1GCRYAEF5LZ3…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCRYAEF5LZ338688

1GCRYAEF5LZ321521 | 1GCRYAEF5LZ397496 | 1GCRYAEF5LZ365714 | 1GCRYAEF5LZ355684; 1GCRYAEF5LZ383193; 1GCRYAEF5LZ339839 | 1GCRYAEF5LZ304685 | 1GCRYAEF5LZ346435 | 1GCRYAEF5LZ367236; 1GCRYAEF5LZ356575; 1GCRYAEF5LZ307280 | 1GCRYAEF5LZ390581; 1GCRYAEF5LZ352736 | 1GCRYAEF5LZ374378 | 1GCRYAEF5LZ350470; 1GCRYAEF5LZ322863; 1GCRYAEF5LZ382139 | 1GCRYAEF5LZ321762; 1GCRYAEF5LZ304461 | 1GCRYAEF5LZ385672; 1GCRYAEF5LZ306470 | 1GCRYAEF5LZ398180; 1GCRYAEF5LZ389494; 1GCRYAEF5LZ373330; 1GCRYAEF5LZ377586; 1GCRYAEF5LZ381959; 1GCRYAEF5LZ397501 | 1GCRYAEF5LZ365356; 1GCRYAEF5LZ391102 | 1GCRYAEF5LZ306503; 1GCRYAEF5LZ358178 | 1GCRYAEF5LZ387437; 1GCRYAEF5LZ350209 | 1GCRYAEF5LZ365180 | 1GCRYAEF5LZ306081; 1GCRYAEF5LZ382593 | 1GCRYAEF5LZ366619; 1GCRYAEF5LZ361968 | 1GCRYAEF5LZ342997; 1GCRYAEF5LZ360772 | 1GCRYAEF5LZ350498; 1GCRYAEF5LZ376423 | 1GCRYAEF5LZ354731 | 1GCRYAEF5LZ368810; 1GCRYAEF5LZ320997; 1GCRYAEF5LZ365440

1GCRYAEF5LZ338836 | 1GCRYAEF5LZ330817

1GCRYAEF5LZ387180 | 1GCRYAEF5LZ379936 | 1GCRYAEF5LZ334477 | 1GCRYAEF5LZ325391; 1GCRYAEF5LZ389091

1GCRYAEF5LZ366992 | 1GCRYAEF5LZ383503 | 1GCRYAEF5LZ356396 | 1GCRYAEF5LZ316609 | 1GCRYAEF5LZ343065 | 1GCRYAEF5LZ397935 | 1GCRYAEF5LZ344605 | 1GCRYAEF5LZ378558

1GCRYAEF5LZ340571

1GCRYAEF5LZ329635 | 1GCRYAEF5LZ398244; 1GCRYAEF5LZ363817; 1GCRYAEF5LZ327612; 1GCRYAEF5LZ365292 | 1GCRYAEF5LZ391228 | 1GCRYAEF5LZ373375 | 1GCRYAEF5LZ373425 | 1GCRYAEF5LZ384862 | 1GCRYAEF5LZ368127 | 1GCRYAEF5LZ386661 | 1GCRYAEF5LZ372548; 1GCRYAEF5LZ300619; 1GCRYAEF5LZ347715 | 1GCRYAEF5LZ379158; 1GCRYAEF5LZ387163 | 1GCRYAEF5LZ344359 | 1GCRYAEF5LZ331899 | 1GCRYAEF5LZ313094 | 1GCRYAEF5LZ318442 | 1GCRYAEF5LZ326430; 1GCRYAEF5LZ364532

1GCRYAEF5LZ341770 | 1GCRYAEF5LZ373814; 1GCRYAEF5LZ342918; 1GCRYAEF5LZ398261 | 1GCRYAEF5LZ329294 | 1GCRYAEF5LZ373876 | 1GCRYAEF5LZ398020 | 1GCRYAEF5LZ334091 | 1GCRYAEF5LZ363705 | 1GCRYAEF5LZ307036 | 1GCRYAEF5LZ332633; 1GCRYAEF5LZ354390; 1GCRYAEF5LZ353319 | 1GCRYAEF5LZ363350; 1GCRYAEF5LZ321423

1GCRYAEF5LZ358634 | 1GCRYAEF5LZ325276

1GCRYAEF5LZ320837 | 1GCRYAEF5LZ310552; 1GCRYAEF5LZ303004; 1GCRYAEF5LZ391388; 1GCRYAEF5LZ336391; 1GCRYAEF5LZ328081; 1GCRYAEF5LZ319543; 1GCRYAEF5LZ394419; 1GCRYAEF5LZ304329; 1GCRYAEF5LZ336374; 1GCRYAEF5LZ348184; 1GCRYAEF5LZ388359; 1GCRYAEF5LZ377362; 1GCRYAEF5LZ321681 | 1GCRYAEF5LZ370833 | 1GCRYAEF5LZ331949 | 1GCRYAEF5LZ320305; 1GCRYAEF5LZ354048 | 1GCRYAEF5LZ365549 | 1GCRYAEF5LZ390175; 1GCRYAEF5LZ332504 | 1GCRYAEF5LZ331983 | 1GCRYAEF5LZ355491; 1GCRYAEF5LZ334379 | 1GCRYAEF5LZ354471 | 1GCRYAEF5LZ344832 | 1GCRYAEF5LZ372792; 1GCRYAEF5LZ301690; 1GCRYAEF5LZ325875 | 1GCRYAEF5LZ357984 | 1GCRYAEF5LZ353174; 1GCRYAEF5LZ333197; 1GCRYAEF5LZ329019; 1GCRYAEF5LZ341445 | 1GCRYAEF5LZ339890; 1GCRYAEF5LZ340103; 1GCRYAEF5LZ308350 | 1GCRYAEF5LZ316559 | 1GCRYAEF5LZ323902 | 1GCRYAEF5LZ395358 | 1GCRYAEF5LZ345947 | 1GCRYAEF5LZ316478; 1GCRYAEF5LZ327089

1GCRYAEF5LZ334169 | 1GCRYAEF5LZ359654; 1GCRYAEF5LZ337461 | 1GCRYAEF5LZ373313 | 1GCRYAEF5LZ374297

1GCRYAEF5LZ306131

1GCRYAEF5LZ304394 | 1GCRYAEF5LZ302287; 1GCRYAEF5LZ369004; 1GCRYAEF5LZ332227; 1GCRYAEF5LZ387843; 1GCRYAEF5LZ347407 | 1GCRYAEF5LZ376020 | 1GCRYAEF5LZ341915; 1GCRYAEF5LZ353305 | 1GCRYAEF5LZ357337 | 1GCRYAEF5LZ361002; 1GCRYAEF5LZ326699

1GCRYAEF5LZ368709; 1GCRYAEF5LZ306145 | 1GCRYAEF5LZ328856; 1GCRYAEF5LZ367379 | 1GCRYAEF5LZ342241 | 1GCRYAEF5LZ320885; 1GCRYAEF5LZ336410 | 1GCRYAEF5LZ359914 | 1GCRYAEF5LZ359184 | 1GCRYAEF5LZ385607; 1GCRYAEF5LZ380990 | 1GCRYAEF5LZ363137

1GCRYAEF5LZ392928 | 1GCRYAEF5LZ309661 | 1GCRYAEF5LZ370699; 1GCRYAEF5LZ383033 | 1GCRYAEF5LZ372789 | 1GCRYAEF5LZ380133 | 1GCRYAEF5LZ323642 | 1GCRYAEF5LZ306646; 1GCRYAEF5LZ345169; 1GCRYAEF5LZ357371 | 1GCRYAEF5LZ348346 | 1GCRYAEF5LZ399698 | 1GCRYAEF5LZ311569; 1GCRYAEF5LZ347889 | 1GCRYAEF5LZ330610 | 1GCRYAEF5LZ338755 | 1GCRYAEF5LZ322930; 1GCRYAEF5LZ306792 | 1GCRYAEF5LZ383940; 1GCRYAEF5LZ316951; 1GCRYAEF5LZ340053; 1GCRYAEF5LZ379273 | 1GCRYAEF5LZ311751 | 1GCRYAEF5LZ385476 | 1GCRYAEF5LZ372260 | 1GCRYAEF5LZ311622 | 1GCRYAEF5LZ319722; 1GCRYAEF5LZ333331; 1GCRYAEF5LZ334804 | 1GCRYAEF5LZ351523 | 1GCRYAEF5LZ365793 | 1GCRYAEF5LZ334530; 1GCRYAEF5LZ327108 | 1GCRYAEF5LZ309904 | 1GCRYAEF5LZ303617 | 1GCRYAEF5LZ352218 | 1GCRYAEF5LZ329487; 1GCRYAEF5LZ326248 | 1GCRYAEF5LZ331045 | 1GCRYAEF5LZ305755 | 1GCRYAEF5LZ301866 | 1GCRYAEF5LZ353613 | 1GCRYAEF5LZ317484 | 1GCRYAEF5LZ358312 | 1GCRYAEF5LZ373361; 1GCRYAEF5LZ361453 | 1GCRYAEF5LZ394601 | 1GCRYAEF5LZ347374 | 1GCRYAEF5LZ355314; 1GCRYAEF5LZ377538 | 1GCRYAEF5LZ356706 | 1GCRYAEF5LZ352526 | 1GCRYAEF5LZ315086 | 1GCRYAEF5LZ306632 | 1GCRYAEF5LZ305318; 1GCRYAEF5LZ300037; 1GCRYAEF5LZ372405 | 1GCRYAEF5LZ390970 | 1GCRYAEF5LZ330770; 1GCRYAEF5LZ348685; 1GCRYAEF5LZ373084; 1GCRYAEF5LZ386255 | 1GCRYAEF5LZ335158

1GCRYAEF5LZ335984 | 1GCRYAEF5LZ305304; 1GCRYAEF5LZ344667; 1GCRYAEF5LZ320272 | 1GCRYAEF5LZ364143 | 1GCRYAEF5LZ395814 | 1GCRYAEF5LZ360447 | 1GCRYAEF5LZ335015

1GCRYAEF5LZ315623 | 1GCRYAEF5LZ367821 | 1GCRYAEF5LZ397739 | 1GCRYAEF5LZ309210; 1GCRYAEF5LZ306257; 1GCRYAEF5LZ334740 | 1GCRYAEF5LZ314780; 1GCRYAEF5LZ375966 | 1GCRYAEF5LZ362232 | 1GCRYAEF5LZ385400; 1GCRYAEF5LZ388622; 1GCRYAEF5LZ366815 | 1GCRYAEF5LZ381881 | 1GCRYAEF5LZ363204 | 1GCRYAEF5LZ322586; 1GCRYAEF5LZ379922; 1GCRYAEF5LZ363087 | 1GCRYAEF5LZ383405 | 1GCRYAEF5LZ353434; 1GCRYAEF5LZ372338 | 1GCRYAEF5LZ329022 | 1GCRYAEF5LZ301222 | 1GCRYAEF5LZ378396; 1GCRYAEF5LZ326413 | 1GCRYAEF5LZ364899 | 1GCRYAEF5LZ345575 | 1GCRYAEF5LZ346970 | 1GCRYAEF5LZ398891 | 1GCRYAEF5LZ308364

1GCRYAEF5LZ306923 | 1GCRYAEF5LZ314701; 1GCRYAEF5LZ376633 | 1GCRYAEF5LZ303391 | 1GCRYAEF5LZ386109 | 1GCRYAEF5LZ325181 | 1GCRYAEF5LZ333958 | 1GCRYAEF5LZ326539 | 1GCRYAEF5LZ347438; 1GCRYAEF5LZ357726; 1GCRYAEF5LZ331627 | 1GCRYAEF5LZ344393 | 1GCRYAEF5LZ393075

1GCRYAEF5LZ385865

1GCRYAEF5LZ328534; 1GCRYAEF5LZ349397 | 1GCRYAEF5LZ349528 | 1GCRYAEF5LZ328548 | 1GCRYAEF5LZ382125 | 1GCRYAEF5LZ311250; 1GCRYAEF5LZ319364 | 1GCRYAEF5LZ390841 | 1GCRYAEF5LZ327125 | 1GCRYAEF5LZ363123 | 1GCRYAEF5LZ313869 | 1GCRYAEF5LZ322782 | 1GCRYAEF5LZ357824 | 1GCRYAEF5LZ315444; 1GCRYAEF5LZ382299

1GCRYAEF5LZ360304; 1GCRYAEF5LZ392590 | 1GCRYAEF5LZ354308; 1GCRYAEF5LZ394663 | 1GCRYAEF5LZ399880 | 1GCRYAEF5LZ312625; 1GCRYAEF5LZ357502; 1GCRYAEF5LZ341557 | 1GCRYAEF5LZ326444 | 1GCRYAEF5LZ300653 | 1GCRYAEF5LZ378107 | 1GCRYAEF5LZ399605 | 1GCRYAEF5LZ394209 | 1GCRYAEF5LZ393528

1GCRYAEF5LZ347231 | 1GCRYAEF5LZ365969 | 1GCRYAEF5LZ330204 | 1GCRYAEF5LZ367804 | 1GCRYAEF5LZ318439; 1GCRYAEF5LZ347388; 1GCRYAEF5LZ311961 | 1GCRYAEF5LZ316836 | 1GCRYAEF5LZ304282 | 1GCRYAEF5LZ356043 | 1GCRYAEF5LZ334981 | 1GCRYAEF5LZ314441 | 1GCRYAEF5LZ369603 | 1GCRYAEF5LZ305352 | 1GCRYAEF5LZ374025 | 1GCRYAEF5LZ303732; 1GCRYAEF5LZ348797 | 1GCRYAEF5LZ301298 | 1GCRYAEF5LZ365874; 1GCRYAEF5LZ314598 | 1GCRYAEF5LZ331871 | 1GCRYAEF5LZ393769; 1GCRYAEF5LZ385543 | 1GCRYAEF5LZ365101

1GCRYAEF5LZ390063 | 1GCRYAEF5LZ311085 | 1GCRYAEF5LZ339985 | 1GCRYAEF5LZ345088 | 1GCRYAEF5LZ362795; 1GCRYAEF5LZ314858 | 1GCRYAEF5LZ338853 | 1GCRYAEF5LZ374610; 1GCRYAEF5LZ392668; 1GCRYAEF5LZ372730 | 1GCRYAEF5LZ336844

1GCRYAEF5LZ372193; 1GCRYAEF5LZ362912; 1GCRYAEF5LZ361887 | 1GCRYAEF5LZ361064; 1GCRYAEF5LZ386966 | 1GCRYAEF5LZ378849; 1GCRYAEF5LZ369343; 1GCRYAEF5LZ368225 | 1GCRYAEF5LZ305268; 1GCRYAEF5LZ328520 | 1GCRYAEF5LZ353000

1GCRYAEF5LZ387471 | 1GCRYAEF5LZ385929; 1GCRYAEF5LZ330932; 1GCRYAEF5LZ308428 | 1GCRYAEF5LZ319932; 1GCRYAEF5LZ349500 | 1GCRYAEF5LZ311734; 1GCRYAEF5LZ398437 | 1GCRYAEF5LZ371609 | 1GCRYAEF5LZ353014; 1GCRYAEF5LZ301480; 1GCRYAEF5LZ325794; 1GCRYAEF5LZ311099; 1GCRYAEF5LZ346483 | 1GCRYAEF5LZ329957; 1GCRYAEF5LZ393996

1GCRYAEF5LZ355877; 1GCRYAEF5LZ378172 | 1GCRYAEF5LZ340229 | 1GCRYAEF5LZ316089

1GCRYAEF5LZ355362 | 1GCRYAEF5LZ356348; 1GCRYAEF5LZ354132; 1GCRYAEF5LZ367561; 1GCRYAEF5LZ378902 | 1GCRYAEF5LZ383114 | 1GCRYAEF5LZ359685; 1GCRYAEF5LZ374574 | 1GCRYAEF5LZ315458; 1GCRYAEF5LZ310907 | 1GCRYAEF5LZ378060; 1GCRYAEF5LZ340540; 1GCRYAEF5LZ356432 | 1GCRYAEF5LZ392041 | 1GCRYAEF5LZ390760; 1GCRYAEF5LZ357693 | 1GCRYAEF5LZ338223 | 1GCRYAEF5LZ353143 | 1GCRYAEF5LZ370394 | 1GCRYAEF5LZ384280 | 1GCRYAEF5LZ358343 | 1GCRYAEF5LZ353689; 1GCRYAEF5LZ363591 | 1GCRYAEF5LZ320045; 1GCRYAEF5LZ382092 | 1GCRYAEF5LZ318005 | 1GCRYAEF5LZ303536; 1GCRYAEF5LZ364689 | 1GCRYAEF5LZ329103; 1GCRYAEF5LZ322457 | 1GCRYAEF5LZ316514 | 1GCRYAEF5LZ378611 | 1GCRYAEF5LZ330879; 1GCRYAEF5LZ320952; 1GCRYAEF5LZ313063 | 1GCRYAEF5LZ384814; 1GCRYAEF5LZ356740 | 1GCRYAEF5LZ396915 | 1GCRYAEF5LZ386806 | 1GCRYAEF5LZ308011 | 1GCRYAEF5LZ302662; 1GCRYAEF5LZ367883 | 1GCRYAEF5LZ309059; 1GCRYAEF5LZ355829 | 1GCRYAEF5LZ383789 | 1GCRYAEF5LZ303665; 1GCRYAEF5LZ345706 | 1GCRYAEF5LZ369763 | 1GCRYAEF5LZ337766 | 1GCRYAEF5LZ383579 | 1GCRYAEF5LZ335743 | 1GCRYAEF5LZ323303 | 1GCRYAEF5LZ301253 | 1GCRYAEF5LZ340604 | 1GCRYAEF5LZ374106 | 1GCRYAEF5LZ335256 | 1GCRYAEF5LZ351473; 1GCRYAEF5LZ326380; 1GCRYAEF5LZ370301; 1GCRYAEF5LZ386787; 1GCRYAEF5LZ301303 | 1GCRYAEF5LZ347441 | 1GCRYAEF5LZ396767 | 1GCRYAEF5LZ333524; 1GCRYAEF5LZ301947

1GCRYAEF5LZ307649 | 1GCRYAEF5LZ367625 | 1GCRYAEF5LZ344331; 1GCRYAEF5LZ311068 | 1GCRYAEF5LZ388328 | 1GCRYAEF5LZ387048 | 1GCRYAEF5LZ308770; 1GCRYAEF5LZ321812 | 1GCRYAEF5LZ338321 | 1GCRYAEF5LZ378947; 1GCRYAEF5LZ385526 | 1GCRYAEF5LZ343017 | 1GCRYAEF5LZ334205; 1GCRYAEF5LZ371562; 1GCRYAEF5LZ350680 | 1GCRYAEF5LZ337556 | 1GCRYAEF5LZ313936 | 1GCRYAEF5LZ303195 | 1GCRYAEF5LZ311698; 1GCRYAEF5LZ382559 | 1GCRYAEF5LZ348265 | 1GCRYAEF5LZ325603 | 1GCRYAEF5LZ385185 | 1GCRYAEF5LZ387888 | 1GCRYAEF5LZ304105; 1GCRYAEF5LZ322524 | 1GCRYAEF5LZ355555 | 1GCRYAEF5LZ360674 | 1GCRYAEF5LZ305948; 1GCRYAEF5LZ353482 | 1GCRYAEF5LZ399135 | 1GCRYAEF5LZ310700 | 1GCRYAEF5LZ344894; 1GCRYAEF5LZ355586; 1GCRYAEF5LZ368211 | 1GCRYAEF5LZ395974 | 1GCRYAEF5LZ331028 | 1GCRYAEF5LZ337315 | 1GCRYAEF5LZ341560; 1GCRYAEF5LZ358410 | 1GCRYAEF5LZ316531; 1GCRYAEF5LZ335046 | 1GCRYAEF5LZ354406 | 1GCRYAEF5LZ317596; 1GCRYAEF5LZ394842 | 1GCRYAEF5LZ390015; 1GCRYAEF5LZ346886 | 1GCRYAEF5LZ332261; 1GCRYAEF5LZ344474 | 1GCRYAEF5LZ367382 | 1GCRYAEF5LZ377118; 1GCRYAEF5LZ353417 | 1GCRYAEF5LZ387325; 1GCRYAEF5LZ373649 | 1GCRYAEF5LZ358374

1GCRYAEF5LZ306968 | 1GCRYAEF5LZ309806 | 1GCRYAEF5LZ371335 | 1GCRYAEF5LZ334639; 1GCRYAEF5LZ381928 | 1GCRYAEF5LZ307148 | 1GCRYAEF5LZ338089 | 1GCRYAEF5LZ380732 | 1GCRYAEF5LZ385283 | 1GCRYAEF5LZ338335 | 1GCRYAEF5LZ358536

1GCRYAEF5LZ373845; 1GCRYAEF5LZ301527 | 1GCRYAEF5LZ317307 | 1GCRYAEF5LZ336519 | 1GCRYAEF5LZ383534; 1GCRYAEF5LZ319784 | 1GCRYAEF5LZ346418 | 1GCRYAEF5LZ320935 | 1GCRYAEF5LZ350033 | 1GCRYAEF5LZ317789; 1GCRYAEF5LZ306615; 1GCRYAEF5LZ339792; 1GCRYAEF5LZ358164 | 1GCRYAEF5LZ337721 | 1GCRYAEF5LZ306114; 1GCRYAEF5LZ331918 | 1GCRYAEF5LZ337038

1GCRYAEF5LZ381282; 1GCRYAEF5LZ319414

1GCRYAEF5LZ312138; 1GCRYAEF5LZ348573 | 1GCRYAEF5LZ380911 | 1GCRYAEF5LZ332762 | 1GCRYAEF5LZ392265 | 1GCRYAEF5LZ372985; 1GCRYAEF5LZ390404; 1GCRYAEF5LZ384165 | 1GCRYAEF5LZ306355 | 1GCRYAEF5LZ366538 | 1GCRYAEF5LZ333829 | 1GCRYAEF5LZ383730 | 1GCRYAEF5LZ307974 | 1GCRYAEF5LZ332907 | 1GCRYAEF5LZ358326; 1GCRYAEF5LZ300507 | 1GCRYAEF5LZ365163; 1GCRYAEF5LZ354762; 1GCRYAEF5LZ329506; 1GCRYAEF5LZ364157 | 1GCRYAEF5LZ328355 | 1GCRYAEF5LZ390161 | 1GCRYAEF5LZ392007 | 1GCRYAEF5LZ350386; 1GCRYAEF5LZ397174 | 1GCRYAEF5LZ383680 | 1GCRYAEF5LZ358939 | 1GCRYAEF5LZ371755 | 1GCRYAEF5LZ341266; 1GCRYAEF5LZ329439 | 1GCRYAEF5LZ331448; 1GCRYAEF5LZ364806 | 1GCRYAEF5LZ365311 | 1GCRYAEF5LZ300247 | 1GCRYAEF5LZ316383 | 1GCRYAEF5LZ311202 | 1GCRYAEF5LZ399166 | 1GCRYAEF5LZ333815 | 1GCRYAEF5LZ357290; 1GCRYAEF5LZ385140 | 1GCRYAEF5LZ395683; 1GCRYAEF5LZ347116; 1GCRYAEF5LZ310759

1GCRYAEF5LZ307490 | 1GCRYAEF5LZ384084

1GCRYAEF5LZ308963 | 1GCRYAEF5LZ336665 | 1GCRYAEF5LZ325326; 1GCRYAEF5LZ330476 | 1GCRYAEF5LZ398065; 1GCRYAEF5LZ366135 | 1GCRYAEF5LZ306193 | 1GCRYAEF5LZ398986 | 1GCRYAEF5LZ322023; 1GCRYAEF5LZ323205; 1GCRYAEF5LZ380682; 1GCRYAEF5LZ311006 | 1GCRYAEF5LZ398695 | 1GCRYAEF5LZ350615 | 1GCRYAEF5LZ380102; 1GCRYAEF5LZ388815; 1GCRYAEF5LZ385235; 1GCRYAEF5LZ333328; 1GCRYAEF5LZ343096 | 1GCRYAEF5LZ359427; 1GCRYAEF5LZ364398; 1GCRYAEF5LZ372565 | 1GCRYAEF5LZ319915 | 1GCRYAEF5LZ392492 | 1GCRYAEF5LZ300314 | 1GCRYAEF5LZ388281 | 1GCRYAEF5LZ374395 | 1GCRYAEF5LZ314584 | 1GCRYAEF5LZ357631; 1GCRYAEF5LZ359315 | 1GCRYAEF5LZ337296; 1GCRYAEF5LZ327772 | 1GCRYAEF5LZ375448; 1GCRYAEF5LZ398650; 1GCRYAEF5LZ360481 | 1GCRYAEF5LZ330106; 1GCRYAEF5LZ306873

1GCRYAEF5LZ372663; 1GCRYAEF5LZ301415; 1GCRYAEF5LZ318019 | 1GCRYAEF5LZ351196; 1GCRYAEF5LZ389978

1GCRYAEF5LZ389396 | 1GCRYAEF5LZ328596 | 1GCRYAEF5LZ346340 | 1GCRYAEF5LZ360920 | 1GCRYAEF5LZ362747 | 1GCRYAEF5LZ348167; 1GCRYAEF5LZ341011 | 1GCRYAEF5LZ330607 | 1GCRYAEF5LZ303066; 1GCRYAEF5LZ369746

1GCRYAEF5LZ384392 | 1GCRYAEF5LZ359945; 1GCRYAEF5LZ354566

1GCRYAEF5LZ358617 | 1GCRYAEF5LZ333457; 1GCRYAEF5LZ328128 | 1GCRYAEF5LZ315315; 1GCRYAEF5LZ345866 | 1GCRYAEF5LZ350520

1GCRYAEF5LZ307506; 1GCRYAEF5LZ330736 | 1GCRYAEF5LZ360660; 1GCRYAEF5LZ350873; 1GCRYAEF5LZ388426 | 1GCRYAEF5LZ358472 | 1GCRYAEF5LZ317906 | 1GCRYAEF5LZ327707 | 1GCRYAEF5LZ340165 | 1GCRYAEF5LZ338349 | 1GCRYAEF5LZ367687; 1GCRYAEF5LZ321342 | 1GCRYAEF5LZ357046 | 1GCRYAEF5LZ395618 | 1GCRYAEF5LZ370539; 1GCRYAEF5LZ375479; 1GCRYAEF5LZ306744 | 1GCRYAEF5LZ374123; 1GCRYAEF5LZ321048; 1GCRYAEF5LZ310180 | 1GCRYAEF5LZ390810 | 1GCRYAEF5LZ363171; 1GCRYAEF5LZ356267 | 1GCRYAEF5LZ352333; 1GCRYAEF5LZ378236 | 1GCRYAEF5LZ389964 | 1GCRYAEF5LZ304699 | 1GCRYAEF5LZ364613; 1GCRYAEF5LZ353904 | 1GCRYAEF5LZ388782 | 1GCRYAEF5LZ369102; 1GCRYAEF5LZ392010; 1GCRYAEF5LZ339548 | 1GCRYAEF5LZ355538 | 1GCRYAEF5LZ329554 | 1GCRYAEF5LZ380407 | 1GCRYAEF5LZ317890 | 1GCRYAEF5LZ303150 | 1GCRYAEF5LZ366829 | 1GCRYAEF5LZ398843

1GCRYAEF5LZ301186 | 1GCRYAEF5LZ364272 | 1GCRYAEF5LZ375143 | 1GCRYAEF5LZ396946; 1GCRYAEF5LZ338402; 1GCRYAEF5LZ343597; 1GCRYAEF5LZ318960; 1GCRYAEF5LZ333913 | 1GCRYAEF5LZ387647 | 1GCRYAEF5LZ393917 | 1GCRYAEF5LZ319204 | 1GCRYAEF5LZ312737 | 1GCRYAEF5LZ391486 | 1GCRYAEF5LZ385610; 1GCRYAEF5LZ312768 | 1GCRYAEF5LZ346564 | 1GCRYAEF5LZ348279 | 1GCRYAEF5LZ368046 | 1GCRYAEF5LZ324130 | 1GCRYAEF5LZ321356; 1GCRYAEF5LZ331109; 1GCRYAEF5LZ330087

1GCRYAEF5LZ353496 | 1GCRYAEF5LZ331174 | 1GCRYAEF5LZ302385 | 1GCRYAEF5LZ339114 | 1GCRYAEF5LZ345334 | 1GCRYAEF5LZ323317 | 1GCRYAEF5LZ361842 | 1GCRYAEF5LZ317551 | 1GCRYAEF5LZ367107 | 1GCRYAEF5LZ393125; 1GCRYAEF5LZ366801 | 1GCRYAEF5LZ382190 | 1GCRYAEF5LZ391519 | 1GCRYAEF5LZ302936 | 1GCRYAEF5LZ361730; 1GCRYAEF5LZ397353; 1GCRYAEF5LZ376602 | 1GCRYAEF5LZ318103 | 1GCRYAEF5LZ334785 | 1GCRYAEF5LZ369388 | 1GCRYAEF5LZ320630; 1GCRYAEF5LZ384926 | 1GCRYAEF5LZ390046 | 1GCRYAEF5LZ345284; 1GCRYAEF5LZ393013 | 1GCRYAEF5LZ378138; 1GCRYAEF5LZ394971 | 1GCRYAEF5LZ331367; 1GCRYAEF5LZ362991; 1GCRYAEF5LZ352042; 1GCRYAEF5LZ346578; 1GCRYAEF5LZ345754 | 1GCRYAEF5LZ358830 | 1GCRYAEF5LZ307750

1GCRYAEF5LZ340375; 1GCRYAEF5LZ374154; 1GCRYAEF5LZ337816 | 1GCRYAEF5LZ324550 | 1GCRYAEF5LZ393593 | 1GCRYAEF5LZ342272; 1GCRYAEF5LZ394288; 1GCRYAEF5LZ398728 | 1GCRYAEF5LZ377328 | 1GCRYAEF5LZ329232 | 1GCRYAEF5LZ300555; 1GCRYAEF5LZ340005 | 1GCRYAEF5LZ397949

1GCRYAEF5LZ358732; 1GCRYAEF5LZ305898; 1GCRYAEF5LZ360979; 1GCRYAEF5LZ329831 | 1GCRYAEF5LZ370475 | 1GCRYAEF5LZ306260; 1GCRYAEF5LZ359475; 1GCRYAEF5LZ371870; 1GCRYAEF5LZ361789; 1GCRYAEF5LZ383761; 1GCRYAEF5LZ309840; 1GCRYAEF5LZ345768 | 1GCRYAEF5LZ375272; 1GCRYAEF5LZ315802

1GCRYAEF5LZ388295 | 1GCRYAEF5LZ396218 | 1GCRYAEF5LZ391374 | 1GCRYAEF5LZ381816 | 1GCRYAEF5LZ318893 | 1GCRYAEF5LZ329392 | 1GCRYAEF5LZ328968 | 1GCRYAEF5LZ370248; 1GCRYAEF5LZ339503 | 1GCRYAEF5LZ375949 | 1GCRYAEF5LZ327481; 1GCRYAEF5LZ320773 | 1GCRYAEF5LZ326556 | 1GCRYAEF5LZ363199 | 1GCRYAEF5LZ362179; 1GCRYAEF5LZ340490 | 1GCRYAEF5LZ345415 | 1GCRYAEF5LZ352879; 1GCRYAEF5LZ317033 | 1GCRYAEF5LZ366507

1GCRYAEF5LZ346726; 1GCRYAEF5LZ387633 | 1GCRYAEF5LZ375563; 1GCRYAEF5LZ338044

1GCRYAEF5LZ379029; 1GCRYAEF5LZ302564 | 1GCRYAEF5LZ395232 | 1GCRYAEF5LZ393920 | 1GCRYAEF5LZ369701 | 1GCRYAEF5LZ325567

1GCRYAEF5LZ309708 | 1GCRYAEF5LZ308476; 1GCRYAEF5LZ336956; 1GCRYAEF5LZ397675; 1GCRYAEF5LZ341719; 1GCRYAEF5LZ349271

1GCRYAEF5LZ322555; 1GCRYAEF5LZ304265; 1GCRYAEF5LZ398082 | 1GCRYAEF5LZ369018 | 1GCRYAEF5LZ329716; 1GCRYAEF5LZ322913 | 1GCRYAEF5LZ398275; 1GCRYAEF5LZ390290 | 1GCRYAEF5LZ373750 | 1GCRYAEF5LZ322894 | 1GCRYAEF5LZ331224 | 1GCRYAEF5LZ383288; 1GCRYAEF5LZ385980 | 1GCRYAEF5LZ314150 | 1GCRYAEF5LZ393237; 1GCRYAEF5LZ379239; 1GCRYAEF5LZ333037 | 1GCRYAEF5LZ317520 | 1GCRYAEF5LZ386028 | 1GCRYAEF5LZ322992; 1GCRYAEF5LZ348508 | 1GCRYAEF5LZ384487 | 1GCRYAEF5LZ356897 | 1GCRYAEF5LZ317209 | 1GCRYAEF5LZ324712 | 1GCRYAEF5LZ346113; 1GCRYAEF5LZ346788 | 1GCRYAEF5LZ343485 | 1GCRYAEF5LZ378592; 1GCRYAEF5LZ355233; 1GCRYAEF5LZ318733 | 1GCRYAEF5LZ322829 | 1GCRYAEF5LZ352476 | 1GCRYAEF5LZ330557; 1GCRYAEF5LZ307022 | 1GCRYAEF5LZ366099; 1GCRYAEF5LZ326654 | 1GCRYAEF5LZ317730 | 1GCRYAEF5LZ383341

1GCRYAEF5LZ313497 | 1GCRYAEF5LZ368385 | 1GCRYAEF5LZ390192 | 1GCRYAEF5LZ358519 | 1GCRYAEF5LZ375000 | 1GCRYAEF5LZ377992 | 1GCRYAEF5LZ365213 | 1GCRYAEF5LZ332423

1GCRYAEF5LZ336553 | 1GCRYAEF5LZ388670; 1GCRYAEF5LZ325374 | 1GCRYAEF5LZ366166; 1GCRYAEF5LZ345544 | 1GCRYAEF5LZ387051 | 1GCRYAEF5LZ390905 | 1GCRYAEF5LZ368760; 1GCRYAEF5LZ314987 | 1GCRYAEF5LZ313578

1GCRYAEF5LZ316612; 1GCRYAEF5LZ354356 | 1GCRYAEF5LZ345494 | 1GCRYAEF5LZ394078 | 1GCRYAEF5LZ312155 | 1GCRYAEF5LZ339579; 1GCRYAEF5LZ321793; 1GCRYAEF5LZ328940; 1GCRYAEF5LZ314214; 1GCRYAEF5LZ383226; 1GCRYAEF5LZ322104 | 1GCRYAEF5LZ353045 | 1GCRYAEF5LZ398292 | 1GCRYAEF5LZ342420 | 1GCRYAEF5LZ346905 | 1GCRYAEF5LZ387034; 1GCRYAEF5LZ323236; 1GCRYAEF5LZ374333 | 1GCRYAEF5LZ302094; 1GCRYAEF5LZ312656 | 1GCRYAEF5LZ325861 | 1GCRYAEF5LZ335998 | 1GCRYAEF5LZ349948; 1GCRYAEF5LZ370640 | 1GCRYAEF5LZ326976; 1GCRYAEF5LZ399118 | 1GCRYAEF5LZ374073 | 1GCRYAEF5LZ309112

1GCRYAEF5LZ391391 | 1GCRYAEF5LZ326461 | 1GCRYAEF5LZ324791 | 1GCRYAEF5LZ316111 | 1GCRYAEF5LZ353661 | 1GCRYAEF5LZ334852; 1GCRYAEF5LZ399670 | 1GCRYAEF5LZ353238; 1GCRYAEF5LZ333801; 1GCRYAEF5LZ387521 | 1GCRYAEF5LZ319896 | 1GCRYAEF5LZ382416 | 1GCRYAEF5LZ302502 | 1GCRYAEF5LZ388619 | 1GCRYAEF5LZ342336 | 1GCRYAEF5LZ328811; 1GCRYAEF5LZ335211 | 1GCRYAEF5LZ313144 | 1GCRYAEF5LZ337265

1GCRYAEF5LZ323169 | 1GCRYAEF5LZ363994 | 1GCRYAEF5LZ358648 | 1GCRYAEF5LZ374820 | 1GCRYAEF5LZ336200 | 1GCRYAEF5LZ394713 | 1GCRYAEF5LZ350338 | 1GCRYAEF5LZ353353; 1GCRYAEF5LZ365454

1GCRYAEF5LZ378009 | 1GCRYAEF5LZ347777 | 1GCRYAEF5LZ396932; 1GCRYAEF5LZ342109 | 1GCRYAEF5LZ344491 | 1GCRYAEF5LZ308042 | 1GCRYAEF5LZ335404 | 1GCRYAEF5LZ363252 | 1GCRYAEF5LZ373702 | 1GCRYAEF5LZ353949

1GCRYAEF5LZ363459 | 1GCRYAEF5LZ345883; 1GCRYAEF5LZ347505; 1GCRYAEF5LZ351621 | 1GCRYAEF5LZ331238 | 1GCRYAEF5LZ353577 | 1GCRYAEF5LZ366068 | 1GCRYAEF5LZ372615 | 1GCRYAEF5LZ354468; 1GCRYAEF5LZ398096 | 1GCRYAEF5LZ360996; 1GCRYAEF5LZ311524 | 1GCRYAEF5LZ393156; 1GCRYAEF5LZ353823 | 1GCRYAEF5LZ332096; 1GCRYAEF5LZ382500 | 1GCRYAEF5LZ343910; 1GCRYAEF5LZ396364; 1GCRYAEF5LZ363042 | 1GCRYAEF5LZ397255; 1GCRYAEF5LZ307327 | 1GCRYAEF5LZ340439; 1GCRYAEF5LZ349836; 1GCRYAEF5LZ311118 | 1GCRYAEF5LZ350713 | 1GCRYAEF5LZ311474 | 1GCRYAEF5LZ335578 | 1GCRYAEF5LZ387776 | 1GCRYAEF5LZ386000 | 1GCRYAEF5LZ351067 | 1GCRYAEF5LZ382237; 1GCRYAEF5LZ303794; 1GCRYAEF5LZ372551 | 1GCRYAEF5LZ329313; 1GCRYAEF5LZ370847 | 1GCRYAEF5LZ339307; 1GCRYAEF5LZ309191 | 1GCRYAEF5LZ358066

1GCRYAEF5LZ335306 | 1GCRYAEF5LZ370363

1GCRYAEF5LZ347908 | 1GCRYAEF5LZ357628; 1GCRYAEF5LZ349111 | 1GCRYAEF5LZ333796 | 1GCRYAEF5LZ388555 | 1GCRYAEF5LZ331157; 1GCRYAEF5LZ349237 | 1GCRYAEF5LZ335581 | 1GCRYAEF5LZ345477; 1GCRYAEF5LZ379757 | 1GCRYAEF5LZ357659 | 1GCRYAEF5LZ333426 | 1GCRYAEF5LZ310373

1GCRYAEF5LZ305710

1GCRYAEF5LZ332213 | 1GCRYAEF5LZ300183 | 1GCRYAEF5LZ322118 | 1GCRYAEF5LZ324239 | 1GCRYAEF5LZ382710; 1GCRYAEF5LZ336648 | 1GCRYAEF5LZ390399 | 1GCRYAEF5LZ300524

1GCRYAEF5LZ339324 | 1GCRYAEF5LZ328372 | 1GCRYAEF5LZ344927 | 1GCRYAEF5LZ361226 | 1GCRYAEF5LZ325133; 1GCRYAEF5LZ332342 | 1GCRYAEF5LZ330073; 1GCRYAEF5LZ352347 | 1GCRYAEF5LZ338397 | 1GCRYAEF5LZ378186; 1GCRYAEF5LZ362280 | 1GCRYAEF5LZ375742; 1GCRYAEF5LZ320532; 1GCRYAEF5LZ307229; 1GCRYAEF5LZ376700 | 1GCRYAEF5LZ371206; 1GCRYAEF5LZ364479; 1GCRYAEF5LZ377975 | 1GCRYAEF5LZ319767 | 1GCRYAEF5LZ399894 | 1GCRYAEF5LZ304556

1GCRYAEF5LZ395795 | 1GCRYAEF5LZ389415

1GCRYAEF5LZ342014 | 1GCRYAEF5LZ356933 | 1GCRYAEF5LZ353384; 1GCRYAEF5LZ321096 | 1GCRYAEF5LZ399829; 1GCRYAEF5LZ314729 | 1GCRYAEF5LZ311717 | 1GCRYAEF5LZ315976 | 1GCRYAEF5LZ376339 | 1GCRYAEF5LZ398700 | 1GCRYAEF5LZ311457 | 1GCRYAEF5LZ394307; 1GCRYAEF5LZ332146; 1GCRYAEF5LZ324919 | 1GCRYAEF5LZ318456 | 1GCRYAEF5LZ372906 | 1GCRYAEF5LZ372257 | 1GCRYAEF5LZ301933 | 1GCRYAEF5LZ339193; 1GCRYAEF5LZ335497 | 1GCRYAEF5LZ315122; 1GCRYAEF5LZ392914; 1GCRYAEF5LZ303570; 1GCRYAEF5LZ317727; 1GCRYAEF5LZ309398; 1GCRYAEF5LZ321518 | 1GCRYAEF5LZ394033; 1GCRYAEF5LZ312298 | 1GCRYAEF5LZ346709 | 1GCRYAEF5LZ388037 | 1GCRYAEF5LZ320174; 1GCRYAEF5LZ301379; 1GCRYAEF5LZ307604; 1GCRYAEF5LZ367088; 1GCRYAEF5LZ306324 | 1GCRYAEF5LZ368208; 1GCRYAEF5LZ342305 | 1GCRYAEF5LZ375997 | 1GCRYAEF5LZ303343

1GCRYAEF5LZ309675; 1GCRYAEF5LZ387972; 1GCRYAEF5LZ325083

1GCRYAEF5LZ325777; 1GCRYAEF5LZ306050 | 1GCRYAEF5LZ369021 | 1GCRYAEF5LZ346984; 1GCRYAEF5LZ387423 | 1GCRYAEF5LZ384151 | 1GCRYAEF5LZ364756; 1GCRYAEF5LZ327268 | 1GCRYAEF5LZ311748; 1GCRYAEF5LZ394954; 1GCRYAEF5LZ338626; 1GCRYAEF5LZ396901; 1GCRYAEF5LZ329425; 1GCRYAEF5LZ312222 | 1GCRYAEF5LZ385042 | 1GCRYAEF5LZ345608 | 1GCRYAEF5LZ327349 | 1GCRYAEF5LZ376910 | 1GCRYAEF5LZ365602; 1GCRYAEF5LZ320322; 1GCRYAEF5LZ300880 | 1GCRYAEF5LZ350226 | 1GCRYAEF5LZ388023; 1GCRYAEF5LZ337864 | 1GCRYAEF5LZ379287 | 1GCRYAEF5LZ389009 | 1GCRYAEF5LZ353742 | 1GCRYAEF5LZ347794; 1GCRYAEF5LZ362716 | 1GCRYAEF5LZ341638 | 1GCRYAEF5LZ326802 | 1GCRYAEF5LZ326007 | 1GCRYAEF5LZ368872

1GCRYAEF5LZ392167 | 1GCRYAEF5LZ349965; 1GCRYAEF5LZ326301 | 1GCRYAEF5LZ303942 | 1GCRYAEF5LZ323754 | 1GCRYAEF5LZ335161; 1GCRYAEF5LZ324449; 1GCRYAEF5LZ371920 | 1GCRYAEF5LZ331062; 1GCRYAEF5LZ337511; 1GCRYAEF5LZ358746; 1GCRYAEF5LZ340084 | 1GCRYAEF5LZ352221 | 1GCRYAEF5LZ330025 | 1GCRYAEF5LZ345012 | 1GCRYAEF5LZ359248 | 1GCRYAEF5LZ384697 | 1GCRYAEF5LZ396574; 1GCRYAEF5LZ323012 | 1GCRYAEF5LZ362859; 1GCRYAEF5LZ343664; 1GCRYAEF5LZ312544 | 1GCRYAEF5LZ348847 | 1GCRYAEF5LZ399376; 1GCRYAEF5LZ390600; 1GCRYAEF5LZ388863; 1GCRYAEF5LZ340974; 1GCRYAEF5LZ302855 | 1GCRYAEF5LZ351764 | 1GCRYAEF5LZ341283; 1GCRYAEF5LZ333894 | 1GCRYAEF5LZ322944 | 1GCRYAEF5LZ329117 | 1GCRYAEF5LZ364367 | 1GCRYAEF5LZ389222 | 1GCRYAEF5LZ320207 | 1GCRYAEF5LZ360402; 1GCRYAEF5LZ306761 | 1GCRYAEF5LZ326427 | 1GCRYAEF5LZ361131; 1GCRYAEF5LZ357421 | 1GCRYAEF5LZ326122; 1GCRYAEF5LZ394534 | 1GCRYAEF5LZ355152 | 1GCRYAEF5LZ385851 | 1GCRYAEF5LZ377930; 1GCRYAEF5LZ361114 | 1GCRYAEF5LZ399250

1GCRYAEF5LZ374414; 1GCRYAEF5LZ336763; 1GCRYAEF5LZ394355; 1GCRYAEF5LZ363509 | 1GCRYAEF5LZ369973 | 1GCRYAEF5LZ338125 | 1GCRYAEF5LZ313175; 1GCRYAEF5LZ392542 | 1GCRYAEF5LZ337072 | 1GCRYAEF5LZ303861; 1GCRYAEF5LZ353112 | 1GCRYAEF5LZ394498 | 1GCRYAEF5LZ367446 | 1GCRYAEF5LZ382626 | 1GCRYAEF5LZ322328; 1GCRYAEF5LZ328324; 1GCRYAEF5LZ303200 | 1GCRYAEF5LZ391066 | 1GCRYAEF5LZ304251 | 1GCRYAEF5LZ334396 | 1GCRYAEF5LZ314746; 1GCRYAEF5LZ322572; 1GCRYAEF5LZ372131 | 1GCRYAEF5LZ361985; 1GCRYAEF5LZ331031 | 1GCRYAEF5LZ308283 | 1GCRYAEF5LZ328730 | 1GCRYAEF5LZ353787; 1GCRYAEF5LZ391617 | 1GCRYAEF5LZ361212 | 1GCRYAEF5LZ382304 | 1GCRYAEF5LZ366989 | 1GCRYAEF5LZ339159 | 1GCRYAEF5LZ371805 | 1GCRYAEF5LZ390483 | 1GCRYAEF5LZ308199; 1GCRYAEF5LZ360559 | 1GCRYAEF5LZ364076; 1GCRYAEF5LZ343406; 1GCRYAEF5LZ376745; 1GCRYAEF5LZ304721; 1GCRYAEF5LZ305027 | 1GCRYAEF5LZ371402; 1GCRYAEF5LZ382660; 1GCRYAEF5LZ321499; 1GCRYAEF5LZ387499; 1GCRYAEF5LZ398342; 1GCRYAEF5LZ386398

1GCRYAEF5LZ334592; 1GCRYAEF5LZ377054; 1GCRYAEF5LZ352901; 1GCRYAEF5LZ352011 | 1GCRYAEF5LZ347410 | 1GCRYAEF5LZ339467 | 1GCRYAEF5LZ399233 | 1GCRYAEF5LZ333927 | 1GCRYAEF5LZ359301; 1GCRYAEF5LZ302368; 1GCRYAEF5LZ342515; 1GCRYAEF5LZ304122 | 1GCRYAEF5LZ357614; 1GCRYAEF5LZ365051 | 1GCRYAEF5LZ338173 | 1GCRYAEF5LZ353160

1GCRYAEF5LZ374476 | 1GCRYAEF5LZ346659 | 1GCRYAEF5LZ301057 | 1GCRYAEF5LZ333779; 1GCRYAEF5LZ337010 | 1GCRYAEF5LZ381346; 1GCRYAEF5LZ317923; 1GCRYAEF5LZ343194; 1GCRYAEF5LZ302189 | 1GCRYAEF5LZ354633 | 1GCRYAEF5LZ336164 | 1GCRYAEF5LZ385154 | 1GCRYAEF5LZ359959 | 1GCRYAEF5LZ354874 | 1GCRYAEF5LZ364627; 1GCRYAEF5LZ330140 | 1GCRYAEF5LZ337394 | 1GCRYAEF5LZ396400

1GCRYAEF5LZ343440; 1GCRYAEF5LZ386305 | 1GCRYAEF5LZ313757 | 1GCRYAEF5LZ316917 | 1GCRYAEF5LZ355510 | 1GCRYAEF5LZ381153; 1GCRYAEF5LZ377989 | 1GCRYAEF5LZ388488 | 1GCRYAEF5LZ341199; 1GCRYAEF5LZ383307 | 1GCRYAEF5LZ330218 | 1GCRYAEF5LZ302032 | 1GCRYAEF5LZ336147; 1GCRYAEF5LZ375305 | 1GCRYAEF5LZ310664; 1GCRYAEF5LZ397854 | 1GCRYAEF5LZ381671; 1GCRYAEF5LZ301592

1GCRYAEF5LZ362375 | 1GCRYAEF5LZ319221 | 1GCRYAEF5LZ376258; 1GCRYAEF5LZ348783 | 1GCRYAEF5LZ373540; 1GCRYAEF5LZ381590 | 1GCRYAEF5LZ345527 | 1GCRYAEF5LZ321857; 1GCRYAEF5LZ384408

1GCRYAEF5LZ363056; 1GCRYAEF5LZ368600; 1GCRYAEF5LZ392248 | 1GCRYAEF5LZ398762; 1GCRYAEF5LZ369942 | 1GCRYAEF5LZ374624 | 1GCRYAEF5LZ359038 | 1GCRYAEF5LZ369570 | 1GCRYAEF5LZ333832; 1GCRYAEF5LZ382321; 1GCRYAEF5LZ365633; 1GCRYAEF5LZ359413; 1GCRYAEF5LZ398759; 1GCRYAEF5LZ387969

1GCRYAEF5LZ317968; 1GCRYAEF5LZ357743 | 1GCRYAEF5LZ326282 | 1GCRYAEF5LZ350632

1GCRYAEF5LZ326525; 1GCRYAEF5LZ391293

1GCRYAEF5LZ366331 | 1GCRYAEF5LZ381878 | 1GCRYAEF5LZ301169 | 1GCRYAEF5LZ372307 | 1GCRYAEF5LZ365485

1GCRYAEF5LZ361792 | 1GCRYAEF5LZ356608 | 1GCRYAEF5LZ360173 | 1GCRYAEF5LZ331904 | 1GCRYAEF5LZ368158 | 1GCRYAEF5LZ320790 | 1GCRYAEF5LZ322037 | 1GCRYAEF5LZ342983 | 1GCRYAEF5LZ346497; 1GCRYAEF5LZ368340; 1GCRYAEF5LZ388247 | 1GCRYAEF5LZ395019; 1GCRYAEF5LZ392900; 1GCRYAEF5LZ372243 | 1GCRYAEF5LZ383131; 1GCRYAEF5LZ328484; 1GCRYAEF5LZ325035 | 1GCRYAEF5LZ382691 | 1GCRYAEF5LZ329053 | 1GCRYAEF5LZ357113 | 1GCRYAEF5LZ310261 | 1GCRYAEF5LZ392959 | 1GCRYAEF5LZ364496 | 1GCRYAEF5LZ327903; 1GCRYAEF5LZ399944 | 1GCRYAEF5LZ397000 | 1GCRYAEF5LZ345107 | 1GCRYAEF5LZ342546 | 1GCRYAEF5LZ338366; 1GCRYAEF5LZ348119 | 1GCRYAEF5LZ364210 | 1GCRYAEF5LZ320434 | 1GCRYAEF5LZ368368; 1GCRYAEF5LZ347780; 1GCRYAEF5LZ332485; 1GCRYAEF5LZ345642 | 1GCRYAEF5LZ342787; 1GCRYAEF5LZ323396; 1GCRYAEF5LZ398406 | 1GCRYAEF5LZ321339 | 1GCRYAEF5LZ323995 | 1GCRYAEF5LZ395330

1GCRYAEF5LZ357063 | 1GCRYAEF5LZ345687 | 1GCRYAEF5LZ337380 | 1GCRYAEF5LZ379774

1GCRYAEF5LZ353725; 1GCRYAEF5LZ399328; 1GCRYAEF5LZ330235 | 1GCRYAEF5LZ361498 | 1GCRYAEF5LZ330722 | 1GCRYAEF5LZ379726; 1GCRYAEF5LZ330090 | 1GCRYAEF5LZ350730 | 1GCRYAEF5LZ334611 | 1GCRYAEF5LZ330560 | 1GCRYAEF5LZ361176 | 1GCRYAEF5LZ337444 | 1GCRYAEF5LZ396414 | 1GCRYAEF5LZ368712 | 1GCRYAEF5LZ329683 | 1GCRYAEF5LZ389933; 1GCRYAEF5LZ398633 | 1GCRYAEF5LZ321759; 1GCRYAEF5LZ303293; 1GCRYAEF5LZ397921 | 1GCRYAEF5LZ377863; 1GCRYAEF5LZ385803

1GCRYAEF5LZ355250 | 1GCRYAEF5LZ339355; 1GCRYAEF5LZ369133; 1GCRYAEF5LZ335810 | 1GCRYAEF5LZ392413 | 1GCRYAEF5LZ308977 | 1GCRYAEF5LZ321373; 1GCRYAEF5LZ372520 | 1GCRYAEF5LZ397790; 1GCRYAEF5LZ329246; 1GCRYAEF5LZ319607 | 1GCRYAEF5LZ372579; 1GCRYAEF5LZ388734 | 1GCRYAEF5LZ386143 | 1GCRYAEF5LZ360870 | 1GCRYAEF5LZ395375; 1GCRYAEF5LZ322300 | 1GCRYAEF5LZ347584; 1GCRYAEF5LZ317632 | 1GCRYAEF5LZ396820; 1GCRYAEF5LZ319185; 1GCRYAEF5LZ319946 | 1GCRYAEF5LZ364711 | 1GCRYAEF5LZ377121; 1GCRYAEF5LZ302130 | 1GCRYAEF5LZ330526 | 1GCRYAEF5LZ336715; 1GCRYAEF5LZ365082 | 1GCRYAEF5LZ308560 | 1GCRYAEF5LZ348511 | 1GCRYAEF5LZ332535

1GCRYAEF5LZ320448; 1GCRYAEF5LZ360545 | 1GCRYAEF5LZ380665; 1GCRYAEF5LZ378317; 1GCRYAEF5LZ393061 | 1GCRYAEF5LZ318683 | 1GCRYAEF5LZ383811 | 1GCRYAEF5LZ326508; 1GCRYAEF5LZ378916; 1GCRYAEF5LZ307926 | 1GCRYAEF5LZ343275

1GCRYAEF5LZ377099; 1GCRYAEF5LZ324693; 1GCRYAEF5LZ337363 | 1GCRYAEF5LZ399362 | 1GCRYAEF5LZ348136 | 1GCRYAEF5LZ301074 | 1GCRYAEF5LZ324015; 1GCRYAEF5LZ329540 | 1GCRYAEF5LZ356365; 1GCRYAEF5LZ324788; 1GCRYAEF5LZ370234

1GCRYAEF5LZ348945 | 1GCRYAEF5LZ319526 | 1GCRYAEF5LZ365003; 1GCRYAEF5LZ399409; 1GCRYAEF5LZ361100 | 1GCRYAEF5LZ358231 | 1GCRYAEF5LZ393738; 1GCRYAEF5LZ375935

1GCRYAEF5LZ312852; 1GCRYAEF5LZ304654; 1GCRYAEF5LZ351862; 1GCRYAEF5LZ334754 | 1GCRYAEF5LZ351411 | 1GCRYAEF5LZ359556 | 1GCRYAEF5LZ323432

1GCRYAEF5LZ362134 | 1GCRYAEF5LZ311393 | 1GCRYAEF5LZ392606 | 1GCRYAEF5LZ313774 | 1GCRYAEF5LZ314973; 1GCRYAEF5LZ347732 | 1GCRYAEF5LZ350078; 1GCRYAEF5LZ361419 | 1GCRYAEF5LZ327318 | 1GCRYAEF5LZ367432; 1GCRYAEF5LZ388958; 1GCRYAEF5LZ375580 | 1GCRYAEF5LZ332616

1GCRYAEF5LZ322071 | 1GCRYAEF5LZ380357 | 1GCRYAEF5LZ328386; 1GCRYAEF5LZ378057 | 1GCRYAEF5LZ301625 | 1GCRYAEF5LZ361503; 1GCRYAEF5LZ372064 | 1GCRYAEF5LZ361081; 1GCRYAEF5LZ312723 | 1GCRYAEF5LZ356656; 1GCRYAEF5LZ365521 | 1GCRYAEF5LZ355474 | 1GCRYAEF5LZ359458; 1GCRYAEF5LZ348380; 1GCRYAEF5LZ315055 | 1GCRYAEF5LZ367706 | 1GCRYAEF5LZ333023 | 1GCRYAEF5LZ381847; 1GCRYAEF5LZ376213 | 1GCRYAEF5LZ336892 | 1GCRYAEF5LZ307313 | 1GCRYAEF5LZ383484

1GCRYAEF5LZ372159; 1GCRYAEF5LZ365096 | 1GCRYAEF5LZ386420 | 1GCRYAEF5LZ346791 | 1GCRYAEF5LZ371691 | 1GCRYAEF5LZ331952 | 1GCRYAEF5LZ325701 | 1GCRYAEF5LZ352252 | 1GCRYAEF5LZ376597; 1GCRYAEF5LZ375465 | 1GCRYAEF5LZ327285 | 1GCRYAEF5LZ398938; 1GCRYAEF5LZ379211 | 1GCRYAEF5LZ315959; 1GCRYAEF5LZ360741 | 1GCRYAEF5LZ307442 | 1GCRYAEF5LZ315864; 1GCRYAEF5LZ395716 | 1GCRYAEF5LZ393982 | 1GCRYAEF5LZ397031; 1GCRYAEF5LZ312866 | 1GCRYAEF5LZ324709; 1GCRYAEF5LZ306453; 1GCRYAEF5LZ397191; 1GCRYAEF5LZ389351 | 1GCRYAEF5LZ380908 | 1GCRYAEF5LZ375160 | 1GCRYAEF5LZ323107; 1GCRYAEF5LZ389799 | 1GCRYAEF5LZ304833 | 1GCRYAEF5LZ323592 | 1GCRYAEF5LZ351392

1GCRYAEF5LZ384974 | 1GCRYAEF5LZ388586 | 1GCRYAEF5LZ315167

1GCRYAEF5LZ342756 | 1GCRYAEF5LZ305884; 1GCRYAEF5LZ350355 | 1GCRYAEF5LZ366281

1GCRYAEF5LZ382545; 1GCRYAEF5LZ339940; 1GCRYAEF5LZ330378; 1GCRYAEF5LZ336780 | 1GCRYAEF5LZ333992 | 1GCRYAEF5LZ345365; 1GCRYAEF5LZ392671; 1GCRYAEF5LZ335001 | 1GCRYAEF5LZ375188 | 1GCRYAEF5LZ356530 | 1GCRYAEF5LZ391522 | 1GCRYAEF5LZ321003 | 1GCRYAEF5LZ397403; 1GCRYAEF5LZ346855; 1GCRYAEF5LZ321244; 1GCRYAEF5LZ319316; 1GCRYAEF5LZ316769 | 1GCRYAEF5LZ375112 | 1GCRYAEF5LZ344488 | 1GCRYAEF5LZ360416 | 1GCRYAEF5LZ336309; 1GCRYAEF5LZ354275 | 1GCRYAEF5LZ363476 | 1GCRYAEF5LZ397997 | 1GCRYAEF5LZ368144 | 1GCRYAEF5LZ331613; 1GCRYAEF5LZ300636; 1GCRYAEF5LZ300992 | 1GCRYAEF5LZ389110 | 1GCRYAEF5LZ371254 | 1GCRYAEF5LZ384750 | 1GCRYAEF5LZ377670; 1GCRYAEF5LZ386983; 1GCRYAEF5LZ316397; 1GCRYAEF5LZ395120 | 1GCRYAEF5LZ363767 | 1GCRYAEF5LZ384411 | 1GCRYAEF5LZ380293 | 1GCRYAEF5LZ369844

1GCRYAEF5LZ321843 | 1GCRYAEF5LZ348315 | 1GCRYAEF5LZ335869; 1GCRYAEF5LZ305951; 1GCRYAEF5LZ380083

1GCRYAEF5LZ384327 | 1GCRYAEF5LZ324080 | 1GCRYAEF5LZ370346 | 1GCRYAEF5LZ367110 | 1GCRYAEF5LZ375806 | 1GCRYAEF5LZ384568 | 1GCRYAEF5LZ303634 | 1GCRYAEF5LZ383601 | 1GCRYAEF5LZ320238; 1GCRYAEF5LZ349884; 1GCRYAEF5LZ351747 | 1GCRYAEF5LZ388653; 1GCRYAEF5LZ306176 | 1GCRYAEF5LZ321471 | 1GCRYAEF5LZ317937; 1GCRYAEF5LZ322281; 1GCRYAEF5LZ343938; 1GCRYAEF5LZ389088 | 1GCRYAEF5LZ353708; 1GCRYAEF5LZ301706; 1GCRYAEF5LZ344202 | 1GCRYAEF5LZ373196 | 1GCRYAEF5LZ368886; 1GCRYAEF5LZ371089 | 1GCRYAEF5LZ316156; 1GCRYAEF5LZ307764; 1GCRYAEF5LZ355426; 1GCRYAEF5LZ331921 | 1GCRYAEF5LZ314875 | 1GCRYAEF5LZ323656 | 1GCRYAEF5LZ381931; 1GCRYAEF5LZ324466 | 1GCRYAEF5LZ364501 | 1GCRYAEF5LZ321907; 1GCRYAEF5LZ326251 | 1GCRYAEF5LZ335189; 1GCRYAEF5LZ343681; 1GCRYAEF5LZ370721; 1GCRYAEF5LZ328436 | 1GCRYAEF5LZ386093 | 1GCRYAEF5LZ340943

1GCRYAEF5LZ320157; 1GCRYAEF5LZ304542; 1GCRYAEF5LZ323883 | 1GCRYAEF5LZ382870 | 1GCRYAEF5LZ378706; 1GCRYAEF5LZ301088 | 1GCRYAEF5LZ317176 | 1GCRYAEF5LZ359783 | 1GCRYAEF5LZ392430 | 1GCRYAEF5LZ380116 | 1GCRYAEF5LZ306730

1GCRYAEF5LZ385784; 1GCRYAEF5LZ303990 | 1GCRYAEF5LZ363400 | 1GCRYAEF5LZ346919 | 1GCRYAEF5LZ332356

1GCRYAEF5LZ378477; 1GCRYAEF5LZ321146 | 1GCRYAEF5LZ348671; 1GCRYAEF5LZ319686

1GCRYAEF5LZ368029 | 1GCRYAEF5LZ360142; 1GCRYAEF5LZ379595 | 1GCRYAEF5LZ384635 | 1GCRYAEF5LZ330493 | 1GCRYAEF5LZ389284 | 1GCRYAEF5LZ374249; 1GCRYAEF5LZ385834 | 1GCRYAEF5LZ307067

1GCRYAEF5LZ364059 | 1GCRYAEF5LZ393836 | 1GCRYAEF5LZ318537; 1GCRYAEF5LZ396140; 1GCRYAEF5LZ399734 | 1GCRYAEF5LZ384585; 1GCRYAEF5LZ347312; 1GCRYAEF5LZ350517 | 1GCRYAEF5LZ397028; 1GCRYAEF5LZ307389 | 1GCRYAEF5LZ318926 | 1GCRYAEF5LZ369357 | 1GCRYAEF5LZ347648 | 1GCRYAEF5LZ364983 | 1GCRYAEF5LZ356835; 1GCRYAEF5LZ318229; 1GCRYAEF5LZ392816 | 1GCRYAEF5LZ335872; 1GCRYAEF5LZ387082; 1GCRYAEF5LZ320112 | 1GCRYAEF5LZ386062 | 1GCRYAEF5LZ388605; 1GCRYAEF5LZ362909; 1GCRYAEF5LZ323348 | 1GCRYAEF5LZ396025 | 1GCRYAEF5LZ307683 | 1GCRYAEF5LZ329618; 1GCRYAEF5LZ366250; 1GCRYAEF5LZ322278 | 1GCRYAEF5LZ361839; 1GCRYAEF5LZ383615 | 1GCRYAEF5LZ318991 | 1GCRYAEF5LZ325536 | 1GCRYAEF5LZ346810

1GCRYAEF5LZ318697; 1GCRYAEF5LZ362683; 1GCRYAEF5LZ374428; 1GCRYAEF5LZ341414; 1GCRYAEF5LZ363820 | 1GCRYAEF5LZ356642 | 1GCRYAEF5LZ315492 | 1GCRYAEF5LZ340411 | 1GCRYAEF5LZ379354 | 1GCRYAEF5LZ382674 | 1GCRYAEF5LZ366720 | 1GCRYAEF5LZ396137 | 1GCRYAEF5LZ302239; 1GCRYAEF5LZ343261; 1GCRYAEF5LZ317470 | 1GCRYAEF5LZ316285; 1GCRYAEF5LZ390869 | 1GCRYAEF5LZ319056; 1GCRYAEF5LZ362392 | 1GCRYAEF5LZ366684 | 1GCRYAEF5LZ308722; 1GCRYAEF5LZ308929 | 1GCRYAEF5LZ373442 | 1GCRYAEF5LZ304248; 1GCRYAEF5LZ367396 | 1GCRYAEF5LZ353594; 1GCRYAEF5LZ300667 | 1GCRYAEF5LZ385011 | 1GCRYAEF5LZ362182; 1GCRYAEF5LZ315332; 1GCRYAEF5LZ308655 | 1GCRYAEF5LZ318988; 1GCRYAEF5LZ385087 | 1GCRYAEF5LZ330865 | 1GCRYAEF5LZ330316 | 1GCRYAEF5LZ356611; 1GCRYAEF5LZ359878; 1GCRYAEF5LZ347620 | 1GCRYAEF5LZ373277 | 1GCRYAEF5LZ335600; 1GCRYAEF5LZ309420; 1GCRYAEF5LZ368614 | 1GCRYAEF5LZ383677; 1GCRYAEF5LZ336424; 1GCRYAEF5LZ395473

1GCRYAEF5LZ393853; 1GCRYAEF5LZ377619 | 1GCRYAEF5LZ309515; 1GCRYAEF5LZ362196 | 1GCRYAEF5LZ343700 | 1GCRYAEF5LZ322233 | 1GCRYAEF5LZ340196 | 1GCRYAEF5LZ395988 | 1GCRYAEF5LZ367981 | 1GCRYAEF5LZ345432; 1GCRYAEF5LZ313161 | 1GCRYAEF5LZ385638 | 1GCRYAEF5LZ309000 | 1GCRYAEF5LZ371108 | 1GCRYAEF5LZ380973 | 1GCRYAEF5LZ310972 | 1GCRYAEF5LZ316108 | 1GCRYAEF5LZ306484 | 1GCRYAEF5LZ355524 | 1GCRYAEF5LZ391701 | 1GCRYAEF5LZ309918 | 1GCRYAEF5LZ395666 | 1GCRYAEF5LZ344281; 1GCRYAEF5LZ378379 | 1GCRYAEF5LZ371951 | 1GCRYAEF5LZ300670 | 1GCRYAEF5LZ349299; 1GCRYAEF5LZ325312 | 1GCRYAEF5LZ320241 | 1GCRYAEF5LZ344572 | 1GCRYAEF5LZ311071 | 1GCRYAEF5LZ302869 | 1GCRYAEF5LZ331594 | 1GCRYAEF5LZ388264; 1GCRYAEF5LZ380780; 1GCRYAEF5LZ363574 | 1GCRYAEF5LZ328405; 1GCRYAEF5LZ313192; 1GCRYAEF5LZ364305; 1GCRYAEF5LZ338139

1GCRYAEF5LZ371058 | 1GCRYAEF5LZ392539; 1GCRYAEF5LZ356012 | 1GCRYAEF5LZ330283; 1GCRYAEF5LZ323639; 1GCRYAEF5LZ312351 | 1GCRYAEF5LZ361663 | 1GCRYAEF5LZ300474 | 1GCRYAEF5LZ344118 | 1GCRYAEF5LZ372999 | 1GCRYAEF5LZ325178; 1GCRYAEF5LZ393903 | 1GCRYAEF5LZ335905 | 1GCRYAEF5LZ305495 | 1GCRYAEF5LZ350839; 1GCRYAEF5LZ304069; 1GCRYAEF5LZ380410 | 1GCRYAEF5LZ310289 | 1GCRYAEF5LZ338190; 1GCRYAEF5LZ314696 | 1GCRYAEF5LZ390287 | 1GCRYAEF5LZ344975 | 1GCRYAEF5LZ394226; 1GCRYAEF5LZ300331

1GCRYAEF5LZ384506; 1GCRYAEF5LZ374199 | 1GCRYAEF5LZ334978

1GCRYAEF5LZ367124; 1GCRYAEF5LZ383694; 1GCRYAEF5LZ327058; 1GCRYAEF5LZ315699 | 1GCRYAEF5LZ317243

1GCRYAEF5LZ347228 | 1GCRYAEF5LZ396638; 1GCRYAEF5LZ317260; 1GCRYAEF5LZ349772

1GCRYAEF5LZ311121 | 1GCRYAEF5LZ339565 | 1GCRYAEF5LZ350971 | 1GCRYAEF5LZ374817 | 1GCRYAEF5LZ311930 | 1GCRYAEF5LZ390449 | 1GCRYAEF5LZ344815 | 1GCRYAEF5LZ328890; 1GCRYAEF5LZ375692 | 1GCRYAEF5LZ321454 | 1GCRYAEF5LZ334687; 1GCRYAEF5LZ325505 | 1GCRYAEF5LZ334589; 1GCRYAEF5LZ383808 | 1GCRYAEF5LZ339176 | 1GCRYAEF5LZ345463 | 1GCRYAEF5LZ399796 | 1GCRYAEF5LZ324435; 1GCRYAEF5LZ389608 | 1GCRYAEF5LZ337508 | 1GCRYAEF5LZ373487; 1GCRYAEF5LZ365843 | 1GCRYAEF5LZ340909 | 1GCRYAEF5LZ370900; 1GCRYAEF5LZ385123; 1GCRYAEF5LZ358763 | 1GCRYAEF5LZ399023 | 1GCRYAEF5LZ374753; 1GCRYAEF5LZ328954 | 1GCRYAEF5LZ339713 | 1GCRYAEF5LZ394856 | 1GCRYAEF5LZ300779; 1GCRYAEF5LZ393688 | 1GCRYAEF5LZ346287 | 1GCRYAEF5LZ330199

1GCRYAEF5LZ330509 | 1GCRYAEF5LZ301043; 1GCRYAEF5LZ383274 | 1GCRYAEF5LZ335922 | 1GCRYAEF5LZ302726; 1GCRYAEF5LZ384330 | 1GCRYAEF5LZ327464 | 1GCRYAEF5LZ352039 | 1GCRYAEF5LZ396722 | 1GCRYAEF5LZ357192; 1GCRYAEF5LZ391861 | 1GCRYAEF5LZ379435 | 1GCRYAEF5LZ351487 | 1GCRYAEF5LZ379967 | 1GCRYAEF5LZ316223 | 1GCRYAEF5LZ323933; 1GCRYAEF5LZ393464 | 1GCRYAEF5LZ332518 | 1GCRYAEF5LZ332969 | 1GCRYAEF5LZ344541 | 1GCRYAEF5LZ356527; 1GCRYAEF5LZ321437 | 1GCRYAEF5LZ347150; 1GCRYAEF5LZ326332 | 1GCRYAEF5LZ386885

1GCRYAEF5LZ370220; 1GCRYAEF5LZ307456 | 1GCRYAEF5LZ343115; 1GCRYAEF5LZ331241 | 1GCRYAEF5LZ337962 | 1GCRYAEF5LZ303939; 1GCRYAEF5LZ356902

1GCRYAEF5LZ356186 | 1GCRYAEF5LZ339422; 1GCRYAEF5LZ346712; 1GCRYAEF5LZ359279 | 1GCRYAEF5LZ304895

1GCRYAEF5LZ352638

1GCRYAEF5LZ389656 | 1GCRYAEF5LZ334253 | 1GCRYAEF5LZ399507 | 1GCRYAEF5LZ381587 | 1GCRYAEF5LZ327657 | 1GCRYAEF5LZ374560 | 1GCRYAEF5LZ312611 | 1GCRYAEF5LZ339534; 1GCRYAEF5LZ356205; 1GCRYAEF5LZ303181; 1GCRYAEF5LZ301205; 1GCRYAEF5LZ342367 | 1GCRYAEF5LZ395392; 1GCRYAEF5LZ354695

1GCRYAEF5LZ341428 | 1GCRYAEF5LZ338951 | 1GCRYAEF5LZ359525; 1GCRYAEF5LZ391147 | 1GCRYAEF5LZ303830; 1GCRYAEF5LZ343759; 1GCRYAEF5LZ354504; 1GCRYAEF5LZ379628; 1GCRYAEF5LZ391651 | 1GCRYAEF5LZ373179 | 1GCRYAEF5LZ326041 | 1GCRYAEF5LZ324581 | 1GCRYAEF5LZ301172 | 1GCRYAEF5LZ335354; 1GCRYAEF5LZ346192 | 1GCRYAEF5LZ393044 | 1GCRYAEF5LZ377765 | 1GCRYAEF5LZ328047 | 1GCRYAEF5LZ377894 | 1GCRYAEF5LZ399443; 1GCRYAEF5LZ366975 | 1GCRYAEF5LZ364885 | 1GCRYAEF5LZ328601 | 1GCRYAEF5LZ375045 | 1GCRYAEF5LZ331708 | 1GCRYAEF5LZ384683; 1GCRYAEF5LZ376552 | 1GCRYAEF5LZ338027 | 1GCRYAEF5LZ300765; 1GCRYAEF5LZ356303 | 1GCRYAEF5LZ351375; 1GCRYAEF5LZ343521; 1GCRYAEF5LZ313127; 1GCRYAEF5LZ384845 | 1GCRYAEF5LZ351005 | 1GCRYAEF5LZ314844; 1GCRYAEF5LZ386496

1GCRYAEF5LZ350789; 1GCRYAEF5LZ331000

1GCRYAEF5LZ351683 | 1GCRYAEF5LZ317064 | 1GCRYAEF5LZ330929 | 1GCRYAEF5LZ354101 | 1GCRYAEF5LZ361548; 1GCRYAEF5LZ377667 | 1GCRYAEF5LZ364028 | 1GCRYAEF5LZ390113

1GCRYAEF5LZ366426 | 1GCRYAEF5LZ357662; 1GCRYAEF5LZ311863 | 1GCRYAEF5LZ380438; 1GCRYAEF5LZ386949 | 1GCRYAEF5LZ350243 | 1GCRYAEF5LZ380603 | 1GCRYAEF5LZ327951 | 1GCRYAEF5LZ387924 | 1GCRYAEF5LZ368743 | 1GCRYAEF5LZ358701

1GCRYAEF5LZ320711 | 1GCRYAEF5LZ367799 | 1GCRYAEF5LZ319106 | 1GCRYAEF5LZ376115 | 1GCRYAEF5LZ388183 | 1GCRYAEF5LZ372484; 1GCRYAEF5LZ347276 | 1GCRYAEF5LZ362621

1GCRYAEF5LZ325228 | 1GCRYAEF5LZ301916 | 1GCRYAEF5LZ329327 | 1GCRYAEF5LZ374896 | 1GCRYAEF5LZ390189 | 1GCRYAEF5LZ351490

1GCRYAEF5LZ313824; 1GCRYAEF5LZ353675 | 1GCRYAEF5LZ369469 | 1GCRYAEF5LZ319011; 1GCRYAEF5LZ311684 | 1GCRYAEF5LZ364871; 1GCRYAEF5LZ392895 | 1GCRYAEF5LZ373599; 1GCRYAEF5LZ391178 | 1GCRYAEF5LZ326797 | 1GCRYAEF5LZ350159 | 1GCRYAEF5LZ313743; 1GCRYAEF5LZ323401 | 1GCRYAEF5LZ364546; 1GCRYAEF5LZ323219 | 1GCRYAEF5LZ340120 | 1GCRYAEF5LZ313631; 1GCRYAEF5LZ352848 | 1GCRYAEF5LZ327416 | 1GCRYAEF5LZ337637; 1GCRYAEF5LZ322183; 1GCRYAEF5LZ332860 | 1GCRYAEF5LZ379404 | 1GCRYAEF5LZ345124 | 1GCRYAEF5LZ335371 | 1GCRYAEF5LZ378978 | 1GCRYAEF5LZ342434 | 1GCRYAEF5LZ398552 | 1GCRYAEF5LZ360240 | 1GCRYAEF5LZ307778 | 1GCRYAEF5LZ369620; 1GCRYAEF5LZ305853; 1GCRYAEF5LZ387678 | 1GCRYAEF5LZ312561

The VIN belongs to a Chevrolet.
The specific model is a Silverado 1500 according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GCRYAEF5LZ3.
1GCRYAEF5LZ338075 | 1GCRYAEF5LZ309014 | 1GCRYAEF5LZ376986 | 1GCRYAEF5LZ375126

1GCRYAEF5LZ363770; 1GCRYAEF5LZ352378; 1GCRYAEF5LZ353840; 1GCRYAEF5LZ304878 | 1GCRYAEF5LZ382142 | 1GCRYAEF5LZ369374; 1GCRYAEF5LZ348654; 1GCRYAEF5LZ317288 | 1GCRYAEF5LZ344510 | 1GCRYAEF5LZ318151 | 1GCRYAEF5LZ336942

1GCRYAEF5LZ354003 | 1GCRYAEF5LZ350825 | 1GCRYAEF5LZ335970 | 1GCRYAEF5LZ338920 | 1GCRYAEF5LZ386627 | 1GCRYAEF5LZ348220 | 1GCRYAEF5LZ306727; 1GCRYAEF5LZ301348 | 1GCRYAEF5LZ372629; 1GCRYAEF5LZ381413; 1GCRYAEF5LZ394064 | 1GCRYAEF5LZ319672; 1GCRYAEF5LZ335063 | 1GCRYAEF5LZ384649 | 1GCRYAEF5LZ354034 | 1GCRYAEF5LZ396199

1GCRYAEF5LZ378088 | 1GCRYAEF5LZ391326; 1GCRYAEF5LZ332468 | 1GCRYAEF5LZ329828; 1GCRYAEF5LZ372114 | 1GCRYAEF5LZ330588 | 1GCRYAEF5LZ381198 | 1GCRYAEF5LZ328744; 1GCRYAEF5LZ365678

1GCRYAEF5LZ395196; 1GCRYAEF5LZ387664 | 1GCRYAEF5LZ378883 | 1GCRYAEF5LZ302399 | 1GCRYAEF5LZ301446 | 1GCRYAEF5LZ314424 | 1GCRYAEF5LZ393707 | 1GCRYAEF5LZ386644; 1GCRYAEF5LZ349853 | 1GCRYAEF5LZ313208 | 1GCRYAEF5LZ393500 | 1GCRYAEF5LZ333281; 1GCRYAEF5LZ355443 | 1GCRYAEF5LZ302516 | 1GCRYAEF5LZ321549

1GCRYAEF5LZ318568; 1GCRYAEF5LZ351893; 1GCRYAEF5LZ379368 | 1GCRYAEF5LZ391021 | 1GCRYAEF5LZ338450 | 1GCRYAEF5LZ334267; 1GCRYAEF5LZ384196

1GCRYAEF5LZ310017; 1GCRYAEF5LZ365664; 1GCRYAEF5LZ308090; 1GCRYAEF5LZ324726 | 1GCRYAEF5LZ394629; 1GCRYAEF5LZ368578 | 1GCRYAEF5LZ348069 | 1GCRYAEF5LZ357435 | 1GCRYAEF5LZ376826 | 1GCRYAEF5LZ377006; 1GCRYAEF5LZ330901 | 1GCRYAEF5LZ390418 | 1GCRYAEF5LZ371139 | 1GCRYAEF5LZ391665 | 1GCRYAEF5LZ373327 | 1GCRYAEF5LZ309966 | 1GCRYAEF5LZ369150 | 1GCRYAEF5LZ369424 | 1GCRYAEF5LZ333720 | 1GCRYAEF5LZ391858 | 1GCRYAEF5LZ345835

1GCRYAEF5LZ358892; 1GCRYAEF5LZ390208 | 1GCRYAEF5LZ358228 | 1GCRYAEF5LZ348587; 1GCRYAEF5LZ328839 | 1GCRYAEF5LZ331532 | 1GCRYAEF5LZ370783 | 1GCRYAEF5LZ321678; 1GCRYAEF5LZ397580 | 1GCRYAEF5LZ340814 | 1GCRYAEF5LZ394050 | 1GCRYAEF5LZ393108; 1GCRYAEF5LZ369245 | 1GCRYAEF5LZ343387; 1GCRYAEF5LZ305965

1GCRYAEF5LZ300149; 1GCRYAEF5LZ348749 | 1GCRYAEF5LZ381234

1GCRYAEF5LZ332101; 1GCRYAEF5LZ391696 | 1GCRYAEF5LZ309773; 1GCRYAEF5LZ345396 | 1GCRYAEF5LZ383257 | 1GCRYAEF5LZ368032 | 1GCRYAEF5LZ354213 | 1GCRYAEF5LZ389818 | 1GCRYAEF5LZ357077; 1GCRYAEF5LZ386448 | 1GCRYAEF5LZ381640 | 1GCRYAEF5LZ379581 | 1GCRYAEF5LZ338805; 1GCRYAEF5LZ355779 | 1GCRYAEF5LZ363624 | 1GCRYAEF5LZ342658; 1GCRYAEF5LZ349092

1GCRYAEF5LZ300975 | 1GCRYAEF5LZ312012; 1GCRYAEF5LZ339582 | 1GCRYAEF5LZ360299 | 1GCRYAEF5LZ348007 | 1GCRYAEF5LZ347925 | 1GCRYAEF5LZ313712 | 1GCRYAEF5LZ389205 | 1GCRYAEF5LZ343423 | 1GCRYAEF5LZ302970 | 1GCRYAEF5LZ332728

1GCRYAEF5LZ317565 | 1GCRYAEF5LZ381279 | 1GCRYAEF5LZ399538 | 1GCRYAEF5LZ367222 | 1GCRYAEF5LZ366846 | 1GCRYAEF5LZ337976; 1GCRYAEF5LZ397966

1GCRYAEF5LZ301799; 1GCRYAEF5LZ383467 | 1GCRYAEF5LZ345446

1GCRYAEF5LZ363977; 1GCRYAEF5LZ385722 | 1GCRYAEF5LZ300345; 1GCRYAEF5LZ328873 | 1GCRYAEF5LZ373943 | 1GCRYAEF5LZ399457 | 1GCRYAEF5LZ320398

1GCRYAEF5LZ388149; 1GCRYAEF5LZ370377 | 1GCRYAEF5LZ327190

1GCRYAEF5LZ343504; 1GCRYAEF5LZ326864 | 1GCRYAEF5LZ375627; 1GCRYAEF5LZ394372 | 1GCRYAEF5LZ368550 | 1GCRYAEF5LZ376017; 1GCRYAEF5LZ399460 | 1GCRYAEF5LZ318232 | 1GCRYAEF5LZ335693 | 1GCRYAEF5LZ305982 | 1GCRYAEF5LZ398678 | 1GCRYAEF5LZ389642; 1GCRYAEF5LZ327996 | 1GCRYAEF5LZ318943 | 1GCRYAEF5LZ386899 | 1GCRYAEF5LZ300894; 1GCRYAEF5LZ326086; 1GCRYAEF5LZ321714 | 1GCRYAEF5LZ399247

1GCRYAEF5LZ319283; 1GCRYAEF5LZ398535; 1GCRYAEF5LZ326217; 1GCRYAEF5LZ374686 | 1GCRYAEF5LZ385431 | 1GCRYAEF5LZ369455 | 1GCRYAEF5LZ322619; 1GCRYAEF5LZ337928 | 1GCRYAEF5LZ351182; 1GCRYAEF5LZ381766 | 1GCRYAEF5LZ312009 | 1GCRYAEF5LZ313001 | 1GCRYAEF5LZ309272; 1GCRYAEF5LZ392038 | 1GCRYAEF5LZ304296

1GCRYAEF5LZ335838 | 1GCRYAEF5LZ397045 | 1GCRYAEF5LZ339047 | 1GCRYAEF5LZ324855

1GCRYAEF5LZ371657 | 1GCRYAEF5LZ383162; 1GCRYAEF5LZ372937 | 1GCRYAEF5LZ316142 | 1GCRYAEF5LZ318148; 1GCRYAEF5LZ346449; 1GCRYAEF5LZ328422; 1GCRYAEF5LZ386224 | 1GCRYAEF5LZ312477; 1GCRYAEF5LZ381069 | 1GCRYAEF5LZ314049; 1GCRYAEF5LZ396929; 1GCRYAEF5LZ330297 | 1GCRYAEF5LZ319090 | 1GCRYAEF5LZ340893 | 1GCRYAEF5LZ321261 | 1GCRYAEF5LZ320675 | 1GCRYAEF5LZ308056; 1GCRYAEF5LZ316674; 1GCRYAEF5LZ367964; 1GCRYAEF5LZ342496; 1GCRYAEF5LZ395599; 1GCRYAEF5LZ375840; 1GCRYAEF5LZ388300 | 1GCRYAEF5LZ343986; 1GCRYAEF5LZ333636 | 1GCRYAEF5LZ377846 | 1GCRYAEF5LZ325164; 1GCRYAEF5LZ366300; 1GCRYAEF5LZ308249; 1GCRYAEF5LZ334270; 1GCRYAEF5LZ396672; 1GCRYAEF5LZ372596; 1GCRYAEF5LZ348105; 1GCRYAEF5LZ354311 | 1GCRYAEF5LZ352610 | 1GCRYAEF5LZ313435; 1GCRYAEF5LZ363932; 1GCRYAEF5LZ360917 | 1GCRYAEF5LZ392394 | 1GCRYAEF5LZ366569 | 1GCRYAEF5LZ376101 | 1GCRYAEF5LZ302631; 1GCRYAEF5LZ351456; 1GCRYAEF5LZ396865; 1GCRYAEF5LZ354549 | 1GCRYAEF5LZ377698 | 1GCRYAEF5LZ339274

1GCRYAEF5LZ381301 | 1GCRYAEF5LZ316268; 1GCRYAEF5LZ388443 | 1GCRYAEF5LZ302242 | 1GCRYAEF5LZ348718; 1GCRYAEF5LZ313659; 1GCRYAEF5LZ367060; 1GCRYAEF5LZ327156 | 1GCRYAEF5LZ384148 | 1GCRYAEF5LZ316271 | 1GCRYAEF5LZ359153

1GCRYAEF5LZ312107; 1GCRYAEF5LZ323091

1GCRYAEF5LZ345236 | 1GCRYAEF5LZ367155 | 1GCRYAEF5LZ367172 | 1GCRYAEF5LZ320059 | 1GCRYAEF5LZ378382; 1GCRYAEF5LZ303505 | 1GCRYAEF5LZ386742; 1GCRYAEF5LZ394114 | 1GCRYAEF5LZ304847; 1GCRYAEF5LZ311832; 1GCRYAEF5LZ310535; 1GCRYAEF5LZ304637; 1GCRYAEF5LZ347665 | 1GCRYAEF5LZ374798; 1GCRYAEF5LZ393285; 1GCRYAEF5LZ391908 | 1GCRYAEF5LZ345849 | 1GCRYAEF5LZ303746 | 1GCRYAEF5LZ387566 | 1GCRYAEF5LZ353885; 1GCRYAEF5LZ306839 | 1GCRYAEF5LZ320563 | 1GCRYAEF5LZ360738 | 1GCRYAEF5LZ359668 | 1GCRYAEF5LZ371674 | 1GCRYAEF5LZ307103 | 1GCRYAEF5LZ315203 | 1GCRYAEF5LZ334043 | 1GCRYAEF5LZ319817 | 1GCRYAEF5LZ347861 | 1GCRYAEF5LZ374347 | 1GCRYAEF5LZ302306; 1GCRYAEF5LZ310082 | 1GCRYAEF5LZ390001 | 1GCRYAEF5LZ395201; 1GCRYAEF5LZ329859 | 1GCRYAEF5LZ309255; 1GCRYAEF5LZ318649 | 1GCRYAEF5LZ347827 | 1GCRYAEF5LZ391262 | 1GCRYAEF5LZ359234; 1GCRYAEF5LZ300202; 1GCRYAEF5LZ365065; 1GCRYAEF5LZ350775 | 1GCRYAEF5LZ311328

1GCRYAEF5LZ307781 | 1GCRYAEF5LZ304007; 1GCRYAEF5LZ352722; 1GCRYAEF5LZ324628 | 1GCRYAEF5LZ397756; 1GCRYAEF5LZ371884 | 1GCRYAEF5LZ300121

1GCRYAEF5LZ340800 | 1GCRYAEF5LZ382061 | 1GCRYAEF5LZ349562; 1GCRYAEF5LZ312253; 1GCRYAEF5LZ383369; 1GCRYAEF5LZ394081; 1GCRYAEF5LZ300152; 1GCRYAEF5LZ344765 | 1GCRYAEF5LZ303892

1GCRYAEF5LZ364014 | 1GCRYAEF5LZ337430 | 1GCRYAEF5LZ337699 | 1GCRYAEF5LZ314939 | 1GCRYAEF5LZ322927 | 1GCRYAEF5LZ357306 | 1GCRYAEF5LZ337881 | 1GCRYAEF5LZ378527 | 1GCRYAEF5LZ397322; 1GCRYAEF5LZ309384 | 1GCRYAEF5LZ322488 | 1GCRYAEF5LZ333703; 1GCRYAEF5LZ311975 | 1GCRYAEF5LZ353658 | 1GCRYAEF5LZ396056 | 1GCRYAEF5LZ306887; 1GCRYAEF5LZ348556 | 1GCRYAEF5LZ397773; 1GCRYAEF5LZ354986; 1GCRYAEF5LZ326363 | 1GCRYAEF5LZ330185

1GCRYAEF5LZ317355 | 1GCRYAEF5LZ343888 | 1GCRYAEF5LZ309983 | 1GCRYAEF5LZ385669 | 1GCRYAEF5LZ309126

1GCRYAEF5LZ366376

1GCRYAEF5LZ362408 | 1GCRYAEF5LZ339131; 1GCRYAEF5LZ362148 | 1GCRYAEF5LZ382688 | 1GCRYAEF5LZ399667 | 1GCRYAEF5LZ369732 | 1GCRYAEF5LZ351716

1GCRYAEF5LZ339663; 1GCRYAEF5LZ346967 | 1GCRYAEF5LZ315587 | 1GCRYAEF5LZ313077 | 1GCRYAEF5LZ320854; 1GCRYAEF5LZ336620

1GCRYAEF5LZ341462; 1GCRYAEF5LZ300930; 1GCRYAEF5LZ369147 | 1GCRYAEF5LZ377345 | 1GCRYAEF5LZ364630; 1GCRYAEF5LZ378270; 1GCRYAEF5LZ393383 | 1GCRYAEF5LZ363946 | 1GCRYAEF5LZ306680 | 1GCRYAEF5LZ330252 | 1GCRYAEF5LZ336438; 1GCRYAEF5LZ302371 | 1GCRYAEF5LZ368922; 1GCRYAEF5LZ315962; 1GCRYAEF5LZ312284 | 1GCRYAEF5LZ307568; 1GCRYAEF5LZ349187 | 1GCRYAEF5LZ340327 | 1GCRYAEF5LZ382769 | 1GCRYAEF5LZ388040 | 1GCRYAEF5LZ330154; 1GCRYAEF5LZ356799 | 1GCRYAEF5LZ315895 | 1GCRYAEF5LZ306677 | 1GCRYAEF5LZ308848 | 1GCRYAEF5LZ371352; 1GCRYAEF5LZ352994 | 1GCRYAEF5LZ343079 | 1GCRYAEF5LZ341137 | 1GCRYAEF5LZ333538 | 1GCRYAEF5LZ347343 | 1GCRYAEF5LZ328064; 1GCRYAEF5LZ399555 | 1GCRYAEF5LZ377166 | 1GCRYAEF5LZ308591 | 1GCRYAEF5LZ362800 | 1GCRYAEF5LZ332549

1GCRYAEF5LZ330851 | 1GCRYAEF5LZ351134; 1GCRYAEF5LZ347567

1GCRYAEF5LZ301107; 1GCRYAEF5LZ311314; 1GCRYAEF5LZ350484 | 1GCRYAEF5LZ365518

1GCRYAEF5LZ321602 | 1GCRYAEF5LZ368855 | 1GCRYAEF5LZ376714 | 1GCRYAEF5LZ379144 | 1GCRYAEF5LZ327321 | 1GCRYAEF5LZ340179 | 1GCRYAEF5LZ375532 | 1GCRYAEF5LZ365275; 1GCRYAEF5LZ308221 | 1GCRYAEF5LZ340778 | 1GCRYAEF5LZ328338 | 1GCRYAEF5LZ393447; 1GCRYAEF5LZ371769

1GCRYAEF5LZ328579 | 1GCRYAEF5LZ384540 | 1GCRYAEF5LZ311796; 1GCRYAEF5LZ321115; 1GCRYAEF5LZ347892 | 1GCRYAEF5LZ308879 | 1GCRYAEF5LZ355040 | 1GCRYAEF5LZ330428 | 1GCRYAEF5LZ380276 | 1GCRYAEF5LZ319591; 1GCRYAEF5LZ349805; 1GCRYAEF5LZ334723 | 1GCRYAEF5LZ370573 | 1GCRYAEF5LZ373232; 1GCRYAEF5LZ326394

1GCRYAEF5LZ340926 | 1GCRYAEF5LZ392881; 1GCRYAEF5LZ319087 | 1GCRYAEF5LZ360237; 1GCRYAEF5LZ382383 | 1GCRYAEF5LZ363557 | 1GCRYAEF5LZ338559 | 1GCRYAEF5LZ337248; 1GCRYAEF5LZ364126; 1GCRYAEF5LZ331725 | 1GCRYAEF5LZ369309; 1GCRYAEF5LZ323477 | 1GCRYAEF5LZ302905 | 1GCRYAEF5LZ310874 | 1GCRYAEF5LZ372419 | 1GCRYAEF5LZ304783 | 1GCRYAEF5LZ352977 | 1GCRYAEF5LZ373800 | 1GCRYAEF5LZ347018 | 1GCRYAEF5LZ321485 | 1GCRYAEF5LZ323009 | 1GCRYAEF5LZ348816 | 1GCRYAEF5LZ373103 | 1GCRYAEF5LZ360061; 1GCRYAEF5LZ349822; 1GCRYAEF5LZ333488 | 1GCRYAEF5LZ333961 | 1GCRYAEF5LZ390239; 1GCRYAEF5LZ330624 | 1GCRYAEF5LZ387017 | 1GCRYAEF5LZ387308; 1GCRYAEF5LZ301429 | 1GCRYAEF5LZ356480 | 1GCRYAEF5LZ356883; 1GCRYAEF5LZ376082; 1GCRYAEF5LZ394579; 1GCRYAEF5LZ311247; 1GCRYAEF5LZ371349 | 1GCRYAEF5LZ387938; 1GCRYAEF5LZ339260 | 1GCRYAEF5LZ385798 | 1GCRYAEF5LZ342403; 1GCRYAEF5LZ380519; 1GCRYAEF5LZ304704; 1GCRYAEF5LZ371240 | 1GCRYAEF5LZ339338 | 1GCRYAEF5LZ350551 | 1GCRYAEF5LZ322054; 1GCRYAEF5LZ363784 | 1GCRYAEF5LZ374056 | 1GCRYAEF5LZ325486 | 1GCRYAEF5LZ357368; 1GCRYAEF5LZ377409; 1GCRYAEF5LZ397546; 1GCRYAEF5LZ393562; 1GCRYAEF5LZ394680

1GCRYAEF5LZ325780 | 1GCRYAEF5LZ377507 | 1GCRYAEF5LZ333667; 1GCRYAEF5LZ386921; 1GCRYAEF5LZ304380 | 1GCRYAEF5LZ309952 | 1GCRYAEF5LZ343390

1GCRYAEF5LZ319235 | 1GCRYAEF5LZ308154

1GCRYAEF5LZ364353 | 1GCRYAEF5LZ364563 | 1GCRYAEF5LZ310163 | 1GCRYAEF5LZ382724 | 1GCRYAEF5LZ353854; 1GCRYAEF5LZ347956

1GCRYAEF5LZ310731 | 1GCRYAEF5LZ352266 | 1GCRYAEF5LZ339517; 1GCRYAEF5LZ369861 | 1GCRYAEF5LZ396008 | 1GCRYAEF5LZ348704; 1GCRYAEF5LZ355118; 1GCRYAEF5LZ380147 | 1GCRYAEF5LZ369407

1GCRYAEF5LZ341591 | 1GCRYAEF5LZ329408 | 1GCRYAEF5LZ300717 | 1GCRYAEF5LZ390340 | 1GCRYAEF5LZ371710

1GCRYAEF5LZ380522

1GCRYAEF5LZ383422; 1GCRYAEF5LZ328582; 1GCRYAEF5LZ369813

1GCRYAEF5LZ378625; 1GCRYAEF5LZ321082; 1GCRYAEF5LZ386823; 1GCRYAEF5LZ350081 | 1GCRYAEF5LZ396591 | 1GCRYAEF5LZ359167; 1GCRYAEF5LZ395490 | 1GCRYAEF5LZ380360 | 1GCRYAEF5LZ340523 | 1GCRYAEF5LZ319977 | 1GCRYAEF5LZ327576 | 1GCRYAEF5LZ397448 | 1GCRYAEF5LZ361159

1GCRYAEF5LZ354759 | 1GCRYAEF5LZ321891 | 1GCRYAEF5LZ362750; 1GCRYAEF5LZ312558 | 1GCRYAEF5LZ399989 | 1GCRYAEF5LZ358990 | 1GCRYAEF5LZ300913 | 1GCRYAEF5LZ382464 | 1GCRYAEF5LZ355796; 1GCRYAEF5LZ334964 | 1GCRYAEF5LZ394257 | 1GCRYAEF5LZ393643 | 1GCRYAEF5LZ385817 | 1GCRYAEF5LZ350534 | 1GCRYAEF5LZ312592 | 1GCRYAEF5LZ349657; 1GCRYAEF5LZ305674; 1GCRYAEF5LZ305707 | 1GCRYAEF5LZ391536 | 1GCRYAEF5LZ372422; 1GCRYAEF5LZ351618; 1GCRYAEF5LZ333751; 1GCRYAEF5LZ390984; 1GCRYAEF5LZ317503 | 1GCRYAEF5LZ338156 | 1GCRYAEF5LZ313693 | 1GCRYAEF5LZ361632; 1GCRYAEF5LZ350999; 1GCRYAEF5LZ320420; 1GCRYAEF5LZ389060; 1GCRYAEF5LZ380178 | 1GCRYAEF5LZ328033; 1GCRYAEF5LZ343650; 1GCRYAEF5LZ336987; 1GCRYAEF5LZ316240 | 1GCRYAEF5LZ384098; 1GCRYAEF5LZ378818 | 1GCRYAEF5LZ320210; 1GCRYAEF5LZ315024 | 1GCRYAEF5LZ354681; 1GCRYAEF5LZ354261

1GCRYAEF5LZ356785 | 1GCRYAEF5LZ359993 | 1GCRYAEF5LZ358357 | 1GCRYAEF5LZ303651; 1GCRYAEF5LZ385977 | 1GCRYAEF5LZ358889 | 1GCRYAEF5LZ302127 | 1GCRYAEF5LZ389673 | 1GCRYAEF5LZ376955 | 1GCRYAEF5LZ355863

1GCRYAEF5LZ377751 | 1GCRYAEF5LZ328694; 1GCRYAEF5LZ304900 | 1GCRYAEF5LZ335516; 1GCRYAEF5LZ350792; 1GCRYAEF5LZ386515; 1GCRYAEF5LZ367317

1GCRYAEF5LZ351215; 1GCRYAEF5LZ352428; 1GCRYAEF5LZ307330; 1GCRYAEF5LZ318814; 1GCRYAEF5LZ319459 | 1GCRYAEF5LZ323527 | 1GCRYAEF5LZ357323 | 1GCRYAEF5LZ369066; 1GCRYAEF5LZ367334 | 1GCRYAEF5LZ396977; 1GCRYAEF5LZ337895; 1GCRYAEF5LZ395411 | 1GCRYAEF5LZ328453; 1GCRYAEF5LZ367429 | 1GCRYAEF5LZ350503; 1GCRYAEF5LZ333166 | 1GCRYAEF5LZ363719; 1GCRYAEF5LZ326329 | 1GCRYAEF5LZ394646; 1GCRYAEF5LZ357841 | 1GCRYAEF5LZ362571 | 1GCRYAEF5LZ355927 | 1GCRYAEF5LZ308381; 1GCRYAEF5LZ377460; 1GCRYAEF5LZ313273; 1GCRYAEF5LZ351778 | 1GCRYAEF5LZ324600 | 1GCRYAEF5LZ325682; 1GCRYAEF5LZ346063; 1GCRYAEF5LZ327044 | 1GCRYAEF5LZ307697; 1GCRYAEF5LZ310549 | 1GCRYAEF5LZ333443; 1GCRYAEF5LZ368080; 1GCRYAEF5LZ330168

1GCRYAEF5LZ349447 | 1GCRYAEF5LZ389852 | 1GCRYAEF5LZ343132 | 1GCRYAEF5LZ354891; 1GCRYAEF5LZ383324

1GCRYAEF5LZ350114 | 1GCRYAEF5LZ330980 | 1GCRYAEF5LZ353448 | 1GCRYAEF5LZ392315 | 1GCRYAEF5LZ300720 | 1GCRYAEF5LZ366698 | 1GCRYAEF5LZ335113 | 1GCRYAEF5LZ375613 | 1GCRYAEF5LZ323690 | 1GCRYAEF5LZ334995; 1GCRYAEF5LZ306212; 1GCRYAEF5LZ380231 | 1GCRYAEF5LZ382965 | 1GCRYAEF5LZ390127 | 1GCRYAEF5LZ371321 | 1GCRYAEF5LZ399104 | 1GCRYAEF5LZ360836 | 1GCRYAEF5LZ364577; 1GCRYAEF5LZ387695 | 1GCRYAEF5LZ316867; 1GCRYAEF5LZ335631 | 1GCRYAEF5LZ305061

1GCRYAEF5LZ352574 | 1GCRYAEF5LZ370427; 1GCRYAEF5LZ300734 | 1GCRYAEF5LZ358018 | 1GCRYAEF5LZ330896 | 1GCRYAEF5LZ346774; 1GCRYAEF5LZ310695; 1GCRYAEF5LZ310146 | 1GCRYAEF5LZ360528 | 1GCRYAEF5LZ397286 | 1GCRYAEF5LZ378995 | 1GCRYAEF5LZ381122 | 1GCRYAEF5LZ332499 | 1GCRYAEF5LZ363428 | 1GCRYAEF5LZ363381 | 1GCRYAEF5LZ388345 | 1GCRYAEF5LZ333006 | 1GCRYAEF5LZ368404

1GCRYAEF5LZ366622; 1GCRYAEF5LZ357418 | 1GCRYAEF5LZ384599 | 1GCRYAEF5LZ356141 | 1GCRYAEF5LZ329649 | 1GCRYAEF5LZ380858

1GCRYAEF5LZ330994 | 1GCRYAEF5LZ342840 | 1GCRYAEF5LZ326847; 1GCRYAEF5LZ357970; 1GCRYAEF5LZ356673 | 1GCRYAEF5LZ347259 | 1GCRYAEF5LZ355149 | 1GCRYAEF5LZ369651 | 1GCRYAEF5LZ351554; 1GCRYAEF5LZ322359; 1GCRYAEF5LZ314018; 1GCRYAEF5LZ394940 | 1GCRYAEF5LZ330784 | 1GCRYAEF5LZ332082; 1GCRYAEF5LZ355894; 1GCRYAEF5LZ346158

1GCRYAEF5LZ375739 | 1GCRYAEF5LZ332163; 1GCRYAEF5LZ384179 | 1GCRYAEF5LZ355653; 1GCRYAEF5LZ337833

1GCRYAEF5LZ364949 | 1GCRYAEF5LZ318215 | 1GCRYAEF5LZ354678; 1GCRYAEF5LZ360691 | 1GCRYAEF5LZ322247

1GCRYAEF5LZ332986 | 1GCRYAEF5LZ304881 | 1GCRYAEF5LZ315900 | 1GCRYAEF5LZ369729 | 1GCRYAEF5LZ335726 | 1GCRYAEF5LZ365955; 1GCRYAEF5LZ342045 | 1GCRYAEF5LZ337525 | 1GCRYAEF5LZ342577 | 1GCRYAEF5LZ378222

1GCRYAEF5LZ310051; 1GCRYAEF5LZ350436 | 1GCRYAEF5LZ395389 | 1GCRYAEF5LZ300409 | 1GCRYAEF5LZ335290 | 1GCRYAEF5LZ345852 | 1GCRYAEF5LZ386384 | 1GCRYAEF5LZ399510 | 1GCRYAEF5LZ306629; 1GCRYAEF5LZ388393 | 1GCRYAEF5LZ396963 | 1GCRYAEF5LZ341476 | 1GCRYAEF5LZ334446 | 1GCRYAEF5LZ384702 | 1GCRYAEF5LZ364403 | 1GCRYAEF5LZ391133 | 1GCRYAEF5LZ371836 | 1GCRYAEF5LZ343972

1GCRYAEF5LZ393755 | 1GCRYAEF5LZ365700 | 1GCRYAEF5LZ323771 | 1GCRYAEF5LZ347181; 1GCRYAEF5LZ344880 | 1GCRYAEF5LZ336049 | 1GCRYAEF5LZ360464; 1GCRYAEF5LZ345611 | 1GCRYAEF5LZ391097 | 1GCRYAEF5LZ357872 | 1GCRYAEF5LZ348024 | 1GCRYAEF5LZ321034; 1GCRYAEF5LZ374350

1GCRYAEF5LZ306419; 1GCRYAEF5LZ305397 | 1GCRYAEF5LZ329988 | 1GCRYAEF5LZ394369 | 1GCRYAEF5LZ391777; 1GCRYAEF5LZ334348 | 1GCRYAEF5LZ387390; 1GCRYAEF5LZ319039 | 1GCRYAEF5LZ317193 | 1GCRYAEF5LZ307053; 1GCRYAEF5LZ362098 | 1GCRYAEF5LZ319820 | 1GCRYAEF5LZ390077; 1GCRYAEF5LZ365194; 1GCRYAEF5LZ363543 | 1GCRYAEF5LZ380830 | 1GCRYAEF5LZ393724 | 1GCRYAEF5LZ325343; 1GCRYAEF5LZ329134 | 1GCRYAEF5LZ362313; 1GCRYAEF5LZ355930

1GCRYAEF5LZ347360; 1GCRYAEF5LZ311779

1GCRYAEF5LZ395912; 1GCRYAEF5LZ393657

1GCRYAEF5LZ387129; 1GCRYAEF5LZ345429 | 1GCRYAEF5LZ350467 | 1GCRYAEF5LZ303388 | 1GCRYAEF5LZ384747 | 1GCRYAEF5LZ349061 | 1GCRYAEF5LZ344653; 1GCRYAEF5LZ320644 | 1GCRYAEF5LZ339694 | 1GCRYAEF5LZ333765 | 1GCRYAEF5LZ380827; 1GCRYAEF5LZ346760 | 1GCRYAEF5LZ357029 | 1GCRYAEF5LZ375823; 1GCRYAEF5LZ304184 | 1GCRYAEF5LZ323415 | 1GCRYAEF5LZ305108; 1GCRYAEF5LZ384067 | 1GCRYAEF5LZ386403; 1GCRYAEF5LZ311362 | 1GCRYAEF5LZ384358 | 1GCRYAEF5LZ359007 | 1GCRYAEF5LZ313970 | 1GCRYAEF5LZ365857 | 1GCRYAEF5LZ311913 | 1GCRYAEF5LZ310745; 1GCRYAEF5LZ318358 | 1GCRYAEF5LZ352591 | 1GCRYAEF5LZ331739 | 1GCRYAEF5LZ337900 | 1GCRYAEF5LZ378320; 1GCRYAEF5LZ396011

1GCRYAEF5LZ345723 | 1GCRYAEF5LZ346869 | 1GCRYAEF5LZ398714 | 1GCRYAEF5LZ302550 | 1GCRYAEF5LZ398101; 1GCRYAEF5LZ302872; 1GCRYAEF5LZ383873; 1GCRYAEF5LZ307733 | 1GCRYAEF5LZ382156; 1GCRYAEF5LZ354793 | 1GCRYAEF5LZ345480; 1GCRYAEF5LZ305867 | 1GCRYAEF5LZ316884 | 1GCRYAEF5LZ323298; 1GCRYAEF5LZ385848; 1GCRYAEF5LZ300491 | 1GCRYAEF5LZ346547 | 1GCRYAEF5LZ366927

1GCRYAEF5LZ367043; 1GCRYAEF5LZ370864 | 1GCRYAEF5LZ351537 | 1GCRYAEF5LZ319901 | 1GCRYAEF5LZ350596 | 1GCRYAEF5LZ323124; 1GCRYAEF5LZ328663 | 1GCRYAEF5LZ379189 | 1GCRYAEF5LZ304864 | 1GCRYAEF5LZ327786 | 1GCRYAEF5LZ359721 | 1GCRYAEF5LZ305187 | 1GCRYAEF5LZ308316 | 1GCRYAEF5LZ392993 | 1GCRYAEF5LZ369262; 1GCRYAEF5LZ379712 | 1GCRYAEF5LZ388412; 1GCRYAEF5LZ352980 | 1GCRYAEF5LZ384733; 1GCRYAEF5LZ379676 | 1GCRYAEF5LZ374221 | 1GCRYAEF5LZ383985; 1GCRYAEF5LZ302466 | 1GCRYAEF5LZ343292; 1GCRYAEF5LZ337587 | 1GCRYAEF5LZ377216

1GCRYAEF5LZ300538 | 1GCRYAEF5LZ337203 | 1GCRYAEF5LZ322989; 1GCRYAEF5LZ379080 | 1GCRYAEF5LZ303374 | 1GCRYAEF5LZ368094; 1GCRYAEF5LZ342398 | 1GCRYAEF5LZ365776 | 1GCRYAEF5LZ360657; 1GCRYAEF5LZ314925; 1GCRYAEF5LZ355622; 1GCRYAEF5LZ328050

1GCRYAEF5LZ351120; 1GCRYAEF5LZ306341 | 1GCRYAEF5LZ363607 | 1GCRYAEF5LZ349240; 1GCRYAEF5LZ343163 | 1GCRYAEF5LZ383050; 1GCRYAEF5LZ308106 | 1GCRYAEF5LZ329974 | 1GCRYAEF5LZ358035; 1GCRYAEF5LZ371075 | 1GCRYAEF5LZ330039 | 1GCRYAEF5LZ309563; 1GCRYAEF5LZ326928 | 1GCRYAEF5LZ346824 | 1GCRYAEF5LZ310888; 1GCRYAEF5LZ367012 | 1GCRYAEF5LZ386837

1GCRYAEF5LZ381427; 1GCRYAEF5LZ315847; 1GCRYAEF5LZ353529 | 1GCRYAEF5LZ337184 | 1GCRYAEF5LZ327870 | 1GCRYAEF5LZ306243 | 1GCRYAEF5LZ381962; 1GCRYAEF5LZ306209; 1GCRYAEF5LZ306775 | 1GCRYAEF5LZ320966 | 1GCRYAEF5LZ311636 | 1GCRYAEF5LZ362652; 1GCRYAEF5LZ318408 | 1GCRYAEF5LZ368189; 1GCRYAEF5LZ302533; 1GCRYAEF5LZ368533

1GCRYAEF5LZ331451 | 1GCRYAEF5LZ351800 | 1GCRYAEF5LZ368919 | 1GCRYAEF5LZ330705; 1GCRYAEF5LZ305173 | 1GCRYAEF5LZ384828

1GCRYAEF5LZ346161; 1GCRYAEF5LZ354146; 1GCRYAEF5LZ398227; 1GCRYAEF5LZ385381 | 1GCRYAEF5LZ393027 | 1GCRYAEF5LZ358679 | 1GCRYAEF5LZ318473; 1GCRYAEF5LZ346399 | 1GCRYAEF5LZ353630 | 1GCRYAEF5LZ379631 | 1GCRYAEF5LZ352462; 1GCRYAEF5LZ315833 | 1GCRYAEF5LZ364112 | 1GCRYAEF5LZ373070; 1GCRYAEF5LZ388085; 1GCRYAEF5LZ302029 | 1GCRYAEF5LZ318134; 1GCRYAEF5LZ338898; 1GCRYAEF5LZ310325; 1GCRYAEF5LZ300815; 1GCRYAEF5LZ345382 | 1GCRYAEF5LZ318571 | 1GCRYAEF5LZ371738; 1GCRYAEF5LZ318487 | 1GCRYAEF5LZ336388 | 1GCRYAEF5LZ395344; 1GCRYAEF5LZ344233 | 1GCRYAEF5LZ379323 | 1GCRYAEF5LZ358049 | 1GCRYAEF5LZ354020; 1GCRYAEF5LZ341218

1GCRYAEF5LZ305819; 1GCRYAEF5LZ301236 | 1GCRYAEF5LZ396459; 1GCRYAEF5LZ319042 | 1GCRYAEF5LZ378446; 1GCRYAEF5LZ354941 | 1GCRYAEF5LZ385462 | 1GCRYAEF5LZ316688 | 1GCRYAEF5LZ326170 | 1GCRYAEF5LZ387275 | 1GCRYAEF5LZ361744; 1GCRYAEF5LZ360223 | 1GCRYAEF5LZ343566; 1GCRYAEF5LZ325584; 1GCRYAEF5LZ359041 | 1GCRYAEF5LZ366121 | 1GCRYAEF5LZ336276; 1GCRYAEF5LZ362506; 1GCRYAEF5LZ350310 | 1GCRYAEF5LZ310647; 1GCRYAEF5LZ327075 | 1GCRYAEF5LZ337346 | 1GCRYAEF5LZ393254; 1GCRYAEF5LZ308994 | 1GCRYAEF5LZ338285; 1GCRYAEF5LZ390032; 1GCRYAEF5LZ381802; 1GCRYAEF5LZ326959; 1GCRYAEF5LZ393660 | 1GCRYAEF5LZ398499; 1GCRYAEF5LZ385414 | 1GCRYAEF5LZ336990; 1GCRYAEF5LZ381900 | 1GCRYAEF5LZ388846; 1GCRYAEF5LZ394792 | 1GCRYAEF5LZ380097

1GCRYAEF5LZ368788; 1GCRYAEF5LZ387762 | 1GCRYAEF5LZ312902; 1GCRYAEF5LZ373909 | 1GCRYAEF5LZ369990; 1GCRYAEF5LZ344443; 1GCRYAEF5LZ329389 | 1GCRYAEF5LZ387292 | 1GCRYAEF5LZ390693 | 1GCRYAEF5LZ381895; 1GCRYAEF5LZ327559; 1GCRYAEF5LZ310339 | 1GCRYAEF5LZ306307; 1GCRYAEF5LZ304752 | 1GCRYAEF5LZ349173; 1GCRYAEF5LZ307425 | 1GCRYAEF5LZ364322; 1GCRYAEF5LZ315136; 1GCRYAEF5LZ375031; 1GCRYAEF5LZ307358 | 1GCRYAEF5LZ351330 | 1GCRYAEF5LZ301110 | 1GCRYAEF5LZ384537 | 1GCRYAEF5LZ369360 | 1GCRYAEF5LZ362361 | 1GCRYAEF5LZ367253; 1GCRYAEF5LZ398972 | 1GCRYAEF5LZ378253; 1GCRYAEF5LZ364675 | 1GCRYAEF5LZ366314 | 1GCRYAEF5LZ374218 | 1GCRYAEF5LZ381492; 1GCRYAEF5LZ315878 | 1GCRYAEF5LZ309305

1GCRYAEF5LZ364837 | 1GCRYAEF5LZ338092; 1GCRYAEF5LZ332888 | 1GCRYAEF5LZ326895 | 1GCRYAEF5LZ398941 | 1GCRYAEF5LZ325200; 1GCRYAEF5LZ331529 | 1GCRYAEF5LZ340182; 1GCRYAEF5LZ369827 | 1GCRYAEF5LZ372940 | 1GCRYAEF5LZ336228; 1GCRYAEF5LZ355460; 1GCRYAEF5LZ324533 | 1GCRYAEF5LZ391083 | 1GCRYAEF5LZ318859 | 1GCRYAEF5LZ323074 | 1GCRYAEF5LZ362084 | 1GCRYAEF5LZ364594 | 1GCRYAEF5LZ317257 | 1GCRYAEF5LZ381539 | 1GCRYAEF5LZ310471

1GCRYAEF5LZ333880 | 1GCRYAEF5LZ309353 | 1GCRYAEF5LZ372226; 1GCRYAEF5LZ333846 | 1GCRYAEF5LZ320529 | 1GCRYAEF5LZ318845 | 1GCRYAEF5LZ316450 | 1GCRYAEF5LZ334429 | 1GCRYAEF5LZ305156; 1GCRYAEF5LZ324256; 1GCRYAEF5LZ305870; 1GCRYAEF5LZ381914 | 1GCRYAEF5LZ304668 | 1GCRYAEF5LZ325360 | 1GCRYAEF5LZ334849 | 1GCRYAEF5LZ322121 | 1GCRYAEF5LZ373005 | 1GCRYAEF5LZ387759

1GCRYAEF5LZ399636 | 1GCRYAEF5LZ393609 | 1GCRYAEF5LZ340733 | 1GCRYAEF5LZ316206 | 1GCRYAEF5LZ313919; 1GCRYAEF5LZ313726; 1GCRYAEF5LZ375403 | 1GCRYAEF5LZ342949 | 1GCRYAEF5LZ369553 | 1GCRYAEF5LZ351201 | 1GCRYAEF5LZ378074 | 1GCRYAEF5LZ374445; 1GCRYAEF5LZ385767 | 1GCRYAEF5LZ363753 | 1GCRYAEF5LZ356690 | 1GCRYAEF5LZ396994; 1GCRYAEF5LZ306498; 1GCRYAEF5LZ360254 | 1GCRYAEF5LZ304136 | 1GCRYAEF5LZ389298 | 1GCRYAEF5LZ307909 | 1GCRYAEF5LZ337492 | 1GCRYAEF5LZ367639; 1GCRYAEF5LZ306971; 1GCRYAEF5LZ363249; 1GCRYAEF5LZ342580 | 1GCRYAEF5LZ349304; 1GCRYAEF5LZ368077; 1GCRYAEF5LZ332003 | 1GCRYAEF5LZ342157 | 1GCRYAEF5LZ397661 | 1GCRYAEF5LZ300510 | 1GCRYAEF5LZ354289 | 1GCRYAEF5LZ346290 | 1GCRYAEF5LZ379483 | 1GCRYAEF5LZ362053 | 1GCRYAEF5LZ363106; 1GCRYAEF5LZ359539 | 1GCRYAEF5LZ379497; 1GCRYAEF5LZ316996 | 1GCRYAEF5LZ374963; 1GCRYAEF5LZ334656; 1GCRYAEF5LZ395313 | 1GCRYAEF5LZ379077 | 1GCRYAEF5LZ341655 | 1GCRYAEF5LZ318294; 1GCRYAEF5LZ374929 | 1GCRYAEF5LZ314522 | 1GCRYAEF5LZ348394 | 1GCRYAEF5LZ392251 | 1GCRYAEF5LZ365762 | 1GCRYAEF5LZ395506 | 1GCRYAEF5LZ358441; 1GCRYAEF5LZ324578 | 1GCRYAEF5LZ308946 | 1GCRYAEF5LZ347679 | 1GCRYAEF5LZ316822 | 1GCRYAEF5LZ394212 | 1GCRYAEF5LZ302807 | 1GCRYAEF5LZ320479 | 1GCRYAEF5LZ310728; 1GCRYAEF5LZ351859 | 1GCRYAEF5LZ372775 | 1GCRYAEF5LZ330333 | 1GCRYAEF5LZ366443 | 1GCRYAEF5LZ379063 | 1GCRYAEF5LZ334947 | 1GCRYAEF5LZ311233; 1GCRYAEF5LZ306064 | 1GCRYAEF5LZ323141 | 1GCRYAEF5LZ348637 | 1GCRYAEF5LZ388698; 1GCRYAEF5LZ303052; 1GCRYAEF5LZ349819 | 1GCRYAEF5LZ386272 | 1GCRYAEF5LZ301902 | 1GCRYAEF5LZ341932 | 1GCRYAEF5LZ348668; 1GCRYAEF5LZ311278; 1GCRYAEF5LZ351313 | 1GCRYAEF5LZ389026 | 1GCRYAEF5LZ371979 | 1GCRYAEF5LZ331997 | 1GCRYAEF5LZ342479 | 1GCRYAEF5LZ365910; 1GCRYAEF5LZ324564 | 1GCRYAEF5LZ325813 | 1GCRYAEF5LZ398910 | 1GCRYAEF5LZ360867 | 1GCRYAEF5LZ330249; 1GCRYAEF5LZ308610 | 1GCRYAEF5LZ384778 | 1GCRYAEF5LZ380469; 1GCRYAEF5LZ377202 | 1GCRYAEF5LZ312642 | 1GCRYAEF5LZ393674 | 1GCRYAEF5LZ389575; 1GCRYAEF5LZ350744 | 1GCRYAEF5LZ323866 | 1GCRYAEF5LZ392489; 1GCRYAEF5LZ385557; 1GCRYAEF5LZ306954 | 1GCRYAEF5LZ363090; 1GCRYAEF5LZ374252 | 1GCRYAEF5LZ361047 | 1GCRYAEF5LZ388376; 1GCRYAEF5LZ321387 | 1GCRYAEF5LZ396221 | 1GCRYAEF5LZ350050 | 1GCRYAEF5LZ320756; 1GCRYAEF5LZ315010 | 1GCRYAEF5LZ394095 | 1GCRYAEF5LZ355961; 1GCRYAEF5LZ341526; 1GCRYAEF5LZ386918 | 1GCRYAEF5LZ363915; 1GCRYAEF5LZ366913; 1GCRYAEF5LZ319252; 1GCRYAEF5LZ307957 | 1GCRYAEF5LZ371531; 1GCRYAEF5LZ363896; 1GCRYAEF5LZ380892; 1GCRYAEF5LZ316898; 1GCRYAEF5LZ371688 | 1GCRYAEF5LZ312186 | 1GCRYAEF5LZ385963; 1GCRYAEF5LZ362537 | 1GCRYAEF5LZ363803; 1GCRYAEF5LZ380245; 1GCRYAEF5LZ349285 | 1GCRYAEF5LZ367902 | 1GCRYAEF5LZ375868 | 1GCRYAEF5LZ371464 | 1GCRYAEF5LZ359251 | 1GCRYAEF5LZ379130 | 1GCRYAEF5LZ371433 | 1GCRYAEF5LZ349903; 1GCRYAEF5LZ374042 | 1GCRYAEF5LZ342269; 1GCRYAEF5LZ364739; 1GCRYAEF5LZ393352 | 1GCRYAEF5LZ353224

1GCRYAEF5LZ377068 | 1GCRYAEF5LZ396249 | 1GCRYAEF5LZ305691 | 1GCRYAEF5LZ368421; 1GCRYAEF5LZ385218 | 1GCRYAEF5LZ396168 | 1GCRYAEF5LZ339887; 1GCRYAEF5LZ352753 | 1GCRYAEF5LZ303827; 1GCRYAEF5LZ313564 | 1GCRYAEF5LZ344507 | 1GCRYAEF5LZ325889 | 1GCRYAEF5LZ373134; 1GCRYAEF5LZ399992 | 1GCRYAEF5LZ321311 | 1GCRYAEF5LZ346080; 1GCRYAEF5LZ356768; 1GCRYAEF5LZ322491; 1GCRYAEF5LZ314164

1GCRYAEF5LZ345141 | 1GCRYAEF5LZ315718 | 1GCRYAEF5LZ397188 | 1GCRYAEF5LZ322006 | 1GCRYAEF5LZ352543; 1GCRYAEF5LZ399149 | 1GCRYAEF5LZ340473; 1GCRYAEF5LZ328212

1GCRYAEF5LZ361257 | 1GCRYAEF5LZ334172 | 1GCRYAEF5LZ366037 | 1GCRYAEF5LZ302211; 1GCRYAEF5LZ305738; 1GCRYAEF5LZ358083 | 1GCRYAEF5LZ337007 | 1GCRYAEF5LZ389558; 1GCRYAEF5LZ324175 | 1GCRYAEF5LZ301009; 1GCRYAEF5LZ338822; 1GCRYAEF5LZ325892 | 1GCRYAEF5LZ305612 | 1GCRYAEF5LZ390774; 1GCRYAEF5LZ393545; 1GCRYAEF5LZ329764 | 1GCRYAEF5LZ308008; 1GCRYAEF5LZ319171; 1GCRYAEF5LZ333247 | 1GCRYAEF5LZ398390 | 1GCRYAEF5LZ369441

1GCRYAEF5LZ300166 | 1GCRYAEF5LZ352655; 1GCRYAEF5LZ345737

1GCRYAEF5LZ310423; 1GCRYAEF5LZ323544 | 1GCRYAEF5LZ385896 | 1GCRYAEF5LZ392945 | 1GCRYAEF5LZ370251; 1GCRYAEF5LZ353580

1GCRYAEF5LZ304816; 1GCRYAEF5LZ377314 | 1GCRYAEF5LZ328629 | 1GCRYAEF5LZ324645

1GCRYAEF5LZ327061; 1GCRYAEF5LZ395277

1GCRYAEF5LZ309336; 1GCRYAEF5LZ362733 | 1GCRYAEF5LZ319574; 1GCRYAEF5LZ368113 | 1GCRYAEF5LZ372534 | 1GCRYAEF5LZ381136; 1GCRYAEF5LZ399264; 1GCRYAEF5LZ349089 | 1GCRYAEF5LZ314567; 1GCRYAEF5LZ325553; 1GCRYAEF5LZ321504 | 1GCRYAEF5LZ399765 | 1GCRYAEF5LZ332812; 1GCRYAEF5LZ342076 | 1GCRYAEF5LZ347486; 1GCRYAEF5LZ396252; 1GCRYAEF5LZ391049

1GCRYAEF5LZ348010 | 1GCRYAEF5LZ356057

1GCRYAEF5LZ371593 | 1GCRYAEF5LZ391472

1GCRYAEF5LZ381007

1GCRYAEF5LZ365907; 1GCRYAEF5LZ300961 | 1GCRYAEF5LZ337086; 1GCRYAEF5LZ330011 | 1GCRYAEF5LZ358052 | 1GCRYAEF5LZ371027; 1GCRYAEF5LZ306520; 1GCRYAEF5LZ369522 | 1GCRYAEF5LZ369276 | 1GCRYAEF5LZ384604; 1GCRYAEF5LZ368452; 1GCRYAEF5LZ359055 | 1GCRYAEF5LZ373294 | 1GCRYAEF5LZ373862 | 1GCRYAEF5LZ300006 | 1GCRYAEF5LZ320661 | 1GCRYAEF5LZ378463 | 1GCRYAEF5LZ371268

1GCRYAEF5LZ335807; 1GCRYAEF5LZ362022 | 1GCRYAEF5LZ353837; 1GCRYAEF5LZ358715 | 1GCRYAEF5LZ311958; 1GCRYAEF5LZ336939; 1GCRYAEF5LZ317825 | 1GCRYAEF5LZ365566 | 1GCRYAEF5LZ397806 | 1GCRYAEF5LZ316920 | 1GCRYAEF5LZ339288; 1GCRYAEF5LZ303228 | 1GCRYAEF5LZ384036 | 1GCRYAEF5LZ327643 | 1GCRYAEF5LZ330848; 1GCRYAEF5LZ367270 | 1GCRYAEF5LZ354115; 1GCRYAEF5LZ382903 | 1GCRYAEF5LZ333376 | 1GCRYAEF5LZ336729 | 1GCRYAEF5LZ362697 | 1GCRYAEF5LZ320501; 1GCRYAEF5LZ304959 | 1GCRYAEF5LZ307070; 1GCRYAEF5LZ398423

1GCRYAEF5LZ301804 | 1GCRYAEF5LZ301978 | 1GCRYAEF5LZ342837 | 1GCRYAEF5LZ311037 | 1GCRYAEF5LZ376969 | 1GCRYAEF5LZ397868 | 1GCRYAEF5LZ344913 | 1GCRYAEF5LZ397563; 1GCRYAEF5LZ384201 | 1GCRYAEF5LZ388930 | 1GCRYAEF5LZ379502

1GCRYAEF5LZ347178 | 1GCRYAEF5LZ309613 | 1GCRYAEF5LZ338383; 1GCRYAEF5LZ365504 | 1GCRYAEF5LZ349268 | 1GCRYAEF5LZ376308 | 1GCRYAEF5LZ352204; 1GCRYAEF5LZ368726 | 1GCRYAEF5LZ300801 | 1GCRYAEF5LZ369875 | 1GCRYAEF5LZ308171 | 1GCRYAEF5LZ396980 | 1GCRYAEF5LZ389155; 1GCRYAEF5LZ303956; 1GCRYAEF5LZ347990 | 1GCRYAEF5LZ318277 | 1GCRYAEF5LZ372033 | 1GCRYAEF5LZ368337 | 1GCRYAEF5LZ319218

1GCRYAEF5LZ324998; 1GCRYAEF5LZ307439 | 1GCRYAEF5LZ347519 | 1GCRYAEF5LZ331434; 1GCRYAEF5LZ349058 | 1GCRYAEF5LZ384022; 1GCRYAEF5LZ323687 | 1GCRYAEF5LZ398745; 1GCRYAEF5LZ374400 | 1GCRYAEF5LZ398129; 1GCRYAEF5LZ360786 | 1GCRYAEF5LZ382349 | 1GCRYAEF5LZ374459 | 1GCRYAEF5LZ324970 | 1GCRYAEF5LZ325245; 1GCRYAEF5LZ335418; 1GCRYAEF5LZ327982; 1GCRYAEF5LZ370265; 1GCRYAEF5LZ305643 | 1GCRYAEF5LZ379161 | 1GCRYAEF5LZ396445 | 1GCRYAEF5LZ389270; 1GCRYAEF5LZ303598 | 1GCRYAEF5LZ347939

1GCRYAEF5LZ360531 | 1GCRYAEF5LZ335368; 1GCRYAEF5LZ356169 | 1GCRYAEF5LZ378950 | 1GCRYAEF5LZ351098; 1GCRYAEF5LZ314195; 1GCRYAEF5LZ376843 | 1GCRYAEF5LZ302578

1GCRYAEF5LZ303245; 1GCRYAEF5LZ300295 | 1GCRYAEF5LZ339243 | 1GCRYAEF5LZ313709 | 1GCRYAEF5LZ391620; 1GCRYAEF5LZ389429 | 1GCRYAEF5LZ386417 | 1GCRYAEF5LZ356284 | 1GCRYAEF5LZ352946; 1GCRYAEF5LZ305450

1GCRYAEF5LZ370511 | 1GCRYAEF5LZ390953 | 1GCRYAEF5LZ387583; 1GCRYAEF5LZ334298; 1GCRYAEF5LZ366751 | 1GCRYAEF5LZ371366 | 1GCRYAEF5LZ344250 | 1GCRYAEF5LZ389379 | 1GCRYAEF5LZ378303 | 1GCRYAEF5LZ395828; 1GCRYAEF5LZ304279; 1GCRYAEF5LZ367849; 1GCRYAEF5LZ341008; 1GCRYAEF5LZ372677 | 1GCRYAEF5LZ374140 | 1GCRYAEF5LZ335564 | 1GCRYAEF5LZ340313 | 1GCRYAEF5LZ380200; 1GCRYAEF5LZ328551 | 1GCRYAEF5LZ343020; 1GCRYAEF5LZ349464 | 1GCRYAEF5LZ330672 | 1GCRYAEF5LZ371447 | 1GCRYAEF5LZ398597 | 1GCRYAEF5LZ365325; 1GCRYAEF5LZ348170 | 1GCRYAEF5LZ326766 | 1GCRYAEF5LZ342322; 1GCRYAEF5LZ329585 | 1GCRYAEF5LZ382884

1GCRYAEF5LZ346595; 1GCRYAEF5LZ392122 | 1GCRYAEF5LZ341848 | 1GCRYAEF5LZ384439 | 1GCRYAEF5LZ313984 | 1GCRYAEF5LZ345026 | 1GCRYAEF5LZ397613 | 1GCRYAEF5LZ300250 | 1GCRYAEF5LZ394551 | 1GCRYAEF5LZ305285 | 1GCRYAEF5LZ307540; 1GCRYAEF5LZ372517 | 1GCRYAEF5LZ366040 | 1GCRYAEF5LZ315170 | 1GCRYAEF5LZ383095 | 1GCRYAEF5LZ361095; 1GCRYAEF5LZ312849 | 1GCRYAEF5LZ312060 | 1GCRYAEF5LZ338867 | 1GCRYAEF5LZ367009 | 1GCRYAEF5LZ320367; 1GCRYAEF5LZ362831; 1GCRYAEF5LZ335287 | 1GCRYAEF5LZ311166; 1GCRYAEF5LZ359962 | 1GCRYAEF5LZ382514 | 1GCRYAEF5LZ369519 | 1GCRYAEF5LZ376504 | 1GCRYAEF5LZ363395 | 1GCRYAEF5LZ319994; 1GCRYAEF5LZ353627 | 1GCRYAEF5LZ310258 | 1GCRYAEF5LZ370685 | 1GCRYAEF5LZ349951 | 1GCRYAEF5LZ313953 | 1GCRYAEF5LZ332051; 1GCRYAEF5LZ369083 | 1GCRYAEF5LZ390550 | 1GCRYAEF5LZ364840; 1GCRYAEF5LZ314942 | 1GCRYAEF5LZ398549 | 1GCRYAEF5LZ382786; 1GCRYAEF5LZ329277; 1GCRYAEF5LZ395408; 1GCRYAEF5LZ329778 | 1GCRYAEF5LZ328517 | 1GCRYAEF5LZ356379 | 1GCRYAEF5LZ312429 | 1GCRYAEF5LZ335841; 1GCRYAEF5LZ363333; 1GCRYAEF5LZ390838; 1GCRYAEF5LZ323849

1GCRYAEF5LZ381637 | 1GCRYAEF5LZ340652 | 1GCRYAEF5LZ352896; 1GCRYAEF5LZ304363 | 1GCRYAEF5LZ371416 | 1GCRYAEF5LZ324189 | 1GCRYAEF5LZ395246 | 1GCRYAEF5LZ355751; 1GCRYAEF5LZ309319 | 1GCRYAEF5LZ358360 | 1GCRYAEF5LZ328615; 1GCRYAEF5LZ308378; 1GCRYAEF5LZ336925; 1GCRYAEF5LZ337718 | 1GCRYAEF5LZ382741; 1GCRYAEF5LZ325925; 1GCRYAEF5LZ349576 | 1GCRYAEF5LZ376664; 1GCRYAEF5LZ346936 | 1GCRYAEF5LZ337735; 1GCRYAEF5LZ315573; 1GCRYAEF5LZ378284; 1GCRYAEF5LZ323947 | 1GCRYAEF5LZ382254 | 1GCRYAEF5LZ398888 | 1GCRYAEF5LZ392444 | 1GCRYAEF5LZ386658 | 1GCRYAEF5LZ341381

1GCRYAEF5LZ330512; 1GCRYAEF5LZ339419; 1GCRYAEF5LZ318201; 1GCRYAEF5LZ344992; 1GCRYAEF5LZ373053; 1GCRYAEF5LZ319168

1GCRYAEF5LZ395635 | 1GCRYAEF5LZ384473; 1GCRYAEF5LZ393321 | 1GCRYAEF5LZ300393 | 1GCRYAEF5LZ381718 | 1GCRYAEF5LZ352025; 1GCRYAEF5LZ354910 | 1GCRYAEF5LZ339050; 1GCRYAEF5LZ357788; 1GCRYAEF5LZ349478; 1GCRYAEF5LZ376048 | 1GCRYAEF5LZ305223 | 1GCRYAEF5LZ314357 | 1GCRYAEF5LZ302256 | 1GCRYAEF5LZ381038

1GCRYAEF5LZ357032 | 1GCRYAEF5LZ304170 | 1GCRYAEF5LZ325388 | 1GCRYAEF5LZ332552 | 1GCRYAEF5LZ357807; 1GCRYAEF5LZ305562; 1GCRYAEF5LZ325455; 1GCRYAEF5LZ355068 | 1GCRYAEF5LZ334141 | 1GCRYAEF5LZ332678; 1GCRYAEF5LZ328999 | 1GCRYAEF5LZ348850 | 1GCRYAEF5LZ326637 | 1GCRYAEF5LZ314343; 1GCRYAEF5LZ360433 | 1GCRYAEF5LZ344734 | 1GCRYAEF5LZ365230; 1GCRYAEF5LZ302791 | 1GCRYAEF5LZ338528 | 1GCRYAEF5LZ316741 | 1GCRYAEF5LZ312835; 1GCRYAEF5LZ309823; 1GCRYAEF5LZ365552 | 1GCRYAEF5LZ310714

1GCRYAEF5LZ329733 | 1GCRYAEF5LZ340067; 1GCRYAEF5LZ303889 | 1GCRYAEF5LZ314102 | 1GCRYAEF5LZ396624; 1GCRYAEF5LZ375417 | 1GCRYAEF5LZ318781; 1GCRYAEF5LZ357015 | 1GCRYAEF5LZ311944 | 1GCRYAEF5LZ308235; 1GCRYAEF5LZ399930

1GCRYAEF5LZ317517 | 1GCRYAEF5LZ307408 | 1GCRYAEF5LZ333121; 1GCRYAEF5LZ359105

1GCRYAEF5LZ308798

1GCRYAEF5LZ374137 | 1GCRYAEF5LZ321888; 1GCRYAEF5LZ327111 | 1GCRYAEF5LZ378432 | 1GCRYAEF5LZ348833 | 1GCRYAEF5LZ394775; 1GCRYAEF5LZ307098 | 1GCRYAEF5LZ388457; 1GCRYAEF5LZ302077 | 1GCRYAEF5LZ305786; 1GCRYAEF5LZ392282 | 1GCRYAEF5LZ319249; 1GCRYAEF5LZ308039; 1GCRYAEF5LZ308302 | 1GCRYAEF5LZ337914

1GCRYAEF5LZ327674; 1GCRYAEF5LZ399331 | 1GCRYAEF5LZ360643; 1GCRYAEF5LZ372372 | 1GCRYAEF5LZ303603 | 1GCRYAEF5LZ313466 | 1GCRYAEF5LZ353756 | 1GCRYAEF5LZ338741 | 1GCRYAEF5LZ382576; 1GCRYAEF5LZ393870 | 1GCRYAEF5LZ340151; 1GCRYAEF5LZ391505 | 1GCRYAEF5LZ344149 | 1GCRYAEF5LZ371707 | 1GCRYAEF5LZ330347 | 1GCRYAEF5LZ310938; 1GCRYAEF5LZ338447

1GCRYAEF5LZ349786

1GCRYAEF5LZ315511 | 1GCRYAEF5LZ348766 | 1GCRYAEF5LZ321325

1GCRYAEF5LZ319428; 1GCRYAEF5LZ318828

1GCRYAEF5LZ324595 | 1GCRYAEF5LZ328114; 1GCRYAEF5LZ359766 | 1GCRYAEF5LZ324810 | 1GCRYAEF5LZ324614; 1GCRYAEF5LZ387146 | 1GCRYAEF5LZ376891 | 1GCRYAEF5LZ325231; 1GCRYAEF5LZ310941; 1GCRYAEF5LZ309630 | 1GCRYAEF5LZ392475; 1GCRYAEF5LZ319770 | 1GCRYAEF5LZ312057 | 1GCRYAEF5LZ355054 | 1GCRYAEF5LZ330364; 1GCRYAEF5LZ304606

1GCRYAEF5LZ311989; 1GCRYAEF5LZ374607 | 1GCRYAEF5LZ353966 | 1GCRYAEF5LZ343289 | 1GCRYAEF5LZ329571; 1GCRYAEF5LZ321213 | 1GCRYAEF5LZ333717 | 1GCRYAEF5LZ360688 | 1GCRYAEF5LZ339923; 1GCRYAEF5LZ333359 | 1GCRYAEF5LZ320109; 1GCRYAEF5LZ329215 | 1GCRYAEF5LZ363347; 1GCRYAEF5LZ307702 | 1GCRYAEF5LZ318053 | 1GCRYAEF5LZ351957 | 1GCRYAEF5LZ310129 | 1GCRYAEF5LZ369486; 1GCRYAEF5LZ373585; 1GCRYAEF5LZ374591 | 1GCRYAEF5LZ399586 | 1GCRYAEF5LZ373263 | 1GCRYAEF5LZ375420 | 1GCRYAEF5LZ369195 | 1GCRYAEF5LZ367138; 1GCRYAEF5LZ303018; 1GCRYAEF5LZ380925; 1GCRYAEF5LZ343776 | 1GCRYAEF5LZ374848 | 1GCRYAEF5LZ341980 | 1GCRYAEF5LZ388118 | 1GCRYAEF5LZ359623 | 1GCRYAEF5LZ309448 | 1GCRYAEF5LZ338772 | 1GCRYAEF5LZ387132 | 1GCRYAEF5LZ379046 | 1GCRYAEF5LZ375336 | 1GCRYAEF5LZ397708; 1GCRYAEF5LZ390788; 1GCRYAEF5LZ367320; 1GCRYAEF5LZ325407 | 1GCRYAEF5LZ376132 | 1GCRYAEF5LZ349139 | 1GCRYAEF5LZ385137 | 1GCRYAEF5LZ333085 | 1GCRYAEF5LZ344684 | 1GCRYAEF5LZ357922 | 1GCRYAEF5LZ341459; 1GCRYAEF5LZ328226 | 1GCRYAEF5LZ365048 | 1GCRYAEF5LZ356723 | 1GCRYAEF5LZ367169 | 1GCRYAEF5LZ381265 | 1GCRYAEF5LZ385591; 1GCRYAEF5LZ356236 | 1GCRYAEF5LZ370167 | 1GCRYAEF5LZ380679 | 1GCRYAEF5LZ348542 | 1GCRYAEF5LZ321910 | 1GCRYAEF5LZ389723 | 1GCRYAEF5LZ396090 | 1GCRYAEF5LZ323950 | 1GCRYAEF5LZ308526 | 1GCRYAEF5LZ371299; 1GCRYAEF5LZ306467; 1GCRYAEF5LZ383744 | 1GCRYAEF5LZ301639 | 1GCRYAEF5LZ392766 | 1GCRYAEF5LZ399619 | 1GCRYAEF5LZ343678; 1GCRYAEF5LZ387387

1GCRYAEF5LZ302614 | 1GCRYAEF5LZ353465; 1GCRYAEF5LZ305383 | 1GCRYAEF5LZ333989 | 1GCRYAEF5LZ305206 | 1GCRYAEF5LZ370816 | 1GCRYAEF5LZ386529; 1GCRYAEF5LZ329490 | 1GCRYAEF5LZ347701 | 1GCRYAEF5LZ379449; 1GCRYAEF5LZ315346; 1GCRYAEF5LZ379788 | 1GCRYAEF5LZ378205; 1GCRYAEF5LZ393576 | 1GCRYAEF5LZ385364 | 1GCRYAEF5LZ393822; 1GCRYAEF5LZ341171; 1GCRYAEF5LZ373148 | 1GCRYAEF5LZ344412 | 1GCRYAEF5LZ362960 | 1GCRYAEF5LZ398194; 1GCRYAEF5LZ376471 | 1GCRYAEF5LZ397417; 1GCRYAEF5LZ323818; 1GCRYAEF5LZ398776 | 1GCRYAEF5LZ393366 | 1GCRYAEF5LZ381010 | 1GCRYAEF5LZ357287 | 1GCRYAEF5LZ360769; 1GCRYAEF5LZ354082; 1GCRYAEF5LZ333183 | 1GCRYAEF5LZ347553; 1GCRYAEF5LZ300460

1GCRYAEF5LZ369228; 1GCRYAEF5LZ371190 | 1GCRYAEF5LZ342952 | 1GCRYAEF5LZ337041 | 1GCRYAEF5LZ387826 | 1GCRYAEF5LZ306100 | 1GCRYAEF5LZ306310 | 1GCRYAEF5LZ396896 | 1GCRYAEF5LZ373022 | 1GCRYAEF5LZ377801 | 1GCRYAEF5LZ378723 | 1GCRYAEF5LZ313418 | 1GCRYAEF5LZ378785 | 1GCRYAEF5LZ384344; 1GCRYAEF5LZ374865 | 1GCRYAEF5LZ317338 | 1GCRYAEF5LZ320787 | 1GCRYAEF5LZ383419 | 1GCRYAEF5LZ305321; 1GCRYAEF5LZ311619 | 1GCRYAEF5LZ361890; 1GCRYAEF5LZ338593 | 1GCRYAEF5LZ303469 | 1GCRYAEF5LZ376373; 1GCRYAEF5LZ368354 | 1GCRYAEF5LZ388832; 1GCRYAEF5LZ310969; 1GCRYAEF5LZ383548 | 1GCRYAEF5LZ358567 | 1GCRYAEF5LZ321826 | 1GCRYAEF5LZ325522 | 1GCRYAEF5LZ307599 | 1GCRYAEF5LZ341767 | 1GCRYAEF5LZ346841 | 1GCRYAEF5LZ321292 | 1GCRYAEF5LZ316707 | 1GCRYAEF5LZ358276 | 1GCRYAEF5LZ369696; 1GCRYAEF5LZ395036 | 1GCRYAEF5LZ378821

1GCRYAEF5LZ352624; 1GCRYAEF5LZ322734; 1GCRYAEF5LZ317971; 1GCRYAEF5LZ357273 | 1GCRYAEF5LZ392878 | 1GCRYAEF5LZ357533 | 1GCRYAEF5LZ384229 | 1GCRYAEF5LZ321552 | 1GCRYAEF5LZ352641 | 1GCRYAEF5LZ391441 | 1GCRYAEF5LZ341509 | 1GCRYAEF5LZ321972; 1GCRYAEF5LZ355278 | 1GCRYAEF5LZ307618 | 1GCRYAEF5LZ353207 | 1GCRYAEF5LZ377135 | 1GCRYAEF5LZ396378 | 1GCRYAEF5LZ308333 | 1GCRYAEF5LZ331420 | 1GCRYAEF5LZ395649; 1GCRYAEF5LZ386692 | 1GCRYAEF5LZ314035 | 1GCRYAEF5LZ355247; 1GCRYAEF5LZ310342; 1GCRYAEF5LZ339971 | 1GCRYAEF5LZ308395; 1GCRYAEF5LZ342465; 1GCRYAEF5LZ324872; 1GCRYAEF5LZ383260 | 1GCRYAEF5LZ363316; 1GCRYAEF5LZ389348 | 1GCRYAEF5LZ313998; 1GCRYAEF5LZ386997; 1GCRYAEF5LZ375577; 1GCRYAEF5LZ364904; 1GCRYAEF5LZ361288 | 1GCRYAEF5LZ320658 | 1GCRYAEF5LZ314794; 1GCRYAEF5LZ388068

1GCRYAEF5LZ358827 | 1GCRYAEF5LZ309269 | 1GCRYAEF5LZ356771 | 1GCRYAEF5LZ387793 | 1GCRYAEF5LZ320840 | 1GCRYAEF5LZ332695 | 1GCRYAEF5LZ356253

1GCRYAEF5LZ303875 | 1GCRYAEF5LZ316335 | 1GCRYAEF5LZ357998 | 1GCRYAEF5LZ364465 | 1GCRYAEF5LZ318375 | 1GCRYAEF5LZ357385

1GCRYAEF5LZ329599; 1GCRYAEF5LZ318392; 1GCRYAEF5LZ354230

1GCRYAEF5LZ303357; 1GCRYAEF5LZ338934 | 1GCRYAEF5LZ348086 | 1GCRYAEF5LZ398115; 1GCRYAEF5LZ308543 | 1GCRYAEF5LZ335676 | 1GCRYAEF5LZ316528 | 1GCRYAEF5LZ306291 | 1GCRYAEF5LZ311670; 1GCRYAEF5LZ332857 | 1GCRYAEF5LZ343695 | 1GCRYAEF5LZ355135 | 1GCRYAEF5LZ342630; 1GCRYAEF5LZ366118

1GCRYAEF5LZ305934 | 1GCRYAEF5LZ327139

1GCRYAEF5LZ325973; 1GCRYAEF5LZ345348; 1GCRYAEF5LZ352283 | 1GCRYAEF5LZ323530; 1GCRYAEF5LZ329263

1GCRYAEF5LZ379970; 1GCRYAEF5LZ370069; 1GCRYAEF5LZ388989 | 1GCRYAEF5LZ376454; 1GCRYAEF5LZ396798 | 1GCRYAEF5LZ318117 | 1GCRYAEF5LZ315329; 1GCRYAEF5LZ345916 | 1GCRYAEF5LZ345530; 1GCRYAEF5LZ314827 | 1GCRYAEF5LZ397319 | 1GCRYAEF5LZ345978 | 1GCRYAEF5LZ351036; 1GCRYAEF5LZ351974 | 1GCRYAEF5LZ381511; 1GCRYAEF5LZ347942; 1GCRYAEF5LZ353420; 1GCRYAEF5LZ366586; 1GCRYAEF5LZ324774; 1GCRYAEF5LZ387616; 1GCRYAEF5LZ306906 | 1GCRYAEF5LZ333118 | 1GCRYAEF5LZ306842 | 1GCRYAEF5LZ358598; 1GCRYAEF5LZ324807 | 1GCRYAEF5LZ336035; 1GCRYAEF5LZ312589 | 1GCRYAEF5LZ349724 | 1GCRYAEF5LZ387714; 1GCRYAEF5LZ396512 | 1GCRYAEF5LZ348735; 1GCRYAEF5LZ331403 | 1GCRYAEF5LZ331692; 1GCRYAEF5LZ377653 | 1GCRYAEF5LZ382271 | 1GCRYAEF5LZ321583 | 1GCRYAEF5LZ366409; 1GCRYAEF5LZ332406 | 1GCRYAEF5LZ359590 | 1GCRYAEF5LZ381704 | 1GCRYAEF5LZ345074; 1GCRYAEF5LZ383727 | 1GCRYAEF5LZ382920; 1GCRYAEF5LZ361405; 1GCRYAEF5LZ337542; 1GCRYAEF5LZ332308 | 1GCRYAEF5LZ357158 | 1GCRYAEF5LZ308767 | 1GCRYAEF5LZ370878

1GCRYAEF5LZ321065; 1GCRYAEF5LZ379015; 1GCRYAEF5LZ347097 | 1GCRYAEF5LZ322135; 1GCRYAEF5LZ304850; 1GCRYAEF5LZ320384 | 1GCRYAEF5LZ395067 | 1GCRYAEF5LZ377636

1GCRYAEF5LZ325665; 1GCRYAEF5LZ359380 | 1GCRYAEF5LZ362943 | 1GCRYAEF5LZ389365 | 1GCRYAEF5LZ376857 | 1GCRYAEF5LZ336097; 1GCRYAEF5LZ378754 | 1GCRYAEF5LZ356818; 1GCRYAEF5LZ324421 | 1GCRYAEF5LZ334544; 1GCRYAEF5LZ316447 | 1GCRYAEF5LZ386790 | 1GCRYAEF5LZ346371; 1GCRYAEF5LZ309045

1GCRYAEF5LZ362814 | 1GCRYAEF5LZ360853 | 1GCRYAEF5LZ355264 | 1GCRYAEF5LZ337993; 1GCRYAEF5LZ321079 | 1GCRYAEF5LZ327853 | 1GCRYAEF5LZ325634 | 1GCRYAEF5LZ393402 | 1GCRYAEF5LZ339744 | 1GCRYAEF5LZ310485; 1GCRYAEF5LZ332065 | 1GCRYAEF5LZ350047 | 1GCRYAEF5LZ326900 | 1GCRYAEF5LZ350890 | 1GCRYAEF5LZ378639; 1GCRYAEF5LZ366202; 1GCRYAEF5LZ360190; 1GCRYAEF5LZ361923; 1GCRYAEF5LZ338416 | 1GCRYAEF5LZ347049 | 1GCRYAEF5LZ311183 | 1GCRYAEF5LZ308915; 1GCRYAEF5LZ309949 | 1GCRYAEF5LZ345804 | 1GCRYAEF5LZ364370; 1GCRYAEF5LZ313449 | 1GCRYAEF5LZ310227; 1GCRYAEF5LZ315704; 1GCRYAEF5LZ362411; 1GCRYAEF5LZ301270 | 1GCRYAEF5LZ389768 | 1GCRYAEF5LZ343356 | 1GCRYAEF5LZ324161 | 1GCRYAEF5LZ357449; 1GCRYAEF5LZ317579 | 1GCRYAEF5LZ390757; 1GCRYAEF5LZ315007 | 1GCRYAEF5LZ337704

1GCRYAEF5LZ369830 | 1GCRYAEF5LZ385297

1GCRYAEF5LZ397272; 1GCRYAEF5LZ313905; 1GCRYAEF5LZ337458; 1GCRYAEF5LZ328095; 1GCRYAEF5LZ305478 | 1GCRYAEF5LZ312740 | 1GCRYAEF5LZ329330 | 1GCRYAEF5LZ381315 | 1GCRYAEF5LZ304315; 1GCRYAEF5LZ366278 | 1GCRYAEF5LZ393786; 1GCRYAEF5LZ338495

1GCRYAEF5LZ312818; 1GCRYAEF5LZ335032 | 1GCRYAEF5LZ316934 | 1GCRYAEF5LZ307893 | 1GCRYAEF5LZ315430 | 1GCRYAEF5LZ399314; 1GCRYAEF5LZ343860 | 1GCRYAEF5LZ385879; 1GCRYAEF5LZ300281 | 1GCRYAEF5LZ324841 | 1GCRYAEF5LZ384523 | 1GCRYAEF5LZ380388 | 1GCRYAEF5LZ328078; 1GCRYAEF5LZ383520 | 1GCRYAEF5LZ346189 | 1GCRYAEF5LZ339209 | 1GCRYAEF5LZ397871 | 1GCRYAEF5LZ331689; 1GCRYAEF5LZ334303

1GCRYAEF5LZ355619; 1GCRYAEF5LZ310809 | 1GCRYAEF5LZ331966 | 1GCRYAEF5LZ300796 | 1GCRYAEF5LZ326377; 1GCRYAEF5LZ370735; 1GCRYAEF5LZ384893 | 1GCRYAEF5LZ331286 | 1GCRYAEF5LZ379838 | 1GCRYAEF5LZ371030; 1GCRYAEF5LZ314603 | 1GCRYAEF5LZ363638; 1GCRYAEF5LZ310356; 1GCRYAEF5LZ388894; 1GCRYAEF5LZ392735 | 1GCRYAEF5LZ311572

1GCRYAEF5LZ302838 | 1GCRYAEF5LZ325956 | 1GCRYAEF5LZ338786 | 1GCRYAEF5LZ359069; 1GCRYAEF5LZ364336; 1GCRYAEF5LZ337024

1GCRYAEF5LZ312141; 1GCRYAEF5LZ353952 | 1GCRYAEF5LZ343048; 1GCRYAEF5LZ373635 | 1GCRYAEF5LZ335421 | 1GCRYAEF5LZ397711

1GCRYAEF5LZ337282 | 1GCRYAEF5LZ396641; 1GCRYAEF5LZ363512; 1GCRYAEF5LZ386014; 1GCRYAEF5LZ366197

1GCRYAEF5LZ345558 | 1GCRYAEF5LZ389771 | 1GCRYAEF5LZ380066; 1GCRYAEF5LZ365647 | 1GCRYAEF5LZ372856; 1GCRYAEF5LZ375241; 1GCRYAEF5LZ300443 | 1GCRYAEF5LZ300264 | 1GCRYAEF5LZ328419; 1GCRYAEF5LZ316562; 1GCRYAEF5LZ307201; 1GCRYAEF5LZ365681 | 1GCRYAEF5LZ383159 | 1GCRYAEF5LZ374493 | 1GCRYAEF5LZ399412

1GCRYAEF5LZ354485 | 1GCRYAEF5LZ375174; 1GCRYAEF5LZ371013 | 1GCRYAEF5LZ371044; 1GCRYAEF5LZ375191

1GCRYAEF5LZ336195 | 1GCRYAEF5LZ372078 | 1GCRYAEF5LZ311782 | 1GCRYAEF5LZ373408 | 1GCRYAEF5LZ362456; 1GCRYAEF5LZ386465

1GCRYAEF5LZ399071; 1GCRYAEF5LZ307263 | 1GCRYAEF5LZ343793 | 1GCRYAEF5LZ378348; 1GCRYAEF5LZ366510 | 1GCRYAEF5LZ303620 | 1GCRYAEF5LZ361629; 1GCRYAEF5LZ323446

1GCRYAEF5LZ305254; 1GCRYAEF5LZ315735; 1GCRYAEF5LZ398146 | 1GCRYAEF5LZ362568 | 1GCRYAEF5LZ367608 | 1GCRYAEF5LZ338948; 1GCRYAEF5LZ364854; 1GCRYAEF5LZ314004; 1GCRYAEF5LZ378642 | 1GCRYAEF5LZ325410; 1GCRYAEF5LZ388751 | 1GCRYAEF5LZ302421 | 1GCRYAEF5LZ377457; 1GCRYAEF5LZ355958 | 1GCRYAEF5LZ312480 | 1GCRYAEF5LZ303908; 1GCRYAEF5LZ358004 | 1GCRYAEF5LZ343082 | 1GCRYAEF5LZ374901 | 1GCRYAEF5LZ324497 | 1GCRYAEF5LZ390712; 1GCRYAEF5LZ398809; 1GCRYAEF5LZ355331 | 1GCRYAEF5LZ379659

1GCRYAEF5LZ371383; 1GCRYAEF5LZ309756 | 1GCRYAEF5LZ354924; 1GCRYAEF5LZ367785 | 1GCRYAEF5LZ368063; 1GCRYAEF5LZ366264 | 1GCRYAEF5LZ338500; 1GCRYAEF5LZ370136 | 1GCRYAEF5LZ321194 | 1GCRYAEF5LZ340988; 1GCRYAEF5LZ337573 | 1GCRYAEF5LZ310633 | 1GCRYAEF5LZ394422 | 1GCRYAEF5LZ364708 | 1GCRYAEF5LZ364952; 1GCRYAEF5LZ313029 | 1GCRYAEF5LZ356074 | 1GCRYAEF5LZ306016 | 1GCRYAEF5LZ319655 | 1GCRYAEF5LZ353773 | 1GCRYAEF5LZ351019 | 1GCRYAEF5LZ381833 | 1GCRYAEF5LZ372209 | 1GCRYAEF5LZ341610 | 1GCRYAEF5LZ330008; 1GCRYAEF5LZ390886 | 1GCRYAEF5LZ366703 | 1GCRYAEF5LZ348055 | 1GCRYAEF5LZ395800 | 1GCRYAEF5LZ319882 | 1GCRYAEF5LZ364823 | 1GCRYAEF5LZ354700 | 1GCRYAEF5LZ321390 | 1GCRYAEF5LZ361307 | 1GCRYAEF5LZ304086 | 1GCRYAEF5LZ365941 | 1GCRYAEF5LZ348752 | 1GCRYAEF5LZ334219 | 1GCRYAEF5LZ313225; 1GCRYAEF5LZ384134 | 1GCRYAEF5LZ335662 | 1GCRYAEF5LZ332230; 1GCRYAEF5LZ394520 | 1GCRYAEF5LZ314505 | 1GCRYAEF5LZ351246 | 1GCRYAEF5LZ392573 | 1GCRYAEF5LZ320806; 1GCRYAEF5LZ319400; 1GCRYAEF5LZ388331 | 1GCRYAEF5LZ347262 | 1GCRYAEF5LZ396770 | 1GCRYAEF5LZ384960; 1GCRYAEF5LZ384053

1GCRYAEF5LZ314617 | 1GCRYAEF5LZ332115

1GCRYAEF5LZ365972 | 1GCRYAEF5LZ388667 | 1GCRYAEF5LZ366734; 1GCRYAEF5LZ370671; 1GCRYAEF5LZ334351 | 1GCRYAEF5LZ370766 | 1GCRYAEF5LZ382433 | 1GCRYAEF5LZ352381 | 1GCRYAEF5LZ398258 | 1GCRYAEF5LZ391407 | 1GCRYAEF5LZ392587; 1GCRYAEF5LZ330395 | 1GCRYAEF5LZ396803 | 1GCRYAEF5LZ318179 | 1GCRYAEF5LZ338299; 1GCRYAEF5LZ370413; 1GCRYAEF5LZ377796 | 1GCRYAEF5LZ341736 | 1GCRYAEF5LZ389172 | 1GCRYAEF5LZ385378 | 1GCRYAEF5LZ307585 | 1GCRYAEF5LZ358391; 1GCRYAEF5LZ322376 | 1GCRYAEF5LZ341946; 1GCRYAEF5LZ389947 | 1GCRYAEF5LZ303844 | 1GCRYAEF5LZ315766; 1GCRYAEF5LZ370637 | 1GCRYAEF5LZ395957

1GCRYAEF5LZ381296; 1GCRYAEF5LZ387597; 1GCRYAEF5LZ314813; 1GCRYAEF5LZ398048 | 1GCRYAEF5LZ315668 | 1GCRYAEF5LZ343437; 1GCRYAEF5LZ354499 | 1GCRYAEF5LZ369777 | 1GCRYAEF5LZ311135; 1GCRYAEF5LZ380584 | 1GCRYAEF5LZ313645 | 1GCRYAEF5LZ396736; 1GCRYAEF5LZ358925 | 1GCRYAEF5LZ367611 | 1GCRYAEF5LZ399782 | 1GCRYAEF5LZ383517; 1GCRYAEF5LZ306937 | 1GCRYAEF5LZ398664; 1GCRYAEF5LZ354535 | 1GCRYAEF5LZ324340 | 1GCRYAEF5LZ346323 | 1GCRYAEF5LZ390614 | 1GCRYAEF5LZ357595

1GCRYAEF5LZ386708; 1GCRYAEF5LZ358956 | 1GCRYAEF5LZ332826 | 1GCRYAEF5LZ355782 | 1GCRYAEF5LZ367303 | 1GCRYAEF5LZ397062; 1GCRYAEF5LZ341607 | 1GCRYAEF5LZ330171 | 1GCRYAEF5LZ349027; 1GCRYAEF5LZ394484 | 1GCRYAEF5LZ321860; 1GCRYAEF5LZ388636; 1GCRYAEF5LZ305464; 1GCRYAEF5LZ317212; 1GCRYAEF5LZ368175

1GCRYAEF5LZ360755 | 1GCRYAEF5LZ331756 | 1GCRYAEF5LZ365695 | 1GCRYAEF5LZ376342; 1GCRYAEF5LZ390516 | 1GCRYAEF5LZ347164 | 1GCRYAEF5LZ377278 | 1GCRYAEF5LZ313368 | 1GCRYAEF5LZ397451 | 1GCRYAEF5LZ370072 | 1GCRYAEF5LZ367771 | 1GCRYAEF5LZ309899 | 1GCRYAEF5LZ305822; 1GCRYAEF5LZ358133; 1GCRYAEF5LZ314181; 1GCRYAEF5LZ333510

1GCRYAEF5LZ336441 | 1GCRYAEF5LZ370282 | 1GCRYAEF5LZ312950

1GCRYAEF5LZ388510 | 1GCRYAEF5LZ331742 | 1GCRYAEF5LZ353868

1GCRYAEF5LZ334558 | 1GCRYAEF5LZ369682; 1GCRYAEF5LZ375238; 1GCRYAEF5LZ369665 | 1GCRYAEF5LZ302323 | 1GCRYAEF5LZ336682 | 1GCRYAEF5LZ312382 | 1GCRYAEF5LZ311880 | 1GCRYAEF5LZ342224; 1GCRYAEF5LZ359640 | 1GCRYAEF5LZ365471; 1GCRYAEF5LZ336052 | 1GCRYAEF5LZ306890 | 1GCRYAEF5LZ316321 | 1GCRYAEF5LZ321664 | 1GCRYAEF5LZ348041 | 1GCRYAEF5LZ308686 | 1GCRYAEF5LZ366216; 1GCRYAEF5LZ306534; 1GCRYAEF5LZ388801 | 1GCRYAEF5LZ383209 | 1GCRYAEF5LZ354616 | 1GCRYAEF5LZ322703; 1GCRYAEF5LZ334124; 1GCRYAEF5LZ360514 | 1GCRYAEF5LZ375708; 1GCRYAEF5LZ339033 | 1GCRYAEF5LZ338514 | 1GCRYAEF5LZ396283

1GCRYAEF5LZ314245; 1GCRYAEF5LZ306159 | 1GCRYAEF5LZ308607 | 1GCRYAEF5LZ315234 | 1GCRYAEF5LZ358116 | 1GCRYAEF5LZ323138; 1GCRYAEF5LZ366572 | 1GCRYAEF5LZ315590 | 1GCRYAEF5LZ316254 | 1GCRYAEF5LZ336066 | 1GCRYAEF5LZ317761; 1GCRYAEF5LZ352140 | 1GCRYAEF5LZ375210 | 1GCRYAEF5LZ330767 | 1GCRYAEF5LZ349755; 1GCRYAEF5LZ376874 | 1GCRYAEF5LZ377085 | 1GCRYAEF5LZ349190; 1GCRYAEF5LZ378043 | 1GCRYAEF5LZ356687 | 1GCRYAEF5LZ334463 | 1GCRYAEF5LZ303973 | 1GCRYAEF5LZ344779; 1GCRYAEF5LZ302919 | 1GCRYAEF5LZ383128 | 1GCRYAEF5LZ352056 | 1GCRYAEF5LZ336732

1GCRYAEF5LZ345186 | 1GCRYAEF5LZ372274; 1GCRYAEF5LZ315198

1GCRYAEF5LZ306565 | 1GCRYAEF5LZ370962 | 1GCRYAEF5LZ350016; 1GCRYAEF5LZ347083 | 1GCRYAEF5LZ300068

1GCRYAEF5LZ339629 | 1GCRYAEF5LZ314892; 1GCRYAEF5LZ351702 | 1GCRYAEF5LZ342806; 1GCRYAEF5LZ373733

1GCRYAEF5LZ346225 | 1GCRYAEF5LZ355300 | 1GCRYAEF5LZ371156 | 1GCRYAEF5LZ313371 | 1GCRYAEF5LZ350954; 1GCRYAEF5LZ370928 | 1GCRYAEF5LZ354597 | 1GCRYAEF5LZ317615 | 1GCRYAEF5LZ303424 | 1GCRYAEF5LZ351358

1GCRYAEF5LZ311264 | 1GCRYAEF5LZ335628 | 1GCRYAEF5LZ333684 | 1GCRYAEF5LZ355748; 1GCRYAEF5LZ310776 | 1GCRYAEF5LZ324905; 1GCRYAEF5LZ331336 | 1GCRYAEF5LZ327660 | 1GCRYAEF5LZ389835; 1GCRYAEF5LZ331496 | 1GCRYAEF5LZ342286 | 1GCRYAEF5LZ382917; 1GCRYAEF5LZ336875; 1GCRYAEF5LZ368483; 1GCRYAEF5LZ335645 | 1GCRYAEF5LZ342501 | 1GCRYAEF5LZ319865; 1GCRYAEF5LZ314519; 1GCRYAEF5LZ322068; 1GCRYAEF5LZ380195 | 1GCRYAEF5LZ338917; 1GCRYAEF5LZ327383; 1GCRYAEF5LZ319123 | 1GCRYAEF5LZ316433 | 1GCRYAEF5LZ332048; 1GCRYAEF5LZ389897; 1GCRYAEF5LZ331854 | 1GCRYAEF5LZ372842 | 1GCRYAEF5LZ367933; 1GCRYAEF5LZ325844 | 1GCRYAEF5LZ373781; 1GCRYAEF5LZ322653; 1GCRYAEF5LZ392704 | 1GCRYAEF5LZ370444; 1GCRYAEF5LZ311281 | 1GCRYAEF5LZ309997

1GCRYAEF5LZ387454; 1GCRYAEF5LZ396834; 1GCRYAEF5LZ395425 | 1GCRYAEF5LZ329912 | 1GCRYAEF5LZ344264; 1GCRYAEF5LZ365809 | 1GCRYAEF5LZ375885; 1GCRYAEF5LZ308817 | 1GCRYAEF5LZ354972; 1GCRYAEF5LZ378012 | 1GCRYAEF5LZ321468; 1GCRYAEF5LZ314553 | 1GCRYAEF5LZ329991; 1GCRYAEF5LZ345110 | 1GCRYAEF5LZ364434; 1GCRYAEF5LZ359072; 1GCRYAEF5LZ393142; 1GCRYAEF5LZ391469 | 1GCRYAEF5LZ304038; 1GCRYAEF5LZ393478 | 1GCRYAEF5LZ310924; 1GCRYAEF5LZ357175 | 1GCRYAEF5LZ301155 | 1GCRYAEF5LZ353997; 1GCRYAEF5LZ335547 | 1GCRYAEF5LZ317422; 1GCRYAEF5LZ338769 | 1GCRYAEF5LZ338206 | 1GCRYAEF5LZ329909 | 1GCRYAEF5LZ356544 | 1GCRYAEF5LZ319848; 1GCRYAEF5LZ387311 | 1GCRYAEF5LZ377149 | 1GCRYAEF5LZ353711 | 1GCRYAEF5LZ330719 | 1GCRYAEF5LZ323916 | 1GCRYAEF5LZ352770; 1GCRYAEF5LZ375451 | 1GCRYAEF5LZ345267 | 1GCRYAEF5LZ358696; 1GCRYAEF5LZ316416; 1GCRYAEF5LZ328713; 1GCRYAEF5LZ310678 | 1GCRYAEF5LZ334138 | 1GCRYAEF5LZ376003 | 1GCRYAEF5LZ303360 | 1GCRYAEF5LZ351148 | 1GCRYAEF5LZ363140 | 1GCRYAEF5LZ391181; 1GCRYAEF5LZ383971 | 1GCRYAEF5LZ383081 | 1GCRYAEF5LZ344183; 1GCRYAEF5LZ388152 | 1GCRYAEF5LZ362893 | 1GCRYAEF5LZ356947 | 1GCRYAEF5LZ381699; 1GCRYAEF5LZ387891 | 1GCRYAEF5LZ391004; 1GCRYAEF5LZ395084; 1GCRYAEF5LZ377488 | 1GCRYAEF5LZ332373 | 1GCRYAEF5LZ318196 | 1GCRYAEF5LZ382979 | 1GCRYAEF5LZ386854 | 1GCRYAEF5LZ321535; 1GCRYAEF5LZ314097

1GCRYAEF5LZ320191

1GCRYAEF5LZ355703 | 1GCRYAEF5LZ343731; 1GCRYAEF5LZ326671 | 1GCRYAEF5LZ338318; 1GCRYAEF5LZ382531 | 1GCRYAEF5LZ301219 | 1GCRYAEF5LZ344152 | 1GCRYAEF5LZ362165; 1GCRYAEF5LZ327500 | 1GCRYAEF5LZ313130; 1GCRYAEF5LZ314374; 1GCRYAEF5LZ335760; 1GCRYAEF5LZ322779 | 1GCRYAEF5LZ394825 | 1GCRYAEF5LZ358858 | 1GCRYAEF5LZ313385 | 1GCRYAEF5LZ339968 | 1GCRYAEF5LZ319719 | 1GCRYAEF5LZ367575; 1GCRYAEF5LZ361033 | 1GCRYAEF5LZ393710

1GCRYAEF5LZ367558

1GCRYAEF5LZ334625 | 1GCRYAEF5LZ387406 | 1GCRYAEF5LZ378656; 1GCRYAEF5LZ392069 | 1GCRYAEF5LZ323351 | 1GCRYAEF5LZ382352

1GCRYAEF5LZ390919 | 1GCRYAEF5LZ389043 | 1GCRYAEF5LZ369679 | 1GCRYAEF5LZ336830 | 1GCRYAEF5LZ351294 | 1GCRYAEF5LZ363882; 1GCRYAEF5LZ360285 | 1GCRYAEF5LZ332809 | 1GCRYAEF5LZ385574; 1GCRYAEF5LZ348489 | 1GCRYAEF5LZ319154 | 1GCRYAEF5LZ312687 | 1GCRYAEF5LZ316691 | 1GCRYAEF5LZ308803; 1GCRYAEF5LZ311491 | 1GCRYAEF5LZ361369 | 1GCRYAEF5LZ350064 | 1GCRYAEF5LZ381072 | 1GCRYAEF5LZ379743 | 1GCRYAEF5LZ359735; 1GCRYAEF5LZ353109 | 1GCRYAEF5LZ393898; 1GCRYAEF5LZ391438 | 1GCRYAEF5LZ391942 | 1GCRYAEF5LZ319199 | 1GCRYAEF5LZ398731

1GCRYAEF5LZ359024 | 1GCRYAEF5LZ322636 | 1GCRYAEF5LZ392833; 1GCRYAEF5LZ326069; 1GCRYAEF5LZ300359; 1GCRYAEF5LZ309742 | 1GCRYAEF5LZ372095

1GCRYAEF5LZ384764 | 1GCRYAEF5LZ353692 | 1GCRYAEF5LZ308462; 1GCRYAEF5LZ325987 | 1GCRYAEF5LZ384232 | 1GCRYAEF5LZ304945 | 1GCRYAEF5LZ348329; 1GCRYAEF5LZ391259 | 1GCRYAEF5LZ317274 | 1GCRYAEF5LZ366412 | 1GCRYAEF5LZ354583; 1GCRYAEF5LZ345205 | 1GCRYAEF5LZ325942 | 1GCRYAEF5LZ390029 | 1GCRYAEF5LZ339470; 1GCRYAEF5LZ367866 | 1GCRYAEF5LZ323852 | 1GCRYAEF5LZ354129; 1GCRYAEF5LZ348377 | 1GCRYAEF5LZ315394 | 1GCRYAEF5LZ347309; 1GCRYAEF5LZ383856 | 1GCRYAEF5LZ316075 | 1GCRYAEF5LZ365759; 1GCRYAEF5LZ347617 | 1GCRYAEF5LZ325150; 1GCRYAEF5LZ307277 | 1GCRYAEF5LZ334608 | 1GCRYAEF5LZ348878 | 1GCRYAEF5LZ300751 | 1GCRYAEF5LZ347696; 1GCRYAEF5LZ364515; 1GCRYAEF5LZ354244; 1GCRYAEF5LZ321275 | 1GCRYAEF5LZ327819 | 1GCRYAEF5LZ320014 | 1GCRYAEF5LZ307165 | 1GCRYAEF5LZ361954; 1GCRYAEF5LZ379094; 1GCRYAEF5LZ359895; 1GCRYAEF5LZ361470; 1GCRYAEF5LZ374266 | 1GCRYAEF5LZ382934 | 1GCRYAEF5LZ363364 | 1GCRYAEF5LZ392864 | 1GCRYAEF5LZ358861; 1GCRYAEF5LZ387986; 1GCRYAEF5LZ339162 | 1GCRYAEF5LZ363011 | 1GCRYAEF5LZ395523; 1GCRYAEF5LZ324371; 1GCRYAEF5LZ330042; 1GCRYAEF5LZ353806 | 1GCRYAEF5LZ326783

1GCRYAEF5LZ351912 | 1GCRYAEF5LZ308459 | 1GCRYAEF5LZ323334

1GCRYAEF5LZ383792; 1GCRYAEF5LZ355717 | 1GCRYAEF5LZ363221; 1GCRYAEF5LZ320580; 1GCRYAEF5LZ396123 | 1GCRYAEF5LZ330221; 1GCRYAEF5LZ344801 | 1GCRYAEF5LZ352171 | 1GCRYAEF5LZ323043 | 1GCRYAEF5LZ381525 | 1GCRYAEF5LZ355197 | 1GCRYAEF5LZ351425; 1GCRYAEF5LZ352767 | 1GCRYAEF5LZ373117 | 1GCRYAEF5LZ306825; 1GCRYAEF5LZ335774 | 1GCRYAEF5LZ386563; 1GCRYAEF5LZ303729 | 1GCRYAEF5LZ397983 | 1GCRYAEF5LZ305657 | 1GCRYAEF5LZ312172 | 1GCRYAEF5LZ341817; 1GCRYAEF5LZ325696 | 1GCRYAEF5LZ396817 | 1GCRYAEF5LZ342885 | 1GCRYAEF5LZ384294; 1GCRYAEF5LZ356981 | 1GCRYAEF5LZ306548 | 1GCRYAEF5LZ313323 | 1GCRYAEF5LZ335225; 1GCRYAEF5LZ380763 | 1GCRYAEF5LZ382495; 1GCRYAEF5LZ305609 | 1GCRYAEF5LZ324001; 1GCRYAEF5LZ344717 | 1GCRYAEF5LZ314665 | 1GCRYAEF5LZ360397 | 1GCRYAEF5LZ395697 | 1GCRYAEF5LZ398373 | 1GCRYAEF5LZ341350 | 1GCRYAEF5LZ344166 | 1GCRYAEF5LZ322605; 1GCRYAEF5LZ372887; 1GCRYAEF5LZ356415; 1GCRYAEF5LZ340621 | 1GCRYAEF5LZ389432; 1GCRYAEF5LZ333555; 1GCRYAEF5LZ330459 | 1GCRYAEF5LZ306338; 1GCRYAEF5LZ362618 | 1GCRYAEF5LZ350291 | 1GCRYAEF5LZ302760 | 1GCRYAEF5LZ388927

1GCRYAEF5LZ328842; 1GCRYAEF5LZ305724 | 1GCRYAEF5LZ369780 | 1GCRYAEF5LZ365437 | 1GCRYAEF5LZ392170 | 1GCRYAEF5LZ344460; 1GCRYAEF5LZ311992; 1GCRYAEF5LZ303049; 1GCRYAEF5LZ358603; 1GCRYAEF5LZ390726; 1GCRYAEF5LZ320627; 1GCRYAEF5LZ374803; 1GCRYAEF5LZ393173 | 1GCRYAEF5LZ352865 | 1GCRYAEF5LZ363879; 1GCRYAEF5LZ309711 | 1GCRYAEF5LZ309241 | 1GCRYAEF5LZ394260 | 1GCRYAEF5LZ333409; 1GCRYAEF5LZ360125

1GCRYAEF5LZ360044 | 1GCRYAEF5LZ371965; 1GCRYAEF5LZ332647 | 1GCRYAEF5LZ393299

1GCRYAEF5LZ394761 | 1GCRYAEF5LZ365339 | 1GCRYAEF5LZ307487 | 1GCRYAEF5LZ363168; 1GCRYAEF5LZ342854 | 1GCRYAEF5LZ340294 | 1GCRYAEF5LZ348881 | 1GCRYAEF5LZ347469 | 1GCRYAEF5LZ388409

1GCRYAEF5LZ307084 | 1GCRYAEF5LZ340859

1GCRYAEF5LZ304217

1GCRYAEF5LZ348458 | 1GCRYAEF5LZ304623 | 1GCRYAEF5LZ391875; 1GCRYAEF5LZ383002

1GCRYAEF5LZ343552; 1GCRYAEF5LZ385588; 1GCRYAEF5LZ376163 | 1GCRYAEF5LZ329098 | 1GCRYAEF5LZ399085 | 1GCRYAEF5LZ366152 | 1GCRYAEF5LZ327531 | 1GCRYAEF5LZ345401

1GCRYAEF5LZ382609 | 1GCRYAEF5LZ395005 | 1GCRYAEF5LZ334222 | 1GCRYAEF5LZ366247 | 1GCRYAEF5LZ378589; 1GCRYAEF5LZ334799 | 1GCRYAEF5LZ358388; 1GCRYAEF5LZ314682 | 1GCRYAEF5LZ369584 | 1GCRYAEF5LZ317162 | 1GCRYAEF5LZ367723 | 1GCRYAEF5LZ383646; 1GCRYAEF5LZ360058 | 1GCRYAEF5LZ398955; 1GCRYAEF5LZ364773

1GCRYAEF5LZ344295 | 1GCRYAEF5LZ379600; 1GCRYAEF5LZ348072 | 1GCRYAEF5LZ334365 | 1GCRYAEF5LZ347200; 1GCRYAEF5LZ357516; 1GCRYAEF5LZ359198 | 1GCRYAEF5LZ365860; 1GCRYAEF5LZ331773 | 1GCRYAEF5LZ338545 | 1GCRYAEF5LZ306047; 1GCRYAEF5LZ302435; 1GCRYAEF5LZ320594 | 1GCRYAEF5LZ364966

1GCRYAEF5LZ344524 | 1GCRYAEF5LZ343812 | 1GCRYAEF5LZ339775; 1GCRYAEF5LZ382853 | 1GCRYAEF5LZ364174

1GCRYAEF5LZ330638; 1GCRYAEF5LZ377703 | 1GCRYAEF5LZ350985 | 1GCRYAEF5LZ356298 | 1GCRYAEF5LZ329800; 1GCRYAEF5LZ334074; 1GCRYAEF5LZ381654

1GCRYAEF5LZ364000 | 1GCRYAEF5LZ304802 | 1GCRYAEF5LZ381783; 1GCRYAEF5LZ341929 | 1GCRYAEF5LZ320076 | 1GCRYAEF5LZ300488 | 1GCRYAEF5LZ346306 | 1GCRYAEF5LZ333278 | 1GCRYAEF5LZ373151 | 1GCRYAEF5LZ385221; 1GCRYAEF5LZ373795 | 1GCRYAEF5LZ305660 | 1GCRYAEF5LZ315296; 1GCRYAEF5LZ309644; 1GCRYAEF5LZ329358 | 1GCRYAEF5LZ342966 | 1GCRYAEF5LZ383887 | 1GCRYAEF5LZ373165 | 1GCRYAEF5LZ328565; 1GCRYAEF5LZ329005 | 1GCRYAEF5LZ339128 | 1GCRYAEF5LZ396266 | 1GCRYAEF5LZ375787 | 1GCRYAEF5LZ314309 | 1GCRYAEF5LZ340781; 1GCRYAEF5LZ380049 | 1GCRYAEF5LZ330056; 1GCRYAEF5LZ358987 | 1GCRYAEF5LZ349335 | 1GCRYAEF5LZ318389 | 1GCRYAEF5LZ349013 | 1GCRYAEF5LZ352509; 1GCRYAEF5LZ351232 | 1GCRYAEF5LZ327478; 1GCRYAEF5LZ375319 | 1GCRYAEF5LZ378351; 1GCRYAEF5LZ359332 | 1GCRYAEF5LZ358620 | 1GCRYAEF5LZ386689

1GCRYAEF5LZ341722 | 1GCRYAEF5LZ367544; 1GCRYAEF5LZ380018 | 1GCRYAEF5LZ377958; 1GCRYAEF5LZ391990 | 1GCRYAEF5LZ344636; 1GCRYAEF5LZ356558; 1GCRYAEF5LZ362070; 1GCRYAEF5LZ376812 | 1GCRYAEF5LZ322202 | 1GCRYAEF5LZ320000 | 1GCRYAEF5LZ308400 | 1GCRYAEF5LZ337797 | 1GCRYAEF5LZ336567 | 1GCRYAEF5LZ384991 | 1GCRYAEF5LZ399152; 1GCRYAEF5LZ327965 | 1GCRYAEF5LZ344961 | 1GCRYAEF5LZ362473 | 1GCRYAEF5LZ346516; 1GCRYAEF5LZ391648; 1GCRYAEF5LZ355457 | 1GCRYAEF5LZ315248; 1GCRYAEF5LZ360805; 1GCRYAEF5LZ377443 | 1GCRYAEF5LZ348203; 1GCRYAEF5LZ352882 | 1GCRYAEF5LZ365826

1GCRYAEF5LZ324368; 1GCRYAEF5LZ364918 | 1GCRYAEF5LZ389334 | 1GCRYAEF5LZ314620 | 1GCRYAEF5LZ306811 | 1GCRYAEF5LZ346743 | 1GCRYAEF5LZ325116; 1GCRYAEF5LZ392637 | 1GCRYAEF5LZ368905

1GCRYAEF5LZ392198 | 1GCRYAEF5LZ332440 | 1GCRYAEF5LZ370153; 1GCRYAEF5LZ382240 | 1GCRYAEF5LZ302886 | 1GCRYAEF5LZ375014; 1GCRYAEF5LZ349674; 1GCRYAEF5LZ355006 | 1GCRYAEF5LZ389303; 1GCRYAEF5LZ367995; 1GCRYAEF5LZ374879; 1GCRYAEF5LZ396669 | 1GCRYAEF5LZ324757 | 1GCRYAEF5LZ317680; 1GCRYAEF5LZ374834; 1GCRYAEF5LZ324631 | 1GCRYAEF5LZ364529 | 1GCRYAEF5LZ395294; 1GCRYAEF5LZ314455; 1GCRYAEF5LZ360500

1GCRYAEF5LZ394789

1GCRYAEF5LZ333670

1GCRYAEF5LZ326668; 1GCRYAEF5LZ302595 | 1GCRYAEF5LZ393884; 1GCRYAEF5LZ345057 | 1GCRYAEF5LZ394436 | 1GCRYAEF5LZ317646 | 1GCRYAEF5LZ343857 | 1GCRYAEF5LZ336133 | 1GCRYAEF5LZ326914 | 1GCRYAEF5LZ330591; 1GCRYAEF5LZ333233 | 1GCRYAEF5LZ334642 | 1GCRYAEF5LZ316772

1GCRYAEF5LZ332793; 1GCRYAEF5LZ337122 | 1GCRYAEF5LZ339226; 1GCRYAEF5LZ392329; 1GCRYAEF5LZ307912 | 1GCRYAEF5LZ316724 | 1GCRYAEF5LZ388524 | 1GCRYAEF5LZ327299

1GCRYAEF5LZ389589 | 1GCRYAEF5LZ330915 | 1GCRYAEF5LZ375630; 1GCRYAEF5LZ376762 | 1GCRYAEF5LZ386157 | 1GCRYAEF5LZ389074 | 1GCRYAEF5LZ316576; 1GCRYAEF5LZ376678; 1GCRYAEF5LZ327738 | 1GCRYAEF5LZ331790; 1GCRYAEF5LZ314147 | 1GCRYAEF5LZ363641

1GCRYAEF5LZ365390; 1GCRYAEF5LZ386319; 1GCRYAEF5LZ309837 | 1GCRYAEF5LZ333068; 1GCRYAEF5LZ395327; 1GCRYAEF5LZ370055 | 1GCRYAEF5LZ341302 | 1GCRYAEF5LZ313855 | 1GCRYAEF5LZ320336; 1GCRYAEF5LZ391567 | 1GCRYAEF5LZ343129 | 1GCRYAEF5LZ319638

1GCRYAEF5LZ337234; 1GCRYAEF5LZ367950 | 1GCRYAEF5LZ331059; 1GCRYAEF5LZ339291; 1GCRYAEF5LZ304931 | 1GCRYAEF5LZ380746 | 1GCRYAEF5LZ312219 | 1GCRYAEF5LZ363655

1GCRYAEF5LZ327710; 1GCRYAEF5LZ390371 | 1GCRYAEF5LZ356916; 1GCRYAEF5LZ359573 | 1GCRYAEF5LZ305528 | 1GCRYAEF5LZ316237; 1GCRYAEF5LZ385204 | 1GCRYAEF5LZ324337 | 1GCRYAEF5LZ324936 | 1GCRYAEF5LZ334186 | 1GCRYAEF5LZ367298; 1GCRYAEF5LZ368290 | 1GCRYAEF5LZ357130 | 1GCRYAEF5LZ399488 | 1GCRYAEF5LZ355183 | 1GCRYAEF5LZ306663 | 1GCRYAEF5LZ339789 | 1GCRYAEF5LZ374557 | 1GCRYAEF5LZ385316; 1GCRYAEF5LZ322393; 1GCRYAEF5LZ367477 | 1GCRYAEF5LZ344930

1GCRYAEF5LZ324158 | 1GCRYAEF5LZ342482; 1GCRYAEF5LZ325620 | 1GCRYAEF5LZ321163 | 1GCRYAEF5LZ390354 | 1GCRYAEF5LZ332955 | 1GCRYAEF5LZ387809; 1GCRYAEF5LZ383212 | 1GCRYAEF5LZ399832 | 1GCRYAEF5LZ385509; 1GCRYAEF5LZ398339; 1GCRYAEF5LZ311667; 1GCRYAEF5LZ363669 | 1GCRYAEF5LZ392699 | 1GCRYAEF5LZ355670; 1GCRYAEF5LZ369956 | 1GCRYAEF5LZ389821 | 1GCRYAEF5LZ328016 | 1GCRYAEF5LZ376518; 1GCRYAEF5LZ374851 | 1GCRYAEF5LZ389981 | 1GCRYAEF5LZ356320 | 1GCRYAEF5LZ385686

1GCRYAEF5LZ362599 | 1GCRYAEF5LZ375661 | 1GCRYAEF5LZ339002; 1GCRYAEF5LZ312074

1GCRYAEF5LZ313340 | 1GCRYAEF5LZ327867 | 1GCRYAEF5LZ308557

1GCRYAEF5LZ391794; 1GCRYAEF5LZ319333; 1GCRYAEF5LZ322474 | 1GCRYAEF5LZ398308; 1GCRYAEF5LZ361050 | 1GCRYAEF5LZ380844

1GCRYAEF5LZ344006; 1GCRYAEF5LZ386594; 1GCRYAEF5LZ369097; 1GCRYAEF5LZ396476 | 1GCRYAEF5LZ340201

1GCRYAEF5LZ339100 | 1GCRYAEF5LZ330641; 1GCRYAEF5LZ356625 | 1GCRYAEF5LZ355975 | 1GCRYAEF5LZ323172 | 1GCRYAEF5LZ387230 | 1GCRYAEF5LZ389883 | 1GCRYAEF5LZ322507

1GCRYAEF5LZ327805 | 1GCRYAEF5LZ319980; 1GCRYAEF5LZ352350 | 1GCRYAEF5LZ376468 | 1GCRYAEF5LZ342112 | 1GCRYAEF5LZ318120 | 1GCRYAEF5LZ321180 | 1GCRYAEF5LZ390466 | 1GCRYAEF5LZ325195; 1GCRYAEF5LZ311846; 1GCRYAEF5LZ307215 | 1GCRYAEF5LZ387440 | 1GCRYAEF5LZ377734 | 1GCRYAEF5LZ378866; 1GCRYAEF5LZ329814 | 1GCRYAEF5LZ304198; 1GCRYAEF5LZ364384; 1GCRYAEF5LZ343034 | 1GCRYAEF5LZ371643

1GCRYAEF5LZ329456; 1GCRYAEF5LZ357144 | 1GCRYAEF5LZ394145 | 1GCRYAEF5LZ387941 | 1GCRYAEF5LZ355216 | 1GCRYAEF5LZ359394; 1GCRYAEF5LZ312513 | 1GCRYAEF5LZ360318; 1GCRYAEF5LZ343244 | 1GCRYAEF5LZ370959 | 1GCRYAEF5LZ305769 | 1GCRYAEF5LZ357645 | 1GCRYAEF5LZ337623 | 1GCRYAEF5LZ383291; 1GCRYAEF5LZ310499 | 1GCRYAEF5LZ365017 | 1GCRYAEF5LZ391732 | 1GCRYAEF5LZ307666 | 1GCRYAEF5LZ318022

1GCRYAEF5LZ378110; 1GCRYAEF5LZ378219 | 1GCRYAEF5LZ356124 | 1GCRYAEF5LZ347102 | 1GCRYAEF5LZ378561; 1GCRYAEF5LZ375434 | 1GCRYAEF5LZ361260; 1GCRYAEF5LZ375496; 1GCRYAEF5LZ351540

1GCRYAEF5LZ354602

1GCRYAEF5LZ383355 | 1GCRYAEF5LZ381251 | 1GCRYAEF5LZ341333 | 1GCRYAEF5LZ329960; 1GCRYAEF5LZ304735 | 1GCRYAEF5LZ334026 | 1GCRYAEF5LZ322250; 1GCRYAEF5LZ335130 | 1GCRYAEF5LZ386482 | 1GCRYAEF5LZ372811; 1GCRYAEF5LZ319512 | 1GCRYAEF5LZ327979 | 1GCRYAEF5LZ336455; 1GCRYAEF5LZ394176 | 1GCRYAEF5LZ317534

1GCRYAEF5LZ311586 | 1GCRYAEF5LZ373828 | 1GCRYAEF5LZ319140 | 1GCRYAEF5LZ376549 | 1GCRYAEF5LZ333300 | 1GCRYAEF5LZ312110 | 1GCRYAEF5LZ323186 | 1GCRYAEF5LZ314407 | 1GCRYAEF5LZ319302 | 1GCRYAEF5LZ313581

1GCRYAEF5LZ374087; 1GCRYAEF5LZ358455 | 1GCRYAEF5LZ310518; 1GCRYAEF5LZ329876 | 1GCRYAEF5LZ363378 | 1GCRYAEF5LZ391424 | 1GCRYAEF5LZ379371

1GCRYAEF5LZ309921 | 1GCRYAEF5LZ399202 | 1GCRYAEF5LZ377877 | 1GCRYAEF5LZ390628 | 1GCRYAEF5LZ397143 | 1GCRYAEF5LZ311359; 1GCRYAEF5LZ358438

1GCRYAEF5LZ327514

1GCRYAEF5LZ342739 | 1GCRYAEF5LZ397269; 1GCRYAEF5LZ380505

1GCRYAEF5LZ303584 | 1GCRYAEF5LZ315721 | 1GCRYAEF5LZ353871; 1GCRYAEF5LZ389950; 1GCRYAEF5LZ341963; 1GCRYAEF5LZ302418 | 1GCRYAEF5LZ308719 | 1GCRYAEF5LZ376406

1GCRYAEF5LZ392685 | 1GCRYAEF5LZ388121 | 1GCRYAEF5LZ312754; 1GCRYAEF5LZ389446

1GCRYAEF5LZ332941 | 1GCRYAEF5LZ327545

1GCRYAEF5LZ371237; 1GCRYAEF5LZ389186 | 1GCRYAEF5LZ384120 | 1GCRYAEF5LZ333541 | 1GCRYAEF5LZ309546 | 1GCRYAEF5LZ309076 | 1GCRYAEF5LZ392797

1GCRYAEF5LZ316495 | 1GCRYAEF5LZ350694 | 1GCRYAEF5LZ331191 | 1GCRYAEF5LZ313600 | 1GCRYAEF5LZ330834

1GCRYAEF5LZ393450; 1GCRYAEF5LZ381752; 1GCRYAEF5LZ395439; 1GCRYAEF5LZ316481 | 1GCRYAEF5LZ332471 | 1GCRYAEF5LZ390130 | 1GCRYAEF5LZ310602; 1GCRYAEF5LZ305626 | 1GCRYAEF5LZ319851 | 1GCRYAEF5LZ370668; 1GCRYAEF5LZ318506; 1GCRYAEF5LZ356351; 1GCRYAEF5LZ352672 | 1GCRYAEF5LZ387339; 1GCRYAEF5LZ326735 | 1GCRYAEF5LZ370606 | 1GCRYAEF5LZ353451 | 1GCRYAEF5LZ331353 | 1GCRYAEF5LZ300698; 1GCRYAEF5LZ340036

1GCRYAEF5LZ303441; 1GCRYAEF5LZ346631 | 1GCRYAEF5LZ395554; 1GCRYAEF5LZ338982; 1GCRYAEF5LZ357791; 1GCRYAEF5LZ324290 | 1GCRYAEF5LZ361808 | 1GCRYAEF5LZ389737 | 1GCRYAEF5LZ348539; 1GCRYAEF5LZ307151; 1GCRYAEF5LZ372694 | 1GCRYAEF5LZ362781 | 1GCRYAEF5LZ326511 | 1GCRYAEF5LZ343843; 1GCRYAEF5LZ372386 | 1GCRYAEF5LZ330977; 1GCRYAEF5LZ386904; 1GCRYAEF5LZ350856; 1GCRYAEF5LZ301818; 1GCRYAEF5LZ389740 | 1GCRYAEF5LZ329084; 1GCRYAEF5LZ303214; 1GCRYAEF5LZ361338; 1GCRYAEF5LZ313239 | 1GCRYAEF5LZ331563; 1GCRYAEF5LZ312821 | 1GCRYAEF5LZ301673 | 1GCRYAEF5LZ375918; 1GCRYAEF5LZ335757; 1GCRYAEF5LZ380455; 1GCRYAEF5LZ338657 | 1GCRYAEF5LZ326685 | 1GCRYAEF5LZ341901

1GCRYAEF5LZ328825; 1GCRYAEF5LZ346404

1GCRYAEF5LZ377426 | 1GCRYAEF5LZ398907 | 1GCRYAEF5LZ329537 | 1GCRYAEF5LZ314911; 1GCRYAEF5LZ353286 | 1GCRYAEF5LZ379547; 1GCRYAEF5LZ346211; 1GCRYAEF5LZ342532 | 1GCRYAEF5LZ380617; 1GCRYAEF5LZ345172 | 1GCRYAEF5LZ368595; 1GCRYAEF5LZ327206 | 1GCRYAEF5LZ304427 | 1GCRYAEF5LZ313015 | 1GCRYAEF5LZ322412 | 1GCRYAEF5LZ376907 | 1GCRYAEF5LZ331479

1GCRYAEF5LZ322362 | 1GCRYAEF5LZ395442 | 1GCRYAEF5LZ307005

1GCRYAEF5LZ396235; 1GCRYAEF5LZ321566; 1GCRYAEF5LZ340747 | 1GCRYAEF5LZ389561 | 1GCRYAEF5LZ317792 | 1GCRYAEF5LZ377510; 1GCRYAEF5LZ314262 | 1GCRYAEF5LZ366023; 1GCRYAEF5LZ372355 | 1GCRYAEF5LZ385395; 1GCRYAEF5LZ317226; 1GCRYAEF5LZ320028 | 1GCRYAEF5LZ329926 | 1GCRYAEF5LZ301897 | 1GCRYAEF5LZ368659; 1GCRYAEF5LZ354292 | 1GCRYAEF5LZ308445 | 1GCRYAEF5LZ337427 | 1GCRYAEF5LZ314276 | 1GCRYAEF5LZ333104 | 1GCRYAEF5LZ396297; 1GCRYAEF5LZ322717; 1GCRYAEF5LZ351344; 1GCRYAEF5LZ373666 | 1GCRYAEF5LZ308784 | 1GCRYAEF5LZ322345 | 1GCRYAEF5LZ360206; 1GCRYAEF5LZ359699 | 1GCRYAEF5LZ355913; 1GCRYAEF5LZ306436; 1GCRYAEF5LZ379421; 1GCRYAEF5LZ304010 | 1GCRYAEF5LZ342868 | 1GCRYAEF5LZ304539 | 1GCRYAEF5LZ356995 | 1GCRYAEF5LZ308073

1GCRYAEF5LZ333460 | 1GCRYAEF5LZ365616; 1GCRYAEF5LZ359461; 1GCRYAEF5LZ376695 | 1GCRYAEF5LZ361436; 1GCRYAEF5LZ322832 | 1GCRYAEF5LZ313676 | 1GCRYAEF5LZ338187 | 1GCRYAEF5LZ303455 | 1GCRYAEF5LZ322099 | 1GCRYAEF5LZ342160 | 1GCRYAEF5LZ360187 | 1GCRYAEF5LZ378169; 1GCRYAEF5LZ335967; 1GCRYAEF5LZ327934 | 1GCRYAEF5LZ359265 | 1GCRYAEF5LZ327254 | 1GCRYAEF5LZ321809 | 1GCRYAEF5LZ398471 | 1GCRYAEF5LZ367754 | 1GCRYAEF5LZ397515; 1GCRYAEF5LZ367897 | 1GCRYAEF5LZ345673; 1GCRYAEF5LZ353188; 1GCRYAEF5LZ375384

1GCRYAEF5LZ357712; 1GCRYAEF5LZ357600 | 1GCRYAEF5LZ337153 | 1GCRYAEF5LZ349383; 1GCRYAEF5LZ393965 | 1GCRYAEF5LZ321597 | 1GCRYAEF5LZ396705 | 1GCRYAEF5LZ377832 | 1GCRYAEF5LZ310681; 1GCRYAEF5LZ313788; 1GCRYAEF5LZ399684 | 1GCRYAEF5LZ337802 | 1GCRYAEF5LZ306808 | 1GCRYAEF5LZ351117 | 1GCRYAEF5LZ390242; 1GCRYAEF5LZ335788; 1GCRYAEF5LZ391035 | 1GCRYAEF5LZ323768; 1GCRYAEF5LZ375899; 1GCRYAEF5LZ325472; 1GCRYAEF5LZ367642 | 1GCRYAEF5LZ352364 | 1GCRYAEF5LZ300569; 1GCRYAEF5LZ318778 | 1GCRYAEF5LZ395733 | 1GCRYAEF5LZ374543 | 1GCRYAEF5LZ318666

1GCRYAEF5LZ379693 | 1GCRYAEF5LZ321101

1GCRYAEF5LZ322409; 1GCRYAEF5LZ389754; 1GCRYAEF5LZ310454; 1GCRYAEF5LZ364725; 1GCRYAEF5LZ315816; 1GCRYAEF5LZ380052

1GCRYAEF5LZ323284 | 1GCRYAEF5LZ305481; 1GCRYAEF5LZ324838; 1GCRYAEF5LZ350162; 1GCRYAEF5LZ308705 | 1GCRYAEF5LZ341154 | 1GCRYAEF5LZ398485 | 1GCRYAEF5LZ342238 | 1GCRYAEF5LZ394596 | 1GCRYAEF5LZ346029 | 1GCRYAEF5LZ362974 | 1GCRYAEF5LZ384425 | 1GCRYAEF5LZ315881 | 1GCRYAEF5LZ389480 | 1GCRYAEF5LZ397904 | 1GCRYAEF5LZ341347; 1GCRYAEF5LZ389544 | 1GCRYAEF5LZ305688 | 1GCRYAEF5LZ319266 | 1GCRYAEF5LZ335483; 1GCRYAEF5LZ359203; 1GCRYAEF5LZ349156; 1GCRYAEF5LZ396316 | 1GCRYAEF5LZ326024 | 1GCRYAEF5LZ314536 | 1GCRYAEF5LZ376146; 1GCRYAEF5LZ386479; 1GCRYAEF5LZ398051 | 1GCRYAEF5LZ366667 | 1GCRYAEF5LZ362876; 1GCRYAEF5LZ369410; 1GCRYAEF5LZ375675 | 1GCRYAEF5LZ340750 | 1GCRYAEF5LZ303701 | 1GCRYAEF5LZ338979 | 1GCRYAEF5LZ325049; 1GCRYAEF5LZ325424 | 1GCRYAEF5LZ323740; 1GCRYAEF5LZ347455 | 1GCRYAEF5LZ323981 | 1GCRYAEF5LZ363526 | 1GCRYAEF5LZ309434

1GCRYAEF5LZ365986 | 1GCRYAEF5LZ392556 | 1GCRYAEF5LZ396350 | 1GCRYAEF5LZ399779 | 1GCRYAEF5LZ367057 | 1GCRYAEF5LZ399751 | 1GCRYAEF5LZ312916 | 1GCRYAEF5LZ381721; 1GCRYAEF5LZ340683 | 1GCRYAEF5LZ344376; 1GCRYAEF5LZ396848 | 1GCRYAEF5LZ345785; 1GCRYAEF5LZ375482 | 1GCRYAEF5LZ315069 | 1GCRYAEF5LZ382335 | 1GCRYAEF5LZ322975 | 1GCRYAEF5LZ359749 | 1GCRYAEF5LZ302953 | 1GCRYAEF5LZ395652 | 1GCRYAEF5LZ382755; 1GCRYAEF5LZ395456 | 1GCRYAEF5LZ309627 | 1GCRYAEF5LZ345060; 1GCRYAEF5LZ383937 | 1GCRYAEF5LZ358259; 1GCRYAEF5LZ380651; 1GCRYAEF5LZ330803; 1GCRYAEF5LZ336911 | 1GCRYAEF5LZ351568 | 1GCRYAEF5LZ345091 | 1GCRYAEF5LZ392962 | 1GCRYAEF5LZ302354; 1GCRYAEF5LZ304167 | 1GCRYAEF5LZ395750 | 1GCRYAEF5LZ397482; 1GCRYAEF5LZ399295; 1GCRYAEF5LZ301608 | 1GCRYAEF5LZ399068; 1GCRYAEF5LZ316710 | 1GCRYAEF5LZ309160 | 1GCRYAEF5LZ329067 | 1GCRYAEF5LZ366832 | 1GCRYAEF5LZ356463; 1GCRYAEF5LZ368693; 1GCRYAEF5LZ381461 | 1GCRYAEF5LZ324127 | 1GCRYAEF5LZ365728; 1GCRYAEF5LZ373618

1GCRYAEF5LZ338433 | 1GCRYAEF5LZ315217 | 1GCRYAEF5LZ348895 | 1GCRYAEF5LZ341042; 1GCRYAEF5LZ350968 | 1GCRYAEF5LZ397207 | 1GCRYAEF5LZ370752 | 1GCRYAEF5LZ357161 | 1GCRYAEF5LZ384263; 1GCRYAEF5LZ305447 | 1GCRYAEF5LZ338576; 1GCRYAEF5LZ308851 | 1GCRYAEF5LZ327397 | 1GCRYAEF5LZ362764 | 1GCRYAEF5LZ384912 | 1GCRYAEF5LZ386241

1GCRYAEF5LZ336293 | 1GCRYAEF5LZ361551; 1GCRYAEF5LZ377331 | 1GCRYAEF5LZ336469 | 1GCRYAEF5LZ338819; 1GCRYAEF5LZ326184; 1GCRYAEF5LZ353644; 1GCRYAEF5LZ385719 | 1GCRYAEF5LZ366233 | 1GCRYAEF5LZ325004; 1GCRYAEF5LZ341364; 1GCRYAEF5LZ350758; 1GCRYAEF5LZ381685 | 1GCRYAEF5LZ338108 | 1GCRYAEF5LZ345222 | 1GCRYAEF5LZ397238; 1GCRYAEF5LZ384182; 1GCRYAEF5LZ365423 | 1GCRYAEF5LZ390497 | 1GCRYAEF5LZ354812; 1GCRYAEF5LZ317856 | 1GCRYAEF5LZ360271; 1GCRYAEF5LZ349769 | 1GCRYAEF5LZ353921; 1GCRYAEF5LZ339386 | 1GCRYAEF5LZ365261 | 1GCRYAEF5LZ371125 | 1GCRYAEF5LZ394615 | 1GCRYAEF5LZ371741 | 1GCRYAEF5LZ368306; 1GCRYAEF5LZ334382; 1GCRYAEF5LZ308896 | 1GCRYAEF5LZ302628 | 1GCRYAEF5LZ300085 | 1GCRYAEF5LZ300684

1GCRYAEF5LZ345009; 1GCRYAEF5LZ386451; 1GCRYAEF5LZ371948 | 1GCRYAEF5LZ371304; 1GCRYAEF5LZ331112 | 1GCRYAEF5LZ395103; 1GCRYAEF5LZ386725; 1GCRYAEF5LZ302998

1GCRYAEF5LZ383825 | 1GCRYAEF5LZ334706

1GCRYAEF5LZ303519; 1GCRYAEF5LZ318702; 1GCRYAEF5LZ385302 | 1GCRYAEF5LZ347813; 1GCRYAEF5LZ318831 | 1GCRYAEF5LZ384618; 1GCRYAEF5LZ357905 | 1GCRYAEF5LZ317002; 1GCRYAEF5LZ375644; 1GCRYAEF5LZ305013 | 1GCRYAEF5LZ377555 | 1GCRYAEF5LZ323625 | 1GCRYAEF5LZ381248 | 1GCRYAEF5LZ366393 | 1GCRYAEF5LZ331577 | 1GCRYAEF5LZ353398 | 1GCRYAEF5LZ363848 | 1GCRYAEF5LZ358844 | 1GCRYAEF5LZ304525

1GCRYAEF5LZ398163 | 1GCRYAEF5LZ376325; 1GCRYAEF5LZ344555 | 1GCRYAEF5LZ374672 | 1GCRYAEF5LZ354079 | 1GCRYAEF5LZ397594 | 1GCRYAEF5LZ362845; 1GCRYAEF5LZ360593 | 1GCRYAEF5LZ373716; 1GCRYAEF5LZ320725 | 1GCRYAEF5LZ353031 | 1GCRYAEF5LZ384859; 1GCRYAEF5LZ323026 | 1GCRYAEF5LZ327013; 1GCRYAEF5LZ314259; 1GCRYAEF5LZ331644; 1GCRYAEF5LZ351022

1GCRYAEF5LZ316738 | 1GCRYAEF5LZ307294 | 1GCRYAEF5LZ326119; 1GCRYAEF5LZ358021; 1GCRYAEF5LZ341820

1GCRYAEF5LZ369049 | 1GCRYAEF5LZ348363 | 1GCRYAEF5LZ357919; 1GCRYAEF5LZ320742

1GCRYAEF5LZ354342 | 1GCRYAEF5LZ380486; 1GCRYAEF5LZ323270 | 1GCRYAEF5LZ340215 | 1GCRYAEF5LZ399474; 1GCRYAEF5LZ339842; 1GCRYAEF5LZ346242 | 1GCRYAEF5LZ310311 | 1GCRYAEF5LZ370315 | 1GCRYAEF5LZ388992

1GCRYAEF5LZ329182 | 1GCRYAEF5LZ330669 | 1GCRYAEF5LZ344085 | 1GCRYAEF5LZ379418; 1GCRYAEF5LZ313421 | 1GCRYAEF5LZ326346 | 1GCRYAEF5LZ326153; 1GCRYAEF5LZ317677 | 1GCRYAEF5LZ322197 | 1GCRYAEF5LZ391245; 1GCRYAEF5LZ309689

1GCRYAEF5LZ386059 | 1GCRYAEF5LZ313189 | 1GCRYAEF5LZ337119; 1GCRYAEF5LZ314956 | 1GCRYAEF5LZ367267 | 1GCRYAEF5LZ382805 | 1GCRYAEF5LZ383632; 1GCRYAEF5LZ337752 | 1GCRYAEF5LZ394193 | 1GCRYAEF5LZ333944 | 1GCRYAEF5LZ346130 | 1GCRYAEF5LZ334933 | 1GCRYAEF5LZ309501 | 1GCRYAEF5LZ308266 | 1GCRYAEF5LZ328310 | 1GCRYAEF5LZ315475

1GCRYAEF5LZ326315 | 1GCRYAEF5LZ343809; 1GCRYAEF5LZ381380 | 1GCRYAEF5LZ397210 | 1GCRYAEF5LZ387177 | 1GCRYAEF5LZ334009; 1GCRYAEF5LZ370119 | 1GCRYAEF5LZ337685 | 1GCRYAEF5LZ356334; 1GCRYAEF5LZ386871 | 1GCRYAEF5LZ384490 | 1GCRYAEF5LZ335273

1GCRYAEF5LZ370458 | 1GCRYAEF5LZ328775; 1GCRYAEF5LZ329862; 1GCRYAEF5LZ351926 | 1GCRYAEF5LZ377281 | 1GCRYAEF5LZ360612; 1GCRYAEF5LZ387079 | 1GCRYAEF5LZ351165; 1GCRYAEF5LZ320451 | 1GCRYAEF5LZ306078 | 1GCRYAEF5LZ304640; 1GCRYAEF5LZ313256; 1GCRYAEF5LZ374722 | 1GCRYAEF5LZ314651; 1GCRYAEF5LZ373411 | 1GCRYAEF5LZ329666 | 1GCRYAEF5LZ381864; 1GCRYAEF5LZ352784 | 1GCRYAEF5LZ389138 | 1GCRYAEF5LZ360951; 1GCRYAEF5LZ367592; 1GCRYAEF5LZ311300 | 1GCRYAEF5LZ368399 | 1GCRYAEF5LZ303407; 1GCRYAEF5LZ312026; 1GCRYAEF5LZ318599 | 1GCRYAEF5LZ313032 | 1GCRYAEF5LZ307859; 1GCRYAEF5LZ360111; 1GCRYAEF5LZ369391; 1GCRYAEF5LZ362019 | 1GCRYAEF5LZ346600 | 1GCRYAEF5LZ348959 | 1GCRYAEF5LZ320921; 1GCRYAEF5LZ362263 | 1GCRYAEF5LZ318764 | 1GCRYAEF5LZ302404; 1GCRYAEF5LZ309367 | 1GCRYAEF5LZ390791 | 1GCRYAEF5LZ354714 | 1GCRYAEF5LZ390368; 1GCRYAEF5LZ389057; 1GCRYAEF5LZ380648 | 1GCRYAEF5LZ393772 | 1GCRYAEF5LZ318280; 1GCRYAEF5LZ312124

1GCRYAEF5LZ318165 | 1GCRYAEF5LZ306596; 1GCRYAEF5LZ304041 | 1GCRYAEF5LZ346466 | 1GCRYAEF5LZ367947; 1GCRYAEF5LZ398647; 1GCRYAEF5LZ366006 | 1GCRYAEF5LZ316982 | 1GCRYAEF5LZ344135 | 1GCRYAEF5LZ339095; 1GCRYAEF5LZ369634; 1GCRYAEF5LZ350422; 1GCRYAEF5LZ352851; 1GCRYAEF5LZ393531; 1GCRYAEF5LZ320269 | 1GCRYAEF5LZ381993

1GCRYAEF5LZ328260; 1GCRYAEF5LZ336858; 1GCRYAEF5LZ382996; 1GCRYAEF5LZ351697 | 1GCRYAEF5LZ382013 | 1GCRYAEF5LZ359587; 1GCRYAEF5LZ386840 | 1GCRYAEF5LZ335452; 1GCRYAEF5LZ344538; 1GCRYAEF5LZ367740 | 1GCRYAEF5LZ376809; 1GCRYAEF5LZ346385; 1GCRYAEF5LZ382075 | 1GCRYAEF5LZ322877 | 1GCRYAEF5LZ332745; 1GCRYAEF5LZ391598 | 1GCRYAEF5LZ337654 | 1GCRYAEF5LZ382366 | 1GCRYAEF5LZ366488; 1GCRYAEF5LZ374509 | 1GCRYAEF5LZ351876 | 1GCRYAEF5LZ344796 | 1GCRYAEF5LZ300412; 1GCRYAEF5LZ331093; 1GCRYAEF5LZ329781; 1GCRYAEF5LZ325732 | 1GCRYAEF5LZ398356 | 1GCRYAEF5LZ374090 | 1GCRYAEF5LZ323267 | 1GCRYAEF5LZ347195 | 1GCRYAEF5LZ379905 | 1GCRYAEF5LZ391889 | 1GCRYAEF5LZ393691 | 1GCRYAEF5LZ308509 | 1GCRYAEF5LZ387549; 1GCRYAEF5LZ323785 | 1GCRYAEF5LZ387504 | 1GCRYAEF5LZ317629; 1GCRYAEF5LZ346922 | 1GCRYAEF5LZ324502 | 1GCRYAEF5LZ356382 | 1GCRYAEF5LZ373456; 1GCRYAEF5LZ395215 | 1GCRYAEF5LZ384652 | 1GCRYAEF5LZ343101 | 1GCRYAEF5LZ380634 | 1GCRYAEF5LZ312883 | 1GCRYAEF5LZ342708 | 1GCRYAEF5LZ334916 | 1GCRYAEF5LZ364255 | 1GCRYAEF5LZ354440; 1GCRYAEF5LZ314777 | 1GCRYAEF5LZ308431 | 1GCRYAEF5LZ308574; 1GCRYAEF5LZ397014; 1GCRYAEF5LZ340845; 1GCRYAEF5LZ344345

1GCRYAEF5LZ337749; 1GCRYAEF5LZ361601 | 1GCRYAEF5LZ359881 | 1GCRYAEF5LZ386322 | 1GCRYAEF5LZ376566 | 1GCRYAEF5LZ399183; 1GCRYAEF5LZ334768; 1GCRYAEF5LZ399815

1GCRYAEF5LZ381623; 1GCRYAEF5LZ360903; 1GCRYAEF5LZ375255; 1GCRYAEF5LZ368547; 1GCRYAEF5LZ370797 | 1GCRYAEF5LZ317159; 1GCRYAEF5LZ371786 | 1GCRYAEF5LZ345690

1GCRYAEF5LZ341106 | 1GCRYAEF5LZ351571 | 1GCRYAEF5LZ387681; 1GCRYAEF5LZ352719 | 1GCRYAEF5LZ338237 | 1GCRYAEF5LZ379886 | 1GCRYAEF5LZ376860 | 1GCRYAEF5LZ384831 | 1GCRYAEF5LZ358908; 1GCRYAEF5LZ325441 | 1GCRYAEF5LZ307876 | 1GCRYAEF5LZ322796

1GCRYAEF5LZ309465 | 1GCRYAEF5LZ367365 | 1GCRYAEF5LZ370430 | 1GCRYAEF5LZ391231 | 1GCRYAEF5LZ391987 | 1GCRYAEF5LZ343549; 1GCRYAEF5LZ326220; 1GCRYAEF5LZ389513; 1GCRYAEF5LZ347651 | 1GCRYAEF5LZ387552

1GCRYAEF5LZ380214; 1GCRYAEF5LZ370556; 1GCRYAEF5LZ301317 | 1GCRYAEF5LZ327822 | 1GCRYAEF5LZ301060; 1GCRYAEF5LZ327948 | 1GCRYAEF5LZ368371; 1GCRYAEF5LZ394159 | 1GCRYAEF5LZ398504; 1GCRYAEF5LZ366328; 1GCRYAEF5LZ377717 | 1GCRYAEF5LZ316402 | 1GCRYAEF5LZ322331 | 1GCRYAEF5LZ394243 | 1GCRYAEF5LZ387101 | 1GCRYAEF5LZ382528 | 1GCRYAEF5LZ360576; 1GCRYAEF5LZ326718 | 1GCRYAEF5LZ379709; 1GCRYAEF5LZ319462; 1GCRYAEF5LZ376261 | 1GCRYAEF5LZ315119 | 1GCRYAEF5LZ358424; 1GCRYAEF5LZ395263; 1GCRYAEF5LZ356737 | 1GCRYAEF5LZ308347 | 1GCRYAEF5LZ324418 | 1GCRYAEF5LZ349450 | 1GCRYAEF5LZ341297 | 1GCRYAEF5LZ314391; 1GCRYAEF5LZ368449 | 1GCRYAEF5LZ315671 | 1GCRYAEF5LZ389690; 1GCRYAEF5LZ339596 | 1GCRYAEF5LZ350274 | 1GCRYAEF5LZ368774 | 1GCRYAEF5LZ330753 | 1GCRYAEF5LZ305058 | 1GCRYAEF5LZ342448 | 1GCRYAEF5LZ392203; 1GCRYAEF5LZ315105 | 1GCRYAEF5LZ327092 | 1GCRYAEF5LZ352560 | 1GCRYAEF5LZ331465 | 1GCRYAEF5LZ317758; 1GCRYAEF5LZ335208 | 1GCRYAEF5LZ377491 | 1GCRYAEF5LZ355569; 1GCRYAEF5LZ344023; 1GCRYAEF5LZ318795 | 1GCRYAEF5LZ320093 | 1GCRYAEF5LZ331482 | 1GCRYAEF5LZ357578 | 1GCRYAEF5LZ391455; 1GCRYAEF5LZ371061 | 1GCRYAEF5LZ351327; 1GCRYAEF5LZ311801 | 1GCRYAEF5LZ332938; 1GCRYAEF5LZ365079; 1GCRYAEF5LZ378771

1GCRYAEF5LZ386546 | 1GCRYAEF5LZ363560 | 1GCRYAEF5LZ387065; 1GCRYAEF5LZ308297 | 1GCRYAEF5LZ358665 | 1GCRYAEF5LZ303133 | 1GCRYAEF5LZ378768; 1GCRYAEF5LZ307246

1GCRYAEF5LZ324273 | 1GCRYAEF5LZ374316 | 1GCRYAEF5LZ325651; 1GCRYAEF5LZ303472 | 1GCRYAEF5LZ301995 | 1GCRYAEF5LZ383145 | 1GCRYAEF5LZ355989; 1GCRYAEF5LZ347214 | 1GCRYAEF5LZ356317 | 1GCRYAEF5LZ358875; 1GCRYAEF5LZ312933 | 1GCRYAEF5LZ301768; 1GCRYAEF5LZ366748; 1GCRYAEF5LZ377412; 1GCRYAEF5LZ381363; 1GCRYAEF5LZ340442 | 1GCRYAEF5LZ327724 | 1GCRYAEF5LZ341994 | 1GCRYAEF5LZ331806 | 1GCRYAEF5LZ382562; 1GCRYAEF5LZ314679 | 1GCRYAEF5LZ317131; 1GCRYAEF5LZ343051; 1GCRYAEF5LZ379807; 1GCRYAEF5LZ342904 | 1GCRYAEF5LZ314469 | 1GCRYAEF5LZ310308; 1GCRYAEF5LZ303987 | 1GCRYAEF5LZ331210 | 1GCRYAEF5LZ394310

1GCRYAEF5LZ375921; 1GCRYAEF5LZ361694; 1GCRYAEF5LZ337220; 1GCRYAEF5LZ366345 | 1GCRYAEF5LZ344104 | 1GCRYAEF5LZ331207 | 1GCRYAEF5LZ304220; 1GCRYAEF5LZ398583; 1GCRYAEF5LZ333202 | 1GCRYAEF5LZ327240 | 1GCRYAEF5LZ331370; 1GCRYAEF5LZ331322 | 1GCRYAEF5LZ322765 | 1GCRYAEF5LZ322961 | 1GCRYAEF5LZ311409 | 1GCRYAEF5LZ386739; 1GCRYAEF5LZ379399; 1GCRYAEF5LZ332177 | 1GCRYAEF5LZ398793 | 1GCRYAEF5LZ306758 | 1GCRYAEF5LZ356950; 1GCRYAEF5LZ358973; 1GCRYAEF5LZ399426 | 1GCRYAEF5LZ382643 | 1GCRYAEF5LZ300023; 1GCRYAEF5LZ346208 | 1GCRYAEF5LZ315265; 1GCRYAEF5LZ394811; 1GCRYAEF5LZ344877; 1GCRYAEF5LZ398017 | 1GCRYAEF5LZ368516 | 1GCRYAEF5LZ350663 | 1GCRYAEF5LZ378401 | 1GCRYAEF5LZ345253 | 1GCRYAEF5LZ324385 | 1GCRYAEF5LZ380729 | 1GCRYAEF5LZ325939; 1GCRYAEF5LZ360626 | 1GCRYAEF5LZ382027; 1GCRYAEF5LZ301558 | 1GCRYAEF5LZ386434 | 1GCRYAEF5LZ318361 | 1GCRYAEF5LZ347052 | 1GCRYAEF5LZ364160; 1GCRYAEF5LZ318327; 1GCRYAEF5LZ397126; 1GCRYAEF5LZ355099

1GCRYAEF5LZ366104; 1GCRYAEF5LZ331546 | 1GCRYAEF5LZ350761; 1GCRYAEF5LZ398177 | 1GCRYAEF5LZ354163 | 1GCRYAEF5LZ318344 | 1GCRYAEF5LZ385039 | 1GCRYAEF5LZ300135; 1GCRYAEF5LZ378365; 1GCRYAEF5LZ322538 | 1GCRYAEF5LZ326296; 1GCRYAEF5LZ351084 | 1GCRYAEF5LZ390922 | 1GCRYAEF5LZ365387 | 1GCRYAEF5LZ349609 | 1GCRYAEF5LZ393030; 1GCRYAEF5LZ396882; 1GCRYAEF5LZ336312 | 1GCRYAEF5LZ312947 | 1GCRYAEF5LZ329165; 1GCRYAEF5LZ311376; 1GCRYAEF5LZ372369; 1GCRYAEF5LZ325357 | 1GCRYAEF5LZ306002; 1GCRYAEF5LZ317811 | 1GCRYAEF5LZ393190

1GCRYAEF5LZ381976 | 1GCRYAEF5LZ305092; 1GCRYAEF5LZ326881; 1GCRYAEF5LZ340148 | 1GCRYAEF5LZ320692 | 1GCRYAEF5LZ381797 | 1GCRYAEF5LZ337671 | 1GCRYAEF5LZ383243 | 1GCRYAEF5LZ303097; 1GCRYAEF5LZ394162 | 1GCRYAEF5LZ333264 | 1GCRYAEF5LZ341123 | 1GCRYAEF5LZ303486; 1GCRYAEF5LZ377605; 1GCRYAEF5LZ386269; 1GCRYAEF5LZ313211 | 1GCRYAEF5LZ310213; 1GCRYAEF5LZ342353 | 1GCRYAEF5LZ326833 | 1GCRYAEF5LZ327450 | 1GCRYAEF5LZ383968 | 1GCRYAEF5LZ320708 | 1GCRYAEF5LZ336861; 1GCRYAEF5LZ343373; 1GCRYAEF5LZ376292; 1GCRYAEF5LZ335550 | 1GCRYAEF5LZ384988; 1GCRYAEF5LZ381945 | 1GCRYAEF5LZ335435 | 1GCRYAEF5LZ370024; 1GCRYAEF5LZ349030; 1GCRYAEF5LZ328632; 1GCRYAEF5LZ303777 | 1GCRYAEF5LZ397336; 1GCRYAEF5LZ397689; 1GCRYAEF5LZ376499 | 1GCRYAEF5LZ390645 | 1GCRYAEF5LZ378513 | 1GCRYAEF5LZ365308 | 1GCRYAEF5LZ309238; 1GCRYAEF5LZ348198 | 1GCRYAEF5LZ302452

1GCRYAEF5LZ321230; 1GCRYAEF5LZ360156; 1GCRYAEF5LZ341090 | 1GCRYAEF5LZ357810 | 1GCRYAEF5LZ300703; 1GCRYAEF5LZ308624 | 1GCRYAEF5LZ386076

1GCRYAEF5LZ399913; 1GCRYAEF5LZ376275 | 1GCRYAEF5LZ394890 | 1GCRYAEF5LZ354826 | 1GCRYAEF5LZ301835 | 1GCRYAEF5LZ370203 | 1GCRYAEF5LZ338058; 1GCRYAEF5LZ309479 | 1GCRYAEF5LZ342529; 1GCRYAEF5LZ382707 | 1GCRYAEF5LZ315461 | 1GCRYAEF5LZ396526 | 1GCRYAEF5LZ388961 | 1GCRYAEF5LZ395831; 1GCRYAEF5LZ385932 | 1GCRYAEF5LZ344863 | 1GCRYAEF5LZ346550 | 1GCRYAEF5LZ325908

1GCRYAEF5LZ388278 | 1GCRYAEF5LZ386031

1GCRYAEF5LZ360108

1GCRYAEF5LZ390533; 1GCRYAEF5LZ340070 | 1GCRYAEF5LZ329604 | 1GCRYAEF5LZ308588; 1GCRYAEF5LZ398812 | 1GCRYAEF5LZ313547 | 1GCRYAEF5LZ341235 | 1GCRYAEF5LZ327027; 1GCRYAEF5LZ353059 | 1GCRYAEF5LZ352588 | 1GCRYAEF5LZ395876

1GCRYAEF5LZ324824 | 1GCRYAEF5LZ369116 | 1GCRYAEF5LZ392461 | 1GCRYAEF5LZ398924 | 1GCRYAEF5LZ302113; 1GCRYAEF5LZ309286 | 1GCRYAEF5LZ359122 | 1GCRYAEF5LZ307862 | 1GCRYAEF5LZ371612; 1GCRYAEF5LZ361713

1GCRYAEF5LZ377815; 1GCRYAEF5LZ309658 | 1GCRYAEF5LZ319560 | 1GCRYAEF5LZ349223; 1GCRYAEF5LZ315184 | 1GCRYAEF5LZ350131 | 1GCRYAEF5LZ378687

1GCRYAEF5LZ368192 | 1GCRYAEF5LZ343826 | 1GCRYAEF5LZ337850 | 1GCRYAEF5LZ382898

1GCRYAEF5LZ351442 | 1GCRYAEF5LZ351070; 1GCRYAEF5LZ333295; 1GCRYAEF5LZ368807 | 1GCRYAEF5LZ360609; 1GCRYAEF5LZ382772 | 1GCRYAEF5LZ333734 | 1GCRYAEF5LZ375093; 1GCRYAEF5LZ315489 | 1GCRYAEF5LZ338531; 1GCRYAEF5LZ357399 | 1GCRYAEF5LZ355393; 1GCRYAEF5LZ359511 | 1GCRYAEF5LZ398132 | 1GCRYAEF5LZ325147; 1GCRYAEF5LZ342644; 1GCRYAEF5LZ342692 | 1GCRYAEF5LZ316318; 1GCRYAEF5LZ328887; 1GCRYAEF5LZ301771 | 1GCRYAEF5LZ365597 | 1GCRYAEF5LZ372646; 1GCRYAEF5LZ344362; 1GCRYAEF5LZ367589 | 1GCRYAEF5LZ364580 | 1GCRYAEF5LZ302158 | 1GCRYAEF5LZ368497; 1GCRYAEF5LZ327366 | 1GCRYAEF5LZ346998 | 1GCRYAEF5LZ339341; 1GCRYAEF5LZ381119 | 1GCRYAEF5LZ334110 | 1GCRYAEF5LZ309496; 1GCRYAEF5LZ378544; 1GCRYAEF5LZ358102 | 1GCRYAEF5LZ349917 | 1GCRYAEF5LZ392086; 1GCRYAEF5LZ348251; 1GCRYAEF5LZ399491 | 1GCRYAEF5LZ369911 | 1GCRYAEF5LZ393948; 1GCRYAEF5LZ327447 | 1GCRYAEF5LZ324984 | 1GCRYAEF5LZ391195 | 1GCRYAEF5LZ323611 | 1GCRYAEF5LZ318554 | 1GCRYAEF5LZ370122 | 1GCRYAEF5LZ321874 | 1GCRYAEF5LZ393626; 1GCRYAEF5LZ395781; 1GCRYAEF5LZ376129; 1GCRYAEF5LZ392377 | 1GCRYAEF5LZ369164 | 1GCRYAEF5LZ350582 | 1GCRYAEF5LZ337301 | 1GCRYAEF5LZ394744; 1GCRYAEF5LZ306713 | 1GCRYAEF5LZ394131 | 1GCRYAEF5LZ341378 | 1GCRYAEF5LZ377152 | 1GCRYAEF5LZ371478 | 1GCRYAEF5LZ308025 | 1GCRYAEF5LZ372050 | 1GCRYAEF5LZ301138 | 1GCRYAEF5LZ328808 | 1GCRYAEF5LZ350260 | 1GCRYAEF5LZ321938; 1GCRYAEF5LZ379984 | 1GCRYAEF5LZ369035; 1GCRYAEF5LZ326749; 1GCRYAEF5LZ312317 | 1GCRYAEF5LZ365132 | 1GCRYAEF5LZ323253 | 1GCRYAEF5LZ395960 | 1GCRYAEF5LZ352932; 1GCRYAEF5LZ332910; 1GCRYAEF5LZ316948

1GCRYAEF5LZ315072

1GCRYAEF5LZ322815; 1GCRYAEF5LZ363980; 1GCRYAEF5LZ325018; 1GCRYAEF5LZ346581 | 1GCRYAEF5LZ366930; 1GCRYAEF5LZ360965; 1GCRYAEF5LZ322684 | 1GCRYAEF5LZ343230 | 1GCRYAEF5LZ388104; 1GCRYAEF5LZ306162 | 1GCRYAEF5LZ340912; 1GCRYAEF5LZ321289; 1GCRYAEF5LZ309725 | 1GCRYAEF5LZ380343 | 1GCRYAEF5LZ313810 | 1GCRYAEF5LZ317128; 1GCRYAEF5LZ333605

1GCRYAEF5LZ393304 | 1GCRYAEF5LZ392458 | 1GCRYAEF5LZ390452

1GCRYAEF5LZ301382 | 1GCRYAEF5LZ303438 | 1GCRYAEF5LZ388541; 1GCRYAEF5LZ310101 | 1GCRYAEF5LZ374882 | 1GCRYAEF5LZ326640; 1GCRYAEF5LZ388684; 1GCRYAEF5LZ340991; 1GCRYAEF5LZ343745; 1GCRYAEF5LZ328193

1GCRYAEF5LZ378897; 1GCRYAEF5LZ310826 | 1GCRYAEF5LZ349495 | 1GCRYAEF5LZ388880 | 1GCRYAEF5LZ308638 | 1GCRYAEF5LZ370086 | 1GCRYAEF5LZ364062 | 1GCRYAEF5LZ307179 | 1GCRYAEF5LZ393335; 1GCRYAEF5LZ368953; 1GCRYAEF5LZ363008 | 1GCRYAEF5LZ346757 | 1GCRYAEF5LZ394906

1GCRYAEF5LZ396753 | 1GCRYAEF5LZ365650

1GCRYAEF5LZ362067 | 1GCRYAEF5LZ322670; 1GCRYAEF5LZ341512 | 1GCRYAEF5LZ349643; 1GCRYAEF5LZ397160 | 1GCRYAEF5LZ356754 | 1GCRYAEF5LZ364188 | 1GCRYAEF5LZ336701 | 1GCRYAEF5LZ340666; 1GCRYAEF5LZ328470; 1GCRYAEF5LZ314861 | 1GCRYAEF5LZ306999 | 1GCRYAEF5LZ372968 | 1GCRYAEF5LZ309692 | 1GCRYAEF5LZ320904; 1GCRYAEF5LZ314634; 1GCRYAEF5LZ304024

1GCRYAEF5LZ341588; 1GCRYAEF5LZ369052 | 1GCRYAEF5LZ315637

1GCRYAEF5LZ305772 | 1GCRYAEF5LZ316061 | 1GCRYAEF5LZ336827 | 1GCRYAEF5LZ325715 | 1GCRYAEF5LZ328971

1GCRYAEF5LZ378494 | 1GCRYAEF5LZ392850 | 1GCRYAEF5LZ336181 | 1GCRYAEF5LZ317601; 1GCRYAEF5LZ365938

1GCRYAEF5LZ318246; 1GCRYAEF5LZ324967; 1GCRYAEF5LZ321728; 1GCRYAEF5LZ349920; 1GCRYAEF5LZ396851 | 1GCRYAEF5LZ378334 | 1GCRYAEF5LZ379452; 1GCRYAEF5LZ310079 | 1GCRYAEF5LZ336696; 1GCRYAEF5LZ377880 | 1GCRYAEF5LZ370038; 1GCRYAEF5LZ372825; 1GCRYAEF5LZ384277 | 1GCRYAEF5LZ320871 | 1GCRYAEF5LZ391729; 1GCRYAEF5LZ387289; 1GCRYAEF5LZ327173 | 1GCRYAEF5LZ394341; 1GCRYAEF5LZ316805; 1GCRYAEF5LZ373926 | 1GCRYAEF5LZ371285 | 1GCRYAEF5LZ370332 | 1GCRYAEF5LZ305433; 1GCRYAEF5LZ376793 | 1GCRYAEF5LZ378267 | 1GCRYAEF5LZ315640; 1GCRYAEF5LZ394274; 1GCRYAEF5LZ301091 | 1GCRYAEF5LZ312205 | 1GCRYAEF5LZ391200 | 1GCRYAEF5LZ343325 | 1GCRYAEF5LZ371559 | 1GCRYAEF5LZ310440 | 1GCRYAEF5LZ328307; 1GCRYAEF5LZ320918 | 1GCRYAEF5LZ363722; 1GCRYAEF5LZ310583

1GCRYAEF5LZ391780; 1GCRYAEF5LZ332180 | 1GCRYAEF5LZ359346; 1GCRYAEF5LZ366717 | 1GCRYAEF5LZ392220; 1GCRYAEF5LZ327304 | 1GCRYAEF5LZ386952 | 1GCRYAEF5LZ314052 | 1GCRYAEF5LZ352090; 1GCRYAEF5LZ398325 | 1GCRYAEF5LZ309529; 1GCRYAEF5LZ300118; 1GCRYAEF5LZ342627; 1GCRYAEF5LZ317419 | 1GCRYAEF5LZ362585 | 1GCRYAEF5LZ324242; 1GCRYAEF5LZ316299; 1GCRYAEF5LZ335127 | 1GCRYAEF5LZ331014 | 1GCRYAEF5LZ310034; 1GCRYAEF5LZ313791 | 1GCRYAEF5LZ301463

1GCRYAEF5LZ320126; 1GCRYAEF5LZ303164; 1GCRYAEF5LZ311703; 1GCRYAEF5LZ398468; 1GCRYAEF5LZ349349 | 1GCRYAEF5LZ348038; 1GCRYAEF5LZ307554; 1GCRYAEF5LZ371223; 1GCRYAEF5LZ391309 | 1GCRYAEF5LZ322748; 1GCRYAEF5LZ357452

1GCRYAEF5LZ394727 | 1GCRYAEF5LZ362229; 1GCRYAEF5LZ343647

1GCRYAEF5LZ328291 | 1GCRYAEF5LZ331076; 1GCRYAEF5LZ300278; 1GCRYAEF5LZ398387; 1GCRYAEF5LZ317405 | 1GCRYAEF5LZ362439 | 1GCRYAEF5LZ351229; 1GCRYAEF5LZ323897; 1GCRYAEF5LZ366457; 1GCRYAEF5LZ391343; 1GCRYAEF5LZ313516; 1GCRYAEF5LZ382089 | 1GCRYAEF5LZ384070 | 1GCRYAEF5LZ368628 | 1GCRYAEF5LZ310275 | 1GCRYAEF5LZ336598; 1GCRYAEF5LZ353983 | 1GCRYAEF5LZ302743 | 1GCRYAEF5LZ334155

1GCRYAEF5LZ387535 | 1GCRYAEF5LZ373554; 1GCRYAEF5LZ379841; 1GCRYAEF5LZ310115 | 1GCRYAEF5LZ378091 | 1GCRYAEF5LZ388572 | 1GCRYAEF5LZ334561 | 1GCRYAEF5LZ364241; 1GCRYAEF5LZ354180 | 1GCRYAEF5LZ303858 | 1GCRYAEF5LZ334284 | 1GCRYAEF5LZ356866; 1GCRYAEF5LZ306033 | 1GCRYAEF5LZ373490 | 1GCRYAEF5LZ320577 | 1GCRYAEF5LZ355359 | 1GCRYAEF5LZ379810; 1GCRYAEF5LZ367091 | 1GCRYAEF5LZ334317

1GCRYAEF5LZ359136 | 1GCRYAEF5LZ341865 | 1GCRYAEF5LZ341641 | 1GCRYAEF5LZ324886 | 1GCRYAEF5LZ344748 | 1GCRYAEF5LZ301396; 1GCRYAEF5LZ336259; 1GCRYAEF5LZ354938 | 1GCRYAEF5LZ307814 | 1GCRYAEF5LZ358407 | 1GCRYAEF5LZ307117 | 1GCRYAEF5LZ361243 | 1GCRYAEF5LZ317498 | 1GCRYAEF5LZ390323; 1GCRYAEF5LZ349867

1GCRYAEF5LZ318585 | 1GCRYAEF5LZ369939; 1GCRYAEF5LZ332924 | 1GCRYAEF5LZ336522; 1GCRYAEF5LZ300040; 1GCRYAEF5LZ300832 | 1GCRYAEF5LZ372310 | 1GCRYAEF5LZ369617 | 1GCRYAEF5LZ377541; 1GCRYAEF5LZ398566 | 1GCRYAEF5LZ324760 | 1GCRYAEF5LZ398440 | 1GCRYAEF5LZ305366; 1GCRYAEF5LZ368418 | 1GCRYAEF5LZ315301 | 1GCRYAEF5LZ385249 | 1GCRYAEF5LZ384571 | 1GCRYAEF5LZ351991; 1GCRYAEF5LZ311295

1GCRYAEF5LZ348525 | 1GCRYAEF5LZ334818 | 1GCRYAEF5LZ338478; 1GCRYAEF5LZ379791 | 1GCRYAEF5LZ315282 | 1GCRYAEF5LZ355541

1GCRYAEF5LZ358245 | 1GCRYAEF5LZ398518 | 1GCRYAEF5LZ385073 | 1GCRYAEF5LZ317548 | 1GCRYAEF5LZ309482 | 1GCRYAEF5LZ344703 | 1GCRYAEF5LZ325858 | 1GCRYAEF5LZ385056 | 1GCRYAEF5LZ312401; 1GCRYAEF5LZ388233 | 1GCRYAEF5LZ347603 | 1GCRYAEF5LZ391164 | 1GCRYAEF5LZ395229; 1GCRYAEF5LZ310857 | 1GCRYAEF5LZ343633 | 1GCRYAEF5LZ328646; 1GCRYAEF5LZ384621 | 1GCRYAEF5LZ358682; 1GCRYAEF5LZ376065

1GCRYAEF5LZ348962; 1GCRYAEF5LZ348623 | 1GCRYAEF5LZ364045; 1GCRYAEF5LZ340019 | 1GCRYAEF5LZ375529; 1GCRYAEF5LZ348444 | 1GCRYAEF5LZ317744 | 1GCRYAEF5LZ330655 | 1GCRYAEF5LZ303696 | 1GCRYAEF5LZ339405; 1GCRYAEF5LZ325830

1GCRYAEF5LZ377944 | 1GCRYAEF5LZ301267 | 1GCRYAEF5LZ326279; 1GCRYAEF5LZ309224 | 1GCRYAEF5LZ373229 | 1GCRYAEF5LZ315542; 1GCRYAEF5LZ335449

1GCRYAEF5LZ393206 | 1GCRYAEF5LZ385753 | 1GCRYAEF5LZ340876; 1GCRYAEF5LZ349514 | 1GCRYAEF5LZ359119 | 1GCRYAEF5LZ312303 | 1GCRYAEF5LZ350100

1GCRYAEF5LZ342613; 1GCRYAEF5LZ396042 | 1GCRYAEF5LZ361999 | 1GCRYAEF5LZ370492; 1GCRYAEF5LZ360030 | 1GCRYAEF5LZ335175; 1GCRYAEF5LZ328503 | 1GCRYAEF5LZ394047; 1GCRYAEF5LZ343583 | 1GCRYAEF5LZ373358; 1GCRYAEF5LZ376731 | 1GCRYAEF5LZ368130; 1GCRYAEF5LZ345219 | 1GCRYAEF5LZ341493 | 1GCRYAEF5LZ370296 | 1GCRYAEF5LZ308834; 1GCRYAEF5LZ341073; 1GCRYAEF5LZ363297; 1GCRYAEF5LZ367527; 1GCRYAEF5LZ317985 | 1GCRYAEF5LZ380326 | 1GCRYAEF5LZ394582 | 1GCRYAEF5LZ374526 | 1GCRYAEF5LZ320465 | 1GCRYAEF5LZ307196; 1GCRYAEF5LZ339078 | 1GCRYAEF5LZ306985 | 1GCRYAEF5LZ326752 | 1GCRYAEF5LZ319669 | 1GCRYAEF5LZ390824; 1GCRYAEF5LZ372923; 1GCRYAEF5LZ385008; 1GCRYAEF5LZ383372; 1GCRYAEF5LZ372436 | 1GCRYAEF5LZ362635 | 1GCRYAEF5LZ362862 | 1GCRYAEF5LZ389866 | 1GCRYAEF5LZ373120; 1GCRYAEF5LZ366796 | 1GCRYAEF5LZ315508 | 1GCRYAEF5LZ396395; 1GCRYAEF5LZ346421

1GCRYAEF5LZ387356; 1GCRYAEF5LZ385106; 1GCRYAEF5LZ343308 | 1GCRYAEF5LZ386711; 1GCRYAEF5LZ300572 | 1GCRYAEF5LZ317386 | 1GCRYAEF5LZ322152 | 1GCRYAEF5LZ340408; 1GCRYAEF5LZ339632 | 1GCRYAEF5LZ336004; 1GCRYAEF5LZ301284 | 1GCRYAEF5LZ375109 | 1GCRYAEF5LZ377829 | 1GCRYAEF5LZ374915 | 1GCRYAEF5LZ361162 | 1GCRYAEF5LZ356060; 1GCRYAEF5LZ332583 | 1GCRYAEF5LZ375062 | 1GCRYAEF5LZ313922 | 1GCRYAEF5LZ303522; 1GCRYAEF5LZ361520; 1GCRYAEF5LZ385252 | 1GCRYAEF5LZ366183; 1GCRYAEF5LZ329747 | 1GCRYAEF5LZ346273; 1GCRYAEF5LZ375790; 1GCRYAEF5LZ324077 | 1GCRYAEF5LZ357001; 1GCRYAEF5LZ364451 | 1GCRYAEF5LZ309577; 1GCRYAEF5LZ368631 | 1GCRYAEF5LZ398874 | 1GCRYAEF5LZ305593 | 1GCRYAEF5LZ380021 | 1GCRYAEF5LZ364692 | 1GCRYAEF5LZ397658; 1GCRYAEF5LZ340599 | 1GCRYAEF5LZ397529 | 1GCRYAEF5LZ317100

1GCRYAEF5LZ324659; 1GCRYAEF5LZ377622; 1GCRYAEF5LZ321020; 1GCRYAEF5LZ361565; 1GCRYAEF5LZ323589

1GCRYAEF5LZ365129 | 1GCRYAEF5LZ361145 | 1GCRYAEF5LZ399300

1GCRYAEF5LZ329442 | 1GCRYAEF5LZ379919 | 1GCRYAEF5LZ383078 | 1GCRYAEF5LZ361677 | 1GCRYAEF5LZ386174 | 1GCRYAEF5LZ330266 | 1GCRYAEF5LZ323835; 1GCRYAEF5LZ339551; 1GCRYAEF5LZ304993 | 1GCRYAEF5LZ356401; 1GCRYAEF5LZ376924; 1GCRYAEF5LZ352607 | 1GCRYAEF5LZ339906 | 1GCRYAEF5LZ363929

1GCRYAEF5LZ332129 | 1GCRYAEF5LZ358309 | 1GCRYAEF5LZ387650; 1GCRYAEF5LZ390158 | 1GCRYAEF5LZ300958 | 1GCRYAEF5LZ371853 | 1GCRYAEF5LZ328923 | 1GCRYAEF5LZ389141 | 1GCRYAEF5LZ301351; 1GCRYAEF5LZ328288; 1GCRYAEF5LZ342773; 1GCRYAEF5LZ332700 | 1GCRYAEF5LZ342093 | 1GCRYAEF5LZ380567 | 1GCRYAEF5LZ349545; 1GCRYAEF5LZ360478 | 1GCRYAEF5LZ357242 | 1GCRYAEF5LZ396302

1GCRYAEF5LZ373831 | 1GCRYAEF5LZ306789; 1GCRYAEF5LZ378429 | 1GCRYAEF5LZ310793; 1GCRYAEF5LZ363834; 1GCRYAEF5LZ363610; 1GCRYAEF5LZ351750; 1GCRYAEF5LZ368564 | 1GCRYAEF5LZ345513; 1GCRYAEF5LZ366054 | 1GCRYAEF5LZ388006 | 1GCRYAEF5LZ313662; 1GCRYAEF5LZ388765 | 1GCRYAEF5LZ349979 | 1GCRYAEF5LZ312379 | 1GCRYAEF5LZ368936 | 1GCRYAEF5LZ323513 | 1GCRYAEF5LZ302273 | 1GCRYAEF5LZ324144; 1GCRYAEF5LZ332132; 1GCRYAEF5LZ345933

1GCRYAEF5LZ336505 | 1GCRYAEF5LZ353532 | 1GCRYAEF5LZ380553 | 1GCRYAEF5LZ369312 | 1GCRYAEF5LZ355605 | 1GCRYAEF5LZ334012 | 1GCRYAEF5LZ367205; 1GCRYAEF5LZ302080 | 1GCRYAEF5LZ339680 | 1GCRYAEF5LZ352123 | 1GCRYAEF5LZ374669; 1GCRYAEF5LZ393349; 1GCRYAEF5LZ382948; 1GCRYAEF5LZ356172

1GCRYAEF5LZ328131; 1GCRYAEF5LZ369181 | 1GCRYAEF5LZ366877 | 1GCRYAEF5LZ354907 | 1GCRYAEF5LZ395604; 1GCRYAEF5LZ391827

1GCRYAEF5LZ329702 | 1GCRYAEF5LZ372761 | 1GCRYAEF5LZ359492 | 1GCRYAEF5LZ370945; 1GCRYAEF5LZ337606 | 1GCRYAEF5LZ380150 | 1GCRYAEF5LZ316349 | 1GCRYAEF5LZ358214; 1GCRYAEF5LZ350145; 1GCRYAEF5LZ357340 | 1GCRYAEF5LZ381332 | 1GCRYAEF5LZ391911 | 1GCRYAEF5LZ355572 | 1GCRYAEF5LZ333975; 1GCRYAEF5LZ311488 | 1GCRYAEF5LZ384554; 1GCRYAEF5LZ379225; 1GCRYAEF5LZ373568 | 1GCRYAEF5LZ324869 | 1GCRYAEF5LZ347004 | 1GCRYAEF5LZ349108 | 1GCRYAEF5LZ310132 | 1GCRYAEF5LZ316173 | 1GCRYAEF5LZ350002; 1GCRYAEF5LZ314326; 1GCRYAEF5LZ353479 | 1GCRYAEF5LZ302497 | 1GCRYAEF5LZ344068 | 1GCRYAEF5LZ392721 | 1GCRYAEF5LZ305576 | 1GCRYAEF5LZ388703; 1GCRYAEF5LZ378964 | 1GCRYAEF5LZ373215; 1GCRYAEF5LZ379662 | 1GCRYAEF5LZ390936; 1GCRYAEF5LZ360884 | 1GCRYAEF5LZ383310 | 1GCRYAEF5LZ382982 | 1GCRYAEF5LZ388314 | 1GCRYAEF5LZ334236; 1GCRYAEF5LZ315539; 1GCRYAEF5LZ380570 | 1GCRYAEF5LZ386207 | 1GCRYAEF5LZ384666; 1GCRYAEF5LZ330574 | 1GCRYAEF5LZ316853 | 1GCRYAEF5LZ377927 | 1GCRYAEF5LZ309739 | 1GCRYAEF5LZ310065 | 1GCRYAEF5LZ341221 | 1GCRYAEF5LZ399877 | 1GCRYAEF5LZ347682; 1GCRYAEF5LZ339064 | 1GCRYAEF5LZ396347; 1GCRYAEF5LZ335385 | 1GCRYAEF5LZ311197 | 1GCRYAEF5LZ390595; 1GCRYAEF5LZ381086; 1GCRYAEF5LZ376616 | 1GCRYAEF5LZ392427 | 1GCRYAEF5LZ324547; 1GCRYAEF5LZ317372 | 1GCRYAEF5LZ355202

1GCRYAEF5LZ349254 | 1GCRYAEF5LZ382836; 1GCRYAEF5LZ386370; 1GCRYAEF5LZ355166 | 1GCRYAEF5LZ381458 | 1GCRYAEF5LZ399541; 1GCRYAEF5LZ394453; 1GCRYAEF5LZ371724; 1GCRYAEF5LZ361291 | 1GCRYAEF5LZ312169 | 1GCRYAEF5LZ355376 | 1GCRYAEF5LZ378530 | 1GCRYAEF5LZ368791 | 1GCRYAEF5LZ374932; 1GCRYAEF5LZ336486 | 1GCRYAEF5LZ353269; 1GCRYAEF5LZ368869

1GCRYAEF5LZ361582 | 1GCRYAEF5LZ305836 | 1GCRYAEF5LZ340957 | 1GCRYAEF5LZ331188; 1GCRYAEF5LZ333216 | 1GCRYAEF5LZ346452; 1GCRYAEF5LZ329344 | 1GCRYAEF5LZ321776; 1GCRYAEF5LZ390676 | 1GCRYAEF5LZ364661; 1GCRYAEF5LZ346046 | 1GCRYAEF5LZ372341 | 1GCRYAEF5LZ339310 | 1GCRYAEF5LZ307361 | 1GCRYAEF5LZ377104; 1GCRYAEF5LZ358584; 1GCRYAEF5LZ355880 | 1GCRYAEF5LZ301740

1GCRYAEF5LZ344782; 1GCRYAEF5LZ393514 | 1GCRYAEF5LZ315041 | 1GCRYAEF5LZ387910; 1GCRYAEF5LZ329361 | 1GCRYAEF5LZ399975 | 1GCRYAEF5LZ350257; 1GCRYAEF5LZ376227 | 1GCRYAEF5LZ343471 | 1GCRYAEF5LZ340456 | 1GCRYAEF5LZ342174; 1GCRYAEF5LZ310504 | 1GCRYAEF5LZ395070; 1GCRYAEF5LZ353093 | 1GCRYAEF5LZ311152 | 1GCRYAEF5LZ385428 | 1GCRYAEF5LZ375837 | 1GCRYAEF5LZ351599; 1GCRYAEF5LZ390807

1GCRYAEF5LZ305335; 1GCRYAEF5LZ345270; 1GCRYAEF5LZ303715; 1GCRYAEF5LZ391018 | 1GCRYAEF5LZ331501 | 1GCRYAEF5LZ363445 | 1GCRYAEF5LZ365020; 1GCRYAEF5LZ389625 | 1GCRYAEF5LZ387213 | 1GCRYAEF5LZ338061 | 1GCRYAEF5LZ352705; 1GCRYAEF5LZ394016; 1GCRYAEF5LZ366491 | 1GCRYAEF5LZ392380; 1GCRYAEF5LZ373098 | 1GCRYAEF5LZ347973 | 1GCRYAEF5LZ317467 | 1GCRYAEF5LZ364742; 1GCRYAEF5LZ333152 | 1GCRYAEF5LZ330381 | 1GCRYAEF5LZ370525; 1GCRYAEF5LZ355815; 1GCRYAEF5LZ389401 | 1GCRYAEF5LZ327562 | 1GCRYAEF5LZ321986 | 1GCRYAEF5LZ395537

1GCRYAEF5LZ357564; 1GCRYAEF5LZ365535 | 1GCRYAEF5LZ334060 | 1GCRYAEF5LZ376941 | 1GCRYAEF5LZ388877 | 1GCRYAEF5LZ349626 | 1GCRYAEF5LZ371528; 1GCRYAEF5LZ318411 | 1GCRYAEF5LZ361906; 1GCRYAEF5LZ336360; 1GCRYAEF5LZ395585

1GCRYAEF5LZ391312 | 1GCRYAEF5LZ322958; 1GCRYAEF5LZ363025 | 1GCRYAEF5LZ347536; 1GCRYAEF5LZ310812; 1GCRYAEF5LZ351585 | 1GCRYAEF5LZ363414 | 1GCRYAEF5LZ308204 | 1GCRYAEF5LZ368466 | 1GCRYAEF5LZ376079 | 1GCRYAEF5LZ313841 | 1GCRYAEF5LZ341977 | 1GCRYAEF5LZ352137; 1GCRYAEF5LZ315525 | 1GCRYAEF5LZ370508 | 1GCRYAEF5LZ306128 | 1GCRYAEF5LZ314360 | 1GCRYAEF5LZ354454 | 1GCRYAEF5LZ386286; 1GCRYAEF5LZ341185 | 1GCRYAEF5LZ349125 | 1GCRYAEF5LZ343146; 1GCRYAEF5LZ368001 | 1GCRYAEF5LZ338660; 1GCRYAEF5LZ357760 | 1GCRYAEF5LZ374185; 1GCRYAEF5LZ375711 | 1GCRYAEF5LZ392119; 1GCRYAEF5LZ354860 | 1GCRYAEF5LZ303553; 1GCRYAEF5LZ392332 | 1GCRYAEF5LZ338268 | 1GCRYAEF5LZ344670 | 1GCRYAEF5LZ381444 | 1GCRYAEF5LZ355992; 1GCRYAEF5LZ301950; 1GCRYAEF5LZ357208 | 1GCRYAEF5LZ338304

1GCRYAEF5LZ311443; 1GCRYAEF5LZ361873 | 1GCRYAEF5LZ360707 | 1GCRYAEF5LZ373912

1GCRYAEF5LZ305075 | 1GCRYAEF5LZ359850 | 1GCRYAEF5LZ312091 | 1GCRYAEF5LZ375059 | 1GCRYAEF5LZ369472; 1GCRYAEF5LZ378415 | 1GCRYAEF5LZ342028 | 1GCRYAEF5LZ394467

1GCRYAEF5LZ314312 | 1GCRYAEF5LZ335919 | 1GCRYAEF5LZ335077 | 1GCRYAEF5LZ351960; 1GCRYAEF5LZ350579 | 1GCRYAEF5LZ357936 | 1GCRYAEF5LZ336245 | 1GCRYAEF5LZ390385; 1GCRYAEF5LZ391360; 1GCRYAEF5LZ334432 | 1GCRYAEF5LZ394632 | 1GCRYAEF5LZ362036; 1GCRYAEF5LZ342594; 1GCRYAEF5LZ302208 | 1GCRYAEF5LZ389253 | 1GCRYAEF5LZ341851

1GCRYAEF5LZ324211 | 1GCRYAEF5LZ317453; 1GCRYAEF5LZ375076; 1GCRYAEF5LZ338240; 1GCRYAEF5LZ387227; 1GCRYAEF5LZ393951 | 1GCRYAEF5LZ326136 | 1GCRYAEF5LZ343468; 1GCRYAEF5LZ375322 | 1GCRYAEF5LZ399961; 1GCRYAEF5LZ302841 | 1GCRYAEF5LZ348928

1GCRYAEF5LZ386935; 1GCRYAEF5LZ399099; 1GCRYAEF5LZ329070 | 1GCRYAEF5LZ359833 | 1GCRYAEF5LZ377782

1GCRYAEF5LZ361078; 1GCRYAEF5LZ326931 | 1GCRYAEF5LZ328680 | 1GCRYAEF5LZ327593 | 1GCRYAEF5LZ362554; 1GCRYAEF5LZ363039 | 1GCRYAEF5LZ310406; 1GCRYAEF5LZ319395

1GCRYAEF5LZ390256 | 1GCRYAEF5LZ328906 | 1GCRYAEF5LZ350193; 1GCRYAEF5LZ392623; 1GCRYAEF5LZ346662 | 1GCRYAEF5LZ357239 | 1GCRYAEF5LZ354521 | 1GCRYAEF5LZ375515 | 1GCRYAEF5LZ331160; 1GCRYAEF5LZ311720 | 1GCRYAEF5LZ390273; 1GCRYAEF5LZ332289 | 1GCRYAEF5LZ340134; 1GCRYAEF5LZ310616; 1GCRYAEF5LZ345138; 1GCRYAEF5LZ322216

1GCRYAEF5LZ359797; 1GCRYAEF5LZ393416 | 1GCRYAEF5LZ318750 | 1GCRYAEF5LZ350808; 1GCRYAEF5LZ360948 | 1GCRYAEF5LZ329893; 1GCRYAEF5LZ396185 | 1GCRYAEF5LZ304055; 1GCRYAEF5LZ340098; 1GCRYAEF5LZ352459; 1GCRYAEF5LZ326721 | 1GCRYAEF5LZ392802 | 1GCRYAEF5LZ335337; 1GCRYAEF5LZ325990 | 1GCRYAEF5LZ361680; 1GCRYAEF5LZ321308; 1GCRYAEF5LZ322720

1GCRYAEF5LZ381329 | 1GCRYAEF5LZ338481 | 1GCRYAEF5LZ311345 | 1GCRYAEF5LZ397398; 1GCRYAEF5LZ389267; 1GCRYAEF5LZ351053 | 1GCRYAEF5LZ342725; 1GCRYAEF5LZ366880 | 1GCRYAEF5LZ363493; 1GCRYAEF5LZ387602 | 1GCRYAEF5LZ393240 | 1GCRYAEF5LZ352154; 1GCRYAEF5LZ365289 | 1GCRYAEF5LZ352929 | 1GCRYAEF5LZ317047 | 1GCRYAEF5LZ360321 | 1GCRYAEF5LZ323978 | 1GCRYAEF5LZ323155 | 1GCRYAEF5LZ319588 | 1GCRYAEF5LZ394503

1GCRYAEF5LZ331272; 1GCRYAEF5LZ326475 | 1GCRYAEF5LZ357774; 1GCRYAEF5LZ384800 | 1GCRYAEF5LZ377720; 1GCRYAEF5LZ334527; 1GCRYAEF5LZ326962 | 1GCRYAEF5LZ382268 | 1GCRYAEF5LZ326072 | 1GCRYAEF5LZ364868; 1GCRYAEF5LZ374431 | 1GCRYAEF5LZ334088 | 1GCRYAEF5LZ317436; 1GCRYAEF5LZ380441; 1GCRYAEF5LZ383064 | 1GCRYAEF5LZ354728; 1GCRYAEF5LZ301334

1GCRYAEF5LZ340392; 1GCRYAEF5LZ337878; 1GCRYAEF5LZ311927 | 1GCRYAEF5LZ320031; 1GCRYAEF5LZ305920; 1GCRYAEF5LZ330798; 1GCRYAEF5LZ300877 | 1GCRYAEF5LZ336679; 1GCRYAEF5LZ370881; 1GCRYAEF5LZ374204 | 1GCRYAEF5LZ351361; 1GCRYAEF5LZ365468 | 1GCRYAEF5LZ316352 | 1GCRYAEF5LZ317839 | 1GCRYAEF5LZ399748 | 1GCRYAEF5LZ303312 | 1GCRYAEF5LZ305240; 1GCRYAEF5LZ358553 | 1GCRYAEF5LZ376647; 1GCRYAEF5LZ396543 | 1GCRYAEF5LZ322426 | 1GCRYAEF5LZ318912; 1GCRYAEF5LZ322460; 1GCRYAEF5LZ373764; 1GCRYAEF5LZ399281 | 1GCRYAEF5LZ356592; 1GCRYAEF5LZ328341 | 1GCRYAEF5LZ358469; 1GCRYAEF5LZ377748; 1GCRYAEF5LZ393612 | 1GCRYAEF5LZ397725; 1GCRYAEF5LZ380942 | 1GCRYAEF5LZ332017 | 1GCRYAEF5LZ392847 | 1GCRYAEF5LZ371819

1GCRYAEF5LZ336634 | 1GCRYAEF5LZ312785 | 1GCRYAEF5LZ353515 | 1GCRYAEF5LZ314830; 1GCRYAEF5LZ326573; 1GCRYAEF5LZ314021; 1GCRYAEF5LZ362327; 1GCRYAEF5LZ309109; 1GCRYAEF5LZ385168 | 1GCRYAEF5LZ355281; 1GCRYAEF5LZ335659 | 1GCRYAEF5LZ310390 | 1GCRYAEF5LZ366958 | 1GCRYAEF5LZ395053; 1GCRYAEF5LZ300927 | 1GCRYAEF5LZ318070

1GCRYAEF5LZ327030 | 1GCRYAEF5LZ319929

1GCRYAEF5LZ312608 | 1GCRYAEF5LZ351179 | 1GCRYAEF5LZ314732 | 1GCRYAEF5LZ321177; 1GCRYAEF5LZ383176; 1GCRYAEF5LZ353157; 1GCRYAEF5LZ302712; 1GCRYAEF5LZ308087 | 1GCRYAEF5LZ353935 | 1GCRYAEF5LZ379578 | 1GCRYAEF5LZ309031 | 1GCRYAEF5LZ311541 | 1GCRYAEF5LZ306582 | 1GCRYAEF5LZ394324 | 1GCRYAEF5LZ363185 | 1GCRYAEF5LZ309854 | 1GCRYAEF5LZ377300 | 1GCRYAEF5LZ318490; 1GCRYAEF5LZ327495 | 1GCRYAEF5LZ351943; 1GCRYAEF5LZ318263; 1GCRYAEF5LZ329196 | 1GCRYAEF5LZ367916; 1GCRYAEF5LZ319073 | 1GCRYAEF5LZ330543; 1GCRYAEF5LZ373523; 1GCRYAEF5LZ306601 | 1GCRYAEF5LZ381430; 1GCRYAEF5LZ370041; 1GCRYAEF5LZ397742 | 1GCRYAEF5LZ312494 | 1GCRYAEF5LZ339727 | 1GCRYAEF5LZ370718; 1GCRYAEF5LZ393397 | 1GCRYAEF5LZ376180 | 1GCRYAEF5LZ362540 | 1GCRYAEF5LZ322667; 1GCRYAEF5LZ308185 | 1GCRYAEF5LZ361324 | 1GCRYAEF5LZ318425; 1GCRYAEF5LZ353322 | 1GCRYAEF5LZ381489; 1GCRYAEF5LZ393089 | 1GCRYAEF5LZ302645

1GCRYAEF5LZ339999 | 1GCRYAEF5LZ390211 | 1GCRYAEF5LZ397093; 1GCRYAEF5LZ307537

1GCRYAEF5LZ348606; 1GCRYAEF5LZ372145 | 1GCRYAEF5LZ341252; 1GCRYAEF5LZ313886

1GCRYAEF5LZ335855 | 1GCRYAEF5LZ338142 | 1GCRYAEF5LZ351389 | 1GCRYAEF5LZ334334 | 1GCRYAEF5LZ355801 | 1GCRYAEF5LZ301575 | 1GCRYAEF5LZ301737

1GCRYAEF5LZ310468 | 1GCRYAEF5LZ345656; 1GCRYAEF5LZ367351 | 1GCRYAEF5LZ396557 | 1GCRYAEF5LZ350601 | 1GCRYAEF5LZ332020 | 1GCRYAEF5LZ330400 | 1GCRYAEF5LZ371982 | 1GCRYAEF5LZ368015; 1GCRYAEF5LZ337170; 1GCRYAEF5LZ336746 | 1GCRYAEF5LZ316139 | 1GCRYAEF5LZ324046; 1GCRYAEF5LZ387728 | 1GCRYAEF5LZ335595; 1GCRYAEF5LZ319624 | 1GCRYAEF5LZ319963 | 1GCRYAEF5LZ372727; 1GCRYAEF5LZ377250; 1GCRYAEF5LZ340389 | 1GCRYAEF5LZ300829 | 1GCRYAEF5LZ302693; 1GCRYAEF5LZ388197 | 1GCRYAEF5LZ307800 | 1GCRYAEF5LZ342210; 1GCRYAEF5LZ380794; 1GCRYAEF5LZ380309 | 1GCRYAEF5LZ320370; 1GCRYAEF5LZ383758 | 1GCRYAEF5LZ344720 | 1GCRYAEF5LZ380472 | 1GCRYAEF5LZ373778 | 1GCRYAEF5LZ370704; 1GCRYAEF5LZ301754 | 1GCRYAEF5LZ345155 | 1GCRYAEF5LZ310020 | 1GCRYAEF5LZ354745 | 1GCRYAEF5LZ314648 | 1GCRYAEF5LZ363865 | 1GCRYAEF5LZ349996; 1GCRYAEF5LZ377037; 1GCRYAEF5LZ332891 | 1GCRYAEF5LZ357404; 1GCRYAEF5LZ360089; 1GCRYAEF5LZ332194 | 1GCRYAEF5LZ382481; 1GCRYAEF5LZ374977 | 1GCRYAEF5LZ340585 | 1GCRYAEF5LZ389611 | 1GCRYAEF5LZ331269; 1GCRYAEF5LZ312530 | 1GCRYAEF5LZ353546 | 1GCRYAEF5LZ363798; 1GCRYAEF5LZ319347 | 1GCRYAEF5LZ343924; 1GCRYAEF5LZ367141

1GCRYAEF5LZ342675 | 1GCRYAEF5LZ369908; 1GCRYAEF5LZ321440 | 1GCRYAEF5LZ319879 | 1GCRYAEF5LZ379550 | 1GCRYAEF5LZ354647; 1GCRYAEF5LZ351909 | 1GCRYAEF5LZ303780 | 1GCRYAEF5LZ329229; 1GCRYAEF5LZ314410; 1GCRYAEF5LZ371142 | 1GCRYAEF5LZ353370 | 1GCRYAEF5LZ342451; 1GCRYAEF5LZ305545 | 1GCRYAEF5LZ368323; 1GCRYAEF5LZ360027; 1GCRYAEF5LZ330350 | 1GCRYAEF5LZ312804 | 1GCRYAEF5LZ388720 | 1GCRYAEF5LZ392511; 1GCRYAEF5LZ340344; 1GCRYAEF5LZ370489

1GCRYAEF5LZ384795 | 1GCRYAEF5LZ308123; 1GCRYAEF5LZ327917 | 1GCRYAEF5LZ361825

1GCRYAEF5LZ316545 | 1GCRYAEF5LZ303813 | 1GCRYAEF5LZ310244

1GCRYAEF5LZ344278; 1GCRYAEF5LZ314116; 1GCRYAEF5LZ312236

1GCRYAEF5LZ312334; 1GCRYAEF5LZ399037 | 1GCRYAEF5LZ324354

1GCRYAEF5LZ383338 | 1GCRYAEF5LZ379113; 1GCRYAEF5LZ389916 | 1GCRYAEF5LZ307182 | 1GCRYAEF5LZ316092 | 1GCRYAEF5LZ364935; 1GCRYAEF5LZ382867 | 1GCRYAEF5LZ300233; 1GCRYAEF5LZ352249; 1GCRYAEF5LZ309322 | 1GCRYAEF5LZ374283 | 1GCRYAEF5LZ310387 | 1GCRYAEF5LZ362005; 1GCRYAEF5LZ335340

1GCRYAEF5LZ381203 | 1GCRYAEF5LZ362523 | 1GCRYAEF5LZ372582

1GCRYAEF5LZ327528; 1GCRYAEF5LZ396560; 1GCRYAEF5LZ302757 | 1GCRYAEF5LZ340506 | 1GCRYAEF5LZ384313 | 1GCRYAEF5LZ355765; 1GCRYAEF5LZ325066; 1GCRYAEF5LZ301849 | 1GCRYAEF5LZ356477; 1GCRYAEF5LZ304444 | 1GCRYAEF5LZ374638 | 1GCRYAEF5LZ375028 | 1GCRYAEF5LZ382285 | 1GCRYAEF5LZ376390; 1GCRYAEF5LZ344300; 1GCRYAEF5LZ348282 | 1GCRYAEF5LZ388779 | 1GCRYAEF5LZ320515 | 1GCRYAEF5LZ365342; 1GCRYAEF5LZ332034 | 1GCRYAEF5LZ313158 | 1GCRYAEF5LZ301365; 1GCRYAEF5LZ391553; 1GCRYAEF5LZ364787; 1GCRYAEF5LZ387115

1GCRYAEF5LZ335709 | 1GCRYAEF5LZ327755; 1GCRYAEF5LZ356494

1GCRYAEF5LZ377376 | 1GCRYAEF5LZ374588; 1GCRYAEF5LZ332566 | 1GCRYAEF5LZ374171 | 1GCRYAEF5LZ352803 | 1GCRYAEF5LZ366362 | 1GCRYAEF5LZ317324 | 1GCRYAEF5LZ392279 | 1GCRYAEF5LZ396686 | 1GCRYAEF5LZ367673 | 1GCRYAEF5LZ315752 | 1GCRYAEF5LZ368662 | 1GCRYAEF5LZ328159 | 1GCRYAEF5LZ388460 | 1GCRYAEF5LZ363588

1GCRYAEF5LZ337217; 1GCRYAEF5LZ311054 | 1GCRYAEF5LZ310910; 1GCRYAEF5LZ332339; 1GCRYAEF5LZ346144 | 1GCRYAEF5LZ335144 | 1GCRYAEF5LZ397479 | 1GCRYAEF5LZ337329 | 1GCRYAEF5LZ344040 | 1GCRYAEF5LZ385770; 1GCRYAEF5LZ350842; 1GCRYAEF5LZ349142 | 1GCRYAEF5LZ340831 | 1GCRYAEF5LZ316786 | 1GCRYAEF5LZ300426; 1GCRYAEF5LZ370010 | 1GCRYAEF5LZ393559 | 1GCRYAEF5LZ395943 | 1GCRYAEF5LZ348427; 1GCRYAEF5LZ383999 | 1GCRYAEF5LZ385624; 1GCRYAEF5LZ364224; 1GCRYAEF5LZ397076 | 1GCRYAEF5LZ368273 | 1GCRYAEF5LZ362277 | 1GCRYAEF5LZ337640; 1GCRYAEF5LZ362120 | 1GCRYAEF5LZ378480 | 1GCRYAEF5LZ391830 | 1GCRYAEF5LZ325570

1GCRYAEF5LZ378141 | 1GCRYAEF5LZ341834; 1GCRYAEF5LZ377913 | 1GCRYAEF5LZ384215; 1GCRYAEF5LZ317078 | 1GCRYAEF5LZ388474 | 1GCRYAEF5LZ349531 | 1GCRYAEF5LZ338562; 1GCRYAEF5LZ352512

1GCRYAEF5LZ367835 | 1GCRYAEF5LZ350727 | 1GCRYAEF5LZ361310 | 1GCRYAEF5LZ340960

1GCRYAEF5LZ316593; 1GCRYAEF5LZ333877 | 1GCRYAEF5LZ362425; 1GCRYAEF5LZ376485 | 1GCRYAEF5LZ311104; 1GCRYAEF5LZ392024 | 1GCRYAEF5LZ307392 | 1GCRYAEF5LZ380598 | 1GCRYAEF5LZ364644 | 1GCRYAEF5LZ345592 | 1GCRYAEF5LZ337136; 1GCRYAEF5LZ343180

1GCRYAEF5LZ372954 | 1GCRYAEF5LZ337413 | 1GCRYAEF5LZ371822; 1GCRYAEF5LZ355085 | 1GCRYAEF5LZ348900 | 1GCRYAEF5LZ337475 | 1GCRYAEF5LZ383453 | 1GCRYAEF5LZ368984 | 1GCRYAEF5LZ329568 | 1GCRYAEF5LZ348864 | 1GCRYAEF5LZ309062 | 1GCRYAEF5LZ302225 | 1GCRYAEF5LZ312432; 1GCRYAEF5LZ365745; 1GCRYAEF5LZ392105 | 1GCRYAEF5LZ392525 | 1GCRYAEF5LZ391939 | 1GCRYAEF5LZ372744; 1GCRYAEF5LZ314178 | 1GCRYAEF5LZ354518 | 1GCRYAEF5LZ333863 | 1GCRYAEF5LZ308932; 1GCRYAEF5LZ345897

1GCRYAEF5LZ376437 | 1GCRYAEF5LZ349433; 1GCRYAEF5LZ343762 | 1GCRYAEF5LZ334950 | 1GCRYAEF5LZ367513 | 1GCRYAEF5LZ323429 | 1GCRYAEF5LZ327433 | 1GCRYAEF5LZ380715 | 1GCRYAEF5LZ315945; 1GCRYAEF5LZ344622; 1GCRYAEF5LZ305089 | 1GCRYAEF5LZ300328 | 1GCRYAEF5LZ346533 | 1GCRYAEF5LZ379385 | 1GCRYAEF5LZ315380 | 1GCRYAEF5LZ336326; 1GCRYAEF5LZ342191; 1GCRYAEF5LZ336021 | 1GCRYAEF5LZ300782; 1GCRYAEF5LZ303178 | 1GCRYAEF5LZ308641 | 1GCRYAEF5LZ397305 | 1GCRYAEF5LZ386238 | 1GCRYAEF5LZ319137 | 1GCRYAEF5LZ319378 | 1GCRYAEF5LZ366541; 1GCRYAEF5LZ360450; 1GCRYAEF5LZ347424 | 1GCRYAEF5LZ340022 | 1GCRYAEF5LZ353272 | 1GCRYAEF5LZ343602 | 1GCRYAEF5LZ395148 | 1GCRYAEF5LZ335533 | 1GCRYAEF5LZ314438; 1GCRYAEF5LZ347598

1GCRYAEF5LZ327335 | 1GCRYAEF5LZ313967 | 1GCRYAEF5LZ315749 | 1GCRYAEF5LZ323060 | 1GCRYAEF5LZ345821 | 1GCRYAEF5LZ305139; 1GCRYAEF5LZ380875 | 1GCRYAEF5LZ338111 | 1GCRYAEF5LZ359816 | 1GCRYAEF5LZ379466

1GCRYAEF5LZ315850

1GCRYAEF5LZ304718 | 1GCRYAEF5LZ345818 | 1GCRYAEF5LZ336018 | 1GCRYAEF5LZ320417; 1GCRYAEF5LZ347133 | 1GCRYAEF5LZ375983; 1GCRYAEF5LZ365731 | 1GCRYAEF5LZ341087 | 1GCRYAEF5LZ302483; 1GCRYAEF5LZ372808; 1GCRYAEF5LZ303102 | 1GCRYAEF5LZ393111 | 1GCRYAEF5LZ394405; 1GCRYAEF5LZ367415 | 1GCRYAEF5LZ394887; 1GCRYAEF5LZ397384; 1GCRYAEF5LZ303410; 1GCRYAEF5LZ369200 | 1GCRYAEF5LZ396462; 1GCRYAEF5LZ373747 | 1GCRYAEF5LZ399927

1GCRYAEF5LZ375269 | 1GCRYAEF5LZ371450 | 1GCRYAEF5LZ310955; 1GCRYAEF5LZ327769 | 1GCRYAEF5LZ345351 | 1GCRYAEF5LZ379564 | 1GCRYAEF5LZ370461 | 1GCRYAEF5LZ320224 | 1GCRYAEF5LZ343454 | 1GCRYAEF5LZ312690 | 1GCRYAEF5LZ372176 | 1GCRYAEF5LZ395621 | 1GCRYAEF5LZ314889 | 1GCRYAEF5LZ346354 | 1GCRYAEF5LZ363963 | 1GCRYAEF5LZ356561 | 1GCRYAEF5LZ342899 | 1GCRYAEF5LZ326489 | 1GCRYAEF5LZ302449; 1GCRYAEF5LZ308218; 1GCRYAEF5LZ317081 | 1GCRYAEF5LZ366460; 1GCRYAEF5LZ359010; 1GCRYAEF5LZ340487; 1GCRYAEF5LZ387020 | 1GCRYAEF5LZ392718 | 1GCRYAEF5LZ340618 | 1GCRYAEF5LZ304377 | 1GCRYAEF5LZ362778 | 1GCRYAEF5LZ361274 | 1GCRYAEF5LZ393867; 1GCRYAEF5LZ342921

1GCRYAEF5LZ323382 | 1GCRYAEF5LZ333782; 1GCRYAEF5LZ387907; 1GCRYAEF5LZ341882; 1GCRYAEF5LZ367284 | 1GCRYAEF5LZ361372 | 1GCRYAEF5LZ375594 | 1GCRYAEF5LZ368970 | 1GCRYAEF5LZ385199 | 1GCRYAEF5LZ332602 | 1GCRYAEF5LZ321616 | 1GCRYAEF5LZ338724; 1GCRYAEF5LZ322751 | 1GCRYAEF5LZ358181 | 1GCRYAEF5LZ370329; 1GCRYAEF5LZ367074; 1GCRYAEF5LZ395361; 1GCRYAEF5LZ372498; 1GCRYAEF5LZ367219 | 1GCRYAEF5LZ388491; 1GCRYAEF5LZ381167; 1GCRYAEF5LZ322314 | 1GCRYAEF5LZ339453 | 1GCRYAEF5LZ378799 | 1GCRYAEF5LZ397627 | 1GCRYAEF5LZ345771 | 1GCRYAEF5LZ370931 | 1GCRYAEF5LZ338691 | 1GCRYAEF5LZ374011; 1GCRYAEF5LZ334575 | 1GCRYAEF5LZ316657; 1GCRYAEF5LZ355667; 1GCRYAEF5LZ302175 | 1GCRYAEF5LZ369794 | 1GCRYAEF5LZ366782; 1GCRYAEF5LZ335824; 1GCRYAEF5LZ340537; 1GCRYAEF5LZ397370 | 1GCRYAEF5LZ308512 | 1GCRYAEF5LZ322801 | 1GCRYAEF5LZ364482 | 1GCRYAEF5LZ388538; 1GCRYAEF5LZ300622 | 1GCRYAEF5LZ352445 | 1GCRYAEF5LZ348993 | 1GCRYAEF5LZ391584; 1GCRYAEF5LZ371187 | 1GCRYAEF5LZ351831; 1GCRYAEF5LZ310986 | 1GCRYAEF5LZ313354 | 1GCRYAEF5LZ338707 | 1GCRYAEF5LZ392301

1GCRYAEF5LZ374705; 1GCRYAEF5LZ340649 | 1GCRYAEF5LZ332454 | 1GCRYAEF5LZ369567; 1GCRYAEF5LZ313404; 1GCRYAEF5LZ381573; 1GCRYAEF5LZ363672 | 1GCRYAEF5LZ394968 | 1GCRYAEF5LZ377684 | 1GCRYAEF5LZ357869; 1GCRYAEF5LZ330123 | 1GCRYAEF5LZ372081 | 1GCRYAEF5LZ313595 | 1GCRYAEF5LZ321955

1GCRYAEF5LZ380889 | 1GCRYAEF5LZ399359 | 1GCRYAEF5LZ349660; 1GCRYAEF5LZ367348 | 1GCRYAEF5LZ348217 | 1GCRYAEF5LZ373280 | 1GCRYAEF5LZ361775; 1GCRYAEF5LZ300099; 1GCRYAEF5LZ395926; 1GCRYAEF5LZ321700 | 1GCRYAEF5LZ390967; 1GCRYAEF5LZ343616; 1GCRYAEF5LZ360724 | 1GCRYAEF5LZ355409; 1GCRYAEF5LZ357189 | 1GCRYAEF5LZ362389 | 1GCRYAEF5LZ307845 | 1GCRYAEF5LZ363462 | 1GCRYAEF5LZ360092 | 1GCRYAEF5LZ314472; 1GCRYAEF5LZ377247 | 1GCRYAEF5LZ361422; 1GCRYAEF5LZ348802 | 1GCRYAEF5LZ319798 | 1GCRYAEF5LZ333474 | 1GCRYAEF5LZ307635 | 1GCRYAEF5LZ312995 | 1GCRYAEF5LZ382478 | 1GCRYAEF5LZ356804; 1GCRYAEF5LZ354843; 1GCRYAEF5LZ312320; 1GCRYAEF5LZ324306 | 1GCRYAEF5LZ307375; 1GCRYAEF5LZ313760 | 1GCRYAEF5LZ397420 | 1GCRYAEF5LZ397952 | 1GCRYAEF5LZ323737 | 1GCRYAEF5LZ371545; 1GCRYAEF5LZ386045; 1GCRYAEF5LZ319431 | 1GCRYAEF5LZ372470; 1GCRYAEF5LZ372128 | 1GCRYAEF5LZ358200; 1GCRYAEF5LZ354194 | 1GCRYAEF5LZ368757; 1GCRYAEF5LZ393934

1GCRYAEF5LZ329280 | 1GCRYAEF5LZ331319 | 1GCRYAEF5LZ306551; 1GCRYAEF5LZ302063; 1GCRYAEF5LZ356110; 1GCRYAEF5LZ384957 | 1GCRYAEF5LZ339873 | 1GCRYAEF5LZ379872; 1GCRYAEF5LZ381041

1GCRYAEF5LZ334415; 1GCRYAEF5LZ312981 | 1GCRYAEF5LZ340277; 1GCRYAEF5LZ308252; 1GCRYAEF5LZ373957; 1GCRYAEF5LZ379869 | 1GCRYAEF5LZ337105

1GCRYAEF5LZ333572 | 1GCRYAEF5LZ333412; 1GCRYAEF5LZ345964 | 1GCRYAEF5LZ388216 | 1GCRYAEF5LZ326945 | 1GCRYAEF5LZ359606; 1GCRYAEF5LZ399278 | 1GCRYAEF5LZ394517; 1GCRYAEF5LZ304492 | 1GCRYAEF5LZ385820; 1GCRYAEF5LZ329523; 1GCRYAEF5LZ394808 | 1GCRYAEF5LZ308137; 1GCRYAEF5LZ320689 | 1GCRYAEF5LZ370105 | 1GCRYAEF5LZ378933; 1GCRYAEF5LZ390631; 1GCRYAEF5LZ391715 | 1GCRYAEF5LZ325259 | 1GCRYAEF5LZ346614 | 1GCRYAEF5LZ360013

1GCRYAEF5LZ330963; 1GCRYAEF5LZ331711

1GCRYAEF5LZ314388 | 1GCRYAEF5LZ370895; 1GCRYAEF5LZ397465; 1GCRYAEF5LZ362103 | 1GCRYAEF5LZ364319 | 1GCRYAEF5LZ386112 | 1GCRYAEF5LZ384375 | 1GCRYAEF5LZ366944 | 1GCRYAEF5LZ333930 | 1GCRYAEF5LZ356849 | 1GCRYAEF5LZ327187; 1GCRYAEF5LZ314486 | 1GCRYAEF5LZ324287 | 1GCRYAEF5LZ372839 | 1GCRYAEF5LZ304914; 1GCRYAEF5LZ379855 | 1GCRYAEF5LZ360349 | 1GCRYAEF5LZ394999

1GCRYAEF5LZ388166 | 1GCRYAEF5LZ355121

1GCRYAEF5LZ374168; 1GCRYAEF5LZ365406; 1GCRYAEF5LZ349688 | 1GCRYAEF5LZ395702 | 1GCRYAEF5LZ305531; 1GCRYAEF5LZ348430 | 1GCRYAEF5LZ361128; 1GCRYAEF5LZ398079 | 1GCRYAEF5LZ307988 | 1GCRYAEF5LZ328789 | 1GCRYAEF5LZ351277 | 1GCRYAEF5LZ347830 | 1GCRYAEF5LZ373683; 1GCRYAEF5LZ336262; 1GCRYAEF5LZ342711; 1GCRYAEF5LZ313399

1GCRYAEF5LZ376521 | 1GCRYAEF5LZ305514

1GCRYAEF5LZ347729; 1GCRYAEF5LZ344121 | 1GCRYAEF5LZ301785 | 1GCRYAEF5LZ341395; 1GCRYAEF5LZ352106 | 1GCRYAEF5LZ381542 | 1GCRYAEF5LZ358150 | 1GCRYAEF5LZ326105 | 1GCRYAEF5LZ396039 | 1GCRYAEF5LZ348153 | 1GCRYAEF5LZ316187 | 1GCRYAEF5LZ333149 | 1GCRYAEF5LZ353076 | 1GCRYAEF5LZ373201 | 1GCRYAEF5LZ347911

1GCRYAEF5LZ353191 | 1GCRYAEF5LZ362344 | 1GCRYAEF5LZ382187 | 1GCRYAEF5LZ357547; 1GCRYAEF5LZ329151 | 1GCRYAEF5LZ374770; 1GCRYAEF5LZ307120 | 1GCRYAEF5LZ303021 | 1GCRYAEF5LZ309417 | 1GCRYAEF5LZ317369 | 1GCRYAEF5LZ324922; 1GCRYAEF5LZ355071 | 1GCRYAEF5LZ335029

1GCRYAEF5LZ300944 | 1GCRYAEF5LZ328937 | 1GCRYAEF5LZ323365; 1GCRYAEF5LZ334897 | 1GCRYAEF5LZ371917 | 1GCRYAEF5LZ358486

1GCRYAEF5LZ346256 | 1GCRYAEF5LZ350548 | 1GCRYAEF5LZ381394 | 1GCRYAEF5LZ359444 | 1GCRYAEF5LZ399216 | 1GCRYAEF5LZ330445; 1GCRYAEF5LZ340330

1GCRYAEF5LZ372601; 1GCRYAEF5LZ306274 | 1GCRYAEF5LZ357354; 1GCRYAEF5LZ399622; 1GCRYAEF5LZ367480 | 1GCRYAEF5LZ300300; 1GCRYAEF5LZ388975 | 1GCRYAEF5LZ369231

1GCRYAEF5LZ337332; 1GCRYAEF5LZ331630; 1GCRYAEF5LZ364921 | 1GCRYAEF5LZ302600 | 1GCRYAEF5LZ305142 | 1GCRYAEF5LZ367186; 1GCRYAEF5LZ346001 | 1GCRYAEF5LZ380861 | 1GCRYAEF5LZ317713 | 1GCRYAEF5LZ307828 | 1GCRYAEF5LZ316044 | 1GCRYAEF5LZ372100 | 1GCRYAEF5LZ329652 | 1GCRYAEF5LZ355698; 1GCRYAEF5LZ372632 | 1GCRYAEF5LZ311765 | 1GCRYAEF5LZ324516 | 1GCRYAEF5LZ394758 | 1GCRYAEF5LZ325648 | 1GCRYAEF5LZ302144 | 1GCRYAEF5LZ325102 | 1GCRYAEF5LZ350937 | 1GCRYAEF5LZ313502 | 1GCRYAEF5LZ308493 | 1GCRYAEF5LZ357225; 1GCRYAEF5LZ381170

1GCRYAEF5LZ346953 | 1GCRYAEF5LZ386613 | 1GCRYAEF5LZ373067 | 1GCRYAEF5LZ355832 | 1GCRYAEF5LZ350629 | 1GCRYAEF5LZ347987 | 1GCRYAEF5LZ345950 | 1GCRYAEF5LZ369536 | 1GCRYAEF5LZ353790 | 1GCRYAEF5LZ332597 | 1GCRYAEF5LZ352395 | 1GCRYAEF5LZ364093 | 1GCRYAEF5LZ300362 | 1GCRYAEF5LZ348475; 1GCRYAEF5LZ399801 | 1GCRYAEF5LZ381220 | 1GCRYAEF5LZ311412 | 1GCRYAEF5LZ390578 | 1GCRYAEF5LZ339937 | 1GCRYAEF5LZ373652; 1GCRYAEF5LZ312088 | 1GCRYAEF5LZ375207 | 1GCRYAEF5LZ345639 | 1GCRYAEF5LZ386210 | 1GCRYAEF5LZ399040; 1GCRYAEF5LZ363266 | 1GCRYAEF5LZ368256

1GCRYAEF5LZ360268; 1GCRYAEF5LZ310292 | 1GCRYAEF5LZ397532; 1GCRYAEF5LZ319641 | 1GCRYAEF5LZ395022 | 1GCRYAEF5LZ332390; 1GCRYAEF5LZ367026 | 1GCRYAEF5LZ311460 | 1GCRYAEF5LZ383629; 1GCRYAEF5LZ375871 | 1GCRYAEF5LZ368435; 1GCRYAEF5LZ324032 | 1GCRYAEF5LZ325293 | 1GCRYAEF5LZ337167; 1GCRYAEF5LZ331305 | 1GCRYAEF5LZ394730 | 1GCRYAEF5LZ343003 | 1GCRYAEF5LZ391892 | 1GCRYAEF5LZ305111 | 1GCRYAEF5LZ321647; 1GCRYAEF5LZ337931; 1GCRYAEF5LZ370587 | 1GCRYAEF5LZ311555 | 1GCRYAEF5LZ383663 | 1GCRYAEF5LZ334883 | 1GCRYAEF5LZ392976; 1GCRYAEF5LZ315654 | 1GCRYAEF5LZ320160 | 1GCRYAEF5LZ319381 | 1GCRYAEF5LZ359170; 1GCRYAEF5LZ315363 | 1GCRYAEF5LZ311605 | 1GCRYAEF5LZ392072; 1GCRYAEF5LZ348122; 1GCRYAEF5LZ331398 | 1GCRYAEF5LZ322622 | 1GCRYAEF5LZ380939 | 1GCRYAEF5LZ371934 | 1GCRYAEF5LZ393092 | 1GCRYAEF5LZ366359; 1GCRYAEF5LZ330302 | 1GCRYAEF5LZ399345; 1GCRYAEF5LZ357497; 1GCRYAEF5LZ346645

1GCRYAEF5LZ329201; 1GCRYAEF5LZ399572; 1GCRYAEF5LZ342207; 1GCRYAEF5LZ396509; 1GCRYAEF5LZ367530 | 1GCRYAEF5LZ301821 | 1GCRYAEF5LZ390743; 1GCRYAEF5LZ349612 | 1GCRYAEF5LZ323964 | 1GCRYAEF5LZ309403 | 1GCRYAEF5LZ372890

1GCRYAEF5LZ313452 | 1GCRYAEF5LZ354373 | 1GCRYAEF5LZ336472; 1GCRYAEF5LZ372002

1GCRYAEF5LZ347147 | 1GCRYAEF5LZ355507; 1GCRYAEF5LZ320319 | 1GCRYAEF5LZ317095 | 1GCRYAEF5LZ393495; 1GCRYAEF5LZ356155; 1GCRYAEF5LZ382657; 1GCRYAEF5LZ356513 | 1GCRYAEF5LZ345902; 1GCRYAEF5LZ389169 | 1GCRYAEF5LZ307716; 1GCRYAEF5LZ389317 | 1GCRYAEF5LZ337590; 1GCRYAEF5LZ380312; 1GCRYAEF5LZ397918; 1GCRYAEF5LZ313113; 1GCRYAEF5LZ318067 | 1GCRYAEF5LZ311510 | 1GCRYAEF5LZ309143 | 1GCRYAEF5LZ382612; 1GCRYAEF5LZ371576 | 1GCRYAEF5LZ368967 | 1GCRYAEF5LZ335614; 1GCRYAEF5LZ324029 | 1GCRYAEF5LZ372324; 1GCRYAEF5LZ305903 | 1GCRYAEF5LZ301561 | 1GCRYAEF5LZ336570 | 1GCRYAEF5LZ304511 | 1GCRYAEF5LZ344846 | 1GCRYAEF5LZ369505 | 1GCRYAEF5LZ372971 | 1GCRYAEF5LZ378852 | 1GCRYAEF5LZ386126 | 1GCRYAEF5LZ318909; 1GCRYAEF5LZ351263

1GCRYAEF5LZ341056 | 1GCRYAEF5LZ359086 | 1GCRYAEF5LZ322541; 1GCRYAEF5LZ336343; 1GCRYAEF5LZ310650; 1GCRYAEF5LZ328761 | 1GCRYAEF5LZ346628; 1GCRYAEF5LZ346127 | 1GCRYAEF5LZ349982

1GCRYAEF5LZ356589 | 1GCRYAEF5LZ394923 | 1GCRYAEF5LZ398969 | 1GCRYAEF5LZ337945 | 1GCRYAEF5LZ354387 | 1GCRYAEF5LZ323799 | 1GCRYAEF5LZ371173 | 1GCRYAEF5LZ326492 | 1GCRYAEF5LZ385901; 1GCRYAEF5LZ350369; 1GCRYAEF5LZ324323

1GCRYAEF5LZ313838 | 1GCRYAEF5LZ336889 | 1GCRYAEF5LZ389107 | 1GCRYAEF5LZ338352; 1GCRYAEF5LZ379127; 1GCRYAEF5LZ360495 | 1GCRYAEF5LZ322264 | 1GCRYAEF5LZ374364; 1GCRYAEF5LZ352686 | 1GCRYAEF5LZ352297 | 1GCRYAEF5LZ375756 | 1GCRYAEF5LZ351781 | 1GCRYAEF5LZ351151 | 1GCRYAEF5LZ342370; 1GCRYAEF5LZ327352 | 1GCRYAEF5LZ380536

1GCRYAEF5LZ357581 | 1GCRYAEF5LZ369987 | 1GCRYAEF5LZ392749 | 1GCRYAEF5LZ378835 | 1GCRYAEF5LZ352316

1GCRYAEF5LZ376776 | 1GCRYAEF5LZ388569; 1GCRYAEF5LZ376311 | 1GCRYAEF5LZ341753; 1GCRYAEF5LZ377524 | 1GCRYAEF5LZ344698; 1GCRYAEF5LZ393805; 1GCRYAEF5LZ376972 | 1GCRYAEF5LZ331384 | 1GCRYAEF5LZ343258

1GCRYAEF5LZ385736 | 1GCRYAEF5LZ360898 | 1GCRYAEF5LZ390998 | 1GCRYAEF5LZ343227 | 1GCRYAEF5LZ389124

1GCRYAEF5LZ396171 | 1GCRYAEF5LZ361467

1GCRYAEF5LZ323110; 1GCRYAEF5LZ312897 | 1GCRYAEF5LZ321745 | 1GCRYAEF5LZ316660 | 1GCRYAEF5LZ398289 | 1GCRYAEF5LZ348640; 1GCRYAEF5LZ378981 | 1GCRYAEF5LZ320496 | 1GCRYAEF5LZ339257 | 1GCRYAEF5LZ312527 | 1GCRYAEF5LZ324953 | 1GCRYAEF5LZ361209; 1GCRYAEF5LZ383498; 1GCRYAEF5LZ399197 | 1GCRYAEF5LZ391357; 1GCRYAEF5LZ374784; 1GCRYAEF5LZ312706

1GCRYAEF5LZ325052 | 1GCRYAEF5LZ390502; 1GCRYAEF5LZ384876 | 1GCRYAEF5LZ347763 | 1GCRYAEF5LZ395487 | 1GCRYAEF5LZ396610; 1GCRYAEF5LZ355037 | 1GCRYAEF5LZ338884 | 1GCRYAEF5LZ312348; 1GCRYAEF5LZ384456; 1GCRYAEF5LZ392640 | 1GCRYAEF5LZ306940; 1GCRYAEF5LZ388202 | 1GCRYAEF5LZ301141 | 1GCRYAEF5LZ331885 | 1GCRYAEF5LZ338271 | 1GCRYAEF5LZ308901 | 1GCRYAEF5LZ349870; 1GCRYAEF5LZ388944; 1GCRYAEF5LZ373473 | 1GCRYAEF5LZ396428; 1GCRYAEF5LZ359718 | 1GCRYAEF5LZ387700 | 1GCRYAEF5LZ376583 | 1GCRYAEF5LZ354955 | 1GCRYAEF5LZ304203 | 1GCRYAEF5LZ389706; 1GCRYAEF5LZ317145 | 1GCRYAEF5LZ309028; 1GCRYAEF5LZ359847

1GCRYAEF5LZ379645 | 1GCRYAEF5LZ391763; 1GCRYAEF5LZ392752 | 1GCRYAEF5LZ350341

1GCRYAEF5LZ378690 | 1GCRYAEF5LZ313807 | 1GCRYAEF5LZ392931 | 1GCRYAEF5LZ385171; 1GCRYAEF5LZ357256; 1GCRYAEF5LZ396204 | 1GCRYAEF5LZ315928

1GCRYAEF5LZ361517; 1GCRYAEF5LZ342563; 1GCRYAEF5LZ319008; 1GCRYAEF5LZ334902 | 1GCRYAEF5LZ380424 | 1GCRYAEF5LZ328243 | 1GCRYAEF5LZ316643 | 1GCRYAEF5LZ388250 | 1GCRYAEF5LZ328162 | 1GCRYAEF5LZ335791 | 1GCRYAEF5LZ389527 | 1GCRYAEF5LZ372758; 1GCRYAEF5LZ396333 | 1GCRYAEF5LZ336651 | 1GCRYAEF5LZ318635 | 1GCRYAEF5LZ341140; 1GCRYAEF5LZ336231 | 1GCRYAEF5LZ387955 | 1GCRYAEF5LZ332650; 1GCRYAEF5LZ332292

1GCRYAEF5LZ346094 | 1GCRYAEF5LZ383436 | 1GCRYAEF5LZ397109 | 1GCRYAEF5LZ350176; 1GCRYAEF5LZ363218; 1GCRYAEF5LZ369892 | 1GCRYAEF5LZ338674 | 1GCRYAEF5LZ316965 | 1GCRYAEF5LZ392217 | 1GCRYAEF5LZ308669; 1GCRYAEF5LZ358780 | 1GCRYAEF5LZ359542

1GCRYAEF5LZ377295 | 1GCRYAEF5LZ372467; 1GCRYAEF5LZ379192

1GCRYAEF5LZ369326 | 1GCRYAEF5LZ342255; 1GCRYAEF5LZ394937; 1GCRYAEF5LZ381024 | 1GCRYAEF5LZ376289 | 1GCRYAEF5LZ303911 | 1GCRYAEF5LZ393058; 1GCRYAEF5LZ359220 | 1GCRYAEF5LZ322040; 1GCRYAEF5LZ300104 | 1GCRYAEF5LZ330431 | 1GCRYAEF5LZ365812 | 1GCRYAEF5LZ306226 | 1GCRYAEF5LZ326623 | 1GCRYAEF5LZ350906; 1GCRYAEF5LZ341316 | 1GCRYAEF5LZ314133; 1GCRYAEF5LZ331840 | 1GCRYAEF5LZ354423 | 1GCRYAEF5LZ379614 | 1GCRYAEF5LZ397157; 1GCRYAEF5LZ361971; 1GCRYAEF5LZ317999 | 1GCRYAEF5LZ326878; 1GCRYAEF5LZ312415; 1GCRYAEF5LZ341705 | 1GCRYAEF5LZ351814 | 1GCRYAEF5LZ388135 | 1GCRYAEF5LZ390547; 1GCRYAEF5LZ333491; 1GCRYAEF5LZ309885 | 1GCRYAEF5LZ365583 | 1GCRYAEF5LZ355636; 1GCRYAEF5LZ352235; 1GCRYAEF5LZ300989 | 1GCRYAEF5LZ390225 | 1GCRYAEF5LZ334401; 1GCRYAEF5LZ377779; 1GCRYAEF5LZ352820 | 1GCRYAEF5LZ312639 | 1GCRYAEF5LZ345995 | 1GCRYAEF5LZ376650 | 1GCRYAEF5LZ333362 | 1GCRYAEF5LZ360383; 1GCRYAEF5LZ350372 | 1GCRYAEF5LZ397787; 1GCRYAEF5LZ306369 | 1GCRYAEF5LZ327884; 1GCRYAEF5LZ353336 | 1GCRYAEF5LZ343907; 1GCRYAEF5LZ326458 | 1GCRYAEF5LZ365146 | 1GCRYAEF5LZ366085 | 1GCRYAEF5LZ343177

1GCRYAEF5LZ380181 | 1GCRYAEF5LZ300071; 1GCRYAEF5LZ352168 | 1GCRYAEF5LZ370590

1GCRYAEF5LZ385560

1GCRYAEF5LZ337539 | 1GCRYAEF5LZ326590; 1GCRYAEF5LZ311426 | 1GCRYAEF5LZ355846; 1GCRYAEF5LZ386367 | 1GCRYAEF5LZ339498 | 1GCRYAEF5LZ317291; 1GCRYAEF5LZ354065; 1GCRYAEF5LZ391956; 1GCRYAEF5LZ334513 | 1GCRYAEF5LZ395540 | 1GCRYAEF5LZ391925; 1GCRYAEF5LZ361758

1GCRYAEF5LZ349206; 1GCRYAEF5LZ323494 | 1GCRYAEF5LZ358505 | 1GCRYAEF5LZ376034 | 1GCRYAEF5LZ318182; 1GCRYAEF5LZ341784 | 1GCRYAEF5LZ385445 | 1GCRYAEF5LZ342661 | 1GCRYAEF5LZ395862 | 1GCRYAEF5LZ356446; 1GCRYAEF5LZ316870 | 1GCRYAEF5LZ310860 | 1GCRYAEF5LZ313080 | 1GCRYAEF5LZ370542 | 1GCRYAEF5LZ375286 | 1GCRYAEF5LZ397059; 1GCRYAEF5LZ326850

1GCRYAEF5LZ326542; 1GCRYAEF5LZ381749; 1GCRYAEF5LZ385266; 1GCRYAEF5LZ333748; 1GCRYAEF5LZ332731 | 1GCRYAEF5LZ397224; 1GCRYAEF5LZ339761

1GCRYAEF5LZ370914 | 1GCRYAEF5LZ316304 | 1GCRYAEF5LZ324404; 1GCRYAEF5LZ340702; 1GCRYAEF5LZ326167; 1GCRYAEF5LZ344409

1GCRYAEF5LZ333507; 1GCRYAEF5LZ325469 | 1GCRYAEF5LZ336973

1GCRYAEF5LZ311829 | 1GCRYAEF5LZ375904 | 1GCRYAEF5LZ304766 | 1GCRYAEF5LZ327223 | 1GCRYAEF5LZ349934 | 1GCRYAEF5LZ331515; 1GCRYAEF5LZ393187; 1GCRYAEF5LZ357550 | 1GCRYAEF5LZ373344; 1GCRYAEF5LZ303276; 1GCRYAEF5LZ369925; 1GCRYAEF5LZ373506 | 1GCRYAEF5LZ376681; 1GCRYAEF5LZ303763; 1GCRYAEF5LZ356088 | 1GCRYAEF5LZ350887; 1GCRYAEF5LZ316755 | 1GCRYAEF5LZ301883; 1GCRYAEF5LZ318800; 1GCRYAEF5LZ370850; 1GCRYAEF5LZ395165; 1GCRYAEF5LZ387373 | 1GCRYAEF5LZ362442 | 1GCRYAEF5LZ376759 | 1GCRYAEF5LZ332079; 1GCRYAEF5LZ336603 | 1GCRYAEF5LZ399006; 1GCRYAEF5LZ347293 | 1GCRYAEF5LZ387874 | 1GCRYAEF5LZ305402; 1GCRYAEF5LZ318652 | 1GCRYAEF5LZ397823; 1GCRYAEF5LZ390872 | 1GCRYAEF5LZ335192 | 1GCRYAEF5LZ399720

1GCRYAEF5LZ364658 | 1GCRYAEF5LZ398454; 1GCRYAEF5LZ358777; 1GCRYAEF5LZ300216; 1GCRYAEF5LZ393979; 1GCRYAEF5LZ332776; 1GCRYAEF5LZ344071 | 1GCRYAEF5LZ339615

1GCRYAEF5LZ348914 | 1GCRYAEF5LZ304976; 1GCRYAEF5LZ302676 | 1GCRYAEF5LZ301687

1GCRYAEF5LZ309093; 1GCRYAEF5LZ391116 | 1GCRYAEF5LZ388099 | 1GCRYAEF5LZ381217 | 1GCRYAEF5LZ383386 | 1GCRYAEF5LZ382223 | 1GCRYAEF5LZ383954; 1GCRYAEF5LZ345561; 1GCRYAEF5LZ399846; 1GCRYAEF5LZ325598

1GCRYAEF5LZ313046; 1GCRYAEF5LZ324676; 1GCRYAEF5LZ380777; 1GCRYAEF5LZ393819 | 1GCRYAEF5LZ362487 | 1GCRYAEF5LZ376535 | 1GCRYAEF5LZ362988 | 1GCRYAEF5LZ349691; 1GCRYAEF5LZ354650; 1GCRYAEF5LZ332258; 1GCRYAEF5LZ344328 | 1GCRYAEF5LZ365888; 1GCRYAEF5LZ305805; 1GCRYAEF5LZ390564 | 1GCRYAEF5LZ387468; 1GCRYAEF5LZ385090 | 1GCRYAEF5LZ326203; 1GCRYAEF5LZ368841 | 1GCRYAEF5LZ351733; 1GCRYAEF5LZ334835 | 1GCRYAEF5LZ357855 | 1GCRYAEF5LZ373246; 1GCRYAEF5LZ340635 | 1GCRYAEF5LZ309790 | 1GCRYAEF5LZ310194 | 1GCRYAEF5LZ324743; 1GCRYAEF5LZ309935 | 1GCRYAEF5LZ304749 | 1GCRYAEF5LZ322569 | 1GCRYAEF5LZ314083 | 1GCRYAEF5LZ321695 | 1GCRYAEF5LZ307344

1GCRYAEF5LZ373604 | 1GCRYAEF5LZ340425 | 1GCRYAEF5LZ354552 | 1GCRYAEF5LZ319493 | 1GCRYAEF5LZ346015; 1GCRYAEF5LZ334107 | 1GCRYAEF5LZ312799; 1GCRYAEF5LZ357967 | 1GCRYAEF5LZ339601 | 1GCRYAEF5LZ378737; 1GCRYAEF5LZ387485 | 1GCRYAEF5LZ321132 | 1GCRYAEF5LZ351408 | 1GCRYAEF5LZ346337; 1GCRYAEF5LZ312964 | 1GCRYAEF5LZ333250 | 1GCRYAEF5LZ361341 | 1GCRYAEF5LZ383713

1GCRYAEF5LZ312267 | 1GCRYAEF5LZ393223 | 1GCRYAEF5LZ321650; 1GCRYAEF5LZ379001 | 1GCRYAEF5LZ383047 | 1GCRYAEF5LZ356026 | 1GCRYAEF5LZ373182 | 1GCRYAEF5LZ309871 | 1GCRYAEF5LZ373988; 1GCRYAEF5LZ384005; 1GCRYAEF5LZ332843; 1GCRYAEF5LZ352817; 1GCRYAEF5LZ353028; 1GCRYAEF5LZ329375; 1GCRYAEF5LZ398230; 1GCRYAEF5LZ331675 | 1GCRYAEF5LZ337668; 1GCRYAEF5LZ313242; 1GCRYAEF5LZ355734 | 1GCRYAEF5LZ367494; 1GCRYAEF5LZ372680 | 1GCRYAEF5LZ302824 | 1GCRYAEF5LZ385946; 1GCRYAEF5LZ388362; 1GCRYAEF5LZ371271 | 1GCRYAEF5LZ367978; 1GCRYAEF5LZ329179; 1GCRYAEF5LZ387857 | 1GCRYAEF5LZ394873 | 1GCRYAEF5LZ354664; 1GCRYAEF5LZ308672; 1GCRYAEF5LZ389236 | 1GCRYAEF5LZ371903

1GCRYAEF5LZ383842 | 1GCRYAEF5LZ391682; 1GCRYAEF5LZ312575 | 1GCRYAEF5LZ328498 | 1GCRYAEF5LZ343728 | 1GCRYAEF5LZ385994; 1GCRYAEF5LZ365258; 1GCRYAEF5LZ310096 | 1GCRYAEF5LZ386188; 1GCRYAEF5LZ359282; 1GCRYAEF5LZ325746 | 1GCRYAEF5LZ350419; 1GCRYAEF5LZ396784 | 1GCRYAEF5LZ358262 | 1GCRYAEF5LZ343941 | 1GCRYAEF5LZ303682; 1GCRYAEF5LZ389849 | 1GCRYAEF5LZ312463; 1GCRYAEF5LZ344958; 1GCRYAEF5LZ318862; 1GCRYAEF5LZ315251

1GCRYAEF5LZ314200 | 1GCRYAEF5LZ371495 | 1GCRYAEF5LZ328209 | 1GCRYAEF5LZ362828; 1GCRYAEF5LZ356270 | 1GCRYAEF5LZ372047; 1GCRYAEF5LZ326587; 1GCRYAEF5LZ361484; 1GCRYAEF5LZ301401 | 1GCRYAEF5LZ308753 | 1GCRYAEF5LZ347570; 1GCRYAEF5LZ323673; 1GCRYAEF5LZ379337; 1GCRYAEF5LZ353126; 1GCRYAEF5LZ317663 | 1GCRYAEF5LZ390080; 1GCRYAEF5LZ375854; 1GCRYAEF5LZ382030; 1GCRYAEF5LZ394470 | 1GCRYAEF5LZ325763 | 1GCRYAEF5LZ378026

1GCRYAEF5LZ395893 | 1GCRYAEF5LZ311538; 1GCRYAEF5LZ339145 | 1GCRYAEF5LZ305416; 1GCRYAEF5LZ375398 | 1GCRYAEF5LZ348461; 1GCRYAEF5LZ307019 | 1GCRYAEF5LZ383839 | 1GCRYAEF5LZ395845 | 1GCRYAEF5LZ326704 | 1GCRYAEF5LZ372288 | 1GCRYAEF5LZ313337 | 1GCRYAEF5LZ365499 | 1GCRYAEF5LZ372503; 1GCRYAEF5LZ348699; 1GCRYAEF5LZ395117; 1GCRYAEF5LZ326816; 1GCRYAEF5LZ328369 | 1GCRYAEF5LZ372713 | 1GCRYAEF5LZ356964 | 1GCRYAEF5LZ317310; 1GCRYAEF5LZ331580 | 1GCRYAEF5LZ351506 | 1GCRYAEF5LZ327609 | 1GCRYAEF5LZ396719 | 1GCRYAEF5LZ371397 | 1GCRYAEF5LZ339808 | 1GCRYAEF5LZ366555; 1GCRYAEF5LZ325617; 1GCRYAEF5LZ310230

1GCRYAEF5LZ340697 | 1GCRYAEF5LZ395098; 1GCRYAEF5LZ338996 | 1GCRYAEF5LZ312673; 1GCRYAEF5LZ358097

1GCRYAEF5LZ378673 | 1GCRYAEF5LZ372453 | 1GCRYAEF5LZ309580 | 1GCRYAEF5LZ301513; 1GCRYAEF5LZ390662 | 1GCRYAEF5LZ399121 | 1GCRYAEF5LZ379306 | 1GCRYAEF5LZ347357 | 1GCRYAEF5LZ328176 | 1GCRYAEF5LZ349366 | 1GCRYAEF5LZ315783; 1GCRYAEF5LZ311149

1GCRYAEF5LZ307523 | 1GCRYAEF5LZ332714 | 1GCRYAEF5LZ345799 | 1GCRYAEF5LZ399569 | 1GCRYAEF5LZ352400 | 1GCRYAEF5LZ306422 | 1GCRYAEF5LZ323608 | 1GCRYAEF5LZ346838; 1GCRYAEF5LZ319834 | 1GCRYAEF5LZ344569; 1GCRYAEF5LZ342417; 1GCRYAEF5LZ316903; 1GCRYAEF5LZ370217 | 1GCRYAEF5LZ389592 | 1GCRYAEF5LZ397885; 1GCRYAEF5LZ344989 | 1GCRYAEF5LZ327741 | 1GCRYAEF5LZ360075 | 1GCRYAEF5LZ376096 | 1GCRYAEF5LZ304234; 1GCRYAEF5LZ368242 | 1GCRYAEF5LZ375370; 1GCRYAEF5LZ396655 | 1GCRYAEF5LZ373389; 1GCRYAEF5LZ306517; 1GCRYAEF5LZ395764 | 1GCRYAEF5LZ349593 | 1GCRYAEF5LZ392153; 1GCRYAEF5LZ364207 | 1GCRYAEF5LZ320143

1GCRYAEF5LZ308736; 1GCRYAEF5LZ365924 | 1GCRYAEF5LZ347021 | 1GCRYAEF5LZ362215 | 1GCRYAEF5LZ374736 | 1GCRYAEF5LZ320899; 1GCRYAEF5LZ329148; 1GCRYAEF5LZ342031 | 1GCRYAEF5LZ337198 | 1GCRYAEF5LZ358651; 1GCRYAEF5LZ381606 | 1GCRYAEF5LZ371111; 1GCRYAEF5LZ333071; 1GCRYAEF5LZ348413 | 1GCRYAEF5LZ388507 | 1GCRYAEF5LZ378124 | 1GCRYAEF5LZ325021 | 1GCRYAEF5LZ373974; 1GCRYAEF5LZ370279 | 1GCRYAEF5LZ358570 | 1GCRYAEF5LZ369438; 1GCRYAEF5LZ359671 | 1GCRYAEF5LZ338643 | 1GCRYAEF5LZ302810 | 1GCRYAEF5LZ317582 | 1GCRYAEF5LZ352557 | 1GCRYAEF5LZ382058; 1GCRYAEF5LZ385025; 1GCRYAEF5LZ359430 | 1GCRYAEF5LZ388913

1GCRYAEF5LZ373571 | 1GCRYAEF5LZ309370 | 1GCRYAEF5LZ375224; 1GCRYAEF5LZ387096; 1GCRYAEF5LZ345740 | 1GCRYAEF5LZ341431 | 1GCRYAEF5LZ325519; 1GCRYAEF5LZ357080; 1GCRYAEF5LZ371514 | 1GCRYAEF5LZ304346

1GCRYAEF5LZ384117 | 1GCRYAEF5LZ370184; 1GCRYAEF5LZ317808 | 1GCRYAEF5LZ315038; 1GCRYAEF5LZ366636 | 1GCRYAEF5LZ307473

1GCRYAEF5LZ336102; 1GCRYAEF5LZ302709 | 1GCRYAEF5LZ311040; 1GCRYAEF5LZ318084 | 1GCRYAEF5LZ309532; 1GCRYAEF5LZ322166; 1GCRYAEF5LZ358729 | 1GCRYAEF5LZ342126 | 1GCRYAEF5LZ374767 | 1GCRYAEF5LZ354809 | 1GCRYAEF5LZ316190; 1GCRYAEF5LZ317016; 1GCRYAEF5LZ304119 | 1GCRYAEF5LZ310177; 1GCRYAEF5LZ331823 | 1GCRYAEF5LZ382044 | 1GCRYAEF5LZ331935; 1GCRYAEF5LZ325262; 1GCRYAEF5LZ395182; 1GCRYAEF5LZ396087 | 1GCRYAEF5LZ358813 | 1GCRYAEF5LZ398311 | 1GCRYAEF5LZ304928 | 1GCRYAEF5LZ333314; 1GCRYAEF5LZ385705; 1GCRYAEF5LZ357483

1GCRYAEF5LZ334673; 1GCRYAEF5LZ360982; 1GCRYAEF5LZ353918; 1GCRYAEF5LZ391410 | 1GCRYAEF5LZ352185 | 1GCRYAEF5LZ329411; 1GCRYAEF5LZ368645 | 1GCRYAEF5LZ305030; 1GCRYAEF5LZ312043 | 1GCRYAEF5LZ337251 | 1GCRYAEF5LZ345379 | 1GCRYAEF5LZ381377 | 1GCRYAEF5LZ318523 | 1GCRYAEF5LZ324399; 1GCRYAEF5LZ337489; 1GCRYAEF5LZ343969 | 1GCRYAEF5LZ336357; 1GCRYAEF5LZ398034; 1GCRYAEF5LZ386675; 1GCRYAEF5LZ363736 | 1GCRYAEF5LZ351280; 1GCRYAEF5LZ353367 | 1GCRYAEF5LZ350565; 1GCRYAEF5LZ371867; 1GCRYAEF5LZ389012 | 1GCRYAEF5LZ339212; 1GCRYAEF5LZ384103; 1GCRYAEF5LZ371481 | 1GCRYAEF5LZ391634 | 1GCRYAEF5LZ334320; 1GCRYAEF5LZ356091 | 1GCRYAEF5LZ372162 | 1GCRYAEF5LZ384361

1GCRYAEF5LZ337069 | 1GCRYAEF5LZ336617 | 1GCRYAEF5LZ364191; 1GCRYAEF5LZ309157 | 1GCRYAEF5LZ344054; 1GCRYAEF5LZ356852; 1GCRYAEF5LZ376177 | 1GCRYAEF5LZ394291; 1GCRYAEF5LZ382822; 1GCRYAEF5LZ339646 | 1GCRYAEF5LZ368581 | 1GCRYAEF5LZ371898 | 1GCRYAEF5LZ349741 | 1GCRYAEF5LZ340862

1GCRYAEF5LZ321731 | 1GCRYAEF5LZ362957 | 1GCRYAEF5LZ318540 | 1GCRYAEF5LZ380374; 1GCRYAEF5LZ380228; 1GCRYAEF5LZ383890 | 1GCRYAEF5LZ358195 | 1GCRYAEF5LZ321969 | 1GCRYAEF5LZ332325; 1GCRYAEF5LZ315914 | 1GCRYAEF5LZ315279; 1GCRYAEF5LZ372873 | 1GCRYAEF5LZ303262 | 1GCRYAEF5LZ360352 | 1GCRYAEF5LZ374039; 1GCRYAEF5LZ376244 | 1GCRYAEF5LZ323558 | 1GCRYAEF5LZ333586; 1GCRYAEF5LZ331417; 1GCRYAEF5LZ390659; 1GCRYAEF5LZ381055 | 1GCRYAEF5LZ346032 | 1GCRYAEF5LZ320949 | 1GCRYAEF5LZ391603 | 1GCRYAEF5LZ311331 | 1GCRYAEF5LZ318604 | 1GCRYAEF5LZ354888 | 1GCRYAEF5LZ399703 | 1GCRYAEF5LZ328758 | 1GCRYAEF5LZ365891 | 1GCRYAEF5LZ323575; 1GCRYAEF5LZ349402; 1GCRYAEF5LZ321258; 1GCRYAEF5LZ380035; 1GCRYAEF5LZ395179 | 1GCRYAEF5LZ320062

1GCRYAEF5LZ367768 | 1GCRYAEF5LZ337847; 1GCRYAEF5LZ370993; 1GCRYAEF5LZ352798 | 1GCRYAEF5LZ395151 | 1GCRYAEF5LZ305190; 1GCRYAEF5LZ347746; 1GCRYAEF5LZ342059; 1GCRYAEF5LZ363431 | 1GCRYAEF5LZ321227 | 1GCRYAEF5LZ361386 | 1GCRYAEF5LZ339369 | 1GCRYAEF5LZ363235; 1GCRYAEF5LZ304475 | 1GCRYAEF5LZ358293 | 1GCRYAEF5LZ341400 | 1GCRYAEF5LZ327836 | 1GCRYAEF5LZ378804 | 1GCRYAEF5LZ397577 | 1GCRYAEF5LZ382951; 1GCRYAEF5LZ374008

1GCRYAEF5LZ360562 | 1GCRYAEF5LZ354258 | 1GCRYAEF5LZ342790; 1GCRYAEF5LZ310437 | 1GCRYAEF5LZ323480 | 1GCRYAEF5LZ373439; 1GCRYAEF5LZ343518 | 1GCRYAEF5LZ338710; 1GCRYAEF5LZ359377; 1GCRYAEF5LZ352493 | 1GCRYAEF5LZ366765 | 1GCRYAEF5LZ349710 | 1GCRYAEF5LZ356222 | 1GCRYAEF5LZ350288 | 1GCRYAEF5LZ364238 | 1GCRYAEF5LZ337959

1GCRYAEF5LZ322846; 1GCRYAEF5LZ373893 | 1GCRYAEF5LZ340358 | 1GCRYAEF5LZ312446 | 1GCRYAEF5LZ327688; 1GCRYAEF5LZ359931; 1GCRYAEF5LZ361811

1GCRYAEF5LZ386532; 1GCRYAEF5LZ367463 | 1GCRYAEF5LZ336908; 1GCRYAEF5LZ365034; 1GCRYAEF5LZ315797 | 1GCRYAEF5LZ317842; 1GCRYAEF5LZ389995 | 1GCRYAEF5LZ387244; 1GCRYAEF5LZ326606 | 1GCRYAEF5LZ340764 | 1GCRYAEF5LZ396073 | 1GCRYAEF5LZ371092 | 1GCRYAEF5LZ338464; 1GCRYAEF5LZ374719; 1GCRYAEF5LZ329750 | 1GCRYAEF5LZ338870; 1GCRYAEF5LZ374994; 1GCRYAEF5LZ301964 | 1GCRYAEF5LZ351103; 1GCRYAEF5LZ370749; 1GCRYAEF5LZ337377; 1GCRYAEF5LZ368502; 1GCRYAEF5LZ310891 | 1GCRYAEF5LZ304573 | 1GCRYAEF5LZ375367 | 1GCRYAEF5LZ301124 | 1GCRYAEF5LZ318036 | 1GCRYAEF5LZ302337 | 1GCRYAEF5LZ360822 | 1GCRYAEF5LZ300376; 1GCRYAEF5LZ376230; 1GCRYAEF5LZ325438 | 1GCRYAEF5LZ341879 | 1GCRYAEF5LZ368239; 1GCRYAEF5LZ344751; 1GCRYAEF5LZ320353; 1GCRYAEF5LZ326010 | 1GCRYAEF5LZ341204 | 1GCRYAEF5LZ356429; 1GCRYAEF5LZ346368 | 1GCRYAEF5LZ342319; 1GCRYAEF5LZ332437 | 1GCRYAEF5LZ379998 | 1GCRYAEF5LZ337279; 1GCRYAEF5LZ354051 | 1GCRYAEF5LZ371660; 1GCRYAEF5LZ357466 | 1GCRYAEF5LZ397644 | 1GCRYAEF5LZ330137; 1GCRYAEF5LZ363073; 1GCRYAEF5LZ334821 | 1GCRYAEF5LZ386353; 1GCRYAEF5LZ320823 | 1GCRYAEF5LZ327691; 1GCRYAEF5LZ368161; 1GCRYAEF5LZ338903; 1GCRYAEF5LZ300605; 1GCRYAEF5LZ347875; 1GCRYAEF5LZ338609

1GCRYAEF5LZ345298 | 1GCRYAEF5LZ355412 | 1GCRYAEF5LZ395571 | 1GCRYAEF5LZ319476 | 1GCRYAEF5LZ373036 | 1GCRYAEF5LZ303567 | 1GCRYAEF5LZ320482 | 1GCRYAEF5LZ325679 | 1GCRYAEF5LZ373621 | 1GCRYAEF5LZ310521; 1GCRYAEF5LZ379824 | 1GCRYAEF5LZ351845 | 1GCRYAEF5LZ340568 | 1GCRYAEF5LZ369178 | 1GCRYAEF5LZ351988 | 1GCRYAEF5LZ362117 | 1GCRYAEF5LZ375773; 1GCRYAEF5LZ370380; 1GCRYAEF5LZ326993; 1GCRYAEF5LZ324483 | 1GCRYAEF5LZ357676; 1GCRYAEF5LZ315413; 1GCRYAEF5LZ376356; 1GCRYAEF5LZ320613 | 1GCRYAEF5LZ328257; 1GCRYAEF5LZ328985; 1GCRYAEF5LZ346872 | 1GCRYAEF5LZ365227 | 1GCRYAEF5LZ353403 | 1GCRYAEF5LZ300457; 1GCRYAEF5LZ304797; 1GCRYAEF5LZ386773 | 1GCRYAEF5LZ336116; 1GCRYAEF5LZ391679; 1GCRYAEF5LZ354339; 1GCRYAEF5LZ374235; 1GCRYAEF5LZ316819 | 1GCRYAEF5LZ333698 | 1GCRYAEF5LZ382450; 1GCRYAEF5LZ343535; 1GCRYAEF5LZ349352 | 1GCRYAEF5LZ373697 | 1GCRYAEF5LZ318098 | 1GCRYAEF5LZ307943; 1GCRYAEF5LZ381475 | 1GCRYAEF5LZ325827 | 1GCRYAEF5LZ354857; 1GCRYAEF5LZ355328

1GCRYAEF5LZ318618; 1GCRYAEF5LZ342384 | 1GCRYAEF5LZ370623 | 1GCRYAEF5LZ349318 | 1GCRYAEF5LZ336813; 1GCRYAEF5LZ389463; 1GCRYAEF5LZ373537; 1GCRYAEF5LZ306386 | 1GCRYAEF5LZ302290

1GCRYAEF5LZ343714; 1GCRYAEF5LZ329036; 1GCRYAEF5LZ333040 | 1GCRYAEF5LZ352087 | 1GCRYAEF5LZ349416 | 1GCRYAEF5LZ364417 | 1GCRYAEF5LZ391973 | 1GCRYAEF5LZ361727; 1GCRYAEF5LZ386336; 1GCRYAEF5LZ361016 | 1GCRYAEF5LZ357886 | 1GCRYAEF5LZ382206; 1GCRYAEF5LZ323561

1GCRYAEF5LZ384246; 1GCRYAEF5LZ371318; 1GCRYAEF5LZ335239; 1GCRYAEF5LZ371500 | 1GCRYAEF5LZ327142 | 1GCRYAEF5LZ373859 | 1GCRYAEF5LZ316013 | 1GCRYAEF5LZ341624

1GCRYAEF5LZ324094 | 1GCRYAEF5LZ359752; 1GCRYAEF5LZ341803 | 1GCRYAEF5LZ376938 | 1GCRYAEF5LZ368676 | 1GCRYAEF5LZ327898; 1GCRYAEF5LZ353062; 1GCRYAEF5LZ303035

1GCRYAEF5LZ332874; 1GCRYAEF5LZ361615 | 1GCRYAEF5LZ366295; 1GCRYAEF5LZ300846; 1GCRYAEF5LZ348931; 1GCRYAEF5LZ380956 | 1GCRYAEF5LZ331868; 1GCRYAEF5LZ320739; 1GCRYAEF5LZ323057 | 1GCRYAEF5LZ340246; 1GCRYAEF5LZ326198; 1GCRYAEF5LZ364109 | 1GCRYAEF5LZ359928; 1GCRYAEF5LZ304301; 1GCRYAEF5LZ397630 | 1GCRYAEF5LZ313628; 1GCRYAEF5LZ377474; 1GCRYAEF5LZ367737 | 1GCRYAEF5LZ323723 | 1GCRYAEF5LZ318957 | 1GCRYAEF5LZ329795; 1GCRYAEF5LZ379256 | 1GCRYAEF5LZ374381 | 1GCRYAEF5LZ393139; 1GCRYAEF5LZ350923 | 1GCRYAEF5LZ301544 | 1GCRYAEF5LZ331661 | 1GCRYAEF5LZ381508

1GCRYAEF5LZ361534; 1GCRYAEF5LZ321406; 1GCRYAEF5LZ363851; 1GCRYAEF5LZ319705 | 1GCRYAEF5LZ353563 | 1GCRYAEF5LZ316626; 1GCRYAEF5LZ312771; 1GCRYAEF5LZ386868 | 1GCRYAEF5LZ325911; 1GCRYAEF5LZ343339 | 1GCRYAEF5LZ313614 | 1GCRYAEF5LZ394677

1GCRYAEF5LZ307652 | 1GCRYAEF5LZ345320 | 1GCRYAEF5LZ353899; 1GCRYAEF5LZ314293; 1GCRYAEF5LZ301589; 1GCRYAEF5LZ351828 | 1GCRYAEF5LZ391844; 1GCRYAEF5LZ344314 | 1GCRYAEF5LZ311877 | 1GCRYAEF5LZ361646 | 1GCRYAEF5LZ371996; 1GCRYAEF5LZ394338 | 1GCRYAEF5LZ358794 | 1GCRYAEF5LZ360934 | 1GCRYAEF5LZ352008; 1GCRYAEF5LZ391570; 1GCRYAEF5LZ317887 | 1GCRYAEF5LZ315220; 1GCRYAEF5LZ301723; 1GCRYAEF5LZ302161 | 1GCRYAEF5LZ334771; 1GCRYAEF5LZ351604 | 1GCRYAEF5LZ392136 | 1GCRYAEF5LZ374655 | 1GCRYAEF5LZ344944; 1GCRYAEF5LZ390435 | 1GCRYAEF5LZ325729; 1GCRYAEF5LZ379340 | 1GCRYAEF5LZ340795 | 1GCRYAEF5LZ359508 | 1GCRYAEF5LZ328727; 1GCRYAEF5LZ363154 | 1GCRYAEF5LZ386501 | 1GCRYAEF5LZ305237 | 1GCRYAEF5LZ321129; 1GCRYAEF5LZ387342; 1GCRYAEF5LZ318313 | 1GCRYAEF5LZ332521 | 1GCRYAEF5LZ383923 | 1GCRYAEF5LZ379533 | 1GCRYAEF5LZ328002; 1GCRYAEF5LZ394548; 1GCRYAEF5LZ390306 | 1GCRYAEF5LZ301012 | 1GCRYAEF5LZ393481; 1GCRYAEF5LZ357127; 1GCRYAEF5LZ317775 | 1GCRYAEF5LZ392184 | 1GCRYAEF5LZ313290; 1GCRYAEF5LZ364286 | 1GCRYAEF5LZ398213; 1GCRYAEF5LZ394100; 1GCRYAEF5LZ305299; 1GCRYAEF5LZ331837 | 1GCRYAEF5LZ362604 | 1GCRYAEF5LZ381735 | 1GCRYAEF5LZ366863; 1GCRYAEF5LZ348721; 1GCRYAEF5LZ331255; 1GCRYAEF5LZ377183 | 1GCRYAEF5LZ370198 | 1GCRYAEF5LZ374641 | 1GCRYAEF5LZ344619 | 1GCRYAEF5LZ373392; 1GCRYAEF5LZ374302; 1GCRYAEF5LZ356009; 1GCRYAEF5LZ379516; 1GCRYAEF5LZ333099 | 1GCRYAEF5LZ391746; 1GCRYAEF5LZ380813; 1GCRYAEF5LZ385459 | 1GCRYAEF5LZ366894 | 1GCRYAEF5LZ368838; 1GCRYAEF5LZ324662 | 1GCRYAEF5LZ377040 | 1GCRYAEF5LZ350307 | 1GCRYAEF5LZ387261; 1GCRYAEF5LZ339081 | 1GCRYAEF5LZ319803 | 1GCRYAEF5LZ326038; 1GCRYAEF5LZ361579; 1GCRYAEF5LZ347858; 1GCRYAEF5LZ326265 | 1GCRYAEF5LZ349898; 1GCRYAEF5LZ302046 | 1GCRYAEF5LZ307134 | 1GCRYAEF5LZ377071 | 1GCRYAEF5LZ354776; 1GCRYAEF5LZ343891 | 1GCRYAEF5LZ385350

1GCRYAEF5LZ325309

1GCRYAEF5LZ387194 | 1GCRYAEF5LZ319509 | 1GCRYAEF5LZ302659 | 1GCRYAEF5LZ369259 | 1GCRYAEF5LZ376387

1GCRYAEF5LZ355023 | 1GCRYAEF5LZ356219 | 1GCRYAEF5LZ367690 | 1GCRYAEF5LZ319297

1GCRYAEF5LZ359704 | 1GCRYAEF5LZ318621; 1GCRYAEF5LZ363302 | 1GCRYAEF5LZ369648 | 1GCRYAEF5LZ323379 | 1GCRYAEF5LZ349044 | 1GCRYAEF5LZ347391; 1GCRYAEF5LZ398857; 1GCRYAEF5LZ369598 | 1GCRYAEF5LZ330462 | 1GCRYAEF5LZ307621; 1GCRYAEF5LZ399863 | 1GCRYAEF5LZ388829 | 1GCRYAEF5LZ353210 | 1GCRYAEF5LZ378298 | 1GCRYAEF5LZ317940 | 1GCRYAEF5LZ319736; 1GCRYAEF5LZ309207 | 1GCRYAEF5LZ316366

1GCRYAEF5LZ366605 | 1GCRYAEF5LZ348492; 1GCRYAEF5LZ381850 | 1GCRYAEF5LZ381668 | 1GCRYAEF5LZ320286; 1GCRYAEF5LZ312365 | 1GCRYAEF5LZ396493 | 1GCRYAEF5LZ362490; 1GCRYAEF5LZ307571; 1GCRYAEF5LZ339436 | 1GCRYAEF5LZ307831 | 1GCRYAEF5LZ386630 | 1GCRYAEF5LZ304072 | 1GCRYAEF5LZ394985 | 1GCRYAEF5LZ393741; 1GCRYAEF5LZ301530 | 1GCRYAEF5LZ302001; 1GCRYAEF5LZ382819; 1GCRYAEF5LZ369214 | 1GCRYAEF5LZ365373 | 1GCRYAEF5LZ388748 | 1GCRYAEF5LZ382111; 1GCRYAEF5LZ355720

1GCRYAEF5LZ364448; 1GCRYAEF5LZ382397; 1GCRYAEF5LZ340554; 1GCRYAEF5LZ326234 | 1GCRYAEF5LZ384943; 1GCRYAEF5LZ315993; 1GCRYAEF5LZ334866 | 1GCRYAEF5LZ364997 | 1GCRYAEF5LZ351635 | 1GCRYAEF5LZ353255

1GCRYAEF5LZ329120; 1GCRYAEF5LZ380164 | 1GCRYAEF5LZ345303 | 1GCRYAEF5LZ332972 | 1GCRYAEF5LZ332387 | 1GCRYAEF5LZ343955 | 1GCRYAEF5LZ359296 | 1GCRYAEF5LZ345981 | 1GCRYAEF5LZ397367 | 1GCRYAEF5LZ326055 | 1GCRYAEF5LZ399393 | 1GCRYAEF5LZ358942 | 1GCRYAEF5LZ310566 | 1GCRYAEF5LZ324063; 1GCRYAEF5LZ337783 | 1GCRYAEF5LZ305349 | 1GCRYAEF5LZ304671

1GCRYAEF5LZ348248

1GCRYAEF5LZ335094; 1GCRYAEF5LZ385512 | 1GCRYAEF5LZ359802 | 1GCRYAEF5LZ386191 | 1GCRYAEF5LZ386756 | 1GCRYAEF5LZ307991 | 1GCRYAEF5LZ397241 | 1GCRYAEF5LZ360335 | 1GCRYAEF5LZ369858; 1GCRYAEF5LZ375501 | 1GCRYAEF5LZ371772; 1GCRYAEF5LZ353501; 1GCRYAEF5LZ320403 | 1GCRYAEF5LZ342689; 1GCRYAEF5LZ370654

1GCRYAEF5LZ303116; 1GCRYAEF5LZ377233 | 1GCRYAEF5LZ365244; 1GCRYAEF5LZ344829 | 1GCRYAEF5LZ314763 | 1GCRYAEF5LZ319610; 1GCRYAEF5LZ330882 | 1GCRYAEF5LZ395568

1GCRYAEF5LZ328145; 1GCRYAEF5LZ390709

1GCRYAEF5LZ376194 | 1GCRYAEF5LZ330946 | 1GCRYAEF5LZ380391; 1GCRYAEF5LZ377264; 1GCRYAEF5LZ387003 | 1GCRYAEF5LZ376728 | 1GCRYAEF5LZ385333; 1GCRYAEF5LZ381105 | 1GCRYAEF5LZ372291 | 1GCRYAEF5LZ328274 | 1GCRYAEF5LZ331126 | 1GCRYAEF5LZ315427; 1GCRYAEF5LZ388796; 1GCRYAEF5LZ306372 | 1GCRYAEF5LZ358522 | 1GCRYAEF5LZ305125 | 1GCRYAEF5LZ324192 | 1GCRYAEF5LZ311023; 1GCRYAEF5LZ370976

1GCRYAEF5LZ352834 | 1GCRYAEF5LZ350128; 1GCRYAEF5LZ318974; 1GCRYAEF5LZ303925; 1GCRYAEF5LZ319753; 1GCRYAEF5LZ346077 | 1GCRYAEF5LZ357838 | 1GCRYAEF5LZ377569; 1GCRYAEF5LZ342000 | 1GCRYAEF5LZ392296 | 1GCRYAEF5LZ392654 | 1GCRYAEF5LZ322510; 1GCRYAEF5LZ351666 | 1GCRYAEF5LZ335712; 1GCRYAEF5LZ378575 | 1GCRYAEF5LZ339484; 1GCRYAEF5LZ333345; 1GCRYAEF5LZ350940 | 1GCRYAEF5LZ356821; 1GCRYAEF5LZ377393 | 1GCRYAEF5LZ398602; 1GCRYAEF5LZ366653 | 1GCRYAEF5LZ374512; 1GCRYAEF5LZ355295 | 1GCRYAEF5LZ324225 | 1GCRYAEF5LZ389687; 1GCRYAEF5LZ396106; 1GCRYAEF5LZ363686; 1GCRYAEF5LZ342188 | 1GCRYAEF5LZ366961; 1GCRYAEF5LZ342742 | 1GCRYAEF5LZ354177 | 1GCRYAEF5LZ327402 | 1GCRYAEF5LZ364031 | 1GCRYAEF5LZ318330 | 1GCRYAEF5LZ362330 | 1GCRYAEF5LZ348296; 1GCRYAEF5LZ305559 | 1GCRYAEF5LZ370170 | 1GCRYAEF5LZ399524 | 1GCRYAEF5LZ335466; 1GCRYAEF5LZ306694 | 1GCRYAEF5LZ324208 | 1GCRYAEF5LZ380262 | 1GCRYAEF5LZ388054; 1GCRYAEF5LZ340361 | 1GCRYAEF5LZ361940 | 1GCRYAEF5LZ391214 | 1GCRYAEF5LZ389639 | 1GCRYAEF5LZ348976 | 1GCRYAEF5LZ338965; 1GCRYAEF5LZ382738 | 1GCRYAEF5LZ329845 | 1GCRYAEF5LZ394839 | 1GCRYAEF5LZ316500 | 1GCRYAEF5LZ331787 | 1GCRYAEF5LZ384909 | 1GCRYAEF5LZ310048 | 1GCRYAEF5LZ356107 | 1GCRYAEF5LZ315931 | 1GCRYAEF5LZ375546 | 1GCRYAEF5LZ360710; 1GCRYAEF5LZ339677

1GCRYAEF5LZ350677

1GCRYAEF5LZ390094 | 1GCRYAEF5LZ302788 | 1GCRYAEF5LZ335953; 1GCRYAEF5LZ377961; 1GCRYAEF5LZ389382; 1GCRYAEF5LZ341672 | 1GCRYAEF5LZ381556 | 1GCRYAEF5LZ300054 | 1GCRYAEF5LZ333653; 1GCRYAEF5LZ399054; 1GCRYAEF5LZ309594 | 1GCRYAEF5LZ397434 | 1GCRYAEF5LZ308140 | 1GCRYAEF5LZ390855; 1GCRYAEF5LZ380696 | 1GCRYAEF5LZ379208 | 1GCRYAEF5LZ396588; 1GCRYAEF5LZ356138 | 1GCRYAEF5LZ389219; 1GCRYAEF5LZ316125 | 1GCRYAEF5LZ333054; 1GCRYAEF5LZ355104 | 1GCRYAEF5LZ363901 | 1GCRYAEF5LZ349481; 1GCRYAEF5LZ380004 | 1GCRYAEF5LZ354017; 1GCRYAEF5LZ392363; 1GCRYAEF5LZ386160 | 1GCRYAEF5LZ306288; 1GCRYAEF5LZ309868 | 1GCRYAEF5LZ354969 | 1GCRYAEF5LZ362201; 1GCRYAEF5LZ315556; 1GCRYAEF5LZ329473; 1GCRYAEF5LZ334737 | 1GCRYAEF5LZ375689; 1GCRYAEF5LZ384781; 1GCRYAEF5LZ358147; 1GCRYAEF5LZ344037; 1GCRYAEF5LZ369293 | 1GCRYAEF5LZ322295 | 1GCRYAEF5LZ398826 | 1GCRYAEF5LZ398681; 1GCRYAEF5LZ395747 | 1GCRYAEF5LZ308820; 1GCRYAEF5LZ346676; 1GCRYAEF5LZ347326 | 1GCRYAEF5LZ329697 | 1GCRYAEF5LZ307747; 1GCRYAEF5LZ360139 | 1GCRYAEF5LZ361761; 1GCRYAEF5LZ397899 | 1GCRYAEF5LZ392346 | 1GCRYAEF5LZ356639 | 1GCRYAEF5LZ351652 | 1GCRYAEF5LZ389902 | 1GCRYAEF5LZ396607 | 1GCRYAEF5LZ368824 | 1GCRYAEF5LZ300541 | 1GCRYAEF5LZ336178 | 1GCRYAEF5LZ397692 | 1GCRYAEF5LZ321051; 1GCRYAEF5LZ359976

1GCRYAEF5LZ367401 | 1GCRYAEF5LZ374462; 1GCRYAEF5LZ349707; 1GCRYAEF5LZ313872 | 1GCRYAEF5LZ341574 | 1GCRYAEF5LZ341039 | 1GCRYAEF5LZ329943 | 1GCRYAEF5LZ383016

1GCRYAEF5LZ319445 | 1GCRYAEF5LZ309787; 1GCRYAEF5LZ308980 | 1GCRYAEF5LZ347245 | 1GCRYAEF5LZ361596 | 1GCRYAEF5LZ387860 | 1GCRYAEF5LZ346502 | 1GCRYAEF5LZ302340 | 1GCRYAEF5LZ389320; 1GCRYAEF5LZ303309; 1GCRYAEF5LZ349321 | 1GCRYAEF5LZ340117 | 1GCRYAEF5LZ362358; 1GCRYAEF5LZ308865 | 1GCRYAEF5LZ394565; 1GCRYAEF5LZ339520 | 1GCRYAEF5LZ304458; 1GCRYAEF5LZ359637 | 1GCRYAEF5LZ364790 | 1GCRYAEF5LZ373991 | 1GCRYAEF5LZ338030 | 1GCRYAEF5LZ317050; 1GCRYAEF5LZ303083 | 1GCRYAEF5LZ343342 | 1GCRYAEF5LZ391813 | 1GCRYAEF5LZ335502; 1GCRYAEF5LZ339730 | 1GCRYAEF5LZ338013 | 1GCRYAEF5LZ383775 | 1GCRYAEF5LZ342143; 1GCRYAEF5LZ378740 | 1GCRYAEF5LZ397112; 1GCRYAEF5LZ316464; 1GCRYAEF5LZ394386 | 1GCRYAEF5LZ387731 | 1GCRYAEF5LZ322443; 1GCRYAEF5LZ305271 | 1GCRYAEF5LZ341669; 1GCRYAEF5LZ301494 | 1GCRYAEF5LZ344426 | 1GCRYAEF5LZ357757

1GCRYAEF5LZ354227; 1GCRYAEF5LZ378155 | 1GCRYAEF5LZ359900 | 1GCRYAEF5LZ343874; 1GCRYAEF5LZ348590

1GCRYAEF5LZ342935; 1GCRYAEF5LZ357709 | 1GCRYAEF5LZ335080; 1GCRYAEF5LZ336407 | 1GCRYAEF5LZ303259; 1GCRYAEF5LZ339954 | 1GCRYAEF5LZ389804; 1GCRYAEF5LZ311507; 1GCRYAEF5LZ315685; 1GCRYAEF5LZ387745 | 1GCRYAEF5LZ303648 | 1GCRYAEF5LZ375725; 1GCRYAEF5LZ344247; 1GCRYAEF5LZ385655 | 1GCRYAEF5LZ383100; 1GCRYAEF5LZ366474 | 1GCRYAEF5LZ394002 | 1GCRYAEF5LZ311653; 1GCRYAEF5LZ301611 | 1GCRYAEF5LZ355345; 1GCRYAEF5LZ341686; 1GCRYAEF5LZ395778 | 1GCRYAEF5LZ376051; 1GCRYAEF5LZ339856; 1GCRYAEF5LZ302984 | 1GCRYAEF5LZ359864 | 1GCRYAEF5LZ333622 | 1GCRYAEF5LZ301642 | 1GCRYAEF5LZ393433; 1GCRYAEF5LZ306856; 1GCRYAEF5LZ369715 | 1GCRYAEF5LZ330686 | 1GCRYAEF5LZ303147 | 1GCRYAEF5LZ341025; 1GCRYAEF5LZ351649 | 1GCRYAEF5LZ384442 | 1GCRYAEF5LZ349559 | 1GCRYAEF5LZ384389; 1GCRYAEF5LZ329621; 1GCRYAEF5LZ317114 | 1GCRYAEF5LZ397837 | 1GCRYAEF5LZ345589; 1GCRYAEF5LZ353739; 1GCRYAEF5LZ342823 | 1GCRYAEF5LZ345043 | 1GCRYAEF5LZ381184; 1GCRYAEF5LZ355944 | 1GCRYAEF5LZ313306; 1GCRYAEF5LZ389530; 1GCRYAEF5LZ328100; 1GCRYAEF5LZ398616 | 1GCRYAEF5LZ388717 | 1GCRYAEF5LZ373019

1GCRYAEF5LZ347844 | 1GCRYAEF5LZ314990 | 1GCRYAEF5LZ366524 | 1GCRYAEF5LZ391150 | 1GCRYAEF5LZ364269; 1GCRYAEF5LZ305044 | 1GCRYAEF5LZ310762; 1GCRYAEF5LZ312978 | 1GCRYAEF5LZ307795; 1GCRYAEF5LZ397840 | 1GCRYAEF5LZ352669 | 1GCRYAEF5LZ323706 | 1GCRYAEF5LZ344216 | 1GCRYAEF5LZ315606 | 1GCRYAEF5LZ317341; 1GCRYAEF5LZ369889 | 1GCRYAEF5LZ330820; 1GCRYAEF5LZ303326 | 1GCRYAEF5LZ346693 | 1GCRYAEF5LZ336536 | 1GCRYAEF5LZ336794 | 1GCRYAEF5LZ380259 | 1GCRYAEF5LZ350212 | 1GCRYAEF5LZ313483 | 1GCRYAEF5LZ323088 | 1GCRYAEF5LZ352199 | 1GCRYAEF5LZ376440 | 1GCRYAEF5LZ347634 | 1GCRYAEF5LZ361355 | 1GCRYAEF5LZ384019; 1GCRYAEF5LZ344197 | 1GCRYAEF5LZ343311; 1GCRYAEF5LZ305979 | 1GCRYAEF5LZ316027; 1GCRYAEF5LZ370802 | 1GCRYAEF5LZ353241; 1GCRYAEF5LZ303231 | 1GCRYAEF5LZ336777; 1GCRYAEF5LZ340263; 1GCRYAEF5LZ380620 | 1GCRYAEF5LZ302547 | 1GCRYAEF5LZ344586; 1GCRYAEF5LZ379760 | 1GCRYAEF5LZ359489 | 1GCRYAEF5LZ379290 | 1GCRYAEF5LZ351439; 1GCRYAEF5LZ301320

1GCRYAEF5LZ316030 | 1GCRYAEF5LZ321941; 1GCRYAEF5LZ319557 | 1GCRYAEF5LZ394128 | 1GCRYAEF5LZ341896; 1GCRYAEF5LZ351795; 1GCRYAEF5LZ383596; 1GCRYAEF5LZ343499 | 1GCRYAEF5LZ332311; 1GCRYAEF5LZ383565 | 1GCRYAEF5LZ317694 | 1GCRYAEF5LZ314228 | 1GCRYAEF5LZ345317; 1GCRYAEF5LZ323463; 1GCRYAEF5LZ378608 | 1GCRYAEF5LZ362926 | 1GCRYAEF5LZ395859 | 1GCRYAEF5LZ310003 | 1GCRYAEF5LZ324452; 1GCRYAEF5LZ339811; 1GCRYAEF5LZ367852 | 1GCRYAEF5LZ308882 | 1GCRYAEF5LZ341543 | 1GCRYAEF5LZ339825; 1GCRYAEF5LZ309451; 1GCRYAEF5LZ385347; 1GCRYAEF5LZ321924

1GCRYAEF5LZ300748; 1GCRYAEF5LZ308168 | 1GCRYAEF5LZ338738 | 1GCRYAEF5LZ367818; 1GCRYAEF5LZ304332 | 1GCRYAEF5LZ360819; 1GCRYAEF5LZ366779 | 1GCRYAEF5LZ301852 | 1GCRYAEF5LZ343213

1GCRYAEF5LZ391052; 1GCRYAEF5LZ387518 | 1GCRYAEF5LZ322149

1GCRYAEF5LZ315153; 1GCRYAEF5LZ325097 | 1GCRYAEF5LZ323222; 1GCRYAEF5LZ349738

1GCRYAEF5LZ320983 | 1GCRYAEF5LZ302774; 1GCRYAEF5LZ366071 | 1GCRYAEF5LZ362666; 1GCRYAEF5LZ382447 | 1GCRYAEF5LZ336214 | 1GCRYAEF5LZ304508 | 1GCRYAEF5LZ385915 | 1GCRYAEF5LZ305500 | 1GCRYAEF5LZ362649 | 1GCRYAEF5LZ376888; 1GCRYAEF5LZ322698 | 1GCRYAEF5LZ303679

1GCRYAEF5LZ336150 | 1GCRYAEF5LZ348234; 1GCRYAEF5LZ332275 | 1GCRYAEF5LZ385493 | 1GCRYAEF5LZ305741 | 1GCRYAEF5LZ308414 | 1GCRYAEF5LZ341798 | 1GCRYAEF5LZ314908; 1GCRYAEF5LZ350405 | 1GCRYAEF5LZ315377; 1GCRYAEF5LZ354096

1GCRYAEF5LZ361937 | 1GCRYAEF5LZ355488; 1GCRYAEF5LZ361193 | 1GCRYAEF5LZ332681 | 1GCRYAEF5LZ380701; 1GCRYAEF5LZ372016 | 1GCRYAEF5LZ392508 | 1GCRYAEF5LZ301026 | 1GCRYAEF5LZ323320 | 1GCRYAEF5LZ321633; 1GCRYAEF5LZ361856 | 1GCRYAEF5LZ312270 | 1GCRYAEF5LZ385882 | 1GCRYAEF5LZ347522; 1GCRYAEF5LZ362294 | 1GCRYAEF5LZ347472 | 1GCRYAEF5LZ320255; 1GCRYAEF5LZ311894; 1GCRYAEF5LZ388071

1GCRYAEF5LZ367656 | 1GCRYAEF5LZ352915; 1GCRYAEF5LZ357211; 1GCRYAEF5LZ380987; 1GCRYAEF5LZ304413 | 1GCRYAEF5LZ386580; 1GCRYAEF5LZ387812 | 1GCRYAEF5LZ382173 | 1GCRYAEF5LZ350095

1GCRYAEF5LZ386577 | 1GCRYAEF5LZ332664; 1GCRYAEF5LZ321017 | 1GCRYAEF5LZ310597 | 1GCRYAEF5LZ375952; 1GCRYAEF5LZ302581; 1GCRYAEF5LZ340280 | 1GCRYAEF5LZ338254 | 1GCRYAEF5LZ396879 | 1GCRYAEF5LZ331143 | 1GCRYAEF5LZ334057; 1GCRYAEF5LZ379242 | 1GCRYAEF5LZ333135; 1GCRYAEF5LZ364420 | 1GCRYAEF5LZ332244 | 1GCRYAEF5LZ395134 | 1GCRYAEF5LZ389785; 1GCRYAEF5LZ365115; 1GCRYAEF5LZ398860 | 1GCRYAEF5LZ350811

1GCRYAEF5LZ328792 | 1GCRYAEF5LZ392234; 1GCRYAEF5LZ323804; 1GCRYAEF5LZ374946 | 1GCRYAEF5LZ314066 | 1GCRYAEF5LZ316979 | 1GCRYAEF5LZ312396; 1GCRYAEF5LZ336083; 1GCRYAEF5LZ323821 | 1GCRYAEF5LZ327237 | 1GCRYAEF5LZ387258 | 1GCRYAEF5LZ306095 | 1GCRYAEF5LZ311815; 1GCRYAEF5LZ344457; 1GCRYAEF5LZ383470; 1GCRYAEF5LZ311216; 1GCRYAEF5LZ331658 | 1GCRYAEF5LZ341168; 1GCRYAEF5LZ305996; 1GCRYAEF5LZ338612; 1GCRYAEF5LZ348301; 1GCRYAEF5LZ392783 | 1GCRYAEF5LZ359329 | 1GCRYAEF5LZ395991; 1GCRYAEF5LZ339016 | 1GCRYAEF5LZ307960; 1GCRYAEF5LZ307232; 1GCRYAEF5LZ368287; 1GCRYAEF5LZ398521 | 1GCRYAEF5LZ333569; 1GCRYAEF5LZ304962; 1GCRYAEF5LZ352431 | 1GCRYAEF5LZ357094 | 1GCRYAEF5LZ319350; 1GCRYAEF5LZ399653 | 1GCRYAEF5LZ302015 | 1GCRYAEF5LZ347035 | 1GCRYAEF5LZ399717; 1GCRYAEF5LZ346807 | 1GCRYAEF5LZ325214 | 1GCRYAEF5LZ374980; 1GCRYAEF5LZ340232 | 1GCRYAEF5LZ335886 | 1GCRYAEF5LZ352414 | 1GCRYAEF5LZ370007 | 1GCRYAEF5LZ304430 | 1GCRYAEF5LZ301432 | 1GCRYAEF5LZ349075 | 1GCRYAEF5LZ395909; 1GCRYAEF5LZ383551 | 1GCRYAEF5LZ318747 | 1GCRYAEF5LZ301981

1GCRYAEF5LZ304153 | 1GCRYAEF5LZ309174 | 1GCRYAEF5LZ377572 | 1GCRYAEF5LZ375658; 1GCRYAEF5LZ335399 | 1GCRYAEF5LZ339758; 1GCRYAEF5LZ328467; 1GCRYAEF5LZ396431 | 1GCRYAEF5LZ332759 | 1GCRYAEF5LZ377023 | 1GCRYAEF5LZ366149 | 1GCRYAEF5LZ396154 | 1GCRYAEF5LZ399958 | 1GCRYAEF5LZ362151 | 1GCRYAEF5LZ336584; 1GCRYAEF5LZ313550; 1GCRYAEF5LZ347066 | 1GCRYAEF5LZ368998; 1GCRYAEF5LZ316058; 1GCRYAEF5LZ383582 | 1GCRYAEF5LZ314231 | 1GCRYAEF5LZ300197 | 1GCRYAEF5LZ330414 | 1GCRYAEF5LZ345625 | 1GCRYAEF5LZ393318; 1GCRYAEF5LZ375157

1GCRYAEF5LZ302192 | 1GCRYAEF5LZ319025; 1GCRYAEF5LZ305917; 1GCRYAEF5LZ333393; 1GCRYAEF5LZ314570 | 1GCRYAEF5LZ357953; 1GCRYAEF5LZ398003 | 1GCRYAEF5LZ327271; 1GCRYAEF5LZ322880; 1GCRYAEF5LZ366670 | 1GCRYAEF5LZ344099 | 1GCRYAEF5LZ304489 | 1GCRYAEF5LZ379032; 1GCRYAEF5LZ327920 | 1GCRYAEF5LZ394694

1GCRYAEF5LZ301656 | 1GCRYAEF5LZ385641 | 1GCRYAEF5LZ395280 | 1GCRYAEF5LZ350324

1GCRYAEF5LZ333619; 1GCRYAEF5LZ392055 | 1GCRYAEF5LZ373960 | 1GCRYAEF5LZ393268; 1GCRYAEF5LZ382318; 1GCRYAEF5LZ382108 | 1GCRYAEF5LZ318716

1GCRYAEF5LZ310843 | 1GCRYAEF5LZ304590; 1GCRYAEF5LZ335323 | 1GCRYAEF5LZ354437 | 1GCRYAEF5LZ362246

1GCRYAEF5LZ302922 | 1GCRYAEF5LZ320868 | 1GCRYAEF5LZ356978 | 1GCRYAEF5LZ318876 | 1GCRYAEF5LZ327626; 1GCRYAEF5LZ363283 | 1GCRYAEF5LZ304587 | 1GCRYAEF5LZ306579 | 1GCRYAEF5LZ360366 | 1GCRYAEF5LZ352963; 1GCRYAEF5LZ382402

1GCRYAEF5LZ328677 | 1GCRYAEF5LZ352073

1GCRYAEF5LZ377359 | 1GCRYAEF5LZ307411 | 1GCRYAEF5LZ375353 | 1GCRYAEF5LZ317954 | 1GCRYAEF5LZ372212 | 1GCRYAEF5LZ358911

1GCRYAEF5LZ335242 | 1GCRYAEF5LZ340716 | 1GCRYAEF5LZ346175; 1GCRYAEF5LZ346239; 1GCRYAEF5LZ320546 | 1GCRYAEF5LZ302967 | 1GCRYAEF5LZ390421 | 1GCRYAEF5LZ377197; 1GCRYAEF5LZ396381; 1GCRYAEF5LZ309188; 1GCRYAEF5LZ389477; 1GCRYAEF5LZ390144 | 1GCRYAEF5LZ348332 | 1GCRYAEF5LZ334494

1GCRYAEF5LZ391276 | 1GCRYAEF5LZ342062 | 1GCRYAEF5LZ365177 | 1GCRYAEF5LZ306405 | 1GCRYAEF5LZ350646 | 1GCRYAEF5LZ339372; 1GCRYAEF5LZ337055; 1GCRYAEF5LZ334480 | 1GCRYAEF5LZ390337 | 1GCRYAEF5LZ362702 | 1GCRYAEF5LZ317873 | 1GCRYAEF5LZ301477 | 1GCRYAEF5LZ354325 | 1GCRYAEF5LZ341249; 1GCRYAEF5LZ350453; 1GCRYAEF5LZ352302 | 1GCRYAEF5LZ393271; 1GCRYAEF5LZ371626; 1GCRYAEF5LZ379175 | 1GCRYAEF5LZ334690 | 1GCRYAEF5LZ383906 | 1GCRYAEF5LZ313533; 1GCRYAEF5LZ313287 | 1GCRYAEF5LZ320188 | 1GCRYAEF5LZ322085 | 1GCRYAEF5LZ342871 | 1GCRYAEF5LZ359217

1GCRYAEF5LZ300863; 1GCRYAEF5LZ335936 | 1GCRYAEF5LZ379953; 1GCRYAEF5LZ300586 | 1GCRYAEF5LZ324113 | 1GCRYAEF5LZ314715

1GCRYAEF5LZ359363; 1GCRYAEF5LZ384716; 1GCRYAEF5LZ340828;