1GCPYDEK4KZ1…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCPYDEK4KZ112646; 1GCPYDEK4KZ146442

1GCPYDEK4KZ178503 | 1GCPYDEK4KZ168683 | 1GCPYDEK4KZ157831 | 1GCPYDEK4KZ117121 | 1GCPYDEK4KZ116597 | 1GCPYDEK4KZ106930 | 1GCPYDEK4KZ159482 | 1GCPYDEK4KZ165492 | 1GCPYDEK4KZ192160; 1GCPYDEK4KZ189985

1GCPYDEK4KZ185497 | 1GCPYDEK4KZ100139 | 1GCPYDEK4KZ137031; 1GCPYDEK4KZ177240 | 1GCPYDEK4KZ165816 | 1GCPYDEK4KZ100254 | 1GCPYDEK4KZ116809; 1GCPYDEK4KZ190263 | 1GCPYDEK4KZ151561 | 1GCPYDEK4KZ102389; 1GCPYDEK4KZ102800; 1GCPYDEK4KZ185080 | 1GCPYDEK4KZ103199 | 1GCPYDEK4KZ148501; 1GCPYDEK4KZ108063 | 1GCPYDEK4KZ161572 | 1GCPYDEK4KZ191039; 1GCPYDEK4KZ168747; 1GCPYDEK4KZ141631; 1GCPYDEK4KZ144030 | 1GCPYDEK4KZ101114

1GCPYDEK4KZ197519; 1GCPYDEK4KZ168411 | 1GCPYDEK4KZ159093 | 1GCPYDEK4KZ147560 | 1GCPYDEK4KZ125686 | 1GCPYDEK4KZ164360 | 1GCPYDEK4KZ109990 | 1GCPYDEK4KZ129950; 1GCPYDEK4KZ174998 | 1GCPYDEK4KZ159420 | 1GCPYDEK4KZ189534 | 1GCPYDEK4KZ119757

1GCPYDEK4KZ132220 | 1GCPYDEK4KZ175150 | 1GCPYDEK4KZ142035 | 1GCPYDEK4KZ196760 | 1GCPYDEK4KZ151608 | 1GCPYDEK4KZ111111 | 1GCPYDEK4KZ134999 | 1GCPYDEK4KZ163869 | 1GCPYDEK4KZ156548 | 1GCPYDEK4KZ167064 | 1GCPYDEK4KZ186553 | 1GCPYDEK4KZ129317 | 1GCPYDEK4KZ182812 | 1GCPYDEK4KZ156369 | 1GCPYDEK4KZ104322 | 1GCPYDEK4KZ162415 | 1GCPYDEK4KZ173415

1GCPYDEK4KZ186391 | 1GCPYDEK4KZ110346

1GCPYDEK4KZ174967 | 1GCPYDEK4KZ144173 | 1GCPYDEK4KZ151723; 1GCPYDEK4KZ148224 | 1GCPYDEK4KZ131861

1GCPYDEK4KZ120312; 1GCPYDEK4KZ150068; 1GCPYDEK4KZ157893; 1GCPYDEK4KZ156971

1GCPYDEK4KZ174659 | 1GCPYDEK4KZ110928; 1GCPYDEK4KZ198525; 1GCPYDEK4KZ111528 | 1GCPYDEK4KZ155111 | 1GCPYDEK4KZ156324 | 1GCPYDEK4KZ182826 | 1GCPYDEK4KZ120892 | 1GCPYDEK4KZ110475

1GCPYDEK4KZ157263

1GCPYDEK4KZ117667; 1GCPYDEK4KZ142052 | 1GCPYDEK4KZ191607 | 1GCPYDEK4KZ181692 | 1GCPYDEK4KZ184365; 1GCPYDEK4KZ138504 | 1GCPYDEK4KZ150541 | 1GCPYDEK4KZ102604; 1GCPYDEK4KZ175858 | 1GCPYDEK4KZ106300; 1GCPYDEK4KZ117832 | 1GCPYDEK4KZ118690 | 1GCPYDEK4KZ120150

1GCPYDEK4KZ125672 | 1GCPYDEK4KZ163354 | 1GCPYDEK4KZ180249 | 1GCPYDEK4KZ171728 | 1GCPYDEK4KZ114039; 1GCPYDEK4KZ189503; 1GCPYDEK4KZ167825

1GCPYDEK4KZ198301 | 1GCPYDEK4KZ164889; 1GCPYDEK4KZ163595 | 1GCPYDEK4KZ109620; 1GCPYDEK4KZ157246 | 1GCPYDEK4KZ146795 | 1GCPYDEK4KZ190635 | 1GCPYDEK4KZ165010 | 1GCPYDEK4KZ162737; 1GCPYDEK4KZ131133 | 1GCPYDEK4KZ108080 | 1GCPYDEK4KZ199271 | 1GCPYDEK4KZ107642; 1GCPYDEK4KZ172796; 1GCPYDEK4KZ195916 | 1GCPYDEK4KZ186066 | 1GCPYDEK4KZ191719; 1GCPYDEK4KZ146568 | 1GCPYDEK4KZ110220 | 1GCPYDEK4KZ192434; 1GCPYDEK4KZ172040; 1GCPYDEK4KZ126658 | 1GCPYDEK4KZ156159 | 1GCPYDEK4KZ181224 | 1GCPYDEK4KZ177559

1GCPYDEK4KZ121637; 1GCPYDEK4KZ189873 | 1GCPYDEK4KZ117071 | 1GCPYDEK4KZ198203 | 1GCPYDEK4KZ128829 | 1GCPYDEK4KZ120293; 1GCPYDEK4KZ124215; 1GCPYDEK4KZ194734; 1GCPYDEK4KZ182003; 1GCPYDEK4KZ144691 | 1GCPYDEK4KZ146635 | 1GCPYDEK4KZ137966; 1GCPYDEK4KZ142990 | 1GCPYDEK4KZ165315 | 1GCPYDEK4KZ168442 | 1GCPYDEK4KZ163807 | 1GCPYDEK4KZ191526 | 1GCPYDEK4KZ138891 | 1GCPYDEK4KZ142276; 1GCPYDEK4KZ104028 | 1GCPYDEK4KZ158476 | 1GCPYDEK4KZ131021

1GCPYDEK4KZ105776 | 1GCPYDEK4KZ178985; 1GCPYDEK4KZ130726 | 1GCPYDEK4KZ139510 | 1GCPYDEK4KZ181997

1GCPYDEK4KZ192790 | 1GCPYDEK4KZ156419 | 1GCPYDEK4KZ180106

1GCPYDEK4KZ129060 | 1GCPYDEK4KZ184494

1GCPYDEK4KZ126143 | 1GCPYDEK4KZ146716 | 1GCPYDEK4KZ144044 | 1GCPYDEK4KZ144562 | 1GCPYDEK4KZ194068

1GCPYDEK4KZ181210 | 1GCPYDEK4KZ172779 | 1GCPYDEK4KZ108547 | 1GCPYDEK4KZ123937; 1GCPYDEK4KZ181787 | 1GCPYDEK4KZ155416; 1GCPYDEK4KZ137918; 1GCPYDEK4KZ131875 | 1GCPYDEK4KZ143069 | 1GCPYDEK4KZ114610 | 1GCPYDEK4KZ192028 | 1GCPYDEK4KZ152922; 1GCPYDEK4KZ137935 | 1GCPYDEK4KZ167002; 1GCPYDEK4KZ145243 | 1GCPYDEK4KZ177643 | 1GCPYDEK4KZ128412 | 1GCPYDEK4KZ165525; 1GCPYDEK4KZ157635 | 1GCPYDEK4KZ195334 | 1GCPYDEK4KZ134856 | 1GCPYDEK4KZ150118 | 1GCPYDEK4KZ146277 | 1GCPYDEK4KZ119497 | 1GCPYDEK4KZ151866

1GCPYDEK4KZ146862 | 1GCPYDEK4KZ162558 | 1GCPYDEK4KZ117331 | 1GCPYDEK4KZ167369 | 1GCPYDEK4KZ158977 | 1GCPYDEK4KZ183488; 1GCPYDEK4KZ114218 | 1GCPYDEK4KZ142763; 1GCPYDEK4KZ180686 | 1GCPYDEK4KZ156873 | 1GCPYDEK4KZ167548

1GCPYDEK4KZ143038; 1GCPYDEK4KZ166335 | 1GCPYDEK4KZ154816; 1GCPYDEK4KZ160311

1GCPYDEK4KZ133545 | 1GCPYDEK4KZ165993 | 1GCPYDEK4KZ130225 | 1GCPYDEK4KZ124392 | 1GCPYDEK4KZ123999; 1GCPYDEK4KZ116678

1GCPYDEK4KZ126742 | 1GCPYDEK4KZ183099 | 1GCPYDEK4KZ131035 | 1GCPYDEK4KZ130810; 1GCPYDEK4KZ188657 | 1GCPYDEK4KZ154928 | 1GCPYDEK4KZ179134 | 1GCPYDEK4KZ192045; 1GCPYDEK4KZ174340 | 1GCPYDEK4KZ148496 | 1GCPYDEK4KZ103459 | 1GCPYDEK4KZ126076 | 1GCPYDEK4KZ195883 | 1GCPYDEK4KZ180008

1GCPYDEK4KZ130032; 1GCPYDEK4KZ131634 | 1GCPYDEK4KZ113375

1GCPYDEK4KZ122450; 1GCPYDEK4KZ135764 | 1GCPYDEK4KZ107138; 1GCPYDEK4KZ101646 | 1GCPYDEK4KZ148871; 1GCPYDEK4KZ194488 | 1GCPYDEK4KZ184530 | 1GCPYDEK4KZ169946 | 1GCPYDEK4KZ166934 | 1GCPYDEK4KZ169039; 1GCPYDEK4KZ179859

1GCPYDEK4KZ144318 | 1GCPYDEK4KZ197651; 1GCPYDEK4KZ156162 | 1GCPYDEK4KZ127518; 1GCPYDEK4KZ126420

1GCPYDEK4KZ182325; 1GCPYDEK4KZ162740 | 1GCPYDEK4KZ102005 | 1GCPYDEK4KZ144268 | 1GCPYDEK4KZ137577 | 1GCPYDEK4KZ168828 | 1GCPYDEK4KZ155349

1GCPYDEK4KZ100044 | 1GCPYDEK4KZ197343 | 1GCPYDEK4KZ115143; 1GCPYDEK4KZ138907; 1GCPYDEK4KZ129589; 1GCPYDEK4KZ185421 | 1GCPYDEK4KZ159885; 1GCPYDEK4KZ164004 | 1GCPYDEK4KZ179313 | 1GCPYDEK4KZ157957 | 1GCPYDEK4KZ118446 | 1GCPYDEK4KZ117734; 1GCPYDEK4KZ121850 | 1GCPYDEK4KZ160972 | 1GCPYDEK4KZ120438 | 1GCPYDEK4KZ129706; 1GCPYDEK4KZ106507; 1GCPYDEK4KZ151169 | 1GCPYDEK4KZ124957

1GCPYDEK4KZ185001 | 1GCPYDEK4KZ100061 | 1GCPYDEK4KZ187427 | 1GCPYDEK4KZ199156 | 1GCPYDEK4KZ112713 | 1GCPYDEK4KZ162110; 1GCPYDEK4KZ156906 | 1GCPYDEK4KZ156467; 1GCPYDEK4KZ179635; 1GCPYDEK4KZ142102; 1GCPYDEK4KZ155173 | 1GCPYDEK4KZ165234 | 1GCPYDEK4KZ101243 | 1GCPYDEK4KZ117863 | 1GCPYDEK4KZ136512; 1GCPYDEK4KZ113733 | 1GCPYDEK4KZ140950 | 1GCPYDEK4KZ184477 | 1GCPYDEK4KZ156808 | 1GCPYDEK4KZ113912; 1GCPYDEK4KZ126384 | 1GCPYDEK4KZ106636 | 1GCPYDEK4KZ152175; 1GCPYDEK4KZ137174

1GCPYDEK4KZ150975 | 1GCPYDEK4KZ126594; 1GCPYDEK4KZ115224; 1GCPYDEK4KZ138177; 1GCPYDEK4KZ109908; 1GCPYDEK4KZ146392

1GCPYDEK4KZ161815 | 1GCPYDEK4KZ193132; 1GCPYDEK4KZ170112 | 1GCPYDEK4KZ157344; 1GCPYDEK4KZ183328; 1GCPYDEK4KZ184074; 1GCPYDEK4KZ138826 | 1GCPYDEK4KZ151656 | 1GCPYDEK4KZ162222; 1GCPYDEK4KZ183152 | 1GCPYDEK4KZ184415 | 1GCPYDEK4KZ162236; 1GCPYDEK4KZ102196

1GCPYDEK4KZ169249; 1GCPYDEK4KZ165718 | 1GCPYDEK4KZ134579 | 1GCPYDEK4KZ123016; 1GCPYDEK4KZ103350 | 1GCPYDEK4KZ120035 | 1GCPYDEK4KZ138969 | 1GCPYDEK4KZ115417 | 1GCPYDEK4KZ139765 | 1GCPYDEK4KZ132718; 1GCPYDEK4KZ146201 | 1GCPYDEK4KZ183281

1GCPYDEK4KZ155691 | 1GCPYDEK4KZ177626 | 1GCPYDEK4KZ136168 | 1GCPYDEK4KZ175844 | 1GCPYDEK4KZ151298 | 1GCPYDEK4KZ132153; 1GCPYDEK4KZ166142 | 1GCPYDEK4KZ122822 | 1GCPYDEK4KZ124814; 1GCPYDEK4KZ117944 | 1GCPYDEK4KZ130290 | 1GCPYDEK4KZ148210; 1GCPYDEK4KZ108533 | 1GCPYDEK4KZ168814 | 1GCPYDEK4KZ107222 | 1GCPYDEK4KZ150426; 1GCPYDEK4KZ185015; 1GCPYDEK4KZ131715; 1GCPYDEK4KZ178310; 1GCPYDEK4KZ191977; 1GCPYDEK4KZ193860; 1GCPYDEK4KZ123520; 1GCPYDEK4KZ136672 | 1GCPYDEK4KZ109455; 1GCPYDEK4KZ168117 | 1GCPYDEK4KZ189629 | 1GCPYDEK4KZ123081 | 1GCPYDEK4KZ141225; 1GCPYDEK4KZ146487; 1GCPYDEK4KZ121329 | 1GCPYDEK4KZ165038; 1GCPYDEK4KZ113828 | 1GCPYDEK4KZ149146 | 1GCPYDEK4KZ133416

1GCPYDEK4KZ172376 | 1GCPYDEK4KZ122576 | 1GCPYDEK4KZ109018 | 1GCPYDEK4KZ146019 | 1GCPYDEK4KZ133657 | 1GCPYDEK4KZ199075

1GCPYDEK4KZ146988 | 1GCPYDEK4KZ143282 | 1GCPYDEK4KZ109066; 1GCPYDEK4KZ135036 | 1GCPYDEK4KZ138681; 1GCPYDEK4KZ149597 | 1GCPYDEK4KZ121640 | 1GCPYDEK4KZ159305 | 1GCPYDEK4KZ136171 | 1GCPYDEK4KZ138261 | 1GCPYDEK4KZ102103; 1GCPYDEK4KZ155772 | 1GCPYDEK4KZ183586; 1GCPYDEK4KZ141239; 1GCPYDEK4KZ146263 | 1GCPYDEK4KZ119967; 1GCPYDEK4KZ105177 | 1GCPYDEK4KZ145680

1GCPYDEK4KZ142505 | 1GCPYDEK4KZ142732; 1GCPYDEK4KZ175052; 1GCPYDEK4KZ139538 | 1GCPYDEK4KZ162320 | 1GCPYDEK4KZ153181; 1GCPYDEK4KZ187766 | 1GCPYDEK4KZ155948; 1GCPYDEK4KZ121881; 1GCPYDEK4KZ132508; 1GCPYDEK4KZ173527

1GCPYDEK4KZ179764

1GCPYDEK4KZ158364 | 1GCPYDEK4KZ155366; 1GCPYDEK4KZ111951 | 1GCPYDEK4KZ122187 | 1GCPYDEK4KZ175522 | 1GCPYDEK4KZ178422; 1GCPYDEK4KZ104157; 1GCPYDEK4KZ187394

1GCPYDEK4KZ184009 | 1GCPYDEK4KZ167873; 1GCPYDEK4KZ110654; 1GCPYDEK4KZ132251; 1GCPYDEK4KZ193499; 1GCPYDEK4KZ100383 | 1GCPYDEK4KZ193714; 1GCPYDEK4KZ173494 | 1GCPYDEK4KZ167095 | 1GCPYDEK4KZ119418 | 1GCPYDEK4KZ142696; 1GCPYDEK4KZ109438

1GCPYDEK4KZ166139 | 1GCPYDEK4KZ101226; 1GCPYDEK4KZ149213 | 1GCPYDEK4KZ176153; 1GCPYDEK4KZ139281 | 1GCPYDEK4KZ121959; 1GCPYDEK4KZ174077 | 1GCPYDEK4KZ102182; 1GCPYDEK4KZ132282 | 1GCPYDEK4KZ153357 | 1GCPYDEK4KZ198086 | 1GCPYDEK4KZ130449; 1GCPYDEK4KZ174242; 1GCPYDEK4KZ153794

1GCPYDEK4KZ102070 | 1GCPYDEK4KZ109486; 1GCPYDEK4KZ194586 | 1GCPYDEK4KZ150393 | 1GCPYDEK4KZ197858 | 1GCPYDEK4KZ163712 | 1GCPYDEK4KZ152435 | 1GCPYDEK4KZ129303; 1GCPYDEK4KZ135375 | 1GCPYDEK4KZ118964 | 1GCPYDEK4KZ149664 | 1GCPYDEK4KZ190229 | 1GCPYDEK4KZ163631 | 1GCPYDEK4KZ119550

1GCPYDEK4KZ108094 | 1GCPYDEK4KZ135389 | 1GCPYDEK4KZ108970 | 1GCPYDEK4KZ163791 | 1GCPYDEK4KZ120200 | 1GCPYDEK4KZ161846 | 1GCPYDEK4KZ133061 | 1GCPYDEK4KZ166528; 1GCPYDEK4KZ194748 | 1GCPYDEK4KZ129379; 1GCPYDEK4KZ124330 | 1GCPYDEK4KZ112100 | 1GCPYDEK4KZ196662; 1GCPYDEK4KZ179294

1GCPYDEK4KZ192269

1GCPYDEK4KZ114624 | 1GCPYDEK4KZ198363 | 1GCPYDEK4KZ147381 | 1GCPYDEK4KZ192563

1GCPYDEK4KZ165685 | 1GCPYDEK4KZ104160 | 1GCPYDEK4KZ148966 | 1GCPYDEK4KZ157215 | 1GCPYDEK4KZ112226; 1GCPYDEK4KZ175570; 1GCPYDEK4KZ122240 | 1GCPYDEK4KZ115871; 1GCPYDEK4KZ120827; 1GCPYDEK4KZ115529; 1GCPYDEK4KZ138812 | 1GCPYDEK4KZ139653 | 1GCPYDEK4KZ124506 | 1GCPYDEK4KZ160521 | 1GCPYDEK4KZ108886 | 1GCPYDEK4KZ167274 | 1GCPYDEK4KZ128832 | 1GCPYDEK4KZ113473; 1GCPYDEK4KZ122643 | 1GCPYDEK4KZ107754 | 1GCPYDEK4KZ133822

1GCPYDEK4KZ152287; 1GCPYDEK4KZ106779 | 1GCPYDEK4KZ134470 | 1GCPYDEK4KZ128040; 1GCPYDEK4KZ186052 | 1GCPYDEK4KZ135344; 1GCPYDEK4KZ184575 | 1GCPYDEK4KZ164455; 1GCPYDEK4KZ198427 | 1GCPYDEK4KZ192014

1GCPYDEK4KZ118494 | 1GCPYDEK4KZ171535 | 1GCPYDEK4KZ171891; 1GCPYDEK4KZ126496; 1GCPYDEK4KZ132928 | 1GCPYDEK4KZ193843

1GCPYDEK4KZ188920; 1GCPYDEK4KZ194992 | 1GCPYDEK4KZ195902 | 1GCPYDEK4KZ128054 | 1GCPYDEK4KZ118897; 1GCPYDEK4KZ105521 | 1GCPYDEK4KZ117930; 1GCPYDEK4KZ174712; 1GCPYDEK4KZ112257 | 1GCPYDEK4KZ110458; 1GCPYDEK4KZ171664 | 1GCPYDEK4KZ113960 | 1GCPYDEK4KZ123923 | 1GCPYDEK4KZ177481; 1GCPYDEK4KZ157098 | 1GCPYDEK4KZ183880; 1GCPYDEK4KZ127311 | 1GCPYDEK4KZ100397; 1GCPYDEK4KZ186617 | 1GCPYDEK4KZ194328 | 1GCPYDEK4KZ147154 | 1GCPYDEK4KZ135022 | 1GCPYDEK4KZ117197 | 1GCPYDEK4KZ164732 | 1GCPYDEK4KZ105485; 1GCPYDEK4KZ193793 | 1GCPYDEK4KZ157988 | 1GCPYDEK4KZ158915 | 1GCPYDEK4KZ147834 | 1GCPYDEK4KZ165198 | 1GCPYDEK4KZ164990; 1GCPYDEK4KZ104241; 1GCPYDEK4KZ124067 | 1GCPYDEK4KZ189789; 1GCPYDEK4KZ134596

1GCPYDEK4KZ143265 | 1GCPYDEK4KZ107902; 1GCPYDEK4KZ188710; 1GCPYDEK4KZ152192

1GCPYDEK4KZ144321 | 1GCPYDEK4KZ159689 | 1GCPYDEK4KZ170871 | 1GCPYDEK4KZ191364 | 1GCPYDEK4KZ163239 | 1GCPYDEK4KZ111920

1GCPYDEK4KZ186228 | 1GCPYDEK4KZ149017 | 1GCPYDEK4KZ115708 | 1GCPYDEK4KZ179229; 1GCPYDEK4KZ173995; 1GCPYDEK4KZ102683 | 1GCPYDEK4KZ161040

1GCPYDEK4KZ133108; 1GCPYDEK4KZ131164

1GCPYDEK4KZ161166; 1GCPYDEK4KZ100156

1GCPYDEK4KZ120228 | 1GCPYDEK4KZ111710 | 1GCPYDEK4KZ104952; 1GCPYDEK4KZ174497 | 1GCPYDEK4KZ139393 | 1GCPYDEK4KZ132377 | 1GCPYDEK4KZ199108; 1GCPYDEK4KZ107978 | 1GCPYDEK4KZ120746 | 1GCPYDEK4KZ142777 | 1GCPYDEK4KZ120486

1GCPYDEK4KZ194426 | 1GCPYDEK4KZ135523 | 1GCPYDEK4KZ112405; 1GCPYDEK4KZ112114 | 1GCPYDEK4KZ163855 | 1GCPYDEK4KZ103266 | 1GCPYDEK4KZ175066 | 1GCPYDEK4KZ173883; 1GCPYDEK4KZ120956 | 1GCPYDEK4KZ190070; 1GCPYDEK4KZ110511; 1GCPYDEK4KZ164682 | 1GCPYDEK4KZ192689 | 1GCPYDEK4KZ192501 | 1GCPYDEK4KZ185242; 1GCPYDEK4KZ109021 | 1GCPYDEK4KZ129382; 1GCPYDEK4KZ167937 | 1GCPYDEK4KZ156257 | 1GCPYDEK4KZ135747; 1GCPYDEK4KZ193082; 1GCPYDEK4KZ183636 | 1GCPYDEK4KZ154766; 1GCPYDEK4KZ134940 | 1GCPYDEK4KZ121914 | 1GCPYDEK4KZ114462 | 1GCPYDEK4KZ137448; 1GCPYDEK4KZ123369 | 1GCPYDEK4KZ102943 | 1GCPYDEK4KZ137661 | 1GCPYDEK4KZ191946; 1GCPYDEK4KZ198377; 1GCPYDEK4KZ141418; 1GCPYDEK4KZ135182 | 1GCPYDEK4KZ173303; 1GCPYDEK4KZ154945 | 1GCPYDEK4KZ188531; 1GCPYDEK4KZ108029 | 1GCPYDEK4KZ174080; 1GCPYDEK4KZ105955; 1GCPYDEK4KZ127275 | 1GCPYDEK4KZ160812; 1GCPYDEK4KZ167498 | 1GCPYDEK4KZ105535 | 1GCPYDEK4KZ140494 | 1GCPYDEK4KZ199464; 1GCPYDEK4KZ160292; 1GCPYDEK4KZ108175; 1GCPYDEK4KZ195964 | 1GCPYDEK4KZ137501 | 1GCPYDEK4KZ191297; 1GCPYDEK4KZ196788 | 1GCPYDEK4KZ172782; 1GCPYDEK4KZ155335 | 1GCPYDEK4KZ139913; 1GCPYDEK4KZ177917 | 1GCPYDEK4KZ147817; 1GCPYDEK4KZ155996 | 1GCPYDEK4KZ116146; 1GCPYDEK4KZ131147 | 1GCPYDEK4KZ146473; 1GCPYDEK4KZ192417; 1GCPYDEK4KZ145615; 1GCPYDEK4KZ172510 | 1GCPYDEK4KZ122089 | 1GCPYDEK4KZ151673 | 1GCPYDEK4KZ158509 | 1GCPYDEK4KZ187038 | 1GCPYDEK4KZ134923 | 1GCPYDEK4KZ107852 | 1GCPYDEK4KZ158851 | 1GCPYDEK4KZ195141 | 1GCPYDEK4KZ126921; 1GCPYDEK4KZ145372 | 1GCPYDEK4KZ199674 | 1GCPYDEK4KZ192708 | 1GCPYDEK4KZ117443 | 1GCPYDEK4KZ166612 | 1GCPYDEK4KZ175228 | 1GCPYDEK4KZ104031 | 1GCPYDEK4KZ178825 | 1GCPYDEK4KZ107270; 1GCPYDEK4KZ180316 | 1GCPYDEK4KZ155299 | 1GCPYDEK4KZ167582; 1GCPYDEK4KZ118026 | 1GCPYDEK4KZ175357 | 1GCPYDEK4KZ142164; 1GCPYDEK4KZ133710 | 1GCPYDEK4KZ150281 | 1GCPYDEK4KZ180378 | 1GCPYDEK4KZ106183 | 1GCPYDEK4KZ132489; 1GCPYDEK4KZ115725; 1GCPYDEK4KZ114025 | 1GCPYDEK4KZ159644; 1GCPYDEK4KZ191395 | 1GCPYDEK4KZ139801

1GCPYDEK4KZ100934; 1GCPYDEK4KZ114722 | 1GCPYDEK4KZ140883 | 1GCPYDEK4KZ191879 | 1GCPYDEK4KZ155626; 1GCPYDEK4KZ101159 | 1GCPYDEK4KZ155674; 1GCPYDEK4KZ179246 | 1GCPYDEK4KZ199822; 1GCPYDEK4KZ191767 | 1GCPYDEK4KZ171745 | 1GCPYDEK4KZ104711 | 1GCPYDEK4KZ146344 | 1GCPYDEK4KZ175262; 1GCPYDEK4KZ177061 | 1GCPYDEK4KZ133500; 1GCPYDEK4KZ167565 | 1GCPYDEK4KZ186326 | 1GCPYDEK4KZ151771 | 1GCPYDEK4KZ159062; 1GCPYDEK4KZ148773; 1GCPYDEK4KZ183068 | 1GCPYDEK4KZ173284; 1GCPYDEK4KZ143167 | 1GCPYDEK4KZ163001 | 1GCPYDEK4KZ123050 | 1GCPYDEK4KZ139541; 1GCPYDEK4KZ114865 | 1GCPYDEK4KZ161099 | 1GCPYDEK4KZ180896 | 1GCPYDEK4KZ163130 | 1GCPYDEK4KZ169669; 1GCPYDEK4KZ127325 | 1GCPYDEK4KZ105843 | 1GCPYDEK4KZ155934 | 1GCPYDEK4KZ153925; 1GCPYDEK4KZ188562; 1GCPYDEK4KZ131701; 1GCPYDEK4KZ167887; 1GCPYDEK4KZ110041 | 1GCPYDEK4KZ103218 | 1GCPYDEK4KZ101808 | 1GCPYDEK4KZ144707; 1GCPYDEK4KZ127499; 1GCPYDEK4KZ139698; 1GCPYDEK4KZ160454 | 1GCPYDEK4KZ185886; 1GCPYDEK4KZ111464 | 1GCPYDEK4KZ194832 | 1GCPYDEK4KZ123887; 1GCPYDEK4KZ166593 | 1GCPYDEK4KZ152709 | 1GCPYDEK4KZ135179; 1GCPYDEK4KZ174578; 1GCPYDEK4KZ192529 | 1GCPYDEK4KZ199139 | 1GCPYDEK4KZ115000 | 1GCPYDEK4KZ181109; 1GCPYDEK4KZ115918 | 1GCPYDEK4KZ129432 | 1GCPYDEK4KZ194670; 1GCPYDEK4KZ173804 | 1GCPYDEK4KZ104532; 1GCPYDEK4KZ171695 | 1GCPYDEK4KZ134632 | 1GCPYDEK4KZ144349 | 1GCPYDEK4KZ134565; 1GCPYDEK4KZ196838 | 1GCPYDEK4KZ129625; 1GCPYDEK4KZ169915; 1GCPYDEK4KZ147106 | 1GCPYDEK4KZ102067 | 1GCPYDEK4KZ152080; 1GCPYDEK4KZ180333 | 1GCPYDEK4KZ140849

1GCPYDEK4KZ143461 | 1GCPYDEK4KZ188528; 1GCPYDEK4KZ141015 | 1GCPYDEK4KZ131309 | 1GCPYDEK4KZ123078; 1GCPYDEK4KZ125025 | 1GCPYDEK4KZ107835 | 1GCPYDEK4KZ115451; 1GCPYDEK4KZ181322 | 1GCPYDEK4KZ167355 | 1GCPYDEK4KZ181336 | 1GCPYDEK4KZ167923 | 1GCPYDEK4KZ135246 | 1GCPYDEK4KZ142925; 1GCPYDEK4KZ192238; 1GCPYDEK4KZ152581

1GCPYDEK4KZ153861 | 1GCPYDEK4KZ178470 | 1GCPYDEK4KZ153584; 1GCPYDEK4KZ116129; 1GCPYDEK4KZ173737; 1GCPYDEK4KZ165461; 1GCPYDEK4KZ159658 | 1GCPYDEK4KZ130516; 1GCPYDEK4KZ127292 | 1GCPYDEK4KZ158414; 1GCPYDEK4KZ186021 | 1GCPYDEK4KZ131360; 1GCPYDEK4KZ113344

1GCPYDEK4KZ132430 | 1GCPYDEK4KZ175827

1GCPYDEK4KZ194751 | 1GCPYDEK4KZ133531; 1GCPYDEK4KZ123758; 1GCPYDEK4KZ128748; 1GCPYDEK4KZ137109; 1GCPYDEK4KZ169591 | 1GCPYDEK4KZ109746 | 1GCPYDEK4KZ122416; 1GCPYDEK4KZ167646 | 1GCPYDEK4KZ112629; 1GCPYDEK4KZ166724 | 1GCPYDEK4KZ179487 | 1GCPYDEK4KZ161345 | 1GCPYDEK4KZ109925 | 1GCPYDEK4KZ173012; 1GCPYDEK4KZ174919 | 1GCPYDEK4KZ197570 | 1GCPYDEK4KZ116020 | 1GCPYDEK4KZ155741 | 1GCPYDEK4KZ168926 | 1GCPYDEK4KZ123968 | 1GCPYDEK4KZ168036 | 1GCPYDEK4KZ184429; 1GCPYDEK4KZ170210 | 1GCPYDEK4KZ133612 | 1GCPYDEK4KZ102084 | 1GCPYDEK4KZ160440 | 1GCPYDEK4KZ135019 | 1GCPYDEK4KZ168845 | 1GCPYDEK4KZ168859 | 1GCPYDEK4KZ140253 | 1GCPYDEK4KZ102778 | 1GCPYDEK4KZ144285; 1GCPYDEK4KZ119483; 1GCPYDEK4KZ118205; 1GCPYDEK4KZ199299; 1GCPYDEK4KZ126322 | 1GCPYDEK4KZ139667; 1GCPYDEK4KZ131200; 1GCPYDEK4KZ125137 | 1GCPYDEK4KZ158011 | 1GCPYDEK4KZ120987; 1GCPYDEK4KZ190800 | 1GCPYDEK4KZ184561 | 1GCPYDEK4KZ190702 | 1GCPYDEK4KZ123646 | 1GCPYDEK4KZ167730 | 1GCPYDEK4KZ135084; 1GCPYDEK4KZ197374 | 1GCPYDEK4KZ122898 | 1GCPYDEK4KZ163337 | 1GCPYDEK4KZ170773 | 1GCPYDEK4KZ115479 | 1GCPYDEK4KZ164021; 1GCPYDEK4KZ156811 | 1GCPYDEK4KZ175598 | 1GCPYDEK4KZ128104 | 1GCPYDEK4KZ181868

1GCPYDEK4KZ198511; 1GCPYDEK4KZ103929; 1GCPYDEK4KZ108595; 1GCPYDEK4KZ188254 | 1GCPYDEK4KZ146358; 1GCPYDEK4KZ167341

1GCPYDEK4KZ190988; 1GCPYDEK4KZ119712; 1GCPYDEK4KZ188481

1GCPYDEK4KZ150247 | 1GCPYDEK4KZ187380 | 1GCPYDEK4KZ169588; 1GCPYDEK4KZ170899; 1GCPYDEK4KZ133304 | 1GCPYDEK4KZ154394

1GCPYDEK4KZ114123 | 1GCPYDEK4KZ109200 | 1GCPYDEK4KZ146411 | 1GCPYDEK4KZ188593 | 1GCPYDEK4KZ183703 | 1GCPYDEK4KZ158591; 1GCPYDEK4KZ147686; 1GCPYDEK4KZ172152 | 1GCPYDEK4KZ184267 | 1GCPYDEK4KZ109214; 1GCPYDEK4KZ116406 | 1GCPYDEK4KZ184351 | 1GCPYDEK4KZ121928 | 1GCPYDEK4KZ196466

1GCPYDEK4KZ116230 | 1GCPYDEK4KZ108869 | 1GCPYDEK4KZ147705 | 1GCPYDEK4KZ152838 | 1GCPYDEK4KZ118799 | 1GCPYDEK4KZ156923; 1GCPYDEK4KZ118463; 1GCPYDEK4KZ149194 | 1GCPYDEK4KZ166979 | 1GCPYDEK4KZ195155 | 1GCPYDEK4KZ108077

1GCPYDEK4KZ190604; 1GCPYDEK4KZ158431 | 1GCPYDEK4KZ112808; 1GCPYDEK4KZ165721 | 1GCPYDEK4KZ112386 | 1GCPYDEK4KZ160891; 1GCPYDEK4KZ101940 | 1GCPYDEK4KZ127549; 1GCPYDEK4KZ100612; 1GCPYDEK4KZ139412 | 1GCPYDEK4KZ143931

1GCPYDEK4KZ114753

1GCPYDEK4KZ100982 | 1GCPYDEK4KZ185726; 1GCPYDEK4KZ174225 | 1GCPYDEK4KZ182017; 1GCPYDEK4KZ117488; 1GCPYDEK4KZ151527 | 1GCPYDEK4KZ109715

1GCPYDEK4KZ116891 | 1GCPYDEK4KZ178520 | 1GCPYDEK4KZ190280 | 1GCPYDEK4KZ107169; 1GCPYDEK4KZ166447; 1GCPYDEK4KZ130936 | 1GCPYDEK4KZ122867 | 1GCPYDEK4KZ151480; 1GCPYDEK4KZ193972 | 1GCPYDEK4KZ176539; 1GCPYDEK4KZ150328 | 1GCPYDEK4KZ115188 | 1GCPYDEK4KZ163581; 1GCPYDEK4KZ194507 | 1GCPYDEK4KZ175990 | 1GCPYDEK4KZ171440 | 1GCPYDEK4KZ154282 | 1GCPYDEK4KZ147283 | 1GCPYDEK4KZ164665

1GCPYDEK4KZ149356; 1GCPYDEK4KZ139474; 1GCPYDEK4KZ108368 | 1GCPYDEK4KZ154153; 1GCPYDEK4KZ114137; 1GCPYDEK4KZ144593 | 1GCPYDEK4KZ185970; 1GCPYDEK4KZ108662; 1GCPYDEK4KZ197844

1GCPYDEK4KZ173401; 1GCPYDEK4KZ176573; 1GCPYDEK4KZ120679 | 1GCPYDEK4KZ183913; 1GCPYDEK4KZ123291 | 1GCPYDEK4KZ152225; 1GCPYDEK4KZ142388; 1GCPYDEK4KZ179473 | 1GCPYDEK4KZ167940; 1GCPYDEK4KZ176198 | 1GCPYDEK4KZ154878 | 1GCPYDEK4KZ190439 | 1GCPYDEK4KZ156520 | 1GCPYDEK4KZ151088; 1GCPYDEK4KZ139250

1GCPYDEK4KZ186567; 1GCPYDEK4KZ102974 | 1GCPYDEK4KZ143704; 1GCPYDEK4KZ131004 | 1GCPYDEK4KZ113859; 1GCPYDEK4KZ110024 | 1GCPYDEK4KZ149938 | 1GCPYDEK4KZ136994; 1GCPYDEK4KZ185435; 1GCPYDEK4KZ162253; 1GCPYDEK4KZ151057; 1GCPYDEK4KZ150510 | 1GCPYDEK4KZ138308 | 1GCPYDEK4KZ147767 | 1GCPYDEK4KZ117216 | 1GCPYDEK4KZ121220; 1GCPYDEK4KZ134288 | 1GCPYDEK4KZ121458; 1GCPYDEK4KZ142374 | 1GCPYDEK4KZ154413 | 1GCPYDEK4KZ125445 | 1GCPYDEK4KZ142343; 1GCPYDEK4KZ125607 | 1GCPYDEK4KZ161751; 1GCPYDEK4KZ156503 | 1GCPYDEK4KZ158672 | 1GCPYDEK4KZ124120 | 1GCPYDEK4KZ128507 | 1GCPYDEK4KZ176265 | 1GCPYDEK4KZ131150; 1GCPYDEK4KZ189601; 1GCPYDEK4KZ154623 | 1GCPYDEK4KZ155108 | 1GCPYDEK4KZ180719 | 1GCPYDEK4KZ140737 | 1GCPYDEK4KZ173866 | 1GCPYDEK4KZ162995 | 1GCPYDEK4KZ119239; 1GCPYDEK4KZ182454 | 1GCPYDEK4KZ194815 | 1GCPYDEK4KZ121587

1GCPYDEK4KZ182809 | 1GCPYDEK4KZ159059 | 1GCPYDEK4KZ187637 | 1GCPYDEK4KZ104689

1GCPYDEK4KZ193096

1GCPYDEK4KZ110881; 1GCPYDEK4KZ115370 | 1GCPYDEK4KZ157103; 1GCPYDEK4KZ100058 | 1GCPYDEK4KZ140611; 1GCPYDEK4KZ184964; 1GCPYDEK4KZ100092; 1GCPYDEK4KZ140401; 1GCPYDEK4KZ101968 | 1GCPYDEK4KZ122030

1GCPYDEK4KZ142424 | 1GCPYDEK4KZ152323; 1GCPYDEK4KZ193941 | 1GCPYDEK4KZ173978 | 1GCPYDEK4KZ199643 | 1GCPYDEK4KZ137837 | 1GCPYDEK4KZ144917 | 1GCPYDEK4KZ130189

1GCPYDEK4KZ155044

1GCPYDEK4KZ141709 | 1GCPYDEK4KZ161393 | 1GCPYDEK4KZ141662 | 1GCPYDEK4KZ161524; 1GCPYDEK4KZ170255; 1GCPYDEK4KZ168005 | 1GCPYDEK4KZ137059 | 1GCPYDEK4KZ166884

1GCPYDEK4KZ110136

1GCPYDEK4KZ178498

1GCPYDEK4KZ187072 | 1GCPYDEK4KZ102201 | 1GCPYDEK4KZ191882; 1GCPYDEK4KZ110086 | 1GCPYDEK4KZ102375 | 1GCPYDEK4KZ152872 | 1GCPYDEK4KZ121010; 1GCPYDEK4KZ162303 | 1GCPYDEK4KZ159563 | 1GCPYDEK4KZ160244 | 1GCPYDEK4KZ167811 | 1GCPYDEK4KZ193356 | 1GCPYDEK4KZ147428 | 1GCPYDEK4KZ175715 | 1GCPYDEK4KZ119144; 1GCPYDEK4KZ118317; 1GCPYDEK4KZ126398 | 1GCPYDEK4KZ149907; 1GCPYDEK4KZ180395 | 1GCPYDEK4KZ175939 | 1GCPYDEK4KZ152869 | 1GCPYDEK4KZ125249 | 1GCPYDEK4KZ176914 | 1GCPYDEK4KZ191123; 1GCPYDEK4KZ150166 | 1GCPYDEK4KZ144576 | 1GCPYDEK4KZ152578 | 1GCPYDEK4KZ180882 | 1GCPYDEK4KZ151138 | 1GCPYDEK4KZ136297 | 1GCPYDEK4KZ175469 | 1GCPYDEK4KZ125624 | 1GCPYDEK4KZ195365 | 1GCPYDEK4KZ112291; 1GCPYDEK4KZ162267 | 1GCPYDEK4KZ138079 | 1GCPYDEK4KZ148756 | 1GCPYDEK4KZ173429

1GCPYDEK4KZ193146 | 1GCPYDEK4KZ184186 | 1GCPYDEK4KZ124778 | 1GCPYDEK4KZ161538

1GCPYDEK4KZ118768 | 1GCPYDEK4KZ180431 | 1GCPYDEK4KZ144965 | 1GCPYDEK4KZ171633 | 1GCPYDEK4KZ170515 | 1GCPYDEK4KZ192966 | 1GCPYDEK4KZ166433 | 1GCPYDEK4KZ189744 | 1GCPYDEK4KZ142200 | 1GCPYDEK4KZ165105 | 1GCPYDEK4KZ182289; 1GCPYDEK4KZ102750; 1GCPYDEK4KZ134808 | 1GCPYDEK4KZ139099 | 1GCPYDEK4KZ124845; 1GCPYDEK4KZ159143 | 1GCPYDEK4KZ133223 | 1GCPYDEK4KZ106698 | 1GCPYDEK4KZ170918 | 1GCPYDEK4KZ156792 | 1GCPYDEK4KZ180218 | 1GCPYDEK4KZ164441 | 1GCPYDEK4KZ198587 | 1GCPYDEK4KZ106958; 1GCPYDEK4KZ117149 | 1GCPYDEK4KZ123730; 1GCPYDEK4KZ148305 | 1GCPYDEK4KZ144156; 1GCPYDEK4KZ152614 | 1GCPYDEK4KZ130273 | 1GCPYDEK4KZ144643 | 1GCPYDEK4KZ118351 | 1GCPYDEK4KZ125235 | 1GCPYDEK4KZ147719 | 1GCPYDEK4KZ129558 | 1GCPYDEK4KZ166870 | 1GCPYDEK4KZ166917 | 1GCPYDEK4KZ196032 | 1GCPYDEK4KZ151897; 1GCPYDEK4KZ176489 | 1GCPYDEK4KZ180350; 1GCPYDEK4KZ150880 | 1GCPYDEK4KZ182132; 1GCPYDEK4KZ133139 | 1GCPYDEK4KZ172412

1GCPYDEK4KZ113926 | 1GCPYDEK4KZ100545; 1GCPYDEK4KZ192062; 1GCPYDEK4KZ124831; 1GCPYDEK4KZ169056 | 1GCPYDEK4KZ126997; 1GCPYDEK4KZ149406; 1GCPYDEK4KZ191834

1GCPYDEK4KZ196127 | 1GCPYDEK4KZ188108 | 1GCPYDEK4KZ141810 | 1GCPYDEK4KZ179747

1GCPYDEK4KZ188299; 1GCPYDEK4KZ183653; 1GCPYDEK4KZ155450 | 1GCPYDEK4KZ172183; 1GCPYDEK4KZ180235 | 1GCPYDEK4KZ169607; 1GCPYDEK4KZ140169 | 1GCPYDEK4KZ122755 | 1GCPYDEK4KZ175133 | 1GCPYDEK4KZ183734; 1GCPYDEK4KZ148448 | 1GCPYDEK4KZ177108; 1GCPYDEK4KZ190957 | 1GCPYDEK4KZ126305 | 1GCPYDEK4KZ102425 | 1GCPYDEK4KZ144271 | 1GCPYDEK4KZ180574; 1GCPYDEK4KZ173463 | 1GCPYDEK4KZ119807; 1GCPYDEK4KZ147140; 1GCPYDEK4KZ107057 | 1GCPYDEK4KZ150412; 1GCPYDEK4KZ117605 | 1GCPYDEK4KZ166867

1GCPYDEK4KZ171910; 1GCPYDEK4KZ160213 | 1GCPYDEK4KZ113067 | 1GCPYDEK4KZ181627 | 1GCPYDEK4KZ151009

1GCPYDEK4KZ101405; 1GCPYDEK4KZ189100; 1GCPYDEK4KZ147672 | 1GCPYDEK4KZ106426 | 1GCPYDEK4KZ185659; 1GCPYDEK4KZ100433; 1GCPYDEK4KZ149485 | 1GCPYDEK4KZ184642 | 1GCPYDEK4KZ181630 | 1GCPYDEK4KZ156629; 1GCPYDEK4KZ192787 | 1GCPYDEK4KZ160826 | 1GCPYDEK4KZ133867; 1GCPYDEK4KZ147462 | 1GCPYDEK4KZ140902

1GCPYDEK4KZ176928 | 1GCPYDEK4KZ186424 | 1GCPYDEK4KZ197150; 1GCPYDEK4KZ144528 | 1GCPYDEK4KZ153200; 1GCPYDEK4KZ170157; 1GCPYDEK4KZ100819 | 1GCPYDEK4KZ136803 | 1GCPYDEK4KZ144352 | 1GCPYDEK4KZ110590

1GCPYDEK4KZ132587; 1GCPYDEK4KZ132797 | 1GCPYDEK4KZ192076 | 1GCPYDEK4KZ152600 | 1GCPYDEK4KZ189243; 1GCPYDEK4KZ110301 | 1GCPYDEK4KZ129673 | 1GCPYDEK4KZ154864 | 1GCPYDEK4KZ178646 | 1GCPYDEK4KZ120908 | 1GCPYDEK4KZ133593 | 1GCPYDEK4KZ104871 | 1GCPYDEK4KZ167422; 1GCPYDEK4KZ178663 | 1GCPYDEK4KZ103090; 1GCPYDEK4KZ173382; 1GCPYDEK4KZ187606 | 1GCPYDEK4KZ169896; 1GCPYDEK4KZ145551; 1GCPYDEK4KZ119855

1GCPYDEK4KZ164939; 1GCPYDEK4KZ147087

1GCPYDEK4KZ110430 | 1GCPYDEK4KZ109987; 1GCPYDEK4KZ175293 | 1GCPYDEK4KZ172944; 1GCPYDEK4KZ132783 | 1GCPYDEK4KZ118639; 1GCPYDEK4KZ190196; 1GCPYDEK4KZ101498 | 1GCPYDEK4KZ196600

1GCPYDEK4KZ147882

1GCPYDEK4KZ183040 | 1GCPYDEK4KZ110525; 1GCPYDEK4KZ121556; 1GCPYDEK4KZ153441 | 1GCPYDEK4KZ159238; 1GCPYDEK4KZ144674 | 1GCPYDEK4KZ135473 | 1GCPYDEK4KZ128023 | 1GCPYDEK4KZ154007 | 1GCPYDEK4KZ158848 | 1GCPYDEK4KZ113716 | 1GCPYDEK4KZ180140 | 1GCPYDEK4KZ136123 | 1GCPYDEK4KZ168764 | 1GCPYDEK4KZ115899; 1GCPYDEK4KZ106605 | 1GCPYDEK4KZ166285 | 1GCPYDEK4KZ165833

1GCPYDEK4KZ131486 | 1GCPYDEK4KZ117278

1GCPYDEK4KZ190103 | 1GCPYDEK4KZ108273 | 1GCPYDEK4KZ110380

1GCPYDEK4KZ164164; 1GCPYDEK4KZ170997 | 1GCPYDEK4KZ186505 | 1GCPYDEK4KZ162060; 1GCPYDEK4KZ104658 | 1GCPYDEK4KZ130287; 1GCPYDEK4KZ131620 | 1GCPYDEK4KZ171647 | 1GCPYDEK4KZ148806 | 1GCPYDEK4KZ117538; 1GCPYDEK4KZ133206; 1GCPYDEK4KZ164469 | 1GCPYDEK4KZ169042; 1GCPYDEK4KZ178906 | 1GCPYDEK4KZ179375; 1GCPYDEK4KZ128524 | 1GCPYDEK4KZ126014 | 1GCPYDEK4KZ190098 | 1GCPYDEK4KZ193180

1GCPYDEK4KZ114249; 1GCPYDEK4KZ133285 | 1GCPYDEK4KZ186584

1GCPYDEK4KZ126949 | 1GCPYDEK4KZ176458 | 1GCPYDEK4KZ127289; 1GCPYDEK4KZ135277 | 1GCPYDEK4KZ193647; 1GCPYDEK4KZ134663; 1GCPYDEK4KZ141399 | 1GCPYDEK4KZ134078; 1GCPYDEK4KZ119273

1GCPYDEK4KZ145209 | 1GCPYDEK4KZ159580 | 1GCPYDEK4KZ145159; 1GCPYDEK4KZ137806 | 1GCPYDEK4KZ136977; 1GCPYDEK4KZ196418; 1GCPYDEK4KZ190764 | 1GCPYDEK4KZ144240 | 1GCPYDEK4KZ131195 | 1GCPYDEK4KZ134968 | 1GCPYDEK4KZ155285; 1GCPYDEK4KZ116941 | 1GCPYDEK4KZ119709 | 1GCPYDEK4KZ196984; 1GCPYDEK4KZ113554 | 1GCPYDEK4KZ140480; 1GCPYDEK4KZ119094 | 1GCPYDEK4KZ103462 | 1GCPYDEK4KZ173544; 1GCPYDEK4KZ137403 | 1GCPYDEK4KZ126336 | 1GCPYDEK4KZ150779; 1GCPYDEK4KZ116874; 1GCPYDEK4KZ182762; 1GCPYDEK4KZ156985 | 1GCPYDEK4KZ171955; 1GCPYDEK4KZ146232 | 1GCPYDEK4KZ147008; 1GCPYDEK4KZ147042 | 1GCPYDEK4KZ198881 | 1GCPYDEK4KZ172233; 1GCPYDEK4KZ196287; 1GCPYDEK4KZ119953; 1GCPYDEK4KZ130600 | 1GCPYDEK4KZ103834

1GCPYDEK4KZ103056; 1GCPYDEK4KZ188237; 1GCPYDEK4KZ101887 | 1GCPYDEK4KZ150927; 1GCPYDEK4KZ149843 | 1GCPYDEK4KZ147591 | 1GCPYDEK4KZ191199 | 1GCPYDEK4KZ198296 | 1GCPYDEK4KZ106670; 1GCPYDEK4KZ123257; 1GCPYDEK4KZ167596 | 1GCPYDEK4KZ188707 | 1GCPYDEK4KZ173673 | 1GCPYDEK4KZ104840 | 1GCPYDEK4KZ103042; 1GCPYDEK4KZ132735 | 1GCPYDEK4KZ149132 | 1GCPYDEK4KZ150782; 1GCPYDEK4KZ118043 | 1GCPYDEK4KZ115806; 1GCPYDEK4KZ162043 | 1GCPYDEK4KZ164651 | 1GCPYDEK4KZ146537 | 1GCPYDEK4KZ120570 | 1GCPYDEK4KZ180767 | 1GCPYDEK4KZ154427; 1GCPYDEK4KZ148157 | 1GCPYDEK4KZ191431 | 1GCPYDEK4KZ196645; 1GCPYDEK4KZ108872 | 1GCPYDEK4KZ129771

1GCPYDEK4KZ101162; 1GCPYDEK4KZ179988 | 1GCPYDEK4KZ101307; 1GCPYDEK4KZ181658 | 1GCPYDEK4KZ122917 | 1GCPYDEK4KZ145811 | 1GCPYDEK4KZ101792; 1GCPYDEK4KZ110802

1GCPYDEK4KZ141094 | 1GCPYDEK4KZ117474 | 1GCPYDEK4KZ142827; 1GCPYDEK4KZ193759 | 1GCPYDEK4KZ112940 | 1GCPYDEK4KZ116325 | 1GCPYDEK4KZ170840 | 1GCPYDEK4KZ151477 | 1GCPYDEK4KZ166707 | 1GCPYDEK4KZ196564; 1GCPYDEK4KZ141936; 1GCPYDEK4KZ167078 | 1GCPYDEK4KZ137868 | 1GCPYDEK4KZ111447 | 1GCPYDEK4KZ142892; 1GCPYDEK4KZ165203 | 1GCPYDEK4KZ125851; 1GCPYDEK4KZ175603 | 1GCPYDEK4KZ115661 | 1GCPYDEK4KZ109245; 1GCPYDEK4KZ117023 | 1GCPYDEK4KZ111058; 1GCPYDEK4KZ144237 | 1GCPYDEK4KZ188884; 1GCPYDEK4KZ143976 | 1GCPYDEK4KZ185340

1GCPYDEK4KZ126241

1GCPYDEK4KZ131469 | 1GCPYDEK4KZ100481 | 1GCPYDEK4KZ180347 | 1GCPYDEK4KZ197231 | 1GCPYDEK4KZ158719 | 1GCPYDEK4KZ139507 | 1GCPYDEK4KZ168733 | 1GCPYDEK4KZ117619; 1GCPYDEK4KZ142391; 1GCPYDEK4KZ105583 | 1GCPYDEK4KZ174208 | 1GCPYDEK4KZ114705 | 1GCPYDEK4KZ131391; 1GCPYDEK4KZ160230 | 1GCPYDEK4KZ128300 | 1GCPYDEK4KZ124960 | 1GCPYDEK4KZ154461

1GCPYDEK4KZ148742 | 1GCPYDEK4KZ116602 | 1GCPYDEK4KZ108578 | 1GCPYDEK4KZ177786 | 1GCPYDEK4KZ166531; 1GCPYDEK4KZ187542 | 1GCPYDEK4KZ179537 | 1GCPYDEK4KZ158221; 1GCPYDEK4KZ152953; 1GCPYDEK4KZ109777 | 1GCPYDEK4KZ163984 | 1GCPYDEK4KZ162902; 1GCPYDEK4KZ190893 | 1GCPYDEK4KZ181045; 1GCPYDEK4KZ188190 | 1GCPYDEK4KZ120021; 1GCPYDEK4KZ122707 | 1GCPYDEK4KZ155559

1GCPYDEK4KZ187556 | 1GCPYDEK4KZ191221; 1GCPYDEK4KZ109603; 1GCPYDEK4KZ157991; 1GCPYDEK4KZ156095; 1GCPYDEK4KZ152967 | 1GCPYDEK4KZ136218 | 1GCPYDEK4KZ172572; 1GCPYDEK4KZ108936 | 1GCPYDEK4KZ167677

1GCPYDEK4KZ169266 | 1GCPYDEK4KZ172247 | 1GCPYDEK4KZ132590 | 1GCPYDEK4KZ170823 | 1GCPYDEK4KZ175455 | 1GCPYDEK4KZ181949 | 1GCPYDEK4KZ143847 | 1GCPYDEK4KZ193437 | 1GCPYDEK4KZ149504; 1GCPYDEK4KZ118107; 1GCPYDEK4KZ109259 | 1GCPYDEK4KZ193454 | 1GCPYDEK4KZ106572 | 1GCPYDEK4KZ189579 | 1GCPYDEK4KZ137580; 1GCPYDEK4KZ198248 | 1GCPYDEK4KZ177951 | 1GCPYDEK4KZ104899

1GCPYDEK4KZ106992; 1GCPYDEK4KZ112145 | 1GCPYDEK4KZ168358 | 1GCPYDEK4KZ126000 | 1GCPYDEK4KZ194569 | 1GCPYDEK4KZ107396 | 1GCPYDEK4KZ173799 | 1GCPYDEK4KZ178131; 1GCPYDEK4KZ146781; 1GCPYDEK4KZ110122 | 1GCPYDEK4KZ166920 | 1GCPYDEK4KZ145873 | 1GCPYDEK4KZ113943; 1GCPYDEK4KZ174354 | 1GCPYDEK4KZ158249 | 1GCPYDEK4KZ157750 | 1GCPYDEK4KZ140463 | 1GCPYDEK4KZ117491 | 1GCPYDEK4KZ184771 | 1GCPYDEK4KZ187525; 1GCPYDEK4KZ141760; 1GCPYDEK4KZ197598 | 1GCPYDEK4KZ190716 | 1GCPYDEK4KZ181112; 1GCPYDEK4KZ147803; 1GCPYDEK4KZ161474; 1GCPYDEK4KZ134842; 1GCPYDEK4KZ111626

1GCPYDEK4KZ148367; 1GCPYDEK4KZ155092 | 1GCPYDEK4KZ151043 | 1GCPYDEK4KZ167954 | 1GCPYDEK4KZ177030 | 1GCPYDEK4KZ177741 | 1GCPYDEK4KZ171678; 1GCPYDEK4KZ122836 | 1GCPYDEK4KZ123548 | 1GCPYDEK4KZ143525 | 1GCPYDEK4KZ111691; 1GCPYDEK4KZ124179 | 1GCPYDEK4KZ153391 | 1GCPYDEK4KZ179215 | 1GCPYDEK4KZ168635 | 1GCPYDEK4KZ187301; 1GCPYDEK4KZ189257 | 1GCPYDEK4KZ136719 | 1GCPYDEK4KZ197505 | 1GCPYDEK4KZ151317 | 1GCPYDEK4KZ148532; 1GCPYDEK4KZ125543

1GCPYDEK4KZ153858 | 1GCPYDEK4KZ102215; 1GCPYDEK4KZ127552 | 1GCPYDEK4KZ147624 | 1GCPYDEK4KZ127938 | 1GCPYDEK4KZ123033 | 1GCPYDEK4KZ174774 | 1GCPYDEK4KZ171017 | 1GCPYDEK4KZ193695 | 1GCPYDEK4KZ165301; 1GCPYDEK4KZ124070; 1GCPYDEK4KZ146831 | 1GCPYDEK4KZ170496 | 1GCPYDEK4KZ139264 | 1GCPYDEK4KZ171972 | 1GCPYDEK4KZ104529; 1GCPYDEK4KZ181644; 1GCPYDEK4KZ112744 | 1GCPYDEK4KZ189453

1GCPYDEK4KZ158199 | 1GCPYDEK4KZ185144 | 1GCPYDEK4KZ191798; 1GCPYDEK4KZ165752; 1GCPYDEK4KZ175472; 1GCPYDEK4KZ174595; 1GCPYDEK4KZ166951

1GCPYDEK4KZ143279 | 1GCPYDEK4KZ125655 | 1GCPYDEK4KZ182972; 1GCPYDEK4KZ193308

1GCPYDEK4KZ131794 | 1GCPYDEK4KZ121735 | 1GCPYDEK4KZ145887 | 1GCPYDEK4KZ124358 | 1GCPYDEK4KZ129852 | 1GCPYDEK4KZ114848 | 1GCPYDEK4KZ171194 | 1GCPYDEK4KZ114980 | 1GCPYDEK4KZ168148 | 1GCPYDEK4KZ198184 | 1GCPYDEK4KZ145842 | 1GCPYDEK4KZ191901 | 1GCPYDEK4KZ183359; 1GCPYDEK4KZ181207; 1GCPYDEK4KZ104854; 1GCPYDEK4KZ151804 | 1GCPYDEK4KZ123503; 1GCPYDEK4KZ149065 | 1GCPYDEK4KZ183569; 1GCPYDEK4KZ146103 | 1GCPYDEK4KZ166769; 1GCPYDEK4KZ140642 | 1GCPYDEK4KZ165136 | 1GCPYDEK4KZ149860 | 1GCPYDEK4KZ155545 | 1GCPYDEK4KZ125221; 1GCPYDEK4KZ140513 | 1GCPYDEK4KZ176282 | 1GCPYDEK4KZ128989

1GCPYDEK4KZ142097; 1GCPYDEK4KZ132704 | 1GCPYDEK4KZ190795; 1GCPYDEK4KZ142648; 1GCPYDEK4KZ196483; 1GCPYDEK4KZ165959 | 1GCPYDEK4KZ124280 | 1GCPYDEK4KZ131911; 1GCPYDEK4KZ152645 | 1GCPYDEK4KZ159109 | 1GCPYDEK4KZ104613; 1GCPYDEK4KZ177139 | 1GCPYDEK4KZ166545 | 1GCPYDEK4KZ127146 | 1GCPYDEK4KZ128071 | 1GCPYDEK4KZ132136; 1GCPYDEK4KZ182745; 1GCPYDEK4KZ170403; 1GCPYDEK4KZ173267 | 1GCPYDEK4KZ196550 | 1GCPYDEK4KZ195253 | 1GCPYDEK4KZ111853; 1GCPYDEK4KZ168621; 1GCPYDEK4KZ129446 | 1GCPYDEK4KZ128698; 1GCPYDEK4KZ169686 | 1GCPYDEK4KZ144142 | 1GCPYDEK4KZ118818 | 1GCPYDEK4KZ155903 | 1GCPYDEK4KZ101002 | 1GCPYDEK4KZ106782 | 1GCPYDEK4KZ171793; 1GCPYDEK4KZ110184 | 1GCPYDEK4KZ181126 | 1GCPYDEK4KZ147932 | 1GCPYDEK4KZ140897; 1GCPYDEK4KZ150135 | 1GCPYDEK4KZ180168

1GCPYDEK4KZ111125; 1GCPYDEK4KZ152659; 1GCPYDEK4KZ155240 | 1GCPYDEK4KZ141001 | 1GCPYDEK4KZ102120 | 1GCPYDEK4KZ154556

1GCPYDEK4KZ125283 | 1GCPYDEK4KZ107186 | 1GCPYDEK4KZ144108 | 1GCPYDEK4KZ184611; 1GCPYDEK4KZ110377; 1GCPYDEK4KZ144447 | 1GCPYDEK4KZ187699 | 1GCPYDEK4KZ198671 | 1GCPYDEK4KZ165668 | 1GCPYDEK4KZ199917; 1GCPYDEK4KZ111397; 1GCPYDEK4KZ168263; 1GCPYDEK4KZ102568 | 1GCPYDEK4KZ176301; 1GCPYDEK4KZ136185 | 1GCPYDEK4KZ175441 | 1GCPYDEK4KZ176315 | 1GCPYDEK4KZ179568 | 1GCPYDEK4KZ187167 | 1GCPYDEK4KZ138860; 1GCPYDEK4KZ102876 | 1GCPYDEK4KZ182311 | 1GCPYDEK4KZ183801 | 1GCPYDEK4KZ181000; 1GCPYDEK4KZ140947; 1GCPYDEK4KZ177500 | 1GCPYDEK4KZ100514 | 1GCPYDEK4KZ179845 | 1GCPYDEK4KZ124361 | 1GCPYDEK4KZ141595; 1GCPYDEK4KZ174158; 1GCPYDEK4KZ106118 | 1GCPYDEK4KZ143041 | 1GCPYDEK4KZ107060 | 1GCPYDEK4KZ120391 | 1GCPYDEK4KZ157005 | 1GCPYDEK4KZ127664 | 1GCPYDEK4KZ109472 | 1GCPYDEK4KZ131858 | 1GCPYDEK4KZ123663 | 1GCPYDEK4KZ168540 | 1GCPYDEK4KZ186763 | 1GCPYDEK4KZ138292 | 1GCPYDEK4KZ141046; 1GCPYDEK4KZ100318 | 1GCPYDEK4KZ116633; 1GCPYDEK4KZ145419; 1GCPYDEK4KZ122528; 1GCPYDEK4KZ140995 | 1GCPYDEK4KZ129219; 1GCPYDEK4KZ107513; 1GCPYDEK4KZ176993; 1GCPYDEK4KZ143959 | 1GCPYDEK4KZ195723 | 1GCPYDEK4KZ162835 | 1GCPYDEK4KZ128099 | 1GCPYDEK4KZ192904; 1GCPYDEK4KZ105700; 1GCPYDEK4KZ141063; 1GCPYDEK4KZ197469; 1GCPYDEK4KZ140317; 1GCPYDEK4KZ156081 | 1GCPYDEK4KZ177352 | 1GCPYDEK4KZ193549 | 1GCPYDEK4KZ117359 | 1GCPYDEK4KZ118267

1GCPYDEK4KZ106684; 1GCPYDEK4KZ190876 | 1GCPYDEK4KZ135909 | 1GCPYDEK4KZ131293; 1GCPYDEK4KZ190411

1GCPYDEK4KZ147185; 1GCPYDEK4KZ156789 | 1GCPYDEK4KZ158462 | 1GCPYDEK4KZ110489; 1GCPYDEK4KZ193602 | 1GCPYDEK4KZ178033; 1GCPYDEK4KZ103655; 1GCPYDEK4KZ198119; 1GCPYDEK4KZ115854; 1GCPYDEK4KZ116471; 1GCPYDEK4KZ171597 | 1GCPYDEK4KZ187010 | 1GCPYDEK4KZ167128; 1GCPYDEK4KZ181398 | 1GCPYDEK4KZ123226; 1GCPYDEK4KZ104868 | 1GCPYDEK4KZ165573 | 1GCPYDEK4KZ107561; 1GCPYDEK4KZ158624 | 1GCPYDEK4KZ129186; 1GCPYDEK4KZ132556; 1GCPYDEK4KZ141533; 1GCPYDEK4KZ193423

1GCPYDEK4KZ112095

1GCPYDEK4KZ168215; 1GCPYDEK4KZ106152 | 1GCPYDEK4KZ184253 | 1GCPYDEK4KZ173530 | 1GCPYDEK4KZ148983 | 1GCPYDEK4KZ128006 | 1GCPYDEK4KZ138762 | 1GCPYDEK4KZ162141

1GCPYDEK4KZ117846 | 1GCPYDEK4KZ197097 | 1GCPYDEK4KZ100299 | 1GCPYDEK4KZ148403; 1GCPYDEK4KZ184527 | 1GCPYDEK4KZ126823 | 1GCPYDEK4KZ100528 | 1GCPYDEK4KZ151253; 1GCPYDEK4KZ170966; 1GCPYDEK4KZ165511 | 1GCPYDEK4KZ100643 | 1GCPYDEK4KZ173320 | 1GCPYDEK4KZ146389; 1GCPYDEK4KZ152001; 1GCPYDEK4KZ108483 | 1GCPYDEK4KZ197889 | 1GCPYDEK4KZ137904 | 1GCPYDEK4KZ165699 | 1GCPYDEK4KZ146960 | 1GCPYDEK4KZ195849 | 1GCPYDEK4KZ182504; 1GCPYDEK4KZ112985 | 1GCPYDEK4KZ148451 | 1GCPYDEK4KZ165704 | 1GCPYDEK4KZ147977 | 1GCPYDEK4KZ171616 | 1GCPYDEK4KZ115160 | 1GCPYDEK4KZ131424 | 1GCPYDEK4KZ143895 | 1GCPYDEK4KZ142309; 1GCPYDEK4KZ138048 | 1GCPYDEK4KZ188240; 1GCPYDEK4KZ197679 | 1GCPYDEK4KZ137045 | 1GCPYDEK4KZ159269; 1GCPYDEK4KZ147736; 1GCPYDEK4KZ189050 | 1GCPYDEK4KZ118124 | 1GCPYDEK4KZ122061 | 1GCPYDEK4KZ179831 | 1GCPYDEK4KZ140043; 1GCPYDEK4KZ120696 | 1GCPYDEK4KZ176122 | 1GCPYDEK4KZ194300 | 1GCPYDEK4KZ185614 | 1GCPYDEK4KZ184169 | 1GCPYDEK4KZ159451 | 1GCPYDEK4KZ160681 | 1GCPYDEK4KZ178243; 1GCPYDEK4KZ160275; 1GCPYDEK4KZ199951 | 1GCPYDEK4KZ105860

1GCPYDEK4KZ113893 | 1GCPYDEK4KZ115322 | 1GCPYDEK4KZ108953; 1GCPYDEK4KZ193177 | 1GCPYDEK4KZ111772; 1GCPYDEK4KZ196547 | 1GCPYDEK4KZ171289; 1GCPYDEK4KZ169817 | 1GCPYDEK4KZ137000 | 1GCPYDEK4KZ176878 | 1GCPYDEK4KZ151186

1GCPYDEK4KZ127471; 1GCPYDEK4KZ113330 | 1GCPYDEK4KZ160356 | 1GCPYDEK4KZ103025; 1GCPYDEK4KZ144741 | 1GCPYDEK4KZ175651; 1GCPYDEK4KZ118365 | 1GCPYDEK4KZ124442; 1GCPYDEK4KZ169381; 1GCPYDEK4KZ178632 | 1GCPYDEK4KZ199125 | 1GCPYDEK4KZ113215 | 1GCPYDEK4KZ150801 | 1GCPYDEK4KZ185032 | 1GCPYDEK4KZ162379 | 1GCPYDEK4KZ124716 | 1GCPYDEK4KZ176881 | 1GCPYDEK4KZ172524 | 1GCPYDEK4KZ118883; 1GCPYDEK4KZ155576; 1GCPYDEK4KZ168876; 1GCPYDEK4KZ180932; 1GCPYDEK4KZ116650 | 1GCPYDEK4KZ128491

1GCPYDEK4KZ160194; 1GCPYDEK4KZ111061 | 1GCPYDEK4KZ105714 | 1GCPYDEK4KZ133089 | 1GCPYDEK4KZ147512 | 1GCPYDEK4KZ126028; 1GCPYDEK4KZ134081 | 1GCPYDEK4KZ127809 | 1GCPYDEK4KZ154721; 1GCPYDEK4KZ105406 | 1GCPYDEK4KZ101744 | 1GCPYDEK4KZ186133 | 1GCPYDEK4KZ118379; 1GCPYDEK4KZ166464 | 1GCPYDEK4KZ147901 | 1GCPYDEK4KZ131326 | 1GCPYDEK4KZ182275 | 1GCPYDEK4KZ164844 | 1GCPYDEK4KZ177495; 1GCPYDEK4KZ112517 | 1GCPYDEK4KZ133402; 1GCPYDEK4KZ130306; 1GCPYDEK4KZ153469; 1GCPYDEK4KZ151818 | 1GCPYDEK4KZ147851 | 1GCPYDEK4KZ132024 | 1GCPYDEK4KZ112761; 1GCPYDEK4KZ185385; 1GCPYDEK4KZ109598 | 1GCPYDEK4KZ138955; 1GCPYDEK4KZ160048 | 1GCPYDEK4KZ190361 | 1GCPYDEK4KZ124781 | 1GCPYDEK4KZ168750; 1GCPYDEK4KZ158073 | 1GCPYDEK4KZ137644 | 1GCPYDEK4KZ113697 | 1GCPYDEK4KZ126255 | 1GCPYDEK4KZ141144 | 1GCPYDEK4KZ100366 | 1GCPYDEK4KZ169140 | 1GCPYDEK4KZ117829 | 1GCPYDEK4KZ158252 | 1GCPYDEK4KZ112890; 1GCPYDEK4KZ198315 | 1GCPYDEK4KZ134906

1GCPYDEK4KZ183930 | 1GCPYDEK4KZ173902 | 1GCPYDEK4KZ110671

1GCPYDEK4KZ137823 | 1GCPYDEK4KZ146070 | 1GCPYDEK4KZ141354 | 1GCPYDEK4KZ117183; 1GCPYDEK4KZ170983 | 1GCPYDEK4KZ100030; 1GCPYDEK4KZ177206 | 1GCPYDEK4KZ170448 | 1GCPYDEK4KZ171048; 1GCPYDEK4KZ189968 | 1GCPYDEK4KZ186925 | 1GCPYDEK4KZ158154; 1GCPYDEK4KZ192224 | 1GCPYDEK4KZ121752 | 1GCPYDEK4KZ173768 | 1GCPYDEK4KZ190537; 1GCPYDEK4KZ168795 | 1GCPYDEK4KZ130838; 1GCPYDEK4KZ191140 | 1GCPYDEK4KZ124263 | 1GCPYDEK4KZ165881

1GCPYDEK4KZ154492 | 1GCPYDEK4KZ139586; 1GCPYDEK4KZ198170 | 1GCPYDEK4KZ105888 | 1GCPYDEK4KZ104093; 1GCPYDEK4KZ159319 | 1GCPYDEK4KZ141953; 1GCPYDEK4KZ138180 | 1GCPYDEK4KZ137224; 1GCPYDEK4KZ122013

1GCPYDEK4KZ102585 | 1GCPYDEK4KZ154086 | 1GCPYDEK4KZ162155 | 1GCPYDEK4KZ164116 | 1GCPYDEK4KZ150491; 1GCPYDEK4KZ112968; 1GCPYDEK4KZ153651

1GCPYDEK4KZ157943 | 1GCPYDEK4KZ113800 | 1GCPYDEK4KZ188352 | 1GCPYDEK4KZ162818 | 1GCPYDEK4KZ139569 | 1GCPYDEK4KZ175276 | 1GCPYDEK4KZ112839 | 1GCPYDEK4KZ139622 | 1GCPYDEK4KZ135800 | 1GCPYDEK4KZ154279 | 1GCPYDEK4KZ100559 | 1GCPYDEK4KZ135599 | 1GCPYDEK4KZ150572 | 1GCPYDEK4KZ110864 | 1GCPYDEK4KZ156226 | 1GCPYDEK4KZ153374 | 1GCPYDEK4KZ191932 | 1GCPYDEK4KZ125610; 1GCPYDEK4KZ171583; 1GCPYDEK4KZ109410; 1GCPYDEK4KZ115482 | 1GCPYDEK4KZ179098 | 1GCPYDEK4KZ186150; 1GCPYDEK4KZ181255; 1GCPYDEK4KZ179070 | 1GCPYDEK4KZ162978; 1GCPYDEK4KZ156212 | 1GCPYDEK4KZ163662; 1GCPYDEK4KZ183202 | 1GCPYDEK4KZ105020 | 1GCPYDEK4KZ144531

1GCPYDEK4KZ116387 | 1GCPYDEK4KZ110959; 1GCPYDEK4KZ151396; 1GCPYDEK4KZ156033 | 1GCPYDEK4KZ129169; 1GCPYDEK4KZ163175 | 1GCPYDEK4KZ181238 | 1GCPYDEK4KZ119340 | 1GCPYDEK4KZ119502; 1GCPYDEK4KZ160549; 1GCPYDEK4KZ122142; 1GCPYDEK4KZ178405 | 1GCPYDEK4KZ136025 | 1GCPYDEK4KZ196337 | 1GCPYDEK4KZ197407 | 1GCPYDEK4KZ183555 | 1GCPYDEK4KZ109052 | 1GCPYDEK4KZ149034

1GCPYDEK4KZ113456 | 1GCPYDEK4KZ105339 | 1GCPYDEK4KZ174581; 1GCPYDEK4KZ169199

1GCPYDEK4KZ105695; 1GCPYDEK4KZ182437 | 1GCPYDEK4KZ104434 | 1GCPYDEK4KZ150474 | 1GCPYDEK4KZ176525 | 1GCPYDEK4KZ115949; 1GCPYDEK4KZ173589 | 1GCPYDEK4KZ187296; 1GCPYDEK4KZ195737 | 1GCPYDEK4KZ138373 | 1GCPYDEK4KZ127745; 1GCPYDEK4KZ142178 | 1GCPYDEK4KZ102814 | 1GCPYDEK4KZ134128; 1GCPYDEK4KZ192577 | 1GCPYDEK4KZ153973 | 1GCPYDEK4KZ152824; 1GCPYDEK4KZ173513; 1GCPYDEK4KZ169297 | 1GCPYDEK4KZ168537 | 1GCPYDEK4KZ140608 | 1GCPYDEK4KZ187508 | 1GCPYDEK4KZ187198; 1GCPYDEK4KZ189341; 1GCPYDEK4KZ132542; 1GCPYDEK4KZ178081 | 1GCPYDEK4KZ128975 | 1GCPYDEK4KZ177979 | 1GCPYDEK4KZ198914

1GCPYDEK4KZ130841 | 1GCPYDEK4KZ176802 | 1GCPYDEK4KZ139345; 1GCPYDEK4KZ100822; 1GCPYDEK4KZ105342 | 1GCPYDEK4KZ164245; 1GCPYDEK4KZ155478 | 1GCPYDEK4KZ131276; 1GCPYDEK4KZ120231; 1GCPYDEK4KZ137496 | 1GCPYDEK4KZ168599 | 1GCPYDEK4KZ178789; 1GCPYDEK4KZ123727 | 1GCPYDEK4KZ115093 | 1GCPYDEK4KZ156579 | 1GCPYDEK4KZ184558; 1GCPYDEK4KZ199111 | 1GCPYDEK4KZ116566 | 1GCPYDEK4KZ173611; 1GCPYDEK4KZ197987 | 1GCPYDEK4KZ126109 | 1GCPYDEK4KZ119449 | 1GCPYDEK4KZ125767 | 1GCPYDEK4KZ167257 | 1GCPYDEK4KZ125753; 1GCPYDEK4KZ170630

1GCPYDEK4KZ196189 | 1GCPYDEK4KZ172328

1GCPYDEK4KZ145033 | 1GCPYDEK4KZ130385 | 1GCPYDEK4KZ160776; 1GCPYDEK4KZ147929 | 1GCPYDEK4KZ181062 | 1GCPYDEK4KZ194054; 1GCPYDEK4KZ102487 | 1GCPYDEK4KZ106622 | 1GCPYDEK4KZ178551; 1GCPYDEK4KZ159014; 1GCPYDEK4KZ157960 | 1GCPYDEK4KZ170742 | 1GCPYDEK4KZ138003 | 1GCPYDEK4KZ156484 | 1GCPYDEK4KZ117717 | 1GCPYDEK4KZ116308 | 1GCPYDEK4KZ176413 | 1GCPYDEK4KZ119838; 1GCPYDEK4KZ104269 | 1GCPYDEK4KZ159370; 1GCPYDEK4KZ136932 | 1GCPYDEK4KZ170286 | 1GCPYDEK4KZ178839; 1GCPYDEK4KZ152628 | 1GCPYDEK4KZ169543 | 1GCPYDEK4KZ144724 | 1GCPYDEK4KZ186200

1GCPYDEK4KZ103753 | 1GCPYDEK4KZ199433; 1GCPYDEK4KZ170353 | 1GCPYDEK4KZ112162 | 1GCPYDEK4KZ150443 | 1GCPYDEK4KZ148269

1GCPYDEK4KZ193342; 1GCPYDEK4KZ170417 | 1GCPYDEK4KZ156436 | 1GCPYDEK4KZ132671 | 1GCPYDEK4KZ139684; 1GCPYDEK4KZ120858; 1GCPYDEK4KZ175231 | 1GCPYDEK4KZ195009; 1GCPYDEK4KZ139703

1GCPYDEK4KZ160180 | 1GCPYDEK4KZ119919; 1GCPYDEK4KZ138356 | 1GCPYDEK4KZ184303 | 1GCPYDEK4KZ156470 | 1GCPYDEK4KZ121945 | 1GCPYDEK4KZ103686

1GCPYDEK4KZ172393

1GCPYDEK4KZ164648 | 1GCPYDEK4KZ119659 | 1GCPYDEK4KZ177612; 1GCPYDEK4KZ164567; 1GCPYDEK4KZ152063 | 1GCPYDEK4KZ198623

1GCPYDEK4KZ171714

1GCPYDEK4KZ176511 | 1GCPYDEK4KZ154363 | 1GCPYDEK4KZ124053 | 1GCPYDEK4KZ188576; 1GCPYDEK4KZ163189 | 1GCPYDEK4KZ195401 | 1GCPYDEK4KZ197522 | 1GCPYDEK4KZ153407 | 1GCPYDEK4KZ148188 | 1GCPYDEK4KZ111545; 1GCPYDEK4KZ153763 | 1GCPYDEK4KZ115305 | 1GCPYDEK4KZ189405 | 1GCPYDEK4KZ126501 | 1GCPYDEK4KZ192899; 1GCPYDEK4KZ118740 | 1GCPYDEK4KZ107401 | 1GCPYDEK4KZ130743 | 1GCPYDEK4KZ132959; 1GCPYDEK4KZ142701; 1GCPYDEK4KZ132833; 1GCPYDEK4KZ157733; 1GCPYDEK4KZ102697; 1GCPYDEK4KZ116454; 1GCPYDEK4KZ186729 | 1GCPYDEK4KZ173317 | 1GCPYDEK4KZ111075 | 1GCPYDEK4KZ153665 | 1GCPYDEK4KZ172894; 1GCPYDEK4KZ177075 | 1GCPYDEK4KZ158641 | 1GCPYDEK4KZ176606 | 1GCPYDEK4KZ127566 | 1GCPYDEK4KZ185824; 1GCPYDEK4KZ181417; 1GCPYDEK4KZ117104; 1GCPYDEK4KZ139782; 1GCPYDEK4KZ109391 | 1GCPYDEK4KZ178761 | 1GCPYDEK4KZ187430 | 1GCPYDEK4KZ170529; 1GCPYDEK4KZ157036 | 1GCPYDEK4KZ129463; 1GCPYDEK4KZ172121 | 1GCPYDEK4KZ114591 | 1GCPYDEK4KZ100237; 1GCPYDEK4KZ154332; 1GCPYDEK4KZ112033 | 1GCPYDEK4KZ145226 | 1GCPYDEK4KZ193034 | 1GCPYDEK4KZ121900 | 1GCPYDEK4KZ162687 | 1GCPYDEK4KZ122562 | 1GCPYDEK4KZ198539 | 1GCPYDEK4KZ102442 | 1GCPYDEK4KZ170594 | 1GCPYDEK4KZ153777; 1GCPYDEK4KZ192420 | 1GCPYDEK4KZ195625 | 1GCPYDEK4KZ185287; 1GCPYDEK4KZ115885 | 1GCPYDEK4KZ136588 | 1GCPYDEK4KZ156582; 1GCPYDEK4KZ195950 | 1GCPYDEK4KZ115028; 1GCPYDEK4KZ151320 | 1GCPYDEK4KZ108600 | 1GCPYDEK4KZ199495

1GCPYDEK4KZ104112 | 1GCPYDEK4KZ158784; 1GCPYDEK4KZ179523; 1GCPYDEK4KZ116552; 1GCPYDEK4KZ184947 | 1GCPYDEK4KZ104398; 1GCPYDEK4KZ168179

1GCPYDEK4KZ134209 | 1GCPYDEK4KZ192174 | 1GCPYDEK4KZ103638 | 1GCPYDEK4KZ102098; 1GCPYDEK4KZ141256 | 1GCPYDEK4KZ173740; 1GCPYDEK4KZ170109 | 1GCPYDEK4KZ148255; 1GCPYDEK4KZ122173 | 1GCPYDEK4KZ150538 | 1GCPYDEK4KZ130533 | 1GCPYDEK4KZ115174 | 1GCPYDEK4KZ143332 | 1GCPYDEK4KZ141449 | 1GCPYDEK4KZ186603 | 1GCPYDEK4KZ141158 | 1GCPYDEK4KZ186777 | 1GCPYDEK4KZ140009 | 1GCPYDEK4KZ117118 | 1GCPYDEK4KZ199819 | 1GCPYDEK4KZ143007; 1GCPYDEK4KZ149728; 1GCPYDEK4KZ157196

1GCPYDEK4KZ190490

1GCPYDEK4KZ145565 | 1GCPYDEK4KZ164973 | 1GCPYDEK4KZ100223; 1GCPYDEK4KZ114333 | 1GCPYDEK4KZ122657; 1GCPYDEK4KZ136560

1GCPYDEK4KZ148322 | 1GCPYDEK4KZ176427 | 1GCPYDEK4KZ136655 | 1GCPYDEK4KZ183166 | 1GCPYDEK4KZ172149 | 1GCPYDEK4KZ148384 | 1GCPYDEK4KZ106832 | 1GCPYDEK4KZ190053; 1GCPYDEK4KZ124229; 1GCPYDEK4KZ113666 | 1GCPYDEK4KZ112792 | 1GCPYDEK4KZ143623 | 1GCPYDEK4KZ177528 | 1GCPYDEK4KZ166108; 1GCPYDEK4KZ194944; 1GCPYDEK4KZ195494; 1GCPYDEK4KZ163578; 1GCPYDEK4KZ102232; 1GCPYDEK4KZ159935 | 1GCPYDEK4KZ181353 | 1GCPYDEK4KZ185192 | 1GCPYDEK4KZ139927 | 1GCPYDEK4KZ128426

1GCPYDEK4KZ189842 | 1GCPYDEK4KZ161698; 1GCPYDEK4KZ175097 | 1GCPYDEK4KZ196807 | 1GCPYDEK4KZ164259; 1GCPYDEK4KZ141807; 1GCPYDEK4KZ192403 | 1GCPYDEK4KZ125641 | 1GCPYDEK4KZ177349 | 1GCPYDEK4KZ101971 | 1GCPYDEK4KZ178212; 1GCPYDEK4KZ124974 | 1GCPYDEK4KZ194104; 1GCPYDEK4KZ130452 | 1GCPYDEK4KZ145422 | 1GCPYDEK4KZ164777; 1GCPYDEK4KZ136722 | 1GCPYDEK4KZ198220; 1GCPYDEK4KZ147770; 1GCPYDEK4KZ195026 | 1GCPYDEK4KZ164813 | 1GCPYDEK4KZ155965 | 1GCPYDEK4KZ124232; 1GCPYDEK4KZ156825 | 1GCPYDEK4KZ106989 | 1GCPYDEK4KZ195236; 1GCPYDEK4KZ110153 | 1GCPYDEK4KZ197973 | 1GCPYDEK4KZ116860; 1GCPYDEK4KZ193485 | 1GCPYDEK4KZ179182; 1GCPYDEK4KZ107981; 1GCPYDEK4KZ100870; 1GCPYDEK4KZ192840 | 1GCPYDEK4KZ186651 | 1GCPYDEK4KZ125803; 1GCPYDEK4KZ145405 | 1GCPYDEK4KZ177464 | 1GCPYDEK4KZ115921 | 1GCPYDEK4KZ154539; 1GCPYDEK4KZ139152; 1GCPYDEK4KZ123792; 1GCPYDEK4KZ176086; 1GCPYDEK4KZ131987 | 1GCPYDEK4KZ182728 | 1GCPYDEK4KZ189940; 1GCPYDEK4KZ195639 | 1GCPYDEK4KZ160325 | 1GCPYDEK4KZ168229 | 1GCPYDEK4KZ103221 | 1GCPYDEK4KZ128149 | 1GCPYDEK4KZ139233 | 1GCPYDEK4KZ127910 | 1GCPYDEK4KZ174418 | 1GCPYDEK4KZ119211; 1GCPYDEK4KZ186844 | 1GCPYDEK4KZ137983 | 1GCPYDEK4KZ169803 | 1GCPYDEK4KZ111349 | 1GCPYDEK4KZ122156; 1GCPYDEK4KZ133190 | 1GCPYDEK4KZ146540 | 1GCPYDEK4KZ199402; 1GCPYDEK4KZ128877 | 1GCPYDEK4KZ119581 | 1GCPYDEK4KZ199092 | 1GCPYDEK4KZ196581

1GCPYDEK4KZ142519; 1GCPYDEK4KZ185760 | 1GCPYDEK4KZ154783; 1GCPYDEK4KZ108998

1GCPYDEK4KZ118222 | 1GCPYDEK4KZ114607 | 1GCPYDEK4KZ175942 | 1GCPYDEK4KZ118589 | 1GCPYDEK4KZ111562 | 1GCPYDEK4KZ100321; 1GCPYDEK4KZ145646

1GCPYDEK4KZ155884

1GCPYDEK4KZ129155 | 1GCPYDEK4KZ170787 | 1GCPYDEK4KZ165931; 1GCPYDEK4KZ146246; 1GCPYDEK4KZ137482 | 1GCPYDEK4KZ181031; 1GCPYDEK4KZ132217; 1GCPYDEK4KZ118852 | 1GCPYDEK4KZ152029

1GCPYDEK4KZ125509; 1GCPYDEK4KZ159840 | 1GCPYDEK4KZ199609; 1GCPYDEK4KZ134355; 1GCPYDEK4KZ149955; 1GCPYDEK4KZ149096 | 1GCPYDEK4KZ184138 | 1GCPYDEK4KZ188304; 1GCPYDEK4KZ186178; 1GCPYDEK4KZ164861 | 1GCPYDEK4KZ123551 | 1GCPYDEK4KZ192532 | 1GCPYDEK4KZ134629 | 1GCPYDEK4KZ104563; 1GCPYDEK4KZ172216; 1GCPYDEK4KZ128488; 1GCPYDEK4KZ132265 | 1GCPYDEK4KZ150846

1GCPYDEK4KZ116731

1GCPYDEK4KZ115207 | 1GCPYDEK4KZ148062 | 1GCPYDEK4KZ105857 | 1GCPYDEK4KZ135831; 1GCPYDEK4KZ168277 | 1GCPYDEK4KZ172202 | 1GCPYDEK4KZ114803 | 1GCPYDEK4KZ140575; 1GCPYDEK4KZ162723

1GCPYDEK4KZ129544 | 1GCPYDEK4KZ198928 | 1GCPYDEK4KZ123047 | 1GCPYDEK4KZ130399 | 1GCPYDEK4KZ170188 | 1GCPYDEK4KZ144920; 1GCPYDEK4KZ165069; 1GCPYDEK4KZ174970 | 1GCPYDEK4KZ137465 | 1GCPYDEK4KZ127860 | 1GCPYDEK4KZ127793 | 1GCPYDEK4KZ179392 | 1GCPYDEK4KZ160096; 1GCPYDEK4KZ154606

1GCPYDEK4KZ192885 | 1GCPYDEK4KZ128264; 1GCPYDEK4KZ105132 | 1GCPYDEK4KZ171227; 1GCPYDEK4KZ181966 | 1GCPYDEK4KZ169123; 1GCPYDEK4KZ131665; 1GCPYDEK4KZ161927 | 1GCPYDEK4KZ168778 | 1GCPYDEK4KZ100478 | 1GCPYDEK4KZ181532 | 1GCPYDEK4KZ199626; 1GCPYDEK4KZ164603; 1GCPYDEK4KZ194118; 1GCPYDEK4KZ167680 | 1GCPYDEK4KZ169476 | 1GCPYDEK4KZ178050 | 1GCPYDEK4KZ118298 | 1GCPYDEK4KZ112825 | 1GCPYDEK4KZ153732 | 1GCPYDEK4KZ167551 | 1GCPYDEK4KZ191073 | 1GCPYDEK4KZ146845; 1GCPYDEK4KZ189906 | 1GCPYDEK4KZ165802 | 1GCPYDEK4KZ101789; 1GCPYDEK4KZ122948

1GCPYDEK4KZ190733 | 1GCPYDEK4KZ182471 | 1GCPYDEK4KZ194538 | 1GCPYDEK4KZ183863; 1GCPYDEK4KZ196631 | 1GCPYDEK4KZ136669 | 1GCPYDEK4KZ193048 | 1GCPYDEK4KZ150636 | 1GCPYDEK4KZ198279; 1GCPYDEK4KZ114350 | 1GCPYDEK4KZ131505

1GCPYDEK4KZ166898; 1GCPYDEK4KZ189355; 1GCPYDEK4KZ174094 | 1GCPYDEK4KZ159191

1GCPYDEK4KZ107544 | 1GCPYDEK4KZ129611

1GCPYDEK4KZ153018; 1GCPYDEK4KZ150913; 1GCPYDEK4KZ188433 | 1GCPYDEK4KZ186374 | 1GCPYDEK4KZ135442; 1GCPYDEK4KZ198962; 1GCPYDEK4KZ181143 | 1GCPYDEK4KZ180607 | 1GCPYDEK4KZ158137; 1GCPYDEK4KZ192031 | 1GCPYDEK4KZ184768; 1GCPYDEK4KZ184740; 1GCPYDEK4KZ125350 | 1GCPYDEK4KZ132203 | 1GCPYDEK4KZ118544 | 1GCPYDEK4KZ163046 | 1GCPYDEK4KZ195432 | 1GCPYDEK4KZ105468; 1GCPYDEK4KZ153679 | 1GCPYDEK4KZ137756 | 1GCPYDEK4KZ119290; 1GCPYDEK4KZ170059; 1GCPYDEK4KZ110931; 1GCPYDEK4KZ197665; 1GCPYDEK4KZ173351 | 1GCPYDEK4KZ187234 | 1GCPYDEK4KZ143198 | 1GCPYDEK4KZ153035; 1GCPYDEK4KZ121895 | 1GCPYDEK4KZ111884 | 1GCPYDEK4KZ124991 | 1GCPYDEK4KZ165377; 1GCPYDEK4KZ138101 | 1GCPYDEK4KZ196323; 1GCPYDEK4KZ181529 | 1GCPYDEK4KZ149244 | 1GCPYDEK4KZ124473 | 1GCPYDEK4KZ152368 | 1GCPYDEK4KZ129222; 1GCPYDEK4KZ192465 | 1GCPYDEK4KZ135750 | 1GCPYDEK4KZ190165 | 1GCPYDEK4KZ108841 | 1GCPYDEK4KZ150796 | 1GCPYDEK4KZ171275; 1GCPYDEK4KZ151379 | 1GCPYDEK4KZ150586 | 1GCPYDEK4KZ110637 | 1GCPYDEK4KZ185774; 1GCPYDEK4KZ167775 | 1GCPYDEK4KZ116258 | 1GCPYDEK4KZ117720; 1GCPYDEK4KZ184060 | 1GCPYDEK4KZ170305 | 1GCPYDEK4KZ184141; 1GCPYDEK4KZ150734 | 1GCPYDEK4KZ189856 | 1GCPYDEK4KZ145386 | 1GCPYDEK4KZ163340; 1GCPYDEK4KZ188903 | 1GCPYDEK4KZ121282 | 1GCPYDEK4KZ104238; 1GCPYDEK4KZ109780; 1GCPYDEK4KZ137210 | 1GCPYDEK4KZ172037; 1GCPYDEK4KZ176248 | 1GCPYDEK4KZ179554; 1GCPYDEK4KZ115983; 1GCPYDEK4KZ161605; 1GCPYDEK4KZ123601

1GCPYDEK4KZ177402; 1GCPYDEK4KZ147963

1GCPYDEK4KZ136980 | 1GCPYDEK4KZ185418 | 1GCPYDEK4KZ143458 | 1GCPYDEK4KZ107348 | 1GCPYDEK4KZ172829; 1GCPYDEK4KZ163564; 1GCPYDEK4KZ126627 | 1GCPYDEK4KZ148854 | 1GCPYDEK4KZ111352 | 1GCPYDEK4KZ193020 | 1GCPYDEK4KZ160132 | 1GCPYDEK4KZ178257 | 1GCPYDEK4KZ170031 | 1GCPYDEK4KZ148482; 1GCPYDEK4KZ148000; 1GCPYDEK4KZ116955 | 1GCPYDEK4KZ164312 | 1GCPYDEK4KZ163158 | 1GCPYDEK4KZ101629 | 1GCPYDEK4KZ192983 | 1GCPYDEK4KZ173026; 1GCPYDEK4KZ196659; 1GCPYDEK4KZ172541 | 1GCPYDEK4KZ154704 | 1GCPYDEK4KZ124652 | 1GCPYDEK4KZ169655 | 1GCPYDEK4KZ158168; 1GCPYDEK4KZ124649; 1GCPYDEK4KZ136333 | 1GCPYDEK4KZ120777

1GCPYDEK4KZ143718 | 1GCPYDEK4KZ189047

1GCPYDEK4KZ112131; 1GCPYDEK4KZ149163; 1GCPYDEK4KZ122514 | 1GCPYDEK4KZ162544; 1GCPYDEK4KZ152211; 1GCPYDEK4KZ134775; 1GCPYDEK4KZ128703; 1GCPYDEK4KZ172670; 1GCPYDEK4KZ146733 | 1GCPYDEK4KZ103302; 1GCPYDEK4KZ110699 | 1GCPYDEK4KZ159627 | 1GCPYDEK4KZ170837; 1GCPYDEK4KZ178274; 1GCPYDEK4KZ175777; 1GCPYDEK4KZ186312; 1GCPYDEK4KZ186598 | 1GCPYDEK4KZ120889 | 1GCPYDEK4KZ138700 | 1GCPYDEK4KZ150717

1GCPYDEK4KZ157490 | 1GCPYDEK4KZ109682 | 1GCPYDEK4KZ124327 | 1GCPYDEK4KZ102473; 1GCPYDEK4KZ133318 | 1GCPYDEK4KZ183815 | 1GCPYDEK4KZ115255 | 1GCPYDEK4KZ114297 | 1GCPYDEK4KZ163029; 1GCPYDEK4KZ185757 | 1GCPYDEK4KZ161457 | 1GCPYDEK4KZ149857 | 1GCPYDEK4KZ117054; 1GCPYDEK4KZ122254 | 1GCPYDEK4KZ185600 | 1GCPYDEK4KZ191624 | 1GCPYDEK4KZ124618 | 1GCPYDEK4KZ108855 | 1GCPYDEK4KZ165329 | 1GCPYDEK4KZ187444 | 1GCPYDEK4KZ119001; 1GCPYDEK4KZ109374 | 1GCPYDEK4KZ185273; 1GCPYDEK4KZ105227; 1GCPYDEK4KZ163242 | 1GCPYDEK4KZ177383; 1GCPYDEK4KZ134811; 1GCPYDEK4KZ145534; 1GCPYDEK4KZ149437; 1GCPYDEK4KZ172734

1GCPYDEK4KZ134176 | 1GCPYDEK4KZ108287 | 1GCPYDEK4KZ146506; 1GCPYDEK4KZ196967; 1GCPYDEK4KZ161975 | 1GCPYDEK4KZ154380; 1GCPYDEK4KZ158946; 1GCPYDEK4KZ171387 | 1GCPYDEK4KZ131455 | 1GCPYDEK4KZ176721

1GCPYDEK4KZ164942 | 1GCPYDEK4KZ181272; 1GCPYDEK4KZ137563 | 1GCPYDEK4KZ112923; 1GCPYDEK4KZ115112 | 1GCPYDEK4KZ122500 | 1GCPYDEK4KZ140690 | 1GCPYDEK4KZ155321; 1GCPYDEK4KZ141368

1GCPYDEK4KZ178999; 1GCPYDEK4KZ141452 | 1GCPYDEK4KZ164357 | 1GCPYDEK4KZ138566 | 1GCPYDEK4KZ186875 | 1GCPYDEK4KZ145582 | 1GCPYDEK4KZ182924; 1GCPYDEK4KZ193910 | 1GCPYDEK4KZ131018 | 1GCPYDEK4KZ120309 | 1GCPYDEK4KZ115658 | 1GCPYDEK4KZ170501; 1GCPYDEK4KZ178968 | 1GCPYDEK4KZ178078 | 1GCPYDEK4KZ199836; 1GCPYDEK4KZ197696 | 1GCPYDEK4KZ110279; 1GCPYDEK4KZ196063; 1GCPYDEK4KZ143184 | 1GCPYDEK4KZ112937 | 1GCPYDEK4KZ113991 | 1GCPYDEK4KZ124599; 1GCPYDEK4KZ130760 | 1GCPYDEK4KZ115790; 1GCPYDEK4KZ120634 | 1GCPYDEK4KZ113747 | 1GCPYDEK4KZ158610; 1GCPYDEK4KZ187783 | 1GCPYDEK4KZ184639; 1GCPYDEK4KZ153696 | 1GCPYDEK4KZ152726; 1GCPYDEK4KZ119158 | 1GCPYDEK4KZ149549 | 1GCPYDEK4KZ125977; 1GCPYDEK4KZ180123; 1GCPYDEK4KZ168103 | 1GCPYDEK4KZ146280 | 1GCPYDEK4KZ136767 | 1GCPYDEK4KZ179148 | 1GCPYDEK4KZ154976 | 1GCPYDEK4KZ136462 | 1GCPYDEK4KZ107463 | 1GCPYDEK4KZ110847 | 1GCPYDEK4KZ121346; 1GCPYDEK4KZ171261; 1GCPYDEK4KZ124733 | 1GCPYDEK4KZ141242 | 1GCPYDEK4KZ194510; 1GCPYDEK4KZ134100 | 1GCPYDEK4KZ106667 | 1GCPYDEK4KZ156727 | 1GCPYDEK4KZ149292 | 1GCPYDEK4KZ181773 | 1GCPYDEK4KZ145095; 1GCPYDEK4KZ140656 | 1GCPYDEK4KZ187203; 1GCPYDEK4KZ192952 | 1GCPYDEK4KZ190571 | 1GCPYDEK4KZ145548 | 1GCPYDEK4KZ178579; 1GCPYDEK4KZ132816 | 1GCPYDEK4KZ144853 | 1GCPYDEK4KZ193874

1GCPYDEK4KZ103767 | 1GCPYDEK4KZ155397

1GCPYDEK4KZ134260; 1GCPYDEK4KZ146618; 1GCPYDEK4KZ143346 | 1GCPYDEK4KZ104966 | 1GCPYDEK4KZ196614 | 1GCPYDEK4KZ123825 | 1GCPYDEK4KZ174130; 1GCPYDEK4KZ155643; 1GCPYDEK4KZ159983; 1GCPYDEK4KZ172538; 1GCPYDEK4KZ131357 | 1GCPYDEK4KZ198976 | 1GCPYDEK4KZ151012; 1GCPYDEK4KZ152502 | 1GCPYDEK4KZ131388 | 1GCPYDEK4KZ143864 | 1GCPYDEK4KZ128118

1GCPYDEK4KZ161362; 1GCPYDEK4KZ131651 | 1GCPYDEK4KZ109276 | 1GCPYDEK4KZ110587 | 1GCPYDEK4KZ180297; 1GCPYDEK4KZ196919 | 1GCPYDEK4KZ172006; 1GCPYDEK4KZ116745 | 1GCPYDEK4KZ197603; 1GCPYDEK4KZ161376 | 1GCPYDEK4KZ107382 | 1GCPYDEK4KZ116373 | 1GCPYDEK4KZ140415; 1GCPYDEK4KZ129172 | 1GCPYDEK4KZ172930; 1GCPYDEK4KZ113411; 1GCPYDEK4KZ165489 | 1GCPYDEK4KZ189694 | 1GCPYDEK4KZ107205 | 1GCPYDEK4KZ113280 | 1GCPYDEK4KZ141659 | 1GCPYDEK4KZ182342 | 1GCPYDEK4KZ188786; 1GCPYDEK4KZ196046; 1GCPYDEK4KZ140687 | 1GCPYDEK4KZ152371; 1GCPYDEK4KZ172569; 1GCPYDEK4KZ162897 | 1GCPYDEK4KZ135392

1GCPYDEK4KZ137787; 1GCPYDEK4KZ191705; 1GCPYDEK4KZ107334 | 1GCPYDEK4KZ130029 | 1GCPYDEK4KZ108144 | 1GCPYDEK4KZ148613 | 1GCPYDEK4KZ173298 | 1GCPYDEK4KZ136350 | 1GCPYDEK4KZ100464; 1GCPYDEK4KZ164925 | 1GCPYDEK4KZ103672 | 1GCPYDEK4KZ130502

1GCPYDEK4KZ158042 | 1GCPYDEK4KZ186245 | 1GCPYDEK4KZ159756 | 1GCPYDEK4KZ120407

1GCPYDEK4KZ107219 | 1GCPYDEK4KZ145744 | 1GCPYDEK4KZ140012; 1GCPYDEK4KZ159918 | 1GCPYDEK4KZ176203 | 1GCPYDEK4KZ103039; 1GCPYDEK4KZ181840; 1GCPYDEK4KZ199013 | 1GCPYDEK4KZ199254

1GCPYDEK4KZ129334 | 1GCPYDEK4KZ107883

1GCPYDEK4KZ132685; 1GCPYDEK4KZ111402; 1GCPYDEK4KZ176041 | 1GCPYDEK4KZ185452 | 1GCPYDEK4KZ111531; 1GCPYDEK4KZ143329; 1GCPYDEK4KZ185581; 1GCPYDEK4KZ157778 | 1GCPYDEK4KZ156260 | 1GCPYDEK4KZ120097; 1GCPYDEK4KZ191459; 1GCPYDEK4KZ122464

1GCPYDEK4KZ181448 | 1GCPYDEK4KZ190005 | 1GCPYDEK4KZ107608 | 1GCPYDEK4KZ195933 | 1GCPYDEK4KZ155710 | 1GCPYDEK4KZ162754 | 1GCPYDEK4KZ137532; 1GCPYDEK4KZ177853; 1GCPYDEK4KZ173687; 1GCPYDEK4KZ159997 | 1GCPYDEK4KZ111139 | 1GCPYDEK4KZ170675 | 1GCPYDEK4KZ190067; 1GCPYDEK4KZ125218 | 1GCPYDEK4KZ102313 | 1GCPYDEK4KZ160552 | 1GCPYDEK4KZ133786 | 1GCPYDEK4KZ106135 | 1GCPYDEK4KZ156145 | 1GCPYDEK4KZ123713

1GCPYDEK4KZ170613 | 1GCPYDEK4KZ137076 | 1GCPYDEK4KZ139605 | 1GCPYDEK4KZ192448

1GCPYDEK4KZ196712; 1GCPYDEK4KZ199769 | 1GCPYDEK4KZ158087 | 1GCPYDEK4KZ193163 | 1GCPYDEK4KZ153309; 1GCPYDEK4KZ175634; 1GCPYDEK4KZ123386

1GCPYDEK4KZ149762 | 1GCPYDEK4KZ189615 | 1GCPYDEK4KZ164228 | 1GCPYDEK4KZ131679; 1GCPYDEK4KZ187413 | 1GCPYDEK4KZ164133; 1GCPYDEK4KZ103395 | 1GCPYDEK4KZ132279; 1GCPYDEK4KZ175116 | 1GCPYDEK4KZ176136; 1GCPYDEK4KZ156954; 1GCPYDEK4KZ132668 | 1GCPYDEK4KZ162138

1GCPYDEK4KZ159899 | 1GCPYDEK4KZ124635 | 1GCPYDEK4KZ152998 | 1GCPYDEK4KZ199710 | 1GCPYDEK4KZ124604

1GCPYDEK4KZ189209 | 1GCPYDEK4KZ176024 | 1GCPYDEK4KZ157277 | 1GCPYDEK4KZ183491 | 1GCPYDEK4KZ172314; 1GCPYDEK4KZ198590

1GCPYDEK4KZ199576 | 1GCPYDEK4KZ178937; 1GCPYDEK4KZ114140; 1GCPYDEK4KZ199559 | 1GCPYDEK4KZ133917; 1GCPYDEK4KZ198637 | 1GCPYDEK4KZ188819 | 1GCPYDEK4KZ127714 | 1GCPYDEK4KZ179960 | 1GCPYDEK4KZ171812 | 1GCPYDEK4KZ134145 | 1GCPYDEK4KZ178047; 1GCPYDEK4KZ113084 | 1GCPYDEK4KZ180820 | 1GCPYDEK4KZ178534 | 1GCPYDEK4KZ152189 | 1GCPYDEK4KZ125266; 1GCPYDEK4KZ192286; 1GCPYDEK4KZ179053 | 1GCPYDEK4KZ183457; 1GCPYDEK4KZ157540; 1GCPYDEK4KZ175181; 1GCPYDEK4KZ158655; 1GCPYDEK4KZ160728 | 1GCPYDEK4KZ173818 | 1GCPYDEK4KZ154735 | 1GCPYDEK4KZ166609 | 1GCPYDEK4KZ157828; 1GCPYDEK4KZ196435 | 1GCPYDEK4KZ149809; 1GCPYDEK4KZ105289; 1GCPYDEK4KZ141743; 1GCPYDEK4KZ102893

1GCPYDEK4KZ142360 | 1GCPYDEK4KZ186746 | 1GCPYDEK4KZ175679; 1GCPYDEK4KZ138695 | 1GCPYDEK4KZ190487 | 1GCPYDEK4KZ128538 | 1GCPYDEK4KZ156114; 1GCPYDEK4KZ158543 | 1GCPYDEK4KZ169333 | 1GCPYDEK4KZ179103 | 1GCPYDEK4KZ140320 | 1GCPYDEK4KZ112954; 1GCPYDEK4KZ104949; 1GCPYDEK4KZ187086 | 1GCPYDEK4KZ176105 | 1GCPYDEK4KZ181496 | 1GCPYDEK4KZ145288 | 1GCPYDEK4KZ167470; 1GCPYDEK4KZ143394; 1GCPYDEK4KZ104367

1GCPYDEK4KZ142987 | 1GCPYDEK4KZ147039 | 1GCPYDEK4KZ126630 | 1GCPYDEK4KZ113974 | 1GCPYDEK4KZ123212; 1GCPYDEK4KZ182406 | 1GCPYDEK4KZ196211 | 1GCPYDEK4KZ108001 | 1GCPYDEK4KZ161779; 1GCPYDEK4KZ174385

1GCPYDEK4KZ177948; 1GCPYDEK4KZ115286 | 1GCPYDEK4KZ190974 | 1GCPYDEK4KZ187220

1GCPYDEK4KZ109309; 1GCPYDEK4KZ196113 | 1GCPYDEK4KZ126899; 1GCPYDEK4KZ105941 | 1GCPYDEK4KZ165170; 1GCPYDEK4KZ112422 | 1GCPYDEK4KZ147574 | 1GCPYDEK4KZ159773 | 1GCPYDEK4KZ107592; 1GCPYDEK4KZ100142; 1GCPYDEK4KZ134839

1GCPYDEK4KZ145002 | 1GCPYDEK4KZ173561; 1GCPYDEK4KZ126885; 1GCPYDEK4KZ170546; 1GCPYDEK4KZ183443; 1GCPYDEK4KZ123484; 1GCPYDEK4KZ196208; 1GCPYDEK4KZ113229 | 1GCPYDEK4KZ139572 | 1GCPYDEK4KZ169168 | 1GCPYDEK4KZ116972; 1GCPYDEK4KZ149177 | 1GCPYDEK4KZ164536; 1GCPYDEK4KZ183121 | 1GCPYDEK4KZ150961 | 1GCPYDEK4KZ133903 | 1GCPYDEK4KZ188545 | 1GCPYDEK4KZ167159

1GCPYDEK4KZ191753; 1GCPYDEK4KZ153987; 1GCPYDEK4KZ115403 | 1GCPYDEK4KZ130421 | 1GCPYDEK4KZ144481; 1GCPYDEK4KZ154590 | 1GCPYDEK4KZ138034 | 1GCPYDEK4KZ102991; 1GCPYDEK4KZ190960 | 1GCPYDEK4KZ124943; 1GCPYDEK4KZ131536 | 1GCPYDEK4KZ190747 | 1GCPYDEK4KZ195012 | 1GCPYDEK4KZ163497 | 1GCPYDEK4KZ147011; 1GCPYDEK4KZ118527; 1GCPYDEK4KZ162270 | 1GCPYDEK4KZ100075; 1GCPYDEK4KZ150202; 1GCPYDEK4KZ134825; 1GCPYDEK4KZ121489 | 1GCPYDEK4KZ113814 | 1GCPYDEK4KZ155822 | 1GCPYDEK4KZ127924 | 1GCPYDEK4KZ195561 | 1GCPYDEK4KZ129351 | 1GCPYDEK4KZ162298 | 1GCPYDEK4KZ134226 | 1GCPYDEK4KZ133898

1GCPYDEK4KZ177898 | 1GCPYDEK4KZ155531

1GCPYDEK4KZ103624; 1GCPYDEK4KZ190246 | 1GCPYDEK4KZ188173; 1GCPYDEK4KZ111092 | 1GCPYDEK4KZ168943

1GCPYDEK4KZ189839 | 1GCPYDEK4KZ187752 | 1GCPYDEK4KZ171311; 1GCPYDEK4KZ130094; 1GCPYDEK4KZ106829; 1GCPYDEK4KZ145338; 1GCPYDEK4KZ140138; 1GCPYDEK4KZ174015 | 1GCPYDEK4KZ106510 | 1GCPYDEK4KZ150863 | 1GCPYDEK4KZ128605 | 1GCPYDEK4KZ134677 | 1GCPYDEK4KZ129494 | 1GCPYDEK4KZ118642; 1GCPYDEK4KZ138633 | 1GCPYDEK4KZ128734; 1GCPYDEK4KZ198329; 1GCPYDEK4KZ103820 | 1GCPYDEK4KZ131827 | 1GCPYDEK4KZ153052 | 1GCPYDEK4KZ184737 | 1GCPYDEK4KZ176234 | 1GCPYDEK4KZ112484 | 1GCPYDEK4KZ192353; 1GCPYDEK4KZ166402 | 1GCPYDEK4KZ117992 | 1GCPYDEK4KZ119371; 1GCPYDEK4KZ178940 | 1GCPYDEK4KZ158929 | 1GCPYDEK4KZ122321;
The VIN belongs to a Chevrolet.
The specific model is a Silverado 1500 according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GCPYDEK4KZ1.
1GCPYDEK4KZ149275

1GCPYDEK4KZ122609 | 1GCPYDEK4KZ167436; 1GCPYDEK4KZ181501 | 1GCPYDEK4KZ178016

1GCPYDEK4KZ114672 | 1GCPYDEK4KZ174368 | 1GCPYDEK4KZ127535 | 1GCPYDEK4KZ146182; 1GCPYDEK4KZ164181; 1GCPYDEK4KZ111867 | 1GCPYDEK4KZ133240 | 1GCPYDEK4KZ191994; 1GCPYDEK4KZ142259 | 1GCPYDEK4KZ178100; 1GCPYDEK4KZ178808; 1GCPYDEK4KZ183748 | 1GCPYDEK4KZ180459

1GCPYDEK4KZ156887; 1GCPYDEK4KZ165914 | 1GCPYDEK4KZ138440 | 1GCPYDEK4KZ148093 | 1GCPYDEK4KZ170434 | 1GCPYDEK4KZ100285 | 1GCPYDEK4KZ165735; 1GCPYDEK4KZ159854 | 1GCPYDEK4KZ128720 | 1GCPYDEK4KZ145307; 1GCPYDEK4KZ110542 | 1GCPYDEK4KZ133755 | 1GCPYDEK4KZ194622; 1GCPYDEK4KZ120648 | 1GCPYDEK4KZ166318 | 1GCPYDEK4KZ110072 | 1GCPYDEK4KZ172362; 1GCPYDEK4KZ193809 | 1GCPYDEK4KZ192594; 1GCPYDEK4KZ133125 | 1GCPYDEK4KZ150152; 1GCPYDEK4KZ157487 | 1GCPYDEK4KZ195303 | 1GCPYDEK4KZ185029; 1GCPYDEK4KZ163659 | 1GCPYDEK4KZ122335; 1GCPYDEK4KZ153990 | 1GCPYDEK4KZ157361 | 1GCPYDEK4KZ180736 | 1GCPYDEK4KZ103977; 1GCPYDEK4KZ148904 | 1GCPYDEK4KZ180994 | 1GCPYDEK4KZ127891; 1GCPYDEK4KZ131682 | 1GCPYDEK4KZ183071 | 1GCPYDEK4KZ144206 | 1GCPYDEK4KZ156694 | 1GCPYDEK4KZ130113; 1GCPYDEK4KZ130001 | 1GCPYDEK4KZ140835 | 1GCPYDEK4KZ168697; 1GCPYDEK4KZ146456 | 1GCPYDEK4KZ121024

1GCPYDEK4KZ175925 | 1GCPYDEK4KZ108158; 1GCPYDEK4KZ150457 | 1GCPYDEK4KZ112064 | 1GCPYDEK4KZ149261 | 1GCPYDEK4KZ196726; 1GCPYDEK4KZ141175 | 1GCPYDEK4KZ128247

1GCPYDEK4KZ136543 | 1GCPYDEK4KZ142004; 1GCPYDEK4KZ156338 | 1GCPYDEK4KZ139751; 1GCPYDEK4KZ108015 | 1GCPYDEK4KZ178324 | 1GCPYDEK4KZ189775; 1GCPYDEK4KZ100125 | 1GCPYDEK4KZ112615 | 1GCPYDEK4KZ168568 | 1GCPYDEK4KZ106801; 1GCPYDEK4KZ164293 | 1GCPYDEK4KZ113361; 1GCPYDEK4KZ144772 | 1GCPYDEK4KZ137949 | 1GCPYDEK4KZ137479 | 1GCPYDEK4KZ161667; 1GCPYDEK4KZ165184; 1GCPYDEK4KZ101100; 1GCPYDEK4KZ141824 | 1GCPYDEK4KZ160423 | 1GCPYDEK4KZ111450 | 1GCPYDEK4KZ104773; 1GCPYDEK4KZ129933 | 1GCPYDEK4KZ149616 | 1GCPYDEK4KZ179991; 1GCPYDEK4KZ104353 | 1GCPYDEK4KZ177867 | 1GCPYDEK4KZ162527 | 1GCPYDEK4KZ184382 | 1GCPYDEK4KZ139183 | 1GCPYDEK4KZ167694; 1GCPYDEK4KZ169610; 1GCPYDEK4KZ162561 | 1GCPYDEK4KZ125316 | 1GCPYDEK4KZ120519 | 1GCPYDEK4KZ124201; 1GCPYDEK4KZ107723; 1GCPYDEK4KZ152662 | 1GCPYDEK4KZ113425; 1GCPYDEK4KZ131908; 1GCPYDEK4KZ192921 | 1GCPYDEK4KZ184995 | 1GCPYDEK4KZ123615; 1GCPYDEK4KZ176671 | 1GCPYDEK4KZ150765 | 1GCPYDEK4KZ109195 | 1GCPYDEK4KZ171552; 1GCPYDEK4KZ194541; 1GCPYDEK4KZ132802 | 1GCPYDEK4KZ108385

1GCPYDEK4KZ153780 | 1GCPYDEK4KZ144478 | 1GCPYDEK4KZ162348; 1GCPYDEK4KZ168909 | 1GCPYDEK4KZ173754 | 1GCPYDEK4KZ178260; 1GCPYDEK4KZ115031

1GCPYDEK4KZ185337 | 1GCPYDEK4KZ157697 | 1GCPYDEK4KZ187489; 1GCPYDEK4KZ157229 | 1GCPYDEK4KZ140186; 1GCPYDEK4KZ180591 | 1GCPYDEK4KZ142116 | 1GCPYDEK4KZ164276; 1GCPYDEK4KZ118284; 1GCPYDEK4KZ123856; 1GCPYDEK4KZ137675 | 1GCPYDEK4KZ184219; 1GCPYDEK4KZ197794 | 1GCPYDEK4KZ163502

1GCPYDEK4KZ111173 | 1GCPYDEK4KZ169073 | 1GCPYDEK4KZ193616 | 1GCPYDEK4KZ139054 | 1GCPYDEK4KZ196533; 1GCPYDEK4KZ161118 | 1GCPYDEK4KZ164195 | 1GCPYDEK4KZ153648 | 1GCPYDEK4KZ155187 | 1GCPYDEK4KZ190294 | 1GCPYDEK4KZ131780; 1GCPYDEK4KZ106961 | 1GCPYDEK4KZ198153; 1GCPYDEK4KZ180171 | 1GCPYDEK4KZ185838

1GCPYDEK4KZ155819 | 1GCPYDEK4KZ182373; 1GCPYDEK4KZ185189; 1GCPYDEK4KZ131522 | 1GCPYDEK4KZ135411 | 1GCPYDEK4KZ148949; 1GCPYDEK4KZ151303 | 1GCPYDEK4KZ184673 | 1GCPYDEK4KZ178629 | 1GCPYDEK4KZ111013; 1GCPYDEK4KZ133559 | 1GCPYDEK4KZ151690 | 1GCPYDEK4KZ122092; 1GCPYDEK4KZ138289 | 1GCPYDEK4KZ115109 | 1GCPYDEK4KZ188917 | 1GCPYDEK4KZ165279; 1GCPYDEK4KZ106409 | 1GCPYDEK4KZ107964; 1GCPYDEK4KZ123565 | 1GCPYDEK4KZ164827; 1GCPYDEK4KZ147980; 1GCPYDEK4KZ113845 | 1GCPYDEK4KZ177769; 1GCPYDEK4KZ108905 | 1GCPYDEK4KZ129429; 1GCPYDEK4KZ128202

1GCPYDEK4KZ113831 | 1GCPYDEK4KZ114476 | 1GCPYDEK4KZ126952 | 1GCPYDEK4KZ186990

1GCPYDEK4KZ146800; 1GCPYDEK4KZ112369 | 1GCPYDEK4KZ141032; 1GCPYDEK4KZ161359 | 1GCPYDEK4KZ110640

1GCPYDEK4KZ128555 | 1GCPYDEK4KZ197424; 1GCPYDEK4KZ170319

1GCPYDEK4KZ135263 | 1GCPYDEK4KZ178730 | 1GCPYDEK4KZ163824 | 1GCPYDEK4KZ132850 | 1GCPYDEK4KZ146599 | 1GCPYDEK4KZ137286; 1GCPYDEK4KZ159675; 1GCPYDEK4KZ126661; 1GCPYDEK4KZ191252 | 1GCPYDEK4KZ173933 | 1GCPYDEK4KZ173088 | 1GCPYDEK4KZ129205 | 1GCPYDEK4KZ104370 | 1GCPYDEK4KZ163922; 1GCPYDEK4KZ143475

1GCPYDEK4KZ166304 | 1GCPYDEK4KZ109892 | 1GCPYDEK4KZ179795 | 1GCPYDEK4KZ170465 | 1GCPYDEK4KZ128913; 1GCPYDEK4KZ196578; 1GCPYDEK4KZ188318; 1GCPYDEK4KZ194801; 1GCPYDEK4KZ169767; 1GCPYDEK4KZ138339 | 1GCPYDEK4KZ142407; 1GCPYDEK4KZ175164; 1GCPYDEK4KZ112341 | 1GCPYDEK4KZ122819; 1GCPYDEK4KZ151835; 1GCPYDEK4KZ124294

1GCPYDEK4KZ100724 | 1GCPYDEK4KZ159823 | 1GCPYDEK4KZ125476

1GCPYDEK4KZ194135 | 1GCPYDEK4KZ199318; 1GCPYDEK4KZ155447; 1GCPYDEK4KZ106328 | 1GCPYDEK4KZ111755; 1GCPYDEK4KZ143377 | 1GCPYDEK4KZ179117

1GCPYDEK4KZ141872 | 1GCPYDEK4KZ101050 | 1GCPYDEK4KZ114347 | 1GCPYDEK4KZ156601; 1GCPYDEK4KZ149440 | 1GCPYDEK4KZ165878; 1GCPYDEK4KZ146604; 1GCPYDEK4KZ176556 | 1GCPYDEK4KZ137014 | 1GCPYDEK4KZ163905; 1GCPYDEK4KZ113568; 1GCPYDEK4KZ149986; 1GCPYDEK4KZ122271; 1GCPYDEK4KZ132640 | 1GCPYDEK4KZ158722; 1GCPYDEK4KZ101937; 1GCPYDEK4KZ135456; 1GCPYDEK4KZ157294; 1GCPYDEK4KZ161121 | 1GCPYDEK4KZ124909; 1GCPYDEK4KZ167629 | 1GCPYDEK4KZ187900; 1GCPYDEK4KZ115191 | 1GCPYDEK4KZ132976; 1GCPYDEK4KZ163872 | 1GCPYDEK4KZ188688 | 1GCPYDEK4KZ169350 | 1GCPYDEK4KZ114199 | 1GCPYDEK4KZ122447 | 1GCPYDEK4KZ133772 | 1GCPYDEK4KZ122495 | 1GCPYDEK4KZ190599; 1GCPYDEK4KZ175536 | 1GCPYDEK4KZ191865 | 1GCPYDEK4KZ154654; 1GCPYDEK4KZ177416 | 1GCPYDEK4KZ171681; 1GCPYDEK4KZ154573; 1GCPYDEK4KZ166478 | 1GCPYDEK4KZ144660 | 1GCPYDEK4KZ157747 | 1GCPYDEK4KZ111609; 1GCPYDEK4KZ104577 | 1GCPYDEK4KZ195138 | 1GCPYDEK4KZ119063 | 1GCPYDEK4KZ118981; 1GCPYDEK4KZ106295 | 1GCPYDEK4KZ197116; 1GCPYDEK4KZ198654 | 1GCPYDEK4KZ184088

1GCPYDEK4KZ174631; 1GCPYDEK4KZ115367; 1GCPYDEK4KZ108516

1GCPYDEK4KZ199481 | 1GCPYDEK4KZ145727; 1GCPYDEK4KZ124912; 1GCPYDEK4KZ196371; 1GCPYDEK4KZ161748; 1GCPYDEK4KZ183975 | 1GCPYDEK4KZ191476 | 1GCPYDEK4KZ155139; 1GCPYDEK4KZ140723 | 1GCPYDEK4KZ143542 | 1GCPYDEK4KZ198492 | 1GCPYDEK4KZ132475 | 1GCPYDEK4KZ126577 | 1GCPYDEK4KZ102246; 1GCPYDEK4KZ141127; 1GCPYDEK4KZ129124; 1GCPYDEK4KZ139314; 1GCPYDEK4KZ128958 | 1GCPYDEK4KZ105258 | 1GCPYDEK4KZ101761; 1GCPYDEK4KZ166352 | 1GCPYDEK4KZ189369 | 1GCPYDEK4KZ121363 | 1GCPYDEK4KZ176170 | 1GCPYDEK4KZ141421 | 1GCPYDEK4KZ149793 | 1GCPYDEK4KZ145016; 1GCPYDEK4KZ122674 | 1GCPYDEK4KZ148126 | 1GCPYDEK4KZ144934; 1GCPYDEK4KZ180624 | 1GCPYDEK4KZ141435; 1GCPYDEK4KZ161622; 1GCPYDEK4KZ168408 | 1GCPYDEK4KZ109813; 1GCPYDEK4KZ150619 | 1GCPYDEK4KZ166349 | 1GCPYDEK4KZ105387; 1GCPYDEK4KZ156937 | 1GCPYDEK4KZ188349 | 1GCPYDEK4KZ141029; 1GCPYDEK4KZ173964; 1GCPYDEK4KZ144416 | 1GCPYDEK4KZ128152 | 1GCPYDEK4KZ133092 | 1GCPYDEK4KZ192322; 1GCPYDEK4KZ132766 | 1GCPYDEK4KZ101422; 1GCPYDEK4KZ164911; 1GCPYDEK4KZ112078 | 1GCPYDEK4KZ171907; 1GCPYDEK4KZ198265

1GCPYDEK4KZ115045 | 1GCPYDEK4KZ119354 | 1GCPYDEK4KZ158767 | 1GCPYDEK4KZ173446 | 1GCPYDEK4KZ161863; 1GCPYDEK4KZ179344 | 1GCPYDEK4KZ107706 | 1GCPYDEK4KZ157232; 1GCPYDEK4KZ119175 | 1GCPYDEK4KZ108239 | 1GCPYDEK4KZ107012; 1GCPYDEK4KZ195057 | 1GCPYDEK4KZ146974; 1GCPYDEK4KZ168912

1GCPYDEK4KZ140222; 1GCPYDEK4KZ137322 | 1GCPYDEK4KZ195317 | 1GCPYDEK4KZ108418; 1GCPYDEK4KZ131746

1GCPYDEK4KZ101677; 1GCPYDEK4KZ172880 | 1GCPYDEK4KZ102733; 1GCPYDEK4KZ188660; 1GCPYDEK4KZ156677 | 1GCPYDEK4KZ139202 | 1GCPYDEK4KZ146697; 1GCPYDEK4KZ161443; 1GCPYDEK4KZ129799 | 1GCPYDEK4KZ103414 | 1GCPYDEK4KZ195690 | 1GCPYDEK4KZ150149; 1GCPYDEK4KZ167808 | 1GCPYDEK4KZ150720 | 1GCPYDEK4KZ154069; 1GCPYDEK4KZ195043 | 1GCPYDEK4KZ158607 | 1GCPYDEK4KZ127972

1GCPYDEK4KZ151348; 1GCPYDEK4KZ124568 | 1GCPYDEK4KZ173219 | 1GCPYDEK4KZ135134 | 1GCPYDEK4KZ115272 | 1GCPYDEK4KZ197262; 1GCPYDEK4KZ156680 | 1GCPYDEK4KZ113618 | 1GCPYDEK4KZ142438 | 1GCPYDEK4KZ194071; 1GCPYDEK4KZ195074 | 1GCPYDEK4KZ149681 | 1GCPYDEK4KZ143878; 1GCPYDEK4KZ120536; 1GCPYDEK4KZ197942 | 1GCPYDEK4KZ146327 | 1GCPYDEK4KZ170143 | 1GCPYDEK4KZ110668; 1GCPYDEK4KZ165847

1GCPYDEK4KZ112209 | 1GCPYDEK4KZ136686; 1GCPYDEK4KZ110038; 1GCPYDEK4KZ132539 | 1GCPYDEK4KZ188898; 1GCPYDEK4KZ133996; 1GCPYDEK4KZ150331; 1GCPYDEK4KZ175682

1GCPYDEK4KZ172331; 1GCPYDEK4KZ137255

1GCPYDEK4KZ126708; 1GCPYDEK4KZ197939

1GCPYDEK4KZ130709; 1GCPYDEK4KZ109911 | 1GCPYDEK4KZ176184; 1GCPYDEK4KZ106491 | 1GCPYDEK4KZ109293 | 1GCPYDEK4KZ194958 | 1GCPYDEK4KZ198668 | 1GCPYDEK4KZ135506 | 1GCPYDEK4KZ160762; 1GCPYDEK4KZ168182; 1GCPYDEK4KZ122884 | 1GCPYDEK4KZ101890 | 1GCPYDEK4KZ126871 | 1GCPYDEK4KZ138499; 1GCPYDEK4KZ168053 | 1GCPYDEK4KZ175505; 1GCPYDEK4KZ160485 | 1GCPYDEK4KZ103333 | 1GCPYDEK4KZ189999 | 1GCPYDEK4KZ153388 | 1GCPYDEK4KZ100352; 1GCPYDEK4KZ111898 | 1GCPYDEK4KZ195740 | 1GCPYDEK4KZ198508 | 1GCPYDEK4KZ148739 | 1GCPYDEK4KZ137062 | 1GCPYDEK4KZ143637 | 1GCPYDEK4KZ195754 | 1GCPYDEK4KZ173222; 1GCPYDEK4KZ198282 | 1GCPYDEK4KZ152516; 1GCPYDEK4KZ166688; 1GCPYDEK4KZ163306; 1GCPYDEK4KZ193244 | 1GCPYDEK4KZ192949 | 1GCPYDEK4KZ170384; 1GCPYDEK4KZ100271 | 1GCPYDEK4KZ139832

1GCPYDEK4KZ165332 | 1GCPYDEK4KZ199304 | 1GCPYDEK4KZ192059 | 1GCPYDEK4KZ188612 | 1GCPYDEK4KZ193678; 1GCPYDEK4KZ123971 | 1GCPYDEK4KZ169235; 1GCPYDEK4KZ152788 | 1GCPYDEK4KZ148689; 1GCPYDEK4KZ103381 | 1GCPYDEK4KZ139409; 1GCPYDEK4KZ123775; 1GCPYDEK4KZ152337 | 1GCPYDEK4KZ178713; 1GCPYDEK4KZ174953

1GCPYDEK4KZ186827 | 1GCPYDEK4KZ140298

1GCPYDEK4KZ195351 | 1GCPYDEK4KZ190621 | 1GCPYDEK4KZ141967; 1GCPYDEK4KZ106765 | 1GCPYDEK4KZ150622 | 1GCPYDEK4KZ176007 | 1GCPYDEK4KZ155027 | 1GCPYDEK4KZ101906; 1GCPYDEK4KZ164956; 1GCPYDEK4KZ119600 | 1GCPYDEK4KZ136770 | 1GCPYDEK4KZ197357; 1GCPYDEK4KZ121217 | 1GCPYDEK4KZ149731; 1GCPYDEK4KZ185936 | 1GCPYDEK4KZ168571; 1GCPYDEK4KZ191011; 1GCPYDEK4KZ166982 | 1GCPYDEK4KZ160437 | 1GCPYDEK4KZ138664 | 1GCPYDEK4KZ171129 | 1GCPYDEK4KZ134789 | 1GCPYDEK4KZ111805; 1GCPYDEK4KZ145775 | 1GCPYDEK4KZ159286 | 1GCPYDEK4KZ164794; 1GCPYDEK4KZ107446

1GCPYDEK4KZ190862 | 1GCPYDEK4KZ130824 | 1GCPYDEK4KZ142598 | 1GCPYDEK4KZ170806 | 1GCPYDEK4KZ157876

1GCPYDEK4KZ125784 | 1GCPYDEK4KZ196676; 1GCPYDEK4KZ110606 | 1GCPYDEK4KZ184723 | 1GCPYDEK4KZ160342; 1GCPYDEK4KZ138342 | 1GCPYDEK4KZ171518 | 1GCPYDEK4KZ121086 | 1GCPYDEK4KZ144299; 1GCPYDEK4KZ129348 | 1GCPYDEK4KZ161006 | 1GCPYDEK4KZ113585; 1GCPYDEK4KZ148174 | 1GCPYDEK4KZ161250

1GCPYDEK4KZ161717 | 1GCPYDEK4KZ192384; 1GCPYDEK4KZ197729 | 1GCPYDEK4KZ163225

1GCPYDEK4KZ152130 | 1GCPYDEK4KZ137420 | 1GCPYDEK4KZ151611

1GCPYDEK4KZ187041 | 1GCPYDEK4KZ189095; 1GCPYDEK4KZ139958 | 1GCPYDEK4KZ171602 | 1GCPYDEK4KZ140155 | 1GCPYDEK4KZ171390; 1GCPYDEK4KZ110797 | 1GCPYDEK4KZ108807

1GCPYDEK4KZ125364; 1GCPYDEK4KZ163368; 1GCPYDEK4KZ148370; 1GCPYDEK4KZ130581; 1GCPYDEK4KZ102165 | 1GCPYDEK4KZ158896; 1GCPYDEK4KZ134338; 1GCPYDEK4KZ125901 | 1GCPYDEK4KZ165556 | 1GCPYDEK4KZ117569 | 1GCPYDEK4KZ105616 | 1GCPYDEK4KZ107933

1GCPYDEK4KZ163838 | 1GCPYDEK4KZ109312 | 1GCPYDEK4KZ146778; 1GCPYDEK4KZ195558; 1GCPYDEK4KZ127857

1GCPYDEK4KZ137885 | 1GCPYDEK4KZ195589

1GCPYDEK4KZ193258 | 1GCPYDEK4KZ101212 | 1GCPYDEK4KZ123422; 1GCPYDEK4KZ169705; 1GCPYDEK4KZ107415; 1GCPYDEK4KZ105874

1GCPYDEK4KZ149888; 1GCPYDEK4KZ120357; 1GCPYDEK4KZ142228 | 1GCPYDEK4KZ135974 | 1GCPYDEK4KZ134694; 1GCPYDEK4KZ194636 | 1GCPYDEK4KZ176833 | 1GCPYDEK4KZ100335; 1GCPYDEK4KZ114686 | 1GCPYDEK4KZ134985

1GCPYDEK4KZ156064 | 1GCPYDEK4KZ120861 | 1GCPYDEK4KZ141791 | 1GCPYDEK4KZ113652 | 1GCPYDEK4KZ188156; 1GCPYDEK4KZ160289 | 1GCPYDEK4KZ118382; 1GCPYDEK4KZ181739; 1GCPYDEK4KZ124666 | 1GCPYDEK4KZ168456 | 1GCPYDEK4KZ189923 | 1GCPYDEK4KZ143671 | 1GCPYDEK4KZ117636 | 1GCPYDEK4KZ159949

1GCPYDEK4KZ174502 | 1GCPYDEK4KZ137319; 1GCPYDEK4KZ189517 | 1GCPYDEK4KZ151706; 1GCPYDEK4KZ199268 | 1GCPYDEK4KZ155786; 1GCPYDEK4KZ132881 | 1GCPYDEK4KZ159501 | 1GCPYDEK4KZ178856

1GCPYDEK4KZ174256 | 1GCPYDEK4KZ146702

1GCPYDEK4KZ133433 | 1GCPYDEK4KZ177321; 1GCPYDEK4KZ169400 | 1GCPYDEK4KZ152273 | 1GCPYDEK4KZ167761 | 1GCPYDEK4KZ185712; 1GCPYDEK4KZ126854 | 1GCPYDEK4KZ112467 | 1GCPYDEK4KZ146747 | 1GCPYDEK4KZ176394; 1GCPYDEK4KZ199738 | 1GCPYDEK4KZ194796 | 1GCPYDEK4KZ145856; 1GCPYDEK4KZ145906 | 1GCPYDEK4KZ185127 | 1GCPYDEK4KZ113537; 1GCPYDEK4KZ116762 | 1GCPYDEK4KZ147610 | 1GCPYDEK4KZ125865 | 1GCPYDEK4KZ115515 | 1GCPYDEK4KZ100769; 1GCPYDEK4KZ128362 | 1GCPYDEK4KZ178145 | 1GCPYDEK4KZ192756 | 1GCPYDEK4KZ158512 | 1GCPYDEK4KZ121167 | 1GCPYDEK4KZ115546 | 1GCPYDEK4KZ128068 | 1GCPYDEK4KZ110167 | 1GCPYDEK4KZ144769; 1GCPYDEK4KZ167615 | 1GCPYDEK4KZ198749 | 1GCPYDEK4KZ187539; 1GCPYDEK4KZ186410 | 1GCPYDEK4KZ124103; 1GCPYDEK4KZ197181

1GCPYDEK4KZ121170 | 1GCPYDEK4KZ193003 | 1GCPYDEK4KZ193812 | 1GCPYDEK4KZ164858 | 1GCPYDEK4KZ137997 | 1GCPYDEK4KZ188044 | 1GCPYDEK4KZ146117 | 1GCPYDEK4KZ132749 | 1GCPYDEK4KZ151933; 1GCPYDEK4KZ154377 | 1GCPYDEK4KZ120651 | 1GCPYDEK4KZ142794 | 1GCPYDEK4KZ117524 | 1GCPYDEK4KZ135067 | 1GCPYDEK4KZ184849

1GCPYDEK4KZ149468 | 1GCPYDEK4KZ197746 | 1GCPYDEK4KZ109939 | 1GCPYDEK4KZ178954

1GCPYDEK4KZ171888 | 1GCPYDEK4KZ138549; 1GCPYDEK4KZ188187 | 1GCPYDEK4KZ192711 | 1GCPYDEK4KZ115773 | 1GCPYDEK4KZ166786 | 1GCPYDEK4KZ197830 | 1GCPYDEK4KZ157702; 1GCPYDEK4KZ185550; 1GCPYDEK4KZ187993; 1GCPYDEK4KZ190750 | 1GCPYDEK4KZ108564 | 1GCPYDEK4KZ122612 | 1GCPYDEK4KZ132332 | 1GCPYDEK4KZ124246 | 1GCPYDEK4KZ152712 | 1GCPYDEK4KZ185368; 1GCPYDEK4KZ109407 | 1GCPYDEK4KZ182678

1GCPYDEK4KZ130970; 1GCPYDEK4KZ103736; 1GCPYDEK4KZ194572 | 1GCPYDEK4KZ194409 | 1GCPYDEK4KZ137899 | 1GCPYDEK4KZ121492 | 1GCPYDEK4KZ146764 | 1GCPYDEK4KZ153892; 1GCPYDEK4KZ182664

1GCPYDEK4KZ113022 | 1GCPYDEK4KZ177366; 1GCPYDEK4KZ150684 | 1GCPYDEK4KZ126739 | 1GCPYDEK4KZ199514 | 1GCPYDEK4KZ151060 | 1GCPYDEK4KZ199562; 1GCPYDEK4KZ109181 | 1GCPYDEK4KZ165119; 1GCPYDEK4KZ103008 | 1GCPYDEK4KZ162172 | 1GCPYDEK4KZ161569; 1GCPYDEK4KZ165864 | 1GCPYDEK4KZ197004 | 1GCPYDEK4KZ148420; 1GCPYDEK4KZ136039 | 1GCPYDEK4KZ199870; 1GCPYDEK4KZ121248; 1GCPYDEK4KZ135294 | 1GCPYDEK4KZ178162 | 1GCPYDEK4KZ183507; 1GCPYDEK4KZ137434

1GCPYDEK4KZ165749 | 1GCPYDEK4KZ121430

1GCPYDEK4KZ158025 | 1GCPYDEK4KZ171146; 1GCPYDEK4KZ120939 | 1GCPYDEK4KZ193731 | 1GCPYDEK4KZ141905 | 1GCPYDEK4KZ175438 | 1GCPYDEK4KZ198721; 1GCPYDEK4KZ161264 | 1GCPYDEK4KZ163435 | 1GCPYDEK4KZ187640 | 1GCPYDEK4KZ104420 | 1GCPYDEK4KZ118849

1GCPYDEK4KZ102716 | 1GCPYDEK4KZ145047 | 1GCPYDEK4KZ143122; 1GCPYDEK4KZ189386; 1GCPYDEK4KZ147252 | 1GCPYDEK4KZ138468 | 1GCPYDEK4KZ102649 | 1GCPYDEK4KZ111335; 1GCPYDEK4KZ111724 | 1GCPYDEK4KZ122366

1GCPYDEK4KZ160602 | 1GCPYDEK4KZ128796; 1GCPYDEK4KZ176590; 1GCPYDEK4KZ184592

1GCPYDEK4KZ179389; 1GCPYDEK4KZ160633; 1GCPYDEK4KZ129026 | 1GCPYDEK4KZ149924; 1GCPYDEK4KZ134324; 1GCPYDEK4KZ173723 | 1GCPYDEK4KZ103347 | 1GCPYDEK4KZ167744; 1GCPYDEK4KZ114784 | 1GCPYDEK4KZ187279; 1GCPYDEK4KZ198038 | 1GCPYDEK4KZ168313 | 1GCPYDEK4KZ158932

1GCPYDEK4KZ168716; 1GCPYDEK4KZ134890 | 1GCPYDEK4KZ144500 | 1GCPYDEK4KZ108449; 1GCPYDEK4KZ180848 | 1GCPYDEK4KZ174788 | 1GCPYDEK4KZ181434 | 1GCPYDEK4KZ117085 | 1GCPYDEK4KZ139071 | 1GCPYDEK4KZ194085

1GCPYDEK4KZ186620 | 1GCPYDEK4KZ142049; 1GCPYDEK4KZ138115; 1GCPYDEK4KZ167291 | 1GCPYDEK4KZ117250 | 1GCPYDEK4KZ160065 | 1GCPYDEK4KZ107091 | 1GCPYDEK4KZ119127; 1GCPYDEK4KZ153908 | 1GCPYDEK4KZ199948 | 1GCPYDEK4KZ113764 | 1GCPYDEK4KZ190540; 1GCPYDEK4KZ178193; 1GCPYDEK4KZ140740 | 1GCPYDEK4KZ117779; 1GCPYDEK4KZ130628; 1GCPYDEK4KZ185953 | 1GCPYDEK4KZ135408 | 1GCPYDEK4KZ110265

1GCPYDEK4KZ136476 | 1GCPYDEK4KZ164049 | 1GCPYDEK4KZ182244 | 1GCPYDEK4KZ183197; 1GCPYDEK4KZ138776 | 1GCPYDEK4KZ171843; 1GCPYDEK4KZ109231 | 1GCPYDEK4KZ198718 | 1GCPYDEK4KZ166111 | 1GCPYDEK4KZ108189; 1GCPYDEK4KZ155724 | 1GCPYDEK4KZ139877 | 1GCPYDEK4KZ198833; 1GCPYDEK4KZ177996; 1GCPYDEK4KZ180056 | 1GCPYDEK4KZ167100; 1GCPYDEK4KZ176329 | 1GCPYDEK4KZ183944 | 1GCPYDEK4KZ174872 | 1GCPYDEK4KZ177934; 1GCPYDEK4KZ127129 | 1GCPYDEK4KZ110329

1GCPYDEK4KZ161507 | 1GCPYDEK4KZ157358 | 1GCPYDEK4KZ177870; 1GCPYDEK4KZ187704; 1GCPYDEK4KZ181935 | 1GCPYDEK4KZ109505 | 1GCPYDEK4KZ133769; 1GCPYDEK4KZ129057 | 1GCPYDEK4KZ175388 | 1GCPYDEK4KZ119242; 1GCPYDEK4KZ161328 | 1GCPYDEK4KZ174984; 1GCPYDEK4KZ194703 | 1GCPYDEK4KZ158901 | 1GCPYDEK4KZ190943 | 1GCPYDEK4KZ191722; 1GCPYDEK4KZ121833 | 1GCPYDEK4KZ132069 | 1GCPYDEK4KZ119130 | 1GCPYDEK4KZ190036 | 1GCPYDEK4KZ169252 | 1GCPYDEK4KZ144254; 1GCPYDEK4KZ130791 | 1GCPYDEK4KZ190926 | 1GCPYDEK4KZ102392; 1GCPYDEK4KZ194698 | 1GCPYDEK4KZ175102 | 1GCPYDEK4KZ191980 | 1GCPYDEK4KZ142083; 1GCPYDEK4KZ154122

1GCPYDEK4KZ154959 | 1GCPYDEK4KZ103235 | 1GCPYDEK4KZ194779 | 1GCPYDEK4KZ167243; 1GCPYDEK4KZ175665 | 1GCPYDEK4KZ144111 | 1GCPYDEK4KZ154637; 1GCPYDEK4KZ108399 | 1GCPYDEK4KZ111240 | 1GCPYDEK4KZ196953 | 1GCPYDEK4KZ100674; 1GCPYDEK4KZ191414; 1GCPYDEK4KZ116390 | 1GCPYDEK4KZ166058 | 1GCPYDEK4KZ194975 | 1GCPYDEK4KZ111836 | 1GCPYDEK4KZ159241

1GCPYDEK4KZ159479 | 1GCPYDEK4KZ122531 | 1GCPYDEK4KZ179120; 1GCPYDEK4KZ162947; 1GCPYDEK4KZ101128 | 1GCPYDEK4KZ147218 | 1GCPYDEK4KZ109973; 1GCPYDEK4KZ177173 | 1GCPYDEK4KZ182910; 1GCPYDEK4KZ176623 | 1GCPYDEK4KZ166156; 1GCPYDEK4KZ193924 | 1GCPYDEK4KZ125798; 1GCPYDEK4KZ178386; 1GCPYDEK4KZ165475 | 1GCPYDEK4KZ152497; 1GCPYDEK4KZ135702 | 1GCPYDEK4KZ183619; 1GCPYDEK4KZ108788 | 1GCPYDEK4KZ153505 | 1GCPYDEK4KZ168070; 1GCPYDEK4KZ185175 | 1GCPYDEK4KZ164066 | 1GCPYDEK4KZ118821

1GCPYDEK4KZ128801 | 1GCPYDEK4KZ188030 | 1GCPYDEK4KZ186732; 1GCPYDEK4KZ155528; 1GCPYDEK4KZ174564; 1GCPYDEK4KZ158705; 1GCPYDEK4KZ186357 | 1GCPYDEK4KZ156274 | 1GCPYDEK4KZ130578; 1GCPYDEK4KZ177318 | 1GCPYDEK4KZ159496 | 1GCPYDEK4KZ140382; 1GCPYDEK4KZ159921 | 1GCPYDEK4KZ170238 | 1GCPYDEK4KZ111903; 1GCPYDEK4KZ196080 | 1GCPYDEK4KZ190117 | 1GCPYDEK4KZ108760; 1GCPYDEK4KZ192773; 1GCPYDEK4KZ154248; 1GCPYDEK4KZ126286; 1GCPYDEK4KZ129513 | 1GCPYDEK4KZ103591; 1GCPYDEK4KZ140933 | 1GCPYDEK4KZ161202 | 1GCPYDEK4KZ131102 | 1GCPYDEK4KZ159966; 1GCPYDEK4KZ156551 | 1GCPYDEK4KZ178128; 1GCPYDEK4KZ161734 | 1GCPYDEK4KZ187153 | 1GCPYDEK4KZ160146; 1GCPYDEK4KZ197763 | 1GCPYDEK4KZ121119 | 1GCPYDEK4KZ157571

1GCPYDEK4KZ159790 | 1GCPYDEK4KZ118771; 1GCPYDEK4KZ135778 | 1GCPYDEK4KZ188075 | 1GCPYDEK4KZ163614; 1GCPYDEK4KZ121590 | 1GCPYDEK4KZ131066 | 1GCPYDEK4KZ142441; 1GCPYDEK4KZ128250 | 1GCPYDEK4KZ127261 | 1GCPYDEK4KZ113523 | 1GCPYDEK4KZ127728 | 1GCPYDEK4KZ115465 | 1GCPYDEK4KZ175519; 1GCPYDEK4KZ158185 | 1GCPYDEK4KZ114963 | 1GCPYDEK4KZ135490 | 1GCPYDEK4KZ199691 | 1GCPYDEK4KZ137711 | 1GCPYDEK4KZ114316; 1GCPYDEK4KZ175147; 1GCPYDEK4KZ169929 | 1GCPYDEK4KZ178811 | 1GCPYDEK4KZ164746 | 1GCPYDEK4KZ105244; 1GCPYDEK4KZ183779; 1GCPYDEK4KZ177562 | 1GCPYDEK4KZ120665; 1GCPYDEK4KZ148479; 1GCPYDEK4KZ119287 | 1GCPYDEK4KZ112632 | 1GCPYDEK4KZ173575 | 1GCPYDEK4KZ102179; 1GCPYDEK4KZ192837

1GCPYDEK4KZ112971 | 1GCPYDEK4KZ137417 | 1GCPYDEK4KZ101193 | 1GCPYDEK4KZ100240 | 1GCPYDEK4KZ111108 | 1GCPYDEK4KZ105518 | 1GCPYDEK4KZ164522; 1GCPYDEK4KZ103607 | 1GCPYDEK4KZ169851 | 1GCPYDEK4KZ189162 | 1GCPYDEK4KZ109519 | 1GCPYDEK4KZ119595 | 1GCPYDEK4KZ155481; 1GCPYDEK4KZ137529 | 1GCPYDEK4KZ158994 | 1GCPYDEK4KZ101288; 1GCPYDEK4KZ147848 | 1GCPYDEK4KZ170692; 1GCPYDEK4KZ134713 | 1GCPYDEK4KZ190506; 1GCPYDEK4KZ194099

1GCPYDEK4KZ199688 | 1GCPYDEK4KZ142973 | 1GCPYDEK4KZ145436; 1GCPYDEK4KZ185533 | 1GCPYDEK4KZ173950; 1GCPYDEK4KZ154203; 1GCPYDEK4KZ108922 | 1GCPYDEK4KZ114302 | 1GCPYDEK4KZ187184; 1GCPYDEK4KZ115398

1GCPYDEK4KZ135697; 1GCPYDEK4KZ142875 | 1GCPYDEK4KZ113750 | 1GCPYDEK4KZ160034 | 1GCPYDEK4KZ198010 | 1GCPYDEK4KZ154055 | 1GCPYDEK4KZ111769; 1GCPYDEK4KZ182888 | 1GCPYDEK4KZ108791 | 1GCPYDEK4KZ159661 | 1GCPYDEK4KZ198900; 1GCPYDEK4KZ188769 | 1GCPYDEK4KZ164892; 1GCPYDEK4KZ138616 | 1GCPYDEK4KZ102621; 1GCPYDEK4KZ138518 | 1GCPYDEK4KZ119189; 1GCPYDEK4KZ122951 | 1GCPYDEK4KZ196094 | 1GCPYDEK4KZ170904 | 1GCPYDEK4KZ101484; 1GCPYDEK4KZ193938 | 1GCPYDEK4KZ190179 | 1GCPYDEK4KZ161765 | 1GCPYDEK4KZ194894 | 1GCPYDEK4KZ198489 | 1GCPYDEK4KZ196841 | 1GCPYDEK4KZ106037; 1GCPYDEK4KZ144061 | 1GCPYDEK4KZ177903; 1GCPYDEK4KZ170868; 1GCPYDEK4KZ124487 | 1GCPYDEK4KZ133366 | 1GCPYDEK4KZ127907 | 1GCPYDEK4KZ145520; 1GCPYDEK4KZ118236 | 1GCPYDEK4KZ167727; 1GCPYDEK4KZ111089 | 1GCPYDEK4KZ104630 | 1GCPYDEK4KZ125669; 1GCPYDEK4KZ194684 | 1GCPYDEK4KZ109827 | 1GCPYDEK4KZ131598 | 1GCPYDEK4KZ188416; 1GCPYDEK4KZ162317; 1GCPYDEK4KZ185547 | 1GCPYDEK4KZ160468 | 1GCPYDEK4KZ185791 | 1GCPYDEK4KZ195785; 1GCPYDEK4KZ157599 | 1GCPYDEK4KZ191770 | 1GCPYDEK4KZ145971; 1GCPYDEK4KZ130967

1GCPYDEK4KZ142942 | 1GCPYDEK4KZ136817; 1GCPYDEK4KZ126191 | 1GCPYDEK4KZ150698 | 1GCPYDEK4KZ163208 | 1GCPYDEK4KZ178775 | 1GCPYDEK4KZ152144 | 1GCPYDEK4KZ152533; 1GCPYDEK4KZ119399; 1GCPYDEK4KZ125431; 1GCPYDEK4KZ133349 | 1GCPYDEK4KZ181515; 1GCPYDEK4KZ185631 | 1GCPYDEK4KZ117801

1GCPYDEK4KZ128636 | 1GCPYDEK4KZ155318; 1GCPYDEK4KZ114154 | 1GCPYDEK4KZ166691 | 1GCPYDEK4KZ102859; 1GCPYDEK4KZ191283 | 1GCPYDEK4KZ102845 | 1GCPYDEK4KZ148840 | 1GCPYDEK4KZ166013 | 1GCPYDEK4KZ103011 | 1GCPYDEK4KZ117457 | 1GCPYDEK4KZ140026; 1GCPYDEK4KZ118530; 1GCPYDEK4KZ160471; 1GCPYDEK4KZ161510; 1GCPYDEK4KZ173706 | 1GCPYDEK4KZ136431 | 1GCPYDEK4KZ182714; 1GCPYDEK4KZ165542 | 1GCPYDEK4KZ120844 | 1GCPYDEK4KZ171180; 1GCPYDEK4KZ127034; 1GCPYDEK4KZ194278 | 1GCPYDEK4KZ121413

1GCPYDEK4KZ167789 | 1GCPYDEK4KZ119533; 1GCPYDEK4KZ187024 | 1GCPYDEK4KZ129737; 1GCPYDEK4KZ123131 | 1GCPYDEK4KZ152855; 1GCPYDEK4KZ112288 | 1GCPYDEK4KZ185872; 1GCPYDEK4KZ170093 | 1GCPYDEK4KZ116048 | 1GCPYDEK4KZ166755 | 1GCPYDEK4KZ199187 | 1GCPYDEK4KZ141337; 1GCPYDEK4KZ139829 | 1GCPYDEK4KZ161989; 1GCPYDEK4KZ106555 | 1GCPYDEK4KZ138874; 1GCPYDEK4KZ142455; 1GCPYDEK4KZ168389 | 1GCPYDEK4KZ116535 | 1GCPYDEK4KZ159837 | 1GCPYDEK4KZ191848; 1GCPYDEK4KZ105390 | 1GCPYDEK4KZ183474 | 1GCPYDEK4KZ119452 | 1GCPYDEK4KZ118477; 1GCPYDEK4KZ144559 | 1GCPYDEK4KZ117281 | 1GCPYDEK4KZ130127 | 1GCPYDEK4KZ116910

1GCPYDEK4KZ161300 | 1GCPYDEK4KZ137790 | 1GCPYDEK4KZ128359; 1GCPYDEK4KZ100951; 1GCPYDEK4KZ127759 | 1GCPYDEK4KZ126188 | 1GCPYDEK4KZ140530 | 1GCPYDEK4KZ197102 | 1GCPYDEK4KZ184284 | 1GCPYDEK4KZ116518 | 1GCPYDEK4KZ136946 | 1GCPYDEK4KZ165380 | 1GCPYDEK4KZ187959; 1GCPYDEK4KZ119743; 1GCPYDEK4KZ197486

1GCPYDEK4KZ156615 | 1GCPYDEK4KZ140124; 1GCPYDEK4KZ155013 | 1GCPYDEK4KZ101954 | 1GCPYDEK4KZ172264 | 1GCPYDEK4KZ100609 | 1GCPYDEK4KZ105504 | 1GCPYDEK4KZ146523 | 1GCPYDEK4KZ120343 | 1GCPYDEK4KZ145632 | 1GCPYDEK4KZ119810 | 1GCPYDEK4KZ153617 | 1GCPYDEK4KZ134095

1GCPYDEK4KZ130175; 1GCPYDEK4KZ180672 | 1GCPYDEK4KZ174175 | 1GCPYDEK4KZ112503; 1GCPYDEK4KZ138924; 1GCPYDEK4KZ141600 | 1GCPYDEK4KZ135957 | 1GCPYDEK4KZ176752; 1GCPYDEK4KZ160647; 1GCPYDEK4KZ160910 | 1GCPYDEK4KZ143427; 1GCPYDEK4KZ130063 | 1GCPYDEK4KZ185967; 1GCPYDEK4KZ100867 | 1GCPYDEK4KZ118835 | 1GCPYDEK4KZ163788 | 1GCPYDEK4KZ180185

1GCPYDEK4KZ162768; 1GCPYDEK4KZ103641

1GCPYDEK4KZ190313; 1GCPYDEK4KZ191641; 1GCPYDEK4KZ106796 | 1GCPYDEK4KZ103073 | 1GCPYDEK4KZ164200; 1GCPYDEK4KZ163161 | 1GCPYDEK4KZ130676; 1GCPYDEK4KZ119208; 1GCPYDEK4KZ103574 | 1GCPYDEK4KZ103610 | 1GCPYDEK4KZ154198

1GCPYDEK4KZ129916 | 1GCPYDEK4KZ166626 | 1GCPYDEK4KZ102344 | 1GCPYDEK4KZ173186; 1GCPYDEK4KZ167890 | 1GCPYDEK4KZ105115 | 1GCPYDEK4KZ100836; 1GCPYDEK4KZ133982

1GCPYDEK4KZ155951 | 1GCPYDEK4KZ161149

1GCPYDEK4KZ113389 | 1GCPYDEK4KZ120598; 1GCPYDEK4KZ115952 | 1GCPYDEK4KZ153522 | 1GCPYDEK4KZ191428 | 1GCPYDEK4KZ142245; 1GCPYDEK4KZ120178 | 1GCPYDEK4KZ152791 | 1GCPYDEK4KZ143492; 1GCPYDEK4KZ187945 | 1GCPYDEK4KZ176587; 1GCPYDEK4KZ178355 | 1GCPYDEK4KZ154797 | 1GCPYDEK4KZ133724

1GCPYDEK4KZ153939 | 1GCPYDEK4KZ129656 | 1GCPYDEK4KZ137207 | 1GCPYDEK4KZ109262 | 1GCPYDEK4KZ161233 | 1GCPYDEK4KZ109584 | 1GCPYDEK4KZ105910; 1GCPYDEK4KZ118673; 1GCPYDEK4KZ194765 | 1GCPYDEK4KZ136509 | 1GCPYDEK4KZ114560 | 1GCPYDEK4KZ187802 | 1GCPYDEK4KZ145789 | 1GCPYDEK4KZ144609 | 1GCPYDEK4KZ102151

1GCPYDEK4KZ162334 | 1GCPYDEK4KZ141211 | 1GCPYDEK4KZ149227 | 1GCPYDEK4KZ133965; 1GCPYDEK4KZ127521 | 1GCPYDEK4KZ149048

1GCPYDEK4KZ158218; 1GCPYDEK4KZ151821 | 1GCPYDEK4KZ182082 | 1GCPYDEK4KZ188206 | 1GCPYDEK4KZ162432; 1GCPYDEK4KZ136414 | 1GCPYDEK4KZ161426 | 1GCPYDEK4KZ109648 | 1GCPYDEK4KZ152113 | 1GCPYDEK4KZ179604; 1GCPYDEK4KZ124408 | 1GCPYDEK4KZ188139; 1GCPYDEK4KZ181742 | 1GCPYDEK4KZ113442 | 1GCPYDEK4KZ139085; 1GCPYDEK4KZ104823 | 1GCPYDEK4KZ105633 | 1GCPYDEK4KZ106717; 1GCPYDEK4KZ198055 | 1GCPYDEK4KZ186973 | 1GCPYDEK4KZ120584; 1GCPYDEK4KZ137451; 1GCPYDEK4KZ184866 | 1GCPYDEK4KZ171700 | 1GCPYDEK4KZ149051; 1GCPYDEK4KZ192854 | 1GCPYDEK4KZ103106; 1GCPYDEK4KZ103669 | 1GCPYDEK4KZ180428; 1GCPYDEK4KZ105096 | 1GCPYDEK4KZ136106 | 1GCPYDEK4KZ186097; 1GCPYDEK4KZ119872; 1GCPYDEK4KZ128233; 1GCPYDEK4KZ144058 | 1GCPYDEK4KZ185905 | 1GCPYDEK4KZ196404 | 1GCPYDEK4KZ178159; 1GCPYDEK4KZ184544; 1GCPYDEK4KZ197472; 1GCPYDEK4KZ199853; 1GCPYDEK4KZ110945; 1GCPYDEK4KZ151916 | 1GCPYDEK4KZ131214; 1GCPYDEK4KZ152242 | 1GCPYDEK4KZ172619 | 1GCPYDEK4KZ102019; 1GCPYDEK4KZ107575

1GCPYDEK4KZ108421 | 1GCPYDEK4KZ189890; 1GCPYDEK4KZ189081

1GCPYDEK4KZ185662 | 1GCPYDEK4KZ130404 | 1GCPYDEK4KZ138454 | 1GCPYDEK4KZ102506 | 1GCPYDEK4KZ174421 | 1GCPYDEK4KZ123288; 1GCPYDEK4KZ114977 | 1GCPYDEK4KZ181577 | 1GCPYDEK4KZ162642 | 1GCPYDEK4KZ191509; 1GCPYDEK4KZ175259 | 1GCPYDEK4KZ159529; 1GCPYDEK4KZ169008 | 1GCPYDEK4KZ193079 | 1GCPYDEK4KZ164553 | 1GCPYDEK4KZ134274 | 1GCPYDEK4KZ192210; 1GCPYDEK4KZ183796

1GCPYDEK4KZ161894; 1GCPYDEK4KZ116521 | 1GCPYDEK4KZ120925

1GCPYDEK4KZ115966 | 1GCPYDEK4KZ163645 | 1GCPYDEK4KZ139880 | 1GCPYDEK4KZ177013 | 1GCPYDEK4KZ165153 | 1GCPYDEK4KZ131844

1GCPYDEK4KZ174466 | 1GCPYDEK4KZ194202 | 1GCPYDEK4KZ164584 | 1GCPYDEK4KZ169879; 1GCPYDEK4KZ135313

1GCPYDEK4KZ196855; 1GCPYDEK4KZ115904 | 1GCPYDEK4KZ166397; 1GCPYDEK4KZ185130 | 1GCPYDEK4KZ107253

1GCPYDEK4KZ175830 | 1GCPYDEK4KZ184348; 1GCPYDEK4KZ169395 | 1GCPYDEK4KZ134467

1GCPYDEK4KZ109004 | 1GCPYDEK4KZ108676 | 1GCPYDEK4KZ190120; 1GCPYDEK4KZ168201 | 1GCPYDEK4KZ116292; 1GCPYDEK4KZ140365 | 1GCPYDEK4KZ132623 | 1GCPYDEK4KZ163547 | 1GCPYDEK4KZ112601 | 1GCPYDEK4KZ135148 | 1GCPYDEK4KZ186004 | 1GCPYDEK4KZ185645 | 1GCPYDEK4KZ188755; 1GCPYDEK4KZ139460; 1GCPYDEK4KZ111318 | 1GCPYDEK4KZ183894; 1GCPYDEK4KZ182597 | 1GCPYDEK4KZ139135; 1GCPYDEK4KZ140558; 1GCPYDEK4KZ188805; 1GCPYDEK4KZ142150 | 1GCPYDEK4KZ167713 | 1GCPYDEK4KZ163550; 1GCPYDEK4KZ184432 | 1GCPYDEK4KZ167145 | 1GCPYDEK4KZ126451 | 1GCPYDEK4KZ101999 | 1GCPYDEK4KZ153620 | 1GCPYDEK4KZ197875 | 1GCPYDEK4KZ170711 | 1GCPYDEK4KZ137952; 1GCPYDEK4KZ185449 | 1GCPYDEK4KZ139362 | 1GCPYDEK4KZ129947; 1GCPYDEK4KZ161653; 1GCPYDEK4KZ145081; 1GCPYDEK4KZ107110 | 1GCPYDEK4KZ106720; 1GCPYDEK4KZ119824 | 1GCPYDEK4KZ124876 | 1GCPYDEK4KZ142018 | 1GCPYDEK4KZ150040 | 1GCPYDEK4KZ136915 | 1GCPYDEK4KZ171485 | 1GCPYDEK4KZ182356; 1GCPYDEK4KZ171941; 1GCPYDEK4KZ130645; 1GCPYDEK4KZ150183; 1GCPYDEK4KZ129687 | 1GCPYDEK4KZ196273 | 1GCPYDEK4KZ197164 | 1GCPYDEK4KZ144710; 1GCPYDEK4KZ133030 | 1GCPYDEK4KZ167212 | 1GCPYDEK4KZ185094; 1GCPYDEK4KZ122223; 1GCPYDEK4KZ195804 | 1GCPYDEK4KZ108967; 1GCPYDEK4KZ155867; 1GCPYDEK4KZ179697; 1GCPYDEK4KZ115594; 1GCPYDEK4KZ163886 | 1GCPYDEK4KZ112338 | 1GCPYDEK4KZ172927; 1GCPYDEK4KZ111044 | 1GCPYDEK4KZ180588 | 1GCPYDEK4KZ190084 | 1GCPYDEK4KZ106944; 1GCPYDEK4KZ128944 | 1GCPYDEK4KZ152094; 1GCPYDEK4KZ127096 | 1GCPYDEK4KZ145923; 1GCPYDEK4KZ112534; 1GCPYDEK4KZ195947

1GCPYDEK4KZ108046; 1GCPYDEK4KZ128846

1GCPYDEK4KZ189677 | 1GCPYDEK4KZ127177 | 1GCPYDEK4KZ182647 | 1GCPYDEK4KZ103171; 1GCPYDEK4KZ171860; 1GCPYDEK4KZ191400 | 1GCPYDEK4KZ126465; 1GCPYDEK4KZ196175; 1GCPYDEK4KZ173270 | 1GCPYDEK4KZ119323; 1GCPYDEK4KZ168974 | 1GCPYDEK4KZ196239; 1GCPYDEK4KZ146585; 1GCPYDEK4KZ136090; 1GCPYDEK4KZ108127; 1GCPYDEK4KZ129821 | 1GCPYDEK4KZ118138 | 1GCPYDEK4KZ113005 | 1GCPYDEK4KZ114459; 1GCPYDEK4KZ107656 | 1GCPYDEK4KZ150930 | 1GCPYDEK4KZ144027; 1GCPYDEK4KZ151091; 1GCPYDEK4KZ170479 | 1GCPYDEK4KZ127602 | 1GCPYDEK4KZ135571; 1GCPYDEK4KZ126532 | 1GCPYDEK4KZ146439 | 1GCPYDEK4KZ111948; 1GCPYDEK4KZ132914 | 1GCPYDEK4KZ135943; 1GCPYDEK4KZ168831; 1GCPYDEK4KZ100917 | 1GCPYDEK4KZ164620; 1GCPYDEK4KZ117541 | 1GCPYDEK4KZ102909 | 1GCPYDEK4KZ166738 | 1GCPYDEK4KZ115689; 1GCPYDEK4KZ105194 | 1GCPYDEK4KZ114557 | 1GCPYDEK4KZ141774 | 1GCPYDEK4KZ106703

1GCPYDEK4KZ197813; 1GCPYDEK4KZ150071 | 1GCPYDEK4KZ107950; 1GCPYDEK4KZ172992

1GCPYDEK4KZ129110 | 1GCPYDEK4KZ139068 | 1GCPYDEK4KZ132167; 1GCPYDEK4KZ111299 | 1GCPYDEK4KZ199352 | 1GCPYDEK4KZ193129 | 1GCPYDEK4KZ124571 | 1GCPYDEK4KZ174600 | 1GCPYDEK4KZ112081 | 1GCPYDEK4KZ191235; 1GCPYDEK4KZ152936 | 1GCPYDEK4KZ194443

1GCPYDEK4KZ137126 | 1GCPYDEK4KZ163726 | 1GCPYDEK4KZ177285; 1GCPYDEK4KZ103817 | 1GCPYDEK4KZ100187 | 1GCPYDEK4KZ162771 | 1GCPYDEK4KZ183992 | 1GCPYDEK4KZ183684 | 1GCPYDEK4KZ134758 | 1GCPYDEK4KZ193017 | 1GCPYDEK4KZ121203 | 1GCPYDEK4KZ143301 | 1GCPYDEK4KZ173057 | 1GCPYDEK4KZ160020 | 1GCPYDEK4KZ179828 | 1GCPYDEK4KZ156761 | 1GCPYDEK4KZ169722 | 1GCPYDEK4KZ166481; 1GCPYDEK4KZ182387 | 1GCPYDEK4KZ111142 | 1GCPYDEK4KZ142293 | 1GCPYDEK4KZ143606 | 1GCPYDEK4KZ147199; 1GCPYDEK4KZ142214 | 1GCPYDEK4KZ154718 | 1GCPYDEK4KZ188951

1GCPYDEK4KZ107947 | 1GCPYDEK4KZ106815 | 1GCPYDEK4KZ152256 | 1GCPYDEK4KZ194121 | 1GCPYDEK4KZ155383 | 1GCPYDEK4KZ189596 | 1GCPYDEK4KZ172023 | 1GCPYDEK4KZ156307 | 1GCPYDEK4KZ162396 | 1GCPYDEK4KZ156775; 1GCPYDEK4KZ184317 | 1GCPYDEK4KZ155190 | 1GCPYDEK4KZ174743 | 1GCPYDEK4KZ120133 | 1GCPYDEK4KZ109665 | 1GCPYDEK4KZ151964 | 1GCPYDEK4KZ191493 | 1GCPYDEK4KZ138910; 1GCPYDEK4KZ153228 | 1GCPYDEK4KZ192370 | 1GCPYDEK4KZ175987 | 1GCPYDEK4KZ144982 | 1GCPYDEK4KZ127082 | 1GCPYDEK4KZ147171

1GCPYDEK4KZ163063; 1GCPYDEK4KZ179280

1GCPYDEK4KZ175584 | 1GCPYDEK4KZ197388 | 1GCPYDEK4KZ107897 | 1GCPYDEK4KZ189128; 1GCPYDEK4KZ125056 | 1GCPYDEK4KZ159806 | 1GCPYDEK4KZ107530 | 1GCPYDEK4KZ146912

1GCPYDEK4KZ151107 | 1GCPYDEK4KZ161314 | 1GCPYDEK4KZ179490; 1GCPYDEK4KZ123162 | 1GCPYDEK4KZ183605 | 1GCPYDEK4KZ141130

1GCPYDEK4KZ127969 | 1GCPYDEK4KZ134727; 1GCPYDEK4KZ193986; 1GCPYDEK4KZ183510 | 1GCPYDEK4KZ189792; 1GCPYDEK4KZ154251 | 1GCPYDEK4KZ110332 | 1GCPYDEK4KZ153682 | 1GCPYDEK4KZ190134; 1GCPYDEK4KZ184608 | 1GCPYDEK4KZ122397 | 1GCPYDEK4KZ175892 | 1GCPYDEK4KZ121783; 1GCPYDEK4KZ134730 | 1GCPYDEK4KZ149714 | 1GCPYDEK4KZ148109 | 1GCPYDEK4KZ165296 | 1GCPYDEK4KZ199321 | 1GCPYDEK4KZ117975

1GCPYDEK4KZ129818

1GCPYDEK4KZ145596 | 1GCPYDEK4KZ156002; 1GCPYDEK4KZ131116; 1GCPYDEK4KZ139216; 1GCPYDEK4KZ145985 | 1GCPYDEK4KZ158834 | 1GCPYDEK4KZ182986; 1GCPYDEK4KZ127731; 1GCPYDEK4KZ138809 | 1GCPYDEK4KZ194927 | 1GCPYDEK4KZ167386; 1GCPYDEK4KZ113263 | 1GCPYDEK4KZ196869; 1GCPYDEK4KZ146893 | 1GCPYDEK4KZ110444; 1GCPYDEK4KZ116079 | 1GCPYDEK4KZ152550 | 1GCPYDEK4KZ175567 | 1GCPYDEK4KZ178467 | 1GCPYDEK4KZ120715 | 1GCPYDEK4KZ166271; 1GCPYDEK4KZ160129; 1GCPYDEK4KZ195835 | 1GCPYDEK4KZ154847 | 1GCPYDEK4KZ185399 | 1GCPYDEK4KZ183765 | 1GCPYDEK4KZ116180; 1GCPYDEK4KZ114008 | 1GCPYDEK4KZ167338 | 1GCPYDEK4KZ141161 | 1GCPYDEK4KZ194216 | 1GCPYDEK4KZ157859; 1GCPYDEK4KZ195771 | 1GCPYDEK4KZ135926 | 1GCPYDEK4KZ180865 | 1GCPYDEK4KZ161930; 1GCPYDEK4KZ137546 | 1GCPYDEK4KZ171096 | 1GCPYDEK4KZ194782; 1GCPYDEK4KZ140592; 1GCPYDEK4KZ189033 | 1GCPYDEK4KZ193907 | 1GCPYDEK4KZ109696; 1GCPYDEK4KZ165413 | 1GCPYDEK4KZ122559 | 1GCPYDEK4KZ101095 | 1GCPYDEK4KZ146375; 1GCPYDEK4KZ193700 | 1GCPYDEK4KZ140429; 1GCPYDEK4KZ158333 | 1GCPYDEK4KZ100268; 1GCPYDEK4KZ136753

1GCPYDEK4KZ108581; 1GCPYDEK4KZ128992; 1GCPYDEK4KZ132945 | 1GCPYDEK4KZ196774

1GCPYDEK4KZ113053 | 1GCPYDEK4KZ182194; 1GCPYDEK4KZ154850; 1GCPYDEK4KZ190814 | 1GCPYDEK4KZ107589; 1GCPYDEK4KZ114932 | 1GCPYDEK4KZ197259 | 1GCPYDEK4KZ115742 | 1GCPYDEK4KZ104708 | 1GCPYDEK4KZ159157 | 1GCPYDEK4KZ170563; 1GCPYDEK4KZ188142; 1GCPYDEK4KZ163452 | 1GCPYDEK4KZ199142 | 1GCPYDEK4KZ186469 | 1GCPYDEK4KZ198766 | 1GCPYDEK4KZ112677 | 1GCPYDEK4KZ128667

1GCPYDEK4KZ188500

1GCPYDEK4KZ107799 | 1GCPYDEK4KZ165900 | 1GCPYDEK4KZ172653; 1GCPYDEK4KZ144903; 1GCPYDEK4KZ121685; 1GCPYDEK4KZ125333; 1GCPYDEK4KZ148076; 1GCPYDEK4KZ163404 | 1GCPYDEK4KZ117247 | 1GCPYDEK4KZ184320; 1GCPYDEK4KZ178694 | 1GCPYDEK4KZ107494 | 1GCPYDEK4KZ143587 | 1GCPYDEK4KZ112274 | 1GCPYDEK4KZ176783; 1GCPYDEK4KZ170000 | 1GCPYDEK4KZ194524 | 1GCPYDEK4KZ141726 | 1GCPYDEK4KZ103137; 1GCPYDEK4KZ186309; 1GCPYDEK4KZ192742 | 1GCPYDEK4KZ180476 | 1GCPYDEK4KZ189520 | 1GCPYDEK4KZ135540 | 1GCPYDEK4KZ195656

1GCPYDEK4KZ121072; 1GCPYDEK4KZ194619; 1GCPYDEK4KZ166674

1GCPYDEK4KZ136154; 1GCPYDEK4KZ117698; 1GCPYDEK4KZ177674 | 1GCPYDEK4KZ148031; 1GCPYDEK4KZ169672 | 1GCPYDEK4KZ118091 | 1GCPYDEK4KZ125820; 1GCPYDEK4KZ152905 | 1GCPYDEK4KZ122383 | 1GCPYDEK4KZ102666 | 1GCPYDEK4KZ114915 | 1GCPYDEK4KZ101436 | 1GCPYDEK4KZ160714; 1GCPYDEK4KZ116664 | 1GCPYDEK4KZ135876 | 1GCPYDEK4KZ112307 | 1GCPYDEK4KZ103476; 1GCPYDEK4KZ131553; 1GCPYDEK4KZ137594; 1GCPYDEK4KZ151687 | 1GCPYDEK4KZ190568 | 1GCPYDEK4KZ188724 | 1GCPYDEK4KZ130015 | 1GCPYDEK4KZ137238; 1GCPYDEK4KZ186083 | 1GCPYDEK4KZ169218; 1GCPYDEK4KZ141371; 1GCPYDEK4KZ187248; 1GCPYDEK4KZ114641

1GCPYDEK4KZ128409; 1GCPYDEK4KZ121332 | 1GCPYDEK4KZ138938; 1GCPYDEK4KZ163323

1GCPYDEK4KZ155268 | 1GCPYDEK4KZ129575; 1GCPYDEK4KZ160857; 1GCPYDEK4KZ192546 | 1GCPYDEK4KZ141290

1GCPYDEK4KZ181689 | 1GCPYDEK4KZ152810 | 1GCPYDEK4KZ105017 | 1GCPYDEK4KZ150345 | 1GCPYDEK4KZ161782; 1GCPYDEK4KZ137370 | 1GCPYDEK4KZ111870 | 1GCPYDEK4KZ115336 | 1GCPYDEK4KZ163841 | 1GCPYDEK4KZ122710; 1GCPYDEK4KZ141578; 1GCPYDEK4KZ136381 | 1GCPYDEK4KZ121315; 1GCPYDEK4KZ139720 | 1GCPYDEK4KZ152306 | 1GCPYDEK4KZ132248; 1GCPYDEK4KZ175620; 1GCPYDEK4KZ184446 | 1GCPYDEK4KZ177254 | 1GCPYDEK4KZ172068; 1GCPYDEK4KZ129267 | 1GCPYDEK4KZ136252 | 1GCPYDEK4KZ130905; 1GCPYDEK4KZ126272 | 1GCPYDEK4KZ151463 | 1GCPYDEK4KZ150278; 1GCPYDEK4KZ171258 | 1GCPYDEK4KZ173625 | 1GCPYDEK4KZ142147 | 1GCPYDEK4KZ198895; 1GCPYDEK4KZ181904 | 1GCPYDEK4KZ175889 | 1GCPYDEK4KZ126093; 1GCPYDEK4KZ166948 | 1GCPYDEK4KZ134050; 1GCPYDEK4KZ112680 | 1GCPYDEK4KZ192191 | 1GCPYDEK4KZ130807; 1GCPYDEK4KZ158980 | 1GCPYDEK4KZ172135 | 1GCPYDEK4KZ107785 | 1GCPYDEK4KZ100013; 1GCPYDEK4KZ100691 | 1GCPYDEK4KZ150569 | 1GCPYDEK4KZ182633

1GCPYDEK4KZ160759

1GCPYDEK4KZ179652 | 1GCPYDEK4KZ116289 | 1GCPYDEK4KZ155030 | 1GCPYDEK4KZ189310; 1GCPYDEK4KZ184785 | 1GCPYDEK4KZ157148; 1GCPYDEK4KZ158106 | 1GCPYDEK4KZ160406; 1GCPYDEK4KZ139636

1GCPYDEK4KZ174614; 1GCPYDEK4KZ161619 | 1GCPYDEK4KZ134047 | 1GCPYDEK4KZ146134

1GCPYDEK4KZ110427; 1GCPYDEK4KZ183393; 1GCPYDEK4KZ195981 | 1GCPYDEK4KZ135554 | 1GCPYDEK4KZ170935 | 1GCPYDEK4KZ147879 | 1GCPYDEK4KZ128197; 1GCPYDEK4KZ173558; 1GCPYDEK4KZ140205 | 1GCPYDEK4KZ198573

1GCPYDEK4KZ107267 | 1GCPYDEK4KZ157862 | 1GCPYDEK4KZ142729; 1GCPYDEK4KZ127437; 1GCPYDEK4KZ168988 | 1GCPYDEK4KZ147431; 1GCPYDEK4KZ160986 | 1GCPYDEK4KZ163144 | 1GCPYDEK4KZ101758

1GCPYDEK4KZ153701 | 1GCPYDEK4KZ161247 | 1GCPYDEK4KZ111223 | 1GCPYDEK4KZ156176; 1GCPYDEK4KZ164780; 1GCPYDEK4KZ199500; 1GCPYDEK4KZ153021 | 1GCPYDEK4KZ189498; 1GCPYDEK4KZ131889; 1GCPYDEK4KZ117166

1GCPYDEK4KZ190148

1GCPYDEK4KZ187623; 1GCPYDEK4KZ118950 | 1GCPYDEK4KZ192613; 1GCPYDEK4KZ176685

1GCPYDEK4KZ192272 | 1GCPYDEK4KZ194331 | 1GCPYDEK4KZ103168; 1GCPYDEK4KZ104191; 1GCPYDEK4KZ149633; 1GCPYDEK4KZ161085

1GCPYDEK4KZ175245; 1GCPYDEK4KZ106474

1GCPYDEK4KZ183829 | 1GCPYDEK4KZ117510; 1GCPYDEK4KZ112582; 1GCPYDEK4KZ105969 | 1GCPYDEK4KZ120620; 1GCPYDEK4KZ194412; 1GCPYDEK4KZ100920; 1GCPYDEK4KZ192109 | 1GCPYDEK4KZ185113; 1GCPYDEK4KZ128345 | 1GCPYDEK4KZ162107

1GCPYDEK4KZ171003; 1GCPYDEK4KZ175973; 1GCPYDEK4KZ157781; 1GCPYDEK4KZ146666; 1GCPYDEK4KZ149650

1GCPYDEK4KZ107351 | 1GCPYDEK4KZ183376; 1GCPYDEK4KZ116468; 1GCPYDEK4KZ160664; 1GCPYDEK4KZ134386 | 1GCPYDEK4KZ148014; 1GCPYDEK4KZ109634 | 1GCPYDEK4KZ128619 | 1GCPYDEK4KZ127812 | 1GCPYDEK4KZ123114 | 1GCPYDEK4KZ183670 | 1GCPYDEK4KZ167520 | 1GCPYDEK4KZ123839; 1GCPYDEK4KZ187282 | 1GCPYDEK4KZ109830 | 1GCPYDEK4KZ140110

1GCPYDEK4KZ186486 | 1GCPYDEK4KZ165251 | 1GCPYDEK4KZ154184; 1GCPYDEK4KZ147025; 1GCPYDEK4KZ123677 | 1GCPYDEK4KZ152984 | 1GCPYDEK4KZ157683 | 1GCPYDEK4KZ186231; 1GCPYDEK4KZ156632 | 1GCPYDEK4KZ196922 | 1GCPYDEK4KZ117796

1GCPYDEK4KZ197620 | 1GCPYDEK4KZ134002 | 1GCPYDEK4KZ184043 | 1GCPYDEK4KZ169283 | 1GCPYDEK4KZ164438 | 1GCPYDEK4KZ165766; 1GCPYDEK4KZ169431 | 1GCPYDEK4KZ166416; 1GCPYDEK4KZ151382; 1GCPYDEK4KZ122996 | 1GCPYDEK4KZ146408 | 1GCPYDEK4KZ101842 | 1GCPYDEK4KZ102747 | 1GCPYDEK4KZ104997; 1GCPYDEK4KZ167601 | 1GCPYDEK4KZ186570 | 1GCPYDEK4KZ152354; 1GCPYDEK4KZ146425 | 1GCPYDEK4KZ150295; 1GCPYDEK4KZ125557; 1GCPYDEK4KZ145730; 1GCPYDEK4KZ180753; 1GCPYDEK4KZ164505 | 1GCPYDEK4KZ161183 | 1GCPYDEK4KZ181479 | 1GCPYDEK4KZ189730 | 1GCPYDEK4KZ157800 | 1GCPYDEK4KZ193664

1GCPYDEK4KZ173365 | 1GCPYDEK4KZ195995 | 1GCPYDEK4KZ128782; 1GCPYDEK4KZ198699 | 1GCPYDEK4KZ104045; 1GCPYDEK4KZ124747; 1GCPYDEK4KZ195446

1GCPYDEK4KZ149535

1GCPYDEK4KZ193857; 1GCPYDEK4KZ113246; 1GCPYDEK4KZ182230; 1GCPYDEK4KZ143315; 1GCPYDEK4KZ111156; 1GCPYDEK4KZ191896 | 1GCPYDEK4KZ104076; 1GCPYDEK4KZ141614; 1GCPYDEK4KZ138485 | 1GCPYDEK4KZ142939 | 1GCPYDEK4KZ156405; 1GCPYDEK4KZ191851; 1GCPYDEK4KZ113490 | 1GCPYDEK4KZ193891

1GCPYDEK4KZ195978; 1GCPYDEK4KZ107673; 1GCPYDEK4KZ162169 | 1GCPYDEK4KZ169106 | 1GCPYDEK4KZ130869; 1GCPYDEK4KZ198380 | 1GCPYDEK4KZ174838; 1GCPYDEK4KZ152886

1GCPYDEK4KZ103963 | 1GCPYDEK4KZ162091 | 1GCPYDEK4KZ101551 | 1GCPYDEK4KZ183846 | 1GCPYDEK4KZ164102 | 1GCPYDEK4KZ136221 | 1GCPYDEK4KZ129981 | 1GCPYDEK4KZ160700 | 1GCPYDEK4KZ182227 | 1GCPYDEK4KZ145131 | 1GCPYDEK4KZ133576; 1GCPYDEK4KZ105826

1GCPYDEK4KZ105129; 1GCPYDEK4KZ164326 | 1GCPYDEK4KZ183278 | 1GCPYDEK4KZ172846 | 1GCPYDEK4KZ107866; 1GCPYDEK4KZ183667 | 1GCPYDEK4KZ136008 | 1GCPYDEK4KZ199349; 1GCPYDEK4KZ172099 | 1GCPYDEK4KZ118219 | 1GCPYDEK4KZ153911 | 1GCPYDEK4KZ153598 | 1GCPYDEK4KZ167050 | 1GCPYDEK4KZ143170 | 1GCPYDEK4KZ105230 | 1GCPYDEK4KZ170370; 1GCPYDEK4KZ132010 | 1GCPYDEK4KZ158963 | 1GCPYDEK4KZ115496; 1GCPYDEK4KZ101520 | 1GCPYDEK4KZ121475; 1GCPYDEK4KZ121718 | 1GCPYDEK4KZ184589 | 1GCPYDEK4KZ173396 | 1GCPYDEK4KZ139300; 1GCPYDEK4KZ138096; 1GCPYDEK4KZ165363 | 1GCPYDEK4KZ111271 | 1GCPYDEK4KZ118575 | 1GCPYDEK4KZ175374; 1GCPYDEK4KZ172488 | 1GCPYDEK4KZ126689 | 1GCPYDEK4KZ168506 | 1GCPYDEK4KZ150250; 1GCPYDEK4KZ156999; 1GCPYDEK4KZ127826 | 1GCPYDEK4KZ159739

1GCPYDEK4KZ102618 | 1GCPYDEK4KZ126692 | 1GCPYDEK4KZ179263 | 1GCPYDEK4KZ187668 | 1GCPYDEK4KZ120875; 1GCPYDEK4KZ149423 | 1GCPYDEK4KZ110735 | 1GCPYDEK4KZ127180 | 1GCPYDEK4KZ163385 | 1GCPYDEK4KZ176217 | 1GCPYDEK4KZ143881 | 1GCPYDEK4KZ108757

1GCPYDEK4KZ193194; 1GCPYDEK4KZ147266 | 1GCPYDEK4KZ160082; 1GCPYDEK4KZ114364 | 1GCPYDEK4KZ149311 | 1GCPYDEK4KZ187573; 1GCPYDEK4KZ150989 | 1GCPYDEK4KZ134453 | 1GCPYDEK4KZ176279 | 1GCPYDEK4KZ119421

1GCPYDEK4KZ145713 | 1GCPYDEK4KZ101324 | 1GCPYDEK4KZ116423; 1GCPYDEK4KZ125123 | 1GCPYDEK4KZ152452; 1GCPYDEK4KZ123176 | 1GCPYDEK4KZ117622; 1GCPYDEK4KZ177092; 1GCPYDEK4KZ191574; 1GCPYDEK4KZ117572 | 1GCPYDEK4KZ121623

1GCPYDEK4KZ194362

1GCPYDEK4KZ169204 | 1GCPYDEK4KZ118334 | 1GCPYDEK4KZ163533 | 1GCPYDEK4KZ104725 | 1GCPYDEK4KZ144867 | 1GCPYDEK4KZ169378; 1GCPYDEK4KZ116003 | 1GCPYDEK4KZ117409; 1GCPYDEK4KZ117989; 1GCPYDEK4KZ178923; 1GCPYDEK4KZ132105 | 1GCPYDEK4KZ198105; 1GCPYDEK4KZ168439 | 1GCPYDEK4KZ140219

1GCPYDEK4KZ168165 | 1GCPYDEK4KZ185256 | 1GCPYDEK4KZ153813 | 1GCPYDEK4KZ123632; 1GCPYDEK4KZ195852 | 1GCPYDEK4KZ186682; 1GCPYDEK4KZ122481 | 1GCPYDEK4KZ132511; 1GCPYDEK4KZ106748 | 1GCPYDEK4KZ167632 | 1GCPYDEK4KZ163256; 1GCPYDEK4KZ112551 | 1GCPYDEK4KZ113876; 1GCPYDEK4KZ126725 | 1GCPYDEK4KZ158798 | 1GCPYDEK4KZ186696; 1GCPYDEK4KZ174807; 1GCPYDEK4KZ188111 | 1GCPYDEK4KZ197147; 1GCPYDEK4KZ169221; 1GCPYDEK4KZ133920 | 1GCPYDEK4KZ144402 | 1GCPYDEK4KZ193213 | 1GCPYDEK4KZ180610; 1GCPYDEK4KZ111707 | 1GCPYDEK4KZ123419 | 1GCPYDEK4KZ153472 | 1GCPYDEK4KZ150894 | 1GCPYDEK4KZ151141 | 1GCPYDEK4KZ126157 | 1GCPYDEK4KZ111643 | 1GCPYDEK4KZ114574 | 1GCPYDEK4KZ150829; 1GCPYDEK4KZ122626; 1GCPYDEK4KZ111500

1GCPYDEK4KZ113506 | 1GCPYDEK4KZ152208 | 1GCPYDEK4KZ141080 | 1GCPYDEK4KZ174189; 1GCPYDEK4KZ174824; 1GCPYDEK4KZ184706 | 1GCPYDEK4KZ165850 | 1GCPYDEK4KZ129141; 1GCPYDEK4KZ191350 | 1GCPYDEK4KZ165007 | 1GCPYDEK4KZ126448 | 1GCPYDEK4KZ159725 | 1GCPYDEK4KZ174760 | 1GCPYDEK4KZ169901 | 1GCPYDEK4KZ172605 | 1GCPYDEK4KZ115384 | 1GCPYDEK4KZ192806 | 1GCPYDEK4KZ125395

1GCPYDEK4KZ142956; 1GCPYDEK4KZ195091 | 1GCPYDEK4KZ102540 | 1GCPYDEK4KZ146957

1GCPYDEK4KZ144786 | 1GCPYDEK4KZ119869 | 1GCPYDEK4KZ183037 | 1GCPYDEK4KZ181708 | 1GCPYDEK4KZ121444; 1GCPYDEK4KZ126210; 1GCPYDEK4KZ180252 | 1GCPYDEK4KZ194281 | 1GCPYDEK4KZ193275; 1GCPYDEK4KZ160941 | 1GCPYDEK4KZ158171 | 1GCPYDEK4KZ133268 | 1GCPYDEK4KZ152774 | 1GCPYDEK4KZ185869 | 1GCPYDEK4KZ146165; 1GCPYDEK4KZ154346 | 1GCPYDEK4KZ171762 | 1GCPYDEK4KZ114851 | 1GCPYDEK4KZ179358 | 1GCPYDEK4KZ187735 | 1GCPYDEK4KZ186049 | 1GCPYDEK4KZ147669

1GCPYDEK4KZ199190; 1GCPYDEK4KZ191929 | 1GCPYDEK4KZ197410 | 1GCPYDEK4KZ123159 | 1GCPYDEK4KZ172166 | 1GCPYDEK4KZ124988; 1GCPYDEK4KZ153875 | 1GCPYDEK4KZ119385 | 1GCPYDEK4KZ197553; 1GCPYDEK4KZ165962; 1GCPYDEK4KZ179778 | 1GCPYDEK4KZ108323 | 1GCPYDEK4KZ196905 | 1GCPYDEK4KZ133688 | 1GCPYDEK4KZ151074 | 1GCPYDEK4KZ192997 | 1GCPYDEK4KZ184396; 1GCPYDEK4KZ128295 | 1GCPYDEK4KZ114221; 1GCPYDEK4KZ157392 | 1GCPYDEK4KZ175861 | 1GCPYDEK4KZ103509 | 1GCPYDEK4KZ112372 | 1GCPYDEK4KZ142617

1GCPYDEK4KZ190828 | 1GCPYDEK4KZ158123 | 1GCPYDEK4KZ186259; 1GCPYDEK4KZ152841 | 1GCPYDEK4KZ147994 | 1GCPYDEK4KZ104756 | 1GCPYDEK4KZ104885; 1GCPYDEK4KZ155982 | 1GCPYDEK4KZ137112; 1GCPYDEK4KZ132654 | 1GCPYDEK4KZ116647 | 1GCPYDEK4KZ190778 | 1GCPYDEK4KZ114266 | 1GCPYDEK4KZ165458; 1GCPYDEK4KZ189372 | 1GCPYDEK4KZ129754; 1GCPYDEK4KZ111965; 1GCPYDEK4KZ166805 | 1GCPYDEK4KZ135098 | 1GCPYDEK4KZ163466; 1GCPYDEK4KZ180557 | 1GCPYDEK4KZ172507; 1GCPYDEK4KZ192918; 1GCPYDEK4KZ114235 | 1GCPYDEK4KZ135733 | 1GCPYDEK4KZ149308; 1GCPYDEK4KZ197536 | 1GCPYDEK4KZ180090 | 1GCPYDEK4KZ160163; 1GCPYDEK4KZ193339 | 1GCPYDEK4KZ155352 | 1GCPYDEK4KZ123629 | 1GCPYDEK4KZ180042 | 1GCPYDEK4KZ169512; 1GCPYDEK4KZ102294 | 1GCPYDEK4KZ107558 | 1GCPYDEK4KZ137272; 1GCPYDEK4KZ159692

1GCPYDEK4KZ125090; 1GCPYDEK4KZ190781; 1GCPYDEK4KZ109875 | 1GCPYDEK4KZ153827 | 1GCPYDEK4KZ126840; 1GCPYDEK4KZ198542 | 1GCPYDEK4KZ188691; 1GCPYDEK4KZ136820 | 1GCPYDEK4KZ142651 | 1GCPYDEK4KZ190375; 1GCPYDEK4KZ109701 | 1GCPYDEK4KZ151575 | 1GCPYDEK4KZ134291; 1GCPYDEK4KZ104062; 1GCPYDEK4KZ119662; 1GCPYDEK4KZ101825 | 1GCPYDEK4KZ179439 | 1GCPYDEK4KZ108032 | 1GCPYDEK4KZ191736; 1GCPYDEK4KZ105566 | 1GCPYDEK4KZ195415 | 1GCPYDEK4KZ120083 | 1GCPYDEK4KZ165508 | 1GCPYDEK4KZ194345; 1GCPYDEK4KZ193261; 1GCPYDEK4KZ188061 | 1GCPYDEK4KZ175746

1GCPYDEK4KZ176475; 1GCPYDEK4KZ178436; 1GCPYDEK4KZ135666

1GCPYDEK4KZ185161; 1GCPYDEK4KZ184799; 1GCPYDEK4KZ161541 | 1GCPYDEK4KZ180400 | 1GCPYDEK4KZ162057 | 1GCPYDEK4KZ106314

1GCPYDEK4KZ119337 | 1GCPYDEK4KZ187654; 1GCPYDEK4KZ163967; 1GCPYDEK4KZ145162 | 1GCPYDEK4KZ115241 | 1GCPYDEK4KZ132847; 1GCPYDEK4KZ175729; 1GCPYDEK4KZ172491 | 1GCPYDEK4KZ103865; 1GCPYDEK4KZ112002 | 1GCPYDEK4KZ180283 | 1GCPYDEK4KZ159708 | 1GCPYDEK4KZ131410 | 1GCPYDEK4KZ160566 | 1GCPYDEK4KZ144433 | 1GCPYDEK4KZ163399 | 1GCPYDEK4KZ153276 | 1GCPYDEK4KZ175410 | 1GCPYDEK4KZ184690 | 1GCPYDEK4KZ118558 | 1GCPYDEK4KZ139796; 1GCPYDEK4KZ171292 | 1GCPYDEK4KZ107298 | 1GCPYDEK4KZ199724 | 1GCPYDEK4KZ181014; 1GCPYDEK4KZ108337; 1GCPYDEK4KZ193387; 1GCPYDEK4KZ133707

1GCPYDEK4KZ108919; 1GCPYDEK4KZ120116 | 1GCPYDEK4KZ190473

1GCPYDEK4KZ146229 | 1GCPYDEK4KZ170336

1GCPYDEK4KZ139930 | 1GCPYDEK4KZ118656 | 1GCPYDEK4KZ111660 | 1GCPYDEK4KZ175035 | 1GCPYDEK4KZ177271; 1GCPYDEK4KZ135358; 1GCPYDEK4KZ124151 | 1GCPYDEK4KZ177805 | 1GCPYDEK4KZ136302 | 1GCPYDEK4KZ107768 | 1GCPYDEK4KZ167193

1GCPYDEK4KZ132301 | 1GCPYDEK4KZ126756 | 1GCPYDEK4KZ151625; 1GCPYDEK4KZ127843; 1GCPYDEK4KZ167307 | 1GCPYDEK4KZ157330 | 1GCPYDEK4KZ101341; 1GCPYDEK4KZ125848; 1GCPYDEK4KZ179621; 1GCPYDEK4KZ199335 | 1GCPYDEK4KZ115675 | 1GCPYDEK4KZ153424 | 1GCPYDEK4KZ155495; 1GCPYDEK4KZ128961 | 1GCPYDEK4KZ131777; 1GCPYDEK4KZ156128; 1GCPYDEK4KZ144898; 1GCPYDEK4KZ168652

1GCPYDEK4KZ166075 | 1GCPYDEK4KZ105454 | 1GCPYDEK4KZ100576; 1GCPYDEK4KZ126644 | 1GCPYDEK4KZ182423 | 1GCPYDEK4KZ172197 | 1GCPYDEK4KZ178727; 1GCPYDEK4KZ168991 | 1GCPYDEK4KZ130211 | 1GCPYDEK4KZ147476 | 1GCPYDEK4KZ118320 | 1GCPYDEK4KZ165640

1GCPYDEK4KZ165590; 1GCPYDEK4KZ130144; 1GCPYDEK4KZ188464 | 1GCPYDEK4KZ106877; 1GCPYDEK4KZ127244; 1GCPYDEK4KZ104790 | 1GCPYDEK4KZ160017; 1GCPYDEK4KZ146876 | 1GCPYDEK4KZ159255

1GCPYDEK4KZ138017 | 1GCPYDEK4KZ112887; 1GCPYDEK4KZ120164; 1GCPYDEK4KZ179957 | 1GCPYDEK4KZ138728 | 1GCPYDEK4KZ121038; 1GCPYDEK4KZ156890 | 1GCPYDEK4KZ147090 | 1GCPYDEK4KZ181854 | 1GCPYDEK4KZ148143 | 1GCPYDEK4KZ182549

1GCPYDEK4KZ138423 | 1GCPYDEK4KZ151530 | 1GCPYDEK4KZ108659; 1GCPYDEK4KZ125896; 1GCPYDEK4KZ194913 | 1GCPYDEK4KZ186701; 1GCPYDEK4KZ134193 | 1GCPYDEK4KZ136901

1GCPYDEK4KZ179277; 1GCPYDEK4KZ127941

1GCPYDEK4KZ112470 | 1GCPYDEK4KZ183006 | 1GCPYDEK4KZ107611 | 1GCPYDEK4KZ165427 | 1GCPYDEK4KZ190683 | 1GCPYDEK4KZ195110

1GCPYDEK4KZ156663; 1GCPYDEK4KZ121461; 1GCPYDEK4KZ199397

1GCPYDEK4KZ159126 | 1GCPYDEK4KZ163757 | 1GCPYDEK4KZ151558 | 1GCPYDEK4KZ148711 | 1GCPYDEK4KZ157909 | 1GCPYDEK4KZ106104; 1GCPYDEK4KZ138227; 1GCPYDEK4KZ165265; 1GCPYDEK4KZ170062 | 1GCPYDEK4KZ174029; 1GCPYDEK4KZ117295; 1GCPYDEK4KZ175875 | 1GCPYDEK4KZ138602; 1GCPYDEK4KZ179005 | 1GCPYDEK4KZ110007; 1GCPYDEK4KZ118432 | 1GCPYDEK4KZ113358; 1GCPYDEK4KZ176850 | 1GCPYDEK4KZ149891 | 1GCPYDEK4KZ103543 | 1GCPYDEK4KZ143430 | 1GCPYDEK4KZ193230 | 1GCPYDEK4KZ164231 | 1GCPYDEK4KZ193373; 1GCPYDEK4KZ136428; 1GCPYDEK4KZ130757; 1GCPYDEK4KZ141757

1GCPYDEK4KZ144187 | 1GCPYDEK4KZ126904; 1GCPYDEK4KZ147168 | 1GCPYDEK4KZ118253 | 1GCPYDEK4KZ105180; 1GCPYDEK4KZ105986 | 1GCPYDEK4KZ185855 | 1GCPYDEK4KZ142195 | 1GCPYDEK4KZ150460; 1GCPYDEK4KZ174547 | 1GCPYDEK4KZ164424; 1GCPYDEK4KZ114901 | 1GCPYDEK4KZ185516 | 1GCPYDEK4KZ110900 | 1GCPYDEK4KZ187685 | 1GCPYDEK4KZ197228 | 1GCPYDEK4KZ103123; 1GCPYDEK4KZ191560 | 1GCPYDEK4KZ187833 | 1GCPYDEK4KZ152418; 1GCPYDEK4KZ130659; 1GCPYDEK4KZ183720 | 1GCPYDEK4KZ157652 | 1GCPYDEK4KZ163421 | 1GCPYDEK4KZ116549; 1GCPYDEK4KZ106619; 1GCPYDEK4KZ106247; 1GCPYDEK4KZ106412 | 1GCPYDEK4KZ140172 | 1GCPYDEK4KZ147753 | 1GCPYDEK4KZ129902; 1GCPYDEK4KZ103252; 1GCPYDEK4KZ147073; 1GCPYDEK4KZ196502 | 1GCPYDEK4KZ160955 | 1GCPYDEK4KZ170790 | 1GCPYDEK4KZ180851

1GCPYDEK4KZ114879 | 1GCPYDEK4KZ198878 | 1GCPYDEK4KZ167517 | 1GCPYDEK4KZ102554; 1GCPYDEK4KZ129320 | 1GCPYDEK4KZ103185 | 1GCPYDEK4KZ118947 | 1GCPYDEK4KZ148661; 1GCPYDEK4KZ193115

1GCPYDEK4KZ174290 | 1GCPYDEK4KZ137398 | 1GCPYDEK4KZ103512 | 1GCPYDEK4KZ116132 | 1GCPYDEK4KZ134372; 1GCPYDEK4KZ110718; 1GCPYDEK4KZ171924 | 1GCPYDEK4KZ196290; 1GCPYDEK4KZ166741; 1GCPYDEK4KZ170854; 1GCPYDEK4KZ125462 | 1GCPYDEK4KZ121122 | 1GCPYDEK4KZ110766; 1GCPYDEK4KZ152970 | 1GCPYDEK4KZ155707 | 1GCPYDEK4KZ111559 | 1GCPYDEK4KZ149387 | 1GCPYDEK4KZ142634 | 1GCPYDEK4KZ176444 | 1GCPYDEK4KZ148353 | 1GCPYDEK4KZ101372; 1GCPYDEK4KZ122920; 1GCPYDEK4KZ162785 | 1GCPYDEK4KZ122044 | 1GCPYDEK4KZ157201; 1GCPYDEK4KZ170580 | 1GCPYDEK4KZ183314 | 1GCPYDEK4KZ116826; 1GCPYDEK4KZ197715; 1GCPYDEK4KZ157456; 1GCPYDEK4KZ177920 | 1GCPYDEK4KZ105292; 1GCPYDEK4KZ106233; 1GCPYDEK4KZ110539 | 1GCPYDEK4KZ132962; 1GCPYDEK4KZ182048 | 1GCPYDEK4KZ126806 | 1GCPYDEK4KZ124926

1GCPYDEK4KZ127504; 1GCPYDEK4KZ179165; 1GCPYDEK4KZ181403; 1GCPYDEK4KZ122058 | 1GCPYDEK4KZ131696 | 1GCPYDEK4KZ151432 | 1GCPYDEK4KZ144836 | 1GCPYDEK4KZ118172; 1GCPYDEK4KZ194877 | 1GCPYDEK4KZ188772 | 1GCPYDEK4KZ180493

1GCPYDEK4KZ133352; 1GCPYDEK4KZ189713 | 1GCPYDEK4KZ108452; 1GCPYDEK4KZ172555 | 1GCPYDEK4KZ199965

1GCPYDEK4KZ175763 | 1GCPYDEK4KZ160678 | 1GCPYDEK4KZ133173 | 1GCPYDEK4KZ100626; 1GCPYDEK4KZ130466 | 1GCPYDEK4KZ173608 | 1GCPYDEK4KZ101582 | 1GCPYDEK4KZ126269 | 1GCPYDEK4KZ113179 | 1GCPYDEK4KZ193227 | 1GCPYDEK4KZ116177 | 1GCPYDEK4KZ117684; 1GCPYDEK4KZ152340; 1GCPYDEK4KZ118754 | 1GCPYDEK4KZ116163 | 1GCPYDEK4KZ180803 | 1GCPYDEK4KZ135991 | 1GCPYDEK4KZ104675; 1GCPYDEK4KZ170191 | 1GCPYDEK4KZ165444; 1GCPYDEK4KZ143928 | 1GCPYDEK4KZ124439; 1GCPYDEK4KZ188822; 1GCPYDEK4KZ163094; 1GCPYDEK4KZ180445 | 1GCPYDEK4KZ175553 | 1GCPYDEK4KZ157375 | 1GCPYDEK4KZ122979; 1GCPYDEK4KZ128443 | 1GCPYDEK4KZ157442; 1GCPYDEK4KZ182499 | 1GCPYDEK4KZ107379 | 1GCPYDEK4KZ103946; 1GCPYDEK4KZ151415; 1GCPYDEK4KZ102571; 1GCPYDEK4KZ115076 | 1GCPYDEK4KZ179022 | 1GCPYDEK4KZ147221; 1GCPYDEK4KZ152158 | 1GCPYDEK4KZ144223; 1GCPYDEK4KZ116504 | 1GCPYDEK4KZ183717 | 1GCPYDEK4KZ141483 | 1GCPYDEK4KZ121301 | 1GCPYDEK4KZ103994 | 1GCPYDEK4KZ152127; 1GCPYDEK4KZ118611; 1GCPYDEK4KZ185077

1GCPYDEK4KZ191185; 1GCPYDEK4KZ106846 | 1GCPYDEK4KZ197455; 1GCPYDEK4KZ179800; 1GCPYDEK4KZ159417 | 1GCPYDEK4KZ118155 | 1GCPYDEK4KZ145694 | 1GCPYDEK4KZ151852 | 1GCPYDEK4KZ187895; 1GCPYDEK4KZ151978; 1GCPYDEK4KZ133609 | 1GCPYDEK4KZ150264; 1GCPYDEK4KZ113795 | 1GCPYDEK4KZ139023

1GCPYDEK4KZ179909 | 1GCPYDEK4KZ108614; 1GCPYDEK4KZ125929; 1GCPYDEK4KZ178291 | 1GCPYDEK4KZ134551 | 1GCPYDEK4KZ153066 | 1GCPYDEK4KZ187671 | 1GCPYDEK4KZ184155

1GCPYDEK4KZ142861 | 1GCPYDEK4KZ136641 | 1GCPYDEK4KZ156310 | 1GCPYDEK4KZ194491; 1GCPYDEK4KZ146926; 1GCPYDEK4KZ112159 | 1GCPYDEK4KZ143251; 1GCPYDEK4KZ105499 | 1GCPYDEK4KZ184513 | 1GCPYDEK4KZ170756 | 1GCPYDEK4KZ103803; 1GCPYDEK4KZ135814; 1GCPYDEK4KZ195463 | 1GCPYDEK4KZ129284 | 1GCPYDEK4KZ159160; 1GCPYDEK4KZ140821 | 1GCPYDEK4KZ145369 | 1GCPYDEK4KZ152919; 1GCPYDEK4KZ118513 | 1GCPYDEK4KZ191381; 1GCPYDEK4KZ169624 | 1GCPYDEK4KZ150667; 1GCPYDEK4KZ178565; 1GCPYDEK4KZ103557; 1GCPYDEK4KZ157912 | 1GCPYDEK4KZ140544 | 1GCPYDEK4KZ166061; 1GCPYDEK4KZ122660 | 1GCPYDEK4KZ111819

1GCPYDEK4KZ134310 | 1GCPYDEK4KZ121296 | 1GCPYDEK4KZ144884 | 1GCPYDEK4KZ162821 | 1GCPYDEK4KZ149910; 1GCPYDEK4KZ126787 | 1GCPYDEK4KZ175794

1GCPYDEK4KZ174273 | 1GCPYDEK4KZ114834; 1GCPYDEK4KZ165797 | 1GCPYDEK4KZ110976 | 1GCPYDEK4KZ117328 | 1GCPYDEK4KZ150877 | 1GCPYDEK4KZ154508 | 1GCPYDEK4KZ154542 | 1GCPYDEK4KZ143556; 1GCPYDEK4KZ112047 | 1GCPYDEK4KZ163483 | 1GCPYDEK4KZ199027 | 1GCPYDEK4KZ186830; 1GCPYDEK4KZ196810; 1GCPYDEK4KZ101579 | 1GCPYDEK4KZ145453; 1GCPYDEK4KZ164097 | 1GCPYDEK4KZ146991 | 1GCPYDEK4KZ194460 | 1GCPYDEK4KZ160535 | 1GCPYDEK4KZ117507; 1GCPYDEK4KZ155805; 1GCPYDEK4KZ161913; 1GCPYDEK4KZ187377 | 1GCPYDEK4KZ143721; 1GCPYDEK4KZ152760 | 1GCPYDEK4KZ194989 | 1GCPYDEK4KZ134887 | 1GCPYDEK4KZ139040; 1GCPYDEK4KZ128622

1GCPYDEK4KZ121198 | 1GCPYDEK4KZ165248; 1GCPYDEK4KZ125185; 1GCPYDEK4KZ110704 | 1GCPYDEK4KZ130774 | 1GCPYDEK4KZ109424; 1GCPYDEK4KZ152595 | 1GCPYDEK4KZ108628 | 1GCPYDEK4KZ199285 | 1GCPYDEK4KZ135988 | 1GCPYDEK4KZ155271; 1GCPYDEK4KZ191056 | 1GCPYDEK4KZ117006; 1GCPYDEK4KZ197925 | 1GCPYDEK4KZ114400; 1GCPYDEK4KZ182051; 1GCPYDEK4KZ179327 | 1GCPYDEK4KZ123193 | 1GCPYDEK4KZ141841 | 1GCPYDEK4KZ166903 | 1GCPYDEK4KZ114171 | 1GCPYDEK4KZ191316 | 1GCPYDEK4KZ164987; 1GCPYDEK4KZ166836 | 1GCPYDEK4KZ120262; 1GCPYDEK4KZ154234; 1GCPYDEK4KZ132184 | 1GCPYDEK4KZ150197; 1GCPYDEK4KZ156288 | 1GCPYDEK4KZ185466; 1GCPYDEK4KZ124344; 1GCPYDEK4KZ166187; 1GCPYDEK4KZ197648 | 1GCPYDEK4KZ172426; 1GCPYDEK4KZ196161 | 1GCPYDEK4KZ193065; 1GCPYDEK4KZ178758 | 1GCPYDEK4KZ192000 | 1GCPYDEK4KZ148272 | 1GCPYDEK4KZ192871 | 1GCPYDEK4KZ186276 | 1GCPYDEK4KZ154315; 1GCPYDEK4KZ114669; 1GCPYDEK4KZ176816

1GCPYDEK4KZ100903; 1GCPYDEK4KZ185211 | 1GCPYDEK4KZ109567; 1GCPYDEK4KZ140267; 1GCPYDEK4KZ174855

1GCPYDEK4KZ192188 | 1GCPYDEK4KZ190232; 1GCPYDEK4KZ197214 | 1GCPYDEK4KZ125770 | 1GCPYDEK4KZ100965 | 1GCPYDEK4KZ171566 | 1GCPYDEK4KZ175004; 1GCPYDEK4KZ104921 | 1GCPYDEK4KZ157666 | 1GCPYDEK4KZ125378 | 1GCPYDEK4KZ188268 | 1GCPYDEK4KZ137515 | 1GCPYDEK4KZ157649 | 1GCPYDEK4KZ106880; 1GCPYDEK4KZ154881 | 1GCPYDEK4KZ127986 | 1GCPYDEK4KZ117233; 1GCPYDEK4KZ145310 | 1GCPYDEK4KZ120942; 1GCPYDEK4KZ116793; 1GCPYDEK4KZ125882 | 1GCPYDEK4KZ129009 | 1GCPYDEK4KZ125428 | 1GCPYDEK4KZ180722; 1GCPYDEK4KZ163628; 1GCPYDEK4KZ155688 | 1GCPYDEK4KZ186956 | 1GCPYDEK4KZ142780 | 1GCPYDEK4KZ127387

1GCPYDEK4KZ148563 | 1GCPYDEK4KZ156131 | 1GCPYDEK4KZ194555 | 1GCPYDEK4KZ161331; 1GCPYDEK4KZ119788; 1GCPYDEK4KZ148398; 1GCPYDEK4KZ136963; 1GCPYDEK4KZ197861; 1GCPYDEK4KZ174449

1GCPYDEK4KZ158560; 1GCPYDEK4KZ109844 | 1GCPYDEK4KZ129298 | 1GCPYDEK4KZ124683 | 1GCPYDEK4KZ108371

1GCPYDEK4KZ144657 | 1GCPYDEK4KZ100500; 1GCPYDEK4KZ160115 | 1GCPYDEK4KZ100593; 1GCPYDEK4KZ112436 | 1GCPYDEK4KZ151267 | 1GCPYDEK4KZ150216; 1GCPYDEK4KZ131181 | 1GCPYDEK4KZ157165 | 1GCPYDEK4KZ196628

1GCPYDEK4KZ168585 | 1GCPYDEK4KZ124537; 1GCPYDEK4KZ156100 | 1GCPYDEK4KZ167839 | 1GCPYDEK4KZ162608 | 1GCPYDEK4KZ160227 | 1GCPYDEK4KZ137739; 1GCPYDEK4KZ106734 | 1GCPYDEK4KZ121427; 1GCPYDEK4KZ144092; 1GCPYDEK4KZ186181 | 1GCPYDEK4KZ160504; 1GCPYDEK4KZ154329 | 1GCPYDEK4KZ191154 | 1GCPYDEK4KZ134484; 1GCPYDEK4KZ177772; 1GCPYDEK4KZ177738 | 1GCPYDEK4KZ176766; 1GCPYDEK4KZ189467 | 1GCPYDEK4KZ172474

1GCPYDEK4KZ191168 | 1GCPYDEK4KZ194040 | 1GCPYDEK4KZ144190; 1GCPYDEK4KZ197245; 1GCPYDEK4KZ162124 | 1GCPYDEK4KZ101145; 1GCPYDEK4KZ157179 | 1GCPYDEK4KZ116759 | 1GCPYDEK4KZ134341 | 1GCPYDEK4KZ148207 | 1GCPYDEK4KZ155738 | 1GCPYDEK4KZ175312; 1GCPYDEK4KZ105051; 1GCPYDEK4KZ139443 | 1GCPYDEK4KZ135683

1GCPYDEK4KZ159045 | 1GCPYDEK4KZ138406 | 1GCPYDEK4KZ192398; 1GCPYDEK4KZ184916 | 1GCPYDEK4KZ199982 | 1GCPYDEK4KZ176461; 1GCPYDEK4KZ183961; 1GCPYDEK4KZ141676 | 1GCPYDEK4KZ102439

1GCPYDEK4KZ142410 | 1GCPYDEK4KZ144612 | 1GCPYDEK4KZ126580 | 1GCPYDEK4KZ121377 | 1GCPYDEK4KZ133870 | 1GCPYDEK4KZ115837 | 1GCPYDEK4KZ100660; 1GCPYDEK4KZ177576 | 1GCPYDEK4KZ171504 | 1GCPYDEK4KZ121105 | 1GCPYDEK4KZ162883 | 1GCPYDEK4KZ116695 | 1GCPYDEK4KZ102795 | 1GCPYDEK4KZ183538; 1GCPYDEK4KZ151737; 1GCPYDEK4KZ104787 | 1GCPYDEK4KZ135327 | 1GCPYDEK4KZ147915; 1GCPYDEK4KZ101386 | 1GCPYDEK4KZ166125 | 1GCPYDEK4KZ135859 | 1GCPYDEK4KZ101923

1GCPYDEK4KZ168392

1GCPYDEK4KZ139779; 1GCPYDEK4KZ175732 | 1GCPYDEK4KZ117099 | 1GCPYDEK4KZ115739; 1GCPYDEK4KZ125400; 1GCPYDEK4KZ110573 | 1GCPYDEK4KZ134498 | 1GCPYDEK4KZ151124 | 1GCPYDEK4KZ190201; 1GCPYDEK4KZ177531

1GCPYDEK4KZ198945 | 1GCPYDEK4KZ101209; 1GCPYDEK4KZ110203 | 1GCPYDEK4KZ189727 | 1GCPYDEK4KZ151902 | 1GCPYDEK4KZ133156 | 1GCPYDEK4KZ151785; 1GCPYDEK4KZ145064 | 1GCPYDEK4KZ128376 | 1GCPYDEK4KZ160518 | 1GCPYDEK4KZ103705 | 1GCPYDEK4KZ139488 | 1GCPYDEK4KZ186293; 1GCPYDEK4KZ129074; 1GCPYDEK4KZ191591 | 1GCPYDEK4KZ151981 | 1GCPYDEK4KZ129365; 1GCPYDEK4KZ109164; 1GCPYDEK4KZ150524; 1GCPYDEK4KZ114512 | 1GCPYDEK4KZ122433

1GCPYDEK4KZ195219 | 1GCPYDEK4KZ188402 | 1GCPYDEK4KZ198069 | 1GCPYDEK4KZ172622 | 1GCPYDEK4KZ104661

1GCPYDEK4KZ151284 | 1GCPYDEK4KZ128037 | 1GCPYDEK4KZ150121; 1GCPYDEK4KZ101839; 1GCPYDEK4KZ119306; 1GCPYDEK4KZ192093

1GCPYDEK4KZ199786; 1GCPYDEK4KZ175696

1GCPYDEK4KZ181188 | 1GCPYDEK4KZ179974 | 1GCPYDEK4KZ188383 | 1GCPYDEK4KZ143296 | 1GCPYDEK4KZ151110 | 1GCPYDEK4KZ111206

1GCPYDEK4KZ107690; 1GCPYDEK4KZ171471 | 1GCPYDEK4KZ177593 | 1GCPYDEK4KZ146814 | 1GCPYDEK4KZ133805; 1GCPYDEK4KZ174709 | 1GCPYDEK4KZ180414 | 1GCPYDEK4KZ176508 | 1GCPYDEK4KZ163449; 1GCPYDEK4KZ104918; 1GCPYDEK4KZ109794 | 1GCPYDEK4KZ137773; 1GCPYDEK4KZ134436 | 1GCPYDEK4KZ180154; 1GCPYDEK4KZ136882 | 1GCPYDEK4KZ123338 | 1GCPYDEK4KZ148160; 1GCPYDEK4KZ182700; 1GCPYDEK4KZ100805; 1GCPYDEK4KZ199450; 1GCPYDEK4KZ139815; 1GCPYDEK4KZ144626 | 1GCPYDEK4KZ105552 | 1GCPYDEK4KZ112596; 1GCPYDEK4KZ195298

1GCPYDEK4KZ120374; 1GCPYDEK4KZ140527 | 1GCPYDEK4KZ199416 | 1GCPYDEK4KZ128765 | 1GCPYDEK4KZ181806; 1GCPYDEK4KZ155206 | 1GCPYDEK4KZ126529 | 1GCPYDEK4KZ141287

1GCPYDEK4KZ112856 | 1GCPYDEK4KZ172295 | 1GCPYDEK4KZ121654 | 1GCPYDEK4KZ138972 | 1GCPYDEK4KZ116096 | 1GCPYDEK4KZ149289 | 1GCPYDEK4KZ120830; 1GCPYDEK4KZ135229; 1GCPYDEK4KZ116261 | 1GCPYDEK4KZ196693 | 1GCPYDEK4KZ190652 | 1GCPYDEK4KZ116017 | 1GCPYDEK4KZ107804; 1GCPYDEK4KZ101565 | 1GCPYDEK4KZ111254 | 1GCPYDEK4KZ173107 | 1GCPYDEK4KZ112310 | 1GCPYDEK4KZ140978 | 1GCPYDEK4KZ153195 | 1GCPYDEK4KZ162401 | 1GCPYDEK4KZ134369 | 1GCPYDEK4KZ111321 | 1GCPYDEK4KZ136591 | 1GCPYDEK4KZ195270; 1GCPYDEK4KZ164309 | 1GCPYDEK4KZ198430 | 1GCPYDEK4KZ130371; 1GCPYDEK4KZ140785 | 1GCPYDEK4KZ171079 | 1GCPYDEK4KZ162933; 1GCPYDEK4KZ176699 | 1GCPYDEK4KZ103087; 1GCPYDEK4KZ148675 | 1GCPYDEK4KZ163192 | 1GCPYDEK4KZ108645 | 1GCPYDEK4KZ154010

1GCPYDEK4KZ165587 | 1GCPYDEK4KZ132931 | 1GCPYDEK4KZ158753 | 1GCPYDEK4KZ176847 | 1GCPYDEK4KZ181269 | 1GCPYDEK4KZ177299 | 1GCPYDEK4KZ110685 | 1GCPYDEK4KZ104644

1GCPYDEK4KZ120990; 1GCPYDEK4KZ159546 | 1GCPYDEK4KZ129561

1GCPYDEK4KZ170658 | 1GCPYDEK4KZ101632; 1GCPYDEK4KZ125591 | 1GCPYDEK4KZ138857; 1GCPYDEK4KZ131374 | 1GCPYDEK4KZ102022; 1GCPYDEK4KZ107124 | 1GCPYDEK4KZ183751 | 1GCPYDEK4KZ167856 | 1GCPYDEK4KZ145100; 1GCPYDEK4KZ186388

1GCPYDEK4KZ147137 | 1GCPYDEK4KZ174337

1GCPYDEK4KZ146098; 1GCPYDEK4KZ156758; 1GCPYDEK4KZ166643 | 1GCPYDEK4KZ143136 | 1GCPYDEK4KZ196144 | 1GCPYDEK4KZ113957 | 1GCPYDEK4KZ172085 | 1GCPYDEK4KZ164634 | 1GCPYDEK4KZ176749 | 1GCPYDEK4KZ190330

1GCPYDEK4KZ112565 | 1GCPYDEK4KZ155755

1GCPYDEK4KZ179926; 1GCPYDEK4KZ154489 | 1GCPYDEK4KZ123954 | 1GCPYDEK4KZ111187 | 1GCPYDEK4KZ110752; 1GCPYDEK4KZ162575 | 1GCPYDEK4KZ154041; 1GCPYDEK4KZ122934

1GCPYDEK4KZ190277 | 1GCPYDEK4KZ134615; 1GCPYDEK4KZ111786; 1GCPYDEK4KZ146053 | 1GCPYDEK4KZ134307 | 1GCPYDEK4KZ138437 | 1GCPYDEK4KZ175908 | 1GCPYDEK4KZ166254 | 1GCPYDEK4KZ187136

1GCPYDEK4KZ176038 | 1GCPYDEK4KZ103493 | 1GCPYDEK4KZ102358; 1GCPYDEK4KZ198332

1GCPYDEK4KZ153102 | 1GCPYDEK4KZ147204; 1GCPYDEK4KZ177884 | 1GCPYDEK4KZ148417 | 1GCPYDEK4KZ102117; 1GCPYDEK4KZ170028; 1GCPYDEK4KZ189324; 1GCPYDEK4KZ109729; 1GCPYDEK4KZ156565 | 1GCPYDEK4KZ127163 | 1GCPYDEK4KZ140348; 1GCPYDEK4KZ127468; 1GCPYDEK4KZ124411; 1GCPYDEK4KZ101663; 1GCPYDEK4KZ184463 | 1GCPYDEK4KZ169509 | 1GCPYDEK4KZ148465 | 1GCPYDEK4KZ161152 | 1GCPYDEK4KZ143802 | 1GCPYDEK4KZ116888 | 1GCPYDEK4KZ194720; 1GCPYDEK4KZ142844; 1GCPYDEK4KZ130550; 1GCPYDEK4KZ152290 | 1GCPYDEK4KZ123842 | 1GCPYDEK4KZ120410 | 1GCPYDEK4KZ112579 | 1GCPYDEK4KZ123100

1GCPYDEK4KZ119516; 1GCPYDEK4KZ147378; 1GCPYDEK4KZ160874 | 1GCPYDEK4KZ193471 | 1GCPYDEK4KZ117586 | 1GCPYDEK4KZ187315; 1GCPYDEK4KZ136848 | 1GCPYDEK4KZ179862; 1GCPYDEK4KZ101310; 1GCPYDEK4KZ117653 | 1GCPYDEK4KZ145212 | 1GCPYDEK4KZ129530 | 1GCPYDEK4KZ172278 | 1GCPYDEK4KZ156646 | 1GCPYDEK4KZ109732 | 1GCPYDEK4KZ108497 | 1GCPYDEK4KZ168067

1GCPYDEK4KZ174516 | 1GCPYDEK4KZ120701 | 1GCPYDEK4KZ178307; 1GCPYDEK4KZ179232 | 1GCPYDEK4KZ169428 | 1GCPYDEK4KZ133495; 1GCPYDEK4KZ198024

1GCPYDEK4KZ147946 | 1GCPYDEK4KZ167033 | 1GCPYDEK4KZ143699 | 1GCPYDEK4KZ149566; 1GCPYDEK4KZ161071 | 1GCPYDEK4KZ114493; 1GCPYDEK4KZ132170 | 1GCPYDEK4KZ148790; 1GCPYDEK4KZ168330 | 1GCPYDEK4KZ198346

1GCPYDEK4KZ180798 | 1GCPYDEK4KZ128751 | 1GCPYDEK4KZ165122 | 1GCPYDEK4KZ153830 | 1GCPYDEK4KZ186889; 1GCPYDEK4KZ161992 | 1GCPYDEK4KZ165606 | 1GCPYDEK4KZ131584 | 1GCPYDEK4KZ103798 | 1GCPYDEK4KZ164908; 1GCPYDEK4KZ119614 | 1GCPYDEK4KZ136705 | 1GCPYDEK4KZ129396 | 1GCPYDEK4KZ191817 | 1GCPYDEK4KZ140334 | 1GCPYDEK4KZ133660

1GCPYDEK4KZ173074; 1GCPYDEK4KZ155058 | 1GCPYDEK4KZ193518; 1GCPYDEK4KZ114073 | 1GCPYDEK4KZ179084; 1GCPYDEK4KZ121721 | 1GCPYDEK4KZ159594 | 1GCPYDEK4KZ120813; 1GCPYDEK4KZ148899 | 1GCPYDEK4KZ121847; 1GCPYDEK4KZ191915 | 1GCPYDEK4KZ167999; 1GCPYDEK4KZ170174 | 1GCPYDEK4KZ101517 | 1GCPYDEK4KZ124828 | 1GCPYDEK4KZ195818; 1GCPYDEK4KZ138129 | 1GCPYDEK4KZ182860; 1GCPYDEK4KZ194863 | 1GCPYDEK4KZ100707 | 1GCPYDEK4KZ135828 | 1GCPYDEK4KZ178971 | 1GCPYDEK4KZ149602 | 1GCPYDEK4KZ123596 | 1GCPYDEK4KZ153729 | 1GCPYDEK4KZ134257; 1GCPYDEK4KZ195527 | 1GCPYDEK4KZ186519 | 1GCPYDEK4KZ145808; 1GCPYDEK4KZ137871 | 1GCPYDEK4KZ165430 | 1GCPYDEK4KZ170627; 1GCPYDEK4KZ194829 | 1GCPYDEK4KZ154511 | 1GCPYDEK4KZ129592 | 1GCPYDEK4KZ135537 | 1GCPYDEK4KZ106331 | 1GCPYDEK4KZ119032 | 1GCPYDEK4KZ194149; 1GCPYDEK4KZ189419; 1GCPYDEK4KZ120004 | 1GCPYDEK4KZ158302 | 1GCPYDEK4KZ100173 | 1GCPYDEK4KZ155562 | 1GCPYDEK4KZ124621 | 1GCPYDEK4KZ170725; 1GCPYDEK4KZ105924 | 1GCPYDEK4KZ171230; 1GCPYDEK4KZ187251 | 1GCPYDEK4KZ198122; 1GCPYDEK4KZ134243; 1GCPYDEK4KZ162026; 1GCPYDEK4KZ104806 | 1GCPYDEK4KZ177027 | 1GCPYDEK4KZ158008 | 1GCPYDEK4KZ149180; 1GCPYDEK4KZ119984; 1GCPYDEK4KZ165539; 1GCPYDEK4KZ197441 | 1GCPYDEK4KZ137627 | 1GCPYDEK4KZ160938 | 1GCPYDEK4KZ163600 | 1GCPYDEK4KZ144013 | 1GCPYDEK4KZ136056; 1GCPYDEK4KZ182065; 1GCPYDEK4KZ140639; 1GCPYDEK4KZ127356 | 1GCPYDEK4KZ136798 | 1GCPYDEK4KZ156744 | 1GCPYDEK4KZ186441 | 1GCPYDEK4KZ189680 | 1GCPYDEK4KZ186536 | 1GCPYDEK4KZ135795 | 1GCPYDEK4KZ121749

1GCPYDEK4KZ162463 | 1GCPYDEK4KZ101419 | 1GCPYDEK4KZ104742 | 1GCPYDEK4KZ158770; 1GCPYDEK4KZ189937; 1GCPYDEK4KZ101078; 1GCPYDEK4KZ180834

1GCPYDEK4KZ106071 | 1GCPYDEK4KZ110248 | 1GCPYDEK4KZ108631 | 1GCPYDEK4KZ135568 | 1GCPYDEK4KZ131438 | 1GCPYDEK4KZ163032 | 1GCPYDEK4KZ168473 | 1GCPYDEK4KZ175617 | 1GCPYDEK4KZ180901 | 1GCPYDEK4KZ173897 | 1GCPYDEK4KZ193051; 1GCPYDEK4KZ122402 | 1GCPYDEK4KZ182308 | 1GCPYDEK4KZ150555

1GCPYDEK4KZ191378 | 1GCPYDEK4KZ145498

1GCPYDEK4KZ164875; 1GCPYDEK4KZ101775 | 1GCPYDEK4KZ129138 | 1GCPYDEK4KZ140446 | 1GCPYDEK4KZ178517; 1GCPYDEK4KZ178484

1GCPYDEK4KZ137353 | 1GCPYDEK4KZ177190; 1GCPYDEK4KZ162351; 1GCPYDEK4KZ120147 | 1GCPYDEK4KZ148191

1GCPYDEK4KZ196449; 1GCPYDEK4KZ150703 | 1GCPYDEK4KZ179814 | 1GCPYDEK4KZ115532 | 1GCPYDEK4KZ125638 | 1GCPYDEK4KZ197293; 1GCPYDEK4KZ171776 | 1GCPYDEK4KZ131729 | 1GCPYDEK4KZ138311

1GCPYDEK4KZ133321

1GCPYDEK4KZ146151 | 1GCPYDEK4KZ133738 | 1GCPYDEK4KZ189212; 1GCPYDEK4KZ124084 | 1GCPYDEK4KZ156940 | 1GCPYDEK4KZ121878 | 1GCPYDEK4KZ139121; 1GCPYDEK4KZ180512 | 1GCPYDEK4KZ150832 | 1GCPYDEK4KZ140074 | 1GCPYDEK4KZ186942 | 1GCPYDEK4KZ189632 | 1GCPYDEK4KZ193552 | 1GCPYDEK4KZ180946 | 1GCPYDEK4KZ167114 | 1GCPYDEK4KZ140477

1GCPYDEK4KZ130337; 1GCPYDEK4KZ140060

1GCPYDEK4KZ162382 | 1GCPYDEK4KZ133934; 1GCPYDEK4KZ158493 | 1GCPYDEK4KZ111996 | 1GCPYDEK4KZ147249 | 1GCPYDEK4KZ100898 | 1GCPYDEK4KZ196029

1GCPYDEK4KZ133254

1GCPYDEK4KZ123985 | 1GCPYDEK4KZ149678; 1GCPYDEK4KZ110119 | 1GCPYDEK4KZ179571; 1GCPYDEK4KZ166366 | 1GCPYDEK4KZ195320 | 1GCPYDEK4KZ139734 | 1GCPYDEK4KZ144738; 1GCPYDEK4KZ148028; 1GCPYDEK4KZ147865; 1GCPYDEK4KZ100772 | 1GCPYDEK4KZ176430; 1GCPYDEK4KZ173981 | 1GCPYDEK4KZ121511; 1GCPYDEK4KZ116986; 1GCPYDEK4KZ105373 | 1GCPYDEK4KZ122349 | 1GCPYDEK4KZ114168 | 1GCPYDEK4KZ154587; 1GCPYDEK4KZ193583 | 1GCPYDEK4KZ185807 | 1GCPYDEK4KZ153486 | 1GCPYDEK4KZ185404 | 1GCPYDEK4KZ131648; 1GCPYDEK4KZ148708 | 1GCPYDEK4KZ107477 | 1GCPYDEK4KZ142746; 1GCPYDEK4KZ115062; 1GCPYDEK4KZ128880 | 1GCPYDEK4KZ104496; 1GCPYDEK4KZ175195 | 1GCPYDEK4KZ167906; 1GCPYDEK4KZ124134; 1GCPYDEK4KZ113327; 1GCPYDEK4KZ187217 | 1GCPYDEK4KZ106586; 1GCPYDEK4KZ115210 | 1GCPYDEK4KZ181918 | 1GCPYDEK4KZ157280; 1GCPYDEK4KZ114994

1GCPYDEK4KZ182258; 1GCPYDEK4KZ187363

1GCPYDEK4KZ164763 | 1GCPYDEK4KZ175486; 1GCPYDEK4KZ188870 | 1GCPYDEK4KZ138146 | 1GCPYDEK4KZ146005; 1GCPYDEK4KZ147641; 1GCPYDEK4KZ104188

1GCPYDEK4KZ153262 | 1GCPYDEK4KZ148658 | 1GCPYDEK4KZ187587 | 1GCPYDEK4KZ166092; 1GCPYDEK4KZ113862 | 1GCPYDEK4KZ151205; 1GCPYDEK4KZ182163; 1GCPYDEK4KZ160079 | 1GCPYDEK4KZ101274 | 1GCPYDEK4KZ186813 | 1GCPYDEK4KZ166240; 1GCPYDEK4KZ188948 | 1GCPYDEK4KZ158090 | 1GCPYDEK4KZ191090

1GCPYDEK4KZ109035; 1GCPYDEK4KZ111612; 1GCPYDEK4KZ172877

1GCPYDEK4KZ141970 | 1GCPYDEK4KZ190182

1GCPYDEK4KZ177657 | 1GCPYDEK4KZ195544 | 1GCPYDEK4KZ172748; 1GCPYDEK4KZ107639

1GCPYDEK4KZ154105 | 1GCPYDEK4KZ137692 | 1GCPYDEK4KZ136266 | 1GCPYDEK4KZ137269 | 1GCPYDEK4KZ127003 | 1GCPYDEK4KZ129785

1GCPYDEK4KZ122903; 1GCPYDEK4KZ126479

1GCPYDEK4KZ182261 | 1GCPYDEK4KZ143590; 1GCPYDEK4KZ108743 | 1GCPYDEK4KZ117765 | 1GCPYDEK4KZ169736 | 1GCPYDEK4KZ137840 | 1GCPYDEK4KZ180705 | 1GCPYDEK4KZ145968 | 1GCPYDEK4KZ141855

1GCPYDEK4KZ166514; 1GCPYDEK4KZ182101 | 1GCPYDEK4KZ150944 | 1GCPYDEK4KZ183118 | 1GCPYDEK4KZ120018 | 1GCPYDEK4KZ185984; 1GCPYDEK4KZ103316

1GCPYDEK4KZ182518; 1GCPYDEK4KZ147395 | 1GCPYDEK4KZ123355; 1GCPYDEK4KZ124697 | 1GCPYDEK4KZ127633

1GCPYDEK4KZ107155 | 1GCPYDEK4KZ158350 | 1GCPYDEK4KZ189131; 1GCPYDEK4KZ188559 | 1GCPYDEK4KZ118561; 1GCPYDEK4KZ136316 | 1GCPYDEK4KZ182213; 1GCPYDEK4KZ104174 | 1GCPYDEK4KZ158297; 1GCPYDEK4KZ127762 | 1GCPYDEK4KZ172281 | 1GCPYDEK4KZ115711; 1GCPYDEK4KZ194393; 1GCPYDEK4KZ161880; 1GCPYDEK4KZ104417 | 1GCPYDEK4KZ143010 | 1GCPYDEK4KZ135196; 1GCPYDEK4KZ148319 | 1GCPYDEK4KZ118933 | 1GCPYDEK4KZ172636 | 1GCPYDEK4KZ123534

1GCPYDEK4KZ153133; 1GCPYDEK4KZ114798 | 1GCPYDEK4KZ115319 | 1GCPYDEK4KZ122206 | 1GCPYDEK4KZ110234 | 1GCPYDEK4KZ171101 | 1GCPYDEK4KZ183149 | 1GCPYDEK4KZ106863; 1GCPYDEK4KZ111514 | 1GCPYDEK4KZ191087 | 1GCPYDEK4KZ142312; 1GCPYDEK4KZ182020 | 1GCPYDEK4KZ191669; 1GCPYDEK4KZ196743

1GCPYDEK4KZ173009; 1GCPYDEK4KZ192112 | 1GCPYDEK4KZ114042 | 1GCPYDEK4KZ143508

1GCPYDEK4KZ148823 | 1GCPYDEK4KZ199593 | 1GCPYDEK4KZ199044; 1GCPYDEK4KZ101727; 1GCPYDEK4KZ129608; 1GCPYDEK4KZ113781 | 1GCPYDEK4KZ195897 | 1GCPYDEK4KZ184818 | 1GCPYDEK4KZ127194; 1GCPYDEK4KZ102764 | 1GCPYDEK4KZ166500; 1GCPYDEK4KZ131925 | 1GCPYDEK4KZ168604 | 1GCPYDEK4KZ135361 | 1GCPYDEK4KZ140818

1GCPYDEK4KZ152547 | 1GCPYDEK4KZ173642 | 1GCPYDEK4KZ112873; 1GCPYDEK4KZ169364 | 1GCPYDEK4KZ195267 | 1GCPYDEK4KZ187461 | 1GCPYDEK4KZ136137 | 1GCPYDEK4KZ157845; 1GCPYDEK4KZ108256 | 1GCPYDEK4KZ125932 | 1GCPYDEK4KZ155898 | 1GCPYDEK4KZ125168; 1GCPYDEK4KZ184172; 1GCPYDEK4KZ120102 | 1GCPYDEK4KZ164715 | 1GCPYDEK4KZ100853 | 1GCPYDEK4KZ177819

1GCPYDEK4KZ118415 | 1GCPYDEK4KZ138051 | 1GCPYDEK4KZ182146 | 1GCPYDEK4KZ174905; 1GCPYDEK4KZ162186 | 1GCPYDEK4KZ123890 | 1GCPYDEK4KZ127339

1GCPYDEK4KZ197200 | 1GCPYDEK4KZ147655 | 1GCPYDEK4KZ187878 | 1GCPYDEK4KZ167663 | 1GCPYDEK4KZ113487 | 1GCPYDEK4KZ148935 | 1GCPYDEK4KZ124585; 1GCPYDEK4KZ156341 | 1GCPYDEK4KZ134954 | 1GCPYDEK4KZ193390 | 1GCPYDEK4KZ107527 | 1GCPYDEK4KZ135280; 1GCPYDEK4KZ167016; 1GCPYDEK4KZ126515 | 1GCPYDEK4KZ122139; 1GCPYDEK4KZ183362 | 1GCPYDEK4KZ154640 | 1GCPYDEK4KZ119077; 1GCPYDEK4KZ120729 | 1GCPYDEK4KZ136395

1GCPYDEK4KZ117376 | 1GCPYDEK4KZ114946

1GCPYDEK4KZ163919; 1GCPYDEK4KZ168957 | 1GCPYDEK4KZ168649 | 1GCPYDEK4KZ183023 | 1GCPYDEK4KZ185483 | 1GCPYDEK4KZ102456; 1GCPYDEK4KZ122982; 1GCPYDEK4KZ157537 | 1GCPYDEK4KZ194247 | 1GCPYDEK4KZ173477; 1GCPYDEK4KZ119774; 1GCPYDEK4KZ106488 | 1GCPYDEK4KZ104207 | 1GCPYDEK4KZ117460; 1GCPYDEK4KZ123744; 1GCPYDEK4KZ179702; 1GCPYDEK4KZ121041; 1GCPYDEK4KZ190151

1GCPYDEK4KZ149972 | 1GCPYDEK4KZ143072 | 1GCPYDEK4KZ177447; 1GCPYDEK4KZ158574

1GCPYDEK4KZ158378 | 1GCPYDEK4KZ154914 | 1GCPYDEK4KZ126160; 1GCPYDEK4KZ195575 | 1GCPYDEK4KZ104983 | 1GCPYDEK4KZ150104 | 1GCPYDEK4KZ180879; 1GCPYDEK4KZ118057 | 1GCPYDEK4KZ161488; 1GCPYDEK4KZ124389 | 1GCPYDEK4KZ129804

1GCPYDEK4KZ147526; 1GCPYDEK4KZ106054 | 1GCPYDEK4KZ181191; 1GCPYDEK4KZ170644; 1GCPYDEK4KZ167842 | 1GCPYDEK4KZ118303; 1GCPYDEK4KZ191302 | 1GCPYDEK4KZ116227 | 1GCPYDEK4KZ181420 | 1GCPYDEK4KZ126062 | 1GCPYDEK4KZ161037 | 1GCPYDEK4KZ154993 | 1GCPYDEK4KZ105597 | 1GCPYDEK4KZ187816 | 1GCPYDEK4KZ117782; 1GCPYDEK4KZ132041 | 1GCPYDEK4KZ190831 | 1GCPYDEK4KZ116275 | 1GCPYDEK4KZ194961; 1GCPYDEK4KZ145467; 1GCPYDEK4KZ137191; 1GCPYDEK4KZ185595 | 1GCPYDEK4KZ174922 | 1GCPYDEK4KZ118737; 1GCPYDEK4KZ118270 | 1GCPYDEK4KZ121265 | 1GCPYDEK4KZ119922 | 1GCPYDEK4KZ185841; 1GCPYDEK4KZ190666 | 1GCPYDEK4KZ188674; 1GCPYDEK4KZ150023 | 1GCPYDEK4KZ109679 | 1GCPYDEK4KZ117877 | 1GCPYDEK4KZ176668; 1GCPYDEK4KZ100738; 1GCPYDEK4KZ157022

1GCPYDEK4KZ148059 | 1GCPYDEK4KZ102229 | 1GCPYDEK4KZ189260

1GCPYDEK4KZ165072

1GCPYDEK4KZ104210; 1GCPYDEK4KZ180025 | 1GCPYDEK4KZ186648 | 1GCPYDEK4KZ101131 | 1GCPYDEK4KZ125171 | 1GCPYDEK4KZ115353 | 1GCPYDEK4KZ159272 | 1GCPYDEK4KZ181823 | 1GCPYDEK4KZ107916 | 1GCPYDEK4KZ162656 | 1GCPYDEK4KZ136638 | 1GCPYDEK4KZ174063 | 1GCPYDEK4KZ134937; 1GCPYDEK4KZ149325; 1GCPYDEK4KZ183426 | 1GCPYDEK4KZ142486 | 1GCPYDEK4KZ195172 | 1GCPYDEK4KZ148336 | 1GCPYDEK4KZ196595 | 1GCPYDEK4KZ188965 | 1GCPYDEK4KZ152564 | 1GCPYDEK4KZ145761 | 1GCPYDEK4KZ145176

1GCPYDEK4KZ158817; 1GCPYDEK4KZ144819; 1GCPYDEK4KZ161796; 1GCPYDEK4KZ127776 | 1GCPYDEK4KZ113098; 1GCPYDEK4KZ134212; 1GCPYDEK4KZ193633 | 1GCPYDEK4KZ143783; 1GCPYDEK4KZ168196; 1GCPYDEK4KZ105275 | 1GCPYDEK4KZ102957 | 1GCPYDEK4KZ130239 | 1GCPYDEK4KZ118687 | 1GCPYDEK4KZ171213; 1GCPYDEK4KZ135053 | 1GCPYDEK4KZ157523 | 1GCPYDEK4KZ113683; 1GCPYDEK4KZ193888; 1GCPYDEK4KZ174371; 1GCPYDEK4KZ141645; 1GCPYDEK4KZ193535; 1GCPYDEK4KZ165945 | 1GCPYDEK4KZ101534 | 1GCPYDEK4KZ143735 | 1GCPYDEK4KZ176864 | 1GCPYDEK4KZ101856 | 1GCPYDEK4KZ144383 | 1GCPYDEK4KZ128393 | 1GCPYDEK4KZ126353 | 1GCPYDEK4KZ194653; 1GCPYDEK4KZ106068; 1GCPYDEK4KZ136042 | 1GCPYDEK4KZ167288; 1GCPYDEK4KZ116213 | 1GCPYDEK4KZ114817 | 1GCPYDEK4KZ186858; 1GCPYDEK4KZ132993; 1GCPYDEK4KZ127017 | 1GCPYDEK4KZ175178 | 1GCPYDEK4KZ128894 | 1GCPYDEK4KZ146067; 1GCPYDEK4KZ177688 | 1GCPYDEK4KZ131407; 1GCPYDEK4KZ178873; 1GCPYDEK4KZ133142 | 1GCPYDEK4KZ165895 | 1GCPYDEK4KZ127695; 1GCPYDEK4KZ198783; 1GCPYDEK4KZ193504 | 1GCPYDEK4KZ179599 | 1GCPYDEK4KZ127454 | 1GCPYDEK4KZ115823 | 1GCPYDEK4KZ146909 | 1GCPYDEK4KZ107009; 1GCPYDEK4KZ198458 | 1GCPYDEK4KZ187864 | 1GCPYDEK4KZ103980 | 1GCPYDEK4KZ110783 | 1GCPYDEK4KZ117362; 1GCPYDEK4KZ123811

1GCPYDEK4KZ130077; 1GCPYDEK4KZ105812; 1GCPYDEK4KZ108726 | 1GCPYDEK4KZ147459 | 1GCPYDEK4KZ107365 | 1GCPYDEK4KZ169154 | 1GCPYDEK4KZ152077 | 1GCPYDEK4KZ188738 | 1GCPYDEK4KZ151236; 1GCPYDEK4KZ190389 | 1GCPYDEK4KZ150958 | 1GCPYDEK4KZ104465 | 1GCPYDEK4KZ179330 | 1GCPYDEK4KZ106975

1GCPYDEK4KZ175424 | 1GCPYDEK4KZ107043 | 1GCPYDEK4KZ146649 | 1GCPYDEK4KZ100948; 1GCPYDEK4KZ125073; 1GCPYDEK4KZ196225 | 1GCPYDEK4KZ123128 | 1GCPYDEK4KZ184933; 1GCPYDEK4KZ174323 | 1GCPYDEK4KZ155917 | 1GCPYDEK4KZ188285 | 1GCPYDEK4KZ109150 | 1GCPYDEK4KZ176735

1GCPYDEK4KZ163774; 1GCPYDEK4KZ141984 | 1GCPYDEK4KZ103588 | 1GCPYDEK4KZ139524 | 1GCPYDEK4KZ123470

1GCPYDEK4KZ169638 | 1GCPYDEK4KZ147297 | 1GCPYDEK4KZ173639 | 1GCPYDEK4KZ155660 | 1GCPYDEK4KZ120195 | 1GCPYDEK4KZ187170 | 1GCPYDEK4KZ136851 | 1GCPYDEK4KZ189307 | 1GCPYDEK4KZ158557 | 1GCPYDEK4KZ151639 | 1GCPYDEK4KZ189582 | 1GCPYDEK4KZ165217 | 1GCPYDEK4KZ161586 | 1GCPYDEK4KZ134405

1GCPYDEK4KZ167226 | 1GCPYDEK4KZ135070 | 1GCPYDEK4KZ197133 | 1GCPYDEK4KZ114283 | 1GCPYDEK4KZ123436 | 1GCPYDEK4KZ127373; 1GCPYDEK4KZ157067; 1GCPYDEK4KZ135893 | 1GCPYDEK4KZ125011 | 1GCPYDEK4KZ107026 | 1GCPYDEK4KZ145324 | 1GCPYDEK4KZ108340 | 1GCPYDEK4KZ180302; 1GCPYDEK4KZ122741

1GCPYDEK4KZ184205 | 1GCPYDEK4KZ199741; 1GCPYDEK4KZ109858 | 1GCPYDEK4KZ186343 | 1GCPYDEK4KZ135165; 1GCPYDEK4KZ120181; 1GCPYDEK4KZ105471

1GCPYDEK4KZ101047 | 1GCPYDEK4KZ167968 | 1GCPYDEK4KZ178582; 1GCPYDEK4KZ112811 | 1GCPYDEK4KZ175780; 1GCPYDEK4KZ160373; 1GCPYDEK4KZ195642 | 1GCPYDEK4KZ186214 | 1GCPYDEK4KZ186262 | 1GCPYDEK4KZ104255 | 1GCPYDEK4KZ182941; 1GCPYDEK4KZ191025; 1GCPYDEK4KZ114719; 1GCPYDEK4KZ119225 | 1GCPYDEK4KZ115577

1GCPYDEK4KZ143413 | 1GCPYDEK4KZ157568; 1GCPYDEK4KZ181305 | 1GCPYDEK4KZ160003 | 1GCPYDEK4KZ138258 | 1GCPYDEK4KZ140625; 1GCPYDEK4KZ179442 | 1GCPYDEK4KZ148515; 1GCPYDEK4KZ168098; 1GCPYDEK4KZ173785 | 1GCPYDEK4KZ186472 | 1GCPYDEK4KZ146943 | 1GCPYDEK4KZ138275; 1GCPYDEK4KZ105003 | 1GCPYDEK4KZ174192 | 1GCPYDEK4KZ147543 | 1GCPYDEK4KZ171339

1GCPYDEK4KZ173236; 1GCPYDEK4KZ184821; 1GCPYDEK4KZ156534 | 1GCPYDEK4KZ162480; 1GCPYDEK4KZ177111; 1GCPYDEK4KZ145517; 1GCPYDEK4KZ146196 | 1GCPYDEK4KZ151947 | 1GCPYDEK4KZ184401; 1GCPYDEK4KZ133643 | 1GCPYDEK4KZ191784 | 1GCPYDEK4KZ121007 | 1GCPYDEK4KZ158235 | 1GCPYDEK4KZ177660 | 1GCPYDEK4KZ116034 | 1GCPYDEK4KZ183877 | 1GCPYDEK4KZ135845 | 1GCPYDEK4KZ155853; 1GCPYDEK4KZ129107; 1GCPYDEK4KZ101548; 1GCPYDEK4KZ186407 | 1GCPYDEK4KZ181983; 1GCPYDEK4KZ137742; 1GCPYDEK4KZ174726 | 1GCPYDEK4KZ196242 | 1GCPYDEK4KZ110492; 1GCPYDEK4KZ169462 | 1GCPYDEK4KZ108354; 1GCPYDEK4KZ174404 | 1GCPYDEK4KZ149390; 1GCPYDEK4KZ121380 | 1GCPYDEK4KZ114655 | 1GCPYDEK4KZ195477 | 1GCPYDEK4KZ149079; 1GCPYDEK4KZ113148; 1GCPYDEK4KZ122299 | 1GCPYDEK4KZ138387 | 1GCPYDEK4KZ162592 | 1GCPYDEK4KZ127230; 1GCPYDEK4KZ193289 | 1GCPYDEK4KZ193566 | 1GCPYDEK4KZ156050; 1GCPYDEK4KZ178369; 1GCPYDEK4KZ152015

1GCPYDEK4KZ120617 | 1GCPYDEK4KZ135005

1GCPYDEK4KZ127650; 1GCPYDEK4KZ125722; 1GCPYDEK4KZ126675 | 1GCPYDEK4KZ190442 | 1GCPYDEK4KZ108404 | 1GCPYDEK4KZ167792 | 1GCPYDEK4KZ114395; 1GCPYDEK4KZ147350; 1GCPYDEK4KZ195513; 1GCPYDEK4KZ180638; 1GCPYDEK4KZ182485 | 1GCPYDEK4KZ182616 | 1GCPYDEK4KZ166450 | 1GCPYDEK4KZ161278; 1GCPYDEK4KZ169882

1GCPYDEK4KZ119726 | 1GCPYDEK4KZ133951 | 1GCPYDEK4KZ169784 | 1GCPYDEK4KZ115420 | 1GCPYDEK4KZ129978; 1GCPYDEK4KZ133528 | 1GCPYDEK4KZ193325 | 1GCPYDEK4KZ178341 | 1GCPYDEK4KZ196791 | 1GCPYDEK4KZ183247 | 1GCPYDEK4KZ107737 | 1GCPYDEK4KZ163970; 1GCPYDEK4KZ134033; 1GCPYDEK4KZ174533 | 1GCPYDEK4KZ128460 | 1GCPYDEK4KZ187332 | 1GCPYDEK4KZ122593; 1GCPYDEK4KZ189954 | 1GCPYDEK4KZ135232; 1GCPYDEK4KZ174161 | 1GCPYDEK4KZ170160; 1GCPYDEK4KZ192482; 1GCPYDEK4KZ175956; 1GCPYDEK4KZ105793

1GCPYDEK4KZ151849; 1GCPYDEK4KZ134534 | 1GCPYDEK4KZ180087; 1GCPYDEK4KZ107107; 1GCPYDEK4KZ178842 | 1GCPYDEK4KZ109956 | 1GCPYDEK4KZ123873 | 1GCPYDEK4KZ154668 | 1GCPYDEK4KZ138597 | 1GCPYDEK4KZ135621; 1GCPYDEK4KZ110623 | 1GCPYDEK4KZ138390; 1GCPYDEK4KZ103896; 1GCPYDEK4KZ121542 | 1GCPYDEK4KZ196399 | 1GCPYDEK4KZ171082 | 1GCPYDEK4KZ143900

1GCPYDEK4KZ189016 | 1GCPYDEK4KZ104126 | 1GCPYDEK4KZ166660 | 1GCPYDEK4KZ198461 | 1GCPYDEK4KZ165086 | 1GCPYDEK4KZ135487; 1GCPYDEK4KZ171132 | 1GCPYDEK4KZ156596 | 1GCPYDEK4KZ137160; 1GCPYDEK4KZ117152 | 1GCPYDEK4KZ150748 | 1GCPYDEK4KZ104384; 1GCPYDEK4KZ166559; 1GCPYDEK4KZ141502 | 1GCPYDEK4KZ171163 | 1GCPYDEK4KZ132878 | 1GCPYDEK4KZ123324 | 1GCPYDEK4KZ151429; 1GCPYDEK4KZ135425; 1GCPYDEK4KZ138678 | 1GCPYDEK4KZ167467 | 1GCPYDEK4KZ189193

1GCPYDEK4KZ100304; 1GCPYDEK4KZ142620; 1GCPYDEK4KZ172975 | 1GCPYDEK4KZ147445; 1GCPYDEK4KZ118804 | 1GCPYDEK4KZ187797; 1GCPYDEK4KZ128927; 1GCPYDEK4KZ118348 | 1GCPYDEK4KZ158686 | 1GCPYDEK4KZ162639 | 1GCPYDEK4KZ123260; 1GCPYDEK4KZ131939; 1GCPYDEK4KZ140706 | 1GCPYDEK4KZ171244

1GCPYDEK4KZ119404 | 1GCPYDEK4KZ156839 | 1GCPYDEK4KZ102652 | 1GCPYDEK4KZ145601 | 1GCPYDEK4KZ119970; 1GCPYDEK4KZ189646 | 1GCPYDEK4KZ160387 | 1GCPYDEK4KZ153083; 1GCPYDEK4KZ120472 | 1GCPYDEK4KZ143749 | 1GCPYDEK4KZ132329

1GCPYDEK4KZ154265; 1GCPYDEK4KZ168151; 1GCPYDEK4KZ167176 | 1GCPYDEK4KZ168425; 1GCPYDEK4KZ163693 | 1GCPYDEK4KZ154833 | 1GCPYDEK4KZ130693 | 1GCPYDEK4KZ181563 | 1GCPYDEK4KZ111576 | 1GCPYDEK4KZ148546 | 1GCPYDEK4KZ192451

1GCPYDEK4KZ154170; 1GCPYDEK4KZ162625

1GCPYDEK4KZ192157 | 1GCPYDEK4KZ106281 | 1GCPYDEK4KZ170661 | 1GCPYDEK4KZ171065 | 1GCPYDEK4KZ156968 | 1GCPYDEK4KZ194880; 1GCPYDEK4KZ100531; 1GCPYDEK4KZ111657 | 1GCPYDEK4KZ176055; 1GCPYDEK4KZ186035 | 1GCPYDEK4KZ105972 | 1GCPYDEK4KZ127406; 1GCPYDEK4KZ147798 | 1GCPYDEK4KZ110895 | 1GCPYDEK4KZ183524; 1GCPYDEK4KZ115787; 1GCPYDEK4KZ189663 | 1GCPYDEK4KZ114588; 1GCPYDEK4KZ188013 | 1GCPYDEK4KZ147333

1GCPYDEK4KZ133237 | 1GCPYDEK4KZ160261; 1GCPYDEK4KZ180669 | 1GCPYDEK4KZ136011; 1GCPYDEK4KZ146554; 1GCPYDEK4KZ180204 | 1GCPYDEK4KZ173947; 1GCPYDEK4KZ189971 | 1GCPYDEK4KZ156078; 1GCPYDEK4KZ138583 | 1GCPYDEK4KZ119628; 1GCPYDEK4KZ192319 | 1GCPYDEK4KZ141404

1GCPYDEK4KZ105440 | 1GCPYDEK4KZ183250; 1GCPYDEK4KZ126790 | 1GCPYDEK4KZ171437; 1GCPYDEK4KZ184835 | 1GCPYDEK4KZ167310 | 1GCPYDEK4KZ159515; 1GCPYDEK4KZ107172 | 1GCPYDEK4KZ138244; 1GCPYDEK4KZ122545 | 1GCPYDEK4KZ166206; 1GCPYDEK4KZ116843; 1GCPYDEK4KZ125039; 1GCPYDEK4KZ177609; 1GCPYDEK4KZ112193 | 1GCPYDEK4KZ179201

1GCPYDEK4KZ120214 | 1GCPYDEK4KZ181921 | 1GCPYDEK4KZ143539; 1GCPYDEK4KZ178615 | 1GCPYDEK4KZ189159 | 1GCPYDEK4KZ118866 | 1GCPYDEK4KZ133027; 1GCPYDEK4KZ123209 | 1GCPYDEK4KZ103526 | 1GCPYDEK4KZ161135 | 1GCPYDEK4KZ119435 | 1GCPYDEK4KZ167209

1GCPYDEK4KZ182292 | 1GCPYDEK4KZ105325; 1GCPYDEK4KZ110363 | 1GCPYDEK4KZ155612 | 1GCPYDEK4KZ166853; 1GCPYDEK4KZ132413; 1GCPYDEK4KZ146179 | 1GCPYDEK4KZ165976 | 1GCPYDEK4KZ104014 | 1GCPYDEK4KZ167419; 1GCPYDEK4KZ175083; 1GCPYDEK4KZ170577 | 1GCPYDEK4KZ124893; 1GCPYDEK4KZ199223

1GCPYDEK4KZ110296 | 1GCPYDEK4KZ184012 | 1GCPYDEK4KZ160745; 1GCPYDEK4KZ131441 | 1GCPYDEK4KZ100447

1GCPYDEK4KZ161961 | 1GCPYDEK4KZ111304 | 1GCPYDEK4KZ179067

1GCPYDEK4KZ197391; 1GCPYDEK4KZ186892 | 1GCPYDEK4KZ173110 | 1GCPYDEK4KZ176492; 1GCPYDEK4KZ161412; 1GCPYDEK4KZ184625 | 1GCPYDEK4KZ168893 | 1GCPYDEK4KZ136235; 1GCPYDEK4KZ198640; 1GCPYDEK4KZ136610 | 1GCPYDEK4KZ100450

1GCPYDEK4KZ105549 | 1GCPYDEK4KZ163810; 1GCPYDEK4KZ129253 | 1GCPYDEK4KZ152676 | 1GCPYDEK4KZ138941 | 1GCPYDEK4KZ176797 | 1GCPYDEK4KZ180073; 1GCPYDEK4KZ162494 | 1GCPYDEK4KZ121055; 1GCPYDEK4KZ151494 | 1GCPYDEK4KZ108550 | 1GCPYDEK4KZ164018 | 1GCPYDEK4KZ178792 | 1GCPYDEK4KZ160860; 1GCPYDEK4KZ188741 | 1GCPYDEK4KZ148692 | 1GCPYDEK4KZ132072 | 1GCPYDEK4KZ198041; 1GCPYDEK4KZ117555; 1GCPYDEK4KZ113036; 1GCPYDEK4KZ126983

1GCPYDEK4KZ118088 | 1GCPYDEK4KZ156291; 1GCPYDEK4KZ191462; 1GCPYDEK4KZ141340; 1GCPYDEK4KZ133058 | 1GCPYDEK4KZ179750 | 1GCPYDEK4KZ148434

1GCPYDEK4KZ105891 | 1GCPYDEK4KZ102912 | 1GCPYDEK4KZ151270 | 1GCPYDEK4KZ110010 | 1GCPYDEK4KZ168294; 1GCPYDEK4KZ133464

1GCPYDEK4KZ139118; 1GCPYDEK4KZ163080 | 1GCPYDEK4KZ162446 | 1GCPYDEK4KZ183782 | 1GCPYDEK4KZ124022; 1GCPYDEK4KZ162513 | 1GCPYDEK4KZ131083; 1GCPYDEK4KZ124554 | 1GCPYDEK4KZ123761 | 1GCPYDEK4KZ141466 | 1GCPYDEK4KZ146490

1GCPYDEK4KZ198475 | 1GCPYDEK4KZ116101 | 1GCPYDEK4KZ130497 | 1GCPYDEK4KZ101355; 1GCPYDEK4KZ192627 | 1GCPYDEK4KZ189436 | 1GCPYDEK4KZ120388; 1GCPYDEK4KZ179876; 1GCPYDEK4KZ196872 | 1GCPYDEK4KZ193955 | 1GCPYDEK4KZ121993 | 1GCPYDEK4KZ183412 | 1GCPYDEK4KZ192143 | 1GCPYDEK4KZ102490 | 1GCPYDEK4KZ135604 | 1GCPYDEK4KZ121766; 1GCPYDEK4KZ171938 | 1GCPYDEK4KZ179506 | 1GCPYDEK4KZ105728 | 1GCPYDEK4KZ191204 | 1GCPYDEK4KZ187492; 1GCPYDEK4KZ190859 | 1GCPYDEK4KZ185306; 1GCPYDEK4KZ180137 | 1GCPYDEK4KZ150507; 1GCPYDEK4KZ102053; 1GCPYDEK4KZ192630 | 1GCPYDEK4KZ104479; 1GCPYDEK4KZ174676 | 1GCPYDEK4KZ135912; 1GCPYDEK4KZ187749; 1GCPYDEK4KZ168800 | 1GCPYDEK4KZ190909 | 1GCPYDEK4KZ177397

1GCPYDEK4KZ113540

1GCPYDEK4KZ111478; 1GCPYDEK4KZ162852; 1GCPYDEK4KZ103879 | 1GCPYDEK4KZ194197 | 1GCPYDEK4KZ149812; 1GCPYDEK4KZ190327 | 1GCPYDEK4KZ189114 | 1GCPYDEK4KZ167579; 1GCPYDEK4KZ155609; 1GCPYDEK4KZ159384; 1GCPYDEK4KZ178226 | 1GCPYDEK4KZ176962 | 1GCPYDEK4KZ162804 | 1GCPYDEK4KZ193776; 1GCPYDEK4KZ118074 | 1GCPYDEK4KZ170272 | 1GCPYDEK4KZ122352 | 1GCPYDEK4KZ172958; 1GCPYDEK4KZ167758 | 1GCPYDEK4KZ142181 | 1GCPYDEK4KZ168280 | 1GCPYDEK4KZ152757; 1GCPYDEK4KZ185354; 1GCPYDEK4KZ161023 | 1GCPYDEK4KZ100349 | 1GCPYDEK4KZ197990; 1GCPYDEK4KZ128572; 1GCPYDEK4KZ148594 | 1GCPYDEK4KZ179151 | 1GCPYDEK4KZ195530; 1GCPYDEK4KZ169994; 1GCPYDEK4KZ129088 | 1GCPYDEK4KZ121816; 1GCPYDEK4KZ164150 | 1GCPYDEK4KZ142469 | 1GCPYDEK4KZ120682 | 1GCPYDEK4KZ190585; 1GCPYDEK4KZ124005; 1GCPYDEK4KZ139491; 1GCPYDEK4KZ126031; 1GCPYDEK4KZ125204

1GCPYDEK4KZ111674 | 1GCPYDEK4KZ184883

1GCPYDEK4KZ189808; 1GCPYDEK4KZ106913 | 1GCPYDEK4KZ131245; 1GCPYDEK4KZ164696 | 1GCPYDEK4KZ195608 | 1GCPYDEK4KZ137241; 1GCPYDEK4KZ122738 | 1GCPYDEK4KZ145629; 1GCPYDEK4KZ161555; 1GCPYDEK4KZ196824 | 1GCPYDEK4KZ117913 | 1GCPYDEK4KZ177836; 1GCPYDEK4KZ163743 | 1GCPYDEK4KZ175326 | 1GCPYDEK4KZ157053 | 1GCPYDEK4KZ144822; 1GCPYDEK4KZ109147

1GCPYDEK4KZ127048 | 1GCPYDEK4KZ110069 | 1GCPYDEK4KZ185578 | 1GCPYDEK4KZ170739; 1GCPYDEK4KZ199898 | 1GCPYDEK4KZ139555; 1GCPYDEK4KZ171325 | 1GCPYDEK4KZ183183 | 1GCPYDEK4KZ183135 | 1GCPYDEK4KZ123064 | 1GCPYDEK4KZ194376 | 1GCPYDEK4KZ134601 | 1GCPYDEK4KZ112730; 1GCPYDEK4KZ178677; 1GCPYDEK4KZ102988 | 1GCPYDEK4KZ140107 | 1GCPYDEK4KZ152032; 1GCPYDEK4KZ170689 | 1GCPYDEK4KZ162673 | 1GCPYDEK4KZ129012 | 1GCPYDEK4KZ154802; 1GCPYDEK4KZ197777 | 1GCPYDEK4KZ154220; 1GCPYDEK4KZ142813 | 1GCPYDEK4KZ176072 | 1GCPYDEK4KZ193311; 1GCPYDEK4KZ124277; 1GCPYDEK4KZ136574; 1GCPYDEK4KZ114767 | 1GCPYDEK4KZ145114; 1GCPYDEK4KZ165637 | 1GCPYDEK4KZ177142 | 1GCPYDEK4KZ144450 | 1GCPYDEK4KZ101260 | 1GCPYDEK4KZ173043; 1GCPYDEK4KZ157411 | 1GCPYDEK4KZ101470; 1GCPYDEK4KZ133075 | 1GCPYDEK4KZ165783

1GCPYDEK4KZ199657 | 1GCPYDEK4KZ144397 | 1GCPYDEK4KZ175049; 1GCPYDEK4KZ118625 | 1GCPYDEK4KZ161295; 1GCPYDEK4KZ109116; 1GCPYDEK4KZ188867

1GCPYDEK4KZ153634 | 1GCPYDEK4KZ105650 | 1GCPYDEK4KZ103560; 1GCPYDEK4KZ199478; 1GCPYDEK4KZ194314; 1GCPYDEK4KZ196192 | 1GCPYDEK4KZ132444; 1GCPYDEK4KZ132900 | 1GCPYDEK4KZ121508 | 1GCPYDEK4KZ182843; 1GCPYDEK4KZ181675; 1GCPYDEK4KZ128331; 1GCPYDEK4KZ116681 | 1GCPYDEK4KZ181790; 1GCPYDEK4KZ179361 | 1GCPYDEK4KZ151446 | 1GCPYDEK4KZ103851 | 1GCPYDEK4KZ160907; 1GCPYDEK4KZ195284 | 1GCPYDEK4KZ159868 | 1GCPYDEK4KZ118141 | 1GCPYDEK4KZ124859

1GCPYDEK4KZ120441; 1GCPYDEK4KZ160339 | 1GCPYDEK4KZ126966; 1GCPYDEK4KZ191347; 1GCPYDEK4KZ191803; 1GCPYDEK4KZ144464; 1GCPYDEK4KZ121606

1GCPYDEK4KZ148630

1GCPYDEK4KZ108208 | 1GCPYDEK4KZ146652 | 1GCPYDEK4KZ185208 | 1GCPYDEK4KZ186665 | 1GCPYDEK4KZ142536; 1GCPYDEK4KZ196709; 1GCPYDEK4KZ190408; 1GCPYDEK4KZ166383; 1GCPYDEK4KZ153326 | 1GCPYDEK4KZ171177; 1GCPYDEK4KZ167534 | 1GCPYDEK4KZ128085 | 1GCPYDEK4KZ148045 | 1GCPYDEK4KZ130158 | 1GCPYDEK4KZ146330 | 1GCPYDEK4KZ105356; 1GCPYDEK4KZ148921

1GCPYDEK4KZ166173 | 1GCPYDEK4KZ190912; 1GCPYDEK4KZ199884; 1GCPYDEK4KZ165024 | 1GCPYDEK4KZ129401; 1GCPYDEK4KZ181661; 1GCPYDEK4KZ191249; 1GCPYDEK4KZ156842; 1GCPYDEK4KZ114185 | 1GCPYDEK4KZ141693; 1GCPYDEK4KZ120276

1GCPYDEK4KZ105101; 1GCPYDEK4KZ117314 | 1GCPYDEK4KZ111822; 1GCPYDEK4KZ130046 | 1GCPYDEK4KZ103719

1GCPYDEK4KZ194037 | 1GCPYDEK4KZ180526 | 1GCPYDEK4KZ119886 | 1GCPYDEK4KZ138843; 1GCPYDEK4KZ129883; 1GCPYDEK4KZ104286 | 1GCPYDEK4KZ133111 | 1GCPYDEK4KZ118429 | 1GCPYDEK4KZ166996; 1GCPYDEK4KZ104515 | 1GCPYDEK4KZ102702 | 1GCPYDEK4KZ132461 | 1GCPYDEK4KZ184107

1GCPYDEK4KZ151754 | 1GCPYDEK4KZ123145 | 1GCPYDEK4KZ108466; 1GCPYDEK4KZ164083; 1GCPYDEK4KZ106149 | 1GCPYDEK4KZ115580; 1GCPYDEK4KZ188125 | 1GCPYDEK4KZ197066; 1GCPYDEK4KZ162074 | 1GCPYDEK4KZ116311; 1GCPYDEK4KZ149115; 1GCPYDEK4KZ198217 | 1GCPYDEK4KZ142021

1GCPYDEK4KZ155433 | 1GCPYDEK4KZ125414; 1GCPYDEK4KZ146036; 1GCPYDEK4KZ128278 | 1GCPYDEK4KZ184897 | 1GCPYDEK4KZ171499 | 1GCPYDEK4KZ160616 | 1GCPYDEK4KZ166190 | 1GCPYDEK4KZ192725 | 1GCPYDEK4KZ128121 | 1GCPYDEK4KZ105664

1GCPYDEK4KZ125946; 1GCPYDEK4KZ101601 | 1GCPYDEK4KZ111268 | 1GCPYDEK4KZ195866; 1GCPYDEK4KZ189565 | 1GCPYDEK4KZ133691 | 1GCPYDEK4KZ145937 | 1GCPYDEK4KZ148238; 1GCPYDEK4KZ183832 | 1GCPYDEK4KZ182180; 1GCPYDEK4KZ151219 | 1GCPYDEK4KZ196354 | 1GCPYDEK4KZ191655 | 1GCPYDEK4KZ166044 | 1GCPYDEK4KZ176220 | 1GCPYDEK4KZ115059 | 1GCPYDEK4KZ184950 | 1GCPYDEK4KZ120469; 1GCPYDEK4KZ183054; 1GCPYDEK4KZ186018 | 1GCPYDEK4KZ151799; 1GCPYDEK4KZ191106 | 1GCPYDEK4KZ134131; 1GCPYDEK4KZ143489 | 1GCPYDEK4KZ108211 | 1GCPYDEK4KZ140771 | 1GCPYDEK4KZ133562 | 1GCPYDEK4KZ143816; 1GCPYDEK4KZ154136 | 1GCPYDEK4KZ136087; 1GCPYDEK4KZ112176 | 1GCPYDEK4KZ161829; 1GCPYDEK4KZ163936 | 1GCPYDEK4KZ195222 | 1GCPYDEK4KZ128314; 1GCPYDEK4KZ162799; 1GCPYDEK4KZ122853 | 1GCPYDEK4KZ132492 | 1GCPYDEK4KZ181899; 1GCPYDEK4KZ168232 | 1GCPYDEK4KZ138759; 1GCPYDEK4KZ113439 | 1GCPYDEK4KZ151513 | 1GCPYDEK4KZ123517 | 1GCPYDEK4KZ125140 | 1GCPYDEK4KZ156730; 1GCPYDEK4KZ184480; 1GCPYDEK4KZ153231; 1GCPYDEK4KZ174869; 1GCPYDEK4KZ164262 | 1GCPYDEK4KZ126935; 1GCPYDEK4KZ140091 | 1GCPYDEK4KZ166495; 1GCPYDEK4KZ186939; 1GCPYDEK4KZ136445; 1GCPYDEK4KZ129740

1GCPYDEK4KZ188609 | 1GCPYDEK4KZ178064 | 1GCPYDEK4KZ136400 | 1GCPYDEK4KZ199061 | 1GCPYDEK4KZ109553; 1GCPYDEK4KZ146215 | 1GCPYDEK4KZ197892; 1GCPYDEK4KZ120245 | 1GCPYDEK4KZ105678 | 1GCPYDEK4KZ186679 | 1GCPYDEK4KZ134582 | 1GCPYDEK4KZ196936 | 1GCPYDEK4KZ109889

1GCPYDEK4KZ184902 | 1GCPYDEK4KZ165671 | 1GCPYDEK4KZ102781 | 1GCPYDEK4KZ162589 | 1GCPYDEK4KZ107818 | 1GCPYDEK4KZ133013 | 1GCPYDEK4KZ154895 | 1GCPYDEK4KZ161670 | 1GCPYDEK4KZ127132 | 1GCPYDEK4KZ196970 | 1GCPYDEK4KZ145341; 1GCPYDEK4KZ105437 | 1GCPYDEK4KZ143945; 1GCPYDEK4KZ176332; 1GCPYDEK4KZ195706

1GCPYDEK4KZ109651; 1GCPYDEK4KZ140432 | 1GCPYDEK4KZ186908 | 1GCPYDEK4KZ169493 | 1GCPYDEK4KZ147123 | 1GCPYDEK4KZ149941 | 1GCPYDEK4KZ153116 | 1GCPYDEK4KZ147056; 1GCPYDEK4KZ133447 | 1GCPYDEK4KZ107320; 1GCPYDEK4KZ115997; 1GCPYDEK4KZ178890; 1GCPYDEK4KZ142911 | 1GCPYDEK4KZ143444 | 1GCPYDEK4KZ106202; 1GCPYDEK4KZ131231; 1GCPYDEK4KZ173060 | 1GCPYDEK4KZ101615 | 1GCPYDEK4KZ174287

1GCPYDEK4KZ142679; 1GCPYDEK4KZ162981; 1GCPYDEK4KZ115157

1GCPYDEK4KZ142231 | 1GCPYDEK4KZ190215 | 1GCPYDEK4KZ131472 | 1GCPYDEK4KZ129768

1GCPYDEK4KZ131049

1GCPYDEK4KZ128183

1GCPYDEK4KZ129849 | 1GCPYDEK4KZ124098 | 1GCPYDEK4KZ128930 | 1GCPYDEK4KZ198802 | 1GCPYDEK4KZ187511 | 1GCPYDEK4KZ183233; 1GCPYDEK4KZ110251 | 1GCPYDEK4KZ132086 | 1GCPYDEK4KZ186794 | 1GCPYDEK4KZ180770

1GCPYDEK4KZ131052 | 1GCPYDEK4KZ193745 | 1GCPYDEK4KZ168019 | 1GCPYDEK4KZ158347 | 1GCPYDEK4KZ178338 | 1GCPYDEK4KZ103722 | 1GCPYDEK4KZ196158 | 1GCPYDEK4KZ168487; 1GCPYDEK4KZ141712; 1GCPYDEK4KZ154119; 1GCPYDEK4KZ129415 | 1GCPYDEK4KZ143511; 1GCPYDEK4KZ111934 | 1GCPYDEK4KZ171034; 1GCPYDEK4KZ105311 | 1GCPYDEK4KZ179456 | 1GCPYDEK4KZ112453; 1GCPYDEK4KZ123453 | 1GCPYDEK4KZ147493; 1GCPYDEK4KZ182521 | 1GCPYDEK4KZ173172 | 1GCPYDEK4KZ119998 | 1GCPYDEK4KZ135117; 1GCPYDEK4KZ167372; 1GCPYDEK4KZ152449; 1GCPYDEK4KZ190456

1GCPYDEK4KZ183345 | 1GCPYDEK4KZ179912 | 1GCPYDEK4KZ134792; 1GCPYDEK4KZ167047

1GCPYDEK4KZ147364 | 1GCPYDEK4KZ122786 | 1GCPYDEK4KZ127227 | 1GCPYDEK4KZ174144 | 1GCPYDEK4KZ165654; 1GCPYDEK4KZ155402 | 1GCPYDEK4KZ165220; 1GCPYDEK4KZ100416 | 1GCPYDEK4KZ132198 | 1GCPYDEK4KZ121251

1GCPYDEK4KZ127678; 1GCPYDEK4KZ166822 | 1GCPYDEK4KZ106085; 1GCPYDEK4KZ101453; 1GCPYDEK4KZ199447 | 1GCPYDEK4KZ163077 | 1GCPYDEK4KZ197701 | 1GCPYDEK4KZ109763 | 1GCPYDEK4KZ136929 | 1GCPYDEK4KZ141497; 1GCPYDEK4KZ125915 | 1GCPYDEK4KZ150099 | 1GCPYDEK4KZ194474; 1GCPYDEK4KZ102327 | 1GCPYDEK4KZ172409 | 1GCPYDEK4KZ103770; 1GCPYDEK4KZ142908 | 1GCPYDEK4KZ191333 | 1GCPYDEK4KZ195060 | 1GCPYDEK4KZ176010

1GCPYDEK4KZ127423 | 1GCPYDEK4KZ101596 | 1GCPYDEK4KZ156422 | 1GCPYDEK4KZ116714; 1GCPYDEK4KZ118009; 1GCPYDEK4KZ109102 | 1GCPYDEK4KZ125302 | 1GCPYDEK4KZ182938 | 1GCPYDEK4KZ137367 | 1GCPYDEK4KZ156243; 1GCPYDEK4KZ174452 | 1GCPYDEK4KZ169526; 1GCPYDEK4KZ104904 | 1GCPYDEK4KZ101176

1GCPYDEK4KZ138745 | 1GCPYDEK4KZ119693 | 1GCPYDEK4KZ193101 | 1GCPYDEK4KZ146294; 1GCPYDEK4KZ138194 | 1GCPYDEK4KZ114204 | 1GCPYDEK4KZ147588 | 1GCPYDEK4KZ121573 | 1GCPYDEK4KZ133979 | 1GCPYDEK4KZ132606 | 1GCPYDEK4KZ154038 | 1GCPYDEK4KZ155657; 1GCPYDEK4KZ198413 | 1GCPYDEK4KZ116065 | 1GCPYDEK4KZ134517 | 1GCPYDEK4KZ153746; 1GCPYDEK4KZ160177; 1GCPYDEK4KZ145128 | 1GCPYDEK4KZ111738 | 1GCPYDEK4KZ160969 | 1GCPYDEK4KZ137708 | 1GCPYDEK4KZ182129 | 1GCPYDEK4KZ107740 | 1GCPYDEK4KZ134016 | 1GCPYDEK4KZ186911; 1GCPYDEK4KZ180915 | 1GCPYDEK4KZ168960 | 1GCPYDEK4KZ135201 | 1GCPYDEK4KZ143119 | 1GCPYDEK4KZ154167; 1GCPYDEK4KZ198864

1GCPYDEK4KZ121976 | 1GCPYDEK4KZ106538 | 1GCPYDEK4KZ111593 | 1GCPYDEK4KZ182177 | 1GCPYDEK4KZ195592 | 1GCPYDEK4KZ145355; 1GCPYDEK4KZ129964 | 1GCPYDEK4KZ129642 | 1GCPYDEK4KZ138552 | 1GCPYDEK4KZ140981 | 1GCPYDEK4KZ117135

1GCPYDEK4KZ196998 | 1GCPYDEK4KZ173480 | 1GCPYDEK4KZ177044 | 1GCPYDEK4KZ175701 | 1GCPYDEK4KZ108113 | 1GCPYDEK4KZ138647 | 1GCPYDEK4KZ109083; 1GCPYDEK4KZ181319; 1GCPYDEK4KZ101369

1GCPYDEK4KZ119368 | 1GCPYDEK4KZ172913 | 1GCPYDEK4KZ145193 | 1GCPYDEK4KZ191638 | 1GCPYDEK4KZ140270; 1GCPYDEK4KZ171874; 1GCPYDEK4KZ170451; 1GCPYDEK4KZ119645; 1GCPYDEK4KZ122108 | 1GCPYDEK4KZ113201 | 1GCPYDEK4KZ111979 | 1GCPYDEK4KZ116440 | 1GCPYDEK4KZ139006 | 1GCPYDEK4KZ103378; 1GCPYDEK4KZ120522 | 1GCPYDEK4KZ181174 | 1GCPYDEK4KZ101730 | 1GCPYDEK4KZ107625 | 1GCPYDEK4KZ186164 | 1GCPYDEK4KZ165282; 1GCPYDEK4KZ104692 | 1GCPYDEK4KZ155304 | 1GCPYDEK4KZ110721 | 1GCPYDEK4KZ141192; 1GCPYDEK4KZ106345; 1GCPYDEK4KZ117300 | 1GCPYDEK4KZ126837 | 1GCPYDEK4KZ197052 | 1GCPYDEK4KZ196452; 1GCPYDEK4KZ118480

1GCPYDEK4KZ128457; 1GCPYDEK4KZ171115; 1GCPYDEK4KZ149874 | 1GCPYDEK4KZ198850 | 1GCPYDEK4KZ149129 | 1GCPYDEK4KZ172684 | 1GCPYDEK4KZ165055 | 1GCPYDEK4KZ180543 | 1GCPYDEK4KZ136896 | 1GCPYDEK4KZ123310; 1GCPYDEK4KZ107317; 1GCPYDEK4KZ173348; 1GCPYDEK4KZ155500 | 1GCPYDEK4KZ100111 | 1GCPYDEK4KZ198993; 1GCPYDEK4KZ115563; 1GCPYDEK4KZ141919 | 1GCPYDEK4KZ133044 | 1GCPYDEK4KZ190392 | 1GCPYDEK4KZ176976; 1GCPYDEK4KZ113635 | 1GCPYDEK4KZ187119 | 1GCPYDEK4KZ103283 | 1GCPYDEK4KZ139717; 1GCPYDEK4KZ181725 | 1GCPYDEK4KZ181711; 1GCPYDEK4KZ126546; 1GCPYDEK4KZ128510 | 1GCPYDEK4KZ177304; 1GCPYDEK4KZ108824

1GCPYDEK4KZ191557; 1GCPYDEK4KZ181837 | 1GCPYDEK4KZ153956 | 1GCPYDEK4KZ147722 | 1GCPYDEK4KZ165041 | 1GCPYDEK4KZ125588 | 1GCPYDEK4KZ170708; 1GCPYDEK4KZ143248

1GCPYDEK4KZ193762 | 1GCPYDEK4KZ187881 | 1GCPYDEK4KZ125008 | 1GCPYDEK4KZ170126 | 1GCPYDEK4KZ185158 | 1GCPYDEK4KZ103901 | 1GCPYDEK4KZ106524

1GCPYDEK4KZ150006; 1GCPYDEK4KZ190523 | 1GCPYDEK4KZ107480 | 1GCPYDEK4KZ173690 | 1GCPYDEK4KZ185063

1GCPYDEK4KZ123694; 1GCPYDEK4KZ169137 | 1GCPYDEK4KZ185046 | 1GCPYDEK4KZ139278 | 1GCPYDEK4KZ181157; 1GCPYDEK4KZ143203; 1GCPYDEK4KZ161104 | 1GCPYDEK4KZ187329 | 1GCPYDEK4KZ166089 | 1GCPYDEK4KZ159403; 1GCPYDEK4KZ149101; 1GCPYDEK4KZ174810 | 1GCPYDEK4KZ192126

1GCPYDEK4KZ133514 | 1GCPYDEK4KZ174032; 1GCPYDEK4KZ106393 | 1GCPYDEK4KZ102361 | 1GCPYDEK4KZ162964; 1GCPYDEK4KZ159076 | 1GCPYDEK4KZ109326 | 1GCPYDEK4KZ130998; 1GCPYDEK4KZ177724; 1GCPYDEK4KZ103848

1GCPYDEK4KZ101680

1GCPYDEK4KZ144304 | 1GCPYDEK4KZ188089; 1GCPYDEK4KZ141788; 1GCPYDEK4KZ171549; 1GCPYDEK4KZ196886 | 1GCPYDEK4KZ118060 | 1GCPYDEK4KZ185290; 1GCPYDEK4KZ111285 | 1GCPYDEK4KZ188058 | 1GCPYDEK4KZ113232 | 1GCPYDEK4KZ149647

1GCPYDEK4KZ179196 | 1GCPYDEK4KZ194233 | 1GCPYDEK4KZ192644 | 1GCPYDEK4KZ177545; 1GCPYDEK4KZ181482 | 1GCPYDEK4KZ169087 | 1GCPYDEK4KZ110217

1GCPYDEK4KZ171406 | 1GCPYDEK4KZ186195

1GCPYDEK4KZ102635

1GCPYDEK4KZ117426; 1GCPYDEK4KZ169316; 1GCPYDEK4KZ102926; 1GCPYDEK4KZ178596; 1GCPYDEK4KZ175214 | 1GCPYDEK4KZ197567 | 1GCPYDEK4KZ177710; 1GCPYDEK4KZ155769 | 1GCPYDEK4KZ143914; 1GCPYDEK4KZ191610; 1GCPYDEK4KZ188223 | 1GCPYDEK4KZ134503; 1GCPYDEK4KZ163127; 1GCPYDEK4KZ124702 | 1GCPYDEK4KZ163709; 1GCPYDEK4KZ178095; 1GCPYDEK4KZ197634 | 1GCPYDEK4KZ158638; 1GCPYDEK4KZ149759 | 1GCPYDEK4KZ192367 | 1GCPYDEK4KZ104546 | 1GCPYDEK4KZ199240 | 1GCPYDEK4KZ106443; 1GCPYDEK4KZ158283 | 1GCPYDEK4KZ118978; 1GCPYDEK4KZ113134; 1GCPYDEK4KZ134548 | 1GCPYDEK4KZ179411

1GCPYDEK4KZ124036; 1GCPYDEK4KZ143055 | 1GCPYDEK4KZ170398 | 1GCPYDEK4KZ185371; 1GCPYDEK4KZ182874 | 1GCPYDEK4KZ159532; 1GCPYDEK4KZ197035 | 1GCPYDEK4KZ174306 | 1GCPYDEK4KZ125347; 1GCPYDEK4KZ141113 | 1GCPYDEK4KZ188478 | 1GCPYDEK4KZ139331 | 1GCPYDEK4KZ195379 | 1GCPYDEK4KZ119760 | 1GCPYDEK4KZ189002 | 1GCPYDEK4KZ138521; 1GCPYDEK4KZ113196 | 1GCPYDEK4KZ185788 | 1GCPYDEK4KZ180381; 1GCPYDEK4KZ165928 | 1GCPYDEK4KZ125834 | 1GCPYDEK4KZ164729 | 1GCPYDEK4KZ121525 | 1GCPYDEK4KZ157814 | 1GCPYDEK4KZ140284 | 1GCPYDEK4KZ125106 | 1GCPYDEK4KZ113702; 1GCPYDEK4KZ140916 | 1GCPYDEK4KZ192496 | 1GCPYDEK4KZ149695 | 1GCPYDEK4KZ184754; 1GCPYDEK4KZ134064; 1GCPYDEK4KZ178680; 1GCPYDEK4KZ141998 | 1GCPYDEK4KZ117894; 1GCPYDEK4KZ187850; 1GCPYDEK4KZ161703; 1GCPYDEK4KZ130712 | 1GCPYDEK4KZ127888 | 1GCPYDEK4KZ103431; 1GCPYDEK4KZ162012 | 1GCPYDEK4KZ113294 | 1GCPYDEK4KZ173771 | 1GCPYDEK4KZ134744; 1GCPYDEK4KZ106541 | 1GCPYDEK4KZ139863 | 1GCPYDEK4KZ116776 | 1GCPYDEK4KZ169557 | 1GCPYDEK4KZ147896 | 1GCPYDEK4KZ158736; 1GCPYDEK4KZ170532 | 1GCPYDEK4KZ102537 | 1GCPYDEK4KZ170014 | 1GCPYDEK4KZ121931

1GCPYDEK4KZ124182 | 1GCPYDEK4KZ182681 | 1GCPYDEK4KZ121539 | 1GCPYDEK4KZ194166 | 1GCPYDEK4KZ191588 | 1GCPYDEK4KZ111237 | 1GCPYDEK4KZ164052 | 1GCPYDEK4KZ137143; 1GCPYDEK4KZ150362; 1GCPYDEK4KZ158865 | 1GCPYDEK4KZ168084; 1GCPYDEK4KZ112355; 1GCPYDEK4KZ127681 | 1GCPYDEK4KZ122772 | 1GCPYDEK4KZ113151 | 1GCPYDEK4KZ136140 | 1GCPYDEK4KZ140799 | 1GCPYDEK4KZ164214

1GCPYDEK4KZ158400 | 1GCPYDEK4KZ107771 | 1GCPYDEK4KZ160308; 1GCPYDEK4KZ112324; 1GCPYDEK4KZ189274 | 1GCPYDEK4KZ161068

1GCPYDEK4KZ128586 | 1GCPYDEK4KZ130130 | 1GCPYDEK4KZ193440; 1GCPYDEK4KZ100657; 1GCPYDEK4KZ156713 | 1GCPYDEK4KZ123789; 1GCPYDEK4KZ149521 | 1GCPYDEK4KZ130953 | 1GCPYDEK4KZ169302; 1GCPYDEK4KZ116485 | 1GCPYDEK4KZ126370 | 1GCPYDEK4KZ176945 | 1GCPYDEK4KZ161491 | 1GCPYDEK4KZ122478 | 1GCPYDEK4KZ187847 | 1GCPYDEK4KZ139197 | 1GCPYDEK4KZ131892; 1GCPYDEK4KZ165346 | 1GCPYDEK4KZ101338 | 1GCPYDEK4KZ158669 | 1GCPYDEK4KZ143105 | 1GCPYDEK4KZ168554; 1GCPYDEK4KZ150359 | 1GCPYDEK4KZ131732 | 1GCPYDEK4KZ189758 | 1GCPYDEK4KZ127440

1GCPYDEK4KZ122027; 1GCPYDEK4KZ145825; 1GCPYDEK4KZ127342; 1GCPYDEK4KZ159742; 1GCPYDEK4KZ139846; 1GCPYDEK4KZ138714 | 1GCPYDEK4KZ137028 | 1GCPYDEK4KZ109360 | 1GCPYDEK4KZ152385 | 1GCPYDEK4KZ106121; 1GCPYDEK4KZ145890 | 1GCPYDEK4KZ146828 | 1GCPYDEK4KZ163015; 1GCPYDEK4KZ155223; 1GCPYDEK4KZ148952; 1GCPYDEK4KZ155464; 1GCPYDEK4KZ159952; 1GCPYDEK4KZ131259; 1GCPYDEK4KZ163287 | 1GCPYDEK4KZ184852; 1GCPYDEK4KZ174628 | 1GCPYDEK4KZ156372 | 1GCPYDEK4KZ192305

1GCPYDEK4KZ147235; 1GCPYDEK4KZ123243 | 1GCPYDEK4KZ107687

1GCPYDEK4KZ154475; 1GCPYDEK4KZ105034 | 1GCPYDEK4KZ190425; 1GCPYDEK4KZ107236; 1GCPYDEK4KZ136736 | 1GCPYDEK4KZ112548; 1GCPYDEK4KZ153164; 1GCPYDEK4KZ160258

1GCPYDEK4KZ119578; 1GCPYDEK4KZ191672

1GCPYDEK4KZ136526 | 1GCPYDEK4KZ180199; 1GCPYDEK4KZ174791; 1GCPYDEK4KZ101257 | 1GCPYDEK4KZ173138; 1GCPYDEK4KZ181370; 1GCPYDEK4KZ185919 | 1GCPYDEK4KZ162950

1GCPYDEK4KZ199707 | 1GCPYDEK4KZ127079 | 1GCPYDEK4KZ106569 | 1GCPYDEK4KZ182583 | 1GCPYDEK4KZ114428; 1GCPYDEK4KZ144545 | 1GCPYDEK4KZ127308; 1GCPYDEK4KZ172104 | 1GCPYDEK4KZ140852; 1GCPYDEK4KZ184236 | 1GCPYDEK4KZ126434 | 1GCPYDEK4KZ107088 | 1GCPYDEK4KZ111917; 1GCPYDEK4KZ182793; 1GCPYDEK4KZ199173 | 1GCPYDEK4KZ117670 | 1GCPYDEK4KZ138213

1GCPYDEK4KZ143962 | 1GCPYDEK4KZ108838 | 1GCPYDEK4KZ125252; 1GCPYDEK4KZ100402; 1GCPYDEK4KZ129897; 1GCPYDEK4KZ151222; 1GCPYDEK4KZ102960; 1GCPYDEK4KZ130340

1GCPYDEK4KZ189761; 1GCPYDEK4KZ147302; 1GCPYDEK4KZ153150 | 1GCPYDEK4KZ185709 | 1GCPYDEK4KZ195169 | 1GCPYDEK4KZ141628; 1GCPYDEK4KZ139619; 1GCPYDEK4KZ182731 | 1GCPYDEK4KZ171356 | 1GCPYDEK4KZ102148; 1GCPYDEK4KZ179408 | 1GCPYDEK4KZ142715 | 1GCPYDEK4KZ116857 | 1GCPYDEK4KZ110198 | 1GCPYDEK4KZ162219 | 1GCPYDEK4KZ179781; 1GCPYDEK4KZ137305 | 1GCPYDEK4KZ152239 | 1GCPYDEK4KZ159336 | 1GCPYDEK4KZ139104 | 1GCPYDEK4KZ169753 | 1GCPYDEK4KZ122304 | 1GCPYDEK4KZ130662; 1GCPYDEK4KZ175391 | 1GCPYDEK4KZ164598 | 1GCPYDEK4KZ104319 | 1GCPYDEK4KZ135781 | 1GCPYDEK4KZ157621 | 1GCPYDEK4KZ190022

1GCPYDEK4KZ138986; 1GCPYDEK4KZ162284; 1GCPYDEK4KZ166237

1GCPYDEK4KZ176542

1GCPYDEK4KZ104837 | 1GCPYDEK4KZ142682 | 1GCPYDEK4KZ101503 | 1GCPYDEK4KZ105647 | 1GCPYDEK4KZ159787; 1GCPYDEK4KZ153603 | 1GCPYDEK4KZ189288; 1GCPYDEK4KZ110833

1GCPYDEK4KZ199805 | 1GCPYDEK4KZ184270; 1GCPYDEK4KZ143217 | 1GCPYDEK4KZ197178 | 1GCPYDEK4KZ163418 | 1GCPYDEK4KZ198136; 1GCPYDEK4KZ119080 | 1GCPYDEK4KZ122237; 1GCPYDEK4KZ116244 | 1GCPYDEK4KZ158588 | 1GCPYDEK4KZ120567; 1GCPYDEK4KZ130256 | 1GCPYDEK4KZ164679 | 1GCPYDEK4KZ154900 | 1GCPYDEK4KZ131830 | 1GCPYDEK4KZ181286 | 1GCPYDEK4KZ185225

1GCPYDEK4KZ151351 | 1GCPYDEK4KZ160101 | 1GCPYDEK4KZ180509; 1GCPYDEK4KZ173821; 1GCPYDEK4KZ191218; 1GCPYDEK4KZ194023; 1GCPYDEK4KZ169719; 1GCPYDEK4KZ121153; 1GCPYDEK4KZ178744; 1GCPYDEK4KZ150751 | 1GCPYDEK4KZ151995 | 1GCPYDEK4KZ164701 | 1GCPYDEK4KZ188027 | 1GCPYDEK4KZ159210; 1GCPYDEK4KZ115630

1GCPYDEK4KZ125719; 1GCPYDEK4KZ101064 | 1GCPYDEK4KZ178548; 1GCPYDEK4KZ198606

1GCPYDEK4KZ123579 | 1GCPYDEK4KZ120066; 1GCPYDEK4KZ103932 | 1GCPYDEK4KZ194006 | 1GCPYDEK4KZ130788; 1GCPYDEK4KZ100089 | 1GCPYDEK4KZ180977 | 1GCPYDEK4KZ102277

1GCPYDEK4KZ170224 | 1GCPYDEK4KZ119791 | 1GCPYDEK4KZ148837 | 1GCPYDEK4KZ199996 | 1GCPYDEK4KZ198704 | 1GCPYDEK4KZ139944 | 1GCPYDEK4KZ123498 | 1GCPYDEK4KZ116616

1GCPYDEK4KZ121802; 1GCPYDEK4KZ112842

1GCPYDEK4KZ175648 | 1GCPYDEK4KZ147316 | 1GCPYDEK4KZ108774 | 1GCPYDEK4KZ176069; 1GCPYDEK4KZ116342 | 1GCPYDEK4KZ106362; 1GCPYDEK4KZ125980 | 1GCPYDEK4KZ149745 | 1GCPYDEK4KZ105065 | 1GCPYDEK4KZ122769; 1GCPYDEK4KZ173432 | 1GCPYDEK4KZ134162 | 1GCPYDEK4KZ162530 | 1GCPYDEK4KZ189825 | 1GCPYDEK4KZ177755; 1GCPYDEK4KZ122318 | 1GCPYDEK4KZ196757 | 1GCPYDEK4KZ130595; 1GCPYDEK4KZ144366

1GCPYDEK4KZ187346 | 1GCPYDEK4KZ163113 | 1GCPYDEK4KZ116339 | 1GCPYDEK4KZ127874; 1GCPYDEK4KZ169977 | 1GCPYDEK4KZ110878; 1GCPYDEK4KZ127485; 1GCPYDEK4KZ175911; 1GCPYDEK4KZ150314; 1GCPYDEK4KZ153097; 1GCPYDEK4KZ175018; 1GCPYDEK4KZ139961; 1GCPYDEK4KZ143640

1GCPYDEK4KZ154931 | 1GCPYDEK4KZ124490 | 1GCPYDEK4KZ105079 | 1GCPYDEK4KZ133853

1GCPYDEK4KZ106216 | 1GCPYDEK4KZ158381; 1GCPYDEK4KZ182969 | 1GCPYDEK4KZ182535 | 1GCPYDEK4KZ127616 | 1GCPYDEK4KZ131763 | 1GCPYDEK4KZ193521; 1GCPYDEK4KZ106250 | 1GCPYDEK4KZ145839 | 1GCPYDEK4KZ199383 | 1GCPYDEK4KZ130354; 1GCPYDEK4KZ182339 | 1GCPYDEK4KZ156209 | 1GCPYDEK4KZ107821; 1GCPYDEK4KZ154525 | 1GCPYDEK4KZ115238 | 1GCPYDEK4KZ126613 | 1GCPYDEK4KZ131603 | 1GCPYDEK4KZ127700 | 1GCPYDEK4KZ128216 | 1GCPYDEK4KZ176380; 1GCPYDEK4KZ154685 | 1GCPYDEK4KZ128863; 1GCPYDEK4KZ119631 | 1GCPYDEK4KZ160843 | 1GCPYDEK4KZ128474; 1GCPYDEK4KZ164147; 1GCPYDEK4KZ181613; 1GCPYDEK4KZ137630; 1GCPYDEK4KZ190618; 1GCPYDEK4KZ125493

1GCPYDEK4KZ186455; 1GCPYDEK4KZ109357 | 1GCPYDEK4KZ113117 | 1GCPYDEK4KZ143993; 1GCPYDEK4KZ113277 | 1GCPYDEK4KZ192661; 1GCPYDEK4KZ198167 | 1GCPYDEK4KZ108290; 1GCPYDEK4KZ125879 | 1GCPYDEK4KZ156047 | 1GCPYDEK4KZ141208; 1GCPYDEK4KZ174399; 1GCPYDEK4KZ125574 | 1GCPYDEK4KZ182552 | 1GCPYDEK4KZ160731 | 1GCPYDEK4KZ171454 | 1GCPYDEK4KZ145274 | 1GCPYDEK4KZ186715

1GCPYDEK4KZ136204 | 1GCPYDEK4KZ189176; 1GCPYDEK4KZ141886 | 1GCPYDEK4KZ110105

1GCPYDEK4KZ144870 | 1GCPYDEK4KZ167324 | 1GCPYDEK4KZ164391 | 1GCPYDEK4KZ166965 | 1GCPYDEK4KZ148627; 1GCPYDEK4KZ158459; 1GCPYDEK4KZ164472 | 1GCPYDEK4KZ126045 | 1GCPYDEK4KZ139457 | 1GCPYDEK4KZ122190; 1GCPYDEK4KZ135103 | 1GCPYDEK4KZ168134; 1GCPYDEK4KZ161877 | 1GCPYDEK4KZ156355; 1GCPYDEK4KZ159871; 1GCPYDEK4KZ109942 | 1GCPYDEK4KZ144948 | 1GCPYDEK4KZ199660; 1GCPYDEK4KZ169865; 1GCPYDEK4KZ124425 | 1GCPYDEK4KZ188335; 1GCPYDEK4KZ118401; 1GCPYDEK4KZ106460; 1GCPYDEK4KZ123906 | 1GCPYDEK4KZ101985; 1GCPYDEK4KZ167162 | 1GCPYDEK4KZ115627; 1GCPYDEK4KZ192255 | 1GCPYDEK4KZ183409; 1GCPYDEK4KZ121704; 1GCPYDEK4KZ100755 | 1GCPYDEK4KZ106006 | 1GCPYDEK4KZ118608 | 1GCPYDEK4KZ114431 | 1GCPYDEK4KZ141189; 1GCPYDEK4KZ153519 | 1GCPYDEK4KZ197584; 1GCPYDEK4KZ133674; 1GCPYDEK4KZ188836 | 1GCPYDEK4KZ114087; 1GCPYDEK4KZ131813; 1GCPYDEK4KZ197617 | 1GCPYDEK4KZ178419 | 1GCPYDEK4KZ194667 | 1GCPYDEK4KZ152483 | 1GCPYDEK4KZ107849; 1GCPYDEK4KZ193969 | 1GCPYDEK4KZ181384 | 1GCPYDEK4KZ108810; 1GCPYDEK4KZ115935; 1GCPYDEK4KZ154217

1GCPYDEK4KZ192580 | 1GCPYDEK4KZ185323 | 1GCPYDEK4KZ155979 | 1GCPYDEK4KZ136347; 1GCPYDEK4KZ190344 | 1GCPYDEK4KZ163211 | 1GCPYDEK4KZ197018 | 1GCPYDEK4KZ139037 | 1GCPYDEK4KZ157473 | 1GCPYDEK4KZ183300 | 1GCPYDEK4KZ116812; 1GCPYDEK4KZ134520; 1GCPYDEK4KZ184334; 1GCPYDEK4KZ140768 | 1GCPYDEK4KZ153844; 1GCPYDEK4KZ199206 | 1GCPYDEK4KZ186987; 1GCPYDEK4KZ117393; 1GCPYDEK4KZ138471 | 1GCPYDEK4KZ118012 | 1GCPYDEK4KZ170921 | 1GCPYDEK4KZ172703

1GCPYDEK4KZ159207 | 1GCPYDEK4KZ179425 | 1GCPYDEK4KZ166223 | 1GCPYDEK4KZ192823 | 1GCPYDEK4KZ108709 | 1GCPYDEK4KZ160583 | 1GCPYDEK4KZ181465 | 1GCPYDEK4KZ120794; 1GCPYDEK4KZ151740 | 1GCPYDEK4KZ144125 | 1GCPYDEK4KZ143086; 1GCPYDEK4KZ143573 | 1GCPYDEK4KZ100206; 1GCPYDEK4KZ153553; 1GCPYDEK4KZ172443 | 1GCPYDEK4KZ171468 | 1GCPYDEK4KZ101873

1GCPYDEK4KZ122688 | 1GCPYDEK4KZ140379 | 1GCPYDEK4KZ172751 | 1GCPYDEK4KZ148885

1GCPYDEK4KZ123808 | 1GCPYDEK4KZ190358 | 1GCPYDEK4KZ136493 | 1GCPYDEK4KZ119015; 1GCPYDEK4KZ156386 | 1GCPYDEK4KZ120259 | 1GCPYDEK4KZ181594 | 1GCPYDEK4KZ107995 | 1GCPYDEK4KZ145758; 1GCPYDEK4KZ151155 | 1GCPYDEK4KZ161281 | 1GCPYDEK4KZ192207 | 1GCPYDEK4KZ132525 | 1GCPYDEK4KZ153438; 1GCPYDEK4KZ157604; 1GCPYDEK4KZ177237 | 1GCPYDEK4KZ172054 | 1GCPYDEK4KZ100562

1GCPYDEK4KZ119841 | 1GCPYDEK4KZ143766 | 1GCPYDEK4KZ153245

1GCPYDEK4KZ172586 | 1GCPYDEK4KZ192675; 1GCPYDEK4KZ159224 | 1GCPYDEK4KZ199237 | 1GCPYDEK4KZ183460 | 1GCPYDEK4KZ140866 | 1GCPYDEK4KZ166819 | 1GCPYDEK4KZ142889; 1GCPYDEK4KZ199612; 1GCPYDEK4KZ142133 | 1GCPYDEK4KZ129866 | 1GCPYDEK4KZ159353 | 1GCPYDEK4KZ195673 | 1GCPYDEK4KZ114543; 1GCPYDEK4KZ191543; 1GCPYDEK4KZ126126 | 1GCPYDEK4KZ186522 | 1GCPYDEK4KZ139670 | 1GCPYDEK4KZ124313; 1GCPYDEK4KZ181546; 1GCPYDEK4KZ111433; 1GCPYDEK4KZ187069

1GCPYDEK4KZ136073 | 1GCPYDEK4KZ159367; 1GCPYDEK4KZ104059

1GCPYDEK4KZ166299 | 1GCPYDEK4KZ117927 | 1GCPYDEK4KZ171969 | 1GCPYDEK4KZ100688; 1GCPYDEK4KZ114638; 1GCPYDEK4KZ110170 | 1GCPYDEK4KZ125526

1GCPYDEK4KZ174662 | 1GCPYDEK4KZ159322 | 1GCPYDEK4KZ169820 | 1GCPYDEK4KZ132055 | 1GCPYDEK4KZ132699

1GCPYDEK4KZ178453 | 1GCPYDEK4KZ135618 | 1GCPYDEK4KZ187458 | 1GCPYDEK4KZ143153 | 1GCPYDEK4KZ141273; 1GCPYDEK4KZ169090; 1GCPYDEK4KZ157389; 1GCPYDEK4KZ177514 | 1GCPYDEK4KZ110962 | 1GCPYDEK4KZ111190; 1GCPYDEK4KZ177982 | 1GCPYDEK4KZ155237 | 1GCPYDEK4KZ187928 | 1GCPYDEK4KZ196130; 1GCPYDEK4KZ113019 | 1GCPYDEK4KZ145470; 1GCPYDEK4KZ137921 | 1GCPYDEK4KZ198816; 1GCPYDEK4KZ191171 | 1GCPYDEK4KZ165394; 1GCPYDEK4KZ140589 | 1GCPYDEK4KZ116907 | 1GCPYDEK4KZ174936 | 1GCPYDEK4KZ163273 | 1GCPYDEK4KZ111416 | 1GCPYDEK4KZ195480 | 1GCPYDEK4KZ139894 | 1GCPYDEK4KZ161409

1GCPYDEK4KZ124165; 1GCPYDEK4KZ110556 | 1GCPYDEK4KZ188934; 1GCPYDEK4KZ131990

1GCPYDEK4KZ123274; 1GCPYDEK4KZ162916 | 1GCPYDEK4KZ172457 | 1GCPYDEK4KZ103882 | 1GCPYDEK4KZ130242; 1GCPYDEK4KZ176251; 1GCPYDEK4KZ142066 | 1GCPYDEK4KZ169011 | 1GCPYDEK4KZ139992; 1GCPYDEK4KZ118916 | 1GCPYDEK4KZ159448 | 1GCPYDEK4KZ170207 | 1GCPYDEK4KZ103400; 1GCPYDEK4KZ108130 | 1GCPYDEK4KZ181241

1GCPYDEK4KZ134419 | 1GCPYDEK4KZ104594; 1GCPYDEK4KZ121962 | 1GCPYDEK4KZ104336

1GCPYDEK4KZ162866; 1GCPYDEK4KZ178887 | 1GCPYDEK4KZ172815; 1GCPYDEK4KZ173124 | 1GCPYDEK4KZ185628 | 1GCPYDEK4KZ127115 | 1GCPYDEK4KZ104109 | 1GCPYDEK4KZ118169; 1GCPYDEK4KZ132038 | 1GCPYDEK4KZ172720; 1GCPYDEK4KZ144139; 1GCPYDEK4KZ109228; 1GCPYDEK4KZ149339

1GCPYDEK4KZ159031 | 1GCPYDEK4KZ160809 | 1GCPYDEK4KZ171759 | 1GCPYDEK4KZ146571 | 1GCPYDEK4KZ100996 | 1GCPYDEK4KZ113103 | 1GCPYDEK4KZ109570 | 1GCPYDEK4KZ182891; 1GCPYDEK4KZ130161 | 1GCPYDEK4KZ105423; 1GCPYDEK4KZ199531 | 1GCPYDEK4KZ189548; 1GCPYDEK4KZ170322; 1GCPYDEK4KZ114445; 1GCPYDEK4KZ168618; 1GCPYDEK4KZ104143 | 1GCPYDEK4KZ114414 | 1GCPYDEK4KZ114896; 1GCPYDEK4KZ141550 | 1GCPYDEK4KZ186147

1GCPYDEK4KZ110749; 1GCPYDEK4KZ127065 | 1GCPYDEK4KZ134873

1GCPYDEK4KZ175360; 1GCPYDEK4KZ122268 | 1GCPYDEK4KZ147607 | 1GCPYDEK4KZ189887; 1GCPYDEK4KZ191686 | 1GCPYDEK4KZ189145 | 1GCPYDEK4KZ139376; 1GCPYDEK4KZ148868; 1GCPYDEK4KZ150376 | 1GCPYDEK4KZ109441 | 1GCPYDEK4KZ121136 | 1GCPYDEK4KZ106264 | 1GCPYDEK4KZ184981 | 1GCPYDEK4KZ139426; 1GCPYDEK4KZ195107 | 1GCPYDEK4KZ174841

1GCPYDEK4KZ172667; 1GCPYDEK4KZ161684 | 1GCPYDEK4KZ102862 | 1GCPYDEK4KZ131956 | 1GCPYDEK4KZ151172 | 1GCPYDEK4KZ138082 | 1GCPYDEK4KZ171731; 1GCPYDEK4KZ176704; 1GCPYDEK4KZ103297 | 1GCPYDEK4KZ130984; 1GCPYDEK4KZ197780

1GCPYDEK4KZ182034 | 1GCPYDEK4KZ168022 | 1GCPYDEK4KZ152399 | 1GCPYDEK4KZ110282; 1GCPYDEK4KZ122870 | 1GCPYDEK4KZ114090; 1GCPYDEK4KZ171857 | 1GCPYDEK4KZ111481 | 1GCPYDEK4KZ150992

1GCPYDEK4KZ157506; 1GCPYDEK4KZ149583; 1GCPYDEK4KZ131262 | 1GCPYDEK4KZ142553; 1GCPYDEK4KZ188495; 1GCPYDEK4KZ105809; 1GCPYDEK4KZ196368 | 1GCPYDEK4KZ163290 | 1GCPYDEK4KZ113392; 1GCPYDEK4KZ132895 | 1GCPYDEK4KZ161636

1GCPYDEK4KZ155075 | 1GCPYDEK4KZ101713 | 1GCPYDEK4KZ104482 | 1GCPYDEK4KZ181885 | 1GCPYDEK4KZ175200; 1GCPYDEK4KZ175813; 1GCPYDEK4KZ157764 | 1GCPYDEK4KZ179683 | 1GCPYDEK4KZ180011 | 1GCPYDEK4KZ172989 | 1GCPYDEK4KZ177156 | 1GCPYDEK4KZ145999; 1GCPYDEK4KZ169459; 1GCPYDEK4KZ132296 | 1GCPYDEK4KZ142357 | 1GCPYDEK4KZ156517 | 1GCPYDEK4KZ155514 | 1GCPYDEK4KZ162429 | 1GCPYDEK4KZ174645

1GCPYDEK4KZ103140 | 1GCPYDEK4KZ167985 | 1GCPYDEK4KZ119256; 1GCPYDEK4KZ171521 | 1GCPYDEK4KZ199545 | 1GCPYDEK4KZ141547 | 1GCPYDEK4KZ155125 | 1GCPYDEK4KZ128717; 1GCPYDEK4KZ196385 | 1GCPYDEK4KZ157151 | 1GCPYDEK4KZ136364; 1GCPYDEK4KZ127213 | 1GCPYDEK4KZ149826; 1GCPYDEK4KZ153147; 1GCPYDEK4KZ187105 | 1GCPYDEK4KZ109178 | 1GCPYDEK4KZ101016 | 1GCPYDEK4KZ120732 | 1GCPYDEK4KZ182759 | 1GCPYDEK4KZ146621

1GCPYDEK4KZ197021 | 1GCPYDEK4KZ137658 | 1GCPYDEK4KZ157313 | 1GCPYDEK4KZ161832

1GCPYDEK4KZ159613 | 1GCPYDEK4KZ145954; 1GCPYDEK4KZ177335; 1GCPYDEK4KZ191512; 1GCPYDEK4KZ118706

1GCPYDEK4KZ177223 | 1GCPYDEK4KZ103784 | 1GCPYDEK4KZ160924 | 1GCPYDEK4KZ144755 | 1GCPYDEK4KZ193681 | 1GCPYDEK4KZ110413 | 1GCPYDEK4KZ163371 | 1GCPYDEK4KZ111495; 1GCPYDEK4KZ162477; 1GCPYDEK4KZ143654 | 1GCPYDEK4KZ124800; 1GCPYDEK4KZ193597; 1GCPYDEK4KZ149230 | 1GCPYDEK4KZ132573; 1GCPYDEK4KZ107074 | 1GCPYDEK4KZ120455; 1GCPYDEK4KZ196497 | 1GCPYDEK4KZ160695; 1GCPYDEK4KZ132346 | 1GCPYDEK4KZ164519 | 1GCPYDEK4KZ176296 | 1GCPYDEK4KZ171342 | 1GCPYDEK4KZ182695; 1GCPYDEK4KZ126868 | 1GCPYDEK4KZ158803 | 1GCPYDEK4KZ126367 | 1GCPYDEK4KZ141385 | 1GCPYDEK4KZ186780 | 1GCPYDEK4KZ178209 | 1GCPYDEK4KZ144996 | 1GCPYDEK4KZ146022; 1GCPYDEK4KZ192692 | 1GCPYDEK4KZ173916 | 1GCPYDEK4KZ123940; 1GCPYDEK4KZ163953 | 1GCPYDEK4KZ198072 | 1GCPYDEK4KZ191445 | 1GCPYDEK4KZ109861; 1GCPYDEK4KZ142567; 1GCPYDEK4KZ191042; 1GCPYDEK4KZ136249 | 1GCPYDEK4KZ164407; 1GCPYDEK4KZ194930; 1GCPYDEK4KZ117345; 1GCPYDEK4KZ180784 | 1GCPYDEK4KZ129477; 1GCPYDEK4KZ141838

1GCPYDEK4KZ180641 | 1GCPYDEK4KZ157554 | 1GCPYDEK4KZ112212; 1GCPYDEK4KZ121864 | 1GCPYDEK4KZ128328 | 1GCPYDEK4KZ115448; 1GCPYDEK4KZ149471 | 1GCPYDEK4KZ129639; 1GCPYDEK4KZ153049; 1GCPYDEK4KZ151768; 1GCPYDEK4KZ158879; 1GCPYDEK4KZ172801 | 1GCPYDEK4KZ151950; 1GCPYDEK4KZ196001; 1GCPYDEK4KZ174693 | 1GCPYDEK4KZ190697; 1GCPYDEK4KZ140141 | 1GCPYDEK4KZ175343; 1GCPYDEK4KZ110055 | 1GCPYDEK4KZ125199 | 1GCPYDEK4KZ109617 | 1GCPYDEK4KZ195799

1GCPYDEK4KZ131617 | 1GCPYDEK4KZ145503; 1GCPYDEK4KZ131228; 1GCPYDEK4KZ119936 | 1GCPYDEK4KZ158428 | 1GCPYDEK4KZ123680 | 1GCPYDEK4KZ106927 | 1GCPYDEK4KZ176377; 1GCPYDEK4KZ177450; 1GCPYDEK4KZ199934 | 1GCPYDEK4KZ117040 | 1GCPYDEK4KZ172300 | 1GCPYDEK4KZ152421 | 1GCPYDEK4KZ184026 | 1GCPYDEK4KZ140396 | 1GCPYDEK4KZ182907; 1GCPYDEK4KZ135716 | 1GCPYDEK4KZ150653; 1GCPYDEK4KZ181367 | 1GCPYDEK4KZ132394 | 1GCPYDEK4KZ154749 | 1GCPYDEK4KZ179943 | 1GCPYDEK4KZ104935; 1GCPYDEK4KZ169980 | 1GCPYDEK4KZ104448 | 1GCPYDEK4KZ161460; 1GCPYDEK4KZ139166; 1GCPYDEK4KZ120553 | 1GCPYDEK4KZ149776 | 1GCPYDEK4KZ130483; 1GCPYDEK4KZ183264; 1GCPYDEK4KZ155156; 1GCPYDEK4KZ162009

1GCPYDEK4KZ168523 | 1GCPYDEK4KZ198198; 1GCPYDEK4KZ196256 | 1GCPYDEK4KZ178288 | 1GCPYDEK4KZ135652; 1GCPYDEK4KZ138065; 1GCPYDEK4KZ158445

1GCPYDEK4KZ181871 | 1GCPYDEK4KZ140303 | 1GCPYDEK4KZ154962; 1GCPYDEK4KZ114882 | 1GCPYDEK4KZ195088; 1GCPYDEK4KZ112694 | 1GCPYDEK4KZ184978 | 1GCPYDEK4KZ153567 | 1GCPYDEK4KZ123372 | 1GCPYDEK4KZ149518 | 1GCPYDEK4KZ118110 | 1GCPYDEK4KZ133741

1GCPYDEK4KZ179036 | 1GCPYDEK4KZ179019; 1GCPYDEK4KZ193650 | 1GCPYDEK4KZ153214 | 1GCPYDEK4KZ194250; 1GCPYDEK4KZ132363 | 1GCPYDEK4KZ169848; 1GCPYDEK4KZ102280 | 1GCPYDEK4KZ194605; 1GCPYDEK4KZ110508; 1GCPYDEK4KZ130208; 1GCPYDEK4KZ162706 | 1GCPYDEK4KZ125154 | 1GCPYDEK4KZ137157; 1GCPYDEK4KZ109536 | 1GCPYDEK4KZ112520 | 1GCPYDEK4KZ136784; 1GCPYDEK4KZ169185 | 1GCPYDEK4KZ167453; 1GCPYDEK4KZ126112; 1GCPYDEK4KZ170885 | 1GCPYDEK4KZ123341 | 1GCPYDEK4KZ121699 | 1GCPYDEK4KZ144979 | 1GCPYDEK4KZ121668 | 1GCPYDEK4KZ179716

1GCPYDEK4KZ184379; 1GCPYDEK4KZ151026 | 1GCPYDEK4KZ162205; 1GCPYDEK4KZ164410; 1GCPYDEK4KZ140673 | 1GCPYDEK4KZ150054; 1GCPYDEK4KZ116356 | 1GCPYDEK4KZ142326 | 1GCPYDEK4KZ130919 | 1GCPYDEK4KZ107303 | 1GCPYDEK4KZ158056; 1GCPYDEK4KZ174757 | 1GCPYDEK4KZ130886 | 1GCPYDEK4KZ144089 | 1GCPYDEK4KZ145257; 1GCPYDEK4KZ120603 | 1GCPYDEK4KZ111741 | 1GCPYDEK4KZ135649 | 1GCPYDEK4KZ193468 | 1GCPYDEK4KZ188321 | 1GCPYDEK4KZ122724; 1GCPYDEK4KZ138535 | 1GCPYDEK4KZ175021

1GCPYDEK4KZ132721; 1GCPYDEK4KZ162849 | 1GCPYDEK4KZ123095; 1GCPYDEK4KZ133884 | 1GCPYDEK4KZ146313

1GCPYDEK4KZ108306 | 1GCPYDEK4KZ126224 | 1GCPYDEK4KZ171826; 1GCPYDEK4KZ149342 | 1GCPYDEK4KZ150488 | 1GCPYDEK4KZ145291 | 1GCPYDEK4KZ185743 | 1GCPYDEK4KZ108192 | 1GCPYDEK4KZ113988; 1GCPYDEK4KZ180266; 1GCPYDEK4KZ131973 | 1GCPYDEK4KZ150300; 1GCPYDEK4KZ159000 | 1GCPYDEK4KZ194846; 1GCPYDEK4KZ197083 | 1GCPYDEK4KZ137854

1GCPYDEK4KZ128684; 1GCPYDEK4KZ189064 | 1GCPYDEK4KZ186438; 1GCPYDEK4KZ150085 | 1GCPYDEK4KZ106040 | 1GCPYDEK4KZ153178; 1GCPYDEK4KZ197326 | 1GCPYDEK4KZ100190 | 1GCPYDEK4KZ184298; 1GCPYDEK4KZ115644 | 1GCPYDEK4KZ144514

1GCPYDEK4KZ124456 | 1GCPYDEK4KZ112727 | 1GCPYDEK4KZ141077; 1GCPYDEK4KZ105163 | 1GCPYDEK4KZ161054 | 1GCPYDEK4KZ154430 | 1GCPYDEK4KZ134646; 1GCPYDEK4KZ103364 | 1GCPYDEK4KZ129527 | 1GCPYDEK4KZ130368 | 1GCPYDEK4KZ176167 | 1GCPYDEK4KZ111030 | 1GCPYDEK4KZ182390 | 1GCPYDEK4KZ104272 | 1GCPYDEK4KZ118902; 1GCPYDEK4KZ150670 | 1GCPYDEK4KZ153004 | 1GCPYDEK4KZ114770; 1GCPYDEK4KZ157618; 1GCPYDEK4KZ128541; 1GCPYDEK4KZ164617; 1GCPYDEK4KZ113070; 1GCPYDEK4KZ156498 | 1GCPYDEK4KZ190019 | 1GCPYDEK4KZ168361 | 1GCPYDEK4KZ141869; 1GCPYDEK4KZ112016; 1GCPYDEK4KZ198735; 1GCPYDEK4KZ112906 | 1GCPYDEK4KZ119905 | 1GCPYDEK4KZ157795 | 1GCPYDEK4KZ129091

1GCPYDEK4KZ130564; 1GCPYDEK4KZ112419; 1GCPYDEK4KZ167131 | 1GCPYDEK4KZ124540 | 1GCPYDEK4KZ169932; 1GCPYDEK4KZ102134 | 1GCPYDEK4KZ147638; 1GCPYDEK4KZ143752; 1GCPYDEK4KZ191266 | 1GCPYDEK4KZ151642; 1GCPYDEK4KZ164035; 1GCPYDEK4KZ117958 | 1GCPYDEK4KZ115840 | 1GCPYDEK4KZ112050; 1GCPYDEK4KZ114526 | 1GCPYDEK4KZ119161 | 1GCPYDEK4KZ125560 | 1GCPYDEK4KZ161216 | 1GCPYDEK4KZ135960; 1GCPYDEK4KZ160597 | 1GCPYDEK4KZ144075; 1GCPYDEK4KZ151883 | 1GCPYDEK4KZ138020 | 1GCPYDEK4KZ167503 | 1GCPYDEK4KZ166772 | 1GCPYDEK4KZ182115 | 1GCPYDEK4KZ105213 | 1GCPYDEK4KZ140057 | 1GCPYDEK4KZ113778 | 1GCPYDEK4KZ105938 | 1GCPYDEK4KZ133481 | 1GCPYDEK4KZ117037; 1GCPYDEK4KZ109049 | 1GCPYDEK4KZ143220

1GCPYDEK4KZ131343 | 1GCPYDEK4KZ120360; 1GCPYDEK4KZ113909; 1GCPYDEK4KZ153293

1GCPYDEK4KZ195348 | 1GCPYDEK4KZ124764 | 1GCPYDEK4KZ172765

1GCPYDEK4KZ194717 | 1GCPYDEK4KZ161958 | 1GCPYDEK4KZ130547 | 1GCPYDEK4KZ173205 | 1GCPYDEK4KZ178176 | 1GCPYDEK4KZ112758 | 1GCPYDEK4KZ121394; 1GCPYDEK4KZ187122 | 1GCPYDEK4KZ166562 | 1GCPYDEK4KZ183698; 1GCPYDEK4KZ139748 | 1GCPYDEK4KZ145677

1GCPYDEK4KZ193826 | 1GCPYDEK4KZ102408; 1GCPYDEK4KZ105146 | 1GCPYDEK4KZ173091 | 1GCPYDEK4KZ199528 | 1GCPYDEK4KZ137336 | 1GCPYDEK4KZ117751; 1GCPYDEK4KZ136879 | 1GCPYDEK4KZ127583 | 1GCPYDEK4KZ141564

1GCPYDEK4KZ183541 | 1GCPYDEK4KZ104501; 1GCPYDEK4KZ140236 | 1GCPYDEK4KZ134159; 1GCPYDEK4KZ181451 | 1GCPYDEK4KZ157070; 1GCPYDEK4KZ159630 | 1GCPYDEK4KZ188996 | 1GCPYDEK4KZ195382; 1GCPYDEK4KZ198394 | 1GCPYDEK4KZ166268 | 1GCPYDEK4KZ173852 | 1GCPYDEK4KZ100027 | 1GCPYDEK4KZ137093; 1GCPYDEK4KZ110850 | 1GCPYDEK4KZ194295; 1GCPYDEK4KZ152743; 1GCPYDEK4KZ140754; 1GCPYDEK4KZ103249 | 1GCPYDEK4KZ194359 | 1GCPYDEK4KZ119029; 1GCPYDEK4KZ153312 | 1GCPYDEK4KZ125042 | 1GCPYDEK4KZ174239; 1GCPYDEK4KZ102411 | 1GCPYDEK4KZ189484 | 1GCPYDEK4KZ153715; 1GCPYDEK4KZ162690; 1GCPYDEK4KZ118995; 1GCPYDEK4KZ143685 | 1GCPYDEK4KZ133397 | 1GCPYDEK4KZ130323 | 1GCPYDEK4KZ168862; 1GCPYDEK4KZ122075; 1GCPYDEK4KZ172118 | 1GCPYDEK4KZ177433; 1GCPYDEK4KZ199058

1GCPYDEK4KZ126711

1GCPYDEK4KZ124862; 1GCPYDEK4KZ174113 | 1GCPYDEK4KZ195768 | 1GCPYDEK4KZ170269 | 1GCPYDEK4KZ183331 | 1GCPYDEK4KZ174886; 1GCPYDEK4KZ144805 | 1GCPYDEK4KZ152631 | 1GCPYDEK4KZ182468 | 1GCPYDEK4KZ130418 | 1GCPYDEK4KZ105082; 1GCPYDEK4KZ100710 | 1GCPYDEK4KZ167971; 1GCPYDEK4KZ172961; 1GCPYDEK4KZ127258 | 1GCPYDEK4KZ104224 | 1GCPYDEK4KZ130080 | 1GCPYDEK4KZ198797 | 1GCPYDEK4KZ154458; 1GCPYDEK4KZ185998; 1GCPYDEK4KZ148241 | 1GCPYDEK4KZ171051 | 1GCPYDEK4KZ157425 | 1GCPYDEK4KZ132315; 1GCPYDEK4KZ162088 | 1GCPYDEK4KZ184124; 1GCPYDEK4KZ171809 | 1GCPYDEK4KZ183622; 1GCPYDEK4KZ154301; 1GCPYDEK4KZ172717 | 1GCPYDEK4KZ199755 | 1GCPYDEK4KZ157120 | 1GCPYDEK4KZ132637 | 1GCPYDEK4KZ179585 | 1GCPYDEK4KZ173849 | 1GCPYDEK4KZ118396 | 1GCPYDEK4KZ192479 | 1GCPYDEK4KZ136378 | 1GCPYDEK4KZ119564 | 1GCPYDEK4KZ192336; 1GCPYDEK4KZ112999 | 1GCPYDEK4KZ181952

1GCPYDEK4KZ189422 | 1GCPYDEK4KZ194457; 1GCPYDEK4KZ157327 | 1GCPYDEK4KZ136283 | 1GCPYDEK4KZ186102 | 1GCPYDEK4KZ131570 | 1GCPYDEK4KZ189226 | 1GCPYDEK4KZ133383 | 1GCPYDEK4KZ139149; 1GCPYDEK4KZ115756 | 1GCPYDEK4KZ157585

1GCPYDEK4KZ138163

1GCPYDEK4KZ149373 | 1GCPYDEK4KZ192241 | 1GCPYDEK4KZ172832 | 1GCPYDEK4KZ104580; 1GCPYDEK4KZ183572 | 1GCPYDEK4KZ106278 | 1GCPYDEK4KZ139989 | 1GCPYDEK4KZ111366 | 1GCPYDEK4KZ161720 | 1GCPYDEK4KZ132122 | 1GCPYDEK4KZ177822 | 1GCPYDEK4KZ197956 | 1GCPYDEK4KZ157408 | 1GCPYDEK4KZ139247 | 1GCPYDEK4KZ120424 | 1GCPYDEK4KZ146683 | 1GCPYDEK4KZ127597; 1GCPYDEK4KZ125087; 1GCPYDEK4KZ153570; 1GCPYDEK4KZ151544 | 1GCPYDEK4KZ174483 | 1GCPYDEK4KZ188982; 1GCPYDEK4KZ112260 | 1GCPYDEK4KZ172071 | 1GCPYDEK4KZ148580 | 1GCPYDEK4KZ182776 | 1GCPYDEK4KZ159711 | 1GCPYDEK4KZ173253 | 1GCPYDEK4KZ105762 | 1GCPYDEK4KZ154024

1GCPYDEK4KZ187007; 1GCPYDEK4KZ104627 | 1GCPYDEK4KZ120505; 1GCPYDEK4KZ192515 | 1GCPYDEK4KZ174550 | 1GCPYDEK4KZ121184 | 1GCPYDEK4KZ137613 | 1GCPYDEK4KZ155142 | 1GCPYDEK4KZ171423 | 1GCPYDEK4KZ130614; 1GCPYDEK4KZ138731; 1GCPYDEK4KZ197438 | 1GCPYDEK4KZ199867 | 1GCPYDEK4KZ116924 | 1GCPYDEK4KZ146120 | 1GCPYDEK4KZ177268 | 1GCPYDEK4KZ109388 | 1GCPYDEK4KZ115126 | 1GCPYDEK4KZ164570 | 1GCPYDEK4KZ159434; 1GCPYDEK4KZ145145 | 1GCPYDEK4KZ139975; 1GCPYDEK4KZ187055 | 1GCPYDEK4KZ149454 | 1GCPYDEK4KZ174211

1GCPYDEK4KZ115501; 1GCPYDEK4KZ121234

1GCPYDEK4KZ155061 | 1GCPYDEK4KZ168246 | 1GCPYDEK4KZ117202

1GCPYDEK4KZ113408 | 1GCPYDEK4KZ104000; 1GCPYDEK4KZ197911; 1GCPYDEK4KZ110461 | 1GCPYDEK4KZ166027

1GCPYDEK4KZ147400; 1GCPYDEK4KZ164486 | 1GCPYDEK4KZ142665 | 1GCPYDEK4KZ196306 | 1GCPYDEK4KZ131097

1GCPYDEK4KZ169641

1GCPYDEK4KZ143797 | 1GCPYDEK4KZ129690 | 1GCPYDEK4KZ182096

1GCPYDEK4KZ175309 | 1GCPYDEK4KZ105048; 1GCPYDEK4KZ117068 | 1GCPYDEK4KZ136199 | 1GCPYDEK4KZ114106; 1GCPYDEK4KZ106457 | 1GCPYDEK4KZ191008; 1GCPYDEK4KZ138888 | 1GCPYDEK4KZ155254 | 1GCPYDEK4KZ192739 | 1GCPYDEK4KZ146084 | 1GCPYDEK4KZ155870 | 1GCPYDEK4KZ185239 | 1GCPYDEK4KZ136459; 1GCPYDEK4KZ158882; 1GCPYDEK4KZ125512 | 1GCPYDEK4KZ159188 | 1GCPYDEK4KZ183216; 1GCPYDEK4KZ164374 | 1GCPYDEK4KZ176637; 1GCPYDEK4KZ133187; 1GCPYDEK4KZ198959 | 1GCPYDEK4KZ195687 | 1GCPYDEK4KZ193728; 1GCPYDEK4KZ197276

1GCPYDEK4KZ106197 | 1GCPYDEK4KZ188979 | 1GCPYDEK4KZ136865 | 1GCPYDEK4KZ154699 | 1GCPYDEK4KZ116969 | 1GCPYDEK4KZ186634 | 1GCPYDEK4KZ136834; 1GCPYDEK4KZ170420 | 1GCPYDEK4KZ108435; 1GCPYDEK4KZ132007; 1GCPYDEK4KZ168344 | 1GCPYDEK4KZ179733 | 1GCPYDEK4KZ184687; 1GCPYDEK4KZ114736 | 1GCPYDEK4KZ123582 | 1GCPYDEK4KZ134680 | 1GCPYDEK4KZ124196; 1GCPYDEK4KZ173592 | 1GCPYDEK4KZ195821; 1GCPYDEK4KZ118785 | 1GCPYDEK4KZ101291; 1GCPYDEK4KZ118186; 1GCPYDEK4KZ194183; 1GCPYDEK4KZ167081 | 1GCPYDEK4KZ143380; 1GCPYDEK4KZ120052; 1GCPYDEK4KZ117815; 1GCPYDEK4KZ138325 | 1GCPYDEK4KZ124148

1GCPYDEK4KZ129043 | 1GCPYDEK4KZ132380 | 1GCPYDEK4KZ176654; 1GCPYDEK4KZ132864; 1GCPYDEK4KZ119046

1GCPYDEK4KZ133335; 1GCPYDEK4KZ182079 | 1GCPYDEK4KZ161801; 1GCPYDEK4KZ101811; 1GCPYDEK4KZ143668; 1GCPYDEK4KZ195611 | 1GCPYDEK4KZ187931; 1GCPYDEK4KZ172250 | 1GCPYDEK4KZ189338; 1GCPYDEK4KZ199979 | 1GCPYDEK4KZ128653

1GCPYDEK4KZ184110; 1GCPYDEK4KZ119547; 1GCPYDEK4KZ170045 | 1GCPYDEK4KZ130872 | 1GCPYDEK4KZ112128; 1GCPYDEK4KZ143833; 1GCPYDEK4KZ108693; 1GCPYDEK4KZ105602; 1GCPYDEK4KZ190845 | 1GCPYDEK4KZ153343 | 1GCPYDEK4KZ138793; 1GCPYDEK4KZ176895 | 1GCPYDEK4KZ124375; 1GCPYDEK4KZ126918 | 1GCPYDEK4KZ150409 | 1GCPYDEK4KZ145050; 1GCPYDEK4KZ104305; 1GCPYDEK4KZ141306 | 1GCPYDEK4KZ157716 | 1GCPYDEK4KZ177691 | 1GCPYDEK4KZ148997 | 1GCPYDEK4KZ108161; 1GCPYDEK4KZ114820 | 1GCPYDEK4KZ148112 | 1GCPYDEK4KZ125994 | 1GCPYDEK4KZ113599 | 1GCPYDEK4KZ140351; 1GCPYDEK4KZ105308 | 1GCPYDEK4KZ113649 | 1GCPYDEK4KZ180963 | 1GCPYDEK4KZ113182 | 1GCPYDEK4KZ180221 | 1GCPYDEK4KZ158316 | 1GCPYDEK4KZ197309 | 1GCPYDEK4KZ188514; 1GCPYDEK4KZ114378

1GCPYDEK4KZ126319; 1GCPYDEK4KZ161197; 1GCPYDEK4KZ185502; 1GCPYDEK4KZ158526; 1GCPYDEK4KZ159028; 1GCPYDEK4KZ125736 | 1GCPYDEK4KZ109097 | 1GCPYDEK4KZ100495 | 1GCPYDEK4KZ129270; 1GCPYDEK4KZ136624; 1GCPYDEK4KZ159904 | 1GCPYDEK4KZ147509 | 1GCPYDEK4KZ133819 | 1GCPYDEK4KZ135120 | 1GCPYDEK4KZ139359 | 1GCPYDEK4KZ160051; 1GCPYDEK4KZ103204; 1GCPYDEK4KZ183989 | 1GCPYDEK4KZ126403

1GCPYDEK4KZ176346; 1GCPYDEK4KZ120326; 1GCPYDEK4KZ110816 | 1GCPYDEK4KZ111027 | 1GCPYDEK4KZ195186 | 1GCPYDEK4KZ103445 | 1GCPYDEK4KZ125381; 1GCPYDEK4KZ155593; 1GCPYDEK4KZ167484 | 1GCPYDEK4KZ190649; 1GCPYDEK4KZ113313 | 1GCPYDEK4KZ112498

1GCPYDEK4KZ127101; 1GCPYDEK4KZ137725 | 1GCPYDEK4KZ169770; 1GCPYDEK4KZ197732

1GCPYDEK4KZ113165 | 1GCPYDEK4KZ124019; 1GCPYDEK4KZ106653 | 1GCPYDEK4KZ135862; 1GCPYDEK4KZ133626 | 1GCPYDEK4KZ148725 | 1GCPYDEK4KZ138230 | 1GCPYDEK4KZ151589 | 1GCPYDEK4KZ110993 | 1GCPYDEK4KZ122965; 1GCPYDEK4KZ171986 | 1GCPYDEK4KZ183295

1GCPYDEK4KZ105745; 1GCPYDEK4KZ178372 | 1GCPYDEK4KZ109469 | 1GCPYDEK4KZ153455 | 1GCPYDEK4KZ199030; 1GCPYDEK4KZ192658; 1GCPYDEK4KZ105681 | 1GCPYDEK4KZ116194; 1GCPYDEK4KZ101033; 1GCPYDEK4KZ130192 | 1GCPYDEK4KZ142472 | 1GCPYDEK4KZ131178; 1GCPYDEK4KZ157439 | 1GCPYDEK4KZ123405; 1GCPYDEK4KZ118592; 1GCPYDEK4KZ185810 | 1GCPYDEK4KZ196421; 1GCPYDEK4KZ111383 | 1GCPYDEK4KZ116499 | 1GCPYDEK4KZ132119; 1GCPYDEK4KZ110914 | 1GCPYDEK4KZ162611 | 1GCPYDEK4KZ116700 | 1GCPYDEK4KZ145260 | 1GCPYDEK4KZ161944 | 1GCPYDEK4KZ167405 | 1GCPYDEK4KZ181580; 1GCPYDEK4KZ106166 | 1GCPYDEK4KZ101694; 1GCPYDEK4KZ135635; 1GCPYDEK4KZ141581

1GCPYDEK4KZ154296

1GCPYDEK4KZ122111 | 1GCPYDEK4KZ113604; 1GCPYDEK4KZ119466; 1GCPYDEK4KZ173155; 1GCPYDEK4KZ102831; 1GCPYDEK4KZ146148 | 1GCPYDEK4KZ126773; 1GCPYDEK4KZ115692; 1GCPYDEK4KZ134422 | 1GCPYDEK4KZ169560 | 1GCPYDEK4KZ189078 | 1GCPYDEK4KZ135215 | 1GCPYDEK4KZ178002 | 1GCPYDEK4KZ106751

1GCPYDEK4KZ124795 | 1GCPYDEK4KZ187976 | 1GCPYDEK4KZ195205; 1GCPYDEK4KZ154072 | 1GCPYDEK4KZ117880

1GCPYDEK4KZ112663 | 1GCPYDEK4KZ151592 | 1GCPYDEK4KZ185693

1GCPYDEK4KZ183927 | 1GCPYDEK4KZ157117 | 1GCPYDEK4KZ131519; 1GCPYDEK4KZ194264

1GCPYDEK4KZ176718; 1GCPYDEK4KZ119676 | 1GCPYDEK4KZ116583 | 1GCPYDEK4KZ110315 | 1GCPYDEK4KZ107141; 1GCPYDEK4KZ153889 | 1GCPYDEK4KZ197049 | 1GCPYDEK4KZ182955 | 1GCPYDEK4KZ192935 | 1GCPYDEK4KZ198234 | 1GCPYDEK4KZ115269; 1GCPYDEK4KZ101467; 1GCPYDEK4KZ150233; 1GCPYDEK4KZ133478 | 1GCPYDEK4KZ112243 | 1GCPYDEK4KZ190991 | 1GCPYDEK4KZ150605 | 1GCPYDEK4KZ132234 | 1GCPYDEK4KZ166576 | 1GCPYDEK4KZ180364 | 1GCPYDEK4KZ199089

1GCPYDEK4KZ128779; 1GCPYDEK4KZ126563; 1GCPYDEK4KZ116728

1GCPYDEK4KZ188643; 1GCPYDEK4KZ137689 | 1GCPYDEK4KZ144951; 1GCPYDEK4KZ187590 | 1GCPYDEK4KZ102523 | 1GCPYDEK4KZ158204 | 1GCPYDEK4KZ149700 | 1GCPYDEK4KZ184656; 1GCPYDEK4KZ197827

1GCPYDEK4KZ179179; 1GCPYDEK4KZ199920; 1GCPYDEK4KZ133450 | 1GCPYDEK4KZ131312; 1GCPYDEK4KZ170952; 1GCPYDEK4KZ178114 | 1GCPYDEK4KZ135330; 1GCPYDEK4KZ108225; 1GCPYDEK4KZ149499 | 1GCPYDEK4KZ158266 | 1GCPYDEK4KZ130855 | 1GCPYDEK4KZ170241 | 1GCPYDEK4KZ196340; 1GCPYDEK4KZ139328 | 1GCPYDEK4KZ166657

1GCPYDEK4KZ180039 | 1GCPYDEK4KZ115434 | 1GCPYDEK4KZ135151 | 1GCPYDEK4KZ134971 | 1GCPYDEK4KZ156856 | 1GCPYDEK4KZ115014 | 1GCPYDEK4KZ144495 | 1GCPYDEK4KZ136557; 1GCPYDEK4KZ126059; 1GCPYDEK4KZ145484

1GCPYDEK4KZ199772 | 1GCPYDEK4KZ182602 | 1GCPYDEK4KZ175407; 1GCPYDEK4KZ141922; 1GCPYDEK4KZ179618; 1GCPYDEK4KZ106376 | 1GCPYDEK4KZ173334 | 1GCPYDEK4KZ147784

1GCPYDEK4KZ154752 | 1GCPYDEK4KZ124750; 1GCPYDEK4KZ117264 | 1GCPYDEK4KZ181059 | 1GCPYDEK4KZ187265; 1GCPYDEK4KZ177187 | 1GCPYDEK4KZ125817 | 1GCPYDEK4KZ121797 | 1GCPYDEK4KZ157019; 1GCPYDEK4KZ100979

1GCPYDEK4KZ181756; 1GCPYDEK4KZ156193; 1GCPYDEK4KZ157084 | 1GCPYDEK4KZ100741 | 1GCPYDEK4KZ126238 | 1GCPYDEK4KZ140561 | 1GCPYDEK4KZ180980; 1GCPYDEK4KZ150815 | 1GCPYDEK4KZ177707; 1GCPYDEK4KZ108984; 1GCPYDEK4KZ172460 | 1GCPYDEK4KZ168327

1GCPYDEK4KZ103428 | 1GCPYDEK4KZ148577 | 1GCPYDEK4KZ185564; 1GCPYDEK4KZ159112 | 1GCPYDEK4KZ137188 | 1GCPYDEK4KZ199366 | 1GCPYDEK4KZ139295 | 1GCPYDEK4KZ114056 | 1GCPYDEK4KZ185922; 1GCPYDEK4KZ184091 | 1GCPYDEK4KZ114381 | 1GCPYDEK4KZ109522 | 1GCPYDEK4KZ134114; 1GCPYDEK4KZ125705 | 1GCPYDEK4KZ155836; 1GCPYDEK4KZ170076 | 1GCPYDEK4KZ191963; 1GCPYDEK4KZ173141; 1GCPYDEK4KZ133948 | 1GCPYDEK4KZ180462; 1GCPYDEK4KZ157926 | 1GCPYDEK4KZ120763 | 1GCPYDEK4KZ107284; 1GCPYDEK4KZ104739 | 1GCPYDEK4KZ128135; 1GCPYDEK4KZ148644; 1GCPYDEK4KZ189811 | 1GCPYDEK4KZ174127 | 1GCPYDEK4KZ147347 | 1GCPYDEK4KZ140804 | 1GCPYDEK4KZ130631; 1GCPYDEK4KZ177965 | 1GCPYDEK4KZ152466; 1GCPYDEK4KZ195124; 1GCPYDEK4KZ131942; 1GCPYDEK4KZ154444 | 1GCPYDEK4KZ122805 | 1GCPYDEK4KZ102036 | 1GCPYDEK4KZ120780; 1GCPYDEK4KZ147557; 1GCPYDEK4KZ148529 | 1GCPYDEK4KZ179649 | 1GCPYDEK4KZ149969; 1GCPYDEK4KZ108242 | 1GCPYDEK4KZ180929 | 1GCPYDEK4KZ102263 | 1GCPYDEK4KZ185676; 1GCPYDEK4KZ188397 | 1GCPYDEK4KZ146859 | 1GCPYDEK4KZ176363 | 1GCPYDEK4KZ159577 | 1GCPYDEK4KZ160888 | 1GCPYDEK4KZ169834 | 1GCPYDEK4KZ132752; 1GCPYDEK4KZ114929 | 1GCPYDEK4KZ171650 | 1GCPYDEK4KZ106099; 1GCPYDEK4KZ142570 | 1GCPYDEK4KZ153259; 1GCPYDEK4KZ176900; 1GCPYDEK4KZ168490

1GCPYDEK4KZ103915 | 1GCPYDEK4KZ105759; 1GCPYDEK4KZ151334; 1GCPYDEK4KZ128281 | 1GCPYDEK4KZ116938; 1GCPYDEK4KZ137384; 1GCPYDEK4KZ100786 | 1GCPYDEK4KZ170367

1GCPYDEK4KZ163998

1GCPYDEK4KZ188626 | 1GCPYDEK4KZ125459 | 1GCPYDEK4KZ170482 | 1GCPYDEK4KZ190554; 1GCPYDEK4KZ197312

1GCPYDEK4KZ169414 | 1GCPYDEK4KZ199903 | 1GCPYDEK4KZ194152 | 1GCPYDEK4KZ109343

1GCPYDEK4KZ119192; 1GCPYDEK4KZ119113 | 1GCPYDEK4KZ158395 | 1GCPYDEK4KZ152161 | 1GCPYDEK4KZ152046; 1GCPYDEK4KZ122285; 1GCPYDEK4KZ143363; 1GCPYDEK4KZ102330; 1GCPYDEK4KZ174046; 1GCPYDEK4KZ169171; 1GCPYDEK4KZ131567; 1GCPYDEK4KZ188092 | 1GCPYDEK4KZ149003; 1GCPYDEK4KZ116082; 1GCPYDEK4KZ173656 | 1GCPYDEK4KZ189291 | 1GCPYDEK4KZ104451; 1GCPYDEK4KZ165623

1GCPYDEK4KZ177058 | 1GCPYDEK4KZ129723 | 1GCPYDEK4KZ153536 | 1GCPYDEK4KZ147820; 1GCPYDEK4KZ113120 | 1GCPYDEK4KZ111982 | 1GCPYDEK4KZ165167; 1GCPYDEK4KZ142603 | 1GCPYDEK4KZ198007; 1GCPYDEK4KZ121069; 1GCPYDEK4KZ147414; 1GCPYDEK4KZ177478 | 1GCPYDEK4KZ187475 | 1GCPYDEK4KZ121671; 1GCPYDEK4KZ196516 | 1GCPYDEK4KZ182566; 1GCPYDEK4KZ174435; 1GCPYDEK4KZ198685 | 1GCPYDEK4KZ128166 | 1GCPYDEK4KZ198752 | 1GCPYDEK4KZ173379 | 1GCPYDEK4KZ172345; 1GCPYDEK4KZ150037; 1GCPYDEK4KZ106023 | 1GCPYDEK4KZ180655; 1GCPYDEK4KZ105731 | 1GCPYDEK4KZ146750

1GCPYDEK4KZ157134; 1GCPYDEK4KZ157974; 1GCPYDEK4KZ132458; 1GCPYDEK4KZ113621; 1GCPYDEK4KZ186360 | 1GCPYDEK4KZ144688 | 1GCPYDEK4KZ149258; 1GCPYDEK4KZ153360 | 1GCPYDEK4KZ125297; 1GCPYDEK4KZ182857 | 1GCPYDEK4KZ187721; 1GCPYDEK4KZ187914 | 1GCPYDEK4KZ176931 | 1GCPYDEK4KZ195396; 1GCPYDEK4KZ187718 | 1GCPYDEK4KZ100108; 1GCPYDEK4KZ187962 | 1GCPYDEK4KZ177125 | 1GCPYDEK4KZ164178 | 1GCPYDEK4KZ160390 | 1GCPYDEK4KZ171308 | 1GCPYDEK4KZ134761 | 1GCPYDEK4KZ145078 | 1GCPYDEK4KZ124117; 1GCPYDEK4KZ198444; 1GCPYDEK4KZ130435 | 1GCPYDEK4KZ149082 | 1GCPYDEK4KZ133836 | 1GCPYDEK4KZ183958; 1GCPYDEK4KZ110394 | 1GCPYDEK4KZ128670 | 1GCPYDEK4KZ169025 | 1GCPYDEK4KZ197360 | 1GCPYDEK4KZ164343 | 1GCPYDEK4KZ184222 | 1GCPYDEK4KZ180560 | 1GCPYDEK4KZ133299 | 1GCPYDEK4KZ188853; 1GCPYDEK4KZ126174; 1GCPYDEK4KZ188450

1GCPYDEK4KZ104403 | 1GCPYDEK4KZ188447 | 1GCPYDEK4KZ163676; 1GCPYDEK4KZ174001 | 1GCPYDEK4KZ188271; 1GCPYDEK4KZ116437; 1GCPYDEK4KZ164830; 1GCPYDEK4KZ158140 | 1GCPYDEK4KZ143234; 1GCPYDEK4KZ142830 | 1GCPYDEK4KZ173169 | 1GCPYDEK4KZ153410 | 1GCPYDEK4KZ121279 | 1GCPYDEK4KZ176640 | 1GCPYDEK4KZ173835 | 1GCPYDEK4KZ163516; 1GCPYDEK4KZ129835 | 1GCPYDEK4KZ183104 | 1GCPYDEK4KZ128815 | 1GCPYDEK4KZ124523; 1GCPYDEK4KZ160793 | 1GCPYDEK4KZ102828 | 1GCPYDEK4KZ142262; 1GCPYDEK4KZ160650 | 1GCPYDEK4KZ191137 | 1GCPYDEK4KZ122125; 1GCPYDEK4KZ166030 | 1GCPYDEK4KZ115613; 1GCPYDEK4KZ148286 | 1GCPYDEK4KZ143850 | 1GCPYDEK4KZ126207; 1GCPYDEK4KZ169574; 1GCPYDEK4KZ179666 | 1GCPYDEK4KZ167260 | 1GCPYDEK4KZ178601 | 1GCPYDEK4KZ116051 | 1GCPYDEK4KZ195429 | 1GCPYDEK4KZ123307 | 1GCPYDEK4KZ142584; 1GCPYDEK4KZ155089 | 1GCPYDEK4KZ168666 | 1GCPYDEK4KZ158039 | 1GCPYDEK4KZ112775; 1GCPYDEK4KZ156453 | 1GCPYDEK4KZ152693 | 1GCPYDEK4KZ130922 | 1GCPYDEK4KZ141323 | 1GCPYDEK4KZ129236; 1GCPYDEK4KZ117703

1GCPYDEK4KZ172863; 1GCPYDEK4KZ163760 | 1GCPYDEK4KZ166321 | 1GCPYDEK4KZ179893; 1GCPYDEK4KZ182650 | 1GCPYDEK4KZ157182; 1GCPYDEK4KZ111688 | 1GCPYDEK4KZ120049 | 1GCPYDEK4KZ193292 | 1GCPYDEK4KZ123467 | 1GCPYDEK4KZ192868 | 1GCPYDEK4KZ169963 | 1GCPYDEK4KZ180817; 1GCPYDEK4KZ101081 | 1GCPYDEK4KZ151401; 1GCPYDEK4KZ179540; 1GCPYDEK4KZ135439 | 1GCPYDEK4KZ189470; 1GCPYDEK4KZ144335 | 1GCPYDEK4KZ168781; 1GCPYDEK4KZ197682; 1GCPYDEK4KZ156016; 1GCPYDEK4KZ198556 | 1GCPYDEK4KZ198847 | 1GCPYDEK4KZ133271; 1GCPYDEK4KZ106894 | 1GCPYDEK4KZ107429 | 1GCPYDEK4KZ115868 | 1GCPYDEK4KZ168120; 1GCPYDEK4KZ123002 | 1GCPYDEK4KZ106359 | 1GCPYDEK4KZ181160 | 1GCPYDEK4KZ154671; 1GCPYDEK4KZ118723; 1GCPYDEK4KZ191820 | 1GCPYDEK4KZ198931; 1GCPYDEK4KZ127647 | 1GCPYDEK4KZ176959 | 1GCPYDEK4KZ148918 | 1GCPYDEK4KZ158820 | 1GCPYDEK4KZ171020 | 1GCPYDEK4KZ132427 | 1GCPYDEK4KZ169347

1GCPYDEK4KZ117961; 1GCPYDEK4KZ145792 | 1GCPYDEK4KZ149552; 1GCPYDEK4KZ159465 | 1GCPYDEK4KZ140964; 1GCPYDEK4KZ125963 | 1GCPYDEK4KZ128569 | 1GCPYDEK4KZ146361 | 1GCPYDEK4KZ168702 | 1GCPYDEK4KZ159398 | 1GCPYDEK4KZ143024; 1GCPYDEK4KZ160499; 1GCPYDEK4KZ145663; 1GCPYDEK4KZ181076; 1GCPYDEK4KZ114252; 1GCPYDEK4KZ145579; 1GCPYDEK4KZ152807

1GCPYDEK4KZ117412; 1GCPYDEK4KZ193406 | 1GCPYDEK4KZ164388

1GCPYDEK4KZ109133; 1GCPYDEK4KZ188366; 1GCPYDEK4KZ171373; 1GCPYDEK4KZ126417

1GCPYDEK4KZ197908 | 1GCPYDEK4KZ181093 | 1GCPYDEK4KZ120973; 1GCPYDEK4KZ148787 | 1GCPYDEK4KZ198251 | 1GCPYDEK4KZ197195; 1GCPYDEK4KZ141516; 1GCPYDEK4KZ149020 | 1GCPYDEK4KZ184804 | 1GCPYDEK4KZ140088; 1GCPYDEK4KZ105261 | 1GCPYDEK4KZ172698 | 1GCPYDEK4KZ186861 | 1GCPYDEK4KZ169798; 1GCPYDEK4KZ129480 | 1GCPYDEK4KZ127051 | 1GCPYDEK4KZ155920 | 1GCPYDEK4KZ145940 | 1GCPYDEK4KZ122691; 1GCPYDEK4KZ152404 | 1GCPYDEK4KZ102599 | 1GCPYDEK4KZ142858

1GCPYDEK4KZ136607 | 1GCPYDEK4KZ103154 | 1GCPYDEK4KZ153942 | 1GCPYDEK4KZ112789 | 1GCPYDEK4KZ162365 | 1GCPYDEK4KZ126482 | 1GCPYDEK4KZ116115 | 1GCPYDEK4KZ129995; 1GCPYDEK4KZ172359

1GCPYDEK4KZ107432 | 1GCPYDEK4KZ196015; 1GCPYDEK4KZ183085 | 1GCPYDEK4KZ184057 | 1GCPYDEK4KZ105907 | 1GCPYDEK4KZ127955 | 1GCPYDEK4KZ196077 | 1GCPYDEK4KZ168375 | 1GCPYDEK4KZ127390 | 1GCPYDEK4KZ181028 | 1GCPYDEK4KZ120911 | 1GCPYDEK4KZ114509; 1GCPYDEK4KZ176119

1GCPYDEK4KZ166710 | 1GCPYDEK4KZ100884 | 1GCPYDEK4KZ142522; 1GCPYDEK4KZ114011; 1GCPYDEK4KZ138650 | 1GCPYDEK4KZ135585; 1GCPYDEK4KZ182440; 1GCPYDEK4KZ177089 | 1GCPYDEK4KZ138132 | 1GCPYDEK4KZ189551 | 1GCPYDEK4KZ151365 | 1GCPYDEK4KZ127020 | 1GCPYDEK4KZ170949 | 1GCPYDEK4KZ117748 | 1GCPYDEK4KZ159174 | 1GCPYDEK4KZ169445 | 1GCPYDEK4KZ108502 | 1GCPYDEK4KZ113571 | 1GCPYDEK4KZ186116 | 1GCPYDEK4KZ108712;