKED1AJ186623; 1GKLVKED1AJ127636 | 1GKLVKED1AJ156473 | 1GKLVKED1AJ194320; 1GKLVKED1AJ115292; 1GKLVKED1AJ112862; 1GKLVKED1AJ198545 | 1GKLVKED1AJ188985

1GKLVKED1AJ133551 | 1GKLVKED1AJ167893; 1GKLVKED1AJ146378 | 1GKLVKED1AJ165626; 1GKLVKED1AJ172754 | 1GKLVKED1AJ103515 | 1GKLVKED1AJ190686; 1GKLVKED1AJ182524 | 1GKLVKED1AJ171118; 1GKLVKED1AJ167313; 1GKLVKED1AJ177128 | 1GKLVKED1AJ107659; 1GKLVKED1AJ104017; 1GKLVKED1AJ118905 | 1GKLVKED1AJ124445 | 1GKLVKED1AJ183852 | 1GKLVKED1AJ138622 | 1GKLVKED1AJ179350 | 1GKLVKED1AJ158918

1GKLVKED1AJ110240 | 1GKLVKED1AJ136630

1GKLVKED1AJ173547 | 1GKLVKED1AJ169062 | 1GKLVKED1AJ104082; 1GKLVKED1AJ121237 | 1GKLVKED1AJ135381 | 1GKLVKED1AJ184970 | 1GKLVKED1AJ151886 | 1GKLVKED1AJ167554; 1GKLVKED1AJ153590 | 1GKLVKED1AJ123425 | 1GKLVKED1AJ102106; 1GKLVKED1AJ104731 | 1GKLVKED1AJ184516 | 1GKLVKED1AJ184919 | 1GKLVKED1AJ165741 | 1GKLVKED1AJ141195 | 1GKLVKED1AJ148910; 1GKLVKED1AJ164766 | 1GKLVKED1AJ157851 | 1GKLVKED1AJ193751 | 1GKLVKED1AJ157963; 1GKLVKED1AJ112327; 1GKLVKED1AJ166081; 1GKLVKED1AJ174018 | 1GKLVKED1AJ119309 | 1GKLVKED1AJ184905 | 1GKLVKED1AJ142718 | 1GKLVKED1AJ189666; 1GKLVKED1AJ105913 | 1GKLVKED1AJ141455; 1GKLVKED1AJ101490; 1GKLVKED1AJ106706; 1GKLVKED1AJ111551 | 1GKLVKED1AJ170695 | 1GKLVKED1AJ152729 | 1GKLVKED1AJ149684; 1GKLVKED1AJ136594 | 1GKLVKED1AJ113591; 1GKLVKED1AJ102591 | 1GKLVKED1AJ196360 | 1GKLVKED1AJ119794 | 1GKLVKED1AJ189795; 1GKLVKED1AJ162984

1GKLVKED1AJ190400 | 1GKLVKED1AJ162094 | 1GKLVKED1AJ170194 | 1GKLVKED1AJ133162 | 1GKLVKED1AJ115423; 1GKLVKED1AJ116488 | 1GKLVKED1AJ116846 | 1GKLVKED1AJ135803 | 1GKLVKED1AJ181812; 1GKLVKED1AJ155243; 1GKLVKED1AJ109833 | 1GKLVKED1AJ164332 | 1GKLVKED1AJ131458

1GKLVKED1AJ114031 | 1GKLVKED1AJ146879 | 1GKLVKED1AJ109377 | 1GKLVKED1AJ132061; 1GKLVKED1AJ104941 | 1GKLVKED1AJ151760 | 1GKLVKED1AJ132996 | 1GKLVKED1AJ166873; 1GKLVKED1AJ174813 | 1GKLVKED1AJ159695; 1GKLVKED1AJ106964; 1GKLVKED1AJ137227 | 1GKLVKED1AJ162970 | 1GKLVKED1AJ145442 | 1GKLVKED1AJ127281; 1GKLVKED1AJ163746

1GKLVKED1AJ135879; 1GKLVKED1AJ172186; 1GKLVKED1AJ126535; 1GKLVKED1AJ131668; 1GKLVKED1AJ108097 | 1GKLVKED1AJ139303 | 1GKLVKED1AJ154917 | 1GKLVKED1AJ186881 | 1GKLVKED1AJ100100; 1GKLVKED1AJ163018; 1GKLVKED1AJ100579 | 1GKLVKED1AJ140399 | 1GKLVKED1AJ133128 | 1GKLVKED1AJ195919 | 1GKLVKED1AJ197170; 1GKLVKED1AJ168560 | 1GKLVKED1AJ110741; 1GKLVKED1AJ107094 | 1GKLVKED1AJ171829; 1GKLVKED1AJ178828 | 1GKLVKED1AJ110318 | 1GKLVKED1AJ136742 | 1GKLVKED1AJ127572 | 1GKLVKED1AJ163066 | 1GKLVKED1AJ154934 | 1GKLVKED1AJ123232 | 1GKLVKED1AJ111274 | 1GKLVKED1AJ105846 | 1GKLVKED1AJ191157; 1GKLVKED1AJ133341; 1GKLVKED1AJ155100; 1GKLVKED1AJ175475 | 1GKLVKED1AJ148535 | 1GKLVKED1AJ165335 | 1GKLVKED1AJ144761 | 1GKLVKED1AJ159972

1GKLVKED1AJ137289 | 1GKLVKED1AJ104616; 1GKLVKED1AJ131086 | 1GKLVKED1AJ131167 | 1GKLVKED1AJ169739; 1GKLVKED1AJ126759 | 1GKLVKED1AJ170874; 1GKLVKED1AJ166016; 1GKLVKED1AJ105376 | 1GKLVKED1AJ141391 | 1GKLVKED1AJ131038 | 1GKLVKED1AJ103711 | 1GKLVKED1AJ190252; 1GKLVKED1AJ181048 | 1GKLVKED1AJ161608 | 1GKLVKED1AJ192423; 1GKLVKED1AJ169224 | 1GKLVKED1AJ113882 | 1GKLVKED1AJ127426 | 1GKLVKED1AJ179915; 1GKLVKED1AJ122940 | 1GKLVKED1AJ181065 | 1GKLVKED1AJ124073 | 1GKLVKED1AJ168557 | 1GKLVKED1AJ199002 | 1GKLVKED1AJ168185 | 1GKLVKED1AJ106639; 1GKLVKED1AJ139477 | 1GKLVKED1AJ179445 | 1GKLVKED1AJ156313 | 1GKLVKED1AJ127779 | 1GKLVKED1AJ142590; 1GKLVKED1AJ142539; 1GKLVKED1AJ170745

1GKLVKED1AJ115552 | 1GKLVKED1AJ120184 | 1GKLVKED1AJ167375; 1GKLVKED1AJ135414; 1GKLVKED1AJ175637 | 1GKLVKED1AJ110948 | 1GKLVKED1AJ182412

1GKLVKED1AJ170003; 1GKLVKED1AJ129435; 1GKLVKED1AJ115146 | 1GKLVKED1AJ148891 | 1GKLVKED1AJ152830 | 1GKLVKED1AJ150656 | 1GKLVKED1AJ113008 | 1GKLVKED1AJ182068 | 1GKLVKED1AJ113574 | 1GKLVKED1AJ166498; 1GKLVKED1AJ197850

1GKLVKED1AJ191174 | 1GKLVKED1AJ197508; 1GKLVKED1AJ148194; 1GKLVKED1AJ197606; 1GKLVKED1AJ126793; 1GKLVKED1AJ115700; 1GKLVKED1AJ171667 | 1GKLVKED1AJ152892

1GKLVKED1AJ153508 | 1GKLVKED1AJ146140 | 1GKLVKED1AJ154397 | 1GKLVKED1AJ136577; 1GKLVKED1AJ177145 | 1GKLVKED1AJ115342

1GKLVKED1AJ152696; 1GKLVKED1AJ100114 | 1GKLVKED1AJ109248 | 1GKLVKED1AJ157798 | 1GKLVKED1AJ147384 | 1GKLVKED1AJ106124 | 1GKLVKED1AJ131735; 1GKLVKED1AJ150754 | 1GKLVKED1AJ114112; 1GKLVKED1AJ154187; 1GKLVKED1AJ101134 | 1GKLVKED1AJ162676 | 1GKLVKED1AJ113199 | 1GKLVKED1AJ153220; 1GKLVKED1AJ173239; 1GKLVKED1AJ172107 | 1GKLVKED1AJ135719; 1GKLVKED1AJ119178; 1GKLVKED1AJ189697; 1GKLVKED1AJ172530; 1GKLVKED1AJ198285

1GKLVKED1AJ145036; 1GKLVKED1AJ173564; 1GKLVKED1AJ116586 | 1GKLVKED1AJ158272; 1GKLVKED1AJ193314; 1GKLVKED1AJ185083 | 1GKLVKED1AJ175959 | 1GKLVKED1AJ145652; 1GKLVKED1AJ158630; 1GKLVKED1AJ199176 | 1GKLVKED1AJ198464 | 1GKLVKED1AJ173855; 1GKLVKED1AJ167277

1GKLVKED1AJ138216 | 1GKLVKED1AJ115857 | 1GKLVKED1AJ194222

1GKLVKED1AJ131928 | 1GKLVKED1AJ186847 | 1GKLVKED1AJ138829; 1GKLVKED1AJ102719; 1GKLVKED1AJ126860 | 1GKLVKED1AJ100081

1GKLVKED1AJ180465 | 1GKLVKED1AJ184659 | 1GKLVKED1AJ129368 | 1GKLVKED1AJ190154 | 1GKLVKED1AJ195337 | 1GKLVKED1AJ131797 | 1GKLVKED1AJ198836 | 1GKLVKED1AJ161429; 1GKLVKED1AJ115583; 1GKLVKED1AJ151936; 1GKLVKED1AJ173936; 1GKLVKED1AJ168204 | 1GKLVKED1AJ152276 | 1GKLVKED1AJ127815; 1GKLVKED1AJ159387 | 1GKLVKED1AJ112411

1GKLVKED1AJ118306 | 1GKLVKED1AJ105555 | 1GKLVKED1AJ148972; 1GKLVKED1AJ193202 | 1GKLVKED1AJ130066

1GKLVKED1AJ110044; 1GKLVKED1AJ111680; 1GKLVKED1AJ146915

1GKLVKED1AJ173452 | 1GKLVKED1AJ168364; 1GKLVKED1AJ140385 | 1GKLVKED1AJ181406 | 1GKLVKED1AJ159891 | 1GKLVKED1AJ196150; 1GKLVKED1AJ193166

1GKLVKED1AJ184015; 1GKLVKED1AJ167988

1GKLVKED1AJ137731 | 1GKLVKED1AJ102056 | 1GKLVKED1AJ142167 | 1GKLVKED1AJ167246 | 1GKLVKED1AJ182832 | 1GKLVKED1AJ103398; 1GKLVKED1AJ109573 | 1GKLVKED1AJ147790; 1GKLVKED1AJ107144 | 1GKLVKED1AJ106303 | 1GKLVKED1AJ153749

1GKLVKED1AJ162743; 1GKLVKED1AJ153878

1GKLVKED1AJ103255; 1GKLVKED1AJ188386 | 1GKLVKED1AJ107449; 1GKLVKED1AJ139530

1GKLVKED1AJ153041; 1GKLVKED1AJ153900; 1GKLVKED1AJ199162 | 1GKLVKED1AJ196987 | 1GKLVKED1AJ142279 | 1GKLVKED1AJ150821 | 1GKLVKED1AJ137759; 1GKLVKED1AJ112733; 1GKLVKED1AJ117141 | 1GKLVKED1AJ157817

1GKLVKED1AJ128446 | 1GKLVKED1AJ187917; 1GKLVKED1AJ137437 | 1GKLVKED1AJ118256; 1GKLVKED1AJ116832 | 1GKLVKED1AJ181194 | 1GKLVKED1AJ142637; 1GKLVKED1AJ173368; 1GKLVKED1AJ112389; 1GKLVKED1AJ112053; 1GKLVKED1AJ139706

1GKLVKED1AJ178019 | 1GKLVKED1AJ166193; 1GKLVKED1AJ129726 | 1GKLVKED1AJ196505 | 1GKLVKED1AJ135722; 1GKLVKED1AJ115129 | 1GKLVKED1AJ141181; 1GKLVKED1AJ182457; 1GKLVKED1AJ185486 | 1GKLVKED1AJ129015 | 1GKLVKED1AJ150866; 1GKLVKED1AJ131699

1GKLVKED1AJ187920 | 1GKLVKED1AJ190199; 1GKLVKED1AJ166243; 1GKLVKED1AJ119391; 1GKLVKED1AJ175279 | 1GKLVKED1AJ135588; 1GKLVKED1AJ189845 | 1GKLVKED1AJ198142 | 1GKLVKED1AJ146672 | 1GKLVKED1AJ105474 | 1GKLVKED1AJ137566; 1GKLVKED1AJ130407; 1GKLVKED1AJ145778 | 1GKLVKED1AJ131105; 1GKLVKED1AJ181177; 1GKLVKED1AJ163214 | 1GKLVKED1AJ139138 | 1GKLVKED1AJ126485 | 1GKLVKED1AJ198786 | 1GKLVKED1AJ171717; 1GKLVKED1AJ192325; 1GKLVKED1AJ187030; 1GKLVKED1AJ150804; 1GKLVKED1AJ164069 | 1GKLVKED1AJ121271; 1GKLVKED1AJ115986 | 1GKLVKED1AJ119679; 1GKLVKED1AJ134134; 1GKLVKED1AJ189134 | 1GKLVKED1AJ116605; 1GKLVKED1AJ162726 | 1GKLVKED1AJ140032 | 1GKLVKED1AJ104342; 1GKLVKED1AJ140645; 1GKLVKED1AJ143335 | 1GKLVKED1AJ126597; 1GKLVKED1AJ197718 | 1GKLVKED1AJ161155 | 1GKLVKED1AJ145120 | 1GKLVKED1AJ176092 | 1GKLVKED1AJ134330; 1GKLVKED1AJ140712 | 1GKLVKED1AJ168543 | 1GKLVKED1AJ151970 | 1GKLVKED1AJ161477; 1GKLVKED1AJ100940 | 1GKLVKED1AJ149698 | 1GKLVKED1AJ148373 | 1GKLVKED1AJ131881; 1GKLVKED1AJ120475 | 1GKLVKED1AJ198304 | 1GKLVKED1AJ188775; 1GKLVKED1AJ111534 | 1GKLVKED1AJ166355 | 1GKLVKED1AJ138703 | 1GKLVKED1AJ139527 | 1GKLVKED1AJ166842 | 1GKLVKED1AJ184807 | 1GKLVKED1AJ118340; 1GKLVKED1AJ128690 | 1GKLVKED1AJ173614 | 1GKLVKED1AJ147899; 1GKLVKED1AJ196052 | 1GKLVKED1AJ171264; 1GKLVKED1AJ190848 | 1GKLVKED1AJ194463 | 1GKLVKED1AJ110416 | 1GKLVKED1AJ185360 | 1GKLVKED1AJ182863 | 1GKLVKED1AJ126552

1GKLVKED1AJ108536 | 1GKLVKED1AJ136868; 1GKLVKED1AJ128544 | 1GKLVKED1AJ158286; 1GKLVKED1AJ191241 | 1GKLVKED1AJ182815; 1GKLVKED1AJ125983 | 1GKLVKED1AJ117348 | 1GKLVKED1AJ169465 | 1GKLVKED1AJ155761 | 1GKLVKED1AJ117253; 1GKLVKED1AJ104602; 1GKLVKED1AJ130259 | 1GKLVKED1AJ115194 | 1GKLVKED1AJ134232 | 1GKLVKED1AJ110108 | 1GKLVKED1AJ186394; 1GKLVKED1AJ177307 | 1GKLVKED1AJ184273; 1GKLVKED1AJ126096 | 1GKLVKED1AJ157414

1GKLVKED1AJ100517 | 1GKLVKED1AJ165769 | 1GKLVKED1AJ131623 | 1GKLVKED1AJ137115 | 1GKLVKED1AJ132951 | 1GKLVKED1AJ136191 | 1GKLVKED1AJ114210 | 1GKLVKED1AJ172026; 1GKLVKED1AJ163892

1GKLVKED1AJ149880 | 1GKLVKED1AJ102820 | 1GKLVKED1AJ139852 | 1GKLVKED1AJ180403; 1GKLVKED1AJ193216 | 1GKLVKED1AJ169854; 1GKLVKED1AJ110321 | 1GKLVKED1AJ130181; 1GKLVKED1AJ106611 | 1GKLVKED1AJ135915; 1GKLVKED1AJ158790 | 1GKLVKED1AJ198187 | 1GKLVKED1AJ159499 | 1GKLVKED1AJ133730 | 1GKLVKED1AJ186427 | 1GKLVKED1AJ161012; 1GKLVKED1AJ128950 | 1GKLVKED1AJ111436 | 1GKLVKED1AJ138037 | 1GKLVKED1AJ152617; 1GKLVKED1AJ194768; 1GKLVKED1AJ181129; 1GKLVKED1AJ116555 | 1GKLVKED1AJ111355 | 1GKLVKED1AJ161107 | 1GKLVKED1AJ193913 | 1GKLVKED1AJ181275; 1GKLVKED1AJ162922 | 1GKLVKED1AJ161883 | 1GKLVKED1AJ173838 | 1GKLVKED1AJ184371; 1GKLVKED1AJ138801 | 1GKLVKED1AJ181101; 1GKLVKED1AJ103286 | 1GKLVKED1AJ119326; 1GKLVKED1AJ184385; 1GKLVKED1AJ126292

1GKLVKED1AJ196990 | 1GKLVKED1AJ134599; 1GKLVKED1AJ172415; 1GKLVKED1AJ195709; 1GKLVKED1AJ155131 | 1GKLVKED1AJ143092; 1GKLVKED1AJ101229 | 1GKLVKED1AJ145327 | 1GKLVKED1AJ199338 | 1GKLVKED1AJ189828 | 1GKLVKED1AJ102347 | 1GKLVKED1AJ116703 | 1GKLVKED1AJ123697 | 1GKLVKED1AJ168638 | 1GKLVKED1AJ130052 | 1GKLVKED1AJ139074 | 1GKLVKED1AJ145084; 1GKLVKED1AJ189263 | 1GKLVKED1AJ179087 | 1GKLVKED1AJ143089; 1GKLVKED1AJ150186 | 1GKLVKED1AJ188579 | 1GKLVKED1AJ134005 | 1GKLVKED1AJ173418; 1GKLVKED1AJ115308 | 1GKLVKED1AJ107628 | 1GKLVKED1AJ144811 | 1GKLVKED1AJ196147 | 1GKLVKED1AJ159051 | 1GKLVKED1AJ126213 | 1GKLVKED1AJ162788; 1GKLVKED1AJ113039; 1GKLVKED1AJ131296; 1GKLVKED1AJ189585 | 1GKLVKED1AJ169952 | 1GKLVKED1AJ150219 | 1GKLVKED1AJ169188 | 1GKLVKED1AJ169045; 1GKLVKED1AJ183625 | 1GKLVKED1AJ131198 | 1GKLVKED1AJ124543; 1GKLVKED1AJ137907; 1GKLVKED1AJ124722; 1GKLVKED1AJ173466 | 1GKLVKED1AJ131007 | 1GKLVKED1AJ154982 | 1GKLVKED1AJ115051 | 1GKLVKED1AJ199842 | 1GKLVKED1AJ188405 | 1GKLVKED1AJ147756; 1GKLVKED1AJ154593 | 1GKLVKED1AJ122971 | 1GKLVKED1AJ111968 | 1GKLVKED1AJ195998; 1GKLVKED1AJ188209; 1GKLVKED1AJ148485; 1GKLVKED1AJ104096; 1GKLVKED1AJ189490; 1GKLVKED1AJ173256 | 1GKLVKED1AJ179784 | 1GKLVKED1AJ117981; 1GKLVKED1AJ109525

1GKLVKED1AJ122064; 1GKLVKED1AJ158417; 1GKLVKED1AJ111873 | 1GKLVKED1AJ187254; 1GKLVKED1AJ142461 | 1GKLVKED1AJ155162; 1GKLVKED1AJ170549 | 1GKLVKED1AJ130374 | 1GKLVKED1AJ169126; 1GKLVKED1AJ198240 | 1GKLVKED1AJ182183 | 1GKLVKED1AJ170244 | 1GKLVKED1AJ196133 | 1GKLVKED1AJ162063

1GKLVKED1AJ135316 | 1GKLVKED1AJ181437; 1GKLVKED1AJ156649 | 1GKLVKED1AJ124879; 1GKLVKED1AJ138717 | 1GKLVKED1AJ168235 | 1GKLVKED1AJ188601 | 1GKLVKED1AJ153444; 1GKLVKED1AJ100436; 1GKLVKED1AJ163729; 1GKLVKED1AJ112909; 1GKLVKED1AJ153184 | 1GKLVKED1AJ192910 | 1GKLVKED1AJ114577 | 1GKLVKED1AJ149197 | 1GKLVKED1AJ165660; 1GKLVKED1AJ184225; 1GKLVKED1AJ197119; 1GKLVKED1AJ198951 | 1GKLVKED1AJ171877 | 1GKLVKED1AJ183236; 1GKLVKED1AJ108519

1GKLVKED1AJ135784 | 1GKLVKED1AJ130911; 1GKLVKED1AJ137986 | 1GKLVKED1AJ135753 | 1GKLVKED1AJ156442 | 1GKLVKED1AJ105667; 1GKLVKED1AJ144677; 1GKLVKED1AJ190588; 1GKLVKED1AJ174293; 1GKLVKED1AJ129001 | 1GKLVKED1AJ180112 | 1GKLVKED1AJ106334

1GKLVKED1AJ190042 | 1GKLVKED1AJ134974; 1GKLVKED1AJ141701; 1GKLVKED1AJ123604 | 1GKLVKED1AJ104034; 1GKLVKED1AJ131833; 1GKLVKED1AJ107256; 1GKLVKED1AJ187982; 1GKLVKED1AJ129418 | 1GKLVKED1AJ151659 | 1GKLVKED1AJ193068; 1GKLVKED1AJ120489 | 1GKLVKED1AJ162080 | 1GKLVKED1AJ140063 | 1GKLVKED1AJ127376 | 1GKLVKED1AJ138331 | 1GKLVKED1AJ113946 | 1GKLVKED1AJ103157

1GKLVKED1AJ125465 | 1GKLVKED1AJ154514 | 1GKLVKED1AJ169630 | 1GKLVKED1AJ163116 | 1GKLVKED1AJ174181 | 1GKLVKED1AJ152620; 1GKLVKED1AJ115650 | 1GKLVKED1AJ141424; 1GKLVKED1AJ162967 | 1GKLVKED1AJ105197

1GKLVKED1AJ130858; 1GKLVKED1AJ188078 | 1GKLVKED1AJ183933

1GKLVKED1AJ156635 | 1GKLVKED1AJ160782 | 1GKLVKED1AJ180823 | 1GKLVKED1AJ185164 | 1GKLVKED1AJ193877; 1GKLVKED1AJ180286 | 1GKLVKED1AJ109265; 1GKLVKED1AJ123327; 1GKLVKED1AJ180899; 1GKLVKED1AJ164539 | 1GKLVKED1AJ111470 | 1GKLVKED1AJ181471; 1GKLVKED1AJ185021 | 1GKLVKED1AJ140404 | 1GKLVKED1AJ198559 | 1GKLVKED1AJ128933; 1GKLVKED1AJ117933 | 1GKLVKED1AJ101358; 1GKLVKED1AJ158319; 1GKLVKED1AJ106995; 1GKLVKED1AJ147160 | 1GKLVKED1AJ114143 | 1GKLVKED1AJ175802; 1GKLVKED1AJ190915 | 1GKLVKED1AJ166078; 1GKLVKED1AJ112876 | 1GKLVKED1AJ148616; 1GKLVKED1AJ151208 | 1GKLVKED1AJ197993 | 1GKLVKED1AJ188193 | 1GKLVKED1AJ142671; 1GKLVKED1AJ136837; 1GKLVKED1AJ155405 | 1GKLVKED1AJ189182 | 1GKLVKED1AJ104633; 1GKLVKED1AJ143500; 1GKLVKED1AJ139589

1GKLVKED1AJ135591 | 1GKLVKED1AJ178229 | 1GKLVKED1AJ133775 | 1GKLVKED1AJ129385 | 1GKLVKED1AJ160815; 1GKLVKED1AJ188923

1GKLVKED1AJ179560; 1GKLVKED1AJ139009 | 1GKLVKED1AJ113302 | 1GKLVKED1AJ157364 | 1GKLVKED1AJ168672; 1GKLVKED1AJ120752 | 1GKLVKED1AJ142749 | 1GKLVKED1AJ195208; 1GKLVKED1AJ157042 | 1GKLVKED1AJ156571 | 1GKLVKED1AJ113560 | 1GKLVKED1AJ171572; 1GKLVKED1AJ143707 | 1GKLVKED1AJ154884 | 1GKLVKED1AJ177095 | 1GKLVKED1AJ198769; 1GKLVKED1AJ197086 | 1GKLVKED1AJ175217 | 1GKLVKED1AJ176125 | 1GKLVKED1AJ107841 | 1GKLVKED1AJ102641 | 1GKLVKED1AJ129354 | 1GKLVKED1AJ187934 | 1GKLVKED1AJ177260 | 1GKLVKED1AJ152973 | 1GKLVKED1AJ188873 | 1GKLVKED1AJ123005

1GKLVKED1AJ173743; 1GKLVKED1AJ188307; 1GKLVKED1AJ118614; 1GKLVKED1AJ160801; 1GKLVKED1AJ194169 | 1GKLVKED1AJ151130; 1GKLVKED1AJ158076; 1GKLVKED1AJ157252 | 1GKLVKED1AJ135137 | 1GKLVKED1AJ102879 | 1GKLVKED1AJ126146 | 1GKLVKED1AJ112165 | 1GKLVKED1AJ195306 | 1GKLVKED1AJ121660; 1GKLVKED1AJ117950; 1GKLVKED1AJ186220; 1GKLVKED1AJ113056 | 1GKLVKED1AJ126132; 1GKLVKED1AJ103482 | 1GKLVKED1AJ146428; 1GKLVKED1AJ119407 | 1GKLVKED1AJ153119 | 1GKLVKED1AJ181518 | 1GKLVKED1AJ118418 | 1GKLVKED1AJ148566 | 1GKLVKED1AJ176173; 1GKLVKED1AJ151354 | 1GKLVKED1AJ108424 | 1GKLVKED1AJ101022 | 1GKLVKED1AJ138636 | 1GKLVKED1AJ188338 | 1GKLVKED1AJ131606; 1GKLVKED1AJ158353

1GKLVKED1AJ126826 | 1GKLVKED1AJ123859 | 1GKLVKED1AJ119732; 1GKLVKED1AJ154822; 1GKLVKED1AJ156893 | 1GKLVKED1AJ193510 | 1GKLVKED1AJ190526; 1GKLVKED1AJ136840; 1GKLVKED1AJ103899

1GKLVKED1AJ154870

1GKLVKED1AJ173807 | 1GKLVKED1AJ162550 | 1GKLVKED1AJ126664 | 1GKLVKED1AJ169255 | 1GKLVKED1AJ164959 | 1GKLVKED1AJ177842 | 1GKLVKED1AJ195984 | 1GKLVKED1AJ194091 | 1GKLVKED1AJ108908 | 1GKLVKED1AJ187674 | 1GKLVKED1AJ123392; 1GKLVKED1AJ195497 | 1GKLVKED1AJ117303; 1GKLVKED1AJ124199; 1GKLVKED1AJ176951 | 1GKLVKED1AJ162340; 1GKLVKED1AJ135171; 1GKLVKED1AJ116216 | 1GKLVKED1AJ106463

1GKLVKED1AJ158627; 1GKLVKED1AJ136949 | 1GKLVKED1AJ153055 | 1GKLVKED1AJ198268 | 1GKLVKED1AJ122243; 1GKLVKED1AJ128947 | 1GKLVKED1AJ165867 | 1GKLVKED1AJ177176 | 1GKLVKED1AJ122680 | 1GKLVKED1AJ171748; 1GKLVKED1AJ129158 | 1GKLVKED1AJ120850; 1GKLVKED1AJ179316 | 1GKLVKED1AJ162936 | 1GKLVKED1AJ109511 | 1GKLVKED1AJ180272 | 1GKLVKED1AJ143755; 1GKLVKED1AJ129094; 1GKLVKED1AJ125871 | 1GKLVKED1AJ187352 | 1GKLVKED1AJ184435; 1GKLVKED1AJ153637; 1GKLVKED1AJ101764 | 1GKLVKED1AJ152598 | 1GKLVKED1AJ127166; 1GKLVKED1AJ109900; 1GKLVKED1AJ120170 | 1GKLVKED1AJ188081 | 1GKLVKED1AJ141570 | 1GKLVKED1AJ142945 | 1GKLVKED1AJ138734 | 1GKLVKED1AJ181826 | 1GKLVKED1AJ135543; 1GKLVKED1AJ141858; 1GKLVKED1AJ172625; 1GKLVKED1AJ179364; 1GKLVKED1AJ116426; 1GKLVKED1AJ106205; 1GKLVKED1AJ175525 | 1GKLVKED1AJ147482 | 1GKLVKED1AJ190011 | 1GKLVKED1AJ134442 | 1GKLVKED1AJ155968 | 1GKLVKED1AJ168784 | 1GKLVKED1AJ101876; 1GKLVKED1AJ152889; 1GKLVKED1AJ150110 | 1GKLVKED1AJ170969

1GKLVKED1AJ176934 | 1GKLVKED1AJ105359; 1GKLVKED1AJ129080; 1GKLVKED1AJ181261 | 1GKLVKED1AJ150950 | 1GKLVKED1AJ167635 | 1GKLVKED1AJ178344 | 1GKLVKED1AJ199257 | 1GKLVKED1AJ163925; 1GKLVKED1AJ110027 | 1GKLVKED1AJ162113; 1GKLVKED1AJ197010; 1GKLVKED1AJ180496; 1GKLVKED1AJ127331

1GKLVKED1AJ122260; 1GKLVKED1AJ124817; 1GKLVKED1AJ120959 | 1GKLVKED1AJ141634

1GKLVKED1AJ179736; 1GKLVKED1AJ112859; 1GKLVKED1AJ153136 | 1GKLVKED1AJ155596 | 1GKLVKED1AJ164430 | 1GKLVKED1AJ132111 | 1GKLVKED1AJ188694 | 1GKLVKED1AJ155078 | 1GKLVKED1AJ157395; 1GKLVKED1AJ118533; 1GKLVKED1AJ140550; 1GKLVKED1AJ115809 | 1GKLVKED1AJ138135; 1GKLVKED1AJ129614 | 1GKLVKED1AJ159566 | 1GKLVKED1AJ104471 | 1GKLVKED1AJ117558 | 1GKLVKED1AJ131119; 1GKLVKED1AJ170180 | 1GKLVKED1AJ109119 | 1GKLVKED1AJ199873; 1GKLVKED1AJ133369 | 1GKLVKED1AJ195872 | 1GKLVKED1AJ123151

1GKLVKED1AJ141522 | 1GKLVKED1AJ120668; 1GKLVKED1AJ108150; 1GKLVKED1AJ141830 | 1GKLVKED1AJ109282; 1GKLVKED1AJ106768; 1GKLVKED1AJ194656; 1GKLVKED1AJ126115 | 1GKLVKED1AJ145344 | 1GKLVKED1AJ149278

1GKLVKED1AJ186749 | 1GKLVKED1AJ163696 | 1GKLVKED1AJ102221 | 1GKLVKED1AJ170356 | 1GKLVKED1AJ187268 | 1GKLVKED1AJ180532 | 1GKLVKED1AJ175556; 1GKLVKED1AJ118337 | 1GKLVKED1AJ154688 | 1GKLVKED1AJ129757 | 1GKLVKED1AJ149006; 1GKLVKED1AJ151192 | 1GKLVKED1AJ134487; 1GKLVKED1AJ199601

1GKLVKED1AJ179820; 1GKLVKED1AJ186928 | 1GKLVKED1AJ154626

1GKLVKED1AJ136031 | 1GKLVKED1AJ148468 | 1GKLVKED1AJ124915; 1GKLVKED1AJ197377 | 1GKLVKED1AJ155615; 1GKLVKED1AJ121559 | 1GKLVKED1AJ187741 | 1GKLVKED1AJ141102 | 1GKLVKED1AJ177775 | 1GKLVKED1AJ126745; 1GKLVKED1AJ187657 | 1GKLVKED1AJ126650; 1GKLVKED1AJ164718 | 1GKLVKED1AJ132237

1GKLVKED1AJ119570; 1GKLVKED1AJ135283 | 1GKLVKED1AJ127782 | 1GKLVKED1AJ167750; 1GKLVKED1AJ191322 | 1GKLVKED1AJ115261 | 1GKLVKED1AJ103949; 1GKLVKED1AJ105118 | 1GKLVKED1AJ141620; 1GKLVKED1AJ142413

1GKLVKED1AJ139785 | 1GKLVKED1AJ156201; 1GKLVKED1AJ182992; 1GKLVKED1AJ148731 | 1GKLVKED1AJ120122 | 1GKLVKED1AJ128737 | 1GKLVKED1AJ109931 | 1GKLVKED1AJ120136 | 1GKLVKED1AJ199467 | 1GKLVKED1AJ141519 | 1GKLVKED1AJ149460

1GKLVKED1AJ100971 | 1GKLVKED1AJ189909; 1GKLVKED1AJ119567; 1GKLVKED1AJ187903 | 1GKLVKED1AJ197928 | 1GKLVKED1AJ111999 | 1GKLVKED1AJ168719 | 1GKLVKED1AJ174469; 1GKLVKED1AJ120234 | 1GKLVKED1AJ113896 | 1GKLVKED1AJ144288; 1GKLVKED1AJ150253 | 1GKLVKED1AJ172821 | 1GKLVKED1AJ182720; 1GKLVKED1AJ185181 | 1GKLVKED1AJ129760 | 1GKLVKED1AJ165884; 1GKLVKED1AJ161544; 1GKLVKED1AJ107421; 1GKLVKED1AJ135378; 1GKLVKED1AJ177243 | 1GKLVKED1AJ184578 | 1GKLVKED1AJ172978 | 1GKLVKED1AJ124929 | 1GKLVKED1AJ180689; 1GKLVKED1AJ127071 | 1GKLVKED1AJ144341 | 1GKLVKED1AJ118662 | 1GKLVKED1AJ110464; 1GKLVKED1AJ171121 | 1GKLVKED1AJ116233; 1GKLVKED1AJ116040 | 1GKLVKED1AJ155940

1GKLVKED1AJ154965; 1GKLVKED1AJ135557; 1GKLVKED1AJ104146; 1GKLVKED1AJ157980 | 1GKLVKED1AJ131282 | 1GKLVKED1AJ148048 | 1GKLVKED1AJ107516 | 1GKLVKED1AJ145795; 1GKLVKED1AJ101103 | 1GKLVKED1AJ142430 | 1GKLVKED1AJ169725; 1GKLVKED1AJ110383 | 1GKLVKED1AJ140841 | 1GKLVKED1AJ180594 | 1GKLVKED1AJ115714; 1GKLVKED1AJ182734 | 1GKLVKED1AJ152293 | 1GKLVKED1AJ170048; 1GKLVKED1AJ139611 | 1GKLVKED1AJ115289

1GKLVKED1AJ194902 | 1GKLVKED1AJ180871 | 1GKLVKED1AJ175900; 1GKLVKED1AJ171152; 1GKLVKED1AJ130231 | 1GKLVKED1AJ183446 | 1GKLVKED1AJ156277 | 1GKLVKED1AJ174990

1GKLVKED1AJ132481 | 1GKLVKED1AJ180756; 1GKLVKED1AJ108651; 1GKLVKED1AJ100985

1GKLVKED1AJ152102 | 1GKLVKED1AJ179851; 1GKLVKED1AJ159843 | 1GKLVKED1AJ155159 | 1GKLVKED1AJ163682 | 1GKLVKED1AJ140743 | 1GKLVKED1AJ140614; 1GKLVKED1AJ146333; 1GKLVKED1AJ177520 | 1GKLVKED1AJ198772 | 1GKLVKED1AJ170289 | 1GKLVKED1AJ113445; 1GKLVKED1AJ102235 | 1GKLVKED1AJ140127 | 1GKLVKED1AJ119021; 1GKLVKED1AJ162256 | 1GKLVKED1AJ152567 | 1GKLVKED1AJ166663 | 1GKLVKED1AJ181163 | 1GKLVKED1AJ142752; 1GKLVKED1AJ114532

1GKLVKED1AJ127765 | 1GKLVKED1AJ107032 | 1GKLVKED1AJ169269 | 1GKLVKED1AJ161821; 1GKLVKED1AJ157171 | 1GKLVKED1AJ141276 | 1GKLVKED1AJ131914 | 1GKLVKED1AJ192955; 1GKLVKED1AJ127930

1GKLVKED1AJ164587 | 1GKLVKED1AJ160538; 1GKLVKED1AJ117964 | 1GKLVKED1AJ127961 | 1GKLVKED1AJ159132 | 1GKLVKED1AJ170857 | 1GKLVKED1AJ181311 | 1GKLVKED1AJ191577 | 1GKLVKED1AJ195516 | 1GKLVKED1AJ128365 | 1GKLVKED1AJ145540; 1GKLVKED1AJ130746 | 1GKLVKED1AJ155694 | 1GKLVKED1AJ145506; 1GKLVKED1AJ153153 | 1GKLVKED1AJ192244; 1GKLVKED1AJ103496 | 1GKLVKED1AJ175895 | 1GKLVKED1AJ153427; 1GKLVKED1AJ154206 | 1GKLVKED1AJ120766 | 1GKLVKED1AJ111212

1GKLVKED1AJ104700; 1GKLVKED1AJ137096 | 1GKLVKED1AJ115468; 1GKLVKED1AJ144680 | 1GKLVKED1AJ107533; 1GKLVKED1AJ114997; 1GKLVKED1AJ156053; 1GKLVKED1AJ156361 | 1GKLVKED1AJ142315 | 1GKLVKED1AJ156439; 1GKLVKED1AJ101652; 1GKLVKED1AJ106723 | 1GKLVKED1AJ198450 | 1GKLVKED1AJ165965; 1GKLVKED1AJ174231 | 1GKLVKED1AJ184743 | 1GKLVKED1AJ142122 | 1GKLVKED1AJ144906 | 1GKLVKED1AJ187853; 1GKLVKED1AJ175718 | 1GKLVKED1AJ130486 | 1GKLVKED1AJ175847 | 1GKLVKED1AJ192129 | 1GKLVKED1AJ196116 | 1GKLVKED1AJ107290 | 1GKLVKED1AJ167571; 1GKLVKED1AJ159941 | 1GKLVKED1AJ198156 | 1GKLVKED1AJ157381 | 1GKLVKED1AJ105166 | 1GKLVKED1AJ120671 | 1GKLVKED1AJ165447 | 1GKLVKED1AJ158112 | 1GKLVKED1AJ135896; 1GKLVKED1AJ146946 | 1GKLVKED1AJ168333

1GKLVKED1AJ140788 | 1GKLVKED1AJ128186; 1GKLVKED1AJ104972; 1GKLVKED1AJ101991 | 1GKLVKED1AJ140029 | 1GKLVKED1AJ196343 | 1GKLVKED1AJ132609; 1GKLVKED1AJ114188 | 1GKLVKED1AJ173824 | 1GKLVKED1AJ180577; 1GKLVKED1AJ107404 | 1GKLVKED1AJ150883 | 1GKLVKED1AJ153668 | 1GKLVKED1AJ131248 | 1GKLVKED1AJ124932; 1GKLVKED1AJ139995 | 1GKLVKED1AJ102316 | 1GKLVKED1AJ176982 | 1GKLVKED1AJ157493; 1GKLVKED1AJ119438 | 1GKLVKED1AJ120718 | 1GKLVKED1AJ133498 | 1GKLVKED1AJ117009 | 1GKLVKED1AJ114899; 1GKLVKED1AJ122663 | 1GKLVKED1AJ191921; 1GKLVKED1AJ163455; 1GKLVKED1AJ130617 | 1GKLVKED1AJ176111; 1GKLVKED1AJ172446; 1GKLVKED1AJ185388; 1GKLVKED1AJ110674; 1GKLVKED1AJ158854 | 1GKLVKED1AJ104048 | 1GKLVKED1AJ188677 | 1GKLVKED1AJ181325 | 1GKLVKED1AJ189537

1GKLVKED1AJ104759 | 1GKLVKED1AJ131525; 1GKLVKED1AJ123456 | 1GKLVKED1AJ108200; 1GKLVKED1AJ110352; 1GKLVKED1AJ128205 | 1GKLVKED1AJ155677 | 1GKLVKED1AJ171409; 1GKLVKED1AJ162323 | 1GKLVKED1AJ154531 | 1GKLVKED1AJ133324 | 1GKLVKED1AJ196567; 1GKLVKED1AJ138376; 1GKLVKED1AJ186363; 1GKLVKED1AJ146350 | 1GKLVKED1AJ100615

1GKLVKED1AJ150530

1GKLVKED1AJ104020; 1GKLVKED1AJ110089; 1GKLVKED1AJ149362 | 1GKLVKED1AJ180580 | 1GKLVKED1AJ184693 | 1GKLVKED1AJ110738; 1GKLVKED1AJ150138; 1GKLVKED1AJ155436 | 1GKLVKED1AJ115387; 1GKLVKED1AJ117334 | 1GKLVKED1AJ168154 | 1GKLVKED1AJ182975 | 1GKLVKED1AJ186377 | 1GKLVKED1AJ126972 | 1GKLVKED1AJ105510; 1GKLVKED1AJ183950 | 1GKLVKED1AJ185035; 1GKLVKED1AJ132531 | 1GKLVKED1AJ135641 | 1GKLVKED1AJ162046 | 1GKLVKED1AJ135056 | 1GKLVKED1AJ198979 | 1GKLVKED1AJ138894 | 1GKLVKED1AJ124736 | 1GKLVKED1AJ162127 | 1GKLVKED1AJ165996; 1GKLVKED1AJ101957

1GKLVKED1AJ188761 | 1GKLVKED1AJ140600; 1GKLVKED1AJ102378; 1GKLVKED1AJ161771

1GKLVKED1AJ175198; 1GKLVKED1AJ174553 | 1GKLVKED1AJ161222; 1GKLVKED1AJ195628; 1GKLVKED1AJ128401; 1GKLVKED1AJ100369 | 1GKLVKED1AJ122100; 1GKLVKED1AJ145201 | 1GKLVKED1AJ182703 | 1GKLVKED1AJ128835 | 1GKLVKED1AJ192261 | 1GKLVKED1AJ109489 | 1GKLVKED1AJ188422 | 1GKLVKED1AJ161575 | 1GKLVKED1AJ157977; 1GKLVKED1AJ173130 | 1GKLVKED1AJ193782 | 1GKLVKED1AJ165254; 1GKLVKED1AJ112019 | 1GKLVKED1AJ160829 | 1GKLVKED1AJ179431; 1GKLVKED1AJ132562 | 1GKLVKED1AJ186041 | 1GKLVKED1AJ189814; 1GKLVKED1AJ117463; 1GKLVKED1AJ148406

1GKLVKED1AJ197802 | 1GKLVKED1AJ123960 | 1GKLVKED1AJ183320 | 1GKLVKED1AJ130391 | 1GKLVKED1AJ192356 | 1GKLVKED1AJ163388 | 1GKLVKED1AJ199372 | 1GKLVKED1AJ127443 | 1GKLVKED1AJ103787; 1GKLVKED1AJ102476 | 1GKLVKED1AJ151080; 1GKLVKED1AJ199419; 1GKLVKED1AJ115373; 1GKLVKED1AJ103952 | 1GKLVKED1AJ139141 | 1GKLVKED1AJ125000 | 1GKLVKED1AJ107418 | 1GKLVKED1AJ104230; 1GKLVKED1AJ154643; 1GKLVKED1AJ186136 | 1GKLVKED1AJ111257 | 1GKLVKED1AJ104762 | 1GKLVKED1AJ185911 | 1GKLVKED1AJ137938 | 1GKLVKED1AJ154657

1GKLVKED1AJ100629 | 1GKLVKED1AJ114286 | 1GKLVKED1AJ115972; 1GKLVKED1AJ172477 | 1GKLVKED1AJ110755; 1GKLVKED1AJ129239

1GKLVKED1AJ189053 | 1GKLVKED1AJ182717 | 1GKLVKED1AJ103871 | 1GKLVKED1AJ164007 | 1GKLVKED1AJ108391; 1GKLVKED1AJ126406 | 1GKLVKED1AJ124784 | 1GKLVKED1AJ127295 | 1GKLVKED1AJ173158 | 1GKLVKED1AJ140709 | 1GKLVKED1AJ128432 | 1GKLVKED1AJ139981 | 1GKLVKED1AJ131959 | 1GKLVKED1AJ185553; 1GKLVKED1AJ105782 | 1GKLVKED1AJ132643; 1GKLVKED1AJ136773 | 1GKLVKED1AJ199226 | 1GKLVKED1AJ111727

1GKLVKED1AJ107788; 1GKLVKED1AJ105233 | 1GKLVKED1AJ166811; 1GKLVKED1AJ182040; 1GKLVKED1AJ142119 | 1GKLVKED1AJ154464; 1GKLVKED1AJ164833; 1GKLVKED1AJ179669 | 1GKLVKED1AJ143657; 1GKLVKED1AJ100906 | 1GKLVKED1AJ139270; 1GKLVKED1AJ175315 | 1GKLVKED1AJ192552 | 1GKLVKED1AJ164296 | 1GKLVKED1AJ167974 | 1GKLVKED1AJ106351 | 1GKLVKED1AJ128687; 1GKLVKED1AJ176478 | 1GKLVKED1AJ131489 | 1GKLVKED1AJ122890 | 1GKLVKED1AJ191773; 1GKLVKED1AJ127717

1GKLVKED1AJ158403; 1GKLVKED1AJ156828 | 1GKLVKED1AJ198626; 1GKLVKED1AJ173516; 1GKLVKED1AJ185052 | 1GKLVKED1AJ143397

1GKLVKED1AJ145974 | 1GKLVKED1AJ191160 | 1GKLVKED1AJ185925; 1GKLVKED1AJ198691

1GKLVKED1AJ114627

1GKLVKED1AJ136952; 1GKLVKED1AJ180790 | 1GKLVKED1AJ178148 | 1GKLVKED1AJ182135; 1GKLVKED1AJ122274 | 1GKLVKED1AJ176965

1GKLVKED1AJ118886 | 1GKLVKED1AJ135770 | 1GKLVKED1AJ172950 | 1GKLVKED1AJ179722; 1GKLVKED1AJ135848 | 1GKLVKED1AJ154027; 1GKLVKED1AJ105894 | 1GKLVKED1AJ160183

1GKLVKED1AJ124820; 1GKLVKED1AJ118631 | 1GKLVKED1AJ144047 | 1GKLVKED1AJ170504; 1GKLVKED1AJ126034; 1GKLVKED1AJ183012; 1GKLVKED1AJ168977 | 1GKLVKED1AJ109329 | 1GKLVKED1AJ147918 | 1GKLVKED1AJ123909 | 1GKLVKED1AJ131993; 1GKLVKED1AJ142086 | 1GKLVKED1AJ135364 | 1GKLVKED1AJ146302 | 1GKLVKED1AJ134859 | 1GKLVKED1AJ116376; 1GKLVKED1AJ198500; 1GKLVKED1AJ129709 | 1GKLVKED1AJ178716 | 1GKLVKED1AJ197847; 1GKLVKED1AJ167909 | 1GKLVKED1AJ131718; 1GKLVKED1AJ106916 | 1GKLVKED1AJ177761; 1GKLVKED1AJ169532 | 1GKLVKED1AJ189084 | 1GKLVKED1AJ118239; 1GKLVKED1AJ106561 | 1GKLVKED1AJ144064 | 1GKLVKED1AJ142234; 1GKLVKED1AJ124350; 1GKLVKED1AJ177422 | 1GKLVKED1AJ191885; 1GKLVKED1AJ182264; 1GKLVKED1AJ135736 | 1GKLVKED1AJ105071 | 1GKLVKED1AJ106897 | 1GKLVKED1AJ168736 | 1GKLVKED1AJ126227; 1GKLVKED1AJ154481 | 1GKLVKED1AJ118189 | 1GKLVKED1AJ123330 | 1GKLVKED1AJ179946 | 1GKLVKED1AJ185844 | 1GKLVKED1AJ181941

1GKLVKED1AJ183043; 1GKLVKED1AJ198898; 1GKLVKED1AJ110996; 1GKLVKED1AJ173189 | 1GKLVKED1AJ111050 | 1GKLVKED1AJ106267 | 1GKLVKED1AJ138538; 1GKLVKED1AJ195533 | 1GKLVKED1AJ186086 | 1GKLVKED1AJ176710; 1GKLVKED1AJ150480; 1GKLVKED1AJ150091; 1GKLVKED1AJ124347

1GKLVKED1AJ170423 | 1GKLVKED1AJ190090 | 1GKLVKED1AJ142993; 1GKLVKED1AJ140659; 1GKLVKED1AJ147367; 1GKLVKED1AJ165304

1GKLVKED1AJ160507; 1GKLVKED1AJ154108; 1GKLVKED1AJ114224 | 1GKLVKED1AJ191840 | 1GKLVKED1AJ120539 | 1GKLVKED1AJ170602; 1GKLVKED1AJ151144; 1GKLVKED1AJ170597 | 1GKLVKED1AJ183642 | 1GKLVKED1AJ127670 | 1GKLVKED1AJ169708; 1GKLVKED1AJ114420 | 1GKLVKED1AJ114644 | 1GKLVKED1AJ171734; 1GKLVKED1AJ183981 | 1GKLVKED1AJ194544 | 1GKLVKED1AJ124882 | 1GKLVKED1AJ116121 | 1GKLVKED1AJ112201 | 1GKLVKED1AJ172219; 1GKLVKED1AJ193426; 1GKLVKED1AJ191806 | 1GKLVKED1AJ146266; 1GKLVKED1AJ186167 | 1GKLVKED1AJ111940; 1GKLVKED1AJ142878; 1GKLVKED1AJ163200 | 1GKLVKED1AJ155565; 1GKLVKED1AJ101277; 1GKLVKED1AJ103966; 1GKLVKED1AJ124123 | 1GKLVKED1AJ146087 | 1GKLVKED1AJ112182 | 1GKLVKED1AJ110934

1GKLVKED1AJ145764 | 1GKLVKED1AJ127894 | 1GKLVKED1AJ146767 | 1GKLVKED1AJ187772; 1GKLVKED1AJ139950; 1GKLVKED1AJ186072 | 1GKLVKED1AJ178487 | 1GKLVKED1AJ167165 | 1GKLVKED1AJ164878; 1GKLVKED1AJ192857; 1GKLVKED1AJ187366 | 1GKLVKED1AJ144579; 1GKLVKED1AJ153895; 1GKLVKED1AJ154559 | 1GKLVKED1AJ190378 | 1GKLVKED1AJ131640; 1GKLVKED1AJ150205 | 1GKLVKED1AJ176643; 1GKLVKED1AJ185617 | 1GKLVKED1AJ179879 | 1GKLVKED1AJ125059 | 1GKLVKED1AJ108441 | 1GKLVKED1AJ123179 | 1GKLVKED1AJ127409 | 1GKLVKED1AJ154304; 1GKLVKED1AJ149281 | 1GKLVKED1AJ198366; 1GKLVKED1AJ177954 | 1GKLVKED1AJ157347; 1GKLVKED1AJ146591 | 1GKLVKED1AJ143934 | 1GKLVKED1AJ100839; 1GKLVKED1AJ105278 | 1GKLVKED1AJ176979; 1GKLVKED1AJ192213; 1GKLVKED1AJ163519

1GKLVKED1AJ175122; 1GKLVKED1AJ173774; 1GKLVKED1AJ187559; 1GKLVKED1AJ124378 | 1GKLVKED1AJ100159; 1GKLVKED1AJ165593 | 1GKLVKED1AJ151581 | 1GKLVKED1AJ152178 | 1GKLVKED1AJ168459 | 1GKLVKED1AJ150737; 1GKLVKED1AJ112683; 1GKLVKED1AJ151256; 1GKLVKED1AJ170664; 1GKLVKED1AJ129211 | 1GKLVKED1AJ109413; 1GKLVKED1AJ150057 | 1GKLVKED1AJ176285

1GKLVKED1AJ133954 | 1GKLVKED1AJ127944 | 1GKLVKED1AJ137275 | 1GKLVKED1AJ153363 | 1GKLVKED1AJ149829 | 1GKLVKED1AJ128527

1GKLVKED1AJ132450

1GKLVKED1AJ195581 | 1GKLVKED1AJ117852; 1GKLVKED1AJ189716; 1GKLVKED1AJ121187

1GKLVKED1AJ100128 | 1GKLVKED1AJ135655 | 1GKLVKED1AJ195970; 1GKLVKED1AJ108231

1GKLVKED1AJ195886 | 1GKLVKED1AJ118404 | 1GKLVKED1AJ112487

1GKLVKED1AJ129208

1GKLVKED1AJ103630 | 1GKLVKED1AJ179106 | 1GKLVKED1AJ107998; 1GKLVKED1AJ179994 | 1GKLVKED1AJ172379; 1GKLVKED1AJ172138; 1GKLVKED1AJ147398 | 1GKLVKED1AJ156120; 1GKLVKED1AJ109721; 1GKLVKED1AJ108990 | 1GKLVKED1AJ188937 | 1GKLVKED1AJ113235 | 1GKLVKED1AJ104275 | 1GKLVKED1AJ100758 | 1GKLVKED1AJ125787 | 1GKLVKED1AJ158577; 1GKLVKED1AJ127006 | 1GKLVKED1AJ197752 | 1GKLVKED1AJ112313; 1GKLVKED1AJ183060 | 1GKLVKED1AJ182572 | 1GKLVKED1AJ124655 | 1GKLVKED1AJ148003 | 1GKLVKED1AJ100078 | 1GKLVKED1AJ178537; 1GKLVKED1AJ191630

1GKLVKED1AJ195127 | 1GKLVKED1AJ130326; 1GKLVKED1AJ126938 | 1GKLVKED1AJ142007; 1GKLVKED1AJ140371 | 1GKLVKED1AJ181583 | 1GKLVKED1AJ106804; 1GKLVKED1AJ161785

1GKLVKED1AJ147532; 1GKLVKED1AJ188789 | 1GKLVKED1AJ186850; 1GKLVKED1AJ117723; 1GKLVKED1AJ150334 | 1GKLVKED1AJ121626

1GKLVKED1AJ196620; 1GKLVKED1AJ126731; 1GKLVKED1AJ131301; 1GKLVKED1AJ112537 | 1GKLVKED1AJ140046 | 1GKLVKED1AJ184130 | 1GKLVKED1AJ188615 | 1GKLVKED1AJ168803; 1GKLVKED1AJ113915 | 1GKLVKED1AJ110030; 1GKLVKED1AJ112781 | 1GKLVKED1AJ169577 | 1GKLVKED1AJ119312

1GKLVKED1AJ121755; 1GKLVKED1AJ166727; 1GKLVKED1AJ129919; 1GKLVKED1AJ198089 | 1GKLVKED1AJ145537; 1GKLVKED1AJ165948 | 1GKLVKED1AJ195810; 1GKLVKED1AJ135509 | 1GKLVKED1AJ198710 | 1GKLVKED1AJ145912 | 1GKLVKED1AJ181292 | 1GKLVKED1AJ147563; 1GKLVKED1AJ154769 | 1GKLVKED1AJ158028; 1GKLVKED1AJ165559 | 1GKLVKED1AJ115681 | 1GKLVKED1AJ108438; 1GKLVKED1AJ137678 | 1GKLVKED1AJ186783; 1GKLVKED1AJ145800 | 1GKLVKED1AJ130083; 1GKLVKED1AJ130102 | 1GKLVKED1AJ153671 | 1GKLVKED1AJ132559; 1GKLVKED1AJ183673 | 1GKLVKED1AJ170129

1GKLVKED1AJ194883 | 1GKLVKED1AJ127748

1GKLVKED1AJ195662 | 1GKLVKED1AJ130262 | 1GKLVKED1AJ154674 | 1GKLVKED1AJ179042; 1GKLVKED1AJ174875; 1GKLVKED1AJ112120 | 1GKLVKED1AJ123344 | 1GKLVKED1AJ177288 | 1GKLVKED1AJ117169; 1GKLVKED1AJ128057 | 1GKLVKED1AJ180224; 1GKLVKED1AJ128799 | 1GKLVKED1AJ169823

1GKLVKED1AJ185178 | 1GKLVKED1AJ101800; 1GKLVKED1AJ143898; 1GKLVKED1AJ127507; 1GKLVKED1AJ151001 | 1GKLVKED1AJ162225 | 1GKLVKED1AJ119357; 1GKLVKED1AJ170230 | 1GKLVKED1AJ144145 | 1GKLVKED1AJ175489; 1GKLVKED1AJ190882; 1GKLVKED1AJ181552 | 1GKLVKED1AJ158613 | 1GKLVKED1AJ109993 | 1GKLVKED1AJ174942 | 1GKLVKED1AJ199646 | 1GKLVKED1AJ166680 | 1GKLVKED1AJ120976; 1GKLVKED1AJ167747; 1GKLVKED1AJ104597; 1GKLVKED1AJ133372 | 1GKLVKED1AJ154433; 1GKLVKED1AJ199520; 1GKLVKED1AJ177579; 1GKLVKED1AJ103062 | 1GKLVKED1AJ145182; 1GKLVKED1AJ116524 | 1GKLVKED1AJ122212 | 1GKLVKED1AJ187724 | 1GKLVKED1AJ199078; 1GKLVKED1AJ109444; 1GKLVKED1AJ119004; 1GKLVKED1AJ129189; 1GKLVKED1AJ150477 | 1GKLVKED1AJ186489 | 1GKLVKED1AJ124798; 1GKLVKED1AJ194124; 1GKLVKED1AJ136241 | 1GKLVKED1AJ107371 | 1GKLVKED1AJ153847 | 1GKLVKED1AJ186198; 1GKLVKED1AJ169210 | 1GKLVKED1AJ175184 | 1GKLVKED1AJ199310 | 1GKLVKED1AJ195080; 1GKLVKED1AJ160300 | 1GKLVKED1AJ112375

1GKLVKED1AJ101196 | 1GKLVKED1AJ156554 | 1GKLVKED1AJ197346; 1GKLVKED1AJ109878 | 1GKLVKED1AJ142380; 1GKLVKED1AJ113638 | 1GKLVKED1AJ119648

1GKLVKED1AJ140130 | 1GKLVKED1AJ153296; 1GKLVKED1AJ136420

1GKLVKED1AJ173645 | 1GKLVKED1AJ134473 | 1GKLVKED1AJ117799 | 1GKLVKED1AJ187822 | 1GKLVKED1AJ170938 | 1GKLVKED1AJ180661 | 1GKLVKED1AJ170860; 1GKLVKED1AJ125885 | 1GKLVKED1AJ136899 | 1GKLVKED1AJ104826 | 1GKLVKED1AJ159910; 1GKLVKED1AJ167408 | 1GKLVKED1AJ138958 | 1GKLVKED1AJ113963

1GKLVKED1AJ153069 | 1GKLVKED1AJ163603 | 1GKLVKED1AJ158983; 1GKLVKED1AJ194866; 1GKLVKED1AJ161625 | 1GKLVKED1AJ125224 | 1GKLVKED1AJ182961

1GKLVKED1AJ122081 | 1GKLVKED1AJ193703 | 1GKLVKED1AJ174715; 1GKLVKED1AJ160264 | 1GKLVKED1AJ146316; 1GKLVKED1AJ135946; 1GKLVKED1AJ143710; 1GKLVKED1AJ196942; 1GKLVKED1AJ102686 | 1GKLVKED1AJ191949; 1GKLVKED1AJ147885 | 1GKLVKED1AJ137969; 1GKLVKED1AJ117317; 1GKLVKED1AJ109430 | 1GKLVKED1AJ170017 | 1GKLVKED1AJ192390 | 1GKLVKED1AJ139298; 1GKLVKED1AJ161978; 1GKLVKED1AJ149586 | 1GKLVKED1AJ183334 | 1GKLVKED1AJ179655 | 1GKLVKED1AJ130973 | 1GKLVKED1AJ189974 | 1GKLVKED1AJ144730 | 1GKLVKED1AJ129113 | 1GKLVKED1AJ125112; 1GKLVKED1AJ139382 | 1GKLVKED1AJ134702 | 1GKLVKED1AJ197122

1GKLVKED1AJ111825 | 1GKLVKED1AJ136563 | 1GKLVKED1AJ156618; 1GKLVKED1AJ149779; 1GKLVKED1AJ150298 | 1GKLVKED1AJ139575 | 1GKLVKED1AJ191384; 1GKLVKED1AJ180353 | 1GKLVKED1AJ182782 | 1GKLVKED1AJ163889 | 1GKLVKED1AJ144419 | 1GKLVKED1AJ113705; 1GKLVKED1AJ135073

1GKLVKED1AJ181308 | 1GKLVKED1AJ134375; 1GKLVKED1AJ124428; 1GKLVKED1AJ132271 | 1GKLVKED1AJ119701 | 1GKLVKED1AJ103885 | 1GKLVKED1AJ119441 | 1GKLVKED1AJ172432 | 1GKLVKED1AJ178182 | 1GKLVKED1AJ140192 | 1GKLVKED1AJ144971 | 1GKLVKED1AJ189912 | 1GKLVKED1AJ132691 | 1GKLVKED1AJ117477 | 1GKLVKED1AJ160765 | 1GKLVKED1AJ193006; 1GKLVKED1AJ147868 | 1GKLVKED1AJ167005; 1GKLVKED1AJ111338 | 1GKLVKED1AJ178022; 1GKLVKED1AJ140290 | 1GKLVKED1AJ158207 | 1GKLVKED1AJ171569 | 1GKLVKED1AJ139396; 1GKLVKED1AJ188128; 1GKLVKED1AJ157672; 1GKLVKED1AJ104258 | 1GKLVKED1AJ138183 | 1GKLVKED1AJ178893; 1GKLVKED1AJ183172 | 1GKLVKED1AJ139558 | 1GKLVKED1AJ164038 | 1GKLVKED1AJ151063 | 1GKLVKED1AJ152763; 1GKLVKED1AJ144484 | 1GKLVKED1AJ127104; 1GKLVKED1AJ160670 | 1GKLVKED1AJ118371 | 1GKLVKED1AJ113185; 1GKLVKED1AJ175797 | 1GKLVKED1AJ158675; 1GKLVKED1AJ145389 | 1GKLVKED1AJ189831; 1GKLVKED1AJ159986 | 1GKLVKED1AJ114496; 1GKLVKED1AJ189201 | 1GKLVKED1AJ142962 | 1GKLVKED1AJ112795; 1GKLVKED1AJ191594 | 1GKLVKED1AJ132822; 1GKLVKED1AJ157090 | 1GKLVKED1AJ122906 | 1GKLVKED1AJ133307 | 1GKLVKED1AJ192924; 1GKLVKED1AJ117320 | 1GKLVKED1AJ187383

1GKLVKED1AJ190333; 1GKLVKED1AJ134165; 1GKLVKED1AJ110206 | 1GKLVKED1AJ142170; 1GKLVKED1AJ187156 | 1GKLVKED1AJ163438; 1GKLVKED1AJ157607 | 1GKLVKED1AJ127250; 1GKLVKED1AJ168476 | 1GKLVKED1AJ186038; 1GKLVKED1AJ123263 | 1GKLVKED1AJ124011 | 1GKLVKED1AJ173919 | 1GKLVKED1AJ135168; 1GKLVKED1AJ173967; 1GKLVKED1AJ140161; 1GKLVKED1AJ174651

1GKLVKED1AJ165898 | 1GKLVKED1AJ128995 | 1GKLVKED1AJ160684

1GKLVKED1AJ127524; 1GKLVKED1AJ165240 | 1GKLVKED1AJ166033 | 1GKLVKED1AJ165402 | 1GKLVKED1AJ130553 | 1GKLVKED1AJ187562; 1GKLVKED1AJ175153 | 1GKLVKED1AJ135624 | 1GKLVKED1AJ124364; 1GKLVKED1AJ159213; 1GKLVKED1AJ163598 | 1GKLVKED1AJ121383 | 1GKLVKED1AJ118659

1GKLVKED1AJ196181 | 1GKLVKED1AJ169692 | 1GKLVKED1AJ142668 | 1GKLVKED1AJ175881 | 1GKLVKED1AJ135011 | 1GKLVKED1AJ188324; 1GKLVKED1AJ190963; 1GKLVKED1AJ152195 | 1GKLVKED1AJ138989; 1GKLVKED1AJ176433

1GKLVKED1AJ121402

1GKLVKED1AJ131556; 1GKLVKED1AJ113414 | 1GKLVKED1AJ179798 | 1GKLVKED1AJ166730 | 1GKLVKED1AJ118743; 1GKLVKED1AJ182328 | 1GKLVKED1AJ163522; 1GKLVKED1AJ116734 | 1GKLVKED1AJ106947; 1GKLVKED1AJ197461 | 1GKLVKED1AJ171233; 1GKLVKED1AJ190705 | 1GKLVKED1AJ175962 | 1GKLVKED1AJ121206 | 1GKLVKED1AJ160703 | 1GKLVKED1AJ122792 | 1GKLVKED1AJ120153; 1GKLVKED1AJ170082; 1GKLVKED1AJ160281 | 1GKLVKED1AJ198030; 1GKLVKED1AJ183186 | 1GKLVKED1AJ197394

1GKLVKED1AJ189960; 1GKLVKED1AJ133548; 1GKLVKED1AJ100033 | 1GKLVKED1AJ163245; 1GKLVKED1AJ193121 | 1GKLVKED1AJ182104 | 1GKLVKED1AJ122016 | 1GKLVKED1AJ195354; 1GKLVKED1AJ143853; 1GKLVKED1AJ195371 | 1GKLVKED1AJ133937 | 1GKLVKED1AJ116684 | 1GKLVKED1AJ102803; 1GKLVKED1AJ166419; 1GKLVKED1AJ140077; 1GKLVKED1AJ191515 | 1GKLVKED1AJ158448; 1GKLVKED1AJ119116 | 1GKLVKED1AJ193779; 1GKLVKED1AJ144713 | 1GKLVKED1AJ137972 | 1GKLVKED1AJ108729 | 1GKLVKED1AJ135185; 1GKLVKED1AJ156764; 1GKLVKED1AJ105331 | 1GKLVKED1AJ157655

1GKLVKED1AJ109427 | 1GKLVKED1AJ181079 | 1GKLVKED1AJ179770; 1GKLVKED1AJ143027; 1GKLVKED1AJ116880; 1GKLVKED1AJ125546 | 1GKLVKED1AJ155646

1GKLVKED1AJ100663 | 1GKLVKED1AJ195483 | 1GKLVKED1AJ174519 | 1GKLVKED1AJ134277; 1GKLVKED1AJ137809 | 1GKLVKED1AJ104292; 1GKLVKED1AJ118919; 1GKLVKED1AJ115339 | 1GKLVKED1AJ119939; 1GKLVKED1AJ131072; 1GKLVKED1AJ117592; 1GKLVKED1AJ111209; 1GKLVKED1AJ114790 | 1GKLVKED1AJ112764

1GKLVKED1AJ116636 | 1GKLVKED1AJ124008 | 1GKLVKED1AJ171216 | 1GKLVKED1AJ161799; 1GKLVKED1AJ197640; 1GKLVKED1AJ112618 | 1GKLVKED1AJ125708; 1GKLVKED1AJ132853 | 1GKLVKED1AJ112621; 1GKLVKED1AJ169773 | 1GKLVKED1AJ183429; 1GKLVKED1AJ169918; 1GKLVKED1AJ155680 | 1GKLVKED1AJ161172 | 1GKLVKED1AJ107547 | 1GKLVKED1AJ120413 | 1GKLVKED1AJ152648 | 1GKLVKED1AJ124087; 1GKLVKED1AJ120587 | 1GKLVKED1AJ191627 | 1GKLVKED1AJ190770 | 1GKLVKED1AJ123148; 1GKLVKED1AJ138118 | 1GKLVKED1AJ123814 | 1GKLVKED1AJ146798; 1GKLVKED1AJ155369; 1GKLVKED1AJ117138; 1GKLVKED1AJ137356 | 1GKLVKED1AJ113137 | 1GKLVKED1AJ154660 | 1GKLVKED1AJ147207 | 1GKLVKED1AJ104891 | 1GKLVKED1AJ120394; 1GKLVKED1AJ170633 | 1GKLVKED1AJ138328; 1GKLVKED1AJ141763; 1GKLVKED1AJ109086 | 1GKLVKED1AJ162273 | 1GKLVKED1AJ176027 | 1GKLVKED1AJ108746 | 1GKLVKED1AJ103868 | 1GKLVKED1AJ193085 | 1GKLVKED1AJ190106 | 1GKLVKED1AJ109136 | 1GKLVKED1AJ181907 | 1GKLVKED1AJ108570; 1GKLVKED1AJ157008; 1GKLVKED1AJ125370 | 1GKLVKED1AJ168946 | 1GKLVKED1AJ183270 | 1GKLVKED1AJ152679 | 1GKLVKED1AJ114708 | 1GKLVKED1AJ115602; 1GKLVKED1AJ159714; 1GKLVKED1AJ195399; 1GKLVKED1AJ199615 | 1GKLVKED1AJ182359 | 1GKLVKED1AJ176528 | 1GKLVKED1AJ199890 | 1GKLVKED1AJ177887; 1GKLVKED1AJ146882 | 1GKLVKED1AJ129337 | 1GKLVKED1AJ165450 | 1GKLVKED1AJ169675 | 1GKLVKED1AJ155534 | 1GKLVKED1AJ199386; 1GKLVKED1AJ193135 | 1GKLVKED1AJ100842 | 1GKLVKED1AJ166534 | 1GKLVKED1AJ132349; 1GKLVKED1AJ164198 | 1GKLVKED1AJ170275 | 1GKLVKED1AJ173029; 1GKLVKED1AJ196648 | 1GKLVKED1AJ159597 | 1GKLVKED1AJ181843 | 1GKLVKED1AJ149359 | 1GKLVKED1AJ186525; 1GKLVKED1AJ135025 | 1GKLVKED1AJ159809; 1GKLVKED1AJ194107; 1GKLVKED1AJ122484; 1GKLVKED1AJ152665; 1GKLVKED1AJ161026 | 1GKLVKED1AJ114773

1GKLVKED1AJ187206 | 1GKLVKED1AJ186802 | 1GKLVKED1AJ106365; 1GKLVKED1AJ180157; 1GKLVKED1AJ164699; 1GKLVKED1AJ183088 | 1GKLVKED1AJ151077 | 1GKLVKED1AJ116345 | 1GKLVKED1AJ156652

1GKLVKED1AJ158174; 1GKLVKED1AJ168901 | 1GKLVKED1AJ148017 | 1GKLVKED1AJ169238; 1GKLVKED1AJ194060; 1GKLVKED1AJ136515; 1GKLVKED1AJ108925; 1GKLVKED1AJ194690

1GKLVKED1AJ114126; 1GKLVKED1AJ178649 | 1GKLVKED1AJ122548 | 1GKLVKED1AJ123084; 1GKLVKED1AJ193040

1GKLVKED1AJ133789 | 1GKLVKED1AJ198495; 1GKLVKED1AJ120444 | 1GKLVKED1AJ161365; 1GKLVKED1AJ133338 | 1GKLVKED1AJ184810 | 1GKLVKED1AJ192566 | 1GKLVKED1AJ132500; 1GKLVKED1AJ151158 | 1GKLVKED1AJ144727; 1GKLVKED1AJ134117 | 1GKLVKED1AJ175427; 1GKLVKED1AJ123991 | 1GKLVKED1AJ157011; 1GKLVKED1AJ184824; 1GKLVKED1AJ140483; 1GKLVKED1AJ111369; 1GKLVKED1AJ167456; 1GKLVKED1AJ138488; 1GKLVKED1AJ143030; 1GKLVKED1AJ181809; 1GKLVKED1AJ144890

1GKLVKED1AJ120993 | 1GKLVKED1AJ166145; 1GKLVKED1AJ105815 | 1GKLVKED1AJ177212 | 1GKLVKED1AJ184483; 1GKLVKED1AJ156859 | 1GKLVKED1AJ107919 | 1GKLVKED1AJ162497 | 1GKLVKED1AJ119651

1GKLVKED1AJ143996; 1GKLVKED1AJ173032 | 1GKLVKED1AJ115020 | 1GKLVKED1AJ191255 | 1GKLVKED1AJ184726 | 1GKLVKED1AJ109296 | 1GKLVKED1AJ122761 | 1GKLVKED1AJ172639 | 1GKLVKED1AJ193345 | 1GKLVKED1AJ131122 | 1GKLVKED1AJ161317; 1GKLVKED1AJ138765 | 1GKLVKED1AJ170812 | 1GKLVKED1AJ166064; 1GKLVKED1AJ190428 | 1GKLVKED1AJ134456 | 1GKLVKED1AJ127488; 1GKLVKED1AJ128589 | 1GKLVKED1AJ176660; 1GKLVKED1AJ178358 | 1GKLVKED1AJ193054 | 1GKLVKED1AJ170454; 1GKLVKED1AJ140581 | 1GKLVKED1AJ102168 | 1GKLVKED1AJ178165 | 1GKLVKED1AJ179302 | 1GKLVKED1AJ140970 | 1GKLVKED1AJ166744 | 1GKLVKED1AJ157896 | 1GKLVKED1AJ192535 | 1GKLVKED1AJ108486 | 1GKLVKED1AJ175878; 1GKLVKED1AJ193331 | 1GKLVKED1AJ171023 | 1GKLVKED1AJ117060; 1GKLVKED1AJ120279

1GKLVKED1AJ116247; 1GKLVKED1AJ132755 | 1GKLVKED1AJ102428; 1GKLVKED1AJ142556 | 1GKLVKED1AJ148020 | 1GKLVKED1AJ147711 | 1GKLVKED1AJ156067

1GKLVKED1AJ161592 | 1GKLVKED1AJ182748 | 1GKLVKED1AJ185245; 1GKLVKED1AJ146851; 1GKLVKED1AJ142072; 1GKLVKED1AJ181521 | 1GKLVKED1AJ126082 | 1GKLVKED1AJ139835 | 1GKLVKED1AJ194057 | 1GKLVKED1AJ163343 | 1GKLVKED1AJ197184 | 1GKLVKED1AJ150270 | 1GKLVKED1AJ120962; 1GKLVKED1AJ134585; 1GKLVKED1AJ191871; 1GKLVKED1AJ120010

1GKLVKED1AJ126499 | 1GKLVKED1AJ184032 | 1GKLVKED1AJ195550; 1GKLVKED1AJ150107; 1GKLVKED1AJ158711 | 1GKLVKED1AJ147403 | 1GKLVKED1AJ110514; 1GKLVKED1AJ137499 | 1GKLVKED1AJ197900 | 1GKLVKED1AJ117091 | 1GKLVKED1AJ143612; 1GKLVKED1AJ145280; 1GKLVKED1AJ169529; 1GKLVKED1AJ111226; 1GKLVKED1AJ196925; 1GKLVKED1AJ188999 | 1GKLVKED1AJ117561 | 1GKLVKED1AJ168137

1GKLVKED1AJ118984; 1GKLVKED1AJ122372 | 1GKLVKED1AJ146431 | 1GKLVKED1AJ160118 | 1GKLVKED1AJ160314 | 1GKLVKED1AJ173984 | 1GKLVKED1AJ140886 | 1GKLVKED1AJ167831; 1GKLVKED1AJ112215

1GKLVKED1AJ107564 | 1GKLVKED1AJ165819 | 1GKLVKED1AJ156411 | 1GKLVKED1AJ139284 | 1GKLVKED1AJ133095 | 1GKLVKED1AJ186895; 1GKLVKED1AJ111288; 1GKLVKED1AJ105863; 1GKLVKED1AJ172351 | 1GKLVKED1AJ156330; 1GKLVKED1AJ196326; 1GKLVKED1AJ110142 | 1GKLVKED1AJ103305; 1GKLVKED1AJ184791; 1GKLVKED1AJ194835; 1GKLVKED1AJ179462; 1GKLVKED1AJ100484 | 1GKLVKED1AJ192034 | 1GKLVKED1AJ127152 | 1GKLVKED1AJ142282 | 1GKLVKED1AJ172804

1GKLVKED1AJ182300 | 1GKLVKED1AJ111789 | 1GKLVKED1AJ155341; 1GKLVKED1AJ165318; 1GKLVKED1AJ188355 | 1GKLVKED1AJ192180 | 1GKLVKED1AJ176058 | 1GKLVKED1AJ134604; 1GKLVKED1AJ165545; 1GKLVKED1AJ131315 | 1GKLVKED1AJ116863 | 1GKLVKED1AJ174973 | 1GKLVKED1AJ195788 | 1GKLVKED1AJ139883 | 1GKLVKED1AJ172382 | 1GKLVKED1AJ143111 | 1GKLVKED1AJ184984

1GKLVKED1AJ122002 | 1GKLVKED1AJ108472; 1GKLVKED1AJ123943 | 1GKLVKED1AJ140158

1GKLVKED1AJ153914

1GKLVKED1AJ151211 | 1GKLVKED1AJ102493 | 1GKLVKED1AJ175086; 1GKLVKED1AJ123778 | 1GKLVKED1AJ140631 | 1GKLVKED1AJ163827

1GKLVKED1AJ113347; 1GKLVKED1AJ172964; 1GKLVKED1AJ123537; 1GKLVKED1AJ159373 | 1GKLVKED1AJ150446 | 1GKLVKED1AJ180109 | 1GKLVKED1AJ155002 | 1GKLVKED1AJ143643 | 1GKLVKED1AJ169580

1GKLVKED1AJ118192; 1GKLVKED1AJ117057 | 1GKLVKED1AJ100727 | 1GKLVKED1AJ145103 | 1GKLVKED1AJ188839 | 1GKLVKED1AJ121108 | 1GKLVKED1AJ174228 | 1GKLVKED1AJ115888 | 1GKLVKED1AJ149961 | 1GKLVKED1AJ112778; 1GKLVKED1AJ171295 | 1GKLVKED1AJ112294; 1GKLVKED1AJ128656; 1GKLVKED1AJ173161; 1GKLVKED1AJ125501 | 1GKLVKED1AJ175105 | 1GKLVKED1AJ104888 | 1GKLVKED1AJ134778; 1GKLVKED1AJ144825

1GKLVKED1AJ104583 | 1GKLVKED1AJ191112 | 1GKLVKED1AJ130097; 1GKLVKED1AJ102638 | 1GKLVKED1AJ142959 | 1GKLVKED1AJ188162 | 1GKLVKED1AJ170518 | 1GKLVKED1AJ182877; 1GKLVKED1AJ144338 | 1GKLVKED1AJ160569

1GKLVKED1AJ178361

1GKLVKED1AJ118242 | 1GKLVKED1AJ122405 | 1GKLVKED1AJ199694 | 1GKLVKED1AJ174987

1GKLVKED1AJ120833 | 1GKLVKED1AJ194205; 1GKLVKED1AJ134750 | 1GKLVKED1AJ114000; 1GKLVKED1AJ148356 | 1GKLVKED1AJ103238; 1GKLVKED1AJ154237 | 1GKLVKED1AJ122615 | 1GKLVKED1AJ162757 | 1GKLVKED1AJ197296 | 1GKLVKED1AJ186542 | 1GKLVKED1AJ142475; 1GKLVKED1AJ176481; 1GKLVKED1AJ177744

1GKLVKED1AJ181633 | 1GKLVKED1AJ126180 | 1GKLVKED1AJ185374; 1GKLVKED1AJ188792; 1GKLVKED1AJ192762 | 1GKLVKED1AJ145649; 1GKLVKED1AJ138779 | 1GKLVKED1AJ159888 | 1GKLVKED1AJ133386 | 1GKLVKED1AJ120203 | 1GKLVKED1AJ176495; 1GKLVKED1AJ155467; 1GKLVKED1AJ117396; 1GKLVKED1AJ197962 | 1GKLVKED1AJ108133 | 1GKLVKED1AJ158840; 1GKLVKED1AJ126678 | 1GKLVKED1AJ106317 | 1GKLVKED1AJ197668; 1GKLVKED1AJ140905 | 1GKLVKED1AJ112943 | 1GKLVKED1AJ155601 | 1GKLVKED1AJ196701 | 1GKLVKED1AJ134540

1GKLVKED1AJ144582; 1GKLVKED1AJ196861; 1GKLVKED1AJ136529 | 1GKLVKED1AJ126390 | 1GKLVKED1AJ159955

1GKLVKED1AJ171832

1GKLVKED1AJ112926; 1GKLVKED1AJ144405; 1GKLVKED1AJ191790 | 1GKLVKED1AJ132724; 1GKLVKED1AJ196178; 1GKLVKED1AJ188565; 1GKLVKED1AJ110660 | 1GKLVKED1AJ167926 | 1GKLVKED1AJ142542 | 1GKLVKED1AJ188713; 1GKLVKED1AJ136613; 1GKLVKED1AJ163715 | 1GKLVKED1AJ192454; 1GKLVKED1AJ178702 | 1GKLVKED1AJ196732; 1GKLVKED1AJ124686; 1GKLVKED1AJ184323 | 1GKLVKED1AJ177419 | 1GKLVKED1AJ111419 | 1GKLVKED1AJ148860; 1GKLVKED1AJ127247; 1GKLVKED1AJ177016 | 1GKLVKED1AJ146929 | 1GKLVKED1AJ126874; 1GKLVKED1AJ172494 | 1GKLVKED1AJ189988; 1GKLVKED1AJ133114 | 1GKLVKED1AJ101926 | 1GKLVKED1AJ157820 | 1GKLVKED1AJ119990; 1GKLVKED1AJ121240 | 1GKLVKED1AJ147143 | 1GKLVKED1AJ114305 | 1GKLVKED1AJ168963 | 1GKLVKED1AJ174598 | 1GKLVKED1AJ130049 | 1GKLVKED1AJ192163; 1GKLVKED1AJ197573; 1GKLVKED1AJ158482 | 1GKLVKED1AJ137633 | 1GKLVKED1AJ161673 | 1GKLVKED1AJ185276 | 1GKLVKED1AJ185195 | 1GKLVKED1AJ164394 | 1GKLVKED1AJ101067

1GKLVKED1AJ193572; 1GKLVKED1AJ118824 | 1GKLVKED1AJ149314 | 1GKLVKED1AJ182281; 1GKLVKED1AJ149152; 1GKLVKED1AJ168879; 1GKLVKED1AJ169191; 1GKLVKED1AJ191448; 1GKLVKED1AJ136305; 1GKLVKED1AJ125790; 1GKLVKED1AJ183964; 1GKLVKED1AJ197931 | 1GKLVKED1AJ138362; 1GKLVKED1AJ108147 | 1GKLVKED1AJ111520 | 1GKLVKED1AJ113252; 1GKLVKED1AJ117642 | 1GKLVKED1AJ171006; 1GKLVKED1AJ140466 | 1GKLVKED1AJ139687 | 1GKLVKED1AJ180935; 1GKLVKED1AJ198321 | 1GKLVKED1AJ104115; 1GKLVKED1AJ186461 | 1GKLVKED1AJ156148 | 1GKLVKED1AJ137941; 1GKLVKED1AJ101974; 1GKLVKED1AJ184886 | 1GKLVKED1AJ113526 | 1GKLVKED1AJ112991; 1GKLVKED1AJ173953

1GKLVKED1AJ132786 | 1GKLVKED1AJ158157 | 1GKLVKED1AJ155324 | 1GKLVKED1AJ165268 | 1GKLVKED1AJ145960

1GKLVKED1AJ104664

1GKLVKED1AJ134201; 1GKLVKED1AJ120704 | 1GKLVKED1AJ154240 | 1GKLVKED1AJ127653; 1GKLVKED1AJ119410

1GKLVKED1AJ195161; 1GKLVKED1AJ198867 | 1GKLVKED1AJ187755; 1GKLVKED1AJ139267 | 1GKLVKED1AJ146624; 1GKLVKED1AJ139673; 1GKLVKED1AJ156179 | 1GKLVKED1AJ188503 | 1GKLVKED1AJ104549; 1GKLVKED1AJ177369; 1GKLVKED1AJ121044 | 1GKLVKED1AJ146736; 1GKLVKED1AJ118810 | 1GKLVKED1AJ170437; 1GKLVKED1AJ175640 | 1GKLVKED1AJ199517 | 1GKLVKED1AJ127233; 1GKLVKED1AJ149782 | 1GKLVKED1AJ137423 | 1GKLVKED1AJ162824 | 1GKLVKED1AJ120847

1GKLVKED1AJ172947 | 1GKLVKED1AJ158336; 1GKLVKED1AJ161530 | 1GKLVKED1AJ177503 | 1GKLVKED1AJ130679 | 1GKLVKED1AJ116006 | 1GKLVKED1AJ149233 | 1GKLVKED1AJ167215 | 1GKLVKED1AJ124669 | 1GKLVKED1AJ180238 | 1GKLVKED1AJ107886 | 1GKLVKED1AJ185004 | 1GKLVKED1AJ189098 | 1GKLVKED1AJ183656 | 1GKLVKED1AJ159731 | 1GKLVKED1AJ106107; 1GKLVKED1AJ146204 | 1GKLVKED1AJ196553; 1GKLVKED1AJ159440 | 1GKLVKED1AJ185990 | 1GKLVKED1AJ194981

1GKLVKED1AJ116443 | 1GKLVKED1AJ119634 | 1GKLVKED1AJ126101 | 1GKLVKED1AJ134828 | 1GKLVKED1AJ173046; 1GKLVKED1AJ194723 | 1GKLVKED1AJ102154 | 1GKLVKED1AJ134554 | 1GKLVKED1AJ136160; 1GKLVKED1AJ176772; 1GKLVKED1AJ196164; 1GKLVKED1AJ152584; 1GKLVKED1AJ106673; 1GKLVKED1AJ190803; 1GKLVKED1AJ128415 | 1GKLVKED1AJ158904; 1GKLVKED1AJ141164; 1GKLVKED1AJ162306; 1GKLVKED1AJ165397 | 1GKLVKED1AJ199727; 1GKLVKED1AJ178103 | 1GKLVKED1AJ126258; 1GKLVKED1AJ108942 | 1GKLVKED1AJ121397 | 1GKLVKED1AJ124767; 1GKLVKED1AJ152018 | 1GKLVKED1AJ158322 | 1GKLVKED1AJ158479; 1GKLVKED1AJ186217; 1GKLVKED1AJ139608; 1GKLVKED1AJ176903 | 1GKLVKED1AJ156229; 1GKLVKED1AJ164864 | 1GKLVKED1AJ153623 | 1GKLVKED1AJ186511; 1GKLVKED1AJ153802 | 1GKLVKED1AJ192227; 1GKLVKED1AJ135400 | 1GKLVKED1AJ152262; 1GKLVKED1AJ196407 | 1GKLVKED1AJ171071 | 1GKLVKED1AJ143352; 1GKLVKED1AJ103420; 1GKLVKED1AJ154853 | 1GKLVKED1AJ143416 | 1GKLVKED1AJ113557 | 1GKLVKED1AJ151998; 1GKLVKED1AJ123201 | 1GKLVKED1AJ110402; 1GKLVKED1AJ137082 | 1GKLVKED1AJ197699; 1GKLVKED1AJ192888; 1GKLVKED1AJ199680 | 1GKLVKED1AJ148339; 1GKLVKED1AJ157512 | 1GKLVKED1AJ118595

1GKLVKED1AJ178506 | 1GKLVKED1AJ199307; 1GKLVKED1AJ119973 | 1GKLVKED1AJ134196 | 1GKLVKED1AJ183415; 1GKLVKED1AJ111307

1GKLVKED1AJ142511 | 1GKLVKED1AJ104910 | 1GKLVKED1AJ167036 | 1GKLVKED1AJ119133

1GKLVKED1AJ140998 | 1GKLVKED1AJ162161 | 1GKLVKED1AJ137213 | 1GKLVKED1AJ158238 | 1GKLVKED1AJ124848 | 1GKLVKED1AJ146526 | 1GKLVKED1AJ123053 | 1GKLVKED1AJ118077 | 1GKLVKED1AJ122288 | 1GKLVKED1AJ110724 | 1GKLVKED1AJ183365 | 1GKLVKED1AJ108701 | 1GKLVKED1AJ148230 | 1GKLVKED1AJ101232 | 1GKLVKED1AJ196598 | 1GKLVKED1AJ111260 | 1GKLVKED1AJ152813 | 1GKLVKED1AJ189022 | 1GKLVKED1AJ161768 | 1GKLVKED1AJ135266 | 1GKLVKED1AJ142573; 1GKLVKED1AJ148874 | 1GKLVKED1AJ163407; 1GKLVKED1AJ182474 | 1GKLVKED1AJ161589; 1GKLVKED1AJ102283 | 1GKLVKED1AJ111372; 1GKLVKED1AJ113753 | 1GKLVKED1AJ157316; 1GKLVKED1AJ194026; 1GKLVKED1AJ185651 | 1GKLVKED1AJ199632 | 1GKLVKED1AJ151418; 1GKLVKED1AJ190266 | 1GKLVKED1AJ104065; 1GKLVKED1AJ133176 | 1GKLVKED1AJ137504 | 1GKLVKED1AJ129046 | 1GKLVKED1AJ121349 | 1GKLVKED1AJ159776 | 1GKLVKED1AJ184404 | 1GKLVKED1AJ145862; 1GKLVKED1AJ160491; 1GKLVKED1AJ173063; 1GKLVKED1AJ154030 | 1GKLVKED1AJ197458; 1GKLVKED1AJ172852; 1GKLVKED1AJ176299; 1GKLVKED1AJ102266; 1GKLVKED1AJ133758 | 1GKLVKED1AJ168283; 1GKLVKED1AJ109315

1GKLVKED1AJ164590 | 1GKLVKED1AJ130665 | 1GKLVKED1AJ152200

1GKLVKED1AJ100467 | 1GKLVKED1AJ172320 | 1GKLVKED1AJ107760 | 1GKLVKED1AJ156585; 1GKLVKED1AJ115213 | 1GKLVKED1AJ110156

1GKLVKED1AJ168056; 1GKLVKED1AJ109766 | 1GKLVKED1AJ114613; 1GKLVKED1AJ170177 | 1GKLVKED1AJ118581 | 1GKLVKED1AJ184399 | 1GKLVKED1AJ174133 | 1GKLVKED1AJ148308 | 1GKLVKED1AJ125627 | 1GKLVKED1AJ123182 | 1GKLVKED1AJ198531 | 1GKLVKED1AJ128740; 1GKLVKED1AJ181504

1GKLVKED1AJ100999 | 1GKLVKED1AJ158515 | 1GKLVKED1AJ170521 | 1GKLVKED1AJ150317 | 1GKLVKED1AJ105524; 1GKLVKED1AJ152035 | 1GKLVKED1AJ178473; 1GKLVKED1AJ150320 | 1GKLVKED1AJ162337 | 1GKLVKED1AJ160345 | 1GKLVKED1AJ171846 | 1GKLVKED1AJ125837 | 1GKLVKED1AJ125367 | 1GKLVKED1AJ168106 | 1GKLVKED1AJ158501 | 1GKLVKED1AJ130570; 1GKLVKED1AJ188484 | 1GKLVKED1AJ114448 | 1GKLVKED1AJ166551 | 1GKLVKED1AJ195144

1GKLVKED1AJ155064 | 1GKLVKED1AJ162418 | 1GKLVKED1AJ190168

1GKLVKED1AJ120928

1GKLVKED1AJ193376 | 1GKLVKED1AJ130651 | 1GKLVKED1AJ161902; 1GKLVKED1AJ124803 | 1GKLVKED1AJ152701 | 1GKLVKED1AJ197041 | 1GKLVKED1AJ159759 | 1GKLVKED1AJ182684; 1GKLVKED1AJ188341 | 1GKLVKED1AJ123747; 1GKLVKED1AJ196973; 1GKLVKED1AJ146011 | 1GKLVKED1AJ176741 | 1GKLVKED1AJ122582 | 1GKLVKED1AJ145408

1GKLVKED1AJ194561 | 1GKLVKED1AJ186931 | 1GKLVKED1AJ140628 | 1GKLVKED1AJ147661; 1GKLVKED1AJ158563; 1GKLVKED1AJ114028 | 1GKLVKED1AJ151502; 1GKLVKED1AJ182488 | 1GKLVKED1AJ177727 | 1GKLVKED1AJ161611 | 1GKLVKED1AJ146512; 1GKLVKED1AJ150558 | 1GKLVKED1AJ126177 | 1GKLVKED1AJ122985 | 1GKLVKED1AJ121870 | 1GKLVKED1AJ134862 | 1GKLVKED1AJ134120

1GKLVKED1AJ132187 | 1GKLVKED1AJ161690 | 1GKLVKED1AJ183348 | 1GKLVKED1AJ142606 | 1GKLVKED1AJ159325 | 1GKLVKED1AJ180269 | 1GKLVKED1AJ191305 | 1GKLVKED1AJ179381 | 1GKLVKED1AJ182295 | 1GKLVKED1AJ158255 | 1GKLVKED1AJ121433

1GKLVKED1AJ141942; 1GKLVKED1AJ110528 | 1GKLVKED1AJ131847; 1GKLVKED1AJ171975 | 1GKLVKED1AJ171992 | 1GKLVKED1AJ162404

1GKLVKED1AJ117530 | 1GKLVKED1AJ139446; 1GKLVKED1AJ125272 | 1GKLVKED1AJ176187

1GKLVKED1AJ192051 | 1GKLVKED1AJ122209

1GKLVKED1AJ131041; 1GKLVKED1AJ122257 | 1GKLVKED1AJ173435; 1GKLVKED1AJ160426 | 1GKLVKED1AJ107452; 1GKLVKED1AJ194625 | 1GKLVKED1AJ112408; 1GKLVKED1AJ107578; 1GKLVKED1AJ110691

1GKLVKED1AJ165173 | 1GKLVKED1AJ105281 | 1GKLVKED1AJ192096 | 1GKLVKED1AJ149975; 1GKLVKED1AJ162791; 1GKLVKED1AJ112960 | 1GKLVKED1AJ192874

1GKLVKED1AJ102770 | 1GKLVKED1AJ190493 | 1GKLVKED1AJ130147 | 1GKLVKED1AJ175038

1GKLVKED1AJ146073; 1GKLVKED1AJ139723 | 1GKLVKED1AJ128382 | 1GKLVKED1AJ139804; 1GKLVKED1AJ102204 | 1GKLVKED1AJ162516; 1GKLVKED1AJ120881 | 1GKLVKED1AJ153122; 1GKLVKED1AJ157641; 1GKLVKED1AJ164119 | 1GKLVKED1AJ135350 | 1GKLVKED1AJ100954 | 1GKLVKED1AJ179882 | 1GKLVKED1AJ159244; 1GKLVKED1AJ163021 | 1GKLVKED1AJ170311; 1GKLVKED1AJ145411 | 1GKLVKED1AJ173628 | 1GKLVKED1AJ111100

1GKLVKED1AJ166209 | 1GKLVKED1AJ183785 | 1GKLVKED1AJ122937 | 1GKLVKED1AJ149345 | 1GKLVKED1AJ179509 | 1GKLVKED1AJ120895 | 1GKLVKED1AJ159647; 1GKLVKED1AJ119228

1GKLVKED1AJ164508 | 1GKLVKED1AJ175685 | 1GKLVKED1AJ108049 | 1GKLVKED1AJ166002 | 1GKLVKED1AJ164797 | 1GKLVKED1AJ179672; 1GKLVKED1AJ164542 | 1GKLVKED1AJ116393 | 1GKLVKED1AJ127846 | 1GKLVKED1AJ195192 | 1GKLVKED1AJ138748 | 1GKLVKED1AJ138782; 1GKLVKED1AJ141651 | 1GKLVKED1AJ190008 | 1GKLVKED1AJ115521; 1GKLVKED1AJ169353 | 1GKLVKED1AJ164671 | 1GKLVKED1AJ105653; 1GKLVKED1AJ194494; 1GKLVKED1AJ144520 | 1GKLVKED1AJ118015 | 1GKLVKED1AJ103692; 1GKLVKED1AJ102672; 1GKLVKED1AJ140564; 1GKLVKED1AJ163195

1GKLVKED1AJ144243 | 1GKLVKED1AJ163276 | 1GKLVKED1AJ131671 | 1GKLVKED1AJ125997; 1GKLVKED1AJ170065; 1GKLVKED1AJ179588 | 1GKLVKED1AJ125076 | 1GKLVKED1AJ135901 | 1GKLVKED1AJ103269 | 1GKLVKED1AJ147157 | 1GKLVKED1AJ184175 | 1GKLVKED1AJ150396 | 1GKLVKED1AJ179686; 1GKLVKED1AJ116877 | 1GKLVKED1AJ118953 | 1GKLVKED1AJ100386 | 1GKLVKED1AJ171684; 1GKLVKED1AJ161124; 1GKLVKED1AJ129578; 1GKLVKED1AJ155081; 1GKLVKED1AJ101523; 1GKLVKED1AJ101828; 1GKLVKED1AJ108892 | 1GKLVKED1AJ153816; 1GKLVKED1AJ114983 | 1GKLVKED1AJ101666 | 1GKLVKED1AJ100095; 1GKLVKED1AJ172785 | 1GKLVKED1AJ170163 | 1GKLVKED1AJ109704; 1GKLVKED1AJ195466 | 1GKLVKED1AJ172656 | 1GKLVKED1AJ126616 | 1GKLVKED1AJ168526; 1GKLVKED1AJ107502; 1GKLVKED1AJ122517 | 1GKLVKED1AJ146901 | 1GKLVKED1AJ108844; 1GKLVKED1AJ167389 | 1GKLVKED1AJ192759; 1GKLVKED1AJ176593 | 1GKLVKED1AJ137843 | 1GKLVKED1AJ184631; 1GKLVKED1AJ141097 | 1GKLVKED1AJ171622; 1GKLVKED1AJ186329 | 1GKLVKED1AJ114238 | 1GKLVKED1AJ185312 | 1GKLVKED1AJ113686 | 1GKLVKED1AJ144310; 1GKLVKED1AJ120511; 1GKLVKED1AJ129225 | 1GKLVKED1AJ181762 | 1GKLVKED1AJ179140 | 1GKLVKED1AJ103904 | 1GKLVKED1AJ120878 | 1GKLVKED1AJ103188; 1GKLVKED1AJ125191; 1GKLVKED1AJ184600 | 1GKLVKED1AJ193393 | 1GKLVKED1AJ155288 | 1GKLVKED1AJ127085 | 1GKLVKED1AJ127832 | 1GKLVKED1AJ152083 | 1GKLVKED1AJ196651 | 1GKLVKED1AJ151791; 1GKLVKED1AJ125711 | 1GKLVKED1AJ129838 | 1GKLVKED1AJ178585; 1GKLVKED1AJ120086 | 1GKLVKED1AJ181485 | 1GKLVKED1AJ114157; 1GKLVKED1AJ137454; 1GKLVKED1AJ157509; 1GKLVKED1AJ156036; 1GKLVKED1AJ185357

1GKLVKED1AJ155145 | 1GKLVKED1AJ136689; 1GKLVKED1AJ186508; 1GKLVKED1AJ185892 | 1GKLVKED1AJ103689; 1GKLVKED1AJ140953 | 1GKLVKED1AJ160376 | 1GKLVKED1AJ143271

1GKLVKED1AJ177808; 1GKLVKED1AJ118922 | 1GKLVKED1AJ153993

1GKLVKED1AJ126065 | 1GKLVKED1AJ150026; 1GKLVKED1AJ141567; 1GKLVKED1AJ188047 | 1GKLVKED1AJ120329; 1GKLVKED1AJ198576; 1GKLVKED1AJ106138 | 1GKLVKED1AJ198612 | 1GKLVKED1AJ195578; 1GKLVKED1AJ157929; 1GKLVKED1AJ126681; 1GKLVKED1AJ123375; 1GKLVKED1AJ113140 | 1GKLVKED1AJ160863 | 1GKLVKED1AJ145618; 1GKLVKED1AJ125496; 1GKLVKED1AJ195077

1GKLVKED1AJ140001 | 1GKLVKED1AJ158742 | 1GKLVKED1AJ161057; 1GKLVKED1AJ167764 | 1GKLVKED1AJ125921; 1GKLVKED1AJ132190 | 1GKLVKED1AJ139026 | 1GKLVKED1AJ191739

1GKLVKED1AJ127877 | 1GKLVKED1AJ172429 | 1GKLVKED1AJ134635 | 1GKLVKED1AJ197766 | 1GKLVKED1AJ117687

1GKLVKED1AJ120637 | 1GKLVKED1AJ105779 | 1GKLVKED1AJ147000 | 1GKLVKED1AJ147174; 1GKLVKED1AJ185794; 1GKLVKED1AJ180708 | 1GKLVKED1AJ124459 | 1GKLVKED1AJ133050; 1GKLVKED1AJ108181; 1GKLVKED1AJ148387

1GKLVKED1AJ124400 | 1GKLVKED1AJ161379 | 1GKLVKED1AJ123439; 1GKLVKED1AJ167067; 1GKLVKED1AJ192714; 1GKLVKED1AJ101098; 1GKLVKED1AJ136322

1GKLVKED1AJ172673; 1GKLVKED1AJ173578; 1GKLVKED1AJ180711 | 1GKLVKED1AJ195595; 1GKLVKED1AJ160832; 1GKLVKED1AJ144257; 1GKLVKED1AJ121724 | 1GKLVKED1AJ197363; 1GKLVKED1AJ122386; 1GKLVKED1AJ160135; 1GKLVKED1AJ174049; 1GKLVKED1AJ102736

1GKLVKED1AJ111758; 1GKLVKED1AJ114739 | 1GKLVKED1AJ103207; 1GKLVKED1AJ199131 | 1GKLVKED1AJ141309 | 1GKLVKED1AJ133159

1GKLVKED1AJ156697 | 1GKLVKED1AJ157610; 1GKLVKED1AJ136644; 1GKLVKED1AJ150415; 1GKLVKED1AJ166808; 1GKLVKED1AJ180188 | 1GKLVKED1AJ153959; 1GKLVKED1AJ151306 | 1GKLVKED1AJ182927 | 1GKLVKED1AJ146638 | 1GKLVKED1AJ132741 | 1GKLVKED1AJ197153 | 1GKLVKED1AJ173385 | 1GKLVKED1AJ128852 | 1GKLVKED1AJ169983 | 1GKLVKED1AJ148132; 1GKLVKED1AJ124171 | 1GKLVKED1AJ130245; 1GKLVKED1AJ130133 | 1GKLVKED1AJ147840; 1GKLVKED1AJ164167 | 1GKLVKED1AJ167201; 1GKLVKED1AJ134179 | 1GKLVKED1AJ194575 | 1GKLVKED1AJ194396 | 1GKLVKED1AJ177713 | 1GKLVKED1AJ169207 | 1GKLVKED1AJ161916 | 1GKLVKED1AJ109024 | 1GKLVKED1AJ106186; 1GKLVKED1AJ199999; 1GKLVKED1AJ179283 | 1GKLVKED1AJ113719; 1GKLVKED1AJ117432 | 1GKLVKED1AJ123974; 1GKLVKED1AJ199596 | 1GKLVKED1AJ143383; 1GKLVKED1AJ192549 | 1GKLVKED1AJ115499; 1GKLVKED1AJ147191

1GKLVKED1AJ164945; 1GKLVKED1AJ161933 | 1GKLVKED1AJ147837 | 1GKLVKED1AJ109394

1GKLVKED1AJ191787; 1GKLVKED1AJ172866 | 1GKLVKED1AJ164458; 1GKLVKED1AJ148776 | 1GKLVKED1AJ134215 | 1GKLVKED1AJ140094 | 1GKLVKED1AJ197685 | 1GKLVKED1AJ173595; 1GKLVKED1AJ174617 | 1GKLVKED1AJ129340; 1GKLVKED1AJ181454 | 1GKLVKED1AJ122369; 1GKLVKED1AJ166260; 1GKLVKED1AJ149457; 1GKLVKED1AJ123246; 1GKLVKED1AJ141679 | 1GKLVKED1AJ127118 | 1GKLVKED1AJ107712 | 1GKLVKED1AJ161494 | 1GKLVKED1AJ143187 | 1GKLVKED1AJ150852 | 1GKLVKED1AJ122825 | 1GKLVKED1AJ113798 | 1GKLVKED1AJ170972 | 1GKLVKED1AJ161138

1GKLVKED1AJ171636 | 1GKLVKED1AJ162175; 1GKLVKED1AJ196603; 1GKLVKED1AJ137776; 1GKLVKED1AJ175945; 1GKLVKED1AJ167120; 1GKLVKED1AJ132657 | 1GKLVKED1AJ110271 | 1GKLVKED1AJ191109; 1GKLVKED1AJ197279 | 1GKLVKED1AJ100209 | 1GKLVKED1AJ197007 | 1GKLVKED1AJ184595 | 1GKLVKED1AJ178697 | 1GKLVKED1AJ198335; 1GKLVKED1AJ122114 | 1GKLVKED1AJ191479 | 1GKLVKED1AJ179249 | 1GKLVKED1AJ195791 | 1GKLVKED1AJ146963; 1GKLVKED1AJ130701; 1GKLVKED1AJ187447 | 1GKLVKED1AJ146364 | 1GKLVKED1AJ147448 | 1GKLVKED1AJ101845 | 1GKLVKED1AJ169742; 1GKLVKED1AJ117284 | 1GKLVKED1AJ175704 | 1GKLVKED1AJ123988

1GKLVKED1AJ197945; 1GKLVKED1AJ101831 | 1GKLVKED1AJ188131 | 1GKLVKED1AJ109590; 1GKLVKED1AJ184046 | 1GKLVKED1AJ125109 | 1GKLVKED1AJ112344; 1GKLVKED1AJ133680

1GKLVKED1AJ170583; 1GKLVKED1AJ148213 | 1GKLVKED1AJ132819

1GKLVKED1AJ178957; 1GKLVKED1AJ158210 | 1GKLVKED1AJ126633 | 1GKLVKED1AJ183480; 1GKLVKED1AJ139415 | 1GKLVKED1AJ174679; 1GKLVKED1AJ155744 | 1GKLVKED1AJ192650 | 1GKLVKED1AJ165836 | 1GKLVKED1AJ147286; 1GKLVKED1AJ185715 | 1GKLVKED1AJ108374 | 1GKLVKED1AJ157025 | 1GKLVKED1AJ145893; 1GKLVKED1AJ188517

1GKLVKED1AJ183351 | 1GKLVKED1AJ151676

1GKLVKED1AJ164928

1GKLVKED1AJ154996 | 1GKLVKED1AJ189389; 1GKLVKED1AJ140757; 1GKLVKED1AJ174939 | 1GKLVKED1AJ196049; 1GKLVKED1AJ106852; 1GKLVKED1AJ141973 | 1GKLVKED1AJ184340; 1GKLVKED1AJ101943; 1GKLVKED1AJ196522; 1GKLVKED1AJ192809 | 1GKLVKED1AJ193927 | 1GKLVKED1AJ101005; 1GKLVKED1AJ119472; 1GKLVKED1AJ168218 | 1GKLVKED1AJ106933; 1GKLVKED1AJ105491 | 1GKLVKED1AJ112151

1GKLVKED1AJ169837 | 1GKLVKED1AJ135607

1GKLVKED1AJ183219; 1GKLVKED1AJ158935

1GKLVKED1AJ197203 | 1GKLVKED1AJ102865 | 1GKLVKED1AJ140452 | 1GKLVKED1AJ136479 | 1GKLVKED1AJ129399 | 1GKLVKED1AJ152066 | 1GKLVKED1AJ139656 | 1GKLVKED1AJ110447 | 1GKLVKED1AJ131444 | 1GKLVKED1AJ176061

1GKLVKED1AJ111467; 1GKLVKED1AJ172236 | 1GKLVKED1AJ101604 | 1GKLVKED1AJ194138; 1GKLVKED1AJ187660 | 1GKLVKED1AJ154061

1GKLVKED1AJ186685 | 1GKLVKED1AJ100565 | 1GKLVKED1AJ124297 | 1GKLVKED1AJ195774 | 1GKLVKED1AJ189229 | 1GKLVKED1AJ156876 | 1GKLVKED1AJ132044 | 1GKLVKED1AJ190140 | 1GKLVKED1AJ187528 | 1GKLVKED1AJ134571 | 1GKLVKED1AJ145215; 1GKLVKED1AJ178280; 1GKLVKED1AJ167862

1GKLVKED1AJ162533; 1GKLVKED1AJ164850; 1GKLVKED1AJ198593 | 1GKLVKED1AJ153976 | 1GKLVKED1AJ172270; 1GKLVKED1AJ137535; 1GKLVKED1AJ125904 | 1GKLVKED1AJ167845; 1GKLVKED1AJ118676; 1GKLVKED1AJ104504 | 1GKLVKED1AJ109654; 1GKLVKED1AJ189313; 1GKLVKED1AJ126387; 1GKLVKED1AJ141648; 1GKLVKED1AJ129466

1GKLVKED1AJ136997

1GKLVKED1AJ131587; 1GKLVKED1AJ152858 | 1GKLVKED1AJ196018 | 1GKLVKED1AJ175119; 1GKLVKED1AJ194897; 1GKLVKED1AJ157848; 1GKLVKED1AJ109637; 1GKLVKED1AJ186315 | 1GKLVKED1AJ115633 | 1GKLVKED1AJ199954; 1GKLVKED1AJ172883; 1GKLVKED1AJ149555 | 1GKLVKED1AJ199212 | 1GKLVKED1AJ140791

1GKLVKED1AJ183544; 1GKLVKED1AJ149751 | 1GKLVKED1AJ165951 | 1GKLVKED1AJ135767; 1GKLVKED1AJ121576 | 1GKLVKED1AJ169627 | 1GKLVKED1AJ108777; 1GKLVKED1AJ121920; 1GKLVKED1AJ199789; 1GKLVKED1AJ139348 | 1GKLVKED1AJ177050 | 1GKLVKED1AJ110335 | 1GKLVKED1AJ141357

1GKLVKED1AJ103661; 1GKLVKED1AJ126583 | 1GKLVKED1AJ152603 | 1GKLVKED1AJ187187 | 1GKLVKED1AJ105264 | 1GKLVKED1AJ182216 | 1GKLVKED1AJ139978 | 1GKLVKED1AJ190574 | 1GKLVKED1AJ154691 | 1GKLVKED1AJ195001 | 1GKLVKED1AJ160460 | 1GKLVKED1AJ180241; 1GKLVKED1AJ144209 | 1GKLVKED1AJ156490

1GKLVKED1AJ165139 | 1GKLVKED1AJ185679 | 1GKLVKED1AJ149846; 1GKLVKED1AJ179414 | 1GKLVKED1AJ104454 | 1GKLVKED1AJ106687

1GKLVKED1AJ129483 | 1GKLVKED1AJ134327 | 1GKLVKED1AJ196858 | 1GKLVKED1AJ159096 | 1GKLVKED1AJ137549; 1GKLVKED1AJ133047; 1GKLVKED1AJ117219

1GKLVKED1AJ170552; 1GKLVKED1AJ197816

1GKLVKED1AJ186234; 1GKLVKED1AJ106494

1GKLVKED1AJ182989 | 1GKLVKED1AJ148843; 1GKLVKED1AJ132867 | 1GKLVKED1AJ133016 | 1GKLVKED1AJ103322 | 1GKLVKED1AJ155937; 1GKLVKED1AJ183799 | 1GKLVKED1AJ149488 | 1GKLVKED1AJ119469; 1GKLVKED1AJ167912; 1GKLVKED1AJ194706; 1GKLVKED1AJ181373 | 1GKLVKED1AJ141956

1GKLVKED1AJ155033

1GKLVKED1AJ149541; 1GKLVKED1AJ196357 | 1GKLVKED1AJ139429 | 1GKLVKED1AJ189117 | 1GKLVKED1AJ185228 | 1GKLVKED1AJ174343 | 1GKLVKED1AJ155839; 1GKLVKED1AJ129127; 1GKLVKED1AJ180806 | 1GKLVKED1AJ183835; 1GKLVKED1AJ163181 | 1GKLVKED1AJ110870

1GKLVKED1AJ100310 | 1GKLVKED1AJ133467 | 1GKLVKED1AJ180885; 1GKLVKED1AJ111047 | 1GKLVKED1AJ109816; 1GKLVKED1AJ110867

1GKLVKED1AJ181695 | 1GKLVKED1AJ149930 | 1GKLVKED1AJ176416 | 1GKLVKED1AJ125238 | 1GKLVKED1AJ127829 | 1GKLVKED1AJ155985

1GKLVKED1AJ179641 | 1GKLVKED1AJ150771; 1GKLVKED1AJ135882; 1GKLVKED1AJ180837 | 1GKLVKED1AJ178084 | 1GKLVKED1AJ112974; 1GKLVKED1AJ198433 | 1GKLVKED1AJ176397 | 1GKLVKED1AJ150012; 1GKLVKED1AJ165917; 1GKLVKED1AJ114403; 1GKLVKED1AJ169515 | 1GKLVKED1AJ161074 | 1GKLVKED1AJ130729 | 1GKLVKED1AJ148423 | 1GKLVKED1AJ158398 | 1GKLVKED1AJ199145 | 1GKLVKED1AJ125241; 1GKLVKED1AJ115647 | 1GKLVKED1AJ181289 | 1GKLVKED1AJ179719; 1GKLVKED1AJ159874 | 1GKLVKED1AJ181678 | 1GKLVKED1AJ151774 | 1GKLVKED1AJ148101 | 1GKLVKED1AJ153346 | 1GKLVKED1AJ121741 | 1GKLVKED1AJ127216 | 1GKLVKED1AJ104969; 1GKLVKED1AJ146784 | 1GKLVKED1AJ161009; 1GKLVKED1AJ132108; 1GKLVKED1AJ174536; 1GKLVKED1AJ163374

1GKLVKED1AJ156862; 1GKLVKED1AJ139219; 1GKLVKED1AJ119617 | 1GKLVKED1AJ198190; 1GKLVKED1AJ123926 | 1GKLVKED1AJ129659 | 1GKLVKED1AJ105720 | 1GKLVKED1AJ169370; 1GKLVKED1AJ110979 | 1GKLVKED1AJ167697; 1GKLVKED1AJ167327

1GKLVKED1AJ143593 | 1GKLVKED1AJ109492 | 1GKLVKED1AJ128964 | 1GKLVKED1AJ110223; 1GKLVKED1AJ194172; 1GKLVKED1AJ104440 | 1GKLVKED1AJ136045; 1GKLVKED1AJ191272 | 1GKLVKED1AJ197248 | 1GKLVKED1AJ152164; 1GKLVKED1AJ101795; 1GKLVKED1AJ115079 | 1GKLVKED1AJ143044 | 1GKLVKED1AJ141794; 1GKLVKED1AJ118869; 1GKLVKED1AJ155727 | 1GKLVKED1AJ116989

1GKLVKED1AJ170793

1GKLVKED1AJ157865; 1GKLVKED1AJ132948; 1GKLVKED1AJ167134 | 1GKLVKED1AJ145165 | 1GKLVKED1AJ113364

1GKLVKED1AJ168669; 1GKLVKED1AJ121075 | 1GKLVKED1AJ175928 | 1GKLVKED1AJ100680; 1GKLVKED1AJ146719; 1GKLVKED1AJ114434 | 1GKLVKED1AJ129029 | 1GKLVKED1AJ135705 | 1GKLVKED1AJ121982 | 1GKLVKED1AJ153766 | 1GKLVKED1AJ138202 | 1GKLVKED1AJ169868 | 1GKLVKED1AJ109539 | 1GKLVKED1AJ133260 | 1GKLVKED1AJ155095; 1GKLVKED1AJ185942 | 1GKLVKED1AJ147031

1GKLVKED1AJ172690 | 1GKLVKED1AJ144646; 1GKLVKED1AJ126700 | 1GKLVKED1AJ112523 | 1GKLVKED1AJ197136; 1GKLVKED1AJ192017 | 1GKLVKED1AJ166582 | 1GKLVKED1AJ195130; 1GKLVKED1AJ130195 | 1GKLVKED1AJ108679 | 1GKLVKED1AJ174214; 1GKLVKED1AJ113025 | 1GKLVKED1AJ195421 | 1GKLVKED1AJ114658; 1GKLVKED1AJ105362 | 1GKLVKED1AJ102039 | 1GKLVKED1AJ169420 | 1GKLVKED1AJ104051; 1GKLVKED1AJ107757 | 1GKLVKED1AJ164184 | 1GKLVKED1AJ132870 | 1GKLVKED1AJ195936; 1GKLVKED1AJ116961; 1GKLVKED1AJ160054

1GKLVKED1AJ129242; 1GKLVKED1AJ169059; 1GKLVKED1AJ160622 | 1GKLVKED1AJ191238 | 1GKLVKED1AJ177405 | 1GKLVKED1AJ117544 | 1GKLVKED1AJ182006 | 1GKLVKED1AJ101117; 1GKLVKED1AJ106575 | 1GKLVKED1AJ111971; 1GKLVKED1AJ166629; 1GKLVKED1AJ144601 | 1GKLVKED1AJ113820 | 1GKLVKED1AJ119987

1GKLVKED1AJ191868; 1GKLVKED1AJ166632 | 1GKLVKED1AJ113736; 1GKLVKED1AJ123876; 1GKLVKED1AJ164041 | 1GKLVKED1AJ195323 | 1GKLVKED1AJ102946 | 1GKLVKED1AJ137812 | 1GKLVKED1AJ127023 | 1GKLVKED1AJ120802 | 1GKLVKED1AJ138474; 1GKLVKED1AJ116281; 1GKLVKED1AJ137891

1GKLVKED1AJ102199

1GKLVKED1AJ123487; 1GKLVKED1AJ133825 | 1GKLVKED1AJ127278 | 1GKLVKED1AJ141746; 1GKLVKED1AJ188825 | 1GKLVKED1AJ160040; 1GKLVKED1AJ118774

1GKLVKED1AJ102901; 1GKLVKED1AJ174410 | 1GKLVKED1AJ122808 | 1GKLVKED1AJ153329 | 1GKLVKED1AJ138281; 1GKLVKED1AJ174732

1GKLVKED1AJ168722; 1GKLVKED1AJ191563 | 1GKLVKED1AJ126048 | 1GKLVKED1AJ153797 | 1GKLVKED1AJ174892 | 1GKLVKED1AJ134781 | 1GKLVKED1AJ100937 | 1GKLVKED1AJ122419 | 1GKLVKED1AJ108035 | 1GKLVKED1AJ111081 | 1GKLVKED1AJ157445 | 1GKLVKED1AJ142797 | 1GKLVKED1AJ160653 | 1GKLVKED1AJ189733 | 1GKLVKED1AJ145330

1GKLVKED1AJ144887 | 1GKLVKED1AJ141925

1GKLVKED1AJ165805; 1GKLVKED1AJ157669 | 1GKLVKED1AJ194995; 1GKLVKED1AJ124851; 1GKLVKED1AJ107807 | 1GKLVKED1AJ105426 | 1GKLVKED1AJ131430 | 1GKLVKED1AJ162001 | 1GKLVKED1AJ189246; 1GKLVKED1AJ120797 | 1GKLVKED1AJ190431 | 1GKLVKED1AJ164461 | 1GKLVKED1AJ197542 | 1GKLVKED1AJ161740; 1GKLVKED1AJ192177; 1GKLVKED1AJ150706 | 1GKLVKED1AJ105202 | 1GKLVKED1AJ183947 | 1GKLVKED1AJ144758; 1GKLVKED1AJ180014; 1GKLVKED1AJ178070; 1GKLVKED1AJ112716

1GKLVKED1AJ167344 | 1GKLVKED1AJ147062 | 1GKLVKED1AJ118290; 1GKLVKED1AJ108018; 1GKLVKED1AJ122145 | 1GKLVKED1AJ105829 | 1GKLVKED1AJ158224 | 1GKLVKED1AJ189618

1GKLVKED1AJ113929 | 1GKLVKED1AJ190039 | 1GKLVKED1AJ195452; 1GKLVKED1AJ142248; 1GKLVKED1AJ136921 | 1GKLVKED1AJ139205; 1GKLVKED1AJ146171

1GKLVKED1AJ124462 | 1GKLVKED1AJ144551 | 1GKLVKED1AJ127958 | 1GKLVKED1AJ163875; 1GKLVKED1AJ164444; 1GKLVKED1AJ117995 | 1GKLVKED1AJ125725 | 1GKLVKED1AJ174701; 1GKLVKED1AJ160474; 1GKLVKED1AJ193975 | 1GKLVKED1AJ178120 | 1GKLVKED1AJ187898 | 1GKLVKED1AJ106754; 1GKLVKED1AJ182054 | 1GKLVKED1AJ170647 | 1GKLVKED1AJ141293; 1GKLVKED1AJ179557; 1GKLVKED1AJ151029; 1GKLVKED1AJ185259; 1GKLVKED1AJ124753; 1GKLVKED1AJ168025; 1GKLVKED1AJ158451; 1GKLVKED1AJ121996; 1GKLVKED1AJ189358 | 1GKLVKED1AJ170387

1GKLVKED1AJ175573; 1GKLVKED1AJ104647 | 1GKLVKED1AJ125594 | 1GKLVKED1AJ111887 | 1GKLVKED1AJ116748; 1GKLVKED1AJ112540 | 1GKLVKED1AJ132397 | 1GKLVKED1AJ169403 | 1GKLVKED1AJ129631; 1GKLVKED1AJ188212; 1GKLVKED1AJ179980 | 1GKLVKED1AJ158000 | 1GKLVKED1AJ113672; 1GKLVKED1AJ176884

1GKLVKED1AJ162242; 1GKLVKED1AJ148602 | 1GKLVKED1AJ139625 | 1GKLVKED1AJ135445; 1GKLVKED1AJ174066; 1GKLVKED1AJ120640 | 1GKLVKED1AJ175752

1GKLVKED1AJ146803 | 1GKLVKED1AJ188050; 1GKLVKED1AJ179493 | 1GKLVKED1AJ142489 | 1GKLVKED1AJ115390; 1GKLVKED1AJ102963; 1GKLVKED1AJ172561 | 1GKLVKED1AJ146137; 1GKLVKED1AJ146154 | 1GKLVKED1AJ192647; 1GKLVKED1AJ180305; 1GKLVKED1AJ149426; 1GKLVKED1AJ136384 | 1GKLVKED1AJ163732; 1GKLVKED1AJ175248 | 1GKLVKED1AJ130715; 1GKLVKED1AJ186296 | 1GKLVKED1AJ192230 | 1GKLVKED1AJ151094 | 1GKLVKED1AJ176609 | 1GKLVKED1AJ167098 | 1GKLVKED1AJ114255; 1GKLVKED1AJ108262 | 1GKLVKED1AJ163441 | 1GKLVKED1AJ132304 | 1GKLVKED1AJ191983 | 1GKLVKED1AJ164251; 1GKLVKED1AJ115485 | 1GKLVKED1AJ173225; 1GKLVKED1AJ179235 | 1GKLVKED1AJ161396 | 1GKLVKED1AJ142069; 1GKLVKED1AJ188016

1GKLVKED1AJ114336; 1GKLVKED1AJ159289; 1GKLVKED1AJ196083 | 1GKLVKED1AJ117656; 1GKLVKED1AJ136157 | 1GKLVKED1AJ145943; 1GKLVKED1AJ153475 | 1GKLVKED1AJ199033 | 1GKLVKED1AJ126910 | 1GKLVKED1AJ175492 | 1GKLVKED1AJ119262; 1GKLVKED1AJ115437 | 1GKLVKED1AJ163004 | 1GKLVKED1AJ180367; 1GKLVKED1AJ139916 | 1GKLVKED1AJ145019 | 1GKLVKED1AJ121092; 1GKLVKED1AJ133405 | 1GKLVKED1AJ163973

1GKLVKED1AJ185116 | 1GKLVKED1AJ131234

1GKLVKED1AJ167828; 1GKLVKED1AJ163178 | 1GKLVKED1AJ135977

1GKLVKED1AJ125613; 1GKLVKED1AJ166520 | 1GKLVKED1AJ186654 | 1GKLVKED1AJ144470; 1GKLVKED1AJ112571 | 1GKLVKED1AJ100873 | 1GKLVKED1AJ121593 | 1GKLVKED1AJ159907 | 1GKLVKED1AJ193670; 1GKLVKED1AJ115244 | 1GKLVKED1AJ108889; 1GKLVKED1AJ106950; 1GKLVKED1AJ199971 | 1GKLVKED1AJ146249 | 1GKLVKED1AJ133677 | 1GKLVKED1AJ188890

1GKLVKED1AJ176268 | 1GKLVKED1AJ102252 | 1GKLVKED1AJ148275; 1GKLVKED1AJ132612; 1GKLVKED1AJ125157; 1GKLVKED1AJ107600 | 1GKLVKED1AJ137793; 1GKLVKED1AJ142833 | 1GKLVKED1AJ128026 | 1GKLVKED1AJ159938; 1GKLVKED1AJ138426 | 1GKLVKED1AJ151967; 1GKLVKED1AJ118273 | 1GKLVKED1AJ176349; 1GKLVKED1AJ190414; 1GKLVKED1AJ108360 | 1GKLVKED1AJ149992 | 1GKLVKED1AJ111937 | 1GKLVKED1AJ171880; 1GKLVKED1AJ176450 | 1GKLVKED1AJ152536 | 1GKLVKED1AJ100744 | 1GKLVKED1AJ131752 | 1GKLVKED1AJ160717 | 1GKLVKED1AJ115065 | 1GKLVKED1AJ147935 | 1GKLVKED1AJ117639 | 1GKLVKED1AJ187500 | 1GKLVKED1AJ103806 | 1GKLVKED1AJ179347 | 1GKLVKED1AJ172043 | 1GKLVKED1AJ179266 | 1GKLVKED1AJ106978 | 1GKLVKED1AJ189442; 1GKLVKED1AJ119486 | 1GKLVKED1AJ168350; 1GKLVKED1AJ128172; 1GKLVKED1AJ134103 | 1GKLVKED1AJ182118 | 1GKLVKED1AJ190672; 1GKLVKED1AJ107323 | 1GKLVKED1AJ135932 | 1GKLVKED1AJ159048 | 1GKLVKED1AJ159230; 1GKLVKED1AJ192745 | 1GKLVKED1AJ156666 | 1GKLVKED1AJ143741; 1GKLVKED1AJ175346; 1GKLVKED1AJ191708; 1GKLVKED1AJ142332; 1GKLVKED1AJ195712 | 1GKLVKED1AJ152925 | 1GKLVKED1AJ171393 | 1GKLVKED1AJ168705 | 1GKLVKED1AJ150141 | 1GKLVKED1AJ141312 | 1GKLVKED1AJ111484; 1GKLVKED1AJ146607; 1GKLVKED1AJ113123 | 1GKLVKED1AJ171670 | 1GKLVKED1AJ132898 | 1GKLVKED1AJ192633; 1GKLVKED1AJ173533; 1GKLVKED1AJ197721 | 1GKLVKED1AJ142203 | 1GKLVKED1AJ133842 | 1GKLVKED1AJ137146 | 1GKLVKED1AJ173175; 1GKLVKED1AJ102655; 1GKLVKED1AJ118161 | 1GKLVKED1AJ143478; 1GKLVKED1AJ107984 | 1GKLVKED1AJ196276 | 1GKLVKED1AJ154089 | 1GKLVKED1AJ104194 | 1GKLVKED1AJ152231 | 1GKLVKED1AJ152469; 1GKLVKED1AJ199582; 1GKLVKED1AJ155825 | 1GKLVKED1AJ104132 | 1GKLVKED1AJ178943 | 1GKLVKED1AJ194821 | 1GKLVKED1AJ119908 | 1GKLVKED1AJ194379; 1GKLVKED1AJ128494 | 1GKLVKED1AJ121304; 1GKLVKED1AJ165707 | 1GKLVKED1AJ125322; 1GKLVKED1AJ195225 | 1GKLVKED1AJ122839 | 1GKLVKED1AJ164685 | 1GKLVKED1AJ152357

1GKLVKED1AJ110917; 1GKLVKED1AJ167487; 1GKLVKED1AJ169160

1GKLVKED1AJ113154; 1GKLVKED1AJ141875 | 1GKLVKED1AJ104521; 1GKLVKED1AJ194074; 1GKLVKED1AJ113073 | 1GKLVKED1AJ102669 | 1GKLVKED1AJ115034 | 1GKLVKED1AJ102784 | 1GKLVKED1AJ177548 | 1GKLVKED1AJ141407 | 1GKLVKED1AJ101506 | 1GKLVKED1AJ138720 | 1GKLVKED1AJ119388 | 1GKLVKED1AJ118872 | 1GKLVKED1AJ190025; 1GKLVKED1AJ128611 | 1GKLVKED1AJ172155; 1GKLVKED1AJ161382; 1GKLVKED1AJ197332 | 1GKLVKED1AJ146123 | 1GKLVKED1AJ176223; 1GKLVKED1AJ173550; 1GKLVKED1AJ154318 | 1GKLVKED1AJ173287

1GKLVKED1AJ145487 | 1GKLVKED1AJ179252 | 1GKLVKED1AJ148471

1GKLVKED1AJ148938; 1GKLVKED1AJ159194; 1GKLVKED1AJ167179 | 1GKLVKED1AJ152021 | 1GKLVKED1AJ105796 | 1GKLVKED1AJ153203 | 1GKLVKED1AJ126020 | 1GKLVKED1AJ148597; 1GKLVKED1AJ191059; 1GKLVKED1AJ155579 | 1GKLVKED1AJ101988 | 1GKLVKED1AJ107337; 1GKLVKED1AJ171054 | 1GKLVKED1AJ198058 | 1GKLVKED1AJ166839 | 1GKLVKED1AJ167800 | 1GKLVKED1AJ141441 | 1GKLVKED1AJ131427 | 1GKLVKED1AJ134148 | 1GKLVKED1AJ172916; 1GKLVKED1AJ106074; 1GKLVKED1AJ150723 | 1GKLVKED1AJ156795 | 1GKLVKED1AJ150981; 1GKLVKED1AJ185214 | 1GKLVKED1AJ177386 | 1GKLVKED1AJ149149 | 1GKLVKED1AJ109881

1GKLVKED1AJ137177 | 1GKLVKED1AJ157526 | 1GKLVKED1AJ196228 | 1GKLVKED1AJ197976 | 1GKLVKED1AJ175864 | 1GKLVKED1AJ189506 | 1GKLVKED1AJ143304; 1GKLVKED1AJ191689 | 1GKLVKED1AJ139320 | 1GKLVKED1AJ190669 | 1GKLVKED1AJ135963; 1GKLVKED1AJ193295 | 1GKLVKED1AJ101411 | 1GKLVKED1AJ172365 | 1GKLVKED1AJ175265; 1GKLVKED1AJ174634; 1GKLVKED1AJ132299 | 1GKLVKED1AJ192258

1GKLVKED1AJ110397 | 1GKLVKED1AJ140547 | 1GKLVKED1AJ110254; 1GKLVKED1AJ193720; 1GKLVKED1AJ110920 | 1GKLVKED1AJ190767; 1GKLVKED1AJ178571 | 1GKLVKED1AJ168414 | 1GKLVKED1AJ132092 | 1GKLVKED1AJ111453; 1GKLVKED1AJ160779; 1GKLVKED1AJ111193 | 1GKLVKED1AJ111064 | 1GKLVKED1AJ160572 | 1GKLVKED1AJ143917; 1GKLVKED1AJ158661 | 1GKLVKED1AJ131203; 1GKLVKED1AJ102610 | 1GKLVKED1AJ158871 | 1GKLVKED1AJ106432 | 1GKLVKED1AJ191367; 1GKLVKED1AJ107693; 1GKLVKED1AJ104714 | 1GKLVKED1AJ124834 | 1GKLVKED1AJ125675 | 1GKLVKED1AJ185102 | 1GKLVKED1AJ185701 | 1GKLVKED1AJ157378; 1GKLVKED1AJ149927 | 1GKLVKED1AJ167683; 1GKLVKED1AJ198528 | 1GKLVKED1AJ186024; 1GKLVKED1AJ157266 | 1GKLVKED1AJ139236 | 1GKLVKED1AJ101442 | 1GKLVKED1AJ144663 | 1GKLVKED1AJ138619 | 1GKLVKED1AJ116698

1GKLVKED1AJ103224; 1GKLVKED1AJ198562 | 1GKLVKED1AJ187108 | 1GKLVKED1AJ163648

1GKLVKED1AJ113932 | 1GKLVKED1AJ181499; 1GKLVKED1AJ198075; 1GKLVKED1AJ186864 | 1GKLVKED1AJ118001

1GKLVKED1AJ168090 | 1GKLVKED1AJ166937 | 1GKLVKED1AJ104776; 1GKLVKED1AJ182037 | 1GKLVKED1AJ138670 | 1GKLVKED1AJ126373; 1GKLVKED1AJ106236

1GKLVKED1AJ152911 | 1GKLVKED1AJ181731 | 1GKLVKED1AJ104390; 1GKLVKED1AJ158434; 1GKLVKED1AJ178876 | 1GKLVKED1AJ133923 | 1GKLVKED1AJ165500 | 1GKLVKED1AJ136028 | 1GKLVKED1AJ195029; 1GKLVKED1AJ104566; 1GKLVKED1AJ127569 | 1GKLVKED1AJ118936; 1GKLVKED1AJ108522; 1GKLVKED1AJ152990 | 1GKLVKED1AJ141892; 1GKLVKED1AJ119780; 1GKLVKED1AJ182619

1GKLVKED1AJ118564 | 1GKLVKED1AJ129581 | 1GKLVKED1AJ110478; 1GKLVKED1AJ100226

1GKLVKED1AJ168820

1GKLVKED1AJ144873; 1GKLVKED1AJ187979 | 1GKLVKED1AJ133856 | 1GKLVKED1AJ149815; 1GKLVKED1AJ165982 | 1GKLVKED1AJ183124; 1GKLVKED1AJ105961 | 1GKLVKED1AJ195368 | 1GKLVKED1AJ115616; 1GKLVKED1AJ176321 | 1GKLVKED1AJ199906 | 1GKLVKED1AJ119181; 1GKLVKED1AJ171300; 1GKLVKED1AJ171720 | 1GKLVKED1AJ105877 | 1GKLVKED1AJ146641; 1GKLVKED1AJ174262; 1GKLVKED1AJ157235

1GKLVKED1AJ165237 | 1GKLVKED1AJ124283; 1GKLVKED1AJ180675 | 1GKLVKED1AJ152908 | 1GKLVKED1AJ159857 | 1GKLVKED1AJ132688 | 1GKLVKED1AJ168610 | 1GKLVKED1AJ101215 | 1GKLVKED1AJ117883 | 1GKLVKED1AJ168381 | 1GKLVKED1AJ104373 | 1GKLVKED1AJ153489; 1GKLVKED1AJ173791

1GKLVKED1AJ166677; 1GKLVKED1AJ117575; 1GKLVKED1AJ145988; 1GKLVKED1AJ121786 | 1GKLVKED1AJ175170; 1GKLVKED1AJ179932; 1GKLVKED1AJ136692 | 1GKLVKED1AJ123067 | 1GKLVKED1AJ142766; 1GKLVKED1AJ130505 | 1GKLVKED1AJ135851 | 1GKLVKED1AJ138314 | 1GKLVKED1AJ190445 | 1GKLVKED1AJ129421; 1GKLVKED1AJ111839; 1GKLVKED1AJ105734; 1GKLVKED1AJ183561 | 1GKLVKED1AJ118998; 1GKLVKED1AJ171314; 1GKLVKED1AJ163312 | 1GKLVKED1AJ183575 | 1GKLVKED1AJ161849 | 1GKLVKED1AJ181759 | 1GKLVKED1AJ187237; 1GKLVKED1AJ185598; 1GKLVKED1AJ154013 | 1GKLVKED1AJ191658; 1GKLVKED1AJ132335 | 1GKLVKED1AJ149393 | 1GKLVKED1AJ186900 | 1GKLVKED1AJ135560 | 1GKLVKED1AJ136076

1GKLVKED1AJ110769 | 1GKLVKED1AJ146574 | 1GKLVKED1AJ102218 | 1GKLVKED1AJ146817; 1GKLVKED1AJ169594 | 1GKLVKED1AJ104874 | 1GKLVKED1AJ178909 | 1GKLVKED1AJ193717 | 1GKLVKED1AJ155307; 1GKLVKED1AJ172169; 1GKLVKED1AJ106382; 1GKLVKED1AJ161852; 1GKLVKED1AJ194317; 1GKLVKED1AJ116331 | 1GKLVKED1AJ129712 | 1GKLVKED1AJ126244 | 1GKLVKED1AJ121545; 1GKLVKED1AJ131363 | 1GKLVKED1AJ121173 | 1GKLVKED1AJ122565

1GKLVKED1AJ148034 | 1GKLVKED1AJ120346

1GKLVKED1AJ196312 | 1GKLVKED1AJ163780 | 1GKLVKED1AJ149958 | 1GKLVKED1AJ193684 | 1GKLVKED1AJ170681; 1GKLVKED1AJ120525 | 1GKLVKED1AJ163505; 1GKLVKED1AJ101327; 1GKLVKED1AJ164623 | 1GKLVKED1AJ170891; 1GKLVKED1AJ171989; 1GKLVKED1AJ107046; 1GKLVKED1AJ149989; 1GKLVKED1AJ180482; 1GKLVKED1AJ188744; 1GKLVKED1AJ173001 | 1GKLVKED1AJ178375; 1GKLVKED1AJ144081 | 1GKLVKED1AJ159339 | 1GKLVKED1AJ130472 | 1GKLVKED1AJ114756 | 1GKLVKED1AJ147045; 1GKLVKED1AJ174620 | 1GKLVKED1AJ125188 | 1GKLVKED1AJ143402 | 1GKLVKED1AJ158773 | 1GKLVKED1AJ172317

1GKLVKED1AJ184290 | 1GKLVKED1AJ169028; 1GKLVKED1AJ155954; 1GKLVKED1AJ130164 | 1GKLVKED1AJ128317; 1GKLVKED1AJ167604; 1GKLVKED1AJ122131; 1GKLVKED1AJ100002 | 1GKLVKED1AJ196536; 1GKLVKED1AJ138863 | 1GKLVKED1AJ174763; 1GKLVKED1AJ156604 | 1GKLVKED1AJ114904; 1GKLVKED1AJ124056; 1GKLVKED1AJ103627 | 1GKLVKED1AJ126471; 1GKLVKED1AJ158725; 1GKLVKED1AJ156182 | 1GKLVKED1AJ121268 | 1GKLVKED1AJ188064 | 1GKLVKED1AJ103045; 1GKLVKED1AJ183141; 1GKLVKED1AJ168848; 1GKLVKED1AJ152651 | 1GKLVKED1AJ144954 | 1GKLVKED1AJ108861; 1GKLVKED1AJ189036 | 1GKLVKED1AJ152715; 1GKLVKED1AJ191143 | 1GKLVKED1AJ177811; 1GKLVKED1AJ196410; 1GKLVKED1AJ128088; 1GKLVKED1AJ151175; 1GKLVKED1AJ185455; 1GKLVKED1AJ156814 | 1GKLVKED1AJ181342 | 1GKLVKED1AJ172348; 1GKLVKED1AJ155551; 1GKLVKED1AJ166436 | 1GKLVKED1AJ167196; 1GKLVKED1AJ187609 | 1GKLVKED1AJ128303; 1GKLVKED1AJ144260 | 1GKLVKED1AJ136188 | 1GKLVKED1AJ142654; 1GKLVKED1AJ183026 | 1GKLVKED1AJ112392; 1GKLVKED1AJ151483 | 1GKLVKED1AJ182426 | 1GKLVKED1AJ127975 | 1GKLVKED1AJ115048; 1GKLVKED1AJ118399 | 1GKLVKED1AJ110531; 1GKLVKED1AJ191465; 1GKLVKED1AJ191076 | 1GKLVKED1AJ116927 | 1GKLVKED1AJ105684 | 1GKLVKED1AJ166484; 1GKLVKED1AJ166114 | 1GKLVKED1AJ105409; 1GKLVKED1AJ171491; 1GKLVKED1AJ130777 | 1GKLVKED1AJ102557; 1GKLVKED1AJ165528 | 1GKLVKED1AJ151273 | 1GKLVKED1AJ195967; 1GKLVKED1AJ158806; 1GKLVKED1AJ175007 | 1GKLVKED1AJ189165 | 1GKLVKED1AJ155906 | 1GKLVKED1AJ123134

1GKLVKED1AJ179154; 1GKLVKED1AJ136658 | 1GKLVKED1AJ113459 | 1GKLVKED1AJ183107; 1GKLVKED1AJ131895 | 1GKLVKED1AJ148177 | 1GKLVKED1AJ120038; 1GKLVKED1AJ199775 | 1GKLVKED1AJ174276 | 1GKLVKED1AJ195676; 1GKLVKED1AJ180336 | 1GKLVKED1AJ139821;
The VIN belongs to a Gmc.
The specific model is a Acadia according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GKLVKED1AJ1.
1GKLVKED1AJ128849; 1GKLVKED1AJ152407

1GKLVKED1AJ116295; 1GKLVKED1AJ130813 | 1GKLVKED1AJ125434 | 1GKLVKED1AJ130536; 1GKLVKED1AJ150673; 1GKLVKED1AJ141133; 1GKLVKED1AJ182393 | 1GKLVKED1AJ147546; 1GKLVKED1AJ196004 | 1GKLVKED1AJ172592 | 1GKLVKED1AJ188646; 1GKLVKED1AJ181017

1GKLVKED1AJ135669 | 1GKLVKED1AJ166517 | 1GKLVKED1AJ154562 | 1GKLVKED1AJ102400

1GKLVKED1AJ141116; 1GKLVKED1AJ155050; 1GKLVKED1AJ151189; 1GKLVKED1AJ135459 | 1GKLVKED1AJ156537

1GKLVKED1AJ114966 | 1GKLVKED1AJ119102; 1GKLVKED1AJ118547 | 1GKLVKED1AJ189196; 1GKLVKED1AJ132707; 1GKLVKED1AJ123022; 1GKLVKED1AJ134506; 1GKLVKED1AJ123117; 1GKLVKED1AJ181776 | 1GKLVKED1AJ123165; 1GKLVKED1AJ181955; 1GKLVKED1AJ192583 | 1GKLVKED1AJ113168; 1GKLVKED1AJ187142

1GKLVKED1AJ137616 | 1GKLVKED1AJ195015 | 1GKLVKED1AJ174309 | 1GKLVKED1AJ164704

1GKLVKED1AJ109668 | 1GKLVKED1AJ183303 | 1GKLVKED1AJ176724 | 1GKLVKED1AJ104793 | 1GKLVKED1AJ184855 | 1GKLVKED1AJ184466 | 1GKLVKED1AJ129077 | 1GKLVKED1AJ104423 | 1GKLVKED1AJ162371; 1GKLVKED1AJ138071 | 1GKLVKED1AJ112568 | 1GKLVKED1AJ180059 | 1GKLVKED1AJ171488 | 1GKLVKED1AJ198044; 1GKLVKED1AJ134053 | 1GKLVKED1AJ123585

1GKLVKED1AJ195435 | 1GKLVKED1AJ105975 | 1GKLVKED1AJ159390 | 1GKLVKED1AJ117866; 1GKLVKED1AJ170678

1GKLVKED1AJ126454 | 1GKLVKED1AJ188100 | 1GKLVKED1AJ112277 | 1GKLVKED1AJ175024 | 1GKLVKED1AJ186671 | 1GKLVKED1AJ196214 | 1GKLVKED1AJ161950; 1GKLVKED1AJ129175; 1GKLVKED1AJ147417 | 1GKLVKED1AJ195659 | 1GKLVKED1AJ164217 | 1GKLVKED1AJ118502; 1GKLVKED1AJ177758; 1GKLVKED1AJ174827 | 1GKLVKED1AJ188310 | 1GKLVKED1AJ114921 | 1GKLVKED1AJ133145; 1GKLVKED1AJ143108; 1GKLVKED1AJ130763; 1GKLVKED1AJ141827; 1GKLVKED1AJ147594 | 1GKLVKED1AJ139088; 1GKLVKED1AJ116099 | 1GKLVKED1AJ168252; 1GKLVKED1AJ176075 | 1GKLVKED1AJ121772; 1GKLVKED1AJ167859 | 1GKLVKED1AJ109752 | 1GKLVKED1AJ130908 | 1GKLVKED1AJ142847

1GKLVKED1AJ180854; 1GKLVKED1AJ185567 | 1GKLVKED1AJ193264 | 1GKLVKED1AJ174004; 1GKLVKED1AJ138006 | 1GKLVKED1AJ184788 | 1GKLVKED1AJ141813 | 1GKLVKED1AJ108813; 1GKLVKED1AJ114854 | 1GKLVKED1AJ119035 | 1GKLVKED1AJ190719 | 1GKLVKED1AJ125451 | 1GKLVKED1AJ144744 | 1GKLVKED1AJ168817 | 1GKLVKED1AJ176335; 1GKLVKED1AJ114725 | 1GKLVKED1AJ120735; 1GKLVKED1AJ149913; 1GKLVKED1AJ118967 | 1GKLVKED1AJ154271; 1GKLVKED1AJ120461 | 1GKLVKED1AJ126423 | 1GKLVKED1AJ148745 | 1GKLVKED1AJ177730 | 1GKLVKED1AJ100453 | 1GKLVKED1AJ132626 | 1GKLVKED1AJ188906 | 1GKLVKED1AJ187089 | 1GKLVKED1AJ167943; 1GKLVKED1AJ160149 | 1GKLVKED1AJ174729 | 1GKLVKED1AJ176089 | 1GKLVKED1AJ180000 | 1GKLVKED1AJ153282 | 1GKLVKED1AJ134280; 1GKLVKED1AJ187190; 1GKLVKED1AJ107208 | 1GKLVKED1AJ150432; 1GKLVKED1AJ183463 | 1GKLVKED1AJ142816 | 1GKLVKED1AJ121531 | 1GKLVKED1AJ154786 | 1GKLVKED1AJ114515; 1GKLVKED1AJ154075; 1GKLVKED1AJ118130 | 1GKLVKED1AJ104650; 1GKLVKED1AJ193619 | 1GKLVKED1AJ176044 | 1GKLVKED1AJ166775; 1GKLVKED1AJ115096

1GKLVKED1AJ166100; 1GKLVKED1AJ185472; 1GKLVKED1AJ153699 | 1GKLVKED1AJ144615; 1GKLVKED1AJ115812; 1GKLVKED1AJ145263 | 1GKLVKED1AJ134408 | 1GKLVKED1AJ178439 | 1GKLVKED1AJ143142 | 1GKLVKED1AJ151595 | 1GKLVKED1AJ129855; 1GKLVKED1AJ129886 | 1GKLVKED1AJ173970 | 1GKLVKED1AJ107239 | 1GKLVKED1AJ160541; 1GKLVKED1AJ111565; 1GKLVKED1AJ143819 | 1GKLVKED1AJ131394; 1GKLVKED1AJ121318; 1GKLVKED1AJ132030 | 1GKLVKED1AJ144016; 1GKLVKED1AJ186413

1GKLVKED1AJ171166 | 1GKLVKED1AJ165075; 1GKLVKED1AJ192275 | 1GKLVKED1AJ151645; 1GKLVKED1AJ171863; 1GKLVKED1AJ172141

1GKLVKED1AJ151628 | 1GKLVKED1AJ108973; 1GKLVKED1AJ133355

1GKLVKED1AJ190297 | 1GKLVKED1AJ165724

1GKLVKED1AJ174889; 1GKLVKED1AJ168378; 1GKLVKED1AJ108052

1GKLVKED1AJ153461 | 1GKLVKED1AJ148759; 1GKLVKED1AJ177081; 1GKLVKED1AJ146235; 1GKLVKED1AJ104339 | 1GKLVKED1AJ189215 | 1GKLVKED1AJ185147; 1GKLVKED1AJ185231 | 1GKLVKED1AJ117804 | 1GKLVKED1AJ182409 | 1GKLVKED1AJ158059; 1GKLVKED1AJ135610 | 1GKLVKED1AJ102395 | 1GKLVKED1AJ183592; 1GKLVKED1AJ107953 | 1GKLVKED1AJ136823; 1GKLVKED1AJ161706; 1GKLVKED1AJ107273; 1GKLVKED1AJ180787; 1GKLVKED1AJ162810; 1GKLVKED1AJ116118 | 1GKLVKED1AJ178005; 1GKLVKED1AJ199159 | 1GKLVKED1AJ105295 | 1GKLVKED1AJ197735 | 1GKLVKED1AJ176190 | 1GKLVKED1AJ143173; 1GKLVKED1AJ191062 | 1GKLVKED1AJ136983; 1GKLVKED1AJ181616 | 1GKLVKED1AJ130682 | 1GKLVKED1AJ139561 | 1GKLVKED1AJ152116; 1GKLVKED1AJ196374; 1GKLVKED1AJ147921 | 1GKLVKED1AJ147305 | 1GKLVKED1AJ104101 | 1GKLVKED1AJ166985 | 1GKLVKED1AJ133520; 1GKLVKED1AJ143772 | 1GKLVKED1AJ141729 | 1GKLVKED1AJ143299 | 1GKLVKED1AJ107189 | 1GKLVKED1AJ136126 | 1GKLVKED1AJ177114 | 1GKLVKED1AJ156487; 1GKLVKED1AJ149491 | 1GKLVKED1AJ113865

1GKLVKED1AJ162192 | 1GKLVKED1AJ186959 | 1GKLVKED1AJ197024 | 1GKLVKED1AJ147773 | 1GKLVKED1AJ143514 | 1GKLVKED1AJ188274 | 1GKLVKED1AJ124557 | 1GKLVKED1AJ112196 | 1GKLVKED1AJ179011; 1GKLVKED1AJ123666 | 1GKLVKED1AJ174407; 1GKLVKED1AJ106656 | 1GKLVKED1AJ145554 | 1GKLVKED1AJ141780 | 1GKLVKED1AJ133792 | 1GKLVKED1AJ103837; 1GKLVKED1AJ157218; 1GKLVKED1AJ131492; 1GKLVKED1AJ142184

1GKLVKED1AJ103451; 1GKLVKED1AJ114322 | 1GKLVKED1AJ164525; 1GKLVKED1AJ186282

1GKLVKED1AJ170406; 1GKLVKED1AJ145134 | 1GKLVKED1AJ121884

1GKLVKED1AJ146459 | 1GKLVKED1AJ194429 | 1GKLVKED1AJ196956; 1GKLVKED1AJ148051 | 1GKLVKED1AJ146218; 1GKLVKED1AJ141536 | 1GKLVKED1AJ170440 | 1GKLVKED1AJ180210

1GKLVKED1AJ183611

1GKLVKED1AJ139432 | 1GKLVKED1AJ121447 | 1GKLVKED1AJ185956 | 1GKLVKED1AJ160667

1GKLVKED1AJ184211 | 1GKLVKED1AJ197654 | 1GKLVKED1AJ131170

1GKLVKED1AJ125319; 1GKLVKED1AJ175458

1GKLVKED1AJ182667 | 1GKLVKED1AJ101716 | 1GKLVKED1AJ163987 | 1GKLVKED1AJ120380; 1GKLVKED1AJ157106; 1GKLVKED1AJ167568; 1GKLVKED1AJ167439 | 1GKLVKED1AJ189568; 1GKLVKED1AJ155856

1GKLVKED1AJ166890 | 1GKLVKED1AJ186718; 1GKLVKED1AJ127605; 1GKLVKED1AJ171927 | 1GKLVKED1AJ182796 | 1GKLVKED1AJ122291 | 1GKLVKED1AJ147997 | 1GKLVKED1AJ119164; 1GKLVKED1AJ108343 | 1GKLVKED1AJ143836 | 1GKLVKED1AJ142427 | 1GKLVKED1AJ101201 | 1GKLVKED1AJ193023 | 1GKLVKED1AJ136790 | 1GKLVKED1AJ178330

1GKLVKED1AJ196715; 1GKLVKED1AJ144131; 1GKLVKED1AJ185438 | 1GKLVKED1AJ157767 | 1GKLVKED1AJ180997

1GKLVKED1AJ169482 | 1GKLVKED1AJ149104 | 1GKLVKED1AJ163424; 1GKLVKED1AJ152987 | 1GKLVKED1AJ159549 | 1GKLVKED1AJ149412 | 1GKLVKED1AJ176156

1GKLVKED1AJ195564 | 1GKLVKED1AJ103823; 1GKLVKED1AJ189876 | 1GKLVKED1AJ148583

1GKLVKED1AJ104289; 1GKLVKED1AJ157154 | 1GKLVKED1AJ191403

1GKLVKED1AJ112084 | 1GKLVKED1AJ146168; 1GKLVKED1AJ106799; 1GKLVKED1AJ173662 | 1GKLVKED1AJ177100; 1GKLVKED1AJ174052 | 1GKLVKED1AJ129287 | 1GKLVKED1AJ178490 | 1GKLVKED1AJ181986 | 1GKLVKED1AJ185391; 1GKLVKED1AJ193197 | 1GKLVKED1AJ132402 | 1GKLVKED1AJ187304 | 1GKLVKED1AJ155520; 1GKLVKED1AJ160927 | 1GKLVKED1AJ132223; 1GKLVKED1AJ146543; 1GKLVKED1AJ176514 | 1GKLVKED1AJ155503; 1GKLVKED1AJ152570

1GKLVKED1AJ141410 | 1GKLVKED1AJ125353 | 1GKLVKED1AJ195631 | 1GKLVKED1AJ153606 | 1GKLVKED1AJ186914; 1GKLVKED1AJ133193 | 1GKLVKED1AJ117382; 1GKLVKED1AJ161043; 1GKLVKED1AJ148888 | 1GKLVKED1AJ174097; 1GKLVKED1AJ187027 | 1GKLVKED1AJ120816; 1GKLVKED1AJ141374 | 1GKLVKED1AJ151127 | 1GKLVKED1AJ132769 | 1GKLVKED1AJ119147 | 1GKLVKED1AJ168008 | 1GKLVKED1AJ125739 | 1GKLVKED1AJ119200 | 1GKLVKED1AJ168199; 1GKLVKED1AJ179400 | 1GKLVKED1AJ124154 | 1GKLVKED1AJ177162; 1GKLVKED1AJ173693 | 1GKLVKED1AJ139964

1GKLVKED1AJ175282 | 1GKLVKED1AJ189943

1GKLVKED1AJ116801 | 1GKLVKED1AJ198254; 1GKLVKED1AJ120217

1GKLVKED1AJ124381 | 1GKLVKED1AJ155274

1GKLVKED1AJ128642 | 1GKLVKED1AJ144968 | 1GKLVKED1AJ177341 | 1GKLVKED1AJ184337 | 1GKLVKED1AJ199341 | 1GKLVKED1AJ181230 | 1GKLVKED1AJ100212; 1GKLVKED1AJ189599 | 1GKLVKED1AJ108858; 1GKLVKED1AJ173760 | 1GKLVKED1AJ108794

1GKLVKED1AJ193961; 1GKLVKED1AJ192941; 1GKLVKED1AJ150267 | 1GKLVKED1AJ114630; 1GKLVKED1AJ170308 | 1GKLVKED1AJ182099

1GKLVKED1AJ184192 | 1GKLVKED1AJ148258 | 1GKLVKED1AJ185939; 1GKLVKED1AJ190235 | 1GKLVKED1AJ157705 | 1GKLVKED1AJ197282 | 1GKLVKED1AJ184628 | 1GKLVKED1AJ158966

1GKLVKED1AJ188159 | 1GKLVKED1AJ197556

1GKLVKED1AJ171524 | 1GKLVKED1AJ121853 | 1GKLVKED1AJ150995 | 1GKLVKED1AJ122873; 1GKLVKED1AJ114935

1GKLVKED1AJ108827; 1GKLVKED1AJ166615

1GKLVKED1AJ158126 | 1GKLVKED1AJ193636 | 1GKLVKED1AJ180174; 1GKLVKED1AJ127393 | 1GKLVKED1AJ183267 | 1GKLVKED1AJ101263 | 1GKLVKED1AJ199209 | 1GKLVKED1AJ194589; 1GKLVKED1AJ115793; 1GKLVKED1AJ182801; 1GKLVKED1AJ137602; 1GKLVKED1AJ168073; 1GKLVKED1AJ156084 | 1GKLVKED1AJ121089

1GKLVKED1AJ104938

1GKLVKED1AJ149054 | 1GKLVKED1AJ131850 | 1GKLVKED1AJ160975 | 1GKLVKED1AJ194737 | 1GKLVKED1AJ113994; 1GKLVKED1AJ147093 | 1GKLVKED1AJ112506

1GKLVKED1AJ147465 | 1GKLVKED1AJ173869; 1GKLVKED1AJ139740 | 1GKLVKED1AJ159034 | 1GKLVKED1AJ150916 | 1GKLVKED1AJ146980

1GKLVKED1AJ180868; 1GKLVKED1AJ138166

1GKLVKED1AJ145361; 1GKLVKED1AJ176819; 1GKLVKED1AJ130603 | 1GKLVKED1AJ176657; 1GKLVKED1AJ155355; 1GKLVKED1AJ154724 | 1GKLVKED1AJ165108; 1GKLVKED1AJ126051; 1GKLVKED1AJ190347 | 1GKLVKED1AJ127927 | 1GKLVKED1AJ159728; 1GKLVKED1AJ100243; 1GKLVKED1AJ139513 | 1GKLVKED1AJ149135; 1GKLVKED1AJ132058; 1GKLVKED1AJ184287; 1GKLVKED1AJ122811; 1GKLVKED1AJ196231 | 1GKLVKED1AJ190901; 1GKLVKED1AJ149216; 1GKLVKED1AJ139186 | 1GKLVKED1AJ151516; 1GKLVKED1AJ183849 | 1GKLVKED1AJ168297 | 1GKLVKED1AJ120508

1GKLVKED1AJ129452 | 1GKLVKED1AJ114689 | 1GKLVKED1AJ164573 | 1GKLVKED1AJ141889; 1GKLVKED1AJ147112

1GKLVKED1AJ171703

1GKLVKED1AJ108956 | 1GKLVKED1AJ137132; 1GKLVKED1AJ107127 | 1GKLVKED1AJ152326 | 1GKLVKED1AJ195158 | 1GKLVKED1AJ157736 | 1GKLVKED1AJ199923 | 1GKLVKED1AJ109587 | 1GKLVKED1AJ113543; 1GKLVKED1AJ163097 | 1GKLVKED1AJ166694 | 1GKLVKED1AJ181258 | 1GKLVKED1AJ171541; 1GKLVKED1AJ119925; 1GKLVKED1AJ136210; 1GKLVKED1AJ162614; 1GKLVKED1AJ174648 | 1GKLVKED1AJ188856 | 1GKLVKED1AJ159146; 1GKLVKED1AJ169885; 1GKLVKED1AJ181745 | 1GKLVKED1AJ114451 | 1GKLVKED1AJ197783 | 1GKLVKED1AJ128351; 1GKLVKED1AJ170213; 1GKLVKED1AJ166954 | 1GKLVKED1AJ139222 | 1GKLVKED1AJ193460 | 1GKLVKED1AJ174357 | 1GKLVKED1AJ184757; 1GKLVKED1AJ157431; 1GKLVKED1AJ176352; 1GKLVKED1AJ154044 | 1GKLVKED1AJ142444; 1GKLVKED1AJ155582 | 1GKLVKED1AJ103210; 1GKLVKED1AJ112702; 1GKLVKED1AJ151368 | 1GKLVKED1AJ166257 | 1GKLVKED1AJ106785; 1GKLVKED1AJ178036 | 1GKLVKED1AJ151404 | 1GKLVKED1AJ170146 | 1GKLVKED1AJ150964; 1GKLVKED1AJ180160; 1GKLVKED1AJ124588; 1GKLVKED1AJ130312 | 1GKLVKED1AJ194088 | 1GKLVKED1AJ103644 | 1GKLVKED1AJ145179; 1GKLVKED1AJ128267; 1GKLVKED1AJ151922 | 1GKLVKED1AJ195824 | 1GKLVKED1AJ169319; 1GKLVKED1AJ137888 | 1GKLVKED1AJ118368; 1GKLVKED1AJ125305 | 1GKLVKED1AJ158465 | 1GKLVKED1AJ155209; 1GKLVKED1AJ102087 | 1GKLVKED1AJ124140; 1GKLVKED1AJ157574; 1GKLVKED1AJ172642 | 1GKLVKED1AJ164847 | 1GKLVKED1AJ104003; 1GKLVKED1AJ107838 | 1GKLVKED1AJ102090 | 1GKLVKED1AJ175167 | 1GKLVKED1AJ199243 | 1GKLVKED1AJ171412 | 1GKLVKED1AJ179591 | 1GKLVKED1AJ121769; 1GKLVKED1AJ105149 | 1GKLVKED1AJ139110 | 1GKLVKED1AJ195841

1GKLVKED1AJ152794 | 1GKLVKED1AJ157770 | 1GKLVKED1AJ171510 | 1GKLVKED1AJ157140 | 1GKLVKED1AJ127698; 1GKLVKED1AJ155226; 1GKLVKED1AJ118127 | 1GKLVKED1AJ134621; 1GKLVKED1AJ106060 | 1GKLVKED1AJ137163 | 1GKLVKED1AJ184158 | 1GKLVKED1AJ169661; 1GKLVKED1AJ133890 | 1GKLVKED1AJ190851; 1GKLVKED1AJ108455 | 1GKLVKED1AJ129936 | 1GKLVKED1AJ138880 | 1GKLVKED1AJ140502 | 1GKLVKED1AJ102512 | 1GKLVKED1AJ139043 | 1GKLVKED1AJ112831 | 1GKLVKED1AJ150575 | 1GKLVKED1AJ170339 | 1GKLVKED1AJ154979; 1GKLVKED1AJ184368; 1GKLVKED1AJ104356; 1GKLVKED1AJ159700 | 1GKLVKED1AJ154738 | 1GKLVKED1AJ156425; 1GKLVKED1AJ122646 | 1GKLVKED1AJ181650 | 1GKLVKED1AJ143822; 1GKLVKED1AJ160989; 1GKLVKED1AJ180031; 1GKLVKED1AJ122324; 1GKLVKED1AJ125417; 1GKLVKED1AJ102588

1GKLVKED1AJ177291

1GKLVKED1AJ151385

1GKLVKED1AJ130875; 1GKLVKED1AJ186833 | 1GKLVKED1AJ147224 | 1GKLVKED1AJ194916 | 1GKLVKED1AJ117608; 1GKLVKED1AJ124610 | 1GKLVKED1AJ189456 | 1GKLVKED1AJ160409 | 1GKLVKED1AJ184760

1GKLVKED1AJ171345 | 1GKLVKED1AJ194558 | 1GKLVKED1AJ171930

1GKLVKED1AJ170261; 1GKLVKED1AJ186170; 1GKLVKED1AJ185603 | 1GKLVKED1AJ183477 | 1GKLVKED1AJ187996 | 1GKLVKED1AJ121495 | 1GKLVKED1AJ157137

1GKLVKED1AJ152732; 1GKLVKED1AJ182538 | 1GKLVKED1AJ180076; 1GKLVKED1AJ162807 | 1GKLVKED1AJ112635; 1GKLVKED1AJ108388 | 1GKLVKED1AJ113378 | 1GKLVKED1AJ151984; 1GKLVKED1AJ194401 | 1GKLVKED1AJ127913; 1GKLVKED1AJ102834; 1GKLVKED1AJ132433 | 1GKLVKED1AJ121450; 1GKLVKED1AJ143206; 1GKLVKED1AJ165366

1GKLVKED1AJ145814; 1GKLVKED1AJ157249 | 1GKLVKED1AJ137955

1GKLVKED1AJ174794; 1GKLVKED1AJ165870 | 1GKLVKED1AJ108407; 1GKLVKED1AJ127684; 1GKLVKED1AJ119343; 1GKLVKED1AJ119696 | 1GKLVKED1AJ164735 | 1GKLVKED1AJ167442; 1GKLVKED1AJ127457 | 1GKLVKED1AJ174665 | 1GKLVKED1AJ176108; 1GKLVKED1AJ197251 | 1GKLVKED1AJ145067; 1GKLVKED1AJ160250 | 1GKLVKED1AJ134764; 1GKLVKED1AJ192695 | 1GKLVKED1AJ119911 | 1GKLVKED1AJ194592 | 1GKLVKED1AJ110366 | 1GKLVKED1AJ138815

1GKLVKED1AJ103563 | 1GKLVKED1AJ159860; 1GKLVKED1AJ175332; 1GKLVKED1AJ130214; 1GKLVKED1AJ130276 | 1GKLVKED1AJ124509; 1GKLVKED1AJ136465 | 1GKLVKED1AJ130598 | 1GKLVKED1AJ184421 | 1GKLVKED1AJ129998 | 1GKLVKED1AJ192292; 1GKLVKED1AJ163701; 1GKLVKED1AJ171183; 1GKLVKED1AJ184001 | 1GKLVKED1AJ150897 | 1GKLVKED1AJ102882; 1GKLVKED1AJ187769 | 1GKLVKED1AJ132660; 1GKLVKED1AJ183253 | 1GKLVKED1AJ150284; 1GKLVKED1AJ188520 | 1GKLVKED1AJ126308 | 1GKLVKED1AJ140242; 1GKLVKED1AJ191675 | 1GKLVKED1AJ154156 | 1GKLVKED1AJ115664 | 1GKLVKED1AJ148647; 1GKLVKED1AJ124025; 1GKLVKED1AJ106172 | 1GKLVKED1AJ130228; 1GKLVKED1AJ123389 | 1GKLVKED1AJ172740 | 1GKLVKED1AJ115017 | 1GKLVKED1AJ109699; 1GKLVKED1AJ177694 | 1GKLVKED1AJ129256 | 1GKLVKED1AJ170342 | 1GKLVKED1AJ111842 | 1GKLVKED1AJ123277; 1GKLVKED1AJ127345; 1GKLVKED1AJ188470 | 1GKLVKED1AJ197959 | 1GKLVKED1AJ119620 | 1GKLVKED1AJ163259; 1GKLVKED1AJ125384 | 1GKLVKED1AJ157221 | 1GKLVKED1AJ131962; 1GKLVKED1AJ124560; 1GKLVKED1AJ127703; 1GKLVKED1AJ105992 | 1GKLVKED1AJ157915

1GKLVKED1AJ128768 | 1GKLVKED1AJ103093; 1GKLVKED1AJ179803 | 1GKLVKED1AJ106835 | 1GKLVKED1AJ110884; 1GKLVKED1AJ117673; 1GKLVKED1AJ146669 | 1GKLVKED1AJ157719 | 1GKLVKED1AJ143562; 1GKLVKED1AJ141326 | 1GKLVKED1AJ150639 | 1GKLVKED1AJ147577 | 1GKLVKED1AJ136000 | 1GKLVKED1AJ156943; 1GKLVKED1AJ113476; 1GKLVKED1AJ147272; 1GKLVKED1AJ190624

1GKLVKED1AJ180921 | 1GKLVKED1AJ112117; 1GKLVKED1AJ169501 | 1GKLVKED1AJ144629; 1GKLVKED1AJ196763 | 1GKLVKED1AJ127099 | 1GKLVKED1AJ113655; 1GKLVKED1AJ108357 | 1GKLVKED1AJ159812

1GKLVKED1AJ173581 | 1GKLVKED1AJ120606 | 1GKLVKED1AJ136966; 1GKLVKED1AJ111033 | 1GKLVKED1AJ142864; 1GKLVKED1AJ193300 | 1GKLVKED1AJ186153 | 1GKLVKED1AJ107614 | 1GKLVKED1AJ190316 | 1GKLVKED1AJ180143; 1GKLVKED1AJ141911 | 1GKLVKED1AJ159969; 1GKLVKED1AJ172995 | 1GKLVKED1AJ104695 | 1GKLVKED1AJ193748 | 1GKLVKED1AJ117205; 1GKLVKED1AJ123831; 1GKLVKED1AJ159826; 1GKLVKED1AJ101070; 1GKLVKED1AJ167473; 1GKLVKED1AJ182121 | 1GKLVKED1AJ183074

1GKLVKED1AJ177193 | 1GKLVKED1AJ189702; 1GKLVKED1AJ128236 | 1GKLVKED1AJ167652 | 1GKLVKED1AJ116359 | 1GKLVKED1AJ129967 | 1GKLVKED1AJ127460; 1GKLVKED1AJ190655 | 1GKLVKED1AJ116829; 1GKLVKED1AJ126339 | 1GKLVKED1AJ155128; 1GKLVKED1AJ111310; 1GKLVKED1AJ168509; 1GKLVKED1AJ101036 | 1GKLVKED1AJ163147 | 1GKLVKED1AJ156991; 1GKLVKED1AJ106625; 1GKLVKED1AJ141360 | 1GKLVKED1AJ126602 | 1GKLVKED1AJ173421 | 1GKLVKED1AJ196830; 1GKLVKED1AJ120492 | 1GKLVKED1AJ115969; 1GKLVKED1AJ191935 | 1GKLVKED1AJ120167 | 1GKLVKED1AJ152049 | 1GKLVKED1AJ158269

1GKLVKED1AJ145358 | 1GKLVKED1AJ153380; 1GKLVKED1AJ180529; 1GKLVKED1AJ153301; 1GKLVKED1AJ105099; 1GKLVKED1AJ193667 | 1GKLVKED1AJ147336 | 1GKLVKED1AJ193443 | 1GKLVKED1AJ112828

1GKLVKED1AJ162628; 1GKLVKED1AJ198223 | 1GKLVKED1AJ148129 | 1GKLVKED1AJ116054 | 1GKLVKED1AJ124185

1GKLVKED1AJ126261 | 1GKLVKED1AJ163035 | 1GKLVKED1AJ198173 | 1GKLVKED1AJ186606; 1GKLVKED1AJ160412; 1GKLVKED1AJ193412; 1GKLVKED1AJ148826 | 1GKLVKED1AJ106558 | 1GKLVKED1AJ156151; 1GKLVKED1AJ125689; 1GKLVKED1AJ130956 | 1GKLVKED1AJ183057; 1GKLVKED1AJ171250 | 1GKLVKED1AJ131413 | 1GKLVKED1AJ174911 | 1GKLVKED1AJ123845; 1GKLVKED1AJ136935 | 1GKLVKED1AJ109928 | 1GKLVKED1AJ176674 | 1GKLVKED1AJ199260 | 1GKLVKED1AJ194933; 1GKLVKED1AJ191613 | 1GKLVKED1AJ134263

1GKLVKED1AJ160197 | 1GKLVKED1AJ193863

1GKLVKED1AJ144808 | 1GKLVKED1AJ152214

1GKLVKED1AJ193796 | 1GKLVKED1AJ138247 | 1GKLVKED1AJ119777

1GKLVKED1AJ165481 | 1GKLVKED1AJ113977; 1GKLVKED1AJ126762 | 1GKLVKED1AJ186668 | 1GKLVKED1AJ156280; 1GKLVKED1AJ134036 | 1GKLVKED1AJ187335 | 1GKLVKED1AJ105040 | 1GKLVKED1AJ199405; 1GKLVKED1AJ136661 | 1GKLVKED1AJ122730

1GKLVKED1AJ175055 | 1GKLVKED1AJ178232 | 1GKLVKED1AJ148907 | 1GKLVKED1AJ180952

1GKLVKED1AJ122520 | 1GKLVKED1AJ163293; 1GKLVKED1AJ155453; 1GKLVKED1AJ162578 | 1GKLVKED1AJ139947 | 1GKLVKED1AJ101120; 1GKLVKED1AJ155422 | 1GKLVKED1AJ106169; 1GKLVKED1AJ104129; 1GKLVKED1AJ136918 | 1GKLVKED1AJ196097 | 1GKLVKED1AJ161334 | 1GKLVKED1AJ182894 | 1GKLVKED1AJ124316 | 1GKLVKED1AJ171586 | 1GKLVKED1AJ136398 | 1GKLVKED1AJ148633

1GKLVKED1AJ195242; 1GKLVKED1AJ189893 | 1GKLVKED1AJ100551; 1GKLVKED1AJ114529 | 1GKLVKED1AJ176688 | 1GKLVKED1AJ159311 | 1GKLVKED1AJ132772 | 1GKLVKED1AJ150947 | 1GKLVKED1AJ108617 | 1GKLVKED1AJ191580 | 1GKLVKED1AJ121562; 1GKLVKED1AJ165044; 1GKLVKED1AJ103353 | 1GKLVKED1AJ176996 | 1GKLVKED1AJ105927; 1GKLVKED1AJ124090; 1GKLVKED1AJ111579 | 1GKLVKED1AJ110173 | 1GKLVKED1AJ159017; 1GKLVKED1AJ125630 | 1GKLVKED1AJ101635 | 1GKLVKED1AJ190123 | 1GKLVKED1AJ136806; 1GKLVKED1AJ109847 | 1GKLVKED1AJ133582; 1GKLVKED1AJ140967 | 1GKLVKED1AJ114370 | 1GKLVKED1AJ196066 | 1GKLVKED1AJ130844; 1GKLVKED1AJ192504 | 1GKLVKED1AJ145909 | 1GKLVKED1AJ119231 | 1GKLVKED1AJ124168 | 1GKLVKED1AJ130987 | 1GKLVKED1AJ155971 | 1GKLVKED1AJ138541; 1GKLVKED1AJ162712 | 1GKLVKED1AJ107595 | 1GKLVKED1AJ106446 | 1GKLVKED1AJ172303; 1GKLVKED1AJ141908 | 1GKLVKED1AJ165903; 1GKLVKED1AJ141049; 1GKLVKED1AJ163231; 1GKLVKED1AJ157400 | 1GKLVKED1AJ174195 | 1GKLVKED1AJ173273; 1GKLVKED1AJ152259 | 1GKLVKED1AJ182443; 1GKLVKED1AJ166324 | 1GKLVKED1AJ166131 | 1GKLVKED1AJ164380 | 1GKLVKED1AJ154383; 1GKLVKED1AJ165755 | 1GKLVKED1AJ160555 | 1GKLVKED1AJ105538 | 1GKLVKED1AJ154366 | 1GKLVKED1AJ177677 | 1GKLVKED1AJ101540; 1GKLVKED1AJ126129 | 1GKLVKED1AJ154058; 1GKLVKED1AJ118466 | 1GKLVKED1AJ157686; 1GKLVKED1AJ118208 | 1GKLVKED1AJ125062; 1GKLVKED1AJ147613 | 1GKLVKED1AJ188114; 1GKLVKED1AJ180983

1GKLVKED1AJ109945 | 1GKLVKED1AJ187397; 1GKLVKED1AJ127720 | 1GKLVKED1AJ156456 | 1GKLVKED1AJ126289 | 1GKLVKED1AJ182362 | 1GKLVKED1AJ177551 | 1GKLVKED1AJ195547 | 1GKLVKED1AJ127989 | 1GKLVKED1AJ154741; 1GKLVKED1AJ148440 | 1GKLVKED1AJ174780; 1GKLVKED1AJ132027 | 1GKLVKED1AJ171605

1GKLVKED1AJ112232 | 1GKLVKED1AJ133744

1GKLVKED1AJ123036 | 1GKLVKED1AJ149619 | 1GKLVKED1AJ143450 | 1GKLVKED1AJ171961 | 1GKLVKED1AJ183284 | 1GKLVKED1AJ147255 | 1GKLVKED1AJ187786; 1GKLVKED1AJ162399 | 1GKLVKED1AJ130309; 1GKLVKED1AJ122422 | 1GKLVKED1AJ156621; 1GKLVKED1AJ142024; 1GKLVKED1AJ153279; 1GKLVKED1AJ100274 | 1GKLVKED1AJ108276 | 1GKLVKED1AJ127149

1GKLVKED1AJ114918 | 1GKLVKED1AJ176562 | 1GKLVKED1AJ138054 | 1GKLVKED1AJ172172; 1GKLVKED1AJ179090 | 1GKLVKED1AJ155548 | 1GKLVKED1AJ114207

1GKLVKED1AJ169241; 1GKLVKED1AJ108102 | 1GKLVKED1AJ181972; 1GKLVKED1AJ118497 | 1GKLVKED1AJ176206 | 1GKLVKED1AJ117916 | 1GKLVKED1AJ140225 | 1GKLVKED1AJ114269 | 1GKLVKED1AJ190476 | 1GKLVKED1AJ155257; 1GKLVKED1AJ152522 | 1GKLVKED1AJ196570 | 1GKLVKED1AJ198397 | 1GKLVKED1AJ179297

1GKLVKED1AJ118855 | 1GKLVKED1AJ130861; 1GKLVKED1AJ134182

1GKLVKED1AJ149166 | 1GKLVKED1AJ143125 | 1GKLVKED1AJ157753 | 1GKLVKED1AJ148096 | 1GKLVKED1AJ169076 | 1GKLVKED1AJ142394; 1GKLVKED1AJ119827 | 1GKLVKED1AJ152455; 1GKLVKED1AJ122226 | 1GKLVKED1AJ120900 | 1GKLVKED1AJ196195 | 1GKLVKED1AJ128818; 1GKLVKED1AJ155792; 1GKLVKED1AJ125210; 1GKLVKED1AJ174746 | 1GKLVKED1AJ113851; 1GKLVKED1AJ180126 | 1GKLVKED1AJ112585 | 1GKLVKED1AJ162032 | 1GKLVKED1AJ128477 | 1GKLVKED1AJ149670; 1GKLVKED1AJ194611; 1GKLVKED1AJ150592 | 1GKLVKED1AJ138121; 1GKLVKED1AJ151693 | 1GKLVKED1AJ106155 | 1GKLVKED1AJ134568; 1GKLVKED1AJ131637 | 1GKLVKED1AJ135204; 1GKLVKED1AJ137230; 1GKLVKED1AJ106091; 1GKLVKED1AJ178067 | 1GKLVKED1AJ175976; 1GKLVKED1AJ177789 | 1GKLVKED1AJ105765 | 1GKLVKED1AJ115731 | 1GKLVKED1AJ148941; 1GKLVKED1AJ166226 | 1GKLVKED1AJ114319 | 1GKLVKED1AJ164136

1GKLVKED1AJ124980 | 1GKLVKED1AJ196486 | 1GKLVKED1AJ112473

1GKLVKED1AJ152410 | 1GKLVKED1AJ188002 | 1GKLVKED1AJ183379

1GKLVKED1AJ145585 | 1GKLVKED1AJ172124 | 1GKLVKED1AJ123196 | 1GKLVKED1AJ185875 | 1GKLVKED1AJ151435 | 1GKLVKED1AJ121321 | 1GKLVKED1AJ140922 | 1GKLVKED1AJ175749 | 1GKLVKED1AJ156957 | 1GKLVKED1AJ133971

1GKLVKED1AJ157932 | 1GKLVKED1AJ126843; 1GKLVKED1AJ115843 | 1GKLVKED1AJ180255 | 1GKLVKED1AJ160121 | 1GKLVKED1AJ101182 | 1GKLVKED1AJ126776

1GKLVKED1AJ170731 | 1GKLVKED1AJ171247; 1GKLVKED1AJ111808; 1GKLVKED1AJ110643 | 1GKLVKED1AJ190204 | 1GKLVKED1AJ194334

1GKLVKED1AJ196777 | 1GKLVKED1AJ121951 | 1GKLVKED1AJ154352; 1GKLVKED1AJ142587 | 1GKLVKED1AJ153752 | 1GKLVKED1AJ148325; 1GKLVKED1AJ143920 | 1GKLVKED1AJ141861 | 1GKLVKED1AJ157283 | 1GKLVKED1AJ156988 | 1GKLVKED1AJ136059 | 1GKLVKED1AJ109170 | 1GKLVKED1AJ153542 | 1GKLVKED1AJ108004 | 1GKLVKED1AJ100968 | 1GKLVKED1AJ136336 | 1GKLVKED1AJ100792

1GKLVKED1AJ148812; 1GKLVKED1AJ180093 | 1GKLVKED1AJ101375 | 1GKLVKED1AJ175413 | 1GKLVKED1AJ110626; 1GKLVKED1AJ114384; 1GKLVKED1AJ141696 | 1GKLVKED1AJ134800 | 1GKLVKED1AJ129676

1GKLVKED1AJ148809; 1GKLVKED1AJ139639 | 1GKLVKED1AJ137518 | 1GKLVKED1AJ114952; 1GKLVKED1AJ142010 | 1GKLVKED1AJ135039; 1GKLVKED1AJ100470 | 1GKLVKED1AJ189294 | 1GKLVKED1AJ187738 | 1GKLVKED1AJ133968; 1GKLVKED1AJ174522; 1GKLVKED1AJ161656 | 1GKLVKED1AJ154898; 1GKLVKED1AJ166968

1GKLVKED1AJ196584; 1GKLVKED1AJ115874; 1GKLVKED1AJ160216 | 1GKLVKED1AJ144565

1GKLVKED1AJ193247; 1GKLVKED1AJ117625; 1GKLVKED1AJ116460 | 1GKLVKED1AJ114871 | 1GKLVKED1AJ128334; 1GKLVKED1AJ102722; 1GKLVKED1AJ193278 | 1GKLVKED1AJ167361 | 1GKLVKED1AJ151242; 1GKLVKED1AJ124705 | 1GKLVKED1AJ115759; 1GKLVKED1AJ186475 | 1GKLVKED1AJ199792 | 1GKLVKED1AJ148700 | 1GKLVKED1AJ100355 | 1GKLVKED1AJ152682; 1GKLVKED1AJ113669 | 1GKLVKED1AJ118046 | 1GKLVKED1AJ154111 | 1GKLVKED1AJ127667; 1GKLVKED1AJ133064; 1GKLVKED1AJ178988 | 1GKLVKED1AJ149796 | 1GKLVKED1AJ166758; 1GKLVKED1AJ128110 | 1GKLVKED1AJ146252 | 1GKLVKED1AJ140239

1GKLVKED1AJ192468 | 1GKLVKED1AJ177226 | 1GKLVKED1AJ109556 | 1GKLVKED1AJ113770 | 1GKLVKED1AJ141553; 1GKLVKED1AJ131542 | 1GKLVKED1AJ107113; 1GKLVKED1AJ106821 | 1GKLVKED1AJ182250 | 1GKLVKED1AJ161253

1GKLVKED1AJ160393 | 1GKLVKED1AJ194351; 1GKLVKED1AJ170096 | 1GKLVKED1AJ140189

1GKLVKED1AJ162354; 1GKLVKED1AJ101814; 1GKLVKED1AJ167585 | 1GKLVKED1AJ151533

1GKLVKED1AJ197427; 1GKLVKED1AJ140435; 1GKLVKED1AJ156375; 1GKLVKED1AJ107726 | 1GKLVKED1AJ140760; 1GKLVKED1AJ190302 | 1GKLVKED1AJ137664 | 1GKLVKED1AJ189411; 1GKLVKED1AJ181535; 1GKLVKED1AJ133131; 1GKLVKED1AJ185441; 1GKLVKED1AJ149863 | 1GKLVKED1AJ103319

1GKLVKED1AJ144162

1GKLVKED1AJ144128 | 1GKLVKED1AJ135123 | 1GKLVKED1AJ108021 | 1GKLVKED1AJ178778 | 1GKLVKED1AJ120072 | 1GKLVKED1AJ129824 | 1GKLVKED1AJ153024 | 1GKLVKED1AJ113641 | 1GKLVKED1AJ188453 | 1GKLVKED1AJ116300 | 1GKLVKED1AJ160992 | 1GKLVKED1AJ117172 | 1GKLVKED1AJ168624 | 1GKLVKED1AJ133100 | 1GKLVKED1AJ117236 | 1GKLVKED1AJ164234; 1GKLVKED1AJ183706 | 1GKLVKED1AJ111601 | 1GKLVKED1AJ143464 | 1GKLVKED1AJ141178 | 1GKLVKED1AJ114174 | 1GKLVKED1AJ178456; 1GKLVKED1AJ193152 | 1GKLVKED1AJ107287; 1GKLVKED1AJ145926 | 1GKLVKED1AJ176402; 1GKLVKED1AJ102705; 1GKLVKED1AJ109380 | 1GKLVKED1AJ177629 | 1GKLVKED1AJ177940; 1GKLVKED1AJ110593; 1GKLVKED1AJ138586; 1GKLVKED1AJ107015; 1GKLVKED1AJ156134; 1GKLVKED1AJ102526; 1GKLVKED1AJ110657; 1GKLVKED1AJ161964; 1GKLVKED1AJ138572 | 1GKLVKED1AJ113090; 1GKLVKED1AJ151371; 1GKLVKED1AJ107399 | 1GKLVKED1AJ107905; 1GKLVKED1AJ152441 | 1GKLVKED1AJ169840

1GKLVKED1AJ116538 | 1GKLVKED1AJ126440 | 1GKLVKED1AJ152391 | 1GKLVKED1AJ133212; 1GKLVKED1AJ168266

1GKLVKED1AJ189005 | 1GKLVKED1AJ116796; 1GKLVKED1AJ109783 | 1GKLVKED1AJ136675; 1GKLVKED1AJ151709 | 1GKLVKED1AJ114398 | 1GKLVKED1AJ170924; 1GKLVKED1AJ159308

1GKLVKED1AJ162385; 1GKLVKED1AJ174021 | 1GKLVKED1AJ164024 | 1GKLVKED1AJ101909; 1GKLVKED1AJ146283 | 1GKLVKED1AJ121481; 1GKLVKED1AJ171779 | 1GKLVKED1AJ115938; 1GKLVKED1AJ159650 | 1GKLVKED1AJ166713 | 1GKLVKED1AJ189392; 1GKLVKED1AJ141584 | 1GKLVKED1AJ115082; 1GKLVKED1AJ178991; 1GKLVKED1AJ161060 | 1GKLVKED1AJ109167 | 1GKLVKED1AJ146560 | 1GKLVKED1AJ178960; 1GKLVKED1AJ137700 | 1GKLVKED1AJ103367 | 1GKLVKED1AJ151788 | 1GKLVKED1AJ158045 | 1GKLVKED1AJ174259 | 1GKLVKED1AJ136739

1GKLVKED1AJ168588 | 1GKLVKED1AJ179607; 1GKLVKED1AJ176464 | 1GKLVKED1AJ192731 | 1GKLVKED1AJ115003 | 1GKLVKED1AJ170468 | 1GKLVKED1AJ128558; 1GKLVKED1AJ153413 | 1GKLVKED1AJ130438 | 1GKLVKED1AJ151614 | 1GKLVKED1AJ124574 | 1GKLVKED1AJ184256 | 1GKLVKED1AJ179073 | 1GKLVKED1AJ134747 | 1GKLVKED1AJ156702 | 1GKLVKED1AJ170728; 1GKLVKED1AJ152133 | 1GKLVKED1AJ104079 | 1GKLVKED1AJ130780; 1GKLVKED1AJ189327 | 1GKLVKED1AJ129984 | 1GKLVKED1AJ149832; 1GKLVKED1AJ183902 | 1GKLVKED1AJ144856 | 1GKLVKED1AJ169448; 1GKLVKED1AJ110819 | 1GKLVKED1AJ137051; 1GKLVKED1AJ103529 | 1GKLVKED1AJ150088 | 1GKLVKED1AJ152827; 1GKLVKED1AJ177257 | 1GKLVKED1AJ197234; 1GKLVKED1AJ178733 | 1GKLVKED1AJ115549; 1GKLVKED1AJ139091; 1GKLVKED1AJ148454 | 1GKLVKED1AJ167022; 1GKLVKED1AJ188680; 1GKLVKED1AJ113171; 1GKLVKED1AJ171782 | 1GKLVKED1AJ175377

1GKLVKED1AJ113249; 1GKLVKED1AJ128043; 1GKLVKED1AJ142198; 1GKLVKED1AJ142301 | 1GKLVKED1AJ150608; 1GKLVKED1AJ124218 | 1GKLVKED1AJ121013 | 1GKLVKED1AJ147434

1GKLVKED1AJ161186; 1GKLVKED1AJ106043 | 1GKLVKED1AJ132805 | 1GKLVKED1AJ183317 | 1GKLVKED1AJ138569 | 1GKLVKED1AJ180613 | 1GKLVKED1AJ181664

1GKLVKED1AJ110965; 1GKLVKED1AJ125336 | 1GKLVKED1AJ136109 | 1GKLVKED1AJ146493 | 1GKLVKED1AJ131251

1GKLVKED1AJ126857; 1GKLVKED1AJ167506; 1GKLVKED1AJ196780; 1GKLVKED1AJ166548; 1GKLVKED1AJ184709 | 1GKLVKED1AJ171815; 1GKLVKED1AJ147854 | 1GKLVKED1AJ125143 | 1GKLVKED1AJ100288 | 1GKLVKED1AJ116975 | 1GKLVKED1AJ138555; 1GKLVKED1AJ130892 | 1GKLVKED1AJ120251; 1GKLVKED1AJ165674 | 1GKLVKED1AJ157994 | 1GKLVKED1AJ108326; 1GKLVKED1AJ123764 | 1GKLVKED1AJ109198; 1GKLVKED1AJ179168

1GKLVKED1AJ132075; 1GKLVKED1AJ133646 | 1GKLVKED1AJ116068 | 1GKLVKED1AJ193071 | 1GKLVKED1AJ180692; 1GKLVKED1AJ124039; 1GKLVKED1AJ116264 | 1GKLVKED1AJ125126 | 1GKLVKED1AJ187044 | 1GKLVKED1AJ118449 | 1GKLVKED1AJ189067; 1GKLVKED1AJ102574 | 1GKLVKED1AJ179767; 1GKLVKED1AJ164881; 1GKLVKED1AJ109251; 1GKLVKED1AJ169093 | 1GKLVKED1AJ139012 | 1GKLVKED1AJ164993 | 1GKLVKED1AJ124204; 1GKLVKED1AJ141262; 1GKLVKED1AJ145781; 1GKLVKED1AJ104809 | 1GKLVKED1AJ170020 | 1GKLVKED1AJ163472 | 1GKLVKED1AJ186976; 1GKLVKED1AJ103739 | 1GKLVKED1AJ171376

1GKLVKED1AJ171894; 1GKLVKED1AJ128575 | 1GKLVKED1AJ108469 | 1GKLVKED1AJ128897 | 1GKLVKED1AJ134957 | 1GKLVKED1AJ128706

1GKLVKED1AJ172091; 1GKLVKED1AJ139379

1GKLVKED1AJ192406 | 1GKLVKED1AJ168798 | 1GKLVKED1AJ113817

1GKLVKED1AJ198271 | 1GKLVKED1AJ165433; 1GKLVKED1AJ160006; 1GKLVKED1AJ178117

1GKLVKED1AJ191496

1GKLVKED1AJ125840; 1GKLVKED1AJ110903 | 1GKLVKED1AJ144193 | 1GKLVKED1AJ156747 | 1GKLVKED1AJ199498

1GKLVKED1AJ100632 | 1GKLVKED1AJ126549 | 1GKLVKED1AJ171426 | 1GKLVKED1AJ150494 | 1GKLVKED1AJ172284; 1GKLVKED1AJ172480; 1GKLVKED1AJ185407 | 1GKLVKED1AJ133940 | 1GKLVKED1AJ176254; 1GKLVKED1AJ121674; 1GKLVKED1AJ129743 | 1GKLVKED1AJ106270 | 1GKLVKED1AJ160278; 1GKLVKED1AJ149474; 1GKLVKED1AJ191319 | 1GKLVKED1AJ121898 | 1GKLVKED1AJ177047 | 1GKLVKED1AJ192003

1GKLVKED1AJ102915 | 1GKLVKED1AJ195922 | 1GKLVKED1AJ143545 | 1GKLVKED1AJ130343 | 1GKLVKED1AJ111548 | 1GKLVKED1AJ126714 | 1GKLVKED1AJ185505; 1GKLVKED1AJ116250; 1GKLVKED1AJ189652 | 1GKLVKED1AJ158188; 1GKLVKED1AJ100016 | 1GKLVKED1AJ141150 | 1GKLVKED1AJ199825

1GKLVKED1AJ104681; 1GKLVKED1AJ112912; 1GKLVKED1AJ111145; 1GKLVKED1AJ140368 | 1GKLVKED1AJ151340 | 1GKLVKED1AJ107130; 1GKLVKED1AJ119682; 1GKLVKED1AJ183589 | 1GKLVKED1AJ125692 | 1GKLVKED1AJ160524; 1GKLVKED1AJ158952; 1GKLVKED1AJ118211; 1GKLVKED1AJ138359 | 1GKLVKED1AJ150642; 1GKLVKED1AJ133615; 1GKLVKED1AJ110898 | 1GKLVKED1AJ174178; 1GKLVKED1AJ195094 | 1GKLVKED1AJ183382; 1GKLVKED1AJ188176 | 1GKLVKED1AJ195340; 1GKLVKED1AJ143870; 1GKLVKED1AJ116944; 1GKLVKED1AJ150348 | 1GKLVKED1AJ156750; 1GKLVKED1AJ174486; 1GKLVKED1AJ122775; 1GKLVKED1AJ148955; 1GKLVKED1AJ135929 | 1GKLVKED1AJ140497 | 1GKLVKED1AJ105300 | 1GKLVKED1AJ140256 | 1GKLVKED1AJ178747; 1GKLVKED1AJ163262 | 1GKLVKED1AJ111095 | 1GKLVKED1AJ123800 | 1GKLVKED1AJ192311; 1GKLVKED1AJ105023 | 1GKLVKED1AJ192440

1GKLVKED1AJ119715 | 1GKLVKED1AJ151872

1GKLVKED1AJ151662 | 1GKLVKED1AJ136448; 1GKLVKED1AJ181857; 1GKLVKED1AJ157946 | 1GKLVKED1AJ189800; 1GKLVKED1AJ120721

1GKLVKED1AJ104227

1GKLVKED1AJ148261

1GKLVKED1AJ146090 | 1GKLVKED1AJ159163; 1GKLVKED1AJ160085 | 1GKLVKED1AJ131329 | 1GKLVKED1AJ112750 | 1GKLVKED1AJ157168 | 1GKLVKED1AJ176738; 1GKLVKED1AJ147966 | 1GKLVKED1AJ192843; 1GKLVKED1AJ180451 | 1GKLVKED1AJ184502 | 1GKLVKED1AJ136370 | 1GKLVKED1AJ132206; 1GKLVKED1AJ157462; 1GKLVKED1AJ107435 | 1GKLVKED1AJ171698 | 1GKLVKED1AJ165531 | 1GKLVKED1AJ138846; 1GKLVKED1AJ110710 | 1GKLVKED1AJ133436 | 1GKLVKED1AJ158305 | 1GKLVKED1AJ143075 | 1GKLVKED1AJ165142; 1GKLVKED1AJ144842; 1GKLVKED1AJ185682

1GKLVKED1AJ131816; 1GKLVKED1AJ190221; 1GKLVKED1AJ146896

1GKLVKED1AJ190610 | 1GKLVKED1AJ188288 | 1GKLVKED1AJ145697 | 1GKLVKED1AJ167392; 1GKLVKED1AJ156912

1GKLVKED1AJ115924 | 1GKLVKED1AJ145733 | 1GKLVKED1AJ133999 | 1GKLVKED1AJ189554 | 1GKLVKED1AJ186556 | 1GKLVKED1AJ172737; 1GKLVKED1AJ161737 | 1GKLVKED1AJ148857 | 1GKLVKED1AJ162905 | 1GKLVKED1AJ101733 | 1GKLVKED1AJ151032 | 1GKLVKED1AJ157039

1GKLVKED1AJ104468 | 1GKLVKED1AJ126891 | 1GKLVKED1AJ194754; 1GKLVKED1AJ100730 | 1GKLVKED1AJ110707 | 1GKLVKED1AJ118094; 1GKLVKED1AJ198416 | 1GKLVKED1AJ146994 | 1GKLVKED1AJ199744; 1GKLVKED1AJ174956 | 1GKLVKED1AJ133906; 1GKLVKED1AJ148390; 1GKLVKED1AJ114059; 1GKLVKED1AJ169658 | 1GKLVKED1AJ194432 | 1GKLVKED1AJ198965 | 1GKLVKED1AJ126521 | 1GKLVKED1AJ137339 | 1GKLVKED1AJ197878

1GKLVKED1AJ135395; 1GKLVKED1AJ145716 | 1GKLVKED1AJ105328; 1GKLVKED1AJ120069; 1GKLVKED1AJ193622 | 1GKLVKED1AJ100811 | 1GKLVKED1AJ155789; 1GKLVKED1AJ195905 | 1GKLVKED1AJ192339 | 1GKLVKED1AJ198934 | 1GKLVKED1AJ116510 | 1GKLVKED1AJ156165 | 1GKLVKED1AJ133422; 1GKLVKED1AJ178196 | 1GKLVKED1AJ144436

1GKLVKED1AJ163679 | 1GKLVKED1AJ179705; 1GKLVKED1AJ145392 | 1GKLVKED1AJ105703 | 1GKLVKED1AJ116202; 1GKLVKED1AJ169367 | 1GKLVKED1AJ162953; 1GKLVKED1AJ106348 | 1GKLVKED1AJ120556; 1GKLVKED1AJ193846 | 1GKLVKED1AJ145294 | 1GKLVKED1AJ184614 | 1GKLVKED1AJ171460; 1GKLVKED1AJ197590 | 1GKLVKED1AJ149636; 1GKLVKED1AJ168574; 1GKLVKED1AJ138605 | 1GKLVKED1AJ155629; 1GKLVKED1AJ187223 | 1GKLVKED1AJ152228 | 1GKLVKED1AJ139334 | 1GKLVKED1AJ189148 | 1GKLVKED1AJ185889 | 1GKLVKED1AJ149328 | 1GKLVKED1AJ142685; 1GKLVKED1AJ146395 | 1GKLVKED1AJ180207 | 1GKLVKED1AJ119276 | 1GKLVKED1AJ192373; 1GKLVKED1AJ124302 | 1GKLVKED1AJ195113; 1GKLVKED1AJ195757

1GKLVKED1AJ111162 | 1GKLVKED1AJ108312 | 1GKLVKED1AJ153864; 1GKLVKED1AJ133209 | 1GKLVKED1AJ163150 | 1GKLVKED1AJ170986 | 1GKLVKED1AJ115728; 1GKLVKED1AJ116541 | 1GKLVKED1AJ101912

1GKLVKED1AJ165187; 1GKLVKED1AJ107967 | 1GKLVKED1AJ108228 | 1GKLVKED1AJ181423; 1GKLVKED1AJ179378 | 1GKLVKED1AJ130939 | 1GKLVKED1AJ194267; 1GKLVKED1AJ196746 | 1GKLVKED1AJ198643; 1GKLVKED1AJ169305; 1GKLVKED1AJ101537 | 1GKLVKED1AJ142802 | 1GKLVKED1AJ142881

1GKLVKED1AJ163844 | 1GKLVKED1AJ105832

1GKLVKED1AJ195239 | 1GKLVKED1AJ122713 | 1GKLVKED1AJ192728 | 1GKLVKED1AJ118791 | 1GKLVKED1AJ105748; 1GKLVKED1AJ181339 | 1GKLVKED1AJ103532

1GKLVKED1AJ149300 | 1GKLVKED1AJ189120 | 1GKLVKED1AJ175010 | 1GKLVKED1AJ159101; 1GKLVKED1AJ197167 | 1GKLVKED1AJ138409 | 1GKLVKED1AJ153492 | 1GKLVKED1AJ188095; 1GKLVKED1AJ167425 | 1GKLVKED1AJ152424; 1GKLVKED1AJ166579 | 1GKLVKED1AJ168039 | 1GKLVKED1AJ122307 | 1GKLVKED1AJ111498 | 1GKLVKED1AJ126017; 1GKLVKED1AJ176948; 1GKLVKED1AJ137874 | 1GKLVKED1AJ172267 | 1GKLVKED1AJ169997 | 1GKLVKED1AJ106544

1GKLVKED1AJ164153 | 1GKLVKED1AJ198352; 1GKLVKED1AJ115955 | 1GKLVKED1AJ143139

1GKLVKED1AJ193605 | 1GKLVKED1AJ115597 | 1GKLVKED1AJ177209 | 1GKLVKED1AJ143240 | 1GKLVKED1AJ129791 | 1GKLVKED1AJ196889

1GKLVKED1AJ122744

1GKLVKED1AJ180918

1GKLVKED1AJ108732 | 1GKLVKED1AJ127362 | 1GKLVKED1AJ196245; 1GKLVKED1AJ145439 | 1GKLVKED1AJ168767 | 1GKLVKED1AJ151712 | 1GKLVKED1AJ103773; 1GKLVKED1AJ103174 | 1GKLVKED1AJ132495 | 1GKLVKED1AJ198917

1GKLVKED1AJ144226 | 1GKLVKED1AJ178408 | 1GKLVKED1AJ113266 | 1GKLVKED1AJ161558; 1GKLVKED1AJ151550 | 1GKLVKED1AJ131685 | 1GKLVKED1AJ128480 | 1GKLVKED1AJ126504; 1GKLVKED1AJ143058 | 1GKLVKED1AJ192518 | 1GKLVKED1AJ173077 | 1GKLVKED1AJ142735; 1GKLVKED1AJ142508 | 1GKLVKED1AJ183866 | 1GKLVKED1AJ113803 | 1GKLVKED1AJ144467 | 1GKLVKED1AJ196441; 1GKLVKED1AJ190560; 1GKLVKED1AJ183818 | 1GKLVKED1AJ150365 | 1GKLVKED1AJ141715; 1GKLVKED1AJ150544 | 1GKLVKED1AJ142038 | 1GKLVKED1AJ122050 | 1GKLVKED1AJ102543

1GKLVKED1AJ163911 | 1GKLVKED1AJ164931; 1GKLVKED1AJ184564; 1GKLVKED1AJ108567 | 1GKLVKED1AJ177002; 1GKLVKED1AJ123571 | 1GKLVKED1AJ100601; 1GKLVKED1AJ143156 | 1GKLVKED1AJ102767 | 1GKLVKED1AJ194852 | 1GKLVKED1AJ190946 | 1GKLVKED1AJ180045 | 1GKLVKED1AJ123280; 1GKLVKED1AJ154190 | 1GKLVKED1AJ174570 | 1GKLVKED1AJ156344 | 1GKLVKED1AJ101702 | 1GKLVKED1AJ105670; 1GKLVKED1AJ159342; 1GKLVKED1AJ124235; 1GKLVKED1AJ171751 | 1GKLVKED1AJ100789 | 1GKLVKED1AJ113395 | 1GKLVKED1AJ147515; 1GKLVKED1AJ126969; 1GKLVKED1AJ197704 | 1GKLVKED1AJ110111 | 1GKLVKED1AJ138460 | 1GKLVKED1AJ187416

1GKLVKED1AJ157784 | 1GKLVKED1AJ108164 | 1GKLVKED1AJ184712 | 1GKLVKED1AJ131573; 1GKLVKED1AJ105619; 1GKLVKED1AJ157087 | 1GKLVKED1AJ124591; 1GKLVKED1AJ181728; 1GKLVKED1AJ126437 | 1GKLVKED1AJ114272; 1GKLVKED1AJ186007 | 1GKLVKED1AJ173841; 1GKLVKED1AJ165657 | 1GKLVKED1AJ165609 | 1GKLVKED1AJ172611 | 1GKLVKED1AJ133257 | 1GKLVKED1AJ135218; 1GKLVKED1AJ139544; 1GKLVKED1AJ151564; 1GKLVKED1AJ125773 | 1GKLVKED1AJ135865 | 1GKLVKED1AJ170714 | 1GKLVKED1AJ162015 | 1GKLVKED1AJ119956; 1GKLVKED1AJ196617 | 1GKLVKED1AJ177825

1GKLVKED1AJ162760; 1GKLVKED1AJ116314 | 1GKLVKED1AJ199050 | 1GKLVKED1AJ186721 | 1GKLVKED1AJ171202 | 1GKLVKED1AJ160846; 1GKLVKED1AJ166291; 1GKLVKED1AJ117026 | 1GKLVKED1AJ140306; 1GKLVKED1AJ152360 | 1GKLVKED1AJ142136 | 1GKLVKED1AJ115678 | 1GKLVKED1AJ111078; 1GKLVKED1AJ153170 | 1GKLVKED1AJ119889 | 1GKLVKED1AJ120248 | 1GKLVKED1AJ143724; 1GKLVKED1AJ125532 | 1GKLVKED1AJ136112; 1GKLVKED1AJ188548; 1GKLVKED1AJ172527 | 1GKLVKED1AJ113980 | 1GKLVKED1AJ197220 | 1GKLVKED1AJ133002 | 1GKLVKED1AJ144775 | 1GKLVKED1AJ151824 | 1GKLVKED1AJ107077; 1GKLVKED1AJ191031

1GKLVKED1AJ177596 | 1GKLVKED1AJ131900; 1GKLVKED1AJ191966; 1GKLVKED1AJ171040; 1GKLVKED1AJ109041; 1GKLVKED1AJ139737 | 1GKLVKED1AJ184662; 1GKLVKED1AJ146414; 1GKLVKED1AJ194608; 1GKLVKED1AJ111792; 1GKLVKED1AJ142377; 1GKLVKED1AJ158241 | 1GKLVKED1AJ160166 | 1GKLVKED1AJ110982; 1GKLVKED1AJ137910 | 1GKLVKED1AJ148762; 1GKLVKED1AJ118709 | 1GKLVKED1AJ145621; 1GKLVKED1AJ199887; 1GKLVKED1AJ156327; 1GKLVKED1AJ138975; 1GKLVKED1AJ165464 | 1GKLVKED1AJ175072; 1GKLVKED1AJ165853; 1GKLVKED1AJ144095

1GKLVKED1AJ100257 | 1GKLVKED1AJ199551 | 1GKLVKED1AJ195855 | 1GKLVKED1AJ101084 | 1GKLVKED1AJ168753; 1GKLVKED1AJ194284 | 1GKLVKED1AJ107869; 1GKLVKED1AJ122579; 1GKLVKED1AJ122789 | 1GKLVKED1AJ148163 | 1GKLVKED1AJ193989; 1GKLVKED1AJ144078 | 1GKLVKED1AJ186301

1GKLVKED1AJ154612; 1GKLVKED1AJ106396; 1GKLVKED1AJ129371 | 1GKLVKED1AJ151046 | 1GKLVKED1AJ139057 | 1GKLVKED1AJ194527 | 1GKLVKED1AJ179977 | 1GKLVKED1AJ144212 | 1GKLVKED1AJ178666 | 1GKLVKED1AJ164783 | 1GKLVKED1AJ105457 | 1GKLVKED1AJ153881 | 1GKLVKED1AJ103918 | 1GKLVKED1AJ137826 | 1GKLVKED1AJ135493 | 1GKLVKED1AJ150379 | 1GKLVKED1AJ173676 | 1GKLVKED1AJ100341 | 1GKLVKED1AJ104812 | 1GKLVKED1AJ137194 | 1GKLVKED1AJ113610 | 1GKLVKED1AJ109072 | 1GKLVKED1AJ153928; 1GKLVKED1AJ149734

1GKLVKED1AJ198688 | 1GKLVKED1AJ112067 | 1GKLVKED1AJ144422; 1GKLVKED1AJ153945 | 1GKLVKED1AJ108830 | 1GKLVKED1AJ132156; 1GKLVKED1AJ100890; 1GKLVKED1AJ169689; 1GKLVKED1AJ197444; 1GKLVKED1AJ138412 | 1GKLVKED1AJ135476 | 1GKLVKED1AJ198061 | 1GKLVKED1AJ197895 | 1GKLVKED1AJ171913; 1GKLVKED1AJ131055 | 1GKLVKED1AJ123781 | 1GKLVKED1AJ198870 | 1GKLVKED1AJ114546 | 1GKLVKED1AJ185200 | 1GKLVKED1AJ107970; 1GKLVKED1AJ103935 | 1GKLVKED1AJ107340 | 1GKLVKED1AJ141438 | 1GKLVKED1AJ154173 | 1GKLVKED1AJ164752 | 1GKLVKED1AJ120296

1GKLVKED1AJ121867 | 1GKLVKED1AJ192938 | 1GKLVKED1AJ127300 | 1GKLVKED1AJ188596; 1GKLVKED1AJ136272 | 1GKLVKED1AJ198674; 1GKLVKED1AJ143867 | 1GKLVKED1AJ115910 | 1GKLVKED1AJ113901; 1GKLVKED1AJ138796 | 1GKLVKED1AJ175444 | 1GKLVKED1AJ175623 | 1GKLVKED1AJ167540; 1GKLVKED1AJ138992 | 1GKLVKED1AJ171359 | 1GKLVKED1AJ127992; 1GKLVKED1AJ179543 | 1GKLVKED1AJ171068 | 1GKLVKED1AJ190185 | 1GKLVKED1AJ151225; 1GKLVKED1AJ163584; 1GKLVKED1AJ179865

1GKLVKED1AJ189747 | 1GKLVKED1AJ119584

1GKLVKED1AJ162564; 1GKLVKED1AJ134067 | 1GKLVKED1AJ188968; 1GKLVKED1AJ162452 | 1GKLVKED1AJ153718; 1GKLVKED1AJ138300

1GKLVKED1AJ121500 | 1GKLVKED1AJ126924 | 1GKLVKED1AJ102932; 1GKLVKED1AJ184967 | 1GKLVKED1AJ178795 | 1GKLVKED1AJ162449 | 1GKLVKED1AJ152634 | 1GKLVKED1AJ170910 | 1GKLVKED1AJ174102 | 1GKLVKED1AJ175251 | 1GKLVKED1AJ151631; 1GKLVKED1AJ114014 | 1GKLVKED1AJ113218; 1GKLVKED1AJ131976 | 1GKLVKED1AJ165190; 1GKLVKED1AJ183639; 1GKLVKED1AJ184547 | 1GKLVKED1AJ131069

1GKLVKED1AJ170907 | 1GKLVKED1AJ103594; 1GKLVKED1AJ185729 | 1GKLVKED1AJ101554; 1GKLVKED1AJ141004 | 1GKLVKED1AJ153265

1GKLVKED1AJ120377 | 1GKLVKED1AJ177792 | 1GKLVKED1AJ165089 | 1GKLVKED1AJ160295; 1GKLVKED1AJ130178; 1GKLVKED1AJ145876; 1GKLVKED1AJ139060 | 1GKLVKED1AJ100646 | 1GKLVKED1AJ128396; 1GKLVKED1AJ114241 | 1GKLVKED1AJ123750

1GKLVKED1AJ160880 | 1GKLVKED1AJ183754 | 1GKLVKED1AJ166307; 1GKLVKED1AJ133565 | 1GKLVKED1AJ166341 | 1GKLVKED1AJ187643; 1GKLVKED1AJ151807 | 1GKLVKED1AJ121612 | 1GKLVKED1AJ182636; 1GKLVKED1AJ108245 | 1GKLVKED1AJ166274 | 1GKLVKED1AJ162645; 1GKLVKED1AJ135140

1GKLVKED1AJ104518; 1GKLVKED1AJ194818; 1GKLVKED1AJ128771 | 1GKLVKED1AJ117897 | 1GKLVKED1AJ138345; 1GKLVKED1AJ140418; 1GKLVKED1AJ131010 | 1GKLVKED1AJ126230 | 1GKLVKED1AJ118287

1GKLVKED1AJ166159; 1GKLVKED1AJ185732 | 1GKLVKED1AJ166646 | 1GKLVKED1AJ158367 | 1GKLVKED1AJ127619; 1GKLVKED1AJ145747; 1GKLVKED1AJ175363 | 1GKLVKED1AJ110304 | 1GKLVKED1AJ178859 | 1GKLVKED1AJ142217; 1GKLVKED1AJ111176 | 1GKLVKED1AJ186573; 1GKLVKED1AJ166906 | 1GKLVKED1AJ197265; 1GKLVKED1AJ163956 | 1GKLVKED1AJ126986 | 1GKLVKED1AJ155212 | 1GKLVKED1AJ103417

1GKLVKED1AJ106009; 1GKLVKED1AJ111159; 1GKLVKED1AJ163908; 1GKLVKED1AJ103613 | 1GKLVKED1AJ154867 | 1GKLVKED1AJ131461 | 1GKLVKED1AJ143531; 1GKLVKED1AJ152097 | 1GKLVKED1AJ123621 | 1GKLVKED1AJ179056 | 1GKLVKED1AJ198092 | 1GKLVKED1AJ192342; 1GKLVKED1AJ188808 | 1GKLVKED1AJ190591 | 1GKLVKED1AJ194477 | 1GKLVKED1AJ167490 | 1GKLVKED1AJ103112 | 1GKLVKED1AJ115762 | 1GKLVKED1AJ121352 | 1GKLVKED1AJ184208 | 1GKLVKED1AJ194270 | 1GKLVKED1AJ149040; 1GKLVKED1AJ102185; 1GKLVKED1AJ159079; 1GKLVKED1AJ133243 | 1GKLVKED1AJ166453; 1GKLVKED1AJ197315 | 1GKLVKED1AJ110190; 1GKLVKED1AJ199100; 1GKLVKED1AJ101618 | 1GKLVKED1AJ186279

1GKLVKED1AJ117480 | 1GKLVKED1AJ164640 | 1GKLVKED1AJ180658 | 1GKLVKED1AJ100825 | 1GKLVKED1AJ128821 | 1GKLVKED1AJ166825 | 1GKLVKED1AJ173242 | 1GKLVKED1AJ127541 | 1GKLVKED1AJ110786 | 1GKLVKED1AJ117222; 1GKLVKED1AJ171507; 1GKLVKED1AJ179204 | 1GKLVKED1AJ158384 | 1GKLVKED1AJ139818 | 1GKLVKED1AJ165822

1GKLVKED1AJ108214 | 1GKLVKED1AJ105605; 1GKLVKED1AJ192485; 1GKLVKED1AJ155291; 1GKLVKED1AJ129810 | 1GKLVKED1AJ197623 | 1GKLVKED1AJ131766 | 1GKLVKED1AJ109184 | 1GKLVKED1AJ123733 | 1GKLVKED1AJ146770 | 1GKLVKED1AJ196813; 1GKLVKED1AJ107192 | 1GKLVKED1AJ121965

1GKLVKED1AJ106513; 1GKLVKED1AJ169322 | 1GKLVKED1AJ138149 | 1GKLVKED1AJ140807; 1GKLVKED1AJ121335; 1GKLVKED1AJ160233 | 1GKLVKED1AJ159471; 1GKLVKED1AJ130116; 1GKLVKED1AJ157073 | 1GKLVKED1AJ183804 | 1GKLVKED1AJ151869; 1GKLVKED1AJ114580; 1GKLVKED1AJ118113 | 1GKLVKED1AJ163942 | 1GKLVKED1AJ135431

1GKLVKED1AJ195287; 1GKLVKED1AJ179574 | 1GKLVKED1AJ125420; 1GKLVKED1AJ161091; 1GKLVKED1AJ126079 | 1GKLVKED1AJ111694; 1GKLVKED1AJ122999 | 1GKLVKED1AJ170499 | 1GKLVKED1AJ179025; 1GKLVKED1AJ132593 | 1GKLVKED1AJ171944 | 1GKLVKED1AJ101179 | 1GKLVKED1AJ114465; 1GKLVKED1AJ176240 | 1GKLVKED1AJ165691 | 1GKLVKED1AJ110495 | 1GKLVKED1AJ177906; 1GKLVKED1AJ154903; 1GKLVKED1AJ122694; 1GKLVKED1AJ173306 | 1GKLVKED1AJ174777 | 1GKLVKED1AJ152746 | 1GKLVKED1AJ199064; 1GKLVKED1AJ152505; 1GKLVKED1AJ151015; 1GKLVKED1AJ145604 | 1GKLVKED1AJ149068 | 1GKLVKED1AJ115860; 1GKLVKED1AJ170051

1GKLVKED1AJ108195 | 1GKLVKED1AJ128902 | 1GKLVKED1AJ169563 | 1GKLVKED1AJ141505; 1GKLVKED1AJ164279 | 1GKLVKED1AJ173497 | 1GKLVKED1AJ102431 | 1GKLVKED1AJ129323

1GKLVKED1AJ195869 | 1GKLVKED1AJ101750 | 1GKLVKED1AJ123019; 1GKLVKED1AJ112005; 1GKLVKED1AJ160751

1GKLVKED1AJ153962

1GKLVKED1AJ128060 | 1GKLVKED1AJ197069; 1GKLVKED1AJ126647 | 1GKLVKED1AJ140936; 1GKLVKED1AJ154139 | 1GKLVKED1AJ146008 | 1GKLVKED1AJ133033 |