3GCUYDET0LG1…

Chevrolet

Silverado 1500

3GCUYDET0LG120112; 3GCUYDET0LG181346 | 3GCUYDET0LG134107 | 3GCUYDET0LG194310 | 3GCUYDET0LG187003 | 3GCUYDET0LG164000

3GCUYDET0LG181508 | 3GCUYDET0LG173120 | 3GCUYDET0LG188166 | 3GCUYDET0LG126766; 3GCUYDET0LG106727 | 3GCUYDET0LG198048 | 3GCUYDET0LG143227 | 3GCUYDET0LG127464 | 3GCUYDET0LG131434; 3GCUYDET0LG172968; 3GCUYDET0LG159685; 3GCUYDET0LG115833 | 3GCUYDET0LG116822 | 3GCUYDET0LG180522; 3GCUYDET0LG191665

3GCUYDET0LG135547 | 3GCUYDET0LG166426; 3GCUYDET0LG122510; 3GCUYDET0LG106596; 3GCUYDET0LG145303; 3GCUYDET0LG144071; 3GCUYDET0LG164837

3GCUYDET0LG161503 | 3GCUYDET0LG171934; 3GCUYDET0LG146189 | 3GCUYDET0LG144068; 3GCUYDET0LG108705 | 3GCUYDET0LG133135; 3GCUYDET0LG195358

3GCUYDET0LG174574 | 3GCUYDET0LG177300 | 3GCUYDET0LG117176; 3GCUYDET0LG185882 | 3GCUYDET0LG130509 | 3GCUYDET0LG141560 | 3GCUYDET0LG102497 | 3GCUYDET0LG163431; 3GCUYDET0LG179225 | 3GCUYDET0LG110616 | 3GCUYDET0LG101396 | 3GCUYDET0LG145043; 3GCUYDET0LG120885; 3GCUYDET0LG104010; 3GCUYDET0LG101690; 3GCUYDET0LG119770; 3GCUYDET0LG176342 | 3GCUYDET0LG189995 | 3GCUYDET0LG135709; 3GCUYDET0LG163820 | 3GCUYDET0LG136357 | 3GCUYDET0LG108154; 3GCUYDET0LG169696 | 3GCUYDET0LG116318 | 3GCUYDET0LG173151 | 3GCUYDET0LG154003; 3GCUYDET0LG159587 | 3GCUYDET0LG119915 | 3GCUYDET0LG111605 | 3GCUYDET0LG180679; 3GCUYDET0LG123818; 3GCUYDET0LG100443; 3GCUYDET0LG168726; 3GCUYDET0LG105173 | 3GCUYDET0LG183162; 3GCUYDET0LG108770; 3GCUYDET0LG183176; 3GCUYDET0LG191312 | 3GCUYDET0LG141588 | 3GCUYDET0LG165566 | 3GCUYDET0LG139596 | 3GCUYDET0LG130316 | 3GCUYDET0LG163123 | 3GCUYDET0LG108073; 3GCUYDET0LG195795 | 3GCUYDET0LG165549 | 3GCUYDET0LG102709

3GCUYDET0LG102225; 3GCUYDET0LG106968 | 3GCUYDET0LG158505 | 3GCUYDET0LG123947; 3GCUYDET0LG189608 | 3GCUYDET0LG125987; 3GCUYDET0LG183226 | 3GCUYDET0LG165499; 3GCUYDET0LG129330 | 3GCUYDET0LG186174 | 3GCUYDET0LG158083 | 3GCUYDET0LG122720 | 3GCUYDET0LG166877 | 3GCUYDET0LG153465

3GCUYDET0LG155572 | 3GCUYDET0LG183579; 3GCUYDET0LG190161 | 3GCUYDET0LG196123; 3GCUYDET0LG120305 | 3GCUYDET0LG125908; 3GCUYDET0LG190516 | 3GCUYDET0LG141204 | 3GCUYDET0LG198308; 3GCUYDET0LG148170 | 3GCUYDET0LG137167; 3GCUYDET0LG117307; 3GCUYDET0LG197725 | 3GCUYDET0LG158973 | 3GCUYDET0LG120031; 3GCUYDET0LG124175 | 3GCUYDET0LG136052 | 3GCUYDET0LG140005 | 3GCUYDET0LG158102 | 3GCUYDET0LG198549 | 3GCUYDET0LG181783 | 3GCUYDET0LG124998; 3GCUYDET0LG149366 | 3GCUYDET0LG101821 | 3GCUYDET0LG183033 | 3GCUYDET0LG199894 | 3GCUYDET0LG199460 | 3GCUYDET0LG174218 | 3GCUYDET0LG198471; 3GCUYDET0LG140697 | 3GCUYDET0LG103519 | 3GCUYDET0LG116271 | 3GCUYDET0LG194615 | 3GCUYDET0LG118585; 3GCUYDET0LG182898 | 3GCUYDET0LG127688 | 3GCUYDET0LG119025 | 3GCUYDET0LG190421 | 3GCUYDET0LG159962; 3GCUYDET0LG196610; 3GCUYDET0LG175594 | 3GCUYDET0LG197028 | 3GCUYDET0LG155250 | 3GCUYDET0LG100877

3GCUYDET0LG166667 | 3GCUYDET0LG118523; 3GCUYDET0LG197742; 3GCUYDET0LG118697; 3GCUYDET0LG187261; 3GCUYDET0LG195960 | 3GCUYDET0LG166975; 3GCUYDET0LG160870; 3GCUYDET0LG151294 | 3GCUYDET0LG193528 | 3GCUYDET0LG196204; 3GCUYDET0LG155457 | 3GCUYDET0LG175367 | 3GCUYDET0LG168516 | 3GCUYDET0LG135550 | 3GCUYDET0LG184814; 3GCUYDET0LG136276 | 3GCUYDET0LG110163; 3GCUYDET0LG181086 | 3GCUYDET0LG151019 | 3GCUYDET0LG180374 | 3GCUYDET0LG110762; 3GCUYDET0LG152090 | 3GCUYDET0LG141994 | 3GCUYDET0LG103570

3GCUYDET0LG116352 | 3GCUYDET0LG141087 | 3GCUYDET0LG199362

3GCUYDET0LG147245 | 3GCUYDET0LG147343 | 3GCUYDET0LG195070 | 3GCUYDET0LG113418 | 3GCUYDET0LG146077 | 3GCUYDET0LG141509

3GCUYDET0LG188281; 3GCUYDET0LG124421 | 3GCUYDET0LG141865 | 3GCUYDET0LG105660 | 3GCUYDET0LG199491 | 3GCUYDET0LG112589 | 3GCUYDET0LG167110; 3GCUYDET0LG140229 | 3GCUYDET0LG167625 | 3GCUYDET0LG180861 | 3GCUYDET0LG139601 | 3GCUYDET0LG101009

3GCUYDET0LG118022; 3GCUYDET0LG158407 | 3GCUYDET0LG136391; 3GCUYDET0LG166555 | 3GCUYDET0LG167348

3GCUYDET0LG165955 | 3GCUYDET0LG160755; 3GCUYDET0LG101883; 3GCUYDET0LG121373 | 3GCUYDET0LG100118 | 3GCUYDET0LG172467; 3GCUYDET0LG167186 | 3GCUYDET0LG177362 | 3GCUYDET0LG192220; 3GCUYDET0LG123298 | 3GCUYDET0LG122586; 3GCUYDET0LG177913; 3GCUYDET0LG100183

3GCUYDET0LG156821 | 3GCUYDET0LG198180; 3GCUYDET0LG191195 | 3GCUYDET0LG189835 | 3GCUYDET0LG127691 | 3GCUYDET0LG123835 | 3GCUYDET0LG128307 | 3GCUYDET0LG177524 | 3GCUYDET0LG148329 | 3GCUYDET0LG127030 | 3GCUYDET0LG121406 | 3GCUYDET0LG138853 | 3GCUYDET0LG179242; 3GCUYDET0LG108610

3GCUYDET0LG177023; 3GCUYDET0LG173389; 3GCUYDET0LG102032 | 3GCUYDET0LG104153; 3GCUYDET0LG197952 | 3GCUYDET0LG141347; 3GCUYDET0LG156043; 3GCUYDET0LG156592; 3GCUYDET0LG107473

3GCUYDET0LG136603 | 3GCUYDET0LG173215 | 3GCUYDET0LG161615 | 3GCUYDET0LG166376 | 3GCUYDET0LG175580; 3GCUYDET0LG175238 | 3GCUYDET0LG155412 | 3GCUYDET0LG177586 | 3GCUYDET0LG195280 | 3GCUYDET0LG169651 | 3GCUYDET0LG115766; 3GCUYDET0LG133474; 3GCUYDET0LG166099 | 3GCUYDET0LG174347 | 3GCUYDET0LG135113; 3GCUYDET0LG104671 | 3GCUYDET0LG123348; 3GCUYDET0LG161680 | 3GCUYDET0LG132292 | 3GCUYDET0LG101513 | 3GCUYDET0LG175059 | 3GCUYDET0LG196977 | 3GCUYDET0LG184392; 3GCUYDET0LG100104 | 3GCUYDET0LG161002 | 3GCUYDET0LG192167; 3GCUYDET0LG178236 | 3GCUYDET0LG150758 | 3GCUYDET0LG156446; 3GCUYDET0LG197904; 3GCUYDET0LG110101 | 3GCUYDET0LG152784 | 3GCUYDET0LG167155 | 3GCUYDET0LG197093

3GCUYDET0LG141574; 3GCUYDET0LG118960 | 3GCUYDET0LG130932 | 3GCUYDET0LG162229; 3GCUYDET0LG113774; 3GCUYDET0LG104444

3GCUYDET0LG106033 | 3GCUYDET0LG124239; 3GCUYDET0LG168564 | 3GCUYDET0LG100149 | 3GCUYDET0LG146435 | 3GCUYDET0LG151814 | 3GCUYDET0LG185820 | 3GCUYDET0LG159198; 3GCUYDET0LG168631; 3GCUYDET0LG107795; 3GCUYDET0LG117016; 3GCUYDET0LG143146 | 3GCUYDET0LG144880 | 3GCUYDET0LG123155 | 3GCUYDET0LG187566 | 3GCUYDET0LG109207 | 3GCUYDET0LG144152 | 3GCUYDET0LG113001; 3GCUYDET0LG169875 | 3GCUYDET0LG100295 | 3GCUYDET0LG129568 | 3GCUYDET0LG125536; 3GCUYDET0LG119011 | 3GCUYDET0LG174168 | 3GCUYDET0LG101687 | 3GCUYDET0LG100667 | 3GCUYDET0LG102791; 3GCUYDET0LG122913 | 3GCUYDET0LG137251 | 3GCUYDET0LG188376

3GCUYDET0LG179211 | 3GCUYDET0LG120238; 3GCUYDET0LG187180 | 3GCUYDET0LG131644 | 3GCUYDET0LG134768 | 3GCUYDET0LG161937 | 3GCUYDET0LG194114; 3GCUYDET0LG168452 | 3GCUYDET0LG135354; 3GCUYDET0LG175966

3GCUYDET0LG160769 | 3GCUYDET0LG181198 | 3GCUYDET0LG183078; 3GCUYDET0LG130302; 3GCUYDET0LG118604 | 3GCUYDET0LG134043; 3GCUYDET0LG164952 | 3GCUYDET0LG135130; 3GCUYDET0LG154504 | 3GCUYDET0LG176132; 3GCUYDET0LG169391; 3GCUYDET0LG132499; 3GCUYDET0LG141672 | 3GCUYDET0LG171951 | 3GCUYDET0LG156916 | 3GCUYDET0LG154261 | 3GCUYDET0LG171352 | 3GCUYDET0LG161775; 3GCUYDET0LG187731 | 3GCUYDET0LG120496 | 3GCUYDET0LG107764

3GCUYDET0LG172663 | 3GCUYDET0LG167513 | 3GCUYDET0LG148704; 3GCUYDET0LG197031; 3GCUYDET0LG170105; 3GCUYDET0LG170895

3GCUYDET0LG113709; 3GCUYDET0LG188149; 3GCUYDET0LG190855; 3GCUYDET0LG142255 | 3GCUYDET0LG134995; 3GCUYDET0LG132616 | 3GCUYDET0LG138450; 3GCUYDET0LG158245; 3GCUYDET0LG116643; 3GCUYDET0LG126198; 3GCUYDET0LG132048

3GCUYDET0LG129070

3GCUYDET0LG104332; 3GCUYDET0LG171089; 3GCUYDET0LG110079 | 3GCUYDET0LG179628

3GCUYDET0LG166801; 3GCUYDET0LG191990 | 3GCUYDET0LG125732; 3GCUYDET0LG120501 | 3GCUYDET0LG190340 | 3GCUYDET0LG100328; 3GCUYDET0LG156186 | 3GCUYDET0LG190628 | 3GCUYDET0LG198468 | 3GCUYDET0LG103911 | 3GCUYDET0LG143194 | 3GCUYDET0LG191343 | 3GCUYDET0LG170380 | 3GCUYDET0LG130221; 3GCUYDET0LG169021; 3GCUYDET0LG108963; 3GCUYDET0LG132339 | 3GCUYDET0LG117713; 3GCUYDET0LG130803 | 3GCUYDET0LG177877 | 3GCUYDET0LG154342 | 3GCUYDET0LG155989 | 3GCUYDET0LG109885 | 3GCUYDET0LG123236 | 3GCUYDET0LG137007 | 3GCUYDET0LG186031 | 3GCUYDET0LG185123; 3GCUYDET0LG135953 | 3GCUYDET0LG182643 | 3GCUYDET0LG171724 | 3GCUYDET0LG191150; 3GCUYDET0LG153546; 3GCUYDET0LG148203 | 3GCUYDET0LG152400 | 3GCUYDET0LG102287 | 3GCUYDET0LG128081; 3GCUYDET0LG172274; 3GCUYDET0LG111216 | 3GCUYDET0LG127903 | 3GCUYDET0LG117243 | 3GCUYDET0LG148797 | 3GCUYDET0LG153031; 3GCUYDET0LG147035; 3GCUYDET0LG138593; 3GCUYDET0LG173053; 3GCUYDET0LG152168 | 3GCUYDET0LG135340 | 3GCUYDET0LG150243; 3GCUYDET0LG136892 | 3GCUYDET0LG150856 | 3GCUYDET0LG193349 | 3GCUYDET0LG159010

3GCUYDET0LG118781 | 3GCUYDET0LG198017; 3GCUYDET0LG181119 | 3GCUYDET0LG169309 | 3GCUYDET0LG171092; 3GCUYDET0LG112107; 3GCUYDET0LG176826 | 3GCUYDET0LG167382 | 3GCUYDET0LG141073 | 3GCUYDET0LG118764; 3GCUYDET0LG110065 | 3GCUYDET0LG101771; 3GCUYDET0LG100233; 3GCUYDET0LG171223

3GCUYDET0LG180357 | 3GCUYDET0LG108882 | 3GCUYDET0LG199684; 3GCUYDET0LG199068; 3GCUYDET0LG139419 | 3GCUYDET0LG131093 | 3GCUYDET0LG124774 | 3GCUYDET0LG154275; 3GCUYDET0LG101754; 3GCUYDET0LG107747 | 3GCUYDET0LG179371; 3GCUYDET0LG105691 | 3GCUYDET0LG161520; 3GCUYDET0LG182982 | 3GCUYDET0LG106307; 3GCUYDET0LG101592 | 3GCUYDET0LG165888 | 3GCUYDET0LG171710 | 3GCUYDET0LG163428 | 3GCUYDET0LG132437

3GCUYDET0LG123432 | 3GCUYDET0LG106971 | 3GCUYDET0LG197644; 3GCUYDET0LG121003; 3GCUYDET0LG159699 | 3GCUYDET0LG191844 | 3GCUYDET0LG158648 | 3GCUYDET0LG183596 | 3GCUYDET0LG140411; 3GCUYDET0LG125634 | 3GCUYDET0LG128615 | 3GCUYDET0LG191519 | 3GCUYDET0LG190533

3GCUYDET0LG176910; 3GCUYDET0LG117002 | 3GCUYDET0LG135127; 3GCUYDET0LG133345 | 3GCUYDET0LG136939 | 3GCUYDET0LG118859 | 3GCUYDET0LG134771 | 3GCUYDET0LG105917 | 3GCUYDET0LG141476 | 3GCUYDET0LG186630; 3GCUYDET0LG168225 | 3GCUYDET0LG166295

3GCUYDET0LG172825 | 3GCUYDET0LG196042; 3GCUYDET0LG187678; 3GCUYDET0LG172310 | 3GCUYDET0LG127285; 3GCUYDET0LG161825 | 3GCUYDET0LG195974 | 3GCUYDET0LG106825 | 3GCUYDET0LG168211 | 3GCUYDET0LG198857; 3GCUYDET0LG143762 | 3GCUYDET0LG197563 | 3GCUYDET0LG116044 | 3GCUYDET0LG121132

3GCUYDET0LG172906 | 3GCUYDET0LG178768 | 3GCUYDET0LG197854 | 3GCUYDET0LG106730 | 3GCUYDET0LG148217; 3GCUYDET0LG145995 | 3GCUYDET0LG156477; 3GCUYDET0LG154115; 3GCUYDET0LG111975 | 3GCUYDET0LG155782 | 3GCUYDET0LG162604; 3GCUYDET0LG159718 | 3GCUYDET0LG176714 | 3GCUYDET0LG150632 | 3GCUYDET0LG109613; 3GCUYDET0LG146323 | 3GCUYDET0LG122538; 3GCUYDET0LG192296; 3GCUYDET0LG117467 | 3GCUYDET0LG169231; 3GCUYDET0LG190788; 3GCUYDET0LG117288 | 3GCUYDET0LG124032 | 3GCUYDET0LG127920 | 3GCUYDET0LG103035 | 3GCUYDET0LG145172

3GCUYDET0LG196106

3GCUYDET0LG159959 | 3GCUYDET0LG179760 | 3GCUYDET0LG130767 | 3GCUYDET0LG187101 | 3GCUYDET0LG136374 | 3GCUYDET0LG167589 | 3GCUYDET0LG174381 | 3GCUYDET0LG141526; 3GCUYDET0LG144443 | 3GCUYDET0LG172887 | 3GCUYDET0LG132020 | 3GCUYDET0LG125407 | 3GCUYDET0LG111507 | 3GCUYDET0LG186899 | 3GCUYDET0LG162652; 3GCUYDET0LG116691; 3GCUYDET0LG175742; 3GCUYDET0LG182335 | 3GCUYDET0LG161694 | 3GCUYDET0LG157015; 3GCUYDET0LG153899 | 3GCUYDET0LG166748 | 3GCUYDET0LG122099; 3GCUYDET0LG127268

3GCUYDET0LG130719 | 3GCUYDET0LG139582

3GCUYDET0LG114603 | 3GCUYDET0LG106601 | 3GCUYDET0LG177099; 3GCUYDET0LG144894

3GCUYDET0LG192461 | 3GCUYDET0LG105464; 3GCUYDET0LG145141; 3GCUYDET0LG179256 | 3GCUYDET0LG181802 | 3GCUYDET0LG106338 | 3GCUYDET0LG102550 | 3GCUYDET0LG131658 | 3GCUYDET0LG165275 | 3GCUYDET0LG188930 | 3GCUYDET0LG103536 | 3GCUYDET0LG113600 | 3GCUYDET0LG150064 | 3GCUYDET0LG101656 | 3GCUYDET0LG136133; 3GCUYDET0LG161856 | 3GCUYDET0LG109742; 3GCUYDET0LG191942 | 3GCUYDET0LG124581 | 3GCUYDET0LG176566 | 3GCUYDET0LG134981; 3GCUYDET0LG137623 | 3GCUYDET0LG157967; 3GCUYDET0LG128341 | 3GCUYDET0LG163039; 3GCUYDET0LG153532; 3GCUYDET0LG108185 | 3GCUYDET0LG109949 | 3GCUYDET0LG194243 | 3GCUYDET0LG116321 | 3GCUYDET0LG191164 | 3GCUYDET0LG185008 | 3GCUYDET0LG187177 | 3GCUYDET0LG156267 | 3GCUYDET0LG140893 | 3GCUYDET0LG153644 | 3GCUYDET0LG176535 | 3GCUYDET0LG157399 | 3GCUYDET0LG164580; 3GCUYDET0LG122376 | 3GCUYDET0LG110907 | 3GCUYDET0LG191732 | 3GCUYDET0LG100636 | 3GCUYDET0LG180942 | 3GCUYDET0LG173456 | 3GCUYDET0LG170153 | 3GCUYDET0LG148671 | 3GCUYDET0LG122815 | 3GCUYDET0LG166023 | 3GCUYDET0LG101172

3GCUYDET0LG117789; 3GCUYDET0LG167947 | 3GCUYDET0LG102340 | 3GCUYDET0LG160982 | 3GCUYDET0LG150260 | 3GCUYDET0LG144278 | 3GCUYDET0LG184098 | 3GCUYDET0LG119171 | 3GCUYDET0LG153210 | 3GCUYDET0LG132745 | 3GCUYDET0LG153420 | 3GCUYDET0LG194193 | 3GCUYDET0LG162750 | 3GCUYDET0LG159735; 3GCUYDET0LG143437 | 3GCUYDET0LG107067 | 3GCUYDET0LG182612; 3GCUYDET0LG146581 | 3GCUYDET0LG118232 | 3GCUYDET0LG126895 | 3GCUYDET0LG117291

3GCUYDET0LG139470; 3GCUYDET0LG106758; 3GCUYDET0LG110521 | 3GCUYDET0LG123124

3GCUYDET0LG146340 | 3GCUYDET0LG104329

3GCUYDET0LG124127 | 3GCUYDET0LG110325; 3GCUYDET0LG138089 | 3GCUYDET0LG154874 | 3GCUYDET0LG188023; 3GCUYDET0LG162070 | 3GCUYDET0LG140876 | 3GCUYDET0LG159007; 3GCUYDET0LG113919; 3GCUYDET0LG126802 | 3GCUYDET0LG169178 | 3GCUYDET0LG165874; 3GCUYDET0LG130218 | 3GCUYDET0LG155555; 3GCUYDET0LG119719; 3GCUYDET0LG183047; 3GCUYDET0LG179614 | 3GCUYDET0LG181461; 3GCUYDET0LG112494 | 3GCUYDET0LG110132; 3GCUYDET0LG163980 | 3GCUYDET0LG175479; 3GCUYDET0LG105948; 3GCUYDET0LG189883 | 3GCUYDET0LG184036 | 3GCUYDET0LG172632; 3GCUYDET0LG171125

3GCUYDET0LG110406; 3GCUYDET0LG157712 | 3GCUYDET0LG103200 | 3GCUYDET0LG170184 | 3GCUYDET0LG199183 | 3GCUYDET0LG160822; 3GCUYDET0LG179788 | 3GCUYDET0LG117257; 3GCUYDET0LG106419 | 3GCUYDET0LG155345 | 3GCUYDET0LG167754 | 3GCUYDET0LG191214 | 3GCUYDET0LG164417; 3GCUYDET0LG118666 | 3GCUYDET0LG140540 | 3GCUYDET0LG198194; 3GCUYDET0LG142997 | 3GCUYDET0LG128971 | 3GCUYDET0LG103620 | 3GCUYDET0LG109921 | 3GCUYDET0LG163705; 3GCUYDET0LG118974 | 3GCUYDET0LG173845; 3GCUYDET0LG178561; 3GCUYDET0LG112575 | 3GCUYDET0LG144362 | 3GCUYDET0LG115556 | 3GCUYDET0LG165941; 3GCUYDET0LG169312; 3GCUYDET0LG122247 | 3GCUYDET0LG191939 | 3GCUYDET0LG157841 | 3GCUYDET0LG177426 | 3GCUYDET0LG144328 | 3GCUYDET0LG114410 | 3GCUYDET0LG119736 | 3GCUYDET0LG123737 | 3GCUYDET0LG190015 | 3GCUYDET0LG128596 | 3GCUYDET0LG183548 | 3GCUYDET0LG192931 | 3GCUYDET0LG124757 | 3GCUYDET0LG142109 | 3GCUYDET0LG158391; 3GCUYDET0LG193982; 3GCUYDET0LG162635 | 3GCUYDET0LG159105; 3GCUYDET0LG189401 | 3GCUYDET0LG195036 | 3GCUYDET0LG170489; 3GCUYDET0LG125620

3GCUYDET0LG136794

3GCUYDET0LG197885 | 3GCUYDET0LG125617; 3GCUYDET0LG135290

3GCUYDET0LG193786; 3GCUYDET0LG130347 | 3GCUYDET0LG147147 | 3GCUYDET0LG143597; 3GCUYDET0LG143812 | 3GCUYDET0LG188586; 3GCUYDET0LG108722

3GCUYDET0LG183470 | 3GCUYDET0LG147939 | 3GCUYDET0LG156933 | 3GCUYDET0LG135824; 3GCUYDET0LG123303 | 3GCUYDET0LG118375; 3GCUYDET0LG107733; 3GCUYDET0LG161369 | 3GCUYDET0LG166006 | 3GCUYDET0LG151795 | 3GCUYDET0LG163719; 3GCUYDET0LG129909 | 3GCUYDET0LG160013; 3GCUYDET0LG186708; 3GCUYDET0LG186921 | 3GCUYDET0LG140019 | 3GCUYDET0LG180049; 3GCUYDET0LG112219 | 3GCUYDET0LG189138 | 3GCUYDET0LG144779 | 3GCUYDET0LG193643 | 3GCUYDET0LG141154 | 3GCUYDET0LG191911 | 3GCUYDET0LG178298 | 3GCUYDET0LG154857 | 3GCUYDET0LG149965 | 3GCUYDET0LG129893; 3GCUYDET0LG156995; 3GCUYDET0LG126234; 3GCUYDET0LG154700 | 3GCUYDET0LG113290 | 3GCUYDET0LG141851

3GCUYDET0LG193559; 3GCUYDET0LG116867 | 3GCUYDET0LG112141; 3GCUYDET0LG178608; 3GCUYDET0LG114729 | 3GCUYDET0LG136763 | 3GCUYDET0LG126329 | 3GCUYDET0LG135225; 3GCUYDET0LG171917 | 3GCUYDET0LG131997 | 3GCUYDET0LG172873 | 3GCUYDET0LG166247; 3GCUYDET0LG148234; 3GCUYDET0LG188264 | 3GCUYDET0LG199605 | 3GCUYDET0LG192556; 3GCUYDET0LG146824 | 3GCUYDET0LG102614

3GCUYDET0LG114326

3GCUYDET0LG187289 | 3GCUYDET0LG112625 | 3GCUYDET0LG164451 | 3GCUYDET0LG199958 | 3GCUYDET0LG154809 | 3GCUYDET0LG175000 | 3GCUYDET0LG110549

3GCUYDET0LG190578 | 3GCUYDET0LG123494 | 3GCUYDET0LG177412 | 3GCUYDET0LG102693 | 3GCUYDET0LG176843

3GCUYDET0LG150579 | 3GCUYDET0LG159928; 3GCUYDET0LG181525 | 3GCUYDET0LG180925; 3GCUYDET0LG164126; 3GCUYDET0LG143602; 3GCUYDET0LG177734 | 3GCUYDET0LG166457; 3GCUYDET0LG122264; 3GCUYDET0LG112060 | 3GCUYDET0LG167740 | 3GCUYDET0LG174042; 3GCUYDET0LG119204

3GCUYDET0LG140196; 3GCUYDET0LG100085 | 3GCUYDET0LG127707; 3GCUYDET0LG118165 | 3GCUYDET0LG151912 | 3GCUYDET0LG110938; 3GCUYDET0LG178544 | 3GCUYDET0LG169889; 3GCUYDET0LG101169 | 3GCUYDET0LG106999; 3GCUYDET0LG148699 | 3GCUYDET0LG176440 | 3GCUYDET0LG158777 | 3GCUYDET0LG105612; 3GCUYDET0LG186658; 3GCUYDET0LG106713; 3GCUYDET0LG134172; 3GCUYDET0LG156740 | 3GCUYDET0LG193304; 3GCUYDET0LG158455 | 3GCUYDET0LG128162 | 3GCUYDET0LG111894; 3GCUYDET0LG111619 | 3GCUYDET0LG150212; 3GCUYDET0LG185218 | 3GCUYDET0LG199748 | 3GCUYDET0LG110745 | 3GCUYDET0LG103424 | 3GCUYDET0LG116478 | 3GCUYDET0LG192881 | 3GCUYDET0LG187034; 3GCUYDET0LG197448 | 3GCUYDET0LG148640 | 3GCUYDET0LG157676 | 3GCUYDET0LG152803; 3GCUYDET0LG153451 | 3GCUYDET0LG115279; 3GCUYDET0LG145723; 3GCUYDET0LG199233; 3GCUYDET0LG162358 | 3GCUYDET0LG103729; 3GCUYDET0LG101530 | 3GCUYDET0LG127075 | 3GCUYDET0LG135211

3GCUYDET0LG199118 | 3GCUYDET0LG122314 | 3GCUYDET0LG184568 | 3GCUYDET0LG107862 | 3GCUYDET0LG127562; 3GCUYDET0LG167219 | 3GCUYDET0LG188121 | 3GCUYDET0LG127660; 3GCUYDET0LG104072 | 3GCUYDET0LG131305; 3GCUYDET0LG150517 | 3GCUYDET0LG175045; 3GCUYDET0LG133555 | 3GCUYDET0LG156348 | 3GCUYDET0LG149030; 3GCUYDET0LG155104; 3GCUYDET0LG183839; 3GCUYDET0LG134169; 3GCUYDET0LG106002 | 3GCUYDET0LG147858; 3GCUYDET0LG184070 | 3GCUYDET0LG165244; 3GCUYDET0LG108199 | 3GCUYDET0LG136486; 3GCUYDET0LG145057 | 3GCUYDET0LG143096 | 3GCUYDET0LG151618 | 3GCUYDET0LG153613

3GCUYDET0LG180956; 3GCUYDET0LG159167; 3GCUYDET0LG181492

3GCUYDET0LG172680 | 3GCUYDET0LG184781 | 3GCUYDET0LG198888; 3GCUYDET0LG152493 | 3GCUYDET0LG135497 | 3GCUYDET0LG101933 | 3GCUYDET0LG172517; 3GCUYDET0LG173473

3GCUYDET0LG141462 | 3GCUYDET0LG101284 | 3GCUYDET0LG146015 | 3GCUYDET0LG119798 | 3GCUYDET0LG159444 | 3GCUYDET0LG109479 | 3GCUYDET0LG103858 | 3GCUYDET0LG170749 | 3GCUYDET0LG153045

3GCUYDET0LG118991; 3GCUYDET0LG134124; 3GCUYDET0LG105240 | 3GCUYDET0LG184828 | 3GCUYDET0LG131532 | 3GCUYDET0LG155779; 3GCUYDET0LG128050 | 3GCUYDET0LG129148 | 3GCUYDET0LG118716

3GCUYDET0LG139033; 3GCUYDET0LG177832

3GCUYDET0LG105402 | 3GCUYDET0LG190418; 3GCUYDET0LG127528 | 3GCUYDET0LG178835; 3GCUYDET0LG149853; 3GCUYDET0LG122149 | 3GCUYDET0LG115394 | 3GCUYDET0LG170069 | 3GCUYDET0LG135841; 3GCUYDET0LG171688 | 3GCUYDET0LG128632 | 3GCUYDET0LG168869 | 3GCUYDET0LG173683 | 3GCUYDET0LG100538

3GCUYDET0LG108980 | 3GCUYDET0LG172954; 3GCUYDET0LG152820; 3GCUYDET0LG174266 | 3GCUYDET0LG181220

3GCUYDET0LG195716 | 3GCUYDET0LG161050

3GCUYDET0LG104976; 3GCUYDET0LG176731; 3GCUYDET0LG175949 | 3GCUYDET0LG169228 | 3GCUYDET0LG102712 | 3GCUYDET0LG176891 | 3GCUYDET0LG198955; 3GCUYDET0LG116349 | 3GCUYDET0LG169116; 3GCUYDET0LG121020 | 3GCUYDET0LG100572; 3GCUYDET0LG192377 | 3GCUYDET0LG169939; 3GCUYDET0LG140554 | 3GCUYDET0LG116397; 3GCUYDET0LG143485; 3GCUYDET0LG136620 | 3GCUYDET0LG157886; 3GCUYDET0LG164644; 3GCUYDET0LG113368 | 3GCUYDET0LG174736 | 3GCUYDET0LG174610 | 3GCUYDET0LG128257 | 3GCUYDET0LG193822 | 3GCUYDET0LG111989 | 3GCUYDET0LG171013; 3GCUYDET0LG185042 | 3GCUYDET0LG158097 | 3GCUYDET0LG188670; 3GCUYDET0LG119574; 3GCUYDET0LG104895 | 3GCUYDET0LG176552 | 3GCUYDET0LG104508; 3GCUYDET0LG137279 | 3GCUYDET0LG164224; 3GCUYDET0LG119820 | 3GCUYDET0LG102208 | 3GCUYDET0LG192251

3GCUYDET0LG197918; 3GCUYDET0LG134737

3GCUYDET0LG104461; 3GCUYDET0LG179449 | 3GCUYDET0LG182836; 3GCUYDET0LG140120; 3GCUYDET0LG121969; 3GCUYDET0LG138416 | 3GCUYDET0LG118327 | 3GCUYDET0LG128467 | 3GCUYDET0LG161548; 3GCUYDET0LG158696

3GCUYDET0LG179693; 3GCUYDET0LG139873 | 3GCUYDET0LG155829; 3GCUYDET0LG131904; 3GCUYDET0LG101382 | 3GCUYDET0LG146421 | 3GCUYDET0LG188541 | 3GCUYDET0LG101897 | 3GCUYDET0LG178785; 3GCUYDET0LG112169

3GCUYDET0LG135581 | 3GCUYDET0LG139369; 3GCUYDET0LG113239 | 3GCUYDET0LG126265 | 3GCUYDET0LG199524 | 3GCUYDET0LG125651 | 3GCUYDET0LG134799; 3GCUYDET0LG104105; 3GCUYDET0LG147570 | 3GCUYDET0LG128940; 3GCUYDET0LG186787

3GCUYDET0LG149786 | 3GCUYDET0LG196414 | 3GCUYDET0LG147701; 3GCUYDET0LG130655; 3GCUYDET0LG162747 | 3GCUYDET0LG177166

3GCUYDET0LG135578; 3GCUYDET0LG104640 | 3GCUYDET0LG190841 | 3GCUYDET0LG166698 | 3GCUYDET0LG138190

3GCUYDET0LG146158 | 3GCUYDET0LG125150 | 3GCUYDET0LG131479 | 3GCUYDET0LG173523 | 3GCUYDET0LG192606; 3GCUYDET0LG191827; 3GCUYDET0LG101625 | 3GCUYDET0LG107456

3GCUYDET0LG189687 | 3GCUYDET0LG184134 | 3GCUYDET0LG139727

3GCUYDET0LG159976 | 3GCUYDET0LG100510 | 3GCUYDET0LG199944 | 3GCUYDET0LG197210 | 3GCUYDET0LG105867; 3GCUYDET0LG159072 | 3GCUYDET0LG118280; 3GCUYDET0LG138576 | 3GCUYDET0LG160495 | 3GCUYDET0LG120059; 3GCUYDET0LG131515; 3GCUYDET0LG186756 | 3GCUYDET0LG121194 | 3GCUYDET0LG137637

3GCUYDET0LG184912 | 3GCUYDET0LG124628 | 3GCUYDET0LG124760 | 3GCUYDET0LG127626

3GCUYDET0LG148430; 3GCUYDET0LG123625 | 3GCUYDET0LG172422 | 3GCUYDET0LG116335 | 3GCUYDET0LG122961

3GCUYDET0LG143843

3GCUYDET0LG184991 | 3GCUYDET0LG153272; 3GCUYDET0LG193593 | 3GCUYDET0LG183467; 3GCUYDET0LG102726 | 3GCUYDET0LG165079 | 3GCUYDET0LG159749; 3GCUYDET0LG181699 | 3GCUYDET0LG180245; 3GCUYDET0LG145687 | 3GCUYDET0LG114715

3GCUYDET0LG124158 | 3GCUYDET0LG195537; 3GCUYDET0LG187020; 3GCUYDET0LG176177 | 3GCUYDET0LG154583 | 3GCUYDET0LG117744 | 3GCUYDET0LG125391; 3GCUYDET0LG191035; 3GCUYDET0LG133877 | 3GCUYDET0LG198227 | 3GCUYDET0LG176048 | 3GCUYDET0LG153305

3GCUYDET0LG111748 | 3GCUYDET0LG115153 | 3GCUYDET0LG118120 | 3GCUYDET0LG136861 | 3GCUYDET0LG106095 | 3GCUYDET0LG170461 | 3GCUYDET0LG137654; 3GCUYDET0LG107277 | 3GCUYDET0LG191505 | 3GCUYDET0LG172579 | 3GCUYDET0LG181573 | 3GCUYDET0LG139355; 3GCUYDET0LG120451 | 3GCUYDET0LG189527 | 3GCUYDET0LG160254 | 3GCUYDET0LG157872 | 3GCUYDET0LG158410 | 3GCUYDET0LG135306 | 3GCUYDET0LG117551 | 3GCUYDET0LG181671 | 3GCUYDET0LG101205; 3GCUYDET0LG142319 | 3GCUYDET0LG164367 | 3GCUYDET0LG112964; 3GCUYDET0LG189477 | 3GCUYDET0LG158424 | 3GCUYDET0LG179712 | 3GCUYDET0LG113533 | 3GCUYDET0LG133331; 3GCUYDET0LG144135 | 3GCUYDET0LG171531; 3GCUYDET0LG160657 | 3GCUYDET0LG147973; 3GCUYDET0LG167866 | 3GCUYDET0LG159265; 3GCUYDET0LG110471; 3GCUYDET0LG162103 | 3GCUYDET0LG132633 | 3GCUYDET0LG148606; 3GCUYDET0LG189382; 3GCUYDET0LG101060 | 3GCUYDET0LG150176 | 3GCUYDET0LG149402 | 3GCUYDET0LG109143; 3GCUYDET0LG122278; 3GCUYDET0LG147312; 3GCUYDET0LG179743 | 3GCUYDET0LG149058 | 3GCUYDET0LG184974 | 3GCUYDET0LG187356 | 3GCUYDET0LG146242 | 3GCUYDET0LG111118; 3GCUYDET0LG121681 | 3GCUYDET0LG101852 | 3GCUYDET0LG162540 | 3GCUYDET0LG133488 | 3GCUYDET0LG163381; 3GCUYDET0LG131028 | 3GCUYDET0LG179838; 3GCUYDET0LG108025 | 3GCUYDET0LG168872 | 3GCUYDET0LG121907; 3GCUYDET0LG162814 | 3GCUYDET0LG193240; 3GCUYDET0LG177880

3GCUYDET0LG113175 | 3GCUYDET0LG126184 | 3GCUYDET0LG132423; 3GCUYDET0LG120515

3GCUYDET0LG164742

3GCUYDET0LG110695 | 3GCUYDET0LG143518 | 3GCUYDET0LG186014 | 3GCUYDET0LG140652; 3GCUYDET0LG168533; 3GCUYDET0LG148878; 3GCUYDET0LG100720; 3GCUYDET0LG178396 | 3GCUYDET0LG131854 | 3GCUYDET0LG152882 | 3GCUYDET0LG126413 | 3GCUYDET0LG143714

3GCUYDET0LG182254 | 3GCUYDET0LG148816; 3GCUYDET0LG115864; 3GCUYDET0LG128758 | 3GCUYDET0LG148007 | 3GCUYDET0LG113659 | 3GCUYDET0LG110230; 3GCUYDET0LG134446 | 3GCUYDET0LG168127 | 3GCUYDET0LG198986 | 3GCUYDET0LG180617 | 3GCUYDET0LG183372 | 3GCUYDET0LG122541 | 3GCUYDET0LG164045 | 3GCUYDET0LG131711; 3GCUYDET0LG111796 | 3GCUYDET0LG183257 | 3GCUYDET0LG101155 | 3GCUYDET0LG184571 | 3GCUYDET0LG155636; 3GCUYDET0LG185767 | 3GCUYDET0LG168984 | 3GCUYDET0LG186286 | 3GCUYDET0LG100071 | 3GCUYDET0LG110244 | 3GCUYDET0LG121311 | 3GCUYDET0LG126492 | 3GCUYDET0LG141168 | 3GCUYDET0LG166720 | 3GCUYDET0LG102077 | 3GCUYDET0LG163574 | 3GCUYDET0LG171920 | 3GCUYDET0LG122135 | 3GCUYDET0LG136942 | 3GCUYDET0LG197174; 3GCUYDET0LG187213; 3GCUYDET0LG129733 | 3GCUYDET0LG180830 | 3GCUYDET0LG137802 | 3GCUYDET0LG153479 | 3GCUYDET0LG109675; 3GCUYDET0LG172646 | 3GCUYDET0LG123401 | 3GCUYDET0LG103178 | 3GCUYDET0LG169598; 3GCUYDET0LG152512; 3GCUYDET0LG124872 | 3GCUYDET0LG187079 | 3GCUYDET0LG117856; 3GCUYDET0LG109689 | 3GCUYDET0LG138237 | 3GCUYDET0LG102029 | 3GCUYDET0LG181038 | 3GCUYDET0LG184957 | 3GCUYDET0LG121647; 3GCUYDET0LG168368 | 3GCUYDET0LG107280; 3GCUYDET0LG153773 | 3GCUYDET0LG145947; 3GCUYDET0LG167267 | 3GCUYDET0LG115914 | 3GCUYDET0LG134656 | 3GCUYDET0LG163882 | 3GCUYDET0LG138982 | 3GCUYDET0LG177863 | 3GCUYDET0LG139405; 3GCUYDET0LG176437; 3GCUYDET0LG154390

3GCUYDET0LG176194

3GCUYDET0LG103651

3GCUYDET0LG182996 | 3GCUYDET0LG161890; 3GCUYDET0LG114536 | 3GCUYDET0LG133281 | 3GCUYDET0LG145320 | 3GCUYDET0LG118361; 3GCUYDET0LG169777; 3GCUYDET0LG186515 | 3GCUYDET0LG112379

3GCUYDET0LG145785 | 3GCUYDET0LG168810

3GCUYDET0LG103567 | 3GCUYDET0LG158004 | 3GCUYDET0LG146192; 3GCUYDET0LG136505 | 3GCUYDET0LG134589 | 3GCUYDET0LG165017; 3GCUYDET0LG165437 | 3GCUYDET0LG153661; 3GCUYDET0LG192766; 3GCUYDET0LG164174 | 3GCUYDET0LG145267; 3GCUYDET0LG120028 | 3GCUYDET0LG120675

3GCUYDET0LG102757 | 3GCUYDET0LG138674; 3GCUYDET0LG178060; 3GCUYDET0LG116903; 3GCUYDET0LG195876 | 3GCUYDET0LG157418; 3GCUYDET0LG161064 | 3GCUYDET0LG152333 | 3GCUYDET0LG135158

3GCUYDET0LG165339 | 3GCUYDET0LG106470 | 3GCUYDET0LG189429; 3GCUYDET0LG123723 | 3GCUYDET0LG139890 | 3GCUYDET0LG169357; 3GCUYDET0LG130588 | 3GCUYDET0LG120952; 3GCUYDET0LG112673 | 3GCUYDET0LG165132; 3GCUYDET0LG185512 | 3GCUYDET0LG173148 | 3GCUYDET0LG178009 | 3GCUYDET0LG145978; 3GCUYDET0LG169617; 3GCUYDET0LG173019; 3GCUYDET0LG110390 | 3GCUYDET0LG110650; 3GCUYDET0LG185252; 3GCUYDET0LG126864 | 3GCUYDET0LG186711 | 3GCUYDET0LG173098; 3GCUYDET0LG122085 | 3GCUYDET0LG135998 | 3GCUYDET0LG120921; 3GCUYDET0LG198812 | 3GCUYDET0LG104735 | 3GCUYDET0LG134513; 3GCUYDET0LG117906 | 3GCUYDET0LG138058 | 3GCUYDET0LG133054; 3GCUYDET0LG195117; 3GCUYDET0LG162649

3GCUYDET0LG128677 | 3GCUYDET0LG113404 | 3GCUYDET0LG132972 | 3GCUYDET0LG119526 | 3GCUYDET0LG119039 | 3GCUYDET0LG124810 | 3GCUYDET0LG189317; 3GCUYDET0LG172615 | 3GCUYDET0LG174767 | 3GCUYDET0LG199121 | 3GCUYDET0LG197188 | 3GCUYDET0LG102919; 3GCUYDET0LG193156 | 3GCUYDET0LG179340; 3GCUYDET0LG123320 | 3GCUYDET0LG119834 | 3GCUYDET0LG129635 | 3GCUYDET0LG114486; 3GCUYDET0LG189270 | 3GCUYDET0LG100815; 3GCUYDET0LG160867 | 3GCUYDET0LG176034 | 3GCUYDET0LG199569; 3GCUYDET0LG197353 | 3GCUYDET0LG195473 | 3GCUYDET0LG126752 | 3GCUYDET0LG112172; 3GCUYDET0LG111586 | 3GCUYDET0LG162828 | 3GCUYDET0LG135077 | 3GCUYDET0LG191293; 3GCUYDET0LG195196 | 3GCUYDET0LG120563 | 3GCUYDET0LG114133; 3GCUYDET0LG145625 | 3GCUYDET0LG166121 | 3GCUYDET0LG128856 | 3GCUYDET0LG125875 | 3GCUYDET0LG154471 | 3GCUYDET0LG150369; 3GCUYDET0LG168175; 3GCUYDET0LG168807 | 3GCUYDET0LG149478 | 3GCUYDET0LG192637 | 3GCUYDET0LG132535 | 3GCUYDET0LG150761; 3GCUYDET0LG184800 | 3GCUYDET0LG175191; 3GCUYDET0LG160237 | 3GCUYDET0LG192704 | 3GCUYDET0LG179919

3GCUYDET0LG140232 | 3GCUYDET0LG185302; 3GCUYDET0LG155166 | 3GCUYDET0LG110194

3GCUYDET0LG127304 | 3GCUYDET0LG100152 | 3GCUYDET0LG112527 | 3GCUYDET0LG191097 | 3GCUYDET0LG131451 | 3GCUYDET0LG136701 | 3GCUYDET0LG185753; 3GCUYDET0LG193626 | 3GCUYDET0LG180147 | 3GCUYDET0LG150968 | 3GCUYDET0LG171769 | 3GCUYDET0LG121910 | 3GCUYDET0LG120899; 3GCUYDET0LG141719; 3GCUYDET0LG197949 | 3GCUYDET0LG172436 | 3GCUYDET0LG178267; 3GCUYDET0LG153370 | 3GCUYDET0LG152669 | 3GCUYDET0LG132356 | 3GCUYDET0LG123639

3GCUYDET0LG109319 | 3GCUYDET0LG117078 | 3GCUYDET0LG173814; 3GCUYDET0LG157340; 3GCUYDET0LG106906 | 3GCUYDET0LG175921; 3GCUYDET0LG129800

3GCUYDET0LG183050; 3GCUYDET0LG150419 | 3GCUYDET0LG124936

3GCUYDET0LG117095 | 3GCUYDET0LG179046; 3GCUYDET0LG120479; 3GCUYDET0LG198342; 3GCUYDET0LG113516 | 3GCUYDET0LG149934 | 3GCUYDET0LG113029; 3GCUYDET0LG112978 | 3GCUYDET0LG188488 | 3GCUYDET0LG192475 | 3GCUYDET0LG122684 | 3GCUYDET0LG175935 | 3GCUYDET0LG184537 | 3GCUYDET0LG173859 | 3GCUYDET0LG143969; 3GCUYDET0LG109725 | 3GCUYDET0LG128100; 3GCUYDET0LG130106 | 3GCUYDET0LG170721 | 3GCUYDET0LG118733 | 3GCUYDET0LG101088 | 3GCUYDET0LG120448; 3GCUYDET0LG160688 | 3GCUYDET0LG185722 | 3GCUYDET0LG138027; 3GCUYDET0LG151635 | 3GCUYDET0LG182786; 3GCUYDET0LG116612 | 3GCUYDET0LG111751; 3GCUYDET0LG183551 | 3GCUYDET0LG197238; 3GCUYDET0LG173232

3GCUYDET0LG101477 | 3GCUYDET0LG141140 | 3GCUYDET0LG183324; 3GCUYDET0LG103147 | 3GCUYDET0LG192993; 3GCUYDET0LG111720

3GCUYDET0LG135368; 3GCUYDET0LG164854; 3GCUYDET0LG128727; 3GCUYDET0LG130610 | 3GCUYDET0LG196381 | 3GCUYDET0LG150131 | 3GCUYDET0LG185090 | 3GCUYDET0LG125388 | 3GCUYDET0LG174655; 3GCUYDET0LG156205 | 3GCUYDET0LG110809 | 3GCUYDET0LG187891; 3GCUYDET0LG108543 | 3GCUYDET0LG174302

3GCUYDET0LG155376; 3GCUYDET0LG139887 | 3GCUYDET0LG182951 | 3GCUYDET0LG131868

3GCUYDET0LG137587 | 3GCUYDET0LG115119; 3GCUYDET0LG131675; 3GCUYDET0LG104007 | 3GCUYDET0LG186918 | 3GCUYDET0LG161128 | 3GCUYDET0LG165714; 3GCUYDET0LG113063 | 3GCUYDET0LG100619 | 3GCUYDET0LG150551 | 3GCUYDET0LG133183; 3GCUYDET0LG121972 | 3GCUYDET0LG125214 | 3GCUYDET0LG195800; 3GCUYDET0LG135872 | 3GCUYDET0LG111782 | 3GCUYDET0LG141039; 3GCUYDET0LG168113 | 3GCUYDET0LG129053; 3GCUYDET0LG184604 | 3GCUYDET0LG111832 | 3GCUYDET0LG145446

3GCUYDET0LG149271 | 3GCUYDET0LG109773 | 3GCUYDET0LG129604 | 3GCUYDET0LG111233 | 3GCUYDET0LG162411; 3GCUYDET0LG140764; 3GCUYDET0LG166510 | 3GCUYDET0LG177667 | 3GCUYDET0LG190368; 3GCUYDET0LG142448

3GCUYDET0LG161677 | 3GCUYDET0LG188104; 3GCUYDET0LG121891 | 3GCUYDET0LG178432; 3GCUYDET0LG126640

3GCUYDET0LG173392 | 3GCUYDET0LG135399

3GCUYDET0LG178950 | 3GCUYDET0LG135371 | 3GCUYDET0LG120109 | 3GCUYDET0LG175885 | 3GCUYDET0LG198650 | 3GCUYDET0LG138268 | 3GCUYDET0LG188247 | 3GCUYDET0LG190709; 3GCUYDET0LG135452 | 3GCUYDET0LG120630 | 3GCUYDET0LG138187 | 3GCUYDET0LG120336 | 3GCUYDET0LG153384 | 3GCUYDET0LG108364

3GCUYDET0LG158469 | 3GCUYDET0LG188183; 3GCUYDET0LG187468; 3GCUYDET0LG106954; 3GCUYDET0LG148623; 3GCUYDET0LG109532 | 3GCUYDET0LG162800; 3GCUYDET0LG105271 | 3GCUYDET0LG159122 | 3GCUYDET0LG101429 | 3GCUYDET0LG106128; 3GCUYDET0LG117372 | 3GCUYDET0LG159802 | 3GCUYDET0LG182450 | 3GCUYDET0LG197465; 3GCUYDET0LG142370 | 3GCUYDET0LG185865; 3GCUYDET0LG159797; 3GCUYDET0LG124306; 3GCUYDET0LG161744 | 3GCUYDET0LG189303 | 3GCUYDET0LG157368; 3GCUYDET0LG112074 | 3GCUYDET0LG107330 | 3GCUYDET0LG100121

3GCUYDET0LG192864

3GCUYDET0LG181637; 3GCUYDET0LG180732; 3GCUYDET0LG155314 | 3GCUYDET0LG133037; 3GCUYDET0LG184764 | 3GCUYDET0LG187258 | 3GCUYDET0LG157371 | 3GCUYDET0LG185834 | 3GCUYDET0LG143891 | 3GCUYDET0LG100586; 3GCUYDET0LG175997 | 3GCUYDET0LG130753 | 3GCUYDET0LG120711 | 3GCUYDET0LG109062 | 3GCUYDET0LG113127

3GCUYDET0LG112849; 3GCUYDET0LG192783; 3GCUYDET0LG146693 | 3GCUYDET0LG166264 | 3GCUYDET0LG130557 | 3GCUYDET0LG170427 | 3GCUYDET0LG103391; 3GCUYDET0LG171237 | 3GCUYDET0LG105335 | 3GCUYDET0LG111166 | 3GCUYDET0LG100376 | 3GCUYDET0LG149092 | 3GCUYDET0LG166118 | 3GCUYDET0LG181363 | 3GCUYDET0LG144930 | 3GCUYDET0LG175031

3GCUYDET0LG176292 | 3GCUYDET0LG101270; 3GCUYDET0LG118537 | 3GCUYDET0LG121129; 3GCUYDET0LG196199 | 3GCUYDET0LG110003; 3GCUYDET0LG169682 | 3GCUYDET0LG114360; 3GCUYDET0LG131756; 3GCUYDET0LG167835; 3GCUYDET0LG119879 | 3GCUYDET0LG162408

3GCUYDET0LG146502 | 3GCUYDET0LG111930; 3GCUYDET0LG127710 | 3GCUYDET0LG146905 | 3GCUYDET0LG117890 | 3GCUYDET0LG128422 | 3GCUYDET0LG154521 | 3GCUYDET0LG111037 | 3GCUYDET0LG186661

3GCUYDET0LG108316 | 3GCUYDET0LG147665 | 3GCUYDET0LG114777 | 3GCUYDET0LG145544 | 3GCUYDET0LG100555 | 3GCUYDET0LG163204 | 3GCUYDET0LG124001 | 3GCUYDET0LG119929; 3GCUYDET0LG120076; 3GCUYDET0LG117386 | 3GCUYDET0LG117632 | 3GCUYDET0LG142398 | 3GCUYDET0LG174591

3GCUYDET0LG110602; 3GCUYDET0LG163378; 3GCUYDET0LG173277 | 3GCUYDET0LG113869; 3GCUYDET0LG186773; 3GCUYDET0LG150937 | 3GCUYDET0LG142417 | 3GCUYDET0LG136021 | 3GCUYDET0LG139985 | 3GCUYDET0LG137752 | 3GCUYDET0LG129411; 3GCUYDET0LG174543 | 3GCUYDET0LG176101 | 3GCUYDET0LG104086; 3GCUYDET0LG107568; 3GCUYDET0LG164790 | 3GCUYDET0LG107036; 3GCUYDET0LG124726; 3GCUYDET0LG145768 | 3GCUYDET0LG173750; 3GCUYDET0LG109370; 3GCUYDET0LG160741 | 3GCUYDET0LG127156

3GCUYDET0LG163543 | 3GCUYDET0LG187650 | 3GCUYDET0LG198065; 3GCUYDET0LG166328 | 3GCUYDET0LG182531; 3GCUYDET0LG180309 | 3GCUYDET0LG179113 | 3GCUYDET0LG188992; 3GCUYDET0LG194288; 3GCUYDET0LG193254; 3GCUYDET0LG189172; 3GCUYDET0LG160920; 3GCUYDET0LG185817 | 3GCUYDET0LG144572; 3GCUYDET0LG137704; 3GCUYDET0LG198146 | 3GCUYDET0LG137718; 3GCUYDET0LG146399 | 3GCUYDET0LG141770 | 3GCUYDET0LG104055; 3GCUYDET0LG179032; 3GCUYDET0LG129926 | 3GCUYDET0LG135855 | 3GCUYDET0LG126900 | 3GCUYDET0LG142661 | 3GCUYDET0LG199071; 3GCUYDET0LG180181; 3GCUYDET0LG197417 | 3GCUYDET0LG130946 | 3GCUYDET0LG191276; 3GCUYDET0LG154633 | 3GCUYDET0LG186353; 3GCUYDET0LG146029 | 3GCUYDET0LG171707 | 3GCUYDET0LG102368; 3GCUYDET0LG132597 | 3GCUYDET0LG136049 | 3GCUYDET0LG150095 | 3GCUYDET0LG152557 | 3GCUYDET0LG120157

3GCUYDET0LG160724

3GCUYDET0LG111524 | 3GCUYDET0LG144507; 3GCUYDET0LG111281 | 3GCUYDET0LG131739; 3GCUYDET0LG172694

3GCUYDET0LG137220; 3GCUYDET0LG145026

3GCUYDET0LG144183; 3GCUYDET0LG188216 | 3GCUYDET0LG175787 | 3GCUYDET0LG197627 | 3GCUYDET0LG150341 | 3GCUYDET0LG107246 | 3GCUYDET0LG157144 | 3GCUYDET0LG140814 | 3GCUYDET0LG140604; 3GCUYDET0LG112740 | 3GCUYDET0LG131496 | 3GCUYDET0LG102175

3GCUYDET0LG149528 | 3GCUYDET0LG163249

3GCUYDET0LG104914; 3GCUYDET0LG180844 | 3GCUYDET0LG121633 | 3GCUYDET0LG163400 | 3GCUYDET0LG166636 | 3GCUYDET0LG177541 | 3GCUYDET0LG162554 | 3GCUYDET0LG155474 | 3GCUYDET0LG187535 | 3GCUYDET0LG191245 | 3GCUYDET0LG169911 | 3GCUYDET0LG183940 | 3GCUYDET0LG160416 | 3GCUYDET0LG116108; 3GCUYDET0LG181136 | 3GCUYDET0LG130820 | 3GCUYDET0LG101981; 3GCUYDET0LG195490 | 3GCUYDET0LG176275; 3GCUYDET0LG123978 | 3GCUYDET0LG102824 | 3GCUYDET0LG185316 | 3GCUYDET0LG143647; 3GCUYDET0LG113743 | 3GCUYDET0LG126167; 3GCUYDET0LG167723 | 3GCUYDET0LG122443 | 3GCUYDET0LG167317; 3GCUYDET0LG130929 | 3GCUYDET0LG134057 | 3GCUYDET0LG188605 | 3GCUYDET0LG123902 | 3GCUYDET0LG145138 | 3GCUYDET0LG108767; 3GCUYDET0LG108655; 3GCUYDET0LG149237 | 3GCUYDET0LG117873

3GCUYDET0LG158228; 3GCUYDET0LG104587; 3GCUYDET0LG193061 | 3GCUYDET0LG183260; 3GCUYDET0LG151831 | 3GCUYDET0LG111815 | 3GCUYDET0LG112513 | 3GCUYDET0LG165227 | 3GCUYDET0LG144104 | 3GCUYDET0LG176180 | 3GCUYDET0LG113466 | 3GCUYDET0LG133636; 3GCUYDET0LG174915; 3GCUYDET0LG156978 | 3GCUYDET0LG105092 | 3GCUYDET0LG173036; 3GCUYDET0LG175708; 3GCUYDET0LG152137; 3GCUYDET0LG186045; 3GCUYDET0LG153563

3GCUYDET0LG187048; 3GCUYDET0LG161629 | 3GCUYDET0LG146709 | 3GCUYDET0LG185963; 3GCUYDET0LG170573 | 3GCUYDET0LG145740 | 3GCUYDET0LG144667 | 3GCUYDET0LG159203 | 3GCUYDET0LG142272 | 3GCUYDET0LG177054 | 3GCUYDET0LG152574; 3GCUYDET0LG140537 | 3GCUYDET0LG169679 | 3GCUYDET0LG163798 | 3GCUYDET0LG161632 | 3GCUYDET0LG188328; 3GCUYDET0LG185624 | 3GCUYDET0LG171254; 3GCUYDET0LG114049; 3GCUYDET0LG179385; 3GCUYDET0LG120529; 3GCUYDET0LG175529; 3GCUYDET0LG161260 | 3GCUYDET0LG195165 | 3GCUYDET0LG191133 | 3GCUYDET0LG142238; 3GCUYDET0LG135208; 3GCUYDET0LG192086 | 3GCUYDET0LG142756

3GCUYDET0LG108686

3GCUYDET0LG179435 | 3GCUYDET0LG184943; 3GCUYDET0LG109305 | 3GCUYDET0LG155006 | 3GCUYDET0LG123592; 3GCUYDET0LG153868

3GCUYDET0LG182965 | 3GCUYDET0LG179550 | 3GCUYDET0LG166944; 3GCUYDET0LG154387 | 3GCUYDET0LG150405 | 3GCUYDET0LG196431 | 3GCUYDET0LG188720; 3GCUYDET0LG167804 | 3GCUYDET0LG143874; 3GCUYDET0LG192847 | 3GCUYDET0LG171321 | 3GCUYDET0LG155121 | 3GCUYDET0LG123883; 3GCUYDET0LG185249 | 3GCUYDET0LG146919 | 3GCUYDET0LG100653 | 3GCUYDET0LG160092; 3GCUYDET0LG168791

3GCUYDET0LG185493; 3GCUYDET0LG178320; 3GCUYDET0LG183498 | 3GCUYDET0LG182030 | 3GCUYDET0LG188796 | 3GCUYDET0LG146225 | 3GCUYDET0LG138240 | 3GCUYDET0LG195909 | 3GCUYDET0LG128825; 3GCUYDET0LG188507 | 3GCUYDET0LG189074; 3GCUYDET0LG103021 | 3GCUYDET0LG118554 | 3GCUYDET0LG107537 | 3GCUYDET0LG136570 | 3GCUYDET0LG155135 | 3GCUYDET0LG137668 | 3GCUYDET0LG163073 | 3GCUYDET0LG112205; 3GCUYDET0LG124399 | 3GCUYDET0LG126430; 3GCUYDET0LG153224; 3GCUYDET0LG168080 | 3GCUYDET0LG186577 | 3GCUYDET0LG167169 | 3GCUYDET0LG125696; 3GCUYDET0LG126444; 3GCUYDET0LG168418; 3GCUYDET0LG133961

3GCUYDET0LG185431; 3GCUYDET0LG199295 | 3GCUYDET0LG192430 | 3GCUYDET0LG148069; 3GCUYDET0LG188054 | 3GCUYDET0LG178849

3GCUYDET0LG157743; 3GCUYDET0LG189236; 3GCUYDET0LG174963; 3GCUYDET0LG125939 | 3GCUYDET0LG155670; 3GCUYDET0LG166703 | 3GCUYDET0LG130350 | 3GCUYDET0LG107179; 3GCUYDET0LG100250

3GCUYDET0LG155698; 3GCUYDET0LG159606; 3GCUYDET0LG191682

3GCUYDET0LG150985; 3GCUYDET0LG138349

3GCUYDET0LG123379 | 3GCUYDET0LG134480 | 3GCUYDET0LG187454 | 3GCUYDET0LG133023 | 3GCUYDET0LG161646 | 3GCUYDET0LG183808 | 3GCUYDET0LG137458; 3GCUYDET0LG133233; 3GCUYDET0LG128839 | 3GCUYDET0LG163154 | 3GCUYDET0LG140277 | 3GCUYDET0LG188815 | 3GCUYDET0LG141820 | 3GCUYDET0LG131126 | 3GCUYDET0LG113872; 3GCUYDET0LG139081 | 3GCUYDET0LG121468 | 3GCUYDET0LG187728

3GCUYDET0LG156401 | 3GCUYDET0LG139503 | 3GCUYDET0LG180892 | 3GCUYDET0LG180603 | 3GCUYDET0LG141350; 3GCUYDET0LG119963; 3GCUYDET0LG197661 | 3GCUYDET0LG113547

3GCUYDET0LG142806 | 3GCUYDET0LG151537 | 3GCUYDET0LG109157 | 3GCUYDET0LG191892 | 3GCUYDET0LG135466; 3GCUYDET0LG175871 | 3GCUYDET0LG125911 | 3GCUYDET0LG123561 | 3GCUYDET0LG181329 | 3GCUYDET0LG109594; 3GCUYDET0LG154793

3GCUYDET0LG189026

3GCUYDET0LG160173 | 3GCUYDET0LG120689 | 3GCUYDET0LG171173 | 3GCUYDET0LG174025 | 3GCUYDET0LG184909 | 3GCUYDET0LG152154 | 3GCUYDET0LG126797 | 3GCUYDET0LG162294; 3GCUYDET0LG111359 | 3GCUYDET0LG199457; 3GCUYDET0LG128016

3GCUYDET0LG106856; 3GCUYDET0LG111023 | 3GCUYDET0LG174882 | 3GCUYDET0LG126119 | 3GCUYDET0LG119140 | 3GCUYDET0LG101737

3GCUYDET0LG159279 | 3GCUYDET0LG194002 | 3GCUYDET0LG178821 | 3GCUYDET0LG164546 | 3GCUYDET0LG117548 | 3GCUYDET0LG186000 | 3GCUYDET0LG194758 | 3GCUYDET0LG174820 | 3GCUYDET0LG124449 | 3GCUYDET0LG182755; 3GCUYDET0LG163865

3GCUYDET0LG131255 | 3GCUYDET0LG151845 | 3GCUYDET0LG186059

3GCUYDET0LG193108; 3GCUYDET0LG169620; 3GCUYDET0LG164059; 3GCUYDET0LG141753 | 3GCUYDET0LG104900

3GCUYDET0LG162957

3GCUYDET0LG176082

3GCUYDET0LG136715; 3GCUYDET0LG184702; 3GCUYDET0LG101642; 3GCUYDET0LG129554; 3GCUYDET0LG123365; 3GCUYDET0LG184540; 3GCUYDET0LG188491 | 3GCUYDET0LG185526; 3GCUYDET0LG137766 | 3GCUYDET0LG149531 | 3GCUYDET0LG100197 | 3GCUYDET0LG158603; 3GCUYDET0LG127576 | 3GCUYDET0LG138139; 3GCUYDET0LG113189 | 3GCUYDET0LG160108 | 3GCUYDET0LG162781; 3GCUYDET0LG185283 | 3GCUYDET0LG166815

3GCUYDET0LG187762; 3GCUYDET0LG122331; 3GCUYDET0LG179886 | 3GCUYDET0LG101558

3GCUYDET0LG174526 | 3GCUYDET0LG133958; 3GCUYDET0LG176499

3GCUYDET0LG153109 | 3GCUYDET0LG148492 | 3GCUYDET0LG147097

3GCUYDET0LG131613 | 3GCUYDET0LG146368 | 3GCUYDET0LG178964

3GCUYDET0LG181914; 3GCUYDET0LG142076 | 3GCUYDET0LG150825 | 3GCUYDET0LG136813; 3GCUYDET0LG141431 | 3GCUYDET0LG155359 | 3GCUYDET0LG149495 | 3GCUYDET0LG100765

3GCUYDET0LG193450 | 3GCUYDET0LG107344 | 3GCUYDET0LG173442 | 3GCUYDET0LG197823

3GCUYDET0LG154163 | 3GCUYDET0LG139968 | 3GCUYDET0LG162134; 3GCUYDET0LG121163 | 3GCUYDET0LG146869 | 3GCUYDET0LG141591

3GCUYDET0LG133815 | 3GCUYDET0LG126976; 3GCUYDET0LG151697 | 3GCUYDET0LG156155; 3GCUYDET0LG118845; 3GCUYDET0LG104251 | 3GCUYDET0LG165793 | 3GCUYDET0LG170346; 3GCUYDET0LG158701; 3GCUYDET0LG120868 | 3GCUYDET0LG164286 | 3GCUYDET0LG152543; 3GCUYDET0LG157550 | 3GCUYDET0LG146970 | 3GCUYDET0LG172484; 3GCUYDET0LG123043

3GCUYDET0LG103634 | 3GCUYDET0LG141901; 3GCUYDET0LG195635 | 3GCUYDET0LG134205; 3GCUYDET0LG158598 | 3GCUYDET0LG110681 | 3GCUYDET0LG161324; 3GCUYDET0LG133538 | 3GCUYDET0LG112821; 3GCUYDET0LG140988 | 3GCUYDET0LG160934 | 3GCUYDET0LG135483; 3GCUYDET0LG153837; 3GCUYDET0LG112866 | 3GCUYDET0LG177720 | 3GCUYDET0LG182089 | 3GCUYDET0LG148346 | 3GCUYDET0LG131689 | 3GCUYDET0LG179905; 3GCUYDET0LG192069 | 3GCUYDET0LG110552 | 3GCUYDET0LG166359; 3GCUYDET0LG141414; 3GCUYDET0LG107103 | 3GCUYDET0LG116304 | 3GCUYDET0LG137881; 3GCUYDET0LG181184 | 3GCUYDET0LG135757 | 3GCUYDET0LG198583; 3GCUYDET0LG117520 | 3GCUYDET0LG146886; 3GCUYDET0LG159296; 3GCUYDET0LG112687 | 3GCUYDET0LG119493

3GCUYDET0LG106534 | 3GCUYDET0LG184621; 3GCUYDET0LG133829; 3GCUYDET0LG189754 | 3GCUYDET0LG104931 | 3GCUYDET0LG132406 | 3GCUYDET0LG191729 | 3GCUYDET0LG163171; 3GCUYDET0LG123222 | 3GCUYDET0LG168712; 3GCUYDET0LG137931 | 3GCUYDET0LG160481; 3GCUYDET0LG140067; 3GCUYDET0LG174607 | 3GCUYDET0LG117081 | 3GCUYDET0LG185946 | 3GCUYDET0LG173330 | 3GCUYDET0LG198132 | 3GCUYDET0LG172923

3GCUYDET0LG134009 | 3GCUYDET0LG184635

3GCUYDET0LG131448 | 3GCUYDET0LG141395 | 3GCUYDET0LG144099; 3GCUYDET0LG171366; 3GCUYDET0LG168015

3GCUYDET0LG192802; 3GCUYDET0LG137928 | 3GCUYDET0LG182691; 3GCUYDET0LG151554 | 3GCUYDET0LG145429 | 3GCUYDET0LG135273 | 3GCUYDET0LG168189 | 3GCUYDET0LG123897 | 3GCUYDET0LG198776 | 3GCUYDET0LG188426 | 3GCUYDET0LG110597 | 3GCUYDET0LG120269 | 3GCUYDET0LG160528 | 3GCUYDET0LG183386; 3GCUYDET0LG167544; 3GCUYDET0LG133913 | 3GCUYDET0LG158875

3GCUYDET0LG117999 | 3GCUYDET0LG113855 | 3GCUYDET0LG170430 | 3GCUYDET0LG119476 | 3GCUYDET0LG195313; 3GCUYDET0LG127514; 3GCUYDET0LG117159; 3GCUYDET0LG147164; 3GCUYDET0LG138285 | 3GCUYDET0LG192265 | 3GCUYDET0LG126833 | 3GCUYDET0LG166409 | 3GCUYDET0LG191018 | 3GCUYDET0LG186398 | 3GCUYDET0LG142160; 3GCUYDET0LG175434 | 3GCUYDET0LG114178; 3GCUYDET0LG193366 | 3GCUYDET0LG187017 | 3GCUYDET0LG134561 | 3GCUYDET0LG146936 | 3GCUYDET0LG124242; 3GCUYDET0LG146046 | 3GCUYDET0LG127982 | 3GCUYDET0LG106582 | 3GCUYDET0LG129067; 3GCUYDET0LG120949 | 3GCUYDET0LG159539; 3GCUYDET0LG177992 | 3GCUYDET0LG148931 | 3GCUYDET0LG103780 | 3GCUYDET0LG153126 | 3GCUYDET0LG174106

3GCUYDET0LG170055; 3GCUYDET0LG199930 | 3GCUYDET0LG193058; 3GCUYDET0LG173960; 3GCUYDET0LG147634 | 3GCUYDET0LG194663 | 3GCUYDET0LG109014; 3GCUYDET0LG121700; 3GCUYDET0LG199717; 3GCUYDET0LG119977 | 3GCUYDET0LG116741; 3GCUYDET0LG174719; 3GCUYDET0LG143423 | 3GCUYDET0LG194811 | 3GCUYDET0LG140585

3GCUYDET0LG198907 | 3GCUYDET0LG157452 | 3GCUYDET0LG171481 | 3GCUYDET0LG175157 | 3GCUYDET0LG149027 | 3GCUYDET0LG185364 | 3GCUYDET0LG155880 | 3GCUYDET0LG111765; 3GCUYDET0LG145527 | 3GCUYDET0LG156351 | 3GCUYDET0LG174333

3GCUYDET0LG183694 | 3GCUYDET0LG154647 | 3GCUYDET0LG150503 | 3GCUYDET0LG120465 | 3GCUYDET0LG187986; 3GCUYDET0LG185638 | 3GCUYDET0LG110261; 3GCUYDET0LG190712 | 3GCUYDET0LG181458

3GCUYDET0LG148685; 3GCUYDET0LG139498 | 3GCUYDET0LG113354; 3GCUYDET0LG115055 | 3GCUYDET0LG145818 | 3GCUYDET0LG158830 | 3GCUYDET0LG160397 | 3GCUYDET0LG137427 | 3GCUYDET0LG115847 | 3GCUYDET0LG106940; 3GCUYDET0LG170802; 3GCUYDET0LG144619

3GCUYDET0LG106551; 3GCUYDET0LG174414; 3GCUYDET0LG120935 | 3GCUYDET0LG179502 | 3GCUYDET0LG177944; 3GCUYDET0LG184179 | 3GCUYDET0LG115444 | 3GCUYDET0LG125309 | 3GCUYDET0LG180178

3GCUYDET0LG194078

3GCUYDET0LG106047 | 3GCUYDET0LG169035; 3GCUYDET0LG119302; 3GCUYDET0LG154759 | 3GCUYDET0LG108669 | 3GCUYDET0LG116089; 3GCUYDET0LG187552 | 3GCUYDET0LG143468 | 3GCUYDET0LG101446 | 3GCUYDET0LG165731; 3GCUYDET0LG133121; 3GCUYDET0LG170542 | 3GCUYDET0LG100913; 3GCUYDET0LG106498; 3GCUYDET0LG187888; 3GCUYDET0LG154292; 3GCUYDET0LG113046; 3GCUYDET0LG147892; 3GCUYDET0LG142465 | 3GCUYDET0LG102189; 3GCUYDET0LG178057

3GCUYDET0LG114343 | 3GCUYDET0LG176793; 3GCUYDET0LG182772; 3GCUYDET0LG123415; 3GCUYDET0LG181704 | 3GCUYDET0LG105416; 3GCUYDET0LG122569; 3GCUYDET0LG197305 | 3GCUYDET0LG134320; 3GCUYDET0LG100975 | 3GCUYDET0LG172114 | 3GCUYDET0LG141249 | 3GCUYDET0LG131191 | 3GCUYDET0LG155605; 3GCUYDET0LG147214 | 3GCUYDET0LG195750 | 3GCUYDET0LG193951 | 3GCUYDET0LG116545; 3GCUYDET0LG161081

3GCUYDET0LG178902 | 3GCUYDET0LG130459 | 3GCUYDET0LG154146 | 3GCUYDET0LG177605 | 3GCUYDET0LG159931 | 3GCUYDET0LG191617; 3GCUYDET0LG133460; 3GCUYDET0LG135600; 3GCUYDET0LG181394 | 3GCUYDET0LG190130 | 3GCUYDET0LG104122 | 3GCUYDET0LG166345

3GCUYDET0LG197496 | 3GCUYDET0LG131112 | 3GCUYDET0LG108171 | 3GCUYDET0LG144829 | 3GCUYDET0LG179175 | 3GCUYDET0LG102483; 3GCUYDET0LG150081 | 3GCUYDET0LG144281; 3GCUYDET0LG135628

3GCUYDET0LG193299; 3GCUYDET0LG118182 | 3GCUYDET0LG146807; 3GCUYDET0LG116223 | 3GCUYDET0LG178365 | 3GCUYDET0LG116674 | 3GCUYDET0LG101415 | 3GCUYDET0LG198163 | 3GCUYDET0LG116383 | 3GCUYDET0LG140750 | 3GCUYDET0LG140179; 3GCUYDET0LG180438 | 3GCUYDET0LG104301; 3GCUYDET0LG172145 | 3GCUYDET0LG176468; 3GCUYDET0LG120160 | 3GCUYDET0LG104573

3GCUYDET0LG197868; 3GCUYDET0LG188099; 3GCUYDET0LG199541 | 3GCUYDET0LG111152

3GCUYDET0LG186126; 3GCUYDET0LG138755 | 3GCUYDET0LG142675 | 3GCUYDET0LG152252 | 3GCUYDET0LG103830; 3GCUYDET0LG137136 | 3GCUYDET0LG169018 | 3GCUYDET0LG157662 | 3GCUYDET0LG139632 | 3GCUYDET0LG116075; 3GCUYDET0LG113581 | 3GCUYDET0LG172033 | 3GCUYDET0LG117453 | 3GCUYDET0LG137959; 3GCUYDET0LG174509 | 3GCUYDET0LG112124 | 3GCUYDET0LG126573 | 3GCUYDET0LG176602; 3GCUYDET0LG171903 | 3GCUYDET0LG128601

3GCUYDET0LG149139; 3GCUYDET0LG130980; 3GCUYDET0LG170704 | 3GCUYDET0LG100491 | 3GCUYDET0LG157130 | 3GCUYDET0LG127805 | 3GCUYDET0LG137833; 3GCUYDET0LG143034; 3GCUYDET0LG117405; 3GCUYDET0LG164272; 3GCUYDET0LG194890 | 3GCUYDET0LG149612 | 3GCUYDET0LG192492 | 3GCUYDET0LG198700; 3GCUYDET0LG184490 | 3GCUYDET0LG164384 | 3GCUYDET0LG117419

3GCUYDET0LG166104; 3GCUYDET0LG110664 | 3GCUYDET0LG180360 | 3GCUYDET0LG175952; 3GCUYDET0LG167981; 3GCUYDET0LG130638 | 3GCUYDET0LG135760 | 3GCUYDET0LG115217; 3GCUYDET0LG175319 | 3GCUYDET0LG146483 | 3GCUYDET0LG166684 | 3GCUYDET0LG135029 | 3GCUYDET0LG153000 | 3GCUYDET0LG117663; 3GCUYDET0LG144927 | 3GCUYDET0LG137461 | 3GCUYDET0LG185736; 3GCUYDET0LG193979; 3GCUYDET0LG127786; 3GCUYDET0LG165213 | 3GCUYDET0LG112639 | 3GCUYDET0LG104993; 3GCUYDET0LG163185 | 3GCUYDET0LG195179

3GCUYDET0LG141025; 3GCUYDET0LG159217 | 3GCUYDET0LG161999 | 3GCUYDET0LG140862 | 3GCUYDET0LG159914; 3GCUYDET0LG101124

3GCUYDET0LG182383

3GCUYDET0LG172372 | 3GCUYDET0LG128520; 3GCUYDET0LG126718 | 3GCUYDET0LG191407 | 3GCUYDET0LG120062; 3GCUYDET0LG155801; 3GCUYDET0LG184408

3GCUYDET0LG168435

3GCUYDET0LG122295 | 3GCUYDET0LG181296 | 3GCUYDET0LG138335; 3GCUYDET0LG175658

3GCUYDET0LG172758 | 3GCUYDET0LG188751 | 3GCUYDET0LG191021 | 3GCUYDET0LG128128 | 3GCUYDET0LG130378; 3GCUYDET0LG170752; 3GCUYDET0LG146791; 3GCUYDET0LG105013 | 3GCUYDET0LG142367

3GCUYDET0LG139162 | 3GCUYDET0LG167964 | 3GCUYDET0LG194873 | 3GCUYDET0LG186207 | 3GCUYDET0LG104721 | 3GCUYDET0LG190175; 3GCUYDET0LG186434; 3GCUYDET0LG171674 | 3GCUYDET0LG159394

3GCUYDET0LG124922 | 3GCUYDET0LG192072 | 3GCUYDET0LG182657 | 3GCUYDET0LG143986 | 3GCUYDET0LG150209; 3GCUYDET0LG175630 | 3GCUYDET0LG161842 | 3GCUYDET0LG128064; 3GCUYDET0LG105058 | 3GCUYDET0LG142112 | 3GCUYDET0LG194260; 3GCUYDET0LG183632 | 3GCUYDET0LG186210; 3GCUYDET0LG117260 | 3GCUYDET0LG189009 | 3GCUYDET0LG176485

3GCUYDET0LG114214 | 3GCUYDET0LG123088 | 3GCUYDET0LG180598 | 3GCUYDET0LG189771; 3GCUYDET0LG138836; 3GCUYDET0LG194226 | 3GCUYDET0LG185803

3GCUYDET0LG170783 | 3GCUYDET0LG198678 | 3GCUYDET0LG104038 | 3GCUYDET0LG102158 | 3GCUYDET0LG135886 | 3GCUYDET0LG195523 | 3GCUYDET0LG108977; 3GCUYDET0LG173022; 3GCUYDET0LG160061 | 3GCUYDET0LG107800; 3GCUYDET0LG102984 | 3GCUYDET0LG117601; 3GCUYDET0LG125990; 3GCUYDET0LG112799 | 3GCUYDET0LG188703; 3GCUYDET0LG189575 | 3GCUYDET0LG186689 | 3GCUYDET0LG151960

3GCUYDET0LG109515 | 3GCUYDET0LG193352 | 3GCUYDET0LG145494; 3GCUYDET0LG187700 | 3GCUYDET0LG166300

3GCUYDET0LG101589 | 3GCUYDET0LG189513 | 3GCUYDET0LG176681 | 3GCUYDET0LG110860 | 3GCUYDET0LG101950; 3GCUYDET0LG144054; 3GCUYDET0LG197630 | 3GCUYDET0LG148220 | 3GCUYDET0LG183677 | 3GCUYDET0LG163090 | 3GCUYDET0LG151523; 3GCUYDET0LG154745; 3GCUYDET0LG129151 | 3GCUYDET0LG147455 | 3GCUYDET0LG116237; 3GCUYDET0LG114701 | 3GCUYDET0LG185204; 3GCUYDET0LG176700 | 3GCUYDET0LG193223; 3GCUYDET0LG169634 | 3GCUYDET0LG190614; 3GCUYDET0LG193710; 3GCUYDET0LG174039 | 3GCUYDET0LG171853

3GCUYDET0LG198101 | 3GCUYDET0LG146872 | 3GCUYDET0LG129473 | 3GCUYDET0LG191066; 3GCUYDET0LG182027 | 3GCUYDET0LG171271; 3GCUYDET0LG105951 | 3GCUYDET0LG102211 | 3GCUYDET0LG174008 | 3GCUYDET0LG178706 | 3GCUYDET0LG133734 | 3GCUYDET0LG127254 | 3GCUYDET0LG109501 | 3GCUYDET0LG177748

3GCUYDET0LG114083; 3GCUYDET0LG164613 | 3GCUYDET0LG124063 | 3GCUYDET0LG178219 | 3GCUYDET0LG154065 | 3GCUYDET0LG115640 | 3GCUYDET0LG183744 | 3GCUYDET0LG142577; 3GCUYDET0LG130686; 3GCUYDET0LG111197; 3GCUYDET0LG178012 | 3GCUYDET0LG123706; 3GCUYDET0LG158746; 3GCUYDET0LG190693 | 3GCUYDET0LG192640 | 3GCUYDET0LG173408 | 3GCUYDET0LG188071 | 3GCUYDET0LG193187; 3GCUYDET0LG152672 | 3GCUYDET0LG171562; 3GCUYDET0LG123060 | 3GCUYDET0LG178110 | 3GCUYDET0LG190242; 3GCUYDET0LG132129 | 3GCUYDET0LG106792 | 3GCUYDET0LG144524 | 3GCUYDET0LG189012 | 3GCUYDET0LG105383; 3GCUYDET0LG154891; 3GCUYDET0LG114763; 3GCUYDET0LG160139 | 3GCUYDET0LG180035

3GCUYDET0LG129490; 3GCUYDET0LG196638; 3GCUYDET0LG166992

3GCUYDET0LG156320 | 3GCUYDET0LG185168; 3GCUYDET0LG137346 | 3GCUYDET0LG173831; 3GCUYDET0LG120773; 3GCUYDET0LG122250 | 3GCUYDET0LG193965; 3GCUYDET0LG103875 | 3GCUYDET0LG121941; 3GCUYDET0LG110793; 3GCUYDET0LG108445; 3GCUYDET0LG132566

3GCUYDET0LG156088

3GCUYDET0LG106288; 3GCUYDET0LG101964

3GCUYDET0LG174316

3GCUYDET0LG166491; 3GCUYDET0LG125021 | 3GCUYDET0LG114374 | 3GCUYDET0LG114004; 3GCUYDET0LG168595; 3GCUYDET0LG122183 | 3GCUYDET0LG158715 | 3GCUYDET0LG147469 | 3GCUYDET0LG127450; 3GCUYDET0LG190449; 3GCUYDET0LG196669 | 3GCUYDET0LG114469; 3GCUYDET0LG109210; 3GCUYDET0LG165602; 3GCUYDET0LG114732; 3GCUYDET0LG143292 | 3GCUYDET0LG161601; 3GCUYDET0LG104119; 3GCUYDET0LG134933 | 3GCUYDET0LG125164 | 3GCUYDET0LG121440; 3GCUYDET0LG120997 | 3GCUYDET0LG119414; 3GCUYDET0LG173344; 3GCUYDET0LG198177 | 3GCUYDET0LG130025 | 3GCUYDET0LG173862 | 3GCUYDET0LG191178; 3GCUYDET0LG106453; 3GCUYDET0LG130672 | 3GCUYDET0LG171285 | 3GCUYDET0LG117064 | 3GCUYDET0LG177572 | 3GCUYDET0LG135869 | 3GCUYDET0LG158679 | 3GCUYDET0LG158214; 3GCUYDET0LG162490; 3GCUYDET0LG170654; 3GCUYDET0LG155068; 3GCUYDET0LG193917; 3GCUYDET0LG122605 | 3GCUYDET0LG126069; 3GCUYDET0LG108249 | 3GCUYDET0LG113760 | 3GCUYDET0LG169763 | 3GCUYDET0LG122796 | 3GCUYDET0LG148072 | 3GCUYDET0LG106985 | 3GCUYDET0LG161453 | 3GCUYDET0LG147505; 3GCUYDET0LG122488 | 3GCUYDET0LG116173 | 3GCUYDET0LG161372 | 3GCUYDET0LG129876 | 3GCUYDET0LG197160 | 3GCUYDET0LG158813; 3GCUYDET0LG168502 | 3GCUYDET0LG188040

3GCUYDET0LG166779; 3GCUYDET0LG137685; 3GCUYDET0LG184473 | 3GCUYDET0LG128985 | 3GCUYDET0LG182545; 3GCUYDET0LG121180 | 3GCUYDET0LG187194 | 3GCUYDET0LG171139

3GCUYDET0LG152901 | 3GCUYDET0LG196249; 3GCUYDET0LG161114 | 3GCUYDET0LG105450 | 3GCUYDET0LG139694; 3GCUYDET0LG149125 | 3GCUYDET0LG112270 | 3GCUYDET0LG162991 | 3GCUYDET0LG191634 | 3GCUYDET0LG193237; 3GCUYDET0LG199359 | 3GCUYDET0LG100944; 3GCUYDET0LG192217 | 3GCUYDET0LG117517 | 3GCUYDET0LG187972 | 3GCUYDET0LG185025; 3GCUYDET0LG182125 | 3GCUYDET0LG160450 | 3GCUYDET0LG198969; 3GCUYDET0LG149335 | 3GCUYDET0LG191908; 3GCUYDET0LG181816; 3GCUYDET0LG132079 | 3GCUYDET0LG165583; 3GCUYDET0LG129232 | 3GCUYDET0LG138934 | 3GCUYDET0LG134866; 3GCUYDET0LG106436; 3GCUYDET0LG141686 | 3GCUYDET0LG189818 | 3GCUYDET0LG198891 | 3GCUYDET0LG199779 | 3GCUYDET0LG197191 | 3GCUYDET0LG104279 | 3GCUYDET0LG111183; 3GCUYDET0LG155264; 3GCUYDET0LG162120 | 3GCUYDET0LG150842; 3GCUYDET0LG108414; 3GCUYDET0LG134821 | 3GCUYDET0LG119185 | 3GCUYDET0LG149500 | 3GCUYDET0LG177068; 3GCUYDET0LG124788; 3GCUYDET0LG108798; 3GCUYDET0LG118098 | 3GCUYDET0LG160240 | 3GCUYDET0LG176583 | 3GCUYDET0LG153448; 3GCUYDET0LG135970; 3GCUYDET0LG186627

3GCUYDET0LG164434; 3GCUYDET0LG139338 | 3GCUYDET0LG165633; 3GCUYDET0LG157614 | 3GCUYDET0LG186904 | 3GCUYDET0LG163137; 3GCUYDET0LG156611; 3GCUYDET0LG192055 | 3GCUYDET0LG183663 | 3GCUYDET0LG186563 | 3GCUYDET0LG191360; 3GCUYDET0LG124273 | 3GCUYDET0LG189589 | 3GCUYDET0LG129442; 3GCUYDET0LG172985 | 3GCUYDET0LG129571 | 3GCUYDET0LG165471 | 3GCUYDET0LG103066; 3GCUYDET0LG164594; 3GCUYDET0LG196915 | 3GCUYDET0LG149545; 3GCUYDET0LG138397 | 3GCUYDET0LG110017; 3GCUYDET0LG115492 | 3GCUYDET0LG156544; 3GCUYDET0LG169570 | 3GCUYDET0LG139629 | 3GCUYDET0LG190273 | 3GCUYDET0LG145219 | 3GCUYDET0LG162067; 3GCUYDET0LG192833; 3GCUYDET0LG141283 | 3GCUYDET0LG182285; 3GCUYDET0LG180729 | 3GCUYDET0LG153515 | 3GCUYDET0LG163736 | 3GCUYDET0LG100541 | 3GCUYDET0LG104234

3GCUYDET0LG102998; 3GCUYDET0LG169603; 3GCUYDET0LG171559; 3GCUYDET0LG107912 | 3GCUYDET0LG180231 | 3GCUYDET0LG196171 | 3GCUYDET0LG125102 | 3GCUYDET0LG152834; 3GCUYDET0LG167933 | 3GCUYDET0LG198597; 3GCUYDET0LG109983 | 3GCUYDET0LG105755 | 3GCUYDET0LG105044

3GCUYDET0LG136181 | 3GCUYDET0LG152638; 3GCUYDET0LG184019 | 3GCUYDET0LG179208 | 3GCUYDET0LG133927; 3GCUYDET0LG116934; 3GCUYDET0LG164871 | 3GCUYDET0LG170248; 3GCUYDET0LG138464 | 3GCUYDET0LG194937; 3GCUYDET0LG166412 | 3GCUYDET0LG152414 | 3GCUYDET0LG163106; 3GCUYDET0LG193609 | 3GCUYDET0LG140408; 3GCUYDET0LG119218 | 3GCUYDET0LG124225 | 3GCUYDET0LG171948 | 3GCUYDET0LG189642 | 3GCUYDET0LG193190

3GCUYDET0LG135175 | 3GCUYDET0LG169374 | 3GCUYDET0LG125956 | 3GCUYDET0LG127173 | 3GCUYDET0LG141669 | 3GCUYDET0LG160948; 3GCUYDET0LG153367; 3GCUYDET0LG141784; 3GCUYDET0LG181072 | 3GCUYDET0LG167656

3GCUYDET0LG167673

3GCUYDET0LG104170; 3GCUYDET0LG192394; 3GCUYDET0LG134155 | 3GCUYDET0LG109739; 3GCUYDET0LG168550 | 3GCUYDET0LG116268 | 3GCUYDET0LG116884; 3GCUYDET0LG104668; 3GCUYDET0LG195859 | 3GCUYDET0LG133085; 3GCUYDET0LG155703 | 3GCUYDET0LG179709 | 3GCUYDET0LG163607

3GCUYDET0LG150629 | 3GCUYDET0LG182044 | 3GCUYDET0LG102855

3GCUYDET0LG157595 | 3GCUYDET0LG150422 | 3GCUYDET0LG199135 | 3GCUYDET0LG180908 | 3GCUYDET0LG175465

3GCUYDET0LG125519 | 3GCUYDET0LG172226 | 3GCUYDET0LG152378; 3GCUYDET0LG111247 | 3GCUYDET0LG197286 | 3GCUYDET0LG176504 | 3GCUYDET0LG156897 | 3GCUYDET0LG126346 | 3GCUYDET0LG199488 | 3GCUYDET0LG105996; 3GCUYDET0LG141297; 3GCUYDET0LG122121 | 3GCUYDET0LG165468 | 3GCUYDET0LG124290 | 3GCUYDET0LG193805 | 3GCUYDET0LG173358; 3GCUYDET0LG124886 | 3GCUYDET0LG152798

3GCUYDET0LG196154 | 3GCUYDET0LG155183

3GCUYDET0LG166796; 3GCUYDET0LG184196; 3GCUYDET0LG161016 | 3GCUYDET0LG110678 | 3GCUYDET0LG180133 | 3GCUYDET0LG188443 | 3GCUYDET0LG150940 | 3GCUYDET0LG142188 | 3GCUYDET0LG129716; 3GCUYDET0LG147178 | 3GCUYDET0LG175417; 3GCUYDET0LG195439; 3GCUYDET0LG140831 | 3GCUYDET0LG193612 | 3GCUYDET0LG101186; 3GCUYDET0LG128291; 3GCUYDET0LG189723 | 3GCUYDET0LG155961; 3GCUYDET0LG111278 | 3GCUYDET0LG116156 | 3GCUYDET0LG185039; 3GCUYDET0LG116187 | 3GCUYDET0LG113905 | 3GCUYDET0LG161579 | 3GCUYDET0LG116254 | 3GCUYDET0LG114598 | 3GCUYDET0LG188202 | 3GCUYDET0LG189804 | 3GCUYDET0LG128744 | 3GCUYDET0LG186742 | 3GCUYDET0LG134236 | 3GCUYDET0LG198762 | 3GCUYDET0LG109854; 3GCUYDET0LG180620

3GCUYDET0LG110518 | 3GCUYDET0LG198339 | 3GCUYDET0LG166331; 3GCUYDET0LG157323 | 3GCUYDET0LG198499 | 3GCUYDET0LG107151; 3GCUYDET0LG162571

3GCUYDET0LG139744 | 3GCUYDET0LG113791; 3GCUYDET0LG157077

3GCUYDET0LG167902 | 3GCUYDET0LG147519 | 3GCUYDET0LG110955

3GCUYDET0LG152347 | 3GCUYDET0LG118392 | 3GCUYDET0LG159461; 3GCUYDET0LG115654

3GCUYDET0LG108297; 3GCUYDET0LG129117 | 3GCUYDET0LG141803 | 3GCUYDET0LG160268

3GCUYDET0LG177622 | 3GCUYDET0LG153885 | 3GCUYDET0LG115749; 3GCUYDET0LG117565 | 3GCUYDET0LG196025 | 3GCUYDET0LG169360 | 3GCUYDET0LG129392 | 3GCUYDET0LG164501 | 3GCUYDET0LG151442 | 3GCUYDET0LG168032; 3GCUYDET0LG113693 | 3GCUYDET0LG143129

3GCUYDET0LG154485 | 3GCUYDET0LG157127; 3GCUYDET0LG140781; 3GCUYDET0LG122801

3GCUYDET0LG196896; 3GCUYDET0LG138352 | 3GCUYDET0LG196378 | 3GCUYDET0LG146113 | 3GCUYDET0LG195134 | 3GCUYDET0LG126525; 3GCUYDET0LG120594; 3GCUYDET0LG104069; 3GCUYDET0LG103410 | 3GCUYDET0LG122622 | 3GCUYDET0LG139792 | 3GCUYDET0LG156771 | 3GCUYDET0LG108865 | 3GCUYDET0LG175322 | 3GCUYDET0LG185848; 3GCUYDET0LG187308 | 3GCUYDET0LG165423 | 3GCUYDET0LG131000; 3GCUYDET0LG123270 | 3GCUYDET0LG125004; 3GCUYDET0LG170492; 3GCUYDET0LG197787 | 3GCUYDET0LG195733 | 3GCUYDET0LG173117; 3GCUYDET0LG121728; 3GCUYDET0LG176955; 3GCUYDET0LG175725 | 3GCUYDET0LG189768

3GCUYDET0LG150047 | 3GCUYDET0LG174428; 3GCUYDET0LG130543; 3GCUYDET0LG180262 | 3GCUYDET0LG139677; 3GCUYDET0LG152381 | 3GCUYDET0LG105187 | 3GCUYDET0LG194632; 3GCUYDET0LG107988; 3GCUYDET0LG163932; 3GCUYDET0LG165535 | 3GCUYDET0LG167608; 3GCUYDET0LG116514 | 3GCUYDET0LG121096 | 3GCUYDET0LG179063; 3GCUYDET0LG116836 | 3GCUYDET0LG192010; 3GCUYDET0LG139260; 3GCUYDET0LG185350

3GCUYDET0LG199216 | 3GCUYDET0LG170962; 3GCUYDET0LG116786; 3GCUYDET0LG169133 | 3GCUYDET0LG162960; 3GCUYDET0LG154938; 3GCUYDET0LG135094; 3GCUYDET0LG132857 | 3GCUYDET0LG153854 | 3GCUYDET0LG154986 | 3GCUYDET0LG109790 | 3GCUYDET0LG163526 | 3GCUYDET0LG182528 | 3GCUYDET0LG142479 | 3GCUYDET0LG180505 | 3GCUYDET0LG183923; 3GCUYDET0LG128243

3GCUYDET0LG136584; 3GCUYDET0LG175837 | 3GCUYDET0LG105349 | 3GCUYDET0LG133152 | 3GCUYDET0LG128369 | 3GCUYDET0LG184084; 3GCUYDET0LG165826 | 3GCUYDET0LG134544 | 3GCUYDET0LG149013; 3GCUYDET0LG146466 | 3GCUYDET0LG106467; 3GCUYDET0LG185560 | 3GCUYDET0LG101916; 3GCUYDET0LG126296 | 3GCUYDET0LG198728 | 3GCUYDET0LG192153 | 3GCUYDET0LG185669 | 3GCUYDET0LG109384

3GCUYDET0LG171268 | 3GCUYDET0LG177328; 3GCUYDET0LG183856 | 3GCUYDET0LG102354 | 3GCUYDET0LG128310 | 3GCUYDET0LG108106 | 3GCUYDET0LG122944 | 3GCUYDET0LG150291; 3GCUYDET0LG197983 | 3GCUYDET0LG168709 | 3GCUYDET0LG155958; 3GCUYDET0LG109272 | 3GCUYDET0LG119090 | 3GCUYDET0LG143857; 3GCUYDET0LG160464 | 3GCUYDET0LG187292; 3GCUYDET0LG177314; 3GCUYDET0LG101799; 3GCUYDET0LG103049

3GCUYDET0LG168256 | 3GCUYDET0LG148251; 3GCUYDET0LG188152 | 3GCUYDET0LG193206

3GCUYDET0LG167429 | 3GCUYDET0LG168063; 3GCUYDET0LG161145 | 3GCUYDET0LG197840 | 3GCUYDET0LG121227 | 3GCUYDET0LG147617 | 3GCUYDET0LG113502 | 3GCUYDET0LG149805; 3GCUYDET0LG163476; 3GCUYDET0LG121499; 3GCUYDET0LG154048 | 3GCUYDET0LG157869 | 3GCUYDET0LG135922 | 3GCUYDET0LG176874 | 3GCUYDET0LG105724

3GCUYDET0LG104430 | 3GCUYDET0LG107523; 3GCUYDET0LG129456 | 3GCUYDET0LG186496; 3GCUYDET0LG139078; 3GCUYDET0LG114519; 3GCUYDET0LG107196 | 3GCUYDET0LG132793; 3GCUYDET0LG146497 | 3GCUYDET0LG141929 | 3GCUYDET0LG172212; 3GCUYDET0LG154289; 3GCUYDET0LG194548 | 3GCUYDET0LG178088 | 3GCUYDET0LG183338; 3GCUYDET0LG109899 | 3GCUYDET0LG164840 | 3GCUYDET0LG178611; 3GCUYDET0LG173912; 3GCUYDET0LG139680 | 3GCUYDET0LG166605 | 3GCUYDET0LG170914; 3GCUYDET0LG172808 | 3GCUYDET0LG152087

3GCUYDET0LG146161 | 3GCUYDET0LG177216

3GCUYDET0LG107263

3GCUYDET0LG141882

3GCUYDET0LG161095; 3GCUYDET0LG187759; 3GCUYDET0LG142093 | 3GCUYDET0LG121289 | 3GCUYDET0LG162943 | 3GCUYDET0LG121616; 3GCUYDET0LG140098 | 3GCUYDET0LG128159 | 3GCUYDET0LG131949 | 3GCUYDET0LG103357 | 3GCUYDET0LG131370; 3GCUYDET0LG186501; 3GCUYDET0LG125715; 3GCUYDET0LG122393; 3GCUYDET0LG119672; 3GCUYDET0LG198213; 3GCUYDET0LG158360 | 3GCUYDET0LG194372; 3GCUYDET0LG161405 | 3GCUYDET0LG112883 | 3GCUYDET0LG199281; 3GCUYDET0LG192685 | 3GCUYDET0LG102516 | 3GCUYDET0LG169956 | 3GCUYDET0LG163140; 3GCUYDET0LG164921 | 3GCUYDET0LG151991; 3GCUYDET0LG150890 | 3GCUYDET0LG199314; 3GCUYDET0LG183243 | 3GCUYDET0LG151733

3GCUYDET0LG199913 | 3GCUYDET0LG193139; 3GCUYDET0LG137511 | 3GCUYDET0LG194145 | 3GCUYDET0LG143115 | 3GCUYDET0LG109952; 3GCUYDET0LG150789

3GCUYDET0LG151716; 3GCUYDET0LG119283; 3GCUYDET0LG183159 | 3GCUYDET0LG101575 | 3GCUYDET0LG165034 | 3GCUYDET0LG186269

3GCUYDET0LG177510

3GCUYDET0LG180990 | 3GCUYDET0LG167351 | 3GCUYDET0LG114021; 3GCUYDET0LG178513; 3GCUYDET0LG126881 | 3GCUYDET0LG107392 | 3GCUYDET0LG102970; 3GCUYDET0LG156138; 3GCUYDET0LG112222; 3GCUYDET0LG123527 | 3GCUYDET0LG134849

3GCUYDET0LG184005 | 3GCUYDET0LG177037 | 3GCUYDET0LG156530 | 3GCUYDET0LG100300 | 3GCUYDET0LG150145 | 3GCUYDET0LG165101 | 3GCUYDET0LG184845 | 3GCUYDET0LG140912; 3GCUYDET0LG181041; 3GCUYDET0LG115489; 3GCUYDET0LG191701 | 3GCUYDET0LG138447; 3GCUYDET0LG145088; 3GCUYDET0LG110440 | 3GCUYDET0LG121275 | 3GCUYDET0LG182741 | 3GCUYDET0LG112981 | 3GCUYDET0LG193433 | 3GCUYDET0LG142983; 3GCUYDET0LG183758 | 3GCUYDET0LG128078 | 3GCUYDET0LG124838; 3GCUYDET0LG109093; 3GCUYDET0LG190256 | 3GCUYDET0LG177961 | 3GCUYDET0LG191326; 3GCUYDET0LG123768 | 3GCUYDET0LG165048 | 3GCUYDET0LG100863 | 3GCUYDET0LG160352 | 3GCUYDET0LG147309 | 3GCUYDET0LG198860 | 3GCUYDET0LG174445 | 3GCUYDET0LG138996 | 3GCUYDET0LG150338 | 3GCUYDET0LG165177 | 3GCUYDET0LG184506; 3GCUYDET0LG126962; 3GCUYDET0LG196266 | 3GCUYDET0LG110888 | 3GCUYDET0LG173649 | 3GCUYDET0LG123589; 3GCUYDET0LG125858; 3GCUYDET0LG184277 | 3GCUYDET0LG114116; 3GCUYDET0LG189043 | 3GCUYDET0LG149562; 3GCUYDET0LG153191 | 3GCUYDET0LG107294; 3GCUYDET0LG179158; 3GCUYDET0LG186479 | 3GCUYDET0LG179239 | 3GCUYDET0LG105061; 3GCUYDET0LG157788

3GCUYDET0LG196641; 3GCUYDET0LG190094; 3GCUYDET0LG195845; 3GCUYDET0LG159704 | 3GCUYDET0LG109000; 3GCUYDET0LG198003; 3GCUYDET0LG167253 | 3GCUYDET0LG137329; 3GCUYDET0LG163414 | 3GCUYDET0LG165373; 3GCUYDET0LG199104 | 3GCUYDET0LG152770 | 3GCUYDET0LG175496 | 3GCUYDET0LG111135 | 3GCUYDET0LG177703; 3GCUYDET0LG107439 | 3GCUYDET0LG184733; 3GCUYDET0LG198938; 3GCUYDET0LG165003 | 3GCUYDET0LG141798 | 3GCUYDET0LG131966; 3GCUYDET0LG189950 | 3GCUYDET0LG152283; 3GCUYDET0LG150484; 3GCUYDET0LG167432 | 3GCUYDET0LG198289 | 3GCUYDET0LG116481

3GCUYDET0LG156950; 3GCUYDET0LG153790 | 3GCUYDET0LG138075 | 3GCUYDET0LG112642; 3GCUYDET0LG157547; 3GCUYDET0LG166474 | 3GCUYDET0LG193531; 3GCUYDET0LG151988 | 3GCUYDET0LG171304; 3GCUYDET0LG190127; 3GCUYDET0LG144877 | 3GCUYDET0LG123513 | 3GCUYDET0LG143955; 3GCUYDET0LG190886; 3GCUYDET0LG199796

3GCUYDET0LG190581

3GCUYDET0LG153658 | 3GCUYDET0LG118506 | 3GCUYDET0LG145205 | 3GCUYDET0LG136097; 3GCUYDET0LG136312 | 3GCUYDET0LG168192

3GCUYDET0LG187065 | 3GCUYDET0LG105576; 3GCUYDET0LG193996 | 3GCUYDET0LG176924; 3GCUYDET0LG166152 | 3GCUYDET0LG151361 | 3GCUYDET0LG114424 | 3GCUYDET0LG149772; 3GCUYDET0LG119994 | 3GCUYDET0LG126623 | 3GCUYDET0LG103648; 3GCUYDET0LG157600 | 3GCUYDET0LG141610 | 3GCUYDET0LG132843 | 3GCUYDET0LG162778; 3GCUYDET0LG103732; 3GCUYDET0LG197899; 3GCUYDET0LG108283; 3GCUYDET0LG195229 | 3GCUYDET0LG130722 | 3GCUYDET0LG189091 | 3GCUYDET0LG157273

3GCUYDET0LG159816 | 3GCUYDET0LG132521 | 3GCUYDET0LG147536 | 3GCUYDET0LG180312; 3GCUYDET0LG133362 | 3GCUYDET0LG140490

3GCUYDET0LG136438; 3GCUYDET0LG154549; 3GCUYDET0LG128789

3GCUYDET0LG144734 | 3GCUYDET0LG139016 | 3GCUYDET0LG124578; 3GCUYDET0LG101317; 3GCUYDET0LG144345 | 3GCUYDET0LG109322 | 3GCUYDET0LG107960 | 3GCUYDET0LG156396 | 3GCUYDET0LG149822; 3GCUYDET0LG112656; 3GCUYDET0LG187390 | 3GCUYDET0LG157693; 3GCUYDET0LG172176

3GCUYDET0LG193397 | 3GCUYDET0LG159329 | 3GCUYDET0LG113922 | 3GCUYDET0LG147018; 3GCUYDET0LG175207 | 3GCUYDET0LG136066

3GCUYDET0LG132311; 3GCUYDET0LG197739; 3GCUYDET0LG149979 | 3GCUYDET0LG163977; 3GCUYDET0LG197501; 3GCUYDET0LG145964 | 3GCUYDET0LG179855; 3GCUYDET0LG130171 | 3GCUYDET0LG117355 | 3GCUYDET0LG142949; 3GCUYDET0LG104718; 3GCUYDET0LG175093; 3GCUYDET0LG151389 | 3GCUYDET0LG183341 | 3GCUYDET0LG174624 | 3GCUYDET0LG113211 | 3GCUYDET0LG177376; 3GCUYDET0LG119462 | 3GCUYDET0LG160626; 3GCUYDET0LG124256; 3GCUYDET0LG153949 | 3GCUYDET0LG107229 | 3GCUYDET0LG185607 | 3GCUYDET0LG114682 | 3GCUYDET0LG118425 | 3GCUYDET0LG106372; 3GCUYDET0LG174834 | 3GCUYDET0LG194579 | 3GCUYDET0LG127898; 3GCUYDET0LG102161 | 3GCUYDET0LG163509; 3GCUYDET0LG187793 | 3GCUYDET0LG175451; 3GCUYDET0LG159301; 3GCUYDET0LG138402 | 3GCUYDET0LG105786 | 3GCUYDET0LG177331 | 3GCUYDET0LG144197

3GCUYDET0LG190497 | 3GCUYDET0LG163722 | 3GCUYDET0LG147052; 3GCUYDET0LG108719

3GCUYDET0LG170332

3GCUYDET0LG168645 | 3GCUYDET0LG188538; 3GCUYDET0LG198535 | 3GCUYDET0LG118134; 3GCUYDET0LG111460; 3GCUYDET0LG116500 | 3GCUYDET0LG157175 | 3GCUYDET0LG187387 | 3GCUYDET0LG167298; 3GCUYDET0LG118621 | 3GCUYDET0LG115735 | 3GCUYDET0LG106243; 3GCUYDET0LG113631 | 3GCUYDET0LG118795 | 3GCUYDET0LG180780 | 3GCUYDET0LG199782 | 3GCUYDET0LG152686 | 3GCUYDET0LG176857 | 3GCUYDET0LG109692 | 3GCUYDET0LG198275; 3GCUYDET0LG169780 | 3GCUYDET0LG149951 | 3GCUYDET0LG180777 | 3GCUYDET0LG190080 | 3GCUYDET0LG151926

3GCUYDET0LG138478 | 3GCUYDET0LG181654 | 3GCUYDET0LG174879; 3GCUYDET0LG123205 | 3GCUYDET0LG160447 | 3GCUYDET0LG143552 | 3GCUYDET0LG161534 | 3GCUYDET0LG115928 | 3GCUYDET0LG168919 | 3GCUYDET0LG187857; 3GCUYDET0LG108641 | 3GCUYDET0LG106789 | 3GCUYDET0LG157810; 3GCUYDET0LG151148 | 3GCUYDET0LG153496 | 3GCUYDET0LG127996 | 3GCUYDET0LG172257; 3GCUYDET0LG124533 | 3GCUYDET0LG135418; 3GCUYDET0LG155328; 3GCUYDET0LG146788; 3GCUYDET0LG158326 | 3GCUYDET0LG175210 | 3GCUYDET0LG133328 | 3GCUYDET0LG151747

3GCUYDET0LG118540; 3GCUYDET0LG192198; 3GCUYDET0LG124483 | 3GCUYDET0LG147391 | 3GCUYDET0LG141011 | 3GCUYDET0LG127819; 3GCUYDET0LG110843 | 3GCUYDET0LG156575; 3GCUYDET0LG179600; 3GCUYDET0LG196803 | 3GCUYDET0LG158164 | 3GCUYDET0LG126637 | 3GCUYDET0LG174476 | 3GCUYDET0LG110972 | 3GCUYDET0LG155295 | 3GCUYDET0LG179970 | 3GCUYDET0LG190113; 3GCUYDET0LG125357 | 3GCUYDET0LG121471 | 3GCUYDET0LG149903; 3GCUYDET0LG192038 | 3GCUYDET0LG198647 | 3GCUYDET0LG160593 | 3GCUYDET0LG187681 | 3GCUYDET0LG143003

3GCUYDET0LG176650

3GCUYDET0LG138724; 3GCUYDET0LG131384 | 3GCUYDET0LG154910 | 3GCUYDET0LG182660 | 3GCUYDET0LG196400 | 3GCUYDET0LG137363 | 3GCUYDET0LG161906; 3GCUYDET0LG171495; 3GCUYDET0LG162330; 3GCUYDET0LG171335; 3GCUYDET0LG188989 | 3GCUYDET0LG107165; 3GCUYDET0LG176129 | 3GCUYDET0LG146743; 3GCUYDET0LG142174 | 3GCUYDET0LG154650 | 3GCUYDET0LG146290 | 3GCUYDET0LG164689 | 3GCUYDET0LG185171 | 3GCUYDET0LG111457 | 3GCUYDET0LG104685 | 3GCUYDET0LG119235 | 3GCUYDET0LG138318; 3GCUYDET0LG180441; 3GCUYDET0LG122037 | 3GCUYDET0LG164787 | 3GCUYDET0LG118473 | 3GCUYDET0LG135001; 3GCUYDET0LG196686 | 3GCUYDET0LG105965 | 3GCUYDET0LG157158 | 3GCUYDET0LG191567; 3GCUYDET0LG167575 | 3GCUYDET0LG166586 | 3GCUYDET0LG102256; 3GCUYDET0LG121776 | 3GCUYDET0LG197921; 3GCUYDET0LG139131 | 3GCUYDET0LG143941; 3GCUYDET0LG131420 | 3GCUYDET0LG121048 | 3GCUYDET0LG123219 | 3GCUYDET0LG140263 | 3GCUYDET0LG167446 | 3GCUYDET0LG195652 | 3GCUYDET0LG177846; 3GCUYDET0LG179757 | 3GCUYDET0LG154034 | 3GCUYDET0LG147374 | 3GCUYDET0LG189785; 3GCUYDET0LG128629 | 3GCUYDET0LG181606 | 3GCUYDET0LG109787 | 3GCUYDET0LG196333 | 3GCUYDET0LG140344; 3GCUYDET0LG114472 | 3GCUYDET0LG161551 | 3GCUYDET0LG147200 | 3GCUYDET0LG182190 | 3GCUYDET0LG196722; 3GCUYDET0LG172243 | 3GCUYDET0LG140361; 3GCUYDET0LG165597 | 3GCUYDET0LG100281 | 3GCUYDET0LG136522 | 3GCUYDET0LG177295 | 3GCUYDET0LG115671 | 3GCUYDET0LG176907 | 3GCUYDET0LG188829; 3GCUYDET0LG165843; 3GCUYDET0LG183730 | 3GCUYDET0LG192234 | 3GCUYDET0LG131983; 3GCUYDET0LG188409 | 3GCUYDET0LG105707 | 3GCUYDET0LG182237 | 3GCUYDET0LG162313 | 3GCUYDET0LG157502 | 3GCUYDET0LG156866 | 3GCUYDET0LG105500; 3GCUYDET0LG135595; 3GCUYDET0LG173165 | 3GCUYDET0LG197045 | 3GCUYDET0LG129327 | 3GCUYDET0LG166927 | 3GCUYDET0LG188944 | 3GCUYDET0LG181752 | 3GCUYDET0LG166197; 3GCUYDET0LG101639 | 3GCUYDET0LG122572 | 3GCUYDET0LG139713 | 3GCUYDET0LG181640 | 3GCUYDET0LG126606; 3GCUYDET0LG169830; 3GCUYDET0LG113953

3GCUYDET0LG138951 | 3GCUYDET0LG101012 | 3GCUYDET0LG161498 | 3GCUYDET0LG128145 | 3GCUYDET0LG119901 | 3GCUYDET0LG145950 | 3GCUYDET0LG117324; 3GCUYDET0LG173201 | 3GCUYDET0LG190435 | 3GCUYDET0LG142420; 3GCUYDET0LG152056 | 3GCUYDET0LG158262 | 3GCUYDET0LG138545; 3GCUYDET0LG195330 | 3GCUYDET0LG118778; 3GCUYDET0LG169844 | 3GCUYDET0LG188913 | 3GCUYDET0LG174056; 3GCUYDET0LG145379; 3GCUYDET0LG184246; 3GCUYDET0LG174395 | 3GCUYDET0LG106341 | 3GCUYDET0LG100278 | 3GCUYDET0LG124919; 3GCUYDET0LG195697; 3GCUYDET0LG182593 | 3GCUYDET0LG114908; 3GCUYDET0LG115525 | 3GCUYDET0LG195585; 3GCUYDET0LG198034 | 3GCUYDET0LG169388; 3GCUYDET0LG158956; 3GCUYDET0LG153501 | 3GCUYDET0LG127917 | 3GCUYDET0LG194355

3GCUYDET0LG106260; 3GCUYDET0LG182464 | 3GCUYDET0LG179483; 3GCUYDET0LG193335

3GCUYDET0LG171593 | 3GCUYDET0LG174400 | 3GCUYDET0LG114567 | 3GCUYDET0LG108509 | 3GCUYDET0LG149111 | 3GCUYDET0LG105979 | 3GCUYDET0LG127884 | 3GCUYDET0LG136472 | 3GCUYDET0LG158066 | 3GCUYDET0LG130011; 3GCUYDET0LG124905; 3GCUYDET0LG118571 | 3GCUYDET0LG199328 | 3GCUYDET0LG192623 | 3GCUYDET0LG187163; 3GCUYDET0LG174154 | 3GCUYDET0LG111006 | 3GCUYDET0LG126007; 3GCUYDET0LG131918; 3GCUYDET0LG112818; 3GCUYDET0LG196820 | 3GCUYDET0LG164028 | 3GCUYDET0LG183792; 3GCUYDET0LG103388 | 3GCUYDET0LG104511 | 3GCUYDET0LG107201; 3GCUYDET0LG105352; 3GCUYDET0LG194470; 3GCUYDET0LG111328

3GCUYDET0LG135564 | 3GCUYDET0LG111202 | 3GCUYDET0LG149206 | 3GCUYDET0LG139999; 3GCUYDET0LG153840; 3GCUYDET0LG127383 | 3GCUYDET0LG106310 | 3GCUYDET0LG121664; 3GCUYDET0LG142210 | 3GCUYDET0LG105142 | 3GCUYDET0LG103987

3GCUYDET0LG112012; 3GCUYDET0LG160674 | 3GCUYDET0LG128808 | 3GCUYDET0LG196932; 3GCUYDET0LG113452 | 3GCUYDET0LG152865 | 3GCUYDET0LG105674 | 3GCUYDET0LG111295

3GCUYDET0LG181878 | 3GCUYDET0LG147441 | 3GCUYDET0LG188197 | 3GCUYDET0LG119588; 3GCUYDET0LG127612; 3GCUYDET0LG149867 | 3GCUYDET0LG198695; 3GCUYDET0LG183422; 3GCUYDET0LG115511 | 3GCUYDET0LG130526 | 3GCUYDET0LG118442 | 3GCUYDET0LG194680 | 3GCUYDET0LG150128 | 3GCUYDET0LG118456; 3GCUYDET0LG100166 | 3GCUYDET0LG179029; 3GCUYDET0LG146967; 3GCUYDET0LG130994 | 3GCUYDET0LG191858 | 3GCUYDET0LG185896

3GCUYDET0LG162702; 3GCUYDET0LG168693 | 3GCUYDET0LG118831; 3GCUYDET0LG131871; 3GCUYDET0LG194601; 3GCUYDET0LG115038 | 3GCUYDET0LG130199 | 3GCUYDET0LG197112 | 3GCUYDET0LG197711

3GCUYDET0LG144846

3GCUYDET0LG181668 | 3GCUYDET0LG138867 | 3GCUYDET0LG147116; 3GCUYDET0LG109398 | 3GCUYDET0LG156589 | 3GCUYDET0LG170329

3GCUYDET0LG136553 | 3GCUYDET0LG194971 | 3GCUYDET0LG103360

3GCUYDET0LG128551 | 3GCUYDET0LG177233 |
The VIN belongs to a Chevrolet.
The specific model is a Silverado 1500 according to our records.
Learn more about VINs that start with 3GCUYDET0LG1.
3GCUYDET0LG169407 | 3GCUYDET0LG162232 | 3GCUYDET0LG179189 | 3GCUYDET0LG125035 | 3GCUYDET0LG111961 | 3GCUYDET0LG197157

3GCUYDET0LG130297

3GCUYDET0LG117940 | 3GCUYDET0LG154468; 3GCUYDET0LG193271; 3GCUYDET0LG108123 | 3GCUYDET0LG137069 | 3GCUYDET0LG186384 | 3GCUYDET0LG108011; 3GCUYDET0LG125438 | 3GCUYDET0LG196901 | 3GCUYDET0LG106078 | 3GCUYDET0LG155653 | 3GCUYDET0LG184554; 3GCUYDET0LG123429; 3GCUYDET0LG170296 | 3GCUYDET0LG154132 | 3GCUYDET0LG121535 | 3GCUYDET0LG165759 | 3GCUYDET0LG101706; 3GCUYDET0LG127934 | 3GCUYDET0LG130042 | 3GCUYDET0LG109286; 3GCUYDET0LG166460 | 3GCUYDET0LG121504 | 3GCUYDET0LG177670

3GCUYDET0LG116660 | 3GCUYDET0LG169293 | 3GCUYDET0LG186448; 3GCUYDET0LG137248; 3GCUYDET0LG137914 | 3GCUYDET0LG134785 | 3GCUYDET0LG164756 | 3GCUYDET0LG150792 | 3GCUYDET0LG174686 | 3GCUYDET0LG170234; 3GCUYDET0LG149643; 3GCUYDET0LG128033 | 3GCUYDET0LG138626 | 3GCUYDET0LG192590; 3GCUYDET0LG188619 | 3GCUYDET0LG171240 | 3GCUYDET0LG148332; 3GCUYDET0LG119350; 3GCUYDET0LG127142 | 3GCUYDET0LG122300 | 3GCUYDET0LG168399; 3GCUYDET0LG184389; 3GCUYDET0LG155331 | 3GCUYDET0LG140859 | 3GCUYDET0LG173716; 3GCUYDET0LG128260 | 3GCUYDET0LG117792 | 3GCUYDET0LG137153 | 3GCUYDET0LG114794 | 3GCUYDET0LG163266 | 3GCUYDET0LG126928; 3GCUYDET0LG121213 | 3GCUYDET0LG198874; 3GCUYDET0LG144684 | 3GCUYDET0LG156527; 3GCUYDET0LG148427 | 3GCUYDET0LG194369 | 3GCUYDET0LG163784; 3GCUYDET0LG173571

3GCUYDET0LG117114; 3GCUYDET0LG190953; 3GCUYDET0LG150923 | 3GCUYDET0LG127674; 3GCUYDET0LG176969 | 3GCUYDET0LG129750 | 3GCUYDET0LG144541 | 3GCUYDET0LG154406; 3GCUYDET0LG171318; 3GCUYDET0LG155863; 3GCUYDET0LG107442; 3GCUYDET0LG184988; 3GCUYDET0LG118635; 3GCUYDET0LG144118; 3GCUYDET0LG194050; 3GCUYDET0LG146001 | 3GCUYDET0LG114844; 3GCUYDET0LG148167 | 3GCUYDET0LG160125; 3GCUYDET0LG142613 | 3GCUYDET0LG132731 | 3GCUYDET0LG128114 | 3GCUYDET0LG188734; 3GCUYDET0LG192895; 3GCUYDET0LG101902

3GCUYDET0LG162926 | 3GCUYDET0LG186725 | 3GCUYDET0LG150808; 3GCUYDET0LG189284; 3GCUYDET0LG178205; 3GCUYDET0LG153336 | 3GCUYDET0LG164675; 3GCUYDET0LG189351 | 3GCUYDET0LG181248 | 3GCUYDET0LG157435; 3GCUYDET0LG118330 | 3GCUYDET0LG147231 | 3GCUYDET0LG183629 | 3GCUYDET0LG175675; 3GCUYDET0LG112396 | 3GCUYDET0LG146953 | 3GCUYDET0LG157922 | 3GCUYDET0LG168614 | 3GCUYDET0LG155281; 3GCUYDET0LG168158 | 3GCUYDET0LG120384; 3GCUYDET0LG136083 | 3GCUYDET0LG113080 | 3GCUYDET0LG115296 | 3GCUYDET0LG103889; 3GCUYDET0LG129098; 3GCUYDET0LG185705 | 3GCUYDET0LG176258 | 3GCUYDET0LG132051; 3GCUYDET0LG185428 | 3GCUYDET0LG147794; 3GCUYDET0LG151974 | 3GCUYDET0LG196865; 3GCUYDET0LG119705 | 3GCUYDET0LG193478 | 3GCUYDET0LG148542; 3GCUYDET0LG183937; 3GCUYDET0LG131708 | 3GCUYDET0LG142823; 3GCUYDET0LG162361; 3GCUYDET0LG142904 | 3GCUYDET0LG171965 | 3GCUYDET0LG141655; 3GCUYDET0LG131367; 3GCUYDET0LG193867 | 3GCUYDET0LG154728 | 3GCUYDET0LG164823; 3GCUYDET0LG165129; 3GCUYDET0LG140800; 3GCUYDET0LG146418; 3GCUYDET0LG180875; 3GCUYDET0LG184876 | 3GCUYDET0LG137282; 3GCUYDET0LG108042

3GCUYDET0LG196137 | 3GCUYDET0LG186871; 3GCUYDET0LG125195 | 3GCUYDET0LG198261 | 3GCUYDET0LG183811

3GCUYDET0LG114892; 3GCUYDET0LG187633; 3GCUYDET0LG156463; 3GCUYDET0LG181234 | 3GCUYDET0LG148573; 3GCUYDET0LG111149 | 3GCUYDET0LG107098; 3GCUYDET0LG185378 | 3GCUYDET0LG184117 | 3GCUYDET0LG137525; 3GCUYDET0LG119669; 3GCUYDET0LG105125 | 3GCUYDET0LG123995 | 3GCUYDET0LG105898; 3GCUYDET0LG102449; 3GCUYDET0LG106100 | 3GCUYDET0LG170265; 3GCUYDET0LG149156 | 3GCUYDET0LG135015; 3GCUYDET0LG113273 | 3GCUYDET0LG106887 | 3GCUYDET0LG125343; 3GCUYDET0LG100345 | 3GCUYDET0LG193321; 3GCUYDET0LG151358; 3GCUYDET0LG174090 | 3GCUYDET0LG117954; 3GCUYDET0LG111944 | 3GCUYDET0LG119249 | 3GCUYDET0LG135449 | 3GCUYDET0LG158827 | 3GCUYDET0LG133698 | 3GCUYDET0LG151683 | 3GCUYDET0LG172016

3GCUYDET0LG149996 | 3GCUYDET0LG109580 | 3GCUYDET0LG132860 | 3GCUYDET0LG118926; 3GCUYDET0LG102001 | 3GCUYDET0LG156060 | 3GCUYDET0LG123981 | 3GCUYDET0LG176020; 3GCUYDET0LG145169 | 3GCUYDET0LG132986 | 3GCUYDET0LG180259 | 3GCUYDET0LG190063; 3GCUYDET0LG184487

3GCUYDET0LG129229; 3GCUYDET0LG101348 | 3GCUYDET0LG121521 | 3GCUYDET0LG133622 | 3GCUYDET0LG151666; 3GCUYDET0LG179984 | 3GCUYDET0LG162165 | 3GCUYDET0LG167057; 3GCUYDET0LG187969 | 3GCUYDET0LG162876; 3GCUYDET0LG137217 | 3GCUYDET0LG192976; 3GCUYDET0LG117985; 3GCUYDET0LG194730; 3GCUYDET0LG144801 | 3GCUYDET0LG162506 | 3GCUYDET0LG128775; 3GCUYDET0LG191777 | 3GCUYDET0LG136973; 3GCUYDET0LG148511; 3GCUYDET0LG184375 | 3GCUYDET0LG144216 | 3GCUYDET0LG180486 | 3GCUYDET0LG178575 | 3GCUYDET0LG180794 | 3GCUYDET0LG126850 | 3GCUYDET0LG118800 | 3GCUYDET0LG131921; 3GCUYDET0LG194792

3GCUYDET0LG125231 | 3GCUYDET0LG130915 | 3GCUYDET0LG199331 | 3GCUYDET0LG187843 | 3GCUYDET0LG107814; 3GCUYDET0LG132678 | 3GCUYDET0LG125052 | 3GCUYDET0LG171805 | 3GCUYDET0LG126427 | 3GCUYDET0LG153207 | 3GCUYDET0LG130977; 3GCUYDET0LG105495; 3GCUYDET0LG129621

3GCUYDET0LG167303 | 3GCUYDET0LG141056

3GCUYDET0LG180889; 3GCUYDET0LG195442

3GCUYDET0LG147732 | 3GCUYDET0LG185509 | 3GCUYDET0LG161274 | 3GCUYDET0LG175546 | 3GCUYDET0LG132681 | 3GCUYDET0LG183405 | 3GCUYDET0LG130073; 3GCUYDET0LG107487 | 3GCUYDET0LG156754 | 3GCUYDET0LG101298; 3GCUYDET0LG143163 | 3GCUYDET0LG111958; 3GCUYDET0LG145401 | 3GCUYDET0LG145592; 3GCUYDET0LG166202; 3GCUYDET0LG111653; 3GCUYDET0LG110535 | 3GCUYDET0LG177197; 3GCUYDET0LG156883 | 3GCUYDET0LG114195 | 3GCUYDET0LG155796 | 3GCUYDET0LG139811 | 3GCUYDET0LG180472; 3GCUYDET0LG122832 | 3GCUYDET0LG195408 | 3GCUYDET0LG156687 | 3GCUYDET0LG120403; 3GCUYDET0LG120613; 3GCUYDET0LG136102 | 3GCUYDET0LG122555 | 3GCUYDET0LG184151; 3GCUYDET0LG162795; 3GCUYDET0LG143695; 3GCUYDET0LG190385; 3GCUYDET0LG159086 | 3GCUYDET0LG183646 | 3GCUYDET0LG157970; 3GCUYDET0LG103679; 3GCUYDET0LG155362; 3GCUYDET0LG120367 | 3GCUYDET0LG158763; 3GCUYDET0LG141400 | 3GCUYDET0LG146564; 3GCUYDET0LG125973 | 3GCUYDET0LG123267

3GCUYDET0LG152588 | 3GCUYDET0LG142451; 3GCUYDET0LG166863; 3GCUYDET0LG187227 | 3GCUYDET0LG163364 | 3GCUYDET0LG160299 | 3GCUYDET0LG111393; 3GCUYDET0LG115122 | 3GCUYDET0LG134026; 3GCUYDET0LG162862; 3GCUYDET0LG167852 | 3GCUYDET0LG180018 | 3GCUYDET0LG156513 | 3GCUYDET0LG111927 | 3GCUYDET0LG158780; 3GCUYDET0LG121017 | 3GCUYDET0LG121938 | 3GCUYDET0LG172937; 3GCUYDET0LG100801 | 3GCUYDET0LG115685; 3GCUYDET0LG189253; 3GCUYDET0LG136200 | 3GCUYDET0LG170203 | 3GCUYDET0LG107831 | 3GCUYDET0LG192136; 3GCUYDET0LG171058 | 3GCUYDET0LG147827

3GCUYDET0LG189169; 3GCUYDET0LG127271 | 3GCUYDET0LG140439 | 3GCUYDET0LG139193 | 3GCUYDET0LG168385 | 3GCUYDET0LG158049 | 3GCUYDET0LG166670 | 3GCUYDET0LG197451; 3GCUYDET0LG117226 | 3GCUYDET0LG167396 | 3GCUYDET0LG164143 | 3GCUYDET0LG132700 | 3GCUYDET0LG164904; 3GCUYDET0LG175627 | 3GCUYDET0LG168936 | 3GCUYDET0LG146239 | 3GCUYDET0LG153174; 3GCUYDET0LG100040 | 3GCUYDET0LG151120 | 3GCUYDET0LG194596; 3GCUYDET0LG132647 | 3GCUYDET0LG118053 | 3GCUYDET0LG139579

3GCUYDET0LG114276; 3GCUYDET0LG144331 | 3GCUYDET0LG193576 | 3GCUYDET0LG112852 | 3GCUYDET0LG191987 | 3GCUYDET0LG163753 | 3GCUYDET0LG131238; 3GCUYDET0LG151408 | 3GCUYDET0LG131580 | 3GCUYDET0LG150999; 3GCUYDET0LG166619 | 3GCUYDET0LG118313 | 3GCUYDET0LG148444; 3GCUYDET0LG179824; 3GCUYDET0LG143020; 3GCUYDET0LG117758 | 3GCUYDET0LG117369 | 3GCUYDET0LG180827 | 3GCUYDET0LG179662 | 3GCUYDET0LG142062 | 3GCUYDET0LG151828; 3GCUYDET0LG173070 | 3GCUYDET0LG133264 | 3GCUYDET0LG149917; 3GCUYDET0LG107876 | 3GCUYDET0LG139663; 3GCUYDET0LG140974 | 3GCUYDET0LG111331 | 3GCUYDET0LG181931 | 3GCUYDET0LG151425 | 3GCUYDET0LG189558

3GCUYDET0LG189348 | 3GCUYDET0LG149626 | 3GCUYDET0LG176325 | 3GCUYDET0LG171108; 3GCUYDET0LG112933; 3GCUYDET0LG126086

3GCUYDET0LG176115; 3GCUYDET0LG144359

3GCUYDET0LG186885; 3GCUYDET0LG186983; 3GCUYDET0LG141557 | 3GCUYDET0LG140683; 3GCUYDET0LG126816 | 3GCUYDET0LG171822 | 3GCUYDET0LG190645 | 3GCUYDET0LG170590 | 3GCUYDET0LG193772 | 3GCUYDET0LG125505 | 3GCUYDET0LG117128 | 3GCUYDET0LG128355; 3GCUYDET0LG167916 | 3GCUYDET0LG116027 | 3GCUYDET0LG126024 | 3GCUYDET0LG167477; 3GCUYDET0LG158021

3GCUYDET0LG121843; 3GCUYDET0LG132891 | 3GCUYDET0LG123446; 3GCUYDET0LG143177

3GCUYDET0LG199345 | 3GCUYDET0LG139517 | 3GCUYDET0LG152199 | 3GCUYDET0LG121857 | 3GCUYDET0LG188345; 3GCUYDET0LG125410; 3GCUYDET0LG117209; 3GCUYDET0LG144569

3GCUYDET0LG114987 | 3GCUYDET0LG155426 | 3GCUYDET0LG116061; 3GCUYDET0LG145477 | 3GCUYDET0LG169438; 3GCUYDET0LG116464 | 3GCUYDET0LG197109 | 3GCUYDET0LG180858 | 3GCUYDET0LG137184; 3GCUYDET0LG114780 | 3GCUYDET0LG199586 | 3GCUYDET0LG184523 | 3GCUYDET0LG176938 | 3GCUYDET0LG178916 | 3GCUYDET0LG173618

3GCUYDET0LG121583 | 3GCUYDET0LG129649; 3GCUYDET0LG117615 | 3GCUYDET0LG111622 | 3GCUYDET0LG167785 | 3GCUYDET0LG173652 | 3GCUYDET0LG177152 | 3GCUYDET0LG192413 | 3GCUYDET0LG118618 | 3GCUYDET0LG123642 | 3GCUYDET0LG161517; 3GCUYDET0LG107408 | 3GCUYDET0LG184862 | 3GCUYDET0LG134186 | 3GCUYDET0LG177717; 3GCUYDET0LG107313 | 3GCUYDET0LG156317 | 3GCUYDET0LG163915 | 3GCUYDET0LG194856; 3GCUYDET0LG170699; 3GCUYDET0LG125861 | 3GCUYDET0LG115637 | 3GCUYDET0LG169343; 3GCUYDET0LG107828

3GCUYDET0LG154051; 3GCUYDET0LG198552; 3GCUYDET0LG152218; 3GCUYDET0LG104377 | 3GCUYDET0LG155748 | 3GCUYDET0LG103052 | 3GCUYDET0LG181380

3GCUYDET0LG192511; 3GCUYDET0LG147777; 3GCUYDET0LG144250; 3GCUYDET0LG109031; 3GCUYDET0LG127545; 3GCUYDET0LG174588 | 3GCUYDET0LG157161 | 3GCUYDET0LG115069; 3GCUYDET0LG149240

3GCUYDET0LG120093 | 3GCUYDET0LG113497; 3GCUYDET0LG138707 | 3GCUYDET0LG141042; 3GCUYDET0LG167415 | 3GCUYDET0LG104248 | 3GCUYDET0LG167222; 3GCUYDET0LG154888 | 3GCUYDET0LG116626; 3GCUYDET0LG196624; 3GCUYDET0LG174459; 3GCUYDET0LG136682; 3GCUYDET0LG101804; 3GCUYDET0LG154566 | 3GCUYDET0LG168774 | 3GCUYDET0LG134088; 3GCUYDET0LG187406 | 3GCUYDET0LG190192 | 3GCUYDET0LG125116 | 3GCUYDET0LG119087 | 3GCUYDET0LG102192; 3GCUYDET0LG137816 | 3GCUYDET0LG119297; 3GCUYDET0LG104203; 3GCUYDET0LG105027; 3GCUYDET0LG167706; 3GCUYDET0LG190726 | 3GCUYDET0LG109109 | 3GCUYDET0LG129845; 3GCUYDET0LG138531 | 3GCUYDET0LG170878 | 3GCUYDET0LG133216 | 3GCUYDET0LG120191; 3GCUYDET0LG138013 | 3GCUYDET0LG187325 | 3GCUYDET0LG115587 | 3GCUYDET0LG174199; 3GCUYDET0LG139758 | 3GCUYDET0LG113810 | 3GCUYDET0LG196929; 3GCUYDET0LG159556 | 3GCUYDET0LG197692; 3GCUYDET0LG100393; 3GCUYDET0LG166183 | 3GCUYDET0LG110177 | 3GCUYDET0LG119686; 3GCUYDET0LG130669 | 3GCUYDET0LG162439; 3GCUYDET0LG149304; 3GCUYDET0LG133832 | 3GCUYDET0LG171643

3GCUYDET0LG120286 | 3GCUYDET0LG139274; 3GCUYDET0LG176776; 3GCUYDET0LG189639 | 3GCUYDET0LG109658

3GCUYDET0LG184182 | 3GCUYDET0LG159315 | 3GCUYDET0LG172288 | 3GCUYDET0LG188877; 3GCUYDET0LG111877 | 3GCUYDET0LG172761; 3GCUYDET0LG118876 | 3GCUYDET0LG182979; 3GCUYDET0LG118294 | 3GCUYDET0LG101219 | 3GCUYDET0LG154616 | 3GCUYDET0LG115458 | 3GCUYDET0LG117761 | 3GCUYDET0LG155586; 3GCUYDET0LG135810

3GCUYDET0LG127867; 3GCUYDET0LG159573 | 3GCUYDET0LG179726 | 3GCUYDET0LG154843; 3GCUYDET0LG120188; 3GCUYDET0LG141185 | 3GCUYDET0LG151134 | 3GCUYDET0LG115752; 3GCUYDET0LG106503 | 3GCUYDET0LG187423 | 3GCUYDET0LG145589 | 3GCUYDET0LG170136 | 3GCUYDET0LG102645 | 3GCUYDET0LG106212 | 3GCUYDET0LG170850 | 3GCUYDET0LG143342 | 3GCUYDET0LG182142 | 3GCUYDET0LG145575 | 3GCUYDET0LG156656; 3GCUYDET0LG131336 | 3GCUYDET0LG162117 | 3GCUYDET0LG157905 | 3GCUYDET0LG168239; 3GCUYDET0LG116206; 3GCUYDET0LG125780

3GCUYDET0LG112334 | 3GCUYDET0LG121177 | 3GCUYDET0LG170198; 3GCUYDET0LG169441 | 3GCUYDET0LG154311 | 3GCUYDET0LG126685 | 3GCUYDET0LG147083; 3GCUYDET0LG172260 | 3GCUYDET0LG116416; 3GCUYDET0LG169990 | 3GCUYDET0LG126279 | 3GCUYDET0LG156673; 3GCUYDET0LG192489 | 3GCUYDET0LG124354 | 3GCUYDET0LG119784; 3GCUYDET0LG148783 | 3GCUYDET0LG176079 | 3GCUYDET0LG135659 | 3GCUYDET0LG190967 | 3GCUYDET0LG156253

3GCUYDET0LG164448 | 3GCUYDET0LG195344; 3GCUYDET0LG128503 | 3GCUYDET0LG175689 | 3GCUYDET0LG177474 | 3GCUYDET0LG171528; 3GCUYDET0LG166443 | 3GCUYDET0LG110387 | 3GCUYDET0LG119428; 3GCUYDET0LG153286 | 3GCUYDET0LG134110 | 3GCUYDET0LG172064; 3GCUYDET0LG148265 | 3GCUYDET0LG136360 | 3GCUYDET0LG155751; 3GCUYDET0LG187518 | 3GCUYDET0LG134267 | 3GCUYDET0LG165910; 3GCUYDET0LG111636; 3GCUYDET0LG100359 | 3GCUYDET0LG179810 | 3GCUYDET0LG122779 | 3GCUYDET0LG188555 | 3GCUYDET0LG138156 | 3GCUYDET0LG147567; 3GCUYDET0LG158195 | 3GCUYDET0LG188880; 3GCUYDET0LG110826 | 3GCUYDET0LG152140 | 3GCUYDET0LG100507 | 3GCUYDET0LG128713; 3GCUYDET0LG157497 | 3GCUYDET0LG184683 | 3GCUYDET0LG107845 | 3GCUYDET0LG174851 | 3GCUYDET0LG172307 | 3GCUYDET0LG130817 | 3GCUYDET0LG129862; 3GCUYDET0LG194503; 3GCUYDET0LG149044; 3GCUYDET0LG118943 | 3GCUYDET0LG183890; 3GCUYDET0LG128680 | 3GCUYDET0LG186319; 3GCUYDET0LG152431 | 3GCUYDET0LG195019 | 3GCUYDET0LG172971; 3GCUYDET0LG184960 | 3GCUYDET0LG148055 | 3GCUYDET0LG153708 | 3GCUYDET0LG165809 | 3GCUYDET0LG169326 | 3GCUYDET0LG137735 | 3GCUYDET0LG128873 | 3GCUYDET0LG193657 | 3GCUYDET0LG148900 | 3GCUYDET0LG166281 | 3GCUYDET0LG127433 | 3GCUYDET0LG192962 | 3GCUYDET0LG183534 | 3GCUYDET0LG115508; 3GCUYDET0LG194727; 3GCUYDET0LG112415; 3GCUYDET0LG185445; 3GCUYDET0LG114228 | 3GCUYDET0LG146810 | 3GCUYDET0LG162585 | 3GCUYDET0LG144538 | 3GCUYDET0LG179192 | 3GCUYDET0LG176003 | 3GCUYDET0LG111703 | 3GCUYDET0LG148914; 3GCUYDET0LG102435; 3GCUYDET0LG143924 | 3GCUYDET0LG129487 | 3GCUYDET0LG125181 | 3GCUYDET0LG117730 | 3GCUYDET0LG115329 | 3GCUYDET0LG162487; 3GCUYDET0LG137864 | 3GCUYDET0LG126508 | 3GCUYDET0LG140991 | 3GCUYDET0LG172890 | 3GCUYDET0LG167690; 3GCUYDET0LG162005 | 3GCUYDET0LG178852

3GCUYDET0LG101866; 3GCUYDET0LG169147

3GCUYDET0LG129652

3GCUYDET0LG177989 | 3GCUYDET0LG135631 | 3GCUYDET0LG137119 | 3GCUYDET0LG182609; 3GCUYDET0LG131143 | 3GCUYDET0LG102922 | 3GCUYDET0LG129358 | 3GCUYDET0LG149349 | 3GCUYDET0LG110969; 3GCUYDET0LG179368 | 3GCUYDET0LG123012; 3GCUYDET0LG140246 | 3GCUYDET0LG129795

3GCUYDET0LG178494 | 3GCUYDET0LG180164 | 3GCUYDET0LG181122

3GCUYDET0LG105688

3GCUYDET0LG127500; 3GCUYDET0LG194257 | 3GCUYDET0LG158570 | 3GCUYDET0LG153921; 3GCUYDET0LG101057 | 3GCUYDET0LG150274 | 3GCUYDET0LG114584 | 3GCUYDET0LG124130 | 3GCUYDET0LG111684 | 3GCUYDET0LG166989 | 3GCUYDET0LG178477; 3GCUYDET0LG120644; 3GCUYDET0LG146516 | 3GCUYDET0LG163350; 3GCUYDET0LG168483; 3GCUYDET0LG198972 | 3GCUYDET0LG126220 | 3GCUYDET0LG172386 | 3GCUYDET0LG118893; 3GCUYDET0LG144491; 3GCUYDET0LG115721

3GCUYDET0LG148315 | 3GCUYDET0LG133863

3GCUYDET0LG111362 | 3GCUYDET0LG151196; 3GCUYDET0LG155099 | 3GCUYDET0LG107506 | 3GCUYDET0LG155765 | 3GCUYDET0LG168824 | 3GCUYDET0LG143471 | 3GCUYDET0LG153577; 3GCUYDET0LG117727 | 3GCUYDET0LG123804 | 3GCUYDET0LG108915 | 3GCUYDET0LG141008 | 3GCUYDET0LG145611; 3GCUYDET0LG138819 | 3GCUYDET0LG199054; 3GCUYDET0LG192427; 3GCUYDET0LG119638 | 3GCUYDET0LG147584 | 3GCUYDET0LG134317 | 3GCUYDET0LG157466 | 3GCUYDET0LG178947; 3GCUYDET0LG139520; 3GCUYDET0LG181556 | 3GCUYDET0LG104606 | 3GCUYDET0LG114309 | 3GCUYDET0LG137380; 3GCUYDET0LG111104 | 3GCUYDET0LG132132 | 3GCUYDET0LG133197; 3GCUYDET0LG126475 | 3GCUYDET0LG173747; 3GCUYDET0LG185347; 3GCUYDET0LG168760 | 3GCUYDET0LG123009 | 3GCUYDET0LG132549 | 3GCUYDET0LG106744; 3GCUYDET0LG119459

3GCUYDET0LG144166 | 3GCUYDET0LG115542

3GCUYDET0LG180200; 3GCUYDET0LG130882 | 3GCUYDET0LG143681

3GCUYDET0LG109627 | 3GCUYDET0LG146757; 3GCUYDET0LG124645; 3GCUYDET0LG195487 | 3GCUYDET0LG194341; 3GCUYDET0LG133541; 3GCUYDET0LG117629; 3GCUYDET0LG116366; 3GCUYDET0LG107070 | 3GCUYDET0LG109241

3GCUYDET0LG102404 | 3GCUYDET0LG123284 | 3GCUYDET0LG164305

3GCUYDET0LG196445 | 3GCUYDET0LG129313 | 3GCUYDET0LG112768 | 3GCUYDET0LG174669 | 3GCUYDET0LG178379 | 3GCUYDET0LG117842 | 3GCUYDET0LG102094

3GCUYDET0LG147228; 3GCUYDET0LG158732 | 3GCUYDET0LG168046; 3GCUYDET0LG142966 | 3GCUYDET0LG111250 | 3GCUYDET0LG142708 | 3GCUYDET0LG184831 | 3GCUYDET0LG100457; 3GCUYDET0LG138660 | 3GCUYDET0LG125293; 3GCUYDET0LG105111 | 3GCUYDET0LG190659 | 3GCUYDET0LG114388 | 3GCUYDET0LG134074; 3GCUYDET0LG101043 | 3GCUYDET0LG102421; 3GCUYDET0LG184280 | 3GCUYDET0LG185915; 3GCUYDET0LG168161; 3GCUYDET0LG134625

3GCUYDET0LG162599; 3GCUYDET0LG185770; 3GCUYDET0LG124452; 3GCUYDET0LG113550

3GCUYDET0LG186191

3GCUYDET0LG171996 | 3GCUYDET0LG109868; 3GCUYDET0LG138254 | 3GCUYDET0LG152249; 3GCUYDET0LG134527 | 3GCUYDET0LG122345 | 3GCUYDET0LG143535; 3GCUYDET0LG169066 | 3GCUYDET0LG169536 | 3GCUYDET0LG114262 | 3GCUYDET0LG163834

3GCUYDET0LG154230 | 3GCUYDET0LG138366 | 3GCUYDET0LG120739 | 3GCUYDET0LG148105 | 3GCUYDET0LG134687; 3GCUYDET0LG137055 | 3GCUYDET0LG147908 | 3GCUYDET0LG180410; 3GCUYDET0LG159508; 3GCUYDET0LG185106

3GCUYDET0LG165700; 3GCUYDET0LG111474 | 3GCUYDET0LG101740 | 3GCUYDET0LG112835 | 3GCUYDET0LG147021; 3GCUYDET0LG132342; 3GCUYDET0LG166846 | 3GCUYDET0LG138979; 3GCUYDET0LG109661; 3GCUYDET0LG176163 | 3GCUYDET0LG179001; 3GCUYDET0LG109918 | 3GCUYDET0LG111698 | 3GCUYDET0LG133989; 3GCUYDET0LG171836 | 3GCUYDET0LG125018 | 3GCUYDET0LG197613; 3GCUYDET0LG103973 | 3GCUYDET0LG187549 | 3GCUYDET0LG189902 | 3GCUYDET0LG168743 | 3GCUYDET0LG191181 | 3GCUYDET0LG140845 | 3GCUYDET0LG105710 | 3GCUYDET0LG193125; 3GCUYDET0LG193383 | 3GCUYDET0LG195375 | 3GCUYDET0LG105738 | 3GCUYDET0LG190757; 3GCUYDET0LG152817 | 3GCUYDET0LG109546; 3GCUYDET0LG135161; 3GCUYDET0LG196316 | 3GCUYDET0LG167737; 3GCUYDET0LG178642; 3GCUYDET0LG118909 | 3GCUYDET0LG122636

3GCUYDET0LG138299 | 3GCUYDET0LG195814 | 3GCUYDET0LG150498 | 3GCUYDET0LG177538 | 3GCUYDET0LG122071 | 3GCUYDET0LG172078 | 3GCUYDET0LG182819 | 3GCUYDET0LG101480 | 3GCUYDET0LG155393 | 3GCUYDET0LG182920; 3GCUYDET0LG157001 | 3GCUYDET0LG181444 | 3GCUYDET0LG147682 | 3GCUYDET0LG161033 | 3GCUYDET0LG149514 | 3GCUYDET0LG199510; 3GCUYDET0LG130137; 3GCUYDET0LG192928 | 3GCUYDET0LG132115 | 3GCUYDET0LG197756 | 3GCUYDET0LG198518 | 3GCUYDET0LG170122 | 3GCUYDET0LG144555; 3GCUYDET0LG102385 | 3GCUYDET0LG104346 | 3GCUYDET0LG192024 | 3GCUYDET0LG150257; 3GCUYDET0LG132471 | 3GCUYDET0LG114990; 3GCUYDET0LG199247

3GCUYDET0LG172629 | 3GCUYDET0LG171402

3GCUYDET0LG170766; 3GCUYDET0LG152011; 3GCUYDET0LG164529 | 3GCUYDET0LG181279 | 3GCUYDET0LG190564; 3GCUYDET0LG130896 | 3GCUYDET0LG179144; 3GCUYDET0LG140571 | 3GCUYDET0LG123091; 3GCUYDET0LG130512 | 3GCUYDET0LG194016 | 3GCUYDET0LG181055; 3GCUYDET0LG137444 | 3GCUYDET0LG115282 | 3GCUYDET0LG183615; 3GCUYDET0LG198129 | 3GCUYDET0LG146211; 3GCUYDET0LG151585 | 3GCUYDET0LG187339 | 3GCUYDET0LG196297 | 3GCUYDET0LG199975; 3GCUYDET0LG130364; 3GCUYDET0LG166961; 3GCUYDET0LG181847; 3GCUYDET0LG129201; 3GCUYDET0LG155734; 3GCUYDET0LG142269 | 3GCUYDET0LG143311 | 3GCUYDET0LG160366 | 3GCUYDET0LG185641 | 3GCUYDET0LG127495; 3GCUYDET0LG117436 | 3GCUYDET0LG106131 | 3GCUYDET0LG151165 | 3GCUYDET0LG187955 | 3GCUYDET0LG110812; 3GCUYDET0LG128937

3GCUYDET0LG137394 | 3GCUYDET0LG127738 | 3GCUYDET0LG181587; 3GCUYDET0LG121387 | 3GCUYDET0LG184926 | 3GCUYDET0LG185588 | 3GCUYDET0LG173361 | 3GCUYDET0LG156480 | 3GCUYDET0LG132065; 3GCUYDET0LG132650 | 3GCUYDET0LG103665 | 3GCUYDET0LG180388 | 3GCUYDET0LG149397; 3GCUYDET0LG108056 | 3GCUYDET0LG175854

3GCUYDET0LG129103 | 3GCUYDET0LG147603; 3GCUYDET0LG154244 | 3GCUYDET0LG156110 | 3GCUYDET0LG147293 | 3GCUYDET0LG139226; 3GCUYDET0LG127965 | 3GCUYDET0LG170945 | 3GCUYDET0LG193545 | 3GCUYDET0LG112706 | 3GCUYDET0LG127979

3GCUYDET0LG178723; 3GCUYDET0LG153983; 3GCUYDET0LG105657 | 3GCUYDET0LG181945 | 3GCUYDET0LG188037 | 3GCUYDET0LG145608; 3GCUYDET0LG125830 | 3GCUYDET0LG129523 | 3GCUYDET0LG165308; 3GCUYDET0LG161887; 3GCUYDET0LG178740; 3GCUYDET0LG186868 | 3GCUYDET0LG193836 | 3GCUYDET0LG196008 | 3GCUYDET0LG155992 | 3GCUYDET0LG140294 | 3GCUYDET0LG189415 | 3GCUYDET0LG107389; 3GCUYDET0LG142711 | 3GCUYDET0LG175899; 3GCUYDET0LG189298 | 3GCUYDET0LG160383; 3GCUYDET0LG133443 | 3GCUYDET0LG171464 | 3GCUYDET0LG104959; 3GCUYDET0LG157791 | 3GCUYDET0LG134334 | 3GCUYDET0LG158276 | 3GCUYDET0LG105237 | 3GCUYDET0LG187860 | 3GCUYDET0LG103908 | 3GCUYDET0LG135046; 3GCUYDET0LG191486 | 3GCUYDET0LG160772; 3GCUYDET0LG125360; 3GCUYDET0LG115363 | 3GCUYDET0LG116125; 3GCUYDET0LG161193 | 3GCUYDET0LG184716; 3GCUYDET0LG132910 | 3GCUYDET0LG108266 | 3GCUYDET0LG123690; 3GCUYDET0LG170167 | 3GCUYDET0LG169424

3GCUYDET0LG183436 | 3GCUYDET0LG156222 | 3GCUYDET0LG177507 | 3GCUYDET0LG152767; 3GCUYDET0LG100247 | 3GCUYDET0LG112902

3GCUYDET0LG139128; 3GCUYDET0LG136990; 3GCUYDET0LG174087 | 3GCUYDET0LG133975 | 3GCUYDET0LG148850

3GCUYDET0LG126136 | 3GCUYDET0LG118263; 3GCUYDET0LG130641 | 3GCUYDET0LG140487 | 3GCUYDET0LG163333 | 3GCUYDET0LG115590 | 3GCUYDET0LG185929

3GCUYDET0LG186062; 3GCUYDET0LG134740 | 3GCUYDET0LG123057; 3GCUYDET0LG142191 | 3GCUYDET0LG109577 | 3GCUYDET0LG170086; 3GCUYDET0LG136536 | 3GCUYDET0LG130834 | 3GCUYDET0LG163493; 3GCUYDET0LG127139; 3GCUYDET0LG128212 | 3GCUYDET0LG182724

3GCUYDET0LG148136 | 3GCUYDET0LG144300 | 3GCUYDET0LG187776; 3GCUYDET0LG164918 | 3GCUYDET0LG145236 | 3GCUYDET0LG166572; 3GCUYDET0LG100927; 3GCUYDET0LG159511 | 3GCUYDET0LG198731; 3GCUYDET0LG116948 | 3GCUYDET0LG173439 | 3GCUYDET0LG132938 | 3GCUYDET0LG120577; 3GCUYDET0LG182870 | 3GCUYDET0LG149061; 3GCUYDET0LG175577

3GCUYDET0LG160058 | 3GCUYDET0LG122829; 3GCUYDET0LG103746; 3GCUYDET0LG140148 | 3GCUYDET0LG114035; 3GCUYDET0LG185266 | 3GCUYDET0LG116996 | 3GCUYDET0LG114858 | 3GCUYDET0LG147911 | 3GCUYDET0LG179306 | 3GCUYDET0LG191262; 3GCUYDET0LG189611 | 3GCUYDET0LG123558; 3GCUYDET0LG119591; 3GCUYDET0LG161663; 3GCUYDET0LG155409 | 3GCUYDET0LG100202 | 3GCUYDET0LG139971 | 3GCUYDET0LG119347; 3GCUYDET0LG102905 | 3GCUYDET0LG196395; 3GCUYDET0LG149755 | 3GCUYDET0LG144653 | 3GCUYDET0LG106663 | 3GCUYDET0LG118070 | 3GCUYDET0LG189706

3GCUYDET0LG116769; 3GCUYDET0LG107778; 3GCUYDET0LG100961 | 3GCUYDET0LG177829; 3GCUYDET0LG190032 | 3GCUYDET0LG158987; 3GCUYDET0LG118277 | 3GCUYDET0LG119221 | 3GCUYDET0LG136164; 3GCUYDET0LG181153 | 3GCUYDET0LG187521 | 3GCUYDET0LG116898 | 3GCUYDET0LG150887; 3GCUYDET0LG171884 | 3GCUYDET0LG142692; 3GCUYDET0LG144958

3GCUYDET0LG147360 | 3GCUYDET0LG196736 | 3GCUYDET0LG117596 | 3GCUYDET0LG191679; 3GCUYDET0LG160044 | 3GCUYDET0LG131224 | 3GCUYDET0LG156141; 3GCUYDET0LG198292; 3GCUYDET0LG139467 | 3GCUYDET0LG106842 | 3GCUYDET0LG192573 | 3GCUYDET0LG173067 | 3GCUYDET0LG125066 | 3GCUYDET0LG105304 | 3GCUYDET0LG151344 | 3GCUYDET0LG108901 | 3GCUYDET0LG100216 | 3GCUYDET0LG109420 | 3GCUYDET0LG127478; 3GCUYDET0LG157113 | 3GCUYDET0LG124693 | 3GCUYDET0LG151859

3GCUYDET0LG175269; 3GCUYDET0LG110292 | 3GCUYDET0LG126332 | 3GCUYDET0LG117694; 3GCUYDET0LG198826 | 3GCUYDET0LG183453 | 3GCUYDET0LG130445 | 3GCUYDET0LG112446; 3GCUYDET0LG110129; 3GCUYDET0LG182352 | 3GCUYDET0LG162537 | 3GCUYDET0LG108560 | 3GCUYDET0LG158939 | 3GCUYDET0LG155278 | 3GCUYDET0LG127822 | 3GCUYDET0LG175918 | 3GCUYDET0LG118747; 3GCUYDET0LG113984 | 3GCUYDET0LG165342 | 3GCUYDET0LG148718 | 3GCUYDET0LG187440 | 3GCUYDET0LG145835 | 3GCUYDET0LG113483 | 3GCUYDET0LG174512

3GCUYDET0LG133507 | 3GCUYDET0LG169004; 3GCUYDET0LG174560; 3GCUYDET0LG136925 | 3GCUYDET0LG173781 | 3GCUYDET0LG172503 | 3GCUYDET0LG112088 | 3GCUYDET0LG119610 | 3GCUYDET0LG104167; 3GCUYDET0LG145916 | 3GCUYDET0LG183193; 3GCUYDET0LG113113 | 3GCUYDET0LG175868; 3GCUYDET0LG188782 | 3GCUYDET0LG135242 | 3GCUYDET0LG155247 | 3GCUYDET0LG141378 | 3GCUYDET0LG187809 | 3GCUYDET0LG155037; 3GCUYDET0LG102810; 3GCUYDET0LG115234

3GCUYDET0LG132180 | 3GCUYDET0LG194324

3GCUYDET0LG145799 | 3GCUYDET0LG199023; 3GCUYDET0LG120210 | 3GCUYDET0LG142580 | 3GCUYDET0LG189916; 3GCUYDET0LG198051 | 3GCUYDET0LG142885 | 3GCUYDET0LG115816; 3GCUYDET0LG123463 | 3GCUYDET0LG182366 | 3GCUYDET0LG137489

3GCUYDET0LG159346 | 3GCUYDET0LG151473 | 3GCUYDET0LG151179

3GCUYDET0LG174977 | 3GCUYDET0LG188233 | 3GCUYDET0LG100717 | 3GCUYDET0LG129778 | 3GCUYDET0LG193464

3GCUYDET0LG106193; 3GCUYDET0LG169505

3GCUYDET0LG180343; 3GCUYDET0LG118246 | 3GCUYDET0LG156382 | 3GCUYDET0LG199815 | 3GCUYDET0LG121860; 3GCUYDET0LG191620; 3GCUYDET0LG124516 | 3GCUYDET0LG190905; 3GCUYDET0LG148752

3GCUYDET0LG115878; 3GCUYDET0LG142532; 3GCUYDET0LG193934 | 3GCUYDET0LG126363 | 3GCUYDET0LG192735 | 3GCUYDET0LG176406 | 3GCUYDET0LG133670 | 3GCUYDET0LG128534 | 3GCUYDET0LG165678; 3GCUYDET0LG189480 | 3GCUYDET0LG169195

3GCUYDET0LG183288; 3GCUYDET0LG111409

3GCUYDET0LG161162 | 3GCUYDET0LG120143 | 3GCUYDET0LG170511 | 3GCUYDET0LG189592 | 3GCUYDET0LG151568

3GCUYDET0LG176695; 3GCUYDET0LG167270; 3GCUYDET0LG128923; 3GCUYDET0LG125553 | 3GCUYDET0LG135838 | 3GCUYDET0LG167091; 3GCUYDET0LG110311 | 3GCUYDET0LG132289; 3GCUYDET0LG194923 | 3GCUYDET0LG123821 | 3GCUYDET0LG179418; 3GCUYDET0LG142384

3GCUYDET0LG128498; 3GCUYDET0LG132454 | 3GCUYDET0LG116450; 3GCUYDET0LG151862

3GCUYDET0LG162618; 3GCUYDET0LG167107 | 3GCUYDET0LG102774; 3GCUYDET0LG186367; 3GCUYDET0LG110633 | 3GCUYDET0LG119767; 3GCUYDET0LG146578; 3GCUYDET0LG102838 | 3GCUYDET0LG173005

3GCUYDET0LG186644; 3GCUYDET0LG139565; 3GCUYDET0LG151652

3GCUYDET0LG133510; 3GCUYDET0LG196140 | 3GCUYDET0LG126461 | 3GCUYDET0LG103925; 3GCUYDET0LG142790; 3GCUYDET0LG114018; 3GCUYDET0LG176213 | 3GCUYDET0LG122619; 3GCUYDET0LG111538

3GCUYDET0LG180102 | 3GCUYDET0LG153692 | 3GCUYDET0LG114455 | 3GCUYDET0LG164966 | 3GCUYDET0LG196185 | 3GCUYDET0LG110437 | 3GCUYDET0LG145365 | 3GCUYDET0LG195005 | 3GCUYDET0LG161758 | 3GCUYDET0LG111510 | 3GCUYDET0LG131353; 3GCUYDET0LG150582 | 3GCUYDET0LG165647; 3GCUYDET0LG106209; 3GCUYDET0LG142921

3GCUYDET0LG191200; 3GCUYDET0LG146998; 3GCUYDET0LG198020 | 3GCUYDET0LG174946 | 3GCUYDET0LG194419 | 3GCUYDET0LG192279 | 3GCUYDET0LG174297; 3GCUYDET0LG104704 | 3GCUYDET0LG177040; 3GCUYDET0LG133944; 3GCUYDET0LG180696 | 3GCUYDET0LG149383; 3GCUYDET0LG128954 | 3GCUYDET0LG127836 | 3GCUYDET0LG136956; 3GCUYDET0LG185686 | 3GCUYDET0LG178351; 3GCUYDET0LG119509 | 3GCUYDET0LG150226

3GCUYDET0LG152039 | 3GCUYDET0LG161582; 3GCUYDET0LG134639 | 3GCUYDET0LG191116 | 3GCUYDET0LG195764; 3GCUYDET0LG199037; 3GCUYDET0LG122412; 3GCUYDET0LG174235

3GCUYDET0LG107120; 3GCUYDET0LG126041 | 3GCUYDET0LG181718

3GCUYDET0LG125147 | 3GCUYDET0LG128470 | 3GCUYDET0LG133653 | 3GCUYDET0LG126914; 3GCUYDET0LG178446 | 3GCUYDET0LG161355 | 3GCUYDET0LG131398 | 3GCUYDET0LG185610 | 3GCUYDET0LG178737; 3GCUYDET0LG152476; 3GCUYDET0LG114617 | 3GCUYDET0LG157953; 3GCUYDET0LG139002; 3GCUYDET0LG168838 | 3GCUYDET0LG105139

3GCUYDET0LG176745

3GCUYDET0LG191715 | 3GCUYDET0LG157774 | 3GCUYDET0LG199829; 3GCUYDET0LG175711; 3GCUYDET0LG158665; 3GCUYDET0LG137041 | 3GCUYDET0LG107361

3GCUYDET0LG154597 | 3GCUYDET0LG101527 | 3GCUYDET0LG131157 | 3GCUYDET0LG192668 | 3GCUYDET0LG189267; 3GCUYDET0LG123964; 3GCUYDET0LG117341 | 3GCUYDET0LG180746 | 3GCUYDET0LG130090

3GCUYDET0LG143180 | 3GCUYDET0LG153806 | 3GCUYDET0LG116013; 3GCUYDET0LG163221 | 3GCUYDET0LG173943 | 3GCUYDET0LG162716 | 3GCUYDET0LG175255 | 3GCUYDET0LG165387 | 3GCUYDET0LG101107

3GCUYDET0LG121101 | 3GCUYDET0LG178043 | 3GCUYDET0LG172470

3GCUYDET0LG191603 | 3GCUYDET0LG151117 | 3GCUYDET0LG102547 | 3GCUYDET0LG153160; 3GCUYDET0LG126993 | 3GCUYDET0LG103374; 3GCUYDET0LG191813; 3GCUYDET0LG174204 | 3GCUYDET0LG113662; 3GCUYDET0LG127125 | 3GCUYDET0LG149318 | 3GCUYDET0LG195943 | 3GCUYDET0LG101379

3GCUYDET0LG142305 | 3GCUYDET0LG136455

3GCUYDET0LG109756 | 3GCUYDET0LG178401

3GCUYDET0LG152106; 3GCUYDET0LG193514 | 3GCUYDET0LG117971 | 3GCUYDET0LG129747 | 3GCUYDET0LG106548

3GCUYDET0LG120000 | 3GCUYDET0LG124547; 3GCUYDET0LG179659 | 3GCUYDET0LG166930 | 3GCUYDET0LG111863; 3GCUYDET0LG185154; 3GCUYDET0LG119252; 3GCUYDET0LG191746; 3GCUYDET0LG185719

3GCUYDET0LG167771; 3GCUYDET0LG154907 | 3GCUYDET0LG164515 | 3GCUYDET0LG131031

3GCUYDET0LG125455 | 3GCUYDET0LG171514 | 3GCUYDET0LG101334 | 3GCUYDET0LG132907 | 3GCUYDET0LG115945 | 3GCUYDET0LG178818

3GCUYDET0LG106629 | 3GCUYDET0LG158357; 3GCUYDET0LG122166; 3GCUYDET0LG132762; 3GCUYDET0LG112916 | 3GCUYDET0LG191004 | 3GCUYDET0LG174932; 3GCUYDET0LG165762; 3GCUYDET0LG136035 | 3GCUYDET0LG114102; 3GCUYDET0LG119848 | 3GCUYDET0LG116139 | 3GCUYDET0LG121874; 3GCUYDET0LG171979 | 3GCUYDET0LG163560; 3GCUYDET0LG118103; 3GCUYDET0LG184067

3GCUYDET0LG162022 | 3GCUYDET0LG114066 | 3GCUYDET0LG123253 | 3GCUYDET0LG177247 | 3GCUYDET0LG143521; 3GCUYDET0LG113340; 3GCUYDET0LG186952; 3GCUYDET0LG196512 | 3GCUYDET0LG151098 | 3GCUYDET0LG154695 | 3GCUYDET0LG111801 | 3GCUYDET0LG136732 | 3GCUYDET0LG138870 | 3GCUYDET0LG150839 | 3GCUYDET0LG144717; 3GCUYDET0LG151943 | 3GCUYDET0LG158682; 3GCUYDET0LG110020 | 3GCUYDET0LG168001; 3GCUYDET0LG175160 | 3GCUYDET0LG183887 | 3GCUYDET0LG153319; 3GCUYDET0LG119333; 3GCUYDET0LG143017; 3GCUYDET0LG116142 | 3GCUYDET0LG195361; 3GCUYDET0LG100989 | 3GCUYDET0LG134673 | 3GCUYDET0LG140084; 3GCUYDET0LG119445 | 3GCUYDET0LG103195; 3GCUYDET0LG105156 | 3GCUYDET0LG187471 | 3GCUYDET0LG197241 | 3GCUYDET0LG155054; 3GCUYDET0LG178138 | 3GCUYDET0LG109966 | 3GCUYDET0LG103505; 3GCUYDET0LG111376 | 3GCUYDET0LG126038 | 3GCUYDET0LG148010 | 3GCUYDET0LG111670 | 3GCUYDET0LG177958

3GCUYDET0LG139372; 3GCUYDET0LG100782; 3GCUYDET0LG199507

3GCUYDET0LG130963 | 3GCUYDET0LG123544 | 3GCUYDET0LG120272 | 3GCUYDET0LG152932 | 3GCUYDET0LG178690; 3GCUYDET0LG147648

3GCUYDET0LG107134; 3GCUYDET0LG116917 | 3GCUYDET0LG170038 | 3GCUYDET0LG124192 | 3GCUYDET0LG191052 | 3GCUYDET0LG173179; 3GCUYDET0LG146614; 3GCUYDET0LG138142 | 3GCUYDET0LG165146 | 3GCUYDET0LG163588 | 3GCUYDET0LG108784 | 3GCUYDET0LG178026 | 3GCUYDET0LG156849 | 3GCUYDET0LG189088 | 3GCUYDET0LG102015; 3GCUYDET0LG168967; 3GCUYDET0LG189107 | 3GCUYDET0LG185137; 3GCUYDET0LG102659 | 3GCUYDET0LG144751 | 3GCUYDET0LG134835; 3GCUYDET0LG107859 | 3GCUYDET0LG155197 | 3GCUYDET0LG143373; 3GCUYDET0LG145060; 3GCUYDET0LG135256; 3GCUYDET0LG154017 | 3GCUYDET0LG140926 | 3GCUYDET0LG137850; 3GCUYDET0LG103942 | 3GCUYDET0LG153952; 3GCUYDET0LG196719; 3GCUYDET0LG126217 | 3GCUYDET0LG194162 | 3GCUYDET0LG176227 | 3GCUYDET0LG104833; 3GCUYDET0LG100409; 3GCUYDET0LG143051 | 3GCUYDET0LG186188 | 3GCUYDET0LG171299 | 3GCUYDET0LG159766 | 3GCUYDET0LG108607 | 3GCUYDET0LG157919

3GCUYDET0LG116531

3GCUYDET0LG190189 | 3GCUYDET0LG117274; 3GCUYDET0LG193674

3GCUYDET0LG153322; 3GCUYDET0LG160156 | 3GCUYDET0LG155894 | 3GCUYDET0LG188474; 3GCUYDET0LG124418 | 3GCUYDET0LG116979; 3GCUYDET0LG181007 | 3GCUYDET0LG181511 | 3GCUYDET0LG199166

3GCUYDET0LG145009 | 3GCUYDET0LG156334; 3GCUYDET0LG116755 | 3GCUYDET0LG137539; 3GCUYDET0LG180469 | 3GCUYDET0LG154325; 3GCUYDET0LG134964 | 3GCUYDET0LG159282 | 3GCUYDET0LG123740 | 3GCUYDET0LG113337; 3GCUYDET0LG156432 | 3GCUYDET0LG170539 | 3GCUYDET0LG170833

3GCUYDET0LG175028; 3GCUYDET0LG196090 | 3GCUYDET0LG114522; 3GCUYDET0LG118148 | 3GCUYDET0LG199622; 3GCUYDET0LG162733 | 3GCUYDET0LG110714

3GCUYDET0LG170847 | 3GCUYDET0LG120692 | 3GCUYDET0LG170024

3GCUYDET0LG126539 | 3GCUYDET0LG123074 | 3GCUYDET0LG157421; 3GCUYDET0LG187924 | 3GCUYDET0LG121454; 3GCUYDET0LG182478; 3GCUYDET0LG133782 | 3GCUYDET0LG162148; 3GCUYDET0LG174901 | 3GCUYDET0LG100006 | 3GCUYDET0LG108221 | 3GCUYDET0LG175076 | 3GCUYDET0LG192539 | 3GCUYDET0LG141445; 3GCUYDET0LG133099 | 3GCUYDET0LG128405 | 3GCUYDET0LG124743; 3GCUYDET0LG107652 | 3GCUYDET0LG187244 | 3GCUYDET0LG170170 | 3GCUYDET0LG152591 | 3GCUYDET0LG176017; 3GCUYDET0LG187938 | 3GCUYDET0LG126783; 3GCUYDET0LG106064; 3GCUYDET0LG176860 | 3GCUYDET0LG170900 | 3GCUYDET0LG176244

3GCUYDET0LG114391; 3GCUYDET0LG119817; 3GCUYDET0LG110566 | 3GCUYDET0LG180634 | 3GCUYDET0LG132812 | 3GCUYDET0LG100023 | 3GCUYDET0LG160819 | 3GCUYDET0LG140960 | 3GCUYDET0LG189446 | 3GCUYDET0LG129375 | 3GCUYDET0LG189933; 3GCUYDET0LG148458 | 3GCUYDET0LG159430 | 3GCUYDET0LG158567 | 3GCUYDET0LG109336 | 3GCUYDET0LG106579 | 3GCUYDET0LG141963; 3GCUYDET0LG194694

3GCUYDET0LG182156; 3GCUYDET0LG168547; 3GCUYDET0LG161436 | 3GCUYDET0LG191410 | 3GCUYDET0LG101267 | 3GCUYDET0LG161226 | 3GCUYDET0LG180407; 3GCUYDET0LG198373 | 3GCUYDET0LG162974 | 3GCUYDET0LG129683 | 3GCUYDET0LG189396 | 3GCUYDET0LG130607 | 3GCUYDET0LG110468 | 3GCUYDET0LG137783 | 3GCUYDET0LG164630 | 3GCUYDET0LG122863 | 3GCUYDET0LG147195; 3GCUYDET0LG196364 | 3GCUYDET0LG178995 | 3GCUYDET0LG109255 | 3GCUYDET0LG102628 | 3GCUYDET0LG167849 | 3GCUYDET0LG172209 | 3GCUYDET0LG136830

3GCUYDET0LG131109 | 3GCUYDET0LG150162 | 3GCUYDET0LG186790 | 3GCUYDET0LG144510; 3GCUYDET0LG156768 | 3GCUYDET0LG107974 | 3GCUYDET0LG107411 | 3GCUYDET0LG164319 | 3GCUYDET0LG107683 | 3GCUYDET0LG143972 | 3GCUYDET0LG139114 | 3GCUYDET0LG152624 | 3GCUYDET0LG183954 | 3GCUYDET0LG145284; 3GCUYDET0LG120224; 3GCUYDET0LG186224 | 3GCUYDET0LG160349; 3GCUYDET0LG112480; 3GCUYDET0LG145754 | 3GCUYDET0LG185235; 3GCUYDET0LG144488 | 3GCUYDET0LG191570; 3GCUYDET0LG110857 | 3GCUYDET0LG113970; 3GCUYDET0LG149836; 3GCUYDET0LG140733; 3GCUYDET0LG148413; 3GCUYDET0LG183095 | 3GCUYDET0LG156303 | 3GCUYDET0LG134950 | 3GCUYDET0LG159668; 3GCUYDET0LG172727 | 3GCUYDET0LG116609; 3GCUYDET0LG184747; 3GCUYDET0LG151232 | 3GCUYDET0LG127853 | 3GCUYDET0LG145639 | 3GCUYDET0LG172999 | 3GCUYDET0LG122846 | 3GCUYDET0LG141199; 3GCUYDET0LG116190 | 3GCUYDET0LG116951 | 3GCUYDET0LG163395 | 3GCUYDET0LG193075; 3GCUYDET0LG147696 | 3GCUYDET0LG107182; 3GCUYDET0LG189124; 3GCUYDET0LG184148; 3GCUYDET0LG112737 | 3GCUYDET0LG150114 | 3GCUYDET0LG134883 | 3GCUYDET0LG177930 | 3GCUYDET0LG183369 | 3GCUYDET0LG136293 | 3GCUYDET0LG176373; 3GCUYDET0LG124662

3GCUYDET0LG188524; 3GCUYDET0LG133524 | 3GCUYDET0LG162909 | 3GCUYDET0LG184778; 3GCUYDET0LG150727 | 3GCUYDET0LG102788 | 3GCUYDET0LG149982 | 3GCUYDET0LG122104 | 3GCUYDET0LG173313 | 3GCUYDET0LG100698; 3GCUYDET0LG192444 | 3GCUYDET0LG154681 | 3GCUYDET0LG164708 | 3GCUYDET0LG176972 | 3GCUYDET0LG157516; 3GCUYDET0LG196946; 3GCUYDET0LG136343 | 3GCUYDET0LG197126; 3GCUYDET0LG103441 | 3GCUYDET0LG134091; 3GCUYDET0LG125178 | 3GCUYDET0LG199619

3GCUYDET0LG138125 | 3GCUYDET0LG149190 | 3GCUYDET0LG147679 | 3GCUYDET0LG150078 | 3GCUYDET0LG146631 | 3GCUYDET0LG191049 | 3GCUYDET0LG140666 | 3GCUYDET0LG157807 | 3GCUYDET0LG112723; 3GCUYDET0LG116058 | 3GCUYDET0LG199300 | 3GCUYDET0LG165924 | 3GCUYDET0LG136262 | 3GCUYDET0LG140456 | 3GCUYDET0LG134012 | 3GCUYDET0LG144586 | 3GCUYDET0LG190872 | 3GCUYDET0LG143440 | 3GCUYDET0LG188636; 3GCUYDET0LG138495 | 3GCUYDET0LG171609 | 3GCUYDET0LG134432

3GCUYDET0LG177202 | 3GCUYDET0LG181895; 3GCUYDET0LG199670

3GCUYDET0LG125892; 3GCUYDET0LG183209 | 3GCUYDET0LG126105 | 3GCUYDET0LG117534 | 3GCUYDET0LG170959 | 3GCUYDET0LG165065 | 3GCUYDET0LG199832; 3GCUYDET0LG183145 | 3GCUYDET0LG124600 | 3GCUYDET0LG167012 | 3GCUYDET0LG179337; 3GCUYDET0LG196283; 3GCUYDET0LG190595 | 3GCUYDET0LG107375 | 3GCUYDET0LG177488 | 3GCUYDET0LG104380; 3GCUYDET0LG172355; 3GCUYDET0LG127366

3GCUYDET0LG188278 | 3GCUYDET0LG122765; 3GCUYDET0LG135435 | 3GCUYDET0LG126721; 3GCUYDET0LG136388; 3GCUYDET0LG103794 | 3GCUYDET0LG171030 | 3GCUYDET0LG138500

3GCUYDET0LG122717 | 3GCUYDET0LG133491; 3GCUYDET0LG123382; 3GCUYDET0LG188765; 3GCUYDET0LG168841 | 3GCUYDET0LG151067 | 3GCUYDET0LG153594 | 3GCUYDET0LG112608; 3GCUYDET0LG137542 | 3GCUYDET0LG196347 | 3GCUYDET0LG199989; 3GCUYDET0LG157838 | 3GCUYDET0LG166054; 3GCUYDET0LG160075; 3GCUYDET0LG159380; 3GCUYDET0LG116920 | 3GCUYDET0LG145897 | 3GCUYDET0LG108400 | 3GCUYDET0LG113726 | 3GCUYDET0LG171142 | 3GCUYDET0LG115170; 3GCUYDET0LG129988 | 3GCUYDET0LG136231; 3GCUYDET0LG132275 | 3GCUYDET0LG169861 | 3GCUYDET0LG131286; 3GCUYDET0LG119557 | 3GCUYDET0LG189947 | 3GCUYDET0LG181928 | 3GCUYDET0LG117808; 3GCUYDET0LG161596; 3GCUYDET0LG193318 | 3GCUYDET0LG161968 | 3GCUYDET0LG155149 | 3GCUYDET0LG154941 | 3GCUYDET0LG150386

3GCUYDET0LG156625 | 3GCUYDET0LG187941; 3GCUYDET0LG104458 | 3GCUYDET0LG177619 | 3GCUYDET0LG139954; 3GCUYDET0LG166569 | 3GCUYDET0LG184263 | 3GCUYDET0LG182738 | 3GCUYDET0LG180813 | 3GCUYDET0LG116030 | 3GCUYDET0LG165695; 3GCUYDET0LG198793 | 3GCUYDET0LG165504 | 3GCUYDET0LG168208; 3GCUYDET0LG192170 | 3GCUYDET0LG165969; 3GCUYDET0LG126749 | 3GCUYDET0LG148296 | 3GCUYDET0LG179967

3GCUYDET0LG191536

3GCUYDET0LG181833

3GCUYDET0LG197062; 3GCUYDET0LG129408

3GCUYDET0LG185087

3GCUYDET0LG141607 | 3GCUYDET0LG107005 | 3GCUYDET0LG154079; 3GCUYDET0LG155040 | 3GCUYDET0LG129439 | 3GCUYDET0LG139291

3GCUYDET0LG127951 | 3GCUYDET0LG104198; 3GCUYDET0LG171190 | 3GCUYDET0LG195182

3GCUYDET0LG168581; 3GCUYDET0LG135726 | 3GCUYDET0LG109711 | 3GCUYDET0LG179080 | 3GCUYDET0LG143745; 3GCUYDET0LG160142 | 3GCUYDET0LG152736 | 3GCUYDET0LG145074 | 3GCUYDET0LG194453 | 3GCUYDET0LG172551 | 3GCUYDET0LG133703 | 3GCUYDET0LG113595; 3GCUYDET0LG185901 | 3GCUYDET0LG165020 | 3GCUYDET0LG117968; 3GCUYDET0LG133796 | 3GCUYDET0LG141171 | 3GCUYDET0LG177264 | 3GCUYDET0LG113645; 3GCUYDET0LG122524 | 3GCUYDET0LG107697 | 3GCUYDET0LG159038; 3GCUYDET0LG155619 | 3GCUYDET0LG182321; 3GCUYDET0LG151005; 3GCUYDET0LG194484 | 3GCUYDET0LG137492; 3GCUYDET0LG125326; 3GCUYDET0LG115301 | 3GCUYDET0LG174638; 3GCUYDET0LG151375 | 3GCUYDET0LG108378; 3GCUYDET0LG163011; 3GCUYDET0LG159623 | 3GCUYDET0LG173506 | 3GCUYDET0LG180763 | 3GCUYDET0LG157385

3GCUYDET0LG100748 | 3GCUYDET0LG161243 | 3GCUYDET0LG132602 | 3GCUYDET0LG181332; 3GCUYDET0LG137010 | 3GCUYDET0LG105769 | 3GCUYDET0LG128288 | 3GCUYDET0LG191956 | 3GCUYDET0LG136309 | 3GCUYDET0LG193819 | 3GCUYDET0LG161422; 3GCUYDET0LG196882 | 3GCUYDET0LG195053; 3GCUYDET0LG161789 | 3GCUYDET0LG127755; 3GCUYDET0LG135192 | 3GCUYDET0LG186935 | 3GCUYDET0LG100622 | 3GCUYDET0LG189320; 3GCUYDET0LG134429 | 3GCUYDET0LG158231 | 3GCUYDET0LG129697 | 3GCUYDET0LG177815; 3GCUYDET0LG115024; 3GCUYDET0LG117310; 3GCUYDET0LG170928 | 3GCUYDET0LG183601; 3GCUYDET0LG185543; 3GCUYDET0LG195862 | 3GCUYDET0LG158925 | 3GCUYDET0LG180682 | 3GCUYDET0LG195022; 3GCUYDET0LG109059; 3GCUYDET0LG121759; 3GCUYDET0LG158293 | 3GCUYDET0LG190323 | 3GCUYDET0LG113015; 3GCUYDET0LG180276; 3GCUYDET0LG103472

3GCUYDET0LG140778

3GCUYDET0LG131059 | 3GCUYDET0LG191598 | 3GCUYDET0LG193691 | 3GCUYDET0LG181217 | 3GCUYDET0LG163817 | 3GCUYDET0LG170041; 3GCUYDET0LG193660; 3GCUYDET0LG114861; 3GCUYDET0LG146452; 3GCUYDET0LG132888 | 3GCUYDET0LG152980; 3GCUYDET0LG109837; 3GCUYDET0LG197935 | 3GCUYDET0LG173246; 3GCUYDET0LG126735 | 3GCUYDET0LG150534

3GCUYDET0LG141879; 3GCUYDET0LG120319; 3GCUYDET0LG171870; 3GCUYDET0LG186143 | 3GCUYDET0LG155720

3GCUYDET0LG102323 | 3GCUYDET0LG142840; 3GCUYDET0LG139310; 3GCUYDET0LG174185; 3GCUYDET0LG104475; 3GCUYDET0LG190144 | 3GCUYDET0LG132096 | 3GCUYDET0LG196073 | 3GCUYDET0LG170010 | 3GCUYDET0LG145124; 3GCUYDET0LG180911 | 3GCUYDET0LG149593 | 3GCUYDET0LG186322 | 3GCUYDET0LG163235; 3GCUYDET0LG175756 | 3GCUYDET0LG110213 | 3GCUYDET0LG184893; 3GCUYDET0LG115086; 3GCUYDET0LG133166 | 3GCUYDET0LG184795 | 3GCUYDET0LG188460; 3GCUYDET0LG132969 | 3GCUYDET0LG107117 | 3GCUYDET0LG140473 | 3GCUYDET0LG136987 | 3GCUYDET0LG155491

3GCUYDET0LG155443; 3GCUYDET0LG100670 | 3GCUYDET0LG108820; 3GCUYDET0LG155541

3GCUYDET0LG192721 | 3GCUYDET0LG163848; 3GCUYDET0LG109904 | 3GCUYDET0LG162442 | 3GCUYDET0LG138321 | 3GCUYDET0LG143079 | 3GCUYDET0LG145396; 3GCUYDET0LG172775; 3GCUYDET0LG141252; 3GCUYDET0LG140151; 3GCUYDET0LG190600 | 3GCUYDET0LG167561 | 3GCUYDET0LG172405; 3GCUYDET0LG108946 | 3GCUYDET0LG136214 | 3GCUYDET0LG114648 | 3GCUYDET0LG161047; 3GCUYDET0LG123933 | 3GCUYDET0LG191830; 3GCUYDET0LG128646 | 3GCUYDET0LG189544; 3GCUYDET0LG122460 | 3GCUYDET0LG111992 | 3GCUYDET0LG169455; 3GCUYDET0LG192315; 3GCUYDET0LG122975; 3GCUYDET0LG152395 | 3GCUYDET0LG149769 | 3GCUYDET0LG113385; 3GCUYDET0LG143759 | 3GCUYDET0LG116402 | 3GCUYDET0LG120661; 3GCUYDET0LG168788; 3GCUYDET0LG103553; 3GCUYDET0LG108333; 3GCUYDET0LG117582 | 3GCUYDET0LG112057

3GCUYDET0LG134690 | 3GCUYDET0LG188068 | 3GCUYDET0LG179998 | 3GCUYDET0LG141090 | 3GCUYDET0LG153403; 3GCUYDET0LG141817; 3GCUYDET0LG196848 | 3GCUYDET0LG168287; 3GCUYDET0LG109482 | 3GCUYDET0LG172789 | 3GCUYDET0LG104296; 3GCUYDET0LG122197 | 3GCUYDET0LG165051 | 3GCUYDET0LG149870

3GCUYDET0LG169052; 3GCUYDET0LG133619

3GCUYDET0LG169715 | 3GCUYDET0LG167768; 3GCUYDET0LG108008 | 3GCUYDET0LG173103 | 3GCUYDET0LG115265 | 3GCUYDET0LG141123 | 3GCUYDET0LG101818; 3GCUYDET0LG124144 | 3GCUYDET0LG103455 | 3GCUYDET0LG169813; 3GCUYDET0LG103696; 3GCUYDET0LG156608 | 3GCUYDET0LG140523; 3GCUYDET0LG160433 | 3GCUYDET0LG150646; 3GCUYDET0LG167205; 3GCUYDET0LG172565 | 3GCUYDET0LG100569 | 3GCUYDET0LG109224; 3GCUYDET0LG187907; 3GCUYDET0LG105836; 3GCUYDET0LG108834; 3GCUYDET0LG186532 | 3GCUYDET0LG169102 | 3GCUYDET0LG136147; 3GCUYDET0LG198390 | 3GCUYDET0LG138688

3GCUYDET0LG143454; 3GCUYDET0LG193416

3GCUYDET0LG102581 | 3GCUYDET0LG126282 | 3GCUYDET0LG143566 | 3GCUYDET0LG124497 | 3GCUYDET0LG151456 | 3GCUYDET0LG138108; 3GCUYDET0LG187373

3GCUYDET0LG104363 | 3GCUYDET0LG134530 | 3GCUYDET0LG150873 | 3GCUYDET0LG199698 | 3GCUYDET0LG105545; 3GCUYDET0LG193688 | 3GCUYDET0LG109935 | 3GCUYDET0LG177149; 3GCUYDET0LG111121 | 3GCUYDET0LG190869 | 3GCUYDET0LG151439; 3GCUYDET0LG196607 | 3GCUYDET0LG174011; 3GCUYDET0LG143213 | 3GCUYDET0LG139288; 3GCUYDET0LG140117; 3GCUYDET0LG182397; 3GCUYDET0LG116772 | 3GCUYDET0LG131692

3GCUYDET0LG161565 | 3GCUYDET0LG142594 | 3GCUYDET0LG103309 | 3GCUYDET0LG129246; 3GCUYDET0LG135516; 3GCUYDET0LG102127 | 3GCUYDET0LG174770 | 3GCUYDET0LG144832 | 3GCUYDET0LG136696; 3GCUYDET0LG183999 | 3GCUYDET0LG127741; 3GCUYDET0LG125374 | 3GCUYDET0LG176356 | 3GCUYDET0LG134477; 3GCUYDET0LG199006

3GCUYDET0LG108591 | 3GCUYDET0LG121955; 3GCUYDET0LG185557 | 3GCUYDET0LG143938; 3GCUYDET0LG131773 | 3GCUYDET0LG129991 | 3GCUYDET0LG147746 | 3GCUYDET0LG195084 | 3GCUYDET0LG198440; 3GCUYDET0LG150744; 3GCUYDET0LG115606 | 3GCUYDET0LG176549; 3GCUYDET0LG157581 | 3GCUYDET0LG181539 | 3GCUYDET0LG100829; 3GCUYDET0LG152610; 3GCUYDET0LG183128

3GCUYDET0LG124631 | 3GCUYDET0LG139324 | 3GCUYDET0LG165163 | 3GCUYDET0LG174221 | 3GCUYDET0LG120370 | 3GCUYDET0LG154437; 3GCUYDET0LG117923 | 3GCUYDET0LG178527; 3GCUYDET0LG114651; 3GCUYDET0LG162053 | 3GCUYDET0LG151070 | 3GCUYDET0LG158620 | 3GCUYDET0LG162764; 3GCUYDET0LG190371 | 3GCUYDET0LG176986 | 3GCUYDET0LG148962 | 3GCUYDET0LG105108; 3GCUYDET0LG104654 | 3GCUYDET0LG147262; 3GCUYDET0LG132258 | 3GCUYDET0LG131806; 3GCUYDET0LG137721 | 3GCUYDET0LG154373 | 3GCUYDET0LG121650 | 3GCUYDET0LG175353 | 3GCUYDET0LG165485 | 3GCUYDET0LG141980; 3GCUYDET0LG181301 | 3GCUYDET0LG148833; 3GCUYDET0LG164353 | 3GCUYDET0LG168757; 3GCUYDET0LG139906 | 3GCUYDET0LG189978 | 3GCUYDET0LG115802; 3GCUYDET0LG156835 | 3GCUYDET0LG142143

3GCUYDET0LG189205 | 3GCUYDET0LG197000 | 3GCUYDET0LG134415; 3GCUYDET0LG122930; 3GCUYDET0LG141266 | 3GCUYDET0LG164210 | 3GCUYDET0LG175644 | 3GCUYDET0LG194176; 3GCUYDET0LG124189; 3GCUYDET0LG136665 | 3GCUYDET0LG131160 | 3GCUYDET0LG164403 | 3GCUYDET0LG196509; 3GCUYDET0LG166894

3GCUYDET0LG164465 | 3GCUYDET0LG151571; 3GCUYDET0LG115203; 3GCUYDET0LG119400 | 3GCUYDET0LG126704; 3GCUYDET0LG135614 | 3GCUYDET0LG125312 | 3GCUYDET0LG164773; 3GCUYDET0LG178687; 3GCUYDET0LG154826; 3GCUYDET0LG139145; 3GCUYDET0LG123334 | 3GCUYDET0LG169858 | 3GCUYDET0LG160917; 3GCUYDET0LG104962; 3GCUYDET0LG113144 | 3GCUYDET0LG146841 | 3GCUYDET0LG178530 | 3GCUYDET0LG144989; 3GCUYDET0LG186465; 3GCUYDET0LG196235 | 3GCUYDET0LG148461 | 3GCUYDET0LG195926 | 3GCUYDET0LG163963; 3GCUYDET0LG102466 | 3GCUYDET0LG138710; 3GCUYDET0LG176065; 3GCUYDET0LG135936; 3GCUYDET0LG157029 | 3GCUYDET0LG143275 | 3GCUYDET0LG174705; 3GCUYDET0LG100362 | 3GCUYDET0LG121566; 3GCUYDET0LG174896 | 3GCUYDET0LG172341 | 3GCUYDET0LG135337; 3GCUYDET0LG154924 | 3GCUYDET0LG135905

3GCUYDET0LG162277; 3GCUYDET0LG192752 | 3GCUYDET0LG159654

3GCUYDET0LG149433 | 3GCUYDET0LG100460 | 3GCUYDET0LG187714 | 3GCUYDET0LG171772 | 3GCUYDET0LG172324 | 3GCUYDET0LG129215 | 3GCUYDET0LG168676 | 3GCUYDET0LG172050

3GCUYDET0LG173876

3GCUYDET0LG137038; 3GCUYDET0LG143678 | 3GCUYDET0LG191102 | 3GCUYDET0LG131207 | 3GCUYDET0LG195540; 3GCUYDET0LG128792; 3GCUYDET0LG164336 | 3GCUYDET0LG113421 | 3GCUYDET0LG117145 | 3GCUYDET0LG195277 | 3GCUYDET0LG167687 | 3GCUYDET0LG147486; 3GCUYDET0LG192041; 3GCUYDET0LG128579

3GCUYDET0LG114052; 3GCUYDET0LG196784 | 3GCUYDET0LG175515 | 3GCUYDET0LG192248 | 3GCUYDET0LG147102 | 3GCUYDET0LG143650; 3GCUYDET0LG164157; 3GCUYDET0LG171545; 3GCUYDET0LG181315 | 3GCUYDET0LG154339; 3GCUYDET0LG190046 | 3GCUYDET0LG143499; 3GCUYDET0LG108638 | 3GCUYDET0LG167611; 3GCUYDET0LG198356 | 3GCUYDET0LG163994; 3GCUYDET0LG173568 | 3GCUYDET0LG156902; 3GCUYDET0LG102578 | 3GCUYDET0LG141834 | 3GCUYDET0LG114312 | 3GCUYDET0LG181282; 3GCUYDET0LG105609; 3GCUYDET0LG175305 | 3GCUYDET0LG167060 | 3GCUYDET0LG103598; 3GCUYDET0LG125472 | 3GCUYDET0LG155085 | 3GCUYDET0LG148380 | 3GCUYDET0LG169567; 3GCUYDET0LG149688 | 3GCUYDET0LG160531; 3GCUYDET0LG199149; 3GCUYDET0LG108588 | 3GCUYDET0LG131045 | 3GCUYDET0LG151151 | 3GCUYDET0LG159427; 3GCUYDET0LG159363; 3GCUYDET0LG103956

3GCUYDET0LG107571 | 3GCUYDET0LG132213 | 3GCUYDET0LG161291 | 3GCUYDET0LG133992 | 3GCUYDET0LG198311 | 3GCUYDET0LG195649 | 3GCUYDET0LG180293 | 3GCUYDET0LG183565 | 3GCUYDET0LG182318; 3GCUYDET0LG144409; 3GCUYDET0LG178897; 3GCUYDET0LG173375; 3GCUYDET0LG137413 | 3GCUYDET0LG167009 | 3GCUYDET0LG196252

3GCUYDET0LG114164 | 3GCUYDET0LG129912 | 3GCUYDET0LG168290; 3GCUYDET0LG192587; 3GCUYDET0LG199474

3GCUYDET0LG151490 | 3GCUYDET0LG108039; 3GCUYDET0LG156219 | 3GCUYDET0LG156172; 3GCUYDET0LG186403; 3GCUYDET0LG141137 | 3GCUYDET0LG119381; 3GCUYDET0LG108493; 3GCUYDET0LG101561 | 3GCUYDET0LG151909 | 3GCUYDET0LG116528 | 3GCUYDET0LG195263

3GCUYDET0LG155510 | 3GCUYDET0LG133359 | 3GCUYDET0LG187647 | 3GCUYDET0LG122734; 3GCUYDET0LG150677; 3GCUYDET0LG106680

3GCUYDET0LG170508 | 3GCUYDET0LG112253 | 3GCUYDET0LG182769 | 3GCUYDET0LG153434 | 3GCUYDET0LG181685; 3GCUYDET0LG107957; 3GCUYDET0LG116982 | 3GCUYDET0LG152946 | 3GCUYDET0LG198759 | 3GCUYDET0LG148279 | 3GCUYDET0LG100412 | 3GCUYDET0LG177927 | 3GCUYDET0LG174493; 3GCUYDET0LG170525 | 3GCUYDET0LG139761 | 3GCUYDET0LG121308; 3GCUYDET0LG182075 | 3GCUYDET0LG102600; 3GCUYDET0LG189561 | 3GCUYDET0LG178480 | 3GCUYDET0LG137749 | 3GCUYDET0LG131174; 3GCUYDET0LG111572 | 3GCUYDET0LG149948; 3GCUYDET0LG162280

3GCUYDET0LG156107; 3GCUYDET0LG168659; 3GCUYDET0LG152509 | 3GCUYDET0LG143809; 3GCUYDET0LG111040; 3GCUYDET0LG132518 | 3GCUYDET0LG117503; 3GCUYDET0LG195215 | 3GCUYDET0LG147066

3GCUYDET0LG104492 | 3GCUYDET0LG164739; 3GCUYDET0LG115136 | 3GCUYDET0LG187437 | 3GCUYDET0LG171206 | 3GCUYDET0LG167334 | 3GCUYDET0LG135385

3GCUYDET0LG122118 | 3GCUYDET0LG136617 | 3GCUYDET0LG114746; 3GCUYDET0LG120174 | 3GCUYDET0LG122281 | 3GCUYDET0LG193481; 3GCUYDET0LG187583 | 3GCUYDET0LG166040 | 3GCUYDET0LG141722; 3GCUYDET0LG193111 | 3GCUYDET0LG156818 | 3GCUYDET0LG117775 | 3GCUYDET0LG151487 | 3GCUYDET0LG156561 | 3GCUYDET0LG148881 | 3GCUYDET0LG113936 | 3GCUYDET0LG144412

3GCUYDET0LG142031

3GCUYDET0LG194713 | 3GCUYDET0LG153904 | 3GCUYDET0LG182223 | 3GCUYDET0LG103326 | 3GCUYDET0LG110423 | 3GCUYDET0LG121146; 3GCUYDET0LG107991 | 3GCUYDET0LG143616 | 3GCUYDET0LG179130 | 3GCUYDET0LG183517 | 3GCUYDET0LG159833 | 3GCUYDET0LG174283; 3GCUYDET0LG176146 | 3GCUYDET0LG141767 | 3GCUYDET0LG158634 | 3GCUYDET0LG145852

3GCUYDET0LG153529; 3GCUYDET0LG155913; 3GCUYDET0LG176664 | 3GCUYDET0LG135189 | 3GCUYDET0LG145690 | 3GCUYDET0LG144913 | 3GCUYDET0LG102144

3GCUYDET0LG140599

3GCUYDET0LG138111

3GCUYDET0LG106937 | 3GCUYDET0LG178656; 3GCUYDET0LG105741 | 3GCUYDET0LG118411 | 3GCUYDET0LG103259 | 3GCUYDET0LG194095 | 3GCUYDET0LG187082 | 3GCUYDET0LG141493 | 3GCUYDET0LG142336 | 3GCUYDET0LG150954; 3GCUYDET0LG121986 | 3GCUYDET0LG113399 | 3GCUYDET0LG120854; 3GCUYDET0LG103293 | 3GCUYDET0LG128436; 3GCUYDET0LG134592; 3GCUYDET0LG115976; 3GCUYDET0LG186823 | 3GCUYDET0LG146662 | 3GCUYDET0LG179516 | 3GCUYDET0LG143664 | 3GCUYDET0LG113130; 3GCUYDET0LG110454 | 3GCUYDET0LG128386 | 3GCUYDET0LG138903; 3GCUYDET0LG139839 | 3GCUYDET0LG114925; 3GCUYDET0LG176518 | 3GCUYDET0LG172100 | 3GCUYDET0LG190760 | 3GCUYDET0LG173327 | 3GCUYDET0LG113158 | 3GCUYDET0LG178866 | 3GCUYDET0LG104024; 3GCUYDET0LG103276 | 3GCUYDET0LG100734; 3GCUYDET0LG143826 | 3GCUYDET0LG105206 | 3GCUYDET0LG191553 | 3GCUYDET0LG129019; 3GCUYDET0LG178334 | 3GCUYDET0LG182206; 3GCUYDET0LG143776; 3GCUYDET0LG164062 | 3GCUYDET0LG148119 | 3GCUYDET0LG152848; 3GCUYDET0LG150520 | 3GCUYDET0LG156270; 3GCUYDET0LG136195; 3GCUYDET0LG147861 | 3GCUYDET0LG164479; 3GCUYDET0LG141316; 3GCUYDET0LG190838; 3GCUYDET0LG140182; 3GCUYDET0LG110924 | 3GCUYDET0LG199412; 3GCUYDET0LG175188; 3GCUYDET0LG159671; 3GCUYDET0LG123396; 3GCUYDET0LG113712 | 3GCUYDET0LG182626 | 3GCUYDET0LG137072 | 3GCUYDET0LG138691 | 3GCUYDET0LG104766; 3GCUYDET0LG139923 | 3GCUYDET0LG159220 | 3GCUYDET0LG119803 | 3GCUYDET0LG170444 | 3GCUYDET0LG114245 | 3GCUYDET0LG160707 | 3GCUYDET0LG181797 | 3GCUYDET0LG140215 | 3GCUYDET0LG191374; 3GCUYDET0LG146208 | 3GCUYDET0LG165812 | 3GCUYDET0LG153188 | 3GCUYDET0LG171819; 3GCUYDET0LG177085

3GCUYDET0LG195411; 3GCUYDET0LG176423; 3GCUYDET0LG142773 | 3GCUYDET0LG175062; 3GCUYDET0LG121079 | 3GCUYDET0LG137203; 3GCUYDET0LG162179 | 3GCUYDET0LG133572; 3GCUYDET0LG109997 | 3GCUYDET0LG152350 | 3GCUYDET0LG196980; 3GCUYDET0LG137590 | 3GCUYDET0LG158343; 3GCUYDET0LG192122 | 3GCUYDET0LG117825 | 3GCUYDET0LG152266; 3GCUYDET0LG111054; 3GCUYDET0LG196753 | 3GCUYDET0LG120434; 3GCUYDET0LG147004; 3GCUYDET0LG152929; 3GCUYDET0LG164496 | 3GCUYDET0LG142899 | 3GCUYDET0LG158374 | 3GCUYDET0LG193173 | 3GCUYDET0LG140201 | 3GCUYDET0LG148153; 3GCUYDET0LG180214; 3GCUYDET0LG162697; 3GCUYDET0LG175241; 3GCUYDET0LG188975 | 3GCUYDET0LG104413 | 3GCUYDET0LG132955 | 3GCUYDET0LG122054; 3GCUYDET0LG148198 | 3GCUYDET0LG135239; 3GCUYDET0LG186076 | 3GCUYDET0LG164370; 3GCUYDET0LG147813; 3GCUYDET0LG123186 | 3GCUYDET0LG154860 | 3GCUYDET0LG138772

3GCUYDET0LG180326; 3GCUYDET0LG148394; 3GCUYDET0LG158858 | 3GCUYDET0LG112530; 3GCUYDET0LG147956 | 3GCUYDET0LG126380 | 3GCUYDET0LG178317 | 3GCUYDET0LG172095; 3GCUYDET0LG104878; 3GCUYDET0LG144037 | 3GCUYDET0LG115315; 3GCUYDET0LG186160 | 3GCUYDET0LG143308 | 3GCUYDET0LG108512; 3GCUYDET0LG130123; 3GCUYDET0LG145351 | 3GCUYDET0LG159251 | 3GCUYDET0LG170475 | 3GCUYDET0LG175403; 3GCUYDET0LG128131 | 3GCUYDET0LG102130 | 3GCUYDET0LG174073; 3GCUYDET0LG166488 | 3GCUYDET0LG152526 | 3GCUYDET0LG124841

3GCUYDET0LG108476 | 3GCUYDET0LG127481 | 3GCUYDET0LG103083 | 3GCUYDET0LG155233; 3GCUYDET0LG144992; 3GCUYDET0LG130168 | 3GCUYDET0LG130493; 3GCUYDET0LG127044; 3GCUYDET0LG144944 | 3GCUYDET0LG148928; 3GCUYDET0LG131787; 3GCUYDET0LG194307; 3GCUYDET0LG182299 | 3GCUYDET0LG159752 | 3GCUYDET0LG131790; 3GCUYDET0LG146984 | 3GCUYDET0LG122362 | 3GCUYDET0LG101947 | 3GCUYDET0LG137332

3GCUYDET0LG105531; 3GCUYDET0LG150713; 3GCUYDET0LG131014; 3GCUYDET0LG102886 | 3GCUYDET0LG123317 | 3GCUYDET0LG181265; 3GCUYDET0LG166653; 3GCUYDET0LG132390 | 3GCUYDET0LG187342 | 3GCUYDET0LG137377 | 3GCUYDET0LG103231 | 3GCUYDET0LG132227 | 3GCUYDET0LG105268; 3GCUYDET0LG171156; 3GCUYDET0LG112771; 3GCUYDET0LG193724 | 3GCUYDET0LG130428 | 3GCUYDET0LG116111 | 3GCUYDET0LG127321; 3GCUYDET0LG144863 | 3GCUYDET0LG115623 | 3GCUYDET0LG161761; 3GCUYDET0LG180052; 3GCUYDET0LG197529; 3GCUYDET0LG113094 | 3GCUYDET0LG187096; 3GCUYDET0LG158441; 3GCUYDET0LG116688 | 3GCUYDET0LG183355; 3GCUYDET0LG107716 | 3GCUYDET0LG118117 | 3GCUYDET0LG151750 | 3GCUYDET0LG154177 | 3GCUYDET0LG115797 | 3GCUYDET0LG196591 | 3GCUYDET0LG197532; 3GCUYDET0LG199264 | 3GCUYDET0LG178673 | 3GCUYDET0LG125469

3GCUYDET0LG102743 | 3GCUYDET0LG127402; 3GCUYDET0LG166622 | 3GCUYDET0LG131188 | 3GCUYDET0LG137945 | 3GCUYDET0LG163641 | 3GCUYDET0LG134723 | 3GCUYDET0LG194520 | 3GCUYDET0LG195098 | 3GCUYDET0LG127870 | 3GCUYDET0LG107781 | 3GCUYDET0LG128565 | 3GCUYDET0LG194789; 3GCUYDET0LG154955 | 3GCUYDET0LG147424 | 3GCUYDET0LG116576; 3GCUYDET0LG128694 | 3GCUYDET0LG134396; 3GCUYDET0LG190208 | 3GCUYDET0LG147522 | 3GCUYDET0LG189799 | 3GCUYDET0LG193027; 3GCUYDET0LG109269 | 3GCUYDET0LG107084; 3GCUYDET0LG101074; 3GCUYDET0LG171027 | 3GCUYDET0LG195828 | 3GCUYDET0LG172730 | 3GCUYDET0LG111426 | 3GCUYDET0LG112155 | 3GCUYDET0LG180519 | 3GCUYDET0LG158018 | 3GCUYDET0LG127027 | 3GCUYDET0LG166393; 3GCUYDET0LG116710; 3GCUYDET0LG165616 | 3GCUYDET0LG178639 | 3GCUYDET0LG144698; 3GCUYDET0LG156026 | 3GCUYDET0LG125424 | 3GCUYDET0LG120420 | 3GCUYDET0LG165356; 3GCUYDET0LG133149; 3GCUYDET0LG189463 | 3GCUYDET0LG189625 | 3GCUYDET0LG188393 | 3GCUYDET0LG115332 | 3GCUYDET0LG161288 | 3GCUYDET0LG104637 | 3GCUYDET0LG129182 | 3GCUYDET0LG157533

3GCUYDET0LG186305; 3GCUYDET0LG135662 | 3GCUYDET0LG143244 | 3GCUYDET0LG180004 | 3GCUYDET0LG117470 | 3GCUYDET0LG153739 | 3GCUYDET0LG174140 | 3GCUYDET0LG111443 | 3GCUYDET0LG195554 | 3GCUYDET0LG197658 | 3GCUYDET0LG138481

3GCUYDET0LG112236 | 3GCUYDET0LG131319

3GCUYDET0LG136228; 3GCUYDET0LG152641; 3GCUYDET0LG134804 | 3GCUYDET0LG183789 | 3GCUYDET0LG142207

3GCUYDET0LG142224 | 3GCUYDET0LG174641 | 3GCUYDET0LG198096 | 3GCUYDET0LG148363 | 3GCUYDET0LG111569; 3GCUYDET0LG106484 | 3GCUYDET0LG145091; 3GCUYDET0LG170251 | 3GCUYDET0LG155846 | 3GCUYDET0LG199765 | 3GCUYDET0LG175904; 3GCUYDET0LG102869 | 3GCUYDET0LG139453 | 3GCUYDET0LG128484; 3GCUYDET0LG161808 | 3GCUYDET0LG135791 | 3GCUYDET0LG157239

3GCUYDET0LG179872; 3GCUYDET0LG168855 | 3GCUYDET0LG112690; 3GCUYDET0LG141428 | 3GCUYDET0LG127349 | 3GCUYDET0LG105481 | 3GCUYDET0LG151781 | 3GCUYDET0LG141221 | 3GCUYDET0LG107909; 3GCUYDET0LG163896 | 3GCUYDET0LG105318 | 3GCUYDET0LG101222; 3GCUYDET0LG199538

3GCUYDET0LG154194; 3GCUYDET0LG165664; 3GCUYDET0LG111829; 3GCUYDET0LG192007 | 3GCUYDET0LG154552 | 3GCUYDET0LG103245; 3GCUYDET0LG173697 | 3GCUYDET0LG122751; 3GCUYDET0LG106615; 3GCUYDET0LG112043; 3GCUYDET0LG159721 | 3GCUYDET0LG184652 | 3GCUYDET0LG104282; 3GCUYDET0LG130879 | 3GCUYDET0LG121745 | 3GCUYDET0LG105089; 3GCUYDET0LG154969 | 3GCUYDET0LG197143; 3GCUYDET0LG179922; 3GCUYDET0LG104749 | 3GCUYDET0LG193920 | 3GCUYDET0LG144264 | 3GCUYDET0LG168354 | 3GCUYDET0LG110356 | 3GCUYDET0LG115881; 3GCUYDET0LG193903 | 3GCUYDET0LG178382 | 3GCUYDET0LG139422 | 3GCUYDET0LG184344 | 3GCUYDET0LG149819 | 3GCUYDET0LG150288 | 3GCUYDET0LG157290 | 3GCUYDET0LG145155 | 3GCUYDET0LG189849 | 3GCUYDET0LG156690 | 3GCUYDET0LG158150 | 3GCUYDET0LG178270 | 3GCUYDET0LG182111; 3GCUYDET0LG181542; 3GCUYDET0LG163302 | 3GCUYDET0LG151053 | 3GCUYDET0LG165857 | 3GCUYDET0LG100846; 3GCUYDET0LG107649 | 3GCUYDET0LG103701; 3GCUYDET0LG139386 | 3GCUYDET0LG103584 | 3GCUYDET0LG197272; 3GCUYDET0LG158892 | 3GCUYDET0LG195957; 3GCUYDET0LG117484 | 3GCUYDET0LG194386 | 3GCUYDET0LG108302 | 3GCUYDET0LG132101 | 3GCUYDET0LG106386

3GCUYDET0LG150906

3GCUYDET0LG196459; 3GCUYDET0LG164188 | 3GCUYDET0LG174431 | 3GCUYDET0LG170072; 3GCUYDET0LG141915

3GCUYDET0LG142045; 3GCUYDET0LG174798; 3GCUYDET0LG150050

3GCUYDET0LG172842 | 3GCUYDET0LG122152

3GCUYDET0LG141381 | 3GCUYDET0LG115413 | 3GCUYDET0LG146760 | 3GCUYDET0LG142059 | 3GCUYDET0LG108929 | 3GCUYDET0LG179841 | 3GCUYDET0LG194954 | 3GCUYDET0LG191231 | 3GCUYDET0LG151876; 3GCUYDET0LG186272 | 3GCUYDET0LG104220

3GCUYDET0LG148766 | 3GCUYDET0LG197871 | 3GCUYDET0LG155944 | 3GCUYDET0LG154776; 3GCUYDET0LG147844 | 3GCUYDET0LG112026

3GCUYDET0LG181900 | 3GCUYDET0LG141302

3GCUYDET0LG149142 | 3GCUYDET0LG120787 | 3GCUYDET0LG132082; 3GCUYDET0LG192203 | 3GCUYDET0LG127643 | 3GCUYDET0LG140358 | 3GCUYDET0LG165440; 3GCUYDET0LG106159 | 3GCUYDET0LG154714 | 3GCUYDET0LG109417

3GCUYDET0LG157063; 3GCUYDET0LG197384 | 3GCUYDET0LG112267; 3GCUYDET0LG102273; 3GCUYDET0LG121244 | 3GCUYDET0LG195988 | 3GCUYDET0LG181170; 3GCUYDET0LG194887 | 3GCUYDET0LG140795

3GCUYDET0LG140702

3GCUYDET0LG165681 | 3GCUYDET0LG166507

3GCUYDET0LG134575 | 3GCUYDET0LG176387; 3GCUYDET0LG115184; 3GCUYDET0LG156558 | 3GCUYDET0LG129277 | 3GCUYDET0LG167043 | 3GCUYDET0LG112897; 3GCUYDET0LG153580; 3GCUYDET0LG114441; 3GCUYDET0LG179404 | 3GCUYDET0LG148976 | 3GCUYDET0LG188118; 3GCUYDET0LG105559 | 3GCUYDET0LG146127; 3GCUYDET0LG110048; 3GCUYDET0LG114147 | 3GCUYDET0LG173702

3GCUYDET0LG116657 | 3GCUYDET0LG184327 | 3GCUYDET0LG126671 | 3GCUYDET0LG190306; 3GCUYDET0LG139159; 3GCUYDET0LG128906 | 3GCUYDET0LG124113; 3GCUYDET0LG142028 | 3GCUYDET0LG154308 | 3GCUYDET0LG187602 | 3GCUYDET0LG140442 | 3GCUYDET0LG103486; 3GCUYDET0LG139257 | 3GCUYDET0LG197224

3GCUYDET0LG193948; 3GCUYDET0LG138920 | 3GCUYDET0LG158052; 3GCUYDET0LG155507; 3GCUYDET0LG106355; 3GCUYDET0LG179578 | 3GCUYDET0LG182268 | 3GCUYDET0LG142157 | 3GCUYDET0LG196350 | 3GCUYDET0LG122748; 3GCUYDET0LG179936 | 3GCUYDET0LG181766; 3GCUYDET0LG162036; 3GCUYDET0LG138383

3GCUYDET0LG184411 | 3GCUYDET0LG135063 | 3GCUYDET0LG112186; 3GCUYDET0LG114570 | 3GCUYDET0LG199085; 3GCUYDET0LG140053; 3GCUYDET0LG187132 | 3GCUYDET0LG102631; 3GCUYDET0LG101494 | 3GCUYDET0LG148525; 3GCUYDET0LG115105 | 3GCUYDET0LG136424; 3GCUYDET0LG135967; 3GCUYDET0LG158617 | 3GCUYDET0LG147780

3GCUYDET0LG152977; 3GCUYDET0LG178429 | 3GCUYDET0LG179645 | 3GCUYDET0LG169794; 3GCUYDET0LG103181 | 3GCUYDET0LG108848; 3GCUYDET0LG167818

3GCUYDET0LG130784; 3GCUYDET0LG121423; 3GCUYDET0LG184215; 3GCUYDET0LG105884 | 3GCUYDET0LG100894 | 3GCUYDET0LG168130; 3GCUYDET0LG124371; 3GCUYDET0LG152042 | 3GCUYDET0LG188362 | 3GCUYDET0LG175501 | 3GCUYDET0LG177135 | 3GCUYDET0LG171898; 3GCUYDET0LG177121 | 3GCUYDET0LG177894; 3GCUYDET0LG188927; 3GCUYDET0LG167639 | 3GCUYDET0LG164014 | 3GCUYDET0LG127223 | 3GCUYDET0LG101303 | 3GCUYDET0LG126959 | 3GCUYDET0LG162473 | 3GCUYDET0LG133006 | 3GCUYDET0LG143728; 3GCUYDET0LG167172 | 3GCUYDET0LG119607 | 3GCUYDET0LG142630; 3GCUYDET0LG166314 | 3GCUYDET0LG146659 | 3GCUYDET0LG150355 | 3GCUYDET0LG163655; 3GCUYDET0LG104783 | 3GCUYDET0LG129179; 3GCUYDET0LG169472 | 3GCUYDET0LG198633 | 3GCUYDET0LG198602; 3GCUYDET0LG136410 | 3GCUYDET0LG188863; 3GCUYDET0LG158116

3GCUYDET0LG166880; 3GCUYDET0LG153398 | 3GCUYDET0LG186613; 3GCUYDET0LG195781 | 3GCUYDET0LG175692 | 3GCUYDET0LG135421 | 3GCUYDET0LG146371; 3GCUYDET0LG156785 | 3GCUYDET0LG173800; 3GCUYDET0LG155524; 3GCUYDET0LG182514 | 3GCUYDET0LG183520 | 3GCUYDET0LG169486; 3GCUYDET0LG132759 | 3GCUYDET0LG127190; 3GCUYDET0LG184649 | 3GCUYDET0LG133409; 3GCUYDET0LG170606 | 3GCUYDET0LG118389; 3GCUYDET0LG142644; 3GCUYDET0LG169083

3GCUYDET0LG164806 | 3GCUYDET0LG141333 | 3GCUYDET0LG165521; 3GCUYDET0LG100068 | 3GCUYDET0LG107358 | 3GCUYDET0LG166135 | 3GCUYDET0LG189852; 3GCUYDET0LG179287 | 3GCUYDET0LG193142 | 3GCUYDET0LG117887 | 3GCUYDET0LG187504 | 3GCUYDET0LG125665; 3GCUYDET0LG136441 | 3GCUYDET0LG157046; 3GCUYDET0LG156429 | 3GCUYDET0LG197076; 3GCUYDET0LG139789 | 3GCUYDET0LG174722; 3GCUYDET0LG115900 | 3GCUYDET0LG170556; 3GCUYDET0LG163008 | 3GCUYDET0LG194968 | 3GCUYDET0LG184201 | 3GCUYDET0LG190239 | 3GCUYDET0LG145558 | 3GCUYDET0LG153935 | 3GCUYDET0LG123852 | 3GCUYDET0LG135676 | 3GCUYDET0LG140506 | 3GCUYDET0LG152560; 3GCUYDET0LG119168; 3GCUYDET0LG136875 | 3GCUYDET0LG197689 | 3GCUYDET0LG194839; 3GCUYDET0LG195120 | 3GCUYDET0LG152025 | 3GCUYDET0LG147715; 3GCUYDET0LG124967 | 3GCUYDET0LG181749 | 3GCUYDET0LG192184 | 3GCUYDET0LG108459 | 3GCUYDET0LG126847 | 3GCUYDET0LG148539 | 3GCUYDET0LG129425 | 3GCUYDET0LG167530 | 3GCUYDET0LG113807 | 3GCUYDET0LG124287 | 3GCUYDET0LG199653 | 3GCUYDET0LG121762 | 3GCUYDET0LG143258; 3GCUYDET0LG184229; 3GCUYDET0LG156284; 3GCUYDET0LG185140 | 3GCUYDET0LG181721 | 3GCUYDET0LG189155 | 3GCUYDET0LG167592; 3GCUYDET0LG160609 | 3GCUYDET0LG172002 | 3GCUYDET0LG128176; 3GCUYDET0LG198079; 3GCUYDET0LG126587; 3GCUYDET0LG199250 | 3GCUYDET0LG156737

3GCUYDET0LG142126; 3GCUYDET0LG169262 | 3GCUYDET0LG177684 | 3GCUYDET0LG127206

3GCUYDET0LG158200; 3GCUYDET0LG199801 | 3GCUYDET0LG177460; 3GCUYDET0LG161100; 3GCUYDET0LG105190 | 3GCUYDET0LG149724 | 3GCUYDET0LG196039 | 3GCUYDET0LG104797 | 3GCUYDET0LG176597 | 3GCUYDET0LG190922 | 3GCUYDET0LG171576; 3GCUYDET0LG148556 | 3GCUYDET0LG154020; 3GCUYDET0LG149075; 3GCUYDET0LG175174 | 3GCUYDET0LG103164 | 3GCUYDET0LG122877 | 3GCUYDET0LG110504 | 3GCUYDET0LG180715; 3GCUYDET0LG189981 | 3GCUYDET0LG173909 | 3GCUYDET0LG160898 | 3GCUYDET0LG145706 | 3GCUYDET0LG143583 | 3GCUYDET0LG170864; 3GCUYDET0LG107215 | 3GCUYDET0LG100524; 3GCUYDET0LG134219 | 3GCUYDET0LG120708; 3GCUYDET0LG120322; 3GCUYDET0LG171660 | 3GCUYDET0LG126489; 3GCUYDET0LG169701 | 3GCUYDET0LG125245; 3GCUYDET0LG120966; 3GCUYDET0LG160111 | 3GCUYDET0LG195702 | 3GCUYDET0LG103097; 3GCUYDET0LG110485 | 3GCUYDET0LG116559 | 3GCUYDET0LG121549; 3GCUYDET0LG170220; 3GCUYDET0LG166149 | 3GCUYDET0LG179354 | 3GCUYDET0LG170797; 3GCUYDET0LG170217 | 3GCUYDET0LG154518 | 3GCUYDET0LG130560 | 3GCUYDET0LG199846 | 3GCUYDET0LG159881 | 3GCUYDET0LG149464 | 3GCUYDET0LG188572; 3GCUYDET0LG168922 | 3GCUYDET0LG128047 | 3GCUYDET0LG151800; 3GCUYDET0LG196767; 3GCUYDET0LG186255 | 3GCUYDET0LG197370; 3GCUYDET0LG186997; 3GCUYDET0LG139825; 3GCUYDET0LG125889

3GCUYDET0LG191455 | 3GCUYDET0LG193898 | 3GCUYDET0LG182240

3GCUYDET0LG137315; 3GCUYDET0LG136844 | 3GCUYDET0LG167141 | 3GCUYDET0LG158259; 3GCUYDET0LG170735 | 3GCUYDET0LG121597; 3GCUYDET0LG158908 | 3GCUYDET0LG164398 | 3GCUYDET0LG151201 | 3GCUYDET0LG127724 | 3GCUYDET0LG167236; 3GCUYDET0LG166278; 3GCUYDET0LG105528 | 3GCUYDET0LG155488 | 3GCUYDET0LG143132 | 3GCUYDET0LG184599; 3GCUYDET0LG146774 | 3GCUYDET0LG129943; 3GCUYDET0LG158584 | 3GCUYDET0LG137671 | 3GCUYDET0LG153742 | 3GCUYDET0LG194498; 3GCUYDET0LG164577 | 3GCUYDET0LG128226; 3GCUYDET0LG114679 | 3GCUYDET0LG121342

3GCUYDET0LG179077 | 3GCUYDET0LG110275 | 3GCUYDET0LG172128; 3GCUYDET0LG153966 | 3GCUYDET0LG128999; 3GCUYDET0LG166782 | 3GCUYDET0LG122409 | 3GCUYDET0LG166734

3GCUYDET0LG139484

3GCUYDET0LG185185 | 3GCUYDET0LG171061; 3GCUYDET0LG134060 | 3GCUYDET0LG133667; 3GCUYDET0LG178415 | 3GCUYDET0LG145348 | 3GCUYDET0LG153255 | 3GCUYDET0LG182495 | 3GCUYDET0LG195389 | 3GCUYDET0LG115539; 3GCUYDET0LG120627 | 3GCUYDET0LG100958 | 3GCUYDET0LG186109 | 3GCUYDET0LG190743 | 3GCUYDET0LG173599 | 3GCUYDET0LG141512; 3GCUYDET0LG129196; 3GCUYDET0LG100796 | 3GCUYDET0LG165728 | 3GCUYDET0LG164661 | 3GCUYDET0LG199877; 3GCUYDET0LG183713 | 3GCUYDET0LG169827; 3GCUYDET0LG169097 | 3GCUYDET0LG190001; 3GCUYDET0LG145849; 3GCUYDET0LG134916 | 3GCUYDET0LG143261; 3GCUYDET0LG183016; 3GCUYDET0LG102936 | 3GCUYDET0LG170685 | 3GCUYDET0LG151621; 3GCUYDET0LG157189

3GCUYDET0LG197319 | 3GCUYDET0LG164563 | 3GCUYDET0LG176678 | 3GCUYDET0LG154440 | 3GCUYDET0LG137105 | 3GCUYDET0LG123687 | 3GCUYDET0LG151022 | 3GCUYDET0LG168421 | 3GCUYDET0LG152185; 3GCUYDET0LG123026 | 3GCUYDET0LG173666 | 3GCUYDET0LG197434 | 3GCUYDET0LG173411 | 3GCUYDET0LG162327; 3GCUYDET0LG114505 | 3GCUYDET0LG194825; 3GCUYDET0LG138898 | 3GCUYDET0LG165289 | 3GCUYDET0LG144295

3GCUYDET0LG180228 | 3GCUYDET0LG159170; 3GCUYDET0LG171867 | 3GCUYDET0LG141459 | 3GCUYDET0LG162456

3GCUYDET0LG147925

3GCUYDET0LG130056 | 3GCUYDET0LG185574 | 3GCUYDET0LG128274 | 3GCUYDET0LG152851 | 3GCUYDET0LG101091 | 3GCUYDET0LG140134 | 3GCUYDET0LG184425 | 3GCUYDET0LG154129 | 3GCUYDET0LG155569; 3GCUYDET0LG176339 | 3GCUYDET0LG113242 | 3GCUYDET0LG174672 | 3GCUYDET0LG112592; 3GCUYDET0LG177975 | 3GCUYDET0LG114889 | 3GCUYDET0LG168094 | 3GCUYDET0LG110776; 3GCUYDET0LG113578 | 3GCUYDET0LG133071

3GCUYDET0LG172601 | 3GCUYDET0LG136889 | 3GCUYDET0LG167320; 3GCUYDET0LG176809; 3GCUYDET0LG189186; 3GCUYDET0LG167026 | 3GCUYDET0LG158312; 3GCUYDET0LG101995

3GCUYDET0LG123575 | 3GCUYDET0LG144815; 3GCUYDET0LG152008; 3GCUYDET0LG170279; 3GCUYDET0LG199278; 3GCUYDET0LG185851; 3GCUYDET0LG122782; 3GCUYDET0LG166765 | 3GCUYDET0LG159041; 3GCUYDET0LG191925; 3GCUYDET0LG129781; 3GCUYDET0LG143289; 3GCUYDET0LG166751

3GCUYDET0LG121678 | 3GCUYDET0LG192959; 3GCUYDET0LG192797 | 3GCUYDET0LG105626; 3GCUYDET0LG173487 | 3GCUYDET0LG175661 | 3GCUYDET0LG181430 | 3GCUYDET0LG198406

3GCUYDET0LG144796; 3GCUYDET0LG130798 | 3GCUYDET0LG186417 | 3GCUYDET0LG138271 | 3GCUYDET0LG196011 | 3GCUYDET0LG110289 | 3GCUYDET0LG100037; 3GCUYDET0LG140568 | 3GCUYDET0LG172792; 3GCUYDET0LG195831 | 3GCUYDET0LG147259; 3GCUYDET0LG157483 | 3GCUYDET0LG133202; 3GCUYDET0LG161985 | 3GCUYDET0LG165986 | 3GCUYDET0LG180424 | 3GCUYDET0LG161176 | 3GCUYDET0LG124824 | 3GCUYDET0LG136178 | 3GCUYDET0LG163199 | 3GCUYDET0LG158486 | 3GCUYDET0LG136116 | 3GCUYDET0LG191472

3GCUYDET0LG170394 | 3GCUYDET0LG162201 | 3GCUYDET0LG102662

3GCUYDET0LG159377 | 3GCUYDET0LG139176 | 3GCUYDET0LG111085; 3GCUYDET0LG179581 | 3GCUYDET0LG169049 | 3GCUYDET0LG181069 | 3GCUYDET0LG138612; 3GCUYDET0LG134379 | 3GCUYDET0LG181413 | 3GCUYDET0LG188457; 3GCUYDET0LG144975 | 3GCUYDET0LG180648; 3GCUYDET0LG188331; 3GCUYDET0LG134494 | 3GCUYDET0LG142353 | 3GCUYDET0LG181962 | 3GCUYDET0LG161727 | 3GCUYDET0LG103343; 3GCUYDET0LG118862; 3GCUYDET0LG153112 | 3GCUYDET0LG139341 | 3GCUYDET0LG118019 | 3GCUYDET0LG148749 | 3GCUYDET0LG174753 | 3GCUYDET0LG177278

3GCUYDET0LG109112

3GCUYDET0LG145866; 3GCUYDET0LG131482 | 3GCUYDET0LG133376; 3GCUYDET0LG151313 | 3GCUYDET0LG103102 | 3GCUYDET0LG179953; 3GCUYDET0LG183131 | 3GCUYDET0LG138738; 3GCUYDET0LG150033 | 3GCUYDET0LG192458 | 3GCUYDET0LG139856 | 3GCUYDET0LG146712; 3GCUYDET0LG147438 | 3GCUYDET0LG188801 | 3GCUYDET0LG119865 | 3GCUYDET0LG124970; 3GCUYDET0LG138562; 3GCUYDET0LG197675; 3GCUYDET0LG162683; 3GCUYDET0LG114634; 3GCUYDET0LG192380 | 3GCUYDET0LG103861; 3GCUYDET0LG109630 | 3GCUYDET0LG161257 | 3GCUYDET0LG123950 | 3GCUYDET0LG126377 | 3GCUYDET0LG134754; 3GCUYDET0LG112544; 3GCUYDET0LG128842 | 3GCUYDET0LG194064 | 3GCUYDET0LG143339; 3GCUYDET0LG169469 | 3GCUYDET0LG164692 | 3GCUYDET0LG100135 | 3GCUYDET0LG111488 | 3GCUYDET0LG182688; 3GCUYDET0LG133314 | 3GCUYDET0LG163929 | 3GCUYDET0LG191469

3GCUYDET0LG188667; 3GCUYDET0LG183775 | 3GCUYDET0LG150436 | 3GCUYDET0LG145334 | 3GCUYDET0LG170637 | 3GCUYDET0LG126931; 3GCUYDET0LG147388; 3GCUYDET0LG159119; 3GCUYDET0LG115041 | 3GCUYDET0LG123477; 3GCUYDET0LG181735 | 3GCUYDET0LG119056; 3GCUYDET0LG142241 | 3GCUYDET0LG153417; 3GCUYDET0LG170623 | 3GCUYDET0LG128890 | 3GCUYDET0LG181427; 3GCUYDET0LG174980 | 3GCUYDET0LG124614

3GCUYDET0LG113676 | 3GCUYDET0LG104623

3GCUYDET0LG147049; 3GCUYDET0LG167799

3GCUYDET0LG178981 | 3GCUYDET0LG159458; 3GCUYDET0LG104525; 3GCUYDET0LG165230; 3GCUYDET0LG137878 | 3GCUYDET0LG169150 | 3GCUYDET0LG128002 | 3GCUYDET0LG101608 | 3GCUYDET0LG124466 | 3GCUYDET0LG112284; 3GCUYDET0LG160612 | 3GCUYDET0LG114357 | 3GCUYDET0LG125522; 3GCUYDET0LG142739; 3GCUYDET0LG128811 | 3GCUYDET0LG112401; 3GCUYDET0LG119042; 3GCUYDET0LG102502 | 3GCUYDET0LG134303 | 3GCUYDET0LG193092 | 3GCUYDET0LG128761 | 3GCUYDET0LG181623

3GCUYDET0LG149173

3GCUYDET0LG134902 | 3GCUYDET0LG177765 | 3GCUYDET0LG172081 | 3GCUYDET0LG162246 | 3GCUYDET0LG188412

3GCUYDET0LG125844; 3GCUYDET0LG155877 | 3GCUYDET0LG163686; 3GCUYDET0LG121034 | 3GCUYDET0LG113757 | 3GCUYDET0LG130462 | 3GCUYDET0LG177779 | 3GCUYDET0LG129344 | 3GCUYDET0LG124077; 3GCUYDET0LG191083; 3GCUYDET0LG153143 | 3GCUYDET0LG148122 | 3GCUYDET0LG174929 | 3GCUYDET0LG124080 | 3GCUYDET0LG105562 | 3GCUYDET0LG173490; 3GCUYDET0LG195151; 3GCUYDET0LG145642 | 3GCUYDET0LG124046 | 3GCUYDET0LG156091; 3GCUYDET0LG124029

3GCUYDET0LG166524; 3GCUYDET0LG183310 | 3GCUYDET0LG173084 | 3GCUYDET0LG194338 | 3GCUYDET0LG138061

3GCUYDET0LG160223 | 3GCUYDET0LG161310; 3GCUYDET0LG106565 | 3GCUYDET0LG162666 | 3GCUYDET0LG101026 | 3GCUYDET0LG198504; 3GCUYDET0LG162392

3GCUYDET0LG125763 | 3GCUYDET0LG108557; 3GCUYDET0LG182271 | 3GCUYDET0LG198924 | 3GCUYDET0LG150193

3GCUYDET0LG194047; 3GCUYDET0LG148590 | 3GCUYDET0LG153689; 3GCUYDET0LG142627 | 3GCUYDET0LG144748 | 3GCUYDET0LG119199 | 3GCUYDET0LG121325; 3GCUYDET0LG178107 | 3GCUYDET0LG173893 | 3GCUYDET0LG147598; 3GCUYDET0LG139730; 3GCUYDET0LG180973 | 3GCUYDET0LG183971 | 3GCUYDET0LG173991; 3GCUYDET0LG165311 | 3GCUYDET0LG160478; 3GCUYDET0LG169746 | 3GCUYDET0LG140022 | 3GCUYDET0LG193562 | 3GCUYDET0LG130624 | 3GCUYDET0LG160903 | 3GCUYDET0LG196526 | 3GCUYDET0LG178284; 3GCUYDET0LG160691

3GCUYDET0LG183968 | 3GCUYDET0LG185333; 3GCUYDET0LG101253; 3GCUYDET0LG176308 | 3GCUYDET0LG157757 | 3GCUYDET0LG107599; 3GCUYDET0LG111314; 3GCUYDET0LG102967 | 3GCUYDET0LG107702; 3GCUYDET0LG125925 | 3GCUYDET0LG145656 | 3GCUYDET0LG182433 | 3GCUYDET0LG163767; 3GCUYDET0LG182173 | 3GCUYDET0LG160562 | 3GCUYDET0LG155152 | 3GCUYDET0LG127769; 3GCUYDET0LG176454 | 3GCUYDET0LG144460; 3GCUYDET0LG113788 | 3GCUYDET0LG152963 | 3GCUYDET0LG121065; 3GCUYDET0LG128193 | 3GCUYDET0LG115931; 3GCUYDET0LG132308 | 3GCUYDET0LG133779; 3GCUYDET0LG117338 | 3GCUYDET0LG140392 | 3GCUYDET0LG143549 | 3GCUYDET0LG108526 | 3GCUYDET0LG142871 | 3GCUYDET0LG115704; 3GCUYDET0LG176230

3GCUYDET0LG109028 | 3GCUYDET0LG103603; 3GCUYDET0LG125746 | 3GCUYDET0LG194209 | 3GCUYDET0LG175739 | 3GCUYDET0LG186451; 3GCUYDET0LG106291 | 3GCUYDET0LG146922 | 3GCUYDET0LG149609 | 3GCUYDET0LG119624 | 3GCUYDET0LG106162; 3GCUYDET0LG184361 | 3GCUYDET0LG110986 | 3GCUYDET0LG149741; 3GCUYDET0LG157564; 3GCUYDET0LG163087 | 3GCUYDET0LG137508 | 3GCUYDET0LG102399; 3GCUYDET0LG128887; 3GCUYDET0LG108896; 3GCUYDET0LG153725; 3GCUYDET0LG124855 | 3GCUYDET0LG150100 | 3GCUYDET0LG198714; 3GCUYDET0LG149657; 3GCUYDET0LG162523; 3GCUYDET0LG133717; 3GCUYDET0LG195991; 3GCUYDET0LG119851 | 3GCUYDET0LG153269 | 3GCUYDET0LG110051 | 3GCUYDET0LG131403 | 3GCUYDET0LG165406 | 3GCUYDET0LG146306; 3GCUYDET0LG189222; 3GCUYDET0LG194646; 3GCUYDET0LG162893; 3GCUYDET0LG148993 | 3GCUYDET0LG182917 | 3GCUYDET0LG148654 | 3GCUYDET0LG112995; 3GCUYDET0LG190807 | 3GCUYDET0LG122703; 3GCUYDET0LG174817 | 3GCUYDET0LG154227 | 3GCUYDET0LG101768; 3GCUYDET0LG190631 | 3GCUYDET0LG166085 | 3GCUYDET0LG145771 | 3GCUYDET0LG155538 | 3GCUYDET0LG117498

3GCUYDET0LG152607 | 3GCUYDET0LG111068; 3GCUYDET0LG121888 | 3GCUYDET0LG180651 | 3GCUYDET0LG137606; 3GCUYDET0LG104217; 3GCUYDET0LG184750; 3GCUYDET0LG153630 | 3GCUYDET0LG190676 | 3GCUYDET0LG168466; 3GCUYDET0LG151327; 3GCUYDET0LG141977 | 3GCUYDET0LG193707 | 3GCUYDET0LG128419; 3GCUYDET0LG146130 | 3GCUYDET0LG199443; 3GCUYDET0LG181167 | 3GCUYDET0LG131322 | 3GCUYDET0LG103214 | 3GCUYDET0LG104699; 3GCUYDET0LG150548

3GCUYDET0LG129084

3GCUYDET0LG169892; 3GCUYDET0LG144121 | 3GCUYDET0LG104590; 3GCUYDET0LG108851 | 3GCUYDET0LG188300 | 3GCUYDET0LG163512 | 3GCUYDET0LG120126 | 3GCUYDET0LG101463 | 3GCUYDET0LG128338 | 3GCUYDET0LG107148 | 3GCUYDET0LG196574 | 3GCUYDET0LG178933 | 3GCUYDET0LG120417; 3GCUYDET0LG134642 | 3GCUYDET0LG196588 | 3GCUYDET0LG164112 | 3GCUYDET0LG143387; 3GCUYDET0LG110373; 3GCUYDET0LG172856; 3GCUYDET0LG151182 | 3GCUYDET0LG167527 | 3GCUYDET0LG116092; 3GCUYDET0LG152171 | 3GCUYDET0LG119137 | 3GCUYDET0LG112091 | 3GCUYDET0LG183274

3GCUYDET0LG111491 | 3GCUYDET0LG127335 | 3GCUYDET0LG198809; 3GCUYDET0LG175790 | 3GCUYDET0LG154356; 3GCUYDET0LG131837; 3GCUYDET0LG149416 | 3GCUYDET0LG102676; 3GCUYDET0LG175398 | 3GCUYDET0LG184456 | 3GCUYDET0LG161419 | 3GCUYDET0LG110339

3GCUYDET0LG141218 | 3GCUYDET0LG100474; 3GCUYDET0LG160853; 3GCUYDET0LG125648

3GCUYDET0LG145561 | 3GCUYDET0LG196087 | 3GCUYDET0LG120725 | 3GCUYDET0LG181850 | 3GCUYDET0LG119882 | 3GCUYDET0LG164207 | 3GCUYDET0LG170718; 3GCUYDET0LG175126; 3GCUYDET0LG159055; 3GCUYDET0LG137122; 3GCUYDET0LG109465; 3GCUYDET0LG133751 | 3GCUYDET0LG139064; 3GCUYDET0LG173988

3GCUYDET0LG131840

3GCUYDET0LG146726 | 3GCUYDET0LG164420 | 3GCUYDET0LG178222; 3GCUYDET0LG107621 | 3GCUYDET0LG124709 | 3GCUYDET0LG185591; 3GCUYDET0LG127092 | 3GCUYDET0LG115430 | 3GCUYDET0LG159945; 3GCUYDET0LG190774 | 3GCUYDET0LG193030; 3GCUYDET0LG146449; 3GCUYDET0LG138805 | 3GCUYDET0LG199927 | 3GCUYDET0LG104850 | 3GCUYDET0LG134365; 3GCUYDET0LG127089; 3GCUYDET0LG116495 | 3GCUYDET0LG133846; 3GCUYDET0LG130901; 3GCUYDET0LG192850

3GCUYDET0LG199734 | 3GCUYDET0LG145317; 3GCUYDET0LG184022 | 3GCUYDET0LG115427 | 3GCUYDET0LG134253 | 3GCUYDET0LG122989 | 3GCUYDET0LG178124 | 3GCUYDET0LG164627; 3GCUYDET0LG138559 | 3GCUYDET0LG158990 | 3GCUYDET0LG138657 | 3GCUYDET0LG141638 | 3GCUYDET0LG189432; 3GCUYDET0LG105853 | 3GCUYDET0LG131742 | 3GCUYDET0LG111555 | 3GCUYDET0LG160335; 3GCUYDET0LG137573

3GCUYDET0LG107893; 3GCUYDET0LG148038; 3GCUYDET0LG112950 | 3GCUYDET0LG197398 | 3GCUYDET0LG159069 | 3GCUYDET0LG165258 | 3GCUYDET0LG106923

3GCUYDET0LG175773 | 3GCUYDET0LG138965 | 3GCUYDET0LG185414; 3GCUYDET0LG174171 | 3GCUYDET0LG149898; 3GCUYDET0LG188006

3GCUYDET0LG182139 | 3GCUYDET0LG136729 | 3GCUYDET0LG185073 | 3GCUYDET0LG103262 | 3GCUYDET0LG142014 | 3GCUYDET0LG104881 | 3GCUYDET0LG181959 | 3GCUYDET0LG122880 | 3GCUYDET0LG158472; 3GCUYDET0LG196817

3GCUYDET0LG162621 | 3GCUYDET0LG183842; 3GCUYDET0LG139047; 3GCUYDET0LG198941 | 3GCUYDET0LG197997

3GCUYDET0LG118487; 3GCUYDET0LG160030; 3GCUYDET0LG124791; 3GCUYDET0LG126590 | 3GCUYDET0LG176759 | 3GCUYDET0LG128095; 3GCUYDET0LG185784

3GCUYDET0LG186157

3GCUYDET0LG177345 | 3GCUYDET0LG109238 | 3GCUYDET0LG182058 | 3GCUYDET0LG138786

3GCUYDET0LG137430; 3GCUYDET0LG156799 | 3GCUYDET0LG194582 | 3GCUYDET0LG170976 | 3GCUYDET0LG182948 | 3GCUYDET0LG101110 | 3GCUYDET0LG163168 | 3GCUYDET0LG193500 | 3GCUYDET0LG152204 | 3GCUYDET0LG192816 | 3GCUYDET0LG155667; 3GCUYDET0LG187275 | 3GCUYDET0LG188510; 3GCUYDET0LG189060

3GCUYDET0LG162151

3GCUYDET0LG195201; 3GCUYDET0LG114407 | 3GCUYDET0LG124435 | 3GCUYDET0LG157287 | 3GCUYDET0LG130400 | 3GCUYDET0LG192508; 3GCUYDET0LG196834; 3GCUYDET0LG121051 | 3GCUYDET0LG121082; 3GCUYDET0LG102306; 3GCUYDET0LG132003; 3GCUYDET0LG129859; 3GCUYDET0LG178883 | 3GCUYDET0LG120806 | 3GCUYDET0LG178463 | 3GCUYDET0LG118683 | 3GCUYDET0LG176390 | 3GCUYDET0LG151263

3GCUYDET0LG179676 | 3GCUYDET0LG140828 | 3GCUYDET0LG142854 | 3GCUYDET0LG130395 | 3GCUYDET0LG185672 | 3GCUYDET0LG105075; 3GCUYDET0LG176647 | 3GCUYDET0LG115993 | 3GCUYDET0LG199099

3GCUYDET0LG132664 | 3GCUYDET0LG163672 | 3GCUYDET0LG159637 | 3GCUYDET0LG196462; 3GCUYDET0LG119073; 3GCUYDET0LG199880; 3GCUYDET0LG124340; 3GCUYDET0LG147410 | 3GCUYDET0LG132261 | 3GCUYDET0LG188684; 3GCUYDET0LG137475 | 3GCUYDET0LG112463; 3GCUYDET0LG139534; 3GCUYDET0LG160979 | 3GCUYDET0LG145883

3GCUYDET0LG121809 | 3GCUYDET0LG178625 | 3GCUYDET0LG170458 | 3GCUYDET0LG187812 | 3GCUYDET0LG119154; 3GCUYDET0LG184294 | 3GCUYDET0LG181976 | 3GCUYDET0LG121390; 3GCUYDET0LG192671; 3GCUYDET0LG142787 | 3GCUYDET0LG135984 | 3GCUYDET0LG185977 | 3GCUYDET0LG106145 | 3GCUYDET0LG137296; 3GCUYDET0LG142658; 3GCUYDET0LG154731; 3GCUYDET0LG106114; 3GCUYDET0LG142515 | 3GCUYDET0LG162845 | 3GCUYDET0LG146595 | 3GCUYDET0LG161730 | 3GCUYDET0LG180570 | 3GCUYDET0LG190810 | 3GCUYDET0LG107540; 3GCUYDET0LG125729 | 3GCUYDET0LG186546; 3GCUYDET0LG103990 | 3GCUYDET0LG100099; 3GCUYDET0LG172338 | 3GCUYDET0LG159878 | 3GCUYDET0LG182402

3GCUYDET0LG110115 | 3GCUYDET0LG164238; 3GCUYDET0LG113192 | 3GCUYDET0LG180083 | 3GCUYDET0LG117680 | 3GCUYDET0LG103150 | 3GCUYDET0LG193495 | 3GCUYDET0LG181105 | 3GCUYDET0LG131594 | 3GCUYDET0LG111412; 3GCUYDET0LG177751; 3GCUYDET0LG171738 | 3GCUYDET0LG134706 | 3GCUYDET0LG121924 | 3GCUYDET0LG146533; 3GCUYDET0LG148735; 3GCUYDET0LG108090 | 3GCUYDET0LG150565 | 3GCUYDET0LG182867 | 3GCUYDET0LG139307 | 3GCUYDET0LG197577; 3GCUYDET0LG171397; 3GCUYDET0LG131823 | 3GCUYDET0LG100488; 3GCUYDET0LG136598

3GCUYDET0LG146600; 3GCUYDET0LG194999; 3GCUYDET0LG137699 | 3GCUYDET0LG167494 | 3GCUYDET0LG149481; 3GCUYDET0LG132941 | 3GCUYDET0LG110227; 3GCUYDET0LG106369 | 3GCUYDET0LG169245 | 3GCUYDET0LG161338

3GCUYDET0LG186238; 3GCUYDET0LG138206

3GCUYDET0LG131935 | 3GCUYDET0LG134852 | 3GCUYDET0LG102063 | 3GCUYDET0LG132874 | 3GCUYDET0LG194131; 3GCUYDET0LG192282

3GCUYDET0LG172744 | 3GCUYDET0LG179094; 3GCUYDET0LG160559 | 3GCUYDET0LG148637 | 3GCUYDET0LG123916 | 3GCUYDET0LG163610; 3GCUYDET0LG184103; 3GCUYDET0LG145804; 3GCUYDET0LG191875

3GCUYDET0LG117677 | 3GCUYDET0LG130574; 3GCUYDET0LG117811; 3GCUYDET0LG194940 | 3GCUYDET0LG182092; 3GCUYDET0LG139808 | 3GCUYDET0LG111880 | 3GCUYDET0LG118084 | 3GCUYDET0LG145737; 3GCUYDET0LG133278; 3GCUYDET0LG109353; 3GCUYDET0LG187499 | 3GCUYDET0LG119655

3GCUYDET0LG179273 | 3GCUYDET0LG157855 | 3GCUYDET0LG157242 | 3GCUYDET0LG107585 | 3GCUYDET0LG111300

3GCUYDET0LG117579 | 3GCUYDET0LG148282 | 3GCUYDET0LG124161

3GCUYDET0LG163879

3GCUYDET0LG179127 | 3GCUYDET0LG125701 | 3GCUYDET0LG197790 | 3GCUYDET0LG114665 | 3GCUYDET0LG120904 | 3GCUYDET0LG103116; 3GCUYDET0LG140103 | 3GCUYDET0LG131269 | 3GCUYDET0LG102046 | 3GCUYDET0LG186420 | 3GCUYDET0LG150663 | 3GCUYDET0LG171612 | 3GCUYDET0LG132146 | 3GCUYDET0LG129389 | 3GCUYDET0LG111345; 3GCUYDET0LG163803 | 3GCUYDET0LG190662; 3GCUYDET0LG194985; 3GCUYDET0LG123169 | 3GCUYDET0LG198082 | 3GCUYDET0LG108574 | 3GCUYDET0LG172713 | 3GCUYDET0LG150016; 3GCUYDET0LG140330; 3GCUYDET0LG185476 | 3GCUYDET0LG134897; 3GCUYDET0LG105819 | 3GCUYDET0LG199409; 3GCUYDET0LG125486 | 3GCUYDET0LG198387 | 3GCUYDET0LG198745

3GCUYDET0LG170282; 3GCUYDET0LG164997; 3GCUYDET0LG102242; 3GCUYDET0LG136018; 3GCUYDET0LG123799; 3GCUYDET0LG163347 | 3GCUYDET0LG122216 | 3GCUYDET0LG101723 | 3GCUYDET0LG120207; 3GCUYDET0LG171433; 3GCUYDET0LG132826 | 3GCUYDET0LG138433 | 3GCUYDET0LG195067 | 3GCUYDET0LG146547 | 3GCUYDET0LG142546

3GCUYDET0LG197546 | 3GCUYDET0LG167642; 3GCUYDET0LG135502 | 3GCUYDET0LG196168; 3GCUYDET0LG171416 | 3GCUYDET0LG194565 | 3GCUYDET0LG152459; 3GCUYDET0LG146354 | 3GCUYDET0LG199197; 3GCUYDET0LG101401; 3GCUYDET0LG177555; 3GCUYDET0LG108252 | 3GCUYDET0LG109529 | 3GCUYDET0LG190483; 3GCUYDET0LG139646 | 3GCUYDET0LG132373; 3GCUYDET0LG158651 | 3GCUYDET0LG130249 | 3GCUYDET0LG109191; 3GCUYDET0LG171383 | 3GCUYDET0LG177782

3GCUYDET0LG130431

3GCUYDET0LG154180; 3GCUYDET0LG134611 | 3GCUYDET0LG151411; 3GCUYDET0LG162425 | 3GCUYDET0LG148086 | 3GCUYDET0LG113306; 3GCUYDET0LG160805 | 3GCUYDET0LG170640 | 3GCUYDET0LG168662 | 3GCUYDET0LG149884

3GCUYDET0LG189740; 3GCUYDET0LG160285 | 3GCUYDET0LG134141 | 3GCUYDET0LG182576; 3GCUYDET0LG122507; 3GCUYDET0LG136746 | 3GCUYDET0LG177491 | 3GCUYDET0LG183064 | 3GCUYDET0LG175806; 3GCUYDET0LG116707; 3GCUYDET0LG114150; 3GCUYDET0LG114696 | 3GCUYDET0LG175286; 3GCUYDET0LG127593 | 3GCUYDET0LG167379 | 3GCUYDET0LG175224 | 3GCUYDET0LG108753 | 3GCUYDET0LG198681; 3GCUYDET0LG152719 | 3GCUYDET0LG196655; 3GCUYDET0LG115668 | 3GCUYDET0LG108879 | 3GCUYDET0LG118702 | 3GCUYDET0LG148959 | 3GCUYDET0LG129280 | 3GCUYDET0LG184442

3GCUYDET0LG144040 | 3GCUYDET0LG150324 | 3GCUYDET0LG173425 | 3GCUYDET0LG137234 | 3GCUYDET0LG184859 | 3GCUYDET0LG133118 | 3GCUYDET0LG129120; 3GCUYDET0LG179497 | 3GCUYDET0LG178155 | 3GCUYDET0LG105030 | 3GCUYDET0LG102872 | 3GCUYDET0LG142837

3GCUYDET0LG188569 | 3GCUYDET0LG116562 | 3GCUYDET0LG119946

3GCUYDET0LG165325 | 3GCUYDET0LG179564 | 3GCUYDET0LG105299 | 3GCUYDET0LG164322; 3GCUYDET0LG120871; 3GCUYDET0LG195666 | 3GCUYDET0LG115007 | 3GCUYDET0LG184330 | 3GCUYDET0LG182853 | 3GCUYDET0LG147181 | 3GCUYDET0LG178592 | 3GCUYDET0LG144670 | 3GCUYDET0LG129974

3GCUYDET0LG149674 | 3GCUYDET0LG161792 | 3GCUYDET0LG157211; 3GCUYDET0LG161713; 3GCUYDET0LG181024 | 3GCUYDET0LG142501 | 3GCUYDET0LG142918 | 3GCUYDET0LG147651 | 3GCUYDET0LG124502; 3GCUYDET0LG195456 | 3GCUYDET0LG125567; 3GCUYDET0LG142286; 3GCUYDET0LG130204; 3GCUYDET0LG163316 | 3GCUYDET0LG128582 | 3GCUYDET0LG195604

3GCUYDET0LG167463 | 3GCUYDET0LG154972 | 3GCUYDET0LG167480 | 3GCUYDET0LG146628 | 3GCUYDET0LG131076; 3GCUYDET0LG160318 | 3GCUYDET0LG101544 | 3GCUYDET0LG146144

3GCUYDET0LG160271 | 3GCUYDET0LG173604; 3GCUYDET0LG172193 | 3GCUYDET0LG120482; 3GCUYDET0LG139212 | 3GCUYDET0LG190998 | 3GCUYDET0LG182061 | 3GCUYDET0LG188653 | 3GCUYDET0LG117193; 3GCUYDET0LG142935; 3GCUYDET0LG147942 | 3GCUYDET0LG114181 | 3GCUYDET0LG129036 | 3GCUYDET0LG160500 | 3GCUYDET0LG185655 | 3GCUYDET0LG130705 | 3GCUYDET0LG194212 | 3GCUYDET0LG129537 | 3GCUYDET0LG144782 | 3GCUYDET0LG112561 | 3GCUYDET0LG106257; 3GCUYDET0LG151649 | 3GCUYDET0LG150596 | 3GCUYDET0LG163297; 3GCUYDET0LG125813; 3GCUYDET0LG160304 | 3GCUYDET0LG173280 | 3GCUYDET0LG101141; 3GCUYDET0LG174137 | 3GCUYDET0LG130851 | 3GCUYDET0LG149450 | 3GCUYDET0LG186112

3GCUYDET0LG123785 | 3GCUYDET0LG105433; 3GCUYDET0LG106274; 3GCUYDET0LG108431; 3GCUYDET0LG148184 | 3GCUYDET0LG174994; 3GCUYDET0LG104556; 3GCUYDET0LG139940 | 3GCUYDET0LG109840 | 3GCUYDET0LG175613; 3GCUYDET0LG182805 | 3GCUYDET0LG132552 | 3GCUYDET0LG140909; 3GCUYDET0LG117212 | 3GCUYDET0LG120742

3GCUYDET0LG132325 | 3GCUYDET0LG157256 | 3GCUYDET0LG125682 | 3GCUYDET0LG118005 | 3GCUYDET0LG198566 | 3GCUYDET0LG164935 | 3GCUYDET0LG165180; 3GCUYDET0LG108218 | 3GCUYDET0LG121731; 3GCUYDET0LG133457 | 3GCUYDET0LG122698 | 3GCUYDET0LG125049 | 3GCUYDET0LG167365 | 3GCUYDET0LG112351 | 3GCUYDET0LG178172; 3GCUYDET0LG166958 | 3GCUYDET0LG156723 | 3GCUYDET0LG147729 | 3GCUYDET0LG165891; 3GCUYDET0LG168953; 3GCUYDET0LG109806; 3GCUYDET0LG117162 | 3GCUYDET0LG108204

3GCUYDET0LG149187; 3GCUYDET0LG199426 | 3GCUYDET0LG116870 | 3GCUYDET0LG147407; 3GCUYDET0LG137640 | 3GCUYDET0LG199961 | 3GCUYDET0LG125777; 3GCUYDET0LG196543; 3GCUYDET0LG161923; 3GCUYDET0LG158035; 3GCUYDET0LG160190; 3GCUYDET0LG198454

3GCUYDET0LG122491 | 3GCUYDET0LG156169; 3GCUYDET0LG123110; 3GCUYDET0LG146094 | 3GCUYDET0LG129134 | 3GCUYDET0LG142742 | 3GCUYDET0LG196963 | 3GCUYDET0LG180987; 3GCUYDET0LG110180; 3GCUYDET0LG129005 | 3GCUYDET0LG125259; 3GCUYDET0LG180701; 3GCUYDET0LG127237; 3GCUYDET0LG172162 | 3GCUYDET0LG139436; 3GCUYDET0LG135693; 3GCUYDET0LG157998; 3GCUYDET0LG188958; 3GCUYDET0LG170881 | 3GCUYDET0LG123849

3GCUYDET0LG195506 | 3GCUYDET0LG118828 | 3GCUYDET0LG127609; 3GCUYDET0LG192525; 3GCUYDET0LG103228; 3GCUYDET0LG198664 | 3GCUYDET0LG104136

3GCUYDET0LG116724 | 3GCUYDET0LG197269; 3GCUYDET0LG142563; 3GCUYDET0LG153059 | 3GCUYDET0LG145186

3GCUYDET0LG182481 | 3GCUYDET0LG173585; 3GCUYDET0LG119543

3GCUYDET0LG156852 | 3GCUYDET0LG179595 | 3GCUYDET0LG168242 | 3GCUYDET0LG185297; 3GCUYDET0LG193044 | 3GCUYDET0LG174252 | 3GCUYDET0LG137265 | 3GCUYDET0LG182884 | 3GCUYDET0LG150680 | 3GCUYDET0LG142434 | 3GCUYDET0LG161212 | 3GCUYDET0LG105982; 3GCUYDET0LG183503 | 3GCUYDET0LG133684

3GCUYDET0LG106226 | 3GCUYDET0LG191648 | 3GCUYDET0LG116299 | 3GCUYDET0LG147276 | 3GCUYDET0LG121714 | 3GCUYDET0LG175336; 3GCUYDET0LG196557; 3GCUYDET0LG154762 | 3GCUYDET0LG105772; 3GCUYDET0LG132728; 3GCUYDET0LG154678

3GCUYDET0LG113628; 3GCUYDET0LG123866 | 3GCUYDET0LG165194 | 3GCUYDET0LG176728; 3GCUYDET0LG179547; 3GCUYDET0LG124550 | 3GCUYDET0LG133412 | 3GCUYDET0LG173733 | 3GCUYDET0LG189141; 3GCUYDET0LG176616; 3GCUYDET0LG192105 | 3GCUYDET0LG194274; 3GCUYDET0LG133250; 3GCUYDET0LG189656; 3GCUYDET0LG102953 | 3GCUYDET0LG162568

3GCUYDET0LG188698; 3GCUYDET0LG150159 | 3GCUYDET0LG159024 | 3GCUYDET0LG178804 | 3GCUYDET0LG144006 | 3GCUYDET0LG189530; 3GCUYDET0LG169519; 3GCUYDET0LG156057; 3GCUYDET0LG120918; 3GCUYDET0LG199040 | 3GCUYDET0LG126542 | 3GCUYDET0LG161954; 3GCUYDET0LG126654; 3GCUYDET0LG184358; 3GCUYDET0LG116447; 3GCUYDET0LG177006

3GCUYDET0LG136407; 3GCUYDET0LG159234; 3GCUYDET0LG162389

3GCUYDET0LG137086

3GCUYDET0LG100992; 3GCUYDET0LG152221 | 3GCUYDET0LG177281 | 3GCUYDET0LG146273 | 3GCUYDET0LG110759

3GCUYDET0LG199992 | 3GCUYDET0LG162215; 3GCUYDET0LG112804 | 3GCUYDET0LG155118 | 3GCUYDET0LG122667; 3GCUYDET0LG127531 | 3GCUYDET0LG122040 | 3GCUYDET0LG161159; 3GCUYDET0LG138528 | 3GCUYDET0LG142868 | 3GCUYDET0LG108736; 3GCUYDET0LG124869 | 3GCUYDET0LG190452; 3GCUYDET0LG106890; 3GCUYDET0LG167088 | 3GCUYDET0LG143390 | 3GCUYDET0LG151540 | 3GCUYDET0LG145270 | 3GCUYDET0LG176888 | 3GCUYDET0LG198244

3GCUYDET0LG133605

3GCUYDET0LG163218 | 3GCUYDET0LG187115 | 3GCUYDET0LG163851; 3GCUYDET0LG122474 | 3GCUYDET0LG114939 | 3GCUYDET0LG124015; 3GCUYDET0LG122670; 3GCUYDET0LG186806 | 3GCUYDET0LG129831 | 3GCUYDET0LG104315; 3GCUYDET0LG178589 | 3GCUYDET0LG170315 | 3GCUYDET0LG123673 | 3GCUYDET0LG191861 | 3GCUYDET0LG162859; 3GCUYDET0LG179631 | 3GCUYDET0LG165907 | 3GCUYDET0LG183761 | 3GCUYDET0LG180150 | 3GCUYDET0LG134978 | 3GCUYDET0LG185462 | 3GCUYDET0LG137847; 3GCUYDET0LG154258 | 3GCUYDET0LG105321; 3GCUYDET0LG111071; 3GCUYDET0LG174123 | 3GCUYDET0LG193447; 3GCUYDET0LG199720; 3GCUYDET0LG189897 | 3GCUYDET0LG165972; 3GCUYDET0LG167558 | 3GCUYDET0LG192332 | 3GCUYDET0LG109823 | 3GCUYDET0LG189057; 3GCUYDET0LG136326; 3GCUYDET0LG196428

3GCUYDET0LG186854 | 3GCUYDET0LG119641 | 3GCUYDET0LG192945 | 3GCUYDET0LG156639; 3GCUYDET0LG138769 | 3GCUYDET0LG115072 | 3GCUYDET0LG183212 | 3GCUYDET0LG192346 | 3GCUYDET0LG195425 | 3GCUYDET0LG152073

3GCUYDET0LG138884 | 3GCUYDET0LG152297 | 3GCUYDET0LG119123 | 3GCUYDET0LG139209 | 3GCUYDET0LG166250; 3GCUYDET0LG127657 | 3GCUYDET0LG119722; 3GCUYDET0LG194100 | 3GCUYDET0LG171982 | 3GCUYDET0LG183002 | 3GCUYDET0LG157032; 3GCUYDET0LG158181 | 3GCUYDET0LG192914 | 3GCUYDET0LG124211; 3GCUYDET0LG152462 | 3GCUYDET0LG191696; 3GCUYDET0LG151778 | 3GCUYDET0LG103813 | 3GCUYDET0LG149576; 3GCUYDET0LG185400 | 3GCUYDET0LG155300

3GCUYDET0LG190547; 3GCUYDET0LG190502; 3GCUYDET0LG196493; 3GCUYDET0LG126072

3GCUYDET0LG110874 | 3GCUYDET0LG129506; 3GCUYDET0LG103004 | 3GCUYDET0LG195568 | 3GCUYDET0LG127061 | 3GCUYDET0LG195912; 3GCUYDET0LG199376 | 3GCUYDET0LG198485 | 3GCUYDET0LG117100; 3GCUYDET0LG110258; 3GCUYDET0LG140425 | 3GCUYDET0LG184618; 3GCUYDET0LG159640

3GCUYDET0LG121485; 3GCUYDET0LG187230 | 3GCUYDET0LG132244; 3GCUYDET0LG117646; 3GCUYDET0LG148508; 3GCUYDET0LG163056; 3GCUYDET0LG139095 | 3GCUYDET0LG135788 | 3GCUYDET0LG154423; 3GCUYDET0LG121602 | 3GCUYDET0LG112138 | 3GCUYDET0LG144622 | 3GCUYDET0LG103939; 3GCUYDET0LG154664 | 3GCUYDET0LG199667 | 3GCUYDET0LG171075 | 3GCUYDET0LG149447 | 3GCUYDET0LG157225 | 3GCUYDET0LG169942; 3GCUYDET0LG191388 | 3GCUYDET0LG110910

3GCUYDET0LG190404 | 3GCUYDET0LG115377; 3GCUYDET0LG123138 | 3GCUYDET0LG112110 | 3GCUYDET0LG108932; 3GCUYDET0LG158438; 3GCUYDET0LG186837 | 3GCUYDET0LG101365 | 3GCUYDET0LG153918; 3GCUYDET0LG155684 | 3GCUYDET0LG137993 | 3GCUYDET0LG147830; 3GCUYDET0LG153076 | 3GCUYDET0LG165292; 3GCUYDET0LG151392; 3GCUYDET0LG120840; 3GCUYDET0LG137962 | 3GCUYDET0LG170931; 3GCUYDET0LG177359 | 3GCUYDET0LG166717; 3GCUYDET0LG147357 | 3GCUYDET0LG177636; 3GCUYDET0LG104489; 3GCUYDET0LG160514 | 3GCUYDET0LG112432 | 3GCUYDET0LG128453 | 3GCUYDET0LG169973; 3GCUYDET0LG109174 | 3GCUYDET0LG130333; 3GCUYDET0LG114620 | 3GCUYDET0LG145298; 3GCUYDET0LG133880 | 3GCUYDET0LG149738 | 3GCUYDET0LG116240; 3GCUYDET0LG163946 | 3GCUYDET0LG132809 | 3GCUYDET0LG150470; 3GCUYDET0LG140716 | 3GCUYDET0LG125262; 3GCUYDET0LG198423 | 3GCUYDET0LG104752 | 3GCUYDET0LG170671 | 3GCUYDET0LG118814 | 3GCUYDET0LG190225

3GCUYDET0LG138223; 3GCUYDET0LG131563 | 3GCUYDET0LG169410 | 3GCUYDET0LG172677; 3GCUYDET0LG199863; 3GCUYDET0LG137895 | 3GCUYDET0LG101785 | 3GCUYDET0LG119008 | 3GCUYDET0LG184666 | 3GCUYDET0LG105822 | 3GCUYDET0LG123351; 3GCUYDET0LG194775 | 3GCUYDET0LG145253 | 3GCUYDET0LG150811; 3GCUYDET0LG120546 | 3GCUYDET0LG199202; 3GCUYDET0LG166362; 3GCUYDET0LG157760 | 3GCUYDET0LG125276 | 3GCUYDET0LG151229; 3GCUYDET0LG115346; 3GCUYDET0LG144765; 3GCUYDET0LG166166 | 3GCUYDET0LG121695 | 3GCUYDET0LG136858; 3GCUYDET0LG144605; 3GCUYDET0LG143860

3GCUYDET0LG171187 | 3GCUYDET0LG119378; 3GCUYDET0LG131885 | 3GCUYDET0LG106873 | 3GCUYDET0LG127240; 3GCUYDET0LG109871; 3GCUYDET0LG161971; 3GCUYDET0LG153241; 3GCUYDET0LG118957

3GCUYDET0LG109451

3GCUYDET0LG152428 | 3GCUYDET0LG185395 | 3GCUYDET0LG126248 | 3GCUYDET0LG165518 | 3GCUYDET0LG169214 | 3GCUYDET0LG197207 | 3GCUYDET0LG144149 | 3GCUYDET0LG124404 | 3GCUYDET0LG148475

3GCUYDET0LG104928

3GCUYDET0LG106520 | 3GCUYDET0LG171786 | 3GCUYDET0LG106811 | 3GCUYDET0LG175482 | 3GCUYDET0LG151280; 3GCUYDET0LG185980 | 3GCUYDET0LG156706 | 3GCUYDET0LG132714 | 3GCUYDET0LG130283 | 3GCUYDET0LG128968 | 3GCUYDET0LG157354 | 3GCUYDET0LG153014; 3GCUYDET0LG106677; 3GCUYDET0LG160884 | 3GCUYDET0LG127318 | 3GCUYDET0LG197367

3GCUYDET0LG137900 | 3GCUYDET0LG100054; 3GCUYDET0LG109367 | 3GCUYDET0LG171111 | 3GCUYDET0LG152445; 3GCUYDET0LG162344; 3GCUYDET0LG189673 | 3GCUYDET0LG178303

3GCUYDET0LG105285 | 3GCUYDET0LG198325 | 3GCUYDET0LG186028; 3GCUYDET0LG172596; 3GCUYDET0LG140649; 3GCUYDET0LG112477 | 3GCUYDET0LG196672 | 3GCUYDET0LG197966 | 3GCUYDET0LG130770; 3GCUYDET0LG131501 | 3GCUYDET0LG125603; 3GCUYDET0LG177796 | 3GCUYDET0LG141106 | 3GCUYDET0LG131725 | 3GCUYDET0LG160951 | 3GCUYDET0LG137797 | 3GCUYDET0LG105254 | 3GCUYDET0LG104539 | 3GCUYDET0LG112947 | 3GCUYDET0LG181489; 3GCUYDET0LG170413 | 3GCUYDET0LG180097 | 3GCUYDET0LG158147; 3GCUYDET0LG138948 | 3GCUYDET0LG119431 | 3GCUYDET0LG157824; 3GCUYDET0LG167284; 3GCUYDET0LG159847 | 3GCUYDET0LG157984; 3GCUYDET0LG194906 | 3GCUYDET0LG136679; 3GCUYDET0LG115167 | 3GCUYDET0LG186370 | 3GCUYDET0LG189964 | 3GCUYDET0LG156124; 3GCUYDET0LG126251 | 3GCUYDET0LG159590; 3GCUYDET0LG175563; 3GCUYDET0LG191441 | 3GCUYDET0LG163445 | 3GCUYDET0LG177443 | 3GCUYDET0LG147133 | 3GCUYDET0LG159184 | 3GCUYDET0LG148587 | 3GCUYDET0LG168497; 3GCUYDET0LG159864 | 3GCUYDET0LG197336; 3GCUYDET0LG183985 | 3GCUYDET0LG198258 | 3GCUYDET0LG159525; 3GCUYDET0LG163042; 3GCUYDET0LG190077 | 3GCUYDET0LG150601; 3GCUYDET0LG159475 | 3GCUYDET0LG105903 | 3GCUYDET0LG119395; 3GCUYDET0LG192749

3GCUYDET0LG129618; 3GCUYDET0LG159248; 3GCUYDET0LG177801; 3GCUYDET0LG154101 | 3GCUYDET0LG167995

3GCUYDET0LG124368 | 3GCUYDET0LG142529; 3GCUYDET0LG195599 | 3GCUYDET0LG191259

3GCUYDET0LG118201 | 3GCUYDET0LG160965; 3GCUYDET0LG152915 | 3GCUYDET0LG154082 | 3GCUYDET0LG113435 | 3GCUYDET0LG161470 | 3GCUYDET0LG145673 | 3GCUYDET0LG137556; 3GCUYDET0LG133295; 3GCUYDET0LG127772; 3GCUYDET0LG169665 | 3GCUYDET0LG150694 | 3GCUYDET0LG168628 | 3GCUYDET0LG136469 | 3GCUYDET0LG197806

3GCUYDET0LG155930; 3GCUYDET0LG156298 | 3GCUYDET0LG129585; 3GCUYDET0LG130039 | 3GCUYDET0LG176261 | 3GCUYDET0LG133040; 3GCUYDET0LG143406; 3GCUYDET0LG191438 | 3GCUYDET0LG102239; 3GCUYDET0LG154535 | 3GCUYDET0LG106646 | 3GCUYDET0LG163252 | 3GCUYDET0LG194677; 3GCUYDET0LG180116 | 3GCUYDET0LG189379 | 3GCUYDET0LG191763; 3GCUYDET0LG136150; 3GCUYDET0LG145012

3GCUYDET0LG146855 | 3GCUYDET0LG168371; 3GCUYDET0LG136911 | 3GCUYDET0LG168905

3GCUYDET0LG118344; 3GCUYDET0LG157208; 3GCUYDET0LG157337; 3GCUYDET0LG153675 | 3GCUYDET0LG126556; 3GCUYDET0LG102371; 3GCUYDET0LG124323 | 3GCUYDET0LG120837

3GCUYDET0LG156379; 3GCUYDET0LG151084 | 3GCUYDET0LG152879 | 3GCUYDET0LG191889 | 3GCUYDET0LG151702 | 3GCUYDET0LG192119; 3GCUYDET0LG110728; 3GCUYDET0LG109448

3GCUYDET0LG127948 | 3GCUYDET0LG181590 | 3GCUYDET0LG129022; 3GCUYDET0LG187129; 3GCUYDET0LG110096; 3GCUYDET0LG172159; 3GCUYDET0LG133300 | 3GCUYDET0LG105920 | 3GCUYDET0LG145382 | 3GCUYDET0LG179466 | 3GCUYDET0LG106808; 3GCUYDET0LG180553 | 3GCUYDET0LG130140 | 3GCUYDET0LG194159 | 3GCUYDET0LG174350

3GCUYDET0LG155023 | 3GCUYDET0LG122992; 3GCUYDET0LG175384; 3GCUYDET0LG127416; 3GCUYDET0LG196851; 3GCUYDET0LG123656; 3GCUYDET0LG186241 | 3GCUYDET0LG105643 | 3GCUYDET0LG115699 | 3GCUYDET0LG131546; 3GCUYDET0LG115850 | 3GCUYDET0LG191584 | 3GCUYDET0LG197014 | 3GCUYDET0LG163638 | 3GCUYDET0LG112558 | 3GCUYDET0LG141932; 3GCUYDET0LG148945

3GCUYDET0LG167978 | 3GCUYDET0LG190211 | 3GCUYDET0LG114973; 3GCUYDET0LG168273 | 3GCUYDET0LG155202; 3GCUYDET0LG183906; 3GCUYDET0LG101849 | 3GCUYDET0LG196994 | 3GCUYDET0LG134270 | 3GCUYDET0LG192301; 3GCUYDET0LG183680; 3GCUYDET0LG193853 | 3GCUYDET0LG133801 | 3GCUYDET0LG126668 | 3GCUYDET0LG190158 | 3GCUYDET0LG164658; 3GCUYDET0LG157449; 3GCUYDET0LG173182; 3GCUYDET0LG110308 | 3GCUYDET0LG189737 | 3GCUYDET0LG148489 | 3GCUYDET0LG153823; 3GCUYDET0LG108347; 3GCUYDET0LG189494; 3GCUYDET0LG115251 | 3GCUYDET0LG168337; 3GCUYDET0LG115573 | 3GCUYDET0LG182187 | 3GCUYDET0LG194842; 3GCUYDET0LG159136; 3GCUYDET0LG149691; 3GCUYDET0LG117033 | 3GCUYDET0LG149920; 3GCUYDET0LG192654 | 3GCUYDET0LG183291; 3GCUYDET0LG129540 | 3GCUYDET0LG184585

3GCUYDET0LG112348 | 3GCUYDET0LG118568

3GCUYDET0LG145821; 3GCUYDET0LG193268; 3GCUYDET0LG163025 | 3GCUYDET0LG149352; 3GCUYDET0LG198437 | 3GCUYDET0LG122006; 3GCUYDET0LG146404 | 3GCUYDET0LG164482; 3GCUYDET0LG179869 | 3GCUYDET0LG104864

3GCUYDET0LG131577 | 3GCUYDET0LG173196

3GCUYDET0LG107926; 3GCUYDET0LG165745; 3GCUYDET0LG122894; 3GCUYDET0LG160710; 3GCUYDET0LG135712; 3GCUYDET0LG148864 | 3GCUYDET0LG104847; 3GCUYDET0LG147889 | 3GCUYDET0LG191780 | 3GCUYDET0LG175272

3GCUYDET0LG106405 | 3GCUYDET0LG130414; 3GCUYDET0LG137170 | 3GCUYDET0LG197420; 3GCUYDET0LG103827 | 3GCUYDET0LG102337 | 3GCUYDET0LG178253; 3GCUYDET0LG141736; 3GCUYDET0LG164109

3GCUYDET0LG161078; 3GCUYDET0LG161307

3GCUYDET0LG167138 | 3GCUYDET0LG126122 | 3GCUYDET0LG135919 | 3GCUYDET0LG151604 | 3GCUYDET0LG115220; 3GCUYDET0LG194808 | 3GCUYDET0LG105934 | 3GCUYDET0LG136827 | 3GCUYDET0LG155815 | 3GCUYDET0LG179452; 3GCUYDET0LG170816 | 3GCUYDET0LG173764

3GCUYDET0LG124984 | 3GCUYDET0LG107019 | 3GCUYDET0LG117422 | 3GCUYDET0LG186529 | 3GCUYDET0LG188779 | 3GCUYDET0LG101138 | 3GCUYDET0LG143793

3GCUYDET0LG142403 | 3GCUYDET0LG130381 | 3GCUYDET0LG179533

3GCUYDET0LG179290; 3GCUYDET0LG165552; 3GCUYDET0LG144233 | 3GCUYDET0LG183419 | 3GCUYDET0LG191522 | 3GCUYDET0LG140327; 3GCUYDET0LG118215 | 3GCUYDET0LG132924 | 3GCUYDET0LG124659 | 3GCUYDET0LG186675 | 3GCUYDET0LG154812 | 3GCUYDET0LG152753 | 3GCUYDET0LG136004 | 3GCUYDET0LG113564 | 3GCUYDET0LG114942; 3GCUYDET0LG162988 | 3GCUYDET0LG130185 | 3GCUYDET0LG104041 | 3GCUYDET0LG119932; 3GCUYDET0LG102418 | 3GCUYDET0LG114813 | 3GCUYDET0LG135144 | 3GCUYDET0LG150372 | 3GCUYDET0LG180066 | 3GCUYDET0LG179161 | 3GCUYDET0LG171478 | 3GCUYDET0LG161467 | 3GCUYDET0LG138304 | 3GCUYDET0LG193285 | 3GCUYDET0LG191357 | 3GCUYDET0LG114911 | 3GCUYDET0LG177409; 3GCUYDET0LG152316 | 3GCUYDET0LG192699 | 3GCUYDET0LG143504; 3GCUYDET0LG158844 | 3GCUYDET0LG140165; 3GCUYDET0LG125570; 3GCUYDET0LG121793 | 3GCUYDET0LG111541 | 3GCUYDET0LG191794 | 3GCUYDET0LG103844

3GCUYDET0LG121261 | 3GCUYDET0LG151215 | 3GCUYDET0LG178771; 3GCUYDET0LG140635 | 3GCUYDET0LG121339 | 3GCUYDET0LG138044; 3GCUYDET0LG150002

3GCUYDET0LG186739; 3GCUYDET0LG188961; 3GCUYDET0LG149089; 3GCUYDET0LG177698 | 3GCUYDET0LG158536 | 3GCUYDET0LG148668; 3GCUYDET0LG132776; 3GCUYDET0LG119896 | 3GCUYDET0LG182562; 3GCUYDET0LG160996; 3GCUYDET0LG165776 | 3GCUYDET0LG185199 | 3GCUYDET0LG157936; 3GCUYDET0LG117050; 3GCUYDET0LG172520 | 3GCUYDET0LG176762 | 3GCUYDET0LG149660; 3GCUYDET0LG165096; 3GCUYDET0LG138822; 3GCUYDET0LG158942 | 3GCUYDET0LG139050 | 3GCUYDET0LG107943 | 3GCUYDET0LG140943 | 3GCUYDET0LG177393; 3GCUYDET0LG107022 | 3GCUYDET0LG198521; 3GCUYDET0LG149108; 3GCUYDET0LG102533 | 3GCUYDET0LG148721 | 3GCUYDET0LG121812 | 3GCUYDET0LG114830; 3GCUYDET0LG189219; 3GCUYDET0LG105478; 3GCUYDET0LG191391 | 3GCUYDET0LG112754 | 3GCUYDET0LG123771; 3GCUYDET0LG176096 | 3GCUYDET0LG156494; 3GCUYDET0LG169200 | 3GCUYDET0LG138917 | 3GCUYDET0LG126458 | 3GCUYDET0LG126170; 3GCUYDET0LG126878; 3GCUYDET0LG147553 | 3GCUYDET0LG144474; 3GCUYDET0LG108428 | 3GCUYDET0LG132230; 3GCUYDET0LG142482 | 3GCUYDET0LG173926 | 3GCUYDET0LG122426 | 3GCUYDET0LG181881; 3GCUYDET0LG148377; 3GCUYDET0LG151036 | 3GCUYDET0LG191147 | 3GCUYDET0LG126699; 3GCUYDET0LG141705; 3GCUYDET0LG112365; 3GCUYDET0LG134558 | 3GCUYDET0LG107635; 3GCUYDET0LG108235; 3GCUYDET0LG199751 | 3GCUYDET0LG100930 | 3GCUYDET0LG152896 | 3GCUYDET0LG118358; 3GCUYDET0LG183100; 3GCUYDET0LG199393

3GCUYDET0LG184313 | 3GCUYDET0LG132177 | 3GCUYDET0LG127352 | 3GCUYDET0LG106081 | 3GCUYDET0LG167124 | 3GCUYDET0LG162196 | 3GCUYDET0LG177457 | 3GCUYDET0LG108168; 3GCUYDET0LG164885 | 3GCUYDET0LG133748 | 3GCUYDET0LG141624; 3GCUYDET0LG141641 | 3GCUYDET0LG135743 | 3GCUYDET0LG112317 | 3GCUYDET0LG127397

3GCUYDET0LG100703 | 3GCUYDET0LG173974; 3GCUYDET0LG129599; 3GCUYDET0LG115248 | 3GCUYDET0LG170668; 3GCUYDET0LG190290; 3GCUYDET0LG146063 | 3GCUYDET0LG159542 | 3GCUYDET0LG153093 | 3GCUYDET0LG184165; 3GCUYDET0LG123141; 3GCUYDET0LG144961 | 3GCUYDET0LG154602 | 3GCUYDET0LG195621 | 3GCUYDET0LG195232 | 3GCUYDET0LG158522 | 3GCUYDET0LG111717 | 3GCUYDET0LG186482

3GCUYDET0LG173554

3GCUYDET0LG108803 | 3GCUYDET0LG157404; 3GCUYDET0LG113287 | 3GCUYDET0LG180536 | 3GCUYDET0LG136651 | 3GCUYDET0LG108137 | 3GCUYDET0LG148248 | 3GCUYDET0LG126301 | 3GCUYDET0LG130154; 3GCUYDET0LG131627 | 3GCUYDET0LG108381; 3GCUYDET0LG171741 | 3GCUYDET0LG111264 | 3GCUYDET0LG147990; 3GCUYDET0LG177569; 3GCUYDET0LG132468; 3GCUYDET0LG152705 | 3GCUYDET0LG173540 | 3GCUYDET0LG122233 | 3GCUYDET0LG153787; 3GCUYDET0LG171450 | 3GCUYDET0LG166829; 3GCUYDET0LG182934 | 3GCUYDET0LG197773; 3GCUYDET0LG173229; 3GCUYDET0LG100832 | 3GCUYDET0LG142689 | 3GCUYDET0LG146838 | 3GCUYDET0LG174364 | 3GCUYDET0LG106050 | 3GCUYDET0LG158861 | 3GCUYDET0LG102113 | 3GCUYDET0LG172940 | 3GCUYDET0LG142952; 3GCUYDET0LG185056; 3GCUYDET0LG166538; 3GCUYDET0LG156415 | 3GCUYDET0LG141543

3GCUYDET0LG113371 | 3GCUYDET0LG144314 | 3GCUYDET0LG185459; 3GCUYDET0LG156964 | 3GCUYDET0LG190029 | 3GCUYDET0LG113967 | 3GCUYDET0LG100751 | 3GCUYDET0LG196221 | 3GCUYDET0LG106632 | 3GCUYDET0LG157631 | 3GCUYDET0LG116805 | 3GCUYDET0LG102080; 3GCUYDET0LG125584; 3GCUYDET0LG144393

3GCUYDET0LG176051; 3GCUYDET0LG162831 | 3GCUYDET0LG164255 | 3GCUYDET0LG137024; 3GCUYDET0LG164241 | 3GCUYDET0LG171500

3GCUYDET0LG108087; 3GCUYDET0LG120823 | 3GCUYDET0LG157628

3GCUYDET0LG194436 | 3GCUYDET0LG170301 | 3GCUYDET0LG124564; 3GCUYDET0LG178978 | 3GCUYDET0LG157080 | 3GCUYDET0LG182674 | 3GCUYDET0LG101611; 3GCUYDET0LG101351 | 3GCUYDET0LG154096 | 3GCUYDET0LG158133 | 3GCUYDET0LG150971; 3GCUYDET0LG173795; 3GCUYDET0LG166832 | 3GCUYDET0LG153871 | 3GCUYDET0LG136634 | 3GCUYDET0LG135287 | 3GCUYDET0LG190466 | 3GCUYDET0LG129960 | 3GCUYDET0LG132504; 3GCUYDET0LG121437 | 3GCUYDET0LG190337 | 3GCUYDET0LG165115; 3GCUYDET0LG105447 | 3GCUYDET0LG106761 | 3GCUYDET0LG122202; 3GCUYDET0LG186949; 3GCUYDET0LG172453 | 3GCUYDET0LG125083; 3GCUYDET0LG118652

3GCUYDET0LG111779; 3GCUYDET0LG120658 | 3GCUYDET0LG185011; 3GCUYDET0LG156009 | 3GCUYDET0LG150307; 3GCUYDET0LG158729; 3GCUYDET0LG144720; 3GCUYDET0LG120532 | 3GCUYDET0LG160643 | 3GCUYDET0LG104394 | 3GCUYDET0LG168306 | 3GCUYDET0LG101320 | 3GCUYDET0LG187745 | 3GCUYDET0LG107554

3GCUYDET0LG192900; 3GCUYDET0LG170993

3GCUYDET0LG121292 | 3GCUYDET0LG175448 | 3GCUYDET0LG139842; 3GCUYDET0LG196302 | 3GCUYDET0LG153353; 3GCUYDET0LG196056 | 3GCUYDET0LG120398; 3GCUYDET0LG172534; 3GCUYDET0LG146676; 3GCUYDET0LG143082 | 3GCUYDET0LG120241; 3GCUYDET0LG134463; 3GCUYDET0LG135032; 3GCUYDET0LG181010; 3GCUYDET0LG100331 | 3GCUYDET0LG147987; 3GCUYDET0LG125942 | 3GCUYDET0LG131661 | 3GCUYDET0LG105870; 3GCUYDET0LG103469 | 3GCUYDET0LG161484 | 3GCUYDET0LG126203; 3GCUYDET0LG170377 | 3GCUYDET0LG150775 | 3GCUYDET0LG196705 | 3GCUYDET0LG144426 | 3GCUYDET0LG100264; 3GCUYDET0LG172369; 3GCUYDET0LG175014 | 3GCUYDET0LG155717 | 3GCUYDET0LG159492 | 3GCUYDET0LG143633

3GCUYDET0LG196560 | 3GCUYDET0LG178091 | 3GCUYDET0LG175112; 3GCUYDET0LG144376 | 3GCUYDET0LG133393 | 3GCUYDET0LG178754; 3GCUYDET0LG164711 | 3GCUYDET0LG156804 | 3GCUYDET0LG145110 | 3GCUYDET0LG171691 | 3GCUYDET0LG134947 | 3GCUYDET0LG130008; 3GCUYDET0LG180584 | 3GCUYDET0LG177071; 3GCUYDET0LG133894 | 3GCUYDET0LG188359

3GCUYDET0LG195246 | 3GCUYDET0LG172498 | 3GCUYDET0LG136259; 3GCUYDET0LG132695; 3GCUYDET0LG119560; 3GCUYDET0LG114875 | 3GCUYDET0LG142322 | 3GCUYDET0LG182822 | 3GCUYDET0LG102452 | 3GCUYDET0LG121552 | 3GCUYDET0LG109045; 3GCUYDET0LG153028 | 3GCUYDET0LG132485 | 3GCUYDET0LG191973 | 3GCUYDET0LG194629 | 3GCUYDET0LG192718 | 3GCUYDET0LG162912; 3GCUYDET0LG107666 | 3GCUYDET0LG172811 | 3GCUYDET0LG153627; 3GCUYDET0LG109496; 3GCUYDET0LG159332 | 3GCUYDET0LG144703 | 3GCUYDET0LG162098

3GCUYDET0LG128209; 3GCUYDET0LG197515

3GCUYDET0LG189334

3GCUYDET0LG140621 | 3GCUYDET0LG124094 | 3GCUYDET0LG149223 | 3GCUYDET0LG195148 | 3GCUYDET0LG128517 | 3GCUYDET0LG186336 | 3GCUYDET0LG102290; 3GCUYDET0LG145480 | 3GCUYDET0LG194033 | 3GCUYDET0LG112429; 3GCUYDET0LG149559 | 3GCUYDET0LG151764 | 3GCUYDET0LG143700 | 3GCUYDET0LG115475; 3GCUYDET0LG152655 | 3GCUYDET0LG106422 | 3GCUYDET0LG109126 | 3GCUYDET0LG159993; 3GCUYDET0LG141235 | 3GCUYDET0LG134222; 3GCUYDET0LG145902 | 3GCUYDET0LG160321; 3GCUYDET0LG120756; 3GCUYDET0LG135080 | 3GCUYDET0LG199636 | 3GCUYDET0LG190399 | 3GCUYDET0LG158178

3GCUYDET0LG145107 | 3GCUYDET0LG156074 | 3GCUYDET0LG117937 | 3GCUYDET0LG187146 | 3GCUYDET0LG147620; 3GCUYDET0LG173828 | 3GCUYDET0LG157645; 3GCUYDET0LG146080

3GCUYDET0LG136567 | 3GCUYDET0LG156642; 3GCUYDET0LG195778 | 3GCUYDET0LG131899; 3GCUYDET0LG118196 | 3GCUYDET0LG195327

3GCUYDET0LG151330 | 3GCUYDET0LG108817 | 3GCUYDET0LG113998 | 3GCUYDET0LG146256; 3GCUYDET0LG138741; 3GCUYDET0LG182304 | 3GCUYDET0LG197708 | 3GCUYDET0LG152364

3GCUYDET0LG125441

3GCUYDET0LG112298 | 3GCUYDET0LG174848 | 3GCUYDET0LG151103 | 3GCUYDET0LG146175 | 3GCUYDET0LG145933; 3GCUYDET0LG120790; 3GCUYDET0LG115461; 3GCUYDET0LG193755 | 3GCUYDET0LG162019 | 3GCUYDET0LG176812; 3GCUYDET0LG128324 | 3GCUYDET0LG163283; 3GCUYDET0LG125598 | 3GCUYDET0LG145415 | 3GCUYDET0LG198910; 3GCUYDET0LG168077 | 3GCUYDET0LG195747 | 3GCUYDET0LG190287; 3GCUYDET0LG194534

3GCUYDET0LG120014; 3GCUYDET0LG132440 | 3GCUYDET0LG110499 | 3GCUYDET0LG182013; 3GCUYDET0LG167897; 3GCUYDET0LG134382 | 3GCUYDET0LG187695 | 3GCUYDET0LG169908; 3GCUYDET0LG190984 | 3GCUYDET0LG187051; 3GCUYDET0LG182500 | 3GCUYDET0LG195893 | 3GCUYDET0LG131272; 3GCUYDET0LG112303 | 3GCUYDET0LG139548 | 3GCUYDET0LG179421 | 3GCUYDET0LG131952

3GCUYDET0LG174865 | 3GCUYDET0LG106517; 3GCUYDET0LG137301 | 3GCUYDET0LG160836; 3GCUYDET0LG174378; 3GCUYDET0LG158794 | 3GCUYDET0LG123480 | 3GCUYDET0LG192363 | 3GCUYDET0LG134818; 3GCUYDET0LG143731; 3GCUYDET0LG113841 | 3GCUYDET0LG153756; 3GCUYDET0LG178348

3GCUYDET0LG191651 | 3GCUYDET0LG175143 | 3GCUYDET0LG107604 | 3GCUYDET0LG159895 | 3GCUYDET0LG189365 | 3GCUYDET0LG173635 | 3GCUYDET0LG127187 | 3GCUYDET0LG115959 | 3GCUYDET0LG130266; 3GCUYDET0LG129702; 3GCUYDET0LG169164 | 3GCUYDET0LG139615; 3GCUYDET0LG104265

3GCUYDET0LG178558 | 3GCUYDET0LG175420 | 3GCUYDET0LG159900; 3GCUYDET0LG189110 | 3GCUYDET0LG176289 | 3GCUYDET0LG181864; 3GCUYDET0LG129165 | 3GCUYDET0LG112320 | 3GCUYDET0LG161839 | 3GCUYDET0LG137976 | 3GCUYDET0LG187874 | 3GCUYDET0LG118912 | 3GCUYDET0LG151506 | 3GCUYDET0LG165261 | 3GCUYDET0LG180939 | 3GCUYDET0LG103407 | 3GCUYDET0LG195683 | 3GCUYDET0LG169729 | 3GCUYDET0LG176311; 3GCUYDET0LG142496

3GCUYDET0LG168600 | 3GCUYDET0LG100880; 3GCUYDET0LG138173 | 3GCUYDET0LG160027 | 3GCUYDET0LG159489 | 3GCUYDET0LG183873; 3GCUYDET0LG109563 | 3GCUYDET0LG177250 | 3GCUYDET0LG105514 | 3GCUYDET0LG148847 | 3GCUYDET0LG118988 | 3GCUYDET0LG118490; 3GCUYDET0LG135774; 3GCUYDET0LG152722; 3GCUYDET0LG186594 | 3GCUYDET0LG102841 | 3GCUYDET0LG143065 | 3GCUYDET0LG169259; 3GCUYDET0LG126010 | 3GCUYDET0LG174249 | 3GCUYDET0LG110146; 3GCUYDET0LG139937 | 3GCUYDET0LG157094; 3GCUYDET0LG161341 | 3GCUYDET0LG164269 | 3GCUYDET0LG151957 | 3GCUYDET0LG178074 | 3GCUYDET0LG110941; 3GCUYDET0LG168578 | 3GCUYDET0LG165860 | 3GCUYDET0LG181203 | 3GCUYDET0LG157659; 3GCUYDET0LG110583 | 3GCUYDET0LG165390; 3GCUYDET0LG124385 | 3GCUYDET0LG147875 | 3GCUYDET0LG134608 | 3GCUYDET0LG106324 | 3GCUYDET0LG134351

3GCUYDET0LG178141 | 3GCUYDET0LG103438

3GCUYDET0LG148895; 3GCUYDET0LG166068; 3GCUYDET0LG119980 | 3GCUYDET0LG123107; 3GCUYDET0LG120353; 3GCUYDET0LG163459

3GCUYDET0LG188085 | 3GCUYDET0LG163770 | 3GCUYDET0LG165082 | 3GCUYDET0LG144202; 3GCUYDET0LG110342 | 3GCUYDET0LG171349 | 3GCUYDET0LG101432; 3GCUYDET0LG169925 | 3GCUYDET0LG156981 | 3GCUYDET0LG103763 | 3GCUYDET0LG172582 | 3GCUYDET0LG127108 | 3GCUYDET0LG126153; 3GCUYDET0LG179791 | 3GCUYDET0LG140957 | 3GCUYDET0LG134348; 3GCUYDET0LG129666 | 3GCUYDET0LG115380 | 3GCUYDET0LG192329 | 3GCUYDET0LG163624 | 3GCUYDET0LG117047 | 3GCUYDET0LG100684; 3GCUYDET0LG191424 | 3GCUYDET0LG186093; 3GCUYDET0LG198115; 3GCUYDET0LG179399

3GCUYDET0LG189866 | 3GCUYDET0LG133720 | 3GCUYDET0LG115783 | 3GCUYDET0LG110891; 3GCUYDET0LG134138 | 3GCUYDET0LG133247 | 3GCUYDET0LG164949 | 3GCUYDET0LG178169 | 3GCUYDET0LG193741 | 3GCUYDET0LG143048; 3GCUYDET0LG126055 | 3GCUYDET0LG150730 | 3GCUYDET0LG118151 | 3GCUYDET0LG113838 | 3GCUYDET0LG125679 | 3GCUYDET0LG183727 | 3GCUYDET0LG127559 | 3GCUYDET0LG186692

3GCUYDET0LG121826 | 3GCUYDET0LG193738 | 3GCUYDET0LG157192 | 3GCUYDET0LG143910; 3GCUYDET0LG106839 | 3GCUYDET0LG100605

3GCUYDET0LG114553 | 3GCUYDET0LG168970

3GCUYDET0LG129828

3GCUYDET0LG199572; 3GCUYDET0LG176941

3GCUYDET0LG138643 | 3GCUYDET0LG194291 | 3GCUYDET0LG143888; 3GCUYDET0LG113077 | 3GCUYDET0LG193089; 3GCUYDET0LG167074 | 3GCUYDET0LG130087 | 3GCUYDET0LG197837; 3GCUYDET0LG159783 | 3GCUYDET0LG160089 | 3GCUYDET0LG173134; 3GCUYDET0LG175532 | 3GCUYDET0LG197594 | 3GCUYDET0LG108672 | 3GCUYDET0LG153711; 3GCUYDET0LG178799; 3GCUYDET0LG182447; 3GCUYDET0LG147472; 3GCUYDET0LG112382 | 3GCUYDET0LG168144 | 3GCUYDET0LG190970 | 3GCUYDET0LG127111 | 3GCUYDET0LG120255; 3GCUYDET0LG166541; 3GCUYDET0LG156947; 3GCUYDET0LG125794 | 3GCUYDET0LG107232 | 3GCUYDET0LG163462 | 3GCUYDET0LG142725

3GCUYDET0LG102564 | 3GCUYDET0LG157726; 3GCUYDET0LG195392 | 3GCUYDET0LG160738; 3GCUYDET0LG130252 | 3GCUYDET0LG142000; 3GCUYDET0LG149268 | 3GCUYDET0LG166913; 3GCUYDET0LG196770 | 3GCUYDET0LG152994 | 3GCUYDET0LG123611; 3GCUYDET0LG105397

3GCUYDET0LG187311; 3GCUYDET0LG141946; 3GCUYDET0LG119364 | 3GCUYDET0LG185994; 3GCUYDET0LG100779 | 3GCUYDET0LG144457; 3GCUYDET0LG187485 | 3GCUYDET0LG140375; 3GCUYDET0LG194405 | 3GCUYDET0LG134298; 3GCUYDET0LG168998

3GCUYDET0LG169648; 3GCUYDET0LG181993 | 3GCUYDET0LG180391

3GCUYDET0LG107327 | 3GCUYDET0LG125097 | 3GCUYDET0LG197580 | 3GCUYDET0LG152302; 3GCUYDET0LG129764; 3GCUYDET0LG124712 | 3GCUYDET0LG105805; 3GCUYDET0LG187826 | 3GCUYDET0LG164160; 3GCUYDET0LG184053; 3GCUYDET0LG138030; 3GCUYDET0LG183484 | 3GCUYDET0LG115718 | 3GCUYDET0LG148024; 3GCUYDET0LG180021 | 3GCUYDET0LG149285 | 3GCUYDET0LG151277; 3GCUYDET0LG171044; 3GCUYDET0LG122958 | 3GCUYDET0LG182416 | 3GCUYDET0LG139551 | 3GCUYDET0LG135807; 3GCUYDET0LG169987 | 3GCUYDET0LG136519 | 3GCUYDET0LG183582 | 3GCUYDET0LG155975

3GCUYDET0LG141896

3GCUYDET0LG154454; 3GCUYDET0LG170007; 3GCUYDET0LG106694 | 3GCUYDET0LG185932

3GCUYDET0LG113614; 3GCUYDET0LG179774 | 3GCUYDET0LG130848 | 3GCUYDET0LG153997 | 3GCUYDET0LG196879 | 3GCUYDET0LG118750 | 3GCUYDET0LG119266 | 3GCUYDET0LG116965; 3GCUYDET0LG189821; 3GCUYDET0LG184232; 3GCUYDET0LG172291; 3GCUYDET0LG121258; 3GCUYDET0LG116433; 3GCUYDET0LG105593; 3GCUYDET0LG126394; 3GCUYDET0LG188846 | 3GCUYDET0LG127447; 3GCUYDET0LG188135 | 3GCUYDET0LG179323; 3GCUYDET0LG128663; 3GCUYDET0LG194517 | 3GCUYDET0LG140313 | 3GCUYDET0LG171657; 3GCUYDET0LG116738 | 3GCUYDET0LG111667

3GCUYDET0LG167821; 3GCUYDET0LG114231; 3GCUYDET0LG152235; 3GCUYDET0LG145530; 3GCUYDET0LG118408; 3GCUYDET0LG133586 | 3GCUYDET0LG197403; 3GCUYDET0LG149321

3GCUYDET0LG113208 | 3GCUYDET0LG113323 | 3GCUYDET0LG110082

3GCUYDET0LG197322; 3GCUYDET0LG189690 | 3GCUYDET0LG182559; 3GCUYDET0LG108350 | 3GCUYDET0LG124595 | 3GCUYDET0LG137198 | 3GCUYDET0LG130235; 3GCUYDET0LG173621 | 3GCUYDET0LG129361 | 3GCUYDET0LG160187 | 3GCUYDET0LG194128 | 3GCUYDET0LG115895 | 3GCUYDET0LG190791; 3GCUYDET0LG165454 | 3GCUYDET0LG193884; 3GCUYDET0LG173778 | 3GCUYDET0LG195294 | 3GCUYDET0LG113161; 3GCUYDET0LG167883 | 3GCUYDET0LG119106; 3GCUYDET0LG121230 | 3GCUYDET0LG101978 | 3GCUYDET0LG108994 | 3GCUYDET0LG197482

3GCUYDET0LG108140 | 3GCUYDET0LG151599 | 3GCUYDET0LG156012; 3GCUYDET0LG155832 | 3GCUYDET0LG188295 | 3GCUYDET0LG127058 | 3GCUYDET0LG112785 | 3GCUYDET0LG138514 | 3GCUYDET0LG147150; 3GCUYDET0LG182707; 3GCUYDET0LG158519

3GCUYDET0LG153062 | 3GCUYDET0LG168449 | 3GCUYDET0LG114293; 3GCUYDET0LG180567; 3GCUYDET0LG149254; 3GCUYDET0LG190919; 3GCUYDET0LG109708

3GCUYDET0LG157306 | 3GCUYDET0LG174557 | 3GCUYDET0LG156236 | 3GCUYDET0LG161811; 3GCUYDET0LG103777; 3GCUYDET0LG168404; 3GCUYDET0LG169276 | 3GCUYDET0LG107425 | 3GCUYDET0LG183114; 3GCUYDET0LG176471 | 3GCUYDET0LG134284; 3GCUYDET0LG139243; 3GCUYDET0LG131417; 3GCUYDET0LG160206 | 3GCUYDET0LG151246 | 3GCUYDET0LG117131; 3GCUYDET0LG121115; 3GCUYDET0LG185798; 3GCUYDET0LG124208 | 3GCUYDET0LG185221 | 3GCUYDET0LG163901; 3GCUYDET0LG109160 | 3GCUYDET0LG118036 | 3GCUYDET0LG140036

3GCUYDET0LG173957 | 3GCUYDET0LG114097 | 3GCUYDET0LG146337; 3GCUYDET0LG123608; 3GCUYDET0LG155622 | 3GCUYDET0LG197059 | 3GCUYDET0LG162182 | 3GCUYDET0LG117839 | 3GCUYDET0LG170119 | 3GCUYDET0LG122359 | 3GCUYDET0LG132017 | 3GCUYDET0LG147326; 3GCUYDET0LG103522 | 3GCUYDET0LG122023 | 3GCUYDET0LG112009 | 3GCUYDET0LG160402; 3GCUYDET0LG161209; 3GCUYDET0LG174784 | 3GCUYDET0LG118649 | 3GCUYDET0LG108395; 3GCUYDET0LG197255; 3GCUYDET0LG101236 | 3GCUYDET0LG175370; 3GCUYDET0LG109188 | 3GCUYDET0LG106775 | 3GCUYDET0LG116285; 3GCUYDET0LG134401 | 3GCUYDET0LG198843; 3GCUYDET0LG164076; 3GCUYDET0LG113886 | 3GCUYDET0LG110700 | 3GCUYDET0LG178186 | 3GCUYDET0LG199703

3GCUYDET0LG160545 | 3GCUYDET0LG168340 | 3GCUYDET0LG104542 | 3GCUYDET0LG197479; 3GCUYDET0LG102807; 3GCUYDET0LG116853 | 3GCUYDET0LG132034; 3GCUYDET0LG124337; 3GCUYDET0LG118599 | 3GCUYDET0LG165938 | 3GCUYDET0LG188894 | 3GCUYDET0LG171626 | 3GCUYDET0LG141848 | 3GCUYDET0LG168029; 3GCUYDET0LG185381; 3GCUYDET0LG103018 | 3GCUYDET0LG163557; 3GCUYDET0LG130865; 3GCUYDET0LG139100; 3GCUYDET0LG140389 | 3GCUYDET0LG162375 | 3GCUYDET0LG127013 | 3GCUYDET0LG190354; 3GCUYDET0LG132387 | 3GCUYDET0LG177183 | 3GCUYDET0LG188748 | 3GCUYDET0LG130591 | 3GCUYDET0LG171755 | 3GCUYDET0LG146287 | 3GCUYDET0LG138092 | 3GCUYDET0LG167401 | 3GCUYDET0LG114200 | 3GCUYDET0LG169584 | 3GCUYDET0LG124676

3GCUYDET0LG154499 | 3GCUYDET0LG182349 | 3GCUYDET0LG182108 | 3GCUYDET0LG159413 | 3GCUYDET0LG144636 | 3GCUYDET0LG188314 | 3GCUYDET0LG143907 | 3GCUYDET0LG170587 | 3GCUYDET0LG119316 | 3GCUYDET0LG126315; 3GCUYDET0LG191309; 3GCUYDET0LG199152 | 3GCUYDET0LG145222

3GCUYDET0LG129814

3GCUYDET0LG171447

3GCUYDET0LG125228; 3GCUYDET0LG133765

3GCUYDET0LG166037 | 3GCUYDET0LG146385 | 3GCUYDET0LG156365 | 3GCUYDET0LG149299 | 3GCUYDET0LG195103 | 3GCUYDET0LG118179 | 3GCUYDET0LG176633 | 3GCUYDET0LG183307 | 3GCUYDET0LG120580 | 3GCUYDET0LG143101 | 3GCUYDET0LG132583 | 3GCUYDET0LG133569 | 3GCUYDET0LG182710 | 3GCUYDET0LG113449 | 3GCUYDET0LG161131 | 3GCUYDET0LG164031; 3GCUYDET0LG169553 | 3GCUYDET0LG166216 | 3GCUYDET0LG140280 | 3GCUYDET0LG146645 | 3GCUYDET0LG187910 | 3GCUYDET0LG173537 | 3GCUYDET0LG114438 | 3GCUYDET0LG115962 | 3GCUYDET0LG147763 | 3GCUYDET0LG112611 | 3GCUYDET0LG181475 | 3GCUYDET0LG177653 | 3GCUYDET0LG132163 | 3GCUYDET0LG157578 | 3GCUYDET0LG145981 | 3GCUYDET0LG103133; 3GCUYDET0LG113032 | 3GCUYDET0LG135645 | 3GCUYDET0LG102595 | 3GCUYDET0LG199555; 3GCUYDET0LG122328 | 3GCUYDET0LG120983 | 3GCUYDET0LG136780 | 3GCUYDET0LG164899 | 3GCUYDET0LG188832; 3GCUYDET0LG177104

3GCUYDET0LG131630 | 3GCUYDET0LG169181 | 3GCUYDET0LG172839

3GCUYDET0LG175840 | 3GCUYDET0LG155216 | 3GCUYDET0LG160786; 3GCUYDET0LG118067 | 3GCUYDET0LG103715; 3GCUYDET0LG104427; 3GCUYDET0LG135404 | 3GCUYDET0LG172047 | 3GCUYDET0LG168886; 3GCUYDET0LG131210 | 3GCUYDET0LG161386; 3GCUYDET0LG160576; 3GCUYDET0LG133104 | 3GCUYDET0LG157709; 3GCUYDET0LG177118 | 3GCUYDET0LG186966 | 3GCUYDET0LG136908 | 3GCUYDET0LG196476 | 3GCUYDET0LG158309 | 3GCUYDET0LG107750 | 3GCUYDET0LG187664; 3GCUYDET0LG100426 | 3GCUYDET0LG111913 | 3GCUYDET0LG194551 | 3GCUYDET0LG160660 | 3GCUYDET0LG129294; 3GCUYDET0LG153238; 3GCUYDET0LG181251 | 3GCUYDET0LG175983 | 3GCUYDET0LG126945 | 3GCUYDET0LG172419

3GCUYDET0LG109076; 3GCUYDET0LG150615 | 3GCUYDET0LG107053 | 3GCUYDET0LG144023 | 3GCUYDET0LG120045 | 3GCUYDET0LG145432 | 3GCUYDET0LG170363 | 3GCUYDET0LG130476 | 3GCUYDET0LG136648; 3GCUYDET0LG103312 | 3GCUYDET0LG166233 | 3GCUYDET0LG116819; 3GCUYDET0LG108624 | 3GCUYDET0LG154213 | 3GCUYDET0LG172131 | 3GCUYDET0LG195571; 3GCUYDET0LG104945; 3GCUYDET0LG111734 | 3GCUYDET0LG119753 | 3GCUYDET0LG163669; 3GCUYDET0LG150310 | 3GCUYDET0LG174803 | 3GCUYDET0LG194422; 3GCUYDET0LG162263 | 3GCUYDET0LG146032; 3GCUYDET0LG155071 | 3GCUYDET0LG115010 | 3GCUYDET0LG169732 | 3GCUYDET0LG140618 | 3GCUYDET0LG151893 | 3GCUYDET0LG190550 | 3GCUYDET0LG196218 | 3GCUYDET0LG122068 | 3GCUYDET0LG141364 | 3GCUYDET0LG123754 | 3GCUYDET0LG131062

3GCUYDET0LG140070 | 3GCUYDET0LG183081 | 3GCUYDET0LG169522 | 3GCUYDET0LG193402; 3GCUYDET0LG113824 | 3GCUYDET0LG118439 | 3GCUYDET0LG143325 | 3GCUYDET0LG126511 | 3GCUYDET0LG114956 | 3GCUYDET0LG158911 | 3GCUYDET0LG106176 | 3GCUYDET0LG109644; 3GCUYDET0LG176521 | 3GCUYDET0LG194467 | 3GCUYDET0LG128372 | 3GCUYDET0LG186580; 3GCUYDET0LG125133 | 3GCUYDET0LG115198 | 3GCUYDET0LG103892; 3GCUYDET0LG158889; 3GCUYDET0LG109434 | 3GCUYDET0LG131465; 3GCUYDET0LG119512 | 3GCUYDET0LG192878 | 3GCUYDET0LG145463 | 3GCUYDET0LG193870 | 3GCUYDET0LG133930 | 3GCUYDET0LG186840 | 3GCUYDET0LG193013 | 3GCUYDET0LG123172; 3GCUYDET0LG101673; 3GCUYDET0LG159850

3GCUYDET0LG161940; 3GCUYDET0LG148802 | 3GCUYDET0LG180665 | 3GCUYDET0LG155460; 3GCUYDET0LG100314 | 3GCUYDET0LG118229; 3GCUYDET0LG175823; 3GCUYDET0LG135323 | 3GCUYDET0LG122457; 3GCUYDET0LG144085 | 3GCUYDET0LG143356

3GCUYDET0LG138609 | 3GCUYDET0LG164725 | 3GCUYDET0LG102760 | 3GCUYDET0LG164093; 3GCUYDET0LG105223; 3GCUYDET0LG191228 | 3GCUYDET0LG168323; 3GCUYDET0LG175109

3GCUYDET0LG114259 | 3GCUYDET0LG198230 | 3GCUYDET0LG124953 | 3GCUYDET0LG128548 | 3GCUYDET0LG164532; 3GCUYDET0LG164983; 3GCUYDET0LG149707 | 3GCUYDET0LG136245; 3GCUYDET0LG148041; 3GCUYDET0LG174462 | 3GCUYDET0LG104802 | 3GCUYDET0LG110647 | 3GCUYDET0LG103682; 3GCUYDET0LG122653 | 3GCUYDET0LG184439 | 3GCUYDET0LG190936 | 3GCUYDET0LG125200 | 3GCUYDET0LG113225; 3GCUYDET0LG172548 | 3GCUYDET0LG187597 | 3GCUYDET0LG188622; 3GCUYDET0LG180455 | 3GCUYDET0LG164868 | 3GCUYDET0LG140747 | 3GCUYDET0LG139775; 3GCUYDET0LG121356; 3GCUYDET0LG192542 | 3GCUYDET0LG129957; 3GCUYDET0LG125827 | 3GCUYDET0LG108462 | 3GCUYDET0LG152123; 3GCUYDET0LG153157 | 3GCUYDET0LG101835; 3GCUYDET0LG198616 | 3GCUYDET0LG183825 | 3GCUYDET0LG106016 | 3GCUYDET0LG124807 | 3GCUYDET0LG158388 | 3GCUYDET0LG103617 | 3GCUYDET0LG167950; 3GCUYDET0LG155927 | 3GCUYDET0LG179015 | 3GCUYDET0LG173263 | 3GCUYDET0LG184120 | 3GCUYDET0LG180195 | 3GCUYDET0LG136777 | 3GCUYDET0LG135533 | 3GCUYDET0LG132194 | 3GCUYDET0LG143230 | 3GCUYDET0LG129263 | 3GCUYDET0LG187616

3GCUYDET0LG130736 | 3GCUYDET0LG121518; 3GCUYDET0LG128730 | 3GCUYDET0LG127299 | 3GCUYDET0LG161873 | 3GCUYDET0LG181377; 3GCUYDET0LG111099 | 3GCUYDET0LG114827 | 3GCUYDET0LG146550 | 3GCUYDET0LG194761 | 3GCUYDET0LG110731; 3GCUYDET0LG104816 | 3GCUYDET0LG153482; 3GCUYDET0LG190824 | 3GCUYDET0LG150467; 3GCUYDET0LG195618; 3GCUYDET0LG111846 | 3GCUYDET0LG162084; 3GCUYDET0LG110034; 3GCUYDET0LG188717 | 3GCUYDET0LG166071; 3GCUYDET0LG173294; 3GCUYDET0LG149710 | 3GCUYDET0LG145513; 3GCUYDET0LG131529 | 3GCUYDET0LG131241 | 3GCUYDET0LG150453 | 3GCUYDET0LG159153 | 3GCUYDET0LG158553 | 3GCUYDET0LG122927 | 3GCUYDET0LG163591 | 3GCUYDET0LG164191; 3GCUYDET0LG182903 | 3GCUYDET0LG105366; 3GCUYDET0LG113256 | 3GCUYDET0LG107490 | 3GCUYDET0LG194081 | 3GCUYDET0LG109403 | 3GCUYDET0LG123530; 3GCUYDET0LG185879; 3GCUYDET0LG116593 | 3GCUYDET0LG107618 | 3GCUYDET0LG133068; 3GCUYDET0LG148301; 3GCUYDET0LG196798

3GCUYDET0LG194744; 3GCUYDET0LG188250 | 3GCUYDET0LG165650; 3GCUYDET0LG133426 | 3GCUYDET0LG184697 | 3GCUYDET0LG104184 | 3GCUYDET0LG193769; 3GCUYDET0LG144247

3GCUYDET0LG179807;