1GCUYDET5LZ1…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCUYDET5LZ138671

1GCUYDET5LZ121529 | 1GCUYDET5LZ197509 | 1GCUYDET5LZ165711 | 1GCUYDET5LZ155678; 1GCUYDET5LZ183190; 1GCUYDET5LZ139853 | 1GCUYDET5LZ104682 | 1GCUYDET5LZ146429 | 1GCUYDET5LZ167247; 1GCUYDET5LZ156572; 1GCUYDET5LZ107291 | 1GCUYDET5LZ190575; 1GCUYDET5LZ152733 | 1GCUYDET5LZ174361 | 1GCUYDET5LZ150478; 1GCUYDET5LZ122860; 1GCUYDET5LZ182136 | 1GCUYDET5LZ121773; 1GCUYDET5LZ104469 | 1GCUYDET5LZ185666; 1GCUYDET5LZ106478 | 1GCUYDET5LZ198191; 1GCUYDET5LZ189507; 1GCUYDET5LZ173338; 1GCUYDET5LZ177583; 1GCUYDET5LZ181956; 1GCUYDET5LZ197512 | 1GCUYDET5LZ165370; 1GCUYDET5LZ191094 | 1GCUYDET5LZ106500; 1GCUYDET5LZ158161 | 1GCUYDET5LZ187434; 1GCUYDET5LZ150206 | 1GCUYDET5LZ165191 | 1GCUYDET5LZ106089; 1GCUYDET5LZ182587 | 1GCUYDET5LZ166602; 1GCUYDET5LZ161965 | 1GCUYDET5LZ142994; 1GCUYDET5LZ160766 | 1GCUYDET5LZ150495; 1GCUYDET5LZ176420 | 1GCUYDET5LZ154739 | 1GCUYDET5LZ168804; 1GCUYDET5LZ120994; 1GCUYDET5LZ165448

1GCUYDET5LZ138833 | 1GCUYDET5LZ130800

1GCUYDET5LZ187191 | 1GCUYDET5LZ179933 | 1GCUYDET5LZ134488 | 1GCUYDET5LZ125385; 1GCUYDET5LZ189099

1GCUYDET5LZ166986 | 1GCUYDET5LZ183500 | 1GCUYDET5LZ156409 | 1GCUYDET5LZ116590 | 1GCUYDET5LZ143062 | 1GCUYDET5LZ197932 | 1GCUYDET5LZ144597 | 1GCUYDET5LZ178555

1GCUYDET5LZ140579

1GCUYDET5LZ129632 | 1GCUYDET5LZ198241; 1GCUYDET5LZ163800; 1GCUYDET5LZ127606; 1GCUYDET5LZ165305 | 1GCUYDET5LZ191211 | 1GCUYDET5LZ173372 | 1GCUYDET5LZ173436 | 1GCUYDET5LZ184873 | 1GCUYDET5LZ168110 | 1GCUYDET5LZ186669 | 1GCUYDET5LZ172545; 1GCUYDET5LZ100602; 1GCUYDET5LZ147712 | 1GCUYDET5LZ179141; 1GCUYDET5LZ187174 | 1GCUYDET5LZ144342 | 1GCUYDET5LZ131896 | 1GCUYDET5LZ113091 | 1GCUYDET5LZ118467 | 1GCUYDET5LZ126438; 1GCUYDET5LZ164557

1GCUYDET5LZ141764 | 1GCUYDET5LZ173811; 1GCUYDET5LZ142915; 1GCUYDET5LZ198269 | 1GCUYDET5LZ129307 | 1GCUYDET5LZ173887 | 1GCUYDET5LZ198028 | 1GCUYDET5LZ134099 | 1GCUYDET5LZ163697 | 1GCUYDET5LZ107047 | 1GCUYDET5LZ132630; 1GCUYDET5LZ154403; 1GCUYDET5LZ153316 | 1GCUYDET5LZ163344; 1GCUYDET5LZ121420

1GCUYDET5LZ158628 | 1GCUYDET5LZ125273

1GCUYDET5LZ120834 | 1GCUYDET5LZ110563; 1GCUYDET5LZ102995; 1GCUYDET5LZ191371; 1GCUYDET5LZ136385; 1GCUYDET5LZ128089; 1GCUYDET5LZ119537; 1GCUYDET5LZ194416; 1GCUYDET5LZ104343; 1GCUYDET5LZ136368; 1GCUYDET5LZ148181; 1GCUYDET5LZ188342; 1GCUYDET5LZ177356; 1GCUYDET5LZ121689 | 1GCUYDET5LZ170830 | 1GCUYDET5LZ131946 | 1GCUYDET5LZ120302; 1GCUYDET5LZ154045 | 1GCUYDET5LZ165546 | 1GCUYDET5LZ190169; 1GCUYDET5LZ132501 | 1GCUYDET5LZ131980 | 1GCUYDET5LZ155485; 1GCUYDET5LZ134376 | 1GCUYDET5LZ154479 | 1GCUYDET5LZ144843 | 1GCUYDET5LZ172805; 1GCUYDET5LZ101703; 1GCUYDET5LZ125869 | 1GCUYDET5LZ157978 | 1GCUYDET5LZ153171; 1GCUYDET5LZ133180; 1GCUYDET5LZ129016; 1GCUYDET5LZ141439 | 1GCUYDET5LZ139903; 1GCUYDET5LZ140100; 1GCUYDET5LZ108344 | 1GCUYDET5LZ116542 | 1GCUYDET5LZ123913 | 1GCUYDET5LZ195355 | 1GCUYDET5LZ145944 | 1GCUYDET5LZ116461; 1GCUYDET5LZ127072

1GCUYDET5LZ134166 | 1GCUYDET5LZ159651; 1GCUYDET5LZ137469 | 1GCUYDET5LZ173310 | 1GCUYDET5LZ174280

1GCUYDET5LZ106139

1GCUYDET5LZ104407 | 1GCUYDET5LZ102284; 1GCUYDET5LZ168995; 1GCUYDET5LZ132224; 1GCUYDET5LZ187840; 1GCUYDET5LZ147399 | 1GCUYDET5LZ176028 | 1GCUYDET5LZ141912; 1GCUYDET5LZ153302 | 1GCUYDET5LZ157320 | 1GCUYDET5LZ161013; 1GCUYDET5LZ126696

1GCUYDET5LZ168690; 1GCUYDET5LZ106142 | 1GCUYDET5LZ128870; 1GCUYDET5LZ167376 | 1GCUYDET5LZ142249 | 1GCUYDET5LZ120882; 1GCUYDET5LZ136404 | 1GCUYDET5LZ159911 | 1GCUYDET5LZ159181 | 1GCUYDET5LZ185599; 1GCUYDET5LZ180998 | 1GCUYDET5LZ163120

1GCUYDET5LZ192925 | 1GCUYDET5LZ109669 | 1GCUYDET5LZ170696; 1GCUYDET5LZ183030 | 1GCUYDET5LZ172786 | 1GCUYDET5LZ180127 | 1GCUYDET5LZ123667 | 1GCUYDET5LZ106660; 1GCUYDET5LZ145166; 1GCUYDET5LZ157365 | 1GCUYDET5LZ148360 | 1GCUYDET5LZ199681 | 1GCUYDET5LZ111552; 1GCUYDET5LZ147872 | 1GCUYDET5LZ130604 | 1GCUYDET5LZ138749 | 1GCUYDET5LZ122924; 1GCUYDET5LZ106805 | 1GCUYDET5LZ183948; 1GCUYDET5LZ116945; 1GCUYDET5LZ140050; 1GCUYDET5LZ179270 | 1GCUYDET5LZ111745 | 1GCUYDET5LZ185473 | 1GCUYDET5LZ172268 | 1GCUYDET5LZ111616 | 1GCUYDET5LZ119716; 1GCUYDET5LZ133325; 1GCUYDET5LZ134801 | 1GCUYDET5LZ151520 | 1GCUYDET5LZ165790 | 1GCUYDET5LZ134538; 1GCUYDET5LZ127105 | 1GCUYDET5LZ109901 | 1GCUYDET5LZ103600 | 1GCUYDET5LZ152201 | 1GCUYDET5LZ129498; 1GCUYDET5LZ126245 | 1GCUYDET5LZ131042 | 1GCUYDET5LZ105749 | 1GCUYDET5LZ101877 | 1GCUYDET5LZ153610 | 1GCUYDET5LZ117481 | 1GCUYDET5LZ158306 | 1GCUYDET5LZ173369; 1GCUYDET5LZ161450 | 1GCUYDET5LZ194612 | 1GCUYDET5LZ147368 | 1GCUYDET5LZ155308; 1GCUYDET5LZ177521 | 1GCUYDET5LZ156717 | 1GCUYDET5LZ152523 | 1GCUYDET5LZ115097 | 1GCUYDET5LZ106657 | 1GCUYDET5LZ105301; 1GCUYDET5LZ100020; 1GCUYDET5LZ172402 | 1GCUYDET5LZ190964 | 1GCUYDET5LZ130764; 1GCUYDET5LZ148682; 1GCUYDET5LZ173081; 1GCUYDET5LZ186252 | 1GCUYDET5LZ135141

1GCUYDET5LZ135978 | 1GCUYDET5LZ105296; 1GCUYDET5LZ144650; 1GCUYDET5LZ120283 | 1GCUYDET5LZ164140 | 1GCUYDET5LZ195811 | 1GCUYDET5LZ160430 | 1GCUYDET5LZ135012

1GCUYDET5LZ115620 | 1GCUYDET5LZ167829 | 1GCUYDET5LZ197753 | 1GCUYDET5LZ109218; 1GCUYDET5LZ106254; 1GCUYDET5LZ134748 | 1GCUYDET5LZ114788; 1GCUYDET5LZ175977 | 1GCUYDET5LZ162257 | 1GCUYDET5LZ185392; 1GCUYDET5LZ188616; 1GCUYDET5LZ166812 | 1GCUYDET5LZ181889 | 1GCUYDET5LZ163196 | 1GCUYDET5LZ122583; 1GCUYDET5LZ179916; 1GCUYDET5LZ163084 | 1GCUYDET5LZ183402 | 1GCUYDET5LZ153431; 1GCUYDET5LZ172335 | 1GCUYDET5LZ129033 | 1GCUYDET5LZ101233 | 1GCUYDET5LZ178409; 1GCUYDET5LZ126410 | 1GCUYDET5LZ164896 | 1GCUYDET5LZ145572 | 1GCUYDET5LZ146964 | 1GCUYDET5LZ198899 | 1GCUYDET5LZ108358

1GCUYDET5LZ106920 | 1GCUYDET5LZ114709; 1GCUYDET5LZ176630 | 1GCUYDET5LZ103385 | 1GCUYDET5LZ186106 | 1GCUYDET5LZ125175 | 1GCUYDET5LZ133941 | 1GCUYDET5LZ126553 | 1GCUYDET5LZ147421; 1GCUYDET5LZ157723; 1GCUYDET5LZ131624 | 1GCUYDET5LZ144387 | 1GCUYDET5LZ193069

1GCUYDET5LZ185859

1GCUYDET5LZ128531; 1GCUYDET5LZ149380 | 1GCUYDET5LZ149511 | 1GCUYDET5LZ128545 | 1GCUYDET5LZ182122 | 1GCUYDET5LZ111244; 1GCUYDET5LZ119358 | 1GCUYDET5LZ190835 | 1GCUYDET5LZ127122 | 1GCUYDET5LZ163117 | 1GCUYDET5LZ113852 | 1GCUYDET5LZ122776 | 1GCUYDET5LZ157818 | 1GCUYDET5LZ115441; 1GCUYDET5LZ182282

1GCUYDET5LZ160296; 1GCUYDET5LZ192603 | 1GCUYDET5LZ154319; 1GCUYDET5LZ194674 | 1GCUYDET5LZ199888 | 1GCUYDET5LZ112636; 1GCUYDET5LZ157494; 1GCUYDET5LZ141540 | 1GCUYDET5LZ126441 | 1GCUYDET5LZ100647 | 1GCUYDET5LZ178104 | 1GCUYDET5LZ199597 | 1GCUYDET5LZ194206 | 1GCUYDET5LZ193511

1GCUYDET5LZ147225 | 1GCUYDET5LZ165966 | 1GCUYDET5LZ130196 | 1GCUYDET5LZ167801 | 1GCUYDET5LZ118453; 1GCUYDET5LZ147371; 1GCUYDET5LZ111955 | 1GCUYDET5LZ116833 | 1GCUYDET5LZ104293 | 1GCUYDET5LZ156040 | 1GCUYDET5LZ134989 | 1GCUYDET5LZ114435 | 1GCUYDET5LZ169595 | 1GCUYDET5LZ105346 | 1GCUYDET5LZ174022 | 1GCUYDET5LZ103743; 1GCUYDET5LZ148794 | 1GCUYDET5LZ101295 | 1GCUYDET5LZ165871; 1GCUYDET5LZ114581 | 1GCUYDET5LZ131879 | 1GCUYDET5LZ193752; 1GCUYDET5LZ185537 | 1GCUYDET5LZ165112

1GCUYDET5LZ190060 | 1GCUYDET5LZ111079 | 1GCUYDET5LZ139982 | 1GCUYDET5LZ145085 | 1GCUYDET5LZ162792; 1GCUYDET5LZ114841 | 1GCUYDET5LZ138847 | 1GCUYDET5LZ174604; 1GCUYDET5LZ192665; 1GCUYDET5LZ172738 | 1GCUYDET5LZ136838

1GCUYDET5LZ172190; 1GCUYDET5LZ162923; 1GCUYDET5LZ161898 | 1GCUYDET5LZ161061; 1GCUYDET5LZ186977 | 1GCUYDET5LZ178846; 1GCUYDET5LZ169337; 1GCUYDET5LZ168222 | 1GCUYDET5LZ105251; 1GCUYDET5LZ128528 | 1GCUYDET5LZ153008

1GCUYDET5LZ187479 | 1GCUYDET5LZ185926; 1GCUYDET5LZ130943; 1GCUYDET5LZ108411 | 1GCUYDET5LZ119943; 1GCUYDET5LZ149492 | 1GCUYDET5LZ111728; 1GCUYDET5LZ198434 | 1GCUYDET5LZ171590 | 1GCUYDET5LZ153011; 1GCUYDET5LZ101491; 1GCUYDET5LZ125791; 1GCUYDET5LZ111082; 1GCUYDET5LZ146477 | 1GCUYDET5LZ129954; 1GCUYDET5LZ193993

1GCUYDET5LZ155874; 1GCUYDET5LZ178183 | 1GCUYDET5LZ140243 | 1GCUYDET5LZ116072

1GCUYDET5LZ155356 | 1GCUYDET5LZ156345; 1GCUYDET5LZ154157; 1GCUYDET5LZ167569; 1GCUYDET5LZ178913 | 1GCUYDET5LZ183111 | 1GCUYDET5LZ159682; 1GCUYDET5LZ174568 | 1GCUYDET5LZ115455; 1GCUYDET5LZ110904 | 1GCUYDET5LZ178068; 1GCUYDET5LZ140548; 1GCUYDET5LZ156457 | 1GCUYDET5LZ192049 | 1GCUYDET5LZ190754; 1GCUYDET5LZ157687 | 1GCUYDET5LZ138217 | 1GCUYDET5LZ153140 | 1GCUYDET5LZ170407 | 1GCUYDET5LZ184291 | 1GCUYDET5LZ158337 | 1GCUYDET5LZ153686; 1GCUYDET5LZ163585 | 1GCUYDET5LZ120042; 1GCUYDET5LZ182086 | 1GCUYDET5LZ118002 | 1GCUYDET5LZ103533; 1GCUYDET5LZ164686 | 1GCUYDET5LZ129100; 1GCUYDET5LZ122440 | 1GCUYDET5LZ116508 | 1GCUYDET5LZ178622 | 1GCUYDET5LZ130862; 1GCUYDET5LZ120963; 1GCUYDET5LZ113060 | 1GCUYDET5LZ184811; 1GCUYDET5LZ156748 | 1GCUYDET5LZ196912 | 1GCUYDET5LZ186817 | 1GCUYDET5LZ108019 | 1GCUYDET5LZ102656; 1GCUYDET5LZ167880 | 1GCUYDET5LZ109056; 1GCUYDET5LZ155826 | 1GCUYDET5LZ183786 | 1GCUYDET5LZ103659; 1GCUYDET5LZ145717 | 1GCUYDET5LZ169760 | 1GCUYDET5LZ137777 | 1GCUYDET5LZ183576 | 1GCUYDET5LZ135737 | 1GCUYDET5LZ123300 | 1GCUYDET5LZ101250 | 1GCUYDET5LZ140601 | 1GCUYDET5LZ174103 | 1GCUYDET5LZ135267 | 1GCUYDET5LZ151484; 1GCUYDET5LZ126391; 1GCUYDET5LZ170312; 1GCUYDET5LZ186798; 1GCUYDET5LZ101300 | 1GCUYDET5LZ147435 | 1GCUYDET5LZ196750 | 1GCUYDET5LZ133518; 1GCUYDET5LZ101944

1GCUYDET5LZ107646 | 1GCUYDET5LZ167636 | 1GCUYDET5LZ144325; 1GCUYDET5LZ111051 | 1GCUYDET5LZ188311 | 1GCUYDET5LZ187045 | 1GCUYDET5LZ108764; 1GCUYDET5LZ121823 | 1GCUYDET5LZ138315 | 1GCUYDET5LZ178944; 1GCUYDET5LZ185523 | 1GCUYDET5LZ143014 | 1GCUYDET5LZ134202; 1GCUYDET5LZ171556; 1GCUYDET5LZ150691 | 1GCUYDET5LZ137570 | 1GCUYDET5LZ113933 | 1GCUYDET5LZ103189 | 1GCUYDET5LZ111681; 1GCUYDET5LZ182542 | 1GCUYDET5LZ148262 | 1GCUYDET5LZ125595 | 1GCUYDET5LZ185179 | 1GCUYDET5LZ187885 | 1GCUYDET5LZ104102; 1GCUYDET5LZ122518 | 1GCUYDET5LZ155549 | 1GCUYDET5LZ160668 | 1GCUYDET5LZ105931; 1GCUYDET5LZ153493 | 1GCUYDET5LZ199129 | 1GCUYDET5LZ110708 | 1GCUYDET5LZ144891; 1GCUYDET5LZ155583; 1GCUYDET5LZ168219 | 1GCUYDET5LZ195971 | 1GCUYDET5LZ131025 | 1GCUYDET5LZ137326 | 1GCUYDET5LZ141554; 1GCUYDET5LZ158404 | 1GCUYDET5LZ116525; 1GCUYDET5LZ135057 | 1GCUYDET5LZ154417 | 1GCUYDET5LZ117609; 1GCUYDET5LZ194867 | 1GCUYDET5LZ190012; 1GCUYDET5LZ146883 | 1GCUYDET5LZ132269; 1GCUYDET5LZ144468 | 1GCUYDET5LZ167393 | 1GCUYDET5LZ177101; 1GCUYDET5LZ153414 | 1GCUYDET5LZ187336; 1GCUYDET5LZ173646 | 1GCUYDET5LZ158368

1GCUYDET5LZ106965 | 1GCUYDET5LZ109817 | 1GCUYDET5LZ171329 | 1GCUYDET5LZ134653; 1GCUYDET5LZ181925 | 1GCUYDET5LZ107145 | 1GCUYDET5LZ138072 | 1GCUYDET5LZ180743 | 1GCUYDET5LZ185277 | 1GCUYDET5LZ138329 | 1GCUYDET5LZ158533

1GCUYDET5LZ173842; 1GCUYDET5LZ101524 | 1GCUYDET5LZ117304 | 1GCUYDET5LZ136502 | 1GCUYDET5LZ183531; 1GCUYDET5LZ119778 | 1GCUYDET5LZ146401 | 1GCUYDET5LZ120932 | 1GCUYDET5LZ150030 | 1GCUYDET5LZ117786; 1GCUYDET5LZ106626; 1GCUYDET5LZ139805; 1GCUYDET5LZ158158 | 1GCUYDET5LZ137729 | 1GCUYDET5LZ106111; 1GCUYDET5LZ131915 | 1GCUYDET5LZ137035

1GCUYDET5LZ181293; 1GCUYDET5LZ119408

1GCUYDET5LZ112135; 1GCUYDET5LZ148584 | 1GCUYDET5LZ180919 | 1GCUYDET5LZ132773 | 1GCUYDET5LZ192262 | 1GCUYDET5LZ172982; 1GCUYDET5LZ190396; 1GCUYDET5LZ184162 | 1GCUYDET5LZ106352 | 1GCUYDET5LZ166521 | 1GCUYDET5LZ133826 | 1GCUYDET5LZ183738 | 1GCUYDET5LZ107971 | 1GCUYDET5LZ132904 | 1GCUYDET5LZ158323; 1GCUYDET5LZ100499 | 1GCUYDET5LZ165174; 1GCUYDET5LZ154773; 1GCUYDET5LZ129517; 1GCUYDET5LZ164154 | 1GCUYDET5LZ128352 | 1GCUYDET5LZ190155 | 1GCUYDET5LZ192004 | 1GCUYDET5LZ150397; 1GCUYDET5LZ197171 | 1GCUYDET5LZ183691 | 1GCUYDET5LZ158936 | 1GCUYDET5LZ171749 | 1GCUYDET5LZ141263; 1GCUYDET5LZ129453 | 1GCUYDET5LZ131445; 1GCUYDET5LZ164817 | 1GCUYDET5LZ165322 | 1GCUYDET5LZ100230 | 1GCUYDET5LZ116377 | 1GCUYDET5LZ111194 | 1GCUYDET5LZ199163 | 1GCUYDET5LZ133812 | 1GCUYDET5LZ157298; 1GCUYDET5LZ185134 | 1GCUYDET5LZ195680; 1GCUYDET5LZ147113; 1GCUYDET5LZ110756

1GCUYDET5LZ107503 | 1GCUYDET5LZ184081

1GCUYDET5LZ108960 | 1GCUYDET5LZ136659 | 1GCUYDET5LZ125323; 1GCUYDET5LZ130473 | 1GCUYDET5LZ198062; 1GCUYDET5LZ166129 | 1GCUYDET5LZ106190 | 1GCUYDET5LZ198997 | 1GCUYDET5LZ122017; 1GCUYDET5LZ123202; 1GCUYDET5LZ180676; 1GCUYDET5LZ111003 | 1GCUYDET5LZ198692 | 1GCUYDET5LZ150626 | 1GCUYDET5LZ180094; 1GCUYDET5LZ188812; 1GCUYDET5LZ185229; 1GCUYDET5LZ133311; 1GCUYDET5LZ143109 | 1GCUYDET5LZ159424; 1GCUYDET5LZ164395; 1GCUYDET5LZ172562 | 1GCUYDET5LZ119912 | 1GCUYDET5LZ192505 | 1GCUYDET5LZ100308 | 1GCUYDET5LZ188275 | 1GCUYDET5LZ174389 | 1GCUYDET5LZ114578 | 1GCUYDET5LZ157625; 1GCUYDET5LZ159326 | 1GCUYDET5LZ137309; 1GCUYDET5LZ127766 | 1GCUYDET5LZ175445; 1GCUYDET5LZ198658; 1GCUYDET5LZ160475 | 1GCUYDET5LZ130103; 1GCUYDET5LZ106884

1GCUYDET5LZ172674; 1GCUYDET5LZ101426; 1GCUYDET5LZ118016 | 1GCUYDET5LZ151209; 1GCUYDET5LZ189975

1GCUYDET5LZ189409 | 1GCUYDET5LZ128609 | 1GCUYDET5LZ146334 | 1GCUYDET5LZ160914 | 1GCUYDET5LZ162744 | 1GCUYDET5LZ148164; 1GCUYDET5LZ141019 | 1GCUYDET5LZ130599 | 1GCUYDET5LZ103063; 1GCUYDET5LZ169757

1GCUYDET5LZ184405 | 1GCUYDET5LZ159942; 1GCUYDET5LZ154577

1GCUYDET5LZ158600 | 1GCUYDET5LZ133440; 1GCUYDET5LZ128125 | 1GCUYDET5LZ115326; 1GCUYDET5LZ145877 | 1GCUYDET5LZ150528

1GCUYDET5LZ107517; 1GCUYDET5LZ130733 | 1GCUYDET5LZ160654; 1GCUYDET5LZ150884; 1GCUYDET5LZ188423 | 1GCUYDET5LZ158466 | 1GCUYDET5LZ117917 | 1GCUYDET5LZ127699 | 1GCUYDET5LZ140162 | 1GCUYDET5LZ138332 | 1GCUYDET5LZ167698; 1GCUYDET5LZ121367 | 1GCUYDET5LZ157057 | 1GCUYDET5LZ195615 | 1GCUYDET5LZ170553; 1GCUYDET5LZ175476; 1GCUYDET5LZ106741 | 1GCUYDET5LZ174117; 1GCUYDET5LZ121045; 1GCUYDET5LZ110191 | 1GCUYDET5LZ190804 | 1GCUYDET5LZ163165; 1GCUYDET5LZ156264 | 1GCUYDET5LZ152327; 1GCUYDET5LZ178247 | 1GCUYDET5LZ189961 | 1GCUYDET5LZ104696 | 1GCUYDET5LZ164610; 1GCUYDET5LZ153901 | 1GCUYDET5LZ188776 | 1GCUYDET5LZ169094; 1GCUYDET5LZ192018; 1GCUYDET5LZ139545 | 1GCUYDET5LZ155521 | 1GCUYDET5LZ129551 | 1GCUYDET5LZ180399 | 1GCUYDET5LZ117903 | 1GCUYDET5LZ103144 | 1GCUYDET5LZ166826 | 1GCUYDET5LZ198840

1GCUYDET5LZ101197 | 1GCUYDET5LZ164283 | 1GCUYDET5LZ175140 | 1GCUYDET5LZ196957; 1GCUYDET5LZ138394; 1GCUYDET5LZ143594; 1GCUYDET5LZ118968; 1GCUYDET5LZ133907 | 1GCUYDET5LZ187644 | 1GCUYDET5LZ193900 | 1GCUYDET5LZ119196 | 1GCUYDET5LZ112734 | 1GCUYDET5LZ191483 | 1GCUYDET5LZ185604; 1GCUYDET5LZ112765 | 1GCUYDET5LZ146558 | 1GCUYDET5LZ148276 | 1GCUYDET5LZ168057 | 1GCUYDET5LZ124124 | 1GCUYDET5LZ121370; 1GCUYDET5LZ131106; 1GCUYDET5LZ130084

1GCUYDET5LZ153509 | 1GCUYDET5LZ131171 | 1GCUYDET5LZ102379 | 1GCUYDET5LZ139111 | 1GCUYDET5LZ145331 | 1GCUYDET5LZ123314 | 1GCUYDET5LZ161867 | 1GCUYDET5LZ117559 | 1GCUYDET5LZ167104 | 1GCUYDET5LZ193122; 1GCUYDET5LZ166809 | 1GCUYDET5LZ182198 | 1GCUYDET5LZ191502 | 1GCUYDET5LZ102933 | 1GCUYDET5LZ161738; 1GCUYDET5LZ197350; 1GCUYDET5LZ176613 | 1GCUYDET5LZ118100 | 1GCUYDET5LZ134782 | 1GCUYDET5LZ169371 | 1GCUYDET5LZ120638; 1GCUYDET5LZ184937 | 1GCUYDET5LZ190057 | 1GCUYDET5LZ145281; 1GCUYDET5LZ193007 | 1GCUYDET5LZ178135; 1GCUYDET5LZ194979 | 1GCUYDET5LZ131364; 1GCUYDET5LZ162999; 1GCUYDET5LZ152053; 1GCUYDET5LZ146561; 1GCUYDET5LZ145751 | 1GCUYDET5LZ158824 | 1GCUYDET5LZ107758

1GCUYDET5LZ140372; 1GCUYDET5LZ174148; 1GCUYDET5LZ137827 | 1GCUYDET5LZ124544 | 1GCUYDET5LZ193587 | 1GCUYDET5LZ142283; 1GCUYDET5LZ194285; 1GCUYDET5LZ198725 | 1GCUYDET5LZ177311 | 1GCUYDET5LZ129257 | 1GCUYDET5LZ100549; 1GCUYDET5LZ140002 | 1GCUYDET5LZ197946

1GCUYDET5LZ158743; 1GCUYDET5LZ105881; 1GCUYDET5LZ160962; 1GCUYDET5LZ129839 | 1GCUYDET5LZ170472 | 1GCUYDET5LZ106268; 1GCUYDET5LZ159472; 1GCUYDET5LZ171864; 1GCUYDET5LZ161786; 1GCUYDET5LZ183769; 1GCUYDET5LZ109848; 1GCUYDET5LZ145765 | 1GCUYDET5LZ175283; 1GCUYDET5LZ115813

1GCUYDET5LZ188289 | 1GCUYDET5LZ196201 | 1GCUYDET5LZ191368 | 1GCUYDET5LZ181827 | 1GCUYDET5LZ118890 | 1GCUYDET5LZ129405 | 1GCUYDET5LZ128965 | 1GCUYDET5LZ170245; 1GCUYDET5LZ139500 | 1GCUYDET5LZ175946 | 1GCUYDET5LZ127475; 1GCUYDET5LZ120784 | 1GCUYDET5LZ126570 | 1GCUYDET5LZ163182 | 1GCUYDET5LZ162176; 1GCUYDET5LZ140503 | 1GCUYDET5LZ145426 | 1GCUYDET5LZ152862; 1GCUYDET5LZ117030 | 1GCUYDET5LZ166499

1GCUYDET5LZ146723; 1GCUYDET5LZ187630 | 1GCUYDET5LZ175574; 1GCUYDET5LZ138038

1GCUYDET5LZ179026; 1GCUYDET5LZ102558 | 1GCUYDET5LZ195257 | 1GCUYDET5LZ193914 | 1GCUYDET5LZ169709 | 1GCUYDET5LZ125550

1GCUYDET5LZ109719 | 1GCUYDET5LZ108473; 1GCUYDET5LZ136967; 1GCUYDET5LZ197672; 1GCUYDET5LZ141702; 1GCUYDET5LZ149265

1GCUYDET5LZ122549; 1GCUYDET5LZ104262; 1GCUYDET5LZ198093 | 1GCUYDET5LZ169001 | 1GCUYDET5LZ129727; 1GCUYDET5LZ122907 | 1GCUYDET5LZ198272; 1GCUYDET5LZ190298 | 1GCUYDET5LZ173758 | 1GCUYDET5LZ122891 | 1GCUYDET5LZ131221 | 1GCUYDET5LZ183285; 1GCUYDET5LZ185988 | 1GCUYDET5LZ114144 | 1GCUYDET5LZ193220; 1GCUYDET5LZ179236; 1GCUYDET5LZ133020 | 1GCUYDET5LZ117528 | 1GCUYDET5LZ186025 | 1GCUYDET5LZ122986; 1GCUYDET5LZ148519 | 1GCUYDET5LZ184498 | 1GCUYDET5LZ156894 | 1GCUYDET5LZ117206 | 1GCUYDET5LZ124706 | 1GCUYDET5LZ146107; 1GCUYDET5LZ146771 | 1GCUYDET5LZ143482 | 1GCUYDET5LZ178605; 1GCUYDET5LZ155227; 1GCUYDET5LZ118730 | 1GCUYDET5LZ122826 | 1GCUYDET5LZ152473 | 1GCUYDET5LZ130540; 1GCUYDET5LZ107033 | 1GCUYDET5LZ166082; 1GCUYDET5LZ126651 | 1GCUYDET5LZ117738 | 1GCUYDET5LZ183349

1GCUYDET5LZ113480 | 1GCUYDET5LZ168379 | 1GCUYDET5LZ190186 | 1GCUYDET5LZ158502 | 1GCUYDET5LZ175008 | 1GCUYDET5LZ177986 | 1GCUYDET5LZ165210 | 1GCUYDET5LZ132420

1GCUYDET5LZ136547 | 1GCUYDET5LZ188664; 1GCUYDET5LZ125368 | 1GCUYDET5LZ166163; 1GCUYDET5LZ145541 | 1GCUYDET5LZ187059 | 1GCUYDET5LZ190897 | 1GCUYDET5LZ168754; 1GCUYDET5LZ114984 | 1GCUYDET5LZ113561

1GCUYDET5LZ116606; 1GCUYDET5LZ154370 | 1GCUYDET5LZ145507 | 1GCUYDET5LZ194075 | 1GCUYDET5LZ112152 | 1GCUYDET5LZ139576; 1GCUYDET5LZ121790; 1GCUYDET5LZ128948; 1GCUYDET5LZ114208; 1GCUYDET5LZ183237; 1GCUYDET5LZ122096 | 1GCUYDET5LZ153042 | 1GCUYDET5LZ198305 | 1GCUYDET5LZ142428 | 1GCUYDET5LZ146897 | 1GCUYDET5LZ187031; 1GCUYDET5LZ123247; 1GCUYDET5LZ174327 | 1GCUYDET5LZ102091; 1GCUYDET5LZ112670 | 1GCUYDET5LZ125855 | 1GCUYDET5LZ135981 | 1GCUYDET5LZ149931; 1GCUYDET5LZ170648 | 1GCUYDET5LZ126987; 1GCUYDET5LZ199101 | 1GCUYDET5LZ174070 | 1GCUYDET5LZ109123

1GCUYDET5LZ191385 | 1GCUYDET5LZ126469 | 1GCUYDET5LZ124785 | 1GCUYDET5LZ116119 | 1GCUYDET5LZ153669 | 1GCUYDET5LZ134863; 1GCUYDET5LZ199664 | 1GCUYDET5LZ153235; 1GCUYDET5LZ133809; 1GCUYDET5LZ187529 | 1GCUYDET5LZ119893 | 1GCUYDET5LZ182413 | 1GCUYDET5LZ102494 | 1GCUYDET5LZ188602 | 1GCUYDET5LZ142347 | 1GCUYDET5LZ128822; 1GCUYDET5LZ135219 | 1GCUYDET5LZ113138 | 1GCUYDET5LZ137262

1GCUYDET5LZ123166 | 1GCUYDET5LZ163991 | 1GCUYDET5LZ158631 | 1GCUYDET5LZ174814 | 1GCUYDET5LZ136192 | 1GCUYDET5LZ194710 | 1GCUYDET5LZ150335 | 1GCUYDET5LZ153350; 1GCUYDET5LZ165451

1GCUYDET5LZ178006 | 1GCUYDET5LZ147774 | 1GCUYDET5LZ196943; 1GCUYDET5LZ142106 | 1GCUYDET5LZ144485 | 1GCUYDET5LZ108053 | 1GCUYDET5LZ135396 | 1GCUYDET5LZ163246 | 1GCUYDET5LZ173713 | 1GCUYDET5LZ153946

1GCUYDET5LZ163442 | 1GCUYDET5LZ145880; 1GCUYDET5LZ147497; 1GCUYDET5LZ151629 | 1GCUYDET5LZ131235 | 1GCUYDET5LZ153588 | 1GCUYDET5LZ166051 | 1GCUYDET5LZ172626 | 1GCUYDET5LZ154465; 1GCUYDET5LZ198109 | 1GCUYDET5LZ160993; 1GCUYDET5LZ111518 | 1GCUYDET5LZ193167; 1GCUYDET5LZ153820 | 1GCUYDET5LZ132109; 1GCUYDET5LZ182492 | 1GCUYDET5LZ143918; 1GCUYDET5LZ196358; 1GCUYDET5LZ163053 | 1GCUYDET5LZ197252; 1GCUYDET5LZ107324 | 1GCUYDET5LZ140453; 1GCUYDET5LZ149833; 1GCUYDET5LZ111101 | 1GCUYDET5LZ150710 | 1GCUYDET5LZ111468 | 1GCUYDET5LZ135561 | 1GCUYDET5LZ187787 | 1GCUYDET5LZ186008 | 1GCUYDET5LZ151064 | 1GCUYDET5LZ182220; 1GCUYDET5LZ103791; 1GCUYDET5LZ172559 | 1GCUYDET5LZ129310; 1GCUYDET5LZ170844 | 1GCUYDET5LZ139304; 1GCUYDET5LZ109199 | 1GCUYDET5LZ158063

1GCUYDET5LZ135303 | 1GCUYDET5LZ170374

1GCUYDET5LZ147905 | 1GCUYDET5LZ157611; 1GCUYDET5LZ149119 | 1GCUYDET5LZ133793 | 1GCUYDET5LZ188549 | 1GCUYDET5LZ131154; 1GCUYDET5LZ149220 | 1GCUYDET5LZ135575 | 1GCUYDET5LZ145488; 1GCUYDET5LZ179740 | 1GCUYDET5LZ157642 | 1GCUYDET5LZ133423 | 1GCUYDET5LZ110384

1GCUYDET5LZ105704

1GCUYDET5LZ132210 | 1GCUYDET5LZ100177 | 1GCUYDET5LZ122101 | 1GCUYDET5LZ124236 | 1GCUYDET5LZ182704; 1GCUYDET5LZ136631 | 1GCUYDET5LZ190382 | 1GCUYDET5LZ100518

1GCUYDET5LZ139321 | 1GCUYDET5LZ128383 | 1GCUYDET5LZ144910 | 1GCUYDET5LZ161237 | 1GCUYDET5LZ125127; 1GCUYDET5LZ132367 | 1GCUYDET5LZ130070; 1GCUYDET5LZ152330 | 1GCUYDET5LZ138380 | 1GCUYDET5LZ178197; 1GCUYDET5LZ162291 | 1GCUYDET5LZ175767; 1GCUYDET5LZ120557; 1GCUYDET5LZ107243; 1GCUYDET5LZ176708 | 1GCUYDET5LZ171203; 1GCUYDET5LZ164476; 1GCUYDET5LZ177969 | 1GCUYDET5LZ119750 | 1GCUYDET5LZ199891 | 1GCUYDET5LZ104570

1GCUYDET5LZ195792 | 1GCUYDET5LZ189426

1GCUYDET5LZ142011 | 1GCUYDET5LZ156930 | 1GCUYDET5LZ153381; 1GCUYDET5LZ121109 | 1GCUYDET5LZ199826; 1GCUYDET5LZ114726 | 1GCUYDET5LZ111700 | 1GCUYDET5LZ115987 | 1GCUYDET5LZ176353 | 1GCUYDET5LZ198708 | 1GCUYDET5LZ111440 | 1GCUYDET5LZ194304; 1GCUYDET5LZ132160; 1GCUYDET5LZ124902 | 1GCUYDET5LZ118470 | 1GCUYDET5LZ172917 | 1GCUYDET5LZ172254 | 1GCUYDET5LZ101930 | 1GCUYDET5LZ139190; 1GCUYDET5LZ135480 | 1GCUYDET5LZ115133; 1GCUYDET5LZ192911; 1GCUYDET5LZ103564; 1GCUYDET5LZ117724; 1GCUYDET5LZ109395; 1GCUYDET5LZ121515 | 1GCUYDET5LZ194030; 1GCUYDET5LZ112295 | 1GCUYDET5LZ146690 | 1GCUYDET5LZ188020 | 1GCUYDET5LZ120171; 1GCUYDET5LZ101376; 1GCUYDET5LZ107601; 1GCUYDET5LZ167085; 1GCUYDET5LZ106321 | 1GCUYDET5LZ168205; 1GCUYDET5LZ142302 | 1GCUYDET5LZ175994 | 1GCUYDET5LZ103337

1GCUYDET5LZ109672; 1GCUYDET5LZ187983; 1GCUYDET5LZ125077

1GCUYDET5LZ125774; 1GCUYDET5LZ106058 | 1GCUYDET5LZ169015 | 1GCUYDET5LZ146978; 1GCUYDET5LZ187420 | 1GCUYDET5LZ184159 | 1GCUYDET5LZ164770; 1GCUYDET5LZ127251 | 1GCUYDET5LZ111731; 1GCUYDET5LZ194951; 1GCUYDET5LZ138623; 1GCUYDET5LZ196909; 1GCUYDET5LZ129436; 1GCUYDET5LZ112233 | 1GCUYDET5LZ185053 | 1GCUYDET5LZ145619 | 1GCUYDET5LZ127332 | 1GCUYDET5LZ176918 | 1GCUYDET5LZ165613; 1GCUYDET5LZ120333; 1GCUYDET5LZ100888 | 1GCUYDET5LZ150237 | 1GCUYDET5LZ188017; 1GCUYDET5LZ137861 | 1GCUYDET5LZ179284 | 1GCUYDET5LZ189006 | 1GCUYDET5LZ153767 | 1GCUYDET5LZ147791; 1GCUYDET5LZ162727 | 1GCUYDET5LZ141621 | 1GCUYDET5LZ126813 | 1GCUYDET5LZ126004 | 1GCUYDET5LZ168866

1GCUYDET5LZ192164 | 1GCUYDET5LZ149959; 1GCUYDET5LZ126312 | 1GCUYDET5LZ103953 | 1GCUYDET5LZ123751 | 1GCUYDET5LZ135155; 1GCUYDET5LZ124432; 1GCUYDET5LZ171914 | 1GCUYDET5LZ131073; 1GCUYDET5LZ137522; 1GCUYDET5LZ158757; 1GCUYDET5LZ140081 | 1GCUYDET5LZ152215 | 1GCUYDET5LZ130022 | 1GCUYDET5LZ145023 | 1GCUYDET5LZ159245 | 1GCUYDET5LZ184694 | 1GCUYDET5LZ196568; 1GCUYDET5LZ123023 | 1GCUYDET5LZ162856; 1GCUYDET5LZ143661; 1GCUYDET5LZ112541 | 1GCUYDET5LZ148844 | 1GCUYDET5LZ199373; 1GCUYDET5LZ190592; 1GCUYDET5LZ188860; 1GCUYDET5LZ140971; 1GCUYDET5LZ102849 | 1GCUYDET5LZ151761 | 1GCUYDET5LZ141277; 1GCUYDET5LZ133891 | 1GCUYDET5LZ122938 | 1GCUYDET5LZ129114 | 1GCUYDET5LZ164364 | 1GCUYDET5LZ189233 | 1GCUYDET5LZ120204 | 1GCUYDET5LZ160394; 1GCUYDET5LZ106769 | 1GCUYDET5LZ126424 | 1GCUYDET5LZ161139; 1GCUYDET5LZ157415 | 1GCUYDET5LZ126133; 1GCUYDET5LZ194531 | 1GCUYDET5LZ155146 | 1GCUYDET5LZ185845 | 1GCUYDET5LZ177924; 1GCUYDET5LZ161111 | 1GCUYDET5LZ199244

1GCUYDET5LZ174408; 1GCUYDET5LZ136760; 1GCUYDET5LZ194352; 1GCUYDET5LZ163490 | 1GCUYDET5LZ169970 | 1GCUYDET5LZ138122 | 1GCUYDET5LZ113169; 1GCUYDET5LZ192567 | 1GCUYDET5LZ137083 | 1GCUYDET5LZ103855; 1GCUYDET5LZ153123 | 1GCUYDET5LZ194495 | 1GCUYDET5LZ167460 | 1GCUYDET5LZ182623 | 1GCUYDET5LZ122311; 1GCUYDET5LZ128321; 1GCUYDET5LZ103192 | 1GCUYDET5LZ191063 | 1GCUYDET5LZ104259 | 1GCUYDET5LZ134409 | 1GCUYDET5LZ114757; 1GCUYDET5LZ122566; 1GCUYDET5LZ172139 | 1GCUYDET5LZ161982; 1GCUYDET5LZ131039 | 1GCUYDET5LZ108277 | 1GCUYDET5LZ128738 | 1GCUYDET5LZ153798; 1GCUYDET5LZ191600 | 1GCUYDET5LZ161223 | 1GCUYDET5LZ182296 | 1GCUYDET5LZ166972 | 1GCUYDET5LZ139156 | 1GCUYDET5LZ171797 | 1GCUYDET5LZ190477 | 1GCUYDET5LZ108182; 1GCUYDET5LZ160542 | 1GCUYDET5LZ164087; 1GCUYDET5LZ143417; 1GCUYDET5LZ176742; 1GCUYDET5LZ104729; 1GCUYDET5LZ105010 | 1GCUYDET5LZ171394; 1GCUYDET5LZ182654; 1GCUYDET5LZ121496; 1GCUYDET5LZ187496; 1GCUYDET5LZ198367; 1GCUYDET5LZ186395

1GCUYDET5LZ134605; 1GCUYDET5LZ177048; 1GCUYDET5LZ152909; 1GCUYDET5LZ152019 | 1GCUYDET5LZ147404 | 1GCUYDET5LZ139464 | 1GCUYDET5LZ199227 | 1GCUYDET5LZ133910 | 1GCUYDET5LZ159312; 1GCUYDET5LZ102351; 1GCUYDET5LZ142526; 1GCUYDET5LZ104133 | 1GCUYDET5LZ157608; 1GCUYDET5LZ165059 | 1GCUYDET5LZ138170 | 1GCUYDET5LZ153168

1GCUYDET5LZ174473 | 1GCUYDET5LZ146642 | 1GCUYDET5LZ101054 | 1GCUYDET5LZ133762; 1GCUYDET5LZ137018 | 1GCUYDET5LZ181360; 1GCUYDET5LZ117920; 1GCUYDET5LZ143207; 1GCUYDET5LZ102172 | 1GCUYDET5LZ154630 | 1GCUYDET5LZ136158 | 1GCUYDET5LZ185148 | 1GCUYDET5LZ159956 | 1GCUYDET5LZ154871 | 1GCUYDET5LZ164624; 1GCUYDET5LZ130134 | 1GCUYDET5LZ137407 | 1GCUYDET5LZ196392

1GCUYDET5LZ143448; 1GCUYDET5LZ186302 | 1GCUYDET5LZ113740 | 1GCUYDET5LZ116900 | 1GCUYDET5LZ155504 | 1GCUYDET5LZ181150; 1GCUYDET5LZ177972 | 1GCUYDET5LZ188471 | 1GCUYDET5LZ141182; 1GCUYDET5LZ183304 | 1GCUYDET5LZ130201 | 1GCUYDET5LZ102043 | 1GCUYDET5LZ136130; 1GCUYDET5LZ175302 | 1GCUYDET5LZ110661; 1GCUYDET5LZ197851 | 1GCUYDET5LZ181679; 1GCUYDET5LZ101605

1GCUYDET5LZ162372 | 1GCUYDET5LZ119215 | 1GCUYDET5LZ176255; 1GCUYDET5LZ148780 | 1GCUYDET5LZ173548; 1GCUYDET5LZ181603 | 1GCUYDET5LZ145524 | 1GCUYDET5LZ121854; 1GCUYDET5LZ184419

1GCUYDET5LZ163067; 1GCUYDET5LZ168592; 1GCUYDET5LZ192245 | 1GCUYDET5LZ198773; 1GCUYDET5LZ169953 | 1GCUYDET5LZ174618 | 1GCUYDET5LZ159035 | 1GCUYDET5LZ169564 | 1GCUYDET5LZ133843; 1GCUYDET5LZ182315; 1GCUYDET5LZ165630; 1GCUYDET5LZ159410; 1GCUYDET5LZ198756; 1GCUYDET5LZ187966

1GCUYDET5LZ117965; 1GCUYDET5LZ157737 | 1GCUYDET5LZ126293 | 1GCUYDET5LZ150657

1GCUYDET5LZ126536; 1GCUYDET5LZ191287

1GCUYDET5LZ166325 | 1GCUYDET5LZ181875 | 1GCUYDET5LZ101166 | 1GCUYDET5LZ172304 | 1GCUYDET5LZ165482

1GCUYDET5LZ161805 | 1GCUYDET5LZ156619 | 1GCUYDET5LZ160170 | 1GCUYDET5LZ131901 | 1GCUYDET5LZ168141 | 1GCUYDET5LZ120803 | 1GCUYDET5LZ122020 | 1GCUYDET5LZ142980 | 1GCUYDET5LZ146480; 1GCUYDET5LZ168334; 1GCUYDET5LZ188230 | 1GCUYDET5LZ195016; 1GCUYDET5LZ192908; 1GCUYDET5LZ172240 | 1GCUYDET5LZ183139; 1GCUYDET5LZ128481; 1GCUYDET5LZ125029 | 1GCUYDET5LZ182685 | 1GCUYDET5LZ129050 | 1GCUYDET5LZ157107 | 1GCUYDET5LZ110269 | 1GCUYDET5LZ192956 | 1GCUYDET5LZ164509 | 1GCUYDET5LZ127895; 1GCUYDET5LZ199938 | 1GCUYDET5LZ197008 | 1GCUYDET5LZ145104 | 1GCUYDET5LZ142560 | 1GCUYDET5LZ138363; 1GCUYDET5LZ148116 | 1GCUYDET5LZ164218 | 1GCUYDET5LZ120431 | 1GCUYDET5LZ168351; 1GCUYDET5LZ147788; 1GCUYDET5LZ132482; 1GCUYDET5LZ145667 | 1GCUYDET5LZ142798; 1GCUYDET5LZ123409; 1GCUYDET5LZ198417 | 1GCUYDET5LZ121353 | 1GCUYDET5LZ123992 | 1GCUYDET5LZ195338

1GCUYDET5LZ157060 | 1GCUYDET5LZ145698 | 1GCUYDET5LZ137391 | 1GCUYDET5LZ179768

1GCUYDET5LZ153736; 1GCUYDET5LZ199311; 1GCUYDET5LZ130229 | 1GCUYDET5LZ161495 | 1GCUYDET5LZ130716 | 1GCUYDET5LZ179723; 1GCUYDET5LZ130098 | 1GCUYDET5LZ150738 | 1GCUYDET5LZ134622 | 1GCUYDET5LZ130554 | 1GCUYDET5LZ161187 | 1GCUYDET5LZ137441 | 1GCUYDET5LZ196408 | 1GCUYDET5LZ168706 | 1GCUYDET5LZ129680 | 1GCUYDET5LZ189930; 1GCUYDET5LZ198630 | 1GCUYDET5LZ121756; 1GCUYDET5LZ103287; 1GCUYDET5LZ197929 | 1GCUYDET5LZ177860; 1GCUYDET5LZ185795

1GCUYDET5LZ155244 | 1GCUYDET5LZ139352; 1GCUYDET5LZ169127; 1GCUYDET5LZ135804 | 1GCUYDET5LZ192410 | 1GCUYDET5LZ108974 | 1GCUYDET5LZ121384; 1GCUYDET5LZ172528 | 1GCUYDET5LZ197803; 1GCUYDET5LZ129260; 1GCUYDET5LZ119599 | 1GCUYDET5LZ172576; 1GCUYDET5LZ188728 | 1GCUYDET5LZ186140 | 1GCUYDET5LZ160864 | 1GCUYDET5LZ195372; 1GCUYDET5LZ122292 | 1GCUYDET5LZ147578; 1GCUYDET5LZ117657 | 1GCUYDET5LZ196814; 1GCUYDET5LZ119179; 1GCUYDET5LZ119957 | 1GCUYDET5LZ164722 | 1GCUYDET5LZ177115; 1GCUYDET5LZ102124 | 1GCUYDET5LZ130523 | 1GCUYDET5LZ136712; 1GCUYDET5LZ165093 | 1GCUYDET5LZ108554 | 1GCUYDET5LZ148522 | 1GCUYDET5LZ132532

1GCUYDET5LZ120445; 1GCUYDET5LZ160539 | 1GCUYDET5LZ180659; 1GCUYDET5LZ178314; 1GCUYDET5LZ193055 | 1GCUYDET5LZ118680 | 1GCUYDET5LZ183822 | 1GCUYDET5LZ126519; 1GCUYDET5LZ178927; 1GCUYDET5LZ107937 | 1GCUYDET5LZ143272

1GCUYDET5LZ177082; 1GCUYDET5LZ124687; 1GCUYDET5LZ137374 | 1GCUYDET5LZ199356 | 1GCUYDET5LZ148147 | 1GCUYDET5LZ101071 | 1GCUYDET5LZ124012; 1GCUYDET5LZ129548 | 1GCUYDET5LZ156362; 1GCUYDET5LZ124771; 1GCUYDET5LZ170231

1GCUYDET5LZ148942 | 1GCUYDET5LZ119523 | 1GCUYDET5LZ165000; 1GCUYDET5LZ199390; 1GCUYDET5LZ161108 | 1GCUYDET5LZ158225 | 1GCUYDET5LZ193721; 1GCUYDET5LZ175932

1GCUYDET5LZ112863; 1GCUYDET5LZ104651; 1GCUYDET5LZ151873; 1GCUYDET5LZ134751 | 1GCUYDET5LZ151422 | 1GCUYDET5LZ159570 | 1GCUYDET5LZ123457

1GCUYDET5LZ162131 | 1GCUYDET5LZ111387 | 1GCUYDET5LZ192617 | 1GCUYDET5LZ113768 | 1GCUYDET5LZ114970; 1GCUYDET5LZ147743 | 1GCUYDET5LZ150075; 1GCUYDET5LZ161416 | 1GCUYDET5LZ127301 | 1GCUYDET5LZ167457; 1GCUYDET5LZ188941; 1GCUYDET5LZ175591 | 1GCUYDET5LZ132627

1GCUYDET5LZ122065 | 1GCUYDET5LZ180340 | 1GCUYDET5LZ128397; 1GCUYDET5LZ178054 | 1GCUYDET5LZ101636 | 1GCUYDET5LZ161500; 1GCUYDET5LZ172061 | 1GCUYDET5LZ161089; 1GCUYDET5LZ112720 | 1GCUYDET5LZ156670; 1GCUYDET5LZ165529 | 1GCUYDET5LZ155468 | 1GCUYDET5LZ159455; 1GCUYDET5LZ148391; 1GCUYDET5LZ115052 | 1GCUYDET5LZ167717 | 1GCUYDET5LZ133017 | 1GCUYDET5LZ181844; 1GCUYDET5LZ176210 | 1GCUYDET5LZ136886 | 1GCUYDET5LZ107310 | 1GCUYDET5LZ183481

1GCUYDET5LZ172156; 1GCUYDET5LZ165109 | 1GCUYDET5LZ186428 | 1GCUYDET5LZ146785 | 1GCUYDET5LZ171685 | 1GCUYDET5LZ131963 | 1GCUYDET5LZ125709 | 1GCUYDET5LZ152246 | 1GCUYDET5LZ176594; 1GCUYDET5LZ175462 | 1GCUYDET5LZ127279 | 1GCUYDET5LZ198935; 1GCUYDET5LZ179219 | 1GCUYDET5LZ115956; 1GCUYDET5LZ160735 | 1GCUYDET5LZ107467 | 1GCUYDET5LZ115861; 1GCUYDET5LZ195727 | 1GCUYDET5LZ193976 | 1GCUYDET5LZ197039; 1GCUYDET5LZ112877 | 1GCUYDET5LZ124690; 1GCUYDET5LZ106450; 1GCUYDET5LZ197199; 1GCUYDET5LZ189359 | 1GCUYDET5LZ180905 | 1GCUYDET5LZ175168 | 1GCUYDET5LZ123104; 1GCUYDET5LZ189796 | 1GCUYDET5LZ104830 | 1GCUYDET5LZ123605 | 1GCUYDET5LZ151405

1GCUYDET5LZ184971 | 1GCUYDET5LZ188583 | 1GCUYDET5LZ115164

1GCUYDET5LZ142770 | 1GCUYDET5LZ105878; 1GCUYDET5LZ150352 | 1GCUYDET5LZ166275

1GCUYDET5LZ182539; 1GCUYDET5LZ139948; 1GCUYDET5LZ130361; 1GCUYDET5LZ136788 | 1GCUYDET5LZ133986 | 1GCUYDET5LZ145362; 1GCUYDET5LZ192679; 1GCUYDET5LZ135009 | 1GCUYDET5LZ175185 | 1GCUYDET5LZ156538 | 1GCUYDET5LZ191516 | 1GCUYDET5LZ121000 | 1GCUYDET5LZ197400; 1GCUYDET5LZ146849; 1GCUYDET5LZ121241; 1GCUYDET5LZ119313; 1GCUYDET5LZ116752 | 1GCUYDET5LZ175123 | 1GCUYDET5LZ144471 | 1GCUYDET5LZ160413 | 1GCUYDET5LZ136290; 1GCUYDET5LZ154272 | 1GCUYDET5LZ163473 | 1GCUYDET5LZ197994 | 1GCUYDET5LZ168138 | 1GCUYDET5LZ131610; 1GCUYDET5LZ100633; 1GCUYDET5LZ100986 | 1GCUYDET5LZ189118 | 1GCUYDET5LZ171248 | 1GCUYDET5LZ184758 | 1GCUYDET5LZ177664; 1GCUYDET5LZ186980; 1GCUYDET5LZ116380; 1GCUYDET5LZ195128 | 1GCUYDET5LZ163750 | 1GCUYDET5LZ184422 | 1GCUYDET5LZ180287 | 1GCUYDET5LZ169838

1GCUYDET5LZ121840 | 1GCUYDET5LZ148326 | 1GCUYDET5LZ135852; 1GCUYDET5LZ105945; 1GCUYDET5LZ180077

1GCUYDET5LZ184324 | 1GCUYDET5LZ124088 | 1GCUYDET5LZ170360 | 1GCUYDET5LZ167118 | 1GCUYDET5LZ175817 | 1GCUYDET5LZ184565 | 1GCUYDET5LZ103628 | 1GCUYDET5LZ183612 | 1GCUYDET5LZ120235; 1GCUYDET5LZ149878; 1GCUYDET5LZ151744 | 1GCUYDET5LZ188647; 1GCUYDET5LZ106187 | 1GCUYDET5LZ121479 | 1GCUYDET5LZ117934; 1GCUYDET5LZ122275; 1GCUYDET5LZ143935; 1GCUYDET5LZ189085 | 1GCUYDET5LZ153719; 1GCUYDET5LZ101717; 1GCUYDET5LZ144194 | 1GCUYDET5LZ173209 | 1GCUYDET5LZ168883; 1GCUYDET5LZ171072 | 1GCUYDET5LZ116167; 1GCUYDET5LZ107761; 1GCUYDET5LZ155423; 1GCUYDET5LZ131929 | 1GCUYDET5LZ114869 | 1GCUYDET5LZ123670 | 1GCUYDET5LZ181939; 1GCUYDET5LZ124463 | 1GCUYDET5LZ164512 | 1GCUYDET5LZ121904; 1GCUYDET5LZ126259 | 1GCUYDET5LZ135172; 1GCUYDET5LZ143689; 1GCUYDET5LZ170729; 1GCUYDET5LZ128447 | 1GCUYDET5LZ186090 | 1GCUYDET5LZ140940

1GCUYDET5LZ120154; 1GCUYDET5LZ104567; 1GCUYDET5LZ123880 | 1GCUYDET5LZ182864 | 1GCUYDET5LZ178717; 1GCUYDET5LZ101085 | 1GCUYDET5LZ117187 | 1GCUYDET5LZ159780 | 1GCUYDET5LZ192438 | 1GCUYDET5LZ180113 | 1GCUYDET5LZ106738

1GCUYDET5LZ185778; 1GCUYDET5LZ103998 | 1GCUYDET5LZ163392 | 1GCUYDET5LZ146902 | 1GCUYDET5LZ132370

1GCUYDET5LZ178488; 1GCUYDET5LZ121160 | 1GCUYDET5LZ148679; 1GCUYDET5LZ119683

1GCUYDET5LZ168026 | 1GCUYDET5LZ160153; 1GCUYDET5LZ179589 | 1GCUYDET5LZ184632 | 1GCUYDET5LZ130487 | 1GCUYDET5LZ189281 | 1GCUYDET5LZ174232; 1GCUYDET5LZ185828 | 1GCUYDET5LZ107064

1GCUYDET5LZ164056 | 1GCUYDET5LZ193833 | 1GCUYDET5LZ118534; 1GCUYDET5LZ196134; 1GCUYDET5LZ199728 | 1GCUYDET5LZ184582; 1GCUYDET5LZ147306; 1GCUYDET5LZ150514 | 1GCUYDET5LZ197025; 1GCUYDET5LZ107386 | 1GCUYDET5LZ118937 | 1GCUYDET5LZ169340 | 1GCUYDET5LZ147631 | 1GCUYDET5LZ164980 | 1GCUYDET5LZ156832; 1GCUYDET5LZ118243; 1GCUYDET5LZ192827 | 1GCUYDET5LZ135866; 1GCUYDET5LZ187093; 1GCUYDET5LZ120123 | 1GCUYDET5LZ186073 | 1GCUYDET5LZ188597; 1GCUYDET5LZ162906; 1GCUYDET5LZ123345 | 1GCUYDET5LZ196022 | 1GCUYDET5LZ107680 | 1GCUYDET5LZ129615; 1GCUYDET5LZ166244; 1GCUYDET5LZ122261 | 1GCUYDET5LZ161853; 1GCUYDET5LZ183626 | 1GCUYDET5LZ118999 | 1GCUYDET5LZ125533 | 1GCUYDET5LZ146804

1GCUYDET5LZ118694; 1GCUYDET5LZ162680; 1GCUYDET5LZ174411; 1GCUYDET5LZ141408; 1GCUYDET5LZ163814 | 1GCUYDET5LZ156667 | 1GCUYDET5LZ115505 | 1GCUYDET5LZ140422 | 1GCUYDET5LZ179348 | 1GCUYDET5LZ182668 | 1GCUYDET5LZ166714 | 1GCUYDET5LZ196120 | 1GCUYDET5LZ102236; 1GCUYDET5LZ143269; 1GCUYDET5LZ117478 | 1GCUYDET5LZ116279; 1GCUYDET5LZ190852 | 1GCUYDET5LZ119067; 1GCUYDET5LZ162405 | 1GCUYDET5LZ166678 | 1GCUYDET5LZ108716; 1GCUYDET5LZ108926 | 1GCUYDET5LZ173467 | 1GCUYDET5LZ104245; 1GCUYDET5LZ167409 | 1GCUYDET5LZ153607; 1GCUYDET5LZ100650 | 1GCUYDET5LZ185019 | 1GCUYDET5LZ162193; 1GCUYDET5LZ115357; 1GCUYDET5LZ108649 | 1GCUYDET5LZ118985; 1GCUYDET5LZ185084 | 1GCUYDET5LZ130859 | 1GCUYDET5LZ130313 | 1GCUYDET5LZ156622; 1GCUYDET5LZ159875; 1GCUYDET5LZ147614 | 1GCUYDET5LZ173288 | 1GCUYDET5LZ135592; 1GCUYDET5LZ109428; 1GCUYDET5LZ168608 | 1GCUYDET5LZ183688; 1GCUYDET5LZ136418; 1GCUYDET5LZ195484

1GCUYDET5LZ193847; 1GCUYDET5LZ177602 | 1GCUYDET5LZ109526; 1GCUYDET5LZ162209 | 1GCUYDET5LZ143708 | 1GCUYDET5LZ122227 | 1GCUYDET5LZ140209 | 1GCUYDET5LZ195985 | 1GCUYDET5LZ167989 | 1GCUYDET5LZ145457; 1GCUYDET5LZ113155 | 1GCUYDET5LZ185621 | 1GCUYDET5LZ109008 | 1GCUYDET5LZ171105 | 1GCUYDET5LZ180970 | 1GCUYDET5LZ110983 | 1GCUYDET5LZ116105 | 1GCUYDET5LZ106481 | 1GCUYDET5LZ155518 | 1GCUYDET5LZ191709 | 1GCUYDET5LZ109915 | 1GCUYDET5LZ195677 | 1GCUYDET5LZ144275; 1GCUYDET5LZ178376 | 1GCUYDET5LZ171945 | 1GCUYDET5LZ100664 | 1GCUYDET5LZ149282; 1GCUYDET5LZ125306 | 1GCUYDET5LZ120249 | 1GCUYDET5LZ144566 | 1GCUYDET5LZ111065 | 1GCUYDET5LZ102852 | 1GCUYDET5LZ131607 | 1GCUYDET5LZ188258; 1GCUYDET5LZ180788; 1GCUYDET5LZ163568 | 1GCUYDET5LZ128402; 1GCUYDET5LZ113186; 1GCUYDET5LZ164302; 1GCUYDET5LZ138136

1GCUYDET5LZ171041 | 1GCUYDET5LZ192553; 1GCUYDET5LZ156023 | 1GCUYDET5LZ130277; 1GCUYDET5LZ123653; 1GCUYDET5LZ112359 | 1GCUYDET5LZ161674 | 1GCUYDET5LZ100468 | 1GCUYDET5LZ144101 | 1GCUYDET5LZ172996 | 1GCUYDET5LZ125161; 1GCUYDET5LZ193895 | 1GCUYDET5LZ135897 | 1GCUYDET5LZ105489 | 1GCUYDET5LZ150853; 1GCUYDET5LZ104066; 1GCUYDET5LZ180404 | 1GCUYDET5LZ110286 | 1GCUYDET5LZ138198; 1GCUYDET5LZ114693 | 1GCUYDET5LZ190284 | 1GCUYDET5LZ144969 | 1GCUYDET5LZ194237; 1GCUYDET5LZ100325

1GCUYDET5LZ184517; 1GCUYDET5LZ174182 | 1GCUYDET5LZ134975

1GCUYDET5LZ167121; 1GCUYDET5LZ183707; 1GCUYDET5LZ127041; 1GCUYDET5LZ115696 | 1GCUYDET5LZ117240

1GCUYDET5LZ147211 | 1GCUYDET5LZ196621; 1GCUYDET5LZ117268; 1GCUYDET5LZ149766

1GCUYDET5LZ111115 | 1GCUYDET5LZ139562 | 1GCUYDET5LZ150979 | 1GCUYDET5LZ174800 | 1GCUYDET5LZ111924 | 1GCUYDET5LZ190432 | 1GCUYDET5LZ144812 | 1GCUYDET5LZ128903; 1GCUYDET5LZ175705 | 1GCUYDET5LZ121451 | 1GCUYDET5LZ134698; 1GCUYDET5LZ125497 | 1GCUYDET5LZ134586; 1GCUYDET5LZ183819 | 1GCUYDET5LZ139187 | 1GCUYDET5LZ145474 | 1GCUYDET5LZ199793 | 1GCUYDET5LZ124429; 1GCUYDET5LZ189619 | 1GCUYDET5LZ137519 | 1GCUYDET5LZ173498; 1GCUYDET5LZ165840 | 1GCUYDET5LZ140906 | 1GCUYDET5LZ170908; 1GCUYDET5LZ185117; 1GCUYDET5LZ158760 | 1GCUYDET5LZ199017 | 1GCUYDET5LZ174747; 1GCUYDET5LZ128951 | 1GCUYDET5LZ139710 | 1GCUYDET5LZ194870 | 1GCUYDET5LZ100762; 1GCUYDET5LZ193671 | 1GCUYDET5LZ146284 | 1GCUYDET5LZ130182

1GCUYDET5LZ130490 | 1GCUYDET5LZ101040; 1GCUYDET5LZ183271 | 1GCUYDET5LZ135916 | 1GCUYDET5LZ102723; 1GCUYDET5LZ184338 | 1GCUYDET5LZ127458 | 1GCUYDET5LZ152036 | 1GCUYDET5LZ196716 | 1GCUYDET5LZ157186; 1GCUYDET5LZ191855 | 1GCUYDET5LZ179429 | 1GCUYDET5LZ151498 | 1GCUYDET5LZ179950 | 1GCUYDET5LZ116217 | 1GCUYDET5LZ123930; 1GCUYDET5LZ193458 | 1GCUYDET5LZ132515 | 1GCUYDET5LZ132966 | 1GCUYDET5LZ144535 | 1GCUYDET5LZ156524; 1GCUYDET5LZ121434 | 1GCUYDET5LZ147144; 1GCUYDET5LZ126357 | 1GCUYDET5LZ186882

1GCUYDET5LZ170228; 1GCUYDET5LZ107470 | 1GCUYDET5LZ143126; 1GCUYDET5LZ131249 | 1GCUYDET5LZ137973 | 1GCUYDET5LZ103936; 1GCUYDET5LZ156913

1GCUYDET5LZ156197 | 1GCUYDET5LZ139433; 1GCUYDET5LZ146706; 1GCUYDET5LZ159276 | 1GCUYDET5LZ104892

1GCUYDET5LZ152621

1GCUYDET5LZ189670 | 1GCUYDET5LZ134250 | 1GCUYDET5LZ199499 | 1GCUYDET5LZ181598 | 1GCUYDET5LZ127640 | 1GCUYDET5LZ174554 | 1GCUYDET5LZ112622 | 1GCUYDET5LZ139531; 1GCUYDET5LZ156202; 1GCUYDET5LZ103175; 1GCUYDET5LZ101202; 1GCUYDET5LZ142364 | 1GCUYDET5LZ195405; 1GCUYDET5LZ154692

1GCUYDET5LZ141411 | 1GCUYDET5LZ138945 | 1GCUYDET5LZ159536; 1GCUYDET5LZ191130 | 1GCUYDET5LZ103824; 1GCUYDET5LZ143756; 1GCUYDET5LZ154501; 1GCUYDET5LZ179611; 1GCUYDET5LZ191645 | 1GCUYDET5LZ173176 | 1GCUYDET5LZ126049 | 1GCUYDET5LZ124575 | 1GCUYDET5LZ101183 | 1GCUYDET5LZ135348; 1GCUYDET5LZ146186 | 1GCUYDET5LZ193038 | 1GCUYDET5LZ177759 | 1GCUYDET5LZ128044 | 1GCUYDET5LZ177891 | 1GCUYDET5LZ199437; 1GCUYDET5LZ166969 | 1GCUYDET5LZ164882 | 1GCUYDET5LZ128612 | 1GCUYDET5LZ175042 | 1GCUYDET5LZ131719 | 1GCUYDET5LZ184680; 1GCUYDET5LZ176563 | 1GCUYDET5LZ138010 | 1GCUYDET5LZ100759; 1GCUYDET5LZ156300 | 1GCUYDET5LZ151372; 1GCUYDET5LZ143529; 1GCUYDET5LZ113110; 1GCUYDET5LZ184842 | 1GCUYDET5LZ151002 | 1GCUYDET5LZ114838; 1GCUYDET5LZ186509

1GCUYDET5LZ150786; 1GCUYDET5LZ131008

1GCUYDET5LZ151680 | 1GCUYDET5LZ117061 | 1GCUYDET5LZ130926 | 1GCUYDET5LZ154112 | 1GCUYDET5LZ161545; 1GCUYDET5LZ177650 | 1GCUYDET5LZ164025 | 1GCUYDET5LZ190107

1GCUYDET5LZ166423 | 1GCUYDET5LZ157656; 1GCUYDET5LZ111860 | 1GCUYDET5LZ180421; 1GCUYDET5LZ186946 | 1GCUYDET5LZ150240 | 1GCUYDET5LZ180595 | 1GCUYDET5LZ127945 | 1GCUYDET5LZ187921 | 1GCUYDET5LZ168737 | 1GCUYDET5LZ158709

1GCUYDET5LZ120722 | 1GCUYDET5LZ167796 | 1GCUYDET5LZ119103 | 1GCUYDET5LZ176126 | 1GCUYDET5LZ188177 | 1GCUYDET5LZ172481; 1GCUYDET5LZ147273 | 1GCUYDET5LZ162629

1GCUYDET5LZ125211 | 1GCUYDET5LZ101927 | 1GCUYDET5LZ129324 | 1GCUYDET5LZ174893 | 1GCUYDET5LZ190172 | 1GCUYDET5LZ151503

1GCUYDET5LZ113818; 1GCUYDET5LZ153672 | 1GCUYDET5LZ169452 | 1GCUYDET5LZ119019; 1GCUYDET5LZ111678 | 1GCUYDET5LZ164879; 1GCUYDET5LZ192892 | 1GCUYDET5LZ173596; 1GCUYDET5LZ191161 | 1GCUYDET5LZ126794 | 1GCUYDET5LZ150156 | 1GCUYDET5LZ113737; 1GCUYDET5LZ123412 | 1GCUYDET5LZ164560; 1GCUYDET5LZ123216 | 1GCUYDET5LZ140128 | 1GCUYDET5LZ113625; 1GCUYDET5LZ152831 | 1GCUYDET5LZ127413 | 1GCUYDET5LZ137634; 1GCUYDET5LZ122177; 1GCUYDET5LZ132868 | 1GCUYDET5LZ179396 | 1GCUYDET5LZ145121 | 1GCUYDET5LZ135365 | 1GCUYDET5LZ178975 | 1GCUYDET5LZ142431 | 1GCUYDET5LZ198563 | 1GCUYDET5LZ160234 | 1GCUYDET5LZ107775 | 1GCUYDET5LZ169614; 1GCUYDET5LZ105847; 1GCUYDET5LZ187675 | 1GCUYDET5LZ112569

The VIN belongs to a Chevrolet.
The specific model is a Silverado 1500 according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GCUYDET5LZ1.
1GCUYDET5LZ138069 | 1GCUYDET5LZ109011 | 1GCUYDET5LZ176997 | 1GCUYDET5LZ175137

1GCUYDET5LZ163764; 1GCUYDET5LZ152361; 1GCUYDET5LZ153848; 1GCUYDET5LZ104875 | 1GCUYDET5LZ182153 | 1GCUYDET5LZ169368; 1GCUYDET5LZ148651; 1GCUYDET5LZ117285 | 1GCUYDET5LZ144504 | 1GCUYDET5LZ118159 | 1GCUYDET5LZ136953

1GCUYDET5LZ154000 | 1GCUYDET5LZ150836 | 1GCUYDET5LZ135964 | 1GCUYDET5LZ138914 | 1GCUYDET5LZ186624 | 1GCUYDET5LZ148228 | 1GCUYDET5LZ106724; 1GCUYDET5LZ101345 | 1GCUYDET5LZ172643; 1GCUYDET5LZ181410; 1GCUYDET5LZ194061 | 1GCUYDET5LZ119666; 1GCUYDET5LZ135060 | 1GCUYDET5LZ184646 | 1GCUYDET5LZ154031 | 1GCUYDET5LZ196182

1GCUYDET5LZ178085 | 1GCUYDET5LZ191323; 1GCUYDET5LZ132465 | 1GCUYDET5LZ129825; 1GCUYDET5LZ172111 | 1GCUYDET5LZ130571 | 1GCUYDET5LZ181195 | 1GCUYDET5LZ128741; 1GCUYDET5LZ165675

1GCUYDET5LZ195209; 1GCUYDET5LZ187661 | 1GCUYDET5LZ178880 | 1GCUYDET5LZ102382 | 1GCUYDET5LZ101460 | 1GCUYDET5LZ114418 | 1GCUYDET5LZ193699 | 1GCUYDET5LZ186641; 1GCUYDET5LZ149847 | 1GCUYDET5LZ113205 | 1GCUYDET5LZ193492 | 1GCUYDET5LZ133275; 1GCUYDET5LZ155437 | 1GCUYDET5LZ102513 | 1GCUYDET5LZ121546

1GCUYDET5LZ118565; 1GCUYDET5LZ151890; 1GCUYDET5LZ179351 | 1GCUYDET5LZ191015 | 1GCUYDET5LZ138444 | 1GCUYDET5LZ134264; 1GCUYDET5LZ184209

1GCUYDET5LZ110014; 1GCUYDET5LZ165661; 1GCUYDET5LZ108098; 1GCUYDET5LZ124723 | 1GCUYDET5LZ194643; 1GCUYDET5LZ168561 | 1GCUYDET5LZ148066 | 1GCUYDET5LZ157429 | 1GCUYDET5LZ176837 | 1GCUYDET5LZ177003; 1GCUYDET5LZ130909 | 1GCUYDET5LZ190401 | 1GCUYDET5LZ171136 | 1GCUYDET5LZ191659 | 1GCUYDET5LZ173324 | 1GCUYDET5LZ109977 | 1GCUYDET5LZ169144 | 1GCUYDET5LZ169418 | 1GCUYDET5LZ133714 | 1GCUYDET5LZ191841 | 1GCUYDET5LZ145832

1GCUYDET5LZ158886; 1GCUYDET5LZ190205 | 1GCUYDET5LZ158211 | 1GCUYDET5LZ148598; 1GCUYDET5LZ128853 | 1GCUYDET5LZ131557 | 1GCUYDET5LZ170780 | 1GCUYDET5LZ121675; 1GCUYDET5LZ197591 | 1GCUYDET5LZ140811 | 1GCUYDET5LZ194058 | 1GCUYDET5LZ193105; 1GCUYDET5LZ169239 | 1GCUYDET5LZ143398; 1GCUYDET5LZ105959

1GCUYDET5LZ100132; 1GCUYDET5LZ148746 | 1GCUYDET5LZ181231

1GCUYDET5LZ132112; 1GCUYDET5LZ191693 | 1GCUYDET5LZ109784; 1GCUYDET5LZ145409 | 1GCUYDET5LZ183254 | 1GCUYDET5LZ168043 | 1GCUYDET5LZ154210 | 1GCUYDET5LZ189815 | 1GCUYDET5LZ157074; 1GCUYDET5LZ186445 | 1GCUYDET5LZ181648 | 1GCUYDET5LZ179575 | 1GCUYDET5LZ138797; 1GCUYDET5LZ155762 | 1GCUYDET5LZ163618 | 1GCUYDET5LZ142655; 1GCUYDET5LZ149086

1GCUYDET5LZ100969 | 1GCUYDET5LZ112023; 1GCUYDET5LZ139593 | 1GCUYDET5LZ160282 | 1GCUYDET5LZ148004 | 1GCUYDET5LZ147922 | 1GCUYDET5LZ113706 | 1GCUYDET5LZ189202 | 1GCUYDET5LZ143420 | 1GCUYDET5LZ102964 | 1GCUYDET5LZ132725

1GCUYDET5LZ117562 | 1GCUYDET5LZ181276 | 1GCUYDET5LZ199521 | 1GCUYDET5LZ167233 | 1GCUYDET5LZ166857 | 1GCUYDET5LZ137987; 1GCUYDET5LZ197977

1GCUYDET5LZ101796; 1GCUYDET5LZ183464 | 1GCUYDET5LZ145460

1GCUYDET5LZ163974; 1GCUYDET5LZ185716 | 1GCUYDET5LZ100339; 1GCUYDET5LZ128884 | 1GCUYDET5LZ173940 | 1GCUYDET5LZ199440 | 1GCUYDET5LZ120395

1GCUYDET5LZ188132; 1GCUYDET5LZ170388 | 1GCUYDET5LZ127198

1GCUYDET5LZ143501; 1GCUYDET5LZ126861 | 1GCUYDET5LZ175624; 1GCUYDET5LZ194383 | 1GCUYDET5LZ168544 | 1GCUYDET5LZ176014; 1GCUYDET5LZ199454 | 1GCUYDET5LZ118257 | 1GCUYDET5LZ135687 | 1GCUYDET5LZ105976 | 1GCUYDET5LZ198675 | 1GCUYDET5LZ189667; 1GCUYDET5LZ127993 | 1GCUYDET5LZ118940 | 1GCUYDET5LZ186896 | 1GCUYDET5LZ100891; 1GCUYDET5LZ126097; 1GCUYDET5LZ121711 | 1GCUYDET5LZ199230

1GCUYDET5LZ119277; 1GCUYDET5LZ198532; 1GCUYDET5LZ126214; 1GCUYDET5LZ174683 | 1GCUYDET5LZ185425 | 1GCUYDET5LZ169449 | 1GCUYDET5LZ122602; 1GCUYDET5LZ137925 | 1GCUYDET5LZ151193; 1GCUYDET5LZ181777 | 1GCUYDET5LZ112006 | 1GCUYDET5LZ113009 | 1GCUYDET5LZ109283; 1GCUYDET5LZ192035 | 1GCUYDET5LZ104309

1GCUYDET5LZ135821 | 1GCUYDET5LZ197042 | 1GCUYDET5LZ139044 | 1GCUYDET5LZ124849

1GCUYDET5LZ171640 | 1GCUYDET5LZ183173; 1GCUYDET5LZ172934 | 1GCUYDET5LZ116153 | 1GCUYDET5LZ118145; 1GCUYDET5LZ146432; 1GCUYDET5LZ128433; 1GCUYDET5LZ186221 | 1GCUYDET5LZ112488; 1GCUYDET5LZ181066 | 1GCUYDET5LZ114032; 1GCUYDET5LZ196926; 1GCUYDET5LZ130280 | 1GCUYDET5LZ119098 | 1GCUYDET5LZ140890 | 1GCUYDET5LZ121269 | 1GCUYDET5LZ120672 | 1GCUYDET5LZ108067; 1GCUYDET5LZ116668; 1GCUYDET5LZ167961; 1GCUYDET5LZ142509; 1GCUYDET5LZ195596; 1GCUYDET5LZ175848; 1GCUYDET5LZ188292 | 1GCUYDET5LZ143997; 1GCUYDET5LZ133633 | 1GCUYDET5LZ177857 | 1GCUYDET5LZ125158; 1GCUYDET5LZ166292; 1GCUYDET5LZ108232; 1GCUYDET5LZ134278; 1GCUYDET5LZ196666; 1GCUYDET5LZ172609; 1GCUYDET5LZ148102; 1GCUYDET5LZ154322 | 1GCUYDET5LZ152604 | 1GCUYDET5LZ113429; 1GCUYDET5LZ163943; 1GCUYDET5LZ160900 | 1GCUYDET5LZ192407 | 1GCUYDET5LZ166552 | 1GCUYDET5LZ176112 | 1GCUYDET5LZ102625; 1GCUYDET5LZ151470; 1GCUYDET5LZ196859; 1GCUYDET5LZ154546 | 1GCUYDET5LZ177681 | 1GCUYDET5LZ139271

1GCUYDET5LZ181312 | 1GCUYDET5LZ116251; 1GCUYDET5LZ188437 | 1GCUYDET5LZ102253 | 1GCUYDET5LZ148715; 1GCUYDET5LZ113642; 1GCUYDET5LZ167068; 1GCUYDET5LZ127167 | 1GCUYDET5LZ184145 | 1GCUYDET5LZ116265 | 1GCUYDET5LZ159150

1GCUYDET5LZ112104; 1GCUYDET5LZ123099

1GCUYDET5LZ145247 | 1GCUYDET5LZ167152 | 1GCUYDET5LZ167183 | 1GCUYDET5LZ120056 | 1GCUYDET5LZ178393; 1GCUYDET5LZ103497 | 1GCUYDET5LZ186767; 1GCUYDET5LZ194111 | 1GCUYDET5LZ104844; 1GCUYDET5LZ111843; 1GCUYDET5LZ110532; 1GCUYDET5LZ104634; 1GCUYDET5LZ147659 | 1GCUYDET5LZ174781; 1GCUYDET5LZ193279; 1GCUYDET5LZ191905 | 1GCUYDET5LZ145846 | 1GCUYDET5LZ103757 | 1GCUYDET5LZ187577 | 1GCUYDET5LZ153882; 1GCUYDET5LZ106853 | 1GCUYDET5LZ120574 | 1GCUYDET5LZ160721 | 1GCUYDET5LZ159665 | 1GCUYDET5LZ171668 | 1GCUYDET5LZ107100 | 1GCUYDET5LZ115200 | 1GCUYDET5LZ134040 | 1GCUYDET5LZ119800 | 1GCUYDET5LZ147855 | 1GCUYDET5LZ174330 | 1GCUYDET5LZ102303; 1GCUYDET5LZ110093 | 1GCUYDET5LZ190009 | 1GCUYDET5LZ195212; 1GCUYDET5LZ129856 | 1GCUYDET5LZ109252; 1GCUYDET5LZ118646 | 1GCUYDET5LZ147810 | 1GCUYDET5LZ191256 | 1GCUYDET5LZ159231; 1GCUYDET5LZ100194; 1GCUYDET5LZ165062; 1GCUYDET5LZ150772 | 1GCUYDET5LZ111311

1GCUYDET5LZ107789 | 1GCUYDET5LZ104004; 1GCUYDET5LZ152716; 1GCUYDET5LZ124611 | 1GCUYDET5LZ197770; 1GCUYDET5LZ171878 | 1GCUYDET5LZ100115

1GCUYDET5LZ140808 | 1GCUYDET5LZ182055 | 1GCUYDET5LZ149556; 1GCUYDET5LZ112250; 1GCUYDET5LZ183366; 1GCUYDET5LZ194089; 1GCUYDET5LZ100146; 1GCUYDET5LZ144759 | 1GCUYDET5LZ103886

1GCUYDET5LZ164011 | 1GCUYDET5LZ137438 | 1GCUYDET5LZ137696 | 1GCUYDET5LZ114936 | 1GCUYDET5LZ122910 | 1GCUYDET5LZ157303 | 1GCUYDET5LZ137889 | 1GCUYDET5LZ178524 | 1GCUYDET5LZ197333; 1GCUYDET5LZ109381 | 1GCUYDET5LZ122471 | 1GCUYDET5LZ133695; 1GCUYDET5LZ111969 | 1GCUYDET5LZ153655 | 1GCUYDET5LZ196067 | 1GCUYDET5LZ106898; 1GCUYDET5LZ148570 | 1GCUYDET5LZ197784; 1GCUYDET5LZ154997; 1GCUYDET5LZ126374 | 1GCUYDET5LZ130179

1GCUYDET5LZ117352 | 1GCUYDET5LZ143885 | 1GCUYDET5LZ109980 | 1GCUYDET5LZ185652 | 1GCUYDET5LZ109137

1GCUYDET5LZ166373

1GCUYDET5LZ162419 | 1GCUYDET5LZ139139; 1GCUYDET5LZ162145 | 1GCUYDET5LZ182671 | 1GCUYDET5LZ199650 | 1GCUYDET5LZ169743 | 1GCUYDET5LZ151727

1GCUYDET5LZ139674; 1GCUYDET5LZ146950 | 1GCUYDET5LZ115598 | 1GCUYDET5LZ113074 | 1GCUYDET5LZ120851; 1GCUYDET5LZ136614

1GCUYDET5LZ141456; 1GCUYDET5LZ100924; 1GCUYDET5LZ169130 | 1GCUYDET5LZ177339 | 1GCUYDET5LZ164638; 1GCUYDET5LZ178278; 1GCUYDET5LZ193377 | 1GCUYDET5LZ163957 | 1GCUYDET5LZ106691 | 1GCUYDET5LZ130246 | 1GCUYDET5LZ136421; 1GCUYDET5LZ102365 | 1GCUYDET5LZ168916; 1GCUYDET5LZ115973; 1GCUYDET5LZ112281 | 1GCUYDET5LZ107565; 1GCUYDET5LZ149184 | 1GCUYDET5LZ140324 | 1GCUYDET5LZ182752 | 1GCUYDET5LZ188034 | 1GCUYDET5LZ130148; 1GCUYDET5LZ156796 | 1GCUYDET5LZ115892 | 1GCUYDET5LZ106688 | 1GCUYDET5LZ108831 | 1GCUYDET5LZ171346; 1GCUYDET5LZ152991 | 1GCUYDET5LZ143076 | 1GCUYDET5LZ141120 | 1GCUYDET5LZ133521 | 1GCUYDET5LZ147337 | 1GCUYDET5LZ128061; 1GCUYDET5LZ199549 | 1GCUYDET5LZ177163 | 1GCUYDET5LZ108585 | 1GCUYDET5LZ162808 | 1GCUYDET5LZ132546

1GCUYDET5LZ130845 | 1GCUYDET5LZ151131; 1GCUYDET5LZ147550

1GCUYDET5LZ101104; 1GCUYDET5LZ111308; 1GCUYDET5LZ150481 | 1GCUYDET5LZ165515

1GCUYDET5LZ121613 | 1GCUYDET5LZ168849 | 1GCUYDET5LZ176711 | 1GCUYDET5LZ179138 | 1GCUYDET5LZ127315 | 1GCUYDET5LZ140176 | 1GCUYDET5LZ175557 | 1GCUYDET5LZ165272; 1GCUYDET5LZ108215 | 1GCUYDET5LZ140775 | 1GCUYDET5LZ128335 | 1GCUYDET5LZ193430; 1GCUYDET5LZ171752

1GCUYDET5LZ128576 | 1GCUYDET5LZ184548 | 1GCUYDET5LZ111793; 1GCUYDET5LZ121126; 1GCUYDET5LZ147886 | 1GCUYDET5LZ108862 | 1GCUYDET5LZ155034 | 1GCUYDET5LZ130411 | 1GCUYDET5LZ180273 | 1GCUYDET5LZ119585; 1GCUYDET5LZ149797; 1GCUYDET5LZ134720 | 1GCUYDET5LZ170584 | 1GCUYDET5LZ173257; 1GCUYDET5LZ126407

1GCUYDET5LZ140937 | 1GCUYDET5LZ192889; 1GCUYDET5LZ119084 | 1GCUYDET5LZ160220; 1GCUYDET5LZ182377 | 1GCUYDET5LZ163540 | 1GCUYDET5LZ138542 | 1GCUYDET5LZ137245; 1GCUYDET5LZ164137; 1GCUYDET5LZ131736 | 1GCUYDET5LZ169290; 1GCUYDET5LZ123488 | 1GCUYDET5LZ102897 | 1GCUYDET5LZ110871 | 1GCUYDET5LZ172416 | 1GCUYDET5LZ104780 | 1GCUYDET5LZ152974 | 1GCUYDET5LZ173808 | 1GCUYDET5LZ147001 | 1GCUYDET5LZ121482 | 1GCUYDET5LZ123006 | 1GCUYDET5LZ148827 | 1GCUYDET5LZ173100 | 1GCUYDET5LZ160055; 1GCUYDET5LZ149816; 1GCUYDET5LZ133471 | 1GCUYDET5LZ133955 | 1GCUYDET5LZ190236; 1GCUYDET5LZ130618 | 1GCUYDET5LZ187014 | 1GCUYDET5LZ187319; 1GCUYDET5LZ101443 | 1GCUYDET5LZ156491 | 1GCUYDET5LZ156880; 1GCUYDET5LZ176093; 1GCUYDET5LZ194576; 1GCUYDET5LZ111230; 1GCUYDET5LZ171332 | 1GCUYDET5LZ187935; 1GCUYDET5LZ139268 | 1GCUYDET5LZ185781 | 1GCUYDET5LZ142400; 1GCUYDET5LZ180502; 1GCUYDET5LZ104701; 1GCUYDET5LZ171234 | 1GCUYDET5LZ139335 | 1GCUYDET5LZ150559 | 1GCUYDET5LZ122048; 1GCUYDET5LZ163778 | 1GCUYDET5LZ174067 | 1GCUYDET5LZ125483 | 1GCUYDET5LZ157351; 1GCUYDET5LZ177390; 1GCUYDET5LZ197560; 1GCUYDET5LZ193556; 1GCUYDET5LZ194691

1GCUYDET5LZ125788 | 1GCUYDET5LZ177499 | 1GCUYDET5LZ133650; 1GCUYDET5LZ186929; 1GCUYDET5LZ104391 | 1GCUYDET5LZ109963 | 1GCUYDET5LZ143403

1GCUYDET5LZ119229 | 1GCUYDET5LZ108148

1GCUYDET5LZ164350 | 1GCUYDET5LZ164574 | 1GCUYDET5LZ110174 | 1GCUYDET5LZ182718 | 1GCUYDET5LZ153851; 1GCUYDET5LZ147967

1GCUYDET5LZ110739 | 1GCUYDET5LZ152263 | 1GCUYDET5LZ139514; 1GCUYDET5LZ169855 | 1GCUYDET5LZ196005 | 1GCUYDET5LZ148701; 1GCUYDET5LZ155101; 1GCUYDET5LZ180130 | 1GCUYDET5LZ169399

1GCUYDET5LZ141585 | 1GCUYDET5LZ129419 | 1GCUYDET5LZ100700 | 1GCUYDET5LZ190334 | 1GCUYDET5LZ171704

1GCUYDET5LZ180516

1GCUYDET5LZ183433; 1GCUYDET5LZ128593; 1GCUYDET5LZ169807

1GCUYDET5LZ178636; 1GCUYDET5LZ121093; 1GCUYDET5LZ186820; 1GCUYDET5LZ150089 | 1GCUYDET5LZ196585 | 1GCUYDET5LZ159164; 1GCUYDET5LZ195503 | 1GCUYDET5LZ180354 | 1GCUYDET5LZ140520 | 1GCUYDET5LZ119974 | 1GCUYDET5LZ127573 | 1GCUYDET5LZ197445 | 1GCUYDET5LZ161156

1GCUYDET5LZ154756 | 1GCUYDET5LZ121899 | 1GCUYDET5LZ162758; 1GCUYDET5LZ112555 | 1GCUYDET5LZ199972 | 1GCUYDET5LZ158998 | 1GCUYDET5LZ100907 | 1GCUYDET5LZ182458 | 1GCUYDET5LZ155793; 1GCUYDET5LZ134961 | 1GCUYDET5LZ194254 | 1GCUYDET5LZ193637 | 1GCUYDET5LZ185800 | 1GCUYDET5LZ150531 | 1GCUYDET5LZ112605 | 1GCUYDET5LZ149640; 1GCUYDET5LZ105668; 1GCUYDET5LZ105699 | 1GCUYDET5LZ191533 | 1GCUYDET5LZ172433; 1GCUYDET5LZ151615; 1GCUYDET5LZ133745; 1GCUYDET5LZ190978; 1GCUYDET5LZ117500 | 1GCUYDET5LZ138167 | 1GCUYDET5LZ113687 | 1GCUYDET5LZ161657; 1GCUYDET5LZ150996; 1GCUYDET5LZ120428; 1GCUYDET5LZ189068; 1GCUYDET5LZ180161 | 1GCUYDET5LZ128030; 1GCUYDET5LZ143658; 1GCUYDET5LZ136984; 1GCUYDET5LZ116234 | 1GCUYDET5LZ184095; 1GCUYDET5LZ178815 | 1GCUYDET5LZ120218; 1GCUYDET5LZ115021 | 1GCUYDET5LZ154689; 1GCUYDET5LZ154269

1GCUYDET5LZ156782 | 1GCUYDET5LZ159990 | 1GCUYDET5LZ158340 | 1GCUYDET5LZ103645; 1GCUYDET5LZ185974 | 1GCUYDET5LZ158872 | 1GCUYDET5LZ102110 | 1GCUYDET5LZ189684 | 1GCUYDET5LZ176952 | 1GCUYDET5LZ155860

1GCUYDET5LZ177745 | 1GCUYDET5LZ128707; 1GCUYDET5LZ104908 | 1GCUYDET5LZ135513; 1GCUYDET5LZ150805; 1GCUYDET5LZ186526; 1GCUYDET5LZ167314

1GCUYDET5LZ151226; 1GCUYDET5LZ152411; 1GCUYDET5LZ107338; 1GCUYDET5LZ118811; 1GCUYDET5LZ119442 | 1GCUYDET5LZ123524 | 1GCUYDET5LZ157317 | 1GCUYDET5LZ169063; 1GCUYDET5LZ167331 | 1GCUYDET5LZ196974; 1GCUYDET5LZ137892; 1GCUYDET5LZ195422 | 1GCUYDET5LZ128450; 1GCUYDET5LZ167443 | 1GCUYDET5LZ150500; 1GCUYDET5LZ133163 | 1GCUYDET5LZ163702; 1GCUYDET5LZ126343 | 1GCUYDET5LZ194660; 1GCUYDET5LZ157835 | 1GCUYDET5LZ162579 | 1GCUYDET5LZ155910 | 1GCUYDET5LZ108375; 1GCUYDET5LZ177454; 1GCUYDET5LZ113270; 1GCUYDET5LZ151775 | 1GCUYDET5LZ124592 | 1GCUYDET5LZ125676; 1GCUYDET5LZ146060; 1GCUYDET5LZ127038 | 1GCUYDET5LZ107694; 1GCUYDET5LZ110546 | 1GCUYDET5LZ133437; 1GCUYDET5LZ168088; 1GCUYDET5LZ130151

1GCUYDET5LZ149430 | 1GCUYDET5LZ189863 | 1GCUYDET5LZ143157 | 1GCUYDET5LZ154899; 1GCUYDET5LZ183321

1GCUYDET5LZ150111 | 1GCUYDET5LZ130988 | 1GCUYDET5LZ153445 | 1GCUYDET5LZ192326 | 1GCUYDET5LZ100714 | 1GCUYDET5LZ166681 | 1GCUYDET5LZ135107 | 1GCUYDET5LZ175610 | 1GCUYDET5LZ123703 | 1GCUYDET5LZ134992; 1GCUYDET5LZ106223; 1GCUYDET5LZ180225 | 1GCUYDET5LZ182959 | 1GCUYDET5LZ190110 | 1GCUYDET5LZ171315 | 1GCUYDET5LZ199096 | 1GCUYDET5LZ160833 | 1GCUYDET5LZ164588; 1GCUYDET5LZ187692 | 1GCUYDET5LZ116850; 1GCUYDET5LZ135625 | 1GCUYDET5LZ105055

1GCUYDET5LZ152568 | 1GCUYDET5LZ170424; 1GCUYDET5LZ100728 | 1GCUYDET5LZ158001 | 1GCUYDET5LZ130893 | 1GCUYDET5LZ146768; 1GCUYDET5LZ110692; 1GCUYDET5LZ110160 | 1GCUYDET5LZ160511 | 1GCUYDET5LZ197297 | 1GCUYDET5LZ178992 | 1GCUYDET5LZ181133 | 1GCUYDET5LZ132496 | 1GCUYDET5LZ163411 | 1GCUYDET5LZ163375 | 1GCUYDET5LZ188339 | 1GCUYDET5LZ133003 | 1GCUYDET5LZ168396

1GCUYDET5LZ166616; 1GCUYDET5LZ157401 | 1GCUYDET5LZ184596 | 1GCUYDET5LZ156149 | 1GCUYDET5LZ129646 | 1GCUYDET5LZ180841

1GCUYDET5LZ130991 | 1GCUYDET5LZ142848 | 1GCUYDET5LZ126844; 1GCUYDET5LZ157964; 1GCUYDET5LZ156684 | 1GCUYDET5LZ147242 | 1GCUYDET5LZ155132 | 1GCUYDET5LZ169645 | 1GCUYDET5LZ151551; 1GCUYDET5LZ122342; 1GCUYDET5LZ114001; 1GCUYDET5LZ194948 | 1GCUYDET5LZ130778 | 1GCUYDET5LZ132093; 1GCUYDET5LZ155891; 1GCUYDET5LZ146141

1GCUYDET5LZ175753 | 1GCUYDET5LZ132174; 1GCUYDET5LZ184176 | 1GCUYDET5LZ155647; 1GCUYDET5LZ137830

1GCUYDET5LZ164946 | 1GCUYDET5LZ118226 | 1GCUYDET5LZ154675; 1GCUYDET5LZ160685 | 1GCUYDET5LZ122230

1GCUYDET5LZ132997 | 1GCUYDET5LZ104889 | 1GCUYDET5LZ115908 | 1GCUYDET5LZ169726 | 1GCUYDET5LZ135723 | 1GCUYDET5LZ165952; 1GCUYDET5LZ142042 | 1GCUYDET5LZ137536 | 1GCUYDET5LZ142588 | 1GCUYDET5LZ178233

1GCUYDET5LZ110059; 1GCUYDET5LZ150447 | 1GCUYDET5LZ195386 | 1GCUYDET5LZ100390 | 1GCUYDET5LZ135298 | 1GCUYDET5LZ145863 | 1GCUYDET5LZ186381 | 1GCUYDET5LZ199504 | 1GCUYDET5LZ106643; 1GCUYDET5LZ188387 | 1GCUYDET5LZ196960 | 1GCUYDET5LZ141473 | 1GCUYDET5LZ134460 | 1GCUYDET5LZ184713 | 1GCUYDET5LZ164400 | 1GCUYDET5LZ191127 | 1GCUYDET5LZ171833 | 1GCUYDET5LZ143983

1GCUYDET5LZ193749 | 1GCUYDET5LZ165708 | 1GCUYDET5LZ123779 | 1GCUYDET5LZ147175; 1GCUYDET5LZ144888 | 1GCUYDET5LZ136032 | 1GCUYDET5LZ160458; 1GCUYDET5LZ145622 | 1GCUYDET5LZ191080 | 1GCUYDET5LZ157866 | 1GCUYDET5LZ148021 | 1GCUYDET5LZ121031; 1GCUYDET5LZ174344

1GCUYDET5LZ106416; 1GCUYDET5LZ105380 | 1GCUYDET5LZ129985 | 1GCUYDET5LZ194366 | 1GCUYDET5LZ191774; 1GCUYDET5LZ134345 | 1GCUYDET5LZ187403; 1GCUYDET5LZ119036 | 1GCUYDET5LZ117190 | 1GCUYDET5LZ107050; 1GCUYDET5LZ162095 | 1GCUYDET5LZ119814 | 1GCUYDET5LZ190074; 1GCUYDET5LZ165207; 1GCUYDET5LZ163537 | 1GCUYDET5LZ180824 | 1GCUYDET5LZ193718 | 1GCUYDET5LZ125337; 1GCUYDET5LZ129131 | 1GCUYDET5LZ162310; 1GCUYDET5LZ155924

1GCUYDET5LZ147354; 1GCUYDET5LZ111762

1GCUYDET5LZ195923; 1GCUYDET5LZ193640

1GCUYDET5LZ187143; 1GCUYDET5LZ145443 | 1GCUYDET5LZ150464 | 1GCUYDET5LZ103371 | 1GCUYDET5LZ184744 | 1GCUYDET5LZ149055 | 1GCUYDET5LZ144647; 1GCUYDET5LZ120641 | 1GCUYDET5LZ139707 | 1GCUYDET5LZ133759 | 1GCUYDET5LZ180810; 1GCUYDET5LZ146754 | 1GCUYDET5LZ157026 | 1GCUYDET5LZ175820; 1GCUYDET5LZ104181 | 1GCUYDET5LZ123426 | 1GCUYDET5LZ105105; 1GCUYDET5LZ184064 | 1GCUYDET5LZ186400; 1GCUYDET5LZ111356 | 1GCUYDET5LZ184355 | 1GCUYDET5LZ159004 | 1GCUYDET5LZ113964 | 1GCUYDET5LZ165854 | 1GCUYDET5LZ111907 | 1GCUYDET5LZ110742; 1GCUYDET5LZ118355 | 1GCUYDET5LZ152585 | 1GCUYDET5LZ131753 | 1GCUYDET5LZ137908 | 1GCUYDET5LZ178328; 1GCUYDET5LZ196019

1GCUYDET5LZ145720 | 1GCUYDET5LZ146852 | 1GCUYDET5LZ198711 | 1GCUYDET5LZ102544 | 1GCUYDET5LZ198112; 1GCUYDET5LZ102866; 1GCUYDET5LZ183884; 1GCUYDET5LZ107730 | 1GCUYDET5LZ182167; 1GCUYDET5LZ154790 | 1GCUYDET5LZ145491; 1GCUYDET5LZ105850 | 1GCUYDET5LZ116878 | 1GCUYDET5LZ123295; 1GCUYDET5LZ185831; 1GCUYDET5LZ100485 | 1GCUYDET5LZ146530 | 1GCUYDET5LZ166910

1GCUYDET5LZ167040; 1GCUYDET5LZ170861 | 1GCUYDET5LZ151534 | 1GCUYDET5LZ119909 | 1GCUYDET5LZ150609 | 1GCUYDET5LZ123121; 1GCUYDET5LZ128674 | 1GCUYDET5LZ179172 | 1GCUYDET5LZ104861 | 1GCUYDET5LZ127783 | 1GCUYDET5LZ159729 | 1GCUYDET5LZ105184 | 1GCUYDET5LZ108313 | 1GCUYDET5LZ192990 | 1GCUYDET5LZ169256; 1GCUYDET5LZ179706 | 1GCUYDET5LZ188406; 1GCUYDET5LZ152988 | 1GCUYDET5LZ184730; 1GCUYDET5LZ179673 | 1GCUYDET5LZ174215 | 1GCUYDET5LZ183982; 1GCUYDET5LZ102463 | 1GCUYDET5LZ143305; 1GCUYDET5LZ137598 | 1GCUYDET5LZ177213

1GCUYDET5LZ100521 | 1GCUYDET5LZ137200 | 1GCUYDET5LZ122972; 1GCUYDET5LZ179088 | 1GCUYDET5LZ103368 | 1GCUYDET5LZ168091; 1GCUYDET5LZ142395 | 1GCUYDET5LZ165787 | 1GCUYDET5LZ160640; 1GCUYDET5LZ114922; 1GCUYDET5LZ155616; 1GCUYDET5LZ128058

1GCUYDET5LZ151128; 1GCUYDET5LZ106349 | 1GCUYDET5LZ163599 | 1GCUYDET5LZ149234; 1GCUYDET5LZ143174 | 1GCUYDET5LZ183058; 1GCUYDET5LZ108103 | 1GCUYDET5LZ129971 | 1GCUYDET5LZ158029; 1GCUYDET5LZ171069 | 1GCUYDET5LZ130036 | 1GCUYDET5LZ109574; 1GCUYDET5LZ126925 | 1GCUYDET5LZ146818 | 1GCUYDET5LZ110885; 1GCUYDET5LZ167023 | 1GCUYDET5LZ186834

1GCUYDET5LZ181424; 1GCUYDET5LZ115844; 1GCUYDET5LZ153543 | 1GCUYDET5LZ137181 | 1GCUYDET5LZ127864 | 1GCUYDET5LZ106240 | 1GCUYDET5LZ181973; 1GCUYDET5LZ106206; 1GCUYDET5LZ106772 | 1GCUYDET5LZ120977 | 1GCUYDET5LZ111633 | 1GCUYDET5LZ162663; 1GCUYDET5LZ118419 | 1GCUYDET5LZ168172; 1GCUYDET5LZ102527; 1GCUYDET5LZ168527

1GCUYDET5LZ131459 | 1GCUYDET5LZ151808 | 1GCUYDET5LZ168902 | 1GCUYDET5LZ130697; 1GCUYDET5LZ105170 | 1GCUYDET5LZ184825

1GCUYDET5LZ146155; 1GCUYDET5LZ154160; 1GCUYDET5LZ198224; 1GCUYDET5LZ185375 | 1GCUYDET5LZ193010 | 1GCUYDET5LZ158662 | 1GCUYDET5LZ118484; 1GCUYDET5LZ146382 | 1GCUYDET5LZ153638 | 1GCUYDET5LZ179625 | 1GCUYDET5LZ152456; 1GCUYDET5LZ115830 | 1GCUYDET5LZ164123 | 1GCUYDET5LZ173078; 1GCUYDET5LZ188079; 1GCUYDET5LZ102026 | 1GCUYDET5LZ118131; 1GCUYDET5LZ138881; 1GCUYDET5LZ110336; 1GCUYDET5LZ100812; 1GCUYDET5LZ145393 | 1GCUYDET5LZ118579 | 1GCUYDET5LZ171721; 1GCUYDET5LZ118498 | 1GCUYDET5LZ136371 | 1GCUYDET5LZ195341; 1GCUYDET5LZ144227 | 1GCUYDET5LZ179317 | 1GCUYDET5LZ158032 | 1GCUYDET5LZ154028; 1GCUYDET5LZ141201

1GCUYDET5LZ105802; 1GCUYDET5LZ101247 | 1GCUYDET5LZ196442; 1GCUYDET5LZ119053 | 1GCUYDET5LZ178460; 1GCUYDET5LZ154949 | 1GCUYDET5LZ185456 | 1GCUYDET5LZ116671 | 1GCUYDET5LZ126178 | 1GCUYDET5LZ187272 | 1GCUYDET5LZ161741; 1GCUYDET5LZ160217 | 1GCUYDET5LZ143577; 1GCUYDET5LZ125578; 1GCUYDET5LZ159049 | 1GCUYDET5LZ166115 | 1GCUYDET5LZ136273; 1GCUYDET5LZ162517; 1GCUYDET5LZ150318 | 1GCUYDET5LZ110644; 1GCUYDET5LZ127069 | 1GCUYDET5LZ137360 | 1GCUYDET5LZ193248; 1GCUYDET5LZ108991 | 1GCUYDET5LZ138279; 1GCUYDET5LZ190043; 1GCUYDET5LZ181813; 1GCUYDET5LZ126956; 1GCUYDET5LZ193654 | 1GCUYDET5LZ198496; 1GCUYDET5LZ185408 | 1GCUYDET5LZ136998; 1GCUYDET5LZ181908 | 1GCUYDET5LZ188857; 1GCUYDET5LZ194805 | 1GCUYDET5LZ180080

1GCUYDET5LZ168771; 1GCUYDET5LZ187773 | 1GCUYDET5LZ112913; 1GCUYDET5LZ173906 | 1GCUYDET5LZ169998; 1GCUYDET5LZ144437; 1GCUYDET5LZ129386 | 1GCUYDET5LZ187305 | 1GCUYDET5LZ190687 | 1GCUYDET5LZ181892; 1GCUYDET5LZ127542; 1GCUYDET5LZ110353 | 1GCUYDET5LZ106304; 1GCUYDET5LZ104763 | 1GCUYDET5LZ149170; 1GCUYDET5LZ107436 | 1GCUYDET5LZ164333; 1GCUYDET5LZ115147; 1GCUYDET5LZ175039; 1GCUYDET5LZ107355 | 1GCUYDET5LZ151338 | 1GCUYDET5LZ101118 | 1GCUYDET5LZ184534 | 1GCUYDET5LZ169354 | 1GCUYDET5LZ162369 | 1GCUYDET5LZ167250; 1GCUYDET5LZ198983 | 1GCUYDET5LZ178250; 1GCUYDET5LZ164672 | 1GCUYDET5LZ166308 | 1GCUYDET5LZ174201 | 1GCUYDET5LZ181505; 1GCUYDET5LZ115875 | 1GCUYDET5LZ109302

1GCUYDET5LZ164834 | 1GCUYDET5LZ138086; 1GCUYDET5LZ132885 | 1GCUYDET5LZ126892 | 1GCUYDET5LZ198949 | 1GCUYDET5LZ125192; 1GCUYDET5LZ131543 | 1GCUYDET5LZ140193; 1GCUYDET5LZ169810 | 1GCUYDET5LZ172948 | 1GCUYDET5LZ136211; 1GCUYDET5LZ155454; 1GCUYDET5LZ124527 | 1GCUYDET5LZ191077 | 1GCUYDET5LZ118856 | 1GCUYDET5LZ123071 | 1GCUYDET5LZ162081 | 1GCUYDET5LZ164607 | 1GCUYDET5LZ117254 | 1GCUYDET5LZ181553 | 1GCUYDET5LZ110479

1GCUYDET5LZ133888 | 1GCUYDET5LZ109350 | 1GCUYDET5LZ172237; 1GCUYDET5LZ133857 | 1GCUYDET5LZ120543 | 1GCUYDET5LZ118842 | 1GCUYDET5LZ116444 | 1GCUYDET5LZ134443 | 1GCUYDET5LZ105167; 1GCUYDET5LZ124267; 1GCUYDET5LZ105864; 1GCUYDET5LZ181911 | 1GCUYDET5LZ104665 | 1GCUYDET5LZ125354 | 1GCUYDET5LZ134846 | 1GCUYDET5LZ122115 | 1GCUYDET5LZ173002 | 1GCUYDET5LZ187756

1GCUYDET5LZ199633 | 1GCUYDET5LZ193590 | 1GCUYDET5LZ140730 | 1GCUYDET5LZ116203 | 1GCUYDET5LZ113902; 1GCUYDET5LZ113723; 1GCUYDET5LZ175400 | 1GCUYDET5LZ142946 | 1GCUYDET5LZ169547 | 1GCUYDET5LZ151212 | 1GCUYDET5LZ178071 | 1GCUYDET5LZ174439; 1GCUYDET5LZ185750 | 1GCUYDET5LZ163747 | 1GCUYDET5LZ156703 | 1GCUYDET5LZ196991; 1GCUYDET5LZ106495; 1GCUYDET5LZ160248 | 1GCUYDET5LZ104147 | 1GCUYDET5LZ189295 | 1GCUYDET5LZ107906 | 1GCUYDET5LZ137505 | 1GCUYDET5LZ167653; 1GCUYDET5LZ106979; 1GCUYDET5LZ163232; 1GCUYDET5LZ142591 | 1GCUYDET5LZ149296; 1GCUYDET5LZ168074; 1GCUYDET5LZ132000 | 1GCUYDET5LZ142154 | 1GCUYDET5LZ197669 | 1GCUYDET5LZ100504 | 1GCUYDET5LZ154286 | 1GCUYDET5LZ146298 | 1GCUYDET5LZ179477 | 1GCUYDET5LZ162050 | 1GCUYDET5LZ163103; 1GCUYDET5LZ159553 | 1GCUYDET5LZ179480; 1GCUYDET5LZ116993 | 1GCUYDET5LZ174960; 1GCUYDET5LZ134670; 1GCUYDET5LZ195310 | 1GCUYDET5LZ179074 | 1GCUYDET5LZ141649 | 1GCUYDET5LZ118307; 1GCUYDET5LZ174926 | 1GCUYDET5LZ114516 | 1GCUYDET5LZ148407 | 1GCUYDET5LZ192259 | 1GCUYDET5LZ165773 | 1GCUYDET5LZ195517 | 1GCUYDET5LZ158435; 1GCUYDET5LZ124561 | 1GCUYDET5LZ108957 | 1GCUYDET5LZ147662 | 1GCUYDET5LZ116816 | 1GCUYDET5LZ194223 | 1GCUYDET5LZ102799 | 1GCUYDET5LZ120476 | 1GCUYDET5LZ110725; 1GCUYDET5LZ151856 | 1GCUYDET5LZ172772 | 1GCUYDET5LZ130327 | 1GCUYDET5LZ166437 | 1GCUYDET5LZ179060 | 1GCUYDET5LZ134944 | 1GCUYDET5LZ111227; 1GCUYDET5LZ106061 | 1GCUYDET5LZ123149 | 1GCUYDET5LZ148634 | 1GCUYDET5LZ188681; 1GCUYDET5LZ103046; 1GCUYDET5LZ149802 | 1GCUYDET5LZ186283 | 1GCUYDET5LZ101913 | 1GCUYDET5LZ141943 | 1GCUYDET5LZ148665; 1GCUYDET5LZ111261; 1GCUYDET5LZ151310 | 1GCUYDET5LZ189037 | 1GCUYDET5LZ171962 | 1GCUYDET5LZ131994 | 1GCUYDET5LZ142476 | 1GCUYDET5LZ165918; 1GCUYDET5LZ124558 | 1GCUYDET5LZ125807 | 1GCUYDET5LZ198918 | 1GCUYDET5LZ160850 | 1GCUYDET5LZ130232; 1GCUYDET5LZ108604 | 1GCUYDET5LZ184775 | 1GCUYDET5LZ180452; 1GCUYDET5LZ177194 | 1GCUYDET5LZ112667 | 1GCUYDET5LZ193668 | 1GCUYDET5LZ189572; 1GCUYDET5LZ150741 | 1GCUYDET5LZ123877 | 1GCUYDET5LZ192486; 1GCUYDET5LZ185540; 1GCUYDET5LZ106951 | 1GCUYDET5LZ163098; 1GCUYDET5LZ174246 | 1GCUYDET5LZ161044 | 1GCUYDET5LZ188373; 1GCUYDET5LZ121398 | 1GCUYDET5LZ196215 | 1GCUYDET5LZ150058 | 1GCUYDET5LZ120770; 1GCUYDET5LZ115018 | 1GCUYDET5LZ194092 | 1GCUYDET5LZ155955; 1GCUYDET5LZ141523; 1GCUYDET5LZ186915 | 1GCUYDET5LZ163912; 1GCUYDET5LZ166907; 1GCUYDET5LZ119246; 1GCUYDET5LZ107954 | 1GCUYDET5LZ171525; 1GCUYDET5LZ163893; 1GCUYDET5LZ180886; 1GCUYDET5LZ116881; 1GCUYDET5LZ171671 | 1GCUYDET5LZ112197 | 1GCUYDET5LZ185960; 1GCUYDET5LZ162534 | 1GCUYDET5LZ163795; 1GCUYDET5LZ180239; 1GCUYDET5LZ149279 | 1GCUYDET5LZ167913 | 1GCUYDET5LZ175865 | 1GCUYDET5LZ171458 | 1GCUYDET5LZ159259 | 1GCUYDET5LZ179124 | 1GCUYDET5LZ171427 | 1GCUYDET5LZ149895; 1GCUYDET5LZ174053 | 1GCUYDET5LZ142266; 1GCUYDET5LZ164753; 1GCUYDET5LZ193346 | 1GCUYDET5LZ153221

1GCUYDET5LZ177051 | 1GCUYDET5LZ196232 | 1GCUYDET5LZ105685 | 1GCUYDET5LZ168415; 1GCUYDET5LZ185201 | 1GCUYDET5LZ196151 | 1GCUYDET5LZ139898; 1GCUYDET5LZ152747 | 1GCUYDET5LZ103810; 1GCUYDET5LZ113558 | 1GCUYDET5LZ144499 | 1GCUYDET5LZ125872 | 1GCUYDET5LZ173131; 1GCUYDET5LZ199986 | 1GCUYDET5LZ121322 | 1GCUYDET5LZ146088; 1GCUYDET5LZ156765; 1GCUYDET5LZ122485; 1GCUYDET5LZ114158

1GCUYDET5LZ145149 | 1GCUYDET5LZ115715 | 1GCUYDET5LZ197185 | 1GCUYDET5LZ122003 | 1GCUYDET5LZ152537; 1GCUYDET5LZ199132 | 1GCUYDET5LZ140484; 1GCUYDET5LZ128223

1GCUYDET5LZ161254 | 1GCUYDET5LZ134183 | 1GCUYDET5LZ166020 | 1GCUYDET5LZ102219; 1GCUYDET5LZ105721; 1GCUYDET5LZ158077 | 1GCUYDET5LZ137004 | 1GCUYDET5LZ189555; 1GCUYDET5LZ124169 | 1GCUYDET5LZ101006; 1GCUYDET5LZ138816; 1GCUYDET5LZ125886 | 1GCUYDET5LZ105606 | 1GCUYDET5LZ190768; 1GCUYDET5LZ193539; 1GCUYDET5LZ129761 | 1GCUYDET5LZ108005; 1GCUYDET5LZ119165; 1GCUYDET5LZ133230 | 1GCUYDET5LZ198403 | 1GCUYDET5LZ169435

1GCUYDET5LZ100163 | 1GCUYDET5LZ152649; 1GCUYDET5LZ145734

1GCUYDET5LZ110420; 1GCUYDET5LZ123541 | 1GCUYDET5LZ185893 | 1GCUYDET5LZ192942 | 1GCUYDET5LZ170259; 1GCUYDET5LZ153591

1GCUYDET5LZ104827; 1GCUYDET5LZ177308 | 1GCUYDET5LZ128643 | 1GCUYDET5LZ124639

1GCUYDET5LZ127055; 1GCUYDET5LZ195288

1GCUYDET5LZ109347; 1GCUYDET5LZ162730 | 1GCUYDET5LZ119568; 1GCUYDET5LZ168107 | 1GCUYDET5LZ172531 | 1GCUYDET5LZ181147; 1GCUYDET5LZ199258; 1GCUYDET5LZ149072 | 1GCUYDET5LZ114550; 1GCUYDET5LZ125547; 1GCUYDET5LZ121501 | 1GCUYDET5LZ199759 | 1GCUYDET5LZ132823; 1GCUYDET5LZ142087 | 1GCUYDET5LZ147483; 1GCUYDET5LZ196246; 1GCUYDET5LZ191032

1GCUYDET5LZ148018 | 1GCUYDET5LZ156054

1GCUYDET5LZ171587 | 1GCUYDET5LZ191466

1GCUYDET5LZ181004

1GCUYDET5LZ165904; 1GCUYDET5LZ100955 | 1GCUYDET5LZ137097; 1GCUYDET5LZ130019 | 1GCUYDET5LZ158046 | 1GCUYDET5LZ171010; 1GCUYDET5LZ106528; 1GCUYDET5LZ169516 | 1GCUYDET5LZ169273 | 1GCUYDET5LZ184601; 1GCUYDET5LZ168446; 1GCUYDET5LZ159052 | 1GCUYDET5LZ173307 | 1GCUYDET5LZ173873 | 1GCUYDET5LZ100003 | 1GCUYDET5LZ120669 | 1GCUYDET5LZ178474 | 1GCUYDET5LZ171251

1GCUYDET5LZ135799; 1GCUYDET5LZ162033 | 1GCUYDET5LZ153834; 1GCUYDET5LZ158712 | 1GCUYDET5LZ111941; 1GCUYDET5LZ136936; 1GCUYDET5LZ117836 | 1GCUYDET5LZ165577 | 1GCUYDET5LZ197817 | 1GCUYDET5LZ116914 | 1GCUYDET5LZ139285; 1GCUYDET5LZ103211 | 1GCUYDET5LZ184047 | 1GCUYDET5LZ127637 | 1GCUYDET5LZ130831; 1GCUYDET5LZ167278 | 1GCUYDET5LZ154126; 1GCUYDET5LZ182895 | 1GCUYDET5LZ133373 | 1GCUYDET5LZ136726 | 1GCUYDET5LZ162694 | 1GCUYDET5LZ120512; 1GCUYDET5LZ104956 | 1GCUYDET5LZ107078; 1GCUYDET5LZ198420

1GCUYDET5LZ101801 | 1GCUYDET5LZ101975 | 1GCUYDET5LZ142834 | 1GCUYDET5LZ111020 | 1GCUYDET5LZ176966 | 1GCUYDET5LZ197865 | 1GCUYDET5LZ144907 | 1GCUYDET5LZ197574; 1GCUYDET5LZ184212 | 1GCUYDET5LZ188924 | 1GCUYDET5LZ179494

1GCUYDET5LZ147161 | 1GCUYDET5LZ109610 | 1GCUYDET5LZ138377; 1GCUYDET5LZ165501 | 1GCUYDET5LZ149251 | 1GCUYDET5LZ176319 | 1GCUYDET5LZ152196; 1GCUYDET5LZ168723 | 1GCUYDET5LZ100809 | 1GCUYDET5LZ169869 | 1GCUYDET5LZ108165 | 1GCUYDET5LZ196988 | 1GCUYDET5LZ189152; 1GCUYDET5LZ103967; 1GCUYDET5LZ147998 | 1GCUYDET5LZ118288 | 1GCUYDET5LZ172030 | 1GCUYDET5LZ168320 | 1GCUYDET5LZ119201

1GCUYDET5LZ124981; 1GCUYDET5LZ107453 | 1GCUYDET5LZ147502 | 1GCUYDET5LZ131431; 1GCUYDET5LZ149041 | 1GCUYDET5LZ184033; 1GCUYDET5LZ123698 | 1GCUYDET5LZ198742; 1GCUYDET5LZ174392 | 1GCUYDET5LZ198143; 1GCUYDET5LZ160783 | 1GCUYDET5LZ182332 | 1GCUYDET5LZ174442 | 1GCUYDET5LZ124964 | 1GCUYDET5LZ125239; 1GCUYDET5LZ135401; 1GCUYDET5LZ127976; 1GCUYDET5LZ170262; 1GCUYDET5LZ105637 | 1GCUYDET5LZ179155 | 1GCUYDET5LZ196439 | 1GCUYDET5LZ189278; 1GCUYDET5LZ103581 | 1GCUYDET5LZ147936

1GCUYDET5LZ160525 | 1GCUYDET5LZ135351; 1GCUYDET5LZ156166 | 1GCUYDET5LZ178958 | 1GCUYDET5LZ151095; 1GCUYDET5LZ114189; 1GCUYDET5LZ176840 | 1GCUYDET5LZ102561

1GCUYDET5LZ103239; 1GCUYDET5LZ100289 | 1GCUYDET5LZ139240 | 1GCUYDET5LZ113690 | 1GCUYDET5LZ191614; 1GCUYDET5LZ189443 | 1GCUYDET5LZ186414 | 1GCUYDET5LZ156281 | 1GCUYDET5LZ152957; 1GCUYDET5LZ105444

1GCUYDET5LZ170522 | 1GCUYDET5LZ190947 | 1GCUYDET5LZ187580; 1GCUYDET5LZ134295; 1GCUYDET5LZ166745 | 1GCUYDET5LZ171363 | 1GCUYDET5LZ144244 | 1GCUYDET5LZ189376 | 1GCUYDET5LZ178300 | 1GCUYDET5LZ195825; 1GCUYDET5LZ104276; 1GCUYDET5LZ167846; 1GCUYDET5LZ141005; 1GCUYDET5LZ172688 | 1GCUYDET5LZ174134 | 1GCUYDET5LZ135558 | 1GCUYDET5LZ140310 | 1GCUYDET5LZ180192; 1GCUYDET5LZ128559 | 1GCUYDET5LZ143028; 1GCUYDET5LZ149458 | 1GCUYDET5LZ130666 | 1GCUYDET5LZ171430 | 1GCUYDET5LZ198594 | 1GCUYDET5LZ165336; 1GCUYDET5LZ148178 | 1GCUYDET5LZ126777 | 1GCUYDET5LZ142333; 1GCUYDET5LZ129582 | 1GCUYDET5LZ182878

1GCUYDET5LZ146589; 1GCUYDET5LZ192133 | 1GCUYDET5LZ141831 | 1GCUYDET5LZ184453 | 1GCUYDET5LZ113978 | 1GCUYDET5LZ145037 | 1GCUYDET5LZ197610 | 1GCUYDET5LZ100244 | 1GCUYDET5LZ194559 | 1GCUYDET5LZ105279 | 1GCUYDET5LZ107548; 1GCUYDET5LZ172514 | 1GCUYDET5LZ166034 | 1GCUYDET5LZ115178 | 1GCUYDET5LZ183092 | 1GCUYDET5LZ161092; 1GCUYDET5LZ112846 | 1GCUYDET5LZ112068 | 1GCUYDET5LZ138850 | 1GCUYDET5LZ167006 | 1GCUYDET5LZ120364; 1GCUYDET5LZ162839; 1GCUYDET5LZ135284 | 1GCUYDET5LZ111163; 1GCUYDET5LZ159973 | 1GCUYDET5LZ182508 | 1GCUYDET5LZ169502 | 1GCUYDET5LZ176501 | 1GCUYDET5LZ163389 | 1GCUYDET5LZ119991; 1GCUYDET5LZ153624 | 1GCUYDET5LZ110255 | 1GCUYDET5LZ170682 | 1GCUYDET5LZ149945 | 1GCUYDET5LZ113947 | 1GCUYDET5LZ132059; 1GCUYDET5LZ169077 | 1GCUYDET5LZ190544 | 1GCUYDET5LZ164848; 1GCUYDET5LZ114953 | 1GCUYDET5LZ198546 | 1GCUYDET5LZ182783; 1GCUYDET5LZ129288; 1GCUYDET5LZ195419; 1GCUYDET5LZ129775 | 1GCUYDET5LZ128514 | 1GCUYDET5LZ156376 | 1GCUYDET5LZ112443 | 1GCUYDET5LZ135835; 1GCUYDET5LZ163327; 1GCUYDET5LZ190821; 1GCUYDET5LZ123846

1GCUYDET5LZ181634 | 1GCUYDET5LZ140663 | 1GCUYDET5LZ152893; 1GCUYDET5LZ104374 | 1GCUYDET5LZ171413 | 1GCUYDET5LZ124172 | 1GCUYDET5LZ195260 | 1GCUYDET5LZ155745; 1GCUYDET5LZ109316 | 1GCUYDET5LZ158354 | 1GCUYDET5LZ128626; 1GCUYDET5LZ108361; 1GCUYDET5LZ136922; 1GCUYDET5LZ137715 | 1GCUYDET5LZ182735; 1GCUYDET5LZ125922; 1GCUYDET5LZ149573 | 1GCUYDET5LZ176661; 1GCUYDET5LZ146933 | 1GCUYDET5LZ137732; 1GCUYDET5LZ115584; 1GCUYDET5LZ178281; 1GCUYDET5LZ123944 | 1GCUYDET5LZ182248 | 1GCUYDET5LZ198885 | 1GCUYDET5LZ192441 | 1GCUYDET5LZ186655 | 1GCUYDET5LZ141375

1GCUYDET5LZ130506; 1GCUYDET5LZ139416; 1GCUYDET5LZ118212; 1GCUYDET5LZ144986; 1GCUYDET5LZ173050; 1GCUYDET5LZ119151

1GCUYDET5LZ195632 | 1GCUYDET5LZ184484; 1GCUYDET5LZ193315 | 1GCUYDET5LZ100387 | 1GCUYDET5LZ181715 | 1GCUYDET5LZ152022; 1GCUYDET5LZ154918 | 1GCUYDET5LZ139058; 1GCUYDET5LZ157771; 1GCUYDET5LZ149461; 1GCUYDET5LZ176045 | 1GCUYDET5LZ105217 | 1GCUYDET5LZ114340 | 1GCUYDET5LZ102267 | 1GCUYDET5LZ181035

1GCUYDET5LZ157043 | 1GCUYDET5LZ104178 | 1GCUYDET5LZ125371 | 1GCUYDET5LZ132563 | 1GCUYDET5LZ157799; 1GCUYDET5LZ105556; 1GCUYDET5LZ125449; 1GCUYDET5LZ155051 | 1GCUYDET5LZ134149 | 1GCUYDET5LZ132675; 1GCUYDET5LZ128996 | 1GCUYDET5LZ148858 | 1GCUYDET5LZ126634 | 1GCUYDET5LZ114337; 1GCUYDET5LZ160427 | 1GCUYDET5LZ144728 | 1GCUYDET5LZ165238; 1GCUYDET5LZ102785 | 1GCUYDET5LZ138511 | 1GCUYDET5LZ116735 | 1GCUYDET5LZ112832; 1GCUYDET5LZ109820; 1GCUYDET5LZ165563 | 1GCUYDET5LZ110711

1GCUYDET5LZ129730 | 1GCUYDET5LZ140064; 1GCUYDET5LZ103872 | 1GCUYDET5LZ114094 | 1GCUYDET5LZ196618; 1GCUYDET5LZ175414 | 1GCUYDET5LZ118789; 1GCUYDET5LZ157012 | 1GCUYDET5LZ111938 | 1GCUYDET5LZ108229; 1GCUYDET5LZ199924

1GCUYDET5LZ117514 | 1GCUYDET5LZ107419 | 1GCUYDET5LZ133115; 1GCUYDET5LZ159102

1GCUYDET5LZ108781

1GCUYDET5LZ174120 | 1GCUYDET5LZ121885; 1GCUYDET5LZ127119 | 1GCUYDET5LZ178457 | 1GCUYDET5LZ148830 | 1GCUYDET5LZ194772; 1GCUYDET5LZ107095 | 1GCUYDET5LZ188440; 1GCUYDET5LZ102074 | 1GCUYDET5LZ105783; 1GCUYDET5LZ192293 | 1GCUYDET5LZ119232; 1GCUYDET5LZ108036; 1GCUYDET5LZ108294 | 1GCUYDET5LZ137911

1GCUYDET5LZ127668; 1GCUYDET5LZ199325 | 1GCUYDET5LZ160637; 1GCUYDET5LZ172383 | 1GCUYDET5LZ103595 | 1GCUYDET5LZ113463 | 1GCUYDET5LZ153770 | 1GCUYDET5LZ138735 | 1GCUYDET5LZ182573; 1GCUYDET5LZ193864 | 1GCUYDET5LZ140159; 1GCUYDET5LZ191497 | 1GCUYDET5LZ144132 | 1GCUYDET5LZ171699 | 1GCUYDET5LZ130330 | 1GCUYDET5LZ110935; 1GCUYDET5LZ138430

1GCUYDET5LZ149783

1GCUYDET5LZ115522 | 1GCUYDET5LZ148777 | 1GCUYDET5LZ121336

1GCUYDET5LZ119411; 1GCUYDET5LZ118825

1GCUYDET5LZ124589 | 1GCUYDET5LZ128111; 1GCUYDET5LZ159777 | 1GCUYDET5LZ124804 | 1GCUYDET5LZ124608; 1GCUYDET5LZ187160 | 1GCUYDET5LZ176899 | 1GCUYDET5LZ125225; 1GCUYDET5LZ110949; 1GCUYDET5LZ109638 | 1GCUYDET5LZ192472; 1GCUYDET5LZ119764 | 1GCUYDET5LZ112054 | 1GCUYDET5LZ155048 | 1GCUYDET5LZ130358; 1GCUYDET5LZ104617

1GCUYDET5LZ111972; 1GCUYDET5LZ174599 | 1GCUYDET5LZ153977 | 1GCUYDET5LZ143286 | 1GCUYDET5LZ129579; 1GCUYDET5LZ121210 | 1GCUYDET5LZ133700 | 1GCUYDET5LZ160671 | 1GCUYDET5LZ139920; 1GCUYDET5LZ133342 | 1GCUYDET5LZ120106; 1GCUYDET5LZ129226 | 1GCUYDET5LZ163330; 1GCUYDET5LZ107713 | 1GCUYDET5LZ118050 | 1GCUYDET5LZ151954 | 1GCUYDET5LZ110143 | 1GCUYDET5LZ169483; 1GCUYDET5LZ173582; 1GCUYDET5LZ174585 | 1GCUYDET5LZ199583 | 1GCUYDET5LZ173274 | 1GCUYDET5LZ175428 | 1GCUYDET5LZ169189 | 1GCUYDET5LZ167135; 1GCUYDET5LZ103001; 1GCUYDET5LZ180922; 1GCUYDET5LZ143787 | 1GCUYDET5LZ174831 | 1GCUYDET5LZ141988 | 1GCUYDET5LZ188101 | 1GCUYDET5LZ159620 | 1GCUYDET5LZ109445 | 1GCUYDET5LZ138766 | 1GCUYDET5LZ187157 | 1GCUYDET5LZ179057 | 1GCUYDET5LZ175347 | 1GCUYDET5LZ197719; 1GCUYDET5LZ190771; 1GCUYDET5LZ167328; 1GCUYDET5LZ125399 | 1GCUYDET5LZ176157 | 1GCUYDET5LZ149136 | 1GCUYDET5LZ185120 | 1GCUYDET5LZ133079 | 1GCUYDET5LZ144678 | 1GCUYDET5LZ157916 | 1GCUYDET5LZ141442; 1GCUYDET5LZ128237 | 1GCUYDET5LZ165045 | 1GCUYDET5LZ156720 | 1GCUYDET5LZ167166 | 1GCUYDET5LZ181262 | 1GCUYDET5LZ185585; 1GCUYDET5LZ156247 | 1GCUYDET5LZ170164 | 1GCUYDET5LZ180662 | 1GCUYDET5LZ148567 | 1GCUYDET5LZ121918 | 1GCUYDET5LZ189720 | 1GCUYDET5LZ196098 | 1GCUYDET5LZ123958 | 1GCUYDET5LZ108523 | 1GCUYDET5LZ171282; 1GCUYDET5LZ106464; 1GCUYDET5LZ183741 | 1GCUYDET5LZ101653 | 1GCUYDET5LZ192777 | 1GCUYDET5LZ199602 | 1GCUYDET5LZ143675; 1GCUYDET5LZ187398

1GCUYDET5LZ102608 | 1GCUYDET5LZ153462; 1GCUYDET5LZ105377 | 1GCUYDET5LZ133972 | 1GCUYDET5LZ105203 | 1GCUYDET5LZ170827 | 1GCUYDET5LZ186543; 1GCUYDET5LZ129503 | 1GCUYDET5LZ147709 | 1GCUYDET5LZ179432; 1GCUYDET5LZ115360; 1GCUYDET5LZ179771 | 1GCUYDET5LZ178202; 1GCUYDET5LZ193573 | 1GCUYDET5LZ185358 | 1GCUYDET5LZ193816; 1GCUYDET5LZ141165; 1GCUYDET5LZ173145 | 1GCUYDET5LZ144406 | 1GCUYDET5LZ162968 | 1GCUYDET5LZ198207; 1GCUYDET5LZ176479 | 1GCUYDET5LZ197414; 1GCUYDET5LZ123815; 1GCUYDET5LZ198787 | 1GCUYDET5LZ193363 | 1GCUYDET5LZ181018 | 1GCUYDET5LZ157284 | 1GCUYDET5LZ160752; 1GCUYDET5LZ154093; 1GCUYDET5LZ133177 | 1GCUYDET5LZ147547; 1GCUYDET5LZ100454

1GCUYDET5LZ169211; 1GCUYDET5LZ171198 | 1GCUYDET5LZ142963 | 1GCUYDET5LZ137049 | 1GCUYDET5LZ187837 | 1GCUYDET5LZ106108 | 1GCUYDET5LZ106318 | 1GCUYDET5LZ196893 | 1GCUYDET5LZ173033 | 1GCUYDET5LZ177809 | 1GCUYDET5LZ178720 | 1GCUYDET5LZ113401 | 1GCUYDET5LZ178782 | 1GCUYDET5LZ184341; 1GCUYDET5LZ174859 | 1GCUYDET5LZ117335 | 1GCUYDET5LZ120798 | 1GCUYDET5LZ183416 | 1GCUYDET5LZ105315; 1GCUYDET5LZ111602 | 1GCUYDET5LZ161903; 1GCUYDET5LZ138587 | 1GCUYDET5LZ103452 | 1GCUYDET5LZ176384; 1GCUYDET5LZ168348 | 1GCUYDET5LZ188843; 1GCUYDET5LZ110966; 1GCUYDET5LZ183545 | 1GCUYDET5LZ158550 | 1GCUYDET5LZ121837 | 1GCUYDET5LZ125516 | 1GCUYDET5LZ107596 | 1GCUYDET5LZ141750 | 1GCUYDET5LZ146835 | 1GCUYDET5LZ121305 | 1GCUYDET5LZ116699 | 1GCUYDET5LZ158273 | 1GCUYDET5LZ169693; 1GCUYDET5LZ195047 | 1GCUYDET5LZ178829

1GCUYDET5LZ152618; 1GCUYDET5LZ122728; 1GCUYDET5LZ117979; 1GCUYDET5LZ157270 | 1GCUYDET5LZ192875 | 1GCUYDET5LZ157527 | 1GCUYDET5LZ184243 | 1GCUYDET5LZ121563 | 1GCUYDET5LZ152635 | 1GCUYDET5LZ191435 | 1GCUYDET5LZ141490 | 1GCUYDET5LZ121983; 1GCUYDET5LZ155261 | 1GCUYDET5LZ107615 | 1GCUYDET5LZ153204 | 1GCUYDET5LZ177129 | 1GCUYDET5LZ196361 | 1GCUYDET5LZ108327 | 1GCUYDET5LZ131428 | 1GCUYDET5LZ195646; 1GCUYDET5LZ186705 | 1GCUYDET5LZ114029 | 1GCUYDET5LZ155230; 1GCUYDET5LZ110367; 1GCUYDET5LZ139979 | 1GCUYDET5LZ108389; 1GCUYDET5LZ142462; 1GCUYDET5LZ124866; 1GCUYDET5LZ183268 | 1GCUYDET5LZ163313; 1GCUYDET5LZ189345 | 1GCUYDET5LZ113981; 1GCUYDET5LZ186994; 1GCUYDET5LZ175588; 1GCUYDET5LZ164901; 1GCUYDET5LZ161285 | 1GCUYDET5LZ120655 | 1GCUYDET5LZ114791; 1GCUYDET5LZ188051

1GCUYDET5LZ158810 | 1GCUYDET5LZ109266 | 1GCUYDET5LZ156779 | 1GCUYDET5LZ187790 | 1GCUYDET5LZ120848 | 1GCUYDET5LZ132692 | 1GCUYDET5LZ156250

1GCUYDET5LZ103869 | 1GCUYDET5LZ116329 | 1GCUYDET5LZ157981 | 1GCUYDET5LZ164462 | 1GCUYDET5LZ118372 | 1GCUYDET5LZ157379

1GCUYDET5LZ129596; 1GCUYDET5LZ118405; 1GCUYDET5LZ154238

1GCUYDET5LZ103340; 1GCUYDET5LZ138928 | 1GCUYDET5LZ148097 | 1GCUYDET5LZ198126; 1GCUYDET5LZ108537 | 1GCUYDET5LZ135673 | 1GCUYDET5LZ116511 | 1GCUYDET5LZ106299 | 1GCUYDET5LZ111664; 1GCUYDET5LZ132854 | 1GCUYDET5LZ143692 | 1GCUYDET5LZ155129 | 1GCUYDET5LZ142638; 1GCUYDET5LZ166101

1GCUYDET5LZ105928 | 1GCUYDET5LZ127136

1GCUYDET5LZ125970; 1GCUYDET5LZ145345; 1GCUYDET5LZ152277 | 1GCUYDET5LZ123538; 1GCUYDET5LZ129274

1GCUYDET5LZ179964; 1GCUYDET5LZ170066; 1GCUYDET5LZ188972 | 1GCUYDET5LZ176451; 1GCUYDET5LZ196781 | 1GCUYDET5LZ118114 | 1GCUYDET5LZ115343; 1GCUYDET5LZ145927 | 1GCUYDET5LZ145538; 1GCUYDET5LZ114810 | 1GCUYDET5LZ197316 | 1GCUYDET5LZ145975 | 1GCUYDET5LZ151047; 1GCUYDET5LZ151971 | 1GCUYDET5LZ181522; 1GCUYDET5LZ147953; 1GCUYDET5LZ153428; 1GCUYDET5LZ166583; 1GCUYDET5LZ124768; 1GCUYDET5LZ187627; 1GCUYDET5LZ106917 | 1GCUYDET5LZ133101 | 1GCUYDET5LZ106867 | 1GCUYDET5LZ158581; 1GCUYDET5LZ124799 | 1GCUYDET5LZ136029; 1GCUYDET5LZ112586 | 1GCUYDET5LZ149718 | 1GCUYDET5LZ187711; 1GCUYDET5LZ196506 | 1GCUYDET5LZ148732; 1GCUYDET5LZ131400 | 1GCUYDET5LZ131705; 1GCUYDET5LZ177647 | 1GCUYDET5LZ182265 | 1GCUYDET5LZ121580 | 1GCUYDET5LZ166390; 1GCUYDET5LZ132417 | 1GCUYDET5LZ159603 | 1GCUYDET5LZ181701 | 1GCUYDET5LZ145071; 1GCUYDET5LZ183724 | 1GCUYDET5LZ182914; 1GCUYDET5LZ161402; 1GCUYDET5LZ137567; 1GCUYDET5LZ132319 | 1GCUYDET5LZ157141 | 1GCUYDET5LZ108750 | 1GCUYDET5LZ170875

1GCUYDET5LZ121062; 1GCUYDET5LZ179012; 1GCUYDET5LZ147080 | 1GCUYDET5LZ122129; 1GCUYDET5LZ104858; 1GCUYDET5LZ120381 | 1GCUYDET5LZ195064 | 1GCUYDET5LZ177633

1GCUYDET5LZ125659; 1GCUYDET5LZ159391 | 1GCUYDET5LZ162940 | 1GCUYDET5LZ189362 | 1GCUYDET5LZ176854 | 1GCUYDET5LZ136080; 1GCUYDET5LZ178751 | 1GCUYDET5LZ156815; 1GCUYDET5LZ124415 | 1GCUYDET5LZ134541; 1GCUYDET5LZ116430 | 1GCUYDET5LZ186803 | 1GCUYDET5LZ146365; 1GCUYDET5LZ109042

1GCUYDET5LZ162811 | 1GCUYDET5LZ160847 | 1GCUYDET5LZ155258 | 1GCUYDET5LZ137990; 1GCUYDET5LZ121076 | 1GCUYDET5LZ127847 | 1GCUYDET5LZ125628 | 1GCUYDET5LZ193394 | 1GCUYDET5LZ139741 | 1GCUYDET5LZ110482; 1GCUYDET5LZ132062 | 1GCUYDET5LZ150044 | 1GCUYDET5LZ126908 | 1GCUYDET5LZ150903 | 1GCUYDET5LZ178653; 1GCUYDET5LZ166194; 1GCUYDET5LZ160198; 1GCUYDET5LZ161920; 1GCUYDET5LZ138413 | 1GCUYDET5LZ147032 | 1GCUYDET5LZ111177 | 1GCUYDET5LZ108912; 1GCUYDET5LZ109946 | 1GCUYDET5LZ145801 | 1GCUYDET5LZ164378; 1GCUYDET5LZ113432 | 1GCUYDET5LZ110224; 1GCUYDET5LZ115701; 1GCUYDET5LZ162422; 1GCUYDET5LZ101278 | 1GCUYDET5LZ189765 | 1GCUYDET5LZ143370 | 1GCUYDET5LZ124155 | 1GCUYDET5LZ157432; 1GCUYDET5LZ117576 | 1GCUYDET5LZ190740; 1GCUYDET5LZ115004 | 1GCUYDET5LZ137701

1GCUYDET5LZ169824 | 1GCUYDET5LZ185280

1GCUYDET5LZ197283; 1GCUYDET5LZ113897; 1GCUYDET5LZ137455; 1GCUYDET5LZ128092; 1GCUYDET5LZ105461 | 1GCUYDET5LZ112748 | 1GCUYDET5LZ129338 | 1GCUYDET5LZ181326 | 1GCUYDET5LZ104326; 1GCUYDET5LZ166261 | 1GCUYDET5LZ193783; 1GCUYDET5LZ138489

1GCUYDET5LZ112815; 1GCUYDET5LZ135043 | 1GCUYDET5LZ116928 | 1GCUYDET5LZ107890 | 1GCUYDET5LZ115438 | 1GCUYDET5LZ199308; 1GCUYDET5LZ143868 | 1GCUYDET5LZ185862; 1GCUYDET5LZ100275 | 1GCUYDET5LZ124835 | 1GCUYDET5LZ184520 | 1GCUYDET5LZ180371 | 1GCUYDET5LZ128075; 1GCUYDET5LZ183528 | 1GCUYDET5LZ146172 | 1GCUYDET5LZ139206 | 1GCUYDET5LZ197879 | 1GCUYDET5LZ131686; 1GCUYDET5LZ134300

1GCUYDET5LZ155602; 1GCUYDET5LZ110806 | 1GCUYDET5LZ131977 | 1GCUYDET5LZ100793 | 1GCUYDET5LZ126388; 1GCUYDET5LZ170732; 1GCUYDET5LZ184890 | 1GCUYDET5LZ131297 | 1GCUYDET5LZ179821 | 1GCUYDET5LZ171024; 1GCUYDET5LZ114595 | 1GCUYDET5LZ163621; 1GCUYDET5LZ110370; 1GCUYDET5LZ188891; 1GCUYDET5LZ192732 | 1GCUYDET5LZ111566

1GCUYDET5LZ102821 | 1GCUYDET5LZ125967 | 1GCUYDET5LZ138783 | 1GCUYDET5LZ159066; 1GCUYDET5LZ164347; 1GCUYDET5LZ137021

1GCUYDET5LZ112149; 1GCUYDET5LZ153963 | 1GCUYDET5LZ143045; 1GCUYDET5LZ173632 | 1GCUYDET5LZ135415 | 1GCUYDET5LZ197722

1GCUYDET5LZ137293 | 1GCUYDET5LZ196635; 1GCUYDET5LZ163506; 1GCUYDET5LZ186011; 1GCUYDET5LZ166180

1GCUYDET5LZ145555 | 1GCUYDET5LZ189779 | 1GCUYDET5LZ180063; 1GCUYDET5LZ165644 | 1GCUYDET5LZ172870; 1GCUYDET5LZ175249; 1GCUYDET5LZ100437 | 1GCUYDET5LZ100258 | 1GCUYDET5LZ128416; 1GCUYDET5LZ116556; 1GCUYDET5LZ107212; 1GCUYDET5LZ165689 | 1GCUYDET5LZ183156 | 1GCUYDET5LZ174487 | 1GCUYDET5LZ199406

1GCUYDET5LZ154482 | 1GCUYDET5LZ175171; 1GCUYDET5LZ171007 | 1GCUYDET5LZ171038; 1GCUYDET5LZ175199

1GCUYDET5LZ136189 | 1GCUYDET5LZ172075 | 1GCUYDET5LZ111776 | 1GCUYDET5LZ173419 | 1GCUYDET5LZ162470; 1GCUYDET5LZ186462

1GCUYDET5LZ199065; 1GCUYDET5LZ107274 | 1GCUYDET5LZ143790 | 1GCUYDET5LZ178345; 1GCUYDET5LZ166504 | 1GCUYDET5LZ103614 | 1GCUYDET5LZ161643; 1GCUYDET5LZ123460

1GCUYDET5LZ105248; 1GCUYDET5LZ115732; 1GCUYDET5LZ198160 | 1GCUYDET5LZ162565 | 1GCUYDET5LZ167619 | 1GCUYDET5LZ138931; 1GCUYDET5LZ164851; 1GCUYDET5LZ113995; 1GCUYDET5LZ178667 | 1GCUYDET5LZ125404; 1GCUYDET5LZ188745 | 1GCUYDET5LZ102415 | 1GCUYDET5LZ177440; 1GCUYDET5LZ155941 | 1GCUYDET5LZ112491 | 1GCUYDET5LZ103905; 1GCUYDET5LZ157995 | 1GCUYDET5LZ143093 | 1GCUYDET5LZ174909 | 1GCUYDET5LZ124480 | 1GCUYDET5LZ190706; 1GCUYDET5LZ198806; 1GCUYDET5LZ155325 | 1GCUYDET5LZ179642

1GCUYDET5LZ171377; 1GCUYDET5LZ109770 | 1GCUYDET5LZ154921; 1GCUYDET5LZ167782 | 1GCUYDET5LZ168060; 1GCUYDET5LZ166258 | 1GCUYDET5LZ138492; 1GCUYDET5LZ170147 | 1GCUYDET5LZ121207 | 1GCUYDET5LZ140985; 1GCUYDET5LZ137584 | 1GCUYDET5LZ110630 | 1GCUYDET5LZ194433 | 1GCUYDET5LZ164719 | 1GCUYDET5LZ164963; 1GCUYDET5LZ113026 | 1GCUYDET5LZ156071 | 1GCUYDET5LZ106027 | 1GCUYDET5LZ119649 | 1GCUYDET5LZ153784 | 1GCUYDET5LZ151016 | 1GCUYDET5LZ181830 | 1GCUYDET5LZ172206 | 1GCUYDET5LZ141604 | 1GCUYDET5LZ130005; 1GCUYDET5LZ190883 | 1GCUYDET5LZ166695 | 1GCUYDET5LZ148052 | 1GCUYDET5LZ195808 | 1GCUYDET5LZ119876 | 1GCUYDET5LZ164820 | 1GCUYDET5LZ154708 | 1GCUYDET5LZ121403 | 1GCUYDET5LZ161304 | 1GCUYDET5LZ104097 | 1GCUYDET5LZ165949 | 1GCUYDET5LZ148763 | 1GCUYDET5LZ134216 | 1GCUYDET5LZ113222; 1GCUYDET5LZ184131 | 1GCUYDET5LZ135656 | 1GCUYDET5LZ132238; 1GCUYDET5LZ194528 | 1GCUYDET5LZ114497 | 1GCUYDET5LZ151260 | 1GCUYDET5LZ192584 | 1GCUYDET5LZ120817; 1GCUYDET5LZ119392; 1GCUYDET5LZ188325 | 1GCUYDET5LZ147256 | 1GCUYDET5LZ196764 | 1GCUYDET5LZ184968; 1GCUYDET5LZ184050

1GCUYDET5LZ114600 | 1GCUYDET5LZ132126

1GCUYDET5LZ165983 | 1GCUYDET5LZ188650 | 1GCUYDET5LZ166728; 1GCUYDET5LZ170679; 1GCUYDET5LZ134359 | 1GCUYDET5LZ170777 | 1GCUYDET5LZ182427 | 1GCUYDET5LZ152375 | 1GCUYDET5LZ198255 | 1GCUYDET5LZ191399 | 1GCUYDET5LZ192598; 1GCUYDET5LZ130389 | 1GCUYDET5LZ196795 | 1GCUYDET5LZ118176 | 1GCUYDET5LZ138282; 1GCUYDET5LZ170410; 1GCUYDET5LZ177793 | 1GCUYDET5LZ141733 | 1GCUYDET5LZ189183 | 1GCUYDET5LZ185361 | 1GCUYDET5LZ107582 | 1GCUYDET5LZ158385; 1GCUYDET5LZ122373 | 1GCUYDET5LZ141957; 1GCUYDET5LZ189944 | 1GCUYDET5LZ103838 | 1GCUYDET5LZ115777; 1GCUYDET5LZ170634 | 1GCUYDET5LZ195954

1GCUYDET5LZ181309; 1GCUYDET5LZ187594; 1GCUYDET5LZ114807; 1GCUYDET5LZ198045 | 1GCUYDET5LZ115665 | 1GCUYDET5LZ143434; 1GCUYDET5LZ154496 | 1GCUYDET5LZ169774 | 1GCUYDET5LZ111129; 1GCUYDET5LZ180578 | 1GCUYDET5LZ113639 | 1GCUYDET5LZ196733; 1GCUYDET5LZ158922 | 1GCUYDET5LZ167622 | 1GCUYDET5LZ199776 | 1GCUYDET5LZ183514; 1GCUYDET5LZ106934 | 1GCUYDET5LZ198661; 1GCUYDET5LZ154532 | 1GCUYDET5LZ124334 | 1GCUYDET5LZ146317 | 1GCUYDET5LZ190608 | 1GCUYDET5LZ157589

1GCUYDET5LZ186719; 1GCUYDET5LZ158967 | 1GCUYDET5LZ132837 | 1GCUYDET5LZ155776 | 1GCUYDET5LZ167300 | 1GCUYDET5LZ197073; 1GCUYDET5LZ141599 | 1GCUYDET5LZ130165 | 1GCUYDET5LZ149010; 1GCUYDET5LZ194481 | 1GCUYDET5LZ121868; 1GCUYDET5LZ188633; 1GCUYDET5LZ105458; 1GCUYDET5LZ117223; 1GCUYDET5LZ168169

1GCUYDET5LZ160749 | 1GCUYDET5LZ131770 | 1GCUYDET5LZ165692 | 1GCUYDET5LZ176367; 1GCUYDET5LZ190513 | 1GCUYDET5LZ147158 | 1GCUYDET5LZ177261 | 1GCUYDET5LZ113351 | 1GCUYDET5LZ197459 | 1GCUYDET5LZ170083 | 1GCUYDET5LZ167779 | 1GCUYDET5LZ109896 | 1GCUYDET5LZ105816; 1GCUYDET5LZ158127; 1GCUYDET5LZ114175; 1GCUYDET5LZ133504

1GCUYDET5LZ136435 | 1GCUYDET5LZ170293 | 1GCUYDET5LZ112958

1GCUYDET5LZ188504 | 1GCUYDET5LZ131767 | 1GCUYDET5LZ153865

1GCUYDET5LZ134555 | 1GCUYDET5LZ169676; 1GCUYDET5LZ175235; 1GCUYDET5LZ169659 | 1GCUYDET5LZ102317 | 1GCUYDET5LZ136676 | 1GCUYDET5LZ112393 | 1GCUYDET5LZ111888 | 1GCUYDET5LZ142221; 1GCUYDET5LZ159648 | 1GCUYDET5LZ165479; 1GCUYDET5LZ136046 | 1GCUYDET5LZ106903 | 1GCUYDET5LZ116315 | 1GCUYDET5LZ121661 | 1GCUYDET5LZ148049 | 1GCUYDET5LZ108683 | 1GCUYDET5LZ166213; 1GCUYDET5LZ106531; 1GCUYDET5LZ188809 | 1GCUYDET5LZ183206 | 1GCUYDET5LZ154627 | 1GCUYDET5LZ122695; 1GCUYDET5LZ134121; 1GCUYDET5LZ160508 | 1GCUYDET5LZ175719; 1GCUYDET5LZ139030 | 1GCUYDET5LZ138508 | 1GCUYDET5LZ196277

1GCUYDET5LZ114239; 1GCUYDET5LZ106156 | 1GCUYDET5LZ108599 | 1GCUYDET5LZ115231 | 1GCUYDET5LZ158113 | 1GCUYDET5LZ123135; 1GCUYDET5LZ166566 | 1GCUYDET5LZ115603 | 1GCUYDET5LZ116248 | 1GCUYDET5LZ136063 | 1GCUYDET5LZ117769; 1GCUYDET5LZ152134 | 1GCUYDET5LZ175218 | 1GCUYDET5LZ130750 | 1GCUYDET5LZ149749; 1GCUYDET5LZ176871 | 1GCUYDET5LZ177079 | 1GCUYDET5LZ149198; 1GCUYDET5LZ178040 | 1GCUYDET5LZ156698 | 1GCUYDET5LZ134474 | 1GCUYDET5LZ103970 | 1GCUYDET5LZ144762; 1GCUYDET5LZ102902 | 1GCUYDET5LZ183125 | 1GCUYDET5LZ152067 | 1GCUYDET5LZ136743

1GCUYDET5LZ145197 | 1GCUYDET5LZ172271; 1GCUYDET5LZ115195

1GCUYDET5LZ106562 | 1GCUYDET5LZ170973 | 1GCUYDET5LZ150027; 1GCUYDET5LZ147077 | 1GCUYDET5LZ100051

1GCUYDET5LZ139643 | 1GCUYDET5LZ114886; 1GCUYDET5LZ151713 | 1GCUYDET5LZ142817; 1GCUYDET5LZ173730

1GCUYDET5LZ146222 | 1GCUYDET5LZ155292 | 1GCUYDET5LZ171167 | 1GCUYDET5LZ113365 | 1GCUYDET5LZ150951; 1GCUYDET5LZ170925 | 1GCUYDET5LZ154594 | 1GCUYDET5LZ117626 | 1GCUYDET5LZ103418 | 1GCUYDET5LZ151355

1GCUYDET5LZ111258 | 1GCUYDET5LZ135611 | 1GCUYDET5LZ133678 | 1GCUYDET5LZ155731; 1GCUYDET5LZ110787 | 1GCUYDET5LZ124897; 1GCUYDET5LZ131347 | 1GCUYDET5LZ127654 | 1GCUYDET5LZ189832; 1GCUYDET5LZ131509 | 1GCUYDET5LZ142297 | 1GCUYDET5LZ182900; 1GCUYDET5LZ136869; 1GCUYDET5LZ168477; 1GCUYDET5LZ135639 | 1GCUYDET5LZ142512 | 1GCUYDET5LZ119859; 1GCUYDET5LZ114502; 1GCUYDET5LZ122051; 1GCUYDET5LZ180189 | 1GCUYDET5LZ138900; 1GCUYDET5LZ127377; 1GCUYDET5LZ119117 | 1GCUYDET5LZ116427 | 1GCUYDET5LZ132045; 1GCUYDET5LZ189894; 1GCUYDET5LZ131851 | 1GCUYDET5LZ172867 | 1GCUYDET5LZ167930; 1GCUYDET5LZ125838 | 1GCUYDET5LZ173789; 1GCUYDET5LZ122647; 1GCUYDET5LZ192701 | 1GCUYDET5LZ170441; 1GCUYDET5LZ111275 | 1GCUYDET5LZ109994

1GCUYDET5LZ187451; 1GCUYDET5LZ196828; 1GCUYDET5LZ195436 | 1GCUYDET5LZ129923 | 1GCUYDET5LZ144258; 1GCUYDET5LZ165806 | 1GCUYDET5LZ175882; 1GCUYDET5LZ108800 | 1GCUYDET5LZ154983; 1GCUYDET5LZ178023 | 1GCUYDET5LZ121465; 1GCUYDET5LZ114547 | 1GCUYDET5LZ129999; 1GCUYDET5LZ145118 | 1GCUYDET5LZ164431; 1GCUYDET5LZ159083; 1GCUYDET5LZ193153; 1GCUYDET5LZ191452 | 1GCUYDET5LZ104035; 1GCUYDET5LZ193461 | 1GCUYDET5LZ110921; 1GCUYDET5LZ157169 | 1GCUYDET5LZ101152 | 1GCUYDET5LZ153994; 1GCUYDET5LZ135530 | 1GCUYDET5LZ117433; 1GCUYDET5LZ138752 | 1GCUYDET5LZ138203 | 1GCUYDET5LZ129906 | 1GCUYDET5LZ156541 | 1GCUYDET5LZ119831; 1GCUYDET5LZ187322 | 1GCUYDET5LZ177132 | 1GCUYDET5LZ153722 | 1GCUYDET5LZ130702 | 1GCUYDET5LZ123927 | 1GCUYDET5LZ152764; 1GCUYDET5LZ175459 | 1GCUYDET5LZ145264 | 1GCUYDET5LZ158693; 1GCUYDET5LZ116413; 1GCUYDET5LZ128710; 1GCUYDET5LZ110675 | 1GCUYDET5LZ134135 | 1GCUYDET5LZ176000 | 1GCUYDET5LZ103354 | 1GCUYDET5LZ151145 | 1GCUYDET5LZ163134 | 1GCUYDET5LZ191175; 1GCUYDET5LZ183979 | 1GCUYDET5LZ183089 | 1GCUYDET5LZ144177; 1GCUYDET5LZ188146 | 1GCUYDET5LZ162890 | 1GCUYDET5LZ156944 | 1GCUYDET5LZ181696; 1GCUYDET5LZ187899 | 1GCUYDET5LZ190995; 1GCUYDET5LZ195081; 1GCUYDET5LZ177471 | 1GCUYDET5LZ132384 | 1GCUYDET5LZ118209 | 1GCUYDET5LZ182962 | 1GCUYDET5LZ186851 | 1GCUYDET5LZ121532; 1GCUYDET5LZ114080

1GCUYDET5LZ120199

1GCUYDET5LZ155695 | 1GCUYDET5LZ143739; 1GCUYDET5LZ126679 | 1GCUYDET5LZ138301; 1GCUYDET5LZ182525 | 1GCUYDET5LZ101216 | 1GCUYDET5LZ144146 | 1GCUYDET5LZ162162; 1GCUYDET5LZ127492 | 1GCUYDET5LZ113124; 1GCUYDET5LZ114368; 1GCUYDET5LZ135754; 1GCUYDET5LZ122762 | 1GCUYDET5LZ194836 | 1GCUYDET5LZ158841 | 1GCUYDET5LZ113379 | 1GCUYDET5LZ139965 | 1GCUYDET5LZ119702 | 1GCUYDET5LZ167572; 1GCUYDET5LZ161030 | 1GCUYDET5LZ193704

1GCUYDET5LZ167555

1GCUYDET5LZ134636 | 1GCUYDET5LZ187417 | 1GCUYDET5LZ178670; 1GCUYDET5LZ192066 | 1GCUYDET5LZ123359 | 1GCUYDET5LZ182346

1GCUYDET5LZ190902 | 1GCUYDET5LZ189040 | 1GCUYDET5LZ169662 | 1GCUYDET5LZ136824 | 1GCUYDET5LZ151307 | 1GCUYDET5LZ163876; 1GCUYDET5LZ160279 | 1GCUYDET5LZ132806 | 1GCUYDET5LZ185568; 1GCUYDET5LZ148486 | 1GCUYDET5LZ119148 | 1GCUYDET5LZ112698 | 1GCUYDET5LZ116685 | 1GCUYDET5LZ108795; 1GCUYDET5LZ111485 | 1GCUYDET5LZ161366 | 1GCUYDET5LZ150061 | 1GCUYDET5LZ181083 | 1GCUYDET5LZ179737 | 1GCUYDET5LZ159732; 1GCUYDET5LZ153106 | 1GCUYDET5LZ193881; 1GCUYDET5LZ191421 | 1GCUYDET5LZ191953 | 1GCUYDET5LZ119182 | 1GCUYDET5LZ198739

1GCUYDET5LZ159021 | 1GCUYDET5LZ122633 | 1GCUYDET5LZ192830; 1GCUYDET5LZ126066; 1GCUYDET5LZ100342; 1GCUYDET5LZ109767 | 1GCUYDET5LZ172092

1GCUYDET5LZ184761 | 1GCUYDET5LZ153705 | 1GCUYDET5LZ108456; 1GCUYDET5LZ125984 | 1GCUYDET5LZ184257 | 1GCUYDET5LZ104942 | 1GCUYDET5LZ148343; 1GCUYDET5LZ191242 | 1GCUYDET5LZ117271 | 1GCUYDET5LZ166406 | 1GCUYDET5LZ154580; 1GCUYDET5LZ145202 | 1GCUYDET5LZ125953 | 1GCUYDET5LZ190026 | 1GCUYDET5LZ139478; 1GCUYDET5LZ167877 | 1GCUYDET5LZ123863 | 1GCUYDET5LZ154143; 1GCUYDET5LZ148388 | 1GCUYDET5LZ115407 | 1GCUYDET5LZ147290; 1GCUYDET5LZ183870 | 1GCUYDET5LZ116069 | 1GCUYDET5LZ165756; 1GCUYDET5LZ147600 | 1GCUYDET5LZ125144; 1GCUYDET5LZ107288 | 1GCUYDET5LZ134619 | 1GCUYDET5LZ148875 | 1GCUYDET5LZ100745 | 1GCUYDET5LZ147693; 1GCUYDET5LZ164526; 1GCUYDET5LZ154241; 1GCUYDET5LZ121272 | 1GCUYDET5LZ127802 | 1GCUYDET5LZ120011 | 1GCUYDET5LZ107162 | 1GCUYDET5LZ161951; 1GCUYDET5LZ179091; 1GCUYDET5LZ159892; 1GCUYDET5LZ161478; 1GCUYDET5LZ174263 | 1GCUYDET5LZ182928 | 1GCUYDET5LZ163358 | 1GCUYDET5LZ192861 | 1GCUYDET5LZ158855; 1GCUYDET5LZ187997; 1GCUYDET5LZ139173 | 1GCUYDET5LZ163019 | 1GCUYDET5LZ195520; 1GCUYDET5LZ124365; 1GCUYDET5LZ130053; 1GCUYDET5LZ153817 | 1GCUYDET5LZ126780

1GCUYDET5LZ151923 | 1GCUYDET5LZ108442 | 1GCUYDET5LZ123331

1GCUYDET5LZ183805; 1GCUYDET5LZ155700 | 1GCUYDET5LZ163215; 1GCUYDET5LZ120591; 1GCUYDET5LZ196117 | 1GCUYDET5LZ130215; 1GCUYDET5LZ144809 | 1GCUYDET5LZ152165 | 1GCUYDET5LZ123040 | 1GCUYDET5LZ181536 | 1GCUYDET5LZ155180 | 1GCUYDET5LZ151436; 1GCUYDET5LZ152750 | 1GCUYDET5LZ173114 | 1GCUYDET5LZ106836; 1GCUYDET5LZ135768 | 1GCUYDET5LZ186574; 1GCUYDET5LZ103726 | 1GCUYDET5LZ197980 | 1GCUYDET5LZ105640 | 1GCUYDET5LZ112183 | 1GCUYDET5LZ141800; 1GCUYDET5LZ125693 | 1GCUYDET5LZ196800 | 1GCUYDET5LZ142882 | 1GCUYDET5LZ184307; 1GCUYDET5LZ156989 | 1GCUYDET5LZ106545 | 1GCUYDET5LZ113317 | 1GCUYDET5LZ135222; 1GCUYDET5LZ180760 | 1GCUYDET5LZ182489; 1GCUYDET5LZ105590 | 1GCUYDET5LZ124009; 1GCUYDET5LZ144700 | 1GCUYDET5LZ114659 | 1GCUYDET5LZ160380 | 1GCUYDET5LZ195694 | 1GCUYDET5LZ198384 | 1GCUYDET5LZ141344 | 1GCUYDET5LZ144163 | 1GCUYDET5LZ122597; 1GCUYDET5LZ172898; 1GCUYDET5LZ156426; 1GCUYDET5LZ140629 | 1GCUYDET5LZ189457; 1GCUYDET5LZ133549; 1GCUYDET5LZ130442 | 1GCUYDET5LZ106335; 1GCUYDET5LZ162615 | 1GCUYDET5LZ150299 | 1GCUYDET5LZ102754 | 1GCUYDET5LZ188910

1GCUYDET5LZ128867; 1GCUYDET5LZ105718 | 1GCUYDET5LZ169788 | 1GCUYDET5LZ165434 | 1GCUYDET5LZ192178 | 1GCUYDET5LZ144454; 1GCUYDET5LZ111986; 1GCUYDET5LZ103032; 1GCUYDET5LZ158595; 1GCUYDET5LZ190723; 1GCUYDET5LZ120624; 1GCUYDET5LZ174795; 1GCUYDET5LZ193170 | 1GCUYDET5LZ152859 | 1GCUYDET5LZ163862; 1GCUYDET5LZ109722 | 1GCUYDET5LZ109249 | 1GCUYDET5LZ194268 | 1GCUYDET5LZ133390; 1GCUYDET5LZ160122

1GCUYDET5LZ160038 | 1GCUYDET5LZ171959; 1GCUYDET5LZ132644 | 1GCUYDET5LZ193282

1GCUYDET5LZ194769 | 1GCUYDET5LZ165353 | 1GCUYDET5LZ107498 | 1GCUYDET5LZ163151; 1GCUYDET5LZ142851 | 1GCUYDET5LZ140307 | 1GCUYDET5LZ148889 | 1GCUYDET5LZ147452 | 1GCUYDET5LZ188390

1GCUYDET5LZ107081 | 1GCUYDET5LZ140856

1GCUYDET5LZ104214

1GCUYDET5LZ148455 | 1GCUYDET5LZ104620 | 1GCUYDET5LZ191869; 1GCUYDET5LZ183013

1GCUYDET5LZ143563; 1GCUYDET5LZ185571; 1GCUYDET5LZ176174 | 1GCUYDET5LZ129095 | 1GCUYDET5LZ199079 | 1GCUYDET5LZ166146 | 1GCUYDET5LZ127525 | 1GCUYDET5LZ145412

1GCUYDET5LZ182590 | 1GCUYDET5LZ195002 | 1GCUYDET5LZ134233 | 1GCUYDET5LZ166230 | 1GCUYDET5LZ178586; 1GCUYDET5LZ134796 | 1GCUYDET5LZ158371; 1GCUYDET5LZ114676 | 1GCUYDET5LZ169578 | 1GCUYDET5LZ117173 | 1GCUYDET5LZ167720 | 1GCUYDET5LZ183660; 1GCUYDET5LZ160041 | 1GCUYDET5LZ198952; 1GCUYDET5LZ164784

1GCUYDET5LZ144289 | 1GCUYDET5LZ179592; 1GCUYDET5LZ148083 | 1GCUYDET5LZ134362 | 1GCUYDET5LZ147192; 1GCUYDET5LZ157513; 1GCUYDET5LZ159195 | 1GCUYDET5LZ165868; 1GCUYDET5LZ131784 | 1GCUYDET5LZ138539 | 1GCUYDET5LZ106044; 1GCUYDET5LZ102429; 1GCUYDET5LZ120607 | 1GCUYDET5LZ164977

1GCUYDET5LZ144518 | 1GCUYDET5LZ143823 | 1GCUYDET5LZ139772; 1GCUYDET5LZ182847 | 1GCUYDET5LZ164171

1GCUYDET5LZ130621; 1GCUYDET5LZ177695 | 1GCUYDET5LZ150982 | 1GCUYDET5LZ156295 | 1GCUYDET5LZ129808; 1GCUYDET5LZ134071; 1GCUYDET5LZ181651

1GCUYDET5LZ164008 | 1GCUYDET5LZ104813 | 1GCUYDET5LZ181780; 1GCUYDET5LZ141926 | 1GCUYDET5LZ120087 | 1GCUYDET5LZ100471 | 1GCUYDET5LZ146303 | 1GCUYDET5LZ133261 | 1GCUYDET5LZ173159 | 1GCUYDET5LZ185215; 1GCUYDET5LZ173792 | 1GCUYDET5LZ105654 | 1GCUYDET5LZ115309; 1GCUYDET5LZ109641; 1GCUYDET5LZ129355 | 1GCUYDET5LZ142977 | 1GCUYDET5LZ183898 | 1GCUYDET5LZ173162 | 1GCUYDET5LZ128562; 1GCUYDET5LZ129002 | 1GCUYDET5LZ139125 | 1GCUYDET5LZ196263 | 1GCUYDET5LZ175798 | 1GCUYDET5LZ114290 | 1GCUYDET5LZ140789; 1GCUYDET5LZ180032 | 1GCUYDET5LZ130067; 1GCUYDET5LZ158984 | 1GCUYDET5LZ149329 | 1GCUYDET5LZ118386 | 1GCUYDET5LZ149007 | 1GCUYDET5LZ152490; 1GCUYDET5LZ151257 | 1GCUYDET5LZ127461; 1GCUYDET5LZ175316 | 1GCUYDET5LZ178359; 1GCUYDET5LZ159357 | 1GCUYDET5LZ158614 | 1GCUYDET5LZ186686

1GCUYDET5LZ141716 | 1GCUYDET5LZ167541; 1GCUYDET5LZ180001 | 1GCUYDET5LZ177941; 1GCUYDET5LZ191998 | 1GCUYDET5LZ144633; 1GCUYDET5LZ156555; 1GCUYDET5LZ162078; 1GCUYDET5LZ176823 | 1GCUYDET5LZ122194 | 1GCUYDET5LZ120008 | 1GCUYDET5LZ108392 | 1GCUYDET5LZ137794 | 1GCUYDET5LZ136550 | 1GCUYDET5LZ184999 | 1GCUYDET5LZ199146; 1GCUYDET5LZ127959 | 1GCUYDET5LZ144955 | 1GCUYDET5LZ162484 | 1GCUYDET5LZ146513; 1GCUYDET5LZ191631; 1GCUYDET5LZ155440 | 1GCUYDET5LZ115245; 1GCUYDET5LZ160797; 1GCUYDET5LZ177437 | 1GCUYDET5LZ148200; 1GCUYDET5LZ152876 | 1GCUYDET5LZ165837

1GCUYDET5LZ124351; 1GCUYDET5LZ164915 | 1GCUYDET5LZ189331 | 1GCUYDET5LZ114614 | 1GCUYDET5LZ106822 | 1GCUYDET5LZ146737 | 1GCUYDET5LZ125113; 1GCUYDET5LZ192634 | 1GCUYDET5LZ168897

1GCUYDET5LZ192195 | 1GCUYDET5LZ132448 | 1GCUYDET5LZ170150; 1GCUYDET5LZ182234 | 1GCUYDET5LZ102883 | 1GCUYDET5LZ175011; 1GCUYDET5LZ149668; 1GCUYDET5LZ155003 | 1GCUYDET5LZ189300; 1GCUYDET5LZ167992; 1GCUYDET5LZ174862; 1GCUYDET5LZ196652 | 1GCUYDET5LZ124740 | 1GCUYDET5LZ117691; 1GCUYDET5LZ174828; 1GCUYDET5LZ124625 | 1GCUYDET5LZ164543 | 1GCUYDET5LZ195307; 1GCUYDET5LZ114449; 1GCUYDET5LZ160492

1GCUYDET5LZ194786

1GCUYDET5LZ133664

1GCUYDET5LZ126665; 1GCUYDET5LZ102589 | 1GCUYDET5LZ193878; 1GCUYDET5LZ145054 | 1GCUYDET5LZ194447 | 1GCUYDET5LZ117660 | 1GCUYDET5LZ143854 | 1GCUYDET5LZ136127 | 1GCUYDET5LZ126911 | 1GCUYDET5LZ130585; 1GCUYDET5LZ133227 | 1GCUYDET5LZ134667 | 1GCUYDET5LZ116766

1GCUYDET5LZ132790; 1GCUYDET5LZ137133 | 1GCUYDET5LZ139237; 1GCUYDET5LZ192343; 1GCUYDET5LZ107923 | 1GCUYDET5LZ116718 | 1GCUYDET5LZ188518 | 1GCUYDET5LZ127282

1GCUYDET5LZ189586 | 1GCUYDET5LZ130912 | 1GCUYDET5LZ175638; 1GCUYDET5LZ176773 | 1GCUYDET5LZ186154 | 1GCUYDET5LZ189071 | 1GCUYDET5LZ116573; 1GCUYDET5LZ176675; 1GCUYDET5LZ127721 | 1GCUYDET5LZ131803; 1GCUYDET5LZ114130 | 1GCUYDET5LZ163635

1GCUYDET5LZ165403; 1GCUYDET5LZ186316; 1GCUYDET5LZ109834 | 1GCUYDET5LZ133051; 1GCUYDET5LZ195324; 1GCUYDET5LZ170052 | 1GCUYDET5LZ141294 | 1GCUYDET5LZ113849 | 1GCUYDET5LZ120347; 1GCUYDET5LZ191550 | 1GCUYDET5LZ143143 | 1GCUYDET5LZ119621

1GCUYDET5LZ137231; 1GCUYDET5LZ167958 | 1GCUYDET5LZ131056; 1GCUYDET5LZ139299; 1GCUYDET5LZ104939 | 1GCUYDET5LZ180757 | 1GCUYDET5LZ112216 | 1GCUYDET5LZ163649

1GCUYDET5LZ127704; 1GCUYDET5LZ190365 | 1GCUYDET5LZ156927; 1GCUYDET5LZ159584 | 1GCUYDET5LZ105511 | 1GCUYDET5LZ116220; 1GCUYDET5LZ185196 | 1GCUYDET5LZ124320 | 1GCUYDET5LZ124933 | 1GCUYDET5LZ134197 | 1GCUYDET5LZ167295; 1GCUYDET5LZ168298 | 1GCUYDET5LZ157124 | 1GCUYDET5LZ199471 | 1GCUYDET5LZ155177 | 1GCUYDET5LZ106674 | 1GCUYDET5LZ139786 | 1GCUYDET5LZ174540 | 1GCUYDET5LZ185313; 1GCUYDET5LZ122387; 1GCUYDET5LZ167488 | 1GCUYDET5LZ144924

1GCUYDET5LZ124141 | 1GCUYDET5LZ142493; 1GCUYDET5LZ125614 | 1GCUYDET5LZ121174 | 1GCUYDET5LZ190348 | 1GCUYDET5LZ132952 | 1GCUYDET5LZ187806; 1GCUYDET5LZ183223 | 1GCUYDET5LZ199843 | 1GCUYDET5LZ185490; 1GCUYDET5LZ198353; 1GCUYDET5LZ111650; 1GCUYDET5LZ163652 | 1GCUYDET5LZ192696 | 1GCUYDET5LZ155664; 1GCUYDET5LZ169967 | 1GCUYDET5LZ189829 | 1GCUYDET5LZ128027 | 1GCUYDET5LZ176515; 1GCUYDET5LZ174845 | 1GCUYDET5LZ189989 | 1GCUYDET5LZ156328 | 1GCUYDET5LZ185683

1GCUYDET5LZ162596 | 1GCUYDET5LZ175669 | 1GCUYDET5LZ139013; 1GCUYDET5LZ112071

1GCUYDET5LZ113334 | 1GCUYDET5LZ127850 | 1GCUYDET5LZ108540

1GCUYDET5LZ191791; 1GCUYDET5LZ119327; 1GCUYDET5LZ122468 | 1GCUYDET5LZ198319; 1GCUYDET5LZ161058 | 1GCUYDET5LZ180838

1GCUYDET5LZ144003; 1GCUYDET5LZ186607; 1GCUYDET5LZ169080; 1GCUYDET5LZ196473 | 1GCUYDET5LZ140212

1GCUYDET5LZ139108 | 1GCUYDET5LZ130635; 1GCUYDET5LZ156636 | 1GCUYDET5LZ155969 | 1GCUYDET5LZ123183 | 1GCUYDET5LZ187238 | 1GCUYDET5LZ189880 | 1GCUYDET5LZ122499

1GCUYDET5LZ127797 | 1GCUYDET5LZ119988; 1GCUYDET5LZ152344 | 1GCUYDET5LZ176465 | 1GCUYDET5LZ142123 | 1GCUYDET5LZ118128 | 1GCUYDET5LZ121191 | 1GCUYDET5LZ190463 | 1GCUYDET5LZ125189; 1GCUYDET5LZ111857; 1GCUYDET5LZ107226 | 1GCUYDET5LZ187448 | 1GCUYDET5LZ177728 | 1GCUYDET5LZ178877; 1GCUYDET5LZ129811 | 1GCUYDET5LZ104195; 1GCUYDET5LZ164381; 1GCUYDET5LZ143031 | 1GCUYDET5LZ171637

1GCUYDET5LZ129470; 1GCUYDET5LZ157138 | 1GCUYDET5LZ194142 | 1GCUYDET5LZ187949 | 1GCUYDET5LZ155213 | 1GCUYDET5LZ159407; 1GCUYDET5LZ112510 | 1GCUYDET5LZ160301; 1GCUYDET5LZ143241 | 1GCUYDET5LZ170956 | 1GCUYDET5LZ105752 | 1GCUYDET5LZ157639 | 1GCUYDET5LZ137620 | 1GCUYDET5LZ183299; 1GCUYDET5LZ110496 | 1GCUYDET5LZ165014 | 1GCUYDET5LZ191743 | 1GCUYDET5LZ107677 | 1GCUYDET5LZ118033

1GCUYDET5LZ178118; 1GCUYDET5LZ178216 | 1GCUYDET5LZ156121 | 1GCUYDET5LZ147094 | 1GCUYDET5LZ178569; 1GCUYDET5LZ175431 | 1GCUYDET5LZ161268; 1GCUYDET5LZ175509; 1GCUYDET5LZ151548

1GCUYDET5LZ154613

1GCUYDET5LZ183352 | 1GCUYDET5LZ181259 | 1GCUYDET5LZ141327 | 1GCUYDET5LZ129968; 1GCUYDET5LZ104732 | 1GCUYDET5LZ134037 | 1GCUYDET5LZ122244; 1GCUYDET5LZ135124 | 1GCUYDET5LZ186493 | 1GCUYDET5LZ172822; 1GCUYDET5LZ119506 | 1GCUYDET5LZ127962 | 1GCUYDET5LZ136449; 1GCUYDET5LZ194187 | 1GCUYDET5LZ117531

1GCUYDET5LZ111583 | 1GCUYDET5LZ173825 | 1GCUYDET5LZ119134 | 1GCUYDET5LZ176546 | 1GCUYDET5LZ133292 | 1GCUYDET5LZ112118 | 1GCUYDET5LZ123197 | 1GCUYDET5LZ114399 | 1GCUYDET5LZ119294 | 1GCUYDET5LZ113575

1GCUYDET5LZ174084; 1GCUYDET5LZ158449 | 1GCUYDET5LZ110515; 1GCUYDET5LZ129887 | 1GCUYDET5LZ163361 | 1GCUYDET5LZ191418 | 1GCUYDET5LZ179365

1GCUYDET5LZ109929 | 1GCUYDET5LZ199194 | 1GCUYDET5LZ177874 | 1GCUYDET5LZ190611 | 1GCUYDET5LZ197140 | 1GCUYDET5LZ111342; 1GCUYDET5LZ158421

1GCUYDET5LZ127508

1GCUYDET5LZ142753 | 1GCUYDET5LZ197266; 1GCUYDET5LZ180497

1GCUYDET5LZ103578 | 1GCUYDET5LZ115729 | 1GCUYDET5LZ153879; 1GCUYDET5LZ189958; 1GCUYDET5LZ141960; 1GCUYDET5LZ102401 | 1GCUYDET5LZ108702 | 1GCUYDET5LZ176417

1GCUYDET5LZ192682 | 1GCUYDET5LZ188115 | 1GCUYDET5LZ112751; 1GCUYDET5LZ189460

1GCUYDET5LZ132949 | 1GCUYDET5LZ127539

1GCUYDET5LZ171220; 1GCUYDET5LZ189197 | 1GCUYDET5LZ184128 | 1GCUYDET5LZ133535 | 1GCUYDET5LZ109560 | 1GCUYDET5LZ109087 | 1GCUYDET5LZ192794

1GCUYDET5LZ116489 | 1GCUYDET5LZ150707 | 1GCUYDET5LZ131199 | 1GCUYDET5LZ113592 | 1GCUYDET5LZ130828

1GCUYDET5LZ193444; 1GCUYDET5LZ181763; 1GCUYDET5LZ195453; 1GCUYDET5LZ116475 | 1GCUYDET5LZ132479 | 1GCUYDET5LZ190124 | 1GCUYDET5LZ110613; 1GCUYDET5LZ105623 | 1GCUYDET5LZ119845 | 1GCUYDET5LZ170665; 1GCUYDET5LZ118517; 1GCUYDET5LZ156359; 1GCUYDET5LZ152666 | 1GCUYDET5LZ187353; 1GCUYDET5LZ126732 | 1GCUYDET5LZ170617 | 1GCUYDET5LZ153459 | 1GCUYDET5LZ131350 | 1GCUYDET5LZ100681; 1GCUYDET5LZ140047

1GCUYDET5LZ103435; 1GCUYDET5LZ146625 | 1GCUYDET5LZ195551; 1GCUYDET5LZ138976; 1GCUYDET5LZ157785; 1GCUYDET5LZ124298 | 1GCUYDET5LZ161819 | 1GCUYDET5LZ189734 | 1GCUYDET5LZ148553; 1GCUYDET5LZ107159; 1GCUYDET5LZ172707 | 1GCUYDET5LZ162789 | 1GCUYDET5LZ126522 | 1GCUYDET5LZ143840; 1GCUYDET5LZ172397 | 1GCUYDET5LZ130974; 1GCUYDET5LZ186901; 1GCUYDET5LZ150870; 1GCUYDET5LZ101815; 1GCUYDET5LZ189748 | 1GCUYDET5LZ129081; 1GCUYDET5LZ103208; 1GCUYDET5LZ161335; 1GCUYDET5LZ113236 | 1GCUYDET5LZ131574; 1GCUYDET5LZ112829 | 1GCUYDET5LZ101684 | 1GCUYDET5LZ175915; 1GCUYDET5LZ135740; 1GCUYDET5LZ180449; 1GCUYDET5LZ138640 | 1GCUYDET5LZ126682 | 1GCUYDET5LZ141909

1GCUYDET5LZ128836; 1GCUYDET5LZ146396

1GCUYDET5LZ177423 | 1GCUYDET5LZ198904 | 1GCUYDET5LZ129534 | 1GCUYDET5LZ114919; 1GCUYDET5LZ153297 | 1GCUYDET5LZ179530; 1GCUYDET5LZ146219; 1GCUYDET5LZ142557 | 1GCUYDET5LZ180600; 1GCUYDET5LZ145183 | 1GCUYDET5LZ168589; 1GCUYDET5LZ127203 | 1GCUYDET5LZ104424 | 1GCUYDET5LZ113012 | 1GCUYDET5LZ122406 | 1GCUYDET5LZ176904 | 1GCUYDET5LZ131476

1GCUYDET5LZ122356 | 1GCUYDET5LZ195467 | 1GCUYDET5LZ107002

1GCUYDET5LZ196229; 1GCUYDET5LZ121577; 1GCUYDET5LZ140744 | 1GCUYDET5LZ189569 | 1GCUYDET5LZ117805 | 1GCUYDET5LZ177504; 1GCUYDET5LZ114256 | 1GCUYDET5LZ166017; 1GCUYDET5LZ172352 | 1GCUYDET5LZ185389; 1GCUYDET5LZ117237; 1GCUYDET5LZ120025 | 1GCUYDET5LZ129937 | 1GCUYDET5LZ101894 | 1GCUYDET5LZ168642; 1GCUYDET5LZ154305 | 1GCUYDET5LZ108439 | 1GCUYDET5LZ137424 | 1GCUYDET5LZ114273 | 1GCUYDET5LZ133096 | 1GCUYDET5LZ196280; 1GCUYDET5LZ122700; 1GCUYDET5LZ151341; 1GCUYDET5LZ173677 | 1GCUYDET5LZ108778 | 1GCUYDET5LZ122339 | 1GCUYDET5LZ160203; 1GCUYDET5LZ159696 | 1GCUYDET5LZ155907; 1GCUYDET5LZ106447; 1GCUYDET5LZ179415; 1GCUYDET5LZ104018 | 1GCUYDET5LZ142865 | 1GCUYDET5LZ104553 | 1GCUYDET5LZ156992 | 1GCUYDET5LZ108070

1GCUYDET5LZ133454 | 1GCUYDET5LZ165627; 1GCUYDET5LZ159469; 1GCUYDET5LZ176692 | 1GCUYDET5LZ161447; 1GCUYDET5LZ122843 | 1GCUYDET5LZ113673 | 1GCUYDET5LZ138184 | 1GCUYDET5LZ103449 | 1GCUYDET5LZ122082 | 1GCUYDET5LZ142168 | 1GCUYDET5LZ160184 | 1GCUYDET5LZ178166; 1GCUYDET5LZ135950; 1GCUYDET5LZ127928 | 1GCUYDET5LZ159262 | 1GCUYDET5LZ127248 | 1GCUYDET5LZ121806 | 1GCUYDET5LZ198479 | 1GCUYDET5LZ167751 | 1GCUYDET5LZ197526; 1GCUYDET5LZ167894 | 1GCUYDET5LZ145684; 1GCUYDET5LZ153185; 1GCUYDET5LZ175381

1GCUYDET5LZ157706; 1GCUYDET5LZ157592 | 1GCUYDET5LZ137150 | 1GCUYDET5LZ149377; 1GCUYDET5LZ193959 | 1GCUYDET5LZ121594 | 1GCUYDET5LZ196697 | 1GCUYDET5LZ177843 | 1GCUYDET5LZ110689; 1GCUYDET5LZ113771; 1GCUYDET5LZ199678 | 1GCUYDET5LZ137813 | 1GCUYDET5LZ106819 | 1GCUYDET5LZ151114 | 1GCUYDET5LZ190253; 1GCUYDET5LZ135771; 1GCUYDET5LZ191029 | 1GCUYDET5LZ123765; 1GCUYDET5LZ175896; 1GCUYDET5LZ125466; 1GCUYDET5LZ167667 | 1GCUYDET5LZ152358 | 1GCUYDET5LZ100552; 1GCUYDET5LZ118775 | 1GCUYDET5LZ195730 | 1GCUYDET5LZ174537 | 1GCUYDET5LZ118677

1GCUYDET5LZ179687 | 1GCUYDET5LZ121112

1GCUYDET5LZ122390; 1GCUYDET5LZ189751; 1GCUYDET5LZ110451; 1GCUYDET5LZ164736; 1GCUYDET5LZ115827; 1GCUYDET5LZ180046

1GCUYDET5LZ123281 | 1GCUYDET5LZ105475; 1GCUYDET5LZ124821; 1GCUYDET5LZ150173; 1GCUYDET5LZ108697 | 1GCUYDET5LZ141148 | 1GCUYDET5LZ198482 | 1GCUYDET5LZ142235 | 1GCUYDET5LZ194609 | 1GCUYDET5LZ146026 | 1GCUYDET5LZ162971 | 1GCUYDET5LZ184436 | 1GCUYDET5LZ115889 | 1GCUYDET5LZ189491 | 1GCUYDET5LZ197901 | 1GCUYDET5LZ141330; 1GCUYDET5LZ189541 | 1GCUYDET5LZ105671 | 1GCUYDET5LZ119263 | 1GCUYDET5LZ135477; 1GCUYDET5LZ159200; 1GCUYDET5LZ149167; 1GCUYDET5LZ196313 | 1GCUYDET5LZ126021 | 1GCUYDET5LZ114533 | 1GCUYDET5LZ176160; 1GCUYDET5LZ186476; 1GCUYDET5LZ198059 | 1GCUYDET5LZ166650 | 1GCUYDET5LZ162887; 1GCUYDET5LZ169404; 1GCUYDET5LZ175672 | 1GCUYDET5LZ140758 | 1GCUYDET5LZ103709 | 1GCUYDET5LZ138962 | 1GCUYDET5LZ125032; 1GCUYDET5LZ125418 | 1GCUYDET5LZ123748; 1GCUYDET5LZ147449 | 1GCUYDET5LZ123989 | 1GCUYDET5LZ163523 | 1GCUYDET5LZ109431

1GCUYDET5LZ165997 | 1GCUYDET5LZ192570 | 1GCUYDET5LZ196344 | 1GCUYDET5LZ199762 | 1GCUYDET5LZ167054 | 1GCUYDET5LZ199745 | 1GCUYDET5LZ112927 | 1GCUYDET5LZ181729; 1GCUYDET5LZ140680 | 1GCUYDET5LZ144373; 1GCUYDET5LZ196831 | 1GCUYDET5LZ145782; 1GCUYDET5LZ175493 | 1GCUYDET5LZ115066 | 1GCUYDET5LZ182329 | 1GCUYDET5LZ122969 | 1GCUYDET5LZ159746 | 1GCUYDET5LZ102947 | 1GCUYDET5LZ195663 | 1GCUYDET5LZ182749; 1GCUYDET5LZ195470 | 1GCUYDET5LZ109624 | 1GCUYDET5LZ145068; 1GCUYDET5LZ183934 | 1GCUYDET5LZ158242; 1GCUYDET5LZ180645; 1GCUYDET5LZ130795; 1GCUYDET5LZ136919 | 1GCUYDET5LZ151565 | 1GCUYDET5LZ145099 | 1GCUYDET5LZ192973 | 1GCUYDET5LZ102348; 1GCUYDET5LZ104164 | 1GCUYDET5LZ195758 | 1GCUYDET5LZ197493; 1GCUYDET5LZ199289; 1GCUYDET5LZ101619 | 1GCUYDET5LZ199051; 1GCUYDET5LZ116704 | 1GCUYDET5LZ109168 | 1GCUYDET5LZ129064 | 1GCUYDET5LZ166843 | 1GCUYDET5LZ156474; 1GCUYDET5LZ168687; 1GCUYDET5LZ181469 | 1GCUYDET5LZ124110 | 1GCUYDET5LZ165725; 1GCUYDET5LZ173615

1GCUYDET5LZ138427 | 1GCUYDET5LZ115214 | 1GCUYDET5LZ148892 | 1GCUYDET5LZ141053; 1GCUYDET5LZ150965 | 1GCUYDET5LZ197204 | 1GCUYDET5LZ170763 | 1GCUYDET5LZ157155 | 1GCUYDET5LZ184274; 1GCUYDET5LZ105430 | 1GCUYDET5LZ138573; 1GCUYDET5LZ108845 | 1GCUYDET5LZ127380 | 1GCUYDET5LZ162761 | 1GCUYDET5LZ184923 | 1GCUYDET5LZ186249

1GCUYDET5LZ136287 | 1GCUYDET5LZ161559; 1GCUYDET5LZ177325 | 1GCUYDET5LZ136452 | 1GCUYDET5LZ138802; 1GCUYDET5LZ126181; 1GCUYDET5LZ153641; 1GCUYDET5LZ185702 | 1GCUYDET5LZ166227 | 1GCUYDET5LZ124995; 1GCUYDET5LZ141358; 1GCUYDET5LZ150755; 1GCUYDET5LZ181682 | 1GCUYDET5LZ138105 | 1GCUYDET5LZ145233 | 1GCUYDET5LZ197235; 1GCUYDET5LZ184193; 1GCUYDET5LZ165420 | 1GCUYDET5LZ190480 | 1GCUYDET5LZ154823; 1GCUYDET5LZ117870 | 1GCUYDET5LZ160265; 1GCUYDET5LZ149752 | 1GCUYDET5LZ153929; 1GCUYDET5LZ139397 | 1GCUYDET5LZ165269 | 1GCUYDET5LZ171122 | 1GCUYDET5LZ194626 | 1GCUYDET5LZ171735 | 1GCUYDET5LZ168303; 1GCUYDET5LZ134393; 1GCUYDET5LZ108893 | 1GCUYDET5LZ102611 | 1GCUYDET5LZ100079 | 1GCUYDET5LZ100678

1GCUYDET5LZ145006; 1GCUYDET5LZ186459; 1GCUYDET5LZ171931 | 1GCUYDET5LZ171296; 1GCUYDET5LZ131123 | 1GCUYDET5LZ195100; 1GCUYDET5LZ186736; 1GCUYDET5LZ102981

1GCUYDET5LZ183836 | 1GCUYDET5LZ134717

1GCUYDET5LZ103502; 1GCUYDET5LZ118713; 1GCUYDET5LZ185294 | 1GCUYDET5LZ147807; 1GCUYDET5LZ118839 | 1GCUYDET5LZ184615; 1GCUYDET5LZ157897 | 1GCUYDET5LZ117013; 1GCUYDET5LZ175641; 1GCUYDET5LZ105007 | 1GCUYDET5LZ177549 | 1GCUYDET5LZ123636 | 1GCUYDET5LZ181245 | 1GCUYDET5LZ166387 | 1GCUYDET5LZ131588 | 1GCUYDET5LZ153395 | 1GCUYDET5LZ163831 | 1GCUYDET5LZ158838 | 1GCUYDET5LZ104536

1GCUYDET5LZ198174 | 1GCUYDET5LZ176336; 1GCUYDET5LZ144549 | 1GCUYDET5LZ174666 | 1GCUYDET5LZ154076 | 1GCUYDET5LZ197607 | 1GCUYDET5LZ162842; 1GCUYDET5LZ160587 | 1GCUYDET5LZ173727; 1GCUYDET5LZ120736 | 1GCUYDET5LZ153039 | 1GCUYDET5LZ184856; 1GCUYDET5LZ123037 | 1GCUYDET5LZ127007; 1GCUYDET5LZ114242; 1GCUYDET5LZ131641; 1GCUYDET5LZ151033

1GCUYDET5LZ116721 | 1GCUYDET5LZ107307 | 1GCUYDET5LZ126116; 1GCUYDET5LZ158015; 1GCUYDET5LZ141814

1GCUYDET5LZ169032 | 1GCUYDET5LZ148374 | 1GCUYDET5LZ157902; 1GCUYDET5LZ120767

1GCUYDET5LZ154367 | 1GCUYDET5LZ180483; 1GCUYDET5LZ123278 | 1GCUYDET5LZ140226 | 1GCUYDET5LZ199468; 1GCUYDET5LZ139867; 1GCUYDET5LZ146253 | 1GCUYDET5LZ110322 | 1GCUYDET5LZ170326 | 1GCUYDET5LZ188986

1GCUYDET5LZ129193 | 1GCUYDET5LZ130652 | 1GCUYDET5LZ144079 | 1GCUYDET5LZ179401; 1GCUYDET5LZ113415 | 1GCUYDET5LZ126360 | 1GCUYDET5LZ126150; 1GCUYDET5LZ117688 | 1GCUYDET5LZ122180 | 1GCUYDET5LZ191239; 1GCUYDET5LZ109686

1GCUYDET5LZ186056 | 1GCUYDET5LZ113172 | 1GCUYDET5LZ137116; 1GCUYDET5LZ114967 | 1GCUYDET5LZ167264 | 1GCUYDET5LZ182797 | 1GCUYDET5LZ183657; 1GCUYDET5LZ137763 | 1GCUYDET5LZ194190 | 1GCUYDET5LZ133938 | 1GCUYDET5LZ146124 | 1GCUYDET5LZ134930 | 1GCUYDET5LZ109512 | 1GCUYDET5LZ108263 | 1GCUYDET5LZ128318 | 1GCUYDET5LZ115472

1GCUYDET5LZ126326 | 1GCUYDET5LZ143806; 1GCUYDET5LZ181391 | 1GCUYDET5LZ197218 | 1GCUYDET5LZ187188 | 1GCUYDET5LZ134006; 1GCUYDET5LZ170116 | 1GCUYDET5LZ137682 | 1GCUYDET5LZ156331; 1GCUYDET5LZ186879 | 1GCUYDET5LZ184503 | 1GCUYDET5LZ135270

1GCUYDET5LZ170455 | 1GCUYDET5LZ128772; 1GCUYDET5LZ129873; 1GCUYDET5LZ151937 | 1GCUYDET5LZ177275 | 1GCUYDET5LZ160606; 1GCUYDET5LZ187076 | 1GCUYDET5LZ151162; 1GCUYDET5LZ120459 | 1GCUYDET5LZ106075 | 1GCUYDET5LZ104648; 1GCUYDET5LZ113267; 1GCUYDET5LZ174716 | 1GCUYDET5LZ114645; 1GCUYDET5LZ173422 | 1GCUYDET5LZ129677 | 1GCUYDET5LZ181861; 1GCUYDET5LZ152778 | 1GCUYDET5LZ189135 | 1GCUYDET5LZ160945; 1GCUYDET5LZ167605; 1GCUYDET5LZ111292 | 1GCUYDET5LZ168382 | 1GCUYDET5LZ103399; 1GCUYDET5LZ112037; 1GCUYDET5LZ118596 | 1GCUYDET5LZ113043 | 1GCUYDET5LZ107856; 1GCUYDET5LZ160119; 1GCUYDET5LZ169385; 1GCUYDET5LZ162016 | 1GCUYDET5LZ146592 | 1GCUYDET5LZ148956 | 1GCUYDET5LZ120929; 1GCUYDET5LZ162274 | 1GCUYDET5LZ118761 | 1GCUYDET5LZ102396; 1GCUYDET5LZ109364 | 1GCUYDET5LZ190785 | 1GCUYDET5LZ154711 | 1GCUYDET5LZ190351; 1GCUYDET5LZ189054; 1GCUYDET5LZ180631 | 1GCUYDET5LZ193766 | 1GCUYDET5LZ118291; 1GCUYDET5LZ112121

1GCUYDET5LZ118162 | 1GCUYDET5LZ106609; 1GCUYDET5LZ104049 | 1GCUYDET5LZ146463 | 1GCUYDET5LZ167944; 1GCUYDET5LZ198644; 1GCUYDET5LZ166003 | 1GCUYDET5LZ116976 | 1GCUYDET5LZ144129 | 1GCUYDET5LZ139092; 1GCUYDET5LZ169628; 1GCUYDET5LZ150433; 1GCUYDET5LZ152845; 1GCUYDET5LZ193525; 1GCUYDET5LZ120266 | 1GCUYDET5LZ181990

1GCUYDET5LZ128268; 1GCUYDET5LZ136841; 1GCUYDET5LZ182993; 1GCUYDET5LZ151694 | 1GCUYDET5LZ182007 | 1GCUYDET5LZ159598; 1GCUYDET5LZ186848 | 1GCUYDET5LZ135446; 1GCUYDET5LZ144521; 1GCUYDET5LZ167748 | 1GCUYDET5LZ176806; 1GCUYDET5LZ146379; 1GCUYDET5LZ182069 | 1GCUYDET5LZ122874 | 1GCUYDET5LZ132742; 1GCUYDET5LZ191581 | 1GCUYDET5LZ137651 | 1GCUYDET5LZ182363 | 1GCUYDET5LZ166471; 1GCUYDET5LZ174490 | 1GCUYDET5LZ151887 | 1GCUYDET5LZ144793 | 1GCUYDET5LZ100406; 1GCUYDET5LZ131090; 1GCUYDET5LZ129789; 1GCUYDET5LZ125743 | 1GCUYDET5LZ198370 | 1GCUYDET5LZ174098 | 1GCUYDET5LZ123264 | 1GCUYDET5LZ147189 | 1GCUYDET5LZ179897 | 1GCUYDET5LZ191872 | 1GCUYDET5LZ193685 | 1GCUYDET5LZ108490 | 1GCUYDET5LZ187546; 1GCUYDET5LZ123782 | 1GCUYDET5LZ187501 | 1GCUYDET5LZ117643; 1GCUYDET5LZ146916 | 1GCUYDET5LZ124494 | 1GCUYDET5LZ156393 | 1GCUYDET5LZ173470; 1GCUYDET5LZ195226 | 1GCUYDET5LZ184663 | 1GCUYDET5LZ143112 | 1GCUYDET5LZ180628 | 1GCUYDET5LZ112880 | 1GCUYDET5LZ142719 | 1GCUYDET5LZ134927 | 1GCUYDET5LZ164252 | 1GCUYDET5LZ154448; 1GCUYDET5LZ114774 | 1GCUYDET5LZ108425 | 1GCUYDET5LZ108568; 1GCUYDET5LZ197011; 1GCUYDET5LZ140842; 1GCUYDET5LZ144339

1GCUYDET5LZ137746; 1GCUYDET5LZ161612 | 1GCUYDET5LZ159889 | 1GCUYDET5LZ186333 | 1GCUYDET5LZ176577 | 1GCUYDET5LZ199177; 1GCUYDET5LZ134765; 1GCUYDET5LZ199812

1GCUYDET5LZ181620; 1GCUYDET5LZ160895; 1GCUYDET5LZ175252; 1GCUYDET5LZ168530; 1GCUYDET5LZ170794 | 1GCUYDET5LZ117156; 1GCUYDET5LZ171783 | 1GCUYDET5LZ145703

1GCUYDET5LZ141103 | 1GCUYDET5LZ151579 | 1GCUYDET5LZ187689; 1GCUYDET5LZ152702 | 1GCUYDET5LZ138220 | 1GCUYDET5LZ179883 | 1GCUYDET5LZ176868 | 1GCUYDET5LZ184839 | 1GCUYDET5LZ158905; 1GCUYDET5LZ125435 | 1GCUYDET5LZ107887 | 1GCUYDET5LZ122793

1GCUYDET5LZ109462 | 1GCUYDET5LZ167362 | 1GCUYDET5LZ170438 | 1GCUYDET5LZ191225 | 1GCUYDET5LZ191984 | 1GCUYDET5LZ143546; 1GCUYDET5LZ126228; 1GCUYDET5LZ189510; 1GCUYDET5LZ147645 | 1GCUYDET5LZ187563

1GCUYDET5LZ180208; 1GCUYDET5LZ170570; 1GCUYDET5LZ101314 | 1GCUYDET5LZ127816 | 1GCUYDET5LZ101068; 1GCUYDET5LZ127931 | 1GCUYDET5LZ168365; 1GCUYDET5LZ194156 | 1GCUYDET5LZ198501; 1GCUYDET5LZ166311; 1GCUYDET5LZ177700 | 1GCUYDET5LZ116394 | 1GCUYDET5LZ122325 | 1GCUYDET5LZ194240 | 1GCUYDET5LZ187112 | 1GCUYDET5LZ182511 | 1GCUYDET5LZ160573; 1GCUYDET5LZ126715 | 1GCUYDET5LZ179690; 1GCUYDET5LZ119456; 1GCUYDET5LZ176269 | 1GCUYDET5LZ115116 | 1GCUYDET5LZ158418; 1GCUYDET5LZ195274; 1GCUYDET5LZ156734 | 1GCUYDET5LZ108330 | 1GCUYDET5LZ124401 | 1GCUYDET5LZ149444 | 1GCUYDET5LZ141280 | 1GCUYDET5LZ114385; 1GCUYDET5LZ168432 | 1GCUYDET5LZ115679 | 1GCUYDET5LZ189703; 1GCUYDET5LZ139609 | 1GCUYDET5LZ150271 | 1GCUYDET5LZ168768 | 1GCUYDET5LZ130747 | 1GCUYDET5LZ105041 | 1GCUYDET5LZ142445 | 1GCUYDET5LZ192200; 1GCUYDET5LZ115102 | 1GCUYDET5LZ127086 | 1GCUYDET5LZ152554 | 1GCUYDET5LZ131462 | 1GCUYDET5LZ117755; 1GCUYDET5LZ135205 | 1GCUYDET5LZ177485 | 1GCUYDET5LZ155552; 1GCUYDET5LZ144017; 1GCUYDET5LZ118792 | 1GCUYDET5LZ120090 | 1GCUYDET5LZ131493 | 1GCUYDET5LZ157561 | 1GCUYDET5LZ191449; 1GCUYDET5LZ171055 | 1GCUYDET5LZ151324; 1GCUYDET5LZ111809 | 1GCUYDET5LZ132935; 1GCUYDET5LZ165076; 1GCUYDET5LZ178779

1GCUYDET5LZ186560 | 1GCUYDET5LZ163554 | 1GCUYDET5LZ187062; 1GCUYDET5LZ108280 | 1GCUYDET5LZ158659 | 1GCUYDET5LZ103127 | 1GCUYDET5LZ178765; 1GCUYDET5LZ107260

1GCUYDET5LZ124270 | 1GCUYDET5LZ174313 | 1GCUYDET5LZ125645; 1GCUYDET5LZ103466 | 1GCUYDET5LZ101992 | 1GCUYDET5LZ183142 | 1GCUYDET5LZ155972; 1GCUYDET5LZ147208 | 1GCUYDET5LZ156314 | 1GCUYDET5LZ158869; 1GCUYDET5LZ112930 | 1GCUYDET5LZ101765; 1GCUYDET5LZ166731; 1GCUYDET5LZ177406; 1GCUYDET5LZ181374; 1GCUYDET5LZ140467 | 1GCUYDET5LZ127718 | 1GCUYDET5LZ141991 | 1GCUYDET5LZ131817 | 1GCUYDET5LZ182556; 1GCUYDET5LZ114662 | 1GCUYDET5LZ117139; 1GCUYDET5LZ143059; 1GCUYDET5LZ179799; 1GCUYDET5LZ142901 | 1GCUYDET5LZ114452 | 1GCUYDET5LZ110319; 1GCUYDET5LZ103984 | 1GCUYDET5LZ131218 | 1GCUYDET5LZ194318

1GCUYDET5LZ175929; 1GCUYDET5LZ161707; 1GCUYDET5LZ137228; 1GCUYDET5LZ166339 | 1GCUYDET5LZ144096 | 1GCUYDET5LZ131204 | 1GCUYDET5LZ104228; 1GCUYDET5LZ198580; 1GCUYDET5LZ133194 | 1GCUYDET5LZ127234 | 1GCUYDET5LZ131378; 1GCUYDET5LZ131333 | 1GCUYDET5LZ122759 | 1GCUYDET5LZ122955 | 1GCUYDET5LZ111390 | 1GCUYDET5LZ186753; 1GCUYDET5LZ179382; 1GCUYDET5LZ132188 | 1GCUYDET5LZ198790 | 1GCUYDET5LZ106755 | 1GCUYDET5LZ156958; 1GCUYDET5LZ158970; 1GCUYDET5LZ199423 | 1GCUYDET5LZ182637 | 1GCUYDET5LZ100017; 1GCUYDET5LZ146205 | 1GCUYDET5LZ115262; 1GCUYDET5LZ194822; 1GCUYDET5LZ144874; 1GCUYDET5LZ198014 | 1GCUYDET5LZ168513 | 1GCUYDET5LZ150674 | 1GCUYDET5LZ178412 | 1GCUYDET5LZ145250 | 1GCUYDET5LZ124379 | 1GCUYDET5LZ180726 | 1GCUYDET5LZ125936; 1GCUYDET5LZ160623 | 1GCUYDET5LZ182010; 1GCUYDET5LZ101555 | 1GCUYDET5LZ186431 | 1GCUYDET5LZ118369 | 1GCUYDET5LZ147046 | 1GCUYDET5LZ164168; 1GCUYDET5LZ118324; 1GCUYDET5LZ197137; 1GCUYDET5LZ155082

1GCUYDET5LZ166096; 1GCUYDET5LZ131560 | 1GCUYDET5LZ150769; 1GCUYDET5LZ198188 | 1GCUYDET5LZ154174 | 1GCUYDET5LZ118341 | 1GCUYDET5LZ185036 | 1GCUYDET5LZ100129; 1GCUYDET5LZ178362; 1GCUYDET5LZ122521 | 1GCUYDET5LZ126309; 1GCUYDET5LZ151081 | 1GCUYDET5LZ190916 | 1GCUYDET5LZ165398 | 1GCUYDET5LZ149590 | 1GCUYDET5LZ193024; 1GCUYDET5LZ196876; 1GCUYDET5LZ136306 | 1GCUYDET5LZ112944 | 1GCUYDET5LZ129162; 1GCUYDET5LZ111373; 1GCUYDET5LZ172366; 1GCUYDET5LZ125340 | 1GCUYDET5LZ106013; 1GCUYDET5LZ117822 | 1GCUYDET5LZ193198

1GCUYDET5LZ181987 | 1GCUYDET5LZ105086; 1GCUYDET5LZ126889; 1GCUYDET5LZ140145 | 1GCUYDET5LZ120705 | 1GCUYDET5LZ181794 | 1GCUYDET5LZ137679 | 1GCUYDET5LZ183240 | 1GCUYDET5LZ103080; 1GCUYDET5LZ194173 | 1GCUYDET5LZ133258 | 1GCUYDET5LZ141117 | 1GCUYDET5LZ103483; 1GCUYDET5LZ177597; 1GCUYDET5LZ186266; 1GCUYDET5LZ113219 | 1GCUYDET5LZ110210; 1GCUYDET5LZ142350 | 1GCUYDET5LZ126830 | 1GCUYDET5LZ127444 | 1GCUYDET5LZ183965 | 1GCUYDET5LZ120719 | 1GCUYDET5LZ136855; 1GCUYDET5LZ143384; 1GCUYDET5LZ176305; 1GCUYDET5LZ135544 | 1GCUYDET5LZ184985; 1GCUYDET5LZ181942 | 1GCUYDET5LZ135429 | 1GCUYDET5LZ170021; 1GCUYDET5LZ149024; 1GCUYDET5LZ128657; 1GCUYDET5LZ103774 | 1GCUYDET5LZ197347; 1GCUYDET5LZ197686; 1GCUYDET5LZ176496 | 1GCUYDET5LZ190639 | 1GCUYDET5LZ178510 | 1GCUYDET5LZ165319 | 1GCUYDET5LZ109235; 1GCUYDET5LZ148195 | 1GCUYDET5LZ102446

1GCUYDET5LZ121238; 1GCUYDET5LZ160167; 1GCUYDET5LZ141098 | 1GCUYDET5LZ157804 | 1GCUYDET5LZ100695; 1GCUYDET5LZ108618 | 1GCUYDET5LZ186087

1GCUYDET5LZ199907; 1GCUYDET5LZ176272 | 1GCUYDET5LZ194903 | 1GCUYDET5LZ154837 | 1GCUYDET5LZ101832 | 1GCUYDET5LZ170200 | 1GCUYDET5LZ138041; 1GCUYDET5LZ109476 | 1GCUYDET5LZ142543; 1GCUYDET5LZ182699 | 1GCUYDET5LZ115469 | 1GCUYDET5LZ196523 | 1GCUYDET5LZ188955 | 1GCUYDET5LZ195839; 1GCUYDET5LZ185943 | 1GCUYDET5LZ144860 | 1GCUYDET5LZ146544 | 1GCUYDET5LZ125905

1GCUYDET5LZ188261 | 1GCUYDET5LZ186039

1GCUYDET5LZ160105

1GCUYDET5LZ190527; 1GCUYDET5LZ140078 | 1GCUYDET5LZ129601 | 1GCUYDET5LZ108571; 1GCUYDET5LZ198823 | 1GCUYDET5LZ113530 | 1GCUYDET5LZ141229 | 1GCUYDET5LZ127010; 1GCUYDET5LZ153056 | 1GCUYDET5LZ152571 | 1GCUYDET5LZ195887

1GCUYDET5LZ124818 | 1GCUYDET5LZ169113 | 1GCUYDET5LZ192469 | 1GCUYDET5LZ198921 | 1GCUYDET5LZ102107; 1GCUYDET5LZ109297 | 1GCUYDET5LZ159133 | 1GCUYDET5LZ107873 | 1GCUYDET5LZ171606; 1GCUYDET5LZ161710

1GCUYDET5LZ177812; 1GCUYDET5LZ109655 | 1GCUYDET5LZ119554 | 1GCUYDET5LZ149217; 1GCUYDET5LZ115181 | 1GCUYDET5LZ150139 | 1GCUYDET5LZ178698

1GCUYDET5LZ168186 | 1GCUYDET5LZ143837 | 1GCUYDET5LZ137858 | 1GCUYDET5LZ182881

1GCUYDET5LZ151467 | 1GCUYDET5LZ151078; 1GCUYDET5LZ133289; 1GCUYDET5LZ168799 | 1GCUYDET5LZ160590; 1GCUYDET5LZ182766 | 1GCUYDET5LZ133728 | 1GCUYDET5LZ175090; 1GCUYDET5LZ115486 | 1GCUYDET5LZ138525; 1GCUYDET5LZ157382 | 1GCUYDET5LZ155387; 1GCUYDET5LZ159522 | 1GCUYDET5LZ198157 | 1GCUYDET5LZ125130; 1GCUYDET5LZ142641; 1GCUYDET5LZ142705 | 1GCUYDET5LZ116301; 1GCUYDET5LZ128898; 1GCUYDET5LZ101779 | 1GCUYDET5LZ165594 | 1GCUYDET5LZ172660; 1GCUYDET5LZ144356; 1GCUYDET5LZ167586 | 1GCUYDET5LZ164591 | 1GCUYDET5LZ102141 | 1GCUYDET5LZ168480; 1GCUYDET5LZ127363 | 1GCUYDET5LZ146981 | 1GCUYDET5LZ139349; 1GCUYDET5LZ181116 | 1GCUYDET5LZ134118 | 1GCUYDET5LZ109509; 1GCUYDET5LZ178541; 1GCUYDET5LZ158094 | 1GCUYDET5LZ149900 | 1GCUYDET5LZ192097; 1GCUYDET5LZ148259; 1GCUYDET5LZ199485 | 1GCUYDET5LZ169919 | 1GCUYDET5LZ193931; 1GCUYDET5LZ127430 | 1GCUYDET5LZ124978 | 1GCUYDET5LZ191189 | 1GCUYDET5LZ123622 | 1GCUYDET5LZ118551 | 1GCUYDET5LZ170133 | 1GCUYDET5LZ121871 | 1GCUYDET5LZ193623; 1GCUYDET5LZ195789; 1GCUYDET5LZ176143; 1GCUYDET5LZ192388 | 1GCUYDET5LZ169158 | 1GCUYDET5LZ150593 | 1GCUYDET5LZ137312 | 1GCUYDET5LZ194741; 1GCUYDET5LZ106710 | 1GCUYDET5LZ194139 | 1GCUYDET5LZ141361 | 1GCUYDET5LZ177146 | 1GCUYDET5LZ171461 | 1GCUYDET5LZ108022 | 1GCUYDET5LZ172058 | 1GCUYDET5LZ101135 | 1GCUYDET5LZ128819 | 1GCUYDET5LZ150268 | 1GCUYDET5LZ121935; 1GCUYDET5LZ179978 | 1GCUYDET5LZ169029; 1GCUYDET5LZ126746; 1GCUYDET5LZ112314 | 1GCUYDET5LZ165157 | 1GCUYDET5LZ123250 | 1GCUYDET5LZ195968 | 1GCUYDET5LZ152943; 1GCUYDET5LZ132918; 1GCUYDET5LZ116931

1GCUYDET5LZ115083

1GCUYDET5LZ122812; 1GCUYDET5LZ163988; 1GCUYDET5LZ125001; 1GCUYDET5LZ146575 | 1GCUYDET5LZ166924; 1GCUYDET5LZ160959; 1GCUYDET5LZ122678 | 1GCUYDET5LZ143238 | 1GCUYDET5LZ188096; 1GCUYDET5LZ106173 | 1GCUYDET5LZ140923; 1GCUYDET5LZ121286; 1GCUYDET5LZ109736 | 1GCUYDET5LZ180337 | 1GCUYDET5LZ113804 | 1GCUYDET5LZ117125; 1GCUYDET5LZ133597

1GCUYDET5LZ193296 | 1GCUYDET5LZ192455 | 1GCUYDET5LZ190446

1GCUYDET5LZ101393 | 1GCUYDET5LZ103421 | 1GCUYDET5LZ188535; 1GCUYDET5LZ110112 | 1GCUYDET5LZ174876 | 1GCUYDET5LZ126648; 1GCUYDET5LZ188678; 1GCUYDET5LZ140999; 1GCUYDET5LZ143742; 1GCUYDET5LZ128190

1GCUYDET5LZ178894; 1GCUYDET5LZ110837 | 1GCUYDET5LZ149489 | 1GCUYDET5LZ188888 | 1GCUYDET5LZ108621 | 1GCUYDET5LZ170097 | 1GCUYDET5LZ164073 | 1GCUYDET5LZ107176 | 1GCUYDET5LZ193329; 1GCUYDET5LZ168947; 1GCUYDET5LZ163005 | 1GCUYDET5LZ146740 | 1GCUYDET5LZ194917

1GCUYDET5LZ196747 | 1GCUYDET5LZ165658

1GCUYDET5LZ162064 | 1GCUYDET5LZ122664; 1GCUYDET5LZ141506 | 1GCUYDET5LZ149637; 1GCUYDET5LZ197168 | 1GCUYDET5LZ156751 | 1GCUYDET5LZ164185 | 1GCUYDET5LZ136709 | 1GCUYDET5LZ140677; 1GCUYDET5LZ128478; 1GCUYDET5LZ114855 | 1GCUYDET5LZ106996 | 1GCUYDET5LZ172965 | 1GCUYDET5LZ109705 | 1GCUYDET5LZ120901; 1GCUYDET5LZ114628; 1GCUYDET5LZ104021

1GCUYDET5LZ141571; 1GCUYDET5LZ169046 | 1GCUYDET5LZ115634

1GCUYDET5LZ105766 | 1GCUYDET5LZ116055 | 1GCUYDET5LZ136810 | 1GCUYDET5LZ125712 | 1GCUYDET5LZ128979

1GCUYDET5LZ178507 | 1GCUYDET5LZ192858 | 1GCUYDET5LZ136175 | 1GCUYDET5LZ117612; 1GCUYDET5LZ165935

1GCUYDET5LZ118260; 1GCUYDET5LZ124950; 1GCUYDET5LZ121725; 1GCUYDET5LZ149914; 1GCUYDET5LZ196845 | 1GCUYDET5LZ178331 | 1GCUYDET5LZ179446; 1GCUYDET5LZ110076 | 1GCUYDET5LZ136693; 1GCUYDET5LZ177888 | 1GCUYDET5LZ170035; 1GCUYDET5LZ172836; 1GCUYDET5LZ184288 | 1GCUYDET5LZ120879 | 1GCUYDET5LZ191726; 1GCUYDET5LZ187286; 1GCUYDET5LZ127170 | 1GCUYDET5LZ194349; 1GCUYDET5LZ116797; 1GCUYDET5LZ173937 | 1GCUYDET5LZ171279 | 1GCUYDET5LZ170357 | 1GCUYDET5LZ105427; 1GCUYDET5LZ176790 | 1GCUYDET5LZ178264 | 1GCUYDET5LZ115648; 1GCUYDET5LZ194271; 1GCUYDET5LZ101099 | 1GCUYDET5LZ112202 | 1GCUYDET5LZ191192 | 1GCUYDET5LZ143336 | 1GCUYDET5LZ171542 | 1GCUYDET5LZ110448 | 1GCUYDET5LZ128304; 1GCUYDET5LZ120915 | 1GCUYDET5LZ163716; 1GCUYDET5LZ110580

1GCUYDET5LZ191788; 1GCUYDET5LZ132191 | 1GCUYDET5LZ159360; 1GCUYDET5LZ166700 | 1GCUYDET5LZ192228; 1GCUYDET5LZ127296 | 1GCUYDET5LZ186963 | 1GCUYDET5LZ114046 | 1GCUYDET5LZ152098; 1GCUYDET5LZ198336 | 1GCUYDET5LZ109543; 1GCUYDET5LZ100101; 1GCUYDET5LZ142624; 1GCUYDET5LZ117416 | 1GCUYDET5LZ162582 | 1GCUYDET5LZ124253; 1GCUYDET5LZ116282; 1GCUYDET5LZ135110 | 1GCUYDET5LZ131011 | 1GCUYDET5LZ110031; 1GCUYDET5LZ113785 | 1GCUYDET5LZ101474

1GCUYDET5LZ120137; 1GCUYDET5LZ103158; 1GCUYDET5LZ111695; 1GCUYDET5LZ198465; 1GCUYDET5LZ149332 | 1GCUYDET5LZ148035; 1GCUYDET5LZ107551; 1GCUYDET5LZ171217; 1GCUYDET5LZ191290 | 1GCUYDET5LZ122731; 1GCUYDET5LZ157446

1GCUYDET5LZ194724 | 1GCUYDET5LZ162243; 1GCUYDET5LZ143644

1GCUYDET5LZ128299 | 1GCUYDET5LZ131087; 1GCUYDET5LZ100261; 1GCUYDET5LZ198398; 1GCUYDET5LZ117402 | 1GCUYDET5LZ162453 | 1GCUYDET5LZ151243; 1GCUYDET5LZ123894; 1GCUYDET5LZ166440; 1GCUYDET5LZ191337; 1GCUYDET5LZ113513; 1GCUYDET5LZ182072 | 1GCUYDET5LZ184078 | 1GCUYDET5LZ168611 | 1GCUYDET5LZ110272 | 1GCUYDET5LZ136581; 1GCUYDET5LZ153980 | 1GCUYDET5LZ102737 | 1GCUYDET5LZ134152

1GCUYDET5LZ187532 | 1GCUYDET5LZ173551; 1GCUYDET5LZ179835; 1GCUYDET5LZ110126 | 1GCUYDET5LZ178099 | 1GCUYDET5LZ188566 | 1GCUYDET5LZ134569 | 1GCUYDET5LZ164249; 1GCUYDET5LZ154191 | 1GCUYDET5LZ103841 | 1GCUYDET5LZ134281 | 1GCUYDET5LZ156877; 1GCUYDET5LZ106030 | 1GCUYDET5LZ173503 | 1GCUYDET5LZ120588 | 1GCUYDET5LZ155342 | 1GCUYDET5LZ179804; 1GCUYDET5LZ167099 | 1GCUYDET5LZ134314

1GCUYDET5LZ159147 | 1GCUYDET5LZ141859 | 1GCUYDET5LZ141635 | 1GCUYDET5LZ124883 | 1GCUYDET5LZ144731 | 1GCUYDET5LZ101409; 1GCUYDET5LZ136242; 1GCUYDET5LZ154935 | 1GCUYDET5LZ107811 | 1GCUYDET5LZ158399 | 1GCUYDET5LZ107114 | 1GCUYDET5LZ161240 | 1GCUYDET5LZ117495 | 1GCUYDET5LZ190317; 1GCUYDET5LZ149850

1GCUYDET5LZ118582 | 1GCUYDET5LZ169936; 1GCUYDET5LZ132921 | 1GCUYDET5LZ136516; 1GCUYDET5LZ100034; 1GCUYDET5LZ100843 | 1GCUYDET5LZ172318 | 1GCUYDET5LZ169600 | 1GCUYDET5LZ177535; 1GCUYDET5LZ198577 | 1GCUYDET5LZ124754 | 1GCUYDET5LZ198448 | 1GCUYDET5LZ105363; 1GCUYDET5LZ168401 | 1GCUYDET5LZ115312 | 1GCUYDET5LZ185232 | 1GCUYDET5LZ184579 | 1GCUYDET5LZ151999; 1GCUYDET5LZ111289

1GCUYDET5LZ148536 | 1GCUYDET5LZ134815 | 1GCUYDET5LZ138461; 1GCUYDET5LZ179785 | 1GCUYDET5LZ115293 | 1GCUYDET5LZ155535

1GCUYDET5LZ158239 | 1GCUYDET5LZ198515 | 1GCUYDET5LZ185070 | 1GCUYDET5LZ117545 | 1GCUYDET5LZ109493 | 1GCUYDET5LZ144695 | 1GCUYDET5LZ125841 | 1GCUYDET5LZ185067 | 1GCUYDET5LZ112412; 1GCUYDET5LZ188227 | 1GCUYDET5LZ147595 | 1GCUYDET5LZ191158 | 1GCUYDET5LZ195243; 1GCUYDET5LZ110854 | 1GCUYDET5LZ143630 | 1GCUYDET5LZ128660; 1GCUYDET5LZ184629 | 1GCUYDET5LZ158676; 1GCUYDET5LZ176062

1GCUYDET5LZ148973; 1GCUYDET5LZ148620 | 1GCUYDET5LZ164042; 1GCUYDET5LZ140016 | 1GCUYDET5LZ175543; 1GCUYDET5LZ148441 | 1GCUYDET5LZ117741 | 1GCUYDET5LZ130649 | 1GCUYDET5LZ103693 | 1GCUYDET5LZ139402; 1GCUYDET5LZ125824

1GCUYDET5LZ177938 | 1GCUYDET5LZ101264 | 1GCUYDET5LZ126276; 1GCUYDET5LZ109221 | 1GCUYDET5LZ173243 | 1GCUYDET5LZ115567; 1GCUYDET5LZ135432

1GCUYDET5LZ193203 | 1GCUYDET5LZ185747 | 1GCUYDET5LZ140887; 1GCUYDET5LZ149508 | 1GCUYDET5LZ159116 | 1GCUYDET5LZ112300 | 1GCUYDET5LZ150108

1GCUYDET5LZ142610; 1GCUYDET5LZ196053 | 1GCUYDET5LZ161996 | 1GCUYDET5LZ170505; 1GCUYDET5LZ160024 | 1GCUYDET5LZ135169; 1GCUYDET5LZ128500 | 1GCUYDET5LZ194044; 1GCUYDET5LZ143580 | 1GCUYDET5LZ173355; 1GCUYDET5LZ176739 | 1GCUYDET5LZ168124; 1GCUYDET5LZ145216 | 1GCUYDET5LZ141487 | 1GCUYDET5LZ170309 | 1GCUYDET5LZ108828; 1GCUYDET5LZ141070; 1GCUYDET5LZ163280; 1GCUYDET5LZ167524; 1GCUYDET5LZ117982 | 1GCUYDET5LZ180323 | 1GCUYDET5LZ194593 | 1GCUYDET5LZ174523 | 1GCUYDET5LZ120462 | 1GCUYDET5LZ107209; 1GCUYDET5LZ139075 | 1GCUYDET5LZ106982 | 1GCUYDET5LZ126763 | 1GCUYDET5LZ119652 | 1GCUYDET5LZ190818; 1GCUYDET5LZ172920; 1GCUYDET5LZ185005; 1GCUYDET5LZ183383; 1GCUYDET5LZ172447 | 1GCUYDET5LZ162632 | 1GCUYDET5LZ162873 | 1GCUYDET5LZ189877 | 1GCUYDET5LZ173128; 1GCUYDET5LZ166793 | 1GCUYDET5LZ115519 | 1GCUYDET5LZ196389; 1GCUYDET5LZ146415

1GCUYDET5LZ187370; 1GCUYDET5LZ185103; 1GCUYDET5LZ143319 | 1GCUYDET5LZ186722; 1GCUYDET5LZ100566 | 1GCUYDET5LZ117397 | 1GCUYDET5LZ122146 | 1GCUYDET5LZ140419; 1GCUYDET5LZ139657 | 1GCUYDET5LZ135995; 1GCUYDET5LZ101281 | 1GCUYDET5LZ175106 | 1GCUYDET5LZ177826 | 1GCUYDET5LZ174912 | 1GCUYDET5LZ161173 | 1GCUYDET5LZ156068; 1GCUYDET5LZ132580 | 1GCUYDET5LZ175073 | 1GCUYDET5LZ113916 | 1GCUYDET5LZ103516; 1GCUYDET5LZ161528; 1GCUYDET5LZ185246 | 1GCUYDET5LZ166177; 1GCUYDET5LZ129744 | 1GCUYDET5LZ146270; 1GCUYDET5LZ175803; 1GCUYDET5LZ124074 | 1GCUYDET5LZ157009; 1GCUYDET5LZ164459 | 1GCUYDET5LZ109588; 1GCUYDET5LZ168625 | 1GCUYDET5LZ198871 | 1GCUYDET5LZ105587 | 1GCUYDET5LZ180015 | 1GCUYDET5LZ164705 | 1GCUYDET5LZ197655; 1GCUYDET5LZ140596 | 1GCUYDET5LZ197543 | 1GCUYDET5LZ117108

1GCUYDET5LZ124642; 1GCUYDET5LZ177616; 1GCUYDET5LZ121028; 1GCUYDET5LZ161562; 1GCUYDET5LZ123586

1GCUYDET5LZ165143 | 1GCUYDET5LZ161142 | 1GCUYDET5LZ199292

1GCUYDET5LZ129467 | 1GCUYDET5LZ179902 | 1GCUYDET5LZ183075 | 1GCUYDET5LZ161688 | 1GCUYDET5LZ186171 | 1GCUYDET5LZ130263 | 1GCUYDET5LZ123832; 1GCUYDET5LZ139559; 1GCUYDET5LZ104990 | 1GCUYDET5LZ156412; 1GCUYDET5LZ176921; 1GCUYDET5LZ152599 | 1GCUYDET5LZ139917 | 1GCUYDET5LZ163926

1GCUYDET5LZ132143 | 1GCUYDET5LZ158290 | 1GCUYDET5LZ187658; 1GCUYDET5LZ190141 | 1GCUYDET5LZ100941 | 1GCUYDET5LZ171847 | 1GCUYDET5LZ128920 | 1GCUYDET5LZ189149 | 1GCUYDET5LZ101359; 1GCUYDET5LZ128285; 1GCUYDET5LZ142784; 1GCUYDET5LZ132708 | 1GCUYDET5LZ142090 | 1GCUYDET5LZ180550 | 1GCUYDET5LZ149539; 1GCUYDET5LZ160461 | 1GCUYDET5LZ157253 | 1GCUYDET5LZ196294

1GCUYDET5LZ173839 | 1GCUYDET5LZ106786; 1GCUYDET5LZ178443 | 1GCUYDET5LZ110790; 1GCUYDET5LZ163828; 1GCUYDET5LZ163604; 1GCUYDET5LZ151758; 1GCUYDET5LZ168558 | 1GCUYDET5LZ145510; 1GCUYDET5LZ166048 | 1GCUYDET5LZ188003 | 1GCUYDET5LZ113656; 1GCUYDET5LZ188759 | 1GCUYDET5LZ149962 | 1GCUYDET5LZ112376 | 1GCUYDET5LZ168933 | 1GCUYDET5LZ123510 | 1GCUYDET5LZ102270 | 1GCUYDET5LZ124138; 1GCUYDET5LZ132157; 1GCUYDET5LZ145930

1GCUYDET5LZ136497 | 1GCUYDET5LZ153557 | 1GCUYDET5LZ180547 | 1GCUYDET5LZ169306 | 1GCUYDET5LZ155597 | 1GCUYDET5LZ134023 | 1GCUYDET5LZ167202; 1GCUYDET5LZ102088 | 1GCUYDET5LZ139691 | 1GCUYDET5LZ152117 | 1GCUYDET5LZ174652; 1GCUYDET5LZ193332; 1GCUYDET5LZ182931; 1GCUYDET5LZ156183

1GCUYDET5LZ128139; 1GCUYDET5LZ169175 | 1GCUYDET5LZ166874 | 1GCUYDET5LZ154904 | 1GCUYDET5LZ195601; 1GCUYDET5LZ191810

1GCUYDET5LZ129713 | 1GCUYDET5LZ172769 | 1GCUYDET5LZ159505 | 1GCUYDET5LZ170942; 1GCUYDET5LZ137617 | 1GCUYDET5LZ180144 | 1GCUYDET5LZ116332 | 1GCUYDET5LZ158208; 1GCUYDET5LZ150142; 1GCUYDET5LZ157334 | 1GCUYDET5LZ181357 | 1GCUYDET5LZ191919 | 1GCUYDET5LZ155566 | 1GCUYDET5LZ133969; 1GCUYDET5LZ111471 | 1GCUYDET5LZ184551; 1GCUYDET5LZ179222; 1GCUYDET5LZ173565 | 1GCUYDET5LZ124852 | 1GCUYDET5LZ146995 | 1GCUYDET5LZ149105 | 1GCUYDET5LZ110157 | 1GCUYDET5LZ116170 | 1GCUYDET5LZ150013; 1GCUYDET5LZ114323; 1GCUYDET5LZ153476 | 1GCUYDET5LZ102480 | 1GCUYDET5LZ144051 | 1GCUYDET5LZ192729 | 1GCUYDET5LZ105573 | 1GCUYDET5LZ188695; 1GCUYDET5LZ178961 | 1GCUYDET5LZ173226; 1GCUYDET5LZ179656 | 1GCUYDET5LZ190933; 1GCUYDET5LZ160878 | 1GCUYDET5LZ183318 | 1GCUYDET5LZ182976 | 1GCUYDET5LZ188308 | 1GCUYDET5LZ134247; 1GCUYDET5LZ115553; 1GCUYDET5LZ180564 | 1GCUYDET5LZ186204 | 1GCUYDET5LZ184677; 1GCUYDET5LZ130568 | 1GCUYDET5LZ116847 | 1GCUYDET5LZ177910 | 1GCUYDET5LZ109753 | 1GCUYDET5LZ110062 | 1GCUYDET5LZ141215 | 1GCUYDET5LZ199874 | 1GCUYDET5LZ147676; 1GCUYDET5LZ139061 | 1GCUYDET5LZ196330; 1GCUYDET5LZ135379 | 1GCUYDET5LZ111180 | 1GCUYDET5LZ190589; 1GCUYDET5LZ181097; 1GCUYDET5LZ176627 | 1GCUYDET5LZ192424 | 1GCUYDET5LZ124530; 1GCUYDET5LZ117383 | 1GCUYDET5LZ155194

1GCUYDET5LZ149248 | 1GCUYDET5LZ182833; 1GCUYDET5LZ186378; 1GCUYDET5LZ155163 | 1GCUYDET5LZ181455 | 1GCUYDET5LZ199535; 1GCUYDET5LZ194450; 1GCUYDET5LZ171718; 1GCUYDET5LZ161299 | 1GCUYDET5LZ112166 | 1GCUYDET5LZ155373 | 1GCUYDET5LZ178538 | 1GCUYDET5LZ168785 | 1GCUYDET5LZ174943; 1GCUYDET5LZ136483 | 1GCUYDET5LZ153266; 1GCUYDET5LZ168852

1GCUYDET5LZ161593 | 1GCUYDET5LZ105833 | 1GCUYDET5LZ140954 | 1GCUYDET5LZ131185; 1GCUYDET5LZ133213 | 1GCUYDET5LZ146446; 1GCUYDET5LZ129341 | 1GCUYDET5LZ121787; 1GCUYDET5LZ190673 | 1GCUYDET5LZ164669; 1GCUYDET5LZ146057 | 1GCUYDET5LZ172349 | 1GCUYDET5LZ139318 | 1GCUYDET5LZ107369 | 1GCUYDET5LZ177096; 1GCUYDET5LZ158578; 1GCUYDET5LZ155888 | 1GCUYDET5LZ101748

1GCUYDET5LZ144776; 1GCUYDET5LZ193508 | 1GCUYDET5LZ115049 | 1GCUYDET5LZ187918; 1GCUYDET5LZ129369 | 1GCUYDET5LZ199969 | 1GCUYDET5LZ150254; 1GCUYDET5LZ176224 | 1GCUYDET5LZ143479 | 1GCUYDET5LZ140470 | 1GCUYDET5LZ142171; 1GCUYDET5LZ110501 | 1GCUYDET5LZ195078; 1GCUYDET5LZ153090 | 1GCUYDET5LZ111146 | 1GCUYDET5LZ185411 | 1GCUYDET5LZ175834 | 1GCUYDET5LZ151596; 1GCUYDET5LZ190799

1GCUYDET5LZ105329; 1GCUYDET5LZ145278; 1GCUYDET5LZ103712; 1GCUYDET5LZ191001 | 1GCUYDET5LZ131512 | 1GCUYDET5LZ163439 | 1GCUYDET5LZ165028; 1GCUYDET5LZ189636 | 1GCUYDET5LZ187210 | 1GCUYDET5LZ138055 | 1GCUYDET5LZ152697; 1GCUYDET5LZ194027; 1GCUYDET5LZ166485 | 1GCUYDET5LZ192391; 1GCUYDET5LZ173095 | 1GCUYDET5LZ147970 | 1GCUYDET5LZ117464 | 1GCUYDET5LZ164767; 1GCUYDET5LZ133146 | 1GCUYDET5LZ130375 | 1GCUYDET5LZ170536; 1GCUYDET5LZ155812; 1GCUYDET5LZ189412 | 1GCUYDET5LZ127556 | 1GCUYDET5LZ121997 | 1GCUYDET5LZ195534

1GCUYDET5LZ157558; 1GCUYDET5LZ165532 | 1GCUYDET5LZ134068 | 1GCUYDET5LZ176949 | 1GCUYDET5LZ188874 | 1GCUYDET5LZ149623 | 1GCUYDET5LZ171511; 1GCUYDET5LZ118422 | 1GCUYDET5LZ161917; 1GCUYDET5LZ136354; 1GCUYDET5LZ195582

1GCUYDET5LZ191306 | 1GCUYDET5LZ122941; 1GCUYDET5LZ163022 | 1GCUYDET5LZ147533; 1GCUYDET5LZ110823; 1GCUYDET5LZ151582 | 1GCUYDET5LZ163408 | 1GCUYDET5LZ108196 | 1GCUYDET5LZ168463 | 1GCUYDET5LZ176076 | 1GCUYDET5LZ113835 | 1GCUYDET5LZ141974 | 1GCUYDET5LZ152120; 1GCUYDET5LZ115536 | 1GCUYDET5LZ170519 | 1GCUYDET5LZ106125 | 1GCUYDET5LZ114354 | 1GCUYDET5LZ154451 | 1GCUYDET5LZ186297; 1GCUYDET5LZ141179 | 1GCUYDET5LZ149122 | 1GCUYDET5LZ143160; 1GCUYDET5LZ168009 | 1GCUYDET5LZ138654; 1GCUYDET5LZ157754 | 1GCUYDET5LZ174179; 1GCUYDET5LZ175722 | 1GCUYDET5LZ192116; 1GCUYDET5LZ154868 | 1GCUYDET5LZ103547; 1GCUYDET5LZ192357 | 1GCUYDET5LZ138251 | 1GCUYDET5LZ144664 | 1GCUYDET5LZ181441 | 1GCUYDET5LZ155986; 1GCUYDET5LZ101958; 1GCUYDET5LZ157205 | 1GCUYDET5LZ138296

1GCUYDET5LZ111437; 1GCUYDET5LZ161884 | 1GCUYDET5LZ160699 | 1GCUYDET5LZ173923

1GCUYDET5LZ105069 | 1GCUYDET5LZ159858 | 1GCUYDET5LZ112099 | 1GCUYDET5LZ175056 | 1GCUYDET5LZ169466; 1GCUYDET5LZ178426 | 1GCUYDET5LZ142025 | 1GCUYDET5LZ194464

1GCUYDET5LZ114306 | 1GCUYDET5LZ135902 | 1GCUYDET5LZ135074 | 1GCUYDET5LZ151968; 1GCUYDET5LZ150576 | 1GCUYDET5LZ157933 | 1GCUYDET5LZ136239 | 1GCUYDET5LZ190379; 1GCUYDET5LZ191354; 1GCUYDET5LZ134457 | 1GCUYDET5LZ194657 | 1GCUYDET5LZ162047; 1GCUYDET5LZ142607; 1GCUYDET5LZ102205 | 1GCUYDET5LZ189250 | 1GCUYDET5LZ141845

1GCUYDET5LZ124219 | 1GCUYDET5LZ117450; 1GCUYDET5LZ175087; 1GCUYDET5LZ138234; 1GCUYDET5LZ187224; 1GCUYDET5LZ193945 | 1GCUYDET5LZ126147 | 1GCUYDET5LZ143465; 1GCUYDET5LZ175333 | 1GCUYDET5LZ199955; 1GCUYDET5LZ102835 | 1GCUYDET5LZ148925

1GCUYDET5LZ186932; 1GCUYDET5LZ199082; 1GCUYDET5LZ129078 | 1GCUYDET5LZ159830 | 1GCUYDET5LZ177776

1GCUYDET5LZ161075; 1GCUYDET5LZ126939 | 1GCUYDET5LZ128691 | 1GCUYDET5LZ127587 | 1GCUYDET5LZ162551; 1GCUYDET5LZ163036 | 1GCUYDET5LZ110417; 1GCUYDET5LZ119389

1GCUYDET5LZ190267 | 1GCUYDET5LZ128917 | 1GCUYDET5LZ150190; 1GCUYDET5LZ192620; 1GCUYDET5LZ146656 | 1GCUYDET5LZ157236 | 1GCUYDET5LZ154529 | 1GCUYDET5LZ175526 | 1GCUYDET5LZ131168; 1GCUYDET5LZ111714 | 1GCUYDET5LZ190270; 1GCUYDET5LZ132286 | 1GCUYDET5LZ140131; 1GCUYDET5LZ110627; 1GCUYDET5LZ145135; 1GCUYDET5LZ122213

1GCUYDET5LZ159794; 1GCUYDET5LZ193413 | 1GCUYDET5LZ118758 | 1GCUYDET5LZ150819; 1GCUYDET5LZ160931 | 1GCUYDET5LZ129890; 1GCUYDET5LZ196179 | 1GCUYDET5LZ104052; 1GCUYDET5LZ140095; 1GCUYDET5LZ152442; 1GCUYDET5LZ126729 | 1GCUYDET5LZ192813 | 1GCUYDET5LZ135320; 1GCUYDET5LZ125998 | 1GCUYDET5LZ161691; 1GCUYDET5LZ121319; 1GCUYDET5LZ122714

1GCUYDET5LZ181343 | 1GCUYDET5LZ138475 | 1GCUYDET5LZ111339 | 1GCUYDET5LZ197395; 1GCUYDET5LZ189264; 1GCUYDET5LZ151050 | 1GCUYDET5LZ142736; 1GCUYDET5LZ166888 | 1GCUYDET5LZ163487; 1GCUYDET5LZ187613 | 1GCUYDET5LZ193234 | 1GCUYDET5LZ152148; 1GCUYDET5LZ165286 | 1GCUYDET5LZ152926 | 1GCUYDET5LZ117044 | 1GCUYDET5LZ160315 | 1GCUYDET5LZ123975 | 1GCUYDET5LZ123152 | 1GCUYDET5LZ119571 | 1GCUYDET5LZ194500

1GCUYDET5LZ131283; 1GCUYDET5LZ126472 | 1GCUYDET5LZ157768; 1GCUYDET5LZ184808 | 1GCUYDET5LZ177714; 1GCUYDET5LZ134524; 1GCUYDET5LZ126973 | 1GCUYDET5LZ182251 | 1GCUYDET5LZ126083 | 1GCUYDET5LZ164865; 1GCUYDET5LZ174425 | 1GCUYDET5LZ134085 | 1GCUYDET5LZ117447; 1GCUYDET5LZ180435; 1GCUYDET5LZ183061 | 1GCUYDET5LZ154725; 1GCUYDET5LZ101331

1GCUYDET5LZ140405; 1GCUYDET5LZ137875; 1GCUYDET5LZ111910 | 1GCUYDET5LZ120039; 1GCUYDET5LZ105914; 1GCUYDET5LZ130781; 1GCUYDET5LZ100874 | 1GCUYDET5LZ136662; 1GCUYDET5LZ170889; 1GCUYDET5LZ174196 | 1GCUYDET5LZ151369; 1GCUYDET5LZ165465 | 1GCUYDET5LZ116346 | 1GCUYDET5LZ117853 | 1GCUYDET5LZ199731 | 1GCUYDET5LZ103306 | 1GCUYDET5LZ105234; 1GCUYDET5LZ158547 | 1GCUYDET5LZ176644; 1GCUYDET5LZ196537 | 1GCUYDET5LZ122423 | 1GCUYDET5LZ118923; 1GCUYDET5LZ122454; 1GCUYDET5LZ173761; 1GCUYDET5LZ199275 | 1GCUYDET5LZ156605; 1GCUYDET5LZ128349 | 1GCUYDET5LZ158452; 1GCUYDET5LZ177731; 1GCUYDET5LZ193606 | 1GCUYDET5LZ197736; 1GCUYDET5LZ180953 | 1GCUYDET5LZ132014 | 1GCUYDET5LZ192844 | 1GCUYDET5LZ171802

1GCUYDET5LZ136628 | 1GCUYDET5LZ112782 | 1GCUYDET5LZ153526 | 1GCUYDET5LZ114824; 1GCUYDET5LZ126584; 1GCUYDET5LZ114015; 1GCUYDET5LZ162324; 1GCUYDET5LZ109106; 1GCUYDET5LZ185151 | 1GCUYDET5LZ155275; 1GCUYDET5LZ135642 | 1GCUYDET5LZ110403 | 1GCUYDET5LZ166941 | 1GCUYDET5LZ195050; 1GCUYDET5LZ100910 | 1GCUYDET5LZ118078

1GCUYDET5LZ127024 | 1GCUYDET5LZ119926

1GCUYDET5LZ112619 | 1GCUYDET5LZ151176 | 1GCUYDET5LZ114743 | 1GCUYDET5LZ121188; 1GCUYDET5LZ183187; 1GCUYDET5LZ153154; 1GCUYDET5LZ102706; 1GCUYDET5LZ108084 | 1GCUYDET5LZ153932 | 1GCUYDET5LZ179561 | 1GCUYDET5LZ109039 | 1GCUYDET5LZ111535 | 1GCUYDET5LZ106593 | 1GCUYDET5LZ194321 | 1GCUYDET5LZ163179 | 1GCUYDET5LZ109851 | 1GCUYDET5LZ177292 | 1GCUYDET5LZ118503; 1GCUYDET5LZ127489 | 1GCUYDET5LZ151940; 1GCUYDET5LZ118274; 1GCUYDET5LZ129209 | 1GCUYDET5LZ167927; 1GCUYDET5LZ119070 | 1GCUYDET5LZ130537; 1GCUYDET5LZ173520; 1GCUYDET5LZ106612 | 1GCUYDET5LZ181438; 1GCUYDET5LZ170049; 1GCUYDET5LZ197767 | 1GCUYDET5LZ112507 | 1GCUYDET5LZ139724 | 1GCUYDET5LZ170715; 1GCUYDET5LZ193380 | 1GCUYDET5LZ176191 | 1GCUYDET5LZ162548 | 1GCUYDET5LZ122650; 1GCUYDET5LZ108179 | 1GCUYDET5LZ161321 | 1GCUYDET5LZ118436; 1GCUYDET5LZ153333 | 1GCUYDET5LZ181486; 1GCUYDET5LZ193072 | 1GCUYDET5LZ102639

1GCUYDET5LZ139996 | 1GCUYDET5LZ190219 | 1GCUYDET5LZ197090; 1GCUYDET5LZ107534

1GCUYDET5LZ148617; 1GCUYDET5LZ172142 | 1GCUYDET5LZ141246; 1GCUYDET5LZ113883

1GCUYDET5LZ135849 | 1GCUYDET5LZ138153 | 1GCUYDET5LZ151386 | 1GCUYDET5LZ134331 | 1GCUYDET5LZ155809 | 1GCUYDET5LZ101572 | 1GCUYDET5LZ101734

1GCUYDET5LZ110465 | 1GCUYDET5LZ145670; 1GCUYDET5LZ167359 | 1GCUYDET5LZ196540 | 1GCUYDET5LZ150612 | 1GCUYDET5LZ132028 | 1GCUYDET5LZ130392 | 1GCUYDET5LZ171976 | 1GCUYDET5LZ168012; 1GCUYDET5LZ137178; 1GCUYDET5LZ136757 | 1GCUYDET5LZ116136 | 1GCUYDET5LZ124057; 1GCUYDET5LZ187725 | 1GCUYDET5LZ135589; 1GCUYDET5LZ119618 | 1GCUYDET5LZ119960 | 1GCUYDET5LZ172724; 1GCUYDET5LZ177244; 1GCUYDET5LZ140386 | 1GCUYDET5LZ100826 | 1GCUYDET5LZ102687; 1GCUYDET5LZ188180 | 1GCUYDET5LZ107808 | 1GCUYDET5LZ142218; 1GCUYDET5LZ180791; 1GCUYDET5LZ180290 | 1GCUYDET5LZ120378; 1GCUYDET5LZ183755 | 1GCUYDET5LZ144714 | 1GCUYDET5LZ180466 | 1GCUYDET5LZ173775 | 1GCUYDET5LZ170701; 1GCUYDET5LZ101751 | 1GCUYDET5LZ145152 | 1GCUYDET5LZ110028 | 1GCUYDET5LZ154742 | 1GCUYDET5LZ114631 | 1GCUYDET5LZ163859 | 1GCUYDET5LZ149993; 1GCUYDET5LZ177020; 1GCUYDET5LZ132899 | 1GCUYDET5LZ157396; 1GCUYDET5LZ160072; 1GCUYDET5LZ132207 | 1GCUYDET5LZ182475; 1GCUYDET5LZ174974 | 1GCUYDET5LZ140582 | 1GCUYDET5LZ189622 | 1GCUYDET5LZ131266; 1GCUYDET5LZ112538 | 1GCUYDET5LZ153560 | 1GCUYDET5LZ163781; 1GCUYDET5LZ119330 | 1GCUYDET5LZ143921; 1GCUYDET5LZ167149

1GCUYDET5LZ142672 | 1GCUYDET5LZ169905; 1GCUYDET5LZ121448 | 1GCUYDET5LZ119862 | 1GCUYDET5LZ179544 | 1GCUYDET5LZ154644; 1GCUYDET5LZ151906 | 1GCUYDET5LZ103788 | 1GCUYDET5LZ129243; 1GCUYDET5LZ114404; 1GCUYDET5LZ171153 | 1GCUYDET5LZ153378 | 1GCUYDET5LZ142459; 1GCUYDET5LZ105539 | 1GCUYDET5LZ168317; 1GCUYDET5LZ160010; 1GCUYDET5LZ130344 | 1GCUYDET5LZ112801 | 1GCUYDET5LZ188714 | 1GCUYDET5LZ192522; 1GCUYDET5LZ140341; 1GCUYDET5LZ170486

1GCUYDET5LZ184792 | 1GCUYDET5LZ108117; 1GCUYDET5LZ127900 | 1GCUYDET5LZ161836

1GCUYDET5LZ116539 | 1GCUYDET5LZ103807 | 1GCUYDET5LZ110241

1GCUYDET5LZ144261; 1GCUYDET5LZ114113; 1GCUYDET5LZ112247

1GCUYDET5LZ112331; 1GCUYDET5LZ199020 | 1GCUYDET5LZ124348

1GCUYDET5LZ183335 | 1GCUYDET5LZ179107; 1GCUYDET5LZ189927 | 1GCUYDET5LZ107193 | 1GCUYDET5LZ116086 | 1GCUYDET5LZ164932; 1GCUYDET5LZ182850 | 1GCUYDET5LZ100227; 1GCUYDET5LZ152232; 1GCUYDET5LZ109333 | 1GCUYDET5LZ174277 | 1GCUYDET5LZ110398 | 1GCUYDET5LZ162002; 1GCUYDET5LZ135334

1GCUYDET5LZ181200 | 1GCUYDET5LZ162520 | 1GCUYDET5LZ172593

1GCUYDET5LZ127511; 1GCUYDET5LZ196554; 1GCUYDET5LZ102740 | 1GCUYDET5LZ140517 | 1GCUYDET5LZ184310 | 1GCUYDET5LZ155759; 1GCUYDET5LZ125063; 1GCUYDET5LZ101846 | 1GCUYDET5LZ156488; 1GCUYDET5LZ104441 | 1GCUYDET5LZ174621 | 1GCUYDET5LZ175025 | 1GCUYDET5LZ182279 | 1GCUYDET5LZ176403; 1GCUYDET5LZ144292; 1GCUYDET5LZ148293 | 1GCUYDET5LZ188762 | 1GCUYDET5LZ120526 | 1GCUYDET5LZ165367; 1GCUYDET5LZ132031 | 1GCUYDET5LZ113141 | 1GCUYDET5LZ101362; 1GCUYDET5LZ191547; 1GCUYDET5LZ164798; 1GCUYDET5LZ187126

1GCUYDET5LZ135690 | 1GCUYDET5LZ127749; 1GCUYDET5LZ156507

1GCUYDET5LZ177373 | 1GCUYDET5LZ174571; 1GCUYDET5LZ132577 | 1GCUYDET5LZ174165 | 1GCUYDET5LZ152795 | 1GCUYDET5LZ166356 | 1GCUYDET5LZ117321 | 1GCUYDET5LZ192276 | 1GCUYDET5LZ196683 | 1GCUYDET5LZ167684 | 1GCUYDET5LZ115763 | 1GCUYDET5LZ168656 | 1GCUYDET5LZ128156 | 1GCUYDET5LZ188454 | 1GCUYDET5LZ163571

1GCUYDET5LZ137214; 1GCUYDET5LZ111048 | 1GCUYDET5LZ110918; 1GCUYDET5LZ132353; 1GCUYDET5LZ146138 | 1GCUYDET5LZ135138 | 1GCUYDET5LZ197476 | 1GCUYDET5LZ137343 | 1GCUYDET5LZ144034 | 1GCUYDET5LZ185764; 1GCUYDET5LZ150867; 1GCUYDET5LZ149153 | 1GCUYDET5LZ140839 | 1GCUYDET5LZ116783 | 1GCUYDET5LZ100423; 1GCUYDET5LZ170018 | 1GCUYDET5LZ193542 | 1GCUYDET5LZ195940 | 1GCUYDET5LZ148424; 1GCUYDET5LZ183996 | 1GCUYDET5LZ185618; 1GCUYDET5LZ164221; 1GCUYDET5LZ197087 | 1GCUYDET5LZ168270 | 1GCUYDET5LZ162288 | 1GCUYDET5LZ137648; 1GCUYDET5LZ162128 | 1GCUYDET5LZ178491 | 1GCUYDET5LZ191824 | 1GCUYDET5LZ125564

1GCUYDET5LZ178149 | 1GCUYDET5LZ141828; 1GCUYDET5LZ177907 | 1GCUYDET5LZ184226; 1GCUYDET5LZ117075 | 1GCUYDET5LZ188468 | 1GCUYDET5LZ149525 | 1GCUYDET5LZ138556; 1GCUYDET5LZ152506

1GCUYDET5LZ167832 | 1GCUYDET5LZ150724 | 1GCUYDET5LZ161318 | 1GCUYDET5LZ140968

1GCUYDET5LZ116587; 1GCUYDET5LZ133874 | 1GCUYDET5LZ162436; 1GCUYDET5LZ176482 | 1GCUYDET5LZ111096; 1GCUYDET5LZ192021 | 1GCUYDET5LZ107405 | 1GCUYDET5LZ180581 | 1GCUYDET5LZ164641 | 1GCUYDET5LZ145605 | 1GCUYDET5LZ137147; 1GCUYDET5LZ143191

1GCUYDET5LZ172951 | 1GCUYDET5LZ137410 | 1GCUYDET5LZ171816; 1GCUYDET5LZ155079 | 1GCUYDET5LZ148908 | 1GCUYDET5LZ137472 | 1GCUYDET5LZ183450 | 1GCUYDET5LZ168978 | 1GCUYDET5LZ129565 | 1GCUYDET5LZ148861 | 1GCUYDET5LZ109073 | 1GCUYDET5LZ102222 | 1GCUYDET5LZ112457; 1GCUYDET5LZ165742; 1GCUYDET5LZ192102 | 1GCUYDET5LZ192536 | 1GCUYDET5LZ191936 | 1GCUYDET5LZ172741; 1GCUYDET5LZ114161 | 1GCUYDET5LZ154515 | 1GCUYDET5LZ133860 | 1GCUYDET5LZ108943; 1GCUYDET5LZ145894

1GCUYDET5LZ176434 | 1GCUYDET5LZ149427; 1GCUYDET5LZ143773 | 1GCUYDET5LZ134958 | 1GCUYDET5LZ167510 | 1GCUYDET5LZ123443 | 1GCUYDET5LZ127427 | 1GCUYDET5LZ180712 | 1GCUYDET5LZ115942; 1GCUYDET5LZ144616; 1GCUYDET5LZ105072 | 1GCUYDET5LZ100311 | 1GCUYDET5LZ146527 | 1GCUYDET5LZ179379 | 1GCUYDET5LZ115391 | 1GCUYDET5LZ136323; 1GCUYDET5LZ142199; 1GCUYDET5LZ136015 | 1GCUYDET5LZ100776; 1GCUYDET5LZ103161 | 1GCUYDET5LZ108635 | 1GCUYDET5LZ197302 | 1GCUYDET5LZ186235 | 1GCUYDET5LZ119120 | 1GCUYDET5LZ119361 | 1GCUYDET5LZ166535; 1GCUYDET5LZ160444; 1GCUYDET5LZ147418 | 1GCUYDET5LZ140033 | 1GCUYDET5LZ153283 | 1GCUYDET5LZ143613 | 1GCUYDET5LZ195145 | 1GCUYDET5LZ135527 | 1GCUYDET5LZ114421; 1GCUYDET5LZ147581

1GCUYDET5LZ127329 | 1GCUYDET5LZ113950 | 1GCUYDET5LZ115746 | 1GCUYDET5LZ123068 | 1GCUYDET5LZ145829 | 1GCUYDET5LZ105136; 1GCUYDET5LZ180869 | 1GCUYDET5LZ138119 | 1GCUYDET5LZ159827 | 1GCUYDET5LZ179463

1GCUYDET5LZ115858

1GCUYDET5LZ104715 | 1GCUYDET5LZ145815 | 1GCUYDET5LZ136001 | 1GCUYDET5LZ120414; 1GCUYDET5LZ147127 | 1GCUYDET5LZ175980; 1GCUYDET5LZ165739 | 1GCUYDET5LZ141084 | 1GCUYDET5LZ102477; 1GCUYDET5LZ172819; 1GCUYDET5LZ103094 | 1GCUYDET5LZ193119 | 1GCUYDET5LZ194402; 1GCUYDET5LZ167426 | 1GCUYDET5LZ194898; 1GCUYDET5LZ197381; 1GCUYDET5LZ103404; 1GCUYDET5LZ169192 | 1GCUYDET5LZ196456; 1GCUYDET5LZ173744 | 1GCUYDET5LZ199910

1GCUYDET5LZ175266 | 1GCUYDET5LZ171444 | 1GCUYDET5LZ110952; 1GCUYDET5LZ127752 | 1GCUYDET5LZ145359 | 1GCUYDET5LZ179558 | 1GCUYDET5LZ170469 | 1GCUYDET5LZ120221 | 1GCUYDET5LZ143451 | 1GCUYDET5LZ112703 | 1GCUYDET5LZ172187 | 1GCUYDET5LZ195629 | 1GCUYDET5LZ114872 | 1GCUYDET5LZ146348 | 1GCUYDET5LZ163960 | 1GCUYDET5LZ156569 | 1GCUYDET5LZ142896 | 1GCUYDET5LZ126486 | 1GCUYDET5LZ102432; 1GCUYDET5LZ108201; 1GCUYDET5LZ117089 | 1GCUYDET5LZ166454; 1GCUYDET5LZ159018; 1GCUYDET5LZ140498; 1GCUYDET5LZ187028 | 1GCUYDET5LZ192715 | 1GCUYDET5LZ140615 | 1GCUYDET5LZ104388 | 1GCUYDET5LZ162775 | 1GCUYDET5LZ161271 | 1GCUYDET5LZ193850; 1GCUYDET5LZ142929

1GCUYDET5LZ123393 | 1GCUYDET5LZ133776; 1GCUYDET5LZ187904; 1GCUYDET5LZ141876; 1GCUYDET5LZ167281 | 1GCUYDET5LZ161383 | 1GCUYDET5LZ175607 | 1GCUYDET5LZ168964 | 1GCUYDET5LZ185182 | 1GCUYDET5LZ132613 | 1GCUYDET5LZ121627 | 1GCUYDET5LZ138718; 1GCUYDET5LZ122745 | 1GCUYDET5LZ158175 | 1GCUYDET5LZ170343; 1GCUYDET5LZ167071; 1GCUYDET5LZ195369; 1GCUYDET5LZ172495; 1GCUYDET5LZ167216 | 1GCUYDET5LZ188485; 1GCUYDET5LZ181164; 1GCUYDET5LZ122308 | 1GCUYDET5LZ139450 | 1GCUYDET5LZ178796 | 1GCUYDET5LZ197624 | 1GCUYDET5LZ145779 | 1GCUYDET5LZ170939 | 1GCUYDET5LZ138685 | 1GCUYDET5LZ174019; 1GCUYDET5LZ134572 | 1GCUYDET5LZ116640; 1GCUYDET5LZ155650; 1GCUYDET5LZ102169 | 1GCUYDET5LZ169791 | 1GCUYDET5LZ166776; 1GCUYDET5LZ135818; 1GCUYDET5LZ140534; 1GCUYDET5LZ197378 | 1GCUYDET5LZ108506 | 1GCUYDET5LZ122809 | 1GCUYDET5LZ164493 | 1GCUYDET5LZ188521; 1GCUYDET5LZ100616 | 1GCUYDET5LZ152439 | 1GCUYDET5LZ148990 | 1GCUYDET5LZ191578; 1GCUYDET5LZ171184 | 1GCUYDET5LZ151839; 1GCUYDET5LZ110997 | 1GCUYDET5LZ113348 | 1GCUYDET5LZ138699 | 1GCUYDET5LZ192312

1GCUYDET5LZ174697; 1GCUYDET5LZ140646 | 1GCUYDET5LZ132451 | 1GCUYDET5LZ169550; 1GCUYDET5LZ113396; 1GCUYDET5LZ181584; 1GCUYDET5LZ163666 | 1GCUYDET5LZ194965 | 1GCUYDET5LZ177678 | 1GCUYDET5LZ157852; 1GCUYDET5LZ130117 | 1GCUYDET5LZ172089 | 1GCUYDET5LZ113589 | 1GCUYDET5LZ121952

1GCUYDET5LZ180872 | 1GCUYDET5LZ199342 | 1GCUYDET5LZ149654; 1GCUYDET5LZ167345 | 1GCUYDET5LZ148214 | 1GCUYDET5LZ173291 | 1GCUYDET5LZ161772; 1GCUYDET5LZ100082; 1GCUYDET5LZ195937; 1GCUYDET5LZ121708 | 1GCUYDET5LZ190950; 1GCUYDET5LZ143627; 1GCUYDET5LZ160718 | 1GCUYDET5LZ155390; 1GCUYDET5LZ157172 | 1GCUYDET5LZ162386 | 1GCUYDET5LZ107842 | 1GCUYDET5LZ163456 | 1GCUYDET5LZ160086 | 1GCUYDET5LZ114466; 1GCUYDET5LZ177230 | 1GCUYDET5LZ161433; 1GCUYDET5LZ148813 | 1GCUYDET5LZ119781 | 1GCUYDET5LZ133468 | 1GCUYDET5LZ107632 | 1GCUYDET5LZ112992 | 1GCUYDET5LZ182461 | 1GCUYDET5LZ156801; 1GCUYDET5LZ154840; 1GCUYDET5LZ112328; 1GCUYDET5LZ124303 | 1GCUYDET5LZ107372; 1GCUYDET5LZ113754 | 1GCUYDET5LZ197428 | 1GCUYDET5LZ197963 | 1GCUYDET5LZ123734 | 1GCUYDET5LZ171539; 1GCUYDET5LZ186042; 1GCUYDET5LZ119425 | 1GCUYDET5LZ172478; 1GCUYDET5LZ172125 | 1GCUYDET5LZ158192; 1GCUYDET5LZ154207 | 1GCUYDET5LZ168740; 1GCUYDET5LZ193928

1GCUYDET5LZ129291 | 1GCUYDET5LZ131316 | 1GCUYDET5LZ106559; 1GCUYDET5LZ102060; 1GCUYDET5LZ156118; 1GCUYDET5LZ184954 | 1GCUYDET5LZ139884 | 1GCUYDET5LZ179866; 1GCUYDET5LZ181049

1GCUYDET5LZ134426; 1GCUYDET5LZ112989 | 1GCUYDET5LZ140288; 1GCUYDET5LZ108246; 1GCUYDET5LZ173954; 1GCUYDET5LZ179852 | 1GCUYDET5LZ137102

1GCUYDET5LZ133566 | 1GCUYDET5LZ133406; 1GCUYDET5LZ145961 | 1GCUYDET5LZ188213 | 1GCUYDET5LZ126942 | 1GCUYDET5LZ159617; 1GCUYDET5LZ199261 | 1GCUYDET5LZ194514; 1GCUYDET5LZ104505 | 1GCUYDET5LZ185814; 1GCUYDET5LZ129520; 1GCUYDET5LZ194819 | 1GCUYDET5LZ108120; 1GCUYDET5LZ120686 | 1GCUYDET5LZ170102 | 1GCUYDET5LZ178930; 1GCUYDET5LZ190625; 1GCUYDET5LZ191712 | 1GCUYDET5LZ125242 | 1GCUYDET5LZ146608 | 1GCUYDET5LZ160007

1GCUYDET5LZ130960; 1GCUYDET5LZ131722

1GCUYDET5LZ114371 | 1GCUYDET5LZ170892; 1GCUYDET5LZ197462; 1GCUYDET5LZ162100 | 1GCUYDET5LZ164316 | 1GCUYDET5LZ186123 | 1GCUYDET5LZ184372 | 1GCUYDET5LZ166938 | 1GCUYDET5LZ133924 | 1GCUYDET5LZ156846 | 1GCUYDET5LZ127184; 1GCUYDET5LZ114483 | 1GCUYDET5LZ124284 | 1GCUYDET5LZ172853 | 1GCUYDET5LZ104911; 1GCUYDET5LZ179849 | 1GCUYDET5LZ160332 | 1GCUYDET5LZ194996

1GCUYDET5LZ188163 | 1GCUYDET5LZ155115

1GCUYDET5LZ174151; 1GCUYDET5LZ165417; 1GCUYDET5LZ149671 | 1GCUYDET5LZ195713 | 1GCUYDET5LZ105525; 1GCUYDET5LZ148438 | 1GCUYDET5LZ161125; 1GCUYDET5LZ198076 | 1GCUYDET5LZ107985 | 1GCUYDET5LZ128786 | 1GCUYDET5LZ151288 | 1GCUYDET5LZ147824 | 1GCUYDET5LZ173680; 1GCUYDET5LZ136256; 1GCUYDET5LZ142722; 1GCUYDET5LZ113382

1GCUYDET5LZ176529 | 1GCUYDET5LZ105508

1GCUYDET5LZ147726; 1GCUYDET5LZ144115 | 1GCUYDET5LZ101782 | 1GCUYDET5LZ141389; 1GCUYDET5LZ152103 | 1GCUYDET5LZ181567 | 1GCUYDET5LZ158144 | 1GCUYDET5LZ126102 | 1GCUYDET5LZ196036 | 1GCUYDET5LZ148150 | 1GCUYDET5LZ116184 | 1GCUYDET5LZ133132 | 1GCUYDET5LZ153087 | 1GCUYDET5LZ173212 | 1GCUYDET5LZ147919

1GCUYDET5LZ153199 | 1GCUYDET5LZ162341 | 1GCUYDET5LZ182184 | 1GCUYDET5LZ157530; 1GCUYDET5LZ129159 | 1GCUYDET5LZ174764; 1GCUYDET5LZ107128 | 1GCUYDET5LZ103015 | 1GCUYDET5LZ109414 | 1GCUYDET5LZ117366 | 1GCUYDET5LZ124916; 1GCUYDET5LZ155065 | 1GCUYDET5LZ135026

1GCUYDET5LZ100938 | 1GCUYDET5LZ128934 | 1GCUYDET5LZ123362; 1GCUYDET5LZ134894 | 1GCUYDET5LZ171900 | 1GCUYDET5LZ158483

1GCUYDET5LZ146267 | 1GCUYDET5LZ150545 | 1GCUYDET5LZ181407 | 1GCUYDET5LZ159441 | 1GCUYDET5LZ199213 | 1GCUYDET5LZ130439; 1GCUYDET5LZ140338

1GCUYDET5LZ172612; 1GCUYDET5LZ106271 | 1GCUYDET5LZ157348; 1GCUYDET5LZ199616; 1GCUYDET5LZ167491 | 1GCUYDET5LZ100292; 1GCUYDET5LZ188969 | 1GCUYDET5LZ169225

1GCUYDET5LZ137357; 1GCUYDET5LZ131638; 1GCUYDET5LZ164929 | 1GCUYDET5LZ102592 | 1GCUYDET5LZ105153 | 1GCUYDET5LZ167197; 1GCUYDET5LZ146009 | 1GCUYDET5LZ180855 | 1GCUYDET5LZ117710 | 1GCUYDET5LZ107825 | 1GCUYDET5LZ116038 | 1GCUYDET5LZ172108 | 1GCUYDET5LZ129663 | 1GCUYDET5LZ155681; 1GCUYDET5LZ172657 | 1GCUYDET5LZ111759 | 1GCUYDET5LZ124513 | 1GCUYDET5LZ194755 | 1GCUYDET5LZ125631 | 1GCUYDET5LZ102138 | 1GCUYDET5LZ125094 | 1GCUYDET5LZ150934 | 1GCUYDET5LZ113494 | 1GCUYDET5LZ108487 | 1GCUYDET5LZ157222; 1GCUYDET5LZ181178

1GCUYDET5LZ146947 | 1GCUYDET5LZ186610 | 1GCUYDET5LZ173064 | 1GCUYDET5LZ155843 | 1GCUYDET5LZ150643 | 1GCUYDET5LZ147984 | 1GCUYDET5LZ145958 | 1GCUYDET5LZ169533 | 1GCUYDET5LZ153803 | 1GCUYDET5LZ132594 | 1GCUYDET5LZ152389 | 1GCUYDET5LZ164090 | 1GCUYDET5LZ100356 | 1GCUYDET5LZ148472; 1GCUYDET5LZ199809 | 1GCUYDET5LZ181228 | 1GCUYDET5LZ111406 | 1GCUYDET5LZ190561 | 1GCUYDET5LZ139934 | 1GCUYDET5LZ173663; 1GCUYDET5LZ112085 | 1GCUYDET5LZ175204 | 1GCUYDET5LZ145653 | 1GCUYDET5LZ186218 | 1GCUYDET5LZ199034; 1GCUYDET5LZ163263 | 1GCUYDET5LZ168267

1GCUYDET5LZ160251; 1GCUYDET5LZ110305 | 1GCUYDET5LZ197557; 1GCUYDET5LZ119635 | 1GCUYDET5LZ195033 | 1GCUYDET5LZ132403; 1GCUYDET5LZ167037 | 1GCUYDET5LZ111454 | 1GCUYDET5LZ183643; 1GCUYDET5LZ175879 | 1GCUYDET5LZ168429; 1GCUYDET5LZ124043 | 1GCUYDET5LZ125287 | 1GCUYDET5LZ137164; 1GCUYDET5LZ131302 | 1GCUYDET5LZ194738 | 1GCUYDET5LZ143000 | 1GCUYDET5LZ191886 | 1GCUYDET5LZ105119 | 1GCUYDET5LZ121644; 1GCUYDET5LZ137939; 1GCUYDET5LZ170598 | 1GCUYDET5LZ111549 | 1GCUYDET5LZ183674 | 1GCUYDET5LZ134880 | 1GCUYDET5LZ192987; 1GCUYDET5LZ115651 | 1GCUYDET5LZ120168 | 1GCUYDET5LZ119375 | 1GCUYDET5LZ159178; 1GCUYDET5LZ115374 | 1GCUYDET5LZ111597 | 1GCUYDET5LZ192083; 1GCUYDET5LZ148133; 1GCUYDET5LZ131395 | 1GCUYDET5LZ122616 | 1GCUYDET5LZ180936 | 1GCUYDET5LZ171928 | 1GCUYDET5LZ193086 | 1GCUYDET5LZ166342; 1GCUYDET5LZ130294 | 1GCUYDET5LZ199339; 1GCUYDET5LZ157480; 1GCUYDET5LZ146639

1GCUYDET5LZ129212; 1GCUYDET5LZ199566; 1GCUYDET5LZ142204; 1GCUYDET5LZ196490; 1GCUYDET5LZ167538 | 1GCUYDET5LZ101829 | 1GCUYDET5LZ190737; 1GCUYDET5LZ149606 | 1GCUYDET5LZ123961 | 1GCUYDET5LZ109400 | 1GCUYDET5LZ172903

1GCUYDET5LZ113446 | 1GCUYDET5LZ154384 | 1GCUYDET5LZ136466; 1GCUYDET5LZ172013

1GCUYDET5LZ147130 | 1GCUYDET5LZ155499; 1GCUYDET5LZ120316 | 1GCUYDET5LZ117092 | 1GCUYDET5LZ193489; 1GCUYDET5LZ156152; 1GCUYDET5LZ182640; 1GCUYDET5LZ156510 | 1GCUYDET5LZ145913; 1GCUYDET5LZ189166 | 1GCUYDET5LZ107727; 1GCUYDET5LZ189314 | 1GCUYDET5LZ137603; 1GCUYDET5LZ180306; 1GCUYDET5LZ197915; 1GCUYDET5LZ113107; 1GCUYDET5LZ118064 | 1GCUYDET5LZ111504 | 1GCUYDET5LZ109140 | 1GCUYDET5LZ182606; 1GCUYDET5LZ171573 | 1GCUYDET5LZ168950 | 1GCUYDET5LZ135608; 1GCUYDET5LZ124026 | 1GCUYDET5LZ172321; 1GCUYDET5LZ105895 | 1GCUYDET5LZ101569 | 1GCUYDET5LZ136564 | 1GCUYDET5LZ104522 | 1GCUYDET5LZ144857 | 1GCUYDET5LZ169497 | 1GCUYDET5LZ172979 | 1GCUYDET5LZ178863 | 1GCUYDET5LZ186137 | 1GCUYDET5LZ118906; 1GCUYDET5LZ151274

1GCUYDET5LZ141067 | 1GCUYDET5LZ159097 | 1GCUYDET5LZ122535; 1GCUYDET5LZ136337; 1GCUYDET5LZ110658; 1GCUYDET5LZ128769 | 1GCUYDET5LZ146611; 1GCUYDET5LZ146110 | 1GCUYDET5LZ149976

1GCUYDET5LZ156586 | 1GCUYDET5LZ194920 | 1GCUYDET5LZ198966 | 1GCUYDET5LZ137942 | 1GCUYDET5LZ154398 | 1GCUYDET5LZ123796 | 1GCUYDET5LZ171170 | 1GCUYDET5LZ126505 | 1GCUYDET5LZ185909; 1GCUYDET5LZ150366; 1GCUYDET5LZ124317

1GCUYDET5LZ113821 | 1GCUYDET5LZ136872 | 1GCUYDET5LZ189104 | 1GCUYDET5LZ138346; 1GCUYDET5LZ179110; 1GCUYDET5LZ160489 | 1GCUYDET5LZ122258 | 1GCUYDET5LZ174358; 1GCUYDET5LZ152683 | 1GCUYDET5LZ152280 | 1GCUYDET5LZ175770 | 1GCUYDET5LZ151789 | 1GCUYDET5LZ151159 | 1GCUYDET5LZ142378; 1GCUYDET5LZ127346 | 1GCUYDET5LZ180533

1GCUYDET5LZ157575 | 1GCUYDET5LZ169984 | 1GCUYDET5LZ192746 | 1GCUYDET5LZ178832 | 1GCUYDET5LZ152313

1GCUYDET5LZ176787 | 1GCUYDET5LZ188552; 1GCUYDET5LZ176322 | 1GCUYDET5LZ141747; 1GCUYDET5LZ177518 | 1GCUYDET5LZ144681; 1GCUYDET5LZ193797; 1GCUYDET5LZ176983 | 1GCUYDET5LZ131381 | 1GCUYDET5LZ143255

1GCUYDET5LZ185733 | 1GCUYDET5LZ160881 | 1GCUYDET5LZ190981 | 1GCUYDET5LZ143224 | 1GCUYDET5LZ189121

1GCUYDET5LZ196165 | 1GCUYDET5LZ161464

1GCUYDET5LZ123118; 1GCUYDET5LZ112894 | 1GCUYDET5LZ121742 | 1GCUYDET5LZ116654 | 1GCUYDET5LZ198286 | 1GCUYDET5LZ148648; 1GCUYDET5LZ178989 | 1GCUYDET5LZ120509 | 1GCUYDET5LZ139254 | 1GCUYDET5LZ112524 | 1GCUYDET5LZ124947 | 1GCUYDET5LZ161206; 1GCUYDET5LZ183495; 1GCUYDET5LZ199180 | 1GCUYDET5LZ191340; 1GCUYDET5LZ174778; 1GCUYDET5LZ112717

1GCUYDET5LZ125046 | 1GCUYDET5LZ190494; 1GCUYDET5LZ184887 | 1GCUYDET5LZ147760 | 1GCUYDET5LZ195498 | 1GCUYDET5LZ196604; 1GCUYDET5LZ155020 | 1GCUYDET5LZ138878 | 1GCUYDET5LZ112345; 1GCUYDET5LZ184470; 1GCUYDET5LZ192648 | 1GCUYDET5LZ106948; 1GCUYDET5LZ188194 | 1GCUYDET5LZ101149 | 1GCUYDET5LZ131882 | 1GCUYDET5LZ138265 | 1GCUYDET5LZ108909 | 1GCUYDET5LZ149864; 1GCUYDET5LZ188938; 1GCUYDET5LZ173484 | 1GCUYDET5LZ196411; 1GCUYDET5LZ159715 | 1GCUYDET5LZ187708 | 1GCUYDET5LZ176580 | 1GCUYDET5LZ154952 | 1GCUYDET5LZ104200 | 1GCUYDET5LZ189717; 1GCUYDET5LZ117142 | 1GCUYDET5LZ109025; 1GCUYDET5LZ159844

1GCUYDET5LZ179639 | 1GCUYDET5LZ191760; 1GCUYDET5LZ192763 | 1GCUYDET5LZ150349

1GCUYDET5LZ178703 | 1GCUYDET5LZ113799 | 1GCUYDET5LZ192939 | 1GCUYDET5LZ185165; 1GCUYDET5LZ157267; 1GCUYDET5LZ196196 | 1GCUYDET5LZ115925

1GCUYDET5LZ161514; 1GCUYDET5LZ142574; 1GCUYDET5LZ119005; 1GCUYDET5LZ134913 | 1GCUYDET5LZ180418 | 1GCUYDET5LZ128240 | 1GCUYDET5LZ116637 | 1GCUYDET5LZ188244 | 1GCUYDET5LZ128173 | 1GCUYDET5LZ135785 | 1GCUYDET5LZ189524 | 1GCUYDET5LZ172755; 1GCUYDET5LZ196327 | 1GCUYDET5LZ136645 | 1GCUYDET5LZ118632 | 1GCUYDET5LZ141134; 1GCUYDET5LZ136225 | 1GCUYDET5LZ187952 | 1GCUYDET5LZ132658; 1GCUYDET5LZ132305

1GCUYDET5LZ146091 | 1GCUYDET5LZ183447 | 1GCUYDET5LZ197106 | 1GCUYDET5LZ150187; 1GCUYDET5LZ163201; 1GCUYDET5LZ169886 | 1GCUYDET5LZ138668 | 1GCUYDET5LZ116959 | 1GCUYDET5LZ192214 | 1GCUYDET5LZ108652; 1GCUYDET5LZ158788 | 1GCUYDET5LZ159567

1GCUYDET5LZ177289 | 1GCUYDET5LZ172464; 1GCUYDET5LZ179186

1GCUYDET5LZ169323 | 1GCUYDET5LZ142252; 1GCUYDET5LZ194934; 1GCUYDET5LZ181021 | 1GCUYDET5LZ176286 | 1GCUYDET5LZ103919 | 1GCUYDET5LZ193041; 1GCUYDET5LZ159228 | 1GCUYDET5LZ122034; 1GCUYDET5LZ100096 | 1GCUYDET5LZ130425 | 1GCUYDET5LZ165823 | 1GCUYDET5LZ106237 | 1GCUYDET5LZ126620 | 1GCUYDET5LZ150917; 1GCUYDET5LZ141313 | 1GCUYDET5LZ114127; 1GCUYDET5LZ131848 | 1GCUYDET5LZ154420 | 1GCUYDET5LZ179608 | 1GCUYDET5LZ197154; 1GCUYDET5LZ161979; 1GCUYDET5LZ117996 | 1GCUYDET5LZ126875; 1GCUYDET5LZ112426; 1GCUYDET5LZ141697 | 1GCUYDET5LZ151811 | 1GCUYDET5LZ188129 | 1GCUYDET5LZ190530; 1GCUYDET5LZ133485; 1GCUYDET5LZ109882 | 1GCUYDET5LZ165580 | 1GCUYDET5LZ155633; 1GCUYDET5LZ152229; 1GCUYDET5LZ100972 | 1GCUYDET5LZ190222 | 1GCUYDET5LZ134412; 1GCUYDET5LZ177762; 1GCUYDET5LZ152814 | 1GCUYDET5LZ112653 | 1GCUYDET5LZ145992 | 1GCUYDET5LZ176658 | 1GCUYDET5LZ133356 | 1GCUYDET5LZ160377; 1GCUYDET5LZ150383 | 1GCUYDET5LZ197798; 1GCUYDET5LZ106366 | 1GCUYDET5LZ127878; 1GCUYDET5LZ153347 | 1GCUYDET5LZ143904; 1GCUYDET5LZ126455 | 1GCUYDET5LZ165160 | 1GCUYDET5LZ166079 | 1GCUYDET5LZ143188

1GCUYDET5LZ180175 | 1GCUYDET5LZ100065; 1GCUYDET5LZ152151 | 1GCUYDET5LZ170603

1GCUYDET5LZ185554

1GCUYDET5LZ137553 | 1GCUYDET5LZ126603; 1GCUYDET5LZ111423 | 1GCUYDET5LZ155857; 1GCUYDET5LZ186364 | 1GCUYDET5LZ139495 | 1GCUYDET5LZ117299; 1GCUYDET5LZ154062; 1GCUYDET5LZ191967; 1GCUYDET5LZ134510 | 1GCUYDET5LZ195548 | 1GCUYDET5LZ191922; 1GCUYDET5LZ161755

1GCUYDET5LZ149203; 1GCUYDET5LZ123507 | 1GCUYDET5LZ158497 | 1GCUYDET5LZ176031 | 1GCUYDET5LZ118193; 1GCUYDET5LZ141778 | 1GCUYDET5LZ185439 | 1GCUYDET5LZ142669 | 1GCUYDET5LZ195873 | 1GCUYDET5LZ156460; 1GCUYDET5LZ116864 | 1GCUYDET5LZ110868 | 1GCUYDET5LZ113088 | 1GCUYDET5LZ170567 | 1GCUYDET5LZ175297 | 1GCUYDET5LZ197056; 1GCUYDET5LZ126858

1GCUYDET5LZ126567; 1GCUYDET5LZ181746; 1GCUYDET5LZ185263; 1GCUYDET5LZ133731; 1GCUYDET5LZ132739 | 1GCUYDET5LZ197221; 1GCUYDET5LZ139769

1GCUYDET5LZ170911 | 1GCUYDET5LZ116296 | 1GCUYDET5LZ124396; 1GCUYDET5LZ140713; 1GCUYDET5LZ126164; 1GCUYDET5LZ144390

1GCUYDET5LZ133499; 1GCUYDET5LZ125452 | 1GCUYDET5LZ136970

1GCUYDET5LZ111826 | 1GCUYDET5LZ175901 | 1GCUYDET5LZ104777 | 1GCUYDET5LZ127217 | 1GCUYDET5LZ149928 | 1GCUYDET5LZ131526; 1GCUYDET5LZ193184; 1GCUYDET5LZ157544 | 1GCUYDET5LZ173341; 1GCUYDET5LZ103273; 1GCUYDET5LZ169922; 1GCUYDET5LZ173517 | 1GCUYDET5LZ176689; 1GCUYDET5LZ103760; 1GCUYDET5LZ156085 | 1GCUYDET5LZ150898; 1GCUYDET5LZ116749 | 1GCUYDET5LZ101880; 1GCUYDET5LZ118808; 1GCUYDET5LZ170858; 1GCUYDET5LZ195162; 1GCUYDET5LZ187384 | 1GCUYDET5LZ162467 | 1GCUYDET5LZ176756 | 1GCUYDET5LZ132076; 1GCUYDET5LZ136595 | 1GCUYDET5LZ199003; 1GCUYDET5LZ147287 | 1GCUYDET5LZ187871 | 1GCUYDET5LZ105394; 1GCUYDET5LZ118663 | 1GCUYDET5LZ197820; 1GCUYDET5LZ190866 | 1GCUYDET5LZ135186 | 1GCUYDET5LZ199714

1GCUYDET5LZ164655 | 1GCUYDET5LZ198451; 1GCUYDET5LZ158774; 1GCUYDET5LZ100213; 1GCUYDET5LZ193962; 1GCUYDET5LZ132787; 1GCUYDET5LZ144065 | 1GCUYDET5LZ139626

1GCUYDET5LZ148911 | 1GCUYDET5LZ104987; 1GCUYDET5LZ102673 | 1GCUYDET5LZ101698

1GCUYDET5LZ109090; 1GCUYDET5LZ191113 | 1GCUYDET5LZ188082 | 1GCUYDET5LZ181214 | 1GCUYDET5LZ183397 | 1GCUYDET5LZ182217 | 1GCUYDET5LZ183951; 1GCUYDET5LZ145569; 1GCUYDET5LZ199857; 1GCUYDET5LZ125581

1GCUYDET5LZ113057; 1GCUYDET5LZ124673; 1GCUYDET5LZ180774; 1GCUYDET5LZ193802 | 1GCUYDET5LZ162498 | 1GCUYDET5LZ176532 | 1GCUYDET5LZ162985 | 1GCUYDET5LZ149685; 1GCUYDET5LZ154658; 1GCUYDET5LZ132255; 1GCUYDET5LZ144311 | 1GCUYDET5LZ165885; 1GCUYDET5LZ105797; 1GCUYDET5LZ190558 | 1GCUYDET5LZ187465; 1GCUYDET5LZ185098 | 1GCUYDET5LZ126200; 1GCUYDET5LZ168835 | 1GCUYDET5LZ151730; 1GCUYDET5LZ134832 | 1GCUYDET5LZ157849 | 1GCUYDET5LZ173260; 1GCUYDET5LZ140632 | 1GCUYDET5LZ109803 | 1GCUYDET5LZ110207 | 1GCUYDET5LZ124737; 1GCUYDET5LZ109932 | 1GCUYDET5LZ104746 | 1GCUYDET5LZ122552 | 1GCUYDET5LZ114077 | 1GCUYDET5LZ121692 | 1GCUYDET5LZ107341

1GCUYDET5LZ173601 | 1GCUYDET5LZ140436 | 1GCUYDET5LZ154563 | 1GCUYDET5LZ119487 | 1GCUYDET5LZ146012; 1GCUYDET5LZ134104 | 1GCUYDET5LZ112796; 1GCUYDET5LZ157950 | 1GCUYDET5LZ139612 | 1GCUYDET5LZ178734; 1GCUYDET5LZ187482 | 1GCUYDET5LZ121157 | 1GCUYDET5LZ151419 | 1GCUYDET5LZ146320; 1GCUYDET5LZ112961 | 1GCUYDET5LZ133244 | 1GCUYDET5LZ161349 | 1GCUYDET5LZ183710

1GCUYDET5LZ112264 | 1GCUYDET5LZ193217 | 1GCUYDET5LZ121658; 1GCUYDET5LZ179009 | 1GCUYDET5LZ183044 | 1GCUYDET5LZ156037 | 1GCUYDET5LZ173193 | 1GCUYDET5LZ109879 | 1GCUYDET5LZ173985; 1GCUYDET5LZ184002; 1GCUYDET5LZ132840; 1GCUYDET5LZ152800; 1GCUYDET5LZ153025; 1GCUYDET5LZ129372; 1GCUYDET5LZ198238; 1GCUYDET5LZ131672 | 1GCUYDET5LZ137665; 1GCUYDET5LZ113253; 1GCUYDET5LZ155728 | 1GCUYDET5LZ167507; 1GCUYDET5LZ172691 | 1GCUYDET5LZ102818 | 1GCUYDET5LZ185957; 1GCUYDET5LZ188356; 1GCUYDET5LZ171265 | 1GCUYDET5LZ167975; 1GCUYDET5LZ129176; 1GCUYDET5LZ187854 | 1GCUYDET5LZ194884 | 1GCUYDET5LZ154661; 1GCUYDET5LZ108666; 1GCUYDET5LZ189247 | 1GCUYDET5LZ171895

1GCUYDET5LZ183867 | 1GCUYDET5LZ191676; 1GCUYDET5LZ112572 | 1GCUYDET5LZ128495 | 1GCUYDET5LZ143725 | 1GCUYDET5LZ185991; 1GCUYDET5LZ165255; 1GCUYDET5LZ110109 | 1GCUYDET5LZ186185; 1GCUYDET5LZ159293; 1GCUYDET5LZ125757 | 1GCUYDET5LZ150416; 1GCUYDET5LZ196778 | 1GCUYDET5LZ158256 | 1GCUYDET5LZ143949 | 1GCUYDET5LZ103676; 1GCUYDET5LZ189846 | 1GCUYDET5LZ112474; 1GCUYDET5LZ144941; 1GCUYDET5LZ118873; 1GCUYDET5LZ115259

1GCUYDET5LZ114192 | 1GCUYDET5LZ171489 | 1GCUYDET5LZ128206 | 1GCUYDET5LZ162825; 1GCUYDET5LZ156278 | 1GCUYDET5LZ172044; 1GCUYDET5LZ126598; 1GCUYDET5LZ161481; 1GCUYDET5LZ101412 | 1GCUYDET5LZ108747 | 1GCUYDET5LZ147564; 1GCUYDET5LZ123684; 1GCUYDET5LZ179320; 1GCUYDET5LZ153137; 1GCUYDET5LZ117674 | 1GCUYDET5LZ190088; 1GCUYDET5LZ175851; 1GCUYDET5LZ182024; 1GCUYDET5LZ194478 | 1GCUYDET5LZ125760 | 1GCUYDET5LZ178037

1GCUYDET5LZ195890 | 1GCUYDET5LZ111521; 1GCUYDET5LZ139142 | 1GCUYDET5LZ105413; 1GCUYDET5LZ175395 | 1GCUYDET5LZ148469; 1GCUYDET5LZ107016 | 1GCUYDET5LZ183853 | 1GCUYDET5LZ195842 | 1GCUYDET5LZ126701 | 1GCUYDET5LZ172285 | 1GCUYDET5LZ113320 | 1GCUYDET5LZ165496 | 1GCUYDET5LZ172500; 1GCUYDET5LZ148696; 1GCUYDET5LZ195114; 1GCUYDET5LZ126827; 1GCUYDET5LZ128366 | 1GCUYDET5LZ172710 | 1GCUYDET5LZ156961 | 1GCUYDET5LZ117318; 1GCUYDET5LZ131591 | 1GCUYDET5LZ151517 | 1GCUYDET5LZ127590 | 1GCUYDET5LZ196702 | 1GCUYDET5LZ171380 | 1GCUYDET5LZ139819 | 1GCUYDET5LZ166549; 1GCUYDET5LZ125600; 1GCUYDET5LZ110238

1GCUYDET5LZ140694 | 1GCUYDET5LZ195095; 1GCUYDET5LZ138993 | 1GCUYDET5LZ112684; 1GCUYDET5LZ158080

1GCUYDET5LZ178684 | 1GCUYDET5LZ172450 | 1GCUYDET5LZ109591 | 1GCUYDET5LZ101510; 1GCUYDET5LZ190656 | 1GCUYDET5LZ199115 | 1GCUYDET5LZ179303 | 1GCUYDET5LZ147340 | 1GCUYDET5LZ128187 | 1GCUYDET5LZ149363 | 1GCUYDET5LZ115780; 1GCUYDET5LZ111132

1GCUYDET5LZ107520 | 1GCUYDET5LZ132711 | 1GCUYDET5LZ145796 | 1GCUYDET5LZ199552 | 1GCUYDET5LZ152392 | 1GCUYDET5LZ106433 | 1GCUYDET5LZ123619 | 1GCUYDET5LZ146821; 1GCUYDET5LZ119828 | 1GCUYDET5LZ144552; 1GCUYDET5LZ142414; 1GCUYDET5LZ116895; 1GCUYDET5LZ170214 | 1GCUYDET5LZ189605 | 1GCUYDET5LZ197882; 1GCUYDET5LZ144972 | 1GCUYDET5LZ127735 | 1GCUYDET5LZ160069 | 1GCUYDET5LZ176109 | 1GCUYDET5LZ104231; 1GCUYDET5LZ168253 | 1GCUYDET5LZ175378; 1GCUYDET5LZ196649 | 1GCUYDET5LZ173386; 1GCUYDET5LZ106514; 1GCUYDET5LZ195761 | 1GCUYDET5LZ149587 | 1GCUYDET5LZ192150; 1GCUYDET5LZ164204 | 1GCUYDET5LZ120140

1GCUYDET5LZ108733; 1GCUYDET5LZ165921 | 1GCUYDET5LZ147015 | 1GCUYDET5LZ162226 | 1GCUYDET5LZ174733 | 1GCUYDET5LZ120896; 1GCUYDET5LZ129145; 1GCUYDET5LZ142039 | 1GCUYDET5LZ137195 | 1GCUYDET5LZ158645; 1GCUYDET5LZ181617 | 1GCUYDET5LZ171119; 1GCUYDET5LZ133065; 1GCUYDET5LZ148410 | 1GCUYDET5LZ188499 | 1GCUYDET5LZ178121 | 1GCUYDET5LZ125015 | 1GCUYDET5LZ173971; 1GCUYDET5LZ170276 | 1GCUYDET5LZ158564 | 1GCUYDET5LZ169421; 1GCUYDET5LZ159679 | 1GCUYDET5LZ138637 | 1GCUYDET5LZ102804 | 1GCUYDET5LZ117593 | 1GCUYDET5LZ152540 | 1GCUYDET5LZ182041; 1GCUYDET5LZ185022; 1GCUYDET5LZ159438 | 1GCUYDET5LZ188907

1GCUYDET5LZ173579 | 1GCUYDET5LZ109378 | 1GCUYDET5LZ175221; 1GCUYDET5LZ187109; 1GCUYDET5LZ145748 | 1GCUYDET5LZ141425 | 1GCUYDET5LZ125502; 1GCUYDET5LZ157088; 1GCUYDET5LZ171508 | 1GCUYDET5LZ104360

1GCUYDET5LZ184114 | 1GCUYDET5LZ170181; 1GCUYDET5LZ117819 | 1GCUYDET5LZ115035; 1GCUYDET5LZ166633 | 1GCUYDET5LZ107484

1GCUYDET5LZ136094; 1GCUYDET5LZ102690 | 1GCUYDET5LZ111034; 1GCUYDET5LZ118081 | 1GCUYDET5LZ109557; 1GCUYDET5LZ122163; 1GCUYDET5LZ158726 | 1GCUYDET5LZ142137 | 1GCUYDET5LZ174750 | 1GCUYDET5LZ154806 | 1GCUYDET5LZ116198; 1GCUYDET5LZ117027; 1GCUYDET5LZ104116 | 1GCUYDET5LZ110188; 1GCUYDET5LZ131820 | 1GCUYDET5LZ182038 | 1GCUYDET5LZ131932; 1GCUYDET5LZ125256; 1GCUYDET5LZ195193; 1GCUYDET5LZ196084 | 1GCUYDET5LZ158807 | 1GCUYDET5LZ198322 | 1GCUYDET5LZ104925 | 1GCUYDET5LZ133308; 1GCUYDET5LZ185697; 1GCUYDET5LZ157477

1GCUYDET5LZ134684; 1GCUYDET5LZ160976; 1GCUYDET5LZ153915; 1GCUYDET5LZ191404 | 1GCUYDET5LZ152179 | 1GCUYDET5LZ129422; 1GCUYDET5LZ168639 | 1GCUYDET5LZ105024; 1GCUYDET5LZ112040 | 1GCUYDET5LZ137259 | 1GCUYDET5LZ145376 | 1GCUYDET5LZ181388 | 1GCUYDET5LZ118520 | 1GCUYDET5LZ124382; 1GCUYDET5LZ137486; 1GCUYDET5LZ143966 | 1GCUYDET5LZ136340; 1GCUYDET5LZ198031; 1GCUYDET5LZ186672; 1GCUYDET5LZ163733 | 1GCUYDET5LZ151291; 1GCUYDET5LZ153364 | 1GCUYDET5LZ150562; 1GCUYDET5LZ171850; 1GCUYDET5LZ189023 | 1GCUYDET5LZ139223; 1GCUYDET5LZ184100; 1GCUYDET5LZ171475 | 1GCUYDET5LZ191628 | 1GCUYDET5LZ134328; 1GCUYDET5LZ156099 | 1GCUYDET5LZ172173 | 1GCUYDET5LZ184369

1GCUYDET5LZ137066 | 1GCUYDET5LZ136600 | 1GCUYDET5LZ164199; 1GCUYDET5LZ109154 | 1GCUYDET5LZ144048; 1GCUYDET5LZ156863; 1GCUYDET5LZ176188 | 1GCUYDET5LZ194299; 1GCUYDET5LZ182816; 1GCUYDET5LZ139660 | 1GCUYDET5LZ168575 | 1GCUYDET5LZ171881 | 1GCUYDET5LZ149735 | 1GCUYDET5LZ140873

1GCUYDET5LZ121739 | 1GCUYDET5LZ162954 | 1GCUYDET5LZ118548 | 1GCUYDET5LZ180368; 1GCUYDET5LZ180211; 1GCUYDET5LZ183903 | 1GCUYDET5LZ158189 | 1GCUYDET5LZ121966 | 1GCUYDET5LZ132336; 1GCUYDET5LZ115911 | 1GCUYDET5LZ115276; 1GCUYDET5LZ172884 | 1GCUYDET5LZ103256 | 1GCUYDET5LZ160346 | 1GCUYDET5LZ174036; 1GCUYDET5LZ176241 | 1GCUYDET5LZ123555 | 1GCUYDET5LZ133583; 1GCUYDET5LZ131414; 1GCUYDET5LZ190642; 1GCUYDET5LZ181052 | 1GCUYDET5LZ146043 | 1GCUYDET5LZ120946 | 1GCUYDET5LZ191595 | 1GCUYDET5LZ111325 | 1GCUYDET5LZ118601 | 1GCUYDET5LZ154885 | 1GCUYDET5LZ199695 | 1GCUYDET5LZ128755 | 1GCUYDET5LZ165899 | 1GCUYDET5LZ123572; 1GCUYDET5LZ149394; 1GCUYDET5LZ121255; 1GCUYDET5LZ180029; 1GCUYDET5LZ195176 | 1GCUYDET5LZ120073

1GCUYDET5LZ167765 | 1GCUYDET5LZ137844; 1GCUYDET5LZ170990; 1GCUYDET5LZ152781 | 1GCUYDET5LZ195159 | 1GCUYDET5LZ105198; 1GCUYDET5LZ147757; 1GCUYDET5LZ142056; 1GCUYDET5LZ163425 | 1GCUYDET5LZ121224 | 1GCUYDET5LZ161397 | 1GCUYDET5LZ139366 | 1GCUYDET5LZ163229; 1GCUYDET5LZ104472 | 1GCUYDET5LZ158287 | 1GCUYDET5LZ141392 | 1GCUYDET5LZ127833 | 1GCUYDET5LZ178801 | 1GCUYDET5LZ197588 | 1GCUYDET5LZ182945; 1GCUYDET5LZ174005

1GCUYDET5LZ160556 | 1GCUYDET5LZ154255 | 1GCUYDET5LZ142803; 1GCUYDET5LZ110434 | 1GCUYDET5LZ123491 | 1GCUYDET5LZ173453; 1GCUYDET5LZ143515 | 1GCUYDET5LZ138704; 1GCUYDET5LZ159388; 1GCUYDET5LZ152487 | 1GCUYDET5LZ166759 | 1GCUYDET5LZ149704 | 1GCUYDET5LZ156233 | 1GCUYDET5LZ150285 | 1GCUYDET5LZ164235 | 1GCUYDET5LZ137956

1GCUYDET5LZ122857; 1GCUYDET5LZ173890 | 1GCUYDET5LZ140355 | 1GCUYDET5LZ112460 | 1GCUYDET5LZ127671; 1GCUYDET5LZ159939; 1GCUYDET5LZ161822

1GCUYDET5LZ186557; 1GCUYDET5LZ167474 | 1GCUYDET5LZ136905; 1GCUYDET5LZ165031; 1GCUYDET5LZ115794 | 1GCUYDET5LZ117867; 1GCUYDET5LZ189992 | 1GCUYDET5LZ187241; 1GCUYDET5LZ126617 | 1GCUYDET5LZ140761 | 1GCUYDET5LZ196070 | 1GCUYDET5LZ171086 | 1GCUYDET5LZ138458; 1GCUYDET5LZ174702; 1GCUYDET5LZ129758 | 1GCUYDET5LZ138864; 1GCUYDET5LZ174991; 1GCUYDET5LZ101961 | 1GCUYDET5LZ151100; 1GCUYDET5LZ170746; 1GCUYDET5LZ137388; 1GCUYDET5LZ168494; 1GCUYDET5LZ110899 | 1GCUYDET5LZ104584 | 1GCUYDET5LZ175364 | 1GCUYDET5LZ101121 | 1GCUYDET5LZ118047 | 1GCUYDET5LZ102320 | 1GCUYDET5LZ160816 | 1GCUYDET5LZ100373; 1GCUYDET5LZ176238; 1GCUYDET5LZ125421 | 1GCUYDET5LZ141862 | 1GCUYDET5LZ168236; 1GCUYDET5LZ144745; 1GCUYDET5LZ120350; 1GCUYDET5LZ126018 | 1GCUYDET5LZ141196 | 1GCUYDET5LZ156443; 1GCUYDET5LZ146351 | 1GCUYDET5LZ142316; 1GCUYDET5LZ132434 | 1GCUYDET5LZ179981 | 1GCUYDET5LZ137276; 1GCUYDET5LZ154059 | 1GCUYDET5LZ171654; 1GCUYDET5LZ157463 | 1GCUYDET5LZ197641 | 1GCUYDET5LZ130120; 1GCUYDET5LZ163070; 1GCUYDET5LZ134829 | 1GCUYDET5LZ186350; 1GCUYDET5LZ120820 | 1GCUYDET5LZ127685; 1GCUYDET5LZ168155; 1GCUYDET5LZ138895; 1GCUYDET5LZ100597; 1GCUYDET5LZ147869; 1GCUYDET5LZ138590

1GCUYDET5LZ145295 | 1GCUYDET5LZ155406 | 1GCUYDET5LZ195579 | 1GCUYDET5LZ119473 | 1GCUYDET5LZ173047 | 1GCUYDET5LZ103550 | 1GCUYDET5LZ120493 | 1GCUYDET5LZ125662 | 1GCUYDET5LZ173629 | 1GCUYDET5LZ110529; 1GCUYDET5LZ179818 | 1GCUYDET5LZ151842 | 1GCUYDET5LZ140565 | 1GCUYDET5LZ169161 | 1GCUYDET5LZ151985 | 1GCUYDET5LZ162114 | 1GCUYDET5LZ175784; 1GCUYDET5LZ170391; 1GCUYDET5LZ126990; 1GCUYDET5LZ124477 | 1GCUYDET5LZ157673; 1GCUYDET5LZ115410; 1GCUYDET5LZ176370; 1GCUYDET5LZ120610 | 1GCUYDET5LZ128254; 1GCUYDET5LZ128982; 1GCUYDET5LZ146866 | 1GCUYDET5LZ165224 | 1GCUYDET5LZ153400 | 1GCUYDET5LZ100440; 1GCUYDET5LZ104794; 1GCUYDET5LZ186784 | 1GCUYDET5LZ136113; 1GCUYDET5LZ191662; 1GCUYDET5LZ154353; 1GCUYDET5LZ174229; 1GCUYDET5LZ116802 | 1GCUYDET5LZ133681 | 1GCUYDET5LZ182444; 1GCUYDET5LZ143532; 1GCUYDET5LZ149346 | 1GCUYDET5LZ173694 | 1GCUYDET5LZ118095 | 1GCUYDET5LZ107940; 1GCUYDET5LZ181472 | 1GCUYDET5LZ125810 | 1GCUYDET5LZ154854; 1GCUYDET5LZ155311

1GCUYDET5LZ118615; 1GCUYDET5LZ142381 | 1GCUYDET5LZ170620 | 1GCUYDET5LZ149301 | 1GCUYDET5LZ136807; 1GCUYDET5LZ189474; 1GCUYDET5LZ173534; 1GCUYDET5LZ106397 | 1GCUYDET5LZ102298

1GCUYDET5LZ143711; 1GCUYDET5LZ129047; 1GCUYDET5LZ133034 | 1GCUYDET5LZ152084 | 1GCUYDET5LZ149413 | 1GCUYDET5LZ164414 | 1GCUYDET5LZ191970 | 1GCUYDET5LZ161724; 1GCUYDET5LZ186347; 1GCUYDET5LZ161027 | 1GCUYDET5LZ157883 | 1GCUYDET5LZ182203; 1GCUYDET5LZ123569

1GCUYDET5LZ184260; 1GCUYDET5LZ171301; 1GCUYDET5LZ135236; 1GCUYDET5LZ171492 | 1GCUYDET5LZ127153 | 1GCUYDET5LZ173856 | 1GCUYDET5LZ116007 | 1GCUYDET5LZ141618

1GCUYDET5LZ124091 | 1GCUYDET5LZ159763; 1GCUYDET5LZ141795 | 1GCUYDET5LZ176935 | 1GCUYDET5LZ168673 | 1GCUYDET5LZ127881; 1GCUYDET5LZ153073; 1GCUYDET5LZ103029

1GCUYDET5LZ132871; 1GCUYDET5LZ161626 | 1GCUYDET5LZ166289; 1GCUYDET5LZ100857; 1GCUYDET5LZ148939; 1GCUYDET5LZ180967 | 1GCUYDET5LZ131865; 1GCUYDET5LZ120753; 1GCUYDET5LZ123054 | 1GCUYDET5LZ140260; 1GCUYDET5LZ126195; 1GCUYDET5LZ164106 | 1GCUYDET5LZ159925; 1GCUYDET5LZ104312; 1GCUYDET5LZ197638 | 1GCUYDET5LZ113611; 1GCUYDET5LZ177468; 1GCUYDET5LZ167734 | 1GCUYDET5LZ123720 | 1GCUYDET5LZ118954 | 1GCUYDET5LZ129792; 1GCUYDET5LZ179267 | 1GCUYDET5LZ174375 | 1GCUYDET5LZ193136; 1GCUYDET5LZ150920 | 1GCUYDET5LZ101541 | 1GCUYDET5LZ131669 | 1GCUYDET5LZ181519

1GCUYDET5LZ161531; 1GCUYDET5LZ121417; 1GCUYDET5LZ163845; 1GCUYDET5LZ119697 | 1GCUYDET5LZ153574 | 1GCUYDET5LZ116623; 1GCUYDET5LZ112779; 1GCUYDET5LZ186865 | 1GCUYDET5LZ125919; 1GCUYDET5LZ143353 | 1GCUYDET5LZ113608 | 1GCUYDET5LZ194688

1GCUYDET5LZ107663 | 1GCUYDET5LZ145328 | 1GCUYDET5LZ153896; 1GCUYDET5LZ114287; 1GCUYDET5LZ101586; 1GCUYDET5LZ151825 | 1GCUYDET5LZ191838; 1GCUYDET5LZ144308 | 1GCUYDET5LZ111874 | 1GCUYDET5LZ161660 | 1GCUYDET5LZ171993; 1GCUYDET5LZ194335 | 1GCUYDET5LZ158791 | 1GCUYDET5LZ160928 | 1GCUYDET5LZ152005; 1GCUYDET5LZ191564; 1GCUYDET5LZ117898 | 1GCUYDET5LZ115228; 1GCUYDET5LZ101720; 1GCUYDET5LZ102155 | 1GCUYDET5LZ134779; 1GCUYDET5LZ151601 | 1GCUYDET5LZ192147 | 1GCUYDET5LZ174649 | 1GCUYDET5LZ144938; 1GCUYDET5LZ190429 | 1GCUYDET5LZ125726; 1GCUYDET5LZ179334 | 1GCUYDET5LZ140792 | 1GCUYDET5LZ159519 | 1GCUYDET5LZ128724; 1GCUYDET5LZ163148 | 1GCUYDET5LZ186512 | 1GCUYDET5LZ105220 | 1GCUYDET5LZ121143; 1GCUYDET5LZ187367; 1GCUYDET5LZ118310 | 1GCUYDET5LZ132529 | 1GCUYDET5LZ183920 | 1GCUYDET5LZ179527 | 1GCUYDET5LZ128013; 1GCUYDET5LZ194545; 1GCUYDET5LZ190303 | 1GCUYDET5LZ101023 | 1GCUYDET5LZ193475; 1GCUYDET5LZ157110; 1GCUYDET5LZ117772 | 1GCUYDET5LZ192181 | 1GCUYDET5LZ113298; 1GCUYDET5LZ164297 | 1GCUYDET5LZ198210; 1GCUYDET5LZ194108; 1GCUYDET5LZ105282; 1GCUYDET5LZ131834 | 1GCUYDET5LZ162601 | 1GCUYDET5LZ181732 | 1GCUYDET5LZ166860; 1GCUYDET5LZ148729; 1GCUYDET5LZ131252; 1GCUYDET5LZ177177 | 1GCUYDET5LZ170195 | 1GCUYDET5LZ174635 | 1GCUYDET5LZ144602 | 1GCUYDET5LZ173405; 1GCUYDET5LZ174294; 1GCUYDET5LZ156006; 1GCUYDET5LZ179513; 1GCUYDET5LZ133082 | 1GCUYDET5LZ191757; 1GCUYDET5LZ180807; 1GCUYDET5LZ185442 | 1GCUYDET5LZ166891 | 1GCUYDET5LZ168821; 1GCUYDET5LZ124656 | 1GCUYDET5LZ177034 | 1GCUYDET5LZ150304 | 1GCUYDET5LZ187269; 1GCUYDET5LZ139089 | 1GCUYDET5LZ119795 | 1GCUYDET5LZ126035; 1GCUYDET5LZ161576; 1GCUYDET5LZ147841; 1GCUYDET5LZ126262 | 1GCUYDET5LZ149881; 1GCUYDET5LZ102057 | 1GCUYDET5LZ107131 | 1GCUYDET5LZ177065 | 1GCUYDET5LZ154787; 1GCUYDET5LZ143899 | 1GCUYDET5LZ185344

1GCUYDET5LZ125290

1GCUYDET5LZ187207 | 1GCUYDET5LZ119490 | 1GCUYDET5LZ102642 | 1GCUYDET5LZ169242 | 1GCUYDET5LZ176398

1GCUYDET5LZ155017 | 1GCUYDET5LZ156216 | 1GCUYDET5LZ167703 | 1GCUYDET5LZ119280

1GCUYDET5LZ159701 | 1GCUYDET5LZ118629; 1GCUYDET5LZ163294 | 1GCUYDET5LZ169631 | 1GCUYDET5LZ123376 | 1GCUYDET5LZ149038 | 1GCUYDET5LZ147385; 1GCUYDET5LZ198854; 1GCUYDET5LZ169581 | 1GCUYDET5LZ130456 | 1GCUYDET5LZ107629; 1GCUYDET5LZ199860 | 1GCUYDET5LZ188826 | 1GCUYDET5LZ153218 | 1GCUYDET5LZ178295 | 1GCUYDET5LZ117948 | 1GCUYDET5LZ119733; 1GCUYDET5LZ109204 | 1GCUYDET5LZ116363

1GCUYDET5LZ166597 | 1GCUYDET5LZ148505; 1GCUYDET5LZ181858 | 1GCUYDET5LZ181665 | 1GCUYDET5LZ120297; 1GCUYDET5LZ112362 | 1GCUYDET5LZ196487 | 1GCUYDET5LZ162503; 1GCUYDET5LZ107579; 1GCUYDET5LZ139447 | 1GCUYDET5LZ107839 | 1GCUYDET5LZ186638 | 1GCUYDET5LZ104083 | 1GCUYDET5LZ194982 | 1GCUYDET5LZ193735; 1GCUYDET5LZ101538 | 1GCUYDET5LZ102009; 1GCUYDET5LZ182802; 1GCUYDET5LZ169208 | 1GCUYDET5LZ165384 | 1GCUYDET5LZ188731 | 1GCUYDET5LZ182119; 1GCUYDET5LZ155714

1GCUYDET5LZ164445; 1GCUYDET5LZ182380; 1GCUYDET5LZ140551; 1GCUYDET5LZ126231 | 1GCUYDET5LZ184940; 1GCUYDET5LZ115990; 1GCUYDET5LZ134877 | 1GCUYDET5LZ164994 | 1GCUYDET5LZ151632 | 1GCUYDET5LZ153252

1GCUYDET5LZ129128; 1GCUYDET5LZ180158 | 1GCUYDET5LZ145300 | 1GCUYDET5LZ132983 | 1GCUYDET5LZ132398 | 1GCUYDET5LZ143952 | 1GCUYDET5LZ159309 | 1GCUYDET5LZ145989 | 1GCUYDET5LZ197364 | 1GCUYDET5LZ126052 | 1GCUYDET5LZ199387 | 1GCUYDET5LZ158953 | 1GCUYDET5LZ110577 | 1GCUYDET5LZ124060; 1GCUYDET5LZ137780 | 1GCUYDET5LZ105332 | 1GCUYDET5LZ104679

1GCUYDET5LZ148245

1GCUYDET5LZ135091; 1GCUYDET5LZ185506 | 1GCUYDET5LZ159813 | 1GCUYDET5LZ186199 | 1GCUYDET5LZ186770 | 1GCUYDET5LZ107999 | 1GCUYDET5LZ197249 | 1GCUYDET5LZ160329 | 1GCUYDET5LZ169841; 1GCUYDET5LZ175512 | 1GCUYDET5LZ171766; 1GCUYDET5LZ153512; 1GCUYDET5LZ120400 | 1GCUYDET5LZ142686; 1GCUYDET5LZ170651

1GCUYDET5LZ103113; 1GCUYDET5LZ177227 | 1GCUYDET5LZ165241; 1GCUYDET5LZ144826 | 1GCUYDET5LZ114760 | 1GCUYDET5LZ119604; 1GCUYDET5LZ130876 | 1GCUYDET5LZ195565

1GCUYDET5LZ128142; 1GCUYDET5LZ190690

1GCUYDET5LZ176207 | 1GCUYDET5LZ130957 | 1GCUYDET5LZ180385; 1GCUYDET5LZ177258; 1GCUYDET5LZ187000 | 1GCUYDET5LZ176725 | 1GCUYDET5LZ185327; 1GCUYDET5LZ181102 | 1GCUYDET5LZ172299 | 1GCUYDET5LZ128271 | 1GCUYDET5LZ131137 | 1GCUYDET5LZ115424; 1GCUYDET5LZ188793; 1GCUYDET5LZ106383 | 1GCUYDET5LZ158516 | 1GCUYDET5LZ105122 | 1GCUYDET5LZ124186 | 1GCUYDET5LZ111017; 1GCUYDET5LZ170987

1GCUYDET5LZ152828 | 1GCUYDET5LZ150125; 1GCUYDET5LZ118971; 1GCUYDET5LZ103922; 1GCUYDET5LZ119747; 1GCUYDET5LZ146074 | 1GCUYDET5LZ157821 | 1GCUYDET5LZ177552; 1GCUYDET5LZ142008 | 1GCUYDET5LZ192309 | 1GCUYDET5LZ192651 | 1GCUYDET5LZ122504; 1GCUYDET5LZ151677 | 1GCUYDET5LZ135706; 1GCUYDET5LZ178572 | 1GCUYDET5LZ139481; 1GCUYDET5LZ133339; 1GCUYDET5LZ150948 | 1GCUYDET5LZ156829; 1GCUYDET5LZ177387 | 1GCUYDET5LZ198613; 1GCUYDET5LZ166647 | 1GCUYDET5LZ174506; 1GCUYDET5LZ155289 | 1GCUYDET5LZ124222 | 1GCUYDET5LZ189698; 1GCUYDET5LZ196103; 1GCUYDET5LZ163683; 1GCUYDET5LZ142185 | 1GCUYDET5LZ166955; 1GCUYDET5LZ142767 | 1GCUYDET5LZ154188 | 1GCUYDET5LZ127394 | 1GCUYDET5LZ164039 | 1GCUYDET5LZ118338 | 1GCUYDET5LZ162338 | 1GCUYDET5LZ148309; 1GCUYDET5LZ105542 | 1GCUYDET5LZ170178 | 1GCUYDET5LZ199518 | 1GCUYDET5LZ135463; 1GCUYDET5LZ106707 | 1GCUYDET5LZ124205 | 1GCUYDET5LZ180256 | 1GCUYDET5LZ188048; 1GCUYDET5LZ140369 | 1GCUYDET5LZ161948 | 1GCUYDET5LZ191208 | 1GCUYDET5LZ189653 | 1GCUYDET5LZ148987 | 1GCUYDET5LZ138959; 1GCUYDET5LZ182721 | 1GCUYDET5LZ129842 | 1GCUYDET5LZ194853 | 1GCUYDET5LZ116492 | 1GCUYDET5LZ131798 | 1GCUYDET5LZ184906 | 1GCUYDET5LZ110045 | 1GCUYDET5LZ156104 | 1GCUYDET5LZ115939 | 1GCUYDET5LZ175560 | 1GCUYDET5LZ160704; 1GCUYDET5LZ139688

1GCUYDET5LZ150688

1GCUYDET5LZ190091 | 1GCUYDET5LZ102771 | 1GCUYDET5LZ135947; 1GCUYDET5LZ177955; 1GCUYDET5LZ189393; 1GCUYDET5LZ141666 | 1GCUYDET5LZ181570 | 1GCUYDET5LZ100048 | 1GCUYDET5LZ133647; 1GCUYDET5LZ199048; 1GCUYDET5LZ109607 | 1GCUYDET5LZ197431 | 1GCUYDET5LZ108134 | 1GCUYDET5LZ190849; 1GCUYDET5LZ180693 | 1GCUYDET5LZ179205 | 1GCUYDET5LZ196571; 1GCUYDET5LZ156135 | 1GCUYDET5LZ189216; 1GCUYDET5LZ116122 | 1GCUYDET5LZ133048; 1GCUYDET5LZ155096 | 1GCUYDET5LZ163909 | 1GCUYDET5LZ149475; 1GCUYDET5LZ179995 | 1GCUYDET5LZ154014; 1GCUYDET5LZ192374; 1GCUYDET5LZ186168 | 1GCUYDET5LZ106285; 1GCUYDET5LZ109865 | 1GCUYDET5LZ154966 | 1GCUYDET5LZ162212; 1GCUYDET5LZ115570; 1GCUYDET5LZ129484; 1GCUYDET5LZ134734 | 1GCUYDET5LZ175686; 1GCUYDET5LZ184789; 1GCUYDET5LZ158130; 1GCUYDET5LZ144020; 1GCUYDET5LZ169287 | 1GCUYDET5LZ122289 | 1GCUYDET5LZ198837 | 1GCUYDET5LZ198689; 1GCUYDET5LZ195744 | 1GCUYDET5LZ108814; 1GCUYDET5LZ146673; 1GCUYDET5LZ147323 | 1GCUYDET5LZ129694 | 1GCUYDET5LZ107744; 1GCUYDET5LZ160136 | 1GCUYDET5LZ161769; 1GCUYDET5LZ197896 | 1GCUYDET5LZ192360 | 1GCUYDET5LZ156653 | 1GCUYDET5LZ151663 | 1GCUYDET5LZ189913 | 1GCUYDET5LZ196599 | 1GCUYDET5LZ168818 | 1GCUYDET5LZ100535 | 1GCUYDET5LZ136161 | 1GCUYDET5LZ197705 | 1GCUYDET5LZ121059; 1GCUYDET5LZ159987

1GCUYDET5LZ167412 | 1GCUYDET5LZ174456; 1GCUYDET5LZ149699; 1GCUYDET5LZ113866 | 1GCUYDET5LZ141568 | 1GCUYDET5LZ141036 | 1GCUYDET5LZ129940 | 1GCUYDET5LZ183027

1GCUYDET5LZ119439 | 1GCUYDET5LZ109798; 1GCUYDET5LZ108988 | 1GCUYDET5LZ147239 | 1GCUYDET5LZ161609 | 1GCUYDET5LZ187868 | 1GCUYDET5LZ146494 | 1GCUYDET5LZ102334 | 1GCUYDET5LZ189328; 1GCUYDET5LZ103290; 1GCUYDET5LZ149315 | 1GCUYDET5LZ140114 | 1GCUYDET5LZ162355; 1GCUYDET5LZ108859 | 1GCUYDET5LZ194562; 1GCUYDET5LZ139528 | 1GCUYDET5LZ104455; 1GCUYDET5LZ159634 | 1GCUYDET5LZ164803 | 1GCUYDET5LZ173999 | 1GCUYDET5LZ138024 | 1GCUYDET5LZ117058; 1GCUYDET5LZ103077 | 1GCUYDET5LZ143367 | 1GCUYDET5LZ191807 | 1GCUYDET5LZ135494; 1GCUYDET5LZ139738 | 1GCUYDET5LZ138007 | 1GCUYDET5LZ183772 | 1GCUYDET5LZ142140; 1GCUYDET5LZ178748 | 1GCUYDET5LZ197123; 1GCUYDET5LZ116458; 1GCUYDET5LZ194397 | 1GCUYDET5LZ187739 | 1GCUYDET5LZ122437; 1GCUYDET5LZ105265 | 1GCUYDET5LZ141652; 1GCUYDET5LZ101507 | 1GCUYDET5LZ144423 | 1GCUYDET5LZ157740

1GCUYDET5LZ154224; 1GCUYDET5LZ178152 | 1GCUYDET5LZ159908 | 1GCUYDET5LZ143871; 1GCUYDET5LZ148603

1GCUYDET5LZ142932; 1GCUYDET5LZ157690 | 1GCUYDET5LZ135088; 1GCUYDET5LZ136399 | 1GCUYDET5LZ103242; 1GCUYDET5LZ139951 | 1GCUYDET5LZ189801; 1GCUYDET5LZ111499; 1GCUYDET5LZ115682; 1GCUYDET5LZ187742 | 1GCUYDET5LZ103631 | 1GCUYDET5LZ175736; 1GCUYDET5LZ144230; 1GCUYDET5LZ185649 | 1GCUYDET5LZ183108; 1GCUYDET5LZ166468 | 1GCUYDET5LZ194013 | 1GCUYDET5LZ111647; 1GCUYDET5LZ101622 | 1GCUYDET5LZ155339; 1GCUYDET5LZ141683; 1GCUYDET5LZ195775 | 1GCUYDET5LZ176059; 1GCUYDET5LZ139870; 1GCUYDET5LZ102978 | 1GCUYDET5LZ159861 | 1GCUYDET5LZ133616 | 1GCUYDET5LZ101667 | 1GCUYDET5LZ193427; 1GCUYDET5LZ106870; 1GCUYDET5LZ169712 | 1GCUYDET5LZ130683 | 1GCUYDET5LZ103130 | 1GCUYDET5LZ141022; 1GCUYDET5LZ151646 | 1GCUYDET5LZ184467 | 1GCUYDET5LZ149542 | 1GCUYDET5LZ184386; 1GCUYDET5LZ129629; 1GCUYDET5LZ117111 | 1GCUYDET5LZ197834 | 1GCUYDET5LZ145586; 1GCUYDET5LZ153753; 1GCUYDET5LZ142820 | 1GCUYDET5LZ145040 | 1GCUYDET5LZ181181; 1GCUYDET5LZ155938 | 1GCUYDET5LZ113303; 1GCUYDET5LZ189538; 1GCUYDET5LZ128108; 1GCUYDET5LZ198627 | 1GCUYDET5LZ188700 | 1GCUYDET5LZ173016

1GCUYDET5LZ147838 | 1GCUYDET5LZ114998 | 1GCUYDET5LZ166518 | 1GCUYDET5LZ191144 | 1GCUYDET5LZ164266; 1GCUYDET5LZ105038 | 1GCUYDET5LZ110773; 1GCUYDET5LZ112975 | 1GCUYDET5LZ107792; 1GCUYDET5LZ197848 | 1GCUYDET5LZ152652 | 1GCUYDET5LZ123717 | 1GCUYDET5LZ144213 | 1GCUYDET5LZ115617 | 1GCUYDET5LZ117349; 1GCUYDET5LZ169872 | 1GCUYDET5LZ130814; 1GCUYDET5LZ103323 | 1GCUYDET5LZ146687 | 1GCUYDET5LZ136533 | 1GCUYDET5LZ136791 | 1GCUYDET5LZ180242 | 1GCUYDET5LZ150223 | 1GCUYDET5LZ113477 | 1GCUYDET5LZ123085 | 1GCUYDET5LZ152182 | 1GCUYDET5LZ176448 | 1GCUYDET5LZ147628 | 1GCUYDET5LZ161352 | 1GCUYDET5LZ184016; 1GCUYDET5LZ144180 | 1GCUYDET5LZ143322; 1GCUYDET5LZ105962 | 1GCUYDET5LZ116010; 1GCUYDET5LZ170813 | 1GCUYDET5LZ153249; 1GCUYDET5LZ103225 | 1GCUYDET5LZ136774; 1GCUYDET5LZ140274; 1GCUYDET5LZ180614 | 1GCUYDET5LZ102530 | 1GCUYDET5LZ144583; 1GCUYDET5LZ179754 | 1GCUYDET5LZ159486 | 1GCUYDET5LZ179298 | 1GCUYDET5LZ151453; 1GCUYDET5LZ101328

1GCUYDET5LZ116024 | 1GCUYDET5LZ121949; 1GCUYDET5LZ119540 | 1GCUYDET5LZ194125 | 1GCUYDET5LZ141893; 1GCUYDET5LZ151792; 1GCUYDET5LZ183609; 1GCUYDET5LZ143496 | 1GCUYDET5LZ132322; 1GCUYDET5LZ183562 | 1GCUYDET5LZ117707 | 1GCUYDET5LZ114211 | 1GCUYDET5LZ145314; 1GCUYDET5LZ123474; 1GCUYDET5LZ178619 | 1GCUYDET5LZ162937 | 1GCUYDET5LZ195856 | 1GCUYDET5LZ110000 | 1GCUYDET5LZ124446; 1GCUYDET5LZ139822; 1GCUYDET5LZ167863 | 1GCUYDET5LZ108876 | 1GCUYDET5LZ141537 | 1GCUYDET5LZ139836; 1GCUYDET5LZ109459; 1GCUYDET5LZ185330; 1GCUYDET5LZ121921

1GCUYDET5LZ100731; 1GCUYDET5LZ108151 | 1GCUYDET5LZ138721 | 1GCUYDET5LZ167815; 1GCUYDET5LZ104357 | 1GCUYDET5LZ160802; 1GCUYDET5LZ166762 | 1GCUYDET5LZ101863 | 1GCUYDET5LZ143210

1GCUYDET5LZ191046; 1GCUYDET5LZ187515 | 1GCUYDET5LZ122132

1GCUYDET5LZ115150; 1GCUYDET5LZ125080 | 1GCUYDET5LZ123233; 1GCUYDET5LZ149721

1GCUYDET5LZ120980 | 1GCUYDET5LZ102768; 1GCUYDET5LZ166065 | 1GCUYDET5LZ162677; 1GCUYDET5LZ182430 | 1GCUYDET5LZ136208 | 1GCUYDET5LZ104519 | 1GCUYDET5LZ185912 | 1GCUYDET5LZ105492 | 1GCUYDET5LZ162646 | 1GCUYDET5LZ176885; 1GCUYDET5LZ122681 | 1GCUYDET5LZ103662

1GCUYDET5LZ136144 | 1GCUYDET5LZ148231; 1GCUYDET5LZ132272 | 1GCUYDET5LZ185487 | 1GCUYDET5LZ105735 | 1GCUYDET5LZ108408 | 1GCUYDET5LZ141781 | 1GCUYDET5LZ114905; 1GCUYDET5LZ150402 | 1GCUYDET5LZ115388; 1GCUYDET5LZ154109

1GCUYDET5LZ161934 | 1GCUYDET5LZ155471; 1GCUYDET5LZ161190 | 1GCUYDET5LZ132689 | 1GCUYDET5LZ180709; 1GCUYDET5LZ172027 | 1GCUYDET5LZ192519 | 1GCUYDET5LZ101037 | 1GCUYDET5LZ123328 | 1GCUYDET5LZ121630; 1GCUYDET5LZ161870 | 1GCUYDET5LZ112278 | 1GCUYDET5LZ185876 | 1GCUYDET5LZ147516; 1GCUYDET5LZ162307 | 1GCUYDET5LZ147466 | 1GCUYDET5LZ120252; 1GCUYDET5LZ111891; 1GCUYDET5LZ188065

1GCUYDET5LZ167670 | 1GCUYDET5LZ152912; 1GCUYDET5LZ157219; 1GCUYDET5LZ180984; 1GCUYDET5LZ104410 | 1GCUYDET5LZ186591; 1GCUYDET5LZ187823 | 1GCUYDET5LZ182170 | 1GCUYDET5LZ150092

1GCUYDET5LZ186588 | 1GCUYDET5LZ132661; 1GCUYDET5LZ121014 | 1GCUYDET5LZ110594 | 1GCUYDET5LZ175963; 1GCUYDET5LZ102575; 1GCUYDET5LZ140291 | 1GCUYDET5LZ138248 | 1GCUYDET5LZ196862 | 1GCUYDET5LZ131140 | 1GCUYDET5LZ134054; 1GCUYDET5LZ179253 | 1GCUYDET5LZ133129; 1GCUYDET5LZ164428 | 1GCUYDET5LZ132241 | 1GCUYDET5LZ195131 | 1GCUYDET5LZ189782; 1GCUYDET5LZ165126; 1GCUYDET5LZ198868 | 1GCUYDET5LZ150822

1GCUYDET5LZ128805 | 1GCUYDET5LZ192231; 1GCUYDET5LZ123801; 1GCUYDET5LZ174957 | 1GCUYDET5LZ114063 | 1GCUYDET5LZ116962 | 1GCUYDET5LZ112409; 1GCUYDET5LZ136077; 1GCUYDET5LZ123829 | 1GCUYDET5LZ127220 | 1GCUYDET5LZ187255 | 1GCUYDET5LZ106092 | 1GCUYDET5LZ111812; 1GCUYDET5LZ144440; 1GCUYDET5LZ183478; 1GCUYDET5LZ111213; 1GCUYDET5LZ131655 | 1GCUYDET5LZ141151; 1GCUYDET5LZ105993; 1GCUYDET5LZ138606; 1GCUYDET5LZ148312; 1GCUYDET5LZ192780 | 1GCUYDET5LZ159343 | 1GCUYDET5LZ195999; 1GCUYDET5LZ139027 | 1GCUYDET5LZ107968; 1GCUYDET5LZ107257; 1GCUYDET5LZ168284; 1GCUYDET5LZ198529 | 1GCUYDET5LZ133552; 1GCUYDET5LZ104973; 1GCUYDET5LZ152425 | 1GCUYDET5LZ157091 | 1GCUYDET5LZ119344; 1GCUYDET5LZ199647 | 1GCUYDET5LZ102012 | 1GCUYDET5LZ147029 | 1GCUYDET5LZ199700; 1GCUYDET5LZ146799 | 1GCUYDET5LZ125208 | 1GCUYDET5LZ174988; 1GCUYDET5LZ140257 | 1GCUYDET5LZ135883 | 1GCUYDET5LZ152408 | 1GCUYDET5LZ170004 | 1GCUYDET5LZ104438 | 1GCUYDET5LZ101457 | 1GCUYDET5LZ149069 | 1GCUYDET5LZ195906; 1GCUYDET5LZ183559 | 1GCUYDET5LZ118744 | 1GCUYDET5LZ101989

1GCUYDET5LZ104150 | 1GCUYDET5LZ109171 | 1GCUYDET5LZ177566 | 1GCUYDET5LZ175655; 1GCUYDET5LZ135382 | 1GCUYDET5LZ139755; 1GCUYDET5LZ128464; 1GCUYDET5LZ196425 | 1GCUYDET5LZ132756 | 1GCUYDET5LZ177017 | 1GCUYDET5LZ166132 | 1GCUYDET5LZ196148 | 1GCUYDET5LZ199941 | 1GCUYDET5LZ162159 | 1GCUYDET5LZ136578; 1GCUYDET5LZ113544; 1GCUYDET5LZ147063 | 1GCUYDET5LZ168981; 1GCUYDET5LZ116041; 1GCUYDET5LZ183593 | 1GCUYDET5LZ114225 | 1GCUYDET5LZ100180 | 1GCUYDET5LZ130408 | 1GCUYDET5LZ145636 | 1GCUYDET5LZ193301; 1GCUYDET5LZ175154

1GCUYDET5LZ102186 | 1GCUYDET5LZ119022; 1GCUYDET5LZ105900; 1GCUYDET5LZ133387; 1GCUYDET5LZ114564 | 1GCUYDET5LZ157947; 1GCUYDET5LZ198000 | 1GCUYDET5LZ127265; 1GCUYDET5LZ122888; 1GCUYDET5LZ166664 | 1GCUYDET5LZ144082 | 1GCUYDET5LZ104486 | 1GCUYDET5LZ179043; 1GCUYDET5LZ127914 | 1GCUYDET5LZ194707

1GCUYDET5LZ101670 | 1GCUYDET5LZ185635 | 1GCUYDET5LZ195291 | 1GCUYDET5LZ150321

1GCUYDET5LZ133602; 1GCUYDET5LZ192052 | 1GCUYDET5LZ173968 | 1GCUYDET5LZ193251; 1GCUYDET5LZ182301; 1GCUYDET5LZ182105 | 1GCUYDET5LZ118727

1GCUYDET5LZ110840 | 1GCUYDET5LZ104603; 1GCUYDET5LZ135317 | 1GCUYDET5LZ154434 | 1GCUYDET5LZ162260

1GCUYDET5LZ102916 | 1GCUYDET5LZ120865 | 1GCUYDET5LZ156975 | 1GCUYDET5LZ118887 | 1GCUYDET5LZ127623; 1GCUYDET5LZ163277 | 1GCUYDET5LZ104598 | 1GCUYDET5LZ106576 | 1GCUYDET5LZ160363 | 1GCUYDET5LZ152960; 1GCUYDET5LZ182394

1GCUYDET5LZ128688 | 1GCUYDET5LZ152070

1GCUYDET5LZ177342 | 1GCUYDET5LZ107422 | 1GCUYDET5LZ175350 | 1GCUYDET5LZ117951 | 1GCUYDET5LZ172223 | 1GCUYDET5LZ158919

1GCUYDET5LZ135253 | 1GCUYDET5LZ140727 | 1GCUYDET5LZ146169; 1GCUYDET5LZ146236; 1GCUYDET5LZ120560 | 1GCUYDET5LZ102950 | 1GCUYDET5LZ190415 | 1GCUYDET5LZ177180; 1GCUYDET5LZ196375; 1GCUYDET5LZ109185; 1GCUYDET5LZ189488; 1GCUYDET5LZ190138 | 1GCUYDET5LZ148357 | 1GCUYDET5LZ134507

1GCUYDET5LZ191273 | 1GCUYDET5LZ142073 | 1GCUYDET5LZ165188 | 1GCUYDET5LZ106402 | 1GCUYDET5LZ150660 | 1GCUYDET5LZ139383; 1GCUYDET5LZ137052; 1GCUYDET5LZ134491 | 1GCUYDET5LZ190320 | 1GCUYDET5LZ162713 | 1GCUYDET5LZ117884 | 1GCUYDET5LZ101488 | 1GCUYDET5LZ154336 | 1GCUYDET5LZ141232; 1GCUYDET5LZ150450; 1GCUYDET5LZ152294 | 1GCUYDET5LZ193265; 1GCUYDET5LZ171623; 1GCUYDET5LZ179169 | 1GCUYDET5LZ134703 | 1GCUYDET5LZ183917 | 1GCUYDET5LZ113527; 1GCUYDET5LZ113284 | 1GCUYDET5LZ120185 | 1GCUYDET5LZ122079 | 1GCUYDET5LZ142879 | 1GCUYDET5LZ159214

1GCUYDET5LZ100860; 1GCUYDET5LZ135933 | 1GCUYDET5LZ179947; 1GCUYDET5LZ100583 | 1GCUYDET5LZ124107 | 1GCUYDET5LZ114712

1GCUYDET5LZ159374; 1GCUYDET5LZ184727; 1GCUYDET5LZ140825;