1GCNCNEHXHZ1…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCNCNEHXHZ171497 | 1GCNCNEHXHZ107864; 1GCNCNEHXHZ108254; 1GCNCNEHXHZ117021 | 1GCNCNEHXHZ150116 | 1GCNCNEHXHZ115270 | 1GCNCNEHXHZ154585 | 1GCNCNEHXHZ143053; 1GCNCNEHXHZ107265 | 1GCNCNEHXHZ120713 | 1GCNCNEHXHZ111798 | 1GCNCNEHXHZ149709; 1GCNCNEHXHZ192818; 1GCNCNEHXHZ133185; 1GCNCNEHXHZ159057 | 1GCNCNEHXHZ191085; 1GCNCNEHXHZ165716 | 1GCNCNEHXHZ141450; 1GCNCNEHXHZ103104; 1GCNCNEHXHZ134336 | 1GCNCNEHXHZ137978 | 1GCNCNEHXHZ150469 | 1GCNCNEHXHZ168907 | 1GCNCNEHXHZ191104; 1GCNCNEHXHZ101451 | 1GCNCNEHXHZ184704 | 1GCNCNEHXHZ173833 | 1GCNCNEHXHZ198439 | 1GCNCNEHXHZ136393 | 1GCNCNEHXHZ171239 | 1GCNCNEHXHZ185187 | 1GCNCNEHXHZ138483 | 1GCNCNEHXHZ124938 | 1GCNCNEHXHZ191295 | 1GCNCNEHXHZ101014; 1GCNCNEHXHZ155316 | 1GCNCNEHXHZ169989; 1GCNCNEHXHZ186744 | 1GCNCNEHXHZ144297; 1GCNCNEHXHZ156708 | 1GCNCNEHXHZ145885 | 1GCNCNEHXHZ121134; 1GCNCNEHXHZ192463 | 1GCNCNEHXHZ189935 | 1GCNCNEHXHZ174643; 1GCNCNEHXHZ199252 | 1GCNCNEHXHZ147040 | 1GCNCNEHXHZ182340 | 1GCNCNEHXHZ133901 | 1GCNCNEHXHZ183035; 1GCNCNEHXHZ143599 | 1GCNCNEHXHZ183732; 1GCNCNEHXHZ167689; 1GCNCNEHXHZ162380; 1GCNCNEHXHZ159379; 1GCNCNEHXHZ138273 | 1GCNCNEHXHZ131999 | 1GCNCNEHXHZ103166

1GCNCNEHXHZ160242 | 1GCNCNEHXHZ120369 | 1GCNCNEHXHZ159902

1GCNCNEHXHZ146258; 1GCNCNEHXHZ110036 | 1GCNCNEHXHZ133722; 1GCNCNEHXHZ192804 | 1GCNCNEHXHZ162797 | 1GCNCNEHXHZ176599 | 1GCNCNEHXHZ163870; 1GCNCNEHXHZ189644 | 1GCNCNEHXHZ154893

1GCNCNEHXHZ147328; 1GCNCNEHXHZ108612 | 1GCNCNEHXHZ162976; 1GCNCNEHXHZ122140 | 1GCNCNEHXHZ123191 | 1GCNCNEHXHZ178854 | 1GCNCNEHXHZ149323 | 1GCNCNEHXHZ153131 | 1GCNCNEHXHZ150441; 1GCNCNEHXHZ103135; 1GCNCNEHXHZ148558 | 1GCNCNEHXHZ184363 | 1GCNCNEHXHZ165635 | 1GCNCNEHXHZ125040; 1GCNCNEHXHZ152268 | 1GCNCNEHXHZ184394

1GCNCNEHXHZ197016; 1GCNCNEHXHZ118816 | 1GCNCNEHXHZ112286; 1GCNCNEHXHZ132473 | 1GCNCNEHXHZ126608 | 1GCNCNEHXHZ183018 | 1GCNCNEHXHZ176148 | 1GCNCNEHXHZ136295 | 1GCNCNEHXHZ147605

1GCNCNEHXHZ193077 | 1GCNCNEHXHZ139956 | 1GCNCNEHXHZ118122 | 1GCNCNEHXHZ119190 | 1GCNCNEHXHZ177476 | 1GCNCNEHXHZ148575 | 1GCNCNEHXHZ163402 | 1GCNCNEHXHZ170981 | 1GCNCNEHXHZ112871; 1GCNCNEHXHZ174495; 1GCNCNEHXHZ124065; 1GCNCNEHXHZ147555; 1GCNCNEHXHZ176425 | 1GCNCNEHXHZ175596 | 1GCNCNEHXHZ184508 | 1GCNCNEHXHZ170155 | 1GCNCNEHXHZ165876; 1GCNCNEHXHZ192219; 1GCNCNEHXHZ186100 | 1GCNCNEHXHZ107458 | 1GCNCNEHXHZ136670 | 1GCNCNEHXHZ191782 | 1GCNCNEHXHZ179003 | 1GCNCNEHXHZ187232 | 1GCNCNEHXHZ146275 | 1GCNCNEHXHZ160483; 1GCNCNEHXHZ184766 | 1GCNCNEHXHZ197503 | 1GCNCNEHXHZ169877; 1GCNCNEHXHZ152996 | 1GCNCNEHXHZ155395 | 1GCNCNEHXHZ179129 | 1GCNCNEHXHZ149984 | 1GCNCNEHXHZ119562; 1GCNCNEHXHZ105385 | 1GCNCNEHXHZ186291 | 1GCNCNEHXHZ133378 | 1GCNCNEHXHZ131095; 1GCNCNEHXHZ104298; 1GCNCNEHXHZ126964 | 1GCNCNEHXHZ179244; 1GCNCNEHXHZ157101; 1GCNCNEHXHZ103006 | 1GCNCNEHXHZ143375 | 1GCNCNEHXHZ109372; 1GCNCNEHXHZ151976

1GCNCNEHXHZ135521 | 1GCNCNEHXHZ156174 | 1GCNCNEHXHZ116290 | 1GCNCNEHXHZ134370; 1GCNCNEHXHZ132120 | 1GCNCNEHXHZ123076 | 1GCNCNEHXHZ175047 | 1GCNCNEHXHZ190700; 1GCNCNEHXHZ145594 | 1GCNCNEHXHZ156627; 1GCNCNEHXHZ180054; 1GCNCNEHXHZ185061; 1GCNCNEHXHZ162220; 1GCNCNEHXHZ139231 | 1GCNCNEHXHZ112451 | 1GCNCNEHXHZ123062 | 1GCNCNEHXHZ119688; 1GCNCNEHXHZ158720

1GCNCNEHXHZ140931 | 1GCNCNEHXHZ155185; 1GCNCNEHXHZ160886; 1GCNCNEHXHZ150679; 1GCNCNEHXHZ130741 | 1GCNCNEHXHZ153288; 1GCNCNEHXHZ126074 | 1GCNCNEHXHZ122171 | 1GCNCNEHXHZ158880 | 1GCNCNEHXHZ197081 | 1GCNCNEHXHZ133414 | 1GCNCNEHXHZ188123; 1GCNCNEHXHZ197291 | 1GCNCNEHXHZ161701; 1GCNCNEHXHZ184573 | 1GCNCNEHXHZ182984 | 1GCNCNEHXHZ146390; 1GCNCNEHXHZ138208 | 1GCNCNEHXHZ151363; 1GCNCNEHXHZ147085 | 1GCNCNEHXHZ160936 | 1GCNCNEHXHZ115513; 1GCNCNEHXHZ180720; 1GCNCNEHXHZ165022; 1GCNCNEHXHZ199042 | 1GCNCNEHXHZ102096 | 1GCNCNEHXHZ176022 | 1GCNCNEHXHZ161276 | 1GCNCNEHXHZ162069; 1GCNCNEHXHZ187053 | 1GCNCNEHXHZ174528 | 1GCNCNEHXHZ100168; 1GCNCNEHXHZ180541; 1GCNCNEHXHZ100459 | 1GCNCNEHXHZ118184 | 1GCNCNEHXHZ165229 | 1GCNCNEHXHZ122574; 1GCNCNEHXHZ136250; 1GCNCNEHXHZ121070; 1GCNCNEHXHZ120257 | 1GCNCNEHXHZ126110

1GCNCNEHXHZ186727 | 1GCNCNEHXHZ196755

1GCNCNEHXHZ182080 | 1GCNCNEHXHZ112689; 1GCNCNEHXHZ113583; 1GCNCNEHXHZ135664 | 1GCNCNEHXHZ135258

1GCNCNEHXHZ179065; 1GCNCNEHXHZ148981 | 1GCNCNEHXHZ152576

1GCNCNEHXHZ199722; 1GCNCNEHXHZ165571

1GCNCNEHXHZ119514; 1GCNCNEHXHZ132912 | 1GCNCNEHXHZ108108; 1GCNCNEHXHZ190051; 1GCNCNEHXHZ119626 | 1GCNCNEHXHZ109761 | 1GCNCNEHXHZ162766 | 1GCNCNEHXHZ147880 | 1GCNCNEHXHZ164243; 1GCNCNEHXHZ163044 | 1GCNCNEHXHZ143957 | 1GCNCNEHXHZ110344; 1GCNCNEHXHZ161956; 1GCNCNEHXHZ176604; 1GCNCNEHXHZ114927 | 1GCNCNEHXHZ154232

1GCNCNEHXHZ136457; 1GCNCNEHXHZ106262; 1GCNCNEHXHZ152092 | 1GCNCNEHXHZ152884 | 1GCNCNEHXHZ105192; 1GCNCNEHXHZ198232 | 1GCNCNEHXHZ196531 | 1GCNCNEHXHZ153677 | 1GCNCNEHXHZ101594 | 1GCNCNEHXHZ193760; 1GCNCNEHXHZ180961; 1GCNCNEHXHZ164596 | 1GCNCNEHXHZ124793 | 1GCNCNEHXHZ122154 | 1GCNCNEHXHZ101112; 1GCNCNEHXHZ167577 | 1GCNCNEHXHZ156868; 1GCNCNEHXHZ189630

1GCNCNEHXHZ163092 | 1GCNCNEHXHZ156014; 1GCNCNEHXHZ131923; 1GCNCNEHXHZ170821 | 1GCNCNEHXHZ128682 | 1GCNCNEHXHZ139312 | 1GCNCNEHXHZ137950 | 1GCNCNEHXHZ128407; 1GCNCNEHXHZ180331 | 1GCNCNEHXHZ125250; 1GCNCNEHXHZ157728; 1GCNCNEHXHZ196304; 1GCNCNEHXHZ171628 | 1GCNCNEHXHZ106276; 1GCNCNEHXHZ155770 | 1GCNCNEHXHZ198196; 1GCNCNEHXHZ168759 | 1GCNCNEHXHZ125300 | 1GCNCNEHXHZ199350; 1GCNCNEHXHZ187666 | 1GCNCNEHXHZ172505; 1GCNCNEHXHZ131601 | 1GCNCNEHXHZ187313; 1GCNCNEHXHZ176666 | 1GCNCNEHXHZ118704 | 1GCNCNEHXHZ144915 | 1GCNCNEHXHZ129170; 1GCNCNEHXHZ176537 | 1GCNCNEHXHZ151167 | 1GCNCNEHXHZ160998; 1GCNCNEHXHZ152741 | 1GCNCNEHXHZ190843 | 1GCNCNEHXHZ190311 | 1GCNCNEHXHZ136443

1GCNCNEHXHZ100087 | 1GCNCNEHXHZ174187; 1GCNCNEHXHZ147314 | 1GCNCNEHXHZ153372; 1GCNCNEHXHZ108660 | 1GCNCNEHXHZ135132 | 1GCNCNEHXHZ183620 | 1GCNCNEHXHZ152397; 1GCNCNEHXHZ127452 | 1GCNCNEHXHZ138676; 1GCNCNEHXHZ124504

1GCNCNEHXHZ172262 | 1GCNCNEHXHZ180197 | 1GCNCNEHXHZ101109

1GCNCNEHXHZ124874; 1GCNCNEHXHZ185805; 1GCNCNEHXHZ128357 | 1GCNCNEHXHZ117116 | 1GCNCNEHXHZ166381 | 1GCNCNEHXHZ196982 | 1GCNCNEHXHZ194133 | 1GCNCNEHXHZ180152 | 1GCNCNEHXHZ101689; 1GCNCNEHXHZ170303; 1GCNCNEHXHZ153890; 1GCNCNEHXHZ199221 | 1GCNCNEHXHZ117035; 1GCNCNEHXHZ127516 | 1GCNCNEHXHZ128066 | 1GCNCNEHXHZ184346; 1GCNCNEHXHZ159477

1GCNCNEHXHZ127869 | 1GCNCNEHXHZ110702; 1GCNCNEHXHZ121845; 1GCNCNEHXHZ173993; 1GCNCNEHXHZ106553

1GCNCNEHXHZ197145 | 1GCNCNEHXHZ104513 | 1GCNCNEHXHZ109145; 1GCNCNEHXHZ119917; 1GCNCNEHXHZ197419 | 1GCNCNEHXHZ106830 | 1GCNCNEHXHZ136281 | 1GCNCNEHXHZ139858 | 1GCNCNEHXHZ106780 | 1GCNCNEHXHZ162721; 1GCNCNEHXHZ173766 | 1GCNCNEHXHZ144154 | 1GCNCNEHXHZ103989; 1GCNCNEHXHZ129590 | 1GCNCNEHXHZ142498; 1GCNCNEHXHZ156871 | 1GCNCNEHXHZ163450 | 1GCNCNEHXHZ145899

1GCNCNEHXHZ121120

1GCNCNEHXHZ144428 | 1GCNCNEHXHZ122896 | 1GCNCNEHXHZ128648 | 1GCNCNEHXHZ127323 | 1GCNCNEHXHZ176702; 1GCNCNEHXHZ168955 | 1GCNCNEHXHZ184637; 1GCNCNEHXHZ185397

1GCNCNEHXHZ153274

1GCNCNEHXHZ178983; 1GCNCNEHXHZ160130; 1GCNCNEHXHZ191491 | 1GCNCNEHXHZ165991 | 1GCNCNEHXHZ137480 | 1GCNCNEHXHZ118024 | 1GCNCNEHXHZ126494; 1GCNCNEHXHZ187487 | 1GCNCNEHXHZ183276; 1GCNCNEHXHZ145658; 1GCNCNEHXHZ109369

1GCNCNEHXHZ155946; 1GCNCNEHXHZ194052 | 1GCNCNEHXHZ198070; 1GCNCNEHXHZ159009

1GCNCNEHXHZ134532 | 1GCNCNEHXHZ122543 | 1GCNCNEHXHZ171788 | 1GCNCNEHXHZ136961 | 1GCNCNEHXHZ148804 | 1GCNCNEHXHZ198991; 1GCNCNEHXHZ170835; 1GCNCNEHXHZ155154; 1GCNCNEHXHZ137821; 1GCNCNEHXHZ141206 | 1GCNCNEHXHZ108982 | 1GCNCNEHXHZ188137; 1GCNCNEHXHZ196884 | 1GCNCNEHXHZ154568; 1GCNCNEHXHZ119657; 1GCNCNEHXHZ121649 | 1GCNCNEHXHZ146356; 1GCNCNEHXHZ126737 | 1GCNCNEHXHZ124258 | 1GCNCNEHXHZ158183

1GCNCNEHXHZ123160; 1GCNCNEHXHZ189756 | 1GCNCNEHXHZ120663

1GCNCNEHXHZ139729

1GCNCNEHXHZ150214 | 1GCNCNEHXHZ167563 | 1GCNCNEHXHZ176960 | 1GCNCNEHXHZ193368 | 1GCNCNEHXHZ107542; 1GCNCNEHXHZ122865 | 1GCNCNEHXHZ153954 | 1GCNCNEHXHZ163206 | 1GCNCNEHXHZ105886 | 1GCNCNEHXHZ112840; 1GCNCNEHXHZ102339 | 1GCNCNEHXHZ178269; 1GCNCNEHXHZ150004 | 1GCNCNEHXHZ196450; 1GCNCNEHXHZ139472; 1GCNCNEHXHZ119934 | 1GCNCNEHXHZ107069; 1GCNCNEHXHZ176327 | 1GCNCNEHXHZ133753 | 1GCNCNEHXHZ176893 | 1GCNCNEHXHZ159821; 1GCNCNEHXHZ160600 | 1GCNCNEHXHZ153663 | 1GCNCNEHXHZ110828 | 1GCNCNEHXHZ111333; 1GCNCNEHXHZ159480 | 1GCNCNEHXHZ103278; 1GCNCNEHXHZ108156 | 1GCNCNEHXHZ103734 | 1GCNCNEHXHZ178840 | 1GCNCNEHXHZ142811 | 1GCNCNEHXHZ142517; 1GCNCNEHXHZ181219; 1GCNCNEHXHZ109162 | 1GCNCNEHXHZ166977 | 1GCNCNEHXHZ167000; 1GCNCNEHXHZ144901 | 1GCNCNEHXHZ194682; 1GCNCNEHXHZ142016

1GCNCNEHXHZ166798; 1GCNCNEHXHZ140525 | 1GCNCNEHXHZ116452 | 1GCNCNEHXHZ120551; 1GCNCNEHXHZ184590 | 1GCNCNEHXHZ166946; 1GCNCNEHXHZ150777 | 1GCNCNEHXHZ190146

1GCNCNEHXHZ141920; 1GCNCNEHXHZ174383 | 1GCNCNEHXHZ166686 | 1GCNCNEHXHZ114460 | 1GCNCNEHXHZ107430; 1GCNCNEHXHZ182323 | 1GCNCNEHXHZ164713 | 1GCNCNEHXHZ155218 | 1GCNCNEHXHZ144929 | 1GCNCNEHXHZ168597; 1GCNCNEHXHZ114765

1GCNCNEHXHZ184699; 1GCNCNEHXHZ108545; 1GCNCNEHXHZ176134; 1GCNCNEHXHZ149113; 1GCNCNEHXHZ130187 | 1GCNCNEHXHZ108853; 1GCNCNEHXHZ124535; 1GCNCNEHXHZ109680

1GCNCNEHXHZ109288 | 1GCNCNEHXHZ166610; 1GCNCNEHXHZ198327; 1GCNCNEHXHZ117231 | 1GCNCNEHXHZ112241; 1GCNCNEHXHZ125068; 1GCNCNEHXHZ170091

1GCNCNEHXHZ128505 | 1GCNCNEHXHZ100817; 1GCNCNEHXHZ190888; 1GCNCNEHXHZ187697 | 1GCNCNEHXHZ113437

1GCNCNEHXHZ125605 | 1GCNCNEHXHZ194214; 1GCNCNEHXHZ196500; 1GCNCNEHXHZ135700

1GCNCNEHXHZ155834 | 1GCNCNEHXHZ173170 | 1GCNCNEHXHZ191037 | 1GCNCNEHXHZ187845 | 1GCNCNEHXHZ141688 | 1GCNCNEHXHZ137589; 1GCNCNEHXHZ193581; 1GCNCNEHXHZ110666; 1GCNCNEHXHZ133784 | 1GCNCNEHXHZ196318

1GCNCNEHXHZ150486; 1GCNCNEHXHZ189420 | 1GCNCNEHXHZ169863; 1GCNCNEHXHZ152769

1GCNCNEHXHZ136944 | 1GCNCNEHXHZ109307 | 1GCNCNEHXHZ174660; 1GCNCNEHXHZ109419 | 1GCNCNEHXHZ189725 | 1GCNCNEHXHZ105757 | 1GCNCNEHXHZ155607; 1GCNCNEHXHZ154828 | 1GCNCNEHXHZ156983; 1GCNCNEHXHZ165697 | 1GCNCNEHXHZ113227

1GCNCNEHXHZ157230 | 1GCNCNEHXHZ109503 | 1GCNCNEHXHZ195489; 1GCNCNEHXHZ124650 | 1GCNCNEHXHZ176263; 1GCNCNEHXHZ172164 | 1GCNCNEHXHZ174576 | 1GCNCNEHXHZ174223

1GCNCNEHXHZ161696; 1GCNCNEHXHZ156210 | 1GCNCNEHXHZ127466 | 1GCNCNEHXHZ118038 | 1GCNCNEHXHZ147118; 1GCNCNEHXHZ129542 | 1GCNCNEHXHZ116483 | 1GCNCNEHXHZ157535 | 1GCNCNEHXHZ100509 | 1GCNCNEHXHZ192298; 1GCNCNEHXHZ107508 | 1GCNCNEHXHZ121828 | 1GCNCNEHXHZ143666 | 1GCNCNEHXHZ195623; 1GCNCNEHXHZ198229; 1GCNCNEHXHZ124759; 1GCNCNEHXHZ169832; 1GCNCNEHXHZ120100 | 1GCNCNEHXHZ160614; 1GCNCNEHXHZ196447; 1GCNCNEHXHZ166445; 1GCNCNEHXHZ135597 | 1GCNCNEHXHZ199395 | 1GCNCNEHXHZ110375 | 1GCNCNEHXHZ140380 | 1GCNCNEHXHZ175839 | 1GCNCNEHXHZ145272; 1GCNCNEHXHZ181527; 1GCNCNEHXHZ149998; 1GCNCNEHXHZ112529; 1GCNCNEHXHZ141867; 1GCNCNEHXHZ133462 | 1GCNCNEHXHZ120128 | 1GCNCNEHXHZ159267; 1GCNCNEHXHZ136376 | 1GCNCNEHXHZ119836; 1GCNCNEHXHZ139908 | 1GCNCNEHXHZ122400 | 1GCNCNEHXHZ185948 | 1GCNCNEHXHZ115950; 1GCNCNEHXHZ191717; 1GCNCNEHXHZ133459; 1GCNCNEHXHZ142839 | 1GCNCNEHXHZ112238; 1GCNCNEHXHZ135387 | 1GCNCNEHXHZ196061 | 1GCNCNEHXHZ127449 | 1GCNCNEHXHZ156403; 1GCNCNEHXHZ145577 | 1GCNCNEHXHZ107833; 1GCNCNEHXHZ173315 | 1GCNCNEHXHZ132327 | 1GCNCNEHXHZ184962 | 1GCNCNEHXHZ194973; 1GCNCNEHXHZ154991 | 1GCNCNEHXHZ103703; 1GCNCNEHXHZ103846 | 1GCNCNEHXHZ143425 | 1GCNCNEHXHZ186209; 1GCNCNEHXHZ166493 | 1GCNCNEHXHZ144638; 1GCNCNEHXHZ192107 | 1GCNCNEHXHZ174299; 1GCNCNEHXHZ178837 | 1GCNCNEHXHZ163657 | 1GCNCNEHXHZ134935 | 1GCNCNEHXHZ165523 | 1GCNCNEHXHZ182435; 1GCNCNEHXHZ150097 | 1GCNCNEHXHZ142324 | 1GCNCNEHXHZ167756; 1GCNCNEHXHZ136846 | 1GCNCNEHXHZ187103; 1GCNCNEHXHZ163495 | 1GCNCNEHXHZ126348; 1GCNCNEHXHZ118007 | 1GCNCNEHXHZ144204 | 1GCNCNEHXHZ136474 | 1GCNCNEHXHZ168065 | 1GCNCNEHXHZ113728 | 1GCNCNEHXHZ123112; 1GCNCNEHXHZ128150

1GCNCNEHXHZ193872; 1GCNCNEHXHZ146504; 1GCNCNEHXHZ137284; 1GCNCNEHXHZ101062

1GCNCNEHXHZ128519 | 1GCNCNEHXHZ152223 | 1GCNCNEHXHZ127189 | 1GCNCNEHXHZ173900 | 1GCNCNEHXHZ100090 | 1GCNCNEHXHZ159933 | 1GCNCNEHXHZ107024 | 1GCNCNEHXHZ112465 | 1GCNCNEHXHZ197002; 1GCNCNEHXHZ131890; 1GCNCNEHXHZ109341; 1GCNCNEHXHZ144896 | 1GCNCNEHXHZ139763; 1GCNCNEHXHZ134272 | 1GCNCNEHXHZ102163 | 1GCNCNEHXHZ106049 | 1GCNCNEHXHZ171838; 1GCNCNEHXHZ107444

1GCNCNEHXHZ130822; 1GCNCNEHXHZ179809 | 1GCNCNEHXHZ128715 | 1GCNCNEHXHZ189501; 1GCNCNEHXHZ143084; 1GCNCNEHXHZ143246 | 1GCNCNEHXHZ133574; 1GCNCNEHXHZ125930; 1GCNCNEHXHZ116189 | 1GCNCNEHXHZ125345 | 1GCNCNEHXHZ182791 | 1GCNCNEHXHZ169913

1GCNCNEHXHZ188736; 1GCNCNEHXHZ129668 | 1GCNCNEHXHZ102051; 1GCNCNEHXHZ194164 | 1GCNCNEHXHZ159916 | 1GCNCNEHXHZ190485; 1GCNCNEHXHZ167546 | 1GCNCNEHXHZ157020 | 1GCNCNEHXHZ148477 | 1GCNCNEHXHZ160404 | 1GCNCNEHXHZ105161; 1GCNCNEHXHZ102955 | 1GCNCNEHXHZ150956 | 1GCNCNEHXHZ134210 | 1GCNCNEHXHZ180314; 1GCNCNEHXHZ122347 | 1GCNCNEHXHZ130108 | 1GCNCNEHXHZ139911; 1GCNCNEHXHZ180636; 1GCNCNEHXHZ199137 | 1GCNCNEHXHZ100980; 1GCNCNEHXHZ127631 | 1GCNCNEHXHZ162363 | 1GCNCNEHXHZ114989; 1GCNCNEHXHZ123417 | 1GCNCNEHXHZ175713 | 1GCNCNEHXHZ109131

1GCNCNEHXHZ141139

1GCNCNEHXHZ118086 | 1GCNCNEHXHZ173220 | 1GCNCNEHXHZ135003 | 1GCNCNEHXHZ109792 | 1GCNCNEHXHZ120694 | 1GCNCNEHXHZ123059 | 1GCNCNEHXHZ114250; 1GCNCNEHXHZ198523; 1GCNCNEHXHZ166249; 1GCNCNEHXHZ180023; 1GCNCNEHXHZ149662 | 1GCNCNEHXHZ176439 | 1GCNCNEHXHZ152125 | 1GCNCNEHXHZ157700; 1GCNCNEHXHZ198103 | 1GCNCNEHXHZ187196 | 1GCNCNEHXHZ189451; 1GCNCNEHXHZ153839 | 1GCNCNEHXHZ131565; 1GCNCNEHXHZ145028 | 1GCNCNEHXHZ190261; 1GCNCNEHXHZ196917; 1GCNCNEHXHZ177915 | 1GCNCNEHXHZ193404 | 1GCNCNEHXHZ160323 | 1GCNCNEHXHZ184816 | 1GCNCNEHXHZ130593; 1GCNCNEHXHZ104690 | 1GCNCNEHXHZ172486 | 1GCNCNEHXHZ129136; 1GCNCNEHXHZ184945 | 1GCNCNEHXHZ191488; 1GCNCNEHXHZ199140 | 1GCNCNEHXHZ170236 | 1GCNCNEHXHZ159673; 1GCNCNEHXHZ124468 | 1GCNCNEHXHZ162296 | 1GCNCNEHXHZ152321; 1GCNCNEHXHZ173329 | 1GCNCNEHXHZ109128 | 1GCNCNEHXHZ151170 | 1GCNCNEHXHZ172701 | 1GCNCNEHXHZ103054 | 1GCNCNEHXHZ179051 | 1GCNCNEHXHZ156921; 1GCNCNEHXHZ171130; 1GCNCNEHXHZ155333 | 1GCNCNEHXHZ117780 | 1GCNCNEHXHZ156854

1GCNCNEHXHZ191796; 1GCNCNEHXHZ157633 | 1GCNCNEHXHZ181253

1GCNCNEHXHZ137110 | 1GCNCNEHXHZ188266 | 1GCNCNEHXHZ174870 | 1GCNCNEHXHZ198716; 1GCNCNEHXHZ173492 | 1GCNCNEHXHZ139066

1GCNCNEHXHZ170768 | 1GCNCNEHXHZ126351 | 1GCNCNEHXHZ178417 | 1GCNCNEHXHZ103474 | 1GCNCNEHXHZ110389; 1GCNCNEHXHZ125278 | 1GCNCNEHXHZ108299 | 1GCNCNEHXHZ167014; 1GCNCNEHXHZ188557 | 1GCNCNEHXHZ181821; 1GCNCNEHXHZ181804 | 1GCNCNEHXHZ185691; 1GCNCNEHXHZ169636 | 1GCNCNEHXHZ182306 | 1GCNCNEHXHZ189790; 1GCNCNEHXHZ156224 | 1GCNCNEHXHZ146499

1GCNCNEHXHZ194505 | 1GCNCNEHXHZ135924 | 1GCNCNEHXHZ113941 | 1GCNCNEHXHZ127628 | 1GCNCNEHXHZ133512; 1GCNCNEHXHZ152786 | 1GCNCNEHXHZ132618 | 1GCNCNEHXHZ138628; 1GCNCNEHXHZ187652; 1GCNCNEHXHZ196562 | 1GCNCNEHXHZ141514 | 1GCNCNEHXHZ161424; 1GCNCNEHXHZ195959 | 1GCNCNEHXHZ125555 | 1GCNCNEHXHZ123949

1GCNCNEHXHZ127757; 1GCNCNEHXHZ171256 | 1GCNCNEHXHZ111557 | 1GCNCNEHXHZ195427 | 1GCNCNEHXHZ198683; 1GCNCNEHXHZ133493; 1GCNCNEHXHZ101997 | 1GCNCNEHXHZ101904; 1GCNCNEHXHZ145966 | 1GCNCNEHXHZ188834; 1GCNCNEHXHZ107573; 1GCNCNEHXHZ153582 | 1GCNCNEHXHZ104110; 1GCNCNEHXHZ195704; 1GCNCNEHXHZ172715; 1GCNCNEHXHZ109047; 1GCNCNEHXHZ197310 | 1GCNCNEHXHZ183844 | 1GCNCNEHXHZ112725

1GCNCNEHXHZ188669; 1GCNCNEHXHZ110005 | 1GCNCNEHXHZ150245 | 1GCNCNEHXHZ107637

1GCNCNEHXHZ160113

1GCNCNEHXHZ137494; 1GCNCNEHXHZ189014; 1GCNCNEHXHZ154716 | 1GCNCNEHXHZ140279 | 1GCNCNEHXHZ113292 | 1GCNCNEHXHZ175100; 1GCNCNEHXHZ192320 | 1GCNCNEHXHZ183388 | 1GCNCNEHXHZ145501 | 1GCNCNEHXHZ195024 | 1GCNCNEHXHZ161116 | 1GCNCNEHXHZ127788 | 1GCNCNEHXHZ173198 | 1GCNCNEHXHZ146728 | 1GCNCNEHXHZ151346 | 1GCNCNEHXHZ148625

1GCNCNEHXHZ189319; 1GCNCNEHXHZ183570

1GCNCNEHXHZ116158; 1GCNCNEHXHZ117195 | 1GCNCNEHXHZ197646 | 1GCNCNEHXHZ152495 | 1GCNCNEHXHZ174075; 1GCNCNEHXHZ125149 | 1GCNCNEHXHZ192477 | 1GCNCNEHXHZ167188 | 1GCNCNEHXHZ147524 | 1GCNCNEHXHZ144431 | 1GCNCNEHXHZ179681; 1GCNCNEHXHZ194858; 1GCNCNEHXHZ193774 | 1GCNCNEHXHZ172813; 1GCNCNEHXHZ145692 | 1GCNCNEHXHZ158992 | 1GCNCNEHXHZ170706 | 1GCNCNEHXHZ191734

1GCNCNEHXHZ163755 | 1GCNCNEHXHZ155784; 1GCNCNEHXHZ198988 | 1GCNCNEHXHZ107931 | 1GCNCNEHXHZ129346 | 1GCNCNEHXHZ188011; 1GCNCNEHXHZ163383 | 1GCNCNEHXHZ129508 | 1GCNCNEHXHZ192589

1GCNCNEHXHZ199915 | 1GCNCNEHXHZ164730 | 1GCNCNEHXHZ119142 | 1GCNCNEHXHZ142243; 1GCNCNEHXHZ132649 | 1GCNCNEHXHZ165151; 1GCNCNEHXHZ178627 | 1GCNCNEHXHZ156806 | 1GCNCNEHXHZ167191; 1GCNCNEHXHZ104401 | 1GCNCNEHXHZ193919 | 1GCNCNEHXHZ143831 | 1GCNCNEHXHZ162654 | 1GCNCNEHXHZ167322 | 1GCNCNEHXHZ176179 | 1GCNCNEHXHZ110487 | 1GCNCNEHXHZ103930; 1GCNCNEHXHZ166932 | 1GCNCNEHXHZ169927 | 1GCNCNEHXHZ191961; 1GCNCNEHXHZ106102 | 1GCNCNEHXHZ107475 | 1GCNCNEHXHZ180295 | 1GCNCNEHXHZ170866; 1GCNCNEHXHZ191703 | 1GCNCNEHXHZ138595 | 1GCNCNEHXHZ188459; 1GCNCNEHXHZ113860 | 1GCNCNEHXHZ166218; 1GCNCNEHXHZ165344

1GCNCNEHXHZ110294; 1GCNCNEHXHZ135888 | 1GCNCNEHXHZ165960 | 1GCNCNEHXHZ194889 | 1GCNCNEHXHZ135972

1GCNCNEHXHZ149192; 1GCNCNEHXHZ167305; 1GCNCNEHXHZ153422; 1GCNCNEHXHZ163190 | 1GCNCNEHXHZ111039 | 1GCNCNEHXHZ163271 | 1GCNCNEHXHZ135874 | 1GCNCNEHXHZ189496; 1GCNCNEHXHZ115334 | 1GCNCNEHXHZ126754 | 1GCNCNEHXHZ141710 | 1GCNCNEHXHZ110683 | 1GCNCNEHXHZ187392

1GCNCNEHXHZ173508 | 1GCNCNEHXHZ121747 | 1GCNCNEHXHZ184069 | 1GCNCNEHXHZ113518 | 1GCNCNEHXHZ184959 | 1GCNCNEHXHZ175484; 1GCNCNEHXHZ158345 | 1GCNCNEHXHZ120274 | 1GCNCNEHXHZ171774; 1GCNCNEHXHZ136183 | 1GCNCNEHXHZ134093; 1GCNCNEHXHZ170043 | 1GCNCNEHXHZ143795 | 1GCNCNEHXHZ137009; 1GCNCNEHXHZ108741; 1GCNCNEHXHZ179874; 1GCNCNEHXHZ101076 | 1GCNCNEHXHZ123224 | 1GCNCNEHXHZ176750; 1GCNCNEHXHZ101367 | 1GCNCNEHXHZ111185

1GCNCNEHXHZ184850 | 1GCNCNEHXHZ164906 | 1GCNCNEHXHZ188980; 1GCNCNEHXHZ156787 | 1GCNCNEHXHZ130335

1GCNCNEHXHZ194472; 1GCNCNEHXHZ181415 | 1GCNCNEHXHZ180765; 1GCNCNEHXHZ187554

1GCNCNEHXHZ128732 | 1GCNCNEHXHZ178689 | 1GCNCNEHXHZ194147 | 1GCNCNEHXHZ130089 | 1GCNCNEHXHZ170415 | 1GCNCNEHXHZ175954 | 1GCNCNEHXHZ140654 | 1GCNCNEHXHZ100297 | 1GCNCNEHXHZ159849; 1GCNCNEHXHZ129797; 1GCNCNEHXHZ154666; 1GCNCNEHXHZ156269 | 1GCNCNEHXHZ180748 | 1GCNCNEHXHZ120193 | 1GCNCNEHXHZ185190 | 1GCNCNEHXHZ146308 | 1GCNCNEHXHZ148883 | 1GCNCNEHXHZ145725; 1GCNCNEHXHZ180524 | 1GCNCNEHXHZ199199; 1GCNCNEHXHZ185478 | 1GCNCNEHXHZ100588 | 1GCNCNEHXHZ187683; 1GCNCNEHXHZ137429 | 1GCNCNEHXHZ146230 | 1GCNCNEHXHZ194438 | 1GCNCNEHXHZ174500 | 1GCNCNEHXHZ134966 | 1GCNCNEHXHZ125720; 1GCNCNEHXHZ169667 | 1GCNCNEHXHZ179647 | 1GCNCNEHXHZ160841 | 1GCNCNEHXHZ171872 | 1GCNCNEHXHZ125183; 1GCNCNEHXHZ141383 | 1GCNCNEHXHZ192172 | 1GCNCNEHXHZ160046 | 1GCNCNEHXHZ122025; 1GCNCNEHXHZ117858; 1GCNCNEHXHZ156482 | 1GCNCNEHXHZ174271; 1GCNCNEHXHZ146342; 1GCNCNEHXHZ169622 | 1GCNCNEHXHZ124423; 1GCNCNEHXHZ132361; 1GCNCNEHXHZ104138 | 1GCNCNEHXHZ142629 | 1GCNCNEHXHZ157373 | 1GCNCNEHXHZ102583; 1GCNCNEHXHZ178658

1GCNCNEHXHZ187182; 1GCNCNEHXHZ112885; 1GCNCNEHXHZ151668; 1GCNCNEHXHZ191359; 1GCNCNEHXHZ141058; 1GCNCNEHXHZ149208; 1GCNCNEHXHZ157079 | 1GCNCNEHXHZ102714

1GCNCNEHXHZ162699 | 1GCNCNEHXHZ185612 | 1GCNCNEHXHZ159138 | 1GCNCNEHXHZ156949; 1GCNCNEHXHZ186789 | 1GCNCNEHXHZ157180 | 1GCNCNEHXHZ136345 | 1GCNCNEHXHZ167496 | 1GCNCNEHXHZ121568; 1GCNCNEHXHZ174089; 1GCNCNEHXHZ152691 | 1GCNCNEHXHZ185674; 1GCNCNEHXHZ175789; 1GCNCNEHXHZ142050; 1GCNCNEHXHZ142873 | 1GCNCNEHXHZ117987 | 1GCNCNEHXHZ123143; 1GCNCNEHXHZ113650 | 1GCNCNEHXHZ154473; 1GCNCNEHXHZ175081; 1GCNCNEHXHZ197159 | 1GCNCNEHXHZ174965 | 1GCNCNEHXHZ198036 | 1GCNCNEHXHZ130397 | 1GCNCNEHXHZ108013; 1GCNCNEHXHZ116760; 1GCNCNEHXHZ182712 | 1GCNCNEHXHZ107170 | 1GCNCNEHXHZ138211 | 1GCNCNEHXHZ195895

1GCNCNEHXHZ103457 | 1GCNCNEHXHZ163769; 1GCNCNEHXHZ111302; 1GCNCNEHXHZ107055 | 1GCNCNEHXHZ174674; 1GCNCNEHXHZ135356 | 1GCNCNEHXHZ129489 | 1GCNCNEHXHZ142467; 1GCNCNEHXHZ164811 | 1GCNCNEHXHZ184380; 1GCNCNEHXHZ168972; 1GCNCNEHXHZ188249 | 1GCNCNEHXHZ192740

1GCNCNEHXHZ165621; 1GCNCNEHXHZ182953 | 1GCNCNEHXHZ102258 | 1GCNCNEHXHZ194794 | 1GCNCNEHXHZ105631 | 1GCNCNEHXHZ108884 | 1GCNCNEHXHZ149659

1GCNCNEHXHZ116368 | 1GCNCNEHXHZ144705

1GCNCNEHXHZ180247; 1GCNCNEHXHZ104169 | 1GCNCNEHXHZ151220; 1GCNCNEHXHZ125295 | 1GCNCNEHXHZ100266; 1GCNCNEHXHZ100767 | 1GCNCNEHXHZ171581 | 1GCNCNEHXHZ130304; 1GCNCNEHXHZ110392 | 1GCNCNEHXHZ172598; 1GCNCNEHXHZ131372 | 1GCNCNEHXHZ162458 | 1GCNCNEHXHZ193158 | 1GCNCNEHXHZ105760; 1GCNCNEHXHZ193063; 1GCNCNEHXHZ165473

1GCNCNEHXHZ145255; 1GCNCNEHXHZ165263 | 1GCNCNEHXHZ163447 | 1GCNCNEHXHZ149757 | 1GCNCNEHXHZ182418 | 1GCNCNEHXHZ113972 | 1GCNCNEHXHZ115205 | 1GCNCNEHXHZ192138; 1GCNCNEHXHZ146695 | 1GCNCNEHXHZ115916; 1GCNCNEHXHZ187568; 1GCNCNEHXHZ182824 | 1GCNCNEHXHZ190342; 1GCNCNEHXHZ177428 | 1GCNCNEHXHZ189238 | 1GCNCNEHXHZ185108; 1GCNCNEHXHZ179096; 1GCNCNEHXHZ185223 | 1GCNCNEHXHZ120842

1GCNCNEHXHZ123398 | 1GCNCNEHXHZ160208 | 1GCNCNEHXHZ116774 | 1GCNCNEHXHZ153906

1GCNCNEHXHZ144333; 1GCNCNEHXHZ138791; 1GCNCNEHXHZ163318 | 1GCNCNEHXHZ150939 | 1GCNCNEHXHZ195038; 1GCNCNEHXHZ148382; 1GCNCNEHXHZ130562 | 1GCNCNEHXHZ187067 | 1GCNCNEHXHZ125314; 1GCNCNEHXHZ196822 | 1GCNCNEHXHZ187750 | 1GCNCNEHXHZ194309

1GCNCNEHXHZ185934 | 1GCNCNEHXHZ102440 | 1GCNCNEHXHZ177221 | 1GCNCNEHXHZ129444 | 1GCNCNEHXHZ194598 | 1GCNCNEHXHZ120677 | 1GCNCNEHXHZ120419

1GCNCNEHXHZ101871 | 1GCNCNEHXHZ177963; 1GCNCNEHXHZ103393 | 1GCNCNEHXHZ162301 | 1GCNCNEHXHZ126169; 1GCNCNEHXHZ146485 | 1GCNCNEHXHZ136264 | 1GCNCNEHXHZ179891; 1GCNCNEHXHZ187912 | 1GCNCNEHXHZ140458; 1GCNCNEHXHZ105709 | 1GCNCNEHXHZ151203 | 1GCNCNEHXHZ107945; 1GCNCNEHXHZ199901 | 1GCNCNEHXHZ162461 | 1GCNCNEHXHZ101434; 1GCNCNEHXHZ163481 | 1GCNCNEHXHZ153159; 1GCNCNEHXHZ194410 | 1GCNCNEHXHZ190647

1GCNCNEHXHZ187408 | 1GCNCNEHXHZ121487 | 1GCNCNEHXHZ189482; 1GCNCNEHXHZ184248; 1GCNCNEHXHZ153551 | 1GCNCNEHXHZ171791 | 1GCNCNEHXHZ168695 | 1GCNCNEHXHZ150357; 1GCNCNEHXHZ180622 | 1GCNCNEHXHZ130092; 1GCNCNEHXHZ148396; 1GCNCNEHXHZ151511; 1GCNCNEHXHZ116208 | 1GCNCNEHXHZ189398

1GCNCNEHXHZ118797 | 1GCNCNEHXHZ151007; 1GCNCNEHXHZ184430; 1GCNCNEHXHZ149810; 1GCNCNEHXHZ195556; 1GCNCNEHXHZ190308 | 1GCNCNEHXHZ153016 | 1GCNCNEHXHZ165134 | 1GCNCNEHXHZ146647 | 1GCNCNEHXHZ106715; 1GCNCNEHXHZ184038 | 1GCNCNEHXHZ149080 | 1GCNCNEHXHZ114717; 1GCNCNEHXHZ188462 | 1GCNCNEHXHZ117228 | 1GCNCNEHXHZ151301 | 1GCNCNEHXHZ127435; 1GCNCNEHXHZ160550 | 1GCNCNEHXHZ127158 | 1GCNCNEHXHZ190664 | 1GCNCNEHXHZ197985; 1GCNCNEHXHZ193578 | 1GCNCNEHXHZ125393; 1GCNCNEHXHZ118525 | 1GCNCNEHXHZ168311 | 1GCNCNEHXHZ195511 | 1GCNCNEHXHZ169345 | 1GCNCNEHXHZ149449; 1GCNCNEHXHZ117049; 1GCNCNEHXHZ131467; 1GCNCNEHXHZ102194; 1GCNCNEHXHZ102261; 1GCNCNEHXHZ150505

1GCNCNEHXHZ177459 | 1GCNCNEHXHZ195735 | 1GCNCNEHXHZ126267 | 1GCNCNEHXHZ120081; 1GCNCNEHXHZ168924; 1GCNCNEHXHZ154053; 1GCNCNEHXHZ186775 | 1GCNCNEHXHZ164131 | 1GCNCNEHXHZ192205 | 1GCNCNEHXHZ184461 | 1GCNCNEHXHZ183925 | 1GCNCNEHXHZ179440 | 1GCNCNEHXHZ159334 | 1GCNCNEHXHZ167403 | 1GCNCNEHXHZ155171 | 1GCNCNEHXHZ111767 | 1GCNCNEHXHZ107704 | 1GCNCNEHXHZ141240 | 1GCNCNEHXHZ196139; 1GCNCNEHXHZ167773

1GCNCNEHXHZ165781 | 1GCNCNEHXHZ192365 | 1GCNCNEHXHZ154151 | 1GCNCNEHXHZ105791; 1GCNCNEHXHZ108769; 1GCNCNEHXHZ145000 | 1GCNCNEHXHZ110764 | 1GCNCNEHXHZ144784 | 1GCNCNEHXHZ153596 | 1GCNCNEHXHZ103829; 1GCNCNEHXHZ196481 | 1GCNCNEHXHZ131436 | 1GCNCNEHXHZ149564; 1GCNCNEHXHZ155025

1GCNCNEHXHZ157874 | 1GCNCNEHXHZ151377 | 1GCNCNEHXHZ144655 | 1GCNCNEHXHZ142159 | 1GCNCNEHXHZ150584 | 1GCNCNEHXHZ189059 | 1GCNCNEHXHZ182550 | 1GCNCNEHXHZ198795 | 1GCNCNEHXHZ108027 | 1GCNCNEHXHZ119304 | 1GCNCNEHXHZ155557; 1GCNCNEHXHZ180734 | 1GCNCNEHXHZ111512 | 1GCNCNEHXHZ190356 | 1GCNCNEHXHZ114846; 1GCNCNEHXHZ159527 | 1GCNCNEHXHZ100154

1GCNCNEHXHZ101787; 1GCNCNEHXHZ118878

1GCNCNEHXHZ138161; 1GCNCNEHXHZ161942; 1GCNCNEHXHZ193385 | 1GCNCNEHXHZ159883; 1GCNCNEHXHZ117567 | 1GCNCNEHXHZ176232

1GCNCNEHXHZ183567 | 1GCNCNEHXHZ124566; 1GCNCNEHXHZ167174 | 1GCNCNEHXHZ145949 | 1GCNCNEHXHZ195721; 1GCNCNEHXHZ144736 | 1GCNCNEHXHZ148298; 1GCNCNEHXHZ158197; 1GCNCNEHXHZ132845 | 1GCNCNEHXHZ169670 | 1GCNCNEHXHZ189708 | 1GCNCNEHXHZ155526 | 1GCNCNEHXHZ199879 | 1GCNCNEHXHZ168535; 1GCNCNEHXHZ160693 | 1GCNCNEHXHZ190597 | 1GCNCNEHXHZ194732 | 1GCNCNEHXHZ187019 | 1GCNCNEHXHZ112966 | 1GCNCNEHXHZ166638 | 1GCNCNEHXHZ111560; 1GCNCNEHXHZ106312

1GCNCNEHXHZ196867; 1GCNCNEHXHZ167613

1GCNCNEHXHZ149418 | 1GCNCNEHXHZ178353

1GCNCNEHXHZ167353 | 1GCNCNEHXHZ169474 | 1GCNCNEHXHZ182788 | 1GCNCNEHXHZ185898; 1GCNCNEHXHZ115382 | 1GCNCNEHXHZ113888; 1GCNCNEHXHZ155574; 1GCNCNEHXHZ146616; 1GCNCNEHXHZ169779; 1GCNCNEHXHZ160287 | 1GCNCNEHXHZ188882 | 1GCNCNEHXHZ174612 | 1GCNCNEHXHZ162881 | 1GCNCNEHXHZ140962; 1GCNCNEHXHZ156692 | 1GCNCNEHXHZ112336 | 1GCNCNEHXHZ174982 | 1GCNCNEHXHZ175663; 1GCNCNEHXHZ197842 | 1GCNCNEHXHZ197730

1GCNCNEHXHZ150391 | 1GCNCNEHXHZ186632; 1GCNCNEHXHZ117214 | 1GCNCNEHXHZ106861

1GCNCNEHXHZ108125 | 1GCNCNEHXHZ142520 | 1GCNCNEHXHZ172696 | 1GCNCNEHXHZ199154 | 1GCNCNEHXHZ115236; 1GCNCNEHXHZ114877 | 1GCNCNEHXHZ147927 | 1GCNCNEHXHZ166428 | 1GCNCNEHXHZ170611 | 1GCNCNEHXHZ147281; 1GCNCNEHXHZ193676; 1GCNCNEHXHZ196559; 1GCNCNEHXHZ165764 | 1GCNCNEHXHZ193516 | 1GCNCNEHXHZ145773; 1GCNCNEHXHZ151802; 1GCNCNEHXHZ134353 | 1GCNCNEHXHZ138581 | 1GCNCNEHXHZ117472; 1GCNCNEHXHZ189384 | 1GCNCNEHXHZ113082; 1GCNCNEHXHZ184993 | 1GCNCNEHXHZ106696 | 1GCNCNEHXHZ152142; 1GCNCNEHXHZ181852 | 1GCNCNEHXHZ147961; 1GCNCNEHXHZ110053 | 1GCNCNEHXHZ109551 | 1GCNCNEHXHZ167269 | 1GCNCNEHXHZ109565 | 1GCNCNEHXHZ106925 | 1GCNCNEHXHZ126558 | 1GCNCNEHXHZ168566 | 1GCNCNEHXHZ153498 | 1GCNCNEHXHZ112434 | 1GCNCNEHXHZ179910; 1GCNCNEHXHZ155106 | 1GCNCNEHXHZ100977 | 1GCNCNEHXHZ130898 | 1GCNCNEHXHZ196612 | 1GCNCNEHXHZ129976 | 1GCNCNEHXHZ142789; 1GCNCNEHXHZ107282 | 1GCNCNEHXHZ161309 | 1GCNCNEHXHZ136748; 1GCNCNEHXHZ141870 | 1GCNCNEHXHZ192978 | 1GCNCNEHXHZ118413; 1GCNCNEHXHZ106729

1GCNCNEHXHZ156546 | 1GCNCNEHXHZ133672 | 1GCNCNEHXHZ171869 | 1GCNCNEHXHZ104639 | 1GCNCNEHXHZ194228 | 1GCNCNEHXHZ129329 | 1GCNCNEHXHZ119691

1GCNCNEHXHZ163772 | 1GCNCNEHXHZ100526; 1GCNCNEHXHZ152822 | 1GCNCNEHXHZ147636; 1GCNCNEHXHZ185075 | 1GCNCNEHXHZ112711

1GCNCNEHXHZ184024; 1GCNCNEHXHZ181706 | 1GCNCNEHXHZ154733

1GCNCNEHXHZ155655; 1GCNCNEHXHZ159186; 1GCNCNEHXHZ121635; 1GCNCNEHXHZ177767 | 1GCNCNEHXHZ102647 | 1GCNCNEHXHZ102695 | 1GCNCNEHXHZ161049; 1GCNCNEHXHZ128133 | 1GCNCNEHXHZ115740; 1GCNCNEHXHZ139617; 1GCNCNEHXHZ181950; 1GCNCNEHXHZ154294 | 1GCNCNEHXHZ192642 | 1GCNCNEHXHZ131694 | 1GCNCNEHXHZ198344 | 1GCNCNEHXHZ158250 | 1GCNCNEHXHZ101000 | 1GCNCNEHXHZ153467 | 1GCNCNEHXHZ107539; 1GCNCNEHXHZ199333 | 1GCNCNEHXHZ105290; 1GCNCNEHXHZ121358 | 1GCNCNEHXHZ149340 | 1GCNCNEHXHZ102986 | 1GCNCNEHXHZ138242 | 1GCNCNEHXHZ167594; 1GCNCNEHXHZ121442 | 1GCNCNEHXHZ134238; 1GCNCNEHXHZ138094 | 1GCNCNEHXHZ145563 | 1GCNCNEHXHZ109338; 1GCNCNEHXHZ198263; 1GCNCNEHXHZ129265; 1GCNCNEHXHZ177977

1GCNCNEHXHZ191328

1GCNCNEHXHZ160791; 1GCNCNEHXHZ171743 | 1GCNCNEHXHZ162864 | 1GCNCNEHXHZ180796; 1GCNCNEHXHZ127810 | 1GCNCNEHXHZ123000; 1GCNCNEHXHZ189577 | 1GCNCNEHXHZ192267; 1GCNCNEHXHZ161889 | 1GCNCNEHXHZ119206 | 1GCNCNEHXHZ180085 | 1GCNCNEHXHZ130481 | 1GCNCNEHXHZ130142 | 1GCNCNEHXHZ144364 | 1GCNCNEHXHZ160094; 1GCNCNEHXHZ128326; 1GCNCNEHXHZ137754 | 1GCNCNEHXHZ183813 | 1GCNCNEHXHZ185819; 1GCNCNEHXHZ150200 | 1GCNCNEHXHZ102325 | 1GCNCNEHXHZ100106 | 1GCNCNEHXHZ140198 | 1GCNCNEHXHZ180510 | 1GCNCNEHXHZ145403

1GCNCNEHXHZ158460 | 1GCNCNEHXHZ196206; 1GCNCNEHXHZ143800 | 1GCNCNEHXHZ141593; 1GCNCNEHXHZ148799 | 1GCNCNEHXHZ138774; 1GCNCNEHXHZ119299 | 1GCNCNEHXHZ175159; 1GCNCNEHXHZ194066 | 1GCNCNEHXHZ174996 | 1GCNCNEHXHZ106777 | 1GCNCNEHXHZ160872 | 1GCNCNEHXHZ119996 | 1GCNCNEHXHZ158426; 1GCNCNEHXHZ179938; 1GCNCNEHXHZ189188 | 1GCNCNEHXHZ165408 | 1GCNCNEHXHZ136927 | 1GCNCNEHXHZ110019 | 1GCNCNEHXHZ190020

1GCNCNEHXHZ143540 | 1GCNCNEHXHZ100400; 1GCNCNEHXHZ169846 | 1GCNCNEHXHZ137088 | 1GCNCNEHXHZ109906; 1GCNCNEHXHZ143103; 1GCNCNEHXHZ110098 | 1GCNCNEHXHZ189174

1GCNCNEHXHZ110988; 1GCNCNEHXHZ111834 | 1GCNCNEHXHZ174092 | 1GCNCNEHXHZ145529; 1GCNCNEHXHZ105189; 1GCNCNEHXHZ106133; 1GCNCNEHXHZ147796; 1GCNCNEHXHZ168857; 1GCNCNEHXHZ182287 | 1GCNCNEHXHZ125703; 1GCNCNEHXHZ155803 | 1GCNCNEHXHZ158782 | 1GCNCNEHXHZ110893 | 1GCNCNEHXHZ146874 | 1GCNCNEHXHZ114118

1GCNCNEHXHZ136801 | 1GCNCNEHXHZ170401; 1GCNCNEHXHZ143005 | 1GCNCNEHXHZ150701 | 1GCNCNEHXHZ196951 | 1GCNCNEHXHZ127595 | 1GCNCNEHXHZ128651 | 1GCNCNEHXHZ103250 | 1GCNCNEHXHZ119285 | 1GCNCNEHXHZ130013 | 1GCNCNEHXHZ193015

1GCNCNEHXHZ163125 | 1GCNCNEHXHZ144171 | 1GCNCNEHXHZ128472 | 1GCNCNEHXHZ138063 | 1GCNCNEHXHZ146972 | 1GCNCNEHXHZ173718 | 1GCNCNEHXHZ187263 | 1GCNCNEHXHZ116709 | 1GCNCNEHXHZ118010 | 1GCNCNEHXHZ150438 | 1GCNCNEHXHZ192950; 1GCNCNEHXHZ181141; 1GCNCNEHXHZ123711 | 1GCNCNEHXHZ131548 | 1GCNCNEHXHZ192916 | 1GCNCNEHXHZ187442 | 1GCNCNEHXHZ184718 | 1GCNCNEHXHZ102518

1GCNCNEHXHZ116533 | 1GCNCNEHXHZ150889; 1GCNCNEHXHZ168941; 1GCNCNEHXHZ128052 | 1GCNCNEHXHZ154165 | 1GCNCNEHXHZ171001 | 1GCNCNEHXHZ101501; 1GCNCNEHXHZ169698 | 1GCNCNEHXHZ194729 | 1GCNCNEHXHZ117651

1GCNCNEHXHZ194102 | 1GCNCNEHXHZ108934 | 1GCNCNEHXHZ171824 | 1GCNCNEHXHZ190115; 1GCNCNEHXHZ168986 | 1GCNCNEHXHZ147376; 1GCNCNEHXHZ154859 | 1GCNCNEHXHZ192723; 1GCNCNEHXHZ198926

1GCNCNEHXHZ131209; 1GCNCNEHXHZ144350 | 1GCNCNEHXHZ124549 | 1GCNCNEHXHZ161360 | 1GCNCNEHXHZ106228 | 1GCNCNEHXHZ143697; 1GCNCNEHXHZ138001

1GCNCNEHXHZ152447 | 1GCNCNEHXHZ118198 | 1GCNCNEHXHZ116466 | 1GCNCNEHXHZ196979 | 1GCNCNEHXHZ128018 | 1GCNCNEHXHZ129833 | 1GCNCNEHXHZ125880 | 1GCNCNEHXHZ161861 | 1GCNCNEHXHZ125698 | 1GCNCNEHXHZ104480 | 1GCNCNEHXHZ189885; 1GCNCNEHXHZ153548

1GCNCNEHXHZ107122 | 1GCNCNEHXHZ129850 | 1GCNCNEHXHZ198554; 1GCNCNEHXHZ164629 | 1GCNCNEHXHZ131971; 1GCNCNEHXHZ174061 | 1GCNCNEHXHZ174013 | 1GCNCNEHXHZ153243 | 1GCNCNEHXHZ148821 | 1GCNCNEHXHZ121277 | 1GCNCNEHXHZ149919 | 1GCNCNEHXHZ199400; 1GCNCNEHXHZ187828

1GCNCNEHXHZ168762 | 1GCNCNEHXHZ183651; 1GCNCNEHXHZ188509; 1GCNCNEHXHZ197601 | 1GCNCNEHXHZ146115

1GCNCNEHXHZ144493 | 1GCNCNEHXHZ109467 | 1GCNCNEHXHZ154036 | 1GCNCNEHXHZ198487 | 1GCNCNEHXHZ150522 | 1GCNCNEHXHZ115768 | 1GCNCNEHXHZ190180; 1GCNCNEHXHZ146180 | 1GCNCNEHXHZ118427 | 1GCNCNEHXHZ158703 | 1GCNCNEHXHZ147863 | 1GCNCNEHXHZ168017; 1GCNCNEHXHZ108139; 1GCNCNEHXHZ168292; 1GCNCNEHXHZ177137 | 1GCNCNEHXHZ189532 | 1GCNCNEHXHZ127855 | 1GCNCNEHXHZ170222; 1GCNCNEHXHZ178871 | 1GCNCNEHXHZ173394 | 1GCNCNEHXHZ159110; 1GCNCNEHXHZ172990 | 1GCNCNEHXHZ163528; 1GCNCNEHXHZ161715

1GCNCNEHXHZ158202 | 1GCNCNEHXHZ113826; 1GCNCNEHXHZ109713; 1GCNCNEHXHZ120114 | 1GCNCNEHXHZ142615 | 1GCNCNEHXHZ139150 | 1GCNCNEHXHZ120727 | 1GCNCNEHXHZ192141 | 1GCNCNEHXHZ143487 | 1GCNCNEHXHZ181379 | 1GCNCNEHXHZ190518 | 1GCNCNEHXHZ158667 | 1GCNCNEHXHZ144266 | 1GCNCNEHXHZ110148 | 1GCNCNEHXHZ111624 | 1GCNCNEHXHZ178062; 1GCNCNEHXHZ122445

1GCNCNEHXHZ199963 | 1GCNCNEHXHZ144090 | 1GCNCNEHXHZ189370 | 1GCNCNEHXHZ163142 | 1GCNCNEHXHZ114328 | 1GCNCNEHXHZ135745; 1GCNCNEHXHZ160385

1GCNCNEHXHZ173119 | 1GCNCNEHXHZ146289 | 1GCNCNEHXHZ106486 | 1GCNCNEHXHZ186324 | 1GCNCNEHXHZ106018; 1GCNCNEHXHZ134319 | 1GCNCNEHXHZ103586 | 1GCNCNEHXHZ178546 | 1GCNCNEHXHZ166901 | 1GCNCNEHXHZ124261 | 1GCNCNEHXHZ173380; 1GCNCNEHXHZ163173; 1GCNCNEHXHZ154795 | 1GCNCNEHXHZ115446 | 1GCNCNEHXHZ151329

1GCNCNEHXHZ112532; 1GCNCNEHXHZ180569 | 1GCNCNEHXHZ145112; 1GCNCNEHXHZ167319 | 1GCNCNEHXHZ113096; 1GCNCNEHXHZ152979

1GCNCNEHXHZ190325 | 1GCNCNEHXHZ141531 | 1GCNCNEHXHZ195914

1GCNCNEHXHZ112773; 1GCNCNEHXHZ128276 | 1GCNCNEHXHZ127886 | 1GCNCNEHXHZ123725 | 1GCNCNEHXHZ129699; 1GCNCNEHXHZ144008 | 1GCNCNEHXHZ140489 | 1GCNCNEHXHZ105788 | 1GCNCNEHXHZ147801; 1GCNCNEHXHZ125748 | 1GCNCNEHXHZ106892; 1GCNCNEHXHZ157809; 1GCNCNEHXHZ128195; 1GCNCNEHXHZ144820 | 1GCNCNEHXHZ145384; 1GCNCNEHXHZ131128 | 1GCNCNEHXHZ165702 | 1GCNCNEHXHZ128861; 1GCNCNEHXHZ172665 | 1GCNCNEHXHZ180121 | 1GCNCNEHXHZ118511; 1GCNCNEHXHZ132893 | 1GCNCNEHXHZ182161 | 1GCNCNEHXHZ163223 | 1GCNCNEHXHZ161004; 1GCNCNEHXHZ108187 | 1GCNCNEHXHZ132277 | 1GCNCNEHXHZ193029

1GCNCNEHXHZ151279 | 1GCNCNEHXHZ102342 | 1GCNCNEHXHZ141836 | 1GCNCNEHXHZ102082 | 1GCNCNEHXHZ197999 | 1GCNCNEHXHZ134854 | 1GCNCNEHXHZ197372 | 1GCNCNEHXHZ174657

1GCNCNEHXHZ119674

1GCNCNEHXHZ174853 | 1GCNCNEHXHZ184928 | 1GCNCNEHXHZ168860 | 1GCNCNEHXHZ190566; 1GCNCNEHXHZ166431 | 1GCNCNEHXHZ117326; 1GCNCNEHXHZ110361; 1GCNCNEHXHZ179325 | 1GCNCNEHXHZ127063 | 1GCNCNEHXHZ105306 | 1GCNCNEHXHZ152173 | 1GCNCNEHXHZ133073 | 1GCNCNEHXHZ175324 | 1GCNCNEHXHZ178174; 1GCNCNEHXHZ168891 | 1GCNCNEHXHZ154201

1GCNCNEHXHZ181978 | 1GCNCNEHXHZ156126; 1GCNCNEHXHZ148964 | 1GCNCNEHXHZ130495; 1GCNCNEHXHZ122784

1GCNCNEHXHZ147538 | 1GCNCNEHXHZ197257 | 1GCNCNEHXHZ135289 | 1GCNCNEHXHZ115611; 1GCNCNEHXHZ126107; 1GCNCNEHXHZ153632 | 1GCNCNEHXHZ189689 | 1GCNCNEHXHZ131145 | 1GCNCNEHXHZ189305 | 1GCNCNEHXHZ135115; 1GCNCNEHXHZ106942; 1GCNCNEHXHZ115737; 1GCNCNEHXHZ165747 | 1GCNCNEHXHZ103216 | 1GCNCNEHXHZ127371 | 1GCNCNEHXHZ142663; 1GCNCNEHXHZ149578 | 1GCNCNEHXHZ166221; 1GCNCNEHXHZ144770 | 1GCNCNEHXHZ191507 | 1GCNCNEHXHZ102387 | 1GCNCNEHXHZ148544 | 1GCNCNEHXHZ155610

1GCNCNEHXHZ144607; 1GCNCNEHXHZ135163; 1GCNCNEHXHZ175727 | 1GCNCNEHXHZ176697 | 1GCNCNEHXHZ114149 | 1GCNCNEHXHZ194701 | 1GCNCNEHXHZ163061 | 1GCNCNEHXHZ184881 | 1GCNCNEHXHZ158300 | 1GCNCNEHXHZ194648; 1GCNCNEHXHZ147037 | 1GCNCNEHXHZ128116 | 1GCNCNEHXHZ161813; 1GCNCNEHXHZ164372 | 1GCNCNEHXHZ159382; 1GCNCNEHXHZ197050; 1GCNCNEHXHZ153081 | 1GCNCNEHXHZ164503 | 1GCNCNEHXHZ196769 | 1GCNCNEHXHZ153579 | 1GCNCNEHXHZ177123 | 1GCNCNEHXHZ135759; 1GCNCNEHXHZ123045 | 1GCNCNEHXHZ193175 | 1GCNCNEHXHZ131260 | 1GCNCNEHXHZ187022 | 1GCNCNEHXHZ179020 | 1GCNCNEHXHZ125488 | 1GCNCNEHXHZ175453 | 1GCNCNEHXHZ101398 | 1GCNCNEHXHZ116032 | 1GCNCNEHXHZ119478 | 1GCNCNEHXHZ140315; 1GCNCNEHXHZ133736; 1GCNCNEHXHZ125619 | 1GCNCNEHXHZ130514 | 1GCNCNEHXHZ100123; 1GCNCNEHXHZ108285 | 1GCNCNEHXHZ196688 | 1GCNCNEHXHZ132859 | 1GCNCNEHXHZ165294 | 1GCNCNEHXHZ170446; 1GCNCNEHXHZ163108 | 1GCNCNEHXHZ138323 | 1GCNCNEHXHZ180863 | 1GCNCNEHXHZ109002 | 1GCNCNEHXHZ135261 | 1GCNCNEHXHZ110912; 1GCNCNEHXHZ197906 | 1GCNCNEHXHZ172374; 1GCNCNEHXHZ196366 | 1GCNCNEHXHZ182368 | 1GCNCNEHXHZ162010 | 1GCNCNEHXHZ101935; 1GCNCNEHXHZ198005 | 1GCNCNEHXHZ173069

1GCNCNEHXHZ177333; 1GCNCNEHXHZ143327; 1GCNCNEHXHZ197128 | 1GCNCNEHXHZ153341; 1GCNCNEHXHZ113373; 1GCNCNEHXHZ123319 | 1GCNCNEHXHZ146339 | 1GCNCNEHXHZ159723 | 1GCNCNEHXHZ180183; 1GCNCNEHXHZ161455 | 1GCNCNEHXHZ150780

1GCNCNEHXHZ113342 | 1GCNCNEHXHZ132411 | 1GCNCNEHXHZ148785 | 1GCNCNEHXHZ100557 | 1GCNCNEHXHZ135731 | 1GCNCNEHXHZ160970; 1GCNCNEHXHZ126592; 1GCNCNEHXHZ132750 | 1GCNCNEHXHZ196254; 1GCNCNEHXHZ131789 | 1GCNCNEHXHZ111235; 1GCNCNEHXHZ198411 | 1GCNCNEHXHZ182001

1GCNCNEHXHZ181625 | 1GCNCNEHXHZ135423 | 1GCNCNEHXHZ139651 | 1GCNCNEHXHZ108688 | 1GCNCNEHXHZ158149 | 1GCNCNEHXHZ131484; 1GCNCNEHXHZ105550; 1GCNCNEHXHZ107248 | 1GCNCNEHXHZ165182; 1GCNCNEHXHZ103748; 1GCNCNEHXHZ114233 | 1GCNCNEHXHZ113065; 1GCNCNEHXHZ164405 | 1GCNCNEHXHZ179499 | 1GCNCNEHXHZ195802; 1GCNCNEHXHZ184136; 1GCNCNEHXHZ105662; 1GCNCNEHXHZ126513; 1GCNCNEHXHZ132781 | 1GCNCNEHXHZ164095 | 1GCNCNEHXHZ106388; 1GCNCNEHXHZ104883; 1GCNCNEHXHZ137365; 1GCNCNEHXHZ188008 | 1GCNCNEHXHZ185660 | 1GCNCNEHXHZ173038 | 1GCNCNEHXHZ111493 | 1GCNCNEHXHZ116211; 1GCNCNEHXHZ133087 | 1GCNCNEHXHZ170284; 1GCNCNEHXHZ189952 | 1GCNCNEHXHZ163948; 1GCNCNEHXHZ190826 | 1GCNCNEHXHZ100753 | 1GCNCNEHXHZ189479 | 1GCNCNEHXHZ191460 | 1GCNCNEHXHZ107881 | 1GCNCNEHXHZ101854 | 1GCNCNEHXHZ190860 | 1GCNCNEHXHZ102907 | 1GCNCNEHXHZ146146; 1GCNCNEHXHZ129654 | 1GCNCNEHXHZ146809 | 1GCNCNEHXHZ106570 | 1GCNCNEHXHZ180135 | 1GCNCNEHXHZ193032 | 1GCNCNEHXHZ133641; 1GCNCNEHXHZ110800; 1GCNCNEHXHZ117584 | 1GCNCNEHXHZ108318; 1GCNCNEHXHZ112692; 1GCNCNEHXHZ141626; 1GCNCNEHXHZ126222; 1GCNCNEHXHZ143456; 1GCNCNEHXHZ166624 | 1GCNCNEHXHZ188235 | 1GCNCNEHXHZ199557 | 1GCNCNEHXHZ194486

1GCNCNEHXHZ130609 | 1GCNCNEHXHZ104611 | 1GCNCNEHXHZ126639 | 1GCNCNEHXHZ118279 | 1GCNCNEHXHZ105547 | 1GCNCNEHXHZ179082 | 1GCNCNEHXHZ133350; 1GCNCNEHXHZ163741 | 1GCNCNEHXHZ148916 | 1GCNCNEHXHZ186422; 1GCNCNEHXHZ197954 | 1GCNCNEHXHZ116662 | 1GCNCNEHXHZ145823 | 1GCNCNEHXHZ115995 | 1GCNCNEHXHZ102079; 1GCNCNEHXHZ131727 | 1GCNCNEHXHZ199882 | 1GCNCNEHXHZ177543 | 1GCNCNEHXHZ138824

1GCNCNEHXHZ188705 | 1GCNCNEHXHZ166879 | 1GCNCNEHXHZ194536; 1GCNCNEHXHZ140945 | 1GCNCNEHXHZ116743; 1GCNCNEHXHZ108514 | 1GCNCNEHXHZ115673; 1GCNCNEHXHZ121702 | 1GCNCNEHXHZ121957 | 1GCNCNEHXHZ176117; 1GCNCNEHXHZ187926; 1GCNCNEHXHZ172746; 1GCNCNEHXHZ152688; 1GCNCNEHXHZ191068

1GCNCNEHXHZ197467 | 1GCNCNEHXHZ171113 | 1GCNCNEHXHZ120145 | 1GCNCNEHXHZ101966 | 1GCNCNEHXHZ182595; 1GCNCNEHXHZ179437; 1GCNCNEHXHZ161374; 1GCNCNEHXHZ109789 | 1GCNCNEHXHZ126933; 1GCNCNEHXHZ122929 | 1GCNCNEHXHZ174710; 1GCNCNEHXHZ160063; 1GCNCNEHXHZ119805; 1GCNCNEHXHZ103328 | 1GCNCNEHXHZ178501 | 1GCNCNEHXHZ125636; 1GCNCNEHXHZ136667 | 1GCNCNEHXHZ162430 | 1GCNCNEHXHZ162928

1GCNCNEHXHZ133266 | 1GCNCNEHXHZ184587 | 1GCNCNEHXHZ112675 | 1GCNCNEHXHZ147264

1GCNCNEHXHZ117276 | 1GCNCNEHXHZ155591 | 1GCNCNEHXHZ110523 | 1GCNCNEHXHZ132943 | 1GCNCNEHXHZ166008 | 1GCNCNEHXHZ116239

1GCNCNEHXHZ133445 | 1GCNCNEHXHZ168373; 1GCNCNEHXHZ144722 | 1GCNCNEHXHZ173976 | 1GCNCNEHXHZ177610 | 1GCNCNEHXHZ137592 | 1GCNCNEHXHZ117729 | 1GCNCNEHXHZ100171; 1GCNCNEHXHZ127807; 1GCNCNEHXHZ100915 | 1GCNCNEHXHZ166137; 1GCNCNEHXHZ191264 | 1GCNCNEHXHZ185903 | 1GCNCNEHXHZ115186; 1GCNCNEHXHZ186050; 1GCNCNEHXHZ154814

1GCNCNEHXHZ191944 | 1GCNCNEHXHZ103202 | 1GCNCNEHXHZ133249

1GCNCNEHXHZ114720 | 1GCNCNEHXHZ136975; 1GCNCNEHXHZ159706; 1GCNCNEHXHZ131243; 1GCNCNEHXHZ166543

1GCNCNEHXHZ105435 | 1GCNCNEHXHZ140265 | 1GCNCNEHXHZ130240 | 1GCNCNEHXHZ154540 | 1GCNCNEHXHZ159074 | 1GCNCNEHXHZ156899 | 1GCNCNEHXHZ135549 | 1GCNCNEHXHZ161830 | 1GCNCNEHXHZ185173 | 1GCNCNEHXHZ142727 | 1GCNCNEHXHZ173282; 1GCNCNEHXHZ147748 | 1GCNCNEHXHZ169457 | 1GCNCNEHXHZ161407; 1GCNCNEHXHZ129511; 1GCNCNEHXHZ121246 | 1GCNCNEHXHZ139634 | 1GCNCNEHXHZ150326 | 1GCNCNEHXHZ133235 | 1GCNCNEHXHZ143022 | 1GCNCNEHXHZ163674 | 1GCNCNEHXHZ123708; 1GCNCNEHXHZ108383 | 1GCNCNEHXHZ194407; 1GCNCNEHXHZ183794 | 1GCNCNEHXHZ146888; 1GCNCNEHXHZ165750 | 1GCNCNEHXHZ113535; 1GCNCNEHXHZ136152 | 1GCNCNEHXHZ164355

1GCNCNEHXHZ130464; 1GCNCNEHXHZ197162 | 1GCNCNEHXHZ129153

1GCNCNEHXHZ178384 | 1GCNCNEHXHZ191281 | 1GCNCNEHXHZ128987; 1GCNCNEHXHZ148320; 1GCNCNEHXHZ191829; 1GCNCNEHXHZ141528 | 1GCNCNEHXHZ120971; 1GCNCNEHXHZ192690 | 1GCNCNEHXHZ187862; 1GCNCNEHXHZ179356; 1GCNCNEHXHZ185240; 1GCNCNEHXHZ101384; 1GCNCNEHXHZ167904; 1GCNCNEHXHZ127029 | 1GCNCNEHXHZ133381; 1GCNCNEHXHZ130917 | 1GCNCNEHXHZ162427 | 1GCNCNEHXHZ182743; 1GCNCNEHXHZ176635 | 1GCNCNEHXHZ170690 | 1GCNCNEHXHZ175730; 1GCNCNEHXHZ135860; 1GCNCNEHXHZ180894 | 1GCNCNEHXHZ154148; 1GCNCNEHXHZ105046; 1GCNCNEHXHZ107511 | 1GCNCNEHXHZ154747 | 1GCNCNEHXHZ117407 | 1GCNCNEHXHZ194570; 1GCNCNEHXHZ109081 | 1GCNCNEHXHZ116726; 1GCNCNEHXHZ144378; 1GCNCNEHXHZ160631; 1GCNCNEHXHZ150455 | 1GCNCNEHXHZ147233; 1GCNCNEHXHZ114653

1GCNCNEHXHZ126477; 1GCNCNEHXHZ118685 | 1GCNCNEHXHZ115107 | 1GCNCNEHXHZ187277; 1GCNCNEHXHZ171998 | 1GCNCNEHXHZ106097 | 1GCNCNEHXHZ164789; 1GCNCNEHXHZ188171; 1GCNCNEHXHZ174724 | 1GCNCNEHXHZ186405; 1GCNCNEHXHZ136622

1GCNCNEHXHZ195332

1GCNCNEHXHZ151430 | 1GCNCNEHXHZ185836; 1GCNCNEHXHZ117150; 1GCNCNEHXHZ191071

1GCNCNEHXHZ165778; 1GCNCNEHXHZ115432 | 1GCNCNEHXHZ191748 | 1GCNCNEHXHZ196464 | 1GCNCNEHXHZ186338 | 1GCNCNEHXHZ198473 | 1GCNCNEHXHZ100722; 1GCNCNEHXHZ114457 | 1GCNCNEHXHZ114264 | 1GCNCNEHXHZ147121 | 1GCNCNEHXHZ173248 | 1GCNCNEHXHZ122641; 1GCNCNEHXHZ161066 | 1GCNCNEHXHZ139259 | 1GCNCNEHXHZ149953 | 1GCNCNEHXHZ104852; 1GCNCNEHXHZ190406 | 1GCNCNEHXHZ132117 | 1GCNCNEHXHZ127774 | 1GCNCNEHXHZ139536 | 1GCNCNEHXHZ126589 | 1GCNCNEHXHZ142730 | 1GCNCNEHXHZ161875 | 1GCNCNEHXHZ118363 | 1GCNCNEHXHZ192124 | 1GCNCNEHXHZ132604 | 1GCNCNEHXHZ152254 | 1GCNCNEHXHZ108044 | 1GCNCNEHXHZ199025 | 1GCNCNEHXHZ196237; 1GCNCNEHXHZ197890 | 1GCNCNEHXHZ171600 | 1GCNCNEHXHZ140153 | 1GCNCNEHXHZ156238 | 1GCNCNEHXHZ108271; 1GCNCNEHXHZ104284; 1GCNCNEHXHZ104141 | 1GCNCNEHXHZ149127 | 1GCNCNEHXHZ175985; 1GCNCNEHXHZ141500; 1GCNCNEHXHZ137320 | 1GCNCNEHXHZ187991 | 1GCNCNEHXHZ143523 | 1GCNCNEHXHZ109887 | 1GCNCNEHXHZ172634; 1GCNCNEHXHZ112059; 1GCNCNEHXHZ152349; 1GCNCNEHXHZ188672 | 1GCNCNEHXHZ129878 | 1GCNCNEHXHZ152139; 1GCNCNEHXHZ175310; 1GCNCNEHXHZ102681; 1GCNCNEHXHZ188655; 1GCNCNEHXHZ127175; 1GCNCNEHXHZ128567 | 1GCNCNEHXHZ121098 | 1GCNCNEHXHZ198828; 1GCNCNEHXHZ196433 | 1GCNCNEHXHZ187070 | 1GCNCNEHXHZ157258

1GCNCNEHXHZ105015 | 1GCNCNEHXHZ130819 | 1GCNCNEHXHZ143392; 1GCNCNEHXHZ185755; 1GCNCNEHXHZ192608 | 1GCNCNEHXHZ191426; 1GCNCNEHXHZ190292 | 1GCNCNEHXHZ158801 | 1GCNCNEHXHZ105922 | 1GCNCNEHXHZ109470 | 1GCNCNEHXHZ129413; 1GCNCNEHXHZ154327 | 1GCNCNEHXHZ199624 | 1GCNCNEHXHZ183200 | 1GCNCNEHXHZ188820 | 1GCNCNEHXHZ147202 | 1GCNCNEHXHZ154635 | 1GCNCNEHXHZ122199 | 1GCNCNEHXHZ183102 | 1GCNCNEHXHZ107301 | 1GCNCNEHXHZ107914 | 1GCNCNEHXHZ102535 | 1GCNCNEHXHZ150388; 1GCNCNEHXHZ148494; 1GCNCNEHXHZ110313 | 1GCNCNEHXHZ163254 | 1GCNCNEHXHZ186646; 1GCNCNEHXHZ140850; 1GCNCNEHXHZ159740 | 1GCNCNEHXHZ135308

1GCNCNEHXHZ140606; 1GCNCNEHXHZ149063 | 1GCNCNEHXHZ168096; 1GCNCNEHXHZ177204; 1GCNCNEHXHZ136135 | 1GCNCNEHXHZ161794 | 1GCNCNEHXHZ181298 | 1GCNCNEHXHZ110859 | 1GCNCNEHXHZ147152 | 1GCNCNEHXHZ115222 | 1GCNCNEHXHZ154960; 1GCNCNEHXHZ160421; 1GCNCNEHXHZ132585; 1GCNCNEHXHZ122185 | 1GCNCNEHXHZ109873; 1GCNCNEHXHZ198179; 1GCNCNEHXHZ177168

1GCNCNEHXHZ196190 | 1GCNCNEHXHZ159396 | 1GCNCNEHXHZ124969 | 1GCNCNEHXHZ160399; 1GCNCNEHXHZ165831 | 1GCNCNEHXHZ149175; 1GCNCNEHXHZ107010 | 1GCNCNEHXHZ144543

1GCNCNEHXHZ195699

1GCNCNEHXHZ147894 | 1GCNCNEHXHZ131503 | 1GCNCNEHXHZ166350 | 1GCNCNEHXHZ130030; 1GCNCNEHXHZ152724 | 1GCNCNEHXHZ122655 | 1GCNCNEHXHZ118881 | 1GCNCNEHXHZ134157; 1GCNCNEHXHZ118203; 1GCNCNEHXHZ105810 | 1GCNCNEHXHZ121814

1GCNCNEHXHZ157891; 1GCNCNEHXHZ186873 | 1GCNCNEHXHZ154683; 1GCNCNEHXHZ169796; 1GCNCNEHXHZ184542; 1GCNCNEHXHZ122882 | 1GCNCNEHXHZ186288 | 1GCNCNEHXHZ171659; 1GCNCNEHXHZ115253 | 1GCNCNEHXHZ180006 | 1GCNCNEHXHZ142548

1GCNCNEHXHZ136233 | 1GCNCNEHXHZ106214; 1GCNCNEHXHZ176747 | 1GCNCNEHXHZ102048 | 1GCNCNEHXHZ143764; 1GCNCNEHXHZ177820

1GCNCNEHXHZ100929 | 1GCNCNEHXHZ166025 | 1GCNCNEHXHZ156207; 1GCNCNEHXHZ138936 | 1GCNCNEHXHZ141092 | 1GCNCNEHXHZ113924; 1GCNCNEHXHZ121621; 1GCNCNEHXHZ195007; 1GCNCNEHXHZ130674

1GCNCNEHXHZ113261; 1GCNCNEHXHZ108402; 1GCNCNEHXHZ198019 | 1GCNCNEHXHZ175680 | 1GCNCNEHXHZ129203; 1GCNCNEHXHZ197386; 1GCNCNEHXHZ142386 | 1GCNCNEHXHZ196352 | 1GCNCNEHXHZ134756; 1GCNCNEHXHZ152366 | 1GCNCNEHXHZ153436

1GCNCNEHXHZ123420 | 1GCNCNEHXHZ145319

1GCNCNEHXHZ180913 | 1GCNCNEHXHZ113339; 1GCNCNEHXHZ139052

1GCNCNEHXHZ149001; 1GCNCNEHXHZ179308 | 1GCNCNEHXHZ191636 | 1GCNCNEHXHZ199381; 1GCNCNEHXHZ108366; 1GCNCNEHXHZ199803 | 1GCNCNEHXHZ146082; 1GCNCNEHXHZ193709 | 1GCNCNEHXHZ153503 | 1GCNCNEHXHZ112918 | 1GCNCNEHXHZ125779; 1GCNCNEHXHZ143652 | 1GCNCNEHXHZ108500 | 1GCNCNEHXHZ158989; 1GCNCNEHXHZ193208; 1GCNCNEHXHZ134126 | 1GCNCNEHXHZ192494; 1GCNCNEHXHZ130884; 1GCNCNEHXHZ189711 | 1GCNCNEHXHZ134482 | 1GCNCNEHXHZ106021; 1GCNCNEHXHZ121733 | 1GCNCNEHXHZ125460; 1GCNCNEHXHZ173007 | 1GCNCNEHXHZ148057; 1GCNCNEHXHZ164307; 1GCNCNEHXHZ104530 | 1GCNCNEHXHZ130769; 1GCNCNEHXHZ130724; 1GCNCNEHXHZ139262 | 1GCNCNEHXHZ196626; 1GCNCNEHXHZ195928; 1GCNCNEHXHZ132036 | 1GCNCNEHXHZ120582; 1GCNCNEHXHZ111882 | 1GCNCNEHXHZ162637 | 1GCNCNEHXHZ116712 | 1GCNCNEHXHZ161648 | 1GCNCNEHXHZ123479; 1GCNCNEHXHZ114930

1GCNCNEHXHZ126320 | 1GCNCNEHXHZ147619; 1GCNCNEHXHZ180166 | 1GCNCNEHXHZ142369; 1GCNCNEHXHZ167983 | 1GCNCNEHXHZ117004

1GCNCNEHXHZ162329 | 1GCNCNEHXHZ166722; 1GCNCNEHXHZ112868 | 1GCNCNEHXHZ161519 | 1GCNCNEHXHZ133316; 1GCNCNEHXHZ160452; 1GCNCNEHXHZ110960 | 1GCNCNEHXHZ194679; 1GCNCNEHXHZ115723 | 1GCNCNEHXHZ118668 | 1GCNCNEHXHZ166476 | 1GCNCNEHXHZ183293; 1GCNCNEHXHZ135440; 1GCNCNEHXHZ182127; 1GCNCNEHXHZ175906 | 1GCNCNEHXHZ196853; 1GCNCNEHXHZ117374 | 1GCNCNEHXHZ126625 | 1GCNCNEHXHZ103958 | 1GCNCNEHXHZ112305 | 1GCNCNEHXHZ135714; 1GCNCNEHXHZ101837;
The VIN belongs to a Chevrolet.
The specific model is a Silverado 1500 according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GCNCNEHXHZ1.
1GCNCNEHXHZ176442 | 1GCNCNEHXHZ176845 | 1GCNCNEHXHZ126947; 1GCNCNEHXHZ165893; 1GCNCNEHXHZ129038 | 1GCNCNEHXHZ176800 | 1GCNCNEHXHZ105094 | 1GCNCNEHXHZ170205 | 1GCNCNEHXHZ199011; 1GCNCNEHXHZ177607 | 1GCNCNEHXHZ173363 | 1GCNCNEHXHZ103359 | 1GCNCNEHXHZ104950 | 1GCNCNEHXHZ156501 | 1GCNCNEHXHZ117875; 1GCNCNEHXHZ198022 | 1GCNCNEHXHZ152917

1GCNCNEHXHZ107038 | 1GCNCNEHXHZ155008 | 1GCNCNEHXHZ157583 | 1GCNCNEHXHZ189434; 1GCNCNEHXHZ183083 | 1GCNCNEHXHZ101420 | 1GCNCNEHXHZ104656; 1GCNCNEHXHZ124986 | 1GCNCNEHXHZ169961

1GCNCNEHXHZ101899; 1GCNCNEHXHZ136328 | 1GCNCNEHXHZ170799 | 1GCNCNEHXHZ186193 | 1GCNCNEHXHZ197923 | 1GCNCNEHXHZ158040 | 1GCNCNEHXHZ197694 | 1GCNCNEHXHZ171385 | 1GCNCNEHXHZ150181; 1GCNCNEHXHZ143926 | 1GCNCNEHXHZ171306; 1GCNCNEHXHZ134188 | 1GCNCNEHXHZ137317 | 1GCNCNEHXHZ148334 | 1GCNCNEHXHZ163027 | 1GCNCNEHXHZ179485 | 1GCNCNEHXHZ109694; 1GCNCNEHXHZ164081 | 1GCNCNEHXHZ130996 | 1GCNCNEHXHZ175825; 1GCNCNEHXHZ135518 | 1GCNCNEHXHZ140699 | 1GCNCNEHXHZ139827; 1GCNCNEHXHZ183830 | 1GCNCNEHXHZ128293 | 1GCNCNEHXHZ197114; 1GCNCNEHXHZ148401; 1GCNCNEHXHZ182225 | 1GCNCNEHXHZ195931

1GCNCNEHXHZ131615; 1GCNCNEHXHZ133218 | 1GCNCNEHXHZ186145 | 1GCNCNEHXHZ118508 | 1GCNCNEHXHZ181656; 1GCNCNEHXHZ196545 | 1GCNCNEHXHZ164002; 1GCNCNEHXHZ139407

1GCNCNEHXHZ156773 | 1GCNCNEHXHZ141805; 1GCNCNEHXHZ169734 | 1GCNCNEHXHZ172231 | 1GCNCNEHXHZ170060

1GCNCNEHXHZ159169 | 1GCNCNEHXHZ100204; 1GCNCNEHXHZ155011

1GCNCNEHXHZ187778

1GCNCNEHXHZ149452 | 1GCNCNEHXHZ123434; 1GCNCNEHXHZ182676 | 1GCNCNEHXHZ136913 | 1GCNCNEHXHZ158653 | 1GCNCNEHXHZ163111 | 1GCNCNEHXHZ172441 | 1GCNCNEHXHZ115088 | 1GCNCNEHXHZ109825; 1GCNCNEHXHZ197758; 1GCNCNEHXHZ115656 | 1GCNCNEHXHZ147443; 1GCNCNEHXHZ108691 | 1GCNCNEHXHZ149743 | 1GCNCNEHXHZ169555; 1GCNCNEHXHZ198974

1GCNCNEHXHZ151086; 1GCNCNEHXHZ126446 | 1GCNCNEHXHZ112580 | 1GCNCNEHXHZ153453 | 1GCNCNEHXHZ170494 | 1GCNCNEHXHZ147622

1GCNCNEHXHZ127144 | 1GCNCNEHXHZ163075; 1GCNCNEHXHZ180989; 1GCNCNEHXHZ134630 | 1GCNCNEHXHZ145918; 1GCNCNEHXHZ128164 | 1GCNCNEHXHZ124079 | 1GCNCNEHXHZ117309 | 1GCNCNEHXHZ158927 | 1GCNCNEHXHZ197324 | 1GCNCNEHXHZ195718 | 1GCNCNEHXHZ111638 | 1GCNCNEHXHZ155977 | 1GCNCNEHXHZ172391; 1GCNCNEHXHZ100042 | 1GCNCNEHXHZ178160; 1GCNCNEHXHZ139598; 1GCNCNEHXHZ107623

1GCNCNEHXHZ112501

1GCNCNEHXHZ163982; 1GCNCNEHXHZ144803 | 1GCNCNEHXHZ124406 | 1GCNCNEHXHZ153758

1GCNCNEHXHZ188347 | 1GCNCNEHXHZ139424 | 1GCNCNEHXHZ175436 | 1GCNCNEHXHZ140802 | 1GCNCNEHXHZ157597 | 1GCNCNEHXHZ107962 | 1GCNCNEHXHZ133610; 1GCNCNEHXHZ181799; 1GCNCNEHXHZ197243 | 1GCNCNEHXHZ169393; 1GCNCNEHXHZ173797 | 1GCNCNEHXHZ185531 | 1GCNCNEHXHZ141223 | 1GCNCNEHXHZ129041; 1GCNCNEHXHZ178997; 1GCNCNEHXHZ121330 | 1GCNCNEHXHZ149788 | 1GCNCNEHXHZ156336; 1GCNCNEHXHZ149712 | 1GCNCNEHXHZ148074; 1GCNCNEHXHZ132098 | 1GCNCNEHXHZ113020; 1GCNCNEHXHZ143991 | 1GCNCNEHXHZ187957 | 1GCNCNEHXHZ109727 | 1GCNCNEHXHZ186369 | 1GCNCNEHXHZ132425 | 1GCNCNEHXHZ162668

1GCNCNEHXHZ193855 | 1GCNCNEHXHZ186355 | 1GCNCNEHXHZ179518 | 1GCNCNEHXHZ106567 | 1GCNCNEHXHZ150424 | 1GCNCNEHXHZ187036; 1GCNCNEHXHZ104849; 1GCNCNEHXHZ186680 | 1GCNCNEHXHZ129301

1GCNCNEHXHZ198375 | 1GCNCNEHXHZ104219 | 1GCNCNEHXHZ135342; 1GCNCNEHXHZ129931 | 1GCNCNEHXHZ114541 | 1GCNCNEHXHZ134983 | 1GCNCNEHXHZ133848 | 1GCNCNEHXHZ166459 | 1GCNCNEHXHZ142484; 1GCNCNEHXHZ167207; 1GCNCNEHXHZ154957 | 1GCNCNEHXHZ152111 | 1GCNCNEHXHZ173749 | 1GCNCNEHXHZ160189 | 1GCNCNEHXHZ104916 | 1GCNCNEHXHZ131937; 1GCNCNEHXHZ194780 | 1GCNCNEHXHZ109033 | 1GCNCNEHXHZ186467 | 1GCNCNEHXHZ184217 | 1GCNCNEHXHZ165215 | 1GCNCNEHXHZ103099; 1GCNCNEHXHZ154621 | 1GCNCNEHXHZ125801; 1GCNCNEHXHZ123451 | 1GCNCNEHXHZ101725 | 1GCNCNEHXHZ109114; 1GCNCNEHXHZ145952 | 1GCNCNEHXHZ178045 | 1GCNCNEHXHZ175016 | 1GCNCNEHXHZ168681 | 1GCNCNEHXHZ166753 | 1GCNCNEHXHZ171208 | 1GCNCNEHXHZ131002 | 1GCNCNEHXHZ142954 | 1GCNCNEHXHZ167515

1GCNCNEHXHZ182922 | 1GCNCNEHXHZ152190 | 1GCNCNEHXHZ145806; 1GCNCNEHXHZ151394; 1GCNCNEHXHZ143280; 1GCNCNEHXHZ158555 | 1GCNCNEHXHZ197596

1GCNCNEHXHZ188865 | 1GCNCNEHXHZ107783; 1GCNCNEHXHZ150293 | 1GCNCNEHXHZ131310 | 1GCNCNEHXHZ106701 | 1GCNCNEHXHZ185013 | 1GCNCNEHXHZ111848 | 1GCNCNEHXHZ134420 | 1GCNCNEHXHZ111462; 1GCNCNEHXHZ105600 | 1GCNCNEHXHZ134241; 1GCNCNEHXHZ191751 | 1GCNCNEHXHZ148849; 1GCNCNEHXHZ199543; 1GCNCNEHXHZ181334; 1GCNCNEHXHZ181740

1GCNCNEHXHZ146714 | 1GCNCNEHXHZ187585 | 1GCNCNEHXHZ131730 | 1GCNCNEHXHZ129556

1GCNCNEHXHZ107461 | 1GCNCNEHXHZ173783; 1GCNCNEHXHZ181575 | 1GCNCNEHXHZ117181; 1GCNCNEHXHZ188560 | 1GCNCNEHXHZ118119 | 1GCNCNEHXHZ122039 | 1GCNCNEHXHZ144963; 1GCNCNEHXHZ134644; 1GCNCNEHXHZ191684 | 1GCNCNEHXHZ122056; 1GCNCNEHXHZ176196; 1GCNCNEHXHZ127970 | 1GCNCNEHXHZ124521; 1GCNCNEHXHZ102793

1GCNCNEHXHZ180474 | 1GCNCNEHXHZ145983; 1GCNCNEHXHZ179664 | 1GCNCNEHXHZ180412 | 1GCNCNEHXHZ121022 | 1GCNCNEHXHZ120422 | 1GCNCNEHXHZ113566; 1GCNCNEHXHZ184489; 1GCNCNEHXHZ189854; 1GCNCNEHXHZ157146 | 1GCNCNEHXHZ120999; 1GCNCNEHXHZ175677 | 1GCNCNEHXHZ110182; 1GCNCNEHXHZ164968; 1GCNCNEHXHZ189627 | 1GCNCNEHXHZ134563; 1GCNCNEHXHZ156420; 1GCNCNEHXHZ108061

1GCNCNEHXHZ122610; 1GCNCNEHXHZ160757 | 1GCNCNEHXHZ191765 | 1GCNCNEHXHZ184167; 1GCNCNEHXHZ144252; 1GCNCNEHXHZ133333 | 1GCNCNEHXHZ149936

1GCNCNEHXHZ113051 | 1GCNCNEHXHZ131212 | 1GCNCNEHXHZ101465 | 1GCNCNEHXHZ166655 | 1GCNCNEHXHZ165103 | 1GCNCNEHXHZ173539 | 1GCNCNEHXHZ102289; 1GCNCNEHXHZ149886; 1GCNCNEHXHZ191121 | 1GCNCNEHXHZ168647; 1GCNCNEHXHZ139794 | 1GCNCNEHXHZ138645 | 1GCNCNEHXHZ114068 | 1GCNCNEHXHZ160239 | 1GCNCNEHXHZ180037 | 1GCNCNEHXHZ116306

1GCNCNEHXHZ146325 | 1GCNCNEHXHZ182547 | 1GCNCNEHXHZ186310 | 1GCNCNEHXHZ142078 | 1GCNCNEHXHZ124583 | 1GCNCNEHXHZ166834 | 1GCNCNEHXHZ196044 | 1GCNCNEHXHZ134661; 1GCNCNEHXHZ127824 | 1GCNCNEHXHZ113812; 1GCNCNEHXHZ113390 | 1GCNCNEHXHZ182273 | 1GCNCNEHXHZ169300; 1GCNCNEHXHZ180927; 1GCNCNEHXHZ142260 | 1GCNCNEHXHZ140864 | 1GCNCNEHXHZ112384 | 1GCNCNEHXHZ184900 | 1GCNCNEHXHZ174593; 1GCNCNEHXHZ191474

1GCNCNEHXHZ180538 | 1GCNCNEHXHZ158359; 1GCNCNEHXHZ180703 | 1GCNCNEHXHZ197355 | 1GCNCNEHXHZ178935; 1GCNCNEHXHZ199736 | 1GCNCNEHXHZ161391 | 1GCNCNEHXHZ158331 | 1GCNCNEHXHZ164744 | 1GCNCNEHXHZ158393 | 1GCNCNEHXHZ170642; 1GCNCNEHXHZ154229; 1GCNCNEHXHZ180815 | 1GCNCNEHXHZ134000 | 1GCNCNEHXHZ173623 | 1GCNCNEHXHZ110229

1GCNCNEHXHZ141349; 1GCNCNEHXHZ134711 | 1GCNCNEHXHZ144414 | 1GCNCNEHXHZ101241 | 1GCNCNEHXHZ150715 | 1GCNCNEHXHZ181771 | 1GCNCNEHXHZ169295; 1GCNCNEHXHZ140816; 1GCNCNEHXHZ185917 | 1GCNCNEHXHZ196691 | 1GCNCNEHXHZ179633 | 1GCNCNEHXHZ177235 | 1GCNCNEHXHZ179471 | 1GCNCNEHXHZ107525 | 1GCNCNEHXHZ140346; 1GCNCNEHXHZ155851 | 1GCNCNEHXHZ104494 | 1GCNCNEHXHZ125667 | 1GCNCNEHXHZ181026 | 1GCNCNEHXHZ181933

1GCNCNEHXHZ168731; 1GCNCNEHXHZ116807; 1GCNCNEHXHZ166705 | 1GCNCNEHXHZ170172; 1GCNCNEHXHZ171158 | 1GCNCNEHXHZ123563 | 1GCNCNEHXHZ152285 | 1GCNCNEHXHZ189109 | 1GCNCNEHXHZ107959; 1GCNCNEHXHZ126205 | 1GCNCNEHXHZ182709 | 1GCNCNEHXHZ108920 | 1GCNCNEHXHZ116905; 1GCNCNEHXHZ189515 | 1GCNCNEHXHZ132747; 1GCNCNEHXHZ103944; 1GCNCNEHXHZ150150; 1GCNCNEHXHZ134580 | 1GCNCNEHXHZ111736 | 1GCNCNEHXHZ154537 | 1GCNCNEHXHZ151010 | 1GCNCNEHXHZ181723; 1GCNCNEHXHZ128424; 1GCNCNEHXHZ188607 | 1GCNCNEHXHZ103068; 1GCNCNEHXHZ139584; 1GCNCNEHXHZ124728 | 1GCNCNEHXHZ170074 | 1GCNCNEHXHZ102602 | 1GCNCNEHXHZ177073; 1GCNCNEHXHZ166672; 1GCNCNEHXHZ124180; 1GCNCNEHXHZ119531 | 1GCNCNEHXHZ193967; 1GCNCNEHXHZ105578; 1GCNCNEHXHZ115009 | 1GCNCNEHXHZ115804 | 1GCNCNEHXHZ187814; 1GCNCNEHXHZ101093 | 1GCNCNEHXHZ143182; 1GCNCNEHXHZ109453 | 1GCNCNEHXHZ142677 | 1GCNCNEHXHZ117018; 1GCNCNEHXHZ178532; 1GCNCNEHXHZ169409; 1GCNCNEHXHZ125006; 1GCNCNEHXHZ120209; 1GCNCNEHXHZ143215 | 1GCNCNEHXHZ187117 | 1GCNCNEHXHZ177882 | 1GCNCNEHXHZ193788

1GCNCNEHXHZ173802 | 1GCNCNEHXHZ178451 | 1GCNCNEHXHZ185495 | 1GCNCNEHXHZ163562 | 1GCNCNEHXHZ129167 | 1GCNCNEHXHZ146678; 1GCNCNEHXHZ191863

1GCNCNEHXHZ144669

1GCNCNEHXHZ106391 | 1GCNCNEHXHZ108805 | 1GCNCNEHXHZ142632 | 1GCNCNEHXHZ154876; 1GCNCNEHXHZ104589 | 1GCNCNEHXHZ127936 | 1GCNCNEHXHZ181267; 1GCNCNEHXHZ153646 | 1GCNCNEHXHZ116970 | 1GCNCNEHXHZ113762; 1GCNCNEHXHZ117360; 1GCNCNEHXHZ110151 | 1GCNCNEHXHZ124633; 1GCNCNEHXHZ131629 | 1GCNCNEHXHZ120307 | 1GCNCNEHXHZ149306 | 1GCNCNEHXHZ118928 | 1GCNCNEHXHZ164646; 1GCNCNEHXHZ104320; 1GCNCNEHXHZ198585 | 1GCNCNEHXHZ186825; 1GCNCNEHXHZ123384 | 1GCNCNEHXHZ182466 | 1GCNCNEHXHZ149967 | 1GCNCNEHXHZ129427

1GCNCNEHXHZ157776; 1GCNCNEHXHZ152853 | 1GCNCNEHXHZ120520 | 1GCNCNEHXHZ159415 | 1GCNCNEHXHZ152612 | 1GCNCNEHXHZ162878 | 1GCNCNEHXHZ138502 | 1GCNCNEHXHZ155476; 1GCNCNEHXHZ123742 | 1GCNCNEHXHZ108352; 1GCNCNEHXHZ161469; 1GCNCNEHXHZ111123 | 1GCNCNEHXHZ157762 | 1GCNCNEHXHZ188252; 1GCNCNEHXHZ146843 | 1GCNCNEHXHZ129055 | 1GCNCNEHXHZ142744; 1GCNCNEHXHZ196108 | 1GCNCNEHXHZ165456; 1GCNCNEHXHZ156904 | 1GCNCNEHXHZ186999 | 1GCNCNEHXHZ138497 | 1GCNCNEHXHZ105242; 1GCNCNEHXHZ149077; 1GCNCNEHXHZ138466; 1GCNCNEHXHZ148186; 1GCNCNEHXHZ162007 | 1GCNCNEHXHZ162959 | 1GCNCNEHXHZ107671 | 1GCNCNEHXHZ115155; 1GCNCNEHXHZ108562 | 1GCNCNEHXHZ132523 | 1GCNCNEHXHZ127404; 1GCNCNEHXHZ196934 | 1GCNCNEHXHZ174240 | 1GCNCNEHXHZ130349 | 1GCNCNEHXHZ131257 | 1GCNCNEHXHZ134529 | 1GCNCNEHXHZ141013 | 1GCNCNEHXHZ135406 | 1GCNCNEHXHZ111672; 1GCNCNEHXHZ148933 | 1GCNCNEHXHZ151458; 1GCNCNEHXHZ163884

1GCNCNEHXHZ183147 | 1GCNCNEHXHZ149869; 1GCNCNEHXHZ142825 | 1GCNCNEHXHZ122798 | 1GCNCNEHXHZ164937; 1GCNCNEHXHZ142081 | 1GCNCNEHXHZ147572 | 1GCNCNEHXHZ129637

1GCNCNEHXHZ189207; 1GCNCNEHXHZ159866; 1GCNCNEHXHZ113955; 1GCNCNEHXHZ160922; 1GCNCNEHXHZ108979; 1GCNCNEHXHZ103023 | 1GCNCNEHXHZ114782 | 1GCNCNEHXHZ170849 | 1GCNCNEHXHZ116788; 1GCNCNEHXHZ122302; 1GCNCNEHXHZ191149 | 1GCNCNEHXHZ134448 | 1GCNCNEHXHZ164727 | 1GCNCNEHXHZ126981; 1GCNCNEHXHZ163285

1GCNCNEHXHZ194388

1GCNCNEHXHZ144946 | 1GCNCNEHXHZ120615; 1GCNCNEHXHZ146986; 1GCNCNEHXHZ103877 | 1GCNCNEHXHZ122252; 1GCNCNEHXHZ140184 | 1GCNCNEHXHZ199817; 1GCNCNEHXHZ178823 | 1GCNCNEHXHZ158748 | 1GCNCNEHXHZ159592 | 1GCNCNEHXHZ174416 | 1GCNCNEHXHZ148947; 1GCNCNEHXHZ107640; 1GCNCNEHXHZ181074 | 1GCNCNEHXHZ199316; 1GCNCNEHXHZ121778; 1GCNCNEHXHZ143036 | 1GCNCNEHXHZ111073; 1GCNCNEHXHZ153114; 1GCNCNEHXHZ154425; 1GCNCNEHXHZ115544

1GCNCNEHXHZ121876

1GCNCNEHXHZ167868; 1GCNCNEHXHZ167871; 1GCNCNEHXHZ193869; 1GCNCNEHXHZ145188 | 1GCNCNEHXHZ146406; 1GCNCNEHXHZ141495; 1GCNCNEHXHZ161620; 1GCNCNEHXHZ180751 | 1GCNCNEHXHZ118265 | 1GCNCNEHXHZ134773 | 1GCNCNEHXHZ138404 | 1GCNCNEHXHZ122090; 1GCNCNEHXHZ176568 | 1GCNCNEHXHZ130660 | 1GCNCNEHXHZ190017 | 1GCNCNEHXHZ145031

1GCNCNEHXHZ160676; 1GCNCNEHXHZ156255 | 1GCNCNEHXHZ167529; 1GCNCNEHXHZ183441 | 1GCNCNEHXHZ142310 | 1GCNCNEHXHZ162914 | 1GCNCNEHXHZ129377 | 1GCNCNEHXHZ185951 | 1GCNCNEHXHZ160290 | 1GCNCNEHXHZ110831; 1GCNCNEHXHZ188686 | 1GCNCNEHXHZ145305 | 1GCNCNEHXHZ178644

1GCNCNEHXHZ137446 | 1GCNCNEHXHZ131386 | 1GCNCNEHXHZ126544 | 1GCNCNEHXHZ113034 | 1GCNCNEHXHZ192527 | 1GCNCNEHXHZ180460 | 1GCNCNEHXHZ111266; 1GCNCNEHXHZ155641; 1GCNCNEHXHZ157194; 1GCNCNEHXHZ108416 | 1GCNCNEHXHZ139875 | 1GCNCNEHXHZ111168; 1GCNCNEHXHZ137334; 1GCNCNEHXHZ102552 | 1GCNCNEHXHZ144137 | 1GCNCNEHXHZ133834 | 1GCNCNEHXHZ179227 | 1GCNCNEHXHZ178093; 1GCNCNEHXHZ122364; 1GCNCNEHXHZ153856; 1GCNCNEHXHZ145627 | 1GCNCNEHXHZ183505 | 1GCNCNEHXHZ117522 | 1GCNCNEHXHZ171323

1GCNCNEHXHZ178448 | 1GCNCNEHXHZ188591; 1GCNCNEHXHZ137141 | 1GCNCNEHXHZ102941

1GCNCNEHXHZ110862; 1GCNCNEHXHZ137477 | 1GCNCNEHXHZ134949; 1GCNCNEHXHZ101496 | 1GCNCNEHXHZ176991; 1GCNCNEHXHZ105225

1GCNCNEHXHZ166283 | 1GCNCNEHXHZ177283

1GCNCNEHXHZ111641

1GCNCNEHXHZ137253; 1GCNCNEHXHZ123353 | 1GCNCNEHXHZ143313 | 1GCNCNEHXHZ161259 | 1GCNCNEHXHZ135082 | 1GCNCNEHXHZ193161; 1GCNCNEHXHZ198599 | 1GCNCNEHXHZ112837 | 1GCNCNEHXHZ177624; 1GCNCNEHXHZ113213 | 1GCNCNEHXHZ164176; 1GCNCNEHXHZ172276; 1GCNCNEHXHZ104088; 1GCNCNEHXHZ178367 | 1GCNCNEHXHZ112000 | 1GCNCNEHXHZ199378 | 1GCNCNEHXHZ164484 | 1GCNCNEHXHZ192947 | 1GCNCNEHXHZ193791 | 1GCNCNEHXHZ122963 | 1GCNCNEHXHZ196495 | 1GCNCNEHXHZ194634 | 1GCNCNEHXHZ109484; 1GCNCNEHXHZ163299 | 1GCNCNEHXHZ139830; 1GCNCNEHXHZ130545

1GCNCNEHXHZ104396; 1GCNCNEHXHZ184783 | 1GCNCNEHXHZ175551; 1GCNCNEHXHZ162279 | 1GCNCNEHXHZ113048 | 1GCNCNEHXHZ107105 | 1GCNCNEHXHZ148446 | 1GCNCNEHXHZ136829; 1GCNCNEHXHZ133011 | 1GCNCNEHXHZ175498 | 1GCNCNEHXHZ151699; 1GCNCNEHXHZ136166 | 1GCNCNEHXHZ179583 | 1GCNCNEHXHZ188719 | 1GCNCNEHXHZ109257 | 1GCNCNEHXHZ110540; 1GCNCNEHXHZ172116 | 1GCNCNEHXHZ186811 | 1GCNCNEHXHZ135535 | 1GCNCNEHXHZ175176; 1GCNCNEHXHZ174254 | 1GCNCNEHXHZ121859; 1GCNCNEHXHZ188476; 1GCNCNEHXHZ154263; 1GCNCNEHXHZ188817 | 1GCNCNEHXHZ101188 | 1GCNCNEHXHZ186839

1GCNCNEHXHZ109890; 1GCNCNEHXHZ149371 | 1GCNCNEHXHZ160855 | 1GCNCNEHXHZ171211; 1GCNCNEHXHZ185433

1GCNCNEHXHZ152674; 1GCNCNEHXHZ161858 | 1GCNCNEHXHZ128455; 1GCNCNEHXHZ190504; 1GCNCNEHXHZ140136; 1GCNCNEHXHZ188199 | 1GCNCNEHXHZ135843 | 1GCNCNEHXHZ132621; 1GCNCNEHXHZ152948 | 1GCNCNEHXHZ187795 | 1GCNCNEHXHZ147684; 1GCNCNEHXHZ140461; 1GCNCNEHXHZ101353 | 1GCNCNEHXHZ104754

1GCNCNEHXHZ129248 | 1GCNCNEHXHZ163187 | 1GCNCNEHXHZ174559; 1GCNCNEHXHZ121361; 1GCNCNEHXHZ197811

1GCNCNEHXHZ196058 | 1GCNCNEHXHZ139438 | 1GCNCNEHXHZ182936 | 1GCNCNEHXHZ178031 | 1GCNCNEHXHZ197663 | 1GCNCNEHXHZ158751 | 1GCNCNEHXHZ138600 | 1GCNCNEHXHZ179521 | 1GCNCNEHXHZ162377 | 1GCNCNEHXHZ135969; 1GCNCNEHXHZ133431 | 1GCNCNEHXHZ109744 | 1GCNCNEHXHZ138418 | 1GCNCNEHXHZ134658 | 1GCNCNEHXHZ138967; 1GCNCNEHXHZ175078 | 1GCNCNEHXHZ141982 | 1GCNCNEHXHZ194553 | 1GCNCNEHXHZ160435; 1GCNCNEHXHZ110280 | 1GCNCNEHXHZ108772 | 1GCNCNEHXHZ171290

1GCNCNEHXHZ156191; 1GCNCNEHXHZ194178 | 1GCNCNEHXHZ173881; 1GCNCNEHXHZ185996 | 1GCNCNEHXHZ165568 | 1GCNCNEHXHZ158717 | 1GCNCNEHXHZ143358

1GCNCNEHXHZ143974 | 1GCNCNEHXHZ150066; 1GCNCNEHXHZ111770 | 1GCNCNEHXHZ141478 | 1GCNCNEHXHZ134465

1GCNCNEHXHZ188929; 1GCNCNEHXHZ125992 | 1GCNCNEHXHZ134692 | 1GCNCNEHXHZ178773 | 1GCNCNEHXHZ131453; 1GCNCNEHXHZ118914 | 1GCNCNEHXHZ157356 | 1GCNCNEHXHZ189613; 1GCNCNEHXHZ151041

1GCNCNEHXHZ171564 | 1GCNCNEHXHZ149581 | 1GCNCNEHXHZ125829 | 1GCNCNEHXHZ176649 | 1GCNCNEHXHZ178725; 1GCNCNEHXHZ166848 | 1GCNCNEHXHZ153937 | 1GCNCNEHXHZ131100; 1GCNCNEHXHZ175968 | 1GCNCNEHXHZ105774 | 1GCNCNEHXHZ182211; 1GCNCNEHXHZ121179 | 1GCNCNEHXHZ180555 | 1GCNCNEHXHZ171967 | 1GCNCNEHXHZ126415 | 1GCNCNEHXHZ194083 | 1GCNCNEHXHZ167935 | 1GCNCNEHXHZ108710 | 1GCNCNEHXHZ186565; 1GCNCNEHXHZ106309 | 1GCNCNEHXHZ194861; 1GCNCNEHXHZ150987; 1GCNCNEHXHZ144445; 1GCNCNEHXHZ126298; 1GCNCNEHXHZ174397 | 1GCNCNEHXHZ168776 | 1GCNCNEHXHZ161083; 1GCNCNEHXHZ178207 | 1GCNCNEHXHZ184377 | 1GCNCNEHXHZ145661 | 1GCNCNEHXHZ106293 | 1GCNCNEHXHZ131839; 1GCNCNEHXHZ139567; 1GCNCNEHXHZ153727 | 1GCNCNEHXHZ135762; 1GCNCNEHXHZ168938 | 1GCNCNEHXHZ126804; 1GCNCNEHXHZ145143 | 1GCNCNEHXHZ134286 | 1GCNCNEHXHZ147667 | 1GCNCNEHXHZ100574; 1GCNCNEHXHZ114152 | 1GCNCNEHXHZ191118; 1GCNCNEHXHZ125815; 1GCNCNEHXHZ167434; 1GCNCNEHXHZ183777; 1GCNCNEHXHZ199249 | 1GCNCNEHXHZ114636 | 1GCNCNEHXHZ146518

1GCNCNEHXHZ127872 | 1GCNCNEHXHZ157227 | 1GCNCNEHXHZ115754 | 1GCNCNEHXHZ123496 | 1GCNCNEHXHZ156367 | 1GCNCNEHXHZ141156 | 1GCNCNEHXHZ191510 | 1GCNCNEHXHZ120534 | 1GCNCNEHXHZ196299 | 1GCNCNEHXHZ179907 | 1GCNCNEHXHZ174688 | 1GCNCNEHXHZ152609; 1GCNCNEHXHZ156790; 1GCNCNEHXHZ188915; 1GCNCNEHXHZ180426 | 1GCNCNEHXHZ158068; 1GCNCNEHXHZ144588 | 1GCNCNEHXHZ183097 | 1GCNCNEHXHZ178580 | 1GCNCNEHXHZ159737; 1GCNCNEHXHZ176831 | 1GCNCNEHXHZ147023 | 1GCNCNEHXHZ134742; 1GCNCNEHXHZ152643; 1GCNCNEHXHZ185657; 1GCNCNEHXHZ135227 | 1GCNCNEHXHZ171645 | 1GCNCNEHXHZ119545 | 1GCNCNEHXHZ154926; 1GCNCNEHXHZ141819 | 1GCNCNEHXHZ140590 | 1GCNCNEHXHZ157082

1GCNCNEHXHZ150312; 1GCNCNEHXHZ115978; 1GCNCNEHXHZ130528 | 1GCNCNEHXHZ113471 | 1GCNCNEHXHZ140637; 1GCNCNEHXHZ191376 | 1GCNCNEHXHZ106763 | 1GCNCNEHXHZ170656; 1GCNCNEHXHZ139410 | 1GCNCNEHXHZ125717 | 1GCNCNEHXHZ182614 | 1GCNCNEHXHZ185707 | 1GCNCNEHXHZ182449 | 1GCNCNEHXHZ186937; 1GCNCNEHXHZ120498 | 1GCNCNEHXHZ186808 | 1GCNCNEHXHZ162105; 1GCNCNEHXHZ109839 | 1GCNCNEHXHZ193337 | 1GCNCNEHXHZ151444; 1GCNCNEHXHZ146860 | 1GCNCNEHXHZ183861; 1GCNCNEHXHZ111087 | 1GCNCNEHXHZ121926 | 1GCNCNEHXHZ149144 | 1GCNCNEHXHZ185299 | 1GCNCNEHXHZ104544; 1GCNCNEHXHZ156532 | 1GCNCNEHXHZ165120 | 1GCNCNEHXHZ131808 | 1GCNCNEHXHZ106438 | 1GCNCNEHXHZ119822; 1GCNCNEHXHZ188087

1GCNCNEHXHZ117617

1GCNCNEHXHZ175470

1GCNCNEHXHZ129816 | 1GCNCNEHXHZ143408 | 1GCNCNEHXHZ113678; 1GCNCNEHXHZ147913 | 1GCNCNEHXHZ195377 | 1GCNCNEHXHZ116404; 1GCNCNEHXHZ163139 | 1GCNCNEHXHZ105340 | 1GCNCNEHXHZ180667 | 1GCNCNEHXHZ173184 | 1GCNCNEHXHZ110778 | 1GCNCNEHXHZ166395; 1GCNCNEHXHZ122946 | 1GCNCNEHXHZ123885; 1GCNCNEHXHZ159348; 1GCNCNEHXHZ147488 | 1GCNCNEHXHZ170723 | 1GCNCNEHXHZ128598 | 1GCNCNEHXHZ178188 | 1GCNCNEHXHZ117570; 1GCNCNEHXHZ117956 | 1GCNCNEHXHZ119187 | 1GCNCNEHXHZ193807 | 1GCNCNEHXHZ105824 | 1GCNCNEHXHZ145630

1GCNCNEHXHZ115558 | 1GCNCNEHXHZ121800 | 1GCNCNEHXHZ113132 | 1GCNCNEHXHZ179292 | 1GCNCNEHXHZ131324; 1GCNCNEHXHZ126172 | 1GCNCNEHXHZ193273 | 1GCNCNEHXHZ140119 | 1GCNCNEHXHZ130433 | 1GCNCNEHXHZ145417 | 1GCNCNEHXHZ128486 | 1GCNCNEHXHZ118654

1GCNCNEHXHZ101224 | 1GCNCNEHXHZ127726; 1GCNCNEHXHZ133896 | 1GCNCNEHXHZ122638 | 1GCNCNEHXHZ120016 | 1GCNCNEHXHZ184413 | 1GCNCNEHXHZ101238 | 1GCNCNEHXHZ176490

1GCNCNEHXHZ158006; 1GCNCNEHXHZ173587; 1GCNCNEHXHZ176229 | 1GCNCNEHXHZ165053 | 1GCNCNEHXHZ173511 | 1GCNCNEHXHZ191541

1GCNCNEHXHZ112255; 1GCNCNEHXHZ127502

1GCNCNEHXHZ182497 | 1GCNCNEHXHZ158281; 1GCNCNEHXHZ147846 | 1GCNCNEHXHZ192592

1GCNCNEHXHZ136037

1GCNCNEHXHZ120291 | 1GCNCNEHXHZ145997 | 1GCNCNEHXHZ185481 | 1GCNCNEHXHZ195346; 1GCNCNEHXHZ104687; 1GCNCNEHXHZ123837 | 1GCNCNEHXHZ111901 | 1GCNCNEHXHZ175372; 1GCNCNEHXHZ100798 | 1GCNCNEHXHZ149015 | 1GCNCNEHXHZ111929; 1GCNCNEHXHZ156823

1GCNCNEHXHZ163979; 1GCNCNEHXHZ141464 | 1GCNCNEHXHZ126253 | 1GCNCNEHXHZ136362; 1GCNCNEHXHZ187988 | 1GCNCNEHXHZ182452 | 1GCNCNEHXHZ193886 | 1GCNCNEHXHZ114961 | 1GCNCNEHXHZ100283 | 1GCNCNEHXHZ175243 | 1GCNCNEHXHZ197789 | 1GCNCNEHXHZ122493 | 1GCNCNEHXHZ128665; 1GCNCNEHXHZ149791; 1GCNCNEHXHZ184458; 1GCNCNEHXHZ161438 | 1GCNCNEHXHZ178515; 1GCNCNEHXHZ152870 | 1GCNCNEHXHZ177039 | 1GCNCNEHXHZ169748; 1GCNCNEHXHZ104561 | 1GCNCNEHXHZ164582; 1GCNCNEHXHZ198098 | 1GCNCNEHXHZ100008 | 1GCNCNEHXHZ123272 | 1GCNCNEHXHZ199526; 1GCNCNEHXHZ126530

1GCNCNEHXHZ126768 | 1GCNCNEHXHZ167742

1GCNCNEHXHZ124101; 1GCNCNEHXHZ191619 | 1GCNCNEHXHZ199834; 1GCNCNEHXHZ177722 | 1GCNCNEHXHZ111350 | 1GCNCNEHXHZ155073 | 1GCNCNEHXHZ167420 | 1GCNCNEHXHZ171077 | 1GCNCNEHXHZ173525 | 1GCNCNEHXHZ169135; 1GCNCNEHXHZ187716 | 1GCNCNEHXHZ193595 | 1GCNCNEHXHZ146812; 1GCNCNEHXHZ199087 | 1GCNCNEHXHZ183584 | 1GCNCNEHXHZ124308 | 1GCNCNEHXHZ107346; 1GCNCNEHXHZ115866 | 1GCNCNEHXHZ171032

1GCNCNEHXHZ115947; 1GCNCNEHXHZ122980; 1GCNCNEHXHZ177185 | 1GCNCNEHXHZ190499; 1GCNCNEHXHZ133297 | 1GCNCNEHXHZ176523 | 1GCNCNEHXHZ141271 | 1GCNCNEHXHZ181768 | 1GCNCNEHXHZ126091 | 1GCNCNEHXHZ189739 | 1GCNCNEHXHZ167997 | 1GCNCNEHXHZ101272 | 1GCNCNEHXHZ142209 | 1GCNCNEHXHZ161472 | 1GCNCNEHXHZ155428 | 1GCNCNEHXHZ118458 | 1GCNCNEHXHZ145014 | 1GCNCNEHXHZ184976; 1GCNCNEHXHZ130111 | 1GCNCNEHXHZ103362 | 1GCNCNEHXHZ150908 | 1GCNCNEHXHZ164579; 1GCNCNEHXHZ153419 | 1GCNCNEHXHZ186758; 1GCNCNEHXHZ145322 | 1GCNCNEHXHZ121750 | 1GCNCNEHXHZ161925 | 1GCNCNEHXHZ123935 | 1GCNCNEHXHZ147071 | 1GCNCNEHXHZ168521 | 1GCNCNEHXHZ127600 | 1GCNCNEHXHZ186386 | 1GCNCNEHXHZ171919 | 1GCNCNEHXHZ192768 | 1GCNCNEHXHZ131646 | 1GCNCNEHXHZ177364; 1GCNCNEHXHZ120467; 1GCNCNEHXHZ168602

1GCNCNEHXHZ119271 | 1GCNCNEHXHZ182015 | 1GCNCNEHXHZ107928 | 1GCNCNEHXHZ188770 | 1GCNCNEHXHZ184606 | 1GCNCNEHXHZ169958 | 1GCNCNEHXHZ149161 | 1GCNCNEHXHZ140833; 1GCNCNEHXHZ151895 | 1GCNCNEHXHZ127581 | 1GCNCNEHXHZ100624 | 1GCNCNEHXHZ135230; 1GCNCNEHXHZ196514 | 1GCNCNEHXHZ192284 | 1GCNCNEHXHZ146468; 1GCNCNEHXHZ185609 | 1GCNCNEHXHZ196576; 1GCNCNEHXHZ139441 | 1GCNCNEHXHZ164677; 1GCNCNEHXHZ182077 | 1GCNCNEHXHZ137785 | 1GCNCNEHXHZ114426; 1GCNCNEHXHZ135826 | 1GCNCNEHXHZ179163; 1GCNCNEHXHZ135955 | 1GCNCNEHXHZ121599; 1GCNCNEHXHZ171855 | 1GCNCNEHXHZ138970 | 1GCNCNEHXHZ185030

1GCNCNEHXHZ168194 | 1GCNCNEHXHZ136832; 1GCNCNEHXHZ184640 | 1GCNCNEHXHZ148768; 1GCNCNEHXHZ132263

1GCNCNEHXHZ161827; 1GCNCNEHXHZ156143 | 1GCNCNEHXHZ152738 | 1GCNCNEHXHZ185853; 1GCNCNEHXHZ151489 | 1GCNCNEHXHZ158295 | 1GCNCNEHXHZ106665 | 1GCNCNEHXHZ111316; 1GCNCNEHXHZ162072 | 1GCNCNEHXHZ136118 | 1GCNCNEHXHZ151704 | 1GCNCNEHXHZ145451 | 1GCNCNEHXHZ134109 | 1GCNCNEHXHZ178420; 1GCNCNEHXHZ195055 | 1GCNCNEHXHZ116449; 1GCNCNEHXHZ197968; 1GCNCNEHXHZ143554 | 1GCNCNEHXHZ100039 | 1GCNCNEHXHZ188221 | 1GCNCNEHXHZ173590 | 1GCNCNEHXHZ195086; 1GCNCNEHXHZ103572 | 1GCNCNEHXHZ138306; 1GCNCNEHXHZ130237 | 1GCNCNEHXHZ140623 | 1GCNCNEHXHZ144879; 1GCNCNEHXHZ171435; 1GCNCNEHXHZ111784 | 1GCNCNEHXHZ102969 | 1GCNCNEHXHZ109923 | 1GCNCNEHXHZ120324; 1GCNCNEHXHZ113809

1GCNCNEHXHZ182144 | 1GCNCNEHXHZ108240; 1GCNCNEHXHZ121974; 1GCNCNEHXHZ130626 | 1GCNCNEHXHZ115625 | 1GCNCNEHXHZ164100 | 1GCNCNEHXHZ196268; 1GCNCNEHXHZ178210 | 1GCNCNEHXHZ191698 | 1GCNCNEHXHZ135552; 1GCNCNEHXHZ139021 | 1GCNCNEHXHZ164694; 1GCNCNEHXHZ135650; 1GCNCNEHXHZ148253

1GCNCNEHXHZ155879; 1GCNCNEHXHZ109730; 1GCNCNEHXHZ159124; 1GCNCNEHXHZ142002 | 1GCNCNEHXHZ185271 | 1GCNCNEHXHZ193984 | 1GCNCNEHXHZ167336 | 1GCNCNEHXHZ133915; 1GCNCNEHXHZ130903 | 1GCNCNEHXHZ159589 | 1GCNCNEHXHZ151265; 1GCNCNEHXHZ125135

1GCNCNEHXHZ126916; 1GCNCNEHXHZ165845 | 1GCNCNEHXHZ175288 | 1GCNCNEHXHZ112210 | 1GCNCNEHXHZ127368 | 1GCNCNEHXHZ102423 | 1GCNCNEHXHZ197856 | 1GCNCNEHXHZ187960 | 1GCNCNEHXHZ159219; 1GCNCNEHXHZ123854; 1GCNCNEHXHZ183679; 1GCNCNEHXHZ161505; 1GCNCNEHXHZ157339; 1GCNCNEHXHZ160628 | 1GCNCNEHXHZ162671; 1GCNCNEHXHZ101286 | 1GCNCNEHXHZ182032 | 1GCNCNEHXHZ135583 | 1GCNCNEHXHZ103815; 1GCNCNEHXHZ150147 | 1GCNCNEHXHZ190163; 1GCNCNEHXHZ159608 | 1GCNCNEHXHZ116175 | 1GCNCNEHXHZ111476 | 1GCNCNEHXHZ132537 | 1GCNCNEHXHZ174786 | 1GCNCNEHXHZ121375

1GCNCNEHXHZ193113; 1GCNCNEHXHZ198358; 1GCNCNEHXHZ123904 | 1GCNCNEHXHZ112983; 1GCNCNEHXHZ170883 | 1GCNCNEHXHZ177249; 1GCNCNEHXHZ165585 | 1GCNCNEHXHZ190549; 1GCNCNEHXHZ177302; 1GCNCNEHXHZ101563 | 1GCNCNEHXHZ171404; 1GCNCNEHXHZ144591 | 1GCNCNEHXHZ168969 | 1GCNCNEHXHZ114409; 1GCNCNEHXHZ151833; 1GCNCNEHXHZ120372 | 1GCNCNEHXHZ156952; 1GCNCNEHXHZ127337 | 1GCNCNEHXHZ139679 | 1GCNCNEHXHZ137656 | 1GCNCNEHXHZ192169; 1GCNCNEHXHZ187764; 1GCNCNEHXHZ118945 | 1GCNCNEHXHZ148110 | 1GCNCNEHXHZ124440 | 1GCNCNEHXHZ142162; 1GCNCNEHXHZ113793 | 1GCNCNEHXHZ174867 | 1GCNCNEHXHZ145613 | 1GCNCNEHXHZ187599 | 1GCNCNEHXHZ133638 | 1GCNCNEHXHZ179180; 1GCNCNEHXHZ124471 | 1GCNCNEHXHZ148088 | 1GCNCNEHXHZ141089; 1GCNCNEHXHZ131193 | 1GCNCNEHXHZ148043 | 1GCNCNEHXHZ192155; 1GCNCNEHXHZ156286; 1GCNCNEHXHZ187134 | 1GCNCNEHXHZ103197; 1GCNCNEHXHZ199574; 1GCNCNEHXHZ165313

1GCNCNEHXHZ114121; 1GCNCNEHXHZ106083 | 1GCNCNEHXHZ110439 | 1GCNCNEHXHZ163559; 1GCNCNEHXHZ166185 | 1GCNCNEHXHZ130402 | 1GCNCNEHXHZ118489 | 1GCNCNEHXHZ114684 | 1GCNCNEHXHZ145076 | 1GCNCNEHXHZ166414; 1GCNCNEHXHZ184475 | 1GCNCNEHXHZ151055 | 1GCNCNEHXHZ154456 | 1GCNCNEHXHZ194620 | 1GCNCNEHXHZ114703 | 1GCNCNEHXHZ128942 | 1GCNCNEHXHZ166073 | 1GCNCNEHXHZ169992 | 1GCNCNEHXHZ185500; 1GCNCNEHXHZ194939 | 1GCNCNEHXHZ129766; 1GCNCNEHXHZ102650; 1GCNCNEHXHZ159253; 1GCNCNEHXHZ187523 | 1GCNCNEHXHZ182905; 1GCNCNEHXHZ105323; 1GCNCNEHXHZ159639 | 1GCNCNEHXHZ171550 | 1GCNCNEHXHZ146664; 1GCNCNEHXHZ184041 | 1GCNCNEHXHZ171483; 1GCNCNEHXHZ159852 | 1GCNCNEHXHZ131632; 1GCNCNEHXHZ116550; 1GCNCNEHXHZ173024; 1GCNCNEHXHZ133025; 1GCNCNEHXHZ111459 | 1GCNCNEHXHZ177641; 1GCNCNEHXHZ171399

1GCNCNEHXHZ158846

1GCNCNEHXHZ113499 | 1GCNCNEHXHZ175341 | 1GCNCNEHXHZ146177; 1GCNCNEHXHZ181172

1GCNCNEHXHZ139083 | 1GCNCNEHXHZ167479 | 1GCNCNEHXHZ122350 | 1GCNCNEHXHZ108450; 1GCNCNEHXHZ117939

1GCNCNEHXHZ104186 | 1GCNCNEHXHZ190129 | 1GCNCNEHXHZ140878; 1GCNCNEHXHZ126429 | 1GCNCNEHXHZ146437; 1GCNCNEHXHZ181589; 1GCNCNEHXHZ134384; 1GCNCNEHXHZ116497 | 1GCNCNEHXHZ178482; 1GCNCNEHXHZ130318 | 1GCNCNEHXHZ168549; 1GCNCNEHXHZ125491; 1GCNCNEHXHZ142176; 1GCNCNEHXHZ172973 | 1GCNCNEHXHZ186016 | 1GCNCNEHXHZ159155; 1GCNCNEHXHZ113468; 1GCNCNEHXHZ194049 | 1GCNCNEHXHZ129802; 1GCNCNEHXHZ147989 | 1GCNCNEHXHZ169801 | 1GCNCNEHXHZ177400 | 1GCNCNEHXHZ107718 | 1GCNCNEHXHZ143490 | 1GCNCNEHXHZ161598; 1GCNCNEHXHZ120517; 1GCNCNEHXHZ140976; 1GCNCNEHXHZ139777 | 1GCNCNEHXHZ118315 | 1GCNCNEHXHZ139939 | 1GCNCNEHXHZ197825 | 1GCNCNEHXHZ142453 | 1GCNCNEHXHZ172875 | 1GCNCNEHXHZ159026; 1GCNCNEHXHZ129234 | 1GCNCNEHXHZ109632; 1GCNCNEHXHZ120839; 1GCNCNEHXHZ162556 | 1GCNCNEHXHZ157650 | 1GCNCNEHXHZ190244; 1GCNCNEHXHZ198571

1GCNCNEHXHZ140797; 1GCNCNEHXHZ164064; 1GCNCNEHXHZ198456 | 1GCNCNEHXHZ153873 | 1GCNCNEHXHZ122901

1GCNCNEHXHZ174464 | 1GCNCNEHXHZ120338 | 1GCNCNEHXHZ127080 | 1GCNCNEHXHZ161102 | 1GCNCNEHXHZ122879; 1GCNCNEHXHZ180698 | 1GCNCNEHXHZ173234 | 1GCNCNEHXHZ150973 | 1GCNCNEHXHZ107220 | 1GCNCNEHXHZ182757; 1GCNCNEHXHZ177347 | 1GCNCNEHXHZ161262 | 1GCNCNEHXHZ169250; 1GCNCNEHXHZ103605 | 1GCNCNEHXHZ107721 | 1GCNCNEHXHZ141903 | 1GCNCNEHXHZ168616; 1GCNCNEHXHZ165179

1GCNCNEHXHZ178112; 1GCNCNEHXHZ145904; 1GCNCNEHXHZ157311; 1GCNCNEHXHZ184797 | 1GCNCNEHXHZ196996 | 1GCNCNEHXHZ164145; 1GCNCNEHXHZ175887 | 1GCNCNEHXHZ124664 | 1GCNCNEHXHZ141108 | 1GCNCNEHXHZ161133 | 1GCNCNEHXHZ179535; 1GCNCNEHXHZ168051

1GCNCNEHXHZ167126; 1GCNCNEHXHZ115981; 1GCNCNEHXHZ135146; 1GCNCNEHXHZ179387; 1GCNCNEHXHZ119951; 1GCNCNEHXHZ136071 | 1GCNCNEHXHZ199073; 1GCNCNEHXHZ149841 | 1GCNCNEHXHZ122509 | 1GCNCNEHXHZ190616; 1GCNCNEHXHZ188395; 1GCNCNEHXHZ136409 | 1GCNCNEHXHZ183889 | 1GCNCNEHXHZ183262 | 1GCNCNEHXHZ118332; 1GCNCNEHXHZ167952 | 1GCNCNEHXHZ143134

1GCNCNEHXHZ158734 | 1GCNCNEHXHZ127208; 1GCNCNEHXHZ100638 | 1GCNCNEHXHZ188073 | 1GCNCNEHXHZ199106 | 1GCNCNEHXHZ171841 | 1GCNCNEHXHZ129847 | 1GCNCNEHXHZ145739 | 1GCNCNEHXHZ123871 | 1GCNCNEHXHZ137107 | 1GCNCNEHXHZ111574; 1GCNCNEHXHZ195637 | 1GCNCNEHXHZ109646; 1GCNCNEHXHZ147703

1GCNCNEHXHZ148737 | 1GCNCNEHXHZ134031; 1GCNCNEHXHZ148009; 1GCNCNEHXHZ141061; 1GCNCNEHXHZ167644 | 1GCNCNEHXHZ173055 | 1GCNCNEHXHZ183911; 1GCNCNEHXHZ147720

1GCNCNEHXHZ189417; 1GCNCNEHXHZ123790; 1GCNCNEHXHZ184864; 1GCNCNEHXHZ155512 | 1GCNCNEHXHZ133364; 1GCNCNEHXHZ191250 | 1GCNCNEHXHZ151072 | 1GCNCNEHXHZ122459 | 1GCNCNEHXHZ183942; 1GCNCNEHXHZ126897 | 1GCNCNEHXHZ100963 | 1GCNCNEHXHZ181091

1GCNCNEHXHZ162945 | 1GCNCNEHXHZ114555 | 1GCNCNEHXHZ127550; 1GCNCNEHXHZ130965; 1GCNCNEHXHZ155252 | 1GCNCNEHXHZ144168 | 1GCNCNEHXHZ127709 | 1GCNCNEHXHZ114040 | 1GCNCNEHXHZ187098 | 1GCNCNEHXHZ113745; 1GCNCNEHXHZ136877; 1GCNCNEHXHZ142288 | 1GCNCNEHXHZ151928 | 1GCNCNEHXHZ196142 | 1GCNCNEHXHZ133669; 1GCNCNEHXHZ170253 | 1GCNCNEHXHZ186453; 1GCNCNEHXHZ199123; 1GCNCNEHXHZ185710 | 1GCNCNEHXHZ171225; 1GCNCNEHXHZ128844 | 1GCNCNEHXHZ121294; 1GCNCNEHXHZ135776; 1GCNCNEHXHZ111011 | 1GCNCNEHXHZ117102; 1GCNCNEHXHZ184802 | 1GCNCNEHXHZ121697; 1GCNCNEHXHZ189529 | 1GCNCNEHXHZ109954 | 1GCNCNEHXHZ124857 | 1GCNCNEHXHZ156109; 1GCNCNEHXHZ161231 | 1GCNCNEHXHZ114359; 1GCNCNEHXHZ112188; 1GCNCNEHXHZ143862 | 1GCNCNEHXHZ124776; 1GCNCNEHXHZ171466 | 1GCNCNEHXHZ114085 | 1GCNCNEHXHZ167028 | 1GCNCNEHXHZ103720 | 1GCNCNEHXHZ169071 | 1GCNCNEHXHZ113356 | 1GCNCNEHXHZ167157; 1GCNCNEHXHZ174545 | 1GCNCNEHXHZ188381; 1GCNCNEHXHZ186730 | 1GCNCNEHXHZ168437 | 1GCNCNEHXHZ122218

1GCNCNEHXHZ111896 | 1GCNCNEHXHZ109159; 1GCNCNEHXHZ108707 | 1GCNCNEHXHZ188333 | 1GCNCNEHXHZ104253 | 1GCNCNEHXHZ103331 | 1GCNCNEHXHZ188297 | 1GCNCNEHXHZ131162 | 1GCNCNEHXHZ122770 | 1GCNCNEHXHZ135695 | 1GCNCNEHXHZ168423 | 1GCNCNEHXHZ197193 | 1GCNCNEHXHZ110585 | 1GCNCNEHXHZ184301 | 1GCNCNEHXHZ121439 | 1GCNCNEHXHZ128438; 1GCNCNEHXHZ111381; 1GCNCNEHXHZ172889 | 1GCNCNEHXHZ198814; 1GCNCNEHXHZ136121 | 1GCNCNEHXHZ150746; 1GCNCNEHXHZ102292 | 1GCNCNEHXHZ186579 | 1GCNCNEHXHZ123823 | 1GCNCNEHXHZ173296 | 1GCNCNEHXHZ122932 | 1GCNCNEHXHZ175209 | 1GCNCNEHXHZ112319 | 1GCNCNEHXHZ152982 | 1GCNCNEHXHZ182841 | 1GCNCNEHXHZ198151 | 1GCNCNEHXHZ132974

1GCNCNEHXHZ104947 | 1GCNCNEHXHZ105399

1GCNCNEHXHZ148656 | 1GCNCNEHXHZ151282 | 1GCNCNEHXHZ119593; 1GCNCNEHXHZ175226 | 1GCNCNEHXHZ104222; 1GCNCNEHXHZ171760; 1GCNCNEHXHZ191846; 1GCNCNEHXHZ102468 | 1GCNCNEHXHZ102745; 1GCNCNEHXHZ167286; 1GCNCNEHXHZ182113 | 1GCNCNEHXHZ169488 | 1GCNCNEHXHZ168244 | 1GCNCNEHXHZ140105 | 1GCNCNEHXHZ134059 | 1GCNCNEHXHZ173377 | 1GCNCNEHXHZ109386 | 1GCNCNEHXHZ199641; 1GCNCNEHXHZ123675 | 1GCNCNEHXHZ103961; 1GCNCNEHXHZ134269; 1GCNCNEHXHZ105581 | 1GCNCNEHXHZ142503 | 1GCNCNEHXHZ177431 | 1GCNCNEHXHZ138077 | 1GCNCNEHXHZ126396; 1GCNCNEHXHZ131422 | 1GCNCNEHXHZ172729

1GCNCNEHXHZ149094 | 1GCNCNEHXHZ158779; 1GCNCNEHXHZ185366 | 1GCNCNEHXHZ136958 | 1GCNCNEHXHZ107878

1GCNCNEHXHZ143411 | 1GCNCNEHXHZ181236 | 1GCNCNEHXHZ165652 | 1GCNCNEHXHZ196657 | 1GCNCNEHXHZ104124; 1GCNCNEHXHZ128634 | 1GCNCNEHXHZ174626 | 1GCNCNEHXHZ196030 | 1GCNCNEHXHZ153226; 1GCNCNEHXHZ194455; 1GCNCNEHXHZ183472 | 1GCNCNEHXHZ104995 | 1GCNCNEHXHZ124695 | 1GCNCNEHXHZ163898 | 1GCNCNEHXHZ165683 | 1GCNCNEHXHZ114796; 1GCNCNEHXHZ155753 | 1GCNCNEHXHZ141612 | 1GCNCNEHXHZ144316; 1GCNCNEHXHZ186713 | 1GCNCNEHXHZ197047 | 1GCNCNEHXHZ193547 | 1GCNCNEHXHZ130027; 1GCNCNEHXHZ183424 | 1GCNCNEHXHZ171452; 1GCNCNEHXHZ151721 | 1GCNCNEHXHZ106620; 1GCNCNEHXHZ185559 | 1GCNCNEHXHZ149502 | 1GCNCNEHXHZ130982 | 1GCNCNEHXHZ106164; 1GCNCNEHXHZ145093 | 1GCNCNEHXHZ102132; 1GCNCNEHXHZ180670; 1GCNCNEHXHZ173122 | 1GCNCNEHXHZ143165; 1GCNCNEHXHZ129900

1GCNCNEHXHZ111090

1GCNCNEHXHZ141979 | 1GCNCNEHXHZ192012 | 1GCNCNEHXHZ162170; 1GCNCNEHXHZ129525 | 1GCNCNEHXHZ139505 | 1GCNCNEHXHZ141660 | 1GCNCNEHXHZ191975; 1GCNCNEHXHZ104463 | 1GCNCNEHXHZ112742

1GCNCNEHXHZ111395 | 1GCNCNEHXHZ124888; 1GCNCNEHXHZ194925 | 1GCNCNEHXHZ196156

1GCNCNEHXHZ155915 | 1GCNCNEHXHZ101661 | 1GCNCNEHXHZ107296 | 1GCNCNEHXHZ116080; 1GCNCNEHXHZ162413; 1GCNCNEHXHZ181110 | 1GCNCNEHXHZ158443; 1GCNCNEHXHZ189000 | 1GCNCNEHXHZ168387 | 1GCNCNEHXHZ179146; 1GCNCNEHXHZ133476; 1GCNCNEHXHZ139715 | 1GCNCNEHXHZ140377

1GCNCNEHXHZ122977 | 1GCNCNEHXHZ184234 | 1GCNCNEHXHZ171547 | 1GCNCNEHXHZ136278; 1GCNCNEHXHZ185982 | 1GCNCNEHXHZ198408 | 1GCNCNEHXHZ188302 | 1GCNCNEHXHZ152657 | 1GCNCNEHXHZ161097 | 1GCNCNEHXHZ135311 | 1GCNCNEHXHZ137530 | 1GCNCNEHXHZ155719; 1GCNCNEHXHZ119769 | 1GCNCNEHXHZ192432 | 1GCNCNEHXHZ134871 | 1GCNCNEHXHZ182774 | 1GCNCNEHXHZ177512 | 1GCNCNEHXHZ168261 | 1GCNCNEHXHZ167885; 1GCNCNEHXHZ175758 | 1GCNCNEHXHZ128729; 1GCNCNEHXHZ151718 | 1GCNCNEHXHZ136068 | 1GCNCNEHXHZ163545 | 1GCNCNEHXHZ143537 | 1GCNCNEHXHZ199204 | 1GCNCNEHXHZ119108 | 1GCNCNEHXHZ129394 | 1GCNCNEHXHZ179972 | 1GCNCNEHXHZ124843

1GCNCNEHXHZ174934 | 1GCNCNEHXHZ197551 | 1GCNCNEHXHZ196528; 1GCNCNEHXHZ166641; 1GCNCNEHXHZ101692; 1GCNCNEHXHZ134451; 1GCNCNEHXHZ115057 | 1GCNCNEHXHZ168003 | 1GCNCNEHXHZ106441; 1GCNCNEHXHZ177705; 1GCNCNEHXHZ115706 | 1GCNCNEHXHZ195542 | 1GCNCNEHXHZ168728

1GCNCNEHXHZ195654; 1GCNCNEHXHZ111803; 1GCNCNEHXHZ125474; 1GCNCNEHXHZ156434 | 1GCNCNEHXHZ112613 | 1GCNCNEHXHZ150276 | 1GCNCNEHXHZ159611 | 1GCNCNEHXHZ132280 | 1GCNCNEHXHZ195394; 1GCNCNEHXHZ159429; 1GCNCNEHXHZ153887 | 1GCNCNEHXHZ180250; 1GCNCNEHXHZ182256; 1GCNCNEHXHZ115110 | 1GCNCNEHXHZ153694 | 1GCNCNEHXHZ102034 | 1GCNCNEHXHZ157681 | 1GCNCNEHXHZ107217 | 1GCNCNEHXHZ141741 | 1GCNCNEHXHZ177851 | 1GCNCNEHXHZ168115 | 1GCNCNEHXHZ149256; 1GCNCNEHXHZ102390 | 1GCNCNEHXHZ178787 | 1GCNCNEHXHZ165814 | 1GCNCNEHXHZ164680 | 1GCNCNEHXHZ120954; 1GCNCNEHXHZ142842; 1GCNCNEHXHZ182726; 1GCNCNEHXHZ170561

1GCNCNEHXHZ145336 | 1GCNCNEHXHZ148429; 1GCNCNEHXHZ156644 | 1GCNCNEHXHZ104026; 1GCNCNEHXHZ187893; 1GCNCNEHXHZ151900; 1GCNCNEHXHZ158684 | 1GCNCNEHXHZ148706 | 1GCNCNEHXHZ199008; 1GCNCNEHXHZ106603 | 1GCNCNEHXHZ180328; 1GCNCNEHXHZ141142; 1GCNCNEHXHZ127998 | 1GCNCNEHXHZ170558 | 1GCNCNEHXHZ162394 | 1GCNCNEHXHZ195671 | 1GCNCNEHXHZ128911; 1GCNCNEHXHZ139701 | 1GCNCNEHXHZ124244; 1GCNCNEHXHZ152061 | 1GCNCNEHXHZ123465; 1GCNCNEHXHZ137012 | 1GCNCNEHXHZ142033 | 1GCNCNEHXHZ158023 | 1GCNCNEHXHZ107380 | 1GCNCNEHXHZ151296 | 1GCNCNEHXHZ159818; 1GCNCNEHXHZ149824; 1GCNCNEHXHZ190227 | 1GCNCNEHXHZ113406; 1GCNCNEHXHZ115589; 1GCNCNEHXHZ110067; 1GCNCNEHXHZ157941 | 1GCNCNEHXHZ189112

1GCNCNEHXHZ111171 | 1GCNCNEHXHZ181530; 1GCNCNEHXHZ140752 | 1GCNCNEHXHZ127659 | 1GCNCNEHXHZ178529 | 1GCNCNEHXHZ126673; 1GCNCNEHXHZ142646; 1GCNCNEHXHZ145515 | 1GCNCNEHXHZ186968 | 1GCNCNEHXHZ150665; 1GCNCNEHXHZ158510 | 1GCNCNEHXHZ133820; 1GCNCNEHXHZ162167 | 1GCNCNEHXHZ157342 | 1GCNCNEHXHZ147491 | 1GCNCNEHXHZ146261 | 1GCNCNEHXHZ195167; 1GCNCNEHXHZ180684 | 1GCNCNEHXHZ185383

1GCNCNEHXHZ166297 | 1GCNCNEHXHZ122753; 1GCNCNEHXHZ101031 | 1GCNCNEHXHZ163304 | 1GCNCNEHXHZ124597

1GCNCNEHXHZ132344; 1GCNCNEHXHZ154280 | 1GCNCNEHXHZ190082; 1GCNCNEHXHZ183763 | 1GCNCNEHXHZ140573 | 1GCNCNEHXHZ193659 | 1GCNCNEHXHZ119965 | 1GCNCNEHXHZ166719

1GCNCNEHXHZ157857 | 1GCNCNEHXHZ151735; 1GCNCNEHXHZ107850 | 1GCNCNEHXHZ171368; 1GCNCNEHXHZ176120 | 1GCNCNEHXHZ153162 | 1GCNCNEHXHZ172682 | 1GCNCNEHXHZ144865 | 1GCNCNEHXHZ173864 | 1GCNCNEHXHZ169930 | 1GCNCNEHXHZ117603; 1GCNCNEHXHZ116872; 1GCNCNEHXHZ191667; 1GCNCNEHXHZ112028 | 1GCNCNEHXHZ156076 | 1GCNCNEHXHZ116256 | 1GCNCNEHXHZ147944 | 1GCNCNEHXHZ143232 | 1GCNCNEHXHZ114801; 1GCNCNEHXHZ183116 | 1GCNCNEHXHZ110411; 1GCNCNEHXHZ158541 | 1GCNCNEHXHZ148950; 1GCNCNEHXHZ170432

1GCNCNEHXHZ165019 | 1GCNCNEHXHZ143229; 1GCNCNEHXHZ163349; 1GCNCNEHXHZ192558 | 1GCNCNEHXHZ180507 | 1GCNCNEHXHZ188168

1GCNCNEHXHZ117438; 1GCNCNEHXHZ190101 | 1GCNCNEHXHZ178109

1GCNCNEHXHZ192706 | 1GCNCNEHXHZ134014

1GCNCNEHXHZ110022 | 1GCNCNEHXHZ158099 | 1GCNCNEHXHZ194004 | 1GCNCNEHXHZ136880 | 1GCNCNEHXHZ155560; 1GCNCNEHXHZ193970 | 1GCNCNEHXHZ105628 | 1GCNCNEHXHZ165005 | 1GCNCNEHXHZ138449

1GCNCNEHXHZ162606 | 1GCNCNEHXHZ163853; 1GCNCNEHXHZ167580; 1GCNCNEHXHZ125538 | 1GCNCNEHXHZ179132; 1GCNCNEHXHZ177753 | 1GCNCNEHXHZ110926 | 1GCNCNEHXHZ148138 | 1GCNCNEHXHZ159222 | 1GCNCNEHXHZ173444 | 1GCNCNEHXHZ118055 | 1GCNCNEHXHZ186307 | 1GCNCNEHXHZ175646; 1GCNCNEHXHZ171287; 1GCNCNEHXHZ140539 | 1GCNCNEHXHZ143845 | 1GCNCNEHXHZ148589 | 1GCNCNEHXHZ175744; 1GCNCNEHXHZ186078 | 1GCNCNEHXHZ163612 | 1GCNCNEHXHZ154375 | 1GCNCNEHXHZ114751; 1GCNCNEHXHZ115396; 1GCNCNEHXHZ170589; 1GCNCNEHXHZ137575; 1GCNCNEHXHZ167112 | 1GCNCNEHXHZ184931 | 1GCNCNEHXHZ128262; 1GCNCNEHXHZ117293; 1GCNCNEHXHZ157213 | 1GCNCNEHXHZ190955; 1GCNCNEHXHZ105208 | 1GCNCNEHXHZ154781; 1GCNCNEHXHZ147345 | 1GCNCNEHXHZ182855 | 1GCNCNEHXHZ154361 | 1GCNCNEHXHZ123756

1GCNCNEHXHZ137236; 1GCNCNEHXHZ150052 | 1GCNCNEHXHZ137057 | 1GCNCNEHXHZ119903 | 1GCNCNEHXHZ160337; 1GCNCNEHXHZ146583; 1GCNCNEHXHZ124194; 1GCNCNEHXHZ141299 | 1GCNCNEHXHZ110604 | 1GCNCNEHXHZ104978; 1GCNCNEHXHZ172780; 1GCNCNEHXHZ124809; 1GCNCNEHXHZ137947 | 1GCNCNEHXHZ108822; 1GCNCNEHXHZ168227; 1GCNCNEHXHZ143828 | 1GCNCNEHXHZ151525; 1GCNCNEHXHZ100364 | 1GCNCNEHXHZ109422 | 1GCNCNEHXHZ114362 | 1GCNCNEHXHZ177770; 1GCNCNEHXHZ133803 | 1GCNCNEHXHZ112174 | 1GCNCNEHXHZ194357 | 1GCNCNEHXHZ148902

1GCNCNEHXHZ133302; 1GCNCNEHXHZ133171 | 1GCNCNEHXHZ106651 | 1GCNCNEHXHZ174349; 1GCNCNEHXHZ148317 | 1GCNCNEHXHZ174951; 1GCNCNEHXHZ170771; 1GCNCNEHXHZ135681; 1GCNCNEHXHZ193838 | 1GCNCNEHXHZ138662 | 1GCNCNEHXHZ199431 | 1GCNCNEHXHZ197887 | 1GCNCNEHXHZ193144 | 1GCNCNEHXHZ149404; 1GCNCNEHXHZ144977 | 1GCNCNEHXHZ184539; 1GCNCNEHXHZ192866 | 1GCNCNEHXHZ151797; 1GCNCNEHXHZ118296 | 1GCNCNEHXHZ146907; 1GCNCNEHXHZ101823; 1GCNCNEHXHZ110473 | 1GCNCNEHXHZ112322 | 1GCNCNEHXHZ163089; 1GCNCNEHXHZ118623; 1GCNCNEHXHZ166316; 1GCNCNEHXHZ125684; 1GCNCNEHXHZ195864 | 1GCNCNEHXHZ154005 | 1GCNCNEHXHZ151766; 1GCNCNEHXHZ146826; 1GCNCNEHXHZ189871; 1GCNCNEHXHZ129086 | 1GCNCNEHXHZ183603

1GCNCNEHXHZ102809 | 1GCNCNEHXHZ111686 | 1GCNCNEHXHZ132831; 1GCNCNEHXHZ122008

1GCNCNEHXHZ128956 | 1GCNCNEHXHZ143571; 1GCNCNEHXHZ164999 | 1GCNCNEHXHZ185447; 1GCNCNEHXHZ100946 | 1GCNCNEHXHZ155266 | 1GCNCNEHXHZ128181 | 1GCNCNEHXHZ148740 | 1GCNCNEHXHZ177218

1GCNCNEHXHZ177736 | 1GCNCNEHXHZ167921 | 1GCNCNEHXHZ107895 | 1GCNCNEHXHZ113017 | 1GCNCNEHXHZ141268 | 1GCNCNEHXHZ155459 | 1GCNCNEHXHZ110179 | 1GCNCNEHXHZ171676 | 1GCNCNEHXHZ135048 | 1GCNCNEHXHZ195220

1GCNCNEHXHZ169538 | 1GCNCNEHXHZ126866

1GCNCNEHXHZ108898; 1GCNCNEHXHZ138144; 1GCNCNEHXHZ157485 | 1GCNCNEHXHZ110408 | 1GCNCNEHXHZ117553 | 1GCNCNEHXHZ130870 | 1GCNCNEHXHZ182760 | 1GCNCNEHXHZ195539 | 1GCNCNEHXHZ172522

1GCNCNEHXHZ162962 | 1GCNCNEHXHZ131081; 1GCNCNEHXHZ109534; 1GCNCNEHXHZ109940

1GCNCNEHXHZ113423 | 1GCNCNEHXHZ159947 | 1GCNCNEHXHZ164260; 1GCNCNEHXHZ129685 | 1GCNCNEHXHZ191054; 1GCNCNEHXHZ127239 | 1GCNCNEHXHZ129363 | 1GCNCNEHXHZ197078 | 1GCNCNEHXHZ116192 | 1GCNCNEHXHZ102857

1GCNCNEHXHZ158054 | 1GCNCNEHXHZ191393; 1GCNCNEHXHZ130271 | 1GCNCNEHXHZ119819 | 1GCNCNEHXHZ108268; 1GCNCNEHXHZ182970; 1GCNCNEHXHZ107492; 1GCNCNEHXHZ103314; 1GCNCNEHXHZ155204 | 1GCNCNEHXHZ120775 | 1GCNCNEHXHZ196593 | 1GCNCNEHXHZ169281 | 1GCNCNEHXHZ181480 | 1GCNCNEHXHZ179597 | 1GCNCNEHXHZ121862; 1GCNCNEHXHZ157325

1GCNCNEHXHZ113180 | 1GCNCNEHXHZ136572

1GCNCNEHXHZ117813; 1GCNCNEHXHZ198313 | 1GCNCNEHXHZ174755 | 1GCNCNEHXHZ127662 | 1GCNCNEHXHZ146745 | 1GCNCNEHXHZ134997 | 1GCNCNEHXHZ100350; 1GCNCNEHXHZ161939 | 1GCNCNEHXHZ161780 | 1GCNCNEHXHZ126706; 1GCNCNEHXHZ103832 | 1GCNCNEHXHZ178000 | 1GCNCNEHXHZ116547; 1GCNCNEHXHZ144106 | 1GCNCNEHXHZ193421 | 1GCNCNEHXHZ115480 | 1GCNCNEHXHZ186677; 1GCNCNEHXHZ185643 | 1GCNCNEHXHZ187537 | 1GCNCNEHXHZ156305 | 1GCNCNEHXHZ110652 | 1GCNCNEHXHZ179728; 1GCNCNEHXHZ129749; 1GCNCNEHXHZ165599 | 1GCNCNEHXHZ161777; 1GCNCNEHXHZ183987 | 1GCNCNEHXHZ139391 | 1GCNCNEHXHZ129492 | 1GCNCNEHXHZ145580 | 1GCNCNEHXHZ158961; 1GCNCNEHXHZ164369 | 1GCNCNEHXHZ134417 | 1GCNCNEHXHZ104527

1GCNCNEHXHZ179759 | 1GCNCNEHXHZ167482

1GCNCNEHXHZ105337; 1GCNCNEHXHZ165604

1GCNCNEHXHZ184153 | 1GCNCNEHXHZ181883 | 1GCNCNEHXHZ160032

1GCNCNEHXHZ166526 | 1GCNCNEHXHZ103927; 1GCNCNEHXHZ194312 | 1GCNCNEHXHZ101045 | 1GCNCNEHXHZ145241 | 1GCNCNEHXHZ149158 | 1GCNCNEHXHZ143439 | 1GCNCNEHXHZ125961; 1GCNCNEHXHZ171533 | 1GCNCNEHXHZ104107; 1GCNCNEHXHZ149368 | 1GCNCNEHXHZ126561; 1GCNCNEHXHZ178594 | 1GCNCNEHXHZ133932 | 1GCNCNEHXHZ174108 | 1GCNCNEHXHZ189983 | 1GCNCNEHXHZ118993; 1GCNCNEHXHZ168230 | 1GCNCNEHXHZ187344 | 1GCNCNEHXHZ192530; 1GCNCNEHXHZ138550 | 1GCNCNEHXHZ176165; 1GCNCNEHXHZ106956 | 1GCNCNEHXHZ143876; 1GCNCNEHXHZ121196; 1GCNCNEHXHZ155817 | 1GCNCNEHXHZ182192 | 1GCNCNEHXHZ194665; 1GCNCNEHXHZ107668 | 1GCNCNEHXHZ174884; 1GCNCNEHXHZ152299; 1GCNCNEHXHZ150374 | 1GCNCNEHXHZ160158 | 1GCNCNEHXHZ137690; 1GCNCNEHXHZ152514 | 1GCNCNEHXHZ167062 | 1GCNCNEHXHZ157969 | 1GCNCNEHXHZ139648 | 1GCNCNEHXHZ195136 | 1GCNCNEHXHZ112367 | 1GCNCNEHXHZ155168

1GCNCNEHXHZ154134; 1GCNCNEHXHZ137740; 1GCNCNEHXHZ149970 | 1GCNCNEHXHZ158572 | 1GCNCNEHXHZ137351 | 1GCNCNEHXHZ148513 | 1GCNCNEHXHZ182242; 1GCNCNEHXHZ183729 | 1GCNCNEHXHZ191913 | 1GCNCNEHXHZ124891; 1GCNCNEHXHZ156577 | 1GCNCNEHXHZ123899; 1GCNCNEHXHZ173752; 1GCNCNEHXHZ153078

1GCNCNEHXHZ136989 | 1GCNCNEHXHZ170740 | 1GCNCNEHXHZ176909 | 1GCNCNEHXHZ162217; 1GCNCNEHXHZ143442 | 1GCNCNEHXHZ165554; 1GCNCNEHXHZ152531; 1GCNCNEHXHZ198540; 1GCNCNEHXHZ110621 | 1GCNCNEHXHZ100381 | 1GCNCNEHXHZ168440 | 1GCNCNEHXHZ192060 | 1GCNCNEHXHZ125197 | 1GCNCNEHXHZ185139; 1GCNCNEHXHZ147569 | 1GCNCNEHXHZ151380 | 1GCNCNEHXHZ118752 | 1GCNCNEHXHZ141996

1GCNCNEHXHZ191622; 1GCNCNEHXHZ153565 | 1GCNCNEHXHZ128021 | 1GCNCNEHXHZ134885

1GCNCNEHXHZ175520 | 1GCNCNEHXHZ163707

1GCNCNEHXHZ176103; 1GCNCNEHXHZ187456

1GCNCNEHXHZ127919; 1GCNCNEHXHZ185769 | 1GCNCNEHXHZ132182 | 1GCNCNEHXHZ158278 | 1GCNCNEHXHZ133090 | 1GCNCNEHXHZ123188 | 1GCNCNEHXHZ157289 | 1GCNCNEHXHZ126818 | 1GCNCNEHXHZ136765

1GCNCNEHXHZ136538 | 1GCNCNEHXHZ115060 | 1GCNCNEHXHZ154506 | 1GCNCNEHXHZ165909; 1GCNCNEHXHZ129962 | 1GCNCNEHXHZ151038; 1GCNCNEHXHZ157308; 1GCNCNEHXHZ176988 | 1GCNCNEHXHZ157602

1GCNCNEHXHZ161892 | 1GCNCNEHXHZ159060 | 1GCNCNEHXHZ157616; 1GCNCNEHXHZ149628 | 1GCNCNEHXHZ114104; 1GCNCNEHXHZ110876 | 1GCNCNEHXHZ164193 | 1GCNCNEHXHZ196741 | 1GCNCNEHXHZ155249 | 1GCNCNEHXHZ195508; 1GCNCNEHXHZ152464 | 1GCNCNEHXHZ199770 | 1GCNCNEHXHZ118220 | 1GCNCNEHXHZ133123 | 1GCNCNEHXHZ112093 | 1GCNCNEHXHZ185545 | 1GCNCNEHXHZ136894 | 1GCNCNEHXHZ106357 | 1GCNCNEHXHZ132067 | 1GCNCNEHXHZ112756; 1GCNCNEHXHZ111865; 1GCNCNEHXHZ182578; 1GCNCNEHXHZ136992 | 1GCNCNEHXHZ130786; 1GCNCNEHXHZ195475 | 1GCNCNEHXHZ133042 | 1GCNCNEHXHZ117259 | 1GCNCNEHXHZ115012 | 1GCNCNEHXHZ136653 | 1GCNCNEHXHZ142047

1GCNCNEHXHZ190552 | 1GCNCNEHXHZ166784; 1GCNCNEHXHZ102566 | 1GCNCNEHXHZ152416 | 1GCNCNEHXHZ110909; 1GCNCNEHXHZ139200; 1GCNCNEHXHZ129752 | 1GCNCNEHXHZ167708; 1GCNCNEHXHZ141738 | 1GCNCNEHXHZ183391 | 1GCNCNEHXHZ133395; 1GCNCNEHXHZ137804; 1GCNCNEHXHZ188610 | 1GCNCNEHXHZ109209; 1GCNCNEHXHZ196402 | 1GCNCNEHXHZ182807

1GCNCNEHXHZ192995 | 1GCNCNEHXHZ155736 | 1GCNCNEHXHZ140492 | 1GCNCNEHXHZ117701; 1GCNCNEHXHZ191202 | 1GCNCNEHXHZ194956; 1GCNCNEHXHZ146941 | 1GCNCNEHXHZ183228; 1GCNCNEHXHZ113647; 1GCNCNEHXHZ173332 | 1GCNCNEHXHZ154800; 1GCNCNEHXHZ121201; 1GCNCNEHXHZ159012 | 1GCNCNEHXHZ176554; 1GCNCNEHXHZ176778

1GCNCNEHXHZ123580 | 1GCNCNEHXHZ152335 | 1GCNCNEHXHZ109355 | 1GCNCNEHXHZ179339 | 1GCNCNEHXHZ154389 | 1GCNCNEHXHZ168163; 1GCNCNEHXHZ185044 | 1GCNCNEHXHZ160080; 1GCNCNEHXHZ103975 | 1GCNCNEHXHZ122428 | 1GCNCNEHXHZ124356 | 1GCNCNEHXHZ175582; 1GCNCNEHXHZ136815 | 1GCNCNEHXHZ132540 | 1GCNCNEHXHZ172133; 1GCNCNEHXHZ198215 | 1GCNCNEHXHZ189272 | 1GCNCNEHXHZ102678 | 1GCNCNEHXHZ113552; 1GCNCNEHXHZ170365; 1GCNCNEHXHZ117827 | 1GCNCNEHXHZ153386 | 1GCNCNEHXHZ126026 | 1GCNCNEHXHZ191569; 1GCNCNEHXHZ190387 | 1GCNCNEHXHZ103913; 1GCNCNEHXHZ194231 | 1GCNCNEHXHZ198750 | 1GCNCNEHXHZ194990 | 1GCNCNEHXHZ123515 | 1GCNCNEHXHZ177588; 1GCNCNEHXHZ145238 | 1GCNCNEHXHZ161536 | 1GCNCNEHXHZ155722 | 1GCNCNEHXHZ113776 | 1GCNCNEHXHZ112644

1GCNCNEHXHZ140055 | 1GCNCNEHXHZ153369 | 1GCNCNEHXHZ179423 | 1GCNCNEHXHZ190941; 1GCNCNEHXHZ199428 | 1GCNCNEHXHZ183665 | 1GCNCNEHXHZ165800 | 1GCNCNEHXHZ151749; 1GCNCNEHXHZ193130; 1GCNCNEHXHZ154912 | 1GCNCNEHXHZ144574 | 1GCNCNEHXHZ198800; 1GCNCNEHXHZ131498; 1GCNCNEHXHZ181446 | 1GCNCNEHXHZ148723 | 1GCNCNEHXHZ147104 | 1GCNCNEHXHZ121263; 1GCNCNEHXHZ122297 | 1GCNCNEHXHZ112921

1GCNCNEHXHZ162833; 1GCNCNEHXHZ145157 | 1GCNCNEHXHZ117911; 1GCNCNEHXHZ165795 | 1GCNCNEHXHZ106911 | 1GCNCNEHXHZ140718; 1GCNCNEHXHZ118802 | 1GCNCNEHXHZ184847 | 1GCNCNEHXHZ189353; 1GCNCNEHXHZ118640; 1GCNCNEHXHZ125233 | 1GCNCNEHXHZ108349 | 1GCNCNEHXHZ191443 | 1GCNCNEHXHZ190969 | 1GCNCNEHXHZ112661 | 1GCNCNEHXHZ170348 | 1GCNCNEHXHZ190289 | 1GCNCNEHXHZ111056 | 1GCNCNEHXHZ108657; 1GCNCNEHXHZ127922 | 1GCNCNEHXHZ127497; 1GCNCNEHXHZ169510; 1GCNCNEHXHZ191409 | 1GCNCNEHXHZ147068 | 1GCNCNEHXHZ121408 | 1GCNCNEHXHZ184721 | 1GCNCNEHXHZ155221 | 1GCNCNEHXHZ144400 | 1GCNCNEHXHZ110232 | 1GCNCNEHXHZ168034 | 1GCNCNEHXHZ142128 | 1GCNCNEHXHZ163867 | 1GCNCNEHXHZ174920 | 1GCNCNEHXHZ151198 | 1GCNCNEHXHZ163691; 1GCNCNEHXHZ179924; 1GCNCNEHXHZ123773 | 1GCNCNEHXHZ100199 | 1GCNCNEHXHZ106522 | 1GCNCNEHXHZ197095

1GCNCNEHXHZ176408; 1GCNCNEHXHZ122168 | 1GCNCNEHXHZ142937; 1GCNCNEHXHZ192737 | 1GCNCNEHXHZ143859; 1GCNCNEHXHZ172617; 1GCNCNEHXHZ122817; 1GCNCNEHXHZ148205 | 1GCNCNEHXHZ130805; 1GCNCNEHXHZ124907; 1GCNCNEHXHZ130352 | 1GCNCNEHXHZ106150; 1GCNCNEHXHZ195606; 1GCNCNEHXHZ119268; 1GCNCNEHXHZ176036 | 1GCNCNEHXHZ124275 | 1GCNCNEHXHZ115592 | 1GCNCNEHXHZ196707 | 1GCNCNEHXHZ102311; 1GCNCNEHXHZ143702; 1GCNCNEHXHZ155929 | 1GCNCNEHXHZ118041 | 1GCNCNEHXHZ135941; 1GCNCNEHXHZ195122; 1GCNCNEHXHZ150195 | 1GCNCNEHXHZ178191 | 1GCNCNEHXHZ149211; 1GCNCNEHXHZ115026 | 1GCNCNEHXHZ113549 | 1GCNCNEHXHZ131825 | 1GCNCNEHXHZ154571 | 1GCNCNEHXHZ159544 | 1GCNCNEHXHZ158698 | 1GCNCNEHXHZ154117 | 1GCNCNEHXHZ125264

1GCNCNEHXHZ118105; 1GCNCNEHXHZ172844; 1GCNCNEHXHZ145546 | 1GCNCNEHXHZ143196

1GCNCNEHXHZ124826 | 1GCNCNEHXHZ115401 | 1GCNCNEHXHZ111199 | 1GCNCNEHXHZ135647; 1GCNCNEHXHZ198067; 1GCNCNEHXHZ103698 | 1GCNCNEHXHZ139245; 1GCNCNEHXHZ122123 | 1GCNCNEHXHZ172777 | 1GCNCNEHXHZ182998 | 1GCNCNEHXHZ197453 | 1GCNCNEHXHZ107847

1GCNCNEHXHZ164856; 1GCNCNEHXHZ175257 | 1GCNCNEHXHZ110599 | 1GCNCNEHXHZ100543; 1GCNCNEHXHZ133199; 1GCNCNEHXHZ111977 | 1GCNCNEHXHZ131811 | 1GCNCNEHXHZ101756

1GCNCNEHXHZ127743 | 1GCNCNEHXHZ176005; 1GCNCNEHXHZ119450 | 1GCNCNEHXHZ108433; 1GCNCNEHXHZ107735; 1GCNCNEHXHZ157387 | 1GCNCNEHXHZ127564 | 1GCNCNEHXHZ170947; 1GCNCNEHXHZ199297; 1GCNCNEHXHZ195363; 1GCNCNEHXHZ173850 | 1GCNCNEHXHZ165358 | 1GCNCNEHXHZ130383 | 1GCNCNEHXHZ153842

1GCNCNEHXHZ144459; 1GCNCNEHXHZ177008; 1GCNCNEHXHZ132165 | 1GCNCNEHXHZ164873 | 1GCNCNEHXHZ162086 | 1GCNCNEHXHZ193449 | 1GCNCNEHXHZ187330

1GCNCNEHXHZ114376; 1GCNCNEHXHZ145367 | 1GCNCNEHXHZ116323; 1GCNCNEHXHZ150875 | 1GCNCNEHXHZ146793; 1GCNCNEHXHZ116693; 1GCNCNEHXHZ194567 | 1GCNCNEHXHZ175629 | 1GCNCNEHXHZ179230 | 1GCNCNEHXHZ130447 | 1GCNCNEHXHZ197677 | 1GCNCNEHXHZ159785 | 1GCNCNEHXHZ172472

1GCNCNEHXHZ129010; 1GCNCNEHXHZ198649 | 1GCNCNEHXHZ130285 | 1GCNCNEHXHZ145482 | 1GCNCNEHXHZ138757; 1GCNCNEHXHZ104317 | 1GCNCNEHXHZ161746; 1GCNCNEHXHZ158863; 1GCNCNEHXHZ141030

1GCNCNEHXHZ119576 | 1GCNCNEHXHZ193340 | 1GCNCNEHXHZ146857 | 1GCNCNEHXHZ120985 | 1GCNCNEHXHZ120579; 1GCNCNEHXHZ195461; 1GCNCNEHXHZ156028 | 1GCNCNEHXHZ114622 | 1GCNCNEHXHZ184427 | 1GCNCNEHXHZ151122 | 1GCNCNEHXHZ147054 | 1GCNCNEHXHZ148124 | 1GCNCNEHXHZ100932 | 1GCNCNEHXHZ193628 | 1GCNCNEHXHZ139276; 1GCNCNEHXHZ101255 | 1GCNCNEHXHZ177655 | 1GCNCNEHXHZ181222

1GCNCNEHXHZ159799; 1GCNCNEHXHZ138984; 1GCNCNEHXHZ113521; 1GCNCNEHXHZ114037 | 1GCNCNEHXHZ132053 | 1GCNCNEHXHZ156241 | 1GCNCNEHXHZ181866 | 1GCNCNEHXHZ192981 | 1GCNCNEHXHZ158362; 1GCNCNEHXHZ111722 | 1GCNCNEHXHZ128990 | 1GCNCNEHXHZ101269 | 1GCNCNEHXHZ142856 | 1GCNCNEHXHZ190938 | 1GCNCNEHXHZ103071; 1GCNCNEHXHZ125670 | 1GCNCNEHXHZ145711 | 1GCNCNEHXHZ106004 | 1GCNCNEHXHZ169216 | 1GCNCNEHXHZ180829; 1GCNCNEHXHZ199929 | 1GCNCNEHXHZ148818; 1GCNCNEHXHZ149855 | 1GCNCNEHXHZ132733 | 1GCNCNEHXHZ151606 | 1GCNCNEHXHZ148527 | 1GCNCNEHXHZ101580 | 1GCNCNEHXHZ111655 | 1GCNCNEHXHZ188218; 1GCNCNEHXHZ180605 | 1GCNCNEHXHZ114295 | 1GCNCNEHXHZ152903 | 1GCNCNEHXHZ107007

1GCNCNEHXHZ158118 | 1GCNCNEHXHZ188056 | 1GCNCNEHXHZ135129 | 1GCNCNEHXHZ156885 | 1GCNCNEHXHZ153744 | 1GCNCNEHXHZ116936 | 1GCNCNEHXHZ164923; 1GCNCNEHXHZ117682; 1GCNCNEHXHZ188431 | 1GCNCNEHXHZ150519 | 1GCNCNEHXHZ117343; 1GCNCNEHXHZ189031; 1GCNCNEHXHZ146101; 1GCNCNEHXHZ187490 | 1GCNCNEHXHZ182516; 1GCNCNEHXHZ138869; 1GCNCNEHXHZ165733 | 1GCNCNEHXHZ113258

1GCNCNEHXHZ182662 | 1GCNCNEHXHZ100011 | 1GCNCNEHXHZ129959; 1GCNCNEHXHZ193743 | 1GCNCNEHXHZ146440 | 1GCNCNEHXHZ133591 | 1GCNCNEHXHZ127905 | 1GCNCNEHXHZ184279 | 1GCNCNEHXHZ143506; 1GCNCNEHXHZ168325; 1GCNCNEHXHZ144283 | 1GCNCNEHXHZ196660 | 1GCNCNEHXHZ159981 | 1GCNCNEHXHZ139178 | 1GCNCNEHXHZ122395 | 1GCNCNEHXHZ197839; 1GCNCNEHXHZ116581; 1GCNCNEHXHZ197274 | 1GCNCNEHXHZ135566 | 1GCNCNEHXHZ164839 | 1GCNCNEHXHZ100378 | 1GCNCNEHXHZ196903 | 1GCNCNEHXHZ183892 | 1GCNCNEHXHZ172438; 1GCNCNEHXHZ147829

1GCNCNEHXHZ161908; 1GCNCNEHXHZ179616 | 1GCNCNEHXHZ170754 | 1GCNCNEHXHZ192799 | 1GCNCNEHXHZ104057

1GCNCNEHXHZ132652 | 1GCNCNEHXHZ193046 | 1GCNCNEHXHZ183181 | 1GCNCNEHXHZ145854; 1GCNCNEHXHZ178692 | 1GCNCNEHXHZ173654 | 1GCNCNEHXHZ139570

1GCNCNEHXHZ171984 | 1GCNCNEHXHZ102308 | 1GCNCNEHXHZ110330 | 1GCNCNEHXHZ151752 | 1GCNCNEHXHZ195993 | 1GCNCNEHXHZ168812 | 1GCNCNEHXHZ185237; 1GCNCNEHXHZ122767

1GCNCNEHXHZ125734 | 1GCNCNEHXHZ132313; 1GCNCNEHXHZ101868; 1GCNCNEHXHZ146096; 1GCNCNEHXHZ106469 | 1GCNCNEHXHZ113695 | 1GCNCNEHXHZ145465 | 1GCNCNEHXHZ195198 | 1GCNCNEHXHZ143473 | 1GCNCNEHXHZ177669 | 1GCNCNEHXHZ108643 | 1GCNCNEHXHZ100865 | 1GCNCNEHXHZ164114; 1GCNCNEHXHZ106682 | 1GCNCNEHXHZ105371

1GCNCNEHXHZ101319 | 1GCNCNEHXHZ136541; 1GCNCNEHXHZ147426 | 1GCNCNEHXHZ102826 | 1GCNCNEHXHZ106360; 1GCNCNEHXHZ141173; 1GCNCNEHXHZ189367 | 1GCNCNEHXHZ129430; 1GCNCNEHXHZ117357 | 1GCNCNEHXHZ162847 | 1GCNCNEHXHZ190776 | 1GCNCNEHXHZ142131 | 1GCNCNEHXHZ193127; 1GCNCNEHXHZ165196; 1GCNCNEHXHZ199560; 1GCNCNEHXHZ121036 | 1GCNCNEHXHZ129475 | 1GCNCNEHXHZ126012 | 1GCNCNEHXHZ197436; 1GCNCNEHXHZ100672 | 1GCNCNEHXHZ125376; 1GCNCNEHXHZ150102 | 1GCNCNEHXHZ100073 | 1GCNCNEHXHZ122462; 1GCNCNEHXHZ142906 | 1GCNCNEHXHZ183438; 1GCNCNEHXHZ180457 | 1GCNCNEHXHZ155963 | 1GCNCNEHXHZ181785 | 1GCNCNEHXHZ178563 | 1GCNCNEHXHZ107802; 1GCNCNEHXHZ148592 | 1GCNCNEHXHZ192625

1GCNCNEHXHZ106343; 1GCNCNEHXHZ105273 | 1GCNCNEHXHZ126950 | 1GCNCNEHXHZ124003

1GCNCNEHXHZ100462 | 1GCNCNEHXHZ199302; 1GCNCNEHXHZ194181; 1GCNCNEHXHZ156966; 1GCNCNEHXHZ114331 | 1GCNCNEHXHZ122221 | 1GCNCNEHXHZ198831; 1GCNCNEHXHZ105645 | 1GCNCNEHXHZ151914 | 1GCNCNEHXHZ194830 | 1GCNCNEHXHZ129007 | 1GCNCNEHXHZ163058 | 1GCNCNEHXHZ167143 | 1GCNCNEHXHZ199185 | 1GCNCNEHXHZ102938 | 1GCNCNEHXHZ169314; 1GCNCNEHXHZ192561 | 1GCNCNEHXHZ120646; 1GCNCNEHXHZ147765 | 1GCNCNEHXHZ137625 | 1GCNCNEHXHZ194021 | 1GCNCNEHXHZ137995; 1GCNCNEHXHZ105077; 1GCNCNEHXHZ176974 | 1GCNCNEHXHZ161214; 1GCNCNEHXHZ143618 | 1GCNCNEHXHZ103491 | 1GCNCNEHXHZ156370; 1GCNCNEHXHZ179213 | 1GCNCNEHXHZ160645; 1GCNCNEHXHZ149242 | 1GCNCNEHXHZ136006; 1GCNCNEHXHZ172830 | 1GCNCNEHXHZ103085; 1GCNCNEHXHZ103667; 1GCNCNEHXHZ108755 | 1GCNCNEHXHZ128391 | 1GCNCNEHXHZ185089 | 1GCNCNEHXHZ127127 | 1GCNCNEHXHZ158104 | 1GCNCNEHXHZ115091 | 1GCNCNEHXHZ128603; 1GCNCNEHXHZ155235 | 1GCNCNEHXHZ154344; 1GCNCNEHXHZ141948 | 1GCNCNEHXHZ178756; 1GCNCNEHXHZ130223 | 1GCNCNEHXHZ168700 | 1GCNCNEHXHZ184220; 1GCNCNEHXHZ109856 | 1GCNCNEHXHZ132778 | 1GCNCNEHXHZ142890; 1GCNCNEHXHZ136751 | 1GCNCNEHXHZ194195; 1GCNCNEHXHZ193306 | 1GCNCNEHXHZ164226 | 1GCNCNEHXHZ139049; 1GCNCNEHXHZ177834 | 1GCNCNEHXHZ168406 | 1GCNCNEHXHZ119495 | 1GCNCNEHXHZ131405 | 1GCNCNEHXHZ171810; 1GCNCNEHXHZ132571 | 1GCNCNEHXHZ107332; 1GCNCNEHXHZ125457 | 1GCNCNEHXHZ172567; 1GCNCNEHXHZ132439; 1GCNCNEHXHZ172150 | 1GCNCNEHXHZ184878; 1GCNCNEHXHZ149483 | 1GCNCNEHXHZ199980; 1GCNCNEHXHZ176506

1GCNCNEHXHZ158796 | 1GCNCNEHXHZ115608 | 1GCNCNEHXHZ161522 | 1GCNCNEHXHZ171614; 1GCNCNEHXHZ197548 | 1GCNCNEHXHZ181284; 1GCNCNEHXHZ157499 | 1GCNCNEHXHZ147278 | 1GCNCNEHXHZ177574; 1GCNCNEHXHZ154084 | 1GCNCNEHXHZ106178 | 1GCNCNEHXHZ117505 | 1GCNCNEHXHZ123918; 1GCNCNEHXHZ163156 | 1GCNCNEHXHZ198537 | 1GCNCNEHXHZ119707 | 1GCNCNEHXHZ195749 | 1GCNCNEHXHZ198165

1GCNCNEHXHZ183875; 1GCNCNEHXHZ167059; 1GCNCNEHXHZ185738 | 1GCNCNEHXHZ153260

1GCNCNEHXHZ162055; 1GCNCNEHXHZ141335; 1GCNCNEHXHZ154411 | 1GCNCNEHXHZ134143 | 1GCNCNEHXHZ192849 | 1GCNCNEHXHZ152044 | 1GCNCNEHXHZ197565 | 1GCNCNEHXHZ131131 | 1GCNCNEHXHZ113311; 1GCNCNEHXHZ117830 | 1GCNCNEHXHZ121991 | 1GCNCNEHXHZ169880 | 1GCNCNEHXHZ130707; 1GCNCNEHXHZ148897 | 1GCNCNEHXHZ147832 | 1GCNCNEHXHZ190003; 1GCNCNEHXHZ184749 | 1GCNCNEHXHZ106584 | 1GCNCNEHXHZ148415 | 1GCNCNEHXHZ188543 | 1GCNCNEHXHZ132599

1GCNCNEHXHZ104267

1GCNCNEHXHZ155896; 1GCNCNEHXHZ148866 | 1GCNCNEHXHZ133056

1GCNCNEHXHZ158619 | 1GCNCNEHXHZ117794; 1GCNCNEHXHZ177316; 1GCNCNEHXHZ149807 | 1GCNCNEHXHZ151816 | 1GCNCNEHXHZ169426; 1GCNCNEHXHZ182239 | 1GCNCNEHXHZ101370

1GCNCNEHXHZ159754 | 1GCNCNEHXHZ122283; 1GCNCNEHXHZ192656

1GCNCNEHXHZ166509

1GCNCNEHXHZ145790 | 1GCNCNEHXHZ171094 | 1GCNCNEHXHZ198117 | 1GCNCNEHXHZ138743 | 1GCNCNEHXHZ179843 | 1GCNCNEHXHZ186064; 1GCNCNEHXHZ186663; 1GCNCNEHXHZ107590

1GCNCNEHXHZ141559; 1GCNCNEHXHZ122803 | 1GCNCNEHXHZ187425; 1GCNCNEHXHZ125572; 1GCNCNEHXHZ144462 | 1GCNCNEHXHZ123689 | 1GCNCNEHXHZ135437; 1GCNCNEHXHZ178398 | 1GCNCNEHXHZ198490 | 1GCNCNEHXHZ131307; 1GCNCNEHXHZ101675; 1GCNCNEHXHZ104012; 1GCNCNEHXHZ138287 | 1GCNCNEHXHZ137124 | 1GCNCNEHXHZ106505 | 1GCNCNEHXHZ130125 | 1GCNCNEHXHZ122851; 1GCNCNEHXHZ160368; 1GCNCNEHXHZ171953

1GCNCNEHXHZ148141; 1GCNCNEHXHZ128309 | 1GCNCNEHXHZ151685 | 1GCNCNEHXHZ104477 | 1GCNCNEHXHZ107136 | 1GCNCNEHXHZ136491

1GCNCNEHXHZ128679 | 1GCNCNEHXHZ127791

1GCNCNEHXHZ117164 | 1GCNCNEHXHZ104429

1GCNCNEHXHZ167238 | 1GCNCNEHXHZ145398; 1GCNCNEHXHZ116094; 1GCNCNEHXHZ130299 | 1GCNCNEHXHZ142565; 1GCNCNEHXHZ165389; 1GCNCNEHXHZ121795; 1GCNCNEHXHZ189286 | 1GCNCNEHXHZ175890

1GCNCNEHXHZ121280 | 1GCNCNEHXHZ149631 | 1GCNCNEHXHZ192088; 1GCNCNEHXHZ116502 | 1GCNCNEHXHZ149693; 1GCNCNEHXHZ108237

1GCNCNEHXHZ114393; 1GCNCNEHXHZ177672; 1GCNCNEHXHZ173959; 1GCNCNEHXHZ185741 | 1GCNCNEHXHZ155137; 1GCNCNEHXHZ168888 | 1GCNCNEHXHZ143960 | 1GCNCNEHXHZ121313 | 1GCNCNEHXHZ172309; 1GCNCNEHXHZ127984

1GCNCNEHXHZ181611 | 1GCNCNEHXHZ168499 | 1GCNCNEHXHZ124390 | 1GCNCNEHXHZ157440 | 1GCNCNEHXHZ158538 | 1GCNCNEHXHZ199946; 1GCNCNEHXHZ110103; 1GCNCNEHXHZ182919 | 1GCNCNEHXHZ170995 | 1GCNCNEHXHZ108576 | 1GCNCNEHXHZ120405 | 1GCNCNEHXHZ138256 | 1GCNCNEHXHZ100512 | 1GCNCNEHXHZ189076 | 1GCNCNEHXHZ169765; 1GCNCNEHXHZ104818 | 1GCNCNEHXHZ176375; 1GCNCNEHXHZ137172

1GCNCNEHXHZ192334 | 1GCNCNEHXHZ112403 | 1GCNCNEHXHZ179714; 1GCNCNEHXHZ140072 | 1GCNCNEHXHZ187733 | 1GCNCNEHXHZ184055 | 1GCNCNEHXHZ199672; 1GCNCNEHXHZ124020 | 1GCNCNEHXHZ129735 | 1GCNCNEHXHZ160595 | 1GCNCNEHXHZ159950; 1GCNCNEHXHZ148463; 1GCNCNEHXHZ154831; 1GCNCNEHXHZ144381; 1GCNCNEHXHZ185268; 1GCNCNEHXHZ136359 | 1GCNCNEHXHZ129881 | 1GCNCNEHXHZ175050 | 1GCNCNEHXHZ157910; 1GCNCNEHXHZ185724 | 1GCNCNEHXHZ190194 | 1GCNCNEHXHZ187974; 1GCNCNEHXHZ108111 | 1GCNCNEHXHZ148169; 1GCNCNEHXHZ181849; 1GCNCNEHXHZ148432 | 1GCNCNEHXHZ125152; 1GCNCNEHXHZ168213 | 1GCNCNEHXHZ169524; 1GCNCNEHXHZ140332 | 1GCNCNEHXHZ152867; 1GCNCNEHXHZ114698 | 1GCNCNEHXHZ199896; 1GCNCNEHXHZ129671 | 1GCNCNEHXHZ104785

1GCNCNEHXHZ120856; 1GCNCNEHXHZ116077

1GCNCNEHXHZ191572 | 1GCNCNEHXHZ194746 | 1GCNCNEHXHZ191152 | 1GCNCNEHXHZ181463 | 1GCNCNEHXHZ183455 | 1GCNCNEHXHZ100347 | 1GCNCNEHXHZ169233; 1GCNCNEHXHZ114619 | 1GCNCNEHXHZ197422 | 1GCNCNEHXHZ190390 | 1GCNCNEHXHZ128522 | 1GCNCNEHXHZ154523; 1GCNCNEHXHZ190681 | 1GCNCNEHXHZ156935; 1GCNCNEHXHZ139942; 1GCNCNEHXHZ113485; 1GCNCNEHXHZ186498 | 1GCNCNEHXHZ123174; 1GCNCNEHXHZ179289 | 1GCNCNEHXHZ146034 | 1GCNCNEHXHZ137883; 1GCNCNEHXHZ112112; 1GCNCNEHXHZ141111 | 1GCNCNEHXHZ196027

1GCNCNEHXHZ138130 | 1GCNCNEHXHZ109971 | 1GCNCNEHXHZ152707; 1GCNCNEHXHZ113681 | 1GCNCNEHXHZ138578; 1GCNCNEHXHZ192785 | 1GCNCNEHXHZ135101 | 1GCNCNEHXHZ183696 | 1GCNCNEHXHZ136779 | 1GCNCNEHXHZ133994; 1GCNCNEHXHZ193192 | 1GCNCNEHXHZ192639 | 1GCNCNEHXHZ126365; 1GCNCNEHXHZ171144 | 1GCNCNEHXHZ139374; 1GCNCNEHXHZ166736; 1GCNCNEHXHZ148348 | 1GCNCNEHXHZ135339 | 1GCNCNEHXHZ181690; 1GCNCNEHXHZ195072 | 1GCNCNEHXHZ134160 | 1GCNCNEHXHZ177901 | 1GCNCNEHXHZ184492 | 1GCNCNEHXHZ165036 | 1GCNCNEHXHZ188445 | 1GCNCNEHXHZ141769; 1GCNCNEHXHZ104981; 1GCNCNEHXHZ164310 | 1GCNCNEHXHZ127340 | 1GCNCNEHXHZ196948 | 1GCNCNEHXHZ173945; 1GCNCNEHXHZ124602 | 1GCNCNEHXHZ124762 | 1GCNCNEHXHZ113275; 1GCNCNEHXHZ156837 | 1GCNCNEHXHZ131940 | 1GCNCNEHXHZ181155; 1GCNCNEHXHZ179826 | 1GCNCNEHXHZ114443; 1GCNCNEHXHZ193953 | 1GCNCNEHXHZ107685 | 1GCNCNEHXHZ166669

1GCNCNEHXHZ150861; 1GCNCNEHXHZ163951 | 1GCNCNEHXHZ199476 | 1GCNCNEHXHZ154067 | 1GCNCNEHXHZ180264 | 1GCNCNEHXHZ135051; 1GCNCNEHXHZ101207; 1GCNCNEHXHZ135891 | 1GCNCNEHXHZ171970; 1GCNCNEHXHZ189918 | 1GCNCNEHXHZ131873

1GCNCNEHXHZ124924 | 1GCNCNEHXHZ114832; 1GCNCNEHXHZ154442 | 1GCNCNEHXHZ114538; 1GCNCNEHXHZ127306 | 1GCNCNEHXHZ183407 | 1GCNCNEHXHZ102759 | 1GCNCNEHXHZ178966 | 1GCNCNEHXHZ107556; 1GCNCNEHXHZ146423; 1GCNCNEHXHZ157468 | 1GCNCNEHXHZ194651 | 1GCNCNEHXHZ131078 | 1GCNCNEHXHZ180846 | 1GCNCNEHXHZ102549; 1GCNCNEHXHZ177980; 1GCNCNEHXHZ120243; 1GCNCNEHXHZ103040 | 1GCNCNEHXHZ186890 | 1GCNCNEHXHZ157924; 1GCNCNEHXHZ147099 | 1GCNCNEHXHZ150228 | 1GCNCNEHXHZ173489; 1GCNCNEHXHZ165442 | 1GCNCNEHXHZ106598; 1GCNCNEHXHZ186341; 1GCNCNEHXHZ164291 | 1GCNCNEHXHZ104060; 1GCNCNEHXHZ129458 | 1GCNCNEHXHZ154246 | 1GCNCNEHXHZ111025 | 1GCNCNEHXHZ110456

1GCNCNEHXHZ141609 | 1GCNCNEHXHZ123983 | 1GCNCNEHXHZ175193 | 1GCNCNEHXHZ156000 | 1GCNCNEHXHZ143621; 1GCNCNEHXHZ181429; 1GCNCNEHXHZ113891 | 1GCNCNEHXHZ163688; 1GCNCNEHXHZ174030 | 1GCNCNEHXHZ129251 | 1GCNCNEHXHZ197131 | 1GCNCNEHXHZ137866 | 1GCNCNEHXHZ183231 | 1GCNCNEHXHZ153789 | 1GCNCNEHXHZ176585 | 1GCNCNEHXHZ178630 | 1GCNCNEHXHZ175128 | 1GCNCNEHXHZ126785 | 1GCNCNEHXHZ123305; 1GCNCNEHXHZ144509 | 1GCNCNEHXHZ143909 | 1GCNCNEHXHZ165280; 1GCNCNEHXHZ116371 | 1GCNCNEHXHZ167840 | 1GCNCNEHXHZ167109; 1GCNCNEHXHZ141237; 1GCNCNEHXHZ147409 | 1GCNCNEHXHZ198621; 1GCNCNEHXHZ191670; 1GCNCNEHXHZ141433; 1GCNCNEHXHZ153064; 1GCNCNEHXHZ120937 | 1GCNCNEHXHZ134725; 1GCNCNEHXHZ198425

1GCNCNEHXHZ106973; 1GCNCNEHXHZ146938; 1GCNCNEHXHZ149273; 1GCNCNEHXHZ185304; 1GCNCNEHXHZ143389 | 1GCNCNEHXHZ177011; 1GCNCNEHXHZ132070 | 1GCNCNEHXHZ108609 | 1GCNCNEHXHZ113289 | 1GCNCNEHXHZ122476 | 1GCNCNEHXHZ144087; 1GCNCNEHXHZ152528 | 1GCNCNEHXHZ181639 | 1GCNCNEHXHZ119948; 1GCNCNEHXHZ137432 | 1GCNCNEHXHZ136488 | 1GCNCNEHXHZ158376 | 1GCNCNEHXHZ141657 | 1GCNCNEHXHZ136197; 1GCNCNEHXHZ129718; 1GCNCNEHXHZ109582

1GCNCNEHXHZ183715 | 1GCNCNEHXHZ129122 | 1GCNCNEHXHZ106052

1GCNCNEHXHZ120629; 1GCNCNEHXHZ174027 | 1GCNCNEHXHZ106746 | 1GCNCNEHXHZ151783; 1GCNCNEHXHZ156157 | 1GCNCNEHXHZ142551; 1GCNCNEHXHZ106889 | 1GCNCNEHXHZ171337 | 1GCNCNEHXHZ169412; 1GCNCNEHXHZ117388; 1GCNCNEHXHZ107086; 1GCNCNEHXHZ135017; 1GCNCNEHXHZ184184; 1GCNCNEHXHZ109663; 1GCNCNEHXHZ119240

1GCNCNEHXHZ170026 | 1GCNCNEHXHZ116516 | 1GCNCNEHXHZ124292 | 1GCNCNEHXHZ178790; 1GCNCNEHXHZ166851; 1GCNCNEHXHZ185514; 1GCNCNEHXHZ150794 | 1GCNCNEHXHZ100302 | 1GCNCNEHXHZ199462 | 1GCNCNEHXHZ173458 | 1GCNCNEHXHZ165506 | 1GCNCNEHXHZ192754 | 1GCNCNEHXHZ103555 | 1GCNCNEHXHZ120470 | 1GCNCNEHXHZ172763; 1GCNCNEHXHZ154392 | 1GCNCNEHXHZ123787

1GCNCNEHXHZ132229 | 1GCNCNEHXHZ119111 | 1GCNCNEHXHZ145174 | 1GCNCNEHXHZ146633; 1GCNCNEHXHZ139195 | 1GCNCNEHXHZ198134 | 1GCNCNEHXHZ183066 | 1GCNCNEHXHZ163268 | 1GCNCNEHXHZ153713 | 1GCNCNEHXHZ152626; 1GCNCNEHXHZ168339

1GCNCNEHXHZ194116; 1GCNCNEHXHZ148351 | 1GCNCNEHXHZ150178 | 1GCNCNEHXHZ162265 | 1GCNCNEHXHZ191331; 1GCNCNEHXHZ132909; 1GCNCNEHXHZ119500 | 1GCNCNEHXHZ124227 | 1GCNCNEHXHZ148267; 1GCNCNEHXHZ194391; 1GCNCNEHXHZ105113 | 1GCNCNEHXHZ186243 | 1GCNCNEHXHZ165926 | 1GCNCNEHXHZ129993; 1GCNCNEHXHZ117746 | 1GCNCNEHXHZ104270; 1GCNCNEHXHZ181737; 1GCNCNEHXHZ198702 | 1GCNCNEHXHZ190745 | 1GCNCNEHXHZ194763; 1GCNCNEHXHZ140993 | 1GCNCNEHXHZ135275; 1GCNCNEHXHZ175002; 1GCNCNEHXHZ164467 | 1GCNCNEHXHZ115687; 1GCNCNEHXHZ146387 | 1GCNCNEHXHZ175811 | 1GCNCNEHXHZ189787 | 1GCNCNEHXHZ181186; 1GCNCNEHXHZ104303 | 1GCNCNEHXHZ198960 | 1GCNCNEHXHZ103118 | 1GCNCNEHXHZ185285 | 1GCNCNEHXHZ117391 | 1GCNCNEHXHZ136300 | 1GCNCNEHXHZ175873 | 1GCNCNEHXHZ140203; 1GCNCNEHXHZ100848 | 1GCNCNEHXHZ119254 | 1GCNCNEHXHZ150603 | 1GCNCNEHXHZ145420; 1GCNCNEHXHZ130688 | 1GCNCNEHXHZ164288; 1GCNCNEHXHZ124745 | 1GCNCNEHXHZ133526 | 1GCNCNEHXHZ169359; 1GCNCNEHXHZ124311 | 1GCNCNEHXHZ199445; 1GCNCNEHXHZ120453 | 1GCNCNEHXHZ100249 | 1GCNCNEHXHZ133588; 1GCNCNEHXHZ109775

1GCNCNEHXHZ119724 | 1GCNCNEHXHZ196173 | 1GCNCNEHXHZ113129 | 1GCNCNEHXHZ181558; 1GCNCNEHXHZ166347; 1GCNCNEHXHZ170124 | 1GCNCNEHXHZ190678; 1GCNCNEHXHZ147782

1GCNCNEHXHZ103300

1GCNCNEHXHZ182158 | 1GCNCNEHXHZ171418; 1GCNCNEHXHZ133543; 1GCNCNEHXHZ132991 | 1GCNCNEHXHZ135678 | 1GCNCNEHXHZ185786 | 1GCNCNEHXHZ177932; 1GCNCNEHXHZ172732; 1GCNCNEHXHZ144512; 1GCNCNEHXHZ194262

1GCNCNEHXHZ120811 | 1GCNCNEHXHZ153176 | 1GCNCNEHXHZ123997; 1GCNCNEHXHZ194276 | 1GCNCNEHXHZ115351

1GCNCNEHXHZ187246; 1GCNCNEHXHZ124230 | 1GCNCNEHXHZ140704; 1GCNCNEHXHZ110733

1GCNCNEHXHZ160810 | 1GCNCNEHXHZ123966; 1GCNCNEHXHZ193239 | 1GCNCNEHXHZ111820 | 1GCNCNEHXHZ177462 | 1GCNCNEHXHZ155297 | 1GCNCNEHXHZ158491; 1GCNCNEHXHZ103894 | 1GCNCNEHXHZ110781; 1GCNCNEHXHZ138953 | 1GCNCNEHXHZ186212 | 1GCNCNEHXHZ125832; 1GCNCNEHXHZ170933 | 1GCNCNEHXHZ143067 | 1GCNCNEHXHZ129623 | 1GCNCNEHXHZ143683; 1GCNCNEHXHZ124681 | 1GCNCNEHXHZ115642 | 1GCNCNEHXHZ162475; 1GCNCNEHXHZ172214; 1GCNCNEHXHZ147653; 1GCNCNEHXHZ147197; 1GCNCNEHXHZ120503 | 1GCNCNEHXHZ138046 | 1GCNCNEHXHZ188784; 1GCNCNEHXHZ164257 | 1GCNCNEHXHZ130934 | 1GCNCNEHXHZ137043 | 1GCNCNEHXHZ168504 | 1GCNCNEHXHZ182337; 1GCNCNEHXHZ184251; 1GCNCNEHXHZ124860 | 1GCNCNEHXHZ181687; 1GCNCNEHXHZ159091; 1GCNCNEHXHZ164890 | 1GCNCNEHXHZ110201 | 1GCNCNEHXHZ144798 | 1GCNCNEHXHZ184556 | 1GCNCNEHXHZ159463; 1GCNCNEHXHZ164940 | 1GCNCNEHXHZ172066 | 1GCNCNEHXHZ162038 | 1GCNCNEHXHZ194374 | 1GCNCNEHXHZ139665 | 1GCNCNEHXHZ118492 | 1GCNCNEHXHZ197940 | 1GCNCNEHXHZ112935 | 1GCNCNEHXHZ185822 | 1GCNCNEHXHZ164470 | 1GCNCNEHXHZ140220; 1GCNCNEHXHZ126284 | 1GCNCNEHXHZ109677 | 1GCNCNEHXHZ114586

1GCNCNEHXHZ186081 | 1GCNCNEHXHZ107184 | 1GCNCNEHXHZ162749 | 1GCNCNEHXHZ145062; 1GCNCNEHXHZ164548; 1GCNCNEHXHZ171371 | 1GCNCNEHXHZ119335 | 1GCNCNEHXHZ164209 | 1GCNCNEHXHZ116810 | 1GCNCNEHXHZ178711 | 1GCNCNEHXHZ175386 | 1GCNCNEHXHZ109260 | 1GCNCNEHXHZ160838 | 1GCNCNEHXHZ132019; 1GCNCNEHXHZ103426 | 1GCNCNEHXHZ197873; 1GCNCNEHXHZ152951 | 1GCNCNEHXHZ145448 | 1GCNCNEHXHZ190583 | 1GCNCNEHXHZ179955

1GCNCNEHXHZ173735; 1GCNCNEHXHZ199705 | 1GCNCNEHXHZ164615 | 1GCNCNEHXHZ146454; 1GCNCNEHXHZ168552 | 1GCNCNEHXHZ108397 | 1GCNCNEHXHZ114913 | 1GCNCNEHXHZ125782 | 1GCNCNEHXHZ138516 | 1GCNCNEHXHZ161410; 1GCNCNEHXHZ119044 | 1GCNCNEHXHZ156661 | 1GCNCNEHXHZ150018; 1GCNCNEHXHZ129573; 1GCNCNEHXHZ189160 | 1GCNCNEHXHZ195525 | 1GCNCNEHXHZ170477 | 1GCNCNEHXHZ141562; 1GCNCNEHXHZ191877; 1GCNCNEHXHZ107606; 1GCNCNEHXHZ127161 | 1GCNCNEHXHZ171516 | 1GCNCNEHXHZ105869; 1GCNCNEHXHZ165392 | 1GCNCNEHXHZ136149; 1GCNCNEHXHZ114944; 1GCNCNEHXHZ154909; 1GCNCNEHXHZ163464; 1GCNCNEHXHZ106536 | 1GCNCNEHXHZ102406 | 1GCNCNEHXHZ172908; 1GCNCNEHXHZ149774

1GCNCNEHXHZ154618 | 1GCNCNEHXHZ132568 | 1GCNCNEHXHZ184007; 1GCNCNEHXHZ103779 | 1GCNCNEHXHZ187604 | 1GCNCNEHXHZ178286 | 1GCNCNEHXHZ106813 | 1GCNCNEHXHZ158037 | 1GCNCNEHXHZ109596 | 1GCNCNEHXHZ146776 | 1GCNCNEHXHZ193998 | 1GCNCNEHXHZ142940 | 1GCNCNEHXHZ123482 | 1GCNCNEHXHZ192043 | 1GCNCNEHXHZ100185 | 1GCNCNEHXHZ160466 | 1GCNCNEHXHZ114507 | 1GCNCNEHXHZ183519 | 1GCNCNEHXHZ101742; 1GCNCNEHXHZ146681; 1GCNCNEHXHZ179406; 1GCNCNEHXHZ176862; 1GCNCNEHXHZ140430 | 1GCNCNEHXHZ103510 | 1GCNCNEHXHZ108478 | 1GCNCNEHXHZ152819; 1GCNCNEHXHZ153355 | 1GCNCNEHXHZ114099; 1GCNCNEHXHZ181396; 1GCNCNEHXHZ104348 | 1GCNCNEHXHZ169247 | 1GCNCNEHXHZ179258; 1GCNCNEHXHZ105595 | 1GCNCNEHXHZ119383 | 1GCNCNEHXHZ157759 | 1GCNCNEHXHZ145496; 1GCNCNEHXHZ193810 | 1GCNCNEHXHZ198652; 1GCNCNEHXHZ108223 | 1GCNCNEHXHZ124177 | 1GCNCNEHXHZ123448; 1GCNCNEHXHZ181205 | 1GCNCNEHXHZ143019; 1GCNCNEHXHZ125023; 1GCNCNEHXHZ127354 | 1GCNCNEHXHZ185318; 1GCNCNEHXHZ154604 | 1GCNCNEHXHZ183360 | 1GCNCNEHXHZ186257 | 1GCNCNEHXHZ160919; 1GCNCNEHXHZ106326; 1GCNCNEHXHZ158412; 1GCNCNEHXHZ180376

1GCNCNEHXHZ145434 | 1GCNCNEHXHZ107752; 1GCNCNEHXHZ152237 | 1GCNCNEHXHZ147992 | 1GCNCNEHXHZ178336 | 1GCNCNEHXHZ186596 | 1GCNCNEHXHZ161763; 1GCNCNEHXHZ156675 | 1GCNCNEHXHZ156711; 1GCNCNEHXHZ154490; 1GCNCNEHXHZ117844 | 1GCNCNEHXHZ116578; 1GCNCNEHXHZ137348 | 1GCNCNEHXHZ198084; 1GCNCNEHXHZ136619; 1GCNCNEHXHZ175548 | 1GCNCNEHXHZ119075 | 1GCNCNEHXHZ163593; 1GCNCNEHXHZ158586; 1GCNCNEHXHZ178255

1GCNCNEHXHZ125216 | 1GCNCNEHXHZ128360 | 1GCNCNEHXHZ101949 | 1GCNCNEHXHZ124339 | 1GCNCNEHXHZ167398; 1GCNCNEHXHZ119237 | 1GCNCNEHXHZ167210; 1GCNCNEHXHZ163237 | 1GCNCNEHXHZ118847 | 1GCNCNEHXHZ183195 | 1GCNCNEHXHZ181673; 1GCNCNEHXHZ193466; 1GCNCNEHXHZ179048; 1GCNCNEHXHZ156630 | 1GCNCNEHXHZ136605 | 1GCNCNEHXHZ150858 | 1GCNCNEHXHZ187005; 1GCNCNEHXHZ115141 | 1GCNCNEHXHZ139097

1GCNCNEHXHZ140394; 1GCNCNEHXHZ193905; 1GCNCNEHXHZ138533 | 1GCNCNEHXHZ172200

1GCNCNEHXHZ169460; 1GCNCNEHXHZ181608; 1GCNCNEHXHZ155848 | 1GCNCNEHXHZ153923 | 1GCNCNEHXHZ157695; 1GCNCNEHXHZ113986 | 1GCNCNEHXHZ128312 | 1GCNCNEHXHZ181902 | 1GCNCNEHXHZ100896 | 1GCNCNEHXHZ160175 | 1GCNCNEHXHZ141075 | 1GCNCNEHXHZ115575 | 1GCNCNEHXHZ115267; 1GCNCNEHXHZ100395; 1GCNCNEHXHZ131985 | 1GCNCNEHXHZ141125 | 1GCNCNEHXHZ187375

1GCNCNEHXHZ118895; 1GCNCNEHXHZ172620 | 1GCNCNEHXHZ119173; 1GCNCNEHXHZ123952 | 1GCNCNEHXHZ101305 | 1GCNCNEHXHZ195119; 1GCNCNEHXHZ182371 | 1GCNCNEHXHZ161178 | 1GCNCNEHXHZ170625 | 1GCNCNEHXHZ100591; 1GCNCNEHXHZ102244 | 1GCNCNEHXHZ132179; 1GCNCNEHXHZ158958 | 1GCNCNEHXHZ198148 | 1GCNCNEHXHZ148303; 1GCNCNEHXHZ182838; 1GCNCNEHXHZ160192 | 1GCNCNEHXHZ125765 | 1GCNCNEHXHZ140038 | 1GCNCNEHXHZ113163; 1GCNCNEHXHZ144218; 1GCNCNEHXHZ135454 | 1GCNCNEHXHZ193712 | 1GCNCNEHXHZ197713 | 1GCNCNEHXHZ140914 | 1GCNCNEHXHZ142307 | 1GCNCNEHXHZ132800 | 1GCNCNEHXHZ137561 | 1GCNCNEHXHZ163738; 1GCNCNEHXHZ152013; 1GCNCNEHXHZ102373; 1GCNCNEHXHZ153761 | 1GCNCNEHXHZ146891; 1GCNCNEHXHZ156448; 1GCNCNEHXHZ112191 | 1GCNCNEHXHZ145045 | 1GCNCNEHXHZ123840; 1GCNCNEHXHZ111347; 1GCNCNEHXHZ195184; 1GCNCNEHXHZ124454 | 1GCNCNEHXHZ139357 | 1GCNCNEHXHZ174433 | 1GCNCNEHXHZ162685 | 1GCNCNEHXHZ100770 | 1GCNCNEHXHZ192835; 1GCNCNEHXHZ122686; 1GCNCNEHXHZ138225 | 1GCNCNEHXHZ169507; 1GCNCNEHXHZ140511; 1GCNCNEHXHZ104608

1GCNCNEHXHZ164436; 1GCNCNEHXHZ186792 | 1GCNCNEHXHZ153615 | 1GCNCNEHXHZ175808; 1GCNCNEHXHZ179860 | 1GCNCNEHXHZ103376 | 1GCNCNEHXHZ129296 | 1GCNCNEHXHZ139861; 1GCNCNEHXHZ162931 | 1GCNCNEHXHZ185979 | 1GCNCNEHXHZ105158 | 1GCNCNEHXHZ104821 | 1GCNCNEHXHZ141822 | 1GCNCNEHXHZ101885 | 1GCNCNEHXHZ196965; 1GCNCNEHXHZ168650 | 1GCNCNEHXHZ172293; 1GCNCNEHXHZ158636 | 1GCNCNEHXHZ167076 | 1GCNCNEHXHZ175517; 1GCNCNEHXHZ140881 | 1GCNCNEHXHZ138807 | 1GCNCNEHXHZ121389 | 1GCNCNEHXHZ120226; 1GCNCNEHXHZ170530 | 1GCNCNEHXHZ128908 | 1GCNCNEHXHZ141447 | 1GCNCNEHXHZ133817; 1GCNCNEHXHZ167272; 1GCNCNEHXHZ124017 | 1GCNCNEHXHZ110134 | 1GCNCNEHXHZ183990 | 1GCNCNEHXHZ121909 | 1GCNCNEHXHZ150536 | 1GCNCNEHXHZ175307; 1GCNCNEHXHZ114202 | 1GCNCNEHXHZ162198 | 1GCNCNEHXHZ175114 | 1GCNCNEHXHZ134904 | 1GCNCNEHXHZ130755; 1GCNCNEHXHZ135938 | 1GCNCNEHXHZ103281; 1GCNCNEHXHZ131419

1GCNCNEHXHZ193371; 1GCNCNEHXHZ128939; 1GCNCNEHXHZ133607 | 1GCNCNEHXHZ168390 | 1GCNCNEHXHZ186095 | 1GCNCNEHXHZ177848; 1GCNCNEHXHZ151881 | 1GCNCNEHXHZ169328 | 1GCNCNEHXHZ195217 | 1GCNCNEHXHZ117245 | 1GCNCNEHXHZ152108; 1GCNCNEHXHZ138340 | 1GCNCNEHXHZ147474 | 1GCNCNEHXHZ128035 | 1GCNCNEHXHZ117536 | 1GCNCNEHXHZ163321 | 1GCNCNEHXHZ159835; 1GCNCNEHXHZ102115; 1GCNCNEHXHZ174772 | 1GCNCNEHXHZ154554; 1GCNCNEHXHZ160516 | 1GCNCNEHXHZ160547 | 1GCNCNEHXHZ172679 | 1GCNCNEHXHZ138998; 1GCNCNEHXHZ156319 | 1GCNCNEHXHZ189840 | 1GCNCNEHXHZ131792; 1GCNCNEHXHZ159172; 1GCNCNEHXHZ160905; 1GCNCNEHXHZ134062 | 1GCNCNEHXHZ157678 | 1GCNCNEHXHZ112076 | 1GCNCNEHXHZ148995; 1GCNCNEHXHZ167451 | 1GCNCNEHXHZ137091; 1GCNCNEHXHZ108996

1GCNCNEHXHZ179857 | 1GCNCNEHXHZ134840; 1GCNCNEHXHZ198747; 1GCNCNEHXHZ142341; 1GCNCNEHXHZ194715; 1GCNCNEHXHZ181057 | 1GCNCNEHXHZ172245 | 1GCNCNEHXHZ123806 | 1GCNCNEHXHZ190812; 1GCNCNEHXHZ115477 | 1GCNCNEHXHZ104706; 1GCNCNEHXHZ139486 | 1GCNCNEHXHZ154408; 1GCNCNEHXHZ155798 | 1GCNCNEHXHZ133929; 1GCNCNEHXHZ171631 | 1GCNCNEHXHZ127032; 1GCNCNEHXHZ146129 | 1GCNCNEHXHZ107251

1GCNCNEHXHZ157275; 1GCNCNEHXHZ174478 | 1GCNCNEHXHZ157888

1GCNCNEHXHZ180071; 1GCNCNEHXHZ142761 | 1GCNCNEHXHZ145207; 1GCNCNEHXHZ142100; 1GCNCNEHXHZ170141; 1GCNCNEHXHZ140248 | 1GCNCNEHXHZ174268 | 1GCNCNEHXHZ191894 | 1GCNCNEHXHZ130500 | 1GCNCNEHXHZ114779 | 1GCNCNEHXHZ105287 | 1GCNCNEHXHZ114491; 1GCNCNEHXHZ170513 | 1GCNCNEHXHZ105838

1GCNCNEHXHZ130450; 1GCNCNEHXHZ105497; 1GCNCNEHXHZ119223 | 1GCNCNEHXHZ114569 | 1GCNCNEHXHZ189126; 1GCNCNEHXHZ109050 | 1GCNCNEHXHZ105614; 1GCNCNEHXHZ163996 | 1GCNCNEHXHZ177803 | 1GCNCNEHXHZ166168; 1GCNCNEHXHZ195492

1GCNCNEHXHZ130061 | 1GCNCNEHXHZ105998

1GCNCNEHXHZ191247; 1GCNCNEHXHZ160869; 1GCNCNEHXHZ157938 | 1GCNCNEHXHZ112787 | 1GCNCNEHXHZ186856; 1GCNCNEHXHZ164808 | 1GCNCNEHXHZ105001; 1GCNCNEHXHZ123403 | 1GCNCNEHXHZ132988; 1GCNCNEHXHZ109811; 1GCNCNEHXHZ104091; 1GCNCNEHXHZ157552 | 1GCNCNEHXHZ116113; 1GCNCNEHXHZ153811 | 1GCNCNEHXHZ160077 | 1GCNCNEHXHZ144610 | 1GCNCNEHXHZ172181 | 1GCNCNEHXHZ147216 | 1GCNCNEHXHZ115964 | 1GCNCNEHXHZ173265 | 1GCNCNEHXHZ110215

1GCNCNEHXHZ171080 | 1GCNCNEHXHZ156062 | 1GCNCNEHXHZ192611 | 1GCNCNEHXHZ117973 | 1GCNCNEHXHZ104334 | 1GCNCNEHXHZ159625; 1GCNCNEHXHZ142422

1GCNCNEHXHZ112062; 1GCNCNEHXHZ186226; 1GCNCNEHXHZ108593 | 1GCNCNEHXHZ157566; 1GCNCNEHXHZ136524 | 1GCNCNEHXHZ172357 | 1GCNCNEHXHZ177087 | 1GCNCNEHXHZ182208

1GCNCNEHXHZ135499

1GCNCNEHXHZ156045; 1GCNCNEHXHZ165327 | 1GCNCNEHXHZ136202; 1GCNCNEHXHZ154599 | 1GCNCNEHXHZ110943 | 1GCNCNEHXHZ158457 | 1GCNCNEHXHZ132294

1GCNCNEHXHZ137897; 1GCNCNEHXHZ163660; 1GCNCNEHXHZ166333; 1GCNCNEHXHZ132148 | 1GCNCNEHXHZ163920

1GCNCNEHXHZ106990 | 1GCNCNEHXHZ149760 | 1GCNCNEHXHZ130366 | 1GCNCNEHXHZ152058; 1GCNCNEHXHZ152027; 1GCNCNEHXHZ142095 | 1GCNCNEHXHZ136507 | 1GCNCNEHXHZ153310

1GCNCNEHXHZ125118; 1GCNCNEHXHZ134028 | 1GCNCNEHXHZ169331 | 1GCNCNEHXHZ159284 | 1GCNCNEHXHZ169054 | 1GCNCNEHXHZ150049 | 1GCNCNEHXHZ140427 | 1GCNCNEHXHZ161441 | 1GCNCNEHXHZ112708; 1GCNCNEHXHZ175792 | 1GCNCNEHXHZ160533; 1GCNCNEHXHZ101482 | 1GCNCNEHXHZ108528 | 1GCNCNEHXHZ138905; 1GCNCNEHXHZ122431; 1GCNCNEHXHZ166915 | 1GCNCNEHXHZ145742; 1GCNCNEHXHZ173606 | 1GCNCNEHXHZ170107; 1GCNCNEHXHZ136930 | 1GCNCNEHXHZ121943 | 1GCNCNEHXHZ143649 | 1GCNCNEHXHZ106908; 1GCNCNEHXHZ189241 | 1GCNCNEHXHZ175369 | 1GCNCNEHXHZ193189; 1GCNCNEHXHZ172407; 1GCNCNEHXHZ160127 | 1GCNCNEHXHZ189322 | 1GCNCNEHXHZ102504 | 1GCNCNEHXHZ169491 | 1GCNCNEHXHZ127113 | 1GCNCNEHXHZ115074 | 1GCNCNEHXHZ126611 | 1GCNCNEHXHZ119013 | 1GCNCNEHXHZ175565 | 1GCNCNEHXHZ137544 | 1GCNCNEHXHZ102454 | 1GCNCNEHXHZ115821 | 1GCNCNEHXHZ111297 | 1GCNCNEHXHZ192897 | 1GCNCNEHXHZ121764 | 1GCNCNEHXHZ182046 | 1GCNCNEHXHZ135793; 1GCNCNEHXHZ154702 | 1GCNCNEHXHZ119027; 1GCNCNEHXHZ128536 | 1GCNCNEHXHZ108917 | 1GCNCNEHXHZ143117 | 1GCNCNEHXHZ123594 | 1GCNCNEHXHZ130206 | 1GCNCNEHXHZ176392 | 1GCNCNEHXHZ146132 | 1GCNCNEHXHZ169099 | 1GCNCNEHXHZ169166; 1GCNCNEHXHZ160712; 1GCNCNEHXHZ172455; 1GCNCNEHXHZ113194; 1GCNCNEHXHZ122106; 1GCNCNEHXHZ151671 | 1GCNCNEHXHZ149130

1GCNCNEHXHZ111610 | 1GCNCNEHXHZ180068 | 1GCNCNEHXHZ164212; 1GCNCNEHXHZ171922 | 1GCNCNEHXHZ173962

1GCNCNEHXHZ149922 | 1GCNCNEHXHZ126401; 1GCNCNEHXHZ196383; 1GCNCNEHXHZ155901 | 1GCNCNEHXHZ132490 | 1GCNCNEHXHZ192303; 1GCNCNEHXHZ128794; 1GCNCNEHXHZ175274 | 1GCNCNEHXHZ107315 | 1GCNCNEHXHZ191457 | 1GCNCNEHXHZ137706

1GCNCNEHXHZ104964 | 1GCNCNEHXHZ167661 | 1GCNCNEHXHZ137401 | 1GCNCNEHXHZ139326 | 1GCNCNEHXHZ111509; 1GCNCNEHXHZ105502; 1GCNCNEHXHZ147393 | 1GCNCNEHXHZ186128

1GCNCNEHXHZ165277; 1GCNCNEHXHZ162590

1GCNCNEHXHZ142999 | 1GCNCNEHXHZ125975 | 1GCNCNEHXHZ175579; 1GCNCNEHXHZ143750 | 1GCNCNEHXHZ138192

1GCNCNEHXHZ122705

1GCNCNEHXHZ191720 | 1GCNCNEHXHZ123157 | 1GCNCNEHXHZ187215; 1GCNCNEHXHZ144185; 1GCNCNEHXHZ156188 | 1GCNCNEHXHZ190468 | 1GCNCNEHXHZ140928; 1GCNCNEHXHZ127273 | 1GCNCNEHXHZ188106 | 1GCNCNEHXHZ185402; 1GCNCNEHXHZ144882 | 1GCNCNEHXHZ165862 | 1GCNCNEHXHZ102356 | 1GCNCNEHXHZ105564 | 1GCNCNEHXHZ173153 | 1GCNCNEHXHZ187649; 1GCNCNEHXHZ129220; 1GCNCNEHXHZ176571; 1GCNCNEHXHZ198618 | 1GCNCNEHXHZ189806; 1GCNCNEHXHZ118444; 1GCNCNEHXHZ108626 | 1GCNCNEHXHZ105080 | 1GCNCNEHXHZ193693 | 1GCNCNEHXHZ128441 | 1GCNCNEHXHZ161651 | 1GCNCNEHXHZ195668 | 1GCNCNEHXHZ150231

1GCNCNEHXHZ152545; 1GCNCNEHXHZ178076 | 1GCNCNEHXHZ160581 | 1GCNCNEHXHZ166056 | 1GCNCNEHXHZ193080; 1GCNCNEHXHZ130853 | 1GCNCNEHXHZ189997; 1GCNCNEHXHZ129072 | 1GCNCNEHXHZ172987 | 1GCNCNEHXHZ154778 | 1GCNCNEHXHZ192074 | 1GCNCNEHXHZ127242 | 1GCNCNEHXHZ169376; 1GCNCNEHXHZ190373 | 1GCNCNEHXHZ146017 | 1GCNCNEHXHZ137074 | 1GCNCNEHXHZ138838 | 1GCNCNEHXHZ187540 | 1GCNCNEHXHZ176943 | 1GCNCNEHXHZ197629; 1GCNCNEHXHZ199719; 1GCNCNEHXHZ145868; 1GCNCNEHXHZ120632 | 1GCNCNEHXHZ157745 | 1GCNCNEHXHZ142775; 1GCNCNEHXHZ179311 | 1GCNCNEHXHZ164386 | 1GCNCNEHXHZ172035 | 1GCNCNEHXHZ109193; 1GCNCNEHXHZ135177; 1GCNCNEHXHZ184685; 1GCNCNEHXHZ187361 | 1GCNCNEHXHZ192575 | 1GCNCNEHXHZ129928 | 1GCNCNEHXHZ193225 | 1GCNCNEHXHZ163836 | 1GCNCNEHXHZ148222; 1GCNCNEHXHZ193936 | 1GCNCNEHXHZ172049; 1GCNCNEHXHZ191992 | 1GCNCNEHXHZ108304 | 1GCNCNEHXHZ105368

1GCNCNEHXHZ144039; 1GCNCNEHXHZ109548 | 1GCNCNEHXHZ195878 | 1GCNCNEHXHZ115415 | 1GCNCNEHXHZ163433 | 1GCNCNEHXHZ135390 | 1GCNCNEHXHZ195573; 1GCNCNEHXHZ188400 | 1GCNCNEHXHZ145871; 1GCNCNEHXHZ118749 | 1GCNCNEHXHZ103121 | 1GCNCNEHXHZ170317 | 1GCNCNEHXHZ122073 | 1GCNCNEHXHZ170110 | 1GCNCNEHXHZ182354 | 1GCNCNEHXHZ100669; 1GCNCNEHXHZ171449 | 1GCNCNEHXHZ128830 | 1GCNCNEHXHZ149645 | 1GCNCNEHXHZ122591 | 1GCNCNEHXHZ190213 | 1GCNCNEHXHZ148608 | 1GCNCNEHXHZ167367 | 1GCNCNEHXHZ193242; 1GCNCNEHXHZ116130 | 1GCNCNEHXHZ196240 | 1GCNCNEHXHZ102812; 1GCNCNEHXHZ192222; 1GCNCNEHXHZ137267; 1GCNCNEHXHZ161973 | 1GCNCNEHXHZ186131; 1GCNCNEHXHZ128780

1GCNCNEHXHZ108531 | 1GCNCNEHXHZ128410; 1GCNCNEHXHZ161634; 1GCNCNEHXHZ110974 | 1GCNCNEHXHZ152772 | 1GCNCNEHXHZ199848 | 1GCNCNEHXHZ150259 | 1GCNCNEHXHZ131176 | 1GCNCNEHXHZ195296 | 1GCNCNEHXHZ101174 | 1GCNCNEHXHZ118301 | 1GCNCNEHXHZ121523; 1GCNCNEHXHZ199851; 1GCNCNEHXHZ131064 | 1GCNCNEHXHZ114166 | 1GCNCNEHXHZ129069 | 1GCNCNEHXHZ154988; 1GCNCNEHXHZ101059 | 1GCNCNEHXHZ165649; 1GCNCNEHXHZ142338; 1GCNCNEHXHZ192186; 1GCNCNEHXHZ166865

1GCNCNEHXHZ185920; 1GCNCNEHXHZ174531 | 1GCNCNEHXHZ198957 | 1GCNCNEHXHZ104074 | 1GCNCNEHXHZ137415 | 1GCNCNEHXHZ180586; 1GCNCNEHXHZ153730 | 1GCNCNEHXHZ173685 | 1GCNCNEHXHZ130576 | 1GCNCNEHXHZ161147; 1GCNCNEHXHZ173704 | 1GCNCNEHXHZ184296 | 1GCNCNEHXHZ166235; 1GCNCNEHXHZ187179 | 1GCNCNEHXHZ101644

1GCNCNEHXHZ194696 | 1GCNCNEHXHZ169068 | 1GCNCNEHXHZ138693 | 1GCNCNEHXHZ151184 | 1GCNCNEHXHZ199820; 1GCNCNEHXHZ168454 | 1GCNCNEHXHZ148172 | 1GCNCNEHXHZ139696 | 1GCNCNEHXHZ113177; 1GCNCNEHXHZ151573 | 1GCNCNEHXHZ112739 | 1GCNCNEHXHZ179468; 1GCNCNEHXHZ197338

1GCNCNEHXHZ150343; 1GCNCNEHXHZ158832 | 1GCNCNEHXHZ196786; 1GCNCNEHXHZ191197 | 1GCNCNEHXHZ100221 | 1GCNCNEHXHZ180880; 1GCNCNEHXHZ113969

1GCNCNEHXHZ176280 | 1GCNCNEHXHZ141755 | 1GCNCNEHXHZ173640 | 1GCNCNEHXHZ167417 | 1GCNCNEHXHZ130691; 1GCNCNEHXHZ196092; 1GCNCNEHXHZ168289; 1GCNCNEHXHZ162332 | 1GCNCNEHXHZ196898 | 1GCNCNEHXHZ173301; 1GCNCNEHXHZ126740 | 1GCNCNEHXHZ184444 | 1GCNCNEHXHZ125877; 1GCNCNEHXHZ131470; 1GCNCNEHXHZ103037 | 1GCNCNEHXHZ111283; 1GCNCNEHXHZ164954 | 1GCNCNEHXHZ160662; 1GCNCNEHXHZ175467 | 1GCNCNEHXHZ145160 | 1GCNCNEHXHZ125054 | 1GCNCNEHXHZ188316 | 1GCNCNEHXHZ137155 | 1GCNCNEHXHZ195282 | 1GCNCNEHXHZ173878 | 1GCNCNEHXHZ190521; 1GCNCNEHXHZ137818 | 1GCNCNEHXHZ165411; 1GCNCNEHXHZ193614 | 1GCNCNEHXHZ106410 | 1GCNCNEHXHZ121490

1GCNCNEHXHZ161343 | 1GCNCNEHXHZ111140; 1GCNCNEHXHZ182502 | 1GCNCNEHXHZ147250; 1GCNCNEHXHZ176053; 1GCNCNEHXHZ188588 | 1GCNCNEHXHZ108738 | 1GCNCNEHXHZ172228; 1GCNCNEHXHZ140668; 1GCNCNEHXHZ192933; 1GCNCNEHXHZ172861 | 1GCNCNEHXHZ159446 | 1GCNCNEHXHZ114670 | 1GCNCNEHXHZ179177; 1GCNCNEHXHZ106455 | 1GCNCNEHXHZ183178 | 1GCNCNEHXHZ113146 | 1GCNCNEHXHZ135812 | 1GCNCNEHXHZ100784 | 1GCNCNEHXHZ193550 | 1GCNCNEHXHZ120341; 1GCNCNEHXHZ128097 | 1GCNCNEHXHZ142596; 1GCNCNEHXHZ131291; 1GCNCNEHXHZ172147 | 1GCNCNEHXHZ156725 | 1GCNCNEHXHZ131582 | 1GCNCNEHXHZ116791 | 1GCNCNEHXHZ105404; 1GCNCNEHXHZ159771 | 1GCNCNEHXHZ102129; 1GCNCNEHXHZ114183 | 1GCNCNEHXHZ171063 | 1GCNCNEHXHZ120923 | 1GCNCNEHXHZ138726 | 1GCNCNEHXHZ161245 | 1GCNCNEHXHZ122333 | 1GCNCNEHXHZ125989; 1GCNCNEHXHZ140749; 1GCNCNEHXHZ181592; 1GCNCNEHXHZ132683; 1GCNCNEHXHZ165232

1GCNCNEHXHZ172018 | 1GCNCNEHXHZ130710; 1GCNCNEHXHZ168809 | 1GCNCNEHXHZ186615 | 1GCNCNEHXHZ147975

1GCNCNEHXHZ105130; 1GCNCNEHXHZ115561 | 1GCNCNEHXHZ137298 | 1GCNCNEHXHZ130075

1GCNCNEHXHZ153775 | 1GCNCNEHXHZ183214; 1GCNCNEHXHZ150617 | 1GCNCNEHXHZ164520 | 1GCNCNEHXHZ167045 | 1GCNCNEHXHZ151590; 1GCNCNEHXHZ167658; 1GCNCNEHXHZ185111 | 1GCNCNEHXHZ156031 | 1GCNCNEHXHZ168308 | 1GCNCNEHXHZ146003 | 1GCNCNEHXHZ140234 | 1GCNCNEHXHZ199784; 1GCNCNEHXHZ163514 | 1GCNCNEHXHZ180930 | 1GCNCNEHXHZ120601; 1GCNCNEHXHZ141402 | 1GCNCNEHXHZ158247 | 1GCNCNEHXHZ170575 | 1GCNCNEHXHZ157437

1GCNCNEHXHZ197260; 1GCNCNEHXHZ186887 | 1GCNCNEHXHZ118217 | 1GCNCNEHXHZ147698; 1GCNCNEHXHZ119416 | 1GCNCNEHXHZ119741 | 1GCNCNEHXHZ192057; 1GCNCNEHXHZ140010; 1GCNCNEHXHZ166896 | 1GCNCNEHXHZ168342; 1GCNCNEHXHZ144476 | 1GCNCNEHXHZ154330 | 1GCNCNEHXHZ160984 | 1GCNCNEHXHZ194908 | 1GCNCNEHXHZ177526 | 1GCNCNEHXHZ158135 | 1GCNCNEHXHZ160726; 1GCNCNEHXHZ119898 | 1GCNCNEHXHZ168714 | 1GCNCNEHXHZ115902 | 1GCNCNEHXHZ179969; 1GCNCNEHXHZ147670 | 1GCNCNEHXHZ180488 | 1GCNCNEHXHZ126270

1GCNCNEHXHZ186694; 1GCNCNEHXHZ119643; 1GCNCNEHXHZ102020 | 1GCNCNEHXHZ149189 | 1GCNCNEHXHZ192351 | 1GCNCNEHXHZ178370 | 1GCNCNEHXHZ171189

1GCNCNEHXHZ119433

1GCNCNEHXHZ143635; 1GCNCNEHXHZ163822; 1GCNCNEHXHZ137138; 1GCNCNEHXHZ144672 | 1GCNCNEHXHZ158409 | 1GCNCNEHXHZ142193 | 1GCNCNEHXHZ160953 | 1GCNCNEHXHZ137642; 1GCNCNEHXHZ192446; 1GCNCNEHXHZ145675; 1GCNCNEHXHZ126317 | 1GCNCNEHXHZ102874 | 1GCNCNEHXHZ103488 | 1GCNCNEHXHZ108335 | 1GCNCNEHXHZ185058 | 1GCNCNEHXHZ196089; 1GCNCNEHXHZ150262; 1GCNCNEHXHZ177252; 1GCNCNEHXHZ153825

1GCNCNEHXHZ108870 | 1GCNCNEHXHZ190440; 1GCNCNEHXHZ107993; 1GCNCNEHXHZ181964; 1GCNCNEHXHZ188042

1GCNCNEHXHZ178675 | 1GCNCNEHXHZ174044; 1GCNCNEHXHZ109808; 1GCNCNEHXHZ195248; 1GCNCNEHXHZ142808; 1GCNCNEHXHZ141190 | 1GCNCNEHXHZ177297 | 1GCNCNEHXHZ198506; 1GCNCNEHXHZ181138; 1GCNCNEHXHZ160659; 1GCNCNEHXHZ149385; 1GCNCNEHXHZ120873 | 1GCNCNEHXHZ104043; 1GCNCNEHXHZ177445 | 1GCNCNEHXHZ111414 | 1GCNCNEHXHZ135485 | 1GCNCNEHXHZ142419 | 1GCNCNEHXHZ179776 | 1GCNCNEHXHZ181043 | 1GCNCNEHXHZ124048 | 1GCNCNEHXHZ199056 | 1GCNCNEHXHZ199932

1GCNCNEHXHZ157048 | 1GCNCNEHXHZ141643; 1GCNCNEHXHZ126155 | 1GCNCNEHXHZ175761; 1GCNCNEHXHZ150309; 1GCNCNEHXHZ189062 | 1GCNCNEHXHZ169751 | 1GCNCNEHXHZ143568; 1GCNCNEHXHZ128889 | 1GCNCNEHXHZ157129 | 1GCNCNEHXHZ103880; 1GCNCNEHXHZ170057 | 1GCNCNEHXHZ189045; 1GCNCNEHXHZ183245 | 1GCNCNEHXHZ135907; 1GCNCNEHXHZ172102 | 1GCNCNEHXHZ115379 | 1GCNCNEHXHZ190048 | 1GCNCNEHXHZ156918 | 1GCNCNEHXHZ180040; 1GCNCNEHXHZ184895 | 1GCNCNEHXHZ180300; 1GCNCNEHXHZ185464; 1GCNCNEHXHZ194777 | 1GCNCNEHXHZ190650 | 1GCNCNEHXHZ170463 | 1GCNCNEHXHZ160497 | 1GCNCNEHXHZ188428 | 1GCNCNEHXHZ133008; 1GCNCNEHXHZ188641 | 1GCNCNEHXHZ112563 | 1GCNCNEHXHZ111042; 1GCNCNEHXHZ157504 | 1GCNCNEHXHZ139388; 1GCNCNEHXHZ167692 | 1GCNCNEHXHZ106794 | 1GCNCNEHXHZ124129 | 1GCNCNEHXHZ154358 | 1GCNCNEHXHZ139889; 1GCNCNEHXHZ160709; 1GCNCNEHXHZ176358

1GCNCNEHXHZ125958 | 1GCNCNEHXHZ196609 | 1GCNCNEHXHZ178224 | 1GCNCNEHXHZ128827 | 1GCNCNEHXHZ151637 | 1GCNCNEHXHZ186761; 1GCNCNEHXHZ185772 | 1GCNCNEHXHZ141285; 1GCNCNEHXHZ122588

1GCNCNEHXHZ161679 | 1GCNCNEHXHZ116273; 1GCNCNEHXHZ143277 | 1GCNCNEHXHZ120565 | 1GCNCNEHXHZ165375 | 1GCNCNEHXHZ152352; 1GCNCNEHXHZ151878 | 1GCNCNEHXHZ112417

1GCNCNEHXHZ170687 | 1GCNCNEHXHZ122087 | 1GCNCNEHXHZ170916; 1GCNCNEHXHZ139603 | 1GCNCNEHXHZ110263; 1GCNCNEHXHZ173556 | 1GCNCNEHXHZ115320; 1GCNCNEHXHZ112790 | 1GCNCNEHXHZ133347 | 1GCNCNEHXHZ129864 | 1GCNCNEHXHZ186470 | 1GCNCNEHXHZ114006 | 1GCNCNEHXHZ162489 | 1GCNCNEHXHZ166204 | 1GCNCNEHXHZ171127 | 1GCNCNEHXHZ113308 | 1GCNCNEHXHZ105967 | 1GCNCNEHXHZ195797; 1GCNCNEHXHZ191958; 1GCNCNEHXHZ140282 | 1GCNCNEHXHZ152478 | 1GCNCNEHXHZ125121 | 1GCNCNEHXHZ145935; 1GCNCNEHXHZ141321 | 1GCNCNEHXHZ117424 | 1GCNCNEHXHZ198845 | 1GCNCNEHXHZ135325; 1GCNCNEHXHZ168079 | 1GCNCNEHXHZ159804; 1GCNCNEHXHZ129945; 1GCNCNEHXHZ121893; 1GCNCNEHXHZ119870 | 1GCNCNEHXHZ111879 | 1GCNCNEHXHZ178028; 1GCNCNEHXHZ124387; 1GCNCNEHXHZ164338 | 1GCNCNEHXHZ117763 | 1GCNCNEHXHZ197498 | 1GCNCNEHXHZ169569

1GCNCNEHXHZ177056; 1GCNCNEHXHZ134174 | 1GCNCNEHXHZ171807 | 1GCNCNEHXHZ116953; 1GCNCNEHXHZ149421 | 1GCNCNEHXHZ160564; 1GCNCNEHXHZ183858 | 1GCNCNEHXHZ102891 | 1GCNCNEHXHZ132506 | 1GCNCNEHXHZ162508 | 1GCNCNEHXHZ152271; 1GCNCNEHXHZ161388 | 1GCNCNEHXHZ175355 | 1GCNCNEHXHZ107749; 1GCNCNEHXHZ155302 | 1GCNCNEHXHZ106035 | 1GCNCNEHXHZ131114 | 1GCNCNEHXHZ164985; 1GCNCNEHXHZ175999 | 1GCNCNEHXHZ131520

1GCNCNEHXHZ140170 | 1GCNCNEHXHZ118170 | 1GCNCNEHXHZ191930

1GCNCNEHXHZ162623; 1GCNCNEHXHZ114488; 1GCNCNEHXHZ168275

1GCNCNEHXHZ183780; 1GCNCNEHXHZ137835 | 1GCNCNEHXHZ165540 | 1GCNCNEHXHZ118234 | 1GCNCNEHXHZ140301 | 1GCNCNEHXHZ102499; 1GCNCNEHXHZ151959; 1GCNCNEHXHZ160225 | 1GCNCNEHXHZ182872 | 1GCNCNEHXHZ146759; 1GCNCNEHXHZ128200; 1GCNCNEHXHZ174321; 1GCNCNEHXHZ117732; 1GCNCNEHXHZ186923; 1GCNCNEHXHZ151542 | 1GCNCNEHXHZ144753; 1GCNCNEHXHZ106147 | 1GCNCNEHXHZ182628; 1GCNCNEHXHZ143943; 1GCNCNEHXHZ193502 | 1GCNCNEHXHZ100607; 1GCNCNEHXHZ167031 | 1GCNCNEHXHZ124955 | 1GCNCNEHXHZ154649; 1GCNCNEHXHZ115818 | 1GCNCNEHXHZ144932 | 1GCNCNEHXHZ103717; 1GCNCNEHXHZ127533 | 1GCNCNEHXHZ177929 | 1GCNCNEHXHZ144056 | 1GCNCNEHXHZ157521; 1GCNCNEHXHZ121067; 1GCNCNEHXHZ165098; 1GCNCNEHXHZ170396 | 1GCNCNEHXHZ133719; 1GCNCNEHXHZ188946; 1GCNCNEHXHZ101479 | 1GCNCNEHXHZ105239 | 1GCNCNEHXHZ132196 | 1GCNCNEHXHZ176781 | 1GCNCNEHXHZ129198 | 1GCNCNEHXHZ157454 | 1GCNCNEHXHZ136510; 1GCNCNEHXHZ140542 | 1GCNCNEHXHZ169149; 1GCNCNEHXHZ182421 | 1GCNCNEHXHZ173427 | 1GCNCNEHXHZ180099 | 1GCNCNEHXHZ104625; 1GCNCNEHXHZ175422 | 1GCNCNEHXHZ132926

1GCNCNEHXHZ113454 | 1GCNCNEHXHZ151475 | 1GCNCNEHXHZ147734 | 1GCNCNEHXHZ151217 | 1GCNCNEHXHZ185335 | 1GCNCNEHXHZ121473 | 1GCNCNEHXHZ127290 | 1GCNCNEHXHZ177784 | 1GCNCNEHXHZ102521 | 1GCNCNEHXHZ146731 | 1GCNCNEHXHZ162041 | 1GCNCNEHXHZ155199 | 1GCNCNEHXHZ117620; 1GCNCNEHXHZ192253; 1GCNCNEHXHZ128620 | 1GCNCNEHXHZ115463

1GCNCNEHXHZ121165 | 1GCNCNEHXHZ143893; 1GCNCNEHXHZ170379

1GCNCNEHXHZ111607 | 1GCNCNEHXHZ156563 | 1GCNCNEHXHZ125202; 1GCNCNEHXHZ157907; 1GCNCNEHXHZ139925 | 1GCNCNEHXHZ199994; 1GCNCNEHXHZ142145; 1GCNCNEHXHZ124115; 1GCNCNEHXHZ150942; 1GCNCNEHXHZ177414 | 1GCNCNEHXHZ169085 | 1GCNCNEHXHZ170267 | 1GCNCNEHXHZ130190 | 1GCNCNEHXHZ175212 | 1GCNCNEHXHZ172469

1GCNCNEHXHZ124034 | 1GCNCNEHXHZ118475 | 1GCNCNEHXHZ172004 | 1GCNCNEHXHZ148639 | 1GCNCNEHXHZ143733 | 1GCNCNEHXHZ115298 | 1GCNCNEHXHZ181320; 1GCNCNEHXHZ190986 | 1GCNCNEHXHZ126723 | 1GCNCNEHXHZ102146 | 1GCNCNEHXHZ141254; 1GCNCNEHXHZ183021; 1GCNCNEHXHZ141027; 1GCNCNEHXHZ183973; 1GCNCNEHXHZ155588 | 1GCNCNEHXHZ117519 | 1GCNCNEHXHZ184511 | 1GCNCNEHXHZ116757 | 1GCNCNEHXHZ108674 | 1GCNCNEHXHZ187800 | 1GCNCNEHXHZ187389

1GCNCNEHXHZ133851; 1GCNCNEHXHZ151251; 1GCNCNEHXHZ131226; 1GCNCNEHXHZ166123 | 1GCNCNEHXHZ129184

1GCNCNEHXHZ166042; 1GCNCNEHXHZ126995 | 1GCNCNEHXHZ194245 | 1GCNCNEHXHZ145286; 1GCNCNEHXHZ107394 | 1GCNCNEHXHZ143778 | 1GCNCNEHXHZ175971

1GCNCNEHXHZ103765 | 1GCNCNEHXHZ179504 | 1GCNCNEHXHZ144073 | 1GCNCNEHXHZ157051; 1GCNCNEHXHZ127256 | 1GCNCNEHXHZ193824 | 1GCNCNEHXHZ142274; 1GCNCNEHXHZ189028; 1GCNCNEHXHZ176277 | 1GCNCNEHXHZ165957 | 1GCNCNEHXHZ123630; 1GCNCNEHXHZ156417

1GCNCNEHXHZ139035; 1GCNCNEHXHZ108903; 1GCNCNEHXHZ105970 | 1GCNCNEHXHZ172343; 1GCNCNEHXHZ143361; 1GCNCNEHXHZ133140

1GCNCNEHXHZ153307 | 1GCNCNEHXHZ136314 | 1GCNCNEHXHZ122204 | 1GCNCNEHXHZ176246 | 1GCNCNEHXHZ139343; 1GCNCNEHXHZ185884 | 1GCNCNEHXHZ120887; 1GCNCNEHXHZ172603; 1GCNCNEHXHZ131047 | 1GCNCNEHXHZ192771 | 1GCNCNEHXHZ189210 | 1GCNCNEHXHZ124437; 1GCNCNEHXHZ188283; 1GCNCNEHXHZ115317; 1GCNCNEHXHZ161035 | 1GCNCNEHXHZ117178 | 1GCNCNEHXHZ114880 | 1GCNCNEHXHZ166607 | 1GCNCNEHXHZ185867 | 1GCNCNEHXHZ145126 | 1GCNCNEHXHZ178806; 1GCNCNEHXHZ144199 | 1GCNCNEHXHZ127077 | 1GCNCNEHXHZ114815 | 1GCNCNEHXHZ181916 | 1GCNCNEHXHZ138354; 1GCNCNEHXHZ134367; 1GCNCNEHXHZ186906; 1GCNCNEHXHZ116340; 1GCNCNEHXHZ107119

1GCNCNEHXHZ111008 | 1GCNCNEHXHZ119660; 1GCNCNEHXHZ166039 | 1GCNCNEHXHZ168132 | 1GCNCNEHXHZ112949; 1GCNCNEHXHZ119738; 1GCNCNEHXHZ161150 | 1GCNCNEHXHZ118766

1GCNCNEHXHZ116144 | 1GCNCNEHXHZ106648 | 1GCNCNEHXHZ103149 | 1GCNCNEHXHZ176733 | 1GCNCNEHXHZ132392; 1GCNCNEHXHZ150990 | 1GCNCNEHXHZ178613 | 1GCNCNEHXHZ163643 | 1GCNCNEHXHZ122042; 1GCNCNEHXHZ138841 | 1GCNCNEHXHZ160967; 1GCNCNEHXHZ120050 | 1GCNCNEHXHZ190695 | 1GCNCNEHXHZ182175; 1GCNCNEHXHZ162752

1GCNCNEHXHZ157955 | 1GCNCNEHXHZ149676 | 1GCNCNEHXHZ109064 | 1GCNCNEHXHZ122137 | 1GCNCNEHXHZ127385 | 1GCNCNEHXHZ196819; 1GCNCNEHXHZ166011 | 1GCNCNEHXHZ170978 | 1GCNCNEHXHZ111963 | 1GCNCNEHXHZ106732; 1GCNCNEHXHZ146535; 1GCNCNEHXHZ107072 | 1GCNCNEHXHZ197520 | 1GCNCNEHXHZ103619 | 1GCNCNEHXHZ154764 | 1GCNCNEHXHZ115690 | 1GCNCNEHXHZ128004 | 1GCNCNEHXHZ179650 | 1GCNCNEHXHZ121411; 1GCNCNEHXHZ197209 | 1GCNCNEHXHZ178319 | 1GCNCNEHXHZ129105; 1GCNCNEHXHZ130948 | 1GCNCNEHXHZ102700 | 1GCNCNEHXHZ189949; 1GCNCNEHXHZ120792

1GCNCNEHXHZ100641; 1GCNCNEHXHZ193435 | 1GCNCNEHXHZ129606; 1GCNCNEHXHZ172424 | 1GCNCNEHXHZ174173; 1GCNCNEHXHZ173461; 1GCNCNEHXHZ174206

1GCNCNEHXHZ147751 | 1GCNCNEHXHZ125569; 1GCNCNEHXHZ117312 | 1GCNCNEHXHZ191135 | 1GCNCNEHXHZ159575 | 1GCNCNEHXHZ133168 | 1GCNCNEHXHZ104902; 1GCNCNEHXHZ192544 | 1GCNCNEHXHZ189692; 1GCNCNEHXHZ121831; 1GCNCNEHXHZ148107; 1GCNCNEHXHZ145269 | 1GCNCNEHXHZ111249 | 1GCNCNEHXHZ164050; 1GCNCNEHXHZ180832 | 1GCNCNEHXHZ105483 | 1GCNCNEHXHZ162122 | 1GCNCNEHXHZ126463; 1GCNCNEHXHZ193354 | 1GCNCNEHXHZ174402

1GCNCNEHXHZ110196; 1GCNCNEHXHZ102065; 1GCNCNEHXHZ197033; 1GCNCNEHXHZ161052 | 1GCNCNEHXHZ186954; 1GCNCNEHXHZ142534; 1GCNCNEHXHZ163500 | 1GCNCNEHXHZ158216 | 1GCNCNEHXHZ199171 | 1GCNCNEHXHZ110506; 1GCNCNEHXHZ105144; 1GCNCNEHXHZ199753 | 1GCNCNEHXHZ175503 | 1GCNCNEHXHZ154098 | 1GCNCNEHXHZ114135 | 1GCNCNEHXHZ179602 | 1GCNCNEHXHZ160015; 1GCNCNEHXHZ153050; 1GCNCNEHXHZ134434 | 1GCNCNEHXHZ182600 | 1GCNCNEHXHZ110635 | 1GCNCNEHXHZ154103 | 1GCNCNEHXHZ104897 | 1GCNCNEHXHZ105807 | 1GCNCNEHXHZ101952 | 1GCNCNEHXHZ114023; 1GCNCNEHXHZ139892; 1GCNCNEHXHZ135079; 1GCNCNEHXHZ116354 | 1GCNCNEHXHZ133705 | 1GCNCNEHXHZ152240; 1GCNCNEHXHZ119139 | 1GCNCNEHXHZ112269 | 1GCNCNEHXHZ194326

1GCNCNEHXHZ195900; 1GCNCNEHXHZ180409; 1GCNCNEHXHZ136460; 1GCNCNEHXHZ153257 | 1GCNCNEHXHZ153338; 1GCNCNEHXHZ174481 | 1GCNCNEHXHZ144851 | 1GCNCNEHXHZ121148; 1GCNCNEHXHZ175419 | 1GCNCNEHXHZ158975; 1GCNCNEHXHZ164419 | 1GCNCNEHXHZ131288 | 1GCNCNEHXHZ112823 | 1GCNCNEHXHZ162444; 1GCNCNEHXHZ142601; 1GCNCNEHXHZ150651 | 1GCNCNEHXHZ176473 | 1GCNCNEHXHZ104866; 1GCNCNEHXHZ152402 | 1GCNCNEHXHZ161293 | 1GCNCNEHXHZ183522; 1GCNCNEHXHZ137186 | 1GCNCNEHXHZ184752 | 1GCNCNEHXHZ197937; 1GCNCNEHXHZ153291 | 1GCNCNEHXHZ172911; 1GCNCNEHXHZ171029 | 1GCNCNEHXHZ173931; 1GCNCNEHXHZ177395; 1GCNCNEHXHZ110747; 1GCNCNEHXHZ136555

1GCNCNEHXHZ114667; 1GCNCNEHXHZ176716; 1GCNCNEHXHZ159494; 1GCNCNEHXHZ108464 | 1GCNCNEHXHZ132358 | 1GCNCNEHXHZ132814 | 1GCNCNEHXHZ156479

1GCNCNEHXHZ197579; 1GCNCNEHXHZ154179; 1GCNCNEHXHZ146373 | 1GCNCNEHXHZ102003 | 1GCNCNEHXHZ159320

1GCNCNEHXHZ198201; 1GCNCNEHXHZ199090; 1GCNCNEHXHZ137916 | 1GCNCNEHXHZ193922 | 1GCNCNEHXHZ102101; 1GCNCNEHXHZ186002 | 1GCNCNEHXHZ115284; 1GCNCNEHXHZ175923 | 1GCNCNEHXHZ130139 | 1GCNCNEHXHZ194892 | 1GCNCNEHXHZ187120; 1GCNCNEHXHZ155462

1GCNCNEHXHZ103460; 1GCNCNEHXHZ146292; 1GCNCNEHXHZ189580 | 1GCNCNEHXHZ113387; 1GCNCNEHXHZ191989; 1GCNCNEHXHZ163013 | 1GCNCNEHXHZ147877 | 1GCNCNEHXHZ106231 | 1GCNCNEHXHZ176764 | 1GCNCNEHXHZ126821; 1GCNCNEHXHZ122722 | 1GCNCNEHXHZ189921 | 1GCNCNEHXHZ149533 | 1GCNCNEHXHZ185092; 1GCNCNEHXHZ125328; 1GCNCNEHXHZ165859 | 1GCNCNEHXHZ113731 | 1GCNCNEHXHZ102910 | 1GCNCNEHXHZ121537 | 1GCNCNEHXHZ195590 | 1GCNCNEHXHZ168020 | 1GCNCNEHXHZ169720 | 1GCNCNEHXHZ153999; 1GCNCNEHXHZ197971; 1GCNCNEHXHZ109212 | 1GCNCNEHXHZ131579

1GCNCNEHXHZ163786; 1GCNCNEHXHZ145708; 1GCNCNEHXHZ151461

1GCNCNEHXHZ171578 | 1GCNCNEHXHZ144834 | 1GCNCNEHXHZ161200 | 1GCNCNEHXHZ139455; 1GCNCNEHXHZ118833; 1GCNCNEHXHZ136586 | 1GCNCNEHXHZ100820 | 1GCNCNEHXHZ176361 | 1GCNCNEHXHZ184198; 1GCNCNEHXHZ154697 | 1GCNCNEHXHZ152206 | 1GCNCNEHXHZ148480 | 1GCNCNEHXHZ112627 | 1GCNCNEHXHZ151069; 1GCNCNEHXHZ154943 | 1GCNCNEHXHZ190907; 1GCNCNEHXHZ198280 | 1GCNCNEHXHZ144557; 1GCNCNEHXHZ150410 | 1GCNCNEHXHZ105984 | 1GCNCNEHXHZ184105 | 1GCNCNEHXHZ172259; 1GCNCNEHXHZ159303 | 1GCNCNEHXHZ160807 | 1GCNCNEHXHZ122557

1GCNCNEHXHZ116421 | 1GCNCNEHXHZ180281; 1GCNCNEHXHZ151492 | 1GCNCNEHXHZ138872 | 1GCNCNEHXHZ100901 | 1GCNCNEHXHZ189403 | 1GCNCNEHXHZ181835 | 1GCNCNEHXHZ193399; 1GCNCNEHXHZ124731 | 1GCNCNEHXHZ195945 | 1GCNCNEHXHZ112952; 1GCNCNEHXHZ191216 | 1GCNCNEHXHZ117455; 1GCNCNEHXHZ125104 | 1GCNCNEHXHZ144140; 1GCNCNEHXHZ142291 | 1GCNCNEHXHZ101160; 1GCNCNEHXHZ165165; 1GCNCNEHXHZ116287 | 1GCNCNEHXHZ128696 | 1GCNCNEHXHZ176182

1GCNCNEHXHZ195203 | 1GCNCNEHXHZ116628; 1GCNCNEHXHZ121666 | 1GCNCNEHXHZ170169 | 1GCNCNEHXHZ177493

1GCNCNEHXHZ188963; 1GCNCNEHXHZ129539 | 1GCNCNEHXHZ143098

1GCNCNEHXHZ126141; 1GCNCNEHXHZ142694; 1GCNCNEHXHZ198389; 1GCNCNEHXHZ134045 | 1GCNCNEHXHZ161553

1GCNCNEHXHZ153520 | 1GCNCNEHXHZ146471 | 1GCNCNEHXHZ137169 | 1GCNCNEHXHZ118394 | 1GCNCNEHXHZ184119 | 1GCNCNEHXHZ109274

1GCNCNEHXHZ121456; 1GCNCNEHXHZ173251 | 1GCNCNEHXHZ143151 | 1GCNCNEHXHZ146969; 1GCNCNEHXHZ124051; 1GCNCNEHXHZ198943

1GCNCNEHXHZ126138 | 1GCNCNEHXHZ195783; 1GCNCNEHXHZ154974 | 1GCNCNEHXHZ170804 | 1GCNCNEHXHZ181365 | 1GCNCNEHXHZ160743 | 1GCNCNEHXHZ119058 | 1GCNCNEHXHZ179390; 1GCNCNEHXHZ159897 | 1GCNCNEHXHZ140847; 1GCNCNEHXHZ147006; 1GCNCNEHXHZ176487 | 1GCNCNEHXHZ198876 | 1GCNCNEHXHZ165943 | 1GCNCNEHXHZ164162; 1GCNCNEHXHZ196920; 1GCNCNEHXHZ167837; 1GCNCNEHXHZ159642 | 1GCNCNEHXHZ124485; 1GCNCNEHXHZ135292; 1GCNCNEHXHZ174285; 1GCNCNEHXHZ128049; 1GCNCNEHXHZ169104; 1GCNCNEHXHZ125541 | 1GCNCNEHXHZ138175 | 1GCNCNEHXHZ146602 | 1GCNCNEHXHZ135809; 1GCNCNEHXHZ164565 | 1GCNCNEHXHZ194519 | 1GCNCNEHXHZ151931; 1GCNCNEHXHZ168101; 1GCNCNEHXHZ127421; 1GCNCNEHXHZ132330 | 1GCNCNEHXHZ166557; 1GCNCNEHXHZ152030 | 1GCNCNEHXHZ113700

1GCNCNEHXHZ180393 | 1GCNCNEHXHZ150472; 1GCNCNEHXHZ123627 | 1GCNCNEHXHZ152500 | 1GCNCNEHXHZ154277 | 1GCNCNEHXHZ153405 | 1GCNCNEHXHZ115639; 1GCNCNEHXHZ105743 | 1GCNCNEHXHZ170544; 1GCNCNEHXHZ104558

1GCNCNEHXHZ128858; 1GCNCNEHXHZ132697; 1GCNCNEHXHZ126382; 1GCNCNEHXHZ168910 | 1GCNCNEHXHZ194875; 1GCNCNEHXHZ107900 | 1GCNCNEHXHZ162346; 1GCNCNEHXHZ122624; 1GCNCNEHXHZ162234 | 1GCNCNEHXHZ187618

1GCNCNEHXHZ193323; 1GCNCNEHXHZ178899; 1GCNCNEHXHZ169037; 1GCNCNEHXHZ199509 | 1GCNCNEHXHZ179373; 1GCNCNEHXHZ183052 | 1GCNCNEHXHZ147930 | 1GCNCNEHXHZ188851 | 1GCNCNEHXHZ165988 | 1GCNCNEHXHZ101577 | 1GCNCNEHXHZ162718; 1GCNCNEHXHZ120825 | 1GCNCNEHXHZ189448 | 1GCNCNEHXHZ142792; 1GCNCNEHXHZ194469 | 1GCNCNEHXHZ148771 | 1GCNCNEHXHZ155543 | 1GCNCNEHXHZ195962; 1GCNCNEHXHZ149547 | 1GCNCNEHXHZ138032 | 1GCNCNEHXHZ150844 | 1GCNCNEHXHZ132554

1GCNCNEHXHZ166929; 1GCNCNEHXHZ118587 | 1GCNCNEHXHZ106634; 1GCNCNEHXHZ116029 | 1GCNCNEHXHZ188977; 1GCNCNEHXHZ116399 | 1GCNCNEHXHZ169684 | 1GCNCNEHXHZ105905 | 1GCNCNEHXHZ149838 | 1GCNCNEHXHZ132442; 1GCNCNEHXHZ136863; 1GCNCNEHXHZ188803; 1GCNCNEHXHZ118251 | 1GCNCNEHXHZ100994 | 1GCNCNEHXHZ190762 | 1GCNCNEHXHZ146552; 1GCNCNEHXHZ128813 | 1GCNCNEHXHZ145370; 1GCNCNEHXHZ105418; 1GCNCNEHXHZ198909 | 1GCNCNEHXHZ156742 | 1GCNCNEHXHZ120212 | 1GCNCNEHXHZ160273; 1GCNCNEHXHZ126009 | 1GCNCNEHXHZ172326; 1GCNCNEHXHZ117598 | 1GCNCNEHXHZ133221 | 1GCNCNEHXHZ178479 | 1GCNCNEHXHZ144123 | 1GCNCNEHXHZ132408; 1GCNCNEHXHZ126057 | 1GCNCNEHXHZ198764 | 1GCNCNEHXHZ179731 | 1GCNCNEHXHZ163352 | 1GCNCNEHXHZ119318 | 1GCNCNEHXHZ112448 | 1GCNCNEHXHZ139620 | 1GCNCNEHXHZ137396 | 1GCNCNEHXHZ142114; 1GCNCNEHXHZ177994 | 1GCNCNEHXHZ184170 | 1GCNCNEHXHZ136054 | 1GCNCNEHXHZ159687 | 1GCNCNEHXHZ180958 | 1GCNCNEHXHZ145353; 1GCNCNEHXHZ136085 | 1GCNCNEHXHZ187876 | 1GCNCNEHXHZ108836; 1GCNCNEHXHZ161911 | 1GCNCNEHXHZ158488 | 1GCNCNEHXHZ132957 | 1GCNCNEHXHZ130920 | 1GCNCNEHXHZ121053

1GCNCNEHXHZ173573; 1GCNCNEHXHZ195234 | 1GCNCNEHXHZ155509; 1GCNCNEHXHZ191233; 1GCNCNEHXHZ100834 | 1GCNCNEHXHZ164453 | 1GCNCNEHXHZ166400; 1GCNCNEHXHZ184914 | 1GCNCNEHXHZ174948; 1GCNCNEHXHZ132005 | 1GCNCNEHXHZ161312 | 1GCNCNEHXHZ123868 | 1GCNCNEHXHZ155350; 1GCNCNEHXHZ143747; 1GCNCNEHXHZ188204 | 1GCNCNEHXHZ123241 | 1GCNCNEHXHZ106116 | 1GCNCNEHXHZ169152 | 1GCNCNEHXHZ142887 | 1GCNCNEHXHZ164274 | 1GCNCNEHXHZ123739 | 1GCNCNEHXHZ103524 | 1GCNCNEHXHZ188722 | 1GCNCNEHXHZ147717; 1GCNCNEHXHZ156465; 1GCNCNEHXHZ149435; 1GCNCNEHXHZ180104 | 1GCNCNEHXHZ186582

1GCNCNEHXHZ163724; 1GCNCNEHXHZ138337

1GCNCNEHXHZ139133; 1GCNCNEHXHZ169829; 1GCNCNEHXHZ165618; 1GCNCNEHXHZ164792; 1GCNCNEHXHZ180491 | 1GCNCNEHXHZ142212 | 1GCNCNEHXHZ128584; 1GCNCNEHXHZ134577; 1GCNCNEHXHZ144641; 1GCNCNEHXHZ112224 | 1GCNCNEHXHZ150407 | 1GCNCNEHXHZ117679; 1GCNCNEHXHZ139732; 1GCNCNEHXHZ132232 | 1GCNCNEHXHZ137799 | 1GCNCNEHXHZ162525 | 1GCNCNEHXHZ154182 | 1GCNCNEHXHZ115494

1GCNCNEHXHZ145644; 1GCNCNEHXHZ139553; 1GCNCNEHXHZ127712; 1GCNCNEHXHZ149872

1GCNCNEHXHZ186419 | 1GCNCNEHXHZ161195; 1GCNCNEHXHZ183049; 1GCNCNEHXHZ118959 | 1GCNCNEHXHZ159656

1GCNCNEHXHZ166820 | 1GCNCNEHXHZ190809; 1GCNCNEHXHZ167918 | 1GCNCNEHXHZ146650 | 1GCNCNEHXHZ183259; 1GCNCNEHXHZ115849 | 1GCNCNEHXHZ123529; 1GCNCNEHXHZ136412; 1GCNCNEHXHZ119609; 1GCNCNEHXHZ171693 | 1GCNCNEHXHZ116418; 1GCNCNEHXHZ158264

1GCNCNEHXHZ198568; 1GCNCNEHXHZ146521 | 1GCNCNEHXHZ118248; 1GCNCNEHXHZ153968; 1GCNCNEHXHZ177719 | 1GCNCNEHXHZ181513 | 1GCNCNEHXHZ122414

1GCNCNEHXHZ116998; 1GCNCNEHXHZ114734 | 1GCNCNEHXHZ161990 | 1GCNCNEHXHZ182564; 1GCNCNEHXHZ118850 | 1GCNCNEHXHZ140671 | 1GCNCNEHXHZ133400 | 1GCNCNEHXHZ101840 | 1GCNCNEHXHZ194603 | 1GCNCNEHXHZ123921; 1GCNCNEHXHZ188767 | 1GCNCNEHXHZ166087; 1GCNCNEHXHZ120288; 1GCNCNEHXHZ124373 | 1GCNCNEHXHZ152318 | 1GCNCNEHXHZ123238; 1GCNCNEHXHZ111932 | 1GCNCNEHXHZ176926; 1GCNCNEHXHZ188364 | 1GCNCNEHXHZ186033 | 1GCNCNEHXHZ180782 | 1GCNCNEHXHZ144817; 1GCNCNEHXHZ144221 | 1GCNCNEHXHZ192382 | 1GCNCNEHXHZ147510 | 1GCNCNEHXHZ169703; 1GCNCNEHXHZ179888 | 1GCNCNEHXHZ195413; 1GCNCNEHXHZ134496; 1GCNCNEHXHZ186372 | 1GCNCNEHXHZ134823 | 1GCNCNEHXHZ183956; 1GCNCNEHXHZ170429 | 1GCNCNEHXHZ121425; 1GCNCNEHXHZ136782 | 1GCNCNEHXHZ117083 | 1GCNCNEHXHZ139309; 1GCNCNEHXHZ109520 | 1GCNCNEHXHZ155865 | 1GCNCNEHXHZ109842 | 1GCNCNEHXHZ103684 | 1GCNCNEHXHZ170818 | 1GCNCNEHXHZ113857; 1GCNCNEHXHZ186517 | 1GCNCNEHXHZ112496 | 1GCNCNEHXHZ156322 | 1GCNCNEHXHZ171905; 1GCNCNEHXHZ166560 | 1GCNCNEHXHZ135194 | 1GCNCNEHXHZ155932 | 1GCNCNEHXHZ189269; 1GCNCNEHXHZ195766; 1GCNCNEHXHZ172097

1GCNCNEHXHZ149239 | 1GCNCNEHXHZ174609; 1GCNCNEHXHZ115883; 1GCNCNEHXHZ135373; 1GCNCNEHXHZ182886

1GCNCNEHXHZ171757 | 1GCNCNEHXHZ193645; 1GCNCNEHXHZ141951 | 1GCNCNEHXHZ113440 | 1GCNCNEHXHZ159365 | 1GCNCNEHXHZ153601 | 1GCNCNEHXHZ156997

1GCNCNEHXHZ181995

1GCNCNEHXHZ136023; 1GCNCNEHXHZ129587 | 1GCNCNEHXHZ188493; 1GCNCNEHXHZ159964 | 1GCNCNEHXHZ170964 | 1GCNCNEHXHZ106679 | 1GCNCNEHXHZ158605; 1GCNCNEHXHZ193533; 1GCNCNEHXHZ174903; 1GCNCNEHXHZ120761 | 1GCNCNEHXHZ121215 | 1GCNCNEHXHZ116046 | 1GCNCNEHXHZ116127 | 1GCNCNEHXHZ139973 | 1GCNCNEHXHZ158913; 1GCNCNEHXHZ101322; 1GCNCNEHXHZ170737; 1GCNCNEHXHZ156451; 1GCNCNEHXHZ113938 | 1GCNCNEHXHZ172083

1GCNCNEHXHZ119089 | 1GCNCNEHXHZ122235; 1GCNCNEHXHZ135910 | 1GCNCNEHXHZ158569 | 1GCNCNEHXHZ190728; 1GCNCNEHXHZ163531 | 1GCNCNEHXHZ183312 | 1GCNCNEHXHZ132134 | 1GCNCNEHXHZ193726

1GCNCNEHXHZ195279; 1GCNCNEHXHZ121618 | 1GCNCNEHXHZ177199; 1GCNCNEHXHZ133767; 1GCNCNEHXHZ174514; 1GCNCNEHXHZ101403 | 1GCNCNEHXHZ198361; 1GCNCNEHXHZ106858; 1GCNCNEHXHZ138015 | 1GCNCNEHXHZ111218 | 1GCNCNEHXHZ159107 | 1GCNCNEHXHZ177865; 1GCNCNEHXHZ188896; 1GCNCNEHXHZ188025 | 1GCNCNEHXHZ114863 | 1GCNCNEHXHZ188512 | 1GCNCNEHXHZ187506 | 1GCNCNEHXHZ182189 | 1GCNCNEHXHZ174139 | 1GCNCNEHXHZ137558

1GCNCNEHXHZ167160 | 1GCNCNEHXHZ197470; 1GCNCNEHXHZ135857 | 1GCNCNEHXHZ168843 | 1GCNCNEHXHZ180619; 1GCNCNEHXHZ127192; 1GCNCNEHXHZ172312 | 1GCNCNEHXHZ146048; 1GCNCNEHXHZ182533; 1GCNCNEHXHZ110568 | 1GCNCNEHXHZ189336; 1GCNCNEHXHZ169362 | 1GCNCNEHXHZ198781 | 1GCNCNEHXHZ150083 | 1GCNCNEHXHZ193287 | 1GCNCNEHXHZ167966 | 1GCNCNEHXHZ197534 | 1GCNCNEHXHZ127693 | 1GCNCNEHXHZ123207

1GCNCNEHXHZ181494 | 1GCNCNEHXHZ198392 | 1GCNCNEHXHZ126852 | 1GCNCNEHXHZ165490; 1GCNCNEHXHZ112109 | 1GCNCNEHXHZ190972; 1GCNCNEHXHZ127645 | 1GCNCNEHXHZ146079; 1GCNCNEHXHZ140556; 1GCNCNEHXHZ171421 | 1GCNCNEHXHZ137981 | 1GCNCNEHXHZ101711; 1GCNCNEHXHZ174156; 1GCNCNEHXHZ193757 | 1GCNCNEHXHZ178868 | 1GCNCNEHXHZ172410; 1GCNCNEHXHZ176151; 1GCNCNEHXHZ123286 | 1GCNCNEHXHZ180443 | 1GCNCNEHXHZ104172; 1GCNCNEHXHZ110277; 1GCNCNEHXHZ163934 | 1GCNCNEHXHZ167739 | 1GCNCNEHXHZ181088 | 1GCNCNEHXHZ130321 | 1GCNCNEHXHZ183648 | 1GCNCNEHXHZ188879 | 1GCNCNEHXHZ144980 | 1GCNCNEHXHZ105421 | 1GCNCNEHXHZ173542; 1GCNCNEHXHZ172360 | 1GCNCNEHXHZ143912; 1GCNCNEHXHZ118136; 1GCNCNEHXHZ188574 | 1GCNCNEHXHZ138029 | 1GCNCNEHXHZ141965; 1GCNCNEHXHZ165537; 1GCNCNEHXHZ132151

1GCNCNEHXHZ108142; 1GCNCNEHXHZ139018; 1GCNCNEHXHZ173413 | 1GCNCNEHXHZ149726; 1GCNCNEHXHZ186842 | 1GCNCNEHXHZ180278 | 1GCNCNEHXHZ162802 | 1GCNCNEHXHZ161567 | 1GCNCNEHXHZ110442; 1GCNCNEHXHZ173816 | 1GCNCNEHXHZ113079 | 1GCNCNEHXHZ174352 | 1GCNCNEHXHZ112420 | 1GCNCNEHXHZ111543; 1GCNCNEHXHZ133770 | 1GCNCNEHXHZ156739 | 1GCNCNEHXHZ197632 | 1GCNCNEHXHZ185870 | 1GCNCNEHXHZ187327; 1GCNCNEHXHZ145787 | 1GCNCNEHXHZ148852; 1GCNCNEHXHZ137687 | 1GCNCNEHXHZ184282; 1GCNCNEHXHZ175856; 1GCNCNEHXHZ105936 | 1GCNCNEHXHZ192513 | 1GCNCNEHXHZ187831 | 1GCNCNEHXHZ180233; 1GCNCNEHXHZ133963; 1GCNCNEHXHZ126642 | 1GCNCNEHXHZ135020 | 1GCNCNEHXHZ134708 | 1GCNCNEHXHZ199865 | 1GCNCNEHXHZ190924 | 1GCNCNEHXHZ183309 | 1GCNCNEHXHZ107654 | 1GCNCNEHXHZ167823 | 1GCNCNEHXHZ196416; 1GCNCNEHXHZ148687; 1GCNCNEHXHZ112398; 1GCNCNEHXHZ161665 | 1GCNCNEHXHZ101546 | 1GCNCNEHXHZ140783

1GCNCNEHXHZ132084 | 1GCNCNEHXHZ156272; 1GCNCNEHXHZ148673; 1GCNCNEHXHZ151119 | 1GCNCNEHXHZ162573 | 1GCNCNEHXHZ112806 | 1GCNCNEHXHZ144686; 1GCNCNEHXHZ166767 | 1GCNCNEHXHZ149595 | 1GCNCNEHXHZ131906 | 1GCNCNEHXHZ103247 | 1GCNCNEHXHZ168745 | 1GCNCNEHXHZ100025; 1GCNCNEHXHZ118606; 1GCNCNEHXHZ157423; 1GCNCNEHXHZ147507 | 1GCNCNEHXHZ176019; 1GCNCNEHXHZ157115; 1GCNCNEHXHZ187201 | 1GCNCNEHXHZ198635 | 1GCNCNEHXHZ138760; 1GCNCNEHXHZ104155 | 1GCNCNEHXHZ174738 | 1GCNCNEHXHZ177686; 1GCNCNEHXHZ155686 | 1GCNCNEHXHZ103863

1GCNCNEHXHZ147331 | 1GCNCNEHXHZ196349 | 1GCNCNEHXHZ129721 | 1GCNCNEHXHZ121960; 1GCNCNEHXHZ184623 | 1GCNCNEHXHZ157826; 1GCNCNEHXHZ170639

1GCNCNEHXHZ136040; 1GCNCNEHXHZ106472; 1GCNCNEHXHZ192902; 1GCNCNEHXHZ140041 | 1GCNCNEHXHZ112854 | 1GCNCNEHXHZ163805 | 1GCNCNEHXHZ191653 | 1GCNCNEHXHZ132022 | 1GCNCNEHXHZ185254 | 1GCNCNEHXHZ111400 | 1GCNCNEHXHZ129380 | 1GCNCNEHXHZ199266 | 1GCNCNEHXHZ100333; 1GCNCNEHXHZ107816 | 1GCNCNEHXHZ128147 | 1GCNCNEHXHZ118461; 1GCNCNEHXHZ135728; 1GCNCNEHXHZ150360 | 1GCNCNEHXHZ180653 | 1GCNCNEHXHZ125443 | 1GCNCNEHXHZ171175 | 1GCNCNEHXHZ180345 | 1GCNCNEHXHZ107363 | 1GCNCNEHXHZ186629 | 1GCNCNEHXHZ196836 | 1GCNCNEHXHZ156515; 1GCNCNEHXHZ149029; 1GCNCNEHXHZ128388; 1GCNCNEHXHZ133137 | 1GCNCNEHXHZ151587; 1GCNCNEHXHZ175145 | 1GCNCNEHXHZ173279; 1GCNCNEHXHZ170897 | 1GCNCNEHXHZ109078 | 1GCNCNEHXHZ159513 | 1GCNCNEHXHZ158085 | 1GCNCNEHXHZ178143 | 1GCNCNEHXHZ187859 | 1GCNCNEHXHZ102664; 1GCNCNEHXHZ142372; 1GCNCNEHXHZ190096 | 1GCNCNEHXHZ121652 | 1GCNCNEHXHZ168678; 1GCNCNEHXHZ159205; 1GCNCNEHXHZ189143 | 1GCNCNEHXHZ155140; 1GCNCNEHXHZ115365 | 1GCNCNEHXHZ110358

1GCNCNEHXHZ156594; 1GCNCNEHXHZ180779 | 1GCNCNEHXHZ118167; 1GCNCNEHXHZ120047 | 1GCNCNEHXHZ140122 | 1GCNCNEHXHZ190910 | 1GCNCNEHXHZ102230 | 1GCNCNEHXHZ174691 | 1GCNCNEHXHZ188932 | 1GCNCNEHXHZ175033 | 1GCNCNEHXHZ130643 | 1GCNCNEHXHZ137303

1GCNCNEHXHZ197582 | 1GCNCNEHXHZ187473 | 1GCNCNEHXHZ180975; 1GCNCNEHXHZ112899 | 1GCNCNEHXHZ106875; 1GCNCNEHXHZ112997; 1GCNCNEHXHZ155669; 1GCNCNEHXHZ137379 | 1GCNCNEHXHZ135633; 1GCNCNEHXHZ158622 | 1GCNCNEHXHZ151315 | 1GCNCNEHXHZ129461; 1GCNCNEHXHZ149905 | 1GCNCNEHXHZ196187; 1GCNCNEHXHZ144025 | 1GCNCNEHXHZ139228 | 1GCNCNEHXHZ176330 | 1GCNCNEHXHZ100431; 1GCNCNEHXHZ189675 | 1GCNCNEHXHZ136720 | 1GCNCNEHXHZ199767 | 1GCNCNEHXHZ167787

1GCNCNEHXHZ186985; 1GCNCNEHXHZ143179; 1GCNCNEHXHZ104673 | 1GCNCNEHXHZ104804 | 1GCNCNEHXHZ144249 | 1GCNCNEHXHZ164078; 1GCNCNEHXHZ195315 | 1GCNCNEHXHZ142064; 1GCNCNEHXHZ123577 | 1GCNCNEHXHZ145532 | 1GCNCNEHXHZ185156 | 1GCNCNEHXHZ100851 | 1GCNCNEHXHZ135034 | 1GCNCNEHXHZ147359 | 1GCNCNEHXHZ155283 | 1GCNCNEHXHZ175064 | 1GCNCNEHXHZ164047 | 1GCNCNEHXHZ106200; 1GCNCNEHXHZ108786 | 1GCNCNEHXHZ197064 | 1GCNCNEHXHZ197212 | 1GCNCNEHXHZ110750 | 1GCNCNEHXHZ115138; 1GCNCNEHXHZ143781 | 1GCNCNEHXHZ147247; 1GCNCNEHXHZ139813 | 1GCNCNEHXHZ125796 | 1GCNCNEHXHZ102227; 1GCNCNEHXHZ118931; 1GCNCNEHXHZ109436 | 1GCNCNEHXHZ163397 | 1GCNCNEHXHZ113115 | 1GCNCNEHXHZ177154; 1GCNCNEHXHZ118590; 1GCNCNEHXHZ166090 | 1GCNCNEHXHZ185206 | 1GCNCNEHXHZ140685 | 1GCNCNEHXHZ149497 | 1GCNCNEHXHZ160502; 1GCNCNEHXHZ122820; 1GCNCNEHXHZ110554 | 1GCNCNEHXHZ112479 | 1GCNCNEHXHZ123661; 1GCNCNEHXHZ138158 | 1GCNCNEHXHZ161617 | 1GCNCNEHXHZ149290; 1GCNCNEHXHZ195640 | 1GCNCNEHXHZ191345; 1GCNCNEHXHZ120890; 1GCNCNEHXHZ176411; 1GCNCNEHXHZ195153

1GCNCNEHXHZ119786 | 1GCNCNEHXHZ141786; 1GCNCNEHXHZ153680 | 1GCNCNEHXHZ118072 | 1GCNCNEHXHZ145210; 1GCNCNEHXHZ120968 | 1GCNCNEHXHZ116435 | 1GCNCNEHXHZ195251 | 1GCNCNEHXHZ105841

1GCNCNEHXHZ110537 | 1GCNCNEHXHZ144994 | 1GCNCNEHXHZ125359; 1GCNCNEHXHZ186601 | 1GCNCNEHXHZ156384 | 1GCNCNEHXHZ116676; 1GCNCNEHXHZ120064 | 1GCNCNEHXHZ117942 | 1GCNCNEHXHZ139116 | 1GCNCNEHXHZ148236 | 1GCNCNEHXHZ177798 | 1GCNCNEHXHZ150925 | 1GCNCNEHXHZ129315; 1GCNCNEHXHZ183486; 1GCNCNEHXHZ192480 | 1GCNCNEHXHZ185142 | 1GCNCNEHXHZ194441 | 1GCNCNEHXHZ168826; 1GCNCNEHXHZ103507; 1GCNCNEHXHZ198778; 1GCNCNEHXHZ180717 | 1GCNCNEHXHZ147779 | 1GCNCNEHXHZ101708

1GCNCNEHXHZ175338 | 1GCNCNEHXHZ132862 | 1GCNCNEHXHZ101658 | 1GCNCNEHXHZ128259 | 1GCNCNEHXHZ115172; 1GCNCNEHXHZ105953 | 1GCNCNEHXHZ150827 | 1GCNCNEHXHZ159236 | 1GCNCNEHXHZ113874 | 1GCNCNEHXHZ167448 | 1GCNCNEHXHZ108724 | 1GCNCNEHXHZ189837 | 1GCNCNEHXHZ195976; 1GCNCNEHXHZ156398; 1GCNCNEHXHZ150634 | 1GCNCNEHXHZ118864 | 1GCNCNEHXHZ167093 | 1GCNCNEHXHZ119030 | 1GCNCNEHXHZ124972 | 1GCNCNEHXHZ100803 | 1GCNCNEHXHZ172827; 1GCNCNEHXHZ194293; 1GCNCNEHXHZ160256

1GCNCNEHXHZ182659 | 1GCNCNEHXHZ127547; 1GCNCNEHXHZ134191 | 1GCNCNEHXHZ134594; 1GCNCNEHXHZ178465; 1GCNCNEHXHZ138399; 1GCNCNEHXHZ114975 | 1GCNCNEHXHZ100056 | 1GCNCNEHXHZ147295; 1GCNCNEHXHZ117777 | 1GCNCNEHXHZ195380 | 1GCNCNEHXHZ156496

1GCNCNEHXHZ134918 | 1GCNCNEHXHZ171192 | 1GCNCNEHXHZ162492; 1GCNCNEHXHZ150732 | 1GCNCNEHXHZ137463; 1GCNCNEHXHZ128973 | 1GCNCNEHXHZ182967 | 1GCNCNEHXHZ104835 | 1GCNCNEHXHZ119853 | 1GCNCNEHXHZ168518 | 1GCNCNEHXHZ131758; 1GCNCNEHXHZ173136 | 1GCNCNEHXHZ166588 | 1GCNCNEHXHZ125281 | 1GCNCNEHXHZ185528 | 1GCNCNEHXHZ119612 | 1GCNCNEHXHZ140900; 1GCNCNEHXHZ176294 | 1GCNCNEHXHZ126186 | 1GCNCNEHXHZ176859 | 1GCNCNEHXHZ128245 | 1GCNCNEHXHZ175162; 1GCNCNEHXHZ119710 | 1GCNCNEHXHZ194911 | 1GCNCNEHXHZ170480 | 1GCNCNEHXHZ176618 | 1GCNCNEHXHZ104365 | 1GCNCNEHXHZ196013 | 1GCNCNEHXHZ162248 | 1GCNCNEHXHZ103670 | 1GCNCNEHXHZ173475; 1GCNCNEHXHZ163626 | 1GCNCNEHXHZ133882; 1GCNCNEHXHZ133686 | 1GCNCNEHXHZ119481; 1GCNCNEHXHZ132764 | 1GCNCNEHXHZ198862 | 1GCNCNEHXHZ191006 | 1GCNCNEHXHZ184525

1GCNCNEHXHZ126088 | 1GCNCNEHXHZ101983; 1GCNCNEHXHZ182810 | 1GCNCNEHXHZ172942; 1GCNCNEHXHZ147166; 1GCNCNEHXHZ195816; 1GCNCNEHXHZ103538

1GCNCNEHXHZ173041 | 1GCNCNEHXHZ143585 | 1GCNCNEHXHZ148270 | 1GCNCNEHXHZ130531 | 1GCNCNEHXHZ157390

1GCNCNEHXHZ129024; 1GCNCNEHXHZ185576 | 1GCNCNEHXHZ188753; 1GCNCNEHXHZ174707 | 1GCNCNEHXHZ100316; 1GCNCNEHXHZ114474; 1GCNCNEHXHZ100719 | 1GCNCNEHXHZ176540 | 1GCNCNEHXHZ178434 | 1GCNCNEHXHZ149466; 1GCNCNEHXHZ139987 | 1GCNCNEHXHZ191099

1GCNCNEHXHZ101157

1GCNCNEHXHZ183004 | 1GCNCNEHXHZ157003 | 1GCNCNEHXHZ160001 | 1GCNCNEHXHZ162900 | 1GCNCNEHXHZ140444; 1GCNCNEHXHZ146244 | 1GCNCNEHXHZ132876 | 1GCNCNEHXHZ187411; 1GCNCNEHXHZ122266 | 1GCNCNEHXHZ169717 | 1GCNCNEHXHZ154019; 1GCNCNEHXHZ187229 | 1GCNCNEHXHZ135065; 1GCNCNEHXHZ142713 | 1GCNCNEHXHZ166154 | 1GCNCNEHXHZ119352; 1GCNCNEHXHZ125927 | 1GCNCNEHXHZ134952; 1GCNCNEHXHZ134207; 1GCNCNEHXHZ198859 | 1GCNCNEHXHZ108173 | 1GCNCNEHXHZ174304 | 1GCNCNEHXHZ103569 | 1GCNCNEHXHZ115897 | 1GCNCNEHXHZ131159 | 1GCNCNEHXHZ136734 | 1GCNCNEHXHZ134255; 1GCNCNEHXHZ148530; 1GCNCNEHXHZ115429 | 1GCNCNEHXHZ184329 | 1GCNCNEHXHZ121084 | 1GCNCNEHXHZ141772 | 1GCNCNEHXHZ116659

1GCNCNEHXHZ113843; 1GCNCNEHXHZ130156; 1GCNCNEHXHZ105919; 1GCNCNEHXHZ124082 | 1GCNCNEHXHZ143294; 1GCNCNEHXHZ160760; 1GCNCNEHXHZ101790; 1GCNCNEHXHZ134790 | 1GCNCNEHXHZ191524 | 1GCNCNEHXHZ134479 | 1GCNCNEHXHZ115799 | 1GCNCNEHXHZ116855 | 1GCNCNEHXHZ131338 | 1GCNCNEHXHZ165439; 1GCNCNEHXHZ121585 | 1GCNCNEHXHZ126902 | 1GCNCNEHXHZ140167; 1GCNCNEHXHZ100879 | 1GCNCNEHXHZ172651 | 1GCNCNEHXHZ143330 | 1GCNCNEHXHZ147135 | 1GCNCNEHXHZ162024 | 1GCNCNEHXHZ163030 | 1GCNCNEHXHZ121392 | 1GCNCNEHXHZ147149; 1GCNCNEHXHZ185562 | 1GCNCNEHXHZ194343 | 1GCNCNEHXHZ151024 | 1GCNCNEHXHZ197369 | 1GCNCNEHXHZ111669 | 1GCNCNEHXHZ110795; 1GCNCNEHXHZ170270; 1GCNCNEHXHZ167384 | 1GCNCNEHXHZ125524 | 1GCNCNEHXHZ122381 | 1GCNCNEHXHZ108559 | 1GCNCNEHXHZ186484; 1GCNCNEHXHZ147815; 1GCNCNEHXHZ119092 | 1GCNCNEHXHZ175131 | 1GCNCNEHXHZ103152 | 1GCNCNEHXHZ130836

1GCNCNEHXHZ188526; 1GCNCNEHXHZ104432 | 1GCNCNEHXHZ186534; 1GCNCNEHXHZ120808 | 1GCNCNEHXHZ134806 | 1GCNCNEHXHZ177560 | 1GCNCNEHXHZ134305 | 1GCNCNEHXHZ110697; 1GCNCNEHXHZ161018 | 1GCNCNEHXHZ125846; 1GCNCNEHXHZ114958 | 1GCNCNEHXHZ190857; 1GCNCNEHXHZ196674 | 1GCNCNEHXHZ176957

1GCNCNEHXHZ120386 | 1GCNCNEHXHZ142582 | 1GCNCNEHXHZ140413 | 1GCNCNEHXHZ117634; 1GCNCNEHXHZ181317 | 1GCNCNEHXHZ166106 | 1GCNCNEHXHZ148091; 1GCNCNEHXHZ159088; 1GCNCNEHXHZ156756 | 1GCNCNEHXHZ155400; 1GCNCNEHXHZ170351 | 1GCNCNEHXHZ155347; 1GCNCNEHXHZ190793 | 1GCNCNEHXHZ181348; 1GCNCNEHXHZ180202 | 1GCNCNEHXHZ179695

1GCNCNEHXHZ105449; 1GCNCNEHXHZ185416; 1GCNCNEHXHZ150567 | 1GCNCNEHXHZ128701 | 1GCNCNEHXHZ194200 | 1GCNCNEHXHZ124213; 1GCNCNEHXHZ116631 | 1GCNCNEHXHZ188154; 1GCNCNEHXHZ176814; 1GCNCNEHXHZ125510 | 1GCNCNEHXHZ158877 | 1GCNCNEHXHZ186176 | 1GCNCNEHXHZ115303 | 1GCNCNEHXHZ192821 | 1GCNCNEHXHZ136717; 1GCNCNEHXHZ102762 | 1GCNCNEHXHZ117715 | 1GCNCNEHXHZ155414 | 1GCNCNEHXHZ150620 | 1GCNCNEHXHZ183410 | 1GCNCNEHXHZ109405 | 1GCNCNEHXHZ173928 | 1GCNCNEHXHZ188378

1GCNCNEHXHZ189465; 1GCNCNEHXHZ110618 | 1GCNCNEHXHZ101191; 1GCNCNEHXHZ156353 | 1GCNCNEHXHZ146311 | 1GCNCNEHXHZ190535; 1GCNCNEHXHZ186940 | 1GCNCNEHXHZ129282 | 1GCNCNEHXHZ157986 | 1GCNCNEHXHZ181477 | 1GCNCNEHXHZ126432 | 1GCNCNEHXHZ112126 | 1GCNCNEHXHZ159270 | 1GCNCNEHXHZ187084

1GCNCNEHXHZ172519; 1GCNCNEHXHZ130867; 1GCNCNEHXHZ158166 | 1GCNCNEHXHZ110246 | 1GCNCNEHXHZ191779; 1GCNCNEHXHZ190339; 1GCNCNEHXHZ112577; 1GCNCNEHXHZ169197 | 1GCNCNEHXHZ162735 | 1GCNCNEHXHZ191362 | 1GCNCNEHXHZ183343 | 1GCNCNEHXHZ189823 | 1GCNCNEHXHZ158152; 1GCNCNEHXHZ158507; 1GCNCNEHXHZ107976; 1GCNCNEHXHZ163576; 1GCNCNEHXHZ192852 | 1GCNCNEHXHZ126480; 1GCNCNEHXHZ145756; 1GCNCNEHXHZ118556; 1GCNCNEHXHZ131534; 1GCNCNEHXHZ181818; 1GCNCNEHXHZ182483

1GCNCNEHXHZ137270 | 1GCNCNEHXHZ182645

1GCNCNEHXHZ146065; 1GCNCNEHXHZ109999 | 1GCNCNEHXHZ179549; 1GCNCNEHXHZ121117 | 1GCNCNEHXHZ128570 | 1GCNCNEHXHZ152089; 1GCNCNEHXHZ162511 | 1GCNCNEHXHZ158894 | 1GCNCNEHXHZ176344 | 1GCNCNEHXHZ179454 | 1GCNCNEHXHZ166199; 1GCNCNEHXHZ100882 | 1GCNCNEHXHZ160824 | 1GCNCNEHXHZ117133 | 1GCNCNEHXHZ182869 | 1GCNCNEHXHZ157096 | 1GCNCNEHXHZ175534 | 1GCNCNEHXHZ138385 | 1GCNCNEHXHZ176456 | 1GCNCNEHXHZ171340; 1GCNCNEHXHZ163335 | 1GCNCNEHXHZ117908 | 1GCNCNEHXHZ150696; 1GCNCNEHXHZ176876 | 1GCNCNEHXHZ128777 | 1GCNCNEHXHZ112546; 1GCNCNEHXHZ176215 | 1GCNCNEHXHZ114314 | 1GCNCNEHXHZ141853; 1GCNCNEHXHZ127399 | 1GCNCNEHXHZ105029; 1GCNCNEHXHZ125071; 1GCNCNEHXHZ163416 | 1GCNCNEHXHZ127614; 1GCNCNEHXHZ140508 | 1GCNCNEHXHZ151623

1GCNCNEHXHZ195458; 1GCNCNEHXHZ165117; 1GCNCNEHXHZ174822 | 1GCNCNEHXHZ175775; 1GCNCNEHXHZ189904; 1GCNCNEHXHZ149287 | 1GCNCNEHXHZ166364 | 1GCNCNEHXHZ103751 | 1GCNCNEHXHZ123532; 1GCNCNEHXHZ160340 | 1GCNCNEHXHZ162783 | 1GCNCNEHXHZ104236; 1GCNCNEHXHZ157177 | 1GCNCNEHXHZ158815

1GCNCNEHXHZ193564 | 1GCNCNEHXHZ191023; 1GCNCNEHXHZ171354; 1GCNCNEHXHZ138290; 1GCNCNEHXHZ100705 | 1GCNCNEHXHZ114524; 1GCNCNEHXHZ152920; 1GCNCNEHXHZ149032; 1GCNCNEHXHZ109324 | 1GCNCNEHXHZ116841 | 1GCNCNEHXHZ146213 | 1GCNCNEHXHZ159690 | 1GCNCNEHXHZ166882 | 1GCNCNEHXHZ190079; 1GCNCNEHXHZ152156 | 1GCNCNEHXHZ157714 | 1GCNCNEHXHZ159141 | 1GCNCNEHXHZ164341 | 1GCNCNEHXHZ146566 | 1GCNCNEHXHZ190065 | 1GCNCNEHXHZ109498 | 1GCNCNEHXHZ115043; 1GCNCNEHXHZ199414; 1GCNCNEHXHZ106066 | 1GCNCNEHXHZ123255 | 1GCNCNEHXHZ119397 | 1GCNCNEHXHZ103183 | 1GCNCNEHXHZ103992 | 1GCNCNEHXHZ165974

1GCNCNEHXHZ171046 | 1GCNCNEHXHZ194584; 1GCNCNEHXHZ164971 | 1GCNCNEHXHZ168258 | 1GCNCNEHXHZ157065 | 1GCNCNEHXHZ167949 | 1GCNCNEHXHZ134076; 1GCNCNEHXHZ191538 | 1GCNCNEHXHZ136216 | 1GCNCNEHXHZ186548 | 1GCNCNEHXHZ132103 | 1GCNCNEHXHZ196111; 1GCNCNEHXHZ198733

1GCNCNEHXHZ107587 | 1GCNCNEHXHZ190034; 1GCNCNEHXHZ135244 | 1GCNCNEHXHZ170527; 1GCNCNEHXHZ111204 | 1GCNCNEHXHZ133655 | 1GCNCNEHXHZ155087 | 1GCNCNEHXHZ131677; 1GCNCNEHXHZ182581 | 1GCNCNEHXHZ103443; 1GCNCNEHXHZ174562 | 1GCNCNEHXHZ106519 | 1GCNCNEHXHZ102888; 1GCNCNEHXHZ119349 | 1GCNCNEHXHZ136099; 1GCNCNEHXHZ114748 | 1GCNCNEHXHZ116614 | 1GCNCNEHXHZ101028 | 1GCNCNEHXHZ102843 | 1GCNCNEHXHZ189966 | 1GCNCNEHXHZ179941 | 1GCNCNEHXHZ134322; 1GCNCNEHXHZ192396; 1GCNCNEHXHZ131887 | 1GCNCNEHXHZ131355; 1GCNCNEHXHZ183939; 1GCNCNEHXHZ186260; 1GCNCNEHXHZ192687; 1GCNCNEHXHZ184010; 1GCNCNEHXHZ123336

1GCNCNEHXHZ182290 | 1GCNCNEHXHZ119884 | 1GCNCNEHXHZ181060; 1GCNCNEHXHZ101627 | 1GCNCNEHXHZ115530; 1GCNCNEHXHZ162539 | 1GCNCNEHXHZ133980 | 1GCNCNEHXHZ151864 | 1GCNCNEHXHZ140086 | 1GCNCNEHXHZ176389 | 1GCNCNEHXHZ100560; 1GCNCNEHXHZ199591 | 1GCNCNEHXHZ153470; 1GCNCNEHXHZ171273 | 1GCNCNEHXHZ102731 | 1GCNCNEHXHZ135213; 1GCNCNEHXHZ111946 | 1GCNCNEHXHZ103622 | 1GCNCNEHXHZ104009 | 1GCNCNEHXHZ151640; 1GCNCNEHXHZ144042 | 1GCNCNEHXHZ197484 | 1GCNCNEHXHZ102972 | 1GCNCNEHXHZ179342 | 1GCNCNEHXHZ128214 | 1GCNCNEHXHZ163366 | 1GCNCNEHXHZ131517; 1GCNCNEHXHZ192379

1GCNCNEHXHZ191314; 1GCNCNEHXHZ104771 | 1GCNCNEHXHZ125426 | 1GCNCNEHXHZ181009; 1GCNCNEHXHZ104351 | 1GCNCNEHXHZ118637 | 1GCNCNEHXHZ187781; 1GCNCNEHXHZ146955; 1GCNCNEHXHZ122560 | 1GCNCNEHXHZ140895 | 1GCNCNEHXHZ151508; 1GCNCNEHXHZ168048; 1GCNCNEHXHZ123031 | 1GCNCNEHXHZ112482; 1GCNCNEHXHZ152934; 1GCNCNEHXHZ118329

1GCNCNEHXHZ192964; 1GCNCNEHXHZ187148 | 1GCNCNEHXHZ131341; 1GCNCNEHXHZ143716 | 1GCNCNEHXHZ191040 | 1GCNCNEHXHZ139147 | 1GCNCNEHXHZ187439 | 1GCNCNEHXHZ148155 | 1GCNCNEHXHZ120162 | 1GCNCNEHXHZ123014 | 1GCNCNEHXHZ148060 | 1GCNCNEHXHZ148012 | 1GCNCNEHXHZ111252 | 1GCNCNEHXHZ191183; 1GCNCNEHXHZ138435 | 1GCNCNEHXHZ154750; 1GCNCNEHXHZ100428 | 1GCNCNEHXHZ106844 | 1GCNCNEHXHZ130254

1GCNCNEHXHZ140959 | 1GCNCNEHXHZ179793 | 1GCNCNEHXHZ190423; 1GCNCNEHXHZ179194 | 1GCNCNEHXHZ138113; 1GCNCNEHXHZ117925 | 1GCNCNEHXHZ139181 | 1GCNCNEHXHZ115219; 1GCNCNEHXHZ104740 | 1GCNCNEHXHZ136569 | 1GCNCNEHXHZ154022 | 1GCNCNEHXHZ170785 | 1GCNCNEHXHZ115933 | 1GCNCNEHXHZ196397; 1GCNCNEHXHZ190437; 1GCNCNEHXHZ178742 | 1GCNCNEHXHZ178708 | 1GCNCNEHXHZ185593 | 1GCNCNEHXHZ125944 | 1GCNCNEHXHZ100137 | 1GCNCNEHXHZ155994 | 1GCNCNEHXHZ111817 | 1GCNCNEHXHZ121327 | 1GCNCNEHXHZ109629 | 1GCNCNEHXHZ140329; 1GCNCNEHXHZ126527 | 1GCNCNEHXHZ131744; 1GCNCNEHXHZ124616; 1GCNCNEHXHZ143344; 1GCNCNEHXHZ110814; 1GCNCNEHXHZ187943; 1GCNCNEHXHZ145689 | 1GCNCNEHXHZ141884 | 1GCNCNEHXHZ176201

1GCNCNEHXHZ140217; 1GCNCNEHXHZ122994 | 1GCNCNEHXHZ113230 | 1GCNCNEHXHZ102633 | 1GCNCNEHXHZ184203

1GCNCNEHXHZ117861; 1GCNCNEHXHZ120730; 1GCNCNEHXHZ114278

1GCNCNEHXHZ178918

1GCNCNEHXHZ121151 | 1GCNCNEHXHZ145191

1GCNCNEHXHZ157244 | 1GCNCNEHXHZ153047 | 1GCNCNEHXHZ178904 | 1GCNCNEHXHZ147183 | 1GCNCNEHXHZ114197 | 1GCNCNEHXHZ162993 | 1GCNCNEHXHZ146549 | 1GCNCNEHXHZ155672; 1GCNCNEHXHZ179079; 1GCNCNEHXHZ162136 | 1GCNCNEHXHZ115771 | 1GCNCNEHXHZ167465 | 1GCNCNEHXHZ121019

1GCNCNEHXHZ104382 | 1GCNCNEHXHZ182029; 1GCNCNEHXHZ153212 | 1GCNCNEHXHZ128231 | 1GCNCNEHXHZ105516; 1GCNCNEHXHZ118962; 1GCNCNEHXHZ163240 | 1GCNCNEHXHZ137737; 1GCNCNEHXHZ189255 | 1GCNCNEHXHZ179812 | 1GCNCNEHXHZ195752 | 1GCNCNEHXHZ131050 | 1GCNCNEHXHZ123210 | 1GCNCNEHXHZ184072 | 1GCNCNEHXHZ153484

1GCNCNEHXHZ121781 | 1GCNCNEHXHZ152559; 1GCNCNEHXHZ150729

1GCNCNEHXHZ188638; 1GCNCNEHXHZ139004; 1GCNCNEHXHZ116001 | 1GCNCNEHXHZ100655; 1GCNCNEHXHZ142971; 1GCNCNEHXHZ168471 | 1GCNCNEHXHZ169006 | 1GCNCNEHXHZ140069 | 1GCNCNEHXHZ111705 | 1GCNCNEHXHZ141304; 1GCNCNEHXHZ111428; 1GCNCNEHXHZ170088 | 1GCNCNEHXHZ152383 | 1GCNCNEHXHZ186971

1GCNCNEHXHZ176828; 1GCNCNEHXHZ134398 | 1GCNCNEHXHZ149614; 1GCNCNEHXHZ152433 | 1GCNCNEHXHZ141397 | 1GCNCNEHXHZ168129

1GCNCNEHXHZ156112 | 1GCNCNEHXHZ131274 | 1GCNCNEHXHZ189157; 1GCNCNEHXHZ195833 | 1GCNCNEHXHZ195010; 1GCNCNEHXHZ101448 | 1GCNCNEHXHZ131680 | 1GCNCNEHXHZ102776 | 1GCNCNEHXHZ111719; 1GCNCNEHXHZ113602 | 1GCNCNEHXHZ134868; 1GCNCNEHXHZ109517; 1GCNCNEHXHZ180944; 1GCNCNEHXHZ132246; 1GCNCNEHXHZ116337 | 1GCNCNEHXHZ192026; 1GCNCNEHXHZ157017; 1GCNCNEHXHZ127838; 1GCNCNEHXHZ128763; 1GCNCNEHXHZ126379; 1GCNCNEHXHZ173895; 1GCNCNEHXHZ135471 | 1GCNCNEHXHZ199493

1GCNCNEHXHZ118069 | 1GCNCNEHXHZ193290 | 1GCNCNEHXHZ124518 | 1GCNCNEHXHZ178059 | 1GCNCNEHXHZ189899

1GCNCNEHXHZ181382; 1GCNCNEHXHZ110165 | 1GCNCNEHXHZ111364; 1GCNCNEHXHZ174237; 1GCNCNEHXHZ185352 | 1GCNCNEHXHZ155624 | 1GCNCNEHXHZ135468; 1GCNCNEHXHZ159768

1GCNCNEHXHZ174898

1GCNCNEHXHZ199039 | 1GCNCNEHXHZ153002 | 1GCNCNEHXHZ102213 | 1GCNCNEHXHZ117665 | 1GCNCNEHXHZ188185 | 1GCNCNEHXHZ178403 | 1GCNCNEHXHZ178322

1GCNCNEHXHZ160418; 1GCNCNEHXHZ173721 | 1GCNCNEHXHZ159351; 1GCNCNEHXHZ130772; 1GCNCNEHXHZ139102 | 1GCNCNEHXHZ190275 | 1GCNCNEHXHZ133252 | 1GCNCNEHXHZ156059 | 1GCNCNEHXHZ124342

1GCNCNEHXHZ196772 | 1GCNCNEHXHZ125166; 1GCNCNEHXHZ191412 | 1GCNCNEHXHZ128343 | 1GCNCNEHXHZ168146 | 1GCNCNEHXHZ155381 | 1GCNCNEHXHZ107234 | 1GCNCNEHXHZ141481 | 1GCNCNEHXHZ141044 | 1GCNCNEHXHZ138922 | 1GCNCNEHXHZ179678 | 1GCNCNEHXHZ166171; 1GCNCNEHXHZ117410 | 1GCNCNEHXHZ106827 | 1GCNCNEHXHZ172956 | 1GCNCNEHXHZ190874 | 1GCNCNEHXHZ199168 | 1GCNCNEHXHZ109095; 1GCNCNEHXHZ124678 | 1GCNCNEHXHZ127578 | 1GCNCNEHXHZ104723 | 1GCNCNEHXHZ119061 | 1GCNCNEHXHZ129783 | 1GCNCNEHXHZ134787; 1GCNCNEHXHZ166378 | 1GCNCNEHXHZ183164; 1GCNCNEHXHZ168633 | 1GCNCNEHXHZ154439 | 1GCNCNEHXHZ164887 | 1GCNCNEHXHZ197341

1GCNCNEHXHZ180149

1GCNCNEHXHZ189661; 1GCNCNEHXHZ142579 | 1GCNCNEHXHZ160161 | 1GCNCNEHXHZ121182 | 1GCNCNEHXHZ126799

1GCNCNEHXHZ114412 | 1GCNCNEHXHZ153971 | 1GCNCNEHXHZ147460; 1GCNCNEHXHZ160578 | 1GCNCNEHXHZ121604 | 1GCNCNEHXHZ173167 | 1GCNCNEHXHZ187358 | 1GCNCNEHXHZ116984; 1GCNCNEHXHZ141934; 1GCNCNEHXHZ164128; 1GCNCNEHXHZ161603 | 1GCNCNEHXHZ123109 | 1GCNCNEHXHZ104379; 1GCNCNEHXHZ105659; 1GCNCNEHXHZ183701; 1GCNCNEHXHZ155767

1GCNCNEHXHZ138452 | 1GCNCNEHXHZ132389; 1GCNCNEHXHZ151993 | 1GCNCNEHXHZ111994; 1GCNCNEHXHZ118377; 1GCNCNEHXHZ137771; 1GCNCNEHXHZ199588 | 1GCNCNEHXHZ139293; 1GCNCNEHXHZ174447; 1GCNCNEHXHZ120095; 1GCNCNEHXHZ104592 | 1GCNCNEHXHZ115835; 1GCNCNEHXHZ145921 | 1GCNCNEHXHZ153193 | 1GCNCNEHXHZ165361 | 1GCNCNEHXHZ139780 | 1GCNCNEHXHZ193631 | 1GCNCNEHXHZ187165 | 1GCNCNEHXHZ167627 | 1GCNCNEHXHZ104642 | 1GCNCNEHXHZ197288; 1GCNCNEHXHZ114992 | 1GCNCNEHXHZ141416 | 1GCNCNEHXHZ118900 | 1GCNCNEHXHZ159978 | 1GCNCNEHXHZ156160 | 1GCNCNEHXHZ125409; 1GCNCNEHXHZ134675 | 1GCNCNEHXHZ153324 | 1GCNCNEHXHZ151539; 1GCNCNEHXHZ103782; 1GCNCNEHXHZ126575

1GCNCNEHXHZ191815; 1GCNCNEHXHZ114281 | 1GCNCNEHXHZ137902 | 1GCNCNEHXHZ165330; 1GCNCNEHXHZ149550 | 1GCNCNEHXHZ140296 | 1GCNCNEHXHZ134837 | 1GCNCNEHXHZ158829 | 1GCNCNEHXHZ160449; 1GCNCNEHXHZ137611; 1GCNCNEHXHZ136698; 1GCNCNEHXHZ106181 | 1GCNCNEHXHZ120789 | 1GCNCNEHXHZ198277 | 1GCNCNEHXHZ158524; 1GCNCNEHXHZ127953; 1GCNCNEHXHZ129119 | 1GCNCNEHXHZ152836 | 1GCNCNEHXHZ149600

1GCNCNEHXHZ112515; 1GCNCNEHXHZ141366 | 1GCNCNEHXHZ171726 | 1GCNCNEHXHZ179986 | 1GCNCNEHXHZ125412; 1GCNCNEHXHZ102860; 1GCNCNEHXHZ160354; 1GCNCNEHXHZ131016 | 1GCNCNEHXHZ126849 | 1GCNCNEHXHZ137608; 1GCNCNEHXHZ176084 | 1GCNCNEHXHZ195850; 1GCNCNEHXHZ135180 | 1GCNCNEHXHZ151248 | 1GCNCNEHXHZ184265 | 1GCNCNEHXHZ130657 | 1GCNCNEHXHZ177381; 1GCNCNEHXHZ166462; 1GCNCNEHXHZ183908 | 1GCNCNEHXHZ122249

1GCNCNEHXHZ154487 | 1GCNCNEHXHZ116919; 1GCNCNEHXHZ131761 | 1GCNCNEHXHZ134224 | 1GCNCNEHXHZ179566

1GCNCNEHXHZ162640; 1GCNCNEHXHZ105726; 1GCNCNEHXHZ165067 | 1GCNCNEHXHZ116645 | 1GCNCNEHXHZ111526 | 1GCNCNEHXHZ164632 | 1GCNCNEHXHZ119125 | 1GCNCNEHXHZ116015 | 1GCNCNEHXHZ169121; 1GCNCNEHXHZ119755 | 1GCNCNEHXHZ181270; 1GCNCNEHXHZ162816 | 1GCNCNEHXHZ122848 | 1GCNCNEHXHZ141707; 1GCNCNEHXHZ138368; 1GCNCNEHXHZ199610 | 1GCNCNEHXHZ124941 | 1GCNCNEHXHZ177946; 1GCNCNEHXHZ104575; 1GCNCNEHXHZ160788 | 1GCNCNEHXHZ117889; 1GCNCNEHXHZ133560 | 1GCNCNEHXHZ155364 | 1GCNCNEHXHZ192401 | 1GCNCNEHXHZ167255 | 1GCNCNEHXHZ177509; 1GCNCNEHXHZ120355 | 1GCNCNEHXHZ124163; 1GCNCNEHXHZ156093 | 1GCNCNEHXHZ128617; 1GCNCNEHXHZ114605 | 1GCNCNEHXHZ146163

1GCNCNEHXHZ181303 | 1GCNCNEHXHZ100445; 1GCNCNEHXHZ184668; 1GCNCNEHXHZ197226 | 1GCNCNEHXHZ198246; 1GCNCNEHXHZ198053 | 1GCNCNEHXHZ193497 | 1GCNCNEHXHZ106374; 1GCNCNEHXHZ184122 | 1GCNCNEHXHZ139746 | 1GCNCNEHXHZ124552 | 1GCNCNEHXHZ120484 | 1GCNCNEHXHZ116824 | 1GCNCNEHXHZ197176; 1GCNCNEHXHZ185125 | 1GCNCNEHXHZ151332 | 1GCNCNEHXHZ160306 | 1GCNCNEHXHZ158233

1GCNCNEHXHZ105452; 1GCNCNEHXHZ105855 | 1GCNCNEHXHZ153534 | 1GCNCNEHXHZ165148

1GCNCNEHXHZ179034 | 1GCNCNEHXHZ143263 | 1GCNCNEHXHZ121506 | 1GCNCNEHXHZ194987 | 1GCNCNEHXHZ109615 | 1GCNCNEHXHZ109985 | 1GCNCNEHXHZ134546; 1GCNCNEHXHZ114216; 1GCNCNEHXHZ148835 | 1GCNCNEHXHZ194617 | 1GCNCNEHXHZ104933; 1GCNCNEHXHZ185626; 1GCNCNEHXHZ161181 | 1GCNCNEHXHZ176621 | 1GCNCNEHXHZ102471; 1GCNCNEHXHZ169443; 1GCNCNEHXHZ196335 | 1GCNCNEHXHZ163917 | 1GCNCNEHXHZ123028 | 1GCNCNEHXHZ164517 | 1GCNCNEHXHZ122719; 1GCNCNEHXHZ152965 | 1GCNCNEHXHZ174836; 1GCNCNEHXHZ127015; 1GCNCNEHXHZ195444 | 1GCNCNEHXHZ154652 | 1GCNCNEHXHZ104737 | 1GCNCNEHXHZ127760; 1GCNCNEHXHZ114247 | 1GCNCNEHXHZ110327 | 1GCNCNEHXHZ189093; 1GCNCNEHXHZ187635 | 1GCNCNEHXHZ195430 | 1GCNCNEHXHZ111588 | 1GCNCNEHXHZ144767 | 1GCNCNEHXHZ183150 | 1GCNCNEHXHZ148754 | 1GCNCNEHXHZ135986

1GCNCNEHXHZ109310 | 1GCNCNEHXHZ150911 | 1GCNCNEHXHZ125099; 1GCNCNEHXHZ115852

1GCNCNEHXHZ183469 | 1GCNCNEHXHZ179552 | 1GCNCNEHXHZ107427 | 1GCNCNEHXHZ126219 | 1GCNCNEHXHZ146597

1GCNCNEHXHZ104799 | 1GCNCNEHXHZ141352

1GCNCNEHXHZ157860 | 1GCNCNEHXHZ177591 | 1GCNCNEHXHZ183617

1GCNCNEHXHZ106939 | 1GCNCNEHXHZ120260; 1GCNCNEHXHZ192348; 1GCNCNEHXHZ118380; 1GCNCNEHXHZ140587; 1GCNCNEHXHZ182385; 1GCNCNEHXHZ171886 | 1GCNCNEHXHZ114345 | 1GCNCNEHXHZ164498 | 1GCNCNEHXHZ132375 | 1GCNCNEHXHZ143070 | 1GCNCNEHXHZ138547; 1GCNCNEHXHZ150763; 1GCNCNEHXHZ108819 | 1GCNCNEHXHZ174111; 1GCNCNEHXHZ185965 | 1GCNCNEHXHZ199686 | 1GCNCNEHXHZ191278; 1GCNCNEHXHZ155493; 1GCNCNEHXHZ133509 | 1GCNCNEHXHZ108495 | 1GCNCNEHXHZ157471 | 1GCNCNEHXHZ133106 | 1GCNCNEHXHZ102616; 1GCNCNEHXHZ173010; 1GCNCNEHXHZ197808; 1GCNCNEHXHZ115169 | 1GCNCNEHXHZ188848; 1GCNCNEHXHZ151136; 1GCNCNEHXHZ192110; 1GCNCNEHXHZ161486 | 1GCNCNEHXHZ176795 | 1GCNCNEHXHZ167899 | 1GCNCNEHXHZ128083 | 1GCNCNEHXHZ134627 | 1GCNCNEHXHZ126334; 1GCNCNEHXHZ117990; 1GCNCNEHXHZ139682; 1GCNCNEHXHZ159530 | 1GCNCNEHXHZ199364; 1GCNCNEHXHZ169944; 1GCNCNEHXHZ134403 | 1GCNCNEHXHZ152710

1GCNCNEHXHZ153100; 1GCNCNEHXHZ186274; 1GCNCNEHXHZ180992 | 1GCNCNEHXHZ130612 | 1GCNCNEHXHZ165828; 1GCNCNEHXHZ173346 | 1GCNCNEHXHZ186503 | 1GCNCNEHXHZ100414 | 1GCNCNEHXHZ105872 | 1GCNCNEHXHZ172939; 1GCNCNEHXHZ144560; 1GCNCNEHXHZ175940; 1GCNCNEHXHZ196738 | 1GCNCNEHXHZ125913; 1GCNCNEHXHZ146020 | 1GCNCNEHXHZ172892; 1GCNCNEHXHZ162850; 1GCNCNEHXHZ178241

1GCNCNEHXHZ133557; 1GCNCNEHXHZ142355 | 1GCNCNEHXHZ194522 | 1GCNCNEHXHZ110120 | 1GCNCNEHXHZ183598; 1GCNCNEHXHZ155378; 1GCNCNEHXHZ180572 | 1GCNCNEHXHZ196285 | 1GCNCNEHXHZ125247 | 1GCNCNEHXHZ161987; 1GCNCNEHXHZ116922; 1GCNCNEHXHZ193001; 1GCNCNEHXHZ160371; 1GCNCNEHXHZ122607 | 1GCNCNEHXHZ120548 | 1GCNCNEHXHZ107699

1GCNCNEHXHZ193600 | 1GCNCNEHXHZ196724 | 1GCNCNEHXHZ167725 | 1GCNCNEHXHZ191300 | 1GCNCNEHXHZ144526 | 1GCNCNEHXHZ118539; 1GCNCNEHXHZ145840 | 1GCNCNEHXHZ118721; 1GCNCNEHXHZ130058; 1GCNCNEHXHZ143120; 1GCNCNEHXHZ151847; 1GCNCNEHXHZ156580 | 1GCNCNEHXHZ139519 | 1GCNCNEHXHZ120596; 1GCNCNEHXHZ136684 | 1GCNCNEHXHZ123501

1GCNCNEHXHZ147586 | 1GCNCNEHXHZ175291 | 1GCNCNEHXHZ118282; 1GCNCNEHXHZ125362 | 1GCNCNEHXHZ130268 | 1GCNCNEHXHZ118699 | 1GCNCNEHXHZ141576 | 1GCNCNEHXHZ177557; 1GCNCNEHXHZ101630 | 1GCNCNEHXHZ183374 | 1GCNCNEHXHZ116225 | 1GCNCNEHXHZ152898 | 1GCNCNEHXHZ178949; 1GCNCNEHXHZ193256; 1GCNCNEHXHZ128875 | 1GCNCNEHXHZ119156 | 1GCNCNEHXHZ121232; 1GCNCNEHXHZ198294; 1GCNCNEHXHZ192883 | 1GCNCNEHXHZ125894

1GCNCNEHXHZ177638

1GCNCNEHXHZ102728; 1GCNCNEHXHZ155980 | 1GCNCNEHXHZ162587 | 1GCNCNEHXHZ103653

1GCNCNEHXHZ131369 | 1GCNCNEHXHZ120002 | 1GCNCNEHXHZ116063; 1GCNCNEHXHZ162184 | 1GCNCNEHXHZ150553; 1GCNCNEHXHZ105256 | 1GCNCNEHXHZ122316 | 1GCNCNEHXHZ145224 | 1GCNCNEHXHZ188901

1GCNCNEHXHZ173086 | 1GCNCNEHXHZ141917; 1GCNCNEHXHZ117147 | 1GCNCNEHXHZ147457 | 1GCNCNEHXHZ190230 | 1GCNCNEHXHZ137964; 1GCNCNEHXHZ199638 | 1GCNCNEHXHZ161729 | 1GCNCNEHXHZ124096

1GCNCNEHXHZ160029 | 1GCNCNEHXHZ122669 | 1GCNCNEHXHZ168874 | 1GCNCNEHXHZ151654 | 1GCNCNEHXHZ184833 | 1GCNCNEHXHZ161164; 1GCNCNEHXHZ154313 | 1GCNCNEHXHZ159317 | 1GCNCNEHXHZ197792; 1GCNCNEHXHZ188624; 1GCNCNEHXHZ124714 | 1GCNCNEHXHZ142758 | 1GCNCNEHXHZ177106 | 1GCNCNEHXHZ158670; 1GCNCNEHXHZ158944; 1GCNCNEHXHZ110845 | 1GCNCNEHXHZ140024 | 1GCNCNEHXHZ105354 | 1GCNCNEHXHZ194035; 1GCNCNEHXHZ138709; 1GCNCNEHXHZ103345; 1GCNCNEHXHZ172052; 1GCNCNEHXHZ125751 | 1GCNCNEHXHZ169975; 1GCNCNEHXHZ168793 | 1GCNCNEHXHZ143148; 1GCNCNEHXHZ189563 | 1GCNCNEHXHZ113910 | 1GCNCNEHXHZ199347 | 1GCNCNEHXHZ139214 | 1GCNCNEHXHZ144848

1GCNCNEHXHZ108447 | 1GCNCNEHXHZ127418 | 1GCNCNEHXHZ107766 | 1GCNCNEHXHZ187151 | 1GCNCNEHXHZ125622 | 1GCNCNEHXHZ146194 | 1GCNCNEHXHZ155431 | 1GCNCNEHXHZ134739

1GCNCNEHXHZ162153 | 1GCNCNEHXHZ111591; 1GCNCNEHXHZ155820 | 1GCNCNEHXHZ173668 | 1GCNCNEHXHZ195685 | 1GCNCNEHXHZ118735; 1GCNCNEHXHZ153792 | 1GCNCNEHXHZ105175 | 1GCNCNEHXHZ101336 | 1GCNCNEHXHZ102017 | 1GCNCNEHXHZ123370 | 1GCNCNEHXHZ195301 | 1GCNCNEHXHZ194259 | 1GCNCNEHXHZ103295 | 1GCNCNEHXHZ172584 | 1GCNCNEHXHZ170382 | 1GCNCNEHXHZ155090 | 1GCNCNEHXHZ195881 | 1GCNCNEHXHZ150570; 1GCNCNEHXHZ159043 | 1GCNCNEHXHZ125653; 1GCNCNEHXHZ111851 | 1GCNCNEHXHZ137219 | 1GCNCNEHXHZ111137; 1GCNCNEHXHZ101806; 1GCNCNEHXHZ151556; 1GCNCNEHXHZ131856 | 1GCNCNEHXHZ181012 | 1GCNCNEHXHZ174190 | 1GCNCNEHXHZ144011 | 1GCNCNEHXHZ169040; 1GCNCNEHXHZ178661 | 1GCNCNEHXHZ135096 | 1GCNCNEHXHZ137222; 1GCNCNEHXHZ119979; 1GCNCNEHXHZ161570

1GCNCNEHXHZ117469 | 1GCNCNEHXHZ151962 | 1GCNCNEHXHZ172021 | 1GCNCNEHXHZ178577 | 1GCNCNEHXHZ169118; 1GCNCNEHXHZ120159 | 1GCNCNEHXHZ130559; 1GCNCNEHXHZ142923 | 1GCNCNEHXHZ138371 | 1GCNCNEHXHZ163609 | 1GCNCNEHXHZ119920 | 1GCNCNEHXHZ186436 | 1GCNCNEHXHZ173914 | 1GCNCNEHXHZ138855 | 1GCNCNEHXHZ121912 | 1GCNCNEHXHZ114572 | 1GCNCNEHXHZ110084 | 1GCNCNEHXHZ191586 | 1GCNCNEHXHZ169653 | 1GCNCNEHXHZ110991 | 1GCNCNEHXHZ167790; 1GCNCNEHXHZ191555 | 1GCNCNEHXHZ112031 | 1GCNCNEHXHZ186047; 1GCNCNEHXHZ108965 | 1GCNCNEHXHZ131954; 1GCNCNEHXHZ191166; 1GCNCNEHXHZ164016 | 1GCNCNEHXHZ119867; 1GCNCNEHXHZ199235

1GCNCNEHXHZ199512

1GCNCNEHXHZ129279 | 1GCNCNEHXHZ173430; 1GCNCNEHXHZ152075 | 1GCNCNEHXHZ148219; 1GCNCNEHXHZ126303; 1GCNCNEHXHZ172388 | 1GCNCNEHXHZ157518; 1GCNCNEHXHZ123093; 1GCNCNEHXHZ142470; 1GCNCNEHXHZ180362 | 1GCNCNEHXHZ171709; 1GCNCNEHXHZ164775 | 1GCNCNEHXHZ159558; 1GCNCNEHXHZ128892 | 1GCNCNEHXHZ136426; 1GCNCNEHXHZ135504; 1GCNCNEHXHZ189868; 1GCNCNEHXHZ108321 | 1GCNCNEHXHZ182130 | 1GCNCNEHXHZ189742 | 1GCNCNEHXHZ172536; 1GCNCNEHXHZ169605 | 1GCNCNEHXHZ170852 | 1GCNCNEHXHZ127225 | 1GCNCNEHXHZ135616 | 1GCNCNEHXHZ112157; 1GCNCNEHXHZ100493 | 1GCNCNEHXHZ174769 | 1GCNCNEHXHZ181432 | 1GCNCNEHXHZ175937 | 1GCNCNEHXHZ128178 | 1GCNCNEHXHZ194424 | 1GCNCNEHXHZ147300 | 1GCNCNEHXHZ170592; 1GCNCNEHXHZ181642; 1GCNCNEHXHZ198912 | 1GCNCNEHXHZ130044 | 1GCNCNEHXHZ168082 | 1GCNCNEHXHZ142257 | 1GCNCNEHXHZ191832; 1GCNCNEHXHZ120906 | 1GCNCNEHXHZ199607 | 1GCNCNEHXHZ128469 | 1GCNCNEHXHZ124132 | 1GCNCNEHXHZ129914 | 1GCNCNEHXHZ128228 | 1GCNCNEHXHZ144347; 1GCNCNEHXHZ100140 | 1GCNCNEHXHZ126690 | 1GCNCNEHXHZ112594; 1GCNCNEHXHZ118976 | 1GCNCNEHXHZ145479 | 1GCNCNEHXHZ134112 | 1GCNCNEHXHZ158930; 1GCNCNEHXHZ126835 | 1GCNCNEHXHZ151945; 1GCNCNEHXHZ121683 | 1GCNCNEHXHZ115527; 1GCNCNEHXHZ146762 | 1GCNCNEHXHZ109579 | 1GCNCNEHXHZ128746

1GCNCNEHXHZ148690 | 1GCNCNEHXHZ181544 | 1GCNCNEHXHZ144235 | 1GCNCNEHXHZ140721 | 1GCNCNEHXHZ113633; 1GCNCNEHXHZ152187 | 1GCNCNEHXHZ198697; 1GCNCNEHXHZ147362 | 1GCNCNEHXHZ190633

1GCNCNEHXHZ140363; 1GCNCNEHXHZ193418; 1GCNCNEHXHZ199283

1GCNCNEHXHZ195041 | 1GCNCNEHXHZ171161 | 1GCNCNEHXHZ129895 | 1GCNCNEHXHZ198330 | 1GCNCNEHXHZ131842

1GCNCNEHXHZ172553; 1GCNCNEHXHZ172648 | 1GCNCNEHXHZ169894 | 1GCNCNEHXHZ194844; 1GCNCNEHXHZ118718; 1GCNCNEHXHZ173637 | 1GCNCNEHXHZ137382; 1GCNCNEHXHZ111378; 1GCNCNEHXHZ105211; 1GCNCNEHXHZ112160 | 1GCNCNEHXHZ178305; 1GCNCNEHXHZ189658 | 1GCNCNEHXHZ119366; 1GCNCNEHXHZ176067; 1GCNCNEHXHZ108030 | 1GCNCNEHXHZ168177 | 1GCNCNEHXHZ196075 | 1GCNCNEHXHZ179745 | 1GCNCNEHXHZ157793 | 1GCNCNEHXHZ153095; 1GCNCNEHXHZ112272 | 1GCNCNEHXHZ150813 | 1GCNCNEHXHZ198893 | 1GCNCNEHXHZ140251; 1GCNCNEHXHZ117066 | 1GCNCNEHXHZ174917 | 1GCNCNEHXHZ190454; 1GCNCNEHXHZ139469; 1GCNCNEHXHZ148978 | 1GCNCNEHXHZ192415 | 1GCNCNEHXHZ153629 | 1GCNCNEHXHZ121229 | 1GCNCNEHXHZ154120 | 1GCNCNEHXHZ188090 | 1GCNCNEHXHZ114071 | 1GCNCNEHXHZ107377; 1GCNCNEHXHZ168664; 1GCNCNEHXHZ125331 | 1GCNCNEHXHZ124700 | 1GCNCNEHXHZ107167; 1GCNCNEHXHZ184671 | 1GCNCNEHXHZ102275; 1GCNCNEHXHZ181947 | 1GCNCNEHXHZ142968 | 1GCNCNEHXHZ184315 | 1GCNCNEHXHZ119982 | 1GCNCNEHXHZ110425 | 1GCNCNEHXHZ130738

1GCNCNEHXHZ167711 | 1GCNCNEHXHZ107041; 1GCNCNEHXHZ194018 | 1GCNCNEHXHZ163965; 1GCNCNEHXHZ133865 | 1GCNCNEHXHZ102924

1GCNCNEHXHZ141691 | 1GCNCNEHXHZ169586 | 1GCNCNEHXHZ126043

1GCNCNEHXHZ170298 | 1GCNCNEHXHZ177896

1GCNCNEHXHZ127841 | 1GCNCNEHXHZ197307 | 1GCNCNEHXHZ157549

1GCNCNEHXHZ107198 | 1GCNCNEHXHZ146924 | 1GCNCNEHXHZ119528

1GCNCNEHXHZ180877 | 1GCNCNEHXHZ174805 | 1GCNCNEHXHZ194942 | 1GCNCNEHXHZ132666 | 1GCNCNEHXHZ122512 | 1GCNCNEHXHZ117200

1GCNCNEHXHZ141898 | 1GCNCNEHXHZ109937 | 1GCNCNEHXHZ162203 | 1GCNCNEHXHZ132635 | 1GCNCNEHXHZ153808 | 1GCNCNEHXHZ144395 | 1GCNCNEHXHZ103409 | 1GCNCNEHXHZ155705

1GCNCNEHXHZ103796 | 1GCNCNEHXHZ165425; 1GCNCNEHXHZ164534

1GCNCNEHXHZ122378 | 1GCNCNEHXHZ156529; 1GCNCNEHXHZ169183

1GCNCNEHXHZ163710 | 1GCNCNEHXHZ184086; 1GCNCNEHXHZ190602; 1GCNCNEHXHZ112045 | 1GCNCNEHXHZ120436 | 1GCNCNEHXHZ120744; 1GCNCNEHXHZ111445 | 1GCNCNEHXHZ138189; 1GCNCNEHXHZ196321 | 1GCNCNEHXHZ164551; 1GCNCNEHXHZ150164 | 1GCNCNEHXHZ199977 | 1GCNCNEHXHZ152481; 1GCNCNEHXHZ144719 | 1GCNCNEHXHZ183326; 1GCNCNEHXHZ112630 | 1GCNCNEHXHZ147412 | 1GCNCNEHXHZ109291 | 1GCNCNEHXHZ148561 | 1GCNCNEHXHZ117892 | 1GCNCNEHXHZ129332; 1GCNCNEHXHZ190731 | 1GCNCNEHXHZ140735 | 1GCNCNEHXHZ130416 | 1GCNCNEHXHZ183827; 1GCNCNEHXHZ174058 | 1GCNCNEHXHZ108951 | 1GCNCNEHXHZ188039 | 1GCNCNEHXHZ151234 | 1GCNCNEHXHZ165084 | 1GCNCNEHXHZ171242 | 1GCNCNEHXHZ151850 | 1GCNCNEHXHZ163903 | 1GCNCNEHXHZ170138; 1GCNCNEHXHZ100610 | 1GCNCNEHXHZ174979 | 1GCNCNEHXHZ102180; 1GCNCNEHXHZ139522

1GCNCNEHXHZ180801 | 1GCNCNEHXHZ162895

1GCNCNEHXHZ193841 | 1GCNCNEHXHZ105466 | 1GCNCNEHXHZ157812; 1GCNCNEHXHZ140007 | 1GCNCNEHXHZ190177; 1GCNCNEHXHZ174318; 1GCNCNEHXHZ156840 | 1GCNCNEHXHZ129640; 1GCNCNEHXHZ172794 | 1GCNCNEHXHZ150648 | 1GCNCNEHXHZ170012; 1GCNCNEHXHZ191880; 1GCNCNEHXHZ106987 | 1GCNCNEHXHZ194150 | 1GCNCNEHXHZ121540; 1GCNCNEHXHZ188798 | 1GCNCNEHXHZ122915 | 1GCNCNEHXHZ136703 | 1GCNCNEHXHZ116869 | 1GCNCNEHXHZ192429; 1GCNCNEHXHZ101210 | 1GCNCNEHXHZ101143

1GCNCNEHXHZ151427 | 1GCNCNEHXHZ181981 | 1GCNCNEHXHZ168180 | 1GCNCNEHXHZ154070 | 1GCNCNEHXHZ187280; 1GCNCNEHXHZ132215; 1GCNCNEHXHZ199655; 1GCNCNEHXHZ175615; 1GCNCNEHXHZ105127; 1GCNCNEHXHZ165201; 1GCNCNEHXHZ108190; 1GCNCNEHXHZ176652

1GCNCNEHXHZ176313 | 1GCNCNEHXHZ160774 | 1GCNCNEHXHZ101532; 1GCNCNEHXHZ106245 | 1GCNCNEHXHZ152755 | 1GCNCNEHXHZ174125 | 1GCNCNEHXHZ143814 | 1GCNCNEHXHZ110490 | 1GCNCNEHXHZ170608 | 1GCNCNEHXHZ111221 | 1GCNCNEHXHZ136796; 1GCNCNEHXHZ178126; 1GCNCNEHXHZ172195 | 1GCNCNEHXHZ123613; 1GCNCNEHXHZ135602 | 1GCNCNEHXHZ115785 | 1GCNCNEHXHZ141187; 1GCNCNEHXHZ112353 | 1GCNCNEHXHZ126124 | 1GCNCNEHXHZ197680; 1GCNCNEHXHZ188140; 1GCNCNEHXHZ136104 | 1GCNCNEHXHZ126687 | 1GCNCNEHXHZ111753 | 1GCNCNEHXHZ127211 | 1GCNCNEHXHZ155638 | 1GCNCNEHXHZ199459 | 1GCNCNEHXHZ198604 | 1GCNCNEHXHZ182399 | 1GCNCNEHXHZ140766 | 1GCNCNEHXHZ175405 | 1GCNCNEHXHZ170320; 1GCNCNEHXHZ108075 | 1GCNCNEHXHZ120758; 1GCNCNEHXHZ199669; 1GCNCNEHXHZ142405 | 1GCNCNEHXHZ103541 | 1GCNCNEHXHZ132702 | 1GCNCNEHXHZ167241; 1GCNCNEHXHZ186114; 1GCNCNEHXHZ132487

1GCNCNEHXHZ113244; 1GCNCNEHXHZ142680; 1GCNCNEHXHZ156613 | 1GCNCNEHXHZ176070; 1GCNCNEHXHZ123367 | 1GCNCNEHXHZ183357 | 1GCNCNEHXHZ143988 | 1GCNCNEHXHZ117696 | 1GCNCNEHXHZ183746 | 1GCNCNEHXHZ164324 | 1GCNCNEHXHZ176683 | 1GCNCNEHXHZ196805 | 1GCNCNEHXHZ164761 | 1GCNCNEHXHZ137673; 1GCNCNEHXHZ105533 | 1GCNCNEHXHZ166980 | 1GCNCNEHXHZ127001 | 1GCNCNEHXHZ139990 | 1GCNCNEHXHZ112143; 1GCNCNEHXHZ132828; 1GCNCNEHXHZ154845; 1GCNCNEHXHZ197517; 1GCNCNEHXHZ159432; 1GCNCNEHXHZ117262 | 1GCNCNEHXHZ123269; 1GCNCNEHXHZ169023 | 1GCNCNEHXHZ111106 | 1GCNCNEHXHZ100235; 1GCNCNEHXHZ154196 | 1GCNCNEHXHZ143604 | 1GCNCNEHXHZ169782 | 1GCNCNEHXHZ130979 | 1GCNCNEHXHZ119402 | 1GCNCNEHXHZ167224; 1GCNCNEHXHZ132201 | 1GCNCNEHXHZ105693 | 1GCNCNEHXHZ194097; 1GCNCNEHXHZ173671; 1GCNCNEHXHZ134899; 1GCNCNEHXHZ175095 | 1GCNCNEHXHZ193662 | 1GCNCNEHXHZ197744; 1GCNCNEHXHZ103412 | 1GCNCNEHXHZ191927; 1GCNCNEHXHZ110716 | 1GCNCNEHXHZ159561; 1GCNCNEHXHZ155042 | 1GCNCNEHXHZ199218 | 1GCNCNEHXHZ179275 | 1GCNCNEHXHZ191801 | 1GCNCNEHXHZ167501 | 1GCNCNEHXHZ137723; 1GCNCNEHXHZ185450 | 1GCNCNEHXHZ184654; 1GCNCNEHXHZ106195

1GCNCNEHXHZ195170 | 1GCNCNEHXHZ114894 | 1GCNCNEHXHZ161682; 1GCNCNEHXHZ124499 | 1GCNCNEHXHZ123322 | 1GCNCNEHXHZ124289; 1GCNCNEHXHZ102597 | 1GCNCNEHXHZ193094; 1GCNCNEHXHZ113759 | 1GCNCNEHXHZ167854; 1GCNCNEHXHZ152805 | 1GCNCNEHXHZ165070; 1GCNCNEHXHZ118671; 1GCNCNEHXHZ174366; 1GCNCNEHXHZ197615 | 1GCNCNEHXHZ171936; 1GCNCNEHXHZ197775 | 1GCNCNEHXHZ128553 | 1GCNCNEHXHZ138127 | 1GCNCNEHXHZ137026 | 1GCNCNEHXHZ116600; 1GCNCNEHXHZ174741; 1GCNCNEHXHZ157647

1GCNCNEHXHZ120940 | 1GCNCNEHXHZ141724 | 1GCNCNEHXHZ106424; 1GCNCNEHXHZ177378 | 1GCNCNEHXHZ131663 | 1GCNCNEHXHZ162542 | 1GCNCNEHXHZ170009; 1GCNCNEHXHZ138919 | 1GCNCNEHXHZ193211 | 1GCNCNEHXHZ186159; 1GCNCNEHXHZ137527 | 1GCNCNEHXHZ121988; 1GCNCNEHXHZ124647 | 1GCNCNEHXHZ110571 | 1GCNCNEHXHZ129217 | 1GCNCNEHXHZ140475 | 1GCNCNEHXHZ143201 | 1GCNCNEHXHZ149354

1GCNCNEHXHZ173072; 1GCNCNEHXHZ169572 | 1GCNCNEHXHZ141318; 1GCNCNEHXHZ172858 | 1GCNCNEHXHZ161844; 1GCNCNEHXHZ133946 | 1GCNCNEHXHZ159401 | 1GCNCNEHXHZ111980 | 1GCNCNEHXHZ158071

1GCNCNEHXHZ174142 | 1GCNCNEHXHZ190471 | 1GCNCNEHXHZ133154; 1GCNCNEHXHZ151413

1GCNCNEHXHZ138239; 1GCNCNEHXHZ110117 | 1GCNCNEHXHZ138564; 1GCNCNEHXHZ195069; 1GCNCNEHXHZ187621; 1GCNCNEHXHZ164159 | 1GCNCNEHXHZ178739

1GCNCNEHXHZ101417

1GCNCNEHXHZ171502 | 1GCNCNEHXHZ161732 | 1GCNCNEHXHZ127046; 1GCNCNEHXHZ187747; 1GCNCNEHXHZ179101; 1GCNCNEHXHZ162251 | 1GCNCNEHXHZ174819 | 1GCNCNEHXHZ198442; 1GCNCNEHXHZ168583 | 1GCNCNEHXHZ108092; 1GCNCNEHXHZ100252 | 1GCNCNEHXHZ107797 | 1GCNCNEHXHZ107413 | 1GCNCNEHXHZ113504; 1GCNCNEHXHZ150035 | 1GCNCNEHXHZ170902 | 1GCNCNEHXHZ180359 | 1GCNCNEHXHZ116385 | 1GCNCNEHXHZ125037 | 1GCNCNEHXHZ122834 | 1GCNCNEHXHZ152450; 1GCNCNEHXHZ123126; 1GCNCNEHXHZ112904

1GCNCNEHXHZ130951; 1GCNCNEHXHZ117441; 1GCNCNEHXHZ195265 | 1GCNCNEHXHZ123658; 1GCNCNEHXHZ186520 | 1GCNCNEHXHZ187909 | 1GCNCNEHXHZ117097 | 1GCNCNEHXHZ169541 | 1GCNCNEHXHZ179017 | 1GCNCNEHXHZ177879 | 1GCNCNEHXHZ159995; 1GCNCNEHXHZ113003; 1GCNCNEHXHZ116886 | 1GCNCNEHXHZ188994; 1GCNCNEHXHZ166963 | 1GCNCNEHXHZ162282; 1GCNCNEHXHZ161021; 1GCNCNEHXHZ100686

1GCNCNEHXHZ182094 | 1GCNCNEHXHZ153033 | 1GCNCNEHXHZ131713; 1GCNCNEHXHZ128374 | 1GCNCNEHXHZ133798 | 1GCNCNEHXHZ146051; 1GCNCNEHXHZ157731; 1GCNCNEHXHZ159298 | 1GCNCNEHXHZ101918 | 1GCNCNEHXHZ109968 | 1GCNCNEHXHZ121571; 1GCNCNEHXHZ105712 | 1GCNCNEHXHZ138712; 1GCNCNEHXHZ107329; 1GCNCNEHXHZ126236 | 1GCNCNEHXHZ177171; 1GCNCNEHXHZ106617; 1GCNCNEHXHZ117052 | 1GCNCNEHXHZ108948; 1GCNCNEHXHZ134613 | 1GCNCNEHXHZ109601 | 1GCNCNEHXHZ166252; 1GCNCNEHXHZ161228 | 1GCNCNEHXHZ166574 | 1GCNCNEHXHZ141545 | 1GCNCNEHXHZ150133 | 1GCNCNEHXHZ128102 | 1GCNCNEHXHZ166512 | 1GCNCNEHXHZ175842 | 1GCNCNEHXHZ108058 | 1GCNCNEHXHZ164601 | 1GCNCNEHXHZ153940 | 1GCNCNEHXHZ119321

1GCNCNEHXHZ181351 | 1GCNCNEHXHZ166302 | 1GCNCNEHXHZ170186; 1GCNCNEHXHZ144302 | 1GCNCNEHXHZ147958; 1GCNCNEHXHZ137849 | 1GCNCNEHXHZ192009; 1GCNCNEHXHZ166994 | 1GCNCNEHXHZ114300 | 1GCNCNEHXHZ175260; 1GCNCNEHXHZ157292 | 1GCNCNEHXHZ100736; 1GCNCNEHXHZ109226; 1GCNCNEHXHZ168468

1GCNCNEHXHZ167806; 1GCNCNEHXHZ107489 | 1GCNCNEHXHZ138421 | 1GCNCNEHXHZ169264 | 1GCNCNEHXHZ138810 | 1GCNCNEHXHZ124812 | 1GCNCNEHXHZ111154 | 1GCNCNEHXHZ138614 | 1GCNCNEHXHZ170950 | 1GCNCNEHXHZ170219 | 1GCNCNEHXHZ120131 | 1GCNCNEHXHZ101921 | 1GCNCNEHXHZ122011; 1GCNCNEHXHZ184735; 1GCNCNEHXHZ179261 | 1GCNCNEHXHZ183682; 1GCNCNEHXHZ145059; 1GCNCNEHXHZ137205 | 1GCNCNEHXHZ118430 | 1GCNCNEHXHZ132456 | 1GCNCNEHXHZ148284 | 1GCNCNEHXHZ177042

1GCNCNEHXHZ123644 | 1GCNCNEHXHZ116838 | 1GCNCNEHXHZ109758 | 1GCNCNEHXHZ113616; 1GCNCNEHXHZ166266 | 1GCNCNEHXHZ185027; 1GCNCNEHXHZ128925; 1GCNCNEHXHZ101739 | 1GCNCNEHXHZ130173 | 1GCNCNEHXHZ194827 | 1GCNCNEHXHZ164825 | 1GCNCNEHXHZ113664 | 1GCNCNEHXHZ158328; 1GCNCNEHXHZ100218; 1GCNCNEHXHZ150021 | 1GCNCNEHXHZ137060 | 1GCNCNEHXHZ118542 | 1GCNCNEHXHZ169278 | 1GCNCNEHXHZ148365; 1GCNCNEHXHZ196478; 1GCNCNEHXHZ118783; 1GCNCNEHXHZ134515; 1GCNCNEHXHZ139844

1GCNCNEHXHZ142226 | 1GCNCNEHXHZ165487; 1GCNCNEHXHZ112658 | 1GCNCNEHXHZ185349

1GCNCNEHXHZ137639 | 1GCNCNEHXHZ108867 | 1GCNCNEHXHZ131551; 1GCNCNEHXHZ167532; 1GCNCNEHXHZ110070 | 1GCNCNEHXHZ146910 | 1GCNCNEHXHZ121005 | 1GCNCNEHXHZ181169 | 1GCNCNEHXHZ164758; 1GCNCNEHXHZ155056 | 1GCNCNEHXHZ130478 | 1GCNCNEHXHZ133283 | 1GCNCNEHXHZ116564; 1GCNCNEHXHZ136636 | 1GCNCNEHXHZ164842 | 1GCNCNEHXHZ160144; 1GCNCNEHXHZ121344; 1GCNCNEHXHZ178238 | 1GCNCNEHXHZ177350 | 1GCNCNEHXHZ185321 | 1GCNCNEHXHZ183634 | 1GCNCNEHXHZ150682 | 1GCNCNEHXHZ113907; 1GCNCNEHXHZ188414 | 1GCNCNEHXHZ173203 | 1GCNCNEHXHZ165666 | 1GCNCNEHXHZ127287; 1GCNCNEHXHZ153517; 1GCNCNEHXHZ127967

1GCNCNEHXHZ103801 | 1GCNCNEHXHZ153985 | 1GCNCNEHXHZ166817 | 1GCNCNEHXHZ199798 | 1GCNCNEHXHZ181401; 1GCNCNEHXHZ146700 | 1GCNCNEHXHZ125507; 1GCNCNEHXHZ178952 | 1GCNCNEHXHZ162704 | 1GCNCNEHXHZ150892 | 1GCNCNEHXHZ131596 | 1GCNCNEHXHZ138631; 1GCNCNEHXHZ190714; 1GCNCNEHXHZ165246 | 1GCNCNEHXHZ153209 | 1GCNCNEHXHZ115348; 1GCNCNEHXHZ183536

1GCNCNEHXHZ179700; 1GCNCNEHXHZ132795 | 1GCNCNEHXHZ191605; 1GCNCNEHXHZ126771; 1GCNCNEHXHZ171662 | 1GCNCNEHXHZ192236; 1GCNCNEHXHZ174450; 1GCNCNEHXHZ145109 | 1GCNCNEHXHZ161357 | 1GCNCNEHXHZ119772 | 1GCNCNEHXHZ137852 | 1GCNCNEHXHZ123546; 1GCNCNEHXHZ196643; 1GCNCNEHXHZ158121; 1GCNCNEHXHZ105032; 1GCNCNEHXHZ169619; 1GCNCNEHXHZ120176; 1GCNCNEHXHZ170334 | 1GCNCNEHXHZ102485; 1GCNCNEHXHZ181124 | 1GCNCNEHXHZ171712 | 1GCNCNEHXHZ198182 | 1GCNCNEHXHZ124146

1GCNCNEHXHZ157261 | 1GCNCNEHXHZ163478

1GCNCNEHXHZ182631 | 1GCNCNEHXHZ175632 | 1GCNCNEHXHZ178921; 1GCNCNEHXHZ170673; 1GCNCNEHXHZ179762 | 1GCNCNEHXHZ189224 | 1GCNCNEHXHZ153128

1GCNCNEHXHZ158314 | 1GCNCNEHXHZ196710 | 1GCNCNEHXHZ198120

1GCNCNEHXHZ126656; 1GCNCNEHXHZ131033 | 1GCNCNEHXHZ154862 | 1GCNCNEHXHZ107279 | 1GCNCNEHXHZ137933; 1GCNCNEHXHZ120310 | 1GCNCNEHXHZ177090; 1GCNCNEHXHZ118573; 1GCNCNEHXHZ127130 | 1GCNCNEHXHZ138080; 1GCNCNEHXHZ131968

1GCNCNEHXHZ167370; 1GCNCNEHXHZ136331; 1GCNCNEHXHZ196125 | 1GCNCNEHXHZ152304; 1GCNCNEHXHZ157163; 1GCNCNEHXHZ114510; 1GCNCNEHXHZ181561; 1GCNCNEHXHZ138886 | 1GCNCNEHXHZ179115 | 1GCNCNEHXHZ182063 | 1GCNCNEHXHZ112014; 1GCNCNEHXHZ193452; 1GCNCNEHXHZ187294 | 1GCNCNEHXHZ117648; 1GCNCNEHXHZ121554 | 1GCNCNEHXHZ190132; 1GCNCNEHXHZ103636

1GCNCNEHXHZ131775 | 1GCNCNEHXHZ165912 | 1GCNCNEHXHZ192317 | 1GCNCNEHXHZ119464; 1GCNCNEHXHZ190759 | 1GCNCNEHXHZ134689 | 1GCNCNEHXHZ127676

1GCNCNEHXHZ119447 | 1GCNCNEHXHZ190891

1GCNCNEHXHZ139164 | 1GCNCNEHXHZ184332 | 1GCNCNEHXHZ157406 | 1GCNCNEHXHZ101773; 1GCNCNEHXHZ133428 | 1GCNCNEHXHZ115124; 1GCNCNEHXHZ176912

1GCNCNEHXHZ181897 | 1GCNCNEHXHZ168485

1GCNCNEHXHZ118346 | 1GCNCNEHXHZ133039; 1GCNCNEHXHZ197405 | 1GCNCNEHXHZ126978 | 1GCNCNEHXHZ183553 | 1GCNCNEHXHZ192673 | 1GCNCNEHXHZ192270 | 1GCNCNEHXHZ172178

1GCNCNEHXHZ195105; 1GCNCNEHXHZ114054 | 1GCNCNEHXHZ187702 | 1GCNCNEHXHZ124325; 1GCNCNEHXHZ109016 | 1GCNCNEHXHZ112370 | 1GCNCNEHXHZ173105 | 1GCNCNEHXHZ157843 | 1GCNCNEHXHZ189773 | 1GCNCNEHXHZ171595

1GCNCNEHXHZ141674 | 1GCNCNEHXHZ186551 | 1GCNCNEHXHZ132960 | 1GCNCNEHXHZ133624; 1GCNCNEHXHZ137513 | 1GCNCNEHXHZ151105 | 1GCNCNEHXHZ142436; 1GCNCNEHXHZ122736 | 1GCNCNEHXHZ149516; 1GCNCNEHXHZ144624 | 1GCNCNEHXHZ158765 | 1GCNCNEHXHZ149046 | 1GCNCNEHXHZ169202; 1GCNCNEHXHZ189546; 1GCNCNEHXHZ147541; 1GCNCNEHXHZ104768; 1GCNCNEHXHZ132716 | 1GCNCNEHXHZ111431

1GCNCNEHXHZ195847 | 1GCNCNEHXHZ178496; 1GCNCNEHXHZ182693 | 1GCNCNEHXHZ171015 | 1GCNCNEHXHZ105063; 1GCNCNEHXHZ175601; 1GCNCNEHXHZ149399; 1GCNCNEHXHZ149337 | 1GCNCNEHXHZ120680 | 1GCNCNEHXHZ101529 | 1GCNCNEHXHZ116242 | 1GCNCNEHXHZ103264; 1GCNCNEHXHZ138788 | 1GCNCNEHXHZ108089; 1GCNCNEHXHZ149225

1GCNCNEHXHZ180216; 1GCNCNEHXHZ189594 | 1GCNCNEHXHZ114829 | 1GCNCNEHXHZ101613 | 1GCNCNEHXHZ196271; 1GCNCNEHXHZ162315 | 1GCNCNEHXHZ100476; 1GCNCNEHXHZ173847; 1GCNCNEHXHZ167630; 1GCNCNEHXHZ101515; 1GCNCNEHXHZ164663; 1GCNCNEHXHZ157034; 1GCNCNEHXHZ136247 | 1GCNCNEHXHZ107203 | 1GCNCNEHXHZ152660; 1GCNCNEHXHZ127094 | 1GCNCNEHXHZ124910; 1GCNCNEHXHZ173699 | 1GCNCNEHXHZ107153; 1GCNCNEHXHZ121716 | 1GCNCNEHXHZ154215; 1GCNCNEHXHZ155123; 1GCNCNEHXHZ148026; 1GCNCNEHXHZ133204 | 1GCNCNEHXHZ117486 | 1GCNCNEHXHZ161326 | 1GCNCNEHXHZ108206 | 1GCNCNEHXHZ152593

1GCNCNEHXHZ157132 | 1GCNCNEHXHZ116967 | 1GCNCNEHXHZ134501 | 1GCNCNEHXHZ178885; 1GCNCNEHXHZ192091 | 1GCNCNEHXHZ151153 | 1GCNCNEHXHZ101126 | 1GCNCNEHXHZ122526 | 1GCNCNEHXHZ193483 | 1GCNCNEHXHZ197761; 1GCNCNEHXHZ109243 | 1GCNCNEHXHZ110649 | 1GCNCNEHXHZ164033 | 1GCNCNEHXHZ157664 | 1GCNCNEHXHZ104415; 1GCNCNEHXHZ109176 | 1GCNCNEHXHZ181107 | 1GCNCNEHXHZ177817 | 1GCNCNEHXHZ120033 | 1GCNCNEHXHZ103233 | 1GCNCNEHXHZ119559 | 1GCNCNEHXHZ150830 | 1GCNCNEHXHZ172570; 1GCNCNEHXHZ121103; 1GCNCNEHXHZ137768; 1GCNCNEHXHZ185688 | 1GCNCNEHXHZ125085 | 1GCNCNEHXHZ163819; 1GCNCNEHXHZ104205; 1GCNCNEHXHZ190258 | 1GCNCNEHXHZ118153 | 1GCNCNEHXHZ177266 | 1GCNCNEHXHZ123692; 1GCNCNEHXHZ182404 | 1GCNCNEHXHZ178014; 1GCNCNEHXHZ169815 | 1GCNCNEHXHZ156658 | 1GCNCNEHXHZ102177; 1GCNCNEHXHZ113325; 1GCNCNEHXHZ183133; 1GCNCNEHXHZ133879 | 1GCNCNEHXHZ150598 | 1GCNCNEHXHZ106259 | 1GCNCNEHXHZ155039 | 1GCNCNEHXHZ175694 | 1GCNCNEHXHZ125586 | 1GCNCNEHXHZ188350 | 1GCNCNEHXHZ178157 | 1GCNCNEHXHZ158474 | 1GCNCNEHXHZ168356; 1GCNCNEHXHZ129704 | 1GCNCNEHXHZ197727 | 1GCNCNEHXHZ113101; 1GCNCNEHXHZ186162; 1GCNCNEHXHZ195329; 1GCNCNEHXHZ173217 | 1GCNCNEHXHZ181754 | 1GCNCNEHXHZ133977; 1GCNCNEHXHZ145837; 1GCNCNEHXHZ126060; 1GCNCNEHXHZ166803 | 1GCNCNEHXHZ134921; 1GCNCNEHXHZ198666; 1GCNCNEHXHZ153145 | 1GCNCNEHXHZ125863 | 1GCNCNEHXHZ176098 | 1GCNCNEHXHZ156689 | 1GCNCNEHXHZ172925; 1GCNCNEHXHZ167675 | 1GCNCNEHXHZ162119 | 1GCNCNEHXHZ177140; 1GCNCNEHXHZ178272; 1GCNCNEHXHZ174335 | 1GCNCNEHXHZ180118 | 1GCNCNEHXHZ166140; 1GCNCNEHXHZ197100 | 1GCNCNEHXHZ166591 | 1GCNCNEHXHZ120078; 1GCNCNEHXHZ148611 | 1GCNCNEHXHZ160211; 1GCNCNEHXHZ155445 | 1GCNCNEHXHZ142985 | 1GCNCNEHXHZ102437 | 1GCNCNEHXHZ139360 | 1GCNCNEHXHZ104446 | 1GCNCNEHXHZ161584 | 1GCNCNEHXHZ127483 | 1GCNCNEHXHZ155882 | 1GCNCNEHXHZ166770 | 1GCNCNEHXHZ110957 | 1GCNCNEHXHZ126883 | 1GCNCNEHXHZ113714 | 1GCNCNEHXHZ109100 | 1GCNCNEHXHZ122672; 1GCNCNEHXHZ196223 | 1GCNCNEHXHZ152562 | 1GCNCNEHXHZ108481 | 1GCNCNEHXHZ194360 | 1GCNCNEHXHZ195587 | 1GCNCNEHXHZ189191 | 1GCNCNEHXHZ187571 | 1GCNCNEHXHZ196870; 1GCNCNEHXHZ112207; 1GCNCNEHXHZ177025 | 1GCNCNEHXHZ113597 | 1GCNCNEHXHZ146227 | 1GCNCNEHXHZ148642 | 1GCNCNEHXHZ106407; 1GCNCNEHXHZ164422 | 1GCNCNEHXHZ105676; 1GCNCNEHXHZ157972

1GCNCNEHXHZ116161 | 1GCNCNEHXHZ138659 | 1GCNCNEHXHZ140640 | 1GCNCNEHXHZ111915; 1GCNCNEHXHZ148379 | 1GCNCNEHXHZ194813; 1GCNCNEHXHZ116595;