WA1UFBFL3DA1…

Audi

A4 Allroad

WA1UFBFL3DA146657 | WA1UFBFL3DA105848 | WA1UFBFL3DA148697 | WA1UFBFL3DA181666

WA1UFBFL3DA120611 | WA1UFBFL3DA126800 | WA1UFBFL3DA192912 | WA1UFBFL3DA193851; WA1UFBFL3DA188441; WA1UFBFL3DA122245 | WA1UFBFL3DA190741; WA1UFBFL3DA175205 | WA1UFBFL3DA169288 | WA1UFBFL3DA167024; WA1UFBFL3DA102190 | WA1UFBFL3DA170313 | WA1UFBFL3DA185667; WA1UFBFL3DA160526 | WA1UFBFL3DA155052; WA1UFBFL3DA136436 | WA1UFBFL3DA156850; WA1UFBFL3DA119619 | WA1UFBFL3DA177522 | WA1UFBFL3DA149574 | WA1UFBFL3DA152412; WA1UFBFL3DA177925 | WA1UFBFL3DA180047 | WA1UFBFL3DA104750 | WA1UFBFL3DA103081 | WA1UFBFL3DA126957 | WA1UFBFL3DA148473 | WA1UFBFL3DA170649 | WA1UFBFL3DA139224 | WA1UFBFL3DA162647

WA1UFBFL3DA166455; WA1UFBFL3DA181859 | WA1UFBFL3DA184907 | WA1UFBFL3DA117496 | WA1UFBFL3DA162096

WA1UFBFL3DA137053 | WA1UFBFL3DA165838; WA1UFBFL3DA110175 | WA1UFBFL3DA131222 | WA1UFBFL3DA130765

WA1UFBFL3DA144309 | WA1UFBFL3DA193591; WA1UFBFL3DA153088; WA1UFBFL3DA198760 | WA1UFBFL3DA183174; WA1UFBFL3DA178511 | WA1UFBFL3DA176712; WA1UFBFL3DA133259 | WA1UFBFL3DA190223 | WA1UFBFL3DA170652; WA1UFBFL3DA121774 | WA1UFBFL3DA123086 | WA1UFBFL3DA183479; WA1UFBFL3DA106272 | WA1UFBFL3DA184244 | WA1UFBFL3DA167346 | WA1UFBFL3DA148389; WA1UFBFL3DA172059 | WA1UFBFL3DA169050; WA1UFBFL3DA156413

WA1UFBFL3DA133410 | WA1UFBFL3DA144245; WA1UFBFL3DA112511 | WA1UFBFL3DA181196

WA1UFBFL3DA123783 | WA1UFBFL3DA175253; WA1UFBFL3DA163913 | WA1UFBFL3DA101993 | WA1UFBFL3DA128207; WA1UFBFL3DA122374; WA1UFBFL3DA174605 | WA1UFBFL3DA199794 | WA1UFBFL3DA152507 | WA1UFBFL3DA111407 | WA1UFBFL3DA192568 | WA1UFBFL3DA159506 | WA1UFBFL3DA181537 | WA1UFBFL3DA141796; WA1UFBFL3DA168836 | WA1UFBFL3DA172112 | WA1UFBFL3DA149106

WA1UFBFL3DA174443; WA1UFBFL3DA174989 | WA1UFBFL3DA141099; WA1UFBFL3DA158436 | WA1UFBFL3DA118602 | WA1UFBFL3DA138882; WA1UFBFL3DA131155 | WA1UFBFL3DA181277 | WA1UFBFL3DA106028; WA1UFBFL3DA188150 | WA1UFBFL3DA134749 | WA1UFBFL3DA152703 | WA1UFBFL3DA190772 | WA1UFBFL3DA194546; WA1UFBFL3DA153530; WA1UFBFL3DA134427; WA1UFBFL3DA176449 | WA1UFBFL3DA137795 | WA1UFBFL3DA102397; WA1UFBFL3DA141216; WA1UFBFL3DA148828 | WA1UFBFL3DA183269; WA1UFBFL3DA128949; WA1UFBFL3DA150563 | WA1UFBFL3DA176046 | WA1UFBFL3DA125470 | WA1UFBFL3DA164902 | WA1UFBFL3DA117336 | WA1UFBFL3DA100214 | WA1UFBFL3DA153382 | WA1UFBFL3DA171266; WA1UFBFL3DA153057 | WA1UFBFL3DA170327 | WA1UFBFL3DA100231 | WA1UFBFL3DA157061 | WA1UFBFL3DA134024 | WA1UFBFL3DA174670; WA1UFBFL3DA165578 | WA1UFBFL3DA187936 | WA1UFBFL3DA189797 | WA1UFBFL3DA171087 | WA1UFBFL3DA125338; WA1UFBFL3DA113108 | WA1UFBFL3DA125386 | WA1UFBFL3DA151762 | WA1UFBFL3DA195843 | WA1UFBFL3DA181795 | WA1UFBFL3DA178668 | WA1UFBFL3DA137330; WA1UFBFL3DA121497; WA1UFBFL3DA188956 | WA1UFBFL3DA191808; WA1UFBFL3DA134198; WA1UFBFL3DA195437; WA1UFBFL3DA191212; WA1UFBFL3DA143256 | WA1UFBFL3DA113464 | WA1UFBFL3DA113500; WA1UFBFL3DA163975 | WA1UFBFL3DA102562; WA1UFBFL3DA166391 | WA1UFBFL3DA137182 | WA1UFBFL3DA182218 | WA1UFBFL3DA180758 | WA1UFBFL3DA132922 | WA1UFBFL3DA124612; WA1UFBFL3DA196779 | WA1UFBFL3DA180551 | WA1UFBFL3DA166584 | WA1UFBFL3DA147730; WA1UFBFL3DA145119 | WA1UFBFL3DA192487

WA1UFBFL3DA132046; WA1UFBFL3DA135268 | WA1UFBFL3DA110662; WA1UFBFL3DA119474 | WA1UFBFL3DA187080; WA1UFBFL3DA148408 | WA1UFBFL3DA193641; WA1UFBFL3DA187094 | WA1UFBFL3DA181649 | WA1UFBFL3DA197303; WA1UFBFL3DA198631; WA1UFBFL3DA154936 | WA1UFBFL3DA175902 | WA1UFBFL3DA116963 | WA1UFBFL3DA163829; WA1UFBFL3DA142544; WA1UFBFL3DA187239; WA1UFBFL3DA104196 | WA1UFBFL3DA102724; WA1UFBFL3DA112234 | WA1UFBFL3DA128157 | WA1UFBFL3DA118616; WA1UFBFL3DA131057 | WA1UFBFL3DA192019; WA1UFBFL3DA179061; WA1UFBFL3DA175897; WA1UFBFL3DA132970 | WA1UFBFL3DA187791 | WA1UFBFL3DA121466; WA1UFBFL3DA106627 | WA1UFBFL3DA185572 | WA1UFBFL3DA137604 | WA1UFBFL3DA149798 | WA1UFBFL3DA176922 | WA1UFBFL3DA147307; WA1UFBFL3DA194028 | WA1UFBFL3DA136193 | WA1UFBFL3DA194210 | WA1UFBFL3DA115327 | WA1UFBFL3DA115750 | WA1UFBFL3DA104960 | WA1UFBFL3DA116221 | WA1UFBFL3DA148795 | WA1UFBFL3DA164558 | WA1UFBFL3DA105851 | WA1UFBFL3DA155973; WA1UFBFL3DA129616 | WA1UFBFL3DA142561; WA1UFBFL3DA158579 | WA1UFBFL3DA107115; WA1UFBFL3DA177360 | WA1UFBFL3DA109544; WA1UFBFL3DA116767; WA1UFBFL3DA173955; WA1UFBFL3DA157223 | WA1UFBFL3DA168321 | WA1UFBFL3DA113951; WA1UFBFL3DA108877; WA1UFBFL3DA194188 | WA1UFBFL3DA142592; WA1UFBFL3DA155620; WA1UFBFL3DA195163 | WA1UFBFL3DA140194 | WA1UFBFL3DA162454; WA1UFBFL3DA118101 | WA1UFBFL3DA192442; WA1UFBFL3DA175396; WA1UFBFL3DA166570; WA1UFBFL3DA159814 | WA1UFBFL3DA189492 | WA1UFBFL3DA127302 | WA1UFBFL3DA182395; WA1UFBFL3DA136405 | WA1UFBFL3DA114145; WA1UFBFL3DA100147 | WA1UFBFL3DA170909; WA1UFBFL3DA146156; WA1UFBFL3DA135898 | WA1UFBFL3DA142737 | WA1UFBFL3DA143337; WA1UFBFL3DA136209 | WA1UFBFL3DA171039; WA1UFBFL3DA164141; WA1UFBFL3DA170361; WA1UFBFL3DA126456 | WA1UFBFL3DA174488 | WA1UFBFL3DA129454 | WA1UFBFL3DA199892 | WA1UFBFL3DA138073 | WA1UFBFL3DA118096 | WA1UFBFL3DA134993 | WA1UFBFL3DA165824

WA1UFBFL3DA144116 | WA1UFBFL3DA111214; WA1UFBFL3DA106210; WA1UFBFL3DA110144 | WA1UFBFL3DA167122 | WA1UFBFL3DA137909 | WA1UFBFL3DA179223 | WA1UFBFL3DA195146 | WA1UFBFL3DA109074; WA1UFBFL3DA191128 | WA1UFBFL3DA112346; WA1UFBFL3DA112010 | WA1UFBFL3DA156301 | WA1UFBFL3DA186737 | WA1UFBFL3DA168187 | WA1UFBFL3DA147677; WA1UFBFL3DA178072 | WA1UFBFL3DA166598 | WA1UFBFL3DA130698

WA1UFBFL3DA162485 | WA1UFBFL3DA155830; WA1UFBFL3DA129583 | WA1UFBFL3DA154905 | WA1UFBFL3DA172921; WA1UFBFL3DA141748 | WA1UFBFL3DA156525; WA1UFBFL3DA107082

WA1UFBFL3DA130281

WA1UFBFL3DA119118; WA1UFBFL3DA147890; WA1UFBFL3DA117000; WA1UFBFL3DA136694; WA1UFBFL3DA137893; WA1UFBFL3DA122195 | WA1UFBFL3DA142351 | WA1UFBFL3DA185085 | WA1UFBFL3DA126831; WA1UFBFL3DA154435 | WA1UFBFL3DA152684 | WA1UFBFL3DA191775 | WA1UFBFL3DA188908 | WA1UFBFL3DA169176 | WA1UFBFL3DA153575 | WA1UFBFL3DA178041 | WA1UFBFL3DA112475 | WA1UFBFL3DA139496; WA1UFBFL3DA116512 | WA1UFBFL3DA103985; WA1UFBFL3DA113271 | WA1UFBFL3DA157173; WA1UFBFL3DA158288 | WA1UFBFL3DA175706 | WA1UFBFL3DA136615

WA1UFBFL3DA137411 | WA1UFBFL3DA151664; WA1UFBFL3DA113397 | WA1UFBFL3DA184518; WA1UFBFL3DA105879 | WA1UFBFL3DA136498; WA1UFBFL3DA130846 | WA1UFBFL3DA193106

WA1UFBFL3DA170912; WA1UFBFL3DA179206; WA1UFBFL3DA184793 | WA1UFBFL3DA165158

WA1UFBFL3DA154175 | WA1UFBFL3DA104702 | WA1UFBFL3DA131253 | WA1UFBFL3DA116896 | WA1UFBFL3DA135142 | WA1UFBFL3DA152457 | WA1UFBFL3DA169579 | WA1UFBFL3DA199827

WA1UFBFL3DA189217; WA1UFBFL3DA118308 | WA1UFBFL3DA153267 | WA1UFBFL3DA185930 | WA1UFBFL3DA113478 | WA1UFBFL3DA117482 | WA1UFBFL3DA190206; WA1UFBFL3DA129647 | WA1UFBFL3DA197494 | WA1UFBFL3DA177763; WA1UFBFL3DA173230 | WA1UFBFL3DA102979; WA1UFBFL3DA156945

WA1UFBFL3DA115005 | WA1UFBFL3DA153561 | WA1UFBFL3DA103095 | WA1UFBFL3DA141152 | WA1UFBFL3DA124724; WA1UFBFL3DA184082; WA1UFBFL3DA166388 | WA1UFBFL3DA130216; WA1UFBFL3DA117952 | WA1UFBFL3DA135254; WA1UFBFL3DA192652; WA1UFBFL3DA198905 | WA1UFBFL3DA100021; WA1UFBFL3DA195888; WA1UFBFL3DA115814 | WA1UFBFL3DA164706 | WA1UFBFL3DA160445 | WA1UFBFL3DA175513; WA1UFBFL3DA111553; WA1UFBFL3DA131026 | WA1UFBFL3DA199763; WA1UFBFL3DA105378 | WA1UFBFL3DA172160 | WA1UFBFL3DA152989; WA1UFBFL3DA185376; WA1UFBFL3DA133309; WA1UFBFL3DA178945 | WA1UFBFL3DA176967 | WA1UFBFL3DA171073 | WA1UFBFL3DA198256 | WA1UFBFL3DA193381 | WA1UFBFL3DA131687 | WA1UFBFL3DA106496 | WA1UFBFL3DA174037 | WA1UFBFL3DA129275; WA1UFBFL3DA148599 | WA1UFBFL3DA186155; WA1UFBFL3DA172272; WA1UFBFL3DA109267 | WA1UFBFL3DA198550 | WA1UFBFL3DA151647 | WA1UFBFL3DA196801; WA1UFBFL3DA122410; WA1UFBFL3DA105252 | WA1UFBFL3DA199357 | WA1UFBFL3DA134895 | WA1UFBFL3DA189475 | WA1UFBFL3DA157657 | WA1UFBFL3DA140003; WA1UFBFL3DA168027; WA1UFBFL3DA194563 | WA1UFBFL3DA199875; WA1UFBFL3DA122102 | WA1UFBFL3DA131852; WA1UFBFL3DA180243 | WA1UFBFL3DA114730; WA1UFBFL3DA120432 | WA1UFBFL3DA169324 | WA1UFBFL3DA171171 | WA1UFBFL3DA171820 | WA1UFBFL3DA140664; WA1UFBFL3DA185068

WA1UFBFL3DA194613; WA1UFBFL3DA154127; WA1UFBFL3DA171333; WA1UFBFL3DA116722 | WA1UFBFL3DA194224; WA1UFBFL3DA189976 | WA1UFBFL3DA143077; WA1UFBFL3DA155410 | WA1UFBFL3DA180727 | WA1UFBFL3DA173356 | WA1UFBFL3DA140888; WA1UFBFL3DA162678 | WA1UFBFL3DA109172; WA1UFBFL3DA147324; WA1UFBFL3DA180324 | WA1UFBFL3DA157870 | WA1UFBFL3DA195096 | WA1UFBFL3DA191954

WA1UFBFL3DA135920; WA1UFBFL3DA186267; WA1UFBFL3DA160316; WA1UFBFL3DA128983 | WA1UFBFL3DA178878

WA1UFBFL3DA148912 | WA1UFBFL3DA145010 | WA1UFBFL3DA110788 | WA1UFBFL3DA169307

WA1UFBFL3DA117014 | WA1UFBFL3DA155844 | WA1UFBFL3DA180226 | WA1UFBFL3DA196975 | WA1UFBFL3DA133102 | WA1UFBFL3DA155097

WA1UFBFL3DA104974 | WA1UFBFL3DA143029 | WA1UFBFL3DA108569 | WA1UFBFL3DA187547 | WA1UFBFL3DA178864 | WA1UFBFL3DA115635; WA1UFBFL3DA169758; WA1UFBFL3DA147145 | WA1UFBFL3DA179626 | WA1UFBFL3DA163104; WA1UFBFL3DA137215; WA1UFBFL3DA121032 | WA1UFBFL3DA104294 | WA1UFBFL3DA163409; WA1UFBFL3DA104330; WA1UFBFL3DA181487 | WA1UFBFL3DA155388 | WA1UFBFL3DA127638

WA1UFBFL3DA181098; WA1UFBFL3DA141264 | WA1UFBFL3DA139143; WA1UFBFL3DA167539; WA1UFBFL3DA183143 | WA1UFBFL3DA177455 | WA1UFBFL3DA173759 | WA1UFBFL3DA115716 | WA1UFBFL3DA125243; WA1UFBFL3DA127378

WA1UFBFL3DA135223 | WA1UFBFL3DA143239; WA1UFBFL3DA141037 | WA1UFBFL3DA146044 | WA1UFBFL3DA195664

WA1UFBFL3DA155164

WA1UFBFL3DA173082; WA1UFBFL3DA164494; WA1UFBFL3DA123041 | WA1UFBFL3DA156668 | WA1UFBFL3DA131401; WA1UFBFL3DA195678 | WA1UFBFL3DA122424 | WA1UFBFL3DA100228 | WA1UFBFL3DA119149; WA1UFBFL3DA131754 | WA1UFBFL3DA175270; WA1UFBFL3DA176421 | WA1UFBFL3DA102030 | WA1UFBFL3DA147260

WA1UFBFL3DA152720 | WA1UFBFL3DA114016; WA1UFBFL3DA101444

WA1UFBFL3DA136517; WA1UFBFL3DA148800; WA1UFBFL3DA160123 | WA1UFBFL3DA100150; WA1UFBFL3DA129132; WA1UFBFL3DA186110; WA1UFBFL3DA135495 | WA1UFBFL3DA108815; WA1UFBFL3DA182297 | WA1UFBFL3DA102500 | WA1UFBFL3DA161790 | WA1UFBFL3DA135576; WA1UFBFL3DA125016 | WA1UFBFL3DA151308; WA1UFBFL3DA155486 | WA1UFBFL3DA111570 | WA1UFBFL3DA197737 | WA1UFBFL3DA160008; WA1UFBFL3DA175835; WA1UFBFL3DA121287 | WA1UFBFL3DA188505; WA1UFBFL3DA173518 | WA1UFBFL3DA195860; WA1UFBFL3DA193669 | WA1UFBFL3DA194661 | WA1UFBFL3DA128952; WA1UFBFL3DA141510; WA1UFBFL3DA155133 | WA1UFBFL3DA146593; WA1UFBFL3DA104652

WA1UFBFL3DA145492; WA1UFBFL3DA125372

WA1UFBFL3DA177214 | WA1UFBFL3DA122715 | WA1UFBFL3DA100486 | WA1UFBFL3DA182820 | WA1UFBFL3DA165967 | WA1UFBFL3DA167802

WA1UFBFL3DA141930

WA1UFBFL3DA124223; WA1UFBFL3DA133861 | WA1UFBFL3DA159652 | WA1UFBFL3DA126764; WA1UFBFL3DA137540 | WA1UFBFL3DA139353; WA1UFBFL3DA168299; WA1UFBFL3DA112797; WA1UFBFL3DA188391

WA1UFBFL3DA133147 | WA1UFBFL3DA133567 | WA1UFBFL3DA141488 | WA1UFBFL3DA126196 | WA1UFBFL3DA140745

WA1UFBFL3DA191291; WA1UFBFL3DA103193; WA1UFBFL3DA174894; WA1UFBFL3DA176581 | WA1UFBFL3DA149560 | WA1UFBFL3DA171459 | WA1UFBFL3DA189380; WA1UFBFL3DA118678 | WA1UFBFL3DA185071 | WA1UFBFL3DA195602 | WA1UFBFL3DA167993 | WA1UFBFL3DA175446 | WA1UFBFL3DA195728 | WA1UFBFL3DA127932 | WA1UFBFL3DA153110; WA1UFBFL3DA129762 | WA1UFBFL3DA171624 | WA1UFBFL3DA195826 | WA1UFBFL3DA153270 | WA1UFBFL3DA119135

WA1UFBFL3DA134878 | WA1UFBFL3DA132841 | WA1UFBFL3DA160459 | WA1UFBFL3DA163801; WA1UFBFL3DA149025 | WA1UFBFL3DA174393; WA1UFBFL3DA116302 | WA1UFBFL3DA194742 | WA1UFBFL3DA165225; WA1UFBFL3DA124030 | WA1UFBFL3DA179335 | WA1UFBFL3DA101489

WA1UFBFL3DA149297 | WA1UFBFL3DA111617; WA1UFBFL3DA126635 | WA1UFBFL3DA170604 | WA1UFBFL3DA135030 | WA1UFBFL3DA108099; WA1UFBFL3DA127848 | WA1UFBFL3DA137988; WA1UFBFL3DA129874 | WA1UFBFL3DA194269 | WA1UFBFL3DA176161 | WA1UFBFL3DA121757 | WA1UFBFL3DA185720 | WA1UFBFL3DA195003 | WA1UFBFL3DA157285 | WA1UFBFL3DA168125 | WA1UFBFL3DA165497 | WA1UFBFL3DA123637 | WA1UFBFL3DA167525; WA1UFBFL3DA182185 | WA1UFBFL3DA124786; WA1UFBFL3DA194627 | WA1UFBFL3DA103825 | WA1UFBFL3DA162681 | WA1UFBFL3DA137571 | WA1UFBFL3DA127963 | WA1UFBFL3DA191243 | WA1UFBFL3DA100259 | WA1UFBFL3DA196250 | WA1UFBFL3DA199889; WA1UFBFL3DA137344 | WA1UFBFL3DA181182

WA1UFBFL3DA139675; WA1UFBFL3DA155259 | WA1UFBFL3DA135884 | WA1UFBFL3DA141247 | WA1UFBFL3DA170859 | WA1UFBFL3DA197155 | WA1UFBFL3DA161319

WA1UFBFL3DA130913; WA1UFBFL3DA155374 | WA1UFBFL3DA175673 | WA1UFBFL3DA152040; WA1UFBFL3DA108328 | WA1UFBFL3DA172367; WA1UFBFL3DA140910

WA1UFBFL3DA190545; WA1UFBFL3DA155424; WA1UFBFL3DA101945 | WA1UFBFL3DA165080 | WA1UFBFL3DA175527 | WA1UFBFL3DA197611 | WA1UFBFL3DA181120 | WA1UFBFL3DA160025 | WA1UFBFL3DA187810 | WA1UFBFL3DA177164; WA1UFBFL3DA167458; WA1UFBFL3DA177245 | WA1UFBFL3DA118129; WA1UFBFL3DA117367; WA1UFBFL3DA178735 | WA1UFBFL3DA187399

WA1UFBFL3DA118812 | WA1UFBFL3DA121788 | WA1UFBFL3DA150627 | WA1UFBFL3DA112671; WA1UFBFL3DA139448 | WA1UFBFL3DA180355 | WA1UFBFL3DA154113; WA1UFBFL3DA117093; WA1UFBFL3DA100746 | WA1UFBFL3DA182283 | WA1UFBFL3DA148750 | WA1UFBFL3DA190593; WA1UFBFL3DA120561 | WA1UFBFL3DA143564; WA1UFBFL3DA139725; WA1UFBFL3DA182526

WA1UFBFL3DA121645 | WA1UFBFL3DA192988 | WA1UFBFL3DA183126 | WA1UFBFL3DA157979

WA1UFBFL3DA113982 | WA1UFBFL3DA118700 | WA1UFBFL3DA158145 | WA1UFBFL3DA107356

WA1UFBFL3DA132273 | WA1UFBFL3DA172935 | WA1UFBFL3DA107020 | WA1UFBFL3DA170733 | WA1UFBFL3DA159599 | WA1UFBFL3DA132533; WA1UFBFL3DA185393 | WA1UFBFL3DA105817 | WA1UFBFL3DA104795 | WA1UFBFL3DA157528; WA1UFBFL3DA122858

WA1UFBFL3DA160946 | WA1UFBFL3DA152524 | WA1UFBFL3DA158632 | WA1UFBFL3DA115294; WA1UFBFL3DA129650 | WA1UFBFL3DA170005 | WA1UFBFL3DA158727 | WA1UFBFL3DA114677 | WA1UFBFL3DA115876; WA1UFBFL3DA195986 | WA1UFBFL3DA143466 | WA1UFBFL3DA126411 | WA1UFBFL3DA183708

WA1UFBFL3DA122567 | WA1UFBFL3DA118440 | WA1UFBFL3DA121404 | WA1UFBFL3DA116168; WA1UFBFL3DA147078; WA1UFBFL3DA194367 | WA1UFBFL3DA134864; WA1UFBFL3DA173485 | WA1UFBFL3DA132158; WA1UFBFL3DA168139 | WA1UFBFL3DA101363; WA1UFBFL3DA113481 | WA1UFBFL3DA183093; WA1UFBFL3DA111486

WA1UFBFL3DA135139; WA1UFBFL3DA189668

WA1UFBFL3DA125548 | WA1UFBFL3DA195342 | WA1UFBFL3DA138817 | WA1UFBFL3DA192926 | WA1UFBFL3DA194126 | WA1UFBFL3DA169145 | WA1UFBFL3DA139501 | WA1UFBFL3DA107860; WA1UFBFL3DA156377 | WA1UFBFL3DA114307 | WA1UFBFL3DA131883; WA1UFBFL3DA197396; WA1UFBFL3DA184339; WA1UFBFL3DA176029 | WA1UFBFL3DA109379; WA1UFBFL3DA194448; WA1UFBFL3DA154547

WA1UFBFL3DA126621 | WA1UFBFL3DA199987; WA1UFBFL3DA189072 | WA1UFBFL3DA109110

WA1UFBFL3DA117711 | WA1UFBFL3DA148747; WA1UFBFL3DA151325; WA1UFBFL3DA182557; WA1UFBFL3DA185622; WA1UFBFL3DA139014 | WA1UFBFL3DA166116; WA1UFBFL3DA190318 | WA1UFBFL3DA127395 | WA1UFBFL3DA171395 | WA1UFBFL3DA140969; WA1UFBFL3DA165127 | WA1UFBFL3DA144889; WA1UFBFL3DA155942; WA1UFBFL3DA126795; WA1UFBFL3DA163703 | WA1UFBFL3DA135206

WA1UFBFL3DA107809 | WA1UFBFL3DA132807 | WA1UFBFL3DA139062 | WA1UFBFL3DA128305 | WA1UFBFL3DA196989; WA1UFBFL3DA161160 | WA1UFBFL3DA147100 | WA1UFBFL3DA170862 | WA1UFBFL3DA158470 | WA1UFBFL3DA179710

WA1UFBFL3DA145329 | WA1UFBFL3DA169694

WA1UFBFL3DA162308 | WA1UFBFL3DA164608 | WA1UFBFL3DA122262; WA1UFBFL3DA176208; WA1UFBFL3DA128319 | WA1UFBFL3DA145718; WA1UFBFL3DA154404 | WA1UFBFL3DA159361; WA1UFBFL3DA155746 | WA1UFBFL3DA174880; WA1UFBFL3DA111648 | WA1UFBFL3DA114663 | WA1UFBFL3DA187323; WA1UFBFL3DA179075; WA1UFBFL3DA142060 | WA1UFBFL3DA140311; WA1UFBFL3DA159585 | WA1UFBFL3DA181005

WA1UFBFL3DA174233 | WA1UFBFL3DA195745; WA1UFBFL3DA117353; WA1UFBFL3DA121578 | WA1UFBFL3DA122150; WA1UFBFL3DA183630; WA1UFBFL3DA192005 | WA1UFBFL3DA124660 | WA1UFBFL3DA197706

WA1UFBFL3DA145413; WA1UFBFL3DA139708; WA1UFBFL3DA154385 | WA1UFBFL3DA121208 | WA1UFBFL3DA145217

WA1UFBFL3DA139658 | WA1UFBFL3DA199004 | WA1UFBFL3DA126649 | WA1UFBFL3DA168030

WA1UFBFL3DA107342; WA1UFBFL3DA130152 | WA1UFBFL3DA110869

WA1UFBFL3DA146738; WA1UFBFL3DA147680 | WA1UFBFL3DA165323 | WA1UFBFL3DA102271; WA1UFBFL3DA158453 | WA1UFBFL3DA174619

WA1UFBFL3DA140762 | WA1UFBFL3DA154418; WA1UFBFL3DA129325; WA1UFBFL3DA186348 | WA1UFBFL3DA185944 | WA1UFBFL3DA147632; WA1UFBFL3DA192571; WA1UFBFL3DA158209 | WA1UFBFL3DA147761; WA1UFBFL3DA198032 | WA1UFBFL3DA123749 | WA1UFBFL3DA185197 | WA1UFBFL3DA100004; WA1UFBFL3DA185149 | WA1UFBFL3DA156203

WA1UFBFL3DA105610 | WA1UFBFL3DA151681 | WA1UFBFL3DA141457; WA1UFBFL3DA111438 | WA1UFBFL3DA182364; WA1UFBFL3DA122665 | WA1UFBFL3DA150031 | WA1UFBFL3DA127526 | WA1UFBFL3DA115361; WA1UFBFL3DA182476; WA1UFBFL3DA111195 | WA1UFBFL3DA134301 | WA1UFBFL3DA185605; WA1UFBFL3DA137473 | WA1UFBFL3DA185880; WA1UFBFL3DA168562 | WA1UFBFL3DA144147; WA1UFBFL3DA171641 | WA1UFBFL3DA157500; WA1UFBFL3DA125288; WA1UFBFL3DA170277 | WA1UFBFL3DA128675 | WA1UFBFL3DA168335; WA1UFBFL3DA189170 | WA1UFBFL3DA185510 | WA1UFBFL3DA144696; WA1UFBFL3DA183272 | WA1UFBFL3DA119278; WA1UFBFL3DA188567; WA1UFBFL3DA103212; WA1UFBFL3DA178234 | WA1UFBFL3DA135335; WA1UFBFL3DA117126 | WA1UFBFL3DA118342 | WA1UFBFL3DA145136 | WA1UFBFL3DA117787 | WA1UFBFL3DA130734 | WA1UFBFL3DA157321 | WA1UFBFL3DA149624

WA1UFBFL3DA195521 | WA1UFBFL3DA125758 | WA1UFBFL3DA187998; WA1UFBFL3DA137991 | WA1UFBFL3DA108068; WA1UFBFL3DA119913 | WA1UFBFL3DA142284 | WA1UFBFL3DA122200 | WA1UFBFL3DA171817 | WA1UFBFL3DA142365; WA1UFBFL3DA121046 | WA1UFBFL3DA174457; WA1UFBFL3DA144472; WA1UFBFL3DA177374 | WA1UFBFL3DA160204 | WA1UFBFL3DA133455; WA1UFBFL3DA187533 | WA1UFBFL3DA193610 | WA1UFBFL3DA147209; WA1UFBFL3DA115697; WA1UFBFL3DA193929 | WA1UFBFL3DA134542 | WA1UFBFL3DA172496; WA1UFBFL3DA117272; WA1UFBFL3DA104537 | WA1UFBFL3DA185927 | WA1UFBFL3DA123928 | WA1UFBFL3DA161711 | WA1UFBFL3DA101637

WA1UFBFL3DA147954 | WA1UFBFL3DA113593; WA1UFBFL3DA183787; WA1UFBFL3DA181019 | WA1UFBFL3DA170294 | WA1UFBFL3DA185846 | WA1UFBFL3DA183806; WA1UFBFL3DA129843 | WA1UFBFL3DA137750 | WA1UFBFL3DA153138 | WA1UFBFL3DA164110; WA1UFBFL3DA118681 | WA1UFBFL3DA131771 | WA1UFBFL3DA194160 | WA1UFBFL3DA150403 | WA1UFBFL3DA190299 | WA1UFBFL3DA105722 | WA1UFBFL3DA132323

WA1UFBFL3DA121872 | WA1UFBFL3DA147825 | WA1UFBFL3DA107079 | WA1UFBFL3DA162793; WA1UFBFL3DA190139 | WA1UFBFL3DA112119 | WA1UFBFL3DA131558; WA1UFBFL3DA126439 | WA1UFBFL3DA153222 | WA1UFBFL3DA179125

WA1UFBFL3DA196572; WA1UFBFL3DA147727; WA1UFBFL3DA149686; WA1UFBFL3DA175690; WA1UFBFL3DA176158 | WA1UFBFL3DA138655

WA1UFBFL3DA121192 | WA1UFBFL3DA120673 | WA1UFBFL3DA153253; WA1UFBFL3DA152166 | WA1UFBFL3DA105235; WA1UFBFL3DA196958 | WA1UFBFL3DA170117; WA1UFBFL3DA184647 | WA1UFBFL3DA139241; WA1UFBFL3DA167623

WA1UFBFL3DA128899 | WA1UFBFL3DA104005 | WA1UFBFL3DA147016; WA1UFBFL3DA188343 | WA1UFBFL3DA199214 | WA1UFBFL3DA189122; WA1UFBFL3DA162633; WA1UFBFL3DA179917

WA1UFBFL3DA185233; WA1UFBFL3DA112833; WA1UFBFL3DA188990 | WA1UFBFL3DA108524 | WA1UFBFL3DA188472; WA1UFBFL3DA155102

WA1UFBFL3DA119314; WA1UFBFL3DA104070; WA1UFBFL3DA128580 | WA1UFBFL3DA199424; WA1UFBFL3DA187127 | WA1UFBFL3DA122701 | WA1UFBFL3DA151311 | WA1UFBFL3DA161868; WA1UFBFL3DA149607 | WA1UFBFL3DA171722 | WA1UFBFL3DA130667; WA1UFBFL3DA187189 | WA1UFBFL3DA114632 | WA1UFBFL3DA141409; WA1UFBFL3DA132287

WA1UFBFL3DA144746 | WA1UFBFL3DA158078 | WA1UFBFL3DA147033; WA1UFBFL3DA111388 | WA1UFBFL3DA156606; WA1UFBFL3DA143645 | WA1UFBFL3DA180212 | WA1UFBFL3DA178069; WA1UFBFL3DA116185; WA1UFBFL3DA166777 | WA1UFBFL3DA137151 | WA1UFBFL3DA151468 | WA1UFBFL3DA106403; WA1UFBFL3DA183501 | WA1UFBFL3DA162423; WA1UFBFL3DA163796 | WA1UFBFL3DA188911; WA1UFBFL3DA142091 | WA1UFBFL3DA168254 | WA1UFBFL3DA196782 | WA1UFBFL3DA116817

WA1UFBFL3DA147470

WA1UFBFL3DA110533; WA1UFBFL3DA107292 | WA1UFBFL3DA129342 | WA1UFBFL3DA114789 | WA1UFBFL3DA100388 | WA1UFBFL3DA172093 | WA1UFBFL3DA113514 | WA1UFBFL3DA111049 | WA1UFBFL3DA124321 | WA1UFBFL3DA153446 | WA1UFBFL3DA120205 | WA1UFBFL3DA197480; WA1UFBFL3DA169923; WA1UFBFL3DA132967 | WA1UFBFL3DA174099 | WA1UFBFL3DA143600 | WA1UFBFL3DA181621 | WA1UFBFL3DA166407 | WA1UFBFL3DA136243 | WA1UFBFL3DA195017 | WA1UFBFL3DA110807 | WA1UFBFL3DA186530; WA1UFBFL3DA129826; WA1UFBFL3DA150157; WA1UFBFL3DA178413; WA1UFBFL3DA199259 | WA1UFBFL3DA190397 | WA1UFBFL3DA176757 | WA1UFBFL3DA112881 | WA1UFBFL3DA139384 | WA1UFBFL3DA186396; WA1UFBFL3DA159683 | WA1UFBFL3DA138039 | WA1UFBFL3DA124500; WA1UFBFL3DA179139 | WA1UFBFL3DA174703 | WA1UFBFL3DA176435; WA1UFBFL3DA168481; WA1UFBFL3DA194062

WA1UFBFL3DA157495 | WA1UFBFL3DA111925 | WA1UFBFL3DA180310 | WA1UFBFL3DA147436 | WA1UFBFL3DA183661 | WA1UFBFL3DA184096 | WA1UFBFL3DA113898; WA1UFBFL3DA170750 | WA1UFBFL3DA147629; WA1UFBFL3DA131768 | WA1UFBFL3DA140437 | WA1UFBFL3DA124254 | WA1UFBFL3DA162969

WA1UFBFL3DA197320; WA1UFBFL3DA184258 | WA1UFBFL3DA197253; WA1UFBFL3DA132368; WA1UFBFL3DA104957

WA1UFBFL3DA101511 | WA1UFBFL3DA142222; WA1UFBFL3DA118535 | WA1UFBFL3DA152328; WA1UFBFL3DA194577 | WA1UFBFL3DA184874; WA1UFBFL3DA128868 | WA1UFBFL3DA133049; WA1UFBFL3DA128501 | WA1UFBFL3DA166634 | WA1UFBFL3DA181814; WA1UFBFL3DA154306 | WA1UFBFL3DA133648 | WA1UFBFL3DA104943 | WA1UFBFL3DA123279; WA1UFBFL3DA161966 | WA1UFBFL3DA128322 | WA1UFBFL3DA111732 | WA1UFBFL3DA119894; WA1UFBFL3DA196295; WA1UFBFL3DA170554 | WA1UFBFL3DA111603 | WA1UFBFL3DA114355; WA1UFBFL3DA190478; WA1UFBFL3DA158162 | WA1UFBFL3DA121077 | WA1UFBFL3DA113870

WA1UFBFL3DA108202 | WA1UFBFL3DA173793 | WA1UFBFL3DA132483 | WA1UFBFL3DA132449 | WA1UFBFL3DA163992; WA1UFBFL3DA177083 | WA1UFBFL3DA138803 | WA1UFBFL3DA103873 | WA1UFBFL3DA176242 | WA1UFBFL3DA169095 | WA1UFBFL3DA107583; WA1UFBFL3DA171123 | WA1UFBFL3DA155228 | WA1UFBFL3DA167511 | WA1UFBFL3DA135805 | WA1UFBFL3DA101766 | WA1UFBFL3DA133181 | WA1UFBFL3DA185703 | WA1UFBFL3DA190030 | WA1UFBFL3DA177908

WA1UFBFL3DA107065; WA1UFBFL3DA168285 | WA1UFBFL3DA198497; WA1UFBFL3DA138770; WA1UFBFL3DA167301; WA1UFBFL3DA145802; WA1UFBFL3DA121676 | WA1UFBFL3DA130362; WA1UFBFL3DA101038 | WA1UFBFL3DA187287 | WA1UFBFL3DA156072; WA1UFBFL3DA184213 | WA1UFBFL3DA173440; WA1UFBFL3DA194918 | WA1UFBFL3DA142012; WA1UFBFL3DA183112 | WA1UFBFL3DA147176; WA1UFBFL3DA101394 | WA1UFBFL3DA148117 | WA1UFBFL3DA107924 | WA1UFBFL3DA156430; WA1UFBFL3DA108166; WA1UFBFL3DA173387; WA1UFBFL3DA199908 | WA1UFBFL3DA102805 | WA1UFBFL3DA113111 | WA1UFBFL3DA191436 | WA1UFBFL3DA183711 | WA1UFBFL3DA125159; WA1UFBFL3DA153673 | WA1UFBFL3DA162504; WA1UFBFL3DA135190 | WA1UFBFL3DA150739 | WA1UFBFL3DA124190

WA1UFBFL3DA167220; WA1UFBFL3DA170022 | WA1UFBFL3DA174409; WA1UFBFL3DA170781; WA1UFBFL3DA115201; WA1UFBFL3DA101802 | WA1UFBFL3DA176192 | WA1UFBFL3DA110774; WA1UFBFL3DA197463 | WA1UFBFL3DA101251 | WA1UFBFL3DA126313 | WA1UFBFL3DA125212; WA1UFBFL3DA144844 | WA1UFBFL3DA195812 | WA1UFBFL3DA116297 | WA1UFBFL3DA100018 | WA1UFBFL3DA156962 | WA1UFBFL3DA178153 | WA1UFBFL3DA105543; WA1UFBFL3DA144570 | WA1UFBFL3DA174510; WA1UFBFL3DA141989 | WA1UFBFL3DA105915 | WA1UFBFL3DA121094; WA1UFBFL3DA183188 | WA1UFBFL3DA140342 | WA1UFBFL3DA199262 | WA1UFBFL3DA190092 | WA1UFBFL3DA111858

WA1UFBFL3DA178766 | WA1UFBFL3DA199486 | WA1UFBFL3DA179562 | WA1UFBFL3DA112038 | WA1UFBFL3DA153091 | WA1UFBFL3DA162938; WA1UFBFL3DA133164 | WA1UFBFL3DA171249 | WA1UFBFL3DA189198 | WA1UFBFL3DA151891 | WA1UFBFL3DA127901; WA1UFBFL3DA168190 | WA1UFBFL3DA139238

WA1UFBFL3DA155536 | WA1UFBFL3DA145458 | WA1UFBFL3DA110791 | WA1UFBFL3DA189749 | WA1UFBFL3DA181876 | WA1UFBFL3DA192537 | WA1UFBFL3DA157917 | WA1UFBFL3DA117837 | WA1UFBFL3DA172644 | WA1UFBFL3DA157853; WA1UFBFL3DA162339; WA1UFBFL3DA127204; WA1UFBFL3DA158582 | WA1UFBFL3DA157478; WA1UFBFL3DA152541 | WA1UFBFL3DA186060; WA1UFBFL3DA148232 | WA1UFBFL3DA148814; WA1UFBFL3DA194515 | WA1UFBFL3DA179660; WA1UFBFL3DA131463 | WA1UFBFL3DA149378; WA1UFBFL3DA189945 | WA1UFBFL3DA180274; WA1UFBFL3DA191372 | WA1UFBFL3DA154662 | WA1UFBFL3DA149784; WA1UFBFL3DA168013

WA1UFBFL3DA189573 | WA1UFBFL3DA168447 | WA1UFBFL3DA124982 | WA1UFBFL3DA130202 | WA1UFBFL3DA130457 | WA1UFBFL3DA180131; WA1UFBFL3DA193154 | WA1UFBFL3DA155505 | WA1UFBFL3DA112539 | WA1UFBFL3DA173907

WA1UFBFL3DA189606 | WA1UFBFL3DA185958

WA1UFBFL3DA106076 | WA1UFBFL3DA123668 | WA1UFBFL3DA158100 | WA1UFBFL3DA149042

WA1UFBFL3DA183238; WA1UFBFL3DA171509 | WA1UFBFL3DA179495 | WA1UFBFL3DA188181 | WA1UFBFL3DA189704 | WA1UFBFL3DA111889

WA1UFBFL3DA157545 | WA1UFBFL3DA108622 | WA1UFBFL3DA196765 | WA1UFBFL3DA160364 | WA1UFBFL3DA141846 | WA1UFBFL3DA176564; WA1UFBFL3DA171686

WA1UFBFL3DA144942 | WA1UFBFL3DA199522 | WA1UFBFL3DA176256 | WA1UFBFL3DA149901; WA1UFBFL3DA105994 | WA1UFBFL3DA107096 | WA1UFBFL3DA114484 | WA1UFBFL3DA149896 | WA1UFBFL3DA104666 | WA1UFBFL3DA196183; WA1UFBFL3DA102433 | WA1UFBFL3DA125761 | WA1UFBFL3DA169789; WA1UFBFL3DA183384 | WA1UFBFL3DA158422; WA1UFBFL3DA185734 | WA1UFBFL3DA199634

WA1UFBFL3DA169162; WA1UFBFL3DA193624 | WA1UFBFL3DA125856 | WA1UFBFL3DA178699; WA1UFBFL3DA123301 | WA1UFBFL3DA116266 | WA1UFBFL3DA133133 | WA1UFBFL3DA119281; WA1UFBFL3DA195311 | WA1UFBFL3DA123038 | WA1UFBFL3DA193185; WA1UFBFL3DA162955 | WA1UFBFL3DA109978 | WA1UFBFL3DA116204; WA1UFBFL3DA117966 | WA1UFBFL3DA175088 | WA1UFBFL3DA185460 | WA1UFBFL3DA130149; WA1UFBFL3DA123332; WA1UFBFL3DA191145 | WA1UFBFL3DA167704

WA1UFBFL3DA157576 | WA1UFBFL3DA108927 | WA1UFBFL3DA154595; WA1UFBFL3DA130958

WA1UFBFL3DA114291 | WA1UFBFL3DA184289 | WA1UFBFL3DA147579 | WA1UFBFL3DA196491 | WA1UFBFL3DA184499

WA1UFBFL3DA172109; WA1UFBFL3DA161157 | WA1UFBFL3DA190058 | WA1UFBFL3DA124643; WA1UFBFL3DA140163 | WA1UFBFL3DA199164 | WA1UFBFL3DA138686; WA1UFBFL3DA145783; WA1UFBFL3DA126814 | WA1UFBFL3DA119300 | WA1UFBFL3DA185619; WA1UFBFL3DA125100; WA1UFBFL3DA158243 | WA1UFBFL3DA129020; WA1UFBFL3DA193252 | WA1UFBFL3DA173471; WA1UFBFL3DA166097 | WA1UFBFL3DA101847 | WA1UFBFL3DA103565; WA1UFBFL3DA147503 | WA1UFBFL3DA129910

WA1UFBFL3DA102447; WA1UFBFL3DA116672 | WA1UFBFL3DA111276; WA1UFBFL3DA133827 | WA1UFBFL3DA131351; WA1UFBFL3DA182428 | WA1UFBFL3DA141362 | WA1UFBFL3DA198810

WA1UFBFL3DA130586 | WA1UFBFL3DA192134 | WA1UFBFL3DA181926 | WA1UFBFL3DA158923 | WA1UFBFL3DA136064

WA1UFBFL3DA188875 | WA1UFBFL3DA157643 | WA1UFBFL3DA177584 | WA1UFBFL3DA113884 | WA1UFBFL3DA155360

WA1UFBFL3DA130748; WA1UFBFL3DA121807 | WA1UFBFL3DA128756; WA1UFBFL3DA105932 | WA1UFBFL3DA141121 | WA1UFBFL3DA191890 | WA1UFBFL3DA190237 | WA1UFBFL3DA148456

WA1UFBFL3DA198595 | WA1UFBFL3DA186334; WA1UFBFL3DA142382 | WA1UFBFL3DA121984 | WA1UFBFL3DA195583; WA1UFBFL3DA178976; WA1UFBFL3DA181442; WA1UFBFL3DA198614 | WA1UFBFL3DA155214

WA1UFBFL3DA191825; WA1UFBFL3DA199407 | WA1UFBFL3DA180369; WA1UFBFL3DA122522 | WA1UFBFL3DA104909 | WA1UFBFL3DA103971 | WA1UFBFL3DA154743 | WA1UFBFL3DA146058 | WA1UFBFL3DA136646; WA1UFBFL3DA121130 | WA1UFBFL3DA173745 | WA1UFBFL3DA152670; WA1UFBFL3DA101279 | WA1UFBFL3DA160431 | WA1UFBFL3DA144519; WA1UFBFL3DA132998

WA1UFBFL3DA112959; WA1UFBFL3DA119054 | WA1UFBFL3DA167556 | WA1UFBFL3DA135562 | WA1UFBFL3DA136050 | WA1UFBFL3DA106188; WA1UFBFL3DA173602 | WA1UFBFL3DA165337 | WA1UFBFL3DA140468 | WA1UFBFL3DA153866 | WA1UFBFL3DA193686; WA1UFBFL3DA174734 | WA1UFBFL3DA189542; WA1UFBFL3DA111911

WA1UFBFL3DA143483; WA1UFBFL3DA119328 | WA1UFBFL3DA131785

WA1UFBFL3DA181084 | WA1UFBFL3DA190321 | WA1UFBFL3DA121001 | WA1UFBFL3DA137134 | WA1UFBFL3DA129485 | WA1UFBFL3DA168478; WA1UFBFL3DA142799 | WA1UFBFL3DA172241 | WA1UFBFL3DA197284 | WA1UFBFL3DA109186; WA1UFBFL3DA135531 | WA1UFBFL3DA174832; WA1UFBFL3DA110029 | WA1UFBFL3DA162874 | WA1UFBFL3DA195051

WA1UFBFL3DA157724; WA1UFBFL3DA146304 | WA1UFBFL3DA191260 | WA1UFBFL3DA119085 | WA1UFBFL3DA158002 | WA1UFBFL3DA178900; WA1UFBFL3DA149672

WA1UFBFL3DA138171; WA1UFBFL3DA148313 | WA1UFBFL3DA156086 | WA1UFBFL3DA182042; WA1UFBFL3DA173860 | WA1UFBFL3DA183398 | WA1UFBFL3DA100598 | WA1UFBFL3DA183997

WA1UFBFL3DA163135 | WA1UFBFL3DA128594; WA1UFBFL3DA164592; WA1UFBFL3DA153060; WA1UFBFL3DA113321 | WA1UFBFL3DA119782; WA1UFBFL3DA131012; WA1UFBFL3DA182638 | WA1UFBFL3DA143788 | WA1UFBFL3DA150207 | WA1UFBFL3DA144410 | WA1UFBFL3DA104649 | WA1UFBFL3DA186706 | WA1UFBFL3DA165161 | WA1UFBFL3DA124271; WA1UFBFL3DA100584; WA1UFBFL3DA186625; WA1UFBFL3DA186852; WA1UFBFL3DA192621; WA1UFBFL3DA122844; WA1UFBFL3DA196460 | WA1UFBFL3DA166617; WA1UFBFL3DA182588; WA1UFBFL3DA104165; WA1UFBFL3DA129891; WA1UFBFL3DA182669 | WA1UFBFL3DA170196 | WA1UFBFL3DA113416; WA1UFBFL3DA132872 | WA1UFBFL3DA192974; WA1UFBFL3DA118969 | WA1UFBFL3DA144682 | WA1UFBFL3DA179478 | WA1UFBFL3DA141118 | WA1UFBFL3DA188388 | WA1UFBFL3DA197446; WA1UFBFL3DA106109; WA1UFBFL3DA123122 | WA1UFBFL3DA101492 | WA1UFBFL3DA159991; WA1UFBFL3DA193767; WA1UFBFL3DA115442 | WA1UFBFL3DA136906 | WA1UFBFL3DA164379 | WA1UFBFL3DA150241; WA1UFBFL3DA172756 | WA1UFBFL3DA193283 | WA1UFBFL3DA162311

WA1UFBFL3DA166052; WA1UFBFL3DA104814 | WA1UFBFL3DA110841; WA1UFBFL3DA142074; WA1UFBFL3DA167847; WA1UFBFL3DA110595 | WA1UFBFL3DA134055 | WA1UFBFL3DA158467 | WA1UFBFL3DA113772; WA1UFBFL3DA121886 | WA1UFBFL3DA168741; WA1UFBFL3DA157822 | WA1UFBFL3DA131429 | WA1UFBFL3DA135416

WA1UFBFL3DA186138 | WA1UFBFL3DA136579; WA1UFBFL3DA157738; WA1UFBFL3DA179609; WA1UFBFL3DA137201 | WA1UFBFL3DA121631; WA1UFBFL3DA197530 | WA1UFBFL3DA127039 | WA1UFBFL3DA186236

WA1UFBFL3DA141927 | WA1UFBFL3DA109592; WA1UFBFL3DA108281 | WA1UFBFL3DA125162 | WA1UFBFL3DA192506

WA1UFBFL3DA125453 | WA1UFBFL3DA111181 | WA1UFBFL3DA108586 | WA1UFBFL3DA189802 | WA1UFBFL3DA156511 | WA1UFBFL3DA120799; WA1UFBFL3DA116249 | WA1UFBFL3DA196328; WA1UFBFL3DA163328 | WA1UFBFL3DA193140 | WA1UFBFL3DA166889 | WA1UFBFL3DA140597; WA1UFBFL3DA184020 | WA1UFBFL3DA123542 | WA1UFBFL3DA153205

WA1UFBFL3DA123945 | WA1UFBFL3DA195633; WA1UFBFL3DA184406 | WA1UFBFL3DA133729

WA1UFBFL3DA141474 | WA1UFBFL3DA140583; WA1UFBFL3DA152054 | WA1UFBFL3DA153303 | WA1UFBFL3DA109902; WA1UFBFL3DA191050; WA1UFBFL3DA164043 | WA1UFBFL3DA167430 | WA1UFBFL3DA159330; WA1UFBFL3DA106255

WA1UFBFL3DA152927 | WA1UFBFL3DA189038

WA1UFBFL3DA161093 | WA1UFBFL3DA131379 | WA1UFBFL3DA108488 | WA1UFBFL3DA142690 | WA1UFBFL3DA129096 | WA1UFBFL3DA161644 | WA1UFBFL3DA146576 | WA1UFBFL3DA108331; WA1UFBFL3DA192778 | WA1UFBFL3DA169954 | WA1UFBFL3DA103291 | WA1UFBFL3DA137456 | WA1UFBFL3DA183837 | WA1UFBFL3DA150434 | WA1UFBFL3DA111293; WA1UFBFL3DA122679 | WA1UFBFL3DA134413 | WA1UFBFL3DA116283 | WA1UFBFL3DA158842

WA1UFBFL3DA178802; WA1UFBFL3DA113027 | WA1UFBFL3DA132645

WA1UFBFL3DA128028

WA1UFBFL3DA159263 | WA1UFBFL3DA190285 | WA1UFBFL3DA174250 | WA1UFBFL3DA189962

WA1UFBFL3DA113805 | WA1UFBFL3DA152930 | WA1UFBFL3DA142317; WA1UFBFL3DA195468; WA1UFBFL3DA158095; WA1UFBFL3DA114405 | WA1UFBFL3DA174247 | WA1UFBFL3DA143449 | WA1UFBFL3DA160610; WA1UFBFL3DA123864 | WA1UFBFL3DA168688 | WA1UFBFL3DA133343

WA1UFBFL3DA167153 | WA1UFBFL3DA113061 | WA1UFBFL3DA160896

WA1UFBFL3DA151759 | WA1UFBFL3DA116834 | WA1UFBFL3DA186415 | WA1UFBFL3DA179951 | WA1UFBFL3DA119507 | WA1UFBFL3DA101217 | WA1UFBFL3DA146240 | WA1UFBFL3DA112203 | WA1UFBFL3DA129597 | WA1UFBFL3DA190710; WA1UFBFL3DA101783 | WA1UFBFL3DA159697 | WA1UFBFL3DA162552 | WA1UFBFL3DA103517 | WA1UFBFL3DA181148; WA1UFBFL3DA140406; WA1UFBFL3DA185040 | WA1UFBFL3DA123136 | WA1UFBFL3DA197432 | WA1UFBFL3DA113352 | WA1UFBFL3DA190738 | WA1UFBFL3DA147243 | WA1UFBFL3DA183918 | WA1UFBFL3DA120365 | WA1UFBFL3DA137120 | WA1UFBFL3DA120804 | WA1UFBFL3DA156010 | WA1UFBFL3DA160638 | WA1UFBFL3DA192313 | WA1UFBFL3DA196717 | WA1UFBFL3DA158940 | WA1UFBFL3DA129390 | WA1UFBFL3DA191663

WA1UFBFL3DA172451; WA1UFBFL3DA199553; WA1UFBFL3DA120043 | WA1UFBFL3DA131611 | WA1UFBFL3DA151017; WA1UFBFL3DA184017 | WA1UFBFL3DA197575 | WA1UFBFL3DA187872 | WA1UFBFL3DA183966 | WA1UFBFL3DA101976 | WA1UFBFL3DA174054 | WA1UFBFL3DA108023 | WA1UFBFL3DA140700

WA1UFBFL3DA194756 | WA1UFBFL3DA167296 | WA1UFBFL3DA154340 | WA1UFBFL3DA168853; WA1UFBFL3DA180338; WA1UFBFL3DA197883; WA1UFBFL3DA165256; WA1UFBFL3DA143533 | WA1UFBFL3DA191467

WA1UFBFL3DA139689 | WA1UFBFL3DA150661; WA1UFBFL3DA140521 | WA1UFBFL3DA129776; WA1UFBFL3DA168156 | WA1UFBFL3DA180856; WA1UFBFL3DA128420 | WA1UFBFL3DA148196 | WA1UFBFL3DA180694 | WA1UFBFL3DA108720 | WA1UFBFL3DA177715; WA1UFBFL3DA117823 | WA1UFBFL3DA142446 | WA1UFBFL3DA103808 | WA1UFBFL3DA153429 | WA1UFBFL3DA186222 | WA1UFBFL3DA102268 | WA1UFBFL3DA169999 | WA1UFBFL3DA175074 | WA1UFBFL3DA191274 | WA1UFBFL3DA174538 | WA1UFBFL3DA136680 | WA1UFBFL3DA163684 | WA1UFBFL3DA194241 | WA1UFBFL3DA106319 | WA1UFBFL3DA141703; WA1UFBFL3DA122830; WA1UFBFL3DA162275 | WA1UFBFL3DA111472

WA1UFBFL3DA188486 | WA1UFBFL3DA157450; WA1UFBFL3DA167380; WA1UFBFL3DA167248 | WA1UFBFL3DA177794; WA1UFBFL3DA159859; WA1UFBFL3DA161532 | WA1UFBFL3DA136789; WA1UFBFL3DA163670 | WA1UFBFL3DA194482; WA1UFBFL3DA107616; WA1UFBFL3DA157027 | WA1UFBFL3DA155617 | WA1UFBFL3DA180176 | WA1UFBFL3DA104036; WA1UFBFL3DA158484; WA1UFBFL3DA141135 | WA1UFBFL3DA169033 | WA1UFBFL3DA140860 | WA1UFBFL3DA187385 | WA1UFBFL3DA118809; WA1UFBFL3DA150613; WA1UFBFL3DA144052 | WA1UFBFL3DA191498 | WA1UFBFL3DA141765 | WA1UFBFL3DA179822 | WA1UFBFL3DA176774 | WA1UFBFL3DA175012; WA1UFBFL3DA182901 | WA1UFBFL3DA153494

WA1UFBFL3DA128160 | WA1UFBFL3DA115179; WA1UFBFL3DA177469; WA1UFBFL3DA187645 | WA1UFBFL3DA156993 | WA1UFBFL3DA115764 | WA1UFBFL3DA136999 | WA1UFBFL3DA106479 | WA1UFBFL3DA115358 | WA1UFBFL3DA164124; WA1UFBFL3DA139952 | WA1UFBFL3DA174717 | WA1UFBFL3DA178573 | WA1UFBFL3DA166861 | WA1UFBFL3DA187032 | WA1UFBFL3DA112850; WA1UFBFL3DA184969 | WA1UFBFL3DA106837 | WA1UFBFL3DA128546 | WA1UFBFL3DA174166; WA1UFBFL3DA108183 | WA1UFBFL3DA113531 | WA1UFBFL3DA150756; WA1UFBFL3DA117160; WA1UFBFL3DA115487; WA1UFBFL3DA101153 | WA1UFBFL3DA167234 | WA1UFBFL3DA125050 | WA1UFBFL3DA196684; WA1UFBFL3DA102772; WA1UFBFL3DA134105; WA1UFBFL3DA127106; WA1UFBFL3DA150871 | WA1UFBFL3DA156895

WA1UFBFL3DA111360 | WA1UFBFL3DA172577; WA1UFBFL3DA100441 | WA1UFBFL3DA148490; WA1UFBFL3DA166276

WA1UFBFL3DA111665 | WA1UFBFL3DA109494; WA1UFBFL3DA165936 | WA1UFBFL3DA158355 | WA1UFBFL3DA178556 | WA1UFBFL3DA135982; WA1UFBFL3DA185670; WA1UFBFL3DA130555 | WA1UFBFL3DA118325 | WA1UFBFL3DA189055 | WA1UFBFL3DA140048 | WA1UFBFL3DA179674; WA1UFBFL3DA188701 | WA1UFBFL3DA116560 | WA1UFBFL3DA150966 | WA1UFBFL3DA131169; WA1UFBFL3DA161126 | WA1UFBFL3DA104361; WA1UFBFL3DA193123; WA1UFBFL3DA152846 | WA1UFBFL3DA121791

WA1UFBFL3DA191646; WA1UFBFL3DA101010 | WA1UFBFL3DA158033 | WA1UFBFL3DA147596 | WA1UFBFL3DA187838; WA1UFBFL3DA175284 | WA1UFBFL3DA130166 | WA1UFBFL3DA140955 | WA1UFBFL3DA166973 | WA1UFBFL3DA180159 | WA1UFBFL3DA187371 | WA1UFBFL3DA156329 | WA1UFBFL3DA122553 | WA1UFBFL3DA114064; WA1UFBFL3DA174698 | WA1UFBFL3DA194286; WA1UFBFL3DA181912; WA1UFBFL3DA105641 | WA1UFBFL3DA142186 | WA1UFBFL3DA168450; WA1UFBFL3DA132080; WA1UFBFL3DA170537

WA1UFBFL3DA139207

WA1UFBFL3DA104862 | WA1UFBFL3DA157559 | WA1UFBFL3DA139028; WA1UFBFL3DA131432 | WA1UFBFL3DA172465; WA1UFBFL3DA178654 | WA1UFBFL3DA197057 | WA1UFBFL3DA167184 | WA1UFBFL3DA194109 | WA1UFBFL3DA133956 | WA1UFBFL3DA166133

WA1UFBFL3DA141040

WA1UFBFL3DA108295 | WA1UFBFL3DA193347 | WA1UFBFL3DA150935; WA1UFBFL3DA156069; WA1UFBFL3DA137070 | WA1UFBFL3DA154449 | WA1UFBFL3DA161353 | WA1UFBFL3DA109673 | WA1UFBFL3DA108264 | WA1UFBFL3DA154984

WA1UFBFL3DA123024; WA1UFBFL3DA115229 | WA1UFBFL3DA178265 | WA1UFBFL3DA181361; WA1UFBFL3DA193459 | WA1UFBFL3DA175320 | WA1UFBFL3DA164642

WA1UFBFL3DA112105 | WA1UFBFL3DA182686

WA1UFBFL3DA170635; WA1UFBFL3DA154631; WA1UFBFL3DA164057 | WA1UFBFL3DA125002; WA1UFBFL3DA159568 | WA1UFBFL3DA175236 | WA1UFBFL3DA143659 | WA1UFBFL3DA186527 | WA1UFBFL3DA104764 | WA1UFBFL3DA141782; WA1UFBFL3DA186995; WA1UFBFL3DA115537 | WA1UFBFL3DA154824; WA1UFBFL3DA153317 | WA1UFBFL3DA109348 | WA1UFBFL3DA174555; WA1UFBFL3DA150711 | WA1UFBFL3DA183417; WA1UFBFL3DA136355; WA1UFBFL3DA102335 | WA1UFBFL3DA124318; WA1UFBFL3DA187578 | WA1UFBFL3DA173373; WA1UFBFL3DA181781; WA1UFBFL3DA121256 | WA1UFBFL3DA161434 | WA1UFBFL3DA123623 | WA1UFBFL3DA175480; WA1UFBFL3DA172336

WA1UFBFL3DA120298; WA1UFBFL3DA109916; WA1UFBFL3DA129387 | WA1UFBFL3DA195566 | WA1UFBFL3DA115618 | WA1UFBFL3DA146416; WA1UFBFL3DA196653; WA1UFBFL3DA109608 | WA1UFBFL3DA187046 | WA1UFBFL3DA140129 | WA1UFBFL3DA184132; WA1UFBFL3DA107938 | WA1UFBFL3DA114629 | WA1UFBFL3DA175995 | WA1UFBFL3DA157089 | WA1UFBFL3DA136176 | WA1UFBFL3DA143242; WA1UFBFL3DA184230; WA1UFBFL3DA174748 | WA1UFBFL3DA125467; WA1UFBFL3DA132936 | WA1UFBFL3DA162826 | WA1UFBFL3DA148442 | WA1UFBFL3DA124688 | WA1UFBFL3DA142849; WA1UFBFL3DA113366; WA1UFBFL3DA151549 | WA1UFBFL3DA108670 | WA1UFBFL3DA193932 | WA1UFBFL3DA115392 | WA1UFBFL3DA107504 | WA1UFBFL3DA186382 | WA1UFBFL3DA114100 | WA1UFBFL3DA183336 | WA1UFBFL3DA105753

WA1UFBFL3DA127056; WA1UFBFL3DA125324; WA1UFBFL3DA154354; WA1UFBFL3DA122021 | WA1UFBFL3DA196751 | WA1UFBFL3DA102707 | WA1UFBFL3DA135724 | WA1UFBFL3DA161921; WA1UFBFL3DA100262

WA1UFBFL3DA123282; WA1UFBFL3DA163488 | WA1UFBFL3DA114775; WA1UFBFL3DA198466 | WA1UFBFL3DA135528 | WA1UFBFL3DA162079; WA1UFBFL3DA124142

WA1UFBFL3DA168643 | WA1UFBFL3DA182610 | WA1UFBFL3DA199584; WA1UFBFL3DA191064; WA1UFBFL3DA108135; WA1UFBFL3DA148988 | WA1UFBFL3DA160834

WA1UFBFL3DA101198 | WA1UFBFL3DA134752 | WA1UFBFL3DA158212 | WA1UFBFL3DA111164 | WA1UFBFL3DA148134 | WA1UFBFL3DA158517; WA1UFBFL3DA184390; WA1UFBFL3DA126005 | WA1UFBFL3DA138106 | WA1UFBFL3DA143113 |
The VIN belongs to a Audi.
The specific model is a A4 Allroad according to our records.
Learn more about VINs that start with WA1UFBFL3DA1.
WA1UFBFL3DA195762; WA1UFBFL3DA118745 | WA1UFBFL3DA174720 | WA1UFBFL3DA195793

WA1UFBFL3DA134797 | WA1UFBFL3DA133262 | WA1UFBFL3DA129552 | WA1UFBFL3DA164544; WA1UFBFL3DA143094 | WA1UFBFL3DA179447 | WA1UFBFL3DA101167 | WA1UFBFL3DA191257 | WA1UFBFL3DA153513; WA1UFBFL3DA174877 | WA1UFBFL3DA142026; WA1UFBFL3DA143905 | WA1UFBFL3DA138137; WA1UFBFL3DA134587 | WA1UFBFL3DA156170 | WA1UFBFL3DA186768; WA1UFBFL3DA115232 | WA1UFBFL3DA166827; WA1UFBFL3DA109821; WA1UFBFL3DA172014 | WA1UFBFL3DA110905 | WA1UFBFL3DA175463 | WA1UFBFL3DA154676 | WA1UFBFL3DA172305 | WA1UFBFL3DA125176 | WA1UFBFL3DA161840; WA1UFBFL3DA136629 | WA1UFBFL3DA167914; WA1UFBFL3DA186558

WA1UFBFL3DA168304 | WA1UFBFL3DA117465 | WA1UFBFL3DA107213; WA1UFBFL3DA195471 | WA1UFBFL3DA119345 | WA1UFBFL3DA127994 | WA1UFBFL3DA176113 | WA1UFBFL3DA114386 | WA1UFBFL3DA177987 | WA1UFBFL3DA100357 | WA1UFBFL3DA106157; WA1UFBFL3DA126392 | WA1UFBFL3DA161739 | WA1UFBFL3DA194305 | WA1UFBFL3DA148036 | WA1UFBFL3DA186690 | WA1UFBFL3DA117451 | WA1UFBFL3DA161756 | WA1UFBFL3DA142334; WA1UFBFL3DA193316 | WA1UFBFL3DA187130 | WA1UFBFL3DA145735; WA1UFBFL3DA159490 | WA1UFBFL3DA183594 | WA1UFBFL3DA138431; WA1UFBFL3DA180579 | WA1UFBFL3DA178086; WA1UFBFL3DA118650 | WA1UFBFL3DA117112; WA1UFBFL3DA108149 | WA1UFBFL3DA137716 | WA1UFBFL3DA164155 | WA1UFBFL3DA140874; WA1UFBFL3DA160882; WA1UFBFL3DA132256 | WA1UFBFL3DA105056; WA1UFBFL3DA181988 | WA1UFBFL3DA155407; WA1UFBFL3DA108362 | WA1UFBFL3DA169517; WA1UFBFL3DA194045 | WA1UFBFL3DA106191 | WA1UFBFL3DA183322; WA1UFBFL3DA188553; WA1UFBFL3DA169064 | WA1UFBFL3DA159537; WA1UFBFL3DA117708 | WA1UFBFL3DA141636 | WA1UFBFL3DA106790 | WA1UFBFL3DA111827 | WA1UFBFL3DA110421 | WA1UFBFL3DA197916 | WA1UFBFL3DA115165 | WA1UFBFL3DA171414

WA1UFBFL3DA115604; WA1UFBFL3DA161367; WA1UFBFL3DA186169 | WA1UFBFL3DA117322 | WA1UFBFL3DA152023 | WA1UFBFL3DA102559 | WA1UFBFL3DA110192 | WA1UFBFL3DA195972 | WA1UFBFL3DA100701 | WA1UFBFL3DA174183; WA1UFBFL3DA117983 | WA1UFBFL3DA105140 | WA1UFBFL3DA130703 | WA1UFBFL3DA139031 | WA1UFBFL3DA138946 | WA1UFBFL3DA197897; WA1UFBFL3DA107700

WA1UFBFL3DA154015 | WA1UFBFL3DA102786; WA1UFBFL3DA104084; WA1UFBFL3DA112282 | WA1UFBFL3DA152037; WA1UFBFL3DA157609 | WA1UFBFL3DA154757; WA1UFBFL3DA189282 | WA1UFBFL3DA103453 | WA1UFBFL3DA155049; WA1UFBFL3DA178248; WA1UFBFL3DA137764 | WA1UFBFL3DA117238; WA1UFBFL3DA109480 | WA1UFBFL3DA168089 | WA1UFBFL3DA102545 | WA1UFBFL3DA152698 | WA1UFBFL3DA129924 | WA1UFBFL3DA180596 | WA1UFBFL3DA143497 | WA1UFBFL3DA196538 | WA1UFBFL3DA143015 | WA1UFBFL3DA140678; WA1UFBFL3DA117885 | WA1UFBFL3DA197298; WA1UFBFL3DA194871

WA1UFBFL3DA165810 | WA1UFBFL3DA160266 | WA1UFBFL3DA110001 | WA1UFBFL3DA198645; WA1UFBFL3DA103694 | WA1UFBFL3DA115263; WA1UFBFL3DA118065; WA1UFBFL3DA195390 | WA1UFBFL3DA106398; WA1UFBFL3DA194465 | WA1UFBFL3DA150689 | WA1UFBFL3DA173941

WA1UFBFL3DA191680 | WA1UFBFL3DA167864 | WA1UFBFL3DA139420

WA1UFBFL3DA121841 | WA1UFBFL3DA195776 | WA1UFBFL3DA157335 | WA1UFBFL3DA199715 | WA1UFBFL3DA142348 | WA1UFBFL3DA146514

WA1UFBFL3DA184308; WA1UFBFL3DA152233; WA1UFBFL3DA188973; WA1UFBFL3DA190383 | WA1UFBFL3DA169775; WA1UFBFL3DA170988 | WA1UFBFL3DA149283 | WA1UFBFL3DA168884 | WA1UFBFL3DA182431 | WA1UFBFL3DA123797; WA1UFBFL3DA178296 | WA1UFBFL3DA155911; WA1UFBFL3DA177956 | WA1UFBFL3DA128496; WA1UFBFL3DA118051 | WA1UFBFL3DA172482; WA1UFBFL3DA131091; WA1UFBFL3DA173583 | WA1UFBFL3DA198824 | WA1UFBFL3DA159621; WA1UFBFL3DA120902; WA1UFBFL3DA154869 | WA1UFBFL3DA120656 | WA1UFBFL3DA146030

WA1UFBFL3DA153821 | WA1UFBFL3DA169887; WA1UFBFL3DA161515; WA1UFBFL3DA112041 | WA1UFBFL3DA182591 | WA1UFBFL3DA101296 | WA1UFBFL3DA194692 | WA1UFBFL3DA179111 | WA1UFBFL3DA134346 | WA1UFBFL3DA132094 | WA1UFBFL3DA130068 | WA1UFBFL3DA184826; WA1UFBFL3DA137408 | WA1UFBFL3DA127249; WA1UFBFL3DA183546 | WA1UFBFL3DA161062 | WA1UFBFL3DA154709 | WA1UFBFL3DA158534 | WA1UFBFL3DA163359 | WA1UFBFL3DA107857 | WA1UFBFL3DA144875; WA1UFBFL3DA190870 | WA1UFBFL3DA112380 | WA1UFBFL3DA173003; WA1UFBFL3DA152300 | WA1UFBFL3DA137358 | WA1UFBFL3DA101430 | WA1UFBFL3DA184485 | WA1UFBFL3DA183076 | WA1UFBFL3DA130278; WA1UFBFL3DA172532 | WA1UFBFL3DA118437 | WA1UFBFL3DA186513 | WA1UFBFL3DA145153; WA1UFBFL3DA144018; WA1UFBFL3DA191100 | WA1UFBFL3DA198242; WA1UFBFL3DA180050 | WA1UFBFL3DA102416

WA1UFBFL3DA144908 | WA1UFBFL3DA181604 | WA1UFBFL3DA148652 | WA1UFBFL3DA196927

WA1UFBFL3DA183305 | WA1UFBFL3DA121824 | WA1UFBFL3DA128269 | WA1UFBFL3DA193980 | WA1UFBFL3DA160929 | WA1UFBFL3DA136890; WA1UFBFL3DA105199 | WA1UFBFL3DA159294 | WA1UFBFL3DA107647; WA1UFBFL3DA170215; WA1UFBFL3DA132239; WA1UFBFL3DA188603 | WA1UFBFL3DA100326 | WA1UFBFL3DA128627; WA1UFBFL3DA157318 | WA1UFBFL3DA131625 | WA1UFBFL3DA167170 | WA1UFBFL3DA108541 | WA1UFBFL3DA149185 | WA1UFBFL3DA150319 | WA1UFBFL3DA101735; WA1UFBFL3DA192943

WA1UFBFL3DA169808 | WA1UFBFL3DA133195

WA1UFBFL3DA171297; WA1UFBFL3DA173468; WA1UFBFL3DA184938 | WA1UFBFL3DA128000 | WA1UFBFL3DA112184 | WA1UFBFL3DA118292 | WA1UFBFL3DA127199 | WA1UFBFL3DA154368 | WA1UFBFL3DA100679

WA1UFBFL3DA144648 | WA1UFBFL3DA123170 | WA1UFBFL3DA103100 | WA1UFBFL3DA128241 | WA1UFBFL3DA160994; WA1UFBFL3DA132404; WA1UFBFL3DA164186 | WA1UFBFL3DA186544; WA1UFBFL3DA138459 | WA1UFBFL3DA140504; WA1UFBFL3DA132631 | WA1UFBFL3DA166228 | WA1UFBFL3DA132760; WA1UFBFL3DA130720; WA1UFBFL3DA170540 | WA1UFBFL3DA195907; WA1UFBFL3DA162566; WA1UFBFL3DA138154 | WA1UFBFL3DA117448; WA1UFBFL3DA166701 | WA1UFBFL3DA155634; WA1UFBFL3DA147758 | WA1UFBFL3DA156380; WA1UFBFL3DA109396; WA1UFBFL3DA179996 | WA1UFBFL3DA104506 | WA1UFBFL3DA172224 | WA1UFBFL3DA126389; WA1UFBFL3DA112900 | WA1UFBFL3DA136775

WA1UFBFL3DA120897; WA1UFBFL3DA167055

WA1UFBFL3DA190450 | WA1UFBFL3DA132385 | WA1UFBFL3DA127283 | WA1UFBFL3DA194966 | WA1UFBFL3DA101072; WA1UFBFL3DA182445; WA1UFBFL3DA164317 | WA1UFBFL3DA110550 | WA1UFBFL3DA139191; WA1UFBFL3DA153172 | WA1UFBFL3DA109625 | WA1UFBFL3DA111990 | WA1UFBFL3DA138767 | WA1UFBFL3DA143855 | WA1UFBFL3DA176676 | WA1UFBFL3DA158498 | WA1UFBFL3DA112153

WA1UFBFL3DA174975; WA1UFBFL3DA135917 | WA1UFBFL3DA149266 | WA1UFBFL3DA189119 | WA1UFBFL3DA183692; WA1UFBFL3DA192683; WA1UFBFL3DA127350 | WA1UFBFL3DA134072 | WA1UFBFL3DA178962; WA1UFBFL3DA133424 | WA1UFBFL3DA141104; WA1UFBFL3DA104926 | WA1UFBFL3DA164026 | WA1UFBFL3DA196412; WA1UFBFL3DA117546 | WA1UFBFL3DA169906; WA1UFBFL3DA156296; WA1UFBFL3DA163443 | WA1UFBFL3DA191761; WA1UFBFL3DA177231 | WA1UFBFL3DA103520 | WA1UFBFL3DA196507 | WA1UFBFL3DA151910; WA1UFBFL3DA154712 | WA1UFBFL3DA153169

WA1UFBFL3DA122987 | WA1UFBFL3DA124416 | WA1UFBFL3DA133679 | WA1UFBFL3DA193560; WA1UFBFL3DA171512 | WA1UFBFL3DA124139 | WA1UFBFL3DA126053 | WA1UFBFL3DA142379

WA1UFBFL3DA154922; WA1UFBFL3DA130183 | WA1UFBFL3DA129986 | WA1UFBFL3DA198872; WA1UFBFL3DA194353 | WA1UFBFL3DA152006; WA1UFBFL3DA137506 | WA1UFBFL3DA160378

WA1UFBFL3DA196541 | WA1UFBFL3DA158372

WA1UFBFL3DA182459 | WA1UFBFL3DA185491; WA1UFBFL3DA199097; WA1UFBFL3DA118874 | WA1UFBFL3DA171476 | WA1UFBFL3DA143208; WA1UFBFL3DA189993 | WA1UFBFL3DA137280 | WA1UFBFL3DA130233 | WA1UFBFL3DA162244 | WA1UFBFL3DA139790 | WA1UFBFL3DA193848; WA1UFBFL3DA107664 | WA1UFBFL3DA104604 | WA1UFBFL3DA106580; WA1UFBFL3DA164172; WA1UFBFL3DA110290; WA1UFBFL3DA128076 | WA1UFBFL3DA113657 | WA1UFBFL3DA130796; WA1UFBFL3DA102108 | WA1UFBFL3DA112444; WA1UFBFL3DA171607 | WA1UFBFL3DA114646 | WA1UFBFL3DA117742 | WA1UFBFL3DA176760 | WA1UFBFL3DA190075 | WA1UFBFL3DA182073 | WA1UFBFL3DA107678 | WA1UFBFL3DA112864 | WA1UFBFL3DA154001 | WA1UFBFL3DA158663; WA1UFBFL3DA192604; WA1UFBFL3DA143936 | WA1UFBFL3DA174104; WA1UFBFL3DA156184; WA1UFBFL3DA174636; WA1UFBFL3DA103002 | WA1UFBFL3DA129664 | WA1UFBFL3DA119927 | WA1UFBFL3DA177407 | WA1UFBFL3DA157075 | WA1UFBFL3DA125498 | WA1UFBFL3DA162941; WA1UFBFL3DA118759 | WA1UFBFL3DA192957

WA1UFBFL3DA134248 | WA1UFBFL3DA135366; WA1UFBFL3DA140812 | WA1UFBFL3DA154094; WA1UFBFL3DA170845 | WA1UFBFL3DA140373 | WA1UFBFL3DA194398

WA1UFBFL3DA105493; WA1UFBFL3DA168559 | WA1UFBFL3DA113965; WA1UFBFL3DA128630 | WA1UFBFL3DA167962 | WA1UFBFL3DA171204 | WA1UFBFL3DA140020; WA1UFBFL3DA105963 | WA1UFBFL3DA157187 | WA1UFBFL3DA181070 | WA1UFBFL3DA153415 | WA1UFBFL3DA159988; WA1UFBFL3DA102593 | WA1UFBFL3DA175138 | WA1UFBFL3DA154063; WA1UFBFL3DA141233 | WA1UFBFL3DA156234; WA1UFBFL3DA173213

WA1UFBFL3DA182784; WA1UFBFL3DA189458 | WA1UFBFL3DA122617 | WA1UFBFL3DA159103; WA1UFBFL3DA153009 | WA1UFBFL3DA113710; WA1UFBFL3DA129082 | WA1UFBFL3DA187225 | WA1UFBFL3DA164060; WA1UFBFL3DA185295 | WA1UFBFL3DA186480 | WA1UFBFL3DA151843 | WA1UFBFL3DA105381 | WA1UFBFL3DA143001 | WA1UFBFL3DA181053; WA1UFBFL3DA169081 | WA1UFBFL3DA104490 | WA1UFBFL3DA125260; WA1UFBFL3DA161403 | WA1UFBFL3DA142995; WA1UFBFL3DA136078 | WA1UFBFL3DA186074; WA1UFBFL3DA187712 | WA1UFBFL3DA132581; WA1UFBFL3DA137294; WA1UFBFL3DA146352 | WA1UFBFL3DA118647 | WA1UFBFL3DA183059 | WA1UFBFL3DA108961 | WA1UFBFL3DA169470 | WA1UFBFL3DA115747; WA1UFBFL3DA198306; WA1UFBFL3DA109463 | WA1UFBFL3DA178797 | WA1UFBFL3DA123699 | WA1UFBFL3DA144441 | WA1UFBFL3DA168786 | WA1UFBFL3DA181389 | WA1UFBFL3DA128126; WA1UFBFL3DA131804 | WA1UFBFL3DA101301 | WA1UFBFL3DA170103 | WA1UFBFL3DA105431

WA1UFBFL3DA153107 | WA1UFBFL3DA121533 | WA1UFBFL3DA189332; WA1UFBFL3DA142138 | WA1UFBFL3DA144987 | WA1UFBFL3DA182803; WA1UFBFL3DA194935 | WA1UFBFL3DA152149; WA1UFBFL3DA136081 | WA1UFBFL3DA123055; WA1UFBFL3DA187449; WA1UFBFL3DA141345 | WA1UFBFL3DA155777; WA1UFBFL3DA191288; WA1UFBFL3DA167637 | WA1UFBFL3DA103324; WA1UFBFL3DA168822 | WA1UFBFL3DA107146

WA1UFBFL3DA106806; WA1UFBFL3DA169596 | WA1UFBFL3DA195423

WA1UFBFL3DA128255 | WA1UFBFL3DA190898; WA1UFBFL3DA131639 | WA1UFBFL3DA192456 | WA1UFBFL3DA168707 | WA1UFBFL3DA189444 | WA1UFBFL3DA194191 | WA1UFBFL3DA182106 | WA1UFBFL3DA150899 | WA1UFBFL3DA174961 | WA1UFBFL3DA145041 | WA1UFBFL3DA146447 | WA1UFBFL3DA180825; WA1UFBFL3DA117241 | WA1UFBFL3DA155665 | WA1UFBFL3DA164463 | WA1UFBFL3DA196605

WA1UFBFL3DA102299

WA1UFBFL3DA100763; WA1UFBFL3DA110709 | WA1UFBFL3DA193333; WA1UFBFL3DA162499 | WA1UFBFL3DA109303 | WA1UFBFL3DA122049 | WA1UFBFL3DA188861; WA1UFBFL3DA197141; WA1UFBFL3DA194501 | WA1UFBFL3DA136100 | WA1UFBFL3DA164320 | WA1UFBFL3DA142785 | WA1UFBFL3DA154791 | WA1UFBFL3DA114369; WA1UFBFL3DA171106; WA1UFBFL3DA195440 | WA1UFBFL3DA190044; WA1UFBFL3DA185992; WA1UFBFL3DA137859 | WA1UFBFL3DA116462 | WA1UFBFL3DA134573 | WA1UFBFL3DA143452; WA1UFBFL3DA152880 | WA1UFBFL3DA160283 | WA1UFBFL3DA151096 | WA1UFBFL3DA190884; WA1UFBFL3DA157254 | WA1UFBFL3DA153995; WA1UFBFL3DA179612; WA1UFBFL3DA116574 | WA1UFBFL3DA124917 | WA1UFBFL3DA179853; WA1UFBFL3DA101427 | WA1UFBFL3DA172417 | WA1UFBFL3DA132063; WA1UFBFL3DA139773; WA1UFBFL3DA174426 | WA1UFBFL3DA155083; WA1UFBFL3DA189816; WA1UFBFL3DA120754 | WA1UFBFL3DA133519 | WA1UFBFL3DA126697 | WA1UFBFL3DA113349; WA1UFBFL3DA128708; WA1UFBFL3DA171655 | WA1UFBFL3DA173423

WA1UFBFL3DA189041 | WA1UFBFL3DA150546; WA1UFBFL3DA183868; WA1UFBFL3DA103646 | WA1UFBFL3DA132354 | WA1UFBFL3DA115568 | WA1UFBFL3DA135657; WA1UFBFL3DA196135 | WA1UFBFL3DA180730 | WA1UFBFL3DA103436 | WA1UFBFL3DA120138 | WA1UFBFL3DA174331 | WA1UFBFL3DA192098 | WA1UFBFL3DA142883; WA1UFBFL3DA115330 | WA1UFBFL3DA135660 | WA1UFBFL3DA119331 | WA1UFBFL3DA169582 | WA1UFBFL3DA134119 | WA1UFBFL3DA149719 | WA1UFBFL3DA138123; WA1UFBFL3DA118695 | WA1UFBFL3DA169047 | WA1UFBFL3DA104442

WA1UFBFL3DA153785 | WA1UFBFL3DA178329 | WA1UFBFL3DA155116 | WA1UFBFL3DA167900; WA1UFBFL3DA178993

WA1UFBFL3DA134086; WA1UFBFL3DA147713; WA1UFBFL3DA163636; WA1UFBFL3DA126912 | WA1UFBFL3DA126229 | WA1UFBFL3DA105266; WA1UFBFL3DA141779; WA1UFBFL3DA173762

WA1UFBFL3DA185782; WA1UFBFL3DA113626 | WA1UFBFL3DA160588; WA1UFBFL3DA123833; WA1UFBFL3DA124805 | WA1UFBFL3DA172076; WA1UFBFL3DA141071 | WA1UFBFL3DA132578 | WA1UFBFL3DA149509

WA1UFBFL3DA124092 | WA1UFBFL3DA115621 | WA1UFBFL3DA121354; WA1UFBFL3DA142110; WA1UFBFL3DA166682 | WA1UFBFL3DA174118 | WA1UFBFL3DA111326 | WA1UFBFL3DA190853

WA1UFBFL3DA126375; WA1UFBFL3DA113240 | WA1UFBFL3DA189752; WA1UFBFL3DA132614; WA1UFBFL3DA117479

WA1UFBFL3DA116736 | WA1UFBFL3DA162230; WA1UFBFL3DA199147 | WA1UFBFL3DA148344

WA1UFBFL3DA152099 | WA1UFBFL3DA163734; WA1UFBFL3DA110435 | WA1UFBFL3DA113268 | WA1UFBFL3DA143581; WA1UFBFL3DA194644 | WA1UFBFL3DA166035 | WA1UFBFL3DA184745; WA1UFBFL3DA147548 | WA1UFBFL3DA169467 | WA1UFBFL3DA110211; WA1UFBFL3DA117773

WA1UFBFL3DA163121; WA1UFBFL3DA146223; WA1UFBFL3DA122486 | WA1UFBFL3DA116347 | WA1UFBFL3DA163054 | WA1UFBFL3DA192831 | WA1UFBFL3DA151356 | WA1UFBFL3DA165452 | WA1UFBFL3DA125226; WA1UFBFL3DA191114; WA1UFBFL3DA157111; WA1UFBFL3DA141443 | WA1UFBFL3DA167203 | WA1UFBFL3DA193090 | WA1UFBFL3DA113528 | WA1UFBFL3DA134959 | WA1UFBFL3DA109317 | WA1UFBFL3DA131060; WA1UFBFL3DA154371 | WA1UFBFL3DA180999 | WA1UFBFL3DA163944 | WA1UFBFL3DA112847 | WA1UFBFL3DA144293; WA1UFBFL3DA194255; WA1UFBFL3DA186740 | WA1UFBFL3DA191940; WA1UFBFL3DA144634; WA1UFBFL3DA118518 | WA1UFBFL3DA168433 | WA1UFBFL3DA197768; WA1UFBFL3DA195406; WA1UFBFL3DA172174 | WA1UFBFL3DA100536 | WA1UFBFL3DA104991 | WA1UFBFL3DA102643; WA1UFBFL3DA116431; WA1UFBFL3DA139787 | WA1UFBFL3DA139546 | WA1UFBFL3DA176094 | WA1UFBFL3DA102366 | WA1UFBFL3DA150448; WA1UFBFL3DA157691 | WA1UFBFL3DA198130; WA1UFBFL3DA163572 | WA1UFBFL3DA138557 | WA1UFBFL3DA129048; WA1UFBFL3DA131219 | WA1UFBFL3DA146819 | WA1UFBFL3DA194076 | WA1UFBFL3DA199195 | WA1UFBFL3DA145475; WA1UFBFL3DA166858; WA1UFBFL3DA186561 | WA1UFBFL3DA158646 | WA1UFBFL3DA193073

WA1UFBFL3DA125047

WA1UFBFL3DA195227 | WA1UFBFL3DA132905 | WA1UFBFL3DA164253; WA1UFBFL3DA162762 | WA1UFBFL3DA103663 | WA1UFBFL3DA144391; WA1UFBFL3DA165788 | WA1UFBFL3DA183563 | WA1UFBFL3DA133889; WA1UFBFL3DA145704; WA1UFBFL3DA163748 | WA1UFBFL3DA176015

WA1UFBFL3DA165659 | WA1UFBFL3DA168593 | WA1UFBFL3DA160719; WA1UFBFL3DA108555; WA1UFBFL3DA165757; WA1UFBFL3DA101850 | WA1UFBFL3DA176824 | WA1UFBFL3DA122729; WA1UFBFL3DA114050 | WA1UFBFL3DA180260

WA1UFBFL3DA129258; WA1UFBFL3DA177651; WA1UFBFL3DA115215 | WA1UFBFL3DA119460 | WA1UFBFL3DA198788 | WA1UFBFL3DA137778; WA1UFBFL3DA134900 | WA1UFBFL3DA169825 | WA1UFBFL3DA198712 | WA1UFBFL3DA161918; WA1UFBFL3DA130460; WA1UFBFL3DA105767 | WA1UFBFL3DA142401; WA1UFBFL3DA185541 | WA1UFBFL3DA105073; WA1UFBFL3DA140843; WA1UFBFL3DA121905; WA1UFBFL3DA123346 | WA1UFBFL3DA156556 | WA1UFBFL3DA137246

WA1UFBFL3DA157142 | WA1UFBFL3DA171946 | WA1UFBFL3DA115070; WA1UFBFL3DA118972; WA1UFBFL3DA143323 | WA1UFBFL3DA173096; WA1UFBFL3DA196376; WA1UFBFL3DA144651 | WA1UFBFL3DA131575

WA1UFBFL3DA159456; WA1UFBFL3DA161837

WA1UFBFL3DA100990 | WA1UFBFL3DA103601; WA1UFBFL3DA181425; WA1UFBFL3DA141877 | WA1UFBFL3DA188469; WA1UFBFL3DA174152 | WA1UFBFL3DA118387

WA1UFBFL3DA157965 | WA1UFBFL3DA124075 | WA1UFBFL3DA113738; WA1UFBFL3DA122178 | WA1UFBFL3DA100696; WA1UFBFL3DA158291; WA1UFBFL3DA126442 | WA1UFBFL3DA109933 | WA1UFBFL3DA133634

WA1UFBFL3DA192361 | WA1UFBFL3DA133150; WA1UFBFL3DA112265 | WA1UFBFL3DA135870

WA1UFBFL3DA106207 | WA1UFBFL3DA171669 | WA1UFBFL3DA123878 | WA1UFBFL3DA152751 | WA1UFBFL3DA125775 | WA1UFBFL3DA179559; WA1UFBFL3DA178623 | WA1UFBFL3DA182090 | WA1UFBFL3DA175561; WA1UFBFL3DA120124; WA1UFBFL3DA169632 | WA1UFBFL3DA180677 | WA1UFBFL3DA114873; WA1UFBFL3DA152779 | WA1UFBFL3DA109754; WA1UFBFL3DA142463 | WA1UFBFL3DA102254 | WA1UFBFL3DA146920 | WA1UFBFL3DA181263 | WA1UFBFL3DA154158

WA1UFBFL3DA107163 | WA1UFBFL3DA181036 | WA1UFBFL3DA165516 | WA1UFBFL3DA137098 | WA1UFBFL3DA121385 | WA1UFBFL3DA133357 | WA1UFBFL3DA102982 | WA1UFBFL3DA151230; WA1UFBFL3DA120768 | WA1UFBFL3DA132788 | WA1UFBFL3DA106305 | WA1UFBFL3DA196071 | WA1UFBFL3DA153849 | WA1UFBFL3DA144083; WA1UFBFL3DA164897 | WA1UFBFL3DA155861 | WA1UFBFL3DA152863 | WA1UFBFL3DA100729 | WA1UFBFL3DA132077 | WA1UFBFL3DA100116; WA1UFBFL3DA149445 | WA1UFBFL3DA176340 | WA1UFBFL3DA191176 | WA1UFBFL3DA172031 | WA1UFBFL3DA116090

WA1UFBFL3DA105090; WA1UFBFL3DA114615 | WA1UFBFL3DA107339 | WA1UFBFL3DA126540; WA1UFBFL3DA145539 | WA1UFBFL3DA104344; WA1UFBFL3DA115988 | WA1UFBFL3DA141894 | WA1UFBFL3DA159666

WA1UFBFL3DA170697; WA1UFBFL3DA168917

WA1UFBFL3DA136386 | WA1UFBFL3DA127235 | WA1UFBFL3DA126537 | WA1UFBFL3DA135786

WA1UFBFL3DA194336 | WA1UFBFL3DA129017 | WA1UFBFL3DA134816 | WA1UFBFL3DA142639 | WA1UFBFL3DA165984

WA1UFBFL3DA153740 | WA1UFBFL3DA151437 | WA1UFBFL3DA192750 | WA1UFBFL3DA163569 | WA1UFBFL3DA117935 | WA1UFBFL3DA188245; WA1UFBFL3DA190965 | WA1UFBFL3DA120401 | WA1UFBFL3DA115439; WA1UFBFL3DA124903 | WA1UFBFL3DA195356 | WA1UFBFL3DA168867 | WA1UFBFL3DA163930 | WA1UFBFL3DA169310 | WA1UFBFL3DA158601 | WA1UFBFL3DA147114 | WA1UFBFL3DA166181 | WA1UFBFL3DA175172 | WA1UFBFL3DA169873

WA1UFBFL3DA140440 | WA1UFBFL3DA188147; WA1UFBFL3DA178105

WA1UFBFL3DA188729 | WA1UFBFL3DA162471 | WA1UFBFL3DA183871; WA1UFBFL3DA151566 | WA1UFBFL3DA182087 | WA1UFBFL3DA109950; WA1UFBFL3DA165905 | WA1UFBFL3DA143080 | WA1UFBFL3DA132600 | WA1UFBFL3DA195597; WA1UFBFL3DA162342; WA1UFBFL3DA142950 | WA1UFBFL3DA163653 | WA1UFBFL3DA127090 | WA1UFBFL3DA138719 | WA1UFBFL3DA179240 | WA1UFBFL3DA150076 | WA1UFBFL3DA188052; WA1UFBFL3DA195714 | WA1UFBFL3DA190691 | WA1UFBFL3DA126571 | WA1UFBFL3DA177682 | WA1UFBFL3DA131656; WA1UFBFL3DA172840 | WA1UFBFL3DA106353; WA1UFBFL3DA109169 | WA1UFBFL3DA170375 | WA1UFBFL3DA164205 | WA1UFBFL3DA114923; WA1UFBFL3DA115800; WA1UFBFL3DA123394 | WA1UFBFL3DA182915 | WA1UFBFL3DA198743 | WA1UFBFL3DA167475

WA1UFBFL3DA115456

WA1UFBFL3DA156802; WA1UFBFL3DA188598 | WA1UFBFL3DA148764; WA1UFBFL3DA107776 | WA1UFBFL3DA184292; WA1UFBFL3DA115067 | WA1UFBFL3DA190190

WA1UFBFL3DA192196; WA1UFBFL3DA100908 | WA1UFBFL3DA115571; WA1UFBFL3DA115134 | WA1UFBFL3DA124674 | WA1UFBFL3DA178055 | WA1UFBFL3DA111102 | WA1UFBFL3DA153933; WA1UFBFL3DA129339; WA1UFBFL3DA162258 | WA1UFBFL3DA123234 | WA1UFBFL3DA197978; WA1UFBFL3DA132919; WA1UFBFL3DA143922; WA1UFBFL3DA178492; WA1UFBFL3DA122973 | WA1UFBFL3DA100102 | WA1UFBFL3DA183532; WA1UFBFL3DA139515; WA1UFBFL3DA137117 | WA1UFBFL3DA120057 | WA1UFBFL3DA141006 | WA1UFBFL3DA144598 | WA1UFBFL3DA119992 | WA1UFBFL3DA183482; WA1UFBFL3DA155892; WA1UFBFL3DA146433 | WA1UFBFL3DA115375 | WA1UFBFL3DA178637; WA1UFBFL3DA145749; WA1UFBFL3DA198998 | WA1UFBFL3DA180095 | WA1UFBFL3DA148361; WA1UFBFL3DA199813 | WA1UFBFL3DA185300; WA1UFBFL3DA188455 | WA1UFBFL3DA161742; WA1UFBFL3DA171560 | WA1UFBFL3DA135612; WA1UFBFL3DA195938; WA1UFBFL3DA111312 | WA1UFBFL3DA166004 | WA1UFBFL3DA153477; WA1UFBFL3DA192246; WA1UFBFL3DA112766; WA1UFBFL3DA191453; WA1UFBFL3DA123198; WA1UFBFL3DA159070 | WA1UFBFL3DA119796 | WA1UFBFL3DA104232 | WA1UFBFL3DA160655; WA1UFBFL3DA180940 | WA1UFBFL3DA175110 | WA1UFBFL3DA128367 | WA1UFBFL3DA176354; WA1UFBFL3DA157819 | WA1UFBFL3DA101833 | WA1UFBFL3DA126781 | WA1UFBFL3DA181490; WA1UFBFL3DA111116 | WA1UFBFL3DA194725 | WA1UFBFL3DA127753 | WA1UFBFL3DA125906 | WA1UFBFL3DA165421 | WA1UFBFL3DA192800 | WA1UFBFL3DA195194; WA1UFBFL3DA172787 | WA1UFBFL3DA161594 | WA1UFBFL3DA186057 | WA1UFBFL3DA134329; WA1UFBFL3DA199505; WA1UFBFL3DA170151 | WA1UFBFL3DA188018; WA1UFBFL3DA118776 | WA1UFBFL3DA186026; WA1UFBFL3DA147517; WA1UFBFL3DA125792 | WA1UFBFL3DA119152

WA1UFBFL3DA136114; WA1UFBFL3DA149459; WA1UFBFL3DA173308 | WA1UFBFL3DA163524; WA1UFBFL3DA172627; WA1UFBFL3DA135691 | WA1UFBFL3DA139045 | WA1UFBFL3DA184048 | WA1UFBFL3DA119104 | WA1UFBFL3DA132418 | WA1UFBFL3DA118826 | WA1UFBFL3DA147095

WA1UFBFL3DA115957 | WA1UFBFL3DA194806

WA1UFBFL3DA124819; WA1UFBFL3DA162714

WA1UFBFL3DA108944 | WA1UFBFL3DA171848 | WA1UFBFL3DA174314

WA1UFBFL3DA166620

WA1UFBFL3DA105655 | WA1UFBFL3DA190528; WA1UFBFL3DA151793 | WA1UFBFL3DA153396; WA1UFBFL3DA187824 | WA1UFBFL3DA109432 | WA1UFBFL3DA170439 | WA1UFBFL3DA134735 | WA1UFBFL3DA177536 | WA1UFBFL3DA161255 | WA1UFBFL3DA129115 | WA1UFBFL3DA184261 | WA1UFBFL3DA129809; WA1UFBFL3DA174684; WA1UFBFL3DA163314; WA1UFBFL3DA107941 | WA1UFBFL3DA129129

WA1UFBFL3DA189234 | WA1UFBFL3DA125680; WA1UFBFL3DA154807 | WA1UFBFL3DA179934 | WA1UFBFL3DA127896 | WA1UFBFL3DA117725; WA1UFBFL3DA128739 | WA1UFBFL3DA192716 | WA1UFBFL3DA133715

WA1UFBFL3DA198919 | WA1UFBFL3DA175947; WA1UFBFL3DA143676

WA1UFBFL3DA107910 | WA1UFBFL3DA173194 | WA1UFBFL3DA132547 | WA1UFBFL3DA155925; WA1UFBFL3DA160350; WA1UFBFL3DA118227 | WA1UFBFL3DA166441 | WA1UFBFL3DA165242; WA1UFBFL3DA118258 | WA1UFBFL3DA173616 | WA1UFBFL3DA122469; WA1UFBFL3DA150806; WA1UFBFL3DA125341 | WA1UFBFL3DA138994 | WA1UFBFL3DA185426; WA1UFBFL3DA146951 | WA1UFBFL3DA161370 | WA1UFBFL3DA145122; WA1UFBFL3DA166780; WA1UFBFL3DA195969; WA1UFBFL3DA129308 | WA1UFBFL3DA166763 | WA1UFBFL3DA142852; WA1UFBFL3DA114727 | WA1UFBFL3DA175043 | WA1UFBFL3DA102061; WA1UFBFL3DA111228; WA1UFBFL3DA187600; WA1UFBFL3DA159408; WA1UFBFL3DA130605 | WA1UFBFL3DA185457; WA1UFBFL3DA106417 | WA1UFBFL3DA133665; WA1UFBFL3DA193526; WA1UFBFL3DA169114; WA1UFBFL3DA178184 | WA1UFBFL3DA131673 | WA1UFBFL3DA177696; WA1UFBFL3DA128191 | WA1UFBFL3DA144777 | WA1UFBFL3DA188133; WA1UFBFL3DA191873; WA1UFBFL3DA192599

WA1UFBFL3DA177004; WA1UFBFL3DA181571; WA1UFBFL3DA170828; WA1UFBFL3DA150398 | WA1UFBFL3DA151051 | WA1UFBFL3DA191355 | WA1UFBFL3DA148506 | WA1UFBFL3DA123413

WA1UFBFL3DA167587 | WA1UFBFL3DA146500 | WA1UFBFL3DA170442; WA1UFBFL3DA159487; WA1UFBFL3DA167606 | WA1UFBFL3DA141393 | WA1UFBFL3DA180954; WA1UFBFL3DA152264; WA1UFBFL3DA112752 | WA1UFBFL3DA194675 | WA1UFBFL3DA181943; WA1UFBFL3DA138980 | WA1UFBFL3DA191937 | WA1UFBFL3DA164270 | WA1UFBFL3DA148411 | WA1UFBFL3DA110094 | WA1UFBFL3DA199116 | WA1UFBFL3DA156914; WA1UFBFL3DA102853 | WA1UFBFL3DA178217; WA1UFBFL3DA160137 | WA1UFBFL3DA163474 | WA1UFBFL3DA169503 | WA1UFBFL3DA103310 | WA1UFBFL3DA132712; WA1UFBFL3DA124769 | WA1UFBFL3DA150188 | WA1UFBFL3DA138834; WA1UFBFL3DA101203 | WA1UFBFL3DA174653 | WA1UFBFL3DA145847; WA1UFBFL3DA111343 | WA1UFBFL3DA183904 | WA1UFBFL3DA123539 | WA1UFBFL3DA123329 | WA1UFBFL3DA149820 | WA1UFBFL3DA102058 | WA1UFBFL3DA163846; WA1UFBFL3DA113948

WA1UFBFL3DA124951; WA1UFBFL3DA186883 | WA1UFBFL3DA191159 | WA1UFBFL3DA146741; WA1UFBFL3DA133097; WA1UFBFL3DA134962 | WA1UFBFL3DA129101 | WA1UFBFL3DA107325; WA1UFBFL3DA175611; WA1UFBFL3DA172675 | WA1UFBFL3DA138381; WA1UFBFL3DA162602 | WA1UFBFL3DA176726 | WA1UFBFL3DA155262

WA1UFBFL3DA115778 | WA1UFBFL3DA193901 | WA1UFBFL3DA195213; WA1UFBFL3DA150286; WA1UFBFL3DA159036 | WA1UFBFL3DA152331; WA1UFBFL3DA122276 | WA1UFBFL3DA165998 | WA1UFBFL3DA126358 | WA1UFBFL3DA120415 | WA1UFBFL3DA146836 | WA1UFBFL3DA140759 | WA1UFBFL3DA199732; WA1UFBFL3DA102755 | WA1UFBFL3DA188620 | WA1UFBFL3DA166195; WA1UFBFL3DA136159 | WA1UFBFL3DA152426 | WA1UFBFL3DA146996 | WA1UFBFL3DA127882 | WA1UFBFL3DA184471 | WA1UFBFL3DA155682 | WA1UFBFL3DA180081

WA1UFBFL3DA159280 | WA1UFBFL3DA130040 | WA1UFBFL3DA179528 | WA1UFBFL3DA167735 | WA1UFBFL3DA121127; WA1UFBFL3DA160848

WA1UFBFL3DA194868 | WA1UFBFL3DA123265 | WA1UFBFL3DA194787; WA1UFBFL3DA186608 | WA1UFBFL3DA179805; WA1UFBFL3DA153897 | WA1UFBFL3DA181392; WA1UFBFL3DA198418; WA1UFBFL3DA178170; WA1UFBFL3DA158520

WA1UFBFL3DA170974; WA1UFBFL3DA145024; WA1UFBFL3DA190416 | WA1UFBFL3DA146254

WA1UFBFL3DA168805; WA1UFBFL3DA103419; WA1UFBFL3DA146612; WA1UFBFL3DA110399; WA1UFBFL3DA139112 | WA1UFBFL3DA147405; WA1UFBFL3DA108751; WA1UFBFL3DA102884 | WA1UFBFL3DA190688 | WA1UFBFL3DA150210 | WA1UFBFL3DA116526 | WA1UFBFL3DA157772

WA1UFBFL3DA161675; WA1UFBFL3DA106269; WA1UFBFL3DA107048; WA1UFBFL3DA130927 | WA1UFBFL3DA163491 | WA1UFBFL3DA174071; WA1UFBFL3DA112640; WA1UFBFL3DA162583; WA1UFBFL3DA160171 | WA1UFBFL3DA117031; WA1UFBFL3DA135173; WA1UFBFL3DA197205; WA1UFBFL3DA122259 | WA1UFBFL3DA166360 | WA1UFBFL3DA183935; WA1UFBFL3DA150692 | WA1UFBFL3DA124383; WA1UFBFL3DA120219 | WA1UFBFL3DA163815; WA1UFBFL3DA118860; WA1UFBFL3DA160252; WA1UFBFL3DA181134 | WA1UFBFL3DA165726 | WA1UFBFL3DA101282 | WA1UFBFL3DA190108 | WA1UFBFL3DA187001; WA1UFBFL3DA181229 | WA1UFBFL3DA175639; WA1UFBFL3DA169338 | WA1UFBFL3DA136453 | WA1UFBFL3DA131690 | WA1UFBFL3DA198483 | WA1UFBFL3DA162017; WA1UFBFL3DA186849 | WA1UFBFL3DA118471; WA1UFBFL3DA179450; WA1UFBFL3DA110984 | WA1UFBFL3DA140227 | WA1UFBFL3DA151499 | WA1UFBFL3DA183370 | WA1UFBFL3DA151454 | WA1UFBFL3DA118390 | WA1UFBFL3DA145198; WA1UFBFL3DA130328 | WA1UFBFL3DA150109 | WA1UFBFL3DA191386 | WA1UFBFL3DA177911; WA1UFBFL3DA140275 | WA1UFBFL3DA121189; WA1UFBFL3DA178489 | WA1UFBFL3DA117384 | WA1UFBFL3DA162731; WA1UFBFL3DA143225 | WA1UFBFL3DA154144 | WA1UFBFL3DA145878; WA1UFBFL3DA161028 | WA1UFBFL3DA161613 | WA1UFBFL3DA134251; WA1UFBFL3DA106885; WA1UFBFL3DA100519 | WA1UFBFL3DA197270 | WA1UFBFL3DA165418 | WA1UFBFL3DA184860; WA1UFBFL3DA188732 | WA1UFBFL3DA104375 | WA1UFBFL3DA142267 | WA1UFBFL3DA130474; WA1UFBFL3DA123167 | WA1UFBFL3DA146755

WA1UFBFL3DA105591 | WA1UFBFL3DA175477

WA1UFBFL3DA183854

WA1UFBFL3DA197642 | WA1UFBFL3DA175978 | WA1UFBFL3DA171025; WA1UFBFL3DA157710 | WA1UFBFL3DA149915; WA1UFBFL3DA179741

WA1UFBFL3DA164981 | WA1UFBFL3DA188634; WA1UFBFL3DA148845; WA1UFBFL3DA158713 | WA1UFBFL3DA149705 | WA1UFBFL3DA160042; WA1UFBFL3DA189461 | WA1UFBFL3DA190786 | WA1UFBFL3DA165449; WA1UFBFL3DA145900

WA1UFBFL3DA190481 | WA1UFBFL3DA143628 | WA1UFBFL3DA107812; WA1UFBFL3DA106658 | WA1UFBFL3DA112301 | WA1UFBFL3DA137263; WA1UFBFL3DA196216 | WA1UFBFL3DA159540 | WA1UFBFL3DA192120 | WA1UFBFL3DA125131 | WA1UFBFL3DA189833; WA1UFBFL3DA187676; WA1UFBFL3DA175625; WA1UFBFL3DA154077

WA1UFBFL3DA114954; WA1UFBFL3DA110354; WA1UFBFL3DA132774 | WA1UFBFL3DA192358; WA1UFBFL3DA130491 | WA1UFBFL3DA109981 | WA1UFBFL3DA189184 | WA1UFBFL3DA118583; WA1UFBFL3DA107051

WA1UFBFL3DA164995 | WA1UFBFL3DA192828; WA1UFBFL3DA192702 | WA1UFBFL3DA138929 | WA1UFBFL3DA129440 | WA1UFBFL3DA165354 | WA1UFBFL3DA157741 | WA1UFBFL3DA142088 | WA1UFBFL3DA121855; WA1UFBFL3DA195261; WA1UFBFL3DA197933; WA1UFBFL3DA181540 | WA1UFBFL3DA170800 | WA1UFBFL3DA147937; WA1UFBFL3DA188309; WA1UFBFL3DA151261 | WA1UFBFL3DA119846 | WA1UFBFL3DA189363 | WA1UFBFL3DA115912 | WA1UFBFL3DA151423 | WA1UFBFL3DA100665; WA1UFBFL3DA169730; WA1UFBFL3DA143158 | WA1UFBFL3DA153737 | WA1UFBFL3DA145699

WA1UFBFL3DA195129; WA1UFBFL3DA112024; WA1UFBFL3DA102951 | WA1UFBFL3DA149963

WA1UFBFL3DA140034 | WA1UFBFL3DA178525 | WA1UFBFL3DA151504 | WA1UFBFL3DA195020; WA1UFBFL3DA133441 | WA1UFBFL3DA161806 | WA1UFBFL3DA128384; WA1UFBFL3DA168352 | WA1UFBFL3DA169601 | WA1UFBFL3DA169209 | WA1UFBFL3DA152538

WA1UFBFL3DA115053 | WA1UFBFL3DA181974 | WA1UFBFL3DA108345; WA1UFBFL3DA102612 | WA1UFBFL3DA129907; WA1UFBFL3DA106742

WA1UFBFL3DA162325 | WA1UFBFL3DA155181 | WA1UFBFL3DA177018 | WA1UFBFL3DA109768 | WA1UFBFL3DA163751; WA1UFBFL3DA148327 | WA1UFBFL3DA117918; WA1UFBFL3DA193882 | WA1UFBFL3DA172725 | WA1UFBFL3DA136761 | WA1UFBFL3DA125257 | WA1UFBFL3DA181117 | WA1UFBFL3DA142821 | WA1UFBFL3DA183899; WA1UFBFL3DA146464; WA1UFBFL3DA132502 | WA1UFBFL3DA158257; WA1UFBFL3DA194708 | WA1UFBFL3DA191758 | WA1UFBFL3DA154760 | WA1UFBFL3DA131849 | WA1UFBFL3DA163460 | WA1UFBFL3DA168772 | WA1UFBFL3DA156931 | WA1UFBFL3DA138591 | WA1UFBFL3DA112556 | WA1UFBFL3DA173678; WA1UFBFL3DA196877; WA1UFBFL3DA190495 | WA1UFBFL3DA159411 | WA1UFBFL3DA156671 | WA1UFBFL3DA143161 | WA1UFBFL3DA176905 | WA1UFBFL3DA127672; WA1UFBFL3DA126926 | WA1UFBFL3DA128174; WA1UFBFL3DA119121 | WA1UFBFL3DA132824 | WA1UFBFL3DA163345 | WA1UFBFL3DA109849 | WA1UFBFL3DA196586 | WA1UFBFL3DA105574 | WA1UFBFL3DA157805; WA1UFBFL3DA190500 | WA1UFBFL3DA155522 | WA1UFBFL3DA105106 | WA1UFBFL3DA186804; WA1UFBFL3DA116154 | WA1UFBFL3DA113755 | WA1UFBFL3DA169548; WA1UFBFL3DA101752 | WA1UFBFL3DA146139 | WA1UFBFL3DA196569; WA1UFBFL3DA197317 | WA1UFBFL3DA113545; WA1UFBFL3DA117689 | WA1UFBFL3DA123489; WA1UFBFL3DA165032 | WA1UFBFL3DA172269 | WA1UFBFL3DA180629 | WA1UFBFL3DA141281 | WA1UFBFL3DA143418 | WA1UFBFL3DA111813 | WA1UFBFL3DA187919; WA1UFBFL3DA189783 | WA1UFBFL3DA187709; WA1UFBFL3DA135349 | WA1UFBFL3DA155276 | WA1UFBFL3DA135769 | WA1UFBFL3DA122990; WA1UFBFL3DA133486 | WA1UFBFL3DA196152; WA1UFBFL3DA166505 | WA1UFBFL3DA106868 | WA1UFBFL3DA139868 | WA1UFBFL3DA103503 | WA1UFBFL3DA126876 | WA1UFBFL3DA140423 | WA1UFBFL3DA114520; WA1UFBFL3DA124755; WA1UFBFL3DA168982 | WA1UFBFL3DA132340; WA1UFBFL3DA144164; WA1UFBFL3DA137148 | WA1UFBFL3DA117109 | WA1UFBFL3DA117224; WA1UFBFL3DA195275 | WA1UFBFL3DA167590 | WA1UFBFL3DA175379 | WA1UFBFL3DA108409; WA1UFBFL3DA164480; WA1UFBFL3DA192666 | WA1UFBFL3DA127462 | WA1UFBFL3DA188004; WA1UFBFL3DA128661; WA1UFBFL3DA135108; WA1UFBFL3DA110449 | WA1UFBFL3DA163961; WA1UFBFL3DA166214 | WA1UFBFL3DA144407 | WA1UFBFL3DA191307 | WA1UFBFL3DA161935; WA1UFBFL3DA156864; WA1UFBFL3DA155312 | WA1UFBFL3DA154628 | WA1UFBFL3DA187550 | WA1UFBFL3DA124822; WA1UFBFL3DA160798 | WA1UFBFL3DA113447 | WA1UFBFL3DA148554 | WA1UFBFL3DA113769 | WA1UFBFL3DA181232 | WA1UFBFL3DA172918 | WA1UFBFL3DA191730 | WA1UFBFL3DA196121; WA1UFBFL3DA173650 | WA1UFBFL3DA152913 | WA1UFBFL3DA143614; WA1UFBFL3DA181201 | WA1UFBFL3DA101055 | WA1UFBFL3DA152510; WA1UFBFL3DA156217

WA1UFBFL3DA188651; WA1UFBFL3DA128448 | WA1UFBFL3DA145573; WA1UFBFL3DA198077; WA1UFBFL3DA123816 | WA1UFBFL3DA181330 | WA1UFBFL3DA151292 | WA1UFBFL3DA173566; WA1UFBFL3DA131138 | WA1UFBFL3DA157707 | WA1UFBFL3DA139577; WA1UFBFL3DA168075 | WA1UFBFL3DA166911 | WA1UFBFL3DA144455; WA1UFBFL3DA179948 | WA1UFBFL3DA192876 | WA1UFBFL3DA162437 | WA1UFBFL3DA196040; WA1UFBFL3DA160476; WA1UFBFL3DA120091; WA1UFBFL3DA116932 | WA1UFBFL3DA100617 | WA1UFBFL3DA158792 | WA1UFBFL3DA141992; WA1UFBFL3DA121998 | WA1UFBFL3DA137375 | WA1UFBFL3DA197981 | WA1UFBFL3DA190979 | WA1UFBFL3DA168898 | WA1UFBFL3DA189069 | WA1UFBFL3DA161238 | WA1UFBFL3DA110368; WA1UFBFL3DA140132 | WA1UFBFL3DA111830 | WA1UFBFL3DA105428 | WA1UFBFL3DA103159 | WA1UFBFL3DA100875 | WA1UFBFL3DA165340; WA1UFBFL3DA109527; WA1UFBFL3DA120589 | WA1UFBFL3DA193753 | WA1UFBFL3DA142172 | WA1UFBFL3DA115344 | WA1UFBFL3DA122827 | WA1UFBFL3DA153754; WA1UFBFL3DA148084 | WA1UFBFL3DA104246 | WA1UFBFL3DA140986 | WA1UFBFL3DA145752

WA1UFBFL3DA172207 | WA1UFBFL3DA145220 | WA1UFBFL3DA179867; WA1UFBFL3DA152250; WA1UFBFL3DA186947

WA1UFBFL3DA101914 | WA1UFBFL3DA120575 | WA1UFBFL3DA148229 | WA1UFBFL3DA150675 | WA1UFBFL3DA155293; WA1UFBFL3DA164138 | WA1UFBFL3DA181103 | WA1UFBFL3DA108443; WA1UFBFL3DA154564 | WA1UFBFL3DA101542 | WA1UFBFL3DA111052; WA1UFBFL3DA165399 | WA1UFBFL3DA145184 | WA1UFBFL3DA138235 | WA1UFBFL3DA154399; WA1UFBFL3DA153558 | WA1UFBFL3DA177357 | WA1UFBFL3DA168531; WA1UFBFL3DA199830 | WA1UFBFL3DA194983

WA1UFBFL3DA193042 | WA1UFBFL3DA185829 | WA1UFBFL3DA150174 | WA1UFBFL3DA155245 | WA1UFBFL3DA174765 | WA1UFBFL3DA199293; WA1UFBFL3DA188276 | WA1UFBFL3DA171977 | WA1UFBFL3DA130023; WA1UFBFL3DA141183; WA1UFBFL3DA116025 | WA1UFBFL3DA196846 | WA1UFBFL3DA183191 | WA1UFBFL3DA121712 | WA1UFBFL3DA111844; WA1UFBFL3DA191565 | WA1UFBFL3DA132371; WA1UFBFL3DA118888 | WA1UFBFL3DA165029 | WA1UFBFL3DA127803; WA1UFBFL3DA108040; WA1UFBFL3DA171803; WA1UFBFL3DA113092 | WA1UFBFL3DA176855 | WA1UFBFL3DA111763; WA1UFBFL3DA138185 | WA1UFBFL3DA194840; WA1UFBFL3DA161305 | WA1UFBFL3DA170618 | WA1UFBFL3DA196748; WA1UFBFL3DA144505; WA1UFBFL3DA170893; WA1UFBFL3DA195177 | WA1UFBFL3DA188424; WA1UFBFL3DA115490 | WA1UFBFL3DA132516; WA1UFBFL3DA190626; WA1UFBFL3DA176662 | WA1UFBFL3DA150305; WA1UFBFL3DA182011; WA1UFBFL3DA129177 | WA1UFBFL3DA131642 | WA1UFBFL3DA151907 | WA1UFBFL3DA130264; WA1UFBFL3DA149140 | WA1UFBFL3DA185815; WA1UFBFL3DA112427; WA1UFBFL3DA170263 | WA1UFBFL3DA171140; WA1UFBFL3DA103338; WA1UFBFL3DA114842 | WA1UFBFL3DA126943 | WA1UFBFL3DA119636 | WA1UFBFL3DA115828 | WA1UFBFL3DA115151; WA1UFBFL3DA100035; WA1UFBFL3DA112492 | WA1UFBFL3DA171462 | WA1UFBFL3DA175916; WA1UFBFL3DA105638 | WA1UFBFL3DA121337; WA1UFBFL3DA187337 | WA1UFBFL3DA101184; WA1UFBFL3DA108247 | WA1UFBFL3DA125209; WA1UFBFL3DA123427; WA1UFBFL3DA181554 | WA1UFBFL3DA119443 | WA1UFBFL3DA148540

WA1UFBFL3DA146531; WA1UFBFL3DA128885 | WA1UFBFL3DA136632; WA1UFBFL3DA105042 | WA1UFBFL3DA183515 | WA1UFBFL3DA118017; WA1UFBFL3DA152636 | WA1UFBFL3DA164477 | WA1UFBFL3DA177746; WA1UFBFL3DA127493 | WA1UFBFL3DA147615; WA1UFBFL3DA121368 | WA1UFBFL3DA173924; WA1UFBFL3DA111908; WA1UFBFL3DA119779; WA1UFBFL3DA192490 | WA1UFBFL3DA151177 | WA1UFBFL3DA162227 | WA1UFBFL3DA106921; WA1UFBFL3DA176953; WA1UFBFL3DA155780 | WA1UFBFL3DA195874 | WA1UFBFL3DA138168 | WA1UFBFL3DA121709

WA1UFBFL3DA182333; WA1UFBFL3DA172000; WA1UFBFL3DA105834; WA1UFBFL3DA188648 | WA1UFBFL3DA183885; WA1UFBFL3DA157030; WA1UFBFL3DA179397; WA1UFBFL3DA148568 | WA1UFBFL3DA127168

WA1UFBFL3DA118793 | WA1UFBFL3DA120737 | WA1UFBFL3DA120320 | WA1UFBFL3DA171428; WA1UFBFL3DA180789; WA1UFBFL3DA174006 | WA1UFBFL3DA125811 | WA1UFBFL3DA197009 | WA1UFBFL3DA109852 | WA1UFBFL3DA101623 | WA1UFBFL3DA168495 | WA1UFBFL3DA113223 | WA1UFBFL3DA129759; WA1UFBFL3DA134590 | WA1UFBFL3DA171915; WA1UFBFL3DA162728 | WA1UFBFL3DA152247; WA1UFBFL3DA142043 | WA1UFBFL3DA165841 | WA1UFBFL3DA127154; WA1UFBFL3DA131382; WA1UFBFL3DA116011 | WA1UFBFL3DA179836 | WA1UFBFL3DA106482 | WA1UFBFL3DA194594

WA1UFBFL3DA121838 | WA1UFBFL3DA139899 | WA1UFBFL3DA193395 | WA1UFBFL3DA166987

WA1UFBFL3DA184311 | WA1UFBFL3DA155570 | WA1UFBFL3DA109964 | WA1UFBFL3DA126232; WA1UFBFL3DA180839 | WA1UFBFL3DA182199; WA1UFBFL3DA104148; WA1UFBFL3DA171168 | WA1UFBFL3DA199309 | WA1UFBFL3DA140809

WA1UFBFL3DA135111 | WA1UFBFL3DA149817; WA1UFBFL3DA199567; WA1UFBFL3DA167265 | WA1UFBFL3DA102027 | WA1UFBFL3DA182302 | WA1UFBFL3DA122391 | WA1UFBFL3DA175141 | WA1UFBFL3DA113688 | WA1UFBFL3DA148067 | WA1UFBFL3DA144066; WA1UFBFL3DA140471

WA1UFBFL3DA165144 | WA1UFBFL3DA187256

WA1UFBFL3DA108829 | WA1UFBFL3DA138915 | WA1UFBFL3DA193834; WA1UFBFL3DA157481 | WA1UFBFL3DA119510; WA1UFBFL3DA161482 | WA1UFBFL3DA111083; WA1UFBFL3DA137568; WA1UFBFL3DA173969

WA1UFBFL3DA127218; WA1UFBFL3DA190089 | WA1UFBFL3DA178203 | WA1UFBFL3DA152622 | WA1UFBFL3DA109284 | WA1UFBFL3DA129972 | WA1UFBFL3DA157626 | WA1UFBFL3DA171154; WA1UFBFL3DA125887

WA1UFBFL3DA182574; WA1UFBFL3DA155326 | WA1UFBFL3DA125825; WA1UFBFL3DA142978; WA1UFBFL3DA118910

WA1UFBFL3DA157304; WA1UFBFL3DA184731; WA1UFBFL3DA187435 | WA1UFBFL3DA162597; WA1UFBFL3DA100410; WA1UFBFL3DA173714 | WA1UFBFL3DA170876 | WA1UFBFL3DA196149; WA1UFBFL3DA107972 | WA1UFBFL3DA164303; WA1UFBFL3DA142933 | WA1UFBFL3DA189685 | WA1UFBFL3DA170764 | WA1UFBFL3DA199391; WA1UFBFL3DA122780 | WA1UFBFL3DA178444

WA1UFBFL3DA126828; WA1UFBFL3DA149039; WA1UFBFL3DA113139 | WA1UFBFL3DA169940 | WA1UFBFL3DA156878 | WA1UFBFL3DA196880 | WA1UFBFL3DA104151 | WA1UFBFL3DA164267; WA1UFBFL3DA157125 | WA1UFBFL3DA171302 | WA1UFBFL3DA165693 | WA1UFBFL3DA125484; WA1UFBFL3DA130684; WA1UFBFL3DA119975; WA1UFBFL3DA101685; WA1UFBFL3DA167850 | WA1UFBFL3DA109737 | WA1UFBFL3DA191338; WA1UFBFL3DA154693; WA1UFBFL3DA114338 | WA1UFBFL3DA185202

WA1UFBFL3DA183952; WA1UFBFL3DA162213; WA1UFBFL3DA155004; WA1UFBFL3DA138204; WA1UFBFL3DA190755 | WA1UFBFL3DA175429

WA1UFBFL3DA105462 | WA1UFBFL3DA122732 | WA1UFBFL3DA146917; WA1UFBFL3DA196300 | WA1UFBFL3DA151003 | WA1UFBFL3DA109107 | WA1UFBFL3DA138865; WA1UFBFL3DA193364; WA1UFBFL3DA115280 | WA1UFBFL3DA123587; WA1UFBFL3DA104117; WA1UFBFL3DA128417 | WA1UFBFL3DA156055; WA1UFBFL3DA153978 | WA1UFBFL3DA136825; WA1UFBFL3DA146822 | WA1UFBFL3DA196247 | WA1UFBFL3DA110337 | WA1UFBFL3DA187502; WA1UFBFL3DA116851 | WA1UFBFL3DA134945 | WA1UFBFL3DA111262 | WA1UFBFL3DA110810 | WA1UFBFL3DA109236 | WA1UFBFL3DA196362; WA1UFBFL3DA106448; WA1UFBFL3DA175186 | WA1UFBFL3DA112458 | WA1UFBFL3DA133021 | WA1UFBFL3DA195650 | WA1UFBFL3DA173972 | WA1UFBFL3DA160753

WA1UFBFL3DA151079 | WA1UFBFL3DA122696 | WA1UFBFL3DA102903 | WA1UFBFL3DA193817; WA1UFBFL3DA195809 | WA1UFBFL3DA115425 | WA1UFBFL3DA196006 | WA1UFBFL3DA167198; WA1UFBFL3DA178220 | WA1UFBFL3DA165077 | WA1UFBFL3DA131365

WA1UFBFL3DA150191 | WA1UFBFL3DA162843 | WA1UFBFL3DA126716; WA1UFBFL3DA112976 | WA1UFBFL3DA120849 | WA1UFBFL3DA157366 | WA1UFBFL3DA197799 | WA1UFBFL3DA106093 | WA1UFBFL3DA125940 | WA1UFBFL3DA171770; WA1UFBFL3DA104392 | WA1UFBFL3DA146318 | WA1UFBFL3DA153950 | WA1UFBFL3DA113206 | WA1UFBFL3DA167007; WA1UFBFL3DA197625 | WA1UFBFL3DA130099 | WA1UFBFL3DA197656 | WA1UFBFL3DA131186 | WA1UFBFL3DA100293; WA1UFBFL3DA191582 | WA1UFBFL3DA129146 | WA1UFBFL3DA144715; WA1UFBFL3DA179545 | WA1UFBFL3DA107034; WA1UFBFL3DA135772; WA1UFBFL3DA164852; WA1UFBFL3DA154581 | WA1UFBFL3DA100049

WA1UFBFL3DA124710 | WA1UFBFL3DA104697; WA1UFBFL3DA106787

WA1UFBFL3DA130006 | WA1UFBFL3DA169419 | WA1UFBFL3DA113237; WA1UFBFL3DA177181 | WA1UFBFL3DA129289 | WA1UFBFL3DA129003 | WA1UFBFL3DA173938; WA1UFBFL3DA112055 | WA1UFBFL3DA147744 | WA1UFBFL3DA131396 | WA1UFBFL3DA165662 | WA1UFBFL3DA129499

WA1UFBFL3DA174541 | WA1UFBFL3DA122648 | WA1UFBFL3DA107387 | WA1UFBFL3DA153964 | WA1UFBFL3DA182882; WA1UFBFL3DA196054 | WA1UFBFL3DA163619 | WA1UFBFL3DA135304 | WA1UFBFL3DA152393 | WA1UFBFL3DA149977 | WA1UFBFL3DA161322 | WA1UFBFL3DA111942 | WA1UFBFL3DA136033 | WA1UFBFL3DA116929; WA1UFBFL3DA130863 | WA1UFBFL3DA153219 | WA1UFBFL3DA189024 | WA1UFBFL3DA198421; WA1UFBFL3DA134038 | WA1UFBFL3DA154953 | WA1UFBFL3DA169968 | WA1UFBFL3DA173986; WA1UFBFL3DA113285 | WA1UFBFL3DA144620; WA1UFBFL3DA105705 | WA1UFBFL3DA174507 | WA1UFBFL3DA106529 | WA1UFBFL3DA170456; WA1UFBFL3DA194904 | WA1UFBFL3DA123444 | WA1UFBFL3DA122293 | WA1UFBFL3DA179366 | WA1UFBFL3DA189623 | WA1UFBFL3DA152474; WA1UFBFL3DA117174 | WA1UFBFL3DA111729

WA1UFBFL3DA148487 | WA1UFBFL3DA167041 | WA1UFBFL3DA111987 | WA1UFBFL3DA171994 | WA1UFBFL3DA136758 | WA1UFBFL3DA191713; WA1UFBFL3DA183773; WA1UFBFL3DA102383; WA1UFBFL3DA165807 | WA1UFBFL3DA151471 | WA1UFBFL3DA158775 | WA1UFBFL3DA168965 | WA1UFBFL3DA181358 | WA1UFBFL3DA160817; WA1UFBFL3DA102013; WA1UFBFL3DA105526; WA1UFBFL3DA196667 | WA1UFBFL3DA102657 | WA1UFBFL3DA110967 | WA1UFBFL3DA111956; WA1UFBFL3DA102495 | WA1UFBFL3DA149543 | WA1UFBFL3DA141815 | WA1UFBFL3DA195941 | WA1UFBFL3DA107261; WA1UFBFL3DA160400 | WA1UFBFL3DA116848 | WA1UFBFL3DA156928 | WA1UFBFL3DA192649; WA1UFBFL3DA136596

WA1UFBFL3DA175334 | WA1UFBFL3DA109947 | WA1UFBFL3DA163006 | WA1UFBFL3DA157948

WA1UFBFL3DA166326 | WA1UFBFL3DA153706; WA1UFBFL3DA164947 | WA1UFBFL3DA161451; WA1UFBFL3DA102738 | WA1UFBFL3DA176998 | WA1UFBFL3DA180193 | WA1UFBFL3DA131270 | WA1UFBFL3DA118213 | WA1UFBFL3DA105168 | WA1UFBFL3DA177424 | WA1UFBFL3DA179254

WA1UFBFL3DA164785 | WA1UFBFL3DA107194 | WA1UFBFL3DA100164

WA1UFBFL3DA172689; WA1UFBFL3DA140938; WA1UFBFL3DA128563; WA1UFBFL3DA177861 | WA1UFBFL3DA136470; WA1UFBFL3DA174572 | WA1UFBFL3DA143189; WA1UFBFL3DA132399 | WA1UFBFL3DA121435 | WA1UFBFL3DA166990 | WA1UFBFL3DA145881 | WA1UFBFL3DA110922 | WA1UFBFL3DA164236; WA1UFBFL3DA121452; WA1UFBFL3DA132466; WA1UFBFL3DA172983; WA1UFBFL3DA143032 | WA1UFBFL3DA189220 | WA1UFBFL3DA147047; WA1UFBFL3DA156265 | WA1UFBFL3DA112704 | WA1UFBFL3DA198449 | WA1UFBFL3DA199942; WA1UFBFL3DA183014; WA1UFBFL3DA119023; WA1UFBFL3DA176418; WA1UFBFL3DA165628 | WA1UFBFL3DA140728; WA1UFBFL3DA179500 | WA1UFBFL3DA107566 | WA1UFBFL3DA151776 | WA1UFBFL3DA111567 | WA1UFBFL3DA104540; WA1UFBFL3DA186186 | WA1UFBFL3DA180887 | WA1UFBFL3DA104120 | WA1UFBFL3DA118261 | WA1UFBFL3DA178847 | WA1UFBFL3DA116400 | WA1UFBFL3DA168092; WA1UFBFL3DA110693; WA1UFBFL3DA154970 | WA1UFBFL3DA162390 | WA1UFBFL3DA142205

WA1UFBFL3DA116235 | WA1UFBFL3DA188357 | WA1UFBFL3DA140454 | WA1UFBFL3DA108832 | WA1UFBFL3DA174815 | WA1UFBFL3DA171350; WA1UFBFL3DA168979 | WA1UFBFL3DA113058 | WA1UFBFL3DA106577 | WA1UFBFL3DA162082; WA1UFBFL3DA116901; WA1UFBFL3DA161563

WA1UFBFL3DA181893 | WA1UFBFL3DA117076 | WA1UFBFL3DA162907 | WA1UFBFL3DA174359; WA1UFBFL3DA103064; WA1UFBFL3DA124187; WA1UFBFL3DA142625 | WA1UFBFL3DA100424 | WA1UFBFL3DA163877; WA1UFBFL3DA116381 | WA1UFBFL3DA185961 | WA1UFBFL3DA107714 | WA1UFBFL3DA129079 | WA1UFBFL3DA173275 | WA1UFBFL3DA158565 | WA1UFBFL3DA158131 | WA1UFBFL3DA175933; WA1UFBFL3DA189251 | WA1UFBFL3DA168044; WA1UFBFL3DA170778; WA1UFBFL3DA196359 | WA1UFBFL3DA101332 | WA1UFBFL3DA135643 | WA1UFBFL3DA106675; WA1UFBFL3DA147131 | WA1UFBFL3DA103033; WA1UFBFL3DA138266 | WA1UFBFL3DA128658 | WA1UFBFL3DA146982 | WA1UFBFL3DA142009

WA1UFBFL3DA134122; WA1UFBFL3DA191694 | WA1UFBFL3DA114131 | WA1UFBFL3DA103887

WA1UFBFL3DA189315; WA1UFBFL3DA176452; WA1UFBFL3DA165855; WA1UFBFL3DA176869 | WA1UFBFL3DA112878 | WA1UFBFL3DA104716; WA1UFBFL3DA129504; WA1UFBFL3DA186365 | WA1UFBFL3DA172398; WA1UFBFL3DA132810; WA1UFBFL3DA191209 | WA1UFBFL3DA178167 | WA1UFBFL3DA195454 | WA1UFBFL3DA161580 | WA1UFBFL3DA139661 | WA1UFBFL3DA177066; WA1UFBFL3DA114047 | WA1UFBFL3DA116039 | WA1UFBFL3DA110712; WA1UFBFL3DA185023; WA1UFBFL3DA183983 | WA1UFBFL3DA104229 | WA1UFBFL3DA188696 | WA1UFBFL3DA197043; WA1UFBFL3DA137005; WA1UFBFL3DA102075 | WA1UFBFL3DA128109 | WA1UFBFL3DA173079 | WA1UFBFL3DA145587 | WA1UFBFL3DA187452 | WA1UFBFL3DA149431 | WA1UFBFL3DA159232 | WA1UFBFL3DA132290 | WA1UFBFL3DA151387 | WA1UFBFL3DA184194 | WA1UFBFL3DA174913; WA1UFBFL3DA129941 | WA1UFBFL3DA196314 | WA1UFBFL3DA106143

WA1UFBFL3DA104554; WA1UFBFL3DA187161; WA1UFBFL3DA187466; WA1UFBFL3DA174197; WA1UFBFL3DA181246 | WA1UFBFL3DA141605 | WA1UFBFL3DA123847 | WA1UFBFL3DA196636 | WA1UFBFL3DA144679; WA1UFBFL3DA156444 | WA1UFBFL3DA106515; WA1UFBFL3DA175981 | WA1UFBFL3DA114503 | WA1UFBFL3DA163510 | WA1UFBFL3DA190531 | WA1UFBFL3DA143175; WA1UFBFL3DA106594 | WA1UFBFL3DA150630 | WA1UFBFL3DA171316 | WA1UFBFL3DA171011 | WA1UFBFL3DA133584 | WA1UFBFL3DA166875; WA1UFBFL3DA161529 | WA1UFBFL3DA156105 | WA1UFBFL3DA155035; WA1UFBFL3DA158968 | WA1UFBFL3DA139840; WA1UFBFL3DA191677 | WA1UFBFL3DA125596 | WA1UFBFL3DA129860 | WA1UFBFL3DA117594

WA1UFBFL3DA195731 | WA1UFBFL3DA189248 | WA1UFBFL3DA151227; WA1UFBFL3DA168769; WA1UFBFL3DA169663

WA1UFBFL3DA149736 | WA1UFBFL3DA118521; WA1UFBFL3DA140177 | WA1UFBFL3DA127414; WA1UFBFL3DA133990 | WA1UFBFL3DA139823 | WA1UFBFL3DA105008 | WA1UFBFL3DA146111; WA1UFBFL3DA153947; WA1UFBFL3DA192201 | WA1UFBFL3DA195504 | WA1UFBFL3DA192151 | WA1UFBFL3DA102741 | WA1UFBFL3DA163331 | WA1UFBFL3DA193588 | WA1UFBFL3DA109219 | WA1UFBFL3DA184728 | WA1UFBFL3DA178010 | WA1UFBFL3DA152085

WA1UFBFL3DA128577 | WA1UFBFL3DA144861 | WA1UFBFL3DA168366 | WA1UFBFL3DA144343 | WA1UFBFL3DA152832 | WA1UFBFL3DA129311 | WA1UFBFL3DA128112; WA1UFBFL3DA193672; WA1UFBFL3DA149350 | WA1UFBFL3DA162373; WA1UFBFL3DA172997 | WA1UFBFL3DA185863; WA1UFBFL3DA133892 | WA1UFBFL3DA164575; WA1UFBFL3DA100407 | WA1UFBFL3DA147534; WA1UFBFL3DA130443 | WA1UFBFL3DA163247 | WA1UFBFL3DA106854; WA1UFBFL3DA109818 | WA1UFBFL3DA135934 | WA1UFBFL3DA138901; WA1UFBFL3DA142916 | WA1UFBFL3DA142897 | WA1UFBFL3DA137019; WA1UFBFL3DA143502 | WA1UFBFL3DA177200 | WA1UFBFL3DA145668; WA1UFBFL3DA145721

WA1UFBFL3DA146626 | WA1UFBFL3DA197673 | WA1UFBFL3DA158386; WA1UFBFL3DA100651 | WA1UFBFL3DA180937 | WA1UFBFL3DA140082 | WA1UFBFL3DA192795 | WA1UFBFL3DA134203; WA1UFBFL3DA113335 | WA1UFBFL3DA124173 | WA1UFBFL3DA172353; WA1UFBFL3DA182655; WA1UFBFL3DA148991 | WA1UFBFL3DA159649; WA1UFBFL3DA168626 | WA1UFBFL3DA177519; WA1UFBFL3DA107017 | WA1UFBFL3DA158811 | WA1UFBFL3DA163085; WA1UFBFL3DA147310 | WA1UFBFL3DA111536 | WA1UFBFL3DA146481 | WA1UFBFL3DA181618; WA1UFBFL3DA101931 | WA1UFBFL3DA182252

WA1UFBFL3DA190982 | WA1UFBFL3DA169002; WA1UFBFL3DA198225 | WA1UFBFL3DA134315; WA1UFBFL3DA157884 | WA1UFBFL3DA180968 | WA1UFBFL3DA112735 | WA1UFBFL3DA137490; WA1UFBFL3DA198290; WA1UFBFL3DA165371; WA1UFBFL3DA160462; WA1UFBFL3DA126988 | WA1UFBFL3DA173017 | WA1UFBFL3DA165130; WA1UFBFL3DA132676 | WA1UFBFL3DA180548 | WA1UFBFL3DA122889; WA1UFBFL3DA152491 | WA1UFBFL3DA135058 | WA1UFBFL3DA100956 | WA1UFBFL3DA155679; WA1UFBFL3DA120558 | WA1UFBFL3DA106062; WA1UFBFL3DA104358 | WA1UFBFL3DA110385; WA1UFBFL3DA108037; WA1UFBFL3DA172854; WA1UFBFL3DA111133

WA1UFBFL3DA178685; WA1UFBFL3DA170232 | WA1UFBFL3DA199228 | WA1UFBFL3DA166679 | WA1UFBFL3DA170487 | WA1UFBFL3DA177150

WA1UFBFL3DA162440; WA1UFBFL3DA159733 | WA1UFBFL3DA161708; WA1UFBFL3DA108801; WA1UFBFL3DA103579 | WA1UFBFL3DA124853 | WA1UFBFL3DA131897 | WA1UFBFL3DA146187 | WA1UFBFL3DA138607 | WA1UFBFL3DA124576 | WA1UFBFL3DA124920; WA1UFBFL3DA119555; WA1UFBFL3DA190836 | WA1UFBFL3DA180792; WA1UFBFL3DA191503 | WA1UFBFL3DA184101 | WA1UFBFL3DA180971 | WA1UFBFL3DA135545 | WA1UFBFL3DA192103

WA1UFBFL3DA142477 | WA1UFBFL3DA139109 | WA1UFBFL3DA143726 | WA1UFBFL3DA162034 | WA1UFBFL3DA120186 | WA1UFBFL3DA197771; WA1UFBFL3DA136744

WA1UFBFL3DA160221 | WA1UFBFL3DA178380; WA1UFBFL3DA194899 | WA1UFBFL3DA136016 | WA1UFBFL3DA174460 | WA1UFBFL3DA113044 | WA1UFBFL3DA175723 | WA1UFBFL3DA183434 | WA1UFBFL3DA121371 | WA1UFBFL3DA117398 | WA1UFBFL3DA130782; WA1UFBFL3DA151700 | WA1UFBFL3DA187905

WA1UFBFL3DA119202 | WA1UFBFL3DA157416 | WA1UFBFL3DA192067

WA1UFBFL3DA101699 | WA1UFBFL3DA163037; WA1UFBFL3DA147355 | WA1UFBFL3DA126960; WA1UFBFL3DA104389; WA1UFBFL3DA141541; WA1UFBFL3DA141197 | WA1UFBFL3DA111097; WA1UFBFL3DA132032

WA1UFBFL3DA119068; WA1UFBFL3DA188794; WA1UFBFL3DA185684 | WA1UFBFL3DA158128 | WA1UFBFL3DA170523 | WA1UFBFL3DA171008 | WA1UFBFL3DA179786 | WA1UFBFL3DA137313 | WA1UFBFL3DA184759 | WA1UFBFL3DA189640 | WA1UFBFL3DA114565 | WA1UFBFL3DA136534 | WA1UFBFL3DA193607; WA1UFBFL3DA131348

WA1UFBFL3DA159912; WA1UFBFL3DA147419 | WA1UFBFL3DA186494 | WA1UFBFL3DA153236 | WA1UFBFL3DA160977 | WA1UFBFL3DA117630 | WA1UFBFL3DA177844; WA1UFBFL3DA120284; WA1UFBFL3DA119605 | WA1UFBFL3DA126750; WA1UFBFL3DA130877 | WA1UFBFL3DA130751; WA1UFBFL3DA138347 | WA1UFBFL3DA199231 | WA1UFBFL3DA122312 | WA1UFBFL3DA175091

WA1UFBFL3DA158954; WA1UFBFL3DA127977; WA1UFBFL3DA163698 | WA1UFBFL3DA109639; WA1UFBFL3DA143631; WA1UFBFL3DA179027; WA1UFBFL3DA177780; WA1UFBFL3DA169291 | WA1UFBFL3DA157402 | WA1UFBFL3DA157013; WA1UFBFL3DA163166; WA1UFBFL3DA128353 | WA1UFBFL3DA122634 | WA1UFBFL3DA179044; WA1UFBFL3DA162356; WA1UFBFL3DA165564 | WA1UFBFL3DA108846 | WA1UFBFL3DA175818; WA1UFBFL3DA198838 | WA1UFBFL3DA177097 | WA1UFBFL3DA143371 | WA1UFBFL3DA197382 | WA1UFBFL3DA169484 | WA1UFBFL3DA134170; WA1UFBFL3DA133746 | WA1UFBFL3DA121449; WA1UFBFL3DA164950; WA1UFBFL3DA124447; WA1UFBFL3DA182204; WA1UFBFL3DA139756; WA1UFBFL3DA161661 | WA1UFBFL3DA196863 | WA1UFBFL3DA129714 | WA1UFBFL3DA146349; WA1UFBFL3DA115683 | WA1UFBFL3DA180873; WA1UFBFL3DA163605 | WA1UFBFL3DA179738 | WA1UFBFL3DA123525; WA1UFBFL3DA140101 | WA1UFBFL3DA100858 | WA1UFBFL3DA107518; WA1UFBFL3DA146903 | WA1UFBFL3DA137361; WA1UFBFL3DA117420 | WA1UFBFL3DA160140 | WA1UFBFL3DA140535 | WA1UFBFL3DA126506 | WA1UFBFL3DA141619; WA1UFBFL3DA177293 | WA1UFBFL3DA138798; WA1UFBFL3DA180002

WA1UFBFL3DA123010 | WA1UFBFL3DA113383 | WA1UFBFL3DA125842 | WA1UFBFL3DA160560; WA1UFBFL3DA151020 | WA1UFBFL3DA152281; WA1UFBFL3DA130037; WA1UFBFL3DA137747 | WA1UFBFL3DA149235 | WA1UFBFL3DA105672 | WA1UFBFL3DA134007; WA1UFBFL3DA143385 | WA1UFBFL3DA190268 | WA1UFBFL3DA163233; WA1UFBFL3DA108717; WA1UFBFL3DA113089

WA1UFBFL3DA163863; WA1UFBFL3DA169565 | WA1UFBFL3DA131740; WA1UFBFL3DA180663 | WA1UFBFL3DA135965; WA1UFBFL3DA128434 | WA1UFBFL3DA172188; WA1UFBFL3DA136808; WA1UFBFL3DA130250

WA1UFBFL3DA115795; WA1UFBFL3DA133651 | WA1UFBFL3DA132564; WA1UFBFL3DA101900; WA1UFBFL3DA125601 | WA1UFBFL3DA166813 | WA1UFBFL3DA196474 | WA1UFBFL3DA150420 | WA1UFBFL3DA184423; WA1UFBFL3DA159523 | WA1UFBFL3DA189590

WA1UFBFL3DA104201 | WA1UFBFL3DA186785 | WA1UFBFL3DA103789 | WA1UFBFL3DA154838 | WA1UFBFL3DA147002 | WA1UFBFL3DA153723 | WA1UFBFL3DA134931 | WA1UFBFL3DA114159 | WA1UFBFL3DA175267 | WA1UFBFL3DA138736; WA1UFBFL3DA127428

WA1UFBFL3DA158193 | WA1UFBFL3DA172529; WA1UFBFL3DA103355 | WA1UFBFL3DA157674 | WA1UFBFL3DA145430 | WA1UFBFL3DA144469 | WA1UFBFL3DA175883; WA1UFBFL3DA197138; WA1UFBFL3DA144004; WA1UFBFL3DA113996; WA1UFBFL3DA176984; WA1UFBFL3DA183790 | WA1UFBFL3DA134461 | WA1UFBFL3DA189900; WA1UFBFL3DA177892 | WA1UFBFL3DA134721 | WA1UFBFL3DA161577 | WA1UFBFL3DA107468 | WA1UFBFL3DA100794 | WA1UFBFL3DA130359; WA1UFBFL3DA192893 | WA1UFBFL3DA198435 | WA1UFBFL3DA115540 | WA1UFBFL3DA195132

WA1UFBFL3DA155889; WA1UFBFL3DA103923; WA1UFBFL3DA142706; WA1UFBFL3DA133178; WA1UFBFL3DA124707 | WA1UFBFL3DA112542; WA1UFBFL3DA124240; WA1UFBFL3DA181957 | WA1UFBFL3DA127316 | WA1UFBFL3DA165435 | WA1UFBFL3DA192375 | WA1UFBFL3DA142530; WA1UFBFL3DA193445 | WA1UFBFL3DA113304 | WA1UFBFL3DA148425; WA1UFBFL3DA141068; WA1UFBFL3DA179870 | WA1UFBFL3DA116378 | WA1UFBFL3DA131933 | WA1UFBFL3DA146450 | WA1UFBFL3DA174667

WA1UFBFL3DA110483; WA1UFBFL3DA175737 | WA1UFBFL3DA150353; WA1UFBFL3DA116087; WA1UFBFL3DA178895; WA1UFBFL3DA161210

WA1UFBFL3DA190951 | WA1UFBFL3DA136226 | WA1UFBFL3DA179982; WA1UFBFL3DA187208 | WA1UFBFL3DA151034; WA1UFBFL3DA125937; WA1UFBFL3DA166794 | WA1UFBFL3DA191579; WA1UFBFL3DA131236 | WA1UFBFL3DA167959 | WA1UFBFL3DA156623 | WA1UFBFL3DA108605; WA1UFBFL3DA147274 | WA1UFBFL3DA166312; WA1UFBFL3DA118549 | WA1UFBFL3DA100889; WA1UFBFL3DA106126; WA1UFBFL3DA196409 | WA1UFBFL3DA195518; WA1UFBFL3DA109205 | WA1UFBFL3DA126490 | WA1UFBFL3DA160509 | WA1UFBFL3DA198659 | WA1UFBFL3DA112377; WA1UFBFL3DA122908 | WA1UFBFL3DA198953 | WA1UFBFL3DA158226

WA1UFBFL3DA169811 | WA1UFBFL3DA194885 | WA1UFBFL3DA163667; WA1UFBFL3DA103260 | WA1UFBFL3DA133004 | WA1UFBFL3DA112329 | WA1UFBFL3DA132838 | WA1UFBFL3DA144827; WA1UFBFL3DA115098; WA1UFBFL3DA141832; WA1UFBFL3DA180923; WA1UFBFL3DA136971

WA1UFBFL3DA122794; WA1UFBFL3DA179402 | WA1UFBFL3DA114551; WA1UFBFL3DA137229 | WA1UFBFL3DA130930 | WA1UFBFL3DA170201 | WA1UFBFL3DA131592 | WA1UFBFL3DA199598 | WA1UFBFL3DA186124; WA1UFBFL3DA107695 | WA1UFBFL3DA100987; WA1UFBFL3DA134850 | WA1UFBFL3DA114226 | WA1UFBFL3DA101671 | WA1UFBFL3DA127431 | WA1UFBFL3DA158808 | WA1UFBFL3DA171347 | WA1UFBFL3DA139613 | WA1UFBFL3DA122343; WA1UFBFL3DA168755 | WA1UFBFL3DA175348; WA1UFBFL3DA152801; WA1UFBFL3DA163720 | WA1UFBFL3DA135593 | WA1UFBFL3DA164978; WA1UFBFL3DA138445; WA1UFBFL3DA155441 | WA1UFBFL3DA125503; WA1UFBFL3DA198452; WA1UFBFL3DA153639; WA1UFBFL3DA171798; WA1UFBFL3DA187807 | WA1UFBFL3DA151972 | WA1UFBFL3DA116073 | WA1UFBFL3DA105686; WA1UFBFL3DA108510 | WA1UFBFL3DA181165; WA1UFBFL3DA124089 | WA1UFBFL3DA121662 | WA1UFBFL3DA189881; WA1UFBFL3DA141085 | WA1UFBFL3DA179304; WA1UFBFL3DA194000 | WA1UFBFL3DA135836 | WA1UFBFL3DA190514; WA1UFBFL3DA182932

WA1UFBFL3DA164446 | WA1UFBFL3DA199519 | WA1UFBFL3DA196278

WA1UFBFL3DA123377 | WA1UFBFL3DA160512 | WA1UFBFL3DA128398 | WA1UFBFL3DA199990 | WA1UFBFL3DA126893 | WA1UFBFL3DA155150; WA1UFBFL3DA191601 | WA1UFBFL3DA186009 | WA1UFBFL3DA101413 | WA1UFBFL3DA169386 | WA1UFBFL3DA133942 | WA1UFBFL3DA128742; WA1UFBFL3DA106563 | WA1UFBFL3DA127557 | WA1UFBFL3DA108426 | WA1UFBFL3DA114470 | WA1UFBFL3DA172028 | WA1UFBFL3DA134699 | WA1UFBFL3DA140146 | WA1UFBFL3DA130832 | WA1UFBFL3DA122536 | WA1UFBFL3DA162406 | WA1UFBFL3DA105333 | WA1UFBFL3DA159554 | WA1UFBFL3DA119863 | WA1UFBFL3DA181506; WA1UFBFL3DA102870; WA1UFBFL3DA198533 | WA1UFBFL3DA190254 | WA1UFBFL3DA144729; WA1UFBFL3DA174328; WA1UFBFL3DA192781; WA1UFBFL3DA100861; WA1UFBFL3DA139918 | WA1UFBFL3DA130541 | WA1UFBFL3DA154256; WA1UFBFL3DA135397 | WA1UFBFL3DA116543

WA1UFBFL3DA171784 | WA1UFBFL3DA157108; WA1UFBFL3DA154225; WA1UFBFL3DA156489

WA1UFBFL3DA120463 | WA1UFBFL3DA140261 | WA1UFBFL3DA146366 | WA1UFBFL3DA199956; WA1UFBFL3DA177049 | WA1UFBFL3DA146853 | WA1UFBFL3DA112251; WA1UFBFL3DA185488; WA1UFBFL3DA125713 | WA1UFBFL3DA160736; WA1UFBFL3DA130295 | WA1UFBFL3DA121158 | WA1UFBFL3DA162616 | WA1UFBFL3DA149865; WA1UFBFL3DA179321; WA1UFBFL3DA106238

WA1UFBFL3DA117143 | WA1UFBFL3DA187192 | WA1UFBFL3DA144181 | WA1UFBFL3DA176516; WA1UFBFL3DA159313; WA1UFBFL3DA149364; WA1UFBFL3DA104571 | WA1UFBFL3DA157514 | WA1UFBFL3DA195616; WA1UFBFL3DA182462 | WA1UFBFL3DA178394 | WA1UFBFL3DA149655 | WA1UFBFL3DA176550 | WA1UFBFL3DA104327; WA1UFBFL3DA108376 | WA1UFBFL3DA156007 | WA1UFBFL3DA118003 | WA1UFBFL3DA148120; WA1UFBFL3DA109611 | WA1UFBFL3DA132421 | WA1UFBFL3DA167377; WA1UFBFL3DA178251 | WA1UFBFL3DA108250 | WA1UFBFL3DA104585; WA1UFBFL3DA134069 | WA1UFBFL3DA153592 | WA1UFBFL3DA117188; WA1UFBFL3DA110998

WA1UFBFL3DA139336 | WA1UFBFL3DA146075 | WA1UFBFL3DA110547; WA1UFBFL3DA113979; WA1UFBFL3DA174202; WA1UFBFL3DA102528 | WA1UFBFL3DA147453; WA1UFBFL3DA125520

WA1UFBFL3DA119491 | WA1UFBFL3DA138462 | WA1UFBFL3DA190674 | WA1UFBFL3DA197544 | WA1UFBFL3DA177777; WA1UFBFL3DA163894 | WA1UFBFL3DA150868 | WA1UFBFL3DA191727 | WA1UFBFL3DA135092; WA1UFBFL3DA108880; WA1UFBFL3DA193218 | WA1UFBFL3DA161496; WA1UFBFL3DA127025 | WA1UFBFL3DA165306 | WA1UFBFL3DA124349 | WA1UFBFL3DA150658

WA1UFBFL3DA155066

WA1UFBFL3DA134508; WA1UFBFL3DA136310; WA1UFBFL3DA123248; WA1UFBFL3DA132192

WA1UFBFL3DA179481 | WA1UFBFL3DA100455 | WA1UFBFL3DA189427; WA1UFBFL3DA130507 | WA1UFBFL3DA108071; WA1UFBFL3DA115389 | WA1UFBFL3DA139286 | WA1UFBFL3DA132001 | WA1UFBFL3DA109060 | WA1UFBFL3DA131950 | WA1UFBFL3DA124593; WA1UFBFL3DA123895; WA1UFBFL3DA126666 | WA1UFBFL3DA125064 | WA1UFBFL3DA113299; WA1UFBFL3DA179173 | WA1UFBFL3DA110189; WA1UFBFL3DA183496; WA1UFBFL3DA177472; WA1UFBFL3DA153687 | WA1UFBFL3DA184843 | WA1UFBFL3DA193168 | WA1UFBFL3DA110287

WA1UFBFL3DA124691; WA1UFBFL3DA187273 | WA1UFBFL3DA129681 | WA1UFBFL3DA169260

WA1UFBFL3DA102352; WA1UFBFL3DA116476 | WA1UFBFL3DA122942; WA1UFBFL3DA184325 | WA1UFBFL3DA159635 | WA1UFBFL3DA141698; WA1UFBFL3DA110239; WA1UFBFL3DA140552

WA1UFBFL3DA125310 | WA1UFBFL3DA164298 | WA1UFBFL3DA107390 | WA1UFBFL3DA107485 | WA1UFBFL3DA134525 | WA1UFBFL3DA105347; WA1UFBFL3DA163264 | WA1UFBFL3DA150983 | WA1UFBFL3DA152894; WA1UFBFL3DA163541; WA1UFBFL3DA188925 | WA1UFBFL3DA177648

WA1UFBFL3DA128613; WA1UFBFL3DA182350 | WA1UFBFL3DA150997 | WA1UFBFL3DA188293 | WA1UFBFL3DA113562 | WA1UFBFL3DA170926; WA1UFBFL3DA165712 | WA1UFBFL3DA123671; WA1UFBFL3DA197091 | WA1UFBFL3DA113318; WA1UFBFL3DA127722 | WA1UFBFL3DA187211 | WA1UFBFL3DA158694 | WA1UFBFL3DA178542; WA1UFBFL3DA146125 | WA1UFBFL3DA147887 | WA1UFBFL3DA116509 | WA1UFBFL3DA103906 | WA1UFBFL3DA133407; WA1UFBFL3DA117949 | WA1UFBFL3DA121418; WA1UFBFL3DA102092 | WA1UFBFL3DA159943; WA1UFBFL3DA173390 | WA1UFBFL3DA182719; WA1UFBFL3DA158064; WA1UFBFL3DA180145; WA1UFBFL3DA160591 | WA1UFBFL3DA166262

WA1UFBFL3DA199682; WA1UFBFL3DA187077 | WA1UFBFL3DA107826; WA1UFBFL3DA189301; WA1UFBFL3DA187693; WA1UFBFL3DA171218 | WA1UFBFL3DA183658 | WA1UFBFL3DA186897; WA1UFBFL3DA187628 | WA1UFBFL3DA145895; WA1UFBFL3DA189539; WA1UFBFL3DA159716 | WA1UFBFL3DA146884 | WA1UFBFL3DA161854; WA1UFBFL3DA129261 | WA1UFBFL3DA114422 | WA1UFBFL3DA142494 | WA1UFBFL3DA114601 | WA1UFBFL3DA158369

WA1UFBFL3DA197589 | WA1UFBFL3DA131513 | WA1UFBFL3DA180114; WA1UFBFL3DA172501; WA1UFBFL3DA143354 | WA1UFBFL3DA123685 | WA1UFBFL3DA176807; WA1UFBFL3DA142253; WA1UFBFL3DA148294; WA1UFBFL3DA133732 | WA1UFBFL3DA127381 | WA1UFBFL3DA181733

WA1UFBFL3DA116123 | WA1UFBFL3DA119703 | WA1UFBFL3DA185037 | WA1UFBFL3DA120706 | WA1UFBFL3DA136551 | WA1UFBFL3DA155200 | WA1UFBFL3DA144102; WA1UFBFL3DA141961 | WA1UFBFL3DA152314; WA1UFBFL3DA149333 | WA1UFBFL3DA157593 | WA1UFBFL3DA150322

WA1UFBFL3DA132662; WA1UFBFL3DA195955 | WA1UFBFL3DA175415 | WA1UFBFL3DA193137 | WA1UFBFL3DA110158 | WA1UFBFL3DA133388 | WA1UFBFL3DA138851; WA1UFBFL3DA176385 | WA1UFBFL3DA138543 | WA1UFBFL3DA136677 | WA1UFBFL3DA172661; WA1UFBFL3DA101136 | WA1UFBFL3DA151373

WA1UFBFL3DA130622

WA1UFBFL3DA114985; WA1UFBFL3DA119958 | WA1UFBFL3DA161885; WA1UFBFL3DA107728 | WA1UFBFL3DA199536; WA1UFBFL3DA145914 | WA1UFBFL3DA175768 | WA1UFBFL3DA187659 | WA1UFBFL3DA167363 | WA1UFBFL3DA198175 | WA1UFBFL3DA175740; WA1UFBFL3DA197723 | WA1UFBFL3DA149851; WA1UFBFL3DA124562

WA1UFBFL3DA193008 | WA1UFBFL3DA157786 | WA1UFBFL3DA160932; WA1UFBFL3DA177553 | WA1UFBFL3DA147226; WA1UFBFL3DA131978 | WA1UFBFL3DA181960; WA1UFBFL3DA180744 | WA1UFBFL3DA145542 | WA1UFBFL3DA159909; WA1UFBFL3DA198516; WA1UFBFL3DA137635 | WA1UFBFL3DA191193 | WA1UFBFL3DA154161

WA1UFBFL3DA136842; WA1UFBFL3DA105803 | WA1UFBFL3DA164768; WA1UFBFL3DA153155 | WA1UFBFL3DA186401; WA1UFBFL3DA122519 | WA1UFBFL3DA191985; WA1UFBFL3DA180453 | WA1UFBFL3DA199018

WA1UFBFL3DA139272 | WA1UFBFL3DA167508; WA1UFBFL3DA151860 | WA1UFBFL3DA155472 | WA1UFBFL3DA118907; WA1UFBFL3DA128773; WA1UFBFL3DA113707; WA1UFBFL3DA132869 | WA1UFBFL3DA150949; WA1UFBFL3DA159960 | WA1UFBFL3DA110676; WA1UFBFL3DA140065 | WA1UFBFL3DA163586 | WA1UFBFL3DA137389 | WA1UFBFL3DA125646

WA1UFBFL3DA195289 | WA1UFBFL3DA107969; WA1UFBFL3DA169629 | WA1UFBFL3DA163457; WA1UFBFL3DA198287 | WA1UFBFL3DA105302; WA1UFBFL3DA141202 | WA1UFBFL3DA195695 | WA1UFBFL3DA179979 | WA1UFBFL3DA160428 | WA1UFBFL3DA156122; WA1UFBFL3DA141569 | WA1UFBFL3DA193994 | WA1UFBFL3DA136663; WA1UFBFL3DA117790 | WA1UFBFL3DA137649 | WA1UFBFL3DA144276 | WA1UFBFL3DA132726 | WA1UFBFL3DA103758

WA1UFBFL3DA132757 | WA1UFBFL3DA196796

WA1UFBFL3DA152202; WA1UFBFL3DA124867 | WA1UFBFL3DA122357 | WA1UFBFL3DA110970; WA1UFBFL3DA118163; WA1UFBFL3DA177858 | WA1UFBFL3DA114534; WA1UFBFL3DA180615 | WA1UFBFL3DA188231 | WA1UFBFL3DA134783 | WA1UFBFL3DA125694; WA1UFBFL3DA176595 | WA1UFBFL3DA137103 | WA1UFBFL3DA155231 | WA1UFBFL3DA179657 | WA1UFBFL3DA108233 | WA1UFBFL3DA168142 | WA1UFBFL3DA147694 | WA1UFBFL3DA173048 | WA1UFBFL3DA138283 | WA1UFBFL3DA148358 | WA1UFBFL3DA186575; WA1UFBFL3DA191887 | WA1UFBFL3DA160624; WA1UFBFL3DA186172 | WA1UFBFL3DA134136 | WA1UFBFL3DA154242; WA1UFBFL3DA155178 | WA1UFBFL3DA152958; WA1UFBFL3DA195552 | WA1UFBFL3DA115019; WA1UFBFL3DA118132 | WA1UFBFL3DA106725 | WA1UFBFL3DA149512; WA1UFBFL3DA148070 | WA1UFBFL3DA120351; WA1UFBFL3DA199648; WA1UFBFL3DA156590 | WA1UFBFL3DA123766 | WA1UFBFL3DA162177 | WA1UFBFL3DA149414; WA1UFBFL3DA117403 | WA1UFBFL3DA136520

WA1UFBFL3DA170506 | WA1UFBFL3DA108796 | WA1UFBFL3DA162809; WA1UFBFL3DA165791; WA1UFBFL3DA112945 | WA1UFBFL3DA161501; WA1UFBFL3DA134539; WA1UFBFL3DA192991 | WA1UFBFL3DA166939; WA1UFBFL3DA196085 | WA1UFBFL3DA178282; WA1UFBFL3DA132497; WA1UFBFL3DA141331; WA1UFBFL3DA107986 | WA1UFBFL3DA103680

WA1UFBFL3DA181344 | WA1UFBFL3DA166746; WA1UFBFL3DA101234 | WA1UFBFL3DA178914 | WA1UFBFL3DA121869 | WA1UFBFL3DA197561 | WA1UFBFL3DA103047 | WA1UFBFL3DA173812; WA1UFBFL3DA148585; WA1UFBFL3DA192845; WA1UFBFL3DA133858; WA1UFBFL3DA106420; WA1UFBFL3DA154032 | WA1UFBFL3DA120480 | WA1UFBFL3DA171042 | WA1UFBFL3DA110340 | WA1UFBFL3DA127770

WA1UFBFL3DA190609; WA1UFBFL3DA127073 | WA1UFBFL3DA184275 | WA1UFBFL3DA198547 | WA1UFBFL3DA146965; WA1UFBFL3DA187581 | WA1UFBFL3DA193719 | WA1UFBFL3DA183921 | WA1UFBFL3DA171896 | WA1UFBFL3DA176175 | WA1UFBFL3DA128997 | WA1UFBFL3DA109155; WA1UFBFL3DA199326

WA1UFBFL3DA102464 | WA1UFBFL3DA167105 | WA1UFBFL3DA138428 | WA1UFBFL3DA115036; WA1UFBFL3DA180484 | WA1UFBFL3DA105039; WA1UFBFL3DA141958; WA1UFBFL3DA186429 | WA1UFBFL3DA135271 | WA1UFBFL3DA142429; WA1UFBFL3DA138395 | WA1UFBFL3DA177973; WA1UFBFL3DA150143; WA1UFBFL3DA173888 | WA1UFBFL3DA145105; WA1UFBFL3DA154421 | WA1UFBFL3DA167427; WA1UFBFL3DA160963 | WA1UFBFL3DA104179; WA1UFBFL3DA132452 | WA1UFBFL3DA123654 | WA1UFBFL3DA190769 | WA1UFBFL3DA158887 | WA1UFBFL3DA149980; WA1UFBFL3DA111598

WA1UFBFL3DA147551

WA1UFBFL3DA160607

WA1UFBFL3DA127297

WA1UFBFL3DA175804 | WA1UFBFL3DA146609 | WA1UFBFL3DA113819

WA1UFBFL3DA164656 | WA1UFBFL3DA100813; WA1UFBFL3DA133617 | WA1UFBFL3DA125551 | WA1UFBFL3DA135738 | WA1UFBFL3DA122231

WA1UFBFL3DA152183

WA1UFBFL3DA192179 | WA1UFBFL3DA121970 | WA1UFBFL3DA173809 | WA1UFBFL3DA110614; WA1UFBFL3DA120866

WA1UFBFL3DA186379; WA1UFBFL3DA171963; WA1UFBFL3DA195079 | WA1UFBFL3DA108765; WA1UFBFL3DA103162 | WA1UFBFL3DA138011

WA1UFBFL3DA151602 | WA1UFBFL3DA153768 | WA1UFBFL3DA180470 | WA1UFBFL3DA146559; WA1UFBFL3DA128224 | WA1UFBFL3DA108913 | WA1UFBFL3DA137067 | WA1UFBFL3DA120981; WA1UFBFL3DA156279; WA1UFBFL3DA186088 | WA1UFBFL3DA155990 | WA1UFBFL3DA168674 | WA1UFBFL3DA133018 | WA1UFBFL3DA114498; WA1UFBFL3DA155701 | WA1UFBFL3DA111455; WA1UFBFL3DA126182 | WA1UFBFL3DA176810; WA1UFBFL3DA100276 | WA1UFBFL3DA168710 | WA1UFBFL3DA174751 | WA1UFBFL3DA101119; WA1UFBFL3DA107535; WA1UFBFL3DA118499 | WA1UFBFL3DA137487 | WA1UFBFL3DA128918; WA1UFBFL3DA165547

WA1UFBFL3DA185765 | WA1UFBFL3DA160106 | WA1UFBFL3DA188522 | WA1UFBFL3DA111777

WA1UFBFL3DA105123 | WA1UFBFL3DA154659; WA1UFBFL3DA117529 | WA1UFBFL3DA109575 | WA1UFBFL3DA107289 | WA1UFBFL3DA176600 | WA1UFBFL3DA192148; WA1UFBFL3DA134492; WA1UFBFL3DA161286 | WA1UFBFL3DA197964; WA1UFBFL3DA191324; WA1UFBFL3DA128465 | WA1UFBFL3DA172255 | WA1UFBFL3DA141507; WA1UFBFL3DA127641

WA1UFBFL3DA198581 | WA1UFBFL3DA119037 | WA1UFBFL3DA108393 | WA1UFBFL3DA152488; WA1UFBFL3DA153074 | WA1UFBFL3DA163832; WA1UFBFL3DA116784; WA1UFBFL3DA131866 | WA1UFBFL3DA188326 | WA1UFBFL3DA178671 | WA1UFBFL3DA156136; WA1UFBFL3DA192036 | WA1UFBFL3DA168819 | WA1UFBFL3DA104912 | WA1UFBFL3DA112623 | WA1UFBFL3DA147663 | WA1UFBFL3DA148974 | WA1UFBFL3DA175057 | WA1UFBFL3DA197995 | WA1UFBFL3DA199469 | WA1UFBFL3DA126151; WA1UFBFL3DA194370; WA1UFBFL3DA194207 | WA1UFBFL3DA109270; WA1UFBFL3DA126294; WA1UFBFL3DA193428; WA1UFBFL3DA137277 | WA1UFBFL3DA100844; WA1UFBFL3DA110516; WA1UFBFL3DA181909 | WA1UFBFL3DA119362 | WA1UFBFL3DA112167

WA1UFBFL3DA191632 | WA1UFBFL3DA154189 | WA1UFBFL3DA135951 | WA1UFBFL3DA121340

WA1UFBFL3DA183949 | WA1UFBFL3DA130975; WA1UFBFL3DA161031 | WA1UFBFL3DA162065 | WA1UFBFL3DA176970; WA1UFBFL3DA191016 | WA1UFBFL3DA136291; WA1UFBFL3DA188939

WA1UFBFL3DA172479; WA1UFBFL3DA155021 | WA1UFBFL3DA144830; WA1UFBFL3DA109687; WA1UFBFL3DA173227 | WA1UFBFL3DA143743; WA1UFBFL3DA149770; WA1UFBFL3DA174281 | WA1UFBFL3DA140647 | WA1UFBFL3DA198161 | WA1UFBFL3DA125730; WA1UFBFL3DA188214 | WA1UFBFL3DA178539 | WA1UFBFL3DA114761 | WA1UFBFL3DA194434; WA1UFBFL3DA152295 | WA1UFBFL3DA179433; WA1UFBFL3DA127784 | WA1UFBFL3DA130054; WA1UFBFL3DA152068 | WA1UFBFL3DA185281 | WA1UFBFL3DA156153; WA1UFBFL3DA108474; WA1UFBFL3DA105896 | WA1UFBFL3DA131706

WA1UFBFL3DA152765 | WA1UFBFL3DA174779; WA1UFBFL3DA172742

WA1UFBFL3DA195647 | WA1UFBFL3DA151194 | WA1UFBFL3DA195857; WA1UFBFL3DA195339 | WA1UFBFL3DA138414 | WA1UFBFL3DA166018 | WA1UFBFL3DA113867; WA1UFBFL3DA138087; WA1UFBFL3DA103128 | WA1UFBFL3DA199911 | WA1UFBFL3DA145427 | WA1UFBFL3DA177438; WA1UFBFL3DA130197 | WA1UFBFL3DA111035 | WA1UFBFL3DA166066 | WA1UFBFL3DA103226 | WA1UFBFL3DA182056; WA1UFBFL3DA192618 | WA1UFBFL3DA157271 | WA1UFBFL3DA105185 | WA1UFBFL3DA122939 | WA1UFBFL3DA125193 | WA1UFBFL3DA143869; WA1UFBFL3DA153401 | WA1UFBFL3DA127509 | WA1UFBFL3DA109804; WA1UFBFL3DA107549 | WA1UFBFL3DA124626; WA1UFBFL3DA148280 | WA1UFBFL3DA101265 | WA1UFBFL3DA180680 | WA1UFBFL3DA199066 | WA1UFBFL3DA112895 | WA1UFBFL3DA168061; WA1UFBFL3DA170280; WA1UFBFL3DA100360 | WA1UFBFL3DA152460 | WA1UFBFL3DA149994 | WA1UFBFL3DA175060; WA1UFBFL3DA197334; WA1UFBFL3DA154872 | WA1UFBFL3DA134606 | WA1UFBFL3DA124979

WA1UFBFL3DA189654 | WA1UFBFL3DA158839; WA1UFBFL3DA192909; WA1UFBFL3DA135318; WA1UFBFL3DA106465 | WA1UFBFL3DA160557 | WA1UFBFL3DA175222; WA1UFBFL3DA115733; WA1UFBFL3DA175124 | WA1UFBFL3DA156248 | WA1UFBFL3DA134265 | WA1UFBFL3DA175107; WA1UFBFL3DA196815 | WA1UFBFL3DA116008 | WA1UFBFL3DA185751

WA1UFBFL3DA165368; WA1UFBFL3DA143547 | WA1UFBFL3DA143046 | WA1UFBFL3DA106000; WA1UFBFL3DA158971 | WA1UFBFL3DA171137; WA1UFBFL3DA102125; WA1UFBFL3DA158405 | WA1UFBFL3DA166374; WA1UFBFL3DA110080 | WA1UFBFL3DA189671; WA1UFBFL3DA159747 | WA1UFBFL3DA164673 | WA1UFBFL3DA115554 | WA1UFBFL3DA176628 | WA1UFBFL3DA142589; WA1UFBFL3DA146707 | WA1UFBFL3DA147808 | WA1UFBFL3DA152975; WA1UFBFL3DA138350 | WA1UFBFL3DA165287

WA1UFBFL3DA180761 | WA1UFBFL3DA183241; WA1UFBFL3DA191615 | WA1UFBFL3DA161823 | WA1UFBFL3DA158338 | WA1UFBFL3DA118373 | WA1UFBFL3DA183840 | WA1UFBFL3DA198239; WA1UFBFL3DA172613 | WA1UFBFL3DA185913 | WA1UFBFL3DA112749

WA1UFBFL3DA124402; WA1UFBFL3DA183529 | WA1UFBFL3DA103890; WA1UFBFL3DA195180 | WA1UFBFL3DA182347 | WA1UFBFL3DA184602

WA1UFBFL3DA176743 | WA1UFBFL3DA170425 | WA1UFBFL3DA199441 | WA1UFBFL3DA147050; WA1UFBFL3DA132306 | WA1UFBFL3DA196555 | WA1UFBFL3DA123900; WA1UFBFL3DA198354; WA1UFBFL3DA144813 | WA1UFBFL3DA180582; WA1UFBFL3DA102223; WA1UFBFL3DA170330 | WA1UFBFL3DA180601 | WA1UFBFL3DA109351 | WA1UFBFL3DA137733; WA1UFBFL3DA104778

WA1UFBFL3DA118079 | WA1UFBFL3DA190612 | WA1UFBFL3DA197687; WA1UFBFL3DA186320 | WA1UFBFL3DA122066; WA1UFBFL3DA126604; WA1UFBFL3DA102996; WA1UFBFL3DA142818 | WA1UFBFL3DA108894 | WA1UFBFL3DA196331; WA1UFBFL3DA125890; WA1UFBFL3DA111973 | WA1UFBFL3DA146805 | WA1UFBFL3DA109883; WA1UFBFL3DA155018; WA1UFBFL3DA146237; WA1UFBFL3DA118034; WA1UFBFL3DA117644 | WA1UFBFL3DA180341 | WA1UFBFL3DA145038 | WA1UFBFL3DA140731 | WA1UFBFL3DA173129 | WA1UFBFL3DA174149 | WA1UFBFL3DA106904; WA1UFBFL3DA175642 | WA1UFBFL3DA148392 | WA1UFBFL3DA193171 | WA1UFBFL3DA134511; WA1UFBFL3DA146870 | WA1UFBFL3DA145346 | WA1UFBFL3DA186950 | WA1UFBFL3DA127266 | WA1UFBFL3DA184888 | WA1UFBFL3DA194384; WA1UFBFL3DA143595; WA1UFBFL3DA134847 | WA1UFBFL3DA117806 | WA1UFBFL3DA107843 | WA1UFBFL3DA117045 | WA1UFBFL3DA166651; WA1UFBFL3DA103856; WA1UFBFL3DA116106; WA1UFBFL3DA163152 | WA1UFBFL3DA100603 | WA1UFBFL3DA147601 | WA1UFBFL3DA197852; WA1UFBFL3DA123072; WA1UFBFL3DA128689 | WA1UFBFL3DA192411; WA1UFBFL3DA107745; WA1UFBFL3DA104280; WA1UFBFL3DA134041; WA1UFBFL3DA146710 | WA1UFBFL3DA148263; WA1UFBFL3DA157464 | WA1UFBFL3DA166892; WA1UFBFL3DA101573 | WA1UFBFL3DA110581; WA1UFBFL3DA140650 | WA1UFBFL3DA119720

WA1UFBFL3DA119409; WA1UFBFL3DA110208 | WA1UFBFL3DA179531 | WA1UFBFL3DA171543; WA1UFBFL3DA121967 | WA1UFBFL3DA135979

WA1UFBFL3DA197754

WA1UFBFL3DA185121 | WA1UFBFL3DA104019; WA1UFBFL3DA180534 | WA1UFBFL3DA140390; WA1UFBFL3DA103288 | WA1UFBFL3DA188777; WA1UFBFL3DA167721; WA1UFBFL3DA197513 | WA1UFBFL3DA192277 | WA1UFBFL3DA105011

WA1UFBFL3DA115411; WA1UFBFL3DA124545 | WA1UFBFL3DA154788; WA1UFBFL3DA173552; WA1UFBFL3DA112007; WA1UFBFL3DA183403 | WA1UFBFL3DA100648 | WA1UFBFL3DA146979; WA1UFBFL3DA158548 | WA1UFBFL3DA169226 | WA1UFBFL3DA138025 | WA1UFBFL3DA171753

WA1UFBFL3DA130636 | WA1UFBFL3DA136324; WA1UFBFL3DA128370 | WA1UFBFL3DA184633 | WA1UFBFL3DA103677; WA1UFBFL3DA191405 | WA1UFBFL3DA100942 | WA1UFBFL3DA132144 | WA1UFBFL3DA117059 | WA1UFBFL3DA136923 | WA1UFBFL3DA100732; WA1UFBFL3DA132791 | WA1UFBFL3DA109561; WA1UFBFL3DA156458; WA1UFBFL3DA188035 | WA1UFBFL3DA126036 | WA1UFBFL3DA118194; WA1UFBFL3DA164849 | WA1UFBFL3DA106451 | WA1UFBFL3DA178606 | WA1UFBFL3DA112637

WA1UFBFL3DA127445 | WA1UFBFL3DA116493 | WA1UFBFL3DA175589; WA1UFBFL3DA197527 | WA1UFBFL3DA151695 | WA1UFBFL3DA109009 | WA1UFBFL3DA104988 | WA1UFBFL3DA131317

WA1UFBFL3DA191839 | WA1UFBFL3DA119166; WA1UFBFL3DA182154 | WA1UFBFL3DA193431; WA1UFBFL3DA155567; WA1UFBFL3DA143838; WA1UFBFL3DA128045; WA1UFBFL3DA175382; WA1UFBFL3DA156900; WA1UFBFL3DA162180 | WA1UFBFL3DA140907; WA1UFBFL3DA198855 | WA1UFBFL3DA187869 | WA1UFBFL3DA127512; WA1UFBFL3DA140213 | WA1UFBFL3DA169341 | WA1UFBFL3DA111021 | WA1UFBFL3DA178931 | WA1UFBFL3DA119944

WA1UFBFL3DA184034 | WA1UFBFL3DA171588 | WA1UFBFL3DA138641; WA1UFBFL3DA159344

WA1UFBFL3DA152717 | WA1UFBFL3DA187497 | WA1UFBFL3DA184809 | WA1UFBFL3DA126778; WA1UFBFL3DA171932 | WA1UFBFL3DA107308 | WA1UFBFL3DA181585 | WA1UFBFL3DA145511; WA1UFBFL3DA125663; WA1UFBFL3DA120396 | WA1UFBFL3DA155858; WA1UFBFL3DA104831; WA1UFBFL3DA199973 | WA1UFBFL3DA189508; WA1UFBFL3DA189346

WA1UFBFL3DA181375 | WA1UFBFL3DA150028 | WA1UFBFL3DA100312 | WA1UFBFL3DA113495 | WA1UFBFL3DA198886 | WA1UFBFL3DA123556 | WA1UFBFL3DA192635; WA1UFBFL3DA120642; WA1UFBFL3DA167413; WA1UFBFL3DA178122

WA1UFBFL3DA141023 | WA1UFBFL3DA138364 | WA1UFBFL3DA172711 | WA1UFBFL3DA173261

WA1UFBFL3DA165614; WA1UFBFL3DA135819; WA1UFBFL3DA126103 | WA1UFBFL3DA186219 | WA1UFBFL3DA105171 | WA1UFBFL3DA141278

WA1UFBFL3DA132130 | WA1UFBFL3DA165595 | WA1UFBFL3DA198001; WA1UFBFL3DA162910; WA1UFBFL3DA120947; WA1UFBFL3DA166293 | WA1UFBFL3DA190996 | WA1UFBFL3DA108457 | WA1UFBFL3DA199603 | WA1UFBFL3DA162101 | WA1UFBFL3DA191548; WA1UFBFL3DA166567; WA1UFBFL3DA171056 | WA1UFBFL3DA134010

WA1UFBFL3DA160297 | WA1UFBFL3DA177567; WA1UFBFL3DA158307 | WA1UFBFL3DA157755; WA1UFBFL3DA169971

WA1UFBFL3DA180291

WA1UFBFL3DA139174; WA1UFBFL3DA184373; WA1UFBFL3DA168545

WA1UFBFL3DA111939; WA1UFBFL3DA114128; WA1UFBFL3DA116395; WA1UFBFL3DA130801 | WA1UFBFL3DA142303; WA1UFBFL3DA169274 | WA1UFBFL3DA179318 | WA1UFBFL3DA118986 | WA1UFBFL3DA142740 | WA1UFBFL3DA199181

WA1UFBFL3DA145671; WA1UFBFL3DA188813 | WA1UFBFL3DA112573 | WA1UFBFL3DA119488 | WA1UFBFL3DA101962 | WA1UFBFL3DA176497 | WA1UFBFL3DA173549

WA1UFBFL3DA125033 | WA1UFBFL3DA119586 | WA1UFBFL3DA118289; WA1UFBFL3DA176872 | WA1UFBFL3DA161658 | WA1UFBFL3DA109835 | WA1UFBFL3DA144536 | WA1UFBFL3DA162888 | WA1UFBFL3DA164639 | WA1UFBFL3DA172966 | WA1UFBFL3DA143192 | WA1UFBFL3DA127400 | WA1UFBFL3DA186723; WA1UFBFL3DA182381; WA1UFBFL3DA165743 | WA1UFBFL3DA168738; WA1UFBFL3DA147999 | WA1UFBFL3DA107101

WA1UFBFL3DA161076; WA1UFBFL3DA172790 | WA1UFBFL3DA187967 | WA1UFBFL3DA173664 | WA1UFBFL3DA195065 | WA1UFBFL3DA105459; WA1UFBFL3DA126344 | WA1UFBFL3DA112525

WA1UFBFL3DA182235; WA1UFBFL3DA187922 | WA1UFBFL3DA182770 | WA1UFBFL3DA150787

WA1UFBFL3DA161630

WA1UFBFL3DA143399

WA1UFBFL3DA121581; WA1UFBFL3DA108507 | WA1UFBFL3DA171381 | WA1UFBFL3DA126652; WA1UFBFL3DA165709; WA1UFBFL3DA108314 | WA1UFBFL3DA188312 | WA1UFBFL3DA136002 | WA1UFBFL3DA149834; WA1UFBFL3DA138560; WA1UFBFL3DA146643 | WA1UFBFL3DA176709 | WA1UFBFL3DA114811 | WA1UFBFL3DA131947 | WA1UFBFL3DA106112; WA1UFBFL3DA106739 | WA1UFBFL3DA101329 | WA1UFBFL3DA188374 | WA1UFBFL3DA160347 | WA1UFBFL3DA100343; WA1UFBFL3DA104800 | WA1UFBFL3DA116042 | WA1UFBFL3DA185166; WA1UFBFL3DA106644; WA1UFBFL3DA172370; WA1UFBFL3DA183756 | WA1UFBFL3DA194739 | WA1UFBFL3DA195230 | WA1UFBFL3DA129373 | WA1UFBFL3DA159618 | WA1UFBFL3DA148604 | WA1UFBFL3DA166522 | WA1UFBFL3DA104053 | WA1UFBFL3DA145069; WA1UFBFL3DA140776 | WA1UFBFL3DA126733 | WA1UFBFL3DA166830; WA1UFBFL3DA105719; WA1UFBFL3DA147792; WA1UFBFL3DA194658; WA1UFBFL3DA197804 | WA1UFBFL3DA114792 | WA1UFBFL3DA109057 | WA1UFBFL3DA178718; WA1UFBFL3DA130779 | WA1UFBFL3DA113903 | WA1UFBFL3DA191419; WA1UFBFL3DA174068 | WA1UFBFL3DA145993 | WA1UFBFL3DA155438

WA1UFBFL3DA153589 | WA1UFBFL3DA156766; WA1UFBFL3DA197222 | WA1UFBFL3DA190125 | WA1UFBFL3DA126599 | WA1UFBFL3DA144732; WA1UFBFL3DA173101 | WA1UFBFL3DA107406 | WA1UFBFL3DA161014; WA1UFBFL3DA134671 | WA1UFBFL3DA127252; WA1UFBFL3DA182994 | WA1UFBFL3DA112587; WA1UFBFL3DA189931; WA1UFBFL3DA128515 | WA1UFBFL3DA190822 | WA1UFBFL3DA166603; WA1UFBFL3DA140485 | WA1UFBFL3DA140518 | WA1UFBFL3DA133200 | WA1UFBFL3DA163927 | WA1UFBFL3DA115845; WA1UFBFL3DA142768 | WA1UFBFL3DA153981; WA1UFBFL3DA177486; WA1UFBFL3DA129938; WA1UFBFL3DA126618; WA1UFBFL3DA155827 | WA1UFBFL3DA175754

WA1UFBFL3DA198337; WA1UFBFL3DA181828 | WA1UFBFL3DA156041; WA1UFBFL3DA197124; WA1UFBFL3DA152877; WA1UFBFL3DA120012; WA1UFBFL3DA192585 | WA1UFBFL3DA164740; WA1UFBFL3DA180842 | WA1UFBFL3DA139059 | WA1UFBFL3DA175849; WA1UFBFL3DA171672 | WA1UFBFL3DA150336 | WA1UFBFL3DA133987 | WA1UFBFL3DA136274 | WA1UFBFL3DA165774 | WA1UFBFL3DA186446 | WA1UFBFL3DA170599

WA1UFBFL3DA104425 | WA1UFBFL3DA114579; WA1UFBFL3DA124836; WA1UFBFL3DA186981 | WA1UFBFL3DA131043 | WA1UFBFL3DA175950 | WA1UFBFL3DA112914

WA1UFBFL3DA127543 | WA1UFBFL3DA117577 | WA1UFBFL3DA160073; WA1UFBFL3DA137621 | WA1UFBFL3DA139188 | WA1UFBFL3DA108975 | WA1UFBFL3DA185359 | WA1UFBFL3DA193638; WA1UFBFL3DA190142 | WA1UFBFL3DA111147; WA1UFBFL3DA182851; WA1UFBFL3DA118146 | WA1UFBFL3DA139451 | WA1UFBFL3DA146528 | WA1UFBFL3DA165970; WA1UFBFL3DA148053 | WA1UFBFL3DA122746 | WA1UFBFL3DA145265; WA1UFBFL3DA152278

WA1UFBFL3DA175785; WA1UFBFL3DA176211 | WA1UFBFL3DA153298; WA1UFBFL3DA132693; WA1UFBFL3DA168349 | WA1UFBFL3DA166438 | WA1UFBFL3DA142902 | WA1UFBFL3DA123508 | WA1UFBFL3DA176273; WA1UFBFL3DA170991; WA1UFBFL3DA193705 | WA1UFBFL3DA173180 | WA1UFBFL3DA160851 | WA1UFBFL3DA188410 | WA1UFBFL3DA115148; WA1UFBFL3DA119880 | WA1UFBFL3DA195549

WA1UFBFL3DA171378 | WA1UFBFL3DA106773; WA1UFBFL3DA170229 | WA1UFBFL3DA118177 | WA1UFBFL3DA131141 | WA1UFBFL3DA166665 | WA1UFBFL3DA171283 | WA1UFBFL3DA151048; WA1UFBFL3DA123914; WA1UFBFL3DA199410 | WA1UFBFL3DA155469; WA1UFBFL3DA199696 | WA1UFBFL3DA103548; WA1UFBFL3DA158730 | WA1UFBFL3DA113660 | WA1UFBFL3DA112654; WA1UFBFL3DA139403 | WA1UFBFL3DA176225 | WA1UFBFL3DA105736

WA1UFBFL3DA162163 | WA1UFBFL3DA181697 | WA1UFBFL3DA175298 | WA1UFBFL3DA148277; WA1UFBFL3DA167136; WA1UFBFL3DA176466 | WA1UFBFL3DA133391; WA1UFBFL3DA129678; WA1UFBFL3DA173843 | WA1UFBFL3DA142771 | WA1UFBFL3DA178346 | WA1UFBFL3DA181764 | WA1UFBFL3DA114081 | WA1UFBFL3DA165208 | WA1UFBFL3DA151888 | WA1UFBFL3DA139305; WA1UFBFL3DA189167 | WA1UFBFL3DA158114 | WA1UFBFL3DA145282 | WA1UFBFL3DA155598; WA1UFBFL3DA147789 | WA1UFBFL3DA150112; WA1UFBFL3DA156783 | WA1UFBFL3DA122584 | WA1UFBFL3DA193378; WA1UFBFL3DA119457; WA1UFBFL3DA124044; WA1UFBFL3DA106952; WA1UFBFL3DA190643 | WA1UFBFL3DA109995 | WA1UFBFL3DA125744; WA1UFBFL3DA192330; WA1UFBFL3DA125999 | WA1UFBFL3DA172823 | WA1UFBFL3DA174295 | WA1UFBFL3DA144178 | WA1UFBFL3DA167749 | WA1UFBFL3DA194529 | WA1UFBFL3DA116607 | WA1UFBFL3DA119667; WA1UFBFL3DA128854 | WA1UFBFL3DA185264 | WA1UFBFL3DA164088 | WA1UFBFL3DA134928 | WA1UFBFL3DA177343; WA1UFBFL3DA154046; WA1UFBFL3DA154290

WA1UFBFL3DA184146; WA1UFBFL3DA180808 | WA1UFBFL3DA155519 | WA1UFBFL3DA184924

WA1UFBFL3DA125369 | WA1UFBFL3DA159604 | WA1UFBFL3DA137554 | WA1UFBFL3DA158937; WA1UFBFL3DA144195 | WA1UFBFL3DA117062 | WA1UFBFL3DA114114 | WA1UFBFL3DA188438 | WA1UFBFL3DA191002 | WA1UFBFL3DA144388 | WA1UFBFL3DA188164 | WA1UFBFL3DA133973 | WA1UFBFL3DA142236; WA1UFBFL3DA151258; WA1UFBFL3DA124559 | WA1UFBFL3DA176404 | WA1UFBFL3DA180565; WA1UFBFL3DA122052 | WA1UFBFL3DA139160 | WA1UFBFL3DA109382; WA1UFBFL3DA163197 | WA1UFBFL3DA142673; WA1UFBFL3DA116641; WA1UFBFL3DA141149; WA1UFBFL3DA111150; WA1UFBFL3DA143886 | WA1UFBFL3DA159442 | WA1UFBFL3DA146092; WA1UFBFL3DA145640; WA1UFBFL3DA156573; WA1UFBFL3DA121760 | WA1UFBFL3DA126974; WA1UFBFL3DA183451; WA1UFBFL3DA181862 | WA1UFBFL3DA145072

WA1UFBFL3DA172319 | WA1UFBFL3DA103176

WA1UFBFL3DA193509 | WA1UFBFL3DA150773 | WA1UFBFL3DA140633 | WA1UFBFL3DA102173 | WA1UFBFL3DA167931 | WA1UFBFL3DA171221 | WA1UFBFL3DA177665; WA1UFBFL3DA165953 | WA1UFBFL3DA102514

WA1UFBFL3DA149395 | WA1UFBFL3DA115022 | WA1UFBFL3DA128286 | WA1UFBFL3DA176001 | WA1UFBFL3DA191517; WA1UFBFL3DA113450; WA1UFBFL3DA173034 | WA1UFBFL3DA167668 | WA1UFBFL3DA142558

WA1UFBFL3DA125839

WA1UFBFL3DA159229 | WA1UFBFL3DA102934 | WA1UFBFL3DA198208; WA1UFBFL3DA118762 | WA1UFBFL3DA141295 | WA1UFBFL3DA101170; WA1UFBFL3DA142835 | WA1UFBFL3DA112928; WA1UFBFL3DA117515 | WA1UFBFL3DA114825 | WA1UFBFL3DA112721; WA1UFBFL3DA123458 | WA1UFBFL3DA128336; WA1UFBFL3DA150742 | WA1UFBFL3DA163412 | WA1UFBFL3DA185507 | WA1UFBFL3DA179092; WA1UFBFL3DA107003; WA1UFBFL3DA186253; WA1UFBFL3DA112136 | WA1UFBFL3DA135285 | WA1UFBFL3DA153186; WA1UFBFL3DA122438 | WA1UFBFL3DA114940 | WA1UFBFL3DA172837 | WA1UFBFL3DA120169; WA1UFBFL3DA186978 | WA1UFBFL3DA105929

WA1UFBFL3DA183742 | WA1UFBFL3DA166553 | WA1UFBFL3DA167444; WA1UFBFL3DA166648 | WA1UFBFL3DA190156 | WA1UFBFL3DA123430; WA1UFBFL3DA137165; WA1UFBFL3DA128529 | WA1UFBFL3DA144925

WA1UFBFL3DA128188 | WA1UFBFL3DA100200; WA1UFBFL3DA192344 | WA1UFBFL3DA147839; WA1UFBFL3DA123217 | WA1UFBFL3DA153527; WA1UFBFL3DA141054; WA1UFBFL3DA169016; WA1UFBFL3DA174863 | WA1UFBFL3DA199780 | WA1UFBFL3DA122228 | WA1UFBFL3DA133083 | WA1UFBFL3DA134394 | WA1UFBFL3DA188892 | WA1UFBFL3DA120446 | WA1UFBFL3DA170814 | WA1UFBFL3DA190867 | WA1UFBFL3DA144438 | WA1UFBFL3DA194854 | WA1UFBFL3DA146206

WA1UFBFL3DA153690; WA1UFBFL3DA104568 | WA1UFBFL3DA194921 | WA1UFBFL3DA117191 | WA1UFBFL3DA185409 | WA1UFBFL3DA103551 | WA1UFBFL3DA171400; WA1UFBFL3DA140079

WA1UFBFL3DA109043 | WA1UFBFL3DA128479 | WA1UFBFL3DA166908 | WA1UFBFL3DA192117 | WA1UFBFL3DA138610 | WA1UFBFL3DA101959 | WA1UFBFL3DA106840 | WA1UFBFL3DA166732 | WA1UFBFL3DA170070; WA1UFBFL3DA118597 | WA1UFBFL3DA156198; WA1UFBFL3DA161949 | WA1UFBFL3DA149929 | WA1UFBFL3DA184051; WA1UFBFL3DA112699; WA1UFBFL3DA106899; WA1UFBFL3DA149168; WA1UFBFL3DA137781 | WA1UFBFL3DA107602 | WA1UFBFL3DA117739 | WA1UFBFL3DA152605 | WA1UFBFL3DA115506; WA1UFBFL3DA151678 | WA1UFBFL3DA189895 | WA1UFBFL3DA126862 | WA1UFBFL3DA191162; WA1UFBFL3DA123119 | WA1UFBFL3DA161398; WA1UFBFL3DA176337 | WA1UFBFL3DA127560; WA1UFBFL3DA150904; WA1UFBFL3DA128921

WA1UFBFL3DA151874 | WA1UFBFL3DA149462

WA1UFBFL3DA186463 | WA1UFBFL3DA132175; WA1UFBFL3DA190349 | WA1UFBFL3DA150272; WA1UFBFL3DA112279 | WA1UFBFL3DA138090 | WA1UFBFL3DA193557; WA1UFBFL3DA123590 | WA1UFBFL3DA140681 | WA1UFBFL3DA143273 | WA1UFBFL3DA145685 | WA1UFBFL3DA136968; WA1UFBFL3DA175656 | WA1UFBFL3DA131589 | WA1UFBFL3DA177732 | WA1UFBFL3DA154287 | WA1UFBFL3DA193736; WA1UFBFL3DA115991 | WA1UFBFL3DA150840 | WA1UFBFL3DA160820 | WA1UFBFL3DA113691; WA1UFBFL3DA188617 | WA1UFBFL3DA158985 | WA1UFBFL3DA157867; WA1UFBFL3DA187290; WA1UFBFL3DA197012 | WA1UFBFL3DA183580; WA1UFBFL3DA187631 | WA1UFBFL3DA155956 | WA1UFBFL3DA182249 | WA1UFBFL3DA114890 | WA1UFBFL3DA147372

WA1UFBFL3DA120009 | WA1UFBFL3DA158999; WA1UFBFL3DA119751 | WA1UFBFL3DA189637; WA1UFBFL3DA159862 | WA1UFBFL3DA164222; WA1UFBFL3DA199374

WA1UFBFL3DA103761 | WA1UFBFL3DA199925; WA1UFBFL3DA185801 | WA1UFBFL3DA169100; WA1UFBFL3DA107244 | WA1UFBFL3DA162549; WA1UFBFL3DA131527; WA1UFBFL3DA103498; WA1UFBFL3DA183224 | WA1UFBFL3DA102321; WA1UFBFL3DA197365; WA1UFBFL3DA101878 | WA1UFBFL3DA165385 | WA1UFBFL3DA117157; WA1UFBFL3DA180517 | WA1UFBFL3DA120060; WA1UFBFL3DA109138 | WA1UFBFL3DA134282

WA1UFBFL3DA118180 | WA1UFBFL3DA149199 | WA1UFBFL3DA108653 | WA1UFBFL3DA192425; WA1UFBFL3DA118423 | WA1UFBFL3DA190917 | WA1UFBFL3DA131530; WA1UFBFL3DA161904

WA1UFBFL3DA132595 | WA1UFBFL3DA191811 | WA1UFBFL3DA156427 | WA1UFBFL3DA105624 | WA1UFBFL3DA126246 | WA1UFBFL3DA198144

WA1UFBFL3DA137179 | WA1UFBFL3DA198578 | WA1UFBFL3DA120690; WA1UFBFL3DA103775 | WA1UFBFL3DA136503 | WA1UFBFL3DA179285 | WA1UFBFL3DA142947; WA1UFBFL3DA186589 | WA1UFBFL3DA146934 | WA1UFBFL3DA197186 | WA1UFBFL3DA133228 | WA1UFBFL3DA161143 | WA1UFBFL3DA187841 | WA1UFBFL3DA160154 | WA1UFBFL3DA194014; WA1UFBFL3DA122763; WA1UFBFL3DA182848 | WA1UFBFL3DA193414; WA1UFBFL3DA199343 | WA1UFBFL3DA143810 | WA1UFBFL3DA198662

WA1UFBFL3DA119376 | WA1UFBFL3DA158274; WA1UFBFL3DA174135 | WA1UFBFL3DA105557 | WA1UFBFL3DA127123

WA1UFBFL3DA147646; WA1UFBFL3DA181800 | WA1UFBFL3DA176127 | WA1UFBFL3DA183353 | WA1UFBFL3DA156685 | WA1UFBFL3DA133603 | WA1UFBFL3DA137327 | WA1UFBFL3DA189959; WA1UFBFL3DA123850; WA1UFBFL3DA108538; WA1UFBFL3DA145606; WA1UFBFL3DA185586 | WA1UFBFL3DA158050; WA1UFBFL3DA149008 | WA1UFBFL3DA161465; WA1UFBFL3DA186835 | WA1UFBFL3DA159571; WA1UFBFL3DA186818; WA1UFBFL3DA134556

WA1UFBFL3DA146688 | WA1UFBFL3DA155147 | WA1UFBFL3DA145248 | WA1UFBFL3DA150580 | WA1UFBFL3DA111634; WA1UFBFL3DA148876; WA1UFBFL3DA196698 | WA1UFBFL3DA187595 | WA1UFBFL3DA131320; WA1UFBFL3DA194952 | WA1UFBFL3DA126408 | WA1UFBFL3DA193512 | WA1UFBFL3DA132225 | WA1UFBFL3DA168576 | WA1UFBFL3DA161336 | WA1UFBFL3DA141684 | WA1UFBFL3DA102237; WA1UFBFL3DA109799 | WA1UFBFL3DA128935; WA1UFBFL3DA108958; WA1UFBFL3DA150465 | WA1UFBFL3DA164107 | WA1UFBFL3DA160185 | WA1UFBFL3DA176502; WA1UFBFL3DA188097; WA1UFBFL3DA153012 | WA1UFBFL3DA113030 | WA1UFBFL3DA193820 | WA1UFBFL3DA112993; WA1UFBFL3DA183675 | WA1UFBFL3DA152944 | WA1UFBFL3DA199570 | WA1UFBFL3DA170084 | WA1UFBFL3DA160056 | WA1UFBFL3DA195373 | WA1UFBFL3DA161420 | WA1UFBFL3DA172773; WA1UFBFL3DA195115; WA1UFBFL3DA151180 | WA1UFBFL3DA135853 | WA1UFBFL3DA104263; WA1UFBFL3DA171199; WA1UFBFL3DA193896 | WA1UFBFL3DA154323 | WA1UFBFL3DA195101 | WA1UFBFL3DA151809; WA1UFBFL3DA112816; WA1UFBFL3DA157092; WA1UFBFL3DA193462 | WA1UFBFL3DA183160; WA1UFBFL3DA112413 | WA1UFBFL3DA167671; WA1UFBFL3DA188021 | WA1UFBFL3DA107227; WA1UFBFL3DA196393 | WA1UFBFL3DA120334 | WA1UFBFL3DA140244 | WA1UFBFL3DA119734; WA1UFBFL3DA199200; WA1UFBFL3DA173535 | WA1UFBFL3DA113402 | WA1UFBFL3DA175852 | WA1UFBFL3DA174412; WA1UFBFL3DA146285; WA1UFBFL3DA184356 | WA1UFBFL3DA196443; WA1UFBFL3DA110306 | WA1UFBFL3DA191971 | WA1UFBFL3DA133536; WA1UFBFL3DA110323 | WA1UFBFL3DA166729 | WA1UFBFL3DA194319 | WA1UFBFL3DA181991; WA1UFBFL3DA176693 | WA1UFBFL3DA182753

WA1UFBFL3DA154211; WA1UFBFL3DA128966 | WA1UFBFL3DA167332; WA1UFBFL3DA144911 | WA1UFBFL3DA170490

WA1UFBFL3DA176788 | WA1UFBFL3DA105218; WA1UFBFL3DA149803 | WA1UFBFL3DA135626 | WA1UFBFL3DA131074 | WA1UFBFL3DA106322 | WA1UFBFL3DA175821 | WA1UFBFL3DA123380 | WA1UFBFL3DA165533 | WA1UFBFL3DA119717; WA1UFBFL3DA171445; WA1UFBFL3DA131298; WA1UFBFL3DA186933 | WA1UFBFL3DA116865 | WA1UFBFL3DA169520; WA1UFBFL3DA161191 | WA1UFBFL3DA133469 | WA1UFBFL3DA164382 | WA1UFBFL3DA107650 | WA1UFBFL3DA119815 | WA1UFBFL3DA178315; WA1UFBFL3DA188889 | WA1UFBFL3DA136419 | WA1UFBFL3DA103727; WA1UFBFL3DA145296 | WA1UFBFL3DA199844; WA1UFBFL3DA109365 | WA1UFBFL3DA117658 | WA1UFBFL3DA138526; WA1UFBFL3DA139904; WA1UFBFL3DA125985; WA1UFBFL3DA197401

WA1UFBFL3DA138588 | WA1UFBFL3DA143709; WA1UFBFL3DA187614 | WA1UFBFL3DA107731 | WA1UFBFL3DA171879 | WA1UFBFL3DA152748 | WA1UFBFL3DA126067; WA1UFBFL3DA139594 | WA1UFBFL3DA105400 | WA1UFBFL3DA199701 | WA1UFBFL3DA159800; WA1UFBFL3DA117613

WA1UFBFL3DA185524 | WA1UFBFL3DA136369; WA1UFBFL3DA180985; WA1UFBFL3DA167928 | WA1UFBFL3DA196703 | WA1UFBFL3DA166536 | WA1UFBFL3DA148103; WA1UFBFL3DA112962 | WA1UFBFL3DA176032 | WA1UFBFL3DA156833; WA1UFBFL3DA159134 | WA1UFBFL3DA188746 | WA1UFBFL3DA105882; WA1UFBFL3DA134167; WA1UFBFL3DA176547 | WA1UFBFL3DA150952; WA1UFBFL3DA101346 | WA1UFBFL3DA147081 | WA1UFBFL3DA124657 | WA1UFBFL3DA170943 | WA1UFBFL3DA143984; WA1UFBFL3DA139935; WA1UFBFL3DA198502 | WA1UFBFL3DA125114; WA1UFBFL3DA182221 | WA1UFBFL3DA194272 | WA1UFBFL3DA144701 | WA1UFBFL3DA152734; WA1UFBFL3DA186205 | WA1UFBFL3DA123573 | WA1UFBFL3DA128644; WA1UFBFL3DA172143 | WA1UFBFL3DA195535; WA1UFBFL3DA183045 | WA1UFBFL3DA170683; WA1UFBFL3DA135240 | WA1UFBFL3DA161000; WA1UFBFL3DA156363 | WA1UFBFL3DA118728 | WA1UFBFL3DA120236; WA1UFBFL3DA151213 | WA1UFBFL3DA125128; WA1UFBFL3DA195325 | WA1UFBFL3DA119877 | WA1UFBFL3DA132984 | WA1UFBFL3DA189377 | WA1UFBFL3DA185135

WA1UFBFL3DA135447 | WA1UFBFL3DA103131; WA1UFBFL3DA149879 | WA1UFBFL3DA149641; WA1UFBFL3DA118955

WA1UFBFL3DA165483; WA1UFBFL3DA100777 | WA1UFBFL3DA145637 | WA1UFBFL3DA160168

WA1UFBFL3DA178783; WA1UFBFL3DA171090 | WA1UFBFL3DA124237 | WA1UFBFL3DA179271; WA1UFBFL3DA135450 | WA1UFBFL3DA166357 | WA1UFBFL3DA103999; WA1UFBFL3DA118230 | WA1UFBFL3DA114243 | WA1UFBFL3DA139465 | WA1UFBFL3DA116588; WA1UFBFL3DA140972 | WA1UFBFL3DA105204 | WA1UFBFL3DA159053; WA1UFBFL3DA149316; WA1UFBFL3DA131494 | WA1UFBFL3DA183739; WA1UFBFL3DA170134; WA1UFBFL3DA158890 | WA1UFBFL3DA163068; WA1UFBFL3DA173339 | WA1UFBFL3DA142057 | WA1UFBFL3DA151289; WA1UFBFL3DA196068 | WA1UFBFL3DA168402 | WA1UFBFL3DA149137 | WA1UFBFL3DA138820 | WA1UFBFL3DA178850; WA1UFBFL3DA194143 | WA1UFBFL3DA124528; WA1UFBFL3DA136131; WA1UFBFL3DA121175 | WA1UFBFL3DA151390 | WA1UFBFL3DA173051 | WA1UFBFL3DA123962; WA1UFBFL3DA117305 | WA1UFBFL3DA188942 | WA1UFBFL3DA171638; WA1UFBFL3DA101668 | WA1UFBFL3DA176239 | WA1UFBFL3DA134444 | WA1UFBFL3DA123105 | WA1UFBFL3DA188679 | WA1UFBFL3DA181652; WA1UFBFL3DA181022 | WA1UFBFL3DA122441 | WA1UFBFL3DA138316 | WA1UFBFL3DA160381; WA1UFBFL3DA120723 | WA1UFBFL3DA116946; WA1UFBFL3DA187421

WA1UFBFL3DA188519; WA1UFBFL3DA177326; WA1UFBFL3DA102206 | WA1UFBFL3DA110919 | WA1UFBFL3DA160686 | WA1UFBFL3DA132015 | WA1UFBFL3DA114372 | WA1UFBFL3DA177939 | WA1UFBFL3DA177505 | WA1UFBFL3DA138977 | WA1UFBFL3DA130717; WA1UFBFL3DA163202 | WA1UFBFL3DA134279 | WA1UFBFL3DA101122 | WA1UFBFL3DA159893; WA1UFBFL3DA115702 | WA1UFBFL3DA131477 | WA1UFBFL3DA161692; WA1UFBFL3DA172658 | WA1UFBFL3DA147467; WA1UFBFL3DA178427 | WA1UFBFL3DA173776 | WA1UFBFL3DA135187 | WA1UFBFL3DA101069; WA1UFBFL3DA106949; WA1UFBFL3DA101721 | WA1UFBFL3DA196488

WA1UFBFL3DA148778 | WA1UFBFL3DA179142

WA1UFBFL3DA132953 | WA1UFBFL3DA109690 | WA1UFBFL3DA177813 | WA1UFBFL3DA155584 | WA1UFBFL3DA136288 | WA1UFBFL3DA162759; WA1UFBFL3DA133780 | WA1UFBFL3DA136128 | WA1UFBFL3DA141572 | WA1UFBFL3DA162664 | WA1UFBFL3DA165175 | WA1UFBFL3DA184972 | WA1UFBFL3DA129728 | WA1UFBFL3DA103341; WA1UFBFL3DA118664 | WA1UFBFL3DA169193 | WA1UFBFL3DA185698; WA1UFBFL3DA137425; WA1UFBFL3DA150370; WA1UFBFL3DA175009 | WA1UFBFL3DA183420 | WA1UFBFL3DA112332 | WA1UFBFL3DA160414; WA1UFBFL3DA114856 | WA1UFBFL3DA133620 | WA1UFBFL3DA145959; WA1UFBFL3DA175799 | WA1UFBFL3DA103386

WA1UFBFL3DA197785 | WA1UFBFL3DA139269 | WA1UFBFL3DA184552 | WA1UFBFL3DA179237; WA1UFBFL3DA139854 | WA1UFBFL3DA115084 | WA1UFBFL3DA169842 | WA1UFBFL3DA191842 | WA1UFBFL3DA184857; WA1UFBFL3DA199150 | WA1UFBFL3DA137439 | WA1UFBFL3DA168237 | WA1UFBFL3DA191226; WA1UFBFL3DA162129 | WA1UFBFL3DA152667 | WA1UFBFL3DA160543; WA1UFBFL3DA105154 | WA1UFBFL3DA147842 | WA1UFBFL3DA152135 | WA1UFBFL3DA185636 | WA1UFBFL3DA114582; WA1UFBFL3DA176290 | WA1UFBFL3DA106613 | WA1UFBFL3DA108104; WA1UFBFL3DA145394 | WA1UFBFL3DA114548; WA1UFBFL3DA157139 | WA1UFBFL3DA130376 | WA1UFBFL3DA157769 | WA1UFBFL3DA151955; WA1UFBFL3DA178461 | WA1UFBFL3DA179593 | WA1UFBFL3DA166309 | WA1UFBFL3DA169839; WA1UFBFL3DA122035 | WA1UFBFL3DA139885 | WA1UFBFL3DA160641; WA1UFBFL3DA177262; WA1UFBFL3DA129468; WA1UFBFL3DA179514

WA1UFBFL3DA195924 | WA1UFBFL3DA142155; WA1UFBFL3DA151275 | WA1UFBFL3DA181778; WA1UFBFL3DA157299 | WA1UFBFL3DA104845 | WA1UFBFL3DA108460 | WA1UFBFL3DA188066; WA1UFBFL3DA133438 | WA1UFBFL3DA188262

WA1UFBFL3DA158047; WA1UFBFL3DA174992 | WA1UFBFL3DA159876 | WA1UFBFL3DA159120

WA1UFBFL3DA179898 | WA1UFBFL3DA178377; WA1UFBFL3DA123704 | WA1UFBFL3DA105221 | WA1UFBFL3DA113741 | WA1UFBFL3DA170053; WA1UFBFL3DA198029 | WA1UFBFL3DA145380 | WA1UFBFL3DA170568 | WA1UFBFL3DA191744 | WA1UFBFL3DA144892 | WA1UFBFL3DA137960 | WA1UFBFL3DA110466 | WA1UFBFL3DA109558; WA1UFBFL3DA179089 | WA1UFBFL3DA185975; WA1UFBFL3DA167167 | WA1UFBFL3DA132208

WA1UFBFL3DA198046 | WA1UFBFL3DA146674 | WA1UFBFL3DA131124 | WA1UFBFL3DA188682 | WA1UFBFL3DA138638 | WA1UFBFL3DA187757 | WA1UFBFL3DA189735; WA1UFBFL3DA127042; WA1UFBFL3DA121290; WA1UFBFL3DA166343; WA1UFBFL3DA189525

WA1UFBFL3DA183627; WA1UFBFL3DA135609; WA1UFBFL3DA180419 | WA1UFBFL3DA101377 | WA1UFBFL3DA144326 | WA1UFBFL3DA185894 | WA1UFBFL3DA135707; WA1UFBFL3DA157898 | WA1UFBFL3DA199651; WA1UFBFL3DA100522 | WA1UFBFL3DA118485 | WA1UFBFL3DA116171 | WA1UFBFL3DA135514; WA1UFBFL3DA158615 | WA1UFBFL3DA123315 | WA1UFBFL3DA188780; WA1UFBFL3DA114758 | WA1UFBFL3DA102450 | WA1UFBFL3DA120608; WA1UFBFL3DA101105 | WA1UFBFL3DA102142 | WA1UFBFL3DA108085; WA1UFBFL3DA136873 | WA1UFBFL3DA173695

WA1UFBFL3DA181473; WA1UFBFL3DA199049 | WA1UFBFL3DA192473; WA1UFBFL3DA138624; WA1UFBFL3DA143919; WA1UFBFL3DA130894 | WA1UFBFL3DA143550; WA1UFBFL3DA176371; WA1UFBFL3DA190111; WA1UFBFL3DA160767 | WA1UFBFL3DA199472; WA1UFBFL3DA154192 | WA1UFBFL3DA175592 | WA1UFBFL3DA135352 | WA1UFBFL3DA184440 | WA1UFBFL3DA110242; WA1UFBFL3DA197379 | WA1UFBFL3DA127574; WA1UFBFL3DA160705; WA1UFBFL3DA125923; WA1UFBFL3DA144097 | WA1UFBFL3DA120978 | WA1UFBFL3DA156976; WA1UFBFL3DA186611 | WA1UFBFL3DA100309 | WA1UFBFL3DA112590 | WA1UFBFL3DA132029; WA1UFBFL3DA136422 | WA1UFBFL3DA164396

WA1UFBFL3DA164169; WA1UFBFL3DA182560 | WA1UFBFL3DA174362

WA1UFBFL3DA164818 | WA1UFBFL3DA154855 | WA1UFBFL3DA163118 | WA1UFBFL3DA100097 | WA1UFBFL3DA139837; WA1UFBFL3DA150837; WA1UFBFL3DA110600; WA1UFBFL3DA173826 | WA1UFBFL3DA167797 | WA1UFBFL3DA166083 | WA1UFBFL3DA193249 | WA1UFBFL3DA151101; WA1UFBFL3DA102691; WA1UFBFL3DA112086; WA1UFBFL3DA197074; WA1UFBFL3DA170165; WA1UFBFL3DA180632 | WA1UFBFL3DA186012 | WA1UFBFL3DA137036

WA1UFBFL3DA130524; WA1UFBFL3DA120771 | WA1UFBFL3DA144617 | WA1UFBFL3DA149882; WA1UFBFL3DA131995 | WA1UFBFL3DA186270 | WA1UFBFL3DA168948 | WA1UFBFL3DA120639 | WA1UFBFL3DA183028; WA1UFBFL3DA169727; WA1UFBFL3DA182414 | WA1UFBFL3DA146108 | WA1UFBFL3DA165046; WA1UFBFL3DA115103 | WA1UFBFL3DA112363; WA1UFBFL3DA157836; WA1UFBFL3DA172563

WA1UFBFL3DA151406 | WA1UFBFL3DA112718; WA1UFBFL3DA158596 | WA1UFBFL3DA116798 | WA1UFBFL3DA163717; WA1UFBFL3DA192960 | WA1UFBFL3DA189699 | WA1UFBFL3DA169131; WA1UFBFL3DA198564 | WA1UFBFL3DA146027; WA1UFBFL3DA183577 | WA1UFBFL3DA121211; WA1UFBFL3DA119247 | WA1UFBFL3DA160980 | WA1UFBFL3DA178024 | WA1UFBFL3DA185443 | WA1UFBFL3DA128482 | WA1UFBFL3DA189010; WA1UFBFL3DA111410; WA1UFBFL3DA195034 | WA1UFBFL3DA136839 | WA1UFBFL3DA160087 | WA1UFBFL3DA146089 | WA1UFBFL3DA194403; WA1UFBFL3DA114162; WA1UFBFL3DA192263; WA1UFBFL3DA107275 | WA1UFBFL3DA148618 | WA1UFBFL3DA129518; WA1UFBFL3DA145332 | WA1UFBFL3DA145203 | WA1UFBFL3DA134802; WA1UFBFL3DA117563; WA1UFBFL3DA156251 | WA1UFBFL3DA151731; WA1UFBFL3DA190187 | WA1UFBFL3DA142513; WA1UFBFL3DA156542; WA1UFBFL3DA196345; WA1UFBFL3DA172949; WA1UFBFL3DA170411; WA1UFBFL3DA179920 | WA1UFBFL3DA140826; WA1UFBFL3DA130653 | WA1UFBFL3DA132659; WA1UFBFL3DA135402; WA1UFBFL3DA146173 | WA1UFBFL3DA184079 | WA1UFBFL3DA145945 | WA1UFBFL3DA120074 | WA1UFBFL3DA115277 | WA1UFBFL3DA134296 | WA1UFBFL3DA146142 | WA1UFBFL3DA198709 | WA1UFBFL3DA191484; WA1UFBFL3DA197947 | WA1UFBFL3DA104408 | WA1UFBFL3DA130829; WA1UFBFL3DA103467 | WA1UFBFL3DA180436 | WA1UFBFL3DA127915; WA1UFBFL3DA186642; WA1UFBFL3DA152104; WA1UFBFL3DA118244; WA1UFBFL3DA113822 | WA1UFBFL3DA164334 | WA1UFBFL3DA142124; WA1UFBFL3DA135061 | WA1UFBFL3DA182171

WA1UFBFL3DA149400

WA1UFBFL3DA180288; WA1UFBFL3DA165466 | WA1UFBFL3DA113433 | WA1UFBFL3DA105476 | WA1UFBFL3DA170831 | WA1UFBFL3DA197690; WA1UFBFL3DA175530 | WA1UFBFL3DA126215 | WA1UFBFL3DA120852; WA1UFBFL3DA111715; WA1UFBFL3DA143127; WA1UFBFL3DA185099 | WA1UFBFL3DA183255 | WA1UFBFL3DA111794; WA1UFBFL3DA107874; WA1UFBFL3DA133777 | WA1UFBFL3DA131110

WA1UFBFL3DA199035; WA1UFBFL3DA102948 | WA1UFBFL3DA197169 | WA1UFBFL3DA111746 | WA1UFBFL3DA109706; WA1UFBFL3DA144424 | WA1UFBFL3DA157206 | WA1UFBFL3DA177147; WA1UFBFL3DA148148; WA1UFBFL3DA134718 | WA1UFBFL3DA162194 | WA1UFBFL3DA171834; WA1UFBFL3DA174944 | WA1UFBFL3DA136162 | WA1UFBFL3DA130510 | WA1UFBFL3DA111892; WA1UFBFL3DA116879

WA1UFBFL3DA116140 | WA1UFBFL3DA127588; WA1UFBFL3DA185247 | WA1UFBFL3DA147193; WA1UFBFL3DA152653

WA1UFBFL3DA117899 | WA1UFBFL3DA142141; WA1UFBFL3DA131480; WA1UFBFL3DA184812 | WA1UFBFL3DA105350 | WA1UFBFL3DA150269; WA1UFBFL3DA181599 | WA1UFBFL3DA130989 | WA1UFBFL3DA116610 | WA1UFBFL3DA167718 | WA1UFBFL3DA162924 | WA1UFBFL3DA139806

WA1UFBFL3DA124111 | WA1UFBFL3DA133844; WA1UFBFL3DA166049 | WA1UFBFL3DA122603; WA1UFBFL3DA196166; WA1UFBFL3DA190920; WA1UFBFL3DA101041; WA1UFBFL3DA126179 | WA1UFBFL3DA171493 | WA1UFBFL3DA121919 | WA1UFBFL3DA119393; WA1UFBFL3DA114467; WA1UFBFL3DA154130; WA1UFBFL3DA141412 | WA1UFBFL3DA138722 | WA1UFBFL3DA144763 | WA1UFBFL3DA127476; WA1UFBFL3DA105087; WA1UFBFL3DA191095 | WA1UFBFL3DA122861; WA1UFBFL3DA136985; WA1UFBFL3DA151132 | WA1UFBFL3DA167010 | WA1UFBFL3DA185362 | WA1UFBFL3DA133830 | WA1UFBFL3DA100133 | WA1UFBFL3DA198063 | WA1UFBFL3DA146769 | WA1UFBFL3DA143824 | WA1UFBFL3DA129230; WA1UFBFL3DA143757 | WA1UFBFL3DA101525; WA1UFBFL3DA150854 | WA1UFBFL3DA116977; WA1UFBFL3DA121659 | WA1UFBFL3DA126991 | WA1UFBFL3DA110838 | WA1UFBFL3DA149204 | WA1UFBFL3DA179576 | WA1UFBFL3DA124061; WA1UFBFL3DA137845 | WA1UFBFL3DA199620; WA1UFBFL3DA182865; WA1UFBFL3DA109429 | WA1UFBFL3DA114033; WA1UFBFL3DA133813; WA1UFBFL3DA123606 | WA1UFBFL3DA104635 | WA1UFBFL3DA138249

WA1UFBFL3DA197107 | WA1UFBFL3DA180016 | WA1UFBFL3DA163023; WA1UFBFL3DA177052; WA1UFBFL3DA167217

WA1UFBFL3DA106336

WA1UFBFL3DA157397 | WA1UFBFL3DA126487 | WA1UFBFL3DA108782; WA1UFBFL3DA103050 | WA1UFBFL3DA142480; WA1UFBFL3DA181067 | WA1UFBFL3DA126909

WA1UFBFL3DA150224 | WA1UFBFL3DA123976 | WA1UFBFL3DA172126

WA1UFBFL3DA142804 | WA1UFBFL3DA120270 | WA1UFBFL3DA157237 | WA1UFBFL3DA184566 | WA1UFBFL3DA129051 | WA1UFBFL3DA148649 | WA1UFBFL3DA194496 | WA1UFBFL3DA134234 | WA1UFBFL3DA112122 | WA1UFBFL3DA156332 | WA1UFBFL3DA109401; WA1UFBFL3DA197818; WA1UFBFL3DA153835 | WA1UFBFL3DA149218

WA1UFBFL3DA145766 | WA1UFBFL3DA123007; WA1UFBFL3DA129227; WA1UFBFL3DA156959

WA1UFBFL3DA130538 | WA1UFBFL3DA194711; WA1UFBFL3DA168240 | WA1UFBFL3DA154600 | WA1UFBFL3DA154645; WA1UFBFL3DA130619; WA1UFBFL3DA146772; WA1UFBFL3DA162986 | WA1UFBFL3DA124884; WA1UFBFL3DA120821 | WA1UFBFL3DA199617 | WA1UFBFL3DA103730 | WA1UFBFL3DA119524 | WA1UFBFL3DA131544 | WA1UFBFL3DA180064; WA1UFBFL3DA108636 | WA1UFBFL3DA153642; WA1UFBFL3DA165676 | WA1UFBFL3DA136713 | WA1UFBFL3DA142964; WA1UFBFL3DA192280 | WA1UFBFL3DA176144; WA1UFBFL3DA102531; WA1UFBFL3DA130961

WA1UFBFL3DA120477; WA1UFBFL3DA130992 | WA1UFBFL3DA120088; WA1UFBFL3DA159750 | WA1UFBFL3DA163426; WA1UFBFL3DA171705 | WA1UFBFL3DA159702 | WA1UFBFL3DA146867 | WA1UFBFL3DA157268 | WA1UFBFL3DA137800 | WA1UFBFL3DA107888; WA1UFBFL3DA162695 | WA1UFBFL3DA105784 | WA1UFBFL3DA126070 | WA1UFBFL3DA155813 | WA1UFBFL3DA121239

WA1UFBFL3DA101315 | WA1UFBFL3DA179769; WA1UFBFL3DA112606 | WA1UFBFL3DA110953 | WA1UFBFL3DA180078 | WA1UFBFL3DA167492; WA1UFBFL3DA142981; WA1UFBFL3DA110757

WA1UFBFL3DA140941; WA1UFBFL3DA178038; WA1UFBFL3DA140616

WA1UFBFL3DA165189; WA1UFBFL3DA177990 | WA1UFBFL3DA142656 | WA1UFBFL3DA110936; WA1UFBFL3DA131835 | WA1UFBFL3DA181747 | WA1UFBFL3DA131964 | WA1UFBFL3DA100083 | WA1UFBFL3DA116669; WA1UFBFL3DA102044 | WA1UFBFL3DA122018 | WA1UFBFL3DA192389; WA1UFBFL3DA165922

WA1UFBFL3DA132189 | WA1UFBFL3DA191081 | WA1UFBFL3DA106935; WA1UFBFL3DA177598 | WA1UFBFL3DA195759 | WA1UFBFL3DA108930; WA1UFBFL3DA180405 | WA1UFBFL3DA161773; WA1UFBFL3DA169453; WA1UFBFL3DA116364 | WA1UFBFL3DA192439 | WA1UFBFL3DA138400

WA1UFBFL3DA174376; WA1UFBFL3DA122956 | WA1UFBFL3DA141524 | WA1UFBFL3DA147212; WA1UFBFL3DA124108

WA1UFBFL3DA169534 | WA1UFBFL3DA186821; WA1UFBFL3DA182624 | WA1UFBFL3DA103968 | WA1UFBFL3DA150482

WA1UFBFL3DA131916 | WA1UFBFL3DA189914 | WA1UFBFL3DA130071 | WA1UFBFL3DA149610 | WA1UFBFL3DA149087

WA1UFBFL3DA179464 | WA1UFBFL3DA161479; WA1UFBFL3DA157688 | WA1UFBFL3DA183689 | WA1UFBFL3DA147940 | WA1UFBFL3DA196622 | WA1UFBFL3DA199360 | WA1UFBFL3DA147422 | WA1UFBFL3DA134704; WA1UFBFL3DA111004; WA1UFBFL3DA164074; WA1UFBFL3DA122598 | WA1UFBFL3DA131205 | WA1UFBFL3DA161448 | WA1UFBFL3DA116445; WA1UFBFL3DA185278 | WA1UFBFL3DA151244 | WA1UFBFL3DA170716 | WA1UFBFL3DA143760 | WA1UFBFL3DA164561 | WA1UFBFL3DA173504 | WA1UFBFL3DA165872; WA1UFBFL3DA104067 | WA1UFBFL3DA103839 | WA1UFBFL3DA153625 | WA1UFBFL3DA120527 | WA1UFBFL3DA173633; WA1UFBFL3DA183725; WA1UFBFL3DA186771; WA1UFBFL3DA160090; WA1UFBFL3DA163393 | WA1UFBFL3DA120026; WA1UFBFL3DA113643; WA1UFBFL3DA129406 | WA1UFBFL3DA161546 | WA1UFBFL3DA100553 | WA1UFBFL3DA172868; WA1UFBFL3DA159019 | WA1UFBFL3DA155391

WA1UFBFL3DA112198; WA1UFBFL3DA151826

WA1UFBFL3DA102688 | WA1UFBFL3DA106174 | WA1UFBFL3DA178430; WA1UFBFL3DA110256 | WA1UFBFL3DA117675

WA1UFBFL3DA173146 | WA1UFBFL3DA187404 | WA1UFBFL3DA183823 | WA1UFBFL3DA179903 | WA1UFBFL3DA160803 | WA1UFBFL3DA173325 | WA1UFBFL3DA112315; WA1UFBFL3DA174846; WA1UFBFL3DA178816 | WA1UFBFL3DA181568 | WA1UFBFL3DA198922; WA1UFBFL3DA166410

WA1UFBFL3DA153804 | WA1UFBFL3DA102674 | WA1UFBFL3DA186687

WA1UFBFL3DA181831; WA1UFBFL3DA130670; WA1UFBFL3DA113142; WA1UFBFL3DA135903; WA1UFBFL3DA194322 | WA1UFBFL3DA185216 | WA1UFBFL3DA153818 | WA1UFBFL3DA107230 | WA1UFBFL3DA152961 | WA1UFBFL3DA106031; WA1UFBFL3DA117434; WA1UFBFL3DA164821 | WA1UFBFL3DA160915 | WA1UFBFL3DA109446; WA1UFBFL3DA175303 | WA1UFBFL3DA107129 | WA1UFBFL3DA147498 | WA1UFBFL3DA183157 | WA1UFBFL3DA126277 | WA1UFBFL3DA137862 | WA1UFBFL3DA105137 | WA1UFBFL3DA135125 | WA1UFBFL3DA103596 | WA1UFBFL3DA182168 | WA1UFBFL3DA177276 | WA1UFBFL3DA127364 | WA1UFBFL3DA188570; WA1UFBFL3DA194238 | WA1UFBFL3DA119765; WA1UFBFL3DA198600; WA1UFBFL3DA133701

WA1UFBFL3DA170957; WA1UFBFL3DA192697

WA1UFBFL3DA168528; WA1UFBFL3DA154726; WA1UFBFL3DA168058; WA1UFBFL3DA195082 | WA1UFBFL3DA189878; WA1UFBFL3DA194174; WA1UFBFL3DA160865; WA1UFBFL3DA117661 | WA1UFBFL3DA108006 | WA1UFBFL3DA141300 | WA1UFBFL3DA154029

WA1UFBFL3DA134640

WA1UFBFL3DA125808 | WA1UFBFL3DA153611 | WA1UFBFL3DA182767; WA1UFBFL3DA165760 | WA1UFBFL3DA164009 | WA1UFBFL3DA134430 | WA1UFBFL3DA187564; WA1UFBFL3DA178475; WA1UFBFL3DA175544 | WA1UFBFL3DA176578 | WA1UFBFL3DA107907 | WA1UFBFL3DA107633 | WA1UFBFL3DA123363 | WA1UFBFL3DA159067 | WA1UFBFL3DA121600 | WA1UFBFL3DA187158 | WA1UFBFL3DA138056 | WA1UFBFL3DA116316; WA1UFBFL3DA190271; WA1UFBFL3DA131723

WA1UFBFL3DA183000; WA1UFBFL3DA105588 | WA1UFBFL3DA149073 | WA1UFBFL3DA130488 | WA1UFBFL3DA184521; WA1UFBFL3DA119670 | WA1UFBFL3DA136601 | WA1UFBFL3DA146402 | WA1UFBFL3DA115585 | WA1UFBFL3DA100438; WA1UFBFL3DA188200 | WA1UFBFL3DA133066; WA1UFBFL3DA162776 | WA1UFBFL3DA179108 | WA1UFBFL3DA146335; WA1UFBFL3DA156816 | WA1UFBFL3DA187726

WA1UFBFL3DA129423; WA1UFBFL3DA172806 | WA1UFBFL3DA178721 | WA1UFBFL3DA140115 | WA1UFBFL3DA177388 | WA1UFBFL3DA159277; WA1UFBFL3DA106983 | WA1UFBFL3DA121113 | WA1UFBFL3DA105316; WA1UFBFL3DA156640; WA1UFBFL3DA106370 | WA1UFBFL3DA109589; WA1UFBFL3DA127610 | WA1UFBFL3DA173728 | WA1UFBFL3DA149588 | WA1UFBFL3DA124027; WA1UFBFL3DA129549 | WA1UFBFL3DA167282; WA1UFBFL3DA192294 | WA1UFBFL3DA104103; WA1UFBFL3DA180100; WA1UFBFL3DA121421 | WA1UFBFL3DA181683 | WA1UFBFL3DA110872 | WA1UFBFL3DA150160 | WA1UFBFL3DA160218 | WA1UFBFL3DA106014 | WA1UFBFL3DA181439; WA1UFBFL3DA116994 | WA1UFBFL3DA175866 | WA1UFBFL3DA117028 | WA1UFBFL3DA162857 | WA1UFBFL3DA176533; WA1UFBFL3DA193784 | WA1UFBFL3DA133293 | WA1UFBFL3DA100827; WA1UFBFL3DA154208 | WA1UFBFL3DA123802 | WA1UFBFL3DA114808; WA1UFBFL3DA178959 | WA1UFBFL3DA129163 | WA1UFBFL3DA123881 | WA1UFBFL3DA133570 | WA1UFBFL3DA103615

WA1UFBFL3DA126554 | WA1UFBFL3DA155987 | WA1UFBFL3DA198127 | WA1UFBFL3DA125565 | WA1UFBFL3DA184678; WA1UFBFL3DA160722 | WA1UFBFL3DA193039 | WA1UFBFL3DA125582; WA1UFBFL3DA144973; WA1UFBFL3DA182963 | WA1UFBFL3DA104876 | WA1UFBFL3DA182512 | WA1UFBFL3DA143421 | WA1UFBFL3DA122164; WA1UFBFL3DA197821; WA1UFBFL3DA127851

WA1UFBFL3DA176368; WA1UFBFL3DA188083; WA1UFBFL3DA129700 | WA1UFBFL3DA150532; WA1UFBFL3DA177603 | WA1UFBFL3DA109530; WA1UFBFL3DA191596 | WA1UFBFL3DA158789 | WA1UFBFL3DA168612; WA1UFBFL3DA164883 | WA1UFBFL3DA135996 | WA1UFBFL3DA125677; WA1UFBFL3DA171364 | WA1UFBFL3DA151535 | WA1UFBFL3DA188844 | WA1UFBFL3DA101007; WA1UFBFL3DA124996 | WA1UFBFL3DA128840 | WA1UFBFL3DA103842; WA1UFBFL3DA105560; WA1UFBFL3DA115831 | WA1UFBFL3DA126120

WA1UFBFL3DA120785 | WA1UFBFL3DA180498 | WA1UFBFL3DA126263 | WA1UFBFL3DA156847 | WA1UFBFL3DA192764 | WA1UFBFL3DA115649 | WA1UFBFL3DA115781 | WA1UFBFL3DA111679 | WA1UFBFL3DA172384 | WA1UFBFL3DA129955 | WA1UFBFL3DA133326 | WA1UFBFL3DA120267 | WA1UFBFL3DA164866 | WA1UFBFL3DA116980 | WA1UFBFL3DA114999 | WA1UFBFL3DA169355; WA1UFBFL3DA122911 | WA1UFBFL3DA143144; WA1UFBFL3DA195910; WA1UFBFL3DA158744 | WA1UFBFL3DA137926; WA1UFBFL3DA191789; WA1UFBFL3DA126683; WA1UFBFL3DA133276 | WA1UFBFL3DA171557 | WA1UFBFL3DA119538 | WA1UFBFL3DA113075 | WA1UFBFL3DA152071 | WA1UFBFL3DA159148 | WA1UFBFL3DA131737

WA1UFBFL3DA174345 | WA1UFBFL3DA138302 | WA1UFBFL3DA178279 | WA1UFBFL3DA179688; WA1UFBFL3DA141250 | WA1UFBFL3DA102626 | WA1UFBFL3DA117580 | WA1UFBFL3DA160333 | WA1UFBFL3DA152829 | WA1UFBFL3DA177634 | WA1UFBFL3DA139532; WA1UFBFL3DA116414; WA1UFBFL3DA105297 | WA1UFBFL3DA170148 | WA1UFBFL3DA168691 | WA1UFBFL3DA146383; WA1UFBFL3DA101508; WA1UFBFL3DA138705 | WA1UFBFL3DA105249 | WA1UFBFL3DA171901; WA1UFBFL3DA132211 | WA1UFBFL3DA104683; WA1UFBFL3DA173874 | WA1UFBFL3DA107177; WA1UFBFL3DA120303 | WA1UFBFL3DA119572 | WA1UFBFL3DA134976; WA1UFBFL3DA156038 | WA1UFBFL3DA152443 | WA1UFBFL3DA191341 | WA1UFBFL3DA162146; WA1UFBFL3DA163989 | WA1UFBFL3DA171882 | WA1UFBFL3DA195891 | WA1UFBFL3DA175219; WA1UFBFL3DA155729 | WA1UFBFL3DA124464; WA1UFBFL3DA139966; WA1UFBFL3DA193655; WA1UFBFL3DA136582 | WA1UFBFL3DA182641 | WA1UFBFL3DA144214 | WA1UFBFL3DA122455 | WA1UFBFL3DA187662 | WA1UFBFL3DA168951 | WA1UFBFL3DA130135 | WA1UFBFL3DA196264; WA1UFBFL3DA104313 | WA1UFBFL3DA106501; WA1UFBFL3DA199777 | WA1UFBFL3DA189928 | WA1UFBFL3DA125145 | WA1UFBFL3DA176919 | WA1UFBFL3DA154550; WA1UFBFL3DA147159 | WA1UFBFL3DA139210; WA1UFBFL3DA142107; WA1UFBFL3DA114095 | WA1UFBFL3DA199083 | WA1UFBFL3DA199729 | WA1UFBFL3DA124013; WA1UFBFL3DA120348 | WA1UFBFL3DA171252; WA1UFBFL3DA116252 | WA1UFBFL3DA117532; WA1UFBFL3DA128059 | WA1UFBFL3DA199133 | WA1UFBFL3DA163040 | WA1UFBFL3DA167895 | WA1UFBFL3DA151812 | WA1UFBFL3DA114209 | WA1UFBFL3DA113674; WA1UFBFL3DA150451 | WA1UFBFL3DA167573; WA1UFBFL3DA167654 | WA1UFBFL3DA164916 | WA1UFBFL3DA123721 | WA1UFBFL3DA140924; WA1UFBFL3DA106286 | WA1UFBFL3DA156654 | WA1UFBFL3DA116333; WA1UFBFL3DA185653 | WA1UFBFL3DA153284; WA1UFBFL3DA120253 | WA1UFBFL3DA112508 | WA1UFBFL3DA133214 | WA1UFBFL3DA145525 | WA1UFBFL3DA153902 | WA1UFBFL3DA165502; WA1UFBFL3DA148859; WA1UFBFL3DA179187; WA1UFBFL3DA107762; WA1UFBFL3DA189394

WA1UFBFL3DA192215 | WA1UFBFL3DA156699; WA1UFBFL3DA129857 | WA1UFBFL3DA135559 | WA1UFBFL3DA158677; WA1UFBFL3DA149056; WA1UFBFL3DA193879; WA1UFBFL3DA101380

WA1UFBFL3DA190464; WA1UFBFL3DA192053 | WA1UFBFL3DA161109 | WA1UFBFL3DA144049; WA1UFBFL3DA198970 | WA1UFBFL3DA158906 | WA1UFBFL3DA142608; WA1UFBFL3DA124738; WA1UFBFL3DA163278; WA1UFBFL3DA103405 | WA1UFBFL3DA171767

WA1UFBFL3DA106160 | WA1UFBFL3DA120155; WA1UFBFL3DA150367 | WA1UFBFL3DA134184 | WA1UFBFL3DA143340

WA1UFBFL3DA172434; WA1UFBFL3DA161899

WA1UFBFL3DA157982; WA1UFBFL3DA146268; WA1UFBFL3DA124481 | WA1UFBFL3DA126702; WA1UFBFL3DA148683; WA1UFBFL3DA107891 | WA1UFBFL3DA173891; WA1UFBFL3DA156587 | WA1UFBFL3DA156881; WA1UFBFL3DA157531; WA1UFBFL3DA127185; WA1UFBFL3DA133245

WA1UFBFL3DA115960; WA1UFBFL3DA153799; WA1UFBFL3DA170473 | WA1UFBFL3DA102240; WA1UFBFL3DA182980; WA1UFBFL3DA189007 | WA1UFBFL3DA171610; WA1UFBFL3DA190240 | WA1UFBFL3DA128790 | WA1UFBFL3DA157383; WA1UFBFL3DA187516 | WA1UFBFL3DA121502 | WA1UFBFL3DA147923 | WA1UFBFL3DA152796; WA1UFBFL3DA153916 | WA1UFBFL3DA148246 | WA1UFBFL3DA161417 | WA1UFBFL3DA126327 | WA1UFBFL3DA137585 | WA1UFBFL3DA131415; WA1UFBFL3DA173700 | WA1UFBFL3DA116655 | WA1UFBFL3DA128787 | WA1UFBFL3DA168268 | WA1UFBFL3DA127008 | WA1UFBFL3DA116459; WA1UFBFL3DA129521; WA1UFBFL3DA123752 | WA1UFBFL3DA141751 | WA1UFBFL3DA149526 | WA1UFBFL3DA138879 | WA1UFBFL3DA113786; WA1UFBFL3DA152572

WA1UFBFL3DA168657 | WA1UFBFL3DA106630 | WA1UFBFL3DA138218; WA1UFBFL3DA194580 | WA1UFBFL3DA197608 | WA1UFBFL3DA185555 | WA1UFBFL3DA179819 | WA1UFBFL3DA109513 | WA1UFBFL3DA106434; WA1UFBFL3DA143841; WA1UFBFL3DA176063; WA1UFBFL3DA179349; WA1UFBFL3DA127736 | WA1UFBFL3DA110726 | WA1UFBFL3DA189489; WA1UFBFL3DA193204 | WA1UFBFL3DA121029; WA1UFBFL3DA102660; WA1UFBFL3DA178301; WA1UFBFL3DA166102; WA1UFBFL3DA193025 | WA1UFBFL3DA138896; WA1UFBFL3DA103274 | WA1UFBFL3DA151115 | WA1UFBFL3DA197740 | WA1UFBFL3DA161384 | WA1UFBFL3DA128093 | WA1UFBFL3DA173521 | WA1UFBFL3DA146724 | WA1UFBFL3DA107180; WA1UFBFL3DA114453 | WA1UFBFL3DA119197 | WA1UFBFL3DA168920 | WA1UFBFL3DA158324

WA1UFBFL3DA187970 | WA1UFBFL3DA104828; WA1UFBFL3DA150255 | WA1UFBFL3DA140017

WA1UFBFL3DA109866; WA1UFBFL3DA115120 | WA1UFBFL3DA116199 | WA1UFBFL3DA165631

WA1UFBFL3DA137814 | WA1UFBFL3DA175608 | WA1UFBFL3DA166424; WA1UFBFL3DA127607 | WA1UFBFL3DA123475 | WA1UFBFL3DA131561 | WA1UFBFL3DA167038; WA1UFBFL3DA199746; WA1UFBFL3DA163099 | WA1UFBFL3DA137957; WA1UFBFL3DA159196; WA1UFBFL3DA118504; WA1UFBFL3DA123153; WA1UFBFL3DA159795 | WA1UFBFL3DA114744; WA1UFBFL3DA120995; WA1UFBFL3DA159358; WA1UFBFL3DA127655

WA1UFBFL3DA114971; WA1UFBFL3DA132886; WA1UFBFL3DA153656; WA1UFBFL3DA178508 | WA1UFBFL3DA189587 | WA1UFBFL3DA102402; WA1UFBFL3DA171929 | WA1UFBFL3DA135299 | WA1UFBFL3DA123931 | WA1UFBFL3DA121063 | WA1UFBFL3DA154273 | WA1UFBFL3DA117417 | WA1UFBFL3DA176323; WA1UFBFL3DA110273; WA1UFBFL3DA179755

WA1UFBFL3DA135027 | WA1UFBFL3DA180713; WA1UFBFL3DA197219 | WA1UFBFL3DA145489 | WA1UFBFL3DA182493 | WA1UFBFL3DA161207

WA1UFBFL3DA182123

WA1UFBFL3DA198371 | WA1UFBFL3DA176614 | WA1UFBFL3DA103792 | WA1UFBFL3DA187029 | WA1UFBFL3DA100472; WA1UFBFL3DA198323; WA1UFBFL3DA106045 | WA1UFBFL3DA126585 | WA1UFBFL3DA179416 | WA1UFBFL3DA127705 | WA1UFBFL3DA124898; WA1UFBFL3DA151485 | WA1UFBFL3DA169744

WA1UFBFL3DA179965; WA1UFBFL3DA155715; WA1UFBFL3DA151082 | WA1UFBFL3DA182722 | WA1UFBFL3DA192733 | WA1UFBFL3DA121922 | WA1UFBFL3DA185054; WA1UFBFL3DA142298 | WA1UFBFL3DA141491 | WA1UFBFL3DA150059; WA1UFBFL3DA172580 | WA1UFBFL3DA195048 | WA1UFBFL3DA108359; WA1UFBFL3DA173499 | WA1UFBFL3DA100715 | WA1UFBFL3DA114419 | WA1UFBFL3DA179691 | WA1UFBFL3DA141166 | WA1UFBFL3DA112783; WA1UFBFL3DA176483

WA1UFBFL3DA182316 | WA1UFBFL3DA173647; WA1UFBFL3DA151339 | WA1UFBFL3DA113190

WA1UFBFL3DA155875 | WA1UFBFL3DA101718 | WA1UFBFL3DA177312 | WA1UFBFL3DA135433 | WA1UFBFL3DA152362 | WA1UFBFL3DA173406; WA1UFBFL3DA118731; WA1UFBFL3DA186902; WA1UFBFL3DA149381

WA1UFBFL3DA129292; WA1UFBFL3DA114193 | WA1UFBFL3DA141829; WA1UFBFL3DA181456 | WA1UFBFL3DA190660; WA1UFBFL3DA147341 | WA1UFBFL3DA152216; WA1UFBFL3DA141880 | WA1UFBFL3DA176886 | WA1UFBFL3DA166519; WA1UFBFL3DA171736 | WA1UFBFL3DA179299; WA1UFBFL3DA137196 | WA1UFBFL3DA182509 | WA1UFBFL3DA197026 | WA1UFBFL3DA124478 | WA1UFBFL3DA116770; WA1UFBFL3DA125274 | WA1UFBFL3DA103632; WA1UFBFL3DA117871

WA1UFBFL3DA181327 | WA1UFBFL3DA113559 | WA1UFBFL3DA189265 | WA1UFBFL3DA127087 | WA1UFBFL3DA103940 | WA1UFBFL3DA116753 | WA1UFBFL3DA198094 | WA1UFBFL3DA124156 | WA1UFBFL3DA167394; WA1UFBFL3DA155455

WA1UFBFL3DA107597; WA1UFBFL3DA149154; WA1UFBFL3DA120141; WA1UFBFL3DA172515 | WA1UFBFL3DA105901 | WA1UFBFL3DA130118 | WA1UFBFL3DA148439 | WA1UFBFL3DA163765; WA1UFBFL3DA148165; WA1UFBFL3DA189718 | WA1UFBFL3DA129437; WA1UFBFL3DA170389; WA1UFBFL3DA189847 | WA1UFBFL3DA112802; WA1UFBFL3DA162972; WA1UFBFL3DA138297; WA1UFBFL3DA182946

WA1UFBFL3DA177102 | WA1UFBFL3DA153544 | WA1UFBFL3DA168271; WA1UFBFL3DA199679; WA1UFBFL3DA197415 | WA1UFBFL3DA109642 | WA1UFBFL3DA187063 | WA1UFBFL3DA144357 | WA1UFBFL3DA157996

WA1UFBFL3DA127459 | WA1UFBFL3DA105509 | WA1UFBFL3DA116638; WA1UFBFL3DA118339 | WA1UFBFL3DA135464 | WA1UFBFL3DA113187 | WA1UFBFL3DA143435

WA1UFBFL3DA168383; WA1UFBFL3DA124206; WA1UFBFL3DA187354 | WA1UFBFL3DA160302 | WA1UFBFL3DA183465 | WA1UFBFL3DA183062; WA1UFBFL3DA185796; WA1UFBFL3DA184342; WA1UFBFL3DA116719 | WA1UFBFL3DA179643; WA1UFBFL3DA188763 | WA1UFBFL3DA170358; WA1UFBFL3DA164365; WA1UFBFL3DA163216; WA1UFBFL3DA131009; WA1UFBFL3DA101556 | WA1UFBFL3DA130815; WA1UFBFL3DA158856 | WA1UFBFL3DA172045 | WA1UFBFL3DA157058 | WA1UFBFL3DA130085 | WA1UFBFL3DA154886 | WA1UFBFL3DA139000 | WA1UFBFL3DA141538; WA1UFBFL3DA109141 | WA1UFBFL3DA148571; WA1UFBFL3DA103484 | WA1UFBFL3DA193302; WA1UFBFL3DA145654 | WA1UFBFL3DA167640 | WA1UFBFL3DA123220; WA1UFBFL3DA108121 | WA1UFBFL3DA141622 | WA1UFBFL3DA164527; WA1UFBFL3DA104182 | WA1UFBFL3DA121547 | WA1UFBFL3DA117854 | WA1UFBFL3DA148893 | WA1UFBFL3DA152197

WA1UFBFL3DA124965; WA1UFBFL3DA121693 | WA1UFBFL3DA103078; WA1UFBFL3DA139529 | WA1UFBFL3DA163071 | WA1UFBFL3DA132550; WA1UFBFL3DA199102 | WA1UFBFL3DA185748 | WA1UFBFL3DA152586; WA1UFBFL3DA128904 | WA1UFBFL3DA180467 | WA1UFBFL3DA189086 | WA1UFBFL3DA167461 | WA1UFBFL3DA145931 | WA1UFBFL3DA169369 | WA1UFBFL3DA138221 | WA1UFBFL3DA134475 | WA1UFBFL3DA102965 | WA1UFBFL3DA114596

WA1UFBFL3DA193543 | WA1UFBFL3DA189850; WA1UFBFL3DA196894; WA1UFBFL3DA137599 | WA1UFBFL3DA103954; WA1UFBFL3DA183448 | WA1UFBFL3DA193350; WA1UFBFL3DA192814 | WA1UFBFL3DA148330 | WA1UFBFL3DA196099 | WA1UFBFL3DA190433 | WA1UFBFL3DA149347 | WA1UFBFL3DA164530; WA1UFBFL3DA180775; WA1UFBFL3DA149591; WA1UFBFL3DA196619; WA1UFBFL3DA183319 | WA1UFBFL3DA159098 | WA1UFBFL3DA122133 | WA1UFBFL3DA170067; WA1UFBFL3DA134623 | WA1UFBFL3DA140549 | WA1UFBFL3DA150479; WA1UFBFL3DA199455 | WA1UFBFL3DA129356 | WA1UFBFL3DA111522; WA1UFBFL3DA192859; WA1UFBFL3DA123735 | WA1UFBFL3DA104098 | WA1UFBFL3DA144486 | WA1UFBFL3DA167766

WA1UFBFL3DA172157

WA1UFBFL3DA133875; WA1UFBFL3DA199276 | WA1UFBFL3DA170098 | WA1UFBFL3DA194417 | WA1UFBFL3DA151146 | WA1UFBFL3DA154239 | WA1UFBFL3DA106918; WA1UFBFL3DA178458 | WA1UFBFL3DA107499 | WA1UFBFL3DA182736; WA1UFBFL3DA179268; WA1UFBFL3DA176287 | WA1UFBFL3DA161871; WA1UFBFL3DA180128 | WA1UFBFL3DA145850 | WA1UFBFL3DA164625 | WA1UFBFL3DA124609; WA1UFBFL3DA161045 | WA1UFBFL3DA119684 | WA1UFBFL3DA106823; WA1UFBFL3DA111245 | WA1UFBFL3DA190903 | WA1UFBFL3DA140602 | WA1UFBFL3DA105669

WA1UFBFL3DA107454 | WA1UFBFL3DA122326 | WA1UFBFL3DA135478 | WA1UFBFL3DA111357 | WA1UFBFL3DA110659 | WA1UFBFL3DA162048 | WA1UFBFL3DA102089; WA1UFBFL3DA185717 | WA1UFBFL3DA134377; WA1UFBFL3DA115943 | WA1UFBFL3DA142270; WA1UFBFL3DA152376 | WA1UFBFL3DA146948; WA1UFBFL3DA197060 | WA1UFBFL3DA179030 | WA1UFBFL3DA110760; WA1UFBFL3DA107311 | WA1UFBFL3DA196961; WA1UFBFL3DA130572; WA1UFBFL3DA177116 | WA1UFBFL3DA145590; WA1UFBFL3DA164611 | WA1UFBFL3DA145167 | WA1UFBFL3DA117840 | WA1UFBFL3DA196037; WA1UFBFL3DA182705; WA1UFBFL3DA180162 | WA1UFBFL3DA105607 | WA1UFBFL3DA131799 | WA1UFBFL3DA185538 | WA1UFBFL3DA150045 | WA1UFBFL3DA176077; WA1UFBFL3DA111701 | WA1UFBFL3DA153320; WA1UFBFL3DA109298 | WA1UFBFL3DA196118 | WA1UFBFL3DA127817 | WA1UFBFL3DA166147 | WA1UFBFL3DA122360; WA1UFBFL3DA161997; WA1UFBFL3DA148960

WA1UFBFL3DA125078; WA1UFBFL3DA196524; WA1UFBFL3DA136341 | WA1UFBFL3DA110015 | WA1UFBFL3DA184664 | WA1UFBFL3DA160249 | WA1UFBFL3DA110113 | WA1UFBFL3DA143774 | WA1UFBFL3DA146013 | WA1UFBFL3DA132113; WA1UFBFL3DA185328 | WA1UFBFL3DA114680 | WA1UFBFL3DA164933 | WA1UFBFL3DA151969; WA1UFBFL3DA185412 | WA1UFBFL3DA190707 | WA1UFBFL3DA127767; WA1UFBFL3DA135674 | WA1UFBFL3DA135867 | WA1UFBFL3DA106692 | WA1UFBFL3DA177035 | WA1UFBFL3DA167069 | WA1UFBFL3DA166021 | WA1UFBFL3DA125632 | WA1UFBFL3DA123296

WA1UFBFL3DA103629 | WA1UFBFL3DA146061 | WA1UFBFL3DA117255 | WA1UFBFL3DA177679 | WA1UFBFL3DA108684; WA1UFBFL3DA112685 | WA1UFBFL3DA115117 | WA1UFBFL3DA163782 | WA1UFBFL3DA156461 | WA1UFBFL3DA185779 | WA1UFBFL3DA126330 | WA1UFBFL3DA114310

WA1UFBFL3DA158419; WA1UFBFL3DA115974 | WA1UFBFL3DA193803; WA1UFBFL3DA147582; WA1UFBFL3DA156346; WA1UFBFL3DA150515 | WA1UFBFL3DA136372 | WA1UFBFL3DA124335 | WA1UFBFL3DA108989 | WA1UFBFL3DA173437 | WA1UFBFL3DA121144 | WA1UFBFL3DA139093; WA1UFBFL3DA149302 | WA1UFBFL3DA121080

WA1UFBFL3DA151616 | WA1UFBFL3DA143967 | WA1UFBFL3DA162650; WA1UFBFL3DA160199 | WA1UFBFL3DA106059 | WA1UFBFL3DA106384 | WA1UFBFL3DA182266 | WA1UFBFL3DA104599 | WA1UFBFL3DA162812; WA1UFBFL3DA125436; WA1UFBFL3DA136811 | WA1UFBFL3DA196457 | WA1UFBFL3DA137618

WA1UFBFL3DA142320; WA1UFBFL3DA122083 | WA1UFBFL3DA110404 | WA1UFBFL3DA163622; WA1UFBFL3DA110886 | WA1UFBFL3DA140308 | WA1UFBFL3DA182977 | WA1UFBFL3DA111259; WA1UFBFL3DA132161 | WA1UFBFL3DA141717 | WA1UFBFL3DA143712; WA1UFBFL3DA103209; WA1UFBFL3DA150708; WA1UFBFL3DA196930 | WA1UFBFL3DA100066; WA1UFBFL3DA168397

WA1UFBFL3DA105395 | WA1UFBFL3DA139255 | WA1UFBFL3DA172403 | WA1UFBFL3DA138042; WA1UFBFL3DA156508; WA1UFBFL3DA122777 | WA1UFBFL3DA101475; WA1UFBFL3DA124397; WA1UFBFL3DA112170; WA1UFBFL3DA186754 | WA1UFBFL3DA147775 | WA1UFBFL3DA196233; WA1UFBFL3DA175575 | WA1UFBFL3DA174264

WA1UFBFL3DA127333 | WA1UFBFL3DA159778 | WA1UFBFL3DA111231 | WA1UFBFL3DA151129

WA1UFBFL3DA197477; WA1UFBFL3DA192408 | WA1UFBFL3DA189556 | WA1UFBFL3DA120110; WA1UFBFL3DA188715; WA1UFBFL3DA129065; WA1UFBFL3DA172210 | WA1UFBFL3DA183286

WA1UFBFL3DA181845 | WA1UFBFL3DA196202 | WA1UFBFL3DA118938; WA1UFBFL3DA141944; WA1UFBFL3DA177309; WA1UFBFL3DA148523 | WA1UFBFL3DA164012 | WA1UFBFL3DA149848

WA1UFBFL3DA136730 | WA1UFBFL3DA132242

WA1UFBFL3DA110645

WA1UFBFL3DA133939 | WA1UFBFL3DA188102

WA1UFBFL3DA124495; WA1UFBFL3DA154466; WA1UFBFL3DA192862 | WA1UFBFL3DA141720; WA1UFBFL3DA115893; WA1UFBFL3DA163295 | WA1UFBFL3DA157562; WA1UFBFL3DA158081; WA1UFBFL3DA111651 | WA1UFBFL3DA143130; WA1UFBFL3DA163250 | WA1UFBFL3DA132337; WA1UFBFL3DA160574 | WA1UFBFL3DA129244 | WA1UFBFL3DA129194 | WA1UFBFL3DA126022 | WA1UFBFL3DA108734 | WA1UFBFL3DA100620 | WA1UFBFL3DA142642 | WA1UFBFL3DA167816 | WA1UFBFL3DA151924; WA1UFBFL3DA159473

WA1UFBFL3DA186866 | WA1UFBFL3DA111861 | WA1UFBFL3DA131902; WA1UFBFL3DA139367; WA1UFBFL3DA102819

WA1UFBFL3DA155939 | WA1UFBFL3DA167833 | WA1UFBFL3DA161112 | WA1UFBFL3DA193266 | WA1UFBFL3DA164429 | WA1UFBFL3DA138753 | WA1UFBFL3DA173292 | WA1UFBFL3DA165886 | WA1UFBFL3DA139434 | WA1UFBFL3DA151857; WA1UFBFL3DA114517 | WA1UFBFL3DA176645; WA1UFBFL3DA161059 | WA1UFBFL3DA164348 | WA1UFBFL3DA134153; WA1UFBFL3DA103145 | WA1UFBFL3DA134685 | WA1UFBFL3DA120592 | WA1UFBFL3DA128692 | WA1UFBFL3DA198080; WA1UFBFL3DA122620 | WA1UFBFL3DA198192 | WA1UFBFL3DA165063 | WA1UFBFL3DA198211

WA1UFBFL3DA140230 | WA1UFBFL3DA127686 | WA1UFBFL3DA170179 | WA1UFBFL3DA109088 | WA1UFBFL3DA157903 | WA1UFBFL3DA193235 | WA1UFBFL3DA123492

WA1UFBFL3DA153026 | WA1UFBFL3DA103422 | WA1UFBFL3DA196104; WA1UFBFL3DA111620

WA1UFBFL3DA180646 | WA1UFBFL3DA186107; WA1UFBFL3DA121550; WA1UFBFL3DA151597; WA1UFBFL3DA144780 | WA1UFBFL3DA172904 | WA1UFBFL3DA132127

WA1UFBFL3DA184762; WA1UFBFL3DA158159 | WA1UFBFL3DA129793; WA1UFBFL3DA182834 | WA1UFBFL3DA156539; WA1UFBFL3DA151552 | WA1UFBFL3DA180209 | WA1UFBFL3DA190819 | WA1UFBFL3DA100181 | WA1UFBFL3DA164401 | WA1UFBFL3DA172420 | WA1UFBFL3DA137537 | WA1UFBFL3DA152409; WA1UFBFL3DA131284 | WA1UFBFL3DA151986 | WA1UFBFL3DA116820 | WA1UFBFL3DA167878

WA1UFBFL3DA104893 | WA1UFBFL3DA150238 | WA1UFBFL3DA101024; WA1UFBFL3DA141586; WA1UFBFL3DA198936 | WA1UFBFL3DA123251 | WA1UFBFL3DA172448 | WA1UFBFL3DA129180 | WA1UFBFL3DA136792 | WA1UFBFL3DA130880 | WA1UFBFL3DA119569

WA1UFBFL3DA102111 | WA1UFBFL3DA114839; WA1UFBFL3DA102349 | WA1UFBFL3DA129213 | WA1UFBFL3DA101640 | WA1UFBFL3DA160672; WA1UFBFL3DA188584 | WA1UFBFL3DA158503 | WA1UFBFL3DA151583 | WA1UFBFL3DA115862

WA1UFBFL3DA108152 | WA1UFBFL3DA145086 | WA1UFBFL3DA112072

WA1UFBFL3DA141314 | WA1UFBFL3DA168111; WA1UFBFL3DA135741

WA1UFBFL3DA145928; WA1UFBFL3DA147291 | WA1UFBFL3DA149123 | WA1UFBFL3DA167119 | WA1UFBFL3DA145864 | WA1UFBFL3DA145556 | WA1UFBFL3DA160395 | WA1UFBFL3DA151745

WA1UFBFL3DA158310 | WA1UFBFL3DA169159 | WA1UFBFL3DA141734 | WA1UFBFL3DA189511; WA1UFBFL3DA134833 | WA1UFBFL3DA116137

WA1UFBFL3DA117286 | WA1UFBFL3DA155603; WA1UFBFL3DA113254; WA1UFBFL3DA124285 | WA1UFBFL3DA113609 | WA1UFBFL3DA125789

WA1UFBFL3DA109124 | WA1UFBFL3DA182672 | WA1UFBFL3DA150529 | WA1UFBFL3DA106532 | WA1UFBFL3DA103811 | WA1UFBFL3DA149638 | WA1UFBFL3DA159831; WA1UFBFL3DA191551 | WA1UFBFL3DA178332; WA1UFBFL3DA120916 | WA1UFBFL3DA169551 | WA1UFBFL3DA161725 | WA1UFBFL3DA101458 | WA1UFBFL3DA103582; WA1UFBFL3DA106756; WA1UFBFL3DA177133 | WA1UFBFL3DA170246 | WA1UFBFL3DA187113; WA1UFBFL3DA110077 | WA1UFBFL3DA148831; WA1UFBFL3DA134489; WA1UFBFL3DA187242 | WA1UFBFL3DA175432; WA1UFBFL3DA162261; WA1UFBFL3DA102898; WA1UFBFL3DA176130; WA1UFBFL3DA142169

WA1UFBFL3DA170571 | WA1UFBFL3DA194031; WA1UFBFL3DA113853 | WA1UFBFL3DA158341 | WA1UFBFL3DA102609 | WA1UFBFL3DA179190 | WA1UFBFL3DA184776; WA1UFBFL3DA129731; WA1UFBFL3DA127669 | WA1UFBFL3DA154452 | WA1UFBFL3DA139076; WA1UFBFL3DA172899 | WA1UFBFL3DA116705 | WA1UFBFL3DA119541 | WA1UFBFL3DA166231; WA1UFBFL3DA155195 | WA1UFBFL3DA192182 | WA1UFBFL3DA116428; WA1UFBFL3DA115599 | WA1UFBFL3DA195387 | WA1UFBFL3DA121516 | WA1UFBFL3DA187788

WA1UFBFL3DA167699 | WA1UFBFL3DA196197 | WA1UFBFL3DA155553; WA1UFBFL3DA122925 | WA1UFBFL3DA182798; WA1UFBFL3DA189721 | WA1UFBFL3DA197558 | WA1UFBFL3DA161174 | WA1UFBFL3DA128451 | WA1UFBFL3DA112296 | WA1UFBFL3DA112668 | WA1UFBFL3DA117921

WA1UFBFL3DA157660 | WA1UFBFL3DA156282 | WA1UFBFL3DA151728 | WA1UFBFL3DA129812

WA1UFBFL3DA187855 | WA1UFBFL3DA138199 | WA1UFBFL3DA137912 | WA1UFBFL3DA119622 | WA1UFBFL3DA106708 | WA1UFBFL3DA145007 | WA1UFBFL3DA112217; WA1UFBFL3DA150000

WA1UFBFL3DA139742 | WA1UFBFL3DA185250 | WA1UFBFL3DA178587; WA1UFBFL3DA159246

WA1UFBFL3DA183367 | WA1UFBFL3DA148375 | WA1UFBFL3DA168108 | WA1UFBFL3DA144956 | WA1UFBFL3DA191968 | WA1UFBFL3DA135500 | WA1UFBFL3DA107437; WA1UFBFL3DA189329 | WA1UFBFL3DA175494 | WA1UFBFL3DA103243 | WA1UFBFL3DA148702 | WA1UFBFL3DA110578

WA1UFBFL3DA138333; WA1UFBFL3DA140051 | WA1UFBFL3DA149932 | WA1UFBFL3DA127946 | WA1UFBFL3DA165919

WA1UFBFL3DA113612 | WA1UFBFL3DA188830 | WA1UFBFL3DA154810 | WA1UFBFL3DA131608 | WA1UFBFL3DA176841 | WA1UFBFL3DA107440 | WA1UFBFL3DA140499; WA1UFBFL3DA105283 | WA1UFBFL3DA172630 | WA1UFBFL3DA155343

WA1UFBFL3DA164432 | WA1UFBFL3DA123959 | WA1UFBFL3DA130331; WA1UFBFL3DA175169 | WA1UFBFL3DA138574; WA1UFBFL3DA174801; WA1UFBFL3DA132743; WA1UFBFL3DA137666; WA1UFBFL3DA136047; WA1UFBFL3DA143970 | WA1UFBFL3DA104215; WA1UFBFL3DA195244 | WA1UFBFL3DA194823 | WA1UFBFL3DA148926 | WA1UFBFL3DA108703 | WA1UFBFL3DA144665

WA1UFBFL3DA110418 | WA1UFBFL3DA158260 | WA1UFBFL3DA191033 | WA1UFBFL3DA136212; WA1UFBFL3DA193722

WA1UFBFL3DA166178 | WA1UFBFL3DA183207 | WA1UFBFL3DA147565; WA1UFBFL3DA175351 | WA1UFBFL3DA193087; WA1UFBFL3DA118857 | WA1UFBFL3DA185006 | WA1UFBFL3DA191856 | WA1UFBFL3DA148862 | WA1UFBFL3DA125095 | WA1UFBFL3DA189864 | WA1UFBFL3DA169713 | WA1UFBFL3DA139739 | WA1UFBFL3DA142611; WA1UFBFL3DA100911 | WA1UFBFL3DA138932; WA1UFBFL3DA173132; WA1UFBFL3DA133598; WA1UFBFL3DA163362; WA1UFBFL3DA163149; WA1UFBFL3DA139580; WA1UFBFL3DA148537 | WA1UFBFL3DA120625 | WA1UFBFL3DA194773; WA1UFBFL3DA134766 | WA1UFBFL3DA108216 | WA1UFBFL3DA158629 | WA1UFBFL3DA147288 | WA1UFBFL3DA186298 | WA1UFBFL3DA137392; WA1UFBFL3DA148022 | WA1UFBFL3DA175365; WA1UFBFL3DA111424; WA1UFBFL3DA197849; WA1UFBFL3DA105977; WA1UFBFL3DA147128 | WA1UFBFL3DA154502 | WA1UFBFL3DA144522; WA1UFBFL3DA135822 | WA1UFBFL3DA163779 | WA1UFBFL3DA169985 | WA1UFBFL3DA131107 | WA1UFBFL3DA169078 | WA1UFBFL3DA186673; WA1UFBFL3DA154080 | WA1UFBFL3DA151938; WA1UFBFL3DA190724 | WA1UFBFL3DA110063 | WA1UFBFL3DA178749; WA1UFBFL3DA114906; WA1UFBFL3DA142687 | WA1UFBFL3DA100925 | WA1UFBFL3DA113836 | WA1UFBFL3DA112461

WA1UFBFL3DA164804 | WA1UFBFL3DA172286; WA1UFBFL3DA138140; WA1UFBFL3DA121323; WA1UFBFL3DA184115 | WA1UFBFL3DA164219 | WA1UFBFL3DA126084 | WA1UFBFL3DA119295; WA1UFBFL3DA193574 | WA1UFBFL3DA194479 | WA1UFBFL3DA159165; WA1UFBFL3DA146271

WA1UFBFL3DA193946; WA1UFBFL3DA189430 | WA1UFBFL3DA159439 | WA1UFBFL3DA199388 | WA1UFBFL3DA198693; WA1UFBFL3DA191534 | WA1UFBFL3DA161983; WA1UFBFL3DA117210; WA1UFBFL3DA125422; WA1UFBFL3DA185345 | WA1UFBFL3DA158176 | WA1UFBFL3DA145508; WA1UFBFL3DA152359 | WA1UFBFL3DA178136; WA1UFBFL3DA190352; WA1UFBFL3DA130345; WA1UFBFL3DA121015; WA1UFBFL3DA126473 | WA1UFBFL3DA159389

WA1UFBFL3DA193056; WA1UFBFL3DA173311; WA1UFBFL3DA159022 | WA1UFBFL3DA180422 | WA1UFBFL3DA165113; WA1UFBFL3DA179772 | WA1UFBFL3DA162132

WA1UFBFL3DA145234 | WA1UFBFL3DA123511 | WA1UFBFL3DA137876 | WA1UFBFL3DA168724 | WA1UFBFL3DA172062

WA1UFBFL3DA106661

WA1UFBFL3DA181280 | WA1UFBFL3DA175317 | WA1UFBFL3DA127879 | WA1UFBFL3DA185474; WA1UFBFL3DA144200 | WA1UFBFL3DA117868

WA1UFBFL3DA144262; WA1UFBFL3DA165239 | WA1UFBFL3DA177228; WA1UFBFL3DA165404; WA1UFBFL3DA144603; WA1UFBFL3DA198015; WA1UFBFL3DA157349 | WA1UFBFL3DA159974; WA1UFBFL3DA156315 | WA1UFBFL3DA162745; WA1UFBFL3DA138476 | WA1UFBFL3DA186916 | WA1UFBFL3DA148635 | WA1UFBFL3DA108278 | WA1UFBFL3DA164737 | WA1UFBFL3DA118356 | WA1UFBFL3DA119961 | WA1UFBFL3DA156475 | WA1UFBFL3DA124366 | WA1UFBFL3DA162020 | WA1UFBFL3DA198158; WA1UFBFL3DA131334 | WA1UFBFL3DA173020; WA1UFBFL3DA182400; WA1UFBFL3DA164351; WA1UFBFL3DA118633 | WA1UFBFL3DA187306 | WA1UFBFL3DA110032; WA1UFBFL3DA196510; WA1UFBFL3DA164589 | WA1UFBFL3DA126148 | WA1UFBFL3DA164513 | WA1UFBFL3DA195485

WA1UFBFL3DA155357; WA1UFBFL3DA108118 | WA1UFBFL3DA187774 | WA1UFBFL3DA151440 | WA1UFBFL3DA180372 | WA1UFBFL3DA121595 | WA1UFBFL3DA156167 | WA1UFBFL3DA114176 | WA1UFBFL3DA130314; WA1UFBFL3DA121242 | WA1UFBFL3DA130393 | WA1UFBFL3DA199665 | WA1UFBFL3DA108300 | WA1UFBFL3DA179884; WA1UFBFL3DA143693 | WA1UFBFL3DA119698

WA1UFBFL3DA178928 | WA1UFBFL3DA174927; WA1UFBFL3DA140258

WA1UFBFL3DA152815 | WA1UFBFL3DA188987; WA1UFBFL3DA151342 | WA1UFBFL3DA192392 | WA1UFBFL3DA100052; WA1UFBFL3DA152555; WA1UFBFL3DA169856 | WA1UFBFL3DA199438 | WA1UFBFL3DA196720; WA1UFBFL3DA156752; WA1UFBFL3DA156637; WA1UFBFL3DA136307 | WA1UFBFL3DA103937 | WA1UFBFL3DA113576

WA1UFBFL3DA148943 | WA1UFBFL3DA181408 | WA1UFBFL3DA166469; WA1UFBFL3DA177391; WA1UFBFL3DA135044 | WA1UFBFL3DA169890 | WA1UFBFL3DA142219 | WA1UFBFL3DA113013 | WA1UFBFL3DA136548 | WA1UFBFL3DA130569; WA1UFBFL3DA174796; WA1UFBFL3DA100973 | WA1UFBFL3DA154919; WA1UFBFL3DA165600 | WA1UFBFL3DA126201; WA1UFBFL3DA120382 | WA1UFBFL3DA199021 | WA1UFBFL3DA184597 | WA1UFBFL3DA154774 | WA1UFBFL3DA185118

WA1UFBFL3DA192327; WA1UFBFL3DA146321 | WA1UFBFL3DA108572 | WA1UFBFL3DA113173; WA1UFBFL3DA169615; WA1UFBFL3DA107759 | WA1UFBFL3DA153043 | WA1UFBFL3DA143211 | WA1UFBFL3DA173731; WA1UFBFL3DA196992; WA1UFBFL3DA133374; WA1UFBFL3DA157920 | WA1UFBFL3DA146562 | WA1UFBFL3DA183031; WA1UFBFL3DA135321; WA1UFBFL3DA122147 | WA1UFBFL3DA133505

WA1UFBFL3DA193297; WA1UFBFL3DA124514 | WA1UFBFL3DA188360 | WA1UFBFL3DA162115 | WA1UFBFL3DA187340 | WA1UFBFL3DA161224; WA1UFBFL3DA134654 | WA1UFBFL3DA177021; WA1UFBFL3DA128014 | WA1UFBFL3DA152118

WA1UFBFL3DA176659 | WA1UFBFL3DA113724 | WA1UFBFL3DA108491; WA1UFBFL3DA197351; WA1UFBFL3DA158016 | WA1UFBFL3DA163300 | WA1UFBFL3DA100830

WA1UFBFL3DA146691; WA1UFBFL3DA126523 | WA1UFBFL3DA198628; WA1UFBFL3DA144567; WA1UFBFL3DA109897 | WA1UFBFL3DA115909 | WA1UFBFL3DA148733 | WA1UFBFL3DA190173; WA1UFBFL3DA122682; WA1UFBFL3DA124531 | WA1UFBFL3DA149767; WA1UFBFL3DA123718 | WA1UFBFL3DA184454 | WA1UFBFL3DA184616; WA1UFBFL3DA136257 | WA1UFBFL3DA115313 | WA1UFBFL3DA161272 | WA1UFBFL3DA193798 | WA1UFBFL3DA118891; WA1UFBFL3DA133360 | WA1UFBFL3DA169405; WA1UFBFL3DA100391

WA1UFBFL3DA114341; WA1UFBFL3DA199861 | WA1UFBFL3DA186799; WA1UFBFL3DA142527

WA1UFBFL3DA131981; WA1UFBFL3DA176306

WA1UFBFL3DA111391; WA1UFBFL3DA199245 | WA1UFBFL3DA167279 | WA1UFBFL3DA102156 | WA1UFBFL3DA116686 | WA1UFBFL3DA104618; WA1UFBFL3DA182896

WA1UFBFL3DA159957

WA1UFBFL3DA180307 | WA1UFBFL3DA193977; WA1UFBFL3DA174278 | WA1UFBFL3DA186091 | WA1UFBFL3DA190013 | WA1UFBFL3DA192540 | WA1UFBFL3DA174586; WA1UFBFL3DA169422 | WA1UFBFL3DA123461 | WA1UFBFL3DA108698; WA1UFBFL3DA183613 | WA1UFBFL3DA128031

WA1UFBFL3DA145279 | WA1UFBFL3DA118552 | WA1UFBFL3DA119071; WA1UFBFL3DA125727 | WA1UFBFL3DA197267 | WA1UFBFL3DA159005; WA1UFBFL3DA111875 | WA1UFBFL3DA110564; WA1UFBFL3DA131267; WA1UFBFL3DA182378 | WA1UFBFL3DA109091 | WA1UFBFL3DA109253

WA1UFBFL3DA120317 | WA1UFBFL3DA162891; WA1UFBFL3DA190576; WA1UFBFL3DA143998; WA1UFBFL3DA111469; WA1UFBFL3DA158825; WA1UFBFL3DA173065 | WA1UFBFL3DA181635; WA1UFBFL3DA184714

WA1UFBFL3DA122214; WA1UFBFL3DA111584; WA1UFBFL3DA144939 | WA1UFBFL3DA128823; WA1UFBFL3DA166164 | WA1UFBFL3DA173289 | WA1UFBFL3DA182929 | WA1UFBFL3DA150823 | WA1UFBFL3DA165290; WA1UFBFL3DA108992 | WA1UFBFL3DA119653; WA1UFBFL3DA118082; WA1UFBFL3DA147520; WA1UFBFL3DA113917 | WA1UFBFL3DA177570

WA1UFBFL3DA127865 | WA1UFBFL3DA116882 | WA1UFBFL3DA101461 | WA1UFBFL3DA194157; WA1UFBFL3DA162289 | WA1UFBFL3DA133696 | WA1UFBFL3DA102917 | WA1UFBFL3DA163958 | WA1UFBFL3DA197592; WA1UFBFL3DA135075 | WA1UFBFL3DA158551 | WA1UFBFL3DA193199 | WA1UFBFL3DA161787 | WA1UFBFL3DA151065; WA1UFBFL3DA170344 | WA1UFBFL3DA188259 | WA1UFBFL3DA181151; WA1UFBFL3DA133035 | WA1UFBFL3DA159375

WA1UFBFL3DA133553 | WA1UFBFL3DA115408 | WA1UFBFL3DA108054 | WA1UFBFL3DA174216; WA1UFBFL3DA131303 | WA1UFBFL3DA147386 | WA1UFBFL3DA191999 | WA1UFBFL3DA105770 | WA1UFBFL3DA128238 | WA1UFBFL3DA119748 | WA1UFBFL3DA184955; WA1UFBFL3DA176399; WA1UFBFL3DA105798 | WA1UFBFL3DA142396 | WA1UFBFL3DA155651 | WA1UFBFL3DA119264 | WA1UFBFL3DA186351; WA1UFBFL3DA198726; WA1UFBFL3DA197639 | WA1UFBFL3DA105445 | WA1UFBFL3DA134458 | WA1UFBFL3DA161241; WA1UFBFL3DA107521

WA1UFBFL3DA134881; WA1UFBFL3DA121936 | WA1UFBFL3DA157934 | WA1UFBFL3DA137442 | WA1UFBFL3DA168660 | WA1UFBFL3DA147811; WA1UFBFL3DA117692; WA1UFBFL3DA151518 | WA1UFBFL3DA147369

WA1UFBFL3DA172238 | WA1UFBFL3DA148716 | WA1UFBFL3DA125081 | WA1UFBFL3DA125629 | WA1UFBFL3DA119233; WA1UFBFL3DA188536 | WA1UFBFL3DA108779; WA1UFBFL3DA139949 | WA1UFBFL3DA114002 | WA1UFBFL3DA142723; WA1UFBFL3DA120835 | WA1UFBFL3DA174782 | WA1UFBFL3DA196670 | WA1UFBFL3DA173910 | WA1UFBFL3DA151714

WA1UFBFL3DA181215 | WA1UFBFL3DA135710 | WA1UFBFL3DA182879 | WA1UFBFL3DA186284 | WA1UFBFL3DA187984; WA1UFBFL3DA139479 | WA1UFBFL3DA137831; WA1UFBFL3DA194630; WA1UFBFL3DA141555; WA1UFBFL3DA110161 | WA1UFBFL3DA119832 | WA1UFBFL3DA195308 | WA1UFBFL3DA100469 | WA1UFBFL3DA133763 | WA1UFBFL3DA102836; WA1UFBFL3DA122388 | WA1UFBFL3DA146786 | WA1UFBFL3DA129602 | WA1UFBFL3DA191520

WA1UFBFL3DA116915; WA1UFBFL3DA167783; WA1UFBFL3DA115666 | WA1UFBFL3DA154516; WA1UFBFL3DA119183 | WA1UFBFL3DA127624 | WA1UFBFL3DA187144

WA1UFBFL3DA135383 | WA1UFBFL3DA123184; WA1UFBFL3DA151521

WA1UFBFL3DA138378; WA1UFBFL3DA157447 | WA1UFBFL3DA183644 | WA1UFBFL3DA136260 | WA1UFBFL3DA143578 | WA1UFBFL3DA148621; WA1UFBFL3DA196944

WA1UFBFL3DA186656 | WA1UFBFL3DA127798 | WA1UFBFL3DA166259 | WA1UFBFL3DA124450; WA1UFBFL3DA109723 | WA1UFBFL3DA174829; WA1UFBFL3DA114436 | WA1UFBFL3DA166844 | WA1UFBFL3DA175771; WA1UFBFL3DA161952 | WA1UFBFL3DA190805 | WA1UFBFL3DA129969; WA1UFBFL3DA150577; WA1UFBFL3DA168609 | WA1UFBFL3DA194420 | WA1UFBFL3DA148781 | WA1UFBFL3DA176936 | WA1UFBFL3DA156220 | WA1UFBFL3DA172692; WA1UFBFL3DA104456 | WA1UFBFL3DA135755

WA1UFBFL3DA190027 | WA1UFBFL3DA154614 | WA1UFBFL3DA156797 | WA1UFBFL3DA102139 | WA1UFBFL3DA113934; WA1UFBFL3DA135156; WA1UFBFL3DA134217 | WA1UFBFL3DA145833; WA1UFBFL3DA120933 | WA1UFBFL3DA124772 | WA1UFBFL3DA162468; WA1UFBFL3DA195292; WA1UFBFL3DA180520; WA1UFBFL3DA110046

WA1UFBFL3DA131818

WA1UFBFL3DA188228; WA1UFBFL3DA191923

WA1UFBFL3DA139983; WA1UFBFL3DA190559 | WA1UFBFL3DA111441 | WA1UFBFL3DA147484 | WA1UFBFL3DA167945 | WA1UFBFL3DA101816

WA1UFBFL3DA180890; WA1UFBFL3DA184180; WA1UFBFL3DA165273 | WA1UFBFL3DA172739

WA1UFBFL3DA120544 | WA1UFBFL3DA175964; WA1UFBFL3DA138963 | WA1UFBFL3DA168206 | WA1UFBFL3DA184163

WA1UFBFL3DA140857 | WA1UFBFL3DA121726; WA1UFBFL3DA157156 | WA1UFBFL3DA192022; WA1UFBFL3DA198791; WA1UFBFL3DA109477; WA1UFBFL3DA172708

WA1UFBFL3DA196913 | WA1UFBFL3DA133472 | WA1UFBFL3DA152619; WA1UFBFL3DA175687 | WA1UFBFL3DA181750; WA1UFBFL3DA157951 | WA1UFBFL3DA181294; WA1UFBFL3DA142415 | WA1UFBFL3DA130121

WA1UFBFL3DA182008 | WA1UFBFL3DA167489 | WA1UFBFL3DA109656 | WA1UFBFL3DA156024 | WA1UFBFL3DA173258 | WA1UFBFL3DA125873 | WA1UFBFL3DA108197; WA1UFBFL3DA163880

WA1UFBFL3DA178881; WA1UFBFL3DA133925 | WA1UFBFL3DA141801 | WA1UFBFL3DA195499 | WA1UFBFL3DA187760 | WA1UFBFL3DA146660 | WA1UFBFL3DA127140; WA1UFBFL3DA173115 | WA1UFBFL3DA193915 | WA1UFBFL3DA147856; WA1UFBFL3DA174300; WA1UFBFL3DA111505 | WA1UFBFL3DA165645 | WA1UFBFL3DA120172 | WA1UFBFL3DA116624 | WA1UFBFL3DA141328 | WA1UFBFL3DA184437 | WA1UFBFL3DA184177 | WA1UFBFL3DA198869 | WA1UFBFL3DA196426 | WA1UFBFL3DA189136 | WA1UFBFL3DA164687; WA1UFBFL3DA120530; WA1UFBFL3DA126098

WA1UFBFL3DA191047 | WA1UFBFL3DA196281; WA1UFBFL3DA148005 | WA1UFBFL3DA109415; WA1UFBFL3DA136727; WA1UFBFL3DA164091 | WA1UFBFL3DA122181 | WA1UFBFL3DA187418 | WA1UFBFL3DA135948 | WA1UFBFL3DA185104 | WA1UFBFL3DA154497; WA1UFBFL3DA114713 | WA1UFBFL3DA139322 | WA1UFBFL3DA197429

WA1UFBFL3DA188858; WA1UFBFL3DA185989

WA1UFBFL3DA172191 | WA1UFBFL3DA154337 | WA1UFBFL3DA184910 | WA1UFBFL3DA198113; WA1UFBFL3DA125615; WA1UFBFL3DA122309; WA1UFBFL3DA101864 | WA1UFBFL3DA196832 | WA1UFBFL3DA185183; WA1UFBFL3DA164835 | WA1UFBFL3DA107423 | WA1UFBFL3DA163281 | WA1UFBFL3DA170747 | WA1UFBFL3DA136940

WA1UFBFL3DA168223 | WA1UFBFL3DA174930; WA1UFBFL3DA197088; WA1UFBFL3DA174085 | WA1UFBFL3DA177441; WA1UFBFL3DA139398 | WA1UFBFL3DA128272 | WA1UFBFL3DA127137 | WA1UFBFL3DA133052; WA1UFBFL3DA121306 | WA1UFBFL3DA145962 | WA1UFBFL3DA175558; WA1UFBFL3DA115926 | WA1UFBFL3DA143516; WA1UFBFL3DA191792 | WA1UFBFL3DA134668 | WA1UFBFL3DA101086 | WA1UFBFL3DA147968 | WA1UFBFL3DA128837 | WA1UFBFL3DA162860 | WA1UFBFL3DA122651 | WA1UFBFL3DA159201 | WA1UFBFL3DA127347 | WA1UFBFL3DA127221 | WA1UFBFL3DA149476; WA1UFBFL3DA193493 | WA1UFBFL3DA184583 | WA1UFBFL3DA160879; WA1UFBFL3DA185569 | WA1UFBFL3DA186317 | WA1UFBFL3DA190447 | WA1UFBFL3DA184650; WA1UFBFL3DA188049 | WA1UFBFL3DA188195 | WA1UFBFL3DA145976; WA1UFBFL3DA191470 | WA1UFBFL3DA106367 | WA1UFBFL3DA106997 | WA1UFBFL3DA171719; WA1UFBFL3DA147985 | WA1UFBFL3DA105414 | WA1UFBFL3DA198967 | WA1UFBFL3DA178833; WA1UFBFL3DA171865 | WA1UFBFL3DA142575 | WA1UFBFL3DA139563 | WA1UFBFL3DA105865 | WA1UFBFL3DA128711; WA1UFBFL3DA125419 | WA1UFBFL3DA160235 | WA1UFBFL3DA135688 | WA1UFBFL3DA186141 | WA1UFBFL3DA109785 | WA1UFBFL3DA105364; WA1UFBFL3DA133231; WA1UFBFL3DA179383

WA1UFBFL3DA127011 | WA1UFBFL3DA189105 | WA1UFBFL3DA161188 | WA1UFBFL3DA100939 | WA1UFBFL3DA189153 | WA1UFBFL3DA102285 | WA1UFBFL3DA138848 | WA1UFBFL3DA137697

WA1UFBFL3DA182140; WA1UFBFL3DA195258 | WA1UFBFL3DA169646; WA1UFBFL3DA149171 | WA1UFBFL3DA101590

WA1UFBFL3DA169498 | WA1UFBFL3DA160011 | WA1UFBFL3DA124299; WA1UFBFL3DA150725; WA1UFBFL3DA139417; WA1UFBFL3DA166245; WA1UFBFL3DA113920 | WA1UFBFL3DA198676 | WA1UFBFL3DA136484 | WA1UFBFL3DA184065 | WA1UFBFL3DA192554 | WA1UFBFL3DA150644 | WA1UFBFL3DA130426; WA1UFBFL3DA153124 | WA1UFBFL3DA121273; WA1UFBFL3DA169372 | WA1UFBFL3DA135089

WA1UFBFL3DA118275

WA1UFBFL3DA126165; WA1UFBFL3DA191131 | WA1UFBFL3DA159117; WA1UFBFL3DA153141; WA1UFBFL3DA151650; WA1UFBFL3DA111066; WA1UFBFL3DA190948 | WA1UFBFL3DA159151 | WA1UFBFL3DA133116

WA1UFBFL3DA137652 | WA1UFBFL3DA100195 | WA1UFBFL3DA180386; WA1UFBFL3DA168500 | WA1UFBFL3DA118843; WA1UFBFL3DA120687; WA1UFBFL3DA149221 | WA1UFBFL3DA136954 | WA1UFBFL3DA125291 | WA1UFBFL3DA129888 | WA1UFBFL3DA120950

WA1UFBFL3DA198404 | WA1UFBFL3DA177178 | WA1UFBFL3DA153852 | WA1UFBFL3DA168318 | WA1UFBFL3DA129471 | WA1UFBFL3DA193770 | WA1UFBFL3DA118115; WA1UFBFL3DA103016 | WA1UFBFL3DA143368 | WA1UFBFL3DA135237 | WA1UFBFL3DA198807 | WA1UFBFL3DA164415 | WA1UFBFL3DA139644; WA1UFBFL3DA148215; WA1UFBFL3DA153608 | WA1UFBFL3DA184003 | WA1UFBFL3DA169436 | WA1UFBFL3DA153463; WA1UFBFL3DA159182; WA1UFBFL3DA144150; WA1UFBFL3DA160669 | WA1UFBFL3DA172871 | WA1UFBFL3DA159926 | WA1UFBFL3DA119359 | WA1UFBFL3DA173454 | WA1UFBFL3DA187015 | WA1UFBFL3DA119412 | WA1UFBFL3DA116056 | WA1UFBFL3DA141376 | WA1UFBFL3DA144259 | WA1UFBFL3DA158680

WA1UFBFL3DA107132; WA1UFBFL3DA147873; WA1UFBFL3DA101539 | WA1UFBFL3DA150384; WA1UFBFL3DA126568; WA1UFBFL3DA109012 | WA1UFBFL3DA174622 | WA1UFBFL3DA144133 | WA1UFBFL3DA170666; WA1UFBFL3DA187368 | WA1UFBFL3DA102304 | WA1UFBFL3DA110855 | WA1UFBFL3DA147338 | WA1UFBFL3DA170585 | WA1UFBFL3DA100178 | WA1UFBFL3DA124934 | WA1UFBFL3DA193963 | WA1UFBFL3DA184681 | WA1UFBFL3DA178198 | WA1UFBFL3DA176080 | WA1UFBFL3DA141460 | WA1UFBFL3DA191369 | WA1UFBFL3DA164771 | WA1UFBFL3DA191906 | WA1UFBFL3DA157612; WA1UFBFL3DA193865 | WA1UFBFL3DA167072 | WA1UFBFL3DA149249; WA1UFBFL3DA134363 | WA1UFBFL3DA188407 | WA1UFBFL3DA199312 | WA1UFBFL3DA148666 | WA1UFBFL3DA121399; WA1UFBFL3DA184549 | WA1UFBFL3DA167752; WA1UFBFL3DA174474 | WA1UFBFL3DA130247 | WA1UFBFL3DA179352 | WA1UFBFL3DA141975 | WA1UFBFL3DA160039

WA1UFBFL3DA140180; WA1UFBFL3DA193400 | WA1UFBFL3DA110743

WA1UFBFL3DA122505 | WA1UFBFL3DA145363; WA1UFBFL3DA107373 | WA1UFBFL3DA138784 | WA1UFBFL3DA141359; WA1UFBFL3DA143404; WA1UFBFL3DA179058 | WA1UFBFL3DA111374 | WA1UFBFL3DA141670; WA1UFBFL3DA133908; WA1UFBFL3DA119040 | WA1UFBFL3DA124948 | WA1UFBFL3DA108412

WA1UFBFL3DA111519; WA1UFBFL3DA198984; WA1UFBFL3DA184227 | WA1UFBFL3DA178007; WA1UFBFL3DA167251; WA1UFBFL3DA165094; WA1UFBFL3DA173244; WA1UFBFL3DA139157 | WA1UFBFL3DA154533 | WA1UFBFL3DA180811 | WA1UFBFL3DA132628; WA1UFBFL3DA162535 | WA1UFBFL3DA139319; WA1UFBFL3DA118406 | WA1UFBFL3DA149493 | WA1UFBFL3DA117756; WA1UFBFL3DA170702 | WA1UFBFL3DA103369 | WA1UFBFL3DA176189 | WA1UFBFL3DA104022 | WA1UFBFL3DA197950

WA1UFBFL3DA152152 | WA1UFBFL3DA130104 | WA1UFBFL3DA101749; WA1UFBFL3DA145315; WA1UFBFL3DA184891 | WA1UFBFL3DA116803 | WA1UFBFL3DA125579; WA1UFBFL3DA107552 | WA1UFBFL3DA146478; WA1UFBFL3DA116591 | WA1UFBFL3DA125954; WA1UFBFL3DA103744 | WA1UFBFL3DA119216 | WA1UFBFL3DA104781; WA1UFBFL3DA128210 | WA1UFBFL3DA110628; WA1UFBFL3DA185152 | WA1UFBFL3DA106546 | WA1UFBFL3DA184700 | WA1UFBFL3DA141667; WA1UFBFL3DA114274; WA1UFBFL3DA113125 | WA1UFBFL3DA121628 | WA1UFBFL3DA140325; WA1UFBFL3DA146299 | WA1UFBFL3DA134220 | WA1UFBFL3DA166925 | WA1UFBFL3DA139630

WA1UFBFL3DA124125; WA1UFBFL3DA166696 | WA1UFBFL3DA154841 | WA1UFBFL3DA106871; WA1UFBFL3DA137943; WA1UFBFL3DA177827 | WA1UFBFL3DA119801; WA1UFBFL3DA177620 | WA1UFBFL3DA163183; WA1UFBFL3DA109026; WA1UFBFL3DA174524; WA1UFBFL3DA142866 | WA1UFBFL3DA190366; WA1UFBFL3DA121225 | WA1UFBFL3DA168464 | WA1UFBFL3DA108619 | WA1UFBFL3DA112394 | WA1UFBFL3DA121743; WA1UFBFL3DA118714 | WA1UFBFL3DA143662; WA1UFBFL3DA185331 | WA1UFBFL3DA194112; WA1UFBFL3DA120107 | WA1UFBFL3DA166956 | WA1UFBFL3DA159845 | WA1UFBFL3DA180503; WA1UFBFL3DA166486

WA1UFBFL3DA106689 | WA1UFBFL3DA110130 | WA1UFBFL3DA100245 | WA1UFBFL3DA177942 | WA1UFBFL3DA117319; WA1UFBFL3DA128871; WA1UFBFL3DA170182 | WA1UFBFL3DA180257; WA1UFBFL3DA196829 | WA1UFBFL3DA114694 | WA1UFBFL3DA110824; WA1UFBFL3DA198757 | WA1UFBFL3DA120379

WA1UFBFL3DA111696

WA1UFBFL3DA153480; WA1UFBFL3DA167685; WA1UFBFL3DA182039 | WA1UFBFL3DA108863; WA1UFBFL3DA146898; WA1UFBFL3DA183210; WA1UFBFL3DA162003

WA1UFBFL3DA129566; WA1UFBFL3DA140096; WA1UFBFL3DA123640; WA1UFBFL3DA118468 | WA1UFBFL3DA112069 | WA1UFBFL3DA132855; WA1UFBFL3DA100505 | WA1UFBFL3DA153348; WA1UFBFL3DA170621; WA1UFBFL3DA166472 | WA1UFBFL3DA122004; WA1UFBFL3DA186303 | WA1UFBFL3DA164799; WA1UFBFL3DA107793; WA1UFBFL3DA130409 | WA1UFBFL3DA168903; WA1UFBFL3DA155696; WA1UFBFL3DA169677; WA1UFBFL3DA150501 | WA1UFBFL3DA187886 | WA1UFBFL3DA192747 | WA1UFBFL3DA143063 | WA1UFBFL3DA146190 | WA1UFBFL3DA123069 | WA1UFBFL3DA144794; WA1UFBFL3DA120883 | WA1UFBFL3DA192523 | WA1UFBFL3DA140356; WA1UFBFL3DA117370 | WA1UFBFL3DA143287; WA1UFBFL3DA138509; WA1UFBFL3DA111178 | WA1UFBFL3DA128143 | WA1UFBFL3DA194093 | WA1UFBFL3DA118020; WA1UFBFL3DA152345 | WA1UFBFL3DA155908; WA1UFBFL3DA127591 | WA1UFBFL3DA131446 | WA1UFBFL3DA178119 | WA1UFBFL3DA101704 | WA1UFBFL3DA114260 | WA1UFBFL3DA156119 | WA1UFBFL3DA189766; WA1UFBFL3DA145816 | WA1UFBFL3DA195681 | WA1UFBFL3DA118454; WA1UFBFL3DA161627; WA1UFBFL3DA170795; WA1UFBFL3DA107471; WA1UFBFL3DA141863 | WA1UFBFL3DA169937 | WA1UFBFL3DA192232 | WA1UFBFL3DA125405; WA1UFBFL3DA124304; WA1UFBFL3DA104439 | WA1UFBFL3DA103534 | WA1UFBFL3DA149428 | WA1UFBFL3DA101881

WA1UFBFL3DA106224 | WA1UFBFL3DA115196 | WA1UFBFL3DA147906 | WA1UFBFL3DA187175; WA1UFBFL3DA169792; WA1UFBFL3DA128725 | WA1UFBFL3DA197902 | WA1UFBFL3DA120964

WA1UFBFL3DA171851; WA1UFBFL3DA125971 | WA1UFBFL3DA117269; WA1UFBFL3DA122097; WA1UFBFL3DA105820; WA1UFBFL3DA162518; WA1UFBFL3DA101654 | WA1UFBFL3DA171574 | WA1UFBFL3DA178363 | WA1UFBFL3DA177875 | WA1UFBFL3DA111018; WA1UFBFL3DA119829 | WA1UFBFL3DA100892 | WA1UFBFL3DA109222

WA1UFBFL3DA116557 | WA1UFBFL3DA145797 | WA1UFBFL3DA188116 | WA1UFBFL3DA121953; WA1UFBFL3DA169128; WA1UFBFL3DA102576; WA1UFBFL3DA191629; WA1UFBFL3DA134332 | WA1UFBFL3DA148182 | WA1UFBFL3DA113156 | WA1UFBFL3DA139627; WA1UFBFL3DA119250 | WA1UFBFL3DA102710 | WA1UFBFL3DA149011; WA1UFBFL3DA151163 | WA1UFBFL3DA194532 | WA1UFBFL3DA103713 | WA1UFBFL3DA149946 | WA1UFBFL3DA120222; WA1UFBFL3DA149090 | WA1UFBFL3DA120513 | WA1UFBFL3DA128532 | WA1UFBFL3DA178640

WA1UFBFL3DA118048 | WA1UFBFL3DA160770 | WA1UFBFL3DA158758 | WA1UFBFL3DA177259; WA1UFBFL3DA101797 | WA1UFBFL3DA103307 | WA1UFBFL3DA149557 | WA1UFBFL3DA115473 | WA1UFBFL3DA189203 | WA1UFBFL3DA198774 | WA1UFBFL3DA185832 | WA1UFBFL3DA124741; WA1UFBFL3DA134914 | WA1UFBFL3DA148909 | WA1UFBFL3DA178752; WA1UFBFL3DA189413; WA1UFBFL3DA198340 | WA1UFBFL3DA110497 | WA1UFBFL3DA185314; WA1UFBFL3DA162700; WA1UFBFL3DA138512 | WA1UFBFL3DA145461; WA1UFBFL3DA101248; WA1UFBFL3DA138669 | WA1UFBFL3DA149252 | WA1UFBFL3DA129535 | WA1UFBFL3DA186477; WA1UFBFL3DA165192 | WA1UFBFL3DA102481 | WA1UFBFL3DA162521; WA1UFBFL3DA119989; WA1UFBFL3DA135481; WA1UFBFL3DA159179 | WA1UFBFL3DA155648 | WA1UFBFL3DA127820; WA1UFBFL3DA181179; WA1UFBFL3DA108748 | WA1UFBFL3DA173177 | WA1UFBFL3DA124352; WA1UFBFL3DA164690 | WA1UFBFL3DA136467 | WA1UFBFL3DA137084; WA1UFBFL3DA140793 | WA1UFBFL3DA140339 | WA1UFBFL3DA119930 | WA1UFBFL3DA168514 | WA1UFBFL3DA104134; WA1UFBFL3DA199178 | WA1UFBFL3DA166942 | WA1UFBFL3DA139997 | WA1UFBFL3DA198385 | WA1UFBFL3DA194949 | WA1UFBFL3DA191310; WA1UFBFL3DA166715; WA1UFBFL3DA147162; WA1UFBFL3DA179156; WA1UFBFL3DA127171; WA1UFBFL3DA124058 | WA1UFBFL3DA145377 | WA1UFBFL3DA162051; WA1UFBFL3DA103372; WA1UFBFL3DA159425

WA1UFBFL3DA107681 | WA1UFBFL3DA173163; WA1UFBFL3DA147064 | WA1UFBFL3DA149753; WA1UFBFL3DA157044; WA1UFBFL3DA139126; WA1UFBFL3DA136856; WA1UFBFL3DA182543; WA1UFBFL3DA123993; WA1UFBFL3DA191422; WA1UFBFL3DA117207 | WA1UFBFL3DA167542 | WA1UFBFL3DA136338

WA1UFBFL3DA153883; WA1UFBFL3DA101587 | WA1UFBFL3DA159392 | WA1UFBFL3DA194997

WA1UFBFL3DA167315; WA1UFBFL3DA143953; WA1UFBFL3DA190402 | WA1UFBFL3DA147971

WA1UFBFL3DA112220; WA1UFBFL3DA139692 | WA1UFBFL3DA123203 | WA1UFBFL3DA133911 | WA1UFBFL3DA160493 | WA1UFBFL3DA120740; WA1UFBFL3DA181411; WA1UFBFL3DA154578; WA1UFBFL3DA125517 | WA1UFBFL3DA112430 | WA1UFBFL3DA153351; WA1UFBFL3DA116218; WA1UFBFL3DA107955 | WA1UFBFL3DA112931 | WA1UFBFL3DA170036; WA1UFBFL3DA115182 | WA1UFBFL3DA140891 | WA1UFBFL3DA165550; WA1UFBFL3DA151941 | WA1UFBFL3DA197172 | WA1UFBFL3DA158873; WA1UFBFL3DA166200 | WA1UFBFL3DA172546 | WA1UFBFL3DA154483 | WA1UFBFL3DA129745 | WA1UFBFL3DA115523 | WA1UFBFL3DA104621 | WA1UFBFL3DA119426 | WA1UFBFL3DA131821 | WA1UFBFL3DA150885; WA1UFBFL3DA124870 | WA1UFBFL3DA174023; WA1UFBFL3DA174958; WA1UFBFL3DA102478; WA1UFBFL3DA148151 | WA1UFBFL3DA105946 | WA1UFBFL3DA191078 | WA1UFBFL3DA169243 | WA1UFBFL3DA101220 | WA1UFBFL3DA109320; WA1UFBFL3DA104487 | WA1UFBFL3DA140566 | WA1UFBFL3DA141913 | WA1UFBFL3DA188665 | WA1UFBFL3DA167881; WA1UFBFL3DA104523 | WA1UFBFL3DA159084; WA1UFBFL3DA181523; WA1UFBFL3DA106711 | WA1UFBFL3DA181702 | WA1UFBFL3DA178704; WA1UFBFL3DA104411 | WA1UFBFL3DA136565 | WA1UFBFL3DA157240 | WA1UFBFL3DA150014 | WA1UFBFL3DA110371 | WA1UFBFL3DA179707; WA1UFBFL3DA149669 | WA1UFBFL3DA190657 | WA1UFBFL3DA153771; WA1UFBFL3DA171980 | WA1UFBFL3DA122472; WA1UFBFL3DA125968; WA1UFBFL3DA169257 | WA1UFBFL3DA107258; WA1UFBFL3DA175026 | WA1UFBFL3DA104747 | WA1UFBFL3DA182025 | WA1UFBFL3DA164964; WA1UFBFL3DA156721 | WA1UFBFL3DA163538; WA1UFBFL3DA111780 | WA1UFBFL3DA168870; WA1UFBFL3DA137523 | WA1UFBFL3DA129695 | WA1UFBFL3DA182607; WA1UFBFL3DA194059 | WA1UFBFL3DA173597 | WA1UFBFL3DA102867 | WA1UFBFL3DA102318 | WA1UFBFL3DA145301 | WA1UFBFL3DA121564 | WA1UFBFL3DA150594 | WA1UFBFL3DA126280 | WA1UFBFL3DA173857 | WA1UFBFL3DA100374

WA1UFBFL3DA115859; WA1UFBFL3DA126019 | WA1UFBFL3DA174040 | WA1UFBFL3DA168416 | WA1UFBFL3DA127929 | WA1UFBFL3DA198841

WA1UFBFL3DA115246 | WA1UFBFL3DA147257 | WA1UFBFL3DA164723; WA1UFBFL3DA198399 | WA1UFBFL3DA198189 | WA1UFBFL3DA144374 | WA1UFBFL3DA118566 | WA1UFBFL3DA153365 | WA1UFBFL3DA184387 | WA1UFBFL3DA126117 | WA1UFBFL3DA178590 | WA1UFBFL3DA182817 | WA1UFBFL3DA139871 | WA1UFBFL3DA152569; WA1UFBFL3DA180033; WA1UFBFL3DA192070 | WA1UFBFL3DA128403

WA1UFBFL3DA177889; WA1UFBFL3DA148201 | WA1UFBFL3DA119099 | WA1UFBFL3DA144228; WA1UFBFL3DA150417; WA1UFBFL3DA110452; WA1UFBFL3DA148019

WA1UFBFL3DA122813

WA1UFBFL3DA144021; WA1UFBFL3DA194837; WA1UFBFL3DA171526

WA1UFBFL3DA153334 | WA1UFBFL3DA177410 | WA1UFBFL3DA134637; WA1UFBFL3DA190562 | WA1UFBFL3DA137232; WA1UFBFL3DA120429 | WA1UFBFL3DA102920 | WA1UFBFL3DA153432

WA1UFBFL3DA156718 | WA1UFBFL3DA189296; WA1UFBFL3DA171591

WA1UFBFL3DA101606 | WA1UFBFL3DA183109 | WA1UFBFL3DA126134

WA1UFBFL3DA102822 | WA1UFBFL3DA144584 | WA1UFBFL3DA124268 | WA1UFBFL3DA102187 | WA1UFBFL3DA144035 | WA1UFBFL3DA109334 | WA1UFBFL3DA133794

WA1UFBFL3DA194790 | WA1UFBFL3DA108667 | WA1UFBFL3DA193221 | WA1UFBFL3DA127719 | WA1UFBFL3DA163376 | WA1UFBFL3DA150093 | WA1UFBFL3DA148179 | WA1UFBFL3DA187743 | WA1UFBFL3DA117501 | WA1UFBFL3DA137022 | WA1UFBFL3DA159781 | WA1UFBFL3DA140292; WA1UFBFL3DA114257; WA1UFBFL3DA187953 | WA1UFBFL3DA180906 | WA1UFBFL3DA160784 | WA1UFBFL3DA199858; WA1UFBFL3DA179013; WA1UFBFL3DA155309

WA1UFBFL3DA106241; WA1UFBFL3DA145623 | WA1UFBFL3DA196023; WA1UFBFL3DA138672 | WA1UFBFL3DA101895

WA1UFBFL3DA100634

WA1UFBFL3DA100567; WA1UFBFL3DA114968; WA1UFBFL3DA165581

WA1UFBFL3DA146397 | WA1UFBFL3DA100682 | WA1UFBFL3DA137702 | WA1UFBFL3DA167329 | WA1UFBFL3DA142432 | WA1UFBFL3DA143290; WA1UFBFL3DA176838 | WA1UFBFL3DA172952 | WA1UFBFL3DA132709; WA1UFBFL3DA111200; WA1UFBFL3DA128062 | WA1UFBFL3DA174569

WA1UFBFL3DA122875 | WA1UFBFL3DA169212 | WA1UFBFL3DA156735; WA1UFBFL3DA150790; WA1UFBFL3DA177701; WA1UFBFL3DA101928; WA1UFBFL3DA105512 | WA1UFBFL3DA104277 | WA1UFBFL3DA133522 | WA1UFBFL3DA156704 | WA1UFBFL3DA165001 | WA1UFBFL3DA143872 | WA1UFBFL3DA195700 | WA1UFBFL3DA138252 | WA1UFBFL3DA184468 | WA1UFBFL3DA132435; WA1UFBFL3DA151633 | WA1UFBFL3DA114324; WA1UFBFL3DA127980 | WA1UFBFL3DA176631; WA1UFBFL3DA155763

WA1UFBFL3DA192084 | WA1UFBFL3DA188178; WA1UFBFL3DA167086; WA1UFBFL3DA110631; WA1UFBFL3DA165869 | WA1UFBFL3DA145055 | WA1UFBFL3DA155732 | WA1UFBFL3DA186043; WA1UFBFL3DA156492

WA1UFBFL3DA117904 | WA1UFBFL3DA169761; WA1UFBFL3DA189279 | WA1UFBFL3DA154998 | WA1UFBFL3DA145444 | WA1UFBFL3DA173681 | WA1UFBFL3DA166150; WA1UFBFL3DA146495 | WA1UFBFL3DA136937 | WA1UFBFL3DA187483 | WA1UFBFL3DA158761; WA1UFBFL3DA126845 | WA1UFBFL3DA157190 | WA1UFBFL3DA163507 | WA1UFBFL3DA184504 | WA1UFBFL3DA170392 | WA1UFBFL3DA104473

WA1UFBFL3DA172885; WA1UFBFL3DA156394; WA1UFBFL3DA198368 | WA1UFBFL3DA186432 | WA1UFBFL3DA186639 | WA1UFBFL3DA181716 | WA1UFBFL3DA122407; WA1UFBFL3DA122116

WA1UFBFL3DA152782; WA1UFBFL3DA177830 | WA1UFBFL3DA186592 | WA1UFBFL3DA137974; WA1UFBFL3DA116350 | WA1UFBFL3DA165211 | WA1UFBFL3DA160901 | WA1UFBFL3DA124433; WA1UFBFL3DA115652; WA1UFBFL3DA186964; WA1UFBFL3DA197110; WA1UFBFL3DA136887; WA1UFBFL3DA176791 | WA1UFBFL3DA185877 | WA1UFBFL3DA110127; WA1UFBFL3DA130412

WA1UFBFL3DA193476 | WA1UFBFL3DA140387; WA1UFBFL3DA184986; WA1UFBFL3DA159215; WA1UFBFL3DA111682 | WA1UFBFL3DA114078

WA1UFBFL3DA168996 | WA1UFBFL3DA184695; WA1UFBFL3DA167976; WA1UFBFL3DA150126 | WA1UFBFL3DA164284; WA1UFBFL3DA164754 | WA1UFBFL3DA129034 | WA1UFBFL3DA142754 | WA1UFBFL3DA133682 | WA1UFBFL3DA114887; WA1UFBFL3DA161689 | WA1UFBFL3DA121483 | WA1UFBFL3DA175401; WA1UFBFL3DA190335 | WA1UFBFL3DA149722; WA1UFBFL3DA172322 | WA1UFBFL3DA125534; WA1UFBFL3DA177195 | WA1UFBFL3DA110225; WA1UFBFL3DA111309; WA1UFBFL3DA126859; WA1UFBFL3DA146545 | WA1UFBFL3DA190934; WA1UFBFL3DA168173 | WA1UFBFL3DA143807 | WA1UFBFL3DA134380 | WA1UFBFL3DA128806 | WA1UFBFL3DA171185

WA1UFBFL3DA188827 | WA1UFBFL3DA125355; WA1UFBFL3DA144553 | WA1UFBFL3DA118924 | WA1UFBFL3DA120494; WA1UFBFL3DA103257 | WA1UFBFL3DA121161 | WA1UFBFL3DA121614 | WA1UFBFL3DA131172 | WA1UFBFL3DA114212; WA1UFBFL3DA179724; WA1UFBFL3DA112248 | WA1UFBFL3DA138008; WA1UFBFL3DA170019; WA1UFBFL3DA170408 | WA1UFBFL3DA103114 | WA1UFBFL3DA165015 | WA1UFBFL3DA171235; WA1UFBFL3DA162292 | WA1UFBFL3DA114288; WA1UFBFL3DA150496; WA1UFBFL3DA162387; WA1UFBFL3DA118941 | WA1UFBFL3DA157433 | WA1UFBFL3DA102769; WA1UFBFL3DA156749 | WA1UFBFL3DA139482 | WA1UFBFL3DA171431 | WA1UFBFL3DA144312; WA1UFBFL3DA103470 | WA1UFBFL3DA126747 | WA1UFBFL3DA170120; WA1UFBFL3DA104859 | WA1UFBFL3DA141426 | WA1UFBFL3DA196734 | WA1UFBFL3DA197866; WA1UFBFL3DA170960 | WA1UFBFL3DA106966; WA1UFBFL3DA140714 | WA1UFBFL3DA119006 | WA1UFBFL3DA175155 | WA1UFBFL3DA109740; WA1UFBFL3DA140695; WA1UFBFL3DA135013 | WA1UFBFL3DA105025; WA1UFBFL3DA198273 | WA1UFBFL3DA139711 | WA1UFBFL3DA150918 | WA1UFBFL3DA120818; WA1UFBFL3DA199052; WA1UFBFL3DA194451 | WA1UFBFL3DA192229 | WA1UFBFL3DA159828 | WA1UFBFL3DA161269

WA1UFBFL3DA117997 | WA1UFBFL3DA130300; WA1UFBFL3DA112489; WA1UFBFL3DA136145 | WA1UFBFL3DA144858 | WA1UFBFL3DA173342; WA1UFBFL3DA197835

WA1UFBFL3DA184535 | WA1UFBFL3DA172594 | WA1UFBFL3DA105980; WA1UFBFL3DA169680 | WA1UFBFL3DA190061 | WA1UFBFL3DA157352; WA1UFBFL3DA152121 | WA1UFBFL3DA130944 | WA1UFBFL3DA131088; WA1UFBFL3DA177617; WA1UFBFL3DA140289 | WA1UFBFL3DA104733 | WA1UFBFL3DA141653 | WA1UFBFL3DA194689

WA1UFBFL3DA153379 | WA1UFBFL3DA177729; WA1UFBFL3DA139921; WA1UFBFL3DA155794 | WA1UFBFL3DA127834 | WA1UFBFL3DA139370; WA1UFBFL3DA133312; WA1UFBFL3DA174491; WA1UFBFL3DA129633; WA1UFBFL3DA148957 | WA1UFBFL3DA181313 | WA1UFBFL3DA184941

WA1UFBFL3DA138493

WA1UFBFL3DA137683 | WA1UFBFL3DA159764 | WA1UFBFL3DA100780 | WA1UFBFL3DA192165; WA1UFBFL3DA114937 | WA1UFBFL3DA182137

WA1UFBFL3DA148098 | WA1UFBFL3DA117627 | WA1UFBFL3DA159327 | WA1UFBFL3DA126361 | WA1UFBFL3DA174121; WA1UFBFL3DA190304 | WA1UFBFL3DA126425 | WA1UFBFL3DA136095; WA1UFBFL3DA145170; WA1UFBFL3DA150921 | WA1UFBFL3DA163555 | WA1UFBFL3DA154967 | WA1UFBFL3DA197348; WA1UFBFL3DA150062 | WA1UFBFL3DA100570 | WA1UFBFL3DA122570; WA1UFBFL3DA152992; WA1UFBFL3DA109771 | WA1UFBFL3DA184129; WA1UFBFL3DA193011; WA1UFBFL3DA144360 | WA1UFBFL3DA110502; WA1UFBFL3DA143791

WA1UFBFL3DA125307 | WA1UFBFL3DA137828; WA1UFBFL3DA145251 | WA1UFBFL3DA144990; WA1UFBFL3DA118311; WA1UFBFL3DA144231 | WA1UFBFL3DA197236 | WA1UFBFL3DA122892 | WA1UFBFL3DA121810; WA1UFBFL3DA143306; WA1UFBFL3DA168934

WA1UFBFL3DA199939 |