1GC4YTEY2MF1…

Chevrolet

Silverado 3500

1GC4YTEY2MF138670

1GC4YTEY2MF121531 | 1GC4YTEY2MF197492 | 1GC4YTEY2MF165724 | 1GC4YTEY2MF155677; 1GC4YTEY2MF183172; 1GC4YTEY2MF139821 | 1GC4YTEY2MF104678 | 1GC4YTEY2MF146431 | 1GC4YTEY2MF167229; 1GC4YTEY2MF156571; 1GC4YTEY2MF107287 | 1GC4YTEY2MF190588; 1GC4YTEY2MF152729 | 1GC4YTEY2MF174374 | 1GC4YTEY2MF150446; 1GC4YTEY2MF122856; 1GC4YTEY2MF182121 | 1GC4YTEY2MF121772; 1GC4YTEY2MF104454 | 1GC4YTEY2MF185679; 1GC4YTEY2MF106446 | 1GC4YTEY2MF198190; 1GC4YTEY2MF189490; 1GC4YTEY2MF173337; 1GC4YTEY2MF177582; 1GC4YTEY2MF181941; 1GC4YTEY2MF197508 | 1GC4YTEY2MF165366; 1GC4YTEY2MF191093 | 1GC4YTEY2MF106480; 1GC4YTEY2MF158160 | 1GC4YTEY2MF187447; 1GC4YTEY2MF150186 | 1GC4YTEY2MF165190 | 1GC4YTEY2MF106074; 1GC4YTEY2MF182572 | 1GC4YTEY2MF166601; 1GC4YTEY2MF161950 | 1GC4YTEY2MF142993; 1GC4YTEY2MF160765 | 1GC4YTEY2MF150477; 1GC4YTEY2MF176433 | 1GC4YTEY2MF154741 | 1GC4YTEY2MF168817; 1GC4YTEY2MF120993; 1GC4YTEY2MF165450

1GC4YTEY2MF138815 | 1GC4YTEY2MF130813

1GC4YTEY2MF187190 | 1GC4YTEY2MF179929 | 1GC4YTEY2MF134473 | 1GC4YTEY2MF125384; 1GC4YTEY2MF189098

1GC4YTEY2MF166999 | 1GC4YTEY2MF183480 | 1GC4YTEY2MF156392 | 1GC4YTEY2MF116586 | 1GC4YTEY2MF143075 | 1GC4YTEY2MF197931 | 1GC4YTEY2MF144596 | 1GC4YTEY2MF178554

1GC4YTEY2MF140578

1GC4YTEY2MF129631 | 1GC4YTEY2MF198254; 1GC4YTEY2MF163813; 1GC4YTEY2MF127605; 1GC4YTEY2MF165304 | 1GC4YTEY2MF191210 | 1GC4YTEY2MF173371 | 1GC4YTEY2MF173421 | 1GC4YTEY2MF184869 | 1GC4YTEY2MF168123 | 1GC4YTEY2MF186668 | 1GC4YTEY2MF172530; 1GC4YTEY2MF100601; 1GC4YTEY2MF147708 | 1GC4YTEY2MF179154; 1GC4YTEY2MF187173 | 1GC4YTEY2MF144355 | 1GC4YTEY2MF131895 | 1GC4YTEY2MF113090 | 1GC4YTEY2MF118449 | 1GC4YTEY2MF126423; 1GC4YTEY2MF164539

1GC4YTEY2MF141763 | 1GC4YTEY2MF173810; 1GC4YTEY2MF142914; 1GC4YTEY2MF198271 | 1GC4YTEY2MF129290 | 1GC4YTEY2MF173872 | 1GC4YTEY2MF198030 | 1GC4YTEY2MF134098 | 1GC4YTEY2MF163696 | 1GC4YTEY2MF107029 | 1GC4YTEY2MF132643; 1GC4YTEY2MF154402; 1GC4YTEY2MF153301 | 1GC4YTEY2MF163357; 1GC4YTEY2MF121433

1GC4YTEY2MF158627 | 1GC4YTEY2MF125269

1GC4YTEY2MF120833 | 1GC4YTEY2MF110562; 1GC4YTEY2MF102994; 1GC4YTEY2MF191370; 1GC4YTEY2MF136384; 1GC4YTEY2MF128074; 1GC4YTEY2MF119536; 1GC4YTEY2MF194396; 1GC4YTEY2MF104311; 1GC4YTEY2MF136367; 1GC4YTEY2MF148163; 1GC4YTEY2MF188355; 1GC4YTEY2MF177369; 1GC4YTEY2MF121691 | 1GC4YTEY2MF170812 | 1GC4YTEY2MF131945 | 1GC4YTEY2MF120296; 1GC4YTEY2MF154058 | 1GC4YTEY2MF165559 | 1GC4YTEY2MF190171; 1GC4YTEY2MF132514 | 1GC4YTEY2MF131976 | 1GC4YTEY2MF155498; 1GC4YTEY2MF134375 | 1GC4YTEY2MF154481 | 1GC4YTEY2MF144839 | 1GC4YTEY2MF172785; 1GC4YTEY2MF101697; 1GC4YTEY2MF125868 | 1GC4YTEY2MF157977 | 1GC4YTEY2MF153170; 1GC4YTEY2MF133193; 1GC4YTEY2MF129001; 1GC4YTEY2MF141441 | 1GC4YTEY2MF139883; 1GC4YTEY2MF140094; 1GC4YTEY2MF108357 | 1GC4YTEY2MF116541 | 1GC4YTEY2MF123909 | 1GC4YTEY2MF195354 | 1GC4YTEY2MF145943 | 1GC4YTEY2MF116460; 1GC4YTEY2MF127071

1GC4YTEY2MF134165 | 1GC4YTEY2MF159647; 1GC4YTEY2MF137454 | 1GC4YTEY2MF173306 | 1GC4YTEY2MF174293

1GC4YTEY2MF106124

1GC4YTEY2MF104387 | 1GC4YTEY2MF102283; 1GC4YTEY2MF168994; 1GC4YTEY2MF132237; 1GC4YTEY2MF187853; 1GC4YTEY2MF147398 | 1GC4YTEY2MF176030 | 1GC4YTEY2MF141911; 1GC4YTEY2MF153296 | 1GC4YTEY2MF157333 | 1GC4YTEY2MF160992; 1GC4YTEY2MF126681

1GC4YTEY2MF168705; 1GC4YTEY2MF106138 | 1GC4YTEY2MF128849; 1GC4YTEY2MF167375 | 1GC4YTEY2MF142248 | 1GC4YTEY2MF120881; 1GC4YTEY2MF136403 | 1GC4YTEY2MF159907 | 1GC4YTEY2MF159163 | 1GC4YTEY2MF185603; 1GC4YTEY2MF180983 | 1GC4YTEY2MF163133

1GC4YTEY2MF192910 | 1GC4YTEY2MF109668 | 1GC4YTEY2MF170681; 1GC4YTEY2MF183012 | 1GC4YTEY2MF172771 | 1GC4YTEY2MF180112 | 1GC4YTEY2MF123649 | 1GC4YTEY2MF106639; 1GC4YTEY2MF145165; 1GC4YTEY2MF157378 | 1GC4YTEY2MF148339 | 1GC4YTEY2MF199680 | 1GC4YTEY2MF111565; 1GC4YTEY2MF147871 | 1GC4YTEY2MF130617 | 1GC4YTEY2MF138748 | 1GC4YTEY2MF122937; 1GC4YTEY2MF106785 | 1GC4YTEY2MF183933; 1GC4YTEY2MF116944; 1GC4YTEY2MF140032; 1GC4YTEY2MF179266 | 1GC4YTEY2MF111758 | 1GC4YTEY2MF185472 | 1GC4YTEY2MF172253 | 1GC4YTEY2MF111615 | 1GC4YTEY2MF119715; 1GC4YTEY2MF133338; 1GC4YTEY2MF134800 | 1GC4YTEY2MF151516 | 1GC4YTEY2MF165805 | 1GC4YTEY2MF134537; 1GC4YTEY2MF127099 | 1GC4YTEY2MF109900 | 1GC4YTEY2MF103594 | 1GC4YTEY2MF152214 | 1GC4YTEY2MF129483; 1GC4YTEY2MF126230 | 1GC4YTEY2MF131041 | 1GC4YTEY2MF105748 | 1GC4YTEY2MF101862 | 1GC4YTEY2MF153606 | 1GC4YTEY2MF117463 | 1GC4YTEY2MF158305 | 1GC4YTEY2MF173368; 1GC4YTEY2MF161429 | 1GC4YTEY2MF194592 | 1GC4YTEY2MF147367 | 1GC4YTEY2MF155310; 1GC4YTEY2MF177534 | 1GC4YTEY2MF156702 | 1GC4YTEY2MF152522 | 1GC4YTEY2MF115079 | 1GC4YTEY2MF106625 | 1GC4YTEY2MF105300; 1GC4YTEY2MF100033; 1GC4YTEY2MF172382 | 1GC4YTEY2MF190963 | 1GC4YTEY2MF130763; 1GC4YTEY2MF148678; 1GC4YTEY2MF173077; 1GC4YTEY2MF186251 | 1GC4YTEY2MF135154

1GC4YTEY2MF135977 | 1GC4YTEY2MF105295; 1GC4YTEY2MF144646; 1GC4YTEY2MF120279 | 1GC4YTEY2MF164136 | 1GC4YTEY2MF195810 | 1GC4YTEY2MF160426 | 1GC4YTEY2MF135011

1GC4YTEY2MF115602 | 1GC4YTEY2MF167828 | 1GC4YTEY2MF197735 | 1GC4YTEY2MF109217; 1GC4YTEY2MF106236; 1GC4YTEY2MF134747 | 1GC4YTEY2MF114773; 1GC4YTEY2MF175962 | 1GC4YTEY2MF162239 | 1GC4YTEY2MF185407; 1GC4YTEY2MF188615; 1GC4YTEY2MF166811 | 1GC4YTEY2MF181874 | 1GC4YTEY2MF163200 | 1GC4YTEY2MF122582; 1GC4YTEY2MF179915; 1GC4YTEY2MF163083 | 1GC4YTEY2MF183382 | 1GC4YTEY2MF153430; 1GC4YTEY2MF172320 | 1GC4YTEY2MF129015 | 1GC4YTEY2MF101215 | 1GC4YTEY2MF178392; 1GC4YTEY2MF126390 | 1GC4YTEY2MF164895 | 1GC4YTEY2MF145571 | 1GC4YTEY2MF146963 | 1GC4YTEY2MF198903 | 1GC4YTEY2MF108360

1GC4YTEY2MF106902 | 1GC4YTEY2MF114692; 1GC4YTEY2MF176643 | 1GC4YTEY2MF103384 | 1GC4YTEY2MF186105 | 1GC4YTEY2MF125174 | 1GC4YTEY2MF133954 | 1GC4YTEY2MF126521 | 1GC4YTEY2MF147420; 1GC4YTEY2MF157722; 1GC4YTEY2MF131623 | 1GC4YTEY2MF144386 | 1GC4YTEY2MF193068

1GC4YTEY2MF185861

1GC4YTEY2MF128527; 1GC4YTEY2MF149376 | 1GC4YTEY2MF149510 | 1GC4YTEY2MF128530 | 1GC4YTEY2MF182118 | 1GC4YTEY2MF111257; 1GC4YTEY2MF119360 | 1GC4YTEY2MF190848 | 1GC4YTEY2MF127118 | 1GC4YTEY2MF163116 | 1GC4YTEY2MF113865 | 1GC4YTEY2MF122789 | 1GC4YTEY2MF157820 | 1GC4YTEY2MF115437; 1GC4YTEY2MF182281

1GC4YTEY2MF160295; 1GC4YTEY2MF192583 | 1GC4YTEY2MF154318; 1GC4YTEY2MF194642 | 1GC4YTEY2MF199887 | 1GC4YTEY2MF112621; 1GC4YTEY2MF157509; 1GC4YTEY2MF141553 | 1GC4YTEY2MF126437 | 1GC4YTEY2MF100632 | 1GC4YTEY2MF178103 | 1GC4YTEY2MF199596 | 1GC4YTEY2MF194186 | 1GC4YTEY2MF193510

1GC4YTEY2MF147224 | 1GC4YTEY2MF165979 | 1GC4YTEY2MF130200 | 1GC4YTEY2MF167800 | 1GC4YTEY2MF118435; 1GC4YTEY2MF147370; 1GC4YTEY2MF111968 | 1GC4YTEY2MF116815 | 1GC4YTEY2MF104275 | 1GC4YTEY2MF156036 | 1GC4YTEY2MF134988 | 1GC4YTEY2MF114434 | 1GC4YTEY2MF169580 | 1GC4YTEY2MF105345 | 1GC4YTEY2MF174021 | 1GC4YTEY2MF103725; 1GC4YTEY2MF148776 | 1GC4YTEY2MF101280 | 1GC4YTEY2MF165884; 1GC4YTEY2MF114577 | 1GC4YTEY2MF131878 | 1GC4YTEY2MF193751; 1GC4YTEY2MF185536 | 1GC4YTEY2MF165111

1GC4YTEY2MF190056 | 1GC4YTEY2MF111081 | 1GC4YTEY2MF139978 | 1GC4YTEY2MF145084 | 1GC4YTEY2MF162791; 1GC4YTEY2MF114840 | 1GC4YTEY2MF138829 | 1GC4YTEY2MF174617; 1GC4YTEY2MF192650; 1GC4YTEY2MF172723 | 1GC4YTEY2MF136837

1GC4YTEY2MF172172; 1GC4YTEY2MF162919; 1GC4YTEY2MF161866 | 1GC4YTEY2MF161057; 1GC4YTEY2MF186962 | 1GC4YTEY2MF178845; 1GC4YTEY2MF169322; 1GC4YTEY2MF168221 | 1GC4YTEY2MF105250; 1GC4YTEY2MF128513 | 1GC4YTEY2MF153007

1GC4YTEY2MF187481 | 1GC4YTEY2MF185925; 1GC4YTEY2MF130939; 1GC4YTEY2MF108424 | 1GC4YTEY2MF119939; 1GC4YTEY2MF149491 | 1GC4YTEY2MF111730; 1GC4YTEY2MF198447 | 1GC4YTEY2MF171586 | 1GC4YTEY2MF153010; 1GC4YTEY2MF101487; 1GC4YTEY2MF125787; 1GC4YTEY2MF111095; 1GC4YTEY2MF146476 | 1GC4YTEY2MF129953; 1GC4YTEY2MF193989

1GC4YTEY2MF155873; 1GC4YTEY2MF178179 | 1GC4YTEY2MF140225 | 1GC4YTEY2MF116071

1GC4YTEY2MF155369 | 1GC4YTEY2MF156344; 1GC4YTEY2MF154142; 1GC4YTEY2MF167568; 1GC4YTEY2MF178909 | 1GC4YTEY2MF183107 | 1GC4YTEY2MF159678; 1GC4YTEY2MF174570 | 1GC4YTEY2MF115440; 1GC4YTEY2MF110917 | 1GC4YTEY2MF178067; 1GC4YTEY2MF140547; 1GC4YTEY2MF156439 | 1GC4YTEY2MF192034 | 1GC4YTEY2MF190767; 1GC4YTEY2MF157686 | 1GC4YTEY2MF138202 | 1GC4YTEY2MF153136 | 1GC4YTEY2MF170387 | 1GC4YTEY2MF184287 | 1GC4YTEY2MF158322 | 1GC4YTEY2MF153685; 1GC4YTEY2MF163598 | 1GC4YTEY2MF120041; 1GC4YTEY2MF182085 | 1GC4YTEY2MF117995 | 1GC4YTEY2MF103515; 1GC4YTEY2MF164685 | 1GC4YTEY2MF129094; 1GC4YTEY2MF122453 | 1GC4YTEY2MF116507 | 1GC4YTEY2MF178618 | 1GC4YTEY2MF130875; 1GC4YTEY2MF120959; 1GC4YTEY2MF113056 | 1GC4YTEY2MF184810; 1GC4YTEY2MF156747 | 1GC4YTEY2MF196911 | 1GC4YTEY2MF186802 | 1GC4YTEY2MF108018 | 1GC4YTEY2MF102669; 1GC4YTEY2MF167876 | 1GC4YTEY2MF109055; 1GC4YTEY2MF155825 | 1GC4YTEY2MF183771 | 1GC4YTEY2MF103658; 1GC4YTEY2MF145702 | 1GC4YTEY2MF169742 | 1GC4YTEY2MF137759 | 1GC4YTEY2MF183561 | 1GC4YTEY2MF135736 | 1GC4YTEY2MF123294 | 1GC4YTEY2MF101232 | 1GC4YTEY2MF140600 | 1GC4YTEY2MF174102 | 1GC4YTEY2MF135252 | 1GC4YTEY2MF151466; 1GC4YTEY2MF126373; 1GC4YTEY2MF170292; 1GC4YTEY2MF186783; 1GC4YTEY2MF101294 | 1GC4YTEY2MF147434 | 1GC4YTEY2MF196746 | 1GC4YTEY2MF133520; 1GC4YTEY2MF101943

1GC4YTEY2MF107645 | 1GC4YTEY2MF167621 | 1GC4YTEY2MF144338; 1GC4YTEY2MF111064 | 1GC4YTEY2MF188324 | 1GC4YTEY2MF187058 | 1GC4YTEY2MF108763; 1GC4YTEY2MF121822 | 1GC4YTEY2MF138314 | 1GC4YTEY2MF178943; 1GC4YTEY2MF185522 | 1GC4YTEY2MF143027 | 1GC4YTEY2MF134196; 1GC4YTEY2MF171555; 1GC4YTEY2MF150673 | 1GC4YTEY2MF137549 | 1GC4YTEY2MF113929 | 1GC4YTEY2MF103188 | 1GC4YTEY2MF111680; 1GC4YTEY2MF182541 | 1GC4YTEY2MF148258 | 1GC4YTEY2MF125580 | 1GC4YTEY2MF185181 | 1GC4YTEY2MF187898 | 1GC4YTEY2MF104082; 1GC4YTEY2MF122520 | 1GC4YTEY2MF155551 | 1GC4YTEY2MF160667 | 1GC4YTEY2MF105930; 1GC4YTEY2MF153489 | 1GC4YTEY2MF199131 | 1GC4YTEY2MF110710 | 1GC4YTEY2MF144890; 1GC4YTEY2MF155582; 1GC4YTEY2MF168218 | 1GC4YTEY2MF195970 | 1GC4YTEY2MF131024 | 1GC4YTEY2MF137308 | 1GC4YTEY2MF141567; 1GC4YTEY2MF158403 | 1GC4YTEY2MF116524; 1GC4YTEY2MF135042 | 1GC4YTEY2MF154416 | 1GC4YTEY2MF117589; 1GC4YTEY2MF194835 | 1GC4YTEY2MF190011; 1GC4YTEY2MF146882 | 1GC4YTEY2MF132271; 1GC4YTEY2MF144470 | 1GC4YTEY2MF167389 | 1GC4YTEY2MF177114; 1GC4YTEY2MF153413 | 1GC4YTEY2MF187335; 1GC4YTEY2MF173645 | 1GC4YTEY2MF158367

1GC4YTEY2MF106950 | 1GC4YTEY2MF109802 | 1GC4YTEY2MF171328 | 1GC4YTEY2MF134635; 1GC4YTEY2MF181910 | 1GC4YTEY2MF107144 | 1GC4YTEY2MF138071 | 1GC4YTEY2MF180725 | 1GC4YTEY2MF185276 | 1GC4YTEY2MF138328 | 1GC4YTEY2MF158515

1GC4YTEY2MF173841; 1GC4YTEY2MF101523 | 1GC4YTEY2MF117298 | 1GC4YTEY2MF136496 | 1GC4YTEY2MF183527; 1GC4YTEY2MF119777 | 1GC4YTEY2MF146414 | 1GC4YTEY2MF120931 | 1GC4YTEY2MF150012 | 1GC4YTEY2MF117771; 1GC4YTEY2MF106608; 1GC4YTEY2MF139785; 1GC4YTEY2MF158157 | 1GC4YTEY2MF137714 | 1GC4YTEY2MF106107; 1GC4YTEY2MF131914 | 1GC4YTEY2MF137020

1GC4YTEY2MF181275; 1GC4YTEY2MF119410

1GC4YTEY2MF112134; 1GC4YTEY2MF148552 | 1GC4YTEY2MF180904 | 1GC4YTEY2MF132772 | 1GC4YTEY2MF192258 | 1GC4YTEY2MF172978; 1GC4YTEY2MF190400; 1GC4YTEY2MF184161 | 1GC4YTEY2MF106348 | 1GC4YTEY2MF166534 | 1GC4YTEY2MF133825 | 1GC4YTEY2MF183723 | 1GC4YTEY2MF107970 | 1GC4YTEY2MF132917 | 1GC4YTEY2MF158319; 1GC4YTEY2MF100503 | 1GC4YTEY2MF165173; 1GC4YTEY2MF154772; 1GC4YTEY2MF129502; 1GC4YTEY2MF164153 | 1GC4YTEY2MF128348 | 1GC4YTEY2MF190168 | 1GC4YTEY2MF191997 | 1GC4YTEY2MF150379; 1GC4YTEY2MF197170 | 1GC4YTEY2MF183673 | 1GC4YTEY2MF158921 | 1GC4YTEY2MF171748 | 1GC4YTEY2MF141262; 1GC4YTEY2MF129435 | 1GC4YTEY2MF131444; 1GC4YTEY2MF164802 | 1GC4YTEY2MF165321 | 1GC4YTEY2MF100243 | 1GC4YTEY2MF116362 | 1GC4YTEY2MF111209 | 1GC4YTEY2MF199162 | 1GC4YTEY2MF133811 | 1GC4YTEY2MF157297; 1GC4YTEY2MF185147 | 1GC4YTEY2MF195676; 1GC4YTEY2MF147109; 1GC4YTEY2MF110769

1GC4YTEY2MF107497 | 1GC4YTEY2MF184077

1GC4YTEY2MF108956 | 1GC4YTEY2MF136658 | 1GC4YTEY2MF125319; 1GC4YTEY2MF130472 | 1GC4YTEY2MF198075; 1GC4YTEY2MF166131 | 1GC4YTEY2MF106172 | 1GC4YTEY2MF198996 | 1GC4YTEY2MF122016; 1GC4YTEY2MF123196; 1GC4YTEY2MF180675; 1GC4YTEY2MF111002 | 1GC4YTEY2MF198707 | 1GC4YTEY2MF150608 | 1GC4YTEY2MF180093; 1GC4YTEY2MF188811; 1GC4YTEY2MF185231; 1GC4YTEY2MF133324; 1GC4YTEY2MF143108 | 1GC4YTEY2MF159406; 1GC4YTEY2MF164380; 1GC4YTEY2MF172558 | 1GC4YTEY2MF119911 | 1GC4YTEY2MF192485 | 1GC4YTEY2MF100310 | 1GC4YTEY2MF188288 | 1GC4YTEY2MF174391 | 1GC4YTEY2MF114563 | 1GC4YTEY2MF157638; 1GC4YTEY2MF159308 | 1GC4YTEY2MF137289; 1GC4YTEY2MF127765 | 1GC4YTEY2MF175444; 1GC4YTEY2MF198660; 1GC4YTEY2MF160474 | 1GC4YTEY2MF130102; 1GC4YTEY2MF106852

1GC4YTEY2MF172642; 1GC4YTEY2MF101411; 1GC4YTEY2MF118001 | 1GC4YTEY2MF151192; 1GC4YTEY2MF189974

1GC4YTEY2MF189392 | 1GC4YTEY2MF128589 | 1GC4YTEY2MF146347 | 1GC4YTEY2MF160913 | 1GC4YTEY2MF162743 | 1GC4YTEY2MF148132; 1GC4YTEY2MF141018 | 1GC4YTEY2MF130603 | 1GC4YTEY2MF103059; 1GC4YTEY2MF169739

1GC4YTEY2MF184399 | 1GC4YTEY2MF159938; 1GC4YTEY2MF154576

1GC4YTEY2MF158594 | 1GC4YTEY2MF133453; 1GC4YTEY2MF128110 | 1GC4YTEY2MF115308; 1GC4YTEY2MF145862 | 1GC4YTEY2MF150513

1GC4YTEY2MF107502; 1GC4YTEY2MF130729 | 1GC4YTEY2MF160653; 1GC4YTEY2MF150852; 1GC4YTEY2MF188422 | 1GC4YTEY2MF158465 | 1GC4YTEY2MF117897 | 1GC4YTEY2MF127698 | 1GC4YTEY2MF140161 | 1GC4YTEY2MF138331 | 1GC4YTEY2MF167683; 1GC4YTEY2MF121352 | 1GC4YTEY2MF157042 | 1GC4YTEY2MF195614 | 1GC4YTEY2MF170521; 1GC4YTEY2MF175475; 1GC4YTEY2MF106737 | 1GC4YTEY2MF174116; 1GC4YTEY2MF121058; 1GC4YTEY2MF110190 | 1GC4YTEY2MF190817 | 1GC4YTEY2MF163178; 1GC4YTEY2MF156246 | 1GC4YTEY2MF152326; 1GC4YTEY2MF178229 | 1GC4YTEY2MF189960 | 1GC4YTEY2MF104681 | 1GC4YTEY2MF164606; 1GC4YTEY2MF153900 | 1GC4YTEY2MF188789 | 1GC4YTEY2MF169093; 1GC4YTEY2MF192003; 1GC4YTEY2MF139530 | 1GC4YTEY2MF155534 | 1GC4YTEY2MF129550 | 1GC4YTEY2MF180398 | 1GC4YTEY2MF117883 | 1GC4YTEY2MF103143 | 1GC4YTEY2MF166825 | 1GC4YTEY2MF198853

1GC4YTEY2MF101182 | 1GC4YTEY2MF164279 | 1GC4YTEY2MF175136 | 1GC4YTEY2MF196942; 1GC4YTEY2MF138393; 1GC4YTEY2MF143609; 1GC4YTEY2MF118967; 1GC4YTEY2MF133906 | 1GC4YTEY2MF187657 | 1GC4YTEY2MF193894 | 1GC4YTEY2MF119200 | 1GC4YTEY2MF112733 | 1GC4YTEY2MF191479 | 1GC4YTEY2MF185617; 1GC4YTEY2MF112764 | 1GC4YTEY2MF146560 | 1GC4YTEY2MF148261 | 1GC4YTEY2MF168042 | 1GC4YTEY2MF124137 | 1GC4YTEY2MF121366; 1GC4YTEY2MF131105; 1GC4YTEY2MF130083

1GC4YTEY2MF153492 | 1GC4YTEY2MF131170 | 1GC4YTEY2MF102381 | 1GC4YTEY2MF139107 | 1GC4YTEY2MF145330 | 1GC4YTEY2MF123313 | 1GC4YTEY2MF161835 | 1GC4YTEY2MF117544 | 1GC4YTEY2MF167103 | 1GC4YTEY2MF193118; 1GC4YTEY2MF166808 | 1GC4YTEY2MF182183 | 1GC4YTEY2MF191496 | 1GC4YTEY2MF102929 | 1GC4YTEY2MF161723; 1GC4YTEY2MF197332; 1GC4YTEY2MF176612 | 1GC4YTEY2MF118094 | 1GC4YTEY2MF134781 | 1GC4YTEY2MF169370 | 1GC4YTEY2MF120637; 1GC4YTEY2MF184922 | 1GC4YTEY2MF190042 | 1GC4YTEY2MF145277; 1GC4YTEY2MF192986 | 1GC4YTEY2MF178134; 1GC4YTEY2MF194964 | 1GC4YTEY2MF131346; 1GC4YTEY2MF162998; 1GC4YTEY2MF152049; 1GC4YTEY2MF146574; 1GC4YTEY2MF145750 | 1GC4YTEY2MF158823 | 1GC4YTEY2MF107757

1GC4YTEY2MF140371; 1GC4YTEY2MF174150; 1GC4YTEY2MF137809 | 1GC4YTEY2MF124557 | 1GC4YTEY2MF193572 | 1GC4YTEY2MF142279; 1GC4YTEY2MF194270; 1GC4YTEY2MF198738 | 1GC4YTEY2MF177324 | 1GC4YTEY2MF129239 | 1GC4YTEY2MF100551; 1GC4YTEY2MF139995 | 1GC4YTEY2MF197945

1GC4YTEY2MF158725; 1GC4YTEY2MF105877; 1GC4YTEY2MF160961; 1GC4YTEY2MF129838 | 1GC4YTEY2MF170468 | 1GC4YTEY2MF106253; 1GC4YTEY2MF159468; 1GC4YTEY2MF171846; 1GC4YTEY2MF161771; 1GC4YTEY2MF183754; 1GC4YTEY2MF109847; 1GC4YTEY2MF145764 | 1GC4YTEY2MF175279; 1GC4YTEY2MF115793

1GC4YTEY2MF188291 | 1GC4YTEY2MF196214 | 1GC4YTEY2MF191367 | 1GC4YTEY2MF181809 | 1GC4YTEY2MF118886 | 1GC4YTEY2MF129399 | 1GC4YTEY2MF128950 | 1GC4YTEY2MF170230; 1GC4YTEY2MF139480 | 1GC4YTEY2MF175945 | 1GC4YTEY2MF127474; 1GC4YTEY2MF120766 | 1GC4YTEY2MF126549 | 1GC4YTEY2MF163195 | 1GC4YTEY2MF162175; 1GC4YTEY2MF140497 | 1GC4YTEY2MF145411 | 1GC4YTEY2MF152875; 1GC4YTEY2MF117012 | 1GC4YTEY2MF166503

1GC4YTEY2MF146722; 1GC4YTEY2MF187643 | 1GC4YTEY2MF175556; 1GC4YTEY2MF138037

1GC4YTEY2MF179025; 1GC4YTEY2MF102560 | 1GC4YTEY2MF195239 | 1GC4YTEY2MF193913 | 1GC4YTEY2MF169692 | 1GC4YTEY2MF125532

1GC4YTEY2MF109704 | 1GC4YTEY2MF108472; 1GC4YTEY2MF136949; 1GC4YTEY2MF197671; 1GC4YTEY2MF141701; 1GC4YTEY2MF149264

1GC4YTEY2MF122551; 1GC4YTEY2MF104258; 1GC4YTEY2MF198092 | 1GC4YTEY2MF169000 | 1GC4YTEY2MF129712; 1GC4YTEY2MF122906 | 1GC4YTEY2MF198285; 1GC4YTEY2MF190297 | 1GC4YTEY2MF173757 | 1GC4YTEY2MF122890 | 1GC4YTEY2MF131220 | 1GC4YTEY2MF183270; 1GC4YTEY2MF185987 | 1GC4YTEY2MF114143 | 1GC4YTEY2MF193216; 1GC4YTEY2MF179235; 1GC4YTEY2MF133033 | 1GC4YTEY2MF117513 | 1GC4YTEY2MF186024 | 1GC4YTEY2MF122999; 1GC4YTEY2MF148499 | 1GC4YTEY2MF184483 | 1GC4YTEY2MF156893 | 1GC4YTEY2MF117186 | 1GC4YTEY2MF124719 | 1GC4YTEY2MF146106; 1GC4YTEY2MF146784 | 1GC4YTEY2MF143495 | 1GC4YTEY2MF178599; 1GC4YTEY2MF155226; 1GC4YTEY2MF118726 | 1GC4YTEY2MF122825 | 1GC4YTEY2MF152472 | 1GC4YTEY2MF130553; 1GC4YTEY2MF107015 | 1GC4YTEY2MF166095; 1GC4YTEY2MF126647 | 1GC4YTEY2MF117723 | 1GC4YTEY2MF183334

1GC4YTEY2MF113493 | 1GC4YTEY2MF168381 | 1GC4YTEY2MF190199 | 1GC4YTEY2MF158496 | 1GC4YTEY2MF175007 | 1GC4YTEY2MF177999 | 1GC4YTEY2MF165223 | 1GC4YTEY2MF132433

1GC4YTEY2MF136529 | 1GC4YTEY2MF188663; 1GC4YTEY2MF125367 | 1GC4YTEY2MF166162; 1GC4YTEY2MF145540 | 1GC4YTEY2MF187061 | 1GC4YTEY2MF190896 | 1GC4YTEY2MF168767; 1GC4YTEY2MF114966 | 1GC4YTEY2MF113574

1GC4YTEY2MF116605; 1GC4YTEY2MF154366 | 1GC4YTEY2MF145490 | 1GC4YTEY2MF194060 | 1GC4YTEY2MF112151 | 1GC4YTEY2MF139561; 1GC4YTEY2MF121805; 1GC4YTEY2MF128933; 1GC4YTEY2MF114207; 1GC4YTEY2MF183219; 1GC4YTEY2MF122100 | 1GC4YTEY2MF153041 | 1GC4YTEY2MF198304 | 1GC4YTEY2MF142427 | 1GC4YTEY2MF146896 | 1GC4YTEY2MF187044; 1GC4YTEY2MF123229; 1GC4YTEY2MF174326 | 1GC4YTEY2MF102090; 1GC4YTEY2MF112652 | 1GC4YTEY2MF125854 | 1GC4YTEY2MF135980 | 1GC4YTEY2MF149930; 1GC4YTEY2MF170633 | 1GC4YTEY2MF126969; 1GC4YTEY2MF199114 | 1GC4YTEY2MF174066 | 1GC4YTEY2MF109119

1GC4YTEY2MF191384 | 1GC4YTEY2MF126454 | 1GC4YTEY2MF124798 | 1GC4YTEY2MF116104 | 1GC4YTEY2MF153668 | 1GC4YTEY2MF134859; 1GC4YTEY2MF199663 | 1GC4YTEY2MF153234; 1GC4YTEY2MF133808; 1GC4YTEY2MF187531 | 1GC4YTEY2MF119892 | 1GC4YTEY2MF182409 | 1GC4YTEY2MF102509 | 1GC4YTEY2MF188601 | 1GC4YTEY2MF142329 | 1GC4YTEY2MF128804; 1GC4YTEY2MF135218 | 1GC4YTEY2MF113140 | 1GC4YTEY2MF137258

1GC4YTEY2MF123165 | 1GC4YTEY2MF163990 | 1GC4YTEY2MF158630 | 1GC4YTEY2MF174827 | 1GC4YTEY2MF136191 | 1GC4YTEY2MF194690 | 1GC4YTEY2MF150320 | 1GC4YTEY2MF153332; 1GC4YTEY2MF165464

1GC4YTEY2MF178005 | 1GC4YTEY2MF147756 | 1GC4YTEY2MF196939; 1GC4YTEY2MF142105 | 1GC4YTEY2MF144498 | 1GC4YTEY2MF108049 | 1GC4YTEY2MF135400 | 1GC4YTEY2MF163259 | 1GC4YTEY2MF173709 | 1GC4YTEY2MF153945

1GC4YTEY2MF163455 | 1GC4YTEY2MF145876; 1GC4YTEY2MF147482; 1GC4YTEY2MF151628 | 1GC4YTEY2MF131234 | 1GC4YTEY2MF153573 | 1GC4YTEY2MF166064 | 1GC4YTEY2MF172608 | 1GC4YTEY2MF154478; 1GC4YTEY2MF198108 | 1GC4YTEY2MF160989; 1GC4YTEY2MF111520 | 1GC4YTEY2MF193149; 1GC4YTEY2MF153816 | 1GC4YTEY2MF132108; 1GC4YTEY2MF182491 | 1GC4YTEY2MF143920; 1GC4YTEY2MF196360; 1GC4YTEY2MF163049 | 1GC4YTEY2MF197251; 1GC4YTEY2MF107323 | 1GC4YTEY2MF140435; 1GC4YTEY2MF149815; 1GC4YTEY2MF111114 | 1GC4YTEY2MF150690 | 1GC4YTEY2MF111470 | 1GC4YTEY2MF135574 | 1GC4YTEY2MF187786 | 1GC4YTEY2MF186007 | 1GC4YTEY2MF151046 | 1GC4YTEY2MF182216; 1GC4YTEY2MF103787; 1GC4YTEY2MF172544 | 1GC4YTEY2MF129306; 1GC4YTEY2MF170826 | 1GC4YTEY2MF139298; 1GC4YTEY2MF109198 | 1GC4YTEY2MF158059

1GC4YTEY2MF135302 | 1GC4YTEY2MF170342

1GC4YTEY2MF147899 | 1GC4YTEY2MF157624; 1GC4YTEY2MF149104 | 1GC4YTEY2MF133792 | 1GC4YTEY2MF188551 | 1GC4YTEY2MF131153; 1GC4YTEY2MF149216 | 1GC4YTEY2MF135588 | 1GC4YTEY2MF145473; 1GC4YTEY2MF179753 | 1GC4YTEY2MF157655 | 1GC4YTEY2MF133422 | 1GC4YTEY2MF110383

1GC4YTEY2MF105703

1GC4YTEY2MF132223 | 1GC4YTEY2MF100176 | 1GC4YTEY2MF122114 | 1GC4YTEY2MF124235 | 1GC4YTEY2MF182703; 1GC4YTEY2MF136630 | 1GC4YTEY2MF190395 | 1GC4YTEY2MF100520

1GC4YTEY2MF139317 | 1GC4YTEY2MF128365 | 1GC4YTEY2MF144923 | 1GC4YTEY2MF161219 | 1GC4YTEY2MF125112; 1GC4YTEY2MF132352 | 1GC4YTEY2MF130066; 1GC4YTEY2MF152343 | 1GC4YTEY2MF138376 | 1GC4YTEY2MF178182; 1GC4YTEY2MF162287 | 1GC4YTEY2MF175749; 1GC4YTEY2MF120539; 1GC4YTEY2MF107225; 1GC4YTEY2MF176710 | 1GC4YTEY2MF171197; 1GC4YTEY2MF164475; 1GC4YTEY2MF177971 | 1GC4YTEY2MF119746 | 1GC4YTEY2MF199890 | 1GC4YTEY2MF104549

1GC4YTEY2MF195791 | 1GC4YTEY2MF189411

1GC4YTEY2MF142010 | 1GC4YTEY2MF156926 | 1GC4YTEY2MF153377; 1GC4YTEY2MF121108 | 1GC4YTEY2MF199825; 1GC4YTEY2MF114711 | 1GC4YTEY2MF111713 | 1GC4YTEY2MF115969 | 1GC4YTEY2MF176349 | 1GC4YTEY2MF198710 | 1GC4YTEY2MF111453 | 1GC4YTEY2MF194298; 1GC4YTEY2MF132156; 1GC4YTEY2MF124901 | 1GC4YTEY2MF118452 | 1GC4YTEY2MF172897 | 1GC4YTEY2MF172236 | 1GC4YTEY2MF101926 | 1GC4YTEY2MF139172; 1GC4YTEY2MF135493 | 1GC4YTEY2MF115101; 1GC4YTEY2MF192907; 1GC4YTEY2MF103546; 1GC4YTEY2MF117706; 1GC4YTEY2MF109380; 1GC4YTEY2MF121528 | 1GC4YTEY2MF194012; 1GC4YTEY2MF112280 | 1GC4YTEY2MF146705 | 1GC4YTEY2MF188033 | 1GC4YTEY2MF120170; 1GC4YTEY2MF101375; 1GC4YTEY2MF107600; 1GC4YTEY2MF167084; 1GC4YTEY2MF106317 | 1GC4YTEY2MF168204; 1GC4YTEY2MF142296 | 1GC4YTEY2MF175993 | 1GC4YTEY2MF103322

1GC4YTEY2MF109671; 1GC4YTEY2MF187982; 1GC4YTEY2MF125062

1GC4YTEY2MF125756; 1GC4YTEY2MF106043 | 1GC4YTEY2MF169014 | 1GC4YTEY2MF146977; 1GC4YTEY2MF187433 | 1GC4YTEY2MF184158 | 1GC4YTEY2MF164752; 1GC4YTEY2MF127250 | 1GC4YTEY2MF111744; 1GC4YTEY2MF194947; 1GC4YTEY2MF138619; 1GC4YTEY2MF196908; 1GC4YTEY2MF129421; 1GC4YTEY2MF112215 | 1GC4YTEY2MF185049 | 1GC4YTEY2MF145604 | 1GC4YTEY2MF127331 | 1GC4YTEY2MF176920 | 1GC4YTEY2MF165612; 1GC4YTEY2MF120315; 1GC4YTEY2MF100887 | 1GC4YTEY2MF150219 | 1GC4YTEY2MF188016; 1GC4YTEY2MF137857 | 1GC4YTEY2MF179283 | 1GC4YTEY2MF189005 | 1GC4YTEY2MF153749 | 1GC4YTEY2MF147787; 1GC4YTEY2MF162712 | 1GC4YTEY2MF141634 | 1GC4YTEY2MF126793 | 1GC4YTEY2MF125997 | 1GC4YTEY2MF168879

1GC4YTEY2MF192132 | 1GC4YTEY2MF149958; 1GC4YTEY2MF126292 | 1GC4YTEY2MF103935 | 1GC4YTEY2MF123750 | 1GC4YTEY2MF135168; 1GC4YTEY2MF124445; 1GC4YTEY2MF171913 | 1GC4YTEY2MF131069; 1GC4YTEY2MF137504; 1GC4YTEY2MF158739; 1GC4YTEY2MF140077 | 1GC4YTEY2MF152228 | 1GC4YTEY2MF130021 | 1GC4YTEY2MF145019 | 1GC4YTEY2MF159230 | 1GC4YTEY2MF184693 | 1GC4YTEY2MF196570; 1GC4YTEY2MF123019 | 1GC4YTEY2MF162855; 1GC4YTEY2MF143674; 1GC4YTEY2MF112540 | 1GC4YTEY2MF148826 | 1GC4YTEY2MF199372; 1GC4YTEY2MF190607; 1GC4YTEY2MF188856; 1GC4YTEY2MF140970; 1GC4YTEY2MF102851 | 1GC4YTEY2MF151760 | 1GC4YTEY2MF141276; 1GC4YTEY2MF133890 | 1GC4YTEY2MF122940 | 1GC4YTEY2MF129113 | 1GC4YTEY2MF164346 | 1GC4YTEY2MF189215 | 1GC4YTEY2MF120203 | 1GC4YTEY2MF160393; 1GC4YTEY2MF106754 | 1GC4YTEY2MF126406 | 1GC4YTEY2MF161124; 1GC4YTEY2MF157428 | 1GC4YTEY2MF126101; 1GC4YTEY2MF194527 | 1GC4YTEY2MF155159 | 1GC4YTEY2MF185858 | 1GC4YTEY2MF177937; 1GC4YTEY2MF161107 | 1GC4YTEY2MF199257

1GC4YTEY2MF174410; 1GC4YTEY2MF136742; 1GC4YTEY2MF194348; 1GC4YTEY2MF163505 | 1GC4YTEY2MF169952 | 1GC4YTEY2MF138118 | 1GC4YTEY2MF113171; 1GC4YTEY2MF192535 | 1GC4YTEY2MF137065 | 1GC4YTEY2MF103854; 1GC4YTEY2MF153119 | 1GC4YTEY2MF194477 | 1GC4YTEY2MF167442 | 1GC4YTEY2MF182619 | 1GC4YTEY2MF122324; 1GC4YTEY2MF128317; 1GC4YTEY2MF103191 | 1GC4YTEY2MF191059 | 1GC4YTEY2MF104244 | 1GC4YTEY2MF134392 | 1GC4YTEY2MF114739; 1GC4YTEY2MF122579; 1GC4YTEY2MF172124 | 1GC4YTEY2MF161978; 1GC4YTEY2MF131038 | 1GC4YTEY2MF108276 | 1GC4YTEY2MF128723 | 1GC4YTEY2MF153783; 1GC4YTEY2MF191594 | 1GC4YTEY2MF161205 | 1GC4YTEY2MF182295 | 1GC4YTEY2MF166985 | 1GC4YTEY2MF139141 | 1GC4YTEY2MF171782 | 1GC4YTEY2MF190476 | 1GC4YTEY2MF108195; 1GC4YTEY2MF160541 | 1GC4YTEY2MF164072; 1GC4YTEY2MF143416; 1GC4YTEY2MF176755; 1GC4YTEY2MF104714; 1GC4YTEY2MF105006 | 1GC4YTEY2MF171393; 1GC4YTEY2MF182653; 1GC4YTEY2MF121500; 1GC4YTEY2MF187500; 1GC4YTEY2MF198352; 1GC4YTEY2MF186380

1GC4YTEY2MF134599; 1GC4YTEY2MF177050; 1GC4YTEY2MF152908; 1GC4YTEY2MF152018 | 1GC4YTEY2MF147403 | 1GC4YTEY2MF139432 | 1GC4YTEY2MF199226 | 1GC4YTEY2MF133923 | 1GC4YTEY2MF159292; 1GC4YTEY2MF102364; 1GC4YTEY2MF142511; 1GC4YTEY2MF104101 | 1GC4YTEY2MF157610; 1GC4YTEY2MF165061 | 1GC4YTEY2MF138152 | 1GC4YTEY2MF153167

1GC4YTEY2MF174472 | 1GC4YTEY2MF146655 | 1GC4YTEY2MF101053 | 1GC4YTEY2MF133775; 1GC4YTEY2MF137003 | 1GC4YTEY2MF181339; 1GC4YTEY2MF117902; 1GC4YTEY2MF143206; 1GC4YTEY2MF102185 | 1GC4YTEY2MF154643 | 1GC4YTEY2MF136157 | 1GC4YTEY2MF185150 | 1GC4YTEY2MF159941 | 1GC4YTEY2MF154884 | 1GC4YTEY2MF164623; 1GC4YTEY2MF130147 | 1GC4YTEY2MF137387 | 1GC4YTEY2MF196407

1GC4YTEY2MF143450; 1GC4YTEY2MF186296 | 1GC4YTEY2MF113753 | 1GC4YTEY2MF116894 | 1GC4YTEY2MF155517 | 1GC4YTEY2MF181129; 1GC4YTEY2MF177985 | 1GC4YTEY2MF188484 | 1GC4YTEY2MF141195; 1GC4YTEY2MF183298 | 1GC4YTEY2MF130214 | 1GC4YTEY2MF102039 | 1GC4YTEY2MF136126; 1GC4YTEY2MF175296 | 1GC4YTEY2MF110674; 1GC4YTEY2MF197850 | 1GC4YTEY2MF181664; 1GC4YTEY2MF101599

1GC4YTEY2MF162371 | 1GC4YTEY2MF119228 | 1GC4YTEY2MF176268; 1GC4YTEY2MF148762 | 1GC4YTEY2MF173547; 1GC4YTEY2MF181583 | 1GC4YTEY2MF145523 | 1GC4YTEY2MF121867; 1GC4YTEY2MF184404

1GC4YTEY2MF163052; 1GC4YTEY2MF168607; 1GC4YTEY2MF192230 | 1GC4YTEY2MF198772; 1GC4YTEY2MF169935 | 1GC4YTEY2MF174620 | 1GC4YTEY2MF159020 | 1GC4YTEY2MF169546 | 1GC4YTEY2MF133839; 1GC4YTEY2MF182314; 1GC4YTEY2MF165643; 1GC4YTEY2MF159390; 1GC4YTEY2MF198769; 1GC4YTEY2MF187979

1GC4YTEY2MF117950; 1GC4YTEY2MF157736 | 1GC4YTEY2MF126275 | 1GC4YTEY2MF150625

1GC4YTEY2MF126518; 1GC4YTEY2MF191272

1GC4YTEY2MF166338 | 1GC4YTEY2MF181860 | 1GC4YTEY2MF101165 | 1GC4YTEY2MF172298 | 1GC4YTEY2MF165495

1GC4YTEY2MF161785 | 1GC4YTEY2MF156604 | 1GC4YTEY2MF160152 | 1GC4YTEY2MF131900 | 1GC4YTEY2MF168154 | 1GC4YTEY2MF120797 | 1GC4YTEY2MF122033 | 1GC4YTEY2MF142976 | 1GC4YTEY2MF146493; 1GC4YTEY2MF168347; 1GC4YTEY2MF188243 | 1GC4YTEY2MF195001; 1GC4YTEY2MF192891; 1GC4YTEY2MF172222 | 1GC4YTEY2MF183124; 1GC4YTEY2MF128463; 1GC4YTEY2MF125028 | 1GC4YTEY2MF182684 | 1GC4YTEY2MF129032 | 1GC4YTEY2MF157106 | 1GC4YTEY2MF110271 | 1GC4YTEY2MF192941 | 1GC4YTEY2MF164492 | 1GC4YTEY2MF127880; 1GC4YTEY2MF199940 | 1GC4YTEY2MF197007 | 1GC4YTEY2MF145103 | 1GC4YTEY2MF142542 | 1GC4YTEY2MF138359; 1GC4YTEY2MF148096 | 1GC4YTEY2MF164217 | 1GC4YTEY2MF120430 | 1GC4YTEY2MF168364; 1GC4YTEY2MF147773; 1GC4YTEY2MF132495; 1GC4YTEY2MF145649 | 1GC4YTEY2MF142783; 1GC4YTEY2MF123392; 1GC4YTEY2MF198416 | 1GC4YTEY2MF121349 | 1GC4YTEY2MF123991 | 1GC4YTEY2MF195337

1GC4YTEY2MF157056 | 1GC4YTEY2MF145683 | 1GC4YTEY2MF137373 | 1GC4YTEY2MF179770

1GC4YTEY2MF153721; 1GC4YTEY2MF199324; 1GC4YTEY2MF130231 | 1GC4YTEY2MF161477 | 1GC4YTEY2MF130715 | 1GC4YTEY2MF179722; 1GC4YTEY2MF130097 | 1GC4YTEY2MF150723 | 1GC4YTEY2MF134618 | 1GC4YTEY2MF130567 | 1GC4YTEY2MF161169 | 1GC4YTEY2MF137437 | 1GC4YTEY2MF196410 | 1GC4YTEY2MF168719 | 1GC4YTEY2MF129676 | 1GC4YTEY2MF189926; 1GC4YTEY2MF198643 | 1GC4YTEY2MF121769; 1GC4YTEY2MF103272; 1GC4YTEY2MF197928 | 1GC4YTEY2MF177856; 1GC4YTEY2MF185794

1GC4YTEY2MF155257 | 1GC4YTEY2MF139348; 1GC4YTEY2MF169112; 1GC4YTEY2MF135817 | 1GC4YTEY2MF192390 | 1GC4YTEY2MF108973 | 1GC4YTEY2MF121383; 1GC4YTEY2MF172513 | 1GC4YTEY2MF197797; 1GC4YTEY2MF129242; 1GC4YTEY2MF119603 | 1GC4YTEY2MF172561; 1GC4YTEY2MF188730 | 1GC4YTEY2MF186136 | 1GC4YTEY2MF160846 | 1GC4YTEY2MF195371; 1GC4YTEY2MF122307 | 1GC4YTEY2MF147563; 1GC4YTEY2MF117625 | 1GC4YTEY2MF196827; 1GC4YTEY2MF119181; 1GC4YTEY2MF119942 | 1GC4YTEY2MF164718 | 1GC4YTEY2MF177128; 1GC4YTEY2MF102137 | 1GC4YTEY2MF130522 | 1GC4YTEY2MF136708; 1GC4YTEY2MF165092 | 1GC4YTEY2MF108567 | 1GC4YTEY2MF148504 | 1GC4YTEY2MF132545

1GC4YTEY2MF120444; 1GC4YTEY2MF160538 | 1GC4YTEY2MF180658; 1GC4YTEY2MF178313; 1GC4YTEY2MF193054 | 1GC4YTEY2MF118676 | 1GC4YTEY2MF183804 | 1GC4YTEY2MF126499; 1GC4YTEY2MF178912; 1GC4YTEY2MF107922 | 1GC4YTEY2MF143285

1GC4YTEY2MF177095; 1GC4YTEY2MF124686; 1GC4YTEY2MF137342 | 1GC4YTEY2MF199369 | 1GC4YTEY2MF148115 | 1GC4YTEY2MF101070 | 1GC4YTEY2MF124011; 1GC4YTEY2MF129547 | 1GC4YTEY2MF156361; 1GC4YTEY2MF124784; 1GC4YTEY2MF170227

1GC4YTEY2MF148938 | 1GC4YTEY2MF119522 | 1GC4YTEY2MF165013; 1GC4YTEY2MF199405; 1GC4YTEY2MF161091 | 1GC4YTEY2MF158224 | 1GC4YTEY2MF193720; 1GC4YTEY2MF175931

1GC4YTEY2MF112859; 1GC4YTEY2MF104647; 1GC4YTEY2MF151869; 1GC4YTEY2MF134750 | 1GC4YTEY2MF151418 | 1GC4YTEY2MF159549 | 1GC4YTEY2MF123439

1GC4YTEY2MF162130 | 1GC4YTEY2MF111386 | 1GC4YTEY2MF192597 | 1GC4YTEY2MF113770 | 1GC4YTEY2MF114952; 1GC4YTEY2MF147725 | 1GC4YTEY2MF150060; 1GC4YTEY2MF161396 | 1GC4YTEY2MF127300 | 1GC4YTEY2MF167439; 1GC4YTEY2MF188954; 1GC4YTEY2MF175587 | 1GC4YTEY2MF132626

1GC4YTEY2MF122078 | 1GC4YTEY2MF180336 | 1GC4YTEY2MF128379; 1GC4YTEY2MF178053 | 1GC4YTEY2MF101621 | 1GC4YTEY2MF161480; 1GC4YTEY2MF172057 | 1GC4YTEY2MF161074; 1GC4YTEY2MF112716 | 1GC4YTEY2MF156652; 1GC4YTEY2MF165531 | 1GC4YTEY2MF155470 | 1GC4YTEY2MF159440; 1GC4YTEY2MF148373; 1GC4YTEY2MF115048 | 1GC4YTEY2MF167702 | 1GC4YTEY2MF133016 | 1GC4YTEY2MF181826; 1GC4YTEY2MF176223 | 1GC4YTEY2MF136885 | 1GC4YTEY2MF107306 | 1GC4YTEY2MF183463

1GC4YTEY2MF172141; 1GC4YTEY2MF165108 | 1GC4YTEY2MF186427 | 1GC4YTEY2MF146798 | 1GC4YTEY2MF171684 | 1GC4YTEY2MF131959 | 1GC4YTEY2MF125692 | 1GC4YTEY2MF152259 | 1GC4YTEY2MF176609; 1GC4YTEY2MF175461 | 1GC4YTEY2MF127278 | 1GC4YTEY2MF198948; 1GC4YTEY2MF179218 | 1GC4YTEY2MF115941; 1GC4YTEY2MF160734 | 1GC4YTEY2MF107449 | 1GC4YTEY2MF115857; 1GC4YTEY2MF195712 | 1GC4YTEY2MF193975 | 1GC4YTEY2MF197038; 1GC4YTEY2MF112862 | 1GC4YTEY2MF124705; 1GC4YTEY2MF106429; 1GC4YTEY2MF197198; 1GC4YTEY2MF189358 | 1GC4YTEY2MF180899 | 1GC4YTEY2MF175167 | 1GC4YTEY2MF123103; 1GC4YTEY2MF189795 | 1GC4YTEY2MF104812 | 1GC4YTEY2MF123599 | 1GC4YTEY2MF151399

1GC4YTEY2MF184970 | 1GC4YTEY2MF188582 | 1GC4YTEY2MF115132

1GC4YTEY2MF142752 | 1GC4YTEY2MF105863; 1GC4YTEY2MF150348 | 1GC4YTEY2MF166288

1GC4YTEY2MF182538; 1GC4YTEY2MF139933; 1GC4YTEY2MF130374; 1GC4YTEY2MF136773 | 1GC4YTEY2MF133999 | 1GC4YTEY2MF145361; 1GC4YTEY2MF192664; 1GC4YTEY2MF135008 | 1GC4YTEY2MF175184 | 1GC4YTEY2MF156537 | 1GC4YTEY2MF191501 | 1GC4YTEY2MF121013 | 1GC4YTEY2MF197394; 1GC4YTEY2MF146851; 1GC4YTEY2MF121254; 1GC4YTEY2MF119312; 1GC4YTEY2MF116751 | 1GC4YTEY2MF175119 | 1GC4YTEY2MF144484 | 1GC4YTEY2MF160409 | 1GC4YTEY2MF136286; 1GC4YTEY2MF154285 | 1GC4YTEY2MF163472 | 1GC4YTEY2MF197993 | 1GC4YTEY2MF168140 | 1GC4YTEY2MF131606; 1GC4YTEY2MF100629; 1GC4YTEY2MF100999 | 1GC4YTEY2MF189117 | 1GC4YTEY2MF171247 | 1GC4YTEY2MF184757 | 1GC4YTEY2MF177663; 1GC4YTEY2MF186976; 1GC4YTEY2MF116376; 1GC4YTEY2MF195127 | 1GC4YTEY2MF163746 | 1GC4YTEY2MF184418 | 1GC4YTEY2MF180272 | 1GC4YTEY2MF169837

1GC4YTEY2MF121853 | 1GC4YTEY2MF148308 | 1GC4YTEY2MF135865; 1GC4YTEY2MF105944; 1GC4YTEY2MF180062

1GC4YTEY2MF184323 | 1GC4YTEY2MF124087 | 1GC4YTEY2MF170339 | 1GC4YTEY2MF167117 | 1GC4YTEY2MF175802 | 1GC4YTEY2MF184564 | 1GC4YTEY2MF103627 | 1GC4YTEY2MF183592 | 1GC4YTEY2MF120234; 1GC4YTEY2MF149863; 1GC4YTEY2MF151743 | 1GC4YTEY2MF188632; 1GC4YTEY2MF106169 | 1GC4YTEY2MF121481 | 1GC4YTEY2MF117916; 1GC4YTEY2MF122288; 1GC4YTEY2MF143948; 1GC4YTEY2MF189084 | 1GC4YTEY2MF153704; 1GC4YTEY2MF101702; 1GC4YTEY2MF144209 | 1GC4YTEY2MF173192 | 1GC4YTEY2MF168882; 1GC4YTEY2MF171071 | 1GC4YTEY2MF116149; 1GC4YTEY2MF107760; 1GC4YTEY2MF155422; 1GC4YTEY2MF131928 | 1GC4YTEY2MF114868 | 1GC4YTEY2MF123652 | 1GC4YTEY2MF181924; 1GC4YTEY2MF124462 | 1GC4YTEY2MF164508 | 1GC4YTEY2MF121917; 1GC4YTEY2MF126244 | 1GC4YTEY2MF135185; 1GC4YTEY2MF143691; 1GC4YTEY2MF170714; 1GC4YTEY2MF128415 | 1GC4YTEY2MF186086 | 1GC4YTEY2MF140936

1GC4YTEY2MF120153; 1GC4YTEY2MF104535; 1GC4YTEY2MF123876 | 1GC4YTEY2MF182846 | 1GC4YTEY2MF178702; 1GC4YTEY2MF101084 | 1GC4YTEY2MF117169 | 1GC4YTEY2MF159762 | 1GC4YTEY2MF192423 | 1GC4YTEY2MF180109 | 1GC4YTEY2MF106723

1GC4YTEY2MF185777; 1GC4YTEY2MF103983 | 1GC4YTEY2MF163407 | 1GC4YTEY2MF146901 | 1GC4YTEY2MF132366

1GC4YTEY2MF178473; 1GC4YTEY2MF121156 | 1GC4YTEY2MF148664; 1GC4YTEY2MF119682

1GC4YTEY2MF168025 | 1GC4YTEY2MF160135; 1GC4YTEY2MF179591 | 1GC4YTEY2MF184631 | 1GC4YTEY2MF130486 | 1GC4YTEY2MF189277 | 1GC4YTEY2MF174245; 1GC4YTEY2MF185830 | 1GC4YTEY2MF107046

1GC4YTEY2MF164055 | 1GC4YTEY2MF193815 | 1GC4YTEY2MF118533; 1GC4YTEY2MF196147; 1GC4YTEY2MF199730 | 1GC4YTEY2MF184581; 1GC4YTEY2MF147305; 1GC4YTEY2MF150494 | 1GC4YTEY2MF197024; 1GC4YTEY2MF107385 | 1GC4YTEY2MF118922 | 1GC4YTEY2MF169336 | 1GC4YTEY2MF147630 | 1GC4YTEY2MF164976 | 1GC4YTEY2MF156831; 1GC4YTEY2MF118225; 1GC4YTEY2MF192809 | 1GC4YTEY2MF135879; 1GC4YTEY2MF187092; 1GC4YTEY2MF120119 | 1GC4YTEY2MF186069 | 1GC4YTEY2MF188596; 1GC4YTEY2MF162905; 1GC4YTEY2MF123344 | 1GC4YTEY2MF196021 | 1GC4YTEY2MF107676 | 1GC4YTEY2MF129614; 1GC4YTEY2MF166257; 1GC4YTEY2MF122274 | 1GC4YTEY2MF161821; 1GC4YTEY2MF183608 | 1GC4YTEY2MF118998 | 1GC4YTEY2MF125515 | 1GC4YTEY2MF146817

1GC4YTEY2MF118693; 1GC4YTEY2MF162676; 1GC4YTEY2MF174424; 1GC4YTEY2MF141410; 1GC4YTEY2MF163827 | 1GC4YTEY2MF156649 | 1GC4YTEY2MF115485 | 1GC4YTEY2MF140418 | 1GC4YTEY2MF179350 | 1GC4YTEY2MF182667 | 1GC4YTEY2MF166727 | 1GC4YTEY2MF196133 | 1GC4YTEY2MF102235; 1GC4YTEY2MF143271; 1GC4YTEY2MF117446 | 1GC4YTEY2MF116278; 1GC4YTEY2MF190865 | 1GC4YTEY2MF119052; 1GC4YTEY2MF162399 | 1GC4YTEY2MF166677 | 1GC4YTEY2MF108715; 1GC4YTEY2MF108925 | 1GC4YTEY2MF173449 | 1GC4YTEY2MF104230; 1GC4YTEY2MF167392 | 1GC4YTEY2MF153590; 1GC4YTEY2MF100646 | 1GC4YTEY2MF185018 | 1GC4YTEY2MF162189; 1GC4YTEY2MF115325; 1GC4YTEY2MF108651 | 1GC4YTEY2MF118984; 1GC4YTEY2MF185083 | 1GC4YTEY2MF130861 | 1GC4YTEY2MF130312 | 1GC4YTEY2MF156618; 1GC4YTEY2MF159860; 1GC4YTEY2MF147613 | 1GC4YTEY2MF173273 | 1GC4YTEY2MF135607; 1GC4YTEY2MF109427; 1GC4YTEY2MF168610 | 1GC4YTEY2MF183656; 1GC4YTEY2MF136417; 1GC4YTEY2MF195466

1GC4YTEY2MF193829; 1GC4YTEY2MF177601 | 1GC4YTEY2MF109511; 1GC4YTEY2MF162192 | 1GC4YTEY2MF143710 | 1GC4YTEY2MF122226 | 1GC4YTEY2MF140192 | 1GC4YTEY2MF195984 | 1GC4YTEY2MF167988 | 1GC4YTEY2MF145439; 1GC4YTEY2MF113168 | 1GC4YTEY2MF185634 | 1GC4YTEY2MF109007 | 1GC4YTEY2MF171099 | 1GC4YTEY2MF180952 | 1GC4YTEY2MF110982 | 1GC4YTEY2MF116099 | 1GC4YTEY2MF106463 | 1GC4YTEY2MF155520 | 1GC4YTEY2MF191692 | 1GC4YTEY2MF109914 | 1GC4YTEY2MF195662 | 1GC4YTEY2MF144288; 1GC4YTEY2MF178375 | 1GC4YTEY2MF171944 | 1GC4YTEY2MF100663 | 1GC4YTEY2MF149281; 1GC4YTEY2MF125305 | 1GC4YTEY2MF120248 | 1GC4YTEY2MF144579 | 1GC4YTEY2MF111078 | 1GC4YTEY2MF102865 | 1GC4YTEY2MF131590 | 1GC4YTEY2MF188260; 1GC4YTEY2MF180773; 1GC4YTEY2MF163570 | 1GC4YTEY2MF128382; 1GC4YTEY2MF113199; 1GC4YTEY2MF164296; 1GC4YTEY2MF138121

1GC4YTEY2MF171040 | 1GC4YTEY2MF192521; 1GC4YTEY2MF156019 | 1GC4YTEY2MF130276; 1GC4YTEY2MF123635; 1GC4YTEY2MF112358 | 1GC4YTEY2MF161642 | 1GC4YTEY2MF100470 | 1GC4YTEY2MF144114 | 1GC4YTEY2MF172981 | 1GC4YTEY2MF125160; 1GC4YTEY2MF193880 | 1GC4YTEY2MF135896 | 1GC4YTEY2MF105488 | 1GC4YTEY2MF150821; 1GC4YTEY2MF104051; 1GC4YTEY2MF180403 | 1GC4YTEY2MF110299 | 1GC4YTEY2MF138183; 1GC4YTEY2MF114689 | 1GC4YTEY2MF190283 | 1GC4YTEY2MF144971 | 1GC4YTEY2MF194219; 1GC4YTEY2MF100338

1GC4YTEY2MF184502; 1GC4YTEY2MF174195 | 1GC4YTEY2MF134974

1GC4YTEY2MF167120; 1GC4YTEY2MF183687; 1GC4YTEY2MF127040; 1GC4YTEY2MF115681 | 1GC4YTEY2MF117222

1GC4YTEY2MF147210 | 1GC4YTEY2MF196634; 1GC4YTEY2MF117253; 1GC4YTEY2MF149765

1GC4YTEY2MF111128 | 1GC4YTEY2MF139558 | 1GC4YTEY2MF150964 | 1GC4YTEY2MF174813 | 1GC4YTEY2MF111937 | 1GC4YTEY2MF190445 | 1GC4YTEY2MF144811 | 1GC4YTEY2MF128883; 1GC4YTEY2MF175699 | 1GC4YTEY2MF121464 | 1GC4YTEY2MF134683; 1GC4YTEY2MF125482 | 1GC4YTEY2MF134585; 1GC4YTEY2MF183799 | 1GC4YTEY2MF139169 | 1GC4YTEY2MF145456 | 1GC4YTEY2MF199792 | 1GC4YTEY2MF124431; 1GC4YTEY2MF189604 | 1GC4YTEY2MF137499 | 1GC4YTEY2MF173483; 1GC4YTEY2MF165853 | 1GC4YTEY2MF140905 | 1GC4YTEY2MF170891; 1GC4YTEY2MF185116; 1GC4YTEY2MF158742 | 1GC4YTEY2MF199016 | 1GC4YTEY2MF174732; 1GC4YTEY2MF128947 | 1GC4YTEY2MF139690 | 1GC4YTEY2MF194849 | 1GC4YTEY2MF100775; 1GC4YTEY2MF193670 | 1GC4YTEY2MF146283 | 1GC4YTEY2MF130195

1GC4YTEY2MF130505 | 1GC4YTEY2MF101036; 1GC4YTEY2MF183267 | 1GC4YTEY2MF135915 | 1GC4YTEY2MF102722; 1GC4YTEY2MF184337 | 1GC4YTEY2MF127457 | 1GC4YTEY2MF152035 | 1GC4YTEY2MF196715 | 1GC4YTEY2MF157199; 1GC4YTEY2MF191854 | 1GC4YTEY2MF179431 | 1GC4YTEY2MF151483 | 1GC4YTEY2MF179946 | 1GC4YTEY2MF116202 | 1GC4YTEY2MF123926; 1GC4YTEY2MF193457 | 1GC4YTEY2MF132528 | 1GC4YTEY2MF132979 | 1GC4YTEY2MF144548 | 1GC4YTEY2MF156523; 1GC4YTEY2MF121447 | 1GC4YTEY2MF147143; 1GC4YTEY2MF126325 | 1GC4YTEY2MF186881

1GC4YTEY2MF170213; 1GC4YTEY2MF107452 | 1GC4YTEY2MF143125; 1GC4YTEY2MF131248 | 1GC4YTEY2MF137955 | 1GC4YTEY2MF103921; 1GC4YTEY2MF156909

1GC4YTEY2MF156182 | 1GC4YTEY2MF139401; 1GC4YTEY2MF146719; 1GC4YTEY2MF159261 | 1GC4YTEY2MF104888

1GC4YTEY2MF152634

1GC4YTEY2MF189652 | 1GC4YTEY2MF134232 | 1GC4YTEY2MF199503 | 1GC4YTEY2MF181566 | 1GC4YTEY2MF127636 | 1GC4YTEY2MF174567 | 1GC4YTEY2MF112618 | 1GC4YTEY2MF139527; 1GC4YTEY2MF156196; 1GC4YTEY2MF103174; 1GC4YTEY2MF101196; 1GC4YTEY2MF142346 | 1GC4YTEY2MF195399; 1GC4YTEY2MF154707

1GC4YTEY2MF141424 | 1GC4YTEY2MF138944 | 1GC4YTEY2MF159518; 1GC4YTEY2MF191126 | 1GC4YTEY2MF103823; 1GC4YTEY2MF143769; 1GC4YTEY2MF154514; 1GC4YTEY2MF179624; 1GC4YTEY2MF191644 | 1GC4YTEY2MF173175 | 1GC4YTEY2MF126034 | 1GC4YTEY2MF124588 | 1GC4YTEY2MF101179 | 1GC4YTEY2MF135350; 1GC4YTEY2MF146199 | 1GC4YTEY2MF193037 | 1GC4YTEY2MF177761 | 1GC4YTEY2MF128026 | 1GC4YTEY2MF177890 | 1GC4YTEY2MF199436; 1GC4YTEY2MF166971 | 1GC4YTEY2MF164881 | 1GC4YTEY2MF128592 | 1GC4YTEY2MF175041 | 1GC4YTEY2MF131704 | 1GC4YTEY2MF184676; 1GC4YTEY2MF176562 | 1GC4YTEY2MF138006 | 1GC4YTEY2MF100761; 1GC4YTEY2MF156294 | 1GC4YTEY2MF151371; 1GC4YTEY2MF143531; 1GC4YTEY2MF113123; 1GC4YTEY2MF184841 | 1GC4YTEY2MF150995 | 1GC4YTEY2MF114837; 1GC4YTEY2MF186492

1GC4YTEY2MF150771; 1GC4YTEY2MF131007

1GC4YTEY2MF151676 | 1GC4YTEY2MF117057 | 1GC4YTEY2MF130925 | 1GC4YTEY2MF154111 | 1GC4YTEY2MF161530; 1GC4YTEY2MF177646 | 1GC4YTEY2MF164024 | 1GC4YTEY2MF190106

1GC4YTEY2MF166422 | 1GC4YTEY2MF157669; 1GC4YTEY2MF111856 | 1GC4YTEY2MF180420; 1GC4YTEY2MF186945 | 1GC4YTEY2MF150222 | 1GC4YTEY2MF180580 | 1GC4YTEY2MF127944 | 1GC4YTEY2MF187934 | 1GC4YTEY2MF168736 | 1GC4YTEY2MF158692

1GC4YTEY2MF120718 | 1GC4YTEY2MF167795 | 1GC4YTEY2MF119102 | 1GC4YTEY2MF176125 | 1GC4YTEY2MF188176 | 1GC4YTEY2MF172463; 1GC4YTEY2MF147269 | 1GC4YTEY2MF162628

1GC4YTEY2MF125210 | 1GC4YTEY2MF101912 | 1GC4YTEY2MF129323 | 1GC4YTEY2MF174892 | 1GC4YTEY2MF190185 | 1GC4YTEY2MF151497

1GC4YTEY2MF113820; 1GC4YTEY2MF153671 | 1GC4YTEY2MF169451 | 1GC4YTEY2MF119018; 1GC4YTEY2MF111677 | 1GC4YTEY2MF164878; 1GC4YTEY2MF192888 | 1GC4YTEY2MF173595; 1GC4YTEY2MF191160 | 1GC4YTEY2MF126776 | 1GC4YTEY2MF150141 | 1GC4YTEY2MF113736; 1GC4YTEY2MF123408 | 1GC4YTEY2MF164542; 1GC4YTEY2MF123201 | 1GC4YTEY2MF140127 | 1GC4YTEY2MF113638; 1GC4YTEY2MF152844 | 1GC4YTEY2MF127409 | 1GC4YTEY2MF137616; 1GC4YTEY2MF122176; 1GC4YTEY2MF132870 | 1GC4YTEY2MF179400 | 1GC4YTEY2MF145120 | 1GC4YTEY2MF135378 | 1GC4YTEY2MF178974 | 1GC4YTEY2MF142430 | 1GC4YTEY2MF198562 | 1GC4YTEY2MF160233 | 1GC4YTEY2MF107774 | 1GC4YTEY2MF169613; 1GC4YTEY2MF105829; 1GC4YTEY2MF187688 | 1GC4YTEY2MF112568

The VIN belongs to a Chevrolet.
The specific model is a Silverado 3500 according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GC4YTEY2MF1.
1GC4YTEY2MF138068 | 1GC4YTEY2MF109010 | 1GC4YTEY2MF176996 | 1GC4YTEY2MF175122

1GC4YTEY2MF163763; 1GC4YTEY2MF152374; 1GC4YTEY2MF153847; 1GC4YTEY2MF104860 | 1GC4YTEY2MF182135 | 1GC4YTEY2MF169367; 1GC4YTEY2MF148647; 1GC4YTEY2MF117270 | 1GC4YTEY2MF144517 | 1GC4YTEY2MF118158 | 1GC4YTEY2MF136935

1GC4YTEY2MF154013 | 1GC4YTEY2MF150818 | 1GC4YTEY2MF135963 | 1GC4YTEY2MF138913 | 1GC4YTEY2MF186623 | 1GC4YTEY2MF148213 | 1GC4YTEY2MF106706; 1GC4YTEY2MF101344 | 1GC4YTEY2MF172611; 1GC4YTEY2MF181390; 1GC4YTEY2MF194057 | 1GC4YTEY2MF119679; 1GC4YTEY2MF135056 | 1GC4YTEY2MF184645 | 1GC4YTEY2MF154044 | 1GC4YTEY2MF196195

1GC4YTEY2MF178084 | 1GC4YTEY2MF191319; 1GC4YTEY2MF132478 | 1GC4YTEY2MF129824; 1GC4YTEY2MF172107 | 1GC4YTEY2MF130584 | 1GC4YTEY2MF181177 | 1GC4YTEY2MF128737; 1GC4YTEY2MF165688

1GC4YTEY2MF195192; 1GC4YTEY2MF187674 | 1GC4YTEY2MF178876 | 1GC4YTEY2MF102395 | 1GC4YTEY2MF101442 | 1GC4YTEY2MF114417 | 1GC4YTEY2MF193698 | 1GC4YTEY2MF186640; 1GC4YTEY2MF149829 | 1GC4YTEY2MF113204 | 1GC4YTEY2MF193491 | 1GC4YTEY2MF133288; 1GC4YTEY2MF155436 | 1GC4YTEY2MF102512 | 1GC4YTEY2MF121559

1GC4YTEY2MF118564; 1GC4YTEY2MF151886; 1GC4YTEY2MF179364 | 1GC4YTEY2MF191014 | 1GC4YTEY2MF138443 | 1GC4YTEY2MF134246; 1GC4YTEY2MF184192

1GC4YTEY2MF110027; 1GC4YTEY2MF165674; 1GC4YTEY2MF108097; 1GC4YTEY2MF124722 | 1GC4YTEY2MF194611; 1GC4YTEY2MF168574 | 1GC4YTEY2MF148051 | 1GC4YTEY2MF157431 | 1GC4YTEY2MF176836 | 1GC4YTEY2MF177002; 1GC4YTEY2MF130908 | 1GC4YTEY2MF190414 | 1GC4YTEY2MF171121 | 1GC4YTEY2MF191658 | 1GC4YTEY2MF173323 | 1GC4YTEY2MF109962 | 1GC4YTEY2MF169143 | 1GC4YTEY2MF169417 | 1GC4YTEY2MF133727 | 1GC4YTEY2MF191840 | 1GC4YTEY2MF145831

1GC4YTEY2MF158885; 1GC4YTEY2MF190204 | 1GC4YTEY2MF158210 | 1GC4YTEY2MF148566; 1GC4YTEY2MF128821 | 1GC4YTEY2MF131539 | 1GC4YTEY2MF170762 | 1GC4YTEY2MF121688; 1GC4YTEY2MF197587 | 1GC4YTEY2MF140810 | 1GC4YTEY2MF194043 | 1GC4YTEY2MF193099; 1GC4YTEY2MF169238 | 1GC4YTEY2MF143397; 1GC4YTEY2MF105958

1GC4YTEY2MF100145; 1GC4YTEY2MF148731 | 1GC4YTEY2MF181227

1GC4YTEY2MF132111; 1GC4YTEY2MF191689 | 1GC4YTEY2MF109766; 1GC4YTEY2MF145392 | 1GC4YTEY2MF183236 | 1GC4YTEY2MF168039 | 1GC4YTEY2MF154223 | 1GC4YTEY2MF189814 | 1GC4YTEY2MF157073; 1GC4YTEY2MF186444 | 1GC4YTEY2MF181633 | 1GC4YTEY2MF179588 | 1GC4YTEY2MF138782; 1GC4YTEY2MF155775 | 1GC4YTEY2MF163620 | 1GC4YTEY2MF142654; 1GC4YTEY2MF149085

1GC4YTEY2MF100971 | 1GC4YTEY2MF112019; 1GC4YTEY2MF139575 | 1GC4YTEY2MF160281 | 1GC4YTEY2MF147997 | 1GC4YTEY2MF147918 | 1GC4YTEY2MF113719 | 1GC4YTEY2MF189196 | 1GC4YTEY2MF143433 | 1GC4YTEY2MF102963 | 1GC4YTEY2MF132738

1GC4YTEY2MF117558 | 1GC4YTEY2MF181261 | 1GC4YTEY2MF199534 | 1GC4YTEY2MF167215 | 1GC4YTEY2MF166842 | 1GC4YTEY2MF137969; 1GC4YTEY2MF197962

1GC4YTEY2MF101795; 1GC4YTEY2MF183432 | 1GC4YTEY2MF145442

1GC4YTEY2MF163973; 1GC4YTEY2MF185715 | 1GC4YTEY2MF100341; 1GC4YTEY2MF128852 | 1GC4YTEY2MF173936 | 1GC4YTEY2MF199453 | 1GC4YTEY2MF120380

1GC4YTEY2MF188145; 1GC4YTEY2MF170356 | 1GC4YTEY2MF127183

1GC4YTEY2MF143514; 1GC4YTEY2MF126857 | 1GC4YTEY2MF175623; 1GC4YTEY2MF194365 | 1GC4YTEY2MF168557 | 1GC4YTEY2MF176027; 1GC4YTEY2MF199467 | 1GC4YTEY2MF118239 | 1GC4YTEY2MF135686 | 1GC4YTEY2MF105975 | 1GC4YTEY2MF198688 | 1GC4YTEY2MF189649; 1GC4YTEY2MF127989 | 1GC4YTEY2MF118936 | 1GC4YTEY2MF186895 | 1GC4YTEY2MF100890; 1GC4YTEY2MF126079; 1GC4YTEY2MF121724 | 1GC4YTEY2MF199243

1GC4YTEY2MF119276; 1GC4YTEY2MF198545; 1GC4YTEY2MF126194; 1GC4YTEY2MF174682 | 1GC4YTEY2MF185438 | 1GC4YTEY2MF169448 | 1GC4YTEY2MF122601; 1GC4YTEY2MF137910 | 1GC4YTEY2MF151189; 1GC4YTEY2MF181759 | 1GC4YTEY2MF112005 | 1GC4YTEY2MF113008 | 1GC4YTEY2MF109279; 1GC4YTEY2MF192020 | 1GC4YTEY2MF104289

1GC4YTEY2MF135834 | 1GC4YTEY2MF197041 | 1GC4YTEY2MF139026 | 1GC4YTEY2MF124851

1GC4YTEY2MF171636 | 1GC4YTEY2MF183155; 1GC4YTEY2MF172916 | 1GC4YTEY2MF116135 | 1GC4YTEY2MF118144; 1GC4YTEY2MF146445; 1GC4YTEY2MF128401; 1GC4YTEY2MF186220 | 1GC4YTEY2MF112473; 1GC4YTEY2MF181051 | 1GC4YTEY2MF114031; 1GC4YTEY2MF196925; 1GC4YTEY2MF130293 | 1GC4YTEY2MF119097 | 1GC4YTEY2MF140886 | 1GC4YTEY2MF121271 | 1GC4YTEY2MF120671 | 1GC4YTEY2MF108052; 1GC4YTEY2MF116667; 1GC4YTEY2MF167960; 1GC4YTEY2MF142492; 1GC4YTEY2MF195595; 1GC4YTEY2MF175847; 1GC4YTEY2MF188307 | 1GC4YTEY2MF143996; 1GC4YTEY2MF133629 | 1GC4YTEY2MF177842 | 1GC4YTEY2MF125157; 1GC4YTEY2MF166307; 1GC4YTEY2MF108245; 1GC4YTEY2MF134263; 1GC4YTEY2MF196679; 1GC4YTEY2MF172589; 1GC4YTEY2MF148082; 1GC4YTEY2MF154321 | 1GC4YTEY2MF152617 | 1GC4YTEY2MF113431; 1GC4YTEY2MF163939; 1GC4YTEY2MF160894 | 1GC4YTEY2MF192387 | 1GC4YTEY2MF166565 | 1GC4YTEY2MF176111 | 1GC4YTEY2MF102638; 1GC4YTEY2MF151452; 1GC4YTEY2MF196861; 1GC4YTEY2MF154559 | 1GC4YTEY2MF177680 | 1GC4YTEY2MF139267

1GC4YTEY2MF181292 | 1GC4YTEY2MF116250; 1GC4YTEY2MF188436 | 1GC4YTEY2MF102249 | 1GC4YTEY2MF148700; 1GC4YTEY2MF113655; 1GC4YTEY2MF167067; 1GC4YTEY2MF127149 | 1GC4YTEY2MF184144 | 1GC4YTEY2MF116264 | 1GC4YTEY2MF159129

1GC4YTEY2MF112103; 1GC4YTEY2MF123098

1GC4YTEY2MF145229 | 1GC4YTEY2MF167151 | 1GC4YTEY2MF167179 | 1GC4YTEY2MF120055 | 1GC4YTEY2MF178389; 1GC4YTEY2MF103482 | 1GC4YTEY2MF186749; 1GC4YTEY2MF194107 | 1GC4YTEY2MF104826; 1GC4YTEY2MF111839; 1GC4YTEY2MF110545; 1GC4YTEY2MF104616; 1GC4YTEY2MF147658 | 1GC4YTEY2MF174780; 1GC4YTEY2MF193278; 1GC4YTEY2MF191899 | 1GC4YTEY2MF145845 | 1GC4YTEY2MF103739 | 1GC4YTEY2MF187576 | 1GC4YTEY2MF153881; 1GC4YTEY2MF106821 | 1GC4YTEY2MF120556 | 1GC4YTEY2MF160720 | 1GC4YTEY2MF159650 | 1GC4YTEY2MF171667 | 1GC4YTEY2MF107094 | 1GC4YTEY2MF115180 | 1GC4YTEY2MF134036 | 1GC4YTEY2MF119813 | 1GC4YTEY2MF147854 | 1GC4YTEY2MF174343 | 1GC4YTEY2MF102302; 1GC4YTEY2MF110092 | 1GC4YTEY2MF190008 | 1GC4YTEY2MF195208; 1GC4YTEY2MF129855 | 1GC4YTEY2MF109251; 1GC4YTEY2MF118645 | 1GC4YTEY2MF147806 | 1GC4YTEY2MF191255 | 1GC4YTEY2MF159227; 1GC4YTEY2MF100209; 1GC4YTEY2MF165075; 1GC4YTEY2MF150768 | 1GC4YTEY2MF111324

1GC4YTEY2MF107788 | 1GC4YTEY2MF103997; 1GC4YTEY2MF152715; 1GC4YTEY2MF124624 | 1GC4YTEY2MF197752; 1GC4YTEY2MF171863 | 1GC4YTEY2MF100128

1GC4YTEY2MF140807 | 1GC4YTEY2MF182054 | 1GC4YTEY2MF149555; 1GC4YTEY2MF112232; 1GC4YTEY2MF183351; 1GC4YTEY2MF194074; 1GC4YTEY2MF100159; 1GC4YTEY2MF144761 | 1GC4YTEY2MF103885

1GC4YTEY2MF164010 | 1GC4YTEY2MF137423 | 1GC4YTEY2MF137681 | 1GC4YTEY2MF114921 | 1GC4YTEY2MF122923 | 1GC4YTEY2MF157302 | 1GC4YTEY2MF137874 | 1GC4YTEY2MF178523 | 1GC4YTEY2MF197315; 1GC4YTEY2MF109377 | 1GC4YTEY2MF122484 | 1GC4YTEY2MF133694; 1GC4YTEY2MF111971 | 1GC4YTEY2MF153654 | 1GC4YTEY2MF196052 | 1GC4YTEY2MF106866; 1GC4YTEY2MF148549 | 1GC4YTEY2MF197766; 1GC4YTEY2MF154996; 1GC4YTEY2MF126342 | 1GC4YTEY2MF130181

1GC4YTEY2MF117348 | 1GC4YTEY2MF143898 | 1GC4YTEY2MF109976 | 1GC4YTEY2MF185665 | 1GC4YTEY2MF109122

1GC4YTEY2MF166372

1GC4YTEY2MF162404 | 1GC4YTEY2MF139124; 1GC4YTEY2MF162144 | 1GC4YTEY2MF182670 | 1GC4YTEY2MF199646 | 1GC4YTEY2MF169725 | 1GC4YTEY2MF151712

1GC4YTEY2MF139642; 1GC4YTEY2MF146946 | 1GC4YTEY2MF115566 | 1GC4YTEY2MF113073 | 1GC4YTEY2MF120850; 1GC4YTEY2MF136613

1GC4YTEY2MF141469; 1GC4YTEY2MF100937; 1GC4YTEY2MF169126 | 1GC4YTEY2MF177341 | 1GC4YTEY2MF164637; 1GC4YTEY2MF178263; 1GC4YTEY2MF193362 | 1GC4YTEY2MF163942 | 1GC4YTEY2MF106673 | 1GC4YTEY2MF130259 | 1GC4YTEY2MF136420; 1GC4YTEY2MF102378 | 1GC4YTEY2MF168915; 1GC4YTEY2MF115955; 1GC4YTEY2MF112277 | 1GC4YTEY2MF107564; 1GC4YTEY2MF149166 | 1GC4YTEY2MF140323 | 1GC4YTEY2MF182751 | 1GC4YTEY2MF188047 | 1GC4YTEY2MF130150; 1GC4YTEY2MF156795 | 1GC4YTEY2MF115888 | 1GC4YTEY2MF106656 | 1GC4YTEY2MF108844 | 1GC4YTEY2MF171345; 1GC4YTEY2MF152990 | 1GC4YTEY2MF143089 | 1GC4YTEY2MF141133 | 1GC4YTEY2MF133534 | 1GC4YTEY2MF147322 | 1GC4YTEY2MF128057; 1GC4YTEY2MF199551 | 1GC4YTEY2MF177162 | 1GC4YTEY2MF108598 | 1GC4YTEY2MF162807 | 1GC4YTEY2MF132559

1GC4YTEY2MF130858 | 1GC4YTEY2MF151130; 1GC4YTEY2MF147532

1GC4YTEY2MF101103; 1GC4YTEY2MF111310; 1GC4YTEY2MF150463 | 1GC4YTEY2MF165528

1GC4YTEY2MF121612 | 1GC4YTEY2MF168851 | 1GC4YTEY2MF176724 | 1GC4YTEY2MF179140 | 1GC4YTEY2MF127314 | 1GC4YTEY2MF140175 | 1GC4YTEY2MF175539 | 1GC4YTEY2MF165285; 1GC4YTEY2MF108228 | 1GC4YTEY2MF140774 | 1GC4YTEY2MF128320 | 1GC4YTEY2MF193426; 1GC4YTEY2MF171751

1GC4YTEY2MF128561 | 1GC4YTEY2MF184547 | 1GC4YTEY2MF111792; 1GC4YTEY2MF121125; 1GC4YTEY2MF147885 | 1GC4YTEY2MF108875 | 1GC4YTEY2MF155047 | 1GC4YTEY2MF130424 | 1GC4YTEY2MF180269 | 1GC4YTEY2MF119598; 1GC4YTEY2MF149782; 1GC4YTEY2MF134716 | 1GC4YTEY2MF170552 | 1GC4YTEY2MF173239; 1GC4YTEY2MF126387

1GC4YTEY2MF140922 | 1GC4YTEY2MF192874; 1GC4YTEY2MF119083 | 1GC4YTEY2MF160216; 1GC4YTEY2MF182362 | 1GC4YTEY2MF163553 | 1GC4YTEY2MF138541 | 1GC4YTEY2MF137230; 1GC4YTEY2MF164122; 1GC4YTEY2MF131721 | 1GC4YTEY2MF169286; 1GC4YTEY2MF123473 | 1GC4YTEY2MF102896 | 1GC4YTEY2MF110884 | 1GC4YTEY2MF172396 | 1GC4YTEY2MF104762 | 1GC4YTEY2MF152973 | 1GC4YTEY2MF173807 | 1GC4YTEY2MF147000 | 1GC4YTEY2MF121495 | 1GC4YTEY2MF123005 | 1GC4YTEY2MF148809 | 1GC4YTEY2MF173094 | 1GC4YTEY2MF160054; 1GC4YTEY2MF149801; 1GC4YTEY2MF133484 | 1GC4YTEY2MF133968 | 1GC4YTEY2MF190235; 1GC4YTEY2MF130620 | 1GC4YTEY2MF187027 | 1GC4YTEY2MF187318; 1GC4YTEY2MF101425 | 1GC4YTEY2MF156487 | 1GC4YTEY2MF156876; 1GC4YTEY2MF176092; 1GC4YTEY2MF194561; 1GC4YTEY2MF111243; 1GC4YTEY2MF171331 | 1GC4YTEY2MF187948; 1GC4YTEY2MF139253 | 1GC4YTEY2MF185780 | 1GC4YTEY2MF142394; 1GC4YTEY2MF180496; 1GC4YTEY2MF104695; 1GC4YTEY2MF171233 | 1GC4YTEY2MF139320 | 1GC4YTEY2MF150544 | 1GC4YTEY2MF122050; 1GC4YTEY2MF163777 | 1GC4YTEY2MF174052 | 1GC4YTEY2MF125479 | 1GC4YTEY2MF157364; 1GC4YTEY2MF177405; 1GC4YTEY2MF197542; 1GC4YTEY2MF193555; 1GC4YTEY2MF194673

1GC4YTEY2MF125773 | 1GC4YTEY2MF177503 | 1GC4YTEY2MF133646; 1GC4YTEY2MF186928; 1GC4YTEY2MF104373 | 1GC4YTEY2MF109959 | 1GC4YTEY2MF143402

1GC4YTEY2MF119231 | 1GC4YTEY2MF108150

1GC4YTEY2MF164332 | 1GC4YTEY2MF164556 | 1GC4YTEY2MF110173 | 1GC4YTEY2MF182717 | 1GC4YTEY2MF153850; 1GC4YTEY2MF147949

1GC4YTEY2MF110741 | 1GC4YTEY2MF152262 | 1GC4YTEY2MF139494; 1GC4YTEY2MF169854 | 1GC4YTEY2MF196004 | 1GC4YTEY2MF148695; 1GC4YTEY2MF155114; 1GC4YTEY2MF180126 | 1GC4YTEY2MF169398

1GC4YTEY2MF141598 | 1GC4YTEY2MF129404 | 1GC4YTEY2MF100713 | 1GC4YTEY2MF190347 | 1GC4YTEY2MF171703

1GC4YTEY2MF180501

1GC4YTEY2MF183401; 1GC4YTEY2MF128575; 1GC4YTEY2MF169790

1GC4YTEY2MF178621; 1GC4YTEY2MF121092; 1GC4YTEY2MF186816; 1GC4YTEY2MF150074 | 1GC4YTEY2MF196598 | 1GC4YTEY2MF159132; 1GC4YTEY2MF195497 | 1GC4YTEY2MF180353 | 1GC4YTEY2MF140516 | 1GC4YTEY2MF119973 | 1GC4YTEY2MF127569 | 1GC4YTEY2MF197444 | 1GC4YTEY2MF161141

1GC4YTEY2MF154769 | 1GC4YTEY2MF121903 | 1GC4YTEY2MF162757; 1GC4YTEY2MF112554 | 1GC4YTEY2MF199985 | 1GC4YTEY2MF158983 | 1GC4YTEY2MF100906 | 1GC4YTEY2MF182457 | 1GC4YTEY2MF155792; 1GC4YTEY2MF134960 | 1GC4YTEY2MF194236 | 1GC4YTEY2MF193622 | 1GC4YTEY2MF185813 | 1GC4YTEY2MF150527 | 1GC4YTEY2MF112599 | 1GC4YTEY2MF149636; 1GC4YTEY2MF105667; 1GC4YTEY2MF105698 | 1GC4YTEY2MF191515 | 1GC4YTEY2MF172401; 1GC4YTEY2MF151614; 1GC4YTEY2MF133758; 1GC4YTEY2MF190977; 1GC4YTEY2MF117480 | 1GC4YTEY2MF138149 | 1GC4YTEY2MF113686 | 1GC4YTEY2MF161625; 1GC4YTEY2MF150981; 1GC4YTEY2MF120427; 1GC4YTEY2MF189067; 1GC4YTEY2MF180160 | 1GC4YTEY2MF128012; 1GC4YTEY2MF143660; 1GC4YTEY2MF136966; 1GC4YTEY2MF116233 | 1GC4YTEY2MF184080; 1GC4YTEY2MF178814 | 1GC4YTEY2MF120217; 1GC4YTEY2MF115017 | 1GC4YTEY2MF154691; 1GC4YTEY2MF154271

1GC4YTEY2MF156781 | 1GC4YTEY2MF159972 | 1GC4YTEY2MF158336 | 1GC4YTEY2MF103644; 1GC4YTEY2MF185973 | 1GC4YTEY2MF158871 | 1GC4YTEY2MF102123 | 1GC4YTEY2MF189666 | 1GC4YTEY2MF176965 | 1GC4YTEY2MF155856

1GC4YTEY2MF177758 | 1GC4YTEY2MF128687; 1GC4YTEY2MF104891 | 1GC4YTEY2MF135512; 1GC4YTEY2MF150785; 1GC4YTEY2MF186511; 1GC4YTEY2MF167313

1GC4YTEY2MF151211; 1GC4YTEY2MF152424; 1GC4YTEY2MF107337; 1GC4YTEY2MF118810; 1GC4YTEY2MF119455 | 1GC4YTEY2MF123523 | 1GC4YTEY2MF157316 | 1GC4YTEY2MF169059; 1GC4YTEY2MF167330 | 1GC4YTEY2MF196973; 1GC4YTEY2MF137888; 1GC4YTEY2MF195418 | 1GC4YTEY2MF128429; 1GC4YTEY2MF167425 | 1GC4YTEY2MF150480; 1GC4YTEY2MF133162 | 1GC4YTEY2MF163701; 1GC4YTEY2MF126311 | 1GC4YTEY2MF194639; 1GC4YTEY2MF157848 | 1GC4YTEY2MF162578 | 1GC4YTEY2MF155923 | 1GC4YTEY2MF108388; 1GC4YTEY2MF177467; 1GC4YTEY2MF113266; 1GC4YTEY2MF151774 | 1GC4YTEY2MF124607 | 1GC4YTEY2MF125675; 1GC4YTEY2MF146056; 1GC4YTEY2MF127037 | 1GC4YTEY2MF107693; 1GC4YTEY2MF110559 | 1GC4YTEY2MF133436; 1GC4YTEY2MF168087; 1GC4YTEY2MF130164

1GC4YTEY2MF149426 | 1GC4YTEY2MF189859 | 1GC4YTEY2MF143142 | 1GC4YTEY2MF154903; 1GC4YTEY2MF183317

1GC4YTEY2MF150107 | 1GC4YTEY2MF130987 | 1GC4YTEY2MF153444 | 1GC4YTEY2MF192308 | 1GC4YTEY2MF100727 | 1GC4YTEY2MF166680 | 1GC4YTEY2MF135106 | 1GC4YTEY2MF175606 | 1GC4YTEY2MF123697 | 1GC4YTEY2MF134991; 1GC4YTEY2MF106205; 1GC4YTEY2MF180224 | 1GC4YTEY2MF182958 | 1GC4YTEY2MF190123 | 1GC4YTEY2MF171314 | 1GC4YTEY2MF199100 | 1GC4YTEY2MF160815 | 1GC4YTEY2MF164573; 1GC4YTEY2MF187707 | 1GC4YTEY2MF116832; 1GC4YTEY2MF135638 | 1GC4YTEY2MF105054

1GC4YTEY2MF152570 | 1GC4YTEY2MF170406; 1GC4YTEY2MF100730 | 1GC4YTEY2MF158000 | 1GC4YTEY2MF130892 | 1GC4YTEY2MF146770; 1GC4YTEY2MF110707; 1GC4YTEY2MF110156 | 1GC4YTEY2MF160510 | 1GC4YTEY2MF197282 | 1GC4YTEY2MF178991 | 1GC4YTEY2MF181101 | 1GC4YTEY2MF132500 | 1GC4YTEY2MF163424 | 1GC4YTEY2MF163388 | 1GC4YTEY2MF188341 | 1GC4YTEY2MF133002 | 1GC4YTEY2MF168400

1GC4YTEY2MF166615; 1GC4YTEY2MF157414 | 1GC4YTEY2MF184595 | 1GC4YTEY2MF156148 | 1GC4YTEY2MF129645 | 1GC4YTEY2MF180840

1GC4YTEY2MF130990 | 1GC4YTEY2MF142847 | 1GC4YTEY2MF126826; 1GC4YTEY2MF157963; 1GC4YTEY2MF156666 | 1GC4YTEY2MF147241 | 1GC4YTEY2MF155145 | 1GC4YTEY2MF169644 | 1GC4YTEY2MF151550; 1GC4YTEY2MF122355; 1GC4YTEY2MF114000; 1GC4YTEY2MF194933 | 1GC4YTEY2MF130777 | 1GC4YTEY2MF132092; 1GC4YTEY2MF155890; 1GC4YTEY2MF146154

1GC4YTEY2MF175735 | 1GC4YTEY2MF132173; 1GC4YTEY2MF184175 | 1GC4YTEY2MF155632; 1GC4YTEY2MF137812

1GC4YTEY2MF164945 | 1GC4YTEY2MF118211 | 1GC4YTEY2MF154688; 1GC4YTEY2MF160684 | 1GC4YTEY2MF122243

1GC4YTEY2MF132996 | 1GC4YTEY2MF104874 | 1GC4YTEY2MF115891 | 1GC4YTEY2MF169711 | 1GC4YTEY2MF135722 | 1GC4YTEY2MF165965; 1GC4YTEY2MF142041 | 1GC4YTEY2MF137518 | 1GC4YTEY2MF142573 | 1GC4YTEY2MF178215

1GC4YTEY2MF110061; 1GC4YTEY2MF150415 | 1GC4YTEY2MF195385 | 1GC4YTEY2MF100405 | 1GC4YTEY2MF135297 | 1GC4YTEY2MF145859 | 1GC4YTEY2MF186377 | 1GC4YTEY2MF199517 | 1GC4YTEY2MF106611; 1GC4YTEY2MF188386 | 1GC4YTEY2MF196956 | 1GC4YTEY2MF141472 | 1GC4YTEY2MF134442 | 1GC4YTEY2MF184709 | 1GC4YTEY2MF164394 | 1GC4YTEY2MF191112 | 1GC4YTEY2MF171815 | 1GC4YTEY2MF143982

1GC4YTEY2MF193748 | 1GC4YTEY2MF165710 | 1GC4YTEY2MF123778 | 1GC4YTEY2MF147174; 1GC4YTEY2MF144887 | 1GC4YTEY2MF136031 | 1GC4YTEY2MF160457; 1GC4YTEY2MF145618 | 1GC4YTEY2MF191076 | 1GC4YTEY2MF157879 | 1GC4YTEY2MF148017 | 1GC4YTEY2MF121044; 1GC4YTEY2MF174357

1GC4YTEY2MF106396; 1GC4YTEY2MF105376 | 1GC4YTEY2MF129984 | 1GC4YTEY2MF194351 | 1GC4YTEY2MF191756; 1GC4YTEY2MF134344 | 1GC4YTEY2MF187402; 1GC4YTEY2MF119035 | 1GC4YTEY2MF117172 | 1GC4YTEY2MF107032; 1GC4YTEY2MF162080 | 1GC4YTEY2MF119827 | 1GC4YTEY2MF190073; 1GC4YTEY2MF165206; 1GC4YTEY2MF163536 | 1GC4YTEY2MF180823 | 1GC4YTEY2MF193717 | 1GC4YTEY2MF125322; 1GC4YTEY2MF129130 | 1GC4YTEY2MF162306; 1GC4YTEY2MF155937

1GC4YTEY2MF147353; 1GC4YTEY2MF111775

1GC4YTEY2MF195919; 1GC4YTEY2MF193636

1GC4YTEY2MF187139; 1GC4YTEY2MF145425 | 1GC4YTEY2MF150432 | 1GC4YTEY2MF103370 | 1GC4YTEY2MF184743 | 1GC4YTEY2MF149054 | 1GC4YTEY2MF144632; 1GC4YTEY2MF120640 | 1GC4YTEY2MF139687 | 1GC4YTEY2MF133761 | 1GC4YTEY2MF180806; 1GC4YTEY2MF146767 | 1GC4YTEY2MF157025 | 1GC4YTEY2MF175816; 1GC4YTEY2MF104163 | 1GC4YTEY2MF123411 | 1GC4YTEY2MF105099; 1GC4YTEY2MF184046 | 1GC4YTEY2MF186394; 1GC4YTEY2MF111369 | 1GC4YTEY2MF184354 | 1GC4YTEY2MF158997 | 1GC4YTEY2MF113963 | 1GC4YTEY2MF165867 | 1GC4YTEY2MF111906 | 1GC4YTEY2MF110755; 1GC4YTEY2MF118354 | 1GC4YTEY2MF152598 | 1GC4YTEY2MF131735 | 1GC4YTEY2MF137891 | 1GC4YTEY2MF178327; 1GC4YTEY2MF196018

1GC4YTEY2MF145716 | 1GC4YTEY2MF146865 | 1GC4YTEY2MF198724 | 1GC4YTEY2MF102557 | 1GC4YTEY2MF198111; 1GC4YTEY2MF102879; 1GC4YTEY2MF183852; 1GC4YTEY2MF107726 | 1GC4YTEY2MF182149; 1GC4YTEY2MF154805 | 1GC4YTEY2MF145487; 1GC4YTEY2MF105832 | 1GC4YTEY2MF116863 | 1GC4YTEY2MF123280; 1GC4YTEY2MF185844; 1GC4YTEY2MF100498 | 1GC4YTEY2MF146543 | 1GC4YTEY2MF166923

1GC4YTEY2MF167036; 1GC4YTEY2MF170857 | 1GC4YTEY2MF151533 | 1GC4YTEY2MF119908 | 1GC4YTEY2MF150589 | 1GC4YTEY2MF123120; 1GC4YTEY2MF128642 | 1GC4YTEY2MF179185 | 1GC4YTEY2MF104857 | 1GC4YTEY2MF127779 | 1GC4YTEY2MF159714 | 1GC4YTEY2MF105166 | 1GC4YTEY2MF108312 | 1GC4YTEY2MF192972 | 1GC4YTEY2MF169255; 1GC4YTEY2MF179719 | 1GC4YTEY2MF188419; 1GC4YTEY2MF152987 | 1GC4YTEY2MF184726; 1GC4YTEY2MF179672 | 1GC4YTEY2MF174228 | 1GC4YTEY2MF183978; 1GC4YTEY2MF102462 | 1GC4YTEY2MF143304; 1GC4YTEY2MF137566 | 1GC4YTEY2MF177212

1GC4YTEY2MF100534 | 1GC4YTEY2MF137180 | 1GC4YTEY2MF122985; 1GC4YTEY2MF179087 | 1GC4YTEY2MF103367 | 1GC4YTEY2MF168090; 1GC4YTEY2MF142380 | 1GC4YTEY2MF165786 | 1GC4YTEY2MF160636; 1GC4YTEY2MF114918; 1GC4YTEY2MF155615; 1GC4YTEY2MF128043

1GC4YTEY2MF151127; 1GC4YTEY2MF106334 | 1GC4YTEY2MF163603 | 1GC4YTEY2MF149233; 1GC4YTEY2MF143173 | 1GC4YTEY2MF183043; 1GC4YTEY2MF108102 | 1GC4YTEY2MF129970 | 1GC4YTEY2MF158028; 1GC4YTEY2MF171068 | 1GC4YTEY2MF130035 | 1GC4YTEY2MF109556; 1GC4YTEY2MF126910 | 1GC4YTEY2MF146820 | 1GC4YTEY2MF110898; 1GC4YTEY2MF167019 | 1GC4YTEY2MF186833

1GC4YTEY2MF181406; 1GC4YTEY2MF115826; 1GC4YTEY2MF153525 | 1GC4YTEY2MF137163 | 1GC4YTEY2MF127846 | 1GC4YTEY2MF106222 | 1GC4YTEY2MF181955; 1GC4YTEY2MF106186; 1GC4YTEY2MF106768 | 1GC4YTEY2MF120962 | 1GC4YTEY2MF111629 | 1GC4YTEY2MF162659; 1GC4YTEY2MF118404 | 1GC4YTEY2MF168185; 1GC4YTEY2MF102526; 1GC4YTEY2MF168526

1GC4YTEY2MF131458 | 1GC4YTEY2MF151807 | 1GC4YTEY2MF168901 | 1GC4YTEY2MF130696; 1GC4YTEY2MF105152 | 1GC4YTEY2MF184824

1GC4YTEY2MF146168; 1GC4YTEY2MF154156; 1GC4YTEY2MF198237; 1GC4YTEY2MF185388 | 1GC4YTEY2MF193006 | 1GC4YTEY2MF158661 | 1GC4YTEY2MF118466; 1GC4YTEY2MF146395 | 1GC4YTEY2MF153637 | 1GC4YTEY2MF179638 | 1GC4YTEY2MF152469; 1GC4YTEY2MF115812 | 1GC4YTEY2MF164119 | 1GC4YTEY2MF173063; 1GC4YTEY2MF188081; 1GC4YTEY2MF102025 | 1GC4YTEY2MF118130; 1GC4YTEY2MF138877; 1GC4YTEY2MF110335; 1GC4YTEY2MF100811; 1GC4YTEY2MF145389 | 1GC4YTEY2MF118578 | 1GC4YTEY2MF171720; 1GC4YTEY2MF118483 | 1GC4YTEY2MF136370 | 1GC4YTEY2MF195340; 1GC4YTEY2MF144226 | 1GC4YTEY2MF179316 | 1GC4YTEY2MF158031 | 1GC4YTEY2MF154030; 1GC4YTEY2MF141214

1GC4YTEY2MF105796; 1GC4YTEY2MF101229 | 1GC4YTEY2MF196455; 1GC4YTEY2MF119049 | 1GC4YTEY2MF178442; 1GC4YTEY2MF154951 | 1GC4YTEY2MF185469 | 1GC4YTEY2MF116670 | 1GC4YTEY2MF126146 | 1GC4YTEY2MF187285 | 1GC4YTEY2MF161737; 1GC4YTEY2MF160202 | 1GC4YTEY2MF143576; 1GC4YTEY2MF125563; 1GC4YTEY2MF159034 | 1GC4YTEY2MF166128 | 1GC4YTEY2MF136269; 1GC4YTEY2MF162502; 1GC4YTEY2MF150303 | 1GC4YTEY2MF110657; 1GC4YTEY2MF127068 | 1GC4YTEY2MF137339 | 1GC4YTEY2MF193247; 1GC4YTEY2MF108990 | 1GC4YTEY2MF138278; 1GC4YTEY2MF190039; 1GC4YTEY2MF181793; 1GC4YTEY2MF126941; 1GC4YTEY2MF193653 | 1GC4YTEY2MF198500; 1GC4YTEY2MF185410 | 1GC4YTEY2MF136983; 1GC4YTEY2MF181891 | 1GC4YTEY2MF188842; 1GC4YTEY2MF194785 | 1GC4YTEY2MF180076

1GC4YTEY2MF168784; 1GC4YTEY2MF187772 | 1GC4YTEY2MF112909; 1GC4YTEY2MF173905 | 1GC4YTEY2MF169983; 1GC4YTEY2MF144436; 1GC4YTEY2MF129385 | 1GC4YTEY2MF187304 | 1GC4YTEY2MF190686 | 1GC4YTEY2MF181888; 1GC4YTEY2MF127541; 1GC4YTEY2MF110349 | 1GC4YTEY2MF106298; 1GC4YTEY2MF104745 | 1GC4YTEY2MF149152; 1GC4YTEY2MF107421 | 1GC4YTEY2MF164315; 1GC4YTEY2MF115115; 1GC4YTEY2MF175038; 1GC4YTEY2MF107354 | 1GC4YTEY2MF151337 | 1GC4YTEY2MF101117 | 1GC4YTEY2MF184533 | 1GC4YTEY2MF169353 | 1GC4YTEY2MF162368 | 1GC4YTEY2MF167232; 1GC4YTEY2MF198982 | 1GC4YTEY2MF178232; 1GC4YTEY2MF164671 | 1GC4YTEY2MF166310 | 1GC4YTEY2MF174214 | 1GC4YTEY2MF181485; 1GC4YTEY2MF115860 | 1GC4YTEY2MF109296

1GC4YTEY2MF164833 | 1GC4YTEY2MF138085; 1GC4YTEY2MF132898 | 1GC4YTEY2MF126888 | 1GC4YTEY2MF198951 | 1GC4YTEY2MF125191; 1GC4YTEY2MF131525 | 1GC4YTEY2MF140189; 1GC4YTEY2MF169806 | 1GC4YTEY2MF172933 | 1GC4YTEY2MF136210; 1GC4YTEY2MF155467; 1GC4YTEY2MF124526 | 1GC4YTEY2MF191062 | 1GC4YTEY2MF118855 | 1GC4YTEY2MF123070 | 1GC4YTEY2MF162077 | 1GC4YTEY2MF164590 | 1GC4YTEY2MF117236 | 1GC4YTEY2MF181521 | 1GC4YTEY2MF110481

1GC4YTEY2MF133887 | 1GC4YTEY2MF109332 | 1GC4YTEY2MF172219; 1GC4YTEY2MF133842 | 1GC4YTEY2MF120525 | 1GC4YTEY2MF118841 | 1GC4YTEY2MF116443 | 1GC4YTEY2MF134425 | 1GC4YTEY2MF105149; 1GC4YTEY2MF124252; 1GC4YTEY2MF105846; 1GC4YTEY2MF181907 | 1GC4YTEY2MF104650 | 1GC4YTEY2MF125353 | 1GC4YTEY2MF134845 | 1GC4YTEY2MF122128 | 1GC4YTEY2MF172995 | 1GC4YTEY2MF187769

1GC4YTEY2MF199629 | 1GC4YTEY2MF193586 | 1GC4YTEY2MF140726 | 1GC4YTEY2MF116197 | 1GC4YTEY2MF113901; 1GC4YTEY2MF113722; 1GC4YTEY2MF175394 | 1GC4YTEY2MF142945 | 1GC4YTEY2MF169529 | 1GC4YTEY2MF151208 | 1GC4YTEY2MF178070 | 1GC4YTEY2MF174441; 1GC4YTEY2MF185746 | 1GC4YTEY2MF163732 | 1GC4YTEY2MF156697 | 1GC4YTEY2MF196990; 1GC4YTEY2MF106477; 1GC4YTEY2MF160247 | 1GC4YTEY2MF104115 | 1GC4YTEY2MF189280 | 1GC4YTEY2MF107905 | 1GC4YTEY2MF137485 | 1GC4YTEY2MF167635; 1GC4YTEY2MF106964; 1GC4YTEY2MF163245; 1GC4YTEY2MF142587 | 1GC4YTEY2MF149295; 1GC4YTEY2MF168073; 1GC4YTEY2MF132013 | 1GC4YTEY2MF142153 | 1GC4YTEY2MF197668 | 1GC4YTEY2MF100517 | 1GC4YTEY2MF154299 | 1GC4YTEY2MF146297 | 1GC4YTEY2MF179476 | 1GC4YTEY2MF162032 | 1GC4YTEY2MF163102; 1GC4YTEY2MF159521 | 1GC4YTEY2MF179493; 1GC4YTEY2MF116989 | 1GC4YTEY2MF174956; 1GC4YTEY2MF134652; 1GC4YTEY2MF195306 | 1GC4YTEY2MF179073 | 1GC4YTEY2MF141651 | 1GC4YTEY2MF118290; 1GC4YTEY2MF174925 | 1GC4YTEY2MF114501 | 1GC4YTEY2MF148387 | 1GC4YTEY2MF192244 | 1GC4YTEY2MF165772 | 1GC4YTEY2MF195502 | 1GC4YTEY2MF158434; 1GC4YTEY2MF124574 | 1GC4YTEY2MF108942 | 1GC4YTEY2MF147661 | 1GC4YTEY2MF116801 | 1GC4YTEY2MF194205 | 1GC4YTEY2MF102803 | 1GC4YTEY2MF120475 | 1GC4YTEY2MF110738; 1GC4YTEY2MF151855 | 1GC4YTEY2MF172768 | 1GC4YTEY2MF130326 | 1GC4YTEY2MF166436 | 1GC4YTEY2MF179056 | 1GC4YTEY2MF134943 | 1GC4YTEY2MF111226; 1GC4YTEY2MF106057 | 1GC4YTEY2MF123148 | 1GC4YTEY2MF148616 | 1GC4YTEY2MF188680; 1GC4YTEY2MF103045; 1GC4YTEY2MF149796 | 1GC4YTEY2MF186279 | 1GC4YTEY2MF101909 | 1GC4YTEY2MF141939 | 1GC4YTEY2MF148650; 1GC4YTEY2MF111274; 1GC4YTEY2MF151306 | 1GC4YTEY2MF189022 | 1GC4YTEY2MF171961 | 1GC4YTEY2MF131993 | 1GC4YTEY2MF142475 | 1GC4YTEY2MF165920; 1GC4YTEY2MF124560 | 1GC4YTEY2MF125790 | 1GC4YTEY2MF198920 | 1GC4YTEY2MF160832 | 1GC4YTEY2MF130245; 1GC4YTEY2MF108617 | 1GC4YTEY2MF184774 | 1GC4YTEY2MF180451; 1GC4YTEY2MF177209 | 1GC4YTEY2MF112649 | 1GC4YTEY2MF193667 | 1GC4YTEY2MF189571; 1GC4YTEY2MF150737 | 1GC4YTEY2MF123862 | 1GC4YTEY2MF192471; 1GC4YTEY2MF185553; 1GC4YTEY2MF106947 | 1GC4YTEY2MF163097; 1GC4YTEY2MF174259 | 1GC4YTEY2MF161026 | 1GC4YTEY2MF188372; 1GC4YTEY2MF121397 | 1GC4YTEY2MF196228 | 1GC4YTEY2MF150043 | 1GC4YTEY2MF120752; 1GC4YTEY2MF115003 | 1GC4YTEY2MF194088 | 1GC4YTEY2MF155968; 1GC4YTEY2MF141522; 1GC4YTEY2MF186914 | 1GC4YTEY2MF163911; 1GC4YTEY2MF166906; 1GC4YTEY2MF119259; 1GC4YTEY2MF107953 | 1GC4YTEY2MF171524; 1GC4YTEY2MF163892; 1GC4YTEY2MF180885; 1GC4YTEY2MF116877; 1GC4YTEY2MF171670 | 1GC4YTEY2MF112182 | 1GC4YTEY2MF185956; 1GC4YTEY2MF162533 | 1GC4YTEY2MF163794; 1GC4YTEY2MF180238; 1GC4YTEY2MF149278 | 1GC4YTEY2MF167909 | 1GC4YTEY2MF175864 | 1GC4YTEY2MF171457 | 1GC4YTEY2MF159244 | 1GC4YTEY2MF179137 | 1GC4YTEY2MF171412 | 1GC4YTEY2MF149880; 1GC4YTEY2MF174049 | 1GC4YTEY2MF142265; 1GC4YTEY2MF164735; 1GC4YTEY2MF193345 | 1GC4YTEY2MF153220

1GC4YTEY2MF177064 | 1GC4YTEY2MF196245 | 1GC4YTEY2MF105684 | 1GC4YTEY2MF168428; 1GC4YTEY2MF185214 | 1GC4YTEY2MF196164 | 1GC4YTEY2MF139866; 1GC4YTEY2MF152732 | 1GC4YTEY2MF103806; 1GC4YTEY2MF113560 | 1GC4YTEY2MF144503 | 1GC4YTEY2MF125871 | 1GC4YTEY2MF173130; 1GC4YTEY2MF199999 | 1GC4YTEY2MF121321 | 1GC4YTEY2MF146087; 1GC4YTEY2MF156764; 1GC4YTEY2MF122498; 1GC4YTEY2MF114157

1GC4YTEY2MF145148 | 1GC4YTEY2MF115700 | 1GC4YTEY2MF197184 | 1GC4YTEY2MF122002 | 1GC4YTEY2MF152536; 1GC4YTEY2MF199145 | 1GC4YTEY2MF140466; 1GC4YTEY2MF128205

1GC4YTEY2MF161236 | 1GC4YTEY2MF134179 | 1GC4YTEY2MF166033 | 1GC4YTEY2MF102218; 1GC4YTEY2MF105720; 1GC4YTEY2MF158062 | 1GC4YTEY2MF136997 | 1GC4YTEY2MF189554; 1GC4YTEY2MF124171 | 1GC4YTEY2MF101005; 1GC4YTEY2MF138801; 1GC4YTEY2MF125885 | 1GC4YTEY2MF105605 | 1GC4YTEY2MF190770; 1GC4YTEY2MF193538; 1GC4YTEY2MF129760 | 1GC4YTEY2MF108004; 1GC4YTEY2MF119178; 1GC4YTEY2MF133243 | 1GC4YTEY2MF198402 | 1GC4YTEY2MF169434

1GC4YTEY2MF100162 | 1GC4YTEY2MF152651; 1GC4YTEY2MF145733

1GC4YTEY2MF110433; 1GC4YTEY2MF123540 | 1GC4YTEY2MF185892 | 1GC4YTEY2MF192938 | 1GC4YTEY2MF170244; 1GC4YTEY2MF153587

1GC4YTEY2MF104809; 1GC4YTEY2MF177310 | 1GC4YTEY2MF128611 | 1GC4YTEY2MF124641

1GC4YTEY2MF127054; 1GC4YTEY2MF195273

1GC4YTEY2MF109329; 1GC4YTEY2MF162726 | 1GC4YTEY2MF119570; 1GC4YTEY2MF168106 | 1GC4YTEY2MF172527 | 1GC4YTEY2MF181115; 1GC4YTEY2MF199260; 1GC4YTEY2MF149071 | 1GC4YTEY2MF114532; 1GC4YTEY2MF125529; 1GC4YTEY2MF121514 | 1GC4YTEY2MF199761 | 1GC4YTEY2MF132822; 1GC4YTEY2MF142072 | 1GC4YTEY2MF147479; 1GC4YTEY2MF196259; 1GC4YTEY2MF191031

1GC4YTEY2MF148003 | 1GC4YTEY2MF156053

1GC4YTEY2MF171572 | 1GC4YTEY2MF191465

1GC4YTEY2MF180997

1GC4YTEY2MF165917; 1GC4YTEY2MF100968 | 1GC4YTEY2MF137079; 1GC4YTEY2MF130018 | 1GC4YTEY2MF158045 | 1GC4YTEY2MF171006; 1GC4YTEY2MF106513; 1GC4YTEY2MF169501 | 1GC4YTEY2MF169269 | 1GC4YTEY2MF184600; 1GC4YTEY2MF168459; 1GC4YTEY2MF159048 | 1GC4YTEY2MF173290 | 1GC4YTEY2MF173869 | 1GC4YTEY2MF100002 | 1GC4YTEY2MF120668 | 1GC4YTEY2MF178456 | 1GC4YTEY2MF171250

1GC4YTEY2MF135803; 1GC4YTEY2MF162015 | 1GC4YTEY2MF153833; 1GC4YTEY2MF158708 | 1GC4YTEY2MF111954; 1GC4YTEY2MF136921; 1GC4YTEY2MF117818 | 1GC4YTEY2MF165576 | 1GC4YTEY2MF197802 | 1GC4YTEY2MF116913 | 1GC4YTEY2MF139270; 1GC4YTEY2MF103210 | 1GC4YTEY2MF184029 | 1GC4YTEY2MF127622 | 1GC4YTEY2MF130844; 1GC4YTEY2MF167263 | 1GC4YTEY2MF154125; 1GC4YTEY2MF182880 | 1GC4YTEY2MF133372 | 1GC4YTEY2MF136711 | 1GC4YTEY2MF162693 | 1GC4YTEY2MF120508; 1GC4YTEY2MF104941 | 1GC4YTEY2MF107063; 1GC4YTEY2MF198433

1GC4YTEY2MF101800 | 1GC4YTEY2MF101974 | 1GC4YTEY2MF142833 | 1GC4YTEY2MF111033 | 1GC4YTEY2MF176979 | 1GC4YTEY2MF197864 | 1GC4YTEY2MF144906 | 1GC4YTEY2MF197556; 1GC4YTEY2MF184208 | 1GC4YTEY2MF188937 | 1GC4YTEY2MF179509

1GC4YTEY2MF147160 | 1GC4YTEY2MF109606 | 1GC4YTEY2MF138362; 1GC4YTEY2MF165514 | 1GC4YTEY2MF149250 | 1GC4YTEY2MF176318 | 1GC4YTEY2MF152200; 1GC4YTEY2MF168722 | 1GC4YTEY2MF100808 | 1GC4YTEY2MF169868 | 1GC4YTEY2MF108178 | 1GC4YTEY2MF196987 | 1GC4YTEY2MF189151; 1GC4YTEY2MF103949; 1GC4YTEY2MF147983 | 1GC4YTEY2MF118273 | 1GC4YTEY2MF172012 | 1GC4YTEY2MF168333 | 1GC4YTEY2MF119214

1GC4YTEY2MF124980; 1GC4YTEY2MF107435 | 1GC4YTEY2MF147496 | 1GC4YTEY2MF131430; 1GC4YTEY2MF149040 | 1GC4YTEY2MF184015; 1GC4YTEY2MF123683 | 1GC4YTEY2MF198755; 1GC4YTEY2MF174407 | 1GC4YTEY2MF198139; 1GC4YTEY2MF160779 | 1GC4YTEY2MF182331 | 1GC4YTEY2MF174455 | 1GC4YTEY2MF124963 | 1GC4YTEY2MF125238; 1GC4YTEY2MF135414; 1GC4YTEY2MF127975; 1GC4YTEY2MF170258; 1GC4YTEY2MF105622 | 1GC4YTEY2MF179168 | 1GC4YTEY2MF196441 | 1GC4YTEY2MF189263; 1GC4YTEY2MF103577 | 1GC4YTEY2MF147921

1GC4YTEY2MF160524 | 1GC4YTEY2MF135364; 1GC4YTEY2MF156165 | 1GC4YTEY2MF178957 | 1GC4YTEY2MF151080; 1GC4YTEY2MF114188; 1GC4YTEY2MF176853 | 1GC4YTEY2MF102574

1GC4YTEY2MF103238; 1GC4YTEY2MF100291 | 1GC4YTEY2MF139222 | 1GC4YTEY2MF113705 | 1GC4YTEY2MF191613; 1GC4YTEY2MF189425 | 1GC4YTEY2MF186413 | 1GC4YTEY2MF156277 | 1GC4YTEY2MF152942; 1GC4YTEY2MF105443

1GC4YTEY2MF170504 | 1GC4YTEY2MF190932 | 1GC4YTEY2MF187593; 1GC4YTEY2MF134280; 1GC4YTEY2MF166758 | 1GC4YTEY2MF171359 | 1GC4YTEY2MF144257 | 1GC4YTEY2MF189375 | 1GC4YTEY2MF178294 | 1GC4YTEY2MF195824; 1GC4YTEY2MF104261; 1GC4YTEY2MF167845; 1GC4YTEY2MF141004; 1GC4YTEY2MF172656 | 1GC4YTEY2MF174147 | 1GC4YTEY2MF135560 | 1GC4YTEY2MF140306 | 1GC4YTEY2MF180191; 1GC4YTEY2MF128544 | 1GC4YTEY2MF143030; 1GC4YTEY2MF149457 | 1GC4YTEY2MF130679 | 1GC4YTEY2MF171426 | 1GC4YTEY2MF198609 | 1GC4YTEY2MF165335; 1GC4YTEY2MF148146 | 1GC4YTEY2MF126759 | 1GC4YTEY2MF142315; 1GC4YTEY2MF129581 | 1GC4YTEY2MF182863

1GC4YTEY2MF146591; 1GC4YTEY2MF192101 | 1GC4YTEY2MF141844 | 1GC4YTEY2MF184435 | 1GC4YTEY2MF113977 | 1GC4YTEY2MF145022 | 1GC4YTEY2MF197606 | 1GC4YTEY2MF100257 | 1GC4YTEY2MF194544 | 1GC4YTEY2MF105278 | 1GC4YTEY2MF107547; 1GC4YTEY2MF172494 | 1GC4YTEY2MF166047 | 1GC4YTEY2MF115146 | 1GC4YTEY2MF183088 | 1GC4YTEY2MF161088; 1GC4YTEY2MF112845 | 1GC4YTEY2MF112067 | 1GC4YTEY2MF138832 | 1GC4YTEY2MF167005 | 1GC4YTEY2MF120346; 1GC4YTEY2MF162838; 1GC4YTEY2MF135283 | 1GC4YTEY2MF111162; 1GC4YTEY2MF159955 | 1GC4YTEY2MF182507 | 1GC4YTEY2MF169496 | 1GC4YTEY2MF176514 | 1GC4YTEY2MF163391 | 1GC4YTEY2MF119990; 1GC4YTEY2MF153623 | 1GC4YTEY2MF110268 | 1GC4YTEY2MF170678 | 1GC4YTEY2MF149944 | 1GC4YTEY2MF113932 | 1GC4YTEY2MF132061; 1GC4YTEY2MF169062 | 1GC4YTEY2MF190557 | 1GC4YTEY2MF164847; 1GC4YTEY2MF114935 | 1GC4YTEY2MF198559 | 1GC4YTEY2MF182779; 1GC4YTEY2MF129273; 1GC4YTEY2MF195404; 1GC4YTEY2MF129774 | 1GC4YTEY2MF128494 | 1GC4YTEY2MF156375 | 1GC4YTEY2MF112425 | 1GC4YTEY2MF135848; 1GC4YTEY2MF163326; 1GC4YTEY2MF190834; 1GC4YTEY2MF123845

1GC4YTEY2MF181616 | 1GC4YTEY2MF140659 | 1GC4YTEY2MF152892; 1GC4YTEY2MF104342 | 1GC4YTEY2MF171409 | 1GC4YTEY2MF124185 | 1GC4YTEY2MF195242 | 1GC4YTEY2MF155758; 1GC4YTEY2MF109301 | 1GC4YTEY2MF158353 | 1GC4YTEY2MF128608; 1GC4YTEY2MF108374; 1GC4YTEY2MF136918; 1GC4YTEY2MF137700 | 1GC4YTEY2MF182734; 1GC4YTEY2MF125918; 1GC4YTEY2MF149569 | 1GC4YTEY2MF176674; 1GC4YTEY2MF146929 | 1GC4YTEY2MF137728; 1GC4YTEY2MF115552; 1GC4YTEY2MF178277; 1GC4YTEY2MF123943 | 1GC4YTEY2MF182247 | 1GC4YTEY2MF198898 | 1GC4YTEY2MF192437 | 1GC4YTEY2MF186654 | 1GC4YTEY2MF141388

1GC4YTEY2MF130519; 1GC4YTEY2MF139396; 1GC4YTEY2MF118208; 1GC4YTEY2MF144999; 1GC4YTEY2MF173032; 1GC4YTEY2MF119164

1GC4YTEY2MF195631 | 1GC4YTEY2MF184466; 1GC4YTEY2MF193314 | 1GC4YTEY2MF100386 | 1GC4YTEY2MF181700 | 1GC4YTEY2MF152021; 1GC4YTEY2MF154920 | 1GC4YTEY2MF139043; 1GC4YTEY2MF157784; 1GC4YTEY2MF149460; 1GC4YTEY2MF176058 | 1GC4YTEY2MF105202 | 1GC4YTEY2MF114336 | 1GC4YTEY2MF102252 | 1GC4YTEY2MF181020

1GC4YTEY2MF157039 | 1GC4YTEY2MF104146 | 1GC4YTEY2MF125370 | 1GC4YTEY2MF132562 | 1GC4YTEY2MF157803; 1GC4YTEY2MF105555; 1GC4YTEY2MF125448; 1GC4YTEY2MF155064 | 1GC4YTEY2MF134148 | 1GC4YTEY2MF132688; 1GC4YTEY2MF128981 | 1GC4YTEY2MF148843 | 1GC4YTEY2MF126616 | 1GC4YTEY2MF114322; 1GC4YTEY2MF160412 | 1GC4YTEY2MF144730 | 1GC4YTEY2MF165240; 1GC4YTEY2MF102798 | 1GC4YTEY2MF138510 | 1GC4YTEY2MF116734 | 1GC4YTEY2MF112831; 1GC4YTEY2MF109816; 1GC4YTEY2MF165562 | 1GC4YTEY2MF110724

1GC4YTEY2MF129726 | 1GC4YTEY2MF140046; 1GC4YTEY2MF103871 | 1GC4YTEY2MF114093 | 1GC4YTEY2MF196620; 1GC4YTEY2MF175413 | 1GC4YTEY2MF118788; 1GC4YTEY2MF157011 | 1GC4YTEY2MF111940 | 1GC4YTEY2MF108231; 1GC4YTEY2MF199937

1GC4YTEY2MF117494 | 1GC4YTEY2MF107404 | 1GC4YTEY2MF133128; 1GC4YTEY2MF159082

1GC4YTEY2MF108780

1GC4YTEY2MF174133 | 1GC4YTEY2MF121898; 1GC4YTEY2MF127104 | 1GC4YTEY2MF178439 | 1GC4YTEY2MF148812 | 1GC4YTEY2MF194768; 1GC4YTEY2MF107080 | 1GC4YTEY2MF188453; 1GC4YTEY2MF102073 | 1GC4YTEY2MF105779; 1GC4YTEY2MF192275 | 1GC4YTEY2MF119245; 1GC4YTEY2MF108035; 1GC4YTEY2MF108309 | 1GC4YTEY2MF137907

1GC4YTEY2MF127667; 1GC4YTEY2MF199338 | 1GC4YTEY2MF160622; 1GC4YTEY2MF172365 | 1GC4YTEY2MF103580 | 1GC4YTEY2MF113462 | 1GC4YTEY2MF153752 | 1GC4YTEY2MF138734 | 1GC4YTEY2MF182569; 1GC4YTEY2MF193846 | 1GC4YTEY2MF140158; 1GC4YTEY2MF191482 | 1GC4YTEY2MF144145 | 1GC4YTEY2MF171698 | 1GC4YTEY2MF130343 | 1GC4YTEY2MF110948; 1GC4YTEY2MF138426

1GC4YTEY2MF149779

1GC4YTEY2MF115504 | 1GC4YTEY2MF148759 | 1GC4YTEY2MF121335

1GC4YTEY2MF119424; 1GC4YTEY2MF118824

1GC4YTEY2MF124591 | 1GC4YTEY2MF128107; 1GC4YTEY2MF159759 | 1GC4YTEY2MF124817 | 1GC4YTEY2MF124610; 1GC4YTEY2MF187156 | 1GC4YTEY2MF176903 | 1GC4YTEY2MF125224; 1GC4YTEY2MF110951; 1GC4YTEY2MF109637 | 1GC4YTEY2MF192468; 1GC4YTEY2MF119763 | 1GC4YTEY2MF112053 | 1GC4YTEY2MF155050 | 1GC4YTEY2MF130360; 1GC4YTEY2MF104597

1GC4YTEY2MF111985; 1GC4YTEY2MF174603 | 1GC4YTEY2MF153962 | 1GC4YTEY2MF143299 | 1GC4YTEY2MF129578; 1GC4YTEY2MF121223 | 1GC4YTEY2MF133713 | 1GC4YTEY2MF160670 | 1GC4YTEY2MF139902; 1GC4YTEY2MF133355 | 1GC4YTEY2MF120105; 1GC4YTEY2MF129211 | 1GC4YTEY2MF163343; 1GC4YTEY2MF107709 | 1GC4YTEY2MF118032 | 1GC4YTEY2MF151953 | 1GC4YTEY2MF110139 | 1GC4YTEY2MF169479; 1GC4YTEY2MF173581; 1GC4YTEY2MF174598 | 1GC4YTEY2MF199582 | 1GC4YTEY2MF173256 | 1GC4YTEY2MF175427 | 1GC4YTEY2MF169188 | 1GC4YTEY2MF167134; 1GC4YTEY2MF103000; 1GC4YTEY2MF180918; 1GC4YTEY2MF143786 | 1GC4YTEY2MF174844 | 1GC4YTEY2MF141987 | 1GC4YTEY2MF188114 | 1GC4YTEY2MF159602 | 1GC4YTEY2MF109444 | 1GC4YTEY2MF138765 | 1GC4YTEY2MF187142 | 1GC4YTEY2MF179042 | 1GC4YTEY2MF175329 | 1GC4YTEY2MF197704; 1GC4YTEY2MF190784; 1GC4YTEY2MF167327; 1GC4YTEY2MF125398 | 1GC4YTEY2MF176142 | 1GC4YTEY2MF149121 | 1GC4YTEY2MF185133 | 1GC4YTEY2MF133081 | 1GC4YTEY2MF144677 | 1GC4YTEY2MF157915 | 1GC4YTEY2MF141455; 1GC4YTEY2MF128219 | 1GC4YTEY2MF165058 | 1GC4YTEY2MF156716 | 1GC4YTEY2MF167165 | 1GC4YTEY2MF181258 | 1GC4YTEY2MF185598; 1GC4YTEY2MF156229 | 1GC4YTEY2MF170132 | 1GC4YTEY2MF180661 | 1GC4YTEY2MF148535 | 1GC4YTEY2MF121920 | 1GC4YTEY2MF189716 | 1GC4YTEY2MF196097 | 1GC4YTEY2MF123957 | 1GC4YTEY2MF108522 | 1GC4YTEY2MF171281; 1GC4YTEY2MF106432; 1GC4YTEY2MF183737 | 1GC4YTEY2MF101635 | 1GC4YTEY2MF192759 | 1GC4YTEY2MF199601 | 1GC4YTEY2MF143688; 1GC4YTEY2MF187397

1GC4YTEY2MF102610 | 1GC4YTEY2MF153461; 1GC4YTEY2MF105362 | 1GC4YTEY2MF133985 | 1GC4YTEY2MF105197 | 1GC4YTEY2MF170809 | 1GC4YTEY2MF186525; 1GC4YTEY2MF129497 | 1GC4YTEY2MF147692 | 1GC4YTEY2MF179445; 1GC4YTEY2MF115339; 1GC4YTEY2MF179784 | 1GC4YTEY2MF178196; 1GC4YTEY2MF193569 | 1GC4YTEY2MF185360 | 1GC4YTEY2MF193801; 1GC4YTEY2MF141178; 1GC4YTEY2MF173144 | 1GC4YTEY2MF144419 | 1GC4YTEY2MF162967 | 1GC4YTEY2MF198206; 1GC4YTEY2MF176481 | 1GC4YTEY2MF197413; 1GC4YTEY2MF123814; 1GC4YTEY2MF198786 | 1GC4YTEY2MF193359 | 1GC4YTEY2MF181003 | 1GC4YTEY2MF157283 | 1GC4YTEY2MF160751; 1GC4YTEY2MF154092; 1GC4YTEY2MF133176 | 1GC4YTEY2MF147529; 1GC4YTEY2MF100467

1GC4YTEY2MF169210; 1GC4YTEY2MF171183 | 1GC4YTEY2MF142959 | 1GC4YTEY2MF137034 | 1GC4YTEY2MF187836 | 1GC4YTEY2MF106091 | 1GC4YTEY2MF106303 | 1GC4YTEY2MF196892 | 1GC4YTEY2MF173015 | 1GC4YTEY2MF177808 | 1GC4YTEY2MF178716 | 1GC4YTEY2MF113414 | 1GC4YTEY2MF178781 | 1GC4YTEY2MF184340; 1GC4YTEY2MF174861 | 1GC4YTEY2MF117320 | 1GC4YTEY2MF120783 | 1GC4YTEY2MF183396 | 1GC4YTEY2MF105314; 1GC4YTEY2MF111601 | 1GC4YTEY2MF161883; 1GC4YTEY2MF138572 | 1GC4YTEY2MF103451 | 1GC4YTEY2MF176383; 1GC4YTEY2MF168350 | 1GC4YTEY2MF188839; 1GC4YTEY2MF110979; 1GC4YTEY2MF183530 | 1GC4YTEY2MF158532 | 1GC4YTEY2MF121836 | 1GC4YTEY2MF125501 | 1GC4YTEY2MF107595 | 1GC4YTEY2MF141746 | 1GC4YTEY2MF146848 | 1GC4YTEY2MF121304 | 1GC4YTEY2MF116698 | 1GC4YTEY2MF158269 | 1GC4YTEY2MF169689; 1GC4YTEY2MF195029 | 1GC4YTEY2MF178828

1GC4YTEY2MF152620; 1GC4YTEY2MF122730; 1GC4YTEY2MF117964; 1GC4YTEY2MF157266 | 1GC4YTEY2MF192860 | 1GC4YTEY2MF157526 | 1GC4YTEY2MF184225 | 1GC4YTEY2MF121562 | 1GC4YTEY2MF152648 | 1GC4YTEY2MF191434 | 1GC4YTEY2MF141505 | 1GC4YTEY2MF121982; 1GC4YTEY2MF155274 | 1GC4YTEY2MF107614 | 1GC4YTEY2MF153203 | 1GC4YTEY2MF177131 | 1GC4YTEY2MF196374 | 1GC4YTEY2MF108326 | 1GC4YTEY2MF131427 | 1GC4YTEY2MF195645; 1GC4YTEY2MF186699 | 1GC4YTEY2MF114028 | 1GC4YTEY2MF155243; 1GC4YTEY2MF110352; 1GC4YTEY2MF139964 | 1GC4YTEY2MF108391; 1GC4YTEY2MF142461; 1GC4YTEY2MF124879; 1GC4YTEY2MF183253 | 1GC4YTEY2MF163312; 1GC4YTEY2MF189344 | 1GC4YTEY2MF113980; 1GC4YTEY2MF186993; 1GC4YTEY2MF175573; 1GC4YTEY2MF164900; 1GC4YTEY2MF161270 | 1GC4YTEY2MF120654 | 1GC4YTEY2MF114787; 1GC4YTEY2MF188064

1GC4YTEY2MF158806 | 1GC4YTEY2MF109265 | 1GC4YTEY2MF156778 | 1GC4YTEY2MF187805 | 1GC4YTEY2MF120847 | 1GC4YTEY2MF132707 | 1GC4YTEY2MF156232

1GC4YTEY2MF103868 | 1GC4YTEY2MF116328 | 1GC4YTEY2MF157980 | 1GC4YTEY2MF164461 | 1GC4YTEY2MF118371 | 1GC4YTEY2MF157381

1GC4YTEY2MF129595; 1GC4YTEY2MF118399; 1GC4YTEY2MF154240

1GC4YTEY2MF103336; 1GC4YTEY2MF138927 | 1GC4YTEY2MF148079 | 1GC4YTEY2MF198125; 1GC4YTEY2MF108536 | 1GC4YTEY2MF135672 | 1GC4YTEY2MF116510 | 1GC4YTEY2MF106284 | 1GC4YTEY2MF111663; 1GC4YTEY2MF132867 | 1GC4YTEY2MF143707 | 1GC4YTEY2MF155131 | 1GC4YTEY2MF142637; 1GC4YTEY2MF166114

1GC4YTEY2MF105927 | 1GC4YTEY2MF127121

1GC4YTEY2MF125952; 1GC4YTEY2MF145344; 1GC4YTEY2MF152276 | 1GC4YTEY2MF123537; 1GC4YTEY2MF129256

1GC4YTEY2MF179963; 1GC4YTEY2MF170051; 1GC4YTEY2MF188985 | 1GC4YTEY2MF176464; 1GC4YTEY2MF196780 | 1GC4YTEY2MF118113 | 1GC4YTEY2MF115311; 1GC4YTEY2MF145912 | 1GC4YTEY2MF145537; 1GC4YTEY2MF114806 | 1GC4YTEY2MF197301 | 1GC4YTEY2MF145974 | 1GC4YTEY2MF151029; 1GC4YTEY2MF151970 | 1GC4YTEY2MF181504; 1GC4YTEY2MF147935; 1GC4YTEY2MF153427; 1GC4YTEY2MF166582; 1GC4YTEY2MF124770; 1GC4YTEY2MF187626; 1GC4YTEY2MF106897 | 1GC4YTEY2MF133114 | 1GC4YTEY2MF106835 | 1GC4YTEY2MF158577; 1GC4YTEY2MF124803 | 1GC4YTEY2MF136028; 1GC4YTEY2MF112585 | 1GC4YTEY2MF149717 | 1GC4YTEY2MF187724; 1GC4YTEY2MF196519 | 1GC4YTEY2MF148728; 1GC4YTEY2MF131394 | 1GC4YTEY2MF131699; 1GC4YTEY2MF177632 | 1GC4YTEY2MF182264 | 1GC4YTEY2MF121593 | 1GC4YTEY2MF166405; 1GC4YTEY2MF132416 | 1GC4YTEY2MF159583 | 1GC4YTEY2MF181695 | 1GC4YTEY2MF145070; 1GC4YTEY2MF183706 | 1GC4YTEY2MF182913; 1GC4YTEY2MF161382; 1GC4YTEY2MF137535; 1GC4YTEY2MF132318 | 1GC4YTEY2MF157154 | 1GC4YTEY2MF108746 | 1GC4YTEY2MF170860

1GC4YTEY2MF121075; 1GC4YTEY2MF179011; 1GC4YTEY2MF147076 | 1GC4YTEY2MF122131; 1GC4YTEY2MF104843; 1GC4YTEY2MF120377 | 1GC4YTEY2MF195046 | 1GC4YTEY2MF177629

1GC4YTEY2MF125658; 1GC4YTEY2MF159373 | 1GC4YTEY2MF162936 | 1GC4YTEY2MF189361 | 1GC4YTEY2MF176867 | 1GC4YTEY2MF136076; 1GC4YTEY2MF178750 | 1GC4YTEY2MF156814; 1GC4YTEY2MF124428 | 1GC4YTEY2MF134540; 1GC4YTEY2MF116426 | 1GC4YTEY2MF186797 | 1GC4YTEY2MF146378; 1GC4YTEY2MF109041

1GC4YTEY2MF162810 | 1GC4YTEY2MF160829 | 1GC4YTEY2MF155260 | 1GC4YTEY2MF137972; 1GC4YTEY2MF121089 | 1GC4YTEY2MF127829 | 1GC4YTEY2MF125627 | 1GC4YTEY2MF193393 | 1GC4YTEY2MF139737 | 1GC4YTEY2MF110495; 1GC4YTEY2MF132075 | 1GC4YTEY2MF150026 | 1GC4YTEY2MF126891 | 1GC4YTEY2MF150883 | 1GC4YTEY2MF178635; 1GC4YTEY2MF166209; 1GC4YTEY2MF160183; 1GC4YTEY2MF161902; 1GC4YTEY2MF138409 | 1GC4YTEY2MF147031 | 1GC4YTEY2MF111176 | 1GC4YTEY2MF108911; 1GC4YTEY2MF109945 | 1GC4YTEY2MF145800 | 1GC4YTEY2MF164363; 1GC4YTEY2MF113445 | 1GC4YTEY2MF110237; 1GC4YTEY2MF115695; 1GC4YTEY2MF162418; 1GC4YTEY2MF101263 | 1GC4YTEY2MF189764 | 1GC4YTEY2MF143366 | 1GC4YTEY2MF124168 | 1GC4YTEY2MF157445; 1GC4YTEY2MF117561 | 1GC4YTEY2MF190753; 1GC4YTEY2MF114997 | 1GC4YTEY2MF137695

1GC4YTEY2MF169823 | 1GC4YTEY2MF185293

1GC4YTEY2MF197279; 1GC4YTEY2MF113896; 1GC4YTEY2MF137440; 1GC4YTEY2MF128088; 1GC4YTEY2MF105460 | 1GC4YTEY2MF112747 | 1GC4YTEY2MF129337 | 1GC4YTEY2MF181308 | 1GC4YTEY2MF104308; 1GC4YTEY2MF166274 | 1GC4YTEY2MF193779; 1GC4YTEY2MF138488

1GC4YTEY2MF112814; 1GC4YTEY2MF135039 | 1GC4YTEY2MF116927 | 1GC4YTEY2MF107886 | 1GC4YTEY2MF115423 | 1GC4YTEY2MF199310; 1GC4YTEY2MF143870 | 1GC4YTEY2MF185875; 1GC4YTEY2MF100288 | 1GC4YTEY2MF124848 | 1GC4YTEY2MF184516 | 1GC4YTEY2MF180370 | 1GC4YTEY2MF128060; 1GC4YTEY2MF183513 | 1GC4YTEY2MF146185 | 1GC4YTEY2MF139186 | 1GC4YTEY2MF197878 | 1GC4YTEY2MF131685; 1GC4YTEY2MF134294

1GC4YTEY2MF155601; 1GC4YTEY2MF110819 | 1GC4YTEY2MF131962 | 1GC4YTEY2MF100792 | 1GC4YTEY2MF126356; 1GC4YTEY2MF170728; 1GC4YTEY2MF184886 | 1GC4YTEY2MF131282 | 1GC4YTEY2MF179834 | 1GC4YTEY2MF171023; 1GC4YTEY2MF114580 | 1GC4YTEY2MF163634; 1GC4YTEY2MF110366; 1GC4YTEY2MF188890; 1GC4YTEY2MF192728 | 1GC4YTEY2MF111579

1GC4YTEY2MF102834 | 1GC4YTEY2MF125949 | 1GC4YTEY2MF138779 | 1GC4YTEY2MF159051; 1GC4YTEY2MF164329; 1GC4YTEY2MF137017

1GC4YTEY2MF112148; 1GC4YTEY2MF153959 | 1GC4YTEY2MF143058; 1GC4YTEY2MF173631 | 1GC4YTEY2MF135428 | 1GC4YTEY2MF197718

1GC4YTEY2MF137275 | 1GC4YTEY2MF196648; 1GC4YTEY2MF163519; 1GC4YTEY2MF186010; 1GC4YTEY2MF166193

1GC4YTEY2MF145554 | 1GC4YTEY2MF189778 | 1GC4YTEY2MF180059; 1GC4YTEY2MF165657 | 1GC4YTEY2MF172849; 1GC4YTEY2MF175248; 1GC4YTEY2MF100436 | 1GC4YTEY2MF100260 | 1GC4YTEY2MF128396; 1GC4YTEY2MF116555; 1GC4YTEY2MF107208; 1GC4YTEY2MF165691 | 1GC4YTEY2MF183141 | 1GC4YTEY2MF174486 | 1GC4YTEY2MF199419

1GC4YTEY2MF154495 | 1GC4YTEY2MF175170; 1GC4YTEY2MF170986 | 1GC4YTEY2MF171037; 1GC4YTEY2MF175198

1GC4YTEY2MF136188 | 1GC4YTEY2MF172060 | 1GC4YTEY2MF111789 | 1GC4YTEY2MF173404 | 1GC4YTEY2MF162452; 1GC4YTEY2MF186461

1GC4YTEY2MF199078; 1GC4YTEY2MF107256 | 1GC4YTEY2MF143805 | 1GC4YTEY2MF178344; 1GC4YTEY2MF166517 | 1GC4YTEY2MF103613 | 1GC4YTEY2MF161611; 1GC4YTEY2MF123442

1GC4YTEY2MF105247; 1GC4YTEY2MF115728; 1GC4YTEY2MF198156 | 1GC4YTEY2MF162564 | 1GC4YTEY2MF167604 | 1GC4YTEY2MF138930; 1GC4YTEY2MF164850; 1GC4YTEY2MF113994; 1GC4YTEY2MF178649 | 1GC4YTEY2MF125403; 1GC4YTEY2MF188758 | 1GC4YTEY2MF102428 | 1GC4YTEY2MF177453; 1GC4YTEY2MF155954 | 1GC4YTEY2MF112487 | 1GC4YTEY2MF103899; 1GC4YTEY2MF157994 | 1GC4YTEY2MF143092 | 1GC4YTEY2MF174908 | 1GC4YTEY2MF124493 | 1GC4YTEY2MF190719; 1GC4YTEY2MF198819; 1GC4YTEY2MF155338 | 1GC4YTEY2MF179655

1GC4YTEY2MF171362; 1GC4YTEY2MF109752 | 1GC4YTEY2MF154934; 1GC4YTEY2MF167781 | 1GC4YTEY2MF168056; 1GC4YTEY2MF166260 | 1GC4YTEY2MF138491; 1GC4YTEY2MF170115 | 1GC4YTEY2MF121206 | 1GC4YTEY2MF140984; 1GC4YTEY2MF137552 | 1GC4YTEY2MF110643 | 1GC4YTEY2MF194401 | 1GC4YTEY2MF164704 | 1GC4YTEY2MF164959; 1GC4YTEY2MF113025 | 1GC4YTEY2MF156070 | 1GC4YTEY2MF106009 | 1GC4YTEY2MF119651 | 1GC4YTEY2MF153766 | 1GC4YTEY2MF151001 | 1GC4YTEY2MF181812 | 1GC4YTEY2MF172186 | 1GC4YTEY2MF141617 | 1GC4YTEY2MF130004; 1GC4YTEY2MF190882 | 1GC4YTEY2MF166694 | 1GC4YTEY2MF148048 | 1GC4YTEY2MF195807 | 1GC4YTEY2MF119889 | 1GC4YTEY2MF164816 | 1GC4YTEY2MF154710 | 1GC4YTEY2MF121402 | 1GC4YTEY2MF161298 | 1GC4YTEY2MF104079 | 1GC4YTEY2MF165951 | 1GC4YTEY2MF148745 | 1GC4YTEY2MF134201 | 1GC4YTEY2MF113221; 1GC4YTEY2MF184130 | 1GC4YTEY2MF135669 | 1GC4YTEY2MF132240; 1GC4YTEY2MF194513 | 1GC4YTEY2MF114482 | 1GC4YTEY2MF151242 | 1GC4YTEY2MF192552 | 1GC4YTEY2MF120802; 1GC4YTEY2MF119407; 1GC4YTEY2MF188338 | 1GC4YTEY2MF147255 | 1GC4YTEY2MF196763 | 1GC4YTEY2MF184967; 1GC4YTEY2MF184032

1GC4YTEY2MF114594 | 1GC4YTEY2MF132125

1GC4YTEY2MF165982 | 1GC4YTEY2MF188646 | 1GC4YTEY2MF166730; 1GC4YTEY2MF170664; 1GC4YTEY2MF134358 | 1GC4YTEY2MF170759 | 1GC4YTEY2MF182412 | 1GC4YTEY2MF152388 | 1GC4YTEY2MF198268 | 1GC4YTEY2MF191398 | 1GC4YTEY2MF192566; 1GC4YTEY2MF130391 | 1GC4YTEY2MF196794 | 1GC4YTEY2MF118175 | 1GC4YTEY2MF138281; 1GC4YTEY2MF170390; 1GC4YTEY2MF177792 | 1GC4YTEY2MF141729 | 1GC4YTEY2MF189179 | 1GC4YTEY2MF185374 | 1GC4YTEY2MF107581 | 1GC4YTEY2MF158384; 1GC4YTEY2MF122372 | 1GC4YTEY2MF141942; 1GC4YTEY2MF189943 | 1GC4YTEY2MF103837 | 1GC4YTEY2MF115759; 1GC4YTEY2MF170616 | 1GC4YTEY2MF195953

1GC4YTEY2MF181289; 1GC4YTEY2MF187609; 1GC4YTEY2MF114790; 1GC4YTEY2MF198058 | 1GC4YTEY2MF115650 | 1GC4YTEY2MF143447; 1GC4YTEY2MF154500 | 1GC4YTEY2MF169756 | 1GC4YTEY2MF111131; 1GC4YTEY2MF180563 | 1GC4YTEY2MF113641 | 1GC4YTEY2MF196729; 1GC4YTEY2MF158918 | 1GC4YTEY2MF167618 | 1GC4YTEY2MF199789 | 1GC4YTEY2MF183494; 1GC4YTEY2MF106916 | 1GC4YTEY2MF198674; 1GC4YTEY2MF154545 | 1GC4YTEY2MF124347 | 1GC4YTEY2MF146316 | 1GC4YTEY2MF190610 | 1GC4YTEY2MF157591

1GC4YTEY2MF186704; 1GC4YTEY2MF158949 | 1GC4YTEY2MF132836 | 1GC4YTEY2MF155789 | 1GC4YTEY2MF167294 | 1GC4YTEY2MF197069; 1GC4YTEY2MF141603 | 1GC4YTEY2MF130178 | 1GC4YTEY2MF149006; 1GC4YTEY2MF194463 | 1GC4YTEY2MF121870; 1GC4YTEY2MF188629; 1GC4YTEY2MF105457; 1GC4YTEY2MF117205; 1GC4YTEY2MF168171

1GC4YTEY2MF160748 | 1GC4YTEY2MF131752 | 1GC4YTEY2MF165707 | 1GC4YTEY2MF176352; 1GC4YTEY2MF190512 | 1GC4YTEY2MF147157 | 1GC4YTEY2MF177274 | 1GC4YTEY2MF113364 | 1GC4YTEY2MF197458 | 1GC4YTEY2MF170065 | 1GC4YTEY2MF167778 | 1GC4YTEY2MF109895 | 1GC4YTEY2MF105801; 1GC4YTEY2MF158112; 1GC4YTEY2MF114174; 1GC4YTEY2MF133517

1GC4YTEY2MF136434 | 1GC4YTEY2MF170275 | 1GC4YTEY2MF112957

1GC4YTEY2MF188517 | 1GC4YTEY2MF131749 | 1GC4YTEY2MF153864

1GC4YTEY2MF134554 | 1GC4YTEY2MF169675; 1GC4YTEY2MF175234; 1GC4YTEY2MF169658 | 1GC4YTEY2MF102316 | 1GC4YTEY2MF136675 | 1GC4YTEY2MF112389 | 1GC4YTEY2MF111887 | 1GC4YTEY2MF142220; 1GC4YTEY2MF159633 | 1GC4YTEY2MF165481; 1GC4YTEY2MF136045 | 1GC4YTEY2MF106883 | 1GC4YTEY2MF116314 | 1GC4YTEY2MF121674 | 1GC4YTEY2MF148034 | 1GC4YTEY2MF108682 | 1GC4YTEY2MF166212; 1GC4YTEY2MF106527; 1GC4YTEY2MF188808 | 1GC4YTEY2MF183186 | 1GC4YTEY2MF154626 | 1GC4YTEY2MF122694; 1GC4YTEY2MF134120; 1GC4YTEY2MF160507 | 1GC4YTEY2MF175704; 1GC4YTEY2MF139012 | 1GC4YTEY2MF138507 | 1GC4YTEY2MF196276

1GC4YTEY2MF114238; 1GC4YTEY2MF106141 | 1GC4YTEY2MF108603 | 1GC4YTEY2MF115227 | 1GC4YTEY2MF158109 | 1GC4YTEY2MF123134; 1GC4YTEY2MF166579 | 1GC4YTEY2MF115583 | 1GC4YTEY2MF116247 | 1GC4YTEY2MF136059 | 1GC4YTEY2MF117754; 1GC4YTEY2MF152147 | 1GC4YTEY2MF175217 | 1GC4YTEY2MF130746 | 1GC4YTEY2MF149748; 1GC4YTEY2MF176884 | 1GC4YTEY2MF177081 | 1GC4YTEY2MF149183; 1GC4YTEY2MF178036 | 1GC4YTEY2MF156683 | 1GC4YTEY2MF134456 | 1GC4YTEY2MF103952 | 1GC4YTEY2MF144775; 1GC4YTEY2MF102901 | 1GC4YTEY2MF183110 | 1GC4YTEY2MF152052 | 1GC4YTEY2MF136725

1GC4YTEY2MF145182 | 1GC4YTEY2MF172267; 1GC4YTEY2MF115177

1GC4YTEY2MF106558 | 1GC4YTEY2MF170955 | 1GC4YTEY2MF150009; 1GC4YTEY2MF147062 | 1GC4YTEY2MF100064

1GC4YTEY2MF139611 | 1GC4YTEY2MF114885; 1GC4YTEY2MF151709 | 1GC4YTEY2MF142802; 1GC4YTEY2MF173726

1GC4YTEY2MF146221 | 1GC4YTEY2MF155307 | 1GC4YTEY2MF171149 | 1GC4YTEY2MF113378 | 1GC4YTEY2MF150947; 1GC4YTEY2MF170910 | 1GC4YTEY2MF154609 | 1GC4YTEY2MF117608 | 1GC4YTEY2MF103417 | 1GC4YTEY2MF151354

1GC4YTEY2MF111260 | 1GC4YTEY2MF135624 | 1GC4YTEY2MF133677 | 1GC4YTEY2MF155744; 1GC4YTEY2MF110786 | 1GC4YTEY2MF124896; 1GC4YTEY2MF131329 | 1GC4YTEY2MF127653 | 1GC4YTEY2MF189831; 1GC4YTEY2MF131492 | 1GC4YTEY2MF142282 | 1GC4YTEY2MF182894; 1GC4YTEY2MF136868; 1GC4YTEY2MF168476; 1GC4YTEY2MF135641 | 1GC4YTEY2MF142508 | 1GC4YTEY2MF119861; 1GC4YTEY2MF114496; 1GC4YTEY2MF122064; 1GC4YTEY2MF180188 | 1GC4YTEY2MF138894; 1GC4YTEY2MF127362; 1GC4YTEY2MF119116 | 1GC4YTEY2MF116412 | 1GC4YTEY2MF132058; 1GC4YTEY2MF189893; 1GC4YTEY2MF131850 | 1GC4YTEY2MF172835 | 1GC4YTEY2MF167926; 1GC4YTEY2MF125837 | 1GC4YTEY2MF173788; 1GC4YTEY2MF122632; 1GC4YTEY2MF192695 | 1GC4YTEY2MF170437; 1GC4YTEY2MF111288 | 1GC4YTEY2MF109993

1GC4YTEY2MF187464; 1GC4YTEY2MF196830; 1GC4YTEY2MF195421 | 1GC4YTEY2MF129919 | 1GC4YTEY2MF144260; 1GC4YTEY2MF165819 | 1GC4YTEY2MF175881; 1GC4YTEY2MF108813 | 1GC4YTEY2MF154982; 1GC4YTEY2MF178019 | 1GC4YTEY2MF121478; 1GC4YTEY2MF114529 | 1GC4YTEY2MF129998; 1GC4YTEY2MF145117 | 1GC4YTEY2MF164430; 1GC4YTEY2MF159065; 1GC4YTEY2MF193135; 1GC4YTEY2MF191451 | 1GC4YTEY2MF104020; 1GC4YTEY2MF193460 | 1GC4YTEY2MF110934; 1GC4YTEY2MF157171 | 1GC4YTEY2MF101151 | 1GC4YTEY2MF153993; 1GC4YTEY2MF135543 | 1GC4YTEY2MF117401; 1GC4YTEY2MF138751 | 1GC4YTEY2MF138197 | 1GC4YTEY2MF129905 | 1GC4YTEY2MF156540 | 1GC4YTEY2MF119844; 1GC4YTEY2MF187321 | 1GC4YTEY2MF177145 | 1GC4YTEY2MF153718 | 1GC4YTEY2MF130701 | 1GC4YTEY2MF123912 | 1GC4YTEY2MF152763; 1GC4YTEY2MF175458 | 1GC4YTEY2MF145246 | 1GC4YTEY2MF158689; 1GC4YTEY2MF116409; 1GC4YTEY2MF128690; 1GC4YTEY2MF110688 | 1GC4YTEY2MF134134 | 1GC4YTEY2MF176013 | 1GC4YTEY2MF103353 | 1GC4YTEY2MF151144 | 1GC4YTEY2MF163147 | 1GC4YTEY2MF191174; 1GC4YTEY2MF183964 | 1GC4YTEY2MF183074 | 1GC4YTEY2MF144176; 1GC4YTEY2MF188159 | 1GC4YTEY2MF162886 | 1GC4YTEY2MF156943 | 1GC4YTEY2MF181681; 1GC4YTEY2MF187903 | 1GC4YTEY2MF190994; 1GC4YTEY2MF195077; 1GC4YTEY2MF177484 | 1GC4YTEY2MF132383 | 1GC4YTEY2MF118192 | 1GC4YTEY2MF182961 | 1GC4YTEY2MF186850 | 1GC4YTEY2MF121545; 1GC4YTEY2MF114076

1GC4YTEY2MF120198

1GC4YTEY2MF155694 | 1GC4YTEY2MF143741; 1GC4YTEY2MF126664 | 1GC4YTEY2MF138300; 1GC4YTEY2MF182524 | 1GC4YTEY2MF101201 | 1GC4YTEY2MF144159 | 1GC4YTEY2MF162161; 1GC4YTEY2MF127491 | 1GC4YTEY2MF113137; 1GC4YTEY2MF114367; 1GC4YTEY2MF135767; 1GC4YTEY2MF122775 | 1GC4YTEY2MF194818 | 1GC4YTEY2MF158840 | 1GC4YTEY2MF113381 | 1GC4YTEY2MF139950 | 1GC4YTEY2MF119701 | 1GC4YTEY2MF167571; 1GC4YTEY2MF161012 | 1GC4YTEY2MF193703

1GC4YTEY2MF167554

1GC4YTEY2MF134621 | 1GC4YTEY2MF187416 | 1GC4YTEY2MF178652; 1GC4YTEY2MF192051 | 1GC4YTEY2MF123358 | 1GC4YTEY2MF182345

1GC4YTEY2MF190901 | 1GC4YTEY2MF189036 | 1GC4YTEY2MF169661 | 1GC4YTEY2MF136823 | 1GC4YTEY2MF151290 | 1GC4YTEY2MF163889; 1GC4YTEY2MF160278 | 1GC4YTEY2MF132819 | 1GC4YTEY2MF185570; 1GC4YTEY2MF148471 | 1GC4YTEY2MF119150 | 1GC4YTEY2MF112683 | 1GC4YTEY2MF116684 | 1GC4YTEY2MF108794; 1GC4YTEY2MF111498 | 1GC4YTEY2MF161351 | 1GC4YTEY2MF150057 | 1GC4YTEY2MF181065 | 1GC4YTEY2MF179736 | 1GC4YTEY2MF159728; 1GC4YTEY2MF153105 | 1GC4YTEY2MF193877; 1GC4YTEY2MF191420 | 1GC4YTEY2MF191935 | 1GC4YTEY2MF119195 | 1GC4YTEY2MF198741

1GC4YTEY2MF159017 | 1GC4YTEY2MF122629 | 1GC4YTEY2MF192812; 1GC4YTEY2MF126051; 1GC4YTEY2MF100355; 1GC4YTEY2MF109749 | 1GC4YTEY2MF172088

1GC4YTEY2MF184760 | 1GC4YTEY2MF153699 | 1GC4YTEY2MF108469; 1GC4YTEY2MF125966 | 1GC4YTEY2MF184239 | 1GC4YTEY2MF104938 | 1GC4YTEY2MF148311; 1GC4YTEY2MF191241 | 1GC4YTEY2MF117267 | 1GC4YTEY2MF166419 | 1GC4YTEY2MF154593; 1GC4YTEY2MF145196 | 1GC4YTEY2MF125935 | 1GC4YTEY2MF190025 | 1GC4YTEY2MF139446; 1GC4YTEY2MF167862 | 1GC4YTEY2MF123859 | 1GC4YTEY2MF154139; 1GC4YTEY2MF148356 | 1GC4YTEY2MF115387 | 1GC4YTEY2MF147286; 1GC4YTEY2MF183849 | 1GC4YTEY2MF116068 | 1GC4YTEY2MF165769; 1GC4YTEY2MF147594 | 1GC4YTEY2MF125143; 1GC4YTEY2MF107273 | 1GC4YTEY2MF134604 | 1GC4YTEY2MF148860 | 1GC4YTEY2MF100758 | 1GC4YTEY2MF147689; 1GC4YTEY2MF164511; 1GC4YTEY2MF154254; 1GC4YTEY2MF121285 | 1GC4YTEY2MF127796 | 1GC4YTEY2MF120010 | 1GC4YTEY2MF107161 | 1GC4YTEY2MF161947; 1GC4YTEY2MF179090; 1GC4YTEY2MF159888; 1GC4YTEY2MF161446; 1GC4YTEY2MF174262 | 1GC4YTEY2MF182927 | 1GC4YTEY2MF163360 | 1GC4YTEY2MF192857 | 1GC4YTEY2MF158854; 1GC4YTEY2MF187996; 1GC4YTEY2MF139155 | 1GC4YTEY2MF163018 | 1GC4YTEY2MF195516; 1GC4YTEY2MF124378; 1GC4YTEY2MF130049; 1GC4YTEY2MF153802 | 1GC4YTEY2MF126762

1GC4YTEY2MF151919 | 1GC4YTEY2MF108455 | 1GC4YTEY2MF123330

1GC4YTEY2MF183785; 1GC4YTEY2MF155713 | 1GC4YTEY2MF163228; 1GC4YTEY2MF120587; 1GC4YTEY2MF196116 | 1GC4YTEY2MF130228; 1GC4YTEY2MF144808 | 1GC4YTEY2MF152178 | 1GC4YTEY2MF123036 | 1GC4YTEY2MF181518 | 1GC4YTEY2MF155193 | 1GC4YTEY2MF151421; 1GC4YTEY2MF152746 | 1GC4YTEY2MF173113 | 1GC4YTEY2MF106818; 1GC4YTEY2MF135770 | 1GC4YTEY2MF186556; 1GC4YTEY2MF103711 | 1GC4YTEY2MF197976 | 1GC4YTEY2MF105636 | 1GC4YTEY2MF112179 | 1GC4YTEY2MF141813; 1GC4YTEY2MF125689 | 1GC4YTEY2MF196813 | 1GC4YTEY2MF142881 | 1GC4YTEY2MF184290; 1GC4YTEY2MF156988 | 1GC4YTEY2MF106530 | 1GC4YTEY2MF113316 | 1GC4YTEY2MF135221; 1GC4YTEY2MF180742 | 1GC4YTEY2MF182488; 1GC4YTEY2MF105586 | 1GC4YTEY2MF124008; 1GC4YTEY2MF144713 | 1GC4YTEY2MF114658 | 1GC4YTEY2MF160376 | 1GC4YTEY2MF195693 | 1GC4YTEY2MF198383 | 1GC4YTEY2MF141357 | 1GC4YTEY2MF144162 | 1GC4YTEY2MF122596; 1GC4YTEY2MF172866; 1GC4YTEY2MF156411; 1GC4YTEY2MF140628 | 1GC4YTEY2MF189439; 1GC4YTEY2MF133551; 1GC4YTEY2MF130455 | 1GC4YTEY2MF106320; 1GC4YTEY2MF162614 | 1GC4YTEY2MF150284 | 1GC4YTEY2MF102767 | 1GC4YTEY2MF188923

1GC4YTEY2MF128835; 1GC4YTEY2MF105717 | 1GC4YTEY2MF169773 | 1GC4YTEY2MF165447 | 1GC4YTEY2MF192146 | 1GC4YTEY2MF144467; 1GC4YTEY2MF111999; 1GC4YTEY2MF103031; 1GC4YTEY2MF158580; 1GC4YTEY2MF190722; 1GC4YTEY2MF120623; 1GC4YTEY2MF174794; 1GC4YTEY2MF193152 | 1GC4YTEY2MF152861 | 1GC4YTEY2MF163875; 1GC4YTEY2MF109718 | 1GC4YTEY2MF109248 | 1GC4YTEY2MF194253 | 1GC4YTEY2MF133405; 1GC4YTEY2MF160118

1GC4YTEY2MF160037 | 1GC4YTEY2MF171958; 1GC4YTEY2MF132657 | 1GC4YTEY2MF193281

1GC4YTEY2MF194754 | 1GC4YTEY2MF165349 | 1GC4YTEY2MF107483 | 1GC4YTEY2MF163164; 1GC4YTEY2MF142850 | 1GC4YTEY2MF140290 | 1GC4YTEY2MF148874 | 1GC4YTEY2MF147451 | 1GC4YTEY2MF188405

1GC4YTEY2MF107077 | 1GC4YTEY2MF140855

1GC4YTEY2MF104194

1GC4YTEY2MF148440 | 1GC4YTEY2MF104602 | 1GC4YTEY2MF191868; 1GC4YTEY2MF182992

1GC4YTEY2MF143562; 1GC4YTEY2MF185584; 1GC4YTEY2MF176173 | 1GC4YTEY2MF129080 | 1GC4YTEY2MF199081 | 1GC4YTEY2MF166159 | 1GC4YTEY2MF127524 | 1GC4YTEY2MF145408

1GC4YTEY2MF182586 | 1GC4YTEY2MF194995 | 1GC4YTEY2MF134215 | 1GC4YTEY2MF166243 | 1GC4YTEY2MF178585; 1GC4YTEY2MF134795 | 1GC4YTEY2MF158370; 1GC4YTEY2MF114675 | 1GC4YTEY2MF169563 | 1GC4YTEY2MF117155 | 1GC4YTEY2MF167716 | 1GC4YTEY2MF183639; 1GC4YTEY2MF160040 | 1GC4YTEY2MF198965; 1GC4YTEY2MF164766

1GC4YTEY2MF144291 | 1GC4YTEY2MF179607; 1GC4YTEY2MF148065 | 1GC4YTEY2MF134361 | 1GC4YTEY2MF147191; 1GC4YTEY2MF157512; 1GC4YTEY2MF159177 | 1GC4YTEY2MF165870; 1GC4YTEY2MF131766 | 1GC4YTEY2MF138538 | 1GC4YTEY2MF106026; 1GC4YTEY2MF102431; 1GC4YTEY2MF120590 | 1GC4YTEY2MF164962

1GC4YTEY2MF144520 | 1GC4YTEY2MF143822 | 1GC4YTEY2MF139768; 1GC4YTEY2MF182829 | 1GC4YTEY2MF164170

1GC4YTEY2MF130634; 1GC4YTEY2MF177694 | 1GC4YTEY2MF150978 | 1GC4YTEY2MF156280 | 1GC4YTEY2MF129807; 1GC4YTEY2MF134070; 1GC4YTEY2MF181647

1GC4YTEY2MF164007 | 1GC4YTEY2MF104793 | 1GC4YTEY2MF181762; 1GC4YTEY2MF141925 | 1GC4YTEY2MF120072 | 1GC4YTEY2MF100484 | 1GC4YTEY2MF146302 | 1GC4YTEY2MF133274 | 1GC4YTEY2MF173158 | 1GC4YTEY2MF185228; 1GC4YTEY2MF173791 | 1GC4YTEY2MF105653 | 1GC4YTEY2MF115289; 1GC4YTEY2MF109640; 1GC4YTEY2MF129354 | 1GC4YTEY2MF142962 | 1GC4YTEY2MF183866 | 1GC4YTEY2MF173161 | 1GC4YTEY2MF128558; 1GC4YTEY2MF128995 | 1GC4YTEY2MF139110 | 1GC4YTEY2MF196262 | 1GC4YTEY2MF175783 | 1GC4YTEY2MF114286 | 1GC4YTEY2MF140788; 1GC4YTEY2MF180031 | 1GC4YTEY2MF130052; 1GC4YTEY2MF158966 | 1GC4YTEY2MF149328 | 1GC4YTEY2MF118385 | 1GC4YTEY2MF148986 | 1GC4YTEY2MF152505; 1GC4YTEY2MF151239 | 1GC4YTEY2MF127460; 1GC4YTEY2MF175301 | 1GC4YTEY2MF178358; 1GC4YTEY2MF159325 | 1GC4YTEY2MF158613 | 1GC4YTEY2MF186685

1GC4YTEY2MF141715 | 1GC4YTEY2MF167540; 1GC4YTEY2MF180000 | 1GC4YTEY2MF177954; 1GC4YTEY2MF191983 | 1GC4YTEY2MF144629; 1GC4YTEY2MF156554; 1GC4YTEY2MF162063; 1GC4YTEY2MF176822 | 1GC4YTEY2MF122209 | 1GC4YTEY2MF120007 | 1GC4YTEY2MF108407 | 1GC4YTEY2MF137776 | 1GC4YTEY2MF136532 | 1GC4YTEY2MF184998 | 1GC4YTEY2MF199159; 1GC4YTEY2MF127958 | 1GC4YTEY2MF144968 | 1GC4YTEY2MF162466 | 1GC4YTEY2MF146512; 1GC4YTEY2MF191630; 1GC4YTEY2MF155453 | 1GC4YTEY2MF115230; 1GC4YTEY2MF160782; 1GC4YTEY2MF177436 | 1GC4YTEY2MF148180; 1GC4YTEY2MF152889 | 1GC4YTEY2MF165836

1GC4YTEY2MF124364; 1GC4YTEY2MF164914 | 1GC4YTEY2MF189330 | 1GC4YTEY2MF114613 | 1GC4YTEY2MF106804 | 1GC4YTEY2MF146736 | 1GC4YTEY2MF125109; 1GC4YTEY2MF192616 | 1GC4YTEY2MF168896

1GC4YTEY2MF192177 | 1GC4YTEY2MF132450 | 1GC4YTEY2MF170129; 1GC4YTEY2MF182233 | 1GC4YTEY2MF102882 | 1GC4YTEY2MF175010; 1GC4YTEY2MF149667; 1GC4YTEY2MF155002 | 1GC4YTEY2MF189294; 1GC4YTEY2MF167991; 1GC4YTEY2MF174875; 1GC4YTEY2MF196665 | 1GC4YTEY2MF124753 | 1GC4YTEY2MF117673; 1GC4YTEY2MF174830; 1GC4YTEY2MF124638 | 1GC4YTEY2MF164525 | 1GC4YTEY2MF195290; 1GC4YTEY2MF114448; 1GC4YTEY2MF160491

1GC4YTEY2MF194771

1GC4YTEY2MF133663

1GC4YTEY2MF126650; 1GC4YTEY2MF102591 | 1GC4YTEY2MF193863; 1GC4YTEY2MF145053 | 1GC4YTEY2MF194415 | 1GC4YTEY2MF117639 | 1GC4YTEY2MF143867 | 1GC4YTEY2MF136112 | 1GC4YTEY2MF126907 | 1GC4YTEY2MF130598; 1GC4YTEY2MF133226 | 1GC4YTEY2MF134649 | 1GC4YTEY2MF116765

1GC4YTEY2MF132805; 1GC4YTEY2MF137101 | 1GC4YTEY2MF139219; 1GC4YTEY2MF192311; 1GC4YTEY2MF107919 | 1GC4YTEY2MF116717 | 1GC4YTEY2MF188520 | 1GC4YTEY2MF127281

1GC4YTEY2MF189585 | 1GC4YTEY2MF130911 | 1GC4YTEY2MF175637; 1GC4YTEY2MF176772 | 1GC4YTEY2MF186153 | 1GC4YTEY2MF189070 | 1GC4YTEY2MF116569; 1GC4YTEY2MF176688; 1GC4YTEY2MF127720 | 1GC4YTEY2MF131797; 1GC4YTEY2MF114126 | 1GC4YTEY2MF163648

1GC4YTEY2MF165402; 1GC4YTEY2MF186301; 1GC4YTEY2MF109833 | 1GC4YTEY2MF133064; 1GC4YTEY2MF195323; 1GC4YTEY2MF170048 | 1GC4YTEY2MF141309 | 1GC4YTEY2MF113851 | 1GC4YTEY2MF120329; 1GC4YTEY2MF191532 | 1GC4YTEY2MF143139 | 1GC4YTEY2MF119634

1GC4YTEY2MF137227; 1GC4YTEY2MF167957 | 1GC4YTEY2MF131055; 1GC4YTEY2MF139284; 1GC4YTEY2MF104924 | 1GC4YTEY2MF180739 | 1GC4YTEY2MF112201 | 1GC4YTEY2MF163651

1GC4YTEY2MF127703; 1GC4YTEY2MF190378 | 1GC4YTEY2MF156912; 1GC4YTEY2MF159552 | 1GC4YTEY2MF105510 | 1GC4YTEY2MF116216; 1GC4YTEY2MF185200 | 1GC4YTEY2MF124333 | 1GC4YTEY2MF124929 | 1GC4YTEY2MF134182 | 1GC4YTEY2MF167280; 1GC4YTEY2MF168297 | 1GC4YTEY2MF157137 | 1GC4YTEY2MF199484 | 1GC4YTEY2MF155176 | 1GC4YTEY2MF106642 | 1GC4YTEY2MF139771 | 1GC4YTEY2MF174553 | 1GC4YTEY2MF185312; 1GC4YTEY2MF122386; 1GC4YTEY2MF167473 | 1GC4YTEY2MF144937

1GC4YTEY2MF124154 | 1GC4YTEY2MF142489; 1GC4YTEY2MF125613 | 1GC4YTEY2MF121173 | 1GC4YTEY2MF190350 | 1GC4YTEY2MF132965 | 1GC4YTEY2MF187819; 1GC4YTEY2MF183205 | 1GC4YTEY2MF199839 | 1GC4YTEY2MF185505; 1GC4YTEY2MF198349; 1GC4YTEY2MF111646; 1GC4YTEY2MF163665 | 1GC4YTEY2MF192681 | 1GC4YTEY2MF155663; 1GC4YTEY2MF169949 | 1GC4YTEY2MF189828 | 1GC4YTEY2MF128009 | 1GC4YTEY2MF176528; 1GC4YTEY2MF174858 | 1GC4YTEY2MF189988 | 1GC4YTEY2MF156327 | 1GC4YTEY2MF185682

1GC4YTEY2MF162595 | 1GC4YTEY2MF175668 | 1GC4YTEY2MF138992; 1GC4YTEY2MF112070

1GC4YTEY2MF113347 | 1GC4YTEY2MF127832 | 1GC4YTEY2MF108553

1GC4YTEY2MF191787; 1GC4YTEY2MF119326; 1GC4YTEY2MF122470 | 1GC4YTEY2MF198318; 1GC4YTEY2MF161043 | 1GC4YTEY2MF180837

1GC4YTEY2MF144002; 1GC4YTEY2MF186590; 1GC4YTEY2MF169076; 1GC4YTEY2MF196472 | 1GC4YTEY2MF140208

1GC4YTEY2MF139091 | 1GC4YTEY2MF130648; 1GC4YTEY2MF156621 | 1GC4YTEY2MF155971 | 1GC4YTEY2MF123179 | 1GC4YTEY2MF187240 | 1GC4YTEY2MF189876 | 1GC4YTEY2MF122503

1GC4YTEY2MF127782 | 1GC4YTEY2MF119987; 1GC4YTEY2MF152357 | 1GC4YTEY2MF176478 | 1GC4YTEY2MF142119 | 1GC4YTEY2MF118127 | 1GC4YTEY2MF121190 | 1GC4YTEY2MF190462 | 1GC4YTEY2MF125188; 1GC4YTEY2MF111842; 1GC4YTEY2MF107211 | 1GC4YTEY2MF187450 | 1GC4YTEY2MF177730 | 1GC4YTEY2MF178862; 1GC4YTEY2MF129810 | 1GC4YTEY2MF104177; 1GC4YTEY2MF164377; 1GC4YTEY2MF143044 | 1GC4YTEY2MF171622

1GC4YTEY2MF129452; 1GC4YTEY2MF157140 | 1GC4YTEY2MF194138 | 1GC4YTEY2MF187951 | 1GC4YTEY2MF155212 | 1GC4YTEY2MF159387; 1GC4YTEY2MF112506 | 1GC4YTEY2MF160300; 1GC4YTEY2MF143254 | 1GC4YTEY2MF170941 | 1GC4YTEY2MF105751 | 1GC4YTEY2MF157641 | 1GC4YTEY2MF137602 | 1GC4YTEY2MF183284; 1GC4YTEY2MF110500 | 1GC4YTEY2MF165027 | 1GC4YTEY2MF191725 | 1GC4YTEY2MF107662 | 1GC4YTEY2MF118015

1GC4YTEY2MF178117; 1GC4YTEY2MF178201 | 1GC4YTEY2MF156120 | 1GC4YTEY2MF147093 | 1GC4YTEY2MF178568; 1GC4YTEY2MF175430 | 1GC4YTEY2MF161253; 1GC4YTEY2MF175492; 1GC4YTEY2MF151547

1GC4YTEY2MF154612

1GC4YTEY2MF183348 | 1GC4YTEY2MF181244 | 1GC4YTEY2MF141326 | 1GC4YTEY2MF129967; 1GC4YTEY2MF104728 | 1GC4YTEY2MF134022 | 1GC4YTEY2MF122257; 1GC4YTEY2MF135137 | 1GC4YTEY2MF186489 | 1GC4YTEY2MF172804; 1GC4YTEY2MF119519 | 1GC4YTEY2MF127961 | 1GC4YTEY2MF136448; 1GC4YTEY2MF194169 | 1GC4YTEY2MF117527

1GC4YTEY2MF111582 | 1GC4YTEY2MF173824 | 1GC4YTEY2MF119147 | 1GC4YTEY2MF176559 | 1GC4YTEY2MF133307 | 1GC4YTEY2MF112117 | 1GC4YTEY2MF123182 | 1GC4YTEY2MF114398 | 1GC4YTEY2MF119309 | 1GC4YTEY2MF113588

1GC4YTEY2MF174083; 1GC4YTEY2MF158448 | 1GC4YTEY2MF110528; 1GC4YTEY2MF129872 | 1GC4YTEY2MF163374 | 1GC4YTEY2MF191417 | 1GC4YTEY2MF179378

1GC4YTEY2MF109928 | 1GC4YTEY2MF199209 | 1GC4YTEY2MF177873 | 1GC4YTEY2MF190624 | 1GC4YTEY2MF197136 | 1GC4YTEY2MF111355; 1GC4YTEY2MF158420

1GC4YTEY2MF127507

1GC4YTEY2MF142735 | 1GC4YTEY2MF197265; 1GC4YTEY2MF180482

1GC4YTEY2MF103563 | 1GC4YTEY2MF115714 | 1GC4YTEY2MF153878; 1GC4YTEY2MF189957; 1GC4YTEY2MF141956; 1GC4YTEY2MF102414 | 1GC4YTEY2MF108701 | 1GC4YTEY2MF176416

1GC4YTEY2MF192678 | 1GC4YTEY2MF188128 | 1GC4YTEY2MF112750; 1GC4YTEY2MF189442

1GC4YTEY2MF132951 | 1GC4YTEY2MF127538

1GC4YTEY2MF171216; 1GC4YTEY2MF189182 | 1GC4YTEY2MF184127 | 1GC4YTEY2MF133548 | 1GC4YTEY2MF109542 | 1GC4YTEY2MF109072 | 1GC4YTEY2MF192776

1GC4YTEY2MF116488 | 1GC4YTEY2MF150687 | 1GC4YTEY2MF131198 | 1GC4YTEY2MF113607 | 1GC4YTEY2MF130830

1GC4YTEY2MF193443; 1GC4YTEY2MF181745; 1GC4YTEY2MF195435; 1GC4YTEY2MF116474 | 1GC4YTEY2MF132481 | 1GC4YTEY2MF190137 | 1GC4YTEY2MF110612; 1GC4YTEY2MF105619 | 1GC4YTEY2MF119858 | 1GC4YTEY2MF170650; 1GC4YTEY2MF118502; 1GC4YTEY2MF156358; 1GC4YTEY2MF152679 | 1GC4YTEY2MF187349; 1GC4YTEY2MF126728 | 1GC4YTEY2MF170597 | 1GC4YTEY2MF153458 | 1GC4YTEY2MF131332 | 1GC4YTEY2MF100680; 1GC4YTEY2MF140029

1GC4YTEY2MF103434; 1GC4YTEY2MF146638 | 1GC4YTEY2MF195550; 1GC4YTEY2MF138975; 1GC4YTEY2MF157798; 1GC4YTEY2MF124297 | 1GC4YTEY2MF161799 | 1GC4YTEY2MF189733 | 1GC4YTEY2MF148521; 1GC4YTEY2MF107158; 1GC4YTEY2MF172687 | 1GC4YTEY2MF162788 | 1GC4YTEY2MF126504 | 1GC4YTEY2MF143853; 1GC4YTEY2MF172379 | 1GC4YTEY2MF130973; 1GC4YTEY2MF186900; 1GC4YTEY2MF150849; 1GC4YTEY2MF101814; 1GC4YTEY2MF189747 | 1GC4YTEY2MF129077; 1GC4YTEY2MF103207; 1GC4YTEY2MF161320; 1GC4YTEY2MF113235 | 1GC4YTEY2MF131556; 1GC4YTEY2MF112828 | 1GC4YTEY2MF101666 | 1GC4YTEY2MF175914; 1GC4YTEY2MF135753; 1GC4YTEY2MF180448; 1GC4YTEY2MF138636 | 1GC4YTEY2MF126678 | 1GC4YTEY2MF141908

1GC4YTEY2MF128818; 1GC4YTEY2MF146400

1GC4YTEY2MF177422 | 1GC4YTEY2MF198917 | 1GC4YTEY2MF129533 | 1GC4YTEY2MF114904; 1GC4YTEY2MF153282 | 1GC4YTEY2MF179543; 1GC4YTEY2MF146218; 1GC4YTEY2MF142539 | 1GC4YTEY2MF180594; 1GC4YTEY2MF145179 | 1GC4YTEY2MF168591; 1GC4YTEY2MF127197 | 1GC4YTEY2MF104406 | 1GC4YTEY2MF113011 | 1GC4YTEY2MF122419 | 1GC4YTEY2MF176917 | 1GC4YTEY2MF131475

1GC4YTEY2MF122369 | 1GC4YTEY2MF195449 | 1GC4YTEY2MF106995

1GC4YTEY2MF196231; 1GC4YTEY2MF121576; 1GC4YTEY2MF140743 | 1GC4YTEY2MF189568 | 1GC4YTEY2MF117785 | 1GC4YTEY2MF177517; 1GC4YTEY2MF114255 | 1GC4YTEY2MF166016; 1GC4YTEY2MF172348 | 1GC4YTEY2MF185391; 1GC4YTEY2MF117219; 1GC4YTEY2MF120024 | 1GC4YTEY2MF129922 | 1GC4YTEY2MF101893 | 1GC4YTEY2MF168655; 1GC4YTEY2MF154304 | 1GC4YTEY2MF108441 | 1GC4YTEY2MF137406 | 1GC4YTEY2MF114269 | 1GC4YTEY2MF133100 | 1GC4YTEY2MF196293; 1GC4YTEY2MF122713; 1GC4YTEY2MF151340; 1GC4YTEY2MF173662 | 1GC4YTEY2MF108777 | 1GC4YTEY2MF122341 | 1GC4YTEY2MF160197; 1GC4YTEY2MF159681 | 1GC4YTEY2MF155906; 1GC4YTEY2MF106415; 1GC4YTEY2MF179428; 1GC4YTEY2MF104003 | 1GC4YTEY2MF142864 | 1GC4YTEY2MF104521 | 1GC4YTEY2MF156991 | 1GC4YTEY2MF108066

1GC4YTEY2MF133467 | 1GC4YTEY2MF165626; 1GC4YTEY2MF159454; 1GC4YTEY2MF176707 | 1GC4YTEY2MF161415; 1GC4YTEY2MF122839 | 1GC4YTEY2MF113672 | 1GC4YTEY2MF138166 | 1GC4YTEY2MF103448 | 1GC4YTEY2MF122095 | 1GC4YTEY2MF142167 | 1GC4YTEY2MF160166 | 1GC4YTEY2MF178165; 1GC4YTEY2MF135946; 1GC4YTEY2MF127927 | 1GC4YTEY2MF159258 | 1GC4YTEY2MF127247 | 1GC4YTEY2MF121819 | 1GC4YTEY2MF198481 | 1GC4YTEY2MF167750 | 1GC4YTEY2MF197511; 1GC4YTEY2MF167893 | 1GC4YTEY2MF145666; 1GC4YTEY2MF153184; 1GC4YTEY2MF175377

1GC4YTEY2MF157719; 1GC4YTEY2MF157607 | 1GC4YTEY2MF137129 | 1GC4YTEY2MF149362; 1GC4YTEY2MF193958 | 1GC4YTEY2MF121609 | 1GC4YTEY2MF196696 | 1GC4YTEY2MF177839 | 1GC4YTEY2MF110691; 1GC4YTEY2MF113784; 1GC4YTEY2MF199677 | 1GC4YTEY2MF137793 | 1GC4YTEY2MF106799 | 1GC4YTEY2MF151113 | 1GC4YTEY2MF190249; 1GC4YTEY2MF135784; 1GC4YTEY2MF191028 | 1GC4YTEY2MF123764; 1GC4YTEY2MF175895; 1GC4YTEY2MF125465; 1GC4YTEY2MF167649 | 1GC4YTEY2MF152360 | 1GC4YTEY2MF100565; 1GC4YTEY2MF118774 | 1GC4YTEY2MF195726 | 1GC4YTEY2MF174536 | 1GC4YTEY2MF118662

1GC4YTEY2MF179686 | 1GC4YTEY2MF121111

1GC4YTEY2MF122405; 1GC4YTEY2MF189750; 1GC4YTEY2MF110464; 1GC4YTEY2MF164721; 1GC4YTEY2MF115809; 1GC4YTEY2MF180045

1GC4YTEY2MF123277 | 1GC4YTEY2MF105474; 1GC4YTEY2MF124834; 1GC4YTEY2MF150155; 1GC4YTEY2MF108696 | 1GC4YTEY2MF141150 | 1GC4YTEY2MF198495 | 1GC4YTEY2MF142234 | 1GC4YTEY2MF194589 | 1GC4YTEY2MF146025 | 1GC4YTEY2MF162970 | 1GC4YTEY2MF184421 | 1GC4YTEY2MF115874 | 1GC4YTEY2MF189487 | 1GC4YTEY2MF197900 | 1GC4YTEY2MF141343; 1GC4YTEY2MF189540 | 1GC4YTEY2MF105670 | 1GC4YTEY2MF119262 | 1GC4YTEY2MF135476; 1GC4YTEY2MF159180; 1GC4YTEY2MF149149; 1GC4YTEY2MF196312 | 1GC4YTEY2MF126017 | 1GC4YTEY2MF114515 | 1GC4YTEY2MF176156; 1GC4YTEY2MF186475; 1GC4YTEY2MF198061 | 1GC4YTEY2MF166646 | 1GC4YTEY2MF162872; 1GC4YTEY2MF169403; 1GC4YTEY2MF175671 | 1GC4YTEY2MF140757 | 1GC4YTEY2MF103692 | 1GC4YTEY2MF138961 | 1GC4YTEY2MF125031; 1GC4YTEY2MF125417 | 1GC4YTEY2MF123747; 1GC4YTEY2MF147448 | 1GC4YTEY2MF123988 | 1GC4YTEY2MF163522 | 1GC4YTEY2MF109430

1GC4YTEY2MF165996 | 1GC4YTEY2MF192549 | 1GC4YTEY2MF196357 | 1GC4YTEY2MF199775 | 1GC4YTEY2MF167053 | 1GC4YTEY2MF199758 | 1GC4YTEY2MF112912 | 1GC4YTEY2MF181714; 1GC4YTEY2MF140676 | 1GC4YTEY2MF144372; 1GC4YTEY2MF196844 | 1GC4YTEY2MF145781; 1GC4YTEY2MF175489 | 1GC4YTEY2MF115051 | 1GC4YTEY2MF182328 | 1GC4YTEY2MF122971 | 1GC4YTEY2MF159731 | 1GC4YTEY2MF102932 | 1GC4YTEY2MF195659 | 1GC4YTEY2MF182748; 1GC4YTEY2MF195452 | 1GC4YTEY2MF109623 | 1GC4YTEY2MF145067; 1GC4YTEY2MF183916 | 1GC4YTEY2MF158241; 1GC4YTEY2MF180644; 1GC4YTEY2MF130794; 1GC4YTEY2MF136904 | 1GC4YTEY2MF151564 | 1GC4YTEY2MF145098 | 1GC4YTEY2MF192955 | 1GC4YTEY2MF102350; 1GC4YTEY2MF104132 | 1GC4YTEY2MF195757 | 1GC4YTEY2MF197489; 1GC4YTEY2MF199291; 1GC4YTEY2MF101604 | 1GC4YTEY2MF199064; 1GC4YTEY2MF116703 | 1GC4YTEY2MF109167 | 1GC4YTEY2MF129046 | 1GC4YTEY2MF166839 | 1GC4YTEY2MF156456; 1GC4YTEY2MF168686; 1GC4YTEY2MF181454 | 1GC4YTEY2MF124123 | 1GC4YTEY2MF165738; 1GC4YTEY2MF173614

1GC4YTEY2MF138412 | 1GC4YTEY2MF115194 | 1GC4YTEY2MF148888 | 1GC4YTEY2MF141049; 1GC4YTEY2MF150950 | 1GC4YTEY2MF197203 | 1GC4YTEY2MF170745 | 1GC4YTEY2MF157168 | 1GC4YTEY2MF184256; 1GC4YTEY2MF105426 | 1GC4YTEY2MF138569; 1GC4YTEY2MF108858 | 1GC4YTEY2MF127376 | 1GC4YTEY2MF162760 | 1GC4YTEY2MF184919 | 1GC4YTEY2MF186248

1GC4YTEY2MF136272 | 1GC4YTEY2MF161544; 1GC4YTEY2MF177338 | 1GC4YTEY2MF136451 | 1GC4YTEY2MF138796; 1GC4YTEY2MF126163; 1GC4YTEY2MF153640; 1GC4YTEY2MF185701 | 1GC4YTEY2MF166226 | 1GC4YTEY2MF124994; 1GC4YTEY2MF141360; 1GC4YTEY2MF150740; 1GC4YTEY2MF181678 | 1GC4YTEY2MF138099 | 1GC4YTEY2MF145215 | 1GC4YTEY2MF197234; 1GC4YTEY2MF184189; 1GC4YTEY2MF165433 | 1GC4YTEY2MF190493 | 1GC4YTEY2MF154822; 1GC4YTEY2MF117849 | 1GC4YTEY2MF160264; 1GC4YTEY2MF149751 | 1GC4YTEY2MF153928; 1GC4YTEY2MF139379 | 1GC4YTEY2MF165271 | 1GC4YTEY2MF171118 | 1GC4YTEY2MF194608 | 1GC4YTEY2MF171734 | 1GC4YTEY2MF168302; 1GC4YTEY2MF134389; 1GC4YTEY2MF108892 | 1GC4YTEY2MF102624 | 1GC4YTEY2MF100081 | 1GC4YTEY2MF100677

1GC4YTEY2MF145005; 1GC4YTEY2MF186458; 1GC4YTEY2MF171930 | 1GC4YTEY2MF171295; 1GC4YTEY2MF131119 | 1GC4YTEY2MF195094; 1GC4YTEY2MF186721; 1GC4YTEY2MF102980

1GC4YTEY2MF183818 | 1GC4YTEY2MF134702

1GC4YTEY2MF103496; 1GC4YTEY2MF118709; 1GC4YTEY2MF185309 | 1GC4YTEY2MF147790; 1GC4YTEY2MF118838 | 1GC4YTEY2MF184614; 1GC4YTEY2MF157896 | 1GC4YTEY2MF116992; 1GC4YTEY2MF175640; 1GC4YTEY2MF104986 | 1GC4YTEY2MF177551 | 1GC4YTEY2MF123621 | 1GC4YTEY2MF181230 | 1GC4YTEY2MF166386 | 1GC4YTEY2MF131573 | 1GC4YTEY2MF153380 | 1GC4YTEY2MF163844 | 1GC4YTEY2MF158837 | 1GC4YTEY2MF104518

1GC4YTEY2MF198173 | 1GC4YTEY2MF176335; 1GC4YTEY2MF144551 | 1GC4YTEY2MF174679 | 1GC4YTEY2MF154089 | 1GC4YTEY2MF197590 | 1GC4YTEY2MF162841; 1GC4YTEY2MF160572 | 1GC4YTEY2MF173712; 1GC4YTEY2MF120721 | 1GC4YTEY2MF153038 | 1GC4YTEY2MF184855; 1GC4YTEY2MF123022 | 1GC4YTEY2MF126986; 1GC4YTEY2MF114241; 1GC4YTEY2MF131640; 1GC4YTEY2MF151015

1GC4YTEY2MF116720 | 1GC4YTEY2MF107290 | 1GC4YTEY2MF126096; 1GC4YTEY2MF158014; 1GC4YTEY2MF141827

1GC4YTEY2MF169031 | 1GC4YTEY2MF148342 | 1GC4YTEY2MF157901; 1GC4YTEY2MF120749

1GC4YTEY2MF154352 | 1GC4YTEY2MF180479; 1GC4YTEY2MF123263 | 1GC4YTEY2MF140211 | 1GC4YTEY2MF199470; 1GC4YTEY2MF139835; 1GC4YTEY2MF146249 | 1GC4YTEY2MF110321 | 1GC4YTEY2MF170308 | 1GC4YTEY2MF188999

1GC4YTEY2MF129189 | 1GC4YTEY2MF130665 | 1GC4YTEY2MF144081 | 1GC4YTEY2MF179414; 1GC4YTEY2MF113428 | 1GC4YTEY2MF126339 | 1GC4YTEY2MF126129; 1GC4YTEY2MF117656 | 1GC4YTEY2MF122193 | 1GC4YTEY2MF191238; 1GC4YTEY2MF109685

1GC4YTEY2MF186055 | 1GC4YTEY2MF113185 | 1GC4YTEY2MF137096; 1GC4YTEY2MF114949 | 1GC4YTEY2MF167246 | 1GC4YTEY2MF182782 | 1GC4YTEY2MF183625; 1GC4YTEY2MF137745 | 1GC4YTEY2MF194172 | 1GC4YTEY2MF133940 | 1GC4YTEY2MF146137 | 1GC4YTEY2MF134926 | 1GC4YTEY2MF109508 | 1GC4YTEY2MF108262 | 1GC4YTEY2MF128303 | 1GC4YTEY2MF115468

1GC4YTEY2MF126308 | 1GC4YTEY2MF143819; 1GC4YTEY2MF181373 | 1GC4YTEY2MF197217 | 1GC4YTEY2MF187187 | 1GC4YTEY2MF134005; 1GC4YTEY2MF170096 | 1GC4YTEY2MF137678 | 1GC4YTEY2MF156330; 1GC4YTEY2MF186878 | 1GC4YTEY2MF184497 | 1GC4YTEY2MF135266

1GC4YTEY2MF170440 | 1GC4YTEY2MF128768; 1GC4YTEY2MF129869; 1GC4YTEY2MF151922 | 1GC4YTEY2MF177288 | 1GC4YTEY2MF160605; 1GC4YTEY2MF187089 | 1GC4YTEY2MF151161; 1GC4YTEY2MF120458 | 1GC4YTEY2MF106060 | 1GC4YTEY2MF104633; 1GC4YTEY2MF113252; 1GC4YTEY2MF174715 | 1GC4YTEY2MF114644; 1GC4YTEY2MF173418 | 1GC4YTEY2MF129662 | 1GC4YTEY2MF181857; 1GC4YTEY2MF152777 | 1GC4YTEY2MF189134 | 1GC4YTEY2MF160944; 1GC4YTEY2MF167599; 1GC4YTEY2MF111307 | 1GC4YTEY2MF168395 | 1GC4YTEY2MF103398; 1GC4YTEY2MF112022; 1GC4YTEY2MF118595 | 1GC4YTEY2MF113039 | 1GC4YTEY2MF107855; 1GC4YTEY2MF160104; 1GC4YTEY2MF169384; 1GC4YTEY2MF162001 | 1GC4YTEY2MF146607 | 1GC4YTEY2MF148941 | 1GC4YTEY2MF120928; 1GC4YTEY2MF162256 | 1GC4YTEY2MF118760 | 1GC4YTEY2MF102400; 1GC4YTEY2MF109346 | 1GC4YTEY2MF190798 | 1GC4YTEY2MF154724 | 1GC4YTEY2MF190364; 1GC4YTEY2MF189053; 1GC4YTEY2MF180630 | 1GC4YTEY2MF193765 | 1GC4YTEY2MF118287; 1GC4YTEY2MF112120

1GC4YTEY2MF118161 | 1GC4YTEY2MF106589; 1GC4YTEY2MF104034 | 1GC4YTEY2MF146462 | 1GC4YTEY2MF167943; 1GC4YTEY2MF198657; 1GC4YTEY2MF166002 | 1GC4YTEY2MF116975 | 1GC4YTEY2MF144131 | 1GC4YTEY2MF139088; 1GC4YTEY2MF169627; 1GC4YTEY2MF150401; 1GC4YTEY2MF152858; 1GC4YTEY2MF193524; 1GC4YTEY2MF120265 | 1GC4YTEY2MF181972

1GC4YTEY2MF128253; 1GC4YTEY2MF136840; 1GC4YTEY2MF182989; 1GC4YTEY2MF151693 | 1GC4YTEY2MF181986 | 1GC4YTEY2MF159566; 1GC4YTEY2MF186847 | 1GC4YTEY2MF135459; 1GC4YTEY2MF144534; 1GC4YTEY2MF167747 | 1GC4YTEY2MF176819; 1GC4YTEY2MF146381; 1GC4YTEY2MF182068 | 1GC4YTEY2MF122873 | 1GC4YTEY2MF132755; 1GC4YTEY2MF191577 | 1GC4YTEY2MF137647 | 1GC4YTEY2MF182359 | 1GC4YTEY2MF166484; 1GC4YTEY2MF174505 | 1GC4YTEY2MF151872 | 1GC4YTEY2MF144792 | 1GC4YTEY2MF100419; 1GC4YTEY2MF131086; 1GC4YTEY2MF129788; 1GC4YTEY2MF125725 | 1GC4YTEY2MF198366 | 1GC4YTEY2MF174097 | 1GC4YTEY2MF123246 | 1GC4YTEY2MF147188 | 1GC4YTEY2MF179896 | 1GC4YTEY2MF191871 | 1GC4YTEY2MF193684 | 1GC4YTEY2MF108505 | 1GC4YTEY2MF187559; 1GC4YTEY2MF123781 | 1GC4YTEY2MF187514 | 1GC4YTEY2MF117611; 1GC4YTEY2MF146915 | 1GC4YTEY2MF124509 | 1GC4YTEY2MF156389 | 1GC4YTEY2MF173452; 1GC4YTEY2MF195211 | 1GC4YTEY2MF184659 | 1GC4YTEY2MF143111 | 1GC4YTEY2MF180627 | 1GC4YTEY2MF112876 | 1GC4YTEY2MF142704 | 1GC4YTEY2MF134912 | 1GC4YTEY2MF164251 | 1GC4YTEY2MF154450; 1GC4YTEY2MF114756 | 1GC4YTEY2MF108438 | 1GC4YTEY2MF108570; 1GC4YTEY2MF197010; 1GC4YTEY2MF140841; 1GC4YTEY2MF144341

1GC4YTEY2MF137731; 1GC4YTEY2MF161592 | 1GC4YTEY2MF159874 | 1GC4YTEY2MF186315 | 1GC4YTEY2MF176576 | 1GC4YTEY2MF199176; 1GC4YTEY2MF134764; 1GC4YTEY2MF199811

1GC4YTEY2MF181602; 1GC4YTEY2MF160880; 1GC4YTEY2MF175251; 1GC4YTEY2MF168543; 1GC4YTEY2MF170776 | 1GC4YTEY2MF117141; 1GC4YTEY2MF171779 | 1GC4YTEY2MF145697

1GC4YTEY2MF141102 | 1GC4YTEY2MF151578 | 1GC4YTEY2MF187691; 1GC4YTEY2MF152701 | 1GC4YTEY2MF138216 | 1GC4YTEY2MF179882 | 1GC4YTEY2MF176870 | 1GC4YTEY2MF184838 | 1GC4YTEY2MF158899; 1GC4YTEY2MF125434 | 1GC4YTEY2MF107872 | 1GC4YTEY2MF122792

1GC4YTEY2MF109461 | 1GC4YTEY2MF167361 | 1GC4YTEY2MF170423 | 1GC4YTEY2MF191224 | 1GC4YTEY2MF191966 | 1GC4YTEY2MF143559; 1GC4YTEY2MF126213; 1GC4YTEY2MF189506; 1GC4YTEY2MF147644 | 1GC4YTEY2MF187562

1GC4YTEY2MF180207; 1GC4YTEY2MF170549; 1GC4YTEY2MF101313 | 1GC4YTEY2MF127801 | 1GC4YTEY2MF101067; 1GC4YTEY2MF127930 | 1GC4YTEY2MF168378; 1GC4YTEY2MF194141 | 1GC4YTEY2MF198514; 1GC4YTEY2MF166324; 1GC4YTEY2MF177713 | 1GC4YTEY2MF116393 | 1GC4YTEY2MF122338 | 1GC4YTEY2MF194222 | 1GC4YTEY2MF187111 | 1GC4YTEY2MF182510 | 1GC4YTEY2MF160569; 1GC4YTEY2MF126700 | 1GC4YTEY2MF179705; 1GC4YTEY2MF119469; 1GC4YTEY2MF176271 | 1GC4YTEY2MF115096 | 1GC4YTEY2MF158417; 1GC4YTEY2MF195256; 1GC4YTEY2MF156733 | 1GC4YTEY2MF108343 | 1GC4YTEY2MF124414 | 1GC4YTEY2MF149443 | 1GC4YTEY2MF141293 | 1GC4YTEY2MF114384; 1GC4YTEY2MF168445 | 1GC4YTEY2MF115664 | 1GC4YTEY2MF189697; 1GC4YTEY2MF139589 | 1GC4YTEY2MF150267 | 1GC4YTEY2MF168770 | 1GC4YTEY2MF130732 | 1GC4YTEY2MF105040 | 1GC4YTEY2MF142444 | 1GC4YTEY2MF192180; 1GC4YTEY2MF115082 | 1GC4YTEY2MF127085 | 1GC4YTEY2MF152567 | 1GC4YTEY2MF131461 | 1GC4YTEY2MF117740; 1GC4YTEY2MF135204 | 1GC4YTEY2MF177498 | 1GC4YTEY2MF155565; 1GC4YTEY2MF144016; 1GC4YTEY2MF118791 | 1GC4YTEY2MF120086 | 1GC4YTEY2MF131489 | 1GC4YTEY2MF157574 | 1GC4YTEY2MF191448; 1GC4YTEY2MF171054 | 1GC4YTEY2MF151323; 1GC4YTEY2MF111808 | 1GC4YTEY2MF132948; 1GC4YTEY2MF165089; 1GC4YTEY2MF178778

1GC4YTEY2MF186542 | 1GC4YTEY2MF163567 | 1GC4YTEY2MF187075; 1GC4YTEY2MF108293 | 1GC4YTEY2MF158658 | 1GC4YTEY2MF103112 | 1GC4YTEY2MF178764; 1GC4YTEY2MF107242

1GC4YTEY2MF124266 | 1GC4YTEY2MF174312 | 1GC4YTEY2MF125644; 1GC4YTEY2MF103465 | 1GC4YTEY2MF101991 | 1GC4YTEY2MF183138 | 1GC4YTEY2MF155985; 1GC4YTEY2MF147207 | 1GC4YTEY2MF156313 | 1GC4YTEY2MF158868; 1GC4YTEY2MF112926 | 1GC4YTEY2MF101764; 1GC4YTEY2MF166744; 1GC4YTEY2MF177419; 1GC4YTEY2MF181342; 1GC4YTEY2MF140449 | 1GC4YTEY2MF127717 | 1GC4YTEY2MF141990 | 1GC4YTEY2MF131802 | 1GC4YTEY2MF182555; 1GC4YTEY2MF114661 | 1GC4YTEY2MF117124; 1GC4YTEY2MF143061; 1GC4YTEY2MF179803; 1GC4YTEY2MF142900 | 1GC4YTEY2MF114451 | 1GC4YTEY2MF110318; 1GC4YTEY2MF103966 | 1GC4YTEY2MF131217 | 1GC4YTEY2MF194303

1GC4YTEY2MF175928; 1GC4YTEY2MF161687; 1GC4YTEY2MF137213; 1GC4YTEY2MF166341 | 1GC4YTEY2MF144100 | 1GC4YTEY2MF131203 | 1GC4YTEY2MF104213; 1GC4YTEY2MF198593; 1GC4YTEY2MF133209 | 1GC4YTEY2MF127233 | 1GC4YTEY2MF131363; 1GC4YTEY2MF131315 | 1GC4YTEY2MF122761 | 1GC4YTEY2MF122968 | 1GC4YTEY2MF111405 | 1GC4YTEY2MF186735; 1GC4YTEY2MF179395; 1GC4YTEY2MF132187 | 1GC4YTEY2MF198805 | 1GC4YTEY2MF106740 | 1GC4YTEY2MF156957; 1GC4YTEY2MF158952; 1GC4YTEY2MF199422 | 1GC4YTEY2MF182622 | 1GC4YTEY2MF100016; 1GC4YTEY2MF146204 | 1GC4YTEY2MF115258; 1GC4YTEY2MF194804; 1GC4YTEY2MF144873; 1GC4YTEY2MF198027 | 1GC4YTEY2MF168512 | 1GC4YTEY2MF150642 | 1GC4YTEY2MF178408 | 1GC4YTEY2MF145232 | 1GC4YTEY2MF124381 | 1GC4YTEY2MF180711 | 1GC4YTEY2MF125921; 1GC4YTEY2MF160619 | 1GC4YTEY2MF182006; 1GC4YTEY2MF101554 | 1GC4YTEY2MF186430 | 1GC4YTEY2MF118368 | 1GC4YTEY2MF147045 | 1GC4YTEY2MF164167; 1GC4YTEY2MF118323; 1GC4YTEY2MF197122; 1GC4YTEY2MF155095

1GC4YTEY2MF166100; 1GC4YTEY2MF131542 | 1GC4YTEY2MF150754; 1GC4YTEY2MF198187 | 1GC4YTEY2MF154173 | 1GC4YTEY2MF118340 | 1GC4YTEY2MF185035 | 1GC4YTEY2MF100131; 1GC4YTEY2MF178361; 1GC4YTEY2MF122534 | 1GC4YTEY2MF126289; 1GC4YTEY2MF151077 | 1GC4YTEY2MF190915 | 1GC4YTEY2MF165397 | 1GC4YTEY2MF149586 | 1GC4YTEY2MF193023; 1GC4YTEY2MF196889; 1GC4YTEY2MF136305 | 1GC4YTEY2MF112943 | 1GC4YTEY2MF129161; 1GC4YTEY2MF111372; 1GC4YTEY2MF172351; 1GC4YTEY2MF125336 | 1GC4YTEY2MF105992; 1GC4YTEY2MF117804 | 1GC4YTEY2MF193183

1GC4YTEY2MF181969 | 1GC4YTEY2MF105085; 1GC4YTEY2MF126874; 1GC4YTEY2MF140144 | 1GC4YTEY2MF120699 | 1GC4YTEY2MF181776 | 1GC4YTEY2MF137664 | 1GC4YTEY2MF183222 | 1GC4YTEY2MF103076; 1GC4YTEY2MF194155 | 1GC4YTEY2MF133260 | 1GC4YTEY2MF141116 | 1GC4YTEY2MF103479; 1GC4YTEY2MF177596; 1GC4YTEY2MF186265; 1GC4YTEY2MF113218 | 1GC4YTEY2MF110223; 1GC4YTEY2MF142332 | 1GC4YTEY2MF126812 | 1GC4YTEY2MF127443 | 1GC4YTEY2MF183950 | 1GC4YTEY2MF120704 | 1GC4YTEY2MF136854; 1GC4YTEY2MF143383; 1GC4YTEY2MF176304; 1GC4YTEY2MF135557 | 1GC4YTEY2MF184984; 1GC4YTEY2MF181938 | 1GC4YTEY2MF135431 | 1GC4YTEY2MF170017; 1GC4YTEY2MF149023; 1GC4YTEY2MF128625; 1GC4YTEY2MF103756 | 1GC4YTEY2MF197329; 1GC4YTEY2MF197685; 1GC4YTEY2MF176500 | 1GC4YTEY2MF190641 | 1GC4YTEY2MF178506 | 1GC4YTEY2MF165318 | 1GC4YTEY2MF109234; 1GC4YTEY2MF148177 | 1GC4YTEY2MF102459

1GC4YTEY2MF121240; 1GC4YTEY2MF160149; 1GC4YTEY2MF141097 | 1GC4YTEY2MF157817 | 1GC4YTEY2MF100694; 1GC4YTEY2MF108620 | 1GC4YTEY2MF186072

1GC4YTEY2MF199906; 1GC4YTEY2MF176285 | 1GC4YTEY2MF194883 | 1GC4YTEY2MF154836 | 1GC4YTEY2MF101831 | 1GC4YTEY2MF170180 | 1GC4YTEY2MF138040; 1GC4YTEY2MF109475 | 1GC4YTEY2MF142525; 1GC4YTEY2MF182698 | 1GC4YTEY2MF115454 | 1GC4YTEY2MF196522 | 1GC4YTEY2MF188968 | 1GC4YTEY2MF195838; 1GC4YTEY2MF185939 | 1GC4YTEY2MF144856 | 1GC4YTEY2MF146557 | 1GC4YTEY2MF125899

1GC4YTEY2MF188274 | 1GC4YTEY2MF186038

1GC4YTEY2MF160099

1GC4YTEY2MF190526; 1GC4YTEY2MF140063 | 1GC4YTEY2MF129600 | 1GC4YTEY2MF108584; 1GC4YTEY2MF198822 | 1GC4YTEY2MF113543 | 1GC4YTEY2MF141231 | 1GC4YTEY2MF127006; 1GC4YTEY2MF153055 | 1GC4YTEY2MF152584 | 1GC4YTEY2MF195872

1GC4YTEY2MF124820 | 1GC4YTEY2MF169109 | 1GC4YTEY2MF192454 | 1GC4YTEY2MF198934 | 1GC4YTEY2MF102106; 1GC4YTEY2MF109282 | 1GC4YTEY2MF159101 | 1GC4YTEY2MF107869 | 1GC4YTEY2MF171605; 1GC4YTEY2MF161690

1GC4YTEY2MF177811; 1GC4YTEY2MF109654 | 1GC4YTEY2MF119567 | 1GC4YTEY2MF149202; 1GC4YTEY2MF115163 | 1GC4YTEY2MF150124 | 1GC4YTEY2MF178683

1GC4YTEY2MF168199 | 1GC4YTEY2MF143836 | 1GC4YTEY2MF137843 | 1GC4YTEY2MF182877

1GC4YTEY2MF151449 | 1GC4YTEY2MF151063; 1GC4YTEY2MF133291; 1GC4YTEY2MF168803 | 1GC4YTEY2MF160586; 1GC4YTEY2MF182765 | 1GC4YTEY2MF133730 | 1GC4YTEY2MF175086; 1GC4YTEY2MF115471 | 1GC4YTEY2MF138524; 1GC4YTEY2MF157395 | 1GC4YTEY2MF155386; 1GC4YTEY2MF159504 | 1GC4YTEY2MF198142 | 1GC4YTEY2MF125126; 1GC4YTEY2MF142640; 1GC4YTEY2MF142699 | 1GC4YTEY2MF116300; 1GC4YTEY2MF128866; 1GC4YTEY2MF101778 | 1GC4YTEY2MF165609 | 1GC4YTEY2MF172639; 1GC4YTEY2MF144369; 1GC4YTEY2MF167585 | 1GC4YTEY2MF164587 | 1GC4YTEY2MF102154 | 1GC4YTEY2MF168493; 1GC4YTEY2MF127359 | 1GC4YTEY2MF146980 | 1GC4YTEY2MF139334; 1GC4YTEY2MF181096 | 1GC4YTEY2MF134117 | 1GC4YTEY2MF109492; 1GC4YTEY2MF178540; 1GC4YTEY2MF158093 | 1GC4YTEY2MF149894 | 1GC4YTEY2MF192079; 1GC4YTEY2MF148244; 1GC4YTEY2MF199498 | 1GC4YTEY2MF169904 | 1GC4YTEY2MF193930; 1GC4YTEY2MF127426 | 1GC4YTEY2MF124977 | 1GC4YTEY2MF191188 | 1GC4YTEY2MF123618 | 1GC4YTEY2MF118550 | 1GC4YTEY2MF170101 | 1GC4YTEY2MF121884 | 1GC4YTEY2MF193619; 1GC4YTEY2MF195788; 1GC4YTEY2MF176139; 1GC4YTEY2MF192356 | 1GC4YTEY2MF169157 | 1GC4YTEY2MF150575 | 1GC4YTEY2MF137292 | 1GC4YTEY2MF194737; 1GC4YTEY2MF106690 | 1GC4YTEY2MF194124 | 1GC4YTEY2MF141374 | 1GC4YTEY2MF177159 | 1GC4YTEY2MF171460 | 1GC4YTEY2MF108021 | 1GC4YTEY2MF172043 | 1GC4YTEY2MF101134 | 1GC4YTEY2MF128799 | 1GC4YTEY2MF150253 | 1GC4YTEY2MF121948; 1GC4YTEY2MF179977 | 1GC4YTEY2MF169028; 1GC4YTEY2MF126731; 1GC4YTEY2MF112313 | 1GC4YTEY2MF165142 | 1GC4YTEY2MF123232 | 1GC4YTEY2MF195967 | 1GC4YTEY2MF152939; 1GC4YTEY2MF132920; 1GC4YTEY2MF116930

1GC4YTEY2MF115065

1GC4YTEY2MF122811; 1GC4YTEY2MF163987; 1GC4YTEY2MF125000; 1GC4YTEY2MF146588 | 1GC4YTEY2MF166937; 1GC4YTEY2MF160958; 1GC4YTEY2MF122677 | 1GC4YTEY2MF143240 | 1GC4YTEY2MF188100; 1GC4YTEY2MF106155 | 1GC4YTEY2MF140919; 1GC4YTEY2MF121299; 1GC4YTEY2MF109721 | 1GC4YTEY2MF180322 | 1GC4YTEY2MF113817 | 1GC4YTEY2MF117110; 1GC4YTEY2MF133596

1GC4YTEY2MF193295 | 1GC4YTEY2MF192440 | 1GC4YTEY2MF190459

1GC4YTEY2MF101389 | 1GC4YTEY2MF103420 | 1GC4YTEY2MF188548; 1GC4YTEY2MF110111 | 1GC4YTEY2MF174889 | 1GC4YTEY2MF126633; 1GC4YTEY2MF188677; 1GC4YTEY2MF140998; 1GC4YTEY2MF143755; 1GC4YTEY2MF128172

1GC4YTEY2MF178893; 1GC4YTEY2MF110836 | 1GC4YTEY2MF149488 | 1GC4YTEY2MF188887 | 1GC4YTEY2MF108634 | 1GC4YTEY2MF170079 | 1GC4YTEY2MF164069 | 1GC4YTEY2MF107175 | 1GC4YTEY2MF193328; 1GC4YTEY2MF168932; 1GC4YTEY2MF163004 | 1GC4YTEY2MF146753 | 1GC4YTEY2MF194897

1GC4YTEY2MF196732 | 1GC4YTEY2MF165660

1GC4YTEY2MF162046 | 1GC4YTEY2MF122663; 1GC4YTEY2MF141519 | 1GC4YTEY2MF149622; 1GC4YTEY2MF197167 | 1GC4YTEY2MF156750 | 1GC4YTEY2MF164184 | 1GC4YTEY2MF136692 | 1GC4YTEY2MF140662; 1GC4YTEY2MF128446; 1GC4YTEY2MF114854 | 1GC4YTEY2MF106981 | 1GC4YTEY2MF172950 | 1GC4YTEY2MF109699 | 1GC4YTEY2MF120900; 1GC4YTEY2MF114627; 1GC4YTEY2MF104017

1GC4YTEY2MF141584; 1GC4YTEY2MF169045 | 1GC4YTEY2MF115616

1GC4YTEY2MF105765 | 1GC4YTEY2MF116054 | 1GC4YTEY2MF136806 | 1GC4YTEY2MF125708 | 1GC4YTEY2MF128964

1GC4YTEY2MF178490 | 1GC4YTEY2MF192843 | 1GC4YTEY2MF136174 | 1GC4YTEY2MF117592; 1GC4YTEY2MF165948

1GC4YTEY2MF118242; 1GC4YTEY2MF124946; 1GC4YTEY2MF121738; 1GC4YTEY2MF149913; 1GC4YTEY2MF196858 | 1GC4YTEY2MF178330 | 1GC4YTEY2MF179459; 1GC4YTEY2MF110089 | 1GC4YTEY2MF136689; 1GC4YTEY2MF177887 | 1GC4YTEY2MF170020; 1GC4YTEY2MF172818; 1GC4YTEY2MF184273 | 1GC4YTEY2MF120878 | 1GC4YTEY2MF191711; 1GC4YTEY2MF187299; 1GC4YTEY2MF127152 | 1GC4YTEY2MF194334; 1GC4YTEY2MF116782; 1GC4YTEY2MF173922 | 1GC4YTEY2MF171278 | 1GC4YTEY2MF170325 | 1GC4YTEY2MF105412; 1GC4YTEY2MF176805 | 1GC4YTEY2MF178246 | 1GC4YTEY2MF115633; 1GC4YTEY2MF194267; 1GC4YTEY2MF101098 | 1GC4YTEY2MF112196 | 1GC4YTEY2MF191191 | 1GC4YTEY2MF143335 | 1GC4YTEY2MF171541 | 1GC4YTEY2MF110450 | 1GC4YTEY2MF128298; 1GC4YTEY2MF120914 | 1GC4YTEY2MF163715; 1GC4YTEY2MF110593

1GC4YTEY2MF191773; 1GC4YTEY2MF132190 | 1GC4YTEY2MF159339; 1GC4YTEY2MF166713 | 1GC4YTEY2MF192213; 1GC4YTEY2MF127295 | 1GC4YTEY2MF186959 | 1GC4YTEY2MF114045 | 1GC4YTEY2MF152097; 1GC4YTEY2MF198335 | 1GC4YTEY2MF109525; 1GC4YTEY2MF100114; 1GC4YTEY2MF142623; 1GC4YTEY2MF117396 | 1GC4YTEY2MF162581 | 1GC4YTEY2MF124249; 1GC4YTEY2MF116281; 1GC4YTEY2MF135123 | 1GC4YTEY2MF131010 | 1GC4YTEY2MF110044; 1GC4YTEY2MF113798 | 1GC4YTEY2MF101456

1GC4YTEY2MF120122; 1GC4YTEY2MF103157; 1GC4YTEY2MF111694; 1GC4YTEY2MF198478; 1GC4YTEY2MF149331 | 1GC4YTEY2MF148020; 1GC4YTEY2MF107550; 1GC4YTEY2MF171202; 1GC4YTEY2MF191286 | 1GC4YTEY2MF122744; 1GC4YTEY2MF157459

1GC4YTEY2MF194706 | 1GC4YTEY2MF162225; 1GC4YTEY2MF143657

1GC4YTEY2MF128284 | 1GC4YTEY2MF131072; 1GC4YTEY2MF100274; 1GC4YTEY2MF198397; 1GC4YTEY2MF117382 | 1GC4YTEY2MF162435 | 1GC4YTEY2MF151225; 1GC4YTEY2MF123893; 1GC4YTEY2MF166453; 1GC4YTEY2MF191322; 1GC4YTEY2MF113512; 1GC4YTEY2MF182071 | 1GC4YTEY2MF184063 | 1GC4YTEY2MF168624 | 1GC4YTEY2MF110285 | 1GC4YTEY2MF136577; 1GC4YTEY2MF153976 | 1GC4YTEY2MF102736 | 1GC4YTEY2MF134151

1GC4YTEY2MF187545 | 1GC4YTEY2MF173550; 1GC4YTEY2MF179848; 1GC4YTEY2MF110125 | 1GC4YTEY2MF178098 | 1GC4YTEY2MF188579 | 1GC4YTEY2MF134568 | 1GC4YTEY2MF164248; 1GC4YTEY2MF154190 | 1GC4YTEY2MF103840 | 1GC4YTEY2MF134277 | 1GC4YTEY2MF156862; 1GC4YTEY2MF106012 | 1GC4YTEY2MF173497 | 1GC4YTEY2MF120573 | 1GC4YTEY2MF155355 | 1GC4YTEY2MF179817; 1GC4YTEY2MF167098 | 1GC4YTEY2MF134313

1GC4YTEY2MF159115 | 1GC4YTEY2MF141861 | 1GC4YTEY2MF141648 | 1GC4YTEY2MF124882 | 1GC4YTEY2MF144744 | 1GC4YTEY2MF101392; 1GC4YTEY2MF136241; 1GC4YTEY2MF154948 | 1GC4YTEY2MF107810 | 1GC4YTEY2MF158398 | 1GC4YTEY2MF107113 | 1GC4YTEY2MF161222 | 1GC4YTEY2MF117477 | 1GC4YTEY2MF190316; 1GC4YTEY2MF149832

1GC4YTEY2MF118581 | 1GC4YTEY2MF169921; 1GC4YTEY2MF132934 | 1GC4YTEY2MF136501; 1GC4YTEY2MF100047; 1GC4YTEY2MF100839 | 1GC4YTEY2MF172303 | 1GC4YTEY2MF169594 | 1GC4YTEY2MF177548; 1GC4YTEY2MF198576 | 1GC4YTEY2MF124767 | 1GC4YTEY2MF198450 | 1GC4YTEY2MF105359; 1GC4YTEY2MF168414 | 1GC4YTEY2MF115292 | 1GC4YTEY2MF185245 | 1GC4YTEY2MF184578 | 1GC4YTEY2MF151998; 1GC4YTEY2MF111291

1GC4YTEY2MF148518 | 1GC4YTEY2MF134814 | 1GC4YTEY2MF138460; 1GC4YTEY2MF179798 | 1GC4YTEY2MF115275 | 1GC4YTEY2MF155548

1GC4YTEY2MF158238 | 1GC4YTEY2MF198528 | 1GC4YTEY2MF185066 | 1GC4YTEY2MF117530 | 1GC4YTEY2MF109489 | 1GC4YTEY2MF144694 | 1GC4YTEY2MF125840 | 1GC4YTEY2MF185052 | 1GC4YTEY2MF112408; 1GC4YTEY2MF188226 | 1GC4YTEY2MF147580 | 1GC4YTEY2MF191157 | 1GC4YTEY2MF195225; 1GC4YTEY2MF110867 | 1GC4YTEY2MF143643 | 1GC4YTEY2MF128639; 1GC4YTEY2MF184628 | 1GC4YTEY2MF158675; 1GC4YTEY2MF176075

1GC4YTEY2MF148955; 1GC4YTEY2MF148602 | 1GC4YTEY2MF164041; 1GC4YTEY2MF140001 | 1GC4YTEY2MF175525; 1GC4YTEY2MF148437 | 1GC4YTEY2MF117737 | 1GC4YTEY2MF130651 | 1GC4YTEY2MF103689 | 1GC4YTEY2MF139382; 1GC4YTEY2MF125823

1GC4YTEY2MF177940 | 1GC4YTEY2MF101246 | 1GC4YTEY2MF126261; 1GC4YTEY2MF109220 | 1GC4YTEY2MF173225 | 1GC4YTEY2MF115535; 1GC4YTEY2MF135445

1GC4YTEY2MF193197 | 1GC4YTEY2MF185732 | 1GC4YTEY2MF140872; 1GC4YTEY2MF149507 | 1GC4YTEY2MF159096 | 1GC4YTEY2MF112294 | 1GC4YTEY2MF150091

1GC4YTEY2MF142606; 1GC4YTEY2MF196049 | 1GC4YTEY2MF161981 | 1GC4YTEY2MF170485; 1GC4YTEY2MF160023 | 1GC4YTEY2MF135171; 1GC4YTEY2MF128480 | 1GC4YTEY2MF194026; 1GC4YTEY2MF143593 | 1GC4YTEY2MF173354; 1GC4YTEY2MF176741 | 1GC4YTEY2MF168137; 1GC4YTEY2MF145201 | 1GC4YTEY2MF141486 | 1GC4YTEY2MF170289 | 1GC4YTEY2MF108830; 1GC4YTEY2MF141066; 1GC4YTEY2MF163293; 1GC4YTEY2MF167523; 1GC4YTEY2MF117978 | 1GC4YTEY2MF180319 | 1GC4YTEY2MF194575 | 1GC4YTEY2MF174522 | 1GC4YTEY2MF120461 | 1GC4YTEY2MF107192; 1GC4YTEY2MF139060 | 1GC4YTEY2MF106978 | 1GC4YTEY2MF126745 | 1GC4YTEY2MF119665 | 1GC4YTEY2MF190820; 1GC4YTEY2MF172902; 1GC4YTEY2MF185004; 1GC4YTEY2MF183365; 1GC4YTEY2MF172415 | 1GC4YTEY2MF162631 | 1GC4YTEY2MF162869 | 1GC4YTEY2MF189862 | 1GC4YTEY2MF173127; 1GC4YTEY2MF166792 | 1GC4YTEY2MF115499 | 1GC4YTEY2MF196391; 1GC4YTEY2MF146428

1GC4YTEY2MF187366; 1GC4YTEY2MF185102; 1GC4YTEY2MF143318 | 1GC4YTEY2MF186718; 1GC4YTEY2MF100579 | 1GC4YTEY2MF117379 | 1GC4YTEY2MF122159 | 1GC4YTEY2MF140404; 1GC4YTEY2MF139625 | 1GC4YTEY2MF135994; 1GC4YTEY2MF101277 | 1GC4YTEY2MF175105 | 1GC4YTEY2MF177825 | 1GC4YTEY2MF174911 | 1GC4YTEY2MF161155 | 1GC4YTEY2MF156067; 1GC4YTEY2MF132593 | 1GC4YTEY2MF175069 | 1GC4YTEY2MF113915 | 1GC4YTEY2MF103501; 1GC4YTEY2MF161513; 1GC4YTEY2MF185259 | 1GC4YTEY2MF166176; 1GC4YTEY2MF129743 | 1GC4YTEY2MF146266; 1GC4YTEY2MF175797; 1GC4YTEY2MF124073 | 1GC4YTEY2MF157008; 1GC4YTEY2MF164458 | 1GC4YTEY2MF109573; 1GC4YTEY2MF168638 | 1GC4YTEY2MF198884 | 1GC4YTEY2MF105572 | 1GC4YTEY2MF180014 | 1GC4YTEY2MF164699 | 1GC4YTEY2MF197654; 1GC4YTEY2MF140595 | 1GC4YTEY2MF197525 | 1GC4YTEY2MF117091

1GC4YTEY2MF124655; 1GC4YTEY2MF177615; 1GC4YTEY2MF121030; 1GC4YTEY2MF161558; 1GC4YTEY2MF123585

1GC4YTEY2MF165139 | 1GC4YTEY2MF161138 | 1GC4YTEY2MF199307

1GC4YTEY2MF129449 | 1GC4YTEY2MF179901 | 1GC4YTEY2MF183060 | 1GC4YTEY2MF161656 | 1GC4YTEY2MF186170 | 1GC4YTEY2MF130262 | 1GC4YTEY2MF123831; 1GC4YTEY2MF139544; 1GC4YTEY2MF104972 | 1GC4YTEY2MF156408; 1GC4YTEY2MF176934; 1GC4YTEY2MF152603 | 1GC4YTEY2MF139897 | 1GC4YTEY2MF163925

1GC4YTEY2MF132139 | 1GC4YTEY2MF158286 | 1GC4YTEY2MF187660; 1GC4YTEY2MF190154 | 1GC4YTEY2MF100954 | 1GC4YTEY2MF171829 | 1GC4YTEY2MF128902 | 1GC4YTEY2MF189148 | 1GC4YTEY2MF101358; 1GC4YTEY2MF128270; 1GC4YTEY2MF142766; 1GC4YTEY2MF132710 | 1GC4YTEY2MF142086 | 1GC4YTEY2MF180532 | 1GC4YTEY2MF149538; 1GC4YTEY2MF160460 | 1GC4YTEY2MF157249 | 1GC4YTEY2MF196309

1GC4YTEY2MF173838 | 1GC4YTEY2MF106771; 1GC4YTEY2MF178425 | 1GC4YTEY2MF110805; 1GC4YTEY2MF163830; 1GC4YTEY2MF163617; 1GC4YTEY2MF151757; 1GC4YTEY2MF168560 | 1GC4YTEY2MF145506; 1GC4YTEY2MF166050 | 1GC4YTEY2MF188002 | 1GC4YTEY2MF113669; 1GC4YTEY2MF188761 | 1GC4YTEY2MF149961 | 1GC4YTEY2MF112375 | 1GC4YTEY2MF168929 | 1GC4YTEY2MF123506 | 1GC4YTEY2MF102266 | 1GC4YTEY2MF124140; 1GC4YTEY2MF132142; 1GC4YTEY2MF145926

1GC4YTEY2MF136482 | 1GC4YTEY2MF153539 | 1GC4YTEY2MF180529 | 1GC4YTEY2MF169305 | 1GC4YTEY2MF155596 | 1GC4YTEY2MF134019 | 1GC4YTEY2MF167196; 1GC4YTEY2MF102087 | 1GC4YTEY2MF139673 | 1GC4YTEY2MF152116 | 1GC4YTEY2MF174665; 1GC4YTEY2MF193331; 1GC4YTEY2MF182930; 1GC4YTEY2MF156179

1GC4YTEY2MF128124; 1GC4YTEY2MF169174 | 1GC4YTEY2MF166873 | 1GC4YTEY2MF154917 | 1GC4YTEY2MF195600; 1GC4YTEY2MF191806

1GC4YTEY2MF129709 | 1GC4YTEY2MF172754 | 1GC4YTEY2MF159485 | 1GC4YTEY2MF170938; 1GC4YTEY2MF137597 | 1GC4YTEY2MF180143 | 1GC4YTEY2MF116331 | 1GC4YTEY2MF158207; 1GC4YTEY2MF150138; 1GC4YTEY2MF157347 | 1GC4YTEY2MF181325 | 1GC4YTEY2MF191904 | 1GC4YTEY2MF155579 | 1GC4YTEY2MF133971; 1GC4YTEY2MF111484 | 1GC4YTEY2MF184550; 1GC4YTEY2MF179221; 1GC4YTEY2MF173564 | 1GC4YTEY2MF124865 | 1GC4YTEY2MF146994 | 1GC4YTEY2MF149099 | 1GC4YTEY2MF110142 | 1GC4YTEY2MF116152 | 1GC4YTEY2MF149992; 1GC4YTEY2MF114319; 1GC4YTEY2MF153475 | 1GC4YTEY2MF102493 | 1GC4YTEY2MF144064 | 1GC4YTEY2MF192714 | 1GC4YTEY2MF105569 | 1GC4YTEY2MF188694; 1GC4YTEY2MF178960 | 1GC4YTEY2MF173211; 1GC4YTEY2MF179669 | 1GC4YTEY2MF190929; 1GC4YTEY2MF160863 | 1GC4YTEY2MF183303 | 1GC4YTEY2MF182975 | 1GC4YTEY2MF188310 | 1GC4YTEY2MF134229; 1GC4YTEY2MF115521; 1GC4YTEY2MF180546 | 1GC4YTEY2MF186203 | 1GC4YTEY2MF184662; 1GC4YTEY2MF130570 | 1GC4YTEY2MF116829 | 1GC4YTEY2MF177923 | 1GC4YTEY2MF109735 | 1GC4YTEY2MF110075 | 1GC4YTEY2MF141228 | 1GC4YTEY2MF199873 | 1GC4YTEY2MF147675; 1GC4YTEY2MF139057 | 1GC4YTEY2MF196343; 1GC4YTEY2MF135381 | 1GC4YTEY2MF111193 | 1GC4YTEY2MF190591; 1GC4YTEY2MF181079; 1GC4YTEY2MF176626 | 1GC4YTEY2MF192406 | 1GC4YTEY2MF124543; 1GC4YTEY2MF117365 | 1GC4YTEY2MF155209

1GC4YTEY2MF149247 | 1GC4YTEY2MF182815; 1GC4YTEY2MF186363; 1GC4YTEY2MF155162 | 1GC4YTEY2MF181440 | 1GC4YTEY2MF199548; 1GC4YTEY2MF194429; 1GC4YTEY2MF171717; 1GC4YTEY2MF161284 | 1GC4YTEY2MF112165 | 1GC4YTEY2MF155372 | 1GC4YTEY2MF178537 | 1GC4YTEY2MF168798 | 1GC4YTEY2MF174939; 1GC4YTEY2MF136479 | 1GC4YTEY2MF153265; 1GC4YTEY2MF168865

1GC4YTEY2MF161575 | 1GC4YTEY2MF105815 | 1GC4YTEY2MF140953 | 1GC4YTEY2MF131184; 1GC4YTEY2MF133212 | 1GC4YTEY2MF146459; 1GC4YTEY2MF129340 | 1GC4YTEY2MF121786; 1GC4YTEY2MF190672 | 1GC4YTEY2MF164668; 1GC4YTEY2MF146042 | 1GC4YTEY2MF172334 | 1GC4YTEY2MF139303 | 1GC4YTEY2MF107368 | 1GC4YTEY2MF177100; 1GC4YTEY2MF158563; 1GC4YTEY2MF155887 | 1GC4YTEY2MF101747

1GC4YTEY2MF144789; 1GC4YTEY2MF193507 | 1GC4YTEY2MF115034 | 1GC4YTEY2MF187920; 1GC4YTEY2MF129368 | 1GC4YTEY2MF199971 | 1GC4YTEY2MF150236; 1GC4YTEY2MF176237 | 1GC4YTEY2MF143481 | 1GC4YTEY2MF140452 | 1GC4YTEY2MF142170; 1GC4YTEY2MF110514 | 1GC4YTEY2MF195063; 1GC4YTEY2MF153086 | 1GC4YTEY2MF111159 | 1GC4YTEY2MF185424 | 1GC4YTEY2MF175833 | 1GC4YTEY2MF151595; 1GC4YTEY2MF190803

1GC4YTEY2MF105328; 1GC4YTEY2MF145263; 1GC4YTEY2MF103708; 1GC4YTEY2MF191000 | 1GC4YTEY2MF131508 | 1GC4YTEY2MF163441 | 1GC4YTEY2MF165030; 1GC4YTEY2MF189621 | 1GC4YTEY2MF187223 | 1GC4YTEY2MF138054 | 1GC4YTEY2MF152696; 1GC4YTEY2MF194009; 1GC4YTEY2MF166498 | 1GC4YTEY2MF192373; 1GC4YTEY2MF173080 | 1GC4YTEY2MF147952 | 1GC4YTEY2MF117432 | 1GC4YTEY2MF164749; 1GC4YTEY2MF133159 | 1GC4YTEY2MF130388 | 1GC4YTEY2MF170518; 1GC4YTEY2MF155811; 1GC4YTEY2MF189408 | 1GC4YTEY2MF127555 | 1GC4YTEY2MF121996 | 1GC4YTEY2MF195533

1GC4YTEY2MF157560; 1GC4YTEY2MF165545 | 1GC4YTEY2MF134067 | 1GC4YTEY2MF176951 | 1GC4YTEY2MF188873 | 1GC4YTEY2MF149619 | 1GC4YTEY2MF171510; 1GC4YTEY2MF118418 | 1GC4YTEY2MF161897; 1GC4YTEY2MF136353; 1GC4YTEY2MF195581

1GC4YTEY2MF191305 | 1GC4YTEY2MF122954; 1GC4YTEY2MF163021 | 1GC4YTEY2MF147515; 1GC4YTEY2MF110822; 1GC4YTEY2MF151581 | 1GC4YTEY2MF163410 | 1GC4YTEY2MF108200 | 1GC4YTEY2MF168462 | 1GC4YTEY2MF176089 | 1GC4YTEY2MF113848 | 1GC4YTEY2MF141973 | 1GC4YTEY2MF152133; 1GC4YTEY2MF115518 | 1GC4YTEY2MF170499 | 1GC4YTEY2MF106110 | 1GC4YTEY2MF114353 | 1GC4YTEY2MF154464 | 1GC4YTEY2MF186282; 1GC4YTEY2MF141181 | 1GC4YTEY2MF149118 | 1GC4YTEY2MF143156; 1GC4YTEY2MF168008 | 1GC4YTEY2MF138653; 1GC4YTEY2MF157767 | 1GC4YTEY2MF174181; 1GC4YTEY2MF175718 | 1GC4YTEY2MF192096; 1GC4YTEY2MF154870 | 1GC4YTEY2MF103529; 1GC4YTEY2MF192325 | 1GC4YTEY2MF138250 | 1GC4YTEY2MF144663 | 1GC4YTEY2MF181437 | 1GC4YTEY2MF155999; 1GC4YTEY2MF101957; 1GC4YTEY2MF157204 | 1GC4YTEY2MF138295

1GC4YTEY2MF111436; 1GC4YTEY2MF161852 | 1GC4YTEY2MF160698 | 1GC4YTEY2MF173919

1GC4YTEY2MF105068 | 1GC4YTEY2MF159843 | 1GC4YTEY2MF112098 | 1GC4YTEY2MF175055 | 1GC4YTEY2MF169465; 1GC4YTEY2MF178411 | 1GC4YTEY2MF142024 | 1GC4YTEY2MF194432

1GC4YTEY2MF114305 | 1GC4YTEY2MF135901 | 1GC4YTEY2MF135073 | 1GC4YTEY2MF151967; 1GC4YTEY2MF150561 | 1GC4YTEY2MF157929 | 1GC4YTEY2MF136238 | 1GC4YTEY2MF190381; 1GC4YTEY2MF191353; 1GC4YTEY2MF134439 | 1GC4YTEY2MF194625 | 1GC4YTEY2MF162029; 1GC4YTEY2MF142590; 1GC4YTEY2MF102204 | 1GC4YTEY2MF189232 | 1GC4YTEY2MF141858

1GC4YTEY2MF124218 | 1GC4YTEY2MF117429; 1GC4YTEY2MF175072; 1GC4YTEY2MF138233; 1GC4YTEY2MF187237; 1GC4YTEY2MF193944 | 1GC4YTEY2MF126115 | 1GC4YTEY2MF143478; 1GC4YTEY2MF175315 | 1GC4YTEY2MF199968; 1GC4YTEY2MF102848 | 1GC4YTEY2MF148910

1GC4YTEY2MF186931; 1GC4YTEY2MF199095; 1GC4YTEY2MF129063 | 1GC4YTEY2MF159812 | 1GC4YTEY2MF177789

1GC4YTEY2MF161060; 1GC4YTEY2MF126924 | 1GC4YTEY2MF128673 | 1GC4YTEY2MF127572 | 1GC4YTEY2MF162550; 1GC4YTEY2MF163035 | 1GC4YTEY2MF110416; 1GC4YTEY2MF119391

1GC4YTEY2MF190252 | 1GC4YTEY2MF128897 | 1GC4YTEY2MF150172; 1GC4YTEY2MF192602; 1GC4YTEY2MF146669 | 1GC4YTEY2MF157235 | 1GC4YTEY2MF154531 | 1GC4YTEY2MF175511 | 1GC4YTEY2MF131167; 1GC4YTEY2MF111727 | 1GC4YTEY2MF190266; 1GC4YTEY2MF132299 | 1GC4YTEY2MF140130; 1GC4YTEY2MF110626; 1GC4YTEY2MF145134; 1GC4YTEY2MF122212

1GC4YTEY2MF159776; 1GC4YTEY2MF193409 | 1GC4YTEY2MF118757 | 1GC4YTEY2MF150799; 1GC4YTEY2MF160930 | 1GC4YTEY2MF129886; 1GC4YTEY2MF196181 | 1GC4YTEY2MF104048; 1GC4YTEY2MF140080; 1GC4YTEY2MF152455; 1GC4YTEY2MF126714 | 1GC4YTEY2MF192793 | 1GC4YTEY2MF135333; 1GC4YTEY2MF125983 | 1GC4YTEY2MF161673; 1GC4YTEY2MF121318; 1GC4YTEY2MF122727

1GC4YTEY2MF181311 | 1GC4YTEY2MF138474 | 1GC4YTEY2MF111341 | 1GC4YTEY2MF197380; 1GC4YTEY2MF189246; 1GC4YTEY2MF151032 | 1GC4YTEY2MF142721; 1GC4YTEY2MF166887 | 1GC4YTEY2MF163486; 1GC4YTEY2MF187612 | 1GC4YTEY2MF193233 | 1GC4YTEY2MF152150; 1GC4YTEY2MF165299 | 1GC4YTEY2MF152925 | 1GC4YTEY2MF117026 | 1GC4YTEY2MF160314 | 1GC4YTEY2MF123974 | 1GC4YTEY2MF123151 | 1GC4YTEY2MF119584 | 1GC4YTEY2MF194480

1GC4YTEY2MF131279; 1GC4YTEY2MF126468 | 1GC4YTEY2MF157770; 1GC4YTEY2MF184807 | 1GC4YTEY2MF177727; 1GC4YTEY2MF134523; 1GC4YTEY2MF126955 | 1GC4YTEY2MF182250 | 1GC4YTEY2MF126065 | 1GC4YTEY2MF164864; 1GC4YTEY2MF174438 | 1GC4YTEY2MF134084 | 1GC4YTEY2MF117415; 1GC4YTEY2MF180434; 1GC4YTEY2MF183057 | 1GC4YTEY2MF154738; 1GC4YTEY2MF101330

1GC4YTEY2MF140399; 1GC4YTEY2MF137860; 1GC4YTEY2MF111923 | 1GC4YTEY2MF120038; 1GC4YTEY2MF105913; 1GC4YTEY2MF130780; 1GC4YTEY2MF100873 | 1GC4YTEY2MF136661; 1GC4YTEY2MF170874; 1GC4YTEY2MF174200 | 1GC4YTEY2MF151368; 1GC4YTEY2MF165478 | 1GC4YTEY2MF116345 | 1GC4YTEY2MF117821 | 1GC4YTEY2MF199744 | 1GC4YTEY2MF103305 | 1GC4YTEY2MF105233; 1GC4YTEY2MF158529 | 1GC4YTEY2MF176657; 1GC4YTEY2MF196536 | 1GC4YTEY2MF122422 | 1GC4YTEY2MF118919; 1GC4YTEY2MF122467; 1GC4YTEY2MF173760; 1GC4YTEY2MF199288 | 1GC4YTEY2MF156599; 1GC4YTEY2MF128334 | 1GC4YTEY2MF158451; 1GC4YTEY2MF177744; 1GC4YTEY2MF193605 | 1GC4YTEY2MF197721; 1GC4YTEY2MF180935 | 1GC4YTEY2MF132027 | 1GC4YTEY2MF192826 | 1GC4YTEY2MF171796

1GC4YTEY2MF136627 | 1GC4YTEY2MF112781 | 1GC4YTEY2MF153511 | 1GC4YTEY2MF114823; 1GC4YTEY2MF126552; 1GC4YTEY2MF114014; 1GC4YTEY2MF162323; 1GC4YTEY2MF109105; 1GC4YTEY2MF185164 | 1GC4YTEY2MF155288; 1GC4YTEY2MF135655 | 1GC4YTEY2MF110402 | 1GC4YTEY2MF166954 | 1GC4YTEY2MF195032; 1GC4YTEY2MF100923 | 1GC4YTEY2MF118063

1GC4YTEY2MF127023 | 1GC4YTEY2MF119925

1GC4YTEY2MF112604 | 1GC4YTEY2MF151175 | 1GC4YTEY2MF114725 | 1GC4YTEY2MF121187; 1GC4YTEY2MF183169; 1GC4YTEY2MF153153; 1GC4YTEY2MF102719; 1GC4YTEY2MF108083 | 1GC4YTEY2MF153931 | 1GC4YTEY2MF179574 | 1GC4YTEY2MF109038 | 1GC4YTEY2MF111548 | 1GC4YTEY2MF106575 | 1GC4YTEY2MF194317 | 1GC4YTEY2MF163181 | 1GC4YTEY2MF109850 | 1GC4YTEY2MF177307 | 1GC4YTEY2MF118497; 1GC4YTEY2MF127488 | 1GC4YTEY2MF151936; 1GC4YTEY2MF118256; 1GC4YTEY2MF129192 | 1GC4YTEY2MF167912; 1GC4YTEY2MF119066 | 1GC4YTEY2MF130536; 1GC4YTEY2MF173516; 1GC4YTEY2MF106592 | 1GC4YTEY2MF181423; 1GC4YTEY2MF170034; 1GC4YTEY2MF197749 | 1GC4YTEY2MF112490 | 1GC4YTEY2MF139706 | 1GC4YTEY2MF170700; 1GC4YTEY2MF193376 | 1GC4YTEY2MF176190 | 1GC4YTEY2MF162547 | 1GC4YTEY2MF122646; 1GC4YTEY2MF108181 | 1GC4YTEY2MF161317 | 1GC4YTEY2MF118421; 1GC4YTEY2MF153315 | 1GC4YTEY2MF181471; 1GC4YTEY2MF193071 | 1GC4YTEY2MF102641

1GC4YTEY2MF139981 | 1GC4YTEY2MF190218 | 1GC4YTEY2MF197086; 1GC4YTEY2MF107533

1GC4YTEY2MF148597; 1GC4YTEY2MF172138 | 1GC4YTEY2MF141259; 1GC4YTEY2MF113882

1GC4YTEY2MF135851 | 1GC4YTEY2MF138135 | 1GC4YTEY2MF151385 | 1GC4YTEY2MF134330 | 1GC4YTEY2MF155808 | 1GC4YTEY2MF101571 | 1GC4YTEY2MF101733

1GC4YTEY2MF110478 | 1GC4YTEY2MF145652; 1GC4YTEY2MF167358 | 1GC4YTEY2MF196553 | 1GC4YTEY2MF150592 | 1GC4YTEY2MF132030 | 1GC4YTEY2MF130407 | 1GC4YTEY2MF171975 | 1GC4YTEY2MF168011; 1GC4YTEY2MF137146; 1GC4YTEY2MF136739 | 1GC4YTEY2MF116121 | 1GC4YTEY2MF124042; 1GC4YTEY2MF187738 | 1GC4YTEY2MF135591; 1GC4YTEY2MF119620 | 1GC4YTEY2MF119956 | 1GC4YTEY2MF172706; 1GC4YTEY2MF177257; 1GC4YTEY2MF140385 | 1GC4YTEY2MF100825 | 1GC4YTEY2MF102686; 1GC4YTEY2MF188193 | 1GC4YTEY2MF107807 | 1GC4YTEY2MF142217; 1GC4YTEY2MF180787; 1GC4YTEY2MF180286 | 1GC4YTEY2MF120363; 1GC4YTEY2MF183740 | 1GC4YTEY2MF144727 | 1GC4YTEY2MF180465 | 1GC4YTEY2MF173774 | 1GC4YTEY2MF170695; 1GC4YTEY2MF101750 | 1GC4YTEY2MF145151 | 1GC4YTEY2MF110030 | 1GC4YTEY2MF154755 | 1GC4YTEY2MF114630 | 1GC4YTEY2MF163861 | 1GC4YTEY2MF149989; 1GC4YTEY2MF177033; 1GC4YTEY2MF132903 | 1GC4YTEY2MF157400; 1GC4YTEY2MF160071; 1GC4YTEY2MF132206 | 1GC4YTEY2MF182474; 1GC4YTEY2MF174973 | 1GC4YTEY2MF140581 | 1GC4YTEY2MF189618 | 1GC4YTEY2MF131265; 1GC4YTEY2MF112537 | 1GC4YTEY2MF153542 | 1GC4YTEY2MF163780; 1GC4YTEY2MF119343 | 1GC4YTEY2MF143934; 1GC4YTEY2MF167148

1GC4YTEY2MF142671 | 1GC4YTEY2MF169899; 1GC4YTEY2MF121450 | 1GC4YTEY2MF119875 | 1GC4YTEY2MF179557 | 1GC4YTEY2MF154657; 1GC4YTEY2MF151905 | 1GC4YTEY2MF103773 | 1GC4YTEY2MF129225; 1GC4YTEY2MF114403; 1GC4YTEY2MF171135 | 1GC4YTEY2MF153363 | 1GC4YTEY2MF142458; 1GC4YTEY2MF105538 | 1GC4YTEY2MF168316; 1GC4YTEY2MF160006; 1GC4YTEY2MF130357 | 1GC4YTEY2MF112800 | 1GC4YTEY2MF188727 | 1GC4YTEY2MF192504; 1GC4YTEY2MF140340; 1GC4YTEY2MF170471

1GC4YTEY2MF184791 | 1GC4YTEY2MF108116; 1GC4YTEY2MF127894 | 1GC4YTEY2MF161818

1GC4YTEY2MF116538 | 1GC4YTEY2MF103790 | 1GC4YTEY2MF110254

1GC4YTEY2MF144274; 1GC4YTEY2MF114109; 1GC4YTEY2MF112229

1GC4YTEY2MF112330; 1GC4YTEY2MF199033 | 1GC4YTEY2MF124350

1GC4YTEY2MF183320 | 1GC4YTEY2MF179106; 1GC4YTEY2MF189912 | 1GC4YTEY2MF107189 | 1GC4YTEY2MF116085 | 1GC4YTEY2MF164931; 1GC4YTEY2MF182832 | 1GC4YTEY2MF100226; 1GC4YTEY2MF152245; 1GC4YTEY2MF109315 | 1GC4YTEY2MF174276 | 1GC4YTEY2MF110397 | 1GC4YTEY2MF161995; 1GC4YTEY2MF135347

1GC4YTEY2MF181180 | 1GC4YTEY2MF162516 | 1GC4YTEY2MF172575

1GC4YTEY2MF127510; 1GC4YTEY2MF196567; 1GC4YTEY2MF102753 | 1GC4YTEY2MF140502 | 1GC4YTEY2MF184306 | 1GC4YTEY2MF155761; 1GC4YTEY2MF125059; 1GC4YTEY2MF101845 | 1GC4YTEY2MF156473; 1GC4YTEY2MF104437 | 1GC4YTEY2MF174634 | 1GC4YTEY2MF175024 | 1GC4YTEY2MF182278 | 1GC4YTEY2MF176402; 1GC4YTEY2MF144307; 1GC4YTEY2MF148275 | 1GC4YTEY2MF188775 | 1GC4YTEY2MF120511 | 1GC4YTEY2MF165352; 1GC4YTEY2MF132044 | 1GC4YTEY2MF113154 | 1GC4YTEY2MF101361; 1GC4YTEY2MF191529; 1GC4YTEY2MF164783; 1GC4YTEY2MF187125

1GC4YTEY2MF135705 | 1GC4YTEY2MF127748; 1GC4YTEY2MF156490

1GC4YTEY2MF177372 | 1GC4YTEY2MF174584; 1GC4YTEY2MF132576 | 1GC4YTEY2MF174178 | 1GC4YTEY2MF152794 | 1GC4YTEY2MF166369 | 1GC4YTEY2MF117317 | 1GC4YTEY2MF192261 | 1GC4YTEY2MF196682 | 1GC4YTEY2MF167666 | 1GC4YTEY2MF115745 | 1GC4YTEY2MF168669 | 1GC4YTEY2MF128141 | 1GC4YTEY2MF188467 | 1GC4YTEY2MF163584

1GC4YTEY2MF137194; 1GC4YTEY2MF111050 | 1GC4YTEY2MF110920; 1GC4YTEY2MF132349; 1GC4YTEY2MF146140 | 1GC4YTEY2MF135140 | 1GC4YTEY2MF197475 | 1GC4YTEY2MF137311 | 1GC4YTEY2MF144047 | 1GC4YTEY2MF185763; 1GC4YTEY2MF150835; 1GC4YTEY2MF149135 | 1GC4YTEY2MF140838 | 1GC4YTEY2MF116779 | 1GC4YTEY2MF100422; 1GC4YTEY2MF170003 | 1GC4YTEY2MF193541 | 1GC4YTEY2MF195936 | 1GC4YTEY2MF148406; 1GC4YTEY2MF183981 | 1GC4YTEY2MF185620; 1GC4YTEY2MF164220; 1GC4YTEY2MF197072 | 1GC4YTEY2MF168266 | 1GC4YTEY2MF162273 | 1GC4YTEY2MF137633; 1GC4YTEY2MF162127 | 1GC4YTEY2MF178487 | 1GC4YTEY2MF191823 | 1GC4YTEY2MF125546

1GC4YTEY2MF178148 | 1GC4YTEY2MF141830; 1GC4YTEY2MF177906 | 1GC4YTEY2MF184211; 1GC4YTEY2MF117060 | 1GC4YTEY2MF188470 | 1GC4YTEY2MF149524 | 1GC4YTEY2MF138555; 1GC4YTEY2MF152519

1GC4YTEY2MF167831 | 1GC4YTEY2MF150706 | 1GC4YTEY2MF161303 | 1GC4YTEY2MF140967

1GC4YTEY2MF116572; 1GC4YTEY2MF133873 | 1GC4YTEY2MF162421; 1GC4YTEY2MF176495 | 1GC4YTEY2MF111100; 1GC4YTEY2MF192017 | 1GC4YTEY2MF107399 | 1GC4YTEY2MF180577 | 1GC4YTEY2MF164640 | 1GC4YTEY2MF145599 | 1GC4YTEY2MF137115; 1GC4YTEY2MF143190

1GC4YTEY2MF172947 | 1GC4YTEY2MF137390 | 1GC4YTEY2MF171801; 1GC4YTEY2MF155081 | 1GC4YTEY2MF148891 | 1GC4YTEY2MF137468 | 1GC4YTEY2MF183429 | 1GC4YTEY2MF168977 | 1GC4YTEY2MF129564 | 1GC4YTEY2MF148857 | 1GC4YTEY2MF109069 | 1GC4YTEY2MF102221 | 1GC4YTEY2MF112439; 1GC4YTEY2MF165755; 1GC4YTEY2MF192082 | 1GC4YTEY2MF192518 | 1GC4YTEY2MF191921 | 1GC4YTEY2MF172737; 1GC4YTEY2MF114160 | 1GC4YTEY2MF154528 | 1GC4YTEY2MF133856 | 1GC4YTEY2MF108939; 1GC4YTEY2MF145893

1GC4YTEY2MF176447 | 1GC4YTEY2MF149412; 1GC4YTEY2MF143772 | 1GC4YTEY2MF134957 | 1GC4YTEY2MF167506 | 1GC4YTEY2MF123425 | 1GC4YTEY2MF127412 | 1GC4YTEY2MF180708 | 1GC4YTEY2MF115938; 1GC4YTEY2MF144615; 1GC4YTEY2MF105071 | 1GC4YTEY2MF100324 | 1GC4YTEY2MF146526 | 1GC4YTEY2MF179381 | 1GC4YTEY2MF115373 | 1GC4YTEY2MF136319; 1GC4YTEY2MF142198; 1GC4YTEY2MF136014 | 1GC4YTEY2MF100789; 1GC4YTEY2MF103160 | 1GC4YTEY2MF108648 | 1GC4YTEY2MF197296 | 1GC4YTEY2MF186234 | 1GC4YTEY2MF119133 | 1GC4YTEY2MF119374 | 1GC4YTEY2MF166548; 1GC4YTEY2MF160443; 1GC4YTEY2MF147417 | 1GC4YTEY2MF140015 | 1GC4YTEY2MF153279 | 1GC4YTEY2MF143612 | 1GC4YTEY2MF195144 | 1GC4YTEY2MF135526 | 1GC4YTEY2MF114420; 1GC4YTEY2MF147577

1GC4YTEY2MF127328 | 1GC4YTEY2MF113946 | 1GC4YTEY2MF115731 | 1GC4YTEY2MF123067 | 1GC4YTEY2MF145828 | 1GC4YTEY2MF105121; 1GC4YTEY2MF180868 | 1GC4YTEY2MF138104 | 1GC4YTEY2MF159809 | 1GC4YTEY2MF179462

1GC4YTEY2MF115843

1GC4YTEY2MF104700 | 1GC4YTEY2MF145814 | 1GC4YTEY2MF136000 | 1GC4YTEY2MF120413; 1GC4YTEY2MF147112 | 1GC4YTEY2MF175976; 1GC4YTEY2MF165741 | 1GC4YTEY2MF141083 | 1GC4YTEY2MF102476; 1GC4YTEY2MF172799; 1GC4YTEY2MF103093 | 1GC4YTEY2MF193104 | 1GC4YTEY2MF194382; 1GC4YTEY2MF167411 | 1GC4YTEY2MF194866; 1GC4YTEY2MF197377; 1GC4YTEY2MF103403; 1GC4YTEY2MF169191 | 1GC4YTEY2MF196469; 1GC4YTEY2MF173743 | 1GC4YTEY2MF199923

1GC4YTEY2MF175265 | 1GC4YTEY2MF171443 | 1GC4YTEY2MF110965; 1GC4YTEY2MF127751 | 1GC4YTEY2MF145358 | 1GC4YTEY2MF179560 | 1GC4YTEY2MF170454 | 1GC4YTEY2MF120220 | 1GC4YTEY2MF143464 | 1GC4YTEY2MF112697 | 1GC4YTEY2MF172169 | 1GC4YTEY2MF195628 | 1GC4YTEY2MF114871 | 1GC4YTEY2MF146350 | 1GC4YTEY2MF163956 | 1GC4YTEY2MF156568 | 1GC4YTEY2MF142895 | 1GC4YTEY2MF126471 | 1GC4YTEY2MF102445; 1GC4YTEY2MF108214; 1GC4YTEY2MF117074 | 1GC4YTEY2MF166467; 1GC4YTEY2MF159003; 1GC4YTEY2MF140483; 1GC4YTEY2MF187030 | 1GC4YTEY2MF192700 | 1GC4YTEY2MF140614 | 1GC4YTEY2MF104356 | 1GC4YTEY2MF162774 | 1GC4YTEY2MF161267 | 1GC4YTEY2MF193832; 1GC4YTEY2MF142928

1GC4YTEY2MF123389 | 1GC4YTEY2MF133789; 1GC4YTEY2MF187917; 1GC4YTEY2MF141889; 1GC4YTEY2MF167277 | 1GC4YTEY2MF161365 | 1GC4YTEY2MF175590 | 1GC4YTEY2MF168963 | 1GC4YTEY2MF185195 | 1GC4YTEY2MF132612 | 1GC4YTEY2MF121626 | 1GC4YTEY2MF138717; 1GC4YTEY2MF122758 | 1GC4YTEY2MF158174 | 1GC4YTEY2MF170311; 1GC4YTEY2MF167070; 1GC4YTEY2MF195368; 1GC4YTEY2MF172477; 1GC4YTEY2MF167201 | 1GC4YTEY2MF188498; 1GC4YTEY2MF181132; 1GC4YTEY2MF122310 | 1GC4YTEY2MF139429 | 1GC4YTEY2MF178795 | 1GC4YTEY2MF197623 | 1GC4YTEY2MF145778 | 1GC4YTEY2MF170924 | 1GC4YTEY2MF138684 | 1GC4YTEY2MF174018; 1GC4YTEY2MF134571 | 1GC4YTEY2MF116636; 1GC4YTEY2MF155646; 1GC4YTEY2MF102171 | 1GC4YTEY2MF169787 | 1GC4YTEY2MF166789; 1GC4YTEY2MF135820; 1GC4YTEY2MF140533; 1GC4YTEY2MF197363 | 1GC4YTEY2MF108519 | 1GC4YTEY2MF122808 | 1GC4YTEY2MF164489 | 1GC4YTEY2MF188534; 1GC4YTEY2MF100615 | 1GC4YTEY2MF152441 | 1GC4YTEY2MF148972 | 1GC4YTEY2MF191563; 1GC4YTEY2MF171166 | 1GC4YTEY2MF151838; 1GC4YTEY2MF110996 | 1GC4YTEY2MF113350 | 1GC4YTEY2MF138698 | 1GC4YTEY2MF192292

1GC4YTEY2MF174696; 1GC4YTEY2MF140645 | 1GC4YTEY2MF132464 | 1GC4YTEY2MF169532; 1GC4YTEY2MF113400; 1GC4YTEY2MF181552; 1GC4YTEY2MF163679 | 1GC4YTEY2MF194950 | 1GC4YTEY2MF177677 | 1GC4YTEY2MF157865; 1GC4YTEY2MF130116 | 1GC4YTEY2MF172074 | 1GC4YTEY2MF113591 | 1GC4YTEY2MF121965

1GC4YTEY2MF180871 | 1GC4YTEY2MF199355 | 1GC4YTEY2MF149653; 1GC4YTEY2MF167344 | 1GC4YTEY2MF148194 | 1GC4YTEY2MF173287 | 1GC4YTEY2MF161768; 1GC4YTEY2MF100095; 1GC4YTEY2MF195922; 1GC4YTEY2MF121710 | 1GC4YTEY2MF190946; 1GC4YTEY2MF143626; 1GC4YTEY2MF160717 | 1GC4YTEY2MF155405; 1GC4YTEY2MF157185 | 1GC4YTEY2MF162385 | 1GC4YTEY2MF107841 | 1GC4YTEY2MF163469 | 1GC4YTEY2MF160085 | 1GC4YTEY2MF114465; 1GC4YTEY2MF177243 | 1GC4YTEY2MF161401; 1GC4YTEY2MF148793 | 1GC4YTEY2MF119780 | 1GC4YTEY2MF133470 | 1GC4YTEY2MF107631 | 1GC4YTEY2MF112991 | 1GC4YTEY2MF182460 | 1GC4YTEY2MF156800; 1GC4YTEY2MF154853; 1GC4YTEY2MF112327; 1GC4YTEY2MF124302 | 1GC4YTEY2MF107371; 1GC4YTEY2MF113767 | 1GC4YTEY2MF197427 | 1GC4YTEY2MF197959 | 1GC4YTEY2MF123733 | 1GC4YTEY2MF171538; 1GC4YTEY2MF186041; 1GC4YTEY2MF119438 | 1GC4YTEY2MF172446; 1GC4YTEY2MF172110 | 1GC4YTEY2MF158191; 1GC4YTEY2MF154206 | 1GC4YTEY2MF168753; 1GC4YTEY2MF193927

1GC4YTEY2MF129287 | 1GC4YTEY2MF131301 | 1GC4YTEY2MF106544; 1GC4YTEY2MF102056; 1GC4YTEY2MF156117; 1GC4YTEY2MF184953 | 1GC4YTEY2MF139852 | 1GC4YTEY2MF179879; 1GC4YTEY2MF181034

1GC4YTEY2MF134411; 1GC4YTEY2MF112988 | 1GC4YTEY2MF140273; 1GC4YTEY2MF108259; 1GC4YTEY2MF173953; 1GC4YTEY2MF179865 | 1GC4YTEY2MF137082

1GC4YTEY2MF133579 | 1GC4YTEY2MF133419; 1GC4YTEY2MF145960 | 1GC4YTEY2MF188212 | 1GC4YTEY2MF126938 | 1GC4YTEY2MF159597; 1GC4YTEY2MF199274 | 1GC4YTEY2MF194494; 1GC4YTEY2MF104485 | 1GC4YTEY2MF185827; 1GC4YTEY2MF129516; 1GC4YTEY2MF194799 | 1GC4YTEY2MF108133; 1GC4YTEY2MF120685 | 1GC4YTEY2MF170082 | 1GC4YTEY2MF178926; 1GC4YTEY2MF190638; 1GC4YTEY2MF191708 | 1GC4YTEY2MF125241 | 1GC4YTEY2MF146610 | 1GC4YTEY2MF159986

1GC4YTEY2MF130956; 1GC4YTEY2MF131718

1GC4YTEY2MF114370 | 1GC4YTEY2MF170888; 1GC4YTEY2MF197461; 1GC4YTEY2MF162094 | 1GC4YTEY2MF164301 | 1GC4YTEY2MF186119 | 1GC4YTEY2MF184371 | 1GC4YTEY2MF166940 | 1GC4YTEY2MF133937 | 1GC4YTEY2MF156845 | 1GC4YTEY2MF127166; 1GC4YTEY2MF114479 | 1GC4YTEY2MF124283 | 1GC4YTEY2MF172821 | 1GC4YTEY2MF104907; 1GC4YTEY2MF179851 | 1GC4YTEY2MF160331 | 1GC4YTEY2MF194981

1GC4YTEY2MF188162 | 1GC4YTEY2MF155128

1GC4YTEY2MF174164; 1GC4YTEY2MF165416; 1GC4YTEY2MF149670 | 1GC4YTEY2MF195709 | 1GC4YTEY2MF105524; 1GC4YTEY2MF148423 | 1GC4YTEY2MF161110; 1GC4YTEY2MF198089 | 1GC4YTEY2MF107984 | 1GC4YTEY2MF128771 | 1GC4YTEY2MF151273 | 1GC4YTEY2MF147823 | 1GC4YTEY2MF173676; 1GC4YTEY2MF136255; 1GC4YTEY2MF142718; 1GC4YTEY2MF113395

1GC4YTEY2MF176531 | 1GC4YTEY2MF105507

1GC4YTEY2MF147711; 1GC4YTEY2MF144128 | 1GC4YTEY2MF101781 | 1GC4YTEY2MF141391; 1GC4YTEY2MF152102 | 1GC4YTEY2MF181535 | 1GC4YTEY2MF158143 | 1GC4YTEY2MF126082 | 1GC4YTEY2MF196035 | 1GC4YTEY2MF148129 | 1GC4YTEY2MF116166 | 1GC4YTEY2MF133145 | 1GC4YTEY2MF153072 | 1GC4YTEY2MF173208 | 1GC4YTEY2MF147904

1GC4YTEY2MF153198 | 1GC4YTEY2MF162340 | 1GC4YTEY2MF182166 | 1GC4YTEY2MF157543; 1GC4YTEY2MF129158 | 1GC4YTEY2MF174763; 1GC4YTEY2MF107127 | 1GC4YTEY2MF103014 | 1GC4YTEY2MF109413 | 1GC4YTEY2MF117351 | 1GC4YTEY2MF124915; 1GC4YTEY2MF155078 | 1GC4YTEY2MF135025

1GC4YTEY2MF100940 | 1GC4YTEY2MF128916 | 1GC4YTEY2MF123361; 1GC4YTEY2MF134893 | 1GC4YTEY2MF171894 | 1GC4YTEY2MF158479

1GC4YTEY2MF146252 | 1GC4YTEY2MF150530 | 1GC4YTEY2MF181387 | 1GC4YTEY2MF159437 | 1GC4YTEY2MF199212 | 1GC4YTEY2MF130441; 1GC4YTEY2MF140337

1GC4YTEY2MF172592; 1GC4YTEY2MF106267 | 1GC4YTEY2MF157350; 1GC4YTEY2MF199615; 1GC4YTEY2MF167487 | 1GC4YTEY2MF100307; 1GC4YTEY2MF188971 | 1GC4YTEY2MF169224

1GC4YTEY2MF137325; 1GC4YTEY2MF131637; 1GC4YTEY2MF164928 | 1GC4YTEY2MF102607 | 1GC4YTEY2MF105135 | 1GC4YTEY2MF167182; 1GC4YTEY2MF146008 | 1GC4YTEY2MF180854 | 1GC4YTEY2MF117690 | 1GC4YTEY2MF107824 | 1GC4YTEY2MF116037 | 1GC4YTEY2MF172091 | 1GC4YTEY2MF129659 | 1GC4YTEY2MF155680; 1GC4YTEY2MF172625 | 1GC4YTEY2MF111761 | 1GC4YTEY2MF124512 | 1GC4YTEY2MF194740 | 1GC4YTEY2MF125630 | 1GC4YTEY2MF102140 | 1GC4YTEY2MF125093 | 1GC4YTEY2MF150916 | 1GC4YTEY2MF113509 | 1GC4YTEY2MF108486 | 1GC4YTEY2MF157221; 1GC4YTEY2MF181146

1GC4YTEY2MF146932 | 1GC4YTEY2MF186606 | 1GC4YTEY2MF173046 | 1GC4YTEY2MF155839 | 1GC4YTEY2MF150611 | 1GC4YTEY2MF147966 | 1GC4YTEY2MF145957 | 1GC4YTEY2MF169515 | 1GC4YTEY2MF153797 | 1GC4YTEY2MF132609 | 1GC4YTEY2MF152391 | 1GC4YTEY2MF164086 | 1GC4YTEY2MF100369 | 1GC4YTEY2MF148468; 1GC4YTEY2MF199808 | 1GC4YTEY2MF181213 | 1GC4YTEY2MF111419 | 1GC4YTEY2MF190574 | 1GC4YTEY2MF139916 | 1GC4YTEY2MF173659; 1GC4YTEY2MF112084 | 1GC4YTEY2MF175203 | 1GC4YTEY2MF145635 | 1GC4YTEY2MF186217 | 1GC4YTEY2MF199047; 1GC4YTEY2MF163262 | 1GC4YTEY2MF168252

1GC4YTEY2MF160250; 1GC4YTEY2MF110304 | 1GC4YTEY2MF197539; 1GC4YTEY2MF119648 | 1GC4YTEY2MF195015 | 1GC4YTEY2MF132402; 1GC4YTEY2MF167022 | 1GC4YTEY2MF111467 | 1GC4YTEY2MF183611; 1GC4YTEY2MF175878 | 1GC4YTEY2MF168431; 1GC4YTEY2MF124039 | 1GC4YTEY2MF125272 | 1GC4YTEY2MF137132; 1GC4YTEY2MF131296 | 1GC4YTEY2MF194723 | 1GC4YTEY2MF143013 | 1GC4YTEY2MF191885 | 1GC4YTEY2MF105104 | 1GC4YTEY2MF121657; 1GC4YTEY2MF137924; 1GC4YTEY2MF170566 | 1GC4YTEY2MF111551 | 1GC4YTEY2MF183642 | 1GC4YTEY2MF134876 | 1GC4YTEY2MF192969; 1GC4YTEY2MF115647 | 1GC4YTEY2MF120167 | 1GC4YTEY2MF119388 | 1GC4YTEY2MF159146; 1GC4YTEY2MF115342 | 1GC4YTEY2MF111596 | 1GC4YTEY2MF192065; 1GC4YTEY2MF148101; 1GC4YTEY2MF131380 | 1GC4YTEY2MF122615 | 1GC4YTEY2MF180921 | 1GC4YTEY2MF171927 | 1GC4YTEY2MF193085 | 1GC4YTEY2MF166355; 1GC4YTEY2MF130309 | 1GC4YTEY2MF199341; 1GC4YTEY2MF157493; 1GC4YTEY2MF146641

1GC4YTEY2MF129208; 1GC4YTEY2MF199579; 1GC4YTEY2MF142203; 1GC4YTEY2MF196505; 1GC4YTEY2MF167537 | 1GC4YTEY2MF101828 | 1GC4YTEY2MF190736; 1GC4YTEY2MF149605 | 1GC4YTEY2MF123960 | 1GC4YTEY2MF109394 | 1GC4YTEY2MF172883

1GC4YTEY2MF113459 | 1GC4YTEY2MF154383 | 1GC4YTEY2MF136465; 1GC4YTEY2MF171992

1GC4YTEY2MF147126 | 1GC4YTEY2MF155503; 1GC4YTEY2MF120301 | 1GC4YTEY2MF117088 | 1GC4YTEY2MF193488; 1GC4YTEY2MF156151; 1GC4YTEY2MF182636; 1GC4YTEY2MF156506 | 1GC4YTEY2MF145909; 1GC4YTEY2MF189165 | 1GC4YTEY2MF107712; 1GC4YTEY2MF189313 | 1GC4YTEY2MF137583; 1GC4YTEY2MF180305; 1GC4YTEY2MF197914; 1GC4YTEY2MF113106; 1GC4YTEY2MF118046 | 1GC4YTEY2MF111517 | 1GC4YTEY2MF109136 | 1GC4YTEY2MF182605; 1GC4YTEY2MF171569 | 1GC4YTEY2MF168946 | 1GC4YTEY2MF135610; 1GC4YTEY2MF124025 | 1GC4YTEY2MF172317; 1GC4YTEY2MF105880 | 1GC4YTEY2MF101568 | 1GC4YTEY2MF136546 | 1GC4YTEY2MF104504 | 1GC4YTEY2MF144842 | 1GC4YTEY2MF169482 | 1GC4YTEY2MF172964 | 1GC4YTEY2MF178859 | 1GC4YTEY2MF186122 | 1GC4YTEY2MF118905; 1GC4YTEY2MF151256

1GC4YTEY2MF141052 | 1GC4YTEY2MF159079 | 1GC4YTEY2MF122548; 1GC4YTEY2MF136322; 1GC4YTEY2MF110660; 1GC4YTEY2MF128754 | 1GC4YTEY2MF146624; 1GC4YTEY2MF146123 | 1GC4YTEY2MF149975

1GC4YTEY2MF156585 | 1GC4YTEY2MF194902 | 1GC4YTEY2MF198979 | 1GC4YTEY2MF137938 | 1GC4YTEY2MF154397 | 1GC4YTEY2MF123795 | 1GC4YTEY2MF171152 | 1GC4YTEY2MF126485 | 1GC4YTEY2MF185908; 1GC4YTEY2MF150351; 1GC4YTEY2MF124316

1GC4YTEY2MF113834 | 1GC4YTEY2MF136871 | 1GC4YTEY2MF189103 | 1GC4YTEY2MF138345; 1GC4YTEY2MF179123; 1GC4YTEY2MF160488 | 1GC4YTEY2MF122260 | 1GC4YTEY2MF174360; 1GC4YTEY2MF152682 | 1GC4YTEY2MF152293 | 1GC4YTEY2MF175752 | 1GC4YTEY2MF151788 | 1GC4YTEY2MF151158 | 1GC4YTEY2MF142363; 1GC4YTEY2MF127345 | 1GC4YTEY2MF180515

1GC4YTEY2MF157588 | 1GC4YTEY2MF169966 | 1GC4YTEY2MF192731 | 1GC4YTEY2MF178831 | 1GC4YTEY2MF152312

1GC4YTEY2MF176786 | 1GC4YTEY2MF188565; 1GC4YTEY2MF176321 | 1GC4YTEY2MF141732; 1GC4YTEY2MF177520 | 1GC4YTEY2MF144680; 1GC4YTEY2MF193782; 1GC4YTEY2MF176982 | 1GC4YTEY2MF131377 | 1GC4YTEY2MF143268

1GC4YTEY2MF185729 | 1GC4YTEY2MF160877 | 1GC4YTEY2MF190980 | 1GC4YTEY2MF143237 | 1GC4YTEY2MF189120

1GC4YTEY2MF196178 | 1GC4YTEY2MF161432

1GC4YTEY2MF123117; 1GC4YTEY2MF112893 | 1GC4YTEY2MF121755 | 1GC4YTEY2MF116653 | 1GC4YTEY2MF198299 | 1GC4YTEY2MF148633; 1GC4YTEY2MF178988 | 1GC4YTEY2MF120492 | 1GC4YTEY2MF139236 | 1GC4YTEY2MF112523 | 1GC4YTEY2MF124932 | 1GC4YTEY2MF161186; 1GC4YTEY2MF183477; 1GC4YTEY2MF199193 | 1GC4YTEY2MF191336; 1GC4YTEY2MF174777; 1GC4YTEY2MF112702

1GC4YTEY2MF125045 | 1GC4YTEY2MF190509; 1GC4YTEY2MF184872 | 1GC4YTEY2MF147742 | 1GC4YTEY2MF195483 | 1GC4YTEY2MF196617; 1GC4YTEY2MF155033 | 1GC4YTEY2MF138863 | 1GC4YTEY2MF112344; 1GC4YTEY2MF184452; 1GC4YTEY2MF192633 | 1GC4YTEY2MF106933; 1GC4YTEY2MF188209 | 1GC4YTEY2MF101148 | 1GC4YTEY2MF131881 | 1GC4YTEY2MF138264 | 1GC4YTEY2MF108908 | 1GC4YTEY2MF149846; 1GC4YTEY2MF188940; 1GC4YTEY2MF173466 | 1GC4YTEY2MF196424; 1GC4YTEY2MF159700 | 1GC4YTEY2MF187710 | 1GC4YTEY2MF176593 | 1GC4YTEY2MF154965 | 1GC4YTEY2MF104180 | 1GC4YTEY2MF189702; 1GC4YTEY2MF117138 | 1GC4YTEY2MF109024; 1GC4YTEY2MF159826

1GC4YTEY2MF179641 | 1GC4YTEY2MF191742; 1GC4YTEY2MF192745 | 1GC4YTEY2MF150334

1GC4YTEY2MF178697 | 1GC4YTEY2MF113803 | 1GC4YTEY2MF192924 | 1GC4YTEY2MF185178; 1GC4YTEY2MF157252; 1GC4YTEY2MF196200 | 1GC4YTEY2MF115910

1GC4YTEY2MF161494; 1GC4YTEY2MF142556; 1GC4YTEY2MF119004; 1GC4YTEY2MF134909 | 1GC4YTEY2MF180417 | 1GC4YTEY2MF128222 | 1GC4YTEY2MF116622 | 1GC4YTEY2MF188257 | 1GC4YTEY2MF128155 | 1GC4YTEY2MF135798 | 1GC4YTEY2MF189523 | 1GC4YTEY2MF172740; 1GC4YTEY2MF196326 | 1GC4YTEY2MF136644 | 1GC4YTEY2MF118631 | 1GC4YTEY2MF141147; 1GC4YTEY2MF136224 | 1GC4YTEY2MF187965 | 1GC4YTEY2MF132660; 1GC4YTEY2MF132304

1GC4YTEY2MF146090 | 1GC4YTEY2MF183415 | 1GC4YTEY2MF197105 | 1GC4YTEY2MF150169; 1GC4YTEY2MF163214; 1GC4YTEY2MF169885 | 1GC4YTEY2MF138667 | 1GC4YTEY2MF116958 | 1GC4YTEY2MF192194 | 1GC4YTEY2MF108665; 1GC4YTEY2MF158773 | 1GC4YTEY2MF159535

1GC4YTEY2MF177291 | 1GC4YTEY2MF172432; 1GC4YTEY2MF179199

1GC4YTEY2MF169319 | 1GC4YTEY2MF142251; 1GC4YTEY2MF194916; 1GC4YTEY2MF181017 | 1GC4YTEY2MF176299 | 1GC4YTEY2MF103904 | 1GC4YTEY2MF193040; 1GC4YTEY2MF159213 | 1GC4YTEY2MF122047; 1GC4YTEY2MF100100 | 1GC4YTEY2MF130438 | 1GC4YTEY2MF165822 | 1GC4YTEY2MF106219 | 1GC4YTEY2MF126602 | 1GC4YTEY2MF150897; 1GC4YTEY2MF141312 | 1GC4YTEY2MF114112; 1GC4YTEY2MF131847 | 1GC4YTEY2MF154433 | 1GC4YTEY2MF179610 | 1GC4YTEY2MF197153; 1GC4YTEY2MF161964; 1GC4YTEY2MF117981 | 1GC4YTEY2MF126860; 1GC4YTEY2MF112411; 1GC4YTEY2MF141696 | 1GC4YTEY2MF151810 | 1GC4YTEY2MF188131 | 1GC4YTEY2MF190543; 1GC4YTEY2MF133498; 1GC4YTEY2MF109881 | 1GC4YTEY2MF165593 | 1GC4YTEY2MF155629; 1GC4YTEY2MF152231; 1GC4YTEY2MF100985 | 1GC4YTEY2MF190221 | 1GC4YTEY2MF134408; 1GC4YTEY2MF177775; 1GC4YTEY2MF152827 | 1GC4YTEY2MF112635 | 1GC4YTEY2MF145991 | 1GC4YTEY2MF176660 | 1GC4YTEY2MF133369 | 1GC4YTEY2MF160362; 1GC4YTEY2MF150365 | 1GC4YTEY2MF197783; 1GC4YTEY2MF106351 | 1GC4YTEY2MF127863; 1GC4YTEY2MF153329 | 1GC4YTEY2MF143917; 1GC4YTEY2MF126440 | 1GC4YTEY2MF165156 | 1GC4YTEY2MF166081 | 1GC4YTEY2MF143187

1GC4YTEY2MF180174 | 1GC4YTEY2MF100078; 1GC4YTEY2MF152164 | 1GC4YTEY2MF170583

1GC4YTEY2MF185567

1GC4YTEY2MF137521 | 1GC4YTEY2MF126583; 1GC4YTEY2MF111422 | 1GC4YTEY2MF155842; 1GC4YTEY2MF186346 | 1GC4YTEY2MF139477 | 1GC4YTEY2MF117284; 1GC4YTEY2MF154075; 1GC4YTEY2MF191949; 1GC4YTEY2MF134506 | 1GC4YTEY2MF195547 | 1GC4YTEY2MF191918; 1GC4YTEY2MF161740

1GC4YTEY2MF149197; 1GC4YTEY2MF123490 | 1GC4YTEY2MF158482 | 1GC4YTEY2MF176044 | 1GC4YTEY2MF118189; 1GC4YTEY2MF141777 | 1GC4YTEY2MF185441 | 1GC4YTEY2MF142668 | 1GC4YTEY2MF195869 | 1GC4YTEY2MF156442; 1GC4YTEY2MF116846 | 1GC4YTEY2MF110870 | 1GC4YTEY2MF113087 | 1GC4YTEY2MF170535 | 1GC4YTEY2MF175282 | 1GC4YTEY2MF197055; 1GC4YTEY2MF126843

1GC4YTEY2MF126535; 1GC4YTEY2MF181731; 1GC4YTEY2MF185262; 1GC4YTEY2MF133744; 1GC4YTEY2MF132741 | 1GC4YTEY2MF197220; 1GC4YTEY2MF139754

1GC4YTEY2MF170907 | 1GC4YTEY2MF116295 | 1GC4YTEY2MF124400; 1GC4YTEY2MF140709; 1GC4YTEY2MF126132; 1GC4YTEY2MF144405

1GC4YTEY2MF133503; 1GC4YTEY2MF125451 | 1GC4YTEY2MF136952

1GC4YTEY2MF111825 | 1GC4YTEY2MF175900 | 1GC4YTEY2MF104759 | 1GC4YTEY2MF127202 | 1GC4YTEY2MF149927 | 1GC4YTEY2MF131511; 1GC4YTEY2MF193166; 1GC4YTEY2MF157557 | 1GC4YTEY2MF173340; 1GC4YTEY2MF103269; 1GC4YTEY2MF169918; 1GC4YTEY2MF173502 | 1GC4YTEY2MF176691; 1GC4YTEY2MF103742; 1GC4YTEY2MF156084 | 1GC4YTEY2MF150866; 1GC4YTEY2MF116748 | 1GC4YTEY2MF101876; 1GC4YTEY2MF118807; 1GC4YTEY2MF170843; 1GC4YTEY2MF195161; 1GC4YTEY2MF187383 | 1GC4YTEY2MF162449 | 1GC4YTEY2MF176769 | 1GC4YTEY2MF132089; 1GC4YTEY2MF136580 | 1GC4YTEY2MF199002; 1GC4YTEY2MF147272 | 1GC4YTEY2MF187884 | 1GC4YTEY2MF105393; 1GC4YTEY2MF118659 | 1GC4YTEY2MF197816; 1GC4YTEY2MF190879 | 1GC4YTEY2MF135199 | 1GC4YTEY2MF199727

1GC4YTEY2MF164654 | 1GC4YTEY2MF198464; 1GC4YTEY2MF158756; 1GC4YTEY2MF100212; 1GC4YTEY2MF193961; 1GC4YTEY2MF132786; 1GC4YTEY2MF144078 | 1GC4YTEY2MF139608

1GC4YTEY2MF148907 | 1GC4YTEY2MF104969; 1GC4YTEY2MF102672 | 1GC4YTEY2MF101683

1GC4YTEY2MF109086; 1GC4YTEY2MF191109 | 1GC4YTEY2MF188095 | 1GC4YTEY2MF181194 | 1GC4YTEY2MF183379 | 1GC4YTEY2MF182202 | 1GC4YTEY2MF183947; 1GC4YTEY2MF145568; 1GC4YTEY2MF199842; 1GC4YTEY2MF125577

1GC4YTEY2MF113042; 1GC4YTEY2MF124672; 1GC4YTEY2MF180756; 1GC4YTEY2MF193796 | 1GC4YTEY2MF162483 | 1GC4YTEY2MF176545 | 1GC4YTEY2MF162984 | 1GC4YTEY2MF149684; 1GC4YTEY2MF154660; 1GC4YTEY2MF132268; 1GC4YTEY2MF144324 | 1GC4YTEY2MF165898; 1GC4YTEY2MF105782; 1GC4YTEY2MF190560 | 1GC4YTEY2MF187478; 1GC4YTEY2MF185097 | 1GC4YTEY2MF126180; 1GC4YTEY2MF168848 | 1GC4YTEY2MF151726; 1GC4YTEY2MF134831 | 1GC4YTEY2MF157851 | 1GC4YTEY2MF173242; 1GC4YTEY2MF140631 | 1GC4YTEY2MF109797 | 1GC4YTEY2MF110206 | 1GC4YTEY2MF124736; 1GC4YTEY2MF109931 | 1GC4YTEY2MF104731 | 1GC4YTEY2MF122565 | 1GC4YTEY2MF114062 | 1GC4YTEY2MF121707 | 1GC4YTEY2MF107340

1GC4YTEY2MF173600 | 1GC4YTEY2MF140421 | 1GC4YTEY2MF154562 | 1GC4YTEY2MF119486 | 1GC4YTEY2MF146011; 1GC4YTEY2MF134103 | 1GC4YTEY2MF112795; 1GC4YTEY2MF157946 | 1GC4YTEY2MF139592 | 1GC4YTEY2MF178733; 1GC4YTEY2MF187495 | 1GC4YTEY2MF121142 | 1GC4YTEY2MF151404 | 1GC4YTEY2MF146333; 1GC4YTEY2MF112960 | 1GC4YTEY2MF133257 | 1GC4YTEY2MF161334 | 1GC4YTEY2MF183690

1GC4YTEY2MF112246 | 1GC4YTEY2MF193202 | 1GC4YTEY2MF121660; 1GC4YTEY2MF179008 | 1GC4YTEY2MF183026 | 1GC4YTEY2MF156022 | 1GC4YTEY2MF173189 | 1GC4YTEY2MF109878 | 1GC4YTEY2MF173984; 1GC4YTEY2MF183995; 1GC4YTEY2MF132853; 1GC4YTEY2MF152813; 1GC4YTEY2MF153024; 1GC4YTEY2MF129371; 1GC4YTEY2MF198240; 1GC4YTEY2MF131671 | 1GC4YTEY2MF137650; 1GC4YTEY2MF113249; 1GC4YTEY2MF155730 | 1GC4YTEY2MF167490; 1GC4YTEY2MF172673 | 1GC4YTEY2MF102820 | 1GC4YTEY2MF185942; 1GC4YTEY2MF188369; 1GC4YTEY2MF171264 | 1GC4YTEY2MF167974; 1GC4YTEY2MF129175; 1GC4YTEY2MF187867 | 1GC4YTEY2MF194852 | 1GC4YTEY2MF154674; 1GC4YTEY2MF108679; 1GC4YTEY2MF189229 | 1GC4YTEY2MF171880

1GC4YTEY2MF183835 | 1GC4YTEY2MF191675; 1GC4YTEY2MF112571 | 1GC4YTEY2MF128477 | 1GC4YTEY2MF143738 | 1GC4YTEY2MF185990; 1GC4YTEY2MF165268; 1GC4YTEY2MF110108 | 1GC4YTEY2MF186184; 1GC4YTEY2MF159275; 1GC4YTEY2MF125739 | 1GC4YTEY2MF150396; 1GC4YTEY2MF196777 | 1GC4YTEY2MF158255 | 1GC4YTEY2MF143951 | 1GC4YTEY2MF103675; 1GC4YTEY2MF189845 | 1GC4YTEY2MF112456; 1GC4YTEY2MF144954; 1GC4YTEY2MF118869; 1GC4YTEY2MF115244

1GC4YTEY2MF114191 | 1GC4YTEY2MF171488 | 1GC4YTEY2MF128186 | 1GC4YTEY2MF162824; 1GC4YTEY2MF156263 | 1GC4YTEY2MF172026; 1GC4YTEY2MF126566; 1GC4YTEY2MF161463; 1GC4YTEY2MF101408 | 1GC4YTEY2MF108732 | 1GC4YTEY2MF147546; 1GC4YTEY2MF123666; 1GC4YTEY2MF179333; 1GC4YTEY2MF153122; 1GC4YTEY2MF117642 | 1GC4YTEY2MF190087; 1GC4YTEY2MF175850; 1GC4YTEY2MF182023; 1GC4YTEY2MF194446 | 1GC4YTEY2MF125742 | 1GC4YTEY2MF178022

1GC4YTEY2MF195886 | 1GC4YTEY2MF111534; 1GC4YTEY2MF139138 | 1GC4YTEY2MF105409; 1GC4YTEY2MF175380 | 1GC4YTEY2MF148454; 1GC4YTEY2MF107001 | 1GC4YTEY2MF183821 | 1GC4YTEY2MF195841 | 1GC4YTEY2MF126695 | 1GC4YTEY2MF172270 | 1GC4YTEY2MF113333 | 1GC4YTEY2MF165500 | 1GC4YTEY2MF172480; 1GC4YTEY2MF148681; 1GC4YTEY2MF195113; 1GC4YTEY2MF126809; 1GC4YTEY2MF128351 | 1GC4YTEY2MF172690 | 1GC4YTEY2MF156960 | 1GC4YTEY2MF117303; 1GC4YTEY2MF131587 | 1GC4YTEY2MF151502 | 1GC4YTEY2MF127586 | 1GC4YTEY2MF196701 | 1GC4YTEY2MF171376 | 1GC4YTEY2MF139799 | 1GC4YTEY2MF166551; 1GC4YTEY2MF125594; 1GC4YTEY2MF110240

1GC4YTEY2MF140693 | 1GC4YTEY2MF195080; 1GC4YTEY2MF138989 | 1GC4YTEY2MF112666; 1GC4YTEY2MF158076

1GC4YTEY2MF178666 | 1GC4YTEY2MF172429 | 1GC4YTEY2MF109587 | 1GC4YTEY2MF101506; 1GC4YTEY2MF190669 | 1GC4YTEY2MF199128 | 1GC4YTEY2MF179302 | 1GC4YTEY2MF147336 | 1GC4YTEY2MF128169 | 1GC4YTEY2MF149359 | 1GC4YTEY2MF115762; 1GC4YTEY2MF111145

1GC4YTEY2MF107516 | 1GC4YTEY2MF132724 | 1GC4YTEY2MF145795 | 1GC4YTEY2MF199565 | 1GC4YTEY2MF152407 | 1GC4YTEY2MF106401 | 1GC4YTEY2MF123604 | 1GC4YTEY2MF146834; 1GC4YTEY2MF119830 | 1GC4YTEY2MF144565; 1GC4YTEY2MF142413; 1GC4YTEY2MF116880; 1GC4YTEY2MF170194 | 1GC4YTEY2MF189599 | 1GC4YTEY2MF197881; 1GC4YTEY2MF144985 | 1GC4YTEY2MF127734 | 1GC4YTEY2MF160068 | 1GC4YTEY2MF176108 | 1GC4YTEY2MF104227; 1GC4YTEY2MF168249 | 1GC4YTEY2MF175363; 1GC4YTEY2MF196651 | 1GC4YTEY2MF173385; 1GC4YTEY2MF106494; 1GC4YTEY2MF195760 | 1GC4YTEY2MF149572 | 1GC4YTEY2MF192129; 1GC4YTEY2MF164203 | 1GC4YTEY2MF120136

1GC4YTEY2MF108729; 1GC4YTEY2MF165934 | 1GC4YTEY2MF147014 | 1GC4YTEY2MF162211 | 1GC4YTEY2MF174729 | 1GC4YTEY2MF120895; 1GC4YTEY2MF129144; 1GC4YTEY2MF142038 | 1GC4YTEY2MF137177 | 1GC4YTEY2MF158644; 1GC4YTEY2MF181597 | 1GC4YTEY2MF171104; 1GC4YTEY2MF133078; 1GC4YTEY2MF148390 | 1GC4YTEY2MF188503 | 1GC4YTEY2MF178120 | 1GC4YTEY2MF125014 | 1GC4YTEY2MF173970; 1GC4YTEY2MF170261 | 1GC4YTEY2MF158546 | 1GC4YTEY2MF169420; 1GC4YTEY2MF159664 | 1GC4YTEY2MF138622 | 1GC4YTEY2MF102817 | 1GC4YTEY2MF117575 | 1GC4YTEY2MF152553 | 1GC4YTEY2MF182040; 1GC4YTEY2MF185021; 1GC4YTEY2MF159423 | 1GC4YTEY2MF188906

1GC4YTEY2MF173578 | 1GC4YTEY2MF109363 | 1GC4YTEY2MF175220; 1GC4YTEY2MF187108; 1GC4YTEY2MF145747 | 1GC4YTEY2MF141438 | 1GC4YTEY2MF125496; 1GC4YTEY2MF157087; 1GC4YTEY2MF171507 | 1GC4YTEY2MF104339

1GC4YTEY2MF184113 | 1GC4YTEY2MF170163; 1GC4YTEY2MF117799 | 1GC4YTEY2MF115020; 1GC4YTEY2MF166629 | 1GC4YTEY2MF107466

1GC4YTEY2MF136093; 1GC4YTEY2MF102705 | 1GC4YTEY2MF111047; 1GC4YTEY2MF118077 | 1GC4YTEY2MF109539; 1GC4YTEY2MF122162; 1GC4YTEY2MF158711 | 1GC4YTEY2MF142122 | 1GC4YTEY2MF174746 | 1GC4YTEY2MF154819 | 1GC4YTEY2MF116183; 1GC4YTEY2MF117009; 1GC4YTEY2MF104096 | 1GC4YTEY2MF110187; 1GC4YTEY2MF131816 | 1GC4YTEY2MF182037 | 1GC4YTEY2MF131931; 1GC4YTEY2MF125255; 1GC4YTEY2MF195189; 1GC4YTEY2MF196083 | 1GC4YTEY2MF158790 | 1GC4YTEY2MF198321 | 1GC4YTEY2MF104910 | 1GC4YTEY2MF133310; 1GC4YTEY2MF185696; 1GC4YTEY2MF157476

1GC4YTEY2MF134666; 1GC4YTEY2MF160975; 1GC4YTEY2MF153914; 1GC4YTEY2MF191403 | 1GC4YTEY2MF152181 | 1GC4YTEY2MF129418; 1GC4YTEY2MF168641 | 1GC4YTEY2MF105023; 1GC4YTEY2MF112036 | 1GC4YTEY2MF137244 | 1GC4YTEY2MF145375 | 1GC4YTEY2MF181356 | 1GC4YTEY2MF118516 | 1GC4YTEY2MF124395; 1GC4YTEY2MF137471; 1GC4YTEY2MF143979 | 1GC4YTEY2MF136336; 1GC4YTEY2MF198044; 1GC4YTEY2MF186671; 1GC4YTEY2MF163729 | 1GC4YTEY2MF151287; 1GC4YTEY2MF153346 | 1GC4YTEY2MF150558; 1GC4YTEY2MF171832; 1GC4YTEY2MF189019 | 1GC4YTEY2MF139205; 1GC4YTEY2MF184094; 1GC4YTEY2MF171474 | 1GC4YTEY2MF191627 | 1GC4YTEY2MF134327; 1GC4YTEY2MF156098 | 1GC4YTEY2MF172155 | 1GC4YTEY2MF184368

1GC4YTEY2MF137051 | 1GC4YTEY2MF136594 | 1GC4YTEY2MF164198; 1GC4YTEY2MF109153 | 1GC4YTEY2MF144050; 1GC4YTEY2MF156859; 1GC4YTEY2MF176187 | 1GC4YTEY2MF194284; 1GC4YTEY2MF182801; 1GC4YTEY2MF139639 | 1GC4YTEY2MF168588 | 1GC4YTEY2MF171877 | 1GC4YTEY2MF149734 | 1GC4YTEY2MF140869

1GC4YTEY2MF121741 | 1GC4YTEY2MF162953 | 1GC4YTEY2MF118547 | 1GC4YTEY2MF180367; 1GC4YTEY2MF180210; 1GC4YTEY2MF183883 | 1GC4YTEY2MF158188 | 1GC4YTEY2MF121979 | 1GC4YTEY2MF132335; 1GC4YTEY2MF115907 | 1GC4YTEY2MF115261; 1GC4YTEY2MF172852 | 1GC4YTEY2MF103255 | 1GC4YTEY2MF160345 | 1GC4YTEY2MF174035; 1GC4YTEY2MF176254 | 1GC4YTEY2MF123554 | 1GC4YTEY2MF133582; 1GC4YTEY2MF131413; 1GC4YTEY2MF190655; 1GC4YTEY2MF181048 | 1GC4YTEY2MF146039 | 1GC4YTEY2MF120945 | 1GC4YTEY2MF191580 | 1GC4YTEY2MF111338 | 1GC4YTEY2MF118600 | 1GC4YTEY2MF154898 | 1GC4YTEY2MF199694 | 1GC4YTEY2MF128740 | 1GC4YTEY2MF165903 | 1GC4YTEY2MF123571; 1GC4YTEY2MF149393; 1GC4YTEY2MF121268; 1GC4YTEY2MF180028; 1GC4YTEY2MF195175 | 1GC4YTEY2MF120069

1GC4YTEY2MF167764 | 1GC4YTEY2MF137826; 1GC4YTEY2MF170972; 1GC4YTEY2MF152780 | 1GC4YTEY2MF195158 | 1GC4YTEY2MF105183; 1GC4YTEY2MF147739; 1GC4YTEY2MF142055; 1GC4YTEY2MF163438 | 1GC4YTEY2MF121237 | 1GC4YTEY2MF161379 | 1GC4YTEY2MF139351 | 1GC4YTEY2MF163231; 1GC4YTEY2MF104468 | 1GC4YTEY2MF158272 | 1GC4YTEY2MF141407 | 1GC4YTEY2MF127815 | 1GC4YTEY2MF178800 | 1GC4YTEY2MF197573 | 1GC4YTEY2MF182944; 1GC4YTEY2MF174004

1GC4YTEY2MF160555 | 1GC4YTEY2MF154268 | 1GC4YTEY2MF142797; 1GC4YTEY2MF110447 | 1GC4YTEY2MF123487 | 1GC4YTEY2MF173435; 1GC4YTEY2MF143528 | 1GC4YTEY2MF138703; 1GC4YTEY2MF159356; 1GC4YTEY2MF152486 | 1GC4YTEY2MF166761 | 1GC4YTEY2MF149703 | 1GC4YTEY2MF156215 | 1GC4YTEY2MF150270 | 1GC4YTEY2MF164234 | 1GC4YTEY2MF137941

1GC4YTEY2MF122842; 1GC4YTEY2MF173886 | 1GC4YTEY2MF140354 | 1GC4YTEY2MF112442 | 1GC4YTEY2MF127670; 1GC4YTEY2MF159924; 1GC4YTEY2MF161804

1GC4YTEY2MF186539; 1GC4YTEY2MF167456 | 1GC4YTEY2MF136899; 1GC4YTEY2MF165044; 1GC4YTEY2MF115776 | 1GC4YTEY2MF117835; 1GC4YTEY2MF189991 | 1GC4YTEY2MF187254; 1GC4YTEY2MF126597 | 1GC4YTEY2MF140760 | 1GC4YTEY2MF196066 | 1GC4YTEY2MF171085 | 1GC4YTEY2MF138457; 1GC4YTEY2MF174701; 1GC4YTEY2MF129757 | 1GC4YTEY2MF138846; 1GC4YTEY2MF174990; 1GC4YTEY2MF101960 | 1GC4YTEY2MF151094; 1GC4YTEY2MF170731; 1GC4YTEY2MF137356; 1GC4YTEY2MF168509; 1GC4YTEY2MF110903 | 1GC4YTEY2MF104552 | 1GC4YTEY2MF175346 | 1GC4YTEY2MF101120 | 1GC4YTEY2MF118029 | 1GC4YTEY2MF102333 | 1GC4YTEY2MF160801 | 1GC4YTEY2MF100372; 1GC4YTEY2MF176240; 1GC4YTEY2MF125420 | 1GC4YTEY2MF141875 | 1GC4YTEY2MF168235; 1GC4YTEY2MF144758; 1GC4YTEY2MF120332; 1GC4YTEY2MF126003 | 1GC4YTEY2MF141200 | 1GC4YTEY2MF156425; 1GC4YTEY2MF146364 | 1GC4YTEY2MF142301; 1GC4YTEY2MF132447 | 1GC4YTEY2MF179980 | 1GC4YTEY2MF137261; 1GC4YTEY2MF154061 | 1GC4YTEY2MF171653; 1GC4YTEY2MF157462 | 1GC4YTEY2MF197640 | 1GC4YTEY2MF130133; 1GC4YTEY2MF163066; 1GC4YTEY2MF134828 | 1GC4YTEY2MF186332; 1GC4YTEY2MF120816 | 1GC4YTEY2MF127684; 1GC4YTEY2MF168168; 1GC4YTEY2MF138880; 1GC4YTEY2MF100596; 1GC4YTEY2MF147868; 1GC4YTEY2MF138586

1GC4YTEY2MF145280 | 1GC4YTEY2MF155419 | 1GC4YTEY2MF195578 | 1GC4YTEY2MF119472 | 1GC4YTEY2MF173029 | 1GC4YTEY2MF103532 | 1GC4YTEY2MF120489 | 1GC4YTEY2MF125661 | 1GC4YTEY2MF173628 | 1GC4YTEY2MF110531; 1GC4YTEY2MF179820 | 1GC4YTEY2MF151841 | 1GC4YTEY2MF140564 | 1GC4YTEY2MF169160 | 1GC4YTEY2MF151984 | 1GC4YTEY2MF162113 | 1GC4YTEY2MF175766; 1GC4YTEY2MF170373; 1GC4YTEY2MF126972; 1GC4YTEY2MF124476 | 1GC4YTEY2MF157672; 1GC4YTEY2MF115390; 1GC4YTEY2MF176366; 1GC4YTEY2MF120606 | 1GC4YTEY2MF128236; 1GC4YTEY2MF128978; 1GC4YTEY2MF146879 | 1GC4YTEY2MF165237 | 1GC4YTEY2MF153394 | 1GC4YTEY2MF100453; 1GC4YTEY2MF104776; 1GC4YTEY2MF186766 | 1GC4YTEY2MF136109; 1GC4YTEY2MF191661; 1GC4YTEY2MF154349; 1GC4YTEY2MF174231; 1GC4YTEY2MF116796 | 1GC4YTEY2MF133680 | 1GC4YTEY2MF182443; 1GC4YTEY2MF143545; 1GC4YTEY2MF149345 | 1GC4YTEY2MF173693 | 1GC4YTEY2MF118080 | 1GC4YTEY2MF107936; 1GC4YTEY2MF181468 | 1GC4YTEY2MF125806 | 1GC4YTEY2MF154867; 1GC4YTEY2MF155324

1GC4YTEY2MF118614; 1GC4YTEY2MF142377 | 1GC4YTEY2MF170602 | 1GC4YTEY2MF149300 | 1GC4YTEY2MF136790; 1GC4YTEY2MF189456; 1GC4YTEY2MF173533; 1GC4YTEY2MF106379 | 1GC4YTEY2MF102297

1GC4YTEY2MF143724; 1GC4YTEY2MF129029; 1GC4YTEY2MF133047 | 1GC4YTEY2MF152083 | 1GC4YTEY2MF149409 | 1GC4YTEY2MF164413 | 1GC4YTEY2MF191952 | 1GC4YTEY2MF161706; 1GC4YTEY2MF186329; 1GC4YTEY2MF161009 | 1GC4YTEY2MF157882 | 1GC4YTEY2MF182197; 1GC4YTEY2MF123568

1GC4YTEY2MF184242; 1GC4YTEY2MF171300; 1GC4YTEY2MF135235; 1GC4YTEY2MF171491 | 1GC4YTEY2MF127135 | 1GC4YTEY2MF173855 | 1GC4YTEY2MF115986 | 1GC4YTEY2MF141620

1GC4YTEY2MF124090 | 1GC4YTEY2MF159745; 1GC4YTEY2MF141794 | 1GC4YTEY2MF176948 | 1GC4YTEY2MF168672 | 1GC4YTEY2MF127877; 1GC4YTEY2MF153069; 1GC4YTEY2MF103028

1GC4YTEY2MF132884; 1GC4YTEY2MF161608 | 1GC4YTEY2MF166291; 1GC4YTEY2MF100842; 1GC4YTEY2MF148924; 1GC4YTEY2MF180949 | 1GC4YTEY2MF131864; 1GC4YTEY2MF120735; 1GC4YTEY2MF123053 | 1GC4YTEY2MF140242; 1GC4YTEY2MF126177; 1GC4YTEY2MF164105 | 1GC4YTEY2MF159910; 1GC4YTEY2MF104292; 1GC4YTEY2MF197637 | 1GC4YTEY2MF113624; 1GC4YTEY2MF177470; 1GC4YTEY2MF167733 | 1GC4YTEY2MF123716 | 1GC4YTEY2MF118953 | 1GC4YTEY2MF129791; 1GC4YTEY2MF179252 | 1GC4YTEY2MF174388 | 1GC4YTEY2MF193121; 1GC4YTEY2MF150902 | 1GC4YTEY2MF101540 | 1GC4YTEY2MF131668 | 1GC4YTEY2MF181499

1GC4YTEY2MF161527; 1GC4YTEY2MF121416; 1GC4YTEY2MF163858; 1GC4YTEY2MF119696 | 1GC4YTEY2MF153556 | 1GC4YTEY2MF116619; 1GC4YTEY2MF112778; 1GC4YTEY2MF186864 | 1GC4YTEY2MF125904; 1GC4YTEY2MF143349 | 1GC4YTEY2MF113610 | 1GC4YTEY2MF194656

1GC4YTEY2MF107659 | 1GC4YTEY2MF145327 | 1GC4YTEY2MF153895; 1GC4YTEY2MF114272; 1GC4YTEY2MF101585; 1GC4YTEY2MF151824 | 1GC4YTEY2MF191837; 1GC4YTEY2MF144310 | 1GC4YTEY2MF111873 | 1GC4YTEY2MF161639 | 1GC4YTEY2MF171989; 1GC4YTEY2MF194320 | 1GC4YTEY2MF158787 | 1GC4YTEY2MF160927 | 1GC4YTEY2MF152004; 1GC4YTEY2MF191546; 1GC4YTEY2MF117866 | 1GC4YTEY2MF115213; 1GC4YTEY2MF101716; 1GC4YTEY2MF102168 | 1GC4YTEY2MF134778; 1GC4YTEY2MF151600 | 1GC4YTEY2MF192115 | 1GC4YTEY2MF174651 | 1GC4YTEY2MF144940; 1GC4YTEY2MF190431 | 1GC4YTEY2MF125711; 1GC4YTEY2MF179347 | 1GC4YTEY2MF140791 | 1GC4YTEY2MF159499 | 1GC4YTEY2MF128706; 1GC4YTEY2MF163150 | 1GC4YTEY2MF186508 | 1GC4YTEY2MF105216 | 1GC4YTEY2MF121139; 1GC4YTEY2MF187352; 1GC4YTEY2MF118306 | 1GC4YTEY2MF132531 | 1GC4YTEY2MF183902 | 1GC4YTEY2MF179526 | 1GC4YTEY2MF127992; 1GC4YTEY2MF194530; 1GC4YTEY2MF190302 | 1GC4YTEY2MF101019 | 1GC4YTEY2MF193474; 1GC4YTEY2MF157123; 1GC4YTEY2MF117768 | 1GC4YTEY2MF192163 | 1GC4YTEY2MF113297; 1GC4YTEY2MF164282 | 1GC4YTEY2MF198223; 1GC4YTEY2MF194091; 1GC4YTEY2MF105281; 1GC4YTEY2MF131833 | 1GC4YTEY2MF162600 | 1GC4YTEY2MF181728 | 1GC4YTEY2MF166856; 1GC4YTEY2MF148714; 1GC4YTEY2MF131251; 1GC4YTEY2MF177176 | 1GC4YTEY2MF170177 | 1GC4YTEY2MF174648 | 1GC4YTEY2MF144601 | 1GC4YTEY2MF173399; 1GC4YTEY2MF174309; 1GC4YTEY2MF156005; 1GC4YTEY2MF179512; 1GC4YTEY2MF133095 | 1GC4YTEY2MF191739; 1GC4YTEY2MF180790; 1GC4YTEY2MF185455 | 1GC4YTEY2MF166890 | 1GC4YTEY2MF168834; 1GC4YTEY2MF124669 | 1GC4YTEY2MF177047 | 1GC4YTEY2MF150298 | 1GC4YTEY2MF187271; 1GC4YTEY2MF139074 | 1GC4YTEY2MF119794 | 1GC4YTEY2MF126020; 1GC4YTEY2MF161561; 1GC4YTEY2MF147840; 1GC4YTEY2MF126258 | 1GC4YTEY2MF149877; 1GC4YTEY2MF102042 | 1GC4YTEY2MF107130 | 1GC4YTEY2MF177078 | 1GC4YTEY2MF154786; 1GC4YTEY2MF143903 | 1GC4YTEY2MF185357

1GC4YTEY2MF125286

1GC4YTEY2MF187206 | 1GC4YTEY2MF119505 | 1GC4YTEY2MF102655 | 1GC4YTEY2MF169241 | 1GC4YTEY2MF176397

1GC4YTEY2MF155016 | 1GC4YTEY2MF156201 | 1GC4YTEY2MF167697 | 1GC4YTEY2MF119293

1GC4YTEY2MF159695 | 1GC4YTEY2MF118628; 1GC4YTEY2MF163309 | 1GC4YTEY2MF169630 | 1GC4YTEY2MF123375 | 1GC4YTEY2MF149037 | 1GC4YTEY2MF147384; 1GC4YTEY2MF198867; 1GC4YTEY2MF169577 | 1GC4YTEY2MF130469 | 1GC4YTEY2MF107628; 1GC4YTEY2MF199856 | 1GC4YTEY2MF188825 | 1GC4YTEY2MF153217 | 1GC4YTEY2MF178280 | 1GC4YTEY2MF117933 | 1GC4YTEY2MF119729; 1GC4YTEY2MF109203 | 1GC4YTEY2MF116359

1GC4YTEY2MF166596 | 1GC4YTEY2MF148485; 1GC4YTEY2MF181843 | 1GC4YTEY2MF181650 | 1GC4YTEY2MF120282; 1GC4YTEY2MF112361 | 1GC4YTEY2MF196486 | 1GC4YTEY2MF162497; 1GC4YTEY2MF107578; 1GC4YTEY2MF139415 | 1GC4YTEY2MF107838 | 1GC4YTEY2MF186637 | 1GC4YTEY2MF104065 | 1GC4YTEY2MF194978 | 1GC4YTEY2MF193734; 1GC4YTEY2MF101537 | 1GC4YTEY2MF102008; 1GC4YTEY2MF182796; 1GC4YTEY2MF169207 | 1GC4YTEY2MF165383 | 1GC4YTEY2MF188744 | 1GC4YTEY2MF182104; 1GC4YTEY2MF155727

1GC4YTEY2MF164444; 1GC4YTEY2MF182376; 1GC4YTEY2MF140550; 1GC4YTEY2MF126227 | 1GC4YTEY2MF184936; 1GC4YTEY2MF115972; 1GC4YTEY2MF134862 | 1GC4YTEY2MF164993 | 1GC4YTEY2MF151631 | 1GC4YTEY2MF153251

1GC4YTEY2MF129127; 1GC4YTEY2MF180157 | 1GC4YTEY2MF145294 | 1GC4YTEY2MF132982 | 1GC4YTEY2MF132397 | 1GC4YTEY2MF143965 | 1GC4YTEY2MF159289 | 1GC4YTEY2MF145988 | 1GC4YTEY2MF197346 | 1GC4YTEY2MF126048 | 1GC4YTEY2MF199386 | 1GC4YTEY2MF158935 | 1GC4YTEY2MF110576 | 1GC4YTEY2MF124056; 1GC4YTEY2MF137762 | 1GC4YTEY2MF105331 | 1GC4YTEY2MF104664

1GC4YTEY2MF148230

1GC4YTEY2MF135090; 1GC4YTEY2MF185519 | 1GC4YTEY2MF159793 | 1GC4YTEY2MF186198 | 1GC4YTEY2MF186752 | 1GC4YTEY2MF107998 | 1GC4YTEY2MF197248 | 1GC4YTEY2MF160328 | 1GC4YTEY2MF169840; 1GC4YTEY2MF175508 | 1GC4YTEY2MF171765; 1GC4YTEY2MF153508; 1GC4YTEY2MF120394 | 1GC4YTEY2MF142685; 1GC4YTEY2MF170647

1GC4YTEY2MF103109; 1GC4YTEY2MF177226 | 1GC4YTEY2MF165254; 1GC4YTEY2MF144825 | 1GC4YTEY2MF114742 | 1GC4YTEY2MF119617; 1GC4YTEY2MF130889 | 1GC4YTEY2MF195564

1GC4YTEY2MF128138; 1GC4YTEY2MF190705

1GC4YTEY2MF176206 | 1GC4YTEY2MF130942 | 1GC4YTEY2MF180384; 1GC4YTEY2MF177260; 1GC4YTEY2MF187013 | 1GC4YTEY2MF176738 | 1GC4YTEY2MF185326; 1GC4YTEY2MF181082 | 1GC4YTEY2MF172284 | 1GC4YTEY2MF128267 | 1GC4YTEY2MF131122 | 1GC4YTEY2MF115406; 1GC4YTEY2MF188792; 1GC4YTEY2MF106365 | 1GC4YTEY2MF158501 | 1GC4YTEY2MF105118 | 1GC4YTEY2MF124199 | 1GC4YTEY2MF111016; 1GC4YTEY2MF170969

1GC4YTEY2MF152830 | 1GC4YTEY2MF150110; 1GC4YTEY2MF118970; 1GC4YTEY2MF103918; 1GC4YTEY2MF119732; 1GC4YTEY2MF146073 | 1GC4YTEY2MF157834 | 1GC4YTEY2MF177565; 1GC4YTEY2MF142007 | 1GC4YTEY2MF192289 | 1GC4YTEY2MF192647 | 1GC4YTEY2MF122517; 1GC4YTEY2MF151662 | 1GC4YTEY2MF135719; 1GC4YTEY2MF178571 | 1GC4YTEY2MF139463; 1GC4YTEY2MF133341; 1GC4YTEY2MF150933 | 1GC4YTEY2MF156828; 1GC4YTEY2MF177386 | 1GC4YTEY2MF198612; 1GC4YTEY2MF166632 | 1GC4YTEY2MF174519; 1GC4YTEY2MF155291 | 1GC4YTEY2MF124221 | 1GC4YTEY2MF189683; 1GC4YTEY2MF196102; 1GC4YTEY2MF163682; 1GC4YTEY2MF142184 | 1GC4YTEY2MF166968; 1GC4YTEY2MF142749 | 1GC4YTEY2MF154187 | 1GC4YTEY2MF127393 | 1GC4YTEY2MF164038 | 1GC4YTEY2MF118337 | 1GC4YTEY2MF162337 | 1GC4YTEY2MF148289; 1GC4YTEY2MF105541 | 1GC4YTEY2MF170146 | 1GC4YTEY2MF199520 | 1GC4YTEY2MF135462; 1GC4YTEY2MF106687 | 1GC4YTEY2MF124204 | 1GC4YTEY2MF180255 | 1GC4YTEY2MF188050; 1GC4YTEY2MF140368 | 1GC4YTEY2MF161933 | 1GC4YTEY2MF191207 | 1GC4YTEY2MF189635 | 1GC4YTEY2MF148969 | 1GC4YTEY2MF138958; 1GC4YTEY2MF182720 | 1GC4YTEY2MF129841 | 1GC4YTEY2MF194821 | 1GC4YTEY2MF116491 | 1GC4YTEY2MF131783 | 1GC4YTEY2MF184905 | 1GC4YTEY2MF110058 | 1GC4YTEY2MF156103 | 1GC4YTEY2MF115924 | 1GC4YTEY2MF175542 | 1GC4YTEY2MF160703; 1GC4YTEY2MF139656

1GC4YTEY2MF150656

1GC4YTEY2MF190090 | 1GC4YTEY2MF102784 | 1GC4YTEY2MF135932; 1GC4YTEY2MF177968; 1GC4YTEY2MF189389; 1GC4YTEY2MF141679 | 1GC4YTEY2MF181549 | 1GC4YTEY2MF100050 | 1GC4YTEY2MF133632; 1GC4YTEY2MF199050; 1GC4YTEY2MF109590 | 1GC4YTEY2MF197430 | 1GC4YTEY2MF108147 | 1GC4YTEY2MF190851; 1GC4YTEY2MF180689 | 1GC4YTEY2MF179204 | 1GC4YTEY2MF196584; 1GC4YTEY2MF156134 | 1GC4YTEY2MF189201; 1GC4YTEY2MF116118 | 1GC4YTEY2MF133050; 1GC4YTEY2MF155100 | 1GC4YTEY2MF163908 | 1GC4YTEY2MF149474; 1GC4YTEY2MF179994 | 1GC4YTEY2MF154027; 1GC4YTEY2MF192342; 1GC4YTEY2MF186167 | 1GC4YTEY2MF106270; 1GC4YTEY2MF109864 | 1GC4YTEY2MF154979 | 1GC4YTEY2MF162208; 1GC4YTEY2MF115549; 1GC4YTEY2MF129466; 1GC4YTEY2MF134733 | 1GC4YTEY2MF175685; 1GC4YTEY2MF184788; 1GC4YTEY2MF158126; 1GC4YTEY2MF144033; 1GC4YTEY2MF169272 | 1GC4YTEY2MF122291 | 1GC4YTEY2MF198836 | 1GC4YTEY2MF198691; 1GC4YTEY2MF195743 | 1GC4YTEY2MF108827; 1GC4YTEY2MF146672; 1GC4YTEY2MF147319 | 1GC4YTEY2MF129693 | 1GC4YTEY2MF107743; 1GC4YTEY2MF160121 | 1GC4YTEY2MF161754; 1GC4YTEY2MF197895 | 1GC4YTEY2MF192339 | 1GC4YTEY2MF156635 | 1GC4YTEY2MF151659 | 1GC4YTEY2MF189909 | 1GC4YTEY2MF196603 | 1GC4YTEY2MF168820 | 1GC4YTEY2MF100548 | 1GC4YTEY2MF136160 | 1GC4YTEY2MF197699 | 1GC4YTEY2MF121061; 1GC4YTEY2MF159969

1GC4YTEY2MF167408 | 1GC4YTEY2MF174469; 1GC4YTEY2MF149698; 1GC4YTEY2MF113879 | 1GC4YTEY2MF141570 | 1GC4YTEY2MF141035 | 1GC4YTEY2MF129936 | 1GC4YTEY2MF183009

1GC4YTEY2MF119441 | 1GC4YTEY2MF109783; 1GC4YTEY2MF108987 | 1GC4YTEY2MF147238 | 1GC4YTEY2MF161589 | 1GC4YTEY2MF187870 | 1GC4YTEY2MF146509 | 1GC4YTEY2MF102347 | 1GC4YTEY2MF189327; 1GC4YTEY2MF103286; 1GC4YTEY2MF149314 | 1GC4YTEY2MF140113 | 1GC4YTEY2MF162354; 1GC4YTEY2MF108861 | 1GC4YTEY2MF194558; 1GC4YTEY2MF139513 | 1GC4YTEY2MF104440; 1GC4YTEY2MF159616 | 1GC4YTEY2MF164797 | 1GC4YTEY2MF173998 | 1GC4YTEY2MF138023 | 1GC4YTEY2MF117043; 1GC4YTEY2MF103062 | 1GC4YTEY2MF143352 | 1GC4YTEY2MF191790 | 1GC4YTEY2MF135509; 1GC4YTEY2MF139723 | 1GC4YTEY2MF137986 | 1GC4YTEY2MF183768 | 1GC4YTEY2MF142136; 1GC4YTEY2MF178747 | 1GC4YTEY2MF197119; 1GC4YTEY2MF116457; 1GC4YTEY2MF194379 | 1GC4YTEY2MF187741 | 1GC4YTEY2MF122436; 1GC4YTEY2MF105264 | 1GC4YTEY2MF141665; 1GC4YTEY2MF101490 | 1GC4YTEY2MF144422 | 1GC4YTEY2MF157753

1GC4YTEY2MF154237; 1GC4YTEY2MF178151 | 1GC4YTEY2MF159891 | 1GC4YTEY2MF143884; 1GC4YTEY2MF148583

1GC4YTEY2MF142931; 1GC4YTEY2MF157705 | 1GC4YTEY2MF135087; 1GC4YTEY2MF136398 | 1GC4YTEY2MF103241; 1GC4YTEY2MF139947 | 1GC4YTEY2MF189800; 1GC4YTEY2MF111503; 1GC4YTEY2MF115678; 1GC4YTEY2MF187755 | 1GC4YTEY2MF103630 | 1GC4YTEY2MF175721; 1GC4YTEY2MF144243; 1GC4YTEY2MF185651 | 1GC4YTEY2MF183091; 1GC4YTEY2MF166470 | 1GC4YTEY2MF193992 | 1GC4YTEY2MF111632; 1GC4YTEY2MF101618 | 1GC4YTEY2MF155341; 1GC4YTEY2MF141682; 1GC4YTEY2MF195774 | 1GC4YTEY2MF176061; 1GC4YTEY2MF139849; 1GC4YTEY2MF102977 | 1GC4YTEY2MF159857 | 1GC4YTEY2MF133615 | 1GC4YTEY2MF101649 | 1GC4YTEY2MF193412; 1GC4YTEY2MF106849; 1GC4YTEY2MF169708 | 1GC4YTEY2MF130682 | 1GC4YTEY2MF103126 | 1GC4YTEY2MF141021; 1GC4YTEY2MF151645 | 1GC4YTEY2MF184449 | 1GC4YTEY2MF149541 | 1GC4YTEY2MF184385; 1GC4YTEY2MF129628; 1GC4YTEY2MF117107 | 1GC4YTEY2MF197833 | 1GC4YTEY2MF145585; 1GC4YTEY2MF153735; 1GC4YTEY2MF142816 | 1GC4YTEY2MF145036 | 1GC4YTEY2MF181163; 1GC4YTEY2MF155940 | 1GC4YTEY2MF113302; 1GC4YTEY2MF189537; 1GC4YTEY2MF128091; 1GC4YTEY2MF198626 | 1GC4YTEY2MF188713 | 1GC4YTEY2MF173001

1GC4YTEY2MF147837 | 1GC4YTEY2MF114983 | 1GC4YTEY2MF166520 | 1GC4YTEY2MF191143 | 1GC4YTEY2MF164265; 1GC4YTEY2MF105037 | 1GC4YTEY2MF110772; 1GC4YTEY2MF112974 | 1GC4YTEY2MF107791; 1GC4YTEY2MF197847 | 1GC4YTEY2MF152665 | 1GC4YTEY2MF123702 | 1GC4YTEY2MF144212 | 1GC4YTEY2MF115597 | 1GC4YTEY2MF117334; 1GC4YTEY2MF169871 | 1GC4YTEY2MF130827; 1GC4YTEY2MF103319 | 1GC4YTEY2MF146686 | 1GC4YTEY2MF136515 | 1GC4YTEY2MF136787 | 1GC4YTEY2MF180241 | 1GC4YTEY2MF150205 | 1GC4YTEY2MF113476 | 1GC4YTEY2MF123084 | 1GC4YTEY2MF152195 | 1GC4YTEY2MF176450 | 1GC4YTEY2MF147627 | 1GC4YTEY2MF161348 | 1GC4YTEY2MF184001; 1GC4YTEY2MF144193 | 1GC4YTEY2MF143321; 1GC4YTEY2MF105961 | 1GC4YTEY2MF116006; 1GC4YTEY2MF170793 | 1GC4YTEY2MF153248; 1GC4YTEY2MF103224 | 1GC4YTEY2MF136756; 1GC4YTEY2MF140256; 1GC4YTEY2MF180613 | 1GC4YTEY2MF102543 | 1GC4YTEY2MF144582; 1GC4YTEY2MF179767 | 1GC4YTEY2MF159471 | 1GC4YTEY2MF179297 | 1GC4YTEY2MF151435; 1GC4YTEY2MF101327

1GC4YTEY2MF116023 | 1GC4YTEY2MF121951; 1GC4YTEY2MF119553 | 1GC4YTEY2MF194110 | 1GC4YTEY2MF141892; 1GC4YTEY2MF151791; 1GC4YTEY2MF183589; 1GC4YTEY2MF143500 | 1GC4YTEY2MF132321; 1GC4YTEY2MF183558 | 1GC4YTEY2MF117687 | 1GC4YTEY2MF114210 | 1GC4YTEY2MF145313; 1GC4YTEY2MF123456; 1GC4YTEY2MF178604 | 1GC4YTEY2MF162922 | 1GC4YTEY2MF195855 | 1GC4YTEY2MF110013 | 1GC4YTEY2MF124459; 1GC4YTEY2MF139804; 1GC4YTEY2MF167859 | 1GC4YTEY2MF108889 | 1GC4YTEY2MF141536 | 1GC4YTEY2MF139818; 1GC4YTEY2MF109458; 1GC4YTEY2MF185343; 1GC4YTEY2MF121934

1GC4YTEY2MF100744; 1GC4YTEY2MF108164 | 1GC4YTEY2MF138720 | 1GC4YTEY2MF167814; 1GC4YTEY2MF104325 | 1GC4YTEY2MF160796; 1GC4YTEY2MF166775 | 1GC4YTEY2MF101859 | 1GC4YTEY2MF143223

1GC4YTEY2MF191045; 1GC4YTEY2MF187528 | 1GC4YTEY2MF122145

1GC4YTEY2MF115129; 1GC4YTEY2MF125076 | 1GC4YTEY2MF123215; 1GC4YTEY2MF149720

1GC4YTEY2MF120976 | 1GC4YTEY2MF102770; 1GC4YTEY2MF166078 | 1GC4YTEY2MF162662; 1GC4YTEY2MF182426 | 1GC4YTEY2MF136207 | 1GC4YTEY2MF104499 | 1GC4YTEY2MF185911 | 1GC4YTEY2MF105491 | 1GC4YTEY2MF162645 | 1GC4YTEY2MF176898; 1GC4YTEY2MF122680 | 1GC4YTEY2MF103661

1GC4YTEY2MF136143 | 1GC4YTEY2MF148227; 1GC4YTEY2MF132285 | 1GC4YTEY2MF185486 | 1GC4YTEY2MF105734 | 1GC4YTEY2MF108410 | 1GC4YTEY2MF141780 | 1GC4YTEY2MF114899; 1GC4YTEY2MF150382 | 1GC4YTEY2MF115356; 1GC4YTEY2MF154108

1GC4YTEY2MF161916 | 1GC4YTEY2MF155484; 1GC4YTEY2MF161172 | 1GC4YTEY2MF132691 | 1GC4YTEY2MF180692; 1GC4YTEY2MF172009 | 1GC4YTEY2MF192499 | 1GC4YTEY2MF101022 | 1GC4YTEY2MF123327 | 1GC4YTEY2MF121643; 1GC4YTEY2MF161849 | 1GC4YTEY2MF112263 | 1GC4YTEY2MF185889 | 1GC4YTEY2MF147501; 1GC4YTEY2MF162290 | 1GC4YTEY2MF147465 | 1GC4YTEY2MF120251; 1GC4YTEY2MF111890; 1GC4YTEY2MF188078

1GC4YTEY2MF167652 | 1GC4YTEY2MF152911; 1GC4YTEY2MF157218; 1GC4YTEY2MF180966; 1GC4YTEY2MF104390 | 1GC4YTEY2MF186587; 1GC4YTEY2MF187822 | 1GC4YTEY2MF182152 | 1GC4YTEY2MF150088

1GC4YTEY2MF186573 | 1GC4YTEY2MF132674; 1GC4YTEY2MF121027 | 1GC4YTEY2MF110609 | 1GC4YTEY2MF175959; 1GC4YTEY2MF102588; 1GC4YTEY2MF140287 | 1GC4YTEY2MF138247 | 1GC4YTEY2MF196875 | 1GC4YTEY2MF131136 | 1GC4YTEY2MF134053; 1GC4YTEY2MF179249 | 1GC4YTEY2MF133131; 1GC4YTEY2MF164427 | 1GC4YTEY2MF132254 | 1GC4YTEY2MF195130 | 1GC4YTEY2MF189781; 1GC4YTEY2MF165125; 1GC4YTEY2MF198870 | 1GC4YTEY2MF150804

1GC4YTEY2MF128785 | 1GC4YTEY2MF192227; 1GC4YTEY2MF123800; 1GC4YTEY2MF174942 | 1GC4YTEY2MF114059 | 1GC4YTEY2MF116961 | 1GC4YTEY2MF112392; 1GC4YTEY2MF136062; 1GC4YTEY2MF123828 | 1GC4YTEY2MF127216 | 1GC4YTEY2MF187268 | 1GC4YTEY2MF106088 | 1GC4YTEY2MF111811; 1GC4YTEY2MF144453; 1GC4YTEY2MF183446; 1GC4YTEY2MF111212; 1GC4YTEY2MF131654 | 1GC4YTEY2MF141164; 1GC4YTEY2MF105989; 1GC4YTEY2MF138605; 1GC4YTEY2MF148292; 1GC4YTEY2MF192762 | 1GC4YTEY2MF159311 | 1GC4YTEY2MF195998; 1GC4YTEY2MF139009 | 1GC4YTEY2MF107967; 1GC4YTEY2MF107239; 1GC4YTEY2MF168283; 1GC4YTEY2MF198531 | 1GC4YTEY2MF133565; 1GC4YTEY2MF104955; 1GC4YTEY2MF152438 | 1GC4YTEY2MF157090 | 1GC4YTEY2MF119357; 1GC4YTEY2MF199632 | 1GC4YTEY2MF102011 | 1GC4YTEY2MF147028 | 1GC4YTEY2MF199713; 1GC4YTEY2MF146803 | 1GC4YTEY2MF125207 | 1GC4YTEY2MF174987; 1GC4YTEY2MF140239 | 1GC4YTEY2MF135882 | 1GC4YTEY2MF152410 | 1GC4YTEY2MF169997 | 1GC4YTEY2MF104423 | 1GC4YTEY2MF101439 | 1GC4YTEY2MF149068 | 1GC4YTEY2MF195905; 1GC4YTEY2MF183544 | 1GC4YTEY2MF118743 | 1GC4YTEY2MF101988

1GC4YTEY2MF104129 | 1GC4YTEY2MF109170 | 1GC4YTEY2MF177579 | 1GC4YTEY2MF175654; 1GC4YTEY2MF135395 | 1GC4YTEY2MF139740; 1GC4YTEY2MF128432; 1GC4YTEY2MF196438 | 1GC4YTEY2MF132769 | 1GC4YTEY2MF177016 | 1GC4YTEY2MF166145 | 1GC4YTEY2MF196150 | 1GC4YTEY2MF199954 | 1GC4YTEY2MF162158 | 1GC4YTEY2MF136563; 1GC4YTEY2MF113557; 1GC4YTEY2MF147059 | 1GC4YTEY2MF168980; 1GC4YTEY2MF116040; 1GC4YTEY2MF183575 | 1GC4YTEY2MF114224 | 1GC4YTEY2MF100193 | 1GC4YTEY2MF130410 | 1GC4YTEY2MF145621 | 1GC4YTEY2MF193300; 1GC4YTEY2MF175153

1GC4YTEY2MF102199 | 1GC4YTEY2MF119021; 1GC4YTEY2MF105894; 1GC4YTEY2MF133386; 1GC4YTEY2MF114546 | 1GC4YTEY2MF157932; 1GC4YTEY2MF198013 | 1GC4YTEY2MF127264; 1GC4YTEY2MF122887; 1GC4YTEY2MF166663 | 1GC4YTEY2MF144095 | 1GC4YTEY2MF104471 | 1GC4YTEY2MF179039; 1GC4YTEY2MF127913 | 1GC4YTEY2MF194687

1GC4YTEY2MF101652 | 1GC4YTEY2MF185648 | 1GC4YTEY2MF195287 | 1GC4YTEY2MF150317

1GC4YTEY2MF133601; 1GC4YTEY2MF192048 | 1GC4YTEY2MF173967 | 1GC4YTEY2MF193250; 1GC4YTEY2MF182300; 1GC4YTEY2MF182099 | 1GC4YTEY2MF118712

1GC4YTEY2MF110853 | 1GC4YTEY2MF104583; 1GC4YTEY2MF135316 | 1GC4YTEY2MF154447 | 1GC4YTEY2MF162242

1GC4YTEY2MF102915 | 1GC4YTEY2MF120864 | 1GC4YTEY2MF156974 | 1GC4YTEY2MF118872 | 1GC4YTEY2MF127619; 1GC4YTEY2MF163276 | 1GC4YTEY2MF104566 | 1GC4YTEY2MF106561 | 1GC4YTEY2MF160359 | 1GC4YTEY2MF152956; 1GC4YTEY2MF182393

1GC4YTEY2MF128656 | 1GC4YTEY2MF152066

1GC4YTEY2MF177355 | 1GC4YTEY2MF107418 | 1GC4YTEY2MF175332 | 1GC4YTEY2MF117947 | 1GC4YTEY2MF172205 | 1GC4YTEY2MF158904

1GC4YTEY2MF135249 | 1GC4YTEY2MF140712 | 1GC4YTEY2MF146171; 1GC4YTEY2MF146235; 1GC4YTEY2MF120542 | 1GC4YTEY2MF102946 | 1GC4YTEY2MF190428 | 1GC4YTEY2MF177193; 1GC4YTEY2MF196388; 1GC4YTEY2MF109184; 1GC4YTEY2MF189473; 1GC4YTEY2MF190140 | 1GC4YTEY2MF148325 | 1GC4YTEY2MF134490

1GC4YTEY2MF191269 | 1GC4YTEY2MF142069 | 1GC4YTEY2MF165187 | 1GC4YTEY2MF106382 | 1GC4YTEY2MF150639 | 1GC4YTEY2MF139365; 1GC4YTEY2MF137048; 1GC4YTEY2MF134487 | 1GC4YTEY2MF190333 | 1GC4YTEY2MF162709 | 1GC4YTEY2MF117852 | 1GC4YTEY2MF101473 | 1GC4YTEY2MF154335 | 1GC4YTEY2MF141245; 1GC4YTEY2MF150429; 1GC4YTEY2MF152309 | 1GC4YTEY2MF193264; 1GC4YTEY2MF171619; 1GC4YTEY2MF179171 | 1GC4YTEY2MF134697 | 1GC4YTEY2MF183897 | 1GC4YTEY2MF113526; 1GC4YTEY2MF113283 | 1GC4YTEY2MF120184 | 1GC4YTEY2MF122081 | 1GC4YTEY2MF142878 | 1GC4YTEY2MF159194

1GC4YTEY2MF100856; 1GC4YTEY2MF135929 | 1GC4YTEY2MF179932; 1GC4YTEY2MF100582 | 1GC4YTEY2MF124106 | 1GC4YTEY2MF114708

1GC4YTEY2MF159342; 1GC4YTEY2MF184712; 1GC4YTEY2MF140824;