1GCUYDET3LZ3…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCUYDET3LZ341087 | 1GCUYDET3LZ348587 | 1GCUYDET3LZ390645 | 1GCUYDET3LZ390774; 1GCUYDET3LZ338707; 1GCUYDET3LZ320868; 1GCUYDET3LZ315556; 1GCUYDET3LZ322619 | 1GCUYDET3LZ349061; 1GCUYDET3LZ335998 | 1GCUYDET3LZ352655 | 1GCUYDET3LZ355555 | 1GCUYDET3LZ344278

1GCUYDET3LZ356415 | 1GCUYDET3LZ380908 | 1GCUYDET3LZ327173 | 1GCUYDET3LZ378043 | 1GCUYDET3LZ394470 | 1GCUYDET3LZ348718 | 1GCUYDET3LZ314925; 1GCUYDET3LZ357628 | 1GCUYDET3LZ341073 | 1GCUYDET3LZ302435 | 1GCUYDET3LZ382416 | 1GCUYDET3LZ314214 | 1GCUYDET3LZ347651; 1GCUYDET3LZ385610 | 1GCUYDET3LZ328212; 1GCUYDET3LZ365261; 1GCUYDET3LZ327268 | 1GCUYDET3LZ395814 | 1GCUYDET3LZ368774; 1GCUYDET3LZ399099 | 1GCUYDET3LZ338433 | 1GCUYDET3LZ311331 | 1GCUYDET3LZ365390 | 1GCUYDET3LZ398051; 1GCUYDET3LZ385588; 1GCUYDET3LZ346614; 1GCUYDET3LZ339999 | 1GCUYDET3LZ321289 | 1GCUYDET3LZ321499 | 1GCUYDET3LZ334480; 1GCUYDET3LZ366068; 1GCUYDET3LZ356897 | 1GCUYDET3LZ379354 | 1GCUYDET3LZ368807

1GCUYDET3LZ375210 | 1GCUYDET3LZ361033 | 1GCUYDET3LZ337315 | 1GCUYDET3LZ335807; 1GCUYDET3LZ314827; 1GCUYDET3LZ369259; 1GCUYDET3LZ370332 | 1GCUYDET3LZ343373 | 1GCUYDET3LZ359928; 1GCUYDET3LZ373165; 1GCUYDET3LZ352882 | 1GCUYDET3LZ356267; 1GCUYDET3LZ321342; 1GCUYDET3LZ348346 | 1GCUYDET3LZ366233 | 1GCUYDET3LZ331353 | 1GCUYDET3LZ384313 | 1GCUYDET3LZ361761 | 1GCUYDET3LZ396798 | 1GCUYDET3LZ351991 | 1GCUYDET3LZ393111 | 1GCUYDET3LZ352624 | 1GCUYDET3LZ393352; 1GCUYDET3LZ397837 | 1GCUYDET3LZ369116; 1GCUYDET3LZ389186

1GCUYDET3LZ371139 | 1GCUYDET3LZ361730 | 1GCUYDET3LZ361338

1GCUYDET3LZ325973 | 1GCUYDET3LZ336486; 1GCUYDET3LZ312060 | 1GCUYDET3LZ347326 | 1GCUYDET3LZ316383 | 1GCUYDET3LZ350713 | 1GCUYDET3LZ398809 | 1GCUYDET3LZ399460 | 1GCUYDET3LZ365857; 1GCUYDET3LZ344653 | 1GCUYDET3LZ303939 | 1GCUYDET3LZ329425; 1GCUYDET3LZ367205 | 1GCUYDET3LZ323155 | 1GCUYDET3LZ308459 | 1GCUYDET3LZ343714 | 1GCUYDET3LZ347102

1GCUYDET3LZ391505; 1GCUYDET3LZ365762; 1GCUYDET3LZ367074; 1GCUYDET3LZ318697 | 1GCUYDET3LZ322880 | 1GCUYDET3LZ382402; 1GCUYDET3LZ372520 | 1GCUYDET3LZ395425 | 1GCUYDET3LZ355281 | 1GCUYDET3LZ301057 | 1GCUYDET3LZ359007 | 1GCUYDET3LZ320191 | 1GCUYDET3LZ346998 | 1GCUYDET3LZ338948; 1GCUYDET3LZ380679 | 1GCUYDET3LZ310244 | 1GCUYDET3LZ376843; 1GCUYDET3LZ316514 | 1GCUYDET3LZ396770 | 1GCUYDET3LZ362117 | 1GCUYDET3LZ377698; 1GCUYDET3LZ337217 | 1GCUYDET3LZ347956; 1GCUYDET3LZ331367; 1GCUYDET3LZ391021 | 1GCUYDET3LZ319851 | 1GCUYDET3LZ336276 | 1GCUYDET3LZ370749 | 1GCUYDET3LZ366801 | 1GCUYDET3LZ356690; 1GCUYDET3LZ349710 | 1GCUYDET3LZ313418 | 1GCUYDET3LZ376776; 1GCUYDET3LZ370766 | 1GCUYDET3LZ388331 | 1GCUYDET3LZ317971 | 1GCUYDET3LZ300099 | 1GCUYDET3LZ335774 | 1GCUYDET3LZ352770 | 1GCUYDET3LZ325312 | 1GCUYDET3LZ372260 | 1GCUYDET3LZ318943; 1GCUYDET3LZ377362; 1GCUYDET3LZ345317 | 1GCUYDET3LZ399832

1GCUYDET3LZ346435 | 1GCUYDET3LZ313001 | 1GCUYDET3LZ325357 | 1GCUYDET3LZ363123; 1GCUYDET3LZ393769 | 1GCUYDET3LZ316044; 1GCUYDET3LZ346306; 1GCUYDET3LZ391696; 1GCUYDET3LZ330798 | 1GCUYDET3LZ333197 | 1GCUYDET3LZ331949 | 1GCUYDET3LZ374316 | 1GCUYDET3LZ389737 | 1GCUYDET3LZ381766 | 1GCUYDET3LZ357502 | 1GCUYDET3LZ359055 | 1GCUYDET3LZ366622; 1GCUYDET3LZ304217 | 1GCUYDET3LZ342854; 1GCUYDET3LZ338092 | 1GCUYDET3LZ345981 | 1GCUYDET3LZ367236 | 1GCUYDET3LZ342711; 1GCUYDET3LZ303701

1GCUYDET3LZ379693 | 1GCUYDET3LZ393206

1GCUYDET3LZ377815

1GCUYDET3LZ343275 | 1GCUYDET3LZ380309; 1GCUYDET3LZ382920; 1GCUYDET3LZ392928 | 1GCUYDET3LZ321325 | 1GCUYDET3LZ398390 | 1GCUYDET3LZ379161

1GCUYDET3LZ343258; 1GCUYDET3LZ359976 | 1GCUYDET3LZ354938; 1GCUYDET3LZ379872 | 1GCUYDET3LZ304749 | 1GCUYDET3LZ389883 | 1GCUYDET3LZ379662; 1GCUYDET3LZ363395 | 1GCUYDET3LZ372680; 1GCUYDET3LZ377085 | 1GCUYDET3LZ314648

1GCUYDET3LZ349304; 1GCUYDET3LZ354292 | 1GCUYDET3LZ309529; 1GCUYDET3LZ398583; 1GCUYDET3LZ356964 | 1GCUYDET3LZ382738

1GCUYDET3LZ366927 | 1GCUYDET3LZ395327 | 1GCUYDET3LZ371416 | 1GCUYDET3LZ301804; 1GCUYDET3LZ332938 | 1GCUYDET3LZ377717 | 1GCUYDET3LZ370556; 1GCUYDET3LZ385784 | 1GCUYDET3LZ315573

1GCUYDET3LZ307747; 1GCUYDET3LZ393139 | 1GCUYDET3LZ367818 | 1GCUYDET3LZ346452 | 1GCUYDET3LZ366880 | 1GCUYDET3LZ308574; 1GCUYDET3LZ349139; 1GCUYDET3LZ341915 | 1GCUYDET3LZ321129 | 1GCUYDET3LZ385719 | 1GCUYDET3LZ383940

1GCUYDET3LZ336150; 1GCUYDET3LZ336035; 1GCUYDET3LZ363316 | 1GCUYDET3LZ301849; 1GCUYDET3LZ389270 | 1GCUYDET3LZ375725 | 1GCUYDET3LZ349531 | 1GCUYDET3LZ388202 | 1GCUYDET3LZ350002; 1GCUYDET3LZ306842 | 1GCUYDET3LZ319980; 1GCUYDET3LZ395151

1GCUYDET3LZ397742; 1GCUYDET3LZ368029 | 1GCUYDET3LZ365180; 1GCUYDET3LZ307683; 1GCUYDET3LZ303066 | 1GCUYDET3LZ301480 | 1GCUYDET3LZ337850; 1GCUYDET3LZ362389 | 1GCUYDET3LZ354602 | 1GCUYDET3LZ341896

1GCUYDET3LZ315119 | 1GCUYDET3LZ393688 | 1GCUYDET3LZ340988 | 1GCUYDET3LZ308896; 1GCUYDET3LZ369231 | 1GCUYDET3LZ393187 | 1GCUYDET3LZ317694; 1GCUYDET3LZ321373; 1GCUYDET3LZ388457; 1GCUYDET3LZ380973

1GCUYDET3LZ344975 | 1GCUYDET3LZ372226 | 1GCUYDET3LZ396154 | 1GCUYDET3LZ364739 | 1GCUYDET3LZ333510 | 1GCUYDET3LZ389222 | 1GCUYDET3LZ384618 | 1GCUYDET3LZ391083

1GCUYDET3LZ318005 | 1GCUYDET3LZ346693 | 1GCUYDET3LZ355278 | 1GCUYDET3LZ315007 | 1GCUYDET3LZ365499 | 1GCUYDET3LZ366247; 1GCUYDET3LZ360285; 1GCUYDET3LZ325522 | 1GCUYDET3LZ315606 | 1GCUYDET3LZ387728 | 1GCUYDET3LZ370475 | 1GCUYDET3LZ373781 | 1GCUYDET3LZ333975; 1GCUYDET3LZ395182 | 1GCUYDET3LZ343888 | 1GCUYDET3LZ310454 | 1GCUYDET3LZ399197; 1GCUYDET3LZ306632 | 1GCUYDET3LZ370671 | 1GCUYDET3LZ318179 | 1GCUYDET3LZ340537; 1GCUYDET3LZ332776 | 1GCUYDET3LZ316206; 1GCUYDET3LZ392878 | 1GCUYDET3LZ367382 | 1GCUYDET3LZ319946 | 1GCUYDET3LZ313290 | 1GCUYDET3LZ312723 | 1GCUYDET3LZ392959 | 1GCUYDET3LZ394887 | 1GCUYDET3LZ336617 | 1GCUYDET3LZ313659 | 1GCUYDET3LZ334379 | 1GCUYDET3LZ311958 | 1GCUYDET3LZ335337; 1GCUYDET3LZ321678

1GCUYDET3LZ393075; 1GCUYDET3LZ393092 | 1GCUYDET3LZ371979 | 1GCUYDET3LZ368242 | 1GCUYDET3LZ340618; 1GCUYDET3LZ322877; 1GCUYDET3LZ384652; 1GCUYDET3LZ325536; 1GCUYDET3LZ312348 | 1GCUYDET3LZ317162 | 1GCUYDET3LZ399331 | 1GCUYDET3LZ320045; 1GCUYDET3LZ337962 | 1GCUYDET3LZ330185

1GCUYDET3LZ351392 | 1GCUYDET3LZ362618 | 1GCUYDET3LZ336407 | 1GCUYDET3LZ300667 | 1GCUYDET3LZ321597 | 1GCUYDET3LZ334219 | 1GCUYDET3LZ356463 | 1GCUYDET3LZ341459 | 1GCUYDET3LZ348783; 1GCUYDET3LZ371643; 1GCUYDET3LZ323236 | 1GCUYDET3LZ391472 | 1GCUYDET3LZ369181 | 1GCUYDET3LZ329120 | 1GCUYDET3LZ397482 | 1GCUYDET3LZ353966; 1GCUYDET3LZ309868 | 1GCUYDET3LZ318893; 1GCUYDET3LZ357208 | 1GCUYDET3LZ344605 | 1GCUYDET3LZ319090 | 1GCUYDET3LZ397014 | 1GCUYDET3LZ339193 | 1GCUYDET3LZ346774; 1GCUYDET3LZ355149 | 1GCUYDET3LZ311037 | 1GCUYDET3LZ354969 | 1GCUYDET3LZ355846 | 1GCUYDET3LZ321986 | 1GCUYDET3LZ314147 | 1GCUYDET3LZ325519; 1GCUYDET3LZ302063 | 1GCUYDET3LZ330963; 1GCUYDET3LZ309840 | 1GCUYDET3LZ340862 | 1GCUYDET3LZ394355; 1GCUYDET3LZ320319 | 1GCUYDET3LZ309434 | 1GCUYDET3LZ355622; 1GCUYDET3LZ383050 | 1GCUYDET3LZ338576 | 1GCUYDET3LZ366992 | 1GCUYDET3LZ371142 | 1GCUYDET3LZ359489; 1GCUYDET3LZ307702; 1GCUYDET3LZ329988 | 1GCUYDET3LZ355989; 1GCUYDET3LZ315721

1GCUYDET3LZ349044 | 1GCUYDET3LZ348234

1GCUYDET3LZ326587 | 1GCUYDET3LZ325746; 1GCUYDET3LZ312771 | 1GCUYDET3LZ347942 | 1GCUYDET3LZ363025 | 1GCUYDET3LZ378740 | 1GCUYDET3LZ368709 | 1GCUYDET3LZ301009

1GCUYDET3LZ381976

1GCUYDET3LZ336505 | 1GCUYDET3LZ332387; 1GCUYDET3LZ337752 | 1GCUYDET3LZ337699 | 1GCUYDET3LZ315931; 1GCUYDET3LZ366815 | 1GCUYDET3LZ308297; 1GCUYDET3LZ319350 | 1GCUYDET3LZ330932

1GCUYDET3LZ370508; 1GCUYDET3LZ345320 | 1GCUYDET3LZ391956; 1GCUYDET3LZ331241; 1GCUYDET3LZ334401 | 1GCUYDET3LZ317503; 1GCUYDET3LZ349156 | 1GCUYDET3LZ320112 | 1GCUYDET3LZ382321; 1GCUYDET3LZ344510 | 1GCUYDET3LZ394596; 1GCUYDET3LZ353546

1GCUYDET3LZ383162 | 1GCUYDET3LZ341803; 1GCUYDET3LZ373523 | 1GCUYDET3LZ363090 | 1GCUYDET3LZ330042; 1GCUYDET3LZ370136

1GCUYDET3LZ318957 | 1GCUYDET3LZ351814 | 1GCUYDET3LZ353417; 1GCUYDET3LZ374204 | 1GCUYDET3LZ309997 | 1GCUYDET3LZ367611 | 1GCUYDET3LZ357421 | 1GCUYDET3LZ325892 | 1GCUYDET3LZ344992; 1GCUYDET3LZ384778 | 1GCUYDET3LZ399037 | 1GCUYDET3LZ361498; 1GCUYDET3LZ362621 | 1GCUYDET3LZ355152 | 1GCUYDET3LZ348301 | 1GCUYDET3LZ308560 | 1GCUYDET3LZ317596 | 1GCUYDET3LZ362425; 1GCUYDET3LZ383002 | 1GCUYDET3LZ368306 | 1GCUYDET3LZ308414 | 1GCUYDET3LZ312026; 1GCUYDET3LZ379001; 1GCUYDET3LZ387423 | 1GCUYDET3LZ355233; 1GCUYDET3LZ399300; 1GCUYDET3LZ394260; 1GCUYDET3LZ386787

1GCUYDET3LZ385879 | 1GCUYDET3LZ375871 | 1GCUYDET3LZ385820; 1GCUYDET3LZ357256 | 1GCUYDET3LZ330607

1GCUYDET3LZ327657; 1GCUYDET3LZ354700 | 1GCUYDET3LZ395621 | 1GCUYDET3LZ381668; 1GCUYDET3LZ396977 | 1GCUYDET3LZ354230; 1GCUYDET3LZ314200 | 1GCUYDET3LZ337234; 1GCUYDET3LZ311328; 1GCUYDET3LZ348895; 1GCUYDET3LZ339842 | 1GCUYDET3LZ392119 | 1GCUYDET3LZ300541 | 1GCUYDET3LZ387616; 1GCUYDET3LZ319140; 1GCUYDET3LZ367544; 1GCUYDET3LZ398728; 1GCUYDET3LZ365017 | 1GCUYDET3LZ350596 | 1GCUYDET3LZ392430 | 1GCUYDET3LZ346158 | 1GCUYDET3LZ382108; 1GCUYDET3LZ356866 | 1GCUYDET3LZ386496 | 1GCUYDET3LZ398602 | 1GCUYDET3LZ308669; 1GCUYDET3LZ350355 | 1GCUYDET3LZ330199; 1GCUYDET3LZ385817 | 1GCUYDET3LZ322104 | 1GCUYDET3LZ357340 | 1GCUYDET3LZ394291 | 1GCUYDET3LZ398177; 1GCUYDET3LZ322782; 1GCUYDET3LZ301088 | 1GCUYDET3LZ365373 | 1GCUYDET3LZ300779 | 1GCUYDET3LZ335077; 1GCUYDET3LZ387387; 1GCUYDET3LZ327917 | 1GCUYDET3LZ352784 | 1GCUYDET3LZ320952 | 1GCUYDET3LZ335709; 1GCUYDET3LZ358276 | 1GCUYDET3LZ357211; 1GCUYDET3LZ370217 | 1GCUYDET3LZ312754; 1GCUYDET3LZ357029; 1GCUYDET3LZ310468; 1GCUYDET3LZ347178 | 1GCUYDET3LZ313631 | 1GCUYDET3LZ353997; 1GCUYDET3LZ318540 | 1GCUYDET3LZ366331 | 1GCUYDET3LZ382948 | 1GCUYDET3LZ323074; 1GCUYDET3LZ319123; 1GCUYDET3LZ377524; 1GCUYDET3LZ363042 | 1GCUYDET3LZ326590 | 1GCUYDET3LZ380634; 1GCUYDET3LZ331790

1GCUYDET3LZ336567 | 1GCUYDET3LZ351179; 1GCUYDET3LZ343468; 1GCUYDET3LZ321826 | 1GCUYDET3LZ308252 | 1GCUYDET3LZ350338; 1GCUYDET3LZ338531 | 1GCUYDET3LZ335452 | 1GCUYDET3LZ317436 | 1GCUYDET3LZ311524 | 1GCUYDET3LZ390435; 1GCUYDET3LZ314133; 1GCUYDET3LZ389981 | 1GCUYDET3LZ378835

1GCUYDET3LZ399975

1GCUYDET3LZ389804 | 1GCUYDET3LZ384294; 1GCUYDET3LZ363770 | 1GCUYDET3LZ334950 | 1GCUYDET3LZ332843 | 1GCUYDET3LZ311801 | 1GCUYDET3LZ381783 | 1GCUYDET3LZ300216 | 1GCUYDET3LZ385980; 1GCUYDET3LZ349691 | 1GCUYDET3LZ358102 | 1GCUYDET3LZ360237

1GCUYDET3LZ305710; 1GCUYDET3LZ361596; 1GCUYDET3LZ303522 | 1GCUYDET3LZ342529; 1GCUYDET3LZ355359 | 1GCUYDET3LZ382772; 1GCUYDET3LZ313922

1GCUYDET3LZ306324 | 1GCUYDET3LZ306372 | 1GCUYDET3LZ332826; 1GCUYDET3LZ319624

1GCUYDET3LZ371240 | 1GCUYDET3LZ372016 | 1GCUYDET3LZ351554 | 1GCUYDET3LZ389303 | 1GCUYDET3LZ388863; 1GCUYDET3LZ364658 | 1GCUYDET3LZ342756 | 1GCUYDET3LZ316562 | 1GCUYDET3LZ335192 | 1GCUYDET3LZ369360 | 1GCUYDET3LZ380391 | 1GCUYDET3LZ386711; 1GCUYDET3LZ305318; 1GCUYDET3LZ399216 | 1GCUYDET3LZ395201; 1GCUYDET3LZ339646 | 1GCUYDET3LZ341932 | 1GCUYDET3LZ321423 | 1GCUYDET3LZ301737; 1GCUYDET3LZ383579 | 1GCUYDET3LZ361629; 1GCUYDET3LZ365468 | 1GCUYDET3LZ360058 | 1GCUYDET3LZ348136 | 1GCUYDET3LZ308820; 1GCUYDET3LZ346872; 1GCUYDET3LZ395943 | 1GCUYDET3LZ343146

1GCUYDET3LZ304279 | 1GCUYDET3LZ341641 | 1GCUYDET3LZ302421; 1GCUYDET3LZ388801; 1GCUYDET3LZ376485 | 1GCUYDET3LZ347133

1GCUYDET3LZ351117 | 1GCUYDET3LZ334947 | 1GCUYDET3LZ399233 | 1GCUYDET3LZ301060

1GCUYDET3LZ315038

1GCUYDET3LZ355653 | 1GCUYDET3LZ300586 | 1GCUYDET3LZ370010; 1GCUYDET3LZ341798 | 1GCUYDET3LZ394923; 1GCUYDET3LZ336939 | 1GCUYDET3LZ319011; 1GCUYDET3LZ395828 | 1GCUYDET3LZ354146

1GCUYDET3LZ367740 | 1GCUYDET3LZ343633; 1GCUYDET3LZ327688; 1GCUYDET3LZ306758; 1GCUYDET3LZ369990 | 1GCUYDET3LZ347830 | 1GCUYDET3LZ330896; 1GCUYDET3LZ331837 | 1GCUYDET3LZ371609; 1GCUYDET3LZ327495 | 1GCUYDET3LZ315881; 1GCUYDET3LZ366958; 1GCUYDET3LZ385252; 1GCUYDET3LZ332051 | 1GCUYDET3LZ376888; 1GCUYDET3LZ348590 | 1GCUYDET3LZ303133 | 1GCUYDET3LZ351957; 1GCUYDET3LZ335595; 1GCUYDET3LZ372002; 1GCUYDET3LZ397661 | 1GCUYDET3LZ385607; 1GCUYDET3LZ366684 | 1GCUYDET3LZ386921 | 1GCUYDET3LZ363459; 1GCUYDET3LZ318344; 1GCUYDET3LZ371447; 1GCUYDET3LZ394095 | 1GCUYDET3LZ329182 | 1GCUYDET3LZ333121 | 1GCUYDET3LZ301527; 1GCUYDET3LZ361369; 1GCUYDET3LZ330610 | 1GCUYDET3LZ396087 | 1GCUYDET3LZ369777 | 1GCUYDET3LZ338450 | 1GCUYDET3LZ327643 | 1GCUYDET3LZ382075 | 1GCUYDET3LZ363722 | 1GCUYDET3LZ397689 | 1GCUYDET3LZ360528; 1GCUYDET3LZ347794; 1GCUYDET3LZ378995 | 1GCUYDET3LZ373294 | 1GCUYDET3LZ349481 | 1GCUYDET3LZ337640 | 1GCUYDET3LZ309949; 1GCUYDET3LZ343504 | 1GCUYDET3LZ308753; 1GCUYDET3LZ367852 | 1GCUYDET3LZ346371 | 1GCUYDET3LZ357368; 1GCUYDET3LZ327531 | 1GCUYDET3LZ353014; 1GCUYDET3LZ372078 | 1GCUYDET3LZ314360 | 1GCUYDET3LZ370931 | 1GCUYDET3LZ393741 | 1GCUYDET3LZ358407 | 1GCUYDET3LZ327058 | 1GCUYDET3LZ323687 | 1GCUYDET3LZ323589 | 1GCUYDET3LZ310082 | 1GCUYDET3LZ310969; 1GCUYDET3LZ344233

1GCUYDET3LZ330137; 1GCUYDET3LZ361968 | 1GCUYDET3LZ303102 | 1GCUYDET3LZ372257; 1GCUYDET3LZ355202 | 1GCUYDET3LZ368368 | 1GCUYDET3LZ355006; 1GCUYDET3LZ338609 | 1GCUYDET3LZ315623 | 1GCUYDET3LZ346791 | 1GCUYDET3LZ355216 | 1GCUYDET3LZ347262 | 1GCUYDET3LZ382478 | 1GCUYDET3LZ354874; 1GCUYDET3LZ312012

1GCUYDET3LZ383727; 1GCUYDET3LZ351070 | 1GCUYDET3LZ391231 | 1GCUYDET3LZ316402 | 1GCUYDET3LZ384831; 1GCUYDET3LZ365809 | 1GCUYDET3LZ389656; 1GCUYDET3LZ350307 | 1GCUYDET3LZ323883 | 1GCUYDET3LZ363736 | 1GCUYDET3LZ336598 | 1GCUYDET3LZ376499 | 1GCUYDET3LZ359251 | 1GCUYDET3LZ376826; 1GCUYDET3LZ376857; 1GCUYDET3LZ307330 | 1GCUYDET3LZ375028; 1GCUYDET3LZ321857; 1GCUYDET3LZ349724 | 1GCUYDET3LZ397580; 1GCUYDET3LZ356236; 1GCUYDET3LZ349674 | 1GCUYDET3LZ375479; 1GCUYDET3LZ312351 | 1GCUYDET3LZ393707 | 1GCUYDET3LZ335029 | 1GCUYDET3LZ303195; 1GCUYDET3LZ380648; 1GCUYDET3LZ351067; 1GCUYDET3LZ307313; 1GCUYDET3LZ385509; 1GCUYDET3LZ334415

1GCUYDET3LZ317159 | 1GCUYDET3LZ365552; 1GCUYDET3LZ305898

1GCUYDET3LZ381279

1GCUYDET3LZ346029 | 1GCUYDET3LZ356818 | 1GCUYDET3LZ359329; 1GCUYDET3LZ359735; 1GCUYDET3LZ372825; 1GCUYDET3LZ321454; 1GCUYDET3LZ303844; 1GCUYDET3LZ395635 | 1GCUYDET3LZ334088

1GCUYDET3LZ359587

1GCUYDET3LZ370525 | 1GCUYDET3LZ334561; 1GCUYDET3LZ371450; 1GCUYDET3LZ322006; 1GCUYDET3LZ302774 | 1GCUYDET3LZ312396

1GCUYDET3LZ333474 | 1GCUYDET3LZ347343 | 1GCUYDET3LZ351747; 1GCUYDET3LZ334625; 1GCUYDET3LZ389012

1GCUYDET3LZ380388 | 1GCUYDET3LZ339940 | 1GCUYDET3LZ366104; 1GCUYDET3LZ333149 | 1GCUYDET3LZ308316 | 1GCUYDET3LZ374901; 1GCUYDET3LZ379998; 1GCUYDET3LZ391097 | 1GCUYDET3LZ364692 | 1GCUYDET3LZ345463; 1GCUYDET3LZ308980 | 1GCUYDET3LZ395702 | 1GCUYDET3LZ335712 | 1GCUYDET3LZ307294 | 1GCUYDET3LZ369021 | 1GCUYDET3LZ304802 | 1GCUYDET3LZ374185 | 1GCUYDET3LZ362733 | 1GCUYDET3LZ343521 | 1GCUYDET3LZ346905; 1GCUYDET3LZ341882 | 1GCUYDET3LZ331188 | 1GCUYDET3LZ357161 | 1GCUYDET3LZ377720 | 1GCUYDET3LZ338772; 1GCUYDET3LZ343034

1GCUYDET3LZ326363 | 1GCUYDET3LZ386014; 1GCUYDET3LZ386692; 1GCUYDET3LZ399295 | 1GCUYDET3LZ352154 | 1GCUYDET3LZ301415; 1GCUYDET3LZ345625 | 1GCUYDET3LZ363669; 1GCUYDET3LZ306839 | 1GCUYDET3LZ355393; 1GCUYDET3LZ300264; 1GCUYDET3LZ341834 | 1GCUYDET3LZ384599 | 1GCUYDET3LZ358066 | 1GCUYDET3LZ328288 | 1GCUYDET3LZ340411 | 1GCUYDET3LZ349187 | 1GCUYDET3LZ350274 | 1GCUYDET3LZ364028; 1GCUYDET3LZ394632

1GCUYDET3LZ366698 | 1GCUYDET3LZ347231 | 1GCUYDET3LZ343647; 1GCUYDET3LZ380004; 1GCUYDET3LZ360383 | 1GCUYDET3LZ310289; 1GCUYDET3LZ397790; 1GCUYDET3LZ380617 | 1GCUYDET3LZ331899 | 1GCUYDET3LZ397188 | 1GCUYDET3LZ333295; 1GCUYDET3LZ396347; 1GCUYDET3LZ348699

1GCUYDET3LZ305934 | 1GCUYDET3LZ368564 | 1GCUYDET3LZ352025; 1GCUYDET3LZ369617; 1GCUYDET3LZ323186; 1GCUYDET3LZ367060

1GCUYDET3LZ304718; 1GCUYDET3LZ340070 | 1GCUYDET3LZ385395; 1GCUYDET3LZ384117 | 1GCUYDET3LZ325665 | 1GCUYDET3LZ351408; 1GCUYDET3LZ340022 | 1GCUYDET3LZ304492 | 1GCUYDET3LZ386188; 1GCUYDET3LZ379726 | 1GCUYDET3LZ333250; 1GCUYDET3LZ356012 | 1GCUYDET3LZ373070 | 1GCUYDET3LZ360562; 1GCUYDET3LZ338111 | 1GCUYDET3LZ370444; 1GCUYDET3LZ311068 | 1GCUYDET3LZ325956 | 1GCUYDET3LZ373750 | 1GCUYDET3LZ316674

1GCUYDET3LZ360397 | 1GCUYDET3LZ386577; 1GCUYDET3LZ353451 | 1GCUYDET3LZ318487 | 1GCUYDET3LZ362070 | 1GCUYDET3LZ324242; 1GCUYDET3LZ373716; 1GCUYDET3LZ388300; 1GCUYDET3LZ368404 | 1GCUYDET3LZ345477 | 1GCUYDET3LZ301835; 1GCUYDET3LZ306338 | 1GCUYDET3LZ363476; 1GCUYDET3LZ320286 | 1GCUYDET3LZ361789; 1GCUYDET3LZ398597

1GCUYDET3LZ374400 | 1GCUYDET3LZ330784 | 1GCUYDET3LZ388572

1GCUYDET3LZ329442; 1GCUYDET3LZ377832 | 1GCUYDET3LZ397241 | 1GCUYDET3LZ376955 | 1GCUYDET3LZ304752; 1GCUYDET3LZ304654 | 1GCUYDET3LZ324385; 1GCUYDET3LZ356303; 1GCUYDET3LZ339209; 1GCUYDET3LZ302189; 1GCUYDET3LZ368581 | 1GCUYDET3LZ363140 | 1GCUYDET3LZ364594 | 1GCUYDET3LZ301642 | 1GCUYDET3LZ351277 | 1GCUYDET3LZ348573 | 1GCUYDET3LZ343907; 1GCUYDET3LZ300331 | 1GCUYDET3LZ366734; 1GCUYDET3LZ303200; 1GCUYDET3LZ367768 | 1GCUYDET3LZ377975

1GCUYDET3LZ320384 | 1GCUYDET3LZ399040; 1GCUYDET3LZ313306 | 1GCUYDET3LZ309384 | 1GCUYDET3LZ323625 | 1GCUYDET3LZ394856 | 1GCUYDET3LZ333877; 1GCUYDET3LZ378091 | 1GCUYDET3LZ345009; 1GCUYDET3LZ330056 | 1GCUYDET3LZ362277 | 1GCUYDET3LZ327416; 1GCUYDET3LZ337783; 1GCUYDET3LZ393853 | 1GCUYDET3LZ316349; 1GCUYDET3LZ391830; 1GCUYDET3LZ381704 | 1GCUYDET3LZ314181 | 1GCUYDET3LZ366894 | 1GCUYDET3LZ353577 | 1GCUYDET3LZ389088 | 1GCUYDET3LZ327996 | 1GCUYDET3LZ307716 | 1GCUYDET3LZ347570 | 1GCUYDET3LZ352834; 1GCUYDET3LZ379516; 1GCUYDET3LZ339825; 1GCUYDET3LZ373893 | 1GCUYDET3LZ304511 | 1GCUYDET3LZ337797 | 1GCUYDET3LZ397059; 1GCUYDET3LZ328131; 1GCUYDET3LZ331711 | 1GCUYDET3LZ374848 | 1GCUYDET3LZ383839; 1GCUYDET3LZ300880 | 1GCUYDET3LZ359248 | 1GCUYDET3LZ399412; 1GCUYDET3LZ345754 | 1GCUYDET3LZ398437 | 1GCUYDET3LZ317744; 1GCUYDET3LZ359525 | 1GCUYDET3LZ315671; 1GCUYDET3LZ393304 | 1GCUYDET3LZ369343 | 1GCUYDET3LZ397210 | 1GCUYDET3LZ315590 | 1GCUYDET3LZ330574; 1GCUYDET3LZ303519

1GCUYDET3LZ327772 | 1GCUYDET3LZ371707; 1GCUYDET3LZ336195; 1GCUYDET3LZ316979; 1GCUYDET3LZ375675 | 1GCUYDET3LZ384912

1GCUYDET3LZ332809 | 1GCUYDET3LZ319669 | 1GCUYDET3LZ367981; 1GCUYDET3LZ364787 | 1GCUYDET3LZ309577 | 1GCUYDET3LZ365129 | 1GCUYDET3LZ343096 | 1GCUYDET3LZ384764 | 1GCUYDET3LZ389043; 1GCUYDET3LZ323334; 1GCUYDET3LZ373795 | 1GCUYDET3LZ324712 | 1GCUYDET3LZ374090 | 1GCUYDET3LZ318974 | 1GCUYDET3LZ316237 | 1GCUYDET3LZ381119 | 1GCUYDET3LZ313340 | 1GCUYDET3LZ389432; 1GCUYDET3LZ368693 | 1GCUYDET3LZ372808 | 1GCUYDET3LZ340750 | 1GCUYDET3LZ360707; 1GCUYDET3LZ332745; 1GCUYDET3LZ314973; 1GCUYDET3LZ345530 | 1GCUYDET3LZ336245 | 1GCUYDET3LZ372033 | 1GCUYDET3LZ309479 | 1GCUYDET3LZ398955; 1GCUYDET3LZ355863 | 1GCUYDET3LZ333491 | 1GCUYDET3LZ349951 | 1GCUYDET3LZ313077; 1GCUYDET3LZ351795; 1GCUYDET3LZ346662; 1GCUYDET3LZ325939

1GCUYDET3LZ399183 | 1GCUYDET3LZ300863; 1GCUYDET3LZ384926 | 1GCUYDET3LZ332969 | 1GCUYDET3LZ370802; 1GCUYDET3LZ338917; 1GCUYDET3LZ393898; 1GCUYDET3LZ308283 | 1GCUYDET3LZ386093; 1GCUYDET3LZ396719 | 1GCUYDET3LZ357483; 1GCUYDET3LZ305545; 1GCUYDET3LZ360416 | 1GCUYDET3LZ322359

1GCUYDET3LZ312074 | 1GCUYDET3LZ302970; 1GCUYDET3LZ395568; 1GCUYDET3LZ390421; 1GCUYDET3LZ387129 | 1GCUYDET3LZ303827; 1GCUYDET3LZ387017 | 1GCUYDET3LZ382545 | 1GCUYDET3LZ393738 | 1GCUYDET3LZ321941 | 1GCUYDET3LZ343518; 1GCUYDET3LZ311362 | 1GCUYDET3LZ339601; 1GCUYDET3LZ322586 | 1GCUYDET3LZ356172 | 1GCUYDET3LZ302855 | 1GCUYDET3LZ371920; 1GCUYDET3LZ369049 | 1GCUYDET3LZ366510; 1GCUYDET3LZ397336 | 1GCUYDET3LZ358052 | 1GCUYDET3LZ379497 | 1GCUYDET3LZ336049 | 1GCUYDET3LZ373800 | 1GCUYDET3LZ329912 | 1GCUYDET3LZ360027

1GCUYDET3LZ305786 | 1GCUYDET3LZ367415; 1GCUYDET3LZ357001 | 1GCUYDET3LZ358696; 1GCUYDET3LZ326119 | 1GCUYDET3LZ334317; 1GCUYDET3LZ344622 | 1GCUYDET3LZ360335; 1GCUYDET3LZ389477

1GCUYDET3LZ327819 | 1GCUYDET3LZ366166 | 1GCUYDET3LZ392542 | 1GCUYDET3LZ338819 | 1GCUYDET3LZ398471 | 1GCUYDET3LZ367821 | 1GCUYDET3LZ397238 | 1GCUYDET3LZ380097; 1GCUYDET3LZ368841; 1GCUYDET3LZ380102 | 1GCUYDET3LZ385090; 1GCUYDET3LZ362439 | 1GCUYDET3LZ387650; 1GCUYDET3LZ310373; 1GCUYDET3LZ325844 | 1GCUYDET3LZ356575; 1GCUYDET3LZ360819; 1GCUYDET3LZ377748 | 1GCUYDET3LZ339839; 1GCUYDET3LZ343020 | 1GCUYDET3LZ351358 | 1GCUYDET3LZ394713 | 1GCUYDET3LZ329599; 1GCUYDET3LZ387521 | 1GCUYDET3LZ301267 | 1GCUYDET3LZ354079 | 1GCUYDET3LZ374350; 1GCUYDET3LZ349447; 1GCUYDET3LZ383517 | 1GCUYDET3LZ312494 | 1GCUYDET3LZ359265 | 1GCUYDET3LZ364725 | 1GCUYDET3LZ391598; 1GCUYDET3LZ328808; 1GCUYDET3LZ360786 | 1GCUYDET3LZ325133; 1GCUYDET3LZ349402; 1GCUYDET3LZ336472 | 1GCUYDET3LZ300975 | 1GCUYDET3LZ365471 | 1GCUYDET3LZ328842; 1GCUYDET3LZ372498; 1GCUYDET3LZ313015 | 1GCUYDET3LZ326847 | 1GCUYDET3LZ334852; 1GCUYDET3LZ341784 | 1GCUYDET3LZ311510 | 1GCUYDET3LZ373411; 1GCUYDET3LZ313967 | 1GCUYDET3LZ351098; 1GCUYDET3LZ396168; 1GCUYDET3LZ344216 | 1GCUYDET3LZ341185; 1GCUYDET3LZ343678; 1GCUYDET3LZ343292; 1GCUYDET3LZ363543; 1GCUYDET3LZ342465; 1GCUYDET3LZ307652 | 1GCUYDET3LZ389284; 1GCUYDET3LZ321518; 1GCUYDET3LZ394565 | 1GCUYDET3LZ352560 | 1GCUYDET3LZ385431 | 1GCUYDET3LZ331434 | 1GCUYDET3LZ324158 | 1GCUYDET3LZ356401 | 1GCUYDET3LZ313693

1GCUYDET3LZ335936 | 1GCUYDET3LZ375224 | 1GCUYDET3LZ325925; 1GCUYDET3LZ380360; 1GCUYDET3LZ357306 | 1GCUYDET3LZ394436 | 1GCUYDET3LZ358875

1GCUYDET3LZ357631 | 1GCUYDET3LZ334267 | 1GCUYDET3LZ347021

1GCUYDET3LZ387020; 1GCUYDET3LZ357418; 1GCUYDET3LZ338397; 1GCUYDET3LZ337198; 1GCUYDET3LZ393819 | 1GCUYDET3LZ331742; 1GCUYDET3LZ335760 | 1GCUYDET3LZ305741 | 1GCUYDET3LZ309174 | 1GCUYDET3LZ301317 | 1GCUYDET3LZ356544 | 1GCUYDET3LZ396185 | 1GCUYDET3LZ307635

1GCUYDET3LZ387745; 1GCUYDET3LZ333829 | 1GCUYDET3LZ347763; 1GCUYDET3LZ374705 | 1GCUYDET3LZ370394 | 1GCUYDET3LZ333555 | 1GCUYDET3LZ339260; 1GCUYDET3LZ323897; 1GCUYDET3LZ380181 | 1GCUYDET3LZ396994

1GCUYDET3LZ358438 | 1GCUYDET3LZ388894 | 1GCUYDET3LZ364871 | 1GCUYDET3LZ338271

1GCUYDET3LZ380049; 1GCUYDET3LZ385123; 1GCUYDET3LZ303682; 1GCUYDET3LZ350534 | 1GCUYDET3LZ321485 | 1GCUYDET3LZ329800 | 1GCUYDET3LZ377619 | 1GCUYDET3LZ321213; 1GCUYDET3LZ306484 | 1GCUYDET3LZ359296 | 1GCUYDET3LZ336536; 1GCUYDET3LZ381959

1GCUYDET3LZ387275 | 1GCUYDET3LZ349478

1GCUYDET3LZ300846 | 1GCUYDET3LZ363820 | 1GCUYDET3LZ310471 | 1GCUYDET3LZ375983; 1GCUYDET3LZ367009; 1GCUYDET3LZ377569 | 1GCUYDET3LZ329361 | 1GCUYDET3LZ366670 | 1GCUYDET3LZ346046 | 1GCUYDET3LZ351666 | 1GCUYDET3LZ335502; 1GCUYDET3LZ391360 | 1GCUYDET3LZ388250; 1GCUYDET3LZ301866 | 1GCUYDET3LZ330977 | 1GCUYDET3LZ353076 | 1GCUYDET3LZ365325 | 1GCUYDET3LZ302211; 1GCUYDET3LZ334060; 1GCUYDET3LZ370492 | 1GCUYDET3LZ362750; 1GCUYDET3LZ395215; 1GCUYDET3LZ361145; 1GCUYDET3LZ315427 | 1GCUYDET3LZ377510; 1GCUYDET3LZ373232 | 1GCUYDET3LZ315914

1GCUYDET3LZ325410 | 1GCUYDET3LZ333443 | 1GCUYDET3LZ379306 | 1GCUYDET3LZ356107 | 1GCUYDET3LZ355510 | 1GCUYDET3LZ358343 | 1GCUYDET3LZ370928 | 1GCUYDET3LZ370265 | 1GCUYDET3LZ389558; 1GCUYDET3LZ363526 | 1GCUYDET3LZ304959 | 1GCUYDET3LZ394078 | 1GCUYDET3LZ344636; 1GCUYDET3LZ351487; 1GCUYDET3LZ314116 | 1GCUYDET3LZ391388 | 1GCUYDET3LZ363137

1GCUYDET3LZ374154 | 1GCUYDET3LZ343986

1GCUYDET3LZ320076; 1GCUYDET3LZ367589; 1GCUYDET3LZ390161 | 1GCUYDET3LZ375546; 1GCUYDET3LZ380357 | 1GCUYDET3LZ319834 | 1GCUYDET3LZ377023 | 1GCUYDET3LZ339047 | 1GCUYDET3LZ395361 | 1GCUYDET3LZ397725; 1GCUYDET3LZ390550 | 1GCUYDET3LZ354163 | 1GCUYDET3LZ368127; 1GCUYDET3LZ384649; 1GCUYDET3LZ396140; 1GCUYDET3LZ314066 | 1GCUYDET3LZ342871; 1GCUYDET3LZ362280 | 1GCUYDET3LZ319252 | 1GCUYDET3LZ371657; 1GCUYDET3LZ340991; 1GCUYDET3LZ302001 | 1GCUYDET3LZ301334 | 1GCUYDET3LZ306971; 1GCUYDET3LZ394694; 1GCUYDET3LZ364174; 1GCUYDET3LZ352977; 1GCUYDET3LZ359220; 1GCUYDET3LZ346063; 1GCUYDET3LZ351148; 1GCUYDET3LZ334320 | 1GCUYDET3LZ302533; 1GCUYDET3LZ367138; 1GCUYDET3LZ310843 | 1GCUYDET3LZ372534; 1GCUYDET3LZ385297; 1GCUYDET3LZ397370 | 1GCUYDET3LZ366264 | 1GCUYDET3LZ371271 | 1GCUYDET3LZ324631 | 1GCUYDET3LZ361467 | 1GCUYDET3LZ303942 | 1GCUYDET3LZ343597

1GCUYDET3LZ300104; 1GCUYDET3LZ327920; 1GCUYDET3LZ364689 | 1GCUYDET3LZ333166; 1GCUYDET3LZ349898 | 1GCUYDET3LZ342384 | 1GCUYDET3LZ386403 | 1GCUYDET3LZ316092 | 1GCUYDET3LZ316321; 1GCUYDET3LZ323785 | 1GCUYDET3LZ302175 | 1GCUYDET3LZ311765 | 1GCUYDET3LZ321275 | 1GCUYDET3LZ390872 | 1GCUYDET3LZ334768 | 1GCUYDET3LZ304072 | 1GCUYDET3LZ385915 | 1GCUYDET3LZ350744 | 1GCUYDET3LZ311376 | 1GCUYDET3LZ322393 | 1GCUYDET3LZ332311 | 1GCUYDET3LZ334009; 1GCUYDET3LZ387969; 1GCUYDET3LZ367673

1GCUYDET3LZ307375; 1GCUYDET3LZ334608; 1GCUYDET3LZ348430 | 1GCUYDET3LZ380021; 1GCUYDET3LZ351134 | 1GCUYDET3LZ302984 | 1GCUYDET3LZ301897; 1GCUYDET3LZ346337 | 1GCUYDET3LZ349819; 1GCUYDET3LZ394839 | 1GCUYDET3LZ332910 | 1GCUYDET3LZ335631 | 1GCUYDET3LZ393626 | 1GCUYDET3LZ337606 | 1GCUYDET3LZ300247 | 1GCUYDET3LZ371125; 1GCUYDET3LZ315265 | 1GCUYDET3LZ335399 | 1GCUYDET3LZ377846 | 1GCUYDET3LZ359878 | 1GCUYDET3LZ363929; 1GCUYDET3LZ383212 | 1GCUYDET3LZ336360 | 1GCUYDET3LZ306727

1GCUYDET3LZ398325; 1GCUYDET3LZ320529 | 1GCUYDET3LZ344071

1GCUYDET3LZ310602; 1GCUYDET3LZ382268 | 1GCUYDET3LZ350131 | 1GCUYDET3LZ370122 | 1GCUYDET3LZ313516 | 1GCUYDET3LZ321566 | 1GCUYDET3LZ367110; 1GCUYDET3LZ363462 | 1GCUYDET3LZ394243; 1GCUYDET3LZ324726

1GCUYDET3LZ316528; 1GCUYDET3LZ347732; 1GCUYDET3LZ369374; 1GCUYDET3LZ392265 | 1GCUYDET3LZ375904 | 1GCUYDET3LZ372243 | 1GCUYDET3LZ390256; 1GCUYDET3LZ384974 | 1GCUYDET3LZ327156 | 1GCUYDET3LZ371562; 1GCUYDET3LZ393643 | 1GCUYDET3LZ330848 | 1GCUYDET3LZ363879; 1GCUYDET3LZ349805 | 1GCUYDET3LZ393786 | 1GCUYDET3LZ377605 | 1GCUYDET3LZ360092; 1GCUYDET3LZ376616 | 1GCUYDET3LZ329019 | 1GCUYDET3LZ379855 | 1GCUYDET3LZ374591; 1GCUYDET3LZ300488 | 1GCUYDET3LZ370329; 1GCUYDET3LZ324855

1GCUYDET3LZ378625

1GCUYDET3LZ331871 | 1GCUYDET3LZ315542 | 1GCUYDET3LZ342496 | 1GCUYDET3LZ362084 | 1GCUYDET3LZ388071 | 1GCUYDET3LZ326279 | 1GCUYDET3LZ321745 | 1GCUYDET3LZ381430 | 1GCUYDET3LZ390922 | 1GCUYDET3LZ345575; 1GCUYDET3LZ387485 | 1GCUYDET3LZ343065 | 1GCUYDET3LZ304850 | 1GCUYDET3LZ309093 | 1GCUYDET3LZ302872 | 1GCUYDET3LZ395750; 1GCUYDET3LZ389463 | 1GCUYDET3LZ349593; 1GCUYDET3LZ316772 | 1GCUYDET3LZ349142; 1GCUYDET3LZ379712 | 1GCUYDET3LZ382304 | 1GCUYDET3LZ348685 | 1GCUYDET3LZ359315 | 1GCUYDET3LZ395473; 1GCUYDET3LZ370119 | 1GCUYDET3LZ374669; 1GCUYDET3LZ355930; 1GCUYDET3LZ341381; 1GCUYDET3LZ385316; 1GCUYDET3LZ357936; 1GCUYDET3LZ371688 | 1GCUYDET3LZ337587 | 1GCUYDET3LZ396378; 1GCUYDET3LZ387051; 1GCUYDET3LZ365647 | 1GCUYDET3LZ343261; 1GCUYDET3LZ365230; 1GCUYDET3LZ396171; 1GCUYDET3LZ391326 | 1GCUYDET3LZ306307; 1GCUYDET3LZ322572; 1GCUYDET3LZ340960 | 1GCUYDET3LZ316450 | 1GCUYDET3LZ324208; 1GCUYDET3LZ357323 | 1GCUYDET3LZ307697 | 1GCUYDET3LZ391651 | 1GCUYDET3LZ308039 | 1GCUYDET3LZ379631 | 1GCUYDET3LZ373621

1GCUYDET3LZ327710; 1GCUYDET3LZ399152 | 1GCUYDET3LZ367530; 1GCUYDET3LZ379922 | 1GCUYDET3LZ325388; 1GCUYDET3LZ316111

1GCUYDET3LZ327335; 1GCUYDET3LZ347634

1GCUYDET3LZ366488; 1GCUYDET3LZ353336; 1GCUYDET3LZ326797 | 1GCUYDET3LZ384277 | 1GCUYDET3LZ335046 | 1GCUYDET3LZ300930; 1GCUYDET3LZ388555

1GCUYDET3LZ335919 | 1GCUYDET3LZ379208 | 1GCUYDET3LZ338903 | 1GCUYDET3LZ315976 | 1GCUYDET3LZ374011 | 1GCUYDET3LZ312379 | 1GCUYDET3LZ358908; 1GCUYDET3LZ360349; 1GCUYDET3LZ372212; 1GCUYDET3LZ334494; 1GCUYDET3LZ324595; 1GCUYDET3LZ366281 | 1GCUYDET3LZ394422; 1GCUYDET3LZ392749; 1GCUYDET3LZ346032 | 1GCUYDET3LZ316125 | 1GCUYDET3LZ315458 | 1GCUYDET3LZ321924; 1GCUYDET3LZ306937; 1GCUYDET3LZ349772 | 1GCUYDET3LZ337038 | 1GCUYDET3LZ364935 | 1GCUYDET3LZ394727

1GCUYDET3LZ303584 | 1GCUYDET3LZ328355 | 1GCUYDET3LZ396090 | 1GCUYDET3LZ338979; 1GCUYDET3LZ375949 | 1GCUYDET3LZ313354 | 1GCUYDET3LZ362411 | 1GCUYDET3LZ305514 | 1GCUYDET3LZ386241 | 1GCUYDET3LZ394128 | 1GCUYDET3LZ356088 | 1GCUYDET3LZ388734; 1GCUYDET3LZ397949 | 1GCUYDET3LZ363512 | 1GCUYDET3LZ339517 | 1GCUYDET3LZ338674; 1GCUYDET3LZ354177 | 1GCUYDET3LZ391892 | 1GCUYDET3LZ354308; 1GCUYDET3LZ392248; 1GCUYDET3LZ310678

1GCUYDET3LZ359766 | 1GCUYDET3LZ388703 | 1GCUYDET3LZ305724 | 1GCUYDET3LZ381105; 1GCUYDET3LZ383047 | 1GCUYDET3LZ379127

1GCUYDET3LZ375076; 1GCUYDET3LZ336312 | 1GCUYDET3LZ350193

1GCUYDET3LZ367088; 1GCUYDET3LZ382593 | 1GCUYDET3LZ321938; 1GCUYDET3LZ370668; 1GCUYDET3LZ331756 | 1GCUYDET3LZ357726 | 1GCUYDET3LZ366474; 1GCUYDET3LZ370895 | 1GCUYDET3LZ392492 | 1GCUYDET3LZ343616 | 1GCUYDET3LZ354342 | 1GCUYDET3LZ366443 | 1GCUYDET3LZ362652; 1GCUYDET3LZ332650; 1GCUYDET3LZ325648 | 1GCUYDET3LZ309580 | 1GCUYDET3LZ335001 | 1GCUYDET3LZ335533 | 1GCUYDET3LZ343566; 1GCUYDET3LZ354180 | 1GCUYDET3LZ319204; 1GCUYDET3LZ378754; 1GCUYDET3LZ317890

1GCUYDET3LZ317355; 1GCUYDET3LZ348329 | 1GCUYDET3LZ386109 | 1GCUYDET3LZ390869; 1GCUYDET3LZ380570 | 1GCUYDET3LZ369844 | 1GCUYDET3LZ349318; 1GCUYDET3LZ314262 | 1GCUYDET3LZ321051 | 1GCUYDET3LZ305853 | 1GCUYDET3LZ322314 | 1GCUYDET3LZ327755

1GCUYDET3LZ338514 | 1GCUYDET3LZ392458 | 1GCUYDET3LZ353739 | 1GCUYDET3LZ351411 | 1GCUYDET3LZ330994; 1GCUYDET3LZ370072 | 1GCUYDET3LZ332356; 1GCUYDET3LZ328596 | 1GCUYDET3LZ361727 | 1GCUYDET3LZ324936; 1GCUYDET3LZ392217 | 1GCUYDET3LZ306940; 1GCUYDET3LZ388541; 1GCUYDET3LZ356477; 1GCUYDET3LZ357046 | 1GCUYDET3LZ332194 | 1GCUYDET3LZ356060 | 1GCUYDET3LZ398213 | 1GCUYDET3LZ375627 | 1GCUYDET3LZ316304 | 1GCUYDET3LZ335287 | 1GCUYDET3LZ335189 | 1GCUYDET3LZ351019

1GCUYDET3LZ312785

1GCUYDET3LZ322443

1GCUYDET3LZ379192 | 1GCUYDET3LZ362540 | 1GCUYDET3LZ334883 | 1GCUYDET3LZ396557 | 1GCUYDET3LZ384246 | 1GCUYDET3LZ367656; 1GCUYDET3LZ317646 | 1GCUYDET3LZ331191 | 1GCUYDET3LZ366538 | 1GCUYDET3LZ381928; 1GCUYDET3LZ388930; 1GCUYDET3LZ383209 | 1GCUYDET3LZ399362 | 1GCUYDET3LZ362229 | 1GCUYDET3LZ372307 | 1GCUYDET3LZ339159 | 1GCUYDET3LZ329277 | 1GCUYDET3LZ392444 | 1GCUYDET3LZ373957

1GCUYDET3LZ324497; 1GCUYDET3LZ303990 | 1GCUYDET3LZ378947 | 1GCUYDET3LZ345561 | 1GCUYDET3LZ345866; 1GCUYDET3LZ386823; 1GCUYDET3LZ356785 | 1GCUYDET3LZ376552 | 1GCUYDET3LZ304282 | 1GCUYDET3LZ380729 | 1GCUYDET3LZ388409 | 1GCUYDET3LZ388829 | 1GCUYDET3LZ311894; 1GCUYDET3LZ395439; 1GCUYDET3LZ325875 | 1GCUYDET3LZ397840 | 1GCUYDET3LZ380830; 1GCUYDET3LZ313287; 1GCUYDET3LZ343048 | 1GCUYDET3LZ391035; 1GCUYDET3LZ342840 | 1GCUYDET3LZ305173 | 1GCUYDET3LZ398180; 1GCUYDET3LZ398793 | 1GCUYDET3LZ347214 | 1GCUYDET3LZ311569 | 1GCUYDET3LZ356673 | 1GCUYDET3LZ387342; 1GCUYDET3LZ396686 | 1GCUYDET3LZ304167 | 1GCUYDET3LZ311359 | 1GCUYDET3LZ371769 | 1GCUYDET3LZ332812; 1GCUYDET3LZ319302; 1GCUYDET3LZ326752 | 1GCUYDET3LZ368340; 1GCUYDET3LZ333684; 1GCUYDET3LZ323575 | 1GCUYDET3LZ357810

1GCUYDET3LZ396560 | 1GCUYDET3LZ304928 | 1GCUYDET3LZ325861 | 1GCUYDET3LZ385459 | 1GCUYDET3LZ319347 | 1GCUYDET3LZ305237; 1GCUYDET3LZ300135; 1GCUYDET3LZ398633 | 1GCUYDET3LZ333989 | 1GCUYDET3LZ369830 | 1GCUYDET3LZ358911 | 1GCUYDET3LZ373098 | 1GCUYDET3LZ320756 | 1GCUYDET3LZ373831 | 1GCUYDET3LZ382335 | 1GCUYDET3LZ364031 | 1GCUYDET3LZ320367 | 1GCUYDET3LZ329280 | 1GCUYDET3LZ333264 | 1GCUYDET3LZ300037

1GCUYDET3LZ398700

1GCUYDET3LZ360366 | 1GCUYDET3LZ300720 | 1GCUYDET3LZ335838; 1GCUYDET3LZ397997 | 1GCUYDET3LZ389611 | 1GCUYDET3LZ347925; 1GCUYDET3LZ313385 | 1GCUYDET3LZ379015; 1GCUYDET3LZ345978 | 1GCUYDET3LZ326640 | 1GCUYDET3LZ303312 | 1GCUYDET3LZ392136; 1GCUYDET3LZ389138; 1GCUYDET3LZ368225 | 1GCUYDET3LZ320255; 1GCUYDET3LZ316156

1GCUYDET3LZ342790; 1GCUYDET3LZ324659 | 1GCUYDET3LZ336701 | 1GCUYDET3LZ361274 | 1GCUYDET3LZ309370 | 1GCUYDET3LZ331952; 1GCUYDET3LZ329537 | 1GCUYDET3LZ394002 | 1GCUYDET3LZ376115; 1GCUYDET3LZ358214 | 1GCUYDET3LZ373604 | 1GCUYDET3LZ360514 | 1GCUYDET3LZ361419 | 1GCUYDET3LZ327948 | 1GCUYDET3LZ335726; 1GCUYDET3LZ335161 | 1GCUYDET3LZ309367 | 1GCUYDET3LZ311975; 1GCUYDET3LZ347911 | 1GCUYDET3LZ330591 | 1GCUYDET3LZ307795

1GCUYDET3LZ384909; 1GCUYDET3LZ311197 | 1GCUYDET3LZ343132 | 1GCUYDET3LZ311846; 1GCUYDET3LZ365194 | 1GCUYDET3LZ390984; 1GCUYDET3LZ392704 | 1GCUYDET3LZ306615 | 1GCUYDET3LZ312186 | 1GCUYDET3LZ362330; 1GCUYDET3LZ313743 | 1GCUYDET3LZ385770 | 1GCUYDET3LZ330008 | 1GCUYDET3LZ355796

1GCUYDET3LZ336441 | 1GCUYDET3LZ370055; 1GCUYDET3LZ374607 | 1GCUYDET3LZ368967 | 1GCUYDET3LZ352364 | 1GCUYDET3LZ300958

1GCUYDET3LZ325908; 1GCUYDET3LZ340084; 1GCUYDET3LZ354714 | 1GCUYDET3LZ347861 | 1GCUYDET3LZ376597 | 1GCUYDET3LZ344247; 1GCUYDET3LZ373022 | 1GCUYDET3LZ374199 | 1GCUYDET3LZ320935; 1GCUYDET3LZ319364 | 1GCUYDET3LZ314343 | 1GCUYDET3LZ346953; 1GCUYDET3LZ305626 | 1GCUYDET3LZ344488 | 1GCUYDET3LZ304637; 1GCUYDET3LZ395991 | 1GCUYDET3LZ389785 | 1GCUYDET3LZ387289 | 1GCUYDET3LZ315282; 1GCUYDET3LZ329134 | 1GCUYDET3LZ399944 | 1GCUYDET3LZ350503 | 1GCUYDET3LZ345155; 1GCUYDET3LZ389768 | 1GCUYDET3LZ338206; 1GCUYDET3LZ321471; 1GCUYDET3LZ315332 | 1GCUYDET3LZ348847 | 1GCUYDET3LZ332860 | 1GCUYDET3LZ386434; 1GCUYDET3LZ397062 | 1GCUYDET3LZ333488 | 1GCUYDET3LZ326377; 1GCUYDET3LZ310776 | 1GCUYDET3LZ391181; 1GCUYDET3LZ307358 | 1GCUYDET3LZ351621 | 1GCUYDET3LZ333426 | 1GCUYDET3LZ335953

1GCUYDET3LZ364577 | 1GCUYDET3LZ307098; 1GCUYDET3LZ398857 | 1GCUYDET3LZ397126 | 1GCUYDET3LZ348928 | 1GCUYDET3LZ328825 | 1GCUYDET3LZ386143 | 1GCUYDET3LZ355300 | 1GCUYDET3LZ300474 | 1GCUYDET3LZ377927 | 1GCUYDET3LZ381721 | 1GCUYDET3LZ333054 | 1GCUYDET3LZ361047 | 1GCUYDET3LZ359704; 1GCUYDET3LZ323995; 1GCUYDET3LZ346547 | 1GCUYDET3LZ393173

1GCUYDET3LZ361520 | 1GCUYDET3LZ370282

1GCUYDET3LZ363851 | 1GCUYDET3LZ334785 | 1GCUYDET3LZ377359 | 1GCUYDET3LZ319543 | 1GCUYDET3LZ312382 | 1GCUYDET3LZ301799; 1GCUYDET3LZ385476 | 1GCUYDET3LZ323592; 1GCUYDET3LZ352591; 1GCUYDET3LZ314455; 1GCUYDET3LZ362666 | 1GCUYDET3LZ376549 | 1GCUYDET3LZ352123 | 1GCUYDET3LZ327299 | 1GCUYDET3LZ350095 | 1GCUYDET3LZ305559 | 1GCUYDET3LZ375918; 1GCUYDET3LZ390791; 1GCUYDET3LZ300734; 1GCUYDET3LZ304945 | 1GCUYDET3LZ357581 | 1GCUYDET3LZ372369

1GCUYDET3LZ328176 | 1GCUYDET3LZ341672 | 1GCUYDET3LZ371187 | 1GCUYDET3LZ333622 | 1GCUYDET3LZ324323; 1GCUYDET3LZ344023 | 1GCUYDET3LZ365731; 1GCUYDET3LZ378883; 1GCUYDET3LZ365888 | 1GCUYDET3LZ393044; 1GCUYDET3LZ353630 | 1GCUYDET3LZ375840 | 1GCUYDET3LZ389334 | 1GCUYDET3LZ354213 | 1GCUYDET3LZ394890 | 1GCUYDET3LZ325259 | 1GCUYDET3LZ375093; 1GCUYDET3LZ305271; 1GCUYDET3LZ315864 | 1GCUYDET3LZ362165 | 1GCUYDET3LZ357970 | 1GCUYDET3LZ349707

1GCUYDET3LZ352719; 1GCUYDET3LZ350842 | 1GCUYDET3LZ343874 | 1GCUYDET3LZ383081 | 1GCUYDET3LZ302743 | 1GCUYDET3LZ393979; 1GCUYDET3LZ361159 | 1GCUYDET3LZ306078 | 1GCUYDET3LZ364448 | 1GCUYDET3LZ302497 | 1GCUYDET3LZ395523 | 1GCUYDET3LZ377555; 1GCUYDET3LZ316612 | 1GCUYDET3LZ365972

1GCUYDET3LZ387406 | 1GCUYDET3LZ342000 | 1GCUYDET3LZ377734 | 1GCUYDET3LZ357807 | 1GCUYDET3LZ333880 | 1GCUYDET3LZ344779 | 1GCUYDET3LZ344376; 1GCUYDET3LZ337346 | 1GCUYDET3LZ323088 | 1GCUYDET3LZ379483; 1GCUYDET3LZ396591 | 1GCUYDET3LZ332728 | 1GCUYDET3LZ351022 | 1GCUYDET3LZ369892 | 1GCUYDET3LZ394954 | 1GCUYDET3LZ350341; 1GCUYDET3LZ346628 | 1GCUYDET3LZ376745 | 1GCUYDET3LZ378575 | 1GCUYDET3LZ382447 | 1GCUYDET3LZ316531 | 1GCUYDET3LZ304475

1GCUYDET3LZ318294; 1GCUYDET3LZ342093

1GCUYDET3LZ397305; 1GCUYDET3LZ373196 | 1GCUYDET3LZ376079

1GCUYDET3LZ304363; 1GCUYDET3LZ323852 | 1GCUYDET3LZ384814 | 1GCUYDET3LZ306968; 1GCUYDET3LZ383369; 1GCUYDET3LZ321261 | 1GCUYDET3LZ381816; 1GCUYDET3LZ308607 | 1GCUYDET3LZ362604 | 1GCUYDET3LZ391973 | 1GCUYDET3LZ356589; 1GCUYDET3LZ357399 | 1GCUYDET3LZ324838 | 1GCUYDET3LZ379905 | 1GCUYDET3LZ364241 | 1GCUYDET3LZ389446 | 1GCUYDET3LZ301107

1GCUYDET3LZ382562 | 1GCUYDET3LZ373926 | 1GCUYDET3LZ349903 | 1GCUYDET3LZ370959 | 1GCUYDET3LZ318263; 1GCUYDET3LZ397157

1GCUYDET3LZ388975; 1GCUYDET3LZ327836; 1GCUYDET3LZ328551 | 1GCUYDET3LZ361971; 1GCUYDET3LZ396333 | 1GCUYDET3LZ310132; 1GCUYDET3LZ398194 | 1GCUYDET3LZ356270 | 1GCUYDET3LZ384327; 1GCUYDET3LZ368936 | 1GCUYDET3LZ395683; 1GCUYDET3LZ318652; 1GCUYDET3LZ385543 | 1GCUYDET3LZ309594 | 1GCUYDET3LZ344863 | 1GCUYDET3LZ303343 |
The VIN belongs to a Chevrolet.
The specific model is a Silverado 1500 according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GCUYDET3LZ3.
1GCUYDET3LZ327805 | 1GCUYDET3LZ375692 | 1GCUYDET3LZ332891

1GCUYDET3LZ314682 | 1GCUYDET3LZ360867; 1GCUYDET3LZ304329 | 1GCUYDET3LZ322538

1GCUYDET3LZ356219 | 1GCUYDET3LZ310681 | 1GCUYDET3LZ358195; 1GCUYDET3LZ308705 | 1GCUYDET3LZ370699; 1GCUYDET3LZ304878 | 1GCUYDET3LZ311409 | 1GCUYDET3LZ361582 | 1GCUYDET3LZ317727 | 1GCUYDET3LZ398826 | 1GCUYDET3LZ310387 | 1GCUYDET3LZ395585; 1GCUYDET3LZ329702; 1GCUYDET3LZ396123 | 1GCUYDET3LZ380956 | 1GCUYDET3LZ300801 | 1GCUYDET3LZ335144

1GCUYDET3LZ356933 | 1GCUYDET3LZ304783; 1GCUYDET3LZ394386 | 1GCUYDET3LZ383565; 1GCUYDET3LZ354437 | 1GCUYDET3LZ391648 | 1GCUYDET3LZ363784 | 1GCUYDET3LZ372646 | 1GCUYDET3LZ342546; 1GCUYDET3LZ361209 | 1GCUYDET3LZ380794; 1GCUYDET3LZ365096 | 1GCUYDET3LZ303150 | 1GCUYDET3LZ340571 | 1GCUYDET3LZ354082; 1GCUYDET3LZ333863; 1GCUYDET3LZ329652; 1GCUYDET3LZ308140 | 1GCUYDET3LZ397367 | 1GCUYDET3LZ378916; 1GCUYDET3LZ316724

1GCUYDET3LZ349545

1GCUYDET3LZ346676; 1GCUYDET3LZ355684 | 1GCUYDET3LZ333040

1GCUYDET3LZ316061; 1GCUYDET3LZ309904

1GCUYDET3LZ335418; 1GCUYDET3LZ373084 | 1GCUYDET3LZ398082 | 1GCUYDET3LZ350727; 1GCUYDET3LZ386465 | 1GCUYDET3LZ363719; 1GCUYDET3LZ331384 | 1GCUYDET3LZ342448; 1GCUYDET3LZ340540 | 1GCUYDET3LZ390452 | 1GCUYDET3LZ324872; 1GCUYDET3LZ307750 | 1GCUYDET3LZ387731; 1GCUYDET3LZ336648 | 1GCUYDET3LZ338884

1GCUYDET3LZ392587; 1GCUYDET3LZ357130; 1GCUYDET3LZ354972 | 1GCUYDET3LZ316013 | 1GCUYDET3LZ302029; 1GCUYDET3LZ345186 | 1GCUYDET3LZ339162; 1GCUYDET3LZ382397; 1GCUYDET3LZ380150 | 1GCUYDET3LZ327707 | 1GCUYDET3LZ351778 | 1GCUYDET3LZ320904 | 1GCUYDET3LZ321258 | 1GCUYDET3LZ352932 | 1GCUYDET3LZ343809; 1GCUYDET3LZ300202 | 1GCUYDET3LZ391133 | 1GCUYDET3LZ352459 | 1GCUYDET3LZ385722 | 1GCUYDET3LZ369438 | 1GCUYDET3LZ311605 | 1GCUYDET3LZ391925 | 1GCUYDET3LZ398244 | 1GCUYDET3LZ324791; 1GCUYDET3LZ376602 | 1GCUYDET3LZ377202 | 1GCUYDET3LZ304699

1GCUYDET3LZ380567

1GCUYDET3LZ310518; 1GCUYDET3LZ393061; 1GCUYDET3LZ315704 | 1GCUYDET3LZ375126

1GCUYDET3LZ360271 | 1GCUYDET3LZ342983 | 1GCUYDET3LZ326671

1GCUYDET3LZ399670

1GCUYDET3LZ312687 | 1GCUYDET3LZ393982 | 1GCUYDET3LZ328386 | 1GCUYDET3LZ347682 | 1GCUYDET3LZ352333 | 1GCUYDET3LZ328520 | 1GCUYDET3LZ370198 | 1GCUYDET3LZ306422 | 1GCUYDET3LZ344149; 1GCUYDET3LZ344264; 1GCUYDET3LZ326153

1GCUYDET3LZ331482 | 1GCUYDET3LZ312897; 1GCUYDET3LZ328677 | 1GCUYDET3LZ390886 | 1GCUYDET3LZ339789 | 1GCUYDET3LZ368869 | 1GCUYDET3LZ329750 | 1GCUYDET3LZ309272 | 1GCUYDET3LZ341350; 1GCUYDET3LZ376308

1GCUYDET3LZ389866 | 1GCUYDET3LZ324905 | 1GCUYDET3LZ354471; 1GCUYDET3LZ354499 | 1GCUYDET3LZ357824 | 1GCUYDET3LZ315797 | 1GCUYDET3LZ333183 | 1GCUYDET3LZ340389 | 1GCUYDET3LZ324063 | 1GCUYDET3LZ379385; 1GCUYDET3LZ383193 | 1GCUYDET3LZ311989; 1GCUYDET3LZ332227; 1GCUYDET3LZ364255 | 1GCUYDET3LZ359850 | 1GCUYDET3LZ381511; 1GCUYDET3LZ360903; 1GCUYDET3LZ355183 | 1GCUYDET3LZ382139 | 1GCUYDET3LZ368757; 1GCUYDET3LZ323642 | 1GCUYDET3LZ391438; 1GCUYDET3LZ338030 | 1GCUYDET3LZ318019; 1GCUYDET3LZ371965; 1GCUYDET3LZ314052; 1GCUYDET3LZ375336 | 1GCUYDET3LZ306291

1GCUYDET3LZ393433; 1GCUYDET3LZ394226; 1GCUYDET3LZ371934

1GCUYDET3LZ381556; 1GCUYDET3LZ325505; 1GCUYDET3LZ371318 | 1GCUYDET3LZ328503 | 1GCUYDET3LZ352753 | 1GCUYDET3LZ343552; 1GCUYDET3LZ392007; 1GCUYDET3LZ359072 | 1GCUYDET3LZ353871 | 1GCUYDET3LZ394906

1GCUYDET3LZ307778; 1GCUYDET3LZ358374 | 1GCUYDET3LZ399782 | 1GCUYDET3LZ365163; 1GCUYDET3LZ313113; 1GCUYDET3LZ395165 | 1GCUYDET3LZ356298

1GCUYDET3LZ321440 | 1GCUYDET3LZ360710; 1GCUYDET3LZ301477 | 1GCUYDET3LZ368175 | 1GCUYDET3LZ374140 | 1GCUYDET3LZ336763; 1GCUYDET3LZ307490; 1GCUYDET3LZ362327; 1GCUYDET3LZ377412 | 1GCUYDET3LZ365910 | 1GCUYDET3LZ376468 | 1GCUYDET3LZ366314 | 1GCUYDET3LZ382576 | 1GCUYDET3LZ330218; 1GCUYDET3LZ308543; 1GCUYDET3LZ398258 | 1GCUYDET3LZ394534 | 1GCUYDET3LZ329229 | 1GCUYDET3LZ386773 | 1GCUYDET3LZ304816; 1GCUYDET3LZ351697 | 1GCUYDET3LZ307568

1GCUYDET3LZ367303 | 1GCUYDET3LZ301981 | 1GCUYDET3LZ309899; 1GCUYDET3LZ395909; 1GCUYDET3LZ335905

1GCUYDET3LZ350288 | 1GCUYDET3LZ378933 | 1GCUYDET3LZ360612 | 1GCUYDET3LZ396526

1GCUYDET3LZ312639 | 1GCUYDET3LZ339954; 1GCUYDET3LZ394551 | 1GCUYDET3LZ335015 | 1GCUYDET3LZ383419 | 1GCUYDET3LZ367527 | 1GCUYDET3LZ324130; 1GCUYDET3LZ319333; 1GCUYDET3LZ335564 | 1GCUYDET3LZ320644 | 1GCUYDET3LZ356155; 1GCUYDET3LZ344314 | 1GCUYDET3LZ323916 | 1GCUYDET3LZ302466 | 1GCUYDET3LZ307571 | 1GCUYDET3LZ378768; 1GCUYDET3LZ358441 | 1GCUYDET3LZ379273 | 1GCUYDET3LZ303858; 1GCUYDET3LZ398518 | 1GCUYDET3LZ375580 | 1GCUYDET3LZ303570 | 1GCUYDET3LZ315816 | 1GCUYDET3LZ338481; 1GCUYDET3LZ342868 | 1GCUYDET3LZ315315 | 1GCUYDET3LZ348914; 1GCUYDET3LZ361534; 1GCUYDET3LZ382819 | 1GCUYDET3LZ376292; 1GCUYDET3LZ387941 | 1GCUYDET3LZ327514 | 1GCUYDET3LZ323527; 1GCUYDET3LZ341817 | 1GCUYDET3LZ341607 | 1GCUYDET3LZ341848 | 1GCUYDET3LZ318277; 1GCUYDET3LZ396199 | 1GCUYDET3LZ356026; 1GCUYDET3LZ373005; 1GCUYDET3LZ327867 | 1GCUYDET3LZ318988 | 1GCUYDET3LZ354891; 1GCUYDET3LZ352509 | 1GCUYDET3LZ389141 | 1GCUYDET3LZ372579 | 1GCUYDET3LZ398289 | 1GCUYDET3LZ315055; 1GCUYDET3LZ334141 | 1GCUYDET3LZ354129; 1GCUYDET3LZ379239; 1GCUYDET3LZ327027 | 1GCUYDET3LZ391018; 1GCUYDET3LZ329439 | 1GCUYDET3LZ348797 | 1GCUYDET3LZ326783 | 1GCUYDET3LZ360898 | 1GCUYDET3LZ313032 | 1GCUYDET3LZ385851; 1GCUYDET3LZ348363 | 1GCUYDET3LZ369648 | 1GCUYDET3LZ359170; 1GCUYDET3LZ357693 | 1GCUYDET3LZ392945 | 1GCUYDET3LZ305061; 1GCUYDET3LZ317825; 1GCUYDET3LZ352574; 1GCUYDET3LZ325438; 1GCUYDET3LZ377068; 1GCUYDET3LZ399765 | 1GCUYDET3LZ381492; 1GCUYDET3LZ329862 | 1GCUYDET3LZ363283 | 1GCUYDET3LZ392931; 1GCUYDET3LZ361260; 1GCUYDET3LZ348850 | 1GCUYDET3LZ359461 | 1GCUYDET3LZ388877 | 1GCUYDET3LZ380942 | 1GCUYDET3LZ308784 | 1GCUYDET3LZ366183 | 1GCUYDET3LZ316223; 1GCUYDET3LZ312642; 1GCUYDET3LZ373814 | 1GCUYDET3LZ386059 | 1GCUYDET3LZ328081; 1GCUYDET3LZ314567

1GCUYDET3LZ398762 | 1GCUYDET3LZ346578 | 1GCUYDET3LZ313595 | 1GCUYDET3LZ340215 | 1GCUYDET3LZ387874

1GCUYDET3LZ357614; 1GCUYDET3LZ381217 | 1GCUYDET3LZ312902 | 1GCUYDET3LZ396414; 1GCUYDET3LZ388524

1GCUYDET3LZ367446 | 1GCUYDET3LZ369598 | 1GCUYDET3LZ309076 | 1GCUYDET3LZ308154 | 1GCUYDET3LZ305383 | 1GCUYDET3LZ383260 | 1GCUYDET3LZ316254 | 1GCUYDET3LZ304315 | 1GCUYDET3LZ319641; 1GCUYDET3LZ387597 | 1GCUYDET3LZ339355 | 1GCUYDET3LZ364756; 1GCUYDET3LZ335824 | 1GCUYDET3LZ308624; 1GCUYDET3LZ356253 | 1GCUYDET3LZ361016 | 1GCUYDET3LZ384621 | 1GCUYDET3LZ388961 | 1GCUYDET3LZ367608; 1GCUYDET3LZ338691 | 1GCUYDET3LZ305142 | 1GCUYDET3LZ376907 | 1GCUYDET3LZ301592 | 1GCUYDET3LZ323611; 1GCUYDET3LZ337833 | 1GCUYDET3LZ344796 | 1GCUYDET3LZ309207 | 1GCUYDET3LZ323723 | 1GCUYDET3LZ365602 | 1GCUYDET3LZ324225; 1GCUYDET3LZ340358 | 1GCUYDET3LZ334365 | 1GCUYDET3LZ305156 | 1GCUYDET3LZ399796 | 1GCUYDET3LZ339078 | 1GCUYDET3LZ321714; 1GCUYDET3LZ301396 | 1GCUYDET3LZ331451; 1GCUYDET3LZ373649; 1GCUYDET3LZ307909 | 1GCUYDET3LZ362456; 1GCUYDET3LZ311216 | 1GCUYDET3LZ393965 | 1GCUYDET3LZ380987; 1GCUYDET3LZ314018 | 1GCUYDET3LZ331854; 1GCUYDET3LZ387437 | 1GCUYDET3LZ326525 | 1GCUYDET3LZ393402 | 1GCUYDET3LZ314178 | 1GCUYDET3LZ360609 | 1GCUYDET3LZ384845

1GCUYDET3LZ331238 | 1GCUYDET3LZ347780 | 1GCUYDET3LZ302113; 1GCUYDET3LZ334706 | 1GCUYDET3LZ373442; 1GCUYDET3LZ385008; 1GCUYDET3LZ340327 | 1GCUYDET3LZ381282; 1GCUYDET3LZ326010; 1GCUYDET3LZ343843 | 1GCUYDET3LZ307912; 1GCUYDET3LZ313872; 1GCUYDET3LZ367799 | 1GCUYDET3LZ319560 | 1GCUYDET3LZ358889; 1GCUYDET3LZ309305 | 1GCUYDET3LZ335368 | 1GCUYDET3LZ364983; 1GCUYDET3LZ325214; 1GCUYDET3LZ319512 | 1GCUYDET3LZ358942 | 1GCUYDET3LZ364952 | 1GCUYDET3LZ362635; 1GCUYDET3LZ324533 | 1GCUYDET3LZ342613; 1GCUYDET3LZ398048 | 1GCUYDET3LZ338805 | 1GCUYDET3LZ311782; 1GCUYDET3LZ372906 | 1GCUYDET3LZ320854 | 1GCUYDET3LZ355779

1GCUYDET3LZ362523 | 1GCUYDET3LZ313127 | 1GCUYDET3LZ378527; 1GCUYDET3LZ321308 | 1GCUYDET3LZ303620 | 1GCUYDET3LZ365891 | 1GCUYDET3LZ308218 | 1GCUYDET3LZ399149 | 1GCUYDET3LZ379841 | 1GCUYDET3LZ339470 | 1GCUYDET3LZ319736 | 1GCUYDET3LZ365924 | 1GCUYDET3LZ345091 | 1GCUYDET3LZ347374; 1GCUYDET3LZ346516 | 1GCUYDET3LZ384991 | 1GCUYDET3LZ360769 | 1GCUYDET3LZ373828 | 1GCUYDET3LZ398860 | 1GCUYDET3LZ368726; 1GCUYDET3LZ316853; 1GCUYDET3LZ351280 | 1GCUYDET3LZ344961 | 1GCUYDET3LZ392556; 1GCUYDET3LZ309319

1GCUYDET3LZ367253 | 1GCUYDET3LZ339596 | 1GCUYDET3LZ318117 | 1GCUYDET3LZ371061 | 1GCUYDET3LZ387955; 1GCUYDET3LZ369424 | 1GCUYDET3LZ305111 | 1GCUYDET3LZ322250 | 1GCUYDET3LZ338139 | 1GCUYDET3LZ310048; 1GCUYDET3LZ327352; 1GCUYDET3LZ354857 | 1GCUYDET3LZ351151 | 1GCUYDET3LZ302287 | 1GCUYDET3LZ343180 | 1GCUYDET3LZ362795 | 1GCUYDET3LZ329246 | 1GCUYDET3LZ373912; 1GCUYDET3LZ361792; 1GCUYDET3LZ317629 | 1GCUYDET3LZ336987 | 1GCUYDET3LZ380925 | 1GCUYDET3LZ325715

1GCUYDET3LZ303892 | 1GCUYDET3LZ347116 | 1GCUYDET3LZ399409 | 1GCUYDET3LZ351893 | 1GCUYDET3LZ346418; 1GCUYDET3LZ382741 | 1GCUYDET3LZ323298 | 1GCUYDET3LZ388605 | 1GCUYDET3LZ315122; 1GCUYDET3LZ332440 | 1GCUYDET3LZ371755 | 1GCUYDET3LZ339274; 1GCUYDET3LZ318084

1GCUYDET3LZ302810 | 1GCUYDET3LZ326069; 1GCUYDET3LZ340103 | 1GCUYDET3LZ373845 | 1GCUYDET3LZ316139 | 1GCUYDET3LZ349223; 1GCUYDET3LZ347052; 1GCUYDET3LZ301348; 1GCUYDET3LZ339923; 1GCUYDET3LZ315430 | 1GCUYDET3LZ359900 | 1GCUYDET3LZ362988 | 1GCUYDET3LZ337024 | 1GCUYDET3LZ377345

1GCUYDET3LZ381458 | 1GCUYDET3LZ337301; 1GCUYDET3LZ307120 | 1GCUYDET3LZ365504; 1GCUYDET3LZ309756 | 1GCUYDET3LZ322233; 1GCUYDET3LZ344569 | 1GCUYDET3LZ329103 | 1GCUYDET3LZ338500 | 1GCUYDET3LZ397322 | 1GCUYDET3LZ349660; 1GCUYDET3LZ330252 | 1GCUYDET3LZ307859 | 1GCUYDET3LZ315136 | 1GCUYDET3LZ354793 | 1GCUYDET3LZ337511; 1GCUYDET3LZ346449 | 1GCUYDET3LZ316657; 1GCUYDET3LZ384943 | 1GCUYDET3LZ391407; 1GCUYDET3LZ393142 | 1GCUYDET3LZ329070; 1GCUYDET3LZ348282 | 1GCUYDET3LZ367477; 1GCUYDET3LZ377071 | 1GCUYDET3LZ383307; 1GCUYDET3LZ374266

1GCUYDET3LZ359699 | 1GCUYDET3LZ349514 | 1GCUYDET3LZ302788; 1GCUYDET3LZ307019 | 1GCUYDET3LZ397045 | 1GCUYDET3LZ383906 | 1GCUYDET3LZ357015; 1GCUYDET3LZ347083; 1GCUYDET3LZ321079 | 1GCUYDET3LZ387602; 1GCUYDET3LZ378415 | 1GCUYDET3LZ381749 | 1GCUYDET3LZ326864; 1GCUYDET3LZ308641 | 1GCUYDET3LZ398230

1GCUYDET3LZ346256 | 1GCUYDET3LZ329943; 1GCUYDET3LZ345639 | 1GCUYDET3LZ352669 | 1GCUYDET3LZ322636; 1GCUYDET3LZ311071 | 1GCUYDET3LZ386286 | 1GCUYDET3LZ350016; 1GCUYDET3LZ322099; 1GCUYDET3LZ350548; 1GCUYDET3LZ397711 | 1GCUYDET3LZ351456 | 1GCUYDET3LZ306016; 1GCUYDET3LZ353479; 1GCUYDET3LZ322605 | 1GCUYDET3LZ306906; 1GCUYDET3LZ312320; 1GCUYDET3LZ341302 | 1GCUYDET3LZ337847; 1GCUYDET3LZ309837; 1GCUYDET3LZ320563

1GCUYDET3LZ350369 | 1GCUYDET3LZ300605 | 1GCUYDET3LZ384635; 1GCUYDET3LZ397918; 1GCUYDET3LZ385512 | 1GCUYDET3LZ300023 | 1GCUYDET3LZ369455 | 1GCUYDET3LZ366944; 1GCUYDET3LZ379578; 1GCUYDET3LZ374056 | 1GCUYDET3LZ324547 | 1GCUYDET3LZ391536 | 1GCUYDET3LZ314617 | 1GCUYDET3LZ370718 | 1GCUYDET3LZ372467 | 1GCUYDET3LZ308736 | 1GCUYDET3LZ306761 | 1GCUYDET3LZ323947 | 1GCUYDET3LZ386238 | 1GCUYDET3LZ342739 | 1GCUYDET3LZ375255; 1GCUYDET3LZ328517 | 1GCUYDET3LZ303231; 1GCUYDET3LZ379158; 1GCUYDET3LZ366751 | 1GCUYDET3LZ346936 | 1GCUYDET3LZ320790; 1GCUYDET3LZ384053 | 1GCUYDET3LZ398406 | 1GCUYDET3LZ355054

1GCUYDET3LZ321504; 1GCUYDET3LZ359671 | 1GCUYDET3LZ331319 | 1GCUYDET3LZ387065; 1GCUYDET3LZ346581 | 1GCUYDET3LZ339890 | 1GCUYDET3LZ359394 | 1GCUYDET3LZ368628 | 1GCUYDET3LZ320501 | 1GCUYDET3LZ310941; 1GCUYDET3LZ337556 | 1GCUYDET3LZ329960

1GCUYDET3LZ390953

1GCUYDET3LZ317579 | 1GCUYDET3LZ359959; 1GCUYDET3LZ357435 | 1GCUYDET3LZ390046 | 1GCUYDET3LZ388152 | 1GCUYDET3LZ399085 | 1GCUYDET3LZ350808 | 1GCUYDET3LZ380990; 1GCUYDET3LZ395067 | 1GCUYDET3LZ346533 | 1GCUYDET3LZ328002; 1GCUYDET3LZ339369 | 1GCUYDET3LZ393772

1GCUYDET3LZ375417 | 1GCUYDET3LZ396638 | 1GCUYDET3LZ333037 | 1GCUYDET3LZ353949 | 1GCUYDET3LZ393495; 1GCUYDET3LZ390614 | 1GCUYDET3LZ360108; 1GCUYDET3LZ310227 | 1GCUYDET3LZ310700 | 1GCUYDET3LZ384957 | 1GCUYDET3LZ309031; 1GCUYDET3LZ323463; 1GCUYDET3LZ397384 | 1GCUYDET3LZ395540 | 1GCUYDET3LZ319042 | 1GCUYDET3LZ347312 | 1GCUYDET3LZ368872 | 1GCUYDET3LZ309546 | 1GCUYDET3LZ300328 | 1GCUYDET3LZ381850; 1GCUYDET3LZ371058 | 1GCUYDET3LZ353921 | 1GCUYDET3LZ351750 | 1GCUYDET3LZ383503 | 1GCUYDET3LZ305304 | 1GCUYDET3LZ354390 | 1GCUYDET3LZ307800 | 1GCUYDET3LZ392539 | 1GCUYDET3LZ363672; 1GCUYDET3LZ349416 | 1GCUYDET3LZ312673; 1GCUYDET3LZ325052; 1GCUYDET3LZ300118; 1GCUYDET3LZ390063; 1GCUYDET3LZ384490 | 1GCUYDET3LZ382240 | 1GCUYDET3LZ300510; 1GCUYDET3LZ378382 | 1GCUYDET3LZ332230; 1GCUYDET3LZ302595 | 1GCUYDET3LZ391066 | 1GCUYDET3LZ320725 | 1GCUYDET3LZ306646; 1GCUYDET3LZ397563; 1GCUYDET3LZ390094; 1GCUYDET3LZ380374; 1GCUYDET3LZ362196; 1GCUYDET3LZ373179 | 1GCUYDET3LZ302032

1GCUYDET3LZ398938; 1GCUYDET3LZ338724 | 1GCUYDET3LZ351926 | 1GCUYDET3LZ301141 | 1GCUYDET3LZ304590; 1GCUYDET3LZ303715 | 1GCUYDET3LZ335578 | 1GCUYDET3LZ353188 | 1GCUYDET3LZ345026 | 1GCUYDET3LZ366197 | 1GCUYDET3LZ349030; 1GCUYDET3LZ345236; 1GCUYDET3LZ340781; 1GCUYDET3LZ323429 | 1GCUYDET3LZ318456 | 1GCUYDET3LZ342272 | 1GCUYDET3LZ366541 | 1GCUYDET3LZ349948 | 1GCUYDET3LZ352526 | 1GCUYDET3LZ375854 | 1GCUYDET3LZ375594 | 1GCUYDET3LZ348167; 1GCUYDET3LZ315301 | 1GCUYDET3LZ376910; 1GCUYDET3LZ367463 | 1GCUYDET3LZ377488 | 1GCUYDET3LZ335497 | 1GCUYDET3LZ321552 | 1GCUYDET3LZ385137 | 1GCUYDET3LZ373148; 1GCUYDET3LZ396350 | 1GCUYDET3LZ300457; 1GCUYDET3LZ398776; 1GCUYDET3LZ383498 | 1GCUYDET3LZ350954 | 1GCUYDET3LZ306775 | 1GCUYDET3LZ353675 | 1GCUYDET3LZ311734 | 1GCUYDET3LZ385946; 1GCUYDET3LZ370427 | 1GCUYDET3LZ359105 | 1GCUYDET3LZ309255; 1GCUYDET3LZ338643 | 1GCUYDET3LZ387115 | 1GCUYDET3LZ363073 | 1GCUYDET3LZ314522 | 1GCUYDET3LZ389480 | 1GCUYDET3LZ389964; 1GCUYDET3LZ345883; 1GCUYDET3LZ300670 | 1GCUYDET3LZ304797; 1GCUYDET3LZ353238 | 1GCUYDET3LZ329991 | 1GCUYDET3LZ306808

1GCUYDET3LZ351232; 1GCUYDET3LZ359993 | 1GCUYDET3LZ341347; 1GCUYDET3LZ364109

1GCUYDET3LZ391374; 1GCUYDET3LZ384098 | 1GCUYDET3LZ315377; 1GCUYDET3LZ324824 | 1GCUYDET3LZ335869; 1GCUYDET3LZ388653

1GCUYDET3LZ312656; 1GCUYDET3LZ326265; 1GCUYDET3LZ303665 | 1GCUYDET3LZ306517; 1GCUYDET3LZ304895 | 1GCUYDET3LZ333572 | 1GCUYDET3LZ375451 | 1GCUYDET3LZ399071 | 1GCUYDET3LZ300877

1GCUYDET3LZ321860 | 1GCUYDET3LZ352221 | 1GCUYDET3LZ364224 | 1GCUYDET3LZ358763

1GCUYDET3LZ318716; 1GCUYDET3LZ345253; 1GCUYDET3LZ316660 | 1GCUYDET3LZ390743; 1GCUYDET3LZ319185 | 1GCUYDET3LZ317016 | 1GCUYDET3LZ365826 | 1GCUYDET3LZ351716; 1GCUYDET3LZ326203 | 1GCUYDET3LZ303911 | 1GCUYDET3LZ380519 | 1GCUYDET3LZ332437 | 1GCUYDET3LZ371741; 1GCUYDET3LZ367351; 1GCUYDET3LZ305996; 1GCUYDET3LZ313662 | 1GCUYDET3LZ331935; 1GCUYDET3LZ399491; 1GCUYDET3LZ361307 | 1GCUYDET3LZ321521 | 1GCUYDET3LZ376356 | 1GCUYDET3LZ396655; 1GCUYDET3LZ305190 | 1GCUYDET3LZ339615 | 1GCUYDET3LZ363798 | 1GCUYDET3LZ388815 | 1GCUYDET3LZ377247 | 1GCUYDET3LZ398261 | 1GCUYDET3LZ350324; 1GCUYDET3LZ317002 | 1GCUYDET3LZ350128 | 1GCUYDET3LZ362358; 1GCUYDET3LZ303987; 1GCUYDET3LZ351361 | 1GCUYDET3LZ342918 | 1GCUYDET3LZ364143 | 1GCUYDET3LZ383405; 1GCUYDET3LZ392251

1GCUYDET3LZ332034 | 1GCUYDET3LZ340733

1GCUYDET3LZ328260; 1GCUYDET3LZ342532; 1GCUYDET3LZ310390 | 1GCUYDET3LZ321888 | 1GCUYDET3LZ381699 | 1GCUYDET3LZ386546 | 1GCUYDET3LZ330168 | 1GCUYDET3LZ389933 | 1GCUYDET3LZ381752; 1GCUYDET3LZ395957

1GCUYDET3LZ352297 | 1GCUYDET3LZ371898; 1GCUYDET3LZ365566 | 1GCUYDET3LZ351375; 1GCUYDET3LZ396932; 1GCUYDET3LZ357273; 1GCUYDET3LZ324628 | 1GCUYDET3LZ350243 | 1GCUYDET3LZ350100 | 1GCUYDET3LZ382724 | 1GCUYDET3LZ311457; 1GCUYDET3LZ388474; 1GCUYDET3LZ353689 | 1GCUYDET3LZ320238 | 1GCUYDET3LZ341266; 1GCUYDET3LZ355619; 1GCUYDET3LZ313449 | 1GCUYDET3LZ323057 | 1GCUYDET3LZ372484; 1GCUYDET3LZ391052 | 1GCUYDET3LZ389107; 1GCUYDET3LZ351652 | 1GCUYDET3LZ304864 | 1GCUYDET3LZ318151 | 1GCUYDET3LZ319591

1GCUYDET3LZ341624 | 1GCUYDET3LZ388149 | 1GCUYDET3LZ303696; 1GCUYDET3LZ321535 | 1GCUYDET3LZ340635 | 1GCUYDET3LZ385378 | 1GCUYDET3LZ390015; 1GCUYDET3LZ343017 | 1GCUYDET3LZ317064 | 1GCUYDET3LZ307733 | 1GCUYDET3LZ331563 | 1GCUYDET3LZ385414

1GCUYDET3LZ399393 | 1GCUYDET3LZ319994; 1GCUYDET3LZ376213 | 1GCUYDET3LZ350999; 1GCUYDET3LZ300524 | 1GCUYDET3LZ367379

1GCUYDET3LZ380472 | 1GCUYDET3LZ327769; 1GCUYDET3LZ369889 | 1GCUYDET3LZ386725 | 1GCUYDET3LZ324189; 1GCUYDET3LZ326900

1GCUYDET3LZ304993; 1GCUYDET3LZ362909 | 1GCUYDET3LZ377670 | 1GCUYDET3LZ320370 | 1GCUYDET3LZ309501 | 1GCUYDET3LZ309398; 1GCUYDET3LZ329604 | 1GCUYDET3LZ335130 | 1GCUYDET3LZ369827; 1GCUYDET3LZ352736 | 1GCUYDET3LZ334754; 1GCUYDET3LZ368645; 1GCUYDET3LZ381394 | 1GCUYDET3LZ351327

1GCUYDET3LZ364384 | 1GCUYDET3LZ334544 | 1GCUYDET3LZ389429 | 1GCUYDET3LZ318795; 1GCUYDET3LZ317517; 1GCUYDET3LZ370900 | 1GCUYDET3LZ368578 | 1GCUYDET3LZ310521; 1GCUYDET3LZ331448 | 1GCUYDET3LZ348878 | 1GCUYDET3LZ322071; 1GCUYDET3LZ321955 | 1GCUYDET3LZ349528 | 1GCUYDET3LZ339002 | 1GCUYDET3LZ397739; 1GCUYDET3LZ388717 | 1GCUYDET3LZ392847; 1GCUYDET3LZ318604 | 1GCUYDET3LZ366409; 1GCUYDET3LZ381993 | 1GCUYDET3LZ300359; 1GCUYDET3LZ376163 | 1GCUYDET3LZ396221 | 1GCUYDET3LZ369875 | 1GCUYDET3LZ359847; 1GCUYDET3LZ302077 | 1GCUYDET3LZ371528 | 1GCUYDET3LZ388491 | 1GCUYDET3LZ323849 | 1GCUYDET3LZ335211; 1GCUYDET3LZ398115 | 1GCUYDET3LZ333538 | 1GCUYDET3LZ302919; 1GCUYDET3LZ384540 | 1GCUYDET3LZ331269; 1GCUYDET3LZ342725; 1GCUYDET3LZ306128 | 1GCUYDET3LZ362005 | 1GCUYDET3LZ309188 | 1GCUYDET3LZ313886 | 1GCUYDET3LZ367057 | 1GCUYDET3LZ360500 | 1GCUYDET3LZ351635; 1GCUYDET3LZ362926 | 1GCUYDET3LZ332907 | 1GCUYDET3LZ371917 | 1GCUYDET3LZ349917 | 1GCUYDET3LZ386904; 1GCUYDET3LZ369939; 1GCUYDET3LZ341963; 1GCUYDET3LZ330624 | 1GCUYDET3LZ375806 | 1GCUYDET3LZ316819 | 1GCUYDET3LZ325276 | 1GCUYDET3LZ388104; 1GCUYDET3LZ330350 | 1GCUYDET3LZ318070 | 1GCUYDET3LZ326542 | 1GCUYDET3LZ339906 | 1GCUYDET3LZ396896; 1GCUYDET3LZ380701 | 1GCUYDET3LZ320806; 1GCUYDET3LZ398079; 1GCUYDET3LZ372890 | 1GCUYDET3LZ347813 | 1GCUYDET3LZ334334

1GCUYDET3LZ315668 | 1GCUYDET3LZ339226 | 1GCUYDET3LZ335855; 1GCUYDET3LZ367964; 1GCUYDET3LZ335659 | 1GCUYDET3LZ347164; 1GCUYDET3LZ397272 | 1GCUYDET3LZ385591 | 1GCUYDET3LZ381797

1GCUYDET3LZ354468; 1GCUYDET3LZ327223 | 1GCUYDET3LZ347987 | 1GCUYDET3LZ343289 | 1GCUYDET3LZ318778 | 1GCUYDET3LZ304766 | 1GCUYDET3LZ300992 | 1GCUYDET3LZ396817 | 1GCUYDET3LZ336780 | 1GCUYDET3LZ343938 | 1GCUYDET3LZ353353 | 1GCUYDET3LZ321759 | 1GCUYDET3LZ312110; 1GCUYDET3LZ308235 | 1GCUYDET3LZ365793 | 1GCUYDET3LZ323379 | 1GCUYDET3LZ370752 | 1GCUYDET3LZ352431; 1GCUYDET3LZ357788 | 1GCUYDET3LZ391729

1GCUYDET3LZ357063 | 1GCUYDET3LZ392377 | 1GCUYDET3LZ335676; 1GCUYDET3LZ317663 | 1GCUYDET3LZ370623 | 1GCUYDET3LZ385204 | 1GCUYDET3LZ339422 | 1GCUYDET3LZ381508 | 1GCUYDET3LZ386918 | 1GCUYDET3LZ336343 | 1GCUYDET3LZ334933 | 1GCUYDET3LZ395571 | 1GCUYDET3LZ385428; 1GCUYDET3LZ331014

1GCUYDET3LZ365759 | 1GCUYDET3LZ317808; 1GCUYDET3LZ384005 | 1GCUYDET3LZ359797; 1GCUYDET3LZ394162 | 1GCUYDET3LZ302130 | 1GCUYDET3LZ311992; 1GCUYDET3LZ368371; 1GCUYDET3LZ305822

1GCUYDET3LZ343969; 1GCUYDET3LZ372162 | 1GCUYDET3LZ395733 | 1GCUYDET3LZ374946 | 1GCUYDET3LZ332177 | 1GCUYDET3LZ312317 | 1GCUYDET3LZ316898 | 1GCUYDET3LZ358326 | 1GCUYDET3LZ386112 | 1GCUYDET3LZ368385; 1GCUYDET3LZ357225 | 1GCUYDET3LZ307621 | 1GCUYDET3LZ360299; 1GCUYDET3LZ357578; 1GCUYDET3LZ395134 | 1GCUYDET3LZ307845; 1GCUYDET3LZ316755; 1GCUYDET3LZ325200; 1GCUYDET3LZ317422 | 1GCUYDET3LZ372047 | 1GCUYDET3LZ303651 | 1GCUYDET3LZ348377; 1GCUYDET3LZ335290 | 1GCUYDET3LZ375045

1GCUYDET3LZ333720 | 1GCUYDET3LZ338366 | 1GCUYDET3LZ304055 | 1GCUYDET3LZ301625 | 1GCUYDET3LZ324869 | 1GCUYDET3LZ358004 | 1GCUYDET3LZ364529 | 1GCUYDET3LZ329067; 1GCUYDET3LZ383355 | 1GCUYDET3LZ323754 | 1GCUYDET3LZ313600 | 1GCUYDET3LZ309692 | 1GCUYDET3LZ391732 | 1GCUYDET3LZ390998; 1GCUYDET3LZ394629; 1GCUYDET3LZ319784; 1GCUYDET3LZ333362; 1GCUYDET3LZ320269

1GCUYDET3LZ374512

1GCUYDET3LZ346208 | 1GCUYDET3LZ399264

1GCUYDET3LZ316058 | 1GCUYDET3LZ314505 | 1GCUYDET3LZ388023; 1GCUYDET3LZ302046 | 1GCUYDET3LZ373120; 1GCUYDET3LZ383842

1GCUYDET3LZ389706 | 1GCUYDET3LZ318280; 1GCUYDET3LZ330266 | 1GCUYDET3LZ313855; 1GCUYDET3LZ358617; 1GCUYDET3LZ306985 | 1GCUYDET3LZ368337 | 1GCUYDET3LZ343339; 1GCUYDET3LZ351909 | 1GCUYDET3LZ311796 | 1GCUYDET3LZ341106 | 1GCUYDET3LZ308333; 1GCUYDET3LZ359041; 1GCUYDET3LZ309658 | 1GCUYDET3LZ361193 | 1GCUYDET3LZ399829 | 1GCUYDET3LZ396025 | 1GCUYDET3LZ323169; 1GCUYDET3LZ330414 | 1GCUYDET3LZ363865 | 1GCUYDET3LZ312558; 1GCUYDET3LZ356009 | 1GCUYDET3LZ322832 | 1GCUYDET3LZ371948 | 1GCUYDET3LZ381184 | 1GCUYDET3LZ356768 | 1GCUYDET3LZ343406 | 1GCUYDET3LZ352705 | 1GCUYDET3LZ350257 | 1GCUYDET3LZ352316 | 1GCUYDET3LZ343051 | 1GCUYDET3LZ302418 | 1GCUYDET3LZ355880 | 1GCUYDET3LZ315928; 1GCUYDET3LZ319249 | 1GCUYDET3LZ324354 | 1GCUYDET3LZ354504

1GCUYDET3LZ367592 | 1GCUYDET3LZ362831; 1GCUYDET3LZ315394 | 1GCUYDET3LZ301091; 1GCUYDET3LZ367026 | 1GCUYDET3LZ367219 | 1GCUYDET3LZ319297 | 1GCUYDET3LZ383128 | 1GCUYDET3LZ369200 | 1GCUYDET3LZ352820

1GCUYDET3LZ343471 | 1GCUYDET3LZ303732 | 1GCUYDET3LZ370170; 1GCUYDET3LZ313581 | 1GCUYDET3LZ323351; 1GCUYDET3LZ387647; 1GCUYDET3LZ307926 | 1GCUYDET3LZ308588 | 1GCUYDET3LZ345284; 1GCUYDET3LZ353207; 1GCUYDET3LZ314987 | 1GCUYDET3LZ378334; 1GCUYDET3LZ342806; 1GCUYDET3LZ352008; 1GCUYDET3LZ375398 | 1GCUYDET3LZ393481 | 1GCUYDET3LZ331093

1GCUYDET3LZ323060 | 1GCUYDET3LZ381881 | 1GCUYDET3LZ307201; 1GCUYDET3LZ392220; 1GCUYDET3LZ314813 | 1GCUYDET3LZ316769 | 1GCUYDET3LZ315167; 1GCUYDET3LZ382495; 1GCUYDET3LZ376812 | 1GCUYDET3LZ346001; 1GCUYDET3LZ317954 | 1GCUYDET3LZ369715; 1GCUYDET3LZ359475

1GCUYDET3LZ318201; 1GCUYDET3LZ380780 | 1GCUYDET3LZ314858; 1GCUYDET3LZ379645 | 1GCUYDET3LZ378690

1GCUYDET3LZ326038; 1GCUYDET3LZ393335 | 1GCUYDET3LZ396834 | 1GCUYDET3LZ339310 | 1GCUYDET3LZ322927; 1GCUYDET3LZ372940 | 1GCUYDET3LZ311488; 1GCUYDET3LZ391584; 1GCUYDET3LZ322863 | 1GCUYDET3LZ384523; 1GCUYDET3LZ333233; 1GCUYDET3LZ396462 | 1GCUYDET3LZ314231; 1GCUYDET3LZ360061

1GCUYDET3LZ339565 | 1GCUYDET3LZ390628 | 1GCUYDET3LZ322409 | 1GCUYDET3LZ326895; 1GCUYDET3LZ388748 | 1GCUYDET3LZ389320 | 1GCUYDET3LZ311961; 1GCUYDET3LZ353627 | 1GCUYDET3LZ350453 | 1GCUYDET3LZ343910; 1GCUYDET3LZ331157 | 1GCUYDET3LZ345494 | 1GCUYDET3LZ338447; 1GCUYDET3LZ365034 | 1GCUYDET3LZ386935; 1GCUYDET3LZ377863 | 1GCUYDET3LZ332681; 1GCUYDET3LZ356091; 1GCUYDET3LZ381444 | 1GCUYDET3LZ308011 | 1GCUYDET3LZ317453; 1GCUYDET3LZ348184; 1GCUYDET3LZ327528; 1GCUYDET3LZ372274; 1GCUYDET3LZ386255

1GCUYDET3LZ379967 | 1GCUYDET3LZ395666

1GCUYDET3LZ352672 | 1GCUYDET3LZ378155; 1GCUYDET3LZ342160 | 1GCUYDET3LZ308722 | 1GCUYDET3LZ359623

1GCUYDET3LZ364045 | 1GCUYDET3LZ315699

1GCUYDET3LZ331868 | 1GCUYDET3LZ375773 | 1GCUYDET3LZ333281 | 1GCUYDET3LZ362232 | 1GCUYDET3LZ369228 | 1GCUYDET3LZ386594 | 1GCUYDET3LZ363493 | 1GCUYDET3LZ388927; 1GCUYDET3LZ384411; 1GCUYDET3LZ309885; 1GCUYDET3LZ346631; 1GCUYDET3LZ344331; 1GCUYDET3LZ341638 | 1GCUYDET3LZ301303 | 1GCUYDET3LZ321731 | 1GCUYDET3LZ357242

1GCUYDET3LZ339775 | 1GCUYDET3LZ320322 | 1GCUYDET3LZ325598 | 1GCUYDET3LZ332289 | 1GCUYDET3LZ334821 | 1GCUYDET3LZ352445

1GCUYDET3LZ382559 | 1GCUYDET3LZ378821; 1GCUYDET3LZ346645 | 1GCUYDET3LZ325729 | 1GCUYDET3LZ368452 | 1GCUYDET3LZ316271; 1GCUYDET3LZ380147 | 1GCUYDET3LZ322622 | 1GCUYDET3LZ313760; 1GCUYDET3LZ370041 | 1GCUYDET3LZ368015

1GCUYDET3LZ384456 | 1GCUYDET3LZ389124; 1GCUYDET3LZ351473; 1GCUYDET3LZ396882 | 1GCUYDET3LZ311121; 1GCUYDET3LZ390581 | 1GCUYDET3LZ398499 | 1GCUYDET3LZ375899 | 1GCUYDET3LZ319722 | 1GCUYDET3LZ359749 | 1GCUYDET3LZ310549 | 1GCUYDET3LZ366555; 1GCUYDET3LZ311877 | 1GCUYDET3LZ321809 | 1GCUYDET3LZ385994 | 1GCUYDET3LZ397093 | 1GCUYDET3LZ342014 | 1GCUYDET3LZ341204; 1GCUYDET3LZ382187 | 1GCUYDET3LZ319767; 1GCUYDET3LZ341820; 1GCUYDET3LZ363168 | 1GCUYDET3LZ379225; 1GCUYDET3LZ396056; 1GCUYDET3LZ382769; 1GCUYDET3LZ337007 | 1GCUYDET3LZ313676 | 1GCUYDET3LZ318148 | 1GCUYDET3LZ388376; 1GCUYDET3LZ393545 | 1GCUYDET3LZ358505; 1GCUYDET3LZ326802; 1GCUYDET3LZ362246; 1GCUYDET3LZ378981; 1GCUYDET3LZ315086; 1GCUYDET3LZ336004

1GCUYDET3LZ345608 | 1GCUYDET3LZ374428 | 1GCUYDET3LZ369584 | 1GCUYDET3LZ342580 | 1GCUYDET3LZ355068 | 1GCUYDET3LZ393528 | 1GCUYDET3LZ342319 | 1GCUYDET3LZ373943 | 1GCUYDET3LZ385638; 1GCUYDET3LZ352896; 1GCUYDET3LZ335175 | 1GCUYDET3LZ314407; 1GCUYDET3LZ334043 | 1GCUYDET3LZ372131 | 1GCUYDET3LZ366930 | 1GCUYDET3LZ306310 | 1GCUYDET3LZ306789 | 1GCUYDET3LZ323608; 1GCUYDET3LZ319378 | 1GCUYDET3LZ387132; 1GCUYDET3LZ340599 | 1GCUYDET3LZ364546 | 1GCUYDET3LZ383386 | 1GCUYDET3LZ315685; 1GCUYDET3LZ347889 | 1GCUYDET3LZ343602 | 1GCUYDET3LZ358892 | 1GCUYDET3LZ328310 | 1GCUYDET3LZ369763

1GCUYDET3LZ367625 | 1GCUYDET3LZ326766 | 1GCUYDET3LZ336326 | 1GCUYDET3LZ339419

1GCUYDET3LZ397420 | 1GCUYDET3LZ304587 | 1GCUYDET3LZ393366 | 1GCUYDET3LZ359203 | 1GCUYDET3LZ335841 | 1GCUYDET3LZ342630 | 1GCUYDET3LZ389060; 1GCUYDET3LZ321972 | 1GCUYDET3LZ333751 | 1GCUYDET3LZ341400 | 1GCUYDET3LZ344619; 1GCUYDET3LZ364482 | 1GCUYDET3LZ378592 | 1GCUYDET3LZ361064; 1GCUYDET3LZ345480 | 1GCUYDET3LZ385932; 1GCUYDET3LZ356169; 1GCUYDET3LZ365700 | 1GCUYDET3LZ379287; 1GCUYDET3LZ380875 | 1GCUYDET3LZ339677 | 1GCUYDET3LZ322569 | 1GCUYDET3LZ341395 | 1GCUYDET3LZ316786 | 1GCUYDET3LZ301771 | 1GCUYDET3LZ376535 | 1GCUYDET3LZ388393 | 1GCUYDET3LZ371254 | 1GCUYDET3LZ353241 | 1GCUYDET3LZ377829

1GCUYDET3LZ363509; 1GCUYDET3LZ353515 | 1GCUYDET3LZ300071 | 1GCUYDET3LZ387499 | 1GCUYDET3LZ351960 | 1GCUYDET3LZ381332 | 1GCUYDET3LZ338822; 1GCUYDET3LZ396574 | 1GCUYDET3LZ306288 | 1GCUYDET3LZ379791; 1GCUYDET3LZ314424

1GCUYDET3LZ375062; 1GCUYDET3LZ359069 | 1GCUYDET3LZ357838 | 1GCUYDET3LZ354115 | 1GCUYDET3LZ362442 | 1GCUYDET3LZ336018; 1GCUYDET3LZ325469 | 1GCUYDET3LZ317243; 1GCUYDET3LZ313208 | 1GCUYDET3LZ377667 | 1GCUYDET3LZ399751 | 1GCUYDET3LZ307893 | 1GCUYDET3LZ353613 | 1GCUYDET3LZ339050; 1GCUYDET3LZ324970 | 1GCUYDET3LZ343115; 1GCUYDET3LZ329358 | 1GCUYDET3LZ308431 | 1GCUYDET3LZ356740 | 1GCUYDET3LZ361601 | 1GCUYDET3LZ357855; 1GCUYDET3LZ397224; 1GCUYDET3LZ333703; 1GCUYDET3LZ330431 | 1GCUYDET3LZ322474; 1GCUYDET3LZ320983 | 1GCUYDET3LZ351313; 1GCUYDET3LZ361324 | 1GCUYDET3LZ313452 | 1GCUYDET3LZ321230 | 1GCUYDET3LZ318926

1GCUYDET3LZ388426 | 1GCUYDET3LZ380469; 1GCUYDET3LZ381234

1GCUYDET3LZ345351 | 1GCUYDET3LZ365339 | 1GCUYDET3LZ302824; 1GCUYDET3LZ382786 | 1GCUYDET3LZ359881 | 1GCUYDET3LZ326296 | 1GCUYDET3LZ374526 | 1GCUYDET3LZ339212 | 1GCUYDET3LZ343664 | 1GCUYDET3LZ365843 | 1GCUYDET3LZ307134 | 1GCUYDET3LZ337928; 1GCUYDET3LZ368239; 1GCUYDET3LZ329683 | 1GCUYDET3LZ333216; 1GCUYDET3LZ312981 | 1GCUYDET3LZ395876 | 1GCUYDET3LZ315833 | 1GCUYDET3LZ323043 | 1GCUYDET3LZ355815; 1GCUYDET3LZ356396 | 1GCUYDET3LZ356771; 1GCUYDET3LZ380438

1GCUYDET3LZ352980 | 1GCUYDET3LZ331143; 1GCUYDET3LZ316920 | 1GCUYDET3LZ323480; 1GCUYDET3LZ321390 | 1GCUYDET3LZ346144 | 1GCUYDET3LZ327366 | 1GCUYDET3LZ336021; 1GCUYDET3LZ346354; 1GCUYDET3LZ331403; 1GCUYDET3LZ337508 | 1GCUYDET3LZ370542; 1GCUYDET3LZ307618

1GCUYDET3LZ352350 | 1GCUYDET3LZ374462; 1GCUYDET3LZ368984 | 1GCUYDET3LZ303004

1GCUYDET3LZ372291; 1GCUYDET3LZ331532

1GCUYDET3LZ321647 | 1GCUYDET3LZ341557 | 1GCUYDET3LZ324614

1GCUYDET3LZ350064 | 1GCUYDET3LZ371173 | 1GCUYDET3LZ341154; 1GCUYDET3LZ375420 | 1GCUYDET3LZ356351 | 1GCUYDET3LZ375160

1GCUYDET3LZ314049; 1GCUYDET3LZ326816 | 1GCUYDET3LZ343454

1GCUYDET3LZ375403; 1GCUYDET3LZ329179 | 1GCUYDET3LZ398101 | 1GCUYDET3LZ328498 | 1GCUYDET3LZ383436; 1GCUYDET3LZ325181; 1GCUYDET3LZ366572 | 1GCUYDET3LZ390242 | 1GCUYDET3LZ373151 | 1GCUYDET3LZ365082 | 1GCUYDET3LZ336410

1GCUYDET3LZ392752; 1GCUYDET3LZ302726

1GCUYDET3LZ344880 | 1GCUYDET3LZ387986 | 1GCUYDET3LZ348427 | 1GCUYDET3LZ357239 | 1GCUYDET3LZ376633 | 1GCUYDET3LZ353126; 1GCUYDET3LZ321468; 1GCUYDET3LZ310972 | 1GCUYDET3LZ317257 | 1GCUYDET3LZ303908 | 1GCUYDET3LZ397983

1GCUYDET3LZ332888; 1GCUYDET3LZ370153; 1GCUYDET3LZ367186 | 1GCUYDET3LZ383453 | 1GCUYDET3LZ374641; 1GCUYDET3LZ373778 | 1GCUYDET3LZ379757 | 1GCUYDET3LZ318358 | 1GCUYDET3LZ337203; 1GCUYDET3LZ399278; 1GCUYDET3LZ377507; 1GCUYDET3LZ378642; 1GCUYDET3LZ317887 | 1GCUYDET3LZ338464 | 1GCUYDET3LZ359184 | 1GCUYDET3LZ351702 | 1GCUYDET3LZ332602; 1GCUYDET3LZ348072 | 1GCUYDET3LZ357449 | 1GCUYDET3LZ374851 | 1GCUYDET3LZ361839 | 1GCUYDET3LZ383243 | 1GCUYDET3LZ374364 | 1GCUYDET3LZ348153 | 1GCUYDET3LZ376311 | 1GCUYDET3LZ345057 | 1GCUYDET3LZ322670 | 1GCUYDET3LZ352543 | 1GCUYDET3LZ387809; 1GCUYDET3LZ368273; 1GCUYDET3LZ322703 | 1GCUYDET3LZ387292; 1GCUYDET3LZ374414 | 1GCUYDET3LZ371559 | 1GCUYDET3LZ369276; 1GCUYDET3LZ318506 | 1GCUYDET3LZ377541 | 1GCUYDET3LZ337041; 1GCUYDET3LZ371612 | 1GCUYDET3LZ334124; 1GCUYDET3LZ379189 | 1GCUYDET3LZ390676 | 1GCUYDET3LZ376387 | 1GCUYDET3LZ372775; 1GCUYDET3LZ300751 | 1GCUYDET3LZ341221; 1GCUYDET3LZ367124 | 1GCUYDET3LZ350386; 1GCUYDET3LZ367995; 1GCUYDET3LZ381637 | 1GCUYDET3LZ374137; 1GCUYDET3LZ364949 | 1GCUYDET3LZ366345

1GCUYDET3LZ395442 | 1GCUYDET3LZ315735 | 1GCUYDET3LZ382903 | 1GCUYDET3LZ305867 | 1GCUYDET3LZ332258 | 1GCUYDET3LZ316397; 1GCUYDET3LZ384084 | 1GCUYDET3LZ331045; 1GCUYDET3LZ372453; 1GCUYDET3LZ319879; 1GCUYDET3LZ326413 | 1GCUYDET3LZ301222 | 1GCUYDET3LZ301978 | 1GCUYDET3LZ310101; 1GCUYDET3LZ395456; 1GCUYDET3LZ369293; 1GCUYDET3LZ300507 | 1GCUYDET3LZ364837 | 1GCUYDET3LZ350047 | 1GCUYDET3LZ302354; 1GCUYDET3LZ335113 | 1GCUYDET3LZ338738; 1GCUYDET3LZ393657 | 1GCUYDET3LZ395893 | 1GCUYDET3LZ384232 | 1GCUYDET3LZ321681; 1GCUYDET3LZ310440; 1GCUYDET3LZ385011 | 1GCUYDET3LZ380892; 1GCUYDET3LZ328744; 1GCUYDET3LZ353756; 1GCUYDET3LZ320188 | 1GCUYDET3LZ376650; 1GCUYDET3LZ335208 | 1GCUYDET3LZ396803; 1GCUYDET3LZ319896; 1GCUYDET3LZ334530; 1GCUYDET3LZ320126 | 1GCUYDET3LZ342207 | 1GCUYDET3LZ361341 | 1GCUYDET3LZ342661 | 1GCUYDET3LZ336908 | 1GCUYDET3LZ381685; 1GCUYDET3LZ372064; 1GCUYDET3LZ338478 | 1GCUYDET3LZ396459 | 1GCUYDET3LZ392766 | 1GCUYDET3LZ389849 | 1GCUYDET3LZ358567; 1GCUYDET3LZ307991; 1GCUYDET3LZ356995 | 1GCUYDET3LZ369603 | 1GCUYDET3LZ376986 | 1GCUYDET3LZ399426 | 1GCUYDET3LZ399314 | 1GCUYDET3LZ390824; 1GCUYDET3LZ360965; 1GCUYDET3LZ335032 | 1GCUYDET3LZ318246 | 1GCUYDET3LZ361050; 1GCUYDET3LZ321969 | 1GCUYDET3LZ384389 | 1GCUYDET3LZ375837 | 1GCUYDET3LZ374395 | 1GCUYDET3LZ361565 | 1GCUYDET3LZ315878; 1GCUYDET3LZ342336; 1GCUYDET3LZ375577 | 1GCUYDET3LZ349254; 1GCUYDET3LZ361551

1GCUYDET3LZ320398 | 1GCUYDET3LZ353465 | 1GCUYDET3LZ393299; 1GCUYDET3LZ324807; 1GCUYDET3LZ331000; 1GCUYDET3LZ360304 | 1GCUYDET3LZ332471

1GCUYDET3LZ358746

1GCUYDET3LZ305397; 1GCUYDET3LZ338061 | 1GCUYDET3LZ393576 | 1GCUYDET3LZ302192; 1GCUYDET3LZ375482; 1GCUYDET3LZ338612; 1GCUYDET3LZ313466; 1GCUYDET3LZ339100 | 1GCUYDET3LZ384537

1GCUYDET3LZ365549 | 1GCUYDET3LZ310034 | 1GCUYDET3LZ307649 | 1GCUYDET3LZ375661 | 1GCUYDET3LZ362201; 1GCUYDET3LZ317050; 1GCUYDET3LZ382142 | 1GCUYDET3LZ377135; 1GCUYDET3LZ398969 | 1GCUYDET3LZ333958 | 1GCUYDET3LZ302404 | 1GCUYDET3LZ313242; 1GCUYDET3LZ327349; 1GCUYDET3LZ384103 | 1GCUYDET3LZ356561; 1GCUYDET3LZ399801 | 1GCUYDET3LZ343812; 1GCUYDET3LZ325004 | 1GCUYDET3LZ335127 | 1GCUYDET3LZ330512 | 1GCUYDET3LZ337749 | 1GCUYDET3LZ363414 | 1GCUYDET3LZ329375 | 1GCUYDET3LZ304380 | 1GCUYDET3LZ326721; 1GCUYDET3LZ313256; 1GCUYDET3LZ319493 | 1GCUYDET3LZ350470; 1GCUYDET3LZ318196; 1GCUYDET3LZ342255

1GCUYDET3LZ381329; 1GCUYDET3LZ314309 | 1GCUYDET3LZ308865; 1GCUYDET3LZ314620; 1GCUYDET3LZ362490 | 1GCUYDET3LZ366362 | 1GCUYDET3LZ310809 | 1GCUYDET3LZ396963 | 1GCUYDET3LZ348881 | 1GCUYDET3LZ302662 | 1GCUYDET3LZ337976 | 1GCUYDET3LZ376082 | 1GCUYDET3LZ370914; 1GCUYDET3LZ307215 | 1GCUYDET3LZ373229 | 1GCUYDET3LZ376681

1GCUYDET3LZ341588 | 1GCUYDET3LZ392699 | 1GCUYDET3LZ306050; 1GCUYDET3LZ307411 | 1GCUYDET3LZ309496 | 1GCUYDET3LZ356334; 1GCUYDET3LZ390399; 1GCUYDET3LZ300796

1GCUYDET3LZ385672 | 1GCUYDET3LZ390547 | 1GCUYDET3LZ306811 | 1GCUYDET3LZ330073 | 1GCUYDET3LZ390466; 1GCUYDET3LZ382674 | 1GCUYDET3LZ376728 | 1GCUYDET3LZ302449; 1GCUYDET3LZ340795

1GCUYDET3LZ348704 | 1GCUYDET3LZ361257 | 1GCUYDET3LZ315105 | 1GCUYDET3LZ306159 | 1GCUYDET3LZ371030; 1GCUYDET3LZ358522 | 1GCUYDET3LZ324581 | 1GCUYDET3LZ358388 | 1GCUYDET3LZ315539; 1GCUYDET3LZ398891 | 1GCUYDET3LZ376793; 1GCUYDET3LZ349366 | 1GCUYDET3LZ313497 | 1GCUYDET3LZ340280 | 1GCUYDET3LZ319686 | 1GCUYDET3LZ337993 | 1GCUYDET3LZ325584 | 1GCUYDET3LZ370315; 1GCUYDET3LZ386644 | 1GCUYDET3LZ356947; 1GCUYDET3LZ389169 | 1GCUYDET3LZ381055; 1GCUYDET3LZ355409 | 1GCUYDET3LZ369634 | 1GCUYDET3LZ399734 | 1GCUYDET3LZ378561; 1GCUYDET3LZ365387 | 1GCUYDET3LZ381296 | 1GCUYDET3LZ389494 | 1GCUYDET3LZ307036 | 1GCUYDET3LZ311250 | 1GCUYDET3LZ390600; 1GCUYDET3LZ353434 | 1GCUYDET3LZ374638 | 1GCUYDET3LZ396445 | 1GCUYDET3LZ319557 | 1GCUYDET3LZ392198; 1GCUYDET3LZ336925; 1GCUYDET3LZ333247 | 1GCUYDET3LZ312401 | 1GCUYDET3LZ334429 | 1GCUYDET3LZ305965; 1GCUYDET3LZ371514; 1GCUYDET3LZ336844 | 1GCUYDET3LZ323978 | 1GCUYDET3LZ307179 | 1GCUYDET3LZ384067; 1GCUYDET3LZ363400 | 1GCUYDET3LZ391309; 1GCUYDET3LZ317484 | 1GCUYDET3LZ303309; 1GCUYDET3LZ319056 | 1GCUYDET3LZ376227 | 1GCUYDET3LZ397871; 1GCUYDET3LZ344135 | 1GCUYDET3LZ361663 | 1GCUYDET3LZ328243; 1GCUYDET3LZ378964 | 1GCUYDET3LZ391780; 1GCUYDET3LZ329411; 1GCUYDET3LZ375496 | 1GCUYDET3LZ330302 | 1GCUYDET3LZ354888; 1GCUYDET3LZ331305 | 1GCUYDET3LZ375790 | 1GCUYDET3LZ310311 | 1GCUYDET3LZ317551 | 1GCUYDET3LZ378804 | 1GCUYDET3LZ342420 | 1GCUYDET3LZ362487; 1GCUYDET3LZ312124; 1GCUYDET3LZ327044; 1GCUYDET3LZ339713; 1GCUYDET3LZ340828; 1GCUYDET3LZ327559 | 1GCUYDET3LZ388412; 1GCUYDET3LZ342692 | 1GCUYDET3LZ356494; 1GCUYDET3LZ309630; 1GCUYDET3LZ338755; 1GCUYDET3LZ344541; 1GCUYDET3LZ350436 | 1GCUYDET3LZ329506 | 1GCUYDET3LZ327576 | 1GCUYDET3LZ361808 | 1GCUYDET3LZ324886 | 1GCUYDET3LZ374977 | 1GCUYDET3LZ389575

1GCUYDET3LZ328307 | 1GCUYDET3LZ320708 | 1GCUYDET3LZ359539 | 1GCUYDET3LZ314584 | 1GCUYDET3LZ393870; 1GCUYDET3LZ355586 | 1GCUYDET3LZ376647 | 1GCUYDET3LZ318408 | 1GCUYDET3LZ366412; 1GCUYDET3LZ344815 | 1GCUYDET3LZ390001 | 1GCUYDET3LZ390287 | 1GCUYDET3LZ308557; 1GCUYDET3LZ310597 | 1GCUYDET3LZ355099

1GCUYDET3LZ324239 | 1GCUYDET3LZ394341 | 1GCUYDET3LZ301883

1GCUYDET3LZ316643 | 1GCUYDET3LZ366586 | 1GCUYDET3LZ325147 | 1GCUYDET3LZ337136; 1GCUYDET3LZ393531; 1GCUYDET3LZ335158 | 1GCUYDET3LZ353322 | 1GCUYDET3LZ344099; 1GCUYDET3LZ381525; 1GCUYDET3LZ371481 | 1GCUYDET3LZ374672; 1GCUYDET3LZ386126; 1GCUYDET3LZ355474 | 1GCUYDET3LZ390631 | 1GCUYDET3LZ307876 | 1GCUYDET3LZ329828

1GCUYDET3LZ331580 | 1GCUYDET3LZ324290 | 1GCUYDET3LZ399636 | 1GCUYDET3LZ348556 | 1GCUYDET3LZ359279; 1GCUYDET3LZ341476; 1GCUYDET3LZ354826; 1GCUYDET3LZ332521 | 1GCUYDET3LZ300698 | 1GCUYDET3LZ398342 | 1GCUYDET3LZ374171; 1GCUYDET3LZ340179 | 1GCUYDET3LZ303035 | 1GCUYDET3LZ309790; 1GCUYDET3LZ340439 | 1GCUYDET3LZ320305 | 1GCUYDET3LZ357869 | 1GCUYDET3LZ395554 | 1GCUYDET3LZ358262 | 1GCUYDET3LZ376924 | 1GCUYDET3LZ391116 | 1GCUYDET3LZ358360; 1GCUYDET3LZ397143 | 1GCUYDET3LZ304461 | 1GCUYDET3LZ361176; 1GCUYDET3LZ383095 | 1GCUYDET3LZ389771; 1GCUYDET3LZ327612 | 1GCUYDET3LZ394159; 1GCUYDET3LZ346869; 1GCUYDET3LZ336858; 1GCUYDET3LZ327884 | 1GCUYDET3LZ312527; 1GCUYDET3LZ359511

1GCUYDET3LZ312480 | 1GCUYDET3LZ307554; 1GCUYDET3LZ349965 | 1GCUYDET3LZ323270; 1GCUYDET3LZ315010 | 1GCUYDET3LZ395599 | 1GCUYDET3LZ324015 | 1GCUYDET3LZ373277 | 1GCUYDET3LZ390306 | 1GCUYDET3LZ304735 | 1GCUYDET3LZ368256 | 1GCUYDET3LZ370511 | 1GCUYDET3LZ343857 | 1GCUYDET3LZ394498; 1GCUYDET3LZ379919 | 1GCUYDET3LZ352249; 1GCUYDET3LZ396610 | 1GCUYDET3LZ363803 | 1GCUYDET3LZ378608 | 1GCUYDET3LZ344989 | 1GCUYDET3LZ327187; 1GCUYDET3LZ347360; 1GCUYDET3LZ318182 | 1GCUYDET3LZ377622 | 1GCUYDET3LZ344894 | 1GCUYDET3LZ386207 | 1GCUYDET3LZ396820 | 1GCUYDET3LZ333913 | 1GCUYDET3LZ393710 | 1GCUYDET3LZ370797 | 1GCUYDET3LZ395005; 1GCUYDET3LZ321177; 1GCUYDET3LZ342594 | 1GCUYDET3LZ316707 | 1GCUYDET3LZ318635 | 1GCUYDET3LZ374963; 1GCUYDET3LZ378141; 1GCUYDET3LZ379600 | 1GCUYDET3LZ387552; 1GCUYDET3LZ375885 | 1GCUYDET3LZ382626; 1GCUYDET3LZ335662 | 1GCUYDET3LZ349836

1GCUYDET3LZ386398 | 1GCUYDET3LZ327108; 1GCUYDET3LZ389978 | 1GCUYDET3LZ374087 | 1GCUYDET3LZ320577; 1GCUYDET3LZ342028 | 1GCUYDET3LZ327397; 1GCUYDET3LZ363087 | 1GCUYDET3LZ358553 | 1GCUYDET3LZ322460; 1GCUYDET3LZ329232 | 1GCUYDET3LZ371660

1GCUYDET3LZ307585 | 1GCUYDET3LZ397644 | 1GCUYDET3LZ381315; 1GCUYDET3LZ349853 | 1GCUYDET3LZ370086 | 1GCUYDET3LZ345656 | 1GCUYDET3LZ366040 | 1GCUYDET3LZ346077 | 1GCUYDET3LZ379211 | 1GCUYDET3LZ356883 | 1GCUYDET3LZ376809 | 1GCUYDET3LZ302614 | 1GCUYDET3LZ360917; 1GCUYDET3LZ344118 | 1GCUYDET3LZ301723; 1GCUYDET3LZ346841 | 1GCUYDET3LZ388488 | 1GCUYDET3LZ338593; 1GCUYDET3LZ368032 | 1GCUYDET3LZ329733; 1GCUYDET3LZ320594 | 1GCUYDET3LZ372839; 1GCUYDET3LZ349013 | 1GCUYDET3LZ326184; 1GCUYDET3LZ346404 | 1GCUYDET3LZ312950; 1GCUYDET3LZ387566 | 1GCUYDET3LZ345060 | 1GCUYDET3LZ356592 | 1GCUYDET3LZ379807 | 1GCUYDET3LZ338142 | 1GCUYDET3LZ310633; 1GCUYDET3LZ347598 | 1GCUYDET3LZ377054 | 1GCUYDET3LZ397076 | 1GCUYDET3LZ328372; 1GCUYDET3LZ358682 | 1GCUYDET3LZ315170; 1GCUYDET3LZ354387 | 1GCUYDET3LZ360870; 1GCUYDET3LZ390239 | 1GCUYDET3LZ352493 | 1GCUYDET3LZ317419 | 1GCUYDET3LZ355426 | 1GCUYDET3LZ324192 | 1GCUYDET3LZ342501 | 1GCUYDET3LZ331501 | 1GCUYDET3LZ348220 | 1GCUYDET3LZ314844 | 1GCUYDET3LZ355118; 1GCUYDET3LZ369245; 1GCUYDET3LZ384148; 1GCUYDET3LZ311748 | 1GCUYDET3LZ305075

1GCUYDET3LZ370279 | 1GCUYDET3LZ390225

1GCUYDET3LZ361131; 1GCUYDET3LZ314956; 1GCUYDET3LZ355457 | 1GCUYDET3LZ384182; 1GCUYDET3LZ380410 | 1GCUYDET3LZ305612 | 1GCUYDET3LZ301401

1GCUYDET3LZ334236 | 1GCUYDET3LZ333636 | 1GCUYDET3LZ341378 | 1GCUYDET3LZ317775

1GCUYDET3LZ395859; 1GCUYDET3LZ350629

1GCUYDET3LZ340764 | 1GCUYDET3LZ308381 | 1GCUYDET3LZ342997; 1GCUYDET3LZ332504; 1GCUYDET3LZ315895 | 1GCUYDET3LZ389401

1GCUYDET3LZ339730 | 1GCUYDET3LZ364773 | 1GCUYDET3LZ319610 | 1GCUYDET3LZ379886 | 1GCUYDET3LZ362702 | 1GCUYDET3LZ366636; 1GCUYDET3LZ302645 | 1GCUYDET3LZ327500 | 1GCUYDET3LZ340182 | 1GCUYDET3LZ375532; 1GCUYDET3LZ352381 | 1GCUYDET3LZ357743; 1GCUYDET3LZ399006 | 1GCUYDET3LZ340859 | 1GCUYDET3LZ330400; 1GCUYDET3LZ349870 | 1GCUYDET3LZ307862 | 1GCUYDET3LZ330722 | 1GCUYDET3LZ357516 | 1GCUYDET3LZ370704 | 1GCUYDET3LZ380553; 1GCUYDET3LZ300569 | 1GCUYDET3LZ320689 | 1GCUYDET3LZ346886; 1GCUYDET3LZ398616; 1GCUYDET3LZ347410 | 1GCUYDET3LZ331417; 1GCUYDET3LZ392668 | 1GCUYDET3LZ335340; 1GCUYDET3LZ332566 | 1GCUYDET3LZ352641 | 1GCUYDET3LZ306453 | 1GCUYDET3LZ396543 | 1GCUYDET3LZ357404

1GCUYDET3LZ372887 | 1GCUYDET3LZ330834 | 1GCUYDET3LZ390919; 1GCUYDET3LZ317307 | 1GCUYDET3LZ395408; 1GCUYDET3LZ319087 | 1GCUYDET3LZ366765 | 1GCUYDET3LZ351912 | 1GCUYDET3LZ345432; 1GCUYDET3LZ373733 | 1GCUYDET3LZ398681 | 1GCUYDET3LZ338853; 1GCUYDET3LZ396512 | 1GCUYDET3LZ342403 | 1GCUYDET3LZ314598 | 1GCUYDET3LZ320921; 1GCUYDET3LZ362781; 1GCUYDET3LZ342398 | 1GCUYDET3LZ359430; 1GCUYDET3LZ383033; 1GCUYDET3LZ342224 | 1GCUYDET3LZ376969 | 1GCUYDET3LZ395974; 1GCUYDET3LZ345544 | 1GCUYDET3LZ304086 | 1GCUYDET3LZ328291; 1GCUYDET3LZ352865 | 1GCUYDET3LZ369813 | 1GCUYDET3LZ359458 | 1GCUYDET3LZ366216

1GCUYDET3LZ388006; 1GCUYDET3LZ343762; 1GCUYDET3LZ317372 | 1GCUYDET3LZ389544 | 1GCUYDET3LZ354325 | 1GCUYDET3LZ389074; 1GCUYDET3LZ335967 | 1GCUYDET3LZ334091 | 1GCUYDET3LZ353157; 1GCUYDET3LZ343793; 1GCUYDET3LZ304556; 1GCUYDET3LZ330767 | 1GCUYDET3LZ355670; 1GCUYDET3LZ382500 | 1GCUYDET3LZ366118 | 1GCUYDET3LZ381038 | 1GCUYDET3LZ363834 | 1GCUYDET3LZ316335 | 1GCUYDET3LZ355751 | 1GCUYDET3LZ316447 | 1GCUYDET3LZ319672 | 1GCUYDET3LZ395232; 1GCUYDET3LZ373652 | 1GCUYDET3LZ391441; 1GCUYDET3LZ394274; 1GCUYDET3LZ308672 | 1GCUYDET3LZ376065 | 1GCUYDET3LZ351537 | 1GCUYDET3LZ369505 | 1GCUYDET3LZ392590 | 1GCUYDET3LZ399569 | 1GCUYDET3LZ399961 | 1GCUYDET3LZ332793 | 1GCUYDET3LZ311295 | 1GCUYDET3LZ309322; 1GCUYDET3LZ373683 | 1GCUYDET3LZ349612 | 1GCUYDET3LZ324077 | 1GCUYDET3LZ392864 | 1GCUYDET3LZ396705; 1GCUYDET3LZ375241 | 1GCUYDET3LZ312818; 1GCUYDET3LZ343308 | 1GCUYDET3LZ335466 | 1GCUYDET3LZ360139; 1GCUYDET3LZ319400; 1GCUYDET3LZ326623 | 1GCUYDET3LZ359010 | 1GCUYDET3LZ386871

1GCUYDET3LZ356348 | 1GCUYDET3LZ327013 | 1GCUYDET3LZ379502 | 1GCUYDET3LZ377930 | 1GCUYDET3LZ313029 | 1GCUYDET3LZ342627; 1GCUYDET3LZ321843 | 1GCUYDET3LZ322054 | 1GCUYDET3LZ360206; 1GCUYDET3LZ324774 | 1GCUYDET3LZ348248 | 1GCUYDET3LZ316142 | 1GCUYDET3LZ303049 | 1GCUYDET3LZ309613; 1GCUYDET3LZ396784 | 1GCUYDET3LZ391522 | 1GCUYDET3LZ316173; 1GCUYDET3LZ303018; 1GCUYDET3LZ345088

1GCUYDET3LZ313791 | 1GCUYDET3LZ354003 | 1GCUYDET3LZ300152; 1GCUYDET3LZ381802 | 1GCUYDET3LZ397966 | 1GCUYDET3LZ381962; 1GCUYDET3LZ389589; 1GCUYDET3LZ390967; 1GCUYDET3LZ346564; 1GCUYDET3LZ397787 | 1GCUYDET3LZ383100 | 1GCUYDET3LZ310745 | 1GCUYDET3LZ338402; 1GCUYDET3LZ320787 | 1GCUYDET3LZ388197; 1GCUYDET3LZ346242

1GCUYDET3LZ314942; 1GCUYDET3LZ344202 | 1GCUYDET3LZ315413 | 1GCUYDET3LZ395506; 1GCUYDET3LZ381671 | 1GCUYDET3LZ372629; 1GCUYDET3LZ362716; 1GCUYDET3LZ309983; 1GCUYDET3LZ355250 | 1GCUYDET3LZ301379 | 1GCUYDET3LZ398907 | 1GCUYDET3LZ367561 | 1GCUYDET3LZ323415; 1GCUYDET3LZ372419 | 1GCUYDET3LZ309417

1GCUYDET3LZ391665; 1GCUYDET3LZ322068; 1GCUYDET3LZ317677 | 1GCUYDET3LZ386031 | 1GCUYDET3LZ385199; 1GCUYDET3LZ390936; 1GCUYDET3LZ343731

1GCUYDET3LZ371786; 1GCUYDET3LZ339968; 1GCUYDET3LZ377992 | 1GCUYDET3LZ361856

1GCUYDET3LZ376258 | 1GCUYDET3LZ382206 | 1GCUYDET3LZ359802; 1GCUYDET3LZ346015; 1GCUYDET3LZ308199 | 1GCUYDET3LZ330249; 1GCUYDET3LZ379077 | 1GCUYDET3LZ343860

1GCUYDET3LZ368497 | 1GCUYDET3LZ397496; 1GCUYDET3LZ304251 | 1GCUYDET3LZ307764; 1GCUYDET3LZ395960; 1GCUYDET3LZ340926 | 1GCUYDET3LZ379323 | 1GCUYDET3LZ373666; 1GCUYDET3LZ317369 | 1GCUYDET3LZ391259 | 1GCUYDET3LZ309773 | 1GCUYDET3LZ350551 | 1GCUYDET3LZ367222 | 1GCUYDET3LZ319476; 1GCUYDET3LZ325049; 1GCUYDET3LZ325794; 1GCUYDET3LZ333135; 1GCUYDET3LZ300491; 1GCUYDET3LZ360576; 1GCUYDET3LZ376423 | 1GCUYDET3LZ374297 | 1GCUYDET3LZ314763; 1GCUYDET3LZ340490 | 1GCUYDET3LZ397773 | 1GCUYDET3LZ380133; 1GCUYDET3LZ320479; 1GCUYDET3LZ330462; 1GCUYDET3LZ366359

1GCUYDET3LZ332275; 1GCUYDET3LZ342935; 1GCUYDET3LZ306257

1GCUYDET3LZ348380 | 1GCUYDET3LZ338299 | 1GCUYDET3LZ362893; 1GCUYDET3LZ358200 | 1GCUYDET3LZ356284 | 1GCUYDET3LZ353885 | 1GCUYDET3LZ387910; 1GCUYDET3LZ350758 | 1GCUYDET3LZ306176 | 1GCUYDET3LZ366605 | 1GCUYDET3LZ300622 | 1GCUYDET3LZ360951 | 1GCUYDET3LZ353496 | 1GCUYDET3LZ345804 | 1GCUYDET3LZ364840 | 1GCUYDET3LZ382125; 1GCUYDET3LZ301673 | 1GCUYDET3LZ319445 | 1GCUYDET3LZ378639 | 1GCUYDET3LZ306551; 1GCUYDET3LZ342479

1GCUYDET3LZ390970 | 1GCUYDET3LZ305576; 1GCUYDET3LZ347603 | 1GCUYDET3LZ304413 | 1GCUYDET3LZ390662; 1GCUYDET3LZ308025 | 1GCUYDET3LZ360478 | 1GCUYDET3LZ300149 | 1GCUYDET3LZ332924 | 1GCUYDET3LZ345513 | 1GCUYDET3LZ360836; 1GCUYDET3LZ330090 | 1GCUYDET3LZ364661 | 1GCUYDET3LZ314102; 1GCUYDET3LZ380455 | 1GCUYDET3LZ386367

1GCUYDET3LZ338626 | 1GCUYDET3LZ303262; 1GCUYDET3LZ358665 | 1GCUYDET3LZ368144 | 1GCUYDET3LZ302323 | 1GCUYDET3LZ340313 | 1GCUYDET3LZ357550; 1GCUYDET3LZ398096 | 1GCUYDET3LZ326492 | 1GCUYDET3LZ365051 | 1GCUYDET3LZ342482 | 1GCUYDET3LZ377491 | 1GCUYDET3LZ372114 | 1GCUYDET3LZ364286; 1GCUYDET3LZ377006 | 1GCUYDET3LZ342689 | 1GCUYDET3LZ352476 | 1GCUYDET3LZ338156 | 1GCUYDET3LZ351103 | 1GCUYDET3LZ398549; 1GCUYDET3LZ326914; 1GCUYDET3LZ361548 | 1GCUYDET3LZ362036; 1GCUYDET3LZ366975; 1GCUYDET3LZ379953 | 1GCUYDET3LZ361100; 1GCUYDET3LZ356432 | 1GCUYDET3LZ376180; 1GCUYDET3LZ344667

1GCUYDET3LZ346838; 1GCUYDET3LZ376146 | 1GCUYDET3LZ399166; 1GCUYDET3LZ307439 | 1GCUYDET3LZ378169 | 1GCUYDET3LZ387891 | 1GCUYDET3LZ343826; 1GCUYDET3LZ387826 | 1GCUYDET3LZ334155 | 1GCUYDET3LZ331174 | 1GCUYDET3LZ385154 | 1GCUYDET3LZ382934 | 1GCUYDET3LZ329084 | 1GCUYDET3LZ365406 | 1GCUYDET3LZ381900 | 1GCUYDET3LZ364868 | 1GCUYDET3LZ344054; 1GCUYDET3LZ324399; 1GCUYDET3LZ383257; 1GCUYDET3LZ391813

1GCUYDET3LZ391276 | 1GCUYDET3LZ325634 | 1GCUYDET3LZ391455

1GCUYDET3LZ350680 | 1GCUYDET3LZ301155 | 1GCUYDET3LZ322796 | 1GCUYDET3LZ392993 | 1GCUYDET3LZ301768; 1GCUYDET3LZ354289; 1GCUYDET3LZ302483 | 1GCUYDET3LZ332129 | 1GCUYDET3LZ333927; 1GCUYDET3LZ320692 | 1GCUYDET3LZ346824 | 1GCUYDET3LZ353823 | 1GCUYDET3LZ350971

1GCUYDET3LZ303505; 1GCUYDET3LZ345205 | 1GCUYDET3LZ369519 | 1GCUYDET3LZ328906 | 1GCUYDET3LZ359234 | 1GCUYDET3LZ318232

1GCUYDET3LZ354258 | 1GCUYDET3LZ381122 | 1GCUYDET3LZ364997; 1GCUYDET3LZ363378 | 1GCUYDET3LZ355376; 1GCUYDET3LZ322510; 1GCUYDET3LZ340229 | 1GCUYDET3LZ331840 | 1GCUYDET3LZ398454 | 1GCUYDET3LZ325164; 1GCUYDET3LZ391617

1GCUYDET3LZ328145 | 1GCUYDET3LZ341851 | 1GCUYDET3LZ374476; 1GCUYDET3LZ338318; 1GCUYDET3LZ344281 | 1GCUYDET3LZ390564 | 1GCUYDET3LZ333328 | 1GCUYDET3LZ328811 | 1GCUYDET3LZ349741 | 1GCUYDET3LZ312737 | 1GCUYDET3LZ365650 | 1GCUYDET3LZ322894 | 1GCUYDET3LZ398986 | 1GCUYDET3LZ333619 | 1GCUYDET3LZ334916 | 1GCUYDET3LZ317615 | 1GCUYDET3LZ393030 | 1GCUYDET3LZ335516 | 1GCUYDET3LZ348668 | 1GCUYDET3LZ398292 | 1GCUYDET3LZ301169 | 1GCUYDET3LZ337282 | 1GCUYDET3LZ394467 | 1GCUYDET3LZ355958; 1GCUYDET3LZ374915

1GCUYDET3LZ377104 | 1GCUYDET3LZ384358 | 1GCUYDET3LZ345270; 1GCUYDET3LZ359413; 1GCUYDET3LZ303956; 1GCUYDET3LZ378673 | 1GCUYDET3LZ362568; 1GCUYDET3LZ308056; 1GCUYDET3LZ311006 | 1GCUYDET3LZ366796 | 1GCUYDET3LZ373263 | 1GCUYDET3LZ358620; 1GCUYDET3LZ309451; 1GCUYDET3LZ326198 | 1GCUYDET3LZ340523 | 1GCUYDET3LZ393755 | 1GCUYDET3LZ334964; 1GCUYDET3LZ318067; 1GCUYDET3LZ344765 | 1GCUYDET3LZ361923 | 1GCUYDET3LZ359606 | 1GCUYDET3LZ310017 | 1GCUYDET3LZ328887

1GCUYDET3LZ394761 | 1GCUYDET3LZ304170 | 1GCUYDET3LZ375014

1GCUYDET3LZ394288 | 1GCUYDET3LZ352879 | 1GCUYDET3LZ384179; 1GCUYDET3LZ336309 | 1GCUYDET3LZ348315 | 1GCUYDET3LZ319865 | 1GCUYDET3LZ374932; 1GCUYDET3LZ344944 | 1GCUYDET3LZ357290

1GCUYDET3LZ301639 | 1GCUYDET3LZ375613 | 1GCUYDET3LZ356852 | 1GCUYDET3LZ385400; 1GCUYDET3LZ371304; 1GCUYDET3LZ340652; 1GCUYDET3LZ387583; 1GCUYDET3LZ354454 | 1GCUYDET3LZ308221 | 1GCUYDET3LZ316688 | 1GCUYDET3LZ392346 | 1GCUYDET3LZ324984 | 1GCUYDET3LZ392041 | 1GCUYDET3LZ355569

1GCUYDET3LZ336214 | 1GCUYDET3LZ312415 | 1GCUYDET3LZ383968 | 1GCUYDET3LZ369133; 1GCUYDET3LZ301818; 1GCUYDET3LZ318036; 1GCUYDET3LZ395392; 1GCUYDET3LZ388460 | 1GCUYDET3LZ349867; 1GCUYDET3LZ389298 | 1GCUYDET3LZ374574; 1GCUYDET3LZ343194 | 1GCUYDET3LZ312849

1GCUYDET3LZ390368 | 1GCUYDET3LZ394968; 1GCUYDET3LZ395764; 1GCUYDET3LZ336424 | 1GCUYDET3LZ338237 | 1GCUYDET3LZ346211 | 1GCUYDET3LZ352588; 1GCUYDET3LZ311202 | 1GCUYDET3LZ327545 | 1GCUYDET3LZ387843; 1GCUYDET3LZ363297 | 1GCUYDET3LZ340697; 1GCUYDET3LZ360982; 1GCUYDET3LZ383372 | 1GCUYDET3LZ307165 | 1GCUYDET3LZ339758 | 1GCUYDET3LZ371996; 1GCUYDET3LZ344197; 1GCUYDET3LZ381864; 1GCUYDET3LZ346127 | 1GCUYDET3LZ344345; 1GCUYDET3LZ307182 | 1GCUYDET3LZ303794 | 1GCUYDET3LZ368760

1GCUYDET3LZ320496 | 1GCUYDET3LZ343101; 1GCUYDET3LZ336634 | 1GCUYDET3LZ308509 | 1GCUYDET3LZ364711 | 1GCUYDET3LZ305478 | 1GCUYDET3LZ325424

1GCUYDET3LZ314634 | 1GCUYDET3LZ305772 | 1GCUYDET3LZ353658; 1GCUYDET3LZ399894; 1GCUYDET3LZ331076; 1GCUYDET3LZ350839; 1GCUYDET3LZ326962; 1GCUYDET3LZ301124; 1GCUYDET3LZ313130

1GCUYDET3LZ329635; 1GCUYDET3LZ318733 | 1GCUYDET3LZ348122 | 1GCUYDET3LZ324113 | 1GCUYDET3LZ311944 | 1GCUYDET3LZ356656 | 1GCUYDET3LZ353210

1GCUYDET3LZ360755 | 1GCUYDET3LZ330803; 1GCUYDET3LZ361873 | 1GCUYDET3LZ327481

1GCUYDET3LZ366961 | 1GCUYDET3LZ312107 | 1GCUYDET3LZ379709 | 1GCUYDET3LZ336262

1GCUYDET3LZ324046 | 1GCUYDET3LZ381220 | 1GCUYDET3LZ385526

1GCUYDET3LZ348945 | 1GCUYDET3LZ342174; 1GCUYDET3LZ390192 | 1GCUYDET3LZ387227

1GCUYDET3LZ318425 | 1GCUYDET3LZ332874 | 1GCUYDET3LZ373280 | 1GCUYDET3LZ320272 | 1GCUYDET3LZ393271; 1GCUYDET3LZ344703 | 1GCUYDET3LZ394548 | 1GCUYDET3LZ312589 | 1GCUYDET3LZ362019 | 1GCUYDET3LZ352395 | 1GCUYDET3LZ336357; 1GCUYDET3LZ397000 | 1GCUYDET3LZ378026 | 1GCUYDET3LZ386613; 1GCUYDET3LZ301785 | 1GCUYDET3LZ398308; 1GCUYDET3LZ327979; 1GCUYDET3LZ378950 | 1GCUYDET3LZ331594

1GCUYDET3LZ360156 | 1GCUYDET3LZ370363 | 1GCUYDET3LZ390189 | 1GCUYDET3LZ376373 | 1GCUYDET3LZ328470 | 1GCUYDET3LZ357886 | 1GCUYDET3LZ368659 | 1GCUYDET3LZ369407; 1GCUYDET3LZ330882 | 1GCUYDET3LZ366135 | 1GCUYDET3LZ375630 | 1GCUYDET3LZ346080 | 1GCUYDET3LZ360352; 1GCUYDET3LZ310163

1GCUYDET3LZ391715 | 1GCUYDET3LZ372677; 1GCUYDET3LZ382027 | 1GCUYDET3LZ335872 | 1GCUYDET3LZ340375 | 1GCUYDET3LZ383789 | 1GCUYDET3LZ382173 | 1GCUYDET3LZ370864 | 1GCUYDET3LZ332082; 1GCUYDET3LZ388958; 1GCUYDET3LZ313757; 1GCUYDET3LZ317467

1GCUYDET3LZ301933

1GCUYDET3LZ326167 | 1GCUYDET3LZ324841; 1GCUYDET3LZ318392 | 1GCUYDET3LZ324337 | 1GCUYDET3LZ394324 | 1GCUYDET3LZ349075; 1GCUYDET3LZ347665 | 1GCUYDET3LZ391908 | 1GCUYDET3LZ339792 | 1GCUYDET3LZ351571 | 1GCUYDET3LZ319428 | 1GCUYDET3LZ351781 | 1GCUYDET3LZ392394

1GCUYDET3LZ364319 | 1GCUYDET3LZ327741

1GCUYDET3LZ300765 | 1GCUYDET3LZ324404 | 1GCUYDET3LZ303861; 1GCUYDET3LZ391746 | 1GCUYDET3LZ328663 | 1GCUYDET3LZ340294 | 1GCUYDET3LZ343695 | 1GCUYDET3LZ356429; 1GCUYDET3LZ380536 | 1GCUYDET3LZ354650

1GCUYDET3LZ313838 | 1GCUYDET3LZ316996; 1GCUYDET3LZ393464; 1GCUYDET3LZ312155 | 1GCUYDET3LZ324564; 1GCUYDET3LZ386210 | 1GCUYDET3LZ300555 | 1GCUYDET3LZ396509; 1GCUYDET3LZ351683; 1GCUYDET3LZ354566; 1GCUYDET3LZ336522 | 1GCUYDET3LZ378396 | 1GCUYDET3LZ399510 | 1GCUYDET3LZ322751; 1GCUYDET3LZ361632 | 1GCUYDET3LZ374378 | 1GCUYDET3LZ370038 | 1GCUYDET3LZ314536; 1GCUYDET3LZ379743; 1GCUYDET3LZ374817; 1GCUYDET3LZ318215 | 1GCUYDET3LZ302712

1GCUYDET3LZ368614 | 1GCUYDET3LZ344121; 1GCUYDET3LZ350081 | 1GCUYDET3LZ360447; 1GCUYDET3LZ394310; 1GCUYDET3LZ340456; 1GCUYDET3LZ301172; 1GCUYDET3LZ302225 | 1GCUYDET3LZ334253; 1GCUYDET3LZ308932; 1GCUYDET3LZ394050; 1GCUYDET3LZ395800 | 1GCUYDET3LZ334172 | 1GCUYDET3LZ347259 | 1GCUYDET3LZ386370; 1GCUYDET3LZ381590; 1GCUYDET3LZ378365 | 1GCUYDET3LZ390211 | 1GCUYDET3LZ323267 | 1GCUYDET3LZ383470 | 1GCUYDET3LZ312172 | 1GCUYDET3LZ381833 | 1GCUYDET3LZ360464 | 1GCUYDET3LZ396266 | 1GCUYDET3LZ355443 | 1GCUYDET3LZ338786 | 1GCUYDET3LZ344362; 1GCUYDET3LZ326430 | 1GCUYDET3LZ341042; 1GCUYDET3LZ371576 | 1GCUYDET3LZ359542 | 1GCUYDET3LZ341719; 1GCUYDET3LZ337671 | 1GCUYDET3LZ309210 | 1GCUYDET3LZ357144 | 1GCUYDET3LZ387471

1GCUYDET3LZ358679 | 1GCUYDET3LZ310938 | 1GCUYDET3LZ372792

1GCUYDET3LZ379760 | 1GCUYDET3LZ391763 | 1GCUYDET3LZ388068; 1GCUYDET3LZ338285 | 1GCUYDET3LZ344720 | 1GCUYDET3LZ325391; 1GCUYDET3LZ368290; 1GCUYDET3LZ324211; 1GCUYDET3LZ379144 | 1GCUYDET3LZ303021 | 1GCUYDET3LZ357371 | 1GCUYDET3LZ340702 | 1GCUYDET3LZ365616 | 1GCUYDET3LZ323365; 1GCUYDET3LZ376695 | 1GCUYDET3LZ350260 | 1GCUYDET3LZ332373; 1GCUYDET3LZ340683 | 1GCUYDET3LZ383596 | 1GCUYDET3LZ392637 | 1GCUYDET3LZ346807; 1GCUYDET3LZ322183

1GCUYDET3LZ329585 | 1GCUYDET3LZ303293; 1GCUYDET3LZ346094

1GCUYDET3LZ318571 | 1GCUYDET3LZ364076; 1GCUYDET3LZ352042 | 1GCUYDET3LZ353742 | 1GCUYDET3LZ345589

1GCUYDET3LZ343759 | 1GCUYDET3LZ332406; 1GCUYDET3LZ369729; 1GCUYDET3LZ389897; 1GCUYDET3LZ330025 | 1GCUYDET3LZ339131 | 1GCUYDET3LZ325262 | 1GCUYDET3LZ375465

1GCUYDET3LZ346483 | 1GCUYDET3LZ321387 | 1GCUYDET3LZ336830 | 1GCUYDET3LZ393478 | 1GCUYDET3LZ316416; 1GCUYDET3LZ360531 | 1GCUYDET3LZ317730 | 1GCUYDET3LZ390810 | 1GCUYDET3LZ387079 | 1GCUYDET3LZ344698; 1GCUYDET3LZ367494

1GCUYDET3LZ382237 | 1GCUYDET3LZ323477; 1GCUYDET3LZ310423 | 1GCUYDET3LZ327786

1GCUYDET3LZ332065; 1GCUYDET3LZ383467 | 1GCUYDET3LZ323110 | 1GCUYDET3LZ306601; 1GCUYDET3LZ319462 | 1GCUYDET3LZ399572; 1GCUYDET3LZ396428; 1GCUYDET3LZ342823 | 1GCUYDET3LZ398812 | 1GCUYDET3LZ307263; 1GCUYDET3LZ315802 | 1GCUYDET3LZ320515 | 1GCUYDET3LZ337105 | 1GCUYDET3LZ339405 | 1GCUYDET3LZ397174; 1GCUYDET3LZ387034 | 1GCUYDET3LZ396106 | 1GCUYDET3LZ322197 | 1GCUYDET3LZ377250 | 1GCUYDET3LZ337654 | 1GCUYDET3LZ306663; 1GCUYDET3LZ335628

1GCUYDET3LZ341168; 1GCUYDET3LZ301852; 1GCUYDET3LZ324662 | 1GCUYDET3LZ398227 | 1GCUYDET3LZ307506

1GCUYDET3LZ315637 | 1GCUYDET3LZ388720 | 1GCUYDET3LZ315461

1GCUYDET3LZ353532 | 1GCUYDET3LZ392685 | 1GCUYDET3LZ310308 | 1GCUYDET3LZ378656 | 1GCUYDET3LZ303245 | 1GCUYDET3LZ365115 | 1GCUYDET3LZ385249 | 1GCUYDET3LZ333071; 1GCUYDET3LZ307473 | 1GCUYDET3LZ372761 | 1GCUYDET3LZ343082 | 1GCUYDET3LZ386742; 1GCUYDET3LZ352171 | 1GCUYDET3LZ377958; 1GCUYDET3LZ375305 | 1GCUYDET3LZ355460 | 1GCUYDET3LZ387194 | 1GCUYDET3LZ341610 | 1GCUYDET3LZ367513; 1GCUYDET3LZ330011 | 1GCUYDET3LZ396753 | 1GCUYDET3LZ338996 | 1GCUYDET3LZ347567 | 1GCUYDET3LZ374588; 1GCUYDET3LZ372582 | 1GCUYDET3LZ348511 | 1GCUYDET3LZ338125 | 1GCUYDET3LZ341008 | 1GCUYDET3LZ318960 | 1GCUYDET3LZ373375 | 1GCUYDET3LZ317548 | 1GCUYDET3LZ360948 | 1GCUYDET3LZ335404 | 1GCUYDET3LZ306825 | 1GCUYDET3LZ339985; 1GCUYDET3LZ378186 | 1GCUYDET3LZ397515; 1GCUYDET3LZ364675 | 1GCUYDET3LZ308428 | 1GCUYDET3LZ301754 | 1GCUYDET3LZ310955 | 1GCUYDET3LZ375952; 1GCUYDET3LZ312009 | 1GCUYDET3LZ380259 | 1GCUYDET3LZ358083 | 1GCUYDET3LZ357452; 1GCUYDET3LZ326086; 1GCUYDET3LZ323124

1GCUYDET3LZ348296; 1GCUYDET3LZ350159; 1GCUYDET3LZ338383 | 1GCUYDET3LZ354549 | 1GCUYDET3LZ393612 | 1GCUYDET3LZ324287 | 1GCUYDET3LZ343972 | 1GCUYDET3LZ324094 | 1GCUYDET3LZ339498 | 1GCUYDET3LZ300927 | 1GCUYDET3LZ340568 | 1GCUYDET3LZ305433 | 1GCUYDET3LZ395604; 1GCUYDET3LZ306100 | 1GCUYDET3LZ358472

1GCUYDET3LZ354664 | 1GCUYDET3LZ381251 | 1GCUYDET3LZ383761 | 1GCUYDET3LZ313614 | 1GCUYDET3LZ376860 | 1GCUYDET3LZ351005 | 1GCUYDET3LZ362912 | 1GCUYDET3LZ395912 | 1GCUYDET3LZ314519 | 1GCUYDET3LZ333779; 1GCUYDET3LZ362473 | 1GCUYDET3LZ363011 | 1GCUYDET3LZ326749 | 1GCUYDET3LZ364742 | 1GCUYDET3LZ396039; 1GCUYDET3LZ384506; 1GCUYDET3LZ353580 | 1GCUYDET3LZ392900 | 1GCUYDET3LZ342322

1GCUYDET3LZ342885 | 1GCUYDET3LZ308302; 1GCUYDET3LZ330087; 1GCUYDET3LZ316433 | 1GCUYDET3LZ332146 | 1GCUYDET3LZ337539; 1GCUYDET3LZ368855; 1GCUYDET3LZ361470; 1GCUYDET3LZ386482 | 1GCUYDET3LZ389852; 1GCUYDET3LZ328789; 1GCUYDET3LZ313810 | 1GCUYDET3LZ397434 | 1GCUYDET3LZ375384

1GCUYDET3LZ312429; 1GCUYDET3LZ317128 | 1GCUYDET3LZ313323; 1GCUYDET3LZ307344 | 1GCUYDET3LZ315279 | 1GCUYDET3LZ347696 | 1GCUYDET3LZ313211; 1GCUYDET3LZ325889; 1GCUYDET3LZ397756 | 1GCUYDET3LZ349111; 1GCUYDET3LZ355703; 1GCUYDET3LZ338013 | 1GCUYDET3LZ375742 | 1GCUYDET3LZ325066 | 1GCUYDET3LZ306369 | 1GCUYDET3LZ396588 | 1GCUYDET3LZ316948 | 1GCUYDET3LZ332390 | 1GCUYDET3LZ311622

1GCUYDET3LZ394758; 1GCUYDET3LZ343924; 1GCUYDET3LZ300054; 1GCUYDET3LZ306999 | 1GCUYDET3LZ327271 | 1GCUYDET3LZ338268; 1GCUYDET3LZ386854 | 1GCUYDET3LZ385624 | 1GCUYDET3LZ312270 | 1GCUYDET3LZ317968 | 1GCUYDET3LZ353837 | 1GCUYDET3LZ353370; 1GCUYDET3LZ313158

1GCUYDET3LZ356849 | 1GCUYDET3LZ354633; 1GCUYDET3LZ345592; 1GCUYDET3LZ363039; 1GCUYDET3LZ377216 | 1GCUYDET3LZ391987 | 1GCUYDET3LZ377751 | 1GCUYDET3LZ371853; 1GCUYDET3LZ373392 | 1GCUYDET3LZ380486 | 1GCUYDET3LZ329974; 1GCUYDET3LZ394579 | 1GCUYDET3LZ332261 | 1GCUYDET3LZ359301; 1GCUYDET3LZ326170 | 1GCUYDET3LZ368547; 1GCUYDET3LZ302905 | 1GCUYDET3LZ327433 | 1GCUYDET3LZ391794 | 1GCUYDET3LZ339520; 1GCUYDET3LZ368094 | 1GCUYDET3LZ328873 | 1GCUYDET3LZ330879 | 1GCUYDET3LZ323432 | 1GCUYDET3LZ388278; 1GCUYDET3LZ382853 | 1GCUYDET3LZ382514 | 1GCUYDET3LZ337721 | 1GCUYDET3LZ338559 | 1GCUYDET3LZ310504; 1GCUYDET3LZ318859

1GCUYDET3LZ389799; 1GCUYDET3LZ323902; 1GCUYDET3LZ398146 | 1GCUYDET3LZ356835; 1GCUYDET3LZ304332 | 1GCUYDET3LZ316187 | 1GCUYDET3LZ387339 | 1GCUYDET3LZ382223 | 1GCUYDET3LZ393691 | 1GCUYDET3LZ332342

1GCUYDET3LZ387857 | 1GCUYDET3LZ366300 | 1GCUYDET3LZ396722 | 1GCUYDET3LZ330753; 1GCUYDET3LZ331644 | 1GCUYDET3LZ308493 | 1GCUYDET3LZ386868; 1GCUYDET3LZ331739

1GCUYDET3LZ325343 | 1GCUYDET3LZ331112 | 1GCUYDET3LZ340098; 1GCUYDET3LZ365681; 1GCUYDET3LZ379628; 1GCUYDET3LZ313709 | 1GCUYDET3LZ368046; 1GCUYDET3LZ357757; 1GCUYDET3LZ339744 | 1GCUYDET3LZ377183

1GCUYDET3LZ303780 | 1GCUYDET3LZ380178; 1GCUYDET3LZ376874 | 1GCUYDET3LZ306887; 1GCUYDET3LZ331627; 1GCUYDET3LZ369911 | 1GCUYDET3LZ346189 | 1GCUYDET3LZ328761 | 1GCUYDET3LZ364093

1GCUYDET3LZ346712 | 1GCUYDET3LZ332292; 1GCUYDET3LZ392122; 1GCUYDET3LZ361758; 1GCUYDET3LZ360741 | 1GCUYDET3LZ388765; 1GCUYDET3LZ321227; 1GCUYDET3LZ310616 | 1GCUYDET3LZ389415; 1GCUYDET3LZ397630 | 1GCUYDET3LZ376325

1GCUYDET3LZ303083; 1GCUYDET3LZ391312 | 1GCUYDET3LZ312222; 1GCUYDET3LZ391889; 1GCUYDET3LZ395294 | 1GCUYDET3LZ330946 | 1GCUYDET3LZ361453 | 1GCUYDET3LZ332955; 1GCUYDET3LZ374803 | 1GCUYDET3LZ397417 | 1GCUYDET3LZ381573; 1GCUYDET3LZ340716 | 1GCUYDET3LZ316240; 1GCUYDET3LZ360688 | 1GCUYDET3LZ351618 | 1GCUYDET3LZ393397 | 1GCUYDET3LZ308378; 1GCUYDET3LZ366569; 1GCUYDET3LZ332048; 1GCUYDET3LZ305769 | 1GCUYDET3LZ355605; 1GCUYDET3LZ354048 | 1GCUYDET3LZ358424 | 1GCUYDET3LZ387101

1GCUYDET3LZ310079; 1GCUYDET3LZ302998 | 1GCUYDET3LZ316934; 1GCUYDET3LZ387633 | 1GCUYDET3LZ369178; 1GCUYDET3LZ307408; 1GCUYDET3LZ347150; 1GCUYDET3LZ332664

1GCUYDET3LZ372565; 1GCUYDET3LZ306145; 1GCUYDET3LZ356317; 1GCUYDET3LZ329716 | 1GCUYDET3LZ377572 | 1GCUYDET3LZ332647; 1GCUYDET3LZ321115 | 1GCUYDET3LZ331465

1GCUYDET3LZ318103 | 1GCUYDET3LZ309241 | 1GCUYDET3LZ308638; 1GCUYDET3LZ360495; 1GCUYDET3LZ378611; 1GCUYDET3LZ348038 | 1GCUYDET3LZ395375 | 1GCUYDET3LZ329196; 1GCUYDET3LZ373599; 1GCUYDET3LZ354373 | 1GCUYDET3LZ346709

1GCUYDET3LZ358973 | 1GCUYDET3LZ324371 | 1GCUYDET3LZ324760 | 1GCUYDET3LZ360433; 1GCUYDET3LZ343129 | 1GCUYDET3LZ391777; 1GCUYDET3LZ320210 | 1GCUYDET3LZ313533 | 1GCUYDET3LZ372713 | 1GCUYDET3LZ331286 | 1GCUYDET3LZ361405; 1GCUYDET3LZ330204 | 1GCUYDET3LZ318327; 1GCUYDET3LZ362554

1GCUYDET3LZ318442; 1GCUYDET3LZ375644; 1GCUYDET3LZ332941 | 1GCUYDET3LZ386675 | 1GCUYDET3LZ341736; 1GCUYDET3LZ341686; 1GCUYDET3LZ369956; 1GCUYDET3LZ324550; 1GCUYDET3LZ304198; 1GCUYDET3LZ362814; 1GCUYDET3LZ319218

1GCUYDET3LZ335225 | 1GCUYDET3LZ392573 | 1GCUYDET3LZ315850 | 1GCUYDET3LZ396848 | 1GCUYDET3LZ317226 | 1GCUYDET3LZ338870 | 1GCUYDET3LZ378284; 1GCUYDET3LZ327142; 1GCUYDET3LZ365020 | 1GCUYDET3LZ378432; 1GCUYDET3LZ319283 | 1GCUYDET3LZ342143 | 1GCUYDET3LZ325679 | 1GCUYDET3LZ305402; 1GCUYDET3LZ316299 | 1GCUYDET3LZ375966

1GCUYDET3LZ335371 | 1GCUYDET3LZ331028 | 1GCUYDET3LZ369150 | 1GCUYDET3LZ339937 | 1GCUYDET3LZ377586; 1GCUYDET3LZ397031 | 1GCUYDET3LZ374106; 1GCUYDET3LZ386515 | 1GCUYDET3LZ338982 | 1GCUYDET3LZ340263 | 1GCUYDET3LZ387759; 1GCUYDET3LZ334592 | 1GCUYDET3LZ373988 | 1GCUYDET3LZ322345 | 1GCUYDET3LZ304542 | 1GCUYDET3LZ334351; 1GCUYDET3LZ330235 | 1GCUYDET3LZ320949

1GCUYDET3LZ370234

1GCUYDET3LZ398874 | 1GCUYDET3LZ345852

1GCUYDET3LZ315962 | 1GCUYDET3LZ321695; 1GCUYDET3LZ318537 | 1GCUYDET3LZ301995 | 1GCUYDET3LZ326850

1GCUYDET3LZ363994; 1GCUYDET3LZ318781 | 1GCUYDET3LZ386319 | 1GCUYDET3LZ302628 | 1GCUYDET3LZ312463; 1GCUYDET3LZ381380; 1GCUYDET3LZ302581; 1GCUYDET3LZ369682 | 1GCUYDET3LZ312446

1GCUYDET3LZ371156

1GCUYDET3LZ386529 | 1GCUYDET3LZ396431

1GCUYDET3LZ398356; 1GCUYDET3LZ380214 | 1GCUYDET3LZ323138

1GCUYDET3LZ322040 | 1GCUYDET3LZ340151 | 1GCUYDET3LZ347973 | 1GCUYDET3LZ316464 | 1GCUYDET3LZ378558; 1GCUYDET3LZ375658

1GCUYDET3LZ358150; 1GCUYDET3LZ369262; 1GCUYDET3LZ372422; 1GCUYDET3LZ349240

1GCUYDET3LZ349108 | 1GCUYDET3LZ351490; 1GCUYDET3LZ337590; 1GCUYDET3LZ388166 | 1GCUYDET3LZ377944 | 1GCUYDET3LZ364014; 1GCUYDET3LZ319638; 1GCUYDET3LZ389625 | 1GCUYDET3LZ305187 | 1GCUYDET3LZ387230 | 1GCUYDET3LZ373361; 1GCUYDET3LZ337864 | 1GCUYDET3LZ385753 | 1GCUYDET3LZ388443 | 1GCUYDET3LZ381587 | 1GCUYDET3LZ328730 | 1GCUYDET3LZ335791; 1GCUYDET3LZ328159 | 1GCUYDET3LZ331787 | 1GCUYDET3LZ388832; 1GCUYDET3LZ304041; 1GCUYDET3LZ319882; 1GCUYDET3LZ379984; 1GCUYDET3LZ397269

1GCUYDET3LZ306730 | 1GCUYDET3LZ371089 | 1GCUYDET3LZ319106 | 1GCUYDET3LZ372856 | 1GCUYDET3LZ318666 | 1GCUYDET3LZ357175 | 1GCUYDET3LZ385798 | 1GCUYDET3LZ361517 | 1GCUYDET3LZ377331 | 1GCUYDET3LZ393240 | 1GCUYDET3LZ358648; 1GCUYDET3LZ340117 | 1GCUYDET3LZ337458; 1GCUYDET3LZ300944 | 1GCUYDET3LZ358813; 1GCUYDET3LZ384828 | 1GCUYDET3LZ305903; 1GCUYDET3LZ361212 | 1GCUYDET3LZ335645; 1GCUYDET3LZ399281; 1GCUYDET3LZ307988

1GCUYDET3LZ367091 | 1GCUYDET3LZ368001 | 1GCUYDET3LZ351649 | 1GCUYDET3LZ325617 | 1GCUYDET3LZ365941; 1GCUYDET3LZ338089 | 1GCUYDET3LZ325150; 1GCUYDET3LZ374168 | 1GCUYDET3LZ385266; 1GCUYDET3LZ309918 | 1GCUYDET3LZ349464 | 1GCUYDET3LZ312821 | 1GCUYDET3LZ328579 | 1GCUYDET3LZ333782 | 1GCUYDET3LZ388846 | 1GCUYDET3LZ346497 | 1GCUYDET3LZ350582 | 1GCUYDET3LZ319395

1GCUYDET3LZ325603 | 1GCUYDET3LZ341431 | 1GCUYDET3LZ398132

1GCUYDET3LZ340425 | 1GCUYDET3LZ337248 | 1GCUYDET3LZ366393; 1GCUYDET3LZ383954 | 1GCUYDET3LZ325990 | 1GCUYDET3LZ381489 | 1GCUYDET3LZ337895 | 1GCUYDET3LZ344183 | 1GCUYDET3LZ342353; 1GCUYDET3LZ395022; 1GCUYDET3LZ399989; 1GCUYDET3LZ358701 | 1GCUYDET3LZ355345 | 1GCUYDET3LZ308476 | 1GCUYDET3LZ334348 | 1GCUYDET3LZ394601; 1GCUYDET3LZ321650

1GCUYDET3LZ372727 | 1GCUYDET3LZ396672; 1GCUYDET3LZ373571 | 1GCUYDET3LZ354728; 1GCUYDET3LZ321020; 1GCUYDET3LZ333698 | 1GCUYDET3LZ371982

1GCUYDET3LZ302368 | 1GCUYDET3LZ362408; 1GCUYDET3LZ363218 | 1GCUYDET3LZ312768 | 1GCUYDET3LZ315640 | 1GCUYDET3LZ359363; 1GCUYDET3LZ353000 | 1GCUYDET3LZ378351; 1GCUYDET3LZ336178; 1GCUYDET3LZ358116; 1GCUYDET3LZ334477 | 1GCUYDET3LZ363946 | 1GCUYDET3LZ330638 | 1GCUYDET3LZ360884 | 1GCUYDET3LZ332213 | 1GCUYDET3LZ306405 | 1GCUYDET3LZ306436 | 1GCUYDET3LZ313483 | 1GCUYDET3LZ308803 | 1GCUYDET3LZ312284 | 1GCUYDET3LZ302791; 1GCUYDET3LZ357905 | 1GCUYDET3LZ320823; 1GCUYDET3LZ345897 | 1GCUYDET3LZ311779 | 1GCUYDET3LZ314603 | 1GCUYDET3LZ316951 | 1GCUYDET3LZ345110; 1GCUYDET3LZ334527 | 1GCUYDET3LZ365048 | 1GCUYDET3LZ359816 | 1GCUYDET3LZ364854 | 1GCUYDET3LZ352011; 1GCUYDET3LZ324600 | 1GCUYDET3LZ308929; 1GCUYDET3LZ359556; 1GCUYDET3LZ334723 | 1GCUYDET3LZ363753 | 1GCUYDET3LZ305092 | 1GCUYDET3LZ313189 | 1GCUYDET3LZ361940 | 1GCUYDET3LZ397935; 1GCUYDET3LZ317081 | 1GCUYDET3LZ312057

1GCUYDET3LZ356611 | 1GCUYDET3LZ378348 | 1GCUYDET3LZ328484 | 1GCUYDET3LZ332339 | 1GCUYDET3LZ328162; 1GCUYDET3LZ378849 | 1GCUYDET3LZ377474; 1GCUYDET3LZ357712; 1GCUYDET3LZ369357 | 1GCUYDET3LZ379595; 1GCUYDET3LZ315752; 1GCUYDET3LZ349237 | 1GCUYDET3LZ334902 | 1GCUYDET3LZ375515; 1GCUYDET3LZ314410 | 1GCUYDET3LZ394114 | 1GCUYDET3LZ346340 | 1GCUYDET3LZ369908 | 1GCUYDET3LZ303763 | 1GCUYDET3LZ370167 | 1GCUYDET3LZ355832 | 1GCUYDET3LZ352557 | 1GCUYDET3LZ330039; 1GCUYDET3LZ335810; 1GCUYDET3LZ385705

1GCUYDET3LZ378379 | 1GCUYDET3LZ303259 | 1GCUYDET3LZ379581 | 1GCUYDET3LZ358536 | 1GCUYDET3LZ348279; 1GCUYDET3LZ351943 | 1GCUYDET3LZ356978 | 1GCUYDET3LZ350761 | 1GCUYDET3LZ389902 | 1GCUYDET3LZ349643 | 1GCUYDET3LZ379970 | 1GCUYDET3LZ319932 | 1GCUYDET3LZ316710 | 1GCUYDET3LZ392010 | 1GCUYDET3LZ305108 | 1GCUYDET3LZ326346

1GCUYDET3LZ309238 | 1GCUYDET3LZ303116

1GCUYDET3LZ319168 | 1GCUYDET3LZ377684; 1GCUYDET3LZ374753 | 1GCUYDET3LZ303648 | 1GCUYDET3LZ378866 | 1GCUYDET3LZ371951 | 1GCUYDET3LZ325326 | 1GCUYDET3LZ353918 | 1GCUYDET3LZ348993 | 1GCUYDET3LZ348203 | 1GCUYDET3LZ388135 | 1GCUYDET3LZ368418; 1GCUYDET3LZ361355 | 1GCUYDET3LZ359945 | 1GCUYDET3LZ327674; 1GCUYDET3LZ334432 | 1GCUYDET3LZ397532; 1GCUYDET3LZ321776 | 1GCUYDET3LZ390273 | 1GCUYDET3LZ354356; 1GCUYDET3LZ338416 | 1GCUYDET3LZ301186; 1GCUYDET3LZ382528; 1GCUYDET3LZ325813; 1GCUYDET3LZ359427

1GCUYDET3LZ320143; 1GCUYDET3LZ353403; 1GCUYDET3LZ359153 | 1GCUYDET3LZ396073; 1GCUYDET3LZ388684 | 1GCUYDET3LZ355782 | 1GCUYDET3LZ327240; 1GCUYDET3LZ388247 | 1GCUYDET3LZ341137 | 1GCUYDET3LZ399135 | 1GCUYDET3LZ395781; 1GCUYDET3LZ327254 | 1GCUYDET3LZ391679 | 1GCUYDET3LZ308008; 1GCUYDET3LZ335435; 1GCUYDET3LZ323656; 1GCUYDET3LZ350663 | 1GCUYDET3LZ314889 | 1GCUYDET3LZ316545 | 1GCUYDET3LZ343003; 1GCUYDET3LZ370251 | 1GCUYDET3LZ360223 | 1GCUYDET3LZ338920

1GCUYDET3LZ356446 | 1GCUYDET3LZ342949; 1GCUYDET3LZ310650 | 1GCUYDET3LZ301589 | 1GCUYDET3LZ364238 | 1GCUYDET3LZ305609 | 1GCUYDET3LZ321793 | 1GCUYDET3LZ337394 | 1GCUYDET3LZ309675 | 1GCUYDET3LZ337332 | 1GCUYDET3LZ330705 | 1GCUYDET3LZ353224 | 1GCUYDET3LZ396641 | 1GCUYDET3LZ332583 | 1GCUYDET3LZ391343

1GCUYDET3LZ337220 | 1GCUYDET3LZ386630; 1GCUYDET3LZ300782 | 1GCUYDET3LZ394033; 1GCUYDET3LZ386885 | 1GCUYDET3LZ336133 | 1GCUYDET3LZ380035 | 1GCUYDET3LZ310129 | 1GCUYDET3LZ304931; 1GCUYDET3LZ330347; 1GCUYDET3LZ341753 | 1GCUYDET3LZ340036; 1GCUYDET3LZ337055 | 1GCUYDET3LZ347746; 1GCUYDET3LZ300961 | 1GCUYDET3LZ389995 | 1GCUYDET3LZ307277; 1GCUYDET3LZ372596; 1GCUYDET3LZ307361 | 1GCUYDET3LZ361002; 1GCUYDET3LZ313905 | 1GCUYDET3LZ348833 | 1GCUYDET3LZ336374 | 1GCUYDET3LZ328565 | 1GCUYDET3LZ324418; 1GCUYDET3LZ376406 | 1GCUYDET3LZ376714; 1GCUYDET3LZ386837 | 1GCUYDET3LZ327982; 1GCUYDET3LZ379550; 1GCUYDET3LZ330669 | 1GCUYDET3LZ389091 | 1GCUYDET3LZ382058; 1GCUYDET3LZ349979 | 1GCUYDET3LZ360853 | 1GCUYDET3LZ345740 | 1GCUYDET3LZ323981 | 1GCUYDET3LZ318747 | 1GCUYDET3LZ337766 | 1GCUYDET3LZ301611 | 1GCUYDET3LZ345415 | 1GCUYDET3LZ385042 | 1GCUYDET3LZ379936; 1GCUYDET3LZ364790 | 1GCUYDET3LZ373960 | 1GCUYDET3LZ302967; 1GCUYDET3LZ305058; 1GCUYDET3LZ334978 | 1GCUYDET3LZ332244; 1GCUYDET3LZ300197 | 1GCUYDET3LZ357984 | 1GCUYDET3LZ330154 | 1GCUYDET3LZ373019 | 1GCUYDET3LZ371495; 1GCUYDET3LZ398910; 1GCUYDET3LZ339632 | 1GCUYDET3LZ364496

1GCUYDET3LZ320062 | 1GCUYDET3LZ348170 | 1GCUYDET3LZ362876; 1GCUYDET3LZ378852; 1GCUYDET3LZ387082; 1GCUYDET3LZ319414 | 1GCUYDET3LZ305044 | 1GCUYDET3LZ317176; 1GCUYDET3LZ319235 | 1GCUYDET3LZ302256 | 1GCUYDET3LZ371626 | 1GCUYDET3LZ388913; 1GCUYDET3LZ347438

1GCUYDET3LZ307943; 1GCUYDET3LZ300409; 1GCUYDET3LZ390032 | 1GCUYDET3LZ329330; 1GCUYDET3LZ345902; 1GCUYDET3LZ304962 | 1GCUYDET3LZ309532; 1GCUYDET3LZ348444 | 1GCUYDET3LZ322362 | 1GCUYDET3LZ358939 | 1GCUYDET3LZ369701 | 1GCUYDET3LZ343499 | 1GCUYDET3LZ378270 | 1GCUYDET3LZ387390; 1GCUYDET3LZ356057; 1GCUYDET3LZ358021; 1GCUYDET3LZ312592 | 1GCUYDET3LZ364370 | 1GCUYDET3LZ365258 | 1GCUYDET3LZ372968; 1GCUYDET3LZ374025 | 1GCUYDET3LZ355667; 1GCUYDET3LZ331725 | 1GCUYDET3LZ324144 | 1GCUYDET3LZ343955 | 1GCUYDET3LZ385185 | 1GCUYDET3LZ381606 | 1GCUYDET3LZ325732 | 1GCUYDET3LZ393237 | 1GCUYDET3LZ349383

1GCUYDET3LZ368922 | 1GCUYDET3LZ391939; 1GCUYDET3LZ301494; 1GCUYDET3LZ374221 | 1GCUYDET3LZ362845; 1GCUYDET3LZ339534 | 1GCUYDET3LZ359024 | 1GCUYDET3LZ347276 | 1GCUYDET3LZ344409; 1GCUYDET3LZ357547 | 1GCUYDET3LZ329859 | 1GCUYDET3LZ393609; 1GCUYDET3LZ362098; 1GCUYDET3LZ366152 | 1GCUYDET3LZ357595; 1GCUYDET3LZ393058 | 1GCUYDET3LZ390290 | 1GCUYDET3LZ374879; 1GCUYDET3LZ301561; 1GCUYDET3LZ309952 | 1GCUYDET3LZ387177; 1GCUYDET3LZ343079; 1GCUYDET3LZ323639 | 1GCUYDET3LZ339663 | 1GCUYDET3LZ371819 | 1GCUYDET3LZ364112 | 1GCUYDET3LZ363204; 1GCUYDET3LZ310339 | 1GCUYDET3LZ309143; 1GCUYDET3LZ330736; 1GCUYDET3LZ319817; 1GCUYDET3LZ363963 | 1GCUYDET3LZ392816 | 1GCUYDET3LZ302208 | 1GCUYDET3LZ302757 | 1GCUYDET3LZ306341; 1GCUYDET3LZ354552 | 1GCUYDET3LZ396042; 1GCUYDET3LZ344250; 1GCUYDET3LZ383632; 1GCUYDET3LZ353272 | 1GCUYDET3LZ328775 | 1GCUYDET3LZ358844; 1GCUYDET3LZ338108 | 1GCUYDET3LZ395926 | 1GCUYDET3LZ307280 | 1GCUYDET3LZ321700; 1GCUYDET3LZ351604 | 1GCUYDET3LZ332115 | 1GCUYDET3LZ373876 | 1GCUYDET3LZ357385 | 1GCUYDET3LZ367155 | 1GCUYDET3LZ341414 | 1GCUYDET3LZ338349 | 1GCUYDET3LZ309000 | 1GCUYDET3LZ349433 | 1GCUYDET3LZ337525; 1GCUYDET3LZ325777; 1GCUYDET3LZ382643; 1GCUYDET3LZ394937; 1GCUYDET3LZ305027

1GCUYDET3LZ324421

1GCUYDET3LZ397501 | 1GCUYDET3LZ319509; 1GCUYDET3LZ396980; 1GCUYDET3LZ379290 | 1GCUYDET3LZ394677; 1GCUYDET3LZ330123 | 1GCUYDET3LZ370962; 1GCUYDET3LZ348623; 1GCUYDET3LZ362800 | 1GCUYDET3LZ328193 | 1GCUYDET3LZ333412 | 1GCUYDET3LZ341770; 1GCUYDET3LZ396235 | 1GCUYDET3LZ377376 | 1GCUYDET3LZ382285

1GCUYDET3LZ391357 | 1GCUYDET3LZ307196; 1GCUYDET3LZ341669 | 1GCUYDET3LZ360674 | 1GCUYDET3LZ333541 | 1GCUYDET3LZ308185; 1GCUYDET3LZ335550

1GCUYDET3LZ374543 | 1GCUYDET3LZ390323; 1GCUYDET3LZ352901 | 1GCUYDET3LZ305707 | 1GCUYDET3LZ365065 | 1GCUYDET3LZ375207 | 1GCUYDET3LZ387440; 1GCUYDET3LZ326475 | 1GCUYDET3LZ385171

1GCUYDET3LZ310857 | 1GCUYDET3LZ344734 | 1GCUYDET3LZ304184 | 1GCUYDET3LZ354096; 1GCUYDET3LZ389057 | 1GCUYDET3LZ388507 | 1GCUYDET3LZ319381; 1GCUYDET3LZ309806; 1GCUYDET3LZ340277 | 1GCUYDET3LZ393254 | 1GCUYDET3LZ352994 | 1GCUYDET3LZ303424 | 1GCUYDET3LZ376518 | 1GCUYDET3LZ381072 | 1GCUYDET3LZ385347 | 1GCUYDET3LZ308719; 1GCUYDET3LZ329408; 1GCUYDET3LZ320840 | 1GCUYDET3LZ368399; 1GCUYDET3LZ311586 | 1GCUYDET3LZ382156

1GCUYDET3LZ394808; 1GCUYDET3LZ329294; 1GCUYDET3LZ379676 | 1GCUYDET3LZ381007 | 1GCUYDET3LZ350856 | 1GCUYDET3LZ380763 | 1GCUYDET3LZ351876; 1GCUYDET3LZ356110 | 1GCUYDET3LZ397207 | 1GCUYDET3LZ364398 | 1GCUYDET3LZ399541 | 1GCUYDET3LZ380407 | 1GCUYDET3LZ394372 | 1GCUYDET3LZ372923 | 1GCUYDET3LZ300376 | 1GCUYDET3LZ370430 | 1GCUYDET3LZ325018; 1GCUYDET3LZ369391; 1GCUYDET3LZ349190 | 1GCUYDET3LZ376762 | 1GCUYDET3LZ399619 | 1GCUYDET3LZ398843; 1GCUYDET3LZ358049 | 1GCUYDET3LZ371190 | 1GCUYDET3LZ337265 | 1GCUYDET3LZ397465 | 1GCUYDET3LZ306694 | 1GCUYDET3LZ397255 | 1GCUYDET3LZ383663 | 1GCUYDET3LZ348217; 1GCUYDET3LZ380424; 1GCUYDET3LZ333314 | 1GCUYDET3LZ398373 | 1GCUYDET3LZ316822 | 1GCUYDET3LZ317405 | 1GCUYDET3LZ315248 | 1GCUYDET3LZ323009; 1GCUYDET3LZ323401; 1GCUYDET3LZ363588

1GCUYDET3LZ373201 | 1GCUYDET3LZ357337; 1GCUYDET3LZ363347; 1GCUYDET3LZ396252 | 1GCUYDET3LZ331255 | 1GCUYDET3LZ359444 | 1GCUYDET3LZ358858 | 1GCUYDET3LZ335239 | 1GCUYDET3LZ319316 | 1GCUYDET3LZ302922; 1GCUYDET3LZ310888 | 1GCUYDET3LZ306565; 1GCUYDET3LZ361906; 1GCUYDET3LZ344927; 1GCUYDET3LZ344491 | 1GCUYDET3LZ379256 | 1GCUYDET3LZ367785 | 1GCUYDET3LZ395120 | 1GCUYDET3LZ339338; 1GCUYDET3LZ342417 | 1GCUYDET3LZ358312 | 1GCUYDET3LZ327965 | 1GCUYDET3LZ317498 | 1GCUYDET3LZ399958 | 1GCUYDET3LZ351036 | 1GCUYDET3LZ336603 | 1GCUYDET3LZ372095 | 1GCUYDET3LZ395036 | 1GCUYDET3LZ392055 | 1GCUYDET3LZ361694 | 1GCUYDET3LZ390905 | 1GCUYDET3LZ369035 | 1GCUYDET3LZ386949 | 1GCUYDET3LZ347066; 1GCUYDET3LZ383811; 1GCUYDET3LZ379242; 1GCUYDET3LZ352638 | 1GCUYDET3LZ310051 | 1GCUYDET3LZ323558; 1GCUYDET3LZ351425 | 1GCUYDET3LZ344684; 1GCUYDET3LZ332499; 1GCUYDET3LZ395229 | 1GCUYDET3LZ317341 | 1GCUYDET3LZ322765 | 1GCUYDET3LZ380066 | 1GCUYDET3LZ302161 | 1GCUYDET3LZ332714 | 1GCUYDET3LZ362960 | 1GCUYDET3LZ363574; 1GCUYDET3LZ317582 | 1GCUYDET3LZ305416 | 1GCUYDET3LZ390533; 1GCUYDET3LZ378074 | 1GCUYDET3LZ308106 | 1GCUYDET3LZ385073 | 1GCUYDET3LZ330672; 1GCUYDET3LZ358455; 1GCUYDET3LZ364210; 1GCUYDET3LZ331322 | 1GCUYDET3LZ352056 | 1GCUYDET3LZ301513 | 1GCUYDET3LZ366717 | 1GCUYDET3LZ375238; 1GCUYDET3LZ363428; 1GCUYDET3LZ347407 | 1GCUYDET3LZ316965 | 1GCUYDET3LZ352090 | 1GCUYDET3LZ384392 | 1GCUYDET3LZ340876; 1GCUYDET3LZ336794 | 1GCUYDET3LZ314892 | 1GCUYDET3LZ372159 | 1GCUYDET3LZ384344 | 1GCUYDET3LZ367883 | 1GCUYDET3LZ330459 | 1GCUYDET3LZ344846 | 1GCUYDET3LZ324080; 1GCUYDET3LZ370105; 1GCUYDET3LZ339324; 1GCUYDET3LZ334799; 1GCUYDET3LZ334463 | 1GCUYDET3LZ320451 | 1GCUYDET3LZ313788 | 1GCUYDET3LZ372789; 1GCUYDET3LZ374980

1GCUYDET3LZ349271 | 1GCUYDET3LZ313936 | 1GCUYDET3LZ396851

1GCUYDET3LZ338321; 1GCUYDET3LZ359380

1GCUYDET3LZ306274 | 1GCUYDET3LZ340005 | 1GCUYDET3LZ308591 | 1GCUYDET3LZ326931 | 1GCUYDET3LZ333099; 1GCUYDET3LZ308879; 1GCUYDET3LZ397952; 1GCUYDET3LZ369309

1GCUYDET3LZ315153 | 1GCUYDET3LZ347035 | 1GCUYDET3LZ315959 | 1GCUYDET3LZ319221 | 1GCUYDET3LZ378320; 1GCUYDET3LZ363199

1GCUYDET3LZ384781 | 1GCUYDET3LZ393450; 1GCUYDET3LZ316576; 1GCUYDET3LZ395411 | 1GCUYDET3LZ351215 | 1GCUYDET3LZ364305 | 1GCUYDET3LZ356141 | 1GCUYDET3LZ391911

1GCUYDET3LZ317601; 1GCUYDET3LZ320837; 1GCUYDET3LZ396901 | 1GCUYDET3LZ340246

1GCUYDET3LZ360660; 1GCUYDET3LZ313080; 1GCUYDET3LZ310647 | 1GCUYDET3LZ311135

1GCUYDET3LZ371335 | 1GCUYDET3LZ310664

1GCUYDET3LZ317565 | 1GCUYDET3LZ397885 | 1GCUYDET3LZ320630 | 1GCUYDET3LZ386045 | 1GCUYDET3LZ393559 | 1GCUYDET3LZ322829; 1GCUYDET3LZ300829 | 1GCUYDET3LZ314777; 1GCUYDET3LZ309224; 1GCUYDET3LZ325701 | 1GCUYDET3LZ355748

1GCUYDET3LZ375031; 1GCUYDET3LZ372503 | 1GCUYDET3LZ355197; 1GCUYDET3LZ303164 | 1GCUYDET3LZ374834; 1GCUYDET3LZ351389 | 1GCUYDET3LZ359640; 1GCUYDET3LZ367429; 1GCUYDET3LZ369195 | 1GCUYDET3LZ394663 | 1GCUYDET3LZ321082 | 1GCUYDET3LZ380343 | 1GCUYDET3LZ329053; 1GCUYDET3LZ372128; 1GCUYDET3LZ390127 | 1GCUYDET3LZ320918 | 1GCUYDET3LZ321891 | 1GCUYDET3LZ351506 | 1GCUYDET3LZ344717; 1GCUYDET3LZ353854 | 1GCUYDET3LZ305836

1GCUYDET3LZ362957; 1GCUYDET3LZ358715; 1GCUYDET3LZ333944 | 1GCUYDET3LZ384862 | 1GCUYDET3LZ317842; 1GCUYDET3LZ351599 | 1GCUYDET3LZ348976; 1GCUYDET3LZ389236

1GCUYDET3LZ368550 | 1GCUYDET3LZ350419 | 1GCUYDET3LZ388099

1GCUYDET3LZ391567; 1GCUYDET3LZ339629 | 1GCUYDET3LZ348508 | 1GCUYDET3LZ379418 | 1GCUYDET3LZ340800 | 1GCUYDET3LZ325455; 1GCUYDET3LZ302516 | 1GCUYDET3LZ392427 | 1GCUYDET3LZ345138; 1GCUYDET3LZ365521 | 1GCUYDET3LZ388359 | 1GCUYDET3LZ347293 | 1GCUYDET3LZ395070

1GCUYDET3LZ342269; 1GCUYDET3LZ380777

1GCUYDET3LZ322734

1GCUYDET3LZ318554 | 1GCUYDET3LZ326072 | 1GCUYDET3LZ367396; 1GCUYDET3LZ370587

1GCUYDET3LZ336388 | 1GCUYDET3LZ338710 | 1GCUYDET3LZ347875 | 1GCUYDET3LZ378494 | 1GCUYDET3LZ367558; 1GCUYDET3LZ328050; 1GCUYDET3LZ379371; 1GCUYDET3LZ329165; 1GCUYDET3LZ361386 | 1GCUYDET3LZ308400 | 1GCUYDET3LZ382707 | 1GCUYDET3LZ380665 | 1GCUYDET3LZ382884

1GCUYDET3LZ341705

1GCUYDET3LZ368595 | 1GCUYDET3LZ322975; 1GCUYDET3LZ386336 | 1GCUYDET3LZ316884 | 1GCUYDET3LZ311717; 1GCUYDET3LZ321101; 1GCUYDET3LZ371108 | 1GCUYDET3LZ304296 | 1GCUYDET3LZ376339 | 1GCUYDET3LZ365308; 1GCUYDET3LZ372985 | 1GCUYDET3LZ340604 | 1GCUYDET3LZ344751 | 1GCUYDET3LZ366006 | 1GCUYDET3LZ387356; 1GCUYDET3LZ345429

1GCUYDET3LZ363560 | 1GCUYDET3LZ330364 | 1GCUYDET3LZ355264 | 1GCUYDET3LZ366037 | 1GCUYDET3LZ322748 | 1GCUYDET3LZ322913 | 1GCUYDET3LZ362263 | 1GCUYDET3LZ358956 | 1GCUYDET3LZ315069 | 1GCUYDET3LZ355572 | 1GCUYDET3LZ371352 | 1GCUYDET3LZ306033

1GCUYDET3LZ333409 | 1GCUYDET3LZ302094 | 1GCUYDET3LZ396283; 1GCUYDET3LZ341333; 1GCUYDET3LZ379547

1GCUYDET3LZ390418 | 1GCUYDET3LZ328324 | 1GCUYDET3LZ323284 | 1GCUYDET3LZ392833 | 1GCUYDET3LZ383341 | 1GCUYDET3LZ310275 | 1GCUYDET3LZ374042 | 1GCUYDET3LZ316352 | 1GCUYDET3LZ340487

1GCUYDET3LZ328940 | 1GCUYDET3LZ359590; 1GCUYDET3LZ314388 | 1GCUYDET3LZ335581 | 1GCUYDET3LZ378737 | 1GCUYDET3LZ397529 | 1GCUYDET3LZ330543 | 1GCUYDET3LZ307425 | 1GCUYDET3LZ311166 | 1GCUYDET3LZ356916

1GCUYDET3LZ305481; 1GCUYDET3LZ312799; 1GCUYDET3LZ316027

1GCUYDET3LZ373408 | 1GCUYDET3LZ339095; 1GCUYDET3LZ323141; 1GCUYDET3LZ368743; 1GCUYDET3LZ374610 | 1GCUYDET3LZ377636 | 1GCUYDET3LZ328758; 1GCUYDET3LZ347018 | 1GCUYDET3LZ348475 | 1GCUYDET3LZ310986 | 1GCUYDET3LZ385901; 1GCUYDET3LZ300703 | 1GCUYDET3LZ322541; 1GCUYDET3LZ364403 | 1GCUYDET3LZ346130 | 1GCUYDET3LZ353711; 1GCUYDET3LZ330378 | 1GCUYDET3LZ354227; 1GCUYDET3LZ388992 | 1GCUYDET3LZ368130; 1GCUYDET3LZ316982 | 1GCUYDET3LZ399930; 1GCUYDET3LZ347309; 1GCUYDET3LZ333930; 1GCUYDET3LZ382898; 1GCUYDET3LZ373182 | 1GCUYDET3LZ337427 | 1GCUYDET3LZ354809 | 1GCUYDET3LZ325830; 1GCUYDET3LZ382660; 1GCUYDET3LZ322555; 1GCUYDET3LZ315198

1GCUYDET3LZ398129; 1GCUYDET3LZ320661; 1GCUYDET3LZ399121 | 1GCUYDET3LZ335600 | 1GCUYDET3LZ312866; 1GCUYDET3LZ301608 | 1GCUYDET3LZ362747; 1GCUYDET3LZ394257 | 1GCUYDET3LZ355331 | 1GCUYDET3LZ312138 | 1GCUYDET3LZ324998 | 1GCUYDET3LZ378480 | 1GCUYDET3LZ305562; 1GCUYDET3LZ301043 | 1GCUYDET3LZ376759 | 1GCUYDET3LZ373490; 1GCUYDET3LZ308834 | 1GCUYDET3LZ314715 | 1GCUYDET3LZ317209 | 1GCUYDET3LZ390760 | 1GCUYDET3LZ317940; 1GCUYDET3LZ380231 | 1GCUYDET3LZ332325 | 1GCUYDET3LZ361677 | 1GCUYDET3LZ372517

1GCUYDET3LZ347553 | 1GCUYDET3LZ368953

1GCUYDET3LZ338934; 1GCUYDET3LZ367284 | 1GCUYDET3LZ362294 | 1GCUYDET3LZ305285 | 1GCUYDET3LZ382299 | 1GCUYDET3LZ387888 | 1GCUYDET3LZ342188 | 1GCUYDET3LZ392203 | 1GCUYDET3LZ350985; 1GCUYDET3LZ370573 | 1GCUYDET3LZ335788; 1GCUYDET3LZ323253 | 1GCUYDET3LZ320899 | 1GCUYDET3LZ312608 | 1GCUYDET3LZ313807 | 1GCUYDET3LZ302502 | 1GCUYDET3LZ358133 | 1GCUYDET3LZ383016; 1GCUYDET3LZ389687 | 1GCUYDET3LZ396915; 1GCUYDET3LZ367687; 1GCUYDET3LZ336519 | 1GCUYDET3LZ388054; 1GCUYDET3LZ373909; 1GCUYDET3LZ341994 | 1GCUYDET3LZ379337 | 1GCUYDET3LZ373991 | 1GCUYDET3LZ375739 | 1GCUYDET3LZ342644 | 1GCUYDET3LZ395313; 1GCUYDET3LZ341297 | 1GCUYDET3LZ305674 | 1GCUYDET3LZ363705; 1GCUYDET3LZ318473; 1GCUYDET3LZ391147 | 1GCUYDET3LZ386028 | 1GCUYDET3LZ396249; 1GCUYDET3LZ311118 | 1GCUYDET3LZ344930 | 1GCUYDET3LZ306226 | 1GCUYDET3LZ323740; 1GCUYDET3LZ303438 | 1GCUYDET3LZ334057; 1GCUYDET3LZ387373 | 1GCUYDET3LZ343549; 1GCUYDET3LZ300412 | 1GCUYDET3LZ382092 | 1GCUYDET3LZ314004; 1GCUYDET3LZ353143 | 1GCUYDET3LZ349089 | 1GCUYDET3LZ322944; 1GCUYDET3LZ324273

1GCUYDET3LZ371402 | 1GCUYDET3LZ342076 | 1GCUYDET3LZ352073; 1GCUYDET3LZ336651 | 1GCUYDET3LZ302807 | 1GCUYDET3LZ365146; 1GCUYDET3LZ330106 | 1GCUYDET3LZ397028; 1GCUYDET3LZ369553 | 1GCUYDET3LZ384439; 1GCUYDET3LZ333278 | 1GCUYDET3LZ393190 | 1GCUYDET3LZ392525 | 1GCUYDET3LZ369570 | 1GCUYDET3LZ396624 | 1GCUYDET3LZ306954 | 1GCUYDET3LZ330140; 1GCUYDET3LZ389740 | 1GCUYDET3LZ303889 | 1GCUYDET3LZ325195 | 1GCUYDET3LZ372632; 1GCUYDET3LZ310910 | 1GCUYDET3LZ347858 | 1GCUYDET3LZ352283 | 1GCUYDET3LZ326878 | 1GCUYDET3LZ312303 | 1GCUYDET3LZ379435; 1GCUYDET3LZ309627 | 1GCUYDET3LZ337380 | 1GCUYDET3LZ345169 | 1GCUYDET3LZ308963 | 1GCUYDET3LZ326315 | 1GCUYDET3LZ318313

1GCUYDET3LZ362506; 1GCUYDET3LZ348816

1GCUYDET3LZ326024 | 1GCUYDET3LZ310583 | 1GCUYDET3LZ352039; 1GCUYDET3LZ334446; 1GCUYDET3LZ391553 | 1GCUYDET3LZ391150 | 1GCUYDET3LZ356138 | 1GCUYDET3LZ323222

1GCUYDET3LZ352428

1GCUYDET3LZ313578 | 1GCUYDET3LZ341090 | 1GCUYDET3LZ384604 | 1GCUYDET3LZ328422; 1GCUYDET3LZ378236 | 1GCUYDET3LZ304010; 1GCUYDET3LZ383713; 1GCUYDET3LZ366846; 1GCUYDET3LZ314293; 1GCUYDET3LZ376034 | 1GCUYDET3LZ338027; 1GCUYDET3LZ368886 | 1GCUYDET3LZ361243 | 1GCUYDET3LZ398065; 1GCUYDET3LZ304394 | 1GCUYDET3LZ347990 | 1GCUYDET3LZ391214 | 1GCUYDET3LZ397806 | 1GCUYDET3LZ326234

1GCUYDET3LZ351439 | 1GCUYDET3LZ385106

1GCUYDET3LZ328419 | 1GCUYDET3LZ340912; 1GCUYDET3LZ370685; 1GCUYDET3LZ376504 | 1GCUYDET3LZ313970; 1GCUYDET3LZ399880; 1GCUYDET3LZ384151 | 1GCUYDET3LZ345141 | 1GCUYDET3LZ356639; 1GCUYDET3LZ305688 | 1GCUYDET3LZ358309 | 1GCUYDET3LZ332633 | 1GCUYDET3LZ369441 | 1GCUYDET3LZ314438; 1GCUYDET3LZ382061 | 1GCUYDET3LZ321292; 1GCUYDET3LZ392086 | 1GCUYDET3LZ359346 | 1GCUYDET3LZ315329; 1GCUYDET3LZ348637 | 1GCUYDET3LZ303875; 1GCUYDET3LZ375756

1GCUYDET3LZ395117 | 1GCUYDET3LZ357158; 1GCUYDET3LZ303147

1GCUYDET3LZ360111 | 1GCUYDET3LZ342062; 1GCUYDET3LZ319655; 1GCUYDET3LZ306002; 1GCUYDET3LZ368502; 1GCUYDET3LZ331031 | 1GCUYDET3LZ386627 | 1GCUYDET3LZ376230 | 1GCUYDET3LZ355121 | 1GCUYDET3LZ332972; 1GCUYDET3LZ383744 | 1GCUYDET3LZ364000 | 1GCUYDET3LZ386322; 1GCUYDET3LZ339257 | 1GCUYDET3LZ378513; 1GCUYDET3LZ350825 | 1GCUYDET3LZ380696; 1GCUYDET3LZ311538; 1GCUYDET3LZ322247 | 1GCUYDET3LZ381153; 1GCUYDET3LZ348900 | 1GCUYDET3LZ341526; 1GCUYDET3LZ332180; 1GCUYDET3LZ385445 | 1GCUYDET3LZ355524; 1GCUYDET3LZ318876; 1GCUYDET3LZ317386 | 1GCUYDET3LZ373327 | 1GCUYDET3LZ378723; 1GCUYDET3LZ363624

1GCUYDET3LZ300300; 1GCUYDET3LZ304508; 1GCUYDET3LZ322524; 1GCUYDET3LZ389009; 1GCUYDET3LZ310552 | 1GCUYDET3LZ330588 | 1GCUYDET3LZ380844 | 1GCUYDET3LZ315475; 1GCUYDET3LZ395747 | 1GCUYDET3LZ364465 | 1GCUYDET3LZ328078 | 1GCUYDET3LZ394047 | 1GCUYDET3LZ383159 | 1GCUYDET3LZ344670 | 1GCUYDET3LZ316867; 1GCUYDET3LZ320028

1GCUYDET3LZ311443 | 1GCUYDET3LZ342773 | 1GCUYDET3LZ331210 | 1GCUYDET3LZ342952

1GCUYDET3LZ321812 | 1GCUYDET3LZ368791 | 1GCUYDET3LZ354583 | 1GCUYDET3LZ373540 | 1GCUYDET3LZ378009 | 1GCUYDET3LZ347455 | 1GCUYDET3LZ392380 | 1GCUYDET3LZ319915; 1GCUYDET3LZ326704 | 1GCUYDET3LZ301429 | 1GCUYDET3LZ308364 | 1GCUYDET3LZ367639 | 1GCUYDET3LZ399703 | 1GCUYDET3LZ394193 | 1GCUYDET3LZ372386 | 1GCUYDET3LZ327139 | 1GCUYDET3LZ350789; 1GCUYDET3LZ373974 | 1GCUYDET3LZ390449 | 1GCUYDET3LZ381718 | 1GCUYDET3LZ383758; 1GCUYDET3LZ352607 | 1GCUYDET3LZ373473 | 1GCUYDET3LZ321339 | 1GCUYDET3LZ389821

1GCUYDET3LZ378401 | 1GCUYDET3LZ368600 | 1GCUYDET3LZ337251 | 1GCUYDET3LZ383534 | 1GCUYDET3LZ333331 | 1GCUYDET3LZ373554 | 1GCUYDET3LZ320885; 1GCUYDET3LZ311555 | 1GCUYDET3LZ337170 | 1GCUYDET3LZ384747; 1GCUYDET3LZ326282 | 1GCUYDET3LZ363641 | 1GCUYDET3LZ325620 | 1GCUYDET3LZ372355

1GCUYDET3LZ368323 | 1GCUYDET3LZ322667 | 1GCUYDET3LZ313144; 1GCUYDET3LZ317114 | 1GCUYDET3LZ399507 | 1GCUYDET3LZ318361 | 1GCUYDET3LZ387938 | 1GCUYDET3LZ399250

1GCUYDET3LZ323561 | 1GCUYDET3LZ391262 | 1GCUYDET3LZ391620 | 1GCUYDET3LZ306680 | 1GCUYDET3LZ387762 | 1GCUYDET3LZ345933; 1GCUYDET3LZ307831 | 1GCUYDET3LZ327304; 1GCUYDET3LZ349562 | 1GCUYDET3LZ363980 | 1GCUYDET3LZ383730 | 1GCUYDET3LZ348041 | 1GCUYDET3LZ321664 | 1GCUYDET3LZ361744 | 1GCUYDET3LZ301964 | 1GCUYDET3LZ302659; 1GCUYDET3LZ342787 | 1GCUYDET3LZ376941 | 1GCUYDET3LZ322720 | 1GCUYDET3LZ345821; 1GCUYDET3LZ372663 | 1GCUYDET3LZ362697; 1GCUYDET3LZ358603 | 1GCUYDET3LZ356043 | 1GCUYDET3LZ342191 | 1GCUYDET3LZ359217 | 1GCUYDET3LZ310860

1GCUYDET3LZ301740; 1GCUYDET3LZ307781 | 1GCUYDET3LZ399104; 1GCUYDET3LZ303410; 1GCUYDET3LZ323673; 1GCUYDET3LZ319820; 1GCUYDET3LZ303830; 1GCUYDET3LZ346273 | 1GCUYDET3LZ390502; 1GCUYDET3LZ315072 | 1GCUYDET3LZ304685 | 1GCUYDET3LZ339484 | 1GCUYDET3LZ303228 | 1GCUYDET3LZ341865 | 1GCUYDET3LZ377233 | 1GCUYDET3LZ300278; 1GCUYDET3LZ338545; 1GCUYDET3LZ324502 | 1GCUYDET3LZ377796 | 1GCUYDET3LZ377460 | 1GCUYDET3LZ304444 | 1GCUYDET3LZ336729; 1GCUYDET3LZ317324

1GCUYDET3LZ311247 | 1GCUYDET3LZ393920 | 1GCUYDET3LZ397286 | 1GCUYDET3LZ352218; 1GCUYDET3LZ336679; 1GCUYDET3LZ363977 | 1GCUYDET3LZ322412 | 1GCUYDET3LZ304105 | 1GCUYDET3LZ366667 | 1GCUYDET3LZ389253; 1GCUYDET3LZ349934 | 1GCUYDET3LZ385218; 1GCUYDET3LZ303634 | 1GCUYDET3LZ329893; 1GCUYDET3LZ382352 | 1GCUYDET3LZ344328; 1GCUYDET3LZ331689

1GCUYDET3LZ338058

1GCUYDET3LZ304220 | 1GCUYDET3LZ355801 | 1GCUYDET3LZ316738; 1GCUYDET3LZ326122

1GCUYDET3LZ314990 | 1GCUYDET3LZ387549 | 1GCUYDET3LZ388121 | 1GCUYDET3LZ303441 | 1GCUYDET3LZ370735; 1GCUYDET3LZ395280 | 1GCUYDET3LZ369388; 1GCUYDET3LZ328615; 1GCUYDET3LZ340747 | 1GCUYDET3LZ379774 | 1GCUYDET3LZ372842; 1GCUYDET3LZ317193 | 1GCUYDET3LZ376440; 1GCUYDET3LZ322488 | 1GCUYDET3LZ350209; 1GCUYDET3LZ310566 | 1GCUYDET3LZ344300 | 1GCUYDET3LZ353160 | 1GCUYDET3LZ339386 | 1GCUYDET3LZ308087 | 1GCUYDET3LZ355491 | 1GCUYDET3LZ368080 | 1GCUYDET3LZ321180 | 1GCUYDET3LZ329327 | 1GCUYDET3LZ337475 | 1GCUYDET3LZ306193 | 1GCUYDET3LZ305819; 1GCUYDET3LZ312267; 1GCUYDET3LZ394940; 1GCUYDET3LZ305920 | 1GCUYDET3LZ345950 | 1GCUYDET3LZ317789 | 1GCUYDET3LZ310499 | 1GCUYDET3LZ311183 | 1GCUYDET3LZ384442

1GCUYDET3LZ342577; 1GCUYDET3LZ300636; 1GCUYDET3LZ358357; 1GCUYDET3LZ318845; 1GCUYDET3LZ338190 | 1GCUYDET3LZ322491; 1GCUYDET3LZ326959 | 1GCUYDET3LZ385963 | 1GCUYDET3LZ398275; 1GCUYDET3LZ335547 | 1GCUYDET3LZ323933; 1GCUYDET3LZ321549 | 1GCUYDET3LZ320157 | 1GCUYDET3LZ364269 | 1GCUYDET3LZ314939; 1GCUYDET3LZ342126

1GCUYDET3LZ360934; 1GCUYDET3LZ309742 | 1GCUYDET3LZ389205 | 1GCUYDET3LZ304573 | 1GCUYDET3LZ311278 | 1GCUYDET3LZ370458 | 1GCUYDET3LZ327285; 1GCUYDET3LZ393593 | 1GCUYDET3LZ302080 | 1GCUYDET3LZ342157; 1GCUYDET3LZ344832; 1GCUYDET3LZ338965 | 1GCUYDET3LZ329666; 1GCUYDET3LZ382433 | 1GCUYDET3LZ309465; 1GCUYDET3LZ397109; 1GCUYDET3LZ313712 | 1GCUYDET3LZ341980 | 1GCUYDET3LZ374509; 1GCUYDET3LZ317291 | 1GCUYDET3LZ386076 | 1GCUYDET3LZ341056; 1GCUYDET3LZ349335 | 1GCUYDET3LZ318862 | 1GCUYDET3LZ319770; 1GCUYDET3LZ374994 | 1GCUYDET3LZ368063; 1GCUYDET3LZ368158 | 1GCUYDET3LZ362313 | 1GCUYDET3LZ367172 | 1GCUYDET3LZ303374; 1GCUYDET3LZ314553; 1GCUYDET3LZ312978

1GCUYDET3LZ340361; 1GCUYDET3LZ398745 | 1GCUYDET3LZ329456; 1GCUYDET3LZ359377 | 1GCUYDET3LZ356382; 1GCUYDET3LZ394811 | 1GCUYDET3LZ345642; 1GCUYDET3LZ371772; 1GCUYDET3LZ323737; 1GCUYDET3LZ363364 | 1GCUYDET3LZ327092; 1GCUYDET3LZ394775 | 1GCUYDET3LZ302600; 1GCUYDET3LZ359038 | 1GCUYDET3LZ308798 | 1GCUYDET3LZ361825

1GCUYDET3LZ304069; 1GCUYDET3LZ399443 | 1GCUYDET3LZ360481 | 1GCUYDET3LZ399605 | 1GCUYDET3LZ387454 | 1GCUYDET3LZ332485; 1GCUYDET3LZ365079 | 1GCUYDET3LZ387860 | 1GCUYDET3LZ357287; 1GCUYDET3LZ304976; 1GCUYDET3LZ308882 | 1GCUYDET3LZ396946 | 1GCUYDET3LZ348265; 1GCUYDET3LZ341722

1GCUYDET3LZ391570 | 1GCUYDET3LZ388751; 1GCUYDET3LZ322331; 1GCUYDET3LZ325035; 1GCUYDET3LZ306890 | 1GCUYDET3LZ363154 | 1GCUYDET3LZ323396 | 1GCUYDET3LZ337492 | 1GCUYDET3LZ389818

1GCUYDET3LZ365664

1GCUYDET3LZ387468 | 1GCUYDET3LZ327383; 1GCUYDET3LZ304704; 1GCUYDET3LZ394131 | 1GCUYDET3LZ395537 | 1GCUYDET3LZ360402; 1GCUYDET3LZ316805 | 1GCUYDET3LZ326427; 1GCUYDET3LZ364644; 1GCUYDET3LZ321194 | 1GCUYDET3LZ391486 | 1GCUYDET3LZ357645 | 1GCUYDET3LZ378088 | 1GCUYDET3LZ392671; 1GCUYDET3LZ320627 | 1GCUYDET3LZ335323; 1GCUYDET3LZ374249 | 1GCUYDET3LZ307392 | 1GCUYDET3LZ383551

1GCUYDET3LZ340473 | 1GCUYDET3LZ316478 | 1GCUYDET3LZ354406 | 1GCUYDET3LZ383825; 1GCUYDET3LZ314780

1GCUYDET3LZ353787; 1GCUYDET3LZ339579 | 1GCUYDET3LZ341509

1GCUYDET3LZ324693; 1GCUYDET3LZ351196

1GCUYDET3LZ305884; 1GCUYDET3LZ315945 | 1GCUYDET3LZ371870; 1GCUYDET3LZ339761 | 1GCUYDET3LZ366099; 1GCUYDET3LZ306677 | 1GCUYDET3LZ391178 | 1GCUYDET3LZ379564 | 1GCUYDET3LZ340165; 1GCUYDET3LZ313421 | 1GCUYDET3LZ361162; 1GCUYDET3LZ353191

1GCUYDET3LZ340893 | 1GCUYDET3LZ337900; 1GCUYDET3LZ340943 | 1GCUYDET3LZ324466; 1GCUYDET3LZ319977; 1GCUYDET3LZ379032 | 1GCUYDET3LZ309661; 1GCUYDET3LZ321356 | 1GCUYDET3LZ303391 | 1GCUYDET3LZ346550 | 1GCUYDET3LZ301320 | 1GCUYDET3LZ315511

1GCUYDET3LZ306047; 1GCUYDET3LZ351084; 1GCUYDET3LZ302337 | 1GCUYDET3LZ375269; 1GCUYDET3LZ303052 | 1GCUYDET3LZ341249

1GCUYDET3LZ380682; 1GCUYDET3LZ317310 | 1GCUYDET3LZ308610 | 1GCUYDET3LZ320420 | 1GCUYDET3LZ324483 | 1GCUYDET3LZ393562 | 1GCUYDET3LZ345785; 1GCUYDET3LZ332454 | 1GCUYDET3LZ325097 | 1GCUYDET3LZ376471 | 1GCUYDET3LZ303407; 1GCUYDET3LZ309126 | 1GCUYDET3LZ396011; 1GCUYDET3LZ392475 | 1GCUYDET3LZ365227 | 1GCUYDET3LZ331398 | 1GCUYDET3LZ378687; 1GCUYDET3LZ329392; 1GCUYDET3LZ311572; 1GCUYDET3LZ345558 | 1GCUYDET3LZ342966; 1GCUYDET3LZ324368 | 1GCUYDET3LZ388233 | 1GCUYDET3LZ368189 | 1GCUYDET3LZ359637; 1GCUYDET3LZ311507 | 1GCUYDET3LZ397904 | 1GCUYDET3LZ334026 | 1GCUYDET3LZ354681; 1GCUYDET3LZ350484 | 1GCUYDET3LZ378799 | 1GCUYDET3LZ366507; 1GCUYDET3LZ362022; 1GCUYDET3LZ342658 | 1GCUYDET3LZ341767 | 1GCUYDET3LZ387180 | 1GCUYDET3LZ392069 | 1GCUYDET3LZ313564

1GCUYDET3LZ305349 | 1GCUYDET3LZ326511 | 1GCUYDET3LZ377409; 1GCUYDET3LZ387714; 1GCUYDET3LZ305531 | 1GCUYDET3LZ349688 | 1GCUYDET3LZ376700; 1GCUYDET3LZ337461 | 1GCUYDET3LZ363817 | 1GCUYDET3LZ391990 | 1GCUYDET3LZ308462

1GCUYDET3LZ347472 | 1GCUYDET3LZ364823 | 1GCUYDET3LZ320997; 1GCUYDET3LZ387776 | 1GCUYDET3LZ355717 | 1GCUYDET3LZ316836; 1GCUYDET3LZ353790 | 1GCUYDET3LZ344412; 1GCUYDET3LZ307229 | 1GCUYDET3LZ384361 | 1GCUYDET3LZ341901; 1GCUYDET3LZ313547 | 1GCUYDET3LZ385655 | 1GCUYDET3LZ378219 | 1GCUYDET3LZ307005 | 1GCUYDET3LZ352848 | 1GCUYDET3LZ350212 | 1GCUYDET3LZ310115 | 1GCUYDET3LZ384988

1GCUYDET3LZ310342 | 1GCUYDET3LZ318120 | 1GCUYDET3LZ385493; 1GCUYDET3LZ371531; 1GCUYDET3LZ344068; 1GCUYDET3LZ362375; 1GCUYDET3LZ330817 | 1GCUYDET3LZ325682; 1GCUYDET3LZ367432 | 1GCUYDET3LZ386160

1GCUYDET3LZ311930

1GCUYDET3LZ369469; 1GCUYDET3LZ348119; 1GCUYDET3LZ312365 | 1GCUYDET3LZ385221 | 1GCUYDET3LZ340120; 1GCUYDET3LZ371805; 1GCUYDET3LZ326556 | 1GCUYDET3LZ322037 | 1GCUYDET3LZ386658 | 1GCUYDET3LZ359833 | 1GCUYDET3LZ395330; 1GCUYDET3LZ392721 | 1GCUYDET3LZ385364; 1GCUYDET3LZ311345 | 1GCUYDET3LZ337413; 1GCUYDET3LZ328792; 1GCUYDET3LZ373389; 1GCUYDET3LZ303925 | 1GCUYDET3LZ388328 | 1GCUYDET3LZ378706 | 1GCUYDET3LZ302709; 1GCUYDET3LZ381654 | 1GCUYDET3LZ379533 | 1GCUYDET3LZ360089 | 1GCUYDET3LZ337489 | 1GCUYDET3LZ305464; 1GCUYDET3LZ385168; 1GCUYDET3LZ378222 | 1GCUYDET3LZ333653 | 1GCUYDET3LZ328226 | 1GCUYDET3LZ339114; 1GCUYDET3LZ344152; 1GCUYDET3LZ351165 | 1GCUYDET3LZ300233; 1GCUYDET3LZ304489; 1GCUYDET3LZ326637; 1GCUYDET3LZ322930

1GCUYDET3LZ388622 | 1GCUYDET3LZ342899; 1GCUYDET3LZ377118; 1GCUYDET3LZ349500 | 1GCUYDET3LZ333894; 1GCUYDET3LZ352803 | 1GCUYDET3LZ307103 | 1GCUYDET3LZ371268; 1GCUYDET3LZ360030; 1GCUYDET3LZ349321 | 1GCUYDET3LZ310292; 1GCUYDET3LZ321132; 1GCUYDET3LZ368449 | 1GCUYDET3LZ372873 | 1GCUYDET3LZ324743; 1GCUYDET3LZ327447; 1GCUYDET3LZ338769 | 1GCUYDET3LZ346788 | 1GCUYDET3LZ302936 | 1GCUYDET3LZ346726 | 1GCUYDET3LZ328016; 1GCUYDET3LZ320546; 1GCUYDET3LZ361775 | 1GCUYDET3LZ372324; 1GCUYDET3LZ306629 | 1GCUYDET3LZ330526 | 1GCUYDET3LZ358486 | 1GCUYDET3LZ317338; 1GCUYDET3LZ300619; 1GCUYDET3LZ329098; 1GCUYDET3LZ328937 | 1GCUYDET3LZ322457 | 1GCUYDET3LZ383873; 1GCUYDET3LZ368421; 1GCUYDET3LZ376521 | 1GCUYDET3LZ313063 | 1GCUYDET3LZ325102 | 1GCUYDET3LZ368192 | 1GCUYDET3LZ395246 | 1GCUYDET3LZ345267; 1GCUYDET3LZ355961 | 1GCUYDET3LZ320739 | 1GCUYDET3LZ304265; 1GCUYDET3LZ368287 | 1GCUYDET3LZ322216; 1GCUYDET3LZ380018; 1GCUYDET3LZ329778 | 1GCUYDET3LZ305335 | 1GCUYDET3LZ357192 | 1GCUYDET3LZ350176 | 1GCUYDET3LZ327464; 1GCUYDET3LZ334673; 1GCUYDET3LZ326654 | 1GCUYDET3LZ395019 | 1GCUYDET3LZ344538; 1GCUYDET3LZ375272 | 1GCUYDET3LZ346970 | 1GCUYDET3LZ327660 | 1GCUYDET3LZ332616 | 1GCUYDET3LZ367575; 1GCUYDET3LZ365485 | 1GCUYDET3LZ341235 | 1GCUYDET3LZ348752

1GCUYDET3LZ331773

1GCUYDET3LZ378253 | 1GCUYDET3LZ350775; 1GCUYDET3LZ357466 | 1GCUYDET3LZ326007 | 1GCUYDET3LZ348766 | 1GCUYDET3LZ385803 | 1GCUYDET3LZ317274 | 1GCUYDET3LZ311913 | 1GCUYDET3LZ317131 | 1GCUYDET3LZ399457; 1GCUYDET3LZ310261; 1GCUYDET3LZ327190 | 1GCUYDET3LZ398888; 1GCUYDET3LZ367642 | 1GCUYDET3LZ349058

1GCUYDET3LZ344460 | 1GCUYDET3LZ314441; 1GCUYDET3LZ339372 | 1GCUYDET3LZ393500; 1GCUYDET3LZ312690; 1GCUYDET3LZ341123 | 1GCUYDET3LZ347195 | 1GCUYDET3LZ362120 | 1GCUYDET3LZ330865 | 1GCUYDET3LZ345799 | 1GCUYDET3LZ313161 | 1GCUYDET3LZ303777; 1GCUYDET3LZ326928 | 1GCUYDET3LZ359122; 1GCUYDET3LZ384666 | 1GCUYDET3LZ316108 | 1GCUYDET3LZ365907 | 1GCUYDET3LZ329151; 1GCUYDET3LZ365714; 1GCUYDET3LZ347620; 1GCUYDET3LZ302144 | 1GCUYDET3LZ301026; 1GCUYDET3LZ314083 | 1GCUYDET3LZ329909 | 1GCUYDET3LZ337363 | 1GCUYDET3LZ312205 | 1GCUYDET3LZ347729 | 1GCUYDET3LZ376051 | 1GCUYDET3LZ364207; 1GCUYDET3LZ393724

1GCUYDET3LZ351053

1GCUYDET3LZ302869 | 1GCUYDET3LZ349559 | 1GCUYDET3LZ345334 | 1GCUYDET3LZ386790; 1GCUYDET3LZ355538; 1GCUYDET3LZ311541; 1GCUYDET3LZ310812; 1GCUYDET3LZ358245; 1GCUYDET3LZ342563 | 1GCUYDET3LZ333152 | 1GCUYDET3LZ386000; 1GCUYDET3LZ342370 | 1GCUYDET3LZ385381 | 1GCUYDET3LZ355913; 1GCUYDET3LZ357533 | 1GCUYDET3LZ376244 | 1GCUYDET3LZ392511 | 1GCUYDET3LZ313435; 1GCUYDET3LZ399667 | 1GCUYDET3LZ346113

1GCUYDET3LZ323818 | 1GCUYDET3LZ398163 | 1GCUYDET3LZ308266 | 1GCUYDET3LZ356222 | 1GCUYDET3LZ371366 | 1GCUYDET3LZ307232; 1GCUYDET3LZ366071; 1GCUYDET3LZ385929 | 1GCUYDET3LZ339341 | 1GCUYDET3LZ311233 | 1GCUYDET3LZ310146 | 1GCUYDET3LZ371903 | 1GCUYDET3LZ384201 | 1GCUYDET3LZ318490

1GCUYDET3LZ389155; 1GCUYDET3LZ398521; 1GCUYDET3LZ314326; 1GCUYDET3LZ321633 | 1GCUYDET3LZ323799 | 1GCUYDET3LZ383808

1GCUYDET3LZ379614 | 1GCUYDET3LZ384750 | 1GCUYDET3LZ317856 | 1GCUYDET3LZ331630; 1GCUYDET3LZ356379; 1GCUYDET3LZ330820 | 1GCUYDET3LZ366779; 1GCUYDET3LZ370833; 1GCUYDET3LZ355247

1GCUYDET3LZ351344; 1GCUYDET3LZ305013 | 1GCUYDET3LZ372081 | 1GCUYDET3LZ353062 | 1GCUYDET3LZ322166 | 1GCUYDET3LZ381363 | 1GCUYDET3LZ366491 | 1GCUYDET3LZ398504; 1GCUYDET3LZ364515 | 1GCUYDET3LZ339453

1GCUYDET3LZ378978; 1GCUYDET3LZ378530; 1GCUYDET3LZ302564 | 1GCUYDET3LZ314374; 1GCUYDET3LZ371691 | 1GCUYDET3LZ397708; 1GCUYDET3LZ328582 | 1GCUYDET3LZ358651 | 1GCUYDET3LZ304038; 1GCUYDET3LZ379399 | 1GCUYDET3LZ388636 | 1GCUYDET3LZ304119 | 1GCUYDET3LZ358987; 1GCUYDET3LZ363106 | 1GCUYDET3LZ345303; 1GCUYDET3LZ354194 | 1GCUYDET3LZ300684 | 1GCUYDET3LZ356981 | 1GCUYDET3LZ315489 | 1GCUYDET3LZ376003 | 1GCUYDET3LZ399023 | 1GCUYDET3LZ380911 | 1GCUYDET3LZ362991 | 1GCUYDET3LZ323706 | 1GCUYDET3LZ312611 | 1GCUYDET3LZ363638

1GCUYDET3LZ307442 | 1GCUYDET3LZ331983; 1GCUYDET3LZ318375 | 1GCUYDET3LZ352266; 1GCUYDET3LZ353255; 1GCUYDET3LZ333801; 1GCUYDET3LZ326220 | 1GCUYDET3LZ390385 | 1GCUYDET3LZ379340 | 1GCUYDET3LZ312947; 1GCUYDET3LZ394307; 1GCUYDET3LZ310437 | 1GCUYDET3LZ304234 | 1GCUYDET3LZ337816 | 1GCUYDET3LZ334107; 1GCUYDET3LZ347424 | 1GCUYDET3LZ305125; 1GCUYDET3LZ393822; 1GCUYDET3LZ303097; 1GCUYDET3LZ302158; 1GCUYDET3LZ394971 | 1GCUYDET3LZ309787; 1GCUYDET3LZ372050 | 1GCUYDET3LZ390726

1GCUYDET3LZ341252; 1GCUYDET3LZ359282 | 1GCUYDET3LZ367480 | 1GCUYDET3LZ393349 | 1GCUYDET3LZ373537 | 1GCUYDET3LZ393318 | 1GCUYDET3LZ302239; 1GCUYDET3LZ392718 | 1GCUYDET3LZ362182 | 1GCUYDET3LZ336469; 1GCUYDET3LZ300460; 1GCUYDET3LZ318912 | 1GCUYDET3LZ336813

1GCUYDET3LZ332762; 1GCUYDET3LZ361372 | 1GCUYDET3LZ302550 | 1GCUYDET3LZ333118 | 1GCUYDET3LZ373246 | 1GCUYDET3LZ316903; 1GCUYDET3LZ334074; 1GCUYDET3LZ347004 | 1GCUYDET3LZ327951

1GCUYDET3LZ345706 | 1GCUYDET3LZ348069; 1GCUYDET3LZ323382 | 1GCUYDET3LZ363008

1GCUYDET3LZ365728; 1GCUYDET3LZ373764 | 1GCUYDET3LZ370847 | 1GCUYDET3LZ363915 | 1GCUYDET3LZ326251; 1GCUYDET3LZ318523; 1GCUYDET3LZ375997 | 1GCUYDET3LZ336097 | 1GCUYDET3LZ395862; 1GCUYDET3LZ328341 | 1GCUYDET3LZ332020

1GCUYDET3LZ334687

1GCUYDET3LZ395831 | 1GCUYDET3LZ309448 | 1GCUYDET3LZ362103 | 1GCUYDET3LZ352686

1GCUYDET3LZ319171 | 1GCUYDET3LZ383999; 1GCUYDET3LZ354339 | 1GCUYDET3LZ320742 | 1GCUYDET3LZ377393 | 1GCUYDET3LZ307327; 1GCUYDET3LZ382691 | 1GCUYDET3LZ394873; 1GCUYDET3LZ398941; 1GCUYDET3LZ332678 | 1GCUYDET3LZ363266 | 1GCUYDET3LZ369472; 1GCUYDET3LZ323835 | 1GCUYDET3LZ371464 | 1GCUYDET3LZ320093; 1GCUYDET3LZ346659 | 1GCUYDET3LZ371044 | 1GCUYDET3LZ300121 | 1GCUYDET3LZ319431; 1GCUYDET3LZ303357 | 1GCUYDET3LZ300653 | 1GCUYDET3LZ399877; 1GCUYDET3LZ377880 | 1GCUYDET3LZ323530 | 1GCUYDET3LZ320465; 1GCUYDET3LZ306582 | 1GCUYDET3LZ359668 | 1GCUYDET3LZ333507; 1GCUYDET3LZ367916 | 1GCUYDET3LZ312169; 1GCUYDET3LZ375708 | 1GCUYDET3LZ397451 | 1GCUYDET3LZ354311 | 1GCUYDET3LZ305982; 1GCUYDET3LZ335483; 1GCUYDET3LZ327626; 1GCUYDET3LZ322989; 1GCUYDET3LZ341218 | 1GCUYDET3LZ357659; 1GCUYDET3LZ329215

1GCUYDET3LZ384568 | 1GCUYDET3LZ360691; 1GCUYDET3LZ304430 | 1GCUYDET3LZ340019 | 1GCUYDET3LZ370640; 1GCUYDET3LZ346421; 1GCUYDET3LZ369147

1GCUYDET3LZ354731 | 1GCUYDET3LZ387325; 1GCUYDET3LZ382254; 1GCUYDET3LZ368919; 1GCUYDET3LZ377040; 1GCUYDET3LZ340148 | 1GCUYDET3LZ377037 | 1GCUYDET3LZ315525 | 1GCUYDET3LZ358634 | 1GCUYDET3LZ312043 | 1GCUYDET3LZ385025; 1GCUYDET3LZ364420 | 1GCUYDET3LZ396381; 1GCUYDET3LZ322653 | 1GCUYDET3LZ304346; 1GCUYDET3LZ331675 | 1GCUYDET3LZ338335

1GCUYDET3LZ320241; 1GCUYDET3LZ369942 | 1GCUYDET3LZ348962 | 1GCUYDET3LZ312883 | 1GCUYDET3LZ317906; 1GCUYDET3LZ398535; 1GCUYDET3LZ383114; 1GCUYDET3LZ392153; 1GCUYDET3LZ349299

1GCUYDET3LZ353563 | 1GCUYDET3LZ391701; 1GCUYDET3LZ319607 | 1GCUYDET3LZ306131 | 1GCUYDET3LZ310180 | 1GCUYDET3LZ381086 | 1GCUYDET3LZ351246 | 1GCUYDET3LZ353420 | 1GCUYDET3LZ310731 | 1GCUYDET3LZ300085; 1GCUYDET3LZ302371 | 1GCUYDET3LZ347245 | 1GCUYDET3LZ378060 | 1GCUYDET3LZ375787; 1GCUYDET3LZ301219 | 1GCUYDET3LZ399538; 1GCUYDET3LZ371013 | 1GCUYDET3LZ352235 | 1GCUYDET3LZ378785; 1GCUYDET3LZ328534; 1GCUYDET3LZ346290 | 1GCUYDET3LZ377278; 1GCUYDET3LZ389561 | 1GCUYDET3LZ395389; 1GCUYDET3LZ360075 | 1GCUYDET3LZ390841; 1GCUYDET3LZ379094 | 1GCUYDET3LZ335273 | 1GCUYDET3LZ361713 | 1GCUYDET3LZ314469; 1GCUYDET3LZ317632 | 1GCUYDET3LZ384859

1GCUYDET3LZ350114 | 1GCUYDET3LZ368435

1GCUYDET3LZ304122; 1GCUYDET3LZ303455; 1GCUYDET3LZ324953; 1GCUYDET3LZ312916

1GCUYDET3LZ317713; 1GCUYDET3LZ328274 | 1GCUYDET3LZ388345; 1GCUYDET3LZ399068 | 1GCUYDET3LZ330221; 1GCUYDET3LZ334690 | 1GCUYDET3LZ339582 | 1GCUYDET3LZ366863 | 1GCUYDET3LZ336181 | 1GCUYDET3LZ309823 | 1GCUYDET3LZ336228; 1GCUYDET3LZ322779 | 1GCUYDET3LZ324340 | 1GCUYDET3LZ384019; 1GCUYDET3LZ332132; 1GCUYDET3LZ314732 | 1GCUYDET3LZ369214 | 1GCUYDET3LZ318411 | 1GCUYDET3LZ360626; 1GCUYDET3LZ374347 | 1GCUYDET3LZ353319; 1GCUYDET3LZ314245; 1GCUYDET3LZ314472 | 1GCUYDET3LZ323950 | 1GCUYDET3LZ347357 | 1GCUYDET3LZ386806; 1GCUYDET3LZ369326 | 1GCUYDET3LZ312513 | 1GCUYDET3LZ352722 | 1GCUYDET3LZ334737 | 1GCUYDET3LZ329618

1GCUYDET3LZ317680 | 1GCUYDET3LZ322815 | 1GCUYDET3LZ324127; 1GCUYDET3LZ349268 | 1GCUYDET3LZ340649 | 1GCUYDET3LZ307022 | 1GCUYDET3LZ325987 | 1GCUYDET3LZ372176; 1GCUYDET3LZ309689; 1GCUYDET3LZ399622 | 1GCUYDET3LZ346760 | 1GCUYDET3LZ333376 | 1GCUYDET3LZ384473 | 1GCUYDET3LZ382013

1GCUYDET3LZ317260 | 1GCUYDET3LZ339081 | 1GCUYDET3LZ336116; 1GCUYDET3LZ361937

1GCUYDET3LZ351263; 1GCUYDET3LZ374302; 1GCUYDET3LZ386174

1GCUYDET3LZ346161 | 1GCUYDET3LZ359086 | 1GCUYDET3LZ376132 | 1GCUYDET3LZ365454 | 1GCUYDET3LZ367012 | 1GCUYDET3LZ324810 | 1GCUYDET3LZ312995; 1GCUYDET3LZ384702 | 1GCUYDET3LZ352199; 1GCUYDET3LZ331496 | 1GCUYDET3LZ348086 | 1GCUYDET3LZ367933 | 1GCUYDET3LZ361842; 1GCUYDET3LZ383971 | 1GCUYDET3LZ375935

1GCUYDET3LZ397577; 1GCUYDET3LZ311054 | 1GCUYDET3LZ380441 | 1GCUYDET3LZ386840 | 1GCUYDET3LZ388295

1GCUYDET3LZ344443 | 1GCUYDET3LZ361680; 1GCUYDET3LZ347827; 1GCUYDET3LZ396302; 1GCUYDET3LZ333748 | 1GCUYDET3LZ399992; 1GCUYDET3LZ368810 | 1GCUYDET3LZ379452; 1GCUYDET3LZ355166 | 1GCUYDET3LZ353644 | 1GCUYDET3LZ374882; 1GCUYDET3LZ367897; 1GCUYDET3LZ381539 | 1GCUYDET3LZ337685 | 1GCUYDET3LZ383338; 1GCUYDET3LZ376678; 1GCUYDET3LZ378544 | 1GCUYDET3LZ371285; 1GCUYDET3LZ354275; 1GCUYDET3LZ352400 | 1GCUYDET3LZ369102 | 1GCUYDET3LZ325360; 1GCUYDET3LZ371299 | 1GCUYDET3LZ325570; 1GCUYDET3LZ308512; 1GCUYDET3LZ353045; 1GCUYDET3LZ392072 | 1GCUYDET3LZ358598 | 1GCUYDET3LZ305500 | 1GCUYDET3LZ354132; 1GCUYDET3LZ392296 | 1GCUYDET3LZ304640

1GCUYDET3LZ399555 | 1GCUYDET3LZ334740

1GCUYDET3LZ317288 | 1GCUYDET3LZ341655 | 1GCUYDET3LZ356821

1GCUYDET3LZ380715

1GCUYDET3LZ318439 | 1GCUYDET3LZ335354 | 1GCUYDET3LZ318618; 1GCUYDET3LZ373859 | 1GCUYDET3LZ350579 | 1GCUYDET3LZ345124 | 1GCUYDET3LZ317212; 1GCUYDET3LZ353806

1GCUYDET3LZ399927 | 1GCUYDET3LZ349626 | 1GCUYDET3LZ307974 | 1GCUYDET3LZ308994 | 1GCUYDET3LZ307487 | 1GCUYDET3LZ354860; 1GCUYDET3LZ352087; 1GCUYDET3LZ395196 | 1GCUYDET3LZ383694

1GCUYDET3LZ369536; 1GCUYDET3LZ334642 | 1GCUYDET3LZ318568 | 1GCUYDET3LZ339436; 1GCUYDET3LZ334513

1GCUYDET3LZ375711 | 1GCUYDET3LZ357998; 1GCUYDET3LZ353708 | 1GCUYDET3LZ367723; 1GCUYDET3LZ357113; 1GCUYDET3LZ346919 | 1GCUYDET3LZ390659 | 1GCUYDET3LZ388698; 1GCUYDET3LZ384196 | 1GCUYDET3LZ313645 | 1GCUYDET3LZ331966 | 1GCUYDET3LZ397546 | 1GCUYDET3LZ344104 | 1GCUYDET3LZ371027 | 1GCUYDET3LZ393416; 1GCUYDET3LZ301012

1GCUYDET3LZ324032; 1GCUYDET3LZ386384; 1GCUYDET3LZ306162 | 1GCUYDET3LZ332101; 1GCUYDET3LZ360190; 1GCUYDET3LZ365342; 1GCUYDET3LZ350906 | 1GCUYDET3LZ374123; 1GCUYDET3LZ351182 | 1GCUYDET3LZ394646 | 1GCUYDET3LZ379659; 1GCUYDET3LZ350520; 1GCUYDET3LZ390113 | 1GCUYDET3LZ399779 | 1GCUYDET3LZ314794 | 1GCUYDET3LZ369679 | 1GCUYDET3LZ329831; 1GCUYDET3LZ377281 | 1GCUYDET3LZ331272 | 1GCUYDET3LZ350145 | 1GCUYDET3LZ345298; 1GCUYDET3LZ378110; 1GCUYDET3LZ394615; 1GCUYDET3LZ325696 | 1GCUYDET3LZ336732 | 1GCUYDET3LZ358469 | 1GCUYDET3LZ365177 | 1GCUYDET3LZ393383; 1GCUYDET3LZ319526; 1GCUYDET3LZ369732 | 1GCUYDET3LZ333765 | 1GCUYDET3LZ380620; 1GCUYDET3LZ305352 | 1GCUYDET3LZ375000 | 1GCUYDET3LZ327593 | 1GCUYDET3LZ305948 | 1GCUYDET3LZ334284 | 1GCUYDET3LZ313953

1GCUYDET3LZ355636; 1GCUYDET3LZ389348; 1GCUYDET3LZ343356 | 1GCUYDET3LZ375448 | 1GCUYDET3LZ387972; 1GCUYDET3LZ352204

1GCUYDET3LZ355877 | 1GCUYDET3LZ373103; 1GCUYDET3LZ358410 | 1GCUYDET3LZ361291 | 1GCUYDET3LZ301138; 1GCUYDET3LZ362764; 1GCUYDET3LZ318134; 1GCUYDET3LZ320773; 1GCUYDET3LZ388667; 1GCUYDET3LZ373618; 1GCUYDET3LZ378477; 1GCUYDET3LZ348749 | 1GCUYDET3LZ326055 | 1GCUYDET3LZ346368 | 1GCUYDET3LZ338075 | 1GCUYDET3LZ360125; 1GCUYDET3LZ398423 | 1GCUYDET3LZ315380 | 1GCUYDET3LZ386417 | 1GCUYDET3LZ309286; 1GCUYDET3LZ391410 | 1GCUYDET3LZ364501 | 1GCUYDET3LZ344829; 1GCUYDET3LZ361078 | 1GCUYDET3LZ342305 | 1GCUYDET3LZ322152 | 1GCUYDET3LZ380889 | 1GCUYDET3LZ353384 | 1GCUYDET3LZ381878 | 1GCUYDET3LZ372694 | 1GCUYDET3LZ367902

1GCUYDET3LZ354051 | 1GCUYDET3LZ306470 | 1GCUYDET3LZ367849 | 1GCUYDET3LZ314908; 1GCUYDET3LZ344295; 1GCUYDET3LZ394842 | 1GCUYDET3LZ314830 | 1GCUYDET3LZ328954 | 1GCUYDET3LZ360822; 1GCUYDET3LZ391164 | 1GCUYDET3LZ300362 | 1GCUYDET3LZ348024; 1GCUYDET3LZ336553 | 1GCUYDET3LZ378205; 1GCUYDET3LZ392282; 1GCUYDET3LZ349349 | 1GCUYDET3LZ301236 | 1GCUYDET3LZ360318 | 1GCUYDET3LZ336147 | 1GCUYDET3LZ318683 | 1GCUYDET3LZ386689 | 1GCUYDET3LZ312544; 1GCUYDET3LZ354485 | 1GCUYDET3LZ362344; 1GCUYDET3LZ393917 | 1GCUYDET3LZ331806 | 1GCUYDET3LZ339503 | 1GCUYDET3LZ360044 | 1GCUYDET3LZ387308; 1GCUYDET3LZ344359; 1GCUYDET3LZ363848 | 1GCUYDET3LZ398759; 1GCUYDET3LZ380326 | 1GCUYDET3LZ330297; 1GCUYDET3LZ337444; 1GCUYDET3LZ312804 | 1GCUYDET3LZ323771 | 1GCUYDET3LZ327738; 1GCUYDET3LZ387096; 1GCUYDET3LZ329926; 1GCUYDET3LZ383856 | 1GCUYDET3LZ350498 | 1GCUYDET3LZ385767; 1GCUYDET3LZ337735 | 1GCUYDET3LZ340666; 1GCUYDET3LZ324306 | 1GCUYDET3LZ379404; 1GCUYDET3LZ319705 | 1GCUYDET3LZ356186; 1GCUYDET3LZ356608 | 1GCUYDET3LZ328968 | 1GCUYDET3LZ384330 | 1GCUYDET3LZ305805 | 1GCUYDET3LZ357080 | 1GCUYDET3LZ364434

1GCUYDET3LZ315220 | 1GCUYDET3LZ326735 | 1GCUYDET3LZ314164 | 1GCUYDET3LZ330445 | 1GCUYDET3LZ383064 | 1GCUYDET3LZ304525 | 1GCUYDET3LZ330719; 1GCUYDET3LZ340554; 1GCUYDET3LZ381041; 1GCUYDET3LZ348007 | 1GCUYDET3LZ319803; 1GCUYDET3LZ363249; 1GCUYDET3LZ375501 | 1GCUYDET3LZ345611; 1GCUYDET3LZ328100 | 1GCUYDET3LZ312298; 1GCUYDET3LZ394730 | 1GCUYDET3LZ352137 | 1GCUYDET3LZ311670; 1GCUYDET3LZ307666 | 1GCUYDET3LZ395277 | 1GCUYDET3LZ304668

1GCUYDET3LZ312334 | 1GCUYDET3LZ346922 | 1GCUYDET3LZ345396 | 1GCUYDET3LZ397448; 1GCUYDET3LZ393125 | 1GCUYDET3LZ376566; 1GCUYDET3LZ322801 | 1GCUYDET3LZ369861; 1GCUYDET3LZ338304

1GCUYDET3LZ346225 | 1GCUYDET3LZ389608; 1GCUYDET3LZ393903 | 1GCUYDET3LZ337086 | 1GCUYDET3LZ337542; 1GCUYDET3LZ352767; 1GCUYDET3LZ302242 | 1GCUYDET3LZ376437 | 1GCUYDET3LZ358830 | 1GCUYDET3LZ361615 | 1GCUYDET3LZ377264 | 1GCUYDET3LZ382710 | 1GCUYDET3LZ315783 | 1GCUYDET3LZ319798 | 1GCUYDET3LZ353868 | 1GCUYDET3LZ380293 | 1GCUYDET3LZ361999 | 1GCUYDET3LZ303679 | 1GCUYDET3LZ310194; 1GCUYDET3LZ372758 | 1GCUYDET3LZ384070

1GCUYDET3LZ307540; 1GCUYDET3LZ303360 | 1GCUYDET3LZ311314 | 1GCUYDET3LZ347939 | 1GCUYDET3LZ322426 | 1GCUYDET3LZ355698 | 1GCUYDET3LZ345687 | 1GCUYDET3LZ347617 | 1GCUYDET3LZ347584; 1GCUYDET3LZ349884; 1GCUYDET3LZ330476

1GCUYDET3LZ381542 | 1GCUYDET3LZ372100 | 1GCUYDET3LZ383601; 1GCUYDET3LZ391200 | 1GCUYDET3LZ383226; 1GCUYDET3LZ374798; 1GCUYDET3LZ394338; 1GCUYDET3LZ311863; 1GCUYDET3LZ327321 | 1GCUYDET3LZ328548 | 1GCUYDET3LZ313192; 1GCUYDET3LZ383582; 1GCUYDET3LZ377989 | 1GCUYDET3LZ393013 | 1GCUYDET3LZ337573 | 1GCUYDET3LZ308915 | 1GCUYDET3LZ361646 | 1GCUYDET3LZ309045 | 1GCUYDET3LZ367754 | 1GCUYDET3LZ325942 | 1GCUYDET3LZ318621 | 1GCUYDET3LZ304606; 1GCUYDET3LZ314746; 1GCUYDET3LZ309353

1GCUYDET3LZ310406 | 1GCUYDET3LZ395098; 1GCUYDET3LZ336102 | 1GCUYDET3LZ376101; 1GCUYDET3LZ397191; 1GCUYDET3LZ348959 | 1GCUYDET3LZ342904 | 1GCUYDET3LZ314228 | 1GCUYDET3LZ348413 | 1GCUYDET3LZ340232 | 1GCUYDET3LZ363056; 1GCUYDET3LZ321096

1GCUYDET3LZ385896; 1GCUYDET3LZ366023; 1GCUYDET3LZ314259 | 1GCUYDET3LZ354924 | 1GCUYDET3LZ386157 | 1GCUYDET3LZ346600 | 1GCUYDET3LZ360996 | 1GCUYDET3LZ392184 | 1GCUYDET3LZ368354 | 1GCUYDET3LZ382657 | 1GCUYDET3LZ359895 | 1GCUYDET3LZ330316 | 1GCUYDET3LZ357127 | 1GCUYDET3LZ345527 | 1GCUYDET3LZ394209 | 1GCUYDET3LZ387518 | 1GCUYDET3LZ329571; 1GCUYDET3LZ392105 | 1GCUYDET3LZ329814 | 1GCUYDET3LZ313726; 1GCUYDET3LZ378897 | 1GCUYDET3LZ382366 | 1GCUYDET3LZ382089 | 1GCUYDET3LZ364806; 1GCUYDET3LZ323494; 1GCUYDET3LZ390595 | 1GCUYDET3LZ358018 | 1GCUYDET3LZ356642; 1GCUYDET3LZ323348 | 1GCUYDET3LZ380200 | 1GCUYDET3LZ377328; 1GCUYDET3LZ312740 | 1GCUYDET3LZ374235; 1GCUYDET3LZ328064 | 1GCUYDET3LZ387700 | 1GCUYDET3LZ374686 | 1GCUYDET3LZ313337; 1GCUYDET3LZ377801; 1GCUYDET3LZ309854 | 1GCUYDET3LZ364613 | 1GCUYDET3LZ398387 | 1GCUYDET3LZ321583 | 1GCUYDET3LZ391858 | 1GCUYDET3LZ318991 | 1GCUYDET3LZ333524

1GCUYDET3LZ332986 | 1GCUYDET3LZ305299; 1GCUYDET3LZ358780; 1GCUYDET3LZ303617 | 1GCUYDET3LZ333023 | 1GCUYDET3LZ391195 | 1GCUYDET3LZ385736 | 1GCUYDET3LZ324967 | 1GCUYDET3LZ350792

1GCUYDET3LZ317792; 1GCUYDET3LZ304721; 1GCUYDET3LZ319154 | 1GCUYDET3LZ309644 | 1GCUYDET3LZ305447 | 1GCUYDET3LZ382688 | 1GCUYDET3LZ372288 | 1GCUYDET3LZ324922 | 1GCUYDET3LZ301365 | 1GCUYDET3LZ345012; 1GCUYDET3LZ343745 | 1GCUYDET3LZ307151 | 1GCUYDET3LZ302760 | 1GCUYDET3LZ334866 | 1GCUYDET3LZ366832; 1GCUYDET3LZ309336; 1GCUYDET3LZ300281 | 1GCUYDET3LZ319719; 1GCUYDET3LZ313998; 1GCUYDET3LZ348606

1GCUYDET3LZ330560; 1GCUYDET3LZ313550; 1GCUYDET3LZ301575; 1GCUYDET3LZ374624 | 1GCUYDET3LZ306923 | 1GCUYDET3LZ335080 | 1GCUYDET3LZ300040; 1GCUYDET3LZ364336 | 1GCUYDET3LZ362683; 1GCUYDET3LZ333300 | 1GCUYDET3LZ372338 | 1GCUYDET3LZ324435; 1GCUYDET3LZ391942; 1GCUYDET3LZ305366 | 1GCUYDET3LZ331529; 1GCUYDET3LZ324709 | 1GCUYDET3LZ366829 | 1GCUYDET3LZ389950 | 1GCUYDET3LZ315654 | 1GCUYDET3LZ331708 | 1GCUYDET3LZ339307; 1GCUYDET3LZ393836; 1GCUYDET3LZ353059 | 1GCUYDET3LZ392962 | 1GCUYDET3LZ331160 | 1GCUYDET3LZ306095 | 1GCUYDET3LZ375370 | 1GCUYDET3LZ364417 | 1GCUYDET3LZ352929 | 1GCUYDET3LZ373358 | 1GCUYDET3LZ357032

1GCUYDET3LZ341512 | 1GCUYDET3LZ345723 | 1GCUYDET3LZ384134

1GCUYDET3LZ397594 | 1GCUYDET3LZ347536 | 1GCUYDET3LZ328713; 1GCUYDET3LZ331885

1GCUYDET3LZ389947

1GCUYDET3LZ396316; 1GCUYDET3LZ303973; 1GCUYDET3LZ330686; 1GCUYDET3LZ334897 | 1GCUYDET3LZ358228 | 1GCUYDET3LZ369052 | 1GCUYDET3LZ333068 | 1GCUYDET3LZ361288

1GCUYDET3LZ366524 | 1GCUYDET3LZ355720 | 1GCUYDET3LZ389365; 1GCUYDET3LZ315024 | 1GCUYDET3LZ389916 | 1GCUYDET3LZ376664

1GCUYDET3LZ347200 | 1GCUYDET3LZ344037; 1GCUYDET3LZ369097 | 1GCUYDET3LZ364921 | 1GCUYDET3LZ329747 | 1GCUYDET3LZ377426 | 1GCUYDET3LZ363686 | 1GCUYDET3LZ366085; 1GCUYDET3LZ315508 | 1GCUYDET3LZ361128

1GCUYDET3LZ388183 | 1GCUYDET3LZ303567; 1GCUYDET3LZ340408 | 1GCUYDET3LZ357564 | 1GCUYDET3LZ381203 | 1GCUYDET3LZ363896 | 1GCUYDET3LZ350565 | 1GCUYDET3LZ382349 | 1GCUYDET3LZ317047 | 1GCUYDET3LZ367706 | 1GCUYDET3LZ394582 | 1GCUYDET3LZ312575 | 1GCUYDET3LZ332700 | 1GCUYDET3LZ365132 | 1GCUYDET3LZ390130

1GCUYDET3LZ386563; 1GCUYDET3LZ351859 | 1GCUYDET3LZ388782; 1GCUYDET3LZ339291 | 1GCUYDET3LZ379421; 1GCUYDET3LZ317937 | 1GCUYDET3LZ309191 | 1GCUYDET3LZ357774 | 1GCUYDET3LZ379869 | 1GCUYDET3LZ343325; 1GCUYDET3LZ364160; 1GCUYDET3LZ302578 | 1GCUYDET3LZ399359 | 1GCUYDET3LZ309028 | 1GCUYDET3LZ302953 | 1GCUYDET3LZ382755; 1GCUYDET3LZ357872; 1GCUYDET3LZ394212 | 1GCUYDET3LZ308350 | 1GCUYDET3LZ309739; 1GCUYDET3LZ395697 | 1GCUYDET3LZ351523; 1GCUYDET3LZ332857 | 1GCUYDET3LZ336875; 1GCUYDET3LZ341977 | 1GCUYDET3LZ390029 | 1GCUYDET3LZ343700 | 1GCUYDET3LZ318814

1GCUYDET3LZ397921

1GCUYDET3LZ301446 | 1GCUYDET3LZ354762 | 1GCUYDET3LZ316089 | 1GCUYDET3LZ367401 | 1GCUYDET3LZ350694 | 1GCUYDET3LZ323964 | 1GCUYDET3LZ362151 | 1GCUYDET3LZ301687 | 1GCUYDET3LZ313774; 1GCUYDET3LZ333992; 1GCUYDET3LZ327562; 1GCUYDET3LZ398972 | 1GCUYDET3LZ367298 | 1GCUYDET3LZ311099 | 1GCUYDET3LZ349352 | 1GCUYDET3LZ356723 | 1GCUYDET3LZ320224 | 1GCUYDET3LZ318585 | 1GCUYDET3LZ380164; 1GCUYDET3LZ305254 | 1GCUYDET3LZ385882 | 1GCUYDET3LZ392461 | 1GCUYDET3LZ333460 | 1GCUYDET3LZ365535 | 1GCUYDET3LZ300894 | 1GCUYDET3LZ395778; 1GCUYDET3LZ384408; 1GCUYDET3LZ373747; 1GCUYDET3LZ337119; 1GCUYDET3LZ362571 | 1GCUYDET3LZ367043 | 1GCUYDET3LZ302399 | 1GCUYDET3LZ309403; 1GCUYDET3LZ383792; 1GCUYDET3LZ358990; 1GCUYDET3LZ390404

1GCUYDET3LZ372937; 1GCUYDET3LZ343227 | 1GCUYDET3LZ378267 | 1GCUYDET3LZ339176 | 1GCUYDET3LZ384571

1GCUYDET3LZ301253; 1GCUYDET3LZ359864 | 1GCUYDET3LZ340067 | 1GCUYDET3LZ334804; 1GCUYDET3LZ399247 | 1GCUYDET3LZ383548 | 1GCUYDET3LZ318229 | 1GCUYDET3LZ398647; 1GCUYDET3LZ386191; 1GCUYDET3LZ373487; 1GCUYDET3LZ374333 | 1GCUYDET3LZ388085; 1GCUYDET3LZ371075; 1GCUYDET3LZ368483; 1GCUYDET3LZ396395 | 1GCUYDET3LZ384375 | 1GCUYDET3LZ313984; 1GCUYDET3LZ395148; 1GCUYDET3LZ378298 | 1GCUYDET3LZ384683 | 1GCUYDET3LZ336956 | 1GCUYDET3LZ392654 | 1GCUYDET3LZ364272 | 1GCUYDET3LZ367737 | 1GCUYDET3LZ382805 | 1GCUYDET3LZ380195 | 1GCUYDET3LZ383078; 1GCUYDET3LZ309059; 1GCUYDET3LZ320613 | 1GCUYDET3LZ315993 | 1GCUYDET3LZ373344; 1GCUYDET3LZ397692 | 1GCUYDET3LZ378107; 1GCUYDET3LZ306498 | 1GCUYDET3LZ373067; 1GCUYDET3LZ304024; 1GCUYDET3LZ381427 | 1GCUYDET3LZ392850; 1GCUYDET3LZ389382 | 1GCUYDET3LZ328694; 1GCUYDET3LZ311460; 1GCUYDET3LZ327724 | 1GCUYDET3LZ323821 | 1GCUYDET3LZ375188 | 1GCUYDET3LZ362179; 1GCUYDET3LZ309935; 1GCUYDET3LZ314651 | 1GCUYDET3LZ303472 | 1GCUYDET3LZ353692 | 1GCUYDET3LZ342921 | 1GCUYDET3LZ346502

1GCUYDET3LZ311040; 1GCUYDET3LZ322698 | 1GCUYDET3LZ355927 | 1GCUYDET3LZ341591 | 1GCUYDET3LZ329005 | 1GCUYDET3LZ341493 | 1GCUYDET3LZ340196; 1GCUYDET3LZ372436 | 1GCUYDET3LZ332468 | 1GCUYDET3LZ335970; 1GCUYDET3LZ348671; 1GCUYDET3LZ309157 | 1GCUYDET3LZ306873 | 1GCUYDET3LZ332308; 1GCUYDET3LZ357094; 1GCUYDET3LZ358259 | 1GCUYDET3LZ392640 | 1GCUYDET3LZ351828 | 1GCUYDET3LZ326332; 1GCUYDET3LZ312088; 1GCUYDET3LZ350372; 1GCUYDET3LZ366913

1GCUYDET3LZ303486 | 1GCUYDET3LZ371237 | 1GCUYDET3LZ394792 | 1GCUYDET3LZ309112 | 1GCUYDET3LZ384800; 1GCUYDET3LZ381945 | 1GCUYDET3LZ328405 | 1GCUYDET3LZ390757; 1GCUYDET3LZ396400 | 1GCUYDET3LZ327853; 1GCUYDET3LZ352252; 1GCUYDET3LZ327402 | 1GCUYDET3LZ314861; 1GCUYDET3LZ317999 | 1GCUYDET3LZ380312; 1GCUYDET3LZ337153 | 1GCUYDET3LZ320160 | 1GCUYDET3LZ330381 | 1GCUYDET3LZ380813 | 1GCUYDET3LZ340845; 1GCUYDET3LZ333605

1GCUYDET3LZ328856 | 1GCUYDET3LZ304248 | 1GCUYDET3LZ355765 | 1GCUYDET3LZ366121; 1GCUYDET3LZ355975 | 1GCUYDET3LZ342367 | 1GCUYDET3LZ345849; 1GCUYDET3LZ328985; 1GCUYDET3LZ316190 | 1GCUYDET3LZ354955 | 1GCUYDET3LZ345995; 1GCUYDET3LZ301656 | 1GCUYDET3LZ313225; 1GCUYDET3LZ398650; 1GCUYDET3LZ377295; 1GCUYDET3LZ379810 | 1GCUYDET3LZ310728 | 1GCUYDET3LZ372372; 1GCUYDET3LZ333717 | 1GCUYDET3LZ317811; 1GCUYDET3LZ305951; 1GCUYDET3LZ392606; 1GCUYDET3LZ397398; 1GCUYDET3LZ383288 | 1GCUYDET3LZ385686; 1GCUYDET3LZ334169 | 1GCUYDET3LZ393884 | 1GCUYDET3LZ382609; 1GCUYDET3LZ317985; 1GCUYDET3LZ326105; 1GCUYDET3LZ336715 | 1GCUYDET3LZ379080 | 1GCUYDET3LZ367835 | 1GCUYDET3LZ342109; 1GCUYDET3LZ327089 | 1GCUYDET3LZ325083 | 1GCUYDET3LZ378429 | 1GCUYDET3LZ367690 | 1GCUYDET3LZ350646; 1GCUYDET3LZ389219 | 1GCUYDET3LZ328646 | 1GCUYDET3LZ347181; 1GCUYDET3LZ366202; 1GCUYDET3LZ374008

1GCUYDET3LZ353269; 1GCUYDET3LZ322278 | 1GCUYDET3LZ386448 | 1GCUYDET3LZ343681 | 1GCUYDET3LZ383629 | 1GCUYDET3LZ334849 | 1GCUYDET3LZ320000; 1GCUYDET3LZ323026 | 1GCUYDET3LZ371397 | 1GCUYDET3LZ334298; 1GCUYDET3LZ399684 | 1GCUYDET3LZ329845; 1GCUYDET3LZ347908 | 1GCUYDET3LZ312561 | 1GCUYDET3LZ377765; 1GCUYDET3LZ334611; 1GCUYDET3LZ394176 | 1GCUYDET3LZ355037 | 1GCUYDET3LZ380052 | 1GCUYDET3LZ370301; 1GCUYDET3LZ354776 | 1GCUYDET3LZ301110; 1GCUYDET3LZ354647; 1GCUYDET3LZ370878

1GCUYDET3LZ367107 | 1GCUYDET3LZ321048; 1GCUYDET3LZ385039; 1GCUYDET3LZ367317; 1GCUYDET3LZ367169 | 1GCUYDET3LZ379466 | 1GCUYDET3LZ319137; 1GCUYDET3LZ392279; 1GCUYDET3LZ310874 | 1GCUYDET3LZ394016; 1GCUYDET3LZ354521; 1GCUYDET3LZ303388

1GCUYDET3LZ348735; 1GCUYDET3LZ341364; 1GCUYDET3LZ392167 | 1GCUYDET3LZ341428; 1GCUYDET3LZ313046 | 1GCUYDET3LZ369746

1GCUYDET3LZ390712 | 1GCUYDET3LZ322376 | 1GCUYDET3LZ360920; 1GCUYDET3LZ305139 | 1GCUYDET3LZ370783; 1GCUYDET3LZ341543 | 1GCUYDET3LZ366054; 1GCUYDET3LZ341011

1GCUYDET3LZ387812 | 1GCUYDET3LZ360450 | 1GCUYDET3LZ344782; 1GCUYDET3LZ372548 | 1GCUYDET3LZ372209

1GCUYDET3LZ306081 | 1GCUYDET3LZ329697 | 1GCUYDET3LZ380732

1GCUYDET3LZ390371 | 1GCUYDET3LZ350615 | 1GCUYDET3LZ301463 | 1GCUYDET3LZ382030 | 1GCUYDET3LZ378771 | 1GCUYDET3LZ321163; 1GCUYDET3LZ369987

1GCUYDET3LZ343390 | 1GCUYDET3LZ386580 | 1GCUYDET3LZ379113 | 1GCUYDET3LZ313502; 1GCUYDET3LZ325021 | 1GCUYDET3LZ374073; 1GCUYDET3LZ377197; 1GCUYDET3LZ331921; 1GCUYDET3LZ348055; 1GCUYDET3LZ359962; 1GCUYDET3LZ368824 | 1GCUYDET3LZ358861 | 1GCUYDET3LZ380603 | 1GCUYDET3LZ376261 | 1GCUYDET3LZ391228 | 1GCUYDET3LZ330655 | 1GCUYDET3LZ307117 | 1GCUYDET3LZ398468; 1GCUYDET3LZ390807 | 1GCUYDET3LZ397675; 1GCUYDET3LZ382481; 1GCUYDET3LZ305738; 1GCUYDET3LZ395490; 1GCUYDET3LZ351229 | 1GCUYDET3LZ388569; 1GCUYDET3LZ339887 | 1GCUYDET3LZ384022 | 1GCUYDET3LZ362859 | 1GCUYDET3LZ365437 | 1GCUYDET3LZ365874 | 1GCUYDET3LZ348198 | 1GCUYDET3LZ355507

1GCUYDET3LZ380651 | 1GCUYDET3LZ320711 | 1GCUYDET3LZ333345 | 1GCUYDET3LZ300572; 1GCUYDET3LZ327206; 1GCUYDET3LZ355488 | 1GCUYDET3LZ361436 | 1GCUYDET3LZ315749; 1GCUYDET3LZ321017 | 1GCUYDET3LZ392024; 1GCUYDET3LZ376020 | 1GCUYDET3LZ392315 | 1GCUYDET3LZ389723 | 1GCUYDET3LZ316626 | 1GCUYDET3LZ325486; 1GCUYDET3LZ350811

1GCUYDET3LZ330851 | 1GCUYDET3LZ393951; 1GCUYDET3LZ379175; 1GCUYDET3LZ315203

1GCUYDET3LZ381010; 1GCUYDET3LZ354986; 1GCUYDET3LZ346984 | 1GCUYDET3LZ306114 | 1GCUYDET3LZ364966 | 1GCUYDET3LZ318599 | 1GCUYDET3LZ386353 | 1GCUYDET3LZ301902 | 1GCUYDET3LZ372601

1GCUYDET3LZ381377 | 1GCUYDET3LZ365597 | 1GCUYDET3LZ309269 | 1GCUYDET3LZ344748 | 1GCUYDET3LZ397868; 1GCUYDET3LZ322507 | 1GCUYDET3LZ392797; 1GCUYDET3LZ330770; 1GCUYDET3LZ306064

1GCUYDET3LZ371433

1GCUYDET3LZ337279 | 1GCUYDET3LZ341462 | 1GCUYDET3LZ356625 | 1GCUYDET3LZ381069 | 1GCUYDET3LZ323544 | 1GCUYDET3LZ311636 | 1GCUYDET3LZ395103; 1GCUYDET3LZ380746; 1GCUYDET3LZ337184

1GCUYDET3LZ386420 | 1GCUYDET3LZ393223 | 1GCUYDET3LZ353174; 1GCUYDET3LZ383775 | 1GCUYDET3LZ301916; 1GCUYDET3LZ384165 | 1GCUYDET3LZ363607 | 1GCUYDET3LZ347648 | 1GCUYDET3LZ353448 | 1GCUYDET3LZ342837; 1GCUYDET3LZ367771 | 1GCUYDET3LZ301690 | 1GCUYDET3LZ398731 | 1GCUYDET3LZ316593; 1GCUYDET3LZ394453; 1GCUYDET3LZ370945 | 1GCUYDET3LZ342210 | 1GCUYDET3LZ396929; 1GCUYDET3LZ399815 | 1GCUYDET3LZ382982; 1GCUYDET3LZ375191 | 1GCUYDET3LZ331062 | 1GCUYDET3LZ352915; 1GCUYDET3LZ334222 | 1GCUYDET3LZ315444 | 1GCUYDET3LZ378446 | 1GCUYDET3LZ328257; 1GCUYDET3LZ377149; 1GCUYDET3LZ347777; 1GCUYDET3LZ355085; 1GCUYDET3LZ395344 | 1GCUYDET3LZ381301 | 1GCUYDET3LZ333457 | 1GCUYDET3LZ308042 | 1GCUYDET3LZ312835; 1GCUYDET3LZ389172 | 1GCUYDET3LZ338254; 1GCUYDET3LZ330493; 1GCUYDET3LZ340957; 1GCUYDET3LZ301530

1GCUYDET3LZ361811; 1GCUYDET3LZ377782; 1GCUYDET3LZ370069; 1GCUYDET3LZ323219; 1GCUYDET3LZ369651 | 1GCUYDET3LZ361954; 1GCUYDET3LZ316481 | 1GCUYDET3LZ311832 | 1GCUYDET3LZ300832; 1GCUYDET3LZ303181 | 1GCUYDET3LZ398552 | 1GCUYDET3LZ365633 | 1GCUYDET3LZ352347; 1GCUYDET3LZ364630 | 1GCUYDET3LZ378303 | 1GCUYDET3LZ395179; 1GCUYDET3LZ362537 | 1GCUYDET3LZ383677 | 1GCUYDET3LZ302676; 1GCUYDET3LZ327125 | 1GCUYDET3LZ364532 | 1GCUYDET3LZ336083 | 1GCUYDET3LZ350517; 1GCUYDET3LZ392332 | 1GCUYDET3LZ311698 | 1GCUYDET3LZ365955; 1GCUYDET3LZ389351; 1GCUYDET3LZ336892 | 1GCUYDET3LZ355541 | 1GCUYDET3LZ351568; 1GCUYDET3LZ389592 | 1GCUYDET3LZ344958 | 1GCUYDET3LZ350601 | 1GCUYDET3LZ308073 | 1GCUYDET3LZ320417 | 1GCUYDET3LZ302127; 1GCUYDET3LZ305643 | 1GCUYDET3LZ363901 | 1GCUYDET3LZ306856 | 1GCUYDET3LZ326489 | 1GCUYDET3LZ330509 | 1GCUYDET3LZ317923 | 1GCUYDET3LZ371545; 1GCUYDET3LZ359136; 1GCUYDET3LZ370654; 1GCUYDET3LZ311684; 1GCUYDET3LZ366457; 1GCUYDET3LZ395487; 1GCUYDET3LZ379063 | 1GCUYDET3LZ365776 | 1GCUYDET3LZ385834 | 1GCUYDET3LZ314696

1GCUYDET3LZ364627 | 1GCUYDET3LZ365311 | 1GCUYDET3LZ319848 | 1GCUYDET3LZ391102 | 1GCUYDET3LZ331515 | 1GCUYDET3LZ338044 | 1GCUYDET3LZ353529

1GCUYDET3LZ392914 | 1GCUYDET3LZ354034 | 1GCUYDET3LZ347388 | 1GCUYDET3LZ348721

1GCUYDET3LZ382867 | 1GCUYDET3LZ376017

1GCUYDET3LZ318764; 1GCUYDET3LZ399863 | 1GCUYDET3LZ383985; 1GCUYDET3LZ377152 | 1GCUYDET3LZ313239 | 1GCUYDET3LZ321874

1GCUYDET3LZ319199 | 1GCUYDET3LZ308249 | 1GCUYDET3LZ354910 | 1GCUYDET3LZ352462 | 1GCUYDET3LZ393156 | 1GCUYDET3LZ320031 | 1GCUYDET3LZ300748; 1GCUYDET3LZ368466 | 1GCUYDET3LZ324029; 1GCUYDET3LZ316870 | 1GCUYDET3LZ303746; 1GCUYDET3LZ344166 | 1GCUYDET3LZ382917; 1GCUYDET3LZ301298 | 1GCUYDET3LZ329957 | 1GCUYDET3LZ347049; 1GCUYDET3LZ360643 | 1GCUYDET3LZ364062 | 1GCUYDET3LZ386899 | 1GCUYDET3LZ351974 | 1GCUYDET3LZ320059 | 1GCUYDET3LZ356687; 1GCUYDET3LZ300345 | 1GCUYDET3LZ344393

1GCUYDET3LZ319266 | 1GCUYDET3LZ397479 | 1GCUYDET3LZ311104 | 1GCUYDET3LZ392301 | 1GCUYDET3LZ329201 | 1GCUYDET3LZ389527 | 1GCUYDET3LZ373330 | 1GCUYDET3LZ328095 | 1GCUYDET3LZ397160; 1GCUYDET3LZ328047; 1GCUYDET3LZ322958 | 1GCUYDET3LZ392489; 1GCUYDET3LZ332423 | 1GCUYDET3LZ352414 | 1GCUYDET3LZ311393

1GCUYDET3LZ322328 | 1GCUYDET3LZ342451 | 1GCUYDET3LZ360657 | 1GCUYDET3LZ351845; 1GCUYDET3LZ381248 | 1GCUYDET3LZ346192; 1GCUYDET3LZ368970 | 1GCUYDET3LZ382870; 1GCUYDET3LZ308946

1GCUYDET3LZ337878 | 1GCUYDET3LZ399846; 1GCUYDET3LZ356365 | 1GCUYDET3LZ326606

1GCUYDET3LZ391682 | 1GCUYDET3LZ311152 | 1GCUYDET3LZ356706 | 1GCUYDET3LZ340134 | 1GCUYDET3LZ395084; 1GCUYDET3LZ307070 | 1GCUYDET3LZ388362 | 1GCUYDET3LZ362392 | 1GCUYDET3LZ381461 | 1GCUYDET3LZ305917 | 1GCUYDET3LZ361484 | 1GCUYDET3LZ336889 | 1GCUYDET3LZ347522

1GCUYDET3LZ351831 | 1GCUYDET3LZ326833 | 1GCUYDET3LZ329764 | 1GCUYDET3LZ384554 | 1GCUYDET3LZ312625 | 1GCUYDET3LZ387261 | 1GCUYDET3LZ323446 | 1GCUYDET3LZ359685; 1GCUYDET3LZ306520 | 1GCUYDET3LZ344006 | 1GCUYDET3LZ366278 | 1GCUYDET3LZ329117 | 1GCUYDET3LZ337329

1GCUYDET3LZ340330; 1GCUYDET3LZ374557 | 1GCUYDET3LZ315847 | 1GCUYDET3LZ365292; 1GCUYDET3LZ303178 | 1GCUYDET3LZ386224 | 1GCUYDET3LZ347892 | 1GCUYDET3LZ337430 | 1GCUYDET3LZ357841 | 1GCUYDET3LZ313919 | 1GCUYDET3LZ381346 | 1GCUYDET3LZ300815; 1GCUYDET3LZ371738 | 1GCUYDET3LZ330915

1GCUYDET3LZ309515; 1GCUYDET3LZ315296; 1GCUYDET3LZ329649 | 1GCUYDET3LZ343437; 1GCUYDET3LZ327061 | 1GCUYDET3LZ338173 | 1GCUYDET3LZ394744 | 1GCUYDET3LZ354261; 1GCUYDET3LZ361114; 1GCUYDET3LZ390578; 1GCUYDET3LZ385848 | 1GCUYDET3LZ360013 | 1GCUYDET3LZ319073 | 1GCUYDET3LZ354101 | 1GCUYDET3LZ376891 | 1GCUYDET3LZ353109 | 1GCUYDET3LZ334981; 1GCUYDET3LZ356558 | 1GCUYDET3LZ340442 | 1GCUYDET3LZ371500; 1GCUYDET3LZ399118 | 1GCUYDET3LZ311300 | 1GCUYDET3LZ311653; 1GCUYDET3LZ311720 | 1GCUYDET3LZ389642 | 1GCUYDET3LZ399913 | 1GCUYDET3LZ353482 | 1GCUYDET3LZ353031; 1GCUYDET3LZ308204; 1GCUYDET3LZ302306 | 1GCUYDET3LZ308767 | 1GCUYDET3LZ360545 | 1GCUYDET3LZ306596 | 1GCUYDET3LZ349738; 1GCUYDET3LZ368077 | 1GCUYDET3LZ349609; 1GCUYDET3LZ300295

1GCUYDET3LZ349822 | 1GCUYDET3LZ393660 | 1GCUYDET3LZ363350 | 1GCUYDET3LZ326217; 1GCUYDET3LZ317145

1GCUYDET3LZ309725; 1GCUYDET3LZ390838 | 1GCUYDET3LZ354535; 1GCUYDET3LZ385574; 1GCUYDET3LZ390709 | 1GCUYDET3LZ328999 | 1GCUYDET3LZ305660 | 1GCUYDET3LZ308977

1GCUYDET3LZ342742 | 1GCUYDET3LZ322202; 1GCUYDET3LZ349285 | 1GCUYDET3LZ385560; 1GCUYDET3LZ388944 | 1GCUYDET3LZ395263 | 1GCUYDET3LZ322717 | 1GCUYDET3LZ343941; 1GCUYDET3LZ327111 | 1GCUYDET3LZ326668 | 1GCUYDET3LZ385283; 1GCUYDET3LZ304914 | 1GCUYDET3LZ384960 | 1GCUYDET3LZ305593 | 1GCUYDET3LZ314570; 1GCUYDET3LZ359508 | 1GCUYDET3LZ315217 | 1GCUYDET3LZ322300 | 1GCUYDET3LZ353028 | 1GCUYDET3LZ370606; 1GCUYDET3LZ347147; 1GCUYDET3LZ333815 | 1GCUYDET3LZ398924 | 1GCUYDET3LZ328467 | 1GCUYDET3LZ345737; 1GCUYDET3LZ322961 | 1GCUYDET3LZ319025 | 1GCUYDET3LZ358293 | 1GCUYDET3LZ396607; 1GCUYDET3LZ391861 | 1GCUYDET3LZ389673; 1GCUYDET3LZ340814 | 1GCUYDET3LZ346743 | 1GCUYDET3LZ301432 | 1GCUYDET3LZ365518 | 1GCUYDET3LZ391875; 1GCUYDET3LZ323866; 1GCUYDET3LZ381847 | 1GCUYDET3LZ374218 | 1GCUYDET3LZ367804; 1GCUYDET3LZ321146 | 1GCUYDET3LZ326976 | 1GCUYDET3LZ349450 | 1GCUYDET3LZ359721 | 1GCUYDET3LZ352168 | 1GCUYDET3LZ353899 | 1GCUYDET3LZ311426

1GCUYDET3LZ339971; 1GCUYDET3LZ305030 | 1GCUYDET3LZ387213; 1GCUYDET3LZ316500 | 1GCUYDET3LZ373425; 1GCUYDET3LZ348492; 1GCUYDET3LZ369780

1GCUYDET3LZ303729 | 1GCUYDET3LZ392623 | 1GCUYDET3LZ380276 | 1GCUYDET3LZ360805 | 1GCUYDET3LZ303536 | 1GCUYDET3LZ364708 | 1GCUYDET3LZ358732; 1GCUYDET3LZ383291; 1GCUYDET3LZ329148; 1GCUYDET3LZ389026; 1GCUYDET3LZ368208 | 1GCUYDET3LZ313628 | 1GCUYDET3LZ315900 | 1GCUYDET3LZ351585; 1GCUYDET3LZ322281 | 1GCUYDET3LZ305223 | 1GCUYDET3LZ312141; 1GCUYDET3LZ392508; 1GCUYDET3LZ323513; 1GCUYDET3LZ336696 | 1GCUYDET3LZ339243

1GCUYDET3LZ382450; 1GCUYDET3LZ388989; 1GCUYDET3LZ301270 | 1GCUYDET3LZ335063 | 1GCUYDET3LZ366653; 1GCUYDET3LZ311703 | 1GCUYDET3LZ394825 | 1GCUYDET3LZ319574; 1GCUYDET3LZ336164 | 1GCUYDET3LZ314312; 1GCUYDET3LZ308090 | 1GCUYDET3LZ321065 | 1GCUYDET3LZ350033; 1GCUYDET3LZ379029; 1GCUYDET3LZ334995 | 1GCUYDET3LZ362067; 1GCUYDET3LZ398003 | 1GCUYDET3LZ305206 | 1GCUYDET3LZ328601; 1GCUYDET3LZ381914 | 1GCUYDET3LZ315346; 1GCUYDET3LZ394081 | 1GCUYDET3LZ343728 | 1GCUYDET3LZ318800 | 1GCUYDET3LZ395988 | 1GCUYDET3LZ300250 | 1GCUYDET3LZ320434 | 1GCUYDET3LZ398017 | 1GCUYDET3LZ307053

1GCUYDET3LZ396297 | 1GCUYDET3LZ322149; 1GCUYDET3LZ387535; 1GCUYDET3LZ398311

1GCUYDET3LZ309871 | 1GCUYDET3LZ305870 | 1GCUYDET3LZ326041 | 1GCUYDET3LZ383646 | 1GCUYDET3LZ313371 | 1GCUYDET3LZ379824; 1GCUYDET3LZ306503; 1GCUYDET3LZ391827 | 1GCUYDET3LZ311880 | 1GCUYDET3LZ322118 | 1GCUYDET3LZ383484 | 1GCUYDET3LZ302838 | 1GCUYDET3LZ308168; 1GCUYDET3LZ310003; 1GCUYDET3LZ365275; 1GCUYDET3LZ339808 | 1GCUYDET3LZ308445; 1GCUYDET3LZ374560 | 1GCUYDET3LZ349125; 1GCUYDET3LZ392895; 1GCUYDET3LZ380858 | 1GCUYDET3LZ380861; 1GCUYDET3LZ348931 | 1GCUYDET3LZ387664; 1GCUYDET3LZ321244; 1GCUYDET3LZ355412 | 1GCUYDET3LZ388586 | 1GCUYDET3LZ384280 | 1GCUYDET3LZ365695 | 1GCUYDET3LZ337914 | 1GCUYDET3LZ374770; 1GCUYDET3LZ326881; 1GCUYDET3LZ322992 | 1GCUYDET3LZ307604; 1GCUYDET3LZ327237; 1GCUYDET3LZ388281 | 1GCUYDET3LZ399720; 1GCUYDET3LZ396364; 1GCUYDET3LZ377457 | 1GCUYDET3LZ393867; 1GCUYDET3LZ365745

1GCUYDET3LZ357709 | 1GCUYDET3LZ321910 | 1GCUYDET3LZ316691 | 1GCUYDET3LZ378902 | 1GCUYDET3LZ364191 | 1GCUYDET3LZ370413 | 1GCUYDET3LZ328632; 1GCUYDET3LZ314150; 1GCUYDET3LZ322684 | 1GCUYDET3LZ321907 | 1GCUYDET3LZ300006 | 1GCUYDET3LZ315234; 1GCUYDET3LZ343891 | 1GCUYDET3LZ342241 | 1GCUYDET3LZ374252; 1GCUYDET3LZ348458; 1GCUYDET3LZ357600 | 1GCUYDET3LZ319008; 1GCUYDET3LZ304539; 1GCUYDET3LZ371383 | 1GCUYDET3LZ392234; 1GCUYDET3LZ337296 | 1GCUYDET3LZ339727

1GCUYDET3LZ311927; 1GCUYDET3LZ368676; 1GCUYDET3LZ306534

1GCUYDET3LZ364353

1GCUYDET3LZ394419; 1GCUYDET3LZ308901; 1GCUYDET3LZ396137

1GCUYDET3LZ354695; 1GCUYDET3LZ369794 | 1GCUYDET3LZ383890 | 1GCUYDET3LZ390483 | 1GCUYDET3LZ314021 | 1GCUYDET3LZ344474 | 1GCUYDET3LZ333586 | 1GCUYDET3LZ385235 | 1GCUYDET3LZ307814; 1GCUYDET3LZ377538 | 1GCUYDET3LZ353305 | 1GCUYDET3LZ358147 | 1GCUYDET3LZ328436 | 1GCUYDET3LZ389690 | 1GCUYDET3LZ304007; 1GCUYDET3LZ391004 | 1GCUYDET3LZ375689; 1GCUYDET3LZ347505; 1GCUYDET3LZ380827; 1GCUYDET3LZ356902 | 1GCUYDET3LZ344877 | 1GCUYDET3LZ325553 | 1GCUYDET3LZ315363; 1GCUYDET3LZ352963 | 1GCUYDET3LZ394517 | 1GCUYDET3LZ312706; 1GCUYDET3LZ396204; 1GCUYDET3LZ381170; 1GCUYDET3LZ337881; 1GCUYDET3LZ324578; 1GCUYDET3LZ356480

1GCUYDET3LZ353286 | 1GCUYDET3LZ317470; 1GCUYDET3LZ392802 | 1GCUYDET3LZ360772 | 1GCUYDET3LZ356754

1GCUYDET3LZ388264; 1GCUYDET3LZ376129 | 1GCUYDET3LZ384215 | 1GCUYDET3LZ344040 | 1GCUYDET3LZ353840 | 1GCUYDET3LZ337718 | 1GCUYDET3LZ317078; 1GCUYDET3LZ345835; 1GCUYDET3LZ384425; 1GCUYDET3LZ337010 | 1GCUYDET3LZ307957 | 1GCUYDET3LZ366720; 1GCUYDET3LZ345107 | 1GCUYDET3LZ394100 | 1GCUYDET3LZ390175 | 1GCUYDET3LZ383615 | 1GCUYDET3LZ329795; 1GCUYDET3LZ321034 | 1GCUYDET3LZ388037; 1GCUYDET3LZ349173; 1GCUYDET3LZ363882 | 1GCUYDET3LZ371223 | 1GCUYDET3LZ372193 | 1GCUYDET3LZ333569; 1GCUYDET3LZ340831 | 1GCUYDET3LZ347391 | 1GCUYDET3LZ363610 | 1GCUYDET3LZ337802; 1GCUYDET3LZ303326; 1GCUYDET3LZ375157; 1GCUYDET3LZ384036 | 1GCUYDET3LZ378138; 1GCUYDET3LZ335242 | 1GCUYDET3LZ325651 | 1GCUYDET3LZ378057 | 1GCUYDET3LZ356950; 1GCUYDET3LZ339288 | 1GCUYDET3LZ346323 | 1GCUYDET3LZ356530; 1GCUYDET3LZ321728 | 1GCUYDET3LZ334382 | 1GCUYDET3LZ324449

1GCUYDET3LZ300443 | 1GCUYDET3LZ387793 | 1GCUYDET3LZ334656

1GCUYDET3LZ332535 | 1GCUYDET3LZ363302 | 1GCUYDET3LZ365860; 1GCUYDET3LZ368533 | 1GCUYDET3LZ346399 | 1GCUYDET3LZ364479; 1GCUYDET3LZ302340 | 1GCUYDET3LZ314911 | 1GCUYDET3LZ339145 | 1GCUYDET3LZ325472; 1GCUYDET3LZ344457; 1GCUYDET3LZ318702 | 1GCUYDET3LZ325407 | 1GCUYDET3LZ365003; 1GCUYDET3LZ345219 | 1GCUYDET3LZ365938; 1GCUYDET3LZ365986; 1GCUYDET3LZ343485 | 1GCUYDET3LZ365101; 1GCUYDET3LZ300717

1GCUYDET3LZ359198; 1GCUYDET3LZ354759 | 1GCUYDET3LZ392881 | 1GCUYDET3LZ349786; 1GCUYDET3LZ328890 | 1GCUYDET3LZ360724

1GCUYDET3LZ324516 | 1GCUYDET3LZ383520; 1GCUYDET3LZ387258

1GCUYDET3LZ306579 | 1GCUYDET3LZ365678; 1GCUYDET3LZ360187; 1GCUYDET3LZ331420

1GCUYDET3LZ351800 | 1GCUYDET3LZ394999 | 1GCUYDET3LZ317100 | 1GCUYDET3LZ318750 | 1GCUYDET3LZ319753 | 1GCUYDET3LZ382836 | 1GCUYDET3LZ350940; 1GCUYDET3LZ326945; 1GCUYDET3LZ329568 | 1GCUYDET3LZ331613 | 1GCUYDET3LZ376731 | 1GCUYDET3LZ395716; 1GCUYDET3LZ351442 | 1GCUYDET3LZ339128 | 1GCUYDET3LZ390516 | 1GCUYDET3LZ374820

1GCUYDET3LZ350405; 1GCUYDET3LZ351862 | 1GCUYDET3LZ346287

1GCUYDET3LZ395652 | 1GCUYDET3LZ357077 | 1GCUYDET3LZ382951; 1GCUYDET3LZ344507 | 1GCUYDET3LZ369410 | 1GCUYDET3LZ337377 | 1GCUYDET3LZ301947; 1GCUYDET3LZ392170; 1GCUYDET3LZ389754; 1GCUYDET3LZ386451; 1GCUYDET3LZ322295 | 1GCUYDET3LZ368631 | 1GCUYDET3LZ346810 | 1GCUYDET3LZ326718 | 1GCUYDET3LZ391634; 1GCUYDET3LZ372730 | 1GCUYDET3LZ390158 | 1GCUYDET3LZ307148

1GCUYDET3LZ375174 | 1GCUYDET3LZ320353 | 1GCUYDET3LZ353935 | 1GCUYDET3LZ376194 | 1GCUYDET3LZ358035 | 1GCUYDET3LZ345043 | 1GCUYDET3LZ350310 | 1GCUYDET3LZ379368

1GCUYDET3LZ378012 | 1GCUYDET3LZ387146 | 1GCUYDET3LZ314701; 1GCUYDET3LZ311815; 1GCUYDET3LZ372999; 1GCUYDET3LZ374719 | 1GCUYDET3LZ353725; 1GCUYDET3LZ378463; 1GCUYDET3LZ358570; 1GCUYDET3LZ308686 | 1GCUYDET3LZ327318 | 1GCUYDET3LZ328033; 1GCUYDET3LZ363932 | 1GCUYDET3LZ325374 | 1GCUYDET3LZ350050 | 1GCUYDET3LZ385462; 1GCUYDET3LZ307537 | 1GCUYDET3LZ380505; 1GCUYDET3LZ302273; 1GCUYDET3LZ315718; 1GCUYDET3LZ384876 | 1GCUYDET3LZ371593 | 1GCUYDET3LZ305450 | 1GCUYDET3LZ367365 | 1GCUYDET3LZ325827; 1GCUYDET3LZ349996; 1GCUYDET3LZ396669 | 1GCUYDET3LZ326573 | 1GCUYDET3LZ313094; 1GCUYDET3LZ310096 | 1GCUYDET3LZ386708; 1GCUYDET3LZ321003; 1GCUYDET3LZ316030; 1GCUYDET3LZ367947 | 1GCUYDET3LZ348251 | 1GCUYDET3LZ382464; 1GCUYDET3LZ370721 | 1GCUYDET3LZ388538; 1GCUYDET3LZ331059 | 1GCUYDET3LZ361310; 1GCUYDET3LZ362585; 1GCUYDET3LZ383145 | 1GCUYDET3LZ328839 | 1GCUYDET3LZ391519; 1GCUYDET3LZ377961 | 1GCUYDET3LZ352610; 1GCUYDET3LZ355328 | 1GCUYDET3LZ304427 | 1GCUYDET3LZ310826; 1GCUYDET3LZ348802 | 1GCUYDET3LZ316609 | 1GCUYDET3LZ363591; 1GCUYDET3LZ386532; 1GCUYDET3LZ379788

1GCUYDET3LZ361503 | 1GCUYDET3LZ305528 | 1GCUYDET3LZ384795 | 1GCUYDET3LZ392329; 1GCUYDET3LZ306243

1GCUYDET3LZ365213 | 1GCUYDET3LZ305657 | 1GCUYDET3LZ370993 | 1GCUYDET3LZ333006 | 1GCUYDET3LZ336052; 1GCUYDET3LZ359573 | 1GCUYDET3LZ330333; 1GCUYDET3LZ354065 | 1GCUYDET3LZ328923

1GCUYDET3LZ332549 | 1GCUYDET3LZ361226; 1GCUYDET3LZ375367; 1GCUYDET3LZ376342; 1GCUYDET3LZ304671 | 1GCUYDET3LZ340201; 1GCUYDET3LZ370377 | 1GCUYDET3LZ361890; 1GCUYDET3LZ396476 | 1GCUYDET3LZ347701 | 1GCUYDET3LZ308817 | 1GCUYDET3LZ366782; 1GCUYDET3LZ376583 | 1GCUYDET3LZ386952; 1GCUYDET3LZ350422 | 1GCUYDET3LZ375059 | 1GCUYDET3LZ371884 | 1GCUYDET3LZ381623 | 1GCUYDET3LZ382044 | 1GCUYDET3LZ364563; 1GCUYDET3LZ355894 | 1GCUYDET3LZ371092 | 1GCUYDET3LZ362974; 1GCUYDET3LZ375823 | 1GCUYDET3LZ351294; 1GCUYDET3LZ321311 | 1GCUYDET3LZ369620 | 1GCUYDET3LZ348489 | 1GCUYDET3LZ313841

1GCUYDET3LZ339016 | 1GCUYDET3LZ360142; 1GCUYDET3LZ329022 | 1GCUYDET3LZ355992 | 1GCUYDET3LZ305691 | 1GCUYDET3LZ372405; 1GCUYDET3LZ392783; 1GCUYDET3LZ315041 | 1GCUYDET3LZ316075 | 1GCUYDET3LZ331336

1GCUYDET3LZ306209; 1GCUYDET3LZ351764; 1GCUYDET3LZ304301; 1GCUYDET3LZ359718

1GCUYDET3LZ367320; 1GCUYDET3LZ368998; 1GCUYDET3LZ357497 | 1GCUYDET3LZ370637

1GCUYDET3LZ390693; 1GCUYDET3LZ357953 | 1GCUYDET3LZ360593; 1GCUYDET3LZ373697; 1GCUYDET3LZ383324 | 1GCUYDET3LZ370184 | 1GCUYDET3LZ311829 | 1GCUYDET3LZ310714 | 1GCUYDET3LZ343163

1GCUYDET3LZ329263; 1GCUYDET3LZ397112; 1GCUYDET3LZ390354 | 1GCUYDET3LZ323303; 1GCUYDET3LZ399488

1GCUYDET3LZ309482 | 1GCUYDET3LZ350677; 1GCUYDET3LZ352140 | 1GCUYDET3LZ375322; 1GCUYDET3LZ325245 | 1GCUYDET3LZ355314 | 1GCUYDET3LZ391293; 1GCUYDET3LZ345673; 1GCUYDET3LZ336066; 1GCUYDET3LZ336911; 1GCUYDET3LZ386739; 1GCUYDET3LZ372615 | 1GCUYDET3LZ370296 | 1GCUYDET3LZ313404 | 1GCUYDET3LZ344801

1GCUYDET3LZ381198; 1GCUYDET3LZ339467 | 1GCUYDET3LZ381895 | 1GCUYDET3LZ374381 | 1GCUYDET3LZ304881; 1GCUYDET3LZ361579

1GCUYDET3LZ323107; 1GCUYDET3LZ345379 | 1GCUYDET3LZ342286; 1GCUYDET3LZ368838 | 1GCUYDET3LZ394145 | 1GCUYDET3LZ358925; 1GCUYDET3LZ398034 | 1GCUYDET3LZ313368; 1GCUYDET3LZ310907; 1GCUYDET3LZ332003; 1GCUYDET3LZ367270; 1GCUYDET3LZ396736 | 1GCUYDET3LZ381931; 1GCUYDET3LZ318022 | 1GCUYDET3LZ307246 | 1GCUYDET3LZ328971 | 1GCUYDET3LZ387907 | 1GCUYDET3LZ396767; 1GCUYDET3LZ338898; 1GCUYDET3LZ385350; 1GCUYDET3LZ326458; 1GCUYDET3LZ398440 | 1GCUYDET3LZ308137 | 1GCUYDET3LZ374039; 1GCUYDET3LZ347844 | 1GCUYDET3LZ381024 | 1GCUYDET3LZ345401 | 1GCUYDET3LZ370220 | 1GCUYDET3LZ318098 | 1GCUYDET3LZ363252 | 1GCUYDET3LZ331658 | 1GCUYDET3LZ317758 | 1GCUYDET3LZ387695 | 1GCUYDET3LZ398678; 1GCUYDET3LZ307456 | 1GCUYDET3LZ330395 | 1GCUYDET3LZ351201 | 1GCUYDET3LZ397627; 1GCUYDET3LZ306212 | 1GCUYDET3LZ367978; 1GCUYDET3LZ303813 | 1GCUYDET3LZ345771 | 1GCUYDET3LZ323091 | 1GCUYDET3LZ339033 | 1GCUYDET3LZ354616; 1GCUYDET3LZ354843; 1GCUYDET3LZ362862; 1GCUYDET3LZ376096; 1GCUYDET3LZ319039 | 1GCUYDET3LZ397403 | 1GCUYDET3LZ332731 | 1GCUYDET3LZ341929; 1GCUYDET3LZ390855 | 1GCUYDET3LZ362215; 1GCUYDET3LZ351988 | 1GCUYDET3LZ399202 | 1GCUYDET3LZ386997 | 1GCUYDET3LZ325763 | 1GCUYDET3LZ370346 | 1GCUYDET3LZ353983; 1GCUYDET3LZ352798 | 1GCUYDET3LZ344572 | 1GCUYDET3LZ369858; 1GCUYDET3LZ327450; 1GCUYDET3LZ344085 | 1GCUYDET3LZ314097 | 1GCUYDET3LZ337167 | 1GCUYDET3LZ365969; 1GCUYDET3LZ311085 | 1GCUYDET3LZ336746 | 1GCUYDET3LZ351540 | 1GCUYDET3LZ396493 | 1GCUYDET3LZ308395 | 1GCUYDET3LZ376048

1GCUYDET3LZ377443

1GCUYDET3LZ395358 | 1GCUYDET3LZ311149 | 1GCUYDET3LZ324645 | 1GCUYDET3LZ321762; 1GCUYDET3LZ357676 | 1GCUYDET3LZ353398 | 1GCUYDET3LZ340621; 1GCUYDET3LZ359167 | 1GCUYDET3LZ376972 | 1GCUYDET3LZ392363 | 1GCUYDET3LZ393108 | 1GCUYDET3LZ322135

1GCUYDET3LZ382271; 1GCUYDET3LZ328114

1GCUYDET3LZ369522

1GCUYDET3LZ335693 | 1GCUYDET3LZ393674 | 1GCUYDET3LZ364451; 1GCUYDET3LZ393934 | 1GCUYDET3LZ345690 | 1GCUYDET3LZ383274 | 1GCUYDET3LZ325231 | 1GCUYDET3LZ356124 | 1GCUYDET3LZ319901 | 1GCUYDET3LZ342045; 1GCUYDET3LZ325309 | 1GCUYDET3LZ342031

1GCUYDET3LZ382111 | 1GCUYDET3LZ375353 | 1GCUYDET3LZ371674 | 1GCUYDET3LZ335449 | 1GCUYDET3LZ336827; 1GCUYDET3LZ358097 | 1GCUYDET3LZ313869 | 1GCUYDET3LZ386501 | 1GCUYDET3LZ398695; 1GCUYDET3LZ329036; 1GCUYDET3LZ311264 | 1GCUYDET3LZ310485 | 1GCUYDET3LZ353093 | 1GCUYDET3LZ335922; 1GCUYDET3LZ396008 | 1GCUYDET3LZ334639 | 1GCUYDET3LZ349495 | 1GCUYDET3LZ358584; 1GCUYDET3LZ346385 | 1GCUYDET3LZ310793 | 1GCUYDET3LZ306386 | 1GCUYDET3LZ325293 | 1GCUYDET3LZ324161 | 1GCUYDET3LZ348864; 1GCUYDET3LZ352302; 1GCUYDET3LZ307828 | 1GCUYDET3LZ335256; 1GCUYDET3LZ380939; 1GCUYDET3LZ399698; 1GCUYDET3LZ350730 | 1GCUYDET3LZ365423 | 1GCUYDET3LZ350467 | 1GCUYDET3LZ388880; 1GCUYDET3LZ393321 | 1GCUYDET3LZ393805 | 1GCUYDET3LZ353904 | 1GCUYDET3LZ381475 | 1GCUYDET3LZ331126 | 1GCUYDET3LZ307960 | 1GCUYDET3LZ335306 | 1GCUYDET3LZ358164 | 1GCUYDET3LZ362361 | 1GCUYDET3LZ339811 | 1GCUYDET3LZ343776 | 1GCUYDET3LZ375434 | 1GCUYDET3LZ338660; 1GCUYDET3LZ380262; 1GCUYDET3LZ354812 | 1GCUYDET3LZ366748 | 1GCUYDET3LZ348105 | 1GCUYDET3LZ373036

1GCUYDET3LZ378589; 1GCUYDET3LZ350078 | 1GCUYDET3LZ329473; 1GCUYDET3LZ326699 | 1GCUYDET3LZ311474 | 1GCUYDET3LZ373134 | 1GCUYDET3LZ333202

1GCUYDET3LZ374283 | 1GCUYDET3LZ374431 | 1GCUYDET3LZ354518 | 1GCUYDET3LZ395618 | 1GCUYDET3LZ363431; 1GCUYDET3LZ338741 | 1GCUYDET3LZ388216; 1GCUYDET3LZ331577 | 1GCUYDET3LZ321616 | 1GCUYDET3LZ335743 | 1GCUYDET3LZ370881; 1GCUYDET3LZ393447; 1GCUYDET3LZ362778 | 1GCUYDET3LZ332518

1GCUYDET3LZ335886 | 1GCUYDET3LZ369925 | 1GCUYDET3LZ367348 | 1GCUYDET3LZ382190; 1GCUYDET3LZ342059; 1GCUYDET3LZ358231 | 1GCUYDET3LZ391424 | 1GCUYDET3LZ357662 | 1GCUYDET3LZ390208 | 1GCUYDET3LZ323690; 1GCUYDET3LZ393996 | 1GCUYDET3LZ341879; 1GCUYDET3LZ331692; 1GCUYDET3LZ342434 | 1GCUYDET3LZ392413 | 1GCUYDET3LZ373702; 1GCUYDET3LZ317761 | 1GCUYDET3LZ388040; 1GCUYDET3LZ387311 | 1GCUYDET3LZ331224; 1GCUYDET3LZ337704 | 1GCUYDET3LZ309014; 1GCUYDET3LZ398664 | 1GCUYDET3LZ308851 | 1GCUYDET3LZ302015 | 1GCUYDET3LZ316366; 1GCUYDET3LZ363557 | 1GCUYDET3LZ372551; 1GCUYDET3LZ396865 | 1GCUYDET3LZ310535 | 1GCUYDET3LZ372971 | 1GCUYDET3LZ320207; 1GCUYDET3LZ396218 | 1GCUYDET3LZ381265; 1GCUYDET3LZ373585; 1GCUYDET3LZ377099 | 1GCUYDET3LZ340909 | 1GCUYDET3LZ337945 | 1GCUYDET3LZ363235 | 1GCUYDET3LZ366426 | 1GCUYDET3LZ308171 | 1GCUYDET3LZ306355 | 1GCUYDET3LZ384716 | 1GCUYDET3LZ338240; 1GCUYDET3LZ376289; 1GCUYDET3LZ362828 | 1GCUYDET3LZ357919 | 1GCUYDET3LZ392038; 1GCUYDET3LZ371836 | 1GCUYDET3LZ330929 | 1GCUYDET3LZ310020; 1GCUYDET3LZ341946 | 1GCUYDET3LZ373635 | 1GCUYDET3LZ318165; 1GCUYDET3LZ386966; 1GCUYDET3LZ376275

1GCUYDET3LZ391245; 1GCUYDET3LZ354678; 1GCUYDET3LZ393285; 1GCUYDET3LZ370461; 1GCUYDET3LZ385056 | 1GCUYDET3LZ394369 | 1GCUYDET3LZ349092; 1GCUYDET3LZ385641 | 1GCUYDET3LZ365440; 1GCUYDET3LZ312530

1GCUYDET3LZ363381 | 1GCUYDET3LZ334110 | 1GCUYDET3LZ369004 | 1GCUYDET3LZ348542 | 1GCUYDET3LZ369018 | 1GCUYDET3LZ378172 | 1GCUYDET3LZ309062 | 1GCUYDET3LZ311412 | 1GCUYDET3LZ358519 | 1GCUYDET3LZ354745; 1GCUYDET3LZ312219 | 1GCUYDET3LZ360268; 1GCUYDET3LZ354244 | 1GCUYDET3LZ347469; 1GCUYDET3LZ300166; 1GCUYDET3LZ348654; 1GCUYDET3LZ348640 | 1GCUYDET3LZ386983 | 1GCUYDET3LZ390144 | 1GCUYDET3LZ336259; 1GCUYDET3LZ303553 | 1GCUYDET3LZ316318; 1GCUYDET3LZ377300; 1GCUYDET3LZ358729; 1GCUYDET3LZ338528 | 1GCUYDET3LZ349027 | 1GCUYDET3LZ357967 | 1GCUYDET3LZ317520; 1GCUYDET3LZ325441 | 1GCUYDET3LZ320580 | 1GCUYDET3LZ397658 | 1GCUYDET3LZ308347

1GCUYDET3LZ334771 | 1GCUYDET3LZ373568; 1GCUYDET3LZ341283; 1GCUYDET3LZ330171 | 1GCUYDET3LZ322846 | 1GCUYDET3LZ334575 | 1GCUYDET3LZ328338 | 1GCUYDET3LZ382383; 1GCUYDET3LZ328369; 1GCUYDET3LZ340344 | 1GCUYDET3LZ375868; 1GCUYDET3LZ301821 | 1GCUYDET3LZ334138 | 1GCUYDET3LZ367950 | 1GCUYDET3LZ355362; 1GCUYDET3LZ372470 | 1GCUYDET3LZ365244 | 1GCUYDET3LZ311619 | 1GCUYDET3LZ356737; 1GCUYDET3LZ302841 | 1GCUYDET3LZ356527; 1GCUYDET3LZ337623 | 1GCUYDET3LZ303469 | 1GCUYDET3LZ314391; 1GCUYDET3LZ333359; 1GCUYDET3LZ308770; 1GCUYDET3LZ328453 | 1GCUYDET3LZ333670 | 1GCUYDET3LZ392735 | 1GCUYDET3LZ372341 | 1GCUYDET3LZ384263 | 1GCUYDET3LZ343650 | 1GCUYDET3LZ377894 | 1GCUYDET3LZ399717 | 1GCUYDET3LZ374722; 1GCUYDET3LZ336990 | 1GCUYDET3LZ372954 | 1GCUYDET3LZ373439; 1GCUYDET3LZ331546; 1GCUYDET3LZ328128 | 1GCUYDET3LZ345446 | 1GCUYDET3LZ333085 | 1GCUYDET3LZ302290; 1GCUYDET3LZ364188 | 1GCUYDET3LZ303598 | 1GCUYDET3LZ377913; 1GCUYDET3LZ362134

1GCUYDET3LZ336391 | 1GCUYDET3LZ375109 | 1GCUYDET3LZ327903; 1GCUYDET3LZ310065 | 1GCUYDET3LZ355071 | 1GCUYDET3LZ326539

1GCUYDET3LZ339856; 1GCUYDET3LZ383176 | 1GCUYDET3LZ391391; 1GCUYDET3LZ350887; 1GCUYDET3LZ364899 | 1GCUYDET3LZ312477; 1GCUYDET3LZ388510; 1GCUYDET3LZ397613; 1GCUYDET3LZ357791; 1GCUYDET3LZ319459

1GCUYDET3LZ355944 | 1GCUYDET3LZ352817 | 1GCUYDET3LZ343230 | 1GCUYDET3LZ384229; 1GCUYDET3LZ381735

1GCUYDET3LZ371710 | 1GCUYDET3LZ311667; 1GCUYDET3LZ399376 | 1GCUYDET3LZ326993 | 1GCUYDET3LZ329490; 1GCUYDET3LZ353367; 1GCUYDET3LZ376177 | 1GCUYDET3LZ391049; 1GCUYDET3LZ351733; 1GCUYDET3LZ326248 | 1GCUYDET3LZ336584 | 1GCUYDET3LZ382822 | 1GCUYDET3LZ361422; 1GCUYDET3LZ333667 | 1GCUYDET3LZ381640 | 1GCUYDET3LZ352512; 1GCUYDET3LZ349657; 1GCUYDET3LZ399524 | 1GCUYDET3LZ338223 | 1GCUYDET3LZ334558 | 1GCUYDET3LZ319929

1GCUYDET3LZ344524 | 1GCUYDET3LZ327822; 1GCUYDET3LZ338688; 1GCUYDET3LZ301706 | 1GCUYDET3LZ362148

1GCUYDET3LZ381136; 1GCUYDET3LZ395053 | 1GCUYDET3LZ348461 | 1GCUYDET3LZ343213; 1GCUYDET3LZ301284; 1GCUYDET3LZ327609 | 1GCUYDET3LZ347228 | 1GCUYDET3LZ339680; 1GCUYDET3LZ380116 | 1GCUYDET3LZ377779 | 1GCUYDET3LZ331370; 1GCUYDET3LZ334396; 1GCUYDET3LZ339551 | 1GCUYDET3LZ397823; 1GCUYDET3LZ356074; 1GCUYDET3LZ314729 | 1GCUYDET3LZ377653 | 1GCUYDET3LZ329344 | 1GCUYDET3LZ390340 | 1GCUYDET3LZ371206 | 1GCUYDET3LZ346757; 1GCUYDET3LZ375112 | 1GCUYDET3LZ328629; 1GCUYDET3LZ359654; 1GCUYDET3LZ300426 | 1GCUYDET3LZ356205

1GCUYDET3LZ397854; 1GCUYDET3LZ330557 | 1GCUYDET3LZ341560; 1GCUYDET3LZ355295; 1GCUYDET3LZ339873; 1GCUYDET3LZ352378; 1GCUYDET3LZ336665 | 1GCUYDET3LZ398339; 1GCUYDET3LZ362053; 1GCUYDET3LZ369164; 1GCUYDET3LZ340778; 1GCUYDET3LZ331207 | 1GCUYDET3LZ347097; 1GCUYDET3LZ306713 | 1GCUYDET3LZ305495 | 1GCUYDET3LZ340585; 1GCUYDET3LZ369312 | 1GCUYDET3LZ350873 | 1GCUYDET3LZ379449; 1GCUYDET3LZ318831 | 1GCUYDET3LZ384487 | 1GCUYDET3LZ304136 | 1GCUYDET3LZ382979

1GCUYDET3LZ310924 | 1GCUYDET3LZ393948 | 1GCUYDET3LZ394789 | 1GCUYDET3LZ338836; 1GCUYDET3LZ307389 | 1GCUYDET3LZ383887; 1GCUYDET3LZ385557 | 1GCUYDET3LZ368905; 1GCUYDET3LZ375563 | 1GCUYDET3LZ380245; 1GCUYDET3LZ369973 | 1GCUYDET3LZ394484; 1GCUYDET3LZ359332; 1GCUYDET3LZ388118; 1GCUYDET3LZ351330 | 1GCUYDET3LZ394503; 1GCUYDET3LZ311491; 1GCUYDET3LZ373053 | 1GCUYDET3LZ357189 | 1GCUYDET3LZ308526; 1GCUYDET3LZ300314; 1GCUYDET3LZ363221 | 1GCUYDET3LZ380522; 1GCUYDET3LZ335614; 1GCUYDET3LZ375319 | 1GCUYDET3LZ379838; 1GCUYDET3LZ320871 | 1GCUYDET3LZ329781 | 1GCUYDET3LZ385140; 1GCUYDET3LZ334303; 1GCUYDET3LZ341025; 1GCUYDET3LZ356513 | 1GCUYDET3LZ366328; 1GCUYDET3LZ357354; 1GCUYDET3LZ394985; 1GCUYDET3LZ371867 | 1GCUYDET3LZ383131 | 1GCUYDET3LZ343387; 1GCUYDET3LZ363171 | 1GCUYDET3LZ343583 | 1GCUYDET3LZ356804

1GCUYDET3LZ359492 | 1GCUYDET3LZ345916; 1GCUYDET3LZ306467; 1GCUYDET3LZ309921; 1GCUYDET3LZ367267; 1GCUYDET3LZ312432 | 1GCUYDET3LZ358827; 1GCUYDET3LZ347441; 1GCUYDET3LZ324757

1GCUYDET3LZ322085 | 1GCUYDET3LZ395845 | 1GCUYDET3LZ342708 | 1GCUYDET3LZ321437; 1GCUYDET3LZ390080; 1GCUYDET3LZ303603 | 1GCUYDET3LZ315184 | 1GCUYDET3LZ366460; 1GCUYDET3LZ303276 | 1GCUYDET3LZ301950 | 1GCUYDET3LZ366989; 1GCUYDET3LZ304623 | 1GCUYDET3LZ366295; 1GCUYDET3LZ379130

1GCUYDET3LZ330641; 1GCUYDET3LZ386272 | 1GCUYDET3LZ343423 | 1GCUYDET3LZ340053; 1GCUYDET3LZ314357

1GCUYDET3LZ332695 | 1GCUYDET3LZ346967 | 1GCUYDET3LZ358794 | 1GCUYDET3LZ340392 | 1GCUYDET3LZ316741; 1GCUYDET3LZ370007 | 1GCUYDET3LZ305240 | 1GCUYDET3LZ305979; 1GCUYDET3LZ337072 | 1GCUYDET3LZ389530 | 1GCUYDET3LZ374445 | 1GCUYDET3LZ362649 | 1GCUYDET3LZ323317; 1GCUYDET3LZ370203 | 1GCUYDET3LZ332096; 1GCUYDET3LZ345222; 1GCUYDET3LZ331661; 1GCUYDET3LZ308848 | 1GCUYDET3LZ306744; 1GCUYDET3LZ383923 | 1GCUYDET3LZ339548 | 1GCUYDET3LZ389317 | 1GCUYDET3LZ333961; 1GCUYDET3LZ361887

1GCUYDET3LZ323320 | 1GCUYDET3LZ309420 | 1GCUYDET3LZ302547 | 1GCUYDET3LZ349755; 1GCUYDET3LZ381413 | 1GCUYDET3LZ367866; 1GCUYDET3LZ347715 | 1GCUYDET3LZ320532 | 1GCUYDET3LZ371349 | 1GCUYDET3LZ312852 | 1GCUYDET3LZ301382

1GCUYDET3LZ380598 | 1GCUYDET3LZ358391; 1GCUYDET3LZ355040; 1GCUYDET3LZ388796 | 1GCUYDET3LZ388619; 1GCUYDET3LZ345382 | 1GCUYDET3LZ324175 | 1GCUYDET3LZ326380 | 1GCUYDET3LZ305321

1GCUYDET3LZ304458 | 1GCUYDET3LZ360240 | 1GCUYDET3LZ390497; 1GCUYDET3LZ311751; 1GCUYDET3LZ333734 | 1GCUYDET3LZ346239; 1GCUYDET3LZ349576

1GCUYDET3LZ373862 | 1GCUYDET3LZ318053 | 1GCUYDET3LZ369696 | 1GCUYDET3LZ377166; 1GCUYDET3LZ353594

1GCUYDET3LZ355734; 1GCUYDET3LZ320482 | 1GCUYDET3LZ331109

1GCUYDET3LZ302886 | 1GCUYDET3LZ331997 | 1GCUYDET3LZ346855 | 1GCUYDET3LZ337069 | 1GCUYDET3LZ312236 | 1GCUYDET3LZ334205; 1GCUYDET3LZ397353 | 1GCUYDET3LZ343342; 1GCUYDET3LZ321406 | 1GCUYDET3LZ320014 | 1GCUYDET3LZ394520 | 1GCUYDET3LZ302693 | 1GCUYDET3LZ359119; 1GCUYDET3LZ301205 | 1GCUYDET3LZ375529 | 1GCUYDET3LZ341199 | 1GCUYDET3LZ399345 | 1GCUYDET3LZ344426 | 1GCUYDET3LZ349769; 1GCUYDET3LZ349206 | 1GCUYDET3LZ327898 | 1GCUYDET3LZ316559 | 1GCUYDET3LZ362943; 1GCUYDET3LZ312964 | 1GCUYDET3LZ369486 | 1GCUYDET3LZ306419 | 1GCUYDET3LZ382318 | 1GCUYDET3LZ336455 | 1GCUYDET3LZ334589; 1GCUYDET3LZ348539; 1GCUYDET3LZ383422 | 1GCUYDET3LZ333796; 1GCUYDET3LZ376454 | 1GCUYDET3LZ398020 | 1GCUYDET3LZ323012 | 1GCUYDET3LZ317534; 1GCUYDET3LZ325567; 1GCUYDET3LZ309563; 1GCUYDET3LZ372310 | 1GCUYDET3LZ384120; 1GCUYDET3LZ305089 | 1GCUYDET3LZ366250; 1GCUYDET3LZ301351 | 1GCUYDET3LZ368211 | 1GCUYDET3LZ384733

1GCUYDET3LZ332759; 1GCUYDET3LZ341140

1GCUYDET3LZ375921 | 1GCUYDET3LZ370248 | 1GCUYDET3LZ346175 | 1GCUYDET3LZ374655; 1GCUYDET3LZ310759

1GCUYDET3LZ367334 | 1GCUYDET3LZ336777 | 1GCUYDET3LZ352185; 1GCUYDET3LZ364157 | 1GCUYDET3LZ336293 | 1GCUYDET3LZ389835 | 1GCUYDET3LZ363767 | 1GCUYDET3LZ385333 | 1GCUYDET3LZ343440; 1GCUYDET3LZ361985 | 1GCUYDET3LZ329554 | 1GCUYDET3LZ336682

1GCUYDET3LZ366149; 1GCUYDET3LZ341039 | 1GCUYDET3LZ318828 | 1GCUYDET3LZ388314 | 1GCUYDET3LZ307067; 1GCUYDET3LZ357760 | 1GCUYDET3LZ385087; 1GCUYDET3LZ345947 | 1GCUYDET3LZ347486 | 1GCUYDET3LZ382965; 1GCUYDET3LZ329876 | 1GCUYDET3LZ322121; 1GCUYDET3LZ318389 | 1GCUYDET3LZ336438 | 1GCUYDET3LZ353501 | 1GCUYDET3LZ396879 | 1GCUYDET3LZ394405 | 1GCUYDET3LZ364322; 1GCUYDET3LZ389379 | 1GCUYDET3LZ334818; 1GCUYDET3LZ311023; 1GCUYDET3LZ337122 | 1GCUYDET3LZ371724; 1GCUYDET3LZ339694 | 1GCUYDET3LZ325178 | 1GCUYDET3LZ369567 | 1GCUYDET3LZ338187 | 1GCUYDET3LZ323205 | 1GCUYDET3LZ373456; 1GCUYDET3LZ330283 | 1GCUYDET3LZ326461 | 1GCUYDET3LZ329621; 1GCUYDET3LZ367141 | 1GCUYDET3LZ350923 | 1GCUYDET3LZ388670; 1GCUYDET3LZ368516; 1GCUYDET3LZ345768 | 1GCUYDET3LZ320658 | 1GCUYDET3LZ320109 | 1GCUYDET3LZ361081; 1GCUYDET3LZ371321; 1GCUYDET3LZ302385; 1GCUYDET3LZ373506 | 1GCUYDET3LZ335385 | 1GCUYDET3LZ356320

1GCUYDET3LZ348332 | 1GCUYDET3LZ314195 | 1GCUYDET3LZ340506; 1GCUYDET3LZ373313 | 1GCUYDET3LZ304203 | 1GCUYDET3LZ302452; 1GCUYDET3LZ313824 | 1GCUYDET3LZ385669 | 1GCUYDET3LZ347679 | 1GCUYDET3LZ324676 | 1GCUYDET3LZ374896; 1GCUYDET3LZ374459 | 1GCUYDET3LZ366703 | 1GCUYDET3LZ355104 | 1GCUYDET3LZ353952; 1GCUYDET3LZ360979 | 1GCUYDET3LZ327075 | 1GCUYDET3LZ326329 | 1GCUYDET3LZ358178 | 1GCUYDET3LZ336973; 1GCUYDET3LZ397899 | 1GCUYDET3LZ363655 | 1GCUYDET3LZ350968 | 1GCUYDET3LZ368712; 1GCUYDET3LZ387003 | 1GCUYDET3LZ355135 | 1GCUYDET3LZ324452 | 1GCUYDET3LZ398714; 1GCUYDET3LZ315492 | 1GCUYDET3LZ327870; 1GCUYDET3LZ310325 | 1GCUYDET3LZ312933; 1GCUYDET3LZ321602 | 1GCUYDET3LZ318909 | 1GCUYDET3LZ322264 | 1GCUYDET3LZ374784 | 1GCUYDET3LZ346466 | 1GCUYDET3LZ310891; 1GCUYDET3LZ326444; 1GCUYDET3LZ370489 | 1GCUYDET3LZ335421 | 1GCUYDET3LZ354020 | 1GCUYDET3LZ348525 | 1GCUYDET3LZ348394 | 1GCUYDET3LZ393268 | 1GCUYDET3LZ327934 | 1GCUYDET3LZ316285 | 1GCUYDET3LZ350162 | 1GCUYDET3LZ304153 | 1GCUYDET3LZ310695 | 1GCUYDET3LZ327030 | 1GCUYDET3LZ337959 | 1GCUYDET3LZ309708 | 1GCUYDET3LZ329487 | 1GCUYDET3LZ387163 | 1GCUYDET3LZ391469; 1GCUYDET3LZ338352 | 1GCUYDET3LZ334012 | 1GCUYDET3LZ345964 | 1GCUYDET3LZ397319 | 1GCUYDET3LZ301074; 1GCUYDET3LZ355023; 1GCUYDET3LZ317033; 1GCUYDET3LZ359931

1GCUYDET3LZ336570 | 1GCUYDET3LZ359783 | 1GCUYDET3LZ350632 | 1GCUYDET3LZ324919 | 1GCUYDET3LZ383680 | 1GCUYDET3LZ350890; 1GCUYDET3LZ382996 | 1GCUYDET3LZ368113 | 1GCUYDET3LZ372811 | 1GCUYDET3LZ354941; 1GCUYDET3LZ342112; 1GCUYDET3LZ364367; 1GCUYDET3LZ399474; 1GCUYDET3LZ316268 | 1GCUYDET3LZ391844 | 1GCUYDET3LZ399328 | 1GCUYDET3LZ360321 | 1GCUYDET3LZ362599 | 1GCUYDET3LZ320448; 1GCUYDET3LZ300393 | 1GCUYDET3LZ308655 | 1GCUYDET3LZ386062; 1GCUYDET3LZ364126 | 1GCUYDET3LZ353773; 1GCUYDET3LZ370850 | 1GCUYDET3LZ304833; 1GCUYDET3LZ352106; 1GCUYDET3LZ343177; 1GCUYDET3LZ300989 | 1GCUYDET3LZ304900; 1GCUYDET3LZ384585 | 1GCUYDET3LZ330428

1GCUYDET3LZ338562; 1GCUYDET3LZ374929; 1GCUYDET3LZ326394 | 1GCUYDET3LZ314276 | 1GCUYDET3LZ387048; 1GCUYDET3LZ386661 | 1GCUYDET3LZ365812; 1GCUYDET3LZ330980 | 1GCUYDET3LZ300538 | 1GCUYDET3LZ313175 | 1GCUYDET3LZ365289 | 1GCUYDET3LZ366619; 1GCUYDET3LZ365583 | 1GCUYDET3LZ325780

1GCUYDET3LZ372145; 1GCUYDET3LZ325228 | 1GCUYDET3LZ334270 | 1GCUYDET3LZ388779 | 1GCUYDET3LZ370590 | 1GCUYDET3LZ349982; 1GCUYDET3LZ320336; 1GCUYDET3LZ381167 | 1GCUYDET3LZ329389 | 1GCUYDET3LZ329313 | 1GCUYDET3LZ377121; 1GCUYDET3LZ326136; 1GCUYDET3LZ369083; 1GCUYDET3LZ385977 | 1GCUYDET3LZ395649 | 1GCUYDET3LZ374767 | 1GCUYDET3LZ383310; 1GCUYDET3LZ301558 | 1GCUYDET3LZ360254

1GCUYDET3LZ314665 | 1GCUYDET3LZ328727 | 1GCUYDET3LZ371478; 1GCUYDET3LZ310177 | 1GCUYDET3LZ300068 | 1GCUYDET3LZ342515; 1GCUYDET3LZ343535 | 1GCUYDET3LZ341574; 1GCUYDET3LZ338495; 1GCUYDET3LZ319963; 1GCUYDET3LZ324256; 1GCUYDET3LZ387504; 1GCUYDET3LZ307599 | 1GCUYDET3LZ310258 | 1GCUYDET3LZ379046; 1GCUYDET3LZ358181 | 1GCUYDET3LZ389267; 1GCUYDET3LZ387244; 1GCUYDET3LZ307523 | 1GCUYDET3LZ300183 | 1GCUYDET3LZ370380; 1GCUYDET3LZ324788 | 1GCUYDET3LZ310213 | 1GCUYDET3LZ389639 | 1GCUYDET3LZ344586 | 1GCUYDET3LZ385865; 1GCUYDET3LZ332079; 1GCUYDET3LZ326301; 1GCUYDET3LZ364580; 1GCUYDET3LZ345365 | 1GCUYDET3LZ332017 | 1GCUYDET3LZ314035 | 1GCUYDET3LZ345172 | 1GCUYDET3LZ375286 | 1GCUYDET3LZ366376 | 1GCUYDET3LZ316917 | 1GCUYDET3LZ306792; 1GCUYDET3LZ393027; 1GCUYDET3LZ393514 | 1GCUYDET3LZ335094 | 1GCUYDET3LZ349920 | 1GCUYDET3LZ341171

1GCUYDET3LZ331904 | 1GCUYDET3LZ394064; 1GCUYDET3LZ314679 | 1GCUYDET3LZ364918; 1GCUYDET3LZ331918; 1GCUYDET3LZ390337; 1GCUYDET3LZ391603 | 1GCUYDET3LZ399748

1GCUYDET3LZ328209; 1GCUYDET3LZ337931; 1GCUYDET3LZ387924 | 1GCUYDET3LZ399586; 1GCUYDET3LZ326508 | 1GCUYDET3LZ342238 | 1GCUYDET3LZ350291 | 1GCUYDET3LZ337637 | 1GCUYDET3LZ354440; 1GCUYDET3LZ386756; 1GCUYDET3LZ375143; 1GCUYDET3LZ352946; 1GCUYDET3LZ378818; 1GCUYDET3LZ360738 | 1GCUYDET3LZ345818; 1GCUYDET3LZ389110

1GCUYDET3LZ334835 | 1GCUYDET3LZ304377 | 1GCUYDET3LZ333832 | 1GCUYDET3LZ345074 | 1GCUYDET3LZ320675; 1GCUYDET3LZ394680 | 1GCUYDET3LZ368788; 1GCUYDET3LZ372744 | 1GCUYDET3LZ386479 | 1GCUYDET3LZ325116 | 1GCUYDET3LZ323804

1GCUYDET3LZ312091 | 1GCUYDET3LZ309966; 1GCUYDET3LZ398566 | 1GCUYDET3LZ355829 | 1GCUYDET3LZ354597

1GCUYDET3LZ319588; 1GCUYDET3LZ317095 | 1GCUYDET3LZ330901 | 1GCUYDET3LZ363185; 1GCUYDET3LZ308123 | 1GCUYDET3LZ316495; 1GCUYDET3LZ338867 | 1GCUYDET3LZ352851 | 1GCUYDET3LZ315251; 1GCUYDET3LZ356799 | 1GCUYDET3LZ346595 | 1GCUYDET3LZ304847 | 1GCUYDET3LZ323768

1GCUYDET3LZ366877

1GCUYDET3LZ305755 | 1GCUYDET3LZ323172 | 1GCUYDET3LZ309711 | 1GCUYDET3LZ395795 | 1GCUYDET3LZ354017; 1GCUYDET3LZ383937; 1GCUYDET3LZ374736; 1GCUYDET3LZ364059

1GCUYDET3LZ344555 | 1GCUYDET3LZ332163; 1GCUYDET3LZ384893

1GCUYDET3LZ369665

1GCUYDET3LZ332597 | 1GCUYDET3LZ333846 | 1GCUYDET3LZ335757; 1GCUYDET3LZ317839; 1GCUYDET3LZ318330 | 1GCUYDET3LZ314875 | 1GCUYDET3LZ359914; 1GCUYDET3LZ361095 | 1GCUYDET3LZ315766 | 1GCUYDET3LZ305268

1GCUYDET3LZ378124 | 1GCUYDET3LZ313273 | 1GCUYDET3LZ342675 | 1GCUYDET3LZ387678; 1GCUYDET3LZ341445 | 1GCUYDET3LZ333393 | 1GCUYDET3LZ344913

1GCUYDET3LZ324001; 1GCUYDET3LZ398485 | 1GCUYDET3LZ317873 | 1GCUYDET3LZ327691 | 1GCUYDET3LZ320174 | 1GCUYDET3LZ333104; 1GCUYDET3LZ334186 | 1GCUYDET3LZ389513 | 1GCUYDET3LZ303214 | 1GCUYDET3LZ387681

1GCUYDET3LZ341316 | 1GCUYDET3LZ328680 | 1GCUYDET3LZ378317 | 1GCUYDET3LZ376938; 1GCUYDET3LZ336231 | 1GCUYDET3LZ349397 | 1GCUYDET3LZ322023; 1GCUYDET3LZ358777; 1GCUYDET3LZ336620; 1GCUYDET3LZ320966 | 1GCUYDET3LZ331823 | 1GCUYDET3LZ392976; 1GCUYDET3LZ380584; 1GCUYDET3LZ370816; 1GCUYDET3LZ393089 | 1GCUYDET3LZ309160 | 1GCUYDET3LZ310762 | 1GCUYDET3LZ380083 | 1GCUYDET3LZ399653 | 1GCUYDET3LZ327478

1GCUYDET3LZ335984 | 1GCUYDET3LZ332552 | 1GCUYDET3LZ374493; 1GCUYDET3LZ390077 | 1GCUYDET3LZ363333 | 1GCUYDET3LZ389396; 1GCUYDET3LZ353112 | 1GCUYDET3LZ370539 | 1GCUYDET3LZ360559; 1GCUYDET3LZ338657 | 1GCUYDET3LZ343311; 1GCUYDET3LZ307084; 1GCUYDET3LZ339064 | 1GCUYDET3LZ348010

1GCUYDET3LZ373215

1GCUYDET3LZ360173 | 1GCUYDET3LZ336942 | 1GCUYDET3LZ390788; 1GCUYDET3LZ376390; 1GCUYDET3LZ377314; 1GCUYDET3LZ364904 | 1GCUYDET3LZ325858 | 1GCUYDET3LZ340974 | 1GCUYDET3LZ312253; 1GCUYDET3LZ309109; 1GCUYDET3LZ382531 | 1GCUYDET3LZ380228 | 1GCUYDET3LZ354423 | 1GCUYDET3LZ325911; 1GCUYDET3LZ386269 | 1GCUYDET3LZ365356 | 1GCUYDET3LZ336861; 1GCUYDET3LZ374865 | 1GCUYDET3LZ331479 | 1GCUYDET3LZ302631; 1GCUYDET3LZ371822; 1GCUYDET3LZ345348; 1GCUYDET3LZ336200 | 1GCUYDET3LZ357922 | 1GCUYDET3LZ338951 | 1GCUYDET3LZ370976 | 1GCUYDET3LZ382612; 1GCUYDET3LZ363445; 1GCUYDET3LZ399054; 1GCUYDET3LZ373117; 1GCUYDET3LZ313399 | 1GCUYDET3LZ329523 | 1GCUYDET3LZ377703 | 1GCUYDET3LZ301544; 1GCUYDET3LZ347519 | 1GCUYDET3LZ350226

1GCUYDET3LZ326685 | 1GCUYDET3LZ353661 | 1GCUYDET3LZ300913 | 1GCUYDET3LZ354907; 1GCUYDET3LZ371111 | 1GCUYDET3LZ385302 | 1GCUYDET3LZ337668

1GCUYDET3LZ318649

1GCUYDET3LZ350937 | 1GCUYDET3LZ370024 | 1GCUYDET3LZ377877

1GCUYDET3LZ343244 | 1GCUYDET3LZ329540 | 1GCUYDET3LZ314486 | 1GCUYDET3LZ315587; 1GCUYDET3LZ306548

1GCUYDET3LZ384697 | 1GCUYDET3LZ359752; 1GCUYDET3LZ306260; 1GCUYDET3LZ364885 | 1GCUYDET3LZ310356

1GCUYDET3LZ320403; 1GCUYDET3LZ368662 | 1GCUYDET3LZ310230 | 1GCUYDET3LZ311281 | 1GCUYDET3LZ386305 | 1GCUYDET3LZ368161 | 1GCUYDET3LZ369066 | 1GCUYDET3LZ351120 |