1GCRKSE72DZ1…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCRKSE72DZ141074 | 1GCRKSE72DZ148588 | 1GCRKSE72DZ190632 | 1GCRKSE72DZ190761; 1GCRKSE72DZ138689; 1GCRKSE72DZ120855; 1GCRKSE72DZ115560; 1GCRKSE72DZ122606 | 1GCRKSE72DZ149045; 1GCRKSE72DZ135985 | 1GCRKSE72DZ152639 | 1GCRKSE72DZ155542 | 1GCRKSE72DZ144265

1GCRKSE72DZ156433 | 1GCRKSE72DZ180893 | 1GCRKSE72DZ127160 | 1GCRKSE72DZ178044 | 1GCRKSE72DZ194454 | 1GCRKSE72DZ148719 | 1GCRKSE72DZ114912; 1GCRKSE72DZ157615 | 1GCRKSE72DZ141060 | 1GCRKSE72DZ102436 | 1GCRKSE72DZ182403 | 1GCRKSE72DZ114196 | 1GCRKSE72DZ147635; 1GCRKSE72DZ185592 | 1GCRKSE72DZ128194; 1GCRKSE72DZ165262; 1GCRKSE72DZ127241 | 1GCRKSE72DZ195801 | 1GCRKSE72DZ168761; 1GCRKSE72DZ199086 | 1GCRKSE72DZ138417 | 1GCRKSE72DZ111329 | 1GCRKSE72DZ165407 | 1GCRKSE72DZ198052; 1GCRKSE72DZ185561; 1GCRKSE72DZ146601; 1GCRKSE72DZ139972 | 1GCRKSE72DZ121293 | 1GCRKSE72DZ121505 | 1GCRKSE72DZ134495; 1GCRKSE72DZ166055; 1GCRKSE72DZ156903 | 1GCRKSE72DZ179341 | 1GCRKSE72DZ168792

1GCRKSE72DZ175208 | 1GCRKSE72DZ161017 | 1GCRKSE72DZ137316 | 1GCRKSE72DZ135792; 1GCRKSE72DZ114800; 1GCRKSE72DZ169232; 1GCRKSE72DZ170347 | 1GCRKSE72DZ143388 | 1GCRKSE72DZ159915; 1GCRKSE72DZ173152; 1GCRKSE72DZ152866 | 1GCRKSE72DZ156268; 1GCRKSE72DZ121360; 1GCRKSE72DZ148350 | 1GCRKSE72DZ166220 | 1GCRKSE72DZ131340 | 1GCRKSE72DZ184300 | 1GCRKSE72DZ161745 | 1GCRKSE72DZ196771 | 1GCRKSE72DZ151989 | 1GCRKSE72DZ193109 | 1GCRKSE72DZ152608 | 1GCRKSE72DZ193353; 1GCRKSE72DZ197824 | 1GCRKSE72DZ169103; 1GCRKSE72DZ189190

1GCRKSE72DZ171126 | 1GCRKSE72DZ161714 | 1GCRKSE72DZ161311

1GCRKSE72DZ125960 | 1GCRKSE72DZ136473; 1GCRKSE72DZ112061 | 1GCRKSE72DZ147313 | 1GCRKSE72DZ116370 | 1GCRKSE72DZ150695 | 1GCRKSE72DZ198813 | 1GCRKSE72DZ199458 | 1GCRKSE72DZ165858; 1GCRKSE72DZ144640 | 1GCRKSE72DZ103926 | 1GCRKSE72DZ129426; 1GCRKSE72DZ167206 | 1GCRKSE72DZ123156 | 1GCRKSE72DZ108432 | 1GCRKSE72DZ143715 | 1GCRKSE72DZ147098

1GCRKSE72DZ191487; 1GCRKSE72DZ165777; 1GCRKSE72DZ167075; 1GCRKSE72DZ118698 | 1GCRKSE72DZ122881 | 1GCRKSE72DZ182398; 1GCRKSE72DZ172504 | 1GCRKSE72DZ195426 | 1GCRKSE72DZ155279 | 1GCRKSE72DZ101058 | 1GCRKSE72DZ158991 | 1GCRKSE72DZ120189 | 1GCRKSE72DZ146985 | 1GCRKSE72DZ138921; 1GCRKSE72DZ180652 | 1GCRKSE72DZ110245 | 1GCRKSE72DZ176844; 1GCRKSE72DZ116496 | 1GCRKSE72DZ196754 | 1GCRKSE72DZ162104 | 1GCRKSE72DZ177685; 1GCRKSE72DZ137204 | 1GCRKSE72DZ147957; 1GCRKSE72DZ131354; 1GCRKSE72DZ191019 | 1GCRKSE72DZ119835 | 1GCRKSE72DZ136263 | 1GCRKSE72DZ170753 | 1GCRKSE72DZ166802 | 1GCRKSE72DZ156707; 1GCRKSE72DZ149692 | 1GCRKSE72DZ113419 | 1GCRKSE72DZ176780; 1GCRKSE72DZ170770 | 1GCRKSE72DZ188329 | 1GCRKSE72DZ117955 | 1GCRKSE72DZ100086 | 1GCRKSE72DZ135761 | 1GCRKSE72DZ152754 | 1GCRKSE72DZ125294 | 1GCRKSE72DZ172244 | 1GCRKSE72DZ118930; 1GCRKSE72DZ177363; 1GCRKSE72DZ145318 | 1GCRKSE72DZ199847

1GCRKSE72DZ146436 | 1GCRKSE72DZ113002 | 1GCRKSE72DZ125330 | 1GCRKSE72DZ163107; 1GCRKSE72DZ193742 | 1GCRKSE72DZ116028; 1GCRKSE72DZ146307; 1GCRKSE72DZ191683; 1GCRKSE72DZ130771 | 1GCRKSE72DZ133198 | 1GCRKSE72DZ131953 | 1GCRKSE72DZ174303 | 1GCRKSE72DZ189738 | 1GCRKSE72DZ181770 | 1GCRKSE72DZ157503 | 1GCRKSE72DZ159042 | 1GCRKSE72DZ166623; 1GCRKSE72DZ104204 | 1GCRKSE72DZ142841; 1GCRKSE72DZ138076 | 1GCRKSE72DZ145982 | 1GCRKSE72DZ167240 | 1GCRKSE72DZ142712; 1GCRKSE72DZ103697

1GCRKSE72DZ179680 | 1GCRKSE72DZ193191

1GCRKSE72DZ177816

1GCRKSE72DZ143276 | 1GCRKSE72DZ180280; 1GCRKSE72DZ182904; 1GCRKSE72DZ192915 | 1GCRKSE72DZ121343 | 1GCRKSE72DZ198407 | 1GCRKSE72DZ179159

1GCRKSE72DZ143259; 1GCRKSE72DZ159977 | 1GCRKSE72DZ154939; 1GCRKSE72DZ179873 | 1GCRKSE72DZ104753 | 1GCRKSE72DZ189898 | 1GCRKSE72DZ179663; 1GCRKSE72DZ163379 | 1GCRKSE72DZ172678; 1GCRKSE72DZ177072 | 1GCRKSE72DZ114621

1GCRKSE72DZ149286; 1GCRKSE72DZ154309 | 1GCRKSE72DZ109533; 1GCRKSE72DZ198598; 1GCRKSE72DZ156965 | 1GCRKSE72DZ182711

1GCRKSE72DZ166914 | 1GCRKSE72DZ195314 | 1GCRKSE72DZ171403 | 1GCRKSE72DZ101819; 1GCRKSE72DZ132939 | 1GCRKSE72DZ177704 | 1GCRKSE72DZ170560; 1GCRKSE72DZ185768 | 1GCRKSE72DZ115574

1GCRKSE72DZ107734; 1GCRKSE72DZ193126 | 1GCRKSE72DZ167822 | 1GCRKSE72DZ146467 | 1GCRKSE72DZ166881 | 1GCRKSE72DZ108558; 1GCRKSE72DZ149126; 1GCRKSE72DZ141902 | 1GCRKSE72DZ121147 | 1GCRKSE72DZ185690 | 1GCRKSE72DZ183924

1GCRKSE72DZ136134; 1GCRKSE72DZ136022; 1GCRKSE72DZ163303 | 1GCRKSE72DZ101867; 1GCRKSE72DZ189271 | 1GCRKSE72DZ175726 | 1GCRKSE72DZ149515 | 1GCRKSE72DZ188203 | 1GCRKSE72DZ149997; 1GCRKSE72DZ106843 | 1GCRKSE72DZ119978; 1GCRKSE72DZ195149

1GCRKSE72DZ197757; 1GCRKSE72DZ168033 | 1GCRKSE72DZ165195; 1GCRKSE72DZ107684; 1GCRKSE72DZ103067 | 1GCRKSE72DZ101495 | 1GCRKSE72DZ137848; 1GCRKSE72DZ162376 | 1GCRKSE72DZ154617 | 1GCRKSE72DZ141883

1GCRKSE72DZ115106 | 1GCRKSE72DZ193661 | 1GCRKSE72DZ140975 | 1GCRKSE72DZ108883; 1GCRKSE72DZ169215 | 1GCRKSE72DZ193174 | 1GCRKSE72DZ117681; 1GCRKSE72DZ121388; 1GCRKSE72DZ188444; 1GCRKSE72DZ180960

1GCRKSE72DZ144962 | 1GCRKSE72DZ172213 | 1GCRKSE72DZ196138 | 1GCRKSE72DZ164743 | 1GCRKSE72DZ133508 | 1GCRKSE72DZ189237 | 1GCRKSE72DZ184619 | 1GCRKSE72DZ191070

1GCRKSE72DZ117986 | 1GCRKSE72DZ146680 | 1GCRKSE72DZ155265 | 1GCRKSE72DZ114991 | 1GCRKSE72DZ165505 | 1GCRKSE72DZ166234; 1GCRKSE72DZ160269; 1GCRKSE72DZ125506 | 1GCRKSE72DZ115607 | 1GCRKSE72DZ187729 | 1GCRKSE72DZ170462 | 1GCRKSE72DZ173779 | 1GCRKSE72DZ133962; 1GCRKSE72DZ195183 | 1GCRKSE72DZ143889 | 1GCRKSE72DZ110455 | 1GCRKSE72DZ199198; 1GCRKSE72DZ106633 | 1GCRKSE72DZ170669 | 1GCRKSE72DZ118166 | 1GCRKSE72DZ140524; 1GCRKSE72DZ132780 | 1GCRKSE72DZ116191; 1GCRKSE72DZ192865 | 1GCRKSE72DZ167397 | 1GCRKSE72DZ119947 | 1GCRKSE72DZ113291 | 1GCRKSE72DZ112724 | 1GCRKSE72DZ192946 | 1GCRKSE72DZ194874 | 1GCRKSE72DZ136599 | 1GCRKSE72DZ113646 | 1GCRKSE72DZ134383 | 1GCRKSE72DZ111945 | 1GCRKSE72DZ135324; 1GCRKSE72DZ121679

1GCRKSE72DZ193059; 1GCRKSE72DZ193076 | 1GCRKSE72DZ171952 | 1GCRKSE72DZ168257 | 1GCRKSE72DZ140619; 1GCRKSE72DZ122878; 1GCRKSE72DZ184667; 1GCRKSE72DZ125523; 1GCRKSE72DZ112349 | 1GCRKSE72DZ117146 | 1GCRKSE72DZ199329 | 1GCRKSE72DZ120032; 1GCRKSE72DZ137963 | 1GCRKSE72DZ130169

1GCRKSE72DZ151393 | 1GCRKSE72DZ162619 | 1GCRKSE72DZ136389 | 1GCRKSE72DZ100654 | 1GCRKSE72DZ121603 | 1GCRKSE72DZ134223 | 1GCRKSE72DZ156478 | 1GCRKSE72DZ141432 | 1GCRKSE72DZ148784; 1GCRKSE72DZ171627; 1GCRKSE72DZ123240 | 1GCRKSE72DZ191456 | 1GCRKSE72DZ169165 | 1GCRKSE72DZ129118 | 1GCRKSE72DZ197483 | 1GCRKSE72DZ153970; 1GCRKSE72DZ109855 | 1GCRKSE72DZ118880; 1GCRKSE72DZ157209 | 1GCRKSE72DZ144590 | 1GCRKSE72DZ119088 | 1GCRKSE72DZ197001 | 1GCRKSE72DZ139177 | 1GCRKSE72DZ146761; 1GCRKSE72DZ155153 | 1GCRKSE72DZ111024 | 1GCRKSE72DZ154973 | 1GCRKSE72DZ155850 | 1GCRKSE72DZ121990 | 1GCRKSE72DZ114120 | 1GCRKSE72DZ125490; 1GCRKSE72DZ102064 | 1GCRKSE72DZ130950; 1GCRKSE72DZ109838 | 1GCRKSE72DZ140863 | 1GCRKSE72DZ194339; 1GCRKSE72DZ120306 | 1GCRKSE72DZ109421 | 1GCRKSE72DZ155623; 1GCRKSE72DZ183034 | 1GCRKSE72DZ138563 | 1GCRKSE72DZ166993 | 1GCRKSE72DZ171143 | 1GCRKSE72DZ159476; 1GCRKSE72DZ107703; 1GCRKSE72DZ129975 | 1GCRKSE72DZ155976; 1GCRKSE72DZ115722

1GCRKSE72DZ149028 | 1GCRKSE72DZ148221

1GCRKSE72DZ126588 | 1GCRKSE72DZ125747; 1GCRKSE72DZ112772 | 1GCRKSE72DZ147943 | 1GCRKSE72DZ163012 | 1GCRKSE72DZ178741 | 1GCRKSE72DZ168694 | 1GCRKSE72DZ101013

1GCRKSE72DZ181977

1GCRKSE72DZ136487 | 1GCRKSE72DZ132391; 1GCRKSE72DZ137767 | 1GCRKSE72DZ137686 | 1GCRKSE72DZ115929; 1GCRKSE72DZ166816 | 1GCRKSE72DZ108284; 1GCRKSE72DZ119334 | 1GCRKSE72DZ130933

1GCRKSE72DZ170509; 1GCRKSE72DZ145321 | 1GCRKSE72DZ191957; 1GCRKSE72DZ131239; 1GCRKSE72DZ134416 | 1GCRKSE72DZ117485; 1GCRKSE72DZ149157 | 1GCRKSE72DZ120113 | 1GCRKSE72DZ182319; 1GCRKSE72DZ144508 | 1GCRKSE72DZ194583; 1GCRKSE72DZ153550

1GCRKSE72DZ183146 | 1GCRKSE72DZ141785; 1GCRKSE72DZ173510 | 1GCRKSE72DZ163088 | 1GCRKSE72DZ130043; 1GCRKSE72DZ170137

1GCRKSE72DZ118944 | 1GCRKSE72DZ151801 | 1GCRKSE72DZ153404; 1GCRKSE72DZ174186 | 1GCRKSE72DZ109998 | 1GCRKSE72DZ167626 | 1GCRKSE72DZ157422 | 1GCRKSE72DZ125876 | 1GCRKSE72DZ144993; 1GCRKSE72DZ184765 | 1GCRKSE72DZ199024 | 1GCRKSE72DZ161471; 1GCRKSE72DZ162622 | 1GCRKSE72DZ155167 | 1GCRKSE72DZ148302 | 1GCRKSE72DZ108544 | 1GCRKSE72DZ117583 | 1GCRKSE72DZ162426; 1GCRKSE72DZ182997 | 1GCRKSE72DZ168307 | 1GCRKSE72DZ108396 | 1GCRKSE72DZ112030; 1GCRKSE72DZ179002; 1GCRKSE72DZ187424 | 1GCRKSE72DZ155220; 1GCRKSE72DZ199296; 1GCRKSE72DZ194244; 1GCRKSE72DZ186788

1GCRKSE72DZ185852 | 1GCRKSE72DZ175869 | 1GCRKSE72DZ185804; 1GCRKSE72DZ157260 | 1GCRKSE72DZ130589

1GCRKSE72DZ127630; 1GCRKSE72DZ154701 | 1GCRKSE72DZ195622 | 1GCRKSE72DZ181655; 1GCRKSE72DZ196964 | 1GCRKSE72DZ154231; 1GCRKSE72DZ114182 | 1GCRKSE72DZ137221; 1GCRKSE72DZ111315; 1GCRKSE72DZ148882; 1GCRKSE72DZ139843 | 1GCRKSE72DZ192106 | 1GCRKSE72DZ100539 | 1GCRKSE72DZ187620; 1GCRKSE72DZ119124; 1GCRKSE72DZ167545; 1GCRKSE72DZ198729; 1GCRKSE72DZ165018 | 1GCRKSE72DZ150583 | 1GCRKSE72DZ192428 | 1GCRKSE72DZ146145 | 1GCRKSE72DZ182093; 1GCRKSE72DZ156884 | 1GCRKSE72DZ186497 | 1GCRKSE72DZ198617 | 1GCRKSE72DZ108642; 1GCRKSE72DZ150339 | 1GCRKSE72DZ130172; 1GCRKSE72DZ185799 | 1GCRKSE72DZ122105 | 1GCRKSE72DZ157338 | 1GCRKSE72DZ194275 | 1GCRKSE72DZ198181; 1GCRKSE72DZ122783; 1GCRKSE72DZ101089 | 1GCRKSE72DZ165388 | 1GCRKSE72DZ100766 | 1GCRKSE72DZ135078; 1GCRKSE72DZ187391; 1GCRKSE72DZ127899 | 1GCRKSE72DZ152768 | 1GCRKSE72DZ120967 | 1GCRKSE72DZ135694; 1GCRKSE72DZ158263 | 1GCRKSE72DZ157212; 1GCRKSE72DZ170204 | 1GCRKSE72DZ112755; 1GCRKSE72DZ157033; 1GCRKSE72DZ110469; 1GCRKSE72DZ147151 | 1GCRKSE72DZ113629 | 1GCRKSE72DZ153998; 1GCRKSE72DZ118538 | 1GCRKSE72DZ166329 | 1GCRKSE72DZ182921 | 1GCRKSE72DZ123075; 1GCRKSE72DZ119107; 1GCRKSE72DZ177511; 1GCRKSE72DZ163043 | 1GCRKSE72DZ126591 | 1GCRKSE72DZ180618; 1GCRKSE72DZ131791

1GCRKSE72DZ136540 | 1GCRKSE72DZ151166; 1GCRKSE72DZ143469; 1GCRKSE72DZ121830 | 1GCRKSE72DZ108253 | 1GCRKSE72DZ150311; 1GCRKSE72DZ138515 | 1GCRKSE72DZ135467 | 1GCRKSE72DZ117423 | 1GCRKSE72DZ111511 | 1GCRKSE72DZ190436; 1GCRKSE72DZ114117; 1GCRKSE72DZ189982 | 1GCRKSE72DZ178853

1GCRKSE72DZ199962

1GCRKSE72DZ189819 | 1GCRKSE72DZ184295; 1GCRKSE72DZ163754 | 1GCRKSE72DZ134951 | 1GCRKSE72DZ132844 | 1GCRKSE72DZ111802 | 1GCRKSE72DZ181784 | 1GCRKSE72DZ100217 | 1GCRKSE72DZ185978; 1GCRKSE72DZ149675 | 1GCRKSE72DZ158098 | 1GCRKSE72DZ160210

1GCRKSE72DZ105692; 1GCRKSE72DZ161583; 1GCRKSE72DZ103506 | 1GCRKSE72DZ142533; 1GCRKSE72DZ155346 | 1GCRKSE72DZ182756; 1GCRKSE72DZ113923

1GCRKSE72DZ106308 | 1GCRKSE72DZ106356 | 1GCRKSE72DZ132830; 1GCRKSE72DZ119608

1GCRKSE72DZ171224 | 1GCRKSE72DZ172003 | 1GCRKSE72DZ151541 | 1GCRKSE72DZ189304 | 1GCRKSE72DZ188864; 1GCRKSE72DZ164645 | 1GCRKSE72DZ142760 | 1GCRKSE72DZ116546 | 1GCRKSE72DZ135193 | 1GCRKSE72DZ169344 | 1GCRKSE72DZ180375 | 1GCRKSE72DZ186712; 1GCRKSE72DZ105305; 1GCRKSE72DZ199217 | 1GCRKSE72DZ195202; 1GCRKSE72DZ139647 | 1GCRKSE72DZ141933 | 1GCRKSE72DZ121424 | 1GCRKSE72DZ101738; 1GCRKSE72DZ183552 | 1GCRKSE72DZ161616; 1GCRKSE72DZ165469 | 1GCRKSE72DZ160031 | 1GCRKSE72DZ148137 | 1GCRKSE72DZ108804; 1GCRKSE72DZ146873; 1GCRKSE72DZ195930 | 1GCRKSE72DZ143164

1GCRKSE72DZ104266 | 1GCRKSE72DZ141625 | 1GCRKSE72DZ102422; 1GCRKSE72DZ188802; 1GCRKSE72DZ176486 | 1GCRKSE72DZ147117

1GCRKSE72DZ151104 | 1GCRKSE72DZ134948 | 1GCRKSE72DZ199220 | 1GCRKSE72DZ101061

1GCRKSE72DZ115025

1GCRKSE72DZ155640 | 1GCRKSE72DZ100587 | 1GCRKSE72DZ170008; 1GCRKSE72DZ141771 | 1GCRKSE72DZ194907; 1GCRKSE72DZ136926 | 1GCRKSE72DZ119009; 1GCRKSE72DZ195815 | 1GCRKSE72DZ154164

1GCRKSE72DZ167741 | 1GCRKSE72DZ143634; 1GCRKSE72DZ127661; 1GCRKSE72DZ106731; 1GCRKSE72DZ169988 | 1GCRKSE72DZ147814 | 1GCRKSE72DZ130883; 1GCRKSE72DZ131824 | 1GCRKSE72DZ171580; 1GCRKSE72DZ127479 | 1GCRKSE72DZ115879; 1GCRKSE72DZ166945; 1GCRKSE72DZ185253; 1GCRKSE72DZ132052 | 1GCRKSE72DZ176889; 1GCRKSE72DZ148591 | 1GCRKSE72DZ103117 | 1GCRKSE72DZ151944; 1GCRKSE72DZ135582; 1GCRKSE72DZ171997; 1GCRKSE72DZ197659 | 1GCRKSE72DZ185589; 1GCRKSE72DZ166671 | 1GCRKSE72DZ186922 | 1GCRKSE72DZ163432; 1GCRKSE72DZ118331; 1GCRKSE72DZ171420; 1GCRKSE72DZ194079 | 1GCRKSE72DZ129183 | 1GCRKSE72DZ133122 | 1GCRKSE72DZ101528; 1GCRKSE72DZ161342; 1GCRKSE72DZ130592 | 1GCRKSE72DZ196074 | 1GCRKSE72DZ169764 | 1GCRKSE72DZ138434 | 1GCRKSE72DZ127627 | 1GCRKSE72DZ182059 | 1GCRKSE72DZ163706 | 1GCRKSE72DZ197676 | 1GCRKSE72DZ160501; 1GCRKSE72DZ147781; 1GCRKSE72DZ178996 | 1GCRKSE72DZ173295 | 1GCRKSE72DZ149465 | 1GCRKSE72DZ137638 | 1GCRKSE72DZ109953; 1GCRKSE72DZ143519 | 1GCRKSE72DZ108737; 1GCRKSE72DZ167870 | 1GCRKSE72DZ146369 | 1GCRKSE72DZ157355; 1GCRKSE72DZ127515 | 1GCRKSE72DZ153001; 1GCRKSE72DZ172051 | 1GCRKSE72DZ114344 | 1GCRKSE72DZ170929 | 1GCRKSE72DZ193725 | 1GCRKSE72DZ158389 | 1GCRKSE72DZ127031 | 1GCRKSE72DZ123691 | 1GCRKSE72DZ123593 | 1GCRKSE72DZ110097 | 1GCRKSE72DZ110973; 1GCRKSE72DZ144220

1GCRKSE72DZ130110; 1GCRKSE72DZ161941 | 1GCRKSE72DZ103098 | 1GCRKSE72DZ172230; 1GCRKSE72DZ155203 | 1GCRKSE72DZ168355 | 1GCRKSE72DZ155007; 1GCRKSE72DZ138580 | 1GCRKSE72DZ115610 | 1GCRKSE72DZ146789 | 1GCRKSE72DZ155217 | 1GCRKSE72DZ147246 | 1GCRKSE72DZ182451 | 1GCRKSE72DZ154875; 1GCRKSE72DZ112027

1GCRKSE72DZ183700; 1GCRKSE72DZ151068 | 1GCRKSE72DZ191215 | 1GCRKSE72DZ116398 | 1GCRKSE72DZ184829; 1GCRKSE72DZ165813 | 1GCRKSE72DZ189674; 1GCRKSE72DZ150289 | 1GCRKSE72DZ123898 | 1GCRKSE72DZ163723 | 1GCRKSE72DZ136571 | 1GCRKSE72DZ176505 | 1GCRKSE72DZ159249 | 1GCRKSE72DZ176830; 1GCRKSE72DZ176858; 1GCRKSE72DZ107328 | 1GCRKSE72DZ175015; 1GCRKSE72DZ121858; 1GCRKSE72DZ149708 | 1GCRKSE72DZ197581; 1GCRKSE72DZ156240; 1GCRKSE72DZ149658 | 1GCRKSE72DZ175466; 1GCRKSE72DZ112352 | 1GCRKSE72DZ193689 | 1GCRKSE72DZ135033 | 1GCRKSE72DZ103179; 1GCRKSE72DZ180621; 1GCRKSE72DZ151054; 1GCRKSE72DZ107300; 1GCRKSE72DZ185480; 1GCRKSE72DZ134433

1GCRKSE72DZ117132 | 1GCRKSE72DZ165570; 1GCRKSE72DZ105871

1GCRKSE72DZ181266

1GCRKSE72DZ146033 | 1GCRKSE72DZ156822 | 1GCRKSE72DZ159333; 1GCRKSE72DZ159736; 1GCRKSE72DZ172812; 1GCRKSE72DZ121455; 1GCRKSE72DZ103828; 1GCRKSE72DZ195636 | 1GCRKSE72DZ134089

1GCRKSE72DZ159588

1GCRKSE72DZ170526 | 1GCRKSE72DZ134562; 1GCRKSE72DZ171434; 1GCRKSE72DZ122007; 1GCRKSE72DZ102761 | 1GCRKSE72DZ112402

1GCRKSE72DZ133461 | 1GCRKSE72DZ147327 | 1GCRKSE72DZ151734; 1GCRKSE72DZ134643; 1GCRKSE72DZ189027

1GCRKSE72DZ180361 | 1GCRKSE72DZ139924 | 1GCRKSE72DZ166105; 1GCRKSE72DZ133153 | 1GCRKSE72DZ108303 | 1GCRKSE72DZ174897; 1GCRKSE72DZ179985; 1GCRKSE72DZ191084 | 1GCRKSE72DZ164693 | 1GCRKSE72DZ145478; 1GCRKSE72DZ108978 | 1GCRKSE72DZ195703 | 1GCRKSE72DZ135713 | 1GCRKSE72DZ107295 | 1GCRKSE72DZ169019 | 1GCRKSE72DZ104803 | 1GCRKSE72DZ174169 | 1GCRKSE72DZ162720 | 1GCRKSE72DZ143536 | 1GCRKSE72DZ146890; 1GCRKSE72DZ141866 | 1GCRKSE72DZ131175 | 1GCRKSE72DZ157159 | 1GCRKSE72DZ177718 | 1GCRKSE72DZ138756; 1GCRKSE72DZ143035

1GCRKSE72DZ126364 | 1GCRKSE72DZ186001; 1GCRKSE72DZ186693; 1GCRKSE72DZ199282 | 1GCRKSE72DZ152138 | 1GCRKSE72DZ101433; 1GCRKSE72DZ145643 | 1GCRKSE72DZ163642; 1GCRKSE72DZ106826 | 1GCRKSE72DZ155380; 1GCRKSE72DZ100251; 1GCRKSE72DZ141818 | 1GCRKSE72DZ184586 | 1GCRKSE72DZ158067 | 1GCRKSE72DZ128261 | 1GCRKSE72DZ140412 | 1GCRKSE72DZ149174 | 1GCRKSE72DZ150258 | 1GCRKSE72DZ164015; 1GCRKSE72DZ194633

1GCRKSE72DZ166685 | 1GCRKSE72DZ147215 | 1GCRKSE72DZ143648; 1GCRKSE72DZ179999; 1GCRKSE72DZ160370 | 1GCRKSE72DZ110293; 1GCRKSE72DZ197791; 1GCRKSE72DZ180599 | 1GCRKSE72DZ131886 | 1GCRKSE72DZ197175 | 1GCRKSE72DZ133282; 1GCRKSE72DZ196320; 1GCRKSE72DZ148686

1GCRKSE72DZ105918 | 1GCRKSE72DZ168551 | 1GCRKSE72DZ152012; 1GCRKSE72DZ169599; 1GCRKSE72DZ123190; 1GCRKSE72DZ167061

1GCRKSE72DZ104719; 1GCRKSE72DZ140068 | 1GCRKSE72DZ185379; 1GCRKSE72DZ184104 | 1GCRKSE72DZ125649 | 1GCRKSE72DZ151409; 1GCRKSE72DZ140023 | 1GCRKSE72DZ104493 | 1GCRKSE72DZ186175; 1GCRKSE72DZ179727 | 1GCRKSE72DZ133248; 1GCRKSE72DZ156027 | 1GCRKSE72DZ173068 | 1GCRKSE72DZ160546; 1GCRKSE72DZ138109 | 1GCRKSE72DZ170431; 1GCRKSE72DZ111055 | 1GCRKSE72DZ125957 | 1GCRKSE72DZ173748 | 1GCRKSE72DZ116658

1GCRKSE72DZ160384 | 1GCRKSE72DZ186578; 1GCRKSE72DZ153449 | 1GCRKSE72DZ118488 | 1GCRKSE72DZ162068 | 1GCRKSE72DZ124257; 1GCRKSE72DZ173717; 1GCRKSE72DZ188296; 1GCRKSE72DZ168405 | 1GCRKSE72DZ145481 | 1GCRKSE72DZ101853; 1GCRKSE72DZ106311 | 1GCRKSE72DZ163463; 1GCRKSE72DZ120287 | 1GCRKSE72DZ161762; 1GCRKSE72DZ198603

1GCRKSE72DZ174382 | 1GCRKSE72DZ130768 | 1GCRKSE72DZ188573

1GCRKSE72DZ129457; 1GCRKSE72DZ177847 | 1GCRKSE72DZ197239 | 1GCRKSE72DZ176956 | 1GCRKSE72DZ104767; 1GCRKSE72DZ104641 | 1GCRKSE72DZ124372; 1GCRKSE72DZ156304; 1GCRKSE72DZ139180; 1GCRKSE72DZ102176; 1GCRKSE72DZ168579 | 1GCRKSE72DZ163124 | 1GCRKSE72DZ164595 | 1GCRKSE72DZ101660 | 1GCRKSE72DZ151278 | 1GCRKSE72DZ148574 | 1GCRKSE72DZ143908; 1GCRKSE72DZ100329 | 1GCRKSE72DZ166721; 1GCRKSE72DZ103182; 1GCRKSE72DZ167769 | 1GCRKSE72DZ177962

1GCRKSE72DZ120371 | 1GCRKSE72DZ199038; 1GCRKSE72DZ113307 | 1GCRKSE72DZ109371 | 1GCRKSE72DZ123643 | 1GCRKSE72DZ194857 | 1GCRKSE72DZ133878; 1GCRKSE72DZ178092 | 1GCRKSE72DZ145013; 1GCRKSE72DZ130057 | 1GCRKSE72DZ162278 | 1GCRKSE72DZ127403; 1GCRKSE72DZ137784; 1GCRKSE72DZ193837 | 1GCRKSE72DZ116336; 1GCRKSE72DZ191814; 1GCRKSE72DZ181705 | 1GCRKSE72DZ114165 | 1GCRKSE72DZ166895 | 1GCRKSE72DZ153578 | 1GCRKSE72DZ189089 | 1GCRKSE72DZ127983 | 1GCRKSE72DZ107717 | 1GCRKSE72DZ147554 | 1GCRKSE72DZ152818; 1GCRKSE72DZ179517; 1GCRKSE72DZ139812; 1GCRKSE72DZ173880 | 1GCRKSE72DZ104512 | 1GCRKSE72DZ137798 | 1GCRKSE72DZ197046; 1GCRKSE72DZ128115; 1GCRKSE72DZ131712 | 1GCRKSE72DZ174821 | 1GCRKSE72DZ183826; 1GCRKSE72DZ100881 | 1GCRKSE72DZ159235 | 1GCRKSE72DZ199413; 1GCRKSE72DZ145755 | 1GCRKSE72DZ198438 | 1GCRKSE72DZ117728; 1GCRKSE72DZ159526 | 1GCRKSE72DZ115669; 1GCRKSE72DZ193286 | 1GCRKSE72DZ169327 | 1GCRKSE72DZ197208 | 1GCRKSE72DZ115591 | 1GCRKSE72DZ130558; 1GCRKSE72DZ103490

1GCRKSE72DZ127756 | 1GCRKSE72DZ171689; 1GCRKSE72DZ136179; 1GCRKSE72DZ116952; 1GCRKSE72DZ175662 | 1GCRKSE72DZ184913

1GCRKSE72DZ132813 | 1GCRKSE72DZ119642 | 1GCRKSE72DZ167982; 1GCRKSE72DZ164788 | 1GCRKSE72DZ109578 | 1GCRKSE72DZ165147 | 1GCRKSE72DZ143102 | 1GCRKSE72DZ184751 | 1GCRKSE72DZ189044; 1GCRKSE72DZ123335; 1GCRKSE72DZ173782 | 1GCRKSE72DZ124713 | 1GCRKSE72DZ174088 | 1GCRKSE72DZ118961 | 1GCRKSE72DZ116210 | 1GCRKSE72DZ181106 | 1GCRKSE72DZ113338 | 1GCRKSE72DZ189450; 1GCRKSE72DZ168680 | 1GCRKSE72DZ172793 | 1GCRKSE72DZ140748 | 1GCRKSE72DZ160689; 1GCRKSE72DZ132746; 1GCRKSE72DZ114960; 1GCRKSE72DZ145531 | 1GCRKSE72DZ136229 | 1GCRKSE72DZ172017 | 1GCRKSE72DZ109466 | 1GCRKSE72DZ198956; 1GCRKSE72DZ155864 | 1GCRKSE72DZ133489 | 1GCRKSE72DZ149935 | 1GCRKSE72DZ113078; 1GCRKSE72DZ151782; 1GCRKSE72DZ146663; 1GCRKSE72DZ125926

1GCRKSE72DZ199184 | 1GCRKSE72DZ100864; 1GCRKSE72DZ184927 | 1GCRKSE72DZ132973 | 1GCRKSE72DZ170803; 1GCRKSE72DZ138899; 1GCRKSE72DZ193871; 1GCRKSE72DZ108270 | 1GCRKSE72DZ186080; 1GCRKSE72DZ196690 | 1GCRKSE72DZ157484; 1GCRKSE72DZ105529; 1GCRKSE72DZ160403 | 1GCRKSE72DZ122346

1GCRKSE72DZ112075 | 1GCRKSE72DZ102968; 1GCRKSE72DZ195555; 1GCRKSE72DZ190422; 1GCRKSE72DZ187147 | 1GCRKSE72DZ103800; 1GCRKSE72DZ187018 | 1GCRKSE72DZ182529 | 1GCRKSE72DZ193711 | 1GCRKSE72DZ121942 | 1GCRKSE72DZ143522; 1GCRKSE72DZ111363 | 1GCRKSE72DZ139597; 1GCRKSE72DZ122587 | 1GCRKSE72DZ156187 | 1GCRKSE72DZ102842 | 1GCRKSE72DZ171904; 1GCRKSE72DZ169036 | 1GCRKSE72DZ166508; 1GCRKSE72DZ197337 | 1GCRKSE72DZ158053 | 1GCRKSE72DZ179498 | 1GCRKSE72DZ136036 | 1GCRKSE72DZ173796 | 1GCRKSE72DZ129913 | 1GCRKSE72DZ160000

1GCRKSE72DZ105773 | 1GCRKSE72DZ167433; 1GCRKSE72DZ157002 | 1GCRKSE72DZ158683; 1GCRKSE72DZ126106 | 1GCRKSE72DZ134318; 1GCRKSE72DZ144623 | 1GCRKSE72DZ160322; 1GCRKSE72DZ189481

1GCRKSE72DZ127790 | 1GCRKSE72DZ166170 | 1GCRKSE72DZ192557 | 1GCRKSE72DZ138790 | 1GCRKSE72DZ198472 | 1GCRKSE72DZ167836 | 1GCRKSE72DZ197225 | 1GCRKSE72DZ180084; 1GCRKSE72DZ168839; 1GCRKSE72DZ180098 | 1GCRKSE72DZ185088; 1GCRKSE72DZ162443 | 1GCRKSE72DZ187651; 1GCRKSE72DZ110388; 1GCRKSE72DZ125828 | 1GCRKSE72DZ156576; 1GCRKSE72DZ160790; 1GCRKSE72DZ177735 | 1GCRKSE72DZ139826; 1GCRKSE72DZ143021 | 1GCRKSE72DZ151345 | 1GCRKSE72DZ194695 | 1GCRKSE72DZ129586; 1GCRKSE72DZ187536 | 1GCRKSE72DZ101268 | 1GCRKSE72DZ154083 | 1GCRKSE72DZ174334; 1GCRKSE72DZ149420; 1GCRKSE72DZ183499 | 1GCRKSE72DZ112500 | 1GCRKSE72DZ159252 | 1GCRKSE72DZ164726 | 1GCRKSE72DZ191571; 1GCRKSE72DZ128793; 1GCRKSE72DZ160773 | 1GCRKSE72DZ125117; 1GCRKSE72DZ149398; 1GCRKSE72DZ136456 | 1GCRKSE72DZ100962 | 1GCRKSE72DZ165472 | 1GCRKSE72DZ128843; 1GCRKSE72DZ172471; 1GCRKSE72DZ113016 | 1GCRKSE72DZ126834 | 1GCRKSE72DZ134870; 1GCRKSE72DZ141768 | 1GCRKSE72DZ111508 | 1GCRKSE72DZ173412; 1GCRKSE72DZ113954 | 1GCRKSE72DZ151085; 1GCRKSE72DZ196141; 1GCRKSE72DZ144217 | 1GCRKSE72DZ141169; 1GCRKSE72DZ143679; 1GCRKSE72DZ143309; 1GCRKSE72DZ163527; 1GCRKSE72DZ142452; 1GCRKSE72DZ107667 | 1GCRKSE72DZ189285; 1GCRKSE72DZ121522; 1GCRKSE72DZ194549 | 1GCRKSE72DZ152544 | 1GCRKSE72DZ185415 | 1GCRKSE72DZ131421 | 1GCRKSE72DZ124145 | 1GCRKSE72DZ156416 | 1GCRKSE72DZ113680

1GCRKSE72DZ135937 | 1GCRKSE72DZ175211 | 1GCRKSE72DZ125912; 1GCRKSE72DZ180344; 1GCRKSE72DZ157307 | 1GCRKSE72DZ194423 | 1GCRKSE72DZ158859

1GCRKSE72DZ157629 | 1GCRKSE72DZ134268 | 1GCRKSE72DZ147019

1GCRKSE72DZ187021; 1GCRKSE72DZ157419; 1GCRKSE72DZ138384; 1GCRKSE72DZ137185; 1GCRKSE72DZ193790 | 1GCRKSE72DZ131757; 1GCRKSE72DZ135758 | 1GCRKSE72DZ105725 | 1GCRKSE72DZ109161 | 1GCRKSE72DZ101318 | 1GCRKSE72DZ156545 | 1GCRKSE72DZ196169 | 1GCRKSE72DZ107636

1GCRKSE72DZ187746; 1GCRKSE72DZ133833 | 1GCRKSE72DZ147750; 1GCRKSE72DZ174687 | 1GCRKSE72DZ170395 | 1GCRKSE72DZ133542 | 1GCRKSE72DZ139244; 1GCRKSE72DZ123903; 1GCRKSE72DZ180165 | 1GCRKSE72DZ196981

1GCRKSE72DZ158411 | 1GCRKSE72DZ188895 | 1GCRKSE72DZ164869 | 1GCRKSE72DZ138255

1GCRKSE72DZ180036; 1GCRKSE72DZ185107; 1GCRKSE72DZ103666; 1GCRKSE72DZ150518 | 1GCRKSE72DZ121486 | 1GCRKSE72DZ129796 | 1GCRKSE72DZ177606 | 1GCRKSE72DZ121214; 1GCRKSE72DZ106468 | 1GCRKSE72DZ159297 | 1GCRKSE72DZ136523; 1GCRKSE72DZ181946

1GCRKSE72DZ187276 | 1GCRKSE72DZ149451

1GCRKSE72DZ100850 | 1GCRKSE72DZ163804 | 1GCRKSE72DZ110472 | 1GCRKSE72DZ175984; 1GCRKSE72DZ167013; 1GCRKSE72DZ177556 | 1GCRKSE72DZ129359 | 1GCRKSE72DZ166668 | 1GCRKSE72DZ146050 | 1GCRKSE72DZ151670 | 1GCRKSE72DZ135503; 1GCRKSE72DZ191344 | 1GCRKSE72DZ188248; 1GCRKSE72DZ101884 | 1GCRKSE72DZ130964 | 1GCRKSE72DZ153077 | 1GCRKSE72DZ165343 | 1GCRKSE72DZ102212; 1GCRKSE72DZ134061; 1GCRKSE72DZ170493 | 1GCRKSE72DZ162748; 1GCRKSE72DZ195216; 1GCRKSE72DZ161129; 1GCRKSE72DZ115414 | 1GCRKSE72DZ177508; 1GCRKSE72DZ173247 | 1GCRKSE72DZ115901

1GCRKSE72DZ125392 | 1GCRKSE72DZ133430 | 1GCRKSE72DZ179307 | 1GCRKSE72DZ156108 | 1GCRKSE72DZ155508 | 1GCRKSE72DZ158327 | 1GCRKSE72DZ170915 | 1GCRKSE72DZ170252 | 1GCRKSE72DZ189559; 1GCRKSE72DZ163513 | 1GCRKSE72DZ104946 | 1GCRKSE72DZ194051 | 1GCRKSE72DZ144637; 1GCRKSE72DZ151488; 1GCRKSE72DZ114103 | 1GCRKSE72DZ191361 | 1GCRKSE72DZ163110

1GCRKSE72DZ174138 | 1GCRKSE72DZ143990

1GCRKSE72DZ120077; 1GCRKSE72DZ167593; 1GCRKSE72DZ190159 | 1GCRKSE72DZ175550; 1GCRKSE72DZ180330 | 1GCRKSE72DZ119818 | 1GCRKSE72DZ177010 | 1GCRKSE72DZ139020 | 1GCRKSE72DZ195359 | 1GCRKSE72DZ197726; 1GCRKSE72DZ190548 | 1GCRKSE72DZ154178 | 1GCRKSE72DZ168114; 1GCRKSE72DZ184653; 1GCRKSE72DZ196124; 1GCRKSE72DZ114067 | 1GCRKSE72DZ142869; 1GCRKSE72DZ162281 | 1GCRKSE72DZ119253 | 1GCRKSE72DZ171630; 1GCRKSE72DZ140989; 1GCRKSE72DZ102002 | 1GCRKSE72DZ101335 | 1GCRKSE72DZ106955; 1GCRKSE72DZ194681; 1GCRKSE72DZ164161; 1GCRKSE72DZ152964; 1GCRKSE72DZ159218; 1GCRKSE72DZ146064; 1GCRKSE72DZ151135; 1GCRKSE72DZ134321 | 1GCRKSE72DZ102520; 1GCRKSE72DZ167139; 1GCRKSE72DZ110844 | 1GCRKSE72DZ172518; 1GCRKSE72DZ185284; 1GCRKSE72DZ197368 | 1GCRKSE72DZ166251 | 1GCRKSE72DZ171255 | 1GCRKSE72DZ124629 | 1GCRKSE72DZ161440 | 1GCRKSE72DZ103943 | 1GCRKSE72DZ143603

1GCRKSE72DZ100105; 1GCRKSE72DZ127904; 1GCRKSE72DZ164676 | 1GCRKSE72DZ133170; 1GCRKSE72DZ149871 | 1GCRKSE72DZ142371 | 1GCRKSE72DZ186399 | 1GCRKSE72DZ116076 | 1GCRKSE72DZ116319; 1GCRKSE72DZ123786 | 1GCRKSE72DZ102162 | 1GCRKSE72DZ111752 | 1GCRKSE72DZ121276 | 1GCRKSE72DZ190873 | 1GCRKSE72DZ134769 | 1GCRKSE72DZ104073 | 1GCRKSE72DZ185902 | 1GCRKSE72DZ150728 | 1GCRKSE72DZ111377 | 1GCRKSE72DZ122380 | 1GCRKSE72DZ132326 | 1GCRKSE72DZ134013; 1GCRKSE72DZ187973; 1GCRKSE72DZ167688

1GCRKSE72DZ107362; 1GCRKSE72DZ134612; 1GCRKSE72DZ148428 | 1GCRKSE72DZ180019; 1GCRKSE72DZ151121 | 1GCRKSE72DZ102971 | 1GCRKSE72DZ101903; 1GCRKSE72DZ146324 | 1GCRKSE72DZ149790; 1GCRKSE72DZ194826 | 1GCRKSE72DZ132911 | 1GCRKSE72DZ135629 | 1GCRKSE72DZ193613 | 1GCRKSE72DZ137607 | 1GCRKSE72DZ100234 | 1GCRKSE72DZ171112; 1GCRKSE72DZ115252 | 1GCRKSE72DZ135386 | 1GCRKSE72DZ177850 | 1GCRKSE72DZ159865 | 1GCRKSE72DZ163916; 1GCRKSE72DZ183194 | 1GCRKSE72DZ136344 | 1GCRKSE72DZ106700

1GCRKSE72DZ198343; 1GCRKSE72DZ120533 | 1GCRKSE72DZ144069

1GCRKSE72DZ110617; 1GCRKSE72DZ182241 | 1GCRKSE72DZ150115 | 1GCRKSE72DZ170123 | 1GCRKSE72DZ113517 | 1GCRKSE72DZ121584 | 1GCRKSE72DZ167111; 1GCRKSE72DZ163446 | 1GCRKSE72DZ194227; 1GCRKSE72DZ124727

1GCRKSE72DZ116501; 1GCRKSE72DZ147733; 1GCRKSE72DZ169358; 1GCRKSE72DZ192252 | 1GCRKSE72DZ175905 | 1GCRKSE72DZ172227 | 1GCRKSE72DZ190260; 1GCRKSE72DZ184961 | 1GCRKSE72DZ127157 | 1GCRKSE72DZ171546; 1GCRKSE72DZ193627 | 1GCRKSE72DZ130821 | 1GCRKSE72DZ163852; 1GCRKSE72DZ149787 | 1GCRKSE72DZ193773 | 1GCRKSE72DZ177590 | 1GCRKSE72DZ160076; 1GCRKSE72DZ176620 | 1GCRKSE72DZ129006 | 1GCRKSE72DZ179842 | 1GCRKSE72DZ174575; 1GCRKSE72DZ100475 | 1GCRKSE72DZ170333; 1GCRKSE72DZ124842

1GCRKSE72DZ178643

1GCRKSE72DZ131869 | 1GCRKSE72DZ115557 | 1GCRKSE72DZ142497 | 1GCRKSE72DZ162071 | 1GCRKSE72DZ188069 | 1GCRKSE72DZ126266 | 1GCRKSE72DZ121746 | 1GCRKSE72DZ181428 | 1GCRKSE72DZ190923 | 1GCRKSE72DZ145576; 1GCRKSE72DZ187486 | 1GCRKSE72DZ143066 | 1GCRKSE72DZ104848 | 1GCRKSE72DZ109080 | 1GCRKSE72DZ102873 | 1GCRKSE72DZ195748; 1GCRKSE72DZ189478 | 1GCRKSE72DZ149577; 1GCRKSE72DZ116756 | 1GCRKSE72DZ149143; 1GCRKSE72DZ179713 | 1GCRKSE72DZ182286 | 1GCRKSE72DZ148672 | 1GCRKSE72DZ159316 | 1GCRKSE72DZ195474; 1GCRKSE72DZ170106 | 1GCRKSE72DZ174642; 1GCRKSE72DZ155928; 1GCRKSE72DZ141365; 1GCRKSE72DZ185303; 1GCRKSE72DZ157937; 1GCRKSE72DZ171661 | 1GCRKSE72DZ137588 | 1GCRKSE72DZ196351; 1GCRKSE72DZ187052; 1GCRKSE72DZ165648 | 1GCRKSE72DZ143262; 1GCRKSE72DZ165231; 1GCRKSE72DZ196155; 1GCRKSE72DZ191313 | 1GCRKSE72DZ106289; 1GCRKSE72DZ122573; 1GCRKSE72DZ140958 | 1GCRKSE72DZ116434 | 1GCRKSE72DZ124209; 1GCRKSE72DZ157310 | 1GCRKSE72DZ107698 | 1GCRKSE72DZ191635 | 1GCRKSE72DZ108026 | 1GCRKSE72DZ179629 | 1GCRKSE72DZ173622

1GCRKSE72DZ127692; 1GCRKSE72DZ199167 | 1GCRKSE72DZ167531; 1GCRKSE72DZ179923 | 1GCRKSE72DZ125361; 1GCRKSE72DZ116109

1GCRKSE72DZ127322; 1GCRKSE72DZ147618

1GCRKSE72DZ166475; 1GCRKSE72DZ153337; 1GCRKSE72DZ126798 | 1GCRKSE72DZ184278 | 1GCRKSE72DZ135050 | 1GCRKSE72DZ100928; 1GCRKSE72DZ188542

1GCRKSE72DZ135906 | 1GCRKSE72DZ179209 | 1GCRKSE72DZ138885 | 1GCRKSE72DZ115977 | 1GCRKSE72DZ174009 | 1GCRKSE72DZ112383 | 1GCRKSE72DZ158893; 1GCRKSE72DZ160336; 1GCRKSE72DZ172194; 1GCRKSE72DZ134500; 1GCRKSE72DZ124582; 1GCRKSE72DZ166279 | 1GCRKSE72DZ194406; 1GCRKSE72DZ192753; 1GCRKSE72DZ146047 | 1GCRKSE72DZ116112 | 1GCRKSE72DZ115445 | 1GCRKSE72DZ121925; 1GCRKSE72DZ106910; 1GCRKSE72DZ149756 | 1GCRKSE72DZ137025 | 1GCRKSE72DZ164936 | 1GCRKSE72DZ194700

1GCRKSE72DZ103568 | 1GCRKSE72DZ128339 | 1GCRKSE72DZ196088 | 1GCRKSE72DZ138952; 1GCRKSE72DZ175953 | 1GCRKSE72DZ113341 | 1GCRKSE72DZ162412 | 1GCRKSE72DZ105496 | 1GCRKSE72DZ186239 | 1GCRKSE72DZ194101 | 1GCRKSE72DZ156089 | 1GCRKSE72DZ188721; 1GCRKSE72DZ197953 | 1GCRKSE72DZ163494 | 1GCRKSE72DZ139499 | 1GCRKSE72DZ138658; 1GCRKSE72DZ154181 | 1GCRKSE72DZ191876 | 1GCRKSE72DZ154312; 1GCRKSE72DZ192235; 1GCRKSE72DZ110679

1GCRKSE72DZ159770 | 1GCRKSE72DZ188699 | 1GCRKSE72DZ105708 | 1GCRKSE72DZ181090; 1GCRKSE72DZ183020 | 1GCRKSE72DZ179114

1GCRKSE72DZ175077; 1GCRKSE72DZ136294 | 1GCRKSE72DZ150177

1GCRKSE72DZ167089; 1GCRKSE72DZ182577 | 1GCRKSE72DZ121939; 1GCRKSE72DZ170655; 1GCRKSE72DZ131760 | 1GCRKSE72DZ157727 | 1GCRKSE72DZ166461; 1GCRKSE72DZ170882 | 1GCRKSE72DZ192493 | 1GCRKSE72DZ143620 | 1GCRKSE72DZ154360 | 1GCRKSE72DZ166430 | 1GCRKSE72DZ162667; 1GCRKSE72DZ132651; 1GCRKSE72DZ125621 | 1GCRKSE72DZ109581 | 1GCRKSE72DZ135002 | 1GCRKSE72DZ135520 | 1GCRKSE72DZ143584; 1GCRKSE72DZ154195 | 1GCRKSE72DZ119186; 1GCRKSE72DZ178755; 1GCRKSE72DZ117888

1GCRKSE72DZ117339; 1GCRKSE72DZ148333 | 1GCRKSE72DZ186094 | 1GCRKSE72DZ190856; 1GCRKSE72DZ180554 | 1GCRKSE72DZ169828 | 1GCRKSE72DZ149305; 1GCRKSE72DZ114246 | 1GCRKSE72DZ121052 | 1GCRKSE72DZ105837 | 1GCRKSE72DZ122301 | 1GCRKSE72DZ127739

1GCRKSE72DZ138496 | 1GCRKSE72DZ192445 | 1GCRKSE72DZ153743 | 1GCRKSE72DZ151412 | 1GCRKSE72DZ130981; 1GCRKSE72DZ170073 | 1GCRKSE72DZ132374; 1GCRKSE72DZ128583 | 1GCRKSE72DZ161700 | 1GCRKSE72DZ124937; 1GCRKSE72DZ192204 | 1GCRKSE72DZ106924; 1GCRKSE72DZ188539; 1GCRKSE72DZ156481; 1GCRKSE72DZ157050 | 1GCRKSE72DZ132200 | 1GCRKSE72DZ156061 | 1GCRKSE72DZ198214 | 1GCRKSE72DZ175614 | 1GCRKSE72DZ116286 | 1GCRKSE72DZ135288 | 1GCRKSE72DZ135176 | 1GCRKSE72DZ151006

1GCRKSE72DZ112786

1GCRKSE72DZ122430

1GCRKSE72DZ179193 | 1GCRKSE72DZ162538 | 1GCRKSE72DZ134898 | 1GCRKSE72DZ196530 | 1GCRKSE72DZ184250 | 1GCRKSE72DZ167674; 1GCRKSE72DZ117647 | 1GCRKSE72DZ131189 | 1GCRKSE72DZ166525 | 1GCRKSE72DZ181915; 1GCRKSE72DZ188928; 1GCRKSE72DZ183180 | 1GCRKSE72DZ199363 | 1GCRKSE72DZ162233 | 1GCRKSE72DZ172289 | 1GCRKSE72DZ139132 | 1GCRKSE72DZ129278 | 1GCRKSE72DZ192431 | 1GCRKSE72DZ173944

1GCRKSE72DZ124498; 1GCRKSE72DZ103988 | 1GCRKSE72DZ178948 | 1GCRKSE72DZ145562 | 1GCRKSE72DZ145884; 1GCRKSE72DZ186810; 1GCRKSE72DZ156786 | 1GCRKSE72DZ176570 | 1GCRKSE72DZ104283 | 1GCRKSE72DZ180716 | 1GCRKSE72DZ188394 | 1GCRKSE72DZ188833 | 1GCRKSE72DZ111895; 1GCRKSE72DZ195443; 1GCRKSE72DZ125859 | 1GCRKSE72DZ197838 | 1GCRKSE72DZ180814; 1GCRKSE72DZ113288; 1GCRKSE72DZ143049 | 1GCRKSE72DZ191022; 1GCRKSE72DZ142838 | 1GCRKSE72DZ105160 | 1GCRKSE72DZ198195; 1GCRKSE72DZ198794 | 1GCRKSE72DZ147196 | 1GCRKSE72DZ111556 | 1GCRKSE72DZ156688 | 1GCRKSE72DZ187360; 1GCRKSE72DZ196673 | 1GCRKSE72DZ104154 | 1GCRKSE72DZ111346 | 1GCRKSE72DZ171742 | 1GCRKSE72DZ132827; 1GCRKSE72DZ119298; 1GCRKSE72DZ126767 | 1GCRKSE72DZ168338; 1GCRKSE72DZ133671; 1GCRKSE72DZ123576 | 1GCRKSE72DZ157808

1GCRKSE72DZ196544 | 1GCRKSE72DZ104915 | 1GCRKSE72DZ125845 | 1GCRKSE72DZ185432 | 1GCRKSE72DZ119320 | 1GCRKSE72DZ105210; 1GCRKSE72DZ100136; 1GCRKSE72DZ198634 | 1GCRKSE72DZ133976 | 1GCRKSE72DZ169814 | 1GCRKSE72DZ158909 | 1GCRKSE72DZ173085 | 1GCRKSE72DZ120760 | 1GCRKSE72DZ173829 | 1GCRKSE72DZ182322 | 1GCRKSE72DZ164029 | 1GCRKSE72DZ120354 | 1GCRKSE72DZ129281 | 1GCRKSE72DZ133251 | 1GCRKSE72DZ100024

1GCRKSE72DZ198701

1GCRKSE72DZ160367 | 1GCRKSE72DZ100718 | 1GCRKSE72DZ135825; 1GCRKSE72DZ197998 | 1GCRKSE72DZ189626 | 1GCRKSE72DZ147912; 1GCRKSE72DZ113372 | 1GCRKSE72DZ179016; 1GCRKSE72DZ145979 | 1GCRKSE72DZ126638 | 1GCRKSE72DZ103294 | 1GCRKSE72DZ192137; 1GCRKSE72DZ189139; 1GCRKSE72DZ168226 | 1GCRKSE72DZ120242; 1GCRKSE72DZ116157

1GCRKSE72DZ142791; 1GCRKSE72DZ124646 | 1GCRKSE72DZ136697 | 1GCRKSE72DZ161258 | 1GCRKSE72DZ109368 | 1GCRKSE72DZ131967; 1GCRKSE72DZ129524 | 1GCRKSE72DZ193997 | 1GCRKSE72DZ176133; 1GCRKSE72DZ158196 | 1GCRKSE72DZ173605 | 1GCRKSE72DZ160496 | 1GCRKSE72DZ161390 | 1GCRKSE72DZ127921 | 1GCRKSE72DZ135727; 1GCRKSE72DZ135159 | 1GCRKSE72DZ109354 | 1GCRKSE72DZ111962; 1GCRKSE72DZ147909 | 1GCRKSE72DZ130575 | 1GCRKSE72DZ107782

1GCRKSE72DZ184894; 1GCRKSE72DZ111198 | 1GCRKSE72DZ143150 | 1GCRKSE72DZ111850; 1GCRKSE72DZ165200 | 1GCRKSE72DZ190971; 1GCRKSE72DZ192705 | 1GCRKSE72DZ106602 | 1GCRKSE72DZ112190 | 1GCRKSE72DZ162328; 1GCRKSE72DZ113730 | 1GCRKSE72DZ185754 | 1GCRKSE72DZ129992 | 1GCRKSE72DZ155797

1GCRKSE72DZ136425 | 1GCRKSE72DZ170042; 1GCRKSE72DZ174589 | 1GCRKSE72DZ168954 | 1GCRKSE72DZ152348 | 1GCRKSE72DZ100945

1GCRKSE72DZ125893; 1GCRKSE72DZ140071; 1GCRKSE72DZ154715 | 1GCRKSE72DZ147845 | 1GCRKSE72DZ176603 | 1GCRKSE72DZ144234; 1GCRKSE72DZ173023 | 1GCRKSE72DZ174172 | 1GCRKSE72DZ120936; 1GCRKSE72DZ119348 | 1GCRKSE72DZ114327 | 1GCRKSE72DZ146940; 1GCRKSE72DZ105613 | 1GCRKSE72DZ144475 | 1GCRKSE72DZ104624; 1GCRKSE72DZ195989 | 1GCRKSE72DZ189786 | 1GCRKSE72DZ187293 | 1GCRKSE72DZ115283; 1GCRKSE72DZ129121 | 1GCRKSE72DZ199931 | 1GCRKSE72DZ150485 | 1GCRKSE72DZ145156; 1GCRKSE72DZ189769 | 1GCRKSE72DZ138191; 1GCRKSE72DZ121472; 1GCRKSE72DZ115347 | 1GCRKSE72DZ148834 | 1GCRKSE72DZ132861 | 1GCRKSE72DZ186421; 1GCRKSE72DZ197063 | 1GCRKSE72DZ133475 | 1GCRKSE72DZ126378; 1GCRKSE72DZ110780 | 1GCRKSE72DZ191165; 1GCRKSE72DZ107345 | 1GCRKSE72DZ151622 | 1GCRKSE72DZ133427 | 1GCRKSE72DZ135940

1GCRKSE72DZ164578 | 1GCRKSE72DZ107085; 1GCRKSE72DZ198858 | 1GCRKSE72DZ197127 | 1GCRKSE72DZ148915 | 1GCRKSE72DZ128812 | 1GCRKSE72DZ186130 | 1GCRKSE72DZ155296 | 1GCRKSE72DZ100461 | 1GCRKSE72DZ177914 | 1GCRKSE72DZ181722 | 1GCRKSE72DZ133041 | 1GCRKSE72DZ161020 | 1GCRKSE72DZ159705; 1GCRKSE72DZ123996; 1GCRKSE72DZ146534 | 1GCRKSE72DZ193160

1GCRKSE72DZ161504 | 1GCRKSE72DZ170283

1GCRKSE72DZ163835 | 1GCRKSE72DZ134786 | 1GCRKSE72DZ177346 | 1GCRKSE72DZ119527 | 1GCRKSE72DZ112397 | 1GCRKSE72DZ101805; 1GCRKSE72DZ185463 | 1GCRKSE72DZ123609; 1GCRKSE72DZ152575; 1GCRKSE72DZ114439; 1GCRKSE72DZ162670 | 1GCRKSE72DZ176567 | 1GCRKSE72DZ152107 | 1GCRKSE72DZ127272 | 1GCRKSE72DZ150079 | 1GCRKSE72DZ105532 | 1GCRKSE72DZ175919; 1GCRKSE72DZ190789; 1GCRKSE72DZ100721; 1GCRKSE72DZ104932 | 1GCRKSE72DZ157579 | 1GCRKSE72DZ172342

1GCRKSE72DZ128163 | 1GCRKSE72DZ141656 | 1GCRKSE72DZ171174 | 1GCRKSE72DZ133623 | 1GCRKSE72DZ124310; 1GCRKSE72DZ144010 | 1GCRKSE72DZ165732; 1GCRKSE72DZ178898; 1GCRKSE72DZ165889 | 1GCRKSE72DZ193028; 1GCRKSE72DZ153628 | 1GCRKSE72DZ175838 | 1GCRKSE72DZ189335 | 1GCRKSE72DZ154214 | 1GCRKSE72DZ194888 | 1GCRKSE72DZ125232 | 1GCRKSE72DZ175080; 1GCRKSE72DZ105255; 1GCRKSE72DZ115851 | 1GCRKSE72DZ162152 | 1GCRKSE72DZ157968 | 1GCRKSE72DZ149689

1GCRKSE72DZ152690; 1GCRKSE72DZ150843 | 1GCRKSE72DZ143875 | 1GCRKSE72DZ183065 | 1GCRKSE72DZ102730 | 1GCRKSE72DZ193952; 1GCRKSE72DZ161132 | 1GCRKSE72DZ106051 | 1GCRKSE72DZ164435 | 1GCRKSE72DZ102498 | 1GCRKSE72DZ195510 | 1GCRKSE72DZ177542; 1GCRKSE72DZ116594 | 1GCRKSE72DZ165987

1GCRKSE72DZ187410 | 1GCRKSE72DZ141995 | 1GCRKSE72DZ177721 | 1GCRKSE72DZ157792 | 1GCRKSE72DZ133881 | 1GCRKSE72DZ144766 | 1GCRKSE72DZ144377; 1GCRKSE72DZ137350 | 1GCRKSE72DZ123089 | 1GCRKSE72DZ179484; 1GCRKSE72DZ196575 | 1GCRKSE72DZ132729 | 1GCRKSE72DZ151023 | 1GCRKSE72DZ169876 | 1GCRKSE72DZ194938 | 1GCRKSE72DZ150325; 1GCRKSE72DZ146615 | 1GCRKSE72DZ176746 | 1GCRKSE72DZ178576 | 1GCRKSE72DZ182420 | 1GCRKSE72DZ116515 | 1GCRKSE72DZ104462

1GCRKSE72DZ118295; 1GCRKSE72DZ142080

1GCRKSE72DZ197290; 1GCRKSE72DZ173197 | 1GCRKSE72DZ176083

1GCRKSE72DZ104364; 1GCRKSE72DZ123870 | 1GCRKSE72DZ184801 | 1GCRKSE72DZ106941; 1GCRKSE72DZ183342; 1GCRKSE72DZ121262 | 1GCRKSE72DZ181817; 1GCRKSE72DZ108589 | 1GCRKSE72DZ162605 | 1GCRKSE72DZ191960 | 1GCRKSE72DZ156593; 1GCRKSE72DZ157386 | 1GCRKSE72DZ124825 | 1GCRKSE72DZ179890 | 1GCRKSE72DZ164239 | 1GCRKSE72DZ189464 | 1GCRKSE72DZ101108

1GCRKSE72DZ182546 | 1GCRKSE72DZ173927 | 1GCRKSE72DZ149885 | 1GCRKSE72DZ170946 | 1GCRKSE72DZ118264; 1GCRKSE72DZ197144

1GCRKSE72DZ188962; 1GCRKSE72DZ127823; 1GCRKSE72DZ128535 | 1GCRKSE72DZ161955; 1GCRKSE72DZ196317 | 1GCRKSE72DZ110150; 1GCRKSE72DZ198200 | 1GCRKSE72DZ156271 | 1GCRKSE72DZ184314; 1GCRKSE72DZ168937 | 1GCRKSE72DZ195684; 1GCRKSE72DZ118667; 1GCRKSE72DZ185527 | 1GCRKSE72DZ109595 | 1GCRKSE72DZ144864 | 1GCRKSE72DZ103327 |
The VIN belongs to a Chevrolet.
The specific model is a Silverado 1500 according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GCRKSE72DZ1.
1GCRKSE72DZ127787 | 1GCRKSE72DZ175693 | 1GCRKSE72DZ132892

1GCRKSE72DZ114666 | 1GCRKSE72DZ160840; 1GCRKSE72DZ104333 | 1GCRKSE72DZ122525

1GCRKSE72DZ156223 | 1GCRKSE72DZ110682 | 1GCRKSE72DZ158179; 1GCRKSE72DZ108687 | 1GCRKSE72DZ170686; 1GCRKSE72DZ104865 | 1GCRKSE72DZ111394 | 1GCRKSE72DZ161566 | 1GCRKSE72DZ117700 | 1GCRKSE72DZ198830 | 1GCRKSE72DZ110391 | 1GCRKSE72DZ195572; 1GCRKSE72DZ129703; 1GCRKSE72DZ196107 | 1GCRKSE72DZ180957 | 1GCRKSE72DZ100802 | 1GCRKSE72DZ135131

1GCRKSE72DZ156934 | 1GCRKSE72DZ104784; 1GCRKSE72DZ194373 | 1GCRKSE72DZ183549; 1GCRKSE72DZ154438 | 1GCRKSE72DZ191621 | 1GCRKSE72DZ163768 | 1GCRKSE72DZ172647 | 1GCRKSE72DZ142550; 1GCRKSE72DZ161180 | 1GCRKSE72DZ180781; 1GCRKSE72DZ165102 | 1GCRKSE72DZ103134 | 1GCRKSE72DZ140569 | 1GCRKSE72DZ154097; 1GCRKSE72DZ133864; 1GCRKSE72DZ129667; 1GCRKSE72DZ108124 | 1GCRKSE72DZ197354 | 1GCRKSE72DZ178920; 1GCRKSE72DZ116708

1GCRKSE72DZ149529

1GCRKSE72DZ146677; 1GCRKSE72DZ155671 | 1GCRKSE72DZ133038

1GCRKSE72DZ116045; 1GCRKSE72DZ109905

1GCRKSE72DZ135419; 1GCRKSE72DZ173071 | 1GCRKSE72DZ198097 | 1GCRKSE72DZ150700; 1GCRKSE72DZ186452 | 1GCRKSE72DZ163690; 1GCRKSE72DZ131371 | 1GCRKSE72DZ142435; 1GCRKSE72DZ140538 | 1GCRKSE72DZ190467 | 1GCRKSE72DZ124873; 1GCRKSE72DZ107748 | 1GCRKSE72DZ187732; 1GCRKSE72DZ136621 | 1GCRKSE72DZ138868

1GCRKSE72DZ192588; 1GCRKSE72DZ157128; 1GCRKSE72DZ154987 | 1GCRKSE72DZ115994 | 1GCRKSE72DZ102033; 1GCRKSE72DZ145190 | 1GCRKSE72DZ139146; 1GCRKSE72DZ182384; 1GCRKSE72DZ180134 | 1GCRKSE72DZ127689 | 1GCRKSE72DZ151765 | 1GCRKSE72DZ120905 | 1GCRKSE72DZ121259 | 1GCRKSE72DZ152933 | 1GCRKSE72DZ143813; 1GCRKSE72DZ100203 | 1GCRKSE72DZ191117 | 1GCRKSE72DZ152432 | 1GCRKSE72DZ185706 | 1GCRKSE72DZ169411 | 1GCRKSE72DZ111590 | 1GCRKSE72DZ191912 | 1GCRKSE72DZ198245 | 1GCRKSE72DZ124789; 1GCRKSE72DZ176617 | 1GCRKSE72DZ177203 | 1GCRKSE72DZ104686

1GCRKSE72DZ180540

1GCRKSE72DZ110522; 1GCRKSE72DZ193045; 1GCRKSE72DZ115705 | 1GCRKSE72DZ175127

1GCRKSE72DZ160255 | 1GCRKSE72DZ142984 | 1GCRKSE72DZ126669

1GCRKSE72DZ199668

1GCRKSE72DZ112691 | 1GCRKSE72DZ193966 | 1GCRKSE72DZ128373 | 1GCRKSE72DZ147666 | 1GCRKSE72DZ152317 | 1GCRKSE72DZ128504 | 1GCRKSE72DZ170185 | 1GCRKSE72DZ106406 | 1GCRKSE72DZ144153; 1GCRKSE72DZ144251; 1GCRKSE72DZ126140

1GCRKSE72DZ131483 | 1GCRKSE72DZ112903; 1GCRKSE72DZ128664 | 1GCRKSE72DZ190887 | 1GCRKSE72DZ139762 | 1GCRKSE72DZ168856 | 1GCRKSE72DZ129748 | 1GCRKSE72DZ109273 | 1GCRKSE72DZ141334; 1GCRKSE72DZ176312

1GCRKSE72DZ189884 | 1GCRKSE72DZ124890 | 1GCRKSE72DZ154472; 1GCRKSE72DZ154505 | 1GCRKSE72DZ157811 | 1GCRKSE72DZ115798 | 1GCRKSE72DZ133184 | 1GCRKSE72DZ140376 | 1GCRKSE72DZ124064 | 1GCRKSE72DZ179372; 1GCRKSE72DZ183177 | 1GCRKSE72DZ111976; 1GCRKSE72DZ132228; 1GCRKSE72DZ164242 | 1GCRKSE72DZ159848 | 1GCRKSE72DZ181512; 1GCRKSE72DZ160885; 1GCRKSE72DZ155184 | 1GCRKSE72DZ182126 | 1GCRKSE72DZ168744; 1GCRKSE72DZ123660 | 1GCRKSE72DZ191411; 1GCRKSE72DZ138014 | 1GCRKSE72DZ118006; 1GCRKSE72DZ171949; 1GCRKSE72DZ114053; 1GCRKSE72DZ175337 | 1GCRKSE72DZ106275

1GCRKSE72DZ193417; 1GCRKSE72DZ194213; 1GCRKSE72DZ171918

1GCRKSE72DZ181560; 1GCRKSE72DZ125487; 1GCRKSE72DZ171305 | 1GCRKSE72DZ128485 | 1GCRKSE72DZ152737 | 1GCRKSE72DZ143570; 1GCRKSE72DZ191991; 1GCRKSE72DZ159073 | 1GCRKSE72DZ153869 | 1GCRKSE72DZ194891

1GCRKSE72DZ107765; 1GCRKSE72DZ158358 | 1GCRKSE72DZ199783 | 1GCRKSE72DZ165178; 1GCRKSE72DZ113100; 1GCRKSE72DZ195152 | 1GCRKSE72DZ156299

1GCRKSE72DZ121441 | 1GCRKSE72DZ160692; 1GCRKSE72DZ101481 | 1GCRKSE72DZ168162 | 1GCRKSE72DZ174124 | 1GCRKSE72DZ136750; 1GCRKSE72DZ107491; 1GCRKSE72DZ162314; 1GCRKSE72DZ177413 | 1GCRKSE72DZ165911 | 1GCRKSE72DZ176469 | 1GCRKSE72DZ166301 | 1GCRKSE72DZ182563 | 1GCRKSE72DZ130205; 1GCRKSE72DZ108527; 1GCRKSE72DZ198259 | 1GCRKSE72DZ194518 | 1GCRKSE72DZ129233 | 1GCRKSE72DZ186774 | 1GCRKSE72DZ104817; 1GCRKSE72DZ151698 | 1GCRKSE72DZ107555

1GCRKSE72DZ167304 | 1GCRKSE72DZ101982 | 1GCRKSE72DZ109886; 1GCRKSE72DZ195894; 1GCRKSE72DZ135890

1GCRKSE72DZ150261 | 1GCRKSE72DZ178934 | 1GCRKSE72DZ160594 | 1GCRKSE72DZ196513

1GCRKSE72DZ112657 | 1GCRKSE72DZ139938; 1GCRKSE72DZ194535 | 1GCRKSE72DZ135016 | 1GCRKSE72DZ183390 | 1GCRKSE72DZ167528 | 1GCRKSE72DZ124128; 1GCRKSE72DZ119317; 1GCRKSE72DZ135551 | 1GCRKSE72DZ120631 | 1GCRKSE72DZ156156; 1GCRKSE72DZ144301 | 1GCRKSE72DZ123920 | 1GCRKSE72DZ102470 | 1GCRKSE72DZ107569 | 1GCRKSE72DZ178769; 1GCRKSE72DZ158425 | 1GCRKSE72DZ179274 | 1GCRKSE72DZ103831; 1GCRKSE72DZ198522 | 1GCRKSE72DZ175581 | 1GCRKSE72DZ103554 | 1GCRKSE72DZ115817 | 1GCRKSE72DZ138465; 1GCRKSE72DZ142855 | 1GCRKSE72DZ115316 | 1GCRKSE72DZ148901; 1GCRKSE72DZ161518; 1GCRKSE72DZ182790 | 1GCRKSE72DZ176309; 1GCRKSE72DZ187942 | 1GCRKSE72DZ127496 | 1GCRKSE72DZ123528; 1GCRKSE72DZ141799 | 1GCRKSE72DZ141589 | 1GCRKSE72DZ141821 | 1GCRKSE72DZ118278; 1GCRKSE72DZ196172 | 1GCRKSE72DZ156030; 1GCRKSE72DZ172986; 1GCRKSE72DZ127840 | 1GCRKSE72DZ118975 | 1GCRKSE72DZ154892; 1GCRKSE72DZ152480 | 1GCRKSE72DZ189142 | 1GCRKSE72DZ172552 | 1GCRKSE72DZ198293 | 1GCRKSE72DZ115042; 1GCRKSE72DZ134142 | 1GCRKSE72DZ154147; 1GCRKSE72DZ179243; 1GCRKSE72DZ127000 | 1GCRKSE72DZ191005; 1GCRKSE72DZ129443 | 1GCRKSE72DZ148798 | 1GCRKSE72DZ126784 | 1GCRKSE72DZ160871 | 1GCRKSE72DZ113047 | 1GCRKSE72DZ185835; 1GCRKSE72DZ148364 | 1GCRKSE72DZ169621 | 1GCRKSE72DZ159168; 1GCRKSE72DZ157680 | 1GCRKSE72DZ192932 | 1GCRKSE72DZ105045; 1GCRKSE72DZ117812; 1GCRKSE72DZ152558; 1GCRKSE72DZ125411; 1GCRKSE72DZ177055; 1GCRKSE72DZ199752 | 1GCRKSE72DZ181493; 1GCRKSE72DZ129863 | 1GCRKSE72DZ163270 | 1GCRKSE72DZ192929; 1GCRKSE72DZ161244; 1GCRKSE72DZ148848 | 1GCRKSE72DZ159459 | 1GCRKSE72DZ188878 | 1GCRKSE72DZ180943 | 1GCRKSE72DZ108768 | 1GCRKSE72DZ166184 | 1GCRKSE72DZ116207; 1GCRKSE72DZ112660; 1GCRKSE72DZ173801 | 1GCRKSE72DZ186046 | 1GCRKSE72DZ128065; 1GCRKSE72DZ114540

1GCRKSE72DZ198777 | 1GCRKSE72DZ146565 | 1GCRKSE72DZ113582 | 1GCRKSE72DZ140216 | 1GCRKSE72DZ187875

1GCRKSE72DZ157601; 1GCRKSE72DZ181204 | 1GCRKSE72DZ112917 | 1GCRKSE72DZ196396; 1GCRKSE72DZ188511

1GCRKSE72DZ167464 | 1GCRKSE72DZ169571 | 1GCRKSE72DZ109077 | 1GCRKSE72DZ108138 | 1GCRKSE72DZ105370 | 1GCRKSE72DZ183244 | 1GCRKSE72DZ116238 | 1GCRKSE72DZ104316 | 1GCRKSE72DZ119625; 1GCRKSE72DZ187603 | 1GCRKSE72DZ139339 | 1GCRKSE72DZ164760; 1GCRKSE72DZ135811 | 1GCRKSE72DZ108608; 1GCRKSE72DZ156254 | 1GCRKSE72DZ161003 | 1GCRKSE72DZ184622 | 1GCRKSE72DZ188959 | 1GCRKSE72DZ167612; 1GCRKSE72DZ138675 | 1GCRKSE72DZ105143 | 1GCRKSE72DZ176908 | 1GCRKSE72DZ101609 | 1GCRKSE72DZ123626; 1GCRKSE72DZ137820 | 1GCRKSE72DZ144797 | 1GCRKSE72DZ109192 | 1GCRKSE72DZ123724 | 1GCRKSE72DZ165617 | 1GCRKSE72DZ124226; 1GCRKSE72DZ140345 | 1GCRKSE72DZ134366 | 1GCRKSE72DZ105157 | 1GCRKSE72DZ199797 | 1GCRKSE72DZ139051 | 1GCRKSE72DZ121715; 1GCRKSE72DZ101402 | 1GCRKSE72DZ131449; 1GCRKSE72DZ173653; 1GCRKSE72DZ107894 | 1GCRKSE72DZ162460; 1GCRKSE72DZ111217 | 1GCRKSE72DZ193949 | 1GCRKSE72DZ180974; 1GCRKSE72DZ114005 | 1GCRKSE72DZ131841; 1GCRKSE72DZ187438 | 1GCRKSE72DZ126526 | 1GCRKSE72DZ193398 | 1GCRKSE72DZ114151 | 1GCRKSE72DZ160580 | 1GCRKSE72DZ184832

1GCRKSE72DZ131225 | 1GCRKSE72DZ147778 | 1GCRKSE72DZ102100; 1GCRKSE72DZ134710 | 1GCRKSE72DZ173457; 1GCRKSE72DZ184992; 1GCRKSE72DZ140314 | 1GCRKSE72DZ181283; 1GCRKSE72DZ126008; 1GCRKSE72DZ143844 | 1GCRKSE72DZ107913; 1GCRKSE72DZ113873; 1GCRKSE72DZ167805 | 1GCRKSE72DZ119544 | 1GCRKSE72DZ158862; 1GCRKSE72DZ109290 | 1GCRKSE72DZ135355 | 1GCRKSE72DZ164984; 1GCRKSE72DZ125196; 1GCRKSE72DZ119494 | 1GCRKSE72DZ158943 | 1GCRKSE72DZ164967 | 1GCRKSE72DZ162636; 1GCRKSE72DZ124520 | 1GCRKSE72DZ142600; 1GCRKSE72DZ198049 | 1GCRKSE72DZ138787 | 1GCRKSE72DZ111783; 1GCRKSE72DZ172891 | 1GCRKSE72DZ120841 | 1GCRKSE72DZ155766

1GCRKSE72DZ162510 | 1GCRKSE72DZ113114 | 1GCRKSE72DZ178528; 1GCRKSE72DZ121312 | 1GCRKSE72DZ103604 | 1GCRKSE72DZ165892 | 1GCRKSE72DZ108205 | 1GCRKSE72DZ199153 | 1GCRKSE72DZ179839 | 1GCRKSE72DZ139454 | 1GCRKSE72DZ119723 | 1GCRKSE72DZ165925 | 1GCRKSE72DZ145092 | 1GCRKSE72DZ147358; 1GCRKSE72DZ146517 | 1GCRKSE72DZ184989 | 1GCRKSE72DZ160742 | 1GCRKSE72DZ173815 | 1GCRKSE72DZ198861 | 1GCRKSE72DZ168727; 1GCRKSE72DZ116837; 1GCRKSE72DZ151281 | 1GCRKSE72DZ144959 | 1GCRKSE72DZ192560; 1GCRKSE72DZ109306

1GCRKSE72DZ167254 | 1GCRKSE72DZ139583 | 1GCRKSE72DZ118104 | 1GCRKSE72DZ171045 | 1GCRKSE72DZ187956; 1GCRKSE72DZ169408 | 1GCRKSE72DZ105109 | 1GCRKSE72DZ122248 | 1GCRKSE72DZ138126 | 1GCRKSE72DZ110049; 1GCRKSE72DZ127353; 1GCRKSE72DZ154858 | 1GCRKSE72DZ151149 | 1GCRKSE72DZ102288 | 1GCRKSE72DZ143195 | 1GCRKSE72DZ162782 | 1GCRKSE72DZ129250 | 1GCRKSE72DZ173913; 1GCRKSE72DZ161776; 1GCRKSE72DZ117616 | 1GCRKSE72DZ136974 | 1GCRKSE72DZ180912 | 1GCRKSE72DZ125702

1GCRKSE72DZ103876 | 1GCRKSE72DZ147103 | 1GCRKSE72DZ199394 | 1GCRKSE72DZ151880 | 1GCRKSE72DZ146419; 1GCRKSE72DZ182725 | 1GCRKSE72DZ123299 | 1GCRKSE72DZ188590 | 1GCRKSE72DZ115123; 1GCRKSE72DZ132441 | 1GCRKSE72DZ171739 | 1GCRKSE72DZ139258; 1GCRKSE72DZ118071

1GCRKSE72DZ102808 | 1GCRKSE72DZ126056; 1GCRKSE72DZ140099 | 1GCRKSE72DZ173832 | 1GCRKSE72DZ116126 | 1GCRKSE72DZ149207; 1GCRKSE72DZ147053; 1GCRKSE72DZ101349; 1GCRKSE72DZ139907; 1GCRKSE72DZ115428 | 1GCRKSE72DZ159896 | 1GCRKSE72DZ162975 | 1GCRKSE72DZ137011 | 1GCRKSE72DZ177332

1GCRKSE72DZ181445 | 1GCRKSE72DZ137302; 1GCRKSE72DZ107118 | 1GCRKSE72DZ165519; 1GCRKSE72DZ109760 | 1GCRKSE72DZ122220; 1GCRKSE72DZ144556 | 1GCRKSE72DZ129099 | 1GCRKSE72DZ138482 | 1GCRKSE72DZ197323 | 1GCRKSE72DZ149644; 1GCRKSE72DZ130253 | 1GCRKSE72DZ107846 | 1GCRKSE72DZ115137 | 1GCRKSE72DZ154794 | 1GCRKSE72DZ137512; 1GCRKSE72DZ146453 | 1GCRKSE72DZ116630; 1GCRKSE72DZ184930 | 1GCRKSE72DZ191389; 1GCRKSE72DZ193143 | 1GCRKSE72DZ129068; 1GCRKSE72DZ148283 | 1GCRKSE72DZ167481; 1GCRKSE72DZ177069 | 1GCRKSE72DZ183289; 1GCRKSE72DZ174267

1GCRKSE72DZ159686 | 1GCRKSE72DZ149496 | 1GCRKSE72DZ102775; 1GCRKSE72DZ107006 | 1GCRKSE72DZ197032 | 1GCRKSE72DZ183891 | 1GCRKSE72DZ157016; 1GCRKSE72DZ147070; 1GCRKSE72DZ121083 | 1GCRKSE72DZ187617; 1GCRKSE72DZ178433 | 1GCRKSE72DZ181753 | 1GCRKSE72DZ126851; 1GCRKSE72DZ108625 | 1GCRKSE72DZ198231

1GCRKSE72DZ146260 | 1GCRKSE72DZ129930; 1GCRKSE72DZ145657 | 1GCRKSE72DZ152642 | 1GCRKSE72DZ122637; 1GCRKSE72DZ111069 | 1GCRKSE72DZ186287 | 1GCRKSE72DZ150003; 1GCRKSE72DZ122086; 1GCRKSE72DZ150521; 1GCRKSE72DZ197712 | 1GCRKSE72DZ151460 | 1GCRKSE72DZ106003; 1GCRKSE72DZ153466; 1GCRKSE72DZ122590 | 1GCRKSE72DZ106891; 1GCRKSE72DZ112321; 1GCRKSE72DZ141298 | 1GCRKSE72DZ137834; 1GCRKSE72DZ109824; 1GCRKSE72DZ120564

1GCRKSE72DZ150342 | 1GCRKSE72DZ100590 | 1GCRKSE72DZ184636; 1GCRKSE72DZ197919; 1GCRKSE72DZ185494 | 1GCRKSE72DZ100010 | 1GCRKSE72DZ169439 | 1GCRKSE72DZ166931; 1GCRKSE72DZ179565; 1GCRKSE72DZ174057 | 1GCRKSE72DZ124534 | 1GCRKSE72DZ191523 | 1GCRKSE72DZ114599 | 1GCRKSE72DZ170719 | 1GCRKSE72DZ172440 | 1GCRKSE72DZ108723 | 1GCRKSE72DZ106745 | 1GCRKSE72DZ123948 | 1GCRKSE72DZ186225 | 1GCRKSE72DZ142743 | 1GCRKSE72DZ175242; 1GCRKSE72DZ128499 | 1GCRKSE72DZ103215; 1GCRKSE72DZ179145; 1GCRKSE72DZ166749 | 1GCRKSE72DZ146937 | 1GCRKSE72DZ120791; 1GCRKSE72DZ184040 | 1GCRKSE72DZ198410 | 1GCRKSE72DZ155041

1GCRKSE72DZ121519; 1GCRKSE72DZ159669 | 1GCRKSE72DZ131306 | 1GCRKSE72DZ187066; 1GCRKSE72DZ146579 | 1GCRKSE72DZ139888 | 1GCRKSE72DZ159395 | 1GCRKSE72DZ168615 | 1GCRKSE72DZ120502 | 1GCRKSE72DZ110942; 1GCRKSE72DZ137560 | 1GCRKSE72DZ129958

1GCRKSE72DZ190940

1GCRKSE72DZ117552 | 1GCRKSE72DZ159946; 1GCRKSE72DZ157436 | 1GCRKSE72DZ190050 | 1GCRKSE72DZ188167 | 1GCRKSE72DZ199072 | 1GCRKSE72DZ150793 | 1GCRKSE72DZ180988; 1GCRKSE72DZ195054 | 1GCRKSE72DZ146520 | 1GCRKSE72DZ127997; 1GCRKSE72DZ139342 | 1GCRKSE72DZ193756

1GCRKSE72DZ175404 | 1GCRKSE72DZ196611 | 1GCRKSE72DZ133024 | 1GCRKSE72DZ153953 | 1GCRKSE72DZ193479; 1GCRKSE72DZ190601 | 1GCRKSE72DZ160093; 1GCRKSE72DZ110228 | 1GCRKSE72DZ110701 | 1GCRKSE72DZ184944 | 1GCRKSE72DZ109029; 1GCRKSE72DZ123478; 1GCRKSE72DZ197371 | 1GCRKSE72DZ195538 | 1GCRKSE72DZ119043 | 1GCRKSE72DZ147294 | 1GCRKSE72DZ168873 | 1GCRKSE72DZ109550 | 1GCRKSE72DZ100315 | 1GCRKSE72DZ181848; 1GCRKSE72DZ171031 | 1GCRKSE72DZ153922 | 1GCRKSE72DZ151748 | 1GCRKSE72DZ183485 | 1GCRKSE72DZ105286 | 1GCRKSE72DZ154407 | 1GCRKSE72DZ107796 | 1GCRKSE72DZ192543 | 1GCRKSE72DZ163656; 1GCRKSE72DZ149403 | 1GCRKSE72DZ112688; 1GCRKSE72DZ125053; 1GCRKSE72DZ100119; 1GCRKSE72DZ190064; 1GCRKSE72DZ184491 | 1GCRKSE72DZ182224 | 1GCRKSE72DZ100508; 1GCRKSE72DZ178397 | 1GCRKSE72DZ132231; 1GCRKSE72DZ102582 | 1GCRKSE72DZ191067 | 1GCRKSE72DZ120726 | 1GCRKSE72DZ106647; 1GCRKSE72DZ197564; 1GCRKSE72DZ190095; 1GCRKSE72DZ180358; 1GCRKSE72DZ162197; 1GCRKSE72DZ173166 | 1GCRKSE72DZ102047

1GCRKSE72DZ198939; 1GCRKSE72DZ138708 | 1GCRKSE72DZ151927 | 1GCRKSE72DZ101142 | 1GCRKSE72DZ104591; 1GCRKSE72DZ103702 | 1GCRKSE72DZ135565 | 1GCRKSE72DZ153175 | 1GCRKSE72DZ145030 | 1GCRKSE72DZ166198 | 1GCRKSE72DZ149014; 1GCRKSE72DZ145240; 1GCRKSE72DZ140779; 1GCRKSE72DZ123447 | 1GCRKSE72DZ118460 | 1GCRKSE72DZ142273 | 1GCRKSE72DZ166539 | 1GCRKSE72DZ149921 | 1GCRKSE72DZ152513 | 1GCRKSE72DZ175841 | 1GCRKSE72DZ175595 | 1GCRKSE72DZ148154; 1GCRKSE72DZ115302 | 1GCRKSE72DZ176911; 1GCRKSE72DZ167478 | 1GCRKSE72DZ177475 | 1GCRKSE72DZ135498 | 1GCRKSE72DZ121570 | 1GCRKSE72DZ185110 | 1GCRKSE72DZ173135; 1GCRKSE72DZ196334 | 1GCRKSE72DZ100444; 1GCRKSE72DZ198780; 1GCRKSE72DZ183471 | 1GCRKSE72DZ150938 | 1GCRKSE72DZ106759 | 1GCRKSE72DZ153662 | 1GCRKSE72DZ111721 | 1GCRKSE72DZ185947; 1GCRKSE72DZ170414 | 1GCRKSE72DZ159090 | 1GCRKSE72DZ109242; 1GCRKSE72DZ138627 | 1GCRKSE72DZ187133 | 1GCRKSE72DZ163060 | 1GCRKSE72DZ114506 | 1GCRKSE72DZ189495 | 1GCRKSE72DZ189965; 1GCRKSE72DZ145898; 1GCRKSE72DZ100668 | 1GCRKSE72DZ104798; 1GCRKSE72DZ153225 | 1GCRKSE72DZ129989 | 1GCRKSE72DZ106793

1GCRKSE72DZ151247; 1GCRKSE72DZ159980 | 1GCRKSE72DZ141320; 1GCRKSE72DZ164094

1GCRKSE72DZ191358; 1GCRKSE72DZ184085 | 1GCRKSE72DZ115378; 1GCRKSE72DZ124811 | 1GCRKSE72DZ135856; 1GCRKSE72DZ188640

1GCRKSE72DZ112674; 1GCRKSE72DZ126252; 1GCRKSE72DZ103649 | 1GCRKSE72DZ106499; 1GCRKSE72DZ104882 | 1GCRKSE72DZ133573 | 1GCRKSE72DZ175449 | 1GCRKSE72DZ199069 | 1GCRKSE72DZ100878

1GCRKSE72DZ121861 | 1GCRKSE72DZ152219 | 1GCRKSE72DZ164211 | 1GCRKSE72DZ158750

1GCRKSE72DZ118717; 1GCRKSE72DZ145254; 1GCRKSE72DZ116644 | 1GCRKSE72DZ190730; 1GCRKSE72DZ119169 | 1GCRKSE72DZ117003 | 1GCRKSE72DZ165830 | 1GCRKSE72DZ151717; 1GCRKSE72DZ126199 | 1GCRKSE72DZ103909 | 1GCRKSE72DZ180490 | 1GCRKSE72DZ132438 | 1GCRKSE72DZ171725; 1GCRKSE72DZ167352; 1GCRKSE72DZ105983; 1GCRKSE72DZ113663 | 1GCRKSE72DZ131936; 1GCRKSE72DZ199489; 1GCRKSE72DZ161289 | 1GCRKSE72DZ121536 | 1GCRKSE72DZ176374 | 1GCRKSE72DZ196639; 1GCRKSE72DZ105188 | 1GCRKSE72DZ139602 | 1GCRKSE72DZ163771 | 1GCRKSE72DZ188816 | 1GCRKSE72DZ177234 | 1GCRKSE72DZ198262 | 1GCRKSE72DZ150308; 1GCRKSE72DZ116997 | 1GCRKSE72DZ150101 | 1GCRKSE72DZ162345; 1GCRKSE72DZ103974; 1GCRKSE72DZ151359 | 1GCRKSE72DZ142919 | 1GCRKSE72DZ164130 | 1GCRKSE72DZ183387; 1GCRKSE72DZ192249

1GCRKSE72DZ132035 | 1GCRKSE72DZ140720

1GCRKSE72DZ128244; 1GCRKSE72DZ142547; 1GCRKSE72DZ110407 | 1GCRKSE72DZ121889 | 1GCRKSE72DZ181686 | 1GCRKSE72DZ186550 | 1GCRKSE72DZ130141 | 1GCRKSE72DZ189934 | 1GCRKSE72DZ181767; 1GCRKSE72DZ195944

1GCRKSE72DZ152284 | 1GCRKSE72DZ171871; 1GCRKSE72DZ165584 | 1GCRKSE72DZ151362; 1GCRKSE72DZ196933; 1GCRKSE72DZ157274; 1GCRKSE72DZ124615 | 1GCRKSE72DZ150227 | 1GCRKSE72DZ150082 | 1GCRKSE72DZ182708 | 1GCRKSE72DZ111444; 1GCRKSE72DZ188461; 1GCRKSE72DZ153676 | 1GCRKSE72DZ120225 | 1GCRKSE72DZ141267; 1GCRKSE72DZ155606; 1GCRKSE72DZ113453 | 1GCRKSE72DZ123058 | 1GCRKSE72DZ172468; 1GCRKSE72DZ191053 | 1GCRKSE72DZ189108; 1GCRKSE72DZ151667 | 1GCRKSE72DZ104851 | 1GCRKSE72DZ118149 | 1GCRKSE72DZ119575

1GCRKSE72DZ141608 | 1GCRKSE72DZ188153 | 1GCRKSE72DZ103683; 1GCRKSE72DZ121553 | 1GCRKSE72DZ140636 | 1GCRKSE72DZ185351 | 1GCRKSE72DZ190016; 1GCRKSE72DZ143018 | 1GCRKSE72DZ117048 | 1GCRKSE72DZ107720 | 1GCRKSE72DZ131564 | 1GCRKSE72DZ185396

1GCRKSE72DZ199380 | 1GCRKSE72DZ119981; 1GCRKSE72DZ176214 | 1GCRKSE72DZ150972; 1GCRKSE72DZ100511 | 1GCRKSE72DZ167383

1GCRKSE72DZ180456 | 1GCRKSE72DZ127742; 1GCRKSE72DZ169862 | 1GCRKSE72DZ186726 | 1GCRKSE72DZ124176; 1GCRKSE72DZ126896

1GCRKSE72DZ104980; 1GCRKSE72DZ162894 | 1GCRKSE72DZ177668 | 1GCRKSE72DZ120368 | 1GCRKSE72DZ109502 | 1GCRKSE72DZ109385; 1GCRKSE72DZ129605 | 1GCRKSE72DZ135128 | 1GCRKSE72DZ169800; 1GCRKSE72DZ152723 | 1GCRKSE72DZ134755; 1GCRKSE72DZ168632; 1GCRKSE72DZ181395 | 1GCRKSE72DZ151314

1GCRKSE72DZ164371 | 1GCRKSE72DZ134545 | 1GCRKSE72DZ189447 | 1GCRKSE72DZ118782; 1GCRKSE72DZ117499; 1GCRKSE72DZ170896 | 1GCRKSE72DZ168565 | 1GCRKSE72DZ110536; 1GCRKSE72DZ131435 | 1GCRKSE72DZ148865 | 1GCRKSE72DZ122069; 1GCRKSE72DZ121956 | 1GCRKSE72DZ149501 | 1GCRKSE72DZ138997 | 1GCRKSE72DZ197743; 1GCRKSE72DZ188704 | 1GCRKSE72DZ192834; 1GCRKSE72DZ118605 | 1GCRKSE72DZ166394; 1GCRKSE72DZ181980 | 1GCRKSE72DZ100346; 1GCRKSE72DZ176178 | 1GCRKSE72DZ196219 | 1GCRKSE72DZ169859 | 1GCRKSE72DZ159834; 1GCRKSE72DZ102078 | 1GCRKSE72DZ171501 | 1GCRKSE72DZ188489 | 1GCRKSE72DZ123867 | 1GCRKSE72DZ135212; 1GCRKSE72DZ198133 | 1GCRKSE72DZ133525 | 1GCRKSE72DZ102906; 1GCRKSE72DZ184538 | 1GCRKSE72DZ131256; 1GCRKSE72DZ142726; 1GCRKSE72DZ106101 | 1GCRKSE72DZ161986 | 1GCRKSE72DZ109175 | 1GCRKSE72DZ113887 | 1GCRKSE72DZ167058 | 1GCRKSE72DZ160482 | 1GCRKSE72DZ151636; 1GCRKSE72DZ162927 | 1GCRKSE72DZ132908 | 1GCRKSE72DZ171899 | 1GCRKSE72DZ149899 | 1GCRKSE72DZ186905; 1GCRKSE72DZ169926; 1GCRKSE72DZ141950; 1GCRKSE72DZ130608 | 1GCRKSE72DZ175807 | 1GCRKSE72DZ116790 | 1GCRKSE72DZ125263 | 1GCRKSE72DZ188105; 1GCRKSE72DZ130334 | 1GCRKSE72DZ118068 | 1GCRKSE72DZ126557 | 1GCRKSE72DZ139891 | 1GCRKSE72DZ196883; 1GCRKSE72DZ180697 | 1GCRKSE72DZ120807; 1GCRKSE72DZ198083; 1GCRKSE72DZ172888 | 1GCRKSE72DZ147795 | 1GCRKSE72DZ134335

1GCRKSE72DZ115655 | 1GCRKSE72DZ139213 | 1GCRKSE72DZ135842; 1GCRKSE72DZ167965; 1GCRKSE72DZ135646 | 1GCRKSE72DZ147148; 1GCRKSE72DZ197273 | 1GCRKSE72DZ185575 | 1GCRKSE72DZ181798

1GCRKSE72DZ154469; 1GCRKSE72DZ127207 | 1GCRKSE72DZ147974 | 1GCRKSE72DZ143293 | 1GCRKSE72DZ118765 | 1GCRKSE72DZ104770 | 1GCRKSE72DZ100993 | 1GCRKSE72DZ196799 | 1GCRKSE72DZ136778 | 1GCRKSE72DZ143939 | 1GCRKSE72DZ153340 | 1GCRKSE72DZ121763 | 1GCRKSE72DZ112111; 1GCRKSE72DZ108222 | 1GCRKSE72DZ165794 | 1GCRKSE72DZ123383 | 1GCRKSE72DZ170767 | 1GCRKSE72DZ152415; 1GCRKSE72DZ157775 | 1GCRKSE72DZ191716

1GCRKSE72DZ157064 | 1GCRKSE72DZ192378 | 1GCRKSE72DZ135677; 1GCRKSE72DZ117650 | 1GCRKSE72DZ170610 | 1GCRKSE72DZ185186 | 1GCRKSE72DZ139406 | 1GCRKSE72DZ181509 | 1GCRKSE72DZ186919 | 1GCRKSE72DZ136327 | 1GCRKSE72DZ134934 | 1GCRKSE72DZ195569 | 1GCRKSE72DZ185401; 1GCRKSE72DZ131001

1GCRKSE72DZ165763 | 1GCRKSE72DZ117793; 1GCRKSE72DZ183986 | 1GCRKSE72DZ159798; 1GCRKSE72DZ194146 | 1GCRKSE72DZ102128 | 1GCRKSE72DZ111993; 1GCRKSE72DZ168369; 1GCRKSE72DZ105806

1GCRKSE72DZ143973; 1GCRKSE72DZ172146 | 1GCRKSE72DZ195720 | 1GCRKSE72DZ174947 | 1GCRKSE72DZ132181 | 1GCRKSE72DZ112318 | 1GCRKSE72DZ116871 | 1GCRKSE72DZ158313 | 1GCRKSE72DZ186113 | 1GCRKSE72DZ168372; 1GCRKSE72DZ157226 | 1GCRKSE72DZ107622 | 1GCRKSE72DZ160272; 1GCRKSE72DZ157565; 1GCRKSE72DZ195121 | 1GCRKSE72DZ107832; 1GCRKSE72DZ116739; 1GCRKSE72DZ125182; 1GCRKSE72DZ117406 | 1GCRKSE72DZ172020 | 1GCRKSE72DZ103635 | 1GCRKSE72DZ148378; 1GCRKSE72DZ135291 | 1GCRKSE72DZ175032

1GCRKSE72DZ133718 | 1GCRKSE72DZ138367 | 1GCRKSE72DZ104042 | 1GCRKSE72DZ101643 | 1GCRKSE72DZ124856 | 1GCRKSE72DZ157999 | 1GCRKSE72DZ164533 | 1GCRKSE72DZ129054; 1GCRKSE72DZ183339 | 1GCRKSE72DZ123755 | 1GCRKSE72DZ113596 | 1GCRKSE72DZ109693 | 1GCRKSE72DZ191733 | 1GCRKSE72DZ190985; 1GCRKSE72DZ194616; 1GCRKSE72DZ119768; 1GCRKSE72DZ133363; 1GCRKSE72DZ120256

1GCRKSE72DZ174494

1GCRKSE72DZ146209 | 1GCRKSE72DZ199251

1GCRKSE72DZ116031 | 1GCRKSE72DZ114487 | 1GCRKSE72DZ188010; 1GCRKSE72DZ102050 | 1GCRKSE72DZ173118; 1GCRKSE72DZ183843

1GCRKSE72DZ189710 | 1GCRKSE72DZ118281; 1GCRKSE72DZ130267 | 1GCRKSE72DZ113842; 1GCRKSE72DZ158599; 1GCRKSE72DZ106969 | 1GCRKSE72DZ168324 | 1GCRKSE72DZ143357; 1GCRKSE72DZ151894 | 1GCRKSE72DZ111797 | 1GCRKSE72DZ141091 | 1GCRKSE72DZ108317; 1GCRKSE72DZ159039; 1GCRKSE72DZ109645 | 1GCRKSE72DZ161177 | 1GCRKSE72DZ199833 | 1GCRKSE72DZ196012 | 1GCRKSE72DZ123173; 1GCRKSE72DZ130396 | 1GCRKSE72DZ163849 | 1GCRKSE72DZ112559; 1GCRKSE72DZ156013 | 1GCRKSE72DZ122847 | 1GCRKSE72DZ171921 | 1GCRKSE72DZ181171 | 1GCRKSE72DZ156769 | 1GCRKSE72DZ143410 | 1GCRKSE72DZ152687 | 1GCRKSE72DZ150230 | 1GCRKSE72DZ152303 | 1GCRKSE72DZ143052 | 1GCRKSE72DZ102419 | 1GCRKSE72DZ155881 | 1GCRKSE72DZ115915; 1GCRKSE72DZ119236 | 1GCRKSE72DZ124341 | 1GCRKSE72DZ154519

1GCRKSE72DZ167609 | 1GCRKSE72DZ162829; 1GCRKSE72DZ115395 | 1GCRKSE72DZ101092; 1GCRKSE72DZ167030 | 1GCRKSE72DZ167223 | 1GCRKSE72DZ119284 | 1GCRKSE72DZ183101 | 1GCRKSE72DZ169182 | 1GCRKSE72DZ152804

1GCRKSE72DZ143472 | 1GCRKSE72DZ103733 | 1GCRKSE72DZ170168; 1GCRKSE72DZ113579 | 1GCRKSE72DZ123352; 1GCRKSE72DZ187648; 1GCRKSE72DZ107927 | 1GCRKSE72DZ108561 | 1GCRKSE72DZ145285; 1GCRKSE72DZ153192; 1GCRKSE72DZ114974 | 1GCRKSE72DZ178335; 1GCRKSE72DZ142807; 1GCRKSE72DZ151992; 1GCRKSE72DZ175385 | 1GCRKSE72DZ193465 | 1GCRKSE72DZ131080

1GCRKSE72DZ123061 | 1GCRKSE72DZ181879 | 1GCRKSE72DZ107202; 1GCRKSE72DZ192218; 1GCRKSE72DZ114795 | 1GCRKSE72DZ116742 | 1GCRKSE72DZ115154; 1GCRKSE72DZ182479; 1GCRKSE72DZ176827 | 1GCRKSE72DZ146002; 1GCRKSE72DZ117938 | 1GCRKSE72DZ169702; 1GCRKSE72DZ159462

1GCRKSE72DZ118202; 1GCRKSE72DZ180778 | 1GCRKSE72DZ114831; 1GCRKSE72DZ179632 | 1GCRKSE72DZ178707

1GCRKSE72DZ126025; 1GCRKSE72DZ193322 | 1GCRKSE72DZ196818 | 1GCRKSE72DZ139292 | 1GCRKSE72DZ122914; 1GCRKSE72DZ172924 | 1GCRKSE72DZ111475; 1GCRKSE72DZ191568; 1GCRKSE72DZ122864 | 1GCRKSE72DZ184510; 1GCRKSE72DZ133220; 1GCRKSE72DZ196446 | 1GCRKSE72DZ114215; 1GCRKSE72DZ160045

1GCRKSE72DZ139549 | 1GCRKSE72DZ190615 | 1GCRKSE72DZ122394 | 1GCRKSE72DZ126882; 1GCRKSE72DZ188735 | 1GCRKSE72DZ189321 | 1GCRKSE72DZ111959; 1GCRKSE72DZ153614 | 1GCRKSE72DZ150437 | 1GCRKSE72DZ143911; 1GCRKSE72DZ131144 | 1GCRKSE72DZ145500 | 1GCRKSE72DZ138420; 1GCRKSE72DZ165035 | 1GCRKSE72DZ186936; 1GCRKSE72DZ177864 | 1GCRKSE72DZ132682; 1GCRKSE72DZ156092; 1GCRKSE72DZ181431 | 1GCRKSE72DZ108009 | 1GCRKSE72DZ117437; 1GCRKSE72DZ148171; 1GCRKSE72DZ127501; 1GCRKSE72DZ172258; 1GCRKSE72DZ186242

1GCRKSE72DZ179954 | 1GCRKSE72DZ195670

1GCRKSE72DZ152656 | 1GCRKSE72DZ178156; 1GCRKSE72DZ142158 | 1GCRKSE72DZ108706 | 1GCRKSE72DZ159610

1GCRKSE72DZ164032 | 1GCRKSE72DZ115686

1GCRKSE72DZ131855 | 1GCRKSE72DZ175774 | 1GCRKSE72DZ133279 | 1GCRKSE72DZ162247 | 1GCRKSE72DZ169201 | 1GCRKSE72DZ186595 | 1GCRKSE72DZ163477 | 1GCRKSE72DZ188914; 1GCRKSE72DZ184412; 1GCRKSE72DZ109872; 1GCRKSE72DZ146629; 1GCRKSE72DZ144329; 1GCRKSE72DZ141611 | 1GCRKSE72DZ101304 | 1GCRKSE72DZ121732 | 1GCRKSE72DZ157257

1GCRKSE72DZ139759 | 1GCRKSE72DZ120323 | 1GCRKSE72DZ125571 | 1GCRKSE72DZ132293 | 1GCRKSE72DZ134836 | 1GCRKSE72DZ152429

1GCRKSE72DZ182532 | 1GCRKSE72DZ178836; 1GCRKSE72DZ146632 | 1GCRKSE72DZ125716 | 1GCRKSE72DZ168467 | 1GCRKSE72DZ116255; 1GCRKSE72DZ180120 | 1GCRKSE72DZ122623 | 1GCRKSE72DZ113758; 1GCRKSE72DZ170039 | 1GCRKSE72DZ168016

1GCRKSE72DZ184460 | 1GCRKSE72DZ189125; 1GCRKSE72DZ151474; 1GCRKSE72DZ196866 | 1GCRKSE72DZ111122; 1GCRKSE72DZ190579 | 1GCRKSE72DZ198505 | 1GCRKSE72DZ175886 | 1GCRKSE72DZ119706 | 1GCRKSE72DZ159753 | 1GCRKSE72DZ110567 | 1GCRKSE72DZ166542; 1GCRKSE72DZ111878 | 1GCRKSE72DZ121813 | 1GCRKSE72DZ185981 | 1GCRKSE72DZ197080 | 1GCRKSE72DZ142001 | 1GCRKSE72DZ141186; 1GCRKSE72DZ182174 | 1GCRKSE72DZ119740; 1GCRKSE72DZ141804; 1GCRKSE72DZ163141 | 1GCRKSE72DZ179226; 1GCRKSE72DZ196057; 1GCRKSE72DZ182742; 1GCRKSE72DZ136991 | 1GCRKSE72DZ113677 | 1GCRKSE72DZ118135 | 1GCRKSE72DZ188377; 1GCRKSE72DZ193529 | 1GCRKSE72DZ158487; 1GCRKSE72DZ126803; 1GCRKSE72DZ162250; 1GCRKSE72DZ178982; 1GCRKSE72DZ115087; 1GCRKSE72DZ135999

1GCRKSE72DZ145612 | 1GCRKSE72DZ174401 | 1GCRKSE72DZ169568 | 1GCRKSE72DZ142581 | 1GCRKSE72DZ155055 | 1GCRKSE72DZ193501 | 1GCRKSE72DZ142306 | 1GCRKSE72DZ173930 | 1GCRKSE72DZ185611; 1GCRKSE72DZ152883; 1GCRKSE72DZ135162 | 1GCRKSE72DZ114389; 1GCRKSE72DZ134044 | 1GCRKSE72DZ172115 | 1GCRKSE72DZ166928 | 1GCRKSE72DZ106292 | 1GCRKSE72DZ106762 | 1GCRKSE72DZ123612; 1GCRKSE72DZ119351 | 1GCRKSE72DZ187150; 1GCRKSE72DZ140586 | 1GCRKSE72DZ164550 | 1GCRKSE72DZ183373 | 1GCRKSE72DZ115672; 1GCRKSE72DZ147862 | 1GCRKSE72DZ143617 | 1GCRKSE72DZ158876 | 1GCRKSE72DZ128292 | 1GCRKSE72DZ169750

1GCRKSE72DZ167643 | 1GCRKSE72DZ126770 | 1GCRKSE72DZ136313 | 1GCRKSE72DZ139390

1GCRKSE72DZ197418 | 1GCRKSE72DZ104588 | 1GCRKSE72DZ193367 | 1GCRKSE72DZ159199 | 1GCRKSE72DZ135839 | 1GCRKSE72DZ142628 | 1GCRKSE72DZ189061; 1GCRKSE72DZ121987 | 1GCRKSE72DZ133749 | 1GCRKSE72DZ141382 | 1GCRKSE72DZ144606; 1GCRKSE72DZ164483 | 1GCRKSE72DZ178609 | 1GCRKSE72DZ161048; 1GCRKSE72DZ145495 | 1GCRKSE72DZ185933; 1GCRKSE72DZ156173; 1GCRKSE72DZ165701 | 1GCRKSE72DZ179288; 1GCRKSE72DZ180859 | 1GCRKSE72DZ139664 | 1GCRKSE72DZ122556 | 1GCRKSE72DZ141379 | 1GCRKSE72DZ116773 | 1GCRKSE72DZ101772 | 1GCRKSE72DZ176553 | 1GCRKSE72DZ188380 | 1GCRKSE72DZ171238 | 1GCRKSE72DZ153239 | 1GCRKSE72DZ177833

1GCRKSE72DZ163480; 1GCRKSE72DZ153516 | 1GCRKSE72DZ100069 | 1GCRKSE72DZ187505 | 1GCRKSE72DZ151958 | 1GCRKSE72DZ181347 | 1GCRKSE72DZ138806; 1GCRKSE72DZ196558 | 1GCRKSE72DZ106261 | 1GCRKSE72DZ179789; 1GCRKSE72DZ114408

1GCRKSE72DZ175063; 1GCRKSE72DZ159056 | 1GCRKSE72DZ157825 | 1GCRKSE72DZ154133 | 1GCRKSE72DZ162457 | 1GCRKSE72DZ136005; 1GCRKSE72DZ125442 | 1GCRKSE72DZ117227; 1GCRKSE72DZ113209 | 1GCRKSE72DZ177654 | 1GCRKSE72DZ199749 | 1GCRKSE72DZ107880 | 1GCRKSE72DZ153600 | 1GCRKSE72DZ139034; 1GCRKSE72DZ124968 | 1GCRKSE72DZ143133; 1GCRKSE72DZ129345 | 1GCRKSE72DZ108415 | 1GCRKSE72DZ156741 | 1GCRKSE72DZ161597 | 1GCRKSE72DZ157842; 1GCRKSE72DZ197211; 1GCRKSE72DZ133699; 1GCRKSE72DZ130415 | 1GCRKSE72DZ122461; 1GCRKSE72DZ120984 | 1GCRKSE72DZ151300; 1GCRKSE72DZ161308 | 1GCRKSE72DZ113467 | 1GCRKSE72DZ121231 | 1GCRKSE72DZ118927

1GCRKSE72DZ188427 | 1GCRKSE72DZ180442; 1GCRKSE72DZ181221

1GCRKSE72DZ145352 | 1GCRKSE72DZ165357 | 1GCRKSE72DZ102811; 1GCRKSE72DZ182773 | 1GCRKSE72DZ159879 | 1GCRKSE72DZ126297 | 1GCRKSE72DZ174513 | 1GCRKSE72DZ139194 | 1GCRKSE72DZ143665 | 1GCRKSE72DZ165844 | 1GCRKSE72DZ107121 | 1GCRKSE72DZ137915; 1GCRKSE72DZ168243; 1GCRKSE72DZ129684 | 1GCRKSE72DZ133217; 1GCRKSE72DZ112982 | 1GCRKSE72DZ195877 | 1GCRKSE72DZ115820 | 1GCRKSE72DZ123044 | 1GCRKSE72DZ155816; 1GCRKSE72DZ156402 | 1GCRKSE72DZ156772; 1GCRKSE72DZ180411

1GCRKSE72DZ152978 | 1GCRKSE72DZ131130; 1GCRKSE72DZ116904 | 1GCRKSE72DZ123495; 1GCRKSE72DZ121407 | 1GCRKSE72DZ146131 | 1GCRKSE72DZ127367 | 1GCRKSE72DZ136019; 1GCRKSE72DZ146341; 1GCRKSE72DZ131399; 1GCRKSE72DZ137509 | 1GCRKSE72DZ170557; 1GCRKSE72DZ107619

1GCRKSE72DZ152334 | 1GCRKSE72DZ174446; 1GCRKSE72DZ168971 | 1GCRKSE72DZ102999

1GCRKSE72DZ172275; 1GCRKSE72DZ131547

1GCRKSE72DZ121648 | 1GCRKSE72DZ141530 | 1GCRKSE72DZ124601

1GCRKSE72DZ150048 | 1GCRKSE72DZ171160 | 1GCRKSE72DZ141138; 1GCRKSE72DZ175418 | 1GCRKSE72DZ156352 | 1GCRKSE72DZ175158

1GCRKSE72DZ114036; 1GCRKSE72DZ126817 | 1GCRKSE72DZ143455

1GCRKSE72DZ175399; 1GCRKSE72DZ129166 | 1GCRKSE72DZ198116 | 1GCRKSE72DZ128471 | 1GCRKSE72DZ183423; 1GCRKSE72DZ125165; 1GCRKSE72DZ166573 | 1GCRKSE72DZ190257 | 1GCRKSE72DZ173149 | 1GCRKSE72DZ165097 | 1GCRKSE72DZ136392

1GCRKSE72DZ192767; 1GCRKSE72DZ102727

1GCRKSE72DZ144881 | 1GCRKSE72DZ187990 | 1GCRKSE72DZ148414 | 1GCRKSE72DZ157243 | 1GCRKSE72DZ176634 | 1GCRKSE72DZ153127; 1GCRKSE72DZ121469; 1GCRKSE72DZ110987 | 1GCRKSE72DZ117230 | 1GCRKSE72DZ103893 | 1GCRKSE72DZ197984

1GCRKSE72DZ132889; 1GCRKSE72DZ170140; 1GCRKSE72DZ167190 | 1GCRKSE72DZ183437 | 1GCRKSE72DZ174625; 1GCRKSE72DZ173765 | 1GCRKSE72DZ179744 | 1GCRKSE72DZ118345 | 1GCRKSE72DZ137199; 1GCRKSE72DZ199265; 1GCRKSE72DZ177492; 1GCRKSE72DZ178660; 1GCRKSE72DZ117874 | 1GCRKSE72DZ138448 | 1GCRKSE72DZ159171 | 1GCRKSE72DZ151703 | 1GCRKSE72DZ132617; 1GCRKSE72DZ148073 | 1GCRKSE72DZ157453 | 1GCRKSE72DZ174835 | 1GCRKSE72DZ161826 | 1GCRKSE72DZ183227 | 1GCRKSE72DZ174348 | 1GCRKSE72DZ148140 | 1GCRKSE72DZ176326 | 1GCRKSE72DZ145058 | 1GCRKSE72DZ122668 | 1GCRKSE72DZ152527 | 1GCRKSE72DZ187813; 1GCRKSE72DZ168274; 1GCRKSE72DZ122699 | 1GCRKSE72DZ187309; 1GCRKSE72DZ174396 | 1GCRKSE72DZ171532 | 1GCRKSE72DZ169263; 1GCRKSE72DZ118507 | 1GCRKSE72DZ177539 | 1GCRKSE72DZ137039; 1GCRKSE72DZ171594 | 1GCRKSE72DZ134125; 1GCRKSE72DZ179176 | 1GCRKSE72DZ190677 | 1GCRKSE72DZ176391 | 1GCRKSE72DZ172759; 1GCRKSE72DZ100749 | 1GCRKSE72DZ141219; 1GCRKSE72DZ167125 | 1GCRKSE72DZ150373; 1GCRKSE72DZ167996; 1GCRKSE72DZ181624 | 1GCRKSE72DZ174110; 1GCRKSE72DZ164953 | 1GCRKSE72DZ166332

1GCRKSE72DZ195457 | 1GCRKSE72DZ115736 | 1GCRKSE72DZ182885 | 1GCRKSE72DZ105840 | 1GCRKSE72DZ132259 | 1GCRKSE72DZ116384; 1GCRKSE72DZ184071 | 1GCRKSE72DZ131032; 1GCRKSE72DZ172437; 1GCRKSE72DZ119852; 1GCRKSE72DZ126400 | 1GCRKSE72DZ101237 | 1GCRKSE72DZ101979 | 1GCRKSE72DZ110116; 1GCRKSE72DZ195460; 1GCRKSE72DZ169277; 1GCRKSE72DZ100492 | 1GCRKSE72DZ164824 | 1GCRKSE72DZ150020 | 1GCRKSE72DZ102341; 1GCRKSE72DZ135100 | 1GCRKSE72DZ138711; 1GCRKSE72DZ193630 | 1GCRKSE72DZ195880 | 1GCRKSE72DZ184247 | 1GCRKSE72DZ121682; 1GCRKSE72DZ110441; 1GCRKSE72DZ185009 | 1GCRKSE72DZ180876; 1GCRKSE72DZ128728; 1GCRKSE72DZ153760; 1GCRKSE72DZ120175 | 1GCRKSE72DZ176651; 1GCRKSE72DZ135209 | 1GCRKSE72DZ196785; 1GCRKSE72DZ119883; 1GCRKSE72DZ134531; 1GCRKSE72DZ120127 | 1GCRKSE72DZ142192 | 1GCRKSE72DZ161325 | 1GCRKSE72DZ142659 | 1GCRKSE72DZ136893 | 1GCRKSE72DZ181672; 1GCRKSE72DZ172048; 1GCRKSE72DZ138451 | 1GCRKSE72DZ196432 | 1GCRKSE72DZ192770 | 1GCRKSE72DZ189867 | 1GCRKSE72DZ158540; 1GCRKSE72DZ107989; 1GCRKSE72DZ156996 | 1GCRKSE72DZ169585 | 1GCRKSE72DZ176990 | 1GCRKSE72DZ199427 | 1GCRKSE72DZ199301 | 1GCRKSE72DZ190811; 1GCRKSE72DZ160949; 1GCRKSE72DZ135047 | 1GCRKSE72DZ118250 | 1GCRKSE72DZ161034; 1GCRKSE72DZ121973 | 1GCRKSE72DZ184376 | 1GCRKSE72DZ175824 | 1GCRKSE72DZ174379 | 1GCRKSE72DZ161549 | 1GCRKSE72DZ115865; 1GCRKSE72DZ142337; 1GCRKSE72DZ175578 | 1GCRKSE72DZ149238; 1GCRKSE72DZ161535

1GCRKSE72DZ120385 | 1GCRKSE72DZ153452 | 1GCRKSE72DZ193272; 1GCRKSE72DZ124792; 1GCRKSE72DZ130995; 1GCRKSE72DZ160286 | 1GCRKSE72DZ132472

1GCRKSE72DZ158747

1GCRKSE72DZ105384; 1GCRKSE72DZ138045 | 1GCRKSE72DZ193563 | 1GCRKSE72DZ102193; 1GCRKSE72DZ175483; 1GCRKSE72DZ138594; 1GCRKSE72DZ113470; 1GCRKSE72DZ139082 | 1GCRKSE72DZ184524

1GCRKSE72DZ165567 | 1GCRKSE72DZ110035 | 1GCRKSE72DZ107653 | 1GCRKSE72DZ175659 | 1GCRKSE72DZ162202; 1GCRKSE72DZ117034; 1GCRKSE72DZ182143 | 1GCRKSE72DZ177136; 1GCRKSE72DZ198973 | 1GCRKSE72DZ133945 | 1GCRKSE72DZ102405 | 1GCRKSE72DZ113257; 1GCRKSE72DZ127336; 1GCRKSE72DZ184099 | 1GCRKSE72DZ156562; 1GCRKSE72DZ199802 | 1GCRKSE72DZ143827; 1GCRKSE72DZ124999 | 1GCRKSE72DZ135114 | 1GCRKSE72DZ130494 | 1GCRKSE72DZ137753 | 1GCRKSE72DZ163396 | 1GCRKSE72DZ129362 | 1GCRKSE72DZ104381 | 1GCRKSE72DZ126722; 1GCRKSE72DZ113260; 1GCRKSE72DZ119477 | 1GCRKSE72DZ150454; 1GCRKSE72DZ118197; 1GCRKSE72DZ142242

1GCRKSE72DZ181333; 1GCRKSE72DZ114280 | 1GCRKSE72DZ108849; 1GCRKSE72DZ114604; 1GCRKSE72DZ162491 | 1GCRKSE72DZ166363 | 1GCRKSE72DZ110813 | 1GCRKSE72DZ196950 | 1GCRKSE72DZ148879 | 1GCRKSE72DZ102663 | 1GCRKSE72DZ137977 | 1GCRKSE72DZ176097 | 1GCRKSE72DZ170901; 1GCRKSE72DZ107216 | 1GCRKSE72DZ173233 | 1GCRKSE72DZ176682

1GCRKSE72DZ141561 | 1GCRKSE72DZ192686 | 1GCRKSE72DZ106034; 1GCRKSE72DZ107412 | 1GCRKSE72DZ109497 | 1GCRKSE72DZ156335; 1GCRKSE72DZ190386; 1GCRKSE72DZ100797

1GCRKSE72DZ185656 | 1GCRKSE72DZ190534 | 1GCRKSE72DZ106809 | 1GCRKSE72DZ130060 | 1GCRKSE72DZ190470; 1GCRKSE72DZ182658 | 1GCRKSE72DZ176729 | 1GCRKSE72DZ102453; 1GCRKSE72DZ140782

1GCRKSE72DZ148705 | 1GCRKSE72DZ161230 | 1GCRKSE72DZ115090 | 1GCRKSE72DZ106132 | 1GCRKSE72DZ171014; 1GCRKSE72DZ158506 | 1GCRKSE72DZ124579 | 1GCRKSE72DZ158361 | 1GCRKSE72DZ115543; 1GCRKSE72DZ198892 | 1GCRKSE72DZ176794; 1GCRKSE72DZ149367 | 1GCRKSE72DZ113498 | 1GCRKSE72DZ140281 | 1GCRKSE72DZ119673 | 1GCRKSE72DZ137980 | 1GCRKSE72DZ125568 | 1GCRKSE72DZ170316; 1GCRKSE72DZ186631 | 1GCRKSE72DZ156948; 1GCRKSE72DZ189173 | 1GCRKSE72DZ181042; 1GCRKSE72DZ155394 | 1GCRKSE72DZ169618 | 1GCRKSE72DZ199721 | 1GCRKSE72DZ178562; 1GCRKSE72DZ165391 | 1GCRKSE72DZ181297 | 1GCRKSE72DZ189500 | 1GCRKSE72DZ107037 | 1GCRKSE72DZ111248 | 1GCRKSE72DZ190596; 1GCRKSE72DZ153421 | 1GCRKSE72DZ174611 | 1GCRKSE72DZ196429 | 1GCRKSE72DZ119530 | 1GCRKSE72DZ192185; 1GCRKSE72DZ136912; 1GCRKSE72DZ133234 | 1GCRKSE72DZ112416 | 1GCRKSE72DZ134447 | 1GCRKSE72DZ105949; 1GCRKSE72DZ171496; 1GCRKSE72DZ136828 | 1GCRKSE72DZ123979 | 1GCRKSE72DZ107166 | 1GCRKSE72DZ184054; 1GCRKSE72DZ163382 | 1GCRKSE72DZ191280; 1GCRKSE72DZ117468 | 1GCRKSE72DZ103280; 1GCRKSE72DZ119057 | 1GCRKSE72DZ176228 | 1GCRKSE72DZ197869; 1GCRKSE72DZ144136 | 1GCRKSE72DZ161650 | 1GCRKSE72DZ128227; 1GCRKSE72DZ178965 | 1GCRKSE72DZ191778; 1GCRKSE72DZ129412; 1GCRKSE72DZ175497 | 1GCRKSE72DZ130298 | 1GCRKSE72DZ154889; 1GCRKSE72DZ131290 | 1GCRKSE72DZ175791 | 1GCRKSE72DZ110326 | 1GCRKSE72DZ117535 | 1GCRKSE72DZ178819 | 1GCRKSE72DZ142418 | 1GCRKSE72DZ162488; 1GCRKSE72DZ112125; 1GCRKSE72DZ127028; 1GCRKSE72DZ139695; 1GCRKSE72DZ140815; 1GCRKSE72DZ127532 | 1GCRKSE72DZ188413; 1GCRKSE72DZ142693 | 1GCRKSE72DZ156500; 1GCRKSE72DZ109628; 1GCRKSE72DZ138739; 1GCRKSE72DZ144539; 1GCRKSE72DZ150423 | 1GCRKSE72DZ129507 | 1GCRKSE72DZ127563 | 1GCRKSE72DZ161793 | 1GCRKSE72DZ124887 | 1GCRKSE72DZ174964 | 1GCRKSE72DZ189576

1GCRKSE72DZ128289 | 1GCRKSE72DZ120709 | 1GCRKSE72DZ159543 | 1GCRKSE72DZ114568 | 1GCRKSE72DZ193854; 1GCRKSE72DZ155587 | 1GCRKSE72DZ176648 | 1GCRKSE72DZ118409 | 1GCRKSE72DZ166413; 1GCRKSE72DZ144816 | 1GCRKSE72DZ190002 | 1GCRKSE72DZ190288 | 1GCRKSE72DZ108530; 1GCRKSE72DZ110603 | 1GCRKSE72DZ155086

1GCRKSE72DZ124243 | 1GCRKSE72DZ194325 | 1GCRKSE72DZ101898

1GCRKSE72DZ116627 | 1GCRKSE72DZ166587 | 1GCRKSE72DZ125120 | 1GCRKSE72DZ137137; 1GCRKSE72DZ193515; 1GCRKSE72DZ135145 | 1GCRKSE72DZ153323 | 1GCRKSE72DZ144086; 1GCRKSE72DZ181526; 1GCRKSE72DZ171465 | 1GCRKSE72DZ174656; 1GCRKSE72DZ186127; 1GCRKSE72DZ155461 | 1GCRKSE72DZ190629 | 1GCRKSE72DZ107877 | 1GCRKSE72DZ129815

1GCRKSE72DZ131581 | 1GCRKSE72DZ124291 | 1GCRKSE72DZ199637 | 1GCRKSE72DZ148560 | 1GCRKSE72DZ159266; 1GCRKSE72DZ141463; 1GCRKSE72DZ154830; 1GCRKSE72DZ132536 | 1GCRKSE72DZ100685 | 1GCRKSE72DZ198360 | 1GCRKSE72DZ174155; 1GCRKSE72DZ140166 | 1GCRKSE72DZ103022 | 1GCRKSE72DZ109791; 1GCRKSE72DZ140443 | 1GCRKSE72DZ120290 | 1GCRKSE72DZ157856 | 1GCRKSE72DZ195541 | 1GCRKSE72DZ158246 | 1GCRKSE72DZ176925 | 1GCRKSE72DZ191103 | 1GCRKSE72DZ158344; 1GCRKSE72DZ197130 | 1GCRKSE72DZ104459 | 1GCRKSE72DZ161163; 1GCRKSE72DZ183079 | 1GCRKSE72DZ189772; 1GCRKSE72DZ127594 | 1GCRKSE72DZ194132; 1GCRKSE72DZ146856; 1GCRKSE72DZ136831; 1GCRKSE72DZ127868 | 1GCRKSE72DZ112528; 1GCRKSE72DZ159512

1GCRKSE72DZ112495 | 1GCRKSE72DZ107541; 1GCRKSE72DZ149949 | 1GCRKSE72DZ123271; 1GCRKSE72DZ115008 | 1GCRKSE72DZ195586 | 1GCRKSE72DZ124016 | 1GCRKSE72DZ173278 | 1GCRKSE72DZ190307 | 1GCRKSE72DZ104736 | 1GCRKSE72DZ168260 | 1GCRKSE72DZ170512 | 1GCRKSE72DZ143858 | 1GCRKSE72DZ194471; 1GCRKSE72DZ179906 | 1GCRKSE72DZ152236; 1GCRKSE72DZ196592 | 1GCRKSE72DZ163785 | 1GCRKSE72DZ178612 | 1GCRKSE72DZ144976 | 1GCRKSE72DZ127174; 1GCRKSE72DZ147344; 1GCRKSE72DZ118183 | 1GCRKSE72DZ177623 | 1GCRKSE72DZ144895 | 1GCRKSE72DZ186192 | 1GCRKSE72DZ196804 | 1GCRKSE72DZ133900 | 1GCRKSE72DZ193692 | 1GCRKSE72DZ170798 | 1GCRKSE72DZ194986; 1GCRKSE72DZ121181; 1GCRKSE72DZ142595 | 1GCRKSE72DZ116689 | 1GCRKSE72DZ118636 | 1GCRKSE72DZ174950; 1GCRKSE72DZ178142; 1GCRKSE72DZ179596 | 1GCRKSE72DZ187570; 1GCRKSE72DZ175872 | 1GCRKSE72DZ182613; 1GCRKSE72DZ135663 | 1GCRKSE72DZ149823

1GCRKSE72DZ186385 | 1GCRKSE72DZ127093; 1GCRKSE72DZ189979 | 1GCRKSE72DZ174074 | 1GCRKSE72DZ120578; 1GCRKSE72DZ142015 | 1GCRKSE72DZ127384; 1GCRKSE72DZ163074 | 1GCRKSE72DZ158537 | 1GCRKSE72DZ122458; 1GCRKSE72DZ129247 | 1GCRKSE72DZ171644

1GCRKSE72DZ107572 | 1GCRKSE72DZ197631 | 1GCRKSE72DZ181316; 1GCRKSE72DZ149837 | 1GCRKSE72DZ170087 | 1GCRKSE72DZ145674 | 1GCRKSE72DZ166038 | 1GCRKSE72DZ146078 | 1GCRKSE72DZ179212 | 1GCRKSE72DZ156898 | 1GCRKSE72DZ176813 | 1GCRKSE72DZ102601 | 1GCRKSE72DZ160899; 1GCRKSE72DZ144119 | 1GCRKSE72DZ101724; 1GCRKSE72DZ146839 | 1GCRKSE72DZ188475 | 1GCRKSE72DZ138577; 1GCRKSE72DZ168047 | 1GCRKSE72DZ129720; 1GCRKSE72DZ120595 | 1GCRKSE72DZ172826; 1GCRKSE72DZ148994 | 1GCRKSE72DZ126171; 1GCRKSE72DZ146405 | 1GCRKSE72DZ112951; 1GCRKSE72DZ187584 | 1GCRKSE72DZ145061 | 1GCRKSE72DZ156609 | 1GCRKSE72DZ179792 | 1GCRKSE72DZ138143 | 1GCRKSE72DZ110634; 1GCRKSE72DZ147571 | 1GCRKSE72DZ177041 | 1GCRKSE72DZ197077 | 1GCRKSE72DZ128356; 1GCRKSE72DZ158666 | 1GCRKSE72DZ115168; 1GCRKSE72DZ154391 | 1GCRKSE72DZ160854; 1GCRKSE72DZ190243 | 1GCRKSE72DZ152477 | 1GCRKSE72DZ117390 | 1GCRKSE72DZ155427 | 1GCRKSE72DZ124193 | 1GCRKSE72DZ142502 | 1GCRKSE72DZ131502 | 1GCRKSE72DZ148218 | 1GCRKSE72DZ114828 | 1GCRKSE72DZ155119; 1GCRKSE72DZ169229; 1GCRKSE72DZ184135; 1GCRKSE72DZ111735 | 1GCRKSE72DZ105059

1GCRKSE72DZ170266 | 1GCRKSE72DZ190226

1GCRKSE72DZ161115; 1GCRKSE72DZ114957; 1GCRKSE72DZ155444 | 1GCRKSE72DZ184183; 1GCRKSE72DZ180392 | 1GCRKSE72DZ105594 | 1GCRKSE72DZ101416

1GCRKSE72DZ134240 | 1GCRKSE72DZ133637 | 1GCRKSE72DZ141351 | 1GCRKSE72DZ117759

1GCRKSE72DZ195846; 1GCRKSE72DZ150616

1GCRKSE72DZ140751 | 1GCRKSE72DZ108365 | 1GCRKSE72DZ142998; 1GCRKSE72DZ132519; 1GCRKSE72DZ115882 | 1GCRKSE72DZ189416

1GCRKSE72DZ139714 | 1GCRKSE72DZ164774 | 1GCRKSE72DZ119592 | 1GCRKSE72DZ179887 | 1GCRKSE72DZ162703 | 1GCRKSE72DZ166637; 1GCRKSE72DZ102632 | 1GCRKSE72DZ127482 | 1GCRKSE72DZ140183 | 1GCRKSE72DZ175547; 1GCRKSE72DZ152365 | 1GCRKSE72DZ157730; 1GCRKSE72DZ199007 | 1GCRKSE72DZ140846 | 1GCRKSE72DZ130382; 1GCRKSE72DZ149854 | 1GCRKSE72DZ107863 | 1GCRKSE72DZ130706 | 1GCRKSE72DZ157517 | 1GCRKSE72DZ170705 | 1GCRKSE72DZ180537; 1GCRKSE72DZ100556 | 1GCRKSE72DZ120676 | 1GCRKSE72DZ146887; 1GCRKSE72DZ198620; 1GCRKSE72DZ147392 | 1GCRKSE72DZ131404; 1GCRKSE72DZ192655 | 1GCRKSE72DZ135338; 1GCRKSE72DZ132584 | 1GCRKSE72DZ152625 | 1GCRKSE72DZ106437 | 1GCRKSE72DZ196527 | 1GCRKSE72DZ157405

1GCRKSE72DZ172874 | 1GCRKSE72DZ130818 | 1GCRKSE72DZ190906; 1GCRKSE72DZ117289 | 1GCRKSE72DZ195409; 1GCRKSE72DZ119074 | 1GCRKSE72DZ166752 | 1GCRKSE72DZ151913 | 1GCRKSE72DZ145450; 1GCRKSE72DZ173720 | 1GCRKSE72DZ198682 | 1GCRKSE72DZ138837; 1GCRKSE72DZ196494 | 1GCRKSE72DZ142399 | 1GCRKSE72DZ114571 | 1GCRKSE72DZ120922; 1GCRKSE72DZ162779; 1GCRKSE72DZ142385 | 1GCRKSE72DZ159428; 1GCRKSE72DZ183017; 1GCRKSE72DZ142211 | 1GCRKSE72DZ176973 | 1GCRKSE72DZ195961; 1GCRKSE72DZ145545 | 1GCRKSE72DZ104087 | 1GCRKSE72DZ128275; 1GCRKSE72DZ152849 | 1GCRKSE72DZ169795 | 1GCRKSE72DZ159445 | 1GCRKSE72DZ166217

1GCRKSE72DZ188007; 1GCRKSE72DZ143777; 1GCRKSE72DZ117356 | 1GCRKSE72DZ189545 | 1GCRKSE72DZ154343 | 1GCRKSE72DZ189075; 1GCRKSE72DZ135954 | 1GCRKSE72DZ134092 | 1GCRKSE72DZ153144; 1GCRKSE72DZ143794; 1GCRKSE72DZ104560; 1GCRKSE72DZ130740 | 1GCRKSE72DZ155668; 1GCRKSE72DZ182482 | 1GCRKSE72DZ166119 | 1GCRKSE72DZ181025 | 1GCRKSE72DZ163818 | 1GCRKSE72DZ116322 | 1GCRKSE72DZ155749 | 1GCRKSE72DZ116420 | 1GCRKSE72DZ119656 | 1GCRKSE72DZ195247; 1GCRKSE72DZ173667 | 1GCRKSE72DZ191425; 1GCRKSE72DZ194258; 1GCRKSE72DZ108656 | 1GCRKSE72DZ176066 | 1GCRKSE72DZ151524 | 1GCRKSE72DZ169487 | 1GCRKSE72DZ192591 | 1GCRKSE72DZ199556 | 1GCRKSE72DZ199959 | 1GCRKSE72DZ132794 | 1GCRKSE72DZ111282 | 1GCRKSE72DZ109323; 1GCRKSE72DZ173684 | 1GCRKSE72DZ149594 | 1GCRKSE72DZ124078 | 1GCRKSE72DZ192851 | 1GCRKSE72DZ196687; 1GCRKSE72DZ175239 | 1GCRKSE72DZ112822; 1GCRKSE72DZ143312 | 1GCRKSE72DZ135470 | 1GCRKSE72DZ160126; 1GCRKSE72DZ119382; 1GCRKSE72DZ126610 | 1GCRKSE72DZ159008 | 1GCRKSE72DZ186869

1GCRKSE72DZ156349 | 1GCRKSE72DZ126994 | 1GCRKSE72DZ179503 | 1GCRKSE72DZ177928 | 1GCRKSE72DZ113033 | 1GCRKSE72DZ142614; 1GCRKSE72DZ121844 | 1GCRKSE72DZ122041 | 1GCRKSE72DZ160191; 1GCRKSE72DZ124761 | 1GCRKSE72DZ148235 | 1GCRKSE72DZ116143 | 1GCRKSE72DZ103036 | 1GCRKSE72DZ109600; 1GCRKSE72DZ196768 | 1GCRKSE72DZ191506 | 1GCRKSE72DZ116160; 1GCRKSE72DZ103005; 1GCRKSE72DZ145089

1GCRKSE72DZ113789 | 1GCRKSE72DZ154004 | 1GCRKSE72DZ100167; 1GCRKSE72DZ181803 | 1GCRKSE72DZ197970 | 1GCRKSE72DZ181963; 1GCRKSE72DZ189593; 1GCRKSE72DZ190954; 1GCRKSE72DZ146551; 1GCRKSE72DZ197788 | 1GCRKSE72DZ183082 | 1GCRKSE72DZ110746 | 1GCRKSE72DZ138398; 1GCRKSE72DZ120788 | 1GCRKSE72DZ188198; 1GCRKSE72DZ146257

1GCRKSE72DZ114943; 1GCRKSE72DZ144203 | 1GCRKSE72DZ115400 | 1GCRKSE72DZ195507; 1GCRKSE72DZ181669 | 1GCRKSE72DZ172616; 1GCRKSE72DZ162717; 1GCRKSE72DZ109984; 1GCRKSE72DZ155248 | 1GCRKSE72DZ101383 | 1GCRKSE72DZ198908 | 1GCRKSE72DZ167562 | 1GCRKSE72DZ123433; 1GCRKSE72DZ172390 | 1GCRKSE72DZ109404

1GCRKSE72DZ191649; 1GCRKSE72DZ122055; 1GCRKSE72DZ117664 | 1GCRKSE72DZ186029 | 1GCRKSE72DZ185172; 1GCRKSE72DZ190937; 1GCRKSE72DZ143732

1GCRKSE72DZ171773; 1GCRKSE72DZ139941; 1GCRKSE72DZ177993 | 1GCRKSE72DZ161857

1GCRKSE72DZ176259 | 1GCRKSE72DZ182191 | 1GCRKSE72DZ159803; 1GCRKSE72DZ146016; 1GCRKSE72DZ108172 | 1GCRKSE72DZ130236; 1GCRKSE72DZ179078 | 1GCRKSE72DZ143861

1GCRKSE72DZ168498 | 1GCRKSE72DZ197497; 1GCRKSE72DZ104249 | 1GCRKSE72DZ107751; 1GCRKSE72DZ195958; 1GCRKSE72DZ140927 | 1GCRKSE72DZ179310 | 1GCRKSE72DZ173670; 1GCRKSE72DZ117342 | 1GCRKSE72DZ191232 | 1GCRKSE72DZ109774 | 1GCRKSE72DZ150535 | 1GCRKSE72DZ167237 | 1GCRKSE72DZ119463; 1GCRKSE72DZ125036; 1GCRKSE72DZ125781; 1GCRKSE72DZ133136; 1GCRKSE72DZ100489; 1GCRKSE72DZ160563; 1GCRKSE72DZ176424 | 1GCRKSE72DZ174284 | 1GCRKSE72DZ114750; 1GCRKSE72DZ140491 | 1GCRKSE72DZ197774 | 1GCRKSE72DZ180117; 1GCRKSE72DZ120466; 1GCRKSE72DZ130446; 1GCRKSE72DZ166346

1GCRKSE72DZ132276; 1GCRKSE72DZ142936; 1GCRKSE72DZ106230

1GCRKSE72DZ148381 | 1GCRKSE72DZ138272 | 1GCRKSE72DZ162880; 1GCRKSE72DZ158182 | 1GCRKSE72DZ156285 | 1GCRKSE72DZ153872 | 1GCRKSE72DZ187911; 1GCRKSE72DZ150731 | 1GCRKSE72DZ106163 | 1GCRKSE72DZ166590 | 1GCRKSE72DZ100623 | 1GCRKSE72DZ160935 | 1GCRKSE72DZ153497 | 1GCRKSE72DZ145819 | 1GCRKSE72DZ164838 | 1GCRKSE72DZ182112; 1GCRKSE72DZ101688 | 1GCRKSE72DZ119429 | 1GCRKSE72DZ178657 | 1GCRKSE72DZ106535; 1GCRKSE72DZ142466

1GCRKSE72DZ190968 | 1GCRKSE72DZ105563; 1GCRKSE72DZ147585 | 1GCRKSE72DZ104400 | 1GCRKSE72DZ190663; 1GCRKSE72DZ108012 | 1GCRKSE72DZ160451 | 1GCRKSE72DZ100153 | 1GCRKSE72DZ132925 | 1GCRKSE72DZ145514 | 1GCRKSE72DZ160823; 1GCRKSE72DZ130088 | 1GCRKSE72DZ164659 | 1GCRKSE72DZ114098; 1GCRKSE72DZ180439 | 1GCRKSE72DZ186354

1GCRKSE72DZ138613 | 1GCRKSE72DZ103246; 1GCRKSE72DZ158649 | 1GCRKSE72DZ168131 | 1GCRKSE72DZ102310 | 1GCRKSE72DZ140300 | 1GCRKSE72DZ157548; 1GCRKSE72DZ198102 | 1GCRKSE72DZ126493 | 1GCRKSE72DZ165052 | 1GCRKSE72DZ142483 | 1GCRKSE72DZ177489 | 1GCRKSE72DZ172096 | 1GCRKSE72DZ164287; 1GCRKSE72DZ177007 | 1GCRKSE72DZ142676 | 1GCRKSE72DZ152463 | 1GCRKSE72DZ138157 | 1GCRKSE72DZ151099 | 1GCRKSE72DZ198567; 1GCRKSE72DZ126901; 1GCRKSE72DZ161521 | 1GCRKSE72DZ162037; 1GCRKSE72DZ166962; 1GCRKSE72DZ179940 | 1GCRKSE72DZ161082; 1GCRKSE72DZ156450 | 1GCRKSE72DZ176195; 1GCRKSE72DZ144654

1GCRKSE72DZ146825; 1GCRKSE72DZ176164 | 1GCRKSE72DZ199170; 1GCRKSE72DZ107443 | 1GCRKSE72DZ178173 | 1GCRKSE72DZ187892 | 1GCRKSE72DZ143830; 1GCRKSE72DZ187830 | 1GCRKSE72DZ134156 | 1GCRKSE72DZ131161 | 1GCRKSE72DZ185138 | 1GCRKSE72DZ182918 | 1GCRKSE72DZ129071 | 1GCRKSE72DZ165410 | 1GCRKSE72DZ181896 | 1GCRKSE72DZ164855 | 1GCRKSE72DZ144041; 1GCRKSE72DZ124386; 1GCRKSE72DZ183230; 1GCRKSE72DZ191795

1GCRKSE72DZ191263 | 1GCRKSE72DZ125618 | 1GCRKSE72DZ191439

1GCRKSE72DZ150678 | 1GCRKSE72DZ101156 | 1GCRKSE72DZ122797 | 1GCRKSE72DZ192980 | 1GCRKSE72DZ101769; 1GCRKSE72DZ154293; 1GCRKSE72DZ102484 | 1GCRKSE72DZ132147 | 1GCRKSE72DZ133914; 1GCRKSE72DZ120693 | 1GCRKSE72DZ146811 | 1GCRKSE72DZ153810 | 1GCRKSE72DZ150955

1GCRKSE72DZ103487; 1GCRKSE72DZ145206 | 1GCRKSE72DZ169490 | 1GCRKSE72DZ128891 | 1GCRKSE72DZ159221 | 1GCRKSE72DZ118247

1GCRKSE72DZ154259 | 1GCRKSE72DZ181123 | 1GCRKSE72DZ164998; 1GCRKSE72DZ163351 | 1GCRKSE72DZ155377; 1GCRKSE72DZ122508; 1GCRKSE72DZ140233 | 1GCRKSE72DZ131838 | 1GCRKSE72DZ198455 | 1GCRKSE72DZ125148; 1GCRKSE72DZ191599

1GCRKSE72DZ128129 | 1GCRKSE72DZ141835 | 1GCRKSE72DZ174463; 1GCRKSE72DZ138305; 1GCRKSE72DZ144279 | 1GCRKSE72DZ190551 | 1GCRKSE72DZ133315 | 1GCRKSE72DZ128809 | 1GCRKSE72DZ149725 | 1GCRKSE72DZ112738 | 1GCRKSE72DZ165651 | 1GCRKSE72DZ122895 | 1GCRKSE72DZ198990 | 1GCRKSE72DZ133606 | 1GCRKSE72DZ134920 | 1GCRKSE72DZ117602 | 1GCRKSE72DZ193014 | 1GCRKSE72DZ135517 | 1GCRKSE72DZ148655 | 1GCRKSE72DZ198309 | 1GCRKSE72DZ101173 | 1GCRKSE72DZ137283 | 1GCRKSE72DZ194440 | 1GCRKSE72DZ155945; 1GCRKSE72DZ174902

1GCRKSE72DZ177105 | 1GCRKSE72DZ184345 | 1GCRKSE72DZ145271; 1GCRKSE72DZ159400; 1GCRKSE72DZ103957; 1GCRKSE72DZ178688 | 1GCRKSE72DZ162555; 1GCRKSE72DZ108057; 1GCRKSE72DZ111007 | 1GCRKSE72DZ166797 | 1GCRKSE72DZ173264 | 1GCRKSE72DZ158604; 1GCRKSE72DZ109449; 1GCRKSE72DZ126185 | 1GCRKSE72DZ140510 | 1GCRKSE72DZ193739 | 1GCRKSE72DZ134965; 1GCRKSE72DZ118054; 1GCRKSE72DZ144752 | 1GCRKSE72DZ161907 | 1GCRKSE72DZ159607 | 1GCRKSE72DZ110018 | 1GCRKSE72DZ128874

1GCRKSE72DZ194745 | 1GCRKSE72DZ104168 | 1GCRKSE72DZ175001

1GCRKSE72DZ194261 | 1GCRKSE72DZ152852 | 1GCRKSE72DZ184166; 1GCRKSE72DZ136280 | 1GCRKSE72DZ148316 | 1GCRKSE72DZ119849 | 1GCRKSE72DZ174933; 1GCRKSE72DZ144931 | 1GCRKSE72DZ157291

1GCRKSE72DZ101657 | 1GCRKSE72DZ175600 | 1GCRKSE72DZ156870 | 1GCRKSE72DZ185382; 1GCRKSE72DZ171286; 1GCRKSE72DZ140667; 1GCRKSE72DZ187598; 1GCRKSE72DZ154455 | 1GCRKSE72DZ108219 | 1GCRKSE72DZ116661 | 1GCRKSE72DZ192350 | 1GCRKSE72DZ124971 | 1GCRKSE72DZ192039 | 1GCRKSE72DZ155556

1GCRKSE72DZ136196 | 1GCRKSE72DZ112433 | 1GCRKSE72DZ183941 | 1GCRKSE72DZ169117; 1GCRKSE72DZ101822; 1GCRKSE72DZ118037; 1GCRKSE72DZ195393; 1GCRKSE72DZ188458 | 1GCRKSE72DZ149840; 1GCRKSE72DZ189299 | 1GCRKSE72DZ174558; 1GCRKSE72DZ143200 | 1GCRKSE72DZ112867

1GCRKSE72DZ190355 | 1GCRKSE72DZ194941; 1GCRKSE72DZ195751; 1GCRKSE72DZ136408 | 1GCRKSE72DZ138210 | 1GCRKSE72DZ146212 | 1GCRKSE72DZ152561; 1GCRKSE72DZ111203 | 1GCRKSE72DZ127529 | 1GCRKSE72DZ187844; 1GCRKSE72DZ163284 | 1GCRKSE72DZ140698; 1GCRKSE72DZ160966; 1GCRKSE72DZ183356 | 1GCRKSE72DZ107152 | 1GCRKSE72DZ139731 | 1GCRKSE72DZ171983; 1GCRKSE72DZ144198; 1GCRKSE72DZ181851; 1GCRKSE72DZ146114 | 1GCRKSE72DZ144332; 1GCRKSE72DZ107183 | 1GCRKSE72DZ103781 | 1GCRKSE72DZ168758

1GCRKSE72DZ120497 | 1GCRKSE72DZ143116; 1GCRKSE72DZ136618 | 1GCRKSE72DZ108480 | 1GCRKSE72DZ164712 | 1GCRKSE72DZ105451 | 1GCRKSE72DZ125408

1GCRKSE72DZ114618 | 1GCRKSE72DZ105756 | 1GCRKSE72DZ153645; 1GCRKSE72DZ199895; 1GCRKSE72DZ131077; 1GCRKSE72DZ150826; 1GCRKSE72DZ126963; 1GCRKSE72DZ101125; 1GCRKSE72DZ113128

1GCRKSE72DZ129636; 1GCRKSE72DZ118720 | 1GCRKSE72DZ148123 | 1GCRKSE72DZ124100 | 1GCRKSE72DZ111931 | 1GCRKSE72DZ156674 | 1GCRKSE72DZ153208

1GCRKSE72DZ160739 | 1GCRKSE72DZ130785; 1GCRKSE72DZ161860 | 1GCRKSE72DZ127465

1GCRKSE72DZ166959 | 1GCRKSE72DZ112108 | 1GCRKSE72DZ179694 | 1GCRKSE72DZ136246

1GCRKSE72DZ124050 | 1GCRKSE72DZ181218 | 1GCRKSE72DZ185513

1GCRKSE72DZ148932 | 1GCRKSE72DZ142161; 1GCRKSE72DZ190193 | 1GCRKSE72DZ187228

1GCRKSE72DZ118426 | 1GCRKSE72DZ132875 | 1GCRKSE72DZ173281 | 1GCRKSE72DZ120273 | 1GCRKSE72DZ193255; 1GCRKSE72DZ144699 | 1GCRKSE72DZ194521 | 1GCRKSE72DZ112593 | 1GCRKSE72DZ162006 | 1GCRKSE72DZ152379 | 1GCRKSE72DZ136330; 1GCRKSE72DZ196995 | 1GCRKSE72DZ178030 | 1GCRKSE72DZ186600; 1GCRKSE72DZ101786 | 1GCRKSE72DZ198312; 1GCRKSE72DZ127952; 1GCRKSE72DZ178951 | 1GCRKSE72DZ131595

1GCRKSE72DZ160157 | 1GCRKSE72DZ170364 | 1GCRKSE72DZ190176 | 1GCRKSE72DZ176388 | 1GCRKSE72DZ128454 | 1GCRKSE72DZ157887 | 1GCRKSE72DZ168646 | 1GCRKSE72DZ169389; 1GCRKSE72DZ130866 | 1GCRKSE72DZ166136 | 1GCRKSE72DZ175628 | 1GCRKSE72DZ146081 | 1GCRKSE72DZ160353; 1GCRKSE72DZ110178

1GCRKSE72DZ191702 | 1GCRKSE72DZ172664; 1GCRKSE72DZ182000 | 1GCRKSE72DZ135873 | 1GCRKSE72DZ140362 | 1GCRKSE72DZ183762 | 1GCRKSE72DZ182160 | 1GCRKSE72DZ170851 | 1GCRKSE72DZ132097; 1GCRKSE72DZ188945; 1GCRKSE72DZ113744; 1GCRKSE72DZ117440

1GCRKSE72DZ101934

1GCRKSE72DZ126154 | 1GCRKSE72DZ124839; 1GCRKSE72DZ118393 | 1GCRKSE72DZ124324 | 1GCRKSE72DZ194308 | 1GCRKSE72DZ149059; 1GCRKSE72DZ147649 | 1GCRKSE72DZ191893 | 1GCRKSE72DZ139776 | 1GCRKSE72DZ151569 | 1GCRKSE72DZ119401 | 1GCRKSE72DZ151779 | 1GCRKSE72DZ192395

1GCRKSE72DZ164306 | 1GCRKSE72DZ127725

1GCRKSE72DZ100752 | 1GCRKSE72DZ124405 | 1GCRKSE72DZ103845; 1GCRKSE72DZ191747 | 1GCRKSE72DZ128650 | 1GCRKSE72DZ140295 | 1GCRKSE72DZ143696 | 1GCRKSE72DZ156447; 1GCRKSE72DZ180523 | 1GCRKSE72DZ154651

1GCRKSE72DZ113825 | 1GCRKSE72DZ116983; 1GCRKSE72DZ193448; 1GCRKSE72DZ112156 | 1GCRKSE72DZ124551; 1GCRKSE72DZ186208 | 1GCRKSE72DZ100542 | 1GCRKSE72DZ196480; 1GCRKSE72DZ151684; 1GCRKSE72DZ154584; 1GCRKSE72DZ136506 | 1GCRKSE72DZ178402 | 1GCRKSE72DZ199508 | 1GCRKSE72DZ122749; 1GCRKSE72DZ161633 | 1GCRKSE72DZ174351 | 1GCRKSE72DZ170025 | 1GCRKSE72DZ114523; 1GCRKSE72DZ179730; 1GCRKSE72DZ174799; 1GCRKSE72DZ118216 | 1GCRKSE72DZ102713

1GCRKSE72DZ168601 | 1GCRKSE72DZ144122; 1GCRKSE72DZ150065 | 1GCRKSE72DZ160420; 1GCRKSE72DZ194292; 1GCRKSE72DZ140460; 1GCRKSE72DZ101187; 1GCRKSE72DZ102226 | 1GCRKSE72DZ134254; 1GCRKSE72DZ108933; 1GCRKSE72DZ194034; 1GCRKSE72DZ195796 | 1GCRKSE72DZ134187 | 1GCRKSE72DZ147232 | 1GCRKSE72DZ186368; 1GCRKSE72DZ181591; 1GCRKSE72DZ178366 | 1GCRKSE72DZ190212 | 1GCRKSE72DZ123268 | 1GCRKSE72DZ183454 | 1GCRKSE72DZ112187 | 1GCRKSE72DZ181820 | 1GCRKSE72DZ160448 | 1GCRKSE72DZ196267 | 1GCRKSE72DZ155430 | 1GCRKSE72DZ138773 | 1GCRKSE72DZ144363; 1GCRKSE72DZ126428 | 1GCRKSE72DZ141043; 1GCRKSE72DZ171563 | 1GCRKSE72DZ159557 | 1GCRKSE72DZ141690; 1GCRKSE72DZ137669 | 1GCRKSE72DZ109208 | 1GCRKSE72DZ157131 | 1GCRKSE72DZ187472

1GCRKSE72DZ158652 | 1GCRKSE72DZ110939 | 1GCRKSE72DZ172776

1GCRKSE72DZ179758 | 1GCRKSE72DZ191750 | 1GCRKSE72DZ188055; 1GCRKSE72DZ138269 | 1GCRKSE72DZ144718 | 1GCRKSE72DZ125375; 1GCRKSE72DZ168291; 1GCRKSE72DZ124212; 1GCRKSE72DZ179131 | 1GCRKSE72DZ103019 | 1GCRKSE72DZ157369 | 1GCRKSE72DZ140703 | 1GCRKSE72DZ165620 | 1GCRKSE72DZ123366; 1GCRKSE72DZ176696 | 1GCRKSE72DZ150244 | 1GCRKSE72DZ132388; 1GCRKSE72DZ140684 | 1GCRKSE72DZ183583 | 1GCRKSE72DZ192624 | 1GCRKSE72DZ146792; 1GCRKSE72DZ122184

1GCRKSE72DZ129572 | 1GCRKSE72DZ103277; 1GCRKSE72DZ146095

1GCRKSE72DZ118569 | 1GCRKSE72DZ164077; 1GCRKSE72DZ152043 | 1GCRKSE72DZ153757 | 1GCRKSE72DZ145593

1GCRKSE72DZ143763 | 1GCRKSE72DZ132410; 1GCRKSE72DZ169716; 1GCRKSE72DZ189903; 1GCRKSE72DZ130012 | 1GCRKSE72DZ139115 | 1GCRKSE72DZ125246 | 1GCRKSE72DZ175452

1GCRKSE72DZ146484 | 1GCRKSE72DZ121391 | 1GCRKSE72DZ136814 | 1GCRKSE72DZ193451 | 1GCRKSE72DZ116403; 1GCRKSE72DZ160515 | 1GCRKSE72DZ117714 | 1GCRKSE72DZ190808 | 1GCRKSE72DZ187083 | 1GCRKSE72DZ144685; 1GCRKSE72DZ167500

1GCRKSE72DZ182210 | 1GCRKSE72DZ123481; 1GCRKSE72DZ110424 | 1GCRKSE72DZ127773

1GCRKSE72DZ132066; 1GCRKSE72DZ183440 | 1GCRKSE72DZ123111 | 1GCRKSE72DZ106597; 1GCRKSE72DZ119446 | 1GCRKSE72DZ199573; 1GCRKSE72DZ196401; 1GCRKSE72DZ142810 | 1GCRKSE72DZ198827 | 1GCRKSE72DZ107264; 1GCRKSE72DZ115803 | 1GCRKSE72DZ120516 | 1GCRKSE72DZ137090 | 1GCRKSE72DZ139387 | 1GCRKSE72DZ197161; 1GCRKSE72DZ187035 | 1GCRKSE72DZ196091 | 1GCRKSE72DZ122198 | 1GCRKSE72DZ177248 | 1GCRKSE72DZ137641 | 1GCRKSE72DZ106650; 1GCRKSE72DZ135615

1GCRKSE72DZ141141; 1GCRKSE72DZ101870; 1GCRKSE72DZ124663 | 1GCRKSE72DZ198228 | 1GCRKSE72DZ107507

1GCRKSE72DZ115624 | 1GCRKSE72DZ188718 | 1GCRKSE72DZ115459

1GCRKSE72DZ153547 | 1GCRKSE72DZ192672 | 1GCRKSE72DZ110312 | 1GCRKSE72DZ178674 | 1GCRKSE72DZ103229 | 1GCRKSE72DZ165133 | 1GCRKSE72DZ185236 | 1GCRKSE72DZ133069; 1GCRKSE72DZ107474 | 1GCRKSE72DZ172745 | 1GCRKSE72DZ143097 | 1GCRKSE72DZ186757; 1GCRKSE72DZ152155 | 1GCRKSE72DZ177945; 1GCRKSE72DZ175290 | 1GCRKSE72DZ155458 | 1GCRKSE72DZ187200 | 1GCRKSE72DZ141592 | 1GCRKSE72DZ167514; 1GCRKSE72DZ130009 | 1GCRKSE72DZ196737 | 1GCRKSE72DZ138983 | 1GCRKSE72DZ147540 | 1GCRKSE72DZ174561; 1GCRKSE72DZ172566 | 1GCRKSE72DZ148512 | 1GCRKSE72DZ138112 | 1GCRKSE72DZ140992 | 1GCRKSE72DZ118958 | 1GCRKSE72DZ173362 | 1GCRKSE72DZ117521 | 1GCRKSE72DZ160921 | 1GCRKSE72DZ135405 | 1GCRKSE72DZ106812 | 1GCRKSE72DZ139969; 1GCRKSE72DZ178190 | 1GCRKSE72DZ197516; 1GCRKSE72DZ164662 | 1GCRKSE72DZ108401 | 1GCRKSE72DZ101755 | 1GCRKSE72DZ110956 | 1GCRKSE72DZ175967; 1GCRKSE72DZ112013 | 1GCRKSE72DZ180232 | 1GCRKSE72DZ158070 | 1GCRKSE72DZ157467; 1GCRKSE72DZ126087; 1GCRKSE72DZ123125

1GCRKSE72DZ148297; 1GCRKSE72DZ150132; 1GCRKSE72DZ138370 | 1GCRKSE72DZ154567 | 1GCRKSE72DZ193594 | 1GCRKSE72DZ124288 | 1GCRKSE72DZ143987 | 1GCRKSE72DZ124095 | 1GCRKSE72DZ139471 | 1GCRKSE72DZ100914 | 1GCRKSE72DZ140555 | 1GCRKSE72DZ105417 | 1GCRKSE72DZ195605; 1GCRKSE72DZ106082 | 1GCRKSE72DZ158456

1GCRKSE72DZ154665 | 1GCRKSE72DZ181249 | 1GCRKSE72DZ183745 | 1GCRKSE72DZ113601 | 1GCRKSE72DZ176861 | 1GCRKSE72DZ150986 | 1GCRKSE72DZ162913 | 1GCRKSE72DZ195913 | 1GCRKSE72DZ114490 | 1GCRKSE72DZ133766; 1GCRKSE72DZ162474 | 1GCRKSE72DZ163009 | 1GCRKSE72DZ126753 | 1GCRKSE72DZ164757 | 1GCRKSE72DZ196026; 1GCRKSE72DZ184507; 1GCRKSE72DZ153581 | 1GCRKSE72DZ192896 | 1GCRKSE72DZ142323

1GCRKSE72DZ142872 | 1GCRKSE72DZ108298; 1GCRKSE72DZ130074; 1GCRKSE72DZ116417 | 1GCRKSE72DZ132164 | 1GCRKSE72DZ137543; 1GCRKSE72DZ168842; 1GCRKSE72DZ161454; 1GCRKSE72DZ186483 | 1GCRKSE72DZ189870; 1GCRKSE72DZ128762; 1GCRKSE72DZ113808 | 1GCRKSE72DZ197421 | 1GCRKSE72DZ175371

1GCRKSE72DZ112447; 1GCRKSE72DZ117101 | 1GCRKSE72DZ113310; 1GCRKSE72DZ107331 | 1GCRKSE72DZ115266 | 1GCRKSE72DZ147683 | 1GCRKSE72DZ113212; 1GCRKSE72DZ125862; 1GCRKSE72DZ197760 | 1GCRKSE72DZ149109; 1GCRKSE72DZ155699; 1GCRKSE72DZ137994 | 1GCRKSE72DZ175757 | 1GCRKSE72DZ125067 | 1GCRKSE72DZ106342 | 1GCRKSE72DZ196561 | 1GCRKSE72DZ116921 | 1GCRKSE72DZ132407 | 1GCRKSE72DZ111623

1GCRKSE72DZ194731; 1GCRKSE72DZ143925; 1GCRKSE72DZ100041; 1GCRKSE72DZ106972 | 1GCRKSE72DZ127255 | 1GCRKSE72DZ138241; 1GCRKSE72DZ186841 | 1GCRKSE72DZ185608 | 1GCRKSE72DZ112271 | 1GCRKSE72DZ117941 | 1GCRKSE72DZ153824 | 1GCRKSE72DZ153368; 1GCRKSE72DZ113145

1GCRKSE72DZ156867 | 1GCRKSE72DZ154634; 1GCRKSE72DZ145609; 1GCRKSE72DZ163026; 1GCRKSE72DZ177217 | 1GCRKSE72DZ191974 | 1GCRKSE72DZ177749 | 1GCRKSE72DZ171837; 1GCRKSE72DZ173393 | 1GCRKSE72DZ180473 | 1GCRKSE72DZ129961; 1GCRKSE72DZ194552 | 1GCRKSE72DZ132262 | 1GCRKSE72DZ159302; 1GCRKSE72DZ126168 | 1GCRKSE72DZ168534; 1GCRKSE72DZ102890 | 1GCRKSE72DZ127417 | 1GCRKSE72DZ191781 | 1GCRKSE72DZ139504; 1GCRKSE72DZ168095 | 1GCRKSE72DZ128860 | 1GCRKSE72DZ130852 | 1GCRKSE72DZ123450 | 1GCRKSE72DZ188265; 1GCRKSE72DZ182837 | 1GCRKSE72DZ182496 | 1GCRKSE72DZ137722 | 1GCRKSE72DZ138532 | 1GCRKSE72DZ110519; 1GCRKSE72DZ118846

1GCRKSE72DZ189805; 1GCRKSE72DZ123917; 1GCRKSE72DZ198164 | 1GCRKSE72DZ156853; 1GCRKSE72DZ104347 | 1GCRKSE72DZ116174 | 1GCRKSE72DZ187357 | 1GCRKSE72DZ182207 | 1GCRKSE72DZ193675 | 1GCRKSE72DZ132360

1GCRKSE72DZ187858 | 1GCRKSE72DZ166296 | 1GCRKSE72DZ196706 | 1GCRKSE72DZ130737; 1GCRKSE72DZ131631 | 1GCRKSE72DZ108477 | 1GCRKSE72DZ186855; 1GCRKSE72DZ131743

1GCRKSE72DZ125327 | 1GCRKSE72DZ131113 | 1GCRKSE72DZ140085; 1GCRKSE72DZ165682; 1GCRKSE72DZ179615; 1GCRKSE72DZ113694 | 1GCRKSE72DZ168050; 1GCRKSE72DZ157744; 1GCRKSE72DZ139728 | 1GCRKSE72DZ177184

1GCRKSE72DZ103778 | 1GCRKSE72DZ180151; 1GCRKSE72DZ176875 | 1GCRKSE72DZ106874; 1GCRKSE72DZ131614; 1GCRKSE72DZ169909 | 1GCRKSE72DZ146176 | 1GCRKSE72DZ128745 | 1GCRKSE72DZ164080

1GCRKSE72DZ146713 | 1GCRKSE72DZ132309; 1GCRKSE72DZ192123; 1GCRKSE72DZ161731; 1GCRKSE72DZ160725 | 1GCRKSE72DZ188752; 1GCRKSE72DZ121228; 1GCRKSE72DZ110620 | 1GCRKSE72DZ189433; 1GCRKSE72DZ197628 | 1GCRKSE72DZ176343

1GCRKSE72DZ103070; 1GCRKSE72DZ191294 | 1GCRKSE72DZ112237; 1GCRKSE72DZ191862; 1GCRKSE72DZ195295 | 1GCRKSE72DZ130947 | 1GCRKSE72DZ161437 | 1GCRKSE72DZ132956; 1GCRKSE72DZ174785 | 1GCRKSE72DZ197404 | 1GCRKSE72DZ181574; 1GCRKSE72DZ140717 | 1GCRKSE72DZ116224; 1GCRKSE72DZ160661 | 1GCRKSE72DZ151619 | 1GCRKSE72DZ193384 | 1GCRKSE72DZ108351; 1GCRKSE72DZ166556; 1GCRKSE72DZ132049; 1GCRKSE72DZ105742 | 1GCRKSE72DZ155590; 1GCRKSE72DZ154049 | 1GCRKSE72DZ158408 | 1GCRKSE72DZ187116

1GCRKSE72DZ110083; 1GCRKSE72DZ102985 | 1GCRKSE72DZ116918; 1GCRKSE72DZ187634 | 1GCRKSE72DZ169151; 1GCRKSE72DZ107409; 1GCRKSE72DZ147134; 1GCRKSE72DZ132665

1GCRKSE72DZ172549; 1GCRKSE72DZ106129; 1GCRKSE72DZ156318; 1GCRKSE72DZ129717 | 1GCRKSE72DZ177573 | 1GCRKSE72DZ132648; 1GCRKSE72DZ121133 | 1GCRKSE72DZ131452

1GCRKSE72DZ118099 | 1GCRKSE72DZ109239 | 1GCRKSE72DZ108611; 1GCRKSE72DZ160479; 1GCRKSE72DZ178626; 1GCRKSE72DZ148025 | 1GCRKSE72DZ195362 | 1GCRKSE72DZ129197; 1GCRKSE72DZ173586; 1GCRKSE72DZ154388 | 1GCRKSE72DZ146694

1GCRKSE72DZ158960 | 1GCRKSE72DZ124369 | 1GCRKSE72DZ124758 | 1GCRKSE72DZ160417; 1GCRKSE72DZ143147 | 1GCRKSE72DZ191764; 1GCRKSE72DZ120208 | 1GCRKSE72DZ113520 | 1GCRKSE72DZ172695 | 1GCRKSE72DZ131287 | 1GCRKSE72DZ161387; 1GCRKSE72DZ130186 | 1GCRKSE72DZ118314; 1GCRKSE72DZ162541

1GCRKSE72DZ118457; 1GCRKSE72DZ175631; 1GCRKSE72DZ132942 | 1GCRKSE72DZ186662 | 1GCRKSE72DZ141723; 1GCRKSE72DZ141673; 1GCRKSE72DZ169957; 1GCRKSE72DZ124548; 1GCRKSE72DZ104185; 1GCRKSE72DZ162801; 1GCRKSE72DZ119205

1GCRKSE72DZ135226 | 1GCRKSE72DZ192574 | 1GCRKSE72DZ115848 | 1GCRKSE72DZ196821 | 1GCRKSE72DZ117213 | 1GCRKSE72DZ138854 | 1GCRKSE72DZ178285; 1GCRKSE72DZ127143; 1GCRKSE72DZ165021 | 1GCRKSE72DZ178450; 1GCRKSE72DZ119270 | 1GCRKSE72DZ142130 | 1GCRKSE72DZ125652 | 1GCRKSE72DZ105398; 1GCRKSE72DZ116272 | 1GCRKSE72DZ175970

1GCRKSE72DZ135369 | 1GCRKSE72DZ131015 | 1GCRKSE72DZ169134 | 1GCRKSE72DZ139910 | 1GCRKSE72DZ177587; 1GCRKSE72DZ197029 | 1GCRKSE72DZ174091; 1GCRKSE72DZ186516 | 1GCRKSE72DZ138966 | 1GCRKSE72DZ140264 | 1GCRKSE72DZ187763; 1GCRKSE72DZ134609 | 1GCRKSE72DZ173975 | 1GCRKSE72DZ122332 | 1GCRKSE72DZ104557 | 1GCRKSE72DZ134352; 1GCRKSE72DZ130222 | 1GCRKSE72DZ120953

1GCRKSE72DZ170221

1GCRKSE72DZ198875 | 1GCRKSE72DZ145870

1GCRKSE72DZ115963 | 1GCRKSE72DZ121696; 1GCRKSE72DZ118524 | 1GCRKSE72DZ101996 | 1GCRKSE72DZ126848

1GCRKSE72DZ163981; 1GCRKSE72DZ118779 | 1GCRKSE72DZ186306 | 1GCRKSE72DZ102615 | 1GCRKSE72DZ112478; 1GCRKSE72DZ181381; 1GCRKSE72DZ102579; 1GCRKSE72DZ169666 | 1GCRKSE72DZ112464

1GCRKSE72DZ171157

1GCRKSE72DZ186533 | 1GCRKSE72DZ196415

1GCRKSE72DZ198374; 1GCRKSE72DZ180196 | 1GCRKSE72DZ123139

1GCRKSE72DZ122038 | 1GCRKSE72DZ140149 | 1GCRKSE72DZ147960 | 1GCRKSE72DZ116448 | 1GCRKSE72DZ178559; 1GCRKSE72DZ175645

1GCRKSE72DZ158134; 1GCRKSE72DZ169246; 1GCRKSE72DZ172406; 1GCRKSE72DZ149224

1GCRKSE72DZ149093 | 1GCRKSE72DZ151491; 1GCRKSE72DZ137591; 1GCRKSE72DZ188170 | 1GCRKSE72DZ177931 | 1GCRKSE72DZ164001; 1GCRKSE72DZ119611; 1GCRKSE72DZ189643 | 1GCRKSE72DZ105174 | 1GCRKSE72DZ187231 | 1GCRKSE72DZ173359; 1GCRKSE72DZ137851 | 1GCRKSE72DZ185737 | 1GCRKSE72DZ188430 | 1GCRKSE72DZ181588 | 1GCRKSE72DZ128714 | 1GCRKSE72DZ135789; 1GCRKSE72DZ128132 | 1GCRKSE72DZ131788 | 1GCRKSE72DZ188847; 1GCRKSE72DZ104039; 1GCRKSE72DZ119866; 1GCRKSE72DZ179971; 1GCRKSE72DZ197256

1GCRKSE72DZ106714 | 1GCRKSE72DZ171062 | 1GCRKSE72DZ119091 | 1GCRKSE72DZ172857 | 1GCRKSE72DZ118670 | 1GCRKSE72DZ157162 | 1GCRKSE72DZ185771 | 1GCRKSE72DZ161499 | 1GCRKSE72DZ177329 | 1GCRKSE72DZ193224 | 1GCRKSE72DZ158621; 1GCRKSE72DZ140104 | 1GCRKSE72DZ137445; 1GCRKSE72DZ100931 | 1GCRKSE72DZ158795; 1GCRKSE72DZ184815 | 1GCRKSE72DZ105885; 1GCRKSE72DZ161194 | 1GCRKSE72DZ135632; 1GCRKSE72DZ199279; 1GCRKSE72DZ107975

1GCRKSE72DZ167092 | 1GCRKSE72DZ168002 | 1GCRKSE72DZ151653 | 1GCRKSE72DZ125599 | 1GCRKSE72DZ165942; 1GCRKSE72DZ138062 | 1GCRKSE72DZ125134; 1GCRKSE72DZ174141 | 1GCRKSE72DZ185267; 1GCRKSE72DZ109919 | 1GCRKSE72DZ149448 | 1GCRKSE72DZ112836 | 1GCRKSE72DZ128552 | 1GCRKSE72DZ133783 | 1GCRKSE72DZ188850 | 1GCRKSE72DZ146498 | 1GCRKSE72DZ150566 | 1GCRKSE72DZ119379

1GCRKSE72DZ125585 | 1GCRKSE72DZ141415 | 1GCRKSE72DZ198150

1GCRKSE72DZ140426 | 1GCRKSE72DZ137235 | 1GCRKSE72DZ166380; 1GCRKSE72DZ183938 | 1GCRKSE72DZ125988 | 1GCRKSE72DZ181476 | 1GCRKSE72DZ137882 | 1GCRKSE72DZ144184 | 1GCRKSE72DZ142340; 1GCRKSE72DZ195023; 1GCRKSE72DZ199976; 1GCRKSE72DZ158697 | 1GCRKSE72DZ155332 | 1GCRKSE72DZ108463 | 1GCRKSE72DZ134349 | 1GCRKSE72DZ194597; 1GCRKSE72DZ121651

1GCRKSE72DZ172700 | 1GCRKSE72DZ196656; 1GCRKSE72DZ173569 | 1GCRKSE72DZ154729; 1GCRKSE72DZ121021; 1GCRKSE72DZ133685 | 1GCRKSE72DZ171966

1GCRKSE72DZ102355 | 1GCRKSE72DZ162409; 1GCRKSE72DZ163205 | 1GCRKSE72DZ112769 | 1GCRKSE72DZ115638 | 1GCRKSE72DZ159364; 1GCRKSE72DZ152995 | 1GCRKSE72DZ178352; 1GCRKSE72DZ136151; 1GCRKSE72DZ158103; 1GCRKSE72DZ134481 | 1GCRKSE72DZ163947 | 1GCRKSE72DZ130611 | 1GCRKSE72DZ160868 | 1GCRKSE72DZ132214 | 1GCRKSE72DZ106387 | 1GCRKSE72DZ106423 | 1GCRKSE72DZ113484 | 1GCRKSE72DZ108785 | 1GCRKSE72DZ112285 | 1GCRKSE72DZ102789; 1GCRKSE72DZ157890 | 1GCRKSE72DZ120810; 1GCRKSE72DZ145903 | 1GCRKSE72DZ111766 | 1GCRKSE72DZ114585 | 1GCRKSE72DZ116935 | 1GCRKSE72DZ145111; 1GCRKSE72DZ134528 | 1GCRKSE72DZ165049 | 1GCRKSE72DZ159817 | 1GCRKSE72DZ164841 | 1GCRKSE72DZ152009; 1GCRKSE72DZ124596 | 1GCRKSE72DZ108916; 1GCRKSE72DZ159560; 1GCRKSE72DZ134724 | 1GCRKSE72DZ163737 | 1GCRKSE72DZ105076 | 1GCRKSE72DZ113176 | 1GCRKSE72DZ161924 | 1GCRKSE72DZ197936; 1GCRKSE72DZ117065 | 1GCRKSE72DZ112058

1GCRKSE72DZ156626 | 1GCRKSE72DZ178349 | 1GCRKSE72DZ128468 | 1GCRKSE72DZ132357 | 1GCRKSE72DZ128146; 1GCRKSE72DZ178867 | 1GCRKSE72DZ177461; 1GCRKSE72DZ157713; 1GCRKSE72DZ169330 | 1GCRKSE72DZ179582; 1GCRKSE72DZ115767; 1GCRKSE72DZ149210 | 1GCRKSE72DZ134917 | 1GCRKSE72DZ175516; 1GCRKSE72DZ114392 | 1GCRKSE72DZ194096 | 1GCRKSE72DZ146338 | 1GCRKSE72DZ169893 | 1GCRKSE72DZ103750 | 1GCRKSE72DZ170154 | 1GCRKSE72DZ155847 | 1GCRKSE72DZ152530 | 1GCRKSE72DZ130026; 1GCRKSE72DZ135808; 1GCRKSE72DZ185687

1GCRKSE72DZ178383 | 1GCRKSE72DZ103232 | 1GCRKSE72DZ179579 | 1GCRKSE72DZ158523 | 1GCRKSE72DZ148266; 1GCRKSE72DZ151930 | 1GCRKSE72DZ156979 | 1GCRKSE72DZ150745 | 1GCRKSE72DZ189917 | 1GCRKSE72DZ149627 | 1GCRKSE72DZ179968 | 1GCRKSE72DZ119933 | 1GCRKSE72DZ116692 | 1GCRKSE72DZ192008 | 1GCRKSE72DZ105093 | 1GCRKSE72DZ126350

1GCRKSE72DZ109225 | 1GCRKSE72DZ103103

1GCRKSE72DZ119141 | 1GCRKSE72DZ177671; 1GCRKSE72DZ174737 | 1GCRKSE72DZ103621 | 1GCRKSE72DZ178884 | 1GCRKSE72DZ171935 | 1GCRKSE72DZ125313 | 1GCRKSE72DZ153919 | 1GCRKSE72DZ148980 | 1GCRKSE72DZ148199 | 1GCRKSE72DZ188136 | 1GCRKSE72DZ168419; 1GCRKSE72DZ161339 | 1GCRKSE72DZ159932 | 1GCRKSE72DZ127658; 1GCRKSE72DZ134450 | 1GCRKSE72DZ197547; 1GCRKSE72DZ121780 | 1GCRKSE72DZ190274 | 1GCRKSE72DZ154374; 1GCRKSE72DZ138403 | 1GCRKSE72DZ101190; 1GCRKSE72DZ182501; 1GCRKSE72DZ125795; 1GCRKSE72DZ159414

1GCRKSE72DZ120130; 1GCRKSE72DZ153399; 1GCRKSE72DZ159140 | 1GCRKSE72DZ196060; 1GCRKSE72DZ188671 | 1GCRKSE72DZ155783 | 1GCRKSE72DZ127224; 1GCRKSE72DZ188234 | 1GCRKSE72DZ141110 | 1GCRKSE72DZ199136 | 1GCRKSE72DZ195779; 1GCRKSE72DZ127238 | 1GCRKSE72DZ191652 | 1GCRKSE72DZ107992; 1GCRKSE72DZ135436; 1GCRKSE72DZ123674; 1GCRKSE72DZ150650 | 1GCRKSE72DZ114862 | 1GCRKSE72DZ116529 | 1GCRKSE72DZ143004; 1GCRKSE72DZ170249 | 1GCRKSE72DZ160207 | 1GCRKSE72DZ138904

1GCRKSE72DZ156464 | 1GCRKSE72DZ142953; 1GCRKSE72DZ110651 | 1GCRKSE72DZ101593 | 1GCRKSE72DZ164225 | 1GCRKSE72DZ105580 | 1GCRKSE72DZ121794 | 1GCRKSE72DZ137395 | 1GCRKSE72DZ109662 | 1GCRKSE72DZ137347 | 1GCRKSE72DZ130687 | 1GCRKSE72DZ153211 | 1GCRKSE72DZ196625 | 1GCRKSE72DZ132598 | 1GCRKSE72DZ191327

1GCRKSE72DZ137218 | 1GCRKSE72DZ186628; 1GCRKSE72DZ100783 | 1GCRKSE72DZ194017; 1GCRKSE72DZ186872 | 1GCRKSE72DZ136117 | 1GCRKSE72DZ180022 | 1GCRKSE72DZ110147 | 1GCRKSE72DZ104929; 1GCRKSE72DZ130320; 1GCRKSE72DZ141737 | 1GCRKSE72DZ140037; 1GCRKSE72DZ137042 | 1GCRKSE72DZ147747; 1GCRKSE72DZ100959 | 1GCRKSE72DZ189996 | 1GCRKSE72DZ107278; 1GCRKSE72DZ172583; 1GCRKSE72DZ107359 | 1GCRKSE72DZ160997; 1GCRKSE72DZ113890 | 1GCRKSE72DZ148820 | 1GCRKSE72DZ136358 | 1GCRKSE72DZ128549 | 1GCRKSE72DZ124419; 1GCRKSE72DZ176410 | 1GCRKSE72DZ176715; 1GCRKSE72DZ186824 | 1GCRKSE72DZ127966; 1GCRKSE72DZ179548; 1GCRKSE72DZ130642 | 1GCRKSE72DZ189092 | 1GCRKSE72DZ182031; 1GCRKSE72DZ149952 | 1GCRKSE72DZ160837 | 1GCRKSE72DZ145741 | 1GCRKSE72DZ123982 | 1GCRKSE72DZ118734 | 1GCRKSE72DZ137770 | 1GCRKSE72DZ101626 | 1GCRKSE72DZ145433 | 1GCRKSE72DZ185043 | 1GCRKSE72DZ179937; 1GCRKSE72DZ164791 | 1GCRKSE72DZ173958 | 1GCRKSE72DZ102954; 1GCRKSE72DZ105031; 1GCRKSE72DZ134979 | 1GCRKSE72DZ132245; 1GCRKSE72DZ100198 | 1GCRKSE72DZ157971 | 1GCRKSE72DZ130138 | 1GCRKSE72DZ173006 | 1GCRKSE72DZ171479; 1GCRKSE72DZ198911; 1GCRKSE72DZ139633 | 1GCRKSE72DZ164497

1GCRKSE72DZ120063 | 1GCRKSE72DZ148168 | 1GCRKSE72DZ162877; 1GCRKSE72DZ178870; 1GCRKSE72DZ187097; 1GCRKSE72DZ119396 | 1GCRKSE72DZ105028 | 1GCRKSE72DZ117163; 1GCRKSE72DZ119222 | 1GCRKSE72DZ102260 | 1GCRKSE72DZ171613 | 1GCRKSE72DZ188900; 1GCRKSE72DZ147411

1GCRKSE72DZ107930; 1GCRKSE72DZ100394; 1GCRKSE72DZ190047 | 1GCRKSE72DZ129328; 1GCRKSE72DZ145917; 1GCRKSE72DZ104963 | 1GCRKSE72DZ109547; 1GCRKSE72DZ148431 | 1GCRKSE72DZ122363 | 1GCRKSE72DZ158926 | 1GCRKSE72DZ169697 | 1GCRKSE72DZ143505 | 1GCRKSE72DZ178271 | 1GCRKSE72DZ187407; 1GCRKSE72DZ156058; 1GCRKSE72DZ158019; 1GCRKSE72DZ112609 | 1GCRKSE72DZ164368 | 1GCRKSE72DZ165259 | 1GCRKSE72DZ172941; 1GCRKSE72DZ174012 | 1GCRKSE72DZ155654; 1GCRKSE72DZ131726 | 1GCRKSE72DZ124131 | 1GCRKSE72DZ143956 | 1GCRKSE72DZ185169 | 1GCRKSE72DZ181607 | 1GCRKSE72DZ125733 | 1GCRKSE72DZ193210 | 1GCRKSE72DZ149370

1GCRKSE72DZ168923 | 1GCRKSE72DZ191926; 1GCRKSE72DZ101500; 1GCRKSE72DZ174219 | 1GCRKSE72DZ162832; 1GCRKSE72DZ139518 | 1GCRKSE72DZ159011 | 1GCRKSE72DZ147263 | 1GCRKSE72DZ144394; 1GCRKSE72DZ157534 | 1GCRKSE72DZ129846 | 1GCRKSE72DZ193580; 1GCRKSE72DZ162085; 1GCRKSE72DZ166167 | 1GCRKSE72DZ157582; 1GCRKSE72DZ193031 | 1GCRKSE72DZ190291 | 1GCRKSE72DZ174852; 1GCRKSE72DZ101562; 1GCRKSE72DZ109967 | 1GCRKSE72DZ187181; 1GCRKSE72DZ143083; 1GCRKSE72DZ123657 | 1GCRKSE72DZ139650 | 1GCRKSE72DZ171790 | 1GCRKSE72DZ164113 | 1GCRKSE72DZ163186; 1GCRKSE72DZ110357 | 1GCRKSE72DZ109130; 1GCRKSE72DZ130723; 1GCRKSE72DZ119799; 1GCRKSE72DZ163950 | 1GCRKSE72DZ192817 | 1GCRKSE72DZ102209 | 1GCRKSE72DZ102744 | 1GCRKSE72DZ106325; 1GCRKSE72DZ154570 | 1GCRKSE72DZ196043; 1GCRKSE72DZ144248; 1GCRKSE72DZ183633; 1GCRKSE72DZ153273 | 1GCRKSE72DZ128759 | 1GCRKSE72DZ158828; 1GCRKSE72DZ138093 | 1GCRKSE72DZ195927 | 1GCRKSE72DZ107281 | 1GCRKSE72DZ121701; 1GCRKSE72DZ151605 | 1GCRKSE72DZ132133 | 1GCRKSE72DZ173877 | 1GCRKSE72DZ157372 | 1GCRKSE72DZ167156 | 1GCRKSE72DZ141396 | 1GCRKSE72DZ138336 | 1GCRKSE72DZ108995 | 1GCRKSE72DZ149417 | 1GCRKSE72DZ137526; 1GCRKSE72DZ125764; 1GCRKSE72DZ182627; 1GCRKSE72DZ194910; 1GCRKSE72DZ105000

1GCRKSE72DZ124422

1GCRKSE72DZ197502 | 1GCRKSE72DZ119480; 1GCRKSE72DZ196978; 1GCRKSE72DZ179291 | 1GCRKSE72DZ194664; 1GCRKSE72DZ130107 | 1GCRKSE72DZ170963; 1GCRKSE72DZ148610; 1GCRKSE72DZ162796 | 1GCRKSE72DZ128177 | 1GCRKSE72DZ133413 | 1GCRKSE72DZ141754; 1GCRKSE72DZ196222 | 1GCRKSE72DZ177377 | 1GCRKSE72DZ182269

1GCRKSE72DZ191330 | 1GCRKSE72DZ107197; 1GCRKSE72DZ141642 | 1GCRKSE72DZ160658 | 1GCRKSE72DZ133539 | 1GCRKSE72DZ108169; 1GCRKSE72DZ135548

1GCRKSE72DZ174527 | 1GCRKSE72DZ190310; 1GCRKSE72DZ152897 | 1GCRKSE72DZ105689 | 1GCRKSE72DZ165066 | 1GCRKSE72DZ175192 | 1GCRKSE72DZ187441; 1GCRKSE72DZ126462 | 1GCRKSE72DZ185155

1GCRKSE72DZ110858 | 1GCRKSE72DZ144721 | 1GCRKSE72DZ104171 | 1GCRKSE72DZ154102; 1GCRKSE72DZ189058 | 1GCRKSE72DZ188492 | 1GCRKSE72DZ119365; 1GCRKSE72DZ109807; 1GCRKSE72DZ140278 | 1GCRKSE72DZ193238 | 1GCRKSE72DZ152981 | 1GCRKSE72DZ103408 | 1GCRKSE72DZ176522 | 1GCRKSE72DZ181073 | 1GCRKSE72DZ185320 | 1GCRKSE72DZ108690; 1GCRKSE72DZ129409; 1GCRKSE72DZ120838 | 1GCRKSE72DZ168386; 1GCRKSE72DZ111587 | 1GCRKSE72DZ182157

1GCRKSE72DZ194793; 1GCRKSE72DZ129295; 1GCRKSE72DZ179677 | 1GCRKSE72DZ180991 | 1GCRKSE72DZ150857 | 1GCRKSE72DZ180750 | 1GCRKSE72DZ151877; 1GCRKSE72DZ156111 | 1GCRKSE72DZ197192 | 1GCRKSE72DZ164385 | 1GCRKSE72DZ199539 | 1GCRKSE72DZ180389 | 1GCRKSE72DZ194356 | 1GCRKSE72DZ172907 | 1GCRKSE72DZ100377 | 1GCRKSE72DZ170428 | 1GCRKSE72DZ125005; 1GCRKSE72DZ169375; 1GCRKSE72DZ149188 | 1GCRKSE72DZ176777 | 1GCRKSE72DZ199606 | 1GCRKSE72DZ198844; 1GCRKSE72DZ158036 | 1GCRKSE72DZ171188 | 1GCRKSE72DZ137252 | 1GCRKSE72DZ197452 | 1GCRKSE72DZ106681 | 1GCRKSE72DZ197242 | 1GCRKSE72DZ183650 | 1GCRKSE72DZ148204; 1GCRKSE72DZ180408; 1GCRKSE72DZ133301 | 1GCRKSE72DZ198388 | 1GCRKSE72DZ116806 | 1GCRKSE72DZ117387 | 1GCRKSE72DZ115235 | 1GCRKSE72DZ123013; 1GCRKSE72DZ123416; 1GCRKSE72DZ163561

1GCRKSE72DZ173202 | 1GCRKSE72DZ157324; 1GCRKSE72DZ163320; 1GCRKSE72DZ196253 | 1GCRKSE72DZ131242 | 1GCRKSE72DZ159431 | 1GCRKSE72DZ158831 | 1GCRKSE72DZ135243 | 1GCRKSE72DZ119303 | 1GCRKSE72DZ102923; 1GCRKSE72DZ110889 | 1GCRKSE72DZ106549; 1GCRKSE72DZ161891; 1GCRKSE72DZ144914; 1GCRKSE72DZ144489 | 1GCRKSE72DZ179260 | 1GCRKSE72DZ167786 | 1GCRKSE72DZ195118 | 1GCRKSE72DZ139311; 1GCRKSE72DZ142404 | 1GCRKSE72DZ158294 | 1GCRKSE72DZ127949 | 1GCRKSE72DZ117471 | 1GCRKSE72DZ199945 | 1GCRKSE72DZ151037 | 1GCRKSE72DZ136585 | 1GCRKSE72DZ172079 | 1GCRKSE72DZ195037 | 1GCRKSE72DZ192042 | 1GCRKSE72DZ161681 | 1GCRKSE72DZ190890 | 1GCRKSE72DZ169022 | 1GCRKSE72DZ186953 | 1GCRKSE72DZ147067; 1GCRKSE72DZ183809; 1GCRKSE72DZ179257; 1GCRKSE72DZ152611 | 1GCRKSE72DZ110052 | 1GCRKSE72DZ123559; 1GCRKSE72DZ151426 | 1GCRKSE72DZ144671; 1GCRKSE72DZ132505; 1GCRKSE72DZ195233 | 1GCRKSE72DZ117325 | 1GCRKSE72DZ122752 | 1GCRKSE72DZ180067 | 1GCRKSE72DZ102159 | 1GCRKSE72DZ132715 | 1GCRKSE72DZ162958 | 1GCRKSE72DZ163558; 1GCRKSE72DZ117566 | 1GCRKSE72DZ105403 | 1GCRKSE72DZ190520; 1GCRKSE72DZ178075 | 1GCRKSE72DZ108091 | 1GCRKSE72DZ185060 | 1GCRKSE72DZ130656; 1GCRKSE72DZ158439; 1GCRKSE72DZ164208; 1GCRKSE72DZ131323 | 1GCRKSE72DZ152057 | 1GCRKSE72DZ101514 | 1GCRKSE72DZ166704 | 1GCRKSE72DZ175225; 1GCRKSE72DZ163401; 1GCRKSE72DZ147389 | 1GCRKSE72DZ116949 | 1GCRKSE72DZ152088 | 1GCRKSE72DZ184393 | 1GCRKSE72DZ140877; 1GCRKSE72DZ136781 | 1GCRKSE72DZ114876 | 1GCRKSE72DZ172132 | 1GCRKSE72DZ184331 | 1GCRKSE72DZ167898 | 1GCRKSE72DZ130432 | 1GCRKSE72DZ144850 | 1GCRKSE72DZ124081; 1GCRKSE72DZ170090; 1GCRKSE72DZ139308; 1GCRKSE72DZ134805; 1GCRKSE72DZ134478 | 1GCRKSE72DZ120449 | 1GCRKSE72DZ113775 | 1GCRKSE72DZ172762; 1GCRKSE72DZ174978

1GCRKSE72DZ149255 | 1GCRKSE72DZ113937 | 1GCRKSE72DZ196835

1GCRKSE72DZ138319; 1GCRKSE72DZ159381

1GCRKSE72DZ106258 | 1GCRKSE72DZ139986 | 1GCRKSE72DZ108575 | 1GCRKSE72DZ126929 | 1GCRKSE72DZ133086; 1GCRKSE72DZ108852; 1GCRKSE72DZ197967; 1GCRKSE72DZ169280

1GCRKSE72DZ115140 | 1GCRKSE72DZ147022 | 1GCRKSE72DZ115946 | 1GCRKSE72DZ119219 | 1GCRKSE72DZ178321; 1GCRKSE72DZ163172

1GCRKSE72DZ184779 | 1GCRKSE72DZ193434; 1GCRKSE72DZ116563; 1GCRKSE72DZ195412 | 1GCRKSE72DZ151216 | 1GCRKSE72DZ164290 | 1GCRKSE72DZ156142 | 1GCRKSE72DZ191909

1GCRKSE72DZ117597; 1GCRKSE72DZ120824; 1GCRKSE72DZ196897 | 1GCRKSE72DZ140250

1GCRKSE72DZ160644; 1GCRKSE72DZ113081; 1GCRKSE72DZ110648 | 1GCRKSE72DZ111136

1GCRKSE72DZ171322 | 1GCRKSE72DZ110665

1GCRKSE72DZ117549 | 1GCRKSE72DZ197872 | 1GCRKSE72DZ120628 | 1GCRKSE72DZ186032 | 1GCRKSE72DZ193532 | 1GCRKSE72DZ122833; 1GCRKSE72DZ100833 | 1GCRKSE72DZ114764; 1GCRKSE72DZ109211; 1GCRKSE72DZ125697 | 1GCRKSE72DZ155735

1GCRKSE72DZ175029; 1GCRKSE72DZ172485 | 1GCRKSE72DZ155198; 1GCRKSE72DZ103148 | 1GCRKSE72DZ174818; 1GCRKSE72DZ151376 | 1GCRKSE72DZ159638; 1GCRKSE72DZ167447; 1GCRKSE72DZ169179 | 1GCRKSE72DZ194650 | 1GCRKSE72DZ121097 | 1GCRKSE72DZ180327 | 1GCRKSE72DZ129040; 1GCRKSE72DZ172101; 1GCRKSE72DZ190114 | 1GCRKSE72DZ120919 | 1GCRKSE72DZ121892 | 1GCRKSE72DZ151507 | 1GCRKSE72DZ144704; 1GCRKSE72DZ153841 | 1GCRKSE72DZ105823

1GCRKSE72DZ162944; 1GCRKSE72DZ158702; 1GCRKSE72DZ133931 | 1GCRKSE72DZ184863 | 1GCRKSE72DZ117843; 1GCRKSE72DZ151586 | 1GCRKSE72DZ148977; 1GCRKSE72DZ189240

1GCRKSE72DZ168548 | 1GCRKSE72DZ150390 | 1GCRKSE72DZ188086

1GCRKSE72DZ191540; 1GCRKSE72DZ139616 | 1GCRKSE72DZ148509 | 1GCRKSE72DZ179419 | 1GCRKSE72DZ140796 | 1GCRKSE72DZ125439; 1GCRKSE72DZ102517 | 1GCRKSE72DZ192414 | 1GCRKSE72DZ145139; 1GCRKSE72DZ165536 | 1GCRKSE72DZ188346 | 1GCRKSE72DZ147277 | 1GCRKSE72DZ195068

1GCRKSE72DZ142256; 1GCRKSE72DZ180764

1GCRKSE72DZ122721

1GCRKSE72DZ118541 | 1GCRKSE72DZ126073 | 1GCRKSE72DZ167402; 1GCRKSE72DZ170588

1GCRKSE72DZ136361 | 1GCRKSE72DZ138692 | 1GCRKSE72DZ147859 | 1GCRKSE72DZ178500 | 1GCRKSE72DZ167559; 1GCRKSE72DZ128034; 1GCRKSE72DZ179369; 1GCRKSE72DZ129152; 1GCRKSE72DZ161373 | 1GCRKSE72DZ108382 | 1GCRKSE72DZ182689 | 1GCRKSE72DZ180649 | 1GCRKSE72DZ182868

1GCRKSE72DZ141687

1GCRKSE72DZ168582 | 1GCRKSE72DZ122962; 1GCRKSE72DZ186337 | 1GCRKSE72DZ116868 | 1GCRKSE72DZ111704; 1GCRKSE72DZ121116; 1GCRKSE72DZ171093 | 1GCRKSE72DZ104297 | 1GCRKSE72DZ176357 | 1GCRKSE72DZ165312; 1GCRKSE72DZ172969 | 1GCRKSE72DZ140605 | 1GCRKSE72DZ144749 | 1GCRKSE72DZ166007 | 1GCRKSE72DZ187374; 1GCRKSE72DZ145447

1GCRKSE72DZ163544 | 1GCRKSE72DZ130348 | 1GCRKSE72DZ155251 | 1GCRKSE72DZ166024 | 1GCRKSE72DZ122735 | 1GCRKSE72DZ122900 | 1GCRKSE72DZ162264 | 1GCRKSE72DZ158957 | 1GCRKSE72DZ115056 | 1GCRKSE72DZ155573 | 1GCRKSE72DZ171353 | 1GCRKSE72DZ106017

1GCRKSE72DZ133394 | 1GCRKSE72DZ102095 | 1GCRKSE72DZ196270; 1GCRKSE72DZ141317; 1GCRKSE72DZ179534

1GCRKSE72DZ190419 | 1GCRKSE72DZ128308 | 1GCRKSE72DZ123285 | 1GCRKSE72DZ192820 | 1GCRKSE72DZ183325 | 1GCRKSE72DZ110276 | 1GCRKSE72DZ174043 | 1GCRKSE72DZ116353 | 1GCRKSE72DZ140488

1GCRKSE72DZ128924 | 1GCRKSE72DZ159591; 1GCRKSE72DZ114361 | 1GCRKSE72DZ135579 | 1GCRKSE72DZ178738 | 1GCRKSE72DZ197533 | 1GCRKSE72DZ130527 | 1GCRKSE72DZ107426 | 1GCRKSE72DZ111170 | 1GCRKSE72DZ156920

1GCRKSE72DZ105465; 1GCRKSE72DZ112805; 1GCRKSE72DZ116000

1GCRKSE72DZ173409 | 1GCRKSE72DZ139079; 1GCRKSE72DZ123142; 1GCRKSE72DZ168730; 1GCRKSE72DZ174592 | 1GCRKSE72DZ177637 | 1GCRKSE72DZ128731; 1GCRKSE72DZ147005 | 1GCRKSE72DZ148462 | 1GCRKSE72DZ110990 | 1GCRKSE72DZ185897; 1GCRKSE72DZ100699 | 1GCRKSE72DZ122539; 1GCRKSE72DZ164399 | 1GCRKSE72DZ146128 | 1GCRKSE72DZ153712; 1GCRKSE72DZ130351 | 1GCRKSE72DZ154228; 1GCRKSE72DZ188993 | 1GCRKSE72DZ168128; 1GCRKSE72DZ116966 | 1GCRKSE72DZ199928; 1GCRKSE72DZ147280; 1GCRKSE72DZ133928; 1GCRKSE72DZ182871; 1GCRKSE72DZ173183 | 1GCRKSE72DZ137414 | 1GCRKSE72DZ154813 | 1GCRKSE72DZ125814; 1GCRKSE72DZ182644; 1GCRKSE72DZ122542; 1GCRKSE72DZ115185

1GCRKSE72DZ198147; 1GCRKSE72DZ120659; 1GCRKSE72DZ199122 | 1GCRKSE72DZ135596 | 1GCRKSE72DZ112884; 1GCRKSE72DZ101612 | 1GCRKSE72DZ162734; 1GCRKSE72DZ194230 | 1GCRKSE72DZ155329 | 1GCRKSE72DZ112139 | 1GCRKSE72DZ124985 | 1GCRKSE72DZ178495 | 1GCRKSE72DZ105546; 1GCRKSE72DZ101044 | 1GCRKSE72DZ176763 | 1GCRKSE72DZ173491; 1GCRKSE72DZ108818 | 1GCRKSE72DZ114702 | 1GCRKSE72DZ117180 | 1GCRKSE72DZ190758 | 1GCRKSE72DZ117924; 1GCRKSE72DZ180215 | 1GCRKSE72DZ132343 | 1GCRKSE72DZ161664 | 1GCRKSE72DZ172499

1GCRKSE72DZ147537 | 1GCRKSE72DZ168940

1GCRKSE72DZ138918; 1GCRKSE72DZ167285 | 1GCRKSE72DZ162295 | 1GCRKSE72DZ105269 | 1GCRKSE72DZ182272 | 1GCRKSE72DZ187889 | 1GCRKSE72DZ142175 | 1GCRKSE72DZ192199 | 1GCRKSE72DZ150969; 1GCRKSE72DZ170574 | 1GCRKSE72DZ135775; 1GCRKSE72DZ123254 | 1GCRKSE72DZ120886 | 1GCRKSE72DZ112612 | 1GCRKSE72DZ113792 | 1GCRKSE72DZ102503 | 1GCRKSE72DZ158117 | 1GCRKSE72DZ183003; 1GCRKSE72DZ189691 | 1GCRKSE72DZ196902; 1GCRKSE72DZ167691; 1GCRKSE72DZ136490 | 1GCRKSE72DZ188041; 1GCRKSE72DZ173894; 1GCRKSE72DZ141981 | 1GCRKSE72DZ179324 | 1GCRKSE72DZ173989 | 1GCRKSE72DZ175743 | 1GCRKSE72DZ142631 | 1GCRKSE72DZ195300; 1GCRKSE72DZ141284 | 1GCRKSE72DZ105658 | 1GCRKSE72DZ163687; 1GCRKSE72DZ118474; 1GCRKSE72DZ191120 | 1GCRKSE72DZ186015 | 1GCRKSE72DZ196236; 1GCRKSE72DZ111119 | 1GCRKSE72DZ144928 | 1GCRKSE72DZ106213 | 1GCRKSE72DZ123741; 1GCRKSE72DZ103411 | 1GCRKSE72DZ134058; 1GCRKSE72DZ187388 | 1GCRKSE72DZ143567; 1GCRKSE72DZ100413 | 1GCRKSE72DZ182076 | 1GCRKSE72DZ113999; 1GCRKSE72DZ153130 | 1GCRKSE72DZ149062 | 1GCRKSE72DZ122931; 1GCRKSE72DZ124274

1GCRKSE72DZ171398 | 1GCRKSE72DZ142077 | 1GCRKSE72DZ152060; 1GCRKSE72DZ136635 | 1GCRKSE72DZ102792 | 1GCRKSE72DZ165164; 1GCRKSE72DZ130091 | 1GCRKSE72DZ197015; 1GCRKSE72DZ169537 | 1GCRKSE72DZ184443; 1GCRKSE72DZ133265 | 1GCRKSE72DZ193188 | 1GCRKSE72DZ192526 | 1GCRKSE72DZ169554 | 1GCRKSE72DZ196608 | 1GCRKSE72DZ106938 | 1GCRKSE72DZ130124; 1GCRKSE72DZ189741 | 1GCRKSE72DZ103862 | 1GCRKSE72DZ125179 | 1GCRKSE72DZ172633; 1GCRKSE72DZ110911 | 1GCRKSE72DZ147831 | 1GCRKSE72DZ152270 | 1GCRKSE72DZ126865 | 1GCRKSE72DZ112304 | 1GCRKSE72DZ179436; 1GCRKSE72DZ109614 | 1GCRKSE72DZ137381 | 1GCRKSE72DZ145173 | 1GCRKSE72DZ108950 | 1GCRKSE72DZ126316 | 1GCRKSE72DZ118300

1GCRKSE72DZ162507; 1GCRKSE72DZ148817

1GCRKSE72DZ126011 | 1GCRKSE72DZ110598 | 1GCRKSE72DZ152026; 1GCRKSE72DZ134464; 1GCRKSE72DZ191537 | 1GCRKSE72DZ191134 | 1GCRKSE72DZ156139 | 1GCRKSE72DZ123237

1GCRKSE72DZ152401

1GCRKSE72DZ113565 | 1GCRKSE72DZ141088 | 1GCRKSE72DZ184605 | 1GCRKSE72DZ128406; 1GCRKSE72DZ178240 | 1GCRKSE72DZ104008; 1GCRKSE72DZ183695; 1GCRKSE72DZ166850; 1GCRKSE72DZ114277; 1GCRKSE72DZ176035 | 1GCRKSE72DZ138000; 1GCRKSE72DZ168887 | 1GCRKSE72DZ161227 | 1GCRKSE72DZ198066; 1GCRKSE72DZ104395 | 1GCRKSE72DZ147988 | 1GCRKSE72DZ191196 | 1GCRKSE72DZ197807 | 1GCRKSE72DZ126221

1GCRKSE72DZ151443 | 1GCRKSE72DZ185091

1GCRKSE72DZ128390 | 1GCRKSE72DZ140913; 1GCRKSE72DZ170672; 1GCRKSE72DZ176519 | 1GCRKSE72DZ113968; 1GCRKSE72DZ199881; 1GCRKSE72DZ184149 | 1GCRKSE72DZ145142 | 1GCRKSE72DZ156657; 1GCRKSE72DZ105661 | 1GCRKSE72DZ158280 | 1GCRKSE72DZ132634 | 1GCRKSE72DZ169425 | 1GCRKSE72DZ114411; 1GCRKSE72DZ182045 | 1GCRKSE72DZ121309; 1GCRKSE72DZ192087 | 1GCRKSE72DZ159350 | 1GCRKSE72DZ115333; 1GCRKSE72DZ148624 | 1GCRKSE72DZ103859; 1GCRKSE72DZ175760

1GCRKSE72DZ195104 | 1GCRKSE72DZ157145; 1GCRKSE72DZ103120

1GCRKSE72DZ160109 | 1GCRKSE72DZ142063; 1GCRKSE72DZ119639; 1GCRKSE72DZ105997; 1GCRKSE72DZ168503; 1GCRKSE72DZ131029 | 1GCRKSE72DZ186614 | 1GCRKSE72DZ176231 | 1GCRKSE72DZ155122 | 1GCRKSE72DZ132987; 1GCRKSE72DZ183728 | 1GCRKSE72DZ163995 | 1GCRKSE72DZ186323; 1GCRKSE72DZ139230 | 1GCRKSE72DZ178514; 1GCRKSE72DZ150812 | 1GCRKSE72DZ180683; 1GCRKSE72DZ111525; 1GCRKSE72DZ122234 | 1GCRKSE72DZ181140; 1GCRKSE72DZ148896 | 1GCRKSE72DZ141513; 1GCRKSE72DZ132195; 1GCRKSE72DZ185429 | 1GCRKSE72DZ155511; 1GCRKSE72DZ118877; 1GCRKSE72DZ117373 | 1GCRKSE72DZ173314 | 1GCRKSE72DZ178724; 1GCRKSE72DZ163608

1GCRKSE72DZ100296; 1GCRKSE72DZ104509; 1GCRKSE72DZ122511; 1GCRKSE72DZ189013; 1GCRKSE72DZ110570 | 1GCRKSE72DZ130561 | 1GCRKSE72DZ180828 | 1GCRKSE72DZ115462; 1GCRKSE72DZ195734 | 1GCRKSE72DZ164452 | 1GCRKSE72DZ128051 | 1GCRKSE72DZ194020 | 1GCRKSE72DZ183132 | 1GCRKSE72DZ144668 | 1GCRKSE72DZ116840; 1GCRKSE72DZ120015

1GCRKSE72DZ111430 | 1GCRKSE72DZ142774 | 1GCRKSE72DZ131208 | 1GCRKSE72DZ142967

1GCRKSE72DZ121827 | 1GCRKSE72DZ168789 | 1GCRKSE72DZ154598 | 1GCRKSE72DZ173538 | 1GCRKSE72DZ178013 | 1GCRKSE72DZ147439 | 1GCRKSE72DZ192381 | 1GCRKSE72DZ119902; 1GCRKSE72DZ126705 | 1GCRKSE72DZ101447 | 1GCRKSE72DZ108348 | 1GCRKSE72DZ167657 | 1GCRKSE72DZ199699 | 1GCRKSE72DZ194177 | 1GCRKSE72DZ172373 | 1GCRKSE72DZ127126 | 1GCRKSE72DZ150762; 1GCRKSE72DZ173961 | 1GCRKSE72DZ190453 | 1GCRKSE72DZ181719 | 1GCRKSE72DZ183731; 1GCRKSE72DZ152589 | 1GCRKSE72DZ173474 | 1GCRKSE72DZ121357 | 1GCRKSE72DZ189836

1GCRKSE72DZ178416 | 1GCRKSE72DZ168596 | 1GCRKSE72DZ137249 | 1GCRKSE72DZ183518 | 1GCRKSE72DZ133329 | 1GCRKSE72DZ173541 | 1GCRKSE72DZ120872; 1GCRKSE72DZ111542 | 1GCRKSE72DZ137168 | 1GCRKSE72DZ184734; 1GCRKSE72DZ126283 | 1GCRKSE72DZ163625 | 1GCRKSE72DZ125604 | 1GCRKSE72DZ172339

1GCRKSE72DZ168310 | 1GCRKSE72DZ122654 | 1GCRKSE72DZ113131; 1GCRKSE72DZ117096 | 1GCRKSE72DZ199492 | 1GCRKSE72DZ118359 | 1GCRKSE72DZ187939 | 1GCRKSE72DZ199248

1GCRKSE72DZ123562 | 1GCRKSE72DZ191246 | 1GCRKSE72DZ191604 | 1GCRKSE72DZ106678 | 1GCRKSE72DZ187777 | 1GCRKSE72DZ145934; 1GCRKSE72DZ107829 | 1GCRKSE72DZ127286; 1GCRKSE72DZ149546 | 1GCRKSE72DZ163978 | 1GCRKSE72DZ183714 | 1GCRKSE72DZ148039 | 1GCRKSE72DZ121665 | 1GCRKSE72DZ161728 | 1GCRKSE72DZ101965 | 1GCRKSE72DZ102646; 1GCRKSE72DZ142788 | 1GCRKSE72DZ176942 | 1GCRKSE72DZ122718 | 1GCRKSE72DZ145836; 1GCRKSE72DZ172650 | 1GCRKSE72DZ162698; 1GCRKSE72DZ158585 | 1GCRKSE72DZ156044 | 1GCRKSE72DZ142189 | 1GCRKSE72DZ159204 | 1GCRKSE72DZ110861

1GCRKSE72DZ101741; 1GCRKSE72DZ107779 | 1GCRKSE72DZ199105; 1GCRKSE72DZ103392; 1GCRKSE72DZ123688; 1GCRKSE72DZ119804; 1GCRKSE72DZ103814; 1GCRKSE72DZ146274 | 1GCRKSE72DZ190503; 1GCRKSE72DZ115073 | 1GCRKSE72DZ104672 | 1GCRKSE72DZ139468 | 1GCRKSE72DZ103201 | 1GCRKSE72DZ141849 | 1GCRKSE72DZ177220 | 1GCRKSE72DZ100265; 1GCRKSE72DZ138529; 1GCRKSE72DZ124503 | 1GCRKSE72DZ177797 | 1GCRKSE72DZ177458 | 1GCRKSE72DZ104431 | 1GCRKSE72DZ136716; 1GCRKSE72DZ117308

1GCRKSE72DZ111234 | 1GCRKSE72DZ193904 | 1GCRKSE72DZ197287 | 1GCRKSE72DZ152205; 1GCRKSE72DZ136652; 1GCRKSE72DZ163964 | 1GCRKSE72DZ122413 | 1GCRKSE72DZ104090 | 1GCRKSE72DZ166654 | 1GCRKSE72DZ189254; 1GCRKSE72DZ149918 | 1GCRKSE72DZ185205; 1GCRKSE72DZ103618 | 1GCRKSE72DZ129880; 1GCRKSE72DZ182353 | 1GCRKSE72DZ144315; 1GCRKSE72DZ131676

1GCRKSE72DZ138031

1GCRKSE72DZ104218 | 1GCRKSE72DZ155802 | 1GCRKSE72DZ116711; 1GCRKSE72DZ126123

1GCRKSE72DZ114988 | 1GCRKSE72DZ187567 | 1GCRKSE72DZ188122 | 1GCRKSE72DZ103425 | 1GCRKSE72DZ170736; 1GCRKSE72DZ195281 | 1GCRKSE72DZ169361; 1GCRKSE72DZ128602; 1GCRKSE72DZ140734 | 1GCRKSE72DZ179761 | 1GCRKSE72DZ172843; 1GCRKSE72DZ117177 | 1GCRKSE72DZ176441; 1GCRKSE72DZ122475 | 1GCRKSE72DZ150180; 1GCRKSE72DZ110584 | 1GCRKSE72DZ144296 | 1GCRKSE72DZ153158 | 1GCRKSE72DZ139373 | 1GCRKSE72DZ108074 | 1GCRKSE72DZ155489 | 1GCRKSE72DZ168081 | 1GCRKSE72DZ121195 | 1GCRKSE72DZ129314 | 1GCRKSE72DZ137462 | 1GCRKSE72DZ106177 | 1GCRKSE72DZ105790; 1GCRKSE72DZ112268; 1GCRKSE72DZ194924; 1GCRKSE72DZ105904 | 1GCRKSE72DZ145951 | 1GCRKSE72DZ117762 | 1GCRKSE72DZ110505 | 1GCRKSE72DZ111184 | 1GCRKSE72DZ184457

1GCRKSE72DZ142578; 1GCRKSE72DZ100637; 1GCRKSE72DZ158330; 1GCRKSE72DZ118832; 1GCRKSE72DZ138188 | 1GCRKSE72DZ122489; 1GCRKSE72DZ126946 | 1GCRKSE72DZ185950 | 1GCRKSE72DZ198276; 1GCRKSE72DZ135534 | 1GCRKSE72DZ123934; 1GCRKSE72DZ121567 | 1GCRKSE72DZ120144 | 1GCRKSE72DZ164256 | 1GCRKSE72DZ114926; 1GCRKSE72DZ142127

1GCRKSE72DZ160918; 1GCRKSE72DZ109757 | 1GCRKSE72DZ189206 | 1GCRKSE72DZ104574 | 1GCRKSE72DZ111265 | 1GCRKSE72DZ170445 | 1GCRKSE72DZ127269; 1GCRKSE72DZ193577 | 1GCRKSE72DZ102081 | 1GCRKSE72DZ142144; 1GCRKSE72DZ144847; 1GCRKSE72DZ138949 | 1GCRKSE72DZ129670; 1GCRKSE72DZ182417 | 1GCRKSE72DZ109452; 1GCRKSE72DZ197094; 1GCRKSE72DZ113713 | 1GCRKSE72DZ141978 | 1GCRKSE72DZ174480; 1GCRKSE72DZ117275 | 1GCRKSE72DZ186077 | 1GCRKSE72DZ141057; 1GCRKSE72DZ149322 | 1GCRKSE72DZ118863 | 1GCRKSE72DZ119754; 1GCRKSE72DZ174981 | 1GCRKSE72DZ168064; 1GCRKSE72DZ168145 | 1GCRKSE72DZ162300 | 1GCRKSE72DZ167187 | 1GCRKSE72DZ103358; 1GCRKSE72DZ114537; 1GCRKSE72DZ112979

1GCRKSE72DZ140359; 1GCRKSE72DZ198746 | 1GCRKSE72DZ129460; 1GCRKSE72DZ159378 | 1GCRKSE72DZ156397; 1GCRKSE72DZ194809 | 1GCRKSE72DZ145660; 1GCRKSE72DZ171756; 1GCRKSE72DZ123738; 1GCRKSE72DZ163348 | 1GCRKSE72DZ127076; 1GCRKSE72DZ194759 | 1GCRKSE72DZ102596; 1GCRKSE72DZ159025 | 1GCRKSE72DZ108771 | 1GCRKSE72DZ161812

1GCRKSE72DZ104056; 1GCRKSE72DZ199430 | 1GCRKSE72DZ160465 | 1GCRKSE72DZ199590 | 1GCRKSE72DZ187455 | 1GCRKSE72DZ132486; 1GCRKSE72DZ165083 | 1GCRKSE72DZ187861 | 1GCRKSE72DZ157288; 1GCRKSE72DZ104977; 1GCRKSE72DZ108866 | 1GCRKSE72DZ196947 | 1GCRKSE72DZ148252; 1GCRKSE72DZ141706

1GCRKSE72DZ191554 | 1GCRKSE72DZ188749; 1GCRKSE72DZ122329; 1GCRKSE72DZ125022; 1GCRKSE72DZ106888 | 1GCRKSE72DZ163138 | 1GCRKSE72DZ123402 | 1GCRKSE72DZ137493 | 1GCRKSE72DZ189822

1GCRKSE72DZ165665

1GCRKSE72DZ187469 | 1GCRKSE72DZ127370; 1GCRKSE72DZ104705; 1GCRKSE72DZ194115 | 1GCRKSE72DZ195524 | 1GCRKSE72DZ160398; 1GCRKSE72DZ116787 | 1GCRKSE72DZ126414; 1GCRKSE72DZ164631; 1GCRKSE72DZ121200 | 1GCRKSE72DZ191473 | 1GCRKSE72DZ157632 | 1GCRKSE72DZ178089 | 1GCRKSE72DZ192669; 1GCRKSE72DZ120614 | 1GCRKSE72DZ135310; 1GCRKSE72DZ174236 | 1GCRKSE72DZ107393 | 1GCRKSE72DZ183535

1GCRKSE72DZ140474 | 1GCRKSE72DZ116451 | 1GCRKSE72DZ154410 | 1GCRKSE72DZ183812; 1GCRKSE72DZ114778

1GCRKSE72DZ153788; 1GCRKSE72DZ139552 | 1GCRKSE72DZ141480

1GCRKSE72DZ124680; 1GCRKSE72DZ151197

1GCRKSE72DZ105868; 1GCRKSE72DZ115932 | 1GCRKSE72DZ171854; 1GCRKSE72DZ139745 | 1GCRKSE72DZ166086; 1GCRKSE72DZ106664 | 1GCRKSE72DZ191151 | 1GCRKSE72DZ179551 | 1GCRKSE72DZ140152; 1GCRKSE72DZ113422 | 1GCRKSE72DZ161146; 1GCRKSE72DZ153189

1GCRKSE72DZ140880 | 1GCRKSE72DZ137896; 1GCRKSE72DZ140930 | 1GCRKSE72DZ124470; 1GCRKSE72DZ119964; 1GCRKSE72DZ179047 | 1GCRKSE72DZ109659; 1GCRKSE72DZ121374 | 1GCRKSE72DZ103375 | 1GCRKSE72DZ146548 | 1GCRKSE72DZ101321 | 1GCRKSE72DZ115512

1GCRKSE72DZ106020; 1GCRKSE72DZ151071; 1GCRKSE72DZ102324 | 1GCRKSE72DZ175256; 1GCRKSE72DZ103053 | 1GCRKSE72DZ141236

1GCRKSE72DZ180666; 1GCRKSE72DZ117292 | 1GCRKSE72DZ108592 | 1GCRKSE72DZ120418 | 1GCRKSE72DZ124484 | 1GCRKSE72DZ193546 | 1GCRKSE72DZ145786; 1GCRKSE72DZ132455 | 1GCRKSE72DZ125084 | 1GCRKSE72DZ176472 | 1GCRKSE72DZ103389; 1GCRKSE72DZ109127 | 1GCRKSE72DZ196009; 1GCRKSE72DZ192462 | 1GCRKSE72DZ165228 | 1GCRKSE72DZ131385 | 1GCRKSE72DZ178691; 1GCRKSE72DZ129393; 1GCRKSE72DZ111573; 1GCRKSE72DZ145559 | 1GCRKSE72DZ142970; 1GCRKSE72DZ124355 | 1GCRKSE72DZ188220 | 1GCRKSE72DZ168176 | 1GCRKSE72DZ159624; 1GCRKSE72DZ111492 | 1GCRKSE72DZ197905 | 1GCRKSE72DZ134030 | 1GCRKSE72DZ154682; 1GCRKSE72DZ150468 | 1GCRKSE72DZ178805 | 1GCRKSE72DZ166492; 1GCRKSE72DZ162023; 1GCRKSE72DZ142645 | 1GCRKSE72DZ141740 | 1GCRKSE72DZ187195 | 1GCRKSE72DZ192056 | 1GCRKSE72DZ113551

1GCRKSE72DZ105336 | 1GCRKSE72DZ126512 | 1GCRKSE72DZ177394; 1GCRKSE72DZ187715; 1GCRKSE72DZ105515 | 1GCRKSE72DZ149661 | 1GCRKSE72DZ176701; 1GCRKSE72DZ137459 | 1GCRKSE72DZ163799 | 1GCRKSE72DZ191988 | 1GCRKSE72DZ108446

1GCRKSE72DZ147456 | 1GCRKSE72DZ164810 | 1GCRKSE72DZ120998; 1GCRKSE72DZ187780 | 1GCRKSE72DZ155704 | 1GCRKSE72DZ116823; 1GCRKSE72DZ153791 | 1GCRKSE72DZ144413; 1GCRKSE72DZ107233 | 1GCRKSE72DZ184359 | 1GCRKSE72DZ141897; 1GCRKSE72DZ113534 | 1GCRKSE72DZ185639 | 1GCRKSE72DZ178223 | 1GCRKSE72DZ106986 | 1GCRKSE72DZ152821 | 1GCRKSE72DZ150194 | 1GCRKSE72DZ110133 | 1GCRKSE72DZ184975

1GCRKSE72DZ110360 | 1GCRKSE72DZ118118 | 1GCRKSE72DZ185477; 1GCRKSE72DZ171515; 1GCRKSE72DZ144055; 1GCRKSE72DZ162362; 1GCRKSE72DZ130799 | 1GCRKSE72DZ125666; 1GCRKSE72DZ167450 | 1GCRKSE72DZ186158

1GCRKSE72DZ111928

1GCRKSE72DZ169442; 1GCRKSE72DZ148106; 1GCRKSE72DZ112366 | 1GCRKSE72DZ185219 | 1GCRKSE72DZ140118; 1GCRKSE72DZ171787; 1GCRKSE72DZ126560 | 1GCRKSE72DZ122024 | 1GCRKSE72DZ186645 | 1GCRKSE72DZ159820 | 1GCRKSE72DZ195328; 1GCRKSE72DZ192722 | 1GCRKSE72DZ185348; 1GCRKSE72DZ111332 | 1GCRKSE72DZ137400; 1GCRKSE72DZ128776; 1GCRKSE72DZ173376; 1GCRKSE72DZ103912 | 1GCRKSE72DZ188315 | 1GCRKSE72DZ178710 | 1GCRKSE72DZ102694; 1GCRKSE72DZ181641 | 1GCRKSE72DZ179520 | 1GCRKSE72DZ160062 | 1GCRKSE72DZ137476 | 1GCRKSE72DZ105448; 1GCRKSE72DZ185141; 1GCRKSE72DZ178237 | 1GCRKSE72DZ133640 | 1GCRKSE72DZ128213 | 1GCRKSE72DZ139096; 1GCRKSE72DZ144167; 1GCRKSE72DZ151152 | 1GCRKSE72DZ100220; 1GCRKSE72DZ104476; 1GCRKSE72DZ126624; 1GCRKSE72DZ122928

1GCRKSE72DZ188623 | 1GCRKSE72DZ142886; 1GCRKSE72DZ177119; 1GCRKSE72DZ149482 | 1GCRKSE72DZ133895; 1GCRKSE72DZ152785 | 1GCRKSE72DZ107099 | 1GCRKSE72DZ171241; 1GCRKSE72DZ160014; 1GCRKSE72DZ149319 | 1GCRKSE72DZ110309; 1GCRKSE72DZ121150; 1GCRKSE72DZ168453 | 1GCRKSE72DZ172860 | 1GCRKSE72DZ124730; 1GCRKSE72DZ127420; 1GCRKSE72DZ138742 | 1GCRKSE72DZ146775 | 1GCRKSE72DZ102937 | 1GCRKSE72DZ146727 | 1GCRKSE72DZ128003; 1GCRKSE72DZ120550; 1GCRKSE72DZ161759 | 1GCRKSE72DZ172308; 1GCRKSE72DZ106616 | 1GCRKSE72DZ130513 | 1GCRKSE72DZ158473 | 1GCRKSE72DZ117311; 1GCRKSE72DZ100606; 1GCRKSE72DZ129085; 1GCRKSE72DZ128910 | 1GCRKSE72DZ122444 | 1GCRKSE72DZ183860; 1GCRKSE72DZ168422; 1GCRKSE72DZ176536 | 1GCRKSE72DZ113064 | 1GCRKSE72DZ125098 | 1GCRKSE72DZ168193 | 1GCRKSE72DZ195250 | 1GCRKSE72DZ145268; 1GCRKSE72DZ155959 | 1GCRKSE72DZ120743 | 1GCRKSE72DZ104252; 1GCRKSE72DZ168288 | 1GCRKSE72DZ122217; 1GCRKSE72DZ180005; 1GCRKSE72DZ129765 | 1GCRKSE72DZ105322 | 1GCRKSE72DZ157193 | 1GCRKSE72DZ150163 | 1GCRKSE72DZ127448; 1GCRKSE72DZ134688; 1GCRKSE72DZ126641 | 1GCRKSE72DZ195006 | 1GCRKSE72DZ144525; 1GCRKSE72DZ175273 | 1GCRKSE72DZ146968 | 1GCRKSE72DZ127644 | 1GCRKSE72DZ132620 | 1GCRKSE72DZ167576; 1GCRKSE72DZ165486 | 1GCRKSE72DZ141222 | 1GCRKSE72DZ148767

1GCRKSE72DZ131774

1GCRKSE72DZ178254 | 1GCRKSE72DZ150759; 1GCRKSE72DZ157470 | 1GCRKSE72DZ125991 | 1GCRKSE72DZ148770 | 1GCRKSE72DZ185785 | 1GCRKSE72DZ117258 | 1GCRKSE72DZ111900 | 1GCRKSE72DZ117115 | 1GCRKSE72DZ199444; 1GCRKSE72DZ110262; 1GCRKSE72DZ127188 | 1GCRKSE72DZ198889; 1GCRKSE72DZ167660 | 1GCRKSE72DZ149031

1GCRKSE72DZ144458 | 1GCRKSE72DZ114425; 1GCRKSE72DZ139356 | 1GCRKSE72DZ193482; 1GCRKSE72DZ112707; 1GCRKSE72DZ141107 | 1GCRKSE72DZ147179 | 1GCRKSE72DZ162118 | 1GCRKSE72DZ130849 | 1GCRKSE72DZ145805 | 1GCRKSE72DZ113159 | 1GCRKSE72DZ103764; 1GCRKSE72DZ126915 | 1GCRKSE72DZ159123; 1GCRKSE72DZ184670 | 1GCRKSE72DZ116093 | 1GCRKSE72DZ165908 | 1GCRKSE72DZ129149; 1GCRKSE72DZ165715; 1GCRKSE72DZ147604; 1GCRKSE72DZ102131 | 1GCRKSE72DZ101030; 1GCRKSE72DZ114070 | 1GCRKSE72DZ129894 | 1GCRKSE72DZ137364 | 1GCRKSE72DZ112206 | 1GCRKSE72DZ147716 | 1GCRKSE72DZ176052 | 1GCRKSE72DZ164192; 1GCRKSE72DZ193708

1GCRKSE72DZ151040

1GCRKSE72DZ102856 | 1GCRKSE72DZ149532 | 1GCRKSE72DZ145335 | 1GCRKSE72DZ186791; 1GCRKSE72DZ155525; 1GCRKSE72DZ111539; 1GCRKSE72DZ110827; 1GCRKSE72DZ158229; 1GCRKSE72DZ142564 | 1GCRKSE72DZ133167 | 1GCRKSE72DZ185995; 1GCRKSE72DZ142368 | 1GCRKSE72DZ185365 | 1GCRKSE72DZ155900; 1GCRKSE72DZ157520 | 1GCRKSE72DZ176245 | 1GCRKSE72DZ192512 | 1GCRKSE72DZ113436; 1GCRKSE72DZ199654 | 1GCRKSE72DZ146100

1GCRKSE72DZ123822 | 1GCRKSE72DZ198178 | 1GCRKSE72DZ108267 | 1GCRKSE72DZ156237 | 1GCRKSE72DZ171367 | 1GCRKSE72DZ107247; 1GCRKSE72DZ166069; 1GCRKSE72DZ185916 | 1GCRKSE72DZ139325 | 1GCRKSE72DZ111220 | 1GCRKSE72DZ110164 | 1GCRKSE72DZ171885 | 1GCRKSE72DZ184202 | 1GCRKSE72DZ118491

1GCRKSE72DZ189156; 1GCRKSE72DZ198536; 1GCRKSE72DZ114313; 1GCRKSE72DZ121634 | 1GCRKSE72DZ123805 | 1GCRKSE72DZ183793

1GCRKSE72DZ179601 | 1GCRKSE72DZ184748 | 1GCRKSE72DZ117857 | 1GCRKSE72DZ131628; 1GCRKSE72DZ156383; 1GCRKSE72DZ130804 | 1GCRKSE72DZ166766; 1GCRKSE72DZ170820; 1GCRKSE72DZ155234

1GCRKSE72DZ151331; 1GCRKSE72DZ104994 | 1GCRKSE72DZ172065 | 1GCRKSE72DZ153063 | 1GCRKSE72DZ122170 | 1GCRKSE72DZ181364 | 1GCRKSE72DZ166489 | 1GCRKSE72DZ198519; 1GCRKSE72DZ164516 | 1GCRKSE72DZ139437

1GCRKSE72DZ178979; 1GCRKSE72DZ178531; 1GCRKSE72DZ102551 | 1GCRKSE72DZ114358; 1GCRKSE72DZ171675 | 1GCRKSE72DZ197709; 1GCRKSE72DZ128566 | 1GCRKSE72DZ158635 | 1GCRKSE72DZ104025; 1GCRKSE72DZ179386 | 1GCRKSE72DZ188637 | 1GCRKSE72DZ104106 | 1GCRKSE72DZ158974; 1GCRKSE72DZ163091 | 1GCRKSE72DZ145304; 1GCRKSE72DZ154200 | 1GCRKSE72DZ100671 | 1GCRKSE72DZ156982 | 1GCRKSE72DZ115476 | 1GCRKSE72DZ176004 | 1GCRKSE72DZ199010 | 1GCRKSE72DZ180909 | 1GCRKSE72DZ162989 | 1GCRKSE72DZ123710 | 1GCRKSE72DZ112626 | 1GCRKSE72DZ163611

1GCRKSE72DZ107457 | 1GCRKSE72DZ131984; 1GCRKSE72DZ118362 | 1GCRKSE72DZ152267; 1GCRKSE72DZ153242; 1GCRKSE72DZ133802; 1GCRKSE72DZ126218 | 1GCRKSE72DZ190372 | 1GCRKSE72DZ179338 | 1GCRKSE72DZ112948; 1GCRKSE72DZ194289; 1GCRKSE72DZ110438 | 1GCRKSE72DZ104221 | 1GCRKSE72DZ137817 | 1GCRKSE72DZ134108; 1GCRKSE72DZ147408 | 1GCRKSE72DZ105112; 1GCRKSE72DZ193806; 1GCRKSE72DZ103084; 1GCRKSE72DZ102145; 1GCRKSE72DZ194955 | 1GCRKSE72DZ109788; 1GCRKSE72DZ172034 | 1GCRKSE72DZ190727

1GCRKSE72DZ141253; 1GCRKSE72DZ159283 | 1GCRKSE72DZ167495 | 1GCRKSE72DZ193336 | 1GCRKSE72DZ173524 | 1GCRKSE72DZ193305 | 1GCRKSE72DZ102243; 1GCRKSE72DZ192719 | 1GCRKSE72DZ162183 | 1GCRKSE72DZ136442; 1GCRKSE72DZ100458; 1GCRKSE72DZ118913 | 1GCRKSE72DZ136795

1GCRKSE72DZ132777; 1GCRKSE72DZ161356 | 1GCRKSE72DZ102548 | 1GCRKSE72DZ133119 | 1GCRKSE72DZ173250 | 1GCRKSE72DZ116885; 1GCRKSE72DZ134075; 1GCRKSE72DZ146999 | 1GCRKSE72DZ127935

1GCRKSE72DZ145710 | 1GCRKSE72DZ148056; 1GCRKSE72DZ123397 | 1GCRKSE72DZ162992

1GCRKSE72DZ165729; 1GCRKSE72DZ173751 | 1GCRKSE72DZ170834 | 1GCRKSE72DZ163902 | 1GCRKSE72DZ126249; 1GCRKSE72DZ118510; 1GCRKSE72DZ175998 | 1GCRKSE72DZ136084 | 1GCRKSE72DZ195863; 1GCRKSE72DZ128325 | 1GCRKSE72DZ132021

1GCRKSE72DZ134691

1GCRKSE72DZ195829 | 1GCRKSE72DZ109435 | 1GCRKSE72DZ162099 | 1GCRKSE72DZ152673

1GCRKSE72DZ119155 | 1GCRKSE72DZ183972; 1GCRKSE72DZ154357 | 1GCRKSE72DZ120757 | 1GCRKSE72DZ177380 | 1GCRKSE72DZ107314; 1GCRKSE72DZ182675 | 1GCRKSE72DZ194860; 1GCRKSE72DZ198942; 1GCRKSE72DZ132679 | 1GCRKSE72DZ163267 | 1GCRKSE72DZ169456; 1GCRKSE72DZ123853 | 1GCRKSE72DZ171448 | 1GCRKSE72DZ120080; 1GCRKSE72DZ146646 | 1GCRKSE72DZ171028 | 1GCRKSE72DZ100122 | 1GCRKSE72DZ119415; 1GCRKSE72DZ103330 | 1GCRKSE72DZ100640 | 1GCRKSE72DZ199878; 1GCRKSE72DZ177881 | 1GCRKSE72DZ123531 | 1GCRKSE72DZ120452; 1GCRKSE72DZ106566 | 1GCRKSE72DZ159655 | 1GCRKSE72DZ133492; 1GCRKSE72DZ167920 | 1GCRKSE72DZ112173; 1GCRKSE72DZ175709 | 1GCRKSE72DZ197449 | 1GCRKSE72DZ154326 | 1GCRKSE72DZ105966; 1GCRKSE72DZ135484; 1GCRKSE72DZ127613; 1GCRKSE72DZ122976; 1GCRKSE72DZ141205 | 1GCRKSE72DZ157646; 1GCRKSE72DZ129216

1GCRKSE72DZ184555 | 1GCRKSE72DZ160675; 1GCRKSE72DZ104428 | 1GCRKSE72DZ140006 | 1GCRKSE72DZ170638; 1GCRKSE72DZ146422; 1GCRKSE72DZ169120

1GCRKSE72DZ154732 | 1GCRKSE72DZ187343; 1GCRKSE72DZ182238; 1GCRKSE72DZ168906; 1GCRKSE72DZ177038; 1GCRKSE72DZ140135 | 1GCRKSE72DZ177024 | 1GCRKSE72DZ115526 | 1GCRKSE72DZ158618 | 1GCRKSE72DZ112044 | 1GCRKSE72DZ185012; 1GCRKSE72DZ164418 | 1GCRKSE72DZ196365; 1GCRKSE72DZ122640 | 1GCRKSE72DZ104350; 1GCRKSE72DZ131662 | 1GCRKSE72DZ138322

1GCRKSE72DZ120239; 1GCRKSE72DZ169943 | 1GCRKSE72DZ148963 | 1GCRKSE72DZ112898 | 1GCRKSE72DZ117891; 1GCRKSE72DZ198553; 1GCRKSE72DZ183096; 1GCRKSE72DZ192140; 1GCRKSE72DZ149272

1GCRKSE72DZ153564 | 1GCRKSE72DZ191697; 1GCRKSE72DZ119589 | 1GCRKSE72DZ106115 | 1GCRKSE72DZ110195 | 1GCRKSE72DZ181087 | 1GCRKSE72DZ151250 | 1GCRKSE72DZ153418 | 1GCRKSE72DZ110732 | 1GCRKSE72DZ100072; 1GCRKSE72DZ102369 | 1GCRKSE72DZ147229 | 1GCRKSE72DZ178061 | 1GCRKSE72DZ175788; 1GCRKSE72DZ101223 | 1GCRKSE72DZ199525; 1GCRKSE72DZ170994 | 1GCRKSE72DZ152222 | 1GCRKSE72DZ178786; 1GCRKSE72DZ128518; 1GCRKSE72DZ146291 | 1GCRKSE72DZ177265; 1GCRKSE72DZ189562 | 1GCRKSE72DZ195376; 1GCRKSE72DZ160059 | 1GCRKSE72DZ190839; 1GCRKSE72DZ179095 | 1GCRKSE72DZ135274 | 1GCRKSE72DZ161695 | 1GCRKSE72DZ114442; 1GCRKSE72DZ117633 | 1GCRKSE72DZ184846

1GCRKSE72DZ150096 | 1GCRKSE72DZ168436

1GCRKSE72DZ104123; 1GCRKSE72DZ103439; 1GCRKSE72DZ124940; 1GCRKSE72DZ112920

1GCRKSE72DZ117695; 1GCRKSE72DZ128258 | 1GCRKSE72DZ188332; 1GCRKSE72DZ199055 | 1GCRKSE72DZ130219; 1GCRKSE72DZ134707 | 1GCRKSE72DZ139566 | 1GCRKSE72DZ166864 | 1GCRKSE72DZ136165 | 1GCRKSE72DZ109810 | 1GCRKSE72DZ136201; 1GCRKSE72DZ122766 | 1GCRKSE72DZ124338 | 1GCRKSE72DZ184006; 1GCRKSE72DZ132150; 1GCRKSE72DZ114733 | 1GCRKSE72DZ169196 | 1GCRKSE72DZ118412 | 1GCRKSE72DZ160613; 1GCRKSE72DZ174320 | 1GCRKSE72DZ153306; 1GCRKSE72DZ114229; 1GCRKSE72DZ114456 | 1GCRKSE72DZ123951 | 1GCRKSE72DZ147330 | 1GCRKSE72DZ186807; 1GCRKSE72DZ169313 | 1GCRKSE72DZ112514 | 1GCRKSE72DZ152706 | 1GCRKSE72DZ134738 | 1GCRKSE72DZ129619

1GCRKSE72DZ117678 | 1GCRKSE72DZ122816 | 1GCRKSE72DZ124114; 1GCRKSE72DZ149241 | 1GCRKSE72DZ140653 | 1GCRKSE72DZ107023 | 1GCRKSE72DZ125974 | 1GCRKSE72DZ172163; 1GCRKSE72DZ109676; 1GCRKSE72DZ199623 | 1GCRKSE72DZ146758 | 1GCRKSE72DZ133377 | 1GCRKSE72DZ184474 | 1GCRKSE72DZ181994

1GCRKSE72DZ117244 | 1GCRKSE72DZ139065 | 1GCRKSE72DZ136103; 1GCRKSE72DZ161910

1GCRKSE72DZ151264; 1GCRKSE72DZ174298; 1GCRKSE72DZ186161

1GCRKSE72DZ146159 | 1GCRKSE72DZ159087 | 1GCRKSE72DZ176150 | 1GCRKSE72DZ165455 | 1GCRKSE72DZ167027 | 1GCRKSE72DZ124808 | 1GCRKSE72DZ112996; 1GCRKSE72DZ184703 | 1GCRKSE72DZ152172; 1GCRKSE72DZ131497 | 1GCRKSE72DZ148087 | 1GCRKSE72DZ167934 | 1GCRKSE72DZ161843; 1GCRKSE72DZ183955 | 1GCRKSE72DZ175936

1GCRKSE72DZ197578; 1GCRKSE72DZ111041 | 1GCRKSE72DZ180425 | 1GCRKSE72DZ186838 | 1GCRKSE72DZ188282

1GCRKSE72DZ144430 | 1GCRKSE72DZ161678; 1GCRKSE72DZ147800; 1GCRKSE72DZ196298; 1GCRKSE72DZ133735 | 1GCRKSE72DZ199993; 1GCRKSE72DZ168808 | 1GCRKSE72DZ179467; 1GCRKSE72DZ155170 | 1GCRKSE72DZ153631 | 1GCRKSE72DZ174866; 1GCRKSE72DZ167903; 1GCRKSE72DZ181543 | 1GCRKSE72DZ137672 | 1GCRKSE72DZ183311; 1GCRKSE72DZ176679; 1GCRKSE72DZ178545 | 1GCRKSE72DZ171269; 1GCRKSE72DZ154276; 1GCRKSE72DZ152382 | 1GCRKSE72DZ169098 | 1GCRKSE72DZ125344; 1GCRKSE72DZ171272 | 1GCRKSE72DZ125554; 1GCRKSE72DZ108494; 1GCRKSE72DZ153032; 1GCRKSE72DZ192073 | 1GCRKSE72DZ158571 | 1GCRKSE72DZ105482 | 1GCRKSE72DZ154150; 1GCRKSE72DZ192297 | 1GCRKSE72DZ104638

1GCRKSE72DZ199542 | 1GCRKSE72DZ134741

1GCRKSE72DZ117261 | 1GCRKSE72DZ141639 | 1GCRKSE72DZ156836

1GCRKSE72DZ180702

1GCRKSE72DZ118443 | 1GCRKSE72DZ135341 | 1GCRKSE72DZ118619; 1GCRKSE72DZ173846 | 1GCRKSE72DZ150552 | 1GCRKSE72DZ145125 | 1GCRKSE72DZ117194; 1GCRKSE72DZ153807

1GCRKSE72DZ199914 | 1GCRKSE72DZ149613 | 1GCRKSE72DZ107961 | 1GCRKSE72DZ108981 | 1GCRKSE72DZ107488 | 1GCRKSE72DZ154861; 1GCRKSE72DZ152074; 1GCRKSE72DZ195197 | 1GCRKSE72DZ183681

1GCRKSE72DZ169523; 1GCRKSE72DZ134660 | 1GCRKSE72DZ118555 | 1GCRKSE72DZ139423; 1GCRKSE72DZ134514

1GCRKSE72DZ175712 | 1GCRKSE72DZ157985; 1GCRKSE72DZ153709 | 1GCRKSE72DZ167724; 1GCRKSE72DZ157100; 1GCRKSE72DZ146906 | 1GCRKSE72DZ190646 | 1GCRKSE72DZ188685; 1GCRKSE72DZ184197 | 1GCRKSE72DZ113632 | 1GCRKSE72DZ131970 | 1GCRKSE72DZ197550 | 1GCRKSE72DZ144105 | 1GCRKSE72DZ171000 | 1GCRKSE72DZ193403; 1GCRKSE72DZ101027

1GCRKSE72DZ124047; 1GCRKSE72DZ186371; 1GCRKSE72DZ106146 | 1GCRKSE72DZ132116; 1GCRKSE72DZ160188; 1GCRKSE72DZ165360; 1GCRKSE72DZ150891 | 1GCRKSE72DZ174107; 1GCRKSE72DZ151183 | 1GCRKSE72DZ194647 | 1GCRKSE72DZ179646; 1GCRKSE72DZ150504; 1GCRKSE72DZ190100 | 1GCRKSE72DZ199766 | 1GCRKSE72DZ114781 | 1GCRKSE72DZ169652 | 1GCRKSE72DZ129829; 1GCRKSE72DZ177279 | 1GCRKSE72DZ131273 | 1GCRKSE72DZ150129 | 1GCRKSE72DZ145299; 1GCRKSE72DZ178111; 1GCRKSE72DZ194602; 1GCRKSE72DZ125683 | 1GCRKSE72DZ136733 | 1GCRKSE72DZ158442 | 1GCRKSE72DZ165181 | 1GCRKSE72DZ193370; 1GCRKSE72DZ119513; 1GCRKSE72DZ169733 | 1GCRKSE72DZ133752 | 1GCRKSE72DZ180604; 1GCRKSE72DZ105353 | 1GCRKSE72DZ174995 | 1GCRKSE72DZ127577 | 1GCRKSE72DZ105921 | 1GCRKSE72DZ134285 | 1GCRKSE72DZ113940

1GCRKSE72DZ155637; 1GCRKSE72DZ189349; 1GCRKSE72DZ143374 | 1GCRKSE72DZ175435 | 1GCRKSE72DZ187987; 1GCRKSE72DZ152186

1GCRKSE72DZ155878 | 1GCRKSE72DZ173099; 1GCRKSE72DZ158392 | 1GCRKSE72DZ161275 | 1GCRKSE72DZ101139; 1GCRKSE72DZ162751; 1GCRKSE72DZ118121; 1GCRKSE72DZ120774; 1GCRKSE72DZ188654; 1GCRKSE72DZ173619; 1GCRKSE72DZ178481; 1GCRKSE72DZ148753 | 1GCRKSE72DZ126042 | 1GCRKSE72DZ146355 | 1GCRKSE72DZ138059 | 1GCRKSE72DZ160112; 1GCRKSE72DZ198424 | 1GCRKSE72DZ115381 | 1GCRKSE72DZ186404 | 1GCRKSE72DZ109287; 1GCRKSE72DZ191392 | 1GCRKSE72DZ164502 | 1GCRKSE72DZ144833; 1GCRKSE72DZ161051 | 1GCRKSE72DZ142290 | 1GCRKSE72DZ122167 | 1GCRKSE72DZ180862 | 1GCRKSE72DZ153371 | 1GCRKSE72DZ181865 | 1GCRKSE72DZ172681 | 1GCRKSE72DZ167917

1GCRKSE72DZ154052 | 1GCRKSE72DZ106454 | 1GCRKSE72DZ167867 | 1GCRKSE72DZ114893; 1GCRKSE72DZ144282; 1GCRKSE72DZ194843 | 1GCRKSE72DZ114814 | 1GCRKSE72DZ128938 | 1GCRKSE72DZ160806; 1GCRKSE72DZ191148 | 1GCRKSE72DZ100363 | 1GCRKSE72DZ148011; 1GCRKSE72DZ136537 | 1GCRKSE72DZ178206; 1GCRKSE72DZ192283; 1GCRKSE72DZ149336 | 1GCRKSE72DZ101240 | 1GCRKSE72DZ160305 | 1GCRKSE72DZ136120 | 1GCRKSE72DZ118684 | 1GCRKSE72DZ186676 | 1GCRKSE72DZ112545; 1GCRKSE72DZ154486 | 1GCRKSE72DZ162331; 1GCRKSE72DZ193899 | 1GCRKSE72DZ131807 | 1GCRKSE72DZ139485 | 1GCRKSE72DZ160028 | 1GCRKSE72DZ187312; 1GCRKSE72DZ144346; 1GCRKSE72DZ163821 | 1GCRKSE72DZ198763; 1GCRKSE72DZ180313 | 1GCRKSE72DZ130284; 1GCRKSE72DZ137431; 1GCRKSE72DZ112819 | 1GCRKSE72DZ123772 | 1GCRKSE72DZ127711; 1GCRKSE72DZ187102; 1GCRKSE72DZ129927; 1GCRKSE72DZ183857 | 1GCRKSE72DZ150471 | 1GCRKSE72DZ185740; 1GCRKSE72DZ137736 | 1GCRKSE72DZ140670; 1GCRKSE72DZ124307 | 1GCRKSE72DZ179405; 1GCRKSE72DZ119687 | 1GCRKSE72DZ156190; 1GCRKSE72DZ156612 | 1GCRKSE72DZ128941 | 1GCRKSE72DZ184328 | 1GCRKSE72DZ105787 | 1GCRKSE72DZ157081 | 1GCRKSE72DZ164421

1GCRKSE72DZ115218 | 1GCRKSE72DZ126736 | 1GCRKSE72DZ114148 | 1GCRKSE72DZ130429 | 1GCRKSE72DZ183048 | 1GCRKSE72DZ104526 | 1GCRKSE72DZ130690; 1GCRKSE72DZ140541; 1GCRKSE72DZ181039; 1GCRKSE72DZ147991 | 1GCRKSE72DZ119785; 1GCRKSE72DZ163236; 1GCRKSE72DZ175502 | 1GCRKSE72DZ145626; 1GCRKSE72DZ128082 | 1GCRKSE72DZ112299; 1GCRKSE72DZ194714 | 1GCRKSE72DZ152110 | 1GCRKSE72DZ111668; 1GCRKSE72DZ107670 | 1GCRKSE72DZ195278 | 1GCRKSE72DZ104655

1GCRKSE72DZ112335 | 1GCRKSE72DZ146923 | 1GCRKSE72DZ145402 | 1GCRKSE72DZ197435; 1GCRKSE72DZ193112 | 1GCRKSE72DZ176584; 1GCRKSE72DZ122802 | 1GCRKSE72DZ169845; 1GCRKSE72DZ138286

1GCRKSE72DZ146226 | 1GCRKSE72DZ189612; 1GCRKSE72DZ193885 | 1GCRKSE72DZ137087 | 1GCRKSE72DZ137557; 1GCRKSE72DZ152740; 1GCRKSE72DZ102257 | 1GCRKSE72DZ176438 | 1GCRKSE72DZ158814 | 1GCRKSE72DZ161602 | 1GCRKSE72DZ177251 | 1GCRKSE72DZ182692 | 1GCRKSE72DZ115784 | 1GCRKSE72DZ119771 | 1GCRKSE72DZ153855 | 1GCRKSE72DZ180277 | 1GCRKSE72DZ161972 | 1GCRKSE72DZ103652 | 1GCRKSE72DZ110200; 1GCRKSE72DZ172731 | 1GCRKSE72DZ184068

1GCRKSE72DZ107538; 1GCRKSE72DZ103344 | 1GCRKSE72DZ111301 | 1GCRKSE72DZ147926 | 1GCRKSE72DZ122427 | 1GCRKSE72DZ155685 | 1GCRKSE72DZ145691 | 1GCRKSE72DZ147599 | 1GCRKSE72DZ147568; 1GCRKSE72DZ149868; 1GCRKSE72DZ130463

1GCRKSE72DZ181557 | 1GCRKSE72DZ172082 | 1GCRKSE72DZ183597; 1GCRKSE72DZ191182 | 1GCRKSE72DZ183213; 1GCRKSE72DZ174771; 1GCRKSE72DZ194311; 1GCRKSE72DZ111864; 1GCRKSE72DZ127319 | 1GCRKSE72DZ128521 | 1GCRKSE72DZ113193; 1GCRKSE72DZ183566; 1GCRKSE72DZ177976 | 1GCRKSE72DZ192994 | 1GCRKSE72DZ137574 | 1GCRKSE72DZ108902 | 1GCRKSE72DZ161647 | 1GCRKSE72DZ109032 | 1GCRKSE72DZ167755 | 1GCRKSE72DZ125943 | 1GCRKSE72DZ118622 | 1GCRKSE72DZ104607; 1GCRKSE72DZ114747; 1GCRKSE72DZ109340

1GCRKSE72DZ110410 | 1GCRKSE72DZ195085; 1GCRKSE72DZ136098 | 1GCRKSE72DZ176116; 1GCRKSE72DZ197189; 1GCRKSE72DZ148946 | 1GCRKSE72DZ142905 | 1GCRKSE72DZ114201 | 1GCRKSE72DZ148400 | 1GCRKSE72DZ140247 | 1GCRKSE72DZ163057; 1GCRKSE72DZ121102

1GCRKSE72DZ185883; 1GCRKSE72DZ166010; 1GCRKSE72DZ114232 | 1GCRKSE72DZ154925 | 1GCRKSE72DZ186144 | 1GCRKSE72DZ146596 | 1GCRKSE72DZ160983 | 1GCRKSE72DZ192171 | 1GCRKSE72DZ168341 | 1GCRKSE72DZ182630 | 1GCRKSE72DZ159882 | 1GCRKSE72DZ130303 | 1GCRKSE72DZ157114 | 1GCRKSE72DZ145528 | 1GCRKSE72DZ194180 | 1GCRKSE72DZ187522 | 1GCRKSE72DZ129569; 1GCRKSE72DZ192090 | 1GCRKSE72DZ129801 | 1GCRKSE72DZ113727; 1GCRKSE72DZ178903 | 1GCRKSE72DZ182367 | 1GCRKSE72DZ182062 | 1GCRKSE72DZ164807; 1GCRKSE72DZ123500; 1GCRKSE72DZ190582 | 1GCRKSE72DZ158005 | 1GCRKSE72DZ156660; 1GCRKSE72DZ123349 | 1GCRKSE72DZ180182 | 1GCRKSE72DZ177315; 1GCRKSE72DZ112741 | 1GCRKSE72DZ174222; 1GCRKSE72DZ128048 | 1GCRKSE72DZ187701 | 1GCRKSE72DZ174673 | 1GCRKSE72DZ113324; 1GCRKSE72DZ177802; 1GCRKSE72DZ109841 | 1GCRKSE72DZ164600 | 1GCRKSE72DZ198391 | 1GCRKSE72DZ121598 | 1GCRKSE72DZ191831 | 1GCRKSE72DZ118989 | 1GCRKSE72DZ133511

1GCRKSE72DZ132990 | 1GCRKSE72DZ105272; 1GCRKSE72DZ158778; 1GCRKSE72DZ103599 | 1GCRKSE72DZ133010 | 1GCRKSE72DZ191179 | 1GCRKSE72DZ185723 | 1GCRKSE72DZ124954 | 1GCRKSE72DZ150776

1GCRKSE72DZ117776; 1GCRKSE72DZ104722; 1GCRKSE72DZ119138 | 1GCRKSE72DZ109631 | 1GCRKSE72DZ105420 | 1GCRKSE72DZ182661 | 1GCRKSE72DZ172261 | 1GCRKSE72DZ124923 | 1GCRKSE72DZ101366 | 1GCRKSE72DZ145027; 1GCRKSE72DZ143746 | 1GCRKSE72DZ107149 | 1GCRKSE72DZ102758 | 1GCRKSE72DZ134884 | 1GCRKSE72DZ166847; 1GCRKSE72DZ109337; 1GCRKSE72DZ100279 | 1GCRKSE72DZ119690; 1GCRKSE72DZ113985; 1GCRKSE72DZ148607

1GCRKSE72DZ130544; 1GCRKSE72DZ113548; 1GCRKSE72DZ101576; 1GCRKSE72DZ174608 | 1GCRKSE72DZ106907 | 1GCRKSE72DZ135081 | 1GCRKSE72DZ100038; 1GCRKSE72DZ164337 | 1GCRKSE72DZ162684; 1GCRKSE72DZ133296 | 1GCRKSE72DZ172311 | 1GCRKSE72DZ124436; 1GCRKSE72DZ191943; 1GCRKSE72DZ105367 | 1GCRKSE72DZ131533; 1GCRKSE72DZ124694 | 1GCRKSE72DZ166833 | 1GCRKSE72DZ189951 | 1GCRKSE72DZ115641 | 1GCRKSE72DZ131709 | 1GCRKSE72DZ139289; 1GCRKSE72DZ193823; 1GCRKSE72DZ153046 | 1GCRKSE72DZ192963 | 1GCRKSE72DZ131158 | 1GCRKSE72DZ106079 | 1GCRKSE72DZ175368 | 1GCRKSE72DZ164404 | 1GCRKSE72DZ152916 | 1GCRKSE72DZ173345 | 1GCRKSE72DZ157047

1GCRKSE72DZ141494 | 1GCRKSE72DZ145724 | 1GCRKSE72DZ184121

1GCRKSE72DZ197595 | 1GCRKSE72DZ147523 | 1GCRKSE72DZ128695; 1GCRKSE72DZ131872

1GCRKSE72DZ189948

1GCRKSE72DZ196303; 1GCRKSE72DZ103960; 1GCRKSE72DZ130673; 1GCRKSE72DZ134903 | 1GCRKSE72DZ158201 | 1GCRKSE72DZ169053 | 1GCRKSE72DZ133055 | 1GCRKSE72DZ161261

1GCRKSE72DZ166511 | 1GCRKSE72DZ155718 | 1GCRKSE72DZ189366; 1GCRKSE72DZ115011 | 1GCRKSE72DZ189920 | 1GCRKSE72DZ176665

1GCRKSE72DZ147182 | 1GCRKSE72DZ144024; 1GCRKSE72DZ169084 | 1GCRKSE72DZ164922 | 1GCRKSE72DZ129734 | 1GCRKSE72DZ177427 | 1GCRKSE72DZ163673 | 1GCRKSE72DZ166072; 1GCRKSE72DZ115509 | 1GCRKSE72DZ161101

1GCRKSE72DZ188184 | 1GCRKSE72DZ103540; 1GCRKSE72DZ140409 | 1GCRKSE72DZ157551 | 1GCRKSE72DZ181199 | 1GCRKSE72DZ163883 | 1GCRKSE72DZ150549 | 1GCRKSE72DZ182336 | 1GCRKSE72DZ117020 | 1GCRKSE72DZ167710 | 1GCRKSE72DZ194566 | 1GCRKSE72DZ112576 | 1GCRKSE72DZ132701 | 1GCRKSE72DZ165150 | 1GCRKSE72DZ190128

1GCRKSE72DZ186564; 1GCRKSE72DZ151846 | 1GCRKSE72DZ188783; 1GCRKSE72DZ139275 | 1GCRKSE72DZ179422; 1GCRKSE72DZ117910 | 1GCRKSE72DZ109189 | 1GCRKSE72DZ157761 | 1GCRKSE72DZ179856 | 1GCRKSE72DZ143343; 1GCRKSE72DZ164158; 1GCRKSE72DZ102565 | 1GCRKSE72DZ199346 | 1GCRKSE72DZ109015 | 1GCRKSE72DZ102940 | 1GCRKSE72DZ182739; 1GCRKSE72DZ157873; 1GCRKSE72DZ194194 | 1GCRKSE72DZ108334 | 1GCRKSE72DZ109743; 1GCRKSE72DZ195698 | 1GCRKSE72DZ151510; 1GCRKSE72DZ132858 | 1GCRKSE72DZ136859; 1GCRKSE72DZ141964 | 1GCRKSE72DZ190033 | 1GCRKSE72DZ143701 | 1GCRKSE72DZ118801

1GCRKSE72DZ197922

1GCRKSE72DZ101464 | 1GCRKSE72DZ154777 | 1GCRKSE72DZ116062 | 1GCRKSE72DZ167416 | 1GCRKSE72DZ150681 | 1GCRKSE72DZ123965 | 1GCRKSE72DZ162149 | 1GCRKSE72DZ101691 | 1GCRKSE72DZ113761; 1GCRKSE72DZ133993; 1GCRKSE72DZ127546; 1GCRKSE72DZ198987 | 1GCRKSE72DZ167299 | 1GCRKSE72DZ111086 | 1GCRKSE72DZ149353 | 1GCRKSE72DZ156724 | 1GCRKSE72DZ120211 | 1GCRKSE72DZ118572 | 1GCRKSE72DZ180148; 1GCRKSE72DZ105238 | 1GCRKSE72DZ185866 | 1GCRKSE72DZ192459 | 1GCRKSE72DZ133458 | 1GCRKSE72DZ165553 | 1GCRKSE72DZ100895 | 1GCRKSE72DZ195765; 1GCRKSE72DZ184409; 1GCRKSE72DZ173734; 1GCRKSE72DZ137106; 1GCRKSE72DZ162569 | 1GCRKSE72DZ167044 | 1GCRKSE72DZ102386 | 1GCRKSE72DZ109399; 1GCRKSE72DZ183776; 1GCRKSE72DZ158988; 1GCRKSE72DZ190405

1GCRKSE72DZ172910; 1GCRKSE72DZ143228 | 1GCRKSE72DZ178268 | 1GCRKSE72DZ139163 | 1GCRKSE72DZ184569

1GCRKSE72DZ101254; 1GCRKSE72DZ159851 | 1GCRKSE72DZ140054 | 1GCRKSE72DZ134819; 1GCRKSE72DZ199234 | 1GCRKSE72DZ183521 | 1GCRKSE72DZ118233 | 1GCRKSE72DZ198648; 1GCRKSE72DZ186189; 1GCRKSE72DZ173488; 1GCRKSE72DZ174317 | 1GCRKSE72DZ188072; 1GCRKSE72DZ171059; 1GCRKSE72DZ168484; 1GCRKSE72DZ196379 | 1GCRKSE72DZ184362 | 1GCRKSE72DZ113971; 1GCRKSE72DZ195135; 1GCRKSE72DZ178299 | 1GCRKSE72DZ184684 | 1GCRKSE72DZ136957 | 1GCRKSE72DZ192641 | 1GCRKSE72DZ164273 | 1GCRKSE72DZ167738 | 1GCRKSE72DZ182787 | 1GCRKSE72DZ180179 | 1GCRKSE72DZ183051; 1GCRKSE72DZ109046; 1GCRKSE72DZ120600 | 1GCRKSE72DZ115980 | 1GCRKSE72DZ173331; 1GCRKSE72DZ197693 | 1GCRKSE72DZ178108; 1GCRKSE72DZ106471 | 1GCRKSE72DZ173054; 1GCRKSE72DZ104011; 1GCRKSE72DZ181414 | 1GCRKSE72DZ192848; 1GCRKSE72DZ189397 | 1GCRKSE72DZ128681; 1GCRKSE72DZ111458; 1GCRKSE72DZ127708 | 1GCRKSE72DZ123836 | 1GCRKSE72DZ175175 | 1GCRKSE72DZ162166; 1GCRKSE72DZ109936; 1GCRKSE72DZ114635 | 1GCRKSE72DZ103456 | 1GCRKSE72DZ153693 | 1GCRKSE72DZ142922 | 1GCRKSE72DZ146503

1GCRKSE72DZ111038; 1GCRKSE72DZ122685 | 1GCRKSE72DZ155914 | 1GCRKSE72DZ141575 | 1GCRKSE72DZ128986 | 1GCRKSE72DZ141477 | 1GCRKSE72DZ140197; 1GCRKSE72DZ172423 | 1GCRKSE72DZ132469 | 1GCRKSE72DZ135968; 1GCRKSE72DZ148669; 1GCRKSE72DZ109144 | 1GCRKSE72DZ106860 | 1GCRKSE72DZ132312; 1GCRKSE72DZ157095; 1GCRKSE72DZ158232 | 1GCRKSE72DZ192638 | 1GCRKSE72DZ151815 | 1GCRKSE72DZ126347; 1GCRKSE72DZ112089; 1GCRKSE72DZ150356; 1GCRKSE72DZ166900

1GCRKSE72DZ103473 | 1GCRKSE72DZ171210 | 1GCRKSE72DZ194776 | 1GCRKSE72DZ109113 | 1GCRKSE72DZ184796; 1GCRKSE72DZ181932 | 1GCRKSE72DZ128387 | 1GCRKSE72DZ190744; 1GCRKSE72DZ196382 | 1GCRKSE72DZ127837; 1GCRKSE72DZ152253; 1GCRKSE72DZ127398 | 1GCRKSE72DZ114845; 1GCRKSE72DZ117972 | 1GCRKSE72DZ180294; 1GCRKSE72DZ137140 | 1GCRKSE72DZ120158 | 1GCRKSE72DZ130365 | 1GCRKSE72DZ180795 | 1GCRKSE72DZ140832; 1GCRKSE72DZ133590

1GCRKSE72DZ128857 | 1GCRKSE72DZ104235 | 1GCRKSE72DZ155752 | 1GCRKSE72DZ166122; 1GCRKSE72DZ155962 | 1GCRKSE72DZ142354 | 1GCRKSE72DZ145867; 1GCRKSE72DZ128969; 1GCRKSE72DZ116188 | 1GCRKSE72DZ154956 | 1GCRKSE72DZ145996; 1GCRKSE72DZ101674 | 1GCRKSE72DZ113226; 1GCRKSE72DZ198651; 1GCRKSE72DZ177282; 1GCRKSE72DZ179808 | 1GCRKSE72DZ110729 | 1GCRKSE72DZ172356; 1GCRKSE72DZ133704 | 1GCRKSE72DZ117809; 1GCRKSE72DZ105935; 1GCRKSE72DZ192607; 1GCRKSE72DZ197385; 1GCRKSE72DZ183261 | 1GCRKSE72DZ185673; 1GCRKSE72DZ134173 | 1GCRKSE72DZ193868 | 1GCRKSE72DZ182580; 1GCRKSE72DZ117969; 1GCRKSE72DZ126090; 1GCRKSE72DZ136702 | 1GCRKSE72DZ179081 | 1GCRKSE72DZ167853 | 1GCRKSE72DZ142094; 1GCRKSE72DZ127062 | 1GCRKSE72DZ125070 | 1GCRKSE72DZ178447 | 1GCRKSE72DZ167707 | 1GCRKSE72DZ150647; 1GCRKSE72DZ189223 | 1GCRKSE72DZ128647 | 1GCRKSE72DZ147165; 1GCRKSE72DZ166203; 1GCRKSE72DZ173992

1GCRKSE72DZ153256; 1GCRKSE72DZ122265 | 1GCRKSE72DZ186435 | 1GCRKSE72DZ143682 | 1GCRKSE72DZ183616 | 1GCRKSE72DZ134867 | 1GCRKSE72DZ119995; 1GCRKSE72DZ123030 | 1GCRKSE72DZ171384 | 1GCRKSE72DZ134299; 1GCRKSE72DZ199671 | 1GCRKSE72DZ129832; 1GCRKSE72DZ147893 | 1GCRKSE72DZ112562 | 1GCRKSE72DZ177752; 1GCRKSE72DZ134626; 1GCRKSE72DZ194163 | 1GCRKSE72DZ155024 | 1GCRKSE72DZ180053 | 1GCRKSE72DZ170302; 1GCRKSE72DZ154780 | 1GCRKSE72DZ101111; 1GCRKSE72DZ154648; 1GCRKSE72DZ170865

1GCRKSE72DZ167108 | 1GCRKSE72DZ121049; 1GCRKSE72DZ185026; 1GCRKSE72DZ167318; 1GCRKSE72DZ167173 | 1GCRKSE72DZ179470 | 1GCRKSE72DZ119110; 1GCRKSE72DZ192266; 1GCRKSE72DZ110875 | 1GCRKSE72DZ194003; 1GCRKSE72DZ154536; 1GCRKSE72DZ103361

1GCRKSE72DZ148736; 1GCRKSE72DZ141348; 1GCRKSE72DZ192154 | 1GCRKSE72DZ141401; 1GCRKSE72DZ113050 | 1GCRKSE72DZ169747

1GCRKSE72DZ190713 | 1GCRKSE72DZ122377 | 1GCRKSE72DZ160904; 1GCRKSE72DZ105126 | 1GCRKSE72DZ170784; 1GCRKSE72DZ141527 | 1GCRKSE72DZ166041; 1GCRKSE72DZ141009

1GCRKSE72DZ187827 | 1GCRKSE72DZ160434 | 1GCRKSE72DZ144783; 1GCRKSE72DZ172521 | 1GCRKSE72DZ172180

1GCRKSE72DZ106065 | 1GCRKSE72DZ129698 | 1GCRKSE72DZ180733

1GCRKSE72DZ190369 | 1GCRKSE72DZ150602 | 1GCRKSE72DZ101478 | 1GCRKSE72DZ182014 | 1GCRKSE72DZ178772 | 1GCRKSE72DZ121178; 1GCRKSE72DZ169974

1GCRKSE72DZ143407 | 1GCRKSE72DZ186581 | 1GCRKSE72DZ179100 | 1GCRKSE72DZ113503; 1GCRKSE72DZ125019 | 1GCRKSE72DZ174060; 1GCRKSE72DZ177198; 1GCRKSE72DZ131922; 1GCRKSE72DZ148042; 1GCRKSE72DZ159963; 1GCRKSE72DZ168811 | 1GCRKSE72DZ158845 | 1GCRKSE72DZ180585 | 1GCRKSE72DZ176262 | 1GCRKSE72DZ191201 | 1GCRKSE72DZ130639 | 1GCRKSE72DZ107104 | 1GCRKSE72DZ198469; 1GCRKSE72DZ190792 | 1GCRKSE72DZ197662; 1GCRKSE72DZ182465; 1GCRKSE72DZ105711; 1GCRKSE72DZ195491; 1GCRKSE72DZ151233 | 1GCRKSE72DZ188556; 1GCRKSE72DZ139874 | 1GCRKSE72DZ184023 | 1GCRKSE72DZ162846 | 1GCRKSE72DZ165438 | 1GCRKSE72DZ165875 | 1GCRKSE72DZ148185 | 1GCRKSE72DZ155492

1GCRKSE72DZ180635 | 1GCRKSE72DZ120712 | 1GCRKSE72DZ133332 | 1GCRKSE72DZ100573; 1GCRKSE72DZ127191; 1GCRKSE72DZ155475 | 1GCRKSE72DZ161423 | 1GCRKSE72DZ115753; 1GCRKSE72DZ121018 | 1GCRKSE72DZ192011; 1GCRKSE72DZ176021 | 1GCRKSE72DZ192316 | 1GCRKSE72DZ189724 | 1GCRKSE72DZ116613 | 1GCRKSE72DZ125473; 1GCRKSE72DZ150809

1GCRKSE72DZ130835 | 1GCRKSE72DZ193935; 1GCRKSE72DZ179162; 1GCRKSE72DZ115199

1GCRKSE72DZ181008; 1GCRKSE72DZ154990; 1GCRKSE72DZ146971 | 1GCRKSE72DZ106096 | 1GCRKSE72DZ164970 | 1GCRKSE72DZ118586 | 1GCRKSE72DZ186340 | 1GCRKSE72DZ101917 | 1GCRKSE72DZ172597

1GCRKSE72DZ181378 | 1GCRKSE72DZ165603 | 1GCRKSE72DZ109256 | 1GCRKSE72DZ144735 | 1GCRKSE72DZ197855; 1GCRKSE72DZ122492 | 1GCRKSE72DZ192798; 1GCRKSE72DZ130754; 1GCRKSE72DZ106048

1GCRKSE72DZ171417

1GCRKSE72DZ137266 | 1GCRKSE72DZ141446 | 1GCRKSE72DZ156643 | 1GCRKSE72DZ181056 | 1GCRKSE72DZ123545 | 1GCRKSE72DZ111637 | 1GCRKSE72DZ195099; 1GCRKSE72DZ180747; 1GCRKSE72DZ137171

1GCRKSE72DZ186418 | 1GCRKSE72DZ193207 | 1GCRKSE72DZ153161; 1GCRKSE72DZ183759 | 1GCRKSE72DZ101920; 1GCRKSE72DZ184152 | 1GCRKSE72DZ163589 | 1GCRKSE72DZ147621 | 1GCRKSE72DZ153435 | 1GCRKSE72DZ142824; 1GCRKSE72DZ167772 | 1GCRKSE72DZ101707 | 1GCRKSE72DZ198732 | 1GCRKSE72DZ116577; 1GCRKSE72DZ194437; 1GCRKSE72DZ170932 | 1GCRKSE72DZ142208 | 1GCRKSE72DZ196916; 1GCRKSE72DZ199816 | 1GCRKSE72DZ182966; 1GCRKSE72DZ175189 | 1GCRKSE72DZ131063 | 1GCRKSE72DZ152902; 1GCRKSE72DZ134237 | 1GCRKSE72DZ115431 | 1GCRKSE72DZ178464 | 1GCRKSE72DZ128230; 1GCRKSE72DZ177153; 1GCRKSE72DZ147764; 1GCRKSE72DZ155072; 1GCRKSE72DZ195331 | 1GCRKSE72DZ181302 | 1GCRKSE72DZ133444 | 1GCRKSE72DZ108043 | 1GCRKSE72DZ112853; 1GCRKSE72DZ189187 | 1GCRKSE72DZ138238; 1GCRKSE72DZ130477; 1GCRKSE72DZ140944; 1GCRKSE72DZ101531

1GCRKSE72DZ161809; 1GCRKSE72DZ177783; 1GCRKSE72DZ170056; 1GCRKSE72DZ123223; 1GCRKSE72DZ169635 | 1GCRKSE72DZ161938; 1GCRKSE72DZ116465 | 1GCRKSE72DZ111847 | 1GCRKSE72DZ100847; 1GCRKSE72DZ103165 | 1GCRKSE72DZ198570 | 1GCRKSE72DZ165634 | 1GCRKSE72DZ152320; 1GCRKSE72DZ164628 | 1GCRKSE72DZ178304 | 1GCRKSE72DZ195166; 1GCRKSE72DZ162524 | 1GCRKSE72DZ183664 | 1GCRKSE72DZ102677; 1GCRKSE72DZ127112 | 1GCRKSE72DZ164547 | 1GCRKSE72DZ136070 | 1GCRKSE72DZ150499; 1GCRKSE72DZ192347 | 1GCRKSE72DZ111685 | 1GCRKSE72DZ165956; 1GCRKSE72DZ189352; 1GCRKSE72DZ136876 | 1GCRKSE72DZ155539 | 1GCRKSE72DZ151555; 1GCRKSE72DZ189609 | 1GCRKSE72DZ144945 | 1GCRKSE72DZ150597 | 1GCRKSE72DZ108060 | 1GCRKSE72DZ120404 | 1GCRKSE72DZ102114; 1GCRKSE72DZ105627 | 1GCRKSE72DZ163897 | 1GCRKSE72DZ106857 | 1GCRKSE72DZ126476 | 1GCRKSE72DZ130480 | 1GCRKSE72DZ117907 | 1GCRKSE72DZ171529; 1GCRKSE72DZ159137; 1GCRKSE72DZ170641; 1GCRKSE72DZ111671; 1GCRKSE72DZ166444; 1GCRKSE72DZ195488; 1GCRKSE72DZ179064 | 1GCRKSE72DZ165780 | 1GCRKSE72DZ185818 | 1GCRKSE72DZ114683

1GCRKSE72DZ164614 | 1GCRKSE72DZ165326 | 1GCRKSE72DZ119821 | 1GCRKSE72DZ191098 | 1GCRKSE72DZ131516 | 1GCRKSE72DZ138028 | 1GCRKSE72DZ153533

1GCRKSE72DZ192901 | 1GCRKSE72DZ154035 | 1GCRKSE72DZ147361 | 1GCRKSE72DZ148722

1GCRKSE72DZ182840 | 1GCRKSE72DZ176018

1GCRKSE72DZ118751; 1GCRKSE72DZ199864 | 1GCRKSE72DZ183969; 1GCRKSE72DZ177167 | 1GCRKSE72DZ113243 | 1GCRKSE72DZ121875

1GCRKSE72DZ119172 | 1GCRKSE72DZ108236 | 1GCRKSE72DZ154911 | 1GCRKSE72DZ152446 | 1GCRKSE72DZ193157 | 1GCRKSE72DZ120029 | 1GCRKSE72DZ100735; 1GCRKSE72DZ168470 | 1GCRKSE72DZ124033; 1GCRKSE72DZ116854 | 1GCRKSE72DZ103747; 1GCRKSE72DZ144170 | 1GCRKSE72DZ182899; 1GCRKSE72DZ101299 | 1GCRKSE72DZ129944 | 1GCRKSE72DZ147036; 1GCRKSE72DZ160627 | 1GCRKSE72DZ164063 | 1GCRKSE72DZ186886 | 1GCRKSE72DZ151961 | 1GCRKSE72DZ120046 | 1GCRKSE72DZ156691; 1GCRKSE72DZ100332 | 1GCRKSE72DZ144380

1GCRKSE72DZ119267 | 1GCRKSE72DZ197466 | 1GCRKSE72DZ111105 | 1GCRKSE72DZ192302 | 1GCRKSE72DZ129202 | 1GCRKSE72DZ189528 | 1GCRKSE72DZ173328 | 1GCRKSE72DZ128079 | 1GCRKSE72DZ197158; 1GCRKSE72DZ128020; 1GCRKSE72DZ122945 | 1GCRKSE72DZ192476; 1GCRKSE72DZ132424 | 1GCRKSE72DZ152396 | 1GCRKSE72DZ111380

1GCRKSE72DZ122315 | 1GCRKSE72DZ142449 | 1GCRKSE72DZ160630 | 1GCRKSE72DZ151832; 1GCRKSE72DZ181235 | 1GCRKSE72DZ146193; 1GCRKSE72DZ168968 | 1GCRKSE72DZ182854; 1GCRKSE72DZ108947

1GCRKSE72DZ137865 | 1GCRKSE72DZ199850; 1GCRKSE72DZ156366 | 1GCRKSE72DZ126607

1GCRKSE72DZ191666 | 1GCRKSE72DZ111167 | 1GCRKSE72DZ156710 | 1GCRKSE72DZ140121 | 1GCRKSE72DZ195071; 1GCRKSE72DZ107068 | 1GCRKSE72DZ188363 | 1GCRKSE72DZ162393 | 1GCRKSE72DZ181459 | 1GCRKSE72DZ105899 | 1GCRKSE72DZ161468 | 1GCRKSE72DZ136862 | 1GCRKSE72DZ147506

1GCRKSE72DZ151829 | 1GCRKSE72DZ126820 | 1GCRKSE72DZ129751 | 1GCRKSE72DZ184541 | 1GCRKSE72DZ112643 | 1GCRKSE72DZ187262 | 1GCRKSE72DZ123464 | 1GCRKSE72DZ159672; 1GCRKSE72DZ106504 | 1GCRKSE72DZ144007 | 1GCRKSE72DZ166265 | 1GCRKSE72DZ129104 | 1GCRKSE72DZ137333

1GCRKSE72DZ140328; 1GCRKSE72DZ174530 | 1GCRKSE72DZ115834 | 1GCRKSE72DZ165309; 1GCRKSE72DZ103151 | 1GCRKSE72DZ186211 | 1GCRKSE72DZ147876 | 1GCRKSE72DZ137428 | 1GCRKSE72DZ157839 | 1GCRKSE72DZ113906 | 1GCRKSE72DZ181350 | 1GCRKSE72DZ100816; 1GCRKSE72DZ171711 | 1GCRKSE72DZ130902

1GCRKSE72DZ109516; 1GCRKSE72DZ115297; 1GCRKSE72DZ129653 | 1GCRKSE72DZ143438; 1GCRKSE72DZ127045 | 1GCRKSE72DZ138160 | 1GCRKSE72DZ194728 | 1GCRKSE72DZ154262; 1GCRKSE72DZ161096; 1GCRKSE72DZ190565; 1GCRKSE72DZ185821 | 1GCRKSE72DZ159994 | 1GCRKSE72DZ119060 | 1GCRKSE72DZ154116 | 1GCRKSE72DZ176892 | 1GCRKSE72DZ153094 | 1GCRKSE72DZ134982; 1GCRKSE72DZ156559 | 1GCRKSE72DZ140457 | 1GCRKSE72DZ171482; 1GCRKSE72DZ199119 | 1GCRKSE72DZ111296 | 1GCRKSE72DZ111640; 1GCRKSE72DZ111718 | 1GCRKSE72DZ189660 | 1GCRKSE72DZ199900 | 1GCRKSE72DZ153483 | 1GCRKSE72DZ153029; 1GCRKSE72DZ108186; 1GCRKSE72DZ102307 | 1GCRKSE72DZ108740 | 1GCRKSE72DZ160529 | 1GCRKSE72DZ106583 | 1GCRKSE72DZ149711; 1GCRKSE72DZ168078 | 1GCRKSE72DZ149580; 1GCRKSE72DZ100282

1GCRKSE72DZ149806 | 1GCRKSE72DZ193644 | 1GCRKSE72DZ163334 | 1GCRKSE72DZ126204; 1GCRKSE72DZ117129

1GCRKSE72DZ109726; 1GCRKSE72DZ190825 | 1GCRKSE72DZ154553; 1GCRKSE72DZ185558; 1GCRKSE72DZ190694 | 1GCRKSE72DZ128972 | 1GCRKSE72DZ105644 | 1GCRKSE72DZ108964

1GCRKSE72DZ142757 | 1GCRKSE72DZ122203; 1GCRKSE72DZ149269 | 1GCRKSE72DZ185544; 1GCRKSE72DZ188931 | 1GCRKSE72DZ195264 | 1GCRKSE72DZ122704 | 1GCRKSE72DZ143942; 1GCRKSE72DZ127109 | 1GCRKSE72DZ126655 | 1GCRKSE72DZ185270; 1GCRKSE72DZ104901 | 1GCRKSE72DZ184958 | 1GCRKSE72DZ105577 | 1GCRKSE72DZ114554; 1GCRKSE72DZ159509 | 1GCRKSE72DZ115204 | 1GCRKSE72DZ122296 | 1GCRKSE72DZ153015 | 1GCRKSE72DZ170607; 1GCRKSE72DZ147120; 1GCRKSE72DZ133816 | 1GCRKSE72DZ198925 | 1GCRKSE72DZ128440 | 1GCRKSE72DZ145738; 1GCRKSE72DZ122959 | 1GCRKSE72DZ119012 | 1GCRKSE72DZ158277 | 1GCRKSE72DZ196589; 1GCRKSE72DZ191845 | 1GCRKSE72DZ189688; 1GCRKSE72DZ140801 | 1GCRKSE72DZ146730 | 1GCRKSE72DZ101450 | 1GCRKSE72DZ165522 | 1GCRKSE72DZ191859; 1GCRKSE72DZ123884; 1GCRKSE72DZ181834 | 1GCRKSE72DZ174205 | 1GCRKSE72DZ167819; 1GCRKSE72DZ121164 | 1GCRKSE72DZ126977 | 1GCRKSE72DZ149434 | 1GCRKSE72DZ159722 | 1GCRKSE72DZ152141 | 1GCRKSE72DZ153886 | 1GCRKSE72DZ111427

1GCRKSE72DZ139955; 1GCRKSE72DZ105014 | 1GCRKSE72DZ187214; 1GCRKSE72DZ116482 | 1GCRKSE72DZ173426; 1GCRKSE72DZ148493; 1GCRKSE72DZ169778

1GCRKSE72DZ103716 | 1GCRKSE72DZ192610 | 1GCRKSE72DZ180263 | 1GCRKSE72DZ160787 | 1GCRKSE72DZ103523 | 1GCRKSE72DZ164709 | 1GCRKSE72DZ158733; 1GCRKSE72DZ183275; 1GCRKSE72DZ129135; 1GCRKSE72DZ189030; 1GCRKSE72DZ168209 | 1GCRKSE72DZ113615 | 1GCRKSE72DZ115896 | 1GCRKSE72DZ151572; 1GCRKSE72DZ122279 | 1GCRKSE72DZ105207 | 1GCRKSE72DZ112142; 1GCRKSE72DZ192509; 1GCRKSE72DZ123514; 1GCRKSE72DZ136683 | 1GCRKSE72DZ139227

1GCRKSE72DZ182434; 1GCRKSE72DZ188976; 1GCRKSE72DZ101271 | 1GCRKSE72DZ135064 | 1GCRKSE72DZ166640; 1GCRKSE72DZ111699 | 1GCRKSE72DZ194812 | 1GCRKSE72DZ119558; 1GCRKSE72DZ136148 | 1GCRKSE72DZ114294; 1GCRKSE72DZ108088 | 1GCRKSE72DZ121066 | 1GCRKSE72DZ150017; 1GCRKSE72DZ179033; 1GCRKSE72DZ134996 | 1GCRKSE72DZ162054; 1GCRKSE72DZ198004 | 1GCRKSE72DZ105191 | 1GCRKSE72DZ128597; 1GCRKSE72DZ181901 | 1GCRKSE72DZ115350; 1GCRKSE72DZ194065 | 1GCRKSE72DZ143729 | 1GCRKSE72DZ118796 | 1GCRKSE72DZ195975 | 1GCRKSE72DZ100248 | 1GCRKSE72DZ120421 | 1GCRKSE72DZ198018 | 1GCRKSE72DZ107040

1GCRKSE72DZ196284 | 1GCRKSE72DZ122153; 1GCRKSE72DZ187553; 1GCRKSE72DZ198326

1GCRKSE72DZ109869 | 1GCRKSE72DZ105854 | 1GCRKSE72DZ126039 | 1GCRKSE72DZ183647 | 1GCRKSE72DZ113369 | 1GCRKSE72DZ179811; 1GCRKSE72DZ106485; 1GCRKSE72DZ191800 | 1GCRKSE72DZ111881 | 1GCRKSE72DZ122119 | 1GCRKSE72DZ183468 | 1GCRKSE72DZ102825 | 1GCRKSE72DZ108141; 1GCRKSE72DZ110004; 1GCRKSE72DZ165276; 1GCRKSE72DZ139793 | 1GCRKSE72DZ108429; 1GCRKSE72DZ174544 | 1GCRKSE72DZ149112; 1GCRKSE72DZ192882; 1GCRKSE72DZ180831 | 1GCRKSE72DZ180845; 1GCRKSE72DZ148929 | 1GCRKSE72DZ187665; 1GCRKSE72DZ121245; 1GCRKSE72DZ155413 | 1GCRKSE72DZ188587 | 1GCRKSE72DZ184281 | 1GCRKSE72DZ165696 | 1GCRKSE72DZ137901 | 1GCRKSE72DZ174754; 1GCRKSE72DZ126879; 1GCRKSE72DZ122993 | 1GCRKSE72DZ107605; 1GCRKSE72DZ127210; 1GCRKSE72DZ188279 | 1GCRKSE72DZ199718; 1GCRKSE72DZ196348; 1GCRKSE72DZ177444 | 1GCRKSE72DZ193840; 1GCRKSE72DZ165746

1GCRKSE72DZ157694 | 1GCRKSE72DZ121911 | 1GCRKSE72DZ116675 | 1GCRKSE72DZ178917 | 1GCRKSE72DZ164189 | 1GCRKSE72DZ170400 | 1GCRKSE72DZ128633; 1GCRKSE72DZ114134; 1GCRKSE72DZ122671 | 1GCRKSE72DZ121908 | 1GCRKSE72DZ100007 | 1GCRKSE72DZ115221; 1GCRKSE72DZ143892 | 1GCRKSE72DZ142239 | 1GCRKSE72DZ174253; 1GCRKSE72DZ148445; 1GCRKSE72DZ157596 | 1GCRKSE72DZ118992; 1GCRKSE72DZ104543; 1GCRKSE72DZ171370 | 1GCRKSE72DZ192221; 1GCRKSE72DZ137297 | 1GCRKSE72DZ139700

1GCRKSE72DZ111914; 1GCRKSE72DZ168677; 1GCRKSE72DZ106518

1GCRKSE72DZ164340

1GCRKSE72DZ194390; 1GCRKSE72DZ108897; 1GCRKSE72DZ196110

1GCRKSE72DZ154696; 1GCRKSE72DZ169781 | 1GCRKSE72DZ183888 | 1GCRKSE72DZ190484 | 1GCRKSE72DZ114019 | 1GCRKSE72DZ144461 | 1GCRKSE72DZ133587 | 1GCRKSE72DZ185222 | 1GCRKSE72DZ107801; 1GCRKSE72DZ177525 | 1GCRKSE72DZ153290 | 1GCRKSE72DZ158120 | 1GCRKSE72DZ128423 | 1GCRKSE72DZ189707 | 1GCRKSE72DZ103991; 1GCRKSE72DZ190999 | 1GCRKSE72DZ175676; 1GCRKSE72DZ147487; 1GCRKSE72DZ180800; 1GCRKSE72DZ156917 | 1GCRKSE72DZ144878 | 1GCRKSE72DZ125537 | 1GCRKSE72DZ115364; 1GCRKSE72DZ152950 | 1GCRKSE72DZ194499 | 1GCRKSE72DZ112710; 1GCRKSE72DZ196186; 1GCRKSE72DZ181168; 1GCRKSE72DZ137879; 1GCRKSE72DZ124565; 1GCRKSE72DZ156495

1GCRKSE72DZ153287 | 1GCRKSE72DZ117454; 1GCRKSE72DZ192803 | 1GCRKSE72DZ160756 | 1GCRKSE72DZ156755

1GCRKSE72DZ188251; 1GCRKSE72DZ176147 | 1GCRKSE72DZ184216 | 1GCRKSE72DZ144038 | 1GCRKSE72DZ153838 | 1GCRKSE72DZ137719 | 1GCRKSE72DZ117051; 1GCRKSE72DZ145853; 1GCRKSE72DZ184426; 1GCRKSE72DZ137008 | 1GCRKSE72DZ107944 | 1GCRKSE72DZ166718; 1GCRKSE72DZ145108 | 1GCRKSE72DZ194082 | 1GCRKSE72DZ190162 | 1GCRKSE72DZ183602 | 1GCRKSE72DZ129782; 1GCRKSE72DZ121035 | 1GCRKSE72DZ188024; 1GCRKSE72DZ149160; 1GCRKSE72DZ163866 | 1GCRKSE72DZ171207 | 1GCRKSE72DZ172177 | 1GCRKSE72DZ133556; 1GCRKSE72DZ140829 | 1GCRKSE72DZ147375 | 1GCRKSE72DZ163592 | 1GCRKSE72DZ137803; 1GCRKSE72DZ103313; 1GCRKSE72DZ175144; 1GCRKSE72DZ184037 | 1GCRKSE72DZ178139; 1GCRKSE72DZ135257 | 1GCRKSE72DZ125635 | 1GCRKSE72DZ178058 | 1GCRKSE72DZ156951; 1GCRKSE72DZ139261 | 1GCRKSE72DZ146310 | 1GCRKSE72DZ156531; 1GCRKSE72DZ121729 | 1GCRKSE72DZ134397 | 1GCRKSE72DZ124453

1GCRKSE72DZ100430 | 1GCRKSE72DZ187794 | 1GCRKSE72DZ134674

1GCRKSE72DZ132553 | 1GCRKSE72DZ163298 | 1GCRKSE72DZ165861; 1GCRKSE72DZ168520 | 1GCRKSE72DZ146386 | 1GCRKSE72DZ164466; 1GCRKSE72DZ102338 | 1GCRKSE72DZ114909 | 1GCRKSE72DZ139129 | 1GCRKSE72DZ125456; 1GCRKSE72DZ144444; 1GCRKSE72DZ118703 | 1GCRKSE72DZ125389 | 1GCRKSE72DZ165004; 1GCRKSE72DZ145223 | 1GCRKSE72DZ165939; 1GCRKSE72DZ165990; 1GCRKSE72DZ143486 | 1GCRKSE72DZ165116; 1GCRKSE72DZ100704

1GCRKSE72DZ159185; 1GCRKSE72DZ154763 | 1GCRKSE72DZ192879 | 1GCRKSE72DZ149773; 1GCRKSE72DZ128888 | 1GCRKSE72DZ160708

1GCRKSE72DZ124517 | 1GCRKSE72DZ183504; 1GCRKSE72DZ187259

1GCRKSE72DZ106552 | 1GCRKSE72DZ165679; 1GCRKSE72DZ160174; 1GCRKSE72DZ131418

1GCRKSE72DZ151796 | 1GCRKSE72DZ194972 | 1GCRKSE72DZ117082 | 1GCRKSE72DZ118748 | 1GCRKSE72DZ119737 | 1GCRKSE72DZ182823 | 1GCRKSE72DZ150924; 1GCRKSE72DZ126932; 1GCRKSE72DZ129555 | 1GCRKSE72DZ131600 | 1GCRKSE72DZ176732 | 1GCRKSE72DZ195717; 1GCRKSE72DZ151457 | 1GCRKSE72DZ139101 | 1GCRKSE72DZ190517 | 1GCRKSE72DZ174804

1GCRKSE72DZ150387; 1GCRKSE72DZ151863 | 1GCRKSE72DZ146288

1GCRKSE72DZ195667 | 1GCRKSE72DZ157078 | 1GCRKSE72DZ182935; 1GCRKSE72DZ144492 | 1GCRKSE72DZ169392 | 1GCRKSE72DZ137378 | 1GCRKSE72DZ101948; 1GCRKSE72DZ192168; 1GCRKSE72DZ189755; 1GCRKSE72DZ186449; 1GCRKSE72DZ122282 | 1GCRKSE72DZ168629 | 1GCRKSE72DZ146808 | 1GCRKSE72DZ126719 | 1GCRKSE72DZ191618; 1GCRKSE72DZ172714 | 1GCRKSE72DZ190145 | 1GCRKSE72DZ107135

1GCRKSE72DZ175161 | 1GCRKSE72DZ120340 | 1GCRKSE72DZ153936 | 1GCRKSE72DZ176200 | 1GCRKSE72DZ158022 | 1GCRKSE72DZ145044 | 1GCRKSE72DZ150292 | 1GCRKSE72DZ179355

1GCRKSE72DZ178027 | 1GCRKSE72DZ187164 | 1GCRKSE72DZ114697; 1GCRKSE72DZ111816; 1GCRKSE72DZ172972; 1GCRKSE72DZ174690 | 1GCRKSE72DZ153726; 1GCRKSE72DZ178478; 1GCRKSE72DZ158554; 1GCRKSE72DZ108673 | 1GCRKSE72DZ127305 | 1GCRKSE72DZ128017; 1GCRKSE72DZ163933 | 1GCRKSE72DZ125358 | 1GCRKSE72DZ150034 | 1GCRKSE72DZ185446; 1GCRKSE72DZ107524 | 1GCRKSE72DZ180487; 1GCRKSE72DZ102274; 1GCRKSE72DZ115719; 1GCRKSE72DZ184877 | 1GCRKSE72DZ171577 | 1GCRKSE72DZ105434 | 1GCRKSE72DZ167366 | 1GCRKSE72DZ125800; 1GCRKSE72DZ149983; 1GCRKSE72DZ196642 | 1GCRKSE72DZ126574 | 1GCRKSE72DZ113095; 1GCRKSE72DZ110102 | 1GCRKSE72DZ186709; 1GCRKSE72DZ121004; 1GCRKSE72DZ116014; 1GCRKSE72DZ167948 | 1GCRKSE72DZ148249 | 1GCRKSE72DZ182448; 1GCRKSE72DZ170722 | 1GCRKSE72DZ188525; 1GCRKSE72DZ131046 | 1GCRKSE72DZ161292; 1GCRKSE72DZ162572; 1GCRKSE72DZ183129 | 1GCRKSE72DZ128826 | 1GCRKSE72DZ191490; 1GCRKSE72DZ177959 | 1GCRKSE72DZ152592; 1GCRKSE72DZ155315 | 1GCRKSE72DZ104414 | 1GCRKSE72DZ110830; 1GCRKSE72DZ148803 | 1GCRKSE72DZ116580 | 1GCRKSE72DZ163575; 1GCRKSE72DZ186547; 1GCRKSE72DZ179775

1GCRKSE72DZ161485 | 1GCRKSE72DZ105501 | 1GCRKSE72DZ184782 | 1GCRKSE72DZ192333; 1GCRKSE72DZ106227

1GCRKSE72DZ165214 | 1GCRKSE72DZ105630 | 1GCRKSE72DZ170980 | 1GCRKSE72DZ133007 | 1GCRKSE72DZ136053; 1GCRKSE72DZ159574 | 1GCRKSE72DZ130317; 1GCRKSE72DZ154066 | 1GCRKSE72DZ128907

1GCRKSE72DZ132567 | 1GCRKSE72DZ161213; 1GCRKSE72DZ175354; 1GCRKSE72DZ176360; 1GCRKSE72DZ104669 | 1GCRKSE72DZ140202; 1GCRKSE72DZ170378 | 1GCRKSE72DZ161888; 1GCRKSE72DZ196463 | 1GCRKSE72DZ147697 | 1GCRKSE72DZ108799 | 1GCRKSE72DZ166783; 1GCRKSE72DZ176598 | 1GCRKSE72DZ186967; 1GCRKSE72DZ150406 | 1GCRKSE72DZ175046 | 1GCRKSE72DZ171868 | 1GCRKSE72DZ181610 | 1GCRKSE72DZ182028 | 1GCRKSE72DZ164564; 1GCRKSE72DZ155895 | 1GCRKSE72DZ171076 | 1GCRKSE72DZ162961; 1GCRKSE72DZ175810 | 1GCRKSE72DZ151295; 1GCRKSE72DZ121326 | 1GCRKSE72DZ169604 | 1GCRKSE72DZ148476 | 1GCRKSE72DZ113839

1GCRKSE72DZ139003 | 1GCRKSE72DZ160143; 1GCRKSE72DZ129023 | 1GCRKSE72DZ155993 | 1GCRKSE72DZ105675 | 1GCRKSE72DZ172387; 1GCRKSE72DZ192784; 1GCRKSE72DZ115039 | 1GCRKSE72DZ116059 | 1GCRKSE72DZ131337

1GCRKSE72DZ106180; 1GCRKSE72DZ151751; 1GCRKSE72DZ104302; 1GCRKSE72DZ159719

1GCRKSE72DZ167321; 1GCRKSE72DZ168985; 1GCRKSE72DZ157498 | 1GCRKSE72DZ170624

1GCRKSE72DZ190680; 1GCRKSE72DZ157940 | 1GCRKSE72DZ160577; 1GCRKSE72DZ173698; 1GCRKSE72DZ183308 | 1GCRKSE72DZ170171 | 1GCRKSE72DZ111833 | 1GCRKSE72DZ110715 | 1GCRKSE72DZ143178

1GCRKSE72DZ129264; 1GCRKSE72DZ197113; 1GCRKSE72DZ190341 | 1GCRKSE72DZ123304; 1GCRKSE72DZ199475

1GCRKSE72DZ109483 | 1GCRKSE72DZ150664; 1GCRKSE72DZ152124 | 1GCRKSE72DZ175323; 1GCRKSE72DZ125229 | 1GCRKSE72DZ155301 | 1GCRKSE72DZ191277; 1GCRKSE72DZ145688; 1GCRKSE72DZ136067; 1GCRKSE72DZ136909; 1GCRKSE72DZ186743; 1GCRKSE72DZ172602 | 1GCRKSE72DZ170297 | 1GCRKSE72DZ113405 | 1GCRKSE72DZ144802

1GCRKSE72DZ181185; 1GCRKSE72DZ139440 | 1GCRKSE72DZ181882 | 1GCRKSE72DZ174365 | 1GCRKSE72DZ104879; 1GCRKSE72DZ161552

1GCRKSE72DZ123108; 1GCRKSE72DZ145383 | 1GCRKSE72DZ142287; 1GCRKSE72DZ168825 | 1GCRKSE72DZ194129 | 1GCRKSE72DZ158912; 1GCRKSE72DZ198035 | 1GCRKSE72DZ113355; 1GCRKSE72DZ110908; 1GCRKSE72DZ132004; 1GCRKSE72DZ167271; 1GCRKSE72DZ196723 | 1GCRKSE72DZ181929; 1GCRKSE72DZ118023 | 1GCRKSE72DZ107250 | 1GCRKSE72DZ128955 | 1GCRKSE72DZ187908 | 1GCRKSE72DZ196740; 1GCRKSE72DZ138871; 1GCRKSE72DZ185334; 1GCRKSE72DZ126445; 1GCRKSE72DZ198441 | 1GCRKSE72DZ108110 | 1GCRKSE72DZ174026; 1GCRKSE72DZ147828 | 1GCRKSE72DZ181011 | 1GCRKSE72DZ145416 | 1GCRKSE72DZ170218 | 1GCRKSE72DZ118085 | 1GCRKSE72DZ163253 | 1GCRKSE72DZ131645 | 1GCRKSE72DZ117731 | 1GCRKSE72DZ187696 | 1GCRKSE72DZ198679; 1GCRKSE72DZ107460 | 1GCRKSE72DZ130379 | 1GCRKSE72DZ151202 | 1GCRKSE72DZ197614; 1GCRKSE72DZ106194 | 1GCRKSE72DZ167979; 1GCRKSE72DZ103795 | 1GCRKSE72DZ145772 | 1GCRKSE72DZ123092 | 1GCRKSE72DZ139017 | 1GCRKSE72DZ154620; 1GCRKSE72DZ154844; 1GCRKSE72DZ162863; 1GCRKSE72DZ176102; 1GCRKSE72DZ119026 | 1GCRKSE72DZ197399 | 1GCRKSE72DZ132732 | 1GCRKSE72DZ141916; 1GCRKSE72DZ190842 | 1GCRKSE72DZ162216; 1GCRKSE72DZ151975 | 1GCRKSE72DZ199203 | 1GCRKSE72DZ186998 | 1GCRKSE72DZ125750 | 1GCRKSE72DZ170350 | 1GCRKSE72DZ153984; 1GCRKSE72DZ152771 | 1GCRKSE72DZ144573 | 1GCRKSE72DZ169831; 1GCRKSE72DZ127434; 1GCRKSE72DZ144072 | 1GCRKSE72DZ114084 | 1GCRKSE72DZ137154 | 1GCRKSE72DZ165973; 1GCRKSE72DZ111072 | 1GCRKSE72DZ136747 | 1GCRKSE72DZ151538 | 1GCRKSE72DZ196477 | 1GCRKSE72DZ108379 | 1GCRKSE72DZ176049

1GCRKSE72DZ177430

1GCRKSE72DZ195345 | 1GCRKSE72DZ111153 | 1GCRKSE72DZ124632 | 1GCRKSE72DZ121777; 1GCRKSE72DZ157677 | 1GCRKSE72DZ153385 | 1GCRKSE72DZ140622; 1GCRKSE72DZ159154 | 1GCRKSE72DZ176987 | 1GCRKSE72DZ192364 | 1GCRKSE72DZ193093 | 1GCRKSE72DZ122136

1GCRKSE72DZ182255; 1GCRKSE72DZ128096

1GCRKSE72DZ169506

1GCRKSE72DZ135680 | 1GCRKSE72DZ193658 | 1GCRKSE72DZ164449; 1GCRKSE72DZ193918 | 1GCRKSE72DZ145707 | 1GCRKSE72DZ183258 | 1GCRKSE72DZ125215 | 1GCRKSE72DZ156125 | 1GCRKSE72DZ119897 | 1GCRKSE72DZ142032; 1GCRKSE72DZ125280 | 1GCRKSE72DZ142029

1GCRKSE72DZ182109 | 1GCRKSE72DZ175340 | 1GCRKSE72DZ171658 | 1GCRKSE72DZ135453 | 1GCRKSE72DZ136800; 1GCRKSE72DZ158084 | 1GCRKSE72DZ113856 | 1GCRKSE72DZ186502 | 1GCRKSE72DZ198696; 1GCRKSE72DZ129037; 1GCRKSE72DZ111251 | 1GCRKSE72DZ110486 | 1GCRKSE72DZ153080 | 1GCRKSE72DZ135923; 1GCRKSE72DZ195992 | 1GCRKSE72DZ134657 | 1GCRKSE72DZ149479 | 1GCRKSE72DZ158568; 1GCRKSE72DZ146372 | 1GCRKSE72DZ110794 | 1GCRKSE72DZ106373 | 1GCRKSE72DZ125277 | 1GCRKSE72DZ124159 | 1GCRKSE72DZ148851; 1GCRKSE72DZ152298; 1GCRKSE72DZ107815 | 1GCRKSE72DZ135260; 1GCRKSE72DZ180926; 1GCRKSE72DZ199685; 1GCRKSE72DZ150714 | 1GCRKSE72DZ165424 | 1GCRKSE72DZ150440 | 1GCRKSE72DZ188881; 1GCRKSE72DZ193319 | 1GCRKSE72DZ193787 | 1GCRKSE72DZ153905 | 1GCRKSE72DZ181462 | 1GCRKSE72DZ131127 | 1GCRKSE72DZ107958 | 1GCRKSE72DZ135307 | 1GCRKSE72DZ158148 | 1GCRKSE72DZ162359 | 1GCRKSE72DZ139809 | 1GCRKSE72DZ143780 | 1GCRKSE72DZ175421 | 1GCRKSE72DZ138644; 1GCRKSE72DZ180246; 1GCRKSE72DZ154827 | 1GCRKSE72DZ166735 | 1GCRKSE72DZ148090 | 1GCRKSE72DZ173037

1GCRKSE72DZ178593; 1GCRKSE72DZ150051 | 1GCRKSE72DZ129474; 1GCRKSE72DZ126686 | 1GCRKSE72DZ111461 | 1GCRKSE72DZ173121 | 1GCRKSE72DZ133203

1GCRKSE72DZ174270 | 1GCRKSE72DZ174415 | 1GCRKSE72DZ154522 | 1GCRKSE72DZ195619 | 1GCRKSE72DZ163415; 1GCRKSE72DZ138725 | 1GCRKSE72DZ188217; 1GCRKSE72DZ131578 | 1GCRKSE72DZ121620 | 1GCRKSE72DZ135730 | 1GCRKSE72DZ170879; 1GCRKSE72DZ193420; 1GCRKSE72DZ162765 | 1GCRKSE72DZ132522

1GCRKSE72DZ135887 | 1GCRKSE72DZ169912 | 1GCRKSE72DZ167349 | 1GCRKSE72DZ182188; 1GCRKSE72DZ142046; 1GCRKSE72DZ158215 | 1GCRKSE72DZ191408 | 1GCRKSE72DZ157663 | 1GCRKSE72DZ190209 | 1GCRKSE72DZ123707; 1GCRKSE72DZ193983 | 1GCRKSE72DZ141852; 1GCRKSE72DZ131693; 1GCRKSE72DZ142421 | 1GCRKSE72DZ192400 | 1GCRKSE72DZ173703; 1GCRKSE72DZ117745 | 1GCRKSE72DZ188038; 1GCRKSE72DZ187326 | 1GCRKSE72DZ131211; 1GCRKSE72DZ137705 | 1GCRKSE72DZ109001; 1GCRKSE72DZ198665 | 1GCRKSE72DZ108835 | 1GCRKSE72DZ102016 | 1GCRKSE72DZ116367; 1GCRKSE72DZ163530 | 1GCRKSE72DZ172535; 1GCRKSE72DZ196849 | 1GCRKSE72DZ110553 | 1GCRKSE72DZ172955 | 1GCRKSE72DZ120192; 1GCRKSE72DZ196205 | 1GCRKSE72DZ181252; 1GCRKSE72DZ173572; 1GCRKSE72DZ177086 | 1GCRKSE72DZ140894 | 1GCRKSE72DZ137932 | 1GCRKSE72DZ163222 | 1GCRKSE72DZ166427 | 1GCRKSE72DZ108155 | 1GCRKSE72DZ106339 | 1GCRKSE72DZ184717 | 1GCRKSE72DZ138224; 1GCRKSE72DZ176293; 1GCRKSE72DZ162815 | 1GCRKSE72DZ157906 | 1GCRKSE72DZ192025; 1GCRKSE72DZ171823 | 1GCRKSE72DZ130916 | 1GCRKSE72DZ110021; 1GCRKSE72DZ141947 | 1GCRKSE72DZ173636 | 1GCRKSE72DZ118152; 1GCRKSE72DZ186970; 1GCRKSE72DZ176276

1GCRKSE72DZ191229; 1GCRKSE72DZ154679; 1GCRKSE72DZ193269; 1GCRKSE72DZ170459; 1GCRKSE72DZ185057 | 1GCRKSE72DZ194342 | 1GCRKSE72DZ149076; 1GCRKSE72DZ185625 | 1GCRKSE72DZ165441; 1GCRKSE72DZ112531

1GCRKSE72DZ163365 | 1GCRKSE72DZ134111 | 1GCRKSE72DZ168999 | 1GCRKSE72DZ148557 | 1GCRKSE72DZ169005 | 1GCRKSE72DZ178187 | 1GCRKSE72DZ109063 | 1GCRKSE72DZ111413 | 1GCRKSE72DZ158490 | 1GCRKSE72DZ154746; 1GCRKSE72DZ112223 | 1GCRKSE72DZ160241; 1GCRKSE72DZ154245 | 1GCRKSE72DZ147442; 1GCRKSE72DZ100170; 1GCRKSE72DZ148641; 1GCRKSE72DZ148638 | 1GCRKSE72DZ186984 | 1GCRKSE72DZ190131 | 1GCRKSE72DZ136232; 1GCRKSE72DZ103537 | 1GCRKSE72DZ116305; 1GCRKSE72DZ177296; 1GCRKSE72DZ158716; 1GCRKSE72DZ138501 | 1GCRKSE72DZ149000 | 1GCRKSE72DZ157954 | 1GCRKSE72DZ117504; 1GCRKSE72DZ125425 | 1GCRKSE72DZ120581 | 1GCRKSE72DZ197645 | 1GCRKSE72DZ108320

1GCRKSE72DZ134772 | 1GCRKSE72DZ173555; 1GCRKSE72DZ141270; 1GCRKSE72DZ130155 | 1GCRKSE72DZ122850 | 1GCRKSE72DZ134576 | 1GCRKSE72DZ128311 | 1GCRKSE72DZ182370; 1GCRKSE72DZ128342; 1GCRKSE72DZ140331 | 1GCRKSE72DZ175855; 1GCRKSE72DZ101836 | 1GCRKSE72DZ134139 | 1GCRKSE72DZ167951 | 1GCRKSE72DZ155363; 1GCRKSE72DZ172454 | 1GCRKSE72DZ165245 | 1GCRKSE72DZ111606 | 1GCRKSE72DZ156738; 1GCRKSE72DZ102839 | 1GCRKSE72DZ156528; 1GCRKSE72DZ137610 | 1GCRKSE72DZ103442 | 1GCRKSE72DZ114375; 1GCRKSE72DZ133346; 1GCRKSE72DZ108754; 1GCRKSE72DZ128437 | 1GCRKSE72DZ133668 | 1GCRKSE72DZ192736 | 1GCRKSE72DZ172325 | 1GCRKSE72DZ184264 | 1GCRKSE72DZ143651 | 1GCRKSE72DZ177895 | 1GCRKSE72DZ199704 | 1GCRKSE72DZ174706; 1GCRKSE72DZ136988 | 1GCRKSE72DZ172938 | 1GCRKSE72DZ173443; 1GCRKSE72DZ131550; 1GCRKSE72DZ128101 | 1GCRKSE72DZ145464 | 1GCRKSE72DZ133072 | 1GCRKSE72DZ102291; 1GCRKSE72DZ164175 | 1GCRKSE72DZ103571 | 1GCRKSE72DZ177900; 1GCRKSE72DZ162121

1GCRKSE72DZ136375 | 1GCRKSE72DZ175094 | 1GCRKSE72DZ127885; 1GCRKSE72DZ110066 | 1GCRKSE72DZ155069 | 1GCRKSE72DZ126543

1GCRKSE72DZ139857; 1GCRKSE72DZ183163 | 1GCRKSE72DZ191375; 1GCRKSE72DZ150874; 1GCRKSE72DZ164886 | 1GCRKSE72DZ112481; 1GCRKSE72DZ188508; 1GCRKSE72DZ197600; 1GCRKSE72DZ157789; 1GCRKSE72DZ119432

1GCRKSE72DZ155931 | 1GCRKSE72DZ152799 | 1GCRKSE72DZ143231 | 1GCRKSE72DZ184233; 1GCRKSE72DZ181736

1GCRKSE72DZ171692 | 1GCRKSE72DZ111654; 1GCRKSE72DZ199377 | 1GCRKSE72DZ126980 | 1GCRKSE72DZ129491; 1GCRKSE72DZ153354; 1GCRKSE72DZ176181 | 1GCRKSE72DZ191036; 1GCRKSE72DZ151720; 1GCRKSE72DZ126235 | 1GCRKSE72DZ136568 | 1GCRKSE72DZ182806 | 1GCRKSE72DZ161406; 1GCRKSE72DZ133654 | 1GCRKSE72DZ181638 | 1GCRKSE72DZ152494; 1GCRKSE72DZ149630; 1GCRKSE72DZ199511 | 1GCRKSE72DZ138207 | 1GCRKSE72DZ134559 | 1GCRKSE72DZ119916

1GCRKSE72DZ144511 | 1GCRKSE72DZ127806; 1GCRKSE72DZ138661; 1GCRKSE72DZ101710 | 1GCRKSE72DZ162135

1GCRKSE72DZ181137; 1GCRKSE72DZ195040 | 1GCRKSE72DZ148459 | 1GCRKSE72DZ143214; 1GCRKSE72DZ101285; 1GCRKSE72DZ127580 | 1GCRKSE72DZ147201 | 1GCRKSE72DZ139678; 1GCRKSE72DZ180103 | 1GCRKSE72DZ177766 | 1GCRKSE72DZ131368; 1GCRKSE72DZ134402; 1GCRKSE72DZ139535 | 1GCRKSE72DZ197810; 1GCRKSE72DZ156075; 1GCRKSE72DZ114716 | 1GCRKSE72DZ177640 | 1GCRKSE72DZ129331 | 1GCRKSE72DZ190338 | 1GCRKSE72DZ171191 | 1GCRKSE72DZ146744; 1GCRKSE72DZ175113 | 1GCRKSE72DZ128616; 1GCRKSE72DZ159641; 1GCRKSE72DZ100427 | 1GCRKSE72DZ156206

1GCRKSE72DZ197841; 1GCRKSE72DZ130530 | 1GCRKSE72DZ141544; 1GCRKSE72DZ155282; 1GCRKSE72DZ139860; 1GCRKSE72DZ152351; 1GCRKSE72DZ136649 | 1GCRKSE72DZ198357; 1GCRKSE72DZ162040; 1GCRKSE72DZ169148; 1GCRKSE72DZ140765; 1GCRKSE72DZ131192 | 1GCRKSE72DZ147084; 1GCRKSE72DZ106695 | 1GCRKSE72DZ105479 | 1GCRKSE72DZ140572; 1GCRKSE72DZ169294 | 1GCRKSE72DZ150860 | 1GCRKSE72DZ179453; 1GCRKSE72DZ118829 | 1GCRKSE72DZ184488 | 1GCRKSE72DZ104137 | 1GCRKSE72DZ182952

1GCRKSE72DZ110925 | 1GCRKSE72DZ193921 | 1GCRKSE72DZ194762 | 1GCRKSE72DZ138823; 1GCRKSE72DZ107376 | 1GCRKSE72DZ183874; 1GCRKSE72DZ185530 | 1GCRKSE72DZ168890; 1GCRKSE72DZ175564 | 1GCRKSE72DZ180229; 1GCRKSE72DZ169960 | 1GCRKSE72DZ194468; 1GCRKSE72DZ159347; 1GCRKSE72DZ188119; 1GCRKSE72DZ151328 | 1GCRKSE72DZ194485; 1GCRKSE72DZ111489; 1GCRKSE72DZ173040 | 1GCRKSE72DZ157176 | 1GCRKSE72DZ108513; 1GCRKSE72DZ100301; 1GCRKSE72DZ163219 | 1GCRKSE72DZ180506; 1GCRKSE72DZ135601; 1GCRKSE72DZ175306 | 1GCRKSE72DZ179825; 1GCRKSE72DZ120869 | 1GCRKSE72DZ129779 | 1GCRKSE72DZ185124; 1GCRKSE72DZ134304; 1GCRKSE72DZ141012; 1GCRKSE72DZ156514 | 1GCRKSE72DZ166315; 1GCRKSE72DZ157341; 1GCRKSE72DZ194969; 1GCRKSE72DZ171840 | 1GCRKSE72DZ183115 | 1GCRKSE72DZ143391; 1GCRKSE72DZ163155 | 1GCRKSE72DZ143598 | 1GCRKSE72DZ156819

1GCRKSE72DZ159493 | 1GCRKSE72DZ145920; 1GCRKSE72DZ106440; 1GCRKSE72DZ109922; 1GCRKSE72DZ167268; 1GCRKSE72DZ112450 | 1GCRKSE72DZ158800; 1GCRKSE72DZ147425; 1GCRKSE72DZ124744

1GCRKSE72DZ122072 | 1GCRKSE72DZ195832 | 1GCRKSE72DZ142709 | 1GCRKSE72DZ121438; 1GCRKSE72DZ190081; 1GCRKSE72DZ103585 | 1GCRKSE72DZ115171 | 1GCRKSE72DZ166458; 1GCRKSE72DZ103263 | 1GCRKSE72DZ101951 | 1GCRKSE72DZ166976; 1GCRKSE72DZ104610 | 1GCRKSE72DZ166282; 1GCRKSE72DZ179128

1GCRKSE72DZ130625; 1GCRKSE72DZ186273 | 1GCRKSE72DZ143424 | 1GCRKSE72DZ140040; 1GCRKSE72DZ114330

1GCRKSE72DZ132696 | 1GCRKSE72DZ146954 | 1GCRKSE72DZ158781 | 1GCRKSE72DZ140393 | 1GCRKSE72DZ116725; 1GCRKSE72DZ169991 | 1GCRKSE72DZ105224 | 1GCRKSE72DZ105952; 1GCRKSE72DZ137073 | 1GCRKSE72DZ189531 | 1GCRKSE72DZ174429 | 1GCRKSE72DZ162653 | 1GCRKSE72DZ123318; 1GCRKSE72DZ170199 | 1GCRKSE72DZ132102; 1GCRKSE72DZ145237; 1GCRKSE72DZ131659; 1GCRKSE72DZ108821 | 1GCRKSE72DZ106728; 1GCRKSE72DZ183907 | 1GCRKSE72DZ139521 | 1GCRKSE72DZ189318 | 1GCRKSE72DZ133959; 1GCRKSE72DZ161874

1GCRKSE72DZ123321 | 1GCRKSE72DZ109418 | 1GCRKSE72DZ102534 | 1GCRKSE72DZ149739; 1GCRKSE72DZ181400 | 1GCRKSE72DZ167884; 1GCRKSE72DZ147702 | 1GCRKSE72DZ120547 | 1GCRKSE72DZ171336 | 1GCRKSE72DZ112870 | 1GCRKSE72DZ101397

1GCRKSE72DZ180571 | 1GCRKSE72DZ158375; 1GCRKSE72DZ155038; 1GCRKSE72DZ188797 | 1GCRKSE72DZ188606; 1GCRKSE72DZ145397 | 1GCRKSE72DZ124162 | 1GCRKSE72DZ126381 | 1GCRKSE72DZ105319

1GCRKSE72DZ104445 | 1GCRKSE72DZ160224 | 1GCRKSE72DZ190498; 1GCRKSE72DZ111749; 1GCRKSE72DZ133721 | 1GCRKSE72DZ146243; 1GCRKSE72DZ149563

1GCRKSE72DZ173863 | 1GCRKSE72DZ118040 | 1GCRKSE72DZ169683 | 1GCRKSE72DZ177170; 1GCRKSE72DZ153595

1GCRKSE72DZ155721; 1GCRKSE72DZ120483 | 1GCRKSE72DZ131094

1GCRKSE72DZ102887 | 1GCRKSE72DZ131998 | 1GCRKSE72DZ146842 | 1GCRKSE72DZ137056 | 1GCRKSE72DZ112240 | 1GCRKSE72DZ134206; 1GCRKSE72DZ197340 | 1GCRKSE72DZ143360; 1GCRKSE72DZ121410 | 1GCRKSE72DZ120001 | 1GCRKSE72DZ194504 | 1GCRKSE72DZ102680 | 1GCRKSE72DZ159106; 1GCRKSE72DZ101206 | 1GCRKSE72DZ175533 | 1GCRKSE72DZ141172 | 1GCRKSE72DZ199332 | 1GCRKSE72DZ144427 | 1GCRKSE72DZ149742; 1GCRKSE72DZ149191 | 1GCRKSE72DZ127871 | 1GCRKSE72DZ116532 | 1GCRKSE72DZ162930; 1GCRKSE72DZ112965 | 1GCRKSE72DZ169473 | 1GCRKSE72DZ106390 | 1GCRKSE72DZ182305 | 1GCRKSE72DZ136439 | 1GCRKSE72DZ134593; 1GCRKSE72DZ148543; 1GCRKSE72DZ183406 | 1GCRKSE72DZ133797; 1GCRKSE72DZ176455 | 1GCRKSE72DZ198021 | 1GCRKSE72DZ123027 | 1GCRKSE72DZ117518; 1GCRKSE72DZ125540; 1GCRKSE72DZ109564; 1GCRKSE72DZ172292 | 1GCRKSE72DZ184118; 1GCRKSE72DZ105062 | 1GCRKSE72DZ166248; 1GCRKSE72DZ101352 | 1GCRKSE72DZ168212 | 1GCRKSE72DZ184720

1GCRKSE72DZ132763; 1GCRKSE72DZ141124

1GCRKSE72DZ175922 | 1GCRKSE72DZ170235 | 1GCRKSE72DZ146162 | 1GCRKSE72DZ174639; 1GCRKSE72DZ110763

1GCRKSE72DZ167335 | 1GCRKSE72DZ136764 | 1GCRKSE72DZ152169; 1GCRKSE72DZ164144 | 1GCRKSE72DZ136277 | 1GCRKSE72DZ189853 | 1GCRKSE72DZ163740 | 1GCRKSE72DZ185317 | 1GCRKSE72DZ143441; 1GCRKSE72DZ161969 | 1GCRKSE72DZ129541 | 1GCRKSE72DZ136666

1GCRKSE72DZ166153; 1GCRKSE72DZ141026 | 1GCRKSE72DZ118815 | 1GCRKSE72DZ188301 | 1GCRKSE72DZ107054; 1GCRKSE72DZ157758 | 1GCRKSE72DZ185074; 1GCRKSE72DZ145948 | 1GCRKSE72DZ147473 | 1GCRKSE72DZ182949; 1GCRKSE72DZ129877 | 1GCRKSE72DZ122122; 1GCRKSE72DZ118376 | 1GCRKSE72DZ136411 | 1GCRKSE72DZ153502 | 1GCRKSE72DZ196852 | 1GCRKSE72DZ194387 | 1GCRKSE72DZ164323; 1GCRKSE72DZ189383 | 1GCRKSE72DZ134822; 1GCRKSE72DZ111010; 1GCRKSE72DZ137123 | 1GCRKSE72DZ171708; 1GCRKSE72DZ139681 | 1GCRKSE72DZ125151 | 1GCRKSE72DZ169540 | 1GCRKSE72DZ138174 | 1GCRKSE72DZ123206 | 1GCRKSE72DZ173460; 1GCRKSE72DZ130270 | 1GCRKSE72DZ126459 | 1GCRKSE72DZ129622; 1GCRKSE72DZ167142 | 1GCRKSE72DZ150907 | 1GCRKSE72DZ188668; 1GCRKSE72DZ168517; 1GCRKSE72DZ145769 | 1GCRKSE72DZ120645 | 1GCRKSE72DZ120094 | 1GCRKSE72DZ161065; 1GCRKSE72DZ171319; 1GCRKSE72DZ102372; 1GCRKSE72DZ173507 | 1GCRKSE72DZ135372 | 1GCRKSE72DZ156321

1GCRKSE72DZ148347 | 1GCRKSE72DZ114179 | 1GCRKSE72DZ140507; 1GCRKSE72DZ173300 | 1GCRKSE72DZ104199 | 1GCRKSE72DZ102467; 1GCRKSE72DZ113811 | 1GCRKSE72DZ185642 | 1GCRKSE72DZ147652 | 1GCRKSE72DZ124677 | 1GCRKSE72DZ174883; 1GCRKSE72DZ174432 | 1GCRKSE72DZ166699 | 1GCRKSE72DZ155105 | 1GCRKSE72DZ153967; 1GCRKSE72DZ160952 | 1GCRKSE72DZ127059 | 1GCRKSE72DZ126333 | 1GCRKSE72DZ158151 | 1GCRKSE72DZ136960; 1GCRKSE72DZ197886 | 1GCRKSE72DZ163639 | 1GCRKSE72DZ150941 | 1GCRKSE72DZ168713; 1GCRKSE72DZ187004 | 1GCRKSE72DZ155136 | 1GCRKSE72DZ124467 | 1GCRKSE72DZ198715; 1GCRKSE72DZ115493 | 1GCRKSE72DZ127854; 1GCRKSE72DZ110343 | 1GCRKSE72DZ112934; 1GCRKSE72DZ121617 | 1GCRKSE72DZ118894 | 1GCRKSE72DZ122251 | 1GCRKSE72DZ174768 | 1GCRKSE72DZ146470 | 1GCRKSE72DZ110892; 1GCRKSE72DZ126431; 1GCRKSE72DZ170476 | 1GCRKSE72DZ135422 | 1GCRKSE72DZ154021 | 1GCRKSE72DZ148526 | 1GCRKSE72DZ148395 | 1GCRKSE72DZ193241 | 1GCRKSE72DZ127918 | 1GCRKSE72DZ116269 | 1GCRKSE72DZ150146 | 1GCRKSE72DZ104140 | 1GCRKSE72DZ110696 | 1GCRKSE72DZ127014 | 1GCRKSE72DZ137946 | 1GCRKSE72DZ109709 | 1GCRKSE72DZ129488 | 1GCRKSE72DZ187178 | 1GCRKSE72DZ191442; 1GCRKSE72DZ138353 | 1GCRKSE72DZ134027 | 1GCRKSE72DZ145965 | 1GCRKSE72DZ197306 | 1GCRKSE72DZ101075; 1GCRKSE72DZ155010; 1GCRKSE72DZ117017; 1GCRKSE72DZ159929

1GCRKSE72DZ136554 | 1GCRKSE72DZ159784 | 1GCRKSE72DZ150633 | 1GCRKSE72DZ124906 | 1GCRKSE72DZ183678 | 1GCRKSE72DZ150888; 1GCRKSE72DZ182983 | 1GCRKSE72DZ168100 | 1GCRKSE72DZ172809 | 1GCRKSE72DZ154942; 1GCRKSE72DZ142113; 1GCRKSE72DZ164354; 1GCRKSE72DZ199461; 1GCRKSE72DZ116241 | 1GCRKSE72DZ191828 | 1GCRKSE72DZ199315 | 1GCRKSE72DZ160319 | 1GCRKSE72DZ162586 | 1GCRKSE72DZ120435; 1GCRKSE72DZ100380 | 1GCRKSE72DZ108639 | 1GCRKSE72DZ186063; 1GCRKSE72DZ164127 | 1GCRKSE72DZ153774; 1GCRKSE72DZ170848 | 1GCRKSE72DZ104820; 1GCRKSE72DZ152091; 1GCRKSE72DZ143181; 1GCRKSE72DZ100976 | 1GCRKSE72DZ104896; 1GCRKSE72DZ184572 | 1GCRKSE72DZ130401

1GCRKSE72DZ138546; 1GCRKSE72DZ174916; 1GCRKSE72DZ126395 | 1GCRKSE72DZ114263 | 1GCRKSE72DZ187049; 1GCRKSE72DZ186659 | 1GCRKSE72DZ165827; 1GCRKSE72DZ130978 | 1GCRKSE72DZ100525 | 1GCRKSE72DZ113162 | 1GCRKSE72DZ165293 | 1GCRKSE72DZ166606; 1GCRKSE72DZ165598 | 1GCRKSE72DZ125778

1GCRKSE72DZ172129; 1GCRKSE72DZ125201 | 1GCRKSE72DZ134271 | 1GCRKSE72DZ188766 | 1GCRKSE72DZ170591 | 1GCRKSE72DZ149966; 1GCRKSE72DZ120337; 1GCRKSE72DZ181154 | 1GCRKSE72DZ129376 | 1GCRKSE72DZ129300 | 1GCRKSE72DZ177122; 1GCRKSE72DZ126137; 1GCRKSE72DZ169070; 1GCRKSE72DZ185964 | 1GCRKSE72DZ195653 | 1GCRKSE72DZ174740 | 1GCRKSE72DZ183292; 1GCRKSE72DZ101559 | 1GCRKSE72DZ160238

1GCRKSE72DZ114649 | 1GCRKSE72DZ128700 | 1GCRKSE72DZ171451; 1GCRKSE72DZ110181 | 1GCRKSE72DZ100055 | 1GCRKSE72DZ142516; 1GCRKSE72DZ143553 | 1GCRKSE72DZ141558; 1GCRKSE72DZ138479; 1GCRKSE72DZ119950; 1GCRKSE72DZ124260; 1GCRKSE72DZ187519; 1GCRKSE72DZ107586 | 1GCRKSE72DZ110259 | 1GCRKSE72DZ179050; 1GCRKSE72DZ158165 | 1GCRKSE72DZ189268; 1GCRKSE72DZ187245; 1GCRKSE72DZ107510 | 1GCRKSE72DZ100184 | 1GCRKSE72DZ170381; 1GCRKSE72DZ124775 | 1GCRKSE72DZ110214 | 1GCRKSE72DZ189657 | 1GCRKSE72DZ144587 | 1GCRKSE72DZ185849; 1GCRKSE72DZ132083; 1GCRKSE72DZ126302; 1GCRKSE72DZ164581; 1GCRKSE72DZ145366 | 1GCRKSE72DZ132018 | 1GCRKSE72DZ114022 | 1GCRKSE72DZ145187 | 1GCRKSE72DZ175287 | 1GCRKSE72DZ166377 | 1GCRKSE72DZ116899 | 1GCRKSE72DZ106776; 1GCRKSE72DZ193000; 1GCRKSE72DZ193496 | 1GCRKSE72DZ135095 | 1GCRKSE72DZ149904 | 1GCRKSE72DZ141155

1GCRKSE72DZ131905 | 1GCRKSE72DZ194048; 1GCRKSE72DZ114652 | 1GCRKSE72DZ164919; 1GCRKSE72DZ131919; 1GCRKSE72DZ190324; 1GCRKSE72DZ191585 | 1GCRKSE72DZ199735

1GCRKSE72DZ128180; 1GCRKSE72DZ137929; 1GCRKSE72DZ187925 | 1GCRKSE72DZ199587; 1GCRKSE72DZ126509 | 1GCRKSE72DZ142225 | 1GCRKSE72DZ150275 | 1GCRKSE72DZ137624 | 1GCRKSE72DZ154441; 1GCRKSE72DZ186760; 1GCRKSE72DZ175130; 1GCRKSE72DZ152947; 1GCRKSE72DZ178822; 1GCRKSE72DZ160711 | 1GCRKSE72DZ145822; 1GCRKSE72DZ189111

1GCRKSE72DZ134853 | 1GCRKSE72DZ104378 | 1GCRKSE72DZ133847 | 1GCRKSE72DZ145075 | 1GCRKSE72DZ120662; 1GCRKSE72DZ194678 | 1GCRKSE72DZ168775; 1GCRKSE72DZ172728 | 1GCRKSE72DZ186466 | 1GCRKSE72DZ125103 | 1GCRKSE72DZ123819

1GCRKSE72DZ112092 | 1GCRKSE72DZ109970; 1GCRKSE72DZ198584 | 1GCRKSE72DZ155833 | 1GCRKSE72DZ154603

1GCRKSE72DZ119561; 1GCRKSE72DZ117079 | 1GCRKSE72DZ130897 | 1GCRKSE72DZ163169; 1GCRKSE72DZ108107 | 1GCRKSE72DZ116479; 1GCRKSE72DZ138840 | 1GCRKSE72DZ152835 | 1GCRKSE72DZ115249; 1GCRKSE72DZ156805 | 1GCRKSE72DZ146582 | 1GCRKSE72DZ104834 | 1GCRKSE72DZ123769

1GCRKSE72DZ166878

1GCRKSE72DZ105739 | 1GCRKSE72DZ123187 | 1GCRKSE72DZ109712 | 1GCRKSE72DZ195782 | 1GCRKSE72DZ154018; 1GCRKSE72DZ183910; 1GCRKSE72DZ174723; 1GCRKSE72DZ164046

1GCRKSE72DZ144542 | 1GCRKSE72DZ132178; 1GCRKSE72DZ184880

1GCRKSE72DZ169649

1GCRKSE72DZ132603 | 1GCRKSE72DZ133850 | 1GCRKSE72DZ135744; 1GCRKSE72DZ117826; 1GCRKSE72DZ118328 | 1GCRKSE72DZ114859 | 1GCRKSE72DZ159901; 1GCRKSE72DZ161079 | 1GCRKSE72DZ115770 | 1GCRKSE72DZ105241

1GCRKSE72DZ178125 | 1GCRKSE72DZ113274 | 1GCRKSE72DZ142662 | 1GCRKSE72DZ187679; 1GCRKSE72DZ141429 | 1GCRKSE72DZ133380 | 1GCRKSE72DZ144900

1GCRKSE72DZ124002; 1GCRKSE72DZ198486 | 1GCRKSE72DZ117860 | 1GCRKSE72DZ127675 | 1GCRKSE72DZ120161 | 1GCRKSE72DZ133105; 1GCRKSE72DZ134190 | 1GCRKSE72DZ189514 | 1GCRKSE72DZ103196 | 1GCRKSE72DZ187682

1GCRKSE72DZ141303 | 1GCRKSE72DZ128678 | 1GCRKSE72DZ178318 | 1GCRKSE72DZ176939; 1GCRKSE72DZ136215 | 1GCRKSE72DZ149384 | 1GCRKSE72DZ122010; 1GCRKSE72DZ158764; 1GCRKSE72DZ136604; 1GCRKSE72DZ120970 | 1GCRKSE72DZ131810 | 1GCRKSE72DZ192977; 1GCRKSE72DZ180568; 1GCRKSE72DZ170817; 1GCRKSE72DZ193062 | 1GCRKSE72DZ109158 | 1GCRKSE72DZ110777 | 1GCRKSE72DZ180070 | 1GCRKSE72DZ199640 | 1GCRKSE72DZ127451

1GCRKSE72DZ135971 | 1GCRKSE72DZ132570 | 1GCRKSE72DZ174477; 1GCRKSE72DZ190078 | 1GCRKSE72DZ163317 | 1GCRKSE72DZ189402; 1GCRKSE72DZ153113 | 1GCRKSE72DZ170543 | 1GCRKSE72DZ160532; 1GCRKSE72DZ138630 | 1GCRKSE72DZ143326; 1GCRKSE72DZ107071; 1GCRKSE72DZ139048 | 1GCRKSE72DZ148008

1GCRKSE72DZ173216

1GCRKSE72DZ160160 | 1GCRKSE72DZ136943 | 1GCRKSE72DZ190775; 1GCRKSE72DZ176407; 1GCRKSE72DZ177301; 1GCRKSE72DZ164905 | 1GCRKSE72DZ125831 | 1GCRKSE72DZ140961 | 1GCRKSE72DZ112254; 1GCRKSE72DZ109094; 1GCRKSE72DZ182515 | 1GCRKSE72DZ180201 | 1GCRKSE72DZ154424 | 1GCRKSE72DZ125909; 1GCRKSE72DZ186256 | 1GCRKSE72DZ165374 | 1GCRKSE72DZ136845; 1GCRKSE72DZ174849 | 1GCRKSE72DZ131466 | 1GCRKSE72DZ102629; 1GCRKSE72DZ171806; 1GCRKSE72DZ145349; 1GCRKSE72DZ136182 | 1GCRKSE72DZ157923 | 1GCRKSE72DZ138935 | 1GCRKSE72DZ170977 | 1GCRKSE72DZ182594; 1GCRKSE72DZ163429; 1GCRKSE72DZ199041; 1GCRKSE72DZ173104; 1GCRKSE72DZ113386 | 1GCRKSE72DZ129510 | 1GCRKSE72DZ177699 | 1GCRKSE72DZ101545; 1GCRKSE72DZ147490 | 1GCRKSE72DZ150213

1GCRKSE72DZ126672 | 1GCRKSE72DZ153659 | 1GCRKSE72DZ100900 | 1GCRKSE72DZ154908; 1GCRKSE72DZ171109 | 1GCRKSE72DZ185298 | 1GCRKSE72DZ137655

1GCRKSE72DZ118653

1GCRKSE72DZ150910 | 1GCRKSE72DZ170011 | 1GCRKSE72DZ177878

1GCRKSE72DZ143245 | 1GCRKSE72DZ129538 | 1GCRKSE72DZ114473 | 1GCRKSE72DZ115588; 1GCRKSE72DZ106521

1GCRKSE72DZ184698 | 1GCRKSE72DZ159767; 1GCRKSE72DZ106244; 1GCRKSE72DZ164872 | 1GCRKSE72DZ110374

1GCRKSE72DZ120399; 1GCRKSE72DZ168663 | 1GCRKSE72DZ110231 | 1GCRKSE72DZ111279 | 1GCRKSE72DZ186290 | 1GCRKSE72DZ168159 | 1GCRKSE72DZ169067 | 1GCRKSE72DZ151118 |